Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Telehiv

Sider: [1] 2 3 ... 23
1
Dette er spennende folk. De som har halvannen time til overs vil helt sikkert få mange interessante tanker servert:

Link til dialogen: https://wattsupwiththat.com/2018/12/13/jordan-peterson-and-bjorn-lomborg/

Bjørn Lomborg


Bjørn Lomborg (6. januar 1965) er professor ved Copenhagen Business School og tidligere direktør ved Institut for Miljøvurdering i København. Han ble verdenskjent på grunn av bøker og artikler med hovedtesen at mange av klimaforskningens forutsigelser og påstander er overdrevne, og på grunn av oppstyret som oppstod da dette ble møtt med anklager om vitenskapelig uredelighet, noe som senere ble henlagt. Lomborg har nemlig utmerkede forutsetninger for å gjennomskue klimaindustriens statistiske misligheter, jfr. at i perioden 1994–2001 underviste han i statistikk på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og han ses derfor ofte omtalt som statistiker. En viss analogi til Steve McIntyres avsløringer av klimapolitisk statistisk vrakgods foreligger.


Jordan Peterson


Jordan Bernt Peterson (født 12. juni 1962) er en kanadisk forsker og klinisk psykolog. Han er professor i psykologi ved University of Toronto. Han har særlig forsket på sosial- og personlighetspsykologi, med særlig vekt på psykologiske forklaringer på religiøse og ideologiske trosforestillinger. Sånn sett har han gjort seg sine tanker også om klimarøyrslereligionen.


2
Da er det bare å stålsette seg: De neste to uker skal lettlurte, komplett klimaufaglige og klimaforvirrede potentater i symbolpolitikkens navn bedrive selvskadende "klimapolitikk" og avsporing av reelt miljøarbeid. Mediene kommer samtidig til å renne enda mer over av pinlig fordreid klimaalarmisme fra "the usual suspects" i bakgrunnen mens konferansen jobber for å skaffe seg sympati for å vedta mer avsporing bort fra reelt miljøarbeid.Her skal mange reise med jetfly:
Omtrent 20.000 delegater fra 190 land bestående av politikere, NGO-mylderet, noen utvalgte forskningsklakkører, og forretningssektoren. I sum: En rent klimaopportun og "kronisk konferansegående"-gruppe som skal drive med ting de ikke har greie på, til fortvilelse for den delen av vitenskapen som egentlig burde vært hørt.

"Alt" skal visst fikses i Polen: 
- 24. Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP24),
- 14. Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 14),
- the Conference of Signatories to the Paris Agreement (CMA 1).

Hva er målet for COP 24?
Forhandlerne som samles i Katowice i nesten to uker skal prøve å få på plass et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen, med underliggende avtaleforvirring og meningsløsheter for øvrig (se listen over).
 
Som alltid: Avtalen inneholder flere overordnede ambisjoner, men færre konkrete detaljer om hvordan målsettingene skal iverksettes.
Nytt regelverk (sic!) blir derfor sett på som svært viktig for å sikre at klimaavtalen blir effektiv. Her kan det bli tragikomikk før de to ukene er over.
Vær uansett sikker på en ting: Livet skal ikke bli lettere og mer fornuftig for folk flest når dette byråkratistuntet er over. jfr. Frankrike nå, der Macron har benyttet klimahypen til å smelle opp drivstoffavgiftene til opprørsnivå.
Og reelt miljøarbeid kommer ikke til å få ei krone. 

Propagandamaskineriet har foret hele verden på forhånd:
Men de store "klimastrateger" er på plass, klamme i håndflatene etter nye alarmismemidler som aldri før:
– Nå skal man klargjøre hva Parisavtalen egentlig er for noe. Regelboken avgjør hvor ambisiøs avtalen blir, sa miljøforsker Mathias Fridahl til nyhetsbyrået TT før helgen. (Fridahl jobber ved Linkøping Universitet, med hovedfokus på hvordan man kan skaffe mest mulig nytt regelverk som igjen kan skaffe mer penger til mer klimaforskning…).

I forkant av klimakonferansen oppfordret FN-sjef António Guterres verdensledere til å trappe opp innsatsen for å nå målene i Parisavtalen.
Guterres, som selv skal være til stede på konferansen, oppfordret før helgen verdensledere til å "vise ambisjoner og lederskap for å møte klimautfordringene verden står overfor". Ja, han har sikkert stor innsikt i både vitenskapelig grunnlag og konsekvensbilde for hva han ber om?

Klimaindustriens fiction-produsenter har virkelig lagt seg i selen denne gang:
Innledningsvis, for å sette konferansen i det rette modus, har klimamakt-strategene gjennom ukritiske og sensasjonskåte media foret politikere med de mest skamløse og forkvaklede alarmismer, uten den ringeste kontakt med observerte sannheter.
Effekten av dette narrespillet? Politikernes og MSMs tilsynelatende uvitenhet  - eller viljen til å lukke øynene - synes fremdeles å være grenseløs om hvor fordreid virkeligheten gjøres.

Et eksempel:
I California kjøres for eksempel en skremselskampanje om at havet der stiger 8 tommer i året iht de mest useriøse medieoppslagene (andre opererer med tre-gangen av IPCC-estimatene, osv.), der "dokumentasjonen" er at man viser noen bilder av havets erosjon ved noen strender. Sannheten er imidlertid at California pga. platetektonikken etter siste istid opplever landsenking, som man snur på hodet til "unprecedented sea level rise". Opp mot en slik "logikk"  burde man derfor også snu seg til Alaska, som opplever en betydelig landheving etter siste istid, og skrike forskrekket at "oi oi oi havet synker!!!". Men selv slikt idioti får altså lov å leve videre i kyniske MSM-miljøer som lever av stadig nye alarmismeoppslag og ikke lav-klikkede dementier av forskningsvrakgods.

