Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 55
1
Nils Arne Eggen har vært en engasjerende del av alle idrettsinteresserte, godt voksnes, liv siden han begynte sine trenermirakler med å vinne serien - av alle steder - med Moss. Hans videre eskapader med Rosenberg hjemme og ute er ikke bare norsk idrettshistorie, men også en viktig ledelsesteoretisk kulturhistorie om hvordan man løfter talenter fra den norske steinrøysa opp til internasjonal klasse. Mot alle odds.

Hvordan skal man minnes en slik person?
Noen ganger kan pressen slå til med et oppslag som blir stående, i dagens VG finner vi trolig et sånt - som på en gripende måte oppsummerer landets takknemlige holdning til dette fyrverkeriet av et menneske:

2
EU opererer med et mål om en 55 prosent "utslippsreduksjon" i 2030 og "klimanøytralitet" i 2050. Den nevnte "utslippsreduksjon" og "klimanøytralitet" er sørgelig nok basert på en for lengst falsifisert CO2-hypotese og satsing på alternative "grønne" energikilder som ikke er i nærheten av å levere det man forutsetter.
Altså en ren selvskading av Europas energisituasjon (jfr. forlengst inntrådt energikrise) og generelle næringsgrunnlag (utkonkurreres pga. dysfunksjonelle energiløsninger), med en økende fattiggjøring av befolkningen som konsekvens.
For ordens skyld: Reelt, funksjonelt miljøvern er knapt mulig å identifisere i disse grandiose planene.

EUs nye klassifiseringssystem for bærekraft ("taksonomien") skal kreve at både investorer, selskaper og långivere må kartlegge sine aktiviteter fra 2022.

En fullstendig feilslått energipolitikk stopper ikke EU-byråkratene fra å gjøre situasjonen enda mer komplisert og dysfunksjonell: Nå rigger de et enormt klassifiseringsapparat/rammeverk for å etablere finansieringsmuligheter (les: som du og jeg skal betale) for denne selvskadende "grønne" omstillingen.

I en kronikk i e24 i dag skriver Anna Strömberg i Carnegie Fonder at "dette rammeverket skal bestemme hvilke aktiviteter som faller innenfor taksonomiens mål og hvilke terskelverdier som kreves for å være i tråd med taksonomien".
I fortsettelsen har jeg delvis sitert henne og delvis lagt inn egne kommentarer til beskrivelsen. Ved å lese lenken nederst vil dette framgå tydeligere.

Hele greia koker foreløpig ned til en utvidet CO2-maniert selvskading, og også Strømberg har ikke uventet oppdaget at "i det første trinnet er det stort fokus på klima og i hvilken grad et selskaps virksomhet anses som bærekraftig i et klimaperspektiv" (sic). 
-Et eksempel er stålproduksjon som er kvalifisert for taksonomien, men kun stålproduksjon som skjer med et CO2-utslipp som ikke overstiger terskelverdien som er i tråd med taksonomien.
Og videre:
- Selskapene forventes å rapportere hvor stor andel av omsetningen som dekkes og er i tråd med taksonomien og forvaltere forventes på sin side å rapportere hvor stor andel av fondets samlede omsetning som er i tråd med taksonomien.


Hvor mye næringsliv som blir pålagt disse enorme inngrepene kan illustreres ved at Carnegie har funnet at "kun 5 prosent av den svenske børsens totale omsetning er i tråd med taksonomien. Dette vil bli utvidet etter hvert som taksonomien bygges på med ytterligere miljømål.
- I dag er det ikke mange bedrifter som rapporterer etter strukturen som nå kreves.
- Samtidig har forvaltningsbransjen i Europa, som ifølge McKinsey har 255 000 milliarder kroner under forvaltning, en stor jobb foran seg. Det svarer til en forvaltningskapital på størrelse med 20 oljefond."


Norge kommer trolig til å selvskade seg mest av alle
Norske politikere kunne knapt vente med å tiltre dette: Allerede 14. desember 2021 vedtok Stortinget nemlig forslaget om å ta EUs taksonomi inn i norsk lov.
Hvem av dere velgere har forresten blitt informert og gitt grønt lys for dette?!
Lovforslaget må deretter godkjennes i EØS-komiteen, noe som trolig skjer i første halvdel av 2022. Finansaktører og store børsnoterte foretak med mer enn 500 ansatte, blir dermed pålagt rapportering i henhold til EUs taksonomi. Finansdepartementet anbefaler rapportering allerede for regnskapsåret 2021.

