Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 29
1
Patrick Moore er som de fleste vet naturvitenskapsmannen som var sentral i etableringen av Greenpeace som MILJØ-organisasjon og også tidligere president i Greenpeace Canada, men forlot organisasjonen da også den sporet av i retning uvitenskapelig KLIMA-alarmisme.

I mange år har Moore vært mest kjent for å argumentere for fornuftige miljøstrategier, strategier som synes å havne i stadig større konflikt med dagens klimapolitiske regime. Moore har derfor lenge gått aktivt ut med at de politiske villfarelsene rundt "klima" gjør mer skade enn nytte for bærekraftige naturforhold.
Moores siste bok heter nokså logisk "Confessions of a Greenpeace Dropout: The Making of a Sensible Environmentalist", og tar et kritisk oppgjør med det Moore hevder er både feilorienterte strømninger i dagens klimapolitiske motetrender, så vel som grove vitenskapelige feil i selve klimaforskningen, og da særlig myntet på den mest alarmistiske delen av den.

De som vil han en introduksjon til hva boken tar for seg, kan følge denne pdf-linken:
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj008zh2InkAhXwpIsKHeZMBDYQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpolicy.org%2Flibrary%2FdocLib%2Fconfessions-of-a-greenpeace-dropout.pdf&usg=AOvVaw3R8slzNBBK7sL5AoQD-7PGHeksejakten lot ikke vente på seg
Klimapolitiets påfølgende heksejakt mot Moores kritiske holdninger føyer seg inn i en lang liste over forskere som er skeptiske til dagens klimaalarmisme-regime.
Tilskitningsforumet DeSmogBlog har selvsagt dratt sin versjon om Moore, der bl.a. hans tidligere faktiske rolle og betydning i Greenpeace forvrenges så godt man kan:
https://www.desmogblog.com/patrick-moore

Den nye, svartelistende Nature-artikkelen har satt et nytt bunnivå for klimaheksejakt
Seriøse vitenskapsfolk ler selvsagt av DeSmogBlog og lignende vulgærblogger, men verre - og langt mer skadelig for fri forskning i fortsettelsen - er den nylig utgitte Nature-artikkelen som introduserer en enda mer intens svartelisting av alle forskere som ikke bekjenner seg betingelsesløst til klimaalarmismen.
Omtalt her på klimadebatt.com: http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1281.msg9878;topicseen#msg9878

Noen linker til der Patrick Moore foredrar om fakta- og metodesvikten i klimaforskningen
Link til Huckabees intervju med Moore: https://www.youtube.com/watch?v=JYQ6eZDXXRE

Patrick Moore om "The power of truth"
De som vil høre mer fra Moore og hans insistering på at man bør søke sannheten om naturen og ikke politisk bestemte alarmismer, kan se dette foredraget (1 t 24 min) som han holdt for the Economic Education Association of Alberta's 6th annual "Freedom School" conference.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UWahKIG4BE42
"The latest travesty in consensus ‘enforcement’ "
Dette er Judith Currys oppsiktsvekkende beskrivelse av en artikkel nylig kommet ut på Nature.Nature-artikkelen heter "Discrepancies in scientific authority and media visibility of climate change scientists and contrarians", og link er gitt nedenfor.
Jeg vil imidlertid anbefale å først lese Currys kritikk, som gir en fin oversikt over hva artikkelen går ut på, med kommentarer til de groveste overtrampene:
Link: https://judithcurry.com/2019/08/14/the-latest-travesty-in-consensus-enforcement/#more-25088

I sin kritikk er Curry rystet på vegne av den vitenskapelige verden at en så vitenskapsfornedrende artikkel har passert hos Nature, og skriver innledningsvis:
"This ranks as the worst paper I have ever seen published in a reputable journal".

