Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Emeritus

Pages: [1] 2 3 ... 11
1
Andre emner enn klima / Corona og hvor alvorlig er dette?
« on: 12.03.2020, 13:38:37 »
Jeg tror vi alle kan være enige om at det som nå skjer knyttet til dette viruset er den mest samfunnsforstyrrende hendelsen vi har hatt etter 1945. Hvorvidt dette er oppblåst eller ikke kan vi umulig si noe sikkert om i dag, den dommen kan først felles om et års tid.

Men status i dag er at de fleste barnehager og skoler er i ferd med å stenge, det betyr igjen at hundretusenvis av arbeidstakere må være hjemme med sine barn, det gjelder også sykepleiere, leger og andre samfunnskritiske funksjoner. Hva dette gjør med økonomien kan en bare spekulere i. Vil det føre til en global økonomisk krise, eller er kinesernes tilsynelatende suksess et tegn på at dette er over om et par måneder? Her er noen interessante tall:

https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Dødeligheten i Italia er tilsynelatende på over 6%, i Kina er den på 3,9% og i USA på 2,8% og i Tyskland 0,0015%.

Dette er nærmest uforståelige tall og forteller at her enten er store mørketall, eller at enkelte etniske grupper er mer utsatt enn andre, eller er her en tredje mulighet? Det kan selvsagt også avspeile at det medisinske apparatet i de ulike stater er helt ulikt rigget for å håndtere dette, men jeg trodde at det var noenlunde i Italia?

Og det som er mest bekymringsfullt er at Norge, sammen med Italia, Sør - Korea, Island og Iran, har den relativt høyeste smitteprosenten i verden.

2
La meg innlede med at "alarmist" begrepet her på forumet er fullstendig nøytralisert. Jeg har blitt kalt det "1000 ganger," og like mange "1000 ganger" har jeg bedt mine anklagere vise hva jeg har uttalt som er "alarmistisk," og hver gang har de bare forsvunnet som de feige deniere de er. Et av de sikreste kjennetegn på en denier er at de er store i kjeften, har generelt lavt kunnskapsnivå, aldri svarer på utfordringer med annet enn med taushet eller i beste fall et patologisk inspirert A ha. Aha. A ha ha ha.

Men nå skal jeg snakke alvor. Dette er saker som har opptatt meg i over 30 år, der jeg føler meg litt kompetent og der jeg har mottatt (merk begrepet "mottatt") 98% av denne kompetansen av andre som jeg har bidratt til å sette sammen til en slags lære om noe så lite praktisk men likefult komplisert som å flytte stamkveite på 100 kg fra Bodø til Sogn. Jeg har gjort det tidligere minst tre ganger. Og alltid har det skåret seg i mer eller mindre grad. Andre har gjort det og det skar seg nesten 100%. Nå skal jeg ikke holde dere på pinebenken lenger. Hemmeligheten er å ikke svekke "slimlaget" på huden til kveitene, dette slimlaget som de fleste vil finne både "ekkelt" og uapetittlig er hele hemmeligheten, greier vi å beholde det stort sett intakt er jobben gjort. Og igjen, det var ikke jeg som løste det, men kanskje jeg har stilt et par gode spørsmål. Det vil bli skrevet en vitenskapelig artikkel om dette som jeg tipper er ute om 2 - 3 år, her tilbyr jeg videoen som viser hva vi gjorde, og dette skjedde for 14 dager siden og fortsatt lever samtlige av de 19 som ble transportert. Den største er på ca. 110kg og er 210 cm lang og 95 cm brei. Videoen ble lagt ut på You Tube for et par timer siden.

 https://www.youtube.com/watch?v=YoebPGKIays

3
Jeg oppretter denne strengen for å avlive en annen myte om IPCC.

Og skal jeg et foreløpig svar på spørsmålet som har oppstått her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1456.msg11443#msg11443

IPCC utgir en rekke rapporter, de er bl.a. delt opp i fem ulike arbeidsgrupper eller WG's.

