Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ConTrari1

Pages: [1] 2
1

"Britain’s largest solar farm is currently wending its way through the planning system. Not only will it be the biggest at 350MW and 890 acres, but crucially it will include battery storage of 700 MWh. And it is the prospect of this that is frightening local residents, as this open letter from the local doctor explains:

"...It is well established that Li-ion batteries are prone to runaway fires which can lead to explosions. Indeed, such fires at much smaller installations in the USA has led regulators to question the use of such batteries and pause further developments, especially close to habitation. The larger the BESS, the greater is the risk of a runaway fire. In the event of a fire Li-ion batteries emit a cloud of highly toxic Hydrogen Fluoride which can spread at dangerously high levels over distances of 1-2 miles, enveloping the town of Faversham and nearby coastal communities. These effects were modelled in detail in evidence to the Cleve Hill Examination."

Er dette et eksempel på at helse og sikkerhet overkjøres av ideologiske hensyn til det "grønne skiftet"? En ulykke med et slikt gigant-batteri er et skremmende scenario. Og hva med lokal befolkningen? Skal de leve i frykt på ubestemt tid? Hva med eiendomspriser, hvem tar ansvar for alle negative aspekter ved dette anlegget?
https://nota
lotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/03/20/uks-biggest-solar-farm-poses-grave-risk-to-public-health/

2
Nettstedet PA Pundits har en hardtslående artikkel om COP 26 i Glasgow, som skal være en langt viktigere COP konferanse enn floppen i Madrid. Nå får vi først se om Corona kverker COP, men dersom de klimareddende skarer flyr inn til Skottland, ser det mørkere ut for alarmistene enn på lenge.

"The UN’s climate action machinery is on the verge to collapse, beginning this November in Glasgow, Scotland. This time the annual climate summit, called COP 26, is most likely to end in complete disarray, even more than COP 25 did last year in Madrid, Spain.

The failure of COP 25 was widely noted with sadness, but Madrid was a minor COP, with little of substance on the table. In contrast COP 26 is hugely important. When it fails, the UN has to rethink its entire approach to climate action.

One of the six principles stated in CLINTEL’s World Climate Declaration captures the situation very succinctly. It says “Climate policy must respect scientific and economic realities.” If it does not, such a policy must fail. See https://clintel.org/world-climate-declaration/.

The scientific reality is that, as CLINTEL emphasizes, there is no climate emergency. The radicals insist that there is, but their claim has no basis, not even in alarmist science. The so called Climate Crisis is an emperor without clothes. It exists in computer models only.

The major economies, developed and developing, are simply not going to announce drastic new actions at COP 26, which is what the radicals are demanding. But in reality the reason is economic, which means political. Drastic action is both expensive and intrusive, requiring huge new taxes and unpleasant regulations, both imposing on how people live. No major government is in a position to do these things without showing its citizens clear benefits. Instead they are setting token targets decades away.

Aside: the U.S. Democrat presidential candidates are promising various drastic actions but it is not in the President’s power to take them. That is up to Congress and they are not that naive. Congress often ignores the President’s agenda.

There are several big issues that make COP 26 a super-COP, which is why it will fail. First, it is being hyped that the major economies will table bold new plans for cutting emissions under the Paris Accord. The EU might do this but that is all, and even that is uncertain if we take into account the fierce protests in their member states.

China and India have said they will not do it. The U.S. will have quit the Accord by then. Russia has no interest and Japan is busy building coal fired power plants to replace its mothballed nukes. Boris Johnson has said nothing about new immediate UK actions. He is fixated on 2050. Brazil has a populist president like Trump. And so it goes down the list of majors. There is no one there.

This lack of bold new actions is sure to enrage the radicals, just as it did in Madrid, only more so because Glasgow is being falsely billed as decisive. The radicals are likely to react by paralyzingly the process. It’s their way or no way."

