Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Smiley

#1
I mitt firma brukes kun Google docs. Da kan vi bruke alle platformer over alt og skulle pcen bli angrepet kan man fremdeles laste alt ned fra Ipaden eller telefonen.
For sikkerhetsskyld logger nettleseren av når den lukkes og husker aldri passordet til neste gang.

#2
Andre emner enn klima / Sv: F-35
14.02.2017, 23:06:33
Jeg synes denne diskusjonen om F35 er latterlig. F16 har vært i luften siden 1979 og har nå vært nesten 40 år i tjeneste. Det er nesten 50 år siden konstruksjonen lå på tegnebrettet!
Man har brukt samme design i 30% av den tiden vi har hatt fly i luften.
I 1944 kom de første jet jagerne i aktiv tjeneste. Det er 35 år mellom en Messerschmitt 262 og F 16.
Det er hele 38 år mellom lanseringen av F 16 og F 35.

Ville man ikke da kunne forvente at F 16 ville hatt samme kill ratio mot Messerschmitt 262 som F 35 har mot F 16?

F 16 har vært en av flyhistoriens beste design og den lange tjenestiden viser et svært allsidig design.
Men teknologi går fort fremover og det er grenser for hvor mye samme platform kan modifiseres over tid. F 16 er overmodent for å byttes ut !
#3
Det kan da ikke være så veldig vanskelig å lage et eksperiment hvor flaskene har en lang slange med "vannlås" ut av huset og hvor flaskene ikke blir tilført varme fra lyskilder.
Da vil det være både trykk kontroll og en felles heatsink utenfor rommet på samme måte som atmosfæren har.
Siden et vanlig rom holder ca 20 grader vil det være mer enn nok jordstråling fra gulvet.

Men da blir det garrantert ingen forskjell i temperatur i en flaske med luft og en med ren co2
#4
Det har vi alltid vært uenige i ;)

Men disse eksperimentene som dette til Seim er så fulle av feil og de publiseres støtt og stadig uten muligheter til å kommentere. Det er regelrett hjernevask. Yputube er fulle av slike som angivelig beviser at co2 gjør verden varmere. Jeg har tilgode å finne et som ikke kan slaktes totalt!
#5
Emiritus

Det var klart og tydelig akkurat det påstanden var. De tre ordene var et sitat direkte fra eksperimentet som altså er feil.

http://www.spinonthat.com/co2.html

Og mer co2 kan ikke gjøre det vanskeligere for overflaten å kvitte seg med energien. Atmosfæren er i fysisk kontakt med overflaten, IR er eloktromagnetisk stråling og denne kan ikke brukes som isolasjon.
#6
Svaret på spørsmål 1 burde alle kunne svare på.
Svaret er 0 fordi påstanden om at overflaten blir oppvarmet er feil.
De tre siste ordene " og varmer denne" er en påstand uten rot i virkeligheten fordi overflaten har høyere potensial enn tilbakestrålingen.

Det er disse 3 siste ordene som må bevises fra klimahysterikkerne. Alt det andre er velkjent fysik.

Men dette eksperimentet er fullt av feil og måler ikke det Seim tror.
For det første er det jordutstrålingen som skal tilbakestråles, lamper er derfor en unødvendig feilkilde.
� tilsette co2 tablett i et lukket system øker trykket og siden trykk og temperatur henger nøye sammen må man vite flaskenes innvendige trykk. Det er ingen trykk kontroll i dette eksperimentet og det viser derfor ingenting om IR egenskaper men gasslovens virkemåte.
Lampene er nødvendige for oppvarming og ekspansjon ac gassen. Uten lamper er det garrantert ingen forskjell.



#7
Hverken Braun eller Messerschmitt har personlig tatt livet av noen. De ble en del av et militært industrikompleks men har aldri beordret eller utført noen krigsforbrytelser.
At de var medlemmer i SS var en nødvendighet for å kunne ha de jobbene de hadde.

Hver gang du flyr ( og da spesielt med en Airbus maskin ) eller ser på mobilen din så har disse 2 personene noe med saken å gjøre.

#8
W.Braun var en av mange vitenskapsmenn som jobbet for et regime som utførte krigsforbrytelser.
Hverken Braun eller Messerschmitt ble tiltalt etter krigen, men begge fikk jobb i usa.

Ingen av dem har gjort seg fortjent til tittelen krigsforbryter. De var faktisk langt forut for sin tid når det gjelder teknologiske løsninger.
#9
"CO2 absorberer IR-stråling, men sender den ut igjen i alle retninger. En del av strålingen som er absorbert av CO2 i forskjellige høyder i troposfæren vil sendes tilbake til bakken og varmer den.

