Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - translator

Pages: [1] 2 3 4
1
I all "støyen" rundt valget og den aktuelle situasjonen bare et par dager før alle forventer at Biden innsettes som president, bringer document.no en sjeldent god analyse av valgfusket og hvordan det sannsynligvis førte til at feil kandidat "vant". Artikkelen er oversatt til norsk (utdrag):

Quote
Som en borger som også er statsviter, har jeg prøvd vise nødvendig aktsomhet i vurderingen av hva som skjedde ved det siste valget. Hvem vant hva, og på hvilket nivå, og hva betyr det? Og hva med anklagene om valgfusk? Folk spør meg stadig hva jeg mener, og jeg besluttet å skrive ned konklusjonene jeg har nådd til dags dato, samt på hvilket grunnlag. Fordi anklager om valgfusk har satt spørsmålstegn ved utfallet av presidentvalget, har jeg viet disse særskilt oppmerksomhet.

(...)

Først og fremst viser historien at en sittende president får flere stemmer enn ved første valg, blir gjenvalgt. President Trump fikk mange flere stemmer, ikke hundretusener flere, men mer enn 10 millioner flere (ikke medreget stemmene hans støttespillere mener han ble frastjålet). Trumps støtte blant latinamerikanere, en gruppe som ofte er blitt beskrevet som fiendtlig innstilt til ham, økte seg til 32 prosent, og enda mer blant latinamerikanske menn. Hans støtte blant svarte økte med 50 prosent.

Et annet viktig faktum: Visse amerikanske stater stemmer nesten alltid på vinneren. Florida og Ohio er øverst på denne listen, dels fordi de gjenspeiler den demografiske sammensetningen i hele USA. Hvis du legger til Iowa, kan du med stor sikkerhet forutsi at den som vinner disse de tre statene, også vil vinne presidentvalget. Trump ikke bare vant disse statene, han vant dem svært komfortabelt – i Ohio og Iowa med rundt åtte prosentpoeng, i Florida med over tre prosentpoeng. I 1960 var ikke utfallet i disse statene det samme som ved hele presidentvalget. Hvilket valg var det? Nixon mot Kennedy, altså valget som nesten helt sikkert ble stjålet for JFK i Illinois (Cook County) og Texas. Det var valget som skapte den anomalien at noen ble president uten å vinne Ohio. Etter 1960 ble det det igjen en regel at presidentvalget bare ikke kunne vinnes uten Ohio. Men i 2020 klarte Biden på en eller annen måte å vinne uten Ohio.

La meg gå litt mer i detalj. Det finnes et annet og enda mer overbevisende mål på hvem som vil vinne et presidentvalg. Denne størrelsen antyder at det var noe veldig rart, sågar uforklarlig, med utfallet av dette presidentvalget i vippestatene. Det finnes en rekke toneangivende fylker over hele USA som nesten alltid stemmer på den som vinner nasjonalt. Noen fylker stemte på vinneren ved hver eneste presidentvalg fra 1980 til 2016. I 2020 var det med få unntak omvendt. De stemte ikke på han som anses å ha vunnet, men på Donald Trump. Nitten fylker er blitt identifisert som spesielt velegnede for å spå utfallet i presidentvalget. De er nesten sikre på å stemme for vinneren. Det blir antatt at hvis en kandidat vinner 15–16 av disse 19 fylkene, vil han også vinne presidentvalget.

Så hvordan gikk valget i disse fylkene i 2020? Trump vant hele 18 av de 19! Det sier desto mer at han også forbedret sitt eget resultat i disse fylkene. Hvis kun ett fylke hadde stemt på vinneren av presidentvalget i veldig lang tid, ville ikke det i seg ha så stor prediktiv kraft, men det er slående når det skjer med flere slike fylker. Valencia County i New Mexico har gjenspeilet utfallet av hvert eneste presidentvalg siden 1952. Der vant Trump med ti prosentpoeng i 2020. Vigo County i Indiana har stemt på alle vinnere av presidentvalget unntatt to siden 1882. I 202 vant Trump dette fylket med femten prosentpoeng. Westmoreland County i Virginia bare to ganger siden 1928 unnlatt å stemme på vinneren av presidentvalget. Trump vant det fylket med seksten prosentpoeng. Dette er bare spesifikke illustrasjoner av en trend i de normalt avgjørende fylkene, som favoriserte Trump omtrent så ettertrykkelig og overveldende som det er mulig.

Gitt Trumps landsomfattende fremgang, er det ikke overraskende at republikanerne, i motsetning til medienes spådommer om «en blå bølge», faktisk fikk 13 mandater i Representantenes hus. Ikke en eneste sittende republikansk representant i Huset mistet plassen sin – ikke én!

(...)