Vi ser allerede at de store overføringene til u-land ikke skjer, det som kalles klima-hjelp er bare vanlig u-hjelp under et annet navn, ikke friske midler som kommer i tillegg. Det vil gjøre at flertallet av FNs medlemsland mister mye av interessen for Paris-avtalen, dersom de fremdeles husker hva det er for noe. I dagens situasjon må man regne med at  verdens regjeringer er mest opptatt av å  stable økonomien på bena etter Corona-epidemien.

"Cutting emissions is called “mitigation” in UN-speak. There are three potential “tions” in climate policy — mitigation, compensation and adaptation. When compensation goes, mitigation goes with it.

CLINTEL’s stated position is that the climate science is far from settled and that climate change policy should focus on adaptation not mitigation. Adaptation always works, whatever the causes of change are. This is where the UN should go.

We all agree that there will always be floods, droughts, wildfires, heat waves and hurricanes, so the moderate skeptics can join with the moderate alarmists on this policy. It does not matter what causes the extreme weather, let’s just get ready for it. Same for modest sea level rise.

All things considered the collapse of COP 26 could be a wake up call for alarmism. The solution is already there: Think adaptation!"

Tilpasning til det som måtte komme av vær, uvær, ekstremvær og klimakatastrofer er det eneste  rasjonelle. Det er helt uforsvarlig å legge om den økonomiske politikken ut fra datamodellers spådommer om utviklingen hundre år frem i tid. Og når vi er så heldig stillet at mennesker er suverent dyktige på tilpasning, er dette eneste logiske vei å  gå. Men da er det også slutt på gjennomslagskraften til klima-alarmistene. En jordnær, fornuftig, realistisk holdning er det motsatte av hva de krever.

https://papundits.wordpress.com/2020/03/16/un-should-change-course-on-climate/

3
Generelt / Gratulerer!
« on: 16.03.2020, 16:07:10 »
Most Online Today: 313. Most Online Ever: 313 (Today at 13:29:09)

Med rekordstort antall besøk her. Skal ikke spekulere i årsaker.

4
Andre emner enn klima / Corona igjen
« on: 14.03.2020, 10:48:34 »
Tilbake til Corona (som jeg fortsatt nekter å skrive på "norsk" med K). Elin Ørjaseter har en høyst lesverdig betraktning omkring det vi forhåpentligvis kan lære av epidemien:

"Korona gir oss en trening i beredskap og mobilisering. Det er bra, for nye pandemier og kommende antibiotikaresistens er blant våre største trusler."

"Så mange spørsmål. Dette er en oppfordring til alle landets samfunnsforskere: La oss samle all relevant informasjon om denne giga-treningsøkten slik at materialet kan gjennomgås når denne pandemien er blåst over. Og til Norges forskningsråd: Skaff penger til akkurat dette formålet. Neste gang er det enda mer alvor.

"You don't rise to the occasion, you sink to the level of your training", er et sitat fra Navy Seals. Nå får vi nordmenn tidenes "training". Det er så utrolig bra. La oss bare håpe kunnskapen blir samlet inn, systematisert og fører til konkret kvalitetsheving i viktige samfunnsfunksjoner.""

https://www.nettavisen.no/okonomi/takk-gud-for-korona-nar-dette-er-over-er-norge-blitt-tryggere/3423936692.html

Edit: Hva vil skje dersom viruset kommer tilbake i områder som har vært avstengt og blitt erklært "rene"? Det er vanskelig å se for seg at hele nasjoner skal stenges hermetisk i et halvt år eller mer, uten helt ødeleggende konsekvenser for økonomien. Ikke alle land har ressurser til å holde næringslivet i kunstig åndedrett over lang tid. Vil man i en slik situasjon kanskje endre taktikk, og isolere personer i risiko-grupper, i stedet for hele samfunnet? Til en viss grad gjøres jo dette allerede, med begrenset tilgang til besøk på sykehus o.l., men det vil da sannsynligvis bli enda strengere.

5
Ny forskning / Klimafølsomhet -ny forskning
« on: 06.03.2020, 12:42:23 »
NoTricksZone har et oppslag om ny forskning på klimafølsomheten for høye co2-nivåer:

"Earlier this year, scientists published a paper using mesocosms (controlled outdoor experiments) to demonstrate CO2 concentrations of 3200, 7500, and 16,900 ppm are associated with colder temperatures than in outdoor environments with 480 ppm CO2 concentrations.