Curry oppsummerer bl.a. at "Apart from the rank stupidity of this article and the irresponsibility of Nature in publishing this, this paper does substantial harm to climate science."
Generelt ser Curry artikkelen som et ytterligere forsøk på media- og publiseringsforbud for en omfattende og konkret navngitt liste over "contrarians" og "deniers", og avslutter sin kritikk med disse alvorstunge ord:

"The harm that this paper does to climate science is an attempt to de-legitimize climate scientists (both academic and non academic), with the ancillary effects of making it more difficult to get their papers published in journals (stay tuned for my latest engagement with the journal peer review process, coming later this month) and the censorship of Nir Shaviv by Forbes (hopefully coming later this week)."


Link til Nature-artikkelen: https://www.nature.com/articles/s41467-019-09959-4

Roger Pielke Jr. ser den samme ytringstrusselen som Curry peker på:
Nå har Roger Pielke Jr. twitret sitt syn på saken, der han mener dette er ren svartelisting av utpekte forskere:


WUWT har flere betenkninger
Først videreformidlet de Currys kritikk her: https://wattsupwiththat.com/2019/08/14/the-latest-travesty-in-consensus-enforcement/

I dag er Willis Eschenbach ute med en egen kritikk av Nature-artikkelen: https://wattsupwiththat.com/2019/08/15/visibility-and-invisibility/
Eschenbachs kritikk viser først til den samme uvitenskapelige og metodisk useriøse utvelgelse av "fornektere" som Curry også gjør, og konkluderer sarkastisk:
"My conclusion? Like far too much climate “science”, this is lousy, sloppy, extremely poor scholarship … no wonder they’re trying to silence their scientific opposition."

Roger Pielke Sr. har allerede krevd at Nature trekker artikkelen
Vi har sett Roger Pielke Jr. sin reaksjon ovenfor. Eschenbach viser her også til Jr. sin høyt renommerte far Roger Pielke Sr., som har henvendt seg direkte til Nature med konkretiserte krav om hvorfor artikkelen må trekkes tilbake. Her er svaret Pielke Sr. fikk fra Nature:Håper forumets lesere med dette har fått en noenlunde innføring i saken, siden dette kan bli interessant å følge med på videre.
Siste ord er neppe sagt. 
 

3
I kveld satte jeg rødvinen i vrangen under Dagsrevyen da John Smits dukket opp og startet frimodig med å vise bilder av en nedrimet bil og opplyste om minusgrader mange steder i Sør-Norge i natt - stikk i strid med gårsdagens værmeldinger på samme stasjon, som ikke engang ymtet om kuldegrader til natten.
"MINUS 3,3 grader her" (!!) sa John Smits, klart og tydelig. Fra en mann som tidligere prøvde å stille seg foran de verste kuldegradene noen hadde dristet seg til å plassere på kartet. Du store:


En lutret John Smits har vendt tilbake til sin uskyldsrene ungdom da han strødde rundt seg med kuldiser

Da jeg karret meg tilbake i stolen etter å ha falt besvimt om innledningsvis ser jeg at Smits slett ikke viser tegn til psykisk sammenbrudd, tvert i mot er han rank og lett på foten, og omtaler lett at store deler av landet ligger godt under normalen for årstiden.

Så demrer det for meg: Han har hatt en klassisk åpenbaring, innsett at han er snart pensjonist og at hans ettermæle som klimaalarmist kan bli ille, og har bestemt seg for å dra en Patrick Moore* !! 

*Patrick Moore (født i 1947) er en tidligere miljøaktivist, kjent som en av grunnleggerne og tidligere president av Greenpeace, hvor han var en aktivist i perioden 1971-1986. Han har nå offentlig skilt lag med mange av retningslinjene og sakene som store miljøorganisasjoner har forfektet, som for eksempel Greenpeace, og blitt en frittalende forkjemper for kjernekraft og skeptisk til at mennesker er ansvarlig for klimaendringene.

