Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Bebben

Pages: [1] 2 3 ... 45
1
Marcel Crok har utarbeidet en rapport sammen med tre andre forskere om hvordan KNMI har "forsvunnet" en stor del av hetebølgene i perioden 1901-1951 fra den offisielle statistikken.
Funnene ble lagt fram 7. mars, men jeg har ikke sett noen vie oppmerksomhet til denne rapporten i pressen eller bloggosfæren utenfor Nederland (her kan jeg godt ha gått glipp av det, følger ikke like godt med nå til dags som før).

Før "juksteringene" var det 23 hetebølger i perioden 1901-1951, og 19 hetebølger i perioden 1951-2018, som er et godt hakk lenger. Etter "juksteringene" hadde 16 av de tidligere 23 hetebølgene [blitt] forsvunnet, slik at det nå offisielt var 7 hetebølger i perioden 1901-1951 mot fortsatt 19 i perioden 1951-2018.

Endringene er begrunnet med flytting av en (1) målestasjon med 300 meter. Deretter foretas det en koking pasteurisering homogenisering av dataene, slik at klimaforskerne kan vite hva som egentlig skulle ha vært målt den gangen man altså målte noe annet. Dermed kan klimaforskerne fortelle, på grunnlag av data produsert av klimaforskerne, at det har vært en dramatisk økning i antall hetebølger i landet siden 1951.

De uavhengige granskerne gjorde en rekke funn som stiller KNMIs metoder i et noe underlig lys. De er heller ikke i stand til å reprodusere homogeniseringen fullt ut ved hjelp av de metodene KNMI har beskrevet. "Konklusjonen er at homogeniseringen av KNMI har resultert i en sterk overkorrigering av temperaturen på varme dager." og

Quote
Det faktum at tilsynelatende vilkårlig valg i metoden (percentilberegning, gjennomsnittlig, lengde av sammenligningsperioden) har stor innflytelse på resultatene av homogeniseringen, viser at denne metoden ikke er egnet til å korrigere daglige verdier med en pretendert nøyaktighet på 0,1 grader.


Quote
Forskerne anbefaler å reversere homogenisering og lage en ny start med et bredere team (inkludert forskere fra utenfor KNMI). KNMI bør for tiden avstå fra krav om en påstått økt trend i hetebølger i Nederland.


Bloggposten er på nederlandsk, men Google Oversetter gjør en nesten forbausende god jobb.

https://www.destaatvanhet-klimaat.nl/2019/03/07/persbericht-historische-hittegolven-ten-onrechte-geschrapt-door-het-knmi/

2
Tysk erkebiskop mener Greta Thunberg har likhetstrekk med Jesus:

https://resett.no/2019/04/16/tysk-erkebiskop-mener-greta-thunberg-har-likhetstrekk-med-jesus/

Vel, personlig synes jeg det er noe mer Jesus-aktig over Knut Alfsen.

Mens Bjørn Samset fremstår som mer, skal vi si, jesuittisk.   ;)


3
Vik fra meg, Karbondjevel!

4
Takk for interessant link Tele. Jeg registrerer at en viss Lars Gule, angivelig med pålydende verdi som ateist, forkynner sitt synspunkt om det franske hijab-forbudet i Frankrike, ikledd sedvanlige stilistiske utbroderinger (fascist! paternalist!). Fra salen altså, under dekke av å få stille spørsmål. Og han fikk jo "spørsmålet" protokollført i sammendraget, kan man si, men fremsto som desto mer umoden etter Bruckners voksne svar.

ConTrari: Han burde få med seg klimaforskerne og andre aktivister på en langvarig klimastreik, der de nektet å uttale seg før vi plugger igjen og forlater Johan Sverdrup-feltet. Å få fred for dem i femti år fremstår som en besnærende tanke.  :D

5

Den franske filosofen Pascal Bruckner har en stor artikkel i Le Figaro der han tar et krasst oppgjør med propagandistenes bruk av barn, beskrevet av Chris Forsne på ledarsidorna.se

Quote
Vad vuxna gör med barn är oförlåtligt. Det är rena rama skandalen. Barnen blir en ekokammare av vuxnas egna föreställningar. De indoktrineras dagligen, från förskolan, till lågstadiet och hela vägen upp. En skrämselpropaganda som berövar dem deras barndom. Man kallar det att värna miljön, men själva verket berättar vuxna dygnet om för vår unga om alla katastrofer som kommer att drabba vår jord: den förgås av eld eller torka, av värme eller andra naturkatastrofer och den mänskliga rasen kommer förintas.

