Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - translator

Pages: [1] 2 3 ... 40
1
Bare for å følge opp det som skjer i USA (og som norske msm ikke vil vi skal vite) har document.no en artikkel om Bidens raskt utviklende demens.

Quote
«Not a joke and not hyperbole – I’m hearing from people close to the situation that Biden’s cognitive decline is rapidly worsening and is becoming increasingly difficult to mask,» Bongino wrote in a Facebook post on Sunday morning. «The Democrats are going to have to make a decision soon,» he added.
https://www.document.no/2020/08/04/biden-pa-vei-inn-i-solnedgangen-og-demokratene-aner-ikke-hva-de-skal-gjore/

Samtidig går spekulasjonene om hvem som blir visepresidentkandidat, som faktisk fort kan vise seg å bli den neste presidenten, forutsatt at Biden vinner så klart. Men hvordan kan Biden vinne hvis han ikke engang er i stand til å møte Trump i debatt?

Quote
Men hvis Biden er blitt så ga-ga at han ikke lenger kan stå på en scene uten script, er det verre. Det er helt tydelig at folkene rundt ham ikke vil at han skal opptre i en debatt mot Trump.

2
translator,
dessverre tror jeg du har så altfor rett i dine bekymringer her.
Så lenge våre politikere i utøvende politikk er unisont politisk korrekt globalistiske + drømmer om fete internasjonale jobber når de er ferdige i norsk politikk + til dette formål har fingrene i den fete norske statskassen (med et mulig unntak for enkelte i Sp - hvis de ikke kjøres på rygg i en regjeringskoalisjon som du nevner), så drives velgerne til å fremdeles måtte velge mellom pest og kolera i den hellige klimaopportunismes navn. Mens reelt miljøvern fortsetter å ligge på sotteseng.

Det finnes en fløy i Frp som er tydelig på hva de mener om klima, det viste de også på siste landsmøte der partiledelsen fikk kritikk for å være altfor forsiktige, eller opporturnistiske om du vil. Carl I. Hagen (han var jo i debatt om klima med Samset for et års tid siden, jf. diskusjon i annen tråd) har sagt at han ønsker seg tilbake til Stortinget, skjønt jeg har ikke så stor tro på at det kommer til å skje. Det var jo også gjennom klimadebattene på Frps landsmøter at det i det hele tatt klima ble diskutert, og jeg husker spesielt den legendariske debatten i 2009 mellom Helge Drange og avdøde Fred Goldberg, som jeg også har gjengitt her ved en tidligere anledning.

Tilbake til trådens utgangspunkt: i dag var det debatt på Dagsnytt 18 mellom Borten Moe og Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen, hvilket var en slags finte fra NRKs side, siden Borten Moe sa han ikke hadde fulgt så godt med på Aftenposten, noe han selvfølgelig fikk kritikk for av Eilertsen (hvem gidder å lese den avisen??) og at  kritikken hans gjaldt norske medier generelt og NRK spesielt. Derfor kunne han ikke peke på noe spesifikke eksempler, og følgelig ble aldri særlig interessant.
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202008/NNFA56080320/avspiller

Men hadde Borten Moe leste document.no i dag, kunne han lest Benny Andre Johansen beskrive om hvordan demokratene i tiår har styrt byene med flest opptøyer. Den står I KOMMENTARFELTET, derfor gjengir jeg det i sin helhet:

Quote
Spørsmålet er vel om velgerne i storbyene - dersom de hadde bestemt seg for å kutte sine livslange lojalitetsbånd til demokratene - i det hele tatt KAN gjøre noe på bynivå, slik valgsystemet lokalt er rigget?

Demokratene har styrt mange av disse byene eneveldig i 30-40-50 år uavbrutt. Borgermesterne har gjennom tiår vært demokrater. Og i "city councils" har det demokratiske partiet absolutt flertall - mange steder er alle (med unntak av én eller to) demokrater. En delvis forklaring på dette er at mange av disse byene som valgordning til city councils ikke har forholdstallsvalg, men flertallsvalg i enmannskretser - og en kan vel ikke se bort fra at også "gerrymandering" (utforming av den enkelte valgkrets slik at en sikrer en bestemt poltisk sammensetning av velgermassen i den enkelte krets) historisk sett kan ha hatt betydning?

Det jeg har av grunnlag for en slik påstand, er studier av noen av byene der de største opptøyene og voldshandlingene har funnet sted: Portland, Seattle, Chicago og Minneapolis. Demokratene har hatt eneveldig makt her over tiår, og det er ytterligere forsterket av at mange av disse er liberale metropoler i delstater som også er massivt tunge til fordel for demokratene.