Now, in another new paper (Drotos et al., 2020), several more scientists are asserting the Earth system has an internal, self-amplifying negative cloud feedback mechanism so powerful that

“at CO2 concentrations beyond four times the preindustrial value, the climate sensitivity decreases to nearly zero as a result of episodic global cooling events as large as 10 K”."

"“In particular, the climatological mean value of the global mean surface temperature practically stops responding to an increase in the CO2 concentration. This practically zero climate sensitivity suggests that the effect of a feedback on the global mean surface temperature may turn out to be as strong as the radiative effect of CO2.”

In other words, scientists have found yet another way the claimed “runaway greenhouse” response of the climate system to elevated CO2 turns out to be a false alarm."

https://notrickszone.com/2020/03/05/a-nearly-zero-climate-sensitivity-paper-finds-a-16-fold-co2-increase-cools-earth-below-pre-industrial-temperatures/


6
Demokratene i USA lider store kvaler, det er vanskelig å si hvem som sterkest bekjemper presidentkandidaten Bernie Sanders, Republikanerne eller det etablerte politiske miljøet hos Demokratene. Sistnevnte er tydeligvis livredde for å trekke inn klima i valgkampen, det er å piske en død hest i USA. En altoverskyggende krise som man likevel helst bør unngå å omtale.

Dersom Sanders blir motstanderen til Trump, og til og med vinner valget, ville det være interessant å se om han bruker sin makt til å straffe Exxon, slik han ga uttrykk for i november i fjor:

"Sen. Bernie Sanders suggested at Wednesday’s Democratic debate that he would consider prosecuting oil companies for supposedly contributing to climate change.

“What we have to do is tell the fossil fuel industry that their short-term profits are not more important than the future of this planet,” the Vermont senator said in response to a back and forth with billionaire Tom Steyer.

Sanders added: “The fossil fuel industry is probably criminally liable, because they have lied and lied and lied when they had the evidence that their carbon products were destroying the planet.”

https://wattsupwiththat.com/2019/11/22/bernie-sanders-announces-plan-to-prosecute-oil-execs-over-climate-change/

"Destroying the planet.” Det skal visst ikke så mye til for å ødelegge denne gebrekkelige kloden vår. Men den stort anlagte Exxon Knew-kampanjen ble en total fiasko, selv om den ble drevet frem av en gruppe statsadvokater. Den mest fremtredende av disse, Eric Schneiderman, måtte også gå av på grunn av anklager om forulemping av kvinner:

"Eric T. Schneiderman, the New York State attorney general who rose to prominence as an antagonist of the Trump administration, abruptly resigned on Monday night hours after The New Yorker reported that four women had accused him of physically assaulting them."

"WUWT readers may recall he’s the bozo (along with Bill McKibben and Al Gore) that dreamt up the “Exxon Knew” libel outfit, and got a bunch of other Attorney Generals to sign on to the scam."

Scneiderman, Pachsauri og Gore, alle har de fått slike anklager mot seg. Er det noe med klima-alarmister og manglende respekt for kvinner? Skulle ikke forundre meg om Trond Giske er alarmist også :-) 

https://wattsupwiththat.com/2018/05/07/exxonknew-leader-eric-schneiderman-resigns-in-disgrace-amid-physical-abuse-allegations/


7
Media og politikk / Hva tenker Mathismoen?
« on: 05.03.2020, 11:19:31 »
Kryss i taket...Aftenposten har tatt inn et innlegg av Kjell Erik Eilertsen som er sterkt kritisk til Paris-avtalen. Lurer på hva Ole Mathismoen tenker om slikt kjetteri i sin egen avis?

"Norges energiforbruk er kun 32 prosent fossilbasert. Likevel har regjeringen nylig forpliktet Norge til enda strengere utslippsmål, halvering innen 2030.

