Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - bøvelen

Pages: [1] 2 3
1
Når det regner, hoper vannet seg opp og lager oversvømmelser. Det skyldes på klimaendringer.
Ikke noe nytt, her er en sak fra NRK i dag.

https://www.nrk.no/rogaland/harrys-uthus-har-statt-under-vann-fire-ganger-pa-ti-ar-1.15220538

Jeg skrev om en lignende sak på det gamle forumet klimaforskning i 2012, limer inn teksten her, og link:

Naturskade eller ekstremvær?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Forsikringsselskap-vil-ikke-ta-rasregningen-6961798.html

Denne linken til dagens Aftenposten fikk meg til å tenke:

Vi ser ofte utsagn om at stadig flere flommer og ras skyldes ekstremvær pga klimaendringer.
Jeg mener påstanden er feil. Nå er forsikringsselskapene på banen for å få kommunene til å ta ansvar. Dette er en strategi som vil vekke kommuner og politikere til å innse at ikke ”alt” som skjer er klimaets feil.
Det er mange grunner til at det tilsynelatende er mer flom nå enn tidligere. Statistisk sett er det ikke påvist mer ekstremvær som er en populær betegnelse på alle kraftigere regn og storm-hendelser.
Min påstand er at de fleste oversvømmelser i tettbygde strøk skyldes tre ting.
Dårlig vedlikehold: Avløp og stikkrenner er tettet igjen av sand og andre fremmedlegemer. Kommunene burde hvert år rense opp avløpene etter vinterens sandstrøing. Sanden forsvinner ikke av seg selv, når det regner eller gater og fortauer spyles, havner sanden i avløpssystemet. Også setningsskader er ofte årsak til tette avløp.
Mer asfalt: Sentrumsområder blir bygd ut og større arealer drenerer til tidligere avløpsnett som ikke er dimensjonert for mer kapasitet.
Utbygging skjer med for dårlig planlegging: Det tillates utbygging i områder der det ikke er tilstrekkelig kartlagt risiko for flom eller ras. ”Manns minne” er kort tid. Selv om ingen kan huske at det i et aktuelt område ikke har gått ras eller vært flom, så er det ofte en grunn til at slike områder er ubebygd.

I utmark flommer bekker og elver raskere opp pga øket drenering av myrområder i forbindelse med skogplanting og nydyrking. Myrenes ”svampeffekt” som før bremset vanntilførselen til vassdragene blir borte. Resultatet er hurtigere vanntilsig og flom.
Det er også økende bygging av tilskomstveier i dalsider for skogbruket. En vei diagonalt i en dalside samler opp vann og leder det ut i nærmeste bekk som dermed får øket sitt nedslagsfelt mange ganger.
Men det vil alltid skje ekstreme ting, jfr ”storofsen” i 1789 der voldsom nedbør og mildvær med snøsmelting skapte den voldsomme flommen.

Alt gjentar seg, forsikringsselskapene ber kommunene ganske enkelt om å skjerpe seg!

og link til denne:

https://klimaforskning.com/forum/index.php?topic=905.msg16391#msg16391


Beklager hvis noen synes jeg gjentar meg selv, men det ser ikke ut som om myndigheter lærer av disse hendelsene

2
Hei,
så nettopp en video som illustrere snømengden i Tirol. Her sies det at snøfonna var 3 meter, men slike lastebiler er ca 4 meter høye.

https://sedenne.no/v/489026/traktoren-avslorte-giga-snoens-krefter

3
Media og politikk / Sv: Nøttefabrikken er i sving igjen
« on: 18.10.2016, 17:25:43 »
Tåler dere å se Lunch - Bullshit-burneren igjen (Klimaforskning 02 nov -12).
Blir visst aldri uaktuell:


4
Media og politikk / Hva er dette egentlig?
« on: 04.06.2016, 09:26:19 »
I dagens dagblad. Svær revne i jorden, skyldes global oppvarming?
 Batagayka-krateret i Sibir:


http://www.dagbladet.no/2016/06/04/nyheter/utenriks/russland/klima/sibir/44453357/

5
Media og politikk / Sv: Flere og flere gjennomskuer media
« on: 01.06.2016, 10:47:43 »
Denne "nyheten" i dagbladet tyder på at folk ikke lenger er redd noen kommende katastrofe:


Nordmenn mener innvandring er en større utfordring enn klimaet

http://www.dagbladet.no/2016/06/01/nyheter/global_oppvarming/politikk/innvandring/44413134/

6
Flomskader skyldes ofte menneskeskapte forhold. Vi ser bruer og hus som blir tatt av flomstore elver.
Det som ikke blir nevnt, er at hus er bygget på fyllinger i elveløpet, slike innsnevringer skaper opphopning av vann og fører til at fyllmasser rives med av flomvannet.
Bruer, brygger og hus må bygges slik at også flomvann kan passere

7
Attenborough med program om Great Barrierer Reef i kveld, begynte med at endringer har alltid har skjedd, og at revet har taklet det utmerket. Så, siste halvdel av programmet, alarmisme og bleking med Hoegh Guldberg. Er sikkert mulig å streame programmet fra NRK.

