Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PetterT

Pages: [1] 2 3 ... 36
1
I kjølvannet av alle klimamodeller som feiler er det på sin plass å minne om hva som er grunnleget for klimahysteriet, nemlig en modell av en flat jord med en drivhuseffekt som en tilbakestråling fra en kald atmosfære som liksom skal varme opp en jordoverflate som i utgangspunktet har høyere temperatur.  En slik resirkulasjon av varmeenergi strider mot termodynamikkens lover. Det fører også til en overestimering av CO2s rolle for global temperatur, noe som er innebygd i klimamodellene(GCM global circulation models).

Flat jord modellen er også tatt opp her:
Flawed Models…”Flat Earth” Climate Simulations Overstate CO2, Falsify Sun And Aerosols
https://notrickszone.com/2019/10/06/flawed-models-flat-earth-climate-simulations-overstate-co2-falsify-sun-and-aerosols/

og i all ubeskjedenhet av meg selv her:
Skinner solen på hele eller halve jorden? 
https://www.klimarealistene.com/2019/07/27/skinner-solen-pa-hele-eller-halve-jorden/ 

Ikke rart GCM feiler.

2
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 04.10.2019, 22:16:35 »
Litt høstlektyre for den som har tid.

55 New (2019) Scientific Papers Link Solar Activity To Climate Change
https://notrickszone.com/2019/10/03/55-new-2019-scientific-papers-link-solar-activity-to-climate-change/

In the last few years, hundreds of peer-reviewed scientific papers have been published linking changes in solar activity to Earth’s climate (2016, 2017, 2018). The evidence for a robust Sun-Climate connection continues to accumulate in 2019.

3
Viktige klimatema / Re: Klimasensitivitet - skeptikere
« on: 05.09.2019, 21:10:38 »
Lavere og lavere klimasensitivitet rapporteres

New Papers: Ex-NOAA Climatologist And Russian Physicists Find Human Contribution To Warming 0.0°C-0.02°C
https://notrickszone.com/2019/09/05/new-papers-ex-noaa-climatologist-and-russian-physicists-find-human-contribution-to-warming-0-0c-0-02c/

4
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 28.08.2019, 12:00:26 »
Årsaken til endringer i temperatur og klima er

SOLEN i Sør-Øst Asia
New Study Shows Southeast Asia Climatic Variability Over Past Two Millennia, Likely Solar Driven – Deflate CO2 As Main Driver
https://notrickszone.com/2019/08/17/new-study-shows-southeast-asia-climatic-variability-over-past-two-millennia-likely-solar-driven-deflate-co2-as-main-driver/

SOLEN i Europa
New Studies Show Solar Activity Has Major Impact On Europe’s Climate, Cannot Be Dismissed
https://notrickszone.com/2019/08/27/new-studies-show-solar-activity-has-major-impact-on-europes-climate-cannot-be-dismissed/

Venter at man finner det samme i
Afrika
Amerika
Australia
resten av Asia
ja hele verden
men spiller det noen rolle for klimahysterikerne? Nei. De forholder seg til sin "vedtatte sannhet".  "Det er umoralsk å tvile" (Gro Harlem Brundtland, verdens miljøvernminister).


5
Viktige klimatema / Re: CO2 - en klimagass?
« on: 01.08.2019, 15:27:59 »
Tidligere anerkjent NOAA-ansatt med slakt av CO2-dogmet:

An updated review about carbon dioxide and climate change

https://www.researchgate.net/publication/324035341_An_updated_review_about_carbon_dioxide_and_climate_change

Abstract
This manuscript will review the essence of the role of CO2 in the Earth’s atmosphere. The logic of CO2 involvement in changing the climate will be investigated from every perspective: reviewing the historical data record, examining in further detail the twentieth-century data record, and evaluating the radiation role of CO2 in the atmosphere—calculating and integrating the Schwarzschild radiation equation with a full complement of CO2 absorption coefficients. A review of the new theory of climate change—due to the Sun’s magnetic field interacting with cosmic rays, is provided. The application of this new theory is applied to climate-change events within the latter part of the Earth’s interglacial period. The application to the Earth’s Ice Ages is not detailed here due to manuscript size constraints, but is referenced for the reader. The results of this review point to the extreme value of CO2 to all life forms, but no role of CO2 in any significant change of the Earth’s climate.