Bidens enorme økonomiske fordel har utvilsomt hjulpet ham, men vi vet nå at han likevel kjempet i oppoverbakke. Han måtte overvinne en Trump-bølge. Det finnes noen viktige og veldig slående indikasjoner på hvordan Biden gjorde det. Et forbløffende eksempel på at han møtte sterk motstand er at han vant færre amerikanske fylker enn noen annen vinner av presidentvalget i moderne tid. Obama vant 873 fylker i 2008. Biden vant knapt 500 i 2020! (Trump vant rundt 2550 fylker.) Er dette rekord for en vinner? Bidens andel av stemmene i hver stat nådde ikke engang opp mot Hillary Clintons. Demokratene er vanligvis avhengige av at den svarte befolkningen stemmer 85–90 prosent i deres favør for å vinne presidentvalget. Biden var ikke spesielt nær den prosentandelen. Han fikk en mye lavere andel svarte stemmer enn Obama, men også en lavere prosent enn Hillary Clinton. Blant svarte menn nådde han ikke 80 prosent, og det er et bekymringsfullt lavt tall for Demokrater. Demokratenes andel av de latinamerikanske stemmene gikk også ned.

Man skulle kanskje tro at Biden måtte ha matchet eller overgått Hillary Clintons stemmeprosenter rundt om i landet for å vinne valget. Men i det store og hele skjedde det motsatte. Han gjorde det dårligere i de store byene, altså de Demokratiske festningene som er avgjørende å vinne presidentvalget og andre valg.

Når man tar alle disse mønstrene i betraktning, er det ett trekk ved presidentvalget som er spesielt bemerkelsesverdig og veldig vanskelig å forklare, og dette skaper alvorlig tvil om Bidens antatte valgseier. Det som reiser urovekkende spørsmål, er de paradoksale unntakene fra Bidens svake resultater nasjonalt. Av en eller annen grunn var det bare i noen få stater at stemmene til Biden gikk mot de nasjonale trendene som er beskrevet her. Og hvor fantes dette helt avvikende mønsteret? Jo, i vippestatene som Trump hadde vunnet i 2016. Det var statene som Biden nå bare måtte vinne for å bli president. I disse statene snudde Biden på en eller annen måte dramatisk den dårlige trenden han hadde i resten av landet! Som nevnt vant Biden bare ett av de 19 vippefylkene rundt omkring i USA, men han vant visstnok alle vippestatene! Hvordan kunne en slik bragd være mulig? Ved å gjøre det veldig mye bedre i de store byene i vippestatene enn i de store byene ellers i landet.

Den gamle, nesten passive kandidaten Biden, som ikke skapte noen synlig folkelig entusiasme – stikk motsatt Trump – fikk på en eller annen måte tallene han trengte i Philadelphia, Detroit, Atlanta, Milwaukee og andre byer i vippestatene, for dermed å «vinne» disse statene, i Georgia med svært liten margin. Valgdeltagelsen i disse demokratiske byene var historisk, og veldig høy sammenlignet med byer utenfor vippestatene. Det er blitt påstått at antallet avgitte stemmer i mange distrikter i tungt demokratiske fylker i Michigan oversteg antallet registrerte velgere. I Pennsylvania hevdes det at minst én lastebil med allerede utfylte stemmesedler skal ha blitt hentet fra New York. I den samme staten ble lover for hvordan man skal stemme og gjennomgå stemmesedlene ganske enkelt satt til side av lokale tjenestemenn. I tidligere år var en betydelig andel av poststemmene blitt kjent ugyldige på grunn av åpenbare feil. I år, da nye og delvis improviserte avstemningsprosedyrer hadde ført til et langt større antall poststemmer, mange av dem deponert i samlekasser, ble nesten ingen av dem ble ugyldiggjort i demokratiske skanser.

I de store statene Florida og Texas, hvor det er mange store byer, ble stemmetellingen fullført på valgkvelden. Det skjedde ikke i byer i vippestatene. Det ble tellingen plutselig stoppet på valgkvelden. Valgobservatører og de fleste andre ble sendt hjem. Videoopptak fanget da opp noe som skjedde i et valglokale ved et konferansesenter i sentrum av Atlanta, Georgia. Noen få valgmedarbeidere ble igjen, trakk ut kofferter med stemmesedler fra under et dekket bord, og matet dem inn i stemmeautomatene tidlig på morgenen uten at de lovpålagte valgobservatørene var tilstede. Et stort antall beedigede erklæringer vitner om at lokale tjenestemenn i byene åpenbart bryter valgloven, og aksepterer tvilsomme stemmer. Det kom også anklager om at stemmesedler ble satt inn i telleapparatene mer enn én gang. Blant de mange eksemplene på «tradisjonell» valgfusk og «uregelmessigheter» i byens politiske maskineri var stemmer fra døde mennesker, folk som ikke bodde på stedet, og folk uten statsborgerskap i USA. Mange stemmer ble avgitt av folket som ikke hadde registrert seg.

