Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Emeritus

Sider: [1] 2 3 ... 9
1
Generelt / Kunstig intelligens
« på: 17.11.2017, 01:20:42 »
Ved siden av mine omfattende klimastudier, som jeg for øvrig snart blir tildelt Sannhetsprisen* for,  har jeg undret meg mye omkring spørsmålet kunstig intelligens.

På den ene side har vi Stephen Hawking og Ray Kurzweil.
http://www.bbc.com/news/technology-30290540

https://futurism.com/kurzweil-claims-that-the-singularity-will-happen-by-2045/

Hawking mener dette vil bli vår undergang, Kurzweil synes litt mer lett til sinns. Denne prosessen eller hva vi skal kalle det blir ofte benevnt "The Singularity." Og for at jeg ikke skal rote det til gir jeg et eksempel på en definisjon;

https://futurism.com/singularity-explain-it-to-me-like-im-5-years-old/

Jeg finner dette lite trolig. Siden "dette" må oppfinnes av mennesker, og siden mennesker knapt nok forstår en meitemark og på langt nær hundene, og i hvert fall ikke seg selv. Hvordan kan da menneskene skape noe som de knapt forstår mer enn kanskje 10 - 15 % av virkeområdet og omfanget av? Kan vi få en vekselvirkning der computerne (programmene) og menneskene gradvis oppgraderer hverandre? Etter mitt syn ikke, siden den menneskelige begrensning vil oppstå lenge før computerens begrensning, og denne består utelukkende av å kunne håndtere langt mer data korrekt uten feilkilder så lenge programmet er riktig skrevet - av et menneske. Kan disse jævlene begynne å programmere seg selv slik HAL i 2001 gjorde?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/HAL9000.svg/220px-HAL9000.svg.png

Neppe, fordi uansett om en dataprogram skulle kunne begynne med naturlig seleksjon slik Darwin beskrev det, ville ikke HAL9000 ha noe miljø å prøve og feile på, eller er HAL9000 i stand til å etablere et slikt testlaboratorium på egen hånd etter at han forstår at han ikke har mer å lære av mennesket?

Vel det er mye å bekymre seg over. Her tilbyr jeg et intervju av en av det 20. århundrets største tenkere, Noam Chomsky. Han nærmer seg 90, er opprinnelig lingvist, og er i tillegg en klimaalarmist som får James Hansen til å fremstå som en Ellestadklone.

Men jeg tror ikke her er så mye klima i dette intervjuet, enjoy;

https://www.youtube.com/watch?v=0kICLG4Zg8s


*Sannhetsprisen; enda ikke etablert, men jeg sitter på et hemmelig fond som får Nobels testamente - inflasjonsjustert - til å se ut som en kveld på byen. Midlene er stilt til min disposisjon via ulike russiske og kinesiske kanaler og stammer fra Maurice Strongs filantropiske virksomhet. Jeg har fått i oppgave å skrive statuttene til denne prisen, resten er historie.

2
Andre emner enn klima / SSB - så var det løst
« på: 12.11.2017, 16:11:28 »
Dette er en vanskelig sak;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/11/12/195347189/meyer-fratrer-som-ssb-sjef-ved-midnatt-natt-til-mandag

Der synes enighet om at SSB er en stivnet organisasjon, gjennomsyret av et gammelsosialdemokratisk grunnsyn og overmoden for revisjon og endring.

Jeg har selv opp gjennom årene i ulike sammenhenger blitt plaget med alle disse undersøkelsene og skjema som må fylles ut, og har mer enn en gang fått gebyr på en tusenlapp eller to da jeg har vært for sen. Og på de områder jeg har blitt forespurt har jeg tenkt; hva faen skal SSB med disse dataene, har de ikke noe mer fornuftig å bruke tiden på?

Og hvem skulle tro at dette organet har over 1000 ansatte, trenger lille Norge virkelig 2 782 000/1000 av den yrkesaktive del av befolkningen for å føre statistikk?

Så kommer vi til det sentrale. Det er ingen hemmelighet at ikke bare Fremskrittspartiet er interessert i bl.a. hvilken effekt den økende fremmedkulturelle innvandring har på levestandard, likestillingsutviklingen og kriminalitetsbildet.

