Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Bebben

Pages: [1] 2 3 ... 47
1
Andre emner enn klima / "Don't go to Sweden"
« on: 23.07.2019, 15:05:05 »
Freelance youtube-journalist Tim Pool leverer et sterkt innlegg om svenske tilstander i anledning fengslingen av rapperen ASAP Rocky etter en episode i Stockholm der de ble plaget av et par typer som CNN kaller "svensker", og som ifølge noen vitner snakket den svenske dialekten dari. Til slutt sprakk det for rapperen og han ga den ene eh... svensken en passelig dose bank. Episoden har ikke gått upåaktet hen i USA, som kjent har selveste The Donald kontaktet den "very talented" svenske statsministeren.

Tim Pool var selv i Rinkeby for et par år siden og sjekket stoda etter Trumps kjente "look what happened in Sweden last night". I denne videoen sier han nå blant annet at

"Sweden, however, is a nightmarish Place, that I recommend no one goes to".

og

"You know the groupthink in that country is creeeepy, creeepy, creeeepy."

Ouch. Noen kommer til å få vondt i Sverigebilden sin.

https://www.youtube.com/watch?v=M06w0xoJguA


2
Jeg har lenge hevdet at klimaforskerne dummer seg ut ved å forsvare Cooks junk science.

Når alt kommer til alt, kan man jo fort komme på den tanken at den såkalte studien er representativ for disse forskernes egne kvalitetsstandarder, eller altså hvor de legger listen.


3
Jeg registrerer at mine egne linker også stort sett er døde... fant et par interessante innlegg av Fjeldskaar her:

Om havnivå og krisemaksimering:
 
https://forskning.no/havforskning-kronikk-klima/kronikk-havnivaendringer-og-krisemaksimering/1181296

Norge får ingen endring ved smelting av grønlandsisen, selv om bare deler smelter:

http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/460-gravitasjonseffekt-av-gronlands-isen

Og en veldig informativ artikkel om havnivå og endring:

http://forskning.no/meninger/kronikk/2008/06/havniva-og-endring

Vedrørende rapporten fra Bjerknessenteret hadde også Klimatilsynet en god bloggpost her:

https://klimatilsynet.wordpress.com/2011/12/09/litt-om-norsk-havstigning/

Et par av kommentatorene virker kjente...

4
Emeritus påstår på karakteristisk vis at jeg forsøker å "fordumme" debatten:

Quote
Ikke forsøk å fordumme denne debatten. For det første er der flere enn den hypotetisk/deduktive metode som kan benyttes og ulike metoder passer bedre på noen vitenskaper enn andre, men det er ikke tema nå.


Ikke forsøker jeg å "fordumme" noen debatt, og ut fra emeritus' nå intense lesning av Wikipedia kan jeg være trygt forvisset om at jeg i stedet har "forkloket" den.

Jeg påsto forresten ikke at det ikke fantes andre metoder ("helst"), heller ikke sa jeg noe om andre vitenskaper enn den naturvitenskapelige. Emeritus gjentar i praksis bare det samme som jeg skrev selv.

Så følger det smått avsindige

Quote
Du synes å antyde at den vitenskapelige metode er et redskap som benyttes kun frem til observasjonene er gjort og hypotesen er ferdig utviklet, og at det i prinsippet ikke en gang er nødvendig å skrive ned hva som er gjort.

"... synes å antyde" - Jeg får et "So you're saying moment"!

Etter fritt å ha diktet opp hva jeg mener, kan det selvfølgelig enkelt sables ned, og opp popper...Popper med dype filosofiske betraktninger. Ikke delen om vitenskapsteori så klart, men det om bevissthetsteori. Man får vel ta det man kan finne.

Men jeg har ikke argumentert verken mot Per eller Pål eller Popper, jeg har bare påpekt at emeritus, slik han beskrev den vitenskapelige metode, egentlig beskrev en Konsensus som vokser frem gjennom den vitenskapelige kanon som produseres gjennom institusjonene, noe jeg mener er en utilstrekkelig beskrivelse, ettersom vitenskapen som metode (og filosofi for den del) er noe mer enn de veggene som omgir den. Bare spør Robin Warren og Barry Marshall, som påviste at magesår skyldes en bakterieinfeksjon - og fikk hele etablissementet mot seg. Vitenskapen avgjøres ikke ved håndsopprekning, og en distinksjon mellom institusjon og metode kan til tider være en nyttig påminnelse.

