Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: [1] 2 3 ... 176
1
Sitat Translator:

Quote
Sagt på en annen måte: her skal det ikke skrives noen innlegg i en form som ikke overdommer Emeritus har godkjent.   

Som kjent er jeg ikke i Geir Aaslid posisjon på Kd.com og ønsker heller ingen slik. Jeg tillater meg av å benytte meg av debattens metoder der det å tilbakevise åpenbare feil er en av de innledende og grunnleggende vilkår for å ha en "debatt." Uten et noenlunde felles faktum blir der ingen debatt.

Men tar jeg ikke helt feil var det Translator som for noen uker siden mente at jeg ikke passet her inne fordi på KD.com siden jeg hadde så gjennomgående ulike standpunkter i forhold til "oss andre" (eller noe i den retning.) Translator har også ikke vist mye kritisk sans i forhold til sensurpolitikken på KR heller.

Har du hørt historien om steinen og glasshuset?

Sitat Translator;

Quote
  Men det ser også ut til at han er selektiv på person, for når andre enn jeg her på forumet skriver om f.eks. hvordan det gikk i rettssaken mellom Tim Ball og Michael Mann, der den vanligste tolkningen er at Mann tapte så det suste, så er det plutselig taust fra Emeritus. Når jeg tilfeldigvis nevner det derimot... 

Hvis andre enn Translator også mener at Mann har tapt mot Ball så "det suste," har det gått meg hus forbi. Men du er inne på noe. Både du, jeg og andre her på forumet bør i alminnelighet drite i hva "den vanligste tolkningen" er. Jeg vil ha den rettskraftige dommen, så vil jeg lese den, deretter vil jeg ta stilling til hvem som vant og hvem som tapte. Å skjule seg bak hva andre tror er utfallet, er ikke min foretrukne metode. Og så langt jeg har fått med meg så har domstolen enda ikke (1) tatt stilling til det materielle innholdet i saken (Om Ball hadde rett i sine karakteristikker av Mann) og (2) at dommen er rettskraftig (at den er endelig avgjort i det Canadiske rettssystemet.)

Så nå Translator ber jeg deg enda en gang om å linke inn til den rettskraftige avgjørelsen i saken mellom Ball og Mann slik at vi alle kan danne oss et nøktern og riktig bilde av sakens utfall, dette er langt mer effektivt enn å gjenta hva andre tror.

Sitat Translator:

Quote
  Emeritus nevnte Rockefeller, vel i Dagsnytt 18 akkurat nå er det iallfall en norsk "Rockefeller" som har sett seg lei av at miljøbevegelsen i Norge har "sporet av" fordi den er blitt så imot vindkraft på land. Det taper jo han penger på som har investert så mye i fornybar energi, også fikk han visst sagt at han er styremedlem i Cicero, ikke sant Jens Ulltveit Moe? 

Jeg gikk glipp av D18 i dag og det er enda ikke tilgjengelig på nettet (kommer snart.) Men jeg kjenner jo D18 og de pleier stort sett å være ryddige hvis noen har økonomiske eller andre særinteresser som berører det tema som er oppe, så nå stiller jeg bare et enkelt spørsmål: Ble det innledningsvis nevnt at JUM har økonomiske interesser i vindkraftprosjekter? At han er en investor i fornybar energi er jo kjent, han var/er (?) tung i bl.a. REC, men hva med vind isolert, ble det sagt noe om det?

TILLEGG 21.15: Da så jeg D18 og der ble han presentert som "klimainvestor," ikke noe om vind særskilt, på slutten av sendingen kom han med en interessant betraktning, nemlig at det hadde kostet mye mer enn han trodde og at skiftet skulle komme mye raskere, men at vi nå er på vei (eller noe slikt.) Men jeg har ikke funnet noe på nettet om at JUM har investert i vind, han er største aksjonær i REC som har tapt penger i bøtter og spann, og han har noe bioetanol greier i Brasil.

2
Bebben, det hjelper ikke med innestemme når du skriver dette:

Quote
  Og jo, det er faktisk en nyhet det som nå har kommet fram gjennom noen av de nå voksne barna. At dette er referert til i Expressen i september i år, er ikke dokumentasjon på at det har "vært kjent" i 14 år at det var foreldrene som presset ungene til atferden.   

