Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 214
1
Isutbredelsen i Arktis - mars
Alfred Wegener instituttet ved Universitetet i Bremen har lagt ut isgrafer for mars, som i essens viser at utflatingen i Arktis siden 2005 fortsetter. Vi husker alle det spesielle fallet i 2005 bl.a. forårsaket av vindretninger som blåste mye is ut av polhavet, noe som omtrent gjentok seg i 2017. Begge disse årene var det ikke så mye temperaturforhold som vindforhold som reduserte isen uvanlig mye.

På omtrent de samme temperaturnivåer - men uten de "polhav-tømmende" vindforholdene  - har vi derfor sett en betydelig økning i arktisk isutbredelse siden 2017: Nå i mars 2021 er isutbredelsen 14.72 million kvadratkilometer, dvs. ca. 504,000 kvadratkilometer over 2017. Så dermed nærmer vi oss snart en 20-årig flat middelverdi for isutbredningen i mars: 
Antarktis: Over referanseperioden for mars
De faktiske målinger i Antarktis har i årevis stilt NASAs og øvrig alarmismeforskning i et pussig lys: The usual suspects ved University of Reading (Climategate-eksponerte) fant i sin tid ut i sine modeller at temperaturen i Antarktis ganske snarlig ville stige 4C, og ble dermed koblet til en NASA-rapport om at “more than 1/3 of Antarctica’s ice shelf could collapse due to global warming.” Sic. 

Nok om modell-fantasiene rundt Antarktis, slik ser den virkelige og observerte verden ut:

2

I artikkelen sies at "Et trolls hensikt er å være plagsom, og reaksjoner gir dem glede. Det som som irriterer troll mest er å bli oversett, da mister de interessen og forsvinner."

Vel, trolling er jo noe ingen ønsker i debatter, så da har vel de som utsettes for dette en fornuftig oppskrift der, da?

Link: https://xstra.no/forskning-nettroll-er-prototypiske-hverdags-sadister/

Ingen lett løsning i møtet med nettroll. Man kan velge å blokkere, men da ser man ikke hva trollet skriver om f. eks. deg, og du kan ikke forsvare deg. Eller man kan kjøre på med like enkle "one-liners" til trollet blir trøtt, men det kan bli kjedelig for alle andre lesere. Jeg hadde noen slike 10+ timer seanser med "dumskalle" på vgd før i tiden. Folk flest er -tro det eller ei!- fornuftige mennesker og kjenner lusa på gangen. De vet hva et troll er. Så det beste er tross alt å ignorere.

Ser ut som vi begge er enige med forskerne om hva som er klokeste løsning når man utsettes for sånt.
3
Andre emner enn klima / Re: Corona, Astra-apologetene i gang
« on: 14.04.2021, 11:29:21 »
De må legge seg i trening, for om ikke lenge kan det bli enda mer styr med mRNA-stikkene.

Media har skiftet rundt på begrepene i disse kaotiske tider slik at man lett blir forvirret av hva slags type vaksiner det er snakk om.
Jeg mener mRNA-teknologien er den som (så langt i hvert fall) anses som tryggest, dvs. Pfizer og Moderna.
Mens AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen) og Sputnik alle bygger på en felles teknologi og dermed synes å ende opp med samme risikobilde alle tre. Derfor har man pauset også Janssen i USA etter hvert som man også der finner de samme risikofaktorene som hos AstraZeneca.
Dette i all fart, arrest me if I'm wrong.

 

4
I forlengelsen av problemene rundt nettroll kan det også være interessant å se på forskningen bak dette, der vi kan starte med enda en Xstra-artikkel som heter:

"Hvorfor er noen mennesker rett og slett onde, med utspekulert vilje?"