Jeg har, for å presisere, heller ikke påstått at dette i seg selv uønsket eller at det er noe alvorlig galt med det, selv om den moderne versjonen med masseprodusert institusjonell vitenskap har problemer med slikt som replikerbarhet, som påpekt av blant andre redaktøren av Lancet for en tid tilbake. Slikt som dette, sammen med McIntyres avsløringer av at den såkalte fagfellevurderingen langt fra er det samme som en grundig etterprøving og kontroll, vil nødvendigvis bidra til å devaluere vitenskapen en smule, løfte den litt ned fra pidestallen påtrykt Vitenskapen med stor V, så og si. Det kan godt være at det bare er sunt.

Utgangspunktet for denne tråden var forresten at jeg via Ross McKitrick siterte institusjonell vitenskap på at det ikke er gjort noen funn som indikerer eksistensen av noen "klimakrise". Deretter kom jeg i skade for å nevne at Bern-modellen utfordres av blant andre Ed Berry, der bare navnet har samme virkning på emeritus som en rød klut på en stut. Men Ed Berrys artikkel er antatt til publisering, og Hermann Hardes artikkel er publisert, så de befinner seg altså trygt innenfor den vitenskapelige metode slik emeritus beskriver den.

Hermann Harde ble imidlertid nektet tilsvar til sine kritikere i tidsskriftet. Dette er slik jeg forstår det et brudd på det som har vært skikk og bruk og god praksis i vitenskapelige kretser, og støtter opp om min arbeidshypotese om at "klimaforskere er ikke som andre forskere".

Og dermed setter jeg strek for akkurat denne minidebatten.


5
emeritus skriver (min utheving)

Quote
Det er ikke tale om kildekritikk men hvilke ideer og forklaringer som overlever over tid. Det er ingen grunn til å tro at toppfolkene i denne bransjen ikke har kommet dit de er uten nettopp gjennom hardt og langsiktig kvalitetsarbeid som gradvis har fått anerkjennelse blant de øvrige i miljøet. Det er nettopp det som er den vitenskapelige metode, vitenskapsmenn og kvinner uttrykker seg gjennom fagfellevurderte artikler, noen faller gjennom, noe består tidens tann og test, og noen ytterst få fremstår i ettertiden som pionerer og nytenkere.

Vel, men nei. Det du beskriver er vitenskapen som institusjon, ikke vitenskapen som metode. For naturvitenskap er det helst den hypotetisk/deduktive metode som gjelder. Det er en måte, og temmelig sikkert også en holdning, for å vinne innsikt i den virkelige verden. Sånn sett spiller det mindre rolle om man er museumsdirektør eller om man for eksempel jobber på et patentkontor.

Vedrørende det siste du skriver må du gjerne si at Curry og Lindzen (også) er politisert, men ingen av dem forlanger noen revolusjon. Curry er bekymret for gruppepresset mot unge forskere. Lindzen forsøker å advare oss. Andre som har følt presset, for ikke å si trakasseringen fra Klimate Konsensus Kommunity er Roger Pielke Jr., Lennart Bengtsson, Bjørn Lomborg, osv. osv. Her godtas ikke slinger i valsen. Du må gjerne skrive festtaler om vitenskapens (institusjonens) fortreffelighet, men dette er ikke et godt tegn.
6
Hei emeritus og takk for innlegg i den debatten du ikke deltar i.

Jeg er selvfølgelig enig i at vi er amatører som ikke kommer til å påvirke noe som helst. Men da kan vi jo heller ikke gjøre så mye skade.

Quote
Jeg førsøker å følge den vitenskapelige metode der jeg leter etter de beste kildene. Og da må en faktisk følge de prinsipper all vitenskap bygger på, uten at jeg skal gå nærmere inn på det. Men kom nå ikke trekkende med begrepet "sunn skepsis" eller at det er tale om noen krav eller ønske om konsensus. Dette er et stråmann spredd av bl.a. deg og Klimarealistene (...)

Det var en snurrig definisjon av den vitenskapelige metode, hittil ukjent for meg. For meg ligner det mer på en definisjon av "kildekritisk". Men la gå, en viss museumsbestyrer har skrevet artikler der han på det aktuelle tidspunktet gjennomgikk og siterte sentrale deler av mainstream geokjemi, f.eks. når det gjelder "residence time" for atmosfærisk CO2. Tilfeldigvis er dette omtrent det samme som det IPCC bruker. Jeg bare nevner dette fordi du insinuerer at Segalstad ikke har peiling på geokjemi.

