Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - translator

Pages: [1] 2 3 ... 63
2
Vaksinestatus for hele Afrika er ca. 10 %.

Ja, det er svært lav vaksinegrad i Afrika, men samtidig har det vært angitt overraskende lave dødstall.
I kontrast til afrikanere som har havnet i nordligere strøk (f.eks. Nord-Europa), der D-vitaminmangel (bl.a. forårsaket av relativ undersoling) synes å være en av årsakene til en høyere covid-dødsrate blant svarte.
Men som alltid med epidemier: Det er ikke lett å se entydige globale sykdomsmønstre fra land til land, både pga. mangelfull statistikkføring og ikke minst siden ulike populasjoner ofte har ulik immunitetsgrad mot de smittestoffer som til en hver tid sirkulerer.

 

Det er nå å håpe at vaksinene her hjemme faktisk beskytter mot alvorligere sykdom slik det hevdes, siden de ikke synes å gi nevneverdig beskyttelse mot smitte.
Og så får vi håpe at det ikke dukker opp enda mer problematiske bivirkninger over noe tid.
Det vil nok ta en god del mer tid før vi har en noenlunde omforent forståelse av denne runden epidemi.

Afrika ligger betydelig lavere enn de andre kontinentene, både når det gjelder vaksinegrad, antall smittede og dødstall. Men det er ikke et entydig bilde. I nord og særlig i det sørlige Afrika er tallene høyere enn på det sentrale kontinentet. Dette har åpenbart å gjøre med at de sentrale områdene herjes av malariamygg, og derfor knasker befolkningen malariamedisin hele året (hydroksoklorokin) som også har en beskyttende effekt mot coronaviruset, særlig i startfasen. Sammenlign kartene for corona og malaria:
https://fortune.com/2021/07/22/pfizer-covid-vaccines-africa-2022/
https://www.who.int/heli/risks/vectors/malariacontrol/en/index2.html

Videre blir det jo feil, som helsemyndighetene gjør, å så ensidig fokusere på smittetall. At smittetallene i India har steget skyldes antagelig at det betydelig smittsommere omikron-viruset har nådd landet. Men dette viruset er ikke særlig farlig og vi kan jo ikke behandle ethvert influensatilfelle som en dødelig epidemi. Noen vil dø av influensavirus også, det skjer hvert eneste år (unntatt i fjor!) med de mest skrøpelige av oss, men vi stenger ikke ned samfunnet og innfører vaksinepass av den grunn.

Og det er dessverre (for de som har tatt den eksperimentelle mRNA-vaksinen) liten grunn til å tro at den beskytter noe særlig verken mot smitte eller alvorlig sykdom. Omikron-viruset er dessuten så annerledes enn det opprinnelige covid-19-viruset at vaksinen uansett ikke vil ha noen beskyttende effekt. Jeg referer her blant annet til uttalelsene fra Robert Malone, som startet forskningen på mRNA-vaksine. Det som er farligst er etter hans mening vaksinen, og særlig advarer han unge mennesker og barn mot å ta den.
https://odysee.com/@BannedYouTubeVideos:4/JOE-ROGAN-AND-DR-ROBERT-MALONE:c?r=EqNhZEbBmuYhFCkp8zCq7A6iyN3NdLCQ

Det som er å håpe er at omikron-varianten, som antagelig kommer til å smitte hele resten av befolkningen, fortrenger alle andre og litt farligere varianter av coronaviruset. Når folk ikke blir alvorlig syke tross høye smittetall, kommer enda flere til å stille spørsmål ved de drakoniske tiltakene myndighetene har påført oss, og forhåpentlig vil det presset føre til at de bøyer av. Samtidig blir mennesker immunisert på en naturlig måte, og trenger derfor ikke den kunstige og eksperimentelle mRNA-vaksinen som legemiddelindustrien ikke vil fortelle hva inneholder engang.

Når vi er kommet så langt kan advokat Reiner Fuellmich og hans kolleger i Nuremberg 2.0 endelig begynne å gjøre jobben sin.