Link: https://xstra.no/hvorfor-er-noen-mennesker-rett-og-slett-onde-med-utspekulert-vilje/Dette populariserte stoffet har som kilde forskning.no:
Link: https://forskning.no/hjernen-psykologi-samfunnskunnskap/ondskap-forskere-avslorer-personlighetens-morke-kjerne/1253691

Der forskning.no sin artikkel bygger på studien "M. Moshagen mfl: «The dark core of personality», Psychological Review (2018) DOI: 10.1037/rev0000111.
Link: https://psycnet.apa.org/record/2018-32574-001?doi=1


5
I en tankevekkende artikkel hos Xstra skrives:

"Troll er noen som brått kommer inn i samtaler på nett for å forstyrre eller skape uro.
Blant troll er sadister mest vanlig, og det på grunn av oppførsel. Sadister er de som oftest svarer på at trolling er deres interesse på nett. Forskningen viser at forbindelsen mellom sadisme og trolling var så sterk, at de tror at nettroll er prototypiske-hverdags-sadister."
Videre sier artikkelen:
"Det er noen likheter mellom de som troller på nett, og personer med sadistiske, psykopatiske eller machiavellianistiske personligheter.
Dette begrunner forskerne med at trollene bruker andre til sin egen fordel. Men på forskjellige måter, noen trekk er tydelige, som for eksempel de som søker beundring, det er noe man gjenfinner i narsissisme. Eller individer som er ufølsomme og mangler evne til tenke på andre, det er vanlig blant psykopater. Noen kan fremstå som manipulerende og utnytter andre, det kan falle under diagnosen machiavellianisme. Og ikke mist de som er ufølsomme og onde, det er vanlige trekk hos sadister, skriver NHI."

 
Løsningen mot nettroll?
I artikkelen sies at "Et trolls hensikt er å være plagsom, og reaksjoner gir dem glede. Det som som irriterer troll mest er å bli oversett, da mister de interessen og forsvinner."

Vel, trolling er jo noe ingen ønsker i debatter, så da har vel de som utsettes for dette en fornuftig oppskrift der, da?

Link: https://xstra.no/forskning-nettroll-er-prototypiske-hverdags-sadister/6
Kina kjører bevisst på med kull - Tyskland tvinges tilbake til kull pga. svikt i "Energiwende"
Vi har flere ganger diskutert Tysklands økte sårbarhet for energisvikt i takt med økt avhengighet av "grønn" energi (særlig vindkraft), samtidig som man faser ut kullkraften. Ikke noe galt i å fase ut kullkraften, men er det fornuftig å erstatte utfaset kullkraft med vind? En rekke studier har lenge spådd stadig større sammenbrudd i spredningsnettet (grid'en) pga. ustabile vindforhold, og at man tvinges til å fase inn igjen kullkraftverk for å motvirke slike sammenbrudd.

Et ytterligere miljøproblem rundt dette er at en rekke av kullkraftverkene man tvinges til å reaktivere er gamle, ineffektive og unødvendig miljøbelastende fordi man har unnlatt å oppgradere dem fordi "vi skulle jo stenge dem ned uansett" (sic). 


Det kullfyrte Heyden-kraftverket ved Petershagen i Nord-Rhin Westfalen måtte startes opp igjen 6 ganger bare i slutten av februar.

Dette er heller ikke hyggelig informasjon for forbrukernes økonomi
For å si det enkelt: "Energiwende" har gitt Tyskland verdens høyeste strømpriser: "Deshalb haben wir den teuersten Strom der Welt"
Link: https://blackout-news.de/aktuelles/deshalb-haben-wir-den-teuersten-strom-der-welt/

De tyske strømmyndighetene bekrefter elendigheten
"Blackout News" er oversatt fra tysk av Gosselin, og der sies bl.a. dette:
 
The Federal Network Agency has now confirmed that it has reclassified the Heyden, Datteln, Walsum 9 and Westfalen power plants, which had already been shut down, as system-relevant and that they now must remain on standby as reserve power plants. The owners will therefore be required to continue operation in the short term.
Never mind that this sporadic operation of these coal plants is horribly inefficient and costly, as you will find out below.

Coal plant shutdowns have increased grid frequency instability
The large power plants are to primarily provide their rotational energy, i.e. run at full speed but not feed any electricity into the grid. The rotational energy is urgently needed to bridge the time needed by the medium- and peak-load power plants to deliver the missing power to the grid by adjusting the load accordingly. Smaller plants simply have too little flywheel mass to be able to provide this compensation. We described how to stabilize a power grid in more detail in the article “How to stabilize the power grid“. The number of these critical frequency drops has already risen sharply this year.

