Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Emeritus

Sider: [1] 2 3 ... 8
1
Siden jeg selv sitter i glasshus skal jeg ikke kritisere noen, men bare påpeke ett og annet.

Vi har fått en ny forumdeltager - Svartebjørn - som synes å ha et klimastandpunkt av det mer vanlige slaget, om Svartebjørn er CAGW promotor, bare støtter seg på mainstream klimavitenskap eller hvor han befinner seg i landskapet, får han avklare selv.

Men hittil har han blitt møtt med følgende karakteristikker;

"Det er åpenbart at Svartebjørn har en sterk aktivistvinkling."

"Her tar han mannen i stedet for ballen - noe som er karakteristisk for aktivistene."

"Her gir altså idioten Svartebjørnseg ut på å "forklare""

"For en patetisk klovn..."

"Med Emeritus' inntreden med sine konspirasjonspåstander, sjikane, trakassering og trusler, nå fulgt opp av Svartebjørn, er også dette nettstedet blitt forsøplet i likhet med vgd."

Særlig likte jeg den siste, det mer enn antydes at KD.com tidligere bare hadde en avviker som det var mer enn hardt nok å leve med, nå har vi to.

Og bare så det er nevnt, å bli beskrevet som "avviker" i dette selskap, anser jeg ikke som en fornærmelse. Jeg føler meg som en potent 25 åring blant 15 lekre damer, der de øvrige mannlige innslag utgjøres av homser. Slik sett skulle en tro at jeg blir irritert av Svartebjørns inntreden, men det er hardt å ta seg av 15 damer alene i lengden.

Som en ren service, og som hjelp til selvinnsikt til de KD'ere som skriver dette, kommer følgende velmente innspill.

De åpenbare aktivister, er folk som aktivt deltar i Klimarealistene og deltar i å spre den feilinformasjon, fullstendig crackpot konspirasjonsteorier og andre klimastandpunkter en regelmessig kan leses der. Eller tilsvarende hos Tony Heller og The No Fuck Zone. Dette er organer som vitenskapelig sett ikke når Sceptical Science opp til knærne hva angår vitenskapelig kvalitet, innsikt og pålitelighet. At SS er at aktivistorgan bestrider jeg ikke, men det er jo for i helvete både Klimarealistene, Tony Heller og The no Fuck Zone også.

Så det er altså OK å benytte "mitt" aktivistorgan som kilde, men forbudt og benytte andre aktivistorgan. Her på forumet antydes det endog at MSM organer som The Washington Post, New York Times, Der Spiegel og Aftenposten ikke er akseptable kildehenvisninger.   

Ligger her en latent totalitær grunnholdning blant klimaaktivister på "skeptikersiden"?


 
2
Viktige klimatema / Ingen antropogen effekt før 1950?
« på: 26.06.2017, 20:53:53 »
Her på forumet synes det å være en oppfatning av at CO2 og andre antropogene bidrag ikke har hatt noen effekt før 1950.

Dette  innlegg er direkte foranlediget av Ryddegutts kommentar i en annens streng der dette presenteres nærmest som en opplest og vedtatt sannhet.

KD.com er muligens helt feil forum å ta dette spørsmålet opp i all den tid de fleste her på forumet mener at klimagasser eller andre antropogene bidrag ikke har noen, eller i verste fall ubetydelig effekt på klima. Men derfra til å påstå at hvis en først anerkjenner vitenskapen på området, så får en i hvert fall være med på et forlik, nemlig at kanskje det har litt effekt, så hadde det i hvert fall ingen effekt før 1950.

Vel dette er ikke mitt utgangspunkt, har CO2 og andre bidrag noen som helst effekt, så er det ikke noe som først slår inn ved x ppm eller hvilket mål det aktuelle bidrag måles etter. Dette er faktisk både ulogisk og uvitenskapelig. Tvert i mot mener jeg å ha lest at en økning i CO2 i atmosfæren ikke vil medføre en tilsvarende lineær økning i temperatur og at virkningen vil avta relativt til mer CO2 det blir.

