Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 26
1
Skråblikk / Neppe lurt å fyllekjøre i Sverige?
« on: 24.04.2019, 22:41:42 »
Den svenske visesangeren Ulf Lundell (Øppna landskap) er tatt for fyllekjøring i Sverige. Han skal ha blitt målt til 0,7 i promille.
For dette skrives det at han risikerer 2 år i fengsel.
2 år for 0,7?!?
Det begynner jo å nærme seg straffen for å skyte ei kråke i jordbærhagen i nærheten av en ivrig representant for dyrevernet. 
Undres på straffen for å gruppevoldta ei jente i det samme nabolaget?Link: https://www.dagbladet.no/kjendis/den-svenske-stjerna-tiltalt-for-fyllekjoring/71009266

2
"Det kan høres overraskende ut at sjøisdekket i Arktis har økt de siste årene til tross for en stadig varmere verden, men for oss forskere er det ikke uventet", sier forsker Marius Årthun fra Bjerknessenteret i Aftenposten.

"Ikke uventet"?! Jeg skal si deg noe, unge Årthun: Dette er stikk i strid med det dere -  uten motforestillinger - har utbasunert fra Bjerknessenteret de senere årene. 

Denne artikkelen fra det samme miljøet, så sent som i 2017, sier nemlig ingenting om det som allerede da var påvist av mer ærlige folk, nemlig at minstenivå for arktisk isutbredelse allerede da hadde hatt en stigende trend i flere år (faktisk de siste 10 år):
Link: https://www.aftenposten.no/viten/i/B8vKE/Isen-i-Barentshavet-er-i-ferd-med-a-forsvinne

Enda mer tendensiøst oppførte Bjerknessenteret v/Ingrid Onarheim seg i fjor (da isen i Barentshavet igjen hadde økt), da presterte hun å framstille dette motsatt ved å først understreke at januar og februar hadde vært som modellene deres hadde forutsatt (mindre is), hvorpå hun i en rask tilleggssetning nevnte at "nå snudde det riktignok i mars, men....". Sannheten var at sesongen sluttet med en klar økning i isutbredelsen. Men det tar tydeligvis ti ville hester å dra sannheten ut av dette miljøet på en redelig måte...   

Dette understreker hvilke opportunistiske sjarlataner vi har med å gjøre her. Jeg minner igjen om da Jansen og Drange fra samme miljø skremte opp bergenserne med dypt feilaktig alarmisme om havstigning på Vestlandet (havnivået i Bergen har fremdeles ikke økt på 100 år) - uten å hensynta helt sentrale fysiske parametre (inkl. landstigningen etter istiden), og verst av alt: uten å kjenne til gravitasjonsloven ved evt. smelting på Grønland. Faglig skandaløst er bare forbokstavene. 


Marius Årthun ifm ferie med lang flytur

Marius Årthun er en ung og umerittert forsker ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. I dagens Aftenposten er det tydeligvis han som har fått oppgaven med å kommentere det tydeligvis plagsomme faktum for dette miljøet (som i årevis har hevdet det motsatte) at denne vinteren var iskanten i Barentshavet tilbake til normalen.

Stakkars unge Årthun skal dermed (bort)forklare at sjøisen i Barentshavet - som normalt er på sitt maksimale i mars måned - i år sluttet sin vekst på nivået som var normalen på 80- og 90-tallet, og i det vestlige Barentshavet strakk iskanten seg helt ned til Bjørnøya. Altså forhold som det øvrige fagmiljøet hans ikke har vært i nærheten av å innrømme hittil. Men som jeg har sagt mange ganger før; dette miljøet vil fortsette å lyve om fakta til selv den mest stupide journalist ikke klarer/tør å feiltolke bildene av situasjonen lenger.

Jeg overlater til den bolde leser å lese hele artikkelen selv, og advarer mot eksponering av til dels helsefarlige faglige spagater så vel som en rekke HUB'er på kupongen. Jeg tør ikke å tenke på hva dette miljøet vil komme til å si om de neste par årene blir likedan....dvs. fortsetter i tråd med de kjente 30-års syklusene.

Link: https://www.aftenposten.no/viten/i/K38EvE/Sjoisen-i-Arktis-kan-vokse-selv-om-verden-blir-varmere

PS: Allerede i 2015 skrev det mer troverdige miljøet på geoforskning.no (bl.a. Solheim og Humlum) at man ut fra naturlige variasjoner nå ventet at isen ville vokse i utbredelse i årene framover: http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1117-iskanten-i-barentshavet


Forsker på imaginær is?

3
Selv om norske MSM-media systematisk unngår å omtale saken, er altså Cook University i Australia dømt for å ha brutt lovverket for ytringsfrihet ifm. avskjedigelsen av professor Peter Ridd. Avskjedigelsen kom bl.a. etter at Ridd ønsket bedre kvalitetskontroll av påstandene om at Great Barrier Reef faktisk var katastrofalt truet av klimaendringene, og at dette var menneskeskapt.


Professor Peter Ridd, marin geofysiker

Det er nå lagt ut en podcast der Ridd selv orienterer om saken:
https://www.heartland.org/multimedia/podcasts/fired-for-telling-the-truth-about-climate-alarmism-guest-peter-ridd

WUWT har slått opp saken flere ganger tidligere; senest ifm. med denne podcasten:
https://wattsupwiththat.com/2019/04/23/podcast-fired-for-telling-the-truth-about-climate-alarmism-guest-peter-ridd/

Tidligere oppslag på WUWT er bl.a. disse:
- https://wattsupwiththat.com/2019/04/17/hubris-on-steroids-jcu-uni-digging-in-on-peter-ridd-decision/
- https://wattsupwiththat.com/2019/04/15/victory-climate-skeptic-scientist-peter-ridd-wins-big/
- https://wattsupwiththat.com/2019/03/29/dr-peter-ridd-vs-james-cook-university-arguments-completed/


4
Mot den nye klimareligionen er det bare svart humor som kan redde en seriøs forskers forstand
Forumets Skråblikkspalte ble opprettet for å fritt kunne kommentere forhold "der vitenskapen tar slutt", og bare (svart) humor gjenstår.
Og (beksvart) humor trengs; Etter at CO2-hypotesen nå ligger falsifisert i slagghaugene av jukstifiserte kvasimodeller, har den akademiske degenerering i fremmingen av alarmistisk klimaforskning pervertert ytterligere, til kynisk bruk av oppskremte barn og ungdom som sannhetsvitner for påstander som ikke lenger kan forsvares vitenskapelig.

