Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - frankolsen

Sider: [1] 2
1
I kveldens Dagsrevyen presterte NRK et nytt lavmål mht. vettløs klimaalarmisme: De kunne stolt forkynne at de hadde en veldig forklarende bildeserie om hvor dramatisk klimaendringene nå var blitt. Med våre tidligere erfaringer fra her omtalte Folkeopplysningen var det bare å stålsette seg til det som bare måtte bli noe nytt visvas.


Dette må vel være omtrent det samme som de presenterer her, der de har reist rundt i vårt langstrakte land i ett helt år for våre lisenspenger og fanget noen eksempler på klimaforandringene på minnebrikka:
https://www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene-1.14375177

PS !! Legg merke til demningen i Bergen som "brast på grunn av ekstrem nedbør" !!

2
Både i Athen og på Skopelos (Mamma Mia-øya) var det en halvmeter snø i dag.
På Kreta var det null grader og snøvær i morges i henhold til min nabo der nede, og snøen lå fra 100 meter over havet.
Skopelos: https://twitter.com/severeweatherEU/status/1082602877577773057/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1082602877577773057&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv2.no%2Fa%2F10326633%2F
Kreta: http://www.chaniapost.eu/2019/01/08/photos-video-snow-in-crete/

3
Disclaimer: Dette er VÆR, ikke klima.

"Katastrofealarm i Sentral-Europa – og nå kommer en meter til med snø
Minst fem mennesker er omkommet og flere landsbyer og skiturister er innesperret av store snømengder sør i Tyskland og i Østerrike. Flere steder er det slått katastrofealarm."

https://www.nrk.no/urix/katastrofealarm-i-sentral-europa-_-og-na-kommer-en-meter-til-med-sno-1.14369655


De største snømengdene som er målt noensinne så tidlig på vinteren:
https://www.wetteronline.de/wetterticker/video-noch-mehr-schnee-in-den-alpen-201901077407015

4
Media og politikk / Rapport om tørkesommeren 2018
« på: 04.01.2019, 10:20:53 »
Meteorologiske har laget en rapport om fjorårets sommer som blir omtalt i Aftenposten i dag. Her står det blant annet:

Tørkesommeren 2018 var svært uvanlig og førte til store konsekvenser». Slik konkluderer forskerne ved Meteorologisk institutt, som har skrevet rapporten «Tørkesommeren 2018».
Ekstreme skogbrannperioder, vannunderskudd i jorden, drikkevannsmagasiner som gikk tomme for vann i Sør-Norge, vannrestriksjoner i mange kommuner, økte strømpriser, stengte kraftverk og problemer for båtfolk, fiske og dyre- og plantelivet
."

Dette er jo selvfølgelig noe de mener kommer til å bli nærmest årvisst i årene framover.
Allikevel står det i bunnen av artikkelen:

"Til tross for høyere middeltemperaturer mener forskerne at det er lite som tyder på at i fremtiden vil bli mange Oslo-somre som vil være like nedbørfattige som i 2018. Generelt vil nedbøren øke, og forskerne forventer flere ekstremnedbørhendelser. "

Goddag mann økseskaft :-)

https://www.aftenposten.no/norge/i/G17GgV/Meteorologene-om-torkesommeren-2018-Svart-uvanlig-og-forte-til-store-konsekvenser
Edit: Her er rapporten omtalt på Yr.no også:
https://www.yr.no/artikkel/forebu-deg-pa-enda-varmare-somrar-1.14365063
Selve rapporten:
https://fido.nrk.no/cccfcb66f38035154dd25ba51c2573ae231d397583bee2a4e545ae0b6e3fc2dd/Tørkesommeren%202018__.pdf

At det går an å rope så mye ulv over en enkeltstående hendelse som dekket 2,5 % av jorden overflate i tre måneder.....
Jeg blir matt !!!

5
frankolsen,
dette er flott jobbet!

 Reelle målinger for Bergen viser som kjent 0 i havstigning de siste 100 år....

 Og enda tydeligere ser vi hvordan man kjører utsettende HUB på kupongen når de skriver:
"Beregninger utført ved Kartverket indikerer at vi trolig må vente 20-30 år før akselerasjonen framkommer tydelig i måleserien fra Stavanger".


Takk for det Telehiv :-)


Når det gjelder havstigningen og en eventuell akselerasjon av denne så finner man mye god informasjon i dette kartet med godt og vel 2000 vannstandsmålere over hele kloden: http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html

Jeg har studert en bråte av disse, og ikke funnet noe som tyder på at hastigheten har steget....