Her har SSB vært påfallende passive. De har tidligere blitt tatt med buksene nede for å gi altfor "positive" tall. Så kom Brochmannutvalget og SSB hadde ikke lenger noe valg, vi fikk tall på bordet i det såkalte innvandringsregnskapet som gjør at tytet om fargerikt fellesskap må holdes opp mot det faktum at store deler av innvandrerne er kulturelt og utdannelsesmessig uegnet til å bo i Norge, med mindre vi er villig til å betale for det, og nå vet endog SV hva det koster.

Men hva med kriminalitetsutviklingen? Alle som vet noe om dette vet at utlendinger fra enkelte deler av verden er ekstremt overrepresentert, men vi vet ikke hvor mye og dette fordelt på ulike kriminalitetsformer. Og hvorfor vet ikke det? Jo fordi SSB av en eller annen grunn ikke har prioritert dette, de mener det er viktigere å plage meg med spørsmål og undersøkelser av aldeles perifer verdi og interesse.

Dette ble sannsynligvis Meyers fall. En ting er at vi skal ha et uavhengig statistisk byrå der politikerne ikke kan styre og påvirke resultatene, noe helt annet er at vi skal ha et statistisk byrå der ledelsen og muligens det store flertall av de ansatte, mener at innvandrernes plass i kriminalitetsbildet, har det norske folk ikke godt av å vite noe om. Da er de ikke lenger våre tjenere.

Så endelig har hun røket ut, og sluttpakken ble jo en vits i forhold til det en kunne frykte. Det er ikke synd på henne, hun har permisjon fra sitt professorat på NHH, og kan nå ta seg en laaaang ferie på vår alles bekostning.

PS; Til sammenligning har de tilvarende byråer i Sverige og Danmark 1400 og 540 ansatte, og danskene har ført kriminalitetsstatistikk begått av innvandrere i 10 år;

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/arB1A/Danmark-Kriminaliteten-43-prosent-hoyere-blant-mannlige-innvandrere

https://www.rights.no/2009/12/dansk-statistikk-viser-vei/

https://www.rights.no/2016/12/innvandrere-i-danmark-2016/

3
Viktige klimatema / 2017 - varmest evaah?
« på: 11.11.2017, 18:36:47 »
Når jeg for alvor i 2015 kom inn i klimadebatten var de aller fleste i pausemodus. At vi hadde en senkning eller utflating av temperaturene fra 98 - Ninoen frem til ca. 2014 er uomtvistet.

Blant de første utfordringene som jeg reagerte på - kom fra Telehiv som med basis i en artikkel fra en klimaterapeut ved navn DuHummel hevdet at havet hadde steget 1,9 mm pr. år de siste 10.000 år (siden forrige istid,) eller 19 meter, og ett av mine første innlegg er gjengitt her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=241.msg1369#msg1369

Har vi kommet så mye lengre på disse par årene? Skal vi fortsette å stille spørsmål ved temperaturene selv om "alle" som kan og vil forstå noe om dette vil vite at dataene fra i hvert fall ca. 1920 er mer enn sikre nok til at en ikke må gå i Tony Heller crackpot modus.

Vi har et nytt innlegg her fra Zeke Hausfather;

https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-2017-shaping-up-to-be-warmest-non-el-nino-year

Hvem blir førstemann som melder seg frivillig og roper "juksifisering!!!!"

Og har ikke et flertall her på bloggen akademisk utdannelse? Av de fleste er det vel jeg som har minst akademisk bakgrunn for å kunne påberope meg "akademia" som argument. Jeg har riktignok en embetseksamen, men dette i et fag som har omtrent den samme vitenskapelige metode som teologien, og i klimadebatten er det jo ikke mye å slenge ræva i taket for.

Jeg kom på å skrive dette innlegget da jeg i løpet av to år har til gode å se et eneste innlegg verken på KD.com eller andre steder som drøfter eller belyser hvilke forskere som alt i alt har bidratt mest, hvem som er mest respektert og hvem som er akademiske ideeal. Slike personer har vi i alle andre vitenskaper, disse drøftes, kritiseres, latterliggjøres, harseleres med og fortelles gode historier om.

Men hvem og hvilkens resultater diskuteres i denne gren av vitenskapen?

