Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: [1] 2 3 ... 160
1
Sitat Telehiv;

Sitat
Man tilslutter seg klimaismen hvis det både gir en følelse av å tilhøre samfunnsmakten, at man framstår klok og ansvarlig, og at man moralsk samtidig gis anledning til å heve seg litt over sin neste - som igjen demper eksistensialangsten, osv. - ad libitum.     

Der kan jo være langt enklere forklaringer for å tilslutte seg "klimaismen" (hva slags dyr er forresten det,) en noe høytsvevende sosiologisk viss vass som om det var nødvendig å ha et eget tilleggsmotiv ut over det åpenbare. Det kan jo være den samme type motivasjon som gjør at en forsøker å følge anvisningen på medisinboksen eller bruksanvisningen på en gasskomfyr.

For øvrig vil jeg hevde at den sosiale gevinst ved å tilslutte seg "klimaismen" er ytterst marginal, ja nærmest totalt fraværende. Hvilken sosial gevinst oppnås ved å peke på at solen er ca. 5''' år gammel og er en helt vanlig stjerne, eller at antibiotika virker bra på en del type infeksjoner? Dette er jo for alle praktiske formål uomstridt og mer eller mindre alminnelig kjent.

2
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: I dag kl. 10:32:40 »
Listhaug forsvarte sin avgang med at hun ville forsvare ytringsfriheten. For det første er dette tøv. Ingen har hevdet at Listhaugs uttalelser er i strid med Grl. §100, eller at de er forbudt å ytre de. Det er som en ektemann skulle hevde at han ikke forstår at kona går fra han, han har jo bare kalt henne en "negerelskende bitch," og det er da trygt innenfor ytringsfriheten som han vil forsvare til sin død.

Men så til problemet, ytringsfriheten er under særlig stort press mot en gruppe. Det gjelder imamer og andre muslimske religiøse ledere som argumenterer for at det skal innføres shjaria, at kvinner skal kjenne sin plass og må pryles i ny og ne for å bli minnet om sin plass, og at USA er den store satan som det er alle muslimers plikt å kjempe mot med alle midler. Så vidt jeg husker ble Krekar frifunnet på et par av trussel sakene han var tiltalt for, da retten konkluderte med at dette var innenfor ytringsfriheten. Danmark og England har allerede utvist et par imamer som har spredd slik hatretorikk. Vi kommer garantert til å måtte slå ned på disse kreftene også i fortsettelsen, og der kan Sylvi Listhaug raskt møte seg selv i døren da jeg har en sterk mistanke om at mot disse grupper, er hun mindre opptatt av deres ytringsfrihet, enn sin egen.

3
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: I dag kl. 08:38:15 »
Sitat Translator:

Sitat
  Generelt så virker det som venstresiden mener de kan si og gjøre hva som helst, mens de av oss som er av en litt annen mening skal liste oss omkring på silkeføtter. Det er en farlig utvikling.   

Dette er en tro kopi av det som skjedde på 70-tallet der AKP(ml) på den ene side og ulike brune elementer på den andre siden mer eller mindre dominerte debatten og næret hverandre ved ulike ekstreme påstander om den andre.

Det er i dag fullt mulig å være innvandringskritisk. I hvert fall AP, SP, H og FrP ser hvor dette utvikler seg med mindre en tar grep, og da er oppgaven til Listhaug og de øvrige politikere å bygge en politikk det er størst mulig enighet om.

At Listhaug driver dobbeltkommunikasjon og i stor grad gjør dette av rent personlige interesse for å styrke sin egen posisjon for å bli den nye partilederen, er det ikke bare jeg som mener. Det synes å være en gjennomgående oppfatning blant samtlige politiske kommentatorer og politikere fra venstre til høyresiden i norsk politikk.  Det er effektivt for henne, men destruktivt for regjeringssamarbeidet, og ikke minst for det tverrpolitiske samarbeidet i Stortinget. Politikk er det muliges kunst og hvilken mulighet har Listhaug å få KRF og V med på store tverrpolitiske kompromisser hvis hun til stadighet frastøter seg disse partiene og dets ledere ved nærmest rene hatytringer som at Hareide sleikjer imamer oppetter ryggen, og at Støre, Vedum, Skei Grande og Hareide løper terroristenes ærend. Dette i tillegg at hun regulært bløffer med hensyn til at disse partier ikke vil frata fremmedkrigere passet, mens denne lovendringen er fremmet og kjørt gjennom Stortinget av AP's justispolitiske talsperson.

