Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Bebben

Sider: [1] 2 3
1
Skråblikk / Modern educayshun...
« på: 18.02.2018, 21:52:32 »
Hm. Kan se ut som om "klimakrisen" har havnet litt i skyggen av hva som er hottest blant den postmoderne identitetspolitikkens tallrike fanebærere.

Og det var den optimistiske observasjonen.

Edit/PS: På den andre siden kan denne matematikkundervisningen kanskje gi en liten innsikt i hvorfor klimarisen er blitt så institusjonalisert som den er.

2
Andre emner enn klima / Dagens korte #5
« på: 05.02.2018, 23:00:06 »

Jordan Peterson er en kanadisk psykologiprofessor, komplett med norsk oldefar, som har fått mye oppmerksomhet i det siste, ja så mye at man begynner å tenke på en ny rockestjerne. Mange i Norge har også blitt oppmerksom på ham, og Jørg Arne Jørgensen skrev en positiv kronikk i Stavanger Aftenblad.

Dette har falt en som heter Sturla Haugsgjerd tungt for brystet, og han skriver mellom annet i en kommentar i VG at Peterson er en "middelmådig tenker".

Nå skal ikke jeg gå inn på alt Peterson sier, noe er jeg enig i, noe ikke og noe er jeg ikke sikker på om jeg helt forstår, men den godeste Sturla begrunner blant annet den angivelige middelmådigheten med følgende (min utheving):

Sitat
Ingenting tilsier at morsinstinktet er et biologisk imperativ fremfor et kulturelt påfunn. (At det er et kulturelt påfunn passer bedre overens med spedbarn som er funnet gjenglemt i containere.)


Etter dette blir heller spørsmålet om Haugsgjerd, ikke Peterson, er en middelmådig tenker eller ikke. Eller altså hvor lavt listen for denne ikke altfor ettertraktede middelmådigheten skal legges. Uansett, noen burde fortelle ham om Darwin: Vår arts suksess skyldes neppe mangel på containere i en fjern fortid.3
Viktige klimatema / Klimadebatt hos Euan Mearns
« på: 17.01.2018, 00:01:23 »
Euan Mearns har på sin blogg Energy Matters kjørt i gang en debatt om fråsegna om klimaendringer til London geologiske selskap:

http://euanmearns.com/the-geological-society-of-londons-statement-on-climate-change/#more-20587

med velsignelse fra det samme selskapet. Slike "statements" har etter hvert blitt vanlige fra forskjellige vitenskapelige klubber. Hva som egentlig er poenget med dette, kan jo være et interessant spørsmål i seg selv, men den mer konkrete klimadebatten hos Mearns burde være interessant for leserne av vårt eget lilleputtforum. En del vektige innlegg, særlig Mearns' egne etter min mening, om sammenhengen mellom CO2 og temperatur i iskjernedata og mye mer.4
Media og politikk / Historiker vs hysteriker
« på: 14.09.2017, 11:51:33 »
Historiker Terje Tvedt har en artikkel i Dag og Tid som er vel verdt å lese (i likhet med den forrige artikkelen i serien, se link nedenfor). I artikkelen plukker han i småbiter analyserer han et tidligere innlegg av Erik Solheim, Jan Egeland og Børge Brende. Tvedt er imidlertid mest interessert i hva artikkelen forteller om forfatternes virkelighetsforståelse og forståelsen av sin egen rolle:

Sitat
Kva dominerande tenkjemåtar og systemtrekk ved norske verdsbilete og sjølvbilete gjorde det mogleg for tre av dei mest sentrale politikarane i landet, frå tre ulike parti, å gå saman om å skriva ein slik tekst?

Tvedt selv presiserer at det ikke er ment som et innlegg i klimadebatten:

Sitat
Når eg her analyserer ein kronikk om humanitære katastrofar, må ikkje det oppfattast som eit innlegg i klimadebatten. I kor stor grad klimaet vert påverka av CO2-utslepp, eller kor raskt klimaet har endra seg, er sjølvsagt eit heilt anna spørsmål enn kor mange klimarelaterte katastrofar det har vore dei siste åra.

