Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 40
1
Galskapen og den nasjonale selvskading de forskrudde MDG-ungene klarer å koke opp vil ingen ende ta:

MDGs programkomité går inn for full stans av hyttebygging utenfor allerede eksisterende hyttefelt for å hindre tap av natur.Fra dagens NTB-melding har Resett merket seg bl.a. dette:

– Vi mener at de hyttefeltene som skal komme, må komme i eksisterende områder der det er mulig å fortette og bygge hyttene på en annen måte, sier nestleder Arild Hermstad til NRK.
Han mener også at man må dele mer på de hyttene man har. Da får man mer ut av ressursene.
– Kan vi ha flere ordninger der man leier seg inn, istedenfor at alle skal ha egen hytte, spør Hermstad.
MDG vurderer også et sette et tak på hvor store hyttene kan være. Det er NTB som melder dette.
Forslaget sendes nå ut på høring i partiet. Det nye programmet skal vedtas i mars 2021.


MDG vil "forhindre tap av natur" - er det virkelig det som er motivet?!
Det er nok andre "klimapolitiske" strategier som ligger bak her: 
- Et enkelt overslag viser at arealene MDG ønsker å avsette til vindmøller langt overstiger arealet nye hyttefelt vil kreve.
- Forskjellen på et hyttefelt og en vindmøllepark er i tillegg at hyttefelt ikke trenger å subsidieres over nettleie, og heller ikke kverner opp våre mest verneverdige fuglearter.

Konklusjonen synes åpenbar:
- MDG vil forebygge at nye hyttefelt kan konkurrere med muligheten til å avsette nye areal til vindmølleparker etter hvert som folk krever de naturødende utbyggingene stoppet i kommune etter kommune.

Link: https://resett.no/2020/06/02/mdg-vil-stanse-nye-hyttefelt/
2
Sunnmørsposten skriver (dessverre bak betalingsmur) at aksjonister mot vindkraftutbygging på Haramsøya igjen - de gjorde det samme forrige uke - har stoppet anleggsbiler på ferga fra å komme i land på øya. Her liker vi selvsagt særlig den klare lokale melding: "Stikk av!"Så får vi se etterhvert, om klimamakta klarer å true også disse til lydighet mot denne massive selvskadingen?

3
Det kommer stadig flere signaler om at vottene bør holdes klare hos folk på nordkalotten i årene framover:
En ting er den mangeårig observerte nedkjølingen av Nord-Atlanteren, så Barentshavet, årets sjøisutbredelse langt sør for Bjørnøya, flere ships of fools faste i polisen, og den tunge tilfrysingen av bl.a. Hudsonbukta i Canada. Men Norge har faktisk ikke hatt større snømengder siden 1958, altså midt i den kalde 30-årige etterkrigsperioden som varte til slutten av 1970-tallet:Men snømengdene gjelder altså ikke bare Skandinavia; hele den nordlige halvkule har denne vinteren registrert blant de høyeste registrerte snømengder med rundt 500 Gigatonn over 1981-2012 gjennomsnittet:Kort sagt, som jeg har vist til i flere tråder nylig, så meldes det fra ulike forskerhold (jfr. mine spesifikke henvisninger til solforskere som Zharkova, Scafetta, Soon m.f.l.) at en ny kuldeperiode antas å overta for de siste tiårs varmere periode på de lavere breddegrader (særlig nordområdene).
Og vi begynner å se de samme mønstre vi så i den kalde etterkrigstiden; "low solar activity", "cloud-nucleating Cosmic Rays", og en "meridional jet stream flow".

Men akk, nå gjelder det å stålsette seg for vårflommene, som selvsagt blir en del av CO2-narrativet om vi vil eller ikke  :o
Ekte klimaforskning er jo nå noe bare maktesløse tullinger fremdeles holder på med. De røyker sikkert også, sponset av Phillip Morris.

4
Klimaforskningen gjør stadig nye framskritt og når stadig nye erkjennelser om hva global oppvarming kan gjøre med f.eks. fugler:
Et klimaforskerteam har f.eks. nettopp funnet ut at en liten fugleart i løpet av bare et par fuglegenerasjoner (vi snakker da vel om maks 5-10 år - på flat temperatur?!) har utviklet kortere vinger pga. klimaendringer. Stakkars fugler, som var ganske puslete fra før. Det antas at det med "klimaendringer" refereres til global oppvarming. Evolusjonsteorien utvikles som kjent meget raskt i klimaforskningsmiljøer. Likevel: De trenger visst mer penger for å underbygge funnene. Jaja, bare det ikke blir kaldere mens de søker?
 
Men det er mer dramatiske saker på gang enn som så pga. klimaendringene:


Nyere amerikansk klimaforskning viser at det tar knapt et døgn fra en delfin ankommer et akvarium til den har trent opp de lokale menneskene til å mate seg - daglig!
Etterpå holder de på å le seg ihjel.

