Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 146
1
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« on: Today at 10:29:29 »
Dere får unnskylde min uvitenhet i denne IS-kvinne saken, men hvor mange og hvilke statsborgerskap har hun egentlig?

Resett har identifisert kvinnen, hun er av pakistansk opphav, og vokst opp i Oslo øst. Ut fra det jeg forstår har hun norsk og pakistansk statsborgerskap.
Link: https://resett.no/2020/01/20/derfor-identifiserer-resett-is-kvinnen-sumaira-ghafoor-29/

2
Aktører og hendelser / Re: Årets Davos-konferanse
« on: 21.01.2020, 19:15:08 »
Redaktør Helge Lurås på Resett syns at Trump godt kunne ha spart seg litt av selvskryten i Davos:
https://resett.no/2020/01/21/litt-for-mye-av-det-gode-selvskrytet-donald/

Enig idet, men det er jo litt morsomt når Trumpen kliner til med amerikansk halleluja og store visjoner når andre bare ser klimaproblemer, som jeg ikke er sikker på er så mye mer konstruktivt  ;D


3
Aktører og hendelser / Årets Davos-konferanse
« on: 21.01.2020, 15:03:54 »
I pakt med tiden har man forsøkt å gjøre også denne konferansen til "klimakonferanse", vel vitende om klimabingens bunnløse potensiale.
Det har derfor vært en skjellsettende opplevelse å følge Davos-konferansen i to hovedfaser i dag, der a) klima-Greta dro sine forventede jeremiader, mens b) Trump fulgte opp med en heidundrande tale uten spor av klimagnål i det hele tatt. a) Først Greta:
Gretas innledende tale var en velregissert, behershet og innstudert tale som skulle få folk til å glemme desperasjonsskrikene fra forrige gang (som fikk Sveriges barnevern til å oppta undersøkelser), før de klimaanalfabetiske snikksnakkerne i storkar-panelet begynte å uttale seg fullstendig innholdsløst om "the climate crisis", der ikke en eneste konkret sak om hva denne går ut på kom fram - annet enn destruktivt og skampåførende sludder om alt vi ikke har gjort av edel dåd. Selvsagt et panel PK-korrekt rigget med en komplett klimauvitende kvinne fra Afrika som "hadde sett klimakrisen med egne øyne". Det hele akkompagnert med en imponerende bakvegg med bilder av værrelaterte hendelser av typen en hoppende kenguru foran en skogbrann, og en afrikansk jente med ei krukke på hodet gående på sprukken jord, osv. Jeg savnet forresten den sultne isbjørnen på det bittelille isflaket. Uansett, salens multi-millardærer og skattepengefråtsende politikere syntes nok de hadde fått mye deilig og nødvendig skam servert, og klappet ivrig.
Link: https://www.borsen.no/nyheter/jeg-har-blitt-advart/72051755b) Og så Trump:
En øredøvende stillhet fulgte imidlertid da Trump holdt sin halvtimes tale, siden han stort sett bare holdt seg til konkrete faktaopplistinger om USAs utvikling under ham (som hans motstandere selvsagt bare vil kalle "skryt" og "løgn"- men tenk om mye av denne faktastrømmen er sann?!), helt til han fortalte at USA ville delta i et "1 trillion dollar" skogplantingsprosjekt. Da ble det selvsagt klapping, for mange i salen har jo tenkt å leve fett på det prosjektet, forretningsfolk som politikere som NGO'ere (ikke minst!).
De første 20 min. av Trumps tale var et vedvarende bombardement av rene kvantitative oppramsinger av hva som faktisk er gjort og oppnådd i USA i hans presidentperiode, hvorpå slutten av talen ble en mer universell sak, med en generell oppmoding til verdenssamfunnet om å slutte å dramatisere rundt mer eller mindre konstruerte problem, og heller komme i gang med å gjøre noe for folk flest.
Det mest påfallende ved Trumps tale var at han i hovedsak framstod som en blanding av Roosevelts New Deal-program og en norsk sosialdemokratisk motkonjunktursatser på 1960-70-tallet:
- han adresserte den elendige utviklingen småfolket og minoritetene hadde hatt under de foregående presidentene, og den tilsvarende samfunnsmessige verdi av å bygge opp igjen "ordinary people" og "blue collars", der han trakk fram den ene spesifikke svake gruppen og ulike minoriteter etter den andre som har fått bedret sine kår. "Rasist"?!

