Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Telehiv

Sider: [1] 2 3 ... 20
1
En gluping med glimt i øyet, militær etterretningsanalytiker og Harvard juskandidat Tyler Vigen, har skrevet en hel bok med eksempler på den gyldne vitenskapelige regel at "korrelasjoner er ikke det samme som årsaker".

Den alarmistiske klimaindustrien - herunder deres vitenskapelig hjelpeløse oppfølgere i media - har imidlertid brukt mye energi på å smyge seg rundt dette, jfr. deres påstander om at når temperaturen dokumentert synker i 30-års perioden etter andre verdenskrig tross jevn økning i atmosfærisk CO2-innhold i samme periode, så avvises det som bare "vær" og uansett ikke relevant som falsifisering av CO2-hypotesen. Når temperaturen derimot stiger i den påfølgende 30-årsperioden i kombinasjon med stigning i CO2-nivå er det plutselig snakk om "dramatiske klimaendringer" med "en klar korrelasjon mellom økt temperatur og økt CO2-nivå".

Men metodisk skolerte folk ser jo straks at dette er en vitenskapelig sett pillråtten argumentasjon som bryter alle verifikasjonsregler med sin hårreisende underliggende påstand om at "korrelasjon er faktisk det samme som årsak i dette tilfellet - fordi vi har definisjonsmakten og fordi vi sier det!".

For det vi faktisk ser er selvsagt bare at man cherrypicker fra helt kontrære statistiske korrelasjoner til en entydig årsaksforklaring som skal legitimere CO2-hypotesen (selv om den allerede er falsifisert i de foregående 30 årene). Man bruker rett og slett konstruerte og ikke-verifiserte korrelasjoner (i tillegg basert basert på høyst tvilsomme observasjonsdata) som man i neste omgang har kokt sammen i modeller og deretter tolket fritt. Altså: "Nonsenskorrelasjoner".

Nettsiden SPURIOUS CORRELATIONS viser prinsippet for klimatenkningens nonsenskorrelasjoner
Det er her Tyler Vigens nettside Spurious Correlations setter ting i sitt rette perspektiv.
Her kan dere finne hylende morsomme og i praksis helt parallelle eksempler på nonsenskorrelasjoner av den typen klimaforskningen dessverre har dyrket i flere tiår som "vitenskap", men hvor oppegående folk ser hvor nivået egentlig ligger når udyktige og/eller uredelige, og uansett opportunistiske, forskere finner "dramatiske korrelasjoner" de mener verden må informeres om (selvsagt i håpet om mer støtte til deres livsviktige prosjekt).Tylers eksempler er selvsagt mest for lattermusklene, men når tilsvarende idiotkorrelasjoner rundt klima kjøres fram som truende for menneskeheten og krever sterke "straffetiltak" stopper latteren i halsen på dem som har øyne å se med og hjerne å tenke med...

Link: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

PS: Her er en korrelasjon jeg er sikker på at MDG vil bruke mot norsk oljeindustri (hvis de bare oppdager den):
PS2: Jeg vil igjen presisere at jeg er en ivrig miljøverner (der vi har nok av dokumenterte forhold å gripe fatt i) og en like aktiv motstander av dårlig klimaforskning (der vi bare har dårlig forskning å gripe fatt i).


2
For 10-15 år siden - oppildnet av at isen faktisk var redusert i volum (dog helt i tråd med den forventede 30-årssyklus) - kjørte klimaalarmistene en stadig mer voldsom dommedagskampanje om isen i Arktis, som egentlig bare var en banal framskriving av en synkende trend, og som da selvsagt ville ende med at isen ville være forsvunnet i løpet av få år. Men som vanlig tok ikke disse historieløse alarmistene hensyn til de naturlige sykluser, og uansett trodde de at en ny (kaldere) naturlig syklus ville fullstendig overkjøres av deres eget overgirede CO2-modelloppkok.

Her er imidlertid grafen som viser de ulike katastrofescenariene opp mot den faktiske utvikling:
"Løgn" er ikke bare hva man sier, men også hva man behendig unngår å si:
Arktis-alarmistene har hele veien prøvd å unngå at allmennheten skal få se de varme tiårene i mellomkrigstiden, som viser omtrent samme sykliske lavnivå som de siste par-tre tiårene (men som altså har stabilisert seg siden 2006), men vi sannhetssøkere vil gjerne vise dette bildet:   

3
Jeg var litt i tvil om jeg skulle kommentere dette under "Ny forskning" her, siden vi vet hva som kommer når Postdammiljøet slår til med sin fanatiske alarmisme. Men uansett: I en ny "studie" (hva nå kravet kan være for å kvalifisere til en slik betegnelse) i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), finner vi den reneste galskap av kvasidokumenterte og overdrevne skremsler om Thermageddon, eller som de sier i tittelen: "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene".