6
Skråblikk / Sahara forsvinner. Klimakrise.
« on: 14.07.2019, 22:04:18 »
Sahara må reddes fra å forsvinne.  Kamelene er truet.
https://www.climatedepot.com/2019/07/14/warmists-red-faced-as-satellite-image-analyses-show-globe-has-greened-markedly-over-past-4-decades/

Sahara shrinks by over 700,000 sq. km.
In 2018, Venter et al. recorded an eight percent increase in timber vegetation in sub-Saharan Africa over the last three decades using satellite imagery.
According to Wikipedia, the Sahara covers an area of around 9.2 million square kilometers. Eight percent of this corresponds to more than 700,000 square kilometers. This is an area almost as large as Germany and France together!
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04616-8

7
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 06.07.2019, 09:52:57 »
Bevis for at DET ER SOLEN

Nå er prof. Svensmarks teorier, observasjoner og eksperimenter bevist.
Geomagnetisk reversering førte til at mer kosmisk stråling nådde jorden og økte skynivået for 780 000 år siden.

Winter monsoons became stronger during geomagnetic reversal
Revealing the impact of cosmic rays on the Earth's climate
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-07/ku-wmb070319.php

New evidence suggests that high-energy particles from space known as galactic cosmic rays affect the Earth's climate by increasing cloud cover, causing an "umbrella effect".
When galactic cosmic rays increased during the Earth's last geomagnetic reversal transition 780,000 years ago, the umbrella effect of low-cloud cover led to high atmospheric pressure in Siberia, causing the East Asian winter monsoon to become stronger. This is evidence that galactic cosmic rays influence changes in the Earth's climate. The findings were made by a research team led by Professor Masayuki Hyodo (Research Center for Inland Seas, Kobe University) and published on June 28 in the online edition of Scientific Reports.
Kobe University

9
Viktige klimatema / Tilbakestråling, - eller ikke
« on: 30.06.2019, 22:36:23 »
Tilbakestråling av energi fra en atmosfære med drivhusgasser (IR-aktive gasser som H2O, CO2, CH4,++) er fundamentet i påstanden om at mer CO2 i luften fra forbrenning av fossil energi skal føre til global oppvarming og katastrofale klimaendringer.

Tilbakestrålingsmekanismen er beskrevet i FNs klimapanel IPCC rapport AR5 fig. 2.11, og har en tilbakestrålingsmekanisme som er over dobbelt så sterk som solens innstråling til jordoverflaten.
Denne mekanismen er godtatt av klimaforskere som prof. James Hansen, Kiehl & Trenberth, dr. Roy W. Spencer, prof. em. dr. Richard Lindzen m.fl.  Spencer og Lindzen hevder imidlertid at det er for lite menneskeskapt CO2 i luften til at global temperatur og klima påvirkes (neglisjerbart).
Mange andre forskere og fagpersoner har tilbakevist denne tilbakestrålingsmekanismen som både ufysisk og i strid med termodynamiske lover (f.eks. prof. Claes Johnson).

Den fundamentale feil med tilbakestrålingsmodellen er at man tar en energistrøm fra solen i løpet av 1 - ett - sekund og fordeler den over hele jorden samtidig, mens det egentlig bare er halve jorden som treffes.  Regnskapet for stråling er oppgitt i W/m^2 som er energi J pr. sekund s og kvadratmeter m^2.  Dermed har man brettet ut jorden til en flat flate og redusert solinnstrålingen med en faktor på 4 fordi arealet av en kule er 4 ganger snittet av kulen (4 x pi x r^2).  Når man reduserer solinnstrålingen i løpet av et sekund pr. m^2 på denne måten får man et energiunderskudd når det gjelder å forklare temperaturen på jorden, og det jukser man til med ufysisk tilbakestråling.  Det hjelper ikke å gange med 24 timer (24x60x60s) fordi solen skinner på bare halve jorden for enhver tidsenhet.

En som har skjønt dette og satt opp et annet energibudsjett er
Kevin Kilty: Earth As A Solar Collector
https://wattsupwiththat.com/2019/06/12/earth-as-a-solar-collector/ 
Dette energibudsjettet med energi inn på halve jorden og energi ut fra hele jorden til enhver tid virker å være mer realistisk enn IPCC sitt "energibudsjett" hvor de midler energi inn over hele jorden og da må finne opp en tilbakestrålingsmekanisme.  Kilty finner ut at effektiv emissivitet fra jorden gjennom atmosfæren må justeres til 0,61 for at hans budsjett skal stemme med global temperatur på 288 K.  Atmosfærens effekt er altså det samme som å redusere emissiviteten. 
"6. Conclusion
The simple model of Earth as a solar collector shows conclusively that greenhouse gases in the atmosphere lower the effective emissivity of the Earth, which in turn raises the mean temperature of the surface in order to achieve energy balance." 
Kilty viser til Spencer, men jeg kan ikke skjønne annet enn at de to har forskjellige modeller; Kilty lar solen skinne på halve jorden i ett sekund, mens Spencer fordeler solinnstrålingen på hele jorden i det sekundet. Spencer trenger derfor mer "tilbakestråling" (større drivhuseffekt) for å få riktig global temperatur.