Dermed gjenstår bare standardøvelsen for den måpende MSM-pressen som sikkert kaldsvettet seg gjennom denne talen, siden alt de har skremt med rundt Trump synes å ha slått feil. De vil derfor nå måtte begynne å sjekke fakta i de hundrevis av skrytesakene Trump ramset opp, og håpe å finne noe de kan arrestere som "løgn". Det klarer de sikkert.
For det er klart at hvis bare halvparten av det han hevdet er sant, ligger jo den øvrige vestlige verdens ledere i ruiner etter hans "achievements" de siste 3 år.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ezAZEzLMp44

Dette var forfriskende, og mer inspirerende enn Merkel og Macron, for å si det sånn.4
Generelt / Re: Nye (Freppere) Høyrefolk i regjering
« on: 21.01.2020, 10:38:23 »
Nå går det rykter om at Jan Tore Sannner kan bli finansminister.
Jeg må innrømme at jeg nå derfor, etter erfaringene med fylkesvirvaret & de, kaster lange blikk etter medisinskapet.
For kommer Sanner i den stolen vil norsk økonomi bli styrt direkte fra globalistenes røkfylte møterom*

*Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er medlem av foreningen Én verden*, som arbeider for en verdensregjering, og som ser norsk selvråderett og Norge som uavhengig nasjon som sterkt uønsket.

n Verden er den norske avdelingen av World Federalist Movement (WFM). WFM er en internasjonal, tverrpolitisk og uavhengig organisasjon med 23 medlemsorganisasjoner i 21 land. WFM har konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd. Én Verden har som formål å bygge og styrke FN med mål om å skape én verdensføderasjon. Slagordet til foreningen er «Fred gjennom verdenslov».

5
En norsk mindretallsregjering kan (fremdeles) kastes
Jeg tar det nå for gitt at Erna før eller senere ender med en mindretallsregjering ved at FrP velger å hoppe av. Kanskje får vi vite dette allerede i dag, hvis FrP velger å ensidig beslutte sin avgang fra regjeringen.
I hovedprinsippet vil et sånt regjeringssammenbrudd skyldes at Erna i altfor stor grad har hensyntatt to sterkt virkelighetsfornektende og godhetsposerende partier (V og KrF) som har vist seg helt ute av stand til å ta fatt i de kulturelle og demografiske utfordringene som innvandrings-Norge står overfor. Tilbake står dermed et FrP som i regjeringsposisjon snart har måttet løpe fra alle oppdryddingsambisjoner de i sin tid gikk til valg på.
Velgerne straffer dette hardt, og FrP ser vel snart den eneste redning i å trekke seg ut av regjeringen og begynne å flagge sin politiske "originalvare" til neste valg i et forsøk på politisk rehabilitering som innvandringskorrigerende parti.


Vanntette skott mellom den herskende globale elite og folkets interesser:
Borge Brende mens han fortsatt var utenriksminister og ga Clinton Foundation rundt 700 millioner


Det forventede sammenbruddet i Ernas flertallsregjering må imidlertid antas å kunne foregå innenfor Norges konstitusjonelle rammer. Verre er det i Sverige, der det demografiske og sosio-kulturelle sammenbruddet er underlagt en enda mer utpreget virkelighetfornekting og godhetsposering, og der man i desember 2014 gjorde et famøst parlamentarisk avtalegrep som sa at: 

En svensk mindretallsregjering kan IKKE kastes (så lenge SD holdes utenfor)!
Norsk MSM-presse har i liten grad informert om dette, men Sverige har altså brutt ned flere sentrale konstitusjonelle rammer for å holde Sverigedemokratene ute av regjeringsposisjoner. Slik at man uhindret kan fortsette den rådende politikk også med mindretallsregjeringer, dvs. slik at Sverigedemokraterna (SD) uansett ikke kan bruke folkestøttet styrke til å kreve plass i en koalisjonsregjering.

