Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: [1] 2 3 ... 186
1
Hva er en utlending?

https://www.ung.no/oss/likestilling--diskriminering/rasisme/115571.html

Det er altså rasistisk å kalle en etnisk svenske fra Strømstad med norsk statsborgerskap for utlending.

Der finnes så vidt jeg vet ikke noen offisiell definisjon av "utlending."

https://no.thefreedictionary.com/utlending

Og her er flere definisjoner av å være "norsk," statsborgerskap - som er et vilkår for å sitte på Stortinget - er ikke alene tilstrekkelig til å være "norsk," og hvis en ikke er norsk må en vel være utlending?

https://www.aftenposten.no/meninger/i/6ne80/naar-er-man-norsk

Kanskje vi skulle utvide begrepet også lovmessig. Hvis Keshvari er naturalisert norsk statsborger, altså at han ikke er født i Norge og har ervervet statsborgerskap, hvorfor ikke åpne for å frata han statsborgerskapet ved dom dersom han blir dømt for en alvorlig forbrytelse?


Quote
3. Danmark har med virkning fra 2004 innført adgang til å ta dansk statsborgerskap fra personer som er ilagt straff. Dette gjelder bl.a. forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet og forbrytelser mot statsforfatning og de øverste statsmyndigheter. Også straff for tilsvarende straffbare forhold i utlandet kan medføre tap av dansk statsborgerskap. Tilsvarende regler er vedtatt i Nederland og Storbritannia.

https://lovdata.no/artikkel/tap_av_statsborgerskap_-_norske_og_internasjonale_regler/1458

Tillegg:

Jeg ser at Keshvari ikke er født i Norge men i Iran, og har således ervervet statsborgerskap. Spør du meg så betrakter jeg Keshvari som utlending, og det uansett om jeg da i følge ung.no er rasist.

https://no.wikipedia.org/wiki/Mazyar_Keshvari


2
Takk, i så fall er det stigningen fra Bruland til Langeland som krever flere felt, mellom Bruland og Moskog er det rimelig flatt. Og Masfjordtunellen med sine tre felt der det siste er krabbefelt opp fra Matre og alt i en tunell fungerer jo fint.

3
Takk, og altså ingen lettelse i overskuelig fremtid. Den store tidstyven i dag er å kjøre rundt hele Nordfjord, alternativet Lote - Anda tar jeg nesten aldri. Det er som kjent i ferd med å bli prosjektert tunell gjennom Utvikfjellet og bro mellom Faleide og Frøholm, men her snakker vi vel om 10 - 12 milliarder, i hvert fall hvis det skal være fire felts motorvei.

Et spørsmål: Etter mitt skjønn holder det med en god tofelts vei, er planene om firefelts forbi Førde et utsalg av at det ikke lenger er tillatt med tofelts vei med motgående trafikk i tunellene? Selv om det snakkes om firefelts så bygges det jo nå bare to felts veier slik som det helt nye strekkene langs Jølstravannet og forbi Sande, på det siste er der endog en ny (kort) tofelts tunell?   

4
Sitat Contrari:

Quote

Per idag ser det ut til at det bare er ved Førde at man betaler (for fremtidig ny strekning av E39 utenom byen).   

Contrari fremstår som usedvanlig velinformert. Jeg kjører som nevnt langs E39 opp til flere ganger pr. måned og har i 20 år forbannet Førdingene for at de ikke legger veien rett gjennom fjellet og forbi Førde da dette er en av de mest irriterende strekningene på hele E39. Men jeg har tenkt at de vil vel ha all handelen så det vil aldri skje. Men så søkte jeg litt på nettet:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39langelandmoskog

Fantastisk! Denne stubben vil alene mer enn kompensere for en bro over Sognefjorden. I dag er dette et helvete særlig i sydgående retning da en i ni av ti tilfeller må kjøre i kø bak trailere fra Førde sentrum og opp til Langelandsvatnet, forbikjøringer er praktisk talt umulig og hjelper heller ikke da det ligger en ny trailer rundt neste sving, og de er det mange av.

Vet Contrari når dette prosjektet påbegynnes?