EUs handleplan for bærekraftig finans er basert på rene klimapolitiske påfunn
For å få finanssektoren til å plassere kapital i "bærekraftige investeringer", la EU-kommisjonen frem den omfattende handlingsplanen for bærekraftig finans i 2018. Som altså er basert på klimakrisemaksimeringer uten støtte i reell vitenskap, og basert på dysfunksjonelle ideer om tilhørende energiløsninger.

EU sier f.eks. at for at en aktivitet skal være bærekraftig må den bidra vesentlig til minst ett av EUs seks bærekraftsmål, og ikke gjøre vesentlig skade på noen av de fem andre:
- begrensning av klimaendringer
- tilpasning til klimaendringer
- bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
- omstilling til en sirkulær økonomi
- forebyggelse og bekjempelse av forurensning, og
- beskyttelse og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer.

Enn så lenge har bare de to første fått detaljerte kriterier.

Vårt norskkontrollerte vann er snart en saga blott
Apropos vann (jfr. "bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser") så vil man for øvrig snart oppdage at vårt norske (hittil rimelige) vann allerede er lagt inn som "target" for EU - vi skal etter hvert få betale blod for å bruke vårt eget vann om noen år. Kent Andersen er den første som synes å ha forstått dette i norske medier:

Lenke: https://www.document.no/2022/01/07/advarsel-snart-tar-de-vannet-ditt-ogsa/

Men Norge deltar ivrige som tente lys, som ventet og helt uten betenkninger, før denne miljø- og energipolitiske skraphaugen engang er seriøst teknopolitisk vurdert, bare ideologisk fremmet.

FN skal selvsagt være med i kravbildet
"Aktiviteten må også oppfylle sosiale minimumsstandarder, som er FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer."

Vi som ennå klarer å tenke, ser jo at dette er er ren selvskading satt inn i et ytterligere oppgiret system der tusenvis av strategisk plasserte og grådige hender - som i klimaindustrien forøvrig - skal forsyne seg på vanlige folks bekostning.
Vi kan altså se fram til ei herlig kostbar, byråkratisk og overnasjonal smørje av miljøteknisk, energi- og sosialpolitisk havari i mange tiår framover.
Galskapen slutter ikke før EU begynner å selge avlatsbrev for å finansiere sitt eget konkursbo.
Dvs. omtrent samtidig med at Helvete fryser til. 

Men ser kronikkforfatteren dette?!
Å nei da, Anna Strömberg er nemlig "ansvarlig for bærekraft i Carnegie Fonder", og ser bare forretningsmuligheter i dette. Hun avslutter derfor kronikken med en hemningsløs/skamløs selvinvitasjon til å bli en del av kaka, sitat: 

"Bærkraftig byråkratiarbeid
Hele formålet med handlingsplanen for bærekraftig finans er å sikre at finansmarkedet finansierer omstilling og samtidig gjøre det lettere for investorer å sammenligne bærekraftige investeringer. EUs taksonomi og tilhørende rapporteringsdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vil bidra til at vi nærmer oss globale felles standarder for rapportering.

Vi forventer at selskapene Carnegie Fonder er investert i gripper dette regelverket med begge hender og sette seg inn i terskelkrav, kartlegger aktiviteter og utarbeide en strategi som igjen bidrar til god dokumentasjon og rapportering.

Selskapene som kan vise at de er en del løsningen på veien mot et lavutslippssamfunn vil også bli vinnerne, ikke bare blant investorer, men også hos kunder og fremtidige ansatte."


Gud se i nåde til oss alle.Lenke: https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/47GOra/eus-nye-klimaregler-vil-endre-forvaltningsbransjen-for-alltid3
Rögnvaldur Hannesson (f. 1943) er pensjonert økonomiprofessor fra Norges Handelshøyskole.  Han er en internasjonalt anerkjent spesialist i ressursøkonomi, makroøkonomi og økonomisk politikk. Hannesson har tidligere publisert ca. 100 vitenskapelige artikler og seks bøker.

