Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: [1] 2 3 ... 207
1
Sitat Telehiv:

Quote
Dette blir mer og mer en parodi man ikke burde plage øvrig forum med, men jeg forventer at Emeritus da også publiserer min mail der jeg beskrev hvordan hans påstander om mitt kafebesøk var en grov løgn og et usedvanlig grovt personangrep. Som det meste annet han bedriver her.

Som sagt, forumledelsen vil måtte ta de nødvendige grep mot dette da en rekke personer har meldt at de ikke gidder å skrive her så lenge vi tillater Emeritus å herje på den måten han gjør, men dere får alle anledning til å kommentere hva dere syns først.
Vi har tid å vente til folk er ferdige med fredagstacoen; rettferdighetens kvern maler som kjent langsomt, men den maler  :-)

For å sitere Elvis: "Fuck me twice." Så du mener at du har overholdt karantenebestemmelsene som FHI har fastsatt ved å oppholde deg 2 timer på xxxx, et serveringslokale på 15 - 20 m2 der folk går ut og inn hele tiden?

FHI har følgende bestemmelser om hjemmekarantene:

Quote
Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

ikke gå på jobb eller skole

unngå reiser og ikke ta offentlig transport

unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Helsepersonell som skal inn til personer i hjemmekarantene kan følge basale smitteverntiltak og trenger ikke å følge spesielle råd for beskyttelse så lenge ingen i husstanden har symptomer på infeksjon. 

Faktum er at Telehiv ikke er pålagt noen hjemmekarantene, det er et rent påfunn for å gjøre seg selv interessant. Han har ingen medlidenhet og forståelse for de som faktisk blir utsatt for dette. Og i stedet for å innrømme at:

"Sorry folkens jeg er ikke ilagt hjemmekarantene, men jeg synes  min "hjemmekarantene" var en så god historie som bare ville styrke betydningen og tyngden av mitt innlegg at det glapp litt for meg."

Men hva gjør du? Du bare forsteker bløffen med at du kan opprettholde "hjemmekarantene" ved å surre omkring på et kaffe latte sted midt i sentrum i to timer, og at det er helt i overensstemmelse med å ha "hjemmekarantene." Jeg ser at du vil ha meg kastet ut fordi du vil ha:

......forumet tilbake til gammel saklighet med konstruktive debatter.

Altså tilbake til der løgnene kan florere uten at noen griper inn.


2
Kanskje Telehiv kunne være litt mer konkret i sin kritikk?

Får Emeritus anledning til å forsvare seg?

Jeg kan for øvrig utdype min høyst rettferdige kritikk mot Telehivs Cafe latte holdning med en kopi av en e-post jeg sendte til Telehiv for noen minutter siden, jeg har strøket de deler som kan identifisere både meg og de jeg omtaler:

Quote
Det virker som du er helt avkoblet fra hva dette dreier seg om. Jeg har ingen oppfatning om den medisinske del, men jeg har en oppfatning av konsekvenser og den totale «jeg har ikke peiling» holdningen du legger for dagen. Derfor avslørte jeg din lissom selvpålagte koronakarantene som bare var vrøvl og som viser at du mangler kontakt med hva som skjer der du tror at dette er noe du kan kokettere om for å gjøre deg interessant.

Jeg har hatt «1000» telefoner det siste døgnet, de fleste fra xxxxx som er medlemmer i xxxxxxx og kjenner meg som jurist og styremedlem i xx. Den verste var fra en på Sørlandet – en jævlig trivelig fyr som vant prisen Norges xxxxxx for et par år siden -  og som har satset 14 millioner – alt pantsatt i alt som er mulig å pantsette, herunder egen bolig, og som på et par dager har opplevet en halvering av omsetningen. Han grein i telefonen, han spurte meg om hva jeg trodde om helsemyndighetenes projeksjon om at toppen av Corona vil bli nådd mellom mai og september. Det er nettopp i den perioden han har 70% av omsetningen og tjener penger, og hva skulle jeg svare?

Derfor mine noe harde innlegg på KD.com. Du bare leker deg, for mange er dette blodig alvor.

Din venn.

Emeritus.

 


3
Bullshitt!

For det første innleder du med:

Quote
Mange av oss er nå i koronakarantene, og trenger noe å underholde oss med.

