Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - translator

Pages: 1 [2] 3 4
16
Media og politikk / Konsekvenser av Paris-avtalen
« on: 17.02.2020, 00:06:00 »
Quote
Dette er som å la landene gå på skole. De skal ta eksamen og nå de målene som er satt opp. Hvis de ikke har nådd målene blir det desto mer å oppnå i neste steg. Og de får karakterer. Det er et stort steg for å ta kontroll over verdensøkonomien.


https://www.youtube.com/watch?v=PPNNDirnPNs

Helt i begynnelsen snakker Staffan Wennberg om Stokholmkonferansen i 1972 der han selv var til stede. Hans beskrivelse rundt Maurice Strongs besøk i Stockholm stemmer overens med den vi leser i Jacob Nordangårds bok om Rockefeller-familien. der Wennberg jobbet som fotograf og tok bilder.
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg11152#msg11152

Men hovedpoenget i dette intervjuet med Swebb-tv er Paris-avtalen, og det er vel verdt å få med seg!

17
Media og politikk / Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« on: 10.01.2020, 00:19:10 »
Hva skjedde med Jan Wiborg, som sa han kunne bevise at tåkemålingene på Hurum var manipulert?

"Mannen som falt" (Tv-Norge mandag og torsdag kl. 21.30) tar opp igjen denne saken, og etter å ha sett de to første programmene synes de har gått grundig til verks. Gro Harlem Brundtland er sentral i programmet, og med sine uttalelser viser hun virkelig sitt sanne ansikt. Og husk at samtidig som GHB brukte "nær sagt alle midler" (sitat fra programmet) for å tvinge igjennom Gardermoen som hovedflyplass, satt hun som "verdens miljøminister" i spissen for den politikergruppen som opprettet FNs klimapanel. Hun brukte de samme metoder der. "Når politikerne har bestemt seg, har forskerne ingenting de skal ha sagt. De vil alltid finne ny forskning som passer med det politikerne ønsker." (et annet sitat fra programmet)

https://www.dplay.no/programmer/mannen-som-falt

18
Media og politikk / Climategate - 10 år etter
« on: 24.12.2019, 00:01:02 »
Denne e-posten droppet ned i min innboks i kveld:

Climategate-skandalen har 10-års jubileum
Ole Henrik Ellestad*

De famøse «Climategate»-e-postene publisert fra 2009 er autentiske og gir korrekt uttrykk for de herskende
oppfatninger i interne dialoger mellom sentrale forskere i IPCCs rapportskriving. Spesielt kritikkverdig er at
de samme faglige forbehold, som IPCC-kritikerne også har påpekt, ikke gjenspeiles i IPCC-rapportene, men
forties. Det medfører en tendensiøs og feilaktig offentlig klimafortelling som narresmokk for medier og
IPCC-leiren forøvrig.

teksten fortsetter her
https://www.klimarealistene.com/2019/12/22/climategate-skandalen-har-10-ars-jubileum/


19
Media og politikk / Klimadebatt i Tønsbergs Blad
« on: 22.12.2019, 16:50:08 »
En avis jeg normalt ikke leser, men via en link kom jeg frem til en kronikk skrevet av Arve Gleissner Gustavsen, sivilingeniør og kybernetiker. Et meget godt innlegg, og jeg behøver ikke å gjenta poengene hans her. Det som også er interessant er diskusjonen umiddelbart nedenfor i kommentarfeltet:

