Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Telehiv

Sider: [1] 2 3 ... 97
1
Christy er omtalt på WUWT nå, der han bl.a. kommenterer sommerens varmebølger:
"“Heat waves have always happened. Our most serious heatwaves were in the 1930’s. We have not matched those at allLink: https://wattsupwiththat.com/2018/08/16/alabamas-state-climatologist-john-christy-debunks-this-months-climate-hysterics/

2
Issmeltingen i Arktis startet omtrent 2 mnd tidligere i både den romerske varmeperioden og den varme middelalder

Ny forskning (bl.a. Kolling et al, 2018) viser at issmeltingen i Arktis startet omtrent 2 mnd tidligere i både den romerske varmeperioden og den varme middelalder. Altså en ny og viktig bekreftelse på at begge disse varmeperiodene var varmere enn vår tids varmeperiode så langt, som startet ca. 1850. At vi ca. 170 år inn i dagens varmeperiode fremdeles ikke er i nærheten av slike tidlige smeltefaser i Arktis, kan faktisk understøtte argumentet til de forskerne som mener at jorden er mer på vei mot en kommende istid enn et Thermageddon. Som kjent er jorden inne i en mellomistid nå, der vi ut fra forventet syklus faktisk snart har brukt opp det gunstige klimamellomrommet fram til neste istid. 

Den nye forskningen om langt tidligere smeltefaser under de romerske og middelalderske varmeperiodene står i sterk kontrast til klimaforskere som de siste tiårene har jobbet intenst med å tildekke disse ca. 500-årige historiske og sykliske varmeperiodene (500 varme; 500 kalde; 500 varme; osv,), siden varmeperiodene ikke var akkompagnert av spesielt høye CO2-nivåer.

En viktig datakilde i dagens forskning er marine sedimenter:


Link: http://notrickszone.com/2018/08/16/new-arctic-study-finds-spring-sea-ice-melted-2-months-earlier-than-today-during-roman-medieval-times/

IPCC 1990 var mer i tråd med denne forskningen enn i de påfølgende rapporter
De nye funnene er altså mer i tråd med slik IPCC illustrerte den varme middelalder, i sin første rapport i 1990:


Men: IPCC 1990 undergravde sin egen CO2-sak
IPCC fant som kjent raskt ut at denne varme middeladeren undergravde allmuens tro på CO2-hypotesen, slik at første nedglatting av historiske fakta begynte allerede i neste rapport (1995).

Historieforfalskningens klimaks (Mann et al 1998):
IPCC endte til slutt med å ta inn en variant/noe nedtonet utgave av Manns hockeykøllegraf i FNs klimapanels tredje rapport (TAR), da denne kom i 2001. Kvasiforskningen og historieforfalskningen rundt hockeykølla klarte likevel nesten helt å glatte ut både den varme middelalder og den lille istid, før proteststormen startet og grafene måtte revideres. Den romerske varmeperioden lot man for øvrig rett og slett være å ta med i grafen, så slapp man den konfrontasjonen.

Dermed ble den verdenshistorien vi skulle kjenne til plutselig seende slik ut:

 

Videre?
I de 2 siste IPCC-rapportene er som kjent hockeykølla fjernet. De senere årene har også stadig flere redelige forskere begynt å gjeninnhente vår stjålne temperaturhistorie på flere områder, herunder den spennende avdekkingen av tidligere varmeperioder i Arktis med basis i ny marin sedimentteknologi som jeg nevner innledningsvis ovenfor.

Jeg tror det skal bli noen spennende år framover etter hvert som den mest pinlige fasitforskningen må vike plass for mer lødige verifikasjonsøvelser. 

 


3
Virker som linken din er nede. Jeg prøvde flere innfallsvinkler, men får ikke tak i artikkelen.
Til trøst kan man kanskje ta en titt på denne omfattende gjennomgangen av artikkelen:
https://principia-scientific.org/another-new-paper-slays-co2-greenhouse-gas-thought-experiment/

PS: Hele gjennomgangen synes opprinnelig å stamme fra NTZ, så der kan man finne mer av dette, samt et par hundre kommentarer som av og til har interessante poeng:
http://notrickszone.com/2017/09/25/another-new-paper-dismantles-the-co2-greenhouse-effect-thought-experiment/#sthash.ul4IRVvp.dpbs

 

4
Tegneren Josh har levert mange vittige illustrasjoner av "klimaforskningens" historiske omskrivninger, ikke minst bilder som forklarer hvorfor våre besteforeldre egentlig frøs i hjel:


5
En gluping med glimt i øyet, militær etterretningsanalytiker og Harvard juskandidat Tyler Vigen, har skrevet en hel bok med eksempler på den gyldne vitenskapelige regel at "korrelasjoner er ikke det samme som årsaker".

