Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 25
1
Resett har nå tatt en inn en artikkel som opplyser om det vi har sett komme lenge: Vi er på vei inn i en ny kald - og helt naturlig - 30-års periode, og de siste årene har "the usual suspects" mer og mer  panisk revidert og revidert allerede juksterte grafer for å skjule det.

Link: https://resett.no/2019/02/12/den-globale-temperaturen-synker/

Herdal viser hvordan CO2-nivået stiger mens temperaturen ikke følger opp, dvs. at CO2-hypotesen falsifiseres igjen og igjen, rett foran øynene på klimajukserne:


Blå kurve viser at global overflatetemperatur synker igjen, og at 2018 bare er fjerde varmest i vår tid. Rød kurve viser at CO2-innholdet i atmosfæren fortsetter å stige uavhengig av temperaturen. (Kilde: Global Warming Policy Forum. Temperaturdata fra HadCRUT4, UK Met Office)

PS: For de som vil vite mer om hva mer Jan Herdal er opptatt av i klima- og energispørsmål, kan lese mer her:
Link: http://oljekrisa.no/


2
Fra sitt ståsted som hjelpeløst vitne til en håpløs overmakt delte den polske etterkrigslyrikeren Stanislaw Jerzy Lec ut nåleskarpe aforismer om meningstyranniet bak jernteppet. Vi som befinner oss bak det omtrent like illegitime klimateppet kan ha glede av å titte i Lecs analyser, gjendiktet til nynorsk av Martin Nag (jeg tar dette etter minnet fra 1970-tallet en gang, så jeg kan ikke garantere at setningsinndelingen er korrekt, men mener at jeg husker setningene rett):

Om klimapavene av Mann et al-typen, så vel som våre hjemlige posører som Samset et al, kan dette visdomsordet trolig være beskrivende:

I blant
slår laubærkransane rot
i hovudet


Og når vi tenker over de sørgelige regne- og statistikkunstene hos de samme, er det kanskje dette som slår en:

Eg er ikkje samd
med matematikarane
Eg meiner at summen
av alle nullar
vert eit stort
og farleg
tal


Men Lec var heller ikke begeistret for dem som utøvde for slapp kritikk av makta:

Når ein er tannlaus
får tunga
større fridom
skulle ein tru


Så jeg har derfor lenge tatt Lec alvorlig, og har sluttet å dille med rova for all slags fantepakk.
Når noe er juks og pillråtten vitenskap, ja, da skriver vi det!

Det er jo bare tida og veien til en lokal vestlandsk smededikter får rett om klimaalarmismens endelikt:

Og der sat dei, brushanane, så staselege i fjøra
på øverste vaglet og slapp skiten så glad
i hovudet på neste rad
Heilt til det gjekk i døra
og eigaren steig inn
og vrei hodet av på kvart einaste skinn 

3
En kvikk intro til hvorfor klimajukseforskere får diare av å høre McIntyre nærme seg deres arbeid
Den kanadiske statistikeren Steve McIntyre, lenge i spann i med den erfarne analytikeren Ross McKittrick, har skrevet sitt navn i gullskrift mht. kritisk og redelig etterprøving av tvilsom klimaforskning. Best kjent er han for å ha knekket Mann et als famøse "hockeykølle", som brukte en rekke tjuvtriks for å a) glatte bort global varm middelalder og den lille istid, for deretter b) å trikse med en blanding av proksyer og spleisede data av ulike slag for å c) illudere at vår tid opplever en "unprecedented global warming".

McIntyres systematiske etterprøvninger og påfølgende bunnsolide dokumentasjon av dette forsøket på å omskrive verdens klimahistorie viste at det egentlig bare var snakk om elendig og cherry-pickende datasvindel. I ettertid har McIntyres lavmælte men knusende avsløringer fått klimajuksefanter til å gjemme seg i krokene med diare bare de hører navnet hans. Selv om de selvsagt raskt fikk rigget et enormt støtte-, rehabiliterings- og tåkeleggingsapparat for synderne, vet alle velinformerte forskere hva som egentlig er fakta i denne saken.

Men McIntyre har avslørt mer juks: Da GISS måtte innrømme "koking" av data   
I 2007 etterprøvde McIntyre på hvilket grunnlag sentrale IPCC-dataleverandører hadde justert betydelig på temperaturdata, herunder tvilsom omgang med såkalt "urban heat island-effekt (UHI). Han oppdaget da raskt at de nordamerikanske datasettene som startet i januar 2000 ikke var blitt gitt fradrag for parallelt registrerte UHI-effekter, og varslet Goddard Institute for Space Studies (GISS) om at han hadde sikker dokumentasjon på deres unnlatelser. I løpet av dager reagerte GISS med å skru tilbake triksene sine, og "takket" deretter McIntyre for "bringing to our attention that such an adjustment is necessary to prevent creating an artificial jump in year 2000". En bedre beskrivelse er at GISS ble tatt på fersken med hånda i grøtfatet, for GISS måtte krype til korset og iht. egne utsagn nedjustere gjennomsnittlig temperatur for Nord-Amerika med 0.15-0.30 °C (avhengig av hvem som tilstod mest da dette pågikk, sannheten var muligens enda verre, se McIntyre nedenfor) for årene 2000-2006. 

McIntyres oppfølgende kommentar er klassisk i all sin drepende saklighet (mine understrekinger):
"My original interest in GISS adjustment procedures was not an abstract interest, but a specific interest in whether GISS adjustment procedures were equal to the challenge of "fixing" bad data. If one views the above assessment as a type of limited software audit (limited by lack of access to source code and operating manuals), one can say firmly that the GISS software had not only failed to pick up and correct fictitious steps of up to 1 deg C, but that GISS actually introduced this error in the course of their programming. According to any reasonable audit standards, one would conclude that the GISS software had failed this particular test. While GISS can (and has) patched the particular error that I reported to them, their patching hardly proves the merit of the GISS (and USHCN) adjustment procedures. These need to be carefully examined".

McIntyre sier egentlig at de har jukset før, de driver fortsatt med juks, og hvis de ikke blir enda mer "carefully examined" vil de fortsette med det også.

McIntyre har nå avslørt omfattende juks med proksyer fra Antarktis
Jeg omtalte McIntyres tidligere meritter såpass grundig at leserne forstår at klimajuksere har lært at man ikke lurer McIntyre. Nå blir det nok storsalg av toalettpapir igjen, for nå har han lagt ut en ny studie der han påviser fanteri rundt studien PAGES2K (2017), som er basert på Antarktis-proksyer.

Jeg skal gjøre en lang historie kort: Les hele hans gjennomgang her, og se hvordan han plukker jukset i filler. McIntyre skriver systematisk og tilsynelatende kjedelig, men vær så snill: Les ham nøye og bivån et nytt drap på jukseklimaforskningen, dokumentert opp og ned vegger (mye bedre enn se selv klarer å føre sin egen råtne databruk) så de ikke tør å saksøke ham denne gangen heller, bare luske seg diareplaget i skjul og starte de vanlige redningsaksjonene i MSM og det politiske støtteapparatet:

https://climateaudit.org/2019/02/01/pages2k-2017-antarctic-proxies/WUWT har omtalt saken her, men egentlig bare gjengitt McIntyres eget oppslag. Men en del av kommentarene på WUWT er herlige i all sin sardoniske konstatering av at "the usual suspects" er tatt på fersken igjen:

https://wattsupwiththat.com/2019/02/07/pages2k-2017-antarctic-proxies/

Vi må igjen stille spørsmålet: Når skal det institusjonelle maktapparatet skjønne at denne maskepien vil rakne skikkelig før eller senere?
 

4
Hovedmønsteret i klimabløffen om "unprecedented warming" er ganske enkel å beskrive:

1) Syklisk oppvarming av Arktis er sant - det er ikke nødvendig å jukse med data for å vise det
Det er ikke noe problem å vise med ikke-klussede observasjonsdata at Arktis i de siste hundreårene veksler mellom kalde og varme 30/60 års sykluser, jfr. den nordatlantiske oscillasjon (NAO), osv.: Arktis er et stort hav omgitt av kontinenter og temperaturene veksler bl.a. iht. det sykliske mønsteret i de store havstrømmene som sirkulerer fra tropene gjennom polhavet og tilbake.

2) CO2-hypotesen (at mer CO2 skal varme opp atmosfæren) krever imidlertid at hele verden varmes opp - det er da juksebehovet oppstår
Klimabløfferne prøver derfor selvsagt å vise at (den sykliske) arktiske oppvarmingen er universell. Men som jeg viser i denne tråden og en rekke andre steder på forumet: Det er rett og slett ikke sant.

Antarktis har f,eks. et mye mer stabilt/mindre syklisk tydelig landklima fordi Antarktis' topografi er omvendt av Arktis: Et helt kontinent omgitt av hav. Derfor har vi heller ikke sett noen signifikant oppvarming i Antarktis de siste tiårene, men tvert imot en langvarig økning i havisutbredelsen og en stabil, muligens også økning i samlet massebalanse. Derfor ser vi hvordan jukserne fortvilet prøver å hoste opp steder i Antarktis der man kan hevde oppvarming, uten troverdighet og uten å lykkes. Det er bare for gjennomskuelig hver gang ei ny alarmistkløne dukker opp med "jeg fant, jeg fant!". Og som de eksemplene fra bl.a. USA, Japan, osv. viser, så ser vi nedkjøling heller enn oppvarming i de siste tiårene.

Den virkelighet som faktisk observeres er:
- Store deler av verden utenfor Arktis oppfører seg slett ikke som CO2-induserte modeller foreskriver.
- Alle IPCC-baserte globale klimamodeller feiler ved å "run too hot" pga. altfor høy innlagt klimasensitivitet.

