Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 177
1
Da kom data for 10 aug og smeltebremsingen fortsetter på Grønland - ja, vi snakker faktisk om kraftig vekst i massebalansen allerede tidlig i august, slik at gårsdagens SMB brøt opp gjennom øvre snittgrense for perioden 1981-2010:Electroverse kommenterer på de faktiske tall som ligger i bunn for denne utviklingen (på en tid da det egentlig skal smelte i flere uker til):

YESTERDAY, IN THE MIDDLE OF SUMMER, GREENLAND GAINED A RECORD-SMASHING 4 GIGATONS OF SNOW AND ICE
Usually in mid-August, Greenland’s surface mass balance (SMB) is LOSING 4 Gigatons of snow & ice a day. Not yesterday, however — on Aug 10, 2020, the ice sheet GAINED a record-smashing 4 Gigatons of global warming goodness (just listen to the silence coming from the MSM, it has so much to say).

Before this year, the Greenland ice sheet had NEVER grown anywhere-close to 4 Gigatons in the months of June, July, or August, according to DMI records (which go back to 1981). In addition, the DMI books also reveal that yesterday’s 4 Gt GAINS smashed the previous mid-Aug record by more than 2 full Gigatons. 


Link: https://electroverse.net/greenland-gains-a-record-smashing-4-gts-of-snow-and-ice/

Men igjen, det bør presiseres at dette er kortsiktige observasjoner, så det er fremdeles uavklart om dette vil fortsette fram til smeltingen egentlig skulle bremset og snudd på denne måten i september. Vi får bare vente og se.


2
Men vet vi at det minoiske riket gikk under på  grunn av utbruddet?

ConTrari1,
her har du trolig et godt poeng, fordi minoerne reiste seg etter flere naturkatastrofer, bl.a. fordi de opererte i en meget gunstig klimaperiode (den minoiske varmeperioden), slik romerne ekspanderte under den romerske varmeperioden, og til slutt Norden under den varme middelalder (1000 års-syklene).
Det enorme vulkanutbruddet var jo ca. rundt 1600 f.Kr., mens den ordentlige minoiske nedgangen ikke begynte før ca. 150 år etterpå (rundt 1450 f.Kr.) da en tydelig klimaforverring inntraff, av typen som innledet den lille istid.   
 

3
Når kommer det neste store jordskjelvet her på Kreta ?
Det er nå 7 år siden det siste store skjelvet her på den vestre delen av øya.
Dette målte 6,6 på skalaen.
Nå går alle og venter på det neste store.....

Jeg er ikke så kjent med vulkanhistorien (eller jordskjelvhistorikken for den del) i nyere tid på Kreta, kunne du sagt litt mer om hva som kan tenkes å true Kreta i våre dager?

Historien er i alle fall dramatisk nok når det gjelder naturkrefter:

Kretas dramatiske vulkan- og jordskjelvhistorie
Kreta er jo kjent for den tidlige minoiske høykulturen, og den mange hundre års varmeperioden man anser som et sentralt grunnlag for denne høykulturen.
Og som fikk et nådestøt særlig ifm. det enorme vulkanutbruddet på Santorini (en naboøy) rundt 1600 f.Kr.

Men allerede ved slutten av perioden MMII (1700 f.Kr.) var antagelig et jordskjelv som rammet Kreta direkte en sentral årsak til at noen av antikkens mest kjente byggverker ble ødelagt, bl.a. palassene på Knossos, Faistos, Mália, og Kato Zakros.

Men klimaet var fremdeles gunstig og 1600- og 1500-tallet f.Kr. (MM III, ny-palassperioden) regnes som høydepunktet for den minoiske sivilisasjon.
Men i såkalt sen-minoisk tid skjedde en ny naturkatastrofe rundt 1600 f.Kr. ifm. Santorini-utbruddet som rammet Kreta med enorme følgeskader, både tsunamier og assosierte jordskjelv.
Men først rundt 1450 f.Kr., i kombinasjon med klimaforverringer (jfr. solforskningen som kobler også dette til et solminimum!!), er det mulig at et nytt stort vulkanutbrudd såvel som jordskjelv igjen ødela store deler av Kretas antikke praktbygg, og til slutt brøt ned den minoiske dominans i området.