Og siden vi befinner oss på et forum som hovedsakelig fokuserer på klimarelaterte emner, vil jeg legge til at jeg håper dette oppgjøret blir så kraftig at også den store klimaløgnen går med i dragsuget.

3
Nå som også enkelte norske journalister (som Tone Sofie Aglen i VG https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/XqpEng/norge-paa-bristepunktet?fbclid=IwAR3gJVDwCTVxpSZy1pSOzQYWfxCA8xnhVsfHETQDKQHAvMwhlAksCuzBmTs ) har begynt å forsiktig stille kritiske spørsmål til begrunnelsen for nedstengningene, gir document.no et intervju med lege Peter Dvergsdal.

Han sier det som skjer med mennesker nå kan sammenlignes med dyr som beveger seg i flokk. Flokken har ingen tanker, og dermed beveger hele flokken seg i samme retning etter det som satte det hele i gang, nemlig Kina. Flokken bare beveger seg, den skjønner ikke diktatur og den skjønner ikke demokrati. Man "glemmer" basale kunnskaper når flokken beveger seg og hele helseapparatet og myndighetene er en del av flokken. Og dette er et grunnleggende instinkt, for den som ikke beveger seg sammen med flokken blir tatt av rovdyr. Slik er det iallfall i dyreverdenen. Er det annerledes for oss?

https://www.document.no/2022/01/07/doctv-live-noe-er-riv-ruskende-galt/


4
Den tyske advokaten Reiner Fuellmich, som sammen med en corona-komite av tyske medisinere har utført over 160 intervjuer og konferanser med leger og eksperter over hele verden, har gitt et nytt intervju alle bør få med seg:

Quote
I et nytt podcast-intervju med australske Maria Zeee gir advokat Reiner Fuellmich en oppdatering om status i Nuremberg 2.0.

I intervjuet forteller Fuellmich at den tyske corona-komitèen har overveldende bevis i rettssaken som er under forberedelse, og gir mye av æren for arbeidet med bevisene til Dr Michael Yeadon.

​"De prøver å drepe så mange mennesker som mulig uten at noen legger merke til det", sier han og hevder at det opereres med ulike doser og pauser mellom giftinjeksjonene. På spørsmål om hvorfor svarer han slik: "Hvis de hadde brukt de dødelige dosene fra starten ville alle blitt drept. De prøver å finne ut hvordan de kan forårsake mye skade uten at folket forstår hva som skjer." Han legger ikke skjul på at han er overrasket over nivået av ondskapsfullhet.

Fuellmich opplyser at eliten ikke gjør dette for penger da de har altfor mye penger fra før som er stjålet fra folket. Men de bruker penger for å "kjøpe" politikere, journalister, leger, og advokater. De bruker to verktøy for å kontrollere folket;
- penger for å bestikke
- utpressing

http://www.ninacappelen.com/blogg/adv-fuellmich-en-internasjonal-rettssak-starter-om-2-uker

5
Det er blitt stille her og i covid-tråden etter at vår kjære Administrator sørget for å skremme ConTrari1 bort fra forumet. Men verden står ikke stille, og både covid og begivenhetene i USA går videre:

Det er tre store løgner som henger sammen og som alle springer ut av kretsen rundt WEF (World Economic Forum): klimaløgnen, som vi alle er enige om er løgn mer eller mindre, så har vi løgnen om covid og vaksinene (selv om ikke alle her er enige om det, eller har tvilen begynt å melde seg?), også har vi løgnen om det som skjedde under presidentvalget og 6. januar i fjor. Og det er dette jeg skriver om i denne tråden:

