Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: [1] 2 3 ... 195
1
Hva er det som er omfattet av taushetsplikten?

https://www.dagbladet.no/nyheter/derfor-holdes-guttens-sykdom-hemmelig/72047701

Nå har denne "mora" indirekte forårsaket regjeringskrise, deretter har hun påført den norske stat millionutgifter og muligens utsatt norsk personell for sikkerhetsrisiko, og alt dette fordi hun tror eller mener at hennes sønn har en alvorlig lidelse.

Altså: Offentliggjøringen av guttens angivelige sykdom og endog hvilken diagnose det dreier seg om er allerede offentlig kjent. Så skal det være undergitt taushetsplikt om denne aksjonen utelukkende er et resultat av at "mora" har bløffet norske myndigheter?

Jeg håper dette blir problematisert i Stortinget, det jeg vil vite er:

- prislappen på denne aksjonen
- hvilke medisinske undersøkelser tok norske myndigheter initiativ til for å fastslå at denne smale unntaksregelen, nemlig at Norge har en humanitær plikt til å hjelpe syke barn med norsk statsborgerskap og det i en slik grad at også "mora" som er terrorist også må hentes

Det er på tide at den nå fastsettes retningslinjer for når den norske stat skal benytte resurser på å hente hjem norske statsborgere. Det ble benyttet enorme resurser på tullingene i Kongo. Når folk frivillig melder seg som leiesoldater midt i det verste Afrika bør de ta risikoen selv. Når folk blir tatt for narkosmugling i Sør Amerika og det ikke fremkommer klare indikasjoner på at saken er fikset, bør de ta konsekvensene selv. Og slik kunne en fortsette, der sitter en rekke norske statsborgere rundt omkring i verden der det ikke løftes en finger. Der synes kort og godt ikke å være noen retningslinjer, hvorvidt en får hjelp eller ikke synes styrt av hvilken politisk påvirkning og pressedekning en kan sørge for i den enkelte sak.

Så tilbake til denne saken: Er det likegyldig, og skal det ikke kunne la seg etterprøve, at de som får hjelp faktisk har gitt riktig informasjon når de har utsatt samfunnet for slike utgifter? Eller sagt på en annen måte, det er OK å påberope seg og herunder offentliggjøre medisinske opplysninger, herunder diagnosen, men forbudt å opplyse at gutten likevel var frisk?

At en fem åring ikke er syk, er det en medisinsk opplysning som er undergitt taushetsplikt?2
Media og politikk / Re: Klimapolitikk ute og hjemme
« on: 20.01.2020, 22:02:22 »
Sitat Boris den nye:

Quote
Det er ikke det at jeg tviler på at det som står i dette avisutklippet om riktig, men hvor godt dokumenterte er de egentlig?     

Jeg kan garantere at der er tusenvis av bestefedre, oldefedre og aviser som har opplevd både iskalde og snørike vintre på 1930 - tallet da Norge stort sett som helhet var usedvanlig varmt i et klimatologisk perspektiv. Jeg har nå blitt så gammel selv at jeg kan fortelle om de fantastiske somrene vi hadde på seksti - tallet der det var sol nesten hele tiden, dette til tross for at klimastatistikken for Vestlandet ikke gir meg mye spillerom.

Dette med å lime inn avisutklipp og ellers bygge på anekdotisk bevisføring om klimaspørsmål er et fenomen som både deniers og alarmister synes omtrent like flinke til. Alarmistene tilskriver enhver ekstrem værhendelse til klimaendringene, men denierne er ikke det spøtt bedre, et par kalde uker i USA, eller et par år med økning i Arktisk isvolum blir umiddelbart et bevis på at nå har kulden som de har spådd i 10 - 15 år endelig har slått inn.

Her er det kun de store talls lov som gjelder, jeg har nettopp limt inn data som viser at vi i Norge hadde tre år på 1930 - tallet som alle var varmere enn 2019. Og dette til tross for at 2019 globalt var det neste varmeste året etter 2016. Det varmeste året i Norge var 2014 - langt over rekordårene på 30 - tallet - og etter den tid har vi hatt relative normale år sett hen til 1961 - 1990 normalen. Det globalt sett varmeste året var 2016, dette var i Norge ett kaldt år i forhold til de siste 20 år.

Og slik kan jeg fortsette, der er tusenvis av bestefedre som husker alle mulige historier, skulle eksempelvis jeg skrive en Agnar Mykle/Knausgaard roman om min sommer i Jølster i 1981, og noen fant igjen dette om tusen år, hadde Holocence Temperature Optimum blitt flyttet fremover med ca. 9000 år.   