Nå har han gitt ut boka "Klimaskepsis – Illusjonen om det grønne skiftet":Hannesson analyserer naturlig nok klimadebatten og det såkalte «grønne skiftet» fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, med fokus på spørsmål om det han kaller "vinning og tap", og han gir en rekke eksempler på "det grønne skiftets" dysfunksjonelle selvskading av samfunnsøkonomien, i tillegg til at både sol og vind medfører store miljøtekniske utfordringer.

Hannesson har i mange tidligere arbeider inntatt et realpolitisk perspektiv. Han har lenge derfor uttrykt bekymring for de samfunnsøkonomiske konsekvenser av den mest outrerte og hodeløse klimafanatismen, som typisk unnlater å ta på alvor de økonomiske, energikritiske og miljøtekniske problemene ved den "grønne" teknologien de promoterer. 

Hannesson viser til at de fattige landene får sterkt svekket sin situasjon med dyr og dysfunksjonell "grønn" teknologi, og at de (snart bare tidligere?) rike i-landene også nærmer seg "en grense for hva en kan koste på seg av råflotthet, og den grensen er kanskje ikke så langt unna".  Andre løsninger, slik som å "bo tett, gå og sykle i stedet for å kjøre bil, spise fisk og vegetarmat", synes Hannesson er så ubetydelig at han velger å ikke kommentere det. Selv om dette er hoved-credoet til makteliten blant caffe latte klimaposørene.

I Resetts anmeldelse av boken skriver de at "Miljøbevegelsen får sitt pass påskrevet, både på grunn av sin motstand mot atomkraft, som Hannesson viser er den eneste farbare veien for å øke kraftproduksjonen, og for sin motstand mot for eksempel ‘fracking’: Når USAs CO2-utslipp har stått på stedet hvil siden 70-årene, og endog falt svakt de siste årene, så er dette blant annet et resultat av skifergassrevolusjonen og ‘fracking’.

Og motsatt; når miljøbevegelsen i stedet ønsker seg mer solkraft, så later de til å ha gått glipp av at mesteparten av solcellepanelene produseres i Kina, i fabrikker som går på kullkraft.  Det samme gjelder elbiler som krever seks ganger mer mineraler enn fossilbiler, og å utvinne mineraler er langt fra noen grønn industri – heller tvert om.  Det grønne skiftet bør derfor, etter Hannessons mening, kanskje heller kalles «det skitne skiftet»."


Lenke til bokanmeldelse: https://resett.no/2022/01/05/hva-er-det-praktisk-mulig-a-gjore-mot-klimaendringer/


4
En liten del av den lokalproduserte gassen på de norske feltene har hittil blitt brukt som en stabil og billig el-kilde for plattformene. Men det skal de ikke få lov til lenger; all gassen skal sendes til Europa for at ikke Norge skal belastes ifht det latterlige CO2-kvotesystemet man har kokt sammen. Man styrer kort sagt mot å ødelegge ikke bare den lokale plattformøkonomien, men hele norsk industri- og husholdningsøkonomi for å vise verden hvor flinke man er til å overholde noen sammenraskede nasjonale CO2-mål. Og håper at ikke den samme verden oppdager at det globale CO2-regnskapet går i minus på denne måten...

Galskapen med å elektrifisere sokkelen er blant de mest pinlige klimaselvskadingsøvelsene flertallet av partiene fremdeles nekter å forlate. Og verre: Uskolerte og fanatiske klimaaktivister og de dummeste og mest clickbait-kåte journalistene kappes med disse politikerne om å gi støtte til utenlandskabler som tar altfor store deler av den rene vannkraften ut av fastlandets energisystem samtidig som vi ikke lenger skal få lov å bruke lokal gass på plattformene. Eller i egne gasskraftverk om vi ønsker det. For i denne sinnsvake "klimalogikken" er det som kjent bedre å sende gassen langt av sted for å brennes der...

Resultatet: Elektrifisering av sokkelen i kombinasjon med utenlandskabler er drepende for norsk økonomi, en ren selvskading.

Tidligere fullt vannkraftdekkede Norge har gjennom utenlandskablene allerede havnet i en økende energikrise med rabiate strømpriser styrt av den selvpåførte energikrisen i Europa. Norske strømpriser er allerede sendt - helt unødvendig - til himmels til skade for norsk næringsliv og til mareritt for landets enker og faderløse, mens man forsvarer seg i stortinget med at landets CO2-regnskap vinner på å elektrifisere sokkelen. Selv om det globale CO2-regnskapet går i minus, og de reelle miljøeffektene er ytterligere negative.
Men fornuft preller av som vann på gåsa.