Ekstremværsbløffene - siste utpost for fallert klimaalarmisme
De fleste har sikkert sett at det foran konferansen har blitt løyet kronisk om at "ekstremvær" har blitt så mye verre de siste tiårene, der vi her på forumet har vist reell statistikk for dette, som viser nedgang i alle relevante ekstremværforhold.Link til andre og helt oppdaterte figurer som viser bløffingen om ekstremvær: http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1075.0

Våre hjemlige klimafuskere har lojalt fulgt opp pre-Polen alarmismeprogrammet
Gjentatte avsløringer av at det bløffes systematisk rundt ekstremvær hindrer for eksempel ikke skampletten forskning.no (som altså egentlig skulle vært forskningsrådets nøytrale informasjonsinstans om forskning) i å legge ut en skamløst faktafordreiende artikkel fra NTB (som vanlig hos forskning.no når løgner skal kolporteres er kommentarmulighetene stengt), der det bl.a. hevdes at (min understreking):
"Mens forhandlerne har jobbet med å forberede møtet i Polen, er verden flere ganger blitt rammet av ekstremt vær som knyttes til den globale oppvarmingen.
"

Dette er ren løgn selv iht. IPCCs tekniske rapporter, men forskning.no er dessverre et av de mest hemningsløse klimaalarmismefora vi har her til lands. En skam for vitenskapen, der reelle fagfolk burde grepet inn mot den ufaglige redaksjonen før dette blir et "laughing matter", som en internasjonalt kjent forsker kommenterte til meg da dette temaet var oppe på bakrommet.
 
Link: https://forskning.no/klima-ntb/klimaforhandlinger-i-skyggen-av-dystre-forskningsrapporter/1265587

Andre klassiske idiotforetak for å få plass i FNs klimapanel:

Da Bjerknessenteret modellerte dramatisk havstigning i Bergen, og ikke engang var kjent med gravitasjonslovene
Vi har dessverre hatt samme tektonikkparodi her til lands også, der karnaljene Eystein Jansen og Helge Drange dummet seg ut - og ble tatt på fersken av bl.a. den utmerkede geofysiker Willy Fjeldskaar - ved å underslå fysiske parametre og/eller av ren dumskap klarte å framskrive hvordan Bryggen i Bergen snart ville stå under vann - ved å glatt overse den naturlige landstigningen etter siste istid. Ved å sjekke med Kystverkets målinger i stedet for egne fantasimodeller, kunne de derfor lett oppdaget at vannstanden i Bergen ikke har steget en eneste cm på 100 år og trolig heller ikke vil gjøre det til 2100 heller. Men Jansen fikk jo plass i en IPCC-seksjon for sånne udåder, så det var kanskje bryet verdt? Og der fikk han til og med være med på å slette en del i en teknisk rapport som ville vært nokså avslørende for klimaforskningens troverdighet. En norsk forskerskandale norske media aldri har forstått alvoret i.

Videre presterte disse karnaljene å ikke hensynta/ikke forstå betydningen av gravitasjonslovene da de alarmerte om et druknende Bergen; de framskrev en massiv smelting av Grønlandsisen (sic!) men uten å hensynta eller forstå at det i så fall - grunnet de samme gravitasjonsforhold - ville medført en betydelig havsenking på Vestlandet og IKKE havstigning. Da Fjeldskaar gjorde dem oppmerksomme på denne gigaflausen presterte de å nekte til alt overmål. Trøste og bære. Kunnige folk flirer ennå når temaet kommer opp.

Vel, skal man si så mye mer?
De som er enda dummere og mer villige til å påføre våre samfunn enda mer selvskading skal nå altså trekke sine nonsensforståelser av "klima" over på nye avtaler og påfunn. Symbolpolitikk som i tråd med erfaringene hittil vil virke direkte miljøskadelig samt ødeleggende for fattigfolks fremtidige velferd og utviklingsmuligheter.

Vi kan bare ønske en kaotisk og skikkelig idiotisk konferanse, som forhåpentligvis vil hindre for mange gyldige vedtak av den virkelig samfunnsskadende typen.   
--------------------------------------

PS: Temperaturen stiger ikke siden 1998, isen i Antarktis vokser, hotspotet ("det endelige bevis på drivhuseffekten") glimrer ved sitt fravær, så man har i praksis ikke annet igjen å lyve om i Polen nå enn å koble forvrengte påfunn om "ekstremvær" feilaktig til "klimaendringer".

De 20.000 får bare satse på at det ikke dukker opp en faglig gledesdreper der også:


3
Det er så en gammel miljøverner kan gråte:

Av en total pott på 1623 milliarder offentlige utgifter, gikk 2,1 prosent til miljøvern, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Men er det reelt "miljøvern" vi snakker om her, eller bare kreativ bokføring?
La oss se nærmere på de underliggende tallene:

– Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern. For 2017 sto disse for 72 prosent av de totale utgiftene, om lag 25 milliarder kroner, og hvor kostnadene til vann og avløp var den desidert største, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Men hvor mye av dette kan regnes som "miljøvern"?! Dette er jo egentlig helt ordinær drift av samfunnsmessig infrastruktur!
Så hva med våre kloakksystemer her til lands:

https://www.nordlys.no/nyheter/kloakken-flyter-fritt/s/1-79-4721922

Eksempel på regnskapsteknisk uttrykk for "miljøvern":

 
Men det blir verre, dess lenger vi leser:

Utgifter til klimatiltak, tiltak som i hovedsak skal redusere utslipp av klimagasser, er den største utgiftsposten sett bort fra avløpsvann og avfallshåndtering. For 2017 utgjorde dette drøye 3 milliarder kroner og 9 prosent av de totale offentlige utgiftene til miljøbeskyttelse. Halvparten av dette er klimatiltak i utlandet.

"Halvparten til klimatiltak i utlandet"?!

Lurer på hvor de skal godskrive "import av skitten strøm fra utlandet til tredobbel pris av det Norges rene vannkraft kunne vært priset til".
Under "klimatiltak i utlandet"?!

Link: https://forskning.no/forurensning-miljopolitikk-ntb/det-offentlige-brukte-34-milliarder-pa-miljovern-i-fjor/1264186

Eksempel på "miljøvern" i et land som er mer enn selvforsynt med vannkraft:Sannheten er at når vi regner litt på dette en gang til, så er midlene som går til reellt/aktivt miljøvern omtrent ingenting, slik at sporbare tiltak rettet mot reelle miljøproblemer er sånt som skolelever på dugnad i fjæra....

Summene som faktisk går fra statskassen til miljømessig meningsløs - og ofte sterkt selvskadende - klimasurrealisme er derimot mye, mye større enn hva SSBs regnskap viser, skjult bak en strøm av poster og tildelinger langt utenfor alt som har med miljø å gjøre. Galskapen og det meningsløse sløseriet av fellesskapets penger rundt dette får vi ta i et senere innlegg.

Jeg sier med byoriginalen Kjutta da Kristianssands klokketårn hang på halv åtte den 9. april 1940: Nå må snart myndighedane gribe inn...
 