Det Hareide nå gjør er høyst reelt og svært vanskelig for KRF, det er ingen lek eller noe han gjør bare for å more seg. Han har fått nok og det markerer han på den mest potente måte han kan ved å stemme for mistillit.

Jeg har kjøpt inn mer popcorn og skal jeg tippe utviklingen vil Hareide stemme for mistillit, så stiller Solberg kabinettspørsmål, og der vil Hareide redde Solbergregjeringen.

Vi har da en situasjon der regjeringen består med en justisminister som ikke har Stortingets tillit, så går det noen uker eller måneder og vi får en regjeringsendring der Listhaug enten skifter departement eller går til Stortinget med den begrunnelse at hun trenger mer parlamentarisk erfaring, noe hun faktisk ikke har noe av.

Vel, snakk om bom, samtidig som jeg skulle trykke "lagre" dukket denne opp;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/03/20/195381249/sylvi-listhaug-frp-gar-av-som-justisminister
 

4
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 19.03.2018, 22:14:37 »
Sitat Petter T,

Sitat
Hvor inn i hampen dumme er klimahysterikerne.  Klima"scientologien" er korrupt.  Follow the money. 

Vel, jeg har ingen andre råd enn at dette får du ta opp med gode venner. Hvis du ikke oppnår noen trøst der, kan du kanskje snakke med noen profesjonelle rådgivere. Uansett har du jo fastlegen som har vid og generell henvisningsmyndighet.

Med fare for at jeg markedsfører mine personlige økonomiske interesser uten full åpenhet, føler jeg det på sin plass å opplyse om at jeg er direktør for den multinasjonale stiftelsen HCDBL, H(elp) a C(limate) D(enier) to a B(etter) L(ife).

Vi avholder en rekke kurs. Vi har egne kurs om ENSO, og vi har kurs om AMO og PDO. Vi har også kurs av mer politisk karakter, typisk hvordan en kan benekte åpenbare fakta ved å introdusere en konspirasjonsteori.

Så har vi forsterkede kurs, bl.a. om Arktisk sjøis. Forsterkningen på disse kursene er ikke av klimafaglig karakter, men der menn over 185 cm og 108 kg, for anledningen er leiet inn fra Post 2S (der "S" står for sterkavdelingen og "2" betyr 2. sortering) fra Sandviken Sykehus.

Her deles det ut gele og vaniljekrem i ulike farger. Den som svarer rett får lov til å spise en skje gele med vaniljekrem, den som svarer "AMO" hvis "ENSO" er riktig svar, blir fratatt skjeen.

Men de som roper;   

Sitat
IPCC solar forcing

eller
Sitat
  Naturen styrer klimaet

Får verken vaniljekrem eller gele, dette kurset har vist seg svært effektivt, og vi får en hel IPCC delegasjon å besøk i overmorgen.

Og hvis noen Klimarealister eller "skeptikere" skulle mene at mitt innlegg er "out of touch," vanvittig eller sykt. Er det fortsatt langt friskere enn den teorien som har stor oppslutning her på forumet, nemlig at der er et "Team" som reiser rundt i verden og forteller NOAA, NOOA/GISS, HadCRUT, JMO og BEST hva termometeret egentlig viser. Da snakker vi om virkelig "sykt."


 

5
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 19.03.2018, 20:24:46 »
Med fare for å overbelaste Translator og andre som har begrenset med tid og intellekt, må jeg bare lime inn dette:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/03/19/195381141/ansatte-i-justisdepartementet-reagerer-pa-listhaug-blomster

Vi ser her en blomsterkrig der en av fagforeningene i Justis ikke vil ta med seg Naziblomster hjem.