Ellers er ikke "konsensus" noen myte som er oppfunnet av meg eller Klimarealistene. Det er jobben til IPCC. Lindzen refererer til et "kunstig" konsensus i stedet for et som vokser fram "naturlig". Med hensyn til "consensus enforcement" er forresten det å forsvare sitt stykke torv innen akademia med nebb og klør neppe heller et fenomen som er forbeholdt klimaforskningen. Forskning er i dag en stor industri som spyr ut 5000+ artikler hver en eneste dag. Kvantitet er neppe et godt argument, men vi ser jo i klimadebatten at det stadig refereres til de 97 prosent - som i seg selv stammer fra studier som er kvalitetsmessig temmelig tvilsomme.

Dette er bare nok et tegn på at klimaforskningen er både åpenbart og åpenlyst politisert. Noen snakker om "Saken". Dette er helt klart ikke sunt ut fra et vitenskapelig synspunkt. Jeg tillater meg å mene at de kunne ha hatt godt av å gi opp både Saken og Konsensus. Men det ligger vel i sakens natur, Klimapanelet ble jo initiert av politikere. De fleste av dem blå, til og med.

Vedrørende Kjell Bekkelund vil du vel i neste omgang hevde at han ikke har peiling på Schubert, og si jeg må høre på Andsnes. Eller noen. Samme for meg. Men jeg har altså i stedet lest det Klimapanelet skrev om saken og den "såkalte" bufferfaktoren osv. Riktignok i AR4, men AR5 står på blokken. Hvis jeg gidder. Jeg er fryktelig lat, har annet å gjøre og det finnes andre og reelle problemer i verden, men klimahysteriet har nå antatt slike dimensjoner at det faktisk kan tenkes å true både vår velferd, vårt livsgrunnlag og vårt styresett, dersom de verste himmelstormerne vinner fram.

På bakgrunn av dette kan det godt være at jeg er en smule "biased" mot kritiske røster/utfordrere av Konsensus.


7
Quote
However, even a non-specialist can see that there might be problems with the Bern Model employed by the IPCC. (...) As a non-expert, I can’t be sure of any of the above, but as a scientist, I am obligated to examine the issue with a critical eye. So are you.

- Richard Lindzen, 2015

Quote
Even in the present unhealthy state of science, papers that are overtly contradictory to the catastrophic warming scenario do get published (though not without generally being substantially watered down during the review process). They are then often subject to the remarkable process of ‘discreditation.’ This process consists in immediately soliciting attack papers that are published quickly as independent articles rather than comments. The importance of this procedure is as follows. Normally such criticisms are published as comments, and the original authors are able to respond immediately following the comment. Both the comment and reply are published together. By publishing the criticism as an article, the reply is published as a correspondence, which is usually delayed by several months, and the critics are permitted an immediate reply. As a rule, the reply of the original authors is ignored in subsequent references.

- Richard Lindzen i "Climate Science: Is it currently designed to answer questions?" (2008) 

Altså hvis de nå får en mulighet til svar på kritikken i det hele tatt, det fikk ikke Harde (2017). Ellers stemmer jo dette rimelig bra i hans tilfelle.

Jeg for min del kommer til å fortsette å interessere meg for kritiske stemmer, og heller følge Lindzens råd og prøve å forstå noe enn å ta for gitt at komformistene har rett.

I mellomtiden går nok den store klimavekkelsen sin gang uten hjelp fra mine halleluja. At ikke nettopp Emeritus vil bruke tid på dette, får heller være et tap verden må tåle.

8
Emeritus er ikke interessert i å diskutere karbonsyklusen, det gjorde jeg en gang tidligere knyttet til Humlum et al. paperet, og den diskusjonen stakk du av fra. For øvrig er mitt kunnskapsnivå om karbonsyklusen så pass at jeg ikke gidder å diskutere noe som helst med utgangspunkt i Ed Berry, fyren anerkjenner jo ikke en gang drivhuseffekten. Denne stråmannen om at jeg er uvitenskapelig anlagt fordi jeg ikke gidder å diskutere teoriene til rene tullinger lever jeg fint med, jeg gidder heller ikke å diskutere om jorden er 6000 år, eller om solen er en jernklump omgitt av et tynt lag hydrogen, det er folk med doktorgrader som hevder det også.

Mine innlegg er i all hovedsak et angrep på de som sprer dritt og usannheter om Gretha Thunberg og det på en usedvanlig sjofel og råtten måte. Det er slik klimamyter oppstår og spres, der miljøet rundt Klimarealistene er fremragende eksponenter for denne virksometen.

Som mine innlegg veldig klart skulle illustrere kan jeg ikke være noen Gretha fan all den tid jeg først i går og i dag har satt meg litt inn i hva hun driver med, og det tok meg ikke mange minuttene å fastslå at det som står her på forumet (med Translator som et hederlig unntak) var ondsinnet sprøyt, og at folk burde vite bedre.

