Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Telehiv

#1
WUWT har idag lagt ut artikkelen "BBC Hails Green Election Letter From '408 Climate Scientists' signed by Psychologists, Accountants and Landscape Designers".

WUWT viser lett ironisk til et overbegeistret BBC som kjører heie-kampanje på at 408 "climate scientists" har signert et opprop for et enda mer "ambitious" program for grønn politikk, en åpenbar motild for å stanse den økende kritikken som strømmen av mislykkede grønne satsinger har fostret. 
Problemet med oppropet er imidlertid flersidig:
- bare et fåtall av de 408 påståtte "climate scientists" kan anses som klimaforskere, en nærmere titt viser at de fleste er psykologer, regnskapsførere, landskapsdesignere, osv.
- likevel holdes disse fram som vitenskapelig bekreftelse på at "humans control the climate"
- det unnlates forøvrig behendig å snakke om alle miljøproblemene i nettopp de grønne satsingenes kjølvann

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2024/06/14/bbc-hails-green-election-letter-from-408-climate-scientists-signed-by-psychologists-accountants-and-landscape-designers/


Dr. Roy Clark har et tredvetalls klimapublikasjoner, har utgitt bl.a. boken "Dynamic Greenhouse Effect", og publiserte nylig paperet "A Nobel Prize for Climate Modeling Errors"

Dr. Roy Clark har et interessant innspill i kommentarspalten, der han gir en mer enn tydelig beskrivelse av "The modern climate modeling fraud". Dette startet med Manabe and Wetherald i 1967, skriver han. Og videre:

"They claimed an increase in 'equilibrium surface temperature' of 2.9 °C for a doubling of the CO2 concentration from 300 to 600 ppm. There were three main errors in this paper:

1) They used a steady state air column and forced the model to equilibrium
2) They imposed a fixed relative humidity distribution that created a water vapor feedback
3) They used a time integration algorithm on a CO2 warming signal that does not accumulate over time.

These errors were never corrected and provided the foundation for the pseudoscience of radiative forcings, feedbacks and climate sensitivity that is still used in the climate models today.
Later as computer technology improved, the original 1-D steady state models were replaced by atmospheric GCMs and then by coupled ocean-atmosphere GCMs. Starting with the Third IPCC Assessment Report in 2001, the radiative forcings were split into 'natural' and 'anthropogenic' contributions. A dubious statistical argument was used to claim that the anthropogenic forcing could cause an increase in 'extreme weather'. This provided the argument for Net Zero. Little has changed since 2001.

Manabe got part of the 2021 Nobel Prize for climate modeling fraud.
I have discussed this fraud in detail in the recent paper 'A Nobel Prize for Climate Modeling Errors' published in the open access on-line journal Science of Climate Change 4(1) pp. 1-73 (2024)  https://doi.org/10.53234/scc202404/17
This may help counter some of the lies and propaganda from Grantham."


Som man vil se av linken rett ovenfor, så leverer Roy Clark i dette paperet ("A Nobel Prize for Climate Model Errors") en svært avslørende kritikk av en feilaktig tildeling av Nobelpris i fysikk.
#2
The usual suspects innen alarmistisk isbjørnforskning - helt analogt til banden som gjennom flere tiår har prøvd å melke alarmisme ut av Great Barrier Reef i Australia - er på gang igjen. På tross av faktiske observasjoner som viser en voksende og sunn isbjørnbestand i området spår de en katastrofal utvikling (som alltid i klimaalarmismen; når samtidsdata ikke bekrefter er framtidsmodellering god å ty til) for isbjørnene i det enorme Hudson Bay-området i Canada - på grovt feilaktige men lett avslørbare premisser.

Heldigvis har vi den påpasselige Susan Crockford som i fagorganet Polar Bear Science arresterer tendensiøs og feilaktig modellbruk og cherry-picking så snart det dukker opp.Crockford: "New Hudson Bay sea ice modelling paper is more utterly useless fearmongering about polar bears"
I en ny artikkel gir hun en drepende beskrivelse av fanteriet som foregår nå:

"A new collaboration by sea ice and polar bear specialists that predicts a catastrophic future for polar bears in Hudson Bay (Stroeve et al. 2024) can be dismissed as yet another bit of utterly useless fearmongering for two reasons:
1) it's a model projection that uses widely discredited SSP5-8.5 "business as usual" climate scenarios for its predictions; and
2) it's based on the false premise that Western and Southern Hudson Bay polar bears have already suffered harm from reduced sea ice blamed on fossil fuel-caused global warming.

The fact that recently-deceased Ian Stirling was a prominent co-author should come as no surprise: his irrational promotion of the idea that future "climate warming" could doom polar bears to near-extinction – even after recording and publishing evidence to the contrary – will go down in history as an appalling violation of scientific principles."


Les mer om søppelforskningen her:
Lenke: https://polarbearscience.com/2024/06/13/new-hudson-bay-sea-ice-modelling-paper-is-more-utterly-useless-fearmongering-about-polar-bears/

#3
Energi og miljø / Hydrogenskandalene
14.06.2024, 11:00:58
Norsk hydrogensatsing på børs allerede en økonomisk katastrofe
Cavendish Hydrogen, et selskap som utvikler fyllestasjoner for hydrogen og som nylig ble spunnet av fra hydrogenselskapet Nel, stupte over 20 prosent på Oslo Børs iforgårs. Dette var aksjens første handelsdag som separat børsnotert selskap. Det dramatiske kursfallet viser at aksjonærene dumper aksjer i stor stil.

I Norge har altså Oslo Børs demonstrert hva markedet mener om klimaspekulantenes nye (politikerstøttede) stunt. Dagens Næringsliv er nådeløse og skrev samme dag at
- "De bruker Oslo Børs som en søppelplass".
Idag noterer samme DN at denne selskapsnoteringen er:
- "Det mest useriøse vi har sett på Oslo Børs siden 2020", og
- "Dette er «value destruction» på godt norsk."
Idag fortsetter Cavendish nedturen på børsen, og har omtrent halvert seg siden debuten for to dager siden.