Varmt bassengvann gjør at delfiner trener opp mennesker til å mate seg!
De erfarne, men oppspilte klimaforskerne som har sett dette med egne øyne (flere fra den samme gruppen så også isen smelte så det rant på Grønland i fjor sommer under en ukes ekspedisjon) sier at dette ikke kan bero på tilfeldigheter, og må anses svært skremmende om dette utvikler seg videre:

Det samme har nemlig skjedd i alle basseng de har undersøkt der temperaturen er høyere enn i de omkringliggende havområdene som delfinene kommer fra. Talsmenn for forskergruppen sier i en bulletin til Ap og Reuters at dette viser en klar statistisk signifikans og at de frykter for at dersom bassengtemperaturene stiger med mer enn 2 grader Celsius fram til 2050 kan det bli utviklet en psykopatisk delfinstamme som vil misbruke menneskene til "matemaskiner" i stadig større grad.

Samset er meget bekymret
Her hjemme har den unge og entusiastiske klimakommunikatoren Bjørn Samset sett på forskningen, og ser ytterligere farer utvikle seg:
Samset uttrykker stor bekymring for at delfiner som går lei av menneskekost og vender tilbake til havet kan lære opp f.eks. spekkhoggere til å innta de samme bassengene og holde store flokker av mennesker som mater dem, slik at de til slutt ikke gidder å oppholde seg i storhavene mer.     
- Det hele kan ende med et fullstendig marint sammenbrudd hvis vi ikke makter å stanse klimaendringene - og ikke minst en dramatisk omfordeling av mat fra de fattige i Afrika til rike og overvektige spekkhoggere i bassenger over hele verden, uttaler Samset.
- Og alt grunnet de snikende klimaendringene, legger Samset til og avslutter:
- Verdens regjeringer må virkelig åpne pengepungen nå, selv om vi fagfolk frykter det allerede er for sent.

5
Maleri som skildrer det historiske Maunder Minimum på 1600-1700-tallet:


Iht. de tyngst publiserte solforskere som har frontet et nytt og dypt solminimum ("modern minmum"/Eddy minimum) i tiårene framover (jfr. den parallelle tråden her på kd.com som omtaler forskere som Zharkova, Scafetta, Soon, m.fl.), så skulle denne nedkjølingen ha startet allerede for flere år siden.Men det har den faktisk gjort der det først ventes å kunne observeres tydeligst; på den nordlige halvkule. Her hjemme har vi jo de senere årene registrert stadig kaldere havtemperatur i Nord-Atlanteren og Barentshavet med is sør for Bjørnøya (ikke skjedd på 40 år), det blir bare ikke altfor tydelig kringkastet i MSM, for å si det sånn. Og ikke bor det så mange folk der som kan gi beskjed heller. 

Men tungt befolkede Nord-Amerika seiler nå opp som et tydeligere og tydeligere eksempel: Der opplever man nå en historisk kald mai så langt, som per. 18. mai har satt hele 233 nye "all-time MONTHLY low temperature records".

Kraftig temperaturfall i Nord-Amerika siden 2015
Dette iht. NOAAs datasett (som anses som de "varmeste", f.eks. betydelig varmere enn satellittmålingene), som i sin januar 2020 rapport sier at temperaturtrenden i Nord-Amerika (dekadisk utlignet) faktisk har falt med -2.03C mellom 2015-2019. Med de videre fall utover våren inkl. rekordfallet nå i mai er dette fallet mer fundamentert. Men selv om vi holder oss til NOAAs data per januar 2020 så er dette selvsagt et ekstremt fall på så kort tid:

Fallet på -2.03C motsvarer 29 ganger NOAAs estimat for den dekadiske temperaturøkning siden 1880, jfr. NOAAs rapport som sier: “The global annual temperature has increased at an avg. rate of 0.07C (0.13F) per decade since 1880.Også globalt fall de siste 5 år:
Selv når vi holder oss til NOAAs kritiserte globale oversikt (med bl.a. mye ubehandlet UHI-problematikk og dårlig begrunnede juksteringer) har global temperaturtrend falt de siste 5 år:

 

Men som alltid når man debatterer temperaturtrender, vi må nok fortsatt vente noen år til før man kan endelig fastslå - gjennom faktiske observasjoner - at verden har entret en ny, signifikant kaldere periode enn varmeperioden (tydeligst i 1980-90-årene), som på sin side etterfulgte etterkrigstidens 30-årige kuldeperiode (tydeligst i 1950-60-årene). 

Tidligere skråsikre CO2-varmister og -alarmister rygger diskret på flere hold nå
Det er åpenbart at en rekke tidligere skråsikre varmistmiljøer begynner å sikre retretten nå; noen har uttalt at modellene er "running too hot" og at man bør justere for dette (siste: de merkelige krumspringene fra Stefan Rahmstorf i sjefsalarmistmiljøet i Potsdam), og andre har i flere år snakket om at naturlige variasjoner en kort periode kan overstyre CO2-effekten, osv.
Den ufrivillige komikken ligger hele tiden på lur: Ikke uventet har mange klimaforskingsmiljøer nå søkt seg til studier i Vest-Antarktis, der det fremdeles er mulig å finne noen lokale steder man kan spinne videre på CO2-narrativet uten at det bor folk i nærheten som kan protestere....noen forskere har f.eks. funnet noen grønne alger langs stranden ytterst og nord i Vest-Antarktis (Lagoon Island) som KAN skyldes "global warming" og som da naturligvis "will turn coastal Antarctica green" (sic):

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/05/20/climate-change-will-turn-coastal-antarctica-green-say-scientists/
Ja ja... 