Som "kølleknekkeren" McIntyre så vittig sa en gang: I disse modellene vil selv innmating av en telefonkatalog gi global oppvarming...

De som har fulgt klimadebatten nøye siden 1990 vil vite at klimamaktens virkelighetsframstillinger har fjernet seg mer og mer fra observerte data, til at man driver ren informasjonsmanipulering med å gi inntrykk av at re-modellerte, cherry-pickede og historisk "ombygde" data er det man faktisk har målt i utgangspunktet.
 
Som frankolsen viste på en annen tråd her, så ser verden slik ut når man henter en rigget graf fra NOAAs propagandasentral National Centers for Environmental Information (NCEI):Som man ser av den manipulerte NCEI-figuren her, og som jeg har dokumentert med udiskutable figurer og illustrasjoner en rekke ganger før, har sentrale krefter i de 4-5 sentrale IPCC-miljøene (med de 30-40 personene som i praksis bestemmer hvordan klimaalarmismen skal utformes; "the usual suspects") ved en rekke tilfeller nedjukstert den varme mellomkrigstiden til det ugjenkjennelige, og tilsvarende skrudd opp kuldeperioden etter krigen.

Hvis man sammenholder det ovenstående juksterte "produktet" fra NOAAs propagandasentral mot satelittmålingene siden 1979 presentert i et annet miljø (UHA), ser ikke verden slik ut, der ser vi at det ikke har vært signifikant global oppvarming siden 1998:
Grunnlaget for dagens utstrakte bruk av manipulerte data (som alltid revideres til mer likt modellene)
Ut fra figurene ovenfor: Hvordan kan to ulike fagmiljøer, som begge anser seg som klimaforskere, komme til så ulike resultat? Og hvordan har vi havnet i denne ulykkelige vitenskapelige tilstanden, der vi som følger med på "the usual suspects" kan notere nye triks hver gang de dukker opp med en ny graf som er jukstert til å bryte litt mindre med deres egne modeller?

Jeg skal i det videre forsøke å gi en forklaring på hvordan IPCC med sin overdrevne fokus på CO2-hypotesen i sin første rapport i 1990 malte seg opp i et umulig vitenskapelig hjørne, ved å vise fram en historisk temperaturgraf som ville falsifisere hele CO2-hypotesen: Den første IPCC-rapporten i 1990 satte nemlig ganske raskt IPCCs CO2-aktivister i en kattepine, for i 1990 så den autoriserte temperaturhistorie slik ut, med en middelalder varmere enn nå, og en lille istid som virkelig var kald:Som egentlig kom fra Lamb (1965), da man heller fryktet en ny istid, og ennå ikke hadde fått behovet for å skjule tidligere varmeperioder på lave CO2-nivåer:
Løsningen ble "Mike's trick": Hockeykøllesvindelen
I det sentrale IPCC-miljøet (som bestemmer bl.a. hvordan IPCCs rapport for policy makers skal se ut) skjønte man raskt at Lambs "ærlige" graf fra 1965 og deres tilsvarende 1990-graf representerte en direkte historisk falsifikasjon av CO2-hypotesen:

Man viste jo fram høyere temperaturer i tidligere historiske sykluser på lavere CO2-nivåer enn i dag!

Noe måtte derfor gjøres hvis ikke man skulle snuble med CO2-hypotesen allerede i tilløpet. Men i stedet for det som ærlige forskere gjør: Returnere til tegnebordet når en hypotese sprekker opp, så valgte IPCCs strateger dessverre å begynne å manipulere historiske data for å ikke gå på en direkte falsifisering av CO2-hypotesen. Som da åpnet for Michael Manns store svindelgrep: Å flate ut både varm middelalder og den lille istid for deretter å jukse inn den berømte "hockeykølle"-formen for å vise sterk temperaturstigning de siste tiårene. En slik maltraktering av historiske klimafakta kunne kanskje ha passert i historisk ulærde miljø i USA, men skolerte europeere innen en rekke disipliner skjønte jo raskt at her måtte det være virkelig store og illeluktende ugler i mosen.
Michael Mann et als forkastelige kjeltringsstrek (MHB 1998, deretter utvidet i 1999 til også å omfatte middelalderen) for å få til denne grafen ble fullstendig avslørt av bl.a. den kanadiske statistikeren Steve McIntyre i spann med Ross McKittrick, som oppdaget hvordan Mann for de siste tiårene hadde erstattet proksydata med innspleisede og cherry-pickede data av andre typer. Vitenskapelig useriøst fra A til Å. McIntyre brukte flere år på presse ut dataene som endelig dokumenterte dette, selv om han allerede innledningsvis hadde klart å regne seg til hvordan jukset var foregått.

En variant av hockeykøllegrafen ble så brukt i FNs klimapanels tredje rapport (TAR), da denne kom i 2001.
Denne jukseforskningen ble imidlertid så grundig avslørt at IPCC deretter valgte å la hockeykølla og dens historiske svindelforsøk forsvinne stille ut til venstre til neste rapport. 

Men skaden var allerede gjort: I all sin falske vulgaritet parret med uvitende/lettlurte politikere, kollektinnsamlende naturvernaktivister og skamløst opplagskåte MSM-miljøer ble det dannet et svært internasjonalt engasjement og politisk kannestøperi av en grad som verden aldri senere har kommet seg ut av -  selv om alle tegn på en vitenskapelig villfarelse av stort format lyser fra alle kritiske gjennomganger av denne "klimavitenskapen".
 
Rotter innemalt i et maktpolitisk krisehjørne er ikke pent å se på
Det triste med dette var at IPCCs klimapolitiske strateger (som vi egentlig snakker om her, systematisk redelig vitenskap er forlatt for lenge siden) åpenbart må ha opplevd seg tvunget til å fortsette med sine datamanipulasjoner for å slippe å innrømme at modellene deres hele veien har vært "CO2-kokte" på altfor høye verdier for klimasensitivitet (hvor mye global temperatur stiger ved en dobling av CO2-nivået i atmosfæren).

Dermed har man endt i en tragisk etterkorrigeringsspiral der ingen våkne vitenskapsfolk lenger tror på de overdrevne estimatene som serveres fra de kretser.

Det er i dette historiske lys - med en enorm vitenskapelig fallhøyde som konsekvens om man begynner å innrømme noe - vi må forstå drivkreftene bak den evige utpumpingen av stadig mer paniske alarmismerapporter som stadig lettere kan faglig skytes ned ved et øyekast.

Vi får se om denne tråden utvikles til å ta en ny gjennomgang av de senere tiårs manipulering med verdens klimavirkelighet.
I første omgang var poenget å vise hvordan vitenskapen kan havne på moralsk avveie når hele verden vil bli fortørnet om det viser seg at man har bommet, og det grovt.

Det er mulig at den sentrale årsaken til denne paniske motviljen mot å vende tilbake til redelig vitenskap og herunder innrømme store vitenskapelige feiltrinn, er rett og slett den drepende fallhøyden som er skapt gjennom den voldsomme internasjonale institusjonaliseringen og prestisjen i klimalarmismens industrielle og politiske univers: Jeg tør se den "klimaforsker" som først innrømmer:

"Unnskyld verden, for at vi har dratt dere ut i et gjørmehull av villfarne klimaspekulasjoner som ikke bare har medført enorme tap og feilsatsinger for verdenssamfunnet, men også svekket fokuset på reellt miljøvern" 5
NRK i ferd med å bli en ren klimaslyngelinstitusjon
Vi har snakket en del tidligere om hvordan et indre maktmiljø i NRK driver institusjonen mer og mer ut på stupet for overtendensiøs klimajournalistikk. Eller rettere, de snakker ikke om klima iht. vitenskapelig definisjon i det hele tatt (det kreves min. 30 år med gyldige data for å kunne etablere en klimatrend), men pøser ut usammenhengende alarmismeoppslag om ganske så normale værhendelser etter prinsippet: Alt de kan få tak i av det som kan selges som "klimadramatiske" bilder, jfr. den pinlige seansen med en "naturfotograf" som hadde tatt bilder av kalvende isbreer på Svalbard nylig, tidligere kommentert på en annen tråd her. Uvitenheten hos både journalist og "naturfotograf" om hva klima er var skremmende, men de fant hverandre i et ramaskrik om at Svalbards ende var nær.

Et betimelig spørsmål fra journalisten om økt temperatur og lave isnivåer har vært observert før rundt Svalbard var selvsagt ikke aktuelt, for i 1920-30-årene var nettopp det samme tilfelle (på mye lavere CO2-nivåer...) og ville jo aldeles ødelagt dramaet for dem:


Link: https://www.an.no/debatt/klima/nrk/nrks-klimapropaganda-slar-nye-rekorder/o/5-4-953422

Vi snakker altså om et journalistisk lavnivå i NRK der et bilde av en nedblåst gran leder rett til oppslag som "klimaendringene blir farligere", osv. Jfr. bildet av en tynn, døende isbjørn som ikke bare NRK, men hele klimaindustrien, frontet som bevis for at "global oppvarming fører til at isbjørnene dør ut" - mens sannheten for lengst var kjent: At isbjørnstammene er mangedoblet de siste tiårene. Osv.

Problemet er at de som har gitt seg inn på klimaalarmisme-galeien eier ikke skam, de SKAL få rett til slutt; så derfor: Når den ene alarmismeflausen er blitt blottlagt, begynner de bare på en ny...ad libitum. Reell forskning og forsøk på å mane til saklighet preller av som vann på gåsa.