Eksempler:

- Chicago - en av de mest gjennomkorrupte og kriminalitetsherjede storbyene i USA - har ikke hatt en republikansk borgermester siden 1931. I den lovgivende forsamlingen i byen er 46 av 50 representanter (kalt «aldermen») demokrater - de andre fire er uavhengige. Delstaten der Chicago er del, Illinois, likeså: Guvernøren er demokrat, og demokratene har hatt flertall i begge kamre i delstatsforsamlingen (Huset og Senatet) uavbrutt siden 2003.

- I Seattle har demokratene hatt borgermesteren uavbrutt siden 1990. Siste gang republikanerne hadde borgermesteren i Seattle, var i 1969. Den lovgivende forsamlingen i byen («Seattle City Council») består av 9 medlemmer – hvorav 8 fra demokratene og 1 fra "Socialist Alternative". På delstatsnivå (Washington) har demokratene kontrollen i alle ledd (dvs. guvernør, samt flertall i begge kamre i delstatsforsamlingen).

- I Minneapolis har ikke republikanerne hatt borgermesteren siden 1973. Demokratene har hatt borgermesteren uavbrutt siden 1978. Den lovgivende forsamlingen («Minneapolis City Council») består av 13 medlemmer - hvorav 12 demokrater og 1 fra De Grønne. Slik har den politiske sammensetningen vært i tiår – den siste republikaneren i Minneapolis City Council gikk av i 1997. På delstatsnivå (Minnesota) har demokratene både guvernøren og Huset i delstatsforsamlingen.

- I Portland har ikke republikanerne hatt borgermesteren siden 1980, og demokratene har hatt stillingen uavbrutt siden 1993. Portland styres av direkte valgte «commissioners» - samtlige av disse, med unntak av én, tilhører det demokratiske partiet. (Den ene som ikke gjør det, er uavhengig. Hun er valgt til stillingen som byrevisor,) I Portlands delstat, Oregon, har demokratene hatt guvernøren uavbrutt siden 1987, og de kontrollerer begge kamre i delstatsforsamlingen. Republikanerne har ikke hatt flertall i huset siden 2006; i senatet hadde de flertall fram til 2002.

Demokratene styrer på bauger og kanter i disse byene og delstater der opptøyene er på sitt verste. Og både på delstats- og by-/county-nivå er det stort rom for å innrette politi og andre institusjoner (inkl. delstatspoliti, county sheriff offices, highway patrol etc) som en selv vil - også mht. rekruttering, utdanning og regelverk/"codes of conduct". Delstatenes sterke stilling er en naturlig følge av at USA er et føderalt system – føderalmaktens rammer begrensest gjennom konstitusjonen. Så kan en spørre: I den grad institusjonell rasisme er et problem her - hvorfor tar de da ikke tak i det? Det står ikke på politikken - venstresiden har flertall i alle politiske fora. Jeg tror en av forklaringene er kynisk politisk kalkulering - det er ikke politisk opportunt. Det er bedre å ha velgere som er stemmekveg, klienter og fryktsomme fremfor oppegående, kritiske velgere som aktivt utfordrer politikernes valg og disposisjoner.

Kfr. bl.a. en kommentar John Kass hadde i RealClearPolitics nylig:
«In urban America, Democrats have no competition. And all that matters to the political class is counting the votes.»

https://www.realclearpoliti...

Velgerne i disse liberale storbyene vil nok reise seg med tid og stunder, men
(1) det er ikke gjort på en dag for dem å erkjenne hvilken stemmegivning som reelt sett vil gi dem bedre liv, større muligheter, sosial mobilitet, arbeid og inntekt fremfor trygd eller kriminalitet etc (ref. det Trump sa i 2016-valgkampen: "What do you have to lose?"); og
(2) dernest å få en såpass kraftig forskyvning i velgermassen at det "spiller noen rolle", gitt et valgsystem som (ihvertfall på bynivå mange steder) er rigget for å forhindre nettopp dette.

https://www.document.no/2020/07/28/hvorfor-er-jeg-innkalt-som-vitne-hvis-dere-ikke-vil-hore-hva-jeg-har-a-si/

3
Aktører og hendelser / Fred Singer
« on: 02.08.2020, 11:12:42 »
Ole Henrik Ellestad har skrevet nekrolog over Fred Singer, som døde 6. april. Det er en mildt sagt imponerende merittliste han hadde å skilte med:

Quote
Han publiserte i 1950-årene de første studier om subatomære partikler fanget i jordens magnetfelt, strålingsbeltet som senere ble kalt van Allen-beltet etter James van Allen. Solforskeren Leif Svalgaard fra Stanford berømmet Singer på WUWT ved å uttale at det like gjerne kunne vært hetende ‘Singer belt’.
Kreditert for oppdagelsen av ekvatorial elektrojetstrøm som strømmer i ionosfæren.
Første eksperimenter med raketter i stor høyde for måling av energispektrum av primær kosmisk stråling og fordeling av stratosfærisk ozon.
Han var den første til å gjøre korrekte beregninger for bruk av atomklokken i bane hvilket muliggjorde verifikasjon av Einsteins Generelle relativitetsteori og som senere er blitt essensiell i GPS-systemer for satellittnavigasjon.
Han designet også instrumenter for fjernmåling av atmosfæren benyttet i bl.a. satellitter og mottok bl.a. White House Presidential Commendation for sitt arbeide.
I 1971 beregnet han antropogent bidrag til atmosfærisk metan. Han forutså at metan ville transformeres til vanndamp som så kunne påvirke stratosfærisk ozon. Dette ble påvist i 1995.

Singer har jo blitt angrepet av alarmister for sitt "forsvar av tobakksindustrien", men var det bare løgn alt sammen?

Quote
Singers arbeider var så anerkjente og hans vitenskapelige posisjon så sterk at han måtte tas hensyn til. Således ble han benyttet som fagekspert i IPCCs første rapporter, men hans kommentarer ble i liten grad reflektert i rapportene. Han ble tidlig et hovedmål for tilhengere av IPCCs teorier, politikere og medier. Det utartet seg til en omfattende internasjonal svertekampanje med udokumenterte påstander i bøker, avisartikler og medieuttalelser – fra begynnelsen av 1990-årene til hans død.

Ikke-røkeren som var negativ til røyking, ble fremstilt som en tobakkens forkjemper. Selv ikke en påpeking om at EPA (Environmantal Protection Agency) hadde senket det statistiske akseptkravet i sin konklusjon (hvilket de innrømmet) er tillatt for en en med omfattende kunnskaper i statistikk. Singers tydelige dementi ble nektet publisert i mediene. I NRKs program Folkeopplysningen om klima (2018) (KN 233) var temaet igjen sentralt supplert med at et konservativt institutt (Heartland) trykker og distribuerer NIPCC-rapportene utarbeidet av den selvstendige organisasjonens SEPP og publisert på dets hjemmeside.

https://www.klimarealistene.com/2020/07/30/fred-singer-dode-i-april/


4
På steigan.no er det en artikkel om vindkraft av Jan R. Steinholt. Mange gode poenger:

Quote
På grunn av subsidiene og lav kraftpris har Microsoft åpnet sine to første datasentre i Norge, og Google har kjøpt tomt utenfor Skien i Telemark. NVE forventer en jevn vekst i kraftforbruk fra datasentre fremover, og anslår et forbruk i Norge på mellom 4 og 14 TWh i 2040 (faktaark fra NVE 13/2019). Statkraft og organisasjoner som Bellona har i årevis jobb for å få flere slike sentre til Norge.

De som tjener på dette, er grådige kraftselskaper. For alle andre i Norge betyr det høyere strømpris og høyere nettleie.

(...)

En vesentlig grunn til den unødvendige satsinga på «mer fornybar energi», er at Norge har forplikta seg til å følge EUs såkalte fornybarmål. Det krever nye investeringer i kraftproduksjon – kraft som vi ikke trenger til annet enn å selge ut av landet.

Sirkelargumentasjonen er slik: Når vi først bygger ut store mengder overskuddskraft, gjelder det å bli kvitt den. Og da trenger vi flere utenlandsforbindelser. Som igjen betyr økte nettinvesteringer, høyere nettleie og import av europeisk kraftpris. Eller som Statnett sier det: «Flere mellomlandsforbindelser er viktig for å sikre et stort nok marked for den nye kraften.»

Til tross for disse kjensgjerningene blir vi tuta ørene fulle med at det ikke er kraft nok, og at vi spesielt trenger masse ny vindkraft i klimaets og miljøets navn. Mer løgnaktig kan fortellinga knapt bli. Vi har kraft nok. Og vindkraft er det motsatte av miljøvennlig.

https://steigan.no/2020/08/tatt-av-vinden/

5
Jeg synes Høyre har blitt et like stort selvskadingsparti som Venstre etter Erna Solbergs nyttårstale om FNs 13 bærekraftsmål (og Jonas Gahr Støre er ikke et hakk bedre, for han hadde gjort akkurat det samme, pluss tatt med SV, som du nevner)
https://steigan.no/2020/01/var-det-norges-statsminister-eller-fns-baerekraftsjef-som-talte/

Senterpartiet er heller ikke et parti man kan stole på. Etter kommunevalget har de "hestehandlet" seg til posisjoner lokalt og stemmer for en politikk som ofte er helt annerledes enn den de lovet i valgkampen. Mange er skuffet over dem, og det er ingen grunn til å forvente noe annet i rikspolitikken; bare vent til etter valget; SV og MDG here we come!

