Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Amateur2

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Ny forskning / Atmosfæreeffektens størrelse
« on: 22.01.2020, 14:37:52 »
Claes Johnson har sett nærmere på atmosfæreeffekten (også feilaktig kalt drivhuseffekten). Det har blitt servert diverse påstander om størrelsen på atmosfæreeffekten opp i gjennom årene. IPCC og deres støttespillere bruker gjerne 33 C som fasit. Nikolov og Zeller (Volokin og Rellez) hevder at den er hele 90 C.

Claes Johnson benytter velkjent og grunnleggende strålingsfysikk og tar utgangspunkt i veldokumenterte observasjoner. Han kommer fram til at atmosfæreeffekten er beskjedne 9 C. Basert på dette estimerer han så klimafølsomheten til ca 1 C eller mindre.

Les Claes Johnson sin redegjørelse. Den er som vanlig lett å følge, grundig og etterprøvbar.

2
Professor Richard Müller (UC Berkely) sin vurdering av elektriske bilers framtid gitt i et svar på Quora er en ganske annen enn den Emeritus forfekter:

Quote
If Apple is really building an electric car, what does this mean for Tesla? Is Apple's product quality likely to be dramatically superior, and is there room in the market for both Tesla and Apple?

Richard Muller, Prof Physics, UC Berkeley, author "Now, The Physics of Time"
Answered Jun 20, 2016 · Featured on Forbes and Newsweek · Upvoted by Arun Rajaraman, M.S Technology & Management, New Jersey Institute of Technology (2005) and Aman Gupta, former Machine Learning Engineer at Apple (2016-2019)

I don’t think there is room in the market for either Tesla or Apple. I predict that the electric cars are a fad that will fade.

Let me warn you—whenever I write about electric cars I draw furious and angry responses from many people. It is remarkable how deep is the love of the electric car concept, and how many people consider my view to be blasphemy! Many people will argue that I am wrong, or don’t have any vision. I respond by saying that the proponents of electric cars show “optimism bias.” That is, they believe that the serious problems inherent in electric cars will be solved, yet they choose to be pessimistic about similar improvements in gasoline cars (e.g. 100 mpg gas mileage, which are well within the technology).

The batteries are too expensive, and not decreasing rapidly in price. The expense of running such a car comes from the battery replacement cost, which happens after 500 to 1000 full recharges. (Tesla builds in a one-time replacement cost into their initial high price to cover this issue. That keeps the initial cost high.) There is little to no environmental benefit, since in most of the world the electricity is derived from coal. An electric car in China produces more CO2 than does a gasoline car.

It is amazing how the public continues to venerate the “success” of Tesla, even though they have continually shown no profit. (The old joke is that they lose money on every car, but will make up for that in volume.) Tesla continues to produce overly-expensive cars purchased largely by two categories of customers: the most wealthy people in the US (who get admiration for going electric!) and to techie nerds who love the technology and are willing to devote a large fraction of their income to their love. They also appeal to people who mistakenly think that such cars are a big benefit to the environment.

I think we are observing a Ponzi scheme in which companies like Tesla continue to grow because the early investors made money — but only because later investors came in. That will stop, and then the fad will collapse. The subsidies are soon to end. When that happens, and the fad goes away, the electric car enthusiasts have their answer ready: they were driven out of the market by the unexpected and environmentally harmful drop in the price of oil and gas. They will blame the demise of the electric car, once again, on the oil and gas industry.

Why is Apple interested? They are a huge company with loads of capital, and it is worthwhile putting a modest investment into something that appears to be failing, just in case that prognosis turns out to be wrong. I am not an enthusiast about autonomous vehicles; I expect the technology will be implemented incrementally to help us drive (just as “cruise control” was introduced but never widely used). Yet the autonomous aspect is, in my judgement, far more likely to have a long term benefit than the all electric aspect.

I am a real enthusiast for hybrid automobiles, cars that use electricity only for those short moments when it provides a true benefit. I think the hybrid car will be widespread.

