Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Telehiv

Sider: [1] 2 3 ... 21
1
Korallrevalarmismen og arktisalarmismen har fantegått i tog i flere tiår

IPCCs "isfrie Arktis" er harkende og hostende gradvis blitt flyttet fra enkeltår på 1990-tallet til 2000-tallet ditto, til villfarelse og sikksakksurr de senere årene. Og med en strøm av pinlige bortforklaringer hvorfor terrenget ikke vil føye seg etter modellene her heller. Når DMI nå har framlagt økende massebalanse på Grønland for de siste to år ble stillheten påfallende hos d'herrer.

Men i gårsdagens publisering av SR 15 har IPCC ristet av seg motgangen, og prøvd en ny unnaluringstaktikk ved å endre framstillingsmåte: Isfritt Arktis vil vi nå få i minst ett av ti år ved 2 C økning, mens 1,5 C bare skal gi isfritt Arktis i 1 av 100 år. En pinlig retrett altså, mens man samtidig truer med katastrofe likevel, bare skjøvet litt lenger fram i tid....Selvfølgelig det reneste empiritildekkende og spekulative sludder på linje med resten av de feilende spådommer så langt.Korallrevalarmistene har en parallell pinlig historie: De har i 3 tiår (jfr. særlig sjefsalarmist Ove Hoegh-Guldbergs jevnlige tilbaketog siden 1990-tallet; flere ganger omtalt og dokumentert av meg her på forumet) fantegått sine retretter i spann med arktisalarmistene, og har stegvis rykket ut med "reviderte" tidsangivelser for "korallrevenes endelige død".
 
Men også i sin korallrevalarmisme har IPCC konstruert nye måter å koke opp skremsler på. Og denne gangen har IPCC virkelig bestemt seg for at terrenget må følge modellene deres, modeller som er spesialdesignet for at politikere skal få en knagg å henge sin klimaopportunisme på: “Coral reefs would decline by 70 to 90 per cent with warming of 1.5°C”. Dvs. innen ca. 20 år! 

Ja, for IPCC skjønner at hvis de ikke skal bli møtt med nye skuldertrekk av den tenkende del av opinionen, må de dra en skikkelig story denne gangen og ikke la Gullberg-Hoegh et al tulle rundt alene i lokale australske aviser:

Med det tynne skremselspotensialet i global temperatur og motbeviste påstander om økning i orkaner og annet ekstremvær, så prøver IPCC på en story om at 70-90 % av korallrevene stryker med ved 1,5 C, 99 % dør ved 2 C. Og iht. deres modeller vil som nevnt 1,5 C nås innen ca. 20 år.

Jo Nova belyser galskapen i en artikkel med tittelen "IPCC Coral-apocalypse: 243,000 km² of Great Barrier Reef corals to die in only 20 years".

Link: http://joannenova.com.au/2018/10/ipcc-coral-apocalypse-243000-km%c2%b2-of-great-barrier-reef-corals-to-die-in-only-20-years/


2
"CO2-rensing" er klimagalskapens mest ressursødende påfunn noensinne. Etter hvert som vitenskapen finner at CO2 har mindre og mindre betydning som temperaturdriver i dagens atmosfæriske konstellasjon, øker mengden rabiate renselsespåfunn i andre enden.
Jeg legger ut denne linken bare som en bitteliten illustrasjon på hvor langt et (foreløpig) steinrikt land er villig til å gli ut i øding av verdier som f.eks. kunne gått til reelt og udiskutabelt dokumentert og nødvendig MILJØ-arbeid:

"Trenger 15 milliarder i støtte: Tror fortsatt på CO2-fangst
Statlige Gassnova og selskapene Norcem og Fortum har fortsatt troen på at staten vil sette av rundt 15 milliarder kroner på CO2-rensing i Brevik og på Klemetsrud"
https://e24.no/energi/klima/trenger-15-milliarder-i-stoette-tror-fortsatt-paa-co2-fangst/24458128
 

3
Energiwende går på en kjempesmell iht den tyske riksrevisjonen

Den tyske riksrevisjonen har gjort en gjennomgang av utviklingen i det høyt profilerte "Energiwende" (det tyske grønne skiftet), der den viktigste "effekten" synes å være at store deler av det vakre slettelandet i Tyskland skjemmes av summende, fuglekvernende vindmøller - med upålitelig og svært kostbar strøm.