Som sønn, så far: Moderselskapet til Cavendish, NEL, er ned ca. 80% fra den haussede toppen
NEL-sjefen er nå ute og refser media og analytikere og andre idioter som ikke forstår hvilken gullfugl både NEL og Cavendish egentlig representerer. I mangel på noe bedre får vi ta hans reprimande som dagens stand-up underholdning:
Lenke: https://www.finansavisen.no/industri/2024/06/14/8142615/nel-sjef-hakon-volldal-ifolge-dem-bor-jeg-dra-hjem-og-legge-ned-sjappa

Men Støre dundrer på
Dette samtidig som Støre står på talerstoler rundt om og bedyrer at både hydrogen og andre grønne subsidiesluk er framtiden for norsk energipolitikk.
Hvor lenge har vi råd til denne galskapen? For les hva E24 skriver om hans vedvarende sludder på dette området, dvs. hans standhaftige vei til mer selvskading:
Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/KMpKX7/tar-ikke-kraft-kritikk-har-snakket-paa-inn-og-utpust-om-dette

Listhaug: "Selvskading på høyt nivå"
Vi noterer forøvrig at Sylvi Listhaug i dag har rykket ut i Nationen og lånt vårt mye benyttede begrep her på forumet om regjeringens energiødende klimapolitikk: "Selvskading på høyt nivå". Nå varer vel ikke dette mer enn til Sylvi flytter i regjering med Erna, men dog.... 

Tyskland setter den planlagte og massivt subsidierte hydrogenproduksjonen på hold.
For å redde ansikt sier man derimot at man "utviser tålmodighet", og sier at man vil lykkes i stor skala "tidlig neste tiår".
Som notorisk medplaprer prøver Reuter et "lojalt" støtteoppslag om denne pinlige saken, omtalt bl.a. hos WUWT:Lenke: https://wattsupwiththat.com/2024/06/13/german-hydrogen-rollout-fails-to-take-off/

#4
Ny forskning bekrefter igjen det vi har hevdet her i alle år:

Is the number of global natural disasters increasing?
Det er en fersk studie som stiller dette spørsmålet.
Svaret er: Nei.
Studien finner nemlig at:
"Natural and climate-related disasters have been declining rather than increasing during the 21st century."

Lenke til studien (abstract): https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/17477891.2023.2239807

Slik er det imidlertid useriøse aktører ynder å fremstille verdenssituasjonen:


Men hva er fakta? Oppgjør med klimaløgnene i bl.a. FN-miljøet stadig mer påkrevet
Disse funnene er ikke noe som lett kan avfeies: Studien er publisert i et av verdens ledende journaler på miljøproblematikk, og sier at det 21. århundre (i.e. fra år 1900) viser "a decreasing trend [of natural disasters] to 2022" som er "characterized by a significant decline in number of events."

Og ikke bare det; studien viser ikke bare til den mediadrevne feilinformasjon om dette, men også til en rekke store/overnasjonale institusjoner som misbruker data på samme måte. I abstraktet kan vi lese en modig beskrivelse om dette:

"The above result sits in marked contradiction to earlier analyses by two UN bodies (FAO and UNDRR), which predicts an increasing number of natural disasters and impacts in concert with global warming. Our analyses strongly refute this assertion as well as extrapolations published by UNDRR based on this claim."

Igjen ser vi altså at såkalte "offisielle" klimamyndigheter som to FN-organisasjoner ikke er til å stole på. Om det fremdeles skulle overraske oppegående mennesker...

I en artikkel i ClimateChangeDispatch kommenteres dette slik:

"For years, international agencies such as the UN Office for Disaster Risk Reduction, the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, the World Meteorological Organization (WMO), and the International Red Cross have claimed that climate-related disasters are escalating.

"Weather disasters are striking the world four to five times more often and causing seven times more damage than in the 1970s," the WMO reported in 2021.
Disaster and weather officials affiliated with the UN claim this dramatic rise is due to global warming: The changing climate, they say, is making weather disasters stronger and more frequent.
The increased frequency of heat waves, droughts, flooding, winter storms, hurricanes, wildfires, and other extreme weather events prove the negative impact of a warming world, according to various UN agencies and nongovernmental organizations.
Yet, as the actual data used by these organizations reveals, the last 20 years have seen a significant decline in such events."


Lenke: https://climatechangedispatch.com/ignore-media-climate-hysterics-weather-disasters-decreased/

#5
Karl Johan Molnes er en frittenkende og ofte interessant analytiker å høre på, ikke minst når han snakker om den manglende kost/nytte-realismen rundt det grønne skiftet, ikke minst her til lands.
Samtidig peker han på at USA begynner å ta konsekvensen av den grønne selvskadingen, og dermed:
"I USA nå er det gass først, så mye mer kjernekraft, og det grønne havner lenger og lenger ned på listen..."

Om Norge sier han at vi er veldig sene med å ta læring av den internasjonale dreiningen bort fra det grønne skiftet. Litt ondskapsfullt legger Molnes til at vi vil helst gjøre feilene selv før vi snur. 

Lenke: https://tv.finansavisen.no/m/XUZDUF3F/molnes-drlig-nytt-for-grnne-akjser?r=e9khv1kq

#6
I 2018 tok også New Zealand for mye Møllers tran, og forbød all leting/boring etter olje og gass.
Nå begynner allerede realitetene rundt dysfunksjonelle alternativer å synke inn også der, fagfolk advarer om blackout i strømspredningsnettet, og strømprisene har selvsagt steget langt mer enn man bløffet om innledningsvis.The Telegraph skriver at:
The country's coalition government is preparing to invite energy companies to resume exploration in the three major offshore fields that supply most of its gas.
It comes after National Grid operator Transpower was last month forced to warn families to limit their electricity usage to avoid a shutdown during a cold snap.
The decision to reverse the ban, made by resources minister Shane Jones, will be a setback for green activists and likely to be regarded as a blow for Labour after Ed Miliband has repeatedly pledged to halt new drilling for oil and gas in UK waters.