Gud er detronisert til andreplass under Greta Thunberg
Nylig har De Grønnes parlamentariske leder Katrin Göring-Eckardt fra en prekestol i Duisburg sammenlignet Greta Thunberg med den kritiske profeten Amos. Når en tysk erkebiskop nå har funnet at Greta Thunberg har likhetstrekk med Jesus ( https://resett.no/2019/04/16/tysk-erkebiskop-mener-greta-thunberg-har-likhetstrekk-med-jesus/ ) gjenstår bare det vitenskapelige arbeidet med å oppdatere Klimareligionens 10 bud for en klimaforsker som vil fram i verden:
   10 bud for en klimaforsker som vil fram i verden
 
1. Du skal ikke ha andre klimaguder enn barn ledet av Greta Thunberg
2. Du skal ikke misbruke klimaets navn til ekte vitenskap
3. Du skal holde klimakonferanser hellige
4. Du skal ikke slå i hjel, men hjelpe å dekke over, falsifisert alarmistisk klimavitenskap
5. Du skal slå i hjel din far og din mor hvis de drar på flytur utenom klimakonferanser
6. Du skal ikke bryte ekteskapet med klimaindustrien
7. Du skal ikke stjele kunnskap fra ekte klimavitenskap
8. Du skal ikke tilstrebe ekte klimavitenskap
9. Du skal ikke begjære din nestes klimastipend der klimafølsomheten er under 4
10. Du skal ikke begjære din nestes klimastipend, hens falske klimamodeller eller andre gode klimabløffer som hører til hos din neste, uten at klimastipendet og klimabløffene er større enn dine egne

Gå så ut og gjør alle barn til dine læresvenner!


5
Den delen av "klimavitenskapen" som erklærer sine pinlig feilaktige spådommer for "settled science" må før eller senere selvsagt bli avslørt av mer vettuge og sannferdige forskere enn dem som foreløpig sitter og sutter på den globale klimafond-spene.
Inntil dess får man nesten se den siste tids barnetog som et uttrykk for en siste skremsels-mobilisering før verden begynner å skjønne hva de er blitt lurt til å tro.
Strømmen av vilt feilaktige skremsler er endeløs
For at folk skal forstå hvor bort i veggene feilaktig og tåpelig klimaskremslene faktisk har vært og er, la oss derfor ta en kvikk repetisjon av hva både "klimaforskere" av den settlede type og deres nyttige idioter (foret med disse forskernes tøv) har levert av dundrende feilaktige kriseskremsler opp gjennom årene:
 
Klimaforskeren James Hansen (som konverterte fra istid-skremsler på 70-tallet til Thermageddon-skremsler på 80-tallet) ble i 1988 spurt av forfatteren Rob Reiss hvordan drivhuseffekten ville påvirke området rundt Hansens kontor i New York City de neste 20 årene (altså hvordan NYC ville se ut i 2008). Hansen svarte da: 
“The West Side Highway [som løper langs Hudson River] will be under water. And there will be tape across the windows across the street because of high winds. And the same birds won’t be there. The trees in the median strip will change… There will be more police cars…[since] you know what happens to crime when the heat goes up.”
Tidens dom? Observasjoner nå i 2019 - mer enn 30 år senere - viser ikke tegn til unormal vannstigning i det hele tatt - og alt det andre har også vist seg som det rene tøv.

Den 19. september 1989 skrev St. Louis Post-Dispatch:
“New York will probably be like Florida 15 years from now.”
Tidens dom? Ikke registrerbare værendringer noen av stedene siden dess

1990, Michael Oppenheimer på vegne av The Environmental Defense Fund:
“By 1996, the Platte River of Nebraska would be dry, while a continent-wide black blizzard of prairie topsoil will stop traffic on interstates, strip paint from houses and shut down computers”
Tidens dom? Bare oppspinn.

Den 15. okt. 1990 uttalte Carl Sagan:
“The planet could face an ecological and agricultural catastrophe by the next decade if global warming trends continue.”
Tidens dom? Verdens avlinger er 4-doblet de siste 60 år: https://notrickszone.com/2019/04/10/staggering-human-success-fake-disaster-claims-exposed-grain-production-quadruples-while-population-doubles/

I 1990 uttalte skuespilleren Meryl Streep:
“By the year 2000 – that’s less than ten years away — earth’s climate will be warmer than it’s been in over 100,000 years. If we don’t do something, there’ll be enormous calamities in a very short time.”
Tidens dom? Global temperatur omtrent stabil siden 1998

26. juli 1999 skrev The Birmingham Post:
“Scientists are warning that some of the Himalayan glaciers could vanish within ten years because of global warming. A build-up of greenhouse gases is blamed for the meltdown, which could lead to drought and flooding in the region affecting millions of people.”
Tidens dom? IPCC (som var kilden for dette) har bl.a. måttet innrømme at kilden for disse tøvete påstandene ikke var fagfellevurderte studier, men et magasin for en aktivistorganisasjon

1. april 2000 skrev Der Spiegel:
“Farvel vinter. Aldri mer snø?” (populært skremsel for Sentral-Europa det året).
Tidens dom? Sentral-Europa har nesten druknet i snø mange vintre siden, ikke minst denne vinteren

5. des. 2006 skrev svenskenes VäderPär: "Om 20 år har vi glemt hvordan man går på ski. Vasaloppet vil bare være et minne"
Tidens dom? Årets vinner av Vasaloppet var for øvrig Tore Bjørseth Berdal, som iht. observasjoner fortsatt viste tegn til å huske hvordan man går på ski....