Met. Inst. med påfallende tendensiøse værmeldinger over lang tid
Det for så vidt hjelpeløse og lett avslørbare journalistiske tøvet i NRK forsterkes imidlertid dessverre av at man er nært koblet til det fanatiske alarmistmiljøet på Met Inst (som rommer bl.a. velkjente klimaalarmister som Rasmus Benestad, Hans Olav Hygen, m.fl. som riktignok angis som "klimaforskere" og ikke meteorologer, men selvsagt agiterer like mye alarmistisk på huset der som i media). Denne brede og betente alarmismeatmosfæren gir seg utslag i at parhesten NRK nesten konsekvent melder varmere temperaturer på NRK enn konkurrenten på TV2: Hvis man systematisk etterprøver NRKs værmeldinger 2-3 dager etter de er gitt, vil dette mønsteret avtegne seg tydelig.

Jeg har testet meldingstrenden over lang tid: Det er overhodet ikke snakk om tilfeldigheter her, man velger ut varmeste alternativ i modellene hele veien, og i langt større grad enn konkurrenten på TV2: Nå på vinterstiden ligger NRKs varsler stort sett 3-5 grader varmere enn det viser seg å bli, TV2s varsler har ikke en så åpenbar slagside. NB: Met. Inst. sin systematiske feilmargin minker imidlertid påfallende for bynære områder der det er masse folk som kan observere fakta selv. Når det er ekstremkulde på gang i mer folketomme områder kan det derimot dreie seg om undermelding på hele 10-15 grader i de verste tilfellene, der få eller ingen "vitner" kan protestere. Jfr. egne utprøvde områder for Røros, Trysil, Finnmark, områder langs svenskegrensen, m.m. Rent risikoteknisk for sånne utkantområder er jo dette særlig ille, hvis folk havner ut i et uføre pga. uanmeldt kulde.

Legg forøvrig merke til at NRK/Dagsrevyens værvarsler oppgir bare varmeste antatte døgntemperatur (som en del av det tendensiøse arbeidet de bedriver), mens TV2 oppgir både varmeste og kaldeste døgntemperatur som er forventet. Dette gir selvsagt folk en bedre mulighet til å vurdere om de kan/skal legge ut i terrenget. Når Dagsrevyens undermelding av ekstremkulde noen ganger er så ekstrem at det kan sette folks liv i fare, er ikke dette noe vi bør akseptere i lengden. Jeg har selv blitt lurt ut i terrenget flere ganger av dette miljøets underrapportering av lokale ekstremkuldeforhold. Men har etter hvert lært.   

Journalismens tendensiøse tragedie: Hans Olav Hygen, Rasmus Benestad og Øyvind Nordli fra Meteorologisk institutt fikk pris for pinlig alarmismeartikkel

Link: https://forskning.no/meteorologisk-institutt/forskere-fra-meteorologisk-institutt-med-beste-populaervitenskapelige-artikkel/1255034

Dagbladet: Klimafjottenes dansesal - VG på vei til mer edruelighet?
Den andre ekstremt tendensiøse kuldeunderslag-rapportør i Norge (i tillegg til å være mikrofonstativ for alle tilgjengelige varmealarmismemeldinger som sådan) er p.t. Dagbladet, der flere kunnskapsløse og skamløse alarmister har søkt ly mot å bli utsatt for reell klimakunnskap. Politisk redaktør Geir Ramnefjell, som gjennom dypdykk i egen lett fordrukne hønsegård vet omtrent like mye om klima som den promiskuøse skolelærer og klimaalarmist Trine Skei Grande har funnet ut ved dypdykk i kornåkre, skriver den ene tullepropagandaartikkelen etter den andre om "klima". Forstår ikke disse halvstuderte fjottene at opplyste folk ler av dem?

VG har i den senere tid vist en bedre vilje til å gjengi virkeligheten der ute noenlunde respektabelt.
Som eksempel kan dere ta en enkel test i dag:
- VG har et tydelig oppslag om at skiskytingen i Canada kan bli stoppet av ekstremkulde
- Dagbladet nevner ikke dette med ett ord

Tilsvarende har den langvarige ekstremkulden i USA og flere andre steder på den nordlige halvkule omtrent ikke vært omtalt i Dagbladet, derimot har de i stedet sendt ut en strøm av skamløse, spekulative og helt udokumenterte alarmismeartikler om global oppvarming, levert av klimaindustriens mest vulgære propagandasentraler (særlig Postdammiljøet med Rahmstorf i spissen). Dagbladet kastet seg selvsagt begjærlig over disse lattervekkende bortforklaringene, der det hevdes at årets ekstremkulde på nordkalotten egentlig skyldes global oppvarming som har sendt polarkulden nedover våre arme hoder. Dagbladet vil selvsagt aldri ta inn at seriøse klimaforskere allerede totalt har debunket årsaksgrunnlaget for disse polar vortex-påstandene fra Rahmstorf et al (se dokumentasjonen tidligere  framlagt her på forumet).   
Det hele er bare pinlig for journalistikken.

Forskning.no - man tror ikke det er mulig
Og da har vi ikke engang begynt å snakke om det pinligste av alt: Forskningsrådets eget nettsted forskning.no, som egentlig skulle være en profesjonell formidler av dagens forskningsbilde, men som stort sett pøser på med NTBs mest hjernedøde klimaalarmismeserenader - der man selvsagt har tatt vekk kommentarmulighetene. Eksistensen av en kyndig og voksen redaksjon synes totalt fraværende.

Aftenposten var jo en annen skamplett, men det kan synes som Mathismoen er blitt roet litt ned der? For der har vi til og med sett flere bilder av snø og is i vinter.
Men som sagt, det kan synes som VG kan være i ferd med å lukte lunta, at det bør gå en grense for hva slags klimavrøvl man skal kolportere. Vi får i alle fall håpe det?

Medier som ikke lar seg kue av klimajournalistikk-mafiaens konformitetspress
Resett og Document tar inn saklige, kritiske artikler rettet mot klimaindustriens villfarelser, jfr. Kent Andersen som jeg har lagt ut link til flere ganger her.
Han bedriver viktig og avklarende folkeopplysning om hva klimaindustrien dreier seg om.
Vi noterer oss også at den saklige og kunnskapsrike hedersmannen Steinar Jakobsen stadig får inn folkeopplysningsartikler i Nordlys (retting: Avisa Nordland). De forstår åpenbart at Steinar har solid dokumentasjon for sin kritikk. Kred til dem for det, selv om Steinar sier i sin kommentar nedenfor at det er lettest å komme inn på nettutgaven, tyngre å komme inn i papirutgaven. For regelen i MSM i dag er jo at artikler fra alarmismekritikere som Steinar, om aldri så veldokumenterte, stenges summarisk ute begge steder.
   

6
NRK har tatt rollen som ledende "klimahestefrelser* par exellence her til lands:
*en fagterm nylig lånt fra vår eminente klimaekspert og klimalyriker Bebben

- Wahls "Folkeopplysningen" må jo være et av de svarteste kapitler i norsk "klimajournalistikk", og det sier ikke lite!
- Nok sagt om den skampletten, men før i vinter har NRK også markedsført hemningsløst sin egen storsatsing på "Jakten på klimaendringene", en endeløs strøm av tendensiøs, bildebasert feilinformasjon rundt det man angir som "klima" men som bare er utvalgte værbilder, og disse spekulative bilder kommer så i vill uorden - plukket for å vise hvor ille det går med "klimaet":
- en enslig isbjørn,
- brekalving,
- en bekymret Samset, osv.

Altså alt uvitenskapelig fjolleri som kan oppdrives innenfor etablert MSM-klimaidioti
 
- i dag dro de til med en skremselssak om det framtidige Svalbard - selvsagt uten å vise til at dette er modellert ut fra en fallert CO2-hypotese med store usikkerhetsforhold og allerede med svære dokumenterte feilvurderinger så langt.

Sannhetsvitnet? En fallert naturfotograf som selvsagt bare snakket tull: Først kunne han fortelle at isbjørnen ville bli utryddet på Svalbard (sic), han hadde bilder av brekalving også, deretter kunne han fortelle at selen ville havne innerst i fjordene der det ble veldig lett for isbjørnen å jakte på dem. Da oppdaget han plutselig at "ooopps, det passer kanskje ikke med at isbjørnen vil sulte i hjel?", så dermed kunne han litt stakkåndet legge til at "men til slutt går det ille med alle".

Jourmalistneket som satt der og mikrofonstativerte dette klimanoksagt-tullet kunne selvsagt ikke komme på at hun burde spurt: "Har slike varmere perioder forekommet i Arktis før?" 
Naturfotografneket er vel like ulærd som henne, så svaret ville vel blitt samme tullet som resten, men faktum er altså at Arktis har hatt samme istilstander og varmeperiode så sent som i mellomkrigstiden - og da på mye lavere CO2-nivåer enn i dag.

Våre faste klimakjeltringer aka "våre ledende klimaforskere" (om de skulle ha ramlet bort i disse fakta under lesingen av de 4-5 bøker de har lest i sitt liv) passer uansett på å IKKE nevne sånt, som bare vil få folk til å lure på hele CO2-narrativet:PS: John Smits-syndromet
John Smits har en anti-Gore performance trend; mens Gore, ufrivillig og komisk nok, dukker opp der det blir ekstra kaldt og mye snø for å fortelle om menneskeskapt global oppvarming og ta opp kollekt for det, forsvinner John Smits fra skjermen i samme situasjon. Ryktene sier han blir automatisk sykmeldt på minus 10 på Svalbard.
Men i dag var det visst bare 7 kalde på Svalbard, og dermed dukket han opp igjen etter å ha gjort svenske av seg i ukesvis under snø- og kuldekaoset både her, i Europa og i USA, m.m. Det er åpenbart at dette klarer ikke Smits å forholde seg til.
Han startet derfor optimistisk med et bilde av "mildvær på Lista", lattervekkende nok var det eneste plassen Norge kunne oppvise varmegrader på kartet. Men han skal ha for å ha framskaffet bildet!
Finnmark og Kautokeino med 28 kalde prøvde han å dekke over med sitt forvirrede klimahode, før han dro fram en liste med forventede temperaturer som skulle bli mildere og mildere. Da vet vi som alltid sjekker sannhetsgehalten på denne fyren, at det blir kaldere og kaldere når disse framtidsdagene er et faktum: Noter dere at dere da omtrent alltid vil finne at konkurrerende værmeldingstjenester (for eksempel på TV2) alltid har kaldere varsler enn de NRK/Smits leverer på sin vakt, og at han alltid melder for varmt framover.