Consumers have to bear the costs
The Federal Network Agency adds, “The costs for the provision in the grid reserve, as well as for the conversion to a rotating phase shifter, are borne by the power grid customers, as these measures serve the safe and reliable network operation.” It is thus clear that these costs must also be financed through the electricity price.


Link: https://notrickszone.com/2021/04/13/2021-german-coal-plant-phaseout-lasted-only-8-days-put-back-online-to-stabilize-shaky-grid/


7
Coincidentally, there appears to be a correlation between significant solar minimums and increased volcanic activity.

Ja, jeg har siste året lagt inn en rekke studier på dette her, og omtalt en del sentrale forskere som mener å kunne påvise disse koblingene. Så langt solens kobling til vulkaner. Det som synes å være en uklarhetsskapende faktor for forståelsen av solsyklusenes klimapåvirkning er tregheten (lagging) i de tyngre energibærerne, og da særlig verdenshavene. Jeg viste nylig til en studie som anga at det er ulike syn på laggingen ifm. dette, fra 10 år og helt opp i hundre år. Dermed kan det fort oppstå uklarheter rundt bakgrunnen for observasjonen av relativt kortvarige klimaendringer. Over tid (gjerne flere hundre år så vel som mange tusen år, jfr. de tydelige minoiske, romerske og middelalderske varmeperiodene innenfor 500/1000 års sykler) kan man imidlertid tydeligere observere tilbakevendende sykluser av ulik karakter og type.
Problemet er som sagt at det ikke er så lett å peke på en kortsiktig årsak mens man observerer syklusskifter.
Derfor er det rimelig lett for dagens alarmister å skylde på CO2 etter 1979 når man mest trolig har en ganske så ordinær varmere fase av en 30/60 års syklus. Om et par tiår vil dette være langt mer avklart, ikke minst hvis det nå er i ferd med å snur mot noen kaldere tiår igjen.

 
 

8
WUWT har tatt opp at Utrecht universitetet har levert en studie som reflekterer konsekvensen av evt. smelting eller tilfrysing av Antarktis, og som sier:

"Current climate model simulations overestimate future sea-level rise"

Studien hevder at foreliggende studier typisk overdriver i oppvarmingsmodelleringen med 25%.
Det høres jo beroligende ut for dem som er skeptiske til hele smeltealarmismen.
Men er denne kritikken og påstanden om at de andre overdriver noe bedre enn annen modellering i samme gate?
Selv med 25% mindre overdriving er de jo fremdeles langt utafor trenden i faktiske målinger, som er omtrent flat (se fig. eksempel nederst).
Vel, Utrecht er tydeligvis uansett stolte av at de er "Using a new, higher-resolution climate model simulation".

Men bl.a. TonyL i kommentarfeltet er ikke akkurat imponert, og gir en interessant kritikk om at dette synes å dreie seg om barneprat av typen "pappa min har større PC enn din" - når det egentlig var innsikt i saksområdet man trengte.
Dermed skriver TonyL dette:
 
April 12, 2021 11:15 pm
Ah yes, our favorite method of DOOM!, Sea Level Rise.
The chart shown in the video is small, but we can see it well enough to pick off some values using our Mark-1 eyeball.
2020 – 4 cm.
2100 – 34 cm.
Close enough.
In round numbers, 30 cm in 80 years from a standing start, so we calculate the all-important acceleration.
d = Vo + (1/2)*a*T^2

We take the initial velocity, Vo to be 0 as it is trivially small here, so:
d = 0.009375 cm/yr^2

And we can now calculate the *Rate* of SLR for the year 2100, after all that acceleration:
V = a * T
{Drum Roll….}
V = 0.75 cm/yr or 7.5 mm/yr.
Now we contrast and compare with the accepted overall rate currently,
1.8 to 2.2 mm/yr.
So these people are claiming about a 3.5x to 4.0x increase in the rate of SLR by 2100. Even though we have an outstanding SLR record going back well over 100 years, and without a trace of SLR *acceleration* anywhere.

But it gets better. Look at the video again, and they seem to be plotting SLR *acceleration* starting at 2000, or 2010 for sure. And this, we know is not happening from the tide gauge record.