Jeg har også fanget opp en annen liten NUGGET, som muligens kan indikere en utvikling;

https://www.aftenposten.no/norge/i/9mGwm9/Departementsrad-ber-om-a-fa-slutte

Tilfeldig, eller snakker vi her om en koordinert aksjon fra topp til bunn i Justisdepartementet.

Departementsråden er den høyeste posisjonen/embete som ikke er politisk utpekt, han er embetsmann og vil regulært tjenestegjøre gjennom en rekke regjeringer over tid. Tenk på ha som Sir Humphrey Appleby i Yes, Prime Minister.

 

6
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 19.03.2018, 17:47:25 »
Her er kjernen i Petter T. sitt siste innlegg:

Sitat
Emeritus får bare kverulere og raljere videre med sine skylapper. 

Mine innlegg har vært fulgt av dokumentasjon og påvisning av uforklarlige omstendigheter om jeg skulle ta feil, hvorfor kan ingen Klimarealist forklare hvorfor ingen forsøkte å nå polpunktet før 1940 med overflatefartøy, mens dette skjer rutinemessig i vår tid.

Sitat
Klima"scientologien" er jo korrupt, noe mange realistiske klimavitenskapsfolk har påpekt. AGWs utstillingsvinduer er knust, samme hva Emeritus kommer med av korrupt skylapp-vitenskap.

Jeg har bedt om fakta knyttet til arktisk isutbredelse, ikke formålsparagrafen til Klimarealistene, den kan jo leses på deres hjemmeside.
7
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 19.03.2018, 11:49:36 »
Administrator, en oppfølger;

Arbeiderpartiet stemte for det forslag som ble lov, altså passlovens § 5 f)https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-207l/?m=2

Det kan også være på sin plass å lime inn hva de andre partiene har foreslått;

Sitat
  Prop. 146 L (2016-2017), Innst. 173 L (2017-2018), Lovvedtak 36 (2017-2018)


Forslag nr. 4 fra Staalesen, Siri Gåsemyr på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, og at slikt tap skal avgjøres av domstolen.

Forslag nr. 5 fra Lysbakken, Audun på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.
     

De andre partiene mener også at statsborgerskap kan fratas, men at dette skal avgjøres av domstolene og ber regjeringen komme tilbake med et forslag om det.

Det jeg imidlertid finner mest oppsiktsvekkende er at hele saken - utelukkende på grunn av Listhaug - er fullstendig feil fremstilt. I pressen hevdes det med bred penn at AP er i mot å inndra passene til fremmedkrigere. At fremmedkrigere kunne fratas passet ble fremmet som lovforslag av Stortingets Justiskommite ved dens leder Hadja Tadjik allerede i 2017 og ble da vedtatt med Arbeiderpartiets stemmer.

Likevel greier slufsa fra Sjøholt å fremstille dette slik:


8
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 18.03.2018, 22:30:51 »
OK, da kan jeg svare deg med en gang, men med en viss risiko for at jeg tar feil. Eller like feil som jeg tok innledningsvis uten å sette meg inn i saken og først etter en tid oppdaget at det var statsborgerskap som var tema, ikke pass.

Det du omtaler er beslag og inndragning av pass, passlovens § 7 lyder;

Sitat
§ 7.Innlevering og beslag

Passmyndigheten kan kreve passet innlevert dersom

a) vilkårene etter §§ 3 og 4 ikke er til stede;

b) det foreligger forhold som nevnt i § 5;

c) passets utseende eller innhold er endret;

d) passet er skadet, slitt eller dets opplysninger ikke lenger svarer til innehaverens utseende;

e) passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse.

Om besitter av pass ikke etterkommer krav om innlevering, kan politiet ta beslag i passet. Videre kan politiet i inntil 3 uker ta beslag i pass som forevises i passkontroll og som antas å kunne kreves innlevert etter første ledd.
     

