Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 156
1
Vi vet fra før at Admin har brede musikkinteresser. Kanskje både han og andre har vært borti Raubtier, som for flere år siden leverte et armageddonsk brøl som passer godt i disse alarmerende tider (heldigvis med undertekst):

https://www.youtube.com/watch?v=c4gte6IM78M&list=PL1YHgwqlxJaBnCIpufQTNtw_wqdkOsQbF&index=4

Personlig mening? Jeg er åpen for alle musikkformer som brøyter vei i svartan skog

PS: Jeg la først inn feil link, så dere som kikket før jeg fikk rettet må ta en nyt titt.
 

2
Det ble sagt av en klok person at en ulykke blir ikke en tragedie før man mister evnen til å le.
Vitsetegnerne har i den forbindelse alltid vært en underliggende garanti for at man ikke ender i ensidig mismot.
WUWT har nå lagt ut et eksempel på hvordan to anerkjente vitsetegnere har lekt med hverandres uttrykk:

Joel Pett leverte først en klimaklassiker her:


Som førte til at Josh ikke kunne la være å dra en forlengelse inn i coronaforløpet (og som vanlig er det viktig å studere detaljene i Josh's tegninger; hvem er det som illustreres, og ikke minst her: hvem av figurene - og hva i teksten - er det som er endret fra Joel Petts tegning?):


Og til slutt legger WUWT ut et bilde uten angitt opphavsmann, men som etterlater nokså åpne fortolkninger:Noen av kommentarene er tankevekkende, mens andre er overraskende teite. Denne syns jeg var en god observasjon:

Bob Tisdale March 30, 2020 at 4:49 pm
The “RUINABLES” in Josh’s cartoon is brilliant. I missed it the first time through.
Stay safe and healthy, everybody.

Regards,
Bob


Til slutt fant jeg et par underfundige, som kanskje bør dveles litt ekstra ved?

Hans Erren March 30, 2020 at 9:54 pm
Only white people at the second climate summit?

Reply
Ed Zuiderwijk March 31, 2020 at 1:25 am
Only affluent well-off white people.

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/03/30/monday-mirthiness-double-feature/


3
Legger denne posten inn under Media og Politikk, siden Michael Manns gjøren og laden neppe forsvarer å havne under noe forskningsrelatert.

Han bruker jo etter hvert mye av tiden sin på enten å skrive brev til medier om hvor viktig han er i kampen for å redde verden fra hans nykonstruerte begrep "the climate pandemic path", eller anlegge sak mot folk han føler seg krenket av. Nå synes han mest å ha blitt bekymret for at Covid-19 kan ta klimapengene fra ham, noe vi ser flere av hans kumpaner også begynner å klage på nå.Nå har Mann derfor skrevet et brev til Boston Globe ifm corona-saken - hvis alvorlighet han hevder kommer i annen rekke ifht "an even greater underlying threat: human-caused climate change". Brevet hans reflekterer ikke uventet hans stadig mer keiserlige posering som verdensfrelser, og som derfor fortjener å gjengis i sin helhet:

Climatologist makes clear: We’re still on pandemic path with global warming

“I am relieved to see policy makers treating the coronavirus threat with the urgency it deserves. They need to do the same when it comes to an even greater underlying threat: human-caused climate change.
In a recent column (“I’m skeptical about climate alarmism, but I take coronavirus fears seriously,” Ideas, March 15), Jeff Jacoby sought to  reconcile his longstanding rejection of the wisdom of scientific expertise when it comes to climate with his embrace of such expertise when it comes to the coronavirus.
In so doing, Jacoby took my words out of context, mischaracterizing my criticisms of those who overstate the climate threat “in a way that presents the problem as unsolvable, and feeds a sense of doom, inevitability, and hopelessness.”
As I have pointed out in past commentaries, the truth is bad enough when it comes to the devastating impacts of climate change, which include unprecedented floods, heat waves, drought, and wildfires that are now unfolding around the world, including the United States and Australia, where I am on sabbatical.
The evidence is clear that climate change is a serious challenge we must tackle now. There’s no need to exaggerate it, particularly when it feeds a paralyzing narrative of doom and hopelessness.
There is still time to avoid the worst outcomes, if we act boldly now, not out of fear, but out of confidence that the future is still largely in our hands. That sentiment hardly supports Jacoby’s narrative of climate change as an overblown problem or one that lacks urgency.
While we have only days to flatten the curve of the coronavirus, we’ve had years to flatten the curve of CO2 emissions. Unfortunately, thanks in part to people like Jacoby, we’re still currently on the climate pandemic path.

