Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Knuta

Pages: [1] 2
1
Viktige klimatema / Sv: LIA er avlyst
« on: 14.08.2017, 20:30:16 »
Jeg er lei meg for å måtte meddele dette, men LIA er avlyst;

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170404084420.htm

At vi hadde det kaldt og litt varmt om en annen noen hundre år, vil jeg fortsatt tro er riktig. Men jeg har mer enn en gang på her på bloggen hevdet at LIA - og dette i motsetning til MWP - ikke var noe enkeltstående fenomen, men en kombinasjon av en rekke ulike hendelser og fenomener som til tider blir blåst ut av sine proporsjoner som klimafenomen.

Jeg har fått med meg at pausen ble justert vekk, så at den meget godt dokumenterte lia også skal justeres vekk kommer ikke som noen overraskende. Det som blir mer overraskende at at hvis det blir gjentatt noen hundre ganger, hvilket blir gjort, så tror en rekke folk på det.

2
Jeg antar at det vil bli hevdet at flommen i Utvik er et resultat av menneskeskapte klimaendringer. Noe det er umulig å si noe om. En generell økning i temperatur vil føre til mer nedbør og øke risikoen for ekstremnedbør som lokalt kan få slike konsekvenser, men å hevde at denne konkrete flommen ikke hadde skjedd uten klimaendringer, blir det rene vrøvl.

Det er en ting jeg lurer på. Hvordan kan naturlig erosjon foregå hvis ikke jordras, flom og lignende skjer? Igjennom millioner av år har det skjedd nettopp jordras, flom og lignende. Jeg sier det bare så vi har det til ettertanke før vi legger all skyld på en nylig katastrofe.

3
Andre emner enn klima / Sv: Obamacare består?
« on: 29.07.2017, 00:39:36 »
Det er fortsatt en gåte for meg hvordan et land som benytter 15% av BNP på helse - omtrent 5% mer enn andre sammenlignbare land som Frankrike, Japan, Tyskland og England - ikke greier å etablere et helsevesen som sikrer hele befolkningen et minimum.

Noe å tenke på?
https://www.ssb.no/a/kortnavn/skattoecd/tab-2001-12-18-01.html
USA ligger langt nede på denne lista sammenlignet med vestlige land.
Dessverre har ikke SSB nyere tabeller, men så store endringer er det vel ikke.


4
Aktører og hendelser / Sv: CICEROs tenkemÃ¥te
« on: 29.09.2016, 23:20:35 »
Og jeg har rett i at det i den store sammenhengen diskuteres ikke om mer CO2 vil medføre et varmere klima, den debatten er like død som nikotindebatten.

Jeg ville nok ikke vært så påståelig på det punktet. Svært mange prøver seg på å hevde at den debatten er død med referanse til en svært lite vitenskapelig undersøkelse der 97% av forskerne er enig. Enig i hva? Du får rett i det at IPCC, Cicero m.fl. har lagt den debatten død, men for de som virkelig driver forskning er det fremdeles et tema.

Jeg kan gjenta meg selv en gang til og si at enighet er ikke det samme som vitenskap. Hvis en person kan bevise noe så hjelper det ingenting om 10000 andre mener at han tar feil. Innen klimavitenskapen er det svært lite beviser så langt, kun noen løse påstander om 97% enighet.

5
Aktører og hendelser / Sv: CICEROs tenkemÃ¥te
« on: 29.09.2016, 01:29:03 »
I dette bildet har CICERO den samme rolle i klimasammenheng som Statens Tobakksskaderåd har knyttet til røyking og annen bruk av tobakk.

Nok en gang dras sammenligninger mellom klima og tobakkskader. Jeg ser ingen sammenheng mellom disse to temaene. Det er statistisk bevist at tobakk er skadelig, det beviser ingenting i klimasammenheng. Men forskere mangler bevis for katastrofal oppvarming, torturerte tall er ikke bevis for hverken det ene eller det andre.

6
Ny forskning / Sv: Enda en ny forklaring på pausen
« on: 23.09.2016, 17:40:34 »
To which I reply: OK, but show me a step increase in measured atmospheric CO2 related to a volcanic eruption.

Nå blir det svært vanskelig å bevise for CO2 nivået reagerer langt mer på temperatur enn utslipp. Jeg kan f.eks. vise til Pinatubo som gikk i luften 1991. Temperaturen globalt falt en god del som følge av dette utbruddet. Når vi ser på årlig økning av CO2 så var det en del måneder som viste negativ økning, selv om menneskelig utslipp gikk som før og tillegg av CO2 som denne vulkanen tilførte systemet.

