Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - stjakobs

Pages: [1] 2 3 ... 33
1
Sammensetningen av illustrasjonen fra Afrika har jeg ingen god forklaring på.

Når det gjelde Japan viser du til registrert smitte - ikke til antall covid-dødsfall.

Bildet fra Uttar Pradesh viser en viss økning av covid-døde. I perioden 22.12.2021 til 19.01.2022 er det registrert 75 covid-dødsfall der.

I Norge - fra 27.12.2021 til 18.01.2022 er det registrert 98 covid-dødsfall (+ eventuelle etteranmeldte).

Husk at folketallet i Uttar Pradesh er over 43 ganger større enn i Norge.

2
Ny forskning / Re: Tilbakestråling er reelt
« on: 12.01.2022, 13:46:15 »
Synd for IPCC-løgnmaskinen, men fysikken er tydelig på at CO2 ikke kan smelte en isbit med sin 15 mikron -80C stråling som er altfor kald til å ha noen effekt. Med andre ord, 15 mikron fotoner kan ikke heve temperaturen til et molekyl som absorberer dem høyere enn -80C.

Jordens overflatetemperaturområde forårsaket av solstråling er -50C til +50C, og atmosfærisk CO2 kan bare absorbere eller avgi stråling ved eller nær 15 mikron, det vil si -80C, og dermed kan den ikke engang forstyrre jordens virkelige klimasystem drevet av solen og avkjølt av atmosfæren, som er 99,96 % ikke-CO2. CO2 er kun til nytte som drivkraft for planters fotosyntese for å gi oss en grønnere  jord og mere mat til  de myldrende milliardene.

CO2 infrarød absorbsjon: https://climateauditor.com/co2-infrared-absorption/

3
Her er oversikten over hva som skjer i Afrika.

Lenke: https://www.fastrope.com/africas-successful-use-of-ivermectin-the-number-dont-lie/

4
Jeg kan anbefale et 3 timer langt intervju på Spotify med Dr. Robert Malone, som står bak utviklingen av vaksinen mot Covid. Han sier at Big-Tech-sensuren er ødeleggende for folk, siden man rett og slett ikke blir informert om de potensielle bivirkningene vaksinene har. Han sier også at tidlig behandling med hydroxychloroquine og Ivermectin utvilsomt hjelper. Problemet er imidlertid myndighetene som har stukket kjepper i hjulene for å få dette godkjent. 

Søk på Spotify med "The Joe Rogan Experience #1757, Dr. Robert Malone"

5
Quote
New Delhi Television meldte i går at smittetallene i Uttar Pradesh plystrer til himmels nå de siste dagene: 1,300% Jump In Daily Covid Cases

Så da er det nok mer interessant å se på dødstallene der om en måneds tid. Artikkelen melder også at 53 % av de voksne er fullvaksinerte, ikke 35 %.

EDIT: Uttar Pradesh har 12 Covid-dødsfall de siste 4 dagene.

Jeg ser at det kommer inn etteranmeldt tall, men en økning fra 2 eller 4 på en måned (fra julaften) og plutselig nå
9 eller 10 nye i ettertid gir selvsagt et stort prosent-tall. Jeg har forholdt meg til denne statistikken som oppgir absolutt-tallene: https://www.citypopulation.de/en/india/covid/IND09__uttar_pradesh/

Prosenten av vaksinerte finnes her: https://covid19.healthdata.org/india/uttar-pradesh?view=vaccinations&tab=trend

53% har minst en dose vaksine, står det. Det er ikke det samme som fullvaksinert.

6
Jeg hadde en liten opptelling på grunnlag av offisielle tall. Pr. 7.januar ser sammenligningen mellom Uttar Pradesh og Norge slik ut.

En kort sammenfatning:

Uttar Pradesh - 240 millioner innbyggere - 2 coronadødsfall siden julaften - 35% fullvaksinerte


Norge - 5,49 millioner innbyggere - ca 70 coronarelaterte dødsfall siden juleaften - 75% fullvaksinerte


7
Jeg er fremdeles på Facebook, og observerte i dag en meningsutveksling mellom noen personer som har en smule bedre faglig bakgrunn en gjennomsnittspolitikeren.