5
Det kommer ikke slike menn fra bygdene nå til dags, nå heter de Rotevatn og Hareide.

Selv om jeg har kjeftet på Dale i forrige innlegg er det noe med han som jeg liker. Han har bl.a. et kvalitetskjennetegn svært få politikere har nå til dags, han kan faktisk noe annet enn å være politiker, han er en erfaren og dyktig kjøttskjærer;

https://www.youtube.com/watch?v=4LxhDw9CytA

Det er oppløftende at det fortsatt er plass til toppolitikere som ikke er lærere, akademikere eller halvstuderte opportunister fra media eller organisasjonsbransjen, men de kommer ikke lengre fra Arbeiderpartiet, og det er kanskje Arbeiderpartiets kjerneproblem?

6
Nå er det snart bare FrP og noen få til som opprettholder denne tøvete drømmen.

For min del er det først og fremst ikke et spørsmål om at jeg ikke vil ha broer eller at det skal brukes penger på samferdsel, jeg har ingenting mot broer. Men prioriteringen er jo på et rent sosialklient nivå der man prioriterer ny boblejakke til kr. 6.500,- før mat til barna.

Å snakke om hengebro over Sognefjorden før der er to felts vei med passeringsmuligheter for to trailere på hele E39 skulle ha vært forbudt og belagt med streng straff. De fjottene på Hordaland Vegkontor som har brukt minst 25 mill på å sitte å leke seg med lineal og blyant og tegnet bro på 3,7 km over Sognefjorden burde ha vært pisket opp i Vadheimsdalen og satt til fem års straffarbeid i en gravmaskin, og når det var ferdig der kunne de ha begynt syd for Vadheim.

Verdens lengste hengebro er i Japan og har et hovedspenn på 2000 meter, og årlig kjører over 10 mill biler over denne. Så skal det bygges en nesten dobbel så lang bro på et sted der det går ca. 1650 biler pr. døgn eller ca. 600.000 pr. år eller mindre enn 70 biler pr. time. At Dale og resten av det politiske Norge ikke ser at dette ikke bare er latterlig, men totalt uansvarlig, er meg en gåte.

7
Modeller eller observasjoner / Re: Modeller er ubrukelige
« on: 09.12.2019, 10:25:00 »
Så får vi se om det kommer en fagfellevurdert, grundig og forståelig kritikk av denne studien:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL085378

WUWT har allerede forsøkt seg der David Middelton slapp til. Men det er grunn til å frykte at det blir begrenset til bloggprotester på samme måte som ingen har forsøkt seg på en seriøs og fagfellevurdert kritikk av James Hansens 1988 spådommer. Det var mange som forsøkte seg i fjor, en av de har vi her:

https://judithcurry.com/2018/07/03/the-hansen-forecasts-30-years-later/

En kritikk som falt totalt i dass da forfatterne ble gjort oppmerksomme på at de hadde "glemt" både at metan og CFC var med i scenariene, noe de måtte innrømmet slik:

Quote
  Ross McKitrick | July 3, 2018 at 5:42 pm |
Nick- you are correct that B includes CFCs and methane, but not the other non-CO2 GHG’s. I missed that detail. I have revised the text above accordingly.   


Noe som overhodet ikke var en "detalj." Hansen hadde også noen tanker om hvordan temperaturutviklingen ville utvikle seg på ulike deler av kloden (Hansen til venstre og fasiten til høyre) ikke perfekt, men like fullt imponerende: 


8
Aktører og hendelser / Re: Klimarealistene
« on: 04.12.2019, 10:37:40 »
Sitat Petter B:

Quote
   Aaslid har sett ordet "opphør" i en rapport fra IPCC og da bruker han det for alt det er verdt selv om det menes helt motsatt av hva han tolker det som. Men dette evner han ikke å forstå 

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har limt inn henvisninger det aktuelle kapittelet i AR5 der dette er omtalt, men jeg gidder ikke lenger. Det er enklere å få en muslim til å bli overbevist om at Muhamed likevel ikke forlot jorden på en bevinget hest enn å få Klimarealistene til å oppgi dette tøvet.

9
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/12/03/195631357/sverigedemokratene-er-sveriges-nest-storste-parti-svartelistes-til-nobel-fest

Hva vil skje når 20 - 25% av den svensk etniske befolkningen blir oppmerksomme på at de ikke lenger er en anerkjent og meningsberetigget del av det svenske samfunnet. Hvordan hadde Telehiv, Emeritus, Translator og alle de andre rævhållene her på  forumet reagert hvis vi ikke lenger kunne bli valgt inn i den lokale 17. mai komiteen fordi noen Eritreere følte av vi ikke var på rett side i prosjektet det "Fargerike Fellesskapet."

Dette kommer til å smelle!

