Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Telehiv

#1
Før helgen kom den knusende rapporten fra Finanstilsynet. Det kjente meglerhuset Arctic Securities har over flere år brutt reglene i finansforetaksloven i forbindelse med investeringen i det kriserammede vindmølleselskapet Emergy.

I årevis har meglerhuset slitt med at en altfor stor andel av selskapets egenkapital har vært bundet opp i vindmølleselskapet. Finanstilsynet konkluderer med at Arctic Securities har omgått de strenge kapitalkravene ved hjelp av terminkontrakter og kundekreditt.

Finanstilsynet kaller bruddene «alvorlige».

Lenke: https://www.dn.no/energi/arctic-securities/trond-mohn/mads-syversen/trond-mohn-matte-ta-stortap-i-vindmolleselskap/2-1-1245134

PS: Bl.a. Trond Mohn er et av ofrene for meglerfirmaets desperate forsøk på å skjule mislykket vindmøllesatsing
#2
Nå går det unna, dere, kanskje såpass at verden snart glemmer hele "klimakrisen"?
Litauen har som kjent satt ned foten for å la russiske tog passere gjennom litauisk territorium med forsyninger av sivilt og militært materiell til den russiske eksklaven Kaliningrad.
Med henvisning til dette truer nå en sentral mann i Russlands duma nå verden med at det går mot verdenskrig, og at London vil bli bombet først.

Lenke: https://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/n%C3%A6r-putin-alliert-truer-nato-land-london-vil-bli-bombet-f%C3%B8rst/ar-AAYSp6u?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=1a624cca553346baadb4482141cff3f6

#3
Den danske forskeren Henrik Svensmark kommer til Norge førstkommende tirsdag i regi av Klimarealistene for å holde foredrag på Litteraturhuset i Oslo. Klimarealistene har allerede omtalt at Svensmark angripes for sitt forskersyn:

"Gjennom 20 år som professor ved DTU har han gjennomført banebrytende klimaforskning med fokus på sol, kosmisk stråling og skydannelse, forskning som over tid har blitt stadig mer uønsket etter hvert som resultatene ble sikrere.

I dagens Europa forsker man ikke ustraffet på forhold hvor politikere og klimapanel har vedtatt at forskningsobjektene ikke har betydning for klimaendringer. Derfor er Svensmark nå forhenværende professor, og lønnet av DTU bare ut året. Han må muligens gå i eksil for å kunne fortsette sin forskning, akkurat som hans forskerkollega Tycho Brahe i 1597."


Dessverre har ikke norske medier så langt reagert på dette angrepet på ytringsfrihet, men nå har Document i dag tatt opp de samme angrepene på hans jobbsituasjon, bl.a. at han skal ha blitt strippet for både forskningsmidler og tittel.

Redaktør Hans Rustad skriver i denne forbindelse at:

"Det siste han fortalte meg var at han omkring 2005 fikk en årlig spesialbevilgning på 3 mill kr fra Folketinget til sin gruppes forskning, men at dette går gjennom DTU som nå bruker pengene til andre formål. Og at det nå ikke finnes penger til drift av laboratoriet og lønn til medarbeider. Og at han ikke lenger har professortittel men er blitt degradert til seniorforsker. Han har også blitt fortalt at han ved utgangen av dette året selv må skaffe sin lønn."

Lenke: https://www.document.no/2022/06/04/dansk-forsker-degradert-pa-sitt-eget-universitet/

Dette høres skremmende ut med tanke på den videre akademiske ytringsfrihet.
Jeg håper at vi får oppdatering/avklaring på dette ifm. foredraget hans i Oslo neste uke.
Regner med Klimarealistene kommer med mer oppfølging etter hvert.

#4
VGs "sensasjonsavdeling for useriøse klimanarrativ" utkonkurrerer med dette Dagbladet, og begynner kanskje snart også å konkurrere med NRKs nobelnivå i deres "klimaredaksjon", les bare her:

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/dn0z8A/usas-klimaflyktninger-ferdige-med-california

For denne artikkelen må da være vanskelig å overgå:
Samtlige vær- og klimaforhold som omtales er fordreid og tilpasset det typiske alarmismenarrativet, samtidig som man unngår å omtale at Californias infrastrukturproblemer er relatert til selvskading og energikrise påført nettopp av "det grønne skiftet".

Artikkelens omtale av stigende havnivå som årsak til "klimaflukt" er f.eks. så useriøst at man må gi seg ende over: Californias kyst hever seg fremdeles i forhold til havnivået siden siste istid. For å holde trusselen om havinntrenging gående har amerikansk klimaindustri dermed laget noen narrativer om MULIGE platetektoniske forskyvninger som KAN ramme staten i framtiden. Og vipps har man skremslene på plass igjen. Uten at dette dermed har noe med "klimakrise" å gjøre....der har man ikke klart å koke noe suppe ennå.

Uten at jeg mistenker VG for å ha lest noe av dette, de har åpenbart bare kokt sammen noe fra det verste av sine aviskolleger rundt om hjemme og ute, og tror at California er i ferd med å oversvømmes.
#5
Denne artikkelen gir et godt bilde av hvorfor vi trolig vil fortsette å slite med strøm- og energipriser ute av kontroll, drevet fram av hemningsløst opportunistisk, fortvilende kunnskapsløs og ytterst selvskadende klimaposering særlig i partiene SV, MDG, Venstre og av alle ting: Høyre. Og selvsagt aktivistorganisasjonene med klimavennlige kafebord på Grunerløkka.

https://www.dn.no/politikk/sterke-reaksjoner-pa-marit-arnstads-klimamal-forslag-totalt-uaktuelt-for-sv-a-vare-med-pa/2-1-1192020

Det hadde jo vært oppmuntrende om Marit Arnstad får mer gjennomslag i de politiske miljøene enn hva de første reaksjonene tyder på?

- Det er lov å håpe, sa mannen, han skjøt mot mannen i månen...


#6
Sjokktall fra Tyskland – største svikt noensinne

De ansvarlige bak den skandaløse raseringen av tysk energisektor vil nok aldri innrømme hva de dermed også har stelt i stand på det økonomiske området, og selvsagt vil man prøve å forvirre med at Ukrainakrigen har hovedansvaret. Det er på linje med våre politikere her hjemme som forlengst har begynt å skylde på Russland for at energi- og strømpriser går til himmels.

