Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: [1] 2 3 ... 170
1
Media og politikk / Re: Ridd saken
« on: 18.08.2019, 22:27:08 »
Sitat Administrator;

Quote
Takket være bidrag fra folk over hele verden, kunne Ridd stable på beina 260 000 australske dollar (1,6 mill. NOK) for å betale for sine utgifter med saken. En anke vil sannsynligvis bli dyrere. Ridd kommer til å vinne, og universitetet har, hvis man regner med alle timer og andre utgifter også, erstatning og kostnader tapt mange millioner kroner på at de absolutt skulle nekte en korallrevekspert å uttale seg om korallrev.

Jeg har kommentert denne saken tidligere, da som nå velger jeg å vente på en rettskraftig dom. Jeg er usikker på utfallet av en tilsvarende sak i Norge, men hadde en professor på ett fakultet beskylt miljøet på et annet fakultet for grovt forskningsfjusk - uten å kunne dokumentere dette - hadde han hatt trøbbel. Der er selvsagt også grenser for den akademiske frihet, men som nevnt jeg venter uten å ta stilling da jeg ikke kjenner standarden i Australia og de bevismessige detaljene i saken.

Men jeg vil flagge et forhold jeg ikke har sett omtalt på klimabloggossfæren, og som kan være en forklaring til Ridd's litt for knusende seier. Jeg benytter dette uttrykket etter å ha lest dommen, min erfaring tilsier at dommere ikke uttrykker seg slik dommer Vasta gjorde i Ridd dommen, og her kan også ligge den ukjente faktor X som endrer bildet. Saken - som skal ankes - skal nå avgjøres av et panel bestående av tre føderale dommere.

Så til dommer Sal Vasta som dømte i Ridd saken. Selv om jeg ikke er tilhenger av arvesynden så var også hans far - Angelo Vasta - dommer, og er den eneste delstatshøyesterettsdommer i Australsk historie som har blitt avsatt mens han var i tjeneste, jeg nevner at i Norge har dette aldri skjedd (her må en ikke blande inn Bertelsen saken i Bergen, han var "bare" tingrettsdommer.)

Salvatore Vasta tiltrådte i 2015, og på disse få årene har han greidd å pådra seg et tvilsomt renomme, slik jeg leser kildene er han en løs kanon. Ingen av linkene under har noe med Ridd saken å gjøre, dette er eldre saker.

https://www.afr.com/companies/professional-services/could-salvatore-vasta-be-australias-worst-judge-20190225-h1bp1k

https://www.smh.com.au/national/serious-concerns-judge-faces-scrutiny-over-alleged-unfairness-20190619-p51z4v.html

Jeg har aldri sett eller hørt at en ankedomstol i Norge har karakterisert den påankede dom som "gross miscarriage of justice." I den siste linken er der to andre eksempler på slik løs kanon opptreden, der dommeren overtar showet og bryter alle prinsipper om partsprosess og kontradiksjon.

Så en nyere sak:

https://www.nationalcriminallawyers.com.au/federal-court-judge-scrutinised/

Her fant ankedomstolen følgende feil ved prosessen;

Quote
They held Judge Vasta’s “aggressive and, at times, unfair questioning appeared on occasion to confuse Mr Jorgensen and cause him to make concessions he may not otherwise have made”.

“His Honour also frequently cut Mr Jorgensen off while he was endeavouring to explain critical aspects of his case, in particular his belief that the impugned transfers fell within the ‘ordinary and proper course of business’ exception”.

“The extent and nature of his interventions were such that it is impossible to avoid the conclusion that Mr Jorgensen was relevantly impeded from ‘giving his account in such a way as to do himself justice’”.

The Full Court ordered referred the matter for retrial, setting aside Jorgensen’s convictions, stating there had been a substantial miscarriage of justice.

Igjen er det substantial miscarriage of justice og cowboyopptreden der dommeren kjører over advokaten og begynner å krysseksaminere parten selv. Dette skal ikke skje etter den rettstradisjon Australia tilhører, her skal dommeren være tilbakelent å la partene få frem faktum, det er umulig å krysseksaminere noen uten å samtidig risikere å vise bias.

Av samme link fremgår det at det murres om å kjøre en tilsvarende "review" av Vasta junior som Vasta senior i sin tid ble gjenstand for.

Dette forteller meg at han ikke har noen høy status i ankedomstolen som allerede har slaktet flere av hans avgjørelser, det vil igjen lede til at ankedomstolen - i større grad enn ellers - vil behandle saken uten å se hen til resultatet i underretten. I prinsippet skal ankedomstolen alltid se på saken med helt nye øyne, men i praksis vil en velskrevet underrettssdom utarbeidet av en velrenommert underrettsdommer være vanskeligere å snu, enn en ruskete sak fra en "trøbbeldommer."

2
Om det blir søksmål? Vel Monckton ikke bare truer med søksmål han har allerede anmeldt - eller hevdet at han skal anmelde - forfatterne til politiet og det i UK. Så vidt jeg forstår er alle forfatterne bosatt i California så den saken hadde jeg ikke mistet nattesøvnen av. Og ingen ansvarlig påtalemann i denne verden vil rote seg inn i denne saken som først og fremst dreier seg om karakteristikker av ulike vitenskapsmenn og kvinner, samt en del aktivister på klimaskeptisk side.

Så var det søksmål, jeg tviler i hvert fall på om det blir tillat ført i UK gitt de saksøktes domisil er i USA, og da koker det ned til om det blir søksmål i USA, og i så fall for hva. Vi begynner å få litt erfaring med dette, Manns søksmål mot Steyn - som omhandlet langt mer alvorlige beskyldninger - har vart i en årrekke å synes å ligge dødt. Manns søksmål mot Tim Ball - som også gjaldt langt alvorligere beskyldninger - ble ført i Canada (der Ball har domisil) og endte med frifinnelse av Ball med den begrunnelse at Ball ikke kunne tas alvorlig. Så vidt jeg husker er den anket og saksomkostningsavgjørelsen fra første instans er (sist jeg sjekket) ikke avgjort. Det betyr at Ball kan bli sittende igjen med milliongjeld selv om han ble frifunnet.

Da koker det ned til om det er tillat å kalle Roger Pielke og Judith Curry "contrarians," og herunder hevde at de er på feil side av klimavitenskapen. Dette tror jeg koker ned til "opinion" som er vernet av ytringsfriheten, og da skal en ha i mente at SCOTUS har det mest liberale praksis hva angår ytringsfrihetsspørsmål av den rettspraksis jeg kjenner til.