Etter at den offisielle stemmetellingen var suspendert, skjedde det endringer i tabellene som har forbløffet statistikere og dataeksperter. Disse ekspertene har ikke klart å forklare dem som noe annet enn et resultat av svindel. Problemet her var elektronisk opphopning av stemmer. Stemmene som ble registrert, viste et ensartet mønster i flere stater, for eksempel ved at de gav en bestemt prosentandel av stemmer til Biden og Trump. Noen summer av elektronisk registrerte stemmer var alle eller nesten alle for Biden.

Det skjedde også forskjellige «feil», forklart som «menneskelige feil», og noen av dem ble «korrigert» elektronisk. Folk som har kunnskaper om valgsvindel i andre land, har pekt på plutselig stans i stemmetellingen og «feil» som karakteristisk for datagenerert svindel. Tellemaskinene som brukes i vippestatene har vist seg å være ganske lette å manipulere, for eksempel ved å sette inn algoritmer for kontinuerlig skifte av stemmer fra en kandidat til en annen. Det er absolutt relevant at de samlede valgdataene i dette valget ble koblet til internett, til og med til servere i utlandet. At det finnes metoder for å manipulere valg gjennom elektronisk avstemming, er velkjent for eksperter, ikke minst på etterretningsfeltet.

Fordi jeg ikke har spesialkunnskap, vil jeg ikke ta stilling til det europeiske og amerikanske eksperter på statistikk og amerikanske valg har hevdet er helt usannsynlige elektroniske stemmemønstre i vippestatene. Det er mange tegn på manipulasjon, og de registrerte anomaliene i stemmene sies å være så skjærende at de er statistisk uforklarlige som noe annet et resultat av svindel. I Pennsylvania ble det rapportert at et stort parti på rundt 550.000 stemmer hadde vært 99,4 prosent for Biden, et tall som er hindises latterlig, selv om man skulle anta at det utelukkende bestod av stemmer fra demokratiske skanser. Det fantes lignende rapporter andre steder, som i Fulton County, Georgia.

Disse oppsiktsvekkende skjeve justeringene av stemmetallene skjedde etter at valgobservatørene hadde gått. Et annet eksempel på statistisk uforklarlige forandringer i tabellene er at en rekke bunker på nøyaktig like mange stemmer gikk til samme kandidat. Selv om Trump gjorde det veldig bra i resten av landet, og gjorde det bedre enn i 2016, var det ingen av disse anomaliene i stemmegivningen som gikk i hans favør. Eksperter som har sammenlignet Dominion-maskinene i vippestatene med maskiner av en annen type i andre stater, har hevdet at Dominion-maskinene i gjennomsnitt rutinemessig flyttet 2–3 prosent av stemmene fra Trump til Biden. Dataforskere og statistikere hevder at Trump-stemmer mange steder bare forsvant, eller bunker ble byttet fra Trump-kolonnen til Biden-kolonnen. I DeKalb County, Georgia, ble en bunke på over 12.000 stemmer byttet over til Biden.

Folk som har teknisk innsikt i disse tingene, har spekulert i at noen av de uregelmessighetene som er lettest å oppdage, skyldes at svindlere er blitt desperate etter å ha merket at enda flere stemte på Trump enn de hadde forventet. For å veie opp for dette, måtte de improvisere. De tok risiko, ble uforsiktige og kunne ikke lett skjule sporene etter det de gjorde.

Bildet som fremtrer, er altså ikke bare av lokale kjeltringer som ignorerer loven og manipulerer stemmesedler på gammelmåten, men av organisert manipulasjon på stor skala. Fenomenet gjør seg gjeldende ved forskjellige sider av avstemningen. En ting var hvordan stemmesystemet ble laget og kunne brukes, en annen hvordan stemmesedlene ble mottatt og talt opp, og atter en annen, sannsynligvis den viktigste, hvordan stemmene ble registrert digitalt. Det var den siste formen for avvik som ble avslørt. I alle deler av hele prosessen virket uregelmessighetene i samme retning: De snudde den nasjonale valgtrenden som favoriserte Trump.

Claes G. Ryn er professor i statsvitenskap og grunnlegger av det nye Center for the Study of Statesmanship ved The Catholic University of America.

https://www.document.no/2021/01/18/hvordan-presidentvalget-i-usa-kan-ha-blitt-stjalet/

2
Media og politikk / Jeg sier bare galskap
« on: 11.12.2020, 00:06:04 »
Fra min egen lokalavis. Siden dere antagelig ikke har tilgang kopierer jeg hele artikkelen:

Quote
Klimaforslag brakklegger matjord tilsvarende 12.500 fotballbaner i Buskerud

Regjeringa skal ta stilling et forslag om å innfri norske klimamål ved å ha færre kyr, sau og lam i Norge. Forslaget vil gi brakklegging av matjord i Buskerud tilsvarende 12.500 fotballbaner.