Saken er imidlertid den at grunnlaget for disse miserene ble lagt lenge før Russland startet sitt Ukraina-felttog:
- Det hele bunner i en fullstendig dysfunksjonell energipolitikk der man stenger ned mesteparten av de energikildene som faktisk fungerer (gass, olje, atomkraft, kull, og andre fossile produkter).
- Dette forsøker man så å erstatte med vind og sol og annen energi- og miljøteknisk selvskading. F.eks. hydrogen (som krever dobbelt så mye energi å frambringe som den opprinnelige (fossile) energikilden man bruker for å utvinne hydrogenet). Uvitende galskap er bare forordet når man ser nærmere på sånt.

Nå ser vi, som advart om i årevis her på forumet, at fremtidsindeksen fra det tyske ZEW-instituttet i Mannheim har gått på den største smellen siden indeksens start i desember 1991.
- Marsmålingen viser minus 39,3 poeng, mot pluss 54,3 poeng i februar. Det utgjør et fall på hele 93,6 poeng.

Selvsagt vil heller ikke ZEW-instituttet henge bjella på den rette katten, men avsporer med utsagn som at "En resesjon blir mer og mer sannsynlig. Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland demper de økonomiske utsiktene betydelig".

Hvis man imidlertid går bak dette avsporingssludderet om "ytre fiender" ser man raskt at Tyskland kneler stadig mer under en selvskapt energikrise. Påført av fanatiske fornybar-agitatorer som nekter å innrømme/innse at de alternativer til tradisjonelle energikilder som foreløpig foreligger er energiteknisk ikke bærekraftige, samt påfører miljøet store belastninger.

Resesjon mer og mer sannsynlig
En ting er fremtidsindeksen, men vurderingen av den økonomiske situasjonen i Tyskland er også forverret i alarmerende grad. Denne indeksen har sunket 13,3 poeng til minus 21,4, som betyr at respondentene i ZEW-instituttets undersøkelser forventer at en oppbremsing i økonomien vil bli merkbar allerede nå i mars.

"En resesjon blir mer og mer sannsynlig. Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland demper de økonomiske utsiktene for Tyskland betydelig", heter det derfor fra ZEW-instituttets president, professor Achim Wambach.

"Kollapsen i økonomiske forventninger er akkompagnert av en ekstrem økning i inflasjonsforventningene. Ekspertene forventer derfor stagflasjon de kommende månedene", sier han videre, og tilføyer at de forverrede utsiktene gjelder tilnærmet samtlige sektorer i den tyske økonomien.

Store rentehevinger vil kunne forverre situasjonen ytterligere
Instituttets indeks for inflasjonsforventninger har skutt opp hele 107,7 poeng til 70,2 poeng.
Rentehevinger vil bli det neste som vil ramme hardest de mest "grønneksponerte" folk i Europa, typisk Tyskland men også EU-diltende Norge:
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/Kz7bqM/nordea-venter-aatte-rentehevinger-foer-utgangen-av-2023

Oppå de astronomiske energikostnadene "det grønne skiftet" trer nedover hodene på oss, vil dette sende ytterligere flere på forsorgen etter hvert som den selvskadende energigalskapen får utvikle seg videre.

Heia EUs energipolitikk og de norske rævedilterne!

Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/makro/2022/03/15/7835921/sjokktall-fra-tyskland-storste-svikt-noensinne


#7
Journalisten Sindre Nikolai Aker i Finansavisen har sett på analyser fra bl.a. Morgan Stanley, og viser til at Russland kan stå overfor en snarlig betalingskrise og påfølgende statlig konkurs hvis sanksjonene mot landet fortsetter som signalisert:

Simon Waever, sjef for fremvoksende markeder i Morgan Stanley, tror nemlig at krisen kan ramme så tidlig som 15. april. Da forfaller en 30-dagers utsettelsesperiode på kuponginnbetalinger fra russiske myndigheter på dollarobligasjoner med forfall i 2023 og 2043.

Russlands sammenbrudd i likviditet kan observeres allerede:
2023-obligasjonene er nå verdsatt til 29 cent pr. amerikanske dollar – det laveste nivået noensinne, ifølge Bloomberg. Like før invasjonen lå obligasjonene på like over 1 dollar.
– Det understreker hvor mye risiko det faktisk er der ute, sier Jack Ablin, investeringssjef i Cresset Capital.   

Russland det nye Venezuela?
USA er sentral bakspiller både her og i det tidligere, muligens sammenlignbare, sammenbruddet i Venezuela.
Det hører til sjeldenhetene at statsgjelden faller til ensifrede tall, men Morgan Stanley tror russiske obligasjoner kan nærme seg. Libanon og Venezuela er ifølge analytikeren de eneste eksemplene i nyere tid som har falt så lavt.
Venezuela har verdens største oljereserver, men siden oljekollapsen i 2014 har det gått nedover og hyperinflasjon har rammet landet. I 2019 ble landet også tungt sanksjonert av USA – blant annet gjennom forbud mot oljeimport. Nå varsles det imidlertid om at USA har kontaktet Venezuela for å få tak i mer olje ettersom prisene har steget voldsomt den siste tiden.   

Vi vil kanskje se et nytt eksempel på ordtaket "den enes død den andres brød"?!

Sanksjonseffekter
JPMorgan Chase sa mandag at russiske obligasjoner vil fjernes fra deres indekser, hvilket ytterligere vil isolere Russland. Det samme skjedde med venezuelanske dollarobligasjoner i 2019.
Sanksjonene som er innført fra et samlet vestlig motstandskorps har gjort Putin arg, og i tillegg har den russiske presidenten presentert en liste over land som har «utført uvennlige handlinger mot Russland». Disse landene krever nå godkjennelse fra Kreml før eventuelle betalinger kan gå gjennom.

– Potensialet for vesentlig videre salg vil gi ytterligere nedsidepress på prisene. Vi ser svært lite insentiv for en hvilken som helst investor å gå inn i russiske statsobligasjoner på dette tidspunktet, sier Waever.

Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/finans/2022/03/08/7832548/morgan-stanley-spar-russland-konkurs-kan-skje-15.-april

#8
- ikke minst i klimabusinessen.
Men noen har litt mer stil enn andre, da, og innrømmer forholdet og tar sine grep når snøen laver ned:

#9
E24 har i en artikkel nå satt lyset på at Statnett legger planer for å strømloppe også resten av det norske folk (les: Midt- og Nord-Norge):

"Statnett: Vurderer raskere utjevning av strømpris mellom nord og sør"

Lenke: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/G3Jr86/statnett-vurderer-raskere-utjevning-av-stroempris-mellom-nord-og-soer

De som ikke forstår hva de gemene planer bak dette er, må lære seg å lese som oppvakte russere i sin tid leste Pravda: Hva er det egentlig som sies her?

En liten starthjelp får dere i en av kommentarene til artikkelen, som ganske tydelig avslører hva motivet for å være "snill" med resten av landet faktisk er:

Leo Osvald Eide
for fem timer siden (redigert)
Gu kor kjekt gjort av Statnett! For det vil jo ikke føre til at for eksempel Nord-Norge - som hadde billigst strøm i Europa ifjor og det fordi de ikke har kabler med kapasitet nok til å frakte så mye strøm UT av landsdelen at de får tappet ned sine vannmagasin - vil få høyere strømpriser.

Når Statnett øker kapasiteten på strømoverføring, gjøres det for å kunne eksportere mer kraft! Vi på Vestlandet har mest nedbør, størst vannmagasin produserer mest strøm i Norge og vi har kabler til utlandet med stor nok kapasitet til eksportere så mye strøm - at vi tapper ned våre vannmagasin og - vi GJØR det, jf at vi ledet ut av Vestlandet - HALVPARTEN av den strømmen vi produserte i 2021, ifølge E24.

Og - da burde jo den logiske konsekvensen være at vi på Vestlandet fikk LAVERE strømpris, siden vi eksporterte så mye strøm. Men, nei! Vi betalte tidvis 10 ganger mer for kilowatten på Vestlandet - enn de gjorde i Nord-Norge; et GIGANTISK tyveri av strømmen vår! Mens Nord-Norge i 2021, ifølge E24 hadde en gjennomsnittlig strømpris på 35 øre pr kilowatt, betalte vi - som altså eksporterte halvparten av strømmen vår til utlandet, 76 øre pr kilowatt, som med avgifter - ga en GJENNOMSNITTSPRIS for Vestlendingene i 2021 - på 152 øre pr kilowatt; takk og pris for utenlandskablene! Det koster 11-12 øre å produsere 1 kilowatt.

ALLE som må varme opp sine boliger, bygg haller og industristeder og har basert dette på strøm - fikk og får selvsagt problemer når de helt uhemmet - får eksportere så mye strøm de bare klarer! Óg, det er ingen nedre grense, nedre fyllingsgrad - for eksport av strøm. Det er en nedre grense for produksjon av strøm - og det har bl.a. å gjøre med sikkerheten i vassdragene&magasinene for fisk, plankton og dyreliv.

Det dummeste nordlendingene gjør, er å la Statnett bygge overføringskabler med større kapasitet og stor nok, til å lede så mye strøm ut av landet - at de klarer å tappe ned vannmagasinene sine; DA får de like høye strømregninger som oss andre og dét - er den formen for rettferdighet som Statnett jobber etter; Strømmen skal koste MEST MULIG for alle i landet!

Nå avdøde og tidligere industriminister for AP, Finn Lied, karakteriserte i 2010, da vi og hadde høye strømpriser i Norge på grunn av lav vannstand i magasinene – "Energipolitikken i Norge er fullstendig feilslått, og de høye strømprisene er usosiale".Som sagt; noen som trodde at man vil nøye seg med å loppe den sørlige landsdel?!

#10

Mathias B. Dannevig

I artikkelen "Tre myter om strømprisene" i Finansavisen knuser den godeste Mathias B. Dannevig politikernes og kraftselskapenes forsøk på avsporing av hva som faktisk er strømmarkedets dominerende mekanismer, og innleder:

Én ting er å måtte tømme sparekontoen. Men å bli utsatt for desinformasjon fra politikerne i tillegg er sterkt forverrende.

Han avliver kontant tre sentrale myter som brukes for å skjule hvordan man lurer kundene;

Myte nummer 1
er at vi er gått inn i et internasjonalt strømmarked og blitt ofre for «markedsmekanismene». Arbeiderpartiet og Høyre i særdeleshet elsker nå dette mantraet. Norsk presse hjelper til. Til dette er å si at norske strømkunder ikke opplever noe som helst marked med kjøpere og selgere som finner en balansert løsning for pris og produkt. Vi har heller ikke som i Tyskland og Storbritannia alternativ infrastruktur (gass) til oppvarming. I stedet har vi et oligarki av offentlige – men ikke folkevalgte – monopolister som seg imellom på Nord Pool hver dag bestemmer seg for hvilken ekstraskatt man skal kreve fra den enkelte de kommende 24 timer.

Myte nummer 2
har sammenheng med det politiske totalhavariet for vindkraft i norsk natur. Myten ble senest demonstrert i Dagsrevyen 20. januar, da olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) forkynte at «strømprisene er et resultat av stort underskudd på fornybar kraft i Norge».
Fakta forteller noe annet, nemlig at vi har et kraftoverskudd på 20–25 TWh, som riktignok nå med kabler til nordsjøplattformer utsettes for sabotasje fra den sittende regjeringen, men som i utgangspunktet er mer enn nok til å dekke norsk forbruk, inkludert en viktig kraftkrevende industri.


Myte nummer 3
er at ny kraftutbygging vil senke prisene. Men dette blir en ny «fake», når økt kraftoverskudd ikke kan være noen prisreduserende mekanisme sammen med eksisterende potensial for prisimport/strømeksport. All ny kraft, sammen med den gamle, vil gå i det samme nye tyske og engelske kraftsluket til de priser disse land legger til rette for, og norsk produksjon er uansett for liten til å påvirke her.

