Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ConTrari1

Pages: [1] 2 3 4
1
Denne seansen er svært severdig -programverten Lubach demaskerer påstanden om at 69% av el-produksjon i Nederland er "grønn". Instruktiv!

Og jeg som trodde nederlenderne var gode forretningsfolk -vi nordmenn slår dem ned i støvlene med våre sertifikater!

https://rclutz.wordpress.com/2018/02/05/green-electrical-shocks/

2
Ny forskning / Ingen oppvarming siden 1930 -tallet
« on: Today at 09:16:54 »
Det viser en studie om vekstforhold for trær i Nord-Finland; “the most suitable place in the world for temperature reconstruction”.

Tree density analysis, MXD, has a “more prominent association with temperature” than measuring tree ring widths because it can more clearly separate precipitation factors affecting tree growth from temperature-limiting factors (Bjorklund et al., 2020).

Northern Finland is characterized as “the most suitable place in the world for temperature reconstruction” because it sits on the edge of where trees can or cannot grow (or survive) due to clearly defined temperature limits on growth.


Pinus sylvestris (29 trees) from northeastern Finland indicate the warmest interval since 1876 occurred in the 1930s, and since then there has been no net warming. This is visible in both tree ring width (RW) and density (MXD) analysis.

Men så lenge det er politisk besluttet ved håndsopprekking at kloden koker, så kan jo ikke dette være riktig / sarcoff.

https://notrickszone.com/2020/07/02/new-study-the-most-suitable-place-in-the-world-for-temperature-reconstruction-shows-net-cooling-since-the-1930s/

3
Skråblikk / Fra mappen "Klima galskap" #1
« on: 02.07.2020, 09:35:56 »
En mappe som stadig får påfyll. Sist inn er Elling Tufte Bere, professor i folkehelsevitenskap ved universitetet i Agder og seniorforsker ved FHI. På propaganda nettstedet forskning.no få han boltre seg fritt i formaninger om hvordan vi skal trene og ikke trene, spise og ikke spise.

All bevegelse er utslipp av CO2

Klimautfordringen er omfattende, og alle sektorer må bidra. Trim er viktig for helsa, men fysisk aktivitet kan ikke slippe unna klimaregnskapet.

Vi holder pusten av spenning (hvis Bere holder pusten lenge nok, sparer han kloden for store co2 utslipp), hvilke gullkorn venter?

Om syklisten kun spiser biff, så gir det et utslipp av CO2 på 163 g/km – altså nesten tilsvarende en vanlig bil, mens spiser syklisten kun soya gir det et utslipp på skarve 6 g/km.

Halle-Hallesby-luja! Nå kommer sikkert alle kineserne til å kutte kjøttrasjonen, look to Agder! Dette er norsk forskning anno 2020. Det er bare så trist at offentlige midler skusles bort på dette.

https://forskersonen.no/kronikk-meninger-trening/du-blir-sprek-av-a-spinne-pa-et-treningssenter-men-sykler-du-til-jobb-er-du-ogsa-med-pa-a-redde-verden/1704327

4
Dersom du skulle tvile på alle påstandene om menneskeskapt klimakrise, så er det ikke et resultat av din kritiske sans og evne til selvstendig tenkning, nei, da har du mentale problemer. Gå til en klimapsykolog og lær hvor syk du er.

Stoknes hevder at et av de mest påfallende klimapsykologiske fenomenene er fornektelse. Det er fremdeles mange som ikke vil tro på at klimaforandringene faktisk skjer og at menneskelig aktivitet medvirker til oppvarming av atmosfæren. Blant forskere og andre har global oppvarming vært kjent i over 30 år, men det har vært vanskelig å skape konsensus om at dette faktisk er et problem og at menneskeheten må forenes om å få løst det,

Noen vil ikke forholde seg til klimaproblemet fordi det er mer behagelig å benekte det. Slike ser på det som noe fjernt fra sin tilværelse, og de vil ikke tenke negativt når livet fremstår positivt.