De fleste av oss som debatterer her, vil vel likevel være enige i at klimadebatten omfatter mye mer enn bare CO2. Uansett, denne artikkelen gir innsikt i hvordan klimahypen og -aktivismen kan forstås ut fra verdensbildet til dagens "eliter" og fortjener flere lesere.

Når politikarar vil vere spåmenn
https://www.dagogtid.no/nar-politikarar-vere-spamenn/

Se gjerne også: Flyktar frå landet Noreg «skapte»
https://www.dagogtid.no/flyktar-landet-noreg-skapte/5
Andre emner enn klima / Sylvifobien har inntatt Sverige!
« på: 30.08.2017, 21:33:41 »
Strengt tatt burde jeg ta avstand fra min egen overskrift, siden disse spørsmålene ikke burde være så personfokuserte som de er. Men så var det dette med den ene politikeren som har baller nok til å snakke islamofile godhetsapostler midt i mot, da.

De fleste har vel fått med seg at Sylvi Listhaug har vært en tur i Sverige. Fra denne turen er det jo ikke all verden å fortelle, men statsminister Løfven stilte seg altså tidligere i år uforstående til uttrykket "svenske tilstander" og oppfordret Listhaug til å ta seg en tur til Sverige for å se selv. Og som sagt, så gjort.

Som sagt er det ikke all verden å fortelle fra selve turen. Det er reaksjonene på den som har gitt en popcorn-faktor som jeg ikke kan huske å ha vært så høy siden EU preget norske valgkamper. Det er alt fra falske meldinger i Aftonbladet om at norske myndigheter skulle ha "advart" svenskene om besøket, noe som er dementert av UD både her og i Sverige, til avlysning i siste sekund fra Listhaugs svenske kollega, til at Stockholms finansbyråd Karin Wanngård forlanger unnskyldning for framstillingen av Rinkeby som problemområde eller "no go-zone"... en svenske har lansert Wanngård som Stockholms svar på "Bagdad Bob":

Sitat
Bagdad Bob, eller Mohammed Said as-Sahaf som han egentligen heter, var Iraks informationsminister åren 2001 till 2003 när Saddam Hussein styrde landet. Han uppmärksammades för att under Irakkriget ihärdigt förneka att de USA-ledda trupperna var på väg att besegra de irakiska soldaterna.

Problemet for hylekoret er selvfølgelig at Listhaug har gjort leksen sin og har sitt på det tørre - hun baserer seg på rapporter fra svenske politimyndigheter. Men man skal ikke følge alt for mye med i svensk presse for å forstå at søta bror har virkelige problemer som følge av masseinnvandringen. Når svenske politikere påstår at dette er "nonsens" eller "løgn", sier de med andre ord at det svenske politiet og det Brottsførebyggande rådet (BRÅ) - deres egne myndigheter - farer med tøv!

Dagens Sverige må være noe av det mest utsøkte eksempelet på det nye regressive venstre som er å få tak i. En innoverskuende identitetspolitisk tilnærming basert på "godhet" og "verdivalg", supplert med brunbeising og knebling av eventuelle dissidenter som totalitær og intolerant maktstrategi, med media som maktens forlengede arm i stedet for som korrigerende vaktbikkje.

Knebling av kritikere fører til dårlig tenkning, som fører til dårlig politikk. Dette måtte nødvendigvis gå galt, som de fleste utenfor de svenske makthaverne klarer å få øye på. Men som det heter, ingenting er så galt at det ikke kan bli verre.  8)

Selv sier Listhaug at hun bare kaller en spade for en spade. Et av hennes poenger er at problemer ikke forsvinner bare fordi man blånekter å erkjenne dem. Noe svenske politikere og medier har vært hysterisk opptatt av å bekrefte de siste par dagene.

Listhaug har fortid fra PR-bransjen og var nok svært bevisst på sin egen opptreden og formålet ved den. Men selv hun hadde vel neppe turt å håpe på en så formidabel suksess. Jeg er tom for popcorn.


