Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Administrator

Pages: [1] 2 3 ... 31
1
Jøss.

Slike stunt som dette har jeg i utgangspunktet hysterisk lave forventninger til, men dette var flotte saker!

Man kommer ikke såpass bra unna uten å ha peiling. Ikke min sjanger, men flott komponert, arrangert og fremført. Bra filmet også. Jeg ble oppriktig glad av å se dette.

2
Media og politikk / Re: Borten Moe vs Barth Eide
« on: 13.02.2021, 18:21:51 »
GRIPE inn? Kinky.

3
Jeg greier ikke å finne noe info om at Gates ikke bruker maske.

Finner flere artikler der han støtter maskebruk og at han har brukt dem selv.

Noen nevner at han ikke er sett MED maske, men er han sett uten?

4
Muligens fordi de har en referanse til www.frittvaksinevalg.com, som etter det jeg kan se skriver mye vagt og omtrentlig.

Covidfilmen har en rekke uangripelige referanser, men at de tok med fritt vaksinevalg som referanse er ikke helt innafor.

5
Jeg har sett mange slike oppsummeringer av fakta, og selv om denne var solid gjennomført, med meget god dokumentasjon (52 referanser), er det et gjennomgående tema at slike oppsummeringer ikke nevner situasjonen på sykehusene rundt omkring.

F.eks. denne artikkelen fra VG i desember: Her pleies Sveriges sykeste covidpasienter

Quote
Intensivsykepleier Sandra Månsson (43) har sett det meste gjennom et langt arbeidsliv, men det hun og kollegene har opplevd de siste ni månedene, savner sidestykke.
...
– Dette er noe jeg aldri har vært med på tidligere. Å se så mange komme inn, så syke, hver eneste dag ... Pasientene er dessuten syke på en måte vi ikke har sett så ofte før, og de trenger annen type behandling enn det vi er vant til, sier intensivsykepleier Sandra Månsson, når VG møter henne ved Solna, Nye Karolinska i Stockholm.
...
– Covidpasientene kan bli utrolig syke i lungene. De trenger generelt sett veldig mye oksygen tilført, og ganske ekstreme innstillinger i respiratoren, forklarer Månsson gjennom visiret. Blodpropp er vanlig. Mange får lungeemboli.
...
Enkelte pleiere på korttidskontrakter er så slitne at de sier opp jobben for å være sikre på å få en sårt trengt juleferie.

Sykehusene i England pushes i disse dager hardt på grunn av alle Covid-19-pasientene: Helsevesenet i knestående

Quote
  • Antall daglige innleggelser av covid-pasienter i Storbritannia er langt større enn på toppen i fjor vår: Det er gjennomsnittlig rett oppunder 4.000 daglige nye innlagte over en sjudagersperiode nå, mens det på toppen i april ble lagt inn rundt 3.000 daglig over en sjudagersperiode.
  • De daglige dødstallene er nå høyere enn i april i fjor: Nesten 1.000 daglige dødsfall i gjennomsnitt over siste meldte sjudagersperiode i januar, mens det var noe lavere på 900-tallet på toppen i april hvis man så på høyeste gjennomsnitt over en sjudagersperiode da.
  • Daglige nye smittede er om lag 12 ganger så høyt nå som på toppen i fjor vår: I januar har nye registrerte smittede ligget på godt over 60.000 hver dag, mens tallet i april var rundt 5.000.

Hvorfor hopper disse legepanelene, YouTube-videoene, bloggene og leserbrevene bukk over dette?

6
Andre emner enn klima / Re: GOD JUL!
« on: 24.12.2020, 15:07:20 »
God jul!

7
Og Benford's Law nevnes igjen. Den kan ikke kan brukes til å bevise eller motbevise noe som helst. Kan ikke noen si fra snart?

8
Noe av matematikken kan imøtegås ganske greit. Jeg stoler på matematikken til Matt Parker 100 av 100 dager.

Benford’s lov, 100 % debunk:


Voter drift, matematikken er brukt feil:

9
 ;)

10
 ;D

11
I 2-3 år har jeg vært rimelig sikker på at Trump vinner.

Ingen på venstresiden har lært noe som helst siden sist.

Det er jo trist at vi ender opp med en president i USA som ikke greier å komme gjennom en eneste setning uten å høres ut som en femåring, men jeg har full forståelse for at mange velgere i USA foretrekker ham i stedet for "overklassen" som har styrt landet lenge. Den Fox-snutten forklarer det meste på en god måte.

12
Meget bra mann.

Kosmologiske teorier på 12 minutter:

14
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 24.08.2020, 14:00:19 »
Den NTZ-artikkelen har et dementi øverst.

15
Andre emner enn klima / Re: Krenkisme
« on: 18.08.2020, 13:02:31 »
Så flott at noen (Eirin Eikefjord) mener akkurat det samme som meg i denne saken, som dessverre har fått enda større dimensjoner siden sist vi debatterte det:
Man blir ikke varsler av å være fornærmet

Quote
Fakultetet beklaget på vegne av professoren. Professoren fikk munnkurv, og skal ikke undervise dette semesteret. Studenten engasjerte advokat, og har fått erstatning på minst 10 000 kroner fra UiB.

Quote
Hadde UiB oppført seg som et skikkelig universitet, ville de flagget ytringsfrihet for sine ansatte høyt, og ikke åpnet for å legge seg flate for personlige følelser.

Det er ingen motsetning mellom dét og å ta en klagesak på alvor, for eksempel gjennom en rolig prat om humor og intensjon.

Det var den typen prinsippløshet som førte til all halloien i media – ikke klagen fra studenten.

Pages: [1] 2 3 ... 31