Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 134
1
Regler og informasjon / Re: Gratulerer!
« on: Today at 00:58:27 »
Vi andre får bare huske å takke deg for innsatsen du gjør som stormufti og administrator for oss alle.
Og bistå med å holde dette frie forumet fritt, saklig og åpent til de neste 10.000 innleggene også.

2
Denne dama vil jeg be på nachspiel:

https://youtu.be/fRBsQqfOVXg

3
NTB har funnet et oppslag hos Bloomberg som sier at "Greenpeace Scales Shell’s Offshore Brent Platform in Protest", og laget sin versjon av dette her:

https://resett.no/2019/10/14/greenpeace-aksjonerte-mot-oljeinstallasjoner-i-nordsjoen/

Kommentar til NTB-artikkelen:
Etter over 50 år med oljeaktivitet i norsk sektor har Oslo-styrte medier fremdeles ingen oljekyndige journalister. Et par av dem fra Bergen og Stavanger som begynte å skjønne urovekkende mye ble i sin tid raskt ansatt som kommunikasjons- og infodirektører i Statoil. Siden har de gjenværende i Oslopressen levert det reneste rør i alle sammenhenger. Ingen av dagens "oljejournalister" aner f.eks. hva tallene for produksjon og utbyggingskostnader, skattemodeller og avkastning/bærekraft, HMS og risikohåndtering egentlig er for noe i forhold til det øvrige næringsliv, slik at klimafysakkene i den samme pressen kan fritt fortsette med sitt tilsvarende komplett uansvarlige og inkompetente skvalder om den "skadelige" oljeindustrien. 

At et av verdens mest avanserte oljeland kan klare å opprettholde et slikt vedvarende kunnskapløshetsnivå i journalistikken og i tilhørende klimaaktivisme bør i all anstendighet anses på samme usannsynlighetsnivå som Kristi oppstandelse. Jeg tror faktisk, ut fra artikkelteksten, at NTB ikke engang ikke fullt ut forstår at Bloombergs omtale (som de mener å hente sin info fra) er fra britisk sektor! Det skulle vært umulig, men hvor er NTBs omtale i sin norske artikkel av at dette er i UK og ikke i Norge? Eller, ønsker de med sin vanlige tendensiøse journalistikk at folk skal tro at onde olje-Norge også er involvert her? Hver får tenke sitt - jeg bare tenkte: Det får da være grenser for hvor dumme selv NTB er?

Og verre: Som illustrasjon på det produserende Brent-feltet legger NTB også ut et misvisende bilde, for som som vanlig er NTB helt i utakt med hva som faktisk befinner seg på Brentfeltet der ute i Nordsjøen:

Illutstrasjonsbilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

På feltet står nemlig tre plattformer i betong (B, C, D) pga. hele 140 meter havdyp (samme prinsipp som for vårt Statfjord-felt, som geologisk henger sammen med Brent). Før norsk condeep-teknologi var tilgjengelig bygde man en mindre varig løsning i stål (A). Feltet er altså i hovedsak basert på temmelig miljønøytrale condeep sementskaft-plattformer bygd i Norge og dermed kanskje helst - av rene miljøhensyn og ikke kunnskapsløst klimavrøvl - bare bør bli stående som fiskerev/andre maritime nyttefunksjoner de neste hundre år (eller mener klimafysakkene at vi skal rive alle betongkaier langs kysten også!?):


Gandsfjorden 1974. Byggingen av condeep-plattformen til Shell, Brent B, er i full gang.
Condeep kommer av engelsk «concrete deep water structure», og er benevnelsen av en serie oljeplattformer som ble utviklet i Norge etter 1973.