Da er jeg er langt mer opptatt av hva Science vil gjøre med dette. En ting er at artikkelen er uvitenskapelig i sin natur der en begynner med ren hodetelling av vitenskapelige oppfatninger som om det var et kriterium for hva som er god og dårlig vitenskap. Men det som er minst like ille er at datagrunnlaget og konklusjonene vist skal være helt på trynet, og fremstår som det rene amatørskap. Og da får en håpe at artikkelen formelt blir "retracded," noe som igjen vil/bør få konsekvenser for den redaksjonelle staben.

TILLEGG 17.00 : Listen over "contrarians" som opprinnelig var en del av tilleggsmaterialet i artikkelen ble trukket etter at Roger Pielke i et brev til redaktøren ba om at han ble slettet av denne listen da han ikke oppfattet seg selv som å komme i denne kategorien, den komplette listen finnes dog fortsatt og kan ses her:

http://climatlas.com/tropical/media_cloud_list.txt

Utrykket "denier" er ikke benyttet i artikkelen, men "denialism" er brukt en gang uten at noen enkeltperson er knyttet til begrepet. Hvis en sammenligner denne saken mot Mann vs National Review/Steyn kan det vel neppe være tvil om at der er visse kvalitetsforskjeller i beskyldningene:

Quote
Mann could be said to be the Jerry Sandusky of climate science, except that instead of molesting children, he has molested and tortured data in the service of politicized science that could have dire economic consequences for the nation and planet.

Michael Mann was the man behind the fraudulent climate-change “hockey-stick” graph, the very ringmaster of the tree-ring circus. And, when the East Anglia emails came out, Penn State felt obliged to “investigate” Professor Mann. Graham Spanier, the Penn State president forced to resign over Sandusky, was the same cove who investigated Mann. And, as with Sandusky and Paterno, the college declined to find one of its star names guilty of any wrongdoing.

Her beskyldes mann for bedrageri, datafiksing og tortur av data. Dette er åpenbart helt andre beskyldninger, og viktigst av alt, disse påstandene vil være gjenstand for konkret bevisførsel der Steyn/NR må føre bevis for påstandene. Men selv om de ikke greier det, vil jeg ikke utelukke at amerikanske domstoler likevel frifinner, eller finner en mellomløsning.

Og da har jeg svært vanskelig å tro at det blir noen sak, og enda mindre noen domfellelse i Nature historien.

3
Media og politikk / Re: Dagens klimalink og makrellstørje
« on: 17.08.2019, 14:28:29 »
OK, Telehiv, jeg kan en del om makrellstørje og oppdrett, men for å oppdatere meg på det aller siste tok jeg en telefon til "E du kvite?" og fikk med det siste. (For KD.coms øvrige lesere så anonymiserer jeg denne personen til YA.)

Også på makrellstørje har problemet vært yngelfasen og det er gjort gjentatte forsøk på å løse dette. Etter at SINTEF miljøet med YA i spissen lykkes med å utvikle en prosess der en dyrker hoppekreps (copepoder) industrielt;

https://no.wikipedia.org/wiki/Hoppekreps

http://www.cfeed.no/

har dette revolusjonert produksjonen av yngel av makrellstørje og dette begynner nå å flaske seg.

Copepoder fra C - Feed blir også benyttet i produksjon av kveiteyngel og har der bidratt til å øke kvaliteten på yngelen betraktelig. Det kjøres nå et fireårig forsøk på kveiteyngel som skal avsluttes i år, og dette ser svært lovende ut.

Oppdrett av makrellstørje i Norge er lite realistisk av hensyn til sjøtemperaturene. Kun der en kan hente spillvarme fra smelteverk og lignende og gjøre dette på landbaserte anlegg, vil det kunne lykkes. Nordtuna har planer om å bygge et slik anlegg i Norge;

https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=59421

Men jeg tviler på at det greier å konkurrere med anlegg lenger sør som har bedre naturgitte forhold og der en kan benytte tradisjonell mærdteknologi. Ett annet problem er at å hente varme fra annen industri er forbundet med store problemer knyttet til avstengning og vedlikehold på varmekilden.

Den store fordelen med makrellstørje er at den vokser som bare faen. Der det tar tre - fire år å få en kveite opp mot fem - seks kilo, er makrellstørjen 12 kg på ett år. Og dette bl.a. fordi den har en kroppstemperatur på over 20C og de biologiske prosessene går mye raskere. Kveite og laks har samme kroppstemperatur som det vannet den befinner seg i, mens makrellstørje har den sjeldne egenskapen blant fisker at den kan regulere kroppstemperaturen som kan være langt høyere enn vannet den beveger seg i.

Og derfor hevder jeg også at kveite er den naturlige neste kandidat til å bli en stor eksportartikkel, nå produseres det bare et par - tre tusen tonn i året. Men markedet er stort da kveite er en kjent høykvalitetsfisk både i Tyskland, England Scandinavia, USA og Russland. Og franskmennene begynner å kjenne til den, kveite var hovedingrediens på Bocuse d'Or for noen år siden. Og japsene synes det er en glimrende sushi råvare, særlig der en får de opp mot ti kilo og de begynner å få en klar fettmarmorering. For denne størrelsen betales det nå opp mot 150 kr/kg på eksportmarkedene. Kveiteoppdrett har i motsetning til torsk heller ingen konkurranse fra fangst av villfisk, i hele Atlanteren fanges det ikke mer enn 3 - 4000 tonn i året, omtrent like mye som produseres i oppdrett. Jeg forstod aldri hva de tenkte på de som begynte med torskeoppdrett når det årlig tas opp mot en million tonn villfanget torsk rundt norskekysten.

Kveite er også på andre måter helt ideell for norske forhold, de norske fjordene holder på 100 meters dyp en stabil temperatur på rundt 7 - 9 C hele året, det er omtrent idealtemperaturen for kveite, blir det noe stort mer enn 14C stryker de med. Det betyr igjen at en neppe får noen konkurranse fra andre enn skottene og irene. Der er også et strekt miljø på Newfoundland som vi har et visst samarbeid med. Men de har to store ulemper, kaldere naturlig vann og en forskjell på flo og fjære på opp mot 10 meter som gjør pumpekostnadene mye høyere. Disse betjener markedet i Canada og USA, USA markedet er enormt der "Halibut" har høy status og der det er stillehavskveite som pr. i dag forsyner markedet. Stillehavskveite (Hippoglossus stenolepis) og Atlantisk kveite (Hippoglossus hippoglossus) er bortimot identiske fisker og kun fagfolk greier å skille de, der må åpenbart ha vært nær kontakt mellom artene via NV passasjen.

