Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 203
1
Det er NRK som i morgentimene nå melder at det seiler opp til en skikkelig batalje mellom vaksineprodusent AztraZeneca og EU:
- EU får ikke avtalt vaksinemengde, og mistenker at AztraZeneca (som i hovedsak produserer vaksinen i Belgia) holder tilbake vaksiner opprinnelig reservert for EU og selger dem i stedet til andre verdensdeler for bedre betaling
- EU utber seg et svar og vil ha "transparens" om hva som faktisk er produsert, og hvor utsendelsene har gått
- EU på sin side har avslørt planer om å blokkere leveranser til UK til saken er avklart og avtalt leveransenivå er på plass

Kort sagt: Det svirrer av anklager og taktiske disposisjoner fra alle leire her.

Nå får vi bare håpe at rapportene om alvorlige bivirkninger (herunder en rekke dødsfall) ved de foreløpige vaksinene ikke baller på seg samtidig. Vi trenger ikke en reprise på skandalene rundt vaksinene mot svineinfluensaen.

I det hele tatt, dette synes å bli en mangesidig og het potet i tiden framover?
Det er lite det blir mer trøbbel av enn når maktmiljøer ikke får viljen sin (eller pengene sine).

Her en liten intro til debatten ute i verden: https://www.euronews.com/2021/01/25/covid-19-vaccine-eu-puts-pressure-on-astrazeneca-over-delivery-delays2
Jeg prøvde å poste linken på Facebook. Det gikk ikke.

Skremmende.


3
Professor Terje Tvedt (far for begrepet "godhetstyranniet") er en interessant motvekt i dystopiene rundt USAs sammenbrudd, og han tror USA vil kunne holde seg gående i minst 70 år til.  Kampen om makten i USA er fortsatt så definitivt kampen om makten i verden, skriver han i en kronikk i Aftenposten i nov. 2020:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/yRRK7J/er-usa-det-21-aarhundrets-syke-mann

Steigan har en oppsummerende tråd rundt dette her:

https://steigan.no/2020/11/terje-tvedt-usa-ikke-foran-et-sammenbrudd/


4
...et gjennomgående tema at slike oppsummeringer ikke nevner situasjonen på sykehusene rundt omkring.

Hvorfor hopper disse legepanelene, YouTube-videoene, bloggene og leserbrevene bukk over dette?

Bra at du bringer inn aspektet med belastningen på sykehusene. Dette har vi fått opplyst er en stor utfordring mange steder med utbrudd mer omfattende enn hos oss og/eller i dårligere fungerende helsesystemer i en del land.

Det er bare en faktor som tilsier at man også her kan moderere hvor mye corona faktisk burde belaste sykehusene: Mange troverdige kilder har oppgitt at altfor mange mindre alvorlig syke (men vettskremte) presser seg til sykehusbehandling og slik bidrar til å bruke opp sykehusenes bufferkapasitet for de mest trengende. Dette er en velkjent publikumspsykologi til alle tider og må også tas med i vurderingene.

I siste instans, så lenge corona fortsetter å smitte folk verden rundt og en stor del av verden har mangelfulle helsevesen å håndtere det med, vil alvoret til slutt kunne oppsummeres i noen få sentrale saksforhold:
- endelig antall dødsfall + varige ettervirkninger per million innbyggere: Vil det her bli mange flere enn for "vanlige" influensaer"?
- vil man til slutt lykkes med en vaksineprosess/vil vaksiner være en effektiv global løsning?
- eller vil sykdommen forsvinne på linje med tidligere pandemier og bli liggende som en udefinert latens? Som f.eks. Sars-pandemien (2002-2004, som for øvrig også ble sporet tilbake til Kina)
 