For hele Viken vil det tilsvare over 26.000 fotballbaner.

– Nå krever vi at Buskerud-politikerne kommer på banen, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa.

Før jul skal regjeringa legge fram en stortingsmelding om norsk klimapolitikk mot 2030. Et av forslagene regjeringa må ta stilling til et forslag fra Miljødirektoratet om en storstilt kostholdsomlegging som kutter utslipp gjennom å kutte i norsk matproduksjon.

En fersk utredning fra AgriAnalyse viser at gjennomføring av forslaget vil føre til en betydelig brakklegging matjorda i Viken på 186.000 dekar, tilsvarende over 26.000 fotballbaner.

Avhengig av husdyra
Bare i Buskerud vil 89.489 daa brakklegges. Samtidig er det også grunn til å tro at opplevelsesverdien av store gjengrodde arealer vil ha en negativ effekt for turismen, dette vil særlig ramme fjellområdene i Buskerud som har store grovforarealer.

– Koronapandemien har også vist oss verdien av beredskap i nasjonal matproduksjon. Kun tre prosent av Norges areal kan brukes til å dyrke mat. Mye av matjorda ligger der hvor det er høyt, kaldt og bratt, og er derfor først og fremst brukbar til gras. Skal vi ta mest mulig av matjorda i bruk og ha en god sjølforsyningsgrad er vi helt avhengige av husdyra våre, sier fylkesleder Haug Laa.

Berører store områder
AgriAnalyse har analysert konsekvensene av forslaget og konkluderer med at det vil føre til at over 1,6 millioner dekar matjord i Norge vil brakklegges innen 2030, hvilket tilsvarer er areal på over 227.000 fotballbaner.

Haug Laa viser til at landbruket selv har lagt fram en klimaplan for hvordan jordbruket kan innfri klimaavtalen med regjeringa uten at det går på bekostning av norsk matproduksjon.

– Vi er glade for at fylkeskommunen i Viken ikke bare har slått fast at de fortsatt vil støtte landbrukets arbeid med å redusere klimagassutslipp, men også at de advarer tydelig mot de mest ekstreme klimatiltakene som vil legge ned betydelige deler av norsk, grasbasert landbruk, understreker Haug Laa.

Kloke ord
I en uttalelse til Miljødirektoratets utredning «Klimakur 2030» skriver blant annet fylkesråden at forslaget om en betydelig reduksjon i nordmenns forbruk av kjøtt fra norske husdyr vil «isolert sett – medføre store utfordringer for andre viktige samfunnshensyn, og for arealbruk og sysselsetting» og videre at «andre tiltak for reduserte utslipp knyttet til kjøttproduksjon, som god agronomi, forskning og tiltak innen husdyravl, endring av fôrmidler, bedre grovfôrkvalitet og beitebruk, gjødselhåndtering og bruk er mer relevante og konstruktive».

– Dette er kloke ord fra fylkesråden som vi håper mange flere politikere fra Buskerud og Viken legger til grunn i debatten om ny klimamelding, avslutter Haug Laa.

https://www.dt.no/klimaforslag-brakklegger-matjord-tilsvarende-12-500-fotballbaner-i-buskerud/s/5-10-350800

3
Media og politikk / EU: Vannkraft er ikke bærekraftig
« on: 27.11.2020, 21:49:45 »
Fikk med meg denne da jeg sveipet innom svenske nyheter, helt under radaren i Norge:

Quote
Vattenkraft ska inte längre klassas som en hållbar energikälla, enligt EU-kommissionens förslag till lista på hållbara gröna investeringar. Men svenska energiföretag är kritiska mot det här eftersom de då kommer bli svårare att locka riskvilligt kapital.

Rickard Nordin är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet och säger att regeringen har misslyckats med att försvara svenska intressen här.

– Om det här förslaget går igenom så innebär det ökade kostander på det som vi kallar förnybar energi, som vattenkraft, bioenergi till exempel skogsindustrin. Det här är för oss otroligt allvarligt och det kommer att hota den gröna omställningen.

https://sverigesradio.se/artikel/7611343

Quote
– Ingen kommer att ta bort vattenkraften men det blir dyrare att investera i den, det blir dyrare räntor sannolikt. Och det i sig gör ju att den gröna omställningen blir dyrare och att den försenas. Det är ett jätteproblem, säger han.

