Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Telehiv

#1
UAH har levert sitt datasett for september 2023, som viser at en ny ENSO er i kjømda, denne gang med en varmende El niño-fase. Vanligvis oppstår en El niño hvert 3–7. år og varer i 9–12 måneder.

Her er ENSOs nedslagsområde (både "varme" El niño og "kalde" La niña):

Avvik i overflatetemperatur i november–januar under de ti sterkeste El niño og La niña siden 1950, basert på indeksen Niño3.4. Under El niño blir havet varmere i det østlige Stillehavet. Den tilsvarende nedkjølingen under La Niña er litt svakere og ligger lengre vest. Illustrasjon fra NOAA Climate.gov.

Vi snakker altså om relativt kortvarige og syklisk tilbakevendende værendringer fra kaldt-varmt-kaldt osv. over noen enkeltår, og ikke varige klimaendringer slik en del media og de mest lurvete "klimaforskerne" prøver å gi inntrykk av.

I det tropiske Stillehavet driver den østlige passaten vannet vestover, fra Sør-Amerika mot Australia og Indonesia. Kaldt vann strømmer opp utenfor kysten av Sør-Amerika. Derfor er overflatetemperaturen lavere der enn på vestsiden av havet. Vinden og havstrømmene samvirker, og endringer i det ene påvirker det andre. Figur tilpasset fra NOAA Climate.gov.

Som alltid er det landområdene som gjennom raskere påvirkning av atmosfæren enn i de "tregere" havene framviser den første og klareste reaksjonen på en ny ENSO-oppstart - uansett om det går i kaldere eller varmere retning. Det ser vi også i septemberdataene fra UAH; at havene selvsagt trenger lenger tid enn atmosfæren på å absorbere varmeeffekten. UAH melder slik om dette:The Version 6 global average lower tropospheric temperature (LT) anomaly for September, 2023 was +0.90 deg. C departure from the 1991-2020 mean. This is above the August 2023 anomaly of +0.70 deg. C, and establishes a new monthly high temperature record since satellite temperature monitoring began in December, 1978.

Det har vært en del usikkerhet om når denn forventede El niño ville vise seg tydelig. Vi ser nå at en rekke områder, særlig i tropene/sub-tropene og da spesielt over land, er tydelig påvirket og trekker UAHs anomali opp 0.20 C.

Polområdene relativt kjølige
Hvis man derimot ser på hvilke områder på kloden som i mindre/ubetydelig grad påvirkes av ENSO i denne første fasen, så er det polområdene, som i stor grad faller utenfor ENSO-sirkulasjonen. Både Arktis og Antarktis har derfor et annet temperaturmønster enn i ENSO-sonen, jfr. UAHs rangering iht. alle de 538 månedene man har data for siden målingene startet i 1978:

Arctic: #11
Arctic land: 7th
Arctic ocean: 65th
Antarctic: 15th
Antarctic land: 26th
Antarctic ocean: 14th
Australia: 12th

USA skiller seg tydelig ut med en overraskende kjølig september ifht. den øvrige verden:
USA48: 144th
USA49: 148th

UAH kommer vel som normalt tilbake med mer analyser av målingene senere.
Lenke:  https://www.drroyspencer.com/2023/10/uah-global-temperature-update-for-september-2023-0-90-deg-c/
#2
Bløffen om sammenbruddet for Australias store barriererev (Great Barrier Reef)
er noe av det verste vi har sett av "vitenskap" de siste hundre år: Vi har i årevis her på forumet vist hvordan den ene søppelforskeren etter den andre har dukket opp med sine programmatiske alarmismer om at "revet er i ferd med å ødelegges", og da selvsagt pga. av en "menneskeskapt klimakrise".
Hver gang har seriøse forskere prøvd å forklare at det er snakk om helt normale variasjoner og ikke "klimakrise". Og slett ikke noe sammenbrudd i revets utvikling.

Den absolutt største søppeldyngen i denne uverdige forskningskorrupsjonen har vært James Cook University, som endte med å sparke den ærlige forskeren Peter Ridd da han nektet å være med på denne bløffingen (se wikipedias omtale av denne saken nederst).
Og hva er siste fasit for dette "sammenbruddet av revet? Som norske klimaalarmismemedier helst ikke vil informere om?
Jo, der fins et noenlunde (dog ikke helt) ærlig forskningsforetak også i Australia, nemlig (det statlig finansierte) The Australian Institute of Marine Science. De trenger ikke i samme grad å løpe etter sponsormidler slik som søppelforetaket James Cook University. Her er derfor hva de rapporterer:

"Highest coral cover in central, northern Reef in 36 years"

Lenke: https://www.aims.gov.au/information-centre/news-and-stories/highest-coral-cover-central-northern-reef-36-years

Men hva med "klimakrisen" pengejagerne påberoper seg i Australia?
Igjen, bare løgn og bedrag som mengden av "klimajournalister" er altfor dovne, medlallende eller feige til å informere om. Men de laget selvsagt store oppslag om at Australia hadde en ganske varm enkeltmåned nylig, like selvsagt regissert for dem av "klimaforskerne" ved James Cook University. Altså den vanlige cherrypickingen for å holde klimakrisenarrativet (og de tilhørende sponsormidler) gående.

Men slik er de siste 10 år faktiske utvikling iht. de offisielle satelittmålingene (UAH), og ikke "klimaforskernes" lekemodeller:Wikipedia om Peter Ridd og hans seier over James Cook University
Peter Vincent Ridd (født 25. desember 1960) er en australsk geofysiker med oseanografi som spesialfelt.

Karriere
Etter doktorgraden ble han tildelt professorat i geofysikk ved James Cook University. Gjennom 30 år har han ledet systematiske undersøkelser av korallrev. Ridd ble derfor satt til å fronte et bestillingsverk om tidligere og fremtidige atmosfæriske og klimatiske modelleringer av verdens største korallrev, Great Barrier Reef. Hans konklusjoner ble imidlertid ikke godtatt av universitetets ledelse som ønsket en ganske annen ordlyd i rapporten. Fra politisk hold var ønsket at bøndene i Nord-Queensland skulle holdes ansvarlige for at deres jordbruk virket ødeleggende på korallrevene, noe Ridd bestred.
Ridd hevdet grunnen til at resultatene ikke ble akseptert, var at universitetet hadde gjort seg avhengig av bevilgninger fra politiske myndigheter. Motytelsen skulle altså bestå i å levere alarmerende forskningsresultater knyttet til korallrevet.
Ridd påberopte seg akademias plikt til å drive fri, kritisk og ubundet forskning, og krevde en uavhengig kvalitetskontroll som skulle sjekke påstandene i den alternative rapporten og avgjøre om det virkelig kunne påvises at korallrevet skulle være katastrofalt truet av menneskelige aktiviteter og klimaendringer.

