Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Water

Sider: [1] 2
1
Media og politikk / Sv: NRK's klimakompass
« på: I dag kl. 08:45:00 »
Uttalelsen er som nevnt ubekreftet og mangler dessuten tidspunkt. Jeg leser NRK's nettsider daglig og har ikke på år og dag sett at det er referert til "en forskningsrapport som sår tvil om menneskeskapte klimaendringer." Det er mao mulig at redaksjonssjefen er korrekt sitert.

Det du skriver gir ikke mening.

2
Media og politikk / NRK's klimakompass
« på: 21.07.2017, 15:14:08 »
Ubekreftet:
Og så NRK's redaksjonssjef som sa. Vi mener vi er nøytrale, men følger samtidig et kompass. Vi ville f.eks aldri omtale en forskningsrapport som sår tvil om menneskeskapte klimaendringer.

3
Mattilsynet vil slakte:
Sitat
– Det finnes ingen ferdig plan for hvordan dette skal gjøres, men vi prøver etter fattig evne å ta et ansvar i denne vanskelige saken, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.
https://www.nrk.no/buskerud/vil-ha-rask-nedslakting-av-rein-1.13482830

Det skal bli interessant å se hva de "etter fattig evne" faktisk gjør i denne saken.

4
Fra gårsdagens papirutgave av Aftenposten

5
Er det bare meg som stusser på man vil slakte masse villrein for å unngå skrantesjuke?

Sitat
Råda frå fagmiljøa er brutale og eintydige: Skal vi klare å unngå fleire tilfelle av den dødelege dyresjukdomen skrantesjuke, så må ein heil villreinstamme utryddast.
Kilde: https://www.nrk.no/sognogfjordane/ber-styresmakter-og-jegerar-forebu-seg-pa-masseslakt-1.13451889


Er det virkelig så enkelt?

Sitat
Smitteoverføringen ved CWD kan skje gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (beite, infiserte kadaver). Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr. Prionene er svært resistente mot fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlig i flere år.

Sitat
Tiden fra et dyr blir smittet til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden) er lang, trolig rundt to år, og sykdommen opptrer oftest hos 3-5 år gamle dyr.

Sitat
Forekomsten og betydningen av denne sykdommen i norske hjorteviltpopulasjoner er så langt ukjent.

Sitat
Prevalensen (antall smittede dyr i populasjonen) av CWD i Nord-Amerika er vist å variere sterkt fra område til område, fra ca 0,5-5 % til ca 30% i noen hjorteviltbestander.
Kilde:http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Min magefølelse sier at det allerede er for sent å gjøre noe og at man helt unødvendig ødelegger verdifullt genmateriale. Hvorfor ikke la naturen gå sin gang?

6
Reelle miljøutfordringer – reelle tiltak / Tap av biotoper
« på: 27.03.2017, 22:51:40 »
Utfylling av Brekstadfjæra til næringsareal gjør meg trist.
Sitat
Regjeringen godtar at Brekstadfjæra fylles ut:

- En tragedie for fuglelivet er et faktum
- I mange år har vi jobbet for å redde Brekstadfjæra, et av de viktigste fugleområdene i landet. Men nå har fuglelivet tapt.

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2017/03/27/En-tragedie-for-fuglelivet-er-et-faktum-14507458.ece

7
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 07.03.2017, 17:15:31 »
Jeg er ikke overrasket. Temaet har forøvrig vært diskutert her før.
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=249.0

8
I kjølvannet av Hagens utspill i Aftenposten sensureres klimarealistene i debatten ifølge siste innlegg på deres hjemmeside.

Følgende utdrag fra deres innlegg er helt essensielt:
Sitat
IPCCs påstander om 1,5-4,5 °C, hviler på antakelsen om at en liten økning i temperatur som følge av litt mer CO2, fører til en mye større økning av temperaturen som følge av ekstra vanndamp i atmosfæren. De baserer seg på at vanndamp er den mest effektive drivhusgassen i atmosfæren og at ekstra vanndamp ikke lager skyer, som da i tilfelle vil dempe drivhuseffekten ved at mer solenergi blir reflektert tilbake til verdensrommet.

Det er tre meget alvorlige mangler ved denne forståelsen av atmosfæren – som for øvrig er innbakt i alle de 114 klimamodellene som IPCC benytter.

For det første viser ikke målinger i atmosfæren noen økning i vanndamp. For det andre viser mer enn 28 millioner værballongmålinger, ingen oppvarming i troposfæren, der den ekstra vanndampen skulle gjort seg gjeldende. For det tredje sier IPCC selv at den store ukjente faktoren i klimamodellene er graden av skydannelse på jorda. Dette har store konsekvenser for den andelen av solenergi som faktisk når ned til jordoverflaten/havet. I følge IPCCs egne tall er usikkerheten i strålingsbudsjettet som følge av manglende kontroll med skyene, mer enn hundre ganger større enn det pådraget som ekstra CO2 evt. gir. Modellene gir altså et anslag for framtidig gjennomsnittstemperatur på Jorda, med et absurd usikkerhetsområde rundt anslaget. Men, denne usikkerheten sies det ingen ting om.