6
Andre emner enn klima / Dagens korte #4
« på: 17.08.2017, 17:29:03 »
Jeg ser at det siste nettverket av pedofile voldtektsforbrytere som nylig ble tiltalt i Newcastle, en såkalt "grooming"-bande, består av personer med bangladeshisk, pakistansk, indisk, irakisk, iransk og tyrkisk bakgrunn.

I tidligere avsløringer har det bortimot utelukkende dreid seg om personer med pakistansk bakgrunn.

Vi kan med andre ord notere oss for nok en seier for det multikulturelle prosjekt.

7
Ifølge Universitetsavisen På høyden har forskere ved Bjerknessenteret utviklet en statistisk modell basert på havtemperaturer lenger sør i Atlanteren som gjør at de kan forutsi, grovt sett, utviklingen de neste 7-10 årene.

Varselet er nå at vi får litt kjøligere forhold fram mot 2020, og voksende vinterisdekke i Arktis. Sommerisdekket sies det ikke noe om.

Så gjenstår det selvfølgelig bare å se om dette slår til. Se

http://pahoyden.no/2017/06/marius-kan-varsle-klimaet-om-ti-ar

8
Skråblikk / Dagens korte #3
« på: 08.04.2017, 15:52:12 »

Terrorangrepet i Stockholm har gjort mange svensker urolige.

Det de frykter mest, er ikke flere forrykte islamistiske mordere, men at Sverigedemokratene kan stige ytterligere på meningsmålingene.

Det minner meg vagt om en gammel finskevits om den stora olyckan på Enaresjøn.


9
Skråblikk / Dagens korte #2
« på: 29.03.2017, 01:17:51 »
I anledning den nyansatte kommunikasjonsmedarbeideren i Islamsk Råd så mener generalsekretær Mehtab Afsar at det er viktigere hva man har i hodet enn på hodet.

Sant nok, men paradokset er jo at aldri har vel et tildekkende plagg vist på mer ekshibisjonistisk maner nettopp hva det er man har i hodet.

Eller ingen ting er mer avslørende enn det tilslørende, for å si det slik.
 8)
------

10
Skråblikk / Dagens korte
« på: 23.03.2017, 01:39:20 »
Jeg leser på nettet at Dagbladet, VG og NRK nå skal begynne med noe de kaller faktasjekk.

https://www.nrk.no/kultur/historisk-samarbeid-om-faktasjekking-1.13438305

Det både kan og bør applauderes at VG, Dagbladet og NRK nå har avtalt å begynne med journalistikk.


11
Johnny Håvik i fagforbundet Energi og industri rapporterer fra en klimamiljøkonferanse i Oslo:

Sitat
Nylig ble miljøkonferansen «Broen til fremtiden» avholdt i Oslo. Konferansen markedsføres som et samarbeid mellom miljøbevegelse, fagbevegelse og kirken – derav en bro. En sannhet som krever en betydelig mengde nyansering. Broen er nemlig ikke for folk flest, og den er definitivt ikke for de flere hundre tusen som sysselsettes av petroleumsnæringen i Norge. Per i dag er den egentlig bare for de som ønsker å legge ned disse arbeidsplassene.

Og 

Sitat
Synspunktet om at det er en god idé å tømme fellesskapets sparekonto, øke skattene, og redusere velferdsnivået, for å legge ned flere hundre tusen arbeidsplasser, fikk stå helt uimotsagt. Ikke rart vanlige folk føler større og større avstand til klimadebatten. Den handler nemlig ikke om å redusere verdens klimagassutslipp, men om å gjøre livene vanskeligere for folk flest. Og den er blitt en ensidig kamp for å legge ned arbeidsplassene til de som jobber i petroleumsnæringa.

Deretter følger en rekke argumenter, der premisset om at EUs klimamål, Paris-avtalen, kvotesystemet osv. er riktige og viktige tiltak, er intakt. Til og med at det "haster". Kanskje det er riktig taktikk for den som kjemper for bransjen, hva vet jeg.