3
Jeg fulgte "DEBATTEN" med Solvang. Først, Solvang begynner å markere seg som en av de skarpeste hoder som har jobbet i NRK evah! Han synes ikke opptatt av partilinje, han fremstår som journalist og besitter et usedvanlig raskt og logisk intellekt.

Men så til saken: Det stinker nå av at fem åringens mor har bløffet seg tilbake, sannsynligvis for andre gang. Først bløffet sannsynligvis hennes forfedre seg inn ved å hevde at de hadde asylrett, og nå har de hjelp av en mulig bløff satt himmel og jord i bevegelse for ta inn femåringen som "angivelig" lider av Cystisk fibrose, en svært alvorlig sykdom:

https://www.cfnorge.no/a-leve-med-cf/cf-hva-hvem-hvordan/

Som diagnostiseres slik:

Quote
Forekomst og hvordan diagnosen settes
Hvert år fødes det 8-10 barn med CF i Norge, og det er nå rundt 370 personer (2018) som har sykdommen. Voksne mennesker med CF over 18 år representerer circa 60 prosent av populasjonen. Utredning av symptomer med ulike undersøkelser kan ta tid, og diagnosen kan fastsettes både i barne- og voksenalder. Fra 2012 er CF inkludert i det utvidete programmet for nyfødtscreening i Norge. Diagnosen baseres på genetisk analyse, svettetest og symptomer. Les mer om årsaker og arvegang hos Norsk senter for cystisk fibrose.

Eller sagt på en annen måte, hadde gutten som nå er fem år ha blitt født i Norge i hadde han automatisk blitt screenet.

Jeg nekter å tro at det var umulig for norske myndigheter å fastslå om gutten reelt var syk før han ble hentet, eller om vi står overfor en aksjon der en påberoper seg medisinrettslig taushetsplikt og "konsulær diskresjon" for å skjule sannheten.

Her tror jeg sannheten til slutt kommer frem. Og jeg håper både for FrP's del, men først og fremst for Erna Solbergs del, at guttens helsetilstand var avklart før de fattet noen som helst beslutninger.
 

4
Så var det slutt for denne gang:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2020/01/20/195642977/frp-gar-ut-av-regjering

De fleste kommentatorer tror dette er mer motivert av FrP's galluptall enn denne IS - kvinnen. Jeg har for øvrig en mistanke om at det ikke er helt sikkert at denne fem - åringen er syk, jeg understreker at jeg ikke vet, men reagerte på en del av advokatens uttalelser der han brått ikke vil snakke om sykdom. I så fall blir det et skikkelig smell.

Nå skal FrP ta opp kampen mot den største narrefissen i norsk politikk, nemlig Sp. Med FrP i regjering har Vedum blitt den store populisten der han møker på med bompenger, fergetakster og alt det FrP ikke kunne snakke om siden de satt i regjering, Vedum er tilsynelatende på folkets side i alle mulige saker, sannheten er at så lenge det er gode smørpriser og at de får tatt livet av noen ulver i ny og ne, så er de med på det aller meste. Håpet til FrP er at de nå står langt friere med å kjøre svenske tilstander, ta livet av mer ulv, klima er noe tull, u -hjelp er noe tull og til og med bompengene kommer de nå til å kaste seg over, og det vil Sp få merke på meningsmålingene.

Jeg er temmelig sikker på om det var Siv Jensen, Listhaug og Søviknes som hadde fått bestemt så hadde dette ikke skjedd. De trives alle som ministere. Siv Jensen synes totalt å ha undervurdert kraften i saken, og endog den parlamentariske lederen Limi måtte lese at IS - kvinnen var på vei mot Norge i avisene.

5
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur og Norge 2019
« on: 19.01.2020, 21:50:25 »
Met.no er ute med sin årsrapport for 2019:

https://www.met.no/vaer-og-klima/maanedens-vaer-vs-klima

Må lastes ned som pdf. 2019 var ikke et spesielt varmt år i Norge, det kom på 20. plass blant alle år etter 1900, bl.a. var det tre år på 1930 - tallet som var varmere.