Vel, dette ble mer om kveite enn makrellstørje, men det er kveite som er spennende. 

4
Nå har dere nettopp gått bananas over at en del klimatotalitære med bl.a. Benestad i spissen gikk ut i Aftenposten med noe som kunne smake av udemokratiske tendenser. Og nå hylles en tulling som fremsetter følgende forslag;

Quote
Innfør obligatoriske tester av intelligens, kunnskap og personlige egenskaper (slik som mot, integritet og uselviskhet) for aspirerende rikspolitikere, legg strykprosenten på 95 og la de resterende 5 prosentene stille til valg.

La velgere gjennomgå en enkel evne- og kunnskapsprøve før de får lov til å stemme.  I dag tar mange velgere stilling til svært vanskelige spørsmål, sannsynligvis uten å vite hva de gjør.

Avpolitiser riksmedier med statsstøtte, ved å lovfeste partipolitisk balanse blant journalister.       

I siste punkt avvikler han ytringsfriheten, og i de to første punktene fremmer han fascistiske metoder som hverken Hitler, Stalin eller Mao turte å innføre.

Og at fyren er en komplett idiot viser han jo med denne sammenstillingen med forskning på kveiteoppdrett og klimaforskning, som om forskning på kveiteoppdrett har vært en fiasko?

Der er pr. 2019 ingen annen art enn kveite som ligger an til å bli den neste store oppdrettsarten i Norge, og næringen begynner etter hvert å bli lønnsom. Og alle som kan litt om marked og muligheter forstår dette, og har forstått det i mange år.

Alle klimaskeptikere som har noe som helst med KR å gjøre skal prise seg lykkelig for at Guldbransens forslag neppe blir gjennomført, i så fall kan dere bare glemme politiske verv og dere har også stemt for siste gang.

5
Ja, disse MSM

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zGkdlb/danske-meteorologer-avviser-varmerekord-paa-groenland?utm_source=recirculation-matrix&utm_content=8mj8Br

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/08/12/195601142/danske-meteorologer-avviser-varmerekord-pa-gronland

https://www.dagbladet.no/nyheter/danske-meteorologer-avviser-varmerekord-pa-gronland/71481687

https://www.fjordabladet.no/npk/utenriks/2019/08/12/Danske-meteorologar-avviser-varmerekord-på-Grønland-19673974.ece

https://www.smp.no/ntb/utenriks/2019/08/12/Danske-meteorologer-avviser-varmerekord-på-Grønland-19673937.ece#cxrecs_s

La vi heller se på de sannhetssøkende ekte media;

https://www.klimarealistene.com/2019/07/03/gronlandsisen-vokser-mens-modellene-viser-reduksjon/

Til orientering, Grønnlandsisen har tapt masse hvert eneste år siden 1998, selv i "rekordåret" 2018, når det snødde i bøtter og spann om vinteren og smeltet lite om sommeren, forsvant ca. 50Gt.

Året 2019, samtidig som Ellestad hevder isen legger på seg, blir garantert et av de største smelteårene de siste 25 år, og at 2019 blir et "tungt" smelteår var klart allerede 3. juli når Ellestad skrev dette vrøvlet.

Og det mest fantastiske av alt, en av verdens største klima"skeptikere," Karl Johan Grimstad, finner dette så pinlig at han i kommentarfeltet finner det nødvendig å linke inn til DMI's side, en side enhver person med litt kunnskap og interesse for Grønlandsisen vet om.

Hvor finner Klimarealistene skribentene og redaktørene sine, i 90% rabattkassen på Nille?
6
Og hva har denne black outen med vind per se å gjøre? Årsaken var at en rekke "ordinære" kraftlinjer blåste over ende og ble brutt, dette forårsaket at vindkraftverkene sine automatiske prosydyrer for avstengning ble iverksatt. Ingen av vindkraftverkene ble påført skader eller var ute av stand til å produsere.

Det var 13 vindparker involvert, alle 13 hadde automatiske prosedyrer for nedstengning ved svikt i nettet, men 9 av disse hadde automatiske prosedyrer som stengte ned produksjonen etter færre signaler om feil, mens de fire øvrige, som var programmert annerledes, produserte (her fra den offisielle granskningsrapporten):


Quote
The sudden loss of 445 MW of generation increased flows on the Heywood Interconnector. The Heywood Interconnector’s automatic protection mechanism operated and disconnected to avoid damage to the interconnector and other transmission network infrastructure in both SA and Victoria.   The Murraylink interconnector remained connected up until the SA system disconnected, and its operation was not materially impacted by the six voltage disturbances experienced. The design and nature of this direct current link means that it does not respond to the generation shortfall nor provide frequency control or inertia into SA.  The instantaneous loss of 900 MW of supply across the Heywood Interconnector could not be met by the generators remaining online within SA. The sudden and large deficit of supply caused the system frequency to collapse more quickly than the Under-Frequency Load Shedding (UFLS) scheme was able to act, resulting in the SA region Black System.  Nine of the 13 wind farms online did not ride through the six voltage disturbances experienced during the event.

https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Media_Centre/2016/AEMO_19-October-2016_SA-UPDATE-REPORT.pdf

Søksmålet dreier seg om at disse automatiske prosedyrene var programert "for stramt" på 9 av 13 vindfarmer slik at disse 9 i motsetning til de fire andre som driftet hele tiden, did not ride through the six voltage disturbances experienced during the event. Hvis de derimot hadde vært programert riktig - slik de fire som forble i drift - hadde hendelsen blitt langt mindre alvorlig. Saksøkerne hevder altså at beskyttelsesprogrammet var utilstrekkelig i forhold til de krav som stilles til leverandører til det nasjonale nettet, fra rapporten;

Quote
AEMO then worked with each of the operators of these wind farms and determined that their ‘voltage ride-through’ settings were set to disconnect or reduce turbine output when between three and six ‘voltage ride-through’ events were detected within a given timeframe. Investigations to date indicate that information on the control system involved and its settings was not included in the models of wind turbine operation provided to AEMO during NEM registration processes prior to connection of the  wind farms.