Men det slår meg at det er noe han ikke vektlegger nok: At olje er bra for verden. Fossilt brensel har muliggjort en verden med 7 milliarder mennesker og gi store deler av dem bedre helse, mer velstand, betydelig økt forventet levealder, frihet og bevegelsesfrihet, kort sagt svært mye av det vi forbinder med et godt, rikt og langt moderne liv. Han er riktignok inne på sosial rettferdighet og at store deler av verden mangler strøm, men her jo ikke norsk olje og gass svaret: Det er for dyrt.

Med tanke på at dette er et valgår, funderer jeg på om man burde laget et godt slagord som uttrykker veldig kort noe av dette. Forutsett at man er enig med premisset om at norsk olje og gass fortsatt vil være vår viktigste næring lenge ennå, selvfølgelig. Så hva med å slipe de verbale knivene litt allerede nå fram mot valget? Leke litt PR-byrå?

Drill baby drill blir nok litt for trumpsk... forslag?12
Den norske REDD+ satsingen ble føyset igjennom på rekordtid som et resultat av grønn lobbyvirksomhet. Lykkelige klimabesatte forskere feiret dette som en suksess:

Sitat
– Dette er et eksempel på en stor seier for en miljøstiftelse. Farten på det politiske gjennomslaget er oppsiktsvekkende, det samme er størrelsen på bidraget. Norge er verdensledende giver og det ble bestemt i løpet av et par måneder, sier forsker Erlend Hermansen ved Cicero senter for klimaforskning, til forskning. no.

Norge var initiativtaker til REDD+ og betaler 40 prosent av gildet. Det totale gildet er på en 50-60 milliarder kroner.

Men så viser det altså at det etter ti år ikke har ført til noe som helst. Dvs. ett eller annet sted har vel pengene blitt av? Vel, noen har fått jobb og fine kontorer.

En dansk forsker har besøkt Vietnam og Indonesia for å se på effekten av REDD+. Konklusjonen er ganske enkelt at der ikke er noen. Effekt, altså.

Sitat
»Det var deprimerende. Mens jeg sad på det her hotel, som var helt affolket, begyndte tingene at gå op for mig. Jeg begyndte at kunne se igennem det her røgslør, som var blevet lagt ud med det fine REDD+-kontor og de mange ansatte. Det var jo bare kulisser. Der var ingenting bagved, for der foregik ingenting hos lokalbefolkningen,« fortæller han.

I ni år havde REDD+ kørt i Lam Dong-provinsen, men lokalbefolkningen havde ikke modtaget en krone.

Danskene er med på et prosjekt som skal undersøke effektene av REDD+. Prosjektet er døpt "The Forest Grab of All Times". Jeg går ut fra at tittelen sier noe om hva de forventer å finne.

Beslutningstakerne våre burde være forsiktigere med å kaste seg over råd fra grønne drømmere og lobbyister. Eller kanskje problemet er at det er bortimot umulig å se forskjell på enkelte forskere, aktivister, journalister, byråkrater og politikere. De holder jo alle innbitt på med å redde verden, må vite.


13
Andre emner enn klima / Om betydningen av å være Charlie
« på: 03.03.2017, 22:05:43 »
Spiked Online har et svært lesverdig intervju med sjefsredaktøren i Charlie Hebdo, Gérard Biard.

Et par høydepunkter...

Om konsekvensen av Muhammed-tegningene i Jyllandsposten (min utheving):

Sitat
More than 10 years later, Biard’s only regret is that more publications didn’t follow Charlie Hebdo’s example. ‘There were thousands of articles published on the consequences of publishing the cartoons. There was not one on the consequences of not publishing them. And the consequences of not publishing them, we are paying today. We have, from the offset, given into blackmail, into violent blackmail, into a racket. The principle of a racket is the more you give in to it, the more the price to pay rises. Today we pay for the fact that very few people and very few newspapers dared not to give in to this racket – which is a religious racket, a totalitarian racket and which comes from undemocratic states.’


Om respekt for muslimer:

Sitat
‘They did not ask themselves the question: what does it mean not to publish them, to refuse to publish the caricatures? Because refusing to publish them, by saying that it was because of so-called respect for the Muslim population, is not respect; it is contempt. It is to consider Muslims as people who have no sense of humour, who are not capable of thinking about society, who are not capable of accepting a view different to their own. It’s basically saying they are uncivilised. That’s what it’s saying. It is we who respect Muslims by publishing these caricatures. By making these caricatures we are treating them as people who are adults, who are responsible and intelligent.