Den alarmistiske klimaindustrien - herunder deres vitenskapelig hjelpeløse oppfølgere i media - har imidlertid brukt mye energi på å smyge seg rundt dette, jfr. deres påstander om at når temperaturen dokumentert synker i 30-års perioden etter andre verdenskrig tross jevn økning i atmosfærisk CO2-innhold i samme periode, så avvises det som bare "vær" og uansett ikke relevant som falsifisering av CO2-hypotesen. Når temperaturen derimot stiger i den påfølgende 30-årsperioden i kombinasjon med stigning i CO2-nivå er det plutselig snakk om "dramatiske klimaendringer" med "en klar korrelasjon mellom økt temperatur og økt CO2-nivå".

Men metodisk skolerte folk ser jo straks at dette er en vitenskapelig sett pillråtten argumentasjon som bryter alle verifikasjonsregler med sin hårreisende underliggende påstand om at "korrelasjon er faktisk det samme som årsak i dette tilfellet - fordi vi har definisjonsmakten og fordi vi sier det!".

For det vi faktisk ser er selvsagt bare at man cherrypicker fra helt kontrære statistiske korrelasjoner til en entydig årsaksforklaring som skal legitimere CO2-hypotesen (selv om den allerede er falsifisert i de foregående 30 årene). Man bruker rett og slett konstruerte og ikke-verifiserte korrelasjoner (i tillegg basert basert på høyst tvilsomme observasjonsdata) som man i neste omgang har kokt sammen i modeller og deretter tolket fritt. Altså: "Nonsenskorrelasjoner".

Nettsiden SPURIOUS CORRELATIONS viser prinsippet for klimatenkningens nonsenskorrelasjoner
Det er her Tyler Vigens nettside Spurious Correlations setter ting i sitt rette perspektiv.
Her kan dere finne hylende morsomme og i praksis helt parallelle eksempler på nonsenskorrelasjoner av den typen klimaforskningen dessverre har dyrket i flere tiår som "vitenskap", men hvor oppegående folk ser hvor nivået egentlig ligger når udyktige og/eller uredelige, og uansett opportunistiske, forskere finner "dramatiske korrelasjoner" de mener verden må informeres om (selvsagt i håpet om mer støtte til deres livsviktige prosjekt).Tylers eksempler er selvsagt mest for lattermusklene, men når tilsvarende idiotkorrelasjoner rundt klima kjøres fram som truende for menneskeheten og krever sterke "straffetiltak" stopper latteren i halsen på dem som har øyne å se med og hjerne å tenke med...

Link: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

PS: Her er en korrelasjon jeg er sikker på at MDG vil bruke mot norsk oljeindustri (hvis de bare oppdager den):
PS2: Jeg vil igjen presisere at jeg er en ivrig miljøverner (der vi har nok av dokumenterte forhold å gripe fatt i) og en like aktiv motstander av dårlig klimaforskning (der vi bare har dårlig forskning å gripe fatt i).


6
For 10-15 år siden - oppildnet av at isen faktisk var redusert i volum (dog helt i tråd med den forventede 30-årssyklus) - kjørte klimaalarmistene en stadig mer voldsom dommedagskampanje om isen i Arktis, som egentlig bare var en banal framskriving av en synkende trend, og som da selvsagt ville ende med at isen ville være forsvunnet i løpet av få år. Men som vanlig tok ikke disse historieløse alarmistene hensyn til de naturlige sykluser, og uansett trodde de at en ny (kaldere) naturlig syklus ville fullstendig overkjøres av deres eget overgirede CO2-modelloppkok.

Her er imidlertid grafen som viser de ulike katastrofescenariene opp mot den faktiske utvikling:
"Løgn" er ikke bare hva man sier, men også hva man behendig unngår å si:
Arktis-alarmistene har hele veien prøvd å unngå at allmennheten skal få se de varme tiårene i mellomkrigstiden, som viser omtrent samme sykliske lavnivå som de siste par-tre tiårene (men som altså har stabilisert seg siden 2006), men vi sannhetssøkere vil gjerne vise dette bildet:   

7
John Christy er alltid en interessant stemme i klimasaker. Noen har som kjent prøvd å debunke ham på at han er personlig kristen og dermed ikke kan være noen skikkelig naturvitenskapsmann, men de bør ta en titt på hans liste av utmerkelser innenfor helt ordinær/klassisk naturvitenskap: Mannen synes faktisk å kunne ha to tanker i hodet på samme tid  ;)

Ellers er det jo ikke så lenge siden han trakk på seg de ortodokses vrede da han i 2014 sammen med sin UAH-kollega Richard McNider la ut en mye sitert artikkel i Wall Street Journal, der de hevdet at "climate models project temperatures consistently higher than real-world satellite and balloon data". Og de tråkket på flere ømme tær da de pekte på en rekke tilfeller der mainstream-forskningens såkalte "konsensus" har vist seg å være feilaktig.
Så ja, Christy har en interessert lytter i meg, i alle fall.