Men Borten Moe er et friskt pust, som våger å si fra der andre tier, det er jeg enig i!


6
Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet, har i dag en kronikk på nrk.no:
Quote
Norske medier makter verken å forklare oss Trump eller USA. Det er et problem.
Trump har utfordret et stadig mer autoritært Kina - noe som er viktig og riktig, sett fra Norge. Jeg har ikke sett mange interessante refleksjoner rundt dette i norsk presse.

https://www.nrk.no/ytring/vrangforestillinger-om-usa-1.15104269

Jeg kan legge til at dette er første gangen jeg har sett nrk publisere noe som helst som ikke er ensidig sverting av Trump siden Ole Torp i januar hadde med seg Norges ambassadør i USA i programmet sitt, og oppdaget at han hadde et helt annet intervjuobjekt foran seg enn han hadde forventet:

Quote
«Få kjenner amerikansk politikk bedre enn vår ambassadør i Washington, Kåre Aas», innleder Ole Torp.

Regien er satt, teaterstykket kan begynne.

Torp forsøker å få det til å virke mistenkelig og «krigersk» at Trump under sin tale var omgitt av høytstående militære.

Men, vent, hva er nå dette? Her er det noe som skurrer?

For ambassadør Aas kan opplyse at dette er vanlig praksis hos amerikanske presidenter når det er snakk om store sikkerhetspolitiske spørsmål. Da er ofte både generaler og andre størrelser til stede.

Torp kommer så inn på hvor uforutsigbar og uberegnelig han mener president Trump er, og spør ambassadør Aas om hvor mye lit vi kan feste til det som i dag ble sagt fra Det hvite hus.

«Han kan vel forandre mening om dette i neste uke?» spør Torp håpefullt.

«Jo, men han er vel ikke den eneste politikeren som forandrer mening innimellom», svarer en avslappet Aas.

I resten av seansen med Ole Torp leverer ambassadøren det ene svaret etter det andre som ikke ser ut til å være helt i tråd med programlederens forventninger. I denne utgaven av programmet går det rett og slett ikke helt som det pleier.

Ambassadør Aas fremstår ikke på noe vis som en ukritisk og ureflektert «fan» av Trump, men presenterer et balansert og nøkternt syn som er temmelig sjelden vare i norsk offentlighet. Situasjonen i Det hvite hus er kanskje ikke så katastrofal som norske medier liker å beskrive den?
https://finansavisen.no/forum/thread/70596/view

Og her er linken til selve programmet. Døm selv!
https://tv.nrk.no/serie/torp/2020/NNFA52010820/avspiller7
Grad av skyld her er ikke lett å definere for en utenforstående. Men retten var nokså bastant på at Jensen dekket over grov kriminalitet samtidig som han mottok penger og andre ytelser fra det samme systemet. Men en ting er Jensen og hans eskapader isolert. Jeg er faktisk mer bekymret for det samlede redelighetsnivået i etatens ledelse, som hittil har klart å gli unna nærgående gransking: Jensen må uansett ha vært omgitt av en rekke tvilsomme ledere som lot dette surre og gå i år etter år. Og der er det fremdeles ikke ryddet opp i noe, og de fleste av disse har nå stilt og rolig glidd inn i sin lukrative og tidlige pensjonisttilværelse uten å bli røsket tak i.
 

Jeg er egentlig mest bekymret for at vi ser ut til å ha et rettsvesen som i sak etter sak setter uskyldige folk i fengsel, basert mer eller mindre etter innfallsmetoden, mens mange av de virkelige skurkene går fri. Når det gjelder "tvilsomme ledere" i politiet, så virker det som at det viktigste kriteriet er: hold deg inne med politikerne og hold deg til det politisk korrekte. Jensen var vel noe av det motsatte i sitt politiarbeid, og det kan tenkes at noen syntes det ble for mye og nå så de en sjanse til å felle ham.

8
Prinsesse Anne tar bladet fra munnen:

Quote
Enthusing about genetically modified crops and dismissing the effects of climate change and veganism couldn’t be further away from the green views of Prince Charles.