For da å fortsette å holde oss innen logikkens rammer (hvis første antagelse er rett,) så vil faktisk bidragene før 1950 ha relativt større effekt ppm pr. ppm enn de senere.

Så Ryddegutt og andre som føler seg kallet; Hva er logikken bak denne ingen effekt før 1950 "hypotesen." 

3
Ny forskning / AMO eller 14 års sykler
« på: 22.06.2017, 18:34:30 »
VG har en informativ artikkel om forskningsresultater begått av hovedsakelig norske miljøer som har vakt litt oppsikt;

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klima/forskerne-har-avsloert-nok-en-flik-av-golfstroemmens-hemmeligheter-og-det-er-ikke-sikkert-du-vil-like-det/a/24070851/

Hele artikkelen gjengis uten pay wall:

http://www.nature.com/articles/ncomms15875

En liten advarsel, bl.a. er Helge Drange medforfatter, men den som har gjort arbeidet synes å være en Marius Årthun som er 36 år og allerede har en del artikler om samme tema.

I følge VG (jeg har ikke lest artikkelen så grundig enda) kan en forutsi mye om været i Norge og lengre nord kun ved å avlese temperaturene ved Grand Banks i USA, det tar ca. syv år før det når Vestlandet og her synes å være en rimelig sterk korrelasjon. Korrelasjonen gjelder også arktisk isutbredelse, dog ikke særlig markant i forhold til den samlede utbredelsen.

Jeg kan ikke se at AGW eller CO2 overhodet er nevnt i artikkelen, den omhandler således kun naturlige klima/værendringer.

Alt skulle således ligge til rette for at denne snart gjengis i The no Fuck Zone som enda en artikkel som knuser AGW hypotesen, samtidig som det fortsatt kan hevdes at klimavitenskapen ikke forsker på naturlige klimavariasjoner.

4
Generelt / Terror - virkelig?
« på: 06.06.2017, 19:28:51 »
CNN står på i bakgrunnen. Nå har de kjørt "BREAKING NEWS" i to timer på en hendelse i Paris der en student fra Algerie skal ha angrepet en politimann med hammer og deretter å ha blitt skutt av en av de andre politimennene som gikk i patruljen. Så vidt jeg forstår overlever begge, og politimannen er neppe alvorlig skadet.

I pinsehelgen har vi hatt sammenhengende dekning av Londonterroren.

Jeg begynner snart å synes synd på disse terroristene. Av detaljene i London har jeg ikke annet enn at syv sivile ble drept og tre terrorister skutt.

Hvor ineffektiv er det mulig å bli. Paristypen kan regne med å oppholde seg resten av livet i en eller annen high security anstalt, mens de tre i London allerede har kommet frem for Allah og mottatt sine 72 gule rosiner.*

Men det verste opp i dette, hvor lurt er det at politikere og presse opptrer som om disse hendelsene, som i risikosammenheng tilsvarer omtrent risikoen ved å reise med fly, la dette dominere hele nyhetsbildet og våre liv. En av mine kvinnelige kollegaer på kontoret gikk av bussen tre busstopp før hun skulle, og gikk resten av veien til fots. Og dette fordi der satt en av våre nye landsmenn med en telefon det så ut som han hadde en nedtellingsmekanisme på. En annen hadde ikke sett på 17. mai prosesjonen fordi han var redd for en lastebil gjennom Strandgaten, og dette selv om byen var effektivt stengt med betongblokker osv.

Jeg hevder selvsagt ikke at vi skal ignorere denne terroren, men skulle en vurdere mediastrategien så ikke en hammer i Paris bidrar til bevegelsens suksess ved at store deler av vesten går rundt og er redd for noe som statistisk sett er langt mindre farlig enn å fly?       


*Ja faktisk, ikke 72 jomfruer med nybarberte delikate kjønn, men i følge mer moderne Korantolkere 72 gule rosiner, snakk om å bli lurt. Jeg har for øvrig en ide om at disse 72 rosinene er en mer "moderne" tolkning enn den opprinnelige i håp om å dempe dette som motivasjonsfaktor. For terroristene spiller det ingen rolle, de får verken jomfruer eller rosiner.   5
Skråblikk / Skråblikk - Kan vi glemme CO2 nå?
« på: 06.06.2017, 18:49:16 »
Fra en annen streng;

Sitat Petter T.