10
Sitat Petter B:

Quote
Aaslid skjønner ikke hva som står i IPCC's rapport så han kan mene hva han vil for min del. Han gjør seg selv uinteressant i enhver debatt og fortjener ikke oppmerksomhet.     

Det er mye Aaslid ikke skjønner, men når skal de øvrige deltagere i Klimarealistene "skjønne" at Aaslids månedlige UAH oppdateringer etter hvert har nådd et internasjonalt publikum hva angår hard core denialisme og den utilslørte dumhet? Han dukker opp igjen og igjen med følgende innledning;

Quote
Sitat Geir Kebab Aaslid

Vi har temperaturdata for november fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for november viser med +0,55 o C en liten økning fra oktober. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120
.

https://www.klimarealistene.com/2019/12/02/global-temperatur-november-2019/

Aaslid greier simpelthen ikke å stoppe. Han har nå i fem år lurt seg selv og sin menighet, menigheten er så skrinn på folk med baller, alminnelig innsikt og strategisk kompetanse at de ikke en gang greier å rettlede han. Dette kommer til å stå på KD.com inntil han blir skiftet ut som redaktør, men hvem vil ha den jobben?   

11
Spencer/UAH er ute med oppdatering for november 2019;

https://www.drroyspencer.com/2019/12/uah-global-temperature-update-for-november-2019-0-55-deg-c/#comments

November 2019 viser en anomali på 0,55C. Og det er så vidt jeg kan se den varmeste november i hele UAH serien. Da har den nøytrale ENSO høsten 2019 (september, oktober og november) anomalier på hhv. 0,62, 0,46, og 0,55, eller et snitt på 0,54C. Mens NINO toppen i 1998 (mars, april og mai) hadde hhv. 0,47, 0,74, og 0,64 eller et snitt på 0,61C.

Hvor lenge tør Aaslid hevde at pausen fortsetter?

Dette ble så tungt for Klimarealisten Roald Larsen at han slått opp med Spencer;

Quote
  Roald Larsen says:
December 2, 2019 at 11:22 AM

In 1998 everything was melting – everywhere.
Now it’s just as warm – according to this latest graph and data and almost every glacier is growing.

Obviously the (Green) Rent & Grant Seeking Activists And Criminals (mostly Criminals) has successfully taken over UAH also ..


FAKE!!      

12
Generelt / Re: Grunnrenteskatt
« on: 28.11.2019, 13:19:16 »
Kanskje Contrari1 kunne forklare leserne av KD.com hvorfor han har dratt definisjonen av motorvei inn i strengen om grunnrenteskatt eller for den del i en debatt om vindmøller?

Først gir jeg et saklig innlegg om grunnrenteskatten, dette svares det ikke på, men da begynner Contrari om ja eller nei til vindmøller og at jeg ikke representerer folkemeningen. Jeg svarer på det.

Så fortsetter Contrari på enda et nytt tema, nemlig oppryddings kostnadene knyttet til vindkraft, jeg ber han redegjøre for dette, og svaret? Et hysterisk utbrudd om at: 

Quote
Du vet altså null og niks om det er satt av penger i vindkraftprosjektene til fremtidig opprydding etter utfasing av anleggene. Likevel påstår du freidig at det er god økonomi vindkraft. For noe surr.

Contrari kan umulig vite hva debatteknikk er, det er i hvert fall ikke å starte på et nytt tema etter hvert som en ikke har noe fornuftig å si om det som opprinnelig var tema.

Men han har da det minste lykkes med å ødelegge hele strengen, og det var kanskje det som var hensikten?

Og kaller du meg "tussen" en gang til så rapporterer jeg deg til Administrator.

13
Generelt / Re: Grunnrenteskatt
« on: 27.11.2019, 21:59:18 »
Sitat Contrari1:

Quote
Du vet altså null og niks om det er satt av penger i vindkraftprosjektene til fremtidig opprydding etter utfasing av anleggene. Likevel påstår du freidig at det er god økonomi vindkraft. For noe surr.

Nei det har jeg ikke sagt. Det jeg har gjort er å anmode deg om å skrive et innlegg på KD.com om disse spørsmålene. Siden du synes å ha satt deg inn i dette regelverket ville det være nyttig for KD.com sine  lesere å få en korrekt og saklig innføring. På samme måte som jeg har benyttet litt tid på å sette meg inn i regelverket for elsertifikater, nedskrivningstid for vindparker, hvor grensen går mellom de vannkraftverk som skal betale grunnrenteavgift og ikke, håper jeg at andre kan skrive saklige og informative innlegg med linker og annen bakgrunnsinformasjon der en faktisk kan bli mer opplyst og kompetent.