Joar Dalheim:

Quote
Her er min forklaring på hvorfor ingen klimamodeller er pålitelige.
Først kort om min bakgrunn. Jeg har doktorgrad fra NTH (NTNU) innen numerisk løsning av partielle differensialligninger (som også er grunnlaget for alle klimamodeller, selv om jeg i min doktorgrad ikke fokuserte på klima men på turbulent strømning rundt objekter).
Fremtidig klima kan i teorien beregnes med basis i Newtons andre lov for fluider (Navier-Stokes), men det er i praksis umulig å sette nøyaktige nok randbetingelser til å få pålitelige resultater.
Det er i tillegg så mange skalaer (rom og tid) involvert at det i praksis er umulig å simulere alle skalaer uten å legge inn forenklede modeller for noen av skalaene. For direkte numeriske simuleringer (søk på DNS Navier-Stokes om du vil lese mer) er det i praksis umulig å regne på noe større enn et eksosutslipp fra en bil uten at simuleringene blir så komplekse at de ikke kan regne i sann tid (det tar mer enn 1 sekund simuleringstid å regne seg 1 sekund frem i simulert tid). Det betyr at man må lage forenklede modeller for deler av fysikken om man skal regne fremover i tid for systemer som er større enn et eksosutslipp fra en bil. For et system som skal dekke hele kloden og være gyldig 50 år frem i tid, er det nødvendig med så mange og store forenklinger at de ikke lengre kan regne direkte på fysiske lover men på semi-fysiske lover basert på antakelser.
Og her ligger problemet med klimamodeller:
De er i hovedsak styrt av antakelser og forenklede modeller for hvordan randbetingelser vil endre seg fremover i tid.
Som et eksempel kan ikke endringer i randbetingelser pga El Ninjo beregnes direkte i klimamodeller, men må legges inn «manuelt» som en forutbestemt dynamisk randbetingelse.
El Ninjo blir input, ikke output av klimamodellene.
På samme måten må man legge inn antakelser om både fremtidig atmosfærisk innhold av CO2, og man må legge inn svært forenklede modeller (antakelser) om hvordan atmosfærisk CO2 påvirker randbetingelsene.
Derfor viser klimamodellene i realiteten bare det svaret som legges inn som en antakelse av de som lager modellene.
Fremtiden som vises av klimamodellene er altså like mye input til modellene som det er resultat av modellene.
Derfor kan man ikke stole på resultatet fra klimamodeller. Og de bør derfor heller ikke ukritisk benyttes til å basere klimapolitikken vår på.

Geir Hasnes:

Quote
Takker for fremstillingen. Imidlertid er den altfor høytflyvende for den jevne mann inkludert politikerne. De vet ikke engang hva en 'modell' er. Problemet med ordbruken 'modell' er at den har forskjellige betydninger alt etter fagfeltet. Folk flest vet ikke at innen ditt område så brukes modellen gjennom å være implementert i et program som kan kjøre simuleringer. De tror modellen speiler virkeligheten, omtrent som en modell av et fremtidig bolighus viser hvordan bolighuset blir seende ut i virkeligheten. Du bruker i ditt innlegg over minst 15 termer som folk flest ikke har noe forhold til eller ikke aner hva er - eller ikke greier å danne seg et mentalt bilde. Dette er ikke for å være ekkel - jeg prøver å påpeke at uansett hva man sier rent faglig preller det av som vann på gåsa. Folk flest inkludert bortimot samtlige politikere skjønner ikke hva randbetingelser gjør i en klimamodell, de skjønner ikke sanntid, de detter av lasset når du sier Navier-Stokes. I det øyeblikk du sier partielle differensialligninger så har du mistet 99 prosent av tilhørerne. PS. Jeg er assistant professor på Institutt for Teknisk Kybernetikk, og jeg antar du kanskje tok doktorgraden der?

