Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Bebben

Pages: [1] 2 3 ... 50
1
Andre emner enn klima / Dagens korte #12
« on: 03.07.2020, 20:46:02 »

Ifølge postmodernistene finnes det ingen absolutte sannheter.

Ja rent bortsett fra den absolutte sannheten at det ikke finnes noen absolutte sannheter, da.

2
Telehiv

Quote
Fra at ordene representerer virkeligheten blir det da slik at ordene selv skaper virkeligheter. Sannhet er ikke noe som finnes der ute bare vi leter lenge nok, sannheter konstrueres gjennom bruk av språket.


Jeg anbefaler å se Mike Nayna samtale med Stephen Hicks - for det språklige aspektet, se i hvert fall fra 48:45.

https://www.youtube.com/watch?v=K7iFIhUVHuw

Mike Nayna har også laget en serie på 3 filmer om Evergreen-affæren, du finner dem under

https://www.youtube.com/results?search_query=mike+nayna

Bret Weinstein og hans kone Heather Heying har en lang artikkel i The Washington Examiner om hendelsene på Evergreen College, da aktivister tok styringen på basis av åpenbart grunnløse anklager om "rasisme" ved skolen.

Den er som sagt lang, men jeg anbefaler å lese den, ettersom det som skjer i dag, i stor grad er det samme, bare i mye, mye større skala:

https://www.washingtonexaminer.com/bonfire-of-the-academies-two-professors-on-how-leftist-intolerance-is-killing-higher-education3
Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen pådro seg KOKS (kronisk obsessivt klimasyndrom) for mange år siden, og benytter seg nå av faget sitt for å forsøke å tvinge igjennom sine vrangforestillinger meninger på tvers av det som våre folkevalgte har bestemt, altså å tildele letelisenser for olje og gass i Barentshavet. Det handler om den sagnomsuste Århundrets rettssak, som i det minste noen har hørt om. Saken er behandlet og tapt i to rettsinstanser, og med en forutsigbarhet som bare kan sammenlignes med Klimapanelets hockeykølleproduksjon, anket videre til Høyesterett. Hvorfor HS i det hele tatt har besluttet å fremme anken, får man vel spørre dem om.

I en kronikk i Dagens Næringsliv skriver han om sine forhåpninger til den videre behandlingen av aktivismen sin i rettsapparatet - saken kommer "trolig" opp i Høyesterett til høsten. Eller forhåpninger - det ser mer ut til at han allerede nå varsler at saken skal ankes videre til Den europeiske menneskerettsdomstolen. (Man kan spekulere om han har fått noen signaler, for han ringer vel til folk han som de fleste andre i disse tider.)

Quote
Et interessant spørsmål er om rettsutviklingen under EMK allerede har innhentet og passert Grunnlovens §112.

Ja det kan man sannelig spørre om. Får man ikke trumfet gjennom lobbyhobbyen sin her hjemme, finnes det vel alltid noen andere metoden.

Rita Karlsen i HRS er heller ikke imponert, og setter i et høyst lesverdig innlegg aktivismen inn i en større sammenheng:   

Quote
Hva skal vi egentlig med Stortinget, eller andre folkevalgte organer, og hva skal vi egentlig med en regjering? Det er jo åpenbart bare et forstyrrende og fordyrende mellomledd, nå når vi har EMK og EMD – og det om det gjelder klima, innvandring eller annet. «Selvråderetten» har dårlige tider.

(Uthevet i original.)

4
Generelt / Sensurert og plukket fram igjen
« on: 20.05.2020, 20:52:16 »
Nettstedet altcensored.com har spesialisert seg på å publisere slikt som blir sensurert på YouTube og andre steder.

Her kan man finne både hummer og kanari... som svenske nazister, men også en god del videoer av og om for eksempel Tommy Robinson og Carl Benjamin aka Sargon of Akkad. Litt klima finner man også, har ikke sjekket ut noe ennå.

Lesere av klimadebatt.com antas å være laget av robust materiale og utrustet med en god dose skepsis, så de fleste av oss tåler sikkert å ta en titt selv uten å måtte oppsøke trygge soner.