Brent-feltet er forøvrig det største britiske oljefeltet som er oppdaget, og det har vært i produksjon siden 1976. Brent-feltet ligger 185 kilometer nordøst for Skottland og er «nabo» til det norske Statfjordfeltet.
Siden 1976 har Brent produsert godt over fire milliarder fat oljeekvivalenter — nesten 10 prosent av Storbritannias produksjon.
"Brent Blend", en referanse ved prissetting av olje fra Nordsjøen, er oppkalt etter Brentfeltet
I feltets gullalder i 1982 ble det produsert mer enn en halv million fat per dag — nok til å dekke energibehovet til rundt halvparten av alle britiske boliger for det året.4
Vi har her på forumet også i flere andre sammenhenger vært innom den rådende (klimaforklarte) politikks dreining mot å loppe (den folkeeide) vannkraften til fordel for den i hovedsak utenlandseide (og i alle fall privateide) vindkraften. Utenlandske investorer har så langt gnidd seg i hendene og bare stormet over Norges usikrede riksgrense for å ta del i denne utplyndringen av norske friluftsområder i kombinasjon med julegave-skattlegging.

Jeg skrev "så langt": Den opplyste del av det norske folk begynner å kjenne vindmølledildoen trykke ubehagelig mot blæra nå, og stiller stadig mer kritiske spørsmål til hva som egentlig foregår.
Utplyndringen har imidlertid hittil vært så offentlig velsignet at selv den mest stupide og kapitalvulgære vindmølleinvestor har fått slippe til, selvsagt med våre lokale små-Quislinger med støttende tilrop og åpen kollekthånd i bakgrunnen. Mens mer intelligente/framtidsrettede nordmenn har begynt å undres på hvor lenge skattefordelene til vindkraften kan fortsette - mens havørnene og annen verneverdig storfugl drysser ned som agner for vinden.
   
Men enn så lenge har lederen i vindkraftorganisasjonen Norwea nylig kunnet uttrykke sine ønsker så ufrivillig frekt som dette:
«Innfører vi grunnrentesats på vindkraft nå, blir det ganske enkelt ikke bygd ut mer vindkraft. […] Skal man innføre grunnrenteskatt på vindkraft må det bli betydelig høyere strømpriser først».

Jeg regner med de intelligente av dere ser hva som kommer i neste runde: Offentlige garantier på at forskjellsbehandlingen skal få fortsette i favør av utenlandske investorer.
Samtidig som man lopper det norske folk ytterligere på vannkraftprisene.
I klimaets navn har selvskadingen ingen moralske grenser lenger.

5
Alle offentlige debatter kan, hvis de føres konstruktivt og med søk etter mer kunnskap i bunn, utvide samfunnets erkjennelsesnivå.
Noen debattområder har til og med medført rene paradigmeskifter i samfunnets måte å tenke på:

1950-årenes "helvetesdebatt" var Norges første skikkelige brudd med trosdiktert verdensanskuelse
Denne debatten, mellom den gammeltestamentlige Hallesby (professor i teologi ved Menighetsfakultetet og predikant i Det norske lutherske Indremisjonsselskap) og den liberale Hamarbiskopen Schjelderup, avdekket så mye av kristendommens arkaiske hersketeknikker at det norske folk aldri mer i like stor grad skulle underkaste seg teologisk baserte helveteskremsler og evig pine. Det er ikke tvil om at denne årelange debatten medvirket til å fremme en moderne, sekulær humanisme i det norske samfunnet, blant annet ved opprettelsen av Human-Etisk Forbund i 1956.


Svovelpredikant Hallesbye

Det er ikke lett å finne like opprivende, frontpregede og langvarige debatter i norsk etterkrigstid enn denne. Man kan kanskje nevne spetakkelet rundt de to EU-avstemningene i 1972 og 1994, som begge rev opp både familier, arbeidsmiljøer og karrierer i et større omfang.
Kanskje også NATO-diskusjonene i sin tid, som i tillegg stadig dukker opp igjen ved gitte internasjonale konfliktlinjer.