Michael Mann
Judith Curry
Phil Jones
Samset (glemt fornavnet)
Esther Pirelli (mine hjelpeord for å huske Benestad)
Gymnaslæreren fra Agder (hjelpeord for han jeg har fortrengt, var det Bergsfjott?)
Såpeselgeren, grønnsakraspselgeren eller bruktbilselgeren - Ellestad
John Christy
Røy Spencer
James Hanssen
Gavin Schmidt
Statislufistisk ingneseferfuck - Stordahl
Ser du solen mor(fritt fra Peer Gynt) - Solheim
Tony Heller
Anthony Watts
Richard Lindzen

Er vi oppmerksom på at ingen av disse navnene opptrer på noen liste eller oversikt over de forskere som har påvirket og dratt verden videre i forståelsen av denne gren av vitenskapen?

4
For de som husker tilbake er en hypotese ingen hypotese med mindre den kan falsifiseres. For AGW - hypotesen er den falsifiserbare delen ganske enkel, hvis det blir kaldere uten at det kommer en supervulkan eller andre omstendigheter som drastisk endrer på klimasystemet slik vi har sett det de siste tusen årene, så er AGW - hypotesen død. Og selv om det blir varmere hele tiden, så vil vel bare et fåtall her på forumet hevde at AGW - hypotesen er verifisert. Men nå er temaet som A2 har bedt meg åpne på en annen streng. Er Jelbring - hypotesen falsifiserbar, og i så fall hvordan.

Her er originalartikkelen:


http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/FunctionOfMass.pdf

5
Viktige klimatema / Global tempereatur
« på: 18.10.2017, 01:10:56 »
Klimarealistene hadde nylig et innlegg med tittelen;

"100 år med manipulert global temperatur"

Innlegget fikk i følge en Klimarealist;

"Nå omtrent 100 kommentarer: Denne tråden skapte jammen debatt!"

Og dette uttalte han uten å forstå at der knapt var debatt om artikkelens innhold, for de verdifulle debattinnleggene var strøket, mens omtrent 70% av det som ikke var strøket gjaldt den andre termodynamiske lov forfattet av en av de ytterste spydspisser i Klimarealistenes team av klimaintelligentsia, Lars Olav Andersen.

Sammen med Geir Aaslid og et par andre representanter, har vi her et team som kan uttale seg om alt med den største suffisiens, og dette vanligvis uten å vite hva de uttaler seg om.

Artikkelen har bl.a. dette innsiktsfulle avsnittet;

«Det eksisterer ikke noe «globalt termometer» der man kan lese av den «globale temperaturen», da bakkestasjonene er ujevnt fordelt utover jordkloden, og målingene fra fartøy dekker ikke de enorme havområdene utenfor handelsrutene, særskilt ikke etter at Panama- og Suezkanalen ble bygd.»

Hvem av BEST, NOAA, GISS/NASA, JMA og HadCRUT har noen sinne hevdet at de har målt og rapportert global temperatur?

Driver dere klimasurrealister og påstår manipulasjon i stor stil, uten at dere en gang er i stand til å redegjøre for hva som blir manipulert?

Gjennomsnittstemperaturen er rundt 15C, pluss/minus ett eller annet, dette er et løst populærvitenskapelig anslag som ingen rapporterer om på ukentlig eller for den del årlig basis.

Så nå har Klimarealistene hatt et kjempeinnlegg der den Klimarealistiske Intelligentsia er skjønt enig om at nå har de satt de ulike artene av troll som ferdes i kommentarfeltet ettertrykkelig på plass, og dette uten å vite hva som en gang var tema.

Hvor er psykiaterne når vi trenger de?

Jens Bjørneboe var endog sitert, noe som for min del fremsto så malplassert at det umiddelbart frembragte kvalme, jeg har et langt bedre forslag;

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

For de som ikke forstår tysk, kan jeg gi en litt annen norsk variant;

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

6
Aktører og hendelser / Betraktninger fra en bakerimessse
« på: 26.09.2017, 09:57:42 »
Som jeg har nevnt er jeg engasjert i bakeribransjen. Dette leder til at jeg et par-tre ganger i året er på messe, senest i går i Stuttgart. Europeisk industri med Tyskland i spissen dominerer denne bransjen, også i USA, de ledende firma har egne salgs og produksjonsavdelinger i USA, og nesten all innovasjon kommer fra Europa.