29. mars 2001 uttalte CNN:
“In ten years’ time, most of the low-lying atolls surrounding Tuvalu’s nine islands in the South Pacific Ocean will be submerged under water as global warming rises sea levels.”
Tidens dom? Som kjent har landarealet økt siden dess.

20. okt. 2009 uttalte den britiske statsminister Gordon Brown ifm. klimakonferansen i København:
“World leaders have 50 days to save the Earth from irreversible global warming.”
Tidens dom? Da jeg kjente etter i sted ser det ut til at verden står til påske fremdeles. Ellers så vi her kanskje noen tidlige varsler om hvordan klokskapen i britisk politikk ville utvikle seg det neste tiåret?

Heldigvis finnes det folk som klarer å smile av skråsikker dårskap:
Det eneste fornuftige dere skal få høre her er hva Charles MacKay så elegant formulerte om menneskenes dårskap i Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds:
“Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one.”

PS: Skal disse fjolsene få lov å fortsette å gi ut slike bøker i mange år fremover? Er det ikke nok nå?6
Om det finnes en retardert tulling igjen i dette landet som ennå ikke har forstått hvorfor myndighetene ønsker mest mulig kabelkapasitet til utlandet, så skal vi la den stakkaren få leve i fred sine siste forfrosne dager de neste vintrene.For nå har i alle fall tyskerne begynt å fatte hva deres grønne "Energiewende" innebærer for deres husholdningsøkonomi: Nå vil ikke/klarer ikke de tyske myndighetene lenger å skjule hva "alternativ grønn energi" koster, og lar de økende strømkostnadene regne nådeløst over de arme tyske hoder:

Link:  https://notrickszone.com/2019/04/09/germans-unable-to-pay-power-bills-electricity-prices-have-more-than-doubled-344000-households-cut-off/ 

Men ikke flir for lenge av stakkarne; det er bare et spørsmål om tid før de første norske horder også kastes ut av sine stadig kaldere hjem.


7
Populærmedia har alltid dratt til med de mest utagerende fake news man kan tenke seg, fra den gangen i 1938 da Orson Welles' radiodrama om marsinvasjon fikk enkelte lettlurte amerikanere til å skyte både koner og barn før de små grønne tok dem, til dagens bredspektrede vifte av useriøse klimaskremsler som får uvitende og/eller opportunistiske politikere til å vedta endeløse strømmer av selvskadingsprogrammer mot både samfunnsøkonomi, miljø og den rene fornuft.For siden Orson Welles' hurrapåfunn i 1938 har medienes vilje til å være mikrofonstativ for skremsler av alle useriøse slag bare utviklet seg, og klimaalarmismen har i dag et siklende støttekorps i medienes klikk-maniske profil. Vi husker f.eks National Geographics video i 2017 av en mager isbjørn som deretter ble opphøyet til "klimaforskning" og det endelige bevis for "global warming".

Sannheten ble som vanlig pinlig for fake climate news-gjengen:
https://business.financialpost.com/opinion/the-real-story-behind-the-famous-starving-polar-bear-video-reveals-more-manipulation


Men er det noen som tror klimabløffene tok slutt med dette?Siste skudd på stammen er at en stadig mer rørete naturfilmprodusent David Attenborough også har funnet det endelige bevis på effektene av global oppvarming:

Stadig mer AGW-deprimerte hvalross kaster seg ut for klipper av ren klimadesperasjon.

Vel, vi får i humanismens navn håpe at de før avsprang er lettere svimeslått og bedøvet av Manns hockeykølle?

At Attenborough lar sitt rabiate påfunn promoteres av den dypt seriøse klimaforskningsavisen The Sun bare understreker alvoret i situasjonen, dette blir nok tatt inn i neste IPCC-rapport på linje med tidligere oppslag om nedsmelting av Himalaya i aktivistblad, osv. - det er jo tross alt "den beste fagfellevurderte forskning" IPCC bygger sine feilslåtte modeller på....

Det er vel ikke noen grunn til å si så mye mer, jeg lar denne artikkelen tale for seg:

Link: https://wattsupwiththat.com/2019/04/07/attenboroughs-tragedy-porn-of-walruses-plunging-to-their-deaths-because-of-climate-change-is-contrived-nonsense/

8
Har hørt og sett litt på ungene som løper rundt i gatene i dag og roter sammen ord og begrep de ikke aner hva innebærer, og hvordan de inngår i reelle miljø- og klimaanalyser. Begeistringen over å få gaule i flokk over verdens ondskap har alltid vært stor hos ungdom som tror de har sett lyset, det være seg hos Maran Ata, i AKP-ml eller i klimaaktivistorganisasjoner. Man trenger ikke å kunne noe noen av stedene, bare TRO. Og ikke minst tro at man vet bedre enn andre om hva som er verdens viktigste problemer.

