Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - translator

#1
Energi og miljø / Re: Vindkraftskandalene
31.03.2024, 16:56:47
Svensk serie i tre deler om vindkraft, anbefaler å se alle:

https://www.youtube.com/watch?v=wk9URPZ-BOk

https://www.youtube.com/watch?v=ugkaUOzsjvs

https://www.youtube.com/watch?v=woBYX-7-4d4

Del 1 handler om vanlige mennesker i Sverige som er blitt rammet av vindkraftutbygginger; hvordan deres livskvalitet er tatt fra dem pga. støy/vibrasjoner osv. og dessuten fører til økonomisk ruin. (30 min)

Del 2 handler om hvordan vindkraft øker utslipp av CO2, øker utslipp av mikroplast, tar livet av fugler og insekter, etterlater vrakrester som ikke kan resirkuleres og skaper et enormt behov for naturressurser og ditto jakt på disse materialene overalt mens de tilgjengelige ressursene blir mindre og mindre. (30 min)

Del 3 åpner med at Jan Blomgren (også kjent fra Swebbtv) forklarer hvordan vindkraft aldri kan bli lønnsomt og dessuten gjør det ulønnsomt å bygge ut den stabiliserende kraften (vannkraft og kjernekraft) fordi de taper inntekter (pga. vindkraften). Det forklares også at fordi stabil vannkraft skal tilpasses ustabil vindkraft, blir det som å kjøre bil ved å trykke vekselvis på gassen og bremsen hele tiden med det resultat at vannkraftverkene tappes hurtig ned, noe som fører til kraftig erosjon og økte utslipp av bl.a. nitrogenoksider i sjøer og havområder i tillegg til økt slitasje på selve kraftverkene. I programmet får vi også høre om situasjonen i California og Tyskland der energimangel fører til systematiske utkoblinger av strømmen og at det nå må investeres i ny fossil kraft (gasskraft og kullkraft). Hvordan den griske vindkraftbransjen og korrupte/uvitende politikere skifter fokus fra land- til havvind og at dette kan føre til uoverskuelige konsekvenser for marint liv  + mye, mye mer! (60 min)
#2
Quote from: translator on 27.03.2024, 16:29:36Derfor er dette bare enda et eksempel på hvordan norske massemedier formidler et falskt bilde av virkeligheten.

I gårsdagens Kveldsnytt var det første vi så Biden og Obama stige ned en flytrapp i New York (Obama så vidt bak Biden, til dels også støttende) for å delta på en kjendispreget galla på Radio City Hall som vil dra inn 250 mill. dollar til valgkampen hans. Tove Bjørgås var med på direkten og fortalte om hvilke kjendiser det gjaldt (helt ukjente for meg) + Bill Clinton og bla bla bla.
https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/202403/NNFA23032824/avspiller (første innslag i sendingen)

Vi kan jo tenke oss at erfarne Nina Owing i kveldsnyttstudio hadde stilt dette spørsmålet til Bjørgås:

Owing: - Men Tove, Donald Trump er også i New York i dag. Hva gjør han der?
Bjørgås: - (Tenker: Au da, jeg skulle jo ikke få det spørsmålet!) Ææææh... ja det stemmer. Donald Trump er her i dag fordi æææh... han besøker enken til en drept politimann som mediene her er opptatt av. Han skal visst holde en valgkamptale i forbindelse med likskuet til denne politimannen.


Etter sending gir Bjørgås følgende tilbakemelding til redaksjonen hjemme i Oslo:

- Jeg har jo sagt at ALLE spørsmål jeg får på luften må være klarert på forhånd. Nå fikk jeg på direkten et spørsmål som gjorde at det kan oppfattes som at jeg stiller Biden og Demokratene i et dårlig lys. Dette er jo helt imot vår policy, og det vet dere veldig godt!

QuoteDe to presidentrivalene var på helt forskjellige events torsdag. Biden var på en kjendispreget galla på Radio City Hall som ville dra inn 25 mill. dollar, mens Trump var på likskuet til New York-politimannen Jonathan Diller (31), som ble drept mandag. Kontrasten kunne ikke vært større.