Hans kollega i Moderaterna, Elisabeth Svantesson, skräder inte orden.

– Det är hål i huvudet att inte kalla svensk vattenkraft för hållbar, hur kan regeringen ha låtit det gå så långt? undrar hon och hävdar att regeringen har varit passiv och senfärdig i fotarbetet i Bryssel.

Jättar oroas
I en färsk debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanar även företrädare för energijättarna Fortum, Uniper och statliga Vattenfall regeringen att ligga i för att förhindra regler som skulle kunna hota energiförsörjning i Sverige.

Det allt handlar om är EU:s så kallade taxonomiförordning. Syftet är att lista investeringar som kan beskrivas som hållbara. Investerare ska få lättare att se vilka typer av projekt som är miljömässigt hållbara och lockas att styra sina pengar dit, med förutsättningar för bra villkor.

https://www.nyteknik.se/energi/eu-forslag-skapar-strid-om-svensk-vattenkraft-7005874

Ifølge Patrick Moores bok "Confessions of a Greenpeace Dropout" har solceller en energieffektivitet på 15 prosent og vindmøller ca 25 prosent, mens vannkraft og atomkraft ligger på 95 prosent energiutnyttelse. Så hva er det som er "bærekraftig"?


4
Media og politikk / Galskapens sykkelvei
« on: 29.09.2020, 16:01:23 »
Det har vært mye oppmerksomhet om sykkelveien som bygges mellom Sandnes og Stavanger til halvannen milliard parallelt med E39, som er hovedinnfartsveien til Stavanger. I denne nrk-artikkelen står det at IKEA har tapt en sak fordi sykkelveien skal gå rett over selskapets parkeringsplass. Men se litt nærmere på kartet, så ser du hvorfor den blir så ekstremt dyr. Her krysses både av- og påkjøringsramper til motorveien, kryssende veier og annen infrastruktur, og hvor koselig er det å sykle parallelt med en travel motorvei? Greit nok at man bygger sykkelvei, men hvorfor skal den gå akkurat der? Jæren er jo paddeflat, så det burde finnes mange andre steder man kunne lagt traseen. Jeg mistenker at det er nettopp det symbolske ved at den går langs en motorvei, som gjør at det er nettopp der man vil bygge den!
https://www.nrk.no/rogaland/ikea-tapte-kampen-om-sykkelstamvegen_-mister-parkeringsplassar-1.15177934

5
Patrick Moore forklarer i dette intervjuet hvorfor brannene i California har lite med klimaendringer og mye med dårlig skogforvaltning å gjøre:

Quote
On a special bonus episode of Power Hour Alex Epstein interviews Patrick Moore, ecologist and cofounder of Greenpeace, on the realm causes of California’s wildfire disaster. Moore pins the blame squarely on “green” forest mismanagement. Topics covered include:

* What are the top policy changes necessary to prevent dangerous, out of control wildfires (not the same as fires)?
* How does private vs. government ownership of land affect the likelihood of dangerous fires?
* What are the major drivers of dangerous, out of control wildfires?
* What places in the world have the best wildfire management?
* How have government policies changed for the worse in the US?
* How do you respond to claims that these fires are inevitable because of climate changes?
* Dr. Moore's forthcoming book on invisible catastrophes.

https://www.youtube.com/watch?v=oiwfR2cqVh0&feature=youtu.be&ab_channel=ImproveThePlanet

6
Aktører og hendelser / Ny bok fra Klimarealistene
« on: 23.09.2020, 00:04:08 »
Bare dager etter lanseringen av Kent Andersens bok på document.no, fikk jeg denne e-posten:

Quote
MOTVEKT – FAKTA OM KLIMA
 
I tre tiår har det vært presentert som en vedtatt sannhet at menneskeskapte klimaendringer vil føre til apokalypse dersom vi ikke går radikalt til verks, og snur utviklingen. Synspunktet reflekteres i så vel nasjonal lovgivning og folkerettslige avtaler, som i mediene og det offentlige ordskiftet.

Fra sitt ståsted forteller Gregory Wrightstone en annen historie. Punkt for punkt gjennomgår han det etablerte narrativ og de oppleste og vedtatte «sannheter», og presenterer en verden og en virkelighet som står i skarp kontrast til det som daglig kommuniseres som fakta og sannheter. I Motvekt – fakta om klima legger han frem seksti fakta som tilbakeviser det såkalte «klimakonsensus». Boken er «et must» for enhver som deltar i klimadebatten, og er interessert i klima.
Gregory Wrightstone er geolog, og har i mer enn 35 år arbeidet med undersøkelser om jorden og dens prosesser.
Boken er oversatt av Klimarealistenes styreleder.

