Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 31
1
Først, jeg tar forbehold om at saken er korrekt gjengitt i siterte artikkel:

https://resett.no/2019/10/10/iransk-kvinne-skulle-anmelde-for-a-anmelde-ektemannen-for-familievold-ble-avvist/

Skulle gjerne sett andre kilder på samme sak, men problemet er om noen andre medier faktisk omtaler denne saken?
Jeg har ikke gransket det grundig foreløpig.Saken er altså at en iransk kvinne som skulle anmelde ektemannen for familievold, først prøvde nærmeste politistasjon (Manglerud), men den var fredagsstengt (hva i alle dager kan det skyldes!?).
På neste forsøk, Grønland politistasjon, ble kvinnen og hennes medhjelper møtt av en uniformert politikonstabel. Konstabelen opplyste, i og med at kvinnen tidligere hadde anmeldt ektemannen for familievold ved Stovner politistasjon, at en ny anmeldelse måtte inngis eller leveres på samme sted. Grønland politistasjon er ikke rette vedkommende for denne anmeldelsen, opplyste politimannen.
Men ikke bare det, sier artikkelen: "Men, politikonstabelen, informerte samtidig at de må vente til mandag. Dette fordi Stovner politistasjon er stengt for allmenheten i helgene. Anmeldelsen kunne derfor ikke fremmes før tidligst mandag."

Grønland politistasjon ville altså med dette sende den livredde damen bort til over helgen.
Den formastelige tanke som dukker opp her, er først: Er dette virkelig et korrekt avvisningsgrunnlag mot en skremt kvinne i denne situasjonen?
Og hvis det ikke er det, ser vi da et konkret uttrykk for det vi hører stadig mer rykter om, at politiet signaliserer at "æresvold og innvandrer-konemishandling vil vi helst ikke ta i, dette får dere løse selv på andre måter"?
 
Og da kan ting fort være enda verre:
Jeg tenker videre, at hvis hendelsesforløpet er i nærheten av å være korrekt gjengitt her, kan det også være korrekt det en gammel kjenning av meg i Oslo (høyt plassert i en meget relevant offentlig administrasjonssektor) hevdet overfor meg allerede for over tre år siden (nokså nøyaktig etter hukommelsen): "Store deler av politiet i Oslo er nå skremt og truet til å se en annen vei når de hevnbaserte innvandrergruppene innblandes; de har blitt fortalt at både de og deres familie vil få svi hvis de legger seg opp i noe. Dette vil vi få se stadig tydeligere i rettspleien videre".

Og vedkommende tilla noe jeg særlig finner relevant for denne saken, som lød omtrent slik: "Det typiske for å unngå å havne opp i denne type innvandrertrusler er da å angi administrative årsaker til at man ikke kan gjøre noe med saken".

Jeg hadde ikke tatt opp denne saken her, hvis det ikke er akkurat nevnte problematikk som kan være medvirkende; enten a) uvilje til å ta i saken, eller b) frykt for å ta i saken, eller c) begge deler.

Min ekstremt godt informerte kjenning mente forøvrig at hvis de nevnte nye trusselforholdene ikke tas opp til skikkelig og åpen debatt kan kontrollen med Oslovolden på alle nivå snart være tapt.

Men som sagt, les saken selv og gjør deres egne refleksjoner.
 

2
VG melder nå:

EKSPLOSJON I BATTERIFERGE
Det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt en batteriferge som ligger ved Sydneskai på Halsnøya i Kvinnherad etter meldinger om smell og eksplosjoner fredag morgen.
– Båter som ligger i nærheten samt nærliggende hus er evakuert, sier vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen Hordaland til VG.
Mannskapet på stedet melder at det ikke er synlige flammer å se. Det er heller ingen om bord i fergen.
– Det er ikke fare for liv og helse. Men det er en batteripakke om bord som potensielt kan være farlig, derfor har vi valgt å evakuere, sier Haga.
Fredag morgen ble mannskaper fra Redningsinnsats til sjøs (RITS) sendt til stedet fra Bergen. De ventes å ankomme rundt klokken 10. Den første meldingen om branntilløp i båten kom klokken 18.40 torsdag kveld. Da var alle om bord allerede trygt i land.


