Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 122
1
mangler bare bilde av Greta på tønnen.

Var det denne klimakrisegaloppen du tenkte på?

2
Skråblikk / Re: Kommuner i klimakrise og mild øldis..
« on: 13.06.2019, 17:48:15 »
Men godt øl hjelper alltid, uansett, som denne reklame videoen fra 1936 viser:
https://www.youtube.com/watch?v=SxbuTYwvhrM

ConTrar1,
Din vidunderlige ølreklame har reddet både dag og kveld for meg!

Motto:
La klimakrisen bare skure
- jeg lar ølreklamen dure over fjord og fjell og fossevell!

3
13.06.19 06:42Del
Den ene kommunen etter etter den annen erklærer nå klimakrise. Sist ute er Kongsberg. Hva gjør vi med de klimakriserammede kommunene?

Er det det ikke lenger trygt å besøke f.eks Kongsberg? Vil ikke dette ramme kommunens turisme? Og innbyggerne blir kanskje tvunget til å flytte.  Bøndene i de klimakriserammede kommunene vil nå få store problemer med avlingene. Og nabokommunene til Kongsberg må kanskje belage seg på å motta klimaflykninger.

Jeg lever nå i frykt for at min egen kommune skal erklære klimakrise med alle de besværlighetermdet måtte medføre.

Hva skjer forresten når to kommuner slår seg sammen og bare den ene er rammet av klimakrise?

Hoho,
her setter du fantasien om i sving om dårskapens uendelige univers ;)
Nå er det nok heller ikke lenge før Askøy kommune kan skylde sprutbæsjingen på klimaet

PS: Om alt skulle bli for mørkt og trist, "besteforeldre mot global oppvarming" kjørte 19. februar klimakaraoke-kveld (sic!) i Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo der de kunne fortelle at det ennå var litt tid igjen. Men nå, i juni 2019, må vel all tid være ute?
Løsning: Kjør Oslo som klimakrisekommune. De har vel ikke tenkt å bli klimasinker?!https://www.besteforeldreaksjonen.no/events/event/klima-og-karaoke-kveld/

4
Skråblikk / Jeg våknet i natt av en underlig drøm.....
« on: 11.06.2019, 22:21:59 »

5
Det er mange klimarealister som er blitt trakassert i jobben. Her er en til:
The Curious Case of Dr. Miskolczi
https://rclutz.wordpress.com/2017/05/17/the-curious-case-of-dr-miskolczi/

Som det kommenteres i PetterTs linkede artikkel, så sluttet Ferenc Miskolczi hos NASA i 2005 etter at han ble nektet å publisere materiale som reiste tvil om det teoretiske grunnlaget for den rådende klimamodellering både på dette og andre områder.

Denne artikkelen er nå 2 år gammel, men orienterer greit om Dr. Ferenc Miskolczis brannfakkel i den teoretiske drivhus-diskusjonen, bl.a. om hans empirisk baserte kritikk av antakelsene om tilbakestråling, jfr sitat fra artikkelen:

ClimateTruth: You used empirical data, rather than models, to arrive at your conclusion. How was that done?
Dr. Miskolczi: The computations are relatively simple. I collected a large number of radiosonde observations from around the globe and computed the global average infrared absorption. I performed these computations using observations from two large, publicly available datasets known as the TIGR2 and NOAA. The computations involved the processing of 300 radiosonde observations, using a state-of-the-art, line-by-line radiative transfer code. In both datasets, the global average infrared optical thickness turned out to be 1.87, agreeing with theoretical expectations.


Dr. Ferenc Miskolczi

Han sier bl.a. dette i artikkelen om hvorfor IPCCs (les: den konvensjonelle drivhuseffekts) modellforutsetninger er feile:

ClimateTruth: Where does the traditional greenhouse theory make its fundamental mistake?
Dr. Miskolczi: The conventional greenhouse theory does not consider the newly discovered physical relationships involving infrared radiative fluxes. These relationships pose strong energetic constraints on an equilibrium system.

ClimateTruth: Why has this error escaped notice until now?
Dr. Miskolczi: Nobody thought that a 100-year-old theory could be wrong. The original greenhouse formula, developed by an astrophysicist, applies only to the stars, not to finite, semi-transparent planetary atmospheres. New equations had to be formulated.