6
Da har jeg allerede fått et virkelig langt svar fra Kartverket, gjengitt her i sin helhet:

Hei!
Det er riktig som du skriver at vi forventer at havnivået vil stige med ca 78 cm i Stavanger fram mot 2090 i forhold til referanseperioden 1986-2005. Dette er ikke eventyr, men i samsvar med offisielle anbefalinger for hvordan havnivåstigning skal håndteres i kommunal planlegging:

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/havnivastigning-og-stormflo.pdf

Det er Kartverket i samarbeid med Bjerknessenteret som har utarbeidet framskrivningene og de er basert på den beste kunnskapen vi har per i dag. Dette innebærer at vi har tatt i bruk de samme modellene som ligger til grunn for den siste hovedrapporten til FNs klimapanel (publisert i 2014). I tillegg har vi tatt hensyn til landheving og gjort egne beregninger av hvordan avsmelting fra Grønland og Antarktis vil påvirke havnivået langs Norskekysten. Se også:

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M405/M405.pdf

Det er viktig å være klar over at «føre var-prinsippet» er en grunnleggende føring for norsk klimatilpasning: Fra Meld. St. 33 (Klimatilpasning i Norge): «For å være føre var vil regjeringen at det i arbeidet med klimatilpasning legges til grunn høye alternativer fra de nasjonale klimaframskrivningene når konsekvensene av klimaendringene vurderes.»

For framskrivninger av havnivå innebærer føre var-prinsippet at vi må legge til grunn at jordas klima vil endre seg betydelig i løpet av inneværende århundre. Videre er det bestemt at de anbefalte framskrivningene skal følge øvre grense av klimamodellenes utfallsrom for det valgte klimascenariet. Framskrivningene som da framkommer må likevel ikke oppfattes som ekstreme og for Stavanger sin del kan havstigning utover de forventede 78 cm ikke utelukkes.

Når det gjelder observasjonsserien fra Stavanger er jeg enig i at det er vanskelig å påvise akselerasjon med det blotte øyet. Imidlertid er dette i samsvar med hva vi kan forvente selv med 78 cm havstigning fram mot 2090. Dette skyldes at akselerasjonen er skjult i observasjonenes naturlige variasjon og raskest havstigning vil dessuten inntreffe mot slutten av århundret. Beregninger utført ved Kartverket indikerer at vi trolig må vente 20-30 år før akselerasjonen framkommer tydelig i måleserien fra Stavanger.


Mvh

Kristian Breili

Forsker geodesi
Geodesidivisjonen
Kartverket

7
Kartverket har blitt pålagt å legge inn klimamodellenes beregninger når de spår fremtidig havnivå. I beste IPCC-stil er nok dette noe som er politisk pålagt. Det finnes fortsatt fornuftige sjeler innenfor Kartverket som gjør en god og samvittighetsfull jobb, men skjønner at de ikke kan protestere for høylytt mot klimaspådommene, da de rett og slett ville risikere å miste jobben.

Men tendensen for havnivåendringene ser man godt om man betrakter de historiske dataene

I Bodø har altså havnivået sunket med 19 cm på de 69 åra måleserien dekker.
På samme tid har landet hevet seg 23 cm (3,3 mm/år x 69)
Landet hever seg altså langt mer enn havet stiger.
La oss så se hva prognosen for havstigning i Bodø er for de neste 71 åra, fram til 2090, jo 62 cm:
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=14&center=473071,7463027&locationId=270984&aar=2090&margin=0&code=200YMAX

Helt sprøtt !!!

8
Ja det er både vanvittig og vittig det nye kartet som Kartverket presenterte i november i fjor.
Derav ordleken i tittelen.

Det nye kartet viser hvor mye Kartverket mener havnivået langs kysten vil stige fram til 2090, altså om 71 år.
I Stavanger, som er min hjemby, har vannstanden de siste 99 åra, fra 1919 til 2018, hatt en netto stigning på 8 cm.
Her kom faktisk hele denne stigningen i perioden 1919 til 1927. Fra 1927 til 2018 har det ikke vært netto havstigning i det hele tatt.
Havnivået har tvertimot sunket med 5 cm. Det vil si at havet stiger langsommere enn landet hever seg, noe som utgjør 1,3 mm/år :
https://www.kartverket.no/sehavniva/sehavniva-lokasjonside/?cityid=9000018&city=Stavanger#tab5

I dette nye fantastiske kartet fra Kartverket, som de har utviklet på oppdrag fra regjeringen, beregner de så at i Stavanger vil havnivået fram til år 2090 stige med, hold dere fast: 78 cm !!!
Dette vil si mer enn en cm pr år.
Gjør klar båten og sjekk hvor mye havnivået vil stige ved din kyst de neste 71 åra:
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/

Presentasjon av kartet: https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/nytt-kart-synliggjer-auka-havniva-og-stormflo/

Jeg har skrevet til Kartverket og bedt om en forklaring på regnestykket deres.