Kortversjonen av hva som sies: Her har "Postdammerne" igjen fått satt ord på sine skremsler om et "“Hothouse Earth” klima som dersom vi ikke øyeblikkelig klarer å kutte dramatisk i våre CO2-utslipp vil gjøre at jorden gis et globalt gjennomsnitt på "4-5°C higher than pre-industrial temperatures with sea level 10-60 m higher than today".

Denne gangen har Potsdammiljøet klart å få med seg noen andre alarmistceller som håper på sine 15 minutes of fame, bl.a. noen håpefulle fra Australia (revskremmermiljøet), og noen nye navn fra Sverige og Danmark. I Danmark har de av alle ting fått med seg "Senter for makroøkologi", som heller ikke synes å stusse på 4-5 grader global oppvarming på noen tiår….

Hovedgrepet for denne nye alarmismesuppen er at de har kokt sammen en komplett kaotisk ansamling av de gode, gamle "tipping points" (se figur nedenfor), stort sett for lengst falsifiserte av mer edruelige klimamiljøer, og kombinert dette med alt de kan kjøre opp av "feedbacks" på høyeste score - og voila; verden står foran sin sikre undergang - igjen.

Hovedbudskapet er nemlig at "Places on Earth will become uninhabitable", som de anslår kan være kun tiår unna med dagens utvikling.

 

Stockholm har lagt ut en link som er mer opplysende om foretaket enn link til studien (bak betalingsmur):
http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-08-06-planet-at-risk-of-heading-towards-hothouse-earth-state.html

God fornøyelse!4
Klimadebattens skyttergravtilstand gjør at begge sider fort kan misbruke vær til klimaargumenter: CO2-skeptikere liker å trekke fram kortere kuldeperioder i enkelte regioner for å erte opp alarmistene og påpeker gjerne (som riktignok korrekt er) at det er flere som fryser i hjel her i verden enn som dør av hete, mens alarmistene opphøyer kortere regionale varmeperioder til "katastrofal global oppvarming". Ukritisk gjengitt med siklende opplags-iver i MSM.

I disse dager er dette fenomenet ekstra tydelig:
- media har siste uken brukt varsler om "unormal hete" som skulle ramme Sør-Europa (dette har foreløpig ikke slått til, se videre) til å samtidig rote seg bort i håpløst uhistoriske skremmeoppslag.
- De kan dessverre støtte seg til våre faste alarmistiske "klimaforskere" her hjemme, som behendig unnlater å nevne både femti og hundre år gamle varmerekorder som ville avkreftet at selv de varslede fantasimeldingene er på "unormale" nivåer. For sikkerhets skyld driver man nå og stryker slike gamle rekorder med henvisning til usikre data...
- MSM-mølla har til og med klart å logge inn 3 omkomne i Spania og Portugal til sammen - ikke dårlig for en samlet befolkning på ca. 60 mill.
- mens de samme organer ikke trekker fram at store deler av det sørlige Europa har vært relativt kjølig i flere måneder mens vi har kost oss i varmen i Sør-Norge (selv om nordlendingene måtte plukke rim ut av skjegget til langt ut i juli, men det teller jo ikke i Oslo-avisene). 
- Siste dagene har norsk MSM vært i ekstase og lovet 45-50 varmegrader i bl.a. Spania, Portugal og Italia denne helgen, men allerede i dag (lør 4. aug) er norsk MSM påfallende tause om denne "massakren" og en titt på værkartene for de nevnte områder viser stort sett 29-34 grader. Altså slett ikke over det normale for årstiden.
- Sjekker man El Pais (Spania), og de portugisiske, franske og italienske avisene finner vi nesten ingen ting av disse temperaturskremslene, og de hadde nok heller ikke kjent seg igjen i det særnorske hysteriet der både Samset og Benestad hadde "klimapollusjon" (ufrivillig klimarelatert sædavgang) i flere dager her hjemme.
 
Kort sagt: Hvem var det som kokte opp disse skremslene her hjemme, og som vi ikke finner igjen i de landene som skulle "rammes"?

Store globale kontraster
Som vanlig er selvsagt sannheten om klodens tilstand at det er varmere enn normalt noen steder, og kaldere andre steder. For dem som følger med på de store regionale syklusene kan det imidlertid være interessant å se de siste mønstrene forskerne peker på:

Det dommedagsspådde Arktis har iht. DMI nå et havisvolum opp mot det meste vi har sett de siste 15 år:


 
- Den tropiske del av Atlanterhavsoverflaten, og særlig Atlanterhavet vest av Afrika har lenge oppvist en overraskende kald overflatetemperatur
- De nord-atlantiske havområdene rundt Grønland er usedvanlig kalde og er noe av forklaringen på den lave smeltegraden i Arktis i år.
- Iht DMIs oversikter ligger nå Grønlands foreliggende massebalanse på ca. 580 gigatonn, eller omtrent 175 gigatonn over gjennomsnitt for gjeldende periode, og det igjen er ca. 500 gigatonn over periodens lav i 2012. Kilde: http://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/ 

Alt dette, og mer til, står i skrikende kontrast til alarmistenes påstander om at "jorden koker".