Den enkleste løgnen å avsløre er uten tvil selve presidentvalget. Her trenger man ikke drive særlig etterforskning eller ha fagspesifikke og relevante kunnskaper om klima eller medisin (eller ha tilgang til noen som har det) for å henge med. President Trump fikk ifølge de offisielle tallene ca. 10 millioner flere stemmer i 2020 enn da han vant i 2016, ingen sittende president har tidligere tapt et valg etter å ha fått flere stemmer. Valgopptellingen ble stanset eller kraftig forsinket i en rekke viktige vippestater på grunn av mer eller mindre gode påskudd (blant annet en vannlekkasje i Georgia som aldri fant sted). I 2016 var Hillary Clinton blitt lovet seieren i valget, og da denne «garantien» ikke viste seg å veie opp for alle stemmene Trump fikk, ble man enda mer bestemt på at de skulle ikke tape valget enda en gang i 2020. Her kom den falske covid-19-pandemien til nytte (og den skulle vise seg å være helt nødvendig for ellers hadde dette valget ført til en brakseier for Trump!) slik at man kunne kaste ut de republikanske observatørene fra valglokalene med påskudd om smittefare, for deretter å dumpe hundretusenvis av falske Biden-stemmer (eller stemmer importert fra den befolkningsrike nabostaten som allerede var vunnet for Biden, nemlig New York). Det er ingen annen logisk forklaring på at Biden plutselig fikk 138 339 stemmer i Detroit, Michigan, klokken fire på valgnatten, mens Trump og de andre kandidatene fikk ingen. Tilsvarende skjedde i Milwaukee, Wisconsin, mens i storbyene Pittsburgh og Philadelphia i Pennsylvania hadde man sikret seg muligheten til å telle opp såkalte poststemmer inntil tre dager etter valget. Blant disse stemmene som langsomt ble talt opp, fikk Trump 3000 mot Bidens 578 000, etter at Trump hadde ledet med over 500 000 dagen før.

Og så til hendelsene 6. januar i fjor som i norske medier blir fremstilt som «Trump og Trump-tilhengernes angrep på demokratiet», som sammenlignes med 11. september og Pearl Harbor, til og med den amerikanske borgerkrigen og Holocaust er blitt nevnt i amerikanske medier. Det finnes ingen grenser for hva de kan få seg til å si, og visst var disse hendelsene alvorlige. Det er bare det at hele den fremstillingen vi får formidlet i norske hovedstrømsmedier er nøye regissert og den er falsk.

Trump hadde ingen interesse av å avbryte en demokratisk avstemning i Kongressen som så ut til å vippe hans vei! Demokratene hadde derimot alt å tape, derfor hadde de interesse av å stanse den midlertidig, for deretter å legge skylden for "avbrytelsen" på Trump og hans tilhengere. Det var to fluer i en smekk: Man fikk skremt mange republikanerne i Kongressen fra å stemme mot å godkjenne valgresultatet for Biden, og man kunne bruke hendelsen som et påskudd for å angripe Trump-tilhengere. Litt på samme måte som 22. juli her i landet har blitt brukt av den politiske venstresiden som et instrument for å «kneble» de som kritiserer deres politikk fra høyresiden, bare enda råere. I dag har USA over 500 politiske fanger som sitter innesperret på ubestemt tid, uten lov og dom, under svært kummerlige forhold også etter amerikansk standard, med påskudd i hendelsene 6. januar. Hadde det ikke vært for Fox News-ankerne Tucker Carlsson og Laura Ingraham samt oppmerksomhet fra noen få republikanske senatorer, hadde vi antagelig ikke hørt noe om dem i det hele tatt.

Av det vi vet i dag var 6. januar en mer eller mindre planlagt felle mot Trump og hans tilhengere. Trump ante at noe slikt kunne skje og tilbød majoritetsleder i Representanthuset Nancy Pelosi (som hadde det øverste ansvaret for sikkerheten på Capitol) 10 000 mann fra nasjonalgarden. Pelosi takket nei (etter det jeg har hørt fem ganger!) og derfor var det altfor få politifolk til stede da mobben kom. Den besto av såkalte FBI-informanter som hadde infiltrert og førte an i ymse grupper som er blitt knyttet til Trump (Qanon, Proud Boys osv.) og personer fra den venstreorienterte aktivistgruppen Antifa. De samlet seg før Trump var ferdig å tale, og da det var ankommet mange nok ekte Trump-tilhengere, gikk dørene til Kongressen plutselig opp og en svartkledd person (Antifa?) som sto innenfor politisperringene vinket folkemassen mot seg. Da åpnet politifolkene sperringene og lot folk gå inn i kongressbygningen, helt fredelig. Jeg har sett levende bilder som viser dette, men de blir jo aldri vist på NRK.