5
Blir det mer global oppvarming nå så fryser jeg ihjel.

Jeg bare lurer på... hvordan er sjansene for hvit 17. mai i år?

6
Skråblikk / Intet nytt under solen
« on: 09.03.2020, 21:44:59 »
Eller var det kjolen...


7
Ny forskning / Re: Klimasvindelelens historie
« on: 16.01.2020, 22:51:01 »
Det er velkjent at 97-prosentstudiene er metodologiske makkverk. De er plukket i småbiter for mange år siden både i bloggosfæren og i the peerreviewedlichurchur.

Andre har kommet på den geniale ideen at hvis man vil vite hva forskerne mener, kan man jo spørre dem.
Bart Verheggen har gjort det, Hans von Storch har gjort det. De lander visst på noen og seksti prosent om jeg ikke husker dramatisk feil.

Men så spørs det jo hva man spør om. Ingen menneskelig påvirkning er det jo svært få som hevder. Dick Lindzen mener at påvirkningen fra Karbondjevelen er så liten at den i praksis kan ses bort fra.

Men det er uansett snakk om meninger, ikke harde empiriske funn. Klimabusemannen er avhengig av at man gjør noen teoretiske beregninger og konstruerer noen (tilsynelatende) fancy modeller.

Hvilket er vel og bra, men det er et tynt grunnlag for å lage revolusjon og sette fellesskapenes penger over styr på diverse grønne luftslott.


8
Ny forskning / Re: Gammel klimaangst blir som ny
« on: 13.01.2020, 22:26:38 »
Supert Contrari, nå fikk jeg norrøn inspirasjon:

På forskar-ord
er uvisst å lite
og på dei som klima kved.
For på krokut kølle
vart proxyar plotta
jukstering vart jamvel gjort.


9
Ny forskning / Re: Gammel klimaangst blir som ny
« on: 13.01.2020, 10:04:08 »

10
Ny forskning / Gammel klimaangst blir som ny
« on: 12.01.2020, 20:07:53 »
(... eller er det omvendt?)

Forskere ved Universitetet i Uppsala har nå nytolket innskriften på den sagnomsuste runesteinen Rökstenen fra ca. 800, og konkludert med at datidens mennesker led av fremskreden klimaangst, omtrent som Knut Alfsen.

Den fryktede Klimakatastrofen har riktignok noe 70-talls over seg (min utheving):

Quote
Studien utgår från ny arkeologisk forskning om hur hårt Skandinavien drabbades av en tidigare klimatkatastrof med sänkt medeltemperatur, missväxt, svält och massdöd. Bo Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, pekar på flera anledningar till att människor kan ha fruktat en ny sådan katastrof.

På den lysere siden er jo de stadig oppdaterte assosiasjonene til ordet "klima" - avlingssvikt, sult og massedød - godt ivaretatt, for det er jo en kjent sak at oppvarming og nedkjøling gir omtrent samme resultat. Noe annet kunne jo fort medføre angst av annet slag, som om ikke klimaangsten var mer enn nok å slite med allerede både for de arme forskerne og barna de har skremt.

Jeg kommer plutselig på en linje fra Ulf Lundells "Öppna landskap":

Quote
Då binder jag en krans av löv, och lägger den runt närmaste sten,
där runor ristats för vår skull, nån gång för länge sen

For vår skyld altså, så vi får oppføre oss pent, ellers kommer Klima og tar rotta på oss. Dvs. hvis ikke Greta gjør det først, da.

Se pressemelding fra UiU.


11
Så var det, etter Translators ønske, tilbake til IPCC AR1 fig. 7.1. Denne figuren har tre grafer, en på hundretusenårsbasis, en på titusenårsbasis (holocene) og en for de siste tusen år. Disse tre er benevnt a), b),g c). Alle tre har garder i C på y linjen markert med en tverrgående strek. På c) avbildet under er den totale temperaturvariasjonen de siste tusen år ca. 1C. Ca. 0,4C over den stiplede linjen under MWP og ca. 0,7 under den stiplede linjen under LIA.Siden den stiplede linjen representerer temperaturene rundt ca. 1895 og temperturene siden den gang har steget med ca. 1C blir regnestykket veldig enkelt. Den totale stigningen i forhold til den stiplede linjen er 1C. MWP lå ca. 0,4C over den stiplede linjen, og da skulle det bli 1 - 0,4 = 0,6C.

