Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Telehiv

#1
UAH har levert sitt datasett for september 2023, som viser at en ny ENSO er i kjømda, denne gang med en varmende El niño-fase. Vanligvis oppstår en El niño hvert 3–7. år og varer i 9–12 måneder.

Her er ENSOs nedslagsområde (både "varme" El niño og "kalde" La niña):

Avvik i overflatetemperatur i november–januar under de ti sterkeste El niño og La niña siden 1950, basert på indeksen Niño3.4. Under El niño blir havet varmere i det østlige Stillehavet. Den tilsvarende nedkjølingen under La Niña er litt svakere og ligger lengre vest. Illustrasjon fra NOAA Climate.gov.

Vi snakker altså om relativt kortvarige og syklisk tilbakevendende værendringer fra kaldt-varmt-kaldt osv. over noen enkeltår, og ikke varige klimaendringer slik en del media og de mest lurvete "klimaforskerne" prøver å gi inntrykk av.

I det tropiske Stillehavet driver den østlige passaten vannet vestover, fra Sør-Amerika mot Australia og Indonesia. Kaldt vann strømmer opp utenfor kysten av Sør-Amerika. Derfor er overflatetemperaturen lavere der enn på vestsiden av havet. Vinden og havstrømmene samvirker, og endringer i det ene påvirker det andre. Figur tilpasset fra NOAA Climate.gov.

Som alltid er det landområdene som gjennom raskere påvirkning av atmosfæren enn i de "tregere" havene framviser den første og klareste reaksjonen på en ny ENSO-oppstart - uansett om det går i kaldere eller varmere retning. Det ser vi også i septemberdataene fra UAH; at havene selvsagt trenger lenger tid enn atmosfæren på å absorbere varmeeffekten. UAH melder slik om dette:The Version 6 global average lower tropospheric temperature (LT) anomaly for September, 2023 was +0.90 deg. C departure from the 1991-2020 mean. This is above the August 2023 anomaly of +0.70 deg. C, and establishes a new monthly high temperature record since satellite temperature monitoring began in December, 1978.

Det har vært en del usikkerhet om når denn forventede El niño ville vise seg tydelig. Vi ser nå at en rekke områder, særlig i tropene/sub-tropene og da spesielt over land, er tydelig påvirket og trekker UAHs anomali opp 0.20 C.

Polområdene relativt kjølige
Hvis man derimot ser på hvilke områder på kloden som i mindre/ubetydelig grad påvirkes av ENSO i denne første fasen, så er det polområdene, som i stor grad faller utenfor ENSO-sirkulasjonen. Både Arktis og Antarktis har derfor et annet temperaturmønster enn i ENSO-sonen, jfr. UAHs rangering iht. alle de 538 månedene man har data for siden målingene startet i 1978:

Arctic: #11
Arctic land: 7th
Arctic ocean: 65th
Antarctic: 15th
Antarctic land: 26th
Antarctic ocean: 14th
Australia: 12th

USA skiller seg tydelig ut med en overraskende kjølig september ifht. den øvrige verden:
USA48: 144th
USA49: 148th

UAH kommer vel som normalt tilbake med mer analyser av målingene senere.
Lenke:  https://www.drroyspencer.com/2023/10/uah-global-temperature-update-for-september-2023-0-90-deg-c/
#2
Apropos Tromsø: Der måtte man nesten ta fram skiene en periode midtsommers i år; her et bilde fra havna den 1. juni:


HVITT: Torsdag 1. juni 2023 lå det nysnø på bakken i Tromsø sentrum. Her fra Stortorget, midt i Tromsø sentrum. Foto: Thor Harald Henriksen (Nordlys).

Heldigvis hadde Nord-Norge i sum en bra sommer i år likevel.
Nå får vi bare håpe at de ikke får en av de vintrene der man drukner i snø.
Slik som Tromsø hadde det sist vinter, med historiske snørekorder:

https://inyheter.no/25/03/2023/snorekord-i-tromso/#3
Etter den uvanlig lange og snørike våren 2023 (se de to første kommentarene på denne tråden i mai 2023), stikk i strid med de faste klimaalarmismene hos våre "klimaforskere" i og utenfor Met.Inst. og NRK, blir det interessant å se hvordan høsten 2023 blir mht. snøforhold.
For de som liker å holde ski og piggdekk i garasjen til november, starter høsten uansett dårlig nordpå:Melder rekordtidlige 30 centimeter snø i Troms og Finnmark denne uken!
Met. Inst. ved vakthavende meteorolog, Per Egil Haga, har måttet varsle folk nordpå, ikke bare i Finnmark men også i Troms:
– Vi har sagt over 20, kanskje opp mot 30 centimeter med snø enkelte steder, i løpet av et døgn, sier han.