6
Som tidligere nevnt har jeg en bedre betegnelse (hvor vi også beholder fargemetaforen, eller mangel på sådan):

DET GRÅ SKIFTET

ineffektive vindmøller er grå, fortetting med blokker i byer og tettsteder, drivhusplanter som går rett i søpla pga. vanvittige strømpriser og meningsensretting og sensur i media er også temmelig grått

7
Men så kommer jeg over dette:

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO

Dette fremstår som et patent, og i forklaringen til figuren står det:
Quote
The cryptocurrency system communicatively coupled to the device of the user may verify if the body activity data satisfies one or more conditions set by the cryptocurrency system, and award cryptocurrency to the user whose body activity data is verified.

Jeg forsøker meg på en tolkning: "Ved hjelp av 'body activity data' er systemet i stand til å belønne brukeren med kryptovaluta." Er jeg fullstendig på jordet her eller?

Hehe, jeg handler i et par krypto-relaterte aksjer på børs. Men ikke slik at jeg ønsker å være direkte eksponert for de tildels sterke svingningene i kryptovaluta. Jeg er mer på mining- og filecoin storage providing-siden, og der er som kjent energitilgang (og kostnaden på dette) viktig.
Og ja, jeg tolker dette patentet til at det dreier seg om å konvertere fysisk aktivitet til kryptovaluta, altså som energiinput, da?. Ser ut til at det er Microsoft som er patenteier, så det er kanskje ikke helt på vidotta dette? 

Dette patentet handler ikke om kryptovaluta som sådan, men noe mye verre. Nå har Hans Rustad utdypet det. Anbefaler deg og andre her å lese hele artikkelen (min uthevning):

USA har allerede lover mot forebygging av bioangrep. I den digitale verden bygges «integrerte løsninger». Hvem kunne tenkt seg at kroppsfunksjoner og kryptovaluta kunne kobles sammen? Vi skal lære å tenke på en helt nye måte.

With the increased use of contactless payment, Microsoft in March filed a patent (No. 060606) for a cryptocurrency system linked to body activity data such as brain waves and body heat, moving closer towards a cashless economy in light of the Covid-19 contagion.

Indeed, Congress’s recently proposed TRACE Act (H.R. 6666) to trace and quarantine potential Covid-19 infected persons, if passed, would be further augmented by blockchain-enabled digital ID linked to records of immunization and body-activity enabled cryptocurrency system. H.R.6666 is related to the 2003 Biological, Chemical, and Radiological Weapons Countermeasures Research Act (S. 666) on state response to maintain public safety during bioterror or pandemic emergencies.


https://www.document.no/2021/12/26/bill-og-melinda-gates-foundation-vil-redesigne-verden/

8
I dette programmet forteller sopran Pernilla Ingvarsdotter om hvilke vanskeligheter hun har fått etter at Sverige innførte vaksinepass:

Quote
Pernilla Ingvarsdotter är sopran med lång erfarenhet som artist. I detta samtal med Mikael Willgert berättar hon om hur nya svårigheter har uppstått kopplat till Covid och till vaccinpass. Hon har en autoimmun sjukdom som gör att hon inte kan låta vaccinera sig och även om betalda artister är undantagna från regeln om covidpass har det hänt att andra personer har blivit så rädda för ovaccinerade att de inte kan delta i samma evenemang.

Hon berättar också om ett samtal med en kyrkoherde som infört ett krav om att alla ska vara vaccinerade.
Pernilla ser passen som ett kontrollverktyg. Det började med åtgärder för riskgrupper och därefter ska alltfler omfattas av vaccinationerna. Det vi ser är de små stegens tyranni som har lett fram till vaccinpassen.