Dannevigs avsluttende kommentar er en knusende dom:
Det er ikke rart at folk blir forbanna. Én ting er å måtte tømme sparekontoen. Men å bli utsatt for desinformasjon fra politikerne som forklaring på hvorfor man ranes er sterkt forverrende og medfører såvel økende blodtrykk som politiske folkevandringer.

Takk og lov at vi fremdeles har frittgående kapasiteter som tør å synge ut!
Når kommer det store folkeopprøret?
Til info; På lørdag var det aksjonistmøte i Bergen, som en oppvarming til mer rabalder i februar. Facebook-aksjonen sies å nå ha over 600.000 medlemmer. Disse overgrepene mot det norske folk må stanses av folk flest, når politikerne svikter så monumentalt. 

Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2022/01/31/7810543/tre-myter-om-stromprisene

#11
Jeg antar at mange av brukerne her på forumet også er interesserte i børsforhold, og kanskje selv er aktive der?
Som pensjonert har jeg nå fått tid og anledning til å bli heltids investor etter å ha fulgt børsutviklingen i mange tiår, og ser at ett forhold kan være spesielt relevant for dette forumet:

Framveksten av en myndighetsoppmuntret klimaindustri har medført at Oslo Børs de senere årene har blitt nærmest invadert av såkalte "grønne aksjer".
Typisk var at disse først ble priset til himmels, riktignok av et rimelig ukvalifisert analytikerkorps, men nå faller sammen på bred front:
- "Grønne" løsninger viser seg å ikke være lønnsomme på en rekke områder, og børsnoterte selskaper av denne type preges nå av stadig nye kapitalinnhentinger.
- Flere av disse selskapene peker også mot ytterligere kollaps dersom offentlige støtteordninger faller bort og ny kapital ikke lar seg hente inn.

Jeg tenkte derfor å kjøre en tråd som tar for seg innmarsjen av disse nye "klimaopportune" selskapene på Oslo Børs og i hvor stor grad disse er:
a) liv laga på lengre sikt i kraft av et reelt forretningsmessig grunnlag - f.eks. dersom bedre teknologi enn i dag introduseres, eller
b) er spekulative gold digger-foretak som posisjonerer seg mot statens rikholdige klimasubsidiekasse (inkl. diverse lovede statlige investerings- og innkjøpsordninger) og vil kollapse når hypen dabber av og kassa tømmes.

Jeg tillater meg et foreløpig svar før det gis et mer utfyllende:
- svært mange av de såkalte grønne aksjer har opplevd lovende kursutvikling i oppstarten på Oslo Børs, og noen har holdt seg der 
- samtidig var det tidlig mange frittstående økonomer som jamførte dette med dotcom-boblen for et par tiår siden
- og etter hvert har også de mest klimahenførte analytikere innsett det samme; at det ikke var samsvar mellom prisingskriterier og reelle markedsforhold
- bekymringsverdig mange av disse selskapene har etter hvert derfor opplevd til dels store kursfall, og mange småaksjonærer er allerede blitt bortimot ruinerte i mange av disse selskapene
- dokumentasjon på dette kan sjekkes ved å se på Oslo Børs' grafer for "grønne" selskaper 

Hvem vinner og taper på grønn opportunisme på børsen?
Bl.a. Røkke-systemet har en rekke nystartede "grønne" selskaper kynisk rettet mot å høste av støtte-, finansierings-, og innkjøpsordninger så lenge helan går. Og når/hvis festtalene dabber av, og korken settes i flaska?
Det typiske for børs er at proffene har hanket inn en stor eiersits allerede ved børsintroduksjonen, og så redder seg ut med diverse tricks mens småaksjonærene sitter igjen med svarteper og tar støyten når hypen svikter.

Er det fare for at småaksjonærene risikerer ekstra juling når det gjelder (nye) "grønne" aksjer?
Svar: Ja, mye tyder på det, la oss se på det tallmessige grunnlaget for dette:

Det er kommet 127.000 ferske investorer på Oslo Børs siden 2020
Dette ifølge daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge. Stiftelsen skal bidra til å øke nordmenns kunnskap om aksjemarkedet.
Skaug påpeker at Oslo Børs har falt mindre enn en del andre børser i starten av 2022, blant annet fordi oljeprisen har steget mye og motvirket nedturen. Men hvis fallet skulle tilta fremover, så vil det kunne bli en overraskelse for mange nye investorer, tror hun.
– Børsen hadde 544.000 aksjonærer ved årsskiftet, og av dem kom rundt 127.000 inn etter børsfallet i mars 2020. Disse aksjonærene har i prinsippet ikke opplevd noen nedtur før. Det er omtrent som de rundt 110.000 boligkjøperne som aldri har opplevd en renteøkning før. Det er en viss fare for at disse blir redde hvis det kommer en nedtur, sier Skaug til E24.

På kort tid har vi gått fra å ha 5-6 grønne aksjer på børsen til nå mer enn 55 grønne aksjer.
Oslo Børs har sortert en rekke selskaper som grønne, enten basert på sine løsninger, produkter, tjenester og andre faktorer. I 2019 omtalte aksjeanalytikere kun et fåtall selskaper som grønne og det var da som regel snakk om Tomra, Nel, Rec, Scatec, VOW, Bonheur og Borregaard. Denne listen har med en rekke nynoteringer endret seg betydelig. I grafen nedenfor ser du de grønne selskapene med flest private aksjonærer, sortert per 30.juni 2021:Den digitale revolusjon har åpnet for selvstyrte børsinvesteringer for alt fra studenter til grønne fanatikere:
Med internett og den digitale revolusjon har stadig flere "vanlige folk" kunnet entret aksjemarkedet for en billig kurtasje, uten å måtte gå veien om de tidligere obligatoriske (og overbetalte) meglerhusene.   

Denne utviklingen har forsterket seg etter hvert som børsene har hatt langvarig oppgang som også de nye (amatør-) investorene har kunnet få del i. Oljefondet kan ha gitt urealistiske tanker om fortjeneste på børs: Parallelt med stadig flere amatørinvestorer på børsen har vi sett en mangeårig sterk oppgang i det norske oljefondet. Oljefondets sjef Nicolai Tangen har en stund imidlertid signalisert at man må forvente mer "rufsete" terreng i aksjemarkedet de nærmeste årene, og at man ikke bør ha de samme høye forventninger til avkastning som de senere årene.