Og hva er hottest for tiden, jo i en relativt energikrevende bransje er det energiøkonomisering og energigjenvinning i alle mulige varianter. Dette leder dels til nye produksjonsmetoder, endog til metoder som gir bedre produkter enn den gamle metoden. Dette gir plass til småindustri som finner nisjer, jeg snakket eksempelvis i går med en som hadde utviklet en ny type varmeveksler for å ta overskuddsvarmen ut av ovnene i stedet for å fyre for kråkene. Dette var helt ny teknologi som bl.a. løste problemet med at tradisjonell teknologi enda ikke har funnet et god måte å holde veksleren ren på. Utluften fra en ovn er full av fett, støv og damp og dette har gjort varmeveksling svært kostbart og vedlikeholdskrevende.

Og denne utviklingen antar jeg en ser på alle Tysklands messer som holdes hele tiden for alle mulige bransjer.

Så de som hevder at Tyskerne ikke vet hva de holder på med ved sitt energiewende forstår ikke at tyskerne bare tvinger seg selv til å opprettholde sitt teknologiske forsprang, riktignok er energien etter norske forhold obskønt kostbar, men de lydige tyskerne er ikke så opptatt av det, de gjør heller noe med det, og tjener i tillegg penger på det. Så kommer resten av verden dillende etter.   

7
Generelt / Idioten Torp
« på: 04.09.2017, 22:11:54 »
Jeg sitter å ser på Torps intervju med Rasmus Hansen der han skal avvikle oljeindustrien og får det faktisk til å høres ut som om at dette er uproblematisk. Torp kan ikke et eneste tall, ikke hvor mye av statsbudsjettet som kommer direkte eller indirekte fra oljevirksomheten (direkte og utbytte fra oljefondet.) Ikke hvor mange som arbeider i bransjen - direkte og indirekte - kort og godt nada. Han prøvde seg på ett tall. ved siden av at tallet var feil, greidde han ikke en gang å si milliarder, men millioner.

8
Viktige klimatema / LIA er avlyst
« på: 14.08.2017, 01:14:44 »
Jeg er lei meg for å måtte meddele dette, men LIA er avlyst;

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170404084420.htm

At vi hadde det kaldt og litt varmt om en annen noen hundre år, vil jeg fortsatt tro er riktig. Men jeg har mer enn en gang på her på bloggen hevdet at LIA - og dette i motsetning til MWP - ikke var noe enkeltstående fenomen, men en kombinasjon av en rekke ulike hendelser og fenomener som til tider blir blåst ut av sine proporsjoner som klimafenomen.

9
Skråblikk / Bevis for relativitetsteorien
« på: 11.08.2017, 11:52:22 »
I min barndom hadde vi en drosjesjåfør som vi for anonymitetens skyld kan kalle ResRagnvald, (han bodde på Reset og var døpt Ragnvald.)

Vel, han abonnerte på Reader's Digest, eller "Det Beste" som det hette på norsk, og der hadde han lest om Einsteins relativitetsteori der objekter ble lengre og smalere etter hvert som de nærmet seg lysets hastighet.

Og dette kunne han meddele å ha erfart.

Det hadde seg nemlig slik at han hadde kjørt en nær fødende kvinne, ho KnutKlara - fra Skåravika til Ålesund Sykehus, det var ytterst kritisk og på de smale grusveiene hadde han gitt "full gass" med sin Rambler;

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/1958_Rambler_sedan_pink_and_white_NJ.jpg

Når han kom til den smale grinda rett før veien opp til Fannedalen lurte han på å slakke litt av, men akkurat da hørte han at vannet gikk, så han la inn siste reserve og blåste gjennom grinda i "ei helvetes fart."

Når han uken etter skulle kjøre KnutKlara hjem (fødselen gitt fint, gutt 4100 gram,) lå han i sin vanlige 30 - 40 km/t og tenkte ikke mer over det da han skulle kjøre gjennom grinda som ligger der veien opp til Fannedalen går. Men hva skjedde, jo dørhåndtakene på begge sider av bilen ble revet av da han kjørte gjennom grinda.

Vel, dette ble lagt ut som det endelige bevis på at Einstein var "inne på noe." I min barndom var dette opplest og vedtatt fysikk og hvis noe var for bredt til å få inn gjennom en dør, eksempelvis en sofa, var det det utelukkende et spørsmål om objektets relative hastighet i forhold til døren.

Etter å ha gjennomført Gymnaset begynte jeg å revurdere denne teorien, eller i hvert fall bevisene omkring den.

