Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - translator

Pages: [1] 2 3 4
1
Patrick Moore forklarer i dette intervjuet hvorfor brannene i California har lite med klimaendringer og mye med dårlig skogforvaltning å gjøre:

Quote
On a special bonus episode of Power Hour Alex Epstein interviews Patrick Moore, ecologist and cofounder of Greenpeace, on the realm causes of California’s wildfire disaster. Moore pins the blame squarely on “green” forest mismanagement. Topics covered include:

* What are the top policy changes necessary to prevent dangerous, out of control wildfires (not the same as fires)?
* How does private vs. government ownership of land affect the likelihood of dangerous fires?
* What are the major drivers of dangerous, out of control wildfires?
* What places in the world have the best wildfire management?
* How have government policies changed for the worse in the US?
* How do you respond to claims that these fires are inevitable because of climate changes?
* Dr. Moore's forthcoming book on invisible catastrophes.

https://www.youtube.com/watch?v=oiwfR2cqVh0&feature=youtu.be&ab_channel=ImproveThePlanet

2
Aktører og hendelser / Ny bok fra Klimarealistene
« on: 23.09.2020, 00:04:08 »
Bare dager etter lanseringen av Kent Andersens bok på document.no, fikk jeg denne e-posten:

Quote
MOTVEKT – FAKTA OM KLIMA
 
I tre tiår har det vært presentert som en vedtatt sannhet at menneskeskapte klimaendringer vil føre til apokalypse dersom vi ikke går radikalt til verks, og snur utviklingen. Synspunktet reflekteres i så vel nasjonal lovgivning og folkerettslige avtaler, som i mediene og det offentlige ordskiftet.

Fra sitt ståsted forteller Gregory Wrightstone en annen historie. Punkt for punkt gjennomgår han det etablerte narrativ og de oppleste og vedtatte «sannheter», og presenterer en verden og en virkelighet som står i skarp kontrast til det som daglig kommuniseres som fakta og sannheter. I Motvekt – fakta om klima legger han frem seksti fakta som tilbakeviser det såkalte «klimakonsensus». Boken er «et must» for enhver som deltar i klimadebatten, og er interessert i klima.
Gregory Wrightstone er geolog, og har i mer enn 35 år arbeidet med undersøkelser om jorden og dens prosesser.
Boken er oversatt av Klimarealistenes styreleder.

De første 30 sidene kan leses her:

http://klimarealistene.com/Motvekt_til_side_29.pdf

Boken er tilgjengelig i Klimarealistenes Klimabutikk http://klimarealistene.com/klimabutikken.html


Jeg har sett på det som er lagt ut, og synes det ser lovende ut, så jeg har bestilt boken.

3
Aktører og hendelser / Fred Singer
« on: 02.08.2020, 11:12:42 »
Ole Henrik Ellestad har skrevet nekrolog over Fred Singer, som døde 6. april. Det er en mildt sagt imponerende merittliste han hadde å skilte med:

Quote
Han publiserte i 1950-årene de første studier om subatomære partikler fanget i jordens magnetfelt, strålingsbeltet som senere ble kalt van Allen-beltet etter James van Allen. Solforskeren Leif Svalgaard fra Stanford berømmet Singer på WUWT ved å uttale at det like gjerne kunne vært hetende ‘Singer belt’.
Kreditert for oppdagelsen av ekvatorial elektrojetstrøm som strømmer i ionosfæren.
Første eksperimenter med raketter i stor høyde for måling av energispektrum av primær kosmisk stråling og fordeling av stratosfærisk ozon.
Han var den første til å gjøre korrekte beregninger for bruk av atomklokken i bane hvilket muliggjorde verifikasjon av Einsteins Generelle relativitetsteori og som senere er blitt essensiell i GPS-systemer for satellittnavigasjon.
Han designet også instrumenter for fjernmåling av atmosfæren benyttet i bl.a. satellitter og mottok bl.a. White House Presidential Commendation for sitt arbeide.
I 1971 beregnet han antropogent bidrag til atmosfærisk metan. Han forutså at metan ville transformeres til vanndamp som så kunne påvirke stratosfærisk ozon. Dette ble påvist i 1995.

