Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Sabben

Pages: [1]
1
Viktige klimatema / Re: DET ER DEFINITIVT SOLEN!
« on: 14.11.2019, 09:17:17 »
En opplysende presentasjon av solens innvirkning på jordens klima og prosesser som påvirker klimaet, presentasjonen er laget på grunnlag av ca 600 fagfellevurderte papirer med blant annet fysiker Brian A Tinsley som foredragsholder.

https://www.youtube.com/watch?v=rEWoPzaDmOA&feature=youtu.be

2
Ny forskning / Re: Kommende temperaturnedgang
« on: 10.11.2019, 19:43:03 »
De Vries syklusen ble funnet allerede på slutten av 50 tallet, lenge før vi så på Co2 som den stygge ulven, det er vel heller ingen link her som indikerer at denne er skapt som ett motbevis mot Co2 allerede på 50 tallet.
De Vrie fant denne syklusen i tre ringer og ved hjelp av karbon 14 (14C "som er påvirket av radioaktiv stråling"), svakere sol gir ett svakere magnet felt og mer kosmisk stråling / nøytroner kan penetrere inn i vår atmosfære. Dette har vi tydelig bevis på i dag da vi er inne i en veldig svak sol periode og vi har svært høye verdier av neutroner som måles blant annet i Oulu Finland.

http://cosmicrays.oulu.fi/

At en i denne De vries syklusen finner mer C14 i nedre svingning linker denne syklusen direkte til sol aktivitet som faktisk beviser at vi har mer kosmisk stråling inn i atmosfæren ved lav sol aktivitet vår vi ser på trendene i fra finland.

Man finner også De Vries syklusen i empiriske data av kjerneboringer i innsjøer som beskrevet her i form av 14C

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003101821200096X

Eller iskjerner omtalt her i form av 14C

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2000GL006116

At vi for tiden lever i en spennende periode er helt klart, vi er nå inne i en veldig lav solperiode solsyklus 24 og nå er vi i minimumet av denne. Det sies at neste periode, solsyklus 25 skal bli enda lavere og kanskje den laveste på 200år.

https://www.nasa.gov/feature/ames/solar-activity-forecast-for-next-decade-favorable-for-exploration

 Dette kan gi oss svar på flere ubesvarte spørsmål vedrørende klima og variasjoner innen rimelig kort tid når man ser det hele i klodens perspektiv, så den som lever vil få se. Innen de neste 30 år vil vi nok se om det er Co2 eller andre faktorer som styrer klimaet vårt og hvor mye de enkelte faktorer eventuellt påvirker klodens klima.

3
Ny forskning / Re: Kommende temperaturnedgang
« on: 08.11.2019, 16:30:42 »
209 års perioden er kalt De Vries cycle, den er en del av sol syklusene
https://www.scientificamerican.com/article/the-sunspot-cycle-is-more-intricate-than-previously-thought/


4
Ny forskning / Re: Kommende temperaturnedgang
« on: 07.11.2019, 17:32:51 »
Jeg har sett på denne grafen i lang tid nå uten egentlig å kunne finne noen observasjoner over de naturlige syklusene denne illustrerer og at vi muligens går mot kaldere tider.
https://postlmg.cc/G88RR8Bx

I dag publiserte selveste DR. Spencer en graf hvor han har fjernet hav temperaturen og bare viser snitt temperatur på land med filtrert linje, og sannelig kan man se en liten nedgang i slutten av denne linja.
http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH-global-LT-land-minus-ocean-1.jpg

Er vi i begynnelsen av å gå mot en kaldere periode på kloden?

Det er jo lufta som kjøler seg ned raskest, havet er jo en varmeakkumulator som har en lang forsinkelse begge veier.

5
Det stemmer at kostnaden til forbruker er 4,4 øre per kWh for 2019, elsertifikater gav i 2018 godtgjørelse på gjennomsnittlig ca. 15 øre per kWh produsert energi til produsent.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fW9YlR0WKpcJ:https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2019/01/Elsertifikater-og-Plusskundeordningen.docx+&cd=4&hl=no&ct=clnk&gl=no

6
Sivertsen har nok her stokket ordene sine litt, det han nok mener er at vannkraft har en beskatning som er 40% høyere enn hva vindkraft må ut med inklusiv naturresurskatt, man kan da se på regnestykket slik.