Skal dette gjøres gjennom energimiksen, må strømforbruket økes med nesten 25 prosent. Det tilsvarer cirka 35 Twh (milliarder kilowattimer). Til sammenligning vil Norges største vindkraftprosjekt, Fosen Vind med sine 277 vindturbiner, generere anslagsvis 3,6 Twh.

Ergo kreves nesten ti slike anlegg, til en samlet pris på 110 milliarder kroner, hvis Fosen Vinds budsjett fra 2016 fortsatt er til å stole på. I tillegg kommer massive investeringer til distribusjon og ikke minst de 50 milliarder kronene for å elektrifisere norsk sokkel, der staten vil ende opp med 80 prosent av regningen.

Hva betyr det at Norge halverer sine utslipp? Omtrent ingenting, cirka en halv promille av verdens utslipp. Om ti år enda mindre."

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pLkAKX/norge-boer-trekke-seg-fra-parisavtalen-kjell-erik-eilertsen

Også verdt å lese kommentarene.

8
Media og politikk / Liten tillit til klimaforskning
« on: 04.03.2020, 16:24:41 »
Myndighetene er bekymret, det er langt lavere tillit til klimaforskning enn annen forskning. Hva kan det komme av?

"8 av 10 nordmenn har høy tillit til forskning, men tilliten til forskning på klimaendringer skiller seg ut ved å ha den klart høyeste andelen med liten eller svært liten tillit.

– Politikken kan vi godt være uenige om og diskutere, men det er veldig problematisk når vi er uenige om fakta. Jeg vil bidra til at tilliten til forskning øker. Vi har et ansvar for å gå tilbake til start å forklare hvorfor vi er opptatt av dette, og begrunne det med forskningen vi har. Vi må ta et tydelig oppgjør mot falske nyheter og usannheter. Vi må ta for oss påstander som florerer i sosiale medier og tilbakevise dem med fakta, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H)."

Flott! Da kan Asheim trå til med det samme og opplyse folket om fakta omkring synkende stillehavsøyer og utdøende isbjørner. Sånn til å begynne med.

https://resett.no/2020/03/04/nordmenn-har-liten-tillit-til-klimaforskning-vi-ma-ta-et-tydelig-oppgjor-mot-falske-nyheter-svarer-minister/

9
Aktører og hendelser / Penger å hente i New York
« on: 03.03.2020, 16:28:03 »
En god gammel moralisme som kanskje har gått i glemmeboken hos mange her hjemme, er forbudet mot tomgangskjøring. I New York har borgermester de Blasio blåst nytt liv i denne kampanjen mot "idling" som det heter der (som er noen annet enn "loafing", det gjelder mer "mennesker på tomgang"), og har fått hjelp av rockestjernen Billy Idol (Billy Never Idles"). Det er også "bounty cash" i sikte for "angivere" som vil yte sin skjerv for å "redde naturen/miljøet/klimaet".

"For all the frivolity, the program features some old-fashioned leftist polices including cash payoffs to tattle on neighbors who violate the mayor’s new proscriptions against idling.

In fact, the payoffs can be substantial for the most dedicated tattlers. According to CBS New York, New Yorker George Pakenham made $16,750 reporting idling vehicles to the city government.

According to City Hall, the idling tattling program has paid out a whopping $387,000 to those reporting on idlers."

En ide for byrådet i Oslo?
https://www.breitbart.com/entertainment/2020/02/28/billy-idol-backs-nyc-policy-paying-people-to-report-idling-vehicles-to-fight-global-warming/

Edit; Amerikansk politikk kan ha en skjebnedag i dag, på "super-tirsdag", der mange delstater stemmer over Demokratenes presidentkandidat. Nylig var Bernie Sanders, sammen med sin unge støttespiller Alexandria Ocasio-Cortez på et møte for Demokratene, og ble sjokkert over at INGEN tok opp klima som tema. Det sier alt om hvor død denne saken er i amerikansk opinion. Dersom Sanders vinner, kommer han til å kjøre klima for alt det ikke er verdt. Dette er noe de moderate Demokratene frykter mest, de vet at han vil støte fra seg mange potensielle velgere på den måten.