4
Jeg har i flere artikler tatt opp folks naivisme om hva "fri flyt av strøm" betyr for norske strømbrukere, og hvordan økende legging av utenlandskabler er en uavvendelig vei til ren plyndring av norske strømbrukere.I tillegg har folk fått tvangsinstallert (svære gebyrer hvis man nekter) nye strømavlesere som utenfor folks kontroll priser opp strømforbruk visse tider på døgnet. Dvs. de tider på døgnet der folk trenger å bruke strøm og forbruket derfor er høyest. Skal du spare penger på dette må du stå opp om natten for å bruke elartikler. ikke særlig bra kombinasjon med å klare jobben på dagen, må man tro....

Og strømprisene kjøres i vei, se bare her hva en leverandør skriver (som argument for at du bør hoppe over på fastpriser):

"Spotprisen har steget kraftig de siste dagene, og eksperter varsler skyhøye strømpriser i vinter. Samtidig kan du få fastprisavtaler som er langt billigere.
Strømselskapene tilbyr ulike typer avtaler til kundene. Spotavtaler er den mest anbefalte, men i helt spesielle tilfeller kan det være gunstig å gå for en fastprisavtale. Dette gjelder hovedsaklig i perioder der det ligger an til at strømprisen kan stige kraftig.
Ferske tall (27. november) viser at strømselskapenes innkjøpspris på den nordiske kraftbørsen har steget til hele 77,70 per kilowatt (inklusiv mva. + kostnader) i store deler av landet."

 
Link: http://forbruker.nettavisen.no/bor-du-velge-fastpris-for-strom/?skin=df-skin-privat&width=df-width-100&row=df-row-1&position=front-37

Som sagt, med god støtte i klimaidiotiets "logikk" er vår naivisme rundt strømmanipuleringen grenseløs: Vår rene vannkraft skal like-prises med europeisk olje-, kull- og vindkraft og vel så det...

5
De fleste har vel fått med seg at de faste alarmistorganene har intensivert graden av udokumenterte, gjenbrukte og for lengst falsifiserte klimaskremmeskudd i det siste.Årsaken er veldig enkel:
Verden skal prepareres til klimaforhandlingene som skal begynner i Polen* om et par uker.
Her er planen å vedta et regelverk for gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

Skal man klare å skremme verdens klimaignorante politikere til dette etter omtrent 20 års temperaturpause, må det forhåndsfyres godt opp under klimakjelen.
Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) stiller seg nå i front for dette med en ny søppelhaug av klimaalarmisme i en såkalt "rapport".

Overordnet gaules at "Tiden er i ferd med å renne ut i arbeidet med å unngå ødeleggende og stadig verre klimaendringer".

Organisasjonenes leder Petteri Taalas advarer om dramatiske konsekvenser hvis ikke de globale CO2-utslippene snart kuttes.
Uten raske kutt i CO2 og andre klimagasser vil klimaendringene få stadig mer ødeleggende og irreversible virkninger på livet på jorda. Vinduet for å gjøre noe er nesten lukket, sier han.

Hegnar har gjengitt mer av denne useriøse sludderalarmismen, sitat:

"Nasjoner kan forsvinne
Verdenssamfunnet har satt som mål å unngå mer enn 1,5 eller 2 graders global oppvarming. Men disse målsettingene forutsetter raske kutt i klimautslippene.
Så langt har utslippene tvert imot fortsatt å øke. Hvis økningen fortsetter, kan den globale oppvarmingen bli på 3, 4 eller enda flere grader.
I så fall kan havnivåstigning, tørke, ørkenspredning og ekstreme hetebølger gjøre store områder på jorda ubeboelige. Flere små øystater risikerer å forsvinne i havet etter hvert som vannet stiger.
– Hele nasjoner, økosystemer, folkeslag og levemåter kan rett og slett opphøre å eksistere, skriver FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet i et åpent brev.
Ingen vet sikkert hvor mange mennesker som vil bli drevet på flukt som følge av klimaendringene, og hvor mange som vil klare å tilpasse seg endringene. Verdensbanken  har anslått at over 140 millioner mennesker kan bli nødt til å forlate hjemmene sine innen 2050."


Samme gamle grauten, altså.
Vi får satse på at forhandlingsfolket kan glede seg over et snørikt og blåkaldt Polen, slik man opplevde i København i desember 2009 der aktivister snek seg ut med blåselampe om natten for å smelte litt på isbjørnen som nektet å smelte i sprengkulde, og som morsomt nok ble stående usmeltet til langt ut i mars året etter.

Her er et illustrerende bilde på de samme feilslåtte alarmene vi har hørt i flere tiår nå:*Klimakonferansen i Polen
Fra 3. - 14 desember skal verden møtes til FNs klimaforhandlinger i Katowice i Polen (COP24). For 2-3 dager siden dag fikk Elvestuen innspill fra våre norske klimaspene-sugende organisasjoner, som krevde at høstens rapport fra FNs klimapanel må få følger for årets klimatoppmøte.
- Dette er et ekstremt viktig og helt avgjørende møte. Høstens rapport fra FNs klimapanel (IPCC) har vist oss at vi må stanse den globale oppvarmingen ved 1,5 grader. Rapporten har også vist at det er mulig å stanse der, ved en stor og rask global omstilling, sier Kristina Fröberg, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Som del av en verdensomspennende prosess forankret i Parisavtalen har det i hele 2018 blitt holdt nasjonale og internasjonale «Talanoadialoger» for å styrke de nasjonale klimamålene. I desember skal Talanoadialogen avsluttes. Skal dialogen fungere slik den er tenkt, som en reell mekanisme for å høyne ambisjonene i forhandlingene, mener Fröberg dialogen må munne ut i et COP24-vedtak som anerkjenner og gjenspeiler konklusjonene i IPCC-rapporten, og som forplikter partene til å heve ambisjonene innen første kvartal av 2020. For Norge sin del, må det innebære at vi øker klimamålene og kutter mer hjemme, sier Fröberg.

Vil Norge lede eller skulke klimadugnaden?
Norges nåværende klimamål er å kutte 40% innen 2030, i samarbeid med EU. Nylig arrangerte ForUM, Arbeiderpartiet og flere en Talanoadialog på Stortinget. Samtlige partier til stede uttalte at deres partier kan vurdere et nytt mål på 55% utslippskutt, slik EU-parlamentets miljøkomité har vurdert, dersom EU gjør det. Fröberg synes det er gledelig at så mange partier er åpne for å øke norske klimamål, men mener partiene er skremmende passive.

- IPCC-rapporten har vist oss at vi ikke har tid til å vente på andre før vi tar ansvar for vår del av klimadugnaden. Ved dette kritiske tidspunktet i klimaforhandlingene må Norge - som har økonomiske ressurser og kapasitet til det - i stedet ta ledelsen og inspirere andre, sier Fröberg.