Her er enda en fagperson som prøver å opplyse disse miljøpolitiske skadedyrene om hva som er fornuftig her, men sikkert til ingen nytte denne gangen heller. Ingeniøren Henning Flingtorp skriver klart og tydelig at:

"Det er ikke for å redusere CO2-utslippene norske myndigheter har besluttet å elektrifisere landet, det er for å kunne enkelt komme unna de territoriale EU-kravene for CO2-utslipp. Myndighetene vet at elektrifiseringen forverrer det globale CO2-utslippet."

Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/12/09/7785634/elektrifisering-er-en-logn


5
Andre emner enn klima / God Jul og Godt Nyttår!
« on: 23.12.2021, 21:26:23 »
Håper alle forumvenner får en fin og fredelig juleferie!
2021 har vært mer et covidår enn et klimaår, trass i at klimaindustrien gjorde sitt beste for å kjøre opp verdens interesse for COP26 i Glasgow. Men det ble bare noen dager med de vanlige mediene som mikrofonstativ, og så døde det hele bort igjen: Vettuge folk er jo ikke i stand til å se noen "klimakrise" rundt seg. Folks vurderingsevne er nok bedre enn de mest notoriske klimaalarmistene og -profitørene liker, og går ikke så lett på limpinnen lenger når det kokes opp nye skremsler lansert som "forskning".

Men alarmistene prøver snart alle midler:
NOAA og NASA/GISS har i en årrekke gjort de underligste krumspring på datafronten og skrudd og endret måleparametre når faktiske forhold har beveget seg for langt fra modellene, og nå på forvinteren måtte vi trist nok fastslå at selv DMI har sunket ned til datakoking for å hjelpe til med å holde "klimakrisen" i gang; de ble nylig tatt for å ha skrevet ned ismengden for Grønland med 12-15%, etter at publikum begynte å notere seg at grafen truet med å bryte opp gjennom snittet for referanseperioden 1981-2010...og som forumet her var det første til å melde om hva som var på gang.

Men skal DMI klare å forsvare narrativet om det fortsatt smeltende Arktis må de nok ta en runde til, for tross mekking også der begynner nå også sjøisen å ete seg stadig nærmere referanseperioden:Ikke at jeg har ønsker om å få flere tiår kaldere klima, men det er kanskje eneste måten at den øvrige verden skjønner at klimaselvskaderne må bremses og styres over på mer konstruktive opportunismeløp.

PS: En illustrasjon på alle klimamodellanters mareritt (der guds finger i snøen har laget grafer for fremtidig temp-utvikling):
6
Skråblikk / Alarm! Alarm! Ny istid på vei!
« on: 20.12.2021, 10:56:08 »
Vi på forumet her må komme oss over på prinsippene for etablert klimavitenskap, som er å bælje Alarm! Alarm! etter en (varm) dag man oppdager her og der. Men foreløpig har man utelatt kalde dager fra denne strategien.

Det er jo derfor ikke seriøst av oss kuldeinnrømmere å bare drive og legge fram 100 års oversikter som ikke er egnet til å skremme noen om verken varmt eller kaldt, nåtiden er jo bare sånn omtrent der den varme mellomkrigstiden var. Så nå må vi også ta vårt samfunnsansvar og skrike Alarm! Alarm! når meteorologene (trolig under gispende sjelenød) nå tvitrer at:

"Vi går en kjølig uke i møte, og de fleste steder vil få kjenne på minusgradene ❄️ Det blir gradvis kaldere, og kaldest ser det ut til å bli på Finnmarksvidda med omkring 30 minus! Også i indre strøk av Østlandet kan det bli 20-25 minusgrader 🥶"

"Kjenne på minusgradene"!?! Det de egentlig skulle sagt i klare ord, men som er så vanskelig å uttrykke, er:

"Kuldebølge i vente over hele landet!"
Men det klarer de nok ikke denne gangen heller. Så denne tenkte overskriften må fremdeles anses som et falskt sitat, aka fake news siden den ikke støtter det offentlige klimasyn.PS: I Østerrike skulle det aldri mer bli snø om få år, sa klimaforskerne allerede på slutten av 1980-tallet, akkompagnert av alpinreportere som opplevde både en og to skiløyper i mellom-Europa med lite snø på den tiden. I NRK var disse journalistene klimaforskere så gode som noen allerede på 1990-tallet, etter vedtak i redaksjonskomiteen. Siden har de bare blitt mer og mer klimakyndige iht. samme innstillingsinstans.