Andelen av det fagfellevurderte har steget fra AR1 til AR5. Og der er stor forskjell på andelen fagfellevurdert i de ulike arbeidsgrupper. Det vi stort sett diskuterer ligger WG1, den fysiske eller den klassiske klimavitenskapelige delen, og i AR5 WG1 var rundt 85 - 90% ev det de bygget på fagfellevurdert. I dette bildet må en ha i tankene at der er en masse data som ikke er undergitt tradisjonell fagfellevurdering, men som like fullt kan være forsvarlig å bygge på. Eksempelvis ulike statistiske data fra de ulike nasjoners statistiske byrå, data utarbeidet av IEA etc.

Men dette var et foreløpig svar til Translator.

4
Skråblikk / En skal alltid lytte til Facebook
« on: 19.02.2020, 22:43:45 »
Jeg har sagt det før, står det på Facebook er det alltid sant:

https://www.vredens-gnag.no/klimakrisen-avlyst-etter-at-65-000-nordmenn-er-blitt-medlem-av-folkeopproret-mot-klimahysteriet/


Quote
Klimakrisen avlyst etter at 65.000 nordmenn er blitt medlem av «Folkeopprøret mot klimahysteriet»
- Vi må bare innse at våre forskere tar feil, og avlyser derfor klimakrisen og legger ned all forskning, sier direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning.
Verdens klimaforskere fikk seg et seriøst skudd for baugen da Facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» passerte 65.000 medlemmer i dag.
– Tallenes tale er klar. Det finnes bare noen tusen klimaforskere i verden. Når 65.000 nordmenn forteller oss at vi tar feil, er det bare å lytte og lære, sier Furevik.
– Er du skuffet?
– Nei, mest lettet, egentlig. Vi har jo vært veldig bekymret for klimaet og at det snart er for sent å snu utviklingen. Nå kan vi slappe vel vitende om at naturen fikser seg selv og ikke blir påvirket i noe særlig grad av oss mennesker. Klimakrisen finnes ikke. Det er gode nyheter for generasjonene som kommer etter oss.
LES OGSÅ: TV-aksjonen skal gå til rammede MGP-deltagere
Johnny Johnsen i tankesmien «Løse Luften» står bak «Folkeopprøret mot klimahysteriet».
– Vi er 65.000 – og vokser. Forskerne er bare noen tusen. Den vant vi lett, sier Johnsen.
– Er det mange klimaforskere i «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?
– Vi har flere som har sett en del på YouTube og som observerer været ut av vinduet nesten hver dag. De fleste av medlemmene våre er eldre menn som husker at det var varmt både på 50- og 60-tallet.
– Men forskere er de vel strengt tatt ikke?
– Forsker er ingen beskyttet tittel. Alle har krav på å bli hørt, og alles mening teller like mye. Det er demokrati og ytringsfrihet i praksis. Våre medlemmer synes ikke det blir klimakrise, så da blir det ikke det.
– Men hva med tørken og brannene i Australia? Flommene i Asia? Tornadoene i Karibia?
– Dem driter vel jeg i. Jeg bor på Vormsund.


https://www.vredens-gnag.no/starter-folkeoppror-mot-at-the-beatles-var-populaere/