6
Gjennom Timothy Wirth - tidligere president for UN Foundation (1998-2013), Al Gore-kollaboratør og sentral bakspiller bak Kyotoprotokollen - sin bramfrie fremming av klimaalarmistisk global politikk vet alle hva man har snakket om internt i de overnasjonale og sterkt politiserte klimaorganer, sitat:

“We’ve got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy.“

I essens er det dette alle under FNs klimapolitiske paraply må innordne seg, herunder akseptere at det er "klimapolitikere" og ikke forskere som skal ha siste ord i utformingen av IPCC Summary for Policymakers. For når IPCC Summary for Policymakers er ferdig utformet må forskerne tilbake i sine vitenskapelige rapportseksjoner og tilpasse "klimabudskapene" sine iht. dette. Selvsagt en skam for den frie vitenskap, men klimamakta rår, enn så lenge. 

Men en del IPCC-eksperter fikk til slutt nok av dette og følte sin vitenskapelige integritet så krenket at de meldte seg ut av det gode selskap, med den organiserte debugging og hetsing de dermed utsatte seg for. Men la oss oppsummere hva 46 av de mest kjente "utbryterne" har sagt i sakens anledning: 

1. Dr Robert Balling: Forskerne sa opprinnelig at “No significant acceleration in the rate of sea level rise during the 20th century has been detected.”
Dette ble ikke godtatt tatt med i IPCC Summary for Policymakers.

2. Dr Lucka Bogataj: “Rising levels of airborne carbon dioxide don’t cause global temperatures to rise…. temperature changed first and some 700 years later a change in aerial content of carbon dioxide followed.”
Synspunktet holdt borte fra IPCC Summary for Policymakers

3. Dr John Christy: “Little known to the public is the fact that most of the scientists involved with the IPCC do not agree that global warming is occurring. Its findings have been consistently misrepresented and/or politicized with each succeeding report.” Synspunktet holdt borte fra IPCC Summary for Policymakers

4. Dr Rosa Compagnucci: “Humans have only contributed a few tenths of a degree to warming on Earth. Solar activity is a key driver of climate.”
Synspunktet holdt borte fra IPCC Summary for Policymakers

5. Dr Richard Courtney: “The empirical evidence strongly indicates that the anthropogenic global warming hypothesis is wrong.”
Synspunktet holdt borte fra IPCC Summary for Policymakers

6. Dr Judith Curry: “I’m not going to just spout off and endorse the IPCC because I don’t have confidence in the process.”

7. Dr Robert Davis: “Global temperatures have not been changing as state of the art climate models predicted they would. Not a single mention of satellite temperature observations appears in the IPCC Summary for Policymakers.”
Synspunktet holdt borte fra IPCC Summary for Policymakers

8. Dr Willem de Lange: “In 1996 the IPCC listed me as one of approximately 3000 “scientists” who agreed that there was a discernible human influence on climate. I didn’t. There is no evidence to support the hypothesis that runaway catastrophic climate change is due to human activities.”

9. Dr Chris de Freitas: “Government decision-makers should have heard by now that the basis for the long-standing claim that carbon dioxide is a major driver of global climate is being questioned; along with it the hitherto assumed need for costly measures to restrict carbon dioxide emissions. If they have not heard, it is because of the din of global warming hysteria that relies on the logical fallacy of ‘argument from ignorance’ and predictions of computer models.”

10. Dr Oliver Frauenfeld: “Much more progress is necessary regarding our current understanding of climate and our abilities to model it.”
Synspunktet holdt borte fra IPCC Summary for Policymakers

11. Dr Peter Dietze: “Using a flawed eddy diffusion model, the IPCC has grossly underestimated the future oceanic carbon dioxide uptake.”

12. Dr John Everett: “It is time for a reality check. The oceans and coastal zones have been far warmer and colder than is projected in the present scenarios of climate change. I have reviewed the IPCC and more recent scientific literature and believe that there is not a problem with increased acidification, even up to the unlikely levels in the most-used IPCC scenarios.”

13. Dr Eigil Friis-Christensen: “The IPCC refused to consider the sun’s effect on the Earth’s climate as a topic worthy of investigation. The IPCC conceived its task only as investigating potential human causes of climate change.”

14. Dr Lee Gerhard: “I never fully accepted or denied the anthropogenic global warming concept until the furore started after NASA’s James Hansen’s wild claims in the late 1980s. I went to the [scientific] literature to study the basis of the claim, starting with first principles. My studies then led me to believe that the claims were false.”

15. Dr Indur Goklany: “Climate change is unlikely to be the world’s most important environmental problem of the 21st century. There is no signal in the mortality data to indicate increases in the overall frequencies or severities of extreme weather events, despite large increases in the population at risk.”