Betydningen av en stor mengde nye amatørinvestorer på børsen opp mot en mer "rufsete" framtid kan etter hvert bety en del for volatiliteten i markedet, da disse kan lures og manipuleres og skremmes til å ta panikkbeslutninger. Siste året har vi sett en rekke eksempler på dette, noe som har understreket relevansen av det nedlatende begrepet "truseskvetter", når disse senker aksjekursen med sin kortsiktige og/eller uvitende amatørpanikk. Problemet med inkompetente aksjehandlere m/tilhørende irrasjonell truseskvetteratferd øker selvsagt med antallet, og denne gruppen begynner nå altså å bli betydningsfullt stor.

Lenke: https://e24.no/boers-og-finans/i/Or0VeA/oljefondet-om-rufsete-boerser-det-generelle-raadet-er-aa-sitte-stille

#12
Var det ikke slik at den norske redaktørklubben for mange år siden diskret avtalte at man skal reservere de sterkeste oppslagene for steder man kan erklære som ofre for global oppvarming?
Vel, kappen kan åpenbart svinge fort i en slik mediekultur, slik at Dagbladet (måtte Allah beskytte dem) nå "unprecedented" klimatroløst - dog like clickbait-preget - melder om vinterforhold i Hellas man må tilbake til den lille istid for å finne maken til:

Snøvær i ferieparadis:

- Høyeste faresignal

Santorini og greske ferieøyer opplever tidenes vintervær.Dagbladet skriver at:
"Siden søndag har Syros, Naxos, Tinos, Andros, Mykonos, Santorini og de andre øyene i øygruppen Kykladene vært dekket av snø. Flere steder på øyene er hus og folk isolert og strømløse på grunn av tung snø og trær over strømkabler. De fleste skolene er stengt mandag og tirsdag".

Og videre:
"Mandag var det snømåking, stengte skoler, stengt vaksinesenter og skliføre med bil i 3-millioners byen Aten. Kjettinger på bilhjulene er påbudt i flere sentrumsområder inntil videre."

Og du store:

"Snødde i fjor
I Aten skjer det uvanlige med snø i gatene to vintre på rad. Før snøfallet i fjor var det mer enn ti år siden sist."

PS: Nå er det vel bare å vente på at John Smits klimanøytralt dukker opp i Dagsrevyen med bilder og rapporter fra disse interessante værforholdene - eller?

Aten:


Lenke: https://www.dagbladet.no/nyheter/hoyeste-faresignal/75212670


#13
Nils Arne Eggen har vært en engasjerende del av alle idrettsinteresserte, godt voksnes, liv siden han begynte sine trenermirakler med å vinne serien - av alle steder - med Moss. Hans videre eskapader med Rosenberg hjemme og ute er ikke bare norsk idrettshistorie, men også en viktig ledelsesteoretisk kulturhistorie om hvordan man løfter talenter fra den norske steinrøysa opp til internasjonal klasse. Mot alle odds.

Hvordan skal man minnes en slik person?
Noen ganger kan pressen slå til med et oppslag som blir stående, i dagens VG finner vi trolig et sånt - som på en gripende måte oppsummerer landets takknemlige holdning til dette fyrverkeriet av et menneske:
#14
EU opererer med et mål om en 55 prosent "utslippsreduksjon" i 2030 og "klimanøytralitet" i 2050. Den nevnte "utslippsreduksjon" og "klimanøytralitet" er sørgelig nok basert på en for lengst falsifisert CO2-hypotese og satsing på alternative "grønne" energikilder som ikke er i nærheten av å levere det man forutsetter.
Altså en ren selvskading av Europas energisituasjon (jfr. forlengst inntrådt energikrise) og generelle næringsgrunnlag (utkonkurreres pga. dysfunksjonelle energiløsninger), med en økende fattiggjøring av befolkningen som konsekvens.
For ordens skyld: Reelt, funksjonelt miljøvern er knapt mulig å identifisere i disse grandiose planene.

EUs nye klassifiseringssystem for bærekraft ("taksonomien") skal kreve at både investorer, selskaper og långivere må kartlegge sine aktiviteter fra 2022.

En fullstendig feilslått energipolitikk stopper ikke EU-byråkratene fra å gjøre situasjonen enda mer komplisert og dysfunksjonell: Nå rigger de et enormt klassifiseringsapparat/rammeverk for å etablere finansieringsmuligheter (les: som du og jeg skal betale) for denne selvskadende "grønne" omstillingen.

I en kronikk i e24 i dag skriver Anna Strömberg i Carnegie Fonder at "dette rammeverket skal bestemme hvilke aktiviteter som faller innenfor taksonomiens mål og hvilke terskelverdier som kreves for å være i tråd med taksonomien".
I fortsettelsen har jeg delvis sitert henne og delvis lagt inn egne kommentarer til beskrivelsen. Ved å lese lenken nederst vil dette framgå tydeligere.

Hele greia koker foreløpig ned til en utvidet CO2-maniert selvskading, og også Strømberg har ikke uventet oppdaget at "i det første trinnet er det stort fokus på klima og i hvilken grad et selskaps virksomhet anses som bærekraftig i et klimaperspektiv" (sic). 
-Et eksempel er stålproduksjon som er kvalifisert for taksonomien, men kun stålproduksjon som skjer med et CO2-utslipp som ikke overstiger terskelverdien som er i tråd med taksonomien.
Og videre:
- Selskapene forventes å rapportere hvor stor andel av omsetningen som dekkes og er i tråd med taksonomien og forvaltere forventes på sin side å rapportere hvor stor andel av fondets samlede omsetning som er i tråd med taksonomien.


Hvor mye næringsliv som blir pålagt disse enorme inngrepene kan illustreres ved at Carnegie har funnet at "kun 5 prosent av den svenske børsens totale omsetning er i tråd med taksonomien. Dette vil bli utvidet etter hvert som taksonomien bygges på med ytterligere miljømål.
- I dag er det ikke mange bedrifter som rapporterer etter strukturen som nå kreves.
- Samtidig har forvaltningsbransjen i Europa, som ifølge McKinsey har 255 000 milliarder kroner under forvaltning, en stor jobb foran seg. Det svarer til en forvaltningskapital på størrelse med 20 oljefond."