Quote
Starter folkeopprør mot at The Beatles var populære
- På kort tid har Facebook-gruppen vår fått 10.000 medlemmer. Det beviser at vi har rett og at folk må lytte til oss, sier Johnny Johnsen.
Vi har alltid visst at The Beatles toppet hitlistene jevnlig i nesten ti år og solgte over én milliard plater før de ble oppløst.
Men gjorde de egentlig det?
Ikke ifølge Johnny Johnsen i «Folkeopprøret mot at The Beatles var populære»:
– Jeg har aldri syntes at The Beatles var noe populære. Det har lenge irritert meg at musikere referer til og nevner The Betales som inspirasjonskilde, så jeg gjorde det eneste jeg kunne gjøre for å få en slutt på det – opprettet en Facebook-gruppe, sier Johnsen.
LES OGSÅ: TV-aksjonen skal gå til rammede MGP-deltagere
På kort tid har gruppen fått nesten 10.000 medlemmer.
– Så mange folk kan ikke ta feil. Fanklubben til The Beatles i Norge har bare 1000 medlemmer på Facebook. Det beviser jo dette ganske tydelig. De var ikke noe populære, sier Johnsen.
– Men de var jo det..?
– Jeg har snakket med bestefaren min, og han hadde ikke engang hørt om The Beatles på 50-tallet. Onkelen min synes ikke The Beatles var noe populære. Kikk ut av vinduet ditt – ser du The Beatles? Borte vekk. Det er så mye påstander som slenges rundt. Propaganda. Folk må stole på seg selv.
– Men alle lister viser jo at de lå på topp?
– Lister går opp og ned. Det har de gjort i alle år. Folk må spørre seg selv: Er det troverdig at en gjeng med fire langhåra dagdrivere fra Liverpool blir så populære?
– Ja..?
– Vel, her blir vi nok ikke enige. Du får mene ditt, så kan jeg mene mitt. Bare sauer går med flokken. Vi våger der andre tier.
– Har du noen nye prosjekter på gang?
– Ja, en Facebook-gruppe for alle som mener parkeringshusbrannen på Sola startet i en el-bil.
– Men ærlig talt, det gjorde den jo ikke!
– Det synes vi.5
Andre emner enn klima / Skandale eller skandale fru Blom
« on: 19.02.2020, 10:16:07 »
Jeg tror ikke den såkalte NAV skandalen har vært omtalt her på forumet. Skandalen er at etter EØS regelverket kan de med lovlig opphold i Norge (uavhengig av statsborgerskap) reise til utlandet - eksempelvis på ferie - selv om den norske Folketrygdloven i utgangspunktet ikke tillater dette og at en slik utenlandsreise først blir lovlig hvis trygdemottakeren først har søkt og deretter fått tillatelse av NAV. Men så hevdes det altså at den norske Folketrygdloven ikke har anledning til å stille slike krav fordi EØS reglene om fri flyt av bl.a. arbeidskraft vil sette opp et forbud mot en slik begrensning.

Som jurist har jeg lenge etterlyst en nærmere redegjørelse for hvordan dette har blitt tolket så feil, hva er ordlyden i de aktuelle EØS regler, hvordan har disse EØS regler blitt tolket i andre EØS og EU-stater - og alt dette sammenholdt med de norska nasjonale regler som er fattet av Stortinget i lovs form. Nå har jeg for første gang lest en slik gjennomgang:

https://rett24.no/articles/trygdesaka--ein-gjennomgang-av-dei-grunnleggande-rettsreglane

Dette er skrevet av tidligere høyesterettsdommer Karl Utgård som har gått grundig inn i materien. For det første hevder han at arbeidsavklaringspenger ikke under noen omstendigheter er omfattet av fri flyt bestemmelsen i EØS regelverket, men den viktigste konklusjonene til Utgård er at når EØS regelverket taler om å oppholde seg i en annen stat, så gjelder retten til ytelse dersom vedkommende blir syk mens han oppholder seg i den andre staten. Eksportretten gjelder altså ikke der en person har blitt syk i Norge og deretter har fått rett på ytelser, og så velger å reise til utlandet.

Jeg vet ikke hvor mange saker som er aktuelle her, jeg har hørt tallet 70 og at dette er folk som er dømt og har blitt tilpliktet å tilbakebetale det de har mottatt. Det som er felles for svært mange av de er at når det i hvert fall gjelder sykepenger må alle erklære at de ikke har oppholdt seg i utlandet før NAV utbetaler ytelsen, alternativt må de ha søkt NAV på forhånd før de reiser til utlandet og NAV må godkjenne dette som et vilkår for å få utbetalt sykepenger. En stor del av disse "ofrene" har under alle omstendigheter gitt uriktig informasjon mot bedre vitende til NAV.

Jeg vet ikke hvor dette vil ende, å hindre alle former for trygdeeksport har vært et prioritert politisk mål lenge, og hvis det hele bygger på at den ikke så veldig EØS - kompetente Trygderetten har tolket regelverket feil, og at disse dommene i mange tilfeller juridisk sett er riktig, så er det en lettelse og "skandalen" er adskillig mindre.