"While moderators asked candidates about the economy, gun violence, health care, and coronavirus, a discussion on climate change — one of the Democrat Party’s go-to talking points — was noticeably absent from Tuesday evening’s discussion."


"“Not a single climate change question. Horrifying,” Ocasio-Cortez remarked following the debate.

“A disgrace,” Sanders agreed."

https://www.breitbart.com/politics/2020/02/26/aoc-bernie-sanders-shaken-by-lack-of-climate-change-questions-at-debate-horrifying/

10
Viktige klimatema / Maldivene igjen
« on: 03.03.2020, 15:44:35 »
Gammelt nytt, men fint at saken tas opp i et bredt forum som Document.no.

"Ifølge klimaaktivistene vil Maldivene snart synke i havet. Ja, mye skulle vært borte allerede. Det burde vært full undergangstemning der. Da er det nokså rart at det nå anlegges fire nye flyplasser på disse øyene. Har man ikke fått med seg hva norske politikere sier om klimaendring og havstigning?

Det har lenge vært påstått av Maldivene og andre sydhavsøyer innen kort tid vil slukes av havet, på grunn menneskeskapte klimaendringer. Disse spådommene ble først fremsatt tidlig på 1990-tallet, og har så regelmessig dukket opp. "

Maldivene og andre øystater var en av de sterkeste drivkreftene bak IPCCs SR1.5 rapport i 2018. Det var ingen ende på  hvor fælt det sto til med disse landene. Ingen i norsk MSM våget å ta en realitet sjekk. Skeptikere vet jo forlengst at disse spådommene er gjort til skamme. Likevel er det en av mange klimakrise-myter som får leve videre, en nyttig løgn kan visst ikke gjentas for ofte.

https://www.document.no/2020/03/03/na-bygges-nye-flyplasser-pa-maldivene-men-skulle-ikke-disse-oyene-synke-i-havet-da/

11
Media og politikk / Det er av sine egne...
« on: 02.03.2020, 20:12:08 »
...man skal ha det, ikke sant Erik Stephansen? Som selverklært klima-alarmist har han likevel fått huden full av det som skeptikere har vært utsatt for i årtier. Det er vanskelig å skjule et skadefro glis.

"Det er det å IKKE stille spørsmål ved klimasannhetene som er uvitenskapelig."

Taler landsmoder Gro midt imot, gitt. Hvem har betalt ham for å skrive dette? Koch-brødrene? / sarc

"Før helga publiserte Nettavisen et innlegg fra tidligere meteorolog Gjertrud Røyland, der hun forklarte hvorfor hun hadde meldt seg inn i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

Også jeg skrev en kommentar, der jeg hevdet at «Ja, alt tyder på at klimaendringene er menneskeskapte. Men nei, det er ingen grunn til å idiotforklare de som tviler»."

Stephansen har møtt de siste dagers uhellige , de tåler ingen innvendinger, for de kan ikke holde ut tanken på deres ideologi tar feil. Mye av det samme som gamledagers akp-ml.

"Og som alltid er det de med et halvt grunnfag i et eller annet som roper høyest og er mest selvsikre og bastante. Det er de som aller helst oppfører seg som emissærer for en sekt de ikke helt kjenner opphavet til.

Derfor er det fristende å trekke fram den prisbelønte biologen Erik Tunstad, med bakgrunn fra blant annet Teknisk Ukeblad, Høgskolen i Vestfold og nettstedet forskning.no."

Sitat Tunstad:
«Når det nærmest er blitt «kriminelt» å så faglig tvil om klimaforskningen, og avisredaksjoner nekter folk å skrive kritisk om kampen mot CO2-utslipp, er det grunn til bekymring!

Hvor hadde medisinsk forskning vært i dag om vi ikke hadde hatt kritiske motkrefter innen faget? spør Tunstad og minner om hvordan forskeren Rosenkvist ble hengt ut her hjemme da han i 70-åra sa at sur nedbør ikke forårsaket skogdød. Han ble frosset ut, men i ettertid ble det klart at han hadde rett.»