"Nyheten" ble en nyhet når noen av barna (nå voksne) for egen maskin gikk ut i Filter;

https://magasinetfilter.se/granskning/ohorda-rop/

Dette skjedde den 23. september 2019

Samme dag har Expressen følgende oppslag:

https://www.expressen.se/nyheter/apatiska-barnen-berattar-vi-tvingades-spela-sjuka/

Og samme avis har fulgt saken tett siden, bl.a. med minst en leder (som jeg feilaktig trodde jeg limte inn i går)

Samtidig hadde en rekke andre aviser oppslag, i det lille jeg har sett har Expressen vært den mest pågående og bl.a. plassert hovedansvaret for feilinformasjonen på STV og "Uppdrag granskning" som har hatt et program om temaet.

Altså "nyheten" ble rapportert av MSM samme dag som nyheten forelå, og det nye var at 2 - to - av barna hadde uttalt seg til Filter.

Hvordan stemmer dette med:

Quote
   Swebb-tv har i det siste avdekket en sak om hvordan svenske innvandrerbarn mishandles slik at de kan erklæres apatiske av svenske leger. På den måten får familiene deres automatisk opphold i Sverige. Stygg sak som dekkes over i svenske MSM........   Er det noen som ønsker å vurdere sannhetsgehalten eller om en vil - presisjonsnivået -  i dette utsagnet i en skala fra 1 til 10?

Og jeg har enda ikke sett noen troverdige og entydige kilder på at det var foreldrene som presset ungene til atferden, det jeg har lest er at dette vistnok skal være et særsvensk fenomen og at manipulasjon derfor fremstår som sannsynlig, men at svensk helsepersonell også har vært med på dette, med eller uten foreldrenes viten. En annen forklaringen som jeg tror kan ha noe for seg (ja, dette er et skudd fra hoften) er at svensk helsepersonell har gitt diagnoser som bl.a. norsk helsepersonell ikke ville ha gått god for.

Det jeg som vanlig etterlyser er nyanser og særlig at når en sprer konspirasjonstrollet ".........og som vanlig rapporteres dette ikke i MSM" så har en faktisk dekning for det. Men hadde jeg hatt en krone for hver gang noen her på forumet har skrevet "....og som vanlig dekkes ikke dette av MSM...." og det tar meg tretti sekunder å finne en masse MSM dekning om temaet, så hadde jeg vært rik.

Og prøv dere nå ikke med en stråmann, jeg har en rekke innlegg her på forumet der jeg nettopp har påvist MSM's totale unnfallenhet i innvandrerspørsmålet gjennom minst 30 år, bl.a. knyttet til kriminalstatistikk. Der er vi enige, men disse påfunnene og oppdiktede historiene undergraver jo for i helvete hele argumentet.

3
Sitat Bebben:

Quote
  emeritus har åpenbart ikke forstått noe som helst av denne historien, minst av alt hva det innebærer for svensk presse og samfunnsdebatt. Da blir det nokså komisk når han blåser seg opp til besserwisser. For translator har faktisk dot KD mer dekning for sin fremstilling enn emeritus med alle sine linker, som bare bekrefter historien slik SWEBBTV, Jackson og de ikke så apatiske barnene har fortalt den.     

Dette er patent bullshitt og et skrekkeksempel på identitetspolitikk der en "klimaskeptiker" forsvarer en annen "klimaskeptiker" uansett faen hvor elendig det er.

Jeg har overhodet ikke hatt til hensikt å gi noen sammenhengende fremstilling av denne saken ved å lime inn et tilfeldig utvalg linker, der er som nevnt 84.000 treff på dette søket.

Det jeg har påpekt er;

1. Dette er en minst 14 år gammel sak som har rast i svensk samfunnsdebatt og som Translator fremstiller som en nyhet - noe det overhodet ikke er.
2. Jeg har svart på Translators spekulasjoner om dette også er et norsk problem. Dere får umake dere med å Google dette selv, men norske myndigheter har vært oppmerksom på problematikken i mange år.

Det var grunnlaget for mitt angivelige angstbiterske innlegg, men nå er altså det å tilbakevise det rene historieløse vrøvl blitt "angstbiteri."

