Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Baseballstick

Sider: [1]
1
Skråblikk / Godt valg!
« på: 11.09.2017, 11:40:44 »
Til dere som skal stemme MdG:

Husk valgdagen tirsdag 12. september.

2
Ny forskning / Langtidsvarsel for de neste 100 dagene...
« på: 09.06.2017, 13:04:32 »
https://www.nrk.no/troms/klimaforskere-vil-utvikle-super-langtidsvarsel-1.13544824

16 millioner er kanskje ikke så mye penger for å sysselsette et par "klimaforskere" i fire år? Men for meg som skattebetaler, er dette likevel 16 millioner som kunne vært brukt på skoler, gamlehjem eller samferdsel i stedet for å tøyses bort på denne måten.

Her i Trøndelag har vi jo enkelte som har drevet med dette i flere år, men uten økonomiske incentiver.

https://www.nrk.no/trondelag/terje-kilen-spar-vaeret-ett-ar-i-gangen-1.13298217

3
Media og politikk / Bra artikkel i Bistandsaktuelt
« på: 31.03.2017, 08:43:34 »
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/er-tsjad-sjoen-i-ferd-med-a-forsvinne-neppe/

Litt imponert av at de lar faktabasert kritikk komme på trykk, både om bistand og klimaendringer.

4
Generelt / Ytringsklima i skolen
« på: 16.03.2017, 14:18:23 »
Sitat
Majoriteten av fagene jeg har tatt på Dragvoll er blitt politisert, og ensidig presentert av foreleserne.

Når studenter stiller spørsmål ved det foreleser sier, eller prøver å starte en diskusjon under forelesning, blir man fort avbrutt og diskusjonen får ofte en stopp.

Kritiske holdninger og spørsmål settes ikke særlig pris på. Følgen av dette er at flere av mine medstudenter velger å skrive slik de vet professorene ønsker, framfor å skrive selvstendig. Slikt blir det ikke gode akademikere av.

Problemstillingen er imidlertid ikke særnorsk. En fersk rapport av Noah Carl for Adam Smith Instituttet (ASI) i London viser at så lite som 12 prosent av britiske akademikere er konservative.

Noen av forklaringene på hvorfor akademikere som oftest er venstreorienterte, ifølge ASI, er sosial homogenitet, konformitet og gruppepress på campus og arbeidsplassen, og diskriminering ovenfor dem som ikke deler samme tankesett som majoriteten.

Ideologisk homogenitet innen høyere utdannelse kan lede til partiskhet vedrørende stipend som utdeles fra universitetet til sine studenter, restriksjoner av fri tale på campusene, og mindre finansiering og svekket status for de instituttene og studieprogrammene ledet av liberalkonservative eller høyreorienterte personer.

http://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2017/03/15/NTNU-forelesere-stopper-studenter-som-stiller-kritiske-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-14450377.ece

Denne studinen setter fokus på noe jeg kjenner meg igjen i. Ungene mine fikk melding hjem fordi de spurte læreren om han var kjent med alle faktafeil i filmen til Al Gore.

Hvorfor er det sånn at alle lærere, journalister og offentlig ansatte stort sett er raddiser?

5
Media og politikk / Avstemning i Trønderavisa
« på: 17.09.2014, 07:41:45 »
http://www.t-a.no/

http://www.t-a.no/nyheter/article10132747.ece

Trønderavisa har en avstemning et stykke nedpå forsida i dag, der det stilles følgende spm:

Er du redd for klimaendringene?

- Ja, dette må vi ta på alvor.
- Nei, dette er tull.
- Bryr meg ikke.

Man ser her hvor stor del av befolkningen i Trøndelag som ikke gidder å lese annet enn MSM. Og jeg skjemmes av å si det, men dette er altså beste AP og LO-land.

Jeg prøvde et faktabasert leserinnlegg under reportasjen, men det ble symbolsk nok avvist. Hadde vel egentlig ikke ventet annet.