Stephansen:
"Så ærlig talt, folkens. Skjerp dere. Det å prøve å stoppe dem som tviler eller stiller spørsmål er jo det mest uvitenskapelige eller anti-vitenskapelige du kan tenke deg. Og heller ikke her er det slik at hensikten helliger midlet.

Å stille spørsmål ved vedtatte sannheter er selve æreskodeksen på vitenskapelig holdning. Det er faktisk det man skal gjøre. Det er slik vitenskapen beveger seg framover."

Velkommen etter, Stephansen, velkommen. Kanskje har du fått et lite glimt av opplysningstidens idealer, den holdningen til forskning og vitenskap som i så stor grad har skapt vår moderne vestlige kultur? Eller er det for infamt å antyde at han aner hvilken vei vinden har begynt å blåse, og justerer riggen etter vindretningen?

https://www.nettavisen.no/okonomi/det-er-det-a-ikke-stille-sporsmal-ved-klimasannhetene-som-er-uvitenskapelig/3423930848.html

Edit: Stephansen skriver: "et innlegg fra tidligere meteorolog Gjertrud Røyland, " Hva er dette for noe tøys? Hun arbeider nå ved Statens Kartverk, men hun er like fullt meteorolog. Man blir ikke kalt "tidligere ingeniør" selv om man har et arbeid som ikke er direkte ingeniør-relatert. Blir man pålagt å fjerne en tittel som f.eks. sivilingeniør fra CV'en av den grunn? Dette er et stygt eksempel på at Stephansen på fordekt vis prøver å sverte Røyland, og han begår nettopp en slik baksnakking av henne som han klager over at andre utsetter ham for. Dobbeltmoral, og pinlig.


12
Aktører og hendelser / Pachauri
« on: 02.03.2020, 09:42:24 »
Tidligere IPCC leder Pachasuri er blitt en ikke-person i norsk MSM etter skandalen med sex-anklagene mot ham. Hans oppførsel ble til slutt for mye av en byrde for en bevegelse som i så stor grad bygger på moralisme. Men det er svært underlig at ikke engang hans bortgang i februar i år er blitt omtalt (iallfall ikke som jeg kan se i nyhetsbildet). Han gikk bort i en alder av 79 år, under en hjerte operasjon, og det blir derfor naturlig nok ingen endelig dom i saken om hans angivelige seksuelle trakassering av kvinner.

Han mottok altså Nobels Fredspris i Oslo.  Nå er han død. Norsk media er stumme. Skammer de seg over ham? De mortuis nil nisi bonum og alt det der, men som frontfigur for total omlegging av global økonomi og omfordeling av midler, var han neppe den rette. På den annen side er dagens IPCC-leder, Hoesung Lee fra Sør-Korea, praktisk talt borte fra mediabildet.

"In other words, he was a near parodically perfect choice to preside over the multi-trillion-dollar shakedown of the global economy that is "climate change". For one thing, Dr Pachauri had one of the largest carbon footprints in human history, bigger even than Al Gore's. He was in favor of "hefty aviation taxes" to "deter people from flying," but, fortunately for him, once you're part of the transnational jet-set nothing can deter you. He flew 443,243 miles on "IPCC business" in the year-and-a-half run-up to Copenhagen. I'm not sure whether that definition of "IPCC business" included his two weekend round trips from New York back to Delhi, once for a cricket match, once for a mere practice session for a cricket match."

https://www.steynonline.com/10069/the-warmographic-novelist-who-got-co-tooed

13
Dette er et interessant resultat av Paris-avtalen; en engelsk domstol har stanset byggingen av en tredje rullebane på Heathrow lufthavn. Med henvisning til Paris-avtalen. Om dette er en endelig avgjørelse, vites ikke, og Boris Johnson har tidligere sagt at han er imot prosjektet. Men kan dette ha virkninger utenfor UK? Vil f.eks. MDG gå til sak mot utbyggingen av ny regional lufthavn ved Mo i Rana? Hadde vært morsomt å fått en rettssak der man må dokumentere gyldigheten av Paris-avtalen, ikke minst når det gjelder bindende kontra frivillige "forpliktelser".

