Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Amateur2

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 11.05.2020, 20:23:09 »
Innimellom er det nyttig å bruke den ingeniørkunnskapen man måtte besitte for å analysere og betrakte det som kommer fra det medisinskfaglige elfenbenstårnet. Denne serien med Youtubesnutter tar for seg COVID-19 pandemien sett i et reguleringsteknisk perspektiv, på en lett tilgjengelig måte:


2
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 11.05.2020, 20:02:21 »
Det er ikke alle som er like begeistret for Judy Mikovitz og hennes bravader. Skeptikeren som driver bloggen respectfulinsolence er ikke nådig i sin gjennomgang av hennes gjøren og laden:

Judy Mikovits in Plandemic: An antivax conspiracy theorist becomes a COVID-19 grifter

Quote
Judy Mikovits is a disgraced scientist who claimed a retrovirus caused chronic fatigue syndrome, results later soundly refuted. She went antivaccine for a while but has now been reborn as a COVID-19 grifter.

og videre:

What Plandemic left out about Judy Mikovits’ wild conspiracy mongering

Quote
Last week, the “Plandemic” video went viral with conspiracy theories about COVID-19. What it left out were some of Judy Mikovits’ other conspiracy theories! Here’s a hint: They involve glyphosate, vaccines, and plutonium!

3
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 25.02.2020, 08:01:56 »
..., så er du frekk nok til at du ber meg på ny å håndfôre deg med 100 år gammel anerkjent og uomtvistet fysisk teori.

Jeg har ikke bedt deg om å håndfôre meg med teori, hverken 100 år gammel eller splitter ny.

Jeg har bedt deg om å  forklare oss i detalj det empiriske grunnlaget du påstår finnes i Feldman&al og som viser hvordan hypotesen
Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.
du har satt fram, faktisk er gyldig.

Hvis du ikke har fått det med deg så kan jeg opplyse deg om at det er forskjell på teori og empirisk evidens. Det er empirisk evidens jeg etterlyser.
Jeg konstaterer at du hele tiden har forsøkt å vri deg unna å vise oss hvor i Feldman&al denne empiriske evidensen finnes og nå har gitt opp.

4
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 24.02.2020, 19:07:55 »
Hvilken hypotese er det du snakker om, at en øket energistråling mot et objekt vil ha termisk effekt på objektet?

Er det en hypotese eller anvendelse av en etablert teori?

Det er den hypotesen du har satt fram og som jeg har vist til over og som jeg gjentar under:

Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.

Du setter her fram en hypotese og hevder nå, slik jeg forstår deg, at det er anvendelse av etablert teori. I empirisk basert naturvitenskaplig forskning så spiller det ingen rolle om hypotesen er basert på anvendelse av etablert teori eller ikke. I ekte naturvitenskap må også etablert teori kunne bekreftes empirisk.

Det jeg ber deg om om er at du forklarer oss i detalj det empiriske grunnlaget du påstår finnes i Feldman&al og som viser hvordan hypotesen din gjengitt over faktisk er gyldig.

5
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 23.02.2020, 21:42:12 »
Sitat Amateur 2:

Quote
Jeg ber deg derfor ganske enkelt å vise oss på hvilken måte Feldmans studie empirisk viser at:

Quote from: Emeritus on 21.02.2020, 20:38:24
Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og må lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.

Og det har jeg allerede svart på, en øket energistråling mot et objekt vil etter termodynamikken ha en termisk effekt på dette objektet hvis alle forhold ellers er like.


Dette er ikke å vise det empiriske grunnlaget for påstanden din, Emeritus. Du bruker hypotesen du skal vise gyldigheten av empirisk til å vise at hypotesen er gyldig. Sirkulært resonnement kalles det.

6
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 23.02.2020, 20:22:59 »
Til Amateur2: (og hvis andre føler seg kallet til å svare, vil jeg foretrekke at Amateur2 gjør det selv)

Du har stilt meg en del spørsmål, og dette er spørsmål jeg skal svare på når du klarlegger under hvilke premisser du stiller spørsmålene. Og et av premissene er om du nå aksepterer - slik Feldman forutsetter - at et kaldere legeme kan ha termisk effekt på et varmere legeme.Emeritus

I denne tråden har jeg stilt deg ett spørsmål. Rett nok med to marginalt forskjellige ordlyder:

1)
Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.

Dette er en hypotese Emeritus. På hvilken måte viser Feldmans studie at det er empirisk støtte for denne hypotesen?

Du forsøker å påberope deg termodynamikkens hovedsetninger, men også de bør kunne bekreftes empirisk. Det burde være ganske enkelt hvis hypotesen din holder.

2)


Jeg oppfatter spørsmålsstillingen som uklar, mener du at Feldman ikke kan legge til grunn 1. og 2. termodynamiske lov som etablert vitenskap og dermed legge disse til grunn som premiss, men at han skal føre bevis for disse også?

Tillegg: Du skriver også  "...hvis hypotesen din holder," hvilken hypotese er det du omtaler her? Jeg kan ikke å huske å ha fremsatt noen hypotese som er "min?"