16. Dr Vincent Gray: “The [IPCC] climate change statement is an orchestrated litany of lies.”

17. Dr Mike Hulme: “Claims such as ‘2500 of the world’s leading scientists have reached a consensus that human activities are having a significant influence on the climate’ are disingenuous … The actual number of scientists who backed that claim was only a few dozen.”

18. Dr Kiminori Itoh: “There are many factors which cause climate change. Considering only greenhouse gases is nonsense and harmful.”

19. Dr Yuri Izrael: “There is no proven link between human activity and global warming. I think the panic over global warming is totally unjustified. There is no serious threat to the climate.”

20. Dr Steven Japar: “Temperature measurements show that the climate model-predicted mid-troposphere hot zone is non-existent. This is more than sufficient to invalidate global climate models and projections made with them.”

21. Dr Georg Kaser: “This number [of receding glaciers reported by the IPCC] is not just a little bit wrong, it is far out by any order of magnitude … It is so wrong that it is not even worth discussing.”

22. Dr Aynsley Kellow: “I’m not holding my breath for criticism to be taken on board, which underscores a fault in the whole peer review process for the IPCC: there is no chance of a chapter [of the IPCC report] ever being rejected for publication, no matter how flawed it might be.”

23. Dr Madhav Khandekar: “I have carefully analysed adverse impacts of climate change as projected by the IPCC and have discounted these claims as exaggerated and lacking any supporting evidence.”

24. Dr Hans Labohm: “The alarmist passages in the IPCC Summary for Policymakers have been skewed through an elaborate and sophisticated process of spin-doctoring.”

25. Dr Andrew Lacis: “There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.”

26. Dr Chris Landsea: “I cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound.”

27. Dr Richard Lindzen: “The IPCC process is driven by politics rather than science. It uses summaries to misrepresent what scientists say and exploits public ignorance.”

28. Dr Harry Lins: “Surface temperature changes over the past century have been episodic and modest and there has been no net global warming for over a decade now. The case for alarm regarding climate change is grossly overstated.”

29. Dr Philip Lloyd: “I am doing a detailed assessment of the IPCC reports and the Summaries for Policy Makers, identifying the way in which the Summaries have distorted the science. I have found examples of a summary saying precisely the opposite of what the scientists said.”

30. Dr Martin Manning: “Some government delegates influencing the IPCC Summary for Policymakers misrepresent or contradict the lead authors.”

31. Steven McIntyre: “The many references in the popular media to a ‘consensus of thousands of scientists’ are both a great exaggeration and also misleading.”

32. Dr Patrick Michaels: “The rates of warming, on multiple time scales, have now invalidated the suite of IPCC climate models. No, the science is not settled.”

33. Dr Nils-Axel Morner: “If you go around the globe, you find no sea level rise anywhere.”

34. Dr Johannes Oerlemans: “The IPCC has become too political. Many scientists have not been able to resist the siren call of fame, research funding and meetings in exotic places that awaits them if they are willing to compromise scientific principles and integrity in support of the man-made global-warming doctrine.”

35. Dr Roger Pielke: “All of my comments were ignored without even a rebuttal. At that point, I concluded that the IPCC Reports were actually intended to be advocacy documents designed to produce particular policy actions, but not a true and honest assessment of the understanding of the climate system.”

36. Dr Paul Reiter: “As far as the science being ‘settled,’ I think that is an obscenity. The fact is the science is being distorted by people who are not scientists.”

37. Dr Murry Salby: “I have an involuntary gag reflex whenever someone says the science is settled. Anyone who thinks the science is settled on this topic is in fantasia.”

38. Dr Tom Segalstad: “The IPCC global warming model is not supported by the scientific data.”

39. Dr Fred Singer: “Isn’t it remarkable that the Policymakers Summary of the IPCC report avoids mentioning the satellite data altogether, or even the existence of satellites — probably because the data show a slight cooling over the last 18 years, in direct contradiction of the calculations from climate models?”

40. Dr Hajo Smit: “There is clear cut solar-climate coupling and a very strong natural variability of climate on all historical time scales. Currently I hardly believe anymore that there is any relevant relationship between human CO2 emissions and climate change.”

41. Dr Richard Tol: “The IPCC attracted more people with political rather than academic motives. In AR4, green activists held key positions in the IPCC and they succeeded in excluding or neutralising opposite voices.”

42. Dr Tom Tripp: “There is so much of a natural variability in weather it makes it difficult to come to a scientifically valid conclusion that global warming is man made.”

43. Dr Gerd-Rainer Weber: “Most of the extremist views about climate change have little or no scientific basis.”

44. Dr David Wojick: “The public is not well served by this constant drumbeat of alarms fed by computer models manipulated by advocates.”

45. Dr Miklos Zagoni: “I am positively convinced that the anthropogenic global warming theory is wrong.”

46. Dr Eduardo Zorita: “Editors, reviewers and authors of alternative studies, analysis, interpretations, even based on the same data we have at our disposal, have been bullied and subtly blackmailed.”7
Andre emner enn klima / GRATULERER MED DAGEN!
« on: 17.05.2020, 10:55:38 »
Det norske folk lar seg ikke stanse av noe: I coronaens slagskygge lyses landet i dag opp av all slags kreative og alternative feiringsløsninger.
Jeg begynner nesten å tro at denne dagen vil bli husket med større glede og fellesskapsfølelse enn noen nasjonaldag siden krigen.