Det anbefales å lese alt sammen!14
Energi og miljø / Reportasje fra vekkelsesmøtet!
« på: 08.01.2017, 21:55:39 »
Valebrokk & Co i E24 har en hørbar reportasje fra NHOs årlige konferanse, komplett med medienes åndelige leder Frederic Hauge og den nye olje- og energiministeren. Bak floskelorgien handler visst det meste av "det grønne skiftet" om å slå kloa i saftige subsidiekroner.
Andre kan fortelle at olje- og gassindustrien kommer til å være viktig i både 50 og 100 år til. Terje Søviknes formidler budskapet sitt ganske så utvetydig, noe jeg savner hos en del andre politikere, med tanke på at dette er et valgår og viktige spørsmål om olje-Norges fremtid står på agendaen, ikke minst i AP og LO.

http://e24.no/podcast/valebrokk-og-co/naeringslivets-vekkelsesmote/

15
Media og politikk / Om å spise suppe med Fanden
« på: 06.10.2016, 00:03:06 »
NRKs hit piece mot Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er i hardt vær for tiden, han må manøvrere gjennom tett flak fra ingen ringere enn NRK, landets fremste klimakanal, støttet av partisaner fra Oslo til Brussel, via Kristiansund og Hammerfest.

Bakgrunnen er at han fra sin post som leder av Norsk Olje og Gass, interesseorganisasjonen for norsk petroleumsvirksomhet, har hevdet at Parisavtalen er bra, (implisitt) at togradersmålet er en ønskelig og realistisk målsetning for politisk styring av klimaet, at norsk gass halverer CO2-utslipp når den erstatter kull, at norsk petroleumsutvinning er blant den reneste i verden, at verden fortsatt vil ha et stort behov for olje og gass i 2050 og at Norge derfor må fortsette å produsere, herunder i Barentshavet.

Det høres jo vel og bra ut, men nå har NRK altså funnet ut at dette med den reneste produksjonen muligens ikke er sant. Eller ikke helt sant, eller i hvert fall ikke så sant at det ikke kan reises tvil om at det er hugget i stein. Dataene synes å være litt usikre, men for all del, det er mye som taler for at NRK har rett og at argumentasjonen til Karl Eirik ikke er holdbar.

Brennpunkt-programmet

Så de kjører en kampanje lager et program med tittelen Oljelobbyisten. Som tittelen antyder, er programmet i stor grad rettet mot en person og hans argumenter, og ikke mot en organisasjon eller en bransje, slik man kanskje skulle forvente. I programmet fortelles det blant annet om Schjøtt-Pedersens tid som minister uten portefølje, og det påstås at "ingen visste hvor han var". Er dette relevant info for spørsmålet om norsk olje- og gassvirksomhet, særlig i Barentshavet? Poenget er åpenbart å knytte hans innsats som daværende minister til åpningen av den "omstridde" 23. konsesjonsrunden og åpningen av Barentshavet for oljeleting. Gjorde han noe galt? Det påstås ikke, bortsett fra at en viss Frederic Hauge snøvler i vei om noe "kokkelimonke". Dette blir stående uimotsagt. Så hva er da poenget med denne personfokuseringen? Det begynner å lukte klassisk "hit piece".

I mellomtiden, under "Klodens tilstand", har klimaforsker Bjørn Samset fra CICERO - som i følge programlederen har høstet "lovord" internasjonalt - gitt oss folkeopplysende info om at det finnes liv på Jorden fordi vi har en atmosfære, men ikke på Månen, som ikke har noen, og at det derfor er for kaldt der. Dette har jeg ikke noen kommentar til, utover at det er fint NRK bruker tid på informere oss om klimavitenskapens funn. Senere gjennom programmet får Samset argumentere for sin politikk, som jeg antar er i tråd med den offisielle klimaforskerpolitikken, og som går ut på at verden må finne på et eller annet for ikke å slippe ut CO2. (Personlig anser jeg nytteverdien av denne informasjonen som.. eh, begrenset, men det er ikke hovedpoenget i denne sammenhengen.)