Det er du som tolker Feldman&al og legger fram din forståelse av artikkelen i diskusjonen med Okular. Jeg forholder meg til deg og det du legger fram. Det er bakgrunnen for at jeg sier "hvis hypotesen din holder".

Jeg ber om at du forklarer oss hvordan du i Feldman&al finner empirisk støtte for hypotesen:
Quote from: Emeritus
Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.


Hva jeg mener, eller hva du mener at jeg mener, om diverse aspekter ved termodynamikken, er fullstendig irrelevant i denne saken. Her dreier det seg om naturvitenskap basert på empiri, slik Richard Feynman elegant formulerer det i Feynman lectures on physics:

Quote
    In general we look for a new law by the following process. First we guess it. Then we compute the consequences of the guess to see what would be implied if this law that we guessed is right. Then we compare the result of the computation to nature, with experiment or experience, compare it directly with observation, to see if it works. If it disagrees with experiment it is wrong. In that simple statement is the key to science. It does not make any difference how beautiful your guess is. It does not make any difference how smart you are, who made the guess, or what his name is – if it disagrees with experiment it is wrong. That is all there is to it.
        chapter 7, “Seeking New Laws,” p. 156 [as presented in edited book]


Jeg ber deg derfor ganske enkelt å vise oss på hvilken måte Feldmans studie empirisk viser at:

Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.


7
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 22.02.2020, 12:32:47 »

Jeg oppfatter spørsmålsstillingen som uklar, mener du at Feldman ikke kan legge til grunn 1. og 2. termodynamiske lov som etablert vitenskap og dermed legge disse til grunn som premiss, men at han skal føre bevis for disse også?

Tillegg: Du skriver også  "...hvis hypotesen din holder," hvilken hypotese er det du omtaler her? Jeg kan ikke å huske å ha fremsatt noen hypotese som er "min?"

Det er du som tolker Feldman&al og legger fram din forståelse av artikkelen i diskusjonen med Okular. Jeg forholder meg til deg og det du legger fram. Det er bakgrunnen for at jeg sier "hvis hypotesen din holder".

Jeg ber om at du forklarer oss hvordan du i Feldman&al finner empirisk støtte for hypotesen:
Quote from: Emeritus
Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.

8
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 22.02.2020, 09:52:10 »
Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.

Dette er en hypotese Emeritus. På hvilken måte viser Feldmans studie at det er empirisk støtte for denne hypotesen?

Du forsøker å påberope deg termodynamikkens hovedsetninger, men også de bør kunne bekreftes empirisk. Det burde være ganske enkelt hvis hypotesen din holder.

9
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 19.02.2020, 09:35:44 »
... skal stå uimotsagt slik at Water og andre kan la seg forlede og sitte igjen med feil informasjon om temaet.

Fantastisk!  ;D ;D ;D

10
Ny forskning / Atmosfæreeffektens størrelse
« on: 22.01.2020, 14:37:52 »
Claes Johnson har sett nærmere på atmosfæreeffekten (også feilaktig kalt drivhuseffekten). Det har blitt servert diverse påstander om størrelsen på atmosfæreeffekten opp i gjennom årene. IPCC og deres støttespillere bruker gjerne 33 C som fasit. Nikolov og Zeller (Volokin og Rellez) hevder at den er hele 90 C.

Claes Johnson benytter velkjent og grunnleggende strålingsfysikk og tar utgangspunkt i veldokumenterte observasjoner. Han kommer fram til at atmosfæreeffekten er beskjedne 9 C. Basert på dette estimerer han så klimafølsomheten til ca 1 C eller mindre.

Les Claes Johnson sin redegjørelse. Den er som vanlig lett å følge, grundig og etterprøvbar.

11
Professor Richard Müller (UC Berkely) sin vurdering av elektriske bilers framtid gitt i et svar på Quora er en ganske annen enn den Emeritus forfekter:

Quote
If Apple is really building an electric car, what does this mean for Tesla? Is Apple's product quality likely to be dramatically superior, and is there room in the market for both Tesla and Apple?

Richard Muller, Prof Physics, UC Berkeley, author "Now, The Physics of Time"
Answered Jun 20, 2016 · Featured on Forbes and Newsweek · Upvoted by Arun Rajaraman, M.S Technology & Management, New Jersey Institute of Technology (2005) and Aman Gupta, former Machine Learning Engineer at Apple (2016-2019)

I don’t think there is room in the market for either Tesla or Apple. I predict that the electric cars are a fad that will fade.

Let me warn you—whenever I write about electric cars I draw furious and angry responses from many people. It is remarkable how deep is the love of the electric car concept, and how many people consider my view to be blasphemy! Many people will argue that I am wrong, or don’t have any vision. I respond by saying that the proponents of electric cars show “optimism bias.” That is, they believe that the serious problems inherent in electric cars will be solved, yet they choose to be pessimistic about similar improvements in gasoline cars (e.g. 100 mpg gas mileage, which are well within the technology).