"KAN VI GLEMME CO2 NÅ?"

Petter T, jeg håper dette er et uttrykk for at du har humoristisk sans. For du mener vel ikke at en klimablogg kan glemme CO2, hva blir da igjen?

Jeg fikk et bilde av en person som nettopp har hatt besøk av Kemneren som han skylder 500.000 kroner han ikke har, og som etter besøket roper ut; "KAN VI GLEMME SKATTEN NÅ?"

Det er sannsynligvis like umulig å få CO2 ut av klimadebatten, som Kemneren ut av våre liv.

6
Jeg var i ferd med å skrive et innlegg som begynte med;

"Den 17. august 1987 kjørte jeg inn i Berlin i en Ford Granada stasjonsvogn."

Men det ble så langt og detaljert at jeg har strøket det og begrenser meg til dette;

Det vi nå ser av splittelse i Europeisk og Amerikansk forståelse og videre utvikling, er ikke tilfeldig eller et utslag av at amerikanerne har valgt Trump. Jeg frykter at, men ser samtidig en mulighet, for at Europa kan gjenvinne det humanitære og vitenskapelige forsprang vi har hatt på verden de siste tusen år.

Historien utfolder seg mens vi lever, vi forstår kanskje litt av den 10 eller 15 år senere, jeg værer nå et paradigmeskifte i vår videre utvikling, noe jeg været den 17. august 1987, og som kom til full blomst i november 1989.

   

9
Det er alltid forfriskende når ulike personer og institusjoner gir spådommer - eller heter det prediksjoner - om den fremtidige klimautvikling. På bloggene skjer det hele tiden, men ingen leser bloggene to dager etter at innlegget er skrevet. Det gis også slike prediksjoner i forskningsartikler, og disse blir gjerne husket lenger. Humlum et al. som spådde et kuldehelvete bl.a. på Svalbard i inneværende solsyklus er jo allerede legendarisk for - i hvert fall hittil - å ha bommet på omtrent alt de predikerte.

Vel, nå har MetOff stukket hodet ut lengre enn endog Humlum et al:

http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/long-range/decadal-fc

"During the five-year period 2017-2021, global average temperature is expected to remain high and is likely to be between 0.42°C and 0.89°C above the long-term (1981-2010) average. This compares with an anomaly of +0.46 ± 0.1 °C observed in 2016 (provisional), which makes 2016 one of the warmest two years on record. These high global temperatures are consistent with continued high levels of greenhouse gases and big changes that are currently underway in the climate system as highlighted in a recent Met Office research news article."

En mer moderat prediksjon står Gerald Meehl bak i denne artikkelen;

https://www.nature.com/articles/ncomms11718

Hypotesen, som både Trenberth og Meehl har markedsført i flere år, er at den nedbremsing i oppvarmingen vi hadde fra 98 - Ninoen til ca. 2014, er et utsalg av en flipp i Stillehavet etter 98 - Ninoen mot kaldere overflate som flippet tilbake i 2014 og som nå i de neste årene vil lede til en langt sterkere økning i globale temperaturer målt på overflaten enn det vi hadde i "pauseperioden."

Meehl omtaler for øvrig IPO, PDO som omtrent de samme fenomener. Trenberth og Meehl er sannsynligvis blant de fremste eksperter på temaet og er sympatisk åpen om at vi ikke forstår så mye av dette og stiller spørsmål om PDO og IPO egentlig er selvstendige fenomener. Andre i NCAR miljøet mener at der er minst fem oscillasjoner som samvirker og at sammenhengen mellom disse er uklar, men at det er mulig å trekke noen store linjer. At forståelsen av Stillehavet er avgjørende for forståelsen av klimasystemet er helt selvsagt. Det utgjør 32% av Tellus overflate og praktisk talt hele ekvatorlinjen er hav.

