Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Emeritus

Pages: [1] 2 3 ... 9
1
Aktører og hendelser / Petter T. - The Platinium Member
« on: 02.07.2018, 22:49:05 »
For knappe tre år siden kunne en lese her på forumet om en ny kilde til klimavitenskap. Hans navn var David Evans, han hadde visst veldig mange eksamener eller "grades," og var å ferd med å innføre et paradigmeskifte i klimasaken, ja faktisk i hele naturvitenskapen:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=314.0

Han var/er gift med Jo Nova, en australsk klimaslufse som senest i dag ble omtalt her på forumet;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg8666#msg8666

De to har en ting til felles. De har aldri gitt ut noe klimavitenskapelig, de er uhyre enkle å avsløre, og er gjennomgående uredelige. Men viktigst av alt, de lever faktisk av å nære den mest stupide og lettlurte del av klimaaktivistene, og da snakker jeg om denieraktivstene. Jo Nova er skamløs nok til stadig å be om pengebidrag for det vrøvlet hun sender ut, og hun spiller på de mest enkle og selvavslørende metoder, de metoder bare hard core deniers ikke er i stand til å forstå. Eksempelvis denne;Her får Petter T., Geir Aaslid og Ellestad drivstoff til sine totalt crackpot tanker om hvordan verden virker. Vi står overfor en verdensomspennende aksjon der alle fra General Electric via Deutche Bank til alle FN organ og all verdens regjeringer har rottet seg sammen for å føre en liten klikk deniers bak lyset. Vi snakker her om personer totalt uten selvinnsikt som tror alle verdens finansinstitusjoner, industrivirksomheter og internasjonale organisasjoner er rigget for å lure de ca. 754 crackpot deniers som finnes i verden.

Og hvem står bak og nærer dette tøvet? Jo, bl.a. her og fru Evans, de store idealister som sannsynligvis er totalt dysfunksjonelle i enhver annen arbeidssammenheng. Ikke bare lever de av dette, i 2015 lovet Evans 20 fagfelle vurderte artikler som skulle snu klimavitenskapen på hodet, men som selvfølgelig alle glimrer med sitt fravær. De har faktisk tatt dette helt ut;

http://www.coolfuturesfundsmanagement.com/

Et fond etablert på Cayman Islands der "deltagerne" er rettsløse, (ja, jeg har lest vilkårene.) Her kan all verdens idioter velge mellom fem former for medlemskap, bronse, sølv, gull, platina og diamant;

https://www.gofundme.com/t72gmpng

alt varierende fra en kostnad på USD 25 til 10.000.

De har pr. dags dato - etter snart tre års bedragerier - fått inn USD 129.633 som jeg banner på de har brukt opp etter hvert som pengene har kommet inn. Det siste bidraget er fra en Dave Vought som har donert $ 75 for en måned siden, og han hadde valget mellom et par nye sko eller å bruke sine siste grunker på Jo Nova og David Evans ondsinnede faenskap. Og hva får en tilbake for disse investeringene, jo:

Quote
Ordinary citizens of the world are normally excluded by the politically correct nanny state from observing or participating in the world of high finance, as this remains the exclusive domain of wealthy 'sophisticated' investors. Cool Futures Funds Management also offers you the opportunity of 'participating' by having a window seat - next to the pilot of the Cool Futures Hedge Fund, as we execute our Plan.   

Så her kan enhver klimaidiot som ellers føler seg som en taper, for den nette sum av $25 få et vindussete, rett ved siden av Jo Nova og David Evans, og selv bli en sofistikert klimainvestor med en lysende fremtid.

Og denne klimaslufsa lager plakater der hun beskylder resten av verden for å ha økonomiske motiver i klimasaken.

Hvor lettlurt og hjernedød er det mulig å bli, før det blir et samfunnsansvar å tilkalle myndighetene?

2
Aktører og hendelser / Publiseringsindustriens nakkegrep
« on: 08.04.2018, 17:01:49 »
Translator har bedt meg ta opp dette temaet. Jeg er ikke i stand til å gi en bedre innledning enn dette;

https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science

Denne industrien - som stort sett er eiet privat, av ulike investeringsselskaper eller av stiftelser - har gjennomgående en enorm fortjeneste. Men det som er mest fasinerende er at de ikke har de kostnader alle annne publiserinsgvirksomhet har.