Grunnrente skatt 37%
Natur resursskatt 1,3%
Konsesjonskraft (kraft som gis til kommune og fylkeskommune som har redusert pris "10% av produsert kraft")
Litt vanskelig å få en prosent andel her da denne konsesjonskrafta har en variabel pris på kraft verk før og etter april 1959 og en fast pris på satt av Olje- og energidepartementet OED, konsesjonskraftprisen for 2019 er fastsatt til 10,99 øre per kilowattime kWh og på verk før april 1959 er den selvkost basert for de enkelte kraftverk.
Vil faktisk tro at vi bikker 40% med god margin når dette blir lagt til grunn for disse beskatningene.

Så kan man jo tolke dette hvordan man vil, men det er i dag store forskjeller i beskatning på kraft fra vann og vind som nok de fleste kan enes om.
Det var vel dette Sivertsen også ville ha frem i sin tekst at det er store forskjeller på beskatning mellom de ulike verka.

Da har man heller ikke lagt til grunn de fordeler som i dag eksisterer for vindkraft (subsidier og avskrivninger), Nye avskrivningsregler på 5 år og grønne sertifikat som ofte gir en tilleggspris på 15øre per kWh produsert i favør vindkraft.

7
Reuters skriver,

Chile’s crisis began this month after Piñera’s administration increased subway prices by twice the rate of inflation to offset higher energy prices and a weak currency

Using price hikes as a policy tool has failed elsewhere too. France’s carbon tax helped spark months of “gilet jaunes” street protests. So there’s more than a small dose of irony in Chile’s unrest provoking the country to abandon hosting a U.N. event aimed at pushing governments toward a more sustainable, less fossil fuel-dependent economy.


https://www.reuters.com/article/us-chile-protests-breakingviews/breakingviews-chiles-canceled-summits-are-a-climate-allegory-idUSKBN1X92L2

Fallende valuta og økte energi priser er det som har tvunget frem disse økte transport kostnadene, oljeprisen har vel heller vært stabil eller litt nedadgående de site ukene så da må det ha sneket seg inn en miljøskatt.

Reuters skriver jo også at slike "price hikes" har feilet før bla. i Frankrike med økt co2 skatt.

8
Chile, ett godt eksempel på hvordan mislykket grønn politikk kan ruinere ett land, ikke rart at folk protesterer.
En presentasjon her av Douglas Pollock som omtaler galskapen! "han er envanlig ingeniør, kanskje han ikke er høyt nok gradert for å kunne uttale seg... Emeritus, går han gjennom nåløyet? ;)"
https://www.youtube.com/watch?v=EkqJ-Uk9hqg

9
Emeritus,
Når du legger så mye arbeid ned i ett innlegg fortjener det å være korrekt, vindkraft har en lukkerativ avskrivningsordning på 5 år og ikke 20.
https://www.vindportalen.no/Vindportalen-informasjonssiden-om-vindkraft/OEkonomi/Avskrivningsregler

10
Her er saksdokumentet fra retten mellom Mann og Ball,
https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/19/15/2019BCSC1580.htm

Ball fikk da dekket saksomkosningene, men utsagnet ble det vel litt verre med på en 10 års gammel sak som gikk fra utsttelse til utsetterlse og hvor flere beviser allerede lå under torva fra Balls side....

At saksomkostningene ble dekket av Mann kan jo sees på som en seier for Ball, en gir jo ikke bort penger hvis en har en sterk sak ;)

11
Takk for en varm velkomst Telehiv!

Navnet til denne tråden "Fagfellevurdering på IPCC-måten" synest jeg er veldig passende til artikkelen her. https://www.theguardian.com/environment/2010/jan/20/ipcc-himalayan-glaciers-mistake

Den gjennomskuer liksom standarden som satt når det gjelder fagfellevurdering hos IPCC!


12
Litt om IPCC fagfelle vurdering fra Nils Axel Mørner, virker ikke særlig troverdig!

https://www.youtube.com/watch?v=ViY2J3LPgN4

Pages: [1]