Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - PetterT

Pages: [1] 2 3
1
Skråblikk / Sahara forsvinner. Klimakrise.
« on: 14.07.2019, 22:04:18 »
Sahara må reddes fra å forsvinne.  Kamelene er truet.
https://www.climatedepot.com/2019/07/14/warmists-red-faced-as-satellite-image-analyses-show-globe-has-greened-markedly-over-past-4-decades/

Sahara shrinks by over 700,000 sq. km.
In 2018, Venter et al. recorded an eight percent increase in timber vegetation in sub-Saharan Africa over the last three decades using satellite imagery.
According to Wikipedia, the Sahara covers an area of around 9.2 million square kilometers. Eight percent of this corresponds to more than 700,000 square kilometers. This is an area almost as large as Germany and France together!
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04616-8

2
Viktige klimatema / Tilbakestråling, - eller ikke
« on: 30.06.2019, 22:36:23 »
Tilbakestråling av energi fra en atmosfære med drivhusgasser (IR-aktive gasser som H2O, CO2, CH4,++) er fundamentet i påstanden om at mer CO2 i luften fra forbrenning av fossil energi skal føre til global oppvarming og katastrofale klimaendringer.

Tilbakestrålingsmekanismen er beskrevet i FNs klimapanel IPCC rapport AR5 fig. 2.11, og har en tilbakestrålingsmekanisme som er over dobbelt så sterk som solens innstråling til jordoverflaten.
Denne mekanismen er godtatt av klimaforskere som prof. James Hansen, Kiehl & Trenberth, dr. Roy W. Spencer, prof. em. dr. Richard Lindzen m.fl.  Spencer og Lindzen hevder imidlertid at det er for lite menneskeskapt CO2 i luften til at global temperatur og klima påvirkes (neglisjerbart).
Mange andre forskere og fagpersoner har tilbakevist denne tilbakestrålingsmekanismen som både ufysisk og i strid med termodynamiske lover (f.eks. prof. Claes Johnson).

Den fundamentale feil med tilbakestrålingsmodellen er at man tar en energistrøm fra solen i løpet av 1 - ett - sekund og fordeler den over hele jorden samtidig, mens det egentlig bare er halve jorden som treffes.  Regnskapet for stråling er oppgitt i W/m^2 som er energi J pr. sekund s og kvadratmeter m^2.  Dermed har man brettet ut jorden til en flat flate og redusert solinnstrålingen med en faktor på 4 fordi arealet av en kule er 4 ganger snittet av kulen (4 x pi x r^2).  Når man reduserer solinnstrålingen i løpet av et sekund pr. m^2 på denne måten får man et energiunderskudd når det gjelder å forklare temperaturen på jorden, og det jukser man til med ufysisk tilbakestråling.  Det hjelper ikke å gange med 24 timer (24x60x60s) fordi solen skinner på bare halve jorden for enhver tidsenhet.

En som har skjønt dette og satt opp et annet energibudsjett er
Kevin Kilty: Earth As A Solar Collector
https://wattsupwiththat.com/2019/06/12/earth-as-a-solar-collector/ 
Dette energibudsjettet med energi inn på halve jorden og energi ut fra hele jorden til enhver tid virker å være mer realistisk enn IPCC sitt "energibudsjett" hvor de midler energi inn over hele jorden og da må finne opp en tilbakestrålingsmekanisme.  Kilty finner ut at effektiv emissivitet fra jorden gjennom atmosfæren må justeres til 0,61 for at hans budsjett skal stemme med global temperatur på 288 K.  Atmosfærens effekt er altså det samme som å redusere emissiviteten. 
"6. Conclusion
The simple model of Earth as a solar collector shows conclusively that greenhouse gases in the atmosphere lower the effective emissivity of the Earth, which in turn raises the mean temperature of the surface in order to achieve energy balance." 
Kilty viser til Spencer, men jeg kan ikke skjønne annet enn at de to har forskjellige modeller; Kilty lar solen skinne på halve jorden i ett sekund, mens Spencer fordeler solinnstrålingen på hele jorden i det sekundet. Spencer trenger derfor mer "tilbakestråling" (større drivhuseffekt) for å få riktig global temperatur.