Dette er langt utenfor mitt kompetanseområde, men jeg finner ikke at dette er relatert til vindkraft per se, og at det samme kunne ha skjedd med et vannkraftverk hvis beskyttelsesmekanismene var programert på samme måte.

Og at det blir søksmål av hendelsen er vel helst en bekreftelse på at dette skyldes (unødvendige) feil begått av operatørene, og grunnlaget for hele søksmålet er jo at prosedyrene som de aktuelle vindfarmeiere benyttet, var i strid med de krav som stilles til leverandører. Ingen produsenter vil ha objektivt ansvar for feil de ikke kan forebygge eller beskytte seg mot.

7
Så var det det vanlige problemet her på forumet - kildekritikk. Informasjon om CO2 utslippene finner en bl.a. hos det BDEW. CO2 utslippene i 2018 falt med 4,8 % og har pr. 2018 falt med ca. 30% siden 1990. Det er riktig at det har stagnert noen år frem til og med 2017, men jeg antar du er interessert i de siste tallene;

Quote
The share of green electricity in Germany climbed to a record high of 44 percent of power consumption in the first half of 2019. The figure for the same period last year was 39 percent.

og

Quote
BERLIN, July 4 (Xinhua) -- Carbon dioxide (CO2) emissions from power production in Germany dropped by 15 percent in the first half (H1) of 2019, the German Association of Energy and Water Industries (BDEW) announced on Thursday.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/04/c_138199379.htm

Hvis du vil ha dette på originalspråket finner du det her;

https://www.bdew.de/

Og dette er en begynnelse, der er nå enorme kraftoverskudd i nord som først kan komme i bruk når de har bygget flere linjer mot sør, det er også en vesentlig forklaring på stopp i utbygging av ny vindkraft.

8
Quote
Det er selvsagt helt opplagt at verden ikke er inne i noen energirevolusjon. Et rakst blikk på  IEAs rapporter bekrefter dette. Å tro noe annet er en ønsketenking.

Denne tråden diskuterer elektrisk energi, så jeg tok en titt på den anbefalte kilden din:

The share of renewables in meeting global energy demand is expected to grow by one-fifth in the next five years to reach 12.4% in 2023.

Renewables will have the fastest growth in the electricity sector, providing almost 30% of power demand in 2023, up from 24% in 2017. During this period, renewables are forecast to meet more than 70% of global electricity generation growth, led by solar PV and followed by wind, hydropower, and bioenergy. Hydropower remains the largest renewable source, meeting 16% of global electricity demand by 2023, followed by wind (6%), solar PV (4%), and bioenergy (3%).


https://www.iea.org/renewables2018/

Nå kan en alltid diskutere hva en revolusjon er, men en økning fra 24% til 30% på fem år på noe så tregt og langsiktig som elektrisitetsforsyning kan ikke være veldig langt unna.

9
Påstandene jeg reagerte på var at andelen av fornybar i det tyske nettet var en problem for forsyningssikkerheten. Jeg har lest meg litt ytterligere opp, bl.a. var der en stor blackout i England for et par dager siden, heller ikke her var fornybar per se årsak. Fornybar særlig i form av vind har den store fordel at produksjonen er sterkt desentralisert og at eksempelvis en brå og ikke forutsatt svikt i vindtilførselen vil ramme så lite av den samlede effekt at det ikke er tilstrekkelig til å slå ut hele nettet. I vinter da det europeiske nettet var nær ved og kollapse og en kunne få en massiv blackout skyldes en hendelsesrekke der først et spansk kullkraftverk med 140MW effekt gikk av nettet, 26 minutt senere forsvant 850 kW fra et fransk atomkraftverk. For å omsette dette til vindmøller må 2 - 300 møller stanse uforutsatt samtidig  for å gi samme effekten.

Det beste bevis for at det er mulig å kombinere vind inn i en elektrisk energimix har vi i Danmark som i 2018 produserte over 70% fornybar hvorav i overkant av 40% var vind, og har det tredje mest stabile nettet i Europa med 16 minutts utkoblingstid pr. år (2016 tall,) bak Sveits og Tyskland.

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-electricity-grid-stable-amid-energy-transition

Det hører med til historien at forsyningssikkerhet ikke er relatert til andelen fornybar eller andre forhold knyttet til hvordan kraften produseres, men hvordan kraften fordeles. I Norge er hovedproblemet at linjene tas av vær og vind, mens i Danmark er mesteparten av linjenettet gravd ned, Danmark er jo som kjent bare en sandhaug. Men både dataene fra Tyskland og Danmark viser at det å mixe fornybar inn i produksjonen ikke er noe stort stabilitetsproblem, og i dette bildet må det også tas hensyn til at vi er i begynnelsen av en teknologiutvikling.

I det hele vil jeg anbefale alle å se på muligheten i stedet for problemene, herunder å "snakke ned" dette. Det er åpenbart at verden er inne i en energirevolusjon og i det bildet kan Norge få en ny renessanse som kraftprodusent. Statoils anlegg utenfor Peterhead har nå gått i over ett år og har det første driftsåret levert langt over forventningene, det er tale om en kapasitetsfaktor på 56% eller 4900 driftstimer i året, dette er langt høyere enn uregulert norsk vannkraft.

https://www.equinor.com/en/news/15feb2018-world-class-performance.html
https://snl.no/Hywind

Med våre vindresurser utenfor Norskekysten i kombinasjon med den buffer som allerede er innebygget norske magasinkraftverk kan dette øke den norske kraftproduksjonen enormt, og det med "nonintermittent" energi. Og så var det prisen da, ja Hywind er dyrt når det sammenlignes med norsk vannkraft, men hva hadde prisen på vannkraft vært om de enorme investeringene vi tok fra 1910 til rundt 1980 ha vært hvis dette skulle bygges i dag? Jeg tviler på om det hadde vært noe lavere.

10
Jeg er helt enig i at Energiewende både er et vannvittig men samtidig et spennende prosjekt. Tyskerne har nå over 30% av strømforsyningen fra fornybar, men frutsrasjonen rundt prosjektet er stort, et bra innlegg her;

https://www.spiegel.de/international/germany/german-failure-on-the-road-to-a-renewable-future-a-1266586-2.html

Forfatteren synes ikke å være i mot Energiwende som sådan, men er sterkt kritisk til politisk passivitet og manglende fremdrift og handlekraft. Det er ikke tvilsomt at dette er komplisert med mange problemer, men så er det også en av verdens mest kompetente og velorganiserte nasjoner som gjennomfører dette. Så langt jeg leser er grid - problemer ikke noen stor bekymring, dette er et spørsmål om teknikk bl.a. danskene har kommet langt med, og det med over 50% fornybart, problemene synes større på andre områder, bl.a. som du fremhever, økonomi og offentlig pengebruk.