6
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur og ny normal
« on: 19.01.2020, 17:41:17 »
Fra og med neste år får vi en ny meteorologisk normalperiode. Dagens normal er 1961 - 1990, den nye normalen blir 1991 - 2020. Alle de globale seriene benytter sine egne normalperioder og følger ikke WHO sine anbefalinger, dette i motsetning til de ulike nasjonale værtjenestene.

https://www.nrk.no/nordland/forskerne-ma-definere-hva-som-er-normalt-vaer-pa-nytt-1.14864167

For deler av landet, særlig Nord Norge, vil dette få store utslag. På Svalbard blir den nye januarnormalen 4,4 C varmere enn 1961 - 1990, hvor mye varmere enn 1931 - 1960 vet jeg ikke, men denne perioden (1931 - 1960) antar jeg var varmere enn 1961 - 1990, men på langt nær 4,4C, og det spesielle med Arktis og Svalbard er at temperaturøkningen særlig har skutt fart de 10 - 15 siste årene slik om dette fortsetter vil en allerede ligger godt over den nye normalperioden i januar 2021.

For Nord - Norge er der tatt innen egen tabell, denne viser at normalperiodene 1901 - 1930 og 1931 - 1960 i enkeltmåneder var varmere enn nåværende normalperiode, men den nye normalen 1991 - 2020 vil med unntak for to enkeltmåneder bli varmere enn alle tidligere normalperioder. Juli for perioden 1931 - 1960 var 0,1C varmere enn juli i den eksisterende periode. November 1931 - 1960 var like varm som nåværende periode, alle øvrige måneder er varmere enn de tidligere normalperioder. Og cyklistene må merke seg disse periodene nå skulle dekke to fulle 60 - årssykler, og kvaliteten på disse dataene er det ingen grunn til å stille store spørsmål ved. Allerede fra 1867 ble det gitt ut årlige "iakttagelser" om både temperatur og nedbørsforhold, og i det hele er det overraskende hvor godt dette er dokumentert, og det lenge før klima og "juksifisering" var noe tema:

Quote
De data om temperaturen i Oslo, Bergen og Trondheim som er tatt med i Historisk statistikk, er for de eldre datas vedkommende hentet fra følgende publikasjoner av B. J. Birkeland: Altere meteorologische Beobachtungen in Oslo (Kristiania) (Geofysiske publikasjoner, Vol. III No. 9, utgitt av Den geofysiske kommisjon, Oslo 1925) ; Altere meteorologische Beobachtungen in Bergen (Geofysiske publikasjoner, Vol. V No. 8, utgitt av Det norske Videnskaps-Akademi, Oslo 1928) ; Old meteorological observations at Trondheim (Geofysiske publikasjoner, Vol. XV No. 4, utgitt av Det norske Videnskaps-Akademi, Oslo 1949). De øvrige temperaturdata er fra publikasjonene Lufttemperaturen i Norge 1861-1955 II (utgitt av Det norske meteorologiske institutt, Oslo 1958) og The air temperature in Norway 1931-1960 av Inger Bruun (Oslo 1962). Temperaturdata for årene etter 1960 er gitt av Meteorologisk Institutt.     


https://www.ssb.no/a/histstat/hs1968.pdf

7
Sitat Contrari:

Quote
"This week the Maldives, under new president Abdulla Yameen, apparently changed environmental tack, saying that mass tourism and mega-developments rather than solar power and carbon neutrality would enable it to adapt itself to climate change and give its young population hope for the future."

Hallo! Masseturisme (med flytransport, ikke kanoer) skal nå redde Maldivene. Stakkars Mathismoen må gråte sine bitreste tårer hvis han leser dette. (I det minste dersom han ikke blir invitert til åpningen av det neste luksus-hotellet) Og ikke nok med dette; selveste karbonbaronen selv, Saudi-Arabia, stormer inn på scenen

Dels for å trøste Mathismoen, men først og fremst for å opplyse de som leser dette kan jeg meddele at president Abdulla Yameen ikke lenger er president og heller ikke har vært det på en stund etter å ha lidt et knusende nederlag ved siste valg, derimot har han mye å slite med for tiden. Det er tatt store økonomiske beslag hos han, nettopp i forbindelse med disse planene om store utbygninger. 

8
Sitat Contrari1

Quote
Her linkes det også til rapporten (med Mann på laget) med den famøse grafen som viser økning av ocean heat content i zetajoule. Skikkelig skremmende! Men hva betyr det i mer forståelige tall?

"So here’s the hot news. According to these folks, over the last sixty years, the ocean has warmed a little over a tenth of one measly degree … now you can understand why they put it in zettajoules—it’s far more alarming that way."

Jeg har aldri forstått kritikken mot at OHC blir målt i Joule. Dette er vitenskap og ikke folkeopplysing, og temaet er klodens energiubalanse og i hvilke tidsskalaer dette skjer i. Og det vitenskapelige symbolet/målet for energi er altså Joule og da må man selvsagt benytte det. Og de fleste som skal benytte disse dataene har ikke noen vansker med å regne dette om til C.