Den pensjonerte (og lite skyggeredde) journalisten Arnt Folgerø beskriver dette i to innholdslike artikler i Resett og Document (bare med ulike overskrifter), der han kjører et sterkt angrep på bl.a. Børge Brende og Barth Eides globalisme i WEF-regi (begge er/har vært ledere for forumet understøttet av romslige norske midler). I avsnittet "Den sviende desemberavtalen" beskriver Folgerø de konstitusjonelt betenkelige grep i Sverige slik:

"Brende ser også fullstendig bort fra at parlamentarismen og demokratiet i Sverige er satt ut av spill ved den såkalte desemberoverenskomsten mellom de etablerte partiene i den svenske Riksdagen i 2014. I desember 2014 inngikk de politiske partiene (med unntak av Sverigedemokraterna) en avtale som garanterte mot å felle regjeringene i to valgperioder fram til 2022, selv om regjeringene i politiske saker skulle få mindretall i Riksdagen. Og grunnen? For å unngå at Sverigedemokraterna skulle få noen politisk innflytelse. Og med en slik garanti har Sosialdemokraterna, i koalisjon med partier på borgerlig side, etterpå sittet med statsministeren og regjeringsmakten."

Folgerø beskriver derfra hvordan dette har slått ut i akkurat den anti-demokratiske praksis man ønsket:

"Ved siste valg i 2018, der ingen av blokkene samlet rundt Sosialdemokraterna og Moderaterna fikk flertall, førte det til at et forretningsministerium under Stefan Löfven ledet landet i 4 måneder før Löfven fikk i stand et regjeringssamarbeid med Centerpartiet og Folkpartiet samt Miljöpartiet. Dette er et regjeringssamarbeid der Stefan Löfven har gått i allianse med borgelige partier som Centerpartiet og Folkpartiet og som på grunn av desemberavtalen vil være fredet fram til neste valg i. De nevnte, borgelige partiene har altså alliert seg med Löfven & co for å hindre at Sverigedemokraterna skal få noe å si i svensk politikk. Opposisjonen (unntatt Sverigedemokraterna) med Moderaterna i spissen vil også i samsvar med desemberavtalen være beredt til å stemme for forslag fra regjeringen som de egentlig er imot, eller å stemme blankt for å berge regjeringen. Til og med en så politisk korrekt politiker som Carl Bildt, tidligere statsminister fra det svenske høyrepartiet Moderaterna og ideologisk forbundsfelle med Brende, uttrykte bekymring for den politiske situasjonen etter at desemberavtalen ble inngått i 2014: ”Det som nå skjer, er at mens tidligere mindretallsregjeringer har vært nødt til å søke flertall for politikken sin i Riksdagen, vil ikke dette være nødvendig i viktige spørsmål som gjelder skatter, utgifter og den økonomiske politikken. Og det er ikke til å komme ifra at dette er en betydelig endring i vårt politiske systems måte å fungere på”, sa Bildt den gangen.

Desemberavtalen gjør at Sverigedemokraterna, som befinner seg trygt innenfor den svenske konstitusjonens rammer, blir frarøvet enhver mulighet til å ha noen politisk innflytelse i Riksdagen. I tillegg har altså den politiske opposisjonen i Riksdagen, utenom Sverigedemokraterna, frasagt seg retten til å stemme mot en politikk de egentlig er uenige i, for å unngå og felle den sittende regjeringen. Dette innebærer et brudd med den svenske grunnloven, et brudd med den svenske parlamentarismen og med den svenske politiske modellen, et brudd som ikke ser ut til å bekymre Børge Brende, der han med dyp overbevisning anbefaler den nordiske modellen for å bringe frelse til den store verden."


