Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - frankolsen

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
Høyesterett gir medhold til reineierne i Fosen.
Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.
https://e24.no/naeringsliv/i/9Kov1w/reineiere-paa-fosen-vant-over-vindkraftutbyggerne-i-hoeyesterett

Nå blir det spennende å se om dritten virkelig blir revet eller om Staten på ett eller annet vis klarer å sno seg ut av det  :D

2
Opec mener i sine nyeste prognoser at etterspørselen etter olje vil øke fram til år 2045.
https://www.dn.no/olje/opec/oljeproduks ... -1-1074615
Det ser med andre ord ut til at Parisavtalen igjen får seg en nesestyver  ;D

4
Mærsk har bestilt 8 nye kontainerskip med motorer som skal gå på grønn metanol.
Skipene skal leveres en gang i 2024 og vil samlet ha et forbruk på 360000 tonn grønn metanol i året.

For å produsere all denne metanolen vil det kreves mer grønn strøm enn det som i dag produseres i Danmark,
altså omtrent halvparten av hele Danmarks strømproduksjon.
Pr. i dag finnes det ikke nok produksjon av grønn metanol i verden til å forsyne disse skipene med det de trenger og rederiet har klokelig nok valgt dual fuel-motorer som også kan kjøres på tradisjonell bunkersolje.

Det heter jo som kjent at man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt  ;D
Men det er vel akkurat det de gjør her, så det gjenstår å se om verden har nok grønn strøm i 2024 til å sløse vekk enorme mengder på produksjon av grønn metanol.
Jeg tror det ikke 😄

https://shippingwatch.dk/Rederier/Container/article13232216.ece?fbclid=IwAR3cgWhaqLkxytWkWXGQ-l2OBsYHSfBZD2reJj1e2ABThOqgwiPtlm8AlcQ

5
Media og politikk / Ekstrem havstigning i Tyskland !!!
« on: 10.07.2021, 00:03:52 »
I følge Dagbladet så har havet steget 500 meter i Tyskland, opptil flere ganger.

I området ved Nürnberg, som ligger 500 meter over havet, var det i dag nemlig for tredje gang på tre uker STORMFLO !!!

Det må jaggu stå dårlig til i journaliststaben hos Dagbladet når de presterer journalistikk på dette nivået.
Ikke rart de biter på all skremselspropagandaen de kommer over og formidler den videre :-)

https://www.dagbladet.no/nyheter/ekstremvaer-100-nodanrop/74001030

6
Statsmeteorolog John Smits våger seg ut i rampelyset igjen etter å sittet i kottet under trappa helt siden den kalde vinteren.
Nå flesker han til skikkelig:

"Heten i Canada tilsvarer en økning til omkring 40 grader i Norge. Det kan bli en realitet i nær fremtid, tror statsmeteorolog John Smits."

https://www.nrk.no/urix/nesten-50-grader-i-canada_-_-sann-far-vi-det-nok-aldri-i-norge-1.15561664

7
Et overveldende flertall på 77 % sier nå ja til fortsatt kjernekraft i Sverige !

Så sent som for 4 år siden var kun 28 % positive til kjernekraft og trenden er at de unge blir stadig mer positive til kjernekraft.
Årsaken er selvfølgelig sammenbruddet i Sveriges elforsyning der såkalt "grønn strøm" ikke strekker til, og frykten for at det skal bli enda verre i åra og tiåra som kommer.

Det "grønne skiftet" spiller fallitt også i Sverige:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/06/27/195768927/okende-stotte-til-kjernekraft-i-sverige


8
Sveits befolkning sa nylig, i en folkeavstemning, nei til regjeringens forslag om "klimakutt" i form av drivstoffavgifter og skatt på flybilletter:

https://www.bbc.com/news/world-europe-57457384

https://www.reuters.com/world/china/swiss-voters-decide-pesticides-ban-terrorism-law-covid-19-aid-2021-06-12/

Hadde man bare fått til noe lignende i EU  ;D

9
Fallhøyden når det gjelder reduksjon av såkalte "klimagasser" blir stadig høyere.
EU har nå, etter harde og langdryge forhandlinger, vedtatt å øke reduksjonen av utslipp av livets gass
fra 40 til svimlende 55 % innen år 2030.
Vil man tilbake til hest og kjerre, seilskip, stearinlys og åpne gruer midt i huset tro ?