Så jeg har stukket av også nå. Ja det er visst ikke måte på hvor skyldig jeg er for alt jeg ikke har skrevet...

Ellers fikk jeg altså oppklart at Ed Berrys karbonsyklusmodell er uinteressant fordi Berry ikke tror på drivhuseffekten. Eller en eller annen versjon av den, antar jeg. Harde, Salby, Essenhigh, Glassman, Segalstad, Revelle m.fl. er antakelig også alle tullinger. I likhet med denne fryktelig dumme Humlum. Også Spencer er tulling når han er kreasjonist, men når han mener det rette om drivhuseffekten er han vel guru. Men bevares, det er et fritt land og du må gjerne velge både dine egne tullinger og dine egne debatter.

Så kan jo jeg velge mine!


9
Hehe, den eh... "ynkelige halvgamle gubben" emeritus har sett Lyset. Og nådd Tipping Point. Her gjelder Klimate Konsensus Kommunity, hvis ikke er du en "tulling". (Hva skjedde med HVPU? For mange bokstaver å sortere i riktig rekkefølge, antakelig.)

Med hensyn til hva som gulpes opp til "dere", akter jeg ikke å svare. Til emeritus' informasjon er dette ment å være et debattforum, og ikke en "blogg". Jeg ble tidligere forsøkt gjort til medskyldig for noe Telehiv hadde skrevet - i et innlegg jeg ikke en gang hadde lest! Jeg for min del snakker ikke på vegne av noen andre enn meg selv. Jeg har ingen plikt til å lese alt som skrives her, og heller ingen plikt til å svare på det - selv om jeg måtte være uenig. Med dette "dere" forsøker emeritus å gjøre tause forummedlemmer skyldige i alt som skrives her. Men jeg er da vitterlig ikke nødvendigvis enig i alt dette rævpreiket fra emeritus heller, selv om jeg ikke svarer på det!

Konklusjon: Hvis emeritus er misfornøyd med bakeren, får han bake bakeren i ovnen og la smeden få smi i fred. 

Imidlertid finner Emeritus det for godt å nevne meg i følgende ekspektorat:

Quote
En ting er at dere ikke er i nærheten av å forstå klima, det er faktisk værre er dere sykeliggjør en person (neida ditt rævhøl hun er ikke ti år) som sannsynligvis vet langt mer om fysikken enn 99 av 100 her på bloggen. Vi har jo et glimrende eksempel hos Bebben som nå er i ferd med å omfavne anda en tulling hva angår karbonbalansen, og det under avdelingen for " at det er alltid greitt å sjekke den grunneleggende vitenskapen."


Det er uklart hvorvidt det uthevede er ment å være et sitat som tillegges meg, den noe krakilske ortografien synes å tale mot det. Ellers er det å si om dette at Emeritus enten ikke kan noe om disse modellene, eller ikke evner å forstå noe av dem, eller enda verre: ikke ønsker å forstå noe av dem. For en som har sett Klimalyset er selvfølgelig alle som har et annet syn, "tullinger". Dette synes å være et umiskjennelig tegn på fremskreden klimatose, og det blottlegger en antivitenskapelig holdning.

Emeritus har nå en sjanse til å motbevise det foregående ved å forklare hvorfor Bern-modellen trumfer de andre modellene av karbonsyklusen. Og nei, det handler da vitterlig ikke om at "havet slipper ut mer CO2 enn det tar opp" osv. Det handler om hva som skjer med utslippene fra menneskelig aktivitet. Og om modellen kan gi en prediksjon som viser seg å stemme.10
Hvorfor har vi nå egentlig en "klimaminister" i utgangspunktet? Hvis Elvestuen skal administrere bilparken og traktorparken med klimaangst som verdigrunnlag, hvorfor er han da ikke like godt bil- og traktorminister?  Og er jobben hans å motarbeide olje- og energiministeren?
 
Og hvorfor har vi ikke en værminister, eller en solminister? En vindminister, en bølgeminister? En solgangsbrisminister ville ha vært supert!

En regnminister ville også ha gjort seg - han kunne få jobben med å danse regndans på nasjonens vegne i tilfelle tørke eller skogbrann, slik som  fjor sommer. Men her ville kanskje en klimasjaman ha gjort en bedre jobb. Og jeg tenker da verken på gammel samekultur eller prinsessekjærester, men på enkelte sentralt plasserte klimasjamaner som kan oppføre seg vel så prinsesselig når det gjelder!

/seriøst slutt

11
Vel, OT men det er kommet/kommer et par nye artikler som utfordrer den såkalte Bern-modellen som brukes av Klimapanelet. En av dem, av Hermann Harde, kom for et par år siden, og en ny av Ed Berry er nettopp antatt for publisering.

