Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Telehiv

Sider: [1] 2 3 ... 96
1
Hvem snakker bare om Sognefjellet? F.eks. Haukeli er en hovedovergang mellom øst og vest. Der er det fremdeles meldt nattefrost både fredag og lørdag. Vegvesenet har i dagevis advart om glatte veier. Hvorfor ønsker du å underslå dette? At MSM tilsvarende ikke advarer aktivt er ingen konspirasjon men et faktum. Hadde jeg ikke dobbeltsjekket mot lokal varsling kunne jeg kjørt der med sommerdekk på bobilen i natt.

2
Bildet ble tatt i forbindelse med en demonstrasjon mot steining. Tror nok virkeligheten er mye, mye verre.

Ja, bildet jeg la ut er et illustrasjonsfoto. Men gir ikke desto mindre uhyggelige assosiasjoner.
Skal man legge ut bilde av en reell steining, kan dette fra Iran vises som et eksempel:


Dette bildet av en kvinne som skal steines, ble tatt i Iran på 1990-tallet av en ukjent fotograf.
De dømte der blir alltid kledd i hvite likklær


Her er det en ung homofil som blir steinet til døde av en rasende folkemengde:Et annet reelt eksempel:


Taliban steinet kvinnen Rokshana til døde da hun ville rømme fra tvangsekteskap3
Jeg hadde en lang samtale med en god venn forleden, der vi kom inn på det følsomme og kompliserte temaet "integrering", som i Vestens demokratier tradisjonelt er ansett som den beste måten å innlemme innvandrere og flyktninger. Kongstanken med integrering er at man ikke skal tvinges til å gi opp all gammel identitet og betingelsesløst måtte tilslutte seg nytt vertslands kultur (assimilering) men kombinere sin opprinnelige kulturelle identitet og atferd med en respektfull overholdelse av vertslandets lover og kulturelle spilleregler (integrering). Et godt eksempel på integrering er norsk-amerikanerne i USA som i tillegg til sin offisielle amerikanskhet symbolsk dyrker lutefisk og lefser og bunader og snakker med kjærlighet om gamlelandet og kan flere setninger på norsk.

Kanskje har norske myndigheter så langt trodd at det samme kunne skje med våre nye landsmenn i Norge som vi selv ordnet oss i USA? Vel, integrering i Vesten har ofte gått greit i de tilfeller vi snakker om alt annet enn "integrering av de tyngst integrerbare"; dvs. lavt utdannede muslimer fra Nord-Afrika og Midt-Østen, mer styrt av lojalitet til Allahs påbud og klanen og dens patriarkalske æresbegreper framfor vestlige demokratiske og humanistiske verdier. Og som er pålagt å straffe alle frafalne på måter vi ikke skal legge ut i skrift her, men jeg kan legge ut et bilde jeg ble forevist i dag, og som vil få meg til å ligge søvnløs i mange netter framover:


Foto: AP Photo/Yves logghe

Tilbake til min gamle venn, som i samtalens løp tenkte høyt:
"Hva er det man mener med at mennesker som driver med sånt skal "integreres"? Hva er det i så fall som skal integreres? Er det noen av alle disse velmenende integreringsdyrkerne som har gjort seg noen klare tanker om det i det hele tatt? Må vi ikke heller snart sette foten ned og gi klar beskjed om at det er ikke aktuelt å "integrere" noen form for aksept av, ikke engang sympati for, æresdrap, blodhevn, fatwa'er, de groveste former for kvinneundertrykking, groteske omskjæringer, osv.? Må vi ikke snart heller forlange at enten underordner folk fra disse kulturene seg norske lover og regler på linje med alle andre, eller så må de rett og slett finne et annet land å oppholde seg i? Man kan ikke forlange opphold i Norge fordi det var så fælt der man dro i fra, og så er man omtrent villig til å drepe for å kunne drive med de samme uskikker og uhyrligheter her til lands".

Alt fritt etter hukommelsen, så han ville kanskje ønsket å pusse på noen formuleringer. Men min gamle venn, som jeg alltid har ansett som en forsvarer av våre viktigste humane dyder som et sivilisert folk, er jo slett ikke alene med sine fortvilte spørsmål: Hva med alle de andre som tenker de samme tanker?
En ny undersøkelse viser at bare rundt 2 av 10 nordmenn nå har tiltro til at vår såkalte "integreringspolitikk" er noen løsning på disse utfordringene. Dette er svært dramatiske tall, og nå trolig ekstra påvirket av den stadig mer ukontrollerbare utviklingen i Oslo øst, som bærer mer og mer preg av svenske tilstander, og ikke minst styresmaktenes åpenbare famling etter funksjonell håndtering av disse utfordringene. Utviklingen synes dessverre å peke i feil retning også i årene framover.
Vi får derfor komme tilbake til saken om ett år, to år, osv., og se hvordan ting utvikler seg.