Jeg skal ikke være den som tar fra ungene gleden av å få komme på TV med en plakat og bli klappet på hodet av en ydmyk minister som skjønner hen har syndet og nå vil "lytte" til all denne visdom. Men i stedet for å vase rundt i gatene og vise at de har dårlig utdannede lærere og ikke har grunnlag for å presisere hva det konkret er som er "klimakrisen", og selvsagt er hinsides fra å kunne skille elendig forskning fra god, burde disse skoleelevene nå først sette seg til skolebenken og lære om forskjellene på noen helt sentrale forhold før man forlanger å endre verden ved "revolusjon" som er kravet på gatene i dag:

- miljø versus klima (de miljøproblemene de tar opp er helt flott, problemet er at de tror det er "klima" det også)
- årsak versus virkning (de roper om virkemidler mot diverse skremsler før de klarer å skille reelle problemer fra ren fantasi)
- reell miljøforurensing versus irreelle klimaskremsler (igjen, her regnes CO2 på linje med cyanid og lignende, hva med en kjemitime?)
- reell forskning versus medie- og aktivistpåfunn (selvsagt vet ikke unger forskjell på god og dårlig forskningsformidling, eller statistiske makkverk versus reelle fakta)
- osv.

Slagordene, oppropene og plakatene i dagens gater viser med skremmende tydelighet at de ikke skjønner forskjellen på noe av dette.
Som det heter i trådstarten: En salig røre av misforståtte forhold.
 
Like uvitende, men langt sleskere, politikere kommer likevel ålende og sier at "dette må vi lytte på".
Kunne ikke disse politikerne heller lyttet til folk som driver kritisk og realistisk tenkning rundt dette? Nei, da forsvinner det deilige skattøret i klimaalarmismen...

Kort sagt: Jeg ser at alle våre år på universitet og i forskningsinstitusjoner er bortkastet - lærdom blir man bare klimafascist av i dette sirkuset.

Dårenes inntogsmarsj:


PS: Hvor mye CO2 blir fyrt opp på å kjøre ungene rundt til disse seansene? Og skrotet ligger i store hav i gatene etter dem; plastinnpakning etter godsaker, hamburgerposer, bokser og flasker, drikkebegre fra McDonalds, og ikke minst: tomme tusjpenner, taperuller og plakatmateriale slengt utover og forlatt alle steder. Mye verre enn etter en voksenkule ved en pølsesjappe en lørdagsnatt i våre bysentra.

Og snart blir de gamle nok til å dra på klimakonferanser på den andre siden av jordkloden i jetfly der de skal vedta at å fly med jet er ødeleggende for verden.
Heia! Heia!


 

9
Britenes håndtering av Brexit etter folkeavstemningen overgår alle kjente psykedeliske tripper beskrevet i populærlitteraturen.
Mens Europas klimaaktivister i samme periode har begått det ene selvskadingsvedtaket etter det andre i land etter land, har Storbritannia begått sin egen private og vedvarende selvskading ved å ikke klare å beslutte noe som helst i Brexit-saken:

Etter EU-toppmøtet i Brussel i går har det derfor også blitt tydelig at EU er lei av å spille ball med britene, og nå setter ned foten. Ettersom det britiske parlamentet har stemt ned Theresa Mays fremforhandlede Brexit-avtale to ganger, var hun denne uken tvunget til å spørre EU om en utsettelse av Brexit, som egentlig var planlagt å skje om akkurat en uke.
Jeg sitter og leser Ingvild Borgen Gjerdes tanker rundt dette i fredagens rapport fra DNB Markets, der hun ender med å sette opp tre mulige utfall av saken, som vi kan se på til slutt her.

Alt tyder på at EUs ultimative grep i går har satt UK i en real kattepineI basis for britenes nye og EU-dirigerte kattepine er jo nå at britene ønsket å få tre måneder ekstra tid på å finne ut av ting, mens EU repliserte i går at de gir dem bare to uker. Kravet fra EU er klart: Britene må enten godta Mays avtale neste uke, som EU lenge har sagt er den eneste på bordet, eller de må finne ut av veien videre innen 12. april.

Hvordan skal vi tolke EUs være-ikke være strategi nå?
EU har rett og slett kjørt opp et bordet-fanger ultimatum:
- Hvis britene godtar avtalen neste uke, vil EU gå med på at Brexit utsettes til 22. mai.
- Hvis avtalen ikke godkjennes, har britene dermed en uke ekstra på seg til å finne ut hva de skal gjøre.

Borgen Gjerde skisserer her tre alternativer:
• Forlate EU uten en avtale
• En lang utsettelse av Brexit
• En reversering av Artikkel 50, det vil si at UK ombestemmer seg helt og velger å bli i EU likevel.

Borgen Gjerde tror at sistnevnte virker lite sannsynlig nå, førstnevnte vil ha alvorlige økonomiske konsekvenser for britisk økonomi, og en lang utsettelse, som vil innebære at britene må delta i valgene til EU-parlamentet i mai, er også lite attraktivt.

Tolker jeg Borgen Gjerde rett her, sier hun at britene har plassert seg i en pest-eller-kolera situasjon. Som i tillegg er preget av et minimum av tid å komme seg ut av: Uansett hvilke av de to første punktene britene velger, vil det bli et veldig innenriks oppstyr og konflikter som vil ta år å bakse seg gjennom. Her er jeg enig med Borgen Gjerde.

Jeg er derimot ikke enig i at "en reversering av Artikkel 50" (i praksis en ny folkeavstemning) "virker lite sannsynlig nå". Tvert imot, nettopp ved at de to andre alternativene ser så ille ut for britene etter hvert, så kan nettopp "det utenkelige" (ny folkeavstemning) være det mest kontrollerbare valget videre.

Når man ikke har noe valg...
Inntil britene nå står med kniven på strupen, har ny folkeavstemning vært holdt fram som "forakt for folkemeningen", osv. Ingen har derfor våget å si rett ut at man kanskje kan redde seg på en ny folkeavstemning (utlagt: som da vil gi et ja til medlemskap) - minner fra en lang men fremdeles fersk borgerkrig skremmer for mye til det. Men som jeg mistenker ut fra de notoriske nedstemninger av alle andre alternativ, har både den britiske og EUs egen elites plan hele veien vært å få omstøtt folkeavstemningen. Bakspillerne for britisk elite har bare ventet på at EU skulle gi dem et så tøft valg at en folkeavstemning kan spises av det britiske folk uten at all skyld for dette rettes mot egne politikere - nå kan de rent retorisk skylde på EU.