Men leverer de iht. tidligere markedsføring og effektestimater?
Nei: Den tyske riksrevisjonen anklager nå forbundsregjeringen for å ha feilet grovt mht. omformingen av det tyske energisystemet.

Systemet underleverer, og prisene på elkraft går til himmels i Tyskland og det andre "vindmøllelandet" (Danmark), se fig. under:
Energiwende er som kjent satt opp med en "klimamilepæl" for 2020. Riksrevisjonen som har sett på hvordan dette ligger an, slår nå dundrende alarm:
- Tyskland er ikke i nærheten av å nå sine egne reduksjonsmål verken for "drivhusgassutslipp" eller energiforbruk
- ambisjonene om å øke energiproduktiviteten og andelen fornybar energi i transportsektoren  feiler stort
- kostnadene ved "det grønne skiftet"/alternative energikilder (bl.a. ny administrasjon, infrastruktur, subsideringspakker, subsidierte etablerings- og driftslån, osv.) har samtidig blitt mye større enn tidligere forespeilet, og kjørt kraftprisene til himmels allerede.     

Auditen konkluderer bl.a. med at programmet er blitt "et monumentalt byråkratisk mareritt" der "den føderale regjeringen tilsynelatende ikke har overordnet oversikt og kontroll med kostnadene og heller ikke har den nødvendige transparens på området".

Det voldsomme ambisjonsnivået for den nye lovgivningen rundt "Energiwende" kritiseres sterkt, og det påpekes at på nasjonalt plan er det opprettet 26 lovverk og 33 direktiver/bestemmelser for å regulere produksjon, lagring, overføring, fordeling og forbruk. Samtidig finner man ingen koordinerende enhet som tar det overordnede ansvaret.

Riksrevisjonen har heller ikke funnet konkrete måltall eller andre målbare indikatorer på prosjektets vellykkethet mht. kostnadskrav, sekvensiell leveringssikkerhet (særlig viktig for vindmøller). Det er det tyske finans- og teknologidepartementet som de siste fem år har hatt ansvaret for det tyske "grønne skiftet", men har fremdeles ikke lagt fram noe som kan bestemme hva som kreves for at resultatmålene for Energiwende kan framvises energiteknisk og økonomisk.   

Riksrevisjonen er sterkt kritisk i sin sluttomtale av Energiwende, der det bl.a. sies at "Overordnet, så prøver (finans- og teknologi) departementet å gi et inntrykk av at dagens koordinering og kontroll med energitransformasjonen i hovedsak er designet til et optimalt nivå. Når dette ikke er tilfelle, kan både den tyske og internasjonale offentlighet få det inntrykk at Tyskland er rett og slett ikke i stand til å suksessfullt forme og innføre den nasjonale langtidsmodellen for Energiwende."

I og med at en slik kraftig kritikk fra den tyske riksrevisjonen er kommet, må vi vel forvente at det etter hvert vil komme mye mer kritikk rundt Energiwende også fra annet hold. Jeg ser i andre kilder at en rekke utbyggere og leverandører begynner å frykte for økonomien i sine bedrifter og prosjekter, og at enhver reduksjon i statlig støtte kan bli katastrofal for disse virksomhetenes overlevelsesevne. Det får vi ta etter hvert som debatten utvikler seg i kjølvannet av riksrevisjonens kraftsalver.
 