Så får vi se. Evnen til å predikere er jo gullstandarden for å bedømme hvem som forstår, og hvem som ikke forstår.   10
Viktige klimatema / Hva er farlige klimaendringer?
« på: 29.04.2017, 17:02:36 »
I strengen "Sentrale media er i ferd med å snu" har Stjakobs fremmet følgende påstand:

"Det som er 'settled' allerede er at den farlige oppvarmingen aldri vil komme."

Dette inviterer jo selvsagt til å spørre; hva er "farlig?" Er det farlig at Arktis sannsynligvis er isfri i deler av året i vår levetid. Er det farlig at GBR åpenbart har visse problemer som WUWT og Klimarealistene forsøker å latterliggjøre med noen henvisninger til en Ove Guldberg som har sagt dette i 20 år, men som de nå bare må forsøke å bortforklare på en måte som innbyr til rå latter?

Men er egentlig isbjørnene og korallenes utvikling på GBW "farlig" i den store sammenhengen?

Stjakobs og en del andre her på forumet synes å mene at der er to typer klimaendringer. De farlige menneskeskapte og de ufarlige naturlige. Men dette er jo ikke særlig overbevisende i et rent logisk perspektiv. For oss mennesker er jo årsaken likegyldig, om havet stiger med tre meter blir jo konsekvensene akkurat de samme om årsaken er rent naturlig, eller om årsaken er rent antropogen. Forskjellen er at i det første tilfellet hadde vi ingen muligheter til å gjøre noe med det, i det andre tilfellet vet vi ikke bare vet årsaken, men vi har også muligheter til å gjøre noe med det.

Så har vi hatt "farlige klimaendringer" tidligere? Selvsagt har vi det. Alle har hørt om LIA som ikke bare raserte noen Vestlandsgårder fordi breene tok de, men gjorde ellers fruktbart terreng ubrukbart p.g.a. en kombinasjon av ulikt faenskap med flommer, jordskred osv.

For en tid tilbake limte Telehiv inn en artikkel om LALIA, en periode på fem - seks hundretallet som fikk enorme sosiale og økonomiske konsekvenser i Eurasia.

Og yndlingshistorien min er Syndefloden. Alle forstår at den bibelske Syndeflod aldri fant sted, men at der har vært en katastrofal hendelse som folkloren opp gjennom århundrene har beholdt, og som jødene behendig stjal og gjorde til sin, er ikke usannsynlig.

Svartehavet er som kjent innelukket med en tynn utgang benevnt Bosporosstredet. Det er funnet klare spor av menneskelig bosetning 100 meter under havflaten på den Nord Tyrkiske kyst. Resten av historien kan leses her;

http://forskning.no/landbruk-historie-klima/2008/02/syndfloden-ga-europeisk-jordbruk 

Alt dette var jo åpenbart forårsaket av klimaendringer, men var de farlige?
 

11
Generelt / Et inkomptent innlegg
« på: 26.04.2017, 00:26:26 »
Ett av de mest uredelige, inkompetente og historieløse innlegg jeg har sett i klimadebatten har vi muligens her;

http://www.klimarealistene.com/2017/04/10/drivhuseffektens-historikk-co2-har-liten-effekt

Hvem er denne mannen som kan hevde noe så tåpelig som dette;

"Etter Brundtlandrapporten (1987) og etablering av IPCC i 1988 under sterk innflytelse av Margaret Thatcher, ble CO2 satt i «førersetet». Hovedkomiteen hadde i IPCCs 1995-rapport ingen preferanse for CO2-effekten, men Clintonadministrasjonen intervenerte, og sørget for at menneskeskapt påvirkning ‘var betydelig’ (KN 83). Det åpnet for Kyoto-avtalen. De mange alvorlige brudd på vitenskapelige prinsipper som: manglende «hot spot», «Hockeykølla», «Climategate», «Himalayagate», utflating av global middeltemperatur fra 1997 til nå, manipulasjoner av temperaturer i Antarktis mm påvirket ikke politikernes aksept av modellene."