Stakkars Telehiv som fremstiller seg selv som "i koronakarantene," men som i dag oppholdt seg på et kafe latte sted på 15 m2 sammen med mange andre, og der drakk han minst en cafe latte, to americano og sannsynligvis minst fem kopper grønn the med danglebæressens.

Fuck You. Der er faktisk noen som må betale for dette - og jeg blir neppe personlig rammet - men du sitter bare å bræker og svekker og stiller spørsmål ved de metoder og virkemidler myndighetene nå har satt i verk.

Og neida, det er ikke for tidlig på kvelden med grov kjeft. Det viktigste nå er at folk som har et fungerende hode benytter det til samfunnsnyttig virksomhet. Og siden KD.com er et offentlig organ der skribentene forsøker å påvirke sine medborgere, er dine innlegg dypt uansvarlige, samfunnsskadelige og hensynsløse.

Du kan selvsagt hevde at det er så få som leser KD.com, og at de få som leser KD.com allerede er FUBAR, men som unnskyldning er den ikke mye verdt.


4
Sitat Telehiv:

Quote
Dr. Martin Hovland (nå professor emeritus) har et interessant foredrag om "vannplaneten Tellus", som ender i klimarelevante forhold, for dem som henger med i alle de 55 min foredraget varer. Men de som er i koronakarantene har jo ikke så mye annet å gjøre på enn å bli litt Tellus-klokere, vil jeg tro?

Jada, sleng inn enda en gris som du forsøker å smøre leppestift på, Hovland har etter Høyskolekovens § 6 - 7 aldri vært professor, han har som Ellestad av og til vært professor II, en sidegeskjeft som tildeles administrativt og ikke er underlagt ekstern utlysning eller konkurranse.

Men at du i det hele tatt har påtatt deg rollen som den store korreksjonsfaktoren i forhold til den åpenbare krisen* det norske samfunn nå står overfor, og til alt overmål benytter folk fra Klimarealistenes vitenskapelige råd som "bevis" på at du har rett, er jo erkjennelse og et utpreget eksempel på selvskadende virksomhet du selv ikke innser konsekvensene av.

* krisen: jeg har ingen oppfatning om den medisinske del av krisen, muligens overdrevet, men i motsetning til Telehiv, stjakobs og Contrari1, utgir jeg meg ikke som fagmann på dette. Men jeg jan bekrefte at dette er en enorm næringsmessig krise som kan bli massiv med mindre Erna & Co greier å balansere dette på en god måte. Og her er jeg fullstendig underdanig og lojal, og forsøker å bidra så godt jeg kan. 

5
Sitat Telehiv:

Quote
….der bl.a. eksempler på offentlig dramatisering av mange slags "kriser" går igjen i foredraget, dvs. tilnærmede massepsykoser av den art som koronaviruset synes å frambringe nå.

Innledningsvis: Segelstad er en sertifisert tufs som av Klimarealistene er solgt som en spesialist på karbonsyklusen. Problemet er at Segelstad ikke har gitt ut en enste vitenskapelig artikkel om karbonsyklusen, han er altså nesten i samme divisjon som de andre karbonsyklusspesialistene hos Klimarealistene, nemlig denne:

https://www.researchgate.net/publication/257343053_The_phase_relation_between_atmospheric_carbon_dioxide_and_global_temperature

Som riktignok er utgitt i en vitenskapelig journal, men sannsynligvis er en av de mest latterliggjorte klimavitenskapelige artikler som er utgitt de seneste år, ja den har endog blitt viet et eget kapittel her:

https://agwobserver.wordpress.com/anti-agw-papers-debunked/

Telehiv: Dette er ditt andre forsøk på å fortelle KD.com's lesere om at corona bare er en vits og at du og Contrar1 vet bedre, det første forsøket har vi her:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1472.msg11558#msg11558

Der bl.a. den treffsikre stjakobs kunne meddele:

Quote
Jeg er enig i at det ikke er noe å spøke med, men det er ikke noe annet enn en litt over vanlig smittsom vår-influensa som er på vei. Media hausser dette opp urimelig mye.

De siste data jeg har sett om Corona i forhold til den vanlige influensa vi har hvert år er ikke "litt over," men ca. 10 ganger så høy, men disse tallene er usikre - i begge retninger.