Men enn så lenge er altså Dr. Miskolczi feid ut av NASA, og jobber nå fra sitt hjemland Ungarn.
Artikkelen linker til arbeidene som gjorde at NASA blokkete hans arbeider.

Men for dem som vil lese mer om/av denne forskeren i senere år, her er noen linker:

Miskolczi, F. M. & M. G. Mlynczak (2004) The greenhouse effect and the spectral decomposition of the clear-sky terrestrial radiation IDŐJÁRÁS Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, Vol. 108, No. 4, 209-251.
http://owww.met.hu/idojaras/IDOJARAS_vol108_No4_01.pdf

Miskolczi, F. M. (2007) Greenhouse effect in semi-transparent planetary atmospheres IDŐJÁRÁS Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service Vol. 111, No. 1, January–March 2007, pp. 1–40.
http://owww.met.hu/idojaras/IDOJARAS_vol111_No1_01.pdf

Miskolczi, F. (2010) The Stable Stationary Value of the Earth’s Global Average Atmospheric Planck-Weighted Greenhouse-Gas Optical Thickness Energy & Environment, Vol. 21, No. 4, 243-262.
http://www.friendsofscience.org/assets/documents/E&E_21_4_2010_08-miskolczi.pdf

Miskolczi, F. (2011) The stable stationary value of the Earth’s global average atmospheric infrared optical thickness Presented by Miklos Zagoni at the EGU 2011 Vienna.
http://edberry.com/SiteDocs/PDF/EGU2011_FM_MZ.pdf

Miskolczi, F. M. (2014) The Greenhouse Effect and the Infrared Radiative Structure of the Earth’s Atmosphere Development in Earth Science, Vol. 2, 31-52.

Han finnes også på Research Gate her:
https://www.researchgate.net/profile/Ferenc_Miskolczi


6
Her er en god oversiktsartikkel som også trekker frem jukset som Ben Santer bedrev i IPCC da han egenhendig omgjorde den vitenskapelige komiteens konklusjon om at det ikke var påviselige menneskeskapte påvirkninger på global temperatur til det motsatte ved å utelate tidligere målinger.
About those stories of, “Declining Arctic Sea Ice Extent”
By Robert Endlich
https://casf.me/declining-arctic-sea-ice-stories/

PetterT,
takk for at du la inn denne artikkelen med kritikk av bl.a. NCA4s data- og metodebruk, som flere har hevdet var et rent bestillingsverk fra klimaindustrien før Obama gikk fra borde, selv om siste publisering kom i 2018.
Jeg har akkurat kommentert den litt på parallell tråd her: http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1200.msg9541#msg9541

7
Så lenge Arktis hadde en udiskutabel isreduksjon på 1980/90-tallet var trenden i main stream klimaforskning at mesteparten skyldtes menneskeskapte endringer. At mellomkrigstiden hadde en lignende syklus på langt lavere CO2-nivåer er det stort sett bare "klimaskeptikere" som har ønsket å debattere fullt ut.
Selv om samlet ismengde/massebalanse pr. mars (før smeltesesongen begynner) i Arktis fremdeles er på omtrent samme lave nivå som under mellomkrigstidens smeltesyklus har minimumsnivået i Arktis (pr. sept; før ny tilfrysing begynner) faktisk en stigende trend siden 2006 (se bl.a. NCA4-graf nedenfor), slik at spådommene om isfritt Arktis lar vente på sin  fullbyrdelse.

Flere studier de siste årene har derfor renonsert en del på argumentet om "hovedsaklig menneskeskapt" smelting til estimater på rundt halvparten.
Her har PetterT. for øvrig i dag akkurat lagt inn en artikkel som drøfter korrekthet og representativitet for en del isangivelser bl.a. i USAs Fourth National Climate Assessment, NCA4: https://casf.me/declining-arctic-sea-ice-stories/

Geolog/meteorolog Robert Endlich med 30 års erfaring innen klimarelatert FoU kommenterer her bl.a. NCA4s påstander om arktisk isreduksjon på "almost 11 to 16% per decade". Han peker på at NCA4 her bruker altfor kort historikk (slik at mellomkrigstidens smelteperiode dermed faller bort og gir en helt annen trend over de siste hundre år) og argumenterer i stedet for at "Rather than the precipitous declines of NCA4’s claims, a century-long record shows seemingly insignificant declines of -0.5 to -0.7 per cent per decade. And, rather than finding human-caused CO2-fueled decreases, these century-long data are right in line with the thousand-year Bond Cycles which dominate Northern Hemisphere climate in records from Europe to Greenland."