 

5
Det er en avgrunn i realitetssans mellom de titusenvis av klimaagitatorer som i jetfly og på andres regning ankommer de tusenvis av klimakonferanser verden rundt samtidig som de forlanger at både flyindustrien og oljeindustrien skal legges ned, og på den andre siden de som faktisk produserer og holder i drift flyene de sprader rundt med.Behov for 790.000 piloter de neste 20 årene
Flyprodusenten Boeing spår at det vil være behov for 790.000 piloter de neste 20 årene, ifølge sin niende utgave av rapporten «Pilot & Technician Outlook» som ble lagt frem i dag. Det representerer en dobling av dagens nivå, og det høyeste pilotbehovet som har blitt spådd noensinne.

Behovet, som omtales som enestående, er drevet av en forventning om en dobling av den globale kommersielle flyflåten, samt en rekordhøy etterspørsel etter flyreiser og et arbeidsmarked som blir stadig strammere.

I rapporten spår Boeing også at verden trenger 43.000 nye kommersielle fly de neste 20 årene.
Boeing frykter at flyselskapene vil slite med å dekke det ventede behovet for piloter.
- Til tross for sterk global flytrafikkvekst, fortsetter luftfartsindustrien å møte en utfordring når det gjelder tilgangen på pilotarbeidskraft, noe som gir grunn til bekymring for et globalt underskudd av piloter på kort sikt, sier Keith Cooper, direktør for Training & Professional Services hos Boeing Globale Tjenester.

Han mener det må legges mer vekt på å utvikle fremtidige piloter, noe Boeing har tatt konsekvensen av ved å tilby det de kaller «The Pilot Development Program» som er et akselerert treningsprogram som guider aspirerende piloter frem til typegodkjenning som styrmann.

- Vektlegging på å utvikle neste generasjon piloter er nøkkelen til å redusere underskuddet. Med et nettverk av treningslokasjoner og relasjoner med flyskoler rundt om i verden, samarbeider Boeing med kunder, myndigheter og utdanningsinstitusjoner for å sikre at markedet er klar til å møte dette enorme behovet for piloter, sier Cooper.

MDF, SV og Trine Skei Grande (som trenger trimmen uansett) skal få låne min gamle sykkel til neste klimakonferanse de skal på. De må snart skjønne at de ikke kan fortsette å bidra til dette økende pilotbehovet.

6
EU og Japan undertegner frihandelsavtale om en tredjedel av verdensøkonomienMens USAs president Donald Trump setter opp nye tollbarrierer, undertegner EU sin største frihandelsavtale noensinne.
EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker var begge i Tokyo igår for å delta på seremonien der avtalen undertegnes. Etterpå var det gallamiddag i statsminister Shinzo Abes residens.

Den nye frihandelsavtalen dekker en tredel av verdensøkonomien og mer enn 600 millioner mennesker.
EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas har fastslått at det er den største frihandelsavtalen EU noensinne har inngått.

Symbolsk viktig
Tidspunktet for signeringen er egentlig tilfeldig. Den opprinnelige planen var nemlig at Abe skulle komme til Brussel tidligere i juli, men dette besøket ble avlyst på grunn av en flomkatastrofe i Japan der mer enn 200 mennesker mistet livet.

Men den symbolske effekten kunne knapt nok ha vært større etter en uke der USAs president Donald Trump har reist fra by til by i Europa og skapt uro og frustrasjon med sine voldsomme utfall mot europeisk handelspolitikk.
I helgen sa Trump blant annet at han ser på EU som en «fiende» på grunn av USAs angivelige handelsunderskudd mot europeiske land.
EUs handelskommissær Cecilia Malmström har på sin side sagt at avtalen med Japan er et kraftfullt signal mot amerikansk proteksjonisme.

Japan har samme budskap:
– I en tid der proteksjonistiske tiltak vinner fram globalt, vil signeringen av Japan-EU-avtalen i dag nok en gang vise verden vår ubøyelige politiske vilje til å fremme frihandel, sa Japans økonomiminister Toshimitsu Motegi tirsdag.

Satte opp farten
Trumps proteksjonisme fikk EU og Japan til å sette opp farten i forhandlingene om avtalen, påpeker Junichi Sugawara, seniorforsker ved Mizuho-instituttet.
Abe har et godt forhold til Trump, understreker seniorforskeren.
– Men når det gjelder handel, har Japan valgt side med EU, sier han.
– Japan og EU vil også danne felles front mot den amerikanske trusselen om å innføre toll på viktige produkter som biler.

