Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Emeritus

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Generelt / Fergefri E39
« on: 27.11.2019, 11:22:04 »
Endelig litt fornuft i veiutbyggingen;

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/e8v7Ja/vil-vrake-gigantprosjektet-fergefri-e39-for-klimasatsing?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Nå er det "fornuftige" i dette bildet ikke hva Venstre vil benytte pengene på i stedet, men at dette idiot prosjektet legges dødt så snart som mulig slik at en kan begynne å planlegge og gjennomføre fornuftige veitiltak. Jeg kjører mellom Bergen og Ålesund mange ganger i året, og en del også sørover mot Stavanger. Dette luftslottet der det skal bygges bro over Bjørnafjorden, Sognfjorden og Storfjorden, der den enkelte bro vil bli helt ekstrem i forhold til alt annet som er bygget i verden er bare tragikomisk. Bl.a. fordi trafikkgrunnlaget bare utgjør en brøkdel av det som selv i et hundreårsperspektiv kan gjøre disse broene lønnsomme og det i hvilken som helst betydning av begrepet "lønnsomt."

I dag er vi i den fantastiske situasjonen at Norges nest største by er sperret for adkomst nordfra, og det på grunn av et brudd i et vannrør der vannmengdene truer med å undergrave sydgående E39. Hele Nordhordland, resten av Vestlandet og Åsane må kjøre via Arna og på den knapt fremkommelige bygdeveien mellom Arna og Nesttun for å komme seg sørover eller inn til Bergen. Er ikke dette også en beredskapsmessig risiko når det skal så lite til for å stanse all samferdsel i nord - syd retning?

Og mens Hordaland Vegkontor sitter å tegner 3,7 km lange luftslott over Sognefjorden med sine årlige 800.000 personbilekvivalenter - det skulle bli ca. 100 i timen - kjører vi fortsatt lange strekninger på drittveier mellom luftslottene der det vil koste en brøkdel å utbedre disse slik at en lett kan ta igjen de 10 - 15 minutter en sparer på en bro. Og hva er galt med en kopp kaffe og en svele i ny og ne?

2
Generelt / Grunnrenteskatt
« on: 04.11.2019, 19:13:00 »
For et par dager siden skrev jeg et innlegg som generelt omhandlet fenomenet grunnrenteskatt.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1344.msg10320#msg10320

Nå så jeg på nyhetene at et utvalg har anbefalt å innføre slik skatt på oppdrettsnæringen. Der er flere grunner til at jeg tviler på at det blir innført, for det første er flere regjeringspartier i mot, men i denne saken kan en ikke stole på Ap. Men den viktigste grunner ligger her:

https://www.nettavisen.no/na24/satser-fire-milliarder-pa-lakserevolusjon-i-florida/3423425637.html

Vestnesingen Johan Andreassen har selv bakgrunn i oppdrett og er nå i ferd med å bygge et landbasert lakseanlegg i Florida med enorm kapasitet, han benytter stort sett norsk teknologi, ja endog norske håndverkere. Nå er det ondsinnet å håpe det går dårlig med Andreassen og hans prosjekt. Men lykkes dette kan salmo salar likegodt oppdrettes i Normandie og China, og den naturgitte fordelen vi har langs norskekysten er ikke lenger like åpenbar.

Der er etter hvert også utviklet teknikker der en kan ligge i åpent hav, i prinsippet utenfor norsk territorium. Blir det innført grunnrenteskatt tror jeg at mye av norsk oppdrettskapital fordufter.

3
Andre emner enn klima / Østling
« on: 31.10.2019, 14:29:29 »
Selv om Østling ikke vet så mye om el - biler og batterilevetid så er det jo andre saker han forstår seg mer på:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/10/31/195623072/svensk-naeringslivstopp-med-sjokkuttalelser-kan-fa-borgerkrig-tilstander-i-Sverige