Akkurat som Arktis ble erklært snarlig isfritt utover 1990-tallet av både Al Gore og andre ledende klimaforskere. Men det hjelper ikke denne stakkaren i Østerrike mye - undres om det er varme- eller kuldebølge han bekymrer seg mest for? Eller kanskje heller elendig klimaforskning som han aldri kan stole på?!
7
"Neste gang kan det være din tur"

Allerede i oktober 2013 var de to NTNU-professorene Einar N. Strømmen og Tor G. Syvertsen ute med en uromelding om universitetets faglige tilstand med særlig årsakskritikk i dårlig ledelse. I kronikken Quo Vadis, NTNU? skrev de da: "Etter lang tids byråkratisk styre er NTNU stabilt blant de svakeste universitetene i Skandinavia".

Nå er de på banen igjen med artikkelen "Neste gang kan det være din tur", og skriver:
"Kronikken (i 2013) var et tappert, men forgjeves forsøk på å advare NTNU mot vanstyre, mot ledelse uten mot og ydmykhet."

Men siden dess er det som kjent oppstått et ytterligere, og trolig enda mer alvorlig, problem for NTNU utover generelt svakt faglig nivå: Brudd på den akademiske ytringsfrihet, så altfor tydelig eksemplifisert i Eikrem-saken.

De skriver nå:
Vi kan konstatere at våre spådommer er gjort til skamme; tilstanden er nå enda verre enn hva vi kunne forestille oss. Med promp og prakt skal NTNU være «det skapende universitet, for en bedre verden». Hva skal NTNU skape? Hva er en bedre verden? For hvem?
Etter dette regner vi med at vår emeritus-status ryker. Men til gjengjeld vil vi slippe å skjemmes over NTNU. Fra tribuneplass lever vi godt med det.Når risikerer man disiplinærstraff, oppsigelse, i verste fall avskjed ved NTNU? spør artikkelforfatterne.

Denne artikkelen lukter det krutt av:
Lenke: https://khrono.no/neste-gang-kan-det-vaere-din-tur/641150


8
Finansdepartementet presenterer nå listen over dem som vil bli Øystein Olsens arvtager som sjef for Norges Bank.
Først: Det skal uansett bli godt å bli kvitt Olsen, som i hele sin tjenestetid har løpt uvanlig ivrig ærend for dem som vil kjøre opp renten. Vi vet jo hvem som tjener på det, og det er som kjent ikke i vanlige folks interesse å få høyere rente.

Dernest: Ikke uventet er søkerlisten også denne gang preget av en blanding av gærninger, narsissister, raddiser, svart-humorister og muligens en kvalifisert søker utover Stoltenberg, som selvsagt får jobben når Finansdep. har bedt ham søke.

Dette er hele søkerlisten:

Navn   Alder   Yrke   Poststed
Høst, Christian Temte (M)   19   Student   0280 Oslo
Kristoffersen, Arne Solvang (M)   28   Kundebehandler   8220 Røsvik
Sætre, Tony Arne (M)   54   Tilsynsvakt   5113 Tertnes
Malmedal, Rune (M)   62   Bussjåfør   5337 Rong
Beisvåg, Elias Peltomaa (M)   22   Butikkmedarbeider   0864 Oslo
Loftus, Tor Ingar Os (M)   46   Rørlegger   1622 Gressvik
Carlsen, Andreas (M)   32   Daglig leder   5243 Fana
Pettersen, Kurt (M)   56   Medarbeider   9514 Alta
Grønstad, Arnfinn (M)   70   Pensjonist   3217 Sandefjord
Stokka, Jon (M)   21   Baker   4314 Sandnes
Skaaren, Eiric (M)   44   Chief Executive Officer   0860 Oslo
Baranauskas, Neilas (M)   18   Lærling   3160 Stokke
Behbahani, Ali Reza (M)   51   Arbeidssøker   7036 Trondheim
Rogstad, Torkel (M)   26   Softwareutvikler   0564 Oslo
Azerbayev, Zhangir (M)   20   Student   06510 New Haven, USA
Bache, Ida Wolden (K)   48   Visesentralbanksjef   1368 Stabekk
Pettersen, Ole Kristian (M)   68   Pensjonist   3188 Horten
Stoltenberg, Jens (M)   62   Generalsekretær   0875 Oslo
Bjorheim, Jacob (M)   62   Styremedlem, visiting fellow   8700 Küsnacht, Sveits
Oppi, Gunnar (M)   63   Pensjonist   0368 Oslo
Hagström, Johannes (M)   18   Student   1406 Ski
Schevik, Omar (M)   60   Prosjektleder   4407 Flekkefjord

