Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Telehiv

#1
Ut mot Vedum: − Vi har blitt lurt trill rundt

Tja, da kan det altså se ut som Vedums løfter om at de mindre selskapene skal slippe grunnrenteskatt ikke holder vann (og det bør de jo i denne bransjen..), i alle fall i flg. denne utmerkede representant for oppdretterstanden:


SKATTE-SINT: Hanne Lundberg i Gratanglaks leder et oppdrettsselskap som får grunnrenteskatt, selv om de ligger under grensen som finansminister Vedum har forsikret at ikke vil bli skatterammet av den skatten. Foto: Gratanglaks

Hanne Lundberg har notert seg hva bl.a. to av landets ledende fiske-analyseselskaper har funnet ved ettergang av finansminister Trygve Slagsvold Vedums påstand om at små lakseoppdrettere slipper den varslede skatteøkningen.

– Påstanden er feil, fastslår analysesjef Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse, et av de fremste globale analyseselskapene innen laksesektoren.

Rådgivningsgiganten KPMG, som har sjømat som et av sine spesialfelt, har gått gjennom regnskapene til to mindre oppdrettsselskap:

– Ett av dem får betydelig økt skatt som følge av den nye grunnrenteskatten, selv om de produserer mindre laks enn den grensen Vedum opererer med for selskaper han mener skal slippe skatt. Det andre slipper, men det skyldes at de får kraftig økning i to andre skatter, sier partner og advokat Pedro S. Leite i KPMG til VG.

Lenke: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/76djr8/ut-mot-vedum-vi-har-blitt-lurt-trill-rundt 
#2
FN-topp skryter av hvordan de kontrollerer søkeresultater på Google


Melissa Fleming skryter av hvordan hun på FNs vegne påvirker søkeresultatene til Google. Foto: Lev Radin/ Pacific Press/ Shutterstock/ NTB

Melissa Fleming fortalte nylig hvordan FN har fått Google til å fjerne søkeresultater om blant annet klimaendringer som ikke stemmer med FNs versjon.

Fleming er undersekretær for global kommunikasjon i FN. Under et møte om «desinformasjon», i regi av World Economic Forum (WEF), fortalte Flemming om sitt arbeid, skriver Fria Tider:

– Vi har inlett ett samarbete med Google. Om man till exempel googlar «klimatförändringar» så kommer man att få fram en rad olika resultat från FN högst upp. Vi startade det här partnerskapet eftersom vi blev chockade över att se hur vi fick upp en otrolig mängd förvrängd information högst upp när vi googlade «klimatförändringar».
– Så vi börjar bli mycket mer proaktiva. Vi äger vetenskapen och vi tycker att världen bör veta det, och det gör plattformarna själva också.

Fleming sier altså at FN «eier» vitenskapen, noe seriøse uavhengige forskere neppe vil appaudere....

Hun fortalte også om et annet FN-prosjekt, Team Halo. Dette går ut på å spre FNs syn på Covid-19 ved hjelp av den sosiale plattformen TikTok.
Til info: TikTok kontrolleres av kinesiske myndigheter. WEF er som kjent kontrollert av Klaus Schwab.

Nå går det unna, dere!

Lenke: https://www.document.no/2022/10/03/fn-topp-skryter-av-hvordan-de-kontrollerer-sokeresultater-pa-google/

#3
WEF, Davos, FN, EU og klimareirene disse finansierer (også kalt "klimaforskningsinstitutter") sin CO2-messing er bygd opp politisk til et selvbekreftende og selvforsterkende ekkorom der enhver kritikk rundt den akselererende selvskadingen skal prelle av.

Dermed får man at det er:
a) helt likegyldig hva opposisjonelle forskere prøver å levere av innsigelser,
b) helt likegyldig hva man putter i stemmeurnene, alle ledende poltikere henger uansett i de samme pinocchio-trådene
c) helt likegyldig hvilke andre presserende samfunnsutfordringer som venter på bevilgninger
d) helt likegyldig om enker og faderløse her i vår tidligere vestlige sivilisasjon havner på sosialen alle sammen

Kort sagt, dette overordnede politiske charter har allerede medført at alt man tidligere anså som intelligent energipolitikk og infrastruktur rakner over hele fjøla.
Det må derfor spørres i hvor stor grad det fremdeles er meningsfullt å forsøke å opprettholde en fagkritisk debatt rundt det klimaindustrelle kompleks.

Slik dettte er rigget nå vil galskapen og selvskadingen ikke ta slutt før de empriske observasjonene trumfer modelltøvet helt udiskutabelt.
Utlagt: Når det ikke er tvil om at man er i gang med en ny kald syklus i Arktis igjen, med FOTO-dokumentasjon som selv journalister skjønner hva viser.   

