Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Telehiv

Sider: [1] 2 3 ... 16
1
Enker og faderløse, småbarnsforeldre og halte og lamme som ikke uten videre klarer å sykle treåringen 18 km til barnehagen en gråkald februarmorgen går mot en tung tid i Oslo, for "Det grønne skiftet" fortsetter i samme destruktive og selvskadende tralten som folk bare stilltiende kneler for:
- Passeringer i bomringen vil fra 1. mars 2018 koste 43 kroner for bensinbiler og 48 kroner for dieselbiler (32 kroner i dag).
- Og etter planen skal prisen økes i rushtidene til 53 kroner for bensinbiler og 58 kroner for dieselbiler.

Kort sagt: 
- Enda en dreining av bompenge-straffeskruen mot dem som er avhengig av bil for å få giort jobben sin og samtidig få anbrakt barna i barnehagen.

Men kollektivtilbudet må da tilby en kompensasjon for dette landveisrøveriet, vel? Å nei du, her skal du straffes for din "klimalojalitet" så det holder:
- Dyrere(!) buss for dem som setter bilen hjemme
- Dyrere(!) bane for dem som setter bilen hjemme

Når jeg syns blodtrykket mitt blir for lavt, tar jeg bare en kvikk påminner om at MDG-Lan fløy til Tyskland for å motta miljøpris:2
I skyggen av Christine Meyers faglige selvskading i SSB med forsøk på å mørklegge utfallsrommene for framtidig samlet arbeidskrafttilstand i kongeriket, slik at etatene ikke lenger kunne brukt byrået til noe nyttig hvis hun ikke hadde blitt stoppet - hun vil tydeligvis ha den vanlige unyttige "forskerklikken" kaffelattelallende her også, slik vi ser på de skakkjørte samfunnsfagene på universitetet som ingen gidder å lytte til lenger (i alle fall ikke nå, etter at Frank'en døde) tillater jeg meg å risse opp hvor selvskadingen nå akselerer mest ute i Europa og her hjemme: Sosial dumping med påfølgende nedbryting av velferdssamfunnets kjernetropp: Den godt utdannede middelklassen.
Hvis dette får fortsette i dagens tempo vil det bli det moderne velferdssamfunnets død i løpet av noen få tiår.

Men dette er noe som synes å trenge uendelig sent inn i tinninglappene til de mest bortskjemte borgerbarna ute i Europa så vel som hos de selvskadende kvasiraddisene her hjemme, nemlig at de lever i en villfarelse om at de vil kunne beholde sin velfødde status både lenge og vel samme hvor mye de jobber med å bryte ned de næringsveier som betaler for parasitttilværelsen deres.


Norsk samfunnsselvskader som i valgkampen greit fastslo at "staten skal selvsagt betale for at vi legger ned oljen"

Å nei du, EUs frie flyt av arbeidskraft er et uforstått fenomen hos slike hønsehjerner - og at den sosiale dumping dette medfører nå er stadig mer sentralt i å knuse middelklassen i de europeiske landene: Stadig større arbeidstakergrupper som trodde de besatte middelklassetrygghet i sine respektive land befinner seg fortumlet og tilsidesatt mens de ser EUs frie flyt av arbeidskraft sørge for at man rimelig uhemmet kan kjøre sosial dumping fra de EU-landene der folk er villig til å jobbe billigst. De må snart finne seg i å jobbe for halv lønn eller stå uten arbeid.

Sør for Alpene der jobbtryggheten er lavest, får du ute i distriktene nå kjøpt de flotte og tradisjonsrike husene til den tidligere middelklassen for småpenger, mens de prøver å holde det gående inne i storbyenes nye filleproletariatområder på stadig mer innskrenkede arbeidsmuligheter som ennå ikke er tatt av sosiale dumpere fra lavkostlandene og/eller er union bustet ned til flaskepanting.

De ute i Europa som ikke har skjønt hva som har skjedd med nedbrytingen av middelklassen helt siden Ronald Reagans (Midt-Vestens gårdbrukere lever nå stort sett fra hånd til munn) og Maggie Thatchers tid (når så du en britisk turist i Norge sist?!), og tror dette ikke kan skje "her", får bare fortsette å tro at de får fortsette å være middelklasse også i fortsettelsen. I USA der "utviklingen" er kommet lengst er middelklassen som kjent nå omtrent utradert gjennom union busting og sosial dumping; folk har ikke råd til å sende ungene på høyere skole, de har ikke råd til fullverdig helseforsikring, osv. Nå tror de forvirrede ofrene at Trump er løsningen - jeg får ubehagelige historiske assosiasjoner. I restaurasjonsbransjen har man i stor grad sluttet å betale ansatte lønn i det hele tatt, de må leve av tips eller sulte. 

