Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Geir Aaslid

Pages: [1]
1
Generelt / Klimakalenderen fra Josh!
« on: 06.12.2014, 16:38:03 »
De fleste kjener sikkert karikaturteningene fra Josh i England. Han lager hvert år en kalender av disse og er nå i ferd med å selge seg tom for 2015-kalenderen.

Informasjon her, det koster det samme å få den sendt til Norge som i England, så her er det bare å slå til.
Jeg legger ved en vareprøve slik at dere selv kan se disse kostelige tegningene.

http://www.cartoonsbyjosh.com/calendar2015order.html


2
Skråblikk / Nytt fra Lewandowsky et al
« on: 08.08.2014, 03:39:19 »
Om Lewandowsky og hans gjøren og laden hører hjemme i skråblikk eller på skråplanet er jeg ikke sikker på, men her en relativt saftig blogg fra en kommende psykolog som er rimelig forbannet på "Lew Science".
http://www.joseduarte.com/blog/more-fraud

Anbefales, det er fornøyelig lesning.

3
Litt vanskelig å si hvor dette hører hjemme, admin får bare flytte det hvis det er ønskelig.

Hvor mange kroner bruker våre klimakåte politikere på uvettige klimatiltak i år? Hva har de brukt tidligere? Jeg er sikker på at det er en del dyktige detektiver her, skal vi lage en konkurranse på hvem som kan avdekke mest misbruk av pengene våre?

Vennligst nummerer sakene etter hvert som vi finner dem, så vi får et system på galskapen.
Merk dere formatet og kom gjerne med innspill til forbedringer. En viss forening kommer til å gjøre seg nytte av det vi samler inn senere, det er null poeng for å gjette hva den foreningen heter.

Største post er klimafondet hvor det skal plasseres 50 Mrd NOK tom 2016, men dette betyr ikke at pengene faktisk blir brukt etter planen. De kan bli omdisponert til nye prosjekter og de kan bli brukt senere enn planlagt. Men alt blir nok borte før eller senere, dessverre.

Totalt har vi på Nr 1-7 kommet til 78,156 Milliarder kroner.

Nr 1 CO2-deponering Sleipner Vest 2,5 Milliarder NOK
A Grunninvestering 100 Mill USD fra 1996
B Driftsutgifter, til Q2 2014 ca 255 Mill USD
Kalkulert: 1 mill ton CO2 pr år a USD 17 mill/ton (total 15 mill ton pr Q2/2014). Summert til i underkant av 2,5 Milliarder NOK. Dollarkurs 7kr er ca 65 øre over nåkurs og tar hensyn til inflasjon siden prosjektstart.
C Kildemateriale:
http://www.statoil.com/en/technologyinnovation/newenergy/co2capturestorage/pages/sleipnervest.aspx
https://sequestration.mit.edu/tools/projects/sleipner.html
D Kommentar:
Kritikk av pengebruken vil garantert bli møtt med molboargumentet at det er enda dyrere å slippe denne plantematen ut i amosfæren, fordi stortinget har avgiftsbelagt CO2 utslipp med 50 USD/tonn
Melkøya har et tilsvarende prosjekt, ikke hatt tid å se på det enda.
 

Pages: [1]