Kommentar:
Vel, det har vel vært kjent at dagens batteriteknologi fremdeles kan ha slike risikomomenter, jfr. registrerte eksplosjoner og branner i personbiler.
Vi får avvente granskingen.3
Andre emner enn klima / Klimadebatt-quiz #2: Geografi
« on: 10.10.2019, 14:43:29 »
Mens dere grubler på de 9 lederbildene i første quiz, her får dere noe mer å gruble på (bedre enn å gruble på om Sankt Greta får Nobelprisen):

1. Denne øygruppen kan direkte oversettes til «hundeøyene», men det er egentlig seler det er snakk om


2. Dette er en selvstendig engelskspråklig stat i Vestindia; der nasjonalfuglen er flamingoen. Ikke godt å vite om disse husene står ennå?


3. En hovedstad som blir kalt for Østens Paris, og vært hovedstad helt siden 1861. Landet er et av de eldste funnstedene for Homo Sapiens.


4. Byens sentrum består av og er bygget rundt den romerske keiseren Diokletians palass.


5. En norsk by som er kjent for å ha Norges beste kaffebar


6. "Syndenes by"


7. Over tusen år gammel dansk by som ligger på ei øy hvor en av Norges mest kjente kokker bor
 

8. Aktuelt i disse dager; byen er kjent som «Lille Kurdistan», med den største kurdiske befolkningen i hele USA.


9. Vakker men smelldyr by, der byens største kjendis er en pelikan. Samt et av de mest liberale reisemålene i verden for homofile og lesbiske.


Denne er vel litt lettere enn person-quizen?


4
Generelt / Produksjonsbildet på norsk sokkel 2019
« on: 10.10.2019, 11:19:59 »
Som oljeinteresserte vil vite er listen over de største aktørene i norsk oljenæring helt annerledes nå enn for bare få år siden.
Endringene skyldes at store selskaper har solgt seg ned eller ut, mens nye aktører har kommet til. Sent i september ble det for eksempel kjent at Vår Energi kjøper opp resten av ExxonMobils eiendeler i Norge. Dermed blir Vår dobbelt så stort og den tredje største produsenten på sokkelen.

Norsk sokkel er "klimapolitisk" godt situert:
Som vi ser nedenfor, har gass blitt stadig viktigere på norsk sokkel, noe som også er "klimapolitisk" mer gunstig framover enn en ensidig oljebasert industri:Viktigheten av norsk oljeindustri, i en tid der MDG, Venstre o.a. har programfestet å legge ned den norske så snart som mulig, kan illustreres med bl.a. disse tallene fra Norsk Olje & Gass:
- Ca. 180.000 mennesker jobber innen olje- og gassnæringen.
- Det investeres nær fem ganger så mye i olje og gass som i all annen norsk industri til sammen.Produksjonstallene gjengitt nedenfor er hentet fra Oljedirektoratet (OD) og baserer seg på produksjonen fra januar til juli i år.

De største produsentene:

1. Equinor
Norges oljegigant er operatør på 42 felt og er det ubestridt største selskapet på norsk sokkel. Ble grunnlagt i 1972, da det norske oljeeventyret var helt i startgropen, som statens eget oljeselskap. Norsk sokkel er fortsatt selskapets grunnmur, men etter hvert har det også fått betydelig aktivitet i utlandet. I dag har Equinor aktivitet i over 30 land, der USA og Brasil er to av de viktigste. Equinor er Nordens største selskap.

Snittproduksjon i perioden: 1,25 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

2. Petoro
Den norske stats oljeselskap, som ble etablert da Statoil ble børsnotert i 2001. Forvalter statens direkte andeler i olje- og gassvirksomheten, som utgjør en tredjedel av Norges olje- og gassreserver. Eierandelene kalles “Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)”. Er partner på 35 felt, men aldri operatør. Overførte 120 milliarder kroner til statskassen i 2018.

Produksjon: 1,02 millioner fat.

3. Vår Energi
Nylig ble det altså kjent at det ferske oljeselskapet kjøper ExxonMobils andeler på norsk sokkel, for 41 milliarder kroner. Med oppkjøpet dobler selskapet produksjonen og gjør dermed et kraftig byks på listen. Vår Energi ble etablert da Eni Norge og Point Resources fusjonerte i fjor. Selskapet er eid av Eni (69,6 prosent) og Hitecvision. Oppkjøpet av Exxon-andelene må formelt godkjennes av myndighetene før det trer i kraft.

Produksjon: 284.000 fat.