I følge IPCC AR1 fig. 7.1 er det altså ca. 0,6C varmere i dag enn under MWP.

Dette var den enkle forklaringen. Men husk at denne grafen i dag totalt er uten annen vitenskapelig interesse enn at sjarlataner som Ellestad hevder at denne grafen er et problem og at IPCC i utgangspunktet mente at MPW var varmere enn i dag - noe som er sprøyt siden Ellestad ikke har lest teksten under grafen.

Og for de som virkelig er opptatt av denne grafen kan lese dette innlegget:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg8695#msg8695

Dette er en grundigere gjennomgang av hele problemstillingen der jeg bl.a. gjengir deler av det som stod i McIntyres innlegg i CA allerede i 2008 og der McIntyre etter mange måneders diskusjon med en hel rekke kompetente folk uttaler:

"..so it's perhaps not unfair to say that this represented a view up to the Hockey Stick."


McIntyre poengterte i den samme kommentaren at IPCC ikke hadde gjort jobben sin, i og med at de ikke hadde oppgitt noen vitenskapelig kilde for grafen. Jobben til IPCC er - angivelig - å sammenfatte den oppdaterte kunnskapen om klimaendringer i den vitenskapelige kanon. Noen ganger kan det se ut som de har litt vanskelig for det.

Og siden du nå en gang siterer McIntyre, kan vi jo også ta med fortsettelsen (min utheving):

Quote
Of course, IPCC TAR also used a local series – Garybill’s bristlecone pine chronologies, dressed up as Mann’s reconstruction – a series which Ababneh was unable to replicate and which is unlikely to be a tmperature proxy. So we should not presume that any improvement occurred in IPCC TAR or AR4.

Det er velkjent at Manns hockeykøller er avhengig av "bristlecone pines" og innsjøsedimenter brukt opp-ned for å... eh... åpenbare seg i Klimapanelets evangelier rapporter.

Det er også velkjent at de "uavhengige" studiene som "bekreftet" hockeykøllen var produsert av de samme personene ved hjelp av et utvalg av de samme datasettene. De var med andre ord alt annet enn "uavhengige".

Videre er det, eller burde være, velkjent at oppdaterte målinger av Manns rare trær i Sheep Mountain, hvis kraftige vekst basically er det man ser i Klimapanelets hockeykølle, ikke har fått med seg noen oppvarming siden 1980, som var endepunktet for serien i MBH 98 og 99.

I den såkalte NAS-rapporten står det at bruk av disse trærne bør unngås i klimarekonstruksjoner. (Men om jeg ikke husker feil, inneholder rapporten en rekonstruksjon med bristlecones som del av datagrunnlaget!) 

Alt dette og mer til er godt dokumentert for årevis siden, men man ser jo stadig hvordan dette kommer opp, og noen ganger blir forvrengt eller forvansket. Uansett hva som ellers måtte menes, ligger det fast at

1) IPCC var ikke i stand til å utføre den relativt enkle oppgaven de var betrodd.

2) IPCC presenterte "junk science" i 2001 og klarte å overbevise store deler av verden ved hjelp av den.

12
Skråblikk / Re: Drill Sylvi drill!
« on: 20.12.2019, 21:05:45 »
emeritus skrev

Quote
Rolf Presthus? Men han har jo vært dau i 31 år og hva mente Bøtteknotten fra Stanghelle og Siv Jensen om det spørsmålet i 1988, Siv var 19 år?

Her trengs det litt opprydding, jeg mente selvfølgelig Pål Prestrud, som altså ga uventet støtte til Siv Jensen. Flause  :-[ ...

....men på den andre siden var det ikke i 1988 men i 2015, så flausene er noenlunde likelig fordelt.  8)

I tillegg mente jeg selvfølgelig "dogmene" og ikke "normene", altså at det skulle være:

Klimafornektere er ellers det riktige ordet for dem som ikke aksepterer de pseudoreligiøse dogmene til vulgærklimatologene i NRK.