Så Petter T, du skulle vel ikke ha telefonnummeret til Claes Johnson, jeg vil gjerne gjennomføre dette eksperimentet på ny. Samme grind, jeg arbeider med å skaffe samme bil og siden ResRagnvald nå dessverre har avgått ved døden, tenkte jeg at Claes Johnson kunne være sjåfør. Jeg har allerede fått Nature til å fullfinansiere eksperimentet og de hadde Claes Johnson i tankene med hensyn til å skrive artikkelen.

10
Andre emner enn klima / Kriminalitet og innvandring
« på: 28.07.2017, 21:05:09 »
Kan vi få noe tallmateriale på dette snart.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/07/28/195320137/frp-amundsen-uredelig-undersla-kriminalitet-er-knyttet-opp-mot-innvandring

Ryddegutt; du er Frp'er og det er ikke noe galt i det. I forhold til "sannheten" om kostnadene ved norsk innvandringspolitikk er kriminalitetsbildet sterkt undertrykt. Jeg har skrevet om dette før. Arne Huuse, som jeg kjente for lenge siden da jeg selv var i etaten, og som nå er pensjonist, laget en oversikt som han ble beordret om å holde kjeft om.

Frp ba for et par år siden om å få kriminalitetsstatestikken brutt ned på etnisitet og en del endre kriterier, noe SSB ikke hadde kapasitet til, og måtte i så fall ha ekstrabevillinger for å levere.

SSB består i stor grad av Stoltenbergtyper som mener seg i posisjon til å vite hva folk flest bør vite, hva de har godt av å vite og hva de ikke bør vite.

Jeg tror Frp kan komme med noen skikkelige valgkampbomber hvis de spiller kortene riktig. Og med "spille å kortene riktig" mener jeg å behandle disse tallene på en intelligent måte, la tallene bli kjent, la SV og Grandiosa forsøke å forsvare dette med alle mulige håpløse bortforklaringer, alt Frp trenger å gjøre er å la tallene bli kjent for det norske folk - noe vi i følge SSB ikke har godt av - så kan folk tenke selv.   


11
Andre emner enn klima / Obamacare består?
« på: 28.07.2017, 07:47:18 »
Enda en gang har republikanerne mislykkes i å avvikle Obamacare. Nå nettopp - kl. 0740 norsk tid - ble det 49 - 51 der den dødssyke John McCain sammen med et par andre republikanere stemte nei.

Det er fortsatt en gåte for meg hvordan et land som benytter 15% av BNP på helse - omtrent 5% mer enn andre sammenlignbare land som Frankrike, Japan, Tyskland og England - ikke greier å etablere et helsevesen som sikrer hele befolkningen et minimum. De taler om "et europeisk system" og "sosialisert helsevesen" som en fare og et angrep på grunnleggende frihetsideal, mens et "singel payer" system er den eneste mulige måten å organisere dette på. Obamacare er en bastard som kan virke litt, men siden den systematisk har blitt sabotert av republikanerne er der nå massive problemer med økende forsikringsrater og at manglende reell konkurranse i deler av landet.

Amerikanerne trenger virkelig en stor dose europeisk "sosialisme" for å få samfunnet til å fungere, så får vi se om de fortsetter på sin vei mot bananrepublikk, presidenten er allerede på plass.

 

12
Jeg antar at det vil bli hevdet at flommen i Utvik er et resultat av menneskeskapte klimaendringer. Noe det er umulig å si noe om. En generell økning i temperatur vil føre til mer nedbør og øke risikoen for ekstremnedbør som lokalt kan få slike konsekvenser, men å hevde at denne konkrete flommen ikke hadde skjedd uten klimaendringer, blir det rene vrøvl.

