Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Okular

Pages: [1] 2 3 ... 21
1
At militæret overtar er en ny og interessant teori ...

Vel, så 'ny' er den vel ikke, akkurat. Det har jo ligget i kortene hele veien. Trump trengte simpelthen først å følge alle mulige sivilrettslige løsningsruter til sine ender, samtidig som han trengte tid til å røyke ut samtlige sumpvesener fra hullene sine før han kunne sette den endelige operasjonen i gang. Når alt annet er forsøkt, er det kun en militær løsning som gjenstår. Og for alle som kan lese og som orker å tenke seg om bare lite grann heller enn kun å ta inn og svelge info fra media som zombier, akkurat som det er med covid-farsen, så står jo Trumps plan fram i klartekst bl.a. i de mange presidentordrene hans. For å referere til én av mine tidligere linker ovenfor:

Quote
3) Do you really think Trump leaves office without playing ANY of his Trump cards?

Do you think his EOs (especially on foreign interference in the election) were just for funsies?

...

7) After the living hell that all of these evil scumbags have put Trump though for 4 years, do you really think he would leave office without declassifying EVERYTHING he has on them?

He knows they'd come after him AND his supporters.

Do you think all of the strategic moves that have been made to set the stage were just for funsies?

...

Last bonus question.

Do you think Trump would spend 4 years of his life turning this country around, reviving our economy, establishing peace relations in the middle east, putting an end to China's stranglehold over us, etc...if he thought Biden/Dems would simply undo it all? (Kilde: https://threader.app/thread/1347585919742857216)

Jeg for min del syns det er pussig at folk flest ikke makter å stille seg disse helt basale spørsmålene og så tenke seg om bare litt. Vel, 'pussig' i betydningen forstemmende, for når man ser hvor latterlig enkelt det er å hjernevaske de brede lag av befolkningen gjennom bruk av helt vanlige standard propaganda-teknikker, så blir man jo litt forferdet. (Det er jo i det hele tatt ikke "The Great Reset" og elitenes 'skumle hensikter' i seg selv som er det skremmende her, men hvor lett 'folk flest' bare godtar det hele ...)

2
Jøss!

Mike Adams ('The Health Ranger') har i dag, etter et par uker med stadig økende frustrasjon og med sin opprinnelige optimisme gradvis fordunstet ut i håpløshetens sfærer, endelig skjønt tegninga - det er meninga at alt skal synes tapt; alt det vi ser nå er et spill for galleriet, overfor Dypstaten, ikke primært overfor tilhengerne, som, ja, vil kunne bli frustrert i mellomtida. Virkeligheten er dog en helt annen. Litt flåsete sagt, dreier det seg rett og slett om "The Art of War". En gjennomplanlagt operasjon som dette kan simpelthen ikke foregå i det åpne. Altfor mye står på spill. Men i realiteten har nå Trump gitt militæret frie tøyler til å 'rydde opp' i det håpløse rotet USA nå siden lenge har befunnet seg i. Deres politiske og sivilrettslige apparat har fullstendig brutt sammen, og har følgelig vist seg ute av stand til å ta ordentlig tak i ett eneste av de åpenbare brudd på den amerikanske grunnloven som har kommet fram daglig i måneder nå. Det er i en slik situasjon at FEMA og militæret kommer inn:
https://www.brighteon.com/7255f5d8-eea8-4067-8c8c-5cdb3b942d03

Jeg syns dessuten dette intervjuet supplerer Adams' podcast godt:
https://www.bitchute.com/video/T4EwqDPvBcE0/

Alt dette framstår jo som personlige meninger, selvsagt, og man kan så klart spørre seg hvem disse menneskene er og hvor de får sin 'informasjon' fra. Men det er som Adams forklarer - det danner seg gradvis et rimelig koherent bilde ettersom man stadig snubler over nye små uavhengige brikker og så føyer dem sammen, brikker som består både av ulike menneskers utsagn og teorier (hvis individuelle plausibilitet man så klart hele tida må veie mot sin egen kritiske sans), av ting vi faktisk ser skje, slik som troppeforflytningene som har foregått i USA nå allerede i lang tid, og av skrevne offisielle ord av spillets hovedaktører, slik som Trumps diverse presidentordrer.

Alt faller sakte på plass ...