Michael E. Mann
State College, Pa.
The writer is a professor at Penn State University, where he is director of the Earth System Science Center.”


Link: https://www.bostonglobe.com/2020/03/19/opinion/climatologist-makes-clear-were-still-pandemic-path-with-global-warming/

4
Men etter å ha lest HELE boka, har jeg ikke mange kort igjen til Kristiansen.

Jeg har ikke lest boka, men prøvd å følge med i pro et contra-argumentasjonen i media.
Noe av problemet med å få lagt endelig lokk på saken, slik media har framstilt det - kanskje du har funnet noe annet/mer i boka? - synes å være at politiet gjorde svak kartlegging av mobilsporet, og heller ikke la fram tydelig i retten den usikkerhet som rådet mht. Viggos bevegelser ifht. basestasjonene.
Det synes å være et punkt Viggos forsvarer har grepet fatt i? At Viggo iht. avstanden fra basestasjonen og registreringer på hans telefon (om ikke ham selv) ikke kunne ha vært på drapsstedet på tidspunktet for drapene? Jeg forstår det slik at man nå har avvist disse påstandene, og at saken ikke vil bli tatt opp igjen?

Uansett er dette en tragedie så ussel at jeg ikke har orket å lese så mye detaljer i saken, og kan bare ytre medfølelse med de etterlatte som aldri synes å få fred i saken.

5
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 27.03.2020, 10:50:14 »
Her er flere som maner til bruk av fornuft. "12 Experts Questioning the Coronavirus Panic".

Ja, en rekke eksperter på området (jfr. din liste med 12 eksempler her) har lenge vist til dødstall og alvorlighet for historiske influensaepidemier i fht corona, og hevdet at det er svakt vitenskapelig grunnlag for den omfattende samfunnsnedstengingen. I tillegg peker flere på at det ved en omfattende nedstenging innføres en betydelig samfunnsrisiko som også må inn i totalbildet (unødig panikk/rush på sykehusene, depresjoner, forsterkning av dysfunksjonelle familieforhold der særlig barn lider, irrasjonell atferd av ulikt slag, osv.).     

Debatten hardner til mens samfunnene utarmes i økende tempo: I en rekke TV-kanaler står nå klagerne i kø
En del medier begynner etter hvert å stusse over de enorme samfunnsskadene pga nedstenging som nå meldes, mens dødstallene fremdeles er langt under ordinære influensadødstall/år. Noen vil hevde at det skyldes nettopp nedstengingen, mens andre repliserer at dette ikke vil løse problemet uansett; epidemien - gitt at vaksine ligger langt fram i lendet - vil ikke gi seg før en stor nok andel er smittet (flokkimmunitetsprinsippet).

Mye tyder nå på at de vestlige og andre samfunn med høye infrastrukturkostnader snart vil tvinges over fra en godhetsetikk og over på en mer konsekvensetisk strategi: Åpne opp samfunnet mye mer, få i gang hjulene igjen, og roe ned unødig alarmisme slik at ikke helsevesen og sykehus fortsetter å overkjøres av oppskremte mennesker.

NB: I en løpende epidemisk prosess bør man alltid ta samme forbehold når tiltaksgrad diskuteres: Vi vet ennå ikke om corona kan utvikle seg mer alvorlig enn hittil. Men "hittil" ligger man altså i de mest transparente samfunnene langt under en ordinær influensasesong, jfr. de nordiske landene som så langt har noen titalls døde, der "normale" dødstall/år ligger i området fra 900 (Norge) til omtrent det doble i Sverige.   
   

6
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 26.03.2020, 18:49:42 »
Tankevekkende foredrag om coronaviruset.