Linker (det er tilløp til opprør i tyske tekniske miljøer, her noen eksempler):

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/09/28/rechnungshof-uebt-massive-kritik-umsetzung-der-energiewende/

http://www.spiegel.de/thema/energiewende/

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/breite-kritik-an-energiewende-kurs-bund-kraft-behindert-atomausstieg/8995646-3.html?ticket=ST-4063791-iTEbeT40gLnu7EtbxLJc-ap4

http://www.et-energie-online.de/Zukunftsfragen/tabid/63/NewsId/1170/Panikmache-oder-berechtigte-Kritik-Befurchtungen-und-Herausforderungen-im-Kontext-der-Energiewende.aspx

https://www.sbz-online.de/Archiv/Heftarchiv/article-638656-101902/heftige-kritik-an-der-energiewende-.html


4
Den faste gruppen med useriøse klimaforskere og sensasjonslystne medier fortsetter å messe om fortsatt smelting/negativ massebalanse for fastlandsmassivene både på Grønland og i Antarktis. Problemet er at det er ikke sant noen av stedene, la oss ta Grønland i første omgang:
 
Som vi har vist her tidligere med henvisning til DMIs tall, så økte Grønlands isvolum (massebalansen) med + 20 Gt for sesongen 2016/17. DMI kommenterte dette bl.a. slik:
“Greenland on average loses around 500 Gt of ice each year from calving and submarine melt processes. If we subtract this from our figure of 544 Gt for the SMB it would suggest Greenland gained a small amount of ice this year.”

Veksten fortsatte inn i sesongen 2017/18, se nederste graf:Når det gjelder 2018/19 så langt, så er vi så vidt i gang med statistikk for det, dvs. at vi akkurat nå er i overgangen fra smelting til ny tilfrysing. Der er i nederste figur gitt en første indikasjon som ser nokså nøytral ut så langt, så her får vi bare avvente og se.

5
Skråblikk / Ny tullerapport framlagt som "klimaforskning"
« på: 24.09.2018, 10:22:13 »
Normalt skal jo nye forskningsrapporter fremlegges under posten "Ny forskning", men den rapporten vi snakker om her kan ikke kalles ny forskning. Det er bare en oppgulpsstrøm av de mest opportunistiske klisjeene, samtlige for lengst falsifiserte av mer saklig forskning, man klarer å presentere for å få en ny støttetildeling. Hovedmeldingen iht e24 sitt oppslag er nemlig: "Klimaendringer vil føre til redusert matproduksjon og økte matpriser, ifølge en ny rapport fra Utviklingsfondet og Ruralis". Rapporten opererer med et scenario der temperaturen øker mellom 1,7 til 6,4 grader i gjennomsnitt.

e24 siterer Nationen, som igjen siterer rapporten, som slår fast at "det er sannsynlig at den totale produksjonen av matvarer i verden vil reduseres som følge av økt temperatur." Som kjent viser mer seriøs forskning det motsatte; verdens matvareproduksjon har økt uventet mye de siste tiårene. Også i perioden fram til årtusenskiftet der vi hadde et par tiår med signifikant stigende temperatur

Link: https://e24.no/privat/landbruk/rapport-klimaendringer-vil-gi-dyrere-mat/24448313Denne "studien" er så håpløs at den nokså sikkert snart dukker opp på forskning.no, norsk forsknings store skam.

6
En sentral ufrivillig komikk rundt klimakonferanser er når titusenvis av delegater gjennom hele året reiser jorden rundt til et uendelig antall konferanser med jetfly for å vedta for noen svin vi andre er som reiser med jeftfly, etter mottoet: Dess mer eksotisk møtested, dess viktigere for klimaet...

Hurtigruten har et tankevekkende bidrag her, der de inviterer folk til å reise på Antarktis-cruise med dem, og der de betaler flyreisen:Regner med halve skipet blir fylt opp av Fredric Hauge'er og Samset'er som igjen skaffer seg en ego-trippende og "vitenskapelig veldig viktig" ferietur betalt av oss skattebetalerne. NRK vil som vanlig delta på min lisenskostnad, og melde dramatisk tilbake at "vi så isen smelte foran øynene på oss, og klimaforsker Samset uttrykte sterk bekymring over det vi alle kunne se".

Mens de legger igjen et nytt bombesolid fingeravtrykk i Antarktis-isen... 