Vad är det som gör att människor så gärna vill ta avstånd och utesluta andra? Vi behöver hitta tillbaka till det mänskliga, att hitta den "mänskliga knappen".

https://swebbtv.se/w/6bDeTYhTWVHht3zofUAF96

9
man må bare passe på at man ikke ender med å bygge på udokumenterte spekulasjoner. Da er det ikke lenger kritisk debatt men ukritisk kildebruk. Amerikansk søppeljournalistikk er jo alle spekulasjoners mor, der det er svært vanskelig å rake ut de små øyer av sannhet fra havet av konspirasjoner og logiske kortslutninger.   

Jeg er helt enig i dette Telehiv (og har det i bakhodet hele tiden), derfor er jeg svært forsiktig med hva jeg legger ut av ting jeg ser og hører på nettet. Men så kommer jeg over dette:

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO

Dette fremstår som et patent, og i forklaringen til figuren står det:
Quote
The cryptocurrency system communicatively coupled to the device of the user may verify if the body activity data satisfies one or more conditions set by the cryptocurrency system, and award cryptocurrency to the user whose body activity data is verified.

Jeg forsøker meg på en tolkning: "Ved hjelp av 'body activity data' er systemet i stand til å belønne brukeren med kryptovaluta." Er jeg fullstendig på jordet her eller?

10
Jeg har derfor ikke følt jeg har hatt noe solid grunnlag for å ha sterke meninger om covid-problematikken og har derfor heller ikke deltatt mye i disse trådene. Jeg syns ikke vi kommer særlig lengre på denne måten, og vil ikke savne coviddebatter om disse forsvinner fra forumet.

Jeg har for egen del gjort vedvarende forsøk på å holde i gang klimatråder om noen av de mest sentrale usikkerhetsforholdene, men spørsmålet er nok om folk flest har mistet troen på at klima kan debatteres reelt i dagens ensrettede klimamaktbilde.

Jeg forstår deg godt Telehiv. Også mitt interessefelt (og fagfelt) ligger milevis nærmere "klimaforskning" enn pandemier. Men jeg er sikker på at hvis du hadde gransket coronatallene med den samme entusiasme og grundighet som du gjør med tall over temperaturmålinger og isutbredelse, så ville du oppdaget ikke bare like grove eksempler på talltriksing og juks, men endog kjent igjen mange av de samme juksemetodene.
https://steigan.no/2021/12/roter-fhi-med-tallene-sine-for-at-ingen-skal-se-hva-som-egentlig-foregar/

Og corona henger sammen med klima. De antidemokratiske og globalistiske kreftene som står bak er nemlig like interessert/uinteressert i begge deler, så lenge det tjener deres lommebok og interesser. Jacob Nordangård skriver i sin bok Den globala statskuppen (s. 27):  I Rockefeller Brothers Fund Special Studies Report fra slutten av 1950-tallet listet man opp tre områder av spesielt stor vekt: klimaet (karbondioksid), global helse (pandemier) og atomvåpen.

Jon Gulbransen skriver på steigan.no at det er oppstått en gjensidig mistillit, for ikke å si forakt, mellom politikerne og det folket de er valgt til å tjene. Dette er en relativt lang artikkel som jeg anbefaler å lese i sin helhet.  Vi ser at problemstillinger knyttet til både klima og corona er vevet sammen:

Politikerne våre bruker jevnlig utallige milliarder av nasjonens midler på å forsøke å løse verdensproblemer hvis eksistens i beste fall er diskutable.  I tillegg kappes de om å gi bort naturressursene våre og å overlate styringen av landet til fremmede makter, uten å spørre oss.

Og protesterer vi, svarer de bare at vi er bundet av våre internasjonale forpliktelser.  Konsekvensen er en mengde uløselige problemer og unødige lidelser for svært mange nordmenn. Nordmenn som ikke en gang er spurt om de har ønsket alle disse internasjonale forpliktelsene.

