Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 46
1
Energi og miljø / Fordeling av atomkraftverk i Europa
« on: 29.10.2020, 09:13:49 »
Etter hvert som "alternativ" og "grønn" energi (vind, sol, bio) viser seg stadig mer problematiske mht. miljø, lønnsomhet og stabilitet, ser vi at de store energinasjonene begynner å undersøke mulighetene for å redde seg inn med atomkraft i stedet.
Da kan det være greit med en oversikt for hvordan atomkraft fordeler seg i Europa per. dato (de to tomme sirklene i UK gjelder to atomkraft under utbygging):


2
Skråblikk / The List: Topp 80 av hjernedøde klimaskremsler
« on: 26.10.2020, 11:30:07 »
Det nytter liksom ikke å kommentere så mye, bare suge inn og nyte i lange drag:

Link: https://lists.grabien.com/list-terrible-things-global-warming-will-apparently-cause?sortcolumn=0&sortdirection=asc

PS: Dette er så vettløst at man skulle tro det er kokt sammen av en gærning under påvirkning av sterke stoffer.
Men som dere ser i anviste artikkel kan dere finne dokumenterende link til alle de 80 vettløse skremslene, i en rekke organer som anses som "seriøse"...
 

3
For meg er det helt irrelevant hvilken av de involverte parter som kommer best ut av denne absurde rettssaken, PST eller Bertheussen.
Saken har jo ingen annen samfunnsverdi enn å få avklart enn hvilken parts private prestisje som blir mest frynset.
Ellers angår jo ikke dette samfunnet på noen måte, ikke engang hva man kan skravle om av retten til "kunstnerisk frihet" når det gjelder et lurvete friteater der ingen kjenner navnet på en eneste skuespiller. Annet enn søknadsbehandlerne i kulturdepartementet.

Men Laila Bertheussen har på sin side etablert en ny gimmick til bruk i rettssaler og andre steder der noen søker å forsvare seg på egne premisser; å stille med en stylet melding på tøynettet hver dag, her siste variant:Denne er jo også en leken sak:Denne hadde vel til og med en viss juridisk relevans:Jeg tror dette med saksillustrerte tøynett vil bli stående som det eneste ettertiden vil påvirkes av, og bli kopiert av mange andre etter hvert.
Jeg ser fram til flere kreative varianter av dette også i norske rettssaler, og ikke bare på gaten.
Det er ellers så lite å le av i vår tid.4
Enkelte medier (her hjemme Resett) opplyser at Sir Roger Penrose, den engelske vitenskapsmannen som 6. oktober ble tildelt Nobelprisen i fysikk for sin forskning på sorte hull, nå overrasker (sjokkerer!?) med å si at "Det fantes et annet univers før vårt". I det legger han at jorden, verdensrommet og hele universet – alt som menneskeheten noen sinne har kjent til – skal en dag gå til grunne.

Jeg kjenner ikke til når denne undergangen skal komme, men uansett fikk dette meg til å minnes et fascinerende intervju av Penrose i 2006 som jeg leste under en flytur og siden har blitt liggende et sted i hukommelsen. Så viser det seg at intervjuet faktisk er nyutgitt nå, et intervju jeg anbefaler alle "kosmisk" interesserte å ta en titt på. For intervjuet starter med noe så uvanlig som en tech-journalist som innrømmer at han ikke forstår noe av det Penrose snakker om, helt til han får snudd samtalen til noen personlige ting og Penrose skjønner at han må endre innfallsvinkel for å bidra til et meningsfullt intervju. Og etter hvert får leseren dermed en viss innsikt i hva Penrose tumler med - og ikke minst vil dere få noen spissformuleringer som virkelig pirrer fantasien til leserne:

Link: https://www.theweek.in/news/sci-tech/2020/10/07/from-our-archives-before-the-big-bang.htmlPS: Om noen andre har sett nærmere beskrivelser av Penroses "forrige" univers ville det vært flott å få link her!