Slik det hittil er lagt opp til skal en rekke personer som har gitt bevisst uriktig informasjon til NAV for å reise til Alfaz del Pi for å gå på fylla i stedet for å gå på arbeid, først få tilbake de pengene de urettmessig har mottatt, så skal de i tillegg ha en feit erstatning i mange hundretusenkronersklassen fordi de var uriktig dømt. Men i følge Utgård er mange av disse dommene juridisk sett riktige.

Og mens vi snakker om rettsskandaler er der etter mitt syn en langt større under oppseiling. Det ligger nå en 20 - 25 barnevernssaker i EMD og venter på avgjørelse. Norge er allerede dømt i to av disse sakene. Dette gjelder at norsk barnevern har ført en praksis der de alt for lett og raskt har skåret av alle bånd mellom barna og deres biologiske foreldre. Barna har blitt tvangsadoptert bort til fosterforeldrene på en slik måte at de biologiske foreldrene bare har fått noen få korte besøk i året. I en god del tilfeller har de biologiske foreldrene kommet seg på fote igjen og kunne således fortsette å ha foreldreretten etter et relativt kortvarig inngripen fra barnevernet, men praksisen har ført til at båndene er avskåret for alltid. Dette er et langt større overgrep enn at noen navere ikke har fått med seg sykepengene eller arbeidsavklaringspengene til Magaluff. 

6
Andre emner enn klima / Pensjonsordningen for bl.a. politiet
« on: 13.02.2020, 09:47:41 »
Som de fleste har fått med seg har Høyre m.fl. endelig tatt tak i pensjonsalderen for en del offentlig ansatte, bl.a. offiserer i Forsvaret og polititjenestemenn. Saken er overmoden for reform, der er i realiteten ingen gode grunner for at disse gruppene skal ha en reell pensjonsalder 8 - 10 år tidligere enn andre yrkesgrupper. Jeg vil heller si tvert i mot. I disse to etatene er såpekokerfaktoren svært høy, de har anledning å trimme innen arbeidstiden og de som går av med pensjon i dag har til og med fått utdannelsen betalt av det offentlige, de har altså aldri hatt studielån.

Argumentet er at det av disse yrkesgruppene kreves helt spesielle fysiske krav og at de etter 60 år ikke tilfredsstiller disse kravene. Dette er bare patent sprøyt. Alle som har avtjent førstegangstjenesten vet at der er en rekke stillinger i forsvaret som kan betjenes av folk i rullestol. Hvor mange oberstløytnanter som sitter og fiser på ett eller annet kontor og som ikke har vært "operative" de siste 10 årene er sannsynligvis høyere enn antall asylsøkere i fjor. Og hvem har sett en politimann i operativ utetjeneste på 45 år pluss de siste 30 årene. Politifolk kan i realiteten velge når de vil avvikle en tjenesteform som krever at de i den daglige drift må være klar for en fight. 90 % av operative tjenestemenn (i praksis de som er knyttet til de ulike politidistrikters ordensavdelinger) har enda ikke passert 45 år, resten er for lengst flyttet over til kriminalavdelingene, forvaltningsavdelingene og i andre funksjoner der de gjør rent kontorarbeid slik som etterforskning og andre tjenester som i prinsippet kan gjøres av rullestolbrukere. Det fåtall av tjenestemenn som er 45 pluss og fortsatt er i operativ utetjeneste gjør dette av eget valg da de liker denne type tjeneste bedre, og de har for lengst fått ledende stillinger som vaktsjefer og lignende ledede posisjoner der de leder de yngre tjenestemennene.

Men det skal bli en masse hyl og skrik der vi skal få høre tåredryppende historier om hvor farlig denne utviklingen kan bli for befolkningen og at vi heretter risikere at politiet ikke kan stille opp der det er behov for de, noe de for øvrig heller ikke gjør i dag, nettopp fordi politiet er underbemannet, en underbemanning som langt på vei hadde blitt løst om disse friske 58 åringene hadde jobbet 10 år til.