7
Saken var i media for 2-3 år siden, men ble raskt dyttet bak i skyggene av både FNs eget apparat og MSM. Men indiske rettsinstanser har nå besluttet at det er nok bevis for at FNs tidligere klimasjef, Rajendra Pachauri, kan tiltales for seksuelle overgrep og trakassering, etter at en ansatt fremmet anklager om upassende oppførsel.

Pachauris evt. seksuelle misdåder blir nok ikke noe hovedfokus hos våre hjemlige media denne gangen heller, men indiske media slår faktisk dette opp:
https://timesofindia.indiatimes.com/india/court-orders-framing-of-charges-against-former-teri-chief-r-k-pachauri/articleshow/65808795.cmsSterkt klimaslagsidede The Guardian var i mars 2016 som vanlig raskt ute med parerhanskene, og unnskyldte anklagene mot Pachauri med at "Former IPCC boss says climate change sceptics are behind allegations he harassed female colleague". Jeg tenker det er noen røde fjes i den redaksjonen nå?
https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/26/rajendra-pachauri-hits-back-harassed-female-colleague-claims

Resett har imidlertid tatt opp saken idag, og skriver bl.a.:

Saken ble registrert for tre år siden, da en 29 år gammel kvinnelig kollega anklaget ham for seksuell trakassering, forfølging og trusler. De to skal ha jobbet sammen en klimapolitisk tenketank i New Delhi, som Pachauri ledet i tre tiår.

Den 29 gå gamle kvinnen har anmeldt mannen for uønsket fysisk kontakt, og sending av upassende meldinger og e-poster. Pachauri på sin side nekter for at anklagene er sannferdige, og påstår at hans telefon og e-postkonto er blitt hacket.

Tidligere har en intern komité ved Pachauris klimapolitiske tenketank funnet at den tidligere FN-toppen har gjort seg skyldig i dårlig oppførsel.

Pachauri tok over ledelsen i IPCC, FNs klimapanel, i 2002. Organet anses for å være den øverste autoriteten i verden hva gjelder klimaforskning. Fem år etter at han ble verdens klimasjef tok han imot Nobels fredspris på vegne av klimapanelet, som fikk prisen på deling med USAs tidligere visepresident Al Gore. Pachauri ble gjenvalgt til å lede FNs klimapanel i 2008 og gikk av i 2015.
 
Pachauri var også leder da IPCC i 2007 da de fremla påstander om av breene i Himalaya kom til å smelte innen 2035 på tross av at det ikke fantes vitenskapelige bevis for prediksjonene. IPCC måtte senere innrømme feilene.

Dersom han blir dømt for anklagene vil han fengsles i to år.


8
Klimaforskerne ved Potsdam er beryktede alarmister som selv litt mer moderate alarmister går lange sirkler rundt. Potsdam-klikken med Rahmstorff et al har lenge satt mye prestisje inn på å argumentere for at Golfstrømmen vil kollapse grunnet menneskeskapte årsaker. Det er vel ikke nødvendig å gå i detalj om det tidligere Potsdam-narrativet om at økt smelting i Arktis vil bremse ned den nordatlantiske strømmen (NAC), med katastrofale følger for den nordlige halvkule, osv. Her er uansett siste utspill fra den fronten, publisert i Nature (spalteplass får de, selv om andre fagmiljøer slakter dem akutt hver gang...), der de nå hevder at det er (menneskeskapt) økt nedbør (issmelting feiler på empirisk basis) over Nord-Atlanteren som da skal være i ferd med å forårsake en katastrofal nedbremsning av Golfstrømmen:
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0006-5

Problemet er at når andre sjekker nedbørsdataene, så er det ikke empirisk grunnlag for å hevde dette heller:Chart depicting rainfall in the North Atlantic over the past 35 years. Source: KNMI Climate Explorer. Data: NOAA.