Her fra Bergen: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/70rajK/se-den-roerende-videoen-hele-bergen-synger-nystemten


8
Det store medienettverket EURACTIV dekker hele EUs situasjon, og har nå en meget bekymret artikkel om tysk solkraft, der de skriver:

"Germany’s solar industry is in deep crisis and may implode in the summer"

Link: https://www.euractiv.com/section/energy/news/germanys-solar-industry-could-implode-this-summer/

Resett har slått opp saken i dag med henvisning til EURACTIVs artikkel, og tar opp solindustriens problem med at den fremdeles er avhengig av store subsidier for å overleve, sitat:

"Da dagens subsidieordning ble innført, ble det satt et tak på 52 gigawatt installert kapasitet. Tanken var at med et slikt omfang, burde industrien være godt etablert og i stand til å stå på egne bein. Det viser seg å være alt annet enn tilfellet.
Installert kapasitet er nå vel 50 gigawatt, og taket antas nådd i løpet av sommeren. Hvis det ikke fjernes vil mindre solkraftverk, som utgjør de fleste installasjonene i dag, stå helt uten subsidier.
Nå lobber industrien desperat for at taket oppheves. Ifølge BSW, industriforeningen for tysk solkraft, er forretningsforventingene blant medlemsbedriftene halvert i løpet av tre måneder, og det skal være uten «hjelp» av koronaviruset.
– Vi har aldri før opplevd et slikt tap av forventninger på så kort tid. Stadig flere bedrifter frykter for sin eksistens, sier lederen for BSW, Carsten König."

 
Løsningen vil være at tyske myndigheter utvider kriteriene for å fortsette med nye subsidieløsninger, noe som ser ut til å bli en opphetet (pun not intended) i den tyske riksdagen. Men nå er det vel investert så mye prestisje i dette at videre subsidiering vil bli tvunget gjennom.

Men som både Herdal, stadig flere tyskere - og filmen Planet of the Humans - spør: "Grønt, bærekraftig, fornybart og lønnsomt?Link: https://resett.no/2020/05/14/tysk-solkraftindustri-kan-implodere/


9
Først: CO2-hypotesen feiler mot naturlige sykluser
Her på forumet har vi i årevis diskutert de vekselvis kalde og varme syklusene som synes å ha preget jordens klimaendringer i denne mellomistiden, herunder både de lengre 500/1000 års syklene (jfr. de ca. 500-årige varmeperiodene som den minoiske, romerske og den varme middelalder, og de kaldere 500-årige fasene mellom) og de kortere 30/60-årige (jfr. AMO, NAO, osv.) med de mest synlige utslag i et vekselvis smeltende og tilfrysende Arktis. 

Eksempel: Etter den kalde ca. 30-årige etterkrigsperioden til slutten av 1970-årene synes vi nå å avslutte en varmere 30-års periode som nådde sitt maksimum på 1980-90-tallet. Jfr. at vi de senere år - som ved innledningen til den kalde perioden etter andre verdenskrig - observerer stadige større kaldere havområder på nordkalotten, og som kan indikere at vi er på vei inn i en kaldere 30-års periode igjen.   

CO2-hypotesen kan ikke forklare dette, fordi den feiler mot omtrent alle tidligere historiske mønstre og sykluser, der vi gjentatte ganger har sett kaldere 30-års perioder inntreffe på stigende CO2-nivåer. Bare perioden fra slutten av 1970-tallet til 1998/århundreskiftet gir et påviselig sammenfall for økende temperatur i kombinasjon med økt CO2-innhold i atmosfæren. Den kalde 30-årige etterkrigsperioden skjedde f.eks. på stigende CO2-nivåer. Og får vi en ny global nedkjøling nå ser også det ut til å skje på høyere CO2-nivåer enn de siste hundreårene, og vil bryte sterkt med CO2-hypotesen enda en gang.

Det store spørsmålet er derfor: Hva driver disse syklusene?
Ny solforskning har de siste årene levert et mulig svar: Et tilbakevendende spørsmål i solforskningen har nemlig vært hvorfor solaktiviteten følger en regelmessig syklus på ca. 11 år (og som i essens passer sammen med de ovenfornevnte naturlige sykluser). Og her er et spennende nytt svar, som følger opp en rekke tidligere studier som har pekt i samme retning:

The Sun follows the rhythm of the planets
New study corroborates the influence of planetary tidal forces on solar activity

I fjor på disse tider (mai 2019) publiserte en gruppe forskere fra det uavhengige tyske forskningsinstituttet Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) funn i tidsskriftet Solar Physiscs som indikerer at "tidal forces" for Venus, jorda og Jupiter påvirker solas magnetfelt som igjen styrer denne solsyklusen.I den forklarende pressemeldingen "The Sun follows the rhythm of the planets" gir forskerne en ganske lettfattelig intro til saken. 
Anbefaler alle som finner problematikken interessant å lese denne!
Link: https://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=99&pOid=58444

Link til abstractet for studien "A Model of a Tidally Synchronized Solar Dynamo": https://link.springer.com/article/10.1007/s11207-019-1447-1
Her finner man forøvrig referanser til en rekke studier som har sett på samme problematikken tidligere.
 