Og nå har de fått to nye idéer: Vi skal «leve av å redde klimaet» og vi skal «slå ned koronaviruset».

Spørsmålet er om de egentlig tror på noe av dette selv, eller om de bare er bundet av politiske erklæringer basert på tidligere antakelser og derfor ikke tør å snu.  For det er ingen vitenskapelige indikasjoner på at det verken er mulig eller nødvendig å «redde klimaet».  Ei heller er det mulig å «slå ned» et hurtigmuterende RNA-virus som finnes absolutt over alt på hele kloden, og som det i India alene finnes hele 5 000 varianter av, bare av Covid-19.

De støtter seg på forskning, sier de, men «forskning» i dag er synonymt med tungt politiserte institusjoner som lett forkledd bare leverer deres egne antakelser i retur.  Eller med historikeren John M. Barrys ord: «Når du blander politikk og vitenskap, får du politikk». Resultatet er at vi ikke lenger kan stole på offentlige forskningsinstitusjoner, men må støtte oss på uavhengige forskere, som i praksis betyr eldre eller pensjonerte eks-forskere som publiserer i politisk uavhengige medier.

Men prøver du å formidle hva disse sier, blir du sensurert av pressestøttemediene (som finansieres av Regjeringen) og utestengt fra Facebook, hvor Facebook sensureres av Faktisk.no som igjen drives av de selvsamme pressestøttemediene. Så det er altså vår egen Regjering som bruker skattepengene våre på å sensurere oss. Dette er neppe noe arbeidsuhell, uansett om motivet bare er å gjøre politikertilværelsen sin mer behagelig eller om de forsøker å tildekke mørkere motiver.


https://steigan.no/2021/12/er-forakten-mellom-folk-og-politikere-gjensidig/

Det er lett å kjenne seg igjen!

11

12

13
Skjerpings må til, hvis ikke blir covid-19-delen av forumet stengt. Og det er min avgjørelse, for jeg eier forumet. Jeg minner for øvrig om at jeg overlater forumet gratis til den som måtte ønske å ta over. Det er til og med forhåndsbetalt helt fram til mai.

Jeg håper også forumets andre medlemmer sier hva de mener om Japan/Ivermectin og de kildene jeg har lagt fram.

Admin,
klar og redelig tale fra deg her.
Jeg er enig i at covid-debatten lenge har tatt for mye fokus fra forumets opprinnelige målsetning; god og kritisk klimadebatt.
Jeg syns det er bortimot umulig å etablere noenlunde sikre antakelser rundt hele covid-problematikken, til det er spriket i fagfolkenes uttalelser altfor uhåndterlig, og surret rundt myndighetsstrategiene i de ulike land tilsvarende.

Jeg har derfor ikke følt jeg har hatt noe solid grunnlag for å ha sterke meninger om covid-problematikken og har derfor heller ikke deltatt mye i disse trådene. Jeg syns ikke vi kommer særlig lengre på denne måten, og vil ikke savne coviddebatter om disse forsvinner fra forumet.

Jeg har for egen del gjort vedvarende forsøk på å holde i gang klimatråder om noen av de mest sentrale usikkerhetsforholdene, men spørsmålet er nok om folk flest har mistet troen på at klima kan debatteres reelt i dagens ensrettede klimamaktbilde. 

Det er fortsatt interessant å diskutere detaljer rundt klima, men verden har forandret seg ganske kraftig siden dette forumet startet opp 2014. Og det er ikke bare covid, jeg snakker også om valgsvindelen i USA (og covid var igjen en forutsetning for valgsvindelen) og jeg har tidligere her på forumet redegjort for hvordan jeg skjønte dagen etter valget at det var noe alvorlig galt med hvordan det ble gjennomført. Det var før norske medier begynte å snakke om "konspirasjonsteorier" med referanse til det amerikanske valget. Men da de kom skjønte jeg at norske medier lyver åpenbart om noe du ikke behøver å være f.eks. medisinsk ekspert for å avsløre, så hva annet er det da de lyver om?  Klima, kritisk raseteori, folk som begår voldshandlinger som er såkalt høyreekstreme skyldes "tankegods", mens voldshandlinger begått av folk som kaller seg muslimer er psykologisk syke og vi får ikke engang vite hvordan de stakkars menneskene i Kongsberg ble tatt livet av, men det var definitivt ikke med pil og bue. Så det  er mye vi hadde kunnet debattere, men også jeg har et liv utenfor dette forumet.

