Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - translator

Pages: [1] 2 3 ... 38
1
I dagens dagsnytt 18 presterte den samme oljeministeren å kalle livets gass CO2 for "søppel". Jeg er ikke imponert.

2
Media og politikk / Rockefeller del IX
« on: 24.05.2020, 13:02:21 »
Perioden fra 2008, Obama-tiden, preges av stadig mer sammenkoblinger mellom politikere og okkulte religiøse tenkere som leker seg med tanken om tekniske installasjoner for å styre verden, men også Johan Rockstrøm (Sveriges "svar" på Bjørn Samset) dukker opp!

New Age
Quote
Blant forandringsaktørene inngikk amerikanernes nye president Barack Obama, Sovjetunionens siste president Mikhail Gorbatsjov og den alltid tilstedeværende Romaklubben og dens søsterklubb Club of Budapest samt 'den reinkanerende Mayakongen Valum Voltan, Jose Agruelles. (s. 209)

350.org
Quote
Klimaprosjektet tøffet på med stadig større intensitet. Igjen var det på tide å engasjere ungdommer til å drive agendaen:

"Ungdommer er en voksende gruppe velgere med mobiliserbare medlemmer rundt om i landet. Ettersom de kommer til å arve planten, gir deres stemme et moralsk innslag i debatten. De siste årene har denne gruppen også blitt mer politisk organisert." Stipendiater: Energy Action Coalition, Focus the Nation, 350.org (RBF, "Building Constituency Support for Policy Action," Sustainable Development Program Review 2005-2010)

2008 startet organisasjonen 350.org (med finansiering fra RBF (Rockefeller Brothers Fund) og Rockefeller Family Fund). Navnet kom fra "350 parts per million" - den sikre konsentrasjonen CO2 i atmosfæren). Grunnlegger var klimaaktivisten Bill McKibben og noen av hans universitetsvenner.

I 2006 hadde McKibben ledet den Rockefeller-finansierede klimakampanjen Step it Up (som organiserte en protestvandring for å stoppe kullkraftverk), fulgt av ISky (en landsdekkende bevegelse for grønn energiøkonomi). 350.org bygde på disse tidligere prosjektene. Mellom 2008 og 2017 fikk 350.org 1 825 000 dollar fra RBF. Snart skulle 350.org begynne å samle unge miljøaktivister i store gateprotester og kreve forandring på både styresett og livsstil. (s. 211)

Klimapresidenten Obama
Quote
I Obama-administrasjonen inngikk hele 11 medlemmer fra TriCom, Neo-malthusianeren John Holdren, som tidligere hadde arbeidet med Paul Ehrlich, ble vitenskapelig rådgiver (han var også rådgiver for Bill Clinton).

Obama hadde også gode råd om klimapolitikken gjennom Presidential Climate Action Project som ble finansiert av RBF, og ledet av William S. Becker. Prosjektet ble opprettet i 2007 av RBF og University of Colorado Foundation for å finne ut hva presidenten kunne gjøre uten å blande inn kongressen.

Uken før Obama ble innsatt i januar 2009 tok også Henry Kissinger, i en artikkel i New York Times, i sedvanlig orden opp retningslinjer og strategier for den ny presidenten. Verden befant seg i en av etterkrigstidens verste økonomiske kriser. I denne alvorlige situasjonen etterlyste Kissinger en ny verdensordning. Den økonomiske krisen ble slått sammen med andre kriser som klimaet og terrorisme. (s. 213)

The Good Club
Quote
Den 5. mai 2009 kalte David Rockefeller Jr, Bill Gates og Warren Buffet til et møte på Rockefeller University campus på Manhattan. Her samlet seg The Good Club (som de kalte seg), med risikokapitalister som Ted Turner og George Soros, mediepersonligheten Oprah Winfrey og New Yorks borgermester Michael Bloomberg. Deres stiftelser, verdt 125 mrd dollar, hadde i oppdrag å "redde verden" fra de dype globale krisene som Kissinger hadde identifisert som lokomotiver til å bygge en ny forent verden. (s. 214)

FNs klimakonferanse i København 2009
Quote
Den 10. desember mottok president Obama Nobels fredspris "for sine ekstraordinære anstrengelser for å styrke internasjonalt diplomati og samarbeide mellom folk."