But these are the very forthright opinions of his sister, Princess Anne.

Giving a rare interview to mark her 70th birthday next month, the Queen’s fiercely independent daughter jokes that her conversations with her elder brother are by necessity ‘short’ due to their wildly differing opinions.

(...)

The princess was speaking to Australian Women’s Weekly magazine via a video call from Gatcombe Park, the 500-acre Gloucestershire estate and farm where she has spent lockdown.

Princes William and Harry as well as Charles have linked last year’s devastating Australian bushfires to climate change, but Anne said: ‘I don’t even go down the climate change route.

‘I think the way people manage ground is part of the discussion... Climate changes all the time. It has done so throughout the globe’s history, so there’s nothing new under the sun.

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8531623/Princess-Anne-blasts-brother-Prince-Charles-views-climate-change-veganism.html

9
I denne diskusjonen er jeg enig med ConTrari. Det er ikke rimelig at påtalemyndigheten skal feste all sin lit til en opplagt kriminell (Cappelen) som har en egeninteresse (mildere straff for seg selv) av å trekke andre, mulig uskyldige personer, inn i en sak, i dette tilfellet attpåtil en politimann som utvilsomt har gjort mye for å gjøre det norske samfunnet tryggere.

Her er det faktisk en parallell til baneheia-saken: den opplagt skyldige (Jan Helge Andersen) som straks tilsto de grufulle drapene, snakket sin kamerat Viggo Kristiansen inn i saken. Dermed fikk han selv redusert straff, mens Kristiansen ble dømt til 21 års fengsel, hovedsakelig basert på Andersens forklaring og noen tvilsomme DNA-spor.

Historien om norske straffesaker de siste årene inneholder en lang liste med justismord, og det vil ikke undre meg om dette kommer til å bli ett av dem.

 

10
De fleste av oss kjenner godt til diskusjonen om sensitiviteten til CO2 (og metan), og har sett kurven som viser at en dobling av CO2 i atmosfæren har liten effekt på temperaturen.

Men i denne presentasjonen (etter 14 minutter) viser og forklarer professor William Happer en annen kurve jeg ikke kan huske å ha sett tidligere. Den er verdt hele foredraget alene etter min mening.


https://www.youtube.com/watch?v=j8KxVQFoyT011
Dessverre kan man som europeer ikke komme inn på nettet til The Press of Atlantic City, for da støter man på denne blokkeringen:

*451: Unavailable due to legal reasons
We recognize you are attempting to access this website from a country belonging to the European Economic Area (EEA) including the EU which enforces the General Data Protection Regulation (GDPR) and therefore access cannot be granted at this time. For any issues, contact SubscriberServices@pressofac.com or call 1-877-773-7724.

Tips: Skaff deg en VPN-leser, så unngår du slike blokkeringer. Jeg har denne tilknyttet antivirusprogramvaren på pc-en. Fungerer utmerket så jeg kan se programmer på svt.play osv, og den artikkelen du henviser til  :)
https://www.f-secure.com/no/home/products/freedome

12
Africa: Allegedly warming faster than the global average
Prof Gordon Conway, the outgoing chief scientist at the British government’s Department for International Development, and former head of the philanthropic Rockefeller Foundation, said in a scientific paper that the continent is already warming faster than the global average
 

Jeg vil bare understreke dette poenget, for de som ikke fikk det med seg.

13
Til sammenligning står kull bare for 3 prosent av Frankrikes behov.

Kan legge til at grunnen til at Frankrike bare har 3 prosent kull er fordi de dekker over 70 prosent av sitt energibehov med kjernekraft. Men tyskerne vil verken ha kullkraft eller kjernekraft, og ikke er det særlig muligheter der for vannkraft heller, så da så...

https://snl.no/Kjernekraft_i_Frankrike

14
Borten Moe vs Rotevatn i dagens Dagsnytt 18

https://tv.nrk.no/direkte/nrk1

15
Pass på, folkens! I neste omgang gjør de det samme med oss mennesker!

Her må jeg minne om artikkelen jeg la inn tidligere i dag om at forskere skal undersøke bergensbæsjen for å sjekke hvor mye antibiotikaresistens det er i befolkningen.
Men til forskjell fra den tragikomiske målingen av sauerap så er bæsjestudien faktisk både vettug og rettet mot et konkret problem.Svt-programmet vetenskapens varld (glimrende vitenskapsserie forøvrig!) sendte ifjor et program om dette.
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/patient-dog-efter-bajstransplantation

Pages: [1] 2 3 ... 40