5
Storbritannia har lenge latt seg forsyne av fransk atomkraft mens de samtidig i stadig større grad har forlatt egen selvforsyning fra atomkraftverk i tillegg til sine kullkraftverk. Til erstatning har UK vært blant de ivrigste i Europa til å satse på "renewables" som vind, sol og bioenergi. Problemet er at dette ikke er i nærheten av å dekke landets samlede energibehov.

Frankrike bruker UKs interne kraftunderskudd til å sette tommeskruen på i Brexit-forhandlingene
Iflg. en artikkel i WUWT ( https://wattsupwiththat.com/2020/10/21/french-president-macron-threatens-a-devastating-electricity-embargo-against-renewables-obsessed-britain/ ) bruker Frankrikes president nå UKs energisituasjon til å presse landet bl.a. på deres posisjon i fiskerirettighetene ifm. de pågående EU-forhandlingene.

 

Argumentet for at Frankrike utøver dette presset er som følger:

"As Brexit negotiations enter a standoff, France is threatening to embargo desperately needed British imports of dispatchable electricity generated by French nuclear reactors, unless Britain permanently cedes fishing rights in British territorial waters to the EU."

WUWTs artikkel siterer også disse påstandene:

"Macron in last-ditch Brexit punishment with threat to devastate UK with energy blockade

By OLI SMITH
PUBLISHED: 00:46, Mon, Oct 19, 2020

Emmanuel Macron reacted furiously to Boris Johnson’s claims that trade talks are “over” between the UK and EU. Mr Macron has played hardball in the talks on fisheries, insisting on Thursday that French fishermen would “not be sacrificed” for the sake of a deal. However, if the UK leaves the EU without a deal then French fishermen could faced being banned from British waters.
In response, the French President has signalled the EU would launch a devastating energy embargo against the UK unless Boris Johnson gives in on fisheries.
Following the EU summit in Brussels on Friday, Mr Macron told French radio that if the UK does not allow French fishermen in its waters, the EU would have to block the UK’s energy supplies to the European market."


Det synes jamen å være harde ord og trusler som utveksles i disputten mellom Brexit-UK og EU.6
James Randi var selv tryllekunstner og magiker, men var åpen på at det ikke var noe overnaturlig ved det han drev med, bare dyktig juks - også der han fikk folk til å tro at det MÅTTE være noe magisk og overnaturlig med det.Derimot satte James Randi inn storslegga mot alle verdens sjarlataner som påberopte seg å besitte overnaturlige evner som bakgrunn for "uforklarlige" stunts. Mange husker sikkert (han har f.eks. vært omtalt på norsk TV flere ganger) hans tilbud om 1 million dollar til alle som kunne bevise at de hadde overnaturlige evner. Så vidt vites har ingen klart å innkassere denne belønningen ennå.

Han begynte i det små med sitt lange prosjekt med å avsløre sjarlataner:
- i 1964 utlovte han først 1000 dollar til den som kunne bevise å besitte paranormale evner, for eksempel ved å finne gull ved hjelp av en ønskekvist.
- Siden den gang har potten økt til en million dollar, men ingen av de drøyt tusen personene som har meldt seg, har kunnet innkassere premien.

Hans hoved-gimmick i media var å utfordre og avsløre en rekke «overnaturlige» underholdningsnumre framført av personer som selv hevdet å ha paranormale evner, bl.a. tankelesning.
Uri Gellers skjebøyingstriks ble jo eksponert som lett kopierbart på norsk TV, jfr. da James Randi besøkte Norge i mars 2011. Han ble invitert av Human-Etisk Forbund i anledning forbundet sin kampanje «Ingen liker å bli lurt»

Tja, man skulle vel heller hatt en slik sjarlatan-avslører i klimasaker. Problemet er om han hadde fått sendetid på norsk TV. 