Astrofysiker Joseph Postma har også slaktet flat-jord-kald-sol "energibudsjettet" f.eks. her:
https://climateofsophistry.com/2019/06/06/real-time-physics-debunks-climate-theory/  
Postma fordeler også solinnstrålingen over halve jorden. 

Philip Mulholland and Stephen Wilde tar også utgangspunkt i at jorden har en side med dag (sollys) og en med natt i artikkelen
Return to Earth
https://wattsupwiththat.com/2019/06/27/return-to-earth/ 
Soloppvarming skaper konveksjon som også fører til adiabatiske prosesser med avkjøling av stigende ekspanderende luft og motsatt oppvarming av synkende luft under kompresjon.
Mulholland & Wilde viser at tilbakestrålings-forklaringen til Kiehl & Trenberth er fullstendig feil, og avslutter:
"We are able to quantify the degree of adiabatic lit surface energy partition in favour of the air by using the process of inverse modelling, a standard geoscience mathematical technique.  The issue of atmospheric opacity then becomes a passive process, and the purported atmospheric action of greenhouse heating by back-radiation can be discounted.  We believe that our modelling work presented here should lead to a fundamental reassessment of the atmospheric processes relating to energy partition, retention and flow within the Earth’s climate system." 

Dette burde legge CO2-hysteriet død, men for mange økonomiske og politiske tungvektere har solgt seg til den religionen, så hysteriet vil desverre fortsette.

3
Modeller eller observasjoner / Modeller er ubrukelige
« on: 09.06.2019, 11:33:01 »
New Study Shows Climate Models Not Even Close To Be Useful For Policymaking. “Precipitation Remains The Achilles’ Heel “
https://notrickszone.com/2019/06/08/new-study-shows-climate-models-not-even-close-to-be-useful-for-policymaking-precipitation-remains-the-achilles-heel/

Noen sitater:
It turns out that both GCMs and RCMs appear still limited to provide practical estimates of the world climates even for present climate conditions. The modeling of precipitation remains the Achilles’ heel of models and thus of multidimensional indices, which are very sensitive to this variable. The conclusion is that model outputs at regional scale need to be taken with extreme caution without venturing into informing policies presenting potentially large societal impacts. 

4
Generelt / Brev til statsminister
« on: 14.03.2019, 09:23:08 »
BREV TIL DEN DANSKE STATSMINISTER fra prof. em. Johannes Krüger. Medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd.
MÅ LESES!!!!!!!!!!!!!
Lignende brev vil bli sendt til norske og svenske regjeringer også. Fantastisk god oppsummering.
https://www.dropbox.com/s/yxp521fhxn7294i/Brev%20til%20den%20danske%20statsminister.pdf?dl=0&fbclid=IwAR23Pjnd0xXcHNqTDB4NGfh9SCzn27e6frgwShC07BQCmBkfVj_lV7Yg328

5
Generelt / Vitenskapens sørgelige utvikling
« on: 08.01.2019, 22:21:24 »
Aliens Cause Global Warming

Micheal Crichton describes the fundamental political problem of climate change: it is a religion promoted by nutcases who dismiss facts, logic, and science that contradicts their environmental belief. I have taken the liberty to bold some of his sentences to make his message more clear. â?? Ed

by Michael Crichton
Caltech Michelin Lecture January 17, 2003

My topic today sounds
humorous but unfortunately, I am serious.
I am going to argue that extraterrestrials lie behind global
warming. Or to speak
more precisely, I will argue that a belief in extraterrestrials has paved the way, in a progression of steps, to a belief
in global warming.