Og jeg innlater meg ikke på noen debatt om SWBBTV eller Translator hadde "litt rett" eller bare 85 % feil. Det som er omtalt i Filter er eksempelvis også omtalt i en lederartikkel i Expressen som jeg har linket inn, og det med link til Filterartikkelen. og følgelig hadde Bebben kunne ha unnlatt å fremstå som besservisser når han finner grunn til å opplyse;

Quote
Det som nå skjer, kommer som følge av at noen av de "apatiske" barna har blitt voksne og forteller selv om hvordan de ble presset til å sulte seg og spille apatiske. Akkurat dette kom ikke først fram i SWEBBTV, men i tidsskriftet Filter:   

Så hvordan Bebben kan konkludere med at emeritus har åpenbart ikke forstått noe som helst av denne historien når han ikke en gang har umaket seg med å lese hva jeg har linket inn, kan kun forklares med at Bebben har mye av de samme problemene som Translator.

Det er fortjenestefullt at slike tema kommer for dagen, men gi da en innledning som er noenlunde korrekt både historisk og faktuelt, som innledning til debatt er Translators innlegg totalt ubrukbart. Translator burde generelt Google litt mer før han mener eller skriver noe som helst. Hans innlegg her på KD.com er stort sett en serie meningsløse konspirasjonsteorier (Rockefeller,) eller oppsiktsvekkende misforståelser av relativt lavthengende vitenskapelige spørsmål (om teorier kan falsifiseres.)

4
Sitat Translator:

Quote
  Swebb-tv har i det siste avdekket en sak om hvordan svenske innvandrerbarn mishandles slik at de kan erklæres apatiske av svenske leger. På den måten får familiene deres automatisk opphold i Sverige. Stygg sak som dekkes over i svenske MSM og som angriper de få legene som risikerer sin egen karriere når de prøver å si fra. Og er vi sikre på at det ikke foregår noe tilsvarende i Norge?   

Konspirasjons og skittpratgeneratoren Translator rir igjen. Har han lagt i et slags nyhetsinntaksmessig koma de siste ti - femten årene som stadig dukker opp med historier som:

1. Fremstiller noe som har vært kjent i hvert fall 14 år som en nyhet.

2. Lar SWEBB TV få æren av at det er de som bringer det frem for offentligheten, mens MSM tier.

Dagbladet i 2005:

https://www.dagbladet.no/nyheter/asylbarna-forgiftet/66156642

Aftenposten 2005:

https://www.aftenposten.no/verden/i/g6oqa/apatiske-asylbarn-opproerer-sverige

Sveriges største avis:

https://www.expressen.se/nyheter/apatiska-barnen-berattar-vi-tvingades-spela-sjuka/

https://www.expressen.se/nyheter/apatiska-barnen-berattar-vi-tvingades-spela-sjuka/

Aftonbladet:

https://www.expressen.se/nyheter/apatiska-barnen-berattar-vi-tvingades-spela-sjuka/

Dagens Samhelle

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/var-oformaga-att-samtala-rojs-i-debatten-om-de-apatiska-barnen-29440

Sveriges radio:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7313866

Svenska Dagbldet:

https://www.svd.se/apatiska-barn-talar-ut

Gøteborgs Posten:

https://www.gp.se/nyheter/sverige/apatiska-barnen-diskuteras-igen-1.18879715

Etikkommisjonen i Sverige:

http://etikkommissionenisverige.se/apatiska-barn/

Pluss 84.000 hits på Google på søkeordene "apatiska barn Sverige"

Fenomenet er så kjent at Wiikipedia har en egen side om det: https://sv.wikipedia.org/wiki/Asyls%C3%B6kande_med_apatiska_barn

Her fremkommer det at problemet ble en del av svensk samfunnsdebatt i 2005, omtrent samtidig som Dagbladet og Stavanger Aftenblad kommenterte det i Norge. Når det gjelder bekymringen for Norge så kan jeg berolige Translator om at dette synes å være et særsvensk fenomen som norske myndigheter har vært våkne på i flere år, i Norge er det registrert 6 - seks - tilfeller der alle barna først hadde oppholdt seg i Sverige.

Der er mer enn nok tilfeller der svensk presse har unnlatt å ta opp "kjennsliga," saker særlig knyttet til innvandring, før en skal begynne å finne på nye.