10
Senhøstes i fjor (november 2019) kunne Polar Bear Science melde at "Western Hudson Bay freeze-up earlier than average for 1980s for the third year in a row".

Susan Crockford har stått sentralt i debatten rundt isforhold og isbjørnbestandens faktiske tilstand, som et grelt eksempel på hva som skjer når noen avslører grovt forskningsjuks: Da Susan Crockford påviste at isbjørnbestanden vokste der klimaalarmistene over år hadde konstruert et narrativ med "dramatisk nedgang" og til slutt forventet "extinction" (sic) endte det med at alarmistene løste dette problemet med å fjerne Crockford fra hennes professorstilling.

En slags parallell til Peter Ridd som ble sparket av James Cook University (men som vant den påfølgende rettssaken) for å påvise at alarmismen rundt Great Barrier Reef i Australia ikke var basert på gyldige forskningsmetoder og derfor feilet grovt ved etterprøving. Som hos Crockford og isbjørnene.         Vi har her på forumet tidligere diskutert at Nord-Atlanteren og Barentshavet har blitt gradvis kaldere de senere årene. Nå ser vi at det samme foregår også i Canada, typisk demonstrert ved at Hudson Bay fryser tidligere til, og med tykkere is for hvert år nå. Dette står i skrikende kontrast til alarmistenes påstander om det motsatte.

Link til høsten 2019: https://polarbearscience.com/2019/11/11/western-hudson-bay-freeze-up-earlier-than-average-for-1980s-for-the-third-year-in-a-row/

Hva da med vinteren 2019/20?
WUWT har notert seg observasjonene gjengitt hos Polar Bear Science, og har lagt ut den litt provoserende og skadefro artikkeltittelen "Shocker: Thick ice in Hudson Bay portends a good year for Polar Bears".

De introduserer det oppdaterte iskartet slik:

"The chart below shows what sea ice thickness over Hudson Bay was like at the first week of May in a so-called a ‘good year’ (2019) – when polar bears came off the ice in excellent condition late in the summer and left early in the fall (‘thick first year ice’ is dark green and indicates ice greater than 1.2m thick):"Og dokumenterer i samme slengen at de store ismengdene ikke er nytt av året, og legger også ut kartet for året før:
Oppsummert, nordområdene under ett?
Flere forskere (særlig de eldre som ikke frykter like mye å bli presset ut av sine stillinger) kjører nå fram resirkulert kunnskap (tidligere truet inn i bøttekottene de siste tiårene) om naturlige sykluser (ENSO, NAO, AMO, osv.) som synes å komme tilbake som før  - uavhengig av besvergelsene til CO2-hodene.

Ikke at jeg ønsker en bitende kald alderdom, men bilder i mediene av tilfrysende Arktis synes å være det eneste som kan snu CO2-peset til forskning som kan gi mer samsvar mellom teori og faktiske observasjoner. For det rådende klimadogme synes å være så korrumpert av stadig mer desperat narrativ-beskyttelse at det ikke kan festes lit til noen ting lengre på den fronten. 

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/05/08/shocker-thick-ice-in-hudson-bay-portends-a-good-year-for-polar-bears/


 

11
Intet nytt under solen altså, eller rettere: The answer is blowing in the wind....


Noen av vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix.

Document viser til omtale både i avisen Sunnhordland og Nettavisen. Noen hovedpoenger:

Midtfjellet Vindkraft på Fitjar gikk med drøyt sju millioner kroner i underskudd i fjor, men de tyske eierne vil ikke desto mindre motta et utbytte på over 300 millioner kroner.
Tre utenlandske investeringsfond fra Luxembourg og Storbritannia overtok i oktober det formelle eierskapet av Midtfjellet, men samtlige fond er kontrollert av tyske Aquila Capital, som eier 97 prosent av selskapet.
Fitjar Kraftlag eier for øvrig de resterende 3 prosentene.

Selskapet hadde i starten av året egenkapital på rundt 1 milliard kroner.
Etter utbyttet på over 300 millioner kroner, sitter Midtfjellet igjen med egenkapital på 673,6 millioner kroner og gjeld på 474,1 millioner kroner.
Aquila har kjøpt seg opp i en rekke andre vindkraftprosjekter i Norge, opplyser Nettavisen.

Overfor Radio Haugaland er Tysværs ordfører Sigmund Lier betenkt over utviklingen:
Han er skremt over hvordan store verdier føres ut av landet, mens norsk natur og innbyggere blir skadelidende.


Link: https://www.document.no/2020/05/07/vindpark-i-fitjar-gikk-med-underskudd-tyske-eiere-far-kjempeutbytte/


12
I mars 2020 publiserte Imperial College i London en analyse som skremte opp Storbritannia mht. coronaviruset. Den omfattende studien ble utarbeidet av 30 forskere under ledelse av professor Neil Ferguson. Forskerne estimerte at viruset ville ta livet av 510 000 mennesker i Storbritannia og 2,2 millioner mennesker i USA i løpet av tre måneder, dersom ikke tiltak ble iverksatt. Forskerne tok utgangspunkt i italienske forhold.