Når det gjelder covid, så er det iallfall tre navn som bør gis oppmerksomhet:
Cary Mullis (vant nobelpris for å ha oppfunnet PCR-metoden, død høsten 2019)
Michael Yeadon (tidligere forskningssjef i Pfizer)
Robert Malone (grunnlegger av forskningen på mRNA-vaksine)

Malone har han nylig lagt ut en video hvor han taler direkte til folk om hvorfor de ikke bør gi mRNA-vaksine til sine barn. Jeg synes det er en sterk advarsel, selv om den bare er fire minutter lang. Kanskje er Malone en bløffmaker, men jeg finner det lite sannsynlig. Jeg stoler definitivt mer på ham enn en legemiddelindustri som visstnok håver inn tusen dollar i sekundet på denne "pandemien".

https://rumble.com/vqq7gc-dr.-robert-malone-before-you-inject-your-child.html?fbclid=IwAR2X-KaJ36juI1H1pwF6uTnetQnmrgnQK4uP8rIqI9XA8T2taFwgqwper38

Ingen av oss sitter med noe fasitsvar, og det skal vi være ydmyke om, men skal vi ikke engang få lov til å dele informasjon eller stille kritiske spørsmål om det temaet som dominerer hverdagen så totalt? I min lokalavis slås det i dag stort opp at uvaksinerte utgjør flertallet av de innlagte covidpasientene med det resultat at kommentarfeltet er fullt av folk som roper Korsfest! Korsfest!, mens kritiske eller moderate røster knapt slipper til. Dette er massepsykose, og mediene legger opp til det helt bevisst. Akkurat som de legger opp til massepsykose rundt klima (her lykkes de i mindre grad, bortsett fra hos ungdommen). Det vi trenger i denne verden nå er mindre sensur og mindre ensretting, ikke enda mer av den!

14
Administrator, i 2014 skrev du i tråden "Hvorfor tror du ikke på forskerne" følgende:

Quote
Ofte når jeg argumenterer mot AGW, blir jeg møtt med varianter av dette spørsmålet.
Hvilke forskere?" sier jeg tilbake, og hvis det i det hele tatt kommer et svar, er det som regel ett av disse:
Alle
97 % av alle
Al Gore
Media
IPCC (De sier riktignok "FN")
Vet ikke

Listen kan uten store problemer kortes inn. Punkt 1 og 2 er det som videreformidles i media. Punkt 3 er en politiker. Punkt 4 er nok en gang media, punkt 5 er til syvende og sist politikere.

Altså er det ikke "forskerne" som forteller folk noe, det er enten media eller politikere som videreformidler. Kan vi stole på media? Kan vi stole på politikere?

Kanskje. Men en ting er sikkert: Så snart media og politikere spiller på LAG, slik de gjør i klimasaken, får vi en naturkraft så  sterk at den blir vanskelig å håndtere

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=24.msg79#msg79

Godt sagt! Men er ikke dette eksakt den samme argumentasjonen vi blir møtt med når det gjelder corona? La meg prøve å gjøre dine ord til mine:

Hvilke forskere?" sier jeg tilbake, og hvis det i det hele tatt kommer et svar, er det som regel ett av disse:
Alle
97 % av alle som får slippe til i media
Espen Nakstad
Media
WHO
Vet ikke

At media og politikerne spiller på lag, her som i klima, er det vel ingen som betviler. Derfor vil jeg også minne om noe annet du har skrevet (mine uthevninger):