La oss ikke håpe at Kreta kan få en ny stjernesmell ifm. det nye forventede solminimumet.4
Det har tatt meg mange år å delta i noen form for spekulasjoner om at solaktiviteten (og kosmisk stråling) kan ha betydning for jordas vulkanske aktivitet, rett og slett fordi jeg ikke syns det har vært troverdig - litt for "far fetched". Etterhvert har det imidlertid kommet forskning (jfr. flere av innleggene foran i denne tråden) som hevder dette, der man legger fram sammenfallende tidspunkt for lav solaktivitet og uvanlig mye/sterk jordskjelv- og vulkanaktivitet.
En venn av meg i det geofysiske/astrofysiske forskningsmiljøet nevnte til meg for noen dager siden, siden jeg har tatt opp disse temaene her på forumet, at nå burde man følge godt med på hva som skjer av jordskjelvsaktivitet på Island og ikke minst om dette kan påvirke vulkanen Katla: Det ser ut til å være urovekkende aktivitet på gang. 

Det har nå kommet flere hendelser som underbygger mulige koblinger mellom solaktivitet, kosmisk stråling og vulkanutbrudd + jordskjelv.

Kraftigste jordskjelv i North Carolina på 104 år

Historiske observasjoner indikerer at vulkanutbrudd og jordskjelv øker i hyppighet og intensitet ved store solminima og tilhørende økt kosmisk stråling. Og interessant nok: Electroverse melder f.eks. idag at:

LARGEST EARTHQUAKE IN 104 YEARS STRIKES NORTH CAROLINA — GRAND SOLAR MINIMUM
The 5.1 magnitude registered by the USGS on Sun, Aug 9 has officially gone down as NC’s biggest rocking since 1916 (the Centennial Minimum).


Videre skriver de at:
Seismic and Volcanic activity has been correlated to changes in our sun.
The recent global uptick in earthquakes and volcanic eruptions is likely attributed to the drop-off in solar activity, the increase in coronal holes, a waning magnetosphere, and the influx of Cosmic Rays penetrating silica-rich magma
.

Kraftig vulkanutbrudd på Sumatra
Samtidig får vi altså et stort vulkanutbrudd på Sumatra:
SINABUNG VOLCANO FIRES THICK ASH 30,000 FT (9.1 KM) A.S.L., TURNING THE SKY BLACK IN THE MIDDLE OF THE DAY AUGUST 10, 2020 CAP ALLON
Sumatra’s highly active Sinabung Volcano has exploded again today, Aug 10, firing volcanic ash into the atmosphere.
Les mer her: https://electroverse.net/sinabung-volcano-fires-thick-ash-30000ft/


5
Klima betyr som kjent et gjennomsnitt av registrerte værforhold over minst 30 år.
Denne tråden tar derfor tak i at media og aktivister med en agenda (og dessverre også de verst opportunistiske klimaforskerne) misbruker mye mer kortsiktige data til å bedrive klimaagitasjon. Dvs. skriker opp på kortvarige oppvarminger og tier stille når det går andre veien.

En ting er medienes tåpelige bruk av enkelthendelser som indikasjoner på "klimaendringer", men også sesonganalyser svikter mot kravet til gyldig klimaindikasjon. Under dette havner El Nino/La Nina-fenomenene, som baserer seg på analyser av vindmønstrene med tilhørende varmeforflytninger i Stillehavet og dermed egentlig er forsøk på å modellere kaldere og varmere sesongvariasjoner. Det forsøkes, men disse fenomenene kan ikke lett kobles konsistent til dypereliggende årsaker til mer langvarige klimavariasjoner. Instabiliteten rundt vindstrømmer er en viktig del av forklaringen.
 