I mellomtiden skal jeg forsøke å fortrenge bildet av den nedgravde unge kvinnen som venter på den siste stein.

 

4
Ny sjekk: Ingen tegn til at MSM på Østlandet reagerer.
Vi ser igjen at info-slagside basert på klimafanatisme i MSM kan være kilde til økt samfunnsrisiko

PS: BT er heldigvis sitt ansvar bevisst og legger denne notisen ut på sine nettsider: https://www.bt.no/direkte/trafikken-direkte/pinned/121218

5
NB: Dette var opprinnelig tenkt som et rent Skråblikk-innlegg, for å lokke fram smilet hos våre lesere.
Men det kan faktisk ligge en alvorlig informasjonsteknisk undertone her, hvis man foretar en nærmere gjennomlesing av dagens MSM (VG, Dagbladet, Aftenposten, Nettavisen, osv.):

Advarselen om fjellovergangene i siterte NTB-oppslag synes så langt kun tatt inn i Resett: https://resett.no/2018/06/19/nysno-i-fjellet-i-sor-norge-to-dager-for-sommersolverv/

Spørsmålet er derfor: Norsk MSM har lenge og udiskutabelt profilert seg som kunnskapsløse, ukritiske og sensasjonshungrige klimakloakkorganer som notorisk underspiller kalde perioder som "tilfeldig vær", og tilsvarende raskt overspiller noen varme dager som "truende klimautvikling", osv., og selvsagt får Hygen og Samset til å nikke bekymret sammen med seg.
Men er dette så kynisk og nådeløst innarbeidet at de i dag - ifm. en situasjon som kan sette folks liv og helse på spill - faktisk vegrer seg for å bringe så viktig folkeopplysning som å advare mot å kjøre over de norske fjellovergangene med sommerdekk?!

I så fall ser vi tegn til en så uansvarlig - les: sykt klimapolitisert - presse at jeg blir sjokkert. kort og godt.

6
En klassiker fra det britiske imperiums glansdager var da en britisk avis arrogant skulle ha meldt at "Tåke i Kanalen - kontinentet isolert" ("Fog in Channel; Continent Cut Off"). Det blir også sagt at britiske værmeldere stadig brukte denne svisken på 30-tallet.

Nå gjentar historien seg i litt mindre skala, der de siviliserte skuer østover fra Vestlandet:
En overivrig sommervikar i NTB (ellers kjent som landets ivrigste AGW-alarmistorgan) har nemlig funnet det høvelig å smelle til med denne meldingen:

"Nysnø i fjellet i Sør-Norge – to dager før sommersolverv"


Fylkesvei 55 ved Sognefjellhytta tirsdag morgen. Statens vegvesen advarer bilister mot å kjøre med sommerdekk over Sognefjellet
på grunn av snøvær og glatte kjøreforhold. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix


Meldingen går videre slik:

I høyfjellet i Sør-Norge er det storm og snø. Statens vegvesen fraråder folk å kjøre over Sognefjellet med sommerdekk.
Det er snøvær og glatte kjøreforhold på fylkesvei 55 over Sognefjellet, opplyser Veitrafikksentralen vest tirsdag morgen.
Det meldes også om nysnø på Valdresflya og andre topper i høyfjellet. I fjellet ligger snøgrensa på 1.400-1.800 metter, opplyser statsmeteorolog Hanne Beate Skattør til Gudbrandsdølen Dagningen.
– Det er ikke unaturlig at det kommer snø på toppene. Det har vært minusgrader om natta. Sognefjellshytta har nå minus en halv grad. Juvasshø har minus tre, sier hun.
Snøværet kommer to dager før årets lyseste og lengste dag. Torsdag er det sommersolverv.


Vi ønsker sommervikaren lykke til med søkingen etter ny jobb.


7
Andre emner enn klima / Sv: Dagens korte #7
« på: 11.06.2018, 20:37:00 »
Det er makta som rår, sa mannen, han flådde katta.