Et egenerfart eksempel: Jeg la ut i bil over Hardangervidda en gang, fordi Smits meldte "bare" 16 kalde. Da vi kom dit, viste temperaturmåleren 38 kalde. Selvsagt hadde vi ikke våget å ta Hardangervidda hadde vi fått noenlunde riktig temperaturvarsel.
Neste dag meldte Smits 22, da tok vi sjansen igjen, men da målte vi 36 på hjemturen i kombinasjon med sterk vind (over 50 følte , sa de lokalt)....det gikk bra med oss, men flere biler fikk motorfrys/stans midt på vidda og måtte ha assistanse. 

Mer? En dag ringte en kompis fra Røros, de hadde 38 kalde ved hotellet. Smits meldte 22. Jeg ringte da faktisk Met Inst og spurte om de var klar over at de satte liv i fare på denne måten, siden en kompis sa det faktisk var minst 15 grader kaldere på Røros enn de meldte. Damen sa da at de meldte "et snitt av 3 ulike stasjoner". Da jeg spurte om Miami Florida var den tredje stasjonen la damen på.
 
Hvor lenge skal sånne kunne heve offentlig lønn? De må jo feile noe alvorlig? Folk kan jo havne i livsfare av deres klimabesettelser.

PS: Håper noen av disse klimabesatte meteorologene leser dette før Kveldsnytt, da kan vi plutselig se justerte framtidstemperaturer fordi de nå vet at noen steder sitter det en jævel eller to og faktasjekker hva de driver med. Jeg anbefaler også alle andre å ringe hotellene der Smits et al melder 12-15 kalde og dere ikke skjønner hvorfor det ikke meldes 25-30 iflg. deres innefrosne tante der...kjør en test og bli sjokkert over hvordan det styres på!

Ill.: John Smits prøver å dekke over 30 kalde på Røros (det var egentlig 38 iht hotellet...)


7
Potsdammiljøet med klimafanatikeren Rahmstorf burde egentlig ikke tas med i en seriøs klimadebatt, men i sin panikk etter å bortforklare at verden har blitt kaldere se siste årene, at Arktis ikke smelter ned som modellert, at havene ikke stiger som modellert, osv., har klimaindustrien dyttet hans bortforklaringer foran seg i MSM. Derfor får vi bare avsløre svindelpratet i tur og orden, når han skal fronte bortforklaringene rundt at nordkalotten fryser ned i vinter:

For som vanlig tåler ingen ting av hans og Potsdammiljøets "klimaforskning" et nærmere ettersyn:

Hyppigere frekvens for "polar vortex" er ren løgn
Kuldebølgen over nordkalotten i vinter forklares ikke bare av Rahmstorf, men av hele "the usual suspects" med at "global warming causes cooling".
Argumentet er da at den globale oppvarmingen har gjort at den arktiske jetstrømmen ("the polar vortex") som sirkler rundt polområdene blir mer ustabil enn tidligere og bryter ut og trekker oftere lenger nedover nordkalotten - pga. global oppvarming.

Men er dette sant?! Er det virkelig slik at de siste tiårs påståtte globale oppvarming har medført en tydeligere trend for dette?

Neida, som vanlig er det ren panisk løgn for å dekke over at modellene deres igjen feiler så det dundrer:
Sannheten er nemlig at frekvensen for arktisk jetstrøm og brudd ned sørover er minkende! Se figur hentet herfra:


Fig. 1: The frequency of “vortex” events in the USA.

Kilde: http://www.drroyspencer.com/2019/01/if-the-polar-vortex-is-due-to-global-warming-why-are-u-s-cold-waves-decreasing/

Javel, konfrontert med dette prøver Rahmstorf en ny bløff:

"Mindre is i Arktis er årsaken"
Sitat Rahmstorf: "Several studies suggest that this has to do with the dwindling sea ice cover on the Arctic Ocean, especially on the Barents-Kara Sea.”

Er dette sant da?
Rahmstorfs argument er nemlig at mindre is i Arktis produserer polar vortex utbrudd, og dermed lavere temperaturer på nordkalotten.
Og igjen tar vi fyren i ren løgn: Denne vinteren er det mer is i Arktis enn på samme tid i fjor!
Altså det motsatte av de kriterier Rahmstorf prøver å snekre. 
Eller denne, som viser at laveste isnivå har økt i mange år (klart stigende trend siste 10 år, altså motsatt av hva bl.a. Potsdammiljøet lyver om nå,
som et forsøk på å koble blåkald nordkalott til "global oppvarming"):Disse pinlighetene kommenteres slik på notz:

“Made up” explanation

Under no circumstances is the state of research suitable for attributing the current “vortex” in the USA, or anywhere else, to climate change. It has always happened, and it isn’t becoming more frequent. That’s weather. Aa a result one meteorologist reacted rather harshly:

"Thus the PIK has definitely gone off base among the scientific community and is only cherry picking. Freely made up that there would be an increase in frequency of weak polar vortices. This has always happened almost every winter.”

Prominent Swiss meteorologist Jörg Kachelmann is quite annoyed by the nonsense. So are we. And we ask ourselves why is so much unproven and controversial material used to explain every current event in the world? Are real arguments like global warming at a rate of about 0.125 ° C / decade since 1950 (as to Cowtan & Way) too weak?
 
Vi får ta for oss bløffingen resten av vinteren også, etter hvert som panikken stiger i modellkretsene.

8
De som har fulgt klimaindustriens faktaforvrengninger over noe tid, bl.a. påstandene om at "omtrent alle" som spiller en rolle i klimaspørsmål er enige om "the 97% consensus" og "settled science", vet at dette er systematisk løgn: De skamløse "undersøkelsene" om støtte til seg selv som klimamakta har bedrevet står i skrikende kontrast til gjentatte påvisninger av at motstanden i reelle fagmiljø er meget sterk, men at det er nesten umulig å opponere uten å få både karriere og prosjektmuligheter ødelagt.
Særlig unge forskere opplever dette som veldig truende for deres videre karriere, oppdrags- og jobbsikkerhet.

Men et imponerende antall tunge forskere - i overveldende grad svært erfarne og dermed nær pensjonsalderen og slik mer robuste mot trakassering - har likevel tatt kampen opp. De som vil ha en oversikt over en del av de mest profilerte kritikerne av svakhetene i den rådende klimareligionen, kan ta en titt på disse oversiktene: Mange av de nevnte var i sin tid - før den skamløse klimaindustrien begynte å rasere god vitenskap - sentrale pionerer innen klimafagene, men da basert på gyldig og etterprøvbar naturvitenskapelig teori og metode.

Det er derfor bare å ta av seg hatten for det lille mindretallet av unge og dyktige forskere som likevel er representerte på disse listene, selv om mange av dem allerede har fått hekseprosessert og ødelagt mye av sine karrierer ved at den etablerte klimamakta stenger dem ute fra alt de kan, og tilsviner dem i omfattende og systematiske fordømmingskampanjer på en rekke nettsteder og nettleksika. Et meget stygt og veldokumentert eksempel er William Connolley:

William Connolley - tidenes storsvindler på wikipedia med sverting av kritiske klimaforskere
Jfr. her mine tidligere og mer omfattende artikler om bl.a. William Connolley som skrev over 5,400 sverteartikler på wikipedia om kritiske forskere før han omsider ble stoppet og "banned":
https://wattsupwiththat.com/2010/10/14/willia-connolley-now-climate-topic-banned-at-wikipedia/

PS: Antallet (over 5,400 artikler) forteller ogsÃ¥ litt om hvor mange "opposisjonelle" Connolley fant Ã¥ mÃ¥tte angripe, som selvsagt dermed stÃ¥r i veldig kontrast til 97% konsensus-pÃ¥standene. 