Mens Biden var omgitt av Clinton og Obama og masse popstjerner, sto Trump omgitt av alvorstunge politifolk. I en by som herjes av lovløshet er det ikke vanskelig å tenke seg hvilket budskap som gikk hjem hos velgerne.
https://www.document.no/2024/03/28/trump-er-hos-enke-til-drept-politimann-biden-er-med-de-rike/
#3
Det ser nå ut som Demokratenes (hittil) kanskje alvorligste forsøk på å hindre Trump fra å stille som republikanernes kandidat i høstens presidentvalg har feilet. Trump har tatt innersvingen på sine motstandere enda en gang, og Demokratene vil få mer enn nok med å slikke sine egne sår.

Under overskriften "Trump triumferer, mens New York begår selvmord", skriver Lars Hedengård:

QuoteMandag 25. mars skulle ha vært de amerikanske Demokratenes finest hour – dagen da de endelig fikk has på sitt hatobjekt nummer én, Donald Trump, som de har jobbet hardt for å knuse siden 2015. I stedet fikk de en kalddusj.

Ifølge en avgjørelse fra den Demokratiske dommeren Arthur Engoron, som ble ansporet av den Demokratiske justisminister Letitia James i New York, var mandag dagen da Trump måtte hoste opp 464 millioner dollar pluss renter for i det hele tatt å få lov til å anke Engorons dom i en sak der ingen hadde tapt en cent og ingen ofre hadde meldt seg.

Engorons kjennelse settes i relieff av at flere vitner, deriblant Deutsche Bank, forklarte at de hadde vært fullstendig tilfredse med å gjøre forretninger med Trump, og gjerne ville gjøre det igjen. En professor i regnskap ved New York University fortalte at det ikke var noe å sette fingeren på i regnskapene til Trump-organisasjonen. Men dette gjorde ikke det minste inntrykk på dommeren, som selvsagt var på det rene med at hele saken var anlagt av politiske grunner.

Letitia James slikket seg allerede om munnen ved utsikten til å kunne beslaglegge Trumps eiendommer i New York, for det var ikke forventet at han kunne skaffe pengene.

Men akk! Samme dag besluttet en ankedomstol å redusere Trumps betaling til 175 millioner, som han må ut med innen ti dager. Trump har kunngjort at han vil kunne betale beløpet kontant. Det betyr at han vil kunne anke Engorons avgjørelse og gi Letitia James lang nese.

Ankedomstolen opphevet også Engorons forbud mot at Trump og sønnene hans driver familiens virksomheter. Det vil de fortsatt kunne gjøre mens ankesaken pågår. Ifølge mange observatører er Arthur Engorons dom så besynderlig og uten presedens at Trump har gode muligheter til å få den opphevet – om nødvendig av høyesterett.

Men det skulle bli verre for de blodtørstige Demokratene. Et av formålene med deres lawfare (misbruk av rettsvesenet for politiske formål) var å slå Trump konkurs, sånn at han ikke skulle ha penger til å drive valgkamp.

Men penger har han nok av etter at selskapet hans, Trump Media & Technology Group, mandag ble slått sammen med Digital World Acquisition Corp (DWAC) og deretter blir børsnotert på Nasdaq. Det betyr at Trump kan selge aksjene sine. Trump eier over 78 millioner aksjer i det nye selskapet, til en verdi av anslagsvis 4 milliarder dollar. I kjølvannet av ankedomstolens avgjørelse steg DWACs aksjeverdi med ca. 35 prosent mandag.

Det foreløpige utfallet av Demokratenes forsøk på lawfare er et alvorlig tilbakeslag for partiet, men kan på lengre sikt vise seg å være en økonomisk katastrofe for byen og delstaten New York, der velgerne begeistret sluttet opp om Letitia James' åpent bekjentgjorte plan om å «ta Donald Trump». Mye tyder på at de harde realitetene i stedet vil presse livet ut av New York.

https://www.document.no/2024/03/27/trump-triumferer-mens-new-york-begar-selvmord/

Einar Berg i kommentarfeltet forklarer og oppsummerer:

QuoteAnkedomstolen forsto hvilken juridisk farse denne saken er blitt både for Dems,Biden og for New York.Hele staten settes i et dårlig lys når investorer advarer mot å investere der og selv flytter sine bedrifter til andre stater.
Også Dems vil forstå at denne saken er så enorm at Trump får mye oppmerksomhet og stadig flere velgere forstår hvordan de som styrer Biden er de som faktisk trekker i trådene når Trump skal 'tas' i disse rettssakene.
Når statsadvokatene som fører sakene har flere møter i The White House ser vi hvordan dette styres politisk.
Heldigvis har overspillet mot Trump nå vekket amerikanske velgere!
Han får enormt med oppmerksomhet i timelange direktesendinger og han kommuniserer direkte med millioner av velgere.
Nesten ingen andre enn Document i Norge er i nærheten av å rapportere om hva denne store saken faktisk dreier seg om og hvilke konsekvenser den har!

