Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 209
1
Maren gjorde seg legendarisk i storbakken. Og nå stafettjentene!
Det er jentene våre som virkelig sender stemningen i taket i dette VM: Stafettjentene startet som underdogs men avsluttet som et
praktfullt samlet lagkonsept.
Og nøyaktig 2 min etter kom et betuttet svenskelag, som kanskje trengte enda en liten på snuten før de lærer seg å være litt mindre kjepphøye?

Jeg ser bare et problem i vinteridrettene: Etter at man har begynt å ta en god del av de utenlandske doperne kan vi ende med at Norge blir så suverene over hele vinterfjøla at resten av verden mister interessen?
Jeg tør ikke engang å tenke på den dagen da vi slår svenskene i ishockey - da stenger nok siste mann ned det nordiske lyset der borte og overlater nøkkelen til... ja, til hvem?

 

2
Og ingen spør om vi virkelig trenger disse fabrikkene. Så lenge man kan styrke hypen om behov for mer vindkraft, slipper ingen kritiske røster til. Og nå skal Kina-Volvo bare produsere el-biler fra 2030. Blir morsomt å se hvordan dette slår ut i Sverige. De har ikke all verden av ekstra strøm å bruke .

Vi får se når det koster svenskene 9000 kroner å lade opp en Tesla, slik det gjorde i Texas nå nylig under kuldeperioden.

3
Stortinget vedtok en oljepakke for å hjelpe norsk industri gjennom coronakrisen. Et tiltak var at Havforskningsinstituttet skulle få bygge nytt skip. Det fikk de. Men det skal bygges i Nederland.

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp) kaller det en skandale og krever at Stortinget kansellerer kontrakten.
– Hele forutsetningen for oljepakken var at vi skulle hjelpe norsk industri gjennom coronakrisen. Så velger man et verft i Nederland. Vi krever at hele avtalen omgjøres, sier leder i næringskomiteen på Stortinget, Sps Geir Pollestad til VG.

«Få folk tilbake i jobb»
Han viser til at det ble satt av 110 millioner kroner til å bygge et nytt fartøy for Havforskningsinstituttet (HI). Dette var et tiltak som en del av verftspakken og sto under overskriften «Tiltak for økt aktivitet og sysselsetting – få folk tilbake i jobb», sier Pollestad.Vår maniske globalist-regjering mumler i sine svar om at dette "ikke er lett å omgjøre pga. det internasjonale regelverket vi er omfattet av". Les: Enda et eksempel på elefanten i rommet; hvilken kastrering EU medfører for oss.

Link: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/qAmW4o/sp-raser-mot-at-norske-coronamillioner-havner-i-nederland?referer=https://www.aftenbladet.no

PS: Er det ingen andre enn Sp som finner det nødvendig å slå i bordet for dette på Stortinget?


4

Men at coronahåndteringen inngår i en eller annen samordnet og bakenforliggende konspirasjon på det nivå du synes å indikere her, det blir å strekke dette for langt. Mye for langt.

Hvordan forklarer du denne da?

https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-the-great-reset/

Det er slett ikke av veien at du trekker inn den godeste Klaus Schwab når man leter etter sentrale "makten bak makten"-aktører.
Schwab er jo grunnleggeren av WEF og Davosmøtene, og har for lengst blitt en sentral bakspiller mht. å koble de overnasjonale klimaindustrielle føringene opp mot sine egenkontrollerte nettverk. Se f.eks. her: https://www.greenhousepr.co.uk/wef-2020-climate-crisis/
Og hvis noen lurer på hvorfor Schwabs Davos-gjeng er så passive overfor Kinas ekspansjon med basis i miljøherjende industri? Vel, Schwab er æresdoktor ved flere "Kina-vennlige" universiteter, herunder Kinas utenriksuniversitet....