Det betyr at, i stedet for å varme gassmolekylene i troposfæren, sørger CO2 for å redusere avkjølingen ved å returnere en del av IR-strålingen som ellers ville ha blitt sendt ut av atmosfæren tilbake til jordoverflaten og varme denne.

Det er derfor ingen tvil om at CO2 er en drivhusgass som vil varme kloden. Spørsmålet er da: hvor mye?"

Svaret på dette er latterlig enkelt : Ingenting. Det vil nemlig alltid være mange ganger mer utstråling enn "tilbakestråling".
Og det er et faktum allerede før vi trenger å ta stilling til om den nedadgående strålingen kan overføre varme i det hele tatt.



#10
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
27.09.2016, 07:11:46
Nikolov er gammel i debatten og jeg antar han har vært en kilde til informasjon og inspirasjon for Okular. Det har Både Nikolov og Okular vært for meg. Sammen med G&T er disse selve hoved fundamentet for en vitenskapelig forklaring på atmosfærers virkemåte uten radiativ drivhus effekt som universiell forklaring på absolutt alt.

#11
Quote from: Smiley on 04.09.2016, 16:05:36


Regnestykkene viser kun hvor mye energi det kalde objektet absorberer fra det varme, ikke hvor mye som totalt forlater det varmeste. Ei heller hvor mye som totalt forlater det kaldeste. Det kalde objektet blir oppvarmet til ny likevekt, ikke det varmeste.

Den røde linjen blir ikke endret i bildet her. Det er kun den grønne som kan nærme seg den røde og forskjellen kan max være 5500-5000 som altså er 500. Den røde vil være lik uansett om den grønne er til stedet eller ikke og uansett hvor mange linjer man ellers legger til inni den røde.

#12
 Regnestykkene viser kun hvor mye energi det kalde objektet absorberer fra det varme, ikke hvor mye som totalt forlater det varmeste. Ei heller hvor mye som totalt forlater det kaldeste. Det kalde objektet blir oppvarmet til ny likevekt, ikke det varmeste.

En liten redigering:

Selve problemstillingen er kun i hodet vårt. Når to elementer kommer i nærheten av hverandre må en eventuell temperaturforskjell utgjevnes. Er det ingen forskjell blir det ingen overføring av energi. Altså kun 2 alternativer.
Men hver gang man plasser to objekter innenfor hverandres strålingsfelt vil reservoaret øke sammen med økningen i masse. Det vil skje uavhengig av det enkelte objekts temperatur. Det er derfor vi regner T1-T2 for å finne forskjellen i potensial.
Når man derimot ser problemstillingen fra det varmeste objektets "synspunkt" er det ikke noe fratrekk for reservoar delen og man ender opp med for mye energi på potensial siden. Dermed oppstår påstanden om at det varmeste også må øke.

Fyller man en liter mer på en vanntank vil reservoaret alltid stige med en liter. Tankens form avgjør derimot om potensialet(vannhøyden) øker mye eller lite. Så i tankens tilfelle vil forskjellen mellom H1 og H2 gi økningen i potensial.
Forskjellen mellom H1 og H2 eller T1 og T2 er potensial. Resten er reservoar.

T1=350K
T2=300K
350K-300=50K til økt potensial for det kaldeste objektet.

Når det gjelder det varmeste objektet så gir det altså totalt fra seg 350K hvor 50K går til å øke potensialet i det kaldeste og de resterende 300K går til å øke reservoaret i det nye fellesskapet som de to objektene nå er blitt.

350K-50K-300K=0. Altså ingen økning i potensial for det varmeste objektet!
#13
Quote from: Okular on 28.08.2016, 15:03:24
Quote from: Smiley on 28.08.2016, 11:33:01
Disse regnestykkene er feil.  Slike regnestykker som dette er hovedÃ¥rsaken til at missforstÃ¥elsen oppstÃ¥r. Det atmosfæriske vinduet er IKKE 100% stengt i alle bølgelengder og derfor vil det varmeste objektet ogsÃ¥ miste energi til et tredje, nemlig verdensrommet. Det samme vil det kaldeste, og summen av disse er alltid 100% av det de gir fra seg. Den totale forskjellen i potensial er dermed alltid fra høyeste temperatur (overflatempereratur) og helt ned til bakgrunnsstrÃ¥lingen i verdensrommet ,
350-349=1-1=0
350-50=300-300=0
All energi er tapt til verdensrommet uansett hvor mange trinn man innfører.