Det er ut fra Bern-modellen at klimaforskerne hevder at CO2 fra fossilt brensel blir værende i atmosfæren i hundrevis og tusenvis av år. Noe synes å skurre her, i og med at karbon 14 fra atomprøvesprengningene "tørket opp" ganske kjapt etter at det ble slutt på prøvesprengninger i atmosfæren i 1963.

Ed Berry forklarer sin nye og enklere modell nokså lettfattelig på sine egne internettsider.

Human CO2 Emissions have Little Effect on Atmospheric CO2

Håper å komme tilbake til dette etter hvert.


12
Ross McKitrick minner oss i Financial Times om at ekspertene i Klimapanelet har konkludert med følgende:

- Det er ingen trend i oversvømmelser på global skala, ikke engang fortegnet er kjent.
- Det er ikke observert noen trend i tørke globalt siden midten av det 20. århundre. I det sentrale Nord-Amerika er det i stedet en fallende trend.
- Nedbør: Et blandet bilde globalt, ikke signifikante langsiktige trender.
- "Ekstrem" nedbør: Stor regional og subregional variasjon, noen regioner har signifikant økning, mens noen enten ikke har en signifikant trend eller de har en nedgang.
- Tornadoer: "Low confidence" i observerte trender. De vet ikke om det har noe med "drivhusgasser" å gjøre, siden noen endringer kan tenkes å øke antallet tornadoer mens andre kan redusere det.
- Tropiske orkaner og sykloner viser ingen trend.
- Hetebølger: Maksimumstemperaturer har steget litt, men mindre enn minimumstemperaturer. For Nord-Amerika er det muligens ("medium confidence") noen flere områder som har hatt en økning enn det er områder som har hatt en nedgang.

Og dett var omtrent dett.

For å finne klimakrisen må man nok lete i modellene. Eller i Hollywood eller på Kongsberg.


13
Det er nummeret før jeg skammer meg over å lese dette skamløse forumet. Her er visst ikke respekt verken for klokker,, prest. lensmann eller Alstadhaug.

Og som om det ikke var nok, skammer jeg meg over å ikke få panikk, slik Øvrighetas, altså pressens/medias, nyoppdagede profeter sier vi skal ha...

Men hehe, jeg tuller. Alt det foregående er sant, bortsett fra det om at jeg skammer meg.

I stedet godter jeg meg litt over min egen skamløshet. Den synes å støtte opp om min selvoppholdelsesdrift som en selvstendig tenkende person, med full rett til å være akkurat det.

Jeg kan ta feil i alt, men hvis noen nå pusser en klimapsykolog på meg, har jeg fingeren klar, tamejfan.

14
ConTrari: He, måtte sjekke opp den siterte artikkelen for å kontrollere at Norsk Rødt Fe (NRF) i denne sammenhengen faktisk viser til kurasen og ikke til visse, eh, grupper.

Boris: Hvis to kommuner slår seg sammen hvorav bare den ene har klimakrise, løser man problemet ved hjelp av en klimatologisk metode kalt Mannomatic(TM): Man slår sammen de to datasettene og beregner gjennomsnittet, der kommunen med klimakrisen gis 357 ganger så stor vekt som den andre. Klimakrisen vil nå ha form av en hockeykølle.

Deretter smører man dette gjennomsnittet ut over de to kommunene ved hjelp av klimasjamanisme det klimatologiske konseptet teleconnections, og erklærer Konsensus.

Ja og seier.


15
PS:

På Det goda samhället skriver Johan Ahlienus om "predikosjukan" (mine uthevinger):
Quote
”Predikosjukan” var ett fenomen i gränsområdet mellan psykiatri och religion. Två kända utbrott är i Tornedalen 1773 – 75 och ”den småländska predikosjukan” 1839 – 1843. De drabbade var ofta pigor, barn, bonddöttrar och unga män som i lugna eller extatiska tillstånd höll skakande domspredikningar. Ofta föregicks predikandet av ett krampanfall och/eller medvetslöshet. Innehållet i den sjukes tal var ofta enahanda ”med uppmaning till bättring och afhållsamhet från all slags synd, hvarunder allt möjligt äfven av högst oskyldig art utpekades som ovillkorligt syndigt. Ofta förekommo äfven förutsägelser om världens snart förestående undergång….”(Nordisk Familjebok 2:a uppl.)

Den gangen ble de sykdomsrammede dels tatt hånd om av psykatrien, dels satt i fengsel...

Les gjerne alt sammen.

Pages: [1] 2 3 ... 47