Det er ikke småtterier hvilket svineri vi driver med her på berget:
I følge Climate Action Tracker "sikter norsk klimapolitikk mot 3 grader oppvarming, og styrer mot 4". Her snakker vi eksakt vitenskap, som dere skjønner!!
Organisasjonene mener altså at "Norge må slutte å skulke klimadugnaden". Selvskadingen er altså ikke stor nok ennå. Vi har ikke en gang lagt ned oljeindustrien som betaler for slynglene.

Så i tillegg til å øke prosentmålet for norske utslippskutt, krever organisasjonene at Norge kutter mer på hjemmebane:
- Ifølge en rapport fra Stockholm Environment Institute må Norge kutte minst 53% av våre nasjonale utslipp om vi skal ta vår del av ansvaret. Om vi ikke gjør det, skulker vi – i stedet for lede - den globale klimadugnaden, avslutter Frøberg.

Det er ikke mer å si: Vi har alle syndet og herrens straff er nær.
At hele klimaalarmismen er bare reinspikka politisk bullshit uten vitenskapelig grunnlag må ikke få forstyrre disse vitenskapelige storheter i å motta sine årlige sølvpenger.
 


6
En ting er at Obama med Nobels fredspris som start på presidentkarrieren (var det flere enn meg som rødmet da?) høstet ufortjent heder for talegaver og klokskap i våre Marie Simonsen-organer.
Verre er det at de samme ignoranter ikke forstår at selv George Bush jr. kunne skrus opp til IQ på nærmere 80 ved hjelp av taleskrivere og diskret skjermstøtte når han talte i det offentlige.
Obama ble nærmest geniforklart av de samme miljøer.

Men ta en titt på eks-president Obama et par minutter, på scenen uten maktens hjelpemidler for hånden, og bli sjokkert over nivået der han leverer et ustrukturert og poengløst sludder om alt fra "climate change" til "racism":

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7EqNhl2Cf_A

Trump er jo en rent analytisk stortaler ifht. dette meningsløse sludderet.

7
Erik Solheim vil snart kunngjøre at han trekker seg som leder for FNs miljøprogram (UNEP), iflg. Aftenposten nå.
Avisa viser til opplysninger fra en kilde med svært god kjennskap til situasjonen.
En annen kilde forteller at Solheims avgang har vært et stort samtaletema ved UNEPs hovedkontor i Kenyas hovedstad Nairobi tirsdag.
Solheim fikk tidligere i høst kritikk for sin reisevirksomhet i en foreløpig rapport fra FNs revisjonsprogram


Før han fikk sparken: Gi meg mer penger til mer klimareiser!

Vi får vel bare si det som det er:
Denne uskolerte klima- og miljøprofitøren med langt utviklet Napoleonssyndrom som ble kjøpt ut av norsk politikk og inn i FN, ble til slutt så uutholdelig med sine stormannsgale reiser at selv FN måtte gripe inn.
Nå synes det å være slutt på moroa, og han "trekker seg", eller får sparken som det heter i mer ærlige miljøer: https://www.dagbladet.no/nyheter/erik-solheim-trekker-seg-som-fns-miljosjef/70480903

Hvilket bøttekott kan han gjemmes bort i nå?
Ny sjef for fallittboet Bjerknesinstuttet som enda ikke har forstått at Vestlandet hever seg minst like mye som evt. havstigning? Eller overta etter en annen klimaanalfabet i Cicero? Eller skal vi vente på at det blir opprettet et kombinert freds- og klimainstitutt også for denne narren - i beste Bondevik-stil - som en slags førtidspensjonering for å holde ham borte fra "vanlig" politikk? Veien tilbake i SV er uansett stengt, så det må bli noe sånt.

Fyren klarte jo nesten å fullføre videregående i klimaidioti før han forlot landet, så han er preppet og klar til nye, store klimaoppgaver på vegne av oss alle og den hellige statskasse uten bunn.8
Før sommeren kom Riksrevisjonen med en knusende rapport om den norske regnskogsatsinga, der de skrev at resultatene er forsinkede, klimaeffekten er usikker, og at risikoen for økonomiske misligheter ikke blir fulgt godt nok opp.

Brasil
Gjennom regnskogsatsinga har Norge bladd opp over 23 milliarder kroner siden 2008, og det regnes som Norges desidert viktigste internasjonale klimatiltak.
- Satsingen er en del av FNs regnskogsprogram REDD+, der ideen er at land som bevarer regnskogen istedenfor å ødelegge den, skal få betalt av andre land og givere.
- Foreløpig er Norge det landet som har gitt desidert mest, og det er et anerkjent problem at finansieringen ikke har vært bredere. Les: Bare Norge mener vi har har så mye penger å sløse vekk på disse meningsløse og korrupte symboløvelsene. Andre land driver ikke like mye selvskading på sånt.

Dagbladet omtaler saken her med fokus på Brasil (uten at jeg er helt sikker på at de helt vet hva de snakker om):
https://www.dagbladet.no/nyheter/kontrollkomiteen-med-kritikk-mot-norges-storste-klimatiltak/70477745

Kongo
Norge har imidlertid enda mer penger som kan søles vekk andre steder på denne latterlige symbolkorrupsjonen, for eksempel i Kongo:
https://www.nrk.no/urix/norge-har-brukt-en-milliard-kroner-for-a-redde-regnskogen-i-kongo_-men-hogsten-oker-1.14039971Papua Ny-Guinea
Kanskje man kunne brukt litt penger på å stanse denne kriminaliteten i stedet for å lalle om "klima" hele tiden:
Tømmerselskaper snyter et av verdens fattigste land for milliarder. Internasjonale tømmerselskaper hogger verdifull skog i Papua Ny-Guinea, men unngår skatter for milliarder av kroner som skulle kommet befolkningen til gode.
Papua New Guinea (PNG) huser den tredje største regnskogen i verden.
Omtrent 150.000 kvadratkilometer av landet er i hendene på internasjonale selskaper gjennom såkalte Special Agricultural and Business Leases (SABL) og hogstkonsesjoner. Disse avtalene gir selskapene mulighet til å hugge ned skog – hvis de til gjengjeld planter oljepalmer og starter opp annet jordbruk. Det viser seg at selskapene ikke bygger opp noe som helst, men bare stikker av med tømmeret.