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/04/21/195753839/eu-oppjusterer-klimamalene-kraftig

10
Modeller eller observasjoner / Lan Marie går på trynet :-)
« on: 28.03.2021, 11:31:25 »
Ikke uventet klarer ikke Lan og gjengen i Oslo å innfri løftene om "klimakutt".

Da Ap, SV og MDG tok over makten i Oslo i 2015 la de fram en rekke tallfestede mål for utslippskutt. Innen 2020 skulle klimagassutslippene reduseres med 50 prosent fra 1990-nivå. Dette ble senere justert til 41 prosents reduksjon målt fra 2009.

Ifølge Klimaetatens beregninger fra september i fjor skal utslippene kun være redusert med 25 prosent i 2020, sammenlignet med 2009.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/03/28/195748991/klimamal-ser-ut-til-a-glippe-i-oslo


11
En ny undersøkelse slår fast følgende når det gjelder ekstreme flomhendelser på kloden:

Siden 1970-tallet har den 20-årige og 50-årige ekstreme elveflommen for det meste økt i tempererte soner, men redusert i tørre, tropiske, polare og kalde soner. Til sammenligning har 100-årsflommene gått ned i tørre og tempererte soner, og viser blandede resultater i kalde soner, men på et mindre utvalg av steder med lange rekorder.

Ikke noe krise her heller altså.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL091824

12
Samtidig som den globale temperaturen nærmest er i fritt fall, med et temperaturfall på hele 0,3 grader fra november til desember, kommer en gruppe forskere med en ny studie der de påstår at menneskelig aktivitet står for det aller meste av den globale oppvarminga.

Er dette en siste krampetrekning og et desperat forsøk på å holde liv i myten om menneskeskapte klimaendringer ?
Eller hvor lenge skal de holde på med svadaen sin før noen setter en stopper for galskapen?

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/01/21/195734410/forskere-nesten-all-global-oppvarming-skyldes-mennesker

13
Modeller eller observasjoner / Ny klimanormal fra i dag !
« on: 01.01.2021, 11:05:27 »
Ja endelig tas den nye "klimanormalen" i bruk.

Frem til i går har vi brukt den usedvanlig kalde perioden 1961-1990 som normal.
Dermed har det framstått som om temperaturen i Norge de siste 20 åra har vært mye høyere i forhold til normalen enn den egentlig har vært.
Dette har igjen ført til en kunstig lang rekke av måneder med temperaturer over det normale for store deler av landet, og i særdeleshet på Svalbard der det ble målt temperaturer over "normalen" i 111 måneder i strekk før rekken ble brutt i mars i fjor.

Fra i dag av vil vi heldigvis få et mer korrekt bilde av temperaturutviklingen basert på en normalperiode som samsvarer bedre med klimaet i Norge de siste 120 åra.

14
Skråblikk / Snowfall now is a thing from the past :-)
« on: 09.12.2020, 12:56:09 »
Dette står i sterk kontrast til hva vi titt og ofte hører fra MSM:

https://planetski.eu/2020/12/07/historic-levels-of-snow-falls-in-parts-of-the-alps/

Det står også i sterk kontrast til da jeg kjørte over Brennerpasset da temperaturen i Europa var på sitt høyeste, i februar 2007.
Det var ikke et snøfnugg å se i 1300 meters høyde; snøen lå 3-400 meter høyere.

15
Norge klarer ikke de selvpålagte "klimamålene" verken innen 2030 eller 2050 i følge en fersk rapport fra DNV GL:

https://e24.no/olje-og-energi/i/kRRq4Q/rapport-norge-naar-ikke-klimamaalene?referer=https://www.aftenbladet.no

Nei, jeg blir overrasket om noen land i det hele tatt har noen som helst kjangs til å klare måla i denne tulleavtalen :-)

Pages: [1] 2 3 ... 5