Lenke: https://wattsupwiththat.com/2024/06/09/new-zealand-to-revoke-oil-drilling-ban-amid-fears-of-blackouts/
#7
Finansavisen: Investorene flykter som aldri før fra bærekraftsfond/grønne fond


BORTE: Siden utgangen av 2021 har kapitalinnskuddene i ESG-fond rast. I USA har innskuddene halvert seg. FOTO: BLOOMBERG

Ikke overraskende i det klimapolitiske tvangsregimet er det det "apolitiske" markedet som avslører humbugen først: Finansavisen skriver i en stort oppslått artikkel i dag at:
- "Investorer verden over gir bærekraftsfond en kald skulder, og pengeflukten i april var ny rekord. Dårlig avkastning og skandaler får skylden".
Og videre:
- "Bærekraftssektoren har dratt inn flere billioner dollar i investeringer på få år, men nå flyter  pengene ut av de grønne fondene. Så langt i 2024 har investorer til sammen trukket ut netto 40 milliarder dollar fra grønne fond, ifølge Barclays. Det tilsvarer om lag 420 milliarder kroner, og det er første år at det går mer penger ut enn inn i fondene, melder Financial Times."

Vi kan ikke unngå å spørre: Hva har vi sagt her på forumet i alle år?!
Dette forumet er blant dem som igjen og igjen har påpekt at såkalte "grønne" og/eller "bærekraftige" satsinger (vind, sol, CO2-fangst, hydrogen, ammoniakk, osv.) er dømt til økonomisk misere fordi alle disse alternativene er dysfunksjonelle, ineffektive, ekstremt kostbare/subsidietrengende, og enda verre: mer miljøskadelige enn de fossile løsningene de er ment å erstatte.
Sagt på en annen måte: Når subsidiekassene er tomme vil den grimme virkelighet banke på døren. De fleste land i EU er der allerede, og må begynne å utvinne kullet sitt og starte opp kjernekraftverkene sine igjen.

Lenke: https://www.finansavisen.no/finans/2024/06/06/8139418/investorene-flykter-som-aldri-for

Støre-regjeringen vil rykke ut og satse enda mer?
Jeg er ikke i særlig tvil om at Støre, som ved lignende kritikk før, nokså raskt vil respondere med å rykke ut med at NORGE SKAL SATSE ENDA MER fordi disse tapene bare er en overgang før den norske statens enorme subsidiering og satsing på vind, CO2-fangst, ammoniakk, batteriproduksjon, hydrogen m.m. vil vise seg "veldig lønnsomt og veldig miljøvennlig".
Og rosinen i pølsen til slutt: "Et energihungrig Europa vil takke Norge for vår innsats på disse områdene".
Les: "Jeg blir noe stort i EU, FN eller WEF til slutt".

Sannheten er at Støres regjering (og Høyre før dem) med sin EU-smisking bedriver et sanseløst og ustraffet salg av Norges rene og billige vannkraft til utlandet, og importerer et nytt og skyhøyt strømprisnivå i retur. Hvordan kunne vi la dette skje?!?

PS: Vi får holde av plass på tråden til sjefsselvskaderen selv har rykket ut og irettesatt alle som ikke vil frelse verden fra klimadjevelen sammen med ham (og EU/WEF/FN).


#8
NRK er elleville av begeistring over å kunne melde at:

"Ny rapport: 90 prosent av oppvarmingen i 2023 var menneskeskapt"
Joda, intet mindre, og ikke bare det: Norge har med Gunnar Myhre fra Cicero i forskergruppen!
Problemet med hele studien er imidlertid at dette bare er en klakørgruppe i forlengelsen av, og uten spor av motforestillinger til, de forlengst påviste svakhetene og feilene i IPCCs AR6-rapport (dog verst misbrukt i IPCCs egen korte synteserapport) som ble redigert sammen i årene 2015-2023, med data fra 2019 som de nyeste. 

NRKs oppslag er gitt bilder og tolkninger som er typisk for deres "klimaredaksjon", f.eks. slik:

Merk: NRKs undertekst til dette bildet har ingen dekning i historisk kontrollerte data og deres årsak-virkningsforhold når de skriver:
"Den globale oppvarmingen fører til rekordvarme, tørke, styrtregn og skogbranner. Bildet er fra skogbrannene på Rhodos i 2023."
FOTO: PETROS GIANNAKOURIS / AP

Denne underteksten er bare enda et eksempel på NRKs useriøsitet med data:
Tabell 12.12 fra IPCC AR6, andre seksjon (Wet and Dry) sier f.eks. helt konkret at det IKKE er registrert noen nedbørsøkning globalt til nå.
Alle de andre påstandene til NRK kan også motbevises i AR6 sine egne tabeller!
Men jeg vedder skjorta på at ingen i NRKs "klimaredaksjon" har lest eller forstår noe av hva AR6s vitenskapelige del faktisk sier.
For hva er det ikke disse useriøse gjøkene innrømmer i ingressen til artikkelen sin:
"Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering."

Dette er nok dessverre symptomatisk for NRKS klimajournalistikk.   

Lenke: https://www.nrk.no/klima/ny-rapport_-90-prosent-av-oppvarmingen-i-2023-var-menneskeskapt-1.16910650

Selve studien har ingen oppfølging av feilene påvist i AR6
AR6 har blitt utsatt for tung kritikk fra en rekke uavhengige forskere innen flere klimarelaterte disipliner, en kritikk man iht. vanlig forskningspraksis ellers hadde forventet å se kommentert i en slik oppfølgingsstudie. Men nei, de som faktisk leser studien vil se at den ikke stiller spørsmål verken ved teori eller metode for AR6; overser fullstendig kritikken som er reist mot en rekke av AR6s konklusjoner; og bare bekrefter IPCCs selverklæring om "settled science". Jfr. at studien sier:

"The IPCC Sixth Assessment Report (AR6) provided an assessment of human influence on key indicators of the state of climate grounded in data up to the year 2019 (IPCC, 2021a, Supplement Sect. S1). The next IPCC assessment report, AR7, is due towards the end of the decade. Given the speed of recent change, and the need for updated climate knowledge to inform evidence-based decision-making, the Indicators of Global Climate Change (IGCC) was initiated to provide policymakers with annual updates of the latest scientific understanding on the state of selected critical indicators of the climate system and of human influence.