Den nye avtalen mellom EU og Japan må fortsatt ratifiseres av EU-parlamentet og nasjonalforsamlingen i Japan før den kan tre i kraft.
I tillegg gjenstår det for EU og Japan å komme til enighet om en tvisteløsningsmekanisme.

Fjerner toll
Frihandelsavtalen betyr blant annet at japanske forbrukere vil få europeisk vin og svinekjøtt billigere enn før, men japanske maskindeler og japansk te og fisk vil bli billigere i Europa.
Alt i alt fjernes 99 prosent av tollen på japanske varer i EU. I Japan fjernes 94 prosent av tollen på EU-varer nå, og så vil andelen øke til 99 prosent etter hvert.
Forskjellen skyldes blant annet et unntak for ris, som er politisk og kulturelt viktig for Japan, og som i lang tid er blitt beskyttet mot utenlandsk import.

Norge
Norge er ikke med i EUs frihandelsavtaler og har i dag ingen egen avtale med Japan. Men japanerne har signalisert at de ønsker å starte forhandlinger med Norge.7
Jeg hadde en lang samtale med en god venn forleden, der vi kom inn på det følsomme og kompliserte temaet "integrering", som i Vestens demokratier tradisjonelt er ansett som den beste måten å innlemme innvandrere og flyktninger. Kongstanken med integrering er at man ikke skal tvinges til å gi opp all gammel identitet og betingelsesløst måtte tilslutte seg nytt vertslands kultur (assimilering) men kombinere sin opprinnelige kulturelle identitet og atferd med en respektfull overholdelse av vertslandets lover og kulturelle spilleregler (integrering). Et godt eksempel på integrering er norsk-amerikanerne i USA som i tillegg til sin offisielle amerikanskhet symbolsk dyrker lutefisk og lefser og bunader og snakker med kjærlighet om gamlelandet og kan flere setninger på norsk.

Kanskje har norske myndigheter så langt trodd at det samme kunne skje med våre nye landsmenn i Norge som vi selv ordnet oss i USA? Vel, integrering i Vesten har ofte gått greit i de tilfeller vi snakker om alt annet enn "integrering av de tyngst integrerbare"; dvs. lavt utdannede muslimer fra Nord-Afrika og Midt-Østen, mer styrt av lojalitet til Allahs påbud og klanen og dens patriarkalske æresbegreper framfor vestlige demokratiske og humanistiske verdier. Og som er pålagt å straffe alle frafalne på måter vi ikke skal legge ut i skrift her, men jeg kan legge ut et bilde jeg ble forevist i dag, og som vil få meg til å ligge søvnløs i mange netter framover:


Foto: AP Photo/Yves logghe

Tilbake til min gamle venn, som i samtalens løp tenkte høyt:
"Hva er det man mener med at mennesker som driver med sånt skal "integreres"? Hva er det i så fall som skal integreres? Er det noen av alle disse velmenende integreringsdyrkerne som har gjort seg noen klare tanker om det i det hele tatt? Må vi ikke heller snart sette foten ned og gi klar beskjed om at det er ikke aktuelt å "integrere" noen form for aksept av, ikke engang sympati for, æresdrap, blodhevn, fatwa'er, de groveste former for kvinneundertrykking, groteske omskjæringer, osv.? Må vi ikke snart heller forlange at enten underordner folk fra disse kulturene seg norske lover og regler på linje med alle andre, eller så må de rett og slett finne et annet land å oppholde seg i? Man kan ikke forlange opphold i Norge fordi det var så fælt der man dro i fra, og så er man omtrent villig til å drepe for å kunne drive med de samme uskikker og uhyrligheter her til lands".

Alt fritt etter hukommelsen, så han ville kanskje ønsket å pusse på noen formuleringer. Men min gamle venn, som jeg alltid har ansett som en forsvarer av våre viktigste humane dyder som et sivilisert folk, er jo slett ikke alene med sine fortvilte spørsmål: Hva med alle de andre som tenker de samme tanker?
En ny undersøkelse viser at bare rundt 2 av 10 nordmenn nå har tiltro til at vår såkalte "integreringspolitikk" er noen løsning på disse utfordringene. Dette er svært dramatiske tall, og nå trolig ekstra påvirket av den stadig mer ukontrollerbare utviklingen i Oslo øst, som bærer mer og mer preg av svenske tilstander, og ikke minst styresmaktenes åpenbare famling etter funksjonell håndtering av disse utfordringene. Utviklingen synes dessverre å peke i feil retning også i årene framover.
Vi får derfor komme tilbake til saken om ett år, to år, osv., og se hvordan ting utvikler seg.

I mellomtiden skal jeg forsøke å fortrenge bildet av den nedgravde unge kvinnen som venter på den siste stein.

 

8
En klassiker fra det britiske imperiums glansdager var da en britisk avis arrogant skulle ha meldt at "Tåke i Kanalen - kontinentet isolert" ("Fog in Channel; Continent Cut Off"). Det blir også sagt at britiske værmeldere stadig brukte denne svisken på 30-tallet.