En uke senere befant han seg i et ekstra kjølig København (den såkalte "Al Gore-effekten") med de andre verdenslederne for FNs store klimamøte (COP15). Minene var bekymret. Flere land nektet inntil det siste å skrive under på avtalen. De langtgående kravene på utslippsreduksjoner som sto i avtaleteksten ble fjernet. Den grandiose finalen med Obama som klimafrelser frøs inne. I stedet forhandlet man frem den såkalte Københavnavtalen, med målsetning om at temperaturen ikke skulle øke mer enn 2 grader, samt forslag om å opprette et klimafond (Green Climate Fund). Miljøorganisasjonene så på kompromisset som en gigantisk skuffelse og en dødsdom for millioner av mennesker. Det var som et ekko av miljøbevegelsens reaksjon etter Stockholmskonferansen i 1972, (s. 217)

Climategate - Hide the Decline
Quote
Akkurat i det klimakonferansen begynte i desember eksploderte Climategate. Det lekket ut e-postsamtaler mellom et antall klimaforskere ved Climate Research Unit ved University of East Anglia, Norwich, England (samme institutt som i 1975 hadde anordnet WMO-konferansen som la veien for CO2 som den viktigste klimaendrende faktoren).

Hendelsen, som ble omtalt i media og på skeptiske vitenskapsblogger, fikk ingen større innvirkning på prosessen under klimatoppmøtet i København, men skapte en viss mistro mot hvordan forskningen foregår og øyenbryn ble hevet både innenfor og utenfor forskersamfunnet.

Flere granskninger ble gjort, som tonte ned eller avfeide de påståtte uenighetene som feiltolkede sitat tatt ut av sammenheng. Dette var ansette forskere som var medlemmer av IPCC. En av granskningene ble ledet av Lord Oxburgh, tidligere sjef for GLOBE International, som ble anklaget for ikke å ha fremvist sine interesser i alternativ energi. (s. 218)

Noosphere Conggress, Verdenshjernen, Mayakalenderen 2012 og teknospiritualisme
Quote
Den 22. juli 2009 arrangerte man den merkelige kongressen Noosphere Congress i Bali, Indonesia.
Arrangør var Foundation for the Law of Time ledet av Dr. Jose Arguelles, en New Age-profet og kunstlærer, og en av opphavsmennene bak Earth Day-konseptet. I konferansen beskrev han "klimaendringer, miljøforstyrrelser, økonomisk kollaps, sosial uro, krig og risiko for massedød" og videre:

"En viktig faktor som sjelden diskuteres er at denne krisen av megaformat faktisk er resultatet av et evolusjonær skifte - vi er på vei inn i en ny geologisk æra som kalles noosfæren. Ja, noosfæren, den globale sinnesfæren".

Barbara Marx Hubbard, som så Arguelles som et geni, uttalte at verden befinner seg i en global nødssituasjon - og det er gode nyheter. Det skulle gi opphav til fødselen av en ny æra og "et global vekker av bevisstheten". (s. 219)

I vanlig stil fremstilles mennesket som en kreftsvulst på planeten, samtidig som den står på grensen til neste skritt i evolusjonen og vår bevissthet til å sammenkobles til en global enheten med hjelp av "elektroniske nettverk"

Jose Arguelles anså seg selv som en reinkarnasjon av Mayakongen Pacal Votan og tok navnet Volum Votan. Arguelles førte videre Oliver Reisers ideer i Cosmic Humanism (1975) om et World Sensorium, en Verdenshjerne, til et nyomvendt publikum med illustrerende fremtidsvisjoner om et menneske med hjerneimplantat og oppkoblet til det sentrale datanettverket (Verdenshjernen). Internett var bare første fasen (s. 222)

I 2009 dannet Arguelles og Marx Hubbards samarbeidspartner Ervin Laszlo, sammen med futuristen David Woolfson, Worldshift 2012 for å føre ut ideen om et forestående skifte til en global bevissthet. Både Club of Budapest og Worldshift 2012 inngikk et partnerskap med Noosphere Forum og Foundation for the Law of Time (s. 226)

Støttespillere til Woldshift 2012 var, foruten Jose Arguelles og Barbara Marx Hubbard, blant andre Mikhail Gorbatsjov (Romaklubben, Club of Budapest, Earth Charter og Green Cross), filosofen Deepak Chopra og primatologen Jane Goodall (som senere skulle engasjere seg for klimaet).