Ja, dr. Wolfgang Wodarg er jo ingen lettvekter, om man sjekker hans meritter både som fagmann og politiker; han er sosialdemokrat med høy bakgrunn i SPD og i div. europeiske/overstatlige institusjoner, råd og utvalg.
Hans poeng er i essens at man innledningsvis ikke har hatt sikre medisinske funn på at dette corona-viruset er spesielt verre enn tidligere coronavirus som inngår som en del av de årlige influensaepidemiene, og at man dermed heller ikke har hatt godt nok grunnlag for å rettferdiggjøre de dramatiske samfunnsnedstenginger som er foretatt. Han synes å mene at man ikke uten videre skal gi seg over til en sinnelagsetikk der enhver samfunnsoppofrelse er OK så lenge man mener man redder noen ekstra liv. Dermed drøfter han da vel egentlig ut fra et konsekvensetisk perspektiv; hva koster dette samfunnet - når vi ikke vet om vi i det hele tatt redder så mange med det. Som alltid er dette kontroversielle tema og kan fort misforstås og angripes av de notorisk godhetsposerende både i media og i politikken, mens det trolig er mye lettere å drøfte sånt blant mer profesjonelle helseforvaltere (og man kan være rimelig sikker på at disse dilemmaene drøftes fortløpende også hos våre myndigheter og helsefagetater). 
 
Vel, foreløpig er han jo ikke motbevist på sin kritikk om svakt dokumentert alvorlighet, dødstallene er så langt under de årlige tallene for "ordinære" influensaepidemier, selv i de mest rammede landene som Italia (Italia har typisk mellom 10.000-20.000 influensadødsfall i året og er nå oppe i drøyt 7500; Norge har et influensa dødsfall snitt på ca. 900/år og er nå oppe i 14 på corona).
Men vi må nok vente og se hvor de endelige corona-tallene ender før vi kan trekke noen konklusjoner.
Men underveis er det uansett viktig at ulike synspunkt får plass i den samlede debatt.
Det er viktig å være åpen for korreksjoner i alle retninger underveis, etter hvert som man bygger opp erfaringene også med denne epidemien.


 

7
Bottenviken?
Ja, Bottenviken regnes inn i det arktiske sjøisbildet, men det er ikke ofte vi diskuterer det området her.
La oss ta en titt på Meteorologiska Institutets ISRAPPORT 26.03.2020

Isläget är i det närmaste oförändrat.

 

På norra Bottenviken finns 35-70 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen finns 20-60 cm tjock kompakt drivis med vallar ungefär till Kemi 1 och Oulu 1. Längre ut 15-40 cm tjock mycket tät drivis med vallar till 7 nautiska mil sydväst om Kemi 1 och ungefär till Holma. Vid iskanten finns en svårforcerat stampvall. Utanför Brahestad hamn öppet vatten.
På södra Bottenviken finns ställvis 10-20 cm tjock is i den inre skärgården. Längs farlederna öppet vatten.
I Kvarken i Vasa skärgård finns 10-20 cm tjock jämn is till Nagelprick. Längre ut öppet vatten.
På norra Bottenhavet är det öppet vatten.

Isbrytarna: Otso, Kontio och Urho assisterar på norra Bottenviken.

8
Arktis: Største havisutbredelse siden 2013

Ekspertene hos US National Snow and Ice Data Center spådde i fjor at vi ville få ny rekordlav havisutbredelse i Arktis denne vinteren. Slik de summarisk gjør hvert år. Slik de ordlegger seg nå, har det tydeligvis smertet dem en del å levere denne redegjørelsen for isutbredelsen pr. 5. mars:

"The 2020 maximum sea ice extent is the eleventh lowest in the 42-year satellite record, but the highest since 2013"

Tja, det er som å sitere rett fra dem som hele veien har holdt seg til forventninger iht. naturlige variasjoner, det. Og så kaldt som det har vært opp i der på senvinteren er det trolig at isen har vokst videre etter 5. mars også. Vi får vente og se om det bekreftes etterhvert.Link: https://wattsupwiththat.com/2020/03/26/winter-sea-ice-maximum-extent-on-march-5-was-the-highest-since-2013/

9
Flotte bilder! Men med i bilder hører vel også at ca. 30% opplever at de har en dårligere arbeidssituasjon. Og vi har bare hatt et lite snev av hva en permanent hjemmekontor-situasjon medfører. Når vil savnet av kolleger slå inn for fullt?