Selve forskningen betales stort sett av det offentlige og utføres av vitenskapsmenn og kvinner som har lavere lønninger enn det deres utdannelse ok kompetanse vanligvis skulle tilsi. � bli forsker i Norge er ikke særlig attraktivt fra et økonomisk ståsted. Hvis en legger inn at i hvert fall de fleste som får anledning og finansiering til å ta doktorgrader i naturvitenskapelig fag like gjerne kunne ha blitt leger, har de elendig betalt før de eventuelt når et nivå der de kan begynne å velge og vrake, men da snakker vi i hvert fall om minst 10 - 15 års hardt arbeid, mens en medisinstutent kan bli fastlege etter at par - tre år å lett dra in 1,5 innenfor vanlig arbeidstid.

Endog reviwerne er i de aller fleste tilfeller ubetalt. � fagfellevurdere anses som en del av den generelle vitenskapelige virksomheten og betaling for dette redaksjonelle arbeidet er ikke vanlig før en oppnår redaktørstatus (alstå assistent editor) som de fleste journaler har mange av. Så i motsetning til all annen publiserinsgvirksohet blir nesten alt arbeidet betalt av andre, stort sett det offentlige.

Vel, dette var en kort innledning. Det viktigste; at der i praksis ikke er noe som heter post review - altså at artiklene blir målt og testet etter en tid der en ser om artikkelen tåler tidens tann, kan vi snakke om senere.

3
Aktører og hendelser / Monckton erklærer seier
« on: 03.04.2018, 10:02:56 »
Lord Monckton har nå gått ut i WUWT og erklært seier da han mener å kunne fastslå at TCR er 1,25C og ECR på 1,45C

https://wattsupwiththat.com/2018/03/30/game-over/

En TCR på 1,25C er bare et par tiendeler lavere enn det den norske NorESM modellen indikerer, men en forskjell på TCR og ECR på 0,2C synes unprecedented og Monckton har uansett ikke noen peiling på dette. Han har vist nok bare stjålet Curry and Lewis og pyntet på det med litt egne tanker, se kommentarene, særlig fra Nick Stokes.

Den samme Monckton gikk like hardt ut for noen år siden og hevdet med basis i et paper av Lindzen om at klimasensitiviteten var på 0,7C. Monckton har altså doblet anslaget og mener nå at klimasensitiviteten er på 1,45C, eller 0,05C lavere enn målet satt i Parisavtalen. At han likevel erklærer seier og hevder at "The Game is over," sier vel mer om Monckton enn om klimavitenskapen.

Dette er jo den rene klimaalarmisme som kun matches av Exxon et al., som i rettsaken på vestkysten av USA nå har erklært seg stort sett enig med IPCC og det vitenskapelig grunnlaget for klimaforskningen. Der er ikke mange støttespillere igjen for de som hevder at CO2 bare er livets gass og ikke har noen nevneverdig betydning for klima.


4
Generelt / Acer
« on: 21.03.2018, 19:07:10 »
Min første PC var en Acer, men jeg har nå forstått at dette er noe helt annet. Jeg så Dagsnytt 18 der Rasmus Hansen talte sterkt for, og Marit Arnestad motsatt. Jeg har ikke satt meg inn i dette men har i hvert fall registrert et fenomen;

He's back:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/03/21/195381838/stores-harde-linje-i-acer-saken-vekker-uro-i-ap


5
Andre emner enn klima / Listhaugs begrensning
« on: 10.03.2018, 17:21:56 »
Sylvi Listhaug har nådd å bli justisminister, men er det slutt nå? Slutt i den forstand at hun ikke kan nå toppen? Jeg er redd for det selv om jeg gjerne skulle ha sett at hennes ellers grunnleggende gode instinkter skulle gi henne den muligheten;

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/qn7d30/selvopptatt-og-destruktivt

https://www.dagbladet.no/kultur/politikk-som-ren-sminke/69594794

Og hvis noen skulle tro at jeg mener at fremmedkrigere som har kjempet for eksempelvis IS ikke skal fratas pass og statsborgerskap, så er det feil.

Listhaug angriper rettsstatens fundament. Det er ikke nødvendig Ã¥ være jurist for Ã¥ være justisminister, selv om ni av ti historisk har vært det. Men før hun legger inn Facebook innlegg bør hun kanskje konferere med de tradisjoner og prinsipper hun er satt til Ã¥ vÃ¥ke over. 