Hatten av for alle dem som har benyttet anledningen til å få sitt navn i avisen! Hoho.


9
Karbonfangstprosjektet Langskip er en ufattelig sløsing med energi og penger som bare Kjell Inge Røkke kommer til å tjene på, hevder professor emeritus i fysikalsk kjemi, Einar Sletten i en artikkel i Finansavisen nå.

Han summerer opp galskapen så presist at man må være troende klimaidiot for ikke å skjønne det:

"Komprimert CO2 fra Klemetsrud skal kjøres på lastebiler gjennom Oslos gater, overføres til tankskip, transporteres til mellomlagring i Øygarden og deretter i rørledninger til borehull i Nordsjøen. En ufattelig sløsing med energi og penger! Det er bare Kjell Inge Røkke som kommer til å tjene på dette."

PS: Kred til Hegnar og Finansavisen som slipper til reell kritikk av CO2-dårskapen. Bergens Tidende har jo gjentatte ganger, som omtalt her tidligere, sensurert bort Sletten, etter at de vedtok at ingen "klimafornektere" skulle få spalteplass der. Jeg oppfordrer som før til å ikke tenke på å kjøpe denne avisen med slike grove brudd på ytringsfrihetsprinsippene.

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/11/30/7781890/langskip-en-ny-manelanding?internal_source=sistenytt

Sletten har forøvrig gitt beskjed i andre fora enn Bergens Tidende om hvor landet ligger på dette området. Og ikke minst den vanligvis lavmælte Erik Tunstad har også dundret løs på BT med et betimelig oppgjør med sensurtrangen deres, men selvsagt IKKE i BTs utestengende spalter:
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/mRn1Vq/nedrig-lavmaal-fra-bergens-tidende-om-klima-og-forskning

Det var for øvrig dette journalistiske griseriet som fikk Tunstad til å ta fram storslegga mot BT:
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/Ad560n/derfor-trykker-vi-i-bt-sjelden-klimaskeptiske-innlegg


10
Man vet jo ikke om man skal gråte eller le over dette partiet, som ble etablert for å være mot NATO men ble med på å bombe Libya til steinalderen på det grusomste for å få sitte i regjering....

Nå får de derimot IKKE sitte i regjering, og poserer derfor borgerligsnurtne og snobbete rundt i Stortingets vandrehall med at den nye regjeringen ikke skynder seg fort nok med å fattiggjøre oss: Oljenæringen må pålegges så mange byrder at de legger ned av egen vilje.
Men Støre & de vegrer seg.
Nå har SV derfor funnet en ny genial måte å prøve å true seg til mer selvskading i budsjettet:

"SVs gruppeledere i Oslo og Viken vil kreve økte bompenger hvis ikke regjeringen blar opp for å sikre kollektivtilbudet."

Lenke: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/oWVKba/kollektiv-krisen-truer-med-oekte-bompenger-i-oslo-og-viken

Kommentar:
Jeg sier som Caesar da han løp rundt i palasset med sønnen Brutus' kniv i ryggen: "Har jeg gjort deg, noe, eller!?"

11
Det herlige sitatet i trådtittelen er en kommentar til en artikkel hos WUWT som legger ut informasjonen fra NOOAs Storm Prediction Center (SPC) om at den siste registrerte EF-5 tornado – sterkeste nivå - var i 2013:Kommentar:
Jeg leter og leter i disse grafene, og kan ikke finne noe som rimer med det som ble propagandert med under COP26.
Hvorfor er det ingen ekte forskere som tør å stå opp og si fra?!