Senere får vi imidlertid vite at "dei siste 50 åra har temperaturauken eskalert". Det er vel ikke særlig konspirasjonsteoretisk å anta at det er Bjørn Vanvittig-Temperaturøkning Samset som er opphavet til denne påstanden. Det kan i hvert fall ikke være Richard Lindzen, som ynder å vise oss temperaturøkningen fram mot 1940 og den fram mot 2000, og spørre publikum om de kan se noen forskjell. Personlig klarte jeg det ikke.

Enter Mr. Bellona, en middelaldrende mann som desperat forsøker å få islenderen til å sende ut signaler om at han er en ungdommelig opprører og ikke en apologet for borgerskapets siste ideologiske motepåfunn. Ingen klimainnslag i media er selvfølgelig verken komplett eller politisk korrekt uten Frederic Hauge, som en gjennomsnitts journalist åpenbart anser som den fremste eksperten på klima, olje, økonomi, politikk og miljø, og for alt jeg vet statistikk og matematikk, i dette mitt lille land. Vi får vite at han ikke har noen "respekt" for Schjøtt-Pedersens "forhold til juss, fakta og hvordan han argumenterer". Dette kom rett etter at NRK hadde fortalt at "mange" var skeptiske til om Snøhvit-prosjektet ville lønne seg, og gjenspeiler antakelig Hauges status som petroleumsøkonomisk ekspert i NRK. Som nevnt ovenfor får Hauges beskyldning om at Schjøtt-Pedersen hadde drevet med "kokkelimonke" lov til å bli stående uimotsagt. Tegningen av en "hit piece" blir skarpere: Nå kommer NRK og tar deg, Karl Eirik!

Innimellom vises et par håndfuller kvisete bøtteknotter med dun på haken som roper slagord som "norsk olje koker kloden" osv. Hva dette er ment å illustrere, er vel "anybody's guess", men påkledningen gir mer assosiasjoner til oljebaserte tekstiler og kjøleskap enn til komfyrer.

Så til Paris. Stakkars Norge, Godhetens fyrtårn i verden, der selv bombene er snille, har økt sine "klimautslipp" litt siden 1990, men heldigvis har vi avlat å vise til, i form av at vi har gitt ni milliarder kroner for å redde regnskog. Det er 9.000.000.000 kroner. Hvordan vi har fått råd til å gi bort alle disse gryna i en håndvending, ja nesten med et trekk på skuldrene, blir det riktignok ikke opplyst om, men jeg antar at disse pengene verken stammer fra skatt på overskudd i vindmøllebransjen eller milde donasjoner fra en håndfull kvisete ungdommer.

Paris går som et folkeviseomkved gjennom hele programmet. Og på et tidspunkt kommer Hauge, Haltbrekken, en venstredame, MDG-Hansson og Samset tittende opp som kaniner fra en hatt for å hamre Budskapet inn, ja selve Saken: Norge skal la oljen ligge.

Men det blir verre. Når Schjøtt-Pedersen er på besøk i Brussel og skal møte lederen for EUs energikomite, får vi vite at "like ved har den europeiske klimaorganisasjonen E3G sitt kontor. Dei jobbar med klimadiplomati og energipolitikk og har fulgt med på korleis den norske oljelobbyen går fram". (Mine uthevinger.) Ja går fram, gitt. Men hva er E3G? Nettstedet deres - https://www.e3g.org/about -  sier at de er en ideell, uavhengig organisasjon som jobber for å "fremskynde lavkarbonsamfunnet". Grønne lobbyister altså. Men for NRK er de altså slik at grønne lobbyister er "klimaorganisasjoner", mens oljelobbyister er nettopp det: lobbyister. Alle dyr er altså like, men noen dyr er likere enn andre.
 