4. Total
Det franske selskapet kjøpte i fjor opp danske Maersk Oil, noe som også ga vekst på norsk sokkel. Samtidig solgte selskapet sine andeler i prosjektene Martin Linge og Garantiana, der det var operatør, til Equinor. Salgene markerer at Total framover satser på å være partner på norsk sokkel, ikke operatør. Total har i dag store eierposter i felt som Ekofisk, Åsgard, Troll, Snøhvit og Oseberg.

Produksjon: 189.000 fat.

5. Wintershall Dea
Etablert da de tyske konkurrentene Wintershall og Dea slo seg sammen tidligere i år. Er operatør for feltene Brage, Vega og Maria, som er i produksjon. Også operatør for prosjektene Nova og Dvalin. Eid av kjemigiganten BASF og investeringsfondet Letter One. Norsk sokkel er trukket fram som nest viktigst etter Russland for selskapet, og planen er å vokse videre i Norge i årene framover.

Produksjon: 154.000 fat.

6. Aker BP
En annen nykomling som har inntatt norsk sokkel de siste årene. Ble etablert da Det norske oljeselskap og BP Norge fusjonerte i 2016. Før den tid hadde Det norske allerede kjøpt opp Marathon Oils norske virksomhet i 2014. Aker BP er operatør på fem felt på norsk sokkel, blant andre Ivar Aasen. Selskapet er børsnotert med Kjell Inge Røkke (40 prosent) og BP (30 prosent) som de største eierne.

Produksjon: 142.000 fat.

7. ConocoPhillips
Blant de virkelige pionerene på norsk sokkel. Fant Ekofisk-feltet for 50 år siden, noe som markerer den kommersielle begynnelsen for det norske oljeeventyret. Gigantfeltet, som startet produksjonen i 1971, er fortsatt selskapets klart viktigste eiendel i Norge. Feltet skal etter planen opprettholde produksjonen i minst 35 år til.

Produksjon: 132.000 fat.8. Shell
Et annet av selskapene som har vært lengst til stede i Norge. Solgte i fjor sommer sine andeler i feltene Draugen og Gjøa til oljemyggen Okea, men har benektet at det betyr at selskapet er på vei bort fra norsk sokkel. Shell er fortsatt operatør for Ormen Lange i Norskehavet, som er det nest største gassfeltet på norsk sokkel.

Produksjon: 119.000 fat.

9. OMV
Det østerrikske selskapet etablerte seg i Norge i 2006 og har etablert seg som et av de mellomstore selskapene her. Har i dag produksjon på feltene Aasta Hansteen, Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg på norsk sokkel. Har også markert seg som et av selskapene som satser mest i Barentshavet. Der gjorde selskapet i 2013 Wisting-funnet. Feltet skal nå bygges ut av Equinor, før OMV igjen overtar når produksjonen starter.

Produksjon: 88.000 fat.

10. Lundin
Gjorde i 2010 første del av kjempefunnet som senere fikk navnet Johan Sverdrup, og skrev seg med det inn i norsk oljehistorie. Johan Sverdrup startet produksjonen 5. oktober, noe som naturligvis er en stor milepæl for Lundin og de andre eierne. Lundin er også selskapet som har satset mest i Barentshavet de siste årene, med letebrønner hvert år siden 2011. Er operatør på Edvard Grieg-feltet, som startet produksjonen i 2015.

Produksjon: 79.000 fat.

11. Neptune Energy
Etablerte seg på norsk sokkel i 2018, da det kjøpte oljevirksomheten til franske Engie, tidligere GDF Suez. Er operatør for det produserende Gjøa-feltet og prosjektene Duva og Fenja. Drøyt 40 prosent av selskapets samlede produksjon skjer i dag på norsk sokkel, en andel som i alle fall ikke skal synke i årene framover.

Produksjon: 75.000 fat.

12. Spirit Energy
Ble etablert i desember 2017, da britiske Centricas olje- og gassavdeling ble slått sammen med Bayerngas Norge. Centrica hadde da vært til stede på norsk sokkel siden 2006. Eid av Centrica (69 prosent) og Stadtwerke München, men eierne har varslet at Spirit er til salgs. Har eierandeler i 14 produserende felt på norsk sokkel, og er operatør for Vale og Oda.

Produksjon: 58.000 fat.

Gigantfeltet Johan Sverdup vil endre mye på produksjonsbildet
Verdt å merke seg er at lørdag 5. oktober startet Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen produksjonen. Feltet er så stort at det alene vil gi endringer på denne listen etter hvert. Når topproduksjonen på 660.000 daglige fat nås i 2022, vil for eksempel Lundin ha en produksjon på rundt 130.000 fat fra feltet.