Eller spør danskene, dvs. de som forstår hvorfor halve Jyllands eiendommer nå er fraflyttede og står med store plakater: "Til salg": EUs ensidige kostnadskrav til billigst mulig mat, om så den skal bestå av 80% penicillin, 10% næringsstoffer og 10% matsminke, driver den gamle danske landmand fra gård og grunn, som det lenge har skjedd i USA.

Og her hjemme danser kvasiraddisene ikke bare komplett uansvarlig og uvitende rundt klimagullkalven,
men tror sosial dumping er "anvendt humanisme til støtte for trengende utlendinger".

Men denne dagens totalt stivnede og ideologisk forskrudde venstreside er jo bare stokk reaksjonær i sin konsekvens: De aksepterer nå at alt deres forfedre og -mødre har slåss fram av sivilisasjon de siste par hundre år kan brytes ned av arbeidsinnvandring som slippes løs på samfunnet i stadig økende skala. Mens kvasiraddisene i sin mondene bortskjemthet tror de utøver en "dyp og solidarisk forståelse" for grundig omskjæring av kvinner og annen innført høykultur, for å si det sånn. Vi snakker her om selvskaderne i alt fra SV via nøtte-casene i MDG til mentalt ubalanserte og sterkt forspiste Venstre.

Disse selvskaderne tror nemlig også i essens at EU er "solidarisk", "radikalt" og "den utviklingskurs vi må følge" og er følgelig patetisk handlingslammet rundt sine kaffelattekopper i Oslofjordbotnen, mens storkapitalen gnir seg i hendene så det svir langt inn i sjela på dem som forstår hva som er i ferd med å skje: Da LO undersøkte byggebransjen i Oslofjordbotnen i sommer fant de at ca. 80% var utlendinger som arbeidet ulovlig/uten godkjente arbeidstillatelser, og selvsagt langt, langt under tariff. Men er det noen som gjør noe? Den selverklærte venstresiden med sine hvite hender har jo aldri vært på en byggeplass og forakter dessuten arbeidsfolk så det holder.

Men alle er ikke selvskadende oslofjordbotn-idioter ennå: Ute på Sotra i Hordalands skjærgård råder "Kjetting-Jan", og han vil ikke ha denne driten, hør bare hva han sier:

«Kjetting-Jan» kansellerte ordre da kunden ikke ville benytte norsk arbeidskraft:
- Jeg hadde heller dumpet kjetting på sjøen.
Sotra Anchor & Chain som ledes av Jan Vindenes, også kjent som «Kjetting-Jan», leverte nylig inn et anbud på kjetting og installering til et Bergen-basert selskap. Vindenes fikk tilslag på anbudet, men valgte å trekke det tilbake da nevnte selskap bare ville ha kjettingen, og heller hente arbeidskraft i utlandet.
- Jeg er opptatt av at vi skal bruke norsk arbeidskraft i Norge. Vi tilbød både utstyr og arbeidskraft i milliontilbudet, men kunden ville bare ha «kjettingen» og i stedet bruke innleid, billig utenlandsk arbeidskraft til installasjon og modifisering av slepearrangement til en rigg som skal slepes utenlands. Det er helt uaktuelt for oss, og da droppet vi like godt hele leveransen, sier han, og legger til:
- Jeg hadde heller dumpet kjetting på sjøen.
Den norske kunden må dermed til utlandet for å tak i utstyret som Vindenes kunne levert.
- Vi selger en pakke der utstyret, kompetansen og arbeidskraften henger sammen. Jeg synes det er viktig at vi strekker oss langt for å sysselsette vår egen hjemlige arbeidskraft, sier Vindenes.


Folkens, som gammel handlingsorientert kraftsosialist som alltid ser etter hva hele folket kan leve trygt og godt av, og forhåpentligvis ikke enda en sleip og ryggesløs opportunist av kvasiraddistypen, mener jeg det er bare å kaste muffer og diademer høyt i været for "Kjetting-Jan" og håpe at flere tar poenget etter hvert.