Link: https://www.regnskog.no/no/nyhet/tommerselskaper-snyter-et-av-verdens-fattigste-land-for-milliarder

Eller hva med Indonesia?
I stedet for å snakke uforpliktende symbolpolitikk om klima kunne man kanskje tatt mer fatt i hva som skjer i mellomtiden her:
https://www.regnskog.no/no/om-regnskogen/derfor-forsvinner-regnskogen/papirindustrien-odelegger-regnskogen

Credo:
Mitt hovedpunkt er at det er ingen løsningsorientert sammenheng mellom milliarder slengt etter a) symbolpreik om klima versus b) reelt miljø- og naturvern.9
Fra Equinors høstkonferanse i Oslo noterer vi dette:

IEA tror det vil være rundt 300 millioner elektriske biler av en samlet bilflåte på to milliarder biler i 2040.
IEA-sjefen sier derfor:
Noen tror elektriske biler er en løsning på klimautfordringene. Det er ikke galt. Det er veldig, veldig galt


Fatih Birol, sjefen i Det internasjonale energibyrået IEA, går i rette med dem som tror at elektriske biler vil få en slutt på oljeetterspørselen.Fatih Birol er en av hovedtalerne på Equinors høstkonferanse i Oslo. Fra scenen gikk han kraftig i rette med dem som tror at en overgang til elektriske biler er slutten på oljealderen.
– Noen mennesker tror elektriske biler er slutten av oljealderen, og at elektriske biler er en løsning på klimautfordringene. Det er ikke galt. Det er veldig, veldig galt, sa Birol og henviste til diskusjoner på sosiale medier som Twitter.
– Alle biler i verden er ansvarlige for 20 prosent av verdens oljeetterspørsel og i forhold til utslippene utgjør biler bare åtte prosent, sa Birol.

Og konkluderte:
– Det er viktig å ikke gi gale signaler til folk.

IEA venter at oljeetterspørselen vil vokse fremover, men i et lavere tempo enn de siste årene.
- Veksten kommer fra fly, lastebiler og petrokjemisk industri, sa Birol.
- Samtidig venter IEA større usikkerhet i oljemarkedet enn noen gang tidligere.

– For bare få uker siden var oljeprisen 86 dollar fatet. Nå er den 66 dollar fatet. The name of the game is volatility. Vi går inn i en periode med usikkerhet som vi aldri har hatt før, sa Birol.

Den store utfordringen nå er ifølge Birol å dekke den forventede etterspørselsveksten etter olje. Oljeselskapene investerer ikke nok og veksten i den amerikanske skiferoljeproduksjonen er ikke nok til å dekke gapet som IEA tror vil oppstå mellom tilbud og etterspørsel nærmere 2025.

Historisk høye utslipp
Da IEA i sist uke la frem sin store analyse av verdens energimarkeder, The World Energy Outlook, var budskapet heller nedslående. Verdens klimautslipp er høyere enn noen gang før. Fra talerstolen i Oslo gjentok Birol budskapet.
– Jeg har en stor nyhet til dere. IEA er heldige som har alle energidata i verden. Når jeg ser på de første ti månedene i år, kan jeg forsikre at i 2018 vil globale utslipp nå en historisk topp. Det er et alarmerende signal, sa Birol til forsamlingen i Oslo.

Birol peker på at kull er den viktigste synderen.
– Kull er det viktigste når vi snakker om klimautslipp, sa Birol.

Kull står for rundt 40 prosent av alle utslipp i verden.

Kilde: Dagens Næringsliv

10
Flyprodusenten Airbus anslår at bare i Russland og CIS-statene er det behov for 1.200 nye fly i perioden 2018-2037.
Det samlede globale behovet er tilsvarende enormt, både mht. utskifting av gammel og mer miljørusten flypark, så vel som å følge nye økte behov.Opp mot dette løper våre lokale selvskadere i partiene MGD, SV, Venstre, m.fl. sammen med de mest uansvarlige aktivistorganisasjoner og vil legge ned norsk oljeindustri.
Jeg gjentar, om en lesekyndig "klimapolitiker" skulle ta en tur innom disse sidene:

- Norsk oljeindustri leverer den minst miljøskadelige olje og gass i hele verden, produsert under det beste HMS-regimet i verden
- Verdens fossilbehov stopper ikke pga. norske selvskadere: Hvis norsk oljeindustri legges ned vil verden i stedet måtte ta mer fra mer miljøskadelige oljeprovinser 
- Disse selvskadende klimaaktivistforetakene står altså og gauler at de vil skade reellt miljøvern

Virkeligheten er nemlig at skal verdens infrastruktur henge sammen også i mange tiår videre, må vi basere oss på en høy andel fossilt drivstoff til akseptable alternativer gis. Men klimasnobbene i Vesten har ingen betenkeligheter med å tvinge fram feilaktige strategier om "grønne skifter" med ekstreme kostnadsøkninger og små/ingen eller til og med negative miljøgevinster som mest rammer fattigfolk og den tredje verden.
 
Tilbake til flybehovene i Russland og de tidligere Sovjet-statene (CIS)
Her er det p.t. altså behov for 1.200 nye fly i perioden 2018-2037. Det dreier seg om fly for 175 milliarder dollar.
Dette betyr at flybestanden nesten vil doble seg fra dagens 857 fly til 1.700 i 2037.
Det anslås at passasjerveksten i Russland og CIS-landene vil være på 4,1 prosent årlig de neste 20 årene. Estimatet tilsier at flytrafikken i Russland vil mer enn doble seg. Airbus tror mesteparten av veksten vil komme i segmentet for mindre fly (998), mens medium-segmentet er ventet å vokse med 140 fly. I segmentet for store fly, hvor A350 er, er behovet 39 fly, mens det anlås et behov for 44 av de aller største flyene, hvor vi finner A350-100 og A380.

Utsiktene for verden for øvrig beveger seg langs de samme behovslinjer. Foreløpig er det ingen som har klart å konvertere store jetfly til eldrift med skjøteledning....
I den virkelige verden - til reelle alternativer finnes - ville fornuftige miljøpolitikere prioritert oljeleveranser fra de minst miljøskadelige provinser.

Men våre klimafanatikere vil heller skade både Norge og det globale miljøet. "De skulle hatt i ræven", som det heter i Bergen når rakkerunger driver fanskap.   

11
Jo Nova er p.t. på verdensturne og forteller bl.a. om Australias "grønne skifte" som på bare få år har gitt en mangedobling av strømprisene. Med utenlandskablene her til lands skal vi nok få oppleve "strømmirakler" i denne klassen vi også. Men de som vil høre mer om Australias "grønne galskap" og et stadig mer sviktende elnett kan jo gå på åpent møte med Jo Nova i Oslo, Litteraturhuset 26. nov. 2018 kl. 20.