Her på klimadebatt.com vil vi:
Med en vitenskapelig forankring forsøke å forklare hvilke mekanismer som styrer klimaet
Et mål om å opplyse, informere og formidle godt fundamentert kunnskap om miljøet på planeten vår
Ettergå medias fremstilling av klimasaken
Sette søkelys på makthavernes beslutninger rundt klima og miljø, både beslutningsgrunnlaget og resultatene

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=3.msg3#msg3

15
Og jeg konstaterer at du fortsatt klamrer deg til påskudd for å gruse alt som kan skade det offisielle narrativet om Corona. Hva er du redd for? Har du økonomiske eller andre interesser i legemiddelindustrien? Unnskyld at jeg spør, men jeg begynner virkelig å lure.

Vår administrator har helt frivillig inntatt en "komiske Ali"-rolle på dette forumet. Om han gjør det fordi det er morsomt eller av andre grunner vet jeg ikke, men jeg anbefaler å ikke bruke så mye tid på ham.

Globalistene styrer både galskapen med klima og covid, og en viktig grunn til at de kan gjøre det er at de også kontrollerer mediene og domstolene:

I en video fra et nylig møte i Polen redegjorde advokatene Reiner Fuellmich og Viviane Fischer om det kommende rettsoppgjøret som av mange blir omtalt som «Nürnberg 2.0». Mange har forventninger om at det vil bli gjennomført en rettssak i en internasjonal domstol der de kriminelle globalistene som står bak Covid-svindelen vil bli tiltalt. Fuellmich, som selv har lang fartstid som strafferettsadvokat, understreket at rettssystemet eies og kontrolleres av globalistene, noe som gjør at et rettferdig rettsoppgjør ikke vil finne sted i dagens domstoler, uavhengig av om det skjer i Tyskland, USA, eller andre land.

«Den eneste måten å få slutt på dette på er at folket reiser seg og forteller myndighetene at nok er nok. Det blir ikke domstolene. Domstolene, kanskje vi kan bruke dem til å rydde opp. Men jeg er redd de ikke engang er gode nok til det. Fordi de er så infiltrert av den andre siden at vi må sette opp et helt nytt rettssystem.»


Det betyr ikke at Fuellmich og hans samarbeidspartnere ikke kommer til å fortsette arbeidet med å forberede rettssaker som vil ligne på de opprinnelige Nürnberg-rettssakene. Advokaten opplyser at det vil være ekte dommere, ekte advokater og ekte vitner, men juryen vil være folket som kan følge rettssakene via livestream. Fuellmich forventer at dette vil skje snart, og senest innen utgangen av året.

Advokaten var imidlertid tydelig på at rettferdighet IKKE ville skje gjennom dagens rettssystem, særlig ikke i Tyskland. Hans omfattende erfaring med å prosedere i korrupte domstoler har også lært ham at politikerne bare er marionetter, og at de virkelig kriminelle er en liten gruppe svært velstående mennesker som trekker i trådene, og at det er disse menneskene som må bli stilt til ansvar. De opprinnelige Nürnberg-rettssakene etter andre verdenskrig brakte ikke rettferdighet mot globalistene som finansierte begge sider av krigen ettersom de rike lederne av selskaper som IBM og Ford aldri ble stilt for retten. De ble heller aldri dømt for deres forbrytelser mot menneskeheten som tillot Hitler og nazismen å komme til makten. Noen av de nazistiske legene som bare «fulgte ordre» ble dømt og henrettet, men de som ga ordrene ble det ikke.

Det er ingen flere konspirasjonsteorier igjen. De har alle blitt sanne, og er ikke lenger teorier.


– Reiner Fuellmich

Fuellmich avslutter med å si: Stå opp og be dem dra til helvete. For det er der de kommer fra! 

https://steigan.no/2021/12/adv-fuellmich-rettferdighet-vil-ikke-komme-gjennom-domstolene-men-av-folket-som-reiser-seg/

Pages: [1] 2 3 ... 63