Altså passet kan ved administrativt vedtak beslaglegges og inndras bl.a. når det foreligger forhold som i §5.

§ 5 lyder(her limer jeg inn bare litra f som er relevant for denne diskusjonen)

Sitat
f) det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå en handling som rammes av bestemmelsene i straffeloven §§ 101 til 107 om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser eller straffeloven §§ 131 til 145 om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger. 


Hele passloven har du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-19-82

Gjeldende rett i dag er altså at pass ved administrativt vedtak kan beslaglegges og inndras dersom en passinnehaver er på vei til Syria for å bli fremmedkriger, altså slik Tajik argumenterte for i ditt sitat. Jeg ville sjekke lovforarbeidene for å finne ut om AP hadde skiftet mening og stemt i mot loven, og det vet jeg altså ikke noe om, men tviler på at de har gjort det. Men det Tajik kommentere i 2016 og var for, er i dag gjeldende rett.

Det som er tema i Listhaugsaken er ikke pass med statsborgerskap. Å inndra statsborgerskap anses som en langt mer alvorlig inngrep enn å ikke få utstedt pass. Vi nordmenn forstår ikke dette da det i praksis ikke betyr så mye om en er statsborger eller ikke. Har en oppholdstillatelse har en rett på sosiale ytelser, barnetrygd, kontantstønad og hele pakken. En kan endog stemme ved kommunevalg selv om en ikke er norsk statsborger. Men i andre land har dette langt større betydning. I USA er en eksempelvis ikke vernet av en rekke grunnlovsbestemmelser dersom en ikke er "citizen." Derfor kunne de herje i vei på Guantanamobasen, men kun med noncitizens.

Listhaugsaken gjelder altså statsborgerloven, ikke passloven, og der sa flertallet under komitebehandlingen knyttet til forslag til ny
§26b i Statsborgerloven;

Sitat
  – Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti viser til at tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene. Flertallet understreker at domstolene i forbindelse med vurderingen av tap av statsborgerskap må foreta en forholdsmessighetsvurdering.     

Som de fremgår er Venstre ikke nevnt, dette fordi de ikke hadde plass i denne komiteen, men de stemte mot i Stortinget.

 

9
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 18.03.2018, 21:09:10 »
Administrator, jeg skal svare på ditt spørsmål senere. Jeg vil ta en titt på lovforarbeidene og de har jeg ikke her.

10
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 18.03.2018, 21:07:18 »
Sitat Translator;

Sitat
  Jeg mener du skifter argument straks du ser at et annet ikke holder. Tidligere i denne tråden brukte du Listhaugs besøk til Sverige som eksempel på en BEVISST strategi for å fremheve innvandring i valgkampen. Nå som jeg har forklart deg hvordan dette henger sammen, er det plutselig ikke interessant lenger. Dette monster-bråket er jo ingenting overhodet. Man er enig i sak, også velger man å stemple en statsråd man ikke liker for ett ord. Hadde det vært noen andre enn Listhaug hadde man ikke leet på øyelokket engang.

Virkelig? Vis hvor jeg har brukt " Listhaugs besøk til Sverige som eksempel på en BEVISST strategi for å fremheve innvandring i valgkampen."

Du har en lei tendens til bare å finne på ting. Først hevder du at jeg har kritisert Listhaug for Sverigeturen, for så å beskylde meg for ikke lenger å ville snakke om Sverigeturen fordi du "skal ha forklart hvordan dette henger sammen." Dette er jo bare fri fantasi, jeg har overhodet ikke omtalt Listhaugs tur til Sverige.

Og det neste du hevder, at "monster" bare er et ord som det ikke er noe å bråke om, er jo noe patent sprøyt. Så det er ikke noe å bråke om hvis Jonas Gahr Støre konsekvent omtalte Carl I. Hagen som "pedofil," det er jo bare et ord.

Hvor nedsnødd er det mulig å bli.

Sitat Translator;

Sitat
  Hvem er så disse krigsforbryterne du sikter til?   