Da gjenstår vel bare å håpe at et "nytt" Norge med en mindretalls-Erna muligens helt fram til neste valg, IKKE vil finne ut at det kan være lurt å inngå lignende kokkelimonke med en tilsvarende konstellasjon som i Sverige (jeg vil anta Støre, Libya-bomberen*, går med på hva som helst bare han får en intern garanti om at han blir statsministeren). Da ender også Norge ikke bare opp med en sørgelig sosial skraphaug på tuftene av det tidligere norske tillitssamfunnet, men også en (i alle fall begynnende) konstitusjonell skraphaug forårsaket av godhetsposeringens ødeleggende effekt for moralsk rakryggethet.

Linker:
https://www.document.no/2020/01/18/borge-brende-global-misjonaer/

Støre/Libya: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/32l4v/stoere-med-hemmelige-libya-forhandlinger 

6
Her på KD har der vært en rekke debatter om Antarktis, om massebalansen øker eller minker og om der er noe risiko for utglidning av deler av isdekket. Min konklusjon har vært at massebalnsen øker i deler og minker i andre deler. Om massebalansen netto øker eller minker på hele kontinentet gir også svaret på om Antarktis netto bidrar til GMSL, dette under forutsetning av at en legger til grunn at nedbørsmengden er konstant - noe vi vel neppe vet.

Vel, her er i hvert fall en melding de selv betegner som "Alarmerende:"

https://www.dagbladet.no/nyheter/forskere-slar-alarm/72029682

Her ville jeg nok først ikke brukt Dagbladet som faglig grunnlag for noe som helst, deretter ville jeg sjekket hva studien som Dagbladet avsporende henviser til (med sjefsalarmister som "travesty" Trenberth og Michael Mann i forfattergruppen) om temperaturutviklingen i verdenshavene har med hoveddelen av Antarktis-landmassivet å gjøre?
Link: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00376-020-9283-7.pdf

Som vanlig har man her - siden hovedmassivet ikke er så lett å koke skremsler på - kastet seg over Vest-Antarktis og til og med hentet utsagn fra ei dame som der har sett en issprekk i all sin gru, og for å få litt futt i skremslene funnet at et isflak er i ferd med å bryte seg løs. Og for å underbygge dette støttet seg på en studie som behandler havtemperaturer, mens man samtidig prøver å så bekymring om at landmassivet i Antarktis er i fare. Hvilket en rekke andre undersøkelser har vist at det IKKE er: Med varmeste (sommerlige) snittemperaturer over landmassivet på ca 20 kuldegrader (rundt 60 i den kaldeste årstiden) er det ikke lett å relatere dette til havstrømmer andre steder enn i Dagbladet, er det?  Men alt for ei god avis-and, er det ikke slik?

Stort mer skremmende kan det vel ikke bli? Man har altså, som i et par hundre tidligere studier, funnet at det varmere havet (i antarktisk sommersesong) kan smelte istunger som stikker ut i havet og til slutt vil brekke av. Som da selvsagt ikke vil bidra til øking av havnivået. Uten at det problematiseres av geofysikerstaben i Dagbladet...og denne Johnson er ikke stort bedre, ho har vært på besøk, sett en stor sprekk i den flytende isen, og utbryter:

"- Å se det med mine egne øyne fikk meg til å tenke «herregud, det skjer virkelig».!

Nei, nå vil jeg heller se Norge- Ungarn i håndball i kveld.
 
 

 

7
Sverige begynner å få noen grusomme statistikker for økning i voldtekter de siste tiårene:
- I 2019 ble det registrert 8350 voldtekter mot 421 i 1975 (nesten en 20-dobling)
- I tillegg har voldtekt av menn økt fra nesten null i 1975 til 260 i 2019Selvsagt er dette tall til å gråte over hos broderfolket.
Men noen klarer ikke å la være å kaste inn litt svart humor i dette. Ikke minst siden PK-folket fortsetter å benekte enhver kobling til nye landsmenn i dette bildet. På document er det derfor f.eks. flere kommentarer som mener dette ikke kan forklares med nye religion- og kulturkonstellasjoner, men må skyldes AGW:

Otto Støver • for 3 timer siden
Det må være den menneskeskapte oppvarmingen! Den har skylden i de fleste katastrofer, og garantert denne også. Alt annet ville jo være utenkelig.