5
Andre emner enn klima / Re: Tyrkia/Syria - nå er det i gang
« on: 12.10.2019, 11:45:20 »
https://www.aftenposten.no/verden/i/wP54oL/erdogan-sa-de-bare-skulle-drepe-terrorister-sara-8-lekte-i-hagen-da-granaten-traff

Selvfølgelig blir de sivile rammet og gjerne hardest. Men nå har tyrkerne endog skutt i nærheten av amerikanske styrker. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at Erdogan kort og godt skal ta rotta på Peshmergaen, en styrke som har tapt 10.000 mann i kampen mot IS.

Kan USA og for den del Europa sitte å se på dette? Drømmescenariet ville jo være at Peshmergaen viser seg så sterke at Tyrkia får trøbbel og påkaller NATO og artikkel 5.

6
Generelt / Re: Orange Blossom Spesial
« on: 11.10.2019, 21:41:32 »
OK Telehiv, var min introduksjon av Orange Blossom noenlunde on par?

7
Andre emner enn klima / Re: Tyrkia/Syria, Europa og Brexit
« on: 11.10.2019, 20:19:20 »
Jeg følger litt med på nyheten. Det har nå oppstått et enormt lojalitetsproblem bant de gjenværende amerikanske styrker i Syria.

Kurderens militære organisasjon - Peshmerga - er kjent for å være den mest veldisiplinerte og dyktigste militære styrke som ikke er knyttet til noen FN - anerkjent nasjon, og det i den grad en ikke erkjenner at de ca. 23 til 27 millioner kurderne snart bør få sin egen nasjon.

Og hva er problemet? Siden Peshmergaen både er velorganisert og pålitelige har amerikanerne inngått avtaler om at de skal beskytte de amerikanske basene i Syria og nå spør kommandantene i  Peshmergaen på hvilken side amerikaneren kjemper, skal vi vokte over at våre fiender ikke angriper styrker som vi i lang tid har kjempet sammen med, men som nå ikke lenger støtter oss, men tvert i mot velsigner at vårt folk blir angrepet?

8
Generelt / Orange Blossom Spesial
« on: 11.10.2019, 19:33:34 »
Dette innlegget burde ha vært skrevet av en helt annen bloggdeltager enn meg. Det de fleste her på bloggen er ikke er oppmerksom på at vi faktisk har en fagmann på amerikansk folkemusikk her på bloggen. Og ikke bare en fagmann, han kan slå i bordet med et hovedfag fra det universitet som den gang kunne mest innen denne fagdisiplinen. Men nå har altså denne bloggdeltageren sendt meg en rekke e-poster som bare tvinger meg til en liten revy over temaet "Orange Blossom Spesial." Og 90% av det jeg skriver er bare en viderefortelling av det jeg har lært av denne fagmannen.

The "Orange Blossom Spesial" er opprinnelig navnet på en jernbanestrekning mellom New York og Miami som den gang som nå er ca. 2.300 kmDet var en ren luksus sak som kun gikk om vinteren og kunne allerede før krigen reklamere med å være den første "all electric" langdistanselinje. Det var det selvsagt ikke da de benyttet dieselelektrisk fremdrift, det de mente var at her var ikke damp og kull involvert, dette var i de dager amerikanerne forstod at elektrisk var fremtiden (og her fikk jeg jaggu inn noe klimarelevant også.)

Så til saken. The Orange Blossom Spesial dannet grunnlag for en sang/melodi med samme navn. Det var denne togstrekningen langt fra alene om. Leadbelly's "Midnight Spesial" er minst like kjent, og der er flere hundre sanger hentet fra jernbane eller spesielle jernbanestrekninger:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_train_songs

Men så var det denne Blossom Spesial, Johnny Cash har en de fleste kjenner;

https://www.youtube.com/watch?v=n4-uoUpN1c4

Men denne er nesten en bløff da det ikke skal være så mye sang i The Orange Blossom Spesial. The Blossom Spesial er først og fremst en instrumental låt, og som etter hvert har blitt en metric på hvor kjapp en er med fela, vi har en søt en her:

https://www.youtube.com/watch?v=eCAFfX_va_I

(sjekk hoftebevegelsene til hun søsteren til høyre)

Vel, der er tusenvis av de på You Tube, men så kom altså denne frekke hovedfagskandidaten med denne e-posten:

Quote
Den ekvilibristiske Dutton-familien har ei dame med ei rumpe jeg tror er helt etter Emeritus smak:

https://www.youtube.com/watch?v=cNukkrzJS9o

Er det noe galt i det også nå da?