Så sant, så sant, for i over en uke har vi hørt NRK-reportere godte seg og harselere om at "Trump er ikke så rik som han skryter av", "han kan jo erklære seg personlig konkurs (for å slippe å betale), men den det vil jo ikke se så godt ut for en presidentkandidat" og så var det Dagsrevyens Åsa Vartdal som presterte å spørre: "Men kan Trump komme i fengsel før valget?", hvorpå USA-korrespondent Tove Bjørgås måtte gi (det skuffende) svaret: "Nei det gjør han ikke."

Nå er det plutselig veldig stille på NRK-fronten. Man må faktisk søke for å finne ut at

QuoteTrump vant frem med å få redusert garantien han må stille for beløpet han er idømt i en sivil bedragerisak. Garantibeløpet er redusert fra 454 millioner dollar, til 175 millioner dollar"

Dette er en stor seier for Donald Trump.

Det betyr at myndighetene i New York ikke kan beslaglegge hans eiendeler nå, og at han ikke trenger å slå seg selv konkurs.

https://www.nrk.no/urix/siste-frist-for-trump-til-a-betale-milliardbot-1.16820151

Ikke ett ord om hvorfor den sinnssyke boten ble redusert så betydelig. Det var selvsagt ikke for at ankedomstolen skulle være "snill" mot Trump, men det er dette inntrykket som etterlates av NRK. Derfor er dette bare enda et eksempel på hvordan norske massemedier formidler et falskt bilde av virkeligheten.
#4
Nå har også jeg fått sett denne imponerende gode filmen, til og med tekstet på norsk, hvilket gir den et langt større publikum enn om vi bare hadde hatt den engelske versjonen tilgjengelig:


Mitt umiddelbare inntrykk er at det er nesten umulig å (fortsatt) tro på noen klimakrise etter å ha sett HELE denne filmen, for i tillegg til det vitenskapelige (som vi også kjenner fra den forrige filmen) blir det så grundig forklart hvorfor nesten ingen seriøse og kompetente forskere (og de slipper ikke til i media) åpent står frem og kritiserer IPCC og den politiske konsensus. Helt på slutten sies det at etter 40 år med løgner og spådommer som ikke slår til, har vanlige folk fått nok, de har begynt å protestere og reagere med forakt og gripe inn fysisk mot aktivister som aksjonerer; folk har oppdaget at både klima- og covidrestriksjoner er angrep på deres egen frihet og muligheter til å leve et normalt, godt liv. Likhetene mellom de to "krisene" er påfallende (nevnes ikke filmen) og det var dette som gjorde at den tidligere klimaaktivisten Robert F. Kennedy JR i dag sier at han har endret sitt syn på "klimakrisen":

They have given climate chaos a bad name because people now see that it is just another crisis that't being used to strip down the wealth of the poor and to enrich billionaires.
https://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=2250.msg16277#msg16277

Filmen er ikke kritisk, den er knusende, og med den norske teksten kan og bør den deles med mange!   
#6
Quote from: translator on 23.02.2024, 00:14:31Anbefaler å se Tuckers intervju med Mike Benz. Men skynd dere, før det forsvinner fra youtube!

QuoteThe national security state is the main driver of censorship and election interference in the United States. "What I'm describing is military rule," says Mike Benz. "It's the inversion of democracy."


Document har laget et fyldig sammendrag av dette viktige intervjuet. Verdt å ta vare på!

QuoteDe fleste forstår at det skjer en raffinert form for sensur, ikke minst fordi sannheter som ikke behager makten, blir stemplet som «desinformasjon», innleder Tucker. Men hvordan foregår det rent konkret?

Benz, som har arbeidet med datasikkerhet i USAs utenriksdepartement, forklarer at det amerikanske utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske apparatet allerede fra privatiseringen av internett i 1991 benyttet teknologien til å støtte dissidenter i autoritære regimer verden rundt med sikte på å styrte dem.