Jeg har studert CO2 verdier, men jeg har også studert endringer i CO2 verdier. Endringene er langt mer interessant objekt å studere enn selve verdiene. En ser fort på CO2 kurven at de har en sesongvariasjon, men hvis man lager et datasett ut av årlig variasjon så kommer det mye interessante ting til syne. Det er normalt ikke vist for forskere flest har neppe sett det. Pinatubo lager den største dippen, så ser man tydelige spor etter ENSO. Menneskelige uslippsvariasjoner kan ikke tydes i datasettene. Hvis du er interessert kan jeg godt legge med kurven som viser tallene.

Jeg oppdaget det at temperatur er en svært aktiv pådriver for årlige endringer av CO2, i stedet for motsatt som vi er fortalt. CO2 endringene henger omtrent 3 til 4 måneder etter temperaturen, så jeg sende inn dette resultatet for analyse. Resultatet ble dessverre (jeg sier det) av dette var at det ble ment at endringen av temperatur som startet 10-11 måneder tidligere forårsaket endringen av årlig CO2 verdier i steder for temperaturen i seg selv. Med dette så viser jeg at jeg er uenig også med skeptiske forskere.

7
Ny forskning / Sv: Enda en ny forklaring på pausen
« on: 22.09.2016, 09:38:32 »
Men i mellomtiden stoler jeg på det andre har funnet ut. Jeg er en praktiker som ikke har anledning til å hengi meg til den sykelige del av klimadebatten, derfor satser jeg på proxyer i utvidet forstand. Alle udokumenterte påstander om "tilpasning," "fusking," og særlig "juksifisering," har jeg etter hvert fått langt opp i halsen. Min konklusjon er at de miljøene som maser om dette, ikke tåler den minste kontroll og etterprøvelse, før de bare stikker av, og deretter begynner å snakke om noe helt annet.

Nå er jeg skrudd sammen på den måten at jeg lar ingen fortelle meg hva jeg skal mene. Jeg sjekker heller data. Målinger er et fint sted å begynne, og da snakker jeg om alle målinger. Jeg liker å tygge på rådata, nærmere sannheten kommer jeg ikke. I forklaringen min ovenfor kan du lese hva jeg mener om de forskjellige CO2 målingene.

Det jeg derimot ikke liker er mÃ¥ten rÃ¥data ofte blir behandlet pÃ¥. f.eks. GHCN har bestemt seg for at temperaturseriene skal justeres mot 1.07 grad stigning pr. Ã¥rhundre mot tidligere 0.94. Selv har jeg sett at det justeres mot 1.10. Alt Dette lar seg dokumentere. Men det som ikke lar seg dokumentere er hvorfor de har valgt tallet 1.07.  Da verdens mest berømmelige kølle lÃ¥ pÃ¥ bordet sÃ¥ bestemte jeg meg for Ã¥ sjekke disse fakta. Den er ikke mulig Ã¥ ettergÃ¥, og han som har laget den stikker alle kjepper i hjulene til den som prøver. Dette er i sterk kontrast til det du sier om hvem som ikke tÃ¥ler kontroll.

Når vi snakker om CO2, så stoler jeg ikke på hva forskere mener om forskyve prøvene i tid. Boblene går ikke nedover, men oppover i isen. Stikk i strid til gjeldene praksis. Jeg er også sånn skrudd sammen at jeg godtar ikke sammensurret av målte data med proxydata uten å blunke. Hvis man skal bruke proxydata så skal hele serien brukes til d.d. Så kan man sammenligne de med målte data. Slik av vi kan se hvor mye proxydata avviker i forhold til de målte.

8
Ny forskning / Sv: Enda en ny forklaring på pausen
« on: 21.09.2016, 23:32:10 »
� ha en begrunnet og gjennomtenkt oppfatning i klimadebatten er ikke mulig uten å benytte seg av proxyer.

Da er vi tilbake til spørmålet mitt. Skal vi helt uten videre forkaste kjemiske målinger?

9
Ny forskning / Sv: Enda en ny forklaring på pausen
« on: 20.09.2016, 21:00:28 »
Hvilke kjemiske målinger? CO2 dukker ikke opp av intet, en kan ikke ha 400ppm i 1870, så forsvinner det og dukker opp på ny i 2014.

Før man startet målingene på Hawaii har det vært gjort 90000 kjemiske målinger der mange av disse har svært høy nøyaktighet. IPCC har sett på disse og forkastet dem uten å oppgi grunn.

Selv har jeg sett pÃ¥ et utvalg, noen av seriene beskriver en svært nøyaktig kurve. Andre virker mer slurvete gjort. Hvis man setter sammen disse som ser ut til Ã¥ være gjort pÃ¥ en ordentlig mÃ¥te, sÃ¥ vil jeg hevde at disse viser bedre historien fra 1800 og den tid, enn iskjerner. 