Kommentarene til de ulike selskapene er hentet fra Sysla (om man ikke har overskredet rammen for betalingsmuren):
https://sysla.no/offshore/dette-er-de-tolv-storste-produsentene-pa-norsk-sokkel/
5
Andre emner enn klima / Klimadebatts person-quiz
« on: 09.10.2019, 12:55:52 »
Under våre dagers forvirrede/forvirrende politiske tilstander kan det kanskje være litt interessant å gjette hvem av vår tids mest profilerte ledere (levende og avdøde) som vi ser bilder av i yngre (og forhåpentligvis mer uskyldige) dager.

1. Hvem er denne fattigslige gutten? Vladimir Putin


2. Og dette? Josef Stalin


3. Og dette? Fidel Castro


4. Og dette? Benito Mussolini


5. Og dette skjønne, uskyldsrene barnet? Adolf Hitler


6. Og dette? Tips: Nylig omtalt her på forumet på annen tråd. Bill Clinton


7. Og dette? Barack Obama


8. Og dette? Franklin D. Roosevelt


9. Og dette? Mahatma Gandhi


Noen som vet?


6
Mann har knapt slikket forfengelighetssårene ifm. både Mark Steyn- og Tim Ball-sakene, før han nå plutselig har twitret at Steve McIntyre, den nitidig nøyaktige statistikeren som gjorde Manns hockeykølle til en flishaug, er en "professional liar/denier-for-hire".
Intet mindre. Jeg kan ikke finne noen nye klare årsaker til Manns angrep foreløpig, kanskje er det bare noen hevntanker som har surret i Manns hode til det slutt bare måtte ut nå? Eller at han vil skape blest rundt sine siste skriverier? 
 


De som kan ha en perfid interesse av å se mer av denne figurens tilbøyeligheter, kan sjekke tweeten hans her:
https://twitter.com/MichaelEMann/status/1181288692490604545

McIntyre er etter hvert blitt 72 år men har fremdeles en del sivile gjøremål, og tar ikke lenger så ofte opp nye saker på sin hjemmeside Climate Audit, den siste var vel 31. juli.
Men her er linken dit, om han skulle finne det nødvendig å gjøre noe med Manns siste utgytelser:
https://climateaudit.org/

Det kunne jo blitt interessant?
   

7
Jeg ønsker ikke å ta side i korrupsjons- og granskingsbruduljene rundt dette, til det er amerikansk politikk generelt for skitten til at man bør binde seg til noen mast der. Derimot har jeg følt et økende behov for å få litt mer dyptgående gransking i hvem som har gjort hva, enn hva MSM stort sett kan bidra på dette stadium.Glenn Beck er en republikansk, kontroversiell politisk kommentator (som i sin tid også hadde noen uheldige, muligens også litt misforståtte uttalelser ifm. Utøya; det er et stykke politisk avstand fra USA til Norge) med diverse graveforetak på Fox TV, altså ikke akkurat noen SV ville invitert som toastmaster til sitt julebord.   

Teamet rundt Glenn Beck har tydelig gravd godt i Ukraina-saken før hans stegvise gjennomgang av hele den korrupte lurvenisse-balletten fra 2014 og fram til Trump tar den famøse telefonsamtalen med statslederen i Ukraina. Jeg opplevde faktisk Becks redegjørelser som svært interessante, i alle fall freske og tydelige på de ulike aktørers roller så det holder. Sier han noe feil her, vil han nok bli påtalt for det. For dette lukter det svidd av!

De av dere som gidder å lytte dere gjennom hans presentasjon kan kanskje få de samme formastelige tanker som meg?
Nemlig at hvis Glenn Beck har underlag for sine påstander, kan også Obama komme ganske ille ut her: Kan det være at de som mener demokratene kan få flasketuten pekende mer mot seg selv enn mot Trump her, kan få rett?
Ikke vet jeg, og Trump blir selvsagt ikke hvitere i snippen av at demokratene tas også, men denne videoen er uansett en messe verd:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5nUZekJ3pfM&app=desktop

PS: Becks gjennomgang er ment å sable ned demokratene (siden han etter hvert har erklært seg Trump-støttespiller etter først å ha agitert mot ham under valgkampen), så hvis noen vil balansere med en alternativ presentasjon som herjer like mye med Trump som Beck gjør med Biden & sønn og Obama m.fl., vil ikke debatten akkurat tape på det  8)

8
MDG foreslår å overføre minst 65 milliarder kroner årlig til klimatiltak i u-landMed utgangspunkt i en svensk rapport om «en rettferdig» klimabyrde for Norge, ønsker MDG å «innføre en ordning fra og med 2020 hvor opptil to prosent av nasjonalinntekten årlig overføres fra oljefondet til klimatiltak i utviklingsland.»