     

3
I mange år har vi sett de største utbyggerne på norsk sektor - med Statoil i spissen - skusle bort svære milliardbeløp på å rute viktige utbygginger til utlandet (særlig Asia og Midt-Østen) i stedet for til våre hjemlige leverandører. Argumentet har vært at norske selskaper er for dyre. En halvape i Statoilledelsen som jeg snakket med for noen år siden mente at man "trenger å lære norske utbyggingsleverandører en kostnadsleksjon", og det kunne gjøres ved å sette ut mer til utlandet. Vårt eget statsselskap har sjokkerende nok i en årrekke (toppet med Helge Lund-blårussepoken) altså stått i spissen for å underminere våre verdensledende leverandører akkurat i den fasen de trengte å få vise hva de var gode for.

Resultatet vet vi: Skandaløse overskridelser på både kostnad og tid, hinsides dårligere enn det vi med sikkerhet vet norske leverandører ville klart når sluttstrek settes.

I stedet for Statoil med kontroll over 80% av verdikjeden på norsk sokkel (for øvrig usunt mye og ødeleggende for leverandørene i seg selv) og som selvsagt skulle vært den sentrale støttespiller for norsk leverandørindustri måtte det utenlandske selskaper til for å synliggjøre hvor dyktig og kostnadseffektiv norsk leverandørindustri faktisk er på feltutbygginger på alle plan, eksempelvis:
- svenske Lundin har vist innsikt i dette og lyktes med tungt norskbaserte utbygginger
- tyske Wintershall er det siste, og kanskje mest lysende eksempelet på hva som kan oppnås når norske leverandørhoder slår seg sammen og får anledning til å bruke samlet evne til nytenkning, effektivisering og løsningsinnovasjon: Mariafeltet 

Om Mariafeltet
- Utvinnbare reserver for Maria-feltet var først anslått til 23,3 mill Sm3 oe. (standard kubikkmeter oljeekvivalenter) olje, 1,9 mill. Sm3 oe. gass og 3,0 mill Sm3 oe. NGL (Natural Gas Liquids). Under utbyggingen er anslagene gradvis økt, også pga. ytterligere vellykket produksjonsløsning.
- Feltet med en lønnsom utbygging vil altså skape store verdier for fellesskapet.
- De forventede investeringene knyttet til utbyggingen var opprinnelig på 15,7 milliarder kroner. Sluttsummen ble hele 3,7 mrd. kroner billigere, vi skal se på årsakene nedenfor.

Mariafeltes elegante og ressurs- og kostnadsvennlige tilknytning av en subsealøsning til nærliggende infrastruktur:


Norske leverandører
Viktige kontrakter ble tildelt Aibel i Haugesund, FMC Kongsberg Subsea, Subsea 7 (herunder fra deres anlegg på Vigra) og Reinertsen (Trondheim)
- Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Wintershall (operatør, 50 prosent.), Petoro (30 prosent) og Centrica (20 prosent).

Utbyggingsmodellen er optimalt miljø- og ressursvennlig: Subsealøsning tilknyttet etablert infrastruktur
Den suverene løsningen der man slipper å bruke kostbare/forurensende overflatefartøy av FPSO-typen ble utpønsket i samarbeid med utvalgte norske leverandører, og framforhandlet (tøff, men vellykket prosess) med de nærliggende installasjonene, er lønnsom på 30 dollar/fat. Hadde man satt også dette bort til Asia med en konvensjonell/fantasiløs overflateløsning hadde ikke feltet vært lønnsomt på dagens oljepris - før de høyst forventede overskridelsene og bruddene på byggeforskriftene hadde begynt å tikke inn...   

Hva oppnådde man med å bruke norske leverandører?
Nå kan vi som kjenner norsk leverandørindustris faktiske styrke godte oss i flg erfaringer uttrykt av Oljedirektoratet i dag:

- Oljedirektoratet melder at samtykke er gitt oppstart av Maria-feltet i Norskehavet.
- Utbyggingen kommer i drift nesten ett år før opprinnelig plan.
- Kostnadene er reduserte og anslaget oljereserver er økt litt.
- Produksjonsstarten skjer i desember. Dette er om lag 10 måneder tidligere enn opprinnelig plan som var fjerde kvartal i 2018.
- Et godt gjennomført prosjekt og raske og effektive boreoperasjoner har bidratt til dette
- Oljedirektoratet er godt fornøyd med utviklingen av Maria-prosjektet, sier Kalmar Ildstad, underdirektør i Oljedirektoratet for utbygging og drift i Norskehavet.