Les alt sammen.


6
Store deler av offentligheten, med MSM i spissen, støttet av grønne revolusjonsromantikere fra aktivistmiljøer, akademia og Fjollywood, har blitt hotbeds for radikalisering. Moderate klimaforskere taper i kampen om oppmerksomheten og/eller blir mobbet ut.

Klima-Jihad er over oss, og med stor overmakt. Her trengs info-geriljakrigerens sluhet, man bør vite hvor man skal slå til og hvordan, og velge de trefningene man vet man kan vinne. Det er ikke lett...

... men Milosevic ble fjernet med list, jeg bare nevner det.

Eller vi kan håpe på at det dukker opp en begavet person med Michael Crichtons innsikt og Christopher Hitchens talegaver. Da kunne det jo i det minste bli litt gøy.  ;)

7

Quote
da Orson Welles' radiodrama om marsinvasjon fikk enkelte lettlurte amerikanere til å skyte både koner og barn før de små grønne tok dem,

De små grønne er over oss nå, og det så det holder. Foreløpig er det ikke rapportert skyting av koner og barn (så vidt jeg vet), men derimot hører man at mange av klimaalarmismens ofre sliter med tanken på å sette barn til verden. Og det i en tid da reproduksjonsraten i de beste samfunnene i verden er altfor lav.

Det er vanskelig å vite hva som rir denne dommedagssekten, og vanskelig å vurdere hvor dypt det hele egentlig stikker. Men noen tar dem på dødsens alvor og får klimaangst. Det finnes en gruppe av ofre, og det er ikke spesielt merkelig hvis den er økende. Og de mest tragiske medlemmene av denne gruppen er barn, skremt av voksne folk med klimatrollet sitt.

Voksne folk!

8
Media og politikk / Re: Siste skrik: Klimanøytralt forsvar
« on: 09.04.2019, 23:33:59 »
Gjøvik AP går inn for klimanøytralt forsvar innen 2030.  Nå blir det seilbåter, seilfly og pil og bue som gjelder. Denne trenden vil sikkert bre seg til hele NATO, og Russland vil le hele veien til banken eller noe i den dur:

https://resett.no/2019/04/06/per-willy-amundsen-sterkt-kritisk-til-ap-forslag-om-klimanoytralt-forsvar/

Mener jeg leste noe om "grønne" tiltak for USAs atomvåpenarsenal for noen år siden, det skulle settes opp en vindmølle eller noe sånt ved en rakettbrønn i Kansas. Så hvis helvete skulle bryte løs i form av en atomkrig, kan jo de grønne trøste seg med at den blir litt mer klimavennlig enn den ellers hadde vært. Antar jeg.

Når det gjelder å være klimaforegangsland, er det jo soleklart at dersom vi legger ned oljeindustrien og forbyr dieselmotorer i skip, landbruk og veitransport, som en begynnelse i hvert fall, vil alle straks innse at dette er det gode og riktige, og Russland, Saudi-Arabia, Kuwait, Venezuela osv osv vil straks følge etter. Norske politikere vil bli folkehelter i verden og særlig i FN, der de raskt bekler toppjobbene.

Planeten vil være reddet, og hele verden vil takke Norge, NRK blir obligatorisk statskanal over hele verden.

Med mindre vi blir slått på målstreken av svenskene, så klart. Men her har vi den fordelen at de ikke har noen oljebrønner å plugge igjen, og må finne andre måter å piske seg på. Riktignok har de Klimat-Greta, men vi har jo både Benestad og Samset. Pluss Frederic, NRKs orakel.

Nei konkurransen blir hard, så det må nok ytterligere tiltak til. Jeg foreslår som et strakstiltak at alle hovedveier i oljehovedstaden Stavanger blir redusert til 1 fil for biler, 2 filer for sykler og 2 filer i hver retning for sparkstøttinger. Merk at dette siste tiltaket vil være mer effektivt jo verre den globale oppvarmingen blir, i form av redusert unødvendig energibruk! Etter hvert blir dette innført også i Bergen, fortrinnsvis uten at det blir nevnt i årets valgkamp. For det er det jo ingen spesiell grunn til, for det jo rett og slett uunngåelig å gjøre det som forskerne pålegger oss og lage klimapolitikk, som det så uutgrunnelig kalles. Klimapolitikkens veier er uransakelige, i hvert fall for klimafornektere, for etisk riktige valg kreves ingen (fysj) konsekvensanalyser. Eller hensyn til Per og Pål (unnskyld mangelen på kjønnsbalanse, klager kan og bør sendes til Bokmålsordboka).9
Jeg vil tilføye at å skyve barn foran seg i det som i realiteten er en politisk strid, er en taktikk som også er brukt i mer alvorlige sammenhenger. Man snakker da om menneskelige skjold. Formålet er at motstanderne skal la være å angripe for ikke å skade barna. De fleste er enige om at dette er en utillatelig og moralsk tvilsom praksis.