Så Telehiv:
Jeg vil ikke ha flere forsøk fra deg fra å bagatellisere dette. Jeg er personlig ikke rammet på noen som helst måte, jeg har ingen peiling på hvor dette vil ende. Men jeg har tilstrekkelig med samfunnsforståelse og forståelse av begrepet "ansvar" til at jeg ikke for andre gang forsøker å fucke dette opp eller stille tvil om at det myndigheten nå gjør er nødvendig og forsvarlig.

Det siste vi trenger nå er at cafe latte typer som deg sitter og bræker på nettet og snakker om "tilnærmede massepsykoser." Der er faktisk en del folk som arbeider med dette døgnet rundt (jeg er på ingen måte ikke blant de,) men det siste de trenger er inkompetente fjotte kommentarer av den type du nå to ganger har avlevert.


HOLD FOR I HELVETE KJEFT

6
Andre emner enn klima / Re: Michelin og Michel Roux
« on: 13.03.2020, 11:47:38 »
De fleste har hørt om Paul Bocuse, men Michel Roux har sannsynligvis hatt langt større innflytelse de siste 50 årene enn Bocuse. Sammen med broren Albert etablerte de på 60 - tallet den første restauranten i London som fikk stjerner, i 50 år har de utdannet kokker som Gordon Ramsey, Marco White og omtrent alt som finnes av toppkokker i London, noe som igjen har bidratt til å gjøre London til et kulinarisk senter. Paris har stått mer eller mindre stille, mens London også har hentet inspirasjon fra alle de andre ulike kjøkken som finnes i byen og gjort at London nå puster Paris i nakken. Michael Roux har nå gått over til de evige jaktmarker. Han var særlig kjent for sin fantastiske engelsk med fransk aksent, som ikke en gang Peter Sellers i The Pink Panther hadde greidd å gjøre bedre, enjoy:


https://www.youtube.com/watch?v=YOMFfd7F3VM

7
I forrige innlegg påviste jeg den enorme forskjellen på de ulike lands rapporterte dødsrater. Norge har nå fått sitt første dødsfall og det basert på ca. 800 smittede, dette tallmaterialet er selvsagt alt for lite til å etablere noe som helst i nærheten av statistisk signifikans. I USA er de forholdsvis høye dødsraten særlig knyttet til ett sykehjem med mange svake pasienter der en stor andel av disse ble smittet.

Problemet med USA er at de knapt har begynt å teste folk, det er hittil testet færre i USA enn det som daglig har vært testet i Sør Korea pr. dag. Og i USA har de ikke en gang fått ut testutstyret og myndighetene har således ikke oversikt over hvor mange som er reelt smittet og hvor innsatsen bør settes inn. Dette kommer på toppen av at ca. 25% av arbeidsstyrken er uten helseforsikring og rett til sykepenger ved sykdom, folk går på arbeid selv om de kan ha symptomene.

https://www.huffpost.com/entry/anthony-fauci-coronavirus-uncounted_n_5e6b045dc5b6747ef11a29c2

USA har nå ca. 2000 offisielle tilfeller, mens folk som har regnet på dette mener at der allerede for to uker siden kunne være så mange som 9000 smittede. Det siste jeg leste om Norge var det for fem dager siden testet 2000 personer, i USA var der pr. 9. mars kun testet 8.500 personer, mens Sør - Korea med en befolkning på ca. 50 mill., allerede har utført 210.000 tester.

https://www.worldometers.info/coronavirus/covid-19-testing/

8
Sitat Petter T:

Quote
Her har du vannmelonen Figueres, som ble erstattet av vannmelonen Solheim, som ble avsatt pga for mye flyskam:

Så du svarer med en ny enkeltperson, i stedet for å ta utfordringen der du fortsatt synes å hevde at der skal foreligge et eller annet FN vedtak om at markedsøkonomien skal avvikles og at det kapitalistiske system skal erstattes. Det er ikke tvil om at det er behov/ønskelig å endre på mye av det som skjer i verden, men om at dette skal gjøres innenfor en markedsøkonomisk/kapitalistisk ramme, eller om en skal tilbake til planøkonomien som er kjennetegnet på et kommunistisk styresett, har jeg ikke oppfattet at det er uenighet om. Så kan du fortsette med Figueres som kommer fra Costa Rica og følgende politiske tradisjon:

Quote
Historically, Costa Rica has generally enjoyed greater peace and more consistent political stability than many of its fellow Latin American nations. Since the late 19th century, however, Costa Rica has experienced two significant periods of violence. In 1917–19, General Federico Tinoco Granados ruled as a military dictator until he was overthrown and forced into exile. The unpopularity of Tinoco's regime led, after he was overthrown, to a considerable decline in the size, wealth, and political influence of the Costa Rican military. In 1948, José Figueres Ferrer led an armed uprising in the wake of a disputed presidential election between Rafael Ángel Calderón Guardia (who had been president between 1940 and 1944) and Otilio Ulate Blanco.[52] With more than 2,000 dead, the resulting 44-day Costa Rican Civil War was the bloodiest event in Costa Rica during the 20th century.
The victorious rebels formed a government junta that abolished the military altogether, and oversaw the drafting of a new constitution by a democratically elected assembly.[53] Having enacted these reforms, the junta transferred power to Ulate on 8 November 1949. After the coup d'état, Figueres became a national hero, winning the country's first democratic election under the new constitution in 1953. Since then, Costa Rica has held 14 presidential elections, the latest in 2018. With uninterrupted democracy dating back to at least 1948, the country is the region's most stable.[54][55]

Dette er hentet fra Wikipedia og personen José Figueres Ferrer er far til "vannmelonen Figueres," en mann som er sentral i å forstå at Costa Rica er et av de få land i Sør Amerika som har hatt et stabilt demokrati i over 70 år. Costa Ricas økonomiske og politiske utvikling beskrives slik:

Quote
The sovereign state is a unitary presidential constitutional republic. It is known for its long-standing and stable democracy, and for its highly educated workforce, most of whom speak English.[10] The country spends roughly 6.9% of its budget (2016) on education, compared to a global average of 4.4%.[10] Its economy, once heavily dependent on agriculture, has diversified to include sectors such as finance, corporate services for foreign companies, pharmaceuticals, and ecotourism. Many foreign manufacturing and services companies operate in Costa Rica's Free Trade Zones (FTZ) where they benefit from investment and tax incentives.[11]

Altså et politisk system som åpenbart er basert på markedsøkonomi og demokratiske grunnprinsipper.

Hva er det du egentlig savner her? Vil du ha total status quo der en ikke skal søke økonomisk utgjevning - som er et av de sikreste tegn på vellykkede samfunn og politisk stabilitet - der staten skal søke å etablere en god folkehelse og et godt utdanningssystem, og alt dette innenfor en markedsøkonomisk og demokratisk ramme? Eller foretrekker du heller typer som Augusto Pinochet som virkelig forstod hvordan vannmelonene skulle håndteres.

9
Hvordan kan du overføre konklusjonen og det politiske synet til seks finske forskere finansiert av; 

Quote
This research has been funded by the Kone Foundation and the Strategic Research Council at the Academy of Finland (312623 / 312663).

https://bios.fi/bios-governance_of_economic_transition.pdf

Til å gjelde alle personer som har en viss tillit til mainstram klimaforskning? Jeg har en rekke eksempler på at ekstrem klimadenialsime kommer fra høyreekstreme typer med klart med både antijødiske, antimuslimske og rene rasistiske holdninger.

Er det dermed OK at jeg kaller alle personer med et klimaskeptisk syn nazister og rasister?

Kanskje du heller skulle kvalitetskontrollere hva du legger ut, vis meg hvordan denne artikkelen jeg har limt inn over, og som er hentet fra WUWT, er et FN dokument som på noen som helst slags måte gir uttrykk for FN's offisielle standpunkt. Jeg finner faktisk ikke spor av  noen FN - autorisasjon i artikkelen, står vi bare overfor en ny WUWT bløff?

Tillegg: Nedenfor har du hele Global Sustainable Development Report 2019, bl.a. med forord av Gro Harlem Brundtland:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf

Vis hvor i denne rapporten det tas til orde for å avvikle markedsøkonomien, eller er det bare tomt prat du kommer med?

10
Jeg fikk en morbid idè. Som du vet skal alle restauranter stenges med virkning fra kl. 18.00 i dag. Jeg har snakket med Ole B og de har åpent til 18.00 og servere ved bordet (ikke buffèt.)  Alle har hørt om den siste nattverd, som egentlig betyr det siste kveldsmåltid.

Hva med den siste potetball?

11
Nå tror jeg vi bør kunne bli enige om at der ikke er en side i klimadebatten som er aktivistisk, men to. Og dokumentasjonen på hvordan Heartland et al. har kjørt sine kampanjer og hvem som har støttet de er godt dokumentert, der var for øvrig Heartland som introduserte Naomi som anti - Greta.