MDGs Une Bastholm foreslår dermed at Norge neste år overfører «65 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland til FNs grønne klimafond».

Man må bare sette seg fortumlet ned i nærmeste (klimavennlige) stol, og tenke:

Hvor lenge skal denne galskapen - ja, reinhekla selvskadingsidiotiet - kunne fortsette?
Jeg trodde at Ap og Høyre hadde nådd et klimaks for hvor mye penger man våget å spytte inn i overnasjonale/globalistiske organisasjoner for i neste omgang få plassert sine brede rumper der når den innenlandske karriere butter.
Men som vi ser: MDG er allerede hinsides tidligere sperregrenser for vekksløsing av norske skattepenger.
Tenk om denne gjengen kommer i regjeringsposisjon!

Link: https://resett.no/2019/09/30/mdg-vil-overfore-minst-65-milliarder-kroner-i-aret-til-klimatiltak-i-u-land/


9
Vi har jo sett at værspådommer utover noen få uker er for ren pilkasting å regne, men samtidig kan det likevel være interessant å se hvilke faktorer som legges til grunn for spådommene i de ulike tilfellene, og denne gangen mht. NOAAs spådommer om noen kalde måneder framover. I årevis har vi fra IPCC-bastioner som NASA og NOAA sett de vanlige antakelsene om "varmere enn normalt", så dette i seg selv bør påkalle litt ekstra nysgjerrighet for hva som har fått NOAA til å forvente kaldere senhøst denne gangen.

Her er NOAAs siste CFSv2 temperaturanomali for oktober, via Meteociel:


November ser ikke så mye varmere ut:


Hva bygger NOAA sine spådommer på denne gangen?
Denne gang synes NOAA å bygge på to sentrale forhold:
- negativ NAO* (forventet), samt overraskende nok
- lav solaktivitet for perioden (merk dere den, dette kommenteres litt mer nedenfor)

*Kvikk intro til NAO: https://no.wikipedia.org/wiki/Nordatlantisk_oscillasjon

Den såkalte NAO-indeksen som angår oss/Europa er koblet til disse tilstandene:
- Høy indeks gir vestavær: Trykket over Island er da lavere enn normalt og gir mer vestavind med mild og fuktig vestlig luftstrøm over Sør-Norge, med milde vintre i sør.
- Lav indeks gir østavær: Tilsier kaldere vintervær forbundet med luftmasser fra øst.

Det er siste tilstand som synes å være tilfelle nå iht. NOAAs siste NAO-oversikt: 


Solaktiviteten?
Som vi vet er betydningen av solen nesten persona non grata i de mest CO2-fikserte miljøene i NASA og NOAA og det er følgelig ikke lett å finne tydelige forklarende figurer mht. langvarige klimafaser. Data fra NASAs Solar Radiation and Climate Experiment har imidlertid bekreftet en årsakssammenheng mellom lav solflekkaktivitet og kalde vintre, dvs. en innrømmelse av solens effekt på i alle fall kortvarige værforhold av noen måneders varighet.

Det er likevel litt interessant at NOAA nå overraskende "frivillig" anfører kommende lav solaktivitet som en av to hovedfaktorer bak en forventet kaldere periode i månedene framover. Men det kan ha sine årsaker: Det er kommet flere uttalelser i utkantene av IPCC-miljøene siste året om at et større og mer langvarig kjølende solmønster kan være i kjømda, der man helt klart skuler til de siste års omfattende solforskningsstudier i andre miljøer med prognoser/projeksjoner (ordvalg avhengig av hvor mye tillit man har til solforskningen) med indikasjoner på oppkjøring mot et nytt Grand Minimum (jfr. Maunder Minimum under den lille istid), og som kan ha gjort at NOAA nå ikke ønsker å stå helt naken om dette faktisk vil inntreffe.Vi har en rekke eksempler på disse Grand/Maunder Minimum forvarslene, men vi kan jo se litt på Valentina Zharkova**, som den av solfysikerne som over mange år synes å ha truffet veldig godt mht. hvor svak nåværende solsyklus ville bli. Jfr. hennes presentasjon for GWPF for litt under et år siden, der hun spådde et moderne Grand Minimum med oppstart i perioden 2020-55, og med en sterkt kjølende klimaeffekt. De som er virkelig interessert i dette, kan se gjennom hele hennes foredrag her, det er faktisk en hel liten "lærebok" i historisk solforskning:
https://www.youtube.com/watch?v=M_yqIj38UmY