Og det før jeg hadde fått meg så mye som en slurk av livets vann. Akk ja. ???13
Skråblikk / Drill Sylvi drill!
« on: 19.12.2019, 22:38:04 »
Jeg så at Sylvi gjorde bruk av sine PR-redskaper og politikersleiphet til å åle seg gjennom NRK-inkvisisjonen, ved å uttale seg litt løselig om det som både IPCC og mange klimaskeptikere er enige om, altså at "klimaendringene" (hvilke?) både er naturlige og menneskeskapte.

Som vi husker, fikk Siv Jensen støtte fra uventet hold - av Rolf Presthus - da hun svarte "Nei" på spørsmål fra en Stanghelle om "klimaendringene" var menneskeskapte.

NRK har på sin side gjort det til en vane å avkreve truvedkjenninga fra påtroppende ministre ved hjelp av det fordummende og anti-folkeopplysende spørsmålet: "Er klimaendringene menneskeskapte?"

Klimafornektere er ellers det riktige ordet for dem som ikke aksepterer de pseudoreligiøse normene til vulgærklimatologene i NRK.

Hva Sylvi kan greie å få til, er selvfølgelig et annet spørsmål. Men bevares: Drill Sylvi drill!

14
Aktører og hendelser / Re: 10 år siden Climategate
« on: 16.11.2019, 20:42:15 »
Sitat Telehiv:

Quote
Curry svarer selv på påstanden om at denne gjengen har klart å renvaske seg:

"Exoneration? Not even close. However, is all this even relevant anymore? “the science has moved on . . . independently verified . . . 97% consensus . . . 8 warmest years occurred since Climategate’ . . . etc. etc."     

Curry kunne helt sikkert hatt nytte av å lese mine glimrende innlegg på KD.com om maktfordeling etc.

Curry har en lei tendens til å selv være en sentral skikkelse i det som skjer for så i ettertid å stille seg helt på utsiden av det som har skjedd, og late som hun er i en objektiv observatør i posisjon til å avsi "dommer," bl.a., omhandlende seg selv.

Bl.a. hadde hun en "oppsummering" etter Currygate der hun må ta 85% av ansvaret for at hele saken dukket opp, og der hun satt naken tilbake etter at Bates ikke lenger ville støtte hennes "narrativ" om at Karl hadde hatt tommelen på vektskålen i Karl et al (2014). Et paper som hun ikke en gang forstod bygget på et helt annen artikkel, nemlig Huang et al, som hun på sin egen hjemmeside avslørte at hun ikke hadde lest. Den etterfølgende uavhengige granskningen som det amerikanske handelsdepartementet gjennomførte viset at Curry bare drev med sladder, og det var vel ett av de enkelthendelser som avsluttet hennes akademiske karriere raskere enn hun hadde tenkt seg.

Hvor mye troverdighet har en igjen når en på den ene side i årevis har beklaget seg over all denne politiseringen av forskningen, for så i neste åndedrag skrive en op-ed i WSJ der hun ber om at vitenskapskomiteen ledet av kreasjonisten Lamar Smith skal granske en vitenskapelig artikkel?   

Oversettelse: Emeritus likte ikke temaet og begynte straks å snakke om noe annet.

15
Media og politikk / Re: Snøen vi aldri blir kvitt
« on: 16.11.2019, 20:37:33 »
For emeritus' spørsmål 1 og 2 kan denne reportasjen i Dagsavisen antakelig gi noen svar:

1) "2014 var det varmeste året som er målt. Klimaforskerne tror at barna som vokser opp i storbyene i dag blir den siste generasjonen som får oppleve snø og skiføre i sitt nærmiljø."

2) "[Øivind] Amundsen [i Skiforeningen] husker godt de dårlige vintrene på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet.
– Vi begynte å lure på om det var slutt. Den gangen hadde vi ikke snøkanoner. Det ble kjørt snø fra Finse som skapte mye oppmerksomhet."


Hevet ut av meg. Dagsavisen:

https://www.dagsavisen.no/reportasjer/snoen-som-falt-1.312629

Pages: [1] 2 3 ... 50