Akademisk ytringsfrihet
Da Ridd krevde full vitenskapelig integritet og nektet å bøye av, ble han i mai 2018 oppsagt fra sin stilling ved James Cook University, grunnet ukollegial oppførsel.
Ridd anla sak mot lærerstedet. Den prinsipielle delen gjaldt akademisk ytringsfrihet. Da saken var oppe til doms i september 2019, vant Ridd på alle punkter. Dommen lød på 1,2 mill. Aus $ for usaklig oppsigelse.[2]
Universitetet har imidlertid mottatt statlige midler til å anke saken inn for høyesterett, og har engasjert fire senioradvokater til å føre saken. En verdensomspennende innsamlingsaksjon pågår for å skaffe Ridd midler også han kan få råd til å hyre inn advokatbistand for sin sak.


#3
Det er velkjent at mange som kaller seg "forskere" egentlig hører hjemme i psykiatrien.
Mye tyder på at "klimaforskere" med endetidsvisjoner og langt utviklede paranoide vrangforestillinger er overrepresentert på dette området.
Jeg tenkte vi kunne ha moro av å legge inn de stadig nye eksemplene på dette.
Jeg starter med denne:

Klimahysteriet: Forsker vil at folk skal slutte å barbere seg
Klimaforskeren kommer med en oppfordring til alle: – Det er å redusere forbruket absolutt. Å slutte å barbere seg, reise mindre og å ta bort engangsprodukter i forbruket sitt.Resten kommer når Document åpner hele artikkelen om et drøyt døgn.
Det vil selvsagt være interessant å få del i hvordan barberingskutt skal redusere "klimakrisen".

PS: Jeg må innrømme at denne "forskningen" virkelig kom som kjerringa på julekvelden for meg, og havner klokkerent i nonsensgruppen for "Å strides om pavens skjegg" (som betyr å krangle om ingenting).
Det er grunn til å frykte at denne "klimaforskeren" blir stående igjen med skjegget i postkassen når reelle forskerpriser skal deles ut, og ville nok også fått diagnosen "ikke det smarteste skjegget i postkassen" om han tok turen innom Paradise Hotel-eliten.
 
Lenke: https://www.document.no/2023/09/26/klimahysteriet-forsker-vil-at-folk-skal-slutte-a-barbere-seg/
#4
CO2-menigheten kjører et fullstendig historieløst og uvitenskapelig korstog for fjerning av CO2 fra atmosfæren ved overgang til hydrogen. Problemet er at de verken respekterer eller forstår at hydrogen som drivstoff, det være seg i flygende eller kjørende utstyr, er vandrende sikkerhetsbomber og dessuten uakseptabelt dyrt. At det krever mer energi å framstille industriell hydrogen enn den leverer tilbake er bare en parentes i denne galskapen.

Kanskje det kunne hjulpet å lese noen historiebøker om hydrogen først?
Før 1937 ble det brukt hydrogen til oppdrift i luftskip, en svært brennbar gass som grunnet flere ulykker på 1930-tallet siden ble erstattet med helium, en gass som USA nærmest hadde monopol på.
6. mai 1937 skjedde den spektakulære hendelsen som satte en endelig stopper for luftskip fylt med hydrogen. Da tok det enorme, tyske luftskipet LZ 129 «Hindenburg» fyr ved landing på luftskipsstasjonen ved Lakehurst i New Jersey i USA og eksploderte i en voldsom brann som tok livet av over en tredel av de nesten hundre passasjerene ombord.


Dagens hydrogen-promotører påstår at deres "tekniske løsninger" har fjernet eksplosjonsrisikoen. Det er selvsagt bare tull, man må se det hele bildet av hvor potensielt eksploderende hydrogentanker befinner seg: Hva med en brann på et skip eller en ferge? Hva med et attentat mot et hydrogen prosessanlegg? Eller bare en "menneskelig feil" der? Hjelper det at man påstår at hydrogentanker er gjort "lekkasjesikre" da?

Hydrogenselskapet NEL viser at både lønnsomhet og etterspørsel er fraværende
Idag tar NEL nok et stup på Oslo Børs etter at Fearnley mener selskapet trenger milliarder av kroner i frisk kapital. Nel har, tross stor velvilje fra CO2-forvirrede myndigheter, allerede hatt noen stygge år på børs. Nå mener Fearnley Securities altså at selskapet må hente milliarder av kroner i en emisjon og at aksjen skal ned til 7 kroner. Meglerhuset gjentar salg og skriver at: «De strukturelle utfordringene med overforsyning, betydelig kostnadsgap til grå hydrogen og utilstrekkelig støtte fra myndighetene gjenstår». Meglerhuset anslår at produksjonskapasiteten for elektrolyser i 2023 vil være ti ganger høyere enn etterspørselen. Foreløpig: Hydrogenaksjen faller 9,7 prosent til 8,99 kroner.

PS: Dessverre har NEL blitt politisk hausset opp til en folkeaksje, slik at det nå er en mengde norske aksjeamatører som sitter med et voldsomt tap: Etter hausseøvelsene stod aksjen i over 30 kroner for 2 år siden...ødingen av subsidierende norske skattepenger vil vi ikke kommentere en gang.

Men selskapet og CO2-promotørene eier ikke skam, dette presterer de f.eks. å påstå på sine hjemmesider:

"The goal is to outcompete fossil fuels on price" (!!)

Det fins ikke tall på fysikere og kjemikere som har forsøkt å forklare CO2-menigheten at hydrogen aldri vil kunne konkurrere med tradisjonelle fossile brensler på pris. Ut fra rene naturlover.
I tillegg til at hydrogen altså er latente vandrende sikkerhetsbomber.
Men det informasjonsmøtet var nok verken Barth-Eide eller Støre deltakere på, er jeg redd.

Gi gass!

#5
Britisk fiaskoauksjon kan presse opp prisen på norsk havvind
Jeg la akkurat inn en annen kommentar om UKs statsminister som synes å ha fått et anfall av realitetsorientering, og nå står fram med planer om å begrense selvskadende "klimaprosjekter". Her er ett av bakteppene som sannsynlig motivgrunnlag:

Ingen ville by i den siste britiske auksjonen om å få bygge ut havvind.
Kostnadseksplosjonen på havvind kan også gjøre det vanskelig å få bud i Norge, frykter analytiker.


Thanet Offshore Wind Farm utenfor østkysten av England drives av Vattenfall og Shell. Hverken de to eller noen andre havvind-aktører bydde i den siste auksjonen i Storbritannia. Foto: STEFAN WERMUTH, Reuters/NTB

1. november er fristen for søke om å bli prekvalifisert til å konkurrere om å bygge ut Sørlige Nordsjø II.
Det skal bli Norges første store havvindpark.Resultatet fra den årlige auksjonen for havvind i Storbritannia, lover ikke godt,
Absolutt ingen utbyggere la inn bud i den britiske auksjonen. Forklaringen som gis, er at maksimumsprisen de kunne legge inn, var for lav.
I slike auksjoner vinner de som tilbyr myndighetene den laveste strømprisen.