Petter Ganzarain • for 2 timer siden
Helt åpenbart at klimaendringene er den bakenforliggende årsaken, man kler seg lettere i varmere vær, det igjen frister nyankomne som har kulturell rett til å uttrykke seg og utfolde sin egen identitet!

PS: Vi ligger foreløpig bedre an i Norge, men er iferd med å etterape svenskene der også etter hvert som de "kulturelle betingelser" utvikler seg i samme retning:
- I 2018 ble det registrert 2.450 voldtekter her i landet, nærmere 15 prosent flere enn i 2016. Samtidig blir det flere tilfeller av vold og mishandling 

Sukk hjerte, men brist ikke!


8

Det er enighet blant virkelige kjennere (jeg anser ikke meg selv blant en av de) at stjernene henger høyere utenfor Frankrike enn i dets opprinnelsesland.

I de siste par tiår har jeg blitt litt skuffet over både mat- og vinutviklingen i Frankrike, min ungdoms store forbilde innen gourmet-mat.
Og tilsvarende gledelig overrasket over matutviklingen i Spania, og vinutviklingen i Italia.

Du får nok fremdeles perler både innen mat og vin i Frankrike, men da er jeg redd at prisen ikke er noen garanti for kvalitet, det kan like godt være tom, fransk staffasje (av typen Emeritus fikk erfare, forstår jeg). I Frankrike er man nå visst mer avhengig av å få råd fra lokale eksperter for å vite hvor man bør gå for å få god, gammeldags fransk kvalitetsmat og -drikke (til akseptabel pris) med "det lille ekstra" vi lærte å elske en gang da vi kom nysgjerrige på Interrailtoget...

Ut fra mine vurderinger får man nå fabelaktig vin fra den italienske Piemonte-regionen for halve prisen av tilsvarende kvalitet i Frankrike.
Det samme gjelder både råvarer og spisesteder i Spania.
Noen som har andre inntrykk av denne utviklingen i de gamle europeiske mat- og vinbastioner?

I tillegg skyter det opp nye spennende vinland både i Europa og utenfor. USA har jo gått fra klissesaftprodusent til å levere en del viner i ypperste verdensklasse. Libanon har noen nye superviner, også i overkommelig prisklasse. Jeg snoker også endel i Sør-Afrikahyllene, flere spennende saker der også. Chile og Argentina sliter vel foreløpig med å blande seg i de fineste selskap, men OK, det finnes noen Malbec-viner som anses "value for money" og vel så det.

PS: Jeg fatter forresten ikke norske anmelderes ukritiske skryt av tyske og østerrikske hvitviner (røde kan man her se helt bort fra), for det første er de oftest noen sukkerbomber, og for det andre kommer jeg aldri over den flerårige perioden i 1980-årene med innblanding av frostvæske (glykol) som skulle dekke over/glatte ut mindreverdig kvalitet: Norske vinanmeldere (og internasjonale for den del) var i over 10 år ikke i nærheten av å snuse eller smake seg til at denne skandalen foregikk foran deres påstått fintfølende ganer. Men verre: Jaggu driver de ikke nå og hevder at alt er bra igjen (men hvem stoler på deres smakssans lenger?!), mens kjemikere gjentatte ganger har påpekt at man år om annet driver og mekker på dårlige årganger fremdeles, dog med mer akseptabel metoder enn med frostvæske o.l. Det underliggende problemet er selvsagt fremdeles at de lokale ustabile klimatiske forhold ikke sikrer brukbare sesonger hvert år.   

Link: https://en.wikipedia.org/wiki/1985_diethylene_glycol_wine_scandal
 
   

9
Ha bildet av den søte frosken i tankene når deres robot-avkom kravler rundt i kroppen din:

"Forskerne håper å kunne bruke xenobots i medisin og til opprydning av giftig avfall. De vil kunne lete etter og lokalisere radioaktivt avfall, samle mikroplast i havet og gå inn menneskers blodårer for å fjerne plakk."

Jeg gleder meg mest til at disse froskebaserte mikrorobotene kan gå inn i manipulerte klimadata og rydde opp!
Intelligensmessig vil de helt sikkert kjenne seg igjen!