Det tyske oljeselskapet Wintershall - som er et selskap i BASF-gruppen - er altså operatør for Maria-feltet. Investeringskostnadene er snaut 12 milliarder kroner, mens estimatet i Plan for utbygging og drift (PUD)var på 15,7 milliarder kroner. I mai i år uttalte Winthershall at framdriften i Maria-prosjektet var så god at selskapets konserndirektør Mario Mehren regnet med oppstart i første halvdel av 2018. Framdriften gikk ennå raskere enn konsernsjefen så for seg.


   
 

4
Det kan gå mot en kaldere vinter enn de oppvarmingsfrelste har summarisk meldt også i år: NOAA melder nå at en ny La Niña er bekreftet.
Som vanlig vet man ikke hvor lenge dette kan vare, men NOAA sier dette i sin synopsis:
"La Niña conditions are predicted to continue (~65-75% chance) at least through the Northern Hemisphere winter 2017".

Link: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml


5
Vi har store debatter rundt historisk "naturlig" klima. I kontrast til "moderne tid" og det vi liker å omtale som avansert menneskelig påvirkning. Og da selvsagt av den katastrofale art. Vel, kanskje skulle vi sett på litt annerledes, men avanserte forhold i fortiden også. For eksempel våre ideer om menneskehetens evne til å levere avansert kunst i en fortid der vi ikke trodde slikt var mulig:

Slik så en liten "stein" ut før man fikk renset den og studert den nærmere:Her er det som ble avdekket:


Når man ser dette 3500 år gamle kunstverket gravert inn i en edelstein, og som må ha krevd lupe for å kunne utføres, må man jo nesten bli slått av ærefrykt for hva disse menneskene også ellers må ha evnet. Edelstenen ble funnet i den 3500 år gamle graven til en gresk kriger. Under lag med forstenet grums, har edelsteinen som har fått navnet «Pylos bekjemper Agate» inngravert en scene hvor en kriger har beseiret én fiende og gjør seg klar til å sette inn nådestøtet på en annen. Detaljer i våpen og utstyr, hår og muskler er fullt synlige. Og det på en edelsten som bare er 3,6 cm bred!

Link: http://www.side3.no/historie/renset-stein-i-ett-ar--plutselig-kom-et-mesterverk-til-syne/3423388604.html


PS: Jeg kan ikke huske å ha fått et større visuelt skjønnhetssjokk siden jeg første gang studerte Osebergskipets linjer sett forfra:PS2: Og det klimarelaterte: Under hvilke klimatiske forhold tror dere begge kunstuttrykk ble skapt?


6
Energi og miljø / OPEC om global energibruk fram til 2040
« på: 10.11.2017, 14:44:44 »
OPEC har igjen lansert sin projeksjon/best estimate for fordelingen av energiformer fram til 2040. I tidligere projeksjoner har OPEC faktisk vært veldig treffsikre. Gitt at de ikke er så langt ute av realistisk kurs denne gangen heller, er det flere forhold det er verdt å notere seg. Først en illustrasjon av forventet økning i globalt energibehov i 2040:


Verdens energibehov vil ha økt tilsvarende 95,6 mboe/d innen 2040


Noen antatte utviklingstrekk:
- "peak oil" antas langt fra nådd; tross i manges ønsker om å strupe fossil energibruk av rene miljøhensyn (klimahypoteser holdt utenfor), forventes det at etterspørselen etter olje og gass vil øke jevnt fram til 2040
- årsaken er bl.a. at man antar at verdens befolkning vil øke fra dagens 7,6 mrd. til 9,2 i 2040 og global produksjon øke med hele 126%
- likevel: mer energieffektiv produksjon er forventet; på plussiden antar man at energibehovet for produksjonsøkningen på 126% "bare" vil kreve en 96% økning i energibruken
- men stadig større folkegrupper dras inn i produksjon som krever pendling/transport og andre energikrevende forhold
- man må anta at omlegging til lokale utslippsreduksjoner vil bli mest påkrevd/mest prioritert i de mest forurensede storbymiljøene, der særlig Kina og India allerede vet de må ta store grep

Likevel, energiens "tyngdelov" ifht. kapitalkostnad antas ikke å gi de helt store endringsutslagene for kjøretøyer innen 2040:Ikke realistisk å vente store utfasinger av fossilbiler de neste par tiårene:
- OPEC antar det vil være mer enn 2 mrd biler i drift i 2040, dvs. nesten en dobling av dagens antall.
- over 80% av disse antas fremdeles å være fossilbiler av et eller annet slag
- dette er basert på en antakelse om at det innen 2040 ikke blir foretatt noen dramatisk omlegging av skatte- og subsidiepolitikk for elbiler (der Norge er helt i "utakt" med global praksis så langt) samt et fortsatt grenseslit mot de fremdeles uløste tekniske/logistiske begrensinger for eldrift 
- en sentral bakgrunn for disse antakelsene er at hoveddelen av det økte energibehovet vil komme fra Asia og Afrika der det både politisk og økonomisk ikke er rimelig å forvente "vestlige" støtte- og subsidieordninger for å få fart i overganger til fornybar energi innen 2040.