Det er i denne sammenhengen at Google springer ut av et prosjekt som ble påbegynt av amerikanske Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) mens selskapets grunnleggere Larry Page og Serge Brin var doktorgradsstudenter ved Stanford-universitetet. Siden ble søkemaskinen utviklet med finansiering fra CIA og NSA.

Med teknologiens, ikke minst krypteringens, hjelp kunne frie ytringer understøttes i autoritære regimer verden rundt. Høydepunktet ble «den arabiske våren» fra 2011, forteller Benz.

All of the adversary governments of the Obama administration, Egypt, Tunisia, all began to be toppled in Facebook revolutions and Twitter revolutions. And you had the State Department working very closely with the social media companies to be able to keep social media online during those periods. There was a famous phone call from Google's Jared Cohen to Twitter to not do their scheduled maintenance so that, the preferred opposition group in Iran would be able to use Twitter, to win that election.

Det begynte altså som et ytringsfrihetsinstrument til tjeneste for USAs utenrikspolitikk, og relasjonene mellom regjeringen, teknologiselskapene og sikkerhetsmyndighetene fantes der helt fra starten av.

Etter kuppet i Ukraina i 2014 og den påfølgende løsrivelsen av Donbas, som ble forspillet til Russlands invasjon i 2022, utarbeidet NATO en ny krigsdoktrine, sier Benz: Det er ikke lenger nødvendig å krige militært, det holder å ta kontroll over det digitale universet.

NATO at that point declared something that they first called the Gerasimov doctrine, which is named after this Russian military, a general, who they claimed made a speech that the fundamental nature of war has changed. You don't need to win military skirmishes to take over Central and Eastern Europe. All you need to do is control the media and the social media ecosystem, because that's what controls elections. And if you simply get the right administration into power, they control the military. So it's infinitely cheaper than conducting a military war to simply conduct an organized political, influence operation over social media.

Den fundamentale vendingen skjer når dette apparatet begynner å føre digital krig også mot befolkningene i Vesten for å skape det Benz kaller «psykologiske buffersoner» mot Russland.

So you had the systematic targeting by our State Department, by our ISI, by the Pentagon, of groups like Germany's AfD, the alternative for Deutschland there, and for groups in Estonia, Latvia, Lithuania.

For dette monsteret var Brexit en krise.

And so that was Brexit was June 2016. The very next month at the Warsaw Conference, NATO formally amended its charter to expressly commit to hybrid warfare as there as this new NATO capacity. So they went from, you know, basically 70 years of tanks to this explicit capacity building for censoring tweets if they were deemed to be Russian proxies.

Men sensuren kom til å omfatte mye mer enn russisk propaganda. Den nye høyresiden i Europa ble også en målskive:

This was these were now Brexit groups or groups like Matteo Salvini in Italy, or in Greece or in Germany or in Spain with the Vox party.

Internt i NATO trekker man den konklusjon at den største risikoen for alliansen er at valgene i Europa ikke går som den ønsker. Det man fryktet mest, var oppløsningen av EU:

Now the entire rules based international order would collapse unless the military took control over media, because Brexit would give rise to «Frexit» in France, with Marine Le Pen to «Spexit» in in Spain with a Vox party to «Italexit» in Italy, to «Grexit» in Germany, to «Grexit» in Greece, the EU would come apart, so NATO would be killed without a single bullet being, being fired.

Militært koordinert sensur av internett ble dermed ansett som nødvendig for å opprettholde den inter�nasjonale ordenen.

Tucker, som nesten ikke kan tro det han hører, spør om det ikke var noen i monsterets rekker som hadde skrupler med å utrope alminnelig vestlig demokrati til fienden.

Men påvirkning av valg hadde allerede en lang historie, svarer Benz, og minner om den velkjente riggingen av valget i Italia i 1948, der man fryktet at kommunistene kunne vinne. George Kennan i CIA trakk da den konklusjon at det «departementet for skitne triks» som var blitt utviklet til det formålet, kunne brukes flere ganger verden rundt.

I moderne tid har man også funnet triks for å operere innenlands:

The State Department, the Defense Department and the CIA are all expressly forbidden from operating on US soil. Of course, this is so far from the case, it's not even funny. But, but that's because of a number of laundering tricks that they've developed over 70 years of doing this.