Men de årlige El Nino/La Nino-analysene synes å ha blitt bedre med årene, og det er f.eks. som vist foran i denne tråden en del kalde og nedbørsrike (vær)utslag i ulike regioner på kloden i år, og flere analyser peker mot en tiltagende La Nina som en del av årsaksbildet:
The National Weather Service Climate Prediction Center (CPC) melder f.eks. nå at det er "a better than 50% chance of La Nina and very little chance of El Nino this winter", jfr. deres graf nedenfor:
Har Grønlandssmeltingen sluttet uventet tidlig i år?
Vel, dette er modeller, det skal vi ikke glemme. I siste instans må vi forholde oss til observerte realiteter.
Vi kan her notere oss at smeltingen av Grønlandsmassivet synes å ha bremset ytterligere opp nå i første uken i august, dvs. nesten en mnd. før den historiske normen:
Hvorvidt dette vil fortsette eller snu til noen varmere dager igjen gjenstår å se. Uansett er dette en interessant kontrast til påstandene om at smeltesesongene blir lengre og lengre. Det er ikke tvil om at nordkalotten har vært inne i en varmere periode etter den kalde etterkrigstiden, og det er ennå ikke tydelig observert om vi nå er på vei inn i en ny (fullverdig) kaldere fase. Iht. NAO/AMO-syklusene burde vi være det, og solforskerne kommer med sine Eddie Minimum solanalyser i tillegg. Men årets tidlige smeltebremsing på Grønland kan selvsagt like godt være et tilfeldig år i den retningen, før disse påstandene evt. viser sin relevans. Kanskje mye er avklart allerede om 5-10 år om hvilken utfallsretning som treffer best? 


6
Skråblikk / Re: Grillfest ved morgengry redder klimaet
« on: 09.08.2020, 10:59:00 »
Man skal sannelig lese mye rart før øynene lukker seg for godt :-)

Medias omgang med "klima" er vel den klareste indikasjon på at utdannelsessystemet i Europa og Vesten forøvrig har spilt fullstendig fallitt, og politikernes like ukritiske hang til å høre på sludderet dette medfører.

PS: Steinar Jakobsen hadde en fornøyelig kommentar til politisk tullball i Avisen Nordland 17. febr. i fjor, da han avsluttet et innlegg om feilslåtte klimaspådommer og tilhørende feilaktige og unyttige virkemidler med at forfatteren og komikeren Groucho Marx i sin tid kom med "et utsagn som ikke minst treffer midt i blinken når det gjelder våre politikeres elleville klimatiltak: «Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies»"

Om det er skivebom for klimaspådommene, er det innertier for Steinar her  ;)

7
Beijing’s engineer bureaucrats know that oil is the key to an energy policy that serves their national interest.[/i]

Nettopp, det er dette jeg prøver å formidle i startinnlegget mitt: Kina leker ikke butikk når det gjelder sikker videre drift for deres hurtig ekspanderende industri. Dermed viser de fram sin "grønne" velvilje med noen vindmøller osv mens de kjører hovedbutikken på det eneste som virker på dette nivået, dvs. fossil energi og den videre vannkraft de klarer å dra ut.
Siden atomkraft trolig vil bli enda mer motarbeidet av internasjonal aktivisme enn fossil kraft, går Kina for den enkleste løsning ifht. verden forøvrig.
Vi ligger som vi reder, gjør vi ikke?

   

8
Kina vil ut fra en rekke analyser (se nedenfor) få et veldig el-behov de neste tiårene. Tross mye snakk om at Kina også satser på alternativ energi ("grønn energi" er som kjent ikke lett å forsvare fullt ut for verken vind, sol eller bio), så vil Kina bare ha ca. 10% (1,000 TWh) alternativ energi i 2030, mens hovedkilden vil fortsette å være konvensjonell energi (kull, gass, vannkraft) og vil fortsette med omtrent samme fordeling i utsiktene fram til 2050.
 
Dette illustrerer betydningen av at en nasjon med 1.4 milliarder innbyggere på noen få tiår har gått fra et fattig jordbruksdominert samfunn med 800 millioner bønder til å bli en dominant industripolitisk verdensaktør med et energibehov som krever mer enn fagre ord. Nedenstående figur illustrerer denne utviklingen veldig godt:


Figure 1: Electricity generation in the People’s Republic of China, 1990-2017. Source: International Energy Agency.