Men selv i NCA4s "smeltegraf" (som imøtegås av Endlich) vises en utvikling med stigende trend for minimumsnivået siden 2006:
Av nyere fagfellevurderte studier kan jeg nevne noen som angir ca. "halvparten" menneskeskapt:

England et al., 2019
https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-18-0864.1
“Over the last half century, the Arctic sea ice cover has declined dramatically. Current estimates suggest that, for the Arctic as a whole, nearly half of the observed loss of summer sea ice cover is not due to anthropogenic forcing, but due to internal variability.”

Ding et al., 2019
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0256-8
“internal variability contributes to about 40–50% of observed multi-decadal decline in Arctic sea ice.”

Zhang et al., 2015
https://www.pnas.org/content/112/15/4570
“The above estimates suggest that internal variability associated with the three key predictors could have contributed substantially to the observed summer Arctic sea ice decline. Hence internal variability could be as important as anthropogenic forcing in the observed summer Arctic sea ice decline.”


Antarktis faller imidlertid utenfor alle modellforventninger om CO2-indusert smelting
En del studier, ikke minst de senere år, har som kjent også gått en god del lengre i retning naturlig syklisitet enn "halvparten menneskeskapt", men det får ligge i denne omgang.
Derimot er empirisk CO2-overførbarhet fra Arktis til Antarktis - selv om man begrenser seg til "halvparten menneskeskapt" - en helt annen skål: For i Antarktis har sjøisen hatt en økende trend siden 1970-årene (da Arktis begynte sin smeltefase), mens hovedmassivet har ligget nokså stabilt hele veien.

De ulike bildene som tegnes av isutviklingen i Arktis versus Antarktis (SH: sørlige hemisfære) har derfor fått mange til å stusse over at CO2 skal ha gitt smelting i Arktis (NH) samtidig med en avkjøling av SH, og en av disse stiller et høyst probat spørsmål:

"Considering SH sea ice has been on an increasing trend since the late 1970s, what percentage of the SH sea increase is anthropogenic vs. natural?"

Kanskje like greit å spørre disse som Greta Thunberg?8
Aktører og hendelser / Utsnitt av et intervju med St. Greta
« on: 01.06.2019, 12:28:54 »
Her er et utskrift som viser at klimavitenskapen skaffer seg stadig nytt fotfeste:

“So Greta”, asked the reporter, “how much carbon dioxide is up there?”
 “A lot” replies Greta.
“How much is a lot” the reporter continues.
“Most of the sky”
 “And how much of it is man-made?”
 “Nearly all of it”
 “Thank you. Well there you have it, all the more reason to act on this climate change emergency now. Back to the studio.”

PS: Hvis dere ikke skulle høre mer fra meg i dag, så henger jeg trolig i et vakkert tre med mine universitetseksamener fastfrosset på brystkassen.

9
Telehiv, du har etter min mening også et fjerde alternativ:
Å ignorere den re-emitterte tussen.

Hehe, denne Skråblikktråden startet med at britiske hundepsykologer i fullt alvor beskyldte klimaendringer ("de siste månedene"!!) for å ha påført hundene klimadepresjoner.
Behovet for hjelp der er nok betydelig mer nærliggende enn her i traktene.
Her hjemme anser vi det fremdeles for mer viktig å redde internettløse enker og faderløse fra umeldt trafikkrisiko.


10
La oss få Benestad på NRK som værvarsler. Da kan han samtidig forklare hvordan han vil gjøre opprør mot Staten. Og komme med nye klima-varsler hver time. Vær er som kjent kortvarig, det kan skifte på minuttet, så 60 vær = 1 klima.

ConTrari,
av en eller annen grunn får du meg alltid til å storskratte når du stiller inn tinninglappene på sånt!