Dette er ikke annet enn en ny type hersketeknikk, der alarmistene benytter en ny variant av "refer to authority" på egne vegne. Nå er det altså vår psyke som det er noe feil med. Alarmistene vet de har tapt den faglige debatten (og derfor vil de ikke ta del i den) og forsøker stadig nye innfallsvinkler for å presse folket til lydighet. Det er tragisk at noen faktisk kan tjene penger på dette vrøvlet. Og det er utrolig frekt av Stoknes et al å postulere mentale lidelser hos store deler av befolkningen.

Peter Wessel Zappfe skrev en gang (etter hukommelsen) at troen på frelse er som å kaste et barn i sjøen for å få redningsmedalje. En kunstig skapt krise, akkurat som klimakrisen.

https://resett.no/2020/07/01/klimapsykologer-hvorfor-benekter-noen-klimaproblemet/

5
Skråblikk / Flashback til Cancun 2010, forby DHMO!
« on: 28.06.2020, 21:59:27 »
Ubetalelig klimahumor her:

The second project was as successful as the first. It was euphemistically entitled “Petition to Ban the Use of Dihydrogen Monoxide (DHMO)” (translation water). It was designed to show that if official U.N. delegates could be duped by college students into banning water, that they could essentially fall for anything, including pseudo-scientific studies which claim to show that global warming is man-caused.

Despite the apparently not-so-obvious reference to H2O, almost every delegate that collegian students approached signed their petition to ban that all too dangerous substance, which contributes to the greenhouse effect, is the major substance in acid rain, and is fatal if inhaled.


https://wattsupwiththat.com/2010/12/08/cop16-attendees-fall-for-the-old-dihydrogen-monoxide-petition-as-well-as-signing-up-to-cripple-the-u-s-economy/

Flere som har hatt det gøy med dette:
On April Fool’s Day in 2013, a pair of Florida disc jockeys got themselves into a bit of hot water with station management for prankishly warning their listeners that “dihydrogen monoxide” — another name for that life-giving substance we identify as H2O, or more commonly, “water” — was coming out of local residents’ taps:

The radio station’s joke involved that “dihydrogen monoxide” was coming out of county residents’ taps.The joke immediately got the attention of Patty DiPiero from Lee County Utilities. She said Lee County residents began calling the utility saying they heard on the station that county water was unsafe and should not be used for drinking, showering or for any use.


https://www.snopes.com/fact-check/dangers-dihydrogen-monoxide/

6
Hvorfor er ikke dette fulgt opp av NRK og ikke minst Dagbla' selv?

«Forskningen er brutalt ærlig»: - Verden har tre år på seg til å unngå klimakatastrofe
Verden kan ikke «helbredes» på noen få år, men dersom vi ikke gjør noe umiddelbart så vil den bli livstruende skadd, mener anerkjent klimaforsker.

Det er fortsatt så vidt mulig å unngå farlige og irreversible skader på kloden, men det vil kreve en historisk innsats og samordning fra nasjoner, bedrifter, forskere og «mannen i gata» de neste tre åra.

Det skriver tidligere klimasjef i FN, Christina Figueres, fysikeren Stefan Ramstorf og fire andre prominente forskere og diplomater i et åpent brev til verden, publisert i magasinet Nature.

https://www.dagbladet.no/nyheter/forskningen-er-brutalt-aerlig---verden-har-tre-ar-pa-seg-til-a-unnga-klimakatastrofe/68461948

Ok, dette er fra 1. juli 2017, så vi har fortsatt noen få dager igjen til å redde verden.

Men på onsdag er det ugjenkallelig for sent!

7
Den er mest merkbar på Grünerløkka ser det ut som, iallfall er Oslo hardest rammet av klimakrise, ifølge svarene. Det er vondt å tenke på at Latte-gjengen må lide på grunn av ku-rap (nei, er ikke en musikkstil, hvis man da ikke er usedvanlig umusikalsk) og sauepromp og utslipp fra store skip på Atlanterhavet som frakter ved fra USA til klima-reddende forbrenning i Storbrittania. Harde tider, harde tak. De kan i det minste søke tilflukt i det nye Klimahuset ved Botanisk Hage.