De klimastreikende ungene er menneskelige skjold for klimarørsla. Formålet er å avverge fiendtlige angrep fra voksne mennesker med tungt skyts i form av argumenter.

10
(Tenkte det samme, frankolsen...)

Jeg for min del finner det forkastelig at forskere, aktivister, og særlig presse og media nå skyver barn foran seg som målbærere av den Saken som de i fellesskap både har propagandert for og søkt å kvele debatten om. Jeg finner det også forkastelig å skremme barn, enten det er med troll i skogen, helvetes pinsler eller et nært forestående termageddon.

Jeg vil også minne om at da jeg selv var på noen av disse barnas alder, forsøkte de å skremme oss også med alle de pinsler industriens tidsalder skulle føre til. Og det i god tid før år 2000, som den gangen virket som en fjern fortid, i hvert fall for en ung sjel. Hvordan var det igjen, i 1972 hadde vi 10 år på oss til å redde verden...

Men verden gikk ikke under før 2000, og ikke etterpå heller. I stedet har det stikk motsatte skjedd, verden har blitt betydelig mye bedre for de aller fleste. Ikke på grunn av dommedagsprofetene, men på tross av dem. Ikke at det ikke finnes problemer, som gammel reaksjonær overtro (på høy tid å videreføre Opplysningstiden), men dette og andre ting løser man ikke ved å skremme barn til å streike mot sin egen utdanning.

En skolejente i Bergen holdt opp en plakat der det so at "klima er viktigere enn matematikk". Slik tenker bare umodne barn, voksne skjønner - eller burde skjønne - at dersom klima, stikk i strid med alle solemerker, skulle vise seg å være viktig, vil hun trenge all den matematikk hun kan tilegne seg for å løse problemer. Ingen problemer løses med mangel på kunnskap.

Og dessuten kan matematikk være en god ting å kunne for å verge seg mot svindlere og triksere, bare spør Steve McIntyre.


11
Michael Mann ble intervjuet av Cosmos tilbake i februar.
Ordene virker å trille ut av ham som erter av en sekk, ikke ulikt en dressert undulat eller verpesyk MDG-høne på TV. Eller Bjørn Samset, en av klimaopproperne (ropertene? i Aftenpoften nylig.

Det formelig hagler med ord, og det virker som de kommer lett, ikke akkurat som veloverveide tanker. Manns diskurs er også så full av fordreielser, halvsannheter, og utelatelser at han kunne ha sysselsatt et par forskere ved CICERO eller NRK-journalister på heltid dersom de hadde vært interessert i å finne ut hva som er sant i alt dette og hva som ikke er det. Dersom.

Jeg kan skjønne dem dersom de ikke gidder. Undulatskvalder blir lett til bakgrunnsstøy man ikke lytter til, jeg vet det for jeg har hatt et par stykker. Hvorav en sympatisk.

Det er likevel som konspirasjonsteoretiker Mann tar den berømte kaken:

Quote
Climategate, in hindsight, is very interesting, because it involved hacked emails, and Saudi Arabia and Russia were both involved. WikiLeaks and Julian Assange …


Det slår meg ikke akkurat at dette er talen fra en dyp, eller skal vi kanskje si sunn, tenker. Det kan heller virke som om egoet vokser med to fliser for hver ny flis som tålmodig blir spikket av køllen hans av Steve McIntyre og andre.

Kanskje han heller kunne ha sitert en kollega fra ClimateGate: "Unnskyld mens jeg spyr"...

https://cosmosmagazine.com/climate/the-most-villainous-act-in-the-history-of-human-civilisation-tyler-prize-winner-michael-e-mann-speaks-out


12
Skråblikk / Fjortisene er over oss!
« on: 17.03.2019, 02:33:15 »
Du skal høre mye før ørene detter av, heter det. Jeg priser meg lykkelig over at tilsvarende ikke gjelder for øynene.