Borgerkrig er et sterkt uttrykk, men jeg vil ikke utelukke at vi om noen år tilbyr innvandrerfamilier store en gangs pengebeløp for å flytte tilbake til hjemlandet. Store grupper av innvandrere - også fra fremmedkulturelle land - greier seg faktisk bra hvis de ikke blir pakket sammen med hele slekta og slik sett kan isolere seg. Dette har jeg personlig sett mange eksempler på, men det er på den norske landsbygda der de ikke har noen annet valg enn å gå på arbeid og integrere seg. Men 40% av de arbeidsledige i Norge har nå innvandrerbakgrunn og tallenes tale blir klarere og klarere, mange av disse vil koste millioner i generasjoner. Hva skjer når oljeinntektene faller, når eldrebølgen slår inn og vi står og ser på at tabbene på 80, 90 og 2000 tallet tar kanskje 1/6 av statsbudsjettet? Blir det da stuerent å antyde noe slikt? Og hvor blir det av Arbeiderpartiet i dette? Har Ap allerede så mange velgere med fremmedkulturell bakgrunn at de begynner å ta hensyn, eller gjør de det allerede?


4
Energi og miljø / Energisutuasjonen i Chile
« on: 31.10.2019, 11:46:11 »
Jeg har med tårer i øynene lest alle klimaskeptikernes dype bekymring for at en 4% økning i metrobilletten i Santiago - som tilsynelatende ikke har noe med CO2 avgifter å gjøre - har satt hele landet i en krisesituasjon.

Siden jeg ikke vet så mye om Chile så har jeg lest meg litt opp. Hvem visste at det helstatlige norske selskapet SN Power er en aktør i Chile og bygger nå et 155MW vannkraftanlegg. Chile får i dag ca. 60% av energien fra vannkraft, men da denne har vært ustabil har de importert en del fra gasskraft fra Argentina. Men siden også denne har vært ustabil bygger de nå ut mer vann og vind. Chile er ikke ulikt Norge i så henseende med store både vann og vindresurser som i kombinasjon forhåpentligvis kan gjøre landet selvforsynt med fornybar energi. Og da slipper alle klimaskeptikere å ligge nattevåkne med omtanke for de stakkars fattige i Chile som ikke må betale CO2 avgift.

5
Energi og miljø / Debatten med Fredrik Solvang 24.10.19
« on: 24.10.2019, 22:26:35 »
Jeg antar at flere så den nettopp avsluttede debatten om vi politisk skulle beslutte å avvikle norsk gass og oljenæring. FrP var vel de eneste av partiene som var klare? Ap er i en fryktelig skvis mellom LO og den grønne siden i partiet med Espen "The Weasel" Bart Eide* i spissen.

Solvang gjorde etter mitt syn en dårlig jobb ved å presse frem enkle ja/nei svar på spørsmål det er umulig å svare enkelt på. Det eneste lyspunktet var klimaforskeren fra CICERO (?) som hadde noen realpolitiske betraktninger. Norge er ingen stormakt og vil aldri bli det, og om vi stopper med olje i morgen vil ikke det bety en skitt for verdens forbruk.

Tvert i mot manglet et viktig sikkerhetspolitisk argument. Om Norge stopper produksjonen blir Tyskland og store deler av Europa prisgitt russerne. Det som også manglet var teknologiaspektet, som jeg har påstått tidligere - men der få synes å være enig - er vi står midt i en teknologirevolusjon der vi ikke har den fjerneste idè om hva de par millioner ingeniørene Kina utdanner hvert år vil finne på.

Men det viktigste, steinalderen sluttet ikke på grunn av mangel på stein. På ett eller annet tidspunkt vil prisen på olje gå så langt ned at Norge vil bli sjanseløse mot land der produksjonskostnadene ligger på noen dollar fatet. Jeg tipper vi kan holde gass gående mye lenger da infrastrukturen langt på vei er bygget og det koster lite å holde det gående i mange tiår enda, dette i kombinasjon at resten av Europa er villig til å betale litt ekstra for sikkerhetsaspektet, i den grad det er et tema om 50 år.

https://steigan.no/2017/08/usas-ambassade-om-barth-eide-royskattaktig-fremmer-egne-interesser-men-nyttig-for-usa/

6
Hvor blir det av debatten? Med unntak av mine avsluttende kommentarer om fibromyalgikjerringene synes jeg at innlegget mitt var informativt og en brukbar balanse til denne "vindhat" holdningen som har preget KD.com i mange år. Et hat som nå er bortenfor alle proporsjoner og som virkeligheten er i ferd med å falsifisere.