*Valentina Zharkova, opprinnelig utdannet i Ukraina i det gamle Sovjet, er nå matematikkprofessor ved Northumbria University, med en MSc i anvendt matematikk og astronomi, og deretter doktorgraden i astrofysikk. Det interessante er jo at det er bare hennes gamle sovjetmiljø som har truffet noenlunde med framskrivninger gjennom globale klimamodeller, så bare av den grunn kan hun være interessant å lytte til. Apropos "lytte", på et spørsmål på slutten her, beklager hun at IPCC-miljøet er svært lite villige til å lytte på solforskningen og dens analyser av solens betydning for klimaet.


10
De fleste her tør være kjent med Einsteins spesielle og generelle relativitetsteori fra hhv. 1905 og 1915, som igjen åpnet for relativitet rundt tid: Tidsreiser som en vitenskapelig fundert mulighet og ikke bare et påfunn basert på fri fantasi.Einsteins utgangspunkt var at lysets hastighet var den eneste konstanten i universet. Farten til lyset vil dermed være lik uansett hvilket treghetssystem vi observerer den fra. Dette betyr at noe annet må endre seg: Tiden endrer seg for at vi skal kunne observere lysfarten slik vi gjør. Dette medfører at en person som beveger seg veldig fort i forhold til et treghetssystem vil ha en helt annen tidsregning. Tiden for personen som beveger seg vil gå mye senere. Dette gjelder også biologiske prosesser i kroppen.

Så kom Vollen og sjøormen og sprengte sin tids fysiske verdensbilde - tre år før Einstein!
Jeg har gjort et sensasjonelt funn: Under pseudonymet Per Tordarson beskrev vestlendingen Per Melvær (1857-1936) i boken Fraa leikstova. Ein bundil smaastubbar allerede i 1902(!!) en Einsteinsk tidsreise sett gjennom øynene til storskrøneren Ole Vollen. Vollen hadde iht. Melvær vært gift med ei finnjente og fått tak i en pakke med hekseribøker den tid han var i Finnmark. Og denne Vollen visste å bruke kunnskapen; en gang ble han arrestert i Bergen og da gannet han byen full av både rev og ulv. Først da selveste generalen i Bergen ber om nåde, løser Vollen byen fra gannet.

Men la oss ikke snakke oss bort fra den sensasjonelle foregripingen av Einsteins relativitetsteori og tilhørende mulighet for tidsreise, som altså ikke ble lansert før flere år etter Melværs bok.

Vollen møtte hele tre ganger selveste sjøormen, som "hadde hovud så stort som ein måteleg møkaslede, og halsen var like tjukk som ho Dorte på Kjempeneset om livet". Det er siste gangen han møtte sjøormen vi skal fokusere på: Vollen var i Katalonia og lastet hamp. Da ble sjøormen hektet på dreggen så båten ble dratt til havs i en sanseløs fart, og Vollen blir den første i verden som formulerer en Einsteinsk tidsreise før Einstein selv:

"Da gjekk so fort, at endaa da va ein laardag, me strauk til havs, hala me stygt inn på fredagsnatta, som va gaadde i hav fyr eit halvt døger sia. Ho sto ramande svarte beint framma i stamnen, aa ja so tydelæ bar da 'kje tvert igjønaa fredagsnatta aa inn i Torsdagen".Det er altså udiskutabelt: Melvær førte i trykk allerede i 1902 at Vollen dro bakover i tid på grunn av ultrahøy hastighet i forhold til det fysiske treghetssystemet - tre år før Einstein publiserte sin spesielle relativitetsteori som beskriver de samme fysiske fenomen.

Dette må den vitenskapelige verden heretter ta inn i sine historiebøker, og gjøre de revisjoner som trengs.