My rating for this work: DOA – Dead on Arrival, model predictions contradicted by prior observation.


Før eller senere vil vi - når reelle måledata over noen tiår til foreligger - kanskje finne ut hvem som har størst innsikt, og ikke størst PC?

Foreløpig er MÅLEDATAENE uten trend, og da hjelper det ikke om man klarer å modellere seg til en større eller mindre krise avhengig av hvor kraftig miksmaks-program man kan kjøre. For MÅLEDATAENE viser at:

The Argo circum-Antarctic ocean temperatures show no apparent trend from 2004:Link WUWT: https://wattsupwiththat.com/2021/04/12/current-climate-model-simulations-overestimate-future-sea-level-rise/


9
Apropos trådtittelen:
Jeg syns disse retningsvisende skiltene gir såpass grunn til dypsindig refleksjon at jeg bare må legge dette ut:Min private tankeflukt var først at "climate change" peker til høyre, til de rike og korrektes danseplass.
Og at corona peker til venstre, til de fattige og de som har minst å stå imot med.

Men forklaringen er sikkert en helt annen. F.eks. bare retningsvisere til hvor man finner foredragssalene for to samkjørte konferanser, eller noe sånt? Jaja, da får man nye tanker der også, så det er vel kanskje best å bare la bildet tale sitt eget uutgrunnelige språk?

   10
Atomkraft er nok på vei inn i "varmen" igjen;

Ja, i noen mindre og teknologisk oppegående miljøer som har finanser og samfunnsstruktur som gjør det trygt å utvikle diverse moderne løsninger for atomkraft.
Problemet er regionene med flere milliarder mennesker utenfor de vestlige demokratier der atomkraftverk ikke bør innføres uten en spesialopprettet global kontrollkommisjon e.l. med vide fullmakter til å gripe inn.
- Herunder må det også føres kontroll med at noen - riktignok industrielt velutviklede men desperat energitørste - nasjoner ikke fortsetter å bygge atomkraftverk i geologisk ytrygge soner. Japan et typisk eksempel, og også vestlige USA i nærheten av den svære forkastningssonen. 
- Eller i områder med stor krigsfare, der atomkraftverk selvsagt vil kunne bli naturlige angrepsmål.

Hvorfor skulle et saltsmelteverk være et naturlig angrepsmål? De vil ikke være mer viktige enn annen infrastruktur. Og små anlegg er mindre kritiske for samfunnet enn store konvensjonelle kjernekraftverk.

I Japan hadde det ikke vært noe problem med Fukushima-anlegget dersom det var blitt bygget noen få meter lenger opp i terrenget. Og ingen døde der, bortsett fra en ingeniør som gikk frivillig inn i bygget, det må vel regnes som et slags selvmord. Husker du alt oppstyret om økt bakgrunnsstråling? Det ble stille om det da man opplyste om at den økte strålingen i Tokyo tilsvarer naturlig bakgrunnsstråling i Oslo-området.

Ja, du viser til gode poenger mht. å bruke mer atomkraft. Vi er neppe uenige der. Men jeg er bare opptatt av å sikre at ikke politiske og geologiske risikoområder kan gi nye skandaler. Jeg tror i den forbindelse at hvis man hadde brukt like mye penger på å utvikle sikker atomkraft worldwide som man gjør på den foreliggende dysfunksjonelle og miljøherjende "grønne" energien, så ville verden kommet i en både renere og mer bærekraftig situasjon.   


11
Atomkraft er nok på vei inn i "varmen" igjen;

Ja, i noen mindre og teknologisk oppegående miljøer som har finanser og samfunnsstruktur som gjør det trygt å utvikle diverse moderne løsninger for atomkraft.
Problemet er regionene med flere milliarder mennesker utenfor de vestlige demokratier der atomkraftverk ikke bør innføres uten en spesialopprettet global kontrollkommisjon e.l. med vide fullmakter til å gripe inn.
- Herunder må det også føres kontroll med at noen - riktignok industrielt velutviklede men desperat energitørste - nasjoner ikke fortsetter å bygge atomkraftverk i geologisk ytrygge soner. Japan et typisk eksempel, og også vestlige USA i nærheten av den svære forkastningssonen. 
- Eller i områder med stor krigsfare, der atomkraftverk selvsagt vil kunne bli naturlige angrepsmål.12
Vestlig selvskading durer videre i grønne feberfantasier mens Kina kjører fossilt som aldri før
Både media, politikere, klimaaktivister og andre energi-ufaglærte i den vestlige verden er dessverre samvirkende i å dekke over fakta rundt at verden ikke er i nærheten av å få dekket sine energibehov gjennom de foreliggende former for alternativ "grønn" energi.