Disse dokumentene inneholder en del vesentlige fakta:

https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/kraftforsyningen/

https://www.tu.no/artikler/her-er-norges-nye-vindkraft-mester/223177

Ca. 25% av den norske vannkraftproduksjonen er "nonintermittent" i den forstand at de ikke har magasiner og dermed har en begrenset kapasitetsfaktor, jeg finner ikke tallet men mener at et grovt snitt ligger på rundt 3000 timer av årets 8760 timer som blir rundt 33%. Dette er litt høyere enn snitt landvind, men under de beste landvindprosjektene og godt under det som hittil er erfart på Equionors Hywind prosjekt utenfor Peterhead i Scotland.

Norsk magasinkapasitet er enorm, om det sluttet å regne i dag, vil vi i prinsippet ha nok vann i magasinene til å opprettholde energiforbruket i syv - åtte måneder. Det er dette som gjør ikke magasinert vannkraft like verdifullt som magasinert, i motsetning til kull og gasskraftverk, kan et vannkraftverk startes og stoppes raskt, og en kan hele tiden utnytte kraften der den er tilgjengelig.

I denne sammenheng vil vindkraft komme i akkurat samme posisjon som uregulerte vannkraftverk, magasinverkene går når vindturbinene står stille og vice versa.

For flere år siden hadde vi her på KD.com en debatt om hvor mye av den norske kapasiteten som kunne benyttes som "batteri" for Europa, ulike anslag lå på rundt 30TWh. Men dette skulle altså utveksles med kabel fra Danmark/England, og norske vannkraftverk skulle da benytte overskuddsvind og pumpe vannet tilbake til magasinene osv.

Med land eller havvind spredt langs hele landet blir dette regnestykket totalt annerledes siden en kan benytte all magasinkapasitet i hele landet, dette i stedet for kun den som ligger på Sørvestlandet som var scenariet ved 30TWh.

Dette kan gjøre det mulig å kanskje doble den norske kraftproduksjonen av 100% fornybar nonintermittent energi, hvilke muligheter gir ikke det?

Jeg er enig i at vi har et problem knyttet til forbrukerne og kraftprisen, men det er jo for pokker ikke forbrukerne vi lever av, og uansett kan dette løses innenfor nasjonale rammer hvis der er politisk vilje til det.

Hvor blir det av entusiasmen og fremtidshåpet. Er dere andre her på bloggen en gjeng kullkuker som ikke ser at vi først fikk vannkraften, så fikk vi oljen, så får vi faen meg en tredje gullkalv servert i fanget der vi kan kombinere våre magasinresurser i vannkraften med vår teknologiforsprang i oljen knyttet til havvirksomhet, og dermed få en tredje energiboom i landvind og havvind  som verden skriker etter?

Og dere tyter om Quislinger?

7
Generelt / Orange Blossom Spesial
« on: 11.10.2019, 19:33:34 »
Dette innlegget burde ha vært skrevet av en helt annen bloggdeltager enn meg. Det de fleste her på bloggen er ikke er oppmerksom på at vi faktisk har en fagmann på amerikansk folkemusikk her på bloggen. Og ikke bare en fagmann, han kan slå i bordet med et hovedfag fra det universitet som den gang kunne mest innen denne fagdisiplinen. Men nå har altså denne bloggdeltageren sendt meg en rekke e-poster som bare tvinger meg til en liten revy over temaet "Orange Blossom Spesial." Og 90% av det jeg skriver er bare en viderefortelling av det jeg har lært av denne fagmannen.

The "Orange Blossom Spesial" er opprinnelig navnet på en jernbanestrekning mellom New York og Miami som den gang som nå er ca. 2.300 kmDet var en ren luksus sak som kun gikk om vinteren og kunne allerede før krigen reklamere med å være den første "all electric" langdistanselinje. Det var det selvsagt ikke da de benyttet dieselelektrisk fremdrift, det de mente var at her var ikke damp og kull involvert, dette var i de dager amerikanerne forstod at elektrisk var fremtiden (og her fikk jeg jaggu inn noe klimarelevant også.)