Neil Ferguson kunne ved første blikk dermed framstå slik som den nokså nyutdannede damen hos Fredrik Solvang som skremte folk med 200.000 døde i Norge om vi ikke stengte ned alt totalt øyeblikkelig. Og der Solvang i ettertid har måttet rykke ut og beklage at dette gikk for langt uten at mer erfarne fagfolk fikk ta til motmæle. Men så viste det seg at Ferguson ikke selv ble talsmann for den strengeste linjen slik at UK bare har beveget seg en del bort fra sin opprinnelig liberale "svenskelinje".

Heldigvis har det ikke gått så galt verken i UK eller Norge så langt
Men vi fikk et bilde av medias voldsomme påvirkning på folks redselsfaktor, det være seg jordens undergang av både klima og pest.
Slik at mer nøkterne og realistiske forskere skyves i bakgrunnen så lenge alarmistene har tilgang til fri mikrofon.

Uforlignelige Josh har kanskje nailet den konstellasjonen her?
13
I morgen er det oppstartsmøte for de avbrutte frihandelsforhandlingene med britene, etter at de innledende samtalene ble kansellert pga coronautbruddet.
Der deltar også Liechtenstein og Island, som Norge har bestemt seg for å forhandle sammen med.
Formålet med dette møtet er å få lagt et løp for de videre forhandlingene.

Det er også holdt enkelte digitale møter på embetsnivå underveis i krisen. Men formelle forhandlinger på politisk nivå er det fortsatt ikke snakk om. De starter tidligst opp i månedsskiftet mai-juni.

NTB skriver at hastverket er stort. Avtalen med britene må være på plass innen nyttår. Da utløper nemlig overgangsordningene som Storbritannia har fått på plass med EU. Den britiske regjeringen har stått knallhardt på at denne overgangsperioden ikke skal forlenges, noe som gjør tid til en kritisk faktor i arbeidet med å få nye avtaler på plass.

Er ikke helt sikker på hvilken tyngde vår nåværende forhandlingsledelse med næringsminister Iselin Nybø i spissen har?
Må innrømme at jeg kunne ønsket meg noen fra tungvekterlaget (bl.a. Evensen, Hauge, Lied, osv.) som i hine hårde dager fikset både midtlinjeprinsippet for sokkelen, petroleumsskattemodellen, tilhørende nye og utvidede fiskerigrenser og avtaler - til Høyres nå pedofilidømte Sven Ludvigsen laget skandale med å rote vekk norsk fiskeressurskontroll til evig tid før Stoltenberg II med et nødskrik reddet inn situasjonen og fikk redusert evigvarende til 20 år og hjemfallsrett. Men fiskeriene er igjen under Høyre-tilroting; nå ligger fabrikktrålerne i fjæra og truer den lokale fiskerinæringen mens verdiene forsvinner både fra landsdelen og landet. Vi får se om den nye fiskeriministeren våger å sette norske interesser foran globalistene her? UK må avtale frihandel både med EU og USA i samlet bilde
I går startet britene også første runde med formelle forhandlinger med USA.
Den norske delegasjonen har likevel god tro på at de kan klare sin del av forhandlingene innen de nevnte frister.

Link: https://www.document.no/2020/05/06/koronapausen-er-over-na-starter-forhandlingene-med-storbritannia/


14
Filmen Planet Earth har skaket opp den seriøse delen av miljøbevegelsen som i klartekst har fått utrullet at de har gjort en særs dårlig jobb med sine valg av "korrekt" grønn energi: Verken sol, vind eller biomasse synes å gi noen reell miljøforbedring ifht fossil energi. Det man trodde var "grønn energi" er bare dyrere og mindre funksjonelt og setter verden tilbake i verdiskaping, ikke minst er dette problematisk for verdens fattigste.

Men klimaalarmistene kjører et mye hardere spill og er langt fra enhver selvkritikk, og aggressiv debunking utspiller seg nå på alle deres mobbearenaer. Og bak kulissene jobbes det fremdeles beinhardt med å få svartelistet filmen fra nettet selv om første forsøk mislyktes.

Men sjefsposøren hviler aldri
WUWT har tatt opp Michael Manns økte angrep på Michael Moore etter smellen grønn energi fikk i filmen.
Det er ikke lett å gjengi Manns ondsinnede angrep uten et større inserat, så jeg overlater heller linken til dere til allmenn forlystelse.Link: https://wattsupwiththat.com/2020/05/05/are-the-russians-in-the-room-right-now-mann-implies-moore-is-russian-stooge/

15
På vei til kaldere nordlig halvkule?
Vi noterer først at iskanten våren 2020 er lenger sør enn på flere tiår, og at Nord-Atlanteren og Barentshavet har blitt kaldere i flere år nå.
Men også lufttemperaturene peker nedover for tiden:
Temperaturdata for april fra UAH ved Dr. Roy Spencer viser at globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for april har det nest kraftigste 2-måneders temperaturfall på nordlige halvkule gjennom de 497 måneder disse observasjonene har blitt foretatt.