Norge kommer trolig til å selvskade seg mest av alle
Norske politikere kunne knapt vente med å tiltre dette: Allerede 14. desember 2021 vedtok Stortinget nemlig forslaget om å ta EUs taksonomi inn i norsk lov.
Hvem av dere velgere har forresten blitt informert og gitt grønt lys for dette?!
Lovforslaget må deretter godkjennes i EØS-komiteen, noe som trolig skjer i første halvdel av 2022. Finansaktører og store børsnoterte foretak med mer enn 500 ansatte, blir dermed pålagt rapportering i henhold til EUs taksonomi. Finansdepartementet anbefaler rapportering allerede for regnskapsåret 2021.

EUs handleplan for bærekraftig finans er basert på rene klimapolitiske påfunn
For å få finanssektoren til å plassere kapital i "bærekraftige investeringer", la EU-kommisjonen frem den omfattende handlingsplanen for bærekraftig finans i 2018. Som altså er basert på klimakrisemaksimeringer uten støtte i reell vitenskap, og basert på dysfunksjonelle ideer om tilhørende energiløsninger.

EU sier f.eks. at for at en aktivitet skal være bærekraftig må den bidra vesentlig til minst ett av EUs seks bærekraftsmål, og ikke gjøre vesentlig skade på noen av de fem andre:
- begrensning av klimaendringer
- tilpasning til klimaendringer
- bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
- omstilling til en sirkulær økonomi
- forebyggelse og bekjempelse av forurensning, og
- beskyttelse og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer.

Enn så lenge har bare de to første fått detaljerte kriterier.

Vårt norskkontrollerte vann er snart en saga blott
Apropos vann (jfr. "bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser") så vil man for øvrig snart oppdage at vårt norske (hittil rimelige) vann allerede er lagt inn som "target" for EU - vi skal etter hvert få betale blod for å bruke vårt eget vann om noen år. Kent Andersen er den første som synes å ha forstått dette i norske medier:

Lenke: https://www.document.no/2022/01/07/advarsel-snart-tar-de-vannet-ditt-ogsa/

Men Norge deltar ivrige som tente lys, som ventet og helt uten betenkninger, før denne miljø- og energipolitiske skraphaugen engang er seriøst teknopolitisk vurdert, bare ideologisk fremmet.

FN skal selvsagt være med i kravbildet
"Aktiviteten må også oppfylle sosiale minimumsstandarder, som er FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer."

Vi som ennå klarer å tenke, ser jo at dette er er ren selvskading satt inn i et ytterligere oppgiret system der tusenvis av strategisk plasserte og grådige hender - som i klimaindustrien forøvrig - skal forsyne seg på vanlige folks bekostning.
Vi kan altså se fram til ei herlig kostbar, byråkratisk og overnasjonal smørje av miljøteknisk, energi- og sosialpolitisk havari i mange tiår framover.
Galskapen slutter ikke før EU begynner å selge avlatsbrev for å finansiere sitt eget konkursbo.
Dvs. omtrent samtidig med at Helvete fryser til. 

Men ser kronikkforfatteren dette?!
Å nei da, Anna Strömberg er nemlig "ansvarlig for bærekraft i Carnegie Fonder", og ser bare forretningsmuligheter i dette. Hun avslutter derfor kronikken med en hemningsløs/skamløs selvinvitasjon til å bli en del av kaka, sitat: 

"Bærkraftig byråkratiarbeid
Hele formålet med handlingsplanen for bærekraftig finans er å sikre at finansmarkedet finansierer omstilling og samtidig gjøre det lettere for investorer å sammenligne bærekraftige investeringer. EUs taksonomi og tilhørende rapporteringsdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vil bidra til at vi nærmer oss globale felles standarder for rapportering.

Vi forventer at selskapene Carnegie Fonder er investert i gripper dette regelverket med begge hender og sette seg inn i terskelkrav, kartlegger aktiviteter og utarbeide en strategi som igjen bidrar til god dokumentasjon og rapportering.

Selskapene som kan vise at de er en del løsningen på veien mot et lavutslippssamfunn vil også bli vinnerne, ikke bare blant investorer, men også hos kunder og fremtidige ansatte."


Gud se i nåde til oss alle.Lenke: https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/47GOra/eus-nye-klimaregler-vil-endre-forvaltningsbransjen-for-alltid


#15
Rögnvaldur Hannesson (f. 1943) er pensjonert økonomiprofessor fra Norges Handelshøyskole.  Han er en internasjonalt anerkjent spesialist i ressursøkonomi, makroøkonomi og økonomisk politikk. Hannesson har tidligere publisert ca. 100 vitenskapelige artikler og seks bøker.

Nå har han gitt ut boka "Klimaskepsis – Illusjonen om det grønne skiftet":Hannesson analyserer naturlig nok klimadebatten og det såkalte «grønne skiftet» fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, med fokus på spørsmål om det han kaller "vinning og tap", og han gir en rekke eksempler på "det grønne skiftets" dysfunksjonelle selvskading av samfunnsøkonomien, i tillegg til at både sol og vind medfører store miljøtekniske utfordringer.

Hannesson har i mange tidligere arbeider inntatt et realpolitisk perspektiv. Han har lenge derfor uttrykt bekymring for de samfunnsøkonomiske konsekvenser av den mest outrerte og hodeløse klimafanatismen, som typisk unnlater å ta på alvor de økonomiske, energikritiske og miljøtekniske problemene ved den "grønne" teknologien de promoterer. 

Hannesson viser til at de fattige landene får sterkt svekket sin situasjon med dyr og dysfunksjonell "grønn" teknologi, og at de (snart bare tidligere?) rike i-landene også nærmer seg "en grense for hva en kan koste på seg av råflotthet, og den grensen er kanskje ikke så langt unna".  Andre løsninger, slik som å "bo tett, gå og sykle i stedet for å kjøre bil, spise fisk og vegetarmat", synes Hannesson er så ubetydelig at han velger å ikke kommentere det. Selv om dette er hoved-credoet til makteliten blant caffe latte klimaposørene.