Så til saken. The Orange Blossom Spesial dannet grunnlag for en sang/melodi med samme navn. Det var denne togstrekningen langt fra alene om. Leadbelly's "Midnight Spesial" er minst like kjent, og der er flere hundre sanger hentet fra jernbane eller spesielle jernbanestrekninger:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_train_songs

Men så var det denne Blossom Spesial, Johnny Cash har en de fleste kjenner;

https://www.youtube.com/watch?v=n4-uoUpN1c4

Men denne er nesten en bløff da det ikke skal være så mye sang i The Orange Blossom Spesial. The Blossom Spesial er først og fremst en instrumental låt, og som etter hvert har blitt en metric på hvor kjapp en er med fela, vi har en søt en her:

https://www.youtube.com/watch?v=eCAFfX_va_I

(sjekk hoftebevegelsene til hun søsteren til høyre)

Vel, der er tusenvis av de på You Tube, men så kom altså denne frekke hovedfagskandidaten med denne e-posten:

Quote
Den ekvilibristiske Dutton-familien har ei dame med ei rumpe jeg tror er helt etter Emeritus smak:

https://www.youtube.com/watch?v=cNukkrzJS9o

Er det noe galt i det også nå da?

Det er garantert stor uenighet om hvem av alle disse versjonen som er best, men alle Orange Blossom fagfolk er enig om at James Last sin versjon er verst (min mor kaller han konsekvent The Last James uten at hun ser den ufrivillige komikken i det)

https://www.youtube.com/watch?v=bTnKDRqWyHY8
Andre emner enn klima / Tyrkia/Syria, Europa og Brexit
« on: 10.10.2019, 15:08:27 »
Det som nå skjer i Tyrkia/Syria er et glimrende eksempel på hvorfor Brexit og en fragmentering av Europa vil være svært skadelig for nettopp Europa.

Først har vi denne herren:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/10/10/195617560/erdogan-truer-med-a-apne-porten-til-europa

Som truer med å sende 3,5 mill nye muslimer til Europa. Så har vi denne herren:

https://www.axios.com/trump-isis-escapees-syria-turkey-kurds-a74c803c-6b5b-4006-af45-6ff750b29a68.html

som kan fortelle oss at de flere tusen IS krigere som kurderne har i fangeleirer vil stikke til Europa, ikke til USA, så da er det ikke så farlig.

Dette burde Europa hatt kontroll på selv, det gjelder både egne grenser og ikke minst hva slags faenskap USA steller til i våre nærområder for så å velte belastningen over på Europa i form av flyktningestrømmer og infiltrasjon av terrorister. Det "klassiske" Europa har større befolkning og større BNP enn USA, like fullt lar vi oss herje med av Putin, Erdogan og Trump, hadde Europa stått samlet og der en ikke tillot at bl.a. Trump og Putin aktivt går inn for Brexit nettopp for å hemme utviklingen av et selvstendig og sterkt Europa, kunne vi i de minste ha gitt de en smekk i våre umiddelbare nærområder.

Fuck Brexit og de krefter som arbeider for at Europa ikke kan bli herrer i eget hus.

9
Viktige klimatema / Karbonsyklusen for barneskoletrinnet
« on: 29.09.2019, 09:08:52 »
Basert på en forklaringen funnet på Naturvernforbundets hjemmesider mener Translator ikke bare å ha avslørt meg, men han slår virkelig på stortromma og tar med Naturvernforbundet, IPCC og resten av verden i samme slengen:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1310.msg10058#msg10058

https://naturvernforbundet.no/sporsmal-og-svar-om-klima/13-vare-co2-utslipp-utgjor-en-minimal-del-av-atmosfaren-article36369-3927.html

Quote
Cirka 750 gigatonn CO2 går gjennom det naturlige karbonkretsløpet hvert år. Utslippene fra forbrenning av fossilt brennstoff og industrielle prosesser var i 2014 på 35,9 gigatonn CO2. Avskoging bidrar med enda noen gigatonn, men mengden blir liten sammenlignet med det naturlige kretsløpet. Men: CO2 akkumuleres i atmosfæren. Rundt 40 prosent av det vi slipper ut tas opp i en av de naturlige prosessene. Resten blir værende i atmosfæren, og bidrar dermed til økt global oppvarming.   