En skikkelig avsløring av "fake science"
Se mer her:
https://edberry.com/blog/climate-authors/michael-crichton/aliens-cause-global-warming/?fbclid=IwAR2WhrdEoPBJ101sNwDi1nXPT6LC09lh9CND9htfmemsaIIyH7elRrIz4w4

6
ALLE gasser absorberer og emitterer IR stråling

Claim: Real-World Spectral Measurements Show The â??Greenhouse Theory Is Wrongâ?? â?? ALL Gases Are GHGs
http://notrickszone.com/2018/11/12/real-world-spectral-measurements-show-the-greenhouse-theory-is-wrong-all-gases-are-ghgs/

Enda en spiker i klimakista:

Macdonald, 2018
Quantum Mechanics and Raman Spectroscopy Refute Greenhouse Theory

Abstract: 
â??Greenhouse theoryâ??s premise, nitrogen and oxygen are not greenhouse gases as they do not emit and absorb infrared radiation, presents a paradox; it contradicts both quantum mechanics and thermodynamics â?? where all matter above absolute 0° Kelvin radiates IR photons.  It was hypothesized these gases do radiate at quantum mechanics predicted spectra, and these spectra are observed by IR spectroscopyâ??s complement instrument, Raman spectroscopy; and N2 spectra can be demonstrated to absorb IR radiation by experiment, and application o the N2-CO2 laser.  It was found the gases do possess quantum predicted emission spectra at 2338 cm−¹ and 1156 cm−¹ respectively, both well within the IR range of the EMS, and are only observed â?? and their temperatures accurately measured â?? by Raman spectrometers.  Raman spectrometers measure, more accurately, the Keeling curve, and have application with meteorological Lidars and planetary atmospheric analysis.  The N2-CO2 Laser showed â?? contrary to current greenhouse theory â?? N2 absorbs electrons or (IR) photons at its â?? metastable â??long-lastingâ?? â?? spectra mode.  It was argued atmospheric CO2, as a law, is heated by the same mechanism as the N2-CO2 laser: nitrogen (first) and the entire atmosphere absorbs IR radiation directly from the Sun, just as it heats water on the ocean surface.  With these findings, greenhouse theory is wrong â?? all gases are GHGs [greenhouse gases] â?? and needs review.â?

7
Andre emner enn klima / Lysets hastighet
« on: 23.10.2018, 10:18:44 »
Lysets hastighet, c, på 300 000 km/s er antatt å være høyeste oppnåelige hastighet, - inntil nå.
Mer energirik elektromagnetisk stråling enn synlig lys (UV, X-rays etc.) har vist seg å ha vesentlig høyere hastighet.
Det kan forklare hvorfor Lucky Luke kan trekke raskere enn skyggen sin og treffe den med f.eks. gamma strÃ¥ler  ;D

Se:
Revolutionary breakthrough in modern physics
https://principia-scientific.org/revolutionary-breakthrough-in-modern-physics/

Summary
Albert Einsteinâ??s equation E = mc2 in his Special Theory of Relativity, 1905 is of no avail in determining velocity of any elementary particle or radiation. Moreover, Einsteinâ??s assertion that nothing goes faster than light, which did not allow scientists to accept superluminal velocities as real for over a century, proved wrong in his article. Purely due to Einsteinâ??s assertion, neutrinos going faster than light from OPERA experiment was not accepted as a discovery by luminaries, despite no substantial evidence for the denial. Immediately in 2011, the author commented in the journal Nature saying neutrinos go faster than light by virtue of high energies and explained by a newly proposed equation E = V2. In this article, it is termed Padmanabha Raoâ??s equation. Based on this equation, the current article provides four definite evidences unfolding that the velocity of an elementary particle such as an electron having mass, a neutrino with negligibly small mass or of an electromagnetic radiation with zero mass depends upon its energy or wavelength. In brief, each wavelength or energy has a specific velocity. What I claim is true, much of the modern physics is to be reviewed.