Vannkraft- og elsubsidie-Norge er ikke verden:
Disse globale realitetene står i betydelig kontrast til vår "norske" modell med store elbil-støtteordninger, slik at vi her hjemme lett kan få overdrevne forventninger til de langt svakere globale mulighetene til å fase ut fossilbiler de neste par tiårene. Og tilsvarende: De rike OECD-landene antas å knapt se noen økning i sine energibehov fram til 2040 grunnet mer utviklete energistyringssystemer og politisk lettere gjennomførbare teknologi- og skatteomlegginger. 7
Geoengineering ble i 2009 definert av The Royal Society som «tilsiktet storskala manipulering av planetens miljø for å motvirke menneskeskapte klimaendringer».De mest rabiate innen klimahysteriet finner vi trolig blant de som bekjenner seg til slik "klimafiksing", og som mener vi må begynne med geoengineering for å forhindre flammehavet i et Thermageddon som lyser uavbrutt i deres indre sjelsliv og karriereinstinkter. 250 sånne "eksperter" samlet seg nylig i Berlin for å diskutere dette og andre forsøk på å fikse verdens klima med sin egen menneskeskapte teknologi, for eksempel med kunstige skyer (Solar Radiation Management). Miljøkonsekvenser synes altså ikke å bety så mye ifht å redde "klimaet".

Heldigvis har en rekke mer velbevarte forskere, selv langt inn i annen klimadårskap, tidlig skreket opp og påpekt at vi her er på farlig grunn, uten kvalifisert konsekvensforståelse. Og vi andre som ikke sikler etter mer klimainduserte prosjektpenger mener vel at det heller ikke foreligger empiriske/observerte behov for noe i retning "klimafiksing".

Her hjemme har vi likevel Helene Muri som leder Norges eneste forskningsprosjekt som ser på effekten av kunstige skyer. Hun deltok selv på Berlin-konferansen nå i oktober, og forteller at det da var tre år siden de sist hadde et slikt møte. Det kan være at hun er litt forvirret av den lange sykkelturen (hun fløy vel ikke!?) til Berlin, men hun synes som en stadig ivrigere talskvinne for nettopp Solar Radiation Management. Ja, hun nærmest frykter at hun ikke får lov til å være med på å sende verden ut i denne galskapen.

Link til yr-artikkel: http://www.yr.no/artikkel/frykter-ingen-vil-bry-seg-om-verdens-storste-eksperiment-1.13752384


8
I IPCCs siste rapport (AR5) foreligger en figur (oppdatert pr. 2016) som viser hvor mye modellene har bommet på temperaturutviklingen i midt-troposfæren i tropene (dvs. der den største oppvarmingen faktisk skulle kommet iht. CO2-hypotesen, det såkalte "hot spot"). Men når man summerer 102 klimamodeller ser vi at diskrepansen mellom modeller og observasjoner har økt påfallende opp gjennom årene:

 

Figuren viser modellerte og observerte tropiske (20⁰N-20⁰S) temperaturer i jordens mest aktive værsone (midt-troposfæren), i 5.000 til 30.000 fots høyde. De predikerte verdiene er fra 102 klimamodellutskrifter fra 32 ulike basismodellgrupper. Modellene vi ser her er altså fra AR5, angitt som "the most comprehensive set available".

Russerne har ikke vært med på de samme CO2-sensitivitetsoverdrivelser som for eksempel AMS-miljøet:

Vi kan derfor notere oss at den eneste modellen som har vært i nærheten av observerte fakta, er den russiske INCM4. I denne modellens siste iterasjon opererer den med 1.4⁰C (2.5⁰F) i klimasensitivitet sammenlignet med snitt 3.2⁰C (5.8⁰F) i modellene som AMS benytter. Den russiske modellen treffer altså klart best, med en CO2-klimasensitivitet på 1.4⁰C som (iht mainstream klimamodellparametre) da innebærer at Parisavtalens 2-graders mål er nådd allerede med en framskrivning av dagens utslippsscenarier uten ytterligere reduksjoner. Om det kan redde nattesøvnen for noen  :o

Siste chartdata ble nylig publisert i Bulletin of the American Meteorological Society (AMS), re link til deres State of the Climate: https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/state-of-the-climate/

9
Stanford University professor Mark Z. Jacobson har fått fagfellevurdert - og vraket (presisering: "debunket", jfr overskrift) - en artikkel som hevder at "U.S. energy could be provided exclusively by renewable energy, primarily wind, water, and solar".