Av dette konkluderer vårt lokale klimageni:

Quote
Tallet 410 ppm omfatter alle karbondioksidmolekyler som finnes i atmosfæren. Omregnet til tonn blir det 3202 gigatonn CO2. Ingen bestrider dette. Hvert år tilføres det 750 gigatonn (750 milliarder tonn) CO2 til atmosfæren totalt, hvorav 36 gigatonn fra kull, olje og gass. Tror du ikke på tallene? Vel, da tror du vel ikke på Naturvernforbundet heller?   

og

Quote
Men hvordan kan "resten" (dvs. 60 %) av CO2 "bli værende i atmosfæren" når atmosfæren allerede har nådd 410 ppm i løpet av fire år med tilførsel av CO2? Det er jo fysisk umulig! For at nivået skal være (tilnærmet) konstant må den da også tømmes på fire år. Det vil si at CO2-utslipp ikke oppholder seg i atmosfæren mer enn fire år.   

Ja hvordan er det mulig at atmosfæren blir tilført 750 Gt hvert år som til alt overmål "blir værende i atmosfæren," på ti år skulle det jo bli 7500 Gt, eller mer enn det doble av de ca. 3000 Gt som befinner i atmosfæren? Har CO2 den egenskapen at det bare forsvinner sporløst og blir borte for alltid?

Når slike oppsiktsvekkende funn blir gjort, ville de fleste lene seg litt tilbake og tenke seg om. En kunne stille seg selv spørsmålet:

Quote
Er det mulig at jeg, som så ofte før har tatt feil i de mest grunnleggende spørsmål har misforstått noe? Har jeg kanskje lest feil? Burde jeg ha sjekket dette bedre før jeg utbasunerer at jeg nok en gang har tatt knekken på IPCC?

La vi begynne med det helt elementære, fra hvor har Translator at disse 750 Gt som blir tilført atmosfæren hvert år og "blir værende i atmosfæren?"

Jo det har han herfra (Naturvernforbundets forklaring for kids:)

Quote
Cirka 750 gigatonn CO2 går gjennom det naturlige karbonkretsløpet hvert år.   

Det står ingenting om at disse 750 Gt blir tilført atmosfæren og blir værende der. Det som beskrives er at den samlede mengde CO2 som sirkulerer gjennom hele biosfæren på ett år, er på ca. 750 Gt, altså det som utveksles mellom hav, atmosfære, jordsmonn, planter etc. i løpet av ett år.

Og når det til alt overmål står svart på hvitt at disse 750 Gt "går gjennom det naturlige kretsløpet hvert år." Hvordan kan en da greie å konkludere med at dette endog blir "blir værende i atmosfæren?"

Her er et diagram over karbonkretsløpet utarbeidet av det amerikanske energidepartementet, diagrammet viser den hurtige karbonsyklusen som viser bevegelsen av karbon mellom land, atmosfære og hav i milliarder tonn per år. Gule tall er naturlige strømmer, mens rød er menneskelige bidrag og hvitt indikerer lagret karbon, dette har jeg hentet fra Wikipedia.10
Andre emner enn klima / Føtrste smak av ansvarspuverisering
« on: 11.09.2019, 20:02:10 »
Forsvaret har de siste årene vært ansvarlig for to svært alvorlige ulykker. For noen år siden kjørte det helt nye Hercules flyet "Siv" rett inn i toppen på Sveriges høyeste fjell og tok med seg fem liv og verdier til langt over en milliard kroner. Den siste kjenner vi alle og smakebiter av granskningsrapporten begynner nå å lekke ut slik at det norske folk skal være forberedt;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/09/11/195609909/marinen-mener-de-vet-arsaken-til-helge-ingstad-ulykken


Quote
– Det har vært en kjede av faktorer. En lang rekke hendelser som sammen førte til at det gikk som det gikk. Det er noe vi også kjenner igjen fra andre store ulykker, sier marinesjef Rune Andersen på Haakonsvern til avisa.
Nå ruller de ut flere tiltak for å forhindre nye ulykker innen de seks ulike feltene: Sikkerhetskultur, navigasjon, dokumentasjon, kompetansestyrking, teknisk trygghet og håndtering av avvik.     