Og hva er så famøst med OHC grafen? Jeg er enig i at dataene fra før ca. 2004 er høyst usikre, men etter at ARGO kom har vi nå glimrende data ned til 2000 meter og så vidt jeg forstår blir det flere og flere av de nye bøyene som går ned til 3000 meter.

https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/


Det Contrari1 benevner som famøst er utvilsomt den viktigste klimamåling vi i dag har og kommer til å spille en sterkere rolle fremover etter hvert som vi får mer data. Og dette er ikke noe "alarmistisk" standpunkt.

https://judithcurry.com/2014/04/28/an-alternative-metric-to-assess-global-warming/

I dette innlegget argumenterer bl.a. Roger Pielke sr. og John Christy for nettopp å benytte disse data:

Quote
We propose an alternate approach based on the analysis of the accumulation rate of heat in the Earth system in Joules per time. We believe the radiative imbalance can much more accurately be diagnosed by the ocean heat update since the ocean, because of the ocean’s density, area, and depth (i.e., its mass and heat capacity), is by far the dominate reservoir of climate system heat changes ( Pielke, 2003, 2005; Levitus et al. 2012; Trenberth and Fasullo 2013).


9
Aktører og hendelser / Re: Klimarealistene
« on: 18.01.2020, 12:45:01 »
To nye one liners uten et snev av vitenskapelig innhold fra Contrari1.

Du kan gjerne kalle mitt siste innlegg kjefting og smelling men der er også et åpenbart poeng. Når Translator hevder at innleggene eller disse "Klimanytt" kan karakteriseres som referanser er jo dette bare tull. Det jeg mener med referanser er henvisninger til fakta, påvisninger i ulike IPCC rapporter - som gjennomgående blir feilsitert - eller vitenskapelige artikler.

Disse Klimanytt brevene på KR er jo gjennomgående skrevet av folk som ikke har noen som helst klimafaglig bakgrunn:

https://www.klimarealistene.com/klimanytt/

Ellestad synes å være den mest aktive og har aldri drevet med noe i nærheten av klimaforskning. Til og med Geir Aaslid anses å være kvalifisert til å skrive "Klimanytt," Aaslids inkompetanse i klimaspørsmål er jo avdekket gang på gang, senest her:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg10829;topicseen#msg10829

Og dette imøtegås på den måte vitenskapelige spørsmål skal håndteres. At den nedre stratosfære skal kjøles mens troposfæren varmes er et av de mest kjente indikasjoner på AGW, det tilhører ABC. Og her har jeg både henvist til IPCC, som igjen har videre henvisninger, og en populærvitenskapelig fremstilling av NASA som igjen har henvisninger til fem vitenskapelige artikler.

Det eneste de oppnår ved å vise til seg selv er jo at de aldri kommer opp av den hengemyra de har plassert seg i.

 

10
Aktører og hendelser / Re: Klimarealistene
« on: 17.01.2020, 20:32:59 »
Jeg gadd ikke å telle til lengre enn til 10, og da fant jeg ut at nesten alle referansene var til tidligere KN (Klimanytt) som er skrevet av den samme gjengen tullinger.

Dette er ikke referanser, den vitenskapelige betegnelsen på dette er incest, ekteskap mellom søskenbarn og glimrende eksempler på hvor skadelig innavl er.

11
Sitat Telehiv:

Quote
Jeg fatter forresten ikke norske anmelderes ukritiske skryt av tyske og østerrikske hvitviner

Her har vi et problem. Jeg har i dag benyttet deler av min kapasitet til å forberede morgensdagens samling der temaet er:

RIBBE MED ASIATISKE SMAKER

Allerede kl 11.00 bestilte jeg en fersk side på Solheim Kjøtt (for utenforstående Bergens beste kjøttforretning,) deretter var jeg på Asian Food Depot i Christian Michelsens gate og kjøpte en del ingredienser jeg ikke en gang greidde å uttale. Jeg unnskyldte meg med at jeg hadde glemt brillene og ga lappen til damen som fant det meste. Den utbenete og svorflådde ribben ligger allerede på verandaen i en lett saltlake. I morgen skal jeg fikse de to - tre ingrediensene seg ikke fikk fatt i dag. Så skal jeg lett brenne noen av kryderiene på denne måten:Nå sier jeg ikke stort mer om maten, men det skal ende opp omtrent slik:Men så var det problemet der du ikke vil ha frostveske til middag. Jeg har allerede bestemt meg for en riesling med litt rest-sødme, og det finner jeg kun i enkelte deler av tysk terroir, etter mye omtanke har jeg satset på en håndplukket Riesling Kabinett fra Kloster Eberbach, kan du tilgi meg?
12
Her på KD har der vært en rekke debatter om Antarktis, om massebalansen øker eller minker og om der er noe risiko for utglidning av deler av isdekket. Min konklusjon har vært at massebalnsen øker i deler og minker i andre deler. Om massebalansen netto øker eller minker på hele kontinentet gir også svaret på om Antarktis netto bidrar til GMSL, dette under forutsetning av at en legger til grunn at nedbørsmengden er konstant - noe vi vel neppe vet.