E3G må selvfølgelig intervjues, for de er jo uavhengige, akkurat som Bellona og Rasmus Hansson, og talsmannen forteller om at den norske oljelobbyen har en "very large presence" i Brussel og "bruker mye penger". Sin egen "presence", eller mylderet av andre grønne lobbyister som også "bruker mye penger", nevnes ikke. Resultatet er at de får lov til å breie seg på samme måte som Frederic Hauge, som om deres ord skal tillegges noe større vekt enn en hvilken som helst annen aktivist eller aktør, herunder den polske lederen for EU-parlamentets energikomité - som vi ikke en gang fikk høre noen synspunkter fra! Det eneste poenget i programmet var visst at han tok vennlig imot den norske delegasjonen, noe som visstnok regnes som vanlig internasjonal folkeskikk, i hvert fall når vi holder klima utenfor.

Suppen serveres

Det påstås videre at oljebransjen holder på sitt "viktigste" argument om at norsk olje har renest produksjon. For alt jeg vet, er det riktig, men jeg vet ikke om det er Schjøtt-Pedersen selv eller NRK som har utropt dette argumentet som "viktigst".

For NRK gjør det uansett til et hovedpoeng, for her er muligheten til å "ta" Schjøtt Pedersen, en skikkelig gotcha, etter bortimot en time med insinuasjoner om at den godeste finnmarking og hans agenda er suspekt: Som nevnt ovenfor kan det være at dette argumentet ikke holder vann.

Det er selvfølgelig ikke det eneste argumentet til Schjøtt Pedersen, eller Norsk olje og gass. Det påpekes jo også ganske enkelt at verden kommer til å ha behov for olje og gass i overskuelig framtid, i og med at det ikke finnes realistiske alternativer. Kjernekraft kan erstatte kull, men ikke olje, med mindre det da skal installeres atomreaktorer i ethvert containerskip. Men gass kan også erstatte kull, med halvering av CO2-utslipp.

Og videre, Norge utvinner olje og gass fordi det lønner seg, og det finansierer velferdsstaten. Det lønner seg fordi det er plenty betalingsvillige kjøpere. Vi utvinner og selger noe som disse kjøperne trenger. Selv klimaaktivister som Frederic Jeg-flyr-privatjet-og-gir-faen-i-hva-du-mener-om-det Hauge og Bjørn Vanvittig-Temperaturstigning Samset er avhengige av disse produktene når de skal rundt i verden og selge klima, som noen ganger kan være vanskelig å skille fra det å selge seg selv.

Men ifølge NRK er det Schjøtt-Pedersen selv som "har laget" premisset om at den norske oljen er den reneste. Han har også valgt å argumentere ut fra dette når det gjelder spørsmålet om olje-Norges framtid, og på en og samme gang hylle Parisavtalen og togradersmålet.

Han kunne kanskje også ha reist spørsmålet om ikke det demokratiske Norge har gjort en kjempejobb med å sørge for at oljerikdommen tilfaller hele folket og ikke bare noen oligarker eller i beste fall noen provinser, slik det er diverse andre steder. Og spørre om det ikke er bedre at vi utvinner og selger olje og tar del i denne rikdommen, enn å overlate hele kaken til regimer som de fleste av oss ikke liker å sammenligne oss med, stikkord kjønnsapartheid.

Imidlertid, dersom det er utslipp per produksjonsenhet som teller, og bare det, bringer ren produksjon-argumentet oss dit at det beste er at Saudi-Arabia overtar den norske markedsandelen av olje- og gassproduksjon. De mer realistisk anlagte, eller kanskje bare voksne, vil tenke at dette ville være en pussig målsetning for Norge som nasjon.

Men tilbake til Fanden: Det sies at den som vil spise suppe med ham, trenger en lang skje. Ved å "lage" premisset om at Norge har den reneste oljen, og samtidig akseptere premisset om at Parisavtalen og togradersmålet tilsier at olje og gass må fases ut, har den arme Schjøtt-Pedersen valgt å spise suppe med selvpiskerne som jobber for at landet vårt av moralske/pietistiske grunner må slutte å selge det som har gjort oss velstående, fordi den virkelige verden utenfor etterspør det.

Spørsmålet er om ikke skjeen til Schjøtt-Pedersen har vist seg å være for kort.


Sider: [1] 2 3