Litt fler enn halvparten av befolkningen mener de har opplevd klimaendringer i sin levetid, og at været har blitt verre. Den knappe andre halvparten har ikke det. Det er flere kvinner enn menn som unødvendig har blitt våte i håret, flest på Østlandet og særdeleshet i Oslo, og færrest nordpå. De som har levd lengst, har i minst grad opplevd klimaendringer og klimaforverring.

Spørsmålet om intervjuobjektet kjenner noen som har fått problemer knyttet til klimaendringene, er interessant. 72 prosent sier kategorisk nei, men her er det flere menn enn kvinner som svarer ja. Oslo skiller seg markant ut, med mer enn én av fire som påstår å kjenne noen slike sjeler. Særlig gjelder det de aller yngste.

https://resett.no/2020/06/26/nordmenn-vil-ha-en-apnere-og-mer-balansert-klimadebatt/

8
Viktige klimatema / CCS -det nye norske eventyret
« on: 25.06.2020, 15:03:49 »
Nei og nei og nei og nei, at det skulle bli så mye "worse than we thought";

Sjokkrapport: CO2-rensing kan koste 25 milliarder
Prisanslaget for fangst og lagring av CO2 i Norge justeres kraftig opp i en ekstern kvalitetssikring. Kostnad over ti år kan bli 25,1 milliarder kroner. De nye tallene kommer fram i sluttrapporten fra en ekstern kvalitetssikring gjennomført av de to konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics.

https://www.document.no/2020/06/25/sjokkrapport-co2-rensing-kan-koste-25-milliarder/

Og i TU:
Staten skal ta de fleste kostnadene. I rapporten anslår konsulentene at rundt 90 prosent av kostnadene blir dekket av staten.

Kvalitetssikrerne har i tillegg analysert den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.

De to konsulentselskapene sier seg enige i at prosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men understreker at man da må ha et globalt perspektiv, og at man må legge til grunn en offensiv norsk og europeisk klimapolitikk i tråd med Parisavtalen. Norge og europeiske land har forpliktet seg til å følge denne avtalen.

Utslippene av CO2 må koste ti ganger mer enn i dag, for at regnestykket skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Konsulentene mener også at regnestykket i andre varianter kan bli ulønnsomt.


https://www.tu.no/artikler/ny-rapport-dropp-rense-prosjektet-for-co2-i-oslo/494999

Men selvsagt har vi råd til dette:
Bellona-sjef Frederic Hauge syns ikke prislappen er avskrekkende.

– Kostnaden for disse prosjektene tilsvarer bompengeforliket før forrige valg. Dette er mulig å gjennomføre og helt klart en akseptabel investering i det som er vårt fremste klimatiltak, sier han.

9
der han særlig gir en klar og god fremstilling av det absurde ved RCP 8.5, scenariet som  "nesten ingen kjenner til,  men som alle har lest om konsekvensene av."

RCP8.5 was created as an outlier; an improbable worst-case scenario, not a likely business-as-usual forecast. Yet countless scientists and economists have been using it as one. You know how the game works: feed RCP8.5 into a climate model, observe the catastrophe, then call it the “likely” scenario if we don’t cut emissions.

https://www.thegwpf.com/ross-mckitrick-the-flaw-in-relying-on-worst-case-scenario-climate-model/

Edit; og han slutter med et gullkorn:
If we want to avoid the RCP8.5 future scenario all we have to do is stop feeding it into climate models, because that’s the only place it exists.