I Resetts anmeldelse av boken skriver de at "Miljøbevegelsen får sitt pass påskrevet, både på grunn av sin motstand mot atomkraft, som Hannesson viser er den eneste farbare veien for å øke kraftproduksjonen, og for sin motstand mot for eksempel 'fracking': Når USAs CO2-utslipp har stått på stedet hvil siden 70-årene, og endog falt svakt de siste årene, så er dette blant annet et resultat av skifergassrevolusjonen og 'fracking'.

Og motsatt; når miljøbevegelsen i stedet ønsker seg mer solkraft, så later de til å ha gått glipp av at mesteparten av solcellepanelene produseres i Kina, i fabrikker som går på kullkraft.  Det samme gjelder elbiler som krever seks ganger mer mineraler enn fossilbiler, og å utvinne mineraler er langt fra noen grønn industri – heller tvert om.  Det grønne skiftet bør derfor, etter Hannessons mening, kanskje heller kalles «det skitne skiftet»."


Lenke til bokanmeldelse: https://resett.no/2022/01/05/hva-er-det-praktisk-mulig-a-gjore-mot-klimaendringer/

#16
En liten del av den lokalproduserte gassen på de norske feltene har hittil blitt brukt som en stabil og billig el-kilde for plattformene. Men det skal de ikke få lov til lenger; all gassen skal sendes til Europa for at ikke Norge skal belastes ifht det latterlige CO2-kvotesystemet man har kokt sammen. Man styrer kort sagt mot å ødelegge ikke bare den lokale plattformøkonomien, men hele norsk industri- og husholdningsøkonomi for å vise verden hvor flinke man er til å overholde noen sammenraskede nasjonale CO2-mål. Og håper at ikke den samme verden oppdager at det globale CO2-regnskapet går i minus på denne måten...

Galskapen med å elektrifisere sokkelen er blant de mest pinlige klimaselvskadingsøvelsene flertallet av partiene fremdeles nekter å forlate. Og verre: Uskolerte og fanatiske klimaaktivister og de dummeste og mest clickbait-kåte journalistene kappes med disse politikerne om å gi støtte til utenlandskabler som tar altfor store deler av den rene vannkraften ut av fastlandets energisystem samtidig som vi ikke lenger skal få lov å bruke lokal gass på plattformene. Eller i egne gasskraftverk om vi ønsker det. For i denne sinnsvake "klimalogikken" er det som kjent bedre å sende gassen langt av sted for å brennes der...

Resultatet: Elektrifisering av sokkelen i kombinasjon med utenlandskabler er drepende for norsk økonomi, en ren selvskading.

Tidligere fullt vannkraftdekkede Norge har gjennom utenlandskablene allerede havnet i en økende energikrise med rabiate strømpriser styrt av den selvpåførte energikrisen i Europa. Norske strømpriser er allerede sendt - helt unødvendig - til himmels til skade for norsk næringsliv og til mareritt for landets enker og faderløse, mens man forsvarer seg i stortinget med at landets CO2-regnskap vinner på å elektrifisere sokkelen. Selv om det globale CO2-regnskapet går i minus, og de reelle miljøeffektene er ytterligere negative.
Men fornuft preller av som vann på gåsa.

Her er enda en fagperson som prøver å opplyse disse miljøpolitiske skadedyrene om hva som er fornuftig her, men sikkert til ingen nytte denne gangen heller. Ingeniøren Henning Flingtorp skriver klart og tydelig at:

"Det er ikke for å redusere CO2-utslippene norske myndigheter har besluttet å elektrifisere landet, det er for å kunne enkelt komme unna de territoriale EU-kravene for CO2-utslipp. Myndighetene vet at elektrifiseringen forverrer det globale CO2-utslippet."

Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/12/09/7785634/elektrifisering-er-en-logn

#17
Håper alle forumvenner får en fin og fredelig juleferie!
2021 har vært mer et covidår enn et klimaår, trass i at klimaindustrien gjorde sitt beste for å kjøre opp verdens interesse for COP26 i Glasgow. Men det ble bare noen dager med de vanlige mediene som mikrofonstativ, og så døde det hele bort igjen: Vettuge folk er jo ikke i stand til å se noen "klimakrise" rundt seg. Folks vurderingsevne er nok bedre enn de mest notoriske klimaalarmistene og -profitørene liker, og går ikke så lett på limpinnen lenger når det kokes opp nye skremsler lansert som "forskning".

Men alarmistene prøver snart alle midler:
NOAA og NASA/GISS har i en årrekke gjort de underligste krumspring på datafronten og skrudd og endret måleparametre når faktiske forhold har beveget seg for langt fra modellene, og nå på forvinteren måtte vi trist nok fastslå at selv DMI har sunket ned til datakoking for å hjelpe til med å holde "klimakrisen" i gang; de ble nylig tatt for å ha skrevet ned ismengden for Grønland med 12-15%, etter at publikum begynte å notere seg at grafen truet med å bryte opp gjennom snittet for referanseperioden 1981-2010...og som forumet her var det første til å melde om hva som var på gang.

Men skal DMI klare å forsvare narrativet om det fortsatt smeltende Arktis må de nok ta en runde til, for tross mekking også der begynner nå også sjøisen å ete seg stadig nærmere referanseperioden:Ikke at jeg har ønsker om å få flere tiår kaldere klima, men det er kanskje eneste måten at den øvrige verden skjønner at klimaselvskaderne må bremses og styres over på mer konstruktive opportunismeløp.

PS: En illustrasjon på alle klimamodellanters mareritt (der guds finger i snøen har laget grafer for fremtidig temp-utvikling):#18
Vi på forumet her må komme oss over på prinsippene for etablert klimavitenskap, som er å bælje Alarm! Alarm! etter en (varm) dag man oppdager her og der. Men foreløpig har man utelatt kalde dager fra denne strategien.