11
Sitat Telehiv:

Quote
Presidenten for det tyske føderale departementet for sivilt forsvar og kriseberedskap (BKK; Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) er nå ute med en advarsel til det tyske folk, regjering og næringsliv om å forberede seg for større blackouts i energiforsyningen.

Litt malapropos så har en vittig sjel allerede vært ute og kommentert at "Det moderne Tyskland er i ferd med å gjenskape energisikkerheten i det gamle Øst-Tyskland". 

Hvor har det blitt av Telehivs kritiske sans og interesse for fakta. Du vet - FAKTA - grunnlaget for enhver debatt og vitenskapelig konklusjon. Nå har Telehiv åpenbart ingen forståelse for det tyske språk (det håper jeg virkelig ikke at han har, alternativet blir langt mer skremmende.) Så jeg antar at Telehiv som den "skeptiker" han er, må få enhver artikkel eller ethvert nyhetsoppslag bearbeidet og forklart gjennom TNZ eller et annet denierorgan. Originalkildene synes dere her på KD.com å avsky som pesten, vitenskapelige artikler og nyhetsoppslag blir alltid bedre ved å først la Geir Aaslid forklare hvordan dette egentlig henger sammen, og hvis han ikke holder, kommer en eller annen Pier Gosselin eller Paul Homewood eller hva de nå heter, og forklarer dere analfabeter hva dere egentlig skal forstå av det dere ikke leser og enda mindre forstår. Nei, ikke skyt på meg, dette er et faktum som jeg har dokumentert her på bloggen mange ganger.

Men nå har altså Telehiv fått et intervju med lederen for BKK til å fremstå som en bekreftelse på et Energiewende er en fiasko og at tyskerne heretter må belage seg på å lese avisen ved hjelp av talglys. Og Telehiv greier fortsatt å benekte, denie, unnlate å opplyse, holde skjult, la være å opplyse, undertrykke åpenbare offentlig tilgjengelige fakta og resten av registeret i forhold at de to land i verden som har en høyeste grad av elektrisitetsforsyning via fornybare kilder (jeg ser nå bort fra hydro,) nemlig Danmark og Tyskland, også er de land i verden som har den høyeste grad av stabilitet i elektrisitetsforsyningen med minst utkoblinger i antall minutter pr år. (De her på KD.com som bestrider dette må gjerne melde seg hvis en vil ha dokumentasjon, jeg har allerede dokumentert dette mange ganger, men siden 9 av 10 her på bloggen driter i fakta gidder jeg ikke å dokumentere det enda en gang) 

Så nå tilbyr jeg KD.com's lesere en oversettelse (gjort av meg selv med de risiki det medfører, men jeg tror det er noenlunde bra) som et eksempel på hvorfor de fleste på her bloggen er fucked up hva angår fakta og forståelse for noe som helst. Det virker som om dere helst vil bli ført bak lyset og er lykkelige med det.


Etter 24 timer uten strøm ville vi ha katastrofale forhold

Varme, tørke, kraftig regn: Klimaendringene tvinger alle til å tilpasse seg værekstremer. Tysklands organ for Samfunnssikkerhet og beredskap advarer imidlertid:

En nasjonal blackout er en mye større fare. Alle bør ha innebygget en viss beredskap.

Som en reaksjon på angrepene i New York og flommen på Elbe ble Det Føderale Kontor for Sivil Beskyttelse og Bistand under Katastrofer etablert i 2004. (På tysk BBK, tilsynelatende en nær slektning av vårt eget Organ for Samfunnssikkerhet og Beredskap, også kjent som DSB, et felles Europeisk prosjekt som de mer avanserte landene i EU har påbegynt og som har et tvernasjonalt samarbeid - dette er min kommentar så tilbake til teksten)

Dette organet støtter de ulike delstater i Tyskland i tilfeller større hendelser som skogbrannene i Mecklenburg-Vorpommern. BBK-president Christoph Unger etterlyser bedre beredskap i krisetider.

Die Welt: Herr Unger, i sommer er det tørt og varmt igjen, hundrevis av hektar skog har allerede brent ned. Men det har også vært uvanlig kraftig regn. Er du som Tysklands øverste representant for beredskapen kontinuerlig våken?

Herr Unger: Vårt overvåkningssenter i Bonn er bemannet døgnet rundt, og vi overvåker kontinuerlig i samarbeid med den tyske værvarslingen og særlig hvordan skogbrannfaren utvikler seg. Vår appell til befolkningen er: ikke grill i skogen, kast ikke sigaretter, ikke parker en bil med en varm katalysator på tørre gressletter.

Die Welt: Hva må forbedres i arbeidet for å redusere skogbranner?

Herr Unger: Fokuset må være på forebygging. Dette betyr at stier holdes åpne og skogkledde områder er farbare for brannvesenet. Overvåking av skogsområder må også intensiveres. Jo tidligere en brann oppdages, jo lettere er den å slukke.

Die Welt: For å redusere risikoen for store skogbranner er det i noen land er det allerede satt i gang små men kontrollerte branner? Er dette en mulig fremgangsmåte?

Herr Unger: I Tyskland er dette ennå ikke vanlig praksis. Men kanskje det vil endre seg hvis somrene våre blir tørrere og varmere på lang sikt. Vi må være bedre forberedt på klimaendringer på alle måter og finjustere taktikkene. Brannvesenene jobber med dette. Dette påvirker ikke bare tørke, men også andre ekstreme værforhold som kraftig nedbør som kan føre til flom.

Die Welt: Hittil har flom hovedsakelig vært et problem på de store elvene. Nå kan rasende elver dukke opp i overflaten ut av ingenting. Trenger sivilbeskyttelsen å tenke nytt?

Herr Unger: Flomkontrollsentrene på Elben, Rhinen og Donau er godt forberedt, og vi mestrer nå disse flommene ganske bra. Det som bekymrer meg er områder med lokale hendelser med mye regn som gjør at en liten bekk kan stige flere meter ekstremt raskt. Selv om hendelsen er liten, er konsekvensen store, og skadene kan være enorme. Brannvesenet må være bedre forberedt på dette.