Jeg misliker sterkt måten "Klimaindustrien" har misbrukt begrepet "Confluence of Evidence" på, kastet ut som en unnvikende floskel som forsvar mot krav om konkrete observasjoner som kan belegge deres svulstige påstander om CO2 og globale temperaturer.

Men prinsippet har nettopp noe for seg i tilfeller slik som dette, hvor man ikke har konkrete observasjoner å bygge på. Det funker ikke innenfor 'hard vitenskap', som klimavitenskap jo burde være, men det er min mening at i analysen av "5D Chess" politiske spill slik som det vi har sett utfolde seg mellom Trump og Dypstaten i minst fem år nå, er prinsippet vanskelig å komme unna ...

3
En tråd med en rekke spørsmål verdt å lese igjennom og fundere over, særlig for de som føler at Trump har spilt sitt siste kort (sannheten er at han ennå ikke har spilt ut ett eneste av sine trumfkort):

https://threader.app/thread/1347585919742857216

4
Har hørt fra flere kilder, bl.a. Simon Parkes, at Trump nå har signert 'The Insurrection Act':

https://www.bitchute.com/video/vzheebPuCGU/

5
Jaha, så ser det ut til at Trump har gitt seg, og sier rett ut at Biden overtar 20 januar.

Sier han det? Han nevner vel ikke Biden med et ord. Selvfølgelig har han ikke gitt seg. Det er jo det begynner  8) Men han lar så klart Dypstaten tro at han gir seg. Poenget hans er simpelthen at han offisielt nå har 'gitt opp' forsøket på å vinne valget via konstitusjonelle (politiske/rettslige) midler. Forbrytelsen er endelig fullbyrdet og Kongressen har blottlagt seg selv fullstendig. Trump har nå ingen annen vei å gå enn én. Og herfra er det andre som overtar ... Det som vil skje fra nå av er - som ble sagt på twitter - "utenfor hans jurisdiksjon".

Jeg fyller nå i hvert fall opp popcorn-bolla  ;)

6
Oppdaterte tall fra SSB om totaldødelighet i Norge:Hva ser vi? Tallene er samlet ukevis, og diagrammet spenner fra uke 40 til uke 52. De fem duse kurvene representerer totalt antall døde pr uke for årene 2015-2019, mens den røde viser samme for i år (går bare til uke 49, og de siste 2-5 ukene er progressivt underrepresentert (ubetydelig før det)). Merk, det er 50 døde mellom hver støttelinje på x-aksen, så selv om den røde kurven i tiden framover vil oppjusteres litt for ukene 45, 46 og 47, så vil dette vises i bare liten grad i dette diagrammet - jeg har fulgt med på disse justeringene på SSB sin hjemmeside siden oktober-november.

En viktig ting å merke seg i tillegg er at jeg har justert alle tallene for hvert av årene (med 2019 som utgangspunkt) for Norges økende innbyggertall. Det er tross alt fort gjort å glemme at rimelig mange tusen hoder er tilkommet siden 2015, og andelen gamle har også neppe sunket.

Oppå alt dette er lagt den sorte kurven. Dette er FHIs 'døds'-kurve for COVID-19 for ukene 40-51, hevet med 750 tilfeller for å matche absoluttnivået til de andre. Dette vil si at 750-linjen ut fra x-aksen i realiteten tilsvarer 'covid-død'-kurvens nullinje. På samme måte som med den røde totaldødelighetskurven for 2020 er den sorte trolig underrepresentert mot slutten, men neppe i særlig grad, for tallene tikker her inn i relativ sanntid.

Det er mye interessant å trekke ut av denne spagetti-grafen. Det er ikke mye jeg trenger å si, egentlig, men hovedpoenget er jo den generelle sesongtrenden fra slutten av september (uke 40) til romjul og nyttår (uke 52) som er åpenbar i samtlige år (foruten 2020, men dette av nevnte årsaker), og hvordan økningen i 'covid-døde' simpelthen bare svakt følger samme naturlige utvikling. Og: Det dør OVERHODET ikke flere under årets høstsesong enn i tidligere år ...!

7
Viktige klimatema / Re: NASAs "glemte" solforskning i 2001
« on: 17.12.2020, 15:55:19 »
Man må ikke bare se på solsyklusen.
Det globale skydekket spiller en vel så stor rolle som solaktiviteten.