Som jeg sa, 2-3 hjemmedager i uken kan løse begge deler; redusert reisebelastning + nok sosial kollegabygging.
Jeg praktiserte dette med mine 60-80 ansatte i mange år (stort sett siv.ing'er og en del Ph.D'ere, med barn i skolealder), med stor suksess og stor takknemlighet for den fleksibilitet dette ga familien. Vi oppnådde bl.a. sensasjonelt lave syketall på dette, fordi den ansatte hos oss kunne tre inn improviserende ved barns sykdom (les: slapp å sykmelde seg for å ta seg av syke barn, og leverte helt som normalt likevel).
 

10
I vårt stort sett post-industrielle samfunn har jeg i flere tiår hevdet at minst halvparten av dem som står i bilkøer hver dag for å komme til sin PC i sitt kompetansebaserte arbeidsmiljø med fordel kunne jobbet hjemmefra i stedet, f.eks. 2-3 av ukedagene.
Hovedgrunnen til at omtrent alle må møte opp likevel er ofte tuftet på gammeldagse lederes frykt for at de ellers ikke kan "passe på" at de ansatte gjør det de skal. Men saken er jo etterhvert at dette er lett målbart uten at de trenger å gjøre det foran øynene på en sjef.

Vel, ikke alle vil fungere uten tilsyn:


Nå er det gjort en første spørreundersøkelse på hvordan folk opplever å bli corona-tvunget til å jobbe hjemmefra.

Og ikke overraskende i det hele tatt melder folk at det stort sett går veldig bra, og rundt halvparten mener de er blitt MER effektive enn på kontoret.Noen opplyser at de blir litt mer distraherte hjemme, bl.a. er mer på nyheter/media enn de ville vært på jobben.


Men jeg syns disse funnene uansett er oppløftende med tanke på å omdanne norske arbeidsplasser til mer diversifiserte mht tvangstankene for tid og sted for hvor arbeidet absolutt MÅ utføres.   

11
Viktige klimatema / Re: Jordvarmens betydning
« on: 24.03.2020, 09:12:30 »
Vi har tidligere blitt gjort oppmerksom på Zoe Phin av stjakobs her:
What global warming?
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1138.msg11700#msg11700

Zoe har mye interessant på bloggen sin https://phzoe.com/author/phzoe/, ikke minst hvilken betydning jordvarmen kan ha:

Measuring Geothermal – A Revolutionary Hypothesis
https://phzoe.com/2020/02/13/measuring-geothermal-a-revolutionary-hypothesis/

It appears that everyone in geophysics already knows the truth. It’s only climate “scientists” who think greenhouse gases raise temperature, and without them the surface would be ~-18°C. Nope, without GHGs or even the Sun, it would be at least 0°C.

Innertier fra Zoe, midt i flat-jord-kald-sol-diagrammet til IPCC, Kiehl&Trenberth, m.fl.
"Tilbakestråling" som er dobbelt så sterk som solen er feil, feil, feil.
"It is dead, but it won't lie down"

Jordvarme er vel ikke med i energiregnskapet i noen av mainstream CO2-modellene? Eller tar jeg feil?
 
PS: Synes å huske at bl.a. Okular m.fl. var inne på dette temaet for flere år siden, eller husker jeg feil der også?

12
To nye studier (Hamlington et al 2020, og Boretti 2020) indikerer negativ og/eller neglisjerbar akselerasjon i havnivået både i de siste års og litt lengre tidsbilder, og at trenden i stedet domineres av "intern variabilitet".

Dette er på mange måter en forlengelse av funnene i to studier i 2013 og 2014 som fant at det hadde vært akselerasjon i havnivåtrenden fra 1993 til 2003, mens man siden 2004 hadde registrert negativ akselerasjon (-0.08 mm/år²) i de globale satellittmålingene (Chen et al., 2014; Dean and Houston, 2013). 

Linker:
Saken omtales her:
https://notrickszone.com/2020/03/23/new-study-sea-level-changes-since-1993-are-dominated-and-heavily-influenced-by-internal-variability/

Siterte artikler:
Boretti 2020: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/nleng.2020.9.issue-1/nleng-2020-0007/nleng-2020-0007.pdf
Hamlington 2020: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL086528
Chen et al., 2014: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113002397
Dean and Houston, 2013: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378383913000082


13
For hver dag som går, kommer det ubehagelige spørsmålet nærmere; hvor mye kan vi skade samfunnet med forebyggende tiltak, som vi heller ikke vet om er effektive? Før den økonomiske nedsmeltingen setter oss årevis tilbake.