6
Skråblikk / Klimarykter ;)
« på: 22.08.2014, 11:43:38 »
Det ryktes at FN og IPCC vegrer seg for å ta stilling for eller mot IS, siden den Islamske Stat fortsatt ikke har tilkjennegitt hvilken linje de legger seg på i klimasaken. I en kommentar heter det imidlertid at IPCC ser positivt på den utstrakte evnen IS viser til å engasjere seg og utvise handlekraft i religionsspørsmål, så de håper på sammenfallende interesser fremover.

7
Media og politikk / Nye løgner fra Aftenposten
« på: 18.08.2014, 11:18:29 »
Sitat
Den største oppvarmingen finner vi om vinteren, med hele fem grader i januar. Har vi kunnskapen og beredskapen til å møte konsekvensene?

Blant klimaforskere er det bred enighet om at vi står overfor globale temperaturøkninger som følge av økte klimagasser i atmosfæren. Over hele kloden er det påvist omfattende endringer som følge av økende temperatur og endring i nedbørsmønstre, endringer vi ikke kjenner de fulle konsekvensene av.

http://www.aftenposten.no/viten/Norge-er-i-gjennomsnitt-blitt-mer-enn-to-grader-varmere-fra-1979-til-2009-7667898.html

Da var ferien over, og vi skal forsvare nye avgifter med alt vi har av propaganda. Vel møtt på jobb igjen, i Aftensposten klimapropaganda-redaksjon.

8
Media og politikk / Kirkens Nødhjelp, en klimaorganisasjon?
« på: 12.08.2014, 11:58:09 »
Sitat
Norge må øke sin nasjonale og internasjonale klimainnsats kraftig, og jo lenger vi venter jo dyrere blir det, ifølge Kirkens Nødhjelps ferske klimarapport.

http://www.nrk.no/norge/ny-klimarapport-fremlagt-1.11874546

Enda en papirflytter-organisasjon som indirekte frasier seg donasjoner fra folk som tenker selv.

9
Media og politikk / "Hva er normalt vær?"
« på: 07.08.2014, 12:55:42 »
Sitat
Vi må oppdatere kriteriene for normalt vær, mener eksperter i Verdens meteorologiorganisasjon. Årsaken er klimaendringene, som har gjort det stadig vanligere med vær som før var «mot normalt».

http://www.nrk.no/nordland/hva-er-normalt-vaer_-1.11867538

Snodige saker. Tidligere har klimarealister blitt oppfordret til å skille mellom klima og vær, men ikke denne gangen. :)

10
Reelle miljøutfordringer – reelle tiltak / Veisalt
« på: 06.08.2014, 09:57:35 »

Sitat
- Veisalt forurenser både overflatevann og grunnvann.
- Veisaltet gjør vann ubrukelig både til drikkevann og til teknisk bruk. For stort inntak av salt er helseskadelig (hjerte- og karsykdommer), og sterkere konsentrajoner av salt gjør vannet ubrukelig til teknisk bruk pga. rustangrep.
- Vegetasjonen dør langs veiene. Det er konstatert skogdød inntil 50 meter fra saltveier. Skadene skyldes saltopptak direkte gjennom nålene på gran og furu. Våte saltveier fører til stort saltinnhold i lufta. Nær veien skjer også saltopptak i rotsonen.
- Kjemiske reaksjoner (vanskelige å forstå) fører til utfelling av tungmetaller. Tungmetallene, for eksempel aluminium, kan da bli tatt opp i mat som dyrkes langs veien.
- Jord og vann forsures, spesielt i vårløsninga når plussgradene kommer og saltet som har hopet seg opp i snø og is langs veien blir med smeltevannet.
- Salt er pr. definisjon sammensatt av et metall og en syrerest. Kjemiske reaksjoner kan gå begge veier, slik at salt kan danne syrer.
- Avrenningsvann fra saltvei kan i tillegg til forurensende salt inneholde tungmetaller og PAH - polyaromatiske hydrokarboner.
- Veisalt påvirker sirkulasjonsforholdene i tjern og innsjøer. Tungt, saltholdig vann legger seg som et sjikt på bunnen og hindrer sirkulasjonen. Oksygenet brukes opp og kan ikke tilføres på nytt fordi sirkulasjonen har stoppet. Resultat: Dødt vann.
- Veisalt er tilsatt jerncyanid som antiklompemiddel. Meget giftig. Tilsatt mengde er 100 gram i et tonn veisalt, det er 5 ganger mer enn i bordsalt. I de 200.000 tonn veisalt som ble kjørt ut langs veiene vinteren 2006/20007, var det 20 tonn jerncyanid.
- Veisalt løser opp betongen i bruer og andre veikonstruksjoner. Det får armeringsjern til å ruste og utvide seg og sprenge vekk betongen omkring seg. Noen brokollapser i Canada og USA har skjedd på grunn av salting.