     
   


11
Vi har lenge måttet innse at de største partienes styringsinstinkter ikke lenger har noe med langsiktig og klok forvaltning av landets beste å gjøre, men å ikke havne i ukens unåde i VG, Dagbladets og NRKs terningkastregime samtidig som man kjøper sine hoser grønne (sic!) i de overnasjonale maktorganer.

Klimaets nye duskedamer?
Ville vi for eksempel sett Gerhardsen, Brofoss, Finn Lied, Borten for den del, og de andre langsiktige samfunnsplanleggerne i disse positurene - den gangen Norge la grunnlaget for dagens ressursforvaltnings- og velferdssamfunn?

 
Men stopper det der?
Ikke mye tyder på det: Valgtaperne AP og Høyre leter nå desperat etter hvordan man raskest mulig kan tilslutte seg den nye vinnerhypen hos velgerne i Oslo-gryta - "klima" - uten å gruble det minste på om f.eks. deres globalistiske/elitistiske og unasjonale lefling med overnasjonale energi- og næringsgribber kan ha noe med det elendige valget i resten av landet å gjøre? Og som ikke vil forsvinne om man begynner å bælje "klima! klima!" også?
Årsakene til at Sp, som med sine klare advarsler om at disse partienes unasjonale globalisme truer landets REELLE verdiskaping og -forvaltning, feide både Ap og Høyre ut av ordførerstolene distrikts-Norge rundt, synes heller ikke å være noen populær erkjennelse å forholde seg til.

For nå har altså både AP og Høyre funnet at de må vise at de kan være mer klimaselvskadende enn selv MDG og SV, som gjorde det så fett ved årets kommunevalg i kaffelatte-miljøene - og slik vinne stortingsvalget i 2021 (og samtidig beholde en høy stjerne i FN-systemet):

Først kom Støre
for et par dager siden og erklærte at "klima blir viktigste sak til valget i 2021":
https://finansavisen.no/nyheter/politikk/2019/09/24/6963075/store-klima-viktigste-sak-til-valget-2021

I dag har Sanner
tittet opp fra fylkessammenslåingene sine og mener å ha funnet noe mer populært:
https://www.document.no/2019/09/27/sanner-hoyre-ma-bli-tydeligere-i-klimasaken/

Men stadig flere gjør seg sine egne tanker
Signaturen "rosinen" på et annet forum har kanskje den mest ubehagelig presise analysen her:

"Skap en krise, for så å liksom bekjempe den med folkets penger for egen vinning"

Stortingsvalget 2021 kan bli en virkelig interessant - i alle fall besynderlig - affære.

12
Skråblikk / Greta uten manus: Ooooopss
« on: 27.09.2019, 10:02:14 »
Danske media er ikke like lettlurte og/eller tendensiøse som norske, det har vi sett både i innvandringsspørsmål, politiske analyser og valgreportasjer, og ikke minst i klimaspørsmål.En del kritiske røster har bemerket at Gretas opplesing i FN var manusbasert, manisk innøvd og forhåndsregissert.

Det er derfor interessant at danske Ekstrabladet har lagt ut et eksempel på hvordan Greta klarer seg uten manus:
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/se-det-her-saadan-klarer-thunberg-sig-uden-manuskript/7806378

13
Thina Saltvedt, damen som aldri forstod amerikansk skiferoljesatsing og klokelig (og opportunistisk) nok hoppet over til å bli "bærekraftanalytiker" i Nordea, har nok klissvåte drømmer for tiden, for nå ser hun muligheten til at virkelig kapitalmakt kan utøves mot dem som ikke underkaster seg klimaindustriens spilleregler, sitat Saltvedt:

"Det kan bli vanskeligere og dyrere å få lån eller annen finansiering hvis ikke du har en forretningsstrategi som er i tråd med FNs bærekraftmål og Parisavtalen".

Link: https://finansavisen.no/nyheter/bors/2019/09/23/6962916/det-utgjor-en-enorm-mengde-kapital-nar-130-banker-globalt-gar-sammenPS: Etter dagens klimatoppmøte får vi sikkert også beskjed om at mellomkrigstiden var enda en halv grad kaldere enn vi har trodd hittil...


14
Dette store finansgrepet skal Danmark orientere om på dagens klimatoppmøte i New York.
Danmark er blant de land som er funnet verdige til å snakke på dette toppmøtet, mens «slemme» kullkraftland som Japan, Sør-Afrika og Sør-Korea ikke får taletid i det hele tatt. Det samme gjelder selvsagt USA, som trekker seg fra Parisavtalen, og Brasil som kritiserer avtalen.
Klimamakt-komikken blir fullkommen når vi får vite at både India og Kina, som begge satser tungt på kullkraft, ikke er gjenstand for den samme behandlingen, de er «klimapositive» iht. klimamaktens definisjon.