Men der har du ingen interesse. Du har sikkert lest noe vrøvl om vindparker og opprydding som du ikke en gang tør å videreformidle på annen måte enn at:

Quote
Du vet altså null og niks om det er satt av penger i vindkraftprosjektene til fremtidig opprydding etter utfasing av anleggene. Likevel påstår du freidig at det er god økonomi vindkraft. For noe surr.  

Hvor mye informasjonsverdi er det i det innlegget?

14
Generelt / Re: Grunnrenteskatt
« on: 27.11.2019, 21:49:00 »
Sitat Contrari:

Quote
  MOTORVEIER, Tussen. Vet du hva det er? 

Jeg finner denne debatteknikken særdeles uredelig. Om det er "motorveier" eller vanlige veier slik de skal bygges langs E39 så spiller det mindre rolle i forhold til naturinngrep. Og Contrari1 vet vel neppe at "motorvei" i Norge i mange år var definert på en helt annen måte enn slik motorveier nå defineres etter en EU standard. For å gi deg et hint:

Quote
Norges motorveier er gradvis bygget ut fra og med 1960-årene. Kravene til motorveier er blant annet minst to kjørefelt i hver retning, fysisk skille mellom kjøreretningene og planskilte kryss. Tidligere kunne også tofeltsveier klassifiseres som motorvei i Norge, men disse er senere klassifisert som motortrafikkvei. Per oktober 2019 er det 499,5 kilometer med skiltet motorvei i Norge. 

Ja, jeg vet hva en motorvei er, jeg kan til og med gi deg en historisk beskrivelse av de ulike "motorveiene," men det ville være å kaste perler for svin så dønn uredelig som du fremstår.
15
Generelt / Re: Grunnrenteskatt
« on: 27.11.2019, 19:05:58 »
Quote
  Motorveier bygges sjelden i områder som er preget av villmark. Det forstår du sikkert. De bygges heller ikke på kryss og tvers i et stort utbyggingsfelt. Vet du forresten hvor mye vindkraftselskapene er forpliktet til å avsette av midler for kostnader ved utfasing av sine anlegg?     

Når det gjelder det siste spørsmålet har jeg ikke svaret og oppfordrer deg til å legge inn et svar på en av de mer passende vindkraftstrengene, kunnskap er sjelden noen byrde.

Når det gjelder hvor veier bygges, så bygges de stort sett på den korteste og topografisk mest hensiktsmessige traseen mellom de to punkter veien skal gå, og norsk veihistorie er full av eksempler på at veier bygges over tidligere uberørt natur. Dette gjelder i praksis samtlige fjelloverganger, omtrent alt som er bygget av veier i Finnmark, veier langs Vestlandsfjordene og lange strekninger av helt nye veiutbygninger slik som E39 vest for Kristiansand og store deler av motorveistrekningene øst for Kristiansand. Ja jeg vil faktisk hevde at dette er mer hovedregelen enn unntaket. Jeg har vært litt involvert i tresèvalget på den nye E39 gjennom Stryn Kommune og der skryter jo Vegvesenet av at de nesten har unngått å legge noe over dyrket mark, men at mesteparten går gjennom uberørt natur som kun har blitt benyttet som beiteland, og det synes jo alle å være tilfreds med.

Hva er problemet med å benytte uberørt natur i Norge? Har jeg forvillet meg inn på et forum for MDG - tullinger?

Hvis du er bekymret for veier og kraftutbygning skulle du virkelig tatt deg en tur til indre Ryfylke, eller inn i Stølsheimen for ikke å snakke om rundt Blåsjø. Blåsjø er norges 13. største innsjø som er 100% kunstig der en har demmet ned et areal på over 80 km2. Her er der enorme demninger, massevis av sykkel og bilveier og de snille mennene i NVE har til og med satt ut fisk i den. Et enormt naturinngrep, men etter mitt syn helt OK, og et vakkert stykke ingeniørarbeid som har endret naturen i praksis for all fremtid, mens vindselskapene - hvis jeg forstår spørsmålet ditt riktig - endog er forpliktet til å gjenopprette naturen når konsesjonen går ut, snakk om forskjellsbehandling!

Pages: [1] 2 3 ... 186