7
Snømengde nordlige halvkule
Vi er kommet i gang med høstens første snømålinger på nordlig halvkule, og det starter med mer snø enn normalt:Antarktis
Alarmistene har gjort diverse forsøk på å modelljukse seg til smeltende Antarktis. Hovedmassivet er imidlertid i normal tilstand som før, med vekst i hovedmassivet i øst og noen mindre vulkansk påvirkede områder i Vest- Antarktis. Sjøisen viser på sin side en betydelig større utbredning enn referanseperioden 1981-2010 (som i utgangspunktet er en av de største utbredelsene i moderne tid).

Massebalansen på Grønland
Også her er vi over referanseperioden 1981-2010:Og her til lands?
Allerede i sept 2020 begynte Met å advare mot mye snø:
https://www.nrk.no/nyheter/advarer-mot-mye-sno-flere-steder-1.15174296

Nå i oktober er det trafikkaos etter betydelige snøfall en rekke steder over hele landet, her et typisk scenario:8
Først: Denne saken er så latterlig at den selvsagt ikke kan komme under Ny forskning, men har sikker plass under Skråblikk.

Dernest: Kombinasjonen journalister + statistikk er som kjent noe som sender utdannede mennesker rett over på sedativer.
Men burde vi ikke likevel forlange litt vurderingsevne? F.eks. når  NORGES STATLIGE REPRESENTANT FOR FORSKNINGSFORMIDLING blir forelagt fullstendig useriøse (klima) spekulasjoner på basis av komplett insignifikante endringsdata for "drept av hai": Det er flere drept av hai i år enn i fjor!

Talldyslektiske journalister (med støtte i tilsvarende "forskere") koker raskt en sterk klimasuppe på dette i våre dager. At rekorden er ni drept i 1934 (da det trolig ikke var mer enn en brøkdel av i dag som badet langs Australias kyster...) er ikke noe å ta særlig hensyn til, når man  klarer 7 nå i år. Det tragikomiske er at antall angrep i år var helt som normalt, mens 7 døde. Men i fjor ble ingen drept, tross like mange angrep! Vi må derfor forstå at det er klimaet sin skyld I ÅR (!!) at haiene ble så ondsinnede at disse 7 døde i år. Man er da ikke fornekter?!

For det bare måtte komme: "Klimaendringer" blir selvsagt straks en årsaksforklaring. Som vi ser er ikke statistisk signifikans et krav i den såkalte "klimaforskningen" her heller. Og at det kreves min. 30 år for å kunne snakke om "klima" er som kjent ikke noe som plager en "klimaforsker" av vår tid.

Derfor kan forskning.no knalle til med denne overskriften i dag:

"Flest haidrap i Australia på 86 år
I 2020 har haiangrep tatt livet av sju personer i Australia, noe som er det høyeste antallet siden 1934. Forskere peker på klimaendringer som en mulig årsak."

Det er poengløst å sitere noe mer fra dette sludderet, teksten er kort (og uendelig spekulativ) og kan raskt leses i sin helhet her:

Link: https://forskning.no/dyreverden-hav-og-fiske-havet/flest-haidrap-i-australia-pa-86-ar/1757997

PS: Når det gjelder hva haiene har opplevd av virkelig dramatiske klimaendringer - og overlevd med glans - kan nevnes at haiene har svømt rundt i verdenshavet i snart 450 millioner år og er dermed en av de eldste dyregruppene på jorden.

Spørsmålet er nå: Hvor langt ned i klimaidiotiet skal forskning.no før noen må gripe inn?
Dette kan jo ikke bare fortsette? Landet er jo fullt av folk som kan tenke seg å få seriøs forskning presentert.