Komikken rundt å slippe til bl.a. Kina og India og deres respektive "kullnivåer" finner dere i figuren i denne artikkelen:
Link: https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/australia-us-japan-banned-speaking-uns-flagship-climate-summit/

Akseptkriterium: "Making bold climate commitments"....


UN Secretary-General Antonio Guterres has said that only countries making bold climate commitments
can speak at the UN summit on Monday. Credit:  Lisi Niesner/REUTERS


I klartekst betyr dette at land som setter store deler av sin formue på spill mht. å danse etter FN-klimamaktas ideer om "grønn omstilling" kan fortsette i det gode selskap. 
Ellers har man sine metoder, som man ser.
Så Danmark kan derfor ha sitt eget motiv med å risikere pensjonskassene sine i New York i dag, for hva skriver ikke Berlingske stolt:

"Ingen får mere taletid end Danmark ved stort klimatopmøde: Store lande nægtet adgang til talerstol"

Saken er at Danmark får 12 minutter, mens et vanlig klimalallende land får bare 3 min.
I tillegg tyder alt på at de dermed også får et nytt, sentralt FN-oppdrag etter hvert, kanskje til og med den nye klimaregenten?
Du store, en dansk bondeknold kan jo få ufrivillig utløsning av mindre, sikke?

Link: https://www.berlingske.dk/internationalt/ingen-faar-mere-taletid-end-danmark-ved-stort-klimatopmoede-store

Forstår danske pensjonærer hvilken risiko de nå skal utsettes for?
Vi vet jo fra før at BBC lenge har eksponert store deler av sine ansattes innskuddsfondfond på det samme, og med magert resultat. Til gjengjeld peiser BBC på med sin klimaalarmisme så godt de kan, og håper det kan redde inn litt av de bortsølte midler så langt.
Når Danmark nå planlegger å sette 470 mrd. (norske) kroner på spill mot "grønn omstilling", så lukter det opportunistisk symbolpolitikk på lang lei, langt mer enn økonomisk trygghet for de kommende danske pensjonærer som kan risikere å se en god del av sin pensjon bli spilt vekk på ulønnsomme klimafantasier.

Ut fra det som skrives i danske aviser foreløpig, vil det nok bli mer oppstyr der etter hvert som de forstår at deres politikere har gått "all in" i klimapokerpotten med maks et par i åttere på hånden. 
 

15
Da var klimaforskerne opptatt av temperaturfallet etter krigen, og utsiktene til en ny istid, og det gjaldt å vise hvor mye varmere det hadde vært bare noen tiår tidligere.
TIME siterte i 1974 for eksempel en forskergruppe på at det var blitt 2,7F kaldere enn på 1940-tallet:TIME viser til noen kjente forskere på den tiden (Kukla fra Columbia m.m.) som underlag for dette, men allerede i 1972 var det fyrt av en mye tyngre istidsalarmisme til USAs president fra "42 American and European investigators", som argumenterte ut fra lignende nedkjølingsforhold:
Året før (1971) hadde imidlertid bl.a. de kjente forskerne Rasool og Schneider (som senere skulle snu til oppvarmingsalarmist i stedet) kjørt ut en kraftig istidsalarmisme:Det vi så den gangen er det samme som nå: En primitiv lineær framskrivning av noen tiårs trend til et framtidig ragnarok:

a) Kuldeperioden i tiårene etter andre verdenskrig ble på 1970-tallet framskrevet til ny istid
b) De varme tiårene på 1980-90-tallet som kom i stedet, ble så raskt framskrevet til en ødeleggende "global warming".

Begge gangene tilpasset man de historiske fakta til gjeldende hypotese.
Den ca. 2 grader celsius varmere mellomkrigstiden mange forskere opererte med på 1970-tallet er nå for eksempel nesten helt revidert bort, både ved at mellomkrigstiden er skrevet ned og etterkrigstiden skrevet opp. Så får den enkelte vurdere korrektheten/nødvendigheten ved de justeringene.   

Nå blir det spennende å se hva som blir neste hype - og hvor skakkjørt verdens miljøvern blir før den rådende klimahype er endelig debunket.


Pages: [1] 2 3 ... 31