Klimamakta er vår tids Menighetsfakultet som forsvarer den rette lære med kjetterbeskyldninger
I vår tid er det klimadebatten (i bredeste klimaindustri-forstand) som synes å skape de sterkeste frontene, og som har alle de klassiske maktelementer der samfunnet ønskes lagt om i dramatisk grad - men der alternative (kjetterske) tolkninger synes å utvikle rene "wir haben ja andere methoden"-reaksjoner:
- Det foreligger en institusjonalisert trosretning i bunn der dagens CO2-doktrine rent maktpolitisk kan sammenlignes med helvetesdebattens bibelfundamentalisme forsvart av nasjonale og overnasjonale instanser fra Menighetsfakultet (Cicero) til pavekirken (FN/IPCC).
- Kjettere (aktivt kritiske forskere) straffes nådeløst på karrieremuligheter
- Respekten for kritisk argumentasjon rundt de mest sentrale klimahelvetesvarslene er omtrent like fraværende som for å ikke underordne seg Hallesbyes klassiske helvete her hjemme, og Dantes inferno der ute
- Det åpnes ikke for romslige anledninger til å stoppe opp og ta en ny oppgang på hvor CO2-fundamentalismen er i ferd med å sende den overordnede klimaprosessen: I et institusjonalisert overnasjonalt samrøre mellom den alarmistiske delen av forskerne, opportunistiske media og avgiftskåte politikere latterliggjøres alle som ber om et stopp langs veien lenge nok til å sanse seg og ta en reell faglig nyorientering - for sikkerhets skyld. Det er nemlig ikke slik at det er "fornekterne" som representerer samfunnets sikkerhetsrisiko i størst grad her, det er derimot alle de kunnskapsløse og hysteriske klimaalarmistene som på alle politiske nivåer vedtar serier av meningsløse og alltid like funksjonshemmende restriksjoner på samfunnet. 

Men uten å ta med vår tids tids mest opplyste samfunnsanalytikere på debatten. Så hva vil erkjennelsene av vår tids "klimadebatt" bli? Som ikke en gang er en "debatt" annet enn for småfolk på små blogger, alle hovedfora er overtatt med klimamaktas statsfinanser.
Jeg er redd det vil bli en sørgelig dom, i kontrast til helvetesdebatten som bidro til en omfattende frigjøring av folks rett til å tenke selv, er "klimadebatten" degenerert til en prosess der man knebler både Galilei og Semmelweiss.
Og alle slags Hallesby'er får spalteplass i stedet:Det er grunn til å minne om Tor Åge Bringsværds metaforiske beskrivelse av en person han kjente, og som aldri klarte å stoppe opp underveis for å iaktta den virkelige verden:
«La ikke livet bli som en biltur med min morfar. Vi fant aldri noe sted å stoppe – for det kunne kanskje være noe enda hyggeligere rundt neste sving. Og så var det plutselig slutt på bensinen».

Svaret på trådtittelen synes dessverre å være et mistrøstig "nei".

6
Generelt / Re: Orange Blossom Spesial
« on: 12.10.2019, 14:22:37 »
Siden vi var så heldige å komme inn på mandolin, greier jeg ikke å la være å anbefale mitt eget band, Ogras. (Romsdalsk for ugress ja)

F.eks. da vi var så heldige å få spille på Sommeråpent, med undertegnede på piano og mandolin:

Ellers finnes vi på de største strømmeplattformene med 1 plate og 1 singel, ny plate kommer i januar.  8)

Ai ai, det visste jeg ikke om vår kjære administrator!
Vel, da regner jeg med du nikket gjenkjennende til mye av det jeg la ut foran her?
Her: En liten musikktur i byens gater før kveldens landskamp.

7
Generelt / Re: Orange Blossom Spesial
« on: 11.10.2019, 21:58:34 »
På mandolin har David Grisman vært en mester innenfor "progressiv bluegrass" siden 1960-tallet, og en oppfølger er bl.a. Christ Thile som briljerer på dette krevende instrumentet. Han kan plutselig dra en Bach midt inne i en bluegrass-solo...
Her sammen med sin road buddy Michael Daves, der de koser seg med gammel trad-låt (men noter dere fintene inni der): https://www.youtube.com/watch?v=67TmBd-dtZw

Hans avantgarde-stil kan forøvrig studeres her, der han drar en praktfull versjon av Dylans klassiker Don't think twice:
https://www.youtube.com/watch?v=wrDDJ0U0Dfk

Dette får holde i kveld, etter at Emeritusen trigget en mimrestreng i mitt indre.