The batteries are too expensive, and not decreasing rapidly in price. The expense of running such a car comes from the battery replacement cost, which happens after 500 to 1000 full recharges. (Tesla builds in a one-time replacement cost into their initial high price to cover this issue. That keeps the initial cost high.) There is little to no environmental benefit, since in most of the world the electricity is derived from coal. An electric car in China produces more CO2 than does a gasoline car.

It is amazing how the public continues to venerate the “success” of Tesla, even though they have continually shown no profit. (The old joke is that they lose money on every car, but will make up for that in volume.) Tesla continues to produce overly-expensive cars purchased largely by two categories of customers: the most wealthy people in the US (who get admiration for going electric!) and to techie nerds who love the technology and are willing to devote a large fraction of their income to their love. They also appeal to people who mistakenly think that such cars are a big benefit to the environment.

I think we are observing a Ponzi scheme in which companies like Tesla continue to grow because the early investors made money — but only because later investors came in. That will stop, and then the fad will collapse. The subsidies are soon to end. When that happens, and the fad goes away, the electric car enthusiasts have their answer ready: they were driven out of the market by the unexpected and environmentally harmful drop in the price of oil and gas. They will blame the demise of the electric car, once again, on the oil and gas industry.

Why is Apple interested? They are a huge company with loads of capital, and it is worthwhile putting a modest investment into something that appears to be failing, just in case that prognosis turns out to be wrong. I am not an enthusiast about autonomous vehicles; I expect the technology will be implemented incrementally to help us drive (just as “cruise control” was introduced but never widely used). Yet the autonomous aspect is, in my judgement, far more likely to have a long term benefit than the all electric aspect.

I am a real enthusiast for hybrid automobiles, cars that use electricity only for those short moments when it provides a true benefit. I think the hybrid car will be widespread.

My detailed arguments against the all electric car appear in my book “Energy for Future Presidents.” It is a little out-of-date now, but basically still accurate. Prices of batteries have come down, but not nearly enough to negate the high cost of owning such a car. Of all the controversial things I say in that book, the only topic that draws hate-mail is my discussion of the electric car. Love of the electric car is passionate and almost religious.

12
Røde kors kaster seg nå på alarmbølga og påstår at konflikter mellom diverse land på kloden forverres av klimaforandringene:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/06/05/195583536/rode-kors-klimaendringene-forverrer-konflikter

Altså, hvor dum går det an å bli, og finnes det absolutt ingen grenser for hva man kan beskylde klimaforandringene for ?

Nei, det finnes ingen grenser for hvor dum det går an å bli, særlig ikke når det lønner seg grovt økonomisk.

Det finnes heller ingen grenser for hva man kan beskylde klimaforandringer for. Dette henger også nøye sammen med at det gir særdeles god avkastning økonomisk.

13
Erik Tunstad hadde nok en god kommentar i Stavanger Aftenblad i går:

Gjør en klimapsykose at vi ikke ser at den eksplosive utryddingen av arter truer livet på Jorden?

Stavanger Aftenblad er forøvrig vel verdt å følge. De slipper til flere balanserte meningsytringer enn man ser i de øvrige deler av MSM.

Tunstad avslutter kommentaren med følgende velvalgte ord:

Quote
Det som er virkelig farlig

Det er nå forskere, politikere, lærere, journalister og aktivister bør ta ansvar, slutte å skremme – og i stedet fortelle oss at vi ikke står foran dommedag. Jo, klimaet vil endre seg – floraen forflytte seg, faunaen også – og noen arter vil forsvinne. Men i det store og hele vil vi klare oss. Nokså godt, til og med. Vel å merke, hvis vi ikke mister alle de andre farene av syne – disse må vi nemlig også løse.

Dette er poenget – og det som skjer, er farlig: Fortsetter vi å hogge regnskog – blant annet for å erstatte olje med biodrivstoff til grønne biler, fortsetter vi å kaste 30 prosent av all maten vi lager – og dermed må rasere urørt natur for å fø milliardene som kommer, fortsetter vi å voldta naturen for kortsiktig vinning – les vindmøller, overfiske, forurensning – da kan det være det ikke blir så mange arter igjen å redde fra fremtidens varslede klimaendringer.

14

... så får man bare justere på det man finner, dvs. tilpasse terrenget ....


Det har man jo virkelig startet med i form av de grusomme planene myndighetene har for vindturbinutbygging i urørt norsk natur.

15
Media og politikk / Re: Ingen kommentar
« on: 18.02.2019, 23:06:12 »
Det som står i NTB artikkelen er det rene skjære sprøyt.

Det er flere måter å drifte norske kraftproduksjon og distribusjon på. Det hele er et optimaliseringsproblem. Prisresultatet avhenger av hvilke optimaliseringskriterier som benyttes. Man kan for eksempel optimalisere systemet for maksimal forsyningssikkerhet og lavest mulig pris til forbruker. Slik man har innrettet seg legger det tilrette for maksimalisering av profitten, uten å ta særlig hensyn hverken til forbruker eller til forsyningssikkerhet.

Det er nok mang en kraftprodusent som sender Eivind Reiten en vennlig tanke når de økonomiske resultatene svulmer på enker og faderløses bekostning.

Pages: [1] 2 3 ... 10