Du får selv lese deg opp på Irak II og hvordan verdenssamfunnet vurderer den krigens lovlighet, du kan begynne med FN's generalsekretær;

https://www.theguardian.com/world/2004/sep/16/iraq.iraq

11
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 18.03.2018, 17:40:52 »
Translator og andre som synes jeg har for mange innlegg må ha meg unnskyldt. Men jeg ser at vår inkompetente presse ikke forstår hva de sier, bl.a. har Translator blitt forledet av dette innlegget;

https://www.nrk.no/norge/kare-willoch_-_-statsministeren-gjor-det-eneste-riktige-1.13968209

Som viser til dette;

https://www.nrk.no/norge/kilder_-_-solberg-gar-av-hvis-stortinget-feller-listhaug-1.13968028

Hevder at W har rådet Solberg til å stille kabinettspørsmål.

De to artikklene sier faktisk de stikk motsatte.

I siste artikkel sier Erna at hvis KFP stemmer for mistillitsforslaget, så søker hun avskjed. Og husk da at det mistillitsforslag som er fremmet gjelder kun mot Listhaug, ikke hele regjeringen, jf. Grunnlovens § 15.

Mens i første artikkel hevdes det at Erna vil stille kabinettspørsmål, men det sier hun ikke. Det hun faktisk sier er at hun stiller kabinettspørsmål uformelt før mistillitsvotumet. For hvis mistillitsvotumet mot Listhaug går gjennom så er det kun Listhaug som blir kastet, men regjeringen ellers består. Men da sier Erna at selv om Stortinget kun har erklært mistillit mot Listhaug, vil jeg ikke lenger ta ansvar for regjereingen.

Det vi ser her er en forpostfektning for det blame game som uansett vil komme når denne historien er over. Og jeg tror fortsatt at Listhaug skal ha litt mer pisk før hun får fred, og det er det de uformelle samtalene mellom Hareide og Solberg nå dreier seg om.


12
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 18.03.2018, 15:14:54 »
Sitat Translator;

Sitat

Apropos Willoch. Han støtter at Solberg stiller kabinettspørsmål. Dermed har denne saken fått en annen dimensjon, nemlig hvorvidt det er opposisjonen eller statsministeren som bestemmer hvordan en statsminister setter sammen sin regjering. Og det er prinsipielt en meget viktig sak.   

Nei, at W dukker opp er bare en del av forpostfektingene og saken har ikke fått noen ny dimensjon.

I den negative parlamentarismen - som har vært Norges styreform siden 1884 - har det aldri vært tvilsomt at Stortinget kan kaste regjeringen om de er misfornøyd med en av statsrådene. I disse tilfeller har Statsministeren to valg, skift ut statsråden, eller gå og det eventuelt etter å ha stilt kabinettspørsmål som ikke får tilstrekkelig tilslutning. Men det kan gjerne skje at mistillitsvotumet mot Listhaug får flertall og da med KFP's stemmer, så stiller Solberg kabinettspøtrsmål der KFP stemmer med Solberg slik at hun, inkludert Listhaug blir sittende. I så fall har vi en justisminister som ikke har Stortingets tillit men som fortsatt sitter, så for vi se hvor lenge Solberg ser seg tjent med det.

I prinsippet kan Stortinget kaste regjeringen med hvilken som helst begrunnelse, dette er det Stortinget og kun Stortinget som bestemmer. Det nytter ikke at noen påberoper seg kutyme eller at dette ikke har skjedd før. I så fall hadde vi ikke hatt parlamentarisme. Men at en stiller mistillit mot en enkelt statsråd er gammelt nytt, og så innarbeidet at det endog er tatt inn i grunnlovens § 15:

Sitat
   Kvar medlem av statsrådet har plikt til å levere avskilssøknad etter at Stortinget har gjort vedtak om mistillit til denne statsråden åleine eller til heile statsrådet.

Kongen skal gje avskil etter ein slik søknad.