Ja, vi får bare følge med, og snart kan vi også se på grafen for vinteren 2023/24 for nordlige halvkule, som føres fra 1.okt.
Slik ser det historiske snittet ut, som selvsagt er i dundrende strid med "klimaforskernes" 40 år vedvarende feilaktige påstander om snøen som skulle forsvinne (ifjor var det som kjent rekordmye snø over store deler av nordlige halvkule i flere av vinterens måneder):


#4
Mer omtale av UAH-studien


De to sentrale forskerne bak UAH-dataene Dr. John Christy og Dr. Roy Spencer og den nye observasjonsbaserte studien som frankolsen viser til, og som toner sterkt ned IPCCs estimerte anslag for CO2 som klimadriver

Electroverse kommenterer også studien, og skriver:
"While the current range rides as high as +5.6C for a doubling of CO2, Spencer and Christy's one-dimensional climate model comes in near the bottom-end, at just +1.9C. The lower UAH value indicates that the climate impact of increasing carbon dioxide concentrations is much less that that based on other climate models, reports phys.org."

Lenke: https://electroverse.info/study-co2-smaller-warming-effect-than-ipcc-models-say/

Og phys.orgs rapport har frankolsen allerede lenket til i trådstarten:
https://phys.org/news/2023-09-climate-data-driven-major-goal.html

UAH Earth System Science Center Research ved Spencer og Christy har altså brukt 10 år på å utvikle denne endimensjonale klimamodellen - som igjen bygger på 50 års observasjoner og ikke empiriløse modellpåfunn - for å besvare dette grunnleggende og jordnære spørsmålet:

- Hvor mye varming kan forventes ved økt tilførsel av CO2 i atmosfæren fra fossile og andre kilder i takt med den forventede økningen i det globale levestilsforbruket?   

#5
Quote from: frankolsen on 02.10.2023, 09:17:12En ny modell fra UAH Earth System Science Center viser en klimasensitivitet ved en dobling av førindustrielt CO2-nivå vil føre til en temperaturøkning på 1,9 grader, altså langt mindre enn de aller fleste andre modeller.
I motsetning til andre modeller som baserer seg på teori bygger denne på over 50 år med observasjoner.

https://phys.org/news/2023-09-climate-data-driven-major-goal.html

Ja, det er jo bra at noen plasserer den påståtte effekten av CO2 i laveste modellerte sjikt ifht. IPCC-miljøet.
Men her forutsettes altså fremdeles at CO2 faktisk er en klimadriver.
De virkelig lange observasjonene (proksier) siden siste istid viser imidlertid at de historiske varmeperiodene har startet uten CO2-pådriv, hvorpå CO2-nivået har steget som effekt av økt varme, og ikke omvendt.

Det er selvsagt bra at Spencer et al ved UAH tar ned de verste modelloverdrivelsene hvis det kan roe de mest hodeløst agerende "klimapolitikerne", men spørsmålet er hvor rett det er at en dobling av CO2 fra førindustrielt CO2-nivå (der man typisk opererer med 280 ppm) vil føre til en temperaturøkning, selv på "bare" 1,9 grader? Jfr. det fysikken sier om logaritmisk metning med sterkt fallende CO2-effekt allerede på CO2-nivåer langt under selv før-industrielle nivåer på rundt 280 ppm, og antatt omtrent full metning (som klimadriver) på dagens CO2-nivåer.