Når ikke 2025-mål?
I britiske aviser omtales fiaskoen som det største tilbakeslaget hittil for å nå landet mål om netto null utslipp av CO₂ innen 2050.
Det er også et slag mot det britiske delmålet om å bygge ut 50 gigawatt (GWh) havvind innen 2030.
Utbyggere som ScottishPower kaller auksjonen «en tapt mulighet». Opposisjonen i partiet Labor hamrer løs mot den konservative regjeringen
.

Ikke tilpasset virkeligheten
– Auksjonsprogrammet i Storbritannia var ikke tilpasset den nye virkeligheten. Kostnadene for å bygge ut havvind har økt med 30–40 prosent på kort tid.
Det sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen i analyseselskapet Volt Power Analytics.
Han viser til at både kostnadene på utstyr som rotorer og kapitalkostnadene i form av økte renter, har skutt i været.
– Før var det en sannhet at kostnadene ved å bygge ut havvind bare ville synke, men så får man plutselig et kraftig hopp opp igjen. Det skaper krøll for auksjonene i flere land. Det blir nok mange vanskelige auksjoner fremover.


Artikkelen til E24 indikerer hvor mye kokkelimonke Støre-regjeringen opererer med for å kjørt i gang sine forlengst dokumentert ulønnsomme og dysfunksjonelle havvindprosjekter:

Ingen ville by under 80 øre/kWh i UK
Maksimumsprisen som ble satt av britiske myndigheter var 44 pund pr. megawattime (MWh) i 2012-priser. Det tilsvarer ca. 80 øre pr. kilowattime (kWh) i 2023-priser.

Men dette er det ikke meningen det norske folk skal bli for godt kjent med:
Støre-regjeringen opererte så sent som i mars i år med maksimal statsstøtte for Sørlige Nordsjø II på 15 milliarder kroner. Da het det at maksimumsprisen skulle være 66 øre/kWh.
Men under behandlingen i Stortinget i vår ble støttetaket hevet til 23 milliarder kroner og maksimumsprisen fjernet.

Det er altså ingen maksimumspris i den kommende, norske auksjonen om Sørlige Nordsjø II. Men Botnen frykter at nye taket på 23 milliarder kroner i statsstøtte kan bli for lavt for å få inn bud.


Frempek mot høyere pris
– De manglende budene i Storbritannia er et frempek mot at også Norge kan bli nødt til å endre betingelsene igjen. Kostnadsøkningene på havvind overstiger de fleste støttenivåer som er tiltenkt slike prosjekter, sier Botnen.
I auksjoner i Irland tidligere i år landet prisen over 1 krone/kWh. Det var på parker både nærmere land og på grunnere vann enn Sørlige Nordsjø II.
– Sørlige Nordsjø II er med 60 meters dyp helt på grensen for hva som nå går an å bygge ut bunnfast. I tillegg er 200 kilometer fra land i overkant langt sammenlignet med avstandene i andre lands utbygginger, sier Botnen.


Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/RGpe28/britisk-fiaskoauksjon-kan-presse-opp-prisen-paa-norsk-havvind
#6
Det begynner å bli en del ledere i vestlige land som nå frykter at dysfunksjonell og selvskadende "klimapolitikk" - uten påviselig miljønytte men med voldsomme økonomiske belastninger på deres velgere - begynner å true deres taburetter.Storbritannias statsminister Rishi Sunak har nå våget å ta bladet fra munnen:

"Hvis folk griper til gule vester, så har vi tapt"
Storbritannias statsminister frykter manglende folkelig støtte og dropper eller utsetter en rekke klimatiltak.

Lenke: https://e24.no/energi-og-klima/i/O871AV/positiv-til-britisk-klima-justering-hvis-folk-griper-til-gule-vester-saa-har-vi-tapt?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no 

#7
Skråblikk / Brudeferden i Geiranger
13.09.2023, 15:00:18

Montasje av Dennis Fossen av «Brudeferd i Hardanger» av Tidemand og Gude, og Durek og Märtha. Foto: NTB/Wikipedia/ABC Nyheter
#8
Finansavisen/NTB skriver:EU og Norge i heftig krangel om makrell – EU truer med represalier
Norge og EU krangler så sjøsprøyten fyker om makrellkvoter. Nå truer EU med «egnede tiltak».
Publisert 13. sep. 2023 kl. 09.30

I et brev til fiskeriminister Bjørnar Skjæran datert 7. august, som NTB har fått innsyn i, retter EUs miljø- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius uvanlig skarp kritikk mot Norge.

I brevet beskylder Sinkevicius blant annet Norge for å drive overfiske på makrell. Han viser til at Norge har bevilget seg selv en andel på 31,99 prosent av den totale makrellkvoten som ble avtalt mellom de såkalte kyststatene – EU, Norge, Storbritannia, Island og Færøyene – i 2022.

Det er hele 42 prosent mer sammenlignet med fiskeriavtalen som ble inngått i 2014, raser Sinkevicius.

– Dette undergraver anstrengelsene til andre kyststater for å etablere stabile makrellkvoter i fraværet av en avtale og strider mot FNs havrettstraktat, heter det i brevet.

Mindre makrell på EU
2014-avtalen utløp i 2020. Siden da har Norge og EU kranglet om hvordan makrellkvoten, som har seilt opp til å bli en av de mest verdifulle fiskebestandene i Europa, skal fordeles. Uten å lykkes.
Saken er nemlig den at siden 2014 har makrellen, som tradisjonelt har holdt til i både norske, britiske og internasjonale farvann, endret sitt vandringsmønster.
Nå svømmer det rett og slett mer makrell i norske farvann enn tidligere. Det gir Norge rett til å fiske mer, er den norske posisjonen.
Men når det fiskes mer i Norge, blir det mindre makrell som trekker ut i internasjonale farvann, der EU-fiskere venter.

Truer med tiltak
Det er noe av bakteppet for at Sinkevicius er forbannet.
– EU beklager den ensidige økningen av den norske kvoten og er fortsatt dypt bekymret for den negative virkningen dette har på den viktige bestanden, som vi deler på, og de økonomiske konsekvensene dette har for vår fiskeflåte, skriver han i brevet.
Der kommer han også med en utvetydig trussel, pakket inn i diplomatiske ordelag:
– Dersom denne uholdbare situasjonen fortsetter, kan EU komme til å måtte vurdere passende tiltak, skriver Sinkevicius.
#9
Den stadig bredere kritikken av IPCCs enøyde CO2-hypotese begynner etter hvert å svi godt i stumpen for det klimaindustrielle kompleks:

1. En stor gruppe kjente sol- og klimaforskere (37 forskere fra 18 land) publiserte 28. august 2023 denne peer-reviderte studien i tungt renommerte Climate: "The Detection and Attribution of Northern Hemisphere Land Surface Warming (1850–2018) in Terms of Human and Natural Factors: Challenges of Inadequate Data".
 