Sterkt fortørnet verdensfrelser

Vi har jo sett i flere tilfeller at en del verdensfrelsere på dette området har antatt religiøse og/eller stormannsgale positurer rundt sine påstander, jfr. Mann (med sine rettsalsraids mot kritikere), Hansen (med flere arrestasjoner for demonstrasjoner), Rasmus Benestad (bl.a. krav om utestengelse av skeptikere i media), osv.
 
Jacobsen tar det nå enda et skritt lenger: Han har saksøkt fagtidsskriftet National Academy of Sciences (PNAS, ved faggruppen Clack et al.) for at de sier at hans arbeid ikke holder mål! Han hevder i stedet at de må straffes for å ha konkludert at han har foretatt "improper assumptions in order to claim that he had demonstrated U.S. energy could be provided exclusively by renewable energy, primarily wind, water, and solar." For dette krever han $10 million i erstatning.

Judith Curry omtaler dette her:
https://judithcurry.com/2017/11/01/stanford-prof-sues-scientists-who-debunked-him-demands-10m/

For detaljer viser Curry til denne kilden (Environmental Progress):
http://environmentalprogress.org/big-news/2017/11/1/stanford-university-professor-mark-z-jacobson-sues-prestigious-team-of-scientists-for-debunking-100-renewables

Her er link til paperet som har sendt Jacobsen ut av sitt gode skinn, med avsnitt som "Faults with the Jacobson et al. Analyses"
Link: http://www.pnas.org/content/114/26/6722.full

PS: Jeg mener å huske at Emeritus har anført en bekymring rundt dette med å prøve å dra naturfaglige evalueringer inn i rettssalene for å trumfe fagpolitiske saker gjennom, og dette er vel et MEGET upassende eksempel på akkurat det?
10
Vi mediekonspiratører har jo notert oss at Nina har vært påfallende myk i kantene mot klimafiendene i det siste, og Nina skal ha hatt sjelekvaler for å slå seg sammen med en stor oljeaktør som Røkke, men jeg skal ikke være den første til å kappe huet av dama for dette: Oljefolk har jo ofte vist en imponerende evne til å tenke med begge tinninglappene, og har til og med blitt fersket i å drive med miljøbeskyttende tiltak, bl.a. var jeg i mange år som forsker engasjert i en rekke større prosjekter betalt av oljeindustrien for å jobbe ikke bare med teknologi, men også med klare mandater for å hensynta både helse, miljø, og sikkerhet/risiko knyttet til dette - og de prosjektene var stort sett mye mer funksjonelt rettet mot å faktisk oppnå noe målbart enn mye av skvalderet som bedrives av de nyposerende klimafrelsere 8)Og WWF-Nina skal faktisk jobbe med et trolig svært prisverdig foretak om det aldri så mye er betalt av en ekte oljejævel; Røkkes nye prosjekt med forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel) er et samarbeid med nettopp WWF. Skipet skal ha plass til 60 havforskere, og skal samtidig jobbe med å rydde verdenshavene for plastsøppel. Skipet skal etter planen være ferdig i 2020. Det blir ikke lett å mobbe Røkke som "klimafiende" etter dette, og det vet Røkke selvsagt godt. Jeg er sikker på han smiler hele veien fra bankene til fiskebankene til oljetankene  ;)Link til Røkkes uttalelser om hvorfor dette skipet: https://www.aftenposten.no/norge/i/GWw4l/Kjell-Inge-Rokke--Jeg-vil-gi-tilbake-til-samfunnet-brorparten-av-det-jeg-har-tjent-Dette-skipet-er-en-del-av-det

Link Aftenposten: https://www.aftenposten.no/norge/i/R3Qa8/Nina-Jensen-slutter-i-WWF-for-a-begynne-hos-Rokke
Link e24: https://e24.no/energi/nina-jensen-slutter-i-wwf-skal-jobbe-for-roekke/24175919