Joar Dalheim:

Quote
Jeg er enig i det du sier.
Selv om jeg har forsøkt å «folkeliggjøre» terminologien og logikken til et nivå der folk flest kan forstå, så er det kanskje fortsatt for teknisk?
Men når jeg snakker om N-S og differensialligninger så er det kanskje også for å snakke til de som egentlig ikke søker å forstå, men å heller vurdere HVEM som snakker og hvem de vil stole på..
Det enkle budskapet mitt er at resultatene fra klimamodellene hovedsaklig bare er en oppsummering av alle antakelsene som legges inn som input.
..og da har jeg ikke engang utfordret hvor mange parametre som ikke er tatt med i inputen og modellen..
PS! Jeg tok min doktorgrad i grensesnittet mellom flere institutter; konstruksjonsteknikk, marin, maskin og matematikk. Men mine to veiledere satt på SINTEF fluidmekanikk og NTH Konstruksjonsteknikk.

Dag Lukkassen:

Quote
Viktige påpekninger som i stor grad overensstemmer med mine egne tanker   
Som matematiker kan det ofte være morsomt å gå igjennom påstander fra folk som tror de har funnet moteksempler på kjente setninger som ikke er noe diskusjonstema i fagfeltet. Jeg kjenner også lysten til å dra meg i mitt imaginære hår når folk som ikke har peiling nekter å akseptere uomtvistelige matematiske kjensgjerninger.
Når man hører tonen i debatten rundt global oppvarming får man inntrykk av at man har å gjøre med mye av de samme utfordringene: Hvordan få Carl I, Taxi-sjåfører, og sinte gamle gubber til å skjønne at de er helt på bærtur, at de bestrider en viten og en forståelse som er langt over deres fatteevne, og som gjør dem like latterlige overfor ekspertene som når en lekematematiker viser meg "beviset" for at mengden av reelle tall likevel er tellbare.....
...Men slik er det ikke. Da jeg på slutten av 80 tallet for alvor begynte å jobbe meg fram mot forskningsfronten innen numeriske løsninger av partielle differensiallikninger, som er basisen for å forstå dynamikk og endringer i naturen, gjorde jeg som så mange andre av mine nåværende kolleger, jeg leste bøkene til den kjente svenske matematikeren Claes Jonsson. De er i dag pensum blant mine egne PhD studenter. Jeg oppdaget nylig at Johnson nå er blant de ytterst få som tør å ta bladet fra munnen og som går i strupen på det han oppfatter som feilslutninger om global oppvarming.
Joda vi har hørt den før. Det vil alltid være en eller annen dusteprofessor som på død og liv må gå mot strømmen, uansett hvor åpenbare realitetene er for alle de andre. Men i dette tilfellet tror jeg bakteppet er mer nyansert. Blant mine nærmeste kolleger vender mer enn halvparten tommelen ned for den politiske korrekte vinklingen som klimadebatten har fått, men svært, svært få tør å åpne slusene i full offentlighet av frykt for stigmatiseringen som vil følge.
Hva som er den fulle og hele sannhet, om vi får global oppvarming eller nedkjøling, er jeg ydmyk nok til å si at det vet jeg ikke, men jeg skulle ønske debatten tok en mer åpen form der oppegående mennesker fritt kan få si hva de mener uten å bli idiotforklart, uansett om de er taxisjåfører eller matteproffer.


8
Andre emner enn klima / Re: God Jul og Godt Nyttår!
« on: 24.12.2021, 15:29:43 »
God jul og godt nytt år!


Om noen lurer - bildet viser Saltenfjorden i morgenlys (sola kommer ikke opp på himmelen for tiden).

10
Jeg har fått følgende svar fra Værstat:

Quote
Hei Steinar!

 

Takk for tips. Jeg fikk med meg innlegget ditt på facebook og la inn en kommentar.

 

Etter å ha sett litt rundt så virker det som at kilden til denne saken er Tony Heller. Han har et par videoer der han går gjennom saken. Han legger det frem som om endringene er gjort etter at han la ut en twittermelding om at havisvolumet var over snittet. Etter dette har Tony Heller blitt slettet fra Twitter, etter det jeg kan lese skyldes det en kommentar om pandemien. Heller har svært sterke meninger og kommer ofte med svært bastante påstander om angivelig manipulasjon av data.