My detailed arguments against the all electric car appear in my book “Energy for Future Presidents.” It is a little out-of-date now, but basically still accurate. Prices of batteries have come down, but not nearly enough to negate the high cost of owning such a car. Of all the controversial things I say in that book, the only topic that draws hate-mail is my discussion of the electric car. Love of the electric car is passionate and almost religious.

3
Røde kors kaster seg nå på alarmbølga og påstår at konflikter mellom diverse land på kloden forverres av klimaforandringene:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/06/05/195583536/rode-kors-klimaendringene-forverrer-konflikter

Altså, hvor dum går det an å bli, og finnes det absolutt ingen grenser for hva man kan beskylde klimaforandringene for ?

Nei, det finnes ingen grenser for hvor dum det går an å bli, særlig ikke når det lønner seg grovt økonomisk.

Det finnes heller ingen grenser for hva man kan beskylde klimaforandringer for. Dette henger også nøye sammen med at det gir særdeles god avkastning økonomisk.

4
Erik Tunstad hadde nok en god kommentar i Stavanger Aftenblad i går:

Gjør en klimapsykose at vi ikke ser at den eksplosive utryddingen av arter truer livet på Jorden?

Stavanger Aftenblad er forøvrig vel verdt å følge. De slipper til flere balanserte meningsytringer enn man ser i de øvrige deler av MSM.

Tunstad avslutter kommentaren med følgende velvalgte ord:

Quote
Det som er virkelig farlig

Det er nå forskere, politikere, lærere, journalister og aktivister bør ta ansvar, slutte å skremme – og i stedet fortelle oss at vi ikke står foran dommedag. Jo, klimaet vil endre seg – floraen forflytte seg, faunaen også – og noen arter vil forsvinne. Men i det store og hele vil vi klare oss. Nokså godt, til og med. Vel å merke, hvis vi ikke mister alle de andre farene av syne – disse må vi nemlig også løse.

Dette er poenget – og det som skjer, er farlig: Fortsetter vi å hogge regnskog – blant annet for å erstatte olje med biodrivstoff til grønne biler, fortsetter vi å kaste 30 prosent av all maten vi lager – og dermed må rasere urørt natur for å fø milliardene som kommer, fortsetter vi å voldta naturen for kortsiktig vinning – les vindmøller, overfiske, forurensning – da kan det være det ikke blir så mange arter igjen å redde fra fremtidens varslede klimaendringer.

5

... så får man bare justere på det man finner, dvs. tilpasse terrenget ....


Det har man jo virkelig startet med i form av de grusomme planene myndighetene har for vindturbinutbygging i urørt norsk natur.

6
Media og politikk / Re: Ingen kommentar
« on: 18.02.2019, 23:06:12 »
Det som står i NTB artikkelen er det rene skjære sprøyt.

Det er flere måter å drifte norske kraftproduksjon og distribusjon på. Det hele er et optimaliseringsproblem. Prisresultatet avhenger av hvilke optimaliseringskriterier som benyttes. Man kan for eksempel optimalisere systemet for maksimal forsyningssikkerhet og lavest mulig pris til forbruker. Slik man har innrettet seg legger det tilrette for maksimalisering av profitten, uten å ta særlig hensyn hverken til forbruker eller til forsyningssikkerhet.

Det er nok mang en kraftprodusent som sender Eivind Reiten en vennlig tanke når de økonomiske resultatene svulmer på enker og faderløses bekostning.

7
Ser faktisk ut til at vandrehistorien om hangarskipsflotiljen har blitt overgått av virkeligheten i norsk skjærgård:


8
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 01.03.2018, 13:39:21 »
NÃ¥r det sÃ¥ avdekkes at instituttet ikke kan vise til en eneste klimafaglig artikkel utgitt i den vitenskapelige litteraturen, .... 

Jeg stilte deg tre spørsmål som i denne konteksten henger sammen. Du unngår behendig å svare på de to andre spørsmålet, uvisst av hvilken grunn.

Derfor gjentar jeg de to andre spørsmålene.

Strippet ned til kjernen så bygger du argumentasjonen din i mange sammenhenger rundt at man skal ha publisert såkalt "klimafaglig stoff".
Kan du vennligst definere hva du egentlig mener med dette?