11
Alle er vel enige om at elbiler i tett trafikkerte byer rent luftteknisk må oppleves som en bedre lokal miljøløsning enn eksosutslipp fra fossilbiler. Men: Klimafykene som mener CO2 er det eneste problemet her i verden, ser i det samlede miljøregnskapet ikke ut til å ha så mange MILJØ-poenger med sin storslagne subsidiering for at folk skal skifte til elbil. For et annet, og mer komplekst forhold er ikke bare de faktiske CO2-utslippene ifm. elbilbatterienes livsløpssyklus - men også de samlede miljøproblemer, fra tilvirking til skroting. En artikkel i Svenske Teknikens Värld fokuserer imidlertid typisk nok bare på CO2-elementet: "Sett till utsläpp under tillverkningsprocess och driftutsläpp kan det vara så att det är mer skonsamt för miljön att behålla din gamla bil, enligt ny forskning".

Denne grafen viser CO2-utslipp for elbiler over definerte tidsrom:Men hvor er grafen for samlet kjemikalie- og giftstoffregnskap?! Når også dette regnes inn, hva blir det reelle miljøavtrykket for elbiler da?

Link til artikkelen: http://teknikensvarld.se/ny-elbil-smutsigare-an-gammal-bensinbil-303747/

IVL Svenska Miljöinstitutets studie
Den grundigste kilden til disse "CO2-poengene" er IVL Svenska Miljöinstitutet, som har gjort en studie på oppdrag fra svenske Energimyndigheten og Trafikverket. Men også her går det altså i "green house gas emissions" mens det samlede miljøregnskapet (les: reelt miljøskadelige giftstoffer og kjemikalier m.m.) havner i periferien. 
Link til studien: http://www.ivl.se/download/18.5922281715bdaebede9559/1496046218976/C243+The+life+cycle+energy+consumption+and+CO2+emissions+from+lithium+ion+batteries+.pdf

Steigans kommentar:
Steigan skrev om det samme i sommer: https://steigan.no/2017/07/31/svensk-rapport-elbilenes-batterier-er-klimaverstinger/

Kort sagt: Det gjenstår mye arbeid også med elbiler før man kan erklære de samlede miljøutfordringer som løst. Og som vanlig: Når CO2-hysterikerne er på banen tapes det reelle og SAMLEDE miljøperspektivet raskt av syne, i iveren etter å frelse verden fra karbondjevelen.
 

12
En ny forskningsartikkel publisert i Nature Geoscience, som blant annet norske Cicero har vært med på, sier at tidligere forskning har bommet voldsomt i sine antakelser om oppvarming under 1,5 grader. Denne nye forståelsen har framkommet ved å kjøre nye modeller med utgangspunkt i år 2015, fremfor 1870. Dette gir store utslag fordi temperaturøkningen har vært unormalt høy etter år 2000 på grunn av naturlige svingninger.

Det underliggende faktum som det egentlig er snakk om her men som man ikke synes å ønske å trekke alt for tydelig fram, er at tidligere anvendt CO2-sensitivitet har vært altfor høy. Artikkelen omtaler dette imidlertid på en litt snedig måte, ved å snakke om "karbonbudsjettet", og at dette tåler "4 ganger høyere belastning" enn man tidligere har lagt til grunn i modellene. Derfor får man slike kommentarer som dette fra professor Pierre Friedlingstein fra University of Exeter: "Tidligere beregninger av karbonbudsjettet for 1,5 grader, basert på IPCCs femte hovedrapport, var rundt fire ganger lavere, så dette er veldig gode nyheter med tanke på å kunne oppfylle ett av Paris-målene".   

Her er Nettavisens artikkel om saken:
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/sjokkrapport-verden-kan-slippe-ut-fire-ganger-sa-mye-co2-som-vi-trodde/3423375483.htmlHer er Natures artikkel:
Link: http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo3031.html?foxtrotcallback=true

PS: Jeg antar denne artikkelen vil bli mye diskutert framover. NRK rykket for øvrig raskt ut med sitt vanlige støttekorps blant slyngelklimaforskerne for å se om noe kunne ta brodden av denne forskningen. Kjetil Alstadheim, klimaalarmisten i Dagens Næringsliv, ble også hentet inn som kommentator. Men det ble som vanlig bare noe rør, og NRK fikk nok ikke den avvisningen de håpet på. Vi får vente til mer lødige fagfolk får kommentert dette.