Det er jo derfor ikke seriøst av oss kuldeinnrømmere å bare drive og legge fram 100 års oversikter som ikke er egnet til å skremme noen om verken varmt eller kaldt, nåtiden er jo bare sånn omtrent der den varme mellomkrigstiden var. Så nå må vi også ta vårt samfunnsansvar og skrike Alarm! Alarm! når meteorologene (trolig under gispende sjelenød) nå tvitrer at:

"Vi går en kjølig uke i møte, og de fleste steder vil få kjenne på minusgradene ❄️ Det blir gradvis kaldere, og kaldest ser det ut til å bli på Finnmarksvidda med omkring 30 minus! Også i indre strøk av Østlandet kan det bli 20-25 minusgrader 🥶"

"Kjenne på minusgradene"!?! Det de egentlig skulle sagt i klare ord, men som er så vanskelig å uttrykke, er:

"Kuldebølge i vente over hele landet!"
Men det klarer de nok ikke denne gangen heller. Så denne tenkte overskriften må fremdeles anses som et falskt sitat, aka fake news siden den ikke støtter det offentlige klimasyn.PS: I Østerrike skulle det aldri mer bli snø om få år, sa klimaforskerne allerede på slutten av 1980-tallet, akkompagnert av alpinreportere som opplevde både en og to skiløyper i mellom-Europa med lite snø på den tiden. I NRK var disse journalistene klimaforskere så gode som noen allerede på 1990-tallet, etter vedtak i redaksjonskomiteen. Siden har de bare blitt mer og mer klimakyndige iht. samme innstillingsinstans.

Akkurat som Arktis ble erklært snarlig isfritt utover 1990-tallet av både Al Gore og andre ledende klimaforskere. Men det hjelper ikke denne stakkaren i Østerrike mye - undres om det er varme- eller kuldebølge han bekymrer seg mest for? Eller kanskje heller elendig klimaforskning som han aldri kan stole på?!#19
"Neste gang kan det være din tur"

Allerede i oktober 2013 var de to NTNU-professorene Einar N. Strømmen og Tor G. Syvertsen ute med en uromelding om universitetets faglige tilstand med særlig årsakskritikk i dårlig ledelse. I kronikken Quo Vadis, NTNU? skrev de da: "Etter lang tids byråkratisk styre er NTNU stabilt blant de svakeste universitetene i Skandinavia".

Nå er de på banen igjen med artikkelen "Neste gang kan det være din tur", og skriver:
"Kronikken (i 2013) var et tappert, men forgjeves forsøk på å advare NTNU mot vanstyre, mot ledelse uten mot og ydmykhet."

Men siden dess er det som kjent oppstått et ytterligere, og trolig enda mer alvorlig, problem for NTNU utover generelt svakt faglig nivå: Brudd på den akademiske ytringsfrihet, så altfor tydelig eksemplifisert i Eikrem-saken.

De skriver nå:
Vi kan konstatere at våre spådommer er gjort til skamme; tilstanden er nå enda verre enn hva vi kunne forestille oss. Med promp og prakt skal NTNU være «det skapende universitet, for en bedre verden». Hva skal NTNU skape? Hva er en bedre verden? For hvem?
Etter dette regner vi med at vår emeritus-status ryker. Men til gjengjeld vil vi slippe å skjemmes over NTNU. Fra tribuneplass lever vi godt med det.Når risikerer man disiplinærstraff, oppsigelse, i verste fall avskjed ved NTNU? spør artikkelforfatterne.

Denne artikkelen lukter det krutt av:
Lenke: https://khrono.no/neste-gang-kan-det-vaere-din-tur/641150

#20
Finansdepartementet presenterer nå listen over dem som vil bli Øystein Olsens arvtager som sjef for Norges Bank.
Først: Det skal uansett bli godt å bli kvitt Olsen, som i hele sin tjenestetid har løpt uvanlig ivrig ærend for dem som vil kjøre opp renten. Vi vet jo hvem som tjener på det, og det er som kjent ikke i vanlige folks interesse å få høyere rente.

Dernest: Ikke uventet er søkerlisten også denne gang preget av en blanding av gærninger, narsissister, raddiser, svart-humorister og muligens en kvalifisert søker utover Stoltenberg, som selvsagt får jobben når Finansdep. har bedt ham søke.

Dette er hele søkerlisten:

Navn   Alder   Yrke   Poststed
Høst, Christian Temte (M)   19   Student   0280 Oslo
Kristoffersen, Arne Solvang (M)   28   Kundebehandler   8220 Røsvik
Sætre, Tony Arne (M)   54   Tilsynsvakt   5113 Tertnes
Malmedal, Rune (M)   62   Bussjåfør   5337 Rong
Beisvåg, Elias Peltomaa (M)   22   Butikkmedarbeider   0864 Oslo
Loftus, Tor Ingar Os (M)   46   Rørlegger   1622 Gressvik
Carlsen, Andreas (M)   32   Daglig leder   5243 Fana
Pettersen, Kurt (M)   56   Medarbeider   9514 Alta
Grønstad, Arnfinn (M)   70   Pensjonist   3217 Sandefjord
Stokka, Jon (M)   21   Baker   4314 Sandnes
Skaaren, Eiric (M)   44   Chief Executive Officer   0860 Oslo
Baranauskas, Neilas (M)   18   Lærling   3160 Stokke
Behbahani, Ali Reza (M)   51   Arbeidssøker   7036 Trondheim
Rogstad, Torkel (M)   26   Softwareutvikler   0564 Oslo
Azerbayev, Zhangir (M)   20   Student   06510 New Haven, USA
Bache, Ida Wolden (K)   48   Visesentralbanksjef   1368 Stabekk
Pettersen, Ole Kristian (M)   68   Pensjonist   3188 Horten
Stoltenberg, Jens (M)   62   Generalsekretær   0875 Oslo
Bjorheim, Jacob (M)   62   Styremedlem, visiting fellow   8700 Küsnacht, Sveits
Oppi, Gunnar (M)   63   Pensjonist   0368 Oslo
Hagström, Johannes (M)   18   Student   1406 Ski
Schevik, Omar (M)   60   Prosjektleder   4407 Flekkefjord

Hatten av for alle dem som har benyttet anledningen til å få sitt navn i avisen! Hoho.