7
Som de fleste har fått med seg har vi høyst usedvanlige tidevannsforhold langs deler av kysten. Dette er forårsaket av optimale (for høy vannstand) astronomiske forhold (langt mer en månen spiller inn her,) og et ekstremt lavtrykk som ligger over deler av landet.

Jeg oppholder meg for tiden "hjemme" der jeg sprang i fjæra som guttunge og synes at hver springflo var en stor opplevelse. Guttungen i meg er i aller høyeste grad til stede enda og kl. 11.34 i formiddag var jeg nede i småbåthavnen for å sjekke, og det er det er så langt jeg kan erindre rekord basert på selvsyn. Sjøen gikk akkurat litt (3 - 4 cm) over betongvoren som gangveien ut til flytebryggen er festet på, og gangveien hadde en bratt bakke oppover der den vanligvis går nedover.

Dette var som sagt kl. 11.34 i dag, og i følge tabellen var det da 144 cm over NN2000 (normalnull 2000,) mens i kveld skal det bli 181 cm over, og i så fall vil hele parkeringsplassen i småbåthavna ligge 30 cm under vann, og den er i hvert fall ny. Til all lykke er værbidraget ikke særlig stort, hadde vi i tillegg hatt en sterk sørvest hadde dette blitt mye verre, for øyeblikket er det nesten vindstille.

Men så til saken, på Dagsrevyen i kveld stod Helge Drange på Bryggen i Bergen og fortalte at klimaendringene spilte en ikke ubetydelig rolle i dette. Det vi vet er at Bergen har hatt målinger over 100 år og at trenden de siste 30 år har vært stigende med noen cm, men ikke verre enn at det var minst like høyt rundt 1930.

https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.plots/58_high.png

Havstigning per se kan altså ikke være forklaringen. Men så fortsatte Drange å hevde at det var været/klimaet som var det nye, han hevdet at 50% av alle ekstremhendelser i Bergen hadde skjedd etter 1990 og det som følge av at klimaendringene hadde endret værmønsteret slik at det tilrettela for hyppigere ekstremforhold.

Telehiv: Jeg har nettopp kjeftet og smelt på Drange (pr. e-post) i en annen sammenheng. Skriver du en e-post til han og ber han dokumentere dette? Han kan ikke bare hevde dette i løse luften, han må ha noe å bygge på, hvis ikke er han tatt med buksene nede. Hvis du ikke selv så Dagsrevyen så se det opp igjen slik at spørsmålene blir helt presise i forhold til det han uttalte.

8
Ny forskning / Det falske konsensusnarrativet
« on: 07.02.2020, 11:35:28 »
Klima"skeptikere" har i mange år forsøkt å lage et falskt bilde av mainstream klimavitenskap der det hevdes at denne "konsensusen" tilsier en eller annen form for katastrofe i nær fremtid. Dette får slike utslag som at undertegnede som bare bygger mitt klimasyn på alminnelig anerkjent fysikk som tilsier at mer klimagasser i atmosfæren vil lede til en eller annen oppvarming blir benevnt "alarmist" eller "CO2 - hode," og at de som ikke mener dette, fremstiller seg selv som personer som har selvstendighet og innsikt til ikke å la seg lure av "klimaindustrien."

Gang på gang viser det seg at dette narrativet kort og godt er feil, og at der er et vidt spillerom innenfor den del av klimavitenskapen som ikke forutsetter at man må utvise slike patologiske utslag av manglende selvinnsikt at en i fullt alvor mener seg i posisjon til å sette på plass med Max Planck, eller å latterliggjør banebrytende vitenskapelige arbeider publisert i Nature med hjemmesnekrede gutteromsgrafer der det eneste som mangler er logoen fra Sesame Street.

Her er et eksempel på et slikt stykke arbeid der den fremadstormende Zeke Hausfather sammen med den norske klimaforskeren Glenn Peters gir en kraftig korreks til klimakrisehysteriet som har preget debatten de par siste år:

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00177-3
9
Skråblikk / Muslimene står bak klimaendringene
« on: 06.02.2020, 11:26:15 »
Her er en forklaring som endog skeptikerne må støtte 100% opp om. Mer olje (som muslimene står bak) fører til mer CO2, som fører til klimaendringer som igjen fører til baconmangel i Sverige;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/02/06/195647223/baconmangel-i-svenske-matbutikker

Dette er faktisk en bedre konspirasjonsteori enn det meste en ellers ser i denne bransjen.