13
IRAK: HØYESTERETT SUSPENDERER KURDISK AVSTEMNING OM UAVHENGIGHET - kan vi gå mot krig og nye terrorbilder?

Jeg tar opp denne saken fordi det i siste omgang dreier seg om global stabilitet for oljeleveranser, dvs. de samlede globale enerigiprisregimer: En mulig kommende territoriekrig i dette området kan gi store ringvirkninger for hele oljebildet i Midt-Østen og tilstøtende oljeregioner. Og selvsagt til slutt måtte involvere stormaktsinteressene i ubehagelig grad; vi snakker om noen av verdens viktigste oljeprovinser her.Kurdistan, som omfatter store områder både i Iran, Irak, Tyrkia og Syria, er for øvrig en sentral region for det norske oljeselskapet DNO (her: særlig Irak), og et interessant investeringsobjekt fordi aksjen er nominelt underpriset pga. politisk risiko: Går det bra uten krig framover vil aksjen trolig bli gullkantet, men bryter det ut krig kan det bli tunge dager for investorene.

Irak
Bakgrunnen er at selskapet nylig fikk økt sin eierandel i det svært lønnsomme Tawkefeltet ved at utestående betalinger for tidligere leveranser ble konvertert av de kurdiske eierne til økte eierandeler i feltet. Aksjen er likevel fremdeles omgitt av betydelig risiko, og mindre blir det ikke av at Iraks høyesterett nå melder at de har suspendert folkeavstemningen om kurdiske uavhengighet fra Irak som de kurdiske regionale myndighetene i Nord-Irak (KRG) vil avholde, frem til en endelig kjennelse gjøres.
Det melder den irakisk-kurdiske nettavisen Rudaw i dag.
Folkeavstemningen er planlagt avholdt mandag 25. september.

Tyrkia
Parallelt melder Rudaw også at Tyrkias forsvar har startet en ikke-kunngjort militærøvelse på grensen til Kurdistan-regionen i Irak. Enkelte tyrkiske politikere har indikert at det kan være grunnlag til krig hvis KRG gjennomfører den planlagte folkeavstemningen, og det tyrkiske utenriksdepartementet advarte i forrige uke at gjennomføring av avstemningen «vil ha en pris». Tyrkia har kjempet mot Kurdistans arbeiderparti (PKK) i flere tiår, og de tyrkiske myndighetene i Ankara forholder seg til det kurdiske partiet som en terrororganisasjon.

Iran
I tillegg har Iran, som også har grense til Kurdistan-regionen i Irak, uttalt mandag at landet vil bryte alle diplomatiske bånd til Kurdistan og stenge grensen hvis folkeavstemningen gjennomføres. Det iranske regimet har i tillegg advart om at folkeavstemningen kan føre til iransk militær intervensjon innenfor det som i dag er grensen til irakisk Kurdistan.

Det kurdiske problemkomplekset kan bli et vondt samtaleemne i tiden framover.14
Media og politikk / Benestad overgår seg selv
« på: 17.09.2017, 23:36:54 »
Man skulle selvsagt bare oversett dette meningsløse, paranoide, uvitenskapelige og ikke minst akterutseilte sludderet til Rasmus Benestad, men jeg legger ut denne artikkelen i dagens Nettavisen til felles glede:

http://www.side3.no/nordmann-avslrte-klimaskeptikernes-feil/3423370838.htmlPS: Trodde man hadde gjemt Benestad i koksbingen varig etter hvert, i tilfelle det skulle komme fremmedfolk til gards, men han har visst klart å smyge seg en tur ut fjøsluka for en tur til det internasjonale klimafagtidsskriftet Nettavisen...

PS2: Nettavisen har gledelig nok ikke mer orden i klimaalarmismen sin at de samtidig, til glede for de utsultede isbjørnene, legger ut denne artikkelen (den 17. sept må vite):
http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/fare-for-sn-til-uken/3423373204.html


15
Tesla Semi skulle iht. tidligere melding bli vist nå i september, men det er altså utsatt.
Ifølge CNN er det også planer for en bil med lasteplan og en minibuss.Men når mener Tesla dette kan komme i kommersiell drift?
Musk uttalte i fjor at Tesla planlegger produksjon av kjøretøyene om under fem år, ifølge CNN. Semitraileren er til for å frakte last, og ble for første gang omtalt av Musk i hans såkalte masterplan fra juli 2016.
– Vi tror Tesla Semi vil levere en substansiell reduksjon av kostnaden for frakt av last, samtidig som den øker trygghet og gjør det veldig gøy å operere, skrev Musk i planen.Link: https://www.dn.no/nyheter/2017/09/14/0711/Motor/tesla-lanserer-beist


Sider: [1] 2 3 ... 16