Sterke temperatursvingninger i Arktis også under Den lille istid
Prof. Solheim skrev en artikkel for drøyt 5 år siden ( https://www.klimarealistene.com/2015/02/02/arktisk-isgrense-var-lengre-nord-i-1769/ ) som viste at arktisk isgrense ("iskanten") var lengre nord i årene rundt 1769 enn i våre dager. Sikkert litt overraskende for mange, for var ikke 1769 midt i Den lille istid, da?
Joda, og dette er et typisk eksempel på hvor fort klimaet svinger i Arktis: Den lille istid var en rundt 500-årig kuldeperiode (1300-1800 tallet) etter den rundt 500-årige varme middelalder (800-1300-tallet). Men begge disse hovedmønstrene (varm middelalder og påfølgende "lille istid") hadde interne kortere vekslinger mellom (til dels betydelige) kaldere og varmere perioder som synes å være nokså like de vi dag kjenner som ENSO, AMO, NAO; osv. 

Og som Humlum og Solheim viser nedenfor, så er dette en falsifisering av det varmistene hevder om at dagens varmeperiode er "unprecedented": En rekke historiske data viser at selv under den lille istid var det flere ganger noen tiår med sterk oppvarming i Arktis - og altså trolig enda sterkere enn nå fordi iskanten var enda lenger nord enn nå samtidig som den var svært langt sør i de mer typiske "lille istid"-årene. Og som samtidig synes å falle sammen med de vekselvis varme og kalde 30/60 års mønstrene vi i dag kjenner som AMO (Den atlantiske multidekadiske oscillasjonen).   Flere års tegn til at iskanten vandrer sørover igjen
Året etter, i 2016, hadde professorene Solheim, Humlun og Falck-Petersen en artikkel i geoforskning.no som stilte spørsmålet om iskanten i Barentshavet var på vei sørover igjen. Her stiller de bl.a. disse spørsmålene:

"Også på 1690-tallet lå iskanten nord for 82 grader nord. Hvordan henger dette sammen?
Både i fagpressen og media generelt blir vi fortalt at det aldri har vært så lite is nord for Svalbard som nå. Har det også i tidligere perioder de siste århundrer vært like lite is som i dag?"


Og dette får vi vite mer om i oversikten som professorene Humlum og Solheim nylig har kommentert (se figur nedenfor) om hvor iskanten i april har ligget de siste 360 år.

Link: https://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1117-iskanten-i-barentshavet


Iskanten - historisk oversiktVi siterer fra Humlum og Solheims nye oversikt:

"Kartet ovenfor er tegnet av professor Ole Humlum. Det viser hvor iskanten i april har ligget de siste 360 år. Den var langt sør for Island i årene 1660-1720. Den vandret raskt nordover på 1700-tallet til en posisjon nord for Svalbard i 1760, deretter raskt sørover og var sør for Island 1800-1818. De to periodene med is langt sør falt sammen med de kaldeste periodene under Den lille istid som varte fra 1300 til ca 1900 i arktiske strøk. Periodene med mest is var samtidig med perioder med liten solaktivitet (få solflekker) og svakere solinnstråling enn vi har hatt de siste 100 år. Havet langs norskekysten ble gradvis kaldere og tregrensen ble lavere. De røde pilene viser fremherskende vindretninger. Kors med årstall viser når mennesker eller dyr forsvant fra området. Langs Norskekysten var temperaturen i havet så lav i 1695 at torsken ikke var i stand til å gyte. Den holdt seg i nærheten av Skottland. Det ble en katastrofe for kystbefolkningen i Norge. Isbreene vokste (snøtegn på kartet). Themsen frøs og det var is i den engelske kanal enkelte år.

Forholdene ble bedre etter 1820, men i 1880-årene kunne iskanten ses fra Varanger i april, og store isflak gikk på grunn utenfor Troms. Men fra 1910 ble det en rask oppvarming som kulminerte med et isminimum omkring 1940. Kartet viser at iskanten i 1966 var i nærheten av Bjørnøya, et stykke sør for Svalbard. Etter 2000 har den, de fleste årene, ligget nord for Bjørnøya. Figuren her (fra www.polarportal.dk ) viser isdekket den 2. april i år. Da gikk 15% grensen (tykk sort strek) igjen sør for Bjørnøya.
Hvordan iskanten vil variere de nærmeste årene er det vanskelig å si noe om. Men det er mye som tyder på at vi vil få en periode med lite solflekker slik som de to periodene omkring 1690 (Maunder minimum) eller 1810 (Dalton minimum). På den tiden var havtemperaturen meget lav etter en avkjøling som hadde vart flere hundre år. Nå har vi de siste 100 år hatt ekstremt høy solaktivitet. Den høyeste på 3000 år. Selv om solaktiviteten nå går mot et dypt minimum er det fremdeles mye varme lagret i havet. En nedkjøling av Nord Atlanteren startet for ca. 10 år siden. Det kan forklare at iskanten i april nå ligger lengre sør i enkelte år."

Link: https://www.klimarealistene.com/2020/04/30/iskanten-i-april/

Pages: [1] 2 3 ... 40