Denne nye studien er et sterkt angrep på IPCCs CO2-hypotese: Også i den siste IPCC-rapporten fortsetter IPCC-miljøet å redusere solens betydning for klimavariasjoner til "ubetydelig", og anslår samtidig at "urban warming" (UHI-effekten; Urban Heat Islands) står for mindre enn 10% av global oppvarming. Denne nye studien anfører imidlertid at opp til 40% av registrert oppvarming siden 1850 skyldes UHI, og at solvariasjon er en sentral forklaring for resten. Sagt på en annen måte: I denne nye studien blir IPCCs CO2-hypotese som ensidig forklaringsmodell for global oppvarming kraftig utfordret.

Her et bildeeksempel på UHI-effekten:


Medforfatter i studien Prof. Ana Elias, Direktør for Laboratorio de Ionosfera, Atmósfera Neutra y Magnetosfera (LIANM) ved Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, er bitende klar i talen: "This analysis opens the door to a proper scientific investigation into the causes of climate change."
 
Lenke: https://www.mdpi.com/2225-1154/11/9/179

2. Lignende konklusjoner trekkes i et annet paper ledet av Dr. Ronan Connolly og publisert i anerkjente Research in Astronomy and Astrophysics, med tittelen:
"Challenges in the Detection and Attribution of Northern Hemisphere Surface Temperature Trends since 1850".

I denne andre studien ser vi en litt annen innfallsvinkel til årsaksanalysen for "climate change", ved bruk av 25 ekstra estimater for solaktivitet og tre ekstra temperaturestimat-sett. Men samme problem angripes: "the detection and attribution of Northern Hemisphere surface temperatures".
Og disse to studiene lander på omtrent samme konklusjon; anslagsvis samme økte effekt av UHI (ca. 40%), samt solens langt større betydning for klimavariasjon enn hva IPCC angir.

Lenke: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/acf18e

3. En tredje fersk studie er Katata et al. (2023) publisert i tunge Journal of Applied Meteorology and Climatology, som gransker det samme "urbanization bias" og herunder den relaterte utfordringen å korrigere for "non-climatic biases in the temperature data". Studiens tittel er:
"Evidence of Urban Blending in Homogenized Temperature Records in Japan and in the United States: Implications for the Reliability of Global Land Surface Air Temperature Data".

Lenke: https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/62/8/JAMC-D-22-0122.1.xml

Sluttkommentar:
Det er bare å notere at det bygger seg opp stadig større miljøer som ikke lenger vil underkaste seg den stadig mer feilende CO2-hypotesen, og i stedet publisere egne funn basert på reell falsifiserbar vitenskap.


 
#10
Jan Petter Sissener har vært en slugger i norsk finansdebatt i flere tiår, en hjemmesnekret rabbagast som aldri har vært redd for å fortelle hva han mener om ting i nærings- og finansverdenen.
Nå har han fått nok av Støre-regjeringens "vanstyre" og dens vakling mellom serier av administrative misligheter, inhabilitetsskandaler og økonomiske og næringspolitiske selvskadinger på bredt plan, og knaller i dag til i Nettavisen med det retoriske spørsmålet:

Kan vi leve med Støre som statsminister?
Hans soleklare svar er "nei".
Allerede i ingressen er kritikken nådeløs:

"Ikke ett land i verden fortjener å ha en regjering som rakner"

"Demokratiet Norge og vi som bor her forventer at Stortinget raskest mulig bruker sin makt mot Støre. På vegne av oss alle."Lenke: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/store-ma-granskes-av-stortinget/o/5-95-1300443
 
#11
Vareopptelling for "grønn" selvskading
Europa kneler allerede under feilslått "grønn" politikk, men her i Norge har ikke folk flest ennå forstått hvor ulønnsomt og ustabilt sol og vind er ifht fossile energiformer (kull, olje, gass), kjernekraft, og vannkraft, fordi våre myndigheter bøtter ut enorme milliardsummer særlig på vindkraft for å illudere at utbyggingene og driften går etter plan, og er "lønnsom".

Tanken er derfor å la denne tråden fange opp den faktiske selvskadingen som foregår; de energipolitiske og økonomiske skandalene knyttet til det såkalte "grønne" skiftet. Et ideologisk drømmeslott som i stedet betyr å rasere natur og miljø, fugleliv og fauna, osv. med lav og ulønnsom energiuttelling - som i tillegg vil kreve minst like store fossile og mer driftsstabile  støttesystemer når det ikke blåser/solen ikke skinner - for at spredningsnettet ikke skal bryte sammen. Altså blir dette minst dobbelt så dyrt for strømkundene som nødvendig.

CO2-fanatikerne har snart drept fornuftig og målrettet miljøvern
Dette er kanskje det verste: Trass i at sol og vind vil kollapse el-nettet uten minst like store fossile støttesystemer (eksempel: hva gjør man de to sammenhengende ukene det ikke blåser, og halve døgnet når solen ikke skinner?) vil ikke CO2-fanatikerne bak det "grønne" skiftet snakke om å satse på skikkelig rensing av de fossile energikildene man VET man er avhengig av i flere tiår til for å holde haltende sol- og vindanlegg gående. Nei, man snakker kun om å "fjerne CO2". For begynner man å rense fossilbruk skikkelig godt kan man jo risikere at folk blir enda mer kritiske til såkalt "grønn" kraft, ikke sant?

Kort sagt: Jeg håper mange av forumbrukerne blir med og leverer stoff til denne tråden etter hvert som dissse økonomiske og miljømessige skandalene utfolder seg videre.Verdens største utvikler av havvindparker Ørsted på vei til økonomisk sammenbrudd
Andre land med mindre statskasser og mindre frekke myndigheter opplever naturlig nok allerede hva denne "grønne" dysfunksjonaliteten koster. Vi får starte tråden med et dagsfersk eksempel, sitert fra Finansavisen: 

Aksjen til det danske vindparkselskapet Ørsted dundrer ned over 19 prosent på den danske børsen etter melding om store nedskrivinger i USA. Selskapet vil ta nedskrivninger på 5 milliarder danske kroner (7,73 milliarder norske) som følge av store leverandørutfordringer. Evnen til å oppfylle «forpliktelser og tidsplaner» blir trukket frem i meldingen. 
«Disse påvirkningene vil føre til nedskrivninger på opptil 5 milliarder danske kroner, forutsatt at det ikke oppstår ytterligere negative utviklinger i forsyningskjedene for disse prosjektene», skriver selskapet.
Lengre ned i meldingen fremkommer det at den amerikanske porteføljen ikke innfrir selskapets avkastningskrav. Det legges til at den forventede verdiskapningen til porteføljen vil ligge innenfor en «spredning» på 1,5 til 3 prosent i forhold til den gjennomsnittlige vektede kapitalkostnaden (WACC). 

Kan tape 18,5 milliarder
Tapene stopper nødvendigvis ikke på de nevnte 5 milliardene knyttet til leverandørproblemene. Rentekostnader og skatt kan gi ytterligere tap på 11 milliarder, tar vi med avskrivningen på 2,5 milliarder danske kroner i januar på Sunrise Wind er potensielle tap oppe i 18,5 milliarder. Til sammenlikning er markedsverdien på selskapet 190 milliarder danske kroner etter dagens kursfall. Markedsverdien er barbert med 46 milliarder danske kroner (71,2 mrd. norske) bare i dag.