11
De klimabesatte i statskanalen klarer ikke å snakke nøytralt om kuldegrader lengre:
For nå dukket John Smits opp igjen på Dagsrevyen i går kveld, og var tydelig preget av at hans to dager gamle plussvarsel på Svalbard ikke stod seg lenger (jeg slipper å spise hatten min denne gangen også...).
Verre var imidlertid at mens Escobar dagen før gjentok Yrs farevarsler muntlig 2-3 ganger på Dagsrevyen i tillegg til mange gule slingreskilter om farlige kjøreforhold, klarte Smits heller ikke denne gangen å ytre ett ord om dette - selv om Yrs hjemmesider var stinne av kjørevarsler for flere fylker på samme tid.
Denne gangen var det riktignok plassert et par av de gule skiltene på kartet, men Smits var ikke i nærheten av å kommentere det risikobildet Escobar fant nødvendig dagen før. I tillegg til at nattetemperaturer fremdeles ikke framvises/kommenteres, som ville vist kuldegrader i en rekke fylker og i seg selv gitt folk viktige advarsler.

En av grunnene til at dette ikke kan blåses bort, er brutale erfaringer nettopp med John Smits jeg selv har bivånet:
Jeg satt en gang på en veikro før en liten fjellovergang med to polske trailersjåfører ved siden av og så Smits' værmelding på Dagsrevyen, der han (igjen) glatt unnlot å vise annet enn dagtemperaturer (i pen pluss!) og ingen glatt vei-skilter. Mens jeg satt og sjekket farevarsler på mobilen, der farevarslene haglet. De polske sjåførene fulgte med på Dagsrevyen og nikket til hverandre, og gikk ut og kjørte - på sommerdekk. Jeg rakk akkurat ikke å rope en advarsel til dem. Dagen etter kunne vi lese om en trailerutforkjøring med polsk sjåfør i Bergens Tidende. Eksemplene er legio.   

Dette er derfor ingen spøk, Smits og likesinnede: Meteorologer som er så fanatisk klimaskadet at de ikke klarer å ivareta kravet til nødvendig varsling om snø og is i slutten av mai - som er en selvsagt plikt i statskanalen - kan medføre at folk som bruker Dagsrevyen som infokilde kan risikere å legge av gårde på sommerdekk og havne i ulykker fordi en programmert klimagjøk ikke klarer å gi beskjed. Det er ikke alle som alltid har anledning til å sjekke Yrs hjemmesider - eller vet at de kan gjøre det - for å unngå å havne i ulykker! 

Utlagt: Ser vi mer av dette, får vi henvende oss til met-ledelsen og be dem instruere sine ansatte om å følge nødvendige ansvarsområder - eller bli tatt av skjermen. Slik de etter alle solemerker tidligere har funnet det nødvendig å be klimaalarmist Rasmus Benestad om å roe seg med sine fanatiske aktiviteter på nettet som går langt utover det en statsansatt burde få holde på med.   


 

12
Siste om NRK Nyheter og (u)forsvarlig meldepraksis om snø/is og vanskelige kjøreforhold: NRK/Met har åpenbart lest kjeftingen her!

Jeg tror faktisk det nytter å synge ut om Smits-problematikken som medførte at han i går (enda en gang!) unnlot å varsle om nettopp snø/is og vanskelige kjøreforhold en rekke steder i landet, og heller ikke viste fram de faktiske kuldegrader som ville komme om natten, mens TV2 stilte med full døgnoversikt på sin side.
For jeg så akkurat på 17-nyhetene på NRK, og det var andre saker enn da John Smits i går kveld stod og dekket over risikobildet på veiene:

Idag stilte en høflig ung mann på NRKs 17-nyheter og gjorde jobben sin: Han gjentok 2 ganger at det i store deler av landet, nå også mer nordpå, ville bli snø/is og vanskelige kjøreforhold. Og skilt for glatte veier også innlagt på kartet. Tenk det, John Smits - det var verre forhold da du ikke sa et j...ord!

Påfallende ny og forbilledlig holdning, må man si: Jeg tror ikke disse met-folkene er dummere enn at de har registrert at vi bl.a. her har begynt å følge med dem, og når det pekes konkret på Met. Inst. sitt fordømte samfunnsansvar som ansvarlig varslingsmyndighet betalt av det offentlige, så skjønner de kanskje at klima-strikken deres er strukket langt nok nå?
   

13
Ikke at jeg har noe statistisk grunnlag for å hevde det, men det har da vitterlig vært gjennomgående kaldt på Svalbard denne våren?? Og ikke bare der, har inntrykk at det har vært en temmelig kjølig vår i store deler av Europa.

Jeg ser svært lite på NRK, det gjelder også værmeldingen, men det må da være et underlig syn å se Jon Smits prøve å skjule lave temperaturer på kartet. Høres temmelig merkelig ut. Er han den eneste av meteorologene som gjør dette?