10
Energi og miljø / Elektrisk traktor
« on: 02.02.2020, 13:15:34 »
Jeg leser på OVF sine hjemmesider at der er 236.000 traktorer i Norge, praktisk talt alle går på diesel, så stilte jeg meg spørsmålet, hvor blir det av den elektriske traktoren, så viser det seg at den er her allerede!!!

https://www.fendt.com/no/e100-vario

Nå jeg jeg frem til neste jordbruksforhandling. Selvsagt skal Vedum (Vedum er for meg synonymt med hestehandlende landbruksapparatchiks) ha traktorene uten avgifter og moms. Men hva mer skal han ha? Han skal helt sikkert ha en innpantingsordning der statens skal kjøpe de gamle dieseltraktorene. Staten må sikkert dekke kostnadene til ladestasjoner på alle bruk med mer enn to høner og fem sauer. 

Så må bøndene selvsagt få kompensasjon for el - avgiften som nå blir en ny og langt større kostnad enn tidligere. Men vent nå et øyeblikk, en slik kompensasjon har jo allerede bøndene fått, det var jo en av betingelsene for at Sp gikk med på el - avgiften, så lenge andre betaler er el - avgiften OK for SP. Da ser jeg ingen annen utvei at bøndene både må få redusert nettleie og at staten direkte subsidierer strømregningen, da ordner nok alt seg.

11
Her på KD har der vært en rekke debatter om Antarktis, om massebalansen øker eller minker og om der er noe risiko for utglidning av deler av isdekket. Min konklusjon har vært at massebalnsen øker i deler og minker i andre deler. Om massebalansen netto øker eller minker på hele kontinentet gir også svaret på om Antarktis netto bidrar til GMSL, dette under forutsetning av at en legger til grunn at nedbørsmengden er konstant - noe vi vel neppe vet.

Vel, her er i hvert fall en melding de selv betegner som "Alarmerende:"

https://www.dagbladet.no/nyheter/forskere-slar-alarm/72029682

12
Viktige klimatema / Permafrost
« on: 08.01.2020, 14:22:48 »
Tining av permafrost er et annet utslag GW - uansett årsak - som er mye omdiskutert og som det er knyttet mye usikkerhet omkring. Det er nå avdekket begynnende tining på Svalbard, det samme skjer i Alaska, i Canada og ikke minst i Sibir:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/01/08/195639590/permafrosten-pa-svalbard-tiner-det-er-darlig-nytt

I den forbindelse har jeg et spørsmål - og det stilles i ren uvitenhet - er det noen som er kjent med om de samme fenomenene fant sted sist der var en varmeperiode rundt 1930 - 40?

13
Generelt / Nye Freppere i regjering
« on: 18.12.2019, 13:32:42 »
Så kom Søviknes tilbake, og det var bra. Og nå fikk vi også bekreftet at grunnen til at han trakk seg sist var at regjeringen ikke ville ta sjansen på at det ble besluttet å iverksette ny etterforskning mot en sittende statsråd. Selv om de fleste jurister forstod at muligheten for at Riksadvokaten skulle iverksette ny etterforskning var helt minimal, tok de likevel ikke risikoen.

Men hvor blir det av Solvik Olsen? Han er vel ferdig med USA oppholdet?