8
Generelt / Re: Orange Blossom Spesial
« on: 11.10.2019, 21:53:03 »
En av de mest spennende musikerne innenfor moderniseringen av amerikansk folkemusikk/bluegrass, og en mester på alt fra gitar til banjo osv., er unge Molly Tuttle. Hun opptrer i en rekke miljø, bl.a. med en rekke andre talentfulle unge kvinner.
Hennes arrangement/håndtering av Townes Van Zandts White Freightliner Blues er allerede en klassiker som "alle" prøver å etterligne:
https://www.youtube.com/watch?v=awFeDMNiKX4   

9
Generelt / Re: Orange Blossom Spesial
« on: 11.10.2019, 21:44:41 »
OK Telehiv, var min introduksjon av Orange Blossom noenlunde on par?

Den var utmerket. Du hører mer etter enn de fleste tror.

Hvis noen lurer på hva som er den råeste gitarøvelsen noensinne framvist innenfor amerikansk finger-picking, kan dere ta en titt på 17 år gamle Tommy Jones. Som dessverre drakk seg ihjel før verden rakk å virkelig forstå hva slags talent dette var:
https://www.youtube.com/watch?v=wWao_Sz0mJA

   

10
Generelt / Re: Orange Blossom Spesial
« on: 11.10.2019, 21:24:45 »
Hvis dere vil svelge gråten inn i helgen, kan dere ta en titt på dette kuttet, der lille Michael Cleveland møter Doc Watson for første gang.
https://www.youtube.com/watch?v=ytd-9ro9GTs

Blinde Doc Watson (døde for noen år siden) var den største stilskaper på gitar i amerikansk folkemusikk fra 1960-tallet (transkriberte for eksempel en rekke tradisjonelle felelåter over til gitar, og utviklet plekterteknikken cross-picking til det perfekte), og det er gripende når disse to diskuterer sine handicap. Doc muntrer opp lille Michael med å si at selv om han er handicappet kan ingen ta fra ham hans "godgiven talent", noe Michael etterpå har fortalt ga ham kraft til å bli den han er i dag.
Til høyre sitter en diskret Dan Crary, den amerikanske gitaristen som i størst grad har inkorporert tradisjonelle irske folketoner inn i amerikanske folkemusikkarrangementer. Det dere ser her er musikkhistorie på et sublimt nivå.


11
Generelt / Re: Orange Blossom Spesial
« on: 11.10.2019, 21:11:16 »
Den mest vanvittig talentfulle av alle felespellere er den omtrent blinde, helseknekte Michael Cleveland.
Hans tolkninger av amerikanske klassikere er utenfor all forstand, inkludert Orange Blossom Special:
https://www.youtube.com/watch?v=69dcFjW0RZ4

Rent kunstnerisk vil jeg likevel fremheve hans tolkning av Lee Highway Blues, det er hjerteskjærende vakkert å høre dette helsevraket stå der alene og skape en verden ingen har hørt før - noen av verdens mest garvede bluegrassolister bare står der med ærefrykt og gir ham et diskret komp i bakgrunnen:
https://www.youtube.com/watch?v=HE_G0OfJ-ew

12
Andre emner enn klima / Re: Klimadebatts person-quiz
« on: 11.10.2019, 16:27:28 »
OK, da har de engasjerte knekket koden.
For de som fremdeles lurer på alle 9, legger jeg nå inn svaret over hvert bilde i startinnlegget.

13
Andre emner enn klima / Re: Klimadebatts person-quiz
« on: 11.10.2019, 11:59:40 »
Haha. Tenkte bare på fastlandet og glemte øyene.

Så nå mener du at du har hele løsningen?
Greit å tenke på noe annet enn Greta...