8
Og jeg tror vi kan være enig om at siden GHB siste gang var på et Bilderbergermøte i 1983, ...

Jeg ser at du dessverre igjen velger å overse prosessen og de sentrale aktørene rundt dette jeg har vist til og later som at GHB og Norge som sådan har levd i et klimapolitisk vakuum siden 1983.
Mot det nytter det ikke å argumentere  8)

9
Når var hun på Bilderbergermøtene?

For å unngå misforståelser kunne jeg selvsagt presisert at Gro nokså umiddelbart etter deltakelse på Bilderberger-møter i 1982 og 1983 startet planarbeidet med det som etter hvert ble først GRID Arendal (offisielt åpnet 1989) og Cicero (1990). GRID Arendal var et pionereksempel på et "klimainstitutt" støttet og oppmuntret av FN. Jeg antok at ingen har problemer med å anerkjenne at nokså store forskningsinstitutt basert på samarbeid med overnasjonale organisasjoner ikke åpnes samme år de planlegges?

Årsaksfølgen er slik:
Det er offisielt kjent at Gro deltok i Bilderberg-møter både i 1982 og 1983, senere møter med tilhørende sentrale personer og organisasjoner kan søkes i ulike kilder, jfr. bl.a. at:
- I 1983 ble Gro utnevnt til leder for Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, vanligvis omtalt som Brundtlandkommisjonen, og fungerte som leder i perioden 1984–1987
- Planene for det FN-støttede GRID Arendal (formelt åpnet 1989) og Cicero (1990) startet ifm. den samme FN-prosessen. 
- Koblingen mellom Bilderberg-gruppen og påfølgende etablering av FNs klimasatsing er omtalt og påvist i en rekke sammenhenger: Sentrale pådrivere bak FNs oppstartende klimaengasjement fra tidlig 80-tall der Gro fikk første hovedrolle med Brundtlandkommisjonen, til etableringen av IPCC (1988), var bl.a. Maurice Strong, Ted Turner (jfr. hans donasjon av 1 milliard dollar til dannelsen av UN Foundation der han ikke helt overraskende endte som styreleder), og Rockefeller (helt sentral i Bilderberg-gruppen). Ted Turner og Rockefeller er også begge helt sentrale i den Rockefellerstiftede Romaklubben (Club of Rome), der norske Jørgen Randers også er medlem.
- Gro var generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) i perioden 1998-2003, og var svært toneangivende i norsk klimasatsing da Bjerknessenteret formelt åpnet i 2003 med de første 17 ekstra millioner fra Forskningsrådet (men i praksis operert over UiB-budsjettet fra 2000). I 2007 toppet Gro det hele i Dagbladet med det legendariske postulatet "det er umoralsk å tvile". Erik Tunstad skrev i 2008 en tankevekkende artikkel i den forbindelse: https://forskning.no/meninger/kommentar/2008/02/umoralsk-tvile
- Eystein Jansen var for øvrig i årene før 2000 aktiv pådriver og ble belønnet med lederrollen da Bjerknessenteret fikk sin første drift i 2000. Erna Solberg sa dette under åpningen av de nye lokalene i mai 2017: "La meg avslutningsvis bare minne om hvordan Bjerknessenteret ble til: Rundt årtusenskiftet var Eystein Jansen lei av at store prosjekter ble styrt fra Oslo. Han ville ha en bergensk mobilisering. Som han nylig sa det til På Høyden: "Vi ønsket å bygge opp et miljø som ville gagne nasjonen og verden." Fra 2007, etter rundhåndede ytelser fra den norske stat til FNs klimasatsing, fikk Jansen plass i både AR4 og påfølgende AR5.
- Om Stoltenbergs gradvise overtakelse av Gros internasjonale/overnasjonale topposisjoneringer gjennom klare karrierepolitiske statsdisposisjoner (til slutt kronet med Libyabombing og toppjobb i NATO) er det mangt å si. En troskyldig variant kan leses her: https://www.dagbladet.no/nyheter/kunne-hatt-internasjonal-toppjobb-for-lenge-siden/63537464


10
Til helgen er det duket for den årlige Bilderberg-konferansen. Konferansen er stengt for presse og alle deltagerne signerer på at det som blir sagt ikke skal siteres. Hemmeligholdelsen har alltid lokket fram konspirasjonsteorier over hele verden, dog skal mange avsløringer også sies å ha vært ubehagelig sanne.
I år har den norske kronprinsen heldigvis holdt seg borte, men "fredsfyrsten" Henry Kissinger er jaggu oppe og vaker ennå. Han lever som kjent evig på "power" som sitt sex-afrodisia.


Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg er Bilderberg-medlem og kan ta med seg to gjester.
I år står tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og VGs politiske redaktør Hanne Skartveit på deltakerlisten.