Mitt beste tips: Eliten/trådholderne i både UK og EU får det som de egentlig vil: Ny folkeavstemning som avlyser brexit.
De ble tatt på senga her, og nå vil de bære senga inn i et nytt rom og benekte at de har sovet i det hele tatt  8)

PS: Om man fremdeles ikke våger å fronte en ny folkeavstemning, så kan det også godt tenkes at man klarer å krangle seg til en lengre utsettelse - der man igjen ikke beslutter noe som helst - og til slutt ender med ny folkeavstemning uansett.
 
   

 
 

10
Michael Mann skjønner at man ikke vil ha problemer med å gjennomskue "Mike's tricks" hvis et Happer-ledet panel begynner å grave.
Dermed tenner han motilden først som sist og erklærer i et famøst oppslag i The Guardian at han nå vil bli utsatt for bl.a. "Stalinist tactics" m.m.

"The usual suspects" har som vanlig The Guardian som støttespiller når ekte vitenskapsfolk skal skjelles ut for å prøve å bringe ekte vitenskap på banen, og det med verdenshistoriske diktatorfigurer som stortromme-referanser.
Men problemet er selvsagt at verken journalisten eller Mann er videre belest i dette temaet heller, noe som avsløres ved at man trekker paralleller til Lysenkoismen og hevder at "President Trump’s new climate advisory panel is equivalent to Lysenko’s murderous efforts to suppress genetics"- uten å forstå det tragikomiske ved at det er Mann selv og hans kumpaner som er vår tids inkarnasjon av Lysenko!!

Du snakker.Her noen utdrag fra The Guardians åndsverk, resten finner dere i linken nederst:

Donald Trump is using Stalinist tactics to discredit climate science
Michael Mann and Bob Ward
Wed 20 Mar 2019 21.00 AEDT

A panel to promote an alternative explanation for climate change would be disastrous. Yet that’s what White House officials want.
Americans should not be fooled by the Stalinist tactics being used by the White House to try to discredit the findings of mainstream climate science.
The Trump administration has already purged information about climate change from government websites, gagged federal experts and attempted to end funding for climate change programmes.

Now a group of hardcore climate change deniers and contrarians linked to the administration is organising a petition in support of a new panel being set up by the National Security Council to promote an alternative official explanation for climate change.

The panel will consist of scientists who do not accept the overwhelming scientific evidence that rising levels of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are behind climate change and its impacts.

The creation of the new panel of climate change deniers, and the recruitment of supporters to provide it with a veneer of legitimacy, echoes the campaign by Joseph Stalin’s regime to discredit the work of geneticists who disagreed with the disastrous pseudo-scientific theories of Trofim Lysenko.

Lysenko wrongly believed that acquired traits could be passed on by parents to their offspring. Stalin embraced lysenkoism as the basis for Soviet agricultural policy, while also denouncing and persecuting Lysenko’s scientific critics.

— Read more: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/20/donald-trump-stalinist-techniques-climate-science11
Fra før vet vi at den reelle miljøeffekten av elbilers livsløp er høyst diskutabel:- Man må selvsagt regne inn all energien som går med til produksjonen og den krevende avfallshåndteringen ved vraking
- Hva er sannheten om strømmen som brukes til å lade elbiler med, og som også slipper ut CO2? Klimaeffekten fra elbiler vil her avhenge helt av kraftverkenes type og virkningsgrad. Men utenlandskablene har gjort at vi her til lands selger mye mer enn vi burde av vår egen rene strøm til utlandet og må kjøpe en del "skitten" kullstrøm fra kontinentet i retur, slik at elbilene går på stadig skitnere strøm etter hvert som dette utvikler seg.
- Elbiler sliter mer på veiene og skaper mer svevestøv enn vanlige biler grunnet høyere vekt
- Det slippes ut mye mer CO2 under produksjon av elbiler enn vanlige biler. Ifølge Daimler, som lager Mercedes-Benz B-klasse Electric Drive, vil 44,7 prosent av CO2-utslippet bilen står for i løpet av levetiden komme fra produksjonen. Det forutsetter at bilen kjøres på EU-kraftmiks. Til sammenligning står produksjonen av en Mercedes-Benz B180 (samme bil, med bensinmotor) for bare 18 prosent. I beregningen er levetiden antatt til 160 000 kilometer.
- Elbilbatteriene er en tikkende miljøbombe. Et vanlig argument er at nesten hele batteriet kan gjenvinnes og brukes på nytt, og at dette derfor ikke er et problem. Det er egentlig bare delvis rett akkurat nå. Evt. gjenbruk krever i praksis at like batterier brukes i løsningene. Men det ville her for eksempel være en utfordring å blande Tesla- og Nissan-batterier i samme system. Resirkulering, hvor råmaterialene brukes på nytt i nye batterier, er en teoretisk mulighet, men i dag gjøres ikke dette i praksis.
- Produksjon av elbilbatterier er svært miljøskadelig, i form av gruvedrift og høyt energiforbruk. Elbilbatterier består delvis av metaller som litium, kobolt, nikkel og mangan. Disse metallene må, i tillegg til andre metaller som brukes i et batteri, utvinnes i gruver. Gruvedriftaktivitet gir direkte CO2-utslipp. I tillegg skal malm fra driften foredles, noe som typisk krever stort vannforbruk. Det genererer også store mengder avfall.

Og hva med bl.a. brannfare ved kræsj?
- Et kræsj med elbil der batteriet ødelegges kan gi alvorlige gift- og kjemikalieutslipp, brann og andre miljø- og livsrisiki
 


Nå kommer et kanskje overraskende ekstra negativt aspekt ved elbiler:
 
Elbiler blir oftere skadet enn fossile biler, og forårsaker dessuten mer materielle skader.

