Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - bøvelen

Pages: [1]
1
Når det regner, hoper vannet seg opp og lager oversvømmelser. Det skyldes på klimaendringer.
Ikke noe nytt, her er en sak fra NRK i dag.

https://www.nrk.no/rogaland/harrys-uthus-har-statt-under-vann-fire-ganger-pa-ti-ar-1.15220538

Jeg skrev om en lignende sak på det gamle forumet klimaforskning i 2012, limer inn teksten her, og link:

Naturskade eller ekstremvær?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Forsikringsselskap-vil-ikke-ta-rasregningen-6961798.html

Denne linken til dagens Aftenposten fikk meg til å tenke:

Vi ser ofte utsagn om at stadig flere flommer og ras skyldes ekstremvær pga klimaendringer.
Jeg mener påstanden er feil. Nå er forsikringsselskapene på banen for å få kommunene til å ta ansvar. Dette er en strategi som vil vekke kommuner og politikere til å innse at ikke ”alt” som skjer er klimaets feil.
Det er mange grunner til at det tilsynelatende er mer flom nå enn tidligere. Statistisk sett er det ikke påvist mer ekstremvær som er en populær betegnelse på alle kraftigere regn og storm-hendelser.
Min påstand er at de fleste oversvømmelser i tettbygde strøk skyldes tre ting.
Dårlig vedlikehold: Avløp og stikkrenner er tettet igjen av sand og andre fremmedlegemer. Kommunene burde hvert år rense opp avløpene etter vinterens sandstrøing. Sanden forsvinner ikke av seg selv, når det regner eller gater og fortauer spyles, havner sanden i avløpssystemet. Også setningsskader er ofte årsak til tette avløp.
Mer asfalt: Sentrumsområder blir bygd ut og større arealer drenerer til tidligere avløpsnett som ikke er dimensjonert for mer kapasitet.
Utbygging skjer med for dårlig planlegging: Det tillates utbygging i områder der det ikke er tilstrekkelig kartlagt risiko for flom eller ras. ”Manns minne” er kort tid. Selv om ingen kan huske at det i et aktuelt område ikke har gått ras eller vært flom, så er det ofte en grunn til at slike områder er ubebygd.

I utmark flommer bekker og elver raskere opp pga øket drenering av myrområder i forbindelse med skogplanting og nydyrking. Myrenes ”svampeffekt” som før bremset vanntilførselen til vassdragene blir borte. Resultatet er hurtigere vanntilsig og flom.
Det er også økende bygging av tilskomstveier i dalsider for skogbruket. En vei diagonalt i en dalside samler opp vann og leder det ut i nærmeste bekk som dermed får øket sitt nedslagsfelt mange ganger.
Men det vil alltid skje ekstreme ting, jfr ”storofsen” i 1789 der voldsom nedbør og mildvær med snøsmelting skapte den voldsomme flommen.

Alt gjentar seg, forsikringsselskapene ber kommunene ganske enkelt om å skjerpe seg!

og link til denne:

https://klimaforskning.com/forum/index.php?topic=905.msg16391#msg16391


Beklager hvis noen synes jeg gjentar meg selv, men det ser ikke ut som om myndigheter lærer av disse hendelsene

2
Media og politikk / Hva er dette egentlig?
« on: 04.06.2016, 09:26:19 »
I dagens dagblad. Svær revne i jorden, skyldes global oppvarming?
 Batagayka-krateret i Sibir:


http://www.dagbladet.no/2016/06/04/nyheter/utenriks/russland/klima/sibir/44453357/

3
Generelt / Er isbjørner truet av klimaendringer?
« on: 22.05.2016, 16:46:45 »
Vi husker isbjørnen i København, den var laget av is og skulle smelte i løpet av tiden konferansen varte, for å symbolisere at isbjørnene var truet pga global oppvarming. Når isen smelter, har ikke isbjørnen noe sted å oppholde seg, og ikke noe sted å jakte på sel. Dette i følge Al Gore.
Isbjørn er altså gallionsfiguren for klimaalarmismen.
I farten kan jeg huske at bestanden av isbjørn er økende, den er fredet, og ser ut til å klare seg bra.
Når isen ikke blir borte likevel, kommer det et annet problem, isbjørn og grizzly parer seg, og dette kan true arten?