5
Media og politikk / USA: På vei mot et "romersk" forfall?
« on: 25.01.2021, 13:11:20 »
Sist ute her på berget med en slik konklusjon er Espen Hammer med boka "USA - en supermakt i krise". Espen Hammer er en norsk filosof og professor ved Temple University i Philadelphia, Pennsylvania.Bokens ingress sier at "den amerikanske drømmen er over". Og videre: 
"Tre tiår etter kommunismens fall er stemningsleiet i USA et ganske annet enn da nasjonen sto igjen som seierherre. I dag hersker mismot, uro og til dels kaos. Hva gikk egentlig galt, og hva må gjøres? I boka tegner professor Espen Hammer et skarpt bilde av landets viktigste konfliktlinjer. Mens Donald Trump ofte pekes på som årsak til urolighetene, viser Hammer hvilke større krefter som over tid har virket under overflaten og forvandlet USA fra et relativt trygt folkehjem til en nasjon med enorme sosiale forskjeller, dyp politisk splittelse og et dysfunksjonelt demokrati. Gjennom å rette søkelyset mot økonomien, høyrepopulismen og krisen i det politiske systemet klargjør Hammer de avgjørende skjæringspunktene i dagens Amerika. Dette er blitt en sylskarp bok som går rett til kjernen av USAs viktigste utfordringer."

Nå skal man kanskje ikke bygge alle vurderinger av Hammers arbeid på til dels kvasiradikale anmeldermiljøer, men boka er blitt bredt godt mottatt:

Dagbladet: «Sylskarp analyse ... Den fortjener både mange lesere og å bli grundig diskutert», terningkast 5
Dagens Næringsliv: «Denne boken vil hjelpe deg med å forstå hvorfor USA er i krise. ... stramt komponert, skarp i analysen og klar i talen.»
Aftenposten: «Endelig en klarøyd norsk bok om USA»
Ny Tid: «en av de beste analysene av den pågående amerikanske tragedien jeg kan huske å ha lest. ... utviklingen av det amerikanske dramaet frem mot presidentskiftet i januar 2021 blir forklart med glassklar logikk.»

Litt om forhold Hammer underbygger sin analyse med:

Spedbarnsdødelighet som indisium på sosialt sammenbrudd
Hammer bruker bl.a. spedbarnsdødelighet som et indisium på at USA på flere sentrale områder er "på nivå med mange fattige afrikanske stater". Dette er ikke noe nytt: Den bredt analyserende franske forskeren Emmanuel Todd (historiker, antropolog, demograf, osv.) ble kjent i 1976 da han spådde (og fikk etter hvert rett i) at daværende Sovjetunionen var på vei mot et bredt kollaps, der den sterke økningen i spedbarnsdødelighet ble angitt som en viktig demografisk indikator. USA ligger i dag på 29. plass i spedbarnsdødelighet blant de 35 OECD-landene. I tillegg peker han bl.a. på at de politiske institusjonene som kunne blitt brukt til å snu det generelle sosiale, økonomiske og håndteringstekniske forfallet er mer dysfunksjonelle og selvblokkerende enn noensinne. 


Emmanuel Todd

Nyliberalismen har svekket USA siden Reagan
i det større politiske bildet retter Hammer årsaksfokuset for sammenbruddet mot den markedsliberalistiske (nyliberale) politikken som Reagan dundret inn med allerede fra 1980, jfr. en lignende høyrebølge/tankegods hos Thatcher i UK (med basis i de økonomiske "frislepperne" Friedman, Hayek, osv.) og Willoch-regjeringens ulykksalige etteraping her hjemme på samme tid (jappetiden; som bl.a. endte med rentenivå helt ute av kontroll før han valgte å bli felt på kabinettspørsmål). Hammer bruker her bl.a. sosiologen Ulrich Beck som teoretisk referanse for "risikosamfunnet". Her: Framveksten av et sosialt usikkerhetssamfunn.       