"Forfatter og journalist Jon Hustad mener vi er i ferd med å ødelegge verdensøkonomien fullstendig. Han frykter revolusjon i Sør-Europa.

– Hva gjør vi alt dette for? For å beskytte eldre og personer med kroniske sykdommer. Såkalte underliggende sykdommer. Vi stenger arbeidslivet for å sikre dem som ikke er i arbeidslivet. Hvis målet er å beskytte syke og gamle, så må de beskyttes mens resten av samfunnet går rundt, sier Hustad til Nettavisen."

https://resett.no/2020/03/22/jon-hustad-millioner-kan-do-av-coronatiltak/

I en kronikk i Aftenposten ( https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/70G2JK/hotel-korona-demian-vitanza ) stilles det noen nødvendige spørsmål hvis man mener at flokkimmunitet må til for å bli ferdig med dette:

"Hvis det kan bekreftes at flokkimmunitet fungerer mot spredning av covid-19, og at ca. 60 prosent av befolkningen må smittes før vi som samfunn er rimelig beskyttet, åpner det opp for følgende essensielle spørsmål:
Hvilke 60 prosent av befolkningen er det som bør smittes, og hvordan kan vi påvirke dette? Skal vi la det være tilfeldig, eller kan vi styre smitten mot bestemte deler av befolkningen?

Noen av oss må ta støyten.

Velkommen til Hotel Korona
I et demokrati kan man ikke påtvinge noen å bli syke. Men hvis jeg fikk spørsmål om jeg skulle bli smittet av covid-19 (med 0,08 prosent dødelighet i min aldersgruppe) eller om min 72 år gamle far (med 5,1 prosent dødelighet) skulle bli smittet, ville jeg selvfølgelig meldt meg umiddelbart.
Min risiko for å bli kritisk syk eller dø er minimal. I virkeligheten er det et slikt etisk spørsmål vi står overfor, bare forstørret til hele samfunnet. Mitt forslag er å åpne opp for frivillig, kontrollert besmittelse av friske borgere under en viss alder, utenfor risikogruppen.
Jeg mener vi kan opprettholde et strengt regime, og enda strengere for de sårbare, men så snart vi har fått kontroll på smitten generelt i samfunnet, kan dette suppleres med målrettet besmitning av ikke-sårbare.
Vi kan bruke vårt hjem som isolat i sykdomsperioden, eller hoteller for dem som bor i hjem med sårbare. De som blir mer alvorlig syke, må komme seg til sykehus, og ja, det vil bli mange. Men de kritisk syke og antall døde, vil være betraktelig færre.
"


Kommentar: Konsekvensetikk eller sinnelagsetikk som videre "medisin"?
Som jeg har skrevet om før her, må vi til slutt - gitt den antatt lange ventetiden på en funksjonell vaksine - uansett vurdere om utviklingen i corona-dødsfall i forhold til "ordinære" historiske influensadødstall tilsier at en bortimot totalt samfunnsnedstengning er funksjonelt og påkrevd. Eller om man i større grad skal la naturen gå sin gang på veien til såkalt "flokkimmunitet".

Dvs. at man slites mellom handlingsrommene
a) konsekvensetikk (samfunnsskadene ved total nedstenging forsvarer ikke noen relativt få reddede liv) eller
b) sinnelagsetikk (alt må gjøres for å redde flest mulig).

Det synes som våre sentrale politikere og helseansvarlige er usikre og foreløpig stiller seg åpne for begge løsninger, siden man ikke ennå har sikre nok data på hvor alvorlig corona/COVID-19 er, SAMT om dette vil kunne utvikle seg videre.
Men FORELØPIGE data sier at Corona/COVID-19 har lavere dødsrate i forhold til samlet befolkning enn en vanlig influensaepidemi, når man korrigerer for en del store og åpenbare feilkilder for signifikans, jfr. Italia, der man var så uheldige at epidemien fikk starte - og utvikle seg relativt uforstått altfor lenge - på eldrehjem, sykehjem og sykehus. Den samlede nasjonale dødelighet antas derfor å nærme seg mer europeisk gjennomsnitt etter som tiden går og de største risikogruppene skjermes bedre enn hittil.
     