This second annual update follows broadly the format of last year (Forster et al., 2023), focussing on indicators related to heating of the climate system, building from greenhouse gas emissions towards estimates of human-induced warming and the remaining carbon budget."


Lenke til selve studien: https://essd.copernicus.org/articles/16/2625/2024/

Oppi all cherry-pickingen, noen spør fremdeles etter den påståtte "klimakrisen"
IPCC-rapportene har aldri brukt dette begrepet, mens f.eks. NRK ikke klarer å la være å bruke det, samt alarmistene i Cicero, Bjerknes, Met., osv. som NRK gir mikrofonstativ.
Da er det mer opplysende, i alle fall underholdende, å ta en titt på hva disse miljøene har levert av feilslått "vitenskap" de siste tiårene.
Bl.a. kommentatoren Fenrisulven har samlet disse morsomhetene for oss:

1972: «Angripes ikke miljøproblemene nå, blir det vanskelig å unngå katastrofen. Vi har 10 år på oss!». Maurice Strong, FNs miljøprogram.
1989: «Hele nasjoner kan bli vasket vekk fra jordas overflate på grunn av økende havnivå, dersom oppvarmingstrenden ikke er reversert innen år 2000.» Noel Brown, leder N.Y.-kontoret i FNs miljøprogram.
1989: «Vi har ti år igjen hvis vi vil redde denne jorda.» Venstre-leder Arne Fjørtoft.
2006: «Menneskene har bare 10 år igjen til å redde planeten fra å bli en total stekepanne.» Al Gore, tidligere visepresident i USA.
2007: «Vi har en jordklode som koker.» Rasmus Hansson, MDG.
2007: «Et globalt vippepunkt vil bli nådd i 2016 hvis nivåene av drivhusgasser ikke er redusert.» James Hansen, leder Goddard Institute.
2009: «Vi har kun timer på oss for å unngå en tsunami i sakte film som kan ødelegge sivilisasjonen slik vi kjenner den.» Elisabeth May, leder av Canadas Grønne parti.
2009: «Havet ser ut til å stige tre ganger raskere enn FNs Klimapanel opprinnelig regnet med.» TV 2s reporter Per Kristian Orset fra Tromsø.
2009: «Våre eksperter sier vi har 96 måneder på oss til å redde verden.» Prins Charles av Wales.
2009: «2014 er blitt beregnet å være det tidspunktet hvor det ikke lenger er tid til å utvikle den industri som kan levere en lavkarbon-økonomi. Etter dette er det ingen vei tilbake.» Karl Mallon, Climate Risk.
2011: «Vi har ti år på oss for å redde jorda.» Friluftsmannen og miljøforkjemperen Øystein Dahle
2020: «Vi har bare ti år på oss til å gjøre endringene som kan redde menneskeheten fra enorme ødeleggelser og lidelse.» FNs tidligere klimasjef til VG.
2023: «Det er et ekstremt tydelig budskap: vi må handle dette tiåret. Det vi gjør de neste syv årene, har konsekvenser de neste tusen årene.» Bjørn Samset, Cicero.

Listen kan gjøres uendelig, dette bare som et eksempel.
Denne type klimaalarmisme kan selvsagt ikke stanses før det siste mediehus er gått konkurs, men det langt mer alvorlige problemet er at ditto kunnskapsløse politikere tar ikke-konsekvensforståtte og samfunnsskadelige beslutninger iht. denne "forskningen", som ikke har gjort annet enn å ta feil i 40 sammenhengende år.

Denne nye "studien" er bare en trist og uverdig forlengelse av hele suppa.
#9
En uvanlig hurtig arbeidende jury dømte altså Trump skyldig på alle 34 tiltalepunkter. Vi må anta at dommen blir anket, og at noen endelig avklaring derfor ikke foreligger før presidentvalget i november.

Skyldig eller ikke er ikke viktigst
Hvorvidt, og i hvilken grad, Trump er skyldig i anklagene er for de fleste politiske analytikere ikke det sentrale. Derimot hva slags konsekvenser denne og de andre anklageprosessene kan få for USA videre:
- vil dommen føre til en omfattedne folkereisning til støtte for Trumps påstand om "rigged case"?
- vil Trump helst ha saken ute av verden, og gå videre i valgprosessen?
- vil dommen motivere hans motstandere til å presse på for å få flere saker reist mot ham?
- osv.

NTB har lagt ut disse kommentarene fra noen av våre norske observatører:
"USA-ekspert Sofie Høgestøl er ikke sikker på om dommen mot Donald Trump vil svekke ham. Hun tror en mild dom vil være politisk spiselig for Trump-velgerne.
USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke sier til Nettavisen at han er overrasket over kjennelsen mot Donald Trump og over at juryen ble enige så raske.
– Denne dommen blir nok anket, og jeg tror det er begrenset hvilken innflytelse den vil få. Men nå er vi inne i ukjent farvann, skriver Løkke i en melding til avisen kort tid etter dommen.
– Dommeren kan velge å gi Trump en bot eller en betinget dom. Han er jo ikke straffedømt fra tidligere.
Hvis han får en mild dom, så tror jeg at denne dommen kan bli mer politisk spiselig for Trump-velgerne, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl.
Hun tviler på om Trump vil bruke tid på å få omgjort en mild dom han ikke taper på politisk.
– Da er jeg heller ikke sikker på om han anker dommen. Da tror jeg han betaler boten og heller fokuserer på andre ting, sier hun."Kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene mener at det amerikanske folket er fornærmet av kjennelsen mot Trump. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