Astrofysiker Joseph Postma har også slaktet flat-jord-kald-sol "energibudsjettet" f.eks. her:
https://climateofsophistry.com/2019/06/06/real-time-physics-debunks-climate-theory/  
Postma fordeler også solinnstrålingen over halve jorden. 

Philip Mulholland and Stephen Wilde tar også utgangspunkt i at jorden har en side med dag (sollys) og en med natt i artikkelen
Return to Earth
https://wattsupwiththat.com/2019/06/27/return-to-earth/ 
Soloppvarming skaper konveksjon som også fører til adiabatiske prosesser med avkjøling av stigende ekspanderende luft og motsatt oppvarming av synkende luft under kompresjon.
Mulholland & Wilde viser at tilbakestrålings-forklaringen til Kiehl & Trenberth er fullstendig feil, og avslutter:
"We are able to quantify the degree of adiabatic lit surface energy partition in favour of the air by using the process of inverse modelling, a standard geoscience mathematical technique.  The issue of atmospheric opacity then becomes a passive process, and the purported atmospheric action of greenhouse heating by back-radiation can be discounted.  We believe that our modelling work presented here should lead to a fundamental reassessment of the atmospheric processes relating to energy partition, retention and flow within the Earth’s climate system." 

Dette burde legge CO2-hysteriet død, men for mange økonomiske og politiske tungvektere har solgt seg til den religionen, så hysteriet vil desverre fortsette.

10
Hei Telehiv. Herlig ROFL, men har du kilde, referanse eller link?  Orignialintervjuet bør spres for hele verden.

11
Det er mange klimarealister som er blitt trakassert i jobben. Her er en til:
The Curious Case of Dr. Miskolczi
https://rclutz.wordpress.com/2017/05/17/the-curious-case-of-dr-miskolczi/

12
Modeller eller observasjoner / Modeller er ubrukelige
« on: 09.06.2019, 11:33:01 »
New Study Shows Climate Models Not Even Close To Be Useful For Policymaking. “Precipitation Remains The Achilles’ Heel “
https://notrickszone.com/2019/06/08/new-study-shows-climate-models-not-even-close-to-be-useful-for-policymaking-precipitation-remains-the-achilles-heel/

Noen sitater:
It turns out that both GCMs and RCMs appear still limited to provide practical estimates of the world climates even for present climate conditions. The modeling of precipitation remains the Achilles’ heel of models and thus of multidimensional indices, which are very sensitive to this variable. The conclusion is that model outputs at regional scale need to be taken with extreme caution without venturing into informing policies presenting potentially large societal impacts. 

13
Her er en god oversiktsartikkel som også trekker frem jukset som Ben Santer bedrev i IPCC da han egenhendig omgjorde den vitenskapelige komiteens konklusjon om at det ikke var påviselige menneskeskapte påvirkninger på global temperatur til det motsatte ved å utelate tidligere målinger.
About those stories of, “Declining Arctic Sea Ice Extent”
By Robert Endlich
https://casf.me/declining-arctic-sea-ice-stories/

14
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 26.03.2019, 23:00:53 »
DATA OG OBSERVASJONER vs MODELLER

Satellite Evidence Affirms Solar Activity Drove ‘A Significant Percentage’ Of Recent Warming
http://notrickszone.com/2019/03/25/satellite-evidence-affirms-solar-activity-drove-a-significant-percentage-of-recent-warming/

In a new paper, two astrophysicists shred the IPCC-preferred and model-based PMOD solar data set and affirm the ACRIM, which is rooted in observation and shows an increase in total solar irradiance (TSI) during the 1980-2000 period. They suggest a “significant percentage” of recent climate change has been solar-driven.

15
Generelt / Brev til statsminister
« on: 14.03.2019, 09:23:08 »
BREV TIL DEN DANSKE STATSMINISTER fra prof. em. Johannes Krüger. Medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd.
MÅ LESES!!!!!!!!!!!!!
Lignende brev vil bli sendt til norske og svenske regjeringer også. Fantastisk god oppsummering.
https://www.dropbox.com/s/yxp521fhxn7294i/Brev%20til%20den%20danske%20statsminister.pdf?dl=0&fbclid=IwAR23Pjnd0xXcHNqTDB4NGfh9SCzn27e6frgwShC07BQCmBkfVj_lV7Yg328

Pages: [1] 2 3 ... 36