For Norge er den foreløpig lave dødsraten lett anskuelig: Gjennomsnittlig dør ca. 900/år av "ordinær" influensa i Norge, mens vi foreløpig har fått angitt 7 av coronaepidemien. Og et lignende bilde ser vi i alle de landene som har noenlunde etterprøvbar test- og statistikkbruk, dvs. land vi normalt kan sammenligne oss med.
 
PS: Italia har ca. 11 ganger større befolkning enn Norge. 900 ordinære årlige influensadødsfall i Norge tilsvarer dermed omtrent 10.000/år i Italia, der man nå har passert 5000 corona-døde (i all hovedsak gamle med underliggende sykdomsbilder). Når media roper om "uhørte" dødstall i Italia nå, bør man altså ha i mente at man ennå ikke er stort mer enn halvveis til dødstallene i en vanlig influensasesong. Vi får bare håpe at det fortsetter sånn.
 

14
Her er en sak rundt de tyske prioriteringer fra de ble advart om kommende pandemier i 2012, men satte pengene i Energiewende - den tyske grønne revolusjon - i stedet:

https://notrickszone.com/2020/03/22/2012-german-gov-was-warned-of-pandemic-yet-instead-poured-tens-of-billions-into-climate-protection/

Spørsmålet er vel om denne ultrakostbare og selvskadende symbolpolitikken og klimaposeringen kan - eller vil - bli tillatt å fortsette når Europa skal reorganisere seg etter corona?

15
Willis Eschenbach har tatt en nærmere titt på hvordan den iskrympingskåte gruppen IMBIE (ja, det høres nesten ut som en forkortelse for imbesil) framstiller isutviklingen i Arktis og Antarktis - og finner at grafer er ikke bare grafer.... 

Eschenbachs nærmere gransking var basert på de skremmende oppslagene han oppdaget fra flere representanter for the usual suspects:

"Today I saw some scary headlines. I post them up along with snippets of the stories. First, from the BBC:

Greenland and Antarctica ice loss accelerating
Earth’s great ice sheets, Greenland and Antarctica, are now losing mass six times faster than they were in the 1990s thanks to warming conditions.
“That’s not a good news story,” said Prof Andrew Shepherd from the University of Leeds in the UK.


Next, from the NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)

Greenland, Antarctica Melting Six Times Faster Than in the 1990s
The two regions have lost 6.4 trillion tons of ice in three decades; unabated, this rate of melting could cause flooding that affects hundreds of millions of people by 2100.


Finally, from LiveScience:

Ice loss in Antarctica and Greenland increased sixfold in the last 30 years
The rapid ice loss puts the world right on track for the ‘worst case’ climate scenario.


Hmmm, sez I, the dreaded “worst-case” climate scenario … so I went to find the data."

Og det ble interessante funn for den godeste Eschenbach.
Slik fikk han innledningsvis servert en grafisk fremstilling av "cumulative ice loss for Antarctica-1992-2017":Når han selv fikk fatt i dataene og plottet dem inn i forhold til de faktiske ismasser det faktisk er snakk om, da ble dette derimot seende slik ut:Og da han satte sammen alle dataene for Arktis og Antarktis kombinert, ble det seende slik ut: Eschenbach kommenterer dette slik:

"In 2011, it started going the other way. The great ice caps were losing more and more ice each year from 1992 to 2011. By 2011 they were losing about fifty gigatonnes of ice each month.
In that year, something changed. Since 2011, Antarctica and Greenland have recovered to where the loss is less than half of the maximum loss of fifty gigatonnes per month. Seems to me that things are getting colder, not warmer as all the headlines are shouting. Most recently the loss is only on the order of twenty gigatonnes per month.
And why is that? Why is the rate changing? Why is even the sign of the rate changing, from more ice lost each month to less ice lost each month? And why did that change occur nine years ago, and not seven years or eleven years ago?
Simple answer. We don’t know."


Vi kan trolig se fram til mer underholdning på dette området de neste årene.

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/03/22/graphing-the-icy-reality/

Pages: [1] 2 3 ... 156