Disse lettvinte katastrofescenariene fra Potsdam har gjentatte ganger også tidligere blitt tilbakeviste som ugyldig vitenskap. Og nå har en forskergruppe ledet av Carina Bringedal fra Universitetet i Bergen (UiB) studert og nylig publisert sine funn rundt de nordatlantiske strømforholdene (Bringedal & Eldevik 2018, se link nederst). De finner altså tvertimot at innstrømningen av varmt vann sørfra og tyngre dypvann er i et stabilt forhold fremdeles. De viser til at man i data studert helt tilbake til 1998 ikke kan se noen langtidsendringer av den type man skulle vente å observere hvis mer tilførsel av ferskvann skulle bremset strømmen slik Potsdam hevder. De peker på at kortidsdata for strømningen må ses for det de er; nemlig påvirket av de årlige vindforhold og NAO, og for lengre tidsintervaller av AMOC. UiB-gruppen konkluderer med at der ikke er noen tegn til en kollapsende Golfstrøm som kan kobles til et varmere Arktis og tilhørende snøsmelting:Link: https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-17-0889.1

9
Vi vet alle hvor sensasjonskåte media er mht å lage skremselshistorier: Dess større overdrivelser, dess større salg.
Det nye er at stadig flere fra forskningsmiljøene har funnet det opportunt å stille som "sannhetsvitner" for kommende katastrofer, der særlig en del "klimaforskere" har vist elendig dømmekraft og manglende respekt for vitenskapens krav til seriøst datagrunnlag før man uttaler seg.

Dommedagsvarsler om vær, linket til "klima" for å gi litt ekstra "vitenskapelig pondus" er gjengangeren i de senere års medieskremsler. I nesten hvert tilfelle i en rekke år har uvær på vei mot USA måtte bli nedgradert etter hvert som de har nærmet seg land der folk selv kan observere. Det som derimot IKKE har kunnet bli nedgradert, er effekten av selv moderate stormer på dårlig amerikansk infrastruktur: Der ser man hva selv moderate stormer kan gjøre med fattigfolks kryssfinerskur i de fattige distriktene stormene ofte rammer. New Orleans er jo et nyere kroneksempel på dette, der elendig forebygging og manglende infrastruktur, sosial nød og ressursfattigdom stod for hovedårsaken til skadene, mer enn uværet i seg selv. Fru Bush's kommentar i media om at folk i de mest rammede områdene kunne jo bare tatt bilene sine (som de ikke hadde!) og kjørt bort er en tragisk påminner om faktisk amerikanske beredskap i disse områdene. Pussig at hun ikke sa at "de kunne jo spist kaker", også....

Uværet Florence ute i Atlanteren nå er etter alle solemerker et nytt klassisk eksempel på alle som vil leke verdensfrelsere og varsle dommedag, men er altså allerede betydelig nedgradert. Men tvil ikke på at fattigfolka i North Carolina og andre fattigområder i sydstatene har nok skur som kan blåse over ende for den del...


Florences front kan sees ved stranden North Topsail i North Carolina.
USAs nasjonale værvarslingstjeneste (NSW) anslår at orkanen vil treffe land tidligst fredag ettermiddag lokal tid. 
Foto:NTB scanpix


Fra "megakatastrofe" til løpende nedgraderinger
Jeg mener ikke å spøke med alvoret i, og verdien av, forhåndsvarsler. Spørsmålet er hvor lurt det er å gaule ulv for alt. Nettavisen er nå den første avisen som ufrivillig "røper" at man kan ha blitt litt for ivrig igjen, når de først lager et storskremsel, før de innrømmer den faktiske utvikling:

"Endringer i orkanvarslene gjør at steder som før ble ansett som forholdsvis trygge, er kommet i faresonen. I tillegg til flere andre delstater risikerer Georgia å bli rammet av Florence.
Georgias guvernør Nathan Deal erklærte onsdag unntakstilstand i hele delstaten. Tidligere er unntakstilstand blitt erklært i North Carolina, South Carolina, Maryland, Virginia og hovedstaden Washington."


Men så innrømmes:

Florence svekket seg litt noen timer senere til en kategori 3-orkan. Det innebærer vedvarende vindstyrker på opptil 57 meter per sekund. Til tross for at stormen er nedgradert, er den fortsatt anslått som ekstremt farlig og livstruende."