Datoene 9/9 2009, 10/10 2010, 11/11 2011 og 21/12 2012 ble utpekt til World Shift-dager. Nedregningen og hysteriet til 2012 hadde begynt (s. 227)

Til sluttdatoen 2012 ville Arguelles samle en kritisk masse på 144 000 New Age-troende for en synkronisert meditasjon. I 2013 skulle så Valum Votan og hans Timeship Earth, med en kalender som skulle befri menneskeheten, vært klart for take-off.

Men, som ved de fleste uttrykk for massehysteri, uteble den storslagne finalen. I mars 2011, under en reise i den australske villmarken, døde plutselig Arguelles i ettervirkningene av en bukhinnebetennelse. Han fikk ikke være med på skiftet som han hadde viet sitt liv til. (s. 228)

FN-konferansen Rio+20 2012
Quote
Et antall forskere hadde arbeidet med å identifisere hvilke terskler og grenser som kunne generere uakseptable miljømessige og sosiale endringer. Dette arbeidet ble ledet av Johan Rockstrøm fra Stockholm Resilience Center, som bl.a hadde samarbeidet med Hans Joachim Schnellhuber, Paul Crutzen og James Hansen. Resultatet ble presentert på Romaklubbens konferanse i Amsterdam 2009.

Rockstrøm og Romaklubbens nye leder Anders Wijkman publiserte tre år senere den 33. Romaklubbsrapporten, Bankrupting Nature: Denying Our Planetary Boundaries (2012) som fikk stor oppmerksomhet. Konferansedeklarasjonen fastslo at jordsystemet er et komplekst sammenlenket system som inkluderte den globale økonomien og samfunnet. (s. 230)

Konferansen i Rio 20-22. juni 2012 fikk, tross sine 45 000 deltagere, ikke samme oppmerksomhet som sin forgjenger 20 år tidligere. Flere av de fremste verdenslederne uteble og sendte representanter av lavere dignitet. (s. 231)

Det var ingen tvil om at hvem som var fremtidens arkitekter. TriCom og Rockefeller-familien gikk mot den fremtid de ønsket. Både G20 og bærekraftforumet var på plass. Ennå hadde forumet imidlertid ikke blitt gitt de muskler som TriCom hadde tenkt for å drive igjennom den store omstillingen. Verdens fire hjørner måtte forenes.

Samme år hadde finansfamiliene Rockefeller og Rothschild inngått partnerskap gjennom Lord Jacob Rothschilds inntreden i styret for Rockefeller Financial Services - selskapet som håndterte alle Rocekfellers affærer. I pressemeldingen ble Rothschild ønsket velkommen av familiepatriarken David Rockefeller.

Nå begynte marsjen mot den globale avtalen som var planlagt å skrives under på i Paris 2015. (s. 233)3
Media og politikk / Re: Ypperlig klima-artikkel hos Document
« on: 05.05.2020, 16:34:12 »
Ofte dukker det opp noen saftige men sublime anførsler i kommentarspalten etter en slik avdekkende artikkel:

O'Banana
• for en dag siden
Årsaken til den globale oppvarmingen er grunnet minkende aerosoler i stratosfæren som reflekterer sollyset, dette skjer fordi vi forurenser for lite.

Det stemmer jo ut fra logikken  bak skremselet om global nedkjøling på 70-tallet, da var det aerosoler fra forurensning som dempet sollyset og sendte oss inn i fryseboksen. Aerosoler kan brukes til så mangt.