Singer har jo blitt angrepet av alarmister for sitt "forsvar av tobakksindustrien", men var det bare løgn alt sammen?

Quote
Singers arbeider var så anerkjente og hans vitenskapelige posisjon så sterk at han måtte tas hensyn til. Således ble han benyttet som fagekspert i IPCCs første rapporter, men hans kommentarer ble i liten grad reflektert i rapportene. Han ble tidlig et hovedmål for tilhengere av IPCCs teorier, politikere og medier. Det utartet seg til en omfattende internasjonal svertekampanje med udokumenterte påstander i bøker, avisartikler og medieuttalelser – fra begynnelsen av 1990-årene til hans død.

Ikke-røkeren som var negativ til røyking, ble fremstilt som en tobakkens forkjemper. Selv ikke en påpeking om at EPA (Environmantal Protection Agency) hadde senket det statistiske akseptkravet i sin konklusjon (hvilket de innrømmet) er tillatt for en en med omfattende kunnskaper i statistikk. Singers tydelige dementi ble nektet publisert i mediene. I NRKs program Folkeopplysningen om klima (2018) (KN 233) var temaet igjen sentralt supplert med at et konservativt institutt (Heartland) trykker og distribuerer NIPCC-rapportene utarbeidet av den selvstendige organisasjonens SEPP og publisert på dets hjemmeside.

https://www.klimarealistene.com/2020/07/30/fred-singer-dode-i-april/


4
Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet, har i dag en kronikk på nrk.no:
Quote
Norske medier makter verken å forklare oss Trump eller USA. Det er et problem.
Trump har utfordret et stadig mer autoritært Kina - noe som er viktig og riktig, sett fra Norge. Jeg har ikke sett mange interessante refleksjoner rundt dette i norsk presse.

https://www.nrk.no/ytring/vrangforestillinger-om-usa-1.15104269

Jeg kan legge til at dette er første gangen jeg har sett nrk publisere noe som helst som ikke er ensidig sverting av Trump siden Ole Torp i januar hadde med seg Norges ambassadør i USA i programmet sitt, og oppdaget at han hadde et helt annet intervjuobjekt foran seg enn han hadde forventet:

Quote
«Få kjenner amerikansk politikk bedre enn vår ambassadør i Washington, Kåre Aas», innleder Ole Torp.

Regien er satt, teaterstykket kan begynne.

Torp forsøker å få det til å virke mistenkelig og «krigersk» at Trump under sin tale var omgitt av høytstående militære.

Men, vent, hva er nå dette? Her er det noe som skurrer?

For ambassadør Aas kan opplyse at dette er vanlig praksis hos amerikanske presidenter når det er snakk om store sikkerhetspolitiske spørsmål. Da er ofte både generaler og andre størrelser til stede.

Torp kommer så inn på hvor uforutsigbar og uberegnelig han mener president Trump er, og spør ambassadør Aas om hvor mye lit vi kan feste til det som i dag ble sagt fra Det hvite hus.

«Han kan vel forandre mening om dette i neste uke?» spør Torp håpefullt.

«Jo, men han er vel ikke den eneste politikeren som forandrer mening innimellom», svarer en avslappet Aas.

I resten av seansen med Ole Torp leverer ambassadøren det ene svaret etter det andre som ikke ser ut til å være helt i tråd med programlederens forventninger. I denne utgaven av programmet går det rett og slett ikke helt som det pleier.