Og staaakars Sylvi Listhaug, hun får ikke lenger mene hva hun egentlig mener. Ikke en gang i Fremskrittspartiet er det nå rom for å stille spørsmål om klimaendringene i det minste er delvis menneskeskapte, i hvert fall hvis en skal bli statsråd, dette utelukker med andre ord at Carl I. Hagen kan få noen sentral politisk rolle i regjeringssammenheng.

https://finansavisen.no/nyheter/politikk/2019/12/18/7483024/solberg-avviser-at-listhaug-er-klimafornekter

Et tillegg: Populisten Listhaug kommer til å få et par dører i trynet, her er den første:

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/olje-og-energiminister-listhaug-–-vindmøller-er-noe-svineri/ar-BBY7rJ4?ocid=spartanntp

Der er argumenter mot vindkraft på land, men ikke sterkere enn der i sin tid var argumenter mot vannkraft. Men å kalle havvind noe "svineri," er selvskadernivå på linje med MDG og oljen. Jeg er usikker på hvilket departement som skal ta stilling til klagen over den allerede innvilgede konsesjonen til vindkraft på Haramsøya. Der var Listhaug på turnè i høst:

https://www.tv2.no/a/10798643/

Og uansett departement som skal avgjøre denne klagen vil Listhaug ha et enormt problem basert på sine uttalelser fra august i år. Her er etter mitt syn to alternativer:

- anlegget på Haramsøya blir bygget og Listhaug gjenstår med liten troverdighet
- anlegget blir ikke bygget og staten må ut med titalls millioner i erstatning til både grunneiere og konsesjonsinnehavere for å redde ansiktet til Listhaug

Så spørs det om de andre regjeringspartiene går med på det siste alternativet, de begynner vel etter hvert å bli lei av at hun slenger med kjeften i øst og vest og ber andre ta regningen.

Enda et tillegg: Så hun tok den?

https://e24.no/energi/i/Vb2676/listhaug-skal-faa-vurdert-habiliteten-i-sak-om-vindkraftutbygging

Hun synes å forsøke å inhabilisere seg bort fra avgjørelsen. Der er helt andre habilitetsregler for statsråder som statsråder enn for dommere og andre tjenestemenn. At en politiker har gitt uttrykk for generelle synspunkter om eksempelvis vindkraft gjør henne ikke inhabil. Det vil i så fall innebære at ingen MGD'er noensinne kan bli oljeminister. Men kanskje hun redder seg unna ved at hun har forhåndsuttalt seg i enkeltsak, dette kan redde henne og vindkraftanlegget på Haramsøya blir bygget.

JIPPI!

 


14
Generelt / Juletradisjoner og nå er det faen meg nok.
« on: 17.12.2019, 23:50:00 »
"Jul" er det norrøne navnet på den midtvintersfest som har blitt feiret i Nord Europa lenge før Maria lurte Josef. Vi har i stor grad greidd å beholde denne tradisjonen med enorme mengder god feit mat og matchende drikke der vi alle møtes opp til flere ganger og setter våre kvinnelige medarbeidere oppå kopimaskinen og trykker "Copy."

Jól eller jólablót, var så innarbeidet i folkedypet at da Håkon den Gode tvang oss til å delta i kirkens tyveri av julehøytiden til å dreie seg om Jesus, ble betegnelsen "Jul" hengende igjen, noe andre land ikke har lykkes med. Men nå utsettes vi for alvorligere angrep enn noen gang tidligere;

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/mat-og-drikke/2019/12/17/195633433/ansatt-ved-oslo-radhus-etter-julebord-ingen-politiker-kan-true-meg-til-a-spise-vegansk

Oslo Kommune prøver nå å overgå Håkon den Gode i frekkhet. I stedet for svineribbe og pinnekjøtt skal det nå nytes kålrabibiff og nøttestek. Og de stakkars annerledestenkende som bestilte tradisjonell julemat ble avspist med noen skrinne greier og måtte på MacDonald's etterpå for å bli tilfreds.

For noen år siden hadde Lars Gule et nesten like ille utspill.

https://www.nrk.no/finnmark/islamekspert_-_-dropp-alkoholen-pa-julebordet-1.12678793

Jeg finner ikke det oppslaget jeg lette etter, men der mente han i fullt alvor at hvis der var en eneste muslim på arbeidsplassen burde de øvrige avstå fra alkohol på det samme julebordet.