Ellers kan jeg til slutt nevne at historien først ble pumpet opp her av CNN:
Link: https://edition.cnn.com/2020/10/18/australia/australia-shark-attacks-climate-intl-hnk-scli-scn/index.html?utm_source=twCNNi&utm_medium=social&utm_content=2020-10-19T07%3A45%3A06&utm_term=image


       


9
"Danmark er utsatt når isen på Antarktis smelter – og det gjør den raskt"

Undres om redaksjonen i forskning.no (dette skal være Forskningsrådets vitenskapelige forum!!) føler skam hvis de gidder å sjekke denne artikkelen?

Link: https://forskning.no/antarktis-havet-klima/danmark-er-utsatt-nar-isen-pa-antarktis-smelter--og-det-gjor-den-raskt/1754126

Hele denne Nature-studien er bygd på en modellek med økende temperaturer og hva det "kan" gjøre med Antarktis og havnivået osv. de neste hundreårene (for sikkerhets skyld skjer visst katastrofen først i neste århundre gitt ditt og datt, sic), og har selvsagt ingen ting med det virkelige Antarktis å gjøre: Antarktis har som kjent fremdeles en av de største isutbredelsene i historisk tid, og har ikke vist tegn til noen større ubalanse i de faktiske observasjonene.
Vel, da får man ty til useriøse framtidsspekulasjoner og -modeller der også, da.

Og hos forskning.no kan faktisk denne spekulative studien gjøres enda verre
Vi er jo vant til at forskning.no videreformidler den mest primitive klimaalarmismen, men selv der må vel dette famlende sludderet være absolutt lavmål?
En ting er den spekulative og selvmotsigende studien dette er hentet fra (utgitt hos stadig mer skandaliserte Nature når det gjelder "klima"), men se på nivået på journalistens egen tekst her. Det er ikke til å tro at sånt slipper gjennom en redaksjon.
Dette hadde jo blitt stoppet selv i Flåklypa Tidende.
Men ikke hos forskning.no...

PS: Om noen skulle behøve et tips om hvor "forskningsnivået" ligger her:
"Det er imidlertid ikke slik at havet vil stige over natten. Det vil fortsette etter århundreskiftet, og farten er avhengig av hvor mye temperaturen stiger, viser studien."

Du store.10
Mange har trolig registrert at NTB (i sitt vanlige parløp med NRK) er i gang med nye løgntirader om "dramatisk økning i menneskeskapte naturkatastrofer".
NTB bygger i hovedsak sine nye groviser på at FN i fjor leverte enda en av sine fullstendig uredelige rapporter om naturkatastrofer (basert på den belgiske CRED-databasen, men der FN misbruker dataene til å innregne alt fra tsunamier til jordskjelv og vulkanutbrudd som "menneskeskapte klimaendringer"). FN tillot seg bl.a. løgner som "Stor økning i klimarelaterte katastrofer siden år 2000". Dette søppelet er nå nykokt av FN og og beredvillig videreformidlet av NTB. 

Den nye FN-rapporten finner dere her: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf

NB: Som dere ser av et utlagt eksempel på dette pågående NTB-oppkoket ( https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/10/13/195711772/fn-stor-okning-i-klimarelaterte-katastrofer-siden-ar-2000 ) som de prøver å få til å se ut som "ny forskning", angir de ikke engang skikkelig kilde eller at de bygger på en rapport fra i fjor, som da ble til de grader slaktet av seriøse fagfolk: 

SSB-forsker: "Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer"
Det er derfor betimelig å trekke fram den ca. ett år gamle kronikken "Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer" av SSB-forsker Bjart Holtsmark i Aftenposten som fullstendig avlivet disse FN-påstandene da de først ble slengt ut. Kred til Aftenposten som tok inn denne avslørende kronikken (selv om den må ha gitt deres egen klimaalarmist Mathismoen søvnløse netter). For i en redelig forskerverden av Holtsmarks type, som i motsetning til våre "klimaforskere" faktisk kan statistikk, ser det historiske bildet nemlig slik ut:

Link: https://www.aftenposten.no/viten/i/70JPgK/aldri-har-faerre-omkommet-i-naturkatastrofer

