Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 190
1
Energi og miljø / Re: Fordeling av atomkraftverk i Europa
« on: 29.10.2020, 10:14:38 »
Eh, er dette et virus-smitttekart?

Tja, det er en del tunge fagfolk som anser vindkraft som et slags (politisk) virus, ja...

2
Vindkraftfordelingen i Europa
Det kan være greit å sammenligne utbredelsen av atomkraftverk med vindanlegg i sentral-Europa: Vi ser at utbyggingen av vindkraft er til dels omvendt proporsjonal med antall atomkraftverk. Utlagt: De som ikke har bygd ut atomkraft og/eller lagt ned sine atomkraftverk prøver mest iherdig på alternativ energi. I de tyngst industrialiserte/mest kraftkrevende landene som Tyskland blir dette veldig tydelig:
Det tyske Energiewende har medført den tetteste utbyggingen av vindkraft i Europa - ikke rart de ønsker å avlaste seg i Norge!
I 2018 produserte Europa 171,328 megawatt vindenergi. Til sammenligning produserte USA 96,635 megawatt, altså ca. halvparten.3
Energi og miljø / Fordeling av atomkraftverk i Europa
« on: 29.10.2020, 09:13:49 »
Etter hvert som "alternativ" og "grønn" energi (vind, sol, bio) viser seg stadig mer problematiske mht. miljø, lønnsomhet og stabilitet, ser vi at de store energinasjonene begynner å undersøke mulighetene for å redde seg inn med atomkraft i stedet.
Da kan det være greit med en oversikt for hvordan atomkraft fordeler seg i Europa per. dato (de to tomme sirklene i UK gjelder to atomkraft under utbygging):


4
Det hardner til i prognosene også:
Denne ukens måling fra analysefirmaet Rasmussen Reports (som lå nærmest utfallet i 2016) sier at Trump nå har en knepen ledelse over Biden, med en oppslutning på henholdsvis 48 og 47 prosent blant sannsynlige amerikanske velgere. Så sent som for en uke siden ledet Biden med 3 prosentpoeng på samme måling. Ikke tvil om at vi går mot en spennende innspurt, selv om medie-establishmentet klarer å fortsette å dekke over de nevnte Biden-skandalene helt til valget er over.

Link: https://resett.no/2020/10/27/rasmussen-report-la-langt-bak-tre-uker-siden-na-leder-han-sa-vidt-over-joe-biden/

5
Og som vi alle vet, slik ender det med dem som faktisk tror på disse modellene:
6
Denne illustrasjonen av tilstanden for "computer modelling" taler også et ganske tydelig språk:
 

7
Det finske meteorologiske institutt holder rede på snøtilstanden på den nordlige halvkule.
Nå melder de at “Total Snow Mass for the Northern Hemisphere” har i årevis ligget konsistent over det gjeldende 30-års referansesnitt, og nå i 2020 har faktisk snømengden økt ytterligere.

Helt konkret: Snømengden er nå 300 gigatonn over gjennomsnittet for 1982-2012:Grønland ligger over snitt for 1981-2010
Danskene (DMI) har oversikten for bretilstanden på Grønland, og der ligger man også over snittet for 1981-2010:

8
Andre emner enn klima / Re: Viktig innlegg om ytringsfrihet
« on: 27.10.2020, 10:34:47 »
Konflikten mellom den vestlige demokratiske verden og islam-tyranniene eskalerer videre på nasjonsnivå, nå har Saudi-Arabia tilsluttet seg de islamske landene som fordømmer kritikk av islam (utlagt: stans av ytringsfrihet rundt islam):

https://www.document.no/2020/10/27/ogsa-saudi-arabia-fordommer-muhammed-karikaturer/

https://www.document.no/2020/10/26/den-muslimske-verden-mobiliserer-mot-frankrike/

Jeg tipper at dersom Trump blir gjenvalgt blir dette tatt opp på et storinternasjonalt nivå, der de vestlige demokratier utbes å ta stilling til hvordan den islamske trussel skal imøtegås.