Så får vi, for de fattige skurbeboernes skyld - som ikke har biler til å komme seg unna med her heller, håpe at dette uværet blir minst mulig plagsomt for dem.10
Energi og miljø / BPs globale energioversikt for 2018
« på: 12.09.2018, 16:52:37 »
Beklager at 3 av de 4 figurene ikke lar seg krympe til å passe på en vanlig skjermside, dere får dra sideveis for å se hele bildet.
Her er link til WUWTs presentasjon av saken: https://wattsupwiththat.com/2018/09/12/highlights-from-the-2018-bp-statistical-review-of-world-energy/

Noen stikkord og grafer:

Statistical Review of World Energy
- Global primary energy consumption grew strongly in 2017, led by natural gas and renewables, with coal’s share of the energy mix continuing to decline

Energy developments
- Primary energy consumption growth averaged 2.2% in 2017, up from 1.2 % last year and the fastest since 2013. This compares with the 10-year average of 1.7% per year.
- By fuel, natural gas accounted for the largest increment in energy consumption, followed by renewables and then oil.
- Energy consumption rose by 3.1% in China. China was the largest growth market for energy for the 17th consecutive year.


Carbon emissions
- Carbon emissions increased by 1.6%, after little or no growth for the three years from 2014 to 2016.


Global utvikling av energibruk de siste 53 år:
Fordeling av energiformer i 2018:
"Peak oil" er skremselstermen for punktet der verden går tom for olje/oljeproduksjonen uvegerlig vil falle og falle. Men det har blitt varslet i over 50 år, og ennå er vi ikke der:
Det er heller ingen panikk rundt naturgass:11
Årets "unormale" sommer omfattet mindre enn 2% av jordens overflate
Verden sett fra Blindern og Bjørn Samsets uredelige og historieløse briller er nemlig ikke det samme som statistiske fakta:

Hvis vi ser på global temperaturutvikling medio mai til starten av august i sammendrag (herunder den deilige sommeren i deler av Nord-Europa) ser vi at den "unormale tropesommeren" (sic!) omfatter mindre enn 2 % av jordens overflate.

Les Bjørn Breviks orientering her: https://resett.no/2018/09/01/tropesommer-pa-2-prosent-av-kloden/

"Unormalt"? Hvor tar de det fra?!?
I et litt lengre perspektiv er det heller ikke "unormalt" det første man tenker på når man ser GISS/NASAs historiske graf for global overflatetemperatur:


 

12
Den etablerte klimaindustrien opererer med det intendert undertrykkende og tilskitnende, men selvsagt logisk meningsløse begrepet "klimafornektere". Som samtidig spiller ondsinnet på en holocaust-parallell. Man mener med dette at alle som stiller kritiske spørsmål rundt klimaalarmismen fornekter klimavitenskap som sådan. Uten å hensynta at noen av forskningens beste og mest meritterte hjerner har stilt sentrale og avslørende spørsmål rundt både teori og metode bak de stadig feilslåtte skrekkscenariene som pumpes ut. Resultatet blir selvsagt en selvbekreftende vitenskap som på beste kvasivitenskapelige vis kjøres med det formål å opprettholde eget meningsregime og undertrykke enhver vitenskapelig opposisjon etter mottoet:

"Betvil aldri egne premisser, bare andres motiver"

Altså et stygt vrengebilde av det en nøytral falsifiseringsrespekterende vitenskap egentlig skulle framstått som.

Men etter hvert som kritikken likevel vokser, øker behovet for å ta sterkere herskemidler i bruk. Av det mer parodiske slaget er en ny "studie" som iflg. komiorganet forskning.no sier at "Konservative norske menn oftere klimafornektere" (sic)

Link til denne store visdom: https://forskning.no/ntb-klima-miljo/studie-konservative-norske-menn-oftere-klimafornektere/1224092
 
Hovedforfatter bak denne studien er Olve Krange ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), tidligere kjent for å gjort "forskning" som viser at mennesker er generelt onde mens ulver er ålreite dyr. Denne misantropiske aktivistforskeren sier til NRK at "funnene fra Norge ligner dem man finner i en amerikansk studie". Ikke dårlig, han har i sitt grunnarbeid til og med lest en amerikansk studie, uten at han synes særlig bekymret over relevansen dette har for norske forhold, og ikke minst spesifikt mht. den samfunnsvitenskapelig meningsløse beskrivelsen "konservative norske menn" (som for øvrig neppe er eksistensielt kompatible med "konservative amerikanske menn", for å si det sånn).