"Vitenskapen er utvetydig", påstås det. Hvoretter det listes opp noen selvfølgeligheter som at det vil bli skogbranner, uvær og tørke osv. Altså at været kommer til å bli omtrent som før: variabelt. Dette blir jo litt tamt, så man må putte på noe artsutryddelse, havstigning (hvor?) og mangel på mat (hvor og for hvem?) og ferskvann osv.

Mens tilgjengelig statistikk viser at antall døde i værhendelser har falt dramatisk de siste 100 år. Matproduksjon, helse, spedbarnsdødelighet og ekstremfattigdom er andre viktige indikatorer som viser at verden, tross alle sine problemer, er inne i en god utvikling. Isbjørnene peker snute til De Gode og Grønne!

Det er sant å si lite her som minner om "vitenskap" slik vi er vant til å møte den i akademiske resonnementer eller for den del i mer informative kronikker eller populariserte fremstillinger. Det ser i grunnen mer ut som skiltet fra en "streikende" skolejente der det sto "Klima er viktigere enn matematikk". Hvilket, i parentes bemerket, er en ypperlig demonstrasjon av hvorfor vi nettopp IKKE skal la oss veilede av umodne fjortiser, for jo viktigere det er å redde verden fra "klima", jo viktigere er det å kunne regne. Hvis du ikke kan regne, hvordan har du tenkt å konstruere en bro som tåler litt "ekstremvær"? Eller finne ut hvilken energikilde som er den beste?

Det kan være betimelig å minne om at "vitenskap" har minst 2 betydninger: "vitenskapen" som institusjon i samfunnet, i form av universiteter og forskningsinstitutter osv, og "vitenskapen" som metode og kanskje filosofi, og innstilling, for hvordan man kan vinne innsikt i den virkelige verden. Ut fra begge betydningene er det åpenbart at "vitenskapens" oppgave er å fremskaffe kunnskap og innsikt som gir et bedre grunnlag for beslutninger, men ikke å fortelle folk hva de skal gjøre. Dette er noe som ellers forbindes med aktivister. Sammensausingen av disse rollene er kanskje det som mest kjenner det som i dag går under navnet "klimaforskning".

Som sagt er det lite her som minner om vitenskap, verken i betydning 1 eller 2, selv om det åpenbart må være betydning 1 "vitenskapen som institusjon" som presenteres som "utvetydig", altså med kullsviertro, for å være litt ufin.  :D

Sant å si ligner oppropet mer på en "kjenslepøl", en slags emosjonell propagandasuppe som får meg til å tenke på barnehagen til datteren min, der 3-åringene skremte hverandre med at det var "troll i skogen". Og ble redde... er det slik lunsjene på CICERO fungerer, tro?  ???

Men det rareste med hele oppropet, når alt kommer til alt, er at det ikke har noe formål. I hvert fall ikke noe formål som sies høyt, utover det å støtte ungene som skulker skolen. Som heller ikke vet HVA de streiker for, utover at de vil ha bedre klima i framtiden. Lett for en fjortis å si, så klart, som ikke har noe ansvar ut over sin egen skolegang, sine egne lekser og sitt eget rom, og som nå får støtte fra journalister og andre "voksne" til ikke en gang å oppfylle det lille som kreves av ham/henne/hen/høns.

Egentlig er det nøyaktig det samme gnålet vi har hørt i alle de år nå, altså at "politikerne" ikke "gjør noe". I oppropet snakkes det om "det som er nødvendig" osv., men disse flogvitene er altså ikke villig til å dele denne fantastiske innsikten med oss, og heller ikke med politikerne og institusjonene, om hva dette "nødvendige" består i. De vil lage revolusjon med en klimajunta ("råd") på toppen, men vil ikke fortelle oss hva revolusjonen skal gå ut på. Begrunnelsen er selvfølgelig å "redde planeten", men hvordan denne stakkars planeten skal reddes, vil de altså ikke si.

Et blikk på min siste strømregning forteller meg at det er høyst usant at politikerne ikke "gjør noe". Gjøringen av noe gjør også for eksempel at jeg ikke kan kjøre 50 meter før jeg havner bak en Tesla. Bak ja, siden ikke en gang Teslaen kan kjøre mot enveiskjøringer som følger av sykkelveier som er kjemisk fri for syklister. Jeg må nå i snitt kjøre minst dobbelt til tre ganger så langt som før for å gjøre de samme ærendene, takket være all denne gjøringen av noe. Kan det har noe med den uviktige matematikken å gjøre? Men jeg sporer av...