VG har notert seg at flere profilerte republikanere har gått ut mot kjennelsen.
Partikollega Marjorie Taylor Greene sier f.eks. at kjennelsen vekker mer sinne blant velgerne enn det som gjenspeiles i mediene:
– Jeg har ikke sett ett eneste intervjuobjekt på de store kanalene som på en god måte uttrykker det amerikanske folkets sinne og avsky over Trumps kjennelse. Dere vet ikke hva folk faktisk føler om dette, skriver hun på X.
– Det amerikanske folket er fornærmet av dette og alle involvert. Og de er mest fornærmet av alle som står på sidelinjen og ser på uten å gjøre noe for å stanse det, legger hun til.


Vi ser vel et stadig tydeligere bilde her: Den store mengden av vanlige amerikanere som tilslutter seg at prosessen mot Trump er politisk, rigget og peker mot vanskeligere rettslige forhold for samfunnskritiske aktører i framtiden. Her er vanlige amerikanske folk - sorte som hvite, med ferske minner fra forsøk på protester mot McCarthyismen, raseskillet, Vietnamkrigen, osv. - mer paranoide enn de fleste synes å forstå her på berget.

Jeg har skrevet det her før; hvis dette forsterkes og oppleves enda mer tydelig for store, frustrerte og ofte nyfattige velgerskarer, kan dette ende i en sosial oppløsning og landsomfattende revolt som vil savne sidestykke i amerikansk historie siden borgerkrigen 1861-65.

Hadde vært interessant å høre hva andre mener om dette også her på forumet?
#10
Alarm! "Hetebølge" i Nordsjøen kan føre til amputasjoner - om du ikke dauer, da
"Klimaforskere" ved både Nansensenteret og Bjerknessenteret i Bergen har nå varslet media om sitt nye store funn; at vannet rundt vår kyst blir varmere når solen skinner, og hvis man får litt hjelp fra sørligere havstrømmer blir det virkelig livsfarlig.
For hva kan ikke skje ved en "marin hetebølge"(!) rundt vår kyst!? Både Forskning.no og TV2 deler skremslene med oss:

"Klimaforskere ved Bjerknessenteret i Bergen varsler om flere konsekvenser ved marin hetebølge.
– Man har tidligere sett at vibriobakterier, som fins naturlig i havet, har økt i omfang ved høyere temperaturer. Disse er kjøttetende og kan i verste fall føre til amputasjoner hvis de infiserer åpne sår, sier klimaforsker Helene Langehaug"


FØLGER MED: Helene Langehaug er klimaforsker ved Nansensenteret for Miljø og Fjernmåling i Bergen. Foto: Nansensenteret

Påstått "klimaforsker" Helene Langehaug og lignede umeritterte kolleger med antatt bevilgningskrise, har nå funnet ut at de kan få avisoppslag med å skremme folk med amputasjoner av armer og bein om man bader i en "overopphetet" Nordsjø. Forskning.no har slukt påstandene ukritisk:
Lenke: https://www.forskning.no/havet-havforskning-klima/hetebolge-under-vann-kan-gi-oppblomstring-av-kjottetende-bakterier/2370463

TV2 har selvsagt også hoppet på skremslene med et begeistret clickbait-oppslag:
Lenke: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/marin-hetebolge-kan-gi-kjottetende-bakterier/16710399/

NB: Det står ingenting i disse "studiene" om hvorfor ikke hele Sør-Europa, med jevnt over 10-15 grader varmere badevann, ikke kjøres arm- og benløse rundt i rullestol hele gjengen.

Hvor ligger neste lavmål?   
En alltid velmenende kjenning spurte forleden over en kaffidrøs (faktisk før disse amputasjonsskremslene ble sluppet):
- Er det ingen i det offentlige som kan begrense bevilgningene til disse "forskerne" som bare leverer strømmer av rent sludder om "klimatrusler"?
Hvorpå nabomannen parerte med det de fleste andre vettuge mennesker trolig også har observert:
- "Det offentlige"?! Det er jo der det mest oppmuntres til å levere dette tøvet! 
Så jeg frykter at vår spalte for ufrivillig komikk (Skråblikk) ikke bør legges ned med det første...

#11
Og dermed har noen kløppere laget en herlig video:

https://youtu.be/InAKOZdsJw0

Iflg. den samme Schwab er det visst Børge Brende som har drevet mye av butikken hans de siste årene.
Som Gro sa: Det er typisk norsk å være best.
#12


Det er tidligere statsmeteorolog Gjertrud Røyland som slår i bordet. Vel, egentlig kom hun med det samme for 3 år siden, jfr. kommentarer i neste innlegg. Hennes kritikk ble også kommentert her på forumet den gangen.
Uansett, tenk at det i dagens utstøtermiljø skulle dukke opp en så modig, redelig og klarttalende fagperson og rive keiserens klimaklær i filler! Sitat:

"Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen"
"Mitt hovedpoeng med å skrive dette er å formidle at modeller og prognoser er forbundet med usikkerheter. Og disse usikkerhetene er underkommunisert i klimasaken."

"Fremtidige klimaprognoser blir presentert som vitenskapelige fakta og det er her den store glippen skjer. Fakta om fremtiden vil komme i fremtiden. Modeller vil aldri være eksakte hverken på mikronivå eller på makronivå. Å påstå noe annet vil stride mot vitenskapelige arbeidsmetoder der man hele tiden tester ulike hypoteser, verifiserer mot virkeligheten (observasjoner), forbedrer modellene (algoritmene) og tester igjen. Å legge monopol på sannheten, som for eksempel å hevde at «den gjennomsnittlige globaltemperaturen vil øke med 2 grader i løpet av 20 år», vil hindre sann forskning der man hele tiden søker videre for å finne sammenhenger og frembringe ny kunnskap. Sann forskning er avhengig av at noen stiller nye spørsmål, for nettopp å finne nye svar."