Jens Stoltenberg deltar i år som Nato-generalsekretær, tidligere som bestyrer av norsk pengesekk.

Hele deltakerlisten kan studeres her: http://bilderbergmeetings.org/participants.html

Konferansen ble dannet i 1954 som en møteplass mellom Europa og Nord Amerika etter andre verdenskrig. Gruppen fikk navnet etter hotellet i Nederland der det første møtet fant sted. Møtet ble ledet av prins Bernhard av Nederland. Prinsen ønsket velkommen på de hemmelige Bilderberg-møtene i mange år. To av verdens rikeste familier - Rockefeller og Rotschild - har i alle år vært pådrivere i gruppen.

Årets konferanse er den 66. i rekken og holdes i Italia. Deltakerne vil blant annet diskutere populisme i Europa, fremtidens jobber og Russland samt Saudi Arabia og Iran, viser pressemeldingen. Ellers spekuleres det i hva som egentlig skal diskuteres, dvs. det som aldri står på den offisielle agendaen, men som deltakerne kommer gjennomprogrammert med når de vender hjem. Vi husker alle da Gro Harlem Brundtland kom hjem fra Bilderberg-møte og straks opprettet både Cicero og Bjerknes med opprinnelig formålsparagraf å "bevise global oppvarming"

I fjor deltok DNs politiske redaktør Kjetil Bragli Alstadheim på konferansen, en velkjent proponent for klimaalarmisme. Vi har flere ganger de senere år sett at norske deltakere har vært nært assosierte med den norske klimafinansieringen. Opprinnelig var det Høegh og andre redere som var gjengangere fra Norge før vi siste tiåret har sett en dreining mot politikere med tilgang til mange offentlige midler rettet globalt, ikke minst mot internasjonale klimaprogrammer. Til gjengjeld har en rekke norske noksagter som Solheim, Jagland, osv. i tillegg til Gro blitt belønnet med internasjonale topposisjoner av Bilderbergers og Guds nåde.

11
Fatekunstnere er åpenbart av en mer velvillig sort enn karikaturtegnere. Jeg mener, først Sylvi Listhaug med "bryster som rådyrkalver", og nå Trine Skei Grandes skikkelse med rikelig med dør til overs.

Ad "fatekunstnere": Jeg vil anta at du ved en inkurie her mente "gatekunstnere". Men: Den tidligere ukjente anglosismen "fatekunstner" du (trolig utilsiktet) har konstruert her er imidlertid interessant ved å tilby dobbeltbetydningen "gatekunstner som lager bilde av en personlig skjebne".
Evt. utilsiktethet bør imidlertid ikke hindre deg fra å kreve at du er opphavsmann til begrepet fra nå og til evigheten.

12
Slik ble det fort forsøkt "anonymisert" ved å skrape vekk Trines ansikt. Men nytter det, da?


13
Det er ikke samme kunstner som nylig laget det mye omtalte Sylvi-bildet, men dette nye av åkerriksa henger på samme sted:Det kom i natt, men ansiktet er allerede skrapet bort.
Kanskje ikke så rart; Trine Skei Grande er i dag (onsdag) i Bergen der hun blant annet skal delta under åpningsseremonien for Festspillene i Bergen og overvære verdenspremieren på Jon Fosses teaterstykke «Andvake». Hadde jo vært gøy om en del av teateropplevelsen ble en innlagt tur til hjørnet av Fosswinckels gate i pausen? Det er jo bare rett opp bakken fra Grieghallen.

Jeg syns det er morsomt med disse gatekunstnerne, vårt land har godt av å bli litt mer rampete mot makten - særlig når det er snakk om solide dobbeltmoralister i tillegg. Gi oss mer - jeg spanderer popcornet!

14
Arbeidet med å utvide kabelnettet til utlandet går mye raskere og foregår i et større omfang enn folk flest synes å få med seg, og til kostnader (som kommer tilbake på folks strømpris at the end of the day) som heller ikke synes å være noe politikerne overkommuniserer.


STARTET ARBEIDET: Her legges den norsk-britiske kabelen North Sea Link. Bildet er fra begynnelsen av arbeidet i mai 2018.
Den oppjekkbare lekteren brukes til å ta mot kabelen fra italienske Prysmians kabelleggingsskip Giulio Verne,
som ligger to kilometer ute i havet fordi det er langgrunt. Kabelen fløtes inn til lekteren og vinsjes videre inn til land, der den kobles til.