Når Stortinget har gjort vedtak om mistillit, kan statsrådet berre utføre dei gjeremåla som trengst for forsvarleg embetsutøving.
     

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/yvKqoa/Regjeringen-vil-vare-uberort-av-mistillit-mot-Listhaug

Så dette er en sak så totalt fri for uavklarte prinsipper at det endog er regulert av grunnloven.

Sitat Translator;

Sitat
  Jeg ser du graver opp en masse "grums" som aldri (meg bekjent) har vært i debatten om Listhaug tidligere, og som etter min mening bare tjener til at du skal få bekreftet dine egne argumenter.

Hva slags grums er det nå som er nytt? Monsterspørsmålet? Dette var jo hennes debut som justisminister og var tema både på Dagsnytt 18 og i en rekke andre media.

Når det gjelder hennes praktikanttid i DC så håper jeg du ser at den er satt opp i relieff til Hareides kontakt med ulike imamer. Det er like hårreisende urimelig å karakterisere Hareides kontakt med muslimske religiøse ledere som "Ryggsleikjing," som det er for meg å hevde at Listhaug bedrev "Ryggsleikjing" av krigsforbrytere. Men her er faktisk en vesensforskjell, Hareide var bare i dialog med imamene, Listhaug arbeidet for krigsforbryterne.

13
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 18.03.2018, 13:49:28 »
Translator, jeg tror ikke vi er uenige om noe fundamentalt knyttet til Listhaug.

Det er ingen ansvarlige politikere eller journalister som hevder at Listhaug bevisst la ut denne FB kommentaren samme dag som Utøya filmen hadde premiere for å koble dette sammen. I så fall er hun ikke bare idiot, men direkte ond, noe jeg ikke tror hun er.

Det er mange som har påpekt timingen, dette i kombinasjon med at hennes hjemmeside ble pepret med grums av typen "ABB fikk ikke fullført jobben," og dette i et tempo langt raskere enn det ble slettet av hennes assistenter. Og da burde Listhaug kanskje vurdere om det allerede lørdag for en uke siden hadde vært klokt å etterkomme statsministerens ønske om å slette hele innlegget. Senest da burde hun ha forstått hvordan dette kunne bli oppfattet.

Når det gjelder Listhaugs mange utspill, så er hun ansvarlige for disse, og dette selv om mange av utspillene blir dratt etter hårene og vrengt om til det ugjenkjennelige. For hun har åpenbart et problem. Alle kjenner til Imamsleikjing utspillet og nå det siste der Stortingsflertallet hevdes å støtte terroristene.

Men det er ikke mer enn noen dager siden hun benyttet samme idiotretorikk mot en av SP's hjertesaker;

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WLeKBr/listhaug-advarer-mot-sp-forslag-mener-det-skader-arbeidet-mot-pedofile

Hva er dette? Det er jo åpenbart at hvis en i justisbudsjettet prioriterer flere lensmenn, så vil det bli mindre igjen til domstolene, ØKOKRIM, KRIPOS, forebyggende arbeid mot gjengkriminalitet, trafikksikkerhet, vinningskriminalitet  - ja listen er uendelig. Hvorfor akkurat fremheve arbeidet mot pedofile, en lite dogwhistle utsagn om at disse SP typene ikke tar overgrep mot barn alvorlig, at de er på de pedofiles side?

Og denne påstanden er ikke urimelig. Noe av det første hun gjorde som justisminister var å karakterisere pedofile som "monstre." Og dette stikk i strid med råd fra alle som har arbeidet med dette, inkludert tidligere leder i Politiforbundet Arne Johansen. Og hva er det hun forsvarer dette med, jo, hun kaller en spade for en spade. Skal vi nå få en situasjon i norske domstoler der dommeren ber "monsteret" reise seg, og der tiltalte heretter betegnes som "monsteret?" Hva er det hun tror om seg selv som mener at hun, som aldri har arbeidet med spørsmålet, allerede på første dag som justisminister skal endre på terminologien og uttrykkene, til tross for at fagfolk står i kø og hevder at dette vil virke kontraproduktivt? Og hva gjør dette med menneskesynet til alle hennes tilhengere, har et monster egentlig de samme grunnleggende rettigheter som andre mennesker, hva med å innføre særregler for monstre på samme måte som Listhaug vil innføre særregler for terrorister? Bør monstre eksempelvis være beskyttet av den allmenngyldige in dubio pro reo? 