Nå gjentar historien seg i litt mindre skala, der de siviliserte skuer østover fra Vestlandet:
En overivrig sommervikar i NTB (ellers kjent som landets ivrigste AGW-alarmistorgan) har nemlig funnet det høvelig å smelle til med denne meldingen:

"Nysnø i fjellet i Sør-Norge – to dager før sommersolverv"


Fylkesvei 55 ved Sognefjellhytta tirsdag morgen. Statens vegvesen advarer bilister mot å kjøre med sommerdekk over Sognefjellet
på grunn av snøvær og glatte kjøreforhold. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix


Meldingen går videre slik:

I høyfjellet i Sør-Norge er det storm og snø. Statens vegvesen fraråder folk å kjøre over Sognefjellet med sommerdekk.
Det er snøvær og glatte kjøreforhold på fylkesvei 55 over Sognefjellet, opplyser Veitrafikksentralen vest tirsdag morgen.
Det meldes også om nysnø på Valdresflya og andre topper i høyfjellet. I fjellet ligger snøgrensa på 1.400-1.800 metter, opplyser statsmeteorolog Hanne Beate Skattør til Gudbrandsdølen Dagningen.
– Det er ikke unaturlig at det kommer snø på toppene. Det har vært minusgrader om natta. Sognefjellshytta har nå minus en halv grad. Juvasshø har minus tre, sier hun.
Snøværet kommer to dager før årets lyseste og lengste dag. Torsdag er det sommersolverv.


Vi ønsker sommervikaren lykke til med søkingen etter ny jobb.


9
Til helgen er det duket for den årlige Bilderberg-konferansen. Konferansen er stengt for presse og alle deltagerne signerer på at det som blir sagt ikke skal siteres. Hemmeligholdelsen har alltid lokket fram konspirasjonsteorier over hele verden, dog skal mange avsløringer også sies å ha vært ubehagelig sanne.
I år har den norske kronprinsen heldigvis holdt seg borte, men "fredsfyrsten" Henry Kissinger er jaggu oppe og vaker ennå. Han lever som kjent evig på "power" som sitt sex-afrodisia.


Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg er Bilderberg-medlem og kan ta med seg to gjester.
I år står tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og VGs politiske redaktør Hanne Skartveit på deltakerlisten.

Jens Stoltenberg deltar i år som Nato-generalsekretær, tidligere som bestyrer av norsk pengesekk.

Hele deltakerlisten kan studeres her: http://bilderbergmeetings.org/participants.html

Konferansen ble dannet i 1954 som en møteplass mellom Europa og Nord Amerika etter andre verdenskrig. Gruppen fikk navnet etter hotellet i Nederland der det første møtet fant sted. Møtet ble ledet av prins Bernhard av Nederland. Prinsen ønsket velkommen på de hemmelige Bilderberg-møtene i mange år. To av verdens rikeste familier - Rockefeller og Rotschild - har i alle år vært pådrivere i gruppen.

Årets konferanse er den 66. i rekken og holdes i Italia. Deltakerne vil blant annet diskutere populisme i Europa, fremtidens jobber og Russland samt Saudi Arabia og Iran, viser pressemeldingen. Ellers spekuleres det i hva som egentlig skal diskuteres, dvs. det som aldri står på den offisielle agendaen, men som deltakerne kommer gjennomprogrammert med når de vender hjem. Vi husker alle da Gro Harlem Brundtland kom hjem fra Bilderberg-møte og straks opprettet både Cicero og Bjerknes med opprinnelig formålsparagraf å "bevise global oppvarming"

I fjor deltok DNs politiske redaktør Kjetil Bragli Alstadheim på konferansen, en velkjent proponent for klimaalarmisme. Vi har flere ganger de senere år sett at norske deltakere har vært nært assosierte med den norske klimafinansieringen. Opprinnelig var det Høegh og andre redere som var gjengangere fra Norge før vi siste tiåret har sett en dreining mot politikere med tilgang til mange offentlige midler rettet globalt, ikke minst mot internasjonale klimaprogrammer. Til gjengjeld har en rekke norske noksagter som Solheim, Jagland, osv. i tillegg til Gro blitt belønnet med internasjonale topposisjoner av Bilderbergers og Guds nåde.

10
Det er ikke samme kunstner som nylig laget det mye omtalte Sylvi-bildet, men dette nye av åkerriksa henger på samme sted:Det kom i natt, men ansiktet er allerede skrapet bort.
Kanskje ikke så rart; Trine Skei Grande er i dag (onsdag) i Bergen der hun blant annet skal delta under åpningsseremonien for Festspillene i Bergen og overvære verdenspremieren på Jon Fosses teaterstykke «Andvake». Hadde jo vært gøy om en del av teateropplevelsen ble en innlagt tur til hjørnet av Fosswinckels gate i pausen? Det er jo bare rett opp bakken fra Grieghallen.