Nå forkaster jeg ikke målinger som er gjort med iskjerner, den er sikkert nøyaktig nok. Men jeg mener at de ikke viser godt nok hva som var i atmosfæren på grunnlag av flere ting. En ting er at isen reagerer med CO2 og trekker det ut av luftboblene. Den andre er at det er svært kaldt i Antarktis slik at CO2 fryser til støv i lufta. Den tredje er at prøvene tidsforskyves slik at de passer med Hawaii serien. Og når det gjøres får man et unormal knekkledd i tidspunktet der Hawaii målingene begynner.

SÃ¥ her sitter man igjen med to steile sider, avhengig av hvilket datagrunnlag man vektlegger.

10
Ny forskning / Sv: Enda en ny forklaring på pausen
« on: 20.09.2016, 19:51:22 »
- at der var like mye CO2 på 1870 - tallet som i dag

Forstår jeg deg riktig at vi helt uten videre skal forkaste kjemiske målinger?

11
Generelt / Sv: Grovskisse for test av drivhusteorien
« on: 24.04.2015, 01:24:19 »

1. Et avkjølt rom med konstant temperatur representerer verdensrommet.
2. En kuleformet gjennomsiktig gassbeholder (atmosfæren) med en kuleformet lukket vannbeholder i senter (jordkloden), plassert midt i rommet, representerer atmosfæren og jordkloden.

Du møter en god del problemer som må løses først, hvis jeg forsto tenkegangen riktig.

1. Rommet må holde vakuum så varmen ikke ledes bort fra den ytre kula. Vegger, tak og gulv må nedkjølt til 0 absolutt null og ha stor og tilstrekkelig avstand så tilbakestråling fra "verdensrommet" ikke påvirker resultatet.

2. I tillegg til at den indre kula stråler utover, så vil du får den ytre kula til å stråle innover. I tillegg vil gassen lede bort varmen fra den indre til den ytre og tilbake.

Punkt 1. skulle teoretisk la seg løse, praktisk er vel heller et spørsmål om pris. Punkt 2. er heller en umulig oppgave å løses.


Men det er noe annet man kunne se nærmere på. For å forske på dette burde hitran databasen leses grundig. Der gjøres det forsøk med å sende stråler med kjent bølgelengde igjennom forskjellige gassarter for å se hva som påvirker hva. Jeg har sett flere avhandlinger om diverse forsøk og det meste strider mot oppfatninger som rørsla står for i dag. Men det virker på meg som forskerne legger igjen en klausul om at det ikke resultatene ikke bør brukes til klimaforskning, da de ikke vil komme på kant med dem. Jeg mener at dette er riktig vei å gå. Dersom noen kan sette opp vanvittige mattestykker så skal det kunne gå an å regne ut hva tilbakestråling egentlig burde være, med hjelp av litt computerkraft. En av IPCC's hovedforfatter startet med et lignende forsøk med avsluttet arbeidet i beste Mann stil, der det foreligger et resultat uten at avhandlingen kan gjennomgås.

12
Kan denne (link nede i innlegget) utgivelsen 1997-05  over global temperatur fra NASA være av interesse?
Jeg får ikke tid til å regne på noe, men 5 måneder tilgjengelig av 12 kan i alle fall sammenlignes med dagens utgivelse.

Det jeg finner svært pussig er at normal årene 1950-1980 har ikke endret (justert) seg en eneste hundredel så der er de skråsikre i sin sak. Men mer moderne justeres mer og mer oppover, der er de med andre ord usikre.


http://pubadmin.ostfold.net/data/downloads/966/GLB_Ts+dSST-1997-05.txt

13
Generelt / Sv: Hvordan virker et co2 molekyl?
« on: 13.12.2014, 01:21:04 »
Du skriver på klimaforskning:
Quote from: Amateur2
  Med Claes Johnsons beskrivelse sÃ¥ kan ikke et legeme med en gitt temperatur øke sin temperatur pÃ¥ grunn av strÃ¥ler som har lavere frekvens enn det temperaturen pÃ¥ legemet tilsier at molekyler og atomer vibrerer med.

Foreløpig har ingen falsifisert Claes Johnson.

Dette finner jeg særdeles interessant. Før jeg gjør en større research, vet du noe om fysikken bak dette? Jeg har prøvet å sette meg inn i om et kaldere objekt kan varme opp et varmere objekt, hvilket jeg klarer kun ved hjelp av linser og speil med enveiskjørings prinsipp. Men her dukker det opp fysikk som slår under beina på tankegangen jeg holder på med.