6
https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2018/01/18/195364504/her-bor-sjaforene-i-ukevis

Norsk transportnæring har i flere år blitt rævkjørt av ulik utenlandsk konkurranse. Men nå har også EU begynt å reagere på dette, bl.a. er det fastslått at sjåførene skal ha bosted utenfor lastebilene i forbindelse med langhvilen.

Det siste jeg leste var at polske sjåfører nå ikke lenger fant dette yrket økonomisk interessant, så under dekke av et en i Polen manglet arbeidskraft skulle de begynne å importere fillipinske lastebilsjåfører for å kjøre innen E�S området. Jeg antar at de skal bo i bilene i seks måneder i strekk, gjerne tre mann i hver bil utstyrt med et par sekker ris slik at de kan kjøre kontinuerlig.

Det er også ille på en del byggeplasser, men på lengt nær slik som tilstanden i lastebilbransjen. En samlet aksjon av Arbeidstilsynet, Vegvesenet og Politiet med bistand fra �kokrim kunne ha ryddet opp i dette på et blunk. Metoden er;

- send ut varsel på alle språk om hva som er lovlig og ikke
- hvilke reaksjoner som vil bli ilagt ved ulike grader av overtredelser, i alvorlige tilfeller beslag og inndragning av kjøretøyet og dette uavhengig av eier - dette er mulig hvis det gjøres på rette måten
- slå til

Noen slike aksjoner og angsten er spredd.


7
Alle som er våkne, slå på NRK 2 - ingen tvil nå! Vi snakker om to timers skjel av høyeste klasse!

8
Viktige klimatema / Er koks et alternativ på kort sikt?
« on: 27.12.2017, 23:37:26 »
Hvor mange her på forumet vet hva koks er?

http://koks.no/

I min oppvekst benyttet vi knapt nok ved. Oppvarmingen skjedde stort sett ved elektriske panelovner. Disse holdt i syv av årets 12 måneder, men når det virkelig ble kaldt ble jeg sendt ned i koksbingen for å hente koks.

Koks er et videreforedlet kullprodukt. Det ble kjøpt i sekker, en sekk inneholdt ca. 200 liter, eller 2 hl. Og en slik sekk holdt lenge. Jeg leser at koks er langt mer miljøvennlig enn ved. Der er nesten ingen luftpartikler av koks, nå skal Bergen og Oslo forby vedovner, ikke på grunn av CO2, men på grunn av alle SV'erne som vil sitte å føle seg myke og miljøriktige ved å fylle byens atmosfære med CO2 nøytralt brensel, og samtidig gjør byen ulevelig for hele den norske langrennseliten og de øvrige borgere som har et snev av astma.

Min mormor var en stor koksfyrer. Koks er ekstremt energirikt i forhold til vekt. Hun la akkurat innpå nok kl. 23 om kvelden til at der var en liten lunk kl. 07 neste morgen. Da åpnet hun et spjeld, dreide et par omdreininger på risten, så blusset det opp igjen, så et par skeier med ny koks og det var varmt i timevis. Det var nesten ikke noe avfall, kun litt aske som ble tatt ut i den nederste luken. Og dette kunne gjøres mens kaminen var i full drift.

Vel, jeg kan ikke huske å ha sett koks i bruk på minst 25 år. Koks ble erstattet av oljefyrer og annen elendighet på 60 og 70 tallet. Men jeg husker det enda som noe av det koseligste og effektive varmekilde evah!

Er det noen som føler seg kallet til Ã¥ skrive et innlegg pÃ¥ Forskning.no og markedsføre koks kontra ved? Jeg tør pÃ¥stÃ¥ at det hadde vært en glimrende illustrasjon pÃ¥ mange av tÃ¥pelighetene ved dagens klimadebatt.     

9
Andre emner enn klima / Jeg foreslår en idrettsintifada
« on: 20.12.2017, 21:59:17 »
Jeg har et avslappet forhold til idrett. Jeg har aldri drevet det til noe selv og ser fotball hvis Norge er i VM, og liker vinteridrettene.