Den vanvittige veksten i kinesisk økonomi og næringsliv:
Wiki er ikke oppdatert lenger enn til 2017, men Kina angis alt der som verdens nest største økonomi med et bruttonasjonalprodukt (BNP) på 12 237 milliarder amerikanske dollar:
Fra landet åpnet seg opp for utenlandske investeringer og handel i 1979 og frem til 2017 har den gjennomsnittlige årlige økningen i BNP vært på hele 9,5% (justert for inflasjon). Denne økningen blir av Verdensbanken beskrevet som «den raskest sammenhengende veksten av en større økonomi gjennom tidene». Lønnsnivået i Kina var i 2017 begynt å nærme seg nivået i Sør-Europa, etter å ha doblet seg de siste ti årene. Kinesiske industriarbeidere tjente da i overkant av 30 kroner i timen, noe som var fem ganger så mye som en indisk industriarbeider.

Eksport-eksplosjonen:
I 2009 ble Kina verdens største eksportnasjon med en vareeksport på 1 200 milliarder dollar. I 2015 var vareeksporten økt til 2 420 milliarder dollar, en dobling av eksportverdien i løpet av ni år. Importen var samme år 2 017 milliarder dollar, som gir et handelsoverskudd på 303 milliarder dollar i 2015. Hovedeksporten består av tekstiler, elektroniske produkter, olje og oljeprodukter, kjemikalier, lettere industrivarer, og våpen. Også servicenæringen har vokst kraftig og utgjør mer enn 40 % av BNP.

De siste 2-3 årene har som kjent bare forsterket denne utviklingen.

Store Norske skriver at:
Kina er i dag verdas nest største nasjonale økonomi; den tredje største viss ein reknar med EU. Omtrent 10 prosent av bruttonasjonalproduktet kjem frå jordbruk, 47 prosent fra industri og 43 prosent fra tenester.
Kina er verdas største produsent av stål, kôl, sement, bomull, korn, kjøt og fisk. Landet dominerer også verdsmarknaden for ei rekke industriprodukt, som til dømes innan ei rekke elektronikkvarer, kamera, sko og tøy. Kina er verdas største bilprodusent.


Kinas energisituasjon og -politikk
Det gis i vestlige medier ofte et bilde av at Kina er store på vindutbygging. Det bygges riktignok ut mye vind i Kina ifht. mindre land som gjør det samme, men i forhold til Kinas samlede energibehov er vind nesten ubetydelig:
- kan nevne at Kina så langt har en totalt installert vindkapasitet på ca. 6 GW, men som feks. er bak UKs 9 GW. Men Kina kryper raskt innpå dette.

Det store spriket ser vi først når vi ser på den samlede kinesiske kraftproduksjonen:
- Kina produserer p.t. over 6,500 TWh elektrisk energi der bare ca. 300 TWh (under 5%) kommer fra vindkraft fra land og offshore.
- og Kinas kraftbehov øker stadig: En fersk analyse (Oxford Institute for Energy Studies: 2019) anslår Kinas el-behov til over 10,300 TWh i 2030, stigende til 12,700 TWh i 2050.

Hvor skal alt dette framtidige kraftbehovet komme fra?
Nedenstående figur viser studiens anslag for el-behov fram til 2050. Kilde: Michael Meidan, Glimpses of China’s Energy FutureKinas ulike energipolitiske grep for å sikre fossile energikilder de neste tiårene
De fleste som følger med vet at Kina inngår energipolitiske avtaler verden rundt nå, og det vil føre for langt å ta for seg alt dette. Men vi kan se litt på en energipolitisk brennhet potet: Kinas dype intervensjoner i Midt-Østens energiregimer. New York Times skrev f.eks. 11 juli 2020 i oppslaget "Defying U.S., China and Iran Near Trade and Military Partnership" at:

"In recent weeks it has become known that China has signed an economic co-operation deal with Iran, with China promising $400 billion of infrastructure investment over twenty-five years, presumably in a non-convertible form,  in return for privileged access to Iran’s oil".
(Her viste NYT til FigaroVox, 28 juli 2020 om: “Pourquoi le mystérieux traité entre l’Iran et la Chine inquiète tant”). 

NYT skrev videre at:
"The promised Chinese investment amounts to about $16 billion per year on average, which is close to the historic value of Iran’s total annual oil exports of $19 billion per year (OPEC), suggesting that China may become the predominant perhaps even the sole customer of Iranian oil exports."

At dette, og andre kinesiske framstøt for å skaffe seg optimal kontroll med verdens energisutasjon, vil skape rabalder overfor vestmaktene i årene framover er vel ikke verdt å nevne. Det ligger så altfor tydelig i kortene.