Trenden er gjennomgående i alle fylker, bortsett fra Finnmark, og Tesla er bilen med flest skader. Av landets 200.000 elbiler, var dog kun 294 av dem registrert i Norges nordligste fylke, ifølge Motorvognregisteret:

- I 2018 hadde elbiler gjennomgående flere skader enn fossildrevene biler i alle fylker utenom Finnmark, viser fersk statistikk fra Fremtind, forsikringsselskapet til  SpareBank 1 og DNB.
- Skadestatistikken til Fremtind viser at 34 prosent av elbileierne meldte skade på bilen sin i 2018, mens 24 prosent av eierne av fossildrevne biler gjorde det samme.
– Vi ser en klar tendens til at eiere med elbiler krasjer oftere enn eiere av fossile biler, selv når vi tar hensyn til at det går flere elbiler i urbane strøk, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind i en kommentar.

Her er skadefrekvensen fordelt mellom fire motortyper:
Bensin: 20,8 prosent
Diesel: 28,0 prosent
Hybrid: 30,6 prosent
Elbil: 34,2 prosent

Gjensidige merker også høyere skadefrekvens
Tallene fra Fremtind er ikke unike.
– Elbiler har generelt markert seg krystallklart med flere og dyrere skader, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, til Pengenytt.
– En analyse vi gjorde i fjor viste at elbiler er involvert i 20 prosent flere ulykker med personskader enn nye dieselbiler. I tillegg er de materielle skadene 50 prosent høyere med slike biler, legger han til.
- Noe av årsaken til større materielle skader skyldes at elbiler i mange tilfeller er dyrere å reparere, ifølge kommunikasjonssjefen.

Når det gjelder den høye skadefrekvensen, tror Rysstad det hovedsakelig er to forklaringer på det:
– Årsaken til høyere skadefrekvens er blant annet at elbilene har et svært høyt dreiemoment, noe som gir masse krefter tilgjengelig fra første trykk på gasspedalen. Elbiler har også ofte betydelig flere hestekrefter enn tilsvarende biler som går på fossilt drivstoff.
– Elbiler kjøres dessuten i hovedsak i tettbygde strøk med mye småkjøring, dette bidrar også til å øke bulkerisikoen, sier han.

Link: https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2019/03/19/195562517/elbiler-krasjer-langt-oftere-enn-andre-biler


12
Skråblikk / Klimaposørenes nye flyidioti
« on: 20.03.2019, 09:05:54 »
25 PR-kåte og klimaanalfabetiske kjendiser og noen av våre kulturelt sett lavest utviklede "klimaforskere" har som kjent sendt ut et pinlig opprop gjennom Aftenposten med forfatningstekniske holdninger som mest kan sammenlignes med de som i sin tid ble fremmet i Mein Kampf.
Dette er allerede hoderystende kommentert i en rekke medier, og her på forumet linket jeg nylig til Paul Grøtvedts bekymrede artikkel om saken, der han bl.a. betegner dette som øko-fascisme.

Men oppmerksomhet får man, så nå har allerede flere like PR-kåte klimaposører meldt seg, herunder påfallende mange av de klimafaglig svake "forskerne" ved UiO (som engang var et universitet med voksne mennesker som ikke trengte fjortiser til å få vite hva de skulle tenke).

Link: https://www.opprop.net/for_en_halvering_av_klimagassutslipp_fra_flyreiser_ved_uio

Og da føler selvsagt klimanøttehodene ved UiB/Bjerknessenteret i Bergen at de havner i bakleksa, og har kokt opp sin jeremiade:

https://pahoyden.no/flyreiser-klima-klimafotavtrykk/klimaforskar-frontar-opprop-pa-uib/268880

Det er ikke rart dette blir ufrivillig komisk:
Bergensbidraget frontes av den gravitasjonsektomerte Helge Drange, som i sin tid (sammen med Eystein Jansen) presterte å publisere hårreisende feilaktige skremsler om havstigning på Vestlandet, der man for eksempel ikke forstod betydningen av gravitasjonslovene ved den evt. nedsmelting av Grønland som disse karnaljene predikerte. For hvis man skulle tatt deres framskrivninger av nedsmelting av Grønland seriøst (gud forby) så ville gravitasjonslovene da gjort at havet ville SUNKET utenfor Vestlandet....vi var mange som lo oss skakke da geofysikeren Willy Fjeldskaar vennlig måtte gjøre dem oppmerksomme på denne historiske brøler av folk som kaller seg "klimaforskere".Fra dette skrantesjuke "klimamiljøet" (ikke bare gravitasjonsamputerte Drange men også klimabestefar Gunnar Kvåle som jeg personlig har overhørt klarer å  feiltolke alt han dramatiserer/poserer seg selv rundt) kommer altså nå oppropet om at akademisk ansatte må slutte å ta fly

Dette er omtrent like hodeløst fundert som de manglende gravitasjonslovene for Grønland:
- Verken Oslo- eller Bergen-oppropet uttrykker noen plan for hva slike selvpålagte begrensinger skal medføre, og hvordan det skal gjøres - man skal bare "kutte"
- jeg antar de unntar reiser til klimakonferanser - de største av den typen krever som kjent en stor mengde ekstrafly for å fly klimafjott-kontingenter på 20-30.000 deltakere som knapt vet hvordan "klima" defineres i vitenskapelig forstand   
- Hva vil dette angrepet på flyselskapene bety for folk som, uavhengig av klimaposering, må på ulike arbeid rundt om i verden for å betale for/reparere på klimafjottenes selvskading på infrastruktur og næringsliv - selv om noen forvirrede akademikere flystreiker sammen med de dypttenkende fjortisene sine?