Ambassadør Aas fremstår ikke på noe vis som en ukritisk og ureflektert «fan» av Trump, men presenterer et balansert og nøkternt syn som er temmelig sjelden vare i norsk offentlighet. Situasjonen i Det hvite hus er kanskje ikke så katastrofal som norske medier liker å beskrive den?
https://finansavisen.no/forum/thread/70596/view

Og her er linken til selve programmet. Døm selv!
https://tv.nrk.no/serie/torp/2020/NNFA52010820/avspiller5
Prinsesse Anne tar bladet fra munnen:

Quote
Enthusing about genetically modified crops and dismissing the effects of climate change and veganism couldn’t be further away from the green views of Prince Charles.

But these are the very forthright opinions of his sister, Princess Anne.

Giving a rare interview to mark her 70th birthday next month, the Queen’s fiercely independent daughter jokes that her conversations with her elder brother are by necessity ‘short’ due to their wildly differing opinions.

(...)

The princess was speaking to Australian Women’s Weekly magazine via a video call from Gatcombe Park, the 500-acre Gloucestershire estate and farm where she has spent lockdown.

Princes William and Harry as well as Charles have linked last year’s devastating Australian bushfires to climate change, but Anne said: ‘I don’t even go down the climate change route.

‘I think the way people manage ground is part of the discussion... Climate changes all the time. It has done so throughout the globe’s history, so there’s nothing new under the sun.

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8531623/Princess-Anne-blasts-brother-Prince-Charles-views-climate-change-veganism.html

6
De fleste av oss kjenner godt til diskusjonen om sensitiviteten til CO2 (og metan), og har sett kurven som viser at en dobling av CO2 i atmosfæren har liten effekt på temperaturen.

Men i denne presentasjonen (etter 14 minutter) viser og forklarer professor William Happer en annen kurve jeg ikke kan huske å ha sett tidligere. Den er verdt hele foredraget alene etter min mening.


https://www.youtube.com/watch?v=j8KxVQFoyT07
Høres ut som en spøk, men en bonde på Østlandet vil avle frem sauer som slipper ut mindre metan for å redde klimaet. Klin kokos.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202006/DKOV98062420/avspiller

8
I disse tider hvor statuer av Winston Churchill pakkes inn for å beskytte dem mot vandalisme, presenterer swebb-tv et nytt bilde av den legendariske britiske statsministeren:

Quote
I denna andra del av programmet med Jüri Lina får vi höra att Storbritanniens premiärminister Winston Churchill hade en hemlig pakt med Stalin som innebar att Röda armen och den engelska krigsmakten skulle attackera Sverige och Norge från varsitt håll i juli 1941.

Den 23e augusti 1939,sluter Tyskland och Sovjet strax före andra världskriget avtal genom den välkända Molotov-Ribbentrop-pakten. I pakten har ett stort antal länder i östra Europa beslutats att delas upp mellan Sovjet och Tyskland. Dessutom skulle hela Finland tillfalla Sovjet.

Då kriget startar blir det snart för Tyskland uppenbart att Stalin inte tänker hålla avtalet. Josef Stalin hade nämligen bildat en annan pakt, denna gång med Winston Churchill: Sovjet skulle få de med Tyskland överenskomna länderna plus halva Norge och halva Sverige. Detta avtal som inte rönt mycket uppmärksamhet kallas Churchill-Stalin-pakten. Den skrevs under november 1939. Det är först på senare tid den blivit känd berättar Lina.

Ett sovjetiskt plan som varit i London tvingades ner till tysk mark och alla dokument fotograferades. Tyskarna hittade då pakten underskriven av Churchill. Tyskarna skickade omedelbart en kopia till Mannerheim i Finland där den kom att hamnade i Mannerheims privata hemliga arkiv och glömdes bort. I boken Finland i stormens öga av Erkki Hautamäki återges detaljerna för detta.