Alle innser at dette forbannede tullet aldri vil bli akseptert. Men jeg er dypt bekymret for hvor sivilisert og høflige folk er når de utsettes for dette. Rolf Kittelsen blir riktignok sjokkert, men hvis en uvitende kommer på arbeidsplassen julebord, og i dette tilfelle en offentlig arbeidsplass, blir servert kålrabibiff og dette fordi noen jentunger har bestemt dette, er det da ikke på sin plass å markere dette med rått hærverk ved å velte hele buffeen og deretter rope til sjefen at dette går da faen ikke an og deretter forlate stedet? Hvorfor denne tilbakelente høfligheten som svar på slik grenseløs frekkhet?

 

15
Skråblikk / Aurora Aksnes
« on: 16.12.2019, 20:20:54 »
Administrator forteller at han har opplevd "det beste Bergen har gitt planeten vår, Aurora Aksnes." Nå er det neppe noen hemmelighet at jeg bor i Bergen men ikke er bergenser, men jeg jo prøver av og til. Og jeg må med skam medgi at jeg ikke visste at AURORA (som er artistnavnet) er fra Bergen, ja for min del er det enda verre, hun er fra Os* litt utenfor Bergen der vi har avdelingskontor, og der jeg kjenner omtrent det som finnes av musikere, trodde jeg.

Men jeg må begynne å bli gammel, jeg har hørt denne vakre sangen tusen ganger;

https://www.youtube.com/watch?v=06ht9MyJLT4&list=RDd_HlPboLRL8&index=2

Og hadde ingen idè om at dette kom fra Os/Bergen.

Dette begynner nå å bli et mønster for min del, lenge hørte jeg over alt om en GABRIELLE som hadde og har noen skikkelige feite låter som jeg sang med i bilen med min brautende umusikalske røst. Jeg tenkte verken på tekster eller geografi og trodde at Gabrielle var en stor internasjonal artist og hadde ikke peiling på hvordan hun så ut.

Så viste deg seg at vi handlet på samme nærbutikk og at Gabrielle synes det var koselig å snakke med meg siden jeg behandlet henne som et helt vanlig menneske. Og det sa hun etter at vi en tre - fire ganger hadde utvekslet noen typiske bergenske butikkommentarer slik bergensere gjør** og der jeg ikke hadde peiling på at det var Gabrielle jeg snakket med, mens resten av butikken var lammet av ærefrykt og ikke sa et ord.


*  Os for de uinnvidde er dette den kommunen Terje Søviknes har vært ordfører i 15 år. Jeg kjenner litt til fyren og han er en glimrende pragmatiker - positivt ment - som har fått til svært mye, men han har dårligere sangstemme en meg. Administrator har spurt om jeg blir sint. Ja, jeg blir fly forbannet når Søviknes sin politiske karriere blir stoppet av et nå 18 år gammelt feilgrep som 85% av norske gjennomsnittlige mannfolk kunne ha gjort.

** "Bergenske butikkommentarer" fortjener en forklaring. Dette er kanskje det enkeltelement som skiller Bergen fra resten av landet. Jeg har bodd i Trøndelag, jeg har bodd i Tromsø, har vært innom Oslo mer enn en gang, i Stavanger i mange år og er født og oppvokst et sted langt nord på Vestlandet.

Det Bergen har som jeg tør påstå at ingen andre har, i hvert fall ikke på samme måte, er den helt naturlige og selvsagte konversasjon som kan oppstå mellom helt fremmede mennesker eksempelvis i en butikkø, på en trikk eller en buss eller for en del på gaten der to mennesker finner det naturlig og passende og utveksle noen ord.

Hadde jeg begynt å snakke med helt fremmede mennesker foran kjøttdisken på Helgø's i Stavanger hadde noen sannsynligvis tilkalt Securitas. I Bergen derimot kan en stå i kø foran kjøttdisken på Meny på busstasjonen og komme i prat med en dame på 78 år som helt naturlig kan spørre om hva slags planer jeg har med mitt besøk og som bare legger ut "Hva synes De, er ikke de entrècotene aldeles lekre?" Og slik starter praten og ofte har jeg glemt hva som var mitt egentlige ærend men har fått en smak av menneskelig sivilisasjon og vennlighet. Pages: [1] 2 3 ... 11