Det blir selvsagt et rottekjør mot Smits'en nå, men vit at vi er mange som vil stille oss bak deg når Desmogblog og annen uhumskhet drar forræderkortet.
For oss vil du framstå i nyrenset stråleglans, ren og ubesudlet. Stå på, John - go get 'em!!

PS: Fanklubben "Deniers & Contrarians for Smits" er allerede etablert og behørig tinglyst. 

4
Et fersk eksempel er tittelen på et oppslag på Danmark Radios nettside, der denne søte damen/smukke kvinden siteres på at:

Berdien på 26: 'Jeg er ret glad for mine bryster. Lige bortset fra, at de kan slå mig ihjel'For en nordmann høres jo dette ut som at damen har så svære bryster at de kan slå henne i hjel ved større svingninger.
Poenget er imidlertid at å bli "slått i hjel" på dansk er det generelle begrep for å bli drept, selv når man blir skutt.

Og heldigvis, en nærmere gransking viser at kvinnens bryster slett ikke var av typen som kan slå folk i hjel, saken var at de ble fjernet fordi de kunne gi kreft og slik ta livet av denne smukkke danske kvinde. Og slik så de i all uskyldighet ut før de ble fjernet:https://www.dr.dk/nyheder/indland/berdien-paa-26-jeg-er-ret-glad-mine-bryster-lige-bortset-fra-de-kan-slaa-mig-ihjelNorske "danskismer"
En ting er litt mangelfulle danske talemåter om å miste livet, det finnes på den annen side også en rekke "fornorskede" og misbrukte danske talemåter, ikke uventet etter 400 års dansk embetsstyre:Begrepet "ugler i mosen" er eksempelvis et velkjent norsk begrep for noe muffens. Men fullstendig meningsløst ifht. den opprinnelig danske variant, som er "ulver i mosen", altså ulver lurende i myren (dansk: mosen), dvs. noe skummelt på gang. 

5
Skråblikk / Er ikke steinkasting snart umoderne?
« on: 11.08.2019, 14:54:38 »
NTB: Nesten 2,5 millioner muslimer deltok i symbolsk steinkastingNærmere 2,5 millioner muslimer deltok søndag i en symbolsk steining av djevelen under pilegrimsferden hajj i Saudi-Arabia.
Mina er for øvrig åsted for noen av de verste hajj-katastrofene som har funnet sted. I 2015 mistet over 2.400 mennesker livet da det oppsto panikk og trengsel i den enorme folkemengden.


Link: https://resett.no/2019/08/11/nesten-25-millioner-muslimer-deltok-i-symbolsk-steinkasting/ 

Er det meningen at vi skal ta dette alvorlig som noe som hører vår tid til?
Jeg får bare tragikomiske påminnelser om da Monty Python satte skapet på plass i sin tid:
https://www.youtube.com/watch?v=FQ5YU_spBw0
6
Media og politikk / Visjonært om "vippepunkter"
« on: 11.08.2019, 11:42:04 »
På VGD har signaturen kropotknik i dag en interessant observasjon:

Tror vippepunktet må være at vi nå har nådd den fasen hvor verdens velfungerende nasjoner skal overføre ressurser til verdens ikke-fungerende nasjoner.
Med garantert resultat at de velfungerende vil slutte å være dette, mens de ikke-fungerende vil fortsette i samme spor.
Alt under parolen "klima".Det høres dessverre besnærende riktig ut.7
Vi lever i en verden der PK-erne begynner å få nakketaket på all sunn livsutfoldelse.
Her i denne snutten ser det lenge ikke lyst ut heller, men til slutt vinner livsgleden over PK-erne (håper jeg?):
https://www.youtube.com/watch?v=zCjnoPUVnFw

8
Presidenten for det tyske føderale departementet for sivilt forsvar og kriseberedskap (BKK; Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) er nå ute med en advarsel til det tyske folk, regjering og næringsliv om å forberede seg for større blackouts i energiforsyningen.