Det kommer flere "sjokk" i løpet av intervjuet, blant annet rundt invasjonene i Ungarn i 1956 og Tsjekkoslovakia i 1968. Og at Henry Kissinger foreslo for president Jeltsin Vladimir Putin som etterfølger i Russland.

https://www.swebbtv.se/blogg/506-hotet-mot-sverige-swebbtv-vetenskap-nr-3-del-2-med-forfattaren-juri-lina

Tilbake til Churchill. Jeg fant ikke Norge og Sverige nevnt direkte i denne artikkelen, men den er interessant likevel:

Quote
In 1939, Churchill was appointed to Prime Minister Neville Chamberlain’s War Cabinet and given the position of First Lord of the Admiralty, the same position he held at the beginning of the First World War. One month after his appointment, Churchill invited Maisky to a late-night meeting at the Admiralty to discuss the state of Anglo-Soviet relations, and what could be done in the future to improve them. By this stage, Britain was in a state of war with Germany, an ally of the Soviet Union, with which it had signed the Molotov-Ribbentrop Pact, and participated in invasion of Poland in September 1939. Churchill was in the precarious position of attempting to influence Soviet policy for the benefit of Great Britain, against Germany, whilst knowing that the Soviet Union was signatory to a non-aggression pact with the Nazis. He told Maisky that it was better for the Baltic States to “be brought into the Soviet state system rather than the German one”[33] and that “It is especially important not to let Germany reach the Black Sea.”[34] Churchill knew that at this point there was little he could do to lure the Russians away from their alliance with Germany. Though the Molotov-Ribbentrop pact is commonly analyzed as a time-buying measure for the Soviet Union, neither Churchill nor Maisky knew for how long it would last. Churchill’s courting of Maisky in the early days of the Second World War can be seen as a tactical measure which he saw would be useful for any potential Anglo-Soviet alliance in the future. Churchill would take advantage of such meetings at every opportunity to stress Great Britain’s changing attitude to the Soviet Union. At a lunch with Maisky and Brendan Bracken, an early supporter of Churchill and later Minister of Information in Churchill’s War Cabinet, Churchill brought up the historical ties between Great Britain and Russia. In between puffs of his cigar, Churchill mulled over the “historical debt”[35] that Britain and France owed Russia, because of Russia’s intervention in the First World War, which resulted in the allied victory at the Battle of the Marne, blocking the German advance on Paris. He added that they now had a moral obligation to help Russia, “whatever Russia that may be – Red or White… to strengthen her position on the Baltic Sea,”[36] referring to the Winter War between the USSR and Finland. Even though official British policy, though neutral, was distinctly pro-Finnish, Churchill was aware of the greater picture at play, and convinced of the inevitability of a Soviet-German conflict.

https://winstonchurchill.org/publications/finest-hour-extras/comrades-and-brothers-churchill-stalin-and-the-moscow-conference-of-1942/


10
Quote
Lars Bern kräver snabbutredning - Att gamla dör i Corona kan bero på medicinering

https://www.swebbtv.se/blogg/454-lars-bern-kraver-snabbutredning-att-gamla-dor-i-corona-kan-bero-pa-medicinering

11
Andre emner enn klima / Baneheia-saken - enda et justismord?
« on: 27.03.2020, 15:35:29 »
Listen over justismord i Norge er vond og lang: Liland, Moland, Brigitte Tengs (fetteren ble ikke offisielt dømt, men "dømt" likevel) osv. Nå kan det stilles spørsmål ved om ikke også Baneheia-saken kan føyes til rekken. Jeg har fundert på dette en stund etter at jeg f.eks. hørte at Viggo Kristiansen ble dømt på bl.a. DNA-spor som kan ha tilhørt 50 prosent av befolkningen!

I dagens NRK ytring-artikkel beskriver Mikkel Trondsrud et mediepress og en overkjøring av annerledestenkende som kan minne om klimadebatten:

Quote
Det er som om det finnes en slags Lex Kristiansen i redaksjonene. Flere journalister jeg har snakket med, forteller at motstanden fra redaktørene og andre aktører er stor. Én journalist fortalte at det er som om det gjelder egne regler for Kristiansen. En annen sa at han nesten ble utskjelt da han ville se på Kristiansens sak. «Hva er det neste? Skal vi hevde at Breivik var uskyldig også?» skal en kollega nærmest ha ropt.