Det er garantert stor uenighet om hvem av alle disse versjonen som er best, men alle Orange Blossom fagfolk er enig om at James Last sin versjon er verst (min mor kaller han konsekvent The Last James uten at hun ser den ufrivillige komikken i det)

https://www.youtube.com/watch?v=bTnKDRqWyHY9
Andre emner enn klima / Re: Tyrkia/Syria, Europa og Brexit
« on: 11.10.2019, 10:59:49 »
Sitat Telehiv:

Quote
Ja, Gud hjelpe oss om NSB - i disse globalisttider - skulle fortsette å hete noe med stat i....hehe   

La det være klart: Jeg har ingenting i mot at staten både eier og driver saker og ting. At staten/det offentlige skal ha eierskap og kontroll til kraftressursene er jeg 100% tilhenger av. Jeg håper Stortinget snarest mulig innfører samme prinsippene knyttet til vindresurssene som på sikt kan bli like verdifulle.

Likeledes at staten har negativ kontroll på DnB selv om bankdrift er noe stater stort sett har holdt seg borte fra, men et så lite land som Norge bør ha en nasjonal eiet forretningsbank, og i mangel på Wallendaler må staten ta rollen. Alternativene Røkke, Fredriksen eller Hagen hadde vært å miste nattesøvnen av.

Men dette betyr ikke at staten/det offentlige drive sykehjem, barnehager, bosstømming, togtrafikk, veibygging og en rekke andre oppgaver som først og fremst fagbevegelsen synes å ha etablert som et must for at det skal gå bra. Dette er drift og der viser all erfaring at hvis det ikke drives og styres etter forretningsmessige prinsipper så ender det opp med ineffektivitet og surr.

Den beste garanti for at statlige/offentlige eide virksomheter skal gå til helvete er at avgjørelsene tas ved å benytte den vanlige incestuøse  Senterpartimetoden der en setter sammen et styre bestående av politikere og et par fagforeningstopper der alt de har til felles er at de ikke har greie på noe som helst og lar alle ulike sidemotiver være styrende for beslutningene.

Forby Senterpartiet!!! 

10
Andre emner enn klima / Re: Tyrkia/Syria, Europa og Brexit
« on: 11.10.2019, 10:28:55 »
Syria var rimelig stabilt under Assad - regimets hårde hånd, på samme måte som Libya og Irak var det under Gaddafi og Saddam.

Der var ikke en eneste sunni terrorist verken i Irak, Syria eller Libya før USA åpnet helvetes porter i Irak og deretter stakk med halen mellom beina. Når BushII i sin tid vurderte å invadere Irak, sa den langt klokere Collin Powell direkte til BushII (Powell var mot invasjonen)"If You break it, You will own it."

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/the-pottery-barn-rule-syria-edition/408193/

Men USA har løpt fra eierskapet av Irak og forlot noe som tilsynelatende så lovende ut, et resultat som ikke var bærekraftig og som i all hovedsak hadde blitt etablert ved å dele ut uendelig mange sekker med $ til ulike klan og stammehøvdinger. Og uten Irak, intet IS, og heller ingen borgerkrig i Syria.

Europa har nå innsett at det må bli slutt på å fylle opp med fremmedkulturelle og at prioritet nr. 1 er å rydde i eget hus. Ikke alle innrømmer det, men der er ikke mye reell vilje til å fortsette den politikk som har vært rådende de siste 50 årene. Og alle de ulike konfliktene innad i det gamle Øst - Europa, og for den del i Vest - som den i Spania - kan kun løses av EU og da av et EU som opprettholder de liberaldemokratiske verdier EU er bygget på. Derfor er det så jævlig synd at en av de mest verdifulle nasjonene i denne tradisjonen avholdt dette idiotiske valget for et par år siden. Brexit kommer nok til å skje til slutt. Det er helt riktig at hele establishmentet hittil har motarbeidet det. Men skulle det ikke skje og GB forblir i EU, vil engelskmennene forbli en pest og en plage videre, og det vil bare svekke resten av EU's bestrebelser på å rydde opp. For opprydding er det virkelig behov for.