I meldingen kommer det frem at Ørsted fortsetter å delta i samtaler med føderale interessenter for å få skattefordeler utover 30 prosent.
«Hvis disse anstrengelsene ikke lykkes, kan det føre til nedskrivninger på opptil 6 milliarder danske kroner», heter det i meldingen.
Til slutt blir de lange amerikanske rentene trukket frem som potensielle utløsere for tap på ytterligere 5 milliarder danske kroner.
«Hvis rentesatsene forblir på nåværende nivå ved utgangen av tredje kvartal, vil det føre til nedskrivninger på omtrent 5 milliarder danske kroner», avsluttes det i meldingen.

Fortsetter til tross for tapene
Ørsted vil fortsette å fremdrive de amerikanske offshore-prosjektene ved å skaffe endelige lokale og føderale tillatelser, forsøke å redusere forsinkelser og jobbe med å få minst 40 prosent i skattefordeler (ITC).
De endelige investeringsbeslutningene for Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind forventes i slutten av 2023 eller tidlig 2024.  Avhengig av endelig investeringsbeslutning forventer Ørsted at Ocean Wind 1 kan påbegynnes 2026.
Nedskrivingene tilknyttet Ocean Wind 1, Sunrise Wind, Revolution Wind, South Fork Wind, Block Island Wind Farm og flere landbaserte prosjekter vil tatt inn i regnskapet i rapporten for tredje kvartal 2023.

«Det amerikanske markedet for havvind forblir attraktivt på lang sikt. Vi vil fortsette å samarbeide med våre interessenter for å utforske alle muligheter for å forbedre våre nært forestående prosjekter, inkludert fortsatt dialog om kvalifisering for investeringsskattekreditter (ITC), justeringer av fornybar energi-sertifikater (OREC) og andre faktorer som påvirker forretningscasen», sier David Hardy, utøvende visepresident og administrerende direktør for Region Americas hos Ørsted."


Kommentar:
Disse utbyggerne vet selvsagt (men vet bevilgende myndighter det?) at havvind aldri blir lønnsomt uten svære offentlige støtteordninger, vi ser det er hele tiden planen å hente ut mer offentlige midler og store skattereduksjoner (eg. rene subsidieordninger), både i Danmark og i USA, osv.
I Norge er dette fremdeles så skakkjørt og utenfor folkelig kontroll at man trenger knapt å søke, her kaster norske myndigheter store milliardsummer etter utenlandske utbyggere og gir dem store skattefordeler norske selskaper ikke har. Uten at norske velgere verken synes å skjønne graden av selvskading her, og at man må bruke stemmeseddelen til å snu galskapen.

Spørsmålet er selvsagt hvor lenge det vil ta før myndighetene i de respektive land begynner å fatte at de ikke kan fortsette å bære mer havre til disse døde energihestene før befolkningene deres begynner å lukte lunta litt for godt...

Lenke: https://www.finansavisen.no/finans/2023/08/30/8032525/varsler-nye-store-havvindtap-i-usa-aksjen-dundrer-ned?internal_source=sistenytt

#12
Alle de fire nye rekonstruksjonene av historiske temperaturbilder viser både
a) at dagens temperaturer ikke representerer noen signifikant oppvarming de siste 100+ år, og
b) at middelalderen stort sett var varmere enn nåtiden

1) Rastogi et al., 2023 viser at i tidsrammen 1785-2015 (231 år) var den varmeste 21-års perioden i Indias Himalaya-region årene 1890-1910. Årene 1995-2015 var de fjerde varmeste og 1946-1966 den nest varmeste perioden. Sett under ett har regionen kjølnet litt siden 1890.2) Chen et al., 2023 viser i en studie av de siste 1000 år for Eurasias Silkevei-handelsruter at den middelalderske varmeperiode (MWP) var varmere enn nåværende varmeperiode (CWP): "the amplitude of the warming during the CWP did not exceed that during the MWP".3) Du et al., 2023 viser at temperaturene i Nordøst-Asia ikke er varmere nå enn på 1800-tallet eller i 1940-årene. Varmeste perioden de har rekonstruert var i den tidlige middelalderperioden 830-850 e.Kr.
Interessant nok for de siste 170 år, så har 8 av de 12 kaldeste årene vært i perioden 1965-2012.4) Alipoorfard et al., 2023A viser at rekonstruerte temperaturer i Iran for de siste hundreårene tilsvarer omtrent de siste tiårene (1976-2014). Og videre; når man sammenholder trendene helt tilbake til 1657 ser man ingen varmetrend de siste 357 år.Lenker:
1) https://www.researchgate.net/publication/371240419_Temperature_variability_over_Dokriani_glacier_region_Western_Himalaya_India

2) https://link.springer.com/article/10.1007/s11430-022-1079-5';

3) https://cp.copernicus.org/articles/19/1295/2023/cp-19-1295-2023.pdf

4) https://www.ijf-isaforestry.ir/article_174320.html


#13
Jeg lar denne artikkelen fra Værstat tale for seg selv:

Værstat publiserte sak 17. april 2023, hvor det ble dokumentert betydelig avvik mellom temperaturstatistikk fra EU Copernicus og faktiske målerobservasjoner i Tromsø, Bergen og Svalbard.

Beregnet avvik mot normal for februar 2023 for Tromsø ble oppgitt som +5,3 grader mot klimanormal 1991-2020 fra modellen ERA5, mens faktisk månedsmiddel viste +2,7 grader avvik. Det ble også oppdaget en høyere estimert temperaturøkning etter 2010 enn observasjonene tilsier.


Les resten her:
Lenke: https://verstat.no/2023/06/21/eus-klimabyra-feil-era5/
#14
I dag meldes børskrise for Aker Horizons, en av Røkkes planer for å bruke staten som idiotgrønn melkeku.

Lenke: https://www.finansavisen.no/industri/2023/08/09/8027663/borskrise-for-aker-horizons

Årsaken til fallet for både Aker Horizons og en endeløs strøm av andre "grønne" selskaper er, som vi har påpekt her i en årrekke, at de er verken grønne eller lønnsomme, og bryter sammen straks startsubsidieringene stanser.

Euronext Growth er Oslo Børs oppholdssted for den grønne satsingen. I fjor var det samlede tapet til selskapene på Euronext Growth 4,3 milliarder kroner. Og utsiktene blir bare verre og verre dess lenger fram man ser, og dess nærmere og nærmere man kommer dit at staten ikke lenger kan ta seg råd til å holde dem gående med store subsidier og andre støtteordninger.

I april i år hadde f.eks. over to tredjedeler av de grønne selskapene falt i løpet av de 12 siste månedene. De grønne aksjene hadde da en gjennomsnittlig negativ avkastning på 29,3 prosent over tidsperioden, viste en gjennomgang av kursutviklingen til selskapene. Til sammenligning hadde Hovedindeksen lagt på seg 17,3 prosent over sammme tidsperiode.
Nå er det blitt enda verre. Og i dag måtte altså Aker Horizons stå fram med sin elendighet.