Jeg har en svoger som nå nærmer seg femti. Han har spilt fotball i de lavere divisjoner siden 16 års alderen, han ble endog solgt for kr. 25.000,- i attenårsalderen, inflasjonsjustert utgjør det prisen på en tilårskommen negerslave. Selv i dag er han god nok til å spille i 5. divisjon hvis det lokale laget er i beit for en spiss.

I minst 25 år har han trenet minst ett, og til tider opp mot tre lag i gutte og jenteseriene. Han benytter egen bil til og fra treninger, hver eneste uke i disse årene har et par-tre kvelder gått med til dette. I helgene kjører han til og fra kamper, betaler bensin og fergebilletter selv. Kort sagt, han er en av de mange titusen som holder norsk idrett i sving, og hvis en skulle regne dette om i timer og økonomi, hadde norsk idrett kollapset.

Så dukker disse glansrævhølene i NFF opp. Hundretusener til vin og middag. Fire millioner til First House. Kr.45.000,- for en teambulidingsseanse på Lillestrøm for 11 personer. Og Bjørn Dæhli har mottatt 12.500,- i konsulenthonorar for å la seg intervjue på Skavlan. Den oppblåste fjotten �ge Fjørtoft skal etter sigende ha mottatt nær to millioner for å ha snakket med sitt enorme nettverk i politikk og næringsliv.

Hvor blir det av raseriet og trangen til det totale opprør, oder;  Wollt ihr den totalen Krieg?

Vi skulle ha opprettet en nasjonal folkedomstol der de presidenter og personer som har ledet frem til denne utviklingen ble fremstilt på rekke og rad og måtte forsvare seg og forklare hva i helvete de har drevet med. Eier de ikke skam i livet? Hva består dine frivillige bidrag av? Kort sagt en gapestokk etter moderne mønster.

Jeg velger meg frivillig som aktor, jeg skal med den største glede betale både stabsbistand, reise, kost og losji av egen lomme. Jeg skulle ha fått Roland Freisler til å fremstå som en koselig puddel.

 

 


10
Energi og miljø / Sjøtransport
« on: 11.12.2017, 20:51:02 »
Vel , Gentlemen (her er vel ingen Ladies på dette forumet) nå har BBS og jeg kranglet om noe så ubetydelig som terminologien omkring lagring av elektrisk kraft, og dette har skjedd mens den egentlige nyheten har druknet.

Og nyheten er at norsk leverandørindustri og norske rederier er i ferd md å revolusjonere kort og mellomlang sjøfarts ferdsel. Og dette har gått i et tempo som slår omtrent alt vi har sett tidligere av paradigmeskifter.

Første væruavhengige teknologi var som kjent kull og dampmaskinen. Blandt de første som tok dette i bruk i Norge var Fjord1, riktignok under firma Nordre Bergenhus Amts Dampskibe i 1858. Men med en sammenhengende historie fra sitt opprinnelige navn, via Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane til det ble fusjonert med MRF (Møre og Romsdal Fylkesbåter) i 2001 (etter en masse mellomspill,) til Fjord1.

Første dampskip var to bortimot like baater, DS «Framnæs» og DS «Fjalir»,

https://no.wikipedia.org/wiki/DS_«Fjalir»_(1858)

de var kjøpt i England men ble vedlikeholdt i Bergen og bidro til å lære bergenserne hvordan de skulle bygge baater. Disse ble begge kjøpt inn i 1858 og trafikkerte fjordene til etter andre verdenskrig - rundt 1947 - vi snakker her om knappe 100 år. Men hvor ble det av de?

Fjalirs historie er rimelig sikker, den ble solgt til noen trøndere i 1940 og gikk der under navnet "Brandasund," deretter hadde den en broged historie og ble til slutt hugget opp av Brødrene Anda i Stavanger i 1951, etter 92 års tjeneste på kysten.