9
ConTrari1,
du skriver at der er vel "en viss forskjell på organisasjoner, iallfall i mitt hode."

Ja absolutt, er enig i at vår pengebruk og posering i FN og EU reiser de største betenkningene rundt konsekvenser for norsk demokrati og selvstyre, på ulike måter.
Selv om noen fellesskapsøvelser kan gis en smule fornuft, går det stort sett ut på at Norge betaler store summer for å leke med de store - langt utover de frihandelsmessige fordeler vi initielt var ute etter med EØS. Frihandelsavtale hadde vi allerede i EFTA-avtalen. Spør Sveits  ;D

NATO er selvsagt en annen skål, selv om våre mest maktsugne politikere og generaler bruker også denne organisasjonen til privat klatrestativ. Med romslige norske supportermidler i ryggen.
Men viktigst er at forutsetningene for NATO er sterkt endret etter jernteppets fall: Det er ikke lenger snakk om et skjold mot kommunistisk global (militær) aggresjon, men snarere at NATO kan begynne å inngå (eller misbrukes, hvis de gale politikerne slippes til) som et militært bolverk mot at Vesten tvinges mer og mer i kne av rå asiatisk statskapitalisme. For vi ser stadig klarere tegn til at Vesten taper mot asiatisk statskapitalisme. I et økende tempo.
 
Vi er ikke der ennå, men hva når/hvis NATO skal settes inn mot Kinastyrt statskapitalistisk overtakelse av land rundt i verden? Med de demokratiske problemer slikt vil reise? Altså en variant av det man fryktet skulle skje med kommunistiske maktovertakelser i sin tid? Det er jo ikke lenger skakkjørte Russland som er forvalteren av dette, det er den rå statskapitalismen rundt Kina et al. Vi har vel ingen garanti for hvor langt et desperat USA vil gå med NATO som tiltvunget støtte hvis de faller langt nok bak i det globale rotteræset?
 
Vel, de første mer brutale handelskrigene (som garantert er underveis) vil tegne tydeligere opp disse frontene. Og hva skal Norge med sitt vanvittige prosjekt i Sikkerhetsrådet i dette bildet? Der trenger ikke Norge engang Jagland eller Solheim for å tråkke ut i saftige sanksjoner som Norge som notorisk og virkelighetsfjern verdensfrelser virkelig vil få blø for.
10
For min del var Solbergs nyttårstale et alvorlig skremmeskudd, og all velvilje og respekt forsvant etter den famøse "sammensurium"-kommentaren hennes på Svalbard. Når hun til og med snakker nedlatende om EU-motstandere (jeg er ikke EU-motstander), mens hun er statsminister for et folk som to ganger har stemt nei til EU, da er hun ikke Norges statsminister lenger. Kanskje man kan beskrive hennes virke som "FN-ansatt med regjeringsledelse som bigeskjeft"?

Det triste er vel at norske velgere har mistet kritisk mye av kontrollen med de folk de velger til å representere seg og landets interesser.
Broiler-fiseringen og kynismen med å bruke den rike norske stats penger til å kjøpe seg framtidskarriere i overnasjonale organer (ja, noen har jo også begynt å bombe seg til sånt på de rette steder) straks de har fått satt seg i regjeringsstolene og tilhørende organer ser bare ut til å utvikle seg videre for hvert regjeringsksifte. Og det synes ikke å være noe skille mellom sidene i politikken: Alle skor seg med en felles intern forståelse.

Samtidig er landet så institusjonelt forankret i de samme karrierestrukturene (EU, NATO, FN, osv.) at det er svært vanskelig å se hvordan man kan ta tilbake en mer lokal styring av eget land på fredelig og demokratisk vis. 
    

11
Jeg begynner likevel å lure på om jeg må ringe FN og informere om at denne sommeren settes det kulderekorder over hele verden.
Nå meldes det fra Australias 68,401 km2 store øy Tasmania at de har logget den kaldeste dagen noensinne, kombinert med første skikkelige snøfall på 40 år. Tasmania har målinger over 100 år tilbake.


Tasmanias grønne sletter er ikke grønne for tiden - ikke en gang langs kysten

Den nye kulderekorden er på -14.2C i et område som sjelden er under null. Den gamle rekorden var på -13C i 1983.