14
Først, jeg tar forbehold om at saken er korrekt gjengitt i siterte artikkel:

https://resett.no/2019/10/10/iransk-kvinne-skulle-anmelde-for-a-anmelde-ektemannen-for-familievold-ble-avvist/

Skulle gjerne sett andre kilder på samme sak, men problemet er om noen andre medier faktisk omtaler denne saken?
Jeg har ikke gransket det grundig foreløpig.Saken er altså at en iransk kvinne som skulle anmelde ektemannen for familievold, først prøvde nærmeste politistasjon (Manglerud), men den var fredagsstengt (hva i alle dager kan det skyldes!?).
På neste forsøk, Grønland politistasjon, ble kvinnen og hennes medhjelper møtt av en uniformert politikonstabel. Konstabelen opplyste, i og med at kvinnen tidligere hadde anmeldt ektemannen for familievold ved Stovner politistasjon, at en ny anmeldelse måtte inngis eller leveres på samme sted. Grønland politistasjon er ikke rette vedkommende for denne anmeldelsen, opplyste politimannen.
Men ikke bare det, sier artikkelen: "Men, politikonstabelen, informerte samtidig at de må vente til mandag. Dette fordi Stovner politistasjon er stengt for allmenheten i helgene. Anmeldelsen kunne derfor ikke fremmes før tidligst mandag."

Grønland politistasjon ville altså med dette sende den livredde damen bort til over helgen.
Den formastelige tanke som dukker opp her, er først: Er dette virkelig et korrekt avvisningsgrunnlag mot en skremt kvinne i denne situasjonen?
Og hvis det ikke er det, ser vi da et konkret uttrykk for det vi hører stadig mer rykter om, at politiet signaliserer at "æresvold og innvandrer-konemishandling vil vi helst ikke ta i, dette får dere løse selv på andre måter"?
 
Og da kan ting fort være enda verre:
Jeg tenker videre, at hvis hendelsesforløpet er i nærheten av å være korrekt gjengitt her, kan det også være korrekt det en gammel kjenning av meg i Oslo (høyt plassert i en meget relevant offentlig administrasjonssektor) hevdet overfor meg allerede for over tre år siden (nokså nøyaktig etter hukommelsen): "Store deler av politiet i Oslo er nå skremt og truet til å se en annen vei når de hevnbaserte innvandrergruppene innblandes; de har blitt fortalt at både de og deres familie vil få svi hvis de legger seg opp i noe. Dette vil vi få se stadig tydeligere i rettspleien videre".

Og vedkommende tilla noe jeg særlig finner relevant for denne saken, som lød omtrent slik: "Det typiske for å unngå å havne opp i denne type innvandrertrusler er da å angi administrative årsaker til at man ikke kan gjøre noe med saken".

Jeg hadde ikke tatt opp denne saken her, hvis det ikke er akkurat nevnte problematikk som kan være medvirkende; enten a) uvilje til å ta i saken, eller b) frykt for å ta i saken, eller c) begge deler.

Min ekstremt godt informerte kjenning mente forøvrig at hvis de nevnte nye trusselforholdene ikke tas opp til skikkelig og åpen debatt kan kontrollen med Oslovolden på alle nivå snart være tapt.

Men som sagt, les saken selv og gjør deres egne refleksjoner.
 

15
Andre emner enn klima / Re: Tyrkia/Syria, Europa og Brexit
« on: 11.10.2019, 09:58:50 »
*NSB - ja jeg vet at det heter VY, Jernbaneverket etc.