Litt malapropos så har en vittig sjel allerede vært ute og kommentert at "Det moderne Tyskland er i ferd med å gjenskape energisikkerheten i det gamle Øst-Tyskland".

Bakgrunnen er at BBKs president Christoph Unger har stått fram i Die Welt og advart om at hans største bekymring i det fremtidige Tyskland er sammenbrudd i kraftforsyningen, i større grad enn spådommene om klimaendringer rundt tørke, hetebølger og oversvømmelser. Unger sier til Die Welt (min oversettelse): "Etter 24 timer uten elektrisitet vil vi få katastrofale tilstander".   

Svakhetene i dagens grid-system
Også Unger er bekymret for et mulig cyber-angrep, i tråd med europeiske terrorvurderinger for øvrig. Men hans hovedanliggende, i tråd med en rekke andre advarsler i den tyske energidebatten, er på det tekniske risikobildet, nemlig at den tyske føderale grid-forvaltningen må intervenere stadig oftere for å kompensere for svingningene i systemet.

Vind og solenergi et voksende fluktueringsproblem
Bakgrunnen for Ungers advarsler er at man har rutet inn stadig mer sol- og vindkraft i spredningsnettet, som har økt problemet med å holde driftsregularitet/driftsfrekvens innenfor det nødvendige spekter. 


Stemningsbilde fra en nylig tysk blackout

Fare for stadig verre multiple sammenbrudd
Det tyske DWN advarte for et par måneder siden at Europas elnett hadde gjennomgått multiple sammenbrudd, der den tyske nettfrekvensen flere ganger hadde falt så mye at hele det europeiske elnettet hadde stått i fare. En del av redningsoperasjonene var bl.a. å nødstenge aluminiumsfabrikker og annen kraftkrevende industri.

Minner stadig mer om historier fra krigen?
Unger går i intervjuet i Die Welt derfor ut med råd når totale blackouts oppstår: "Hold stearinlys og fyrstikker klare".
Og "ha alltid en batteriradio klar for å motta nyheter når elnettet er nede", samt at "hver husholdning bør ha et forråd av mat og drikkevann i beredskap".

Komikken opp i alt alvoret: Kan dieselgeneratorer redde situasjonen?
Unger advarer ironisk nok om å sjekke om der er nok tilgjengelig diesel til å kjøre nødgeneratorer som back-up. Og han spør også om det er klart hvor dieselen kan skaffes fra hvis ikke elnettet er oppe igjen etter to dager, og diesel bare kan pumpes fra anlegg med elektriske (sic!) pumper!?
 
Vi får bare følge med og se hvor lenge og langt selvskadingen kan utarte her før noen voksne må gripe inn.
 
Link: https://www.welt.de/politik/deutschland/article197510203/Blackout-und-Hitzewellen-Wie-die-Deutschen-sich-vorbereiten-sollten.html

9
Skråblikk / "Verden går under innen 2050"
« on: 07.08.2019, 22:35:48 »
Denne artikkelen får maks "skråblikk"-status her på forumet, men bør vel egentlig studeres nøye som et eksempel på hvor langt hemningsløs frekkhet og opportunisme nå har nådd innen klimaalarmismen.

"Høy sannsynlighet for at menneskelig sivilisasjon kommer til å dø ut" innen 2050, ifølge funn.Her snakker vi igjen om moderne "klimaforskning" av det gedigne slaget:

"Artikkelen, skrevet av det Melbourne-baserte ekspertpanelet Breakthrough National Centre for Climate Restoration, presenteres av den tidligere sjefen for Australian Defence Forces og den pensjonerte Royal Australian Navy-admiralen Chris Barrie."

Overfor denne type ekspertise er det bare å gi seg ende over og innse at Thermageddon igjen er rett rundt hjørnet. Hør bare her:
"Ved hjelp av flere eksisterende undersøkelser, har de en hypotese om at de gjennomsnittlige globale temperaturene kan nå 3 grader over preindustrielle nivåer innen 2050."