I noen tilfeller har riktignok Kristiansens sak fått dekning, men ikke uten sverdslag. Baneheia-podkasten belyste hva Kristiansens side har lagt frem for Gjenopptakelseskommisjonen. Det ble det bråk av. Det virker som den etiske pressenormen nå er at det er ubalansert å opplyse om bevis som taler for at en domfelt er uskyldig. Det som taler for at han snakker sant, skal ikke nevnes.

https://www.nrk.no/ytring/kampanjen-mot-viggo-kristiansen-1.14961781

Drapet på de to jentene var selvfølgelig bestialsk og grusomt, og av hensyn til familiene er det forståelig at de ikke ønsker at saken skal komme opp i mediene igjen. Men hvis det viser seg at en mann har sittet 20 år i fengsel for drap han ikke har begått, så er han like mye et offer som dem.

12
Media og politikk / Konsekvenser av Paris-avtalen
« on: 17.02.2020, 00:06:00 »
Quote
Dette er som å la landene gå på skole. De skal ta eksamen og nå de målene som er satt opp. Hvis de ikke har nådd målene blir det desto mer å oppnå i neste steg. Og de får karakterer. Det er et stort steg for å ta kontroll over verdensøkonomien.


https://www.youtube.com/watch?v=PPNNDirnPNs

Helt i begynnelsen snakker Staffan Wennberg om Stokholmkonferansen i 1972 der han selv var til stede. Hans beskrivelse rundt Maurice Strongs besøk i Stockholm stemmer overens med den vi leser i Jacob Nordangårds bok om Rockefeller-familien. der Wennberg jobbet som fotograf og tok bilder.
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg11152#msg11152

Men hovedpoenget i dette intervjuet med Swebb-tv er Paris-avtalen, og det er vel verdt å få med seg!

13
Media og politikk / Hva skjedde med Jan Wiborg - ny tv-serie
« on: 10.01.2020, 00:19:10 »
Hva skjedde med Jan Wiborg, som sa han kunne bevise at tåkemålingene på Hurum var manipulert?

"Mannen som falt" (Tv-Norge mandag og torsdag kl. 21.30) tar opp igjen denne saken, og etter å ha sett de to første programmene synes de har gått grundig til verks. Gro Harlem Brundtland er sentral i programmet, og med sine uttalelser viser hun virkelig sitt sanne ansikt. Og husk at samtidig som GHB brukte "nær sagt alle midler" (sitat fra programmet) for å tvinge igjennom Gardermoen som hovedflyplass, satt hun som "verdens miljøminister" i spissen for den politikergruppen som opprettet FNs klimapanel. Hun brukte de samme metoder der. "Når politikerne har bestemt seg, har forskerne ingenting de skal ha sagt. De vil alltid finne ny forskning som passer med det politikerne ønsker." (et annet sitat fra programmet)

https://www.dplay.no/programmer/mannen-som-falt

14
Media og politikk / Climategate - 10 år etter
« on: 24.12.2019, 00:01:02 »
Denne e-posten droppet ned i min innboks i kveld:

Climategate-skandalen har 10-års jubileum
Ole Henrik Ellestad*

De famøse «Climategate»-e-postene publisert fra 2009 er autentiske og gir korrekt uttrykk for de herskende
oppfatninger i interne dialoger mellom sentrale forskere i IPCCs rapportskriving. Spesielt kritikkverdig er at
de samme faglige forbehold, som IPCC-kritikerne også har påpekt, ikke gjenspeiles i IPCC-rapportene, men
forties. Det medfører en tendensiøs og feilaktig offentlig klimafortelling som narresmokk for medier og
IPCC-leiren forøvrig.