PS: NTBs nye alarmismeforsøk er også tatt opp og våkent kommentert av Helge Lurås her:
https://resett.no/2020/10/15/stor-okning-i-klimarelaterte-miljokatastrofer-sier-fn-og-ntb-men-stemmer-det/11
Oljefondet synes å ha lagt coronakrisen bak seg og har nå passert rekordverdien fra februar. I dag kom fondets verdi opp i over 10.880 milliarder kroner, jfr. det uoffisielle telleverket på fondets nettsider. De som er interesserte i å se hvilke verdier som svirrer fortløpende rundt fra sekund til sekund kan ta en titt på telleverk-siden her: https://www.nbim.no/no/Kronesvekking øker fondets kroneverdi - og vice versa
Oppgangen kommer blant annet etter en svekkelse av kronen. En svakere krone gjør at fondets kroneverdi øker.
Verdien av fondet svinger i takt med valutakurser og verdens aksjemarkeder, og kan dermed variere svært mye fra dag til dag.
- På det verste i mars var fondets verdi nede i om lag 9.300 milliarder kroner, etter børsfall over hele verden
- To dager etter dette hadde fondets verdi steget til 10.500 milliarder, etter dramatiske valutabevegelser som sendte kronen til sine svakeste nivåer noensinne

Den nye oljefondsjefens første rapport
Idag la Oljefondet frem tall for årets tredje kvartal, som viste en avkastning på 4,3 prosent, tilsvarende 412 milliarder kroner.
- Fondet hadde negativ avkastning i første halvår, men ved slutten av tredje kvartal hadde det tatt igjen det tapte etter coronakrisen.
- Pr utgangen av september hadde fondet en samlet positiv avkastning på 224 milliarder kroner i år.

Oljefondsjef Tangen kommenterte bl.a. dette under framleggelsen av tredje kvartal:
– Finansmarkedene fortsatt preget av usikkerhet knyttet til coronaviruset. Likevel ga aksjemarkedene god avkastning i kvartalet.
- Særlig var oppgangen drevet av amerikanske teknologiselskaper

Så får vi se hvordan dette bærer videre, dagens corona-verden gjør det jo ikke helt lett å spå den videre utvikling.

PS: Vi glemmer fort, men her er en situasjonsrapport fra februar 2020 da coronaen begynte å herje i markedene:

https://e24.no/boers-og-finans/i/e84gQa/viruset-herjer-i-markedene-oljefondet-barbert-med-500-milliarder12
Stadig flere vindbaserte prosjekter viser seg, tross tidligere jubellanseringer, å feile både på kostnad og stabilitet i tillegg til miljø- og fuglelivraseringene.
Og stadig flere tidligere vindpromoterende myndigheter begynner å se skriften på veggen etter hvert som rasende brukere køer seg opp.Sist ute nå er myndighetene i staten Washington som har fått overlevert rapporten “Wind Power and Clean Energy Policy Perspectives” der utrederne bak “do not support further wind power development in the Northwest.” De ser knapt en eneste fordel med vindsatsingen som nå tynger staten og det nordvestlige USA mer og mer, og rapporten sier at ("more large-scale wind farms"):
 
- will contribute very little to keeping the regional power grid reliable and will not help Benton PUD solve our seasonal energy deficit problems” (when it needs to purchase additional power for winter and summer peaks),
- will drive up customer rates, won’t make a significant contribution to reducing greenhouse gases that contribute to climate change,
- will hurt revenues that utilities like Benton receive from the sale of surplus hydropower and
- will needlessly clutter up the “scenic hillsides, canyons and desert vistas in our region for little if any net environmental benefit.”


Ja, hva står man da igjen med?
Og når skal vi få stoppet griseriet rundt om i Norge, og slutte å arrestere og bøtelegge de innbyggerne som gjør en heltemodig jobb med å stanse dette miljø- og kostnadsmessige marerittet i norsk natur?