Jeg syns det er morsomt med disse gatekunstnerne, vårt land har godt av å bli litt mer rampete mot makten - særlig når det er snakk om solide dobbeltmoralister i tillegg. Gi oss mer - jeg spanderer popcornet!

11
Arbeidet med å utvide kabelnettet til utlandet går mye raskere og foregår i et større omfang enn folk flest synes å få med seg, og til kostnader (som kommer tilbake på folks strømpris at the end of the day) som heller ikke synes å være noe politikerne overkommuniserer.


STARTET ARBEIDET: Her legges den norsk-britiske kabelen North Sea Link. Bildet er fra begynnelsen av arbeidet i mai 2018.
Den oppjekkbare lekteren brukes til å ta mot kabelen fra italienske Prysmians kabelleggingsskip Giulio Verne,
som ligger to kilometer ute i havet fordi det er langgrunt. Kabelen fløtes inn til lekteren og vinsjes videre inn til land, der den kobles til.

 

De norske kablene blir større og større
Norge-Danmark: Skagerrak, totalt 1.600 megawatt (men fordelt på 4 ulike kabler)
Norge-Nederland: NorNed, 700 megawatt
Norge-Tyskland: Nordlink, 1.400 megawatt (under bygging)
Norge-Storbritannia, North Sea Link: 1.400 megawatt (under bygging)

- North Sea Link vil bli Norges syvende utenlandskabel for import og eksport av strøm, og vil gå mellom Blyth nær Newcastle i Storbritannia til norske Kvilldal i Rogaland. Dette blir en av verdens lengste undersjøiske strømkabler på rundt 720 kilometer.
- For åtte måneder siden begynte arbeidet med å strekke den sjette, en strømkabel mellom Tonstad i Norge og Wilster i Tyskland.
- Kablene til Storbritannia og Tyskland har en samlet kapasitet på 2.800 megawatt, noe som tilsvarer et par større kull- eller kjernekraftverk. Fra før har Norge kabler med totalt 2.300 megawatt i utvekslingskapasitet med Danmark og Nederland.
- Kablene til Tyskland og Storbritannia er begge beregnet å koste 1,5 til 2 milliarder euro, som betyr at den samlede regningen blir på mellom 28 og 38 milliarder kroner.
- Tidligere har Norges vassdrags- og energidirektorat anslått at kablene til Tyskland og Storbritannia kan øke kostnaden for strømmen i Norge med rundt to øre per kilowattime i 2030.
- Kostnadsestimatene varierer imidlertid sterkt med hvor beregningene kommer fra, og hvilke scenarier som legges til grunn, se for eksempel Hydros advarsler nedenfor.

Hydro advarer mot ny gigantkabel til Skottland
Hydro har for eksempel vært ute og sier de frykter økt kraftflyt med tilhørende økte kraftpriser ifm. samarbeidsprosjektet Northconnect som har søkt om å få bygge en kabel for import og eksport av strøm fra transformatorstasjonen Sima i Hardanger til Peterhead i Skottland. Denne kabelen får en effekt på 1.400 megawatt, noe som vil si at den maksimalt kan transportere 12,3 terawattimer (TWh) strøm på ett år. Til sammenligning er Norges totale strømproduksjon på 149 TWh. Bak prosjektet står Vattenfall, Agder Energi, Lyse og E-co. Energi, som anser Storbritannia som det mest lønnsomme landet for en slik forbindelse.

Aluminiumsgiganten Hydro tar opp flere ting i sitt svar på Norges vassdrags- og energidirektorats høring om Northconnect:
•Kraftprisen kan øke og forsyningssikkerheten svekkes
•Erfaringene fra Statnetts kabler til Storbritannia og Tyskland bør vurderes først
•Brexit gir regulatorisk usikkerhet

Kostnaden for kabelen vil bli på rundt 7,5 milliarder kroner, og nåverdien av prosjektet er beregnet til rundt 14 milliarder kroner.
Northconnect er også beregnet til å løfte strømprisene i Norge med mellom 0,7 og 1,7 øre per kilowattime, ifølge utbyggernes søknad.

Det er imidlertid ikke Northconnect alene som gjør Hydro bekymret, men hensynet til hele kraftsystemet, på grunn av flere utenlandskabler og mer uregulerbar vind- og solkraft. I sitt høringssvar til NVE beskriver Hydro bekymringen for at økt kraftflyt i Norden vil kunne kreve dyre oppgraderinger av nettet også i Norge, noe aluminiumsprodusenten må i så fall må være med å betale for. «Det er avgjørende for industrien i Norge at den samlede effekten av kabelprosjekter, ordningen for CO₂-kompensasjon og en rimelig tarifferingsmodell for industrien ikke svekker konkurranseevnen og muligheten for økt verdiskaping», skriver Hydro.