Die Welt: Hva er den største bekymringen for deg som leder for BBK?

Herr Unger: Tap av elektrisk kraft er den sentrale utfordringen for oss. Elektrisitet er livsnerven vår. Vår avhengigheten av strøm øker jevnlig. Dette forbedrer livskvaliteten vår, men gjør oss også mer sårbare.

Die Welt: Ville en landsomfattende blackout ville være den største katastrofen?

Herr Unger: Etter 24 timer uten strøm ville vi ha katastrofale forhold. Ikke bare BBK, men også den tyske Forbundsdagen sier det. I et internasjonalt perspektiv er den tyske strømforsyningen trygg. Men Bundesnetzagentur (på norsk Samkjøringen, nå Nord Pool) må gripe inn oftere og oftere for å kompensere for svingninger i nettet. I tillegg har vi muligheten for å gripe inn i strømforsyningen via et større nettområde. I Ukraina har strømmen blitt slått av to ganger. Vi må forberede oss og forberede oss på et slikt scenario.

Die Welt: Hvordan skal man forberede seg?

Herr Unger: Det begynner ganske banalt hjemme med stearinlys og fyrstikker. Men fremfor alt må selvfølgelig myndigheter og selskaper ta forholdsregler: er der nok diesel til å drive nødgeneratorene? Hvor kommer dieselen fra hvis ikke strømmen er tilbake om to dager og nødgeneratorene fortsatt må driftes. Skal dieselen skal komme fra lagertanker på gårdsbruk som bare kan pumpes med elektriske pumper? Dette er kritiske leveringskjeder som må vurderes, planlegges og forebygges.

Die Welt: Er de de minste sykehusene er tilstrekkelig sikret?

Herr Unger: Ved det siste store strømbruddet i Berlin-Köpenick så vi at nødstrømforsyningen på sykehusene fungerer. Likevel måtte pasienter flyttes fordi kraftforsyningen ikke var tilstrekkelig for å dekke alle funksjoner. Landbruket må også tilpasse seg risikoen for strømbrudd. Melkebønder er avhengige av melkemaskinene sine. Du kan ikke melke flere hundre kuer for hånd.

Die Welt:
Hva kan egentlig innbyggerne gjøre for å forberede seg på en krisesituasjoner?

Herr Unger: Det er viktig er å innse at det ikke alltid kan være hyggelig og behagelig. Alle må også forberede seg, og herunder forberede seg på kriser og katastrofer - det er en del av befolkningens eget ansvar. Alle har et ansvar for seg selv, sine familier og kanskje sine naboer. Dette er en erfaring vi har fra den varme sommeren i 2003 der mange svekkede og syke mennesker døde fordi de ikke fikk i seg tilstrekkelig med veske.

Hver husstand bør opprette et lager av mat og drikkevann. Spesielt anbefaler BBS at i tilfelle orkaner eller tordenvær bør en ikke bevege seg utendørs, og sørg for på forhånd at hagemøbler er plassert eller at sandsekker blir plassert foran nedgangen til kjelleren. Gå i ingen tilfeller inn i garasjen for å redde bilen når vannet allerede har ankommet. Og viktigst av alt, hold en batteridrevet radio hendig for å høre meldinger i tilfelle strømbrudd.

Die Welt: Hvorfor aktiverer du ikke bare de gamle sirene som ble brukt til 1990-tallet for å advare folk og for å varsle brannvesenet?


Her Unger: I mange kommuner blir sirener satt opp igjen. Vi er i ferd med å koble dette opp mot vårt sentrale modulære varslingssystem, det såkalte MoWaS. En sirene-lyd kan varsle befolkningen. Imidlertid formidler vi detaljert informasjon om en farlig situasjon skulle oppstå via radio og TV. I Hamburg har vi koblet digitale reklametavler til systemene våre, der kontrollsentrene kan sende direkte informasjon til. Også skjermer i busser og t-bane kan brukes til dette. Vi kan og må gjøre mye mer teknisk. Apper, for eksempel Nina-advarselsappen, tjener til å varsle og informere folk.

Die Welt: Men i en blackout, men det hjelper da ikke ...

Herr Unger: I stor grad er varslingssystemet vårt også avhengig av strøm, noe jeg er godt klar over. På et tidspunkt er batteriet tomt i telefonen eller smarttelefonen. Men det er ikke problemet. Mobiltelefontårnene trenger også strøm og har begrenset batteristrøm. Lokale myndigheter er pålagt å opprettholde kommunikasjon med mennesker. For eksempel kan du sette opp informasjonspunkter hvor du skal dra.

Die Welt: Vi er mer avhengig av vann enn fra elektrisk kraft. Hvis varme og tørke øker, kan det være flaskehalser i vannforsyningen. Er Tyskland forberedt på dette?

Herr Unger: Drikkevannsforsyningen, som strømnettet, er også en kritisk infrastruktur. Derfor har vi 5000 landsdekkende nødbrønner. Sammen med vannverkene har vi utviklet anbefalinger for forebyggende tiltak. Dette går så langt som til styring av demninger og spørsmålet om hvordan vannverkene kan bygge nettverk for å hjelpe hverandre.
Med vår "Risikoanalyse Tørke" presentert i fjor, har vi satt i gang prosessen med å forbedre beredskapen - for å være forberedt på perioder med tørke som i fjor.

Die Welt: Gitt disse utfordringene, ville det ikke være fornuftig å gi Den Føderale Regjeringen større fullmakter for å beskytte sivilbefolkningen?

Herr Unger: Sivil beskyttelse er de Føderale Delstaters ansvar, bare i forbindelse med de største tenkelige katastrofer, som krig og tilsvarende, er den føderale regjeringen ansvarlig for beskyttelsen av befolkningen. Når det gjelder fredsrelaterte katastrofesituasjoner, er vi i BBS tillagt rollen for å ivareta informasjonen og ressursstyringen og gi støtte til delstatene. For å utvide fullmaktene våre, ville grunnloven måtte endres - noe delstatene så langt avviser.

Etter min mening vil det være fornuftig å gjøre BBK til et sentralkontor for sivil beskyttelse, akkurat som det Føderale Politiet eller Det føderale Organ for Beskyttelse av Konstitusjonen, også på disse områder er de gitt fullmakter for å overta spesifikke oppgaver sentralt for de16 delstater. Ved en slik organisering vil vi ved nasjonale katastrofer bedre kunne beskytte befolkningen.