14
Generelt / Sv: Hvordan virker et co2 molekyl?
« on: 11.12.2014, 21:01:40 »
Det er ikke lett å svare på hvordan et CO2 molekyl fungerer. En må nesten være kvantfysiker for å forstå det. Nå har jeg som er hobbyamatør i det meste prøvet å forstå det lille som er å finne på nett. Så jeg klarte etterhvert å finne frem til hitran-databasen. Etter at jeg fant den så forsto jeg en god del mer. Nå er det riktignok ingen opplysninger hente bort sett fra rene data. Jeg skal ikke påstå at jeg har rett i alt som skrives, men det finnes knapt noen fullgode forklaringer så jeg har forsket det frem på egenhånd.

Databasen har data over en god del molekyler som finnes i atmosfæren. Den er alt annet enn komplett, men den gir de viktigste linjene. Hver linje representerer en fast frekvens, bølgelengde eller bølgetall alt avhengig av hva man trenger. Et molekyl kan emitere mange frekvenser, f.eks. CO2 har 11 millioner oppdagede linjer og vann det tidobelte. Uansett molekyl eller frekvens så oppfører fysikken seg bak emitering og reemitering likt. Et stoff f.eks. CO2 eller H2O har en haug med forskjellig isotopsammensetninger som også har en avgjørende betydning, hvilket ser ikke ut til å være et tema men i aller høyeste grad burde være det.

Slik jeg har oppfattet emiteringen, som det kan være forskjellige grunner til, så angis linjene med bl.a. intensitet. Så for det meste hvis en stråling av bestemt frekvens gjennom et gitt medium blir halvvert på 10 meter så sitter man igjen med 1/4 etter 20 meter og 1/8 del etter 30 meter. Skal ikke står fantasi til å forstå at etter 100 meter så har man så lite som 1/2^10 d.vs. rundt en tusendel igjen av opprinnelig stråling. For det meste kan man anta reemitering av strålingen, og strålingen vil foregå i alle himelens retninger. Må ikke forveksles med et speil. Fordi et medium også har temperatur vil emitering/reemitering ikke være sylskarp på nøyaktig frekvens men avvike litt fordi molekylene kan ha retning både til og fra strålingskilden. Dette er slik jeg har oppfattet fysikken bak, det finnes ingen form for logaritmeregning slik som det blir fremstilt av f.eks. IPCC.

Intensiteten på linjene er alt annet enn lik, slik at på en frekvens emiterer CO2 muligens 1/2 etter bare 20 cm, mens på en annen frekvens bruker den 4 kilometer på en halvering. H2O kan operere men mange linjer i et område der CO2 opptar minimalt, og motsatt. Ofte i et område kan H20 oppta f.eks 1/2 av strålingen mens CO2 står for 1/3. Her begynner det å bli mer komplisert matematikk, og vi må også se på flere stoffer når beregningene gjøres.

Så kommer det et spørsmål om reemitering. CO2 kan neppe reemitere all stråling. Hvis det var tilfelle ville ikke atmosfæren varmes opp. Så noe av energien som blir emitert blir ikke reemitert men absorbert og temperaturen stiger. Så igjen vil atmosfæren avgi stråling men mer lik black body stråling som er avhengig av temperatur.

I dag er det vanlig oppfatning at overflaten stråler rett ut, men det er alt annet enn sannheten. Strålingen fra bakken går i alle retninger. Faktisk er der mer stråling langs bakken enn rett ut. Bakketemperatur har en høyere betydning for utstråling enn det vi hører om. CO2 har allerede emitert dem meste strålingen den kan allerede etter noen få meter. så 100 ppm økning har svært lite å si. Noe kanskje men utregningene i dag holder rett og slett ikke mål. Skuffende er det når IPCC forfatter en gang i tiden tok bryderiet med å kalkulere CO2, av avsluttet "kalkuleringen" men en særdeles enkel logaritmeformel som ikke tar hensyn til noe annet enn bare CO2. Selve arbeidet med kalkuleringen er ikke tilgjengelig.

Vet ikke om du fikk svar på det du spør om, men det jeg skriver representerer stort sett hobbyforskning. Jeg ville ha satt pris på om noen kom med noe mer utfyllende svar.

15
Glimrende forsøk. Den skal jeg regne på når jeg får tid til overs. Jeg hadde aldri tenkt på å teste ut paraboleffekten.

Tidligere kastet jeg ut et eksperiment der en stor hul kule inneholdt en mindre kule i sentrum. Hulrommet er i fullstendig vakuum, hulrommet er på 2 meter i radius, og den lille kulens radius var på 1 meter. Den store kulen var varmet opp til fast temperatur. Hvilken temperatur fikk den lille over tid? Jeg ga til og med tre svaralternativer, ingen turde å svare på noen på dem.

Pages: [1] 2