Conclusion
The author reports a revolutionary breakthrough is modern physics, as the velocity of an E.M. radiation or an elementary particle such as electron or neutrino depends upon its energy, according to the Padmanabha Raoâ??s equation E = V2. As per the new definition, any particle or radiation with the energy or wavelength exceeding that of the violet light go at superluminal velocities. Therefore, electrons that cause Cherenkov light also go at superluminal velocities. In 2013, this equation played the key role in my discovery of X-rays and Bharat Radiation (12.87 to 31 nm) going at superluminal velocities based on the measurements of solar spectra made by Woods et al. Conclusively, UV, EUV, beta particles, gamma rays, X-rays, and neutrinos all go at superluminal velocities.8
Aktører og hendelser / Komiske ALIas Emeritus
« on: 03.07.2018, 21:11:15 »
Komiske ALIas Emiritus må være en av de mest hyklerske personer jeg har opplevd.
Han ser ikke bjelken i sitt eget øye, men pÃ¥peker flisen i andres.  Forsøker Ã¥ mobbe Joanne Nova med utsagnet "klimaslufsa" for Ã¥ samle inn litt penger Ã¥ drive opplysningsvirksomhet for, mens klimahysterikerne har sugerør i statskassene i mange klimareligiøse land. Emeritus-tosken mener det i tillegg er umoralsk Ã¥ be om litt støtte, men overser "fakegate" og "climategate 1 & 2". Se:

BINBS Professor Slams The â??Ethically Questionable Persuasion Tacticsâ?? Of The â??Believersâ?? Who Market AGW
http://notrickszone.com/2018/07/02/oslo-professor-the-deceptive-tactics-used-by-agw-believers-mark-an-epic-marketing-failure/
In a new paper published in the Journal of Social Marketing, Dr. Erik L. Olson spotlights the â??Fakegateâ? scandal as a salient example of the unethical and deceptive practices used by those who promote dangerous anthropogenic global warming (AGW) â?? aâ??difficult-to-sellâ? cause. It is suggested that the ethically questionable tactics employed by AGW â??marketersâ? (i.e., falsely hyping â??the severity, immediacy and certainty of AGW threatsâ?) have failed and should be resisted.

Han var så dum at han røpet sin egen identitet i et innlegg, men likevel ville han ha innlegget slettet.
Man blir jo litt nysgjerrig pÃ¥ en slik kverulantisk mobber (som pÃ¥ Carbomontanus aka Kullberg) sÃ¥ jeg googlet vedkommende og det jeg fant var ikke særlig flatterende.  Fyren burde skjemmes, men har Ã¥penbart ikke skamvett.  Det er ett av kriteriene for Ã¥ være psykopat. Selv er jeg blitt fjerndiagnostisert av Emeritus for Ã¥ ha tourettes og blitt truet med Ã¥ bli spist.  NÃ¥ mener han at jeg er en idiot som har betalt $2500 for Ã¥ bli "Platinum Member" i JoNovas fond. 
Akk ja, - mot dumheten kjemper gudene forgjeves.

9
Skyldes El Niñoâ??Southern Oscillation (ENSO) geotermiske variasjoner?

Are El Ninos Fueled By Deep-Sea Geological Heat Flow?
https://nextgrandminimum.com/2018/04/10/proof-el-ninos-are-fueled-by-deep-sea-geological-heat-flow/

This paper offers aka similar view:
Eight Charts Which Prove That Chandler's Wobble Causes Earthquakes, Volcanism, El Nino, and Global Warming
http://www.michaelmandeville.com/vortectonics/vortex_correlations2.htm

10
Media og politikk / Klimapolitikk
« on: 14.02.2018, 14:36:04 »
Regjeringen har lagt frem en ny spekulasjonsrapport, som blir servilt etterapet i media, her i TU:

Klimaendringer og norske bedrifter
Rapport: Slik påvirkes Norge av klimaendringer som rammer andre land
â?? Næringslivet mÃ¥ forberede seg.
https://www.tu.no/artikler/rapport-slik-pavirkes-norge-av-klimaendringer-som-rammer-andre-land/430333