Men hva med med DS "Framnæs?" Den var i Fylkesbaatane sin tjeneste helt frem til 1951 - ogsÃ¥ den i en periode pÃ¥ 92 Ã¥r, og det  i samme rederi som skal være en verdensrekord. Deretter forteller historien lite, det er bare opplyst at den ble solgt til Belgia for opphugging. Og nÃ¥ begynner det virkelig Ã¥ bli spennende; der er sterke og overbevisende skildringer, ja nærmst religiøse myter, om at den da 92 Ã¥r gamle Framnæs var i sÃ¥ god forfatning nÃ¥r den ankom til Belgia for hugging, at den overlevde og deretter ble ble solgt til Congo og fortsatt gikk noen Ã¥r pÃ¥ Congoflodens nedre del som lokalbÃ¥t. Om dette er det tallrike beretninger, og det har opp gjennom Ã¥rene vært snakket om Ã¥ utstyre en ekspedisjon for Ã¥ finne den. En ting er sikkert, om den storryen er riktig ligger Framnæs i ferskvann, og i Congo driver de ikke med skipsopphugging.

Vel, hvor var jeg, jo teknologisk forståelse og fremtidsrettethet i det mest tilbakestående fylket vi har, nemlig Sogn og Fjordane. Dette var stygt sagt, men jeg tar meg store friheter siden jeg er halvt Fjording selv (BBS; ikke hesterasen, men etnisk bakgrunn.)

Så var krigen slutt, Fjord1 kjøpte opptil flere fregatter som ble bygget om, marsjfarten steg, men det tok fortsatt et døgn fra distriktslegen hadde konstattert blindtarm, til en ble opperert i Bergen.

Så kom katamaranene, jeg hadde en fantastisk aften på Fjordglytt sent på syttitallet mellom Vadheim og Bergen, siden KD.com på alle måter er et anstendig organ kan jeg ikke si så mye om selve aftenen, men her er et bilde av baaten;

https://no.wikipedia.org/wiki/MS_«Fjordglytt»#/media/File:MS_Fjordglytt_Fylkesbaatane_Byfjorden_(000000).jpg

Deretter fikk vi Komandøren, en revolusjon mht katamaranteknologi, og denne var endog til dels utviklet i fylket;

https://no.wikipedia.org/wiki/MS_«Kommandøren»_(1990)#/media/File:MS_Kommand%C3%B8ren_Fjord1_Fylkesbaatane_(091901).jpg

Etter den tid har Br. Aa i Hyen - en bakevje i Nordfjord - utviklet nye katamaraner med et drivstofforbruk og effektivitet som resten av verden ikke forstår en dritt av;

http://www.braa.no/

Og hvem var først ute med LNG i stor stil?

https://no.wikipedia.org/wiki/Fjord1#/media/File:MF_Bergensfjord.JPG

LNG er nå et gjesp og veldig aliminnelig og kjedelig.

Hva er da mer naturlig med et nytt kvantesparng? Der en tar kraften fra elvene som velter seg ned helt gratis og kommer seg både over og ut fjorden.

Jeg tør påstå at det vi har sett de siste par - tre årene savner sidestykke i vår teknologiske historie. BBS har selvsagt rett i at MF Ampere har hatt mange landligger fordi de ikke var fulladdet nok til å tilfredsstille SD's harde krav. Men hvilken teknologi har virket fra dag en. Ampere er en så enorm suksess at samtlige fergeselskap i Norge nå kjører på denne teknologien.

De har fått støtte fra både ENOVA, Forskningsrådet m.m. Men hva så? Det sombegynner å sildre ned over ryggen på styrene i fergeselskapene er at elektrisk fremdrift - og det helt uavhengig av støtte - er langt bedre bedriftsøkonomi enn de tradisjonelle dielsefergene. Og det er det jeg har forsøkt å formidle og det er denne revolusjonen vi bør følge md på. Dette har skaket bransjen slik at endog Color Line begynner å lure på om dette er noe mellom Kristiansand og Hirtshals, eller endog lengre seilinger. Og dette har skjedd på tre år etter at Ampere åpnet ballet;

https://www.tu.no/artikler/verdens-storste-hybridskip-160-meter-langt-og-plass-til-2000-passasjerer/368127

Og denne baaten er allerede kontrahert og skal bare yte en halvtime, og dette stort sett i havn, men de har tydligvis større ambisjoer;

http://www.passengership.info/news/view,color-line-and-norled-join-partners-to-create-new-electric-system_50060.htm11
Ny forskning / Litt alarmisme
« on: 09.12.2017, 17:55:17 »
Jeg tør hevde at ingen her på forumet egentlig har særlig peiling på hva vi snakker om. Siste innlegg på denne hoved strengen (Ny forskning) var BBS's innlegg om isbjørner, basert på noe han hadde hørt på Trøndelagsradioen kunne han formidle at isbjørnene ikke hadde noen problemer;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=934.0

og at;

"Det er rart at folk ikke våkner. Det er rett og slett for mange folk med skylapper der ute, som aldri er i stand til å ta innover seg realitetene. Synd men sant."