8
Denne siste Potsdam-alarmismen (med uforbederlige Schnelnlhuber bak spakene med Stockholmlogrere og et par danske makroøkologer i kjølvannet) er selvsagt å legge ut lissepasninger ikke bare til forskning.no, men også til den mest sensasjonslystne MSM-åndseliten for øvrig her hjemme:
https://www.nettavisen.no/nyheter/forskere---vendepunkt-for-jorda-kan-vre-kun-tiar-unna/3423522277.html

 

9
Parodiorganet forskning.no har selvsagt også lagt ut dette i dystre toner:
https://forskning.no/klima-forurensning-ntb/forskere-vanskeligere-a-kontrollere-global-oppvarming-enn-antatt/1216992

Og, lødigheten tatt i betraktning, er det kanskje fornuftig at det ikke gis anledning til kommentarer...?

"Parodiorganet forskning.no"?
Vel, hva skal man kalle et organ som egentlig NØYTRALT skulle representert Norges Forskningsråd med en oversikt over relevant forskning?
Her noen flere eksempler, utover den nevnte Potsdam-tragedien, på hva som p.t ligger oppe som "vitenskapelige" artikler nå:
 
1) https://forskning.no/klima-forurensning-havet/forsuring-har-allerede-fort-til-dramatiske-endringer-i-havet/1216201
Her er artikkeloverskriften en bevisst villedning av publikum: Lesing av selve artikkelen avslører at det dreier seg IKKE om menneskeskapt surt hav, men helt lokale effektvarianter av naturlige (lokale) utslipp fra havbunnen. Men det hindrer ikke denne "vitenskapsartikkelen" i å hoppe derfra til katastrofemodellering av verden som sådan....selvsagt igjen uten empiriske data.

2) https://forskning.no/dyreverden/verdens-lemurer-kan-do-ut/1216781
Enda en katastrofeartikkel "kvalitetssikret" av en aktivistorganisasjon, med hovedfokus på alt som "KAN" hende av onde ting.

3) https://forskning.no/satellitter-miljo-partner/isbreene-pa-gronland-far-fart-pa-seg-om-sommeren/1215813
En ren tulleartikkel/tullestudie som prøver å lage alarmisme av at grønlandsisen beveger mer på seg om sommeren enn om vinteren (hvilken sensasjon!), som samtidig underslår det faktum at grønlandsisen har vokst de senere årene (jfr. min kommentar om dette her på forumet nylig: http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1033.msg8724;topicseen#msg8724

4) https://forskning.no/klima/klimaendringer-gjor-hetebolger-mer-sannsynlige-i-norge/1216240
Rent tendensiøs klimaalarmisme uten seriøst faglig belegg: Nøytrale forskere har som kjent lenge prøvd å kjøle ned brushodene som fortsatt driver spekulativ sammenroting av vær og klima

5) https://forskning.no/klima-antarktis-ntb/pingvin-bestand-har-kollapset/1215527
Først, dette katastrofescenariet er ikke basert på reelle bakkestudier, men satellitt- og helikopterbilder. Den siste lokale studien var i 2016 og der hevdet man at bestanden var sunn og livskraftig og besto av ca. 1,6 mill individer. Her argumenteres det i tillegg om at "kollapsen" (hvis den i det hele tatt er korrekt) KAN skyldes klimaendringer (og da selvsagt OPPVARMING). Til det er å kommentere at det er ikke målt signifikant oppvarming på flere tiår i dette området. Men pytt pytt, hva betyr fakta når modellene taler?

Dette bare som en aperitif, mye verre tullestoff under dekke av "forskning" kunne vært strødd ut rundt dette.

Det er til å gråte av at dette skal være nasjonens utsiktsrom mot viktig forskning. 


10
Jeg var litt i tvil om jeg skulle kommentere dette under "Ny forskning" her, siden vi vet hva som kommer når Postdammiljøet slår til med sin fanatiske alarmisme. Men uansett: I en ny "studie" (hva nå kravet kan være for å kvalifisere til en slik betegnelse) i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), finner vi den reneste galskap av kvasidokumenterte og overdrevne skremsler om Thermageddon, eller som de sier i tittelen: "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene".