I det hele tatt, her snakker vi kun aktivisme-komikk og rent forskningsmessig griseri på et dyslektisk ungdomsskolenivå som ville sendt utøveren på gangen av en myndig lektor utdannet før 1990.

CEFORCED: Svenskene vil bli pionerer i institusjonell meningsundertrykking

Verre er det når vi ser konturene av en virkelig stygg, forsterket institusjonell sanksjonsstrategi der man nå skal opprette forskningsinstitusjoner som VIRKELIG skal tørke fliret av dem som tør å opponere mot "klimavitenskapen". Du tror det imidlertid ikke før du får se det:

Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED)Det er Chalmers University of Technology i Sverige som skriver at de nå har etablert "the world’s first global research network looking into climate change denial".
Intet mindre. Her skal ingen kritisk røst slippe unna.
Man hat ja andere Methoden.

Link: https://www.chalmers.se/en/departments/tme/centres/ceforced/Pages/default.aspx


Jeg skal ikke ta fra noen gleden ved å lese og studere dette selv. Nå har dere fått linker til deres egen horror trip mht vitenskapelig seriøsitet.
Med utsikter inn mot framtiden som kan få et demokratisk og ytringsfrihet-respekterende menneske til å grøsse helt inn til beinet...
 
 

13
En gluping med glimt i øyet, militær etterretningsanalytiker og Harvard juskandidat Tyler Vigen, har skrevet en hel bok med eksempler på den gyldne vitenskapelige regel at "korrelasjoner er ikke det samme som årsaker".

Den alarmistiske klimaindustrien - herunder deres vitenskapelig hjelpeløse oppfølgere i media - har imidlertid brukt mye energi på å smyge seg rundt dette, jfr. deres påstander om at når temperaturen dokumentert synker i 30-års perioden etter andre verdenskrig tross jevn økning i atmosfærisk CO2-innhold i samme periode, så avvises det som bare "vær" og uansett ikke relevant som falsifisering av CO2-hypotesen. Når temperaturen derimot stiger i den påfølgende 30-årsperioden i kombinasjon med stigning i CO2-nivå er det plutselig snakk om "dramatiske klimaendringer" med "en klar korrelasjon mellom økt temperatur og økt CO2-nivå".

Men metodisk skolerte folk ser jo straks at dette er en vitenskapelig sett pillråtten argumentasjon som bryter alle verifikasjonsregler med sin hårreisende underliggende påstand om at "korrelasjon er faktisk det samme som årsak i dette tilfellet - fordi vi har definisjonsmakten og fordi vi sier det!".

For det vi faktisk ser er selvsagt bare at man cherrypicker fra helt kontrære statistiske korrelasjoner til en entydig årsaksforklaring som skal legitimere CO2-hypotesen (selv om den allerede er falsifisert i de foregående 30 årene). Man bruker rett og slett konstruerte og ikke-verifiserte korrelasjoner (i tillegg basert basert på høyst tvilsomme observasjonsdata) som man i neste omgang har kokt sammen i modeller og deretter tolket fritt. Altså: "Nonsenskorrelasjoner".

Nettsiden SPURIOUS CORRELATIONS viser prinsippet for klimatenkningens nonsenskorrelasjoner
Det er her Tyler Vigens nettside Spurious Correlations setter ting i sitt rette perspektiv.
Her kan dere finne hylende morsomme og i praksis helt parallelle eksempler på nonsenskorrelasjoner av den typen klimaforskningen dessverre har dyrket i flere tiår som "vitenskap", men hvor oppegående folk ser hvor nivået egentlig ligger når udyktige og/eller uredelige, og uansett opportunistiske, forskere finner "dramatiske korrelasjoner" de mener verden må informeres om (selvsagt i håpet om mer støtte til deres livsviktige prosjekt).Tylers eksempler er selvsagt mest for lattermusklene, men når tilsvarende idiotkorrelasjoner rundt klima kjøres fram som truende for menneskeheten og krever sterke "straffetiltak" stopper latteren i halsen på dem som har øyne å se med og hjerne å tenke med...