Apropos
https://www.nrk.no/nordland/koronaviruset-gir-forskerne-mulighet-til-a-lose-klimamysterium-om-aerosoler-i-atmosfaeren-1.15002219

4
For det kan vel ikke være slik at også Samset faktisk har satt seg inn i de samme turbulente klimahistoriske forhold som f.eks. ungdomsskolelærer Brekkestø ikke har hatt de ringeste problemer med å finne fram til, men samtidig prøver å narre offentligheten om disse faktiske forhold for å fremheve vår samtid som "ekstrem"?

Samset er ikke noe annet enn klimaindustriens svar på en https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Digger .
Han er ikke den eneste som https://no.wikipedia.org/wiki/Danse_rundt_gullkalven

5
Her passer det å minne om foredraget til ungdomsskolelærer Eva Marie Brekkestø, som var første gang jeg så Humlums kart over isutbredelsen i Atlanterhavet.

Det foredraget (fra november) er slettet fra youtube, dette er en nyere utgave fra februar i år.


https://www.youtube.com/watch?v=Su0J4JOWrxg

6
Energi og miljø / Re: Earth day, -by Michael Moore
« on: 02.05.2020, 19:08:13 »

MIchael Moore synes nå å fyre ytterligere opp under forvirringen i grønnsværet, ved å sende ut signaler om at "big green has been quietly taken over by the very people they are supposed by be opposing". Og for å øke forvirringen om hvem i grønnleirene som er mest skyldige i hva, sier han også:

"They try to buy off certain people and organizations within the movement".

Skulle nesten tro Michael Moore har snublet over denne (som nå også finnes på engelsk)
https://www.adlibris.com/no/bok/rockefeller-controlling-the-game-9789198584301

Nå har jeg sett filmen til Michael Moore og Jeff Gibbs (som egentlig har laget filmen):

Quote
Michael Moore presents Planet of the Humans, a documentary that dares to say what no one else will this Earth Day — that we are losing the battle to stop climate change on planet earth because we are following leaders who have taken us down the wrong road — selling out the green movement to wealthy interests and corporate America. This film is the wake-up call to the reality we are afraid to face: that in the midst of a human-caused extinction event, the environmental movement’s answer is to push for techno-fixes and band-aids. It's too little, too late.

Donate: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr...
(100% of donations go to translation, further articles and viewing & maintaining wide distribution)

Interview with Jeff, Michael, and Ozzie (1hr 16min): https://youtu.be/HBGcEK8FD3w
Hill TV Response to critics with Jeff, Michael and Ozzie (17min): https://youtu.be/Bop8x24G_o0
FAQ, Discussion Guide, Media: https://planetofthehumans.com/

Removed from the debate is the only thing that MIGHT save us: getting a grip on our out-of-control human presence and consumption. Why is this not THE issue? Because that would be bad for profits, bad for business. Have we environmentalists fallen for illusions, “green” illusions, that are anything but green, because we’re scared that this is the end—and we’ve pinned all our hopes on biomass, wind turbines, and electric cars?

No amount of batteries are going to save us, warns director Jeff Gibbs (lifelong environmentalist and co-producer of “Fahrenheit 9/11” and “Bowling for Columbine"). This urgent, must-see movie, a full-frontal assault on our sacred cows, is guaranteed to generate anger, debate, and, hopefully, a willingness to see our survival in a new way—before it’s too late.

Featuring: Al Gore, Bill McKibben, Richard Branson, Robert F Kennedy Jr., Michael Bloomberg, Van Jones, Vinod Khosla, Koch Brothers, Vandana Shiva, General Motors, 350.org, Arnold Schwarzenegger, Sierra Club, the Union of Concerned Scientists, Nature Conservancy, Elon Musk, Tesla.

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE

Her setter de faktisk spikeren i kisten for den "grønne" klimaindustrien. Det jeg hadde forventet var en forsiktig kritikk, er fullstendig slakt. Her kommer frem mye som er nytt , iallfall for meg, f.eks. at til å lage solcellepaneler bruker man en blanding av kull og kvarts som må smeltes til 1500 grader. Hva brukes til oppvarmingen? Kull med ditto CO2-utslipp!