På Jo Novas verdenskjente blogg kan vi i mellomtiden lese en heidundrende klar beskrivelse av feilslåtte klimamodeller, under artikkelen "Climate Models are a Joke". Jeg tillater meg å legge ut beskrivelsen her:

Climate Models are a Joke

An update on the graph that is death to climate models

Good people of Earth are spending thousands of billions of dollars to prevent a future predicted by models that we know don’t work. The debate is over, climate spending is an unscientific, pagan, theological quest to change the weather. Just another iteration of what Druids and Witchdoctors have been promising for eons.  Don’t expect the vested interests that profit from this Golden Climate Gravy Train to tell you this.

The top 23 global coupled climate models don’t understand the climate and can’t predict it. Our CO2 emissions are accelerating, the effect should be amplifying, but millions of weather balloons and satellites that circle the Earth 24 hours a day show unequivocally that the models are wrong.
Acolytes and fellow parasites will say that surface temperatures measured by NASA and Hadley show the models are consistent within the bounds of estimates, and error bars, blah, blah, balony blah.

Grown ups will reply that the Hadley Met Centre uses thermometers near airport tarmacs and air conditioners (when they are lucky enough to even have thermometers). It’s a shonky, degraded dataset with barely any data before 1950, and it starts with freezing tropical islands and boats roaming around on land and then adjusts up the kazoo to make it even worse. The NASA set uses the same bad equipment, holey data, and adjusts by the kazoo squared. The past is constantly changing, the trends are fitted post hoc to the models and the results don’t fit historical records, or satellite data and the weather balloons.

They will protest and say their trends fit the RSS satellite data. They won’t tell you that UAH satellite dataset is better because it agrees with the weather balloons, tosses out inconsistent satellite measurements, uses three channels not one, and uses satellites free of diurnal drift to estimate errors in others. The RSS set is internally inconsistent, starts with model estimates, not observations, leaves in an error that creates artificial warming, then corrects it just in time to stop the exact same error from creating cooling. What do you call a dataset with part-time non-random errors? Junk.

The Christy Graph has all the data we need. It’s as close as we’ll ever get to proof the models are guesswork that failed.

Stop pouring trillions of dollars into a hole.


-------------------------------------------------------------------------------
Artikkelen avsluttes med "Thanks to Tom Quirk, John Christy and The Climate Study Group."
Og for å lette tilgangen til hva de sier, skriver Nova: The Climate Study Group have placed this graph in an advert (why do skeptics have to pay to get graphs like this — a public service — printed?)
Dermed legger hun ut linken: https://s3.amazonaws.com/jo.nova/guest/aust/academic/climate-study-group/article%20RMorgan_AustQP_Nov2018%20clear%2001.pdf

 12
Klimaindustriens spekulative og udokumenterte påstander om:
1) (unprecedented) "global oppvarming/CAGW"
2) (unprecedented) "klimaendringer"
3) (unprecedented) "ekstremvær"
er i tur og orden blitt tilbakevist av seriøs forskning.

Slik oppstod villfarelsene, og slik har de blitt falsifisert:

Dagens CO2-hypotese og CAGW-alarmismen startet som politisk prosess midt på 1980-tallet som respons på et første varmere tiår etter den ca. 30-årige kaldere perioden i etterkrigstiden, en nedkjøling som varte fram til 1976 - mens CO2-nivået samtidig steg!

Altså en første falsifisering av CO2-hypotesen allerede der, men datidens "klimaforskere" med James Hansen i spissen så i midlertid bort fra dette, og satset sin argumentasjon på at en påbegynt varmere periode etter 1976 skulle bare øke og øke i takt med økende CO2-nivå i atmosfæren. Man valgte altså nå bevisst å se bort fra kjente historiske varme og kalde sykluser på ca. 30 år. Og her ikke minst den kalde etterkrigsperioden rett forut der temperaturen i en 30-års periode sankstigende CO2-nivå.

Middelet for å avvise disse naturlig sykliske/empiriske fakta var å koke opp framskrivningsmodeller med alt for høy klimasensitivitet, dvs. hvor mye en dobling av CO2 kunne varme opp atmosfæren. Skrudde man opp denne faktoren og CO2-økningen parallelt, viste alle modeller økende oppvarming. 

Men etter 1998 - da temperaturstigningen igjen flatet ut (pinlig nok helt iht. forventet naturlig 30-års syklus) mens CO2-nivået har fortsatt å stige - stod disse modellene helt avkledd. Hele dette teoretiske byggverket har deretter blitt stegvis stadig mer falsifisert av empiriske observasjoner.

Klimaalarmistenes taktiske disposisjoner har dermed måttet tilpasses tilvarende. CO2-hypotesens gradvise falsifisering - med tilhørende dekkoperasjoner og taktiske begrepsendringer, har derfor nå foregått i 3 faser, først ved:

a) en retrett fra 80-tallets innledende politisk-institusjonelle etablering av begrepet "katastrofal menneskeskapt global oppvarming" (CAGW) etter at observasjoner viste utflatet temperatur siden 1998. Dermed har CO2-sensitiviteten måttet bli gradvis nedjustert av IPCC etter hvert som modellene har sprikt mer og mer mot observasjoner. Etter utflating av globale temperatur etter 1998 ("pausen") ble "global oppvarming" av IPCC dermed taktisk erstattet av:

b) det vitenskapelig sett meningsløse og ikke-falsifiserbare begrepet "klimaendringer" (men fremdeles "menneskeskapte" må vite), der påstandene om "historisk unormalt klima" de siste årene har blitt stegvis tilbakevist av historiske data. Dermed kom en ny "retrett": Å taktisk oppjustere alarmismenivået til

c) "ekstremvær", i den forstand at (menneskeskapte) "klimaendringer" vil føre til ikke tidligere kjent omfang av dramatiske og ødeleggende værforhold

Der ligger medias og uvitende politikeres "kunnskapsnivå" om klima nå. Forskere som vet bedre tør ikke stå opp og si fra. IPCC-miljøets konsensusjustis passer nemlig godt på at ikke for mye tvilsmateriale legges fram i egne rekker. Fjerningen av alt fra revforsker Peter Ridd (se fersk artikkel om dette her på forumet), til sjefen for nederlandsk værmelding, osv. viser hva konsekvensene for religiøst kjetteri er.