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2021/11/21/below-normal-extremes2021-northern-hemisphere-cyclone-activity-below-normalus-tornadoes-below-normal/

PS: Vi noterer også at samme humoristiske kommentator (Zig Zag Wanderer) har denne ramsalte (pun intended) bemerkningen om pågående bløffing om havstigningsrate rundt Great Barrier Reef:

"Sea levels are rising twice as fast as everywhere else, everywhere. This is Climate Scientology in a nutshell"

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2021/11/21/great-barrier-reef-no-basis-for-alarming-sea-fevel-fear-second-report-finds/12
Equinors utenlandsskandaler, særlig i Nord-Amerika, ble tidlig advart om her på forumet. Og vi fikk sørgelig rett; til slutt måtte tallene på flere hundre milliarder kroner i tap på bordet. Nå kan det enorme vindprosjektet på Doggerbank seile opp som et nytt økonomisk havari, i tillegg til den enorme økologiske belastningen dette vil bli på viktige og tradisjonsrike fiskeriområder:

Norske fiskere vet hvor Doggerbank ligger (og vil få uvurderlige fiskefelt rasert/blokkert av vindanleggene), her et bilde for de som ikke kjenner området:


Lønnsomheten er sterkt omstridt
Noen forskere har (omsider) sett med litt mer kritiske øyne på Equinors stormannsgale og stortapseksponerte planer for havvind på Doggerbank i britisk sektor. Det er professor Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger som har ledet en studie finansiert av Olje- og energidepartementet, som viser at Equinors prestisjeprosjekt med havvind på Doggerbank ikke er lønnsomt:

"Forskere slår fast at Equinors havvind-prestisjeprosjekt Dogger Bank ikke er lønnsomt
Frem mot 2030 skal Equinor investere 400 milliarder kroner i fornybarprosjekter. Nå slår forskere fast at Equinors prestisjeprosjekt og verdens største havvindprosjekt, britiske Dogger Bank, ikke er lønnsomt".

Lenke: https://www.dn.no/energi/havvind/equinor/petter-osmundsen/forskere-slar-fast-at-equinors-havvind-prestisjeprosjekt-dogger-bank-ikke-er-lonnsomt/2-1-1099651

DNs oppslag er dessverre bak betalingsmur, men vi skal komme mer tilbake til dette spesifikke forskerarbeidet etter hvert.

Bakgrunn: Doggerbankutbyggingen
2015 fikk et konsortium av tyske RWE, skotske SSE, og norske Statoil og Statkraft konsesjon til å bygge havvindmøller i britisk sektor. Anlegget ville bli verdens største av sitt slag. Som en del av forberedelsene ble det i 2013 satt ut to master for meteorologiske og oseanografiske målinger. Mastene er 93 m høye.
I 2017 inngikk danske Energinet.dk en samarbeidsavtale med tysk-nederlandske TenneT om å undersøke potensialet for bygge en kunstig øy i Nederlandsk sektor av Doggerbank, med havvindmøller omkring, og strømforsyning til fastlandet.
I 2019 meldte Equinor at en Joint Venture mellom Equinor og SSE er tildelt kontrakter av britiske myndigheter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW. Vindparken Dogger Bank vil bestå av tre prosjekter; Dogger Bank A, Dogger Bank B og Dogger Bank C (Tidl. kalt Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.)


Tilbakeblikk: Hausserne og kritikerne
Bl.a. den britiske økonomiprofessoren Gordon Hughes ved School of Economics, University of Edinburgh har på basis av brede analyser levert flere viktige advarsler rundt kostnad/lønnsomhet for vindkraft, jfr. artikkelingressen her :

"Wind Power Economics: Rhetoric and Reality
I have collected data for more than 350 SPVs responsible for wind projects that have filed accounts since 2005. The dataset is unique and provides the basis for a detailed analysis of the actual costs of wind power."

Hughes' figur for kostnad mot kapasitet (nytte) går negativt:


https://www.netzerowatch.com/wind-power-economics-rhetoric-and-reality/

Her til lands har flere fulgt opp i samme gate, bl.a. erfarne fagfolk i den såkalte Seniortanken, som fikk dette oppslaget i Stavanger Aftenblad 25. nov i fjor:

"Utviklingen innen havvind går i feil retning
HAVVIND: Vi oversvømmes av reportasjer om havvindens goder for Norge. Politikere, til og med NHO og finansnæringen, mener at havvind kan erstatte verdiskapende arbeidsplasser innen petroleum. Mange trenger en bøtte kaldt vatn over hodet."