Eller om det heller er slik at CO2 er en nonsenskorrelasjon i klimamodellene, mens de historiske ca. 500 års lange og tydeligste varmeperiodene etter siste istid (den minoiske, den romerske, varm middelalder, og dagens litt svakere varmeperiode som (NB!!) startet fra lave CO2-nivåer på 1850-tallet) viser naturlige varme og kalde sykluser relatert til solaktivitet, m.m.#6
Fabelaktig foredrag: William Happer prøver å opplyse det klimafaglig skakkjørte Australia
En av USAs og verdens ledende fysikere, Princeton Universitys Emeritus Cyrus Fogg Brackett Professor of Physics, William Happer, holder p.t. en foredragsserie i Australia, i Perth, Melbourne, Sydney, og Brisbane. Temaet hans er det uvitenskapelige korstoget mot CO2 og integritetskrisen i klimaforskningen.
Her er foredraget hans i Brisbane, det spesifikt klimafaglige blir fokusert fra ca 15 min ut i foredraget, med Max Planck-kurven, osv.
NB: Alle som vil forstå hvor ille/fysisk feilaktig CO2-hypotesen har utviklet seg under IPCC-regimet, MÅ se dette foredraget!

https://wattsupwiththat.com/2023/09/29/professor-william-happer-ipa-lecture-the-crusade-against-carbon-dioxide-september-2023/Happer er invitert av The Institute of Public Affairs, som skriver:
"Professor Happer is one of the world's leading scientists and climate realists, having made extensive contributions to the debate about climate science. He has played a vital role in ensuring there is integrity in climate science and the community is exposed to information and arguments that many major institutions in our society seek to silence or censor."

Takk for at det fremdeles finnes organisasjoner og faglige tungvektere som fremdeles tar belastningen med å stå opp mot søppelforskning!

#7
Bløffen om sammenbruddet for Australias store barriererev (Great Barrier Reef)
er noe av det verste vi har sett av "vitenskap" de siste hundre år: Vi har i årevis her på forumet vist hvordan den ene søppelforskeren etter den andre har dukket opp med sine programmatiske alarmismer om at "revet er i ferd med å ødelegges", og da selvsagt pga. av en "menneskeskapt klimakrise".
Hver gang har seriøse forskere prøvd å forklare at det er snakk om helt normale variasjoner og ikke "klimakrise". Og slett ikke noe sammenbrudd i revets utvikling.

Den absolutt største søppeldyngen i denne uverdige forskningskorrupsjonen har vært James Cook University, som endte med å sparke den ærlige forskeren Peter Ridd da han nektet å være med på denne bløffingen (se wikipedias omtale av denne saken nederst).
Og hva er siste fasit for dette "sammenbruddet av revet? Som norske klimaalarmismemedier helst ikke vil informere om?
Jo, der fins et noenlunde (dog ikke helt) ærlig forskningsforetak også i Australia, nemlig (det statlig finansierte) The Australian Institute of Marine Science. De trenger ikke i samme grad å løpe etter sponsormidler slik som søppelforetaket James Cook University. Her er derfor hva de rapporterer:

"Highest coral cover in central, northern Reef in 36 years"

Lenke: https://www.aims.gov.au/information-centre/news-and-stories/highest-coral-cover-central-northern-reef-36-years

Men hva med "klimakrisen" pengejagerne påberoper seg i Australia?
Igjen, bare løgn og bedrag som mengden av "klimajournalister" er altfor dovne, medlallende eller feige til å informere om. Men de laget selvsagt store oppslag om at Australia hadde en ganske varm enkeltmåned nylig, like selvsagt regissert for dem av "klimaforskerne" ved James Cook University. Altså den vanlige cherrypickingen for å holde klimakrisenarrativet (og de tilhørende sponsormidler) gående.

Men slik er de siste 10 år faktiske utvikling iht. de offisielle satelittmålingene (UAH), og ikke "klimaforskernes" lekemodeller:Wikipedia om Peter Ridd og hans seier over James Cook University
Peter Vincent Ridd (født 25. desember 1960) er en australsk geofysiker med oseanografi som spesialfelt.

Karriere
Etter doktorgraden ble han tildelt professorat i geofysikk ved James Cook University. Gjennom 30 år har han ledet systematiske undersøkelser av korallrev. Ridd ble derfor satt til å fronte et bestillingsverk om tidligere og fremtidige atmosfæriske og klimatiske modelleringer av verdens største korallrev, Great Barrier Reef. Hans konklusjoner ble imidlertid ikke godtatt av universitetets ledelse som ønsket en ganske annen ordlyd i rapporten. Fra politisk hold var ønsket at bøndene i Nord-Queensland skulle holdes ansvarlige for at deres jordbruk virket ødeleggende på korallrevene, noe Ridd bestred.
Ridd hevdet grunnen til at resultatene ikke ble akseptert, var at universitetet hadde gjort seg avhengig av bevilgninger fra politiske myndigheter. Motytelsen skulle altså bestå i å levere alarmerende forskningsresultater knyttet til korallrevet.
Ridd påberopte seg akademias plikt til å drive fri, kritisk og ubundet forskning, og krevde en uavhengig kvalitetskontroll som skulle sjekke påstandene i den alternative rapporten og avgjøre om det virkelig kunne påvises at korallrevet skulle være katastrofalt truet av menneskelige aktiviteter og klimaendringer.