Rapporten er ren spekulasjon.
Det er ingen observasjoner eller målinger som fra fortid eller nåtid som underbygger spådommene om fremtiden i rapporten.
Tvert imot så har den milde oppvarmingen (ca 0,8 grader C) vi har hatt av naturlige årsaker, hovedsakelig variasjon i solpåvirkning, siden Lille Istid sluttet på 1800-tallet bare vært gunstig for klima og matproduksjon over størstedelen av verden. For eksempel så har Sahara skrumpet inn og Sahel-området fått mer plantevekst og blitt mer fruktbart.
Solens oppvarming av havet pluss økt biologisk aktivitet pga litt høyere temperatur har ført til en gunstig øking av O2-kilden og plantenæringen CO2, sjekk Henry's lov.
Det er ikke mer ekstremvær eller øking i naturkatastrofer, ref. professor Roger Pielke.
FN WHO meldder om økt matproduksjon som holder tritt med befolkningsveksten i takt med økt temperatur og CO2.
Globale forsikringsselskaper (eks. Zurich) melder om lavere utbetalinger i forhold til brutto nasjonalprodukt.
Ettersom solen er den faktor som påvirker global temperatur og klima mest, og fremtidig solaktivitet forventes å bli redusert, så er det mange solforskere som forventer lavere temperaturer i nær fremtid. Da er det mest sannsynlig at konsekvensene blir de motsatte av spekulasjonsrapporten til regjeringen.

11
Energi og miljø / Energipolitikk
« on: 13.02.2018, 20:53:27 »
En svært god og tankevekkende artikkel:

Skal norsk kraftforsyning styres av historieløse aktivister, politikere og byråkrater?
av Steinar Jakobsen, 13. februar 2018
https://resett.no/2018/02/13/skal-norsk-kraftforsyning-styres-av-historielose-aktivister-politikere-og-byrakrater/

"Billig vannkraft har til nÃ¥ vært en velsignelse for det norske folk, bÃ¥de for private og for næringslivet. Dette planlegger politikere, byrÃ¥krater, aktivister og det klimaindustrielle komplekset Ã¥ gjøre en slutt pÃ¥. De forskjellige aktørene argumenterer for Ã¥ koble det norske kraftnettet til EU og Storbritannia i stadig økende grad, samt overlate koordineringen av dette til et EU-organ. Det betyr at Norge risikerer Ã¥ miste rÃ¥deretten over vannkraften â?? arvesølvet â?? som fremsynte politikere i tidligere tider kjempet for at vi skulle beholde innenlands."

MÃ? LESES

12
Energi og miljø / El-biler slipper ut mest CO2
« on: 14.12.2017, 21:29:17 »
Vi som mener litt mer CO2 er bare bra for livet pÃ¥ jorden bør flytte til Kina og kjøre el-bil  ;D
Driving Electric Vehicles In China Increases CO2 Emissionsâ?¦Driving Gasoline Vehicles In China Reduces CO2 Emissions
http://notrickszone.com/2017/12/11/driving-electric-vehicles-in-china-increases-co2-emissions-driving-gasoline-vehicles-in-china-reduces-co2-emissions/#sthash.VQzGo5TI.dpbs
According to recently published scientific papers, driving an EV in China dramatically increases CO2 emissions relative to driving an internal combustion engine vehicle (ICEV).
Why?  Because Chinaâ??s electricity grid is overwhelmingly powered by fossil-fuels (i.e., 88% of Chinaâ??s energy consumption  (2015) is derived from coal, oil and gas).   Therefore, the energy used to charge up an electric vehicle in China is derived from a rapidly growing fossil fuel-based electrical grid.