Verre: Det har jo ingen klimaendrende betydning om det er 50 eller 75 personer om bord på et fly - flyet går jo likevel!
- det interessante - dersom dette hadde vært noe mer enn PR-motivert posering - er selvsagt hvor mange FLYRUTER som nødvendigvis må legges ned for at dette skal bli noe mer enn det vanlige uansvarlige tullpratet- og hvem som i så fall skal betale for at flyselskapene går konkurs?

Men her er dessverre planene - og viljen til å ta REELLT ansvar - på Dranges gravitasjonsnivå - igjen

     

13
Vi har i Skråblikkspalten flere ganger oppnådd positiv korrelasjon mellom værmeldingens klimafanatiske John Smits' fraværssykluser versus værforholdene.

Helt spesifikt logger vi at John Smits tørker vekk fra skjermen straks det blir over 20 kalde på Svalbard, da prøver han først å dekke over dette med å stille seg foran kartet, men gir så opp til neste dag og havner i fosterstilling med bitepinne i kjeften i kostymelageret hos NRK og nekter å komme ut før ondskapen snur.


John Smits dekker over 40 kalde på Røros


Bitepinner i tre

De siste ukene har Svalbard hatt over 20 kalde omtrent hele veien (det er selvsagt svært kaldt for årstiden og masse is fryser til), og Smits har ikke vært å speide noe sted. Men allerede i går kunne vår Fournier-transformative syklusanalyse vise at Smits trolig ville dukke opp på skjermen i dag, for hva lå ikke i kortene!?
Jo, at det i dag ville bli anledning til å melde at Svalbard i morgen ville få 1 dag med dagtemperaturer opp mot null! Men ville dette alene få Smits'en ut av klimakostymelageret igjen?

Jo, jaggu dukket ikke Smits'en opp i kveldens Dagsrevy - helt i tråd med vår klimapsykiske Fourier-analyse og kunne lykkelig vise fram 1 framtruet varmegrad på Svalbard i morgen middag (retting: under Kveldsnytt var det nå 1 kuldegrad! Har de lest på forumet her, og fått kalde føtter!?), men ikke minst: "Det ganske land vil få overgang til varmegrader i morgen" fikk han opplyst om, før det hersens kartet svitsjet over til torsdag og 10 kuldegrader på Svalbard igjen, og enda verre: Kuldegrader en rekke steder i "det ganske land" - og utover resten av uka også. Og dette gjelder bare dagtemperaturene, Dagsrevyen viser som kjent ikke de ubehagelig kalde nattetemperaturene som stort sett uansett ender i minus i denne vårtid.

Så folkens, er redd Smits'en bare klarer en dag til på skjermen før det er tilbake til kleskottet og bitepinnen igjen.14
Jeg har lenge tenkt å introdusere dr. Carl Otto Weiss her på forumet, av den enkle grunn at han er en toppforsker som begynte å avdekke den vitenskapelige svikten i den IPCC-ledede klimaindustrien generelt - og CO2-hypotesen spesielt - da han ble pensjonist for noen år siden. Det er denne type erfarne og velrennomerte forskere klimaforskningen trenger å bli konfrontert med for å tvinges ut av sitt politiske kannestøperi og tilbake til reell vitenskapI dette utmerkede foredraget ( https://schillerinstitute.com/media/carl-otto-weiss-le-changement-climatique-est-du-a-des-cycles-naturels/ ) forklarer han hvordan han først måtte avslutte sin yrkesaktive karriere med å lede 40 forskere før han fikk ledig tid til å analysere CO2-hypotetikernes påstander om at verden er i en CO2-drevet "unprecedented global warming". Tvert i mot, sier han på basis av omfattende Fourier-transformasjoner av historiske data, det er ikke signifikante spor av påstått (ikke-periodisk) CO2-effekt i dataene i det hele tatt, bare naturlige sykliske mønstre også i vår tid.


 

Figur 2 (fra Lüdecke et al 2015). Sinuskurver utledet av dataene til Christiansen og Ljungqvist
(brun) og Büntgen (grønn), samt data fra iskjerner i Antarktis (blå). De bekrefter at De Vries-
syklusen på ca 250 år er global, og forutsier også en avkjøling av klimaet frem mot år 2080


Weiss er oppe til diskusjon på Resett nå
Andre har tenkt det samme som meg om å få Weiss belyst i norsk klimadebatt, for Resett har nå sluppet til Jon Gulbrandsen med en artikkel ( https://resett.no/2019/03/17/klimadebatten-en-politisk-konstruksjon/ ) som nettopp diskuterer Weiss et al. sin falsifikasjon av CO2-hypotesen.

Og som også Gulbrandsen viser til, så fikk Weiss omtrent sjokk da han oppdaget at ingen i den etablerte/main stream klimavitenskapen har gjort noe seriøst forsøk på bruke reelle vitenskapelige metoder for å avklare om vi faktisk bare er vitne til naturlige sykluser nå som før.
Viktigheten av å få gjort dette er jo åpenbar: Hvis det påvises bare naturlige sykluser vil dette i essens utradere CO2-hypotesen.

Gulbrandsen gir en nyttig intro til saken og hans egen tidligere erfaring med å forfølge etablerte "forskningssannheter":
"Som forsker var jeg selv en del av denne underlige prosessen, hvor vi svidde av et par milliarder kroner på et program som hadde små muligheter til å lykkes, men fordi det hadde blitt opphøyet til et forskningsprogram, var det helt umulig å stanse.  Noen av oss sier likevel fra når dette skjer, herunder undertegnede, men de fleste tør ikke, fordi det nesten alltid resulterer i en tidlig pensjonisttilværelse
Det er derfor typisk at varslere allerede er pensjonerte.
Den tyske fysikkprofessoren Carl Otto Weiss er en av disse.  Spesialområdet hans er ikke-lineær optikk, hvor ett av gjennomgangstemaene er frekvenser og bølgelengder, altså en form for sykliske fenomener. Det var derfor naturlig for Weiss å spørre seg selv om ikke også temperaturdataene var sykliske, men som alle gode forskere, undersøkte han først hva som allerede var gjort på området.