Quote
Kristian Aanderaa check_circle for 4 dager siden thumb_up (6)
Hvorfor sender du ikke et slikt innlegg til forskning.no slik at kompetente forskere kan vurdere påstandene dine? Veldig få av tb.nos lesere er i stand til å kontrollere noe som helst av det du skriver. Dette hører ikke hjemme i en lokalavis!
Svar  (39)   Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (14)
Dette er formulert i samspill med forskere og basert på deres offentliggjorte artikler. Kronikken har da i tillegg vært til vurdering av forskere før publisering. Dette er blitt gjennomført nettopp av hensyn til leserne. Av den grunn er kronikken nettopp velegnet til bruk i en lokalavis slik at det ikke er behov for den kontrollen du nevner.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (4)
Er det seriøse forskere du snakker om? Det er mange som kaller seg forskere som aldri har levert et fagfellevurdert produkt om klimaendringene.
Svar    Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (10)
Jeg ber deg legge merke til at de jeg benytter som referanser selv har gjennomført eksperimenter slik det også er forklart, noe som i utgangpunktet forutsetter fagkunnskap, samtidig som de har og har hatt  betydelige stillinger innen undervisning på høyt plan. Resultatene har de selvsagt offentliggjort slik at andre har hatt muligheten til å komme med motforestillinger. Det betyr at vi står på trygg grunn. Jeg kan selv også støtte dette med min bakgrunn blant annet i kjemiteknikk og spektralbetraktninger samt kvantemekanikk knyttet til atomreaktorteknikk.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (7)
Dersom du har forsket på dette området, må du først få forskningsartikkelen fagfellevurdert og så kan du få publisert resultatet i aviser. Det er ikke mange avislesere som har kompetanse til å vurdere noe som helst.
Det er veldig mange som bløffer når det gjelder forskning på klima.
Svar    Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (7)
Jeg ber deg lese det jeg har skrevet tidligere i denne dialogen, idet ditt siste innspill tyder på at du ikke i tilstrekke grad har fanget opp essensen. I øyeblikket er vi forbi stadiet med såkalt "fagfellevurdering" slik du er blitt forklart. Dersom du ikke er i stand til å berøre temaer som er reist i kronikken, så ser jeg liten nytteverdi å fortsette med denne ja/nei-dialogen. Tiden er for knapp til det.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (5)
Jeg ønsker å lese om dette på forskning.no slik at de med stor kompetanse kan vurdere om dette er interessant. Jeg har ikke kompetanse her og jeg er alt for lett å lure
Svar    Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (8)
Om det kan hjelpe deg til å forstå, så ble det den 12. desember publisert engelskspråklig at det nå finnes mer enn 100 dokumenter (i løpet av de siste få årene) som peker i samme retning som min kronikk, og da med hensyn til den marginale betydningen av CO2. Presisjonen i min kronikk er nok bedre enn disse rapportene da det virker som om de fleste baserer seg på satellitt-målinger mens min referanse er laboratorieforsøk med en definert presisjon på måleutstyret.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (3)
Jeg håper virkelig at du får publisert kronikken din på et nettsted der seriøse forskere kan vurdere kvaliteten.
Svar    Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (7)
Nå misforstår du også hvor en kronikk hører hjemme. Som jeg sa tidligere er den allerede gransket i et seriøst forskermiljø før publikasjon, hvilket også Tønsberg Blad er oppmerksom på. Jeg tror ikke denne dialogen har noen hensikt lenger.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (3)
Mener du at påstandene er fagfellevurdert?
Svar    Rapporter

Etter dette kommer en kommentar fra Dag Rønning som er mindre tålmodig med kveruleringen fra denne Nils Kristian Aanderaa enn kronikkforfatteren.

Quote
Dag Rønning check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 2 dager siden thumb_up (6)
Dere klimaalarmister dekker dere hele tiden bak dette uttrykket "fagfellevurdert", og det begynner å irritere meg kraftig. Hvor mange av de såkalte armageddonprofetiene til såkalte klimaforskere har slått til? Hvor mange meter har havet steget? Har polisen smeltet? Er snø nå et sjeldent fenomen? Man skal være så sykt selvgod for å blafre "fagfelle" rundt omkring. Ta en fot i bakken og vær litt ydmyk for at det faktisk ikke er viteskapelig metode som er brukt i klimamodellene og at vitenskap (ekte) ikke kan hverken vedtas politisk eller blir sann fordi om det er såkalt "konsensus". Skjerpings!
Forresten, - nord for Svalbard står Lance fortsatt fast i is, omgitt av isbjørn og mannskapene fyrer med diesel og spiser kjøtt for å overleve. BS
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Dag Rønning  for 2 dager siden thumb_up (3)
Det er tydeligvis et problem for deg at noen liker at vi bruker sunn fornuft her. Fagfellevurdert er et hedersord som viser at det ligger seriøs forskning bak  forskningen. Dersom noen påstår at de har forsket og ikke fått det fagfellevurdert, bør vi være litt skeptiske. Dette er meget elementært.