9
Opposisjonen mener urovekkende klimarapporter gjør det nødvendig med et nytt bredt klimaforlik på Stortinget.
Statsminister Erna Solberg ser ikke behovet.
Da de rød-grønne styrte ble det inngått to klimaforlik på Stortinget.
Etter de nye alarmerende rapportene fra IPCC mener nå opposisjonen at klimaforliket må strammes inn enda mer, noe Erna synes er helt unødvendig.
Kan det faktisk tenkes at det nå etter hvert demrer for regjeringen, og at de faktisk skjønner at hele klimahypen er et konstruert falsum ? La oss håpe det !!!
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0E6b2B/Erna-Solberg-avviser-nytt-klimaforlik

10
Det forhandles på overtid der borte, men det ser dårlig ut.
Nå snakker man om lørdag eller søndag før man kan få en avtale, men sannsynligvis går det hele i vasken.
Nok en gang.
Men nå er tyskerne frampå og mener at "de menneskeskapte globale klimaforandringene" kan gjøre deler av jorden ubeboelig, og at dette vil koste astronomiske summer med penger.
Igjen er det de små øystatene det settes søkelys på, Marshalløyene og Maldine blant annet, som akkurat i dette øyeblikk visstnok blir slukt av bølgene.
https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/21OP4q/Tyskland--Gigantiske-kostnader-hvis-deler-av-jorden-blir-ubeboelig

Hvorfor er folk så uopplyste ?
Eller er det bevisst for å skvise mest mulig penger utav oss skattebetalere ?

11
Der klarte du det jeg ikke fikset😀
Linken ?
Du må markere det som er linken og klikke på jordkloden, nr 3, på linja over smilefjesa ;)

12
Svensk 15-årig pikebarn med tordentale mot verdens ledere der hun kaller dem hyklere og anklager dem for ikke å gjøre nok, og for å "skyve problemene over på oss". (Altså barna)
https://www.aftenposten.no/verden/i/9mJb2w/Greta-15-talte-under-klimaforhandlingene-i-Polen-Kaller-verdenslederne-for-umodne-hyklere
Er det greit å hjernevaske ungene og å bruke dem i dette propagandamaskineriet som COP24 ?
Tenk den skyldfølelsen det stakkars barnet vil oppleve om noen år når det hele rakner !!
Dette minner meg om hine års naziland, og om stater østpå som vi helst ikke vil ha noe med å gjøre.
Skremmende og skammelig er det !!!

13
Media og politikk / Maldivene tas av havet, igjen !
« på: 14.12.2018, 11:48:59 »
Dagbladet har i dag en artikkel om Maldivene, der landets tidligere avsatte president nå kommer med "en desperat bønn om hjelp":
"- Vi er ikke forberedt å dø. Vi har ingen intensjoner om å bli de første ofrene for klimaendringene, sa Mohammad Nasheed, tidligere president på Maldivene, under et arrangement på klimatoppmøtet i Katowice i Polen i dag."
https://www.dagbladet.no/nyheter/dere-horer-ikke-pa-oss-det-gjorde-dere-aldri/70565915#_ga=2.248594823.1249319237.1539701661-746277334.1539701661

Dette kun noen måneder etter at en meget omfattende rapport slo fast at de små øystatene ikke er truet av et stigende havnivå:
http://sci-hub.tw/10.1002/wcc.557

Men det er jo klimatoppmøte og da må man som kjent ha litt "kjøtt på beinet".

14
Høyres Stefan Heggelund og SVs Lars Haltbrekken går nå sammen om en felles facebook-dugnad mot såkalte "klimafornektere" !
(Hva nå det er for noe...)
Dette kommer nå fram i Dagbladet, i en artikkel så full av feil at man kan lure på hvem som er de virkelige fornekterne. Virkelighetsfornektere får vi kalle dem da.
Her påstås det at de 4 siste åra er de varmeste som er målt, at havet stiger raskere enn noen gang og at isen smelter, sitat: "både i innlandet, Arktis, Grønland og Antarktis."

I tillegg kan vi ta med følgende glitrende sitat fra Haltbrekken:
 "- I tillegg er det flere som hevder at temperaturøkningen har tatt en pause. Men det er kun riktig hvis du måler temperatur nær bakken, for den globale middeltemperaturen har økt....."
Javel ???

Og til alt overmål drar man fram den gamle avisanda om de 97 prosentene.....

Dette kommer altså fra noen av våre ledende (?) politikere, disse som sitter og styrer landet vårt. Går det virkelig an ?

Les og bedøm selv:
https://www.dagbladet.no/nyheter/hoyre-og-sv-i-facebook-dugnad-mot-klimafornektere---vi-er-sa-lei/70530275#_ga=2.221270108.59343370.1544617670-1550288817.1512858675


Er det noen som er på denne fjesboka som kan fortelle disse tullingene hva som skjer i den virkelige verden ?

15
Polen går nå i stikk motsatt retning av de aller fleste; avskaffer all vindkraft på land og skal bygge nye atomkraftverk.
Klimahypokonderne freser selvfølgelig av disse vedtakene og sier det er galskap, det gir ingen mening, er absurd, og at det sender helt feil signaler i forhold til "klimatoppmøtet" COP24:
 https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2018/12/10/195482464/polen-vil-fjerne-landbasert-vindkraft

Sider: [1] 2