11
Dette skjedde i går ettermiddag:

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/y3yV6E/To-personer-til-legevakt-etter-fergebrann-i-Kvinnherad

Alt i alt er jeg imponert over hvor få ulykker med personskader det har vært i tilknytning til batteridrift enten det gjelder biler eller ferger, denne massive omleggingen har jo skjedd bare på noen år, har der vært en eneste dødsulykke?

Til tross for at den alternative teknologien er 150 år gammel, finner en jo til stadighet minst like alvorlige tilfeller i nærområdet, og det bare ved å gå en måned eller to tilbake:

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/lAX32G/oljetanker-sto-i-brann-ved-stureterminalen

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/EWmdga/politiet-maatte-skyte-gassflaske-under-brann-i-industribygg-paa-sotra

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/9vxyd5/eksplosjon-og-brann-paa-industriomraade-i-aasane

https://www.bt.no/nyheter/i/dOr7MO/bygg-med-gassflasker-sto-i-brann-i-sandviken

Denne olje/gass teknologien må da være noe helvetes dritt, til tross for 150 års erfaringer smeller det jo hele tiden?

12
Andre emner enn klima / Re: Tyrkia/Syria, Europa og Brexit
« on: 11.10.2019, 09:12:29 »
At EU har gått for langt og for hurtig har EU etter hvert innsett selv.

Men at alle disse direktivene fratar oss så mye selvstyre er en sannhet med store modifikasjoner, og der noen i den norske debatten har dratt dette så langt at det for lengst har forbigått det latterlige. Vi hadde bl.a. en diskusjon for et års tid siden - startet i Resett - som i fullt forbannet alvor hevdet at vi nordmenn snart ville gå rundt som stinkende svettebomber fordi EU skulle forby elektrisk oppvarmede varmtvannstanker. Det var ikke en gang fake news, men et rent påfunn uten snev av basis. Det gikk så langt at Energiminister Terje Søviknes måtte skrive et eget innlegg i Resett og gjorde oppmerksom på dette. Men i stedet for at Lurås tok konsekvensen og opplyste det i klartekst, lot han galskapen utvikle seg og nå går en rekke norske rednecks rundt og tror at deres siste dusj er rett rundt hjørnet, og forbanner EU i samme slengen. 

Trenger vi et eget Vegdirektorat i Norge som skal utforme norske trafikkregler, norske krav til kjøretøyer og norske krav til trafikkopplæring og hva som kvalifiserer til førerkort? Hadde det ikke holdt med 10 norske byråkrater i Brussel som kunne sørge for at norske særforhold hadde blitt ivaretatt, slik det også skjer i dag, mens Vegdirektoratet fortsatt er besatt av hundrevis av såpekokere som har samme oppgaven.

Du skriver at vi har avgitt makt knyttet til samferdsel, er det Postdirektivet du tenker på, eller det nye Jernbanedirektivet som nå ligger på beddingen og som Ap nå er i mot, mens de ikke sitter i regjering?

Jeg hørte i går en debatt på D18 der fagforeningene i NSB gikk hardt ut mot det nye direktivet uten at jeg forstod et eneste av argumentene. Det ble bl.a. hevdet at tog var så spesielt i Norge at her måtte alt styres av Stortinget og at overnasjonalitet på jernbanesektoren nærmest ble sammenlignet med en nasjonal katastrofe. Ja NSB har i minst 50 år vært en nasjonal katastrofe i den forstand at vi ikke har fått det vi skal ha for pengene. Vi kan ikke en gang å bygge jernbanestrekninger uten at det koster mange ganger mer enn i sammenlignbare land, og dette gjelder Østlandet som har omtrent samme topografi som resten av Europa. Asta - ulykken avslørte at NSB hadde et signal/sikkerhetssystem som de fleste afrikanske land hadde blitt flau over. Reisetiden mellom Bergen og Oslo var kortere på 70 - tallet enn i dag. Og NSB er så upålitelige og sløve at ethvert forsøk på å overføre gods fra vei til bane strander gang på gang. De greier ikke en gang å bygge et par krysningsspor ekstra mellom Bergen og Oslo, noe som kunne ha øket godskapasiteten betraktelig, og fiskeeksporten fra Nordvestlandet - som er enorm - går fortsatt med bil fordi NSB ikke greier å organisere noen faens ting via Raumabanen.