Som om noen har påstått at isbjørnene nå skulle bli utryddet. Vel isbjørner har blitt et hot topic med denne studien;

https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/bix133/4644513

En studie i ren Esther Pirelli (Benestad) stil der en skal ta knekken på "The Deniers," og forsøker å ta knekken på en viss Susann Crockford som mener å ha peiling på isbjørner. Både WUWT og en rekke andre blogger er full av kommentarer og ukvemsord om denne artikkelen, jeg har ikke lest den og kommer heller ikke til å lese den. Jeg rydder opp i eget reir og mener å kunne konstattere - helt av meg selv - at ryktet om at det tyske enrginettet er så full av black outs og problemer, noe som hovedsaklig kan sporses tilbake til The No Tricks Zone, og at denne Pier Gosselin,eller hva han heter, ikke har peiling på det heller. Så langt jeg er i stand til å lese meg opp er det tyske kraftnettet det mest stabile i den industrialiserte verden. Og skulle noen være uenig er jeg lutter øre, men jeg vil ha harde data og facts, ikke den vanlige fake news tilnærmingen fra The No Fuck Zone.

Så var det alarmismen. Klimasensitivitet er jo knapt et tema her på bloggen. Den er i beste fall ubetydelig eller helst totalt fraværende som vitenskapelig term siden noe kaldere ikke kan varme opp noe varmere.

Skeptisisme er i motsetning til denialisme et uttrykk for genuin usikkerhet og en erkjennelse av at vi ikke forstår klimasystemet. De som hardnakket forsvarer 60 - års syklusene men samtidig fremhever usikkerheten - eller juksifiseringen av målingene - motsiser seg selv. En kan ikke på den ene side hevde at klimaet beveger seg i naturlige 60 - års sykluser som igjen har en høyere frekvens enn 500 års og 1000 års syklusene, og samtidig hardt påstå at det var 2C varmere under Vikingtiden. Vi har i beste fall brukbare data for et par 60 - års sykluser, og to slike sykluser er overhodet ikke noe bevsis for at dette har skjedd tidligere med samme frekvens og styrke - det er ren ønsketenkning og et utslag av menneskets behov for å finne mønster der mønster ikke finnes.

Men så var det alarmismen. Jeg har i ulike blogger i lang tid lest at der er flere grupper som mener at en sensitivitet på 3C er for lavt og at vi i AR6 vil få en helvetes krangel. Den første av disse er nå kommet ut i Nature;

https://www.nature.com/articles/nature24672

God lesing, jeg tilbyr kun abstraktet, men dere vet hvor hele artikkelen finnes. 


12
Generelt / Kunstig intelligens
« on: 17.11.2017, 01:20:42 »
Ved siden av mine omfattende klimastudier, som jeg for øvrig snart blir tildelt Sannhetsprisen* for,  har jeg undret meg mye omkring spørsmÃ¥let kunstig intelligens.

PÃ¥ den ene side har vi Stephen Hawking og Ray Kurzweil.
http://www.bbc.com/news/technology-30290540

https://futurism.com/kurzweil-claims-that-the-singularity-will-happen-by-2045/

Hawking mener dette vil bli vår undergang, Kurzweil synes litt mer lett til sinns. Denne prosessen eller hva vi skal kalle det blir ofte benevnt "The Singularity." Og for at jeg ikke skal rote det til gir jeg et eksempel på en definisjon;

https://futurism.com/singularity-explain-it-to-me-like-im-5-years-old/

Jeg finner dette lite trolig. Siden "dette" må oppfinnes av mennesker, og siden mennesker knapt nok forstår en meitemark og på langt nær hundene, og i hvert fall ikke seg selv. Hvordan kan da menneskene skape noe som de knapt forstår mer enn kanskje 10 - 15 % av virkeområdet og omfanget av? Kan vi få en vekselvirkning der computerne (programmene) og menneskene gradvis oppgraderer hverandre? Etter mitt syn ikke, siden den menneskelige begrensning vil oppstå lenge før computerens begrensning, og denne består utelukkende av å kunne håndtere langt mer data korrekt uten feilkilder så lenge programmet er riktig skrevet - av et menneske. Kan disse jævlene begynne å programmere seg selv slik HAL i 2001 gjorde?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/HAL9000.svg/220px-HAL9000.svg.png

Neppe, fordi uansett om en dataprogram skulle kunne begynne med naturlig seleksjon slik Darwin beskrev det, ville ikke HAL9000 ha noe miljø å prøve og feile på, eller er HAL9000 i stand til å etablere et slikt testlaboratorium på egen hånd etter at han forstår at han ikke har mer å lære av mennesket?