La oss i fornuftens navn håpe det ikke blir så alt for lenge til. Dette har ikke folk her i vesten helse til så altfor lenge.

 
#4
Quote from: translator on 02.10.2022, 11:06:09Kanskje Liz Truzz ikke er like mye under WEFs paraply likevel?

Interessant tanke det der. Men det kan faktisk være flere statsledere som etterhvert har begynt å få mistanke om at klimaalarmismen vil sende landene deres ut i dypere og dypere (og unødvendige) kriser. Og som leter etter en diskret bakdør før den vestlige fattigkasse er et uavvendelig faktum.

 
#5
Det fullstendig feilslåtte og selvskadende prosjektet med å "dekarbonisere" den vestlige verden har de siste årene styrt verden ut i en hengemyr av selvpåført elendighet. Dette uten å kunne dokumentere den påståtte "klimakrisen" med seriøs forskning, og før det foreligger funksjonelle alternativer til fossilt brensel. Når man i tillegg har lagt ned en stor del av atomkraften ser vi nå den vestlige verden på halsløs ferd inn i inflasjonsdrevet dyrtid og sanseløse energipriser forårsaket av et bredt spekter av "grønne" feilsatsinger som bare koster penger og ikke hjelper på noe som helst mht. faktiske miljøforhold. For etter man begynte med klimabesvergelsene er tradisjonelt fornuftig miljøvern med reelt forurensingsfokus havnet helt i bakleksa. Man bare sitter med sitt ekko-mantra om "klimakrise" uten å kunne framvise noen form for seriøs dokumentasjon på at dagens klimaforhold er utenfor historisk variasjon.   
 
Det eneste storskalaproblemet klimakoryfeene bak dagens kriser ikke skal helt lastes for, er befolkningskrisen: Det er ikke utviklet global infrastruktur til å betjene en befolkning på over 8 mrd. mennesker.
Men klimakoryfeene er i full ferd med å lage en skandale der også; de vil nekte utviklingslandene å bruke billig og pålitelig (fossilt) brensel til å holde nøden fra dørene.

Med en medieverden som strekker sitt maksimale intellektuelle nivå til å lage oppslag om siste fettsugingen hos Kardashiene vil dette dessverre bare fortsette uten at offentligheten klarer å mobilisere den nødvendige korreks.

Dette er i grunnen det man kan orke å kommentere om saken.
Verden er blitt et utstillingsvindu for overnasjonal overstyring av sunn fornuft.
 
 
#6
Her ser man et utslag av at myndighetene tydeligvis bare planlegger å pålegge økt særskatt, uten å ha en eller annen form for kompensasjonsordning, slik man la opp til med petroleumssærskatten (78% refusjon ved tap). Dermed melder altså Lyse Energi at man lar være å satse de planlagte 5 mrd. på oppgradering av sine vannkraftverk.


SKRINLEGGER: For en måned siden varslet administrerende direktør Eimund Nygaard i Lyse milliardinvesteringer i oppgradering av vannkraftverkene i Røldal-Suldal. Etter regjeringens skatteøkninger vil han legge investeringene i skuffen. Kristian Jacobsen / Stavanger Aftenblad

Ting tyder altså på: Hvis ikke myndighetene bruker mer innovativ kløkt på dette snart, får vi en ny prosess med energipolitisk selvskading

Lenke: https://e24.no/olje-og-energi/i/BWjJV0/kraftgiganten-lyse-dropper-milliardinvestering-etter-skattegrep-fra-regjeringen
#7
Forslaget om grunnrenteskatt på 40% for oppdrett er i prinsippet ikke noe nytt i norsk lovgivning, jfr petroleumsskatteloven som følger samme rasjonale. Særskatten for petroleumsindustrien var opprinnelig 50% men er nå 56% pga. 6% reduksjon i selskapsskatten, dvs. mulig skatteramme på 78% skatt på overskudd. Satsene for oppdrett er altså betydelig lavere, men her har man samtidig (foreløpig ihvertfall) ikke hatt "intelligens" til å komme opp med en kompensasjonsordning ved tap (se videre om prinsippene for petrolumskatt).

Glupingene som kom opp med særskatten for petroleum visste på sin side at de internasjonale oljeselskapene trolig ville komme seg rundt ordinær selskapsskatt (som erfaringene fra andre oljeland hadde vist; siden de typisk kan utgiftsføre mot seg selv i utlandet) og slik transportere store nettoinntekter ut av landet.
SÆRSKATTEN PÅ PETROLEUM ER DERFOR GRUNNEN TIL AT NORGE HAR KUNNET BYGGE OPP SITT VELDIGE OLJEFOND.
Jfr. UK som med lengre og større oljeproduksjon - men uten "vår" grunnrente-/særskatt - ikke har en krone på bok etter 70 års "oljeeventyr".... 