Dagsrevyen og værmeldingen har en forbannet plikt å advare om risikable værforhold, men som de verste klimafanatikerne av dem svikter monumentalt på hele veien: I går kom det for eksempel ikke et knyst fra John Smits om at en rekke fylker ville få is og snø i løpet av kvelden og natten.
I morges kl 0700 hørte jeg en mer ansvarlig Terje Walløe på radioen, som kunne opplyse at flere fylker i Midt-Norge og innlands-Norge hadde hatt både snø og is og kuldegrader i natt, og tilhørende vanskelig kjøreforhold. Det var det John Smits skulle informert (advart) om i gårsdagens Dagsrevy hadde han ikke vært så sykelig klimaskadet som han er. Han visste forbannet godt hva folk kunne bli utsatt for.   

Noen bør begynne å følge med disse klimabøtteknottene som nekter å vise fram kuldegrader om de kan unngå det. Det er brudd på all varslingsplikt. De er betalt av det offentlige for å ivareta folks sikkerhet, for klima-svarte!
Hadde noen tvunget Dagsrevy-værmeldingen til å vise også nattetemperaturer hadde ikke John Smits kommet ut av klimabøttekottet sitt mer.
   

14
Enda morsommere ble dette når det er bare noen uker til sommersolsnu og snø og sludd meldes over store deler av Norge nå. Bare de laveste kyststripene ser ut til å gå klar. Og stakkars John Smits kommer neppe ut av bøttekottet sitt før St. Hans: Det er fremdeles kuldegrader på Svalbard.

John Smits dukket opp på Dagsrevyen i kveld!
Jeg har ikke helt trodd på ryktene om at John Smits er kottleser (aka skapleser) av klimadebatt.com, men siste bøttekott-oppslaget synes å ha fått ham til å ville bevise at vi tar feil om hans klimakuldenevroser. Men hans opptreden i kveld bare understreker sannheten i ryktene: Jeg satt og undret på hva som hadde fått ham til skjermen i dag, med 0 grader som spådom for Svalbard* i morra etter ukesvis med kuldegrader. Litt tynt å krype ut av bøttekottet for? Men så forstod jeg: For kommende fredag - om to dager - kunne han triumferende vise fram 1 (rød) varmegrad på Svalbard. Midt på dagen, selvsagt. Uten at det nevnes...
Her noterer vi at TV2 derimot forbilledlig angir også nattetemperaturer, som går i solid minus ikke bare på Svalbard fremdeles, men for en rekke fylker i Norge, slik at folk forstår hvor det pr. dato er is og glatt i trafikken.

Så spørs det om hva den ene postulerte varmegraden på Svalbard på fredag ved lunsjtid sier om torturen den har gjennomgått for å vise seg fram noen sekunder? For på fredag skal vi sjekke igjen, og jeg vedder hatten min på at den ene påkalte varmegraden må vike for faktiske observasjoner. Som i tidligere Smits-cases.
 
*Merk at varmistfantastene i Dagsrevyen/Met. Inst. bare vil oppgi temperaturer for 12 middag, dvs. vanligvis den varmeste temperaturen i et døgn. Dette er selvsagt fullstendig useriøst og uansvarlig meteorologistøtte for et land der folk trenger å advares om evt. kuldegrader på nettene, ikke minst for trafikksikkerheten og ellers generell forhånds risikovarsling. Men ryktene sier at Smits er blant dem som ikke vil gi folk antioppvarmings-fantasier med å vise nattetemperaturer også, slik som TV2 gjør. All ære til TV2 som ikke har sunket ned på Dagsrevynivå her ennå.
   

15
Skråblikk / Re: Paven på skamløs skamjakt
« on: 28.05.2019, 10:39:38 »
Vi har snakket om nasjonale skam- og selvforaktsyndromer her.
Men jeg har lenge tenkt: Det er faktisk en samordnende figur som mangler her, dvs. den som kan heve seg over nasjonale syndromer og snakke autoritativt om hele den vestlige verdens ("de rike landenes") syndeskam.

Og der kom'n gett: https://www.document.no/2019/05/27/paven-rike-lands-syn-pa-migrasjon-er-tegn-pa-moralsk-forfall/

Det er fullbyrdet!

   

Pages: [1] 2 3 ... 122