Med høyesterettsadvokat Lorentzen på laget skjønner vi jo hvor landet ligger, selv om de ikke tør av taktisk-demagogiske årsaker velger å ikke si det høyt: De vil ramme den norske olje- og gassvirksomheten, helst rett og slett legge den ned. Det er det eneste logiske politiske budskapet i oppropet, resten er staffasje, der de skyver de skremte fjortisene (som de selv har skremt) foran seg for å kunne bruke dem i sin egen gromme politiske plan. Hvis noen husker det, skrev jeg på dette forumet for noen år siden om hvordan CICERO mente at effekten av Paris-avtalen var avhengig av om aktivister kunne bruke den som brekkstang mot demokratiske politiske beslutninger. Det var bemerkelsesverdig å lese dette fra en offentlig institusjon, men nå ser de jammen ut til virkelig å ha kommet ut av skapet.

Torbjørn Røe Isaksen tar ellers et greit oppgjør med de antidemokratiske, totalitære holdningene som bobler fram gjennom oppropet, som kullsyre fra champagnen på klimatoppmøtet. Hvilket er en enkel jobb, man trenger ikke være rakettforsker, det holder lenge å være voksen og ha gått på skolen.

At klimaforskerne trenger voksentilsyn, var forresten også et ofte sitert utsagn i forbindelse med IAC-granskningen etter Climategate for nå snart 10 år siden. At dette ikke ble tatt notis av, er lett å se av oppropet: Det minner mer om de skremte fjortisene de sier de støtter enn om noen form for voksen tilnærming til fornuftige politiske beslutninger. En liten djevel med horn på venstre skulder sier meg at klimaforskningen har dømt seg selv til "fjortisisme" på livstid.


13
Skråblikk / Re: Die perfekte Klimaaktivistin
« on: 15.03.2019, 00:14:01 »
Etter å ha sett kveldens NRK Debatten om og med skråsikre ungdommer som streiker for klima, svitsjet jeg over til tysk tv, og hva fikk jeg se:

DIE PERFEKTE KLIMAAKTIVISTIN

https://www.youtube.com/watch?v=NKm8b5HR97E

Viel Spaß  8)

Jeg så ikke Debatten, er usikker på om jeg har nerver til dette.

Uansett, jeg regner med at det bare var utvendige forskjeller på veslevoksne fjortiser, journalister og politikere. Mental alder ser ut til å være bratt synkende i offentligheten for tiden, og både media og en del politikere trenger sårt voksentilsyn.

Skulkingen bør ellers koste noe, inndraging av lommepenger kan være et effektivt virkemiddel. Tilsvarende kan grensesetting for NRK iverksettes gjennom nedskjæring av lisenspenger. Eller ved å hive TV-en ut gjennom vinduet.

14
Dette gir assosiasjoner til trollmannens læregutt, uhyret han slapp løs kan han ikke lneger kontrollere...

Und sie laufen! Naß und nässer
Wirds im Saal und auf den Stufen:
Welch entsetzliches Gewässer!
Herr und Meister, hör mich rufen! -
Ach, da kommt der Meister!
Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister,
Werd ich nun nicht los.

https://germanstories.vcu.edu/goethe/zauber.html


Dette minner meg om noe av det første jeg leste da jeg begynte å interessere meg for denne debatten, nemlig Ole Humlums ypperlige foredrag

Klimaflagellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors

Har noe av dette tapt aktualitet? Jeg tviler. Burde leses om igjen, men passer ikke akkurat nå.

Selvpiskingen har neppe avtatt, mitt inntrykk er heller at den har økt i betydelig grad.15
Jeg får bidra med årsaken til såkalt islamofobi:


Quote
(151) Vi skal kaste skrekk i vantros hjerter, fordi de setter ved Guds side noe Han aldri har gitt autoritet. Deres herberge blir Ilden! Bedrøvelig er illgjerningsmennenes herberge.

Årsaken til islamofobi er altså å finne i Koranen.

Ikke noe merkelig med dette, bortsett fra at jo større suksess man har med å spre denne frykten, jo mer klager man over dens eksistens. Som en slags religionens svar på en perpetuum mobile av type 2.Pages: [1] 2 3 ... 45