Røyland sier videre at:
"Grunnlaget for mitt engasjement er min kunnskap om modellenes begrensninger og usikkerheter og at jeg mener det norske folk har blitt feilinformert i klimasaken."

Denne sluttsatsen er praktfull:

"Forsøplingen av naturen er et reelt problem"
"Slik jeg ser det er klimakrisen et menneskeskapt problem. Et feilspor som leder vekk fra de ekte problemene. Jeg vil heller jobbe for å redde mennesker enn å redde klimaet. Jobbe for en trygg fremtid for våre barn i stedet for å spre skremselspropaganda og skape frykt. Stoppe forsøpling og forurensning av natur og miljø. Jobbe for forbedrede levevilkår og fordeling av goder mellom verdens rike og fattige land. Jeg vet at motsvaret er at vi kan gjøre alle disse tingene. Men jeg mener det er moralsk forkastelig å sløse bort enorme summer på tiltak man ikke kan måle effekten av mens mennesker med ekte behov, både her til lands og i resten av verden kunne vært hjulpet."

Lenke: https://derimot.no/meterolog-jeg-er-ingen-klimafornekter-men-jeg-tviler-pa-sammenhengen-mellom-co2-og-global-oppvarming/
#13
En ny artikkel hos ClimateChangeDispatch minner oss på hvilke triks som ble planlagt, og avdekket, under Climategate-skandalen for rundt 15 år siden - men nå har de jaggu også klart å fullføre det de konspirerte om!   

"HadCRUT Has Fully Removed 0.15°C From 1940s Warmth 'Blip' As Proposed In Climategate E-mails
The amplitude of the recorded warmth in the 1940s was always a problem for purveyors of the human-caused global warming narrative.
So the 1940s temperatures have been artificially cooled to make this less of a problem.
In 2009, overseers of the HadCRUT global temperature data discussed "correcting" the "1940s warming blip" in e-mails that they later tried to hide from Freedom Of Information Act (FOIA) investigators.
"So, if we could reduce the ocean blip by, say, 0.15 deg C, then this would be significant for the global mean — but we'd still have to explain the land blip
"I've chosen 0.15 here deliberately."
"It would be good to remove at least part of the 1940s blip, but we are still left with 'why the blip?'.
"."

Nedenfor ser dere kopien av en av de mange meget avslørende lekkasjene fra Climategate-skandalen, der the usual suspects avtalte hvordan verden skulle bedras med tilpassede data:Anbefaler alle å lese hele artikkelen, da får dere se hvordan den "ubehagelige" varme-blippen fra 1930-årene til 1946 har blitt redusert nok til ikke å ødelegge hele CO2-narrativet altfor åpenlyst:

Lenke: https://climatechangedispatch.com/hadcrut-has-fully-removed-0-15c-from-1940s-warmth-blip-as-proposed-in-climategate-e-mails/
#14
Jeg har prøvd å holde meg til klimaindustri-mislighetene i innleggene her på forumet - gudene skal vite det er nok å ta av der, men noen ganger detter det inn stoff som må gi enhver med tvilende tanker om vaksiner vann i munnen. For nå får vi vite at et navn som har dukket opp i alle slags vaksinesammenhenger mot covid nå synes å satse på klimavaksinebusiness også: Med den humor jeg klarer å oppdrive i saken, kan jeg bare sitere hva som sies:

May 10, 2024 –
By Dan Primack & Ben Geman


ArkeaBio, a Boston developer of a vaccine to reduce livestock methane emissions, raised a $26.5 million in venture capital funding led by an investment fund founded by Bill Gates.
Why it matters: Caring about cow farts (or burps) has become a political punchline, but they're estimated to create more than 5% of global greenhouse gasses.
Vaccines could be a relatively low-cost, scalable solution, particularly as food demand increases.
The science: Methane is much more potent than is carbon dioxide, in terms of its trapping atmospheric heat, although it also dissipates down faster.
The deal: Breakthrough Energy Ventures led the Series A round, and was joined by Grantham Foundation, AgriZeroNZ, Rabo Ventures, Overview Capital and The51 Food & AgTech Fund.
BEV previously funded ArkeaBio's $12 million seed round.
The bottom line: The whole thing feels a little dystopian — giving animals injections so they cook the planet a little less before we cook some of them — but agribusiness sailed over the dystopian hurdle long ago.


PS: Men vil noen ete dette vaksinerte kjøttet, bortsett fra Bill Gates og Espen Nakstad?

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2024/05/15/your-meat-will-be-tainted-with-gates-vaccine-bill-gates-funds-cow-vaccine-to-reduce-livestock-farts-full-of-methane-emissions-to-stop-climate-change/
#15
Vi har tidligere bredt omtalt de skandaløse og miljøraserende vindsatsingene, batteriskandalene, osv.
Nå dukker en ny tapsorgie fram: Statens klimafond (Nysnø Klimainvesteringer) med tidligere værdame Siri Kalvig som adm.dir, har omsider levert årsrapport for 2023.


ELENDIGE TALL: Adm. Direktør i Nysnø, Siri Kalvig, har tapt stort på sin eneste investering på børs. FOTO: NTB

Fasit viste et driftsresultat på minus 161,1 millioner kroner i året som gikk.
Staten eier 100 prosent av aksjene i fondet med et mål om "høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer".

Jo takk:
- Ved utgangen av 2023 har Nysnø blitt tildelt 5,4 milliarder kroner fra staten siden 2018.
- I januar 2024 fikk fondet 1,85 milliarder kroner i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2023.