Betre bør du ber'kje i bakken
enn froskevev mykje
Mang ein tull vert for Mann-vevet sitt
til lått mellom kloke karar

10
Også omtalt i norsk media;
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2020/01/15/195641440/forskere-har-konstruert-den-forste-levende-roboten-med-stamceller-fra-frosk

Takk for den ConTrari!

Vi får smykke tråden med et bilde av den afrikanske klofrosken de skraper levende vev fra - det er jo altså ikke umulig at det er denne kroppen som skal ta seg av vår tenkning i framtiden! Det samme kunne det vel være, tenker noen, når man ser Abid Raja løpe rundt og sanke stemmer til sitt bakholdsangrep på åkerriksa....


11
Jeg har notert meg at flere av forumets brukere har til dels avanserte teknologiske interesser.
Dermed tror jeg mange vil finne en video interessant der vi får se "the world's first living, self-healing robots".
Denne forskningen peker mot svimlende utsikter: "Created using stem cells from frogs, these self-healing robots can travel inside human bodies and survive for weeks without food".

Videoen tar bare knapt halvannet minutt, men gir noen enorme visjoner, f.eks. kan slike "xenobots" transportere medisin ut i kroppen, osv.

Link til "the xenobot": https://edition.cnn.com/videos/business/2020/01/14/living-robots-stem-cells-frogs-lon-orig-tp.cnn?iid=ob_marketpg_video

12
For å illustrere hvor vanvittig selvskadende disse kulturene er - og hvor lite de som er innhyllet i denne religiøse underkastelse evner å protestere mot selv den mest perverse maktutøvelse, kan vi trekke fram en historie rundt en av de forulykkede i flyet som ble skutt ned av Iran:Aftonbladet skriver idag at "Gymnasieläraren Mitra Ahmady, 46, var en av de svenskar som dog i flygkraschen i Iran. Hon hade rest ner för att på något sätt avtjäna sitt straff – Mitra var dömd till 40 piskrapp för att ha protesterat mot regimen."

Tenk over det som fortelles av Aftonbladet: En 46 år gammel gymnaslærer av iransk opphav bosatt i Sverige, dro til Iran for å få 40 piskeslag for å bli lutret fra sine synder. Og som gymnaslærer i Sverige tror hun altså at slik skal det være....

Og dette tror vi kan enkelt integreres?!
 
Link: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/70glxv/mitra-var-domd-till-spostraff--dog-i-flygkraschen-hon-var-mitt-allt

13
Visstnok er dette innslaget til Otto Jespersen fra 2002, men ble lastet ned på YouTube i 2007.

Det har du sikkert rett i. I 2007 var vel ikke dette mulig å trøkke ut på NRK lenger?

14
Hva angår bompenger er det et par refleksjoner vi kan gjøre oss. Fremskrittspartiet har siden Solberg I ble etablert for fem og et halvt år siden sammenhengende hatt både Finansministeren og Samferdselsministeren og hvis FrP ikke vil ta noe ansvar for bompengene så har vi ikke bruk for de.

Ja, det er vel nettopp dette som gjør at et FrP som synker og synker på meningsmålingene nå leter nokså desperat etter en unnskyldning for å komme seg ut av regjeringen der all fundamental "FrP-politikk" synes å fordunste i pølen av Venstres og KrFs høymoralske PK-politikk. Og dermed kunne "dra en Willoch"; komme seg ut fra en uløselig taperrolle og samle troppene til neste valg.

15
Ser ut til at Siv har skjønt at Erna kommer til å kjøre "bompengemetoden" på FrP (la det stilt og rolig svinne i tåken), og sier derfor nå På Dagsrevyen onsdag kveld at Frp vil sette en tidsfrist:
– Jeg har sagt at vi må avklare dette innen utgangen av januar. Vi vil fremsette en del krav overfor Erna Solberg, det vil vi gjøre i ro og mak bak lukkede dører. Men vi kan ikke la dette dra ut i det uendelige.

Link: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Adg2nE/frp-krever-svar-fra-erna-innen-slutten-av-januar

Pages: [1] 2 3 ... 146