Dette er, for å si det forsiktig, 'ekstremt mildt sagt'  ;) Det globale skydekket spiller ikke en "vel så stor rolle som solaktiviteten". Det spiller en mye, mye, mye større rolle en solaktiviteten, så lenge det er ren TSI man regner den i:Som en kan se, er forskjellen i strålingsintensitet mellom toppen og bunnen av en vanlig solsyklus målt i TSI (innkommende solstråling) nærmest forsvinnende liten sammenliknet med variasjonen i den reflekterte (utgående) solstrålingen (albedo), som i all hovedsak styres av skydekket:Global temperatur varierer slik over tid med jordas albedo, ikke med solaktiviteten.

Jeg sier imidlertid IKKE her at sola ikke har noe med dette å gjøre. Man kan simpelthen ikke se på TSI og lete etter et 'klimaavtrykk' der. Den fysiske forbindelsen mellom sola og endringer i jordas interne sirkulasjon (hav-troposfære), som er hva som direkte står bak storskala endringer i skydekke, er foreløpig ganske uoppklarte, men mange er enige om at det finnes en forbindelse der et sted ... Selv er jeg nok per i dag temmelig agnostisk til det hele. For meg er sammenhengen mellom skydekke/albedo og globale temperaturer definitivt den mest interessante. Når folk spør meg: "Jammen, hva er det da som skaper forandringer i skydekket?" så svarer jeg rett og slett "Vet ikke. Det må du spørre andre om. Men jeg er rimelig sikker på at det ikke er CO2 i hvert fall  8)".

Quote
Når man ser at det globale skydekket ble redusert med inntil et par prosent i forkant av den markante globale temperaturstigningen som skjedde mellom 1980 og 1998 så skjønner man at dette må ha vært en (meget stor) medvirkende årsak til denne temperaturstigningen.

Nemlig. Og dette ser man jo fint illustrert i figuren over.

8
Sier meg enig med ConTrari1 her, Telehiv. Slik det ser ut pr i dag er det mer eller mindre en umulighet at Biden ender opp som president. Trump sitter i realiteten på alle kortene, og som USAs president har han ifølge amerikansk lov ikke anledning til å la en landsforræder og én som samtidig er politisk og økonomisk kompromittert og 'i henda' på en fremmed makt (les: Kina) få ta hans plass. Før så skjer er Trump nødt til - dersom han ikke klarer å overbevise befolkning og rettsapparat via vanlige konstitusjonelle prosedyrer (som er hva han har holdt på med fram til nå) - å gripe inn militært. Og alle tegn tyder på at det rustes til krigsoperasjoner. Spørsmålet er bare hvor omfattende disse blir. Vil det kun dreie seg om arrestasjoner og militære tribunaler, eller vil det ende opp i full borgerkrig med blodige slag i amerikanske bygater? Trump ønsker selvsagt ikke siste eventualitet (men det kan bli vanskelig å unngå), og derfor søker han så langt det er mulig å overbevise den amerikanske befolkningen om svindelen. Foreløpig går det litt sånn 'to skritt fram, ett tilbake', ganske enkelt fordi de sosiale medie-gigantene og de tradisjonelle massemediene fortsatt får kjøre på fritt med sin propaganda og sin sensur. Dette er noe Trump trolig vil måtte gjøre noe med, og det kan i så fall dreie seg om temmelig drastiske tiltak.

9
And now for something completely different, gung-ho "Health Ranger" Mike Adams har sin daglige "situation report", de er lange, ca. 90 min., men denne for 14-12 har gode oppsummeringer og vurderinger, selv om han IMO skeier litt ut med anklager om kinesisk infiltrasjon i farmasøytiske firmaer.

Han her er også grei å følge med på. I denne sammenhengen virker han tålelig 'down-to-earth'. Har hørt hans daglige oppdateringer nå i et par-tre uker, faktisk. Han har én (litt lengre, men mye mer konsis enn Adams sine rapporter) om den politiske situasjonen og én kortere om den finansielle situasjonen. Hovedargumentet hans synes å være at det er Sentralbankene som trekker i trådene, og som slik i realiteten er Dypstaten. Hele "The Great Reset" bunner i deres behov for å restarte hele systemet sitt, som siden lenge (i hvert fall siden 2008) har gått på kunstig livsopphold.
https://x22report.com/