Så noen fakta:
Havet stiger 3 mm i året. I løpet av 100 år blir det noe du kan regne ut selv. Men økningen er stigende, så du må nok legge til ganske mye.
Polisen er blitt betydelig redusert.
Antallet juler med snø er blitt færre.
Klimamodellene er veldig gode til å beskrive utviklingen.
Det er mulig det er is rundt Lance, men det er veldig dumt å bruke dette som argument mot menneskeskapt oppvarming av jorda.

Jeg har ikke spesielt mye kompetanse på klimaendringene, men jeg har lest veldig mye tullball fra de som kaller seg "klimarealistene" og da blir det lett å ta standpunkt.
Svar    Rapporter
Anders Westlund check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 2 dager siden thumb_up (2)
Nils Kristian Aanderaa. Bare som en liten kommentar til maset ditt om fagfellevurdering. I Vatikanets arkiver finnes det hyllemeter på hyllemeter med fagfellerefererte artikler som bekrefter Guds eksistens. Jeg tror imidlertid ikke at Guds eksistens er bevist av den grunn (men det gjør kanskje du?)
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Anders Westlund  for 2 dager siden thumb_up
Fagfellevurdering slår all synsing ned i støvlene.
Svar    Rapporter

https://www.tb.no/meninger/klima/klimapolitikk/klimagassen-co2-er-frikjent-gir-okt-matproduksjon-og-lavere-temperatur/o/5-76-1198515?fbclid=IwAR3OA6zBGSKSQRn6p0ghokLrxUDGGNlcZ5x5JZSQebcgdfOF2YtXwU5M6bE

Det er så tydelig hvordan denne Aanderaa, så lenge han henvender seg til kronikkforfatteren, ikke vil diskutere det saklige innholdet i kronikken overhodet, kun maser om fagfellevurdering. Men straks det kommer andre med i diskusjonen, forsøker han å belære dem med sine "kunnskaper". Sett det før?

20
Basert på nedtegnelser i kirkebøker og andre relevante kilder presenterer her ungdomsskolelærer Eva Marie Brekkestad en enkel, men grundig gjennomgang av klimaendringer fra 500-tallet og frem til i dag. Den viser at de klimaendringer vi ser i dag er for ingenting å regne sammenlignet med f.eks. overgangen fra 1290 til 1300, der man gikk fra sommer hele året til å kunne gå på isen over Østersjøen bare på et tiår! Nyoppdagede bilder fra 1930-tallet viser at det var mindre is på Grønland enn det er i dag, og klimaløgneren Bjørn Samset blir tatt med buksene nede når han på en NRK-sending sier at "I mange tusen år har vi hatt samme klima. Men det skjer noe nå."

https://www.youtube.com/watch?v=QM03-JdRfVc

Med så mange henvisninger til historiske hendelser er det nesten litt synd at hun ikke tok med den som forandret maktbalansen i hele Norden: I 1658 var det så kaldt at svenskekongen Karl 10. Gustav kunne gå med sin kjempehær på isen tvers over de danske beltene, overrumple danskekongen og diktere fredstraktaten i København.