Helt uenig, og her er det en gammel sjømann som utaler seg (som om det skulle bety noe.) De kan gjerne forsøke å skylde på losen på tankbåten, de kan skylde på trafikksentralen på Fedje, men denne ulykken som koster det norske samfunn minst 10 milliarder kroner skyldes at ansvarshavende offiser på broen ikke har gjort jobben sin, sannsynligvis fordi han ikke hadde tilstrekkelig trening og/eller hadde de personlige egenskaper til å håndtere situasjonen. Punktum.

Og hvorfor trekker jeg inn Siv? Jo, fordi der hadde vi litt av samme situasjon der fem offiserer inklusiv sjefen for hele skvadronen (han var ikke ansvarshavende, han var bare med i cockpiten) skulle fly "taktisk," de skulle leke seg og se hvor nær toppen av Kebnekaise de kunne komme, men så møtte de kraftige neddragende strømmer rett før toppen som gjorde at de ikke sneiet toppen som planlagt, men kjørte inn i fjellet rett under toppen. Men for all del, sos det inn i svenske flygeledere og annet tyt. Det hører med til historien at de visst nok ikke hadde kart som viste hvor høy Kebnekaise var:

https://www.klassekampen.no/article/20190322/ARTICLE/190329989

Men bare ro dere ned, alt ordner seg:

Quote
Forsvarsstaben skriver også at «Luftforsvaret har de siste årene jobbet målrettet med å forberede sitt styringssystem og prosesser, med fokus på organisering, ansvar og styringslinjer. Oppfølgingen gitt i revisjoner og tilsyn følges opp for å sikre effektiv drift og operasjoner på en forsvarlig og sikker måte».     

Jeg glemte forresten å lime inn noe fra den seks år nyere Helge Ingstad saken:

Quote
Nå ruller de ut flere tiltak for å forhindre nye ulykker innen de seks ulike feltene: Sikkerhetskultur, navigasjon, dokumentasjon, kompetansestyrking, teknisk trygghet og håndtering av avvik.

11
I strengen "Rockefeller" har Translator innledet med følgende;

Quote
  Ta denne videoen som en oppvarming. Det er en propagandafilm laget på 1950-tallet:

https://www.bitchute.com/video/zB7Z6WfUGVAy/     

Filmsnutten gjengir ca. ett minutt av filmen The Unchained Goddess av Frank Capra (tre Oscars for beste regissør) fra 1958. Filmen er en av fire populærvitenskapelige filmer Capra gjorde for The Bell Company som bl.a. ble benyttet som skoleundervisning i USA. Filmen varer en knapp time og omhandler kort og godt været, hvordan vinder, regn og snø oppstår, hvordan været måles og registreres og en liten snutt om hva computere i fremtiden kan bety for meteorologene. Kort og godt en glimrende film som passer godt for enhver klimainteressert som vil benytte en time å lære mer.

https://www.youtube.com/watch?v=sqClSPWVnNE

Anbefales!

På slutten av filmen tas opp spørsmål som geoengineering, om det eksempelvis er mulig å styre banen til tropiske cykloner, eller om en kan varme opp Hudson Bay ved hjelp av kjernekraft. I den forbindelse er muligheten for AGW også nevnt og det på det vitenskapelige nivå en hadde 1958.

Og den denierslasken som har klipt til dette, lar Translators snutt begynne etter at spørsmålet om å varme opp Hudson Bay med kjernekraft er stilt og vitenskapsmannen svarer:

Quote
These are extremely dangerous questions since with our present knowledge we would have no idea what would happen

Deretter går han over på AGW:

Quote
Even now, man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of its civilization. Due to our releases in factories and automobiles every year of more than six billion tons of carbon dioxide, which helps the air absorb heat from the sun, our atmosphere may be getting warmer.

And is that bad, the question gets asked?:

Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth’s temperature would melt the polar ice caps. And if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi valley. Tourists in glass bottom boats would be viewing the drowned towers of Miami through 150 feet of tropical water. For in weather, we’re not only dealing with forces of a far greater variety than even the atomic physicist encounters, but with life itself.