Spørsmålet er om Norge kan bruke det store fiskalnivået som nå etableres for oppdrett til å bygge opp et tilsvarende fondsgrunnlag som for olja. Foreløpig synes ikke det å være målet; man snakker i stedet om å dekke inn ekstrakostnader på statsbudsjettet for å dekke inn flausene rundt strøm samt en rekke sosiale utgifter, innvandringskostnader, osv.

Det er derfor ikke så rart at de selskapene som rammes mest av dette innledningsvis nå jamrer veldig over å bli "reparasjonsobjekt" for statens feilsatsinger på alt fra selvskadende "grønt skifte" til akselererende innvandringsutgifter.

Klagene fra petroleumsindustrien ble imidlertid kompensert med at staten laget et opplegg der tørre borehull ga 78% fradrag (siden man i teorien måtte opp i samme skattesats ved suksess).

Spørsmålet er om dagens politikere er like kloke og klarer å etablere en gjensidig nyttemodell også for oppdrett av typen som de rigget for petroleumsskatten fra 1970-tallet og oppover.

 
#8
Sjokkmeldingen for innføring av grunnrentesats på 40% for oppdrettsnæringen er allerede kommentert på en annen tråd.
Her tar vi opp at regjeringen også vil innføre en økning i grunnrenteskatten i vannkraft, iht. dagens orientering fra Gahr Støre.

- Det nevnes også at noen av disse skattepostene er midlertidige og svarer til den ekstraordinære situasjonen verden er i i dag.
- Skatteinntektene anslås blant annet til 11,2 milliarder kroner årlig fra vannkraft og 2,5 milliarder kroner årlig på landbasert vindkraft.
- Tiltakene vil gjelde fra 1. januar.

Mindre til kommuner?
Regjeringen foreslår også et ettårig trekk i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med inntekt fra konsesjonskraft.
- Forslaget innebærer et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i områder med høyest strømpriser, altså Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, melder NTB.
- Verdien av konsesjonskraften i områdene med høye strømpriser anslås til om lag 13 milliarder kroner i 2022 og 11 milliarder i 2023 – opp fra 4 milliarder i 2021.
- Beregningen er gjort ut fra prisanslag fastlagt i begynnelsen av august i år.

Vanlige folk slipper?
– Det er ikke aktuelt å heve skatten for vanlige folk. Folk med middels og lav inntekt skal få lavere skatt, sier Gahr Støre.

Vel, dette i all hast, også her må vi forvente sterk debatt, trolig også med mye forbitrelse, bl.a. kommuner som ser inntekter forsvinne inn til staten, vanlige forbrukere som ikke tror dette vil gagne deres kostnadsbilde, osv.

Håper flere melder seg på debatten rundt disse nye skatteforslagene, for her er det nok å ta tak i av både vist og gale.

#9
Finansavisen har hentet inn kommentarer fra ulike hold, der man ser at skatteforslaget har medført  dramatikk på høyt plan for en rekke aktører, noen til fortvilelse - andre til glede:

Lenke: https://www.finansavisen.no/nyheter/naeringsliv/2022/09/28/7936591/nho-om-regjeringens-skattepakke-dramatisk?internal_source=sistenytt 

 
#10
Dagens børshandel begynte med meldingen om grunnrenteskatt på oppdrett (og vannkraft, det må vi ta i egen energitråd), som jaget ut vettskremte sjømataksjonærer og sender oppdrettsgigantene ned 15-20% på Oslo Børs.

Hovedbildet for skattegrepet er slik:
- Regjeringen vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent, gjeldende for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.
- Ifølge regjeringen vil dette gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren.
- Ifølge regjeringen er skatten innrettet slik at kun de største aktørene i oppdrettsnæringen skal betale denne skatten. Det er et bunnfradrag på mellom 4.000 og 5.000 tonn.

Noen stikkord:
- Grunnrenteskatten på oppdrett skal ha en effektiv sats på 40 prosent.
- Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.
- Et bunnfradrag på 4.000–5.000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.
- Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.
- Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.
- Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.
- Forslaget sendes på høring i dag med frist 3. januar 2023.

Hva er kommentarene mens man jobber med å summe seg?Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe kommenterer regjeringens forslag til lakseskatt med at dette er "en veldig legitim skatt".