Ellers må du jo få med deg den her, ConTrari1. Hvis du syns HealthRanger iblant går litt langt i sine spekulasjoner (noe jeg må si meg enig i), så vent til det tar av i denne utvekslingen etter bare få minutter.* Jeg må si jeg ikke hadde anelse om hva jeg bega meg inn på når jeg trykket play på denne. Må innrømme at foreløpig - selv etter dette forrykte året vi har bak oss - så slår crackpotometeret mitt seg fortsatt på når teorier slik som disse legges fram og diskuteres som om de var de mest selvfølgelige ting i verden ... Men litt fascinerende er det jo, lell  ::) Det var jo dette med Alice og kaninhullet, da.
https://www.bitchute.com/video/IcAZxWt7eB6C/

* Og da snakker jeg IKKE - kanskje utrolig nok - om partiet helt i starten hvor de diskuterer de 50000 kinesiske soldatene som tilsynelatende nettopp ble bombet (og drept) i en underjordisk kjempebunker i Maine, ikke langt fra den kanadiske grensen, hvor rystelsene assosiert med nedslaget etter sigende er blitt rapportert som et jordskjelv (!!). Nei, det begynner sånn rundt 12-13 min inn ...

10
For å si det sånn, jeg vet jo ikke på noe som helst vis at noe av det som blir sagt i videoen over er riktig, men ut fra diverse 'tegn i tiden' så vil jeg per i dag bli meeeeget overrasket dersom Biden tiltrer som amerikansk president 20. januar ...

11
Ja, ting ser ut til å dra seg til over dammen nå - ang. Trumps tale i går:

https://www.bitchute.com/video/vPew5bOqScdV/

Alt med forbehold, så klart ...

12
... nå skal Haspel være arrestert og under forhør i Guantanamo-leiren på Cuba! Dæven, når kommer James Bond?

Ja, det er vel samme anonyme kilde det refereres til her, som ganske matter-of-factly forteller at hun nå er tilbake i USA etter å ha inngått en deal med 'patriotene'. Man vet jo ikke hva man skal tro, men popcornet er absolutt ute!
Og nå er det jo også snakk om - i kulissene, selvfølgelig - at Biden skal ha kontaktet Mitch McConnell (rep. majoritetsleder i senatet) for å diskutere mulighetene for immunitet hvis han eventuelt går ut og erkjenner nederlag ('concedes') for Trump, og at hans brustne ankel, angivelig et resultat av en litt ivrig tur med hunden, ikke er helt tilfeldig ...

Blir bare bedre og bedre, det her  8) ;D

P.S. Den siste historien her synes forresten å henge bra sammen med hva den anonyme kommentatoren REX foreslo på et obskurt forum allerede for over en uke siden som Trumps beste (minst eruptive) vei ut av denne suppa, nemlig å unngå å ta saken til Høyesterett, for å beskytte dem som enkeltmennesker og som institusjon, men heller få Biden til å gå ut offentlig og erkjenne nederlag.

13
Andre emner enn klima / Re: Et hjertesukk & John Dewey
« on: 16.11.2020, 17:58:12 »
Når det gjelder grensen for Corona-frykt, tror jeg det vil komme om noen måneder, med vaksine på plass (kanskje) og med nedlegging av mange arbeidsplasser. Da kan balansen mellom lydig oppførsel og motstand mot destruktive tiltak vippe over i favør av motstand.

Jeg håper du har rett. Ja, jeg tror enkeltmennesker er nødt til å kjenne det direkte på kroppen før man våkner. Foreløpig (og jeg håper jo selvsagt at andelen ikke blir større) er det imidlertid en forholdsvis liten del av befolkningen i Norge som har nådd dithen, og det jeg opplever mer enn noe rundt meg i hverdagen er stilltiende aksept, man skylder fortsatt alt sammen på viruset (!), ikke på regjeringen, som jo bare gjør det de MÅ gjøre, tydeligvis. Så man dukker sin nakke og mumler 'Ja, ja - det vil bli bra.' Underforstått: 'Staten vet best.' 'Vi får stole på dem.' 'Så får vi bare følge råd og regler.' 'For de vet helt sikkert hva de driver med.' Nei! De vet åpenbart ikke hva de driver med! Enten er de inkompetente, eller så er de direkte uredelige, eventuelt rusa på makt. For dataene taler sitt tydelige språk, og har gjort det i månedsvis.

Hvorfor ignoreres eller undergraves f.eks. "The Great Barrington Declaration"? Hvorfor får ikke vanlige folk høre om denne? Den forfekter jo simpelthen 'gamlemåten' å møte epidemier på, nemlig gjennom 'fokusert beskyttelse' - sett inn midlene på å beskytte de utsatte, de gamle og svake, og la så alle andre, vanlige folk, få leve sine liv som vanlig. Hva er så fryktelig og umoralsk og feil ved en slik tilnærming ...!?