teksten fortsetter her
https://www.klimarealistene.com/2019/12/22/climategate-skandalen-har-10-ars-jubileum/


15
Media og politikk / Klimadebatt i Tønsbergs Blad
« on: 22.12.2019, 16:50:08 »
En avis jeg normalt ikke leser, men via en link kom jeg frem til en kronikk skrevet av Arve Gleissner Gustavsen, sivilingeniør og kybernetiker. Et meget godt innlegg, og jeg behøver ikke å gjenta poengene hans her. Det som også er interessant er diskusjonen umiddelbart nedenfor i kommentarfeltet:

Quote
Kristian Aanderaa check_circle for 4 dager siden thumb_up (6)
Hvorfor sender du ikke et slikt innlegg til forskning.no slik at kompetente forskere kan vurdere påstandene dine? Veldig få av tb.nos lesere er i stand til å kontrollere noe som helst av det du skriver. Dette hører ikke hjemme i en lokalavis!
Svar  (39)   Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (14)
Dette er formulert i samspill med forskere og basert på deres offentliggjorte artikler. Kronikken har da i tillegg vært til vurdering av forskere før publisering. Dette er blitt gjennomført nettopp av hensyn til leserne. Av den grunn er kronikken nettopp velegnet til bruk i en lokalavis slik at det ikke er behov for den kontrollen du nevner.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (4)
Er det seriøse forskere du snakker om? Det er mange som kaller seg forskere som aldri har levert et fagfellevurdert produkt om klimaendringene.
Svar    Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (10)
Jeg ber deg legge merke til at de jeg benytter som referanser selv har gjennomført eksperimenter slik det også er forklart, noe som i utgangpunktet forutsetter fagkunnskap, samtidig som de har og har hatt  betydelige stillinger innen undervisning på høyt plan. Resultatene har de selvsagt offentliggjort slik at andre har hatt muligheten til å komme med motforestillinger. Det betyr at vi står på trygg grunn. Jeg kan selv også støtte dette med min bakgrunn blant annet i kjemiteknikk og spektralbetraktninger samt kvantemekanikk knyttet til atomreaktorteknikk.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (7)
Dersom du har forsket på dette området, må du først få forskningsartikkelen fagfellevurdert og så kan du få publisert resultatet i aviser. Det er ikke mange avislesere som har kompetanse til å vurdere noe som helst.
Det er veldig mange som bløffer når det gjelder forskning på klima.
Svar    Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (7)
Jeg ber deg lese det jeg har skrevet tidligere i denne dialogen, idet ditt siste innspill tyder på at du ikke i tilstrekke grad har fanget opp essensen. I øyeblikket er vi forbi stadiet med såkalt "fagfellevurdering" slik du er blitt forklart. Dersom du ikke er i stand til å berøre temaer som er reist i kronikken, så ser jeg liten nytteverdi å fortsette med denne ja/nei-dialogen. Tiden er for knapp til det.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (5)
Jeg ønsker å lese om dette på forskning.no slik at de med stor kompetanse kan vurdere om dette er interessant. Jeg har ikke kompetanse her og jeg er alt for lett å lure
Svar    Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (8)
Om det kan hjelpe deg til å forstå, så ble det den 12. desember publisert engelskspråklig at det nå finnes mer enn 100 dokumenter (i løpet av de siste få årene) som peker i samme retning som min kronikk, og da med hensyn til den marginale betydningen av CO2. Presisjonen i min kronikk er nok bedre enn disse rapportene da det virker som om de fleste baserer seg på satellitt-målinger mens min referanse er laboratorieforsøk med en definert presisjon på måleutstyret.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (3)
Jeg håper virkelig at du får publisert kronikken din på et nettsted der seriøse forskere kan vurdere kvaliteten.
Svar    Rapporter
Arve Gleissner Gustavsen check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 4 dager siden thumb_up (7)
Nå misforstår du også hvor en kronikk hører hjemme. Som jeg sa tidligere er den allerede gransket i et seriøst forskermiljø før publikasjon, hvilket også Tønsberg Blad er oppmerksom på. Jeg tror ikke denne dialogen har noen hensikt lenger.
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Arve Gleissner Gustavsen  for 4 dager siden thumb_up (3)
Mener du at påstandene er fagfellevurdert?
Svar    Rapporter

Etter dette kommer en kommentar fra Dag Rønning som er mindre tålmodig med kveruleringen fra denne Nils Kristian Aanderaa enn kronikkforfatteren.