William Connolley - avslørt som hyperaktiv løpegutt for klimamakta

Nei huff, la oss heller se på mer skikkelige folk:
 
Forskere som stiller spørsmål ved korrektheten i IPCCs klimaprojeksjoner
Disse hevder at dagens klimamodeller ikke har forutsetninger for å projisere globalt klima presist nok til å ha dekning for verken temperatur- eller havnivåutvikling for det 21. århundre:

David Bellamy, botanist
Lennart Bengtsson, meteorologist, Reading University
Piers Corbyn, owner of the business WeatherAction which makes weather forecasts
Susan Crockford, Zoologist, adjunct professor in Anthropology at the University of Victoria.
Judith Curry, professor and former chair of the School of Earth and Atmospheric Sciences at the Georgia Institute of Technology
Joseph D'Aleo, past Chairman American Meteorological Society's Committee on Weather Analysis and Forecasting, former Professor of Meteorology, Lyndon State College
Freeman Dyson, professor emeritus of the School of Natural Sciences, Institute for Advanced Study; Fellow of the Royal Society
Ivar Giaever, Norwegianâ??American physicist and Nobel laureate in physics (1973)
Steven E. Koonin, theoretical physicist and director of the Center for Urban Science and Progress at New York University
Richard Lindzen, Alfred P. Sloan emeritus professor of atmospheric science at the Massachusetts Institute of Technology and member of the National Academy of Sciences
Craig Loehle, ecologist and chief scientist at the National Council for Air and Stream Improvement
Ross McKitrick, professor of economics and CBE chair in sustainable commerce, University of Guelph
Patrick Moore, former president of Greenpeace Canada
Nils-Axel Mörner, retired head of the Paleogeophysics and Geodynamics Department at Stockholm University, former chairman of the INQUA Commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution (1999â??2003)
Garth Paltridge, retired chief research scientist, CSIRO Division of Atmospheric Research and retired director of the Institute of the Antarctic Cooperative Research Centre, visiting fellow Australian National University
Roger A. Pielke, Jr., professor of environmental studies at the Center for Science and Technology Policy Research at the University of Colorado at Boulder
Denis Rancourt, former professor of physics at University of Ottawa, research scientist in condensed matter physics, and in environmental and soil science
Harrison Schmitt, geologist, Apollo 17 astronaut, former US senator
Peter Stilbs, professor of physical chemistry at Royal Institute of Technology, Stockholm
Philip Stott, professor emeritus of biogeography at the University of London
Hendrik Tennekes, retired director of research, Royal Netherlands Meteorological Institute
Anastasios Tsonis, distinguished professor of atmospheric science at the University of Wisconsin-Milwaukee
Fritz Vahrenholt, German politician and energy executive with a doctorate in chemistry


Forskere som hevder at global oppvarming primært skyldes naturlige prosesser
Kort sagt sier disse forskerne at dagens klimamodeller ikke anfører gyldige temperaturdrivere som kan erstatte betydningen av naturlige prosesser

Khabibullo Abdusamatov, astrophysicist at Pulkovo Observatory of the Russian Academy of Sciences
Sallie Baliunas, retired astrophysicist, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
Timothy Ball, historical climatologist, and retired professor of geography at the University of Winnipeg
Ian Clark, hydrogeologist, professor, Department of Earth Sciences, University of Ottawa
Vincent Courtillot, geophysicist, member of the French Academy of Sciences
Doug Edmeades, soil scientist, officer of the New Zealand Order of Merit.
David Douglass, solid-state physicist, professor, Department of Physics and Astronomy, University of Rochester
Don Easterbrook, emeritus professor of geology, Western Washington University
William Happer, physicist specializing in optics and spectroscopy; emeritus professor, Princeton University
Victor Manuel Velasco Herrera, Theoretical Physicist and Researcher, Institute of Geophysics of the National Autonomous University of Mexico
Ole Humlum, professor of geology at the University of Oslo
Wibjörn Karlén, professor emeritus of geography and geology at the University of Stockholm
William Kininmonth, meteorologist, former Australian delegate to World Meteorological Organization Commission for Climatology
David Legates, associate professor of geography and director of the Center for Climatic Research, University of Delaware
Anthony Lupo, professor of atmospheric science at the University of Missouri
Jennifer Marohasy, an Australian biologist, former director of the Australian Environment Foundation
Tad Murty, oceanographer; adjunct professor, Departments of Civil Engineering and Earth Sciences, University of Ottawa
Tim Patterson, paleoclimatologist and professor of geology at Carleton University in Canada
Ian Plimer, professor emeritus of mining geology, the University of Adelaide
Arthur B. Robinson, American politician, biochemist and former faculty member at the University of California, San Diego
Murry Salby, atmospheric scientist, former professor at Macquarie University and University of Colorado
Nicola Scafetta, research scientist in the physics department at Duke University
Tom Segalstad, geologist; associate professor at University of Oslo
Nir Shaviv, professor of physics focusing on astrophysics and climate science at the Hebrew University of Jerusalem
Fred Singer, professor emeritus of environmental sciences at the University of Virginia
Willie Soon, astrophysicist, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
Roy Spencer, meteorologist; principal research scientist, University of Alabama in Huntsville
Henrik Svensmark, physicist, Danish National Space Center
George H. Taylor, retired director of the Oregon Climate Service at Oregon State University
Jan Veizer, environmental geochemist, professor emeritus from University of Ottawa


Forskere som hevder at årsakene til global oppvarming fremdeles ikke er klarlagt
Syun-Ichi Akasofu, retired professor of geophysics and founding director of the International Arctic Research Center of the University of Alaska Fairbanks
Claude Allègre, French politician; geochemist, emeritus professor at Institute of Geophysics (Paris)
Robert Balling, a professor of geography at Arizona State University
PÃ¥l Brekke, solar astrophycisist, senior advisor Norwegian Space Centre
John Christy, professor of atmospheric science and director of the Earth System Science Center at the University of Alabama in Huntsville, contributor to several IPCC reports
Petr Chylek, space and remote sensing sciences researcher, Los Alamos National Laboratory
David Deming, geology professor at the University of Oklahoma
Stanley B. Goldenberg a meteorologist with NOAA/AOML's Hurricane Research Division
Keith E. Idso, botanist, former adjunct professor of biology at Maricopa County Community College District and the vice president of the Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change
Kary Mullis, 1993 Nobel laureate in chemistry, inventor of the polymerase chain reaction (PCR) method
Antonino Zichichi, emeritus professor of nuclear physics at the University of Bologna and president of the World Federation of Scientists


Forskere som framviser historisk dokumentasjon på at global oppvarming ikke har de negative konsekvenser IPCC hevder
Indur M. Goklany, electrical engineer, science and technology policy analyst for the United States Department of the Interior
Craig D. Idso, geographer, faculty researcher, Office of Climatology, Arizona State University and founder of the Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change
Sherwood B. Idso, former research physicist, USDA Water Conservation Laboratory, and adjunct professor, Arizona State University
Patrick Michaels, senior fellow at the Cato Institute and retired research professor of environmental science at the University of Virginia


Avdøde kjente IPCC-kritiskere
August H. "Augie" Auer Jr. (1940â??2007), retired New Zealand MetService meteorologist and past professor of atmospheric science at the University of Wyoming
Reid Bryson (1920â??2008), emeritus professor of atmospheric and oceanic sciences, University of Wisconsin-Madison
Robert M. Carter (1942â??2016), former head of the School of Earth Sciences at James Cook University
Chris de Freitas (1948â??2017), associate professor, School of Geography, Geology and Environmental Science, University of Auckland
Vincent R. Gray (1922â??2018), New Zealand physical chemist with expertise in coal ashes
William M. Gray (1929â??2016), professor emeritus and head of the Tropical Meteorology Project, Department of Atmospheric Science, Colorado State University
Yuri Izrael (1930â??2014), former chairman, Committee for Hydrometeorology (USSR); former firector, Institute of Global Climate and Ecology (Russian Academy of Science); vice-chairman of IPCC, 2001â??2007
Robert Jastrow (1925â??2008), American astronomer, physicist, cosmologist and leading NASA scientist who, together with Fred Seitz and William Nierenberg, established the George C. Marshall Institute
Harold ("Hal") Warren Lewis (1923â??2011), emeritus professor of physics and former department chairman at the University of California, Santa Barbara
Frederick Seitz (1911â??2008), solid-state physicist, former president of the National Academy of Sciences and co-founder of the George C. Marshall Institute in 1984

Dette bare et lite utvalg av kjente forskere som har tatt til motmæle mot klimaindustriens faglige avsporinger.
Men her i Norge gir NRK og de andre sentrale klakørmediene heller ubegrenset utfoldelsesrom for ferske og upubliserte klimaopportunister som Bjørn Samset. For ikke å snakke om gravitasjonsfjolsene Eystein Jansen og Helge Drange, og andre kvasikarnaljer på samme nivå.
Eller bruker "Wahls metode" i NRK: Inviterer tunge klimarealister som professor Ole Humlum, og klipper dem i stykker etterpå, uten reell tilsvarsrett på samme kanal.

Forskningsrådets nettsted forskning.no har dessverre også blitt en stadig mer ensidig politisert propagandasentral for alarmistisk og tendensiøs "klimaforskning", en stor skam for nivået for forskningsomtale på myndighetsnivå, og dermed også en forsterkende støttespiller for MSMs useriøse og ukritiske omgang med alarmistisk kvasiforskning.

"The climate scam" lever dessverre fremdeles godt og fett i Norges lille klimaandedam.

   

9
USA opplever en rekke kulde- og snørekorder også i år, etter flere harde vintre de senere årene. Massemedia har - av en eller grunn - likevel ikke akkurat flommet over om dette, derimot er det de siste dagene pumpet ut noen avskyelig løgnaktige avsporingsartikler om "ekstremvarme" tilstander i Australia (som har høysommerperioden nå), med "temperaturer Australia aldri før har sett".

Som vanlig når det er snakk om varmerekorder er det også denne gangen skamløs, tendensiøs og useriøs cherry-picking der man finner et sted eller tre man kan koke opp om rekordvarme på høye 40-tall C, og dra en frekk løgn om at man aldri har sett makan til varme noensinne.

Men igjen, det er også denne gangen snakk om tendensiøst faktabedrageri.
Her er sannheten om hvordan det ligger an med de virkelige varmerekordene i Australia, og når de ble satt:

 

Så neste gang lettlurte folk skremmes av svindeloppslag i massemedia, anbefaler jeg som vanlig at man tar en faktasjekk her på klimadebatt.com.
Vi prøver fortløpende å arrestere det organiserte klimagriseriet så langt vi rekker.


10
En skikkelig dustete nonsenskorrelasjon framvist for å more publikum ble demonstrert allerede av Ludvig Holberg i farsen Erasmus Montanus i 1723 (uroppført 1747), da den hjemkomne og nyutdannede posør demonstrerer hva han har lært av analytisk logikk på Universitet i København:
En sten kan ikke flyve.
Mor Nille kan heller ikke flyve.
Ergo er Mor Nille en sten.