Akademisk ytringsfrihet
Da Ridd krevde full vitenskapelig integritet og nektet å bøye av, ble han i mai 2018 oppsagt fra sin stilling ved James Cook University, grunnet ukollegial oppførsel.
Ridd anla sak mot lærerstedet. Den prinsipielle delen gjaldt akademisk ytringsfrihet. Da saken var oppe til doms i september 2019, vant Ridd på alle punkter. Dommen lød på 1,2 mill. Aus $ for usaklig oppsigelse.[2]
Universitetet har imidlertid mottatt statlige midler til å anke saken inn for høyesterett, og har engasjert fire senioradvokater til å føre saken. En verdensomspennende innsamlingsaksjon pågår for å skaffe Ridd midler også han kan få råd til å hyre inn advokatbistand for sin sak.


#9
Quote from: frankolsen on 28.09.2023, 07:41:53Nå begynner panikken å bre seg i alarmistleiren :

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GML0AJ/ssb-artikkel-saar-tvil-om-global-oppvarming

VGs artikkel er interessant av to årsaker:
- kjellernivået på Ciceros forsøk på å fornekte hva et par av landets beste statistikere har funnet
- det akademiske motet som forskningsdirektør Linda Nøstbakken framviser

Vi noterer oss Nøstbakkens modige forsvar av akademisk ytringsfrihet, sitat:
"Hvis vi skulle sitte i ledergruppen i forskningsavdelingen og si at dette er kontroversielt, det skal vi ikke gå ut med mens dette er trygt og dermed greit, da hadde vi ikke vært en seriøs forskningsinstitusjon. Vi skal ikke sensurere. Folk må få lov til å angripe problemstillinger på nye måter. Det er vårt ansvar å sikre at våre forskere får brukt sin akademiske ytringsfrihet."

Dette er en annen ryggrad enn den ynkelige Christine Meyer framviste før hun måtte gå av som leder for SSB i 2017.

Pensjonert hovedforfatter John K. Dagsvik er altså enda en som er gammel og modig nok til å kreve statistisk dekning for alarmismepåstander. Og selvsagt blir sensurkorpset i Cicero sjokkerte, når noen våger å trosse deres fallerte konsensus.
Tilsvaret deres, med hovedpoeng at (en av landets ledende statistikere) John K. Dagsvik, ikke skal lyttes til fordi han "ikke er klimaforsker" er bare sørgelig å lese. Cicero-småpavene avslører med dette at Cicero-konsensusen er at faktiske observasjoner ikke skal tillates å testes statistisk-empirisk sånn som SSB-teamet har gjort!! Nei, det er alarmismemodellene med selvkonstruerte og forlengst falsifiserte CO2-verdier som gjelder! 
 
Dagbladet omtaler også saken: https://www.dagbladet.no/nyheter/ssb-forskere-sar-tvil-om-co2-hypotesen/80254734

Her er forresten selve forskningsartikkelen fra SSB-teamet:
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/artikler/i-hvilken-grad-endrer-temperaturnivaet-seg-pa-grunn-av-klimagassutslipp

#10
Nå diskuteres SSB-studien i alle seriøse miljø, mens MSM, NRK og de vanlige lurveforskerne vekselvis dysser ned og rigger forsvar så godt de kan. Det skal bli interessant å se hva som blir nedre nivå for bortforklaringer denne gangen!
#11
Quote from: Telehiv on 26.09.2023, 15:22:06
Quote from: stjakobs on 26.09.2023, 12:19:47Dama bak undersøkelsen er Katherine Ellsworth-Krebs, PhD

Takk for info, stjakobs.
Da får jeg korrigere til å kalle pasienten for "hen".