Tatt på kornet og meget lettfattelig formulert.

9
Heller ikke du er noen posisjon til å sitte som en gammel tante å si "show me the data," eller beskrive noe som helst med "egne ord." Oklulars forståelse av betydningen av ToA tror jeg han har fått brynet seg på andre steder, der finnes folk som er langt mer kompetent enn meg til å håndtere dette en meg. Og om Oklular har et poeng, er jeg overbevist om at en eller annen griper fatt i dette, og IPCC er nedlagt i løpet av noen år.
Da runder jeg av med å konstatere at dokumentasjonen som viser at det er reelt at våre CO2-utslipp påvirker klodens temperatur vesentlig forsatt glimrer med sitt fravær, og din egenkarakteristikk som "opplyst" eller "godt orientert" fremstår som tomt skryt ;-)

10
Hvis du mener at å basere sitt klimasyn på gjeldende vitenskapelig forståelse er "logring," så har jeg ikke noe problem med det. Jeg ville heller ha benyttet uttrykk som "opplyst" eller "godt orientert." Du skal også merke deg at dette er et syn en kan ha, uten å samtidig måtte ignorere åpenbare fakta og hengi seg til patologiske konspirasjonsteorier.
Med "logring" mener jeg å ha en positiv holdning til noen og å holde seg inne med dem.

Hvis du er "opplyst" eller "godt orientert" bør du jo med egne ord kunne beskrive det empiriske grunnlaget som bekrefter antropogent CO2's virkning på temperaturen, og dessuten kunne forklare hvorfor Okular tar feil når han skriver:
Svaret som disse strålingsfluksdataene fra ToA gir oss er et rungende ... NEI! Oppvarmingen vi har sett KAN IKKE skyldes en "forsterket drivhuseffekt". Den skyldes snarere økt input av solvarme til jordsystemet. Dette står skrevet i dataene, Emeritus. Det er ikke noe jeg finner på.

11
Ingen formening om virkningen av våre CO2-utslipp på temperaturen? Du er åpen for at den kan være alt fra neglisjerbar til dominerende?

- dominerende eller neglisjerbar er ikke et mål på noe som helst, hvis en klimasensitivitet på 3 ikke medfører nevneverdige konsekvenser, mens en klimasensitivitet på 1,5 medfører store konsekvenser, hva er da dominerende og hva er neglisjerbart? Og da har jeg ikke en gang definert "nevneverdig" eller "store."

I mitt spørsmål til deg peker "den" tilbake på "virkningen av våre CO2-utslipp på temperaturen". D.v.s. at jeg ikke spør om konsekvenser av en eventuell temperaturøkning, jeg spør om graden av "virkningen av våre CO2-utslipp på temperaturen".


- jeg har ingen personlige oppfatninger om klimasensitiviteten, jeg vet nok om dette spørsmålet til å si at dette skal jeg ikke en gang forsøke å mene noe om ...

Det står i kontrast til din logring i "CO2-varmistisk" retning (Wahl & CO) og spark i "skeptisk retning" (klimarealistene, Hagen, Okular m.fl.).

Det jeg fortsatt leter etter er dokumentasjon som viser at det er reelt at våre CO2-utslipp påvirker klodens temperatur vesentlig.

12
Igjen; jeg har ikke noen personlig forståelse av klimaspørsmålet, jeg forsøker etter beste evne å finne ut hva vitenskapen har funnet ut.
Ingen formening om virkningen av våre CO2-utslipp på temperaturen? Du er åpen for at den kan være alt fra neglisjerbar til dominerende?

13
Sitat Water, eller det er vel et spørsmål;

"Så du forkaster "slayerfysikken""

Ja.
Ok, hva med resten av spørsmålene?

"slayerfysikken" = innholdet i denne boka https://www.amazon.com/Slaying-Sky-Dragon-Greenhouse-Theory-ebook/dp/B004DNWJN6 ?

Du støtter deg på klimamodellene når du tror begrensning av våre utslipp av CO2 vil kjøle ned jordkloden?


14
http://www.drroyspencer.com/2013/05/time-for-the-slayers-to-put-up-or-shut-up/

http://joannenova.com.au/2012/10/a-discussion-of-the-slaying-the-sky-dragon-science-is-the-greenhouse-effect-a-sky-dragon-myth/

http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=3263

Pluss ulike andre kombinasjoner som alle har til felles at det ikke er CO2 og andre klimagasser som forårsaker temperaturøkningene, den andre termodynamiske lov er ofte involvert.
Så du forkaster "slayerfysikken" (innholdet i denne boka https://www.amazon.com/Slaying-Sky-Dragon-Greenhouse-Theory-ebook/dp/B004DNWJN6?) og støtter deg på klimamodellene når du tror begrensning av våre utslipp av CO2 vil kjøle ned jordkloden?

15
Fordi jeg ikke gidder å kaste bort mer tid på slayerfysikk.
For oss uinnvidde, hva går denne "slayerfysikken" ut på?

Sider: [1] 2