Altså en 100% riktig gjengivelse av den vitenskapelige forståelsen anno 1958 der
Quote
...man may be unwittingly changing the..

Så nå har altså disse svenske dårene med Translator som nyttig men intetanende idiot fått Capras glimrende populærvitenskapelige arbeider til å bli en "propagandafilm fra 50 - tallet?" Og det i samme åndedrag det fremsettes inntil margen syke påstander om manipulasjon? Det er for i helvete disse denierslaskene som aldeles skamløst klipper, limer og seriebløffer nettopp for å manipulere.

12
Aktører og hendelser / Petter T. - The Platinium Member
« on: 02.07.2018, 22:49:05 »
For knappe tre år siden kunne en lese her på forumet om en ny kilde til klimavitenskap. Hans navn var David Evans, han hadde visst veldig mange eksamener eller "grades," og var å ferd med å innføre et paradigmeskifte i klimasaken, ja faktisk i hele naturvitenskapen:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=314.0

Han var/er gift med Jo Nova, en australsk klimaslufse som senest i dag ble omtalt her på forumet;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg8666#msg8666

De to har en ting til felles. De har aldri gitt ut noe klimavitenskapelig, de er uhyre enkle å avsløre, og er gjennomgående uredelige. Men viktigst av alt, de lever faktisk av å nære den mest stupide og lettlurte del av klimaaktivistene, og da snakker jeg om denieraktivstene. Jo Nova er skamløs nok til stadig å be om pengebidrag for det vrøvlet hun sender ut, og hun spiller på de mest enkle og selvavslørende metoder, de metoder bare hard core deniers ikke er i stand til å forstå. Eksempelvis denne;Her får Petter T., Geir Aaslid og Ellestad drivstoff til sine totalt crackpot tanker om hvordan verden virker. Vi står overfor en verdensomspennende aksjon der alle fra General Electric via Deutche Bank til alle FN organ og all verdens regjeringer har rottet seg sammen for å føre en liten klikk deniers bak lyset. Vi snakker her om personer totalt uten selvinnsikt som tror alle verdens finansinstitusjoner, industrivirksomheter og internasjonale organisasjoner er rigget for å lure de ca. 754 crackpot deniers som finnes i verden.

Og hvem står bak og nærer dette tøvet? Jo, bl.a. her og fru Evans, de store idealister som sannsynligvis er totalt dysfunksjonelle i enhver annen arbeidssammenheng. Ikke bare lever de av dette, i 2015 lovet Evans 20 fagfelle vurderte artikler som skulle snu klimavitenskapen på hodet, men som selvfølgelig alle glimrer med sitt fravær. De har faktisk tatt dette helt ut;

http://www.coolfuturesfundsmanagement.com/

Et fond etablert på Cayman Islands der "deltagerne" er rettsløse, (ja, jeg har lest vilkårene.) Her kan all verdens idioter velge mellom fem former for medlemskap, bronse, sølv, gull, platina og diamant;

https://www.gofundme.com/t72gmpng

alt varierende fra en kostnad på USD 25 til 10.000.

De har pr. dags dato - etter snart tre års bedragerier - fått inn USD 129.633 som jeg banner på de har brukt opp etter hvert som pengene har kommet inn. Det siste bidraget er fra en Dave Vought som har donert $ 75 for en måned siden, og han hadde valget mellom et par nye sko eller å bruke sine siste grunker på Jo Nova og David Evans ondsinnede faenskap. Og hva får en tilbake for disse investeringene, jo:

Quote
Ordinary citizens of the world are normally excluded by the politically correct nanny state from observing or participating in the world of high finance, as this remains the exclusive domain of wealthy 'sophisticated' investors. Cool Futures Funds Management also offers you the opportunity of 'participating' by having a window seat - next to the pilot of the Cool Futures Hedge Fund, as we execute our Plan.   

Så her kan enhver klimaidiot som ellers føler seg som en taper, for den nette sum av $25 få et vindussete, rett ved siden av Jo Nova og David Evans, og selv bli en sofistikert klimainvestor med en lysende fremtid.