Men derfra til å påstå at den foreløpige coronahåndteringen er i samme herskekategori som klimaindustrien er et langt steg:
- "klima" har blitt gradvis og systematisk sementert som globalt institusjonalisert herskegrunnlag fra FN og nedover over flere tiår med tilhørende massive nasjonale og overnasjonale skattetekniske opsjoner, og er nå etablert som et gjennomgripende fiskalt  forretningsimperium (og belønnende for dem som leverer "vitenskapelig" støtte) der man enten jatter med eller faller ut av det gode fordelingsselskap
- pandemier av typen corona er på sin side heller ikke noe nytt, men det er altfor tidlig å hevde at coronabutikken er tatt over av de mer skjulte (politiserte) markedskreftene på linje med klima: man finner foreløpig ikke de samme penge- og avgiftsstyringsmekanismene som for klima.
- At farmaselskapene ser giga fortjenestemuligheter i en slik situasjon er ikke en konspirasjon av klimatypen (der man samarbeider institusjonelt globalt med å luke ut all motstand), bare banal markedsgrådighet der Big Pharma slåss innbyrdes om å melke et kriserammet marked mest mulig så lenge flasketuten peker rett vei.
- "makten bak makten" av typen WEF og bilderbergerne har sikkert lyst å havne der også (og da vil de sikkert prøve å kopiere den mer overnasjonale og institusjonaliserte klimasuksessen), men foreløpig er coronabildet mer preget av kaotisk etterpåklokskap og til dels vilkårlige og uforberedte håndteringsøvelser.

For å si det på en annen måte: Her hjemme er jeg mer bekymret over hva klimaløpegutter som Barth Eide (landets største trussel mot vår geniale petroleumsskattemodell) og andre som bygger sin karriere på internasjonale instrueringsseanser fra både WEF, bilderbergere og andre udemokratiske og ukontrollerbare "makten bak makten"-institusjoner enn jeg er over mer eller mindre forvirrede og improviserende coronapolitikere.

PS: Om coronaen skulle vise seg å bli mer langvarig (strekke seg over flere år videre) og åpne for mer politisk overstyringsmakt enn vi noen gang har sett tidligere ifm. pandemier og der økonomisk maktpotensiale får stadig mer plass, vil vi nok se helt andre bakenforliggende maktstrukturer etablere seg. Dvs. slik man har rigget seg rundt klima.
Men jeg ønsker ikke å overspekulere i dette før det evt. viser seg å bli tilfelle.

Foreløpig er den relativt primitive politiske corona-herskingen en fjert ifht. den altoverskyggende klimaoverkjøringen av verdens energisystemer, som med sin selvskadende profil for Vesten kan svekke de vestlige demokratiske lands energipolitiske handlingsrom dramatisk det neste tiåret     

Utlagt: Kina bruker åpningen som Vestens klimaselvskading gir til rå industrioppbygging i et omfang og et tempo som kan skremme de fleste. Unntatt alle Vestens klimaposerende fjotteregjeringer (Erna-syndromet) som med sin massive klimaselvskading (hentet rett ut av skattebetalernes lommer) ikke kan skynde seg nok med å ødelegge de etablerte demokratiers industripolitiske og miljøtekniske handlerom. 
 

5
Det er svært vanskelig å tro at myndighetene ikke er klar over hvor håpløs deres Coroaona-politikk er.

Selvfølgelig er de det. Det er ikke meningen at det som skjer skal samstemme med folks sunne fornuft; det skal kun samstemme med dypstatens globalistiske agenda. Denne strategien er lik i alle land (les: koordinert og samordnet), bare strenghetsgraden er ulik, men alle beveger seg i samme retning. Via en oppsatt plan vi ser under utførelse, styrt helt og holdent ovenfra og ned. Det er ikke våre myndigheter som bestemmer disse tiltakene. De har bare å iverksette.

Vel, vel, vel.
Dog er det mye rart rundt coronahåndteringen i ulike land, både inkompetanse og selvrådige påfunn.
Og på flere felt trolig en politisk dramatisering utover det som er helsefaglig begrunnet.
At big pharma er med og dytter bør heller ikke overraske, det er jo de som i særlig grad direkte høster av det, der vaksine- og medisinprisene stiger i takt med hysteriet.   

Men at coronahåndteringen inngår i en eller annen samordnet og bakenforliggende konspirasjon på det nivå du synes å indikere her, det blir å strekke dette for langt. Mye for langt.

Her ville jeg heller rettet et ytterligere kritisk fokus mot det som er en udiskutabelt overnasjonal og institusjonelt samordnet hype der opportunistiske politikere, NGO'er, forskere og media høster om kapp så du kan høre avgifter, forskningsmidler og andre tilpasningspenger klinge helt til Indre Enfold: Klimaindustrien.

6
Media og politikk / Re: Borten Moe vs Barth Eide
« on: 28.02.2021, 20:21:36 »
Så hva sier Vedum? Jeg tror han foretrekker å gjøre det vanlige; si ingenting og vente og se hvilken vei klimavinden blåser. Han har politisk fert, så det kan hende han øyner nye stemmer fra klimaskeptikere.