TILLEGG 10.08 kl.12.00: I innlegget hevdes det også at;

Quote
Det tyske DWN advarte for et par måneder siden at Europas elnett hadde gjennomgått multiple sammenbrudd, der den tyske nettfrekvensen flere ganger hadde falt så mye at hele det europeiske elnettet hadde stått i fare. En del av redningsoperasjonene var bl.a. å nødstenge aluminiumsfabrikker og annen kraftkrevende industri.   


Nå vet jeg ikke hva DWN er, men der var problemer i juni, der var også problemer i vinter ved flere anledninger og dette på Europeisk nivå. Men ingen av hendelsene førte til nasjonale eller regionale blackouts og ble håndtert av de europeiske samkjøringene. Men viktigst av alt, fornybar energi var ikke årsaken til noen av disse problemene.

https://www.next-kraftwerke.com/energy-blog/who-is-disrupting-the-utility-frequency

http://www.general-anzeiger-bonn.de/ga-english/In-June-the-German-power-grid-was-at-risk-of-a-blackout-article4139074.html

Jeg påstår ikke at Energiewende ikke gir utfordringer bl.a. knyttet til nettet, men alt tyder på at både tyskerne og danskene er i ferd med å få kontroll på dette og at de en leser på denierblogger om hvor veldig bekymringsfullt dette er, bare er et ledd i å snakke ned fornybar. Ja det er faktisk alarmisme av verste slag, mens klimaalarmismen i det minste har et visst vitenskapelig grunnlag, så er jo fornybaralarmismen stort sett bygget på fake news.

12
Sitat Contrari1

Quote
Næmen Petter da, hvis du prøver å etterlikne den store møkkaspreder-mester Tussen,.....

Mitt navn her på KD.com er Emeritus, hvilke karakteristikker du legger inn før og etter får du vurdere selv.

Så til saken, jeg ser at Contrari1 forsøker å sette på plass en av de få opposisjonelle her på forumet. Det gjelder det vanlige maset om temperaturjusteringer, du vet det dere snakker om hele tiden men aldri greier å føre bevis for, og heller ikke denne gang.

Klimarealistene med Geir Aaslid i spissen er den enkeltstående største kilde til feilinformasjon i norsk klimadebatt, jeg har påvist det her på forumet en rekke ganger, men de fleste synes å være totalt uten kritisk sans som fortsetter å benytte denne kilden, det samme gjelder TnTZ.

La vi ta denne KR - artikkelen først;

http://www.klimarealistene.com/2015/01/31/omfattende-jukstering-av-temperaturer/

Her gjengir Aaslid deler av abstractet så konkluderer han med "egne ord;"

Quote
Bare 0,4 grader Celsius av temperaturøkningen på 0,7 grader siste århundre er reell oppvarming. Først etter omfattende administrative juksteringer med tvilsomme metoder kommer man til 0,7 grader Celsius.

Men hva sier abstraktet og den vitenskapelige artikkelen?

Abstraktet lyder;

Quote
The above results cast some doubts in the use of homogenization procedures and tend to indicate that the global temperature increase during the last century is between 0.4°C and 0.7°C, where these two values are the estimates derived from raw and adjusted data, respectively.

I presentasjonen som følger artikkelen hevder forfatteren;

http://www.itia.ntua.gr/en/getfile/1212/1/documents/2012EGU_homogenization_1.pdf

Quote
The above results cast some doubts in the use of homogenization procedures and tend to indicate that the global temperature increase during the last century is smaller than 0.7-0.8°C.

Hvordan tør Aaslid med basis Steirou (2012) å hevde at den reelle temperaturøkningen bare er 0,4C, mens forfatteren åpenbart ikke hevder det, han sier at homogeniseringsprosedyrene indikerer at den global temperaturøkningen er mindre enn de 0,7 - 0,8 C en vanligvis la til grunn i 2012, men uten å kvantifisere det.

Årsaken til at KR tar seg denne friheten med fakta og sannhet skyldes at kun personer med reduserte klimaforståelse og manglende kritisk sans leser noen som helst i KR og tar dette alvorlig, muligens i kombinasjon med en generelt ruskete holdning til fakta og begrepet sannhet.

Så var det TnTZ som jeg gjentatte ganger her på forumet har dokumentert farer med bløff. Nå slipper jeg å gjøre det for egen maskin lenger, en rekke av de forfattere TnTZ har radbrukket artiklene til har nå reagert:

https://climatefeedback.org/evaluation/breitbart-misrepresents-research-58-scientific-papers-falsely-claim-disprove-human-caused-global-warming-james-delingpole/

Så Contrari1 er en absolutt lettvekter i dette bildet, like lettlurt og ukritisk som enhver annen Klima"realist" og deltar aktivt i å spre feilinformasjon fra kilder enhver her på forumet nå må forstå farer med bløff.

Stå på Petter B, det er morsomt å være i opposisjon, særlig når en skal opponere mot oppfatninger som fremstår som like hjernevaskede og hjelpeløse som de en kunne oppleve med AKP'ere på 70 - tallet. Men pass på, hvis du blir for faktuell risikere du å bli kastet ut, jeg stoler dog på at Administrator greier å temme Klimarealistenes sterke trang til sensur av ubehagelige fakta.

13
Generelt / Re: Skammekroken - et historisk utsyn
« on: 19.07.2019, 21:19:32 »
Glem mitt oppdrag i Kristiansand, det var høyst personlig rettet direkte mot Telehiv og han vet hva det dreier seg om.

Tillegg 21.35; Det var helt unødvendig av meg å nevne "oppdraget" i Kristiansand og innlegget var skrevet etter en del doser for mye brunt brennevin. Men hvis du (Translator) lurer på hva jeg henviste til, så har det ingenting her på forumet å gjøre men skriv meg en personlig meddelelse (forumet har denne muligheten) skal du for all del få vite bakgrunnen for min "rant."

Men så var det deg;

Quote
Når vi vet hvordan IPCC justerer ned temperaturen i hundre år gamle målinger, litt om litt, samtidig som de justerer opp moderne temperaturer (dette kalles 'administrativ oppvarming'), så har disse målingene ingen troverdighet.
 