Mannen er kunnskapsløs og historieløs. CO2 ble ikke funnet opp av Maggie Thatcher eller Gro Harlem Brundtland. CO2 teorien er langt eldre (som alle nå må vite) og ble samlet sammen i et strekt undervurdert stykke vitenskapelig arbeid som ble initiert av Reagan - administrasjonen tidlig på åttitallet;

https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/5885458

Dette er en rapport på over tre hundre sider utarbeidet av den tids beste folk - over femti i tallet. Den er upolitisk og svært empirisk i formen, dette var før Watts og Ellestad kom inn i bildet, men skjedde omtrent samtidig som Reitgjerdet Sykehus ble nedlagt, noe som i klimasammenheng sannsynligvis var en tabbe.

Les hele dokumentet, les særlig fra side 149, les hvem som skriver dette, les konklusjonen.

Noen i denne "debatten" har blitt så tatt så ettertrykkelig i ræva at de springer rundt og finner på de mest fantastiske unnskyldninger og bortforklaringer for det som var Mainstream Science i Exon Mobile allerede under Reagan.

Hva med en ny debatt om den andre termodynamiske lov? Hva med en ny debatt om karbonsyklusen, hva med en ny debatt om vaksinene, hva med en ny debatt om jorden er flat eller muligens har kuleform, er solen en kule bestående av jern med en tynn hinne av oksygen og helium omkring seg for å lure oss? Er jorden seks tusen år gammel, er Fred Flintstone egentlig en dokumentarserie som beviser at mennesket levde side om side med dinosaurene?

Der er mange spørsmål der ute som krever en avklaring og som noen sikkert finner det meningsfylt å beskjeftige seg med.


12
Aktører og hendelser / OOOPS!
« på: 25.04.2017, 23:22:26 »
OK, Klimakuker nå vil endog Rick Perry beholde Parisavtalen;

https://www.nrk.no/nyheter/_-usa-bor-reforhandle-klimaavtale-1.13489027

Riktignok anbefaler han å beholde avtalen, men at den reforhandles.

På forståelig språk: vi står ved avtalen men kommer tilbake til den, på samme måte som vi skal bygge en mur mot Mexico som vi foreløpig skal betale for selv, men som Mexicanerne skal betale senere.

Noen klar for tolv flasker?;

https://www.bing.com/images/search?q=marques+casa+concha+2012+merlot&id=FEDEE87E2DC06E8542F3A6E1EC1F12B25FC6E3F9&FORM=IQFRBA

 

13
Viktige klimatema / En historisk dag
« på: 21.04.2017, 22:01:53 »
I dag fredag 21. april 2017 drives England uten elektrisitet fra kull for første gang siden 1882;

http://e24.no/energi/storbritannia/har-ikke-skjedd-siden-1882-storbritannia-paa-vei-mot-sin-foerste-kullfrie-dag/23979682

Det er fortsatt et par timer før en ser om dette kan gjennomføres, og det kan alle og enhver følge med på her, LIVE;

http://clivebest.com/rgraph/Fuel.html

og her;

http://clivebest.com/rgraph/Wind.html

14
Viktige klimatema / Interessant debatt hos Curry
« på: 16.04.2017, 21:11:27 »
Som mange har fått med seg hadde Lamar Smith og hans komité det årlige vitneshowet om klima der John Christy, Judith Curry og Roger Pielke jr. var kalt inn av republikanerne, mens Mann var innkalt som det eneste vitnet av demokratene. Så vidt jeg har forstått fikk demokratene bare et vitne av fire siden de er i mindretall, og det er allerede fremsatt kritikk av valget siden Mann er så lett å angripe.

Det har oppstått en rimelig saklig og informativ debatt etter senatshøringen, og Curry er en av de som har åpnet opp;

https://judithcurry.com/2017/04/15/discussion-thread-reactions-to-house-hearing/

Jeg har lest innledningen samt kommentarene hos Curry, i tillegg det opprinnelige innlegget her;

http://climatefeedback.org/

nærmere bestemt her;

http://climatefeedback.org/scientists-reactions-us-house-science-committee-hearing-climate-science/

Her mye info og etter forholdene lite personangrep og andre usakligheter.