Og denne klimaslufsa lager plakater der hun beskylder resten av verden for å ha økonomiske motiver i klimasaken.

Hvor lettlurt og hjernedød er det mulig å bli, før det blir et samfunnsansvar å tilkalle myndighetene?

13
Aktører og hendelser / Publiseringsindustriens nakkegrep
« on: 08.04.2018, 17:01:49 »
Translator har bedt meg ta opp dette temaet. Jeg er ikke i stand til å gi en bedre innledning enn dette;

https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science

Denne industrien - som stort sett er eiet privat, av ulike investeringsselskaper eller av stiftelser - har gjennomgående en enorm fortjeneste. Men det som er mest fasinerende er at de ikke har de kostnader alle annne publiserinsgvirksomhet har.

Selve forskningen betales stort sett av det offentlige og utføres av vitenskapsmenn og kvinner som har lavere lønninger enn det deres utdannelse ok kompetanse vanligvis skulle tilsi. � bli forsker i Norge er ikke særlig attraktivt fra et økonomisk ståsted. Hvis en legger inn at i hvert fall de fleste som får anledning og finansiering til å ta doktorgrader i naturvitenskapelig fag like gjerne kunne ha blitt leger, har de elendig betalt før de eventuelt når et nivå der de kan begynne å velge og vrake, men da snakker vi i hvert fall om minst 10 - 15 års hardt arbeid, mens en medisinstutent kan bli fastlege etter at par - tre år å lett dra in 1,5 innenfor vanlig arbeidstid.

Endog reviwerne er i de aller fleste tilfeller ubetalt. � fagfellevurdere anses som en del av den generelle vitenskapelige virksomheten og betaling for dette redaksjonelle arbeidet er ikke vanlig før en oppnår redaktørstatus (alstå assistent editor) som de fleste journaler har mange av. Så i motsetning til all annen publiserinsgvirksohet blir nesten alt arbeidet betalt av andre, stort sett det offentlige.

Vel, dette var en kort innledning. Det viktigste; at der i praksis ikke er noe som heter post review - altså at artiklene blir målt og testet etter en tid der en ser om artikkelen tåler tidens tann, kan vi snakke om senere.

14
Aktører og hendelser / Monckton erklærer seier
« on: 03.04.2018, 10:02:56 »
Lord Monckton har nå gått ut i WUWT og erklært seier da han mener å kunne fastslå at TCR er 1,25C og ECR på 1,45C

https://wattsupwiththat.com/2018/03/30/game-over/

En TCR på 1,25C er bare et par tiendeler lavere enn det den norske NorESM modellen indikerer, men en forskjell på TCR og ECR på 0,2C synes unprecedented og Monckton har uansett ikke noen peiling på dette. Han har vist nok bare stjålet Curry and Lewis og pyntet på det med litt egne tanker, se kommentarene, særlig fra Nick Stokes.

Den samme Monckton gikk like hardt ut for noen år siden og hevdet med basis i et paper av Lindzen om at klimasensitiviteten var på 0,7C. Monckton har altså doblet anslaget og mener nå at klimasensitiviteten er på 1,45C, eller 0,05C lavere enn målet satt i Parisavtalen. At han likevel erklærer seier og hevder at "The Game is over," sier vel mer om Monckton enn om klimavitenskapen.

Dette er jo den rene klimaalarmisme som kun matches av Exxon et al., som i rettsaken på vestkysten av USA nå har erklært seg stort sett enig med IPCC og det vitenskapelig grunnlaget for klimaforskningen. Der er ikke mange støttespillere igjen for de som hevder at CO2 bare er livets gass og ikke har noen nevneverdig betydning for klima.


15
Generelt / Acer
« on: 21.03.2018, 19:07:10 »
Min første PC var en Acer, men jeg har nå forstått at dette er noe helt annet. Jeg så Dagsnytt 18 der Rasmus Hansen talte sterkt for, og Marit Arnestad motsatt. Jeg har ikke satt meg inn i dette men har i hvert fall registrert et fenomen;

He's back:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/03/21/195381838/stores-harde-linje-i-acer-saken-vekker-uro-i-ap


Pages: [1] 2 3 ... 10