http://www.stoppveisaltingen.org/

Veisalting er forurensende på både lokal, regional og nasjonal basis.
En stor del at svevestøvet som piggdekkene tillegges skylden for, og selvsagt avgiftslegges for, kan tilskrives salting. Saltet trenger inn i asfalten og gjør den porøs, sånn at det støver like mye uansett om folk kjører piggfritt eller ikke.

En konkret og matematisk målbar kilde til forurensing, men samtidig en ønsket forurensing, siden den genererer avgifter på mange nivå. Korrupsjon og dobbelmoral.11
Skråblikk / Et gjensyn med konsensusen
« på: 31.07.2014, 13:02:39 »Sitat
The facts of the original survey, from which the famous 97 percent ‘consensus’ was derived, are as follows:

The online survey was conducted in 2008 and contained “up to nine questions”. The 97 percent figure was based upon the answers to two of those questions.

10,257 individuals were invited to participate in the survey. These individuals represented a “broad range of Earth scientists”. Of the 3146 people who actually completed the survey, just 79 of them – by the standards of the survey – were published experts in the field of climate science.

The first of the two questions focused on was “When compared with pre-1800s levels, do you think that mean global temperatures have generally risen, fallen, or remained relatively constant?” Hardly a very scientific question; the mere inclusion of the word “generally” immediately strips this particular question of any scientific credential. In answer to this question, 90 percent of respondents answered “risen”. If one were to go into the street and ask ordinary Americans, who express a belief in global warming, how much the Earth’s temperature has risen over the past 100 years, most of the answers will range wildly from six or seven degrees to thirty degrees or more. The actual increase is in dispute, depending on which source one chooses to believe, and ranges – generally – from 0.5 to 1.2 degrees.

The second question honed in on to produce the 97 percent ‘consensus’, was “Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?” Again; hardly a scientific question. “Do you think…” and “significant contributing factor” are both completely unquantifiable terms. Of the few survey participants who could actually claim to be “climate scientists”, 76 of 79 answered “risen” to the first question and 75 out of 77 answered “yes” to the second.

It turns out, therefore, that the famous 97 percent ‘consensus’ on global warming is based upon nothing more than the opinions of 76 – or 75 – people and the answers that they gave to two unscientific and unspecific questions in an online survey. Meanwhile, there are numerous studies and surveys that show a large number of scientists do not believe that human activity contributes significantly to climate change. One could, arguably, deconstruct any of these studies in a similar fashion, but to do so would be highly disingenuous; it would merely prove that global warming believers are willing to claim that “the science is settled”, based upon the opinions of 76 people, whilst dismissing the opinions of a far greater number who disagree.

http://guardianlv.com/2013/11/global-warming-97-percent-consensus-actually-76-people/

Vi tåler vel alle en repetisjon av hvor dette famøse tallet kommer fra.
Her på forumet legger vi derimot sånt under humor, der det hører hjemme. :)

12
Generelt / Gratulerer!
« på: 28.07.2014, 15:28:43 »
Håper dette blir bra, og at administratorene ikke går i fella med å klage på manglende ytringsfrihet i MSM samtidig som de stenger forumbrukere med andre meninger enn seg selv ute. Det er behersket debatt med klare argumenter som bringer verden videre. :)

Sider: [1]