 

De norske kablene blir større og større
Norge-Danmark: Skagerrak, totalt 1.600 megawatt (men fordelt på 4 ulike kabler)
Norge-Nederland: NorNed, 700 megawatt
Norge-Tyskland: Nordlink, 1.400 megawatt (under bygging)
Norge-Storbritannia, North Sea Link: 1.400 megawatt (under bygging)

- North Sea Link vil bli Norges syvende utenlandskabel for import og eksport av strøm, og vil gå mellom Blyth nær Newcastle i Storbritannia til norske Kvilldal i Rogaland. Dette blir en av verdens lengste undersjøiske strømkabler på rundt 720 kilometer.
- For åtte måneder siden begynte arbeidet med å strekke den sjette, en strømkabel mellom Tonstad i Norge og Wilster i Tyskland.
- Kablene til Storbritannia og Tyskland har en samlet kapasitet på 2.800 megawatt, noe som tilsvarer et par større kull- eller kjernekraftverk. Fra før har Norge kabler med totalt 2.300 megawatt i utvekslingskapasitet med Danmark og Nederland.
- Kablene til Tyskland og Storbritannia er begge beregnet å koste 1,5 til 2 milliarder euro, som betyr at den samlede regningen blir på mellom 28 og 38 milliarder kroner.
- Tidligere har Norges vassdrags- og energidirektorat anslått at kablene til Tyskland og Storbritannia kan øke kostnaden for strømmen i Norge med rundt to øre per kilowattime i 2030.
- Kostnadsestimatene varierer imidlertid sterkt med hvor beregningene kommer fra, og hvilke scenarier som legges til grunn, se for eksempel Hydros advarsler nedenfor.

Hydro advarer mot ny gigantkabel til Skottland
Hydro har for eksempel vært ute og sier de frykter økt kraftflyt med tilhørende økte kraftpriser ifm. samarbeidsprosjektet Northconnect som har søkt om å få bygge en kabel for import og eksport av strøm fra transformatorstasjonen Sima i Hardanger til Peterhead i Skottland. Denne kabelen får en effekt på 1.400 megawatt, noe som vil si at den maksimalt kan transportere 12,3 terawattimer (TWh) strøm på ett år. Til sammenligning er Norges totale strømproduksjon på 149 TWh. Bak prosjektet står Vattenfall, Agder Energi, Lyse og E-co. Energi, som anser Storbritannia som det mest lønnsomme landet for en slik forbindelse.

Aluminiumsgiganten Hydro tar opp flere ting i sitt svar på Norges vassdrags- og energidirektorats høring om Northconnect:
•Kraftprisen kan øke og forsyningssikkerheten svekkes
•Erfaringene fra Statnetts kabler til Storbritannia og Tyskland bør vurderes først
•Brexit gir regulatorisk usikkerhet

Kostnaden for kabelen vil bli på rundt 7,5 milliarder kroner, og nåverdien av prosjektet er beregnet til rundt 14 milliarder kroner.
Northconnect er også beregnet til å løfte strømprisene i Norge med mellom 0,7 og 1,7 øre per kilowattime, ifølge utbyggernes søknad.

Det er imidlertid ikke Northconnect alene som gjør Hydro bekymret, men hensynet til hele kraftsystemet, på grunn av flere utenlandskabler og mer uregulerbar vind- og solkraft. I sitt høringssvar til NVE beskriver Hydro bekymringen for at økt kraftflyt i Norden vil kunne kreve dyre oppgraderinger av nettet også i Norge, noe aluminiumsprodusenten må i så fall må være med å betale for. «Det er avgjørende for industrien i Norge at den samlede effekten av kabelprosjekter, ordningen for CO₂-kompensasjon og en rimelig tarifferingsmodell for industrien ikke svekker konkurranseevnen og muligheten for økt verdiskaping», skriver Hydro.

Link: https://e24.no/energi/stroem/hydro-frykter-ny-gigantkabel-vil-gi-hoeyere-stroempris/24313213

Andre store risikokostnader: Northconnect vil kræsje med Sverdrupkabelen to gangerI følge et kart Statnett har sendt til Kystverket viser det seg at de planlagte kabeltraseene krysser hverandre minst to ganger og muligens flere i området mellom Kvitsøy og Skudeneshavn.

Link: https://www.tu.no/artikler/johan-sverdrup-kabelen-krasjer-med-statnetts-englands-kabel/347481

15
Nå i mai ser vi at varslene for vinteren 2017/18 om "varmere enn normalt" (som vanlig) for nordlige halvkule ble en skivebom av det helt store.


Sider: [1] 2 3 ... 96