21
Media og politikk / Klimapropaganda i gammelmedia
« on: 01.12.2019, 14:09:25 »
Denne tråden kan muligens bli en oppsamlingstråd nå som det er full gass blant klimaalarmistene i gammelmedia (msm). Først ut er svt.se med denne:

https://www.svt.se/special/zAKJF3EG/

Snyggt laget, som svenskene ville sagt det. Men det som slår meg er at disse propagandistene forstår jo ikke argumentene de møtes med eller de later som de ikke forstår dem. Et par eksempler:

Påstand 1: "Mängden koldioxid ökar inte"

Det er vel ingen som egentlig hevder denne påstanden, hva jeg vet. Det er utelukkende positivt at vi får mer CO2 i atmosfæren, det er faktisk en normalisering.

Påstand 2: "Klimatskeptiker använder ofta den här grafen"

Ja, og det mest interessante er den klart synkende trenden av CO2 i atmosfæren, så dramatisk at vi ville kommet under nivå som plantene kan drive fotosyntese. Da kan vi virkelig snakke om krise.

Påstand 3: "Global uppvärmning är bra för matproduktionen"

Igjen, det er ikke temperaturstigningen i seg selv (dersom vi har noen) som er den viktigste faktoren for økt plantevekst, det er det økte CO2-nivået i atmosfæren. Derfor blir Sahara grønnere med mer utslipp av CO2 uavhengig av hva temperaturen måtte finne på.

22
Viktige klimatema / Mer CO2 er bare bra det
« on: 10.11.2019, 14:53:45 »
Swebb-tv fortsetter å intervjue personer fra det svenske næringslivet om klima:

Quote
I detta program får vi höra P-O Eriksson, en mycket framgångsrik företagsledare, förklara varför han anser att klimatlarmen är väldigt överdrivna.
P- O Eriksson var VD för Sandvik 1984-94. Han höjde börsvärdet på bolaget med mer än 25 gånger under sin tid som VD. Efter karriären på Sandvik deltog han i styrelsen för Volvo, Handelsbanken, Assa-Abloy och många andra av Sveriges mest framgångsrika bolag. Efter sin karriär gick han ut offentligt och ifrågasatte klimatlarmen utifrån sin kompetens inom fysik.
Det är framförallt klimatfrågan som programmet handlar om men först ger P-O Eriksson en kort presentation av sig själv. Han kommer från Degerfors i Värmland och utbildade sig till civilingenjör i Teknisk Fysik på KTH. Därefter kom han till Sandvik där han efter ca tio år som chef för ett dotterbolag blev VD för koncernen. Vi diskuterar tiden på Sandvik och hur bolaget kunde nå en så stark ställning internationellt.

Sen talar vi om hur det är att sitta i styrelsen för dessa internationella bolag. Innan vi kommer in på klimatfrågan får P-O kommentera aktuella affärshändelser: Kinas anbud på tunnelbanebygget i Stockholm, elförsörjningen i Sverige, börsnoteringen av den saudiska oljan mm.

Han har också suttit med i styrelsen för Svenska Kraftnät och har en speciell insikt i detta område. De förnyelsebara elproducenternas osäkerhet skapar stora problem. Dessutom har de nya skatterna gjort att kraftverk i storstäderna har stängt ner vilket skapar bristsituation i vissa lägen med nedstängning av förbrukare.

P-O kommenterar också Preems planer på att bygga ett raffinaderi där han menar att det vore dumt att inte tillåta detta. Det blir ju inte mer koldioxid globalt för av att raffinaderiet finns i Sverige. Han kommenterar också Assa-Abloy och andra bolag där han varit med i styrelsen.

Han berättar att han var skeptisk till att Sverige skulle gå med i Eurosamarbetet och idag är han tveksam även till att EU-samarbetet  kan fungera i längden utan att skapa någon form av nivågruppering. Han tycker också att EU har varit för njugga i avtalet kring Brexit. Det skulle vara bättre om de försöker skiljas som vänner.