Det var Mor Nille som - forståelig nok - "græd" den gangen. Nå er det imidlertid, etter hvert som mer og mer penger kastes etter stadig mer meningsløse og paniske "klimastudier" som skal legitimere en feilslått CO2-hypotese, en hel vitenskapsverden som "græder".

For rent ufrivillig komisk blir det når enda en gruppe klimaopportunister stolt kan melde at de har funnet en "causal link" (sic) mellom "climate, conflict, and migration". For som klimabransjen tilhørende, så er de selvsagt ikke klimafaglig skolerte, om slikt i det hele tatt finnes, og i alle fall ikke vitenskapsteoretisk skolerte; se videre.

Noen hundre år etter Holberg er vi altså på samme nonsenskorrelasjonsnivå, men denne gang i fullt alvor, og igjen for å forsvare at (menneskeskapt) global oppvarming er den sentrale faktor bak det hele - man er selvsagt ikke interessert i global nedkjøling. Det er da salig Holberg nikker oppgitt gjenkjennende til det hele.

Enhver form for etterprøvbarhet av denne suppen forsvinner dermed ikke uventet i en ensidig tåke av eksempler på at økt temperatur er fa'li det. Selv om migrasjon på den ene siden faktisk dreier seg om levende folk som forflytter seg av mange grunner, så tyr man programmatisk også her til modellert temperaturøkning i modeller som uutfordret hovedfaktor for å få litt fres i egne spekulasjoner. For en gammel forsker som ble drillet i klassisk analyseteori og forskningsetikk så er dette direkte vondt å se på, men man får prøve med en god latter så lenge man klarer.

"Studien" dette har medført omtales på WUWT her: https://wattsupwiththat.com/2019/01/24/new-study-establishes-causal-link-between-climate-conflict-and-migration/

Jeg gidder ikke å bry dere med så mye mer av hva disse noldusene har kokt sammen av nettopp nonsenskorrelasjoner med en pinlig AGW-klimaagenda, men vil heller glede dere med en rekke herlige kommentarer:

Jeg tillater meg først å nevne at (hark hark) Telehiv - Nordens store sannhetssøker - var tidlig ute med sin forakt for sånn vitenskapelig dritt, og la inn flg. kommentar:

Telehiv    
January 24, 2019 at 12:13 pm 
Haha, just another case of speculative nonsense correlations:
â?? puuhhh, the weather is so hot, Iâ??ll think Iâ??ll shoot u!
PS: Good luck with the US cold wave now, it will probably turn the Donald into a friendly puppy before he flees to Hawaii

   
Antakelsen om Trump ble her imidlertid raskt og lattermildt "korrigert" opp mot observerte fakta:

Fred    
January 24, 2019 at 1:13 pm 
No, that was queen Nancy Pelosi who fled to Hawaiiâ?¦a true cataclysmic AGW/CC believer.


Men da var tonen satt, og en rekke underfundige svisker ble servert, denne griper jo også rett inn i vår hjemlige migrasjons- og kulturdebatt:

kenji    
January 24, 2019 at 2:35 pm 
What temperature causes the migration of cultures that practice female genital mutilation of 8yo girls?


Av mer vitenskapsteoretisk art, ble denne perlen servert:

Dave O.    
January 24, 2019 at 12:23 pm 
The causal link between climate alarmism and the inability to think clearly has been well established.


Osv.

Kos dere - ingen ting frigjør mer satirisk skaperkraft enn skikkelig møkkaforskning!
11
Nettavisen skal ha kred for å tidvis bringe fram saker og fakta som slår hull i de vanlige (alarmistiske) klimamytene, og der øvrig MSM vrir seg veldig på kroken før de slipper ut den samme informasjonen. I dag har Nettavisen for eksempel et litt skadefro oppslag om at "Ingen land i verden har kuttet klimagassutslipp mer enn USA".

Nettavisen har, som vi ofte gjør her på forumet også når vi vil skaffe oss global, statistisk energioversikt, tatt en titt i BPs Statistical Review of World Energy 2018.
Link: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf

Og her kan Nettavisen kjettersk nok fastslå at det populære bildet av USA som klimaversting, og USAs president Donald Trump som mannen som ødelegger Paris-avtalen, er helt feil når de harde fakta kommer på bordet:

- I virkeligheten har ingen land kuttet CO2-utslippene mer enn USA, viser BPs statistikk for verdens energi 2018.
- På ti år har USA kuttet utslippene av CO2 med 800 millioner tonn.
- I samme periode har Kina økt sine utslipp med 2.000 millioner tonn.
- De nye tallene viser altså at bare veksten i Kinas utslipp tilsvarer 40 ganger de totale utslippene i Norge på et år.

Utviklingen fortsatte gjennom 2017, viser statistikken:
Link: http://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/trodde-du-donald-trump-er-klimaversting-det-er-feil/ar-BBSFDYT?li=BBr5A5g&ocid=iehp

12
Kull er fremdeles helt sentralt for fattiges overlevelse
Urenset og "gammeldags" kullbruk er et betydelig miljøproblem - samtidig som en stor del av verdens fattige er avhengige av kull som eneste energiform de har rÃ¥d til. Problemet er at Vestens bortskjemte og usolidariske CO2-klimahoder er mer opptatt av Ã¥ forby kull enn Ã¥ prøve Ã¥ bistÃ¥ med reell hjelp til de fattigste landene som vil være avhengig av kull i tiÃ¥r framover bare for Ã¥ overleve. Fokuset er i stedet tung CO2-skattlegging av de rikeste landene og ingen praktisk hjelp til de fattigste. Klima-symbolpolitikken overstyrer all virkelighet og fornuft rundt de reelle miljø-utfordringene.   

Dette er imidlertid virkeligheten:
Kull dekker ca. 30% av verdens primære energibehov, og står bak over 41.1% av verdens elektrisitet. Mange av de fattigste landene er blant dem som mest vil rammes av kullsanksjoner. Over 70% av verdens stålproduksjon er basert på kull.
Samlet global produksjon av kull nådde rekordnivået 8022.5 Mt i 2014, stikk i strid med alle verdens klimaavtaler.
Vi snakker om en veldig vekst (nesten dobling) bare siden 1990:
â?¢ 8022.5 Mt (2014)
â?¢ 8075.5 Mt (2013)
â?¢ 4677 Mt (1990 

Dette fordeler seg slik på de største landene (BPs statistikk for 3-4 år siden, kunne hentet opp nyere, men dette gir omtrent bildet):

Top ten coal producers (2014e)
PR China  3 747.5                        Mt Russian Federation  334.1 Mt
United States  916.2 Mt                South Africa  253.2 Mt
India  668.4 Mt                            Germany  186.5 Mt
Australia  491.2 Mt                       Poland  137.1 Mt
Indonesia  470.8 Mt                      Kazakhstan  115.5 Mt

Top Ten Steam Coal Producers (2014e)
PR of China  3 179.6 Mt                Russian Federation 189.5 Mt
United States  769.2 Mt                Kazakhstan 93.5 Mt 
India  569.9 Mt                            Colombia 83.5 Mt 
South Africa  250.6 Mt                  Poland 61.0 Mt 
Australia  245.7 Mt                       Viet Nam 35.8 Mt 

Kommentar til tallene:
Tallene Vesten stort sett ser pÃ¥ er fra BPs Ã¥rlige store globale energioversikt (som jeg har omtalt her før), som igjen har dem fra det offisielle kinesiske statistikkbyrÃ¥et. Kinesiske energidata har tidligere imidlertid vist seg Ã¥ være noe upÃ¥litelige, og myndighetene kom i 2015 med en større revisjon av kullstatistikken. Det viste seg at Kinas kullforbruk har vært underrapportert siden 2000 â?? Kina har brent mer kull enn før antatt.

Status: Mens CO2-selvskadingen lever sitt eget globale overklasseliv i vesten, må utviklingslandene basere seg på realiteter
CO2-hypotesens overnasjonale maktregime (den FN-regisserte klimaindustrien), uten fundament i reell vitenskap og reelt miljøvern, har samtidig produsert de mest bisarre - og reinhekla miljøfiendtlige - globale scenarier:
- De vestlige landene som er blant de minst forurensende (ikke minst opprinnelig vannkraftdrevne Norge) inngår nå dyptgripende i de mest selvskadende energiløsninger og -avtaler for ikke-bærekraftig "grønn energi", der man raserer fornuftige miljø- og energiløsninger for å tilfredsstille imaginære klimakrisemål.
Overfokus på svære CO2-finansregimer har gjort at reelt miljøvern ligger på sotteseng med en brøkdel av de annetsteds tildelte "klimamidler".

Noen av de verste globale forurenserne (på miljø, igjen, glem dette klimasludderet og fokuser på reelle miljøutfordringer), ikke minst de største og raskt industrialiserende landene som Kina og India, er samtidig "fritatt" fra de samme CO2-avgifts- og avtalerammene. Galskapen er at det ikke er gjort reelle overnasjonale bestrebelser på å hjelpe disse landene der det trengs mest: Glemme CO2-gnålet, og gjøre noe med den reelle forurensingen.