Vel, her er i hvert fall en melding de selv betegner som "Alarmerende:"

https://www.dagbladet.no/nyheter/forskere-slar-alarm/72029682

13
Aktører og hendelser / Re: Klimarealistene
« on: 17.01.2020, 11:26:44 »
Sitat Tufsen:

Quote
  Vel, hva annet kan man forvente fra "Emedrittussen"?   

Nei men er Tufsen tilbake. Etter at du har dritt deg ut om bankgarantier, statsråders konstitusjonelle ansvar når de avgir svar fra Stortingets talerstol, hvilke reserver der er i norsk vannkraft og stort sett alt du uttaler deg om stakk du i kjent "skeptiker"stil av for en periode men dukker opp igjen og begynner på nytt vrøvl? Les hva jeg skriver og ta konsekvensen av det. Denne strengen - "Klimarealistene" - er full av dokumentasjon som nettopp beviser at Klimarealistene sprer en masse dritt. Prøv å bidra litt mer til den vitenskapelige debatten, og forsøk å begrens alle disse one line smart ass kommentarene dine.

14
Mens vi snakker om Michelin:

https://www.dagbladet.no/mat/bocuse-restaurant-mister-stjerne/72037756

Dette var ingen bombe for meg. Det er enighet blant virkelige kjennere (jeg anser ikke meg selv blant en av de) at stjernene henger høyere utenfor Frankrike enn i dets opprinnelsesland. Bl.a. fikk den danske NOMA aldri mer enn to stjerner, og det samtidig som den i andre kåringer flere ganger ble kåret til verdens beste. Når det gjelder Bocuse har han den hovedrestauranten som er omtalt i Dagbladinnslaget, der har jeg aldri vært, men jeg har to ganger vært på en av de mange avleggere Bocuse etablerte i Lyon for å dra mest mulig ut av varemerket. Og short story; det var noe dritt, bl.a. ble det servert "Le Skrei," altså Lofottorsk, og den var gått ut på dato for lengst. Det var flotte restauranter med hyggelig betjening men maten var av en kvalitet som lå under norske restauranter i samme prisleie. Hovedrestauranten L'Auberge du Pont de Collonges har utviklet seg svært lite. De har servert stort sett gamle klassikere som ble utviklet for lenge siden, kanskje det skjer noe etter at de har mistet en stjerne, her er menyen for de som vil prøve seg:

https://www.bocuse.fr/media/original/autumn-carte-2019.pdf

Hva med å begynne med en suppe til 950 kroner, deretter kan en fortsette med en filet av sjøtunge (finnes i norske farvann helt opp til Trøndelag) til 900 kroner. Deretter må man jo ha en liten kjøttbit, jeg anbefaler en Bresse kylling kokt i svineblære til 2700 kroner, så avslutter vi med et lite ostefat til 370 kroner.

Vinen kan KD.com's lesere plukke ut selv, jeg er allerede blakk.


15
Aktører og hendelser / Re: Klimarealistene
« on: 17.01.2020, 08:53:53 »
Sitat Translator:

Quote
  Hvis dette innlegget var ment for å gi 'balanse' her på forumet, så gjør det ikke særlig inntrykk når du skriver "den dritten som spres av Klimarealistene". Mitt inntrykk er at Klimarealistene sprer saklig Hvis dette innlegget var ment for å gi 'balanse' her på forumet, så gjør det ikke særlig inntrykk når du skriver "den dritten som spres av Klimarealistene". Mitt inntrykk er at Klimarealistene sprer saklig informasjon som hver enkelt kan etterprøve ikke minst med de referansene og linkene de oppgir. 

Nå må du merke deg hvilken streng du skriver dette på.

Her kan hver enkelt etterprøve ikke minst med de referansene og linkene vurdere kvaliteten av den informasjon Klimarealistene gir. Begynn på begynnelsen.Pages: [1] 2 3 ... 195