Filmen starter for øvrig med et klipp fra en spilefilm fra 1958 som skulle vise hvilke forferdelige trusler vi angivelig står overfor med klimaendringer. Skremselspropagandaen var allerede klar da. Dette er det samme filmklippet som Jacob Nordangård viser når han presenteres sin bok "Rockefeller - en klimatsmart historia". Og de kommer inn på Rockefeller i filmen til Moore også: Bill McKibbon, leder for klimakampanjen 350.org, sier han ikke (lenger) mottar penger fra Rockefeller Brothers Fund, men "de er en viktig alliert". Det vi ser her, og som bekrefter det Nordangård dokumenterer i sin bok, er følgende:

1. Miljøbevegelsen har inngått en allianse med verdens rikeste finansfolk (dette er ikke helt riktig, med ett viktig unntak (Greenpeace) har alle miljøorganisasjonene av betydning FRA STARTEN vært initiert og finansiert av mennesker og organisasjoner som har forbindelser til Rockefeller, f.eks. WWF, Friends of the Earth og ikke minst Earth Day!)

2. Den "grønne" industrien er ikke grønn i det hele tatt, den gir mer forurensning og CO2-utslipp, ikke mindre.

Dette er en knusende dom!

7
Energi og miljø / Re: Earth day, -by Michael Moore
« on: 29.04.2020, 14:39:09 »

MIchael Moore synes nå å fyre ytterligere opp under forvirringen i grønnsværet, ved å sende ut signaler om at "big green has been quietly taken over by the very people they are supposed by be opposing". Og for å øke forvirringen om hvem i grønnleirene som er mest skyldige i hva, sier han også:

"They try to buy off certain people and organizations within the movement".

Skulle nesten tro Michael Moore har snublet over denne (som nå også finnes på engelsk)
https://www.adlibris.com/no/bok/rockefeller-controlling-the-game-9789198584301

8
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 25.04.2020, 12:03:43 »
Interessant kart over dødelighet i Europa. Sverige er ildrødt, men flere store land er mørkerøde:

https://www.dr.dk/nyheder/paa-faa-uger-har-otte-europaeiske-lande-oplevet-en-ekstrem-overdoedelighed

10
Media og politikk / Re: Klimapropaganda i gammelmedia
« on: 15.04.2020, 14:48:04 »
Etter min korrespondanse med Morten Jødal får jeg e-poster når han legger ut noe nytt på bloggen sin, og den er interessant siden han har litt "inside information". I dag kom f.eks. dette:

Vi har ingen klimadebatt i Norge. Den ene siden slipper aldri til. Det er et demokratisk problem, det er et problem for ytringsfriheten, og det er problematisk fordi det ikke åpner for motforestillinger knyttet til en politikk som har store konsekvenser - og koster titalls milliarder kroner.

Klimarealistene vil invitere til et seminar om ytringsfrihet senhøsten 2020, på Litteraturhuset.

Vennlig hilsen Morten

https://miljomytene.no/2020/04/13/ytringsfrihet-i-klimadebattens-tid/

Og her er noen utdrag fra kommentaren:


Quote
Den 25. februar 2020 planla journalist Fredrik Solvang en klimadebatt i NRK, i programmet Debatten. Deltakere var klare, temaene like så, og opplegget på plass. Klimarealistene skulle delta med to personer, med motdebattanter fra Bjerknessenteret i Bergen og Universitetet i Oslo. Cicero senter for klimaforskning hadde forøvrig allerede nektet å møte Klimarealistene til denne debatten. Noen timer før den skulle gjennomføres, satte imidlertid NRK-ledelsen foten ned – slik Solvang på forhånd fryktet. En klimadebatt på statskanalen, med «klimafornektere» som deltakere, var uakseptabelt. Begrunnelsen ble imidlertid aldri uttalt offentlig.

(...)

i mars 2020, hvor Klimarealistene prøvde å rykke inn annonsen Klimakrisen finnes ikke, i norske aviser. Hverken Dagsavisen, Nationen eller Nordlys ville trykke den. Det var halvparten av avisene vi nærmet oss. Disse mediene har altså innført streng meningskontroll.

(...)