Kina og India er skrekkeksempler på forurensende energiløsninger:
India har en fullstendig fragmentert energipolitikk, der landets store horder av fattigfolk fyrer med det de har for hÃ¥nden i næromrÃ¥det. Det blir alt fra tørket kumøkk, ved, til kull. Selv om landet foreløpig er en industriell mygg ifht for eksempel Kina, sÃ¥ betyr forurensningsbidraget fra over 1 milliard mennesker mye i sum. Mange steder stÃ¥r gamle dieselaggregater og lager strøm til landsbyene, rett ved siden av elver der man kunne bygd ut effektiv vannkraft for hele regioner.... I storbyene kveles folk av luftforurensing fra fabrikker og biler, en enda verre utgave av etterkrigstidens europeiske og amerikanske storbyer.   


Benxi, stålindustri i Kina, februar 2013. (Foto: Andreas/Wikimedia Commons)

Kina har reelle politiske grunner for ikke å gjøre seg altfor avhengig av andre energiformer (enn kull)
Kina har enorme lokale luftforurensingsproblemer i storbyene og prøver flere strategier for Ã¥ motvirke dette, herunder mer satsing pÃ¥ kollektivtrafikk. Men i sum snakker vi fremdeles om en enorm miljøforurensing.  I Ã¥revis har landet samtidig vist til sin store satsing pÃ¥ solceller. Men virkeligheten avslører dessverre hvor lite sol (og andre pÃ¥stÃ¥tt "grønne" energiløsninger) monner for Ã¥ holde hjulene i gang i det kinesiske samfunnet: Landet trenger en helt annen kapasitet og stabilitet i energiforsyningene for Ã¥ holde hjulene i gang.
Kina ønsker samtidig ikke å være for avhengig av utenlandske olje- og gassleveranser, som må anses som et mindre miljøonde enn kullet Kina har nok av på hjemmebane. Kina har derfor, av energipolitiske og strategiske grunner, valgt å stadig øke sin kullproduksjon, som tabellene ovenfor viser.

Kina er ikke alene med å måtte basere seg på høy kullbruk
De tre stormaktene Kina, USA og India står til sammen for to tredeler av verdens kullproduksjon - men bare USA rammes av CO2-avgiftene på dette, med all den effekt det har for landets konkurranseevne i handelskamp med bl.a. disse landene. Trump har kanskje grunn til å være fortørnet?
Til sammen sto Kina og India for 86 prosent av kullkraften som ble bygget mellom 2006 og 2016. Kinas kullforbruk økte for første gang på tre år i 2017. Nå øker det ytterligere. Kina kjører altså sin kullproduksjon videre opp nå, etter det som kunne synes som en avmatning for noen få år siden.

WUWT omtaler akkurat nå nysatsing på kull i Kina: https://wattsupwiththat.com/2019/01/22/chinas-coal-output-hits-highest-in-over-3-years-as-mines-start-up/


13
USA har hatt en rekke kalde og snørike vintrer etter tusenårsskiftet. Sist vinter var ekstra kald over en ganske lang periode, og for eksempel Nebraska slo sin forrige kulderekord helt tilbake fra 1884. Før klimaindustrien har fått helt rigget om de historiske fakta og før wikipedia blir revidert av en ny korreksjonsbølge, er vi raske med å minne om litt av denne historien:

Record temperatures
In 2017, Watertown, New York and Buffalo, New York, had their coldest final week on record for the year. The National Weather Service indicated that a temperature of −15 °F (−26 °C) took place in Omaha, Nebraska on December 30, 2017, lower than the previous record set in 1884.
On January 1, 2018 in Aberdeen, South Dakota, a new low temperature of −32 °F (−36 °C) was set. In Indianapolis, Indiana, the temperature reached a new low of −12 °F (−24 °C). On January 2, a daily record low in Sioux City, Iowa was set at −28 °F (−33 °C). Other daily record low temperatures included Cedar Rapids, Iowa −23 °F (−31 °C), Pierre, South Dakota −21 °F (−29 °C), South Bend, Indiana −15 °F (−26 °C), Quincy, Illinois −12 °F (−24 °C) and Lynchburg, Virginia 3 °F (−16 °C). On January 5, Toronto broke a 59-year-old record with a morning low temperature of â??23 °C (â??9 °F) at the Pearson International Airport weather station.
On January 6, Raleighâ??Durham International Airport in North Carolina set a record for the longest time spent below 32 °F (0 °C), 159 hours according to WTVD. The record of eight days set in 1895 and 1917 still had yet to be broken, but temperatures were not recorded every hour at that time. On January 7, temperatures in Massachusetts were so cold that part of Buzzards Bay froze.
In the first few days of 2018, the cold front was stretched as far south into the Caribbean.


Det nærmer seg "klimaendring": Siste vinters fimbulforhold var slett ikke noe enkelt års eksempel
USA har vist klare tegn til Ã¥ være inne i en ny kuldeperiode de siste 12-14 Ã¥r, selv om klimaindustrien hele tiden prøver Ã¥ omredigere observasjonsdataene, og skjule dem i ulike modellframstillinger. 
For dem som vil vite mer om flere av de senere års kulde- og snørekorder i USA, kan sjekke wiki bl.a. her om hva som foreløpig ligger ute:
https://en.wikipedia.org/wiki/Early_2014_North_American_cold_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/November_2014_North_American_cold_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/February_2015_North_American_cold_wave

Apropos triksing med historiske data: Alle som har fulgt med i jukseutviklingen hos the "usual suspects"vet jo hva som har skjedd med den varme mellomkrigstiden i USA - særlig tørken og varmen pÃ¥ midten av 30-tallet (The Dust Bowl) - som inntil for 15 Ã¥r siden var registrert varmere enn nÃ¥tidens USA; skammelig bortmanipulert i de siste framstillingene. Slik man allerede er i full gang med Ã¥ skjule de senere Ã¥rs kuldeutvikling, i beste tradisjon etter Phil Jones' famøse oppfordring i lekkede mailer om Ã¥ bruke "Mike's trick" "to hide the decline", som kom fram under Climategate-avsløringene i 2009. Men "the show must go on": USAs siste kalde vintre (og ogsÃ¥ verden for øvrig) er for eksempel allerede betydelig omredigert i de nye modelleringene av de samme kjeltringene. 

Al Gore-effekten lever
Al Gore-effekten (ekstra kaldt og snørikt dit Gore drar på klimakonferanser i sitt private jetfly) har, lattervekkende nok, allerede slått til flere ganger denne vinteren og sist akkurat nå, mens fyren sitter og lyver i WEFs Davos-møte. Og Gore-effekten er strålende også denne gangen, vi siterer fra værrapportene under konferansen:

Weather forecast for today
-12°
Thursday
-15°
Friday
-17°   
Depth of snow
235 cm


Og vi glemmer aldri fimbulvinteren 2009/2010 og klimakonferansen i København 7.-18. desember 2009 der man plasserte ut en isbjørn laget av is, og som talende nok skulle smelte ned* under konferansen. En tennerskjærende Al Gore mÃ¥tte registrere at København var rekordkaldt ikke bare under konferansen, men helt til mars 2010, da isbjørnen fremdeles ikke var smeltet bort selv om 2-3 naturvernaktivister med en blÃ¥selampe ble oppdaget og forstyrret i sitt smelteforsøk midt pÃ¥ natten under konferansen, og tok til beins. 
 
*Den manglende smeltingen står i interessant kontrast til det som nå er offisielle temperaturdata for København vinteren 2009/10: Iht. disse skulle isbjørnen vært nedsmeltet allerede i februar. Men her får vi igjen stole på "the settled science" og ikke våre egne øyne.

Men for dem som velger å tro sine egne øyne:
Isbjørnen «Trude» ble fraktet fra Svalbard til Klimatoppmøtet i København i desember. Der skulle hun smelte som symbol på klimaendringene. Det gikk dessverre betydelig saktere enn tenkt. Her status i mars 2010:Link: https://www.nrk.no/troms/_trude_-smelter-sakte-i-kobenhavn-1.7034164

I år er det igjen barske vinterforhold over store deler av USA
Men tilbake til USA: Her ryker nye kulde- og snørekorder atter en vinter, og folk som mange steder ikke klarer å se over brøytekantene, stiller stadig større spørsmål rundt det over 20 år gamle skremselet om snø som "a thing of the past":Utah!


Niagara Falls har frosset i år også:

14
Feilaktige påstander om hurtig nedsmelting av både Arktis og Antarktis fortsetter å florere
Selv om seriøse forskere avviser skremslene om nedsmelting av landismassivene som skal gi "dramatisk/akselererende/ødeleggende/skremmende" stigning i havnivået, så fortsetter visvaset å strømme ut av klimaindustriens mørkeste kjellere og tilhørende sensasjonshungrige media på jakt etter flere klikk.

De to siste og mest useriøse NRK-eksemplene er allerede behørig omtalt her på en annen tråd.
- https://www.nrk.no/urix/klimaforsker-tror-innlandsisen-pa-gronland-vil-smelte-bort-1.14340394
- https://www.nrk.no/urix/issmeltingen-pa-gronland-er-firedoblet-pa-ti-ar-1.14393945

Her er Dagbladets skamløse utskeielser: https://www.dagbladet.no/nyheter/ny-skrekkrapport--kan-vaere-for-seint/70684091

Som bl.a. frankolsen pÃ¥peker, sÃ¥ har man her valgt seg en liten sørvestlig flik av Grønland og presenterer dette som "større enn Norge, Sverige, Finland og Tyskland til sammen". Selv en journalist som knapt kan Ã¥ telle til 10 burde jo hoppe i stolen her; den lille fliken av en snøbre i sør-vest Grønland blir plutselig beskrevet tilsvarende 70% av Grønlands samlede areal!! Hvor er kvalitetskontrollen i media her?! Det hele er selvsagt bare til Ã¥ le av, utgitt pÃ¥ et useriøst nettforlag, men det er dette mange leser i mediene og dessverre tror er sant. Og som vanlig, de vanlige klimafjolsene i vÃ¥re hjemlige klimaanstalter "støtter forskningen" og er "meget bekymret".   