Ola Borten Moe tar et skippertak nå for å løfte Sp inn på et fornuftig klimaselvskadingskritisk spor, og Vedum'en prøver nok så godt han kan å ikke ødelegge prosessen med å gjøre Sp distinkt ulikt Ap & de i klimaspørsmålene.
Men gudene skal vite at Vedum må bære minst like mye sprikende staur som Per Borten i sin tid:

Akkurat som Ap nå opplever at brønnpisseren Barth Eide lusker opportunistisk rundt i kulissene og vil ødelegge både petroleumsskattelovgivningen og den delen av Ap som ennå har litt klimavett i behold, har også Sp dessverre noen skikkelige brønnpissere gående rundt. Det er jo ikke til tro; når OBM m.fl. jobber med å få partiet på realistsporet i klimasaker, dukker f.eks. Kjersti Toppe opp i par med en like ny-mediekåt Lundteigen og begynner aktiv undergraving av denne prosessen. Det har vært nok tøv fra denne knehøna i mange år nå, har Vedum & de litt i hodet får de hevet henne ut av høye tillitsverv (og stortingslisten) ved første formelle anledning.

 

7
Den norske regjeringen har vidåpnet landet for utenlandske vindkraftinvestorer, som med norsk politi i ryggen kan overkjøre lokalbefolkningene og fråtse i norske landskapsidyller som forvandles til brummende helvetesområder for både folk og fugl og miljø forøvrig.

I klimagalskapens beste tradisjon har lille Norge - allerede 100% dekket med ren vannkraft - bygget ut mest vindkraft på land i hele Europa i fjor. For så ille er det: All denne norske utbyggingen har skjedd på land!
Nederland og Belgia har til forskjell gjort store deler av sin utbygging til havs.

Men vi har mer selvskading i vente: Bransjen selv mener at skjerpede klimamål og økt strømbehov i industrien vil kreve langt mer vindkraft. Og som flere enn oss her på kd.com nå har oppdaget; Rotevatn-banden har løyet grovt til EU og FN og underslått Norges faktiske CO2-redusering allerede oppnådd gjennom skogsfaktoren.

Både Sp og FrP har nå vært i media med denne kritikken, uten at regjeringen synes å ville hensynta dette fordi de ikke vil ha politisk motstand mot sine unødvendig selvpålagte og grovt selvskadende CO2-kutt. Som de fleste begynner å skjønne nå: Regjeringen tjener helt andre herrer enn folkets interesser i disse sakene.

Slik ser den foreløpige vind-selvskadingen ut grafisk:Denne artikkelen gir en bra oppdatering på situasjonen:
https://e24.no/olje-og-energi/i/9O6yzE/norge-bygget-mest-vindkraft-i-europa-i-fjor


8
Vel, da klarte våre hoppjenter bronse. Det er OK med årets NM-vinner Eirin Kvandal liggende hjemme med skade.
Men i dag er det nye jentemuligheter, og det av historisk art:

- for første gang får kombinertjentene delta i et VM!

Og de ikke bare deltok - de tok en trippelseier!
Og ei av jentene hoppet 107 meter - lenger av noen av herrene i dag!
Da får vi bare svelge skuffelsen i liten bakke herrer sammen med Granerud, som ble tatt bakfra i første omgang.
 

9
Vel, da klarte våre hoppjenter bronse. Det er OK med årets NM-vinner Eirin Kvandal liggende hjemme med skade.
Men i dag er det nye jentemuligheter, og det av historisk art:

- for første gang får kombinertjentene delta i et VM!
- kombinert var tidlig Norges klassiske paradegren i vinterleker, noe vi også ble påminnet om da den gamle kjempe og hedersmann Tormod Knudsen døde denne uken. Han tok OL-sølv i Squaw Valley i 1960 og OL-gull i Innsbruck i 1964.

Det er bare å innta TV-stolen denne lørdagen, og heie fram våre nye håp på spinnesiden (ooops, kan man si det lenger uten å støte noen woke-posører?)

Her er jentene som helt sikkert tåler å tilhøre de klassiske verdier:


Gyda Westvold Hansen, Marte Leinan Lund, Mari Leinan Lund og Mille Moen Flatla   

10
Og mens dere vandrer hvileløst, coronaparkerte og strømruinerte rundt i iskalde hus (evt. med bioolje-ramponerte fyringsanlegg sånn som hos meg), kan dere varme dere på denne helsprø videoen Maren har begått, med seg selv som femme fatale: Stillest vann har dypest grunn?

https://www.tv2.no/sport/10413752/

PS: Admin har bred musikkbakgrunn; noen kommentar til dette?