Ulrich Bech

Ulrich Becks "risikosamfunn" herjer amerikanere med svekket sosial trygghet 
Den tyske sosiologen Ulrich Beck (1944-2015) ble særlig kjent for sine utlegninger om "risikosamfunnet", der vår tids "modernisering" og "globalisering" i ubehagelig grad har vist seg å ende med svekkelse av nasjonale velferdsordninger og nedbryting av andre ivaretakingsinstitusjoner, avkollektivisering/individualisering av "sosial risiko" og dermed en dreining mot "eget ansvar for egen skjebne". Vi kjenner lett igjen kritikken mot bl.a. Reagan og Thatcher her.
I USAs tilfelle viser Beck hvordan den "moderniserte" amerikanske borgeren havner i et stadig mer nådeløst "marked", i en kamp alle-mot-alle om de stadig færre smulene. Resultatet er en økende grad av sosial dumping for å holde husholdningsøkonomien gående, og kanskje det aller mest bekymringsverdige: Den gradvise nedbrytningen av den tidligere velstående og "sorgløse" middelklassen til et aggressivt og nødhjelpsøkende blandingsjikt, kanskje det helt sentrale eksempelet på at "den amerikanske drøm er over". Og kanskje en helt sentral forklaring på at uventet mange fallerte i middelklassen prøvde Trump som "løsning" i 2016, og mange fremdeles i 2020. 

Både Hammer og Beck har registrert at slike samfunn med store klasser på nedtur utvikler et stadig mer intenst informasjonsbehov om hvor nye muligheter kan bys: Man trenger rett og slett rask og effektiv viten om hvor de neste smulene kan fås. Til dette - når man ikke har en reell velferdsstat å lene seg på - er de nye sosiale mediene det raskeste og mest effektive hjelpemiddelet som bys mht. å fange opp nye muligheter, noe som kan forklare paradokset at selv de fattigste ofte prioriterer å henge med på disse mediene. Staten har jo i stor grad sluttet å fungere som, eller få tillit som, problemløser.
Med u-lands nivå på bl.a. spedbarnsdødelighet har USA paradoksalt nok samtidig en dramatisk økning i avanserte teknologigiganter, der en stor del av brukerne befinner seg i et fallskjermløst og plutokratisk utrygghetshelvete.

Edit:
Apropos utviklingen av teknologigantene: I neste innlegg i tråden trekker jeg fram en motstemme om USAs forfall i Terje Tvedt. Han skriver dette om teknologigantene:
"I løpet av et par tiår er USA blitt hjem for de fem overlegent mest verdifulle selskapene i verdenshistorien – Facebook, Amazon, Microsoft, Apple og Google. De besitter en makt og innflytelse over våre liv og over andre lands næringsliv som historien aldri tidligere har erfart."

Hammers konklusjon for USA er dyster
Hammers bok slutter med at USAs forfall og sammenbrudd vil fortsette, og at "USA kan meget vel ende opp som en slags gigantisk bananrepublikk med et mikrosegment av offentlig støttede mangemilliardærer stilt overfor et folkehav i fattigdom og ufrihet".

De siste måneders offentlige skandaler og bred sosial uro tyder på at Hammer vil få ubehagelig mye rett i tiden som kommer.


 

   

6
Hadde nettopp kopiert den liken for å poste her...du slo meg igjen, translator :-) 

Beste oppsummering og forklaring jeg har sett om Corona -og svært skremmende.

Interessant lesning.

8
Glemte å nevne at Andy May har en god omtale hos Watts:
https://wattsupwiththat.com/2021/01/18/the-rational-climate-e-book/

Ja, Mays fyldige og stegvise omtale hos WUWT (der han tar for seg innholdet i hvert kapittel) er i seg selv en god introduksjon til bokens hovedpoenger, og hans kritikk av boken er meget informativ.

 

9
Rent bortsett fra at bilbatterier er svære miljøbomber (med en ekkel barnearbeidshale hengende etter seg), er de også tidvis rene bomber:

En Tesla har eksplodert i et parkeringshus i Shanghai
Ikke første gang
Dette er ikke den første meldingen om Teslaer som har eksplodert. Tilbake i april 2019 skal en parkert Tesla eksplodert. Også denne i Shanghai.
Kinesiske myndigheter er heller ikke imponert over Teslas autopilotsystem som ifølge Economic Information Daily har resultert i 10 ulykker som følge av at selvkjørende biler ikke har fungert som de skal.

Link: https://finansavisen.no/nyheter/bil/2021/01/21/7612152/tesla-eksploderte-i-garasje-ingen-mennesker-ble-skadet10
The Rational Climate eBook by P. Poyet, 2020

Stor takk til deg Petter T, for å ha lagt ut referanse til denne falsifiseringen av klimareligionen!
Om dere ikke skaffer dere boken - anbefaler alle å lese denne oppsummeringen nøye!
   