Men la meg ikke dømme over denne geniale forskning, dere må selv nyte tilstandene her:

Link: http://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/h%c3%b8y-sannsynlighet-for-at-menneskelig-sivilisasjon-kommer-til-%c3%a5-d%c3%b8-ut-innen-2050-if%c3%b8lge-funn/ar-AACqU5s?li=BBr5A5g&ocid=iehp

10
Aktører og hendelser / IPCCs kjøreplan 2019
« on: 07.08.2019, 11:53:27 »
De fleste har vel observert en markant økning i det klimaalarmistiske mediekjøret i det siste.
Dette er selvsagt ikke noe MSMs klimadyslektikere finner på selv; vi ser propagandamaskineriet til "the usual suspects" surre i bakgrunnen: Likelydende krisemeldinger sendes ut til nyhetsbyråene i hele verden. Her hjemme forer NTB mediehønsehu(s)ene (inkl. forskning.no) med de mest useriøse bulletiner.

Og når vi ser på IPCCs kjøreplan for 2019 forstår vi at det er viktig å fyre opp stemningen til de kommende sesjoner:

2019

Dette ligger nå bak oss:

7 Jan - 11 Jan WG I
- AR6 Second Lead Author Meeting (Vancouver, Canada) 

21 Jan - 25 Jan WG II
- AR6 First Lead Author Meeting (Durban, South Africa)

28 Jan - 24 Mar
Final Government distribution - Government review of MR (organized by TFI)
 
11 Feb - 15 Feb
- WG I/II/III - Fourth Lead Author Meeting on Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. (organized by WG III) (Cali, Colombia)
 
3 Mar - 9 Mar WG I/II
- Fourth Lead Author Meeting for Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (organized by WGII) (Kazan, Russian Federation)

18 Mar - 19 Mar
- 56th Session of the IPCC Bureau (Geneva, Switzerland) Bureau Portal Login

1 Apr - 5 Apr
- WG III - AR6 First Lead Author Meeting (Edinburgh, Scotland)
 
29 Apr - 23 Jun
- Final Government distribution - Government review of SPM (SRCCL) (organized by WG III)
 
29 Apr - 23 Jun
- Expert Review of First Order Draft of WG I - AR6- (organized by WG I)

6 May - 7 May 
- TFI - Preparatory Meeting of the Drafting Authors for the Elaboration of the 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Kyoto, Japan) 

8 May - 12 May
- 49th Session of the IPCC Consideration of the 2019 Refinement (Kyoto, Japan ) Documents and Information for participants

14 Jun - 9 Aug
- Final Government distribution - Government Review of SPM (SROCC) 

14 Jul - 19 Jul WG II
- AR6 Second Lead Author Meeting (Kathmandu, Nepal) 

30 Jul - 31 Jul WG I/II/III
- Preparatory Meeting of the Drafting Authors for Special Report on Climate Change and Land  (organized by WG III) (Geneva, Switzerland) 

2 Aug - 6 Aug 
- 50th Session of the IPCC (Geneva, Switzerland) Consideration of the Special Report on Climate Change and Land Documents and Information for participants


Og her begynner høstens øvelser:

26 Aug - 30 Aug
- WG I - AR6 Third Lead Author Meeting (Toulouse, France) 

17 Sep - 18 Sep
- WG I/II - Preparatory Meeting of the Drafting Authors for Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (organized by WGII) (Principality of Monaco, Monaco)
 
19 Sep - 19 Sep
- Preparatory Meeting ahead of the Plenary Session (Principality of Monaco, Monaco)

20 Sep - 23 Sep
- 51st Session of the IPCC  (Principality of Monaco, Monaco ) Consideration of the  Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate  Documents and Information for participants

