Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Petter B

Sider: [1] 2
1
Da jeg var i forsvaret måtte noen soldater skrive "tapt- og skade-melding" på en tanks som sank i myra. Men denne topper den glatt :-) Min største var en feltgenser jeg stjal.

2
Sitat
OK, "a mile wide". Daily Mail viser så med all mulig tydelighet i sitt oppslag at tall ikke er journalisters greie

Det eneste vi mangler er selvsagt oppslaget om at dette "mystiske" og "enorme" isfjellet skyldes menneskeskapt global oppvarming.

Det er greit å disse en journalist for klumsing med tall. Men husk at ikke alle henviser til global oppvarming. Sitat: "Many scientists argue that a calving event was not necessarily due to climate change."

3
Jeg regner med at alle her og andre steder der man mener MSM stort sett alltid er Fake-News berømmer media for edruelig og korrekt informasjon om orkanen Michael. Den ble predikert til å treffe kysten som kategori 4, og det stemte. Nå har vinden løyet endel, som også har blitt formidlet.


4
Media og politikk / Sv: Folkeopplysningen om klima
« på: 08.10.2018, 16:20:21 »
Med all respekt: Pisspreik

Du henviser nå til en - vi får tro den er autentisk) mail - som du ikke har henvist til før. Det har ikke akkurat gjort innleggene dine - i en annen mail? - krystallklare.

Wahl har ikke tatt tak i ALLE punktene dine - jeg ser ikke noen grunn til at han skal la seg styre av deg. Men i alle fall satte han alle påstander fra Klimarealistene ettertrykkelig på plass langt ned i gjørma der de hører hjemme


Ja. Det er en stor forskjell på å referere og å opphøye. Det er to vidt forskjellige meninger. Det jeg mente var at du tar æren for at programmet ble til gjennom mailen din (det er å opphøye seg selv). Wahl refererte - gjenfortalte - ikke din mail. At du i etterkant så refererer det Wahl sa på TV etter å ha hørt det viser hvor tullete innlegget ditt var.


Jeg skjønner ikke hvor du vil hen med dette tøvet. Jeg tar ikke æren for noe som helst. Men faktum er at Wahl refererte min epost og at jeg hadde lagt ved et vedlegg der jeg prøvde å gi ham noen idéer til hva som burde undersøkes nøyere. Men han undersøkte ikke. Han valgte minste motstands vei - alarmismens vei.

5
Nå var innlegget mitt ment som at vi kan være enige om noe, det var det som var meningen :-) Og vi er enige i at medisinen uansett er helt på trynet

Jer er uenig med det i at CO2 har / ikke har påvirkning som temperaturdriver.

Først, jeg sier ikke at CO2 under gitte forutsetninger ikke har påvirkning på atmosfærisk temperatur (logaritmisk virkningsgrad tilsier at evt. oppvarmingseffekt uansett er langt lavere på høyere CO2-nivåer enn på lavere).

Dernest, jeg siterer derfor bare et faktum fra utviklingen i IPCCs rapporter, når jeg skriver at "vitenskapen finner at CO2 har mindre og mindre betydning som temperaturdriver i dagens atmosfæriske konstellasjon".

Sagt på en annen måte: CO2 klimasensitivitet har måttet bli nedjustert i takt med at modellene har vist støtte og større avvik fra målte data.

6
Jer er uenig med det i at CO2 har / ikke har påvirkning som temperaturdriver.

Men jeg er veldig enig med deg at å bruke 15 milliarder på renseanlegg ikke er helt ok... Man kan dele ut en god del el-biler gratis til folket for en slik sum. Da sparer man (ørlite) globalt miljø, og gjør lokalt miljø bedre i form av mindre utslipp og mindre lyd.

"CO2-rensing" er klimagalskapens mest ressursødende påfunn noensinne. Etter hvert som vitenskapen finner at CO2 har mindre og mindre betydning som temperaturdriver i dagens atmosfæriske konstellasjon, øker mengden rabiate renselsespåfunn i andre enden.
Jeg legger ut denne linken bare som en bitteliten illustrasjon på hvor langt et (foreløpig) steinrikt land er villig til å gli ut i øding av verdier som f.eks. kunne gått til reelt og udiskutabelt dokumentert og nødvendig MILJØ-arbeid:
 

7
Media og politikk / Sv: Folkeopplysningen om klima
« på: 08.10.2018, 06:46:19 »
Ja. Det er en stor forskjell på å referere og å opphøye. Det er to vidt forskjellige meninger. Det jeg mente var at du tar æren for at programmet ble til gjennom mailen din (det er å opphøye seg selv). Wahl refererte - gjenfortalte - ikke din mail. At du i etterkant så refererer det Wahl sa på TV etter å ha hørt det viser hvor tullete innlegget ditt var.