13
Energi og miljø / Biofuel-bløffen
« on: 08.12.2017, 09:41:53 »
Selv IPCC tviler nå på om biofuel har noe for seg:
It's final - corn ethanol is of no use
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2014/04/20/its-final-corn-ethanol-is-of-no-use/#5bd85c3867d3

14
En klok danske skal visstnok ha sagt at "det er vanskelig Ã¥ spÃ¥, - især om  fremtiden".  Om det er Kumbel, Piet Hein eller Storm P vet/husker jeg ikke, men nok om det. 
Innen klimatemaet har det vært mange katastrofespÃ¥dommer.  Noen har ikke slÃ¥tt til, og noen er stadig blitt utsatt slik Jehovas Vitner stadig utsetter Dommedag.  Vi gamle husker at konsensus pÃ¥ tidlig 1970-tall var global avkjøling og mulig ny istid.  Noen av datidens spÃ¥/trollmenn har kastet seg pÃ¥ klimahysteriet ettersom istiden uteble.

Her er noen feilaktige spådommer:
Some Failed Climate Predictions
https://wattsupwiththat.com/2017/10/30/some-failed-climate-predictions/

Motsatt av global oppvarming så er det mange tegn på at det i stedet kan bli kaldere tider:
7 Major Signs The Globeâ??s Surface Has Been Cooling, And Will Continue To Cool
http://notrickszone.com/2017/12/03/7-major-signs-the-globes-surface-has-been-cooling-and-will-continue-to-cool/#sthash.P6kFvLin.dpbs

Basert pÃ¥ at vi gÃ¥r inn i en tid med lav solaktivitet sÃ¥ holder jeg en knapp pÃ¥ avkjøling, men den er tidsforsinket i forhold til solen pga treghet i hovedsaklig avkjøling av havet. 
Nature Unbound VI â?? Centennial to millennial solar cycles
https://judithcurry.com/2017/12/02/nature-unbound-vi-centennial-to-millennial-solar-cycles/
Conclusion 5
5) In all cases a decadal or longer decrease in solar activity is associated with a decrease in temperatures and a change in precipitation patterns. A 10-year delay between solar changes and climatic changes is observed in some studies.

Den som lever får se.

15
Viktige klimatema / Correlation is not causation
« on: 19.09.2017, 10:50:14 »
Det gjentas til det ulidelig kjedsommelige at det er god relasjon mellom CO2 og global temperatur.
Mest kjent er Al Gore i filmen "An unconvenient truth" hvor han viste hvordan CO2 og temperatur følger hverandre i 400 000 Ã¥r basert pÃ¥ iskjerneprøver fra Vostok i Antarktis.  Den inconvenient truth Gore utelot er at først endres temperatur og deretter CO2 i samsvar med den temperaturavhengige absorpsjonskoeffisienten i naturloven om absorpsjon av gass i væske (Henrys lov). 
Men det er jo blitt en "sannhet" at "når en løgn gjentas mange nok ganger så blir det en sannhet".

NÃ¥ er en ny korrelasjon oppdaget:
New Paper(s): Seismic Activity Flux Explains 1979-2016 Temperatures, ENSO Events Better Than CO2
http://notrickszone.com/2017/09/18/new-papers-seismic-activity-flux-explains-1979-2016-temperatures-enso-events-better-than-co2/#sthash.k1SdfYHC.dpbs
Could Earthâ??s Shifting Plates Be Driving Modern Climate?

Forfatter rapporterer:
Within the last year, Dr. Arthur Viterito (geography professor) has published multiple scientific papers documenting the significant correlation (r=0.80) between the seismic activity changes in the Earthâ??s high geothermal flux areas (HGFA) and both El Niño events and global temperatures.
The HGFA/global temperature correlation has been found to be stronger than the correlation for CO2 concentration changes (r=0.74) for recent decades (1979-2016).

Selv denne professor opererer med korrelasjon mellom CO2 og temperatur, men har visst glemt at CO2 F�LGER temperatur, og kan derfor ikke være �RSAK til temperaturendringer.
Ekstrem-alarmister vil muligens hevde at CO2 forÃ¥rsaker jordskjelv  ::)  :o  ;D 

Regner med at Emeritus Montanus kommenterer at nÃ¥ har vimsen PetterT funnet enda en tullete teori Ã¥ tro pÃ¥.  8)


Pages: [1] 2 3