De første 30 sidene kan leses her:

http://klimarealistene.com/Motvekt_til_side_29.pdf

Boken er tilgjengelig i Klimarealistenes Klimabutikk http://klimarealistene.com/klimabutikken.html


Jeg har sett på det som er lagt ut, og synes det ser lovende ut, så jeg har bestilt boken.

7
Aktører og hendelser / Fred Singer
« on: 02.08.2020, 11:12:42 »
Ole Henrik Ellestad har skrevet nekrolog over Fred Singer, som døde 6. april. Det er en mildt sagt imponerende merittliste han hadde å skilte med:

Quote
Han publiserte i 1950-årene de første studier om subatomære partikler fanget i jordens magnetfelt, strålingsbeltet som senere ble kalt van Allen-beltet etter James van Allen. Solforskeren Leif Svalgaard fra Stanford berømmet Singer på WUWT ved å uttale at det like gjerne kunne vært hetende ‘Singer belt’.
Kreditert for oppdagelsen av ekvatorial elektrojetstrøm som strømmer i ionosfæren.
Første eksperimenter med raketter i stor høyde for måling av energispektrum av primær kosmisk stråling og fordeling av stratosfærisk ozon.
Han var den første til å gjøre korrekte beregninger for bruk av atomklokken i bane hvilket muliggjorde verifikasjon av Einsteins Generelle relativitetsteori og som senere er blitt essensiell i GPS-systemer for satellittnavigasjon.
Han designet også instrumenter for fjernmåling av atmosfæren benyttet i bl.a. satellitter og mottok bl.a. White House Presidential Commendation for sitt arbeide.
I 1971 beregnet han antropogent bidrag til atmosfærisk metan. Han forutså at metan ville transformeres til vanndamp som så kunne påvirke stratosfærisk ozon. Dette ble påvist i 1995.

Singer har jo blitt angrepet av alarmister for sitt "forsvar av tobakksindustrien", men var det bare løgn alt sammen?

Quote
Singers arbeider var så anerkjente og hans vitenskapelige posisjon så sterk at han måtte tas hensyn til. Således ble han benyttet som fagekspert i IPCCs første rapporter, men hans kommentarer ble i liten grad reflektert i rapportene. Han ble tidlig et hovedmål for tilhengere av IPCCs teorier, politikere og medier. Det utartet seg til en omfattende internasjonal svertekampanje med udokumenterte påstander i bøker, avisartikler og medieuttalelser – fra begynnelsen av 1990-årene til hans død.

Ikke-røkeren som var negativ til røyking, ble fremstilt som en tobakkens forkjemper. Selv ikke en påpeking om at EPA (Environmantal Protection Agency) hadde senket det statistiske akseptkravet i sin konklusjon (hvilket de innrømmet) er tillatt for en en med omfattende kunnskaper i statistikk. Singers tydelige dementi ble nektet publisert i mediene. I NRKs program Folkeopplysningen om klima (2018) (KN 233) var temaet igjen sentralt supplert med at et konservativt institutt (Heartland) trykker og distribuerer NIPCC-rapportene utarbeidet av den selvstendige organisasjonens SEPP og publisert på dets hjemmeside.

https://www.klimarealistene.com/2020/07/30/fred-singer-dode-i-april/


8
Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet, har i dag en kronikk på nrk.no:
Quote
Norske medier makter verken å forklare oss Trump eller USA. Det er et problem.
Trump har utfordret et stadig mer autoritært Kina - noe som er viktig og riktig, sett fra Norge. Jeg har ikke sett mange interessante refleksjoner rundt dette i norsk presse.

https://www.nrk.no/ytring/vrangforestillinger-om-usa-1.15104269

Jeg kan legge til at dette er første gangen jeg har sett nrk publisere noe som helst som ikke er ensidig sverting av Trump siden Ole Torp i januar hadde med seg Norges ambassadør i USA i programmet sitt, og oppdaget at han hadde et helt annet intervjuobjekt foran seg enn han hadde forventet:

Quote
«Få kjenner amerikansk politikk bedre enn vår ambassadør i Washington, Kåre Aas», innleder Ole Torp.

Regien er satt, teaterstykket kan begynne.

Torp forsøker å få det til å virke mistenkelig og «krigersk» at Trump under sin tale var omgitt av høytstående militære.

Men, vent, hva er nå dette? Her er det noe som skurrer?

For ambassadør Aas kan opplyse at dette er vanlig praksis hos amerikanske presidenter når det er snakk om store sikkerhetspolitiske spørsmål. Da er ofte både generaler og andre størrelser til stede.

Torp kommer så inn på hvor uforutsigbar og uberegnelig han mener president Trump er, og spør ambassadør Aas om hvor mye lit vi kan feste til det som i dag ble sagt fra Det hvite hus.

«Han kan vel forandre mening om dette i neste uke?» spør Torp håpefullt.