Bred uvitenhet og/eller faktafordreining hos alarmistiske klimaforskere
Ikke uventet blir de som kaller seg "forskere" rundt disse "studiene" stadig avslørte for ikke å kjenne de mest elementære naturvitenskapelige rammene for det som hevdes. Jfr. det legendariske eksempelet med havstigningsskremsler fra Eystein Jansen og Helge Drange ved Bjerknessenteret, der den skarpskodde geofysikeren Willy Fjeldskaar hoderystende måtte avsløre at de ikke engang kjente til gravitasjonslovenes betydning for Vestlandskysten ved en evt. kraftig smelting av Grønlandsisen - som ville medført et fall i havnivået om Grønlandsisen faktisk hadde smeltet slik som de røret rundt med!

Vi ser dessverre at sÃ¥nne pÃ¥stander, frikoblet fra gyldig naturvitenskap, er mer regelen enn unntaket nÃ¥r selvoppnevnte og ukvalifiserte "klimaforskere" beveger seg inn pÃ¥ fagomrÃ¥der de slÃ¥r alarm om men ikke kan vitenskapen bak.       

La oss i stedet se på de faktiske fysiske forutsetningene for hvorvidt de gjentatte alarmistiske påstandene om Arktis og Antarktis har seriøs faglig legitimitet.
Det har de ikke, og jeg skal redegjøre hvorfor:

1. "Tipping point"?
Som vi ser, en rekke useriøse klimaforskere får fremdeles spalteplass til å fortsette å spre usannheter om "tipping points" (der en irreversibel nedsmelting skal inntre) som ansvarlige forskere for lengst har debunket. Hvorfor? Det vil dere se i den videre gjennomgang av de fysiske realiteter rundt de store ismassivene:
Det fins bare tre store landis-konsentrasjoner som har potensial til å akselerere havnivået ved smelting:
- Grønlands innlandsis, og
- innlandsisen i Ã?st- og Vest-Antarktis.

Antarktis alene utgjør omtrent 90% av all verdens landis alene, der mesteparten tilhører Ã?st-Antarktismassivet  - og seriøs forskning indikerer at massebalansen i Antarktis har økt i flere tiÃ¥r!
Se bort fra alle tullerapportene som velger seg en flik langs kysten av vest-Grønland et sted og skriker "unprecedented melting", osv.
Se også bort fra røret i mediene, som til og med tror at smelting av havis vil endre havnivået (!).

2. Grønland og det faktiske grunnlaget for nedsmelting
Grønland opplever årlig en overflatisk sommersmelting, samt de faste innslag av kalving langs kysten der det er fysisk grunnlag for det, dvs. når innlandsisen vokser og presser "overskuddet" mot havet. Perioder med økt kalving er typisk et tegn på voksende ismasse forårsaket av perioder med økt nedbør, og ikke noe man typisk kunnskapsløst kan erklære som resultat av "menneskeskapt global oppvarming".
Men det de aller fleste "klimaforskere" enten ikke vet, eller galant overser når de skal vekke oppsikt, er at bare en brøkdel av Grønlands innlandsis kan kalve ut i havet: Grønland under de kilometertykke lslagene er nemlig blitt formet som en skål. Man kan derfor ikke lineært simulere nedsmelting slik klimamodeller gjør, uten fysisk hensyntagen til Grønlands "sklisikrende skålkanter".
 
Det er heller ikke slik at alarmistenes gjentatte og udokumenterte påstander om reduksjon i Grønlands massebalanse skal tillegges noe mer vekt enn før. Hos seriøse forskere anses det fremdeles som usikkert om Grønlandsisens massebalanse er i signifikant endring noen vei, og de mest troverdige kildene (bl.a. danskenes DMI) angir en viss økning i massebalanse de senere årene.

Og selv om vi bruker IPCC-miljøets mest juksterte data for ismassetap siden 1990 vil det ta 27.000 år å smelte ned dette ismassivet. For de enda mer juksterte IPCC-tallene (ikke DMIs) fra år 2000 vil det ta 14.000 år å helt smelte ned Grønlandsisen. Utlagt i effekt på havnivået, vil en slik smelterate gi den helt ubetydelige havnivåstigningen på ~0.5mm/år. Og samtidig er altså de nødvendige geofysiske rammene (jfr. skålen isen ligger i) ikke til stede i modellene.

For i den virkelige verden, gitt Grønlands breddegrader og ismassivhøyde, er slik smelting dokumentert som fysisk umulig over tid. Det viser iskjerneprøver helt tilbake til Eemian (den varme mellomistiden som begynte for 130.000 år siden, med mye varmere klima enn nå der Grønlandsisen slett ikke oppførte seg som i klimaindustriens modeller), og som da falsifiserer tidligere påstander om "tipping points" for Grønland.

3. Antarktis og det faktiske grunnlaget for nedsmelting
Med Grønlands nedsmeltingsalarmisme geofysisk debunket, gjenstår å sjekke virkeligheten for Antarktis. Avhengig av klimapolitisk ståsted, mer enn faktiske data, strides de sentrale klimaaktørene om Antarktis faktisk øker eller taper massebalanse. NASA sier faktisk at massebalansen øker, mens typisk mer alarmistiske NOAA har klart å snekre sammen noen data som indikerer nedgang i massebalansen.

NOAA har konstruert dette "beviset", der det hevdes at �st-Antarktis (EAIS) "maybe gaining", Vest-Antarktis (WAIS) "losing", og den vest-antarktiske halvøy (the Peninsula) "about even":


Geofysiske forhold som typisk underslås også her:
EAIS utgjør imidlertid hoveddelen av massivet, og som på Grønland, er ismassivet kilt mellom omkringliggende fjellformasjoner og kan ikke gli ut i havet i noe omfang, slik useriøse/kunnskapsløse forskere påstår. Og ellers bør man kanskje heller ikke stikke under en stol at Antarktis dekker hele Sørpolområdet, et ikke spesielt varmt sted......

Her får man et inntrykk av hvor dominant østlige hovedmassiv er:


NASA tar imidlertid hensyn til at økningen i massebalansen for den dominante EAIS-andelen mer enn utligner det man mÃ¥tte finne av cherry-pickede klatt-reduksjoner rundt om i Vest-Antarktis. Uansett stÃ¥sted, der foreligger ingen seriøs forskning som gir grunnlag for noe av det useriøse nedsmeltings-tøvet som media og "the usual suspects" forsøpler den vitenskapelig verden med fremdeles.   

Jeg nøyer meg i første omgang med denne introduksjonen til de grunnløse påstandene om nedsmelting av både Arktis og Antarktis.
De som vil lese mer om dette: Jeg har bl.a. hentet stoff fra denne omfattende artikkelen hos WUWT, der jeg bl.a. anbefaler å lese siste del, der det vises hvordan bl.a. NOAA og NASA kommer til ulike "politiske" smelteresultat så vel som faktiske massebalanseestimater.
Som viser det sørgelige faktum at reell vitenskap ikke er sentral lenger, men hvilken part som har størst institusjonell klimapappa i ryggen at the end of the day.

Link: https://wattsupwiththat.com/2019/01/08/antarctica-and-alarming-sea-level-rise/

So much for settled science også der...


15
Klimaalarmistenes tabbe- og bløffeliste bare vokser og vokser:
I flere tiår har klimaalarmistene med sine typisk lite etterprøvbare data skremt opp verden med at "global oppvarming skaper et stadig større ørkenområde i Sahara", osv.
Forskergruppen Venter et al. 2018 har imidlertid publisert en ny og grundig undersøkelse av disse forholdene i Nature, basert på satellittanalyser for de siste tretti årene.
Og som vanlig, når noen begynner å titte "the usual suspects" i kortene også her, og sjekker de harde fakta, får vi framlagt helt andre resultater:

�rkenområdene i sub-Sahara har krympet med 700,000 kvadratkilometer eller ca. 8% på tretti år
Dette har skjedd gjennom en økning i skogutbredelsen tilsvarende samlet areal for Tyskland og Frankrike!Det er særlig i de gule områdene sør for Saharaørkenen at skogutviklingen har krympet tidligere ørkenområder

Venter et al sier altså det motsatte av CO2-induserte klimamodellers skremsler om kraftig ørkenutvikling:
Forskerne skriver: "These results confirm global greening trends, thereby bringing into question widely held theories about declining terrestrial carbon balances and desert expansion".

De som har satt seg inn i historiske varmeperioder (før IPCC-miljøet begynte sitt korrumperte narrativ med utflating av tidligere varmeperioder på lave CO2-nivåer; bl.a. varm middelalder, varm romertid, osv.) vet at Sahara var frodig og blomstrende i varmeperiodene etter den siste istid. Det var for eksempel en spesielt gunstig periode mellom 8000 og 5500 f.Kr. da store deler av dagens ørkenområder var fruktbart land og skog.

Bløffene om ørkenifisering i sub-Sahara gjennomsyrer leksika
Varmistene har besudlet leksika også på dette området: I wikipedia kan vi for eksempel lese at:
"I de siste 30 årene har det vært en tendens for at høytrykksbeltet har forskjøvet seg mot sør, med tørke og hungersnød som konsekvens i grenseområdet mellom ørkenen og savanneområdet.".

Om det er Rasmus Benestad (jfr. feil preposisjon- og kommabruk) eller andre klimaløgnhalser som har skrevet dette, er ikke godt å si. Men den nye studien i Nature viser altså det stikk motsatte. Som vanlig, når CO2-hodenes historier etterprøves.
 
Link: http://www.co2science.org/articles/V21/oct/a12.php
 

Pages: [1] 2 3 ... 25