Falsifikasjonslisten er en ren bekreftelse av de innsigelser som har framkommet her på forumet gjennom årene
En rekke gode bidragsytere her på forumet har i årevis lagt ut kritiske studier (med henvisning til konkrete fagfellevurderte studier) som har bekreftet hele buketten av Poyets tilsvarende kritikk.
Som sagt, ta en skikkelig titt på Poyets oppsummering som en ren øvelse, og dere vil bli styrket i troen på at klimareligionen vil steke i sitt eget bål (eller sponsorfett) til slutt.11
Ketil Haarstad (sikkert pensjonist han og) har skrevet en lengre artikkel om dette: "Vi har ingen klimakrise, men vi kan påføre oss en økonomisk og sosial krise":

https://www.document.no/2021/01/20/vi-har-ingen-klimakrise-men-vi-kan-pafore-oss-en-okonomisk-og-sosial-krise/

Jeg leste også hans laaange og omfattende artikkel med interesse.
Kjetil Haarstad er forøvrig seniorforsker hos NIBIO, har jobbet med en rekke klimarelaterte spørsmål: https://www.nibio.no/ansatte/ketil-haarstad 


12
Det spiller ingen rolle hva forskerne sier og hva virkeligheten er, det kommer ikke noe motbør fra noen fagmiljøer som har innpass hos myndighetene. Forskerne kan si at månen er en gul ost, og at den er blitt 97% gulere sien 1998 på grunn av våre co2 utslipp, og de får penger for å forske seg frem til at vi går mot en katastrofalt overmoden gul måne innen 2030. Bare vent, neste IPCC møte blir en ostekonferanse i  Camembert.

Hehe, den godeste ConTrari1 har kommet i retorisk godlune igjen, ser jeg.
Ja, la oss få et freskt klimadebattår i 2021!
Eller som det også heter: Sette halen på rette klimagrisen!

13
Samtidig som den globale temperaturen nærmest er i fritt fall, med et temperaturfall på hele 0,3 grader fra november til desember, kommer en gruppe forskere med en ny studie der de påstår at menneskelig aktivitet står for det aller meste av den globale oppvarminga.

Er dette en siste krampetrekning og et desperat forsøk på å holde liv i myten om menneskeskapte klimaendringer ?
Eller hvor lenge skal de holde på med svadaen sin før noen setter en stopper for galskapen?

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/01/21/195734410/forskere-nesten-all-global-oppvarming-skyldes-mennesker

Gode poenger du har der!
Men det blir nok ikke slutt på dette før pengetilgangen ved å levere bestilt politikerfasit omatt og omatt tørker inn.
Men så lenge klimaspillet gir så lett tilgang til nye skattemuligheter (hvem tør å protestere mot skamløse skatteinndrivinger når det dreier seg om å "redde verden"?) vil nok politikerne (nasjonalt som globalt inkl. FN) neppe gi slipp på disse vitenskapelige kalamitetene frivillig.

Som mange har sagt mange ganger før: Dette tar ikke slutt før en klokkeklar empirisk falsifikasjon av CO2-hypotesen ikke kan trikses bort lenger. Eller sagt på en annen måte: Når helvete (les: Arktis) fryser over igjen


14
Det har vært mye skumling rundt Biden-familiens diverse tvilsomme økonomiske engasjementer, som toppet seg med Joes sønn Hunter og hans "forretninger" bl.a. i Øst-Europa.

I går så vi Joe gråte på TV, mens han skamroste sin lille idylliske hjemstat Delaware med knapt 1 mill. innbyggere.
Jeg har selv vært et par ganger i denne nest minste delstaten, og kan underskrive på at staten har mye å skryte av, både historisk og mht. å greie seg godt i vår tid (bl.a. høy gjennomsnittinntekt; har unngått de fleste andre delstaters nedgang).   