Jeg liker denne siden da den har mye høyere takhøyde enn Klimarealistens blogg. Men det virker ikke alltid som om klimadissidentene her er noe særlig mer å stole påHallo! Dette var vedlegget til eposten.

Teksten i selve eposten var slik:

Sitat
Som fysiker har jeg i mange år med stigende irritasjon observert alle overdrivelsene som aktivister, politikere m.flere har bedrevet i samband med diskusjonen om klimaendringene.

Hadde det ikke vært  på sin plass å rydde litt opp i hva som er tull og hva som er fakta i denne sammenhengen?

Vedlagt er noen av de punktene som kunne være verd å undersøke nærmere.

Med hilsen


Steinar Jakobsen


Opphøyer? HÆ?

Sist jeg sjekket er det faktisk forskjell på å opphøye og å referere.

8
Media og politikk / Sv: Folkeopplysningen om klima
« på: 07.10.2018, 14:56:23 »
Jeg synes du opphøyer deg selv en god del her. Det brevet Wahl refererer til er i alle fall ikke din mail

Jeg har nå mannet meg opp til å se programmet til Wahl (jeg var advart på forhånd) og ser at han startet med å referere en epost jeg skrev til ham for 2 år siden. Dette var det jeg gav ham som info:
Sitat
"Andreas.

Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen for naturvitenskap i media. Jeg tror likevel jeg har en utfordring til deg. Hva med å dukke litt ned i dagens situasjon innenfor klimadebatten? Hva med å sjekke litt mer om hva forskerne er enige om og hva som overdrives av aktivister, politikere og media?

Her er forslag til noen punkter som kan undersøkes nærmere:

- Hva er egentlig sannheten omkring påstanden om at det er 97% konsensus blant klimaforskerne om at CO2 er hoveddrivkraften til økning av den globale temperaturen?

- Hvor god er korrelasjonen mellom predikasjonene til klimamodellene og den virkelig målte temperaturstigningen?

- Sentralt i teorien om CO2s påvirkning er vanndampens positive tilbakekobling. Dette skulle gi opphav til et såkalt hot-spot i atmosfæren. Hva er status angående dette hot-spotet og hvorfor er det plutselig blitt så stille om det?

- Siden utformingen av IPCCs rapporter for beslutningstakere i stor grad utføres av byråkrater og politikere, hvor mye kan man egentlig stole på konklusjonene (da disse ofte avviker fra det som konkluderes med i de vitenskapelige rapportene)?

- Hva kommer det av at mange forskere går ut mot den skremmende delen av CO2-teorien når de går av med pensjon?

- Hvorfor tyr media stadig til intervju av folk i stor grad tjener til livets opphold ved å vedlikeholde CO2-overdrivelsene (miljøaktivister, politikere og media)?

- Siden klimaforskning i stor grad er en syntese av forskjellige grener innenfor naturvitenskapen – hva med å sjekke meningene og observasjonene til geologer, paleontologer, glasiologer, oceanografer, astronomer/solforskere, biologer m.m.?

- Har vi virkelig en galopperende havstigning?

- Har vi virkelig en akselererende, global temperaturstigning?

- Hva sier historien om tidligere tiders klima sammenlignet med dagens?

- Når begynte isbreene å smelte og hva er tilstanden i dag?

- Historiske temperaturdata utsettes i dag for noe som kalles homogenisering. Dette er en form for korrigering av eventuelle målefeil som har forekommet. Hvorfor korrigeres tidligere tiders målte temperaturer stort sett ned, slik at det ser ut som temperaturstigningen stadig blir større enn den som rådata viser til?

- Hvilken innvirkning fikk det på temperaturdata at antall målestasjoner som ble benyttet plutselig ble fjernet fra bruk i statistikkene? Dette minket tallet på aktive målestasjonene drastisk omkring 1980-tallet, der mange av de rurale stasjonene rett og slett ble kuttet ut, og de varmeste stasjonen ble igjen.

- Påstandene om økende antall tilfeller av ekstremvær, hvor godt stemmer det med statistiske data?

- Ivar Giæver fikk i 1973 nobelprisen i fysikk. Han går sterkt ut mot skremselsdelen av CO2-teorien. Hvorfor intervjuer ikke NRK ham når han er hjemme på sine årlige norgesbesøk?