"The court’s ruling is the first in the world to be based on the Paris agreement and may have an impact both in the UK and around the globe by inspiring challenges against other high carbon projects.

Lord Justice Lindblom said: “The Paris Agreement ought to have been taken into account by the Secretary of State. The National Planning Statement was not produced as the law requires.” He said the government had seen the ruling in advance but did not seek permission to appeal to the supreme court."

https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/27/heathrow-third-runway-ruled-illegal-over-climate-change

14
Media og politikk / Slutt på flyreiser i England om 30 år
« on: 19.02.2020, 10:58:57 »
For å nå det vedtatte null-utslipp målet i 2050, må UK gjøre drastiske tiltak. Bl.a. legge ned alle lufthavner i landet. Stor fremtid for Greta-cruise fra øyriket til COP-konferanser!

"If it is to achieve its target of net zero climate emissions by 2050, all UK airports must close by mid-century and the country will have to make other drastic and fundamental lifestyle changes, says a report from a research group backed by the government in London.

With the UK due to host this year’s round of crucial UN climate talks in Glasgow in November, a group of academics has embarrassed the British government by showing it has currently no chance of meeting its own legally binding target to reduce greenhouse gas emissions to nothing within 30 years.

Their report, Absolute Zero, published by the University of Cambridge, says no amount of government or public wishful thinking will hide the fact that the country will not reach zero emissions by 2050 without barely conceivable changes to policies, industrial processes and lifestyles. "

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/02/18/uk-airports-must-shut-to-reach-2050-climate-target/

15
Den virkelige kampen handler ikke om ku-rap eller floskler på en COP-konferanse. Den handler om å løfte flest mulig av klodens befolkning ut av fattigdom og inn i anstendige liv.

Det mest avskyelige med klima-hysterikerne er deres umenneskelige motstand mot å bygge rimelig og pålitelig ny energi i fattige land. I de aller fleste tilfeller betyr dette kullkraft. Det er sjelden aktuelt med sol eller vindkraft for å dekke behovet, det er for dyrt og krever oppbakkings-anlegg. Selv i Afrika skinner ikke alltid solen.

Når den menneskefiendtlige aktivismen til klima-fanatikerne kan hindre bedre levekår for verdens fattige, har man krysset grensen til det absolutt uakseptable av oppførsel. Heldigvis finnes det nasjoner som er sterke nok til å ignorere presset fra globale organisasjoner, og bygger ny kullkraft til gode for sine innbygger.

India har maktet et enormt løft ut av fattigdom:

"The report found that over 640 million people across India were in multidimensional poverty in 2005/2006 and that fell steeply to slightly more than 365.55 million by 2016/2017 - an impressive reduction of 271 million."

"In recent years, India has embarked on several ambitious programs aimed at improving living standard such as improving electricity access and extending sanitation coverage. According to the World Bank, 70% of the population had electricity access in 2007 and that increased to 93% by 2017."

https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/07/12/report-india-lifted-271-million-people-out-of-poverty-in-a-decade-infographic/#fbf23e02284b

Kullkraft i India:
"As for India, according to the EIA, coal fired capacity is currently 186 GW, and supplies 62% of the country’s electricity. New capacity in the pipeline will soon double this figure."

"Wind and solar, in contrast, contribute only 3.6% of total generation. There are plans to increase capacity by 132 GW, but again, with capacity utilisation of around 15%, the actual contribution to total generation will be minimal compared to the planned increase in coal power."

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2016/10/25/coal-plants-under-construction-in-china-india-rising-at-alarming-levels/

Nå er det jo endel klima-fanatikere som åpent går ut og ønsker seg menneskeheten pokker i vold, eller dyrker en gammel Malthus-basert overtro på sterkt begrensede ressurser som uvegerlig vil føre til sult-katastrofe. Verden trenger ikke slike hatefulle personer, og de ville gjøre oss alle en tjeneste ved å forlate denne jammerdal.


Pages: [1] 2