Helt suverent! Telemark-nedslag på dansegulvet!

Når jeg tydeligvis også har greid å glede selveste ConTrari1 med denne svisken, føler jeg at bare et laggull i damehopp kan matche noe sånt!11
Jøss.

Slike stunt som dette har jeg i utgangspunktet hysterisk lave forventninger til, men dette var flotte saker!

Man kommer ikke såpass bra unna uten å ha peiling. Ikke min sjanger, men flott komponert, arrangert og fremført. Bra filmet også. Jeg ble oppriktig glad av å se dette.

Hehe, ja, håpet var at også Admin kunne oppleve en glede på disse sider!
Det er vel fortjent!
PS: Damene begynner 1710 på NRK1.
12
Og mens dere vandrer hvileløst, coronaparkerte og strømruinerte rundt i iskalde hus (evt. med bioolje-ramponerte fyringsanlegg sånn som hos meg), kan dere varme dere på denne helsprø videoen Maren har begått, med seg selv som femme fatale: Stillest vann har dypest grunn?

https://www.tv2.no/sport/10413752/

PS: Admin har bred musikkbakgrunn; noen kommentar til dette?


13
Andre emner enn klima / Våre tapre og flotte skihopp-jenter
« on: 26.02.2021, 10:15:07 »
I dag er det laghopp kvinner i ski-VM.
Maren Lundby bør være alles helt for lengst; denne lille tøffe totningen som parallelt med en lysende sportslig karriere har tatt på seg en sisyfos-jobb de senere årene med å få løftet kvinnehopperne fram mot likestilling med gutta.
Og i går løftet hun sensasjonelt seg selv etter knetrøbbel og gud-vet-hva og tok en fabelaktig sølvmedalje i liten bakke.
Her er det bare å bøye seg i den støvete hatten!Og nå kommer flere etter henne: Tenk om disse flotte jentene tar laggullet i dag?!
Regner med alle gir f... i å ergre seg over klimatullinger, byforkrøplere og annet krapyl i kveld og følger våre nye hoppyndlinger!
Jeg anser det som en nasjonal plikt!
14
Energi og miljø / Re: SP-Haga i vinden igjen
« on: 26.02.2021, 10:01:17 »
Lundteigen som plutselig spretter fram og hiver seg på mantraene om at vi må bedrive mer pengesløsing på klimaposering.
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kyjq36/sp-topper-etterlyser-klarere-klimaprofil

Det hjalp visst ikke at jeg fikk sønnen hans til å lese denne boken   :o

https://www.klimarealistene.com/produkt/den-oppblaste-tenaringen/

Ja, hva hjelper det med oppstrammende bøker når markeringslysten og opportunismen overstiger skamfølelsen?

 

15
Energi og miljø / Re: SP-Haga i vinden igjen
« on: 25.02.2021, 12:40:59 »
Sp har flere framsprettende klimaopportunister enn Haga som kan undergrave partiets tydelighet/troverdighet som skeptisk til de verste klimautskeielsene. F.eks. Kjersti Toppe og Lundteigen som plutselig spretter fram og hiver seg på mantraene om at vi må bedrive mer pengesløsing på klimaposering.
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kyjq36/sp-topper-etterlyser-klarere-klimaprofil

FrP har som kjent hatt samme vaklingen, der Siv (og plutselig også Listhaug) tilsluttet seg Erna-klimaposeringen for å holde regjeringstjenestebilen varm så lenge det varte. FrP var i jo i ferd med å sprekke helt opp på dette, selv om Listhaug nå synes å ville prøve å dra partiet tilbake til en viss forsiktighet mht. klimaposering.

Problemet er imidlertid at dersom de to eneste partiene som har vist en viss forstand mht. å redusere klimaselvskadingen fortsetter å framvise undergravere av nevnte type som Toppe, Lundteigen et al, så kan vi ende med at vi får tiltakende klimaselvskading etter høstens valg uansett hvilke partier som kommer i regjeringsposisjon.
Jeg tør ikke engang å tenke på hva konsekvensene blir dersom Sp ikke blir større enn Ap, og Støre drar inn SV for å bli statsminister....

Eller for å sitere min lett bestyrtede nabofrue: Gud se i nåde til alle oss som fremdeles ønsker dette landet godt!
Pages: [1] 2 3 ... 209