Da Trump dukket opp, var det ingen hemninger igjen, og Russiagate sørget en stund for et fikenblad av legitimitet til å operere innenlands.

Da Russiagate døde, var det med ett innenlandsk «desinformasjon» som angivelig ble en trussel mot demokratiet, og ikke lenger russisk. Hele apparatet med myndighetsorganer, NGO-er og private selskaper kunne nå fremstilles som et vern av demokratiet.

Systemmedier som Washington Post, New York Times, NBC, ABC og CBS har hele tiden hatt tette forbindelser til statsapparatet, og det har de fremdeles. Men da kombinasjonen av smarttelefoner og sosiale medier gjorde at systemmedienes posisjon ikke lenger forble like dominerende, ble det maktpåliggende for monsteret å ta kontroll over den digitale sfæren også.

Hva gjør man idet New York Times blir redusert til en middels stor Facebook-side og det ikke lenger var mulig å drepe en sak? spør Benz, og gir selv svaret: Man opprettet et internettpoliti med de forende kreftene til militæret, NGO-ene, «faktasjekkere», NGO-er og velvillige selskaper som utviklet et sensurapparat bestående av personer som kommuniserer sømløst med hverandre.

Det var på denne måten man klarte å kontrollere den offentlige samtalen før det amerikanske presidentvalget i 2020, som altså ble grovt manipulert.

Tucker ber Benz presisere:

I'm sorry. I just got to have there's so much here and it's so shocking. So you're saying the Pentagon, our Pentagon, the U.S. Department of Defense censored Americans during the 2020 election cycle?

Yes, they did this. They oh, they did this through the so so there's the two most censored events in human history, I would argue to date are the 2020 election and the Covid 19 pandemic.


Og legitimiteten til dette valget er da altså man blir utropt til samfunnsfiende for å bestride, til tross for at resultatet virket påfallende allerede valgnatten.

Dette forteller Benz bare i løpet av den første halvtimen av den timeslange sendingen med Tucker, som er vel verdt å se i sin helhet. Det er makeløst hvordan Benz får alle brikkene til å falle på plass.

Den harde sannheten er at det vestlige demokratiet er kuppet fra innsiden av institusjoner som skulle ha arbeidet for våre interesser, men motarbeider dem i stedet. Det store paradokset er at de som kuppet det, kaller seg demokratiets forsvarere – og skeptikerne dets fiender.

https://www.document.no/2024/02/27/demokratiet-i-vesten-er-kuppet-fra-innsiden-se-hvordan/
#7
Apropos!

QuoteDet er også velkjent hvordan hele Big Tech la seg i selen for å unngå gjenvalg av Donald Trump. Ikke minst har Robert Epstein omhyggelig påvist hvordan Google gjennom mange år systematisk har påvirket publikum politisk i favør av Trumps motstandere.

I den grad norske hovedstrømsmedier noen gang har tatt disse tingene innover seg, er de fullstendig glemt i det øyeblikket «Meta tar grep for å bekjempe misbruk av KI i EU-valget», som NTB melder med velvalgte plussord mandag morgen.

Facebook-eierens valgpåvirkning fremstilles i det store og hele som en god ting

https://www.document.no/2024/02/26/big-techs-pavirkning-av-valg-fremstilles-som-en-god-ting/
#8
Quote from: Telehiv on 23.02.2024, 11:30:47
Quote from: translator on 23.02.2024, 00:14:31Anbefaler å se Tuckers intervju med Mike Benz. Men skynd dere, før det forsvinner fra youtube!

Har lyttet meg gjennom intervjuet. Benz tar for seg så viktige og kompliserte ytringsrettsforhold at man må virkelig skjerpe seg for å få med hovedpoengene.
Jeg har omfattende studier og feltarbeid på nettopp amerikanske forhold bak meg, men måtte faktisk spole tilbake flere ganger for å være sikker på at jeg forstod ham rett, ikke minst fordi han påpeker pågående brudd på ytringsfriheten som er så alvorlige, og samtidig så dyptpløyende, at du knapt tror eller helt forstår hva du hører.
Jeg vil dessverre tro at det ikke er så mange her til lands som er så skolert i slik "politisk" engelsk at de får med seg hele alvoret i Benz' kritikk, jfr. at Benz bl.a. drar brede historiske paralleller mellom dagens angrep på demokratiske grunnprinsipper versus de idealistiske tankene som lå til grunn da de ble utformet og skapt. Det er først når man har arbeidet med denne problematikken på forhånd at man virkelig forstår alvoret i hva Benz sier.