30 Sep - 6 Oct
- WG III - AR6 Second Lead Author Meeting (TBD) 

15 Oct - 17 Oct
- Use of the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - IPCC Expert Meeting to collect EFDB and Software users’ feedback (Hayama, Japan )   

18 Oct - 13 Dec
- Expert Review of First Order Draft of WGII-AR6 - (organized by WG II) 

20 Oct - 23 Oct
- SYR AR6 Scoping Meeting - (Singapore)

24 Oct - 25 Oct
- 57th Session of the IPCC Bureau (Singapore) 

11 Nov - 14 Nov
- 17th Editorial Board Meeting for the IPCC Emission Factor Database (EB17) (Osaka, Japan) 

12 Nov - 13 Nov
- 17th Expert Meeting on Data for the IPCC Emission Factor Database (DM17) (Osaka,, Japan) 

15 Nov
- Thirty-first Meeting of the Bureau of the IPCC Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFB31) (Osaka,, Japan)

Merknad til miljøskadene ifm. disse seansene:
Det ser ut til at den omfattende og verdensomspennende møteaktiviteten i stor grad er lagt til fasjonable, men dog kystnære områder. Vi må nesten forutsette at dette betyr at man har tenkt å leve som man preker, dvs. at man akter å dra dit i seilbåt, i tradisjonen etter den hellige St. Greta. Vi skal vel ikke ha noe fly-utskeielser her?!
- For Katmandu (Nepal), Geneve (Sveits) og Toulouse (Frankrike) må man riktignok også ta tog etter å ha ankommet de respektive kontinenter i seilbåt. 
- Hvordan delegatene kommer seg til seilbåtene får vi bare avvente. Fly-politiet bør her kjenne sin besøkelsestid! Vi snakker tross alt om de verste fly-utskeierne i verden (jfr. kjøreplan)! Vi skal ikke ha noe av at de sniker seg til seilbåthavnen i fly, hvorpå de fra akterdekket på seilbåten snur seg anklagende mot oss og påfører OSS flyskam!

 

11
En ting er våre hjemlige ledende kommunepolitiske klimainnsiktsmiljø som egenhåndig har erklært klimakrise i sine nærområder.
Det er nå tross alt en viss underholdning i sånt.

Verre blir det når de internasjonale klimastrategene begynner å omskrive klimahistoriske milepæler til banal klimavisvas-alarmisme:
I før-klimaabsurd tid (dvs. noen tiår tilbake) beskrev et tverrfaglig forskningsbilde historiske varmeperioder som rike vekstperioder for den menneskelige sivilisasjon som frambrakte velkjente historiske høykulturer, mens de motsvarende kuldeperiodene ble ansett som ødeleggende, sult- og pestframkallende og drev folk på flukt fra sviktende avlinger og fimbulvintre.

Slik så derfor den klimatiske verdenshistorien ut for bare noen få tiår siden, før man fant ut at slik vranglære måtte revideres til det motsatte; at varme er katastrofe og kulde er bare kos:

   

PS: Ta godt vare på denne figuren, det er ikke lenge en forsker kan servere sånt til allmuen før alarmklokkene ringer. Spør (den tidligere) sjefen for nederlandsk værmelding, han prøvde å ta opp en intern debatt om de nye salto-hallingkastene om hva som bør anses som bra vær og klima... 

12
Et lite tips til St. Greta om framtidsutsiktene hvis alle fossilfly settes på bakken, og alle samarbeidsvillige får klimamidler til å begynne å krysse Atlanteren med små, sårbare seilskuter igjen (se i nåde til at vi foreløpig snakker om kostbare yachter bygd av karbon og hydrokarboner)
- ikke si at kd.com ikke har advart:13
Først skal vi avvente resultatet av granskingen, men det begynner å lukte vondt av mye forskning nå, der penger synger i bakgrunnen. Og nå synes altså forskere ved Haldenreaktoren å ha meldt seg på.
Undres på hvilke resultater og hvilke formål en evt. datatriksing har vært rettet mot? 
Ikke si at det har vært opportun "klimaposisjonering", da mister jeg den siste rest av respekt for noe på det området.