Årsaken til katastrofen* er imidlertid i hvert fall delvis menneskeskapt;

https://www.firda.no/nyheiter/stryn/flaum/varsla-oydeleggingane-kunne-gatt-mykje-verre/s/5-15-433911

Jeg er lommekjent i området. På 30 - tallet ble det bygget to bruer lengre opp i bygden, den nedre broen vises på ca. sek. 55 på denne filmen;

http://www.tv2.no/v/1216560/

den andre ligger ca. 50 meter lenger oppe langs U-en på fylkesveien, og er avbildet her;

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_800_1_l_f/2017-07-24T20%3A55%3A00.000%2B0200/fird/2017/7/24/20/eNV-UVL3dLHXBtmf47QKcwQx90lJ6-EtZhNiYNeo-EAg.jpg?chk=1E43FB

og her ser en begge bruer i sammenheng;

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_800_1_l_f/2017-07-24T20%3A55%3A02.000%2B0200/fird/2017/7/24/20/FxRm_v-xrOZJ1R3qoyfwEwAq13fmridlXz38ZcXRqwZg.jpg?chk=E3CE44

Begge broer er tungt fundamentert med brokar i massiv steinsatt mur, og begge bruer står også etter flommen. I forbindelse med byggingen ble elvefaret innsnevret og til alt overmål ligger det et kulturminne under den nederste broen, en steinhvelvingsbro som har lagt der i uminnelige tider og som var den opprinnelige forbindelsen over elven. Jeg har selv flere ganger observert at den øvre broen så vidt har greidd å holde vannmassene unna, det har skvettet godt opp på veibanen, men uten at elven har tatt nytt løp. Denne gang holdt det ikke.

Elven har sin opprinnelse i en av sidebreene til Jostedalsbreen, først hadde vi en god uke med varmt vær og mye smeltevann, så kom ekstremnedbøren på toppen og utfallet var gitt. Selv etter at elven delvis hadde tatt nytt løp over øvre bro, ble også nedre bro for liten. Enorme stein og jordmasser kombinert med treverk som har blir revet med av flommen har først tettet igjen den gamle steinhvelvingsbroen som ligger under dagens fylkesveibro, så har elven tatt et nytt løp til venstre for elven, og det er det nye løpet nedenfor den nederste broen som har skapt de største ødeleggelsene. Bildet nedenfor viser det nye løpet, de rørene som henger i løse luften er rørgaten til kraftverket som også ble bygget på trettitallet. Det synes mer eller mindre totalskadet og det blir muligens den største enkelkostnaden. Kraftverket er den hvite murbygningen som vises på ca. sek 42 på filmen ovenfor. Kraftverket står nå på en øy midt i elvefaret.

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_480_1_l_f/2017-07-24T21%3A18%3A36.000%2B0200/fird/2017/7/24/21/hergjekkbrua.jpg?chk=C0681C

Bildet har tittelen "hergjekkbrua," men det er feil, brua står den og vises i nederste bildekant, elven har kort og godt funnet seg et nytt løp.

De tiltak Professor Bruland foreslo i fjor hadde neppe vært tilstrekkelige til å stoppe dette, dette var tiltak til en kostnad på noen få titalls tusen kroner ved å øke arealet på elveløpet under øverste bro ved hjelp av noen velrettede dynamittsalver. Nå må sannsynligvis det gamle kulturminnet - steinhvelvingsbroen - også fjernes. Så får vi se hvordan resten av bygden blir seende ut om noen år.     

*det kan selvsagt stilles spørsmål ved om "katastrofe" er et velvalgt ord, ingen menneskeliv har gått tapt, ingen er skadet og ingen bolighus er totalskadet.

13
Ny forskning / Ny versjon av NOAA's SST serie
« på: 23.07.2017, 08:56:16 »
De som har fulgt med vil vite at Karl & Co 2015 i all hovedsak bygget på Huang et al som var NOAA's nye ERSST, den gang V4. Det har nå kommet en ny ERSSTV5, denne gang er ARGO også tatt med;

https://moyhu.blogspot.no/

Den nye studien justerer V5 litt ned i forhold til V4, detaljene kan leses i linken ovenfor.

Dette er enda en ny temperaturjustering som justerer motsatt vei av den myten som udokumentert gjentas til et kjedsommelige. Med unntak av perioden 1900 til 2016, justeres det ned.

Trendforskjellene mellom de to seriene er slik;

 
                    V4        V5
1900 - 2016; 0.769 - 0.791
1940 - 2016; 0.978 - 0.974
1960 - 2016; 1.489 - 1.465
1980 - 2016; 1.631 - 1.607
 
Her er en systematisk gjennomgang av hvordan temperaturene har blitt justert og hvorfor, der er ikke noe hold i denne myten om at "fortiden alltid justeres ned, og nåtiden alltid justeres opp:"

https://www.carbonbrief.org/explainer-how-data-adjustments-affect-global-temperature-records

14
Siden jeg selv sitter i glasshus skal jeg ikke kritisere noen, men bare påpeke ett og annet.

Vi har fått en ny forumdeltager - Svartebjørn - som synes å ha et klimastandpunkt av det mer vanlige slaget, om Svartebjørn er CAGW promotor, bare støtter seg på mainstream klimavitenskap eller hvor han befinner seg i landskapet, får han avklare selv.