For å tydeliggjøre: Hva er "klimafaglig stoff" relatert til saken med Borge?

Det siste spørsmålet var:

Meg bekjent så benytter "klimavitenskapen" seg i stor utstrekning av statistiske metoder for analyse av observasjoner og matematiske simuleringer basert på både partielle og ordinære differensialligninger i sine globale sirkulasjonsmodeller. Det er ikke klimavitenskapen som ligger i forskningsfronten på denne typen metoder.
Mener du at når det så dukker opp publikasjoner i "klimatidsskriftene" der man bygger sine analyser og konklusjoner på feilbruk/misbruk/misforståelser av metoder der man selv besitter kunnskap i fremste forskningsfront, så skal man ikke kunne ta til motmæle fordi man ikke har publisert såkalt "klimafaglig stoff"?

9
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 01.03.2018, 08:25:20 »
Nå tar jeg det litt på husken men faktum er at Borge ikke hadde gitt ut et fnugg av klimafaglig stoff ....

Strippet ned til kjernen så bygger du argumentasjonen din i mange sammenhenger rundt at man skal ha publisert såkalt "klimafaglig stoff".
Kan du vennligst definere hva du egentlig mener med dette?

Mener du på ramme alvor at hvis man ikke har publisert i relativt snevre "klimafaglige" vitenskapelige tidsskrifter, så er man ikke meningsberettiget til å kritisere det som er publisert i "klimafaglige" tidsskrifter?

Meg bekjent så benytter "klimavitenskapen" seg i stor utstrekning av statistiske metoder for analyse av observasjoner og matematiske simuleringer basert på både partielle og ordinære differensialligninger i sine globale sirkulasjonsmodeller. Det er ikke klimavitenskapen som ligger i forskningsfronten på denne typen metoder. Mener du at når det så dukker opp publikasjoner i "klimatidsskriftene" der man bygger sine analyser og konklusjoner på feilbruk/misbruk/misforståelser av metoder der man selv besitter kunnskap i fremste forskningsfront, så skal man ikke kunne ta til motmæle fordi man ikke har publisert såkalt "klimafaglig stoff"?

10
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 06.02.2018, 15:21:13 »
stjakobs; jeg knyttet dette konkret mot Vadsø siden du har limt inn GISS som viser årlig middeltemperatur, så har du limt inn månedsverdier fra DMI, kan du sende meg linken til DMI? Eller vet du om tilsvarende link på NMI, jeg har forsøkt men finner det ikke. La vi gå grundig til verks, er der noen forskjell på NMI data - det er NMI som måler dette - og GISS data.

Emeritus, stjakobs har limt inn data for Vardø fra DNMI - Det Norske Meteorologiske Institutt.
Det bør være den beste offisielle kilden for temperaturdata fra Vadsæ. Det er vel de dataene du etterspør når du ber om data fra NMI ?

11
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« on: 06.02.2018, 13:09:31 »
Nja. Det er vel strengt tatt trykket som er den 'styrende' parameteren her. Densiteten nedover i luftlagene blir jo høyere nettopp fordi luftmolekylene blir presset mer og mer sammen av det stadig økende trykket (vekten av en stadig mektigere luftsøyle) fra oven.

Er det trykket som er den 'styrende' parameteren? Det er vel egentlig gravitasjon og det at gassen har masse som fører til trykk?

Vi har f.eks. at P(z)=rho(z)*g(z)*h. Gravitasjonen, g(z), er en konsekvens av jordens masse og tettheten, rho(z), er en konsekvens av at atmosfæren består av materie i form av gassmolekyler (altså masse).

Men vi kan ogsÃ¥ si at rho(z)=P(z)/(g(z)*h). Matematisk er det gyldig, men det endrer ikke grunnforutsetningen for at vi har en tetthet i gassen atmosfæren bestÃ¥r av. Vi kan til og med manipulere ligningen til Ã¥ gi g(z)=P(z)/(rho(z)*h).  Selv om den siste formen er matematisk gyldig, sÃ¥ kan vi ikke trekke slutningen at gravitasjonen er forÃ¥rsaket av tetthet, høyde og trykk i atmosfæren.