- Hvorfor er media så uvillige til å sjekke status på teorien og målingene til Henrik Svensmark/CERN (v. CLOUD-eksperimentet)?

- Innenlandsisen i Antarktis og Grønland, minker den faretruende?

- Hvordan står det til med havisen i verden?

Dette var noen punkter som folk flest sannsynligvis ikke vet særlig mye om. Derfor skulle jeg ønske at du kunne lage et TV-program uten å blande inn aktivister og folk som lever av å opprettholde en viss grad av skremsler (= CICERO, politikere + noen få andre personer jeg ikke skal navngi, men som NRK har benyttet til overmål).

Tar du utfordringen?"

På meg virker det ikke som han traff "ballen". Det ser jamen ut som han spilte på en feil "bane".

På meg ser det ikke ut som du fikk med deg programmet. Prøv å manne deg opp litt til og sjekk på NRK.no. Det er tekstet så det skulle la seg gjøre å få med seg innledningen til Wahl

9
Energi og miljø / Sv: BPs globale energioversikt for 2018
« på: 23.09.2018, 15:06:24 »
Takk for info. Her var det nesten litt for mye data :-) Jeg måtte ta tak i "printed report" for hver av de 9 kategoriene i grafen. Alle rådatane ble rett og slett for vanskelig / mye å få til noe informasjon fra.


Økningen i totalforbruket av energi får vi skylde på befolkningsveksten, men det er utenfor tema her.

Om man ikke ser seg blind på volum, men heller økning i prosent for hver kategori ser det slik ut som i vedlegget.

For moro skyld så jeg på økningen i prosent av totalt forbruk per kategori siden 2007. Dette er en linjær økning mellom to årstall. Ikke verdens beste metode i statistikk, men det gir en liten indikasjon på utviklingen

Solar 5503,0 %
Wind 557,7 %
Geothermal and biomass 99,2 %
Hydroelectricity 31,8%
Natural gas 24,1 %
Coal 14,1 %
Oil 12,7 %
Nuclear -4,0 %


Så verden går da ikke helt baklengs inn i det (teite uttrykket) grønne skiftet?

10
Media og politikk / Sv: Samletråd for sensurerte kommentarer
« på: 22.09.2018, 20:13:38 »
Hæ??? Prøv å sende inn et innlegg til Klimarealistene som ikke passer inn i deres virkelighet. Det er andre regler for de og NRK. NRK sender ikke sjikanerende og truende mail til mot-debattanter så vidt meg bekjent.
Harald Olavsen er ikke offisielt utestengt, men da Klimarealistene forhåndsmodererer (!!!) innleggene i bloggen sin så slipper lite kritisk fra han eller andre gjennom

Jeg må legge til at denne siden er forbilledlig i så måte

11
Media og politikk / Sv: Samletråd for sensurerte kommentarer
« på: 22.09.2018, 10:58:48 »
Petter B: Hvem skrev det innlegget?
En kompis. Selv er jeg utestengt for å ha brukt pseudonym en gang (resultat av at jeg fikk privat mail fra moderator i mer eller mindre truende form )

12
Energi og miljø / Sv: BPs globale energioversikt for 2018
« på: 22.09.2018, 10:54:59 »
Jeg finner ikke rådataene bak grafen din. Har du en link?

13
Media og politikk / Sv: Samletråd for sensurerte kommentarer
« på: 19.09.2018, 22:46:43 »
Denne ble sensurert fra http://www.klimarealistene.com/2018/09/01/global-temperatur-august-2018/

"Jeg synes fortsatt et er rart at dere mener at det ikke har blitt varmere. Kilden deres sier at det blir ca 1,3 grader varmere pr 100 år.
Det står ingen steder at IPCC sier det ikke har blitt varmere - og om de hadde det så har uansett temperaturen øket merkbart siden den gang. Og kan dere komme med en nyere versjon av grafen med modeller og observerte data? Modellene har blitt bedre og grafen ser veldig gammel ut"

Ganske lav takhøyde får en si

14
"Update: It’s been said in comments this is from Hurricane Katrina in 2005 or Ike in 2008, rather than Florence in 2018"

Hvem snakker om "fake news" her?

15
Angående de bildene av han på dypt vann. Det er da ganske naturlig å ta bilder / film fra et sted med litt grunnere forhold. Det kan se ut som om de står på en type plarrform eller brygge.

Det blir ikke mindre dypt i elven selv om man sitter i en båt...

Sider: [1] 2