Link: https://www.thenewstribune.com/news/business/biz-columns-blogs/article245808810.html


13
Skråblikk / Norske medier raser: Trump er ikke syk nok
« on: 06.10.2020, 09:26:28 »
De siste dagene har gitt norske medier enda en omdreining på skalaen for ufrivillig komikk:
- har ikke Trump skjønt at det er de som bestemmer hvor syk han skal være?
- har ikke Trump skjønt at det er de som bestemmer om han skal komme ut fra sykehuset eller ikke?
- har ikke Trump skjønt at man skal ha seg frabedt noen umoralsk friskhet?

VGs Hanne Skartveit er ekstra rasende; Trump tillater seg å ta av munnbindet der han står alene oppe på terrassen! Du snakker! Har VG gitt ham lov til noe sånt?!
Link: https://www.vgtv.no/video/206222/se-naa-siste-nytt-om-donald-trump

Tankekors:
Hva skjer i NRK, VG og Dagbladet om Trump blir gjenvalgt?
Bare i NRK blir det jo hundrevis av såkalte "journalister" som vil trenge mental hjelp.

- bare det ikke fryser på også nå....

14
Skråblikk / 10 Types Of Women You Should Never Marry
« on: 01.10.2020, 15:32:18 »
Dette er et anonymt forum, men det er vel et generelt faktum at kvinner er sørgelig underrepresentert, her som ellers i klimadebattene rundt om.
Enten fordi de ikke interesserer seg for klima rent faglig, eller fordi de tvert i mot synes nivået er for lavt. Jeg holder begge muligheter åpne.

Dermed kan det kanskje passe å ta en pause fra klimaalarmismen og heller se på hva som kan starte alarmklokkene på ekteskapsfronten (det fins sikkert 10 mannstyper kvinner bør skygge unna også, men det får vi evt. ta senere).

Her er de harde erfaringer fra en som påstår seg å være fagmann i felten:

1. The Bitter Woman (hurpa):
You know that woman that always seems to be angry at the menfolk all the time? Perhaps she has had her heart broken one too many times, but this woman is always bashing on men and talking about how they are no-good or useless.
A man might not want to settle down with someone so bitter as it is guaranteed that when the opportunity arises, she would hurl hurtful insults and intense, hateful words his way due to all her unresolved anger.

2. The Selfish Woman (egoisten):

If you want a happy home and a partner that wants your happiness as well as hers, then you should steer clear of the selfish woman.
A woman who is determined to make sure she always comes first would not be able to build a cheerful and loving home with you.

3. The Materialistic Woman (skal ha, skal ha-dama):
A woman obsessed with material things would certainly not make the best wife.
If all she cares about are material possession over family, faith and spiritual fulfillment, then she will not make the best partner.

4. The Flirty Woman (flørtedama):
Are you attracted to that woman that always seems to flirt with one person or another? She flirts like a butterfly from one man to another and makes all men feel like she is interested in them.
Well, beware, because a habit like that might be hard to break after marriage and you would not want to start hearing that your wife has had flirty conversations with all the men in the neighbourhood.

5. The Party Freak (selskapsløvinnen):
She is invited to every party and attends them all. She is always dressed in the most flashy clothes and is the ultimate party girl.
She lives for the next big gathering and cannot say no to an invitation. Such a woman might not be the type to settle down in a marriage.

6. The Spoilt-Brat (den bortskjemte):
A woman who grew up having everything handed to her and has never had the experience of actually working for something is unlikely to make the best wife.
No matter how much you might be willing to provide her with the kind of lifestyle she grew up with, remember, marriage comes with kids and kids require sacrifice. If she has never had to work or make sacrifices for anything in her life, it is unlikely that she would start now.

7. The Attention Seekern (oppmerksomhetsjegeren):
While some women naturally like attention, when it becomes an obsession, then it is not a good idea.
A good husband makes sure he has time for his wife, but this cannot happen 100percent of the time so a good wife should understand that.