Hovedpoenget fra min side (og slik jeg forstår Okular) er at det er viktig å ta inn over seg at den adiabatiske prosessen er en endringsprosess som virker ut fra en initialtilstand. Denne initialtilstanden er gitt av helt andre forhold enn den adiabatiske prosessen i seg selv. Det som gir temperaturen den adiabatiske prosessen virker fra, avhenger av varmen som tilføres eller er tilført systemet. Når utgangstemperaturen er gitt, så endres trykk og temperatur simultant. Derfor sliter jeg med disse "trykket er den saliggjørende parameteren" - påstandene som stadig dukker opp.

12
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« on: 06.02.2018, 10:12:05 »
.
Trykket er selvfølgelig en konsekvens av masse, volum og gravitasjon, men trykket er den ene parameter som kombinerer dette og viser at temperaturen er avhengig av nettopp dette trykket.  Det dreier seg om Ã¥ stokke om pÃ¥ ligninger.

Nei, Petter. Det viser ikke det. Det viser at trykk og temperatur er gjensidig avhengige. Endres den ene så endres den andre simultant.

Det dreier seg ikke om å stokke ligninger, men om hvordan fysikken faktisk henger sammen. Ligningsstokking kan gi de pussigste utslag hvis man ikke passer på å ha med seg fysikken i tankene når man gjør sine matematiske manipulasjoner. Fysikk benytter gjerne matematikk for å beskrive tilstander. Det betyr ikke at enhver matematisk manipulasjon av den opprinnelige beskrivelsen gir en korrekt beskrivelse av fysikken.

.
Jeg mener forfatterne like gjerne kunne ha skrevet:
In effect, gravity formes a density and a pressure gradient; temperature is a corollary.
Faktisk mener jeg det er en riktigere formulering når man ser på det som en adiabatisk prosess.

Igjen så skjærer du ut på en tangent for å forsvare dine tidligere påstander om trykket som den saliggjørende faktoren. Gravitasjon gir økende tetthet på gassen inn mot overflaten av legemet gassen omslutter. Av det følger trykk og temperaturgradienter som følger hverandre simultant.

13
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« on: 06.02.2018, 08:29:57 »
Petter, har du lest paperet du siterer?

Legg merke til følgende passus:

Quote
The adiabatic auto-compression hypothesis enunciated
herein, states that convection/pressure/lapse rate effects
dominate over radiative effects in regions of all planetary
atmospheres >0.1 bar and a temperature gradient is naturally
formed. In effect, gravity formes a density and a temperature
gradient; pressure is a corollary.

Hva betyr dette egentlig?

Er det trykket som fremheves som årsak, slik du antyder, eller er det gravitasjon kombinert med massen (tettheten) til atmosfæren som fremheves som det sentrale?

14
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« on: 15.01.2018, 23:17:33 »
Ja, ser at prof. Claes Johnson har et nytt syn på saken og har sendt ham en kommentar om det.
Han har tidligere vært positiv til N&Z her:
https://claesjohnson.blogspot.no/2017/07/inflated-greenhouse-effect.html

Jeg kan ikke se at Claes Johnson har skiftet vesentlig syn på saken, i hvert fall ikke hvis man baserer seg på det han tidligere har skrevet om CO2 sin betydning for atmosfæreeffekten, og hans grundige utredninger om "black-body radiation" og "computational thermodynamics".

Jeg oppfattet ikke at Claes Johnson gav en uforbeholden godkjenning av N&Z sin hypotese slik den er gjengitt i artikkelen du lenker til, men mer at han gav en rapport om hva de presenterer. Dette som en innfallsport til egne studier og refleksjoner rundt N&Z sine utlegninger.

15
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« on: 15.01.2018, 14:31:57 »
Petter

Du bør ta en kikk på Claes Johnson sin siste post og sammenholde det med innlegget hos Klimarealistene.

Jeg heller til at Claes Johnson har en bedre forklaring på "atmosfæreeffekten" enn den som gis hos Klimarealistene.

Pages: [1] 2 3 ... 10