Han fikk sjokk; vi hadde brukt 15 milliarder dollar på klimaforskning, UTEN Å UNDERSØKE OM KLIMAVARIASJONENE VAR SYKLISKE!  Weiss konkluderte tørt med at “so something fishy must be going on”, så han bestemte seg for å undersøke saken selv, men etter at han hadde pensjonert seg."


Og gjennom matematisk analyse fant Weiss nettopp at “something fishy must be going on”, basert på over 250 år av temperaturdata fra seks kjente steder i Europa (målingene startet i 1757), iskjerner fra Antarktis, samt 2500 år med proxy-data fra årringer i trær, stalagmitter og sedimenter. 
Han kjørte dataene gjennom en matematisk prosess kjent som en Fourier-transformasjon, som ga ham de individuelle sinuskurvene, og kjørte disse igjen tilbake gjennom en invers Fourier-transformasjon for å rekonstruere rådataene.  Han gjorde dette i 2013, 2015, og 2017, sammen med to av sine kolleger, Lüdecke og Hempelmann.

Resultatene i disse studiene er klare:

1) Temperaturvariasjonene er sykliske, og kan deles opp i sinuskurver som viser perioder av 1003, 463 og 188 år, som igjen reflekterer solaktiviteten over de samme periodene (~1000, ~500, og ~200 år),
2) det er ingen spor av ikke-periodiske fenomener,
3) det er ikke et matematisk artefakt,
4) fenomenet er globalt og
5) vi er på vei inn i en kuldeperiode.
 
Sagt med fjortis-språk (som er så populært i disse tider): CO2-hypotesen er dau.

Les både Weiss et al-studiene og se hans foredrag!

Linker (som utdyper de forhold som foredraget linket til ovenfor):
2013: https://www.clim-past.net/9/447/2013/cp-9-447-2013.pdf
2015: http://notrickszone.com/2015/08/21/study-german-scientists-conclude-20th-century-warming-nothing-unusual-foresee-global-cooling-until-2080/
2017: https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOASCJ-11-44?fbclid=IwAR3Iy1DqWYg1DM92xrsyq58FgS5b90FvPk6PwP4SXWH38k_0zR0gV57Vt3A 

Og send også en takk til Resett som legger ut materiale som blir notorisk utestengt av MSM

15
Dr. Patrick Moore var en av stifterne av Greenpeace, og med bl.a. doktorgrad i økologi frontet han faglig mange saker for organisasjonen, først i Canada og deretter som en velkjent internasjonal talsmann. Også rundt klimaproblematikk, helt til det en vakker dag gikk opp for ham at klimaaktivismen var på ville faglige veier. 
Han ble en "frafallen" og sporenstreks innlemmet i de omfattende svertekampanjene mot vitenskapsfolk som ikke samtykker i narrativet:
Fra å bli "Connolleysert" på wikipedia til å bli tilsvinet på de tallrike nettstedene som er opprettet kun for å undergrave kritikere av dårlig klimaforskning. De fleste som har fulgt med i klimadebatten kjenner vel til denne skittkastingen allerede, så jeg går ikke i videre detaljer her.I et intervju med Breitbart tar Moore imidlertid nå bladet enda tydeligere fra munnen, og gir følgende diagnose av dagens klimaindustri:

Global Warming Hoax Pushed by Corrupt Scientists ‘Hooked on Government Grants’

De som vil ha hele intervjuet kan gå inn på linkene nedenfor. Men noen stikkord her: 

I intervjuet advarer Moore om at "the narrative of anthropogenic global warming or “climate change” is an existential threat to reason", og forklarer dette slik:

"It is the biggest lie since people thought the Earth was at the center of the universe. This is Galileo-type stuff. If you remember, Galileo discovered that the sun was at the center of the solar system and the Earth revolved around it. He was sentenced to death by the Catholic Church, and only because he recanted was he allowed to live in house arrest for the rest of his life."

Han minner om at moderne og etterprøvbar vitenskap derfor bygger på at resultater ikke lenger kan hevdes som trosbaserte dogmer, men derimot gjennom dokumentasjon av at resultatene kan gjentas igjen og igjen (jfr. Poppers falsifikasjonslære), sitat:

"So this was around the beginning of what we call the Enlightenment, when science became the way in which we gained knowledge instead of using superstition and instead of using invisible demons and whatever else, we started to understand that you have to have observation of actual events and then you have to repeat those observations over and over again, and that is basically the scientific method."

Men dagens dominerende klimaforskningsmiljøer er nå tilbake i middelalderens bekjennelsesmodus, der man i stedet for å invitere til ny forståelse rigger opp et sluggerforsvar mot spørsmål rundt feilende spådommer:

“But this abomination ("styggedom") that is occurring today in the climate issue is the biggest threat to the Enlightenment that has occurred since Galileo. Nothing else comes close to it. This is as bad a thing that has happened o science in the history of science.”

Moore avslutter: “It’s taking over science with superstition and a kind of toxic combination of religion and political ideology. There is no truth to this. It is a complete hoax and scam.”

Link Breitbart: https://www.breitbart.com/radio/2019/03/07/greenpeace-founder-global-warming-hoax-pushed-corrupt-scientists-hooked-government-grants/
Link WUWT (også for kommentarenes del): https://wattsupwiththat.com/2019/03/10/significant-interview-with-patrick-moore-on-breitbart-merits-a-listen-and-more-exposure/

Pages: [1] 2 3 ... 26