«Jo, men han er vel ikke den eneste politikeren som forandrer mening innimellom», svarer en avslappet Aas.

I resten av seansen med Ole Torp leverer ambassadøren det ene svaret etter det andre som ikke ser ut til å være helt i tråd med programlederens forventninger. I denne utgaven av programmet går det rett og slett ikke helt som det pleier.

Ambassadør Aas fremstår ikke på noe vis som en ukritisk og ureflektert «fan» av Trump, men presenterer et balansert og nøkternt syn som er temmelig sjelden vare i norsk offentlighet. Situasjonen i Det hvite hus er kanskje ikke så katastrofal som norske medier liker å beskrive den?
https://finansavisen.no/forum/thread/70596/view

Og her er linken til selve programmet. Døm selv!
https://tv.nrk.no/serie/torp/2020/NNFA52010820/avspiller9
Prinsesse Anne tar bladet fra munnen:

Quote
Enthusing about genetically modified crops and dismissing the effects of climate change and veganism couldn’t be further away from the green views of Prince Charles.

But these are the very forthright opinions of his sister, Princess Anne.

Giving a rare interview to mark her 70th birthday next month, the Queen’s fiercely independent daughter jokes that her conversations with her elder brother are by necessity ‘short’ due to their wildly differing opinions.

(...)

The princess was speaking to Australian Women’s Weekly magazine via a video call from Gatcombe Park, the 500-acre Gloucestershire estate and farm where she has spent lockdown.

Princes William and Harry as well as Charles have linked last year’s devastating Australian bushfires to climate change, but Anne said: ‘I don’t even go down the climate change route.

‘I think the way people manage ground is part of the discussion... Climate changes all the time. It has done so throughout the globe’s history, so there’s nothing new under the sun.

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8531623/Princess-Anne-blasts-brother-Prince-Charles-views-climate-change-veganism.html

10
De fleste av oss kjenner godt til diskusjonen om sensitiviteten til CO2 (og metan), og har sett kurven som viser at en dobling av CO2 i atmosfæren har liten effekt på temperaturen.

Men i denne presentasjonen (etter 14 minutter) viser og forklarer professor William Happer en annen kurve jeg ikke kan huske å ha sett tidligere. Den er verdt hele foredraget alene etter min mening.


https://www.youtube.com/watch?v=j8KxVQFoyT011
Høres ut som en spøk, men en bonde på Østlandet vil avle frem sauer som slipper ut mindre metan for å redde klimaet. Klin kokos.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202006/DKOV98062420/avspiller

12
I disse tider hvor statuer av Winston Churchill pakkes inn for å beskytte dem mot vandalisme, presenterer swebb-tv et nytt bilde av den legendariske britiske statsministeren:

Quote
I denna andra del av programmet med Jüri Lina får vi höra att Storbritanniens premiärminister Winston Churchill hade en hemlig pakt med Stalin som innebar att Röda armen och den engelska krigsmakten skulle attackera Sverige och Norge från varsitt håll i juli 1941.

Den 23e augusti 1939,sluter Tyskland och Sovjet strax före andra världskriget avtal genom den välkända Molotov-Ribbentrop-pakten. I pakten har ett stort antal länder i östra Europa beslutats att delas upp mellan Sovjet och Tyskland. Dessutom skulle hela Finland tillfalla Sovjet.

Då kriget startar blir det snart för Tyskland uppenbart att Stalin inte tänker hålla avtalet. Josef Stalin hade nämligen bildat en annan pakt, denna gång med Winston Churchill: Sovjet skulle få de med Tyskland överenskomna länderna plus halva Norge och halva Sverige. Detta avtal som inte rönt mycket uppmärksamhet kallas Churchill-Stalin-pakten. Den skrevs under november 1939. Det är först på senare tid den blivit känd berättar Lina.

Ett sovjetiskt plan som varit i London tvingades ner till tysk mark och alla dokument fotograferades. Tyskarna hittade då pakten underskriven av Churchill. Tyskarna skickade omedelbart en kopia till Mannerheim i Finland där den kom att hamnade i Mannerheims privata hemliga arkiv och glömdes bort. I boken Finland i stormens öga av Erkki Hautamäki återges detaljerna för detta.