8
Generelt / Er isbjørner truet av klimaendringer?
« on: 22.05.2016, 16:46:45 »
Vi husker isbjørnen i København, den var laget av is og skulle smelte i løpet av tiden konferansen varte, for å symbolisere at isbjørnene var truet pga global oppvarming. Når isen smelter, har ikke isbjørnen noe sted å oppholde seg, og ikke noe sted å jakte på sel. Dette i følge Al Gore.
Isbjørn er altså gallionsfiguren for klimaalarmismen.
I farten kan jeg huske at bestanden av isbjørn er økende, den er fredet, og ser ut til å klare seg bra.
Når isen ikke blir borte likevel, kommer det et annet problem, isbjørn og grizzly parer seg, og dette kan true arten?

Dagbladet i dag:

http://www.dagbladet.no/2016/05/21/nyheter/isbjorn/utenriks/klima/44269612/


Sitat:
Blandingen av grizzly og isbjørn ble først oppdaget ute i naturen tilbake i 2006, ifølge Business Insider.

De skriver at hybridene ofte ikke er fruktbare, noe som gjør at parringen mellom artene ikke blir sett på som et godt tegn for deres overlevelsesmuligheter.

Det er særlig dårlig nytt for isbjørnen.

Skjønner ikke helt at bastarder kan true isbjørnbestanden, men ny forskning må vel til (mer midler), så da får vi nok en forklaring på dette!

10
Takk,
da tenker jeg videre:
Dersom utslipp av CO2 reduseres, og at noen klarer å finne en prosess som fjerner CO2 fra atmosfæren (det tror jeg blir kostbart!): Da vil havet, for å opprettholde likevekten, avgi CO2 og fyller på igjen all CO2 menneskene har fjernet.
Kan vi temme havet?
Hvorfor er det ingen som kan fortelle politikere dette???

11
Er det ikke slik at havet tar opp CO2 fra atmosfæren, og at det vil instille seg en likevekt mellom hav og luft? Var dette Henrys lov?
Og videre at overskytene CO2 i havet utskilles som kalk, og danner kalkstein a la white Cliffs of Dover?
I min enfoldighet tror jeg at det er slik, kan noen bekrefte mitt utsagn? Og hva er det alle peser om, menneskeskapte klimautslipp som må avgiftsbelegges og reduseres, puh!

12
Media og politikk / Sv: Norske papiraviser
« on: 14.10.2015, 09:35:08 »
Fysikeren Stein Bergsmark ble rådet til å pensjonere seg før han kunne publisere sin kontroversielle rapport.

http://www.enerwe.no/forskning-og-utvikling/co2-kan-ikke-vaere-hovedarsaken-til-klimaendringene/

13
Viktige klimatema / Sv: Tegn til ny istid?
« on: 01.06.2015, 21:55:11 »
Nesten moro dette, også Aftenposten melder om kaldere tider:

En to år lang norsk varmebølge er trolig over:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/En-to-ar-lang-norsk-varmebolge-er-trolig-over-8035883.html

og:

Vått vær preget mai måned - juni åpner om mulig enda verre:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vatt-var-preget-mai-maned---juni-apner-om-mulig-enda-verre--8040013.html

15
Dette er jo bra!Miljørørsla har allerede hengt seg på og berømmer seg selv med innføring av fornybar energi og reduksjon av utslipp!
Men hallo? Var det ikke i forrige uke (eller kanskje denne uken) at de fra samme hold kjørte det vanlige maset om at vi ikke ville klare å nå togradersmålet med dagens utslippstakt!
Her aner jeg en "seier" fra klimaalarmistene etter mønster fra ozonhullet og at forbudet mot KFK-gassene var det som skulle til.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/03/13/219931/iea-ingen-vekst-i-globale-co2-utslipp-i-2014

Pages: [1] 2 3