Telehiv og jeg hadde lenger opp i debattfeltet en diskusjon om Irak II krigen der jeg påpekte at Listhaug i 2003 ikke hadde noen rolle i norsk rikspolitikk. Men året etter var hun praktikant i den amerikanske kongressen og arbeidet for de samme amerikanske politikere som stemte for Irak II, jeg antar da at det er OK at jeg hevder at Sylvi Listhaug i 2004 "Sleikjet krigsforbrytere oppetter ryggen?" Og at dette aktivt kan benyttes mot henne i den politiske debatten?

Jeg er for øvrig uenig med analogien fra 1986. Da ville Willoch ut av regjeringskontorene og Bruntland ville inn. Det er ikke situasjonen i dag, mitt stalltips er at Erna legger en strategi der hun fortsetter å legge seg langflat, der Listhaug igjen forsikrer at hun vil ta lærdom, og at KrF lår nåde gå for rett. Det er i hvert fall det jeg håper vil skje.
 

14
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 18.03.2018, 10:04:59 »
Vel nå var det du som ville:

Sitat
   Hvis vi skal holde oss til tørre fakta om hvem som har syndet mest hittil   

Så jeg bare fulgte opp. Men jeg ser overhodet ikke hensiktsmessigheten med å blande disse to krigene inn i den parlamentariske situasjon vi har i det norske Storting. Det er vel omtrent like relevant som hvem som var for eller mot OL i Tromsø.

Men la jeg først rydde opp i "disse krigsforbrytelsene."

Irak II var en krigsforbrytelse uten FN mandat eller noen av de øvrige kriterier som gjør krigshandlinger lovlig etter folkeretten. I forhold til norsk politikk var det bare ett parti som støttet denne krigsforbrytelsen, det var FrP med Hagen i spissen, Listhaug var på dette tidspunkt ingen sentral rikspolitiker.

Krigen mot Libya er en helt annen historie. Som følge av borgerkrig og frykt for massakre og folkemord, gav FN's sikkerhetsråd NATO tillatelse til å benytte luftmakt der Norge deltok med seks F -16. De krigshandlingene var folkerettslig lovlig. Men at en krig er lovlig betyr ikke nødvendigvis at den er riktig eller hensiktsmessig. Og det er det diskusjonen om Libyakrigen gjelder, og det er vel etter hvert rimelig stor enighet om at den krigen var en fiasko som gjorde forholdene verre.

Så var det dagens parlamentariske situasjon på Stortinget. Jeg merker meg at du gjerne vil bli kvitt regjeringen på "ærlige premisser," det er selvsagt et greit politisk standpunkt. Så kan jeg gi mitt, jeg ønsker at Solberg skal fortsette, og da kan jeg ikke mistenkes for å ha tvilsomme motiver når jeg opprettholder at i denne situasjonen er Listhaug et enormt problem, og det trygt innenfor vår parlamentariske tradisjon.

Det er ikke noe uærlig eller politisk skittent i at SP, KFP og AP mener Listhaug er uegnet til stillingen som Justisminister. Dette er så enkelt og likefrem som det høres ut - et spørsmål om tillit. Og jeg skal vedde en pose lakrisbåter på at Erna Solberg mener nøyaktig det samme som Støre, Hareide og Vedum. Vi kan ikke ha en justisminister som lefler med det ytre brune høyre ved bl.a. å støtte under konspirasjonsteorier som at et stort flertall i det norske parlamentet er mer opptatt av terroristenes rettigheter enn det norske folks sikkerhet. Dette er en politisk retorikk som er helt uakseptabel. Og hadde det vært et engangstilfelle eller en glipp så var det så sin sak. Men Listhaug mener tydeligvis at dette er OK, noe hennes mentor og politiske forbilde Carl I. Hagen fortsatt mener er OK, og at Solberg endog burde berømme Listhaug for at hun drar den politiske debatten ned på dette lavmål.