Det kommer flere "sjokk" i løpet av intervjuet, blant annet rundt invasjonene i Ungarn i 1956 og Tsjekkoslovakia i 1968. Og at Henry Kissinger foreslo for president Jeltsin Vladimir Putin som etterfølger i Russland.

https://www.swebbtv.se/blogg/506-hotet-mot-sverige-swebbtv-vetenskap-nr-3-del-2-med-forfattaren-juri-lina

Tilbake til Churchill. Jeg fant ikke Norge og Sverige nevnt direkte i denne artikkelen, men den er interessant likevel:

Quote
In 1939, Churchill was appointed to Prime Minister Neville Chamberlain’s War Cabinet and given the position of First Lord of the Admiralty, the same position he held at the beginning of the First World War. One month after his appointment, Churchill invited Maisky to a late-night meeting at the Admiralty to discuss the state of Anglo-Soviet relations, and what could be done in the future to improve them. By this stage, Britain was in a state of war with Germany, an ally of the Soviet Union, with which it had signed the Molotov-Ribbentrop Pact, and participated in invasion of Poland in September 1939. Churchill was in the precarious position of attempting to influence Soviet policy for the benefit of Great Britain, against Germany, whilst knowing that the Soviet Union was signatory to a non-aggression pact with the Nazis. He told Maisky that it was better for the Baltic States to “be brought into the Soviet state system rather than the German one”[33] and that “It is especially important not to let Germany reach the Black Sea.”[34] Churchill knew that at this point there was little he could do to lure the Russians away from their alliance with Germany. Though the Molotov-Ribbentrop pact is commonly analyzed as a time-buying measure for the Soviet Union, neither Churchill nor Maisky knew for how long it would last. Churchill’s courting of Maisky in the early days of the Second World War can be seen as a tactical measure which he saw would be useful for any potential Anglo-Soviet alliance in the future. Churchill would take advantage of such meetings at every opportunity to stress Great Britain’s changing attitude to the Soviet Union. At a lunch with Maisky and Brendan Bracken, an early supporter of Churchill and later Minister of Information in Churchill’s War Cabinet, Churchill brought up the historical ties between Great Britain and Russia. In between puffs of his cigar, Churchill mulled over the “historical debt”[35] that Britain and France owed Russia, because of Russia’s intervention in the First World War, which resulted in the allied victory at the Battle of the Marne, blocking the German advance on Paris. He added that they now had a moral obligation to help Russia, “whatever Russia that may be – Red or White… to strengthen her position on the Baltic Sea,”[36] referring to the Winter War between the USSR and Finland. Even though official British policy, though neutral, was distinctly pro-Finnish, Churchill was aware of the greater picture at play, and convinced of the inevitability of a Soviet-German conflict.

https://winstonchurchill.org/publications/finest-hour-extras/comrades-and-brothers-churchill-stalin-and-the-moscow-conference-of-1942/


14
Quote
Lars Bern kräver snabbutredning - Att gamla dör i Corona kan bero på medicinering

https://www.swebbtv.se/blogg/454-lars-bern-kraver-snabbutredning-att-gamla-dor-i-corona-kan-bero-pa-medicinering

15
Andre emner enn klima / Baneheia-saken - enda et justismord?
« on: 27.03.2020, 15:35:29 »
Listen over justismord i Norge er vond og lang: Liland, Moland, Brigitte Tengs (fetteren ble ikke offisielt dømt, men "dømt" likevel) osv. Nå kan det stilles spørsmål ved om ikke også Baneheia-saken kan føyes til rekken. Jeg har fundert på dette en stund etter at jeg f.eks. hørte at Viggo Kristiansen ble dømt på bl.a. DNA-spor som kan ha tilhørt 50 prosent av befolkningen!

I dagens NRK ytring-artikkel beskriver Mikkel Trondsrud et mediepress og en overkjøring av annerledestenkende som kan minne om klimadebatten:

Quote
Det er som om det finnes en slags Lex Kristiansen i redaksjonene. Flere journalister jeg har snakket med, forteller at motstanden fra redaktørene og andre aktører er stor. Én journalist fortalte at det er som om det gjelder egne regler for Kristiansen. En annen sa at han nesten ble utskjelt da han ville se på Kristiansens sak. «Hva er det neste? Skal vi hevde at Breivik var uskyldig også?» skal en kollega nærmest ha ropt.

I noen tilfeller har riktignok Kristiansens sak fått dekning, men ikke uten sverdslag. Baneheia-podkasten belyste hva Kristiansens side har lagt frem for Gjenopptakelseskommisjonen. Det ble det bråk av. Det virker som den etiske pressenormen nå er at det er ubalansert å opplyse om bevis som taler for at en domfelt er uskyldig. Det som taler for at han snakker sant, skal ikke nevnes.

https://www.nrk.no/ytring/kampanjen-mot-viggo-kristiansen-1.14961781

Drapet på de to jentene var selvfølgelig bestialsk og grusomt, og av hensyn til familiene er det forståelig at de ikke ønsker at saken skal komme opp i mediene igjen. Men hvis det viser seg at en mann har sittet 20 år i fengsel for drap han ikke har begått, så er han like mye et offer som dem.

Pages: [1] 2 3 4