Tapt 181 mill. på børs i 2023
Årsresultatet endte på minus 87,3 millioner kroner og er i stor grad drevet av en urealisert verdiendring i Otovo, ifølge årsrapporten.
- Det Oslo Børs-noterte solcelleselskapet Otovo har kollapset fullstendig, men Nysnø har fortsatt å kjøpe seg opp i selskapet selv etter at det gikk på børs.
- I løpet av 2023 falt aksjekursen fra rundt 20 kroner pr. aksje til rett over 3 kroner mot utgangen av året.
- Fondet har registrert et papirtap på 181,4 millioner kroner knyttet til Otovo i 2023.

Blodbadet skal bare få fortsette?
Det er Finansavisen som undrer på dette, og skriver:
"Så langt i år har blodbadet bare fortsatt og aksjen handles nå til rundt 1,68 kroner. Nysnø eier over 19 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 6,9 prosent. Siden årsskifte er papirtapet på ytterligere 32,3 millioner kroner."

Som i de andre klimasatsingsskandalene: Noen har det fett
Adm. direktør Siri Kalvig fikk en samlet lønnspakke på 3,2 millioner kroner i 2023, sammenlignet med 3 millioner året før. Finansdirektør Bertel Ånestad fikk utbetalt 2,4 millioner kroner i året som gikk.
Til kontrast: Statsminister Jonas Gahr Støre tjente 1,9 millioner kroner i 2023.

Ja, her går det unna, dere!

Lenke: https://www.finansavisen.no/finans/2024/05/15/8131488/otovo-skapte-blodbad-for-statens-klimafond
#16
Den koblede vekslingen mellom en varm El Niño-fase og en kald La Niña-fase kalles ENSO (El Niño Southern Oscillation) og drives av forandringer i vindmønsteret i den tropiske delen av Stillehavet. ENSO er den sterkeste av jordens vær- og klimavariasjoner fra år til år. Under El Niño blir havet varmere i det østlige Stillehavet. Den tilsvarende nedkjølingen under La Niña er litt svakere og ligger lengre vest, jfr. denne illustrasjonen fra NOAA Climate.gov:Lurveforskere og sensasjonsmedia har misbrukt også denne El Niño-fasen som "global oppvarming"
Vanligvis oppstår en varm El Niño hvert 3–7. år og varer i 9–12 måneder. Den alltid årvåkne Erik Bye rykket ut i fjor da sensasjonsmedia og de faste lurveforskerne igjen forsøkte å bruke El Niño-fasen som et ledd i en menneskeskapt global oppvarming. Bye rykket ut og korrigerte dette:
"Det blir feil å vurdere en temperaturmåling i et El Niño-år. Gjennomsnittet vil bli utjevnet av den neste La Niña. Det er kun den midlere verdien over tid som sier noe om global temperatur."

Og nå siger luften ut av ENSO-alarmismeballongen igjen, for den varme El Niño-fasen har toppet ut og det er allerede registrert en begynnende nedkjøling. Her er en meget illustrerende graf som viser spennet i denne sykliske vekslingen: Jaja, da blir det vel å snakke lavt om synkende temperaturer de neste årene og istedet flytte fokuset til ny bløffing om korallrevene, sultne isbjørner (som likevel har mangedoblet bestanden de siste 50 årene), osv., til en ny varm El Niño åpenbarer seg igjen? 
Man vil jo ikke risikere å få stans i "forsknings"-bidragene mens man venter på nye alarmismemuligheter ;)

PS: Hvis solforskernes prognoser om en ny ekstra kald periode (Eddy Minimum) virkelig slår til for de neste tiårene, må det nok i tillegg settes inn helt andre "forskningskrefter" skal klimaindustrien skåte seg helskinnet ut av et sånt uføre  ;D   

#17
Oljefondet er politisk pålagt å investere i selskaper og foretak innenfor "fornybar energi"
Oljefondet har i dag lagt fram resultatet for første kvartal 2024, og helt i tråd med de dysfunksjonelle og ulønnsomme løsninger som foreligger innen det såkalte "grønne skiftet", oppgir nå Oljefondet et tap i første kvartal 2024 på -11,4 prosent for "unotert infrastruktur for fornybar energi".

Fondet tjener heldigvis mye penger på aksjeinvesteringene utenfor den pålagte deltakelsen i "det grønne skiftet" slik at markedsverdien økte til 17.719 milliarder kroner dette kvartalet. Fondet fikk samlet en avkastning på 6,3 prosent, tilsvarende 1.210 milliarder kroner.
– Hovedforklaringen er de ordinære kommersielle aksjeinvesteringene, som hadde en svært god avkastning på 9,1 prosent i dette kvartalet, særlig drevet av teknologisektoren

- Avkastningen på renteinvesteringene var imidlertid negativ, -0,4 prosent
- Investeringer i unotert eiendom fikk også en negativ avkastning, –0,5 prosent
- Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var som nevnt svært negativ, hele -11,4 prosent.

Hvor lenge vil politikerne fortsette å presse fram økende tap på fornybar-området?
En ting er raseringen av norsk natur og havområder og tilhørende fugle- og dyreliv med særlig vindparker, og den tilhørende voldsomme stigningen i kraftprisene.  Foreløpig har Norge nok penger til å subsidiere bort de verste synlige skadevirkningene, men ute i verden ser vi at dette allerede har gitt en omfattende forvitring av industrialiserte statsøkonomier.
Spørsmålet her er om man skal kaste inn ytterligere penger på det dysfunksjonelle grønne skiftet med å kjøpe andres elendighet i utlandet (slik oljefondet nå er pålagt å gjøre)?

Dvs.: Hvor lenge skal politikerne få fortsette å trykke på for investeringer som tegner til å bli mer og mer ulønnsomme etter hvert som skalkeskjulet med offentlige subsidier tørker bort i land etter land som er iferd med å ødelegge sin økonomi på tilsvarende "grønne" og sterkt dysfunksjonelle besvergelser?

Foreløpig må Oljefondet operere med slike besvergelser på sin hjemmeside:
"Slik jobber vi med klima og miljø
Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene fondet investerer i innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Vår ambisjon er at selskapene oppnår netto nullutslipp innen 2050."