Vel dette er jo en ren Humlum, mannen som på den ene side fremstår som en slags klimaspesialist men som på den annen side fremstår som en ren idiot;

http://geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

Her hevder Humlum;

Quote
Kun et fåtall er klar over at slike endringer hele tiden foretas i de globale bakketemperaturer, som blant annet ligger til grunn for FNs klimapanels (IPCC) arbeid og ofte siteres i norsk klimadebatt.

Det er meg bekjent ingen god dokumentasjon for årsaken til og detaljene i disse stadige justeringene av den globale bakketemperaturen.

Siden du sannsynligvis har lånt uttrykket "administrativ" oppvarming nettopp fra denne kilden må jeg bare spørre deg; er du like uvitende som Humlum? Vet verken du eller de øvrige deltagere her på KD.com at samtlige nye versjoner av de ulike globale seriene - før de blir offentliggjort - er gjenstand for flere års arbeid og at de stikk i strid med hva Humlum hevder har svært god dokumentasjon for hva og hvorfor det er gjort. Og at disse først går gjennom en intern prosess, eksempelvis i NOAA, og deretter utgis i høykvalitets journaler der de enda en gang blir gjenstand for fagfellevurdering?

Jeg kan gi deg linker (men du kan finne de selv) til hver eneste endring og nye versjoner av ERSST, HadCRUT, GISS etc. Du finner de på hjemmesidene til de ulike organer med detaljerte beskrivelser til de data de har benytter, de metoder de har benyttet og hvilke avveininger som er gjort.

Kort og godt; enhver kompetent meteorolog eller statistiker kan undersøke dette fra sin egen hjemme PC og angripe det.

Og nå kommer det store spørsmålet. Jeg har nå i fem år lest om alle denne juksifiseringen og bla bla, hvorfor har jeg ikke blitt tilbudt en eneste fagfellevurdert eller på annen måte kvalitetssikret artikkel som påviser all denne juksifiseringen? Er dere bare en jævla gjeng evnukker som kan alt om puling men får det ikke til selv?

Og hva er det dere egentlig roter med? Er dere så stokk blåst i hovve at dere tror at verden ikke varmes opp på andre steder enn de "IPCC godkjente kanalene?"

Hva med deres egen eneste autoriserte kilde, Roy Spencer? Jeg tror faktisk ikke at de fleste her på bloggen er klar over dette, men UAH har nå en av de bratteste oppvarmingsrate evvah!

De ti siste år (2009- 2019) er trenden hos Spencer 0,404 C/decade, og dere er fortsatt happy med apekatten Aaslid som hevder at;

Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet.

Get real!


14
Generelt / Re: Skammekroken - et historisk utsyn
« on: 19.07.2019, 00:50:32 »
Quote
Når et samfunn først lykkes med en virkningsfull skamme-strategi har historien altså vist at det knapt finnes grenser for hvor langt - og lenge - slike prosesser kan trekkes før galskapen får flertallet til å si stopp. Europa har som vist gjennomgått skamprosess-metoder av mange hundre års varighet tidligere, og vi skal ikke se bort fra at skam-strategien kan perverteres videre også i vår tid, til man til slutt får se "klimafornektere" måtte gå til tavlen på sine arbeidssteder og sverge troskap til CO2-eden for å unngå å få sparken, jfr. historiske tradisjoner....

Nå må du ta deg sammen. Som du vet er jeg på et krevende oppdrag i Kristiansand (for dere andre; ikke Kaptein Sabeltann) og stakk innom KD.com i et rent søk etter noe like irrasjonelt.

Du synes å antyde at klimafornektere i fremtiden må stilles opp og stå til ansvar. Ansvar for hva? At dere synes å klynge dere til Ole Humlum hvis fremste egenskap er at han har tatt mest feil av alle mulige klimaforskere i historien? Eller at Geir Aaslid, som er redaktør i et klimaorgan som synes å ha tilhengere som ikke kan spise med kniv og gaffel uten å skjære seg opp i trynet?

Hvor lenge skal det være OK å hevde at:

Quote

Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet.

Dette er helt frivillig og overlatt til vår frie vilje, den enkelte får ta sitt ansvar og trekke sine konklusjoner.

Men for i helvete, ikke begynn å sutre om urettferdig behandling.

15
Sitat Bebben;

Quote
Vel, men nei. Det du beskriver er vitenskapen som institusjon, ikke vitenskapen som metode.

Ikke forsøk å fordumme denne debatten. For det første er der flere enn den hypotetisk/deduktive metode som kan benyttes og ulike metoder passer bedre på noen vitenskaper enn andre, men det er ikke tema nå.

Du synes å antyde at den vitenskapelige metode er et redskap som benyttes kun frem til observasjonene er gjort og hypotesen er ferdig utviklet, og at det i prinsippet ikke en gang er nødvendig å skrive ned hva som er gjort.

Vel, det er feil, publisering og deling av resultatet er en minst like viktig del av den vitenskapelige metode som det som skjer i de tidligere faser etter observasjonene er gjort og hypotesen er ferdig bearbeidet, i hvert fall i følge Popper - og la meg tilføye - også i følge den alminnelige fornuft;

Via sin erkjennelsesteori, der subjektive tanker blir til objektiv kunnskap når de deles med andre, kom Popper frem til et nokså særegent sinns- eller bevissthetsfilosofisk løsningsforslag til kropp–sinn-problemet. I motsetning til idealismen («alt er ånd»), materialismen («alt er materie») og dualismen («alt er ånd eller materie») forfektet han et pluralistisk syn, nemlig en inndeling av alle universets fenomener og prosesser i tre «verdener». I denne inndelingen er verden 1 tenkt å omfatte fysiske materier og krefter, verden 2 subjektive tanker og følelser, og verden 3 objektive teorier og verk.[56] Uten verden 3 dør alle «teorier» med sine bærere, enten de er ubevisste antagelser eller bevisste tanker. Men ved at ulike individer (med hver sin verden 2) kan publisere og diskutere teorier (verden 3) og teste dem empirisk (i verden 1), kan kunnskap akkumuleres over tid og den fysiske verden omformes i tråd med teoriene.[57]

Dette beskriver ikke vitenskapen som institusjon men metoden ved at ulike individer (med hver sin verden 2) kan publisere og diskutere teorier (verden 3) og teste dem empirisk (i verden 1), kan kunnskap akkumuleres over tid og den fysiske verden omformes i tråd med teoriene.[57](Jeg antar at du kjenner igjen kilden)


Pages: [1] 2 3 ... 170