Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Amateur2

Pages: [1]
1
Ny forskning / Atmosfæreeffektens størrelse
« on: 22.01.2020, 14:37:52 »
Claes Johnson har sett nærmere på atmosfæreeffekten (også feilaktig kalt drivhuseffekten). Det har blitt servert diverse påstander om størrelsen på atmosfæreeffekten opp i gjennom årene. IPCC og deres støttespillere bruker gjerne 33 C som fasit. Nikolov og Zeller (Volokin og Rellez) hevder at den er hele 90 C.

Claes Johnson benytter velkjent og grunnleggende strålingsfysikk og tar utgangspunkt i veldokumenterte observasjoner. Han kommer fram til at atmosfæreeffekten er beskjedne 9 C. Basert på dette estimerer han så klimafølsomheten til ca 1 C eller mindre.

Les Claes Johnson sin redegjørelse. Den er som vanlig lett å følge, grundig og etterprøvbar.

2
Stavanger Aftenblad har i dag en en lengre artikkel med en forbausende balansert framstilling av klimasaken.

Claes Johnson har lagt ut en lenke til en pdf-kopi av artikkelen.

3
Jo Nova har løftet fram en artikkel av Nick Kilvert om klimaskeptikere som har konvertert.

Jo Nova har sett litt på blant annet Richard Müller sine utsagn i artikler og intervjuver fra tiden før Berkely Earth prosjektet ble lansert i 2010. Den godeste professoren ser ut til å ha vært godt plantet blant AGW-meningheten i lang, lang tid. Les selv og gjør egne undersøkelser.

Jo Nova sin artikkel: The rise of fake skeptics who â??change their mindsâ? about climate change

De to artiklene som Jo Nova viser til er:

Medieval Global Warming fra MIT Technology Review i 2003
og
Physics the Next President Needs to Know fra Wired i 2008

Dette kan være greit å kunne plukke fram når Richard Müller brukes som "sannhetsvitne".

(edit: fixet lenke)

4
Viktige klimatema / CO2 - en klimagass?
« on: 29.09.2016, 23:06:24 »
Admin anm: Flyttet fra http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=616.0

Og jeg har rett i at det i den store sammenhengen diskuteres ikke om mer CO2 vil medføre et varmere klima, den debatten er like død som nikotindebatten. Du kan være uenig, det er din rett, men det faktiske forhold er at dette i alle vesentlige fora og sammenhenger er etablert som et like "sant" faktum som at tobakk er skadelig. Den debatt som nå foregår på KD.com om atmosfæretrykk etc., har i en større sammenheng - i betydningen der beslutninger fattes etc. - knapt nok akademisk interesse.

Selv om Emeritus mener at debatten om CO2 er død, så betyr ikke det at CO2 nødvendigvis har noen målbar effekt på temperaturen i atmosfæren.

Geoforskning.no har nettopp publisert resultater fra en undersøkelse hvor man har forsøkt å ettergå blant annet et eksperiment anbefalt av NASA, et eksperiment som visstnok skal dokumentere CO2 sin effekt på temperaturen i en gassblanding (luft) utsatt for infrarød stråling.

Undersøkelsen viser at basert på NASA sitt foreslåtte eksperiment og på en forbedret utgave av eksperimentet, så er det overhodet ikke noen målbar effekt av CO2 på temperaturen i gassblandingen (luften) når den utsettes for infrarød stråling.

Nå er ikke denne undersøkelsen publisert i et tidsskrift med peer-review, men resultatene er såpass oppsiktsvekkende at det bør føre til at tilsvarende undersøkelser gjennomføres av uavhengige, kompetente, fagmiljø.

5
Rasmus Benestad har forfattet et innlegg på Real Climate (hvor jeg har "stjålet" tittelen til dette innlegget fra) hvor han forsøker seg på en revidert beskrivelse av drivhuseffekten. Dette er jo nærmest oppsiktsvekkende fra den kanten, er ikke dette "settled science" hos Real Climate lenger?