"Ansvarlig forvaltning"?!?
Dessverre ser vi at dess mer man kjører på med såkalte "klimatiltak", dess dårligere reelt miljøvern bedrives.
Hvor mye natur og miljø skal raseres før man tar til vett og begynner med reellt miljøvern igjen, herunder økt fokus på rensing av fossile utslipp? Man kan ikke fantasere seg bort fra at høyst funksjonell fossil energi vil verden trenge i mange tiår til dersom man vil unngå sammenbrudd og kollaps i alle sosiale og tekniske infrastrukturer.
#18
#19
Jeg bare viser til saken, orker ikke noen videre kommentar:

Lenke: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zERwOr/andre-oliveira-15-og-sofia-oliveira-18-faar-naa-svar-paa-om-norge-kan-holdes-ansvarlig-for-klima-i-portugal

Den nye "klimaforskningen":


VIL HEVE STEMMEN: Det var katastrofale skogbranner i hjemlandet som fikk Sofia Oliveira til å engasjere seg. Foto: CARLOS COSTA / AFP
#20
Energi og miljø / Klimakvoteskandalene
15.03.2024, 09:32:15
Det rabiate og dysfunksjonelle spillet rundt "klimakvoter" (ensidig basert på at CO2-hypotesen korrekt beskriver klimaregulerende forhold) har utviklet seg i de mest bisarre retninger, og har minst av alt noe med reelt miljøvern å gjøre. Håper flere av dere skarpinger som har bidratt med gode klimaskandalefunn her før, kan slenge inn både gamle og nye klimakvote-skandaler etter hvert.
Først: Hvordan Norge prøver å lappe på energipris-skandalen påført oss av EU:

En av mange Norgestrusler fra EU-systemet: EUs klimakvotesystem slår ut i økte kraftpriser i Norge.
Hva gjør regjeringen? Jo, basert på en stadig mer falsifisert CO2-antagelse har den nå "blitt enig med" LO, NHO, Fellesforbundet, Norsk Industri, IE & FLT om et forslag til en CO2-kompensasjonsordning ifølge en pressemelding i dag. Dvs. at regjeringen øser ut "klimakvotesubsidier" på fullstendig ukontrollerte og ikke konsekvensutredede områder. Ordningen tilfører (offisielt) industrien 6,4 milliarder kroner i år. De faktiske kostnadene er svært mye større, men skjules under en rekke andre paraplyer. Man vil jo ikke risikere at "vanlige folk" skjønner for mye av dette og får apoplektisk anfall.

Eksempel:
Norsk Hydro bøtter inn penger og lederne har sikret seg store millionbonuser. Men likevel har regjeringen latt Norsk Hydro tjene mye på ordningen. I 2022 fikk bare dette selskapet alene 2,1 milliarder kroner i støtte. Støtten var anslått å øke til rundt 4 milliarder kroner i 2023. 6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett. Da ble kompensasjonen svekket, noe som reduserte støtten til Hydro med rundt én milliard kroner. Men denne ukontrollerte "CO2-subsidieringen" ender altså ut i svære milliardsummer i øst og vest til selskaper som tar milliardutbytter, penger som da naturligvis heller kunne gått til "vanlige folk" (husker dere dem i Aps valgtaler?) sin trygghet og velferd. 

Basis for den norske CO2-subsidieringen er altså at ordningen skal kompensere for at EUs klimakvotesystem slår ut i økte kraftpriser i Norge.
Formålet med ordningen er å motvirke karbonlekkasje, som vil si at kraftkrevende industri i Norge flytter produksjonen til land utenfor Europa som ikke har like streng klimapolitikk.

Siden den siste regnekyndige journalist døde med Jon Hustad vil vi heretter dessverre bare få uforståtte/ukritiske NTB-referater om slike saker i norske medier. Man kan jo begynne med å lese hva regjeringen får melde til ukritisk gjengivelse i norske medier:

Lenke: https://www.finansavisen.no/energi/2024/03/15/8110654/enighet-om-co2-kompensasjonsordningen-ut-2030-fjerner-kvoteprisgulvet


ENIGHET (OM NOE MAN IKKE FORSTÅR NOE AV): Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. FOTO: NTB

E24 har forsøkt seg på en omtale utover NTB-infoen, men heller ikke her reises spørsmål rundt den manglende CO2-relevansen for klima, man bare prøver å vise at man klarer å lese regjeringens tall og forslag:

Dette foreslo regjeringen i 2024-budsjettet:
- Støre-regjeringen varslet i 2024-budsjettet at CO₂-kompensasjonen til industrien øker med nesten to milliarder kroner i 2024, til 6,4 milliarder kroner.
- Pengebruken hadde økt enda mer hvis regjeringen ikke hadde strammet inn ordningen. Det gjør den ved å gi støtte bare til den delen av CO₂-kvoteprisen som er over 375 kroner. I fjor var grensen på 200 kroner.
Dette grepet sparer regjeringen for 2,4 milliarder kroner årlig.
- Sparegrepet reduserer den samlede kostnaden for ordningen til 76 milliarder kroner i perioden 2021–2030.
- Med uendret støtte ville kostnaden ha vært hele 116 milliarder kroner i perioden, anslår regjeringen. Dermed går norsk industri glipp av 40 milliarder i kompensasjon samlet over perioden.
Elkem-sjef Helge Aasen sa i oktober til E24 at gulvet burde beholdes på 200 kroner inntil regjeringen og industrien hadde vært i nærmere dialog.
Med et kvotegulv på 200 kroner anslo regjeringen kostnaden for kompensasjonen til 8,8 milliarder kroner i 2024, og 94 milliarder totalt over perioden 2021–2030.
- «Regjeringen vurderer at dette nivået ikke er budsjettmessig bærekraftig», skrev den i 2024-budsjettet.


Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/bg3zEg/kranglet-med-industrien-enighet-om-omstridt-ordning