Vi har snakket om Kinas dobbeltspill foran i denne tråden, der de later som de er med på en omlegging til "grønn" energi, mens de bygger mer nye kullkraftverk enn resten av verden til sammen. Ved å benytte seg av den lettest tilgjengelige, mest stabile og billigste energien verden foreløpig kan tilby dem vil de gradvis fullstendig overta det økonomiske verdensherredømmet.

- Dette mens Norge fortsetter å gi Kina u-hjelp (sic) og den vestlige verden ruller seg i selvskadende skinnhellighet og industridrepende tvangsinnføring av ulønnsome energialternativer som ikke engang er mer "grønne" enn fossil energi at the end of the day.
- Dette mens opportunistiske og miljøvernforvirrede pressgrupper og velfødde NGO-ere driver effektiv agitasjon mot å satse på moderne og max. sikrede atomkraftverk for å ta unna verdens grøvste energibehov i de største industriområdene.

De som til slutt tar en titt på FAKTA rundt utviklingen i verdens energibruk vil derfor få se dette bildet;
 

13
Nero d'Avola fra Sicilia holder tempen, helt uten frostvæske som de brukte i Østerrike. Kjøpte en gang en SVÆRT dyr vin fra det distriktet rett før skandalen brøt løs. Den flasken ble aldri åpnet...

https://www.winemag.com/2019/04/16/beginners-guide-to-the-wines-of-sicily/

Hoho, det med frostvæsken var litt av en historie, du:
Her hadde de såkalte "vineksperter" (i dag erstattet av like komiske "klimaeksperter" blant de dannende klasser) sittet i årevis og sniffet og smattet på det de rangerte som "førsteklasses bouquet", "smal men saftig kropp", "et raffinert stenk av sadellær", "en aura av nordvokst liljekonvall på ugjødslet sand", osv., mens det de egentlig satt og fjollet seg med var smaksvirkningen av frostvæske som skulle skjule at druene ikke var bra i utgangspunktet. Hadde ikke noen helt vin-ufaglærte tilfeldigvis oppdaget den skjulte tilsetningen av frostvæske hadde disse fjottene sittet der og smattet ennå. Det sies at rødmingen hos denne standen kunne lyst opp store deler av Holmenkollåsen.

De såkalte "vinekspertene" var altså omtrent like avanserte i sine smaksløker som krigsseilerne som satt under broene og drakk rødvin - unnskyld, rødsprit - med skjelvende velbehag - bortsett fra at krigsseilerne hadde ærbare grunner for å søke glemsel i mindreverdige og kjemisk infiserte drikkevarer.
Østerriksk og sørtysk hvitvin er for alltid bannlyst i mitt hjem...og vineksperter av tilpasset slag.
 

14
Det blir dyr rødvin neste år :-)

Bah, bedre å holde seg til italiensk :-)

Det har vært kaldt der også....og det er i sentrale vinområder meldt kuldegrader om nettene den neste uka.

15
NB! I Aftenpostens artikkel er det åpnet for kommentarer, mye bra der!

Enda et viktig innspill i debatten fra deg her, ConTrari1!
For vi har nå et samfunn som åpenbart trenger en mer balansert debatt enn myndighetenes ensidige pressekonferanser og påbud rundt disse sentrale prinsippene.
Det er derfor viktig og bra at "tanta i Akersgata" og velrennomerte akademikere nå tar opp hansken og skaper en bredere og mer nyansert debatt rundt hvordan vi vil ha spillereglene og kontrollmekanismene for både dagens og fremtidens samfunn.
Håper du fortsetter å holde oss inne i denne prosessen!
Pages: [1] 2 3 ... 214