Da vil verden ha to store strategiske kamparenar:
1. Ikke bare Trumps USA, men hele den etablerte vestlige verden (med støtte i noen nervøse Kina-naboland) sin fronting mot et gryende kinesisk økonomisk verdensherredømme
2. Den vestlige sivilisasjons fronting (i takt med at islamske grupper befolker stadig mer vestlig territorium) mot et islamsk trussel- og terrorregime på vestlig jord


9
Andre emner enn klima / Re: Viktig innlegg om ytringsfrihet
« on: 27.10.2020, 09:32:52 »
Kadra er en sjelden og ekte nasjonalhelt og en pioner i bl.a. å avsløre den omfattende grad av omskjæring som foregår i Norge, jfr. dokumentaren på TV2 der hun avslørte med skjulte mikrofoner og film at imamer i Norge oppfordrer til omskjæring av kvinner.

Denne saken?
Invitasjoner blir ikke trukket på denne måten uten at noen er blitt direkte skremt med noe, som en tilbakevendende reaksjon på at Kadra i det hele tatt får stille. Iht. islams lovforvaltere skal hun straffes for resten av livet, hun trenger ikke å si noe mer for å være evig utstøtt.
Når dette nå, takket være hennes modige og klart tenkte kronikk i Aftenposten, er kommet fram i det offentlige lys ser det ut til at arrangøren har fått tilbake litt av motet og inviterer henne på ny. Vi får bare følge med når de blir skremt litt til, og finner en ny unnskyldning for å holde Kadra borte fra sin fryktsone. 

Her kan dere lese et grundig intervju om denne tapre og klarttenkende kvinnen, som verken aksepterte å bli tildelt ektemann eller bli lokket til London på omskjæringsturne...
Link: https://www.dagsavisen.no/portrett/kadra-yusuf-modig-mamma-1.718662

Vesten kan ikke la dette fortsette på egen jord
Denne saken føyer seg dessverre inn i et stadig klarere bilde, der Vesten tyranniseres mer og mer:
- de som utfordrer islam skal straffes på ulike måter og i ulike grader, som bestemt av de ulike imamer og patriarkklanene de opererer
- når de føler seg ekstra krenket kommer fatwaene og dødsdommene

Frankrike prøver å ta et oppgjør med dette religiøse skrekkregimet nå, etter det barbariske drapet på en lærer.
I det større bildet synes det å seile opp en mye bredere konflikt mellom den siviliserte vestlige verden og den barbariske islamske.
Kanskje de liberale og demokratiske krefter som ennå prøver å reise hodet her i Vesten bare bør ta denne fighten nå, før det blir enda verre? 

10
Noen tålelig oppdaterte grafer hentet fra FHI sine data som får en til å lure hva det er vi driver med.
........
Så hva er det vi holder på med?

Okular,
takk for gode illustrasjoner på dagens Covid-bilde.
Vi er vel nå i en fase der kombinasjonen "tiltakstretthet" og manglende krise begynner å gi diverse motreaksjoner mot offentlig politikk og nye innstramminger. I Norge synes nå en del tiltak å være i mot befolkningens vurdering av risikonivå.   

Vi ser imidlertid dette i mye sterkere grad i en rekke andre land i Europa (og deler av det Biden/Trump-splittede USA), og særlig i de landene som har svakest infrastruktur/sosiale støtteordninger og/eller er mest avhengig av turisme og friest mulig flyt av betalende besøkende rent generelt.
Norge har imidlertid (enn så lenge, i alle fall) såpass gode offentlige støtteordninger til coronarammet næringsliv samt en imponerende fleksibel arbeidsbefolkning (som improviserer løsninger i samarbeid med bedriftene) at det helt store raseriet over en evt. overkontrollering og overinnskrenkning uteblir.

Jeg lurer forøvrig på hvordan man etterhvert vurderer antall coronadødsfall mot de årlige influensatallene:
- Årlig dør ca. 1000-1800 av vanlig influensa her til lands
- Hittil er godt under 300 døde av corona (der flere av disse antas å ha dødd av kombinerte årsaker + alder)
 
Skyldes dette at Norge har vært spesielt flinke å beskytte seg mot corona?
Eller at det er andre land som har vært ekstremt lite flinke?
Eller at norsk helsetilstand (motstandskraft) er langt bedre enn f.eks. i USA, der over halvparten av befolkningen er sterkt overvektige med en rekke følgekomplikasjoner (diabetes, høyt blodtrykk, hjerte/kar, osv.)?
Eller at norsk helsevesen har bedre rutiner/mer smittekvalifisert personell enn mange andre land, der f.eks. hjelpere har manglende kvalifikasjoner og er tilsvarende underbetalte?
Osv.?

En vakker dag får vi vel svar på mye av dette.
Eller, som det heter, den som lever får se....
   