At folk med Phd ikke ser denne enkle feilen er utrolig.

Mmm, Smiley, jeg tror du må ta ett skritt tilbake her. Spencer tar utgangspunkt i et helt elementært eksempel for å vise hvordan isolasjon fungerer, i dette tilfellet isolasjon ved stråling (vakuum mellom de to varme legemene).

Det han sier er simpelthen at har du to plater stilt opp mot hverandre og med vakuum imellom, så har det svært mye å si for varmeoverføringshastigheten imellom dem hvor stor temperaturforskjellen mellom de to platene er.

Med plate 1 = 350K og plate 2 = 349K, sÃ¥ vil den radiative varmeoverføringen være (vi antar begge plater er sortlegemer, altsÃ¥ med emissivitet lik én): q/A = σ (3504 - 3494) = 9,7 W/m2. Dersom plate 2 imidlertid har en temperatur pÃ¥ kun 50K, sÃ¥ blir den radiative varmeoverføringen mellom de to mye større: q/A = σ (3504 - 504) = 850,6 W/m2.

Dette er ikke spesielt kontroversielt, Smiley. Og heller ikke uriktig på noen som helst måte.

Det er uriktig i den forstand at det IKKE beskriver forholdet mellom jord overflaten, atmosfæren og verdensrommet. Det er et forenklet eksempel som ikke har samme egenskaper som planetens system. Eksempelet kan ikke overføres til direkte sammenlikning med atmosfæren. Det er det som er feilen.
Isolering vil aldri kunne øke temperaturen på oppvarmet objekt over det den tilførte energien tillater. Så man kan komme nærmere 100% effektivitet med isolering, men man kommer aldri over 100%
Isolering reduserer konveksjon og øker arealet på ytterflaten slik at det blir mindre varmt å ta på. Men all tilført energi kommer ut igjen.

#14
Quote from: PetterT on 24.08.2016, 21:14:49
Spencer detekterer en viss effekt av H2O I atmosfæren (men ikke CO2):

Observational Evidence of the "Greenhouse Effect" at Desert Rock, Nevada
http://www.drroyspencer.com/2016/08/observational-evidence-of-the-greenhouse-effect-at-desert-rock-nevada/#comments

Denne kommentaren fra Spencer samsvarer med mitt syn i kommentaren over og som Spencer ikke har hatt innvendinger til (taushet samtykker):

Roy W. Spencer, Ph. D. says:
August 24, 2016 at 10:55 AM
Gordon, do you agree that if you had two bodies facing each other with the same IR emissivity, but at two different temperatures, that the rate of transfer of IR energy from the warmer body to the cooler body depends on BOTH bodys' temperatures?

so, the rate of IR loss (and thus the cooling rate) of the warmer as it emits IR to cooler plate would be very different for:

CASE 1:
Plate 1: 350K
Plate 2: 349K

CASE 2:
Plate 1: 350K
Plate 2: 50K

If you agree that the IR cooling rate would be much greater in Case 2 then Case 1, we have no fundmental disagreement regarding the net result in the climate system: a cool body (the atmosphere) can passively affect the temperature of a warm body (Earth's surface) which is actively heated with constant energy input from an outside source (the Sun).

Disse regnestykkene er feil.  Slike regnestykker som dette er hovedÃ¥rsaken til at missforstÃ¥elsen oppstÃ¥r. Det atmosfæriske vinduet er IKKE 100% stengt i alle bølgelengder og derfor vil det varmeste objektet ogsÃ¥ miste energi til et tredje, nemlig verdensrommet. Det samme vil det kaldeste, og summen av disse er alltid 100% av det de gir fra seg. Den totale forskjellen i potensial er dermed alltid fra høyeste temperatur (overflatempereratur) og helt ned til bakgrunnsstrÃ¥lingen i verdensrommet ,
350-349=1-1=0
350-50=300-300=0
All energi er tapt til verdensrommet uansett hvor mange trinn man innfører.

At folk med Phd ikke ser denne enkle feilen er utrolig.
#15
Dette er jo nesten en selvfølge. Det finnes enorme mengder hydrokarboner i hele universet. Flytende metan pÃ¥ Titan viser oss at det finnes gasser og væsker andre plasser ogsÃ¥. Naturgasser har vi derformer enn nok av. Vi har faktisk flere planeter og mÃ¥ner i reserve hvis jorden gÃ¥r tom. 
Men de prosessene som laget vår olje og gass har ikke stoppet opp. De går sin gang enda.