Link: https://e24.no/energi/stroem/hydro-frykter-ny-gigantkabel-vil-gi-hoeyere-stroempris/24313213

Andre store risikokostnader: Northconnect vil kræsje med Sverdrupkabelen to gangerI følge et kart Statnett har sendt til Kystverket viser det seg at de planlagte kabeltraseene krysser hverandre minst to ganger og muligens flere i området mellom Kvitsøy og Skudeneshavn.

Link: https://www.tu.no/artikler/johan-sverdrup-kabelen-krasjer-med-statnetts-englands-kabel/347481

12
Trump har som kjent lenge drevet utagerende retorikk og trusler mot det faktum at USA taper i handelskonkurransen mot Kina. Det tidligere selverklærte frihandelsfyrtårnet USA griper oppsiktsvekkende nok nå til desperate tollrestriksjoner for å forsvare sin posisjon.Men USA taper også på andre arenaer enn mot Kina alene: e24 skriver f.eks nå at Kina de siste ti årene har investert for minst 318 milliarder dollar i Europa, tilsvarende 2.496 milliarder norske kroner. Dette er 45 prosent mer enn USA har investert i samme periode, ifølge en oversikt som Bloomberg har laget.

Rundt 360 europeiske selskap har blitt tatt over av kinesiske, fra italienske Pirelli til irske Avalon.
- I tillegg har kinesiske aktører delvis eller fullstendig tatt over minst fire flyplasser, seks havner, 13 fotballag og vindparker i minst ni land. 
- I Norge ble boreselskapet Awilco Offshore kjøpt av kineserne for 2,8 milliarder dollar i 2008.
- I Sverige ble Volvo Cars kjøpt opp av kinesiske Geely for 1,8 milliarder dollar i 2010.

Investeringene har fått EU til å heise det røde flagget.
Tysklands Angela Merkel og Frankrikes Emmanuel Macron etterlyser nå en felles strategi mot Kina.
Frem til det blir tatt grep, slik det er gjort i USA og Australia, tror jeg Europa kommer til å tiltrekke seg store deler av kinesiske investeringer. Jeg forventer en regulering, men akkurat nå er Europa det fremste målet, sier Derek Scissors i American Enterprise Institute til Bloomberg.

13
I påvente av at klimaalarmistene skal få tilbake livsmotet etter årets vinter, kan vi ta også en liten gjenoppfrisking av klimadebatten tilbake i 2010, da BBC spurte Phil Jones:

A - Do you agree that according to the global temperature record used by the IPCC, the rates of global warming from 1860-1880, 1910-1940 and 1975-1998 were identical?

Her er et par av figurene BBC la fram for Jones:


Phil Jones svarte da:
So, in answer to the question, the warming rates for all 4 periods are similar and not statistically significantly different from each other.

Resten av saken kan leses her: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8511670.stm

Så kan man jo følge opp med å se på grafene for årene etterpå, helt til nå. Men det blir en annen debatt, der vi må kjøre inn nye grafer.
Syns uansett det var litt morsomt å gå gjennom denne historien en gang til, ref. at IPCC på basis av disse dataene allerede året før (i 2009) hadde lansert 150 mill. klimaflyktninger innen 2050. "Alt henger sammen med alt" som Gro Harlem Brundtland så rundelig vurderte verdenssituasjonen en gang.
 
14
Først, det er svært så lite nytt fra klimaalarmismesiden (det meldes om tilnærmet komatøse tilstander i den leiren etter fimbulvinteren over særlig den nordlige halvkule, men også lenger sør), så vi får fortsette å ta for oss av mer aktuelle og reelle verdenssituasjoner:

Krigsforbrytelsene mot Irak 2003-2010
Som kjent kjørte USA i gang sitt angrep på Irak i 2003 uten FN-støtte, ut fra at det hastet å redde befolkningen fra at Saddam planla bruk av kjemiske og andre masseødeleggelsesvåpen mot egen befolkning. I ettertid påvist å være ren propaganda fra amerikanske nyhetspåvirkere og et rent cover-up for en krigsforbrytersk invasjon i strid med folkeretten, og et rent innbrudd i irakisk oljeindustri der man uten videre tildelte det amerikanske selskapet Halliburton råderetten over de irakiske oljefeltene. Det helt utrolige var at visepresident Dick Cheney kom til det Hvite Hus i 2001 fra stillingen som direktør i dette selskapet!
Rent formelt: Invasjonen begynte uten eksplisitt tillatelse fra FNs sikkerhetsråd og var slik et brudd på FN-charteret. FNs generalsekretær Kofi Annan uttalte f.eks i september 2004 at krigen ifølge FN var ulovlig.