Sagt på en annen måte; jeg er ikke blitt mindre bekymret for amerikanske sivilrettslige forhold etter å ha hørt gjennom dette.

Takk til translator for å ha lagt ut intervjuet, selv om du dermed også har påført meg litt av en gjennomlyttingsjobb :-)

PS: Helt på slutten av intervjuet kjører Benz en introduksjon til Musks X og hvordan EU (som Benz tydeligvis mener representerer de skumleste sensurønskene i NATO) jobber med å innføre sine sensurønsker mot USA. Forstår jeg Benz riktig mener han at USA her er under dobbelt press;
a) de indre prosessene i USA som systematisk undergraver tradisjonell ytringsfrihet og forsterker sensurmulighetene i valgprosessene forsterkes nå av
b) andre former for sensurønsker som EU (!) på sin side prøver å tre ned over amerikansk forvaltning

Som sagt, dette er en skikkelig komplisert munnfull å fordøye på kort varsel!

Takk for dine kommentarer Telehiv.

Selv har jeg hørt hele intervjuet to ganger, og har sikkert ennå ikke "fordøyd" alle poengene. Angående sensur og overvåking kjenner jeg igjen det jeg leste i Josh Hawleys bok The Tyranny of Big Tech for tre år siden. Jeg skrev dette innlegget allerede da i en annen tråd, https://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=2077.msg15033;topicseen#msg15033 , men det kan gjentas:

Hawley ble innvalgt i Kongressen for republikanerne i 2019 med mål å begrense de store selskapenes (Big Techs) makt. Jeg skal starte med et ganske langt sitat fra kapitlet «The Censors»:

Less than three weeks before the 2020 presidential election, on October 17 to be exact, I was contacted by a whistleblower at Facebook – an employee who had worked on what the tech platforms call «content moderation», which means sensorship, and wanted to report what he knew, which was plenty.

The timing was noteworthy. Only three days earlier, Facebook and Twitter had plunged into the middle of the presidential campaign by actively censoring a major New York Post investigative report detailing Hunter Biden's business dealings in Ukraine, including the potential involvement of this father, presidential candidate Joe Biden. Within hours of the story's publication, Facebook announced it would «reduce distribution» of the report over its platforms, meaning that it would effectively prevent users from sharing the story or, in some cases, from seeing it altogether. Twitter went further. That platform stopped users from retweeting or linking to the story, or even sending private messages transmitting it. The platform locked the accounts of many users who tried, including the account of the the New York Post, the oldest daily newspaper in America, founded by Alexander Hamilton. Twitter would keep the Post locked out for sixteen days. Both Facebook and Twitter loudly claimed as justification concern over possible «hacked» material or foreign disinformation in the Post's Reporting, though there would never be evidence of that either. Indeed, the director of national intelligence confirmed publicly a few days later that American intelligence agencies assessed the materials cited in the Post report not to be foreign disinformation and to be, indeed, apparently authentic. By December, federal prosecutors would confirm that Hunter Biden was under criminal investigation for wire fraud and tax crimes associated with his overseas business dealings. Facebook and Twitter, however, refused to answer questions about how they had reached the decision to censor the Post story so quickly, and seemingly in tandem. And executives from the two Companies steadfastly refused to say whether they had censored the report at the behest of the Biden's presidential campaign.

In the midst of this uproar, and individual who went by the name of Mike Gilgan made contact with my office. It was a pseudonym. Like many wistleblowers, he was eager to keep his identity anonymous, and understably. He had only recently left Facebook; he feared that if his identity were revealed, executives there would try to prevent him from working in the tech sector ever again.


At Biden er korrupt er slett ingen nyhet, men det som var nytt for meg er denne varsleren. Hawley forteller videre hvordan varsleren informerer om at Facebook har egne team som driver med ulike typer sensur: «Integrity Team», «Hate Speech Engineering Team» og «Community Well-Being Team». De har også en plattform som spionerer på brukerne, kalt Centra:

Centra gave Facebook the power to follow its users practically wherever they went, to any site that had a Facebook button or Connection or plug-in. The Centra tool contained a category named «SUMA» - Same User, Multiple Accounts» This allowed Facebook's algorithms to detect if a user was trying to evade recognition by login psuedonymously. Centra could also track the user's messages and his Message recipients.