Vel det er mye å bekymre seg over. Her tilbyr jeg et intervju av en av det 20. århundrets største tenkere, Noam Chomsky. Han nærmer seg 90, er opprinnelig lingvist, og er i tillegg en klimaalarmist som får James Hansen til å fremstå som en Ellestadklone.

Men jeg tror ikke her er så mye klima i dette intervjuet, enjoy;

https://www.youtube.com/watch?v=0kICLG4Zg8s


*Sannhetsprisen; enda ikke etablert, men jeg sitter på et hemmelig fond som får Nobels testamente - inflasjonsjustert - til å se ut som en kveld på byen. Midlene er stilt til min disposisjon via ulike russiske og kinesiske kanaler og stammer fra Maurice Strongs filantropiske virksomhet. Jeg har fått i oppgave å skrive statuttene til denne prisen, resten er historie.

13
Andre emner enn klima / SSB - så var det løst
« on: 12.11.2017, 16:11:28 »
Dette er en vanskelig sak;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/11/12/195347189/meyer-fratrer-som-ssb-sjef-ved-midnatt-natt-til-mandag

Der synes enighet om at SSB er en stivnet organisasjon, gjennomsyret av et gammelsosialdemokratisk grunnsyn og overmoden for revisjon og endring.

Jeg har selv opp gjennom årene i ulike sammenhenger blitt plaget med alle disse undersøkelsene og skjema som må fylles ut, og har mer enn en gang fått gebyr på en tusenlapp eller to da jeg har vært for sen. Og på de områder jeg har blitt forespurt har jeg tenkt; hva faen skal SSB med disse dataene, har de ikke noe mer fornuftig å bruke tiden på?

Og hvem skulle tro at dette organet har over 1000 ansatte, trenger lille Norge virkelig 2 782 000/1000 av den yrkesaktive del av befolkningen for å føre statistikk?

Så kommer vi til det sentrale. Det er ingen hemmelighet at ikke bare Fremskrittspartiet er interessert i bl.a. hvilken effekt den økende fremmedkulturelle innvandring har på levestandard, likestillingsutviklingen og kriminalitetsbildet.

Her har SSB vært påfallende passive. De har tidligere blitt tatt med buksene nede for å gi altfor "positive" tall. Så kom Brochmannutvalget og SSB hadde ikke lenger noe valg, vi fikk tall på bordet i det såkalte innvandringsregnskapet som gjør at tytet om fargerikt fellesskap må holdes opp mot det faktum at store deler av innvandrerne er kulturelt og utdannelsesmessig uegnet til å bo i Norge, med mindre vi er villig til å betale for det, og nå vet endog SV hva det koster.

Men hva med kriminalitetsutviklingen? Alle som vet noe om dette vet at utlendinger fra enkelte deler av verden er ekstremt overrepresentert, men vi vet ikke hvor mye og dette fordelt på ulike kriminalitetsformer. Og hvorfor vet ikke det? Jo fordi SSB av en eller annen grunn ikke har prioritert dette, de mener det er viktigere å plage meg med spørsmål og undersøkelser av aldeles perifer verdi og interesse.

Dette ble sannsynligvis Meyers fall. En ting er at vi skal ha et uavhengig statistisk byrå der politikerne ikke kan styre og påvirke resultatene, noe helt annet er at vi skal ha et statistisk byrå der ledelsen og muligens det store flertall av de ansatte, mener at innvandrernes plass i kriminalitetsbildet, har det norske folk ikke godt av å vite noe om. Da er de ikke lenger våre tjenere.