Her er bare ett stort problem. Listhaug har en sterk base i den gamle stupide delen av FrP, så sterk at FrP's ledelse neppe greier å holde regjeringssamarbeidet gående hvis Listhaug blir tatt ut. Men i de fleste andre regjeringssammensetninger, hadde Listhaug gått på trynet ut allerede forrige lørdag, da hun lot være å etterkomme Solbergs første melding om å fjerne innlegget på sin FB side.

Kan du tenke deg en situasjon der GHB eller KW i nesten en uke hadde sittet stille og sett på en statsråd som handlet direkte i strid med regjeringens interesse og ønsker?

Det er det denne saken dreier seg om, om Listhaug ryker er det svært godt begrunnet og trygt innenfor vår parlamentariske tradisjon. Og kun SP har hittil vært inne på det mest sentrale; hvilken dømmekraft har Listhaug som i en hel uke lar dette utvikle seg uten å forstå hvor det bærer?

Og alt disse beklagelse om MSM forstår jeg ikke. Hva er det pressen har gjort galt? De rapporterer og formidler det de ulike politikere sier offisielt og uoffisielt. Så har de disse meningene sine som spriker litt i alle retninger, men der de er enige om en ting, Listhaug har opptrådt svært uklokt. At der skal være en samlet aksjon fra MSM for å knekke Listhaug er jo bare en ny konspirasjonsteori på linje med den første.


15
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 18.03.2018, 00:31:29 »
Sitat Telehiv;

Sitat
   Hvis vi skal holde oss til tørre fakta om hvem som har syndet mest hittil:
Det var ikke Listhaug som begikk krigsforbrytelsene mot Irak og Libya - til dundrende applaus fra norske MSM-medier.
Det var de høymoralske som nå fortvilt prøver å koble Listhaug til Utøya - til dundrende applaus fra norske MSM-medier   

Hvis du skal forsøke å dreie denne debatten til noe helt annet så la vi - som du insisterer på - holde oss til FAKTA.

Når det gjelder Libya så var det tverrpolitisk enighet om den krigen, inklusive FrP og SV, selv om SV etter hvert fikk kalde føtter;

https://www.nytid.no/knusende-dom-over-krigen-mot-libya/

Hvor MSM befant seg i Libya krigen har jeg ikke god oversikt over, men jeg antar at de stort sett var for, siden Stortinget stort sett var for.

Når det gjelder Irak II (2003) så var situasjonen nesten stikk motsatt.

Sitat
I Norge svarte 90 prosent at de var imot krig uten FNs godkjennelse i en meningsmåling utført av Opinion i februar [1]. Statsminister Kjell Magne Bondevik for beklaget angrepet, og håpet at krigen ville bli kortvarig og presiserte at Norge kom til å gjøre sitt ytterste for å avhjelpe de humanitære problemer som ville oppstå i kamphandlingenes kjølvann. Fremskrittspartiet var det eneste partiet som var positivt innstilt til invasjonen, og Frp-formann Carl I. Hagen mente at Regjeringen snarest mulig burde gi sin støtte til de krigførende nasjonene.[33]   

Så FAKTA er at det eneste norske politiske parti som støttet denne åpenbare krigsforbrytelsen var ledet av Sylvi Listhaugs mentor og politiske forbilde, Carl I. Hagen. Hva Sylvi Listhaug selv mente i 2003 vet jeg ikke, men jeg har mine mistanker.

Hva angår MSM var det så vidt jeg husker kun ett organ, VG ved Olav Versto, som støttet invasjonen, de fleste andre, jeg tror samtlige andre, inkludert Aftenposten, Dagbladet og resten av røkla - var i mot.

Det var litt FAKTA.


Sider: [1] 2 3 ... 160