Kortversjonen av hva som sies: Her har "Postdammerne" igjen fått satt ord på sine skremsler om et "“Hothouse Earth” klima som dersom vi ikke øyeblikkelig klarer å kutte dramatisk i våre CO2-utslipp vil gjøre at jorden gis et globalt gjennomsnitt på "4-5°C higher than pre-industrial temperatures with sea level 10-60 m higher than today".

Denne gangen har Potsdammiljøet klart å få med seg noen andre alarmistceller som håper på sine 15 minutes of fame, bl.a. noen håpefulle fra Australia (revskremmermiljøet), og noen nye navn fra Sverige og Danmark. I Danmark har de av alle ting fått med seg "Senter for makroøkologi", som heller ikke synes å stusse på 4-5 grader global oppvarming på noen tiår….

Hovedgrepet for denne nye alarmismesuppen er at de har kokt sammen en komplett kaotisk ansamling av de gode, gamle "tipping points" (se figur nedenfor), stort sett for lengst falsifiserte av mer edruelige klimamiljøer, og kombinert dette med alt de kan kjøre opp av "feedbacks" på høyeste score - og voila; verden står foran sin sikre undergang - igjen.

Hovedbudskapet er nemlig at "Places on Earth will become uninhabitable", som de anslår kan være kun tiår unna med dagens utvikling.

 

Stockholm har lagt ut en link som er mer opplysende om foretaket enn link til studien (bak betalingsmur):
http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-08-06-planet-at-risk-of-heading-towards-hothouse-earth-state.html

God fornøyelse!11
Klimadebattens skyttergravtilstand gjør at begge sider fort kan misbruke vær til klimaargumenter: CO2-skeptikere liker å trekke fram kortere kuldeperioder i enkelte regioner for å erte opp alarmistene og påpeker gjerne (som riktignok korrekt er) at det er flere som fryser i hjel her i verden enn som dør av hete, mens alarmistene opphøyer kortere regionale varmeperioder til "katastrofal global oppvarming". Ukritisk gjengitt med siklende opplags-iver i MSM.

I disse dager er dette fenomenet ekstra tydelig:
- media har siste uken brukt varsler om "unormal hete" som skulle ramme Sør-Europa (dette har foreløpig ikke slått til, se videre) til å samtidig rote seg bort i håpløst uhistoriske skremmeoppslag.
- De kan dessverre støtte seg til våre faste alarmistiske "klimaforskere" her hjemme, som behendig unnlater å nevne både femti og hundre år gamle varmerekorder som ville avkreftet at selv de varslede fantasimeldingene er på "unormale" nivåer. For sikkerhets skyld driver man nå og stryker slike gamle rekorder med henvisning til usikre data...
- MSM-mølla har til og med klart å logge inn 3 omkomne i Spania og Portugal til sammen - ikke dårlig for en samlet befolkning på ca. 60 mill.
- mens de samme organer ikke trekker fram at store deler av det sørlige Europa har vært relativt kjølig i flere måneder mens vi har kost oss i varmen i Sør-Norge (selv om nordlendingene måtte plukke rim ut av skjegget til langt ut i juli, men det teller jo ikke i Oslo-avisene). 
- Siste dagene har norsk MSM vært i ekstase og lovet 45-50 varmegrader i bl.a. Spania, Portugal og Italia denne helgen, men allerede i dag (lør 4. aug) er norsk MSM påfallende tause om denne "massakren" og en titt på værkartene for de nevnte områder viser stort sett 29-34 grader. Altså slett ikke over det normale for årstiden.
- Sjekker man El Pais (Spania), og de portugisiske, franske og italienske avisene finner vi nesten ingen ting av disse temperaturskremslene, og de hadde nok heller ikke kjent seg igjen i det særnorske hysteriet der både Samset og Benestad hadde "klimapollusjon" (ufrivillig klimarelatert sædavgang) i flere dager her hjemme.
 
Kort sagt: Hvem var det som kokte opp disse skremslene her hjemme, og som vi ikke finner igjen i de landene som skulle "rammes"?

Store globale kontraster
Som vanlig er selvsagt sannheten om klodens tilstand at det er varmere enn normalt noen steder, og kaldere andre steder. For dem som følger med på de store regionale syklusene kan det imidlertid være interessant å se de siste mønstrene forskerne peker på:

Det dommedagsspådde Arktis har iht. DMI nå et havisvolum opp mot det meste vi har sett de siste 15 år:


 
- Den tropiske del av Atlanterhavsoverflaten, og særlig Atlanterhavet vest av Afrika har lenge oppvist en overraskende kald overflatetemperatur
- De nord-atlantiske havområdene rundt Grønland er usedvanlig kalde og er noe av forklaringen på den lave smeltegraden i Arktis i år.
- Iht DMIs oversikter ligger nå Grønlands foreliggende massebalanse på ca. 580 gigatonn, eller omtrent 175 gigatonn over gjennomsnitt for gjeldende periode, og det igjen er ca. 500 gigatonn over periodens lav i 2012. Kilde: http://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/ 

Alt dette, og mer til, står i skrikende kontrast til alarmistenes påstander om at "jorden koker".