Men hva sier seriøs statistikk - som IPCC ikke vil ta inn i sin rapportering - når det gjelder "ekstremvær"?
Jo, problemet med å skifte fokus fra det ikke-falsifiserbare begrepet "klimaendringer" (siden klimaet selvsagt alltid har vært i endring, og vil være i endring, uten hjelp av menneskelige faktorer) til "ekstremvær" er dessverre for IPCC at man med dette plutselig kan direkte falsifisere klimaindustriens påstander om "historisk unormale nivåer".
Se bare her, her knuses hele oppkoket om "unprecedented" ekstremværtilstander komplett:Kommentar til figuren:
Første del av 1900-tallet har en bias; en påfallende lav forekomst i forhold til tiårene etterpå. Dette forklares oftest med at det rett og slett ikke ble rapportert inn relevante globale data for dette før 1. verdenskrig. Man antar derfor at de faktiske tallene for de første par tiårene på 1900-tallet var mye høyere enn det som framgår av denne figuren. Systematisk innsamling av slike data ble ikke iverksatt før etter 1. verdenskrig.


Credo:
Mens unge forskere fremdeles ligger kuet på kne for klimamakta: Vi får bare håpe at vi "gamle" og obsternasige sannhetssøkere får leve så lenge at vi kan se det endelige knefall i denne lurvete "vitenskapen".


13
Jeg har her på forumet en rekke ganger vist til grovt feilslått alarmisme rundt Great Barrier Reef spesielt, og revforskning generelt. 
Alarmistkomikken rundt Hoegh-Guldbergs krisebommerter over flere tiår ble etter hvert avløst av dramatikken rundt at forskeren Peter Ridd ved James Cook University ble sparket for å påvise alle feilene og galskapen i denne "forskningen" (se link nedenfor til Ridds sak).

"Betimelig" pris: "Standing Up for Science Award" til Terry Hughes.....
Med en for lengst latterliggjort Hoegh-Guldberg med alle sine fallerte dommedagsvarsler, gjelder det nå å trekke en ny, foreløpig mer ubesudlet "revforsker" opp av hatten: Terry Hughes ved revforskningens sentrale alarmismereir; James Cook University. Altså de som sparket Peter Ridd for å påvise grove feil ved deres egen forskning. For å gi Hughes en bra startkapital som ny sjefsalalarmist opp i all denne Cook-kvasiforskningssuppen, tildeler Cooks støttespillere ham like godt en nyoppfunnet "Standing Up for Science Award" for å opprettholde sine klimaendringsdystopier - tross at en rekke internasjonale fagfolk har begynt å plukke også denne alarmisten i stykker. Alarmklokkene ringer altså mest for James Cook University, og Hughes er på vei til å bli like feilspådd som sine forgjengere. Men han er altså nå den som skal frontes i det store pengespillet rundt IPCC og de store internasjonale bevilgninger.Men folkens, merk dere noe interessant her:

Den makabre pris til Hughes, som ble plutselig kreert og utdelt, fikk han bare noen uker etter at de australske myndighetene (betydelig uroet av den dårlige forskning som Peter Ridd påviste) hadde kuttet sin støtte til denne "klimaforskningen"!!!

Håper ikke det fremdeles er noen som tviler på at svaret på forklaringen på klimahysteri-industrien er det samme gamle: "Follow the money".....

Skandalen rundt sparkingen av Peter Ridd
For dere som har fulgt denne maktkampen om hvem som skal få fingrene på mest mulig klimadonasjoner, så er vel Peter Ridds skjebne kjent allerede.
Men for andre: Her er Peter Ridd om sin oppsigelse og kamp for oppreisning etter hans kritiske fokus på grove feil rundt revforskningen i Australia:

https://au.gofundme.com/peter-ridd-legal-action-fund

NB: Les for forskningsfrihetens skyld hva Ridd sier i denne linken om den skitne avsettelsesprosessen mot ham, bl.a. dette:

On 2 May, 2018, I received a letter from James Cook University (JCU) terminating my employment. JCU have sacked me because I dared to fight the university and speak the truth about science and the Great Barrier Reef.
Shortly after I went public in February about JCU’s treatment, the university presented me with a further set of misconduct allegations, which alleged that I acted inappropriately by talking about the case, and have now ended my employment.
I will be fighting their employment termination, alongside the original 25 charges behind JCU’s ‘final censure’ last year.
WUWT omtaler saken her:
https://wattsupwiththat.com/2018/11/16/reef-scientist-receives-standing-up-for-science-award-for-defending-his-climate-change-claims/

14
Hvordan har oljeprisen kunnet falle så mye i det siste, ned fra 80-tallet til midt på 60-tallet - når markedet viste balanse?

Etter flere tiårs forskningsrelatert erfaring med vår viktigste næring tillater jeg meg her et litt komplisert hjertesukk, kicket av at oljeanalytikeren John Kilduff i energifondet Again Capital sier til CNBC at han tror Saudi-Arabia ble ført bak lyset av USAs president Donald Trump og hans administrasjon.Kilduff viser til hvordan Trump lurte Saudi-Arabia til å tro at USA ville kutte Irans oljeeksport til null ved hjelp av sanksjoner, og med det presset Opec-landene til å øke oljeproduksjonen. Da det likevel viste seg at Irans åtte største kunder fikk fortsette å kjøpe olje fra landet i seks måneder, ble markedet overforsynt og oljeprisen stupte 25 prosent.

Link: https://www.cnbc.com/2018/11/15/trump-duped-saudis-into-tanking-oil-prices-analysts-say.html

Kilduff har her forstått noe norske analytikere aldri synes å forstå: USA samlede økonomi er sterkt fossilfyrt, der USAs egen oljeproduksjons lønnsomhet ikke betyr så mye for USAs samlede økonomi som man skulle tro: Rask økonomisk vekst i USA bistås nemlig best med lavere oljepris, selv om dette reduserer fortjenesten i deres egen oljesektor. Dette "skrytepotensialet" har Trump skjønt, og har kjørt en prosess for å oppnå nettopp det.

Norske e24 har nå snappet opp saken:
Link: https://e24.no/energi/olje/analytiker-trump-kan-ha-lurt-saudi-arabia-til-aa-oeke-oljeproduksjonen/24494277

I mellomtiden hadde norske oljeanalytikere lallet rundt i helt andre, og misforståtte, parametre for sine "modeller". Jeg snakker da om "analytikere" av typen som skal bistå norske investorer med kvalifiserte råd om aksjeutvikling og finanskapitalforvaltning. Nivået her er en tragedie for vår relativt lille oljeøkonomi globalt, men sentral i vår statsøkonomi. Ikke minst hensyntatt at vi har hatt 50 år som oljenasjon til å utvikle vår kompetanse på området. Men daglig kan vi lese i våre finansorganer (DN, Finansavisen, osv.) hvordan våre lokale "analytikere" ikke kan nok om det substansielle i olja til å forstå det reelle verdispillet.