Og som en liten oppfølger til mine kommentarer om Ellestad og KR; det er på ovennevnte fora og med de tema som der er omtalt klimadebatten foregår. Det som foregår på KR er så totalt far out og inkompetent, at det fremstår som den rene selvskading å ta det alvorlig.

I den grad jeg skal forsøke å trekke noen konklusjoner (rettere; formidle andres konklusjoner som jeg har lest i ettertid) kom Pielke best ut. Christy og Mann var hver på sin side sikre - stort sett brennsikre.

Curry var temmelig verdiløs da alt hun har å si er at hun er usikker også på felter der hun burde vite bedre, og hun er usikker også på felter der andre ikke forstår hvorfor hun er usikker, og dette så uttalt at det stilles spørsmål ved om hun følger med.

Mens Pielke formidlet usikkerhet på en opplyst og konsistent måte. På felter han var usikker, kunne han samtidig den vitenskapen der andre mente å ha svaret, og dette gjorde han på en måte som viste at han forstod argumentene, men samtidig fremmet tunge vitenskapelige innsigelser mot metode, utvalg og konklusjon.

15
Viktige klimatema / En utfordring til Okular
« på: 09.04.2017, 20:08:58 »
Okular har en hypotese om at de siste hundre års temperaturøkning er et resultat av kombinasjonen sol og hav. Slik jeg oppfatter Okular, hevdes det at solen, selv om den er svekket de siste tiårene, kan havet likevel inneholde så mye energi over så lange tidsepoker at det kan være tilfeldig at det slippes ut så mye energi nå. Det kan for alt jeg vet være riktig. Men jeg har en mistanke om at "sol og hav" bare er en bortforklaring fordi Okular nekter å erkjenne drivhuseffekten og den forsterkede drivhuseffekt som følge av de antropogene bidrag.

Her er imidlertid en annen mulighet som sporadisk har vært nevnt her på KD.com og som en ikke ser mye av i litteraturen og som Okular skulle kunne si noe om siden han er geolog. Ca. 70% av overflaten er som kjent dekket med hav. De store riftene i overflaten som slipper ut varme ligger i havene, bl.a. den Midtatlantiske rygg. At undersjøiske vulkaner kan spille en rolle er som nevnt av og til tema, men jeg har til gode å se noe systematisk og empirisk om dette, men som vanlig forsøker jeg å være djvelelens advokat.

Temperaturene i havene er fordelt omvendt som i atmosfæren. Det er varmest ved overflaten, så blir det som generell regel kaldere til dypere det blir, mens i atmosfæren blir kaldere til høyere det blir.

Problemet til de som hevder at undersjøiske vulkaner varmer overflaten er at de dypeste havene også er de kaldeste, og som vi vet kan ikke noe kaldere varme noe varmere. Men nå kommer jeg til poenget; hvis de dypeste lag av havene de siste hundre år har blitt varmere som følge av vulkansk aktivitet, men fortsatt er kaldere enn de overliggende lagene, kan da den ekstra varmen fra de kaldere underliggende lag "varme" de overliggende lag ved at de overliggende lag skal kjøle seg mot noe varmere?

Jeg mener dette er en relevant problemstilling. Vi vet at den ensete energikilde vi har ved siden av solen, er de kjernefysiske virksomhet som skjer i jordens indre. Uten denne hadde jorden vært som månen, en kald stein i Universet som hadde blitt kald på ca. 15 millioner år etter sin tilblivelse, mens Tellus altså holder koken i milliarder av år og produserer energi. (vel et lite tillegg her, vi får også en del energi i form av kosmisk stråling, altså i tillegg til sol og jordvarme)

Vek Okular; er du enig eller uenig i at hvis de 2000 meter dypeste lagene av havene har blitt varmet 0,1C som følge av øket vulkansk aktivitet, så vil det "varme" de overliggende lagene fordi de skal kjøle seg mot noe varmere? 

Sider: [1] 2 3 ... 8