Videre kommer det frem at Twitter og Google har lignende systemer. Og siden kinesiske myndigheter er en viktig kundegruppe for Big Tech, er det i praksis Kina som bestemmer hvilke nyheter som skal sensureres og hvilke som ikke skal det. Ikke minst det som skrives om coronaviruset, der anerkjente leger og eksperter på medisin blir sensurert, som du også har vist eksempler på.

Link til Hawleys bok på Amazon:

https://www.amazon.com/Tyranny-Big-Tech-Josh-Hawley/dp/1684512395/ref=sr_1_1?crid=OR2SM3OBG3BF&dchild=1&keywords=josh+hawley&qid=1633472162&s=books&sprefix=josh+haw%2Cstripbooks-intl-ship%2C249&sr=1-1
#9
Anbefaler å se Tuckers intervju med Mike Benz. Men skynd dere, før det forsvinner fra youtube!

QuoteThe national security state is the main driver of censorship and election interference in the United States. "What I'm describing is military rule," says Mike Benz. "It's the inversion of democracy."

#10
Ola Borten Moe går ut mot sine tidligere kolleger i regjeringen på Debatten i kveld

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202402/NNFA51021524/avspiller

#11
Min favoritt-punchline fra Soon er:

Give me a stronger computer and I will give you the WRONG answer a lot sooner!

For øvrig: Willie Soon var sammen med Sallie Baliunas de første forskerne som utga en rapport som kritiserte Michael Manns hockeykøllegraf (det finnes sikkert bedre referanser enn Wikipedia):

QuoteThe Soon and Baliunas controversy involved the publication in 2003 of a review study written by the aerospace engineer Willie Soon and astronomer Sallie Baliunas in the journal Climate Research. In the review, the authors expressed disagreement with the hockey stick graph and argued that historical temperature changes were related to solar variation rather than greenhouse gas emissions as was the position of the Intergovernmental Panel on Climate Change and other researchers. The publication was quickly taken up by the George W. Bush administration as a basis for amending the first Environmental Protection Agency's Report on the Environment.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soon_and_Baliunas_controversy
#12
På treårsdagen for J6 (6. januar 2021) bringer Tucker Carlson et intervju på X med kongressrepresentanten Lafayette.

Først får vi se et ett år gammelt klipp hvor FBI-sjefen Christopher Wray blir spurt i kongressen om han hadde FBI-assosierte (FBI assets) utkledd som Trump-supportere inne i Capitol-bygningen på den dagen. Wray nekter å svare på spørsmålet.

Så forteller Lafayette at undersøkelsene av hva som foregikk på J6 har kommet til at det var minst 200 FBI-assosierte inne i og utenfor bygningen på den dagen. Og han sier at de hadde brukt måneder på å infiltrere blant ekte Trunp-supportere før J6. De sto klare inne i kongressbygningen i Trump-klær for å lede de ekte Trump-supportene til kontorene og rommene de aldri hadde klart å finne på egenhånd, de kontorene hvor det ville ta seg dårligst ut for dem og for Trump, sier Lafayette.

Her er det viktig å påpeke at etter hendelsene 11. september 2001 økte antallet FBI-infiltratører i USA fra ca. 1500 til over ti ganger så mye. Mange av disse var halvkriminelle med tvilsom bakgrunn som ble delvis lokket/delvis lurt av FBI-agenter til å infiltrere islamistiske miljøer i USA. Jeg så for et par år siden en dansk dokumentar om dette. Vi har siden sett at disse infiltratørene ofte gikk lenger enn aktørene i miljøet de hadde infiltrert, altså trigget frem aksjoner som ellers ikke ville skjedd.

Etter 2015, da Trump blandet seg inn i presidentvalget og ble president i 2016, skiftet FBI fokus fra muslimske miljøer til konservative støttegrupper for Trump (MAGA-bevegelsen). Men metodene var de samme.

Lafayette sier videre:

QuoteJ6 was the final act prior to arrest and prosecution of Americans that were identified as Trunp supporters. Their objective was to destroy the entire MAGA movement. To forever staine the patriotic fervor associated with the America First MAGA movement. That had won in 2016 and we believe won again in 2020. The establishment on both sides of both major parties were determined to smash that out of existence, not just by defeating Trump, but by destroying the reputations of the movement itself, by creating this narrative that was totally false but was heavily pushed, that MAGA Republicans, America First Republicans were somehow a danger to our republic and a domestic terror threat.