Mitt poeng er at jeg driter i hva Naomi, Radke og Greta mener om klima, det er totalt uten vitenskapelig interesse, og derfor forstår jeg ikke hvorfor de blir viet så mye omtale og oppmerksomhet på et klimaforum.

Har du forresten sjekket telefonen og e-posten din?

12
Sitat Contrari 1.

Quote
Ja, det er skremmende å se hvor lett alarmistene hopper på den minste mistanke om "uønskede holdninger". Alt som er lysegrått, kan brukes til sverting. Det viser bare hvor svakt de står, på samme måte som med deres kampanje for klima-rettsaker.

Hvis dette var rettet mot meg så er det i så fall et rent påfunn. Det eneste som forundrer meg er at denne Radke i det hele tatt har lykkes med å gjøre seg så interessant. Fyren er jo åpenbart en tulling enten han sammenligner klimaskepsis med Holaucotsfornektelse eller om han nå har drevet over i den andre sekten som hevder at alt er bedrageri og bløff.

13
Sitat Telehiv:

Quote
Tidligere politiske ståsted burde selvsagt ikke bety noe for kvaliteten i folks nåværende klimasyn. Klima er jo ideelt sett et upersonlig saksområde, og spørsmålet burde derfor være hvilke synspunkter rundt klima som sådan man forfekter - enten man anses som konservativ eller venstreradikal. 
Jeg blir minst like betenkt over ortodokse mainstreamere som Rasmus Benestad, som stiller seg i spissen for en klimafanatisk gruppe som vil avskaffe demokratiske spilleregler og herske gjennom et eget fagråd for å fremme sitt eget klimasyn.

Ja, men da er vi enige da. Nå kjenner jeg ditt og du kjenner mitt generelle politiske ståsted og der er det ikke noe nevneverdig som skiller, og du har aldri benevnt meg som "sosialist" eller smurt mitt politiske ståsted sammen med mitt klimaståsted. Men hvor mange ganger har jeg blitt møtt med nettopp det, og ofte kun det, argumentet her på bloggen?

Det er det som er poenget, det er klimaskeptikere som konsekvent roter inn en sosialistisk verdensordning, globalisme og fandens oldemor når jeg hevder at mainstram klimavitenskap (som bl.a. omfatter Curry og Lindzen) "er inne på noe" og at det eneste som vitenskapelig sett er interessant å drøfte er klimasensitiviteten og konsekvensen av x, y eller z C oppvarming.

14
Sitat Tufsen:

Quote
Haha. Tussen vil lage sitt eget corona-isolat :-)

Ja, og det har jeg allerede opprettet, og av hensyn til bl.a. deg bør denne strengen avvikles.

15
Andre emner enn klima / Corona og hvor alvorlig er dette?
« on: 12.03.2020, 13:38:37 »
Jeg tror vi alle kan være enige om at det som nå skjer knyttet til dette viruset er den mest samfunnsforstyrrende hendelsen vi har hatt etter 1945. Hvorvidt dette er oppblåst eller ikke kan vi umulig si noe sikkert om i dag, den dommen kan først felles om et års tid.

Men status i dag er at de fleste barnehager og skoler er i ferd med å stenge, det betyr igjen at hundretusenvis av arbeidstakere må være hjemme med sine barn, det gjelder også sykepleiere, leger og andre samfunnskritiske funksjoner. Hva dette gjør med økonomien kan en bare spekulere i. Vil det føre til en global økonomisk krise, eller er kinesernes tilsynelatende suksess et tegn på at dette er over om et par måneder? Her er noen interessante tall:

https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Dødeligheten i Italia er tilsynelatende på over 6%, i Kina er den på 3,9% og i USA på 2,8% og i Tyskland 0,0015%.

Dette er nærmest uforståelige tall og forteller at her enten er store mørketall, eller at enkelte etniske grupper er mer utsatt enn andre, eller er her en tredje mulighet? Det kan selvsagt også avspeile at det medisinske apparatet i de ulike stater er helt ulikt rigget for å håndtere dette, men jeg trodde at det var noenlunde i Italia?

Og det som er mest bekymringsfullt er at Norge, sammen med Italia, Sør - Korea, Island og Iran, har den relativt høyeste smitteprosenten i verden.

Pages: [1] 2 3 ... 207