Det er vanskelig å forholde seg til slike påstander gjennom youtube-videoer, og uten at de som beskyldes for dette imøtegår påstandene.

Det ser ut til at Polarportal har fått en god del spørsmål om endringene, og har skrevet denne twittermeldingen:

https://twitter.com/PolarPortal/status/1468884027876720646

De legger det frem som om denne endringen var planlagt. «been in the pipeline for some time» sier de.

Jeg har en del spørsmål til denne prosessen (og hvordan man kan bare bytte ut data på den måten), så tenker jeg sender noen spørsmål til dem. Så kan det bli en sak på min nettside.


11
Arve Tunstad, som har jobbet 31 år i NRK, la i dag ut et minne på Facebook.

Quote
Seks år tilbake. Paris. Blomsterhavet utenfor Bataclan. Væpnede soldater i gatene. Folk takket dem for at de var der.

Alt var preget av den islamistiske terroren 13. november.
Og av klimatoppmøtet.
Jeg hadde tatt meg fri fra jobben. Mye bedre å oppleve den kollektive psykosen fra tilskuerplass i Paris, enn å måtte formidle det hele til lytterne her hjemme, uten rom for nyanser og motforestillinger.
I løpet av dette året ble grunnlaget lagt for den senere formaliseringen av styring og ensretting av klimajournalistikken i NRK, hvor det allerede i flere år hadde vært et de facto forbud mot nyansering. Det ble avholdt store interne møter som ledd i koordinering av journalistikken, og hvor medarbeidere som skulle dekke klimaspørsmål fikk veiledning i korrekt journalistikk på området.
Helt siden de første store internasjonale klimamøtene på 90-tallet hadde «riktige» holdninger vært et nødvendig kriterium for å kunne dekke begivenhetene for NRK. På et av møtene var vi uten egen reporter, jeg tror det var i Johannesburg 2002, der Kyotoprotokollen skulle settes i kraft. Eller på COP7 i Marrakesh høsten før. Uansett, miljøvernminister Børge Brende rapporterte villig, og ringte oss både sent og tidlig med rapporter, kommentarer og analyser. Jeg har vel aldri opplevd en så ivrig korrespondent.
Men lenge var det faktisk mulig å nyansere stoffet, og bringe inn andre synspunkter enn klimabevegelsens og myndighetenes. Etter Københavnmøtet i 2009, og fram til Paris 2015, ble denne muligheten fjernet. Resultatet ble, året etter, en egen klimastab fordelt på grupper i Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble formulert retningslinjer om å unngå såkalt «falsk balanse». Utestengelsen av klimafaglige motforestillinger ble dermed formalisert. Den eneste formen for kritisk journalistikk som kan aksepteres nå, er å hevde at det grønne skiftet er for pinglete, og at klimakrisa er enda verre enn tidligere antatt, som det heter.
Vel, jeg bodde i Oberkampf-området, i Rue de Malte, hvor jeg fant meg et trivelig og billig hotell noen år tidligere. I nabokvartalet lå Bataclan og blomstene, den andre veien, Republikkplassen. Café Republique ble min daglige observasjonspost mot forsamlinger av kjente fjes fra klimabevegelse og presse som frekventerte plassen. Når mine norske kolleger dukket opp, løftet jeg Le Figaro litt høyere og tok på meg solbrillene, selv om det var grått og trist.
Anything for a quiet life, som Ray Davies synger.
Noe liv og røre trenger man likevel, men det må være av den oppløftende sorten. Jeg tok en taxi til Hotel California i Rue de Berri. Der var det god stemning og høyt under taket. På den alternative klimakonferansen kunne man senke skuldrene og se verden slik den faktisk er. Man snakket om fysiske observasjoner, ikke om hypotetiske skrekkscenarier.
Og ingen i lokalet fordømte deg for dine klimasynder. Inntil pressen dukket opp. Et mer pinlig opptrinn fra mine kolleger i journalistikken kan jeg ikke huske å ha opplevd. Reportere og TV-team plasserte seg mellom stolradene i lokalet, og ropte skjellsord mot foredragsholderne. Det var en helt uvirkelig seanse.
Klimaalarmistiske bloggere har senere beskrevet episoden som «Heartland Institute’s overgrep mot pressen». De stakkars seriøse journalistene skal ha blitt kastet ut, og fri journalistikk kneblet. Sludder. For en ro og tålmodighet arrangørene og foredragsholderne viste! De lot journalistene få utløp for sine primitive barnlige lyster, før de tilbød å la seg intervjue, noe som selvsagt ikke var hensikten med opptrinnet.
En av pøbeljournalistene traff jeg igjen utenfor Cinéma du Panthéon i Latinerkvarteret kvelden etter. En fyr fra NBC, så vidt jeg husker. Også der sto han og brølte, denne gang mot premiere-visningen av filmen Climate Hustle. Det ble litt for heftige bruduljer utenfor kinoen, så politiet dukket opp. Journalistpøbelen stakk med halen mellom beina. Jeg tok et bilde av fyren, der han rømte over et fotgjengerfelt og svingte ned mot en McDonald’s-restaurant.
Så ankom filmens produsenter og aktører i hvit limousin, ble ønsket velkommen av en kar i isbjørnkostyme, og gikk opp den røde løperen i god Hollywood-stil. Noen har fortsatt humoren i behold…
Jeg var ikke påmeldt til noe som helst, hverken film eller premierefest, men tenkte jeg kunne gjøre et forsøk på å få bli med på moroa. Jeg gikk opp den røde løperen og prøvde å sjarmere kvinnen som tok imot. Hun beklaget, og jeg så at hun var oppriktig lei seg. Da grep en mann bak henne inn: He is my guest. Det var Christopher Horner, en kjent jurist, forfatter og skeptiker, forhatt av alarmistene for sin skarpe penn.
Filmen var framifrå, og festen en stor opplevelse. De var der, alle sammen, de med beina på jorden og fornuften i behold.
Dagen etter gikk jeg på stamkaféen til en av de mest profilerte katastrofistene i NRK. Han var ikke der, men jeg sendte ham det bildet jeg deler nederst her, og det satte han stor pris på.