Amerikansk nyhetsbyrå igjen kilde for gasspåstander i Syria
En allianse av USA, Frankrike og Storbritannia, igjen uten formell støtte fra FN men selvsagt med en NATO-Stoltenberg i ryggen, kjørte nylig i gang diverse rakett/bombeangrep mot mål i Syria. Det amerikanske nyhetsbyrået AP skal ha vært hovedkilden for påstandene om gassangrep i byen Douma.


Det istykkerbombede Douma - men gassangrep?!

Men nå kan det altså vise seg at også dette gassangrepet aldri fant sted. Nyhetsreporter John Pearson fra den amerikanske TV-stasjonen OANN reiste til Syria og intervjuet lokalbefolkningen i Douma. Der kunne øynevitner fortelle at de verken så, hørte eller luktet klorgass, jeg siterer fra en artikkel i Resett nå: 

"Grusomme bilder av døde barn og voksne med skum rundt munnen ble spredt i de fleste nyhetskanaler verden rundt 7. april i år. Det angivelige angrepet i Douma skal ha vært en cocktail av klorgass og sarin, droppet ned over byen med fly.
Journalister fra det amerikanske nyhetsbyrået AP hevdet de snakket med øyenvitner både i Douma utenfor Damaskus og i Nord-Syria. Ifølge AP skal mennesker ha ropt «klor, klor», før de segnet om.
– Gassen var så sterk at folk fikk problemer med å puste flere hundre meter unna, skal kilder ha fortalt nyhetsbyrået AP.

Men nå kan det vise seg at gassangrepet aldri fant sted. Nyhetsreporter John Pearson fra den amerikanske TV-stasjonen OANN reiste til Syria og intervjuet lokalbefolkningen i Douma. Der kunne øynevitner fortelle at de verken så, hørte eller luktet klorgass.
– Jeg har ikke sett eller hørt at noen ble skadet som følge av et gassangrep. Jeg tror det er et show og ikke ekte, sier mannen i intervjuet med OANN.

Pearson sier i reportasjen at han hadde intervjuet et titalls personer og at ingen hadde sett noe som tydet på at det var et gassangrep i nærheten.
– Ingen av de jeg snakket med hørte eller så noe som helst. De så at det ble snakket om på TV, men ingen øyenvitner som oppholdt seg hvor det angivelige gassangrepet skal ha funnet sted har sett noe, sier Pearson."


Vel, dere kan se mer av argumentasjonen øverst på siden i denne linken:
https://resett.no/2018/04/20/lokalbefolkningen-i-douma-hevder-gassangrep-aldri-fant-sted/


15
Det lille afrikanske kongeriket Swaziland bytter navn til Kongedømmet eSwatini. Første statsnavn tilpasset dataalderen?Uansett, Kong Mswati III annonserte navnebyttet under landets feiring av 50 år med uavhengighet fra Storbritannia. Til dette trengte han ikke å spørre noe storting, for Kong Mswati III er en av Afrikas siste nær eneveldige konger*. Han kritiseres ofte (merk: fra utlandet) for at han bruker det fattige landets ressurser til å finansiere sin egen luksuriøse livsstil

*Etter tradisjonen styrer kongen sammen med sin mor (Indlovukazi, direkte oversatt "Store hunnelefant")

Spesielt har ritualet der kongen velger seg ut stadig nye dronninger fått oppmerksomhet:
Hvert år danser Swazilands jomfruer toppløse for kongen, og synger sanger med tekster som «vi vil ikke ha politiske partier i Swaziland» og «jeg er jomfru, vær snill å sjekke at jeg er ren.» Tradisjonelt har kongen plukket seg en brud fra de opptil 80 000 dansende kvinnene. .
I 2013 hadde Mswati III 13 dronninger. Nå skal tallet ha økt til 15.

Det store spørsmålet her på forumet vil selvsagt likevel være:
- Hvor står Kong Mswati III klimapolitisk?
- Har Norge vært inne med velvillige og målrettede (sic) "klimamidler" her allerede? For her er nok midlene i like trygge hender som i regnskogen, vil jeg tro.
- Kunne det evt. vært lurere om Norge her bidro med litt mer målrettet bistand enn "klima", jfr at rundt 39 % av landets voksne er smittet av HIV/AIDS.

Sist, men ikke minst: I disse #metoo-tider må vel eSwatini være det nær perfekte tilbaketrekningsland for norske politikere med tilbøyeligheter, ja, kanskje bedre og rimeligere å kjøpe seg en posisjon her enn i FN, NATO, Verdensbanken, Regnskogsfondet, egne freds- og klimainstitutt betalt av den norske staten, osv.?
Med HIV-rate på 39% kunne dette kanskje til og med virket litt oppdragende og redusert frekvensen av åkerrulling o.l.?   

Link: https://www.dn.no/nyheter/2018/04/20/0526/Utenriks/swaziland-bytter-navn

Sider: [1] 2 3 ... 20