Men hittil har han blitt møtt med følgende karakteristikker;

"Det er åpenbart at Svartebjørn har en sterk aktivistvinkling."

"Her tar han mannen i stedet for ballen - noe som er karakteristisk for aktivistene."

"Her gir altså idioten Svartebjørnseg ut på å "forklare""

"For en patetisk klovn..."

"Med Emeritus' inntreden med sine konspirasjonspåstander, sjikane, trakassering og trusler, nå fulgt opp av Svartebjørn, er også dette nettstedet blitt forsøplet i likhet med vgd."

Særlig likte jeg den siste, det mer enn antydes at KD.com tidligere bare hadde en avviker som det var mer enn hardt nok å leve med, nå har vi to.

Og bare så det er nevnt, å bli beskrevet som "avviker" i dette selskap, anser jeg ikke som en fornærmelse. Jeg føler meg som en potent 25 åring blant 15 lekre damer, der de øvrige mannlige innslag utgjøres av homser. Slik sett skulle en tro at jeg blir irritert av Svartebjørns inntreden, men det er hardt å ta seg av 15 damer alene i lengden.

Som en ren service, og som hjelp til selvinnsikt til de KD'ere som skriver dette, kommer følgende velmente innspill.

De åpenbare aktivister, er folk som aktivt deltar i Klimarealistene og deltar i å spre den feilinformasjon, fullstendig crackpot konspirasjonsteorier og andre klimastandpunkter en regelmessig kan leses der. Eller tilsvarende hos Tony Heller og The No Fuck Zone. Dette er organer som vitenskapelig sett ikke når Sceptical Science opp til knærne hva angår vitenskapelig kvalitet, innsikt og pålitelighet. At SS er at aktivistorgan bestrider jeg ikke, men det er jo for i helvete både Klimarealistene, Tony Heller og The no Fuck Zone også.

Så det er altså OK å benytte "mitt" aktivistorgan som kilde, men forbudt og benytte andre aktivistorgan. Her på forumet antydes det endog at MSM organer som The Washington Post, New York Times, Der Spiegel og Aftenposten ikke er akseptable kildehenvisninger.   

Ligger her en latent totalitær grunnholdning blant klimaaktivister på "skeptikersiden"?


 
15
Viktige klimatema / Ingen antropogen effekt før 1950?
« på: 26.06.2017, 20:53:53 »
Her på forumet synes det å være en oppfatning av at CO2 og andre antropogene bidrag ikke har hatt noen effekt før 1950.

Dette  innlegg er direkte foranlediget av Ryddegutts kommentar i en annens streng der dette presenteres nærmest som en opplest og vedtatt sannhet.

KD.com er muligens helt feil forum å ta dette spørsmålet opp i all den tid de fleste her på forumet mener at klimagasser eller andre antropogene bidrag ikke har noen, eller i verste fall ubetydelig effekt på klima. Men derfra til å påstå at hvis en først anerkjenner vitenskapen på området, så får en i hvert fall være med på et forlik, nemlig at kanskje det har litt effekt, så hadde det i hvert fall ingen effekt før 1950.

Vel dette er ikke mitt utgangspunkt, har CO2 og andre bidrag noen som helst effekt, så er det ikke noe som først slår inn ved x ppm eller hvilket mål det aktuelle bidrag måles etter. Dette er faktisk både ulogisk og uvitenskapelig. Tvert i mot mener jeg å ha lest at en økning i CO2 i atmosfæren ikke vil medføre en tilsvarende lineær økning i temperatur og at virkningen vil avta relativt til mer CO2 det blir.

For da å fortsette å holde oss innen logikkens rammer (hvis første antagelse er rett,) så vil faktisk bidragene før 1950 ha relativt større effekt ppm pr. ppm enn de senere.

Så Ryddegutt og andre som føler seg kallet; Hva er logikken bak denne ingen effekt før 1950 "hypotesen." 

Sider: [1] 2 3 ... 9