La for all del svenskene og tyskeren ta over hele dritten, gi såpekokerne i NSB konkurranse så kanskje vi etter hvert får noe igjen for pengene. La beslutningene i samferdselssektoren bli tatt basert på faglige kriterier, i stedet for at en eller annen Senterpartiordfører skal ha veien lagt litt lengre bort fra fjøset sitt. Eller for ikke å snakke om siste skrik nå, Nord-Norge banen, det er kun i Norge et slikt komplett idiotisk forslag kunne ha dukket opp.

Så sikkerhetspolitikk, som var mitt tyngste argument. Der har jo EU ikke fungert fordi vi har NATO. Og USA vil jo ikke at EU's forsvarssamarbeid skal styrkes på bekostning av NATO. Så her sitter vi europeere som har en større økonomi og befolkning enn USA, og lar oss herje med av en orange orangutang i det hvite hus som nå nettopp har stukket kniven i ryggen på kurderne. Det er mao all grunn til å stille spørsmål ved den såkalte sikkerhets"garanti" USA/NATO har gitt bl.a. Norge. USA driter i garantier og avtaler, de gjør kun det som til enhver tid tjener USA's interesser, og hvis USA skulle ha andre prioriteter når Norge en dag skulle trenge de, er jeg redd for at vi kan bli skuffet.

OK, det var en bra pro EU - utblåsning. Men dette begynte med Tyrkia. Jeg ønsker ikke å fremstå som for navlebeskuende, men for meg og flere her på forumet har invasjonen allerede fått praktiske konsekvenser, det meldes nå i morgentimene om det første terrorangrep inne i Tyrkia der bl.a. fem barn skal være drept. Dette er sannsynligvis bare en begynnelse der kurderne etter hvert vil sikte seg inn på turistområdene lengre vest, og da avlyser jeg min planlagte tur til Alanya, og de tanker er jeg neppe alene om, så vi får håpe at dette er begynnelsen på slutten for Erdogan.


*NSB - ja jeg vet at det heter VY, Jernbaneverket etc.

13
Andre emner enn klima / Re: Klimadebatts person-quiz
« on: 10.10.2019, 23:33:35 »
FC, no comprende? Pero es el comandante después de todo
BM:BM nr. 2 fra venstre for ca. 75 år siden.

14
Andre emner enn klima / Tyrkia/Syria, Europa og Brexit
« on: 10.10.2019, 15:08:27 »
Det som nå skjer i Tyrkia/Syria er et glimrende eksempel på hvorfor Brexit og en fragmentering av Europa vil være svært skadelig for nettopp Europa.

Først har vi denne herren:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/10/10/195617560/erdogan-truer-med-a-apne-porten-til-europa

Som truer med å sende 3,5 mill nye muslimer til Europa. Så har vi denne herren:

https://www.axios.com/trump-isis-escapees-syria-turkey-kurds-a74c803c-6b5b-4006-af45-6ff750b29a68.html

som kan fortelle oss at de flere tusen IS krigere som kurderne har i fangeleirer vil stikke til Europa, ikke til USA, så da er det ikke så farlig.

Dette burde Europa hatt kontroll på selv, det gjelder både egne grenser og ikke minst hva slags faenskap USA steller til i våre nærområder for så å velte belastningen over på Europa i form av flyktningestrømmer og infiltrasjon av terrorister. Det "klassiske" Europa har større befolkning og større BNP enn USA, like fullt lar vi oss herje med av Putin, Erdogan og Trump, hadde Europa stått samlet og der en ikke tillot at bl.a. Trump og Putin aktivt går inn for Brexit nettopp for å hemme utviklingen av et selvstendig og sterkt Europa, kunne vi i de minste ha gitt de en smekk i våre umiddelbare nærområder.

Fuck Brexit og de krefter som arbeider for at Europa ikke kan bli herrer i eget hus.

15
Andre emner enn klima / Re: Klimadebatts person-quiz
« on: 10.10.2019, 03:51:53 »
VP
JS
FC
BM
AH
BC
BO
FDR
MG


Tre av personene er amerikanske presidenter og alle tre rangerer høyt (blant de 20 beste) litt avhengig av hvilken rangering en ser på. Men alle rangeringer enig om at en av de tre avbildede er blant de tre beste gjennom historien.

Pages: [1] 2 3 ... 176