(fra link til Financial Post)

10
Energi og miljø / BP energy review 2019
« on: 25.06.2020, 11:11:50 »
er kommet, og som vanlig fokuseres det mye på utbygging av "ren" energi. Rapporten viser også at antropogent c02-utslipp steg med litt over en prosent i 2019, omtrent som i foregående år. Nedgangen i USA og EU mer enn oppveies av økte utslipp i Kina og andre ikke-vestlige land. Det interessante her, er at man må forvente sterkere økning i utslippene fremover, for mens det er en klar grense for hvor mye Vesten kan kutte (under 0 er ikke mulig), er det i praksis ingen grense for hvor mye andre land kan øke sine utslipp. Sannsynligvis vil man da om noen år oppleve at særlig EU blir stående på et betydelig lavere nivå enn i dag, men det er et nivå, ikke et stadium på vei mot mindre utslipp. Det er ikke noe som helst i klimapolitikken globalt som tilsier en annen utvikling, kanskje er det mer sannsynlig at også EU dropper klimafrykten og gjør det som må til for å redde sin økonomi.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/06/24/bp-energy-review-for-2019/#more-45294

11
Ikke for kinesere, selvsagt, de bidrar jo bare med ca. 30% av våre co2-utslipp. Men de små må blø.

SSBs oppgave har blant annet vært å regne på kostnadene for samfunnet ved å redusere ikke-kvotepliktige klimautslipp med 50 prosent fra 2005-nivå innen 2030.

Et slikt utslippskutt vil koste norske husholdninger og selskaper totalt 7,6 milliarder kroner i 2030, ifølge SSB-rapporten.

SSB har bare regnet på kostnaden i 2030, og ikke de foregående årene.

Hvis man ser på de samlede kostnadene for hele samfunnet så er de over dobbelt så store som dette igjen, påpeker SSB.


Selvsagt jubler aktivistene for at folk flest må lide for klimafrelsen, som for annen frelse.

Det er bra at det kommer slike regnestykker, sier daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk Klimastiftelse til E24.

– Det er viktig å kommunisere at det ikke er gratis å kutte utslipp. I det tiåret vi går inn i nå, blir det heller ikke lettere å subsidiere klimatiltak, siden det økonomiske handlingsrommet blir mindre, sier han.

– Staten kan ikke subsidiere alle klimakutt. Næringslivet må være forberedt på å betale mer for å kutte sine utslipp, og forbrukerne må være forberedt på å betale mer for varer og tjenester. Det tror jeg vi må være ærlige på, sier Michelsen.

– Det vi skal gjennom blir et hygienekrav i Europa for bedrifter som ønsker å selge i dette markedet. Så det er ikke sikkert det er alternativ for Norge å gjøre ingenting. Sånn sett kan du se på dette som en investering, sier Michelsen.

I det store bildet handler norske klimakutt om å bidra til å nå de globale klimamålene, påpeker Michrlsen.


Men når verden utenfor EU og en håndfull tidligere engelske kolonier gir blaffen, hva da? Da skal vi redde kloden alene, for "vi har råd til det". Det blir nok Ernas budskap i Sikkerhetsrådet, og alle korrupte statsledere fryder seg. Og frekkhetens nådegave har de i fullt monn:

– Uansett så er kostnadene ved en mislykket klimaomstilling langt større enn kostnadene ved å fjerne utslippene, sier han.

Noe som er et rent postulat uten forankring i virkeligheten.

https://e24.no/den-groenne-oekonomien/i/QoQMp8/ssb-klimakutt-kan-koste-husholdninger-og-selskaper-76-milliarder-kroner-i-2030

12
Modeller eller observasjoner / Mindre ekstremvær i India
« on: 23.06.2020, 13:01:13 »
Flere og verre tropiske stormer skal det bli, men i India viser observasjonene det motsatte. Og Pachauri er død, så det går helt galt med klimakrisen i det landet.


One of the chief fears about climate change—or, more specifically, global warming—is that it will generate more frequent and more severe extreme weather events. Observed facts, however, should quiet those fears.

India, one of the key members of the global climate change pact, has reiterated that there is no increase in cyclones due to climate change in the region.