Så endelig har hun røket ut, og sluttpakken ble jo en vits i forhold til det en kunne frykte. Det er ikke synd på henne, hun har permisjon fra sitt professorat på NHH, og kan nå ta seg en laaaang ferie på vår alles bekostning.

PS; Til sammenligning har de tilvarende byråer i Sverige og Danmark 1400 og 540 ansatte, og danskene har ført kriminalitetsstatistikk begått av innvandrere i 10 år;

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/arB1A/Danmark-Kriminaliteten-43-prosent-hoyere-blant-mannlige-innvandrere

https://www.rights.no/2009/12/dansk-statistikk-viser-vei/

https://www.rights.no/2016/12/innvandrere-i-danmark-2016/

14
Viktige klimatema / 2017 - varmest evaah?
« on: 11.11.2017, 18:36:47 »
NÃ¥r jeg for alvor i 2015 kom inn i klimadebatten var de aller fleste i pausemodus. At vi hadde en senkning eller utflating av temperaturene fra 98 - Ninoen frem til ca. 2014 er uomtvistet.

Blant de første utfordringene som jeg reagerte på - kom fra Telehiv som med basis i en artikkel fra en klimaterapeut ved navn DuHummel hevdet at havet hadde steget 1,9 mm pr. år de siste 10.000 år (siden forrige istid,) eller 19 meter, og ett av mine første innlegg er gjengitt her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=241.msg1369#msg1369

Har vi kommet så mye lengre på disse par årene? Skal vi fortsette å stille spørsmål ved temperaturene selv om "alle" som kan og vil forstå noe om dette vil vite at dataene fra i hvert fall ca. 1920 er mer enn sikre nok til at en ikke må gå i Tony Heller crackpot modus.

Vi har et nytt innlegg her fra Zeke Hausfather;

https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-2017-shaping-up-to-be-warmest-non-el-nino-year

Hvem blir førstemann som melder seg frivillig og roper "juksifisering!!!!"

Og har ikke et flertall her på bloggen akademisk utdannelse? Av de fleste er det vel jeg som har minst akademisk bakgrunn for å kunne påberope meg "akademia" som argument. Jeg har riktignok en embetseksamen, men dette i et fag som har omtrent den samme vitenskapelige metode som teologien, og i klimadebatten er det jo ikke mye å slenge ræva i taket for.

Jeg kom på å skrive dette innlegget da jeg i løpet av to år har til gode å se et eneste innlegg verken på KD.com eller andre steder som drøfter eller belyser hvilke forskere som alt i alt har bidratt mest, hvem som er mest respektert og hvem som er akademiske ideeal. Slike personer har vi i alle andre vitenskaper, disse drøftes, kritiseres, latterliggjøres, harseleres med og fortelles gode historier om.

Men hvem og hvilkens resultater diskuteres i denne gren av vitenskapen?

Michael Mann
Judith Curry
Phil Jones
Samset (glemt fornavnet)
Esther Pirelli (mine hjelpeord for å huske Benestad)
Gymnaslæreren fra Agder (hjelpeord for han jeg har fortrengt, var det Bergsfjott?)
Såpeselgeren, grønnsakraspselgeren eller bruktbilselgeren - Ellestad
John Christy
Røy Spencer
James Hanssen
Gavin Schmidt
Statislufistisk ingneseferfuck - Stordahl
Ser du solen mor(fritt fra Peer Gynt) - Solheim
Tony Heller
Anthony Watts
Richard Lindzen

Er vi oppmerksom på at ingen av disse navnene opptrer på noen liste eller oversikt over de forskere som har påvirket og dratt verden videre i forståelsen av denne gren av vitenskapen?

15
For de som husker tilbake er en hypotese ingen hypotese med mindre den kan falsifiseres. For AGW - hypotesen er den falsifiserbare delen ganske enkel, hvis det blir kaldere uten at det kommer en supervulkan eller andre omstendigheter som drastisk endrer på klimasystemet slik vi har sett det de siste tusen årene, så er AGW - hypotesen død. Og selv om det blir varmere hele tiden, så vil vel bare et fåtall her på forumet hevde at AGW - hypotesen er verifisert. Men nå er temaet som A2 har bedt meg åpne på en annen streng. Er Jelbring - hypotesen falsifiserbar, og i så fall hvordan.

Her er originalartikkelen:


http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/FunctionOfMass.pdf

Pages: [1] 2 3 ... 9