Forskningskanalen Forskning.no hadde for en del år siden en redaktør som tillot forskningsartikler fra begge sider i klimaforskningen. Innen forskningens verden foregår det nemlig en meget utstrakt debatt om årsakene til klimaendringer, og konsekvensene av disse. Det avstedkom en intens kampanje fra Cicero, den gang Institutt for klimapolitikk. Deres hardkjør for å stoppe den ene siden i debatten, førte til at redaktøren ikke orket mer, og fant seg nytt arbeid. Etter denne tid har forskningskanalen falt inn i folden, og følger holdningen i mainstream media. I NRK Dagsnytt var det for inn til et par år siden en journalist som også slapp til begge sider i debatten. Han ble flere ganger innkalt til ledelsen, og truet med omplassering og oppsigelse – dersom han fortsatte med denne praksis. Hans Wilhelm Steinfeldt ble oppmerksom på problemet, og ville lage rabalder ut av det, som støttet journalisten. Vedkommende fryktet imidlertid for sin stilling, og Steinfelds buldrende autoritet slo aldri til på skjermen. 

(...)

Lørdag den 18. januar hadde avisen Vårt land en seks siders artikkel om øygruppen Tuvalu, som ble hevdet å skulle forsvinne i havet. Koralløyer kan imidlertid ikke det. De er dynamiske systemer, slik Charles Darwin forstod på sin reise med skipet Beagle. De vokser med stigende havnivå, og har gjort det til alle tider med havnivåstigning i klodens historie. Solide forskningsrapporter viser derfor at landarealet på Tuvalu i våre dager øker, slik det forøvrig gjør på alle andre koralløyer i Stillehavet.

Undertegnede tok derfor kontakt med avisens redaktør (Bjørn Kristoffer Bore), som i en epost noen uker tidligere hadde gitt uttrykk for at avisens spalter var åpne for stoff også fra klimarealister. Han ba meg sende inn en artikkel, men kunne ikke love at den kom på trykk. Den ble avvist, slik alle leserinnlegg som bestrider klimakatastrofen gjør. Løgnen om øygruppen som skal synke i havet, ble opprettholdt. Slik den gjøres i alle aviser og etermedier.

(...)

På denne måten skaper pressen et forvrengt bilde av virkeligheten, slik den svenske professoren Hans Rosling utallige ganger påpekte. Helt riktig framhevet han at man ikke kan forstå verden ved å forholde seg til mediene. Hans poeng var at de systematisk selekterer noe stoff inn og mye annet ut, og så overdriver og gjentar det utvalgte stoffet slik at det til slutt framstår som sant. På det viset påpekte Rosling, har folk flest fått et galt bilde av utviklingsparametrene. Det hele minner om en viss propagandaminister fra 1930-tallet: Hvis du forteller en stor nok løgn tilstrekkelig mange ganger, begynner folk til slutt å tro på den.11
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 13.04.2020, 13:23:07 »

Men må man følge det vanlige regimet for testing i en så prekær situasjon? Hva er faren ved å prøve ut en ikke 100% kontrollert vaksine? Det virker noe underlig dersom det insisteres på den normale prosedyren for nye vaksiner, hvis mange liv kan reddes ved å ta noen snarveier som ikke er spesielt farlige. Dette kan selvsagt bare ekspertene gi svar på , men jeg håper man ikke er altfor konvensjonell i denne krisetiden.

Jeg hørte noe om at siden corona har relativt lav dødelighet sammenlignet med ebola, så var det lettere å prøve ut ebola-vaksinen på et stort antall mennesker uten å ha sikret seg mot eventuelle bivirkninger. Man risikerer å påføre mennesker ukjente bivirkninger når de likevel ville vært motstandsdyktig nok til å klare seg mot viruset.

13
Dette med c-vitaminers påvirkning av helsen kom også opp i NRKs Dagsnytt 18 i dag:

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202004/NNFA56040120/avspiller  (22:30)

15
Quote
Lars Bern kräver snabbutredning - Att gamla dör i Corona kan bero på medicinering

https://www.swebbtv.se/blogg/454-lars-bern-kraver-snabbutredning-att-gamla-dor-i-corona-kan-bero-pa-medicinering

Pages: [1] 2 3 ... 38