Utviklingen ble advart mot av en rekke vettuge folk allerede i 2021
Men her er noen som fram til våren 2021 (da årsregnskapet for 2020 måtte legges fram) trodde de skulle sko seg på statens sanseløse CO2-kneling og tømming av statskassen på katastrofalt lite gjennomtenkte "grønne" satsinger:


STORTAP kommentert våren 2021: Komiker Thomas Giertsen hadde da tapt 50 millioner på Kahoot!, Kjell Inge Røkke og Jan Haudemann-Andersen hadde tapt flere milliarder. Foto: Scanpix

Nettavisen april 2021:
https://www.nettavisen.no/okonomi/gronne-aksjer-i-fritt-fall-verdier-for-titalls-milliarder-kroner-borte/s/12-95-3424125272

Finansavisen 2025: "Hvordan kunne staten kaste vekk hundrevis av milliarder på sine grønne selvmordsprosjekter?" (forventet oppslag)

PS: Selskaper som fremdeles mottar milde offentlige gaver for å stå for selve utbyggingen av "grønne" prosjekter kan fortsette å tjene på det i flere år så lenge staten punger ut, bl.a. flere av Røkkes taktiske investeringer. Saken her gjelder hvor lenge eierne av selve energiløsningene (vind og sol) kan overleve når samfunnet til slutt nekter/ikke lenger makter å betale for ikke-konkurransedyktig teknologi og skyhøye strømpriser.
 
#15
Ny forskning / Nye funn i solforskningen
09.08.2023, 11:39:48
Denne tråden er til dere som syns det er spennende å følge flere aspekter ved dagens solforskning. Men først unner vi oss en tur innom "levevilkårene" for solforskningens magre kår under CO2-regimet:

IPCC-miljøets marginalisering av solforskningen - også i Norge - har pågått fra CO2-hypotesen ble et bekjennelsesmantra
Det bør være velkjent at det CO2-hypotese-forsvarende IPCC søker å marginalisere forskning som hevder solen som sentral klimaregulator. Dette ser vi tydeliggjort hver gang IPCC kommer med ny rapport, der solforskningen avspises med minimal plass.

Norge er intet unntak, slik at alle organer som kontrolleres av IPCC-miljøets støttetropper har bidratt til å holde norsk solforskning i - ja, nettopp - mørke ved å stenge for den CO2-skeptiske debatt det kan medføre. Forskning.no har dessverre lenge vært et grelt eksempel, selv om forskning.no under tidligere ledelse tross alt holdt en viss åpning for solforskningen. Men forskning.no klarte etterhvert ikke å skjule sitt knefall for CO2-miljøets press: En av våre ledende solforskere Pål Brekke ble i 2008 f.eks. omtalt som en "skeptiker", før forskning.no sin nye ledelse besluttet mer åpent å kansellere hele det CO2-kritiske ("klimaskeptiske") solforskningsmiljøet. Som mange vet fant Brekke etter dette å trekke seg rolig ut av den stadig økende vulgariserte/hatske holdningen til solforskningens klimaargumenter. Men i noen år ble han tildelt spalteplass, dog som avvikende "skeptiker" og noe man skulle henge ut til litt latterlig tørk:

Lenker:
https://forskning.no/klima-norges-forskningsrad-partner/skeptiker-og-solforsker/980559
https://forskning.no/universet-klima-romforskning/tvil-rundt-solstraling-og-klima/821492 

Dagens solforskning
Vi har allerede tre omfattende tråder om solforskning her, men det kan være praktisk å starte på nytt med helt ny forskning. Vi kan begynne med Marsz et al (juni 2023):

The Long-Term Course of the Annual Total Sunshine Duration in Europe and Changes in the Phases of the Thermohaline Circulation in the North Atlantic (1901–2018)
Den så langt dominerende beskrivelsen av de ikke-lineære og oscillerende klimavariasjonene for Europa kobler i stor grad de observerte solvarighets-variasjoner til resultatet fra den politiske mobiliseringen mot etterkrigstidens økende luftforurensing (menneskeskapte aerosoler), jfr. miljøkampen fra 1970-tallet og oppover.
   
Men en ny studie (Marsz et al., 2023) synes nå å ha levert en overbevisende bevismengde basert på et mer langvarig perspektiv; dekadale observasjonsmønstre for perioden helt tilbake til året 1900 (1900-2018) finner at solvarighetsvariasjon drives av indre prosesser med effekt for skydekket, dvs. den naturlige nord-atlantiske termohaline sirkulasjonen (THC NA).

Vi kan sitere noen nøkkelstatements fra studien:

"The mechanisms of the THC NA functioning are known and indicate that they are the result of the internal variability in the ocean-atmosphere system."

"SST changes occur not only because of changes in the amount of radiation reaching the ocean's surface but also due to the meridonal oceanic heat transport."

"It is the long-term changes in the thermal condition of the North Atlantic, and not changes in the concentration of aerosols, that would be the primary cause of the long-term change in the SD over Europe."

"The occurrence of long-term variability in the SD over Europe, manifested in the occurrence of successive phases of dimming and brightening, can be explained without resorting to changes in the concentration of volcanic and anthropogenic aerosols in the atmosphere."
Jeg vet ikke hvor mange av leserne her på forumet som ønsker å dykke dypt inn i solforskningen, men jeg syns uansett det er befriende å se sterke uavhengige forskningsmiljøer levere en så omfattende dokumentasjon på reell forskning. Og denne studien er ikke bare "solforskning", den har en interessant kombinasjon av både sol-, atmosfære- og havstrømsdata - men der solens betydning som klimadriver kommer tydelig fram.
Paperet har forøvrig mange gode illustrasjoner for dette, som letter lesingen.
Og trolig irriterer IPCC-miljøets portvoktere tilsvarende.

Lenke:
https://sciendo.com/article/10.14746/quageo-2023-0023


#16
NB: Dette innlegget har blitt noe etterredigert/utvidet med et par nye grafer siden første utkast.

Det har lenge vært kjent at klimamiljøer nærstående til IPCC i flere tiår har produsert (les: omskrevet) global temperaturutvikling for å passe bedre med CO2-hypotesen. Utlagt: Skrive ned tidligere varme perioder og skrive opp kjølige.
Det helt sentrale miljøet bak denne prosessen, i kraft av sin institusjonelle tyngde, er NASA.
La oss se på hvordan de har gitt sine bidrag i denne historieforfalskningen:

1970-tallet: Ny istid stadig mer sentralt hos klimaforskerne - en bommert uten teoretisk forståelse
I tiårene etter andre verdenskrig hadde forskerne registrert et vedvarende temperaturfall etter den varme mellomkrigstiden. Forskernes feilslåtte reaksjon på 1970-tallet - mens man samtidig grovt overså at denne kalde 30-års fasen var ganske i tråd med tidligere 30/60 års sykluser som snart ville snu til det motsatte - var derfor en banal, videre framskriving av denne fallende temperaturtrenden til å hevde at en ny istid var i gang. The National Center For Atmospheric Research (NCAR) publiserte i 1974 denne grafen som bevis på hvor fort vi gikk mot en slik istid:Grafen viser tydelig
1) uttoppingen av global temperatur på 1940-tallet,
2) den påfølgende raske nedkjølingen fram til 1970-tallet, og
3) den fallende trenden fra 1900-1970.
Dette temperaturmønsteret for perioden 1880-1970 anses av seriøse forskere fremdeles som den mest korrekte.