Da er artikkelen åpnet for vanlige folk, og vi kan konstatere at forskningsleder Torvald Tangeland ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ikke har lange veien til Reitgjerdet, han heller:
"Tangeland går så langt som til å si at man bør slutte å barbere seg, eller dele barberhøvel.
– I en husholdning går det kanskje an at flere deler utstyr for hårfjerning, eller trenger alle hver sin? undres Tangeland."


Les hele artikkelen selv, som en kompis av meg sa akkurat nå: "Jeg gjorde som du ba om og leste den, og føler meg nå veldig ensom med min gjenværende fornuft - min lange universitetsutdannelse synes stadig mer bortkastet".

PS: Min gamle kompis minnet meg samtidig om det gamle visdomsord: "Det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg hodet".

Åpen lenke:  https://www.document.no/2023/09/26/klimahysteriet-forsker-vil-at-folk-skal-slutte-a-barbere-seg/

#12
Quote from: frankolsen on 26.09.2023, 17:27:16TV2 lirer av seg hvor lite sjøis det er i Antarktis for tiden, og sammenligner med rekordåret 2014 da det var 1,5 millioner kvadratkilometer is mer enn normalen.
.....
Du snakker meg om kirsebærplukking  ;)

Ja, det er standard kirsebærplukkingsgrep dette:
a) Å IKKE fortelle at man sammenligner med den største is- og snøutbredelsen de siste 150 år, som toppet ut ved slutten av 1970-tallet (da den tidens oppmerksomhetssøkende "klimaforskere" hadde gaulet "ny istid!!" det siste tiåret)
b) Å IKKE fortelle at den varme mellomkrigstiden hadde både temperaturer, is- og snømengder som er sammenlignbare med i dag (forteller man det, vil jo folk spørre om hvordan dette kan henge sammen med CO2-nivået som var langt lavere enn idag)   

At ulærde, notoriske hobbyalarmister og aktivistposører i politikken, NGO-foretak og i ungdomsorganisasjoner, clickbait-kåte journalister o.l. holder på sånn er ikke annet å forvente. Men det virkelig pinlige med klimaindustrien er at påståtte "klimaforskere" holder på med de samme uvitenskapelige tjuvtriksene (Climategate-syndromene), og bidrar dermed selvsagt ikke til å irettesette de førnevnte uvitende aktivister.
 
#13
Quote from: stjakobs on 26.09.2023, 12:19:47Dama bak undersøkelsen er Katherine Ellsworth-Krebs, PhD

Takk for info, stjakobs.
Da får jeg korrigere til å kalle pasienten for "hen".
#14
Quote from: stjakobs on 26.09.2023, 10:13:07SSB har lagt ut en artikkel, publisert 25. september 2023, av John K. Dagsvik and Sigmund H. Moen:

Et gullfunn, stjakobs!
Tankekors: Frykter dette minner sterkt om en oppsigelsessøknad, i alle fall en karrierebrems, i de kretser?
(med unntak av hovedforfatter, som allerede er pensjonist)
#15
Det er velkjent at mange som kaller seg "forskere" egentlig hører hjemme i psykiatrien.
Mye tyder på at "klimaforskere" med endetidsvisjoner og langt utviklede paranoide vrangforestillinger er overrepresentert på dette området.
Jeg tenkte vi kunne ha moro av å legge inn de stadig nye eksemplene på dette.
Jeg starter med denne:

Klimahysteriet: Forsker vil at folk skal slutte å barbere seg
Klimaforskeren kommer med en oppfordring til alle: – Det er å redusere forbruket absolutt. Å slutte å barbere seg, reise mindre og å ta bort engangsprodukter i forbruket sitt.Resten kommer når Document åpner hele artikkelen om et drøyt døgn.
Det vil selvsagt være interessant å få del i hvordan barberingskutt skal redusere "klimakrisen".

PS: Jeg må innrømme at denne "forskningen" virkelig kom som kjerringa på julekvelden for meg, og havner klokkerent i nonsensgruppen for "Å strides om pavens skjegg" (som betyr å krangle om ingenting).
Det er grunn til å frykte at denne "klimaforskeren" blir stående igjen med skjegget i postkassen når reelle forskerpriser skal deles ut, og ville nok også fått diagnosen "ikke det smarteste skjegget i postkassen" om han tok turen innom Paradise Hotel-eliten.
 
Lenke: https://www.document.no/2023/09/26/klimahysteriet-forsker-vil-at-folk-skal-slutte-a-barbere-seg/