Til info: Økonomiprofessoren ledet havbruksskatteutvalget som i 2019 leverte en utredning om skattleggingen av havbrukssektoren. Flertallet i utvalget foreslo nettopp å innføre en grunnrenteskatt på 40 prosent på oppdrett. Mindretallet ønsket å beholde dagens system.
Hun sier til e24 nå at "Skattegrepet regjeringen foreslår reduserer behovet for andre skatter som er mer skadelige av natur. Videre vil skatten bidra til å gi staten inntekter som er avgjørende for å finansiere den norske velferdsstaten".

PS: I Dagbladet står jubelen ytterligere i taket, der både MDG, SV og Rødt ikke helt uventet er kjempefornøyde med regjeringens skatteforslag;
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/slutt-pa-laksebaronene/77290076

Disse partiene er nok ikke så bekymret over skatteforslaget som dagens sjokkskadde aksjonærer.
Alle andre, som ikke har satset skjorta på oppdrett, får bare summe seg og vurdere om dette er bra for landet som helhet eller ikke.
Vi ser vel foreløpig bare begynnelsen på en meget opphetet debatt om godheten i dette skatteforslaget.

#11
Professor Tim Ball har vært en sentral og kritisk figur i klimadebatten i flere tiår, og reist en rekke fundamentale spørsmål rundt godheten i mainstream klimaforskning. Følgelig går han i graven med et knippe hatefulle artikler mot seg, bl.a. er mainstream media generelt og wikipedia spesielt fullstendig kuppet til "denial" angrep.Skal man skaffe seg noenlunde saklig info om Ball må man derfor nesten lese hans egne verker i tillegg til fora som WUWT og andre der han har hatt en rekke bidrag. WUWT har et par artikler om ham nå ifm. med hans død for noen dager siden.

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2022/09/25/rip-dr-tim-ball-climate-realist/
#12
Quote from: translator on 23.09.2022, 00:22:54Rockefeller Foundation, det høres kjent ut, ja.
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1856.msg15615#msg15615

Ja, Steigan har ute en artikkel nå om Støres høyst problematiske frierferd i disse miljøene:
https://steigan.no/2022/09/kan-norges-statsminister-ta-en-jobb-for-rockefeller-foundation/
#13
translator,
takk for at du informerer om dette, som trolig vil få flere til å forstå hvorfor Støre ikke er villig til å diskutere Norges obskure bindinger verken til EUs ødeleggende energipolitikk såvel som overnasjonale NGO-organisasjoner i regi av WEF/Rockefeller-miljøene, jfr. din henvisning til «The Global Energy Alliance for People and Planet» som Støre nå glupsk poserer i.
De eneste norske borgere som tjener på dette er våre politikere som bruker norske skattepenger til å plassere seg i internasjonal poserings høysete.

U-landene såvel som vanlige norske borgere som man sier man skal hjelpe, vil gjennom disse overnasjonale herskeorganene derimot synke ned i en stadig dypere offerrolle for den ødeleggende energi- og kapitalpolitikken vi drives stadig mer inn i.

PS: Norge har verdens beste drikkevannskilder. Når også disse etter hvert blir innlemmet i internasjonal storkapital i et overordnet "klimareddende" tiltak ("Norge trenger hjelp i sin vannbehandling") vil det kanskje demre litt mer for folk om hva det spilles om?


 
#14
I gårsdagens e24 har den alltid interessante skribenten Asle Toje en tankevekkende gjennomgang av Europas utvikling - eller kanskje snarere underutvikling - under dronning Elizabeths 70 år lange regjeringstid.Toje skriver at syv sykdomstrekk peker seg stadig tydeligere ut for Europa nå:

1. Frivillig barnløshet
2. Dårlig utdanning
3. Elefantsyk stat
4. Oversentralisering
5. Svak gründerånd
6. Ulønnsom innvandring
7. Postmodernisme

Til slutt peker han på at nettopp Storbritannia, ved slutten av dronningens eviglange periode som varte fra de gamle kolonitider til dagens nykoloniale EU, fant å ville forlate dette skrantende bildet av Europa - et EU som sliter med alle de 7 nevnte synder. Ved å lese Tojes kronikk står man fritt til å fundere på hvorfor, men finner mange gode anslag til forklaringer.

Lenke: https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/76K9V9/den-elisabetanske-tidsalder-19522022

#15
Her er forøvrig et bilde utlagt i South China Morning Post (SCMP) av planlagt reaktor:Lenke til artikkelen i South China Morning Post (SCMP):
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3192435/chinas-top-weapons-scientist-says-nuclear-fusion-power-6-years?module=lead_hero_story&pgtype=homepage