Han berättar att han skrev ett "avskedsbrev" när han lämnade styrelsen i Volvo där han förklarade att koldioxid är en livsviktig gas och att larmen är överdrivna. Brevet publicerades i Dagens Industri 2008 men när han tio år senare vill ge en uppdaterad bild är det nobben i Dagens Industri och alla andra traditionella medier som han kontaktar.

Vi går över till att diskutera koldioxiden där P-O visar att koldioxiden kanske ger en grads temperaturhöjning medan alarmisterna menar att det finns en förstärkningsfaktor som gör att det blir en betydligt högre temperatur. Men det har inte varit möjligt att påvisa att det finns en förstärkningsfaktor. Tvärtom har klimatmodellerna varit helt fel i sina förutsägelser. P-O menar att vi kan fortsätta släppa ut koldioxid utan speciell oro. Skulle det visa sig att den har en negativ effekt har vi tid att kompensera detta.

Vi kommer in på istiderna där P-O förklarar att istid är ett normaltillstånd och att vi statistiskt sett går mot en ny istid vilket styrs av jordens förhållande till solen oberoende av våra aktiviteter.

Han visar diagram över koldioxidkoncentrationen i relation till temperaturen där man inte kan se någon speciell korrelation. Temperaturen har dessutom i stort sett varit konstant de senaste 20 åren.

P-O berättar om sin medverkan i Expressen nyligen där en agronom sedan får recensera hans uttalanden. Han skulle föredra att göra tvärtom, att få recensera alarmisterna.

Han menar att även de akademiska institutionerna har gripits av klimatalarmismen. Han berättar om sitt föredrag på KTHs alumniförening där han gav sin syn i klimatfrågan. Efter mötet blev föreningen uppläxad av KTHs styrelse.
Han menar att klimatfrågan har blivit en religion och att han är beredd att debattera med vem som helst i klimatfrågan utifrån ett vetenskapligt perspektiv.


Han har suttit med i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVAs styrelse. Där ordnades en debatt i klimatfrågan men idag är det bara alarmister som Johan Rockström som förekommer i dessa sammanhang.

I USA finns en debatt i klimatfrågan, något som inte förekommer i Sverige trots att vi tror att vi har en fri debatt.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3585&v=hlSgKE09ZpQ&feature=emb_title

23
Det finnes muligens tråder om dette temaet fra før. Jeg har tidligere skrevet om hvordan tysk tv har tatt opp hvordan jakten på litium til elbilbatterier utarmer befolkning og natur i Sør-Amerika. Denne gangen er det den tidligere sjefen i lastebilprodusenten Scania, Leif Ostling, som har gitt et intervju til Swebb-tv. Jeg lenker til youtube for å få eksakt tidspunkt, men hele intervjuet er nok av interesse.

https://www.youtube.com/watch?v=qyRvmnd8W-M&t=16m5s 

24
Andre emner enn klima / Youtube saboterer swebb-tv igjen
« on: 18.10.2019, 18:56:59 »
Nå er et foredrag laget av swebb-tv fjernet fra youtube med følgende begrunnelse: DENNE VIDEOEN ER FJERNET SOM FØLGE AV BRUDD PÅ YOUTUBE-RETNINGSLINJENE FOR HATSKT INNHOLD. FINN UT MER OM HVORDAN DU BEKJEMPER HATSK INNHOLD I LANDET DITT" Hatsk innhold? Jeg har sett innholdet, dette var statistikk om resultatene av svensk og nordisk migrasjonspolitikk presentert av en journalist med 8 års fartstid i Sveriges Television. Det forteller mye, SVÆRT mye, om hva som egentlig foregår.