Han har også fått publisert et paper om temaet: A mental picture of the greenhouse effect

I følge Rasmus Benestad så var det visst svært vanskelig å få dette paperet publisert:

Quote
Not all of my colleagues may agree with my description of the greenhouse effect; it was a struggle to get this paper published. To my surprise, I realised that there are scholars with different ideas about it. However, I hope that my description will lead to more discussions and debate about the over-arching principles and our basic understanding of this phenomenon.

Jeg mener faktisk vi bør ta dette innspillet fra Rasmus Benestad seriøst. Les det han skriver med et åpent sinn og la oss ta en seriøs gjennomgang av det han fremmer, hvor vi legger vekk eventuelle forutintatte holdninger.

6
Claes Johnson, sammen med Johan Hoffmann og Johan Jansson, har endelig fÃ¥tt publisert sin banebrytende forskning hvor de presenterer en ny teori for hvorfor fly kan fly og seilbÃ¥ter kan seile.  Teorien gruser de tidligere rÃ¥dende teoriene ved at de har greid Ã¥ simulere den turbulente strømningen rundt blant annet flyvinger basert pÃ¥ direkte bruk av Navier-Stokes ligninger. Artikkelen er publisert i Journal of Mathematical Fluid Mechanics (betalingsversjon, en fri, foreløpig, versjon ligger her). Dette er et gjennombrudd for modellering og beregning av turbulent strømning. Min spÃ¥dom er at arbeidet kommer til Ã¥ fÃ¥ store konsekvenser for alle beregninger som innbefatter slik strømning. Redaktørens forord til artikkelen understreker dette:
Quote
The special character of this article requires some comments by the editors on the purpose of its publication. ...the implications of the argument and the accompanying novel numerical computations are of such far reaching importance for technical fluid dynamics, particularly for the computation of certain features in turbulent flow, that it deserves serious consideration. The main purpose of this publication is therefore to stimulate critical discussion among the experts in this area about the relevance and justification of the view taken in this article and its possible consequences for modeling and computation of turbulent flow.

Se også Claes Johnson sin blogg.

7
Media og politikk / NRK og Bjerknessenteret med Skremmevideo
« on: 30.05.2015, 12:48:02 »
NRK har lagt ut en video som viser temperaturutviklingen på kloden over tid. Måten man har valgt fargeskala etc viser at dette er laget i den hensikt å skremme flest mulig mest mulig.

Videoen finner dere her inrk.no/viten/se-verden-bli-varmere-1.12383694

8
Claes Johnson følger et edX course "Denial101x Making Sense of Climate Science Denial" .

Han kommenterer og rapporterer på bloggen sin i posten edX: "Back Radiation" as the Physics of the "Greenhouse Effect". Riktig fornøyelig lesning, særlig når han nå har begynt å referere fra en replikkveksling med kursets guru på "blackbody radiation". Her tror jeg det er en "lærer" som kommer til å få kjørt seg ganske så grundig.

Følg med!

9
Claes Johnson har lagt ut en meget kort, populærvitenskapelig, beskrivelse av varmestråling, KlimatUpplysningen: Värmeöverföring via Strålning, basert på hans Mathematical Physics of Blackbody Radiation på bloggen sin Claes Johnson on Mathematics and Science

Absolutt leseverdig.

Han mottar gjerne kommentarer, spørsmål og forslag til forbedringer.

Claes Johnson er forøvrig aktiv i kommentarfeltene på bloggene Klimatupplysningen - "Bengtsson bland seniorer" og Antropocene - "Fifflandet med temperaturdata är en vetenskapsskandal"

Det er påfallende hvordan ledende klimaeksperter som f.eks. Lennart Bengtsson vegrer seg for å svare Claes Johnson på hans høyst relevante spørsmål og saklige påpekninger i forhold til "vitenskapen" som ligger til grunn for CO2-hypotesen

Pages: [1]