USA venter rekordkulde
Amerikanske værmymdigheter melder at "a meridional jet stream flow kicks Arctic air anomalously-far south".
Og det skal bli bikkjekaldt: "Temperature departures as much as 12C below the seasonal average will continue to grip central and eastern regions as the weekend approaches":Er dette flere bekreftelser på at et nytt solminimum begynner å virke?
Vi har altså sett en rekke nye kulderekorder på den nordlige halvkule denne sommeren, inkludert her i Norge. At vi nå også ser vinterlige kulderekorder down under får vi bare notere, men for å sette dette inn i et større bilde med alle kulderekordene notert rundt om i den nordlige verden denne sommeren (det var jo ved kalde sommere og sviktende avlinger man merket den lille istid først):
Kanskje vi skal ta en ekstra titt på denne figuren fra solforskerne Zharkova et al igjen? La oss håpe den tar dundrende feil:Men i så fall tar også NASAs solforskere feil, som etterhvert har funnet at den samme ( svake) solaktivitet faktisk synes å være på vei:
12
Dette med klima og tilhørende bruk av respektive referanseperioder, er visst ikke lett selv i antatt seriøse kretser:
- Den tyske DWD værmeldingstjenesten angir at juli var "Ein recht warmer Juli".

Å?!
Hvordan får de til det, når de kilder jeg har sett angir en rett så kald juli i Tyskland?
Jo: Man fortsetter å bruke den gode, gamle (og kalde) referanseperioden 1961-90 som gjør at man kan hevde at snittemperaturen for juli (17.7°C) er "0.8°C over verdien for den internasjonalt gyldige referanseperioden 1961-90".

DWD roper ikke akkurat ut at perioden 1961-1990 var kald. Og ikke bare det: The World Meteorological Organization (WMO) bruker ikke lenger 1961-1990 som gyldig referanseperiode, der bruker man nå 1981-2010 perioden som grunnlag for snittverdi.
Og leser man litt grundigere (grundigere enn en journalist, i alle fall) nevner faktisk DWD et sted at juli var 0.3°C kaldere enn snittet i referanseperioden 1981-2010. Men pytt pytt, hos DWD er 0.3°C under gjeldende snitt etter deres syn "Ein recht warmer Juli".
Skal vi "klimafornektere" le eller gråte?

Link: https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2020/20200730_deutschlandwetter_juli2020_news.html?nn=16210 


PS: Ellers snør det langt ned i Alpene nå:


Image for illustration only. Source: NASA

13
Når en varm dag i Sibir blir til "Siberia is on fire"
Tidligere troverdige organer som f.eks. National Geographic presterte å skrive at "A relentless, climate change-driven heat wave" rammet Sibir i sommer. Sånt sludder basert på en tilfeldig varm dag i Sibir bør forbeholdes som hovedsyssel for den primitive delen av sensasjonsmedia, samt de tendensiøse alarmisttantene i NRK med selverklært klimaforstand i sine VÆR-meldinger. Der vet vi allerede at vi ikke kan vente bedre.
Men dessverre er det også en del aktører i påståtte klimaforskningsmiljø som gjør det samme. Ikke minst var flere av disse (ingen nevnt ingen glemt) sterkt eksalterte over denne ekstra varme junidagen i Sibir denne sommeren (vi kommer tilbake til dette nedenfor). Værmelderen i Dagsrevyen var direkte ekstatisk, og FN rullet ut hele alarmistkorpset sitt:
https://www.nrk.no/nordland/fn-undersoker-arktisk-varmerekord-i-sibir-i-russland-1.15065387

Det er vel ikke verdt å nevne at FN - i stedet for å dumme seg ut på basis av noen enkeltdager et utvalgt sted i Sibir - kunne tatt en telefon til UAH og fått melding om at Arktis i juni var klart ned med 0,80 C, ned fra 1,15 C måneden før.

Og hva opplevde vi ikke av sjokkerende "klima" her hjemme noen dager i juni?
Her til lands var det heller ikke snakk om å sjekke denne overordnede tilstanden for nordområdene når varmt blod kunne luktes: Noen ekstra varme dager i juni i sør-Norge (mens Nord- Norge hadde sitt vanlige junidrittvær) gjorde ikke bare lurvemedia men også notoriske CO2-hoder som Samset "dypt bekymret" over disse skremmende "klimaendringene". At Nord-Norge hostet seg gjennom en både våt og kald periode samtidig var ikke klimafaglig verdt å nevne, noterte vi.