Jeg har lagt ut bildene på bloggen min:

https://stjakobs.blogspot.com/2021/12/rapport-fra-en-som-har-jobbet-31-ar-som.html


13
Svaret står her. Vet ikke helt hvordan det skal tolkes.

Quote
New graphics December 7, 2021

We have improved the DMI operational ocean and sea-ice model HYCOM-CICE with higher horizontal resolution and updated HYCOM and CICE code. In particular, the sea ice code has been greatly improved with meltponds, sea-ice salinity, improved thermodynamics and much more. The freshwater discharge from Greenland has also been greatly improved using freshwater product from GEUS, which especially improves the coastal ocean currents and thus the ice transport nearshore Greenland. The model has been running continuously since September 1990. Therefore, we have by December 07, 2021 updated the graphics of sea-ice thickness and volume using the new and improved data on Polarportal and ocean.dmi.dk.

The improved model setup has led to higher variability as well as less adrupt melting during the melt season, which gives a shift of approximately half a month for the time of minimum ice volume. The trend between the years is almost unchanged. Thereby, a year with a large sea-ice volume in the old setup also has a large volume in the new setup, and similar for years with low sea-ice volume.

http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/#c23717

14
Tja, det ser i alle fall ut som de har endret modell, økt usikkerheten og kjørt endringen på mange/alle dataene for den senere tid.
Det er en markant endring på grafen for 2020 også.


15
Nå har DMI gjort noe veldig merkelig.

Jeg tok vare på et bilde av volumgrafen for isen den 29. november 2021
Den viste en volumøkning som var på linje med gjennomsnittet for perioden 2004 - 2013

Men går man inn på dataene som ligger der nå, får man et helt annet inntrykk.

Se og sammenlign? Hva er det jeg ikke har forstått?

Pages: [1] 2 3 ... 33