Link: https://resett.no/2019/08/05/mulig-vitenskapsjuks-ved-haldenreaktoren-granskes/
14
Hvor perverterte og historieløse må "klimaforskere" bli før vi må slutte å gi dem mat?


Fet og fin isbjørn inspiserer forskerstasjon på Bjørnøya

Grunnet årets økte sjøisforhold som stanset "Kronprins Haakon" nord for Svalbard, svenske Oden i Nordvestpassasjen, og som ga vandregrunnlag for isbjørn til Bjørnøya, er "klimaforskerne" igjen ille berørt: Et av disse geniene uttrykte raskt og med stor bekymring at en isbjørn på Bjørnøya (gjentar: Bjørnøya) må anses som unprecedented og "just underlines our need to act now to stop the climate from changing even more".
 

Illustrasjon av årets isforhold

PS: Det kan jo tenkes at det finnes noen i de arktiske forskermiljøene - om ikke "klimaforskerne" - som fremdeles er i stand til å forholde seg til realiteter.
Stasjonssjefen for Bjørnøya, Ragnar Sønstebø, har for eksempel kommentert dette med at "isbjørnen pleier å komme vandrende sammen med sjøisen".
Den godeste Sønstebø er godt over 60 nå, så vi får jo bare håpe at han ikke sendes hjem på enveisbillett for tjenesteforsømmelse eller lignende her.
 

15
Artikkelen gikk fagfellerunden i 2016 og ble publisert i American Meteorological Society i mars 2017 (se link nedenfor) og ble mye diskutert internt i enkelte modellkritiske fagmiljøer. Men dette var både vanskelig og til dels "spedalsk" stoff: Artikkelen nådde derfor lite ut i de mer folkelige klimadebatt-miljøene, og gikk selvsagt godt over hodene på MSM. Ikke at MSM uansett hadde stresset for mye med å omtale den hvis de hadde forstått den, for alle som her så sine alarmistiske "modellriker" truet var ikke akkurat overivrige etter å få dette fram i lyset.


Frédéric Hourdin

At artikkelen kan true noen og enhver i modellindustrien framgår nærmest selvforklarende av dette utsagnet i abstractet:

"Most submodels depend on uncertain parameters. Tuning consists of adjusting the values of these parameters to bring the solution as a whole into line with aspects of the observed climate."

Derfra diskuterer artikkelen hvor "bra" eller "dårlig" vitenskap dette er (graden av "confidence"), der risiko for, og grad av, subjektivitet alltid vil være en underliggende bekymring. I studiens oppsummering gis det her noen veldig klare råd til å styrke tiltroen til fremtidige klimamodeller, sitat:

"Because tuning will affect the behavior of a climate model, and the confidence that can be given to a particular use of that model, it is important to document the tuning portion of the model development process. We recommend that for the next CMIP6 exercise, modeling groups provide a specific document on their tuning strategy and targets that would be referenced when accessing the dataset. We recommend distinguishing three levels in the tuning process: individual parameterization tuning, component tuning, and climate system tuning."

Studien har et svært subtilt men tungt kritisk fokus, og bør derfor leses med argusøyne for at man skal forstå alvoret i hva som sies. Her er for eksempel Hourdins anvisning for å teste om litt for ivrige databehandlere har vært ute og gått:

"It would also be valuable to produce and document two or more versions of the same model that would differ only by their tuning."

Jeg leste artikkelen da den kom, men den forsvant liksom underveis.
Jeg håper imidlertid at den kan vekke interesse fremdeles, og anbefaler alle som virkelig er interessert i å debattere klimamodellers egnethet til å lese denne artikkelen nøye.

Link: https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/BAMS-D-15-00135.1

Pages: [1] 2 3 ... 29