Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Smiley

#1
Denne artikkelen er på NRK sin nettside i dag:

http://www.nrk.no/nordland/rekordstort-ozonhull-kan-apne-seg-over-arktis-denne-varen-1.12801058

Rekordstort ozon hull på grunn av co2 drevet kjøling.

Rett under er det linket til denne:

http://www.nrk.no/nordland/_-varmerekord-i-arktis-pavirker-mange-1.12802120

Hvordan kan både rekordvarme gi lite is og rekord kulde gi stort ozon hull på samme tid?
#2
Jeg kommer nettopp fra et møte i Frp hvor neste års parti program var diskutert. På miljø var det en diskusjon som var helt basert på hvor fælt co2 var. Frp sitt neste parti program ser ut til å se bort fra at de var eneste parti mot klimaforliket. Har regjerings sammarbeidet påvirket partiet mot en galnere eh... grønnere side mente jeg ;)

Norge er snart modent for et motstykke til MDG. Frp ser ikke ut til å være oppgaven voksen nok i neste år. Burde klima realistene bli et politisk parti?

#3
Sett i lys av klima debatten var denne faktisk litt morsom;

http://www.internationalinnovation.com/standing-smart-science-based-decisions/

Merk sitatet om at det er viktig å få med folket!
#4
I Wikipedia står det at albedo oppgis i prosent og er et mål på reflektert stråling.
Så jordens albedo på 0.36 betyr vel da at jorden reflekterer 36% og absorberer de resterende 64%?

Hvis min forståelse er riktig får man følgende tall :
Innstrålt energi 1367w/m2 x 0.64 = 874,55w/m2 som absorberes av jorden.
Innstrålt energi 2613w/m2 x 0,33 = 862,29w/m2 som absorberes av Venus
InnstrÃ¥lt energi   590w/m2 x 0,83 = 489,70w/m2 som absorberes av Mars.

Hvis albedo påvirker temperaturen burde Venus og jorden være noenlunde like i temperatur.
Og det er jo ikke tilfellet.
Det er derimot lett å se at Mars burde være, og faktisk er, en god del kaldere enn jorden.

Det dukker stadig opp nye forunderlige ting i Nasas data.

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

#5
Media og politikk / Nrk og havstigning
15.09.2015, 21:06:39
I et program på Nrk 2 i kveld om hvordan Afrika ble til, var det en overraskende pådtand.
Pga store undersjøiske vulkaner ble havstigningen hele 300 meter!

Er denne påstanden holdbar er det slett ikke utenkelig at pågående undersjøiske vulkaner kan bidra til all havstigning vi observerer. Vi har rett og slett ikke peiling på hvor mye masse disse vulkanene tilfører havbunnen.
#7
Media og politikk / Viktig kunngjøring!
29.06.2015, 22:03:51
http://www.principia-scientific.org/government-climate-data-found-unreliable.html

Er dette sant vil det få konsekvenser for videre klimaforskning og politikk.
#8
Drivhus effekten motbevist av NASA en gang på 70 tallet.

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

På dette data arket er det listet opp samtlige data vi har av planetene i solsystemet. Ved å klikke på navnet får man opp veldig detaljerte data.
Solens innstråling er 1368w/m2 på jorden og den har 254 K i BB temperatur.
Mars har 580w/m2 solinnstråling og ca 230k i BB temperatur.

Dette stemmer noenlunde bra da vi vet at jordens overflatetemperatur er 15 grader og Mars sin ca -60

Men se så på Venus:
Der er solinstrålingen 2600w/m2 og overflatetemperaturen er 464 grader. Men BB temp er kun 184 K

Det er dermed soleklart at BB temp ikke er det samme som overflatetemperatur!
Forskjellen mellom jordens 15 graders overflatetemperatur og BB temp på minus 18 grader kan dermed ikke skyldes en drivhus effekt. Det er nemlig ikke forskjellen mellom overflaten med og uten atmosfære men kun forskjellen mellom overflatetemperatur og en lapserate opp til 5 km høyde.
#9
Solens påvirkning er av de klimareligøse ansett som en stabil og uforandret kilde til energi og varme.
Likevel har observasjoner av solen gitt oss indikasjoner på at så ikke er tilfelle. De siste hundre år frem til ca 2000 har sett en uvanlig aktiv sol og det har resultert i en temperatur økning.

Men se nøye på bildene i denne rapportasjen her:
http://www.nrk.no/norge/kraftig-okning-av-foflekkreft-i-norge-1.12427852

Ser ikke grafene på tilfeller av føflekk kreft nærmest identisk ut med temperatur økningene vi har sett?

Er det kun fordi fint vær fører til mer utendørs aktiviteter eller kan det ha en direkte sammenheng med solens UV utstråling?
UV stråling varmer ikke bare havet. Den tar også livet av folk ser det ut som.
At Norge og Australia er spesielt utsatt kan jo enkelt forklares med tynnere atmosfære i nord og sør enn ved ekvator.
#11
Jeg fant en elektrisk ventil i boden i dag. Den har jeg hatt mye glede av når jeg monterte lystgass i en gammel Toyota Corolla.
Tanken slo meg at jeg kunne bruke denne til å lage et eksperiment på klima.

Ved Ã¥ skille 2 poser, en gjennomsiktig med luft og en sort med ren co2 fra brusmaskinen min, kan jeg fÃ¥ testet temperatur egenskapene nÃ¥r gassene blandes. Alt jeg trenger er en god temp mÃ¥ler  og la de stÃ¥ natten over til bÃ¥de luft og co2 holder samme temperatur og trykk. SÃ¥ Ã¥pner jeg ventilen og gassene vil blandes. Hvis co2 gir oppvarming burde temperaturen stige i den gjennomsiktige posen etterhvert som co2 nivÃ¥et steg.