Dagbladet i dag:

http://www.dagbladet.no/2016/05/21/nyheter/isbjorn/utenriks/klima/44269612/


Sitat:
Blandingen av grizzly og isbjørn ble først oppdaget ute i naturen tilbake i 2006, ifølge Business Insider.

De skriver at hybridene ofte ikke er fruktbare, noe som gjør at parringen mellom artene ikke blir sett på som et godt tegn for deres overlevelsesmuligheter.

Det er særlig dårlig nytt for isbjørnen.

Skjønner ikke helt at bastarder kan true isbjørnbestanden, men ny forskning må vel til (mer midler), så da får vi nok en forklaring på dette!

4
Skråblikk / Kan vi ta IPCC seriøst?
« on: 22.02.2015, 22:16:58 »
Det er en massiv kritikk av IPCC pga tvilsomme arbeidsmetoder, utvelgelse av medarbeidere, pengeforbruk osv osv.
Sjefen sjøl, Nobelprisvinneren, jernbaneingeniøren og smusslitteraturforfatteren Rajendra Pachauri er i trøbbel for utenomvitenskapelige saker. Han er anklaget for seksuell trakassering av en medarbeider og må møte i retten. Han må derfor melde forfall til IPCC-møtet finner sted i Kenyas hovedstad Nairobi neste uke.

http://www.nrk.no/verden/lederen-for-fns-klimapanel-under-etterforskning-1.12222979


5
Skråblikk / Forbud mot tights
« on: 13.02.2015, 09:30:40 »
Hva har et forbud mot tights å gjøre i forbindelse med klimadebatten?
Jo, det er tydeligvis like dumt som at mennesker ikke kan endre klimaet:

http://www.dagbladet.no/2015/02/13/nyheter/tights/montana/utenriks/usa/37669185/

6
Media og politikk / Om elektrifisering av sokkelen
« on: 21.10.2014, 08:09:04 »
Det ser ut som om Cicero også har oppdaget virkelighetens verden.
Elektrifisering av sokkelen vil ha begrenset klimaeffekt:

http://www.nrk.no/norge/gasskraft-pa-utsira-kan-gi-klimagevinst-1.11996088

Dette er bemerkelsesverdig: Lurer på hvordan dette vil bli mottatt hos Venstre-SV-MPG og alle de andre klimaaktivistene!

7
Viktige klimatema / Hva betyr Metan for klimaet?
« on: 02.09.2014, 10:17:51 »
Begynte å se på en TV-serie i går om produksjon av kjøtt for konsum av mennesker.
Det ble fremhevet at husdyra (storfe) produserer så vanvittige mengder metan at det er farlig for jordens klima. Metan er 25 ganger sterkere kliimagass enn CO2!
Nå vet vi litt om CO2 og hvordan det påvirker klima (tilnærmet null), men hva kan dere guruer her forklare effekten av utslipp av metan?
har forresten også sett at smeltende tudra og oppgraving av myrområder også vil slippe løs store mengder metan. Hva betyr det for klimaet?

Skal vi slutte å spise biff?

8
Viktige klimatema / Vulkanutbrudd og CO2-utslipp
« on: 21.08.2014, 23:30:33 »
det er en kjent sak at vulkanutbrudd forårsaker store utslipp av CO2. Jeg lurer litt på forholdstallene her.
Menneskelige utslipp av denne gassen må begrenses for nesten enhver pris, men for vulkaner blir ikke dette tema.
Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren ble i fjor målt til 400 ppm, men det var i nærheten av en aktiv vulkan på Hawai.
På Klimaforskning er det en tråd om dette, men det blir veldig mye detaljer og lesing uten at jeg hadde tålmodighet til å fullføre. Fikk likevel inntrykk av at vulkanutbrudd ikke kan linkes til verken temperaturstigning eller senkning.
Siden det nå er det forventet vulkanutbrudd igjen på Island,- Da kommer jeg til mitt spørsmål:
Hvor mye CO2 slippes ut i et vulkanutbrudd, SAMMENLIGNET med hvor mye CO2 som skyldes menneskelig aktivitet (i f eks ett år)?
Jeg er selvfølgelig klar over at CO2-jakten er et blindspor i debatten, men synes det ville være interessant å høre om hvilke mengder det er snakk om..

9
Dette er en alvorlig sak, Australias nei til carbon tax blir raljert med i NRK
skribent Eivind Trædal:
Fossilpopulismen
http://www.nrk.no/ytring/fossilpopulismen-1.11852436

Pages: [1]