Forsiden på swebb-tv ser nå slik ut:
https://www.swebbtv.se/blogg/351-youtube-saboterar-igen-vi-lagger-upp-pa-vimeo

Jeg anbefaler at dere ser foredraget og bedømmer selv.

https://vimeo.com/367090083

25
Swebb-tv har i det siste avdekket en sak om hvordan svenske innvandrerbarn mishandles slik at de kan erklæres apatiske av svenske leger. På den måten får familiene deres automatisk opphold i Sverige. Stygg sak som dekkes over i svenske MSM og som angriper de få legene som risikerer sin egen karriere når de prøver å si fra. Og er vi sikre på at det ikke foregår noe tilsvarende i Norge?

https://www.youtube.com/watch?v=53vNqZxRshI

26
Media og politikk / Intervju med en klimademonstrant
« on: 28.09.2019, 14:58:22 »
Her er er et intervju swebb-tv utførte med en voksen klimademonstrant på Sergels Torg i Stockholm i mai. Et utdrag (min oversettelse):

Intervjuer: "Sverige slipper jo ut mindre enn 2 promille av verdens karbondioksid."
Demonstrant: "Det er ikke sant."
Intervjuer: "Hvor mye slipper vi ut?"
Demonstrant: "Jeg har ingen aning om hva det er eksakt. Men det er ikke 2 promille."
Intervjuer: "Så det er mer enn 2 promille?"
Demonstrant: "Det er garantert mer enn 2 promille."
Intervjuer: "Men hvor mye kan det være da?"
Demonstrant: "Jeg vet ikke. Jeg vet ikke eksakt."
Intervjuer: "Nå er det slik at Sverige slipper ut 42 megatonn karbondioksid i året, og det tilsvarer omtrent den økningen Kina har på en måned. Hva tenker du om det?"
Demonstrant: "Ha det bra!"

https://www.youtube.com/watch?v=H-jYEGHrc3s

Og disse folkene kaller andre fornektere av fakta??

"Det er lettere å lure folk enn å overbevise folk om at de har blitt lurt."
Mark Twain

27
Aktører og hendelser / Lars Bern
« on: 15.09.2019, 15:59:08 »
Denne svensken, som forlengst av Emeritus - vårt eget "husklimaspøkelse" - er blitt utpekt til en bløffmaker, fortjener en egen tråd på dette forumet. Hans interessefelt og kompetanse går langt utover klimaspørsmålet i seg selv. I dette foredraget, Drömmen om att dö frisk, som det holder å lytte til, tar utgangspunkt i hvordan han selv ble syk og fant ut hvor mye feil og misforståelser legevitenskapen har i forhold til riktig kosthold. Han kommer også innpå klimasaken og hvordan Rockefeller-familien, som skapte slik oppstandelse hos husklimaspøkelset i en annen tråd, og andre bruker både legemiddelindustrien og klimaindustrien til å tjene sine egne interesser.

Quote
En av vår tids största ofriheter är försörjningen med livsmedel. Den styrs av ett knappt dussintal globala företag som är världens största industri och understöds av livsmedelsmyndigheterna i många länder. I och med att matproduktionen har industrialiserats har den gjort maten billigare. Men det har också gett upphov till en kost som människokroppen inte är genetiskt anpassad för. Tillsammans med livsmedelsmyndigheters rekommendationer har det lett till en pandemi av metabola sjukdomar.

Lars Bern är en av grundarna bakom den nystartade Riksföreningen för metabol hälsa är en av sveriges mest namnkunniga libertarianer. Hans meritlista är minst sagt gedigen både inom privat näringslivsverksamhet och inom vetenskapen där han bland annat har varit ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. tjene sine egne interesser.

https://www.youtube.com/watch?v=fMfhuXXAN1k

28
Åpner dette som en egen tråd for fremtidig referanse og for ikke å avspore diskusjonen for mye i en annen tråd:

Quote
Det som foregår i IPCC er langt unna det som vanligvis forbindes med fagfellevurdering. – en bekymring om at det er en upassende og misvisende beskrivelse er ikke noe nytt. I 2002 reiste Sonja Boehmer-Christiansen og Aisley Kellow dette spørsmålet i boken om Kyoto-protokollen. De observerte at mens IPCCs ledere påberopte seg bruk av fagfellevurdering i produksjonen av IPCC-rapportene, var virkeligheten at «det kommer til kort» sammenlignet med vanlig fagfellevurdering på «fem viktige punkter».