Jeg er for øvrig helt enig med Shriver. Dette masketullet er en uting. Ikke fordi det gjør meg så mye i seg selv å skulle ta på og gå med maske. Men fordi det ikke finnes medisinskfaglig belegg for å kreve det av meg! Så derfor blir hele opplegget ren symbolikk, ingenting annet enn en lydighetsøvelse, for å se hvem som føyer seg, uavhengig av begrunnelse fra statens side, annet enn "Mor Erna og Far Bent" sier det. Christopher Hitchens sa det samme allerede for en god stund siden (31. august hos Mike Graham på talkRADIO, for å være eksakt):

Quote
It's not just a matter of putting a piece of cloth on your face. It's a matter of the state reaching into areas of your life which is none of its business. And also it is, the wearing of these things - largely futile as it mostly is - is much more a declaration of assent to the government's policies. And the other thing which it does is it helps to spread fear, the fear which was created deliberately back in March, after that extraordinary SAGE document that we've discussed, which is undoubtedly created deliberately, was flagging a bit, and the introduction of face-coverings at a time when death from covid had fallen to very close to zero, was a bizarre thing. If you really, really believed in them, which nobody did, then they would've been introduced months ago, but they were introduced NOT to deal with the spread of covid, but to actually 'blow on the embers' of public fear, to spread the idea that we are living in a crisis. And that's the problem with it: You're asked BOTH to submit to a state acting like the parent of a child, saying 'You must wear this!', you're supposed to wear publically in a very visible place a symbol of your submission to and acceptance of the government policy, AND you cooperate in the spreading and fanning of the fear from which this government has instilled its power.

14
Andre emner enn klima / Re: Et hjertesukk & John Dewey
« on: 15.11.2020, 23:53:26 »
Hvordan får man et folk til å våkne? Det eneste våpenet staten har i en maktkamp mot egne borgere er til syvende og sist desinformasjon og propaganda. De vet vi er så mange at ren og skjær slagkraft ikke vil holde, dersom folket ikke lenger godtar deres ledelse. Når motstanden - passiv og aktiv - blir så omfattende i et samfunn mot statens befalinger at man når en kritisk masse, så vil ikke lenger staten kunne være i stand til å håndheve dem, og da mister befalingene sin autoritet og ergo relevans. Men hvordan kommer man dit? Det er her kontrollmekanismene kommer inn. Staten må kunne kontrollere massene. Og dessverre er de ikke spesielt vanskelige å kontrollere. Propaganda, især skremselsvarianten, anvendes verden over, også i vestlige såkalte 'demokratier', for en grunn - den funker som fy! Og har alltid gjort det.

Slik er menneskenaturen at frykten (og med den, lengselen etter trygghet) er den responsen som ligger dypest i oss; en instinktiv emosjonell respons som overskygger og overkjører enhver rasjonell tanke og handlingsplan. Og hva hjelper det da med informasjon? Hjelper det å opplyse den araknofobe om at edderkopper, i hvert fall i Norge, tross alt ikke er noe farlige for mennesker overhodet? Nei, den araknofobe må kondisjoneres over tid, det må dryppes inn i ham/henne slik at frykten selv, som emosjon, tynnes ut og spres utover til den nærmest forsvinner.

Og slik er det også med mennesker og deres motstandsdyktighet (eller fravær av sådan) mot systematiske skremsler fra tilsynelatende (selverklærte) autoriteter (politikere & media). De må kondisjoneres fra de er små, faktisk helt fra fødselen av. Særlig skolesystemet er viktig i denne sammenhengen. Det er faktisk her fokuset må rettes og stort, grunnleggende arbeid legges ned. Problemet er jo nemlig at skolesystemet i altfor lang tid har fungert den helt motsatte veien - det har avlet generasjoner av i all hovedsak konforme, autoritetstro nikkedukker, eller "sauer", som man jo har en tendens til å kalle dem. Selv om alle læreplaner så fjongt forkynner den noble hensikt å lære barn "å tenke kritisk" og "å tenke selv", så er det i praksis nettopp det motsatte resultatet som gjelder for de aller, aller fleste. Folk flest tenker ikke (i hvert fall ikke egne tanker), de bare er og gjør. Dessverre. De tar passivt inn informasjon utenfra, som regel i form av ensrettede overskrifter, nikker, og går videre. Å faktisk ta seg tid til å tenke kritisk rundt den samme informasjonen er et totalt fremmedartet konsept for de fleste av oss.