8. The Gossip (sladrekjerringa):
Does she always seem to never mind her own business? Is she always focused on what someone else is doing or how someone else is living their life? Then you do not need this kind of woman as a wife.
A man needs someone that would build a home with him and this requires some focus on her own plans and her own life. If she is too busy minding someone else’s business, then you are fighting a losing battle.
 
9. The Commitment-Phobe (den ansvarsløse):
A woman who finds it difficult to commit to anything (school, jobs, family, friendship, etc) would also not be able to commit to a marriage.
If she seems to lose interest in everything quickly and is always looking for the next thing to jump into, then you would have a hard time keeping her focused on her marriage.

10. The Disrespectful Woman (den nedlatende):
If she seems to always be disrespectful and rude (even if it is to people she considers beneath her standards) then you need to think twice about marrying her.
Respect for a fellow human being is a very important attribute in who we choose to spend the rest of our lives with so it is definitely not something that should be taken lightly.

Det er pr. definisjon ikke trolig at en kvinne kan ha alle disse syndromene på en gang (da noen av trekkene er gjensidig utelukkende), men jeg syns i all beskjedenhet å huske at jeg har vært borti damer som har har vært preget av en 5-6 av disse på en gang. Til slutt er det da selvsagt bare å ta helsetrøya, six-packen og tannbørsten og stikke.

Kvinner kan sikkert bekrefte det samme om menn de har vært uheldige nok til å måtte holde ut med.

PS: En rekke studier forteller at japanske menn prøver å løse problemene de har med kvinner ved å kjøpe seg nyutviklede roboter som f.eks. ikke klager på altfor tidlig sædavgang, eller andre forhold de kan ydmykes for. Japansk mannsære er jo ikke noe å spøke med.
Link: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/sex-robot-brothel-opens-japan-14792161

Japansk sexrobot:


Vi må vel anta at en del norske menn for lengst har begynt å saumfare postordreselskapene etter det samme, corona-innelåste som de fleste ungkarer er nå?


15
Som tidligere nevnt, det er en rekke såkalte "klimaendringsstudier" - kanskje de fleste - man ikke kan legge inn under noe som har med forskning å gjøre.
Forskningsloven for "klima" synes faktisk å være at dess større lattervekkende dumskap og opportunisme, dess større midler slenges ut til "videre forskning påkrevet".

Derfor har vi Skråblikkspalten til å fange opp perlene:Først ble fiskene alarmerende krympet av klimaendringer...
For nesten 3 uker siden kunne det hemningsløse alarmistorganet Washington Post stolt proklamere ny dramatisk forskning om at "Alaska’s salmon are shrinking, and climate change may be to blame". Og det var virkelig alarmerende saker man hadde funnet: "..a trend that may pose a risk to a valuable fishery, Indigenous people and wildlife." Er det rart Greta blir redd?!

Link: https://www.washingtonpost.com/health/alaskas-salmon-are-shrinking-and-climate-change-may-be-to-blame/2020/09/04/36140c5c-e32d-11ea-8dd2-d07812bf00f7_story.html

Noen uker etterpå ble de alarmerende store gett....og gamle!!
Hos Scitech Daily går det andre veien, ser dere, bare et par uker etter at fiskene krympet:
"Climatic conditions are changing at an unprecedented rate, affecting mainly fish, amphibians and reptiles, ectothermic animals that are unable to generate their own internal heat. With heatwaves and rising temperatures, these organisms experience not only increased growth rates and heat stress, but also further aging".

Ja, ikke bare blir de større (som de blir skadet av, akkurat som da de ble mindre i første studie), men her blir de pinadø forgubbet også.
Dette må ikke Greta få lese!

Link: https://scitechdaily.com/climate-crisis-is-aging-fish-amphibians-and-reptiles/

Pages: [1] 2 3 ... 46