NCARs 3 fasebeskrivelser i grafen fra 1974 fikk året etter støtte fra The National Academy of Sciences, som publiserte en svært lik graf for nordlig halvkule:Ca. 1980: James Hansens korstog om global oppvarming basert på CO2-hypotesen
På slutten av 1970-tallet så man imidlertid, etter at etterkrigstidens kuldetrend begynte å snu oppover fra 1976 (akkurat som forventet iht 30/60-års syklusene!), at istidsspådommene hadde vært tatt ut av løse luften
Men hadde man lært noe av bommen med å overse syklushistorikken og istedet skremme folk med en kommende istid?
Å neida, forskernes reaksjon var å atter overse kunnskapen om 30/60-års syklusene og dermed like enøyd som tidligere på 1970-tallet: Med den forskjell at nå begynte man en banal, videre framskriving av en stigende temperaturtrend til å hevde at en ny - dramatisk og menneskeskapt - oppvarming var i gang. Og denne gangen hadde man tydeligvis også ambisjoner om å hurtigere vise at man nå - bl.a. med mer dataressurser - tidligere enn før kunne forutse at et begynnende trendskifte var i gang.

Og ikke minst: Denne gangen hevdet man å vite hvorfor man var i gang med en stigende temperaturtrend: CO2-hypotesen!
For det var nå at hyperaktive og NASA-ansatte James Hansen fant det opportunt å begynne sitt korstog om "menneskeskapt oppvarming" støttet på en "oppgiret" CO2-hypotese og tilhørende produksjon av "reviderte" historiske temperaturdata. Og da ser vi at grafene til NCAR og The National Academy of Sciences får sin første nesestyver, for nå er plutselig temperaturen i 1970 0.1C varmere enn i 1900:Deretter kom selvbekreftende grafer og publiseringer på rekke og rad. Men erfarne forskere så med en gang at dette var rigget med en skyhøy CO2-sensitivitet som brøt med etablert fysikk (f.eks. 2,8C ved dobling) for å passe med Hansens og NASAs nye ønske om å vise en sterkt nok CO2-drevet trend:Som en våken forsker kommenterte tidlig:
"NASA have just committed climate fraud, and they seem to get away with it".

Men det skulle bli verre, mye verre:

Michael Mann 1998 leverte den groveste historieforfalskningen: Da forsvant varm middelalder og lille istid
IPCCs første klimarapport i 1990 - dvs. før den maniske promoteringen av CO2-hypotesen skjøt fart - publiserte redelig nok Hubert Lambs graf for det siste tusenåret, støttet av seriøse forskere innen bl.a. arkeologi, historie, geofysikkk, osv. Den varme middelalder og lille istid var på dette tidspunkt nedfelt i all forskning på alle fagområder, også i Lambs graf:Men dette var jo et soleklart angrep på CO2-hypotesen for alle oppegående å beskue:
- Hvordan kunne en så varm middelalder oppstå på langt lavere CO2-nivåer enn dagens?!
- Og hvordan kunne den lille istid oppstå uten reduksjon i CO2-nivået?!
Michel Mann et al i IPCCs 1998-rapport fant derfor å ta "oppgaven" med å omskrive hele denne klimahistorien ("hockeykølle-grafen") for å forsvare oppskrivingen av CO2-hypotesen som ny forklaringsmodell for klimaendringer:
Som man ser, ikke mye ved "hockeykøllen" som minner om Lambs og andres forskning her:Men siden ingen konkurrerende fagmiljøer våget å slå tydelig i bordet mot NASA, begynte dette miljøet å strekke datariggingen ytterligere.
Utlagt: Man fortsatte å kjøle ned fortiden ytterligere, slik at deres nyriggede globale trend for 1880-2000 produsert i 2016 nå doblet den tidligere nedskrivingen av de tidligere varme periodene foretatt i 2001: Dermed kunne man til slutt hive inn stadig mer manipulerte grafer som støtte for CO2-hypotesen:Forklaring: Store områder av verden mangler bakkedata, så man modellerte områder som man ønsket
NASA henter sine globale bakkebaserte temperaturdata fra NOAAs GHCN (Global Historical Climatology Network), men disse mangler data for ca. halvparten av jordas overflate inkludert mesteparten av Afrika, Antarktis, og Grønland. I tillegg mangler man jo svært mye av verdens 70% havoverflate, områder man har sett har vært kynisk brukt til å justere inn 0,01-0,02C økning i global temperatur i år det faktisk har vært global nedkjøling. Seriøse kritikere av NASA/NOAAs globale data anslår at ca. 50% av datene er konstruerte uten reelle målinger i bunn ("fake data", som de mest krasse kritikerne sier).

Her ser man hvor langt man på bare 20 år jukset fram støtten til CO2-hypotesen:Det var derfor kjærkomment at man fikk opp UAHs satelittmålinger fra 1979, som trolig har avverget en mye verre utvikling med datatriksing for landbaserte data. Satelittmålingene setter en viss begrensing i hvor mye man kan tillate seg fri (politisert) modellering. 

Nord-Amerika som et eksempel på hvor langt man dro "fake data" før protestene begynte
De eneste landbaserte målingene for globale data som kan anses kvalifiserte/gode, er Nord-Amerika og Vest-Europa. Ikke overraskende var det i disse dataene, etter at også satelitt/GSM-dataene begynte å tale sitt tydelige språk, at man først måtte begynne å innrømme en fallende temperaturtrend siden 2015.
Og siden 2016, også iht. NASAs egne data, har Nord-Amerika blitt kjølt ned med en rate på 0.93C per tiår:Dette bare som en kort intro til denne politiserte "forskningen", fremdeles gjenstår det enormt mye historisk datafusk å rydde opp i. Mange forskeres bekymring er om man noen gang klarer å gjenskape de faktiske observasjonskildene som NASA/NOAA-miljøene har forfalsket over flere tiår.


#17
Jeg har to biler: En bobil og en Range Rover Evoque
Begge bilene har gitt meg mye glede, men også rene sjokk over tilstanden hos en del av Bergens bilforhandlere.