Den amerikanske pedagogen, psykologen og filosofen John Dewey, for øvrig en stor forkjemper for 'det demokratiske ideal' samt 'den vitenskapelige metode', skrev allerede for 104 år siden treffende (om enn noe omstendelig) rundt disse temaene i sitt verk "Democracy and Education" (1916). Her er bl.a. noe av det han sier angående handlingers 'formål' (altså tanken bak):

Quote
... acting with an aim is all one with acting intelligently. To foresee a terminus of an act is to have a basis upon which to observe, to select, and to order objects and our own capacities. To do these things means to have a mind - for mind is precisely intentional purposeful activity controlled by perception of facts and their relationships to one another. To have a mind to do a thing is to foresee a future possibility; it is to have a plan for its accomplishment; it is to note the means which make the plan capable of execution and the obstructions in the way ... Mind is capacity to refer present conditions to future results, and future consequences to present conditions. And these traits are just what is meant by having an aim or a purpose.

A man is stupid or blind or unintelligent - lacking in mind - just in the degree in which in any activity he does not know what he is about, namely, the probable consequences of his acts. A man is imperfectly intelligent when he contents himself with looser guesses about the outcome than is needful, just taking a chance with his luck, or when he forms plans apart from study of the actual conditions, including his own capacities. Such relative absence of mind means to make our feelings the measure of what is to happen. To be intelligent we must "stop, look, listen" in making the plan of an activity.

To be conscious is to be aware of what we are about; conscious signifies the deliberate, observant, planning traits of activity. Consciousness is nothing which we have which gazes idly on the scene around one or which has impressions made upon it by physical things; it is a name for the purposeful quality of an activity, for the fact that it is directed by an aim. Put the other way about, to have an aim is to act with meaning, not like an automatic machine; it is to mean to do something and to perceive the meaning of things in the light of that intent.
(Mine fete typer.)

og

Quote
THE CRITERIA OF GOOD AIMS

The aim set up must be an outgrowth of existing conditions. It must be based upon a consideration of what is already going on; upon the resources and difficulties of the situation.


Theories about the proper end of our activities - educational and moral theories - often violate this principle. They assume ends lying outside our activities; ends foreign to the concrete make-up of the situation; ends which issue from some outside source. Then the problem is to bring our activities to bear upon the realization of these externally supplied ends. They are something for which we ought to act.

... such 'aims' limit intelligence; they are not the expression of mind in foresight, observation, and choice of the better among alternative possibilities. They limit intelligence because, given ready-made, they must be imposed by some authority external to intelligence, leaving to the latter nothing but a mechanical choice of means.
(Igjen min utheving.)

Når jeg leser dette, trekker i hvert fall jeg umiddelbart parallellen til de to store skremslene i vår tid - 'Klima' og 'Covid-19' - og hvordan vanlige mennesker, i møte med all statlig og/eller medial informasjon rundt dem (i realiteten, ren skremselspropaganda), stenger ned all selvstendig tenkning, heller bare tar ting på 'trua' (det "føles" riktig å agere som vi gjør), og handler rent mekanisk deretter, mot et 'mål' for egen atferd satt av eksterne autoriteter.

Heri ligger helt klart en frustrasjon ... og, slik jeg ser det, et like klart demokratisk problem.

15
... jeg synes det blir litt misvisende å koble det til antall smittetilfeller, ettersom disse nødvendigvis måtte stige dramatisk på grunn av langt mer omfattende testing enn i den tidlige fasen av Corona.

Selvfølgelig. Vi vet jo dette. Poenget er jo imidlertid hva myndighetene nå prøver å rettferdiggjøre maskebruk med! Det er jo ingenting annet enn nettopp "flere smittetilfeller". Og har DE noen gang i denne sammenheng antydet at temmelig mye (i starten, ALT) av denne stigningen simpelthen skyldes en tilsvarende økning i tester? Selvfølgelig har de ikke det. Så disse grafene over er jo ment å skulle gnis i trynet på myndighetene og deres nikkedukker, først og fremst: FORKLAR DISSE! Ifølge DERES narrativ ...

Pages: [1] 2 3 ... 21