For dessverre har vi i økende grad endt opp med en gjeng Oslo-baserte, uerfarne jyplingamatører som ikke vet opp og ned på hva som skjer i oljebransjen av reelle forhold, hvordan de ulike sektorer interagerer, og hva som er de faktiske kriteriene for å tjene og tape penger i oljeindustrien. Derfor ser vi at de heller ikke kan tilby særlig hjelp mht. hvordan oljerelaterte selskapsverdier utvikler seg. Et visst unntak kan gis for konsulentselskapet Rystad Energy som har drevet på egenhånd de siste årene, selv om disse opererer mer med statistiske analyser enn å utfolde kunnskap om selve industriaktørbildet. Dvs. av typen riggtelling, oppdragsendringer, osv. som enhver systematisk anlagt person selv kan kompilere fra tilgjengelige data.

Så først her, etter at Trump bedrev rene trusler på twitter, skjønte de første norske mediene hva som foregikk, og da siterer de andre i utlandet:
https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/a2nbXA/Klar-melding-fra-Trump-sendte-oljeprisen-rett-ned

Det tristeste eksempelet: Equinors rasering av norske leverandører går uforstått forbi
Mange norske oljeleverandørselskaper har i år falt urovekkende i verdi, noen havnet på konkursens rand, mens oljeprisen har steget og "analytikerne" har anbefalt leverandørselskaperselskaper som i stedet har falt. Hvorfor slike rådgivningsbommerter? Det er først og fremst ikke mulig å se at noen av disse "analytikerne" har skjønt det fulle alvor i at Equinor (ex Statoil) kontrollerer omtrent 80% av sokkelens verdikjede, og driver "kostnadseffektivisering" - ikke hos seg selv - men ved banal tyrannisering og rasering av norske leverandører. En vanlig norsk "analytiker" har de siste to-tre år derfor heller ikke skjønt at å "vinne" kontrakter på norsk sokkel hos Equinor kan være begynnelsen på veien til en konkurs: De har siden oljeprisfallet i 2104 måttet levere under selvkost for å få oppdrag. Equinors kommunikasjonsavdeling (sic!) går samtidig til uvitende analytikere (og vanlige journalister) og forteller hvor mye penger de skuffer inn. At disse pengene i stor grad etterpå er kastet bort på svære tapsprosjekter i utlandet er annen sak, og som vil kreve en egen artikkel for å utdype.
 
"Oslo-opportunismens" synsing er blitt en stor levevei i den norske overflodsøkonomien
Våre norske "oljeanalytikere" er dessverre på samme opportunisme- og inkompetanselinje som det enda større utvalget av "tjenestevillige" energi- og klimasynsere som særlig hovedstaden (og dessverre i økende grad også resten av landet) er stadig fullere av, siden de blir rundhåndet premiert av våre klimaindustrielt forvirrede styresmakter for å si de "rette" tingene, det som beslutningstakerne ønsker.
"Oljeanalytikerne" har over et enda lengre tidsrom levd av å spille besserwissere i olja, men som bare sier det toppledelsen i Equinor og betalende myndigheter sier, uten å være relevant oljefaglige, i hovedsak BI-blåruss, og dermed heller ikke evner å korrigere vårt store statsoljeselskap når tilsvarende blåruss der er på ville veier.

Venstres rabiate oljeskattforståelse - bare muliggjort av for mange feige blåruss
Hvem skjønner skadepotensialet - og våger å ta tak i - Venstres forslag om å rasere vår nåværende petroleumsskattemodell - det som har gjort at Norge er eneste oljeland med penger på bok. Les: Norge har med denne modellen unngått at alle inntekter er ekspedert ut av landet, slik de blir i alle andre oljeland der de internasjonale oljeselskapene får råde. I min verden skulle Venstre vært stilt ansvarlig og hengt ut offentlig for dette av modige fagfolk, uansett hvor uvitende de selv er om dette regelverkets geniale betydning. I tillegg raserer Venstre selvsagt sin egen oljepolitiske vurderingsevene pga. klimapolitiske snubletråder de selv legger ut. Olje og klima er i et nærmere politisk skjebnefellesskap enn tulleparti som Venstre, SV og MDG noen gang vil skjønne. Derfor undergraver de aktivt Norges nasjonaløkonomi uten å forstå hva de egentlig holder på med. De skjønner for eksempel ikke, eller i alle fall underslår, at norsk oljeindustri leverer den minst miljøskadelige oljen i hele verden: ved å svekke Norges globale bidrag går den relative forurensingsgraden opp! Opportunistiske tullinger en snill betegnelse.

En mer realpolitisk og opplyst venstreside ville skjønt dette for lenge siden. men selv her råder inkompetente "oljeanalytikere" og "klimaanalytikere" grunnen og svekker grunnlaget for intelligente beslutninger. Dermed får selvskadende opportunismepartier rulle rundt videre i sin egn dumskap uten å bli tatt i nakken av solide fagfolk.

Sviket mot norske leverandører - uten skikkelig kritikk fra norske analytikere
Dårlige/uvitende/feige analytikere har derfor også gjort at oljebasert finanskapital med ujevne mellomrom har gått til de feile foretakene, fordi man ikke har forstått hva som faktisk er lønnsomt - og miljøpolitisk fornuftig. En repeterende faktor de siste par tiår har f.eks. vært idiotprosjektene for bygging av våre største offshorekonstruksjoner i utlandet, i såkalte "lavkostland" særlig i Østen. Hva som er lønnsomt og industripolitisk fornuftig er dessverre omvendt, og dette burde vært klart for utbyggerne - og etterfulgt - for 20 år siden:

- tilbudene fra utlandet er systematisk underpriset, og sprekker i snitt 50-150% før ferdigstillelse
- norske leverandører leverer i imponerende grad på tid og kost, slik at det som initielt var 10% dyrere ville endt opp med å levere på halve prisen av utenlandsleverandørene som vant anbudet
- vi kan liste en hel serie av slike idiotprosjekter, der de økonomiske rådgiverne ("analytikerne") må ta et stort ansvar for idiotiet
 

15
I den siste oppdateringen av UAH-serien på WUWT nå, har signaturen Ian W en dypsindig kommentar:   
 
November 13, 2018 at 9:55 am 

You can always spot a climate scientist, they are the ones blowing on their coffee to keep it warm.Ellers har vi vel også plass til en kommentar til statistikkbruken rundt "ekstremvær" i de kretser:


Sider: [1] 2 3 ... 23