Lenke: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/0KBzGJ/utviklingen-innen-havvind-gaar-i-feil-retning

Dette fikk Per Thorvik i Sandnes til å rykke ut i Stavanger Aftenblad med en mer eller mindre betingelsesløs støtteerklæring til vindkraft, ikke minst for Equinors Doggerbank-satsing:
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/86Gnlr/havvind-er-loennsomt-seniortanken-sprer-absurde-paastander

Seniortanken svarte på Thorsviks angrep med en kort artikkel:
https://www.seniortanken.com/absurd-om-havvind/

Dette bare noen eksempler på at meningene er sterke om havvind; og bildet er stort sett som ellers i det ufaglige klimaaktivistkaoset:
- klimaentusiastene heier på og de som kan å regne og vet noe om reell teknologi advarer. 


13
Sist ute er selveste stortingspresidenten, som kanskje bare bør trekke seg først som sist?

"Stortingspresidenten beklager – sier hun har misforstått reglene om pendlerbolig"

Nettavisen skriver nå at Ap-politiker Eva Kristin Hansen kan ha sluppet unna skatt på over 170.000 kroner fordi hun angivelig misforstod reglene. I saken om tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ble den skattbare fordelen ved slike leiligheter anslått til rundt 150.000 kroner i året i perioden 2014-2017.

Viljen til frekk svindel må bero på at man har trodd at man ikke ville bli sett i kortene:
Mens Ropstad angivelig bodde på gutterommet hjemme hos foreldrene, leide Eva Kristin Hansen hybel i Trond Giskes leilighet i Trondheim - en leilighet Giske for øvrig disponerte selv.
Eva Kristin Hansens misforståelse er altså at hun i farten glemte at hun bodde med ektemannen på Ski utenfor Oslo, og trodde at hun bodde på hybel hos Trond Giske i Trondheim.

En vanlig menigmann som hadde dradd en slik grovis overfor myndighetene ville vel fått ubetinget fengsel?Lenker:
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/stortingspresident-misforstod-seg-unna-skatt-pa-gratis-bolig-for-450-000-kroner/o/5-95-341256

https://resett.no/2021/11/16/stortingspresidenten-beklager-sier-hun-har-misforstatt-reglene-om-pendlerbolig/


14
Media og politikk / Bløffen om "det synkende Tuvalu"
« on: 11.11.2021, 12:03:53 »
NRK er blant medieklovnene som har tatt bløffingen fra Tuvalus pengejagende minister til knes i havet utenfor Tuvalu for god fisk. Men som alltid i pengejagende klimasaker gjør verken NRK eller andre klimaaktivister jobben sin:

Det hele er en grov bløff - Tuvalu vokser.

En bløff som likevel har fått lov å leve sitt liv helt til nå, ikke minst under den dønn useriøse alarmismen som råder på COP26.La oss gjøre saken kort, og vise til den forskning som medieklovnene hos alt fra NRK til The Guardian osv. og alarmistkorpset i IPCC lett kunne funnet fram selv, om de hadde vært seriøse faktabehandlere. Daily Mail var f.eks. ærlige nok i 2018 til å vise til faktisk forskning om dette:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5371535/Sinking-Pacific-nation-getting-bigger-study.html?fbclid=IwAR0aQkG2woFTt9cfv-82TaO4lLYI6vHdIG0MQZU5lbzPdotJ2SocOgDdUeQ

Her er et par helt ferske oppslag i samme sak som svar på bløffingen under COP26 nå:

- https://climatechangedispatch.com/tuvalu-is-not-sinking-beneath-rising-seas-data-shows-its-growing/

- https://climaterealism.com/2021/11/yahoo-news-repeats-the-false-claim-tuvalu-is-sinking-beneath-rising-seas-data-show-it-is-growing/

PS: Jeg er likevel villig til å vedde tøflene mine på at Barth Eide et al kommer til å løpe etter svindelministeren med en haug millioner før COP26 er ferdig. Norsk klimaselvskading har ingen grenser.15
Den mye omtalte astrofysiker og romfartsingeniør Willie Soon foredro den 16. okt. ved 14th International Conference on Climate Change om solens betydning for klimaet - og CO2 sin langt mindre betydning.

Alltid underholdende og spennende å høre på Soon, og CO2-hypotesen smadres underveis:

https://youtu.be/i5kX4XeTmsA


Pages: [1] 2 3 ... 55