Quote
Dag Rønning check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 2 dager siden thumb_up (6)
Dere klimaalarmister dekker dere hele tiden bak dette uttrykket "fagfellevurdert", og det begynner å irritere meg kraftig. Hvor mange av de såkalte armageddonprofetiene til såkalte klimaforskere har slått til? Hvor mange meter har havet steget? Har polisen smeltet? Er snø nå et sjeldent fenomen? Man skal være så sykt selvgod for å blafre "fagfelle" rundt omkring. Ta en fot i bakken og vær litt ydmyk for at det faktisk ikke er viteskapelig metode som er brukt i klimamodellene og at vitenskap (ekte) ikke kan hverken vedtas politisk eller blir sann fordi om det er såkalt "konsensus". Skjerpings!
Forresten, - nord for Svalbard står Lance fortsatt fast i is, omgitt av isbjørn og mannskapene fyrer med diesel og spiser kjøtt for å overleve. BS
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Dag Rønning  for 2 dager siden thumb_up (3)
Det er tydeligvis et problem for deg at noen liker at vi bruker sunn fornuft her. Fagfellevurdert er et hedersord som viser at det ligger seriøs forskning bak  forskningen. Dersom noen påstår at de har forsket og ikke fått det fagfellevurdert, bør vi være litt skeptiske. Dette er meget elementært.

Så noen fakta:
Havet stiger 3 mm i året. I løpet av 100 år blir det noe du kan regne ut selv. Men økningen er stigende, så du må nok legge til ganske mye.
Polisen er blitt betydelig redusert.
Antallet juler med snø er blitt færre.
Klimamodellene er veldig gode til å beskrive utviklingen.
Det er mulig det er is rundt Lance, men det er veldig dumt å bruke dette som argument mot menneskeskapt oppvarming av jorda.

Jeg har ikke spesielt mye kompetanse på klimaendringene, men jeg har lest veldig mye tullball fra de som kaller seg "klimarealistene" og da blir det lett å ta standpunkt.
Svar    Rapporter
Anders Westlund check_circle reply Nils Kristian Aanderaa  for 2 dager siden thumb_up (2)
Nils Kristian Aanderaa. Bare som en liten kommentar til maset ditt om fagfellevurdering. I Vatikanets arkiver finnes det hyllemeter på hyllemeter med fagfellerefererte artikler som bekrefter Guds eksistens. Jeg tror imidlertid ikke at Guds eksistens er bevist av den grunn (men det gjør kanskje du?)
Svar    Rapporter
Nils Kristian Aanderaa check_circle reply Anders Westlund  for 2 dager siden thumb_up
Fagfellevurdering slår all synsing ned i støvlene.
Svar    Rapporter

https://www.tb.no/meninger/klima/klimapolitikk/klimagassen-co2-er-frikjent-gir-okt-matproduksjon-og-lavere-temperatur/o/5-76-1198515?fbclid=IwAR3OA6zBGSKSQRn6p0ghokLrxUDGGNlcZ5x5JZSQebcgdfOF2YtXwU5M6bE

Det er så tydelig hvordan denne Aanderaa, så lenge han henvender seg til kronikkforfatteren, ikke vil diskutere det saklige innholdet i kronikken overhodet, kun maser om fagfellevurdering. Men straks det kommer andre med i diskusjonen, forsøker han å belære dem med sine "kunnskaper". Sett det før?

Pages: [1] 2 3 4