 

12
Media og politikk / Sv: Biskop Samset rir igjen
« på: 03.08.2018, 12:17:23 »
Menckens perfide coining av puritanisme er kanskje også den best dekkende beskrivelse av tilstanden hos dagens bortskjemte og retningsforvirrede borgerbarn som kan leke venstreradikale på kafeene i oslofjordbotngryta (i trygg avstand fra ufjelge arbeidsfolk) så lenge de ikke får gjennomslag for å legge ned all verdiskaping som foreløpig holder dem velfødde og nedlatende overfor dem som med sitt daglige - dog sikkert miljø- og klimafiendtlige - arbeid betaler hele kalaset for disse slynglene.

13
Media og politikk / Sv: Biskop Samset rir igjen
« på: 01.08.2018, 13:58:48 »
Geir Aaslid er ikke min favoritt. Men han er delvis et produkt av Samset, Benestad og deres likemenn. I stedet for å holde knallhardt på vitenskapelig nøkternhet, streng faglighet, høflighet, samt at de ALDRI er ute og kritiserer de som overdriver i klimahysteriet "favør", lokker det fram motpoler på den andre siden også.

Tror det er en bra oppsummering. Det er ikke lett å beherske seg når folk under dekke av å være forskere drar den ene historisk analfabetiske og consensusgarderte grovheten etter den andre. Vi har vel alle da opplevd det uutholdelig fristende å svare med samme mynt, og ikke minst med ironisk snert oppå....

Personlig er jeg i prinsippet ferdig med å engasjere meg i klimadebattens alarmistgrums. Jeg blir knapt opprørt over disse Samset'ene lenger. Jeg skal gjerne være med og kaste noen fleipete peanøtter på de stridende, men klimaindustrien er nå så institusjonelt og makt- og fiskalpolitisk forankret at vitenskap er helt underordnet de politiske målsnørene.

Jeg sitter derfor med popcornposen min og avventer rolig det året da VG har rotert i kappen og trykker bilder av et stadig mer tilfrosset Arktis og det ikke lenger er MSM-tvil om at CO2-hypotesen har vært feil hele veien. Da blir jo avisenes bilder viktigere enn forskernes modeller, som ingen lenger fester lit til.


14
For de som er for unge i klimaindustrien til å ha fått med seg lattervrælene rundt Benestad rett før jul i 2005 (det reddet i alle fall min juleunderholdning den gangen), så kan de kose seg med urkilden til løyene og de språklige forviklingene her: https://climateaudit.org/2005/12/20/the-sayings-of-rasmus/
 
En av kommentatorene summerte vel egentlig bra opp det meste:

Paul Penrose
Posted Dec 20, 2005 at 7:14 PM | Permalink
There are so many factual errors, logical fallacies, and double-speak there that I don’t even know where to start. Oh the heck with it, I’ve got better things to do with my time. Besides, he does a good enough job of discrediting himself that he does not need my help.

Norske "Anders" kan imidlertid opplyse de latterknekte kommentatorene at de logiske hallingkastene ikke bare foregår på engelsk, men også i hans bruk av norsk:

Anders
Posted Dec 23, 2005 at 9:26 AM | Permalink
Re #9: It is not a language problem. The akwardness is there when hes writes in Norwegian, too.

 

15
Media og politikk / Sv: Biskop Samset rir igjen
« på: 31.07.2018, 22:21:41 »
Jeg så Benestad forleden dag, tror det var på TV2, der han også så klare koblinger mellom noen varme sommerdager og "klimaendringer".
En stakkar må spørre: Hvorfor var ikke disse skrotnissene på plass i vinter da vi hadde flere unormalt kalde måneder?

Uansett: Trodde de hadde gjemt Benestad så dypt i møllposen nå at vi slapp å høre mer fra ham?
Men han benyttet vel at storkara var på ferie og lurte seg til en 15 minutes of embarrassing fame igjen.

PS: I den engelskspråklige, intellektuelle del av klimaforskningsverdenen er "The Sayings of Rasmus" fremdeles et sikkert nachspielkort.

Sider: [1] 2 3 ... 97