Tradisjonelt, fortsatte de, er fagfellevurderingen anonym. Kritikerne kan snakke fritt, fordi dere identitet forblir ukjent. I IPCC derimot hefter kritikerens navn til hver kommentar som vises forfatteren. I praksis inviterer det forfatteren til å ignorere enkelte kommentarer – enten fordi de mener at den som kommenterte, ikke er viktig, eller fordi de vurderer kritikeren til å være klimaskeptiker som man skal ignorere.

Før et tidsskrift sender ut en artikkel for fagfellevurdering fjerner de forfatterens navn. Dette skal forsikre om at artikkelen blir vurdert etter sin egenverdi. Om forfatteren er en obskur forsker eller en mindre celebritet, skal ikke farge kritikerens bedømmelse. Ved IPCC er identiteten til alle kapittelforfatterne kjent for alle. Da noen av dem har stor innflytelse på sitt eget fagområde, vil mange være forsiktige med å utfordre eller krenke dem i sin rolle som IPCC-ekspertkritikere.

Forskjellene slutter ikke med det. I et tidsskrift leser fagfelleekspertene hele artikkelen de skal bedømme. I IPCC eksaminerer og kommenterer ekspertkritikerne det de måtte ønske av en rapport på totalt 3000 sider. Siden kritikerne ikke får ansvar for avgrensede deler, kan store deler av IPCC-rapporten bli unntatt fra vurdering.

I tillegg til dette pekte Boehmer-Christiansen og Kellow på at «det er ingen mulighet for at kapitler ikke vil bli trykket (deres uthevning). Det betyr at den verste, mest fryktede avgjørelse i den akademiske fagfellevurderingen  - at artikkelen vil bli avvist – helt og holdent er fjernet.

Det som foregår i IPCC er ikke en fagfellevurdering, slik dette vanligvis blir forstått. Det er meget nærmere det jeg opplevde da jeg skrev denne boken. På et gitt punkt sendte jeg et utkast via e-post til mine kolleger, venner og slektninger. De som sjenerøst tok seg tid fra sin travle hverdag til å lese og gi gode råd om hvordan det kunne bli bedre. Det var mitt ansvar å ha vett til å følge disse forslagene.

Det var ingen anonymitet. Det var ingen nøytral part som fortalte meg at om jeg ikke imøtekom rådene, ville ikke boken bli utgitt. Det var ingen risiko for disse menneskene at boken ville bli stoppet.

At inviterte utenforstående kommer med forslag, er ikke det samme som en akademisk fagfellevurdering. Ikke på langt nær. At IPCC lenge har satt likhetstegn mellom sin uformelle prosess og den langt mer rigorøse, uavhengige og risikofylte prosessen man tenker på når man hører ordet fagfellevurdering er bekymringsfullt
.

Utdrag fra Donna Laframboises bok "Den oppblåste tenåring", norsk utgave 2011 (side 160-162)

29
Generelt / Nytt fra Klimarealistene
« on: 07.09.2019, 12:27:25 »
Etter at jeg ble medlem av Klimarealistene får jeg tilsendt informasjon om arrangementer, møter osv. i tillegg til tidsskriftet Klimanytt. Noe av det vil jeg viderebringe her:


30
Media og politikk / Rockefeller!
« on: 06.09.2019, 19:02:02 »
Ta denne videoen som en oppvarming. Det er en propagandafilm laget på 1950-tallet:

https://www.bitchute.com/video/zB7Z6WfUGVAy/

Så ser du dette:

https://www.youtube.com/watch?v=DmJLnlT0CJk&feature=youtu.bePages: 1 [2] 3 4