QuoteI am following the evidence, and to my horror it implicates FBI at the highest level and a conspiracy within our government at the highest level to set the stage for a compromised election cycle in 2020. And then the actions that took place on J4, 5 and 6 and the criminal investigation, arrest and prosecution of Americans they were able to entrap and document with the thousands of cameras that were operating that day and use that evidence that they knew they were setting up to investigate, arrest and prosecute the Americans that they had entrapped.


Tucker spør hvorfor så mange jublet da Ashley Babbit ble skutt og drept av en politimann inne i kongressbygningen. Lafayette svarer på en måte som jeg tror avslører både klimagalskapen (og annen galskap), hvorfor det er krig i Ukraina nå og hvorfor en president ble skutt og drept for 60 år siden (det var da begrepet konspirasjonsteori ble født):

QuoteThere is this insanity that has taken hold in the minds and hearts of many otherwise reasonable Americans, where they hate Trump so much, they are so deeply embedded and they have sold their souls to the establishment that when we had an America First president and he stopped the military industrial complex forward momentum and he began restoring power to individual members of Congress and restoring individual rights and freedoms and sovereignty of the state. And he took away the actions of the cartels and brought this real common sense approach to the exectutive branch and was leading our country in that beautiful direction. This was interfering with the business model of the establishment.

Lafayette sier det finnes over 80 000 timer med opptak og andre digitale bevis som ikke er blitt frigitt til publikum. Han sier at Speaker Mike Johnson i Representantenes Hus kan bli en helt ved å frigi disse dataene slik at folk kan granske dem, for datamaterialet er så enormt at ingen organisasjon er stor nok til å klare det alene.
#13
Skråblikk / Re: Rasmus rides again...
06.01.2024, 18:01:55
Quote from: stjakobs on 06.01.2024, 13:34:13Her har vel Benestad prøvd å opptre på samme vis som Michael Mann, sannsynligvis uten å kunne finne støtte i norsk lovverk for slike utspill.

De er nå ganske like av utseende også. Denne finnes ikke på youtube lenger:
https://rumble.com/vros1y-hide-the-decline-climategate-official-theme-song.html
#14
Quote from: Telehiv on 28.12.2023, 13:20:31Jaja, da får NRK det travelt med å lete fram og vise bilder fra et sted i verden der det er uvanlig varmt for årstiden. Det må de da klare denne gangen også?

Telehiv, jeg vet ikke om du fikk med deg Dagsrevyens propagandastunt på 1. juledag under overskriften "Snøfattig jul": Endelig(!) en snørik vinter i Oslo, men...

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202312/NNFA19122523/avspiller (16:16 ut i sendingen)

Men akkurat nå finner vi denne på NRKs forside:
https://www.nrk.no/vestland/venter-kald-start-pa-2024-i-hele-landet.-ned-mot--30-og--40-grader.-1.16694514

#15
Kom over denne i kommentarfeltet på Document (på artikkel om kulderekord i Kina):


QuoteRoger Dyrøy
for 3 timer siden
Gull verd å følge Greg hunter.

Award-winning journalist Alex Newman, author of the popular book "Deep State," is back from the recent so-called COP28 conference in Dubai, UAE. Newman continues to report on the not-so-secret plan to destroy everything in America by pushing scams on the West in energy and education. Let's start with what Newman calls the "scam" of CO2 reduction.

https://usawatchdog.com/un-goal-to-destroy-west-with-co2-education-scams/

https://www.document.no/2023/12/25/kuldesjokk-i-beijing/

Jeg vil virkelig anbefale å se dette intervjuet, selv om han prater engelsk fryktelig fort og klarer (som intervjueren påpeker) å si det samme på 1 minutt som andre rekker å si på 3! Han sier at det som skjer (klima, covid og en rekke andre "kriser") er ment å utarme Vesten fordi det antas at det er vi som har den største motstandsevnen mot det globale diktaturet som ønskes innført. Han sier videre at det er indoktrineringen av barna våre i skolene som er nøkkelen til å stanse denne utviklingen. Derfor heter hans nye bok Indoctrinating Our Children to Death (og det er bokstavelig ment).