Men hvor lenge var Dr. Thermageddon i alarmist-Paradis: Norge i juli!?
23 stasjoner logget den kaldeste juli noensinne registrert i Norge, og landet under ett noterte 0,6C under gjennomsnitt for måneden. Som er den kaldeste juli på over 50 år. Men når juli nå er registrert som den kaldeste i Norge på minst 50 år er det plutselig ikke klima lenger, nå er det "tilfeldig dårlig vær" forårsaket av ting man finner på underveis i forklaringsrekken.
Samtidig gleder vi oss over at de tapre værherjede i Nord-Norge har hatt det betydelig bedre i denne sure juli-måneden enn her sørpå. Som betyr at Sør-Norge har vært betydelig kaldere enn selv de 0,6 under landsnormalen skulle tilsi. Det skulle vært artig å sett snittet for Sør-Norge (ex Nord-Norge) fra Trøndelag og sørover i juli.... Noen som har noe sånt?!
Og da er det vel heller ikke verdt å nevne at UAH melder at Arktis fortsatte tydelig ned i juli, med 0,40 C fra de nevnte 0,80 C i juni.
 
Oooops: "SUMMER SNOW FALLS ON THE RUSSIAN TOWN OF PEVEK"
Men så var det dette med Sibir og "klimaet" der da: En lokal måling viste altså 38 grader i Verkhojansk i den østlige delen av Sibir rundt St. Hans-tider. Og som forøvrig slett ikke var noen rekordvarme; det er registrert varmere dager bl.a. i mellomkrigstiden flere steder i samme region.
Men Sibir er Sibir; der skifter temperaturene brått avhengig av atmosfæretrykk og vindretning. Akkurat nå har havnebyen Pevek, som skifter omtrent like hyppig og intenst fra kaldt til varmt og tilbake som Verkhojansk, fått årets første snøfall halvannen måned før den normalt kommer:Og hva med "rekordvarme" Verkhojansk?
Vel, den 30. juli var temperaturen sunket godt i minus, uten at FN & det øvrige alarmistkorpset fant det bryet verdt å lage noe melding rundt det. Selv om de ovenfor nevnte UAH-meldinger kunne indikere nettopp noe sånt. Å snakke om noen form for "relentless, climate change-driven heat wave" av typen National Geographic er det selvsagt ikke grunnlag for ut fra faktiske observasjoner.

Men her på forumet synker vi ikke ned til vulgærnivået å kalle dette "klimaendringer", det er bare helt vanlige utslag innenfor den etablerte normalrammen for VÆR i slike trakter.

PS: For dem som likevel engster seg for at verden skal smelte bort under føttene sine, kan vi berolige med at Grønlands massebalanse fortsatt ligger på snittet (akkurat nå litt over) for DMIs 30-årige referanseperiode 1981-2010 - altså ett av målene for klimautvikling over tid:

 


 

14
Boris,
interessant tema du tar opp: Kjører demokratene faktisk med a) en dement og utdatert figur, eller er dette b) en konspirasjon mot Biden?
a) Hvis man faktisk kjører videre med en dement figur vil det selvsagt bli katastrofalt for demokratene etter hvert, og en hån mot det amerikanske demokratiet - uten hjelp fra det Trump måtte stå for på sin side (i sum bør vi kanskje være mest betenkte på hva verdens mektigste nasjon klarer å frambringe på alle sider av politikken?)
b) er dette en konspirasjon, så må vi bare vente og se hvordan det i så fall avsløres ved at Biden begynner å levere tankeklare bidrag med jevne mellomrom. 

Uansett, mitt håp er at Biden viser tegn på demens før meg, slik at jeg kan trekke mine konklusjoner på egen og udement hånd  8) 

15
Og hvis forsikringsselskapene prøver seg på nytt med at utbetalingene etter ekstremvær har økt så de må øke premiene, kan det kanskje være greit for styrende myndigheter å ta en titt på dette:


Pages: [1] 2 3 ... 177