Delawares hovedstad Wilmington, med bare 70-80.000 innbyggere

Men går vi litt under overflaten, finner vi en nokså betenkelig økonomisk og skatteteknisk "spesialtilpasning" som kan forklare mye av delstatens suksess, og kanskje også litt av hvor the Bidens kan ha hentet sin inspirasjon til ekspansive økonomiske foretak fra. Delaware har nemlig mange av trekkene fra de mest fordekte skatteparadisene rundt om i verden.
Av ren latskap siterer jeg bare kort fra Wikipedia:

"Over 50% av de børsnoterte selskapene i USA er offisielt registrert i Delaware. Årsaken til dette er at Delaware har en selskapslovgivning som er svært fordelaktig for bedriftene. Som en følge av det høye antallet selskaper som er underlagt Delawares jurisdiksjon er selskapsretten svært utviklet i denne delstaten, noe som gjør at den ofte er mer forutsigbar enn i andre delstater.
Delaware har fremdeles under en million innbyggere, men over en million registrerte aksjeselskaper. I tillegg er det registrert mange personlige selskaper med begrenset ansvar, LLC (limited liability corporation). Hvor mange det finnes av disse i Delaware, er vanskelig å finne ut, og hvem som eier dem, er umulig å finne ut, siden det ikke er noe generelt krav i USA om å oppgi den reelle eieren av et selskap, ikke engang til myndighetene. Dermed finnes det heller ikke noe offentlig aksjonærregister. I mars 2019 skrev Global Financial Integrity at «mer personlig informasjon kreves for å få lånekort på et bibliotek enn for å opprette en juridisk enhet som kan brukes til skatteunndragelser, hvitvasking, svindel og korrupsjon»
."

Dette bare som en liten påminnelse om at økonomisk suksess i dagens stadig mer haltende USA ofte er koblet til (litt for) smarte finans- og skattetekniske grep. Hvorvidt man klarer å klistre noe mer grums på the Bidens enn det som allerede har vært ute i media gjenstår å se.

For meg er det ikke så interessant, da det neppe vil ha noen betydning for hans posisjon i presidentstolen uansett. Når man åpenbart ikke klarer å naile the Clintons pillråtne og Epsteinkoblede fondssvirksomhet (med Norge som tenåringskåt bidragsyter), Bush-klanens, o.a., innser nok de fleste at dette er mønsteret og ikke unntaket.   

Det bør interessere mer om Biden vil klare å løfte USA og et helt folk inn på et bærekraftig spor igjen.
Der er det i alle fall lettere å se hvordan ting foregår. 
 

15
Det globale bildet i januar 2021 er altså et betydelig temperaturfall, jfr. trådens La Nina-tema.
Det medfører at det bl.a. er uvanlig kalde tilstander en rekke steder på den nordlige halvkule nå.

Kulderekorder i Sibir
Flere områder i Sibir melder om kulderekorder. Electroverse.net skriver:

"An Arctic air mass has engulfed practically ALL of transcontinental Russia since the beginning of December, 2020 resulting to many regions suffering their longest stretches of subzero cold on record.
Siberia in particular is currently in the midst of an abnormally long and harsh period of subzero cold, even by Russia’s standards.
As reported by the Associated Press on Jan. 14, the temperature in the Yakutia region of eastern Russia dropped below -40F (-40C) during the first week of December and hasn’t climbed above that since.
Over recent days, the mercury has sunk even further, to a staggering -58F (-50C), and beyond: “The main rule is not to stand in one place and to keep going and going,” was the advice given by Yakutsk resident Dmitry Kuznetsov."
Kina setter også kulderekorder
WUWT skriver:

"A cold wave sweeping the northern hemisphere has plunged temperatures across China to their lowest in decades, boosting demand for power and fuel to historic highs in the world’s largest energy consumer.
“The sea ice situation is more severe this year than the same period in previous years,” said Wang Jun, a professor specialising in transport issues at Dalian Maritime University."


Link: https://wattsupwiththat.com/2021/01/19/sea-ice-slows-ships-in-north-china-ports/

Man har ikke sett slike kuldeforhold siden forrige fimbulvinter i Kina i 2010, da man opplyste at man hadde den kaldeste vinteren på 30 år:

Link: https://wattsupwiththat.com/2010/01/29/ice-in-chinese-ports-exceeding-anything-experienced-in-30-years/

Pages: [1] 2 3 ... 203