Link: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

PS: Her er en korrelasjon jeg er sikker på at MDG vil bruke mot norsk oljeindustri (hvis de bare oppdager den):
PS2: Jeg vil igjen presisere at jeg er en ivrig miljøverner (der vi har nok av dokumenterte forhold å gripe fatt i) og en like aktiv motstander av dårlig klimaforskning (der vi bare har dårlig forskning å gripe fatt i).


14
For 10-15 år siden - oppildnet av at isen faktisk var redusert i volum (dog helt i tråd med den forventede 30-årssyklus) - kjørte klimaalarmistene en stadig mer voldsom dommedagskampanje om isen i Arktis, som egentlig bare var en banal framskriving av en synkende trend, og som da selvsagt ville ende med at isen ville være forsvunnet i løpet av få år. Men som vanlig tok ikke disse historieløse alarmistene hensyn til de naturlige sykluser, og uansett trodde de at en ny (kaldere) naturlig syklus ville fullstendig overkjøres av deres eget overgirede CO2-modelloppkok.

Her er imidlertid grafen som viser de ulike katastrofescenariene opp mot den faktiske utvikling:
"Løgn" er ikke bare hva man sier, men også hva man behendig unngår å si:
Arktis-alarmistene har hele veien prøvd å unngå at allmennheten skal få se de varme tiårene i mellomkrigstiden, som viser omtrent samme sykliske lavnivå som de siste par-tre tiårene (men som altså har stabilisert seg siden 2006), men vi sannhetssøkere vil gjerne vise dette bildet:   

15
Jeg var litt i tvil om jeg skulle kommentere dette under "Ny forskning" her, siden vi vet hva som kommer når Postdammiljøet slår til med sin fanatiske alarmisme. Men uansett: I en ny "studie" (hva nå kravet kan være for å kvalifisere til en slik betegnelse) i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), finner vi den reneste galskap av kvasidokumenterte og overdrevne skremsler om Thermageddon, eller som de sier i tittelen: "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene".

Kortversjonen av hva som sies: Her har "Postdammerne" igjen fått satt ord på sine skremsler om et "“Hothouse Earth” klima som dersom vi ikke øyeblikkelig klarer å kutte dramatisk i våre CO2-utslipp vil gjøre at jorden gis et globalt gjennomsnitt på "4-5°C higher than pre-industrial temperatures with sea level 10-60 m higher than today".

Denne gangen har Potsdammiljøet klart å få med seg noen andre alarmistceller som håper på sine 15 minutes of fame, bl.a. noen håpefulle fra Australia (revskremmermiljøet), og noen nye navn fra Sverige og Danmark. I Danmark har de av alle ting fått med seg "Senter for makroøkologi", som heller ikke synes å stusse på 4-5 grader global oppvarming på noen tiår….

Hovedgrepet for denne nye alarmismesuppen er at de har kokt sammen en komplett kaotisk ansamling av de gode, gamle "tipping points" (se figur nedenfor), stort sett for lengst falsifiserte av mer edruelige klimamiljøer, og kombinert dette med alt de kan kjøre opp av "feedbacks" på høyeste score - og voila; verden står foran sin sikre undergang - igjen.

Hovedbudskapet er nemlig at "Places on Earth will become uninhabitable", som de anslår kan være kun tiår unna med dagens utvikling.

 

Stockholm har lagt ut en link som er mer opplysende om foretaket enn link til studien (bak betalingsmur):
http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-08-06-planet-at-risk-of-heading-towards-hothouse-earth-state.html

God fornøyelse!Sider: [1] 2 3 ... 21