Er det noen som vet hvor man får tak i billige temperaturmålere med høy nøyaktighet, helst 2 desimaler eller mer?

Og før noen spør hvorfor poser,så er det fordi de da vil holde atmosfærisk trykk på gassen så lenge posen ikke er fullt oppblåst. Det er viktig å ha likt trykk og temperatur siden alle slike eksperimenter jeg har sett kjører kald gass rett fra flaske inn i et lukket system med oppvarming. Da måler man kun gassens ekspansjon uten hensyn til trykkøkningen som følger.
Og jeg trenger ikke lyskilde da bakkens utstråling er den som skal reflekteres av co2 og gi oppvarming.
#13
Påsken har vært full av reklame og den som har irritert meg mest er denne fremtidsvisjonen av Oslo 2038.
Men til tross for kanibaler, muterte lemen og orkaner er det koret på slutten som irriterer mest. Gjør bot synger de. Hva faen har jeg å gjøre bot for?
Det er ikke jeg, men produsentene som har valgt å selge drikken i pappkartonger.
#14
Nrk nyhetene hadde et innslag om avskogning. Uansett hvilken skog du er i på kloden er sannsynligheten stor for at du er mindre enn hundre meter fra kanten!

Ikke rart det, da folk flest ikke gidder å gå lengre inn i skogen, hvis de ikke bor i en skog da. Og det er det faktisk mange som gjør.

Dette er ren propaganda for å få byfolk til å tro at skogen er utryddningstruet.

De som bor i midten av Sør Amerika har betydelig lengre vei til kanten enn 100 meter😃
#15
Why should any Dragonslayer care about this? Nobody denies ir radiation. Its the automatic asumption that this ir will be convertet to heat at the bottom of the atmosphere the slayers dont accept.
Anyhow an increase in co2 will not generate heat simply because co2 radiates in any direction and every co2 molecule will have at least 6 directions to radiate where at least 5 of them will not be back to earths surface!


Eller vil jeg bli bannlyst som andre tidligere har blitt ? Venter i spenning til kommentaren er passert moderator. Den inneholder tydeligvis noe farlig.
#16
Her ser vi hvordan hver eneste observasjon av endringer i naturen bare må kobles til menneskelige utslipp.

http://www.side3.no/mystiske-giganthull-dukker-opp-i-sibir/8546886.html

Typisk hysteri.
#17
Generelt / Energiforbruk og co2 utslipp.
24.02.2015, 21:08:08
I følge tall fra BP har energiforbruket steget jevnt og trutt med 40% de siste tiårene og det forventes samme vekst videre. Andelen fornybar er noenlunde lik nemlig 10-12%. Det betyr at menneskelige co2 utslipp bør stige tilsvarende med 40% og vi er langt over FNs worst case scenario.
Likefullt har co2 nivÃ¥et bare steget med 1,8 ppm pr Ã¥r de siste 50 Ã¥rene. Da mÃ¥ jo temperaturen hvis denne er et resultat av drivhusefekten, ha steget like gjevnt  i samme periode. Det har den jo ikke gjort. Det store energiforbruket er forÃ¥rsaket av veksten i østen. Denne co2en gir tydeligvis ikke oppvarming. Kun co2 fra i land med god økonomi er farlig. 😃
#18
Generelt / Manu Loa co2 målinger
16.02.2015, 22:11:03
Jeg har nå studert co2 målingene fra Manu Loa i en periode. De viser den siste målingen og siste måned. Blar man gjennom alle månedene ser man klart og tydelig at det er ca 8 ppm i forskjell mellom vinter og sommer og at for hvert år stiger ppm med 1,5-2,0 ppm.

Hvorfor stiger co2 nivået gjevnt over flere tiår med 1,8 ppm pr år i gjennomsnitt når menneskelige utslipp har hatt en mye større stigning på 70-80 tallet og siden faktisk flatet ut nå de siste årene?

Co2 nivået ser mer ut som en gjevn lekasje som har forekommet over flere tiår enn et resultat av menneskelige utslipp. Det er altså ikke bare temperaturseriene som har store avvik men også forsljellen mellom menneskelige utslipp og virkelig co2 nivå begynner å sprike. Hva blir forklaringen hvis verden foretar store utslippskutt og co2 nivået fortsetter å stige?

Eller hvis co2 nivået flater ut eller synker uten at menneskelige utslipp reduseres?
#19
Media og politikk / Politisk organisering
12.02.2015, 20:30:05
Stort sett alle land i vesten har et politisk parti som Miljøpartiet de grønne.
Hvorfor har ikke klimaskeptikkerne organisert seg med politiske partier?

Det må jo være rett svar på dagens politiske situasjon. Da vil man ved å stemme imot alle miljøavgifter bli bedt om å begrunne hvorfor og plutselig har media muligens interesse for skeptikkernes argumenter.

Uansett vil man få påvirkningskraft der avgjørelsene blir diskutert og avgjort.....
#20
Media og politikk / Nrk og klima.
29.01.2015, 20:10:11
Schrødingers katt programmet på nrk i dag 29.1 handler i følge program oversikten om ensymer fra reker og voldtektsetterforskning.
Men programmet er fullstendig gjennomsyret av klimapropaganda. Harer får trøbbel og dør ut pga feil farge på vinterpelsen. Det er fælt at det finnes rennende bekker og 2 pluss grader i januar.
Flere plasser vil havstigning gi nye innsjøer pga klimaendringer og kystens utseende i fremtiden vil være avhengig av våre klimatiltak osv.

Har NRK betaling for å fremføre slik propaganda?