Ja, Gud hjelpe oss om NSB - i disse globalisttider - skulle fortsette å hete noe med stat i....hehe

Ellers satt jeg i går og leste meg opp på mulige nye og/eller revitaliserte gamle konfliktsoner Europa kan komme opp i etter hvert, kan nevne i fleng:

- UK er nok ikke så ferdig med de katolske terrorister som man har ønsket å tro en stund, Irland-syndromet kan blusse opp på nytt i slagskyggene rundt Brexit hvis de gale kortene spilles klossete nok enda en gang
- Syria er i utgangspunktet et MØ-land, men konflikten er like mye vestlig: Den syriske borgerkrigen er en konflikt mellom myndighetene, ledet av Bashar al-Assad, og ulike opprørsgrupper. Flere av opprørsgruppene kjemper også seg imellom. Russland og Iran støtter Assad-regimet. USA og allierte som Frankrike, Tyrkia og Saudi-Arabia bistår noen av opprørsgruppene, og kjemper mot andre, blant annet mot Den islamske staten (IS). Med Tyrkias nye aggresjon dras NATO og verden forøvrig inn i et stadig mer ukontrollerbart spill som kan eskalere til storkonflikt.
- Libya kan ikke ses løsrevet fra de europeiske spenninger, siden (den i hovedsak europeiske ledete) invasjonen i 2011 har ført til kaos og lovløshet, inkludert oppblomstring av menneskehandel og islamistisk ekstremisme som spilles over på Europa i økende grad.
- Balkan er en hvilende og flersidig revansjelysten bombe, særlig i Serbias mer sekulære maktkorridorer lyser hatet mot både resten av Balkan og ikke minst Europa forøvrig, som de mener seg svært usaklig behandlet av ifm borgerkrigene. En (sentralstyrt) europeisk forskyvning av (MENA) immigrant-problematikk til større byrde for denne delen av Balkan kan bli en fyrstikk til lunten
- Kosovo er en ekstra følsom sak her, med konflikttråder ikke bare til Serbia men også til stormaktene: Kosovo erklærte seg uavhengig 17. februar, 2008. Løsrivelsen førte umiddelbart til opptøyer i Serbias hovedstad Beograd, og i nord i Kosovo hvor de fleste kosovo-serberne bor. Serberne protesterte mot løsrivelsen, og hevdet den var i strid med folkeretten. Noen land gikk umiddelbart ut og anerkjente uavhengigheten (blant andre Frankrike, Storbritannia, USA og Norge), mens Serbia og deres gamle støttespiller Russland fortsatt nekter å anerkjenne Kosovo som en egen stat.
- Øst-Europas rolle i EU; hvis EU fortsetter å omtale de øst-europeiske "immigrantfiendtlige" landene like nedlatende som nå, kan det vokse opp ganske militante og store anti-demokratiske bevegelser - de har knapt kommet seg etter Sovjets etno-rokkeringer og prøver å reorganisere seg som nasjonalstater. Noe som havner i stadig større konflikt med EUs overstatlige sentralisme. De mottar samtidig en overrepresentativ økonomisk støtte fra EU og sliter med å få nok folkelig støtte for å dra en Ugrit osv. foreløpig. 
- Ukraina er selvsagt allerede en åpen konflikt som foregår på ulike nivåer: Mellom grupperinger innad i Ukraina; mellom ukrainske myndigheter og Russland; og mellom NATO og Russland. Det er en konflikt om landområder, makt og sikkerhet, hvor spørsmål knyttet til historie, identitet og folkerett er viktig
- Jødene: Det er skremmende og vondt å se hvordan jøder over hele Europa, i takt med økningen av islamske ekstremister, nå antastes på åpen gate om ikke de passer på å skjule sin kippa ("jødekalotten") og andre "jødestjerne"-indikatorer. Jeg hørte et intervju med en jødisk Oslo-dame på radioen i morges, og hun opplyste at de nå følte seg svært utrygge ved å bevege seg på åpen gate i Oslo. Inntrykket er at de nå er reddere islamistene enn de høyre-ekstreme.
- I et større bilde: Hvor lenge vil Europa passivt se sin liberale, demokratiske og kjønnslikestilte kulturplattform smuldre? Og hvordan vil et evt. mot-opprør utvikle seg? Farlige undergrupper vil alltid utvikle seg i sånne scenarier, og landene med kortest og dårligst demokratisk erfaring vil mest trolig først degenerere til gatejustis.
-
 

Pages: [1] 2 3 ... 134