Instead, scientists have found out that there is actually a decrease in cyclone frequency since the year 1950.

This stands in contradiction to the popular mainstream narrative.


https://wattsupwiththat.com/2020/06/22/india-confirms-no-increase-in-tropical-cyclones-due-to-climate-change/

13
Aktører og hendelser / Bondeopprør i EU!
« on: 15.06.2020, 17:16:20 »
At bønder protester, er ikke noe nytt fenomen hverken her hjemme eller i Europa. Vi har jo hørt mye om norske bønders skepsis til kjøttfri meny og reduksjon av prompende kuer, nå står også bønder i EU opp og strider mot unionens klimapolitikk:

The European Commission has a plan to eliminate modern farming in Europe.

The details emerged last month, as part of a “European Green Deal” announced late last year that calls for the continent to become “climate neutral” by 2050.

The commission speaks of “turning climate and environmental challenges into opportunities.” It also talks about “making the transition just and inclusive for all.”

It should have added three words: “except for farmers.”

That’s because the EU Commission just released its “Farm to Fork” strategy, which is the agricultural portion of the European Green Deal. It announces a series of unrealistic goals: In the next decade, farmers like me are supposed to slash our use of crop-protection products by half, cut our application of fertilizer by 20 percent, and transform a quarter of total farmland into organic production.


https://www.agweb.com/blog/european-green-deal-bad-deal

14
Generelt / Den misantropiske klima-alarmismen
« on: 11.06.2020, 12:39:24 »
Det er totalt sykt; å gi fattigfolk bedre liv gir også større co2-utslipp, så hva gjør man? Holder folk nede i elendigheten, eller redder klimaet?

More rapid growth in educational attainment, on the other hand, is likely to produce increased economic activity and an eventual net increase in emissions of around 5% to 25% by 2100, depending on the region. That’s despite the counterbalancing impact of education and economic growth on the fertility rate (lowering it), which slows population growth and emissions.

https://wattsupwiththat.com/2020/06/10/study-educating-poor-people-increases-global-co2-emissions/

Riktignok legger de vekt på de store fordelene ved bedre utdanning i u-land, men bare problemstillingen og dilemmaet ved valget de skisserer, er uhørt. En av forfatterne er forøvrig datter av "Voodoo-science" Pachauri.

Det er dette jeg avskyr mest ved klimasaken. Ok, hvis "rike " land ønsker å kjøre seg selv økonomisk i grøfta for en illusjon om klimafrelse, så vel bekomme. Men når det går ut over de svakeste i verden, da blir jeg sint. Og spesielt i møtet med de falske påstandene om at det er de fattige som vil bli mest rammet av klimaendringer. Medisinen er langt verre enn sykdommen.

15
"Fortum Oslo Varme mener nye krav fra regjeringen om pengehjelp fra EU kan føre til at CO2-rensing i Norge må utsettes til 2026 eller 2027."

"De norske planene om fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, kastes nå på nytt ut i usikkerhet på grunn av krangling om hvem som skal ta regningen.
Stortinget har bedt om en endelig norsk investeringsbeslutning i høst. Men nå har regjeringen bedt industriaktørene som skal stå for selve fangsten, om å søke medfinansiering fra EUs innovasjonsfond.

Dermed åpnes en ny søkeprosess som kan føre til at oppstart forsinkes med to til tre år, og der utfallet er høyst usikkert."


Så...TROR Solberg & co på at krisa kommer i 2030 om vi ikke kutter drastisk i utslippene, eller tror de det IKKE? Skulle ikke CCS redde oss? Og så står det på noen skarve milliarder?? Enten får de vedgå at CCS ikke er noen klimaredder eller så  får de hoste opp penga. Hoste gjør man jo uansett foran Stortinget i disse dager, tett sammen.

https://www.tu.no/artikler/co2-fangst-kan-bli-flere-ar-forsinket-regjeringen-haper-eu-skal-ta-noe-av-regningen/493810

Pages: [1] 2 3 4