Bobilen: Hurra for Kroken Bil på Åndalsnes, fysjom til bergenske bobilforhandlere
Fikk lekkasje på trykkvannet, både i vasken og toalettet. Et enkelt slange og ventilsystem som burde være lett å reparere.
Men neida, etter forespørsel hos 4 (fire) bobilforhandlere i Bergen hadde de verken kunnskap eller vilje til å fikse dette. Standardsvar: "Nei, sånt er det ikke vi som tar oss av". Men da jeg spurte flere rørleggerfirma om det samme sa de at dette må da bilbransjen holde seg med deler til selv.
Traff heldigvis en annen her i Bergen med samme erfaringer, og han sa: Skulle du passere Åndalsnes og Kroken Bil får du fikset det der. Det gjorde jeg for noen uker siden, de kunne ikke forstå at sånt ikke kan fikses i Bergen og tok bilen på rappen rett før stengetid da jeg ankom. Alt ordnet på under 1 time.
Takk til Kroken! 

Range Roveren: Fysjom til Sandven Bil på Kokstad - hurra for Carfix på Midttun!
Varmedekselet under katalysatorpotten på Evoquen datt av i går. 4 små hemper hadde brukket i sveisen.
Tok turen innom Rover-forhandler Sandven Bil på Kokstad for å få tak i de banale delene. Men her kom det virkelig store sjokket:
"Vi leverer kun hele katalysatorpotte-settet, du får ikke enkeltdeler til dette"
Pris? Kr. 32.000 for settet. I tillegg ville det komme "en god del timer" å få det gamle skiftet ut. Sluttregning på nærmere 50.000 måtte påregnes, forstod jeg.
Jeg sa: "Men jeg trenger jo bare å få hektet det enkle dekselet på igjen". Og: "Hadde jeg hatt en bukk skulle jeg fikset dette selv på 10 min."
Nei, selv om de hadde solgt bilen til meg var det ikke mulighet for å få låne en bukk eller noe.   
Advarsel: Kjøp aldri en bil hos Sandven Bil, de gjør alt for å vri seg unna ansvar og garantier. Fått det samme bekreftet hos to kjenninger med de samme erfaringer.
 
Anbefalingen går til Carfix på Midttun:
På vei hjemover fra Sandven Bil i dag tok jeg turen innom Carfix på Midttun. Verdens hyggeligste kundebehandler  ba meg kjøre bilen inn på bukken, fant fram det han trengte for å få festet skjoldet igjen. Midt i ferien!
Prisen: Han ville ikke ta betaling i det hele tatt! Tror han syntes jeg hadde opplevd nok kødding fra bilbransjen idag.
Mitt inntrykk er at hos Carfix på Midttun får du blid og engasjert oppfølging.
Og en helt annen fagkunnskap enn hos guttungene hos Sandven Bil, der en av gutta på serviceavdelingen til og med trodde varmedekselet av tynt blikk var bunnpanna på bilen da jeg la det på disken hans! Trøste og bære.

Håper bileiere i Bergen kan ha nytte av disse erfaringene.

 
#18
Man vet ikke lenger om man skal le eller gråte:Nesten 16 millioner trær har blitt hugget ned på offentlig eid land i Skottland for å gjøre plass til store vindmøller
"Målet er at Skottland skal bli karbonnøytralt"

Hvordan har verden kunnet ende som et slikt selvskadende galehus?
Hvilke bakspillende krefter er det som får politikere til å bli øko-raserende selvskadingsidioter?
Og erfaringen krever at vi spør: Når begynner man å rive disse vindmøllene igjen og starter ny og livgivende skogplanting?

For i Tyskland er vindmølle-tragikomikken som kjent kommet det steget videre (tidligere rapportert om her på forumet):
I fjor fikk vi vite at man har blitt tvunget til å rive ned et stort område med vindmøller - som med virkningsgrad på under 30% er blitt en økonomisk subsidiekatastrofe for delstaten de står i - for å kunne komme til de store underliggende kulleiene, og slik skaffe seg ny kontroll med det raserte energisystemet.

Lenke: https://www.document.no/2022/10/27/tysk-kullgruve-river-vindmoller-for-a-hente-ut-mer-kull/

Tyske myndigheter har også utsatt stengningen av de resterende tre kjernekraftverkene i landet. Det tyske Energiwende – den forserte overgangen til sol og vindkraft, har fått mye av skylden for energikrisen i Europa.


Bilde av det nedlagte Moorburg kullkraftverket i Hamburg, driftet av Vattenfall. Også her ble rivingen stoppet på grunn av energikrisen i EU. Det som skjer i hodet på klimapolitikerne og deres medier, er ikke det som skjer i virkeligheten. (Foto Markus Scholz/dpa via AP, 28/2-22)

#19
...når man er i fare for å miste troen på at verden styres framover av gode mennesker, kan det kanskje være litt sjelebot i å se denne lille jenta spille for hunden og katten sin?

https://www.youtube.com/watch?v=9nez_Yw0UrY
#20
På det berømte Listhaug-hjørnet i Bergen dukket det opp et nytt storveis bilde i går, denne gang av solbrilletyven Bjørnar Moxnes, signert gatekunstneren Töddel.
I morges var det imidlertid allerede borte:


Gatekunstneren Töddel gjør narr av Bjørnar Moxnes etter solbrille-skandalen. Foto: Eirik Hagesæther (Bergensavisen)

Gatekunstverket av Moxnes er døpt «Eit samfunn av dei heilage/fallen angel». På bildet er Rødt-leder Bjørnar Moxnes malt som en engel med buksene rundt anklene, kommunist-truse og solbriller. Han svever over pressens mikrofoner, Stalins grav og en stor Hugo Boss-pose.
Verket er plassert på samme hjørnet hvor gatekunstneren AFK tidligere plasserte en korsfestet Sylvi Listhaug i 2018. Listhaug-verket ble senere solgt for en halv million kroner.
Töddel har malt verket som en kommentar til stormen rundt Moxnes, etter nyheten om at han stjal Hugo Boss solbriller på Gardermoen.

En englegutt
– Det er mye tung symbolikk. Moxnes er malt som en sort engel. Han har vært en englegutt og stått fremst i rekken for å kritisere alle andre politikere, sier Töddel, og legger til:
– Det står ikke i stil med hva han har gjort.
PS: De franske ordene «mort au roi» betyr «død over kongen» på norsk.

Vel, da har venstresiden også fått "spalteplass" på Listhaug-hjørnet.


Natt til 2. Påskedag i 2018 malte gatekunstneren AFK Sylvi Listhaug på hjørnet mellom Hans Holmboe gate og Fosswinkelsgate i Bergen. Foto: Breistein, Emil Weatherhead
 
Ellers har BT både en presentasjon for kåring av de 5 beste gatekunstbildene i Bergen, samt en interessant introduksjonsartikkel om gatekunsten i Bergen, for dem som vil sette seg mer inn i bakspillet for det som dukker opp i gater og streder i den vakre og tradisjonsrike Hansabyen:

https://www.bt.no/bergensbeste/i/O80WeV/bergens-beste-gatekunst-hvilket-verk-er-din-favoritt

https://www.bt.no/bergensbeste/i/jlg1Mn/mannen-i-40-aarene-sniker-seg-ut-om-natten