11
Skråblikk / The List: Topp 80 av hjernedøde klimaskremsler
« on: 26.10.2020, 11:30:07 »
Det nytter liksom ikke å kommentere så mye, bare suge inn og nyte i lange drag:

Link: https://lists.grabien.com/list-terrible-things-global-warming-will-apparently-cause?sortcolumn=0&sortdirection=asc

PS: Dette er så vettløst at man skulle tro det er kokt sammen av en gærning under påvirkning av sterke stoffer.
Men som dere ser i anviste artikkel kan dere finne dokumenterende link til alle de 80 vettløse skremslene, i en rekke organer som anses som "seriøse"...
 

12
Hehe, nå har CFACT invitert Joe Biden til å tilbringe en måned uten fossilt brensel.
Ja, det kan bli moro....og kanskje litt øyeåpnende for folk flest mht. enda en klimaekstremist som i et av sine forvirrede øyeblikk sa han skal fase ut olja innen 2025.

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/10/25/cfact-challenges-joe-biden-to-spend-a-month-without-fossil-fuels/


13
For meg er det helt irrelevant hvilken av de involverte parter som kommer best ut av denne absurde rettssaken, PST eller Bertheussen.
Saken har jo ingen annen samfunnsverdi enn å få avklart enn hvilken parts private prestisje som blir mest frynset.
Ellers angår jo ikke dette samfunnet på noen måte, ikke engang hva man kan skravle om av retten til "kunstnerisk frihet" når det gjelder et lurvete friteater der ingen kjenner navnet på en eneste skuespiller. Annet enn søknadsbehandlerne i kulturdepartementet.

Men Laila Bertheussen har på sin side etablert en ny gimmick til bruk i rettssaler og andre steder der noen søker å forsvare seg på egne premisser; å stille med en stylet melding på tøynettet hver dag, her siste variant:Denne er jo også en leken sak:Denne hadde vel til og med en viss juridisk relevans:Jeg tror dette med saksillustrerte tøynett vil bli stående som det eneste ettertiden vil påvirkes av, og bli kopiert av mange andre etter hvert.
Jeg ser fram til flere kreative varianter av dette også i norske rettssaler, og ikke bare på gaten.
Det er ellers så lite å le av i vår tid.14
Dette er totalt ødeleggende for Biden -og Trump kan si at han har hatt rett hele tiden. Sensuren fra Big Tech  har ironisk nok ført til mer interesse for saken, pluss at amerikanske myndigheter nå kommer til å  begrense deres uhemmede maktmisbruk.  De har en egen immunitets-paragraf mht. media, ettersom de defineres som en nøytral plattform for informasjon og dermed ikke har noe  redaktør-ansvar. Men nå blir Twitter stevnet for Senatet, og det virker som om det er  tverrpolitisk enighet om at denne særstatus vil bli fjernet, fordi det utøves en klar redaksjonell virksomhet. Google er allerede anmeldt ihht. amerikansk anti-trust lovgivning.

Dersom Biden-insider Bobulinskis nye påstander* står seg, kan dette bli ytterligere tøft for Bidens å komme unna, jfr. linken allerede levert av ConTrari1  ovenfor:
https://www.document.no/2020/10/22/biden-insider-star-frem-joe-bidens-dementier-er-falske-de-hostet-millioner-pa-navnet-sitt/

*Tony Bobulinski offentliggjorde en erklæring i går kveld der han bekrefter at historien om Biden-familiens transaksjoner med kineserne er sanne. Han sier han selv har vært til stede og hørte Joe Biden diskutere forretninger med kineserne. Ikke forretninger for USA, men for hans egen familie.


 

15
Enig.
Dette kan bli den store thrilleren i valgkampen: Velgernes stillingtagen til akkurat disse avsløringene.
Eller rettere: Vil den massive tildekningen som foreløpig foregår i omtrent alle establishment-fora lykkes?
Vel, Twitter og FBs blokkeringer er faktisk blitt kritisert fra de fleste hold, så isen under the Bidens begynner kanskje å bli farlig tynn etter hvert?

Jeg velger å tilpasse den meksikanske president Diaz' legendariske hjertesukk for et drøyt hundreår siden, som var "Stakkars Mexico: Så langt fra Gud - og så nær USA..."

En omstokking passer kanskje best for nivået på USAs presidentkandidater nå: "Stakkars USA. Så nær Gud - og så langt fra USA"


Pages: [1] 2 3 ... 190