Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ConTrari1

Pages: [1] 2 3 ... 126
1
Kina legger ikke to pinner i kors for å følge Paris-avtalen. Tror ikke de føler det minste press, de har jo FN i lomma når de har klart å bli definert som et u-land i FN-systemet. Men vi kan oppleve varemangel og prisøkning, når kinesiske fabrikker stanser produksjonen både på grunn av energimangel og vinter-OL. Sist de arrangerte OL ble en stor del av industrien stengt ned for å gi bedre luftkvalitet i  byene. Så denne julen er vi kanskje henvist til å lage egne julegaver? Dorull hylser dekorert med bilder av Xiden og Solberg? Som kan gjenbrukes ved påfyll av papir, når det kommer tilbake i butikkhyllene.

Mer om dete hos Document:

https://www.document.no/2021/10/15/transportkonsern-varsler-storre-forsyningsproblemer-framover/

Legg til det enorme etterslepet i internasjonal skipstrafikk, så får vi en førsteklasses innføring i hvor saker og ting produseres i verden og hvor avhengig vi er av det. La oss håpe det inspirerer til mindre underdanighet overfor Kina og mer nasjonal og regional produksjon av varer.

TGP har en god video fra India om forsyningskrisen:

"Next time you get a Wuhan virus, be an India and trust in self-relience, don't be an America and run out of ketchup."

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/chinas-economy-weakens-comes-covid-now-chinas-economy-worse-global-shipping-crisis-next/

2
Her er en over ett år gammel artikkel, med funnene etter ett kvartal med covid, og som beskrev hvem som i hovedsak ble alvorlig syke/døde av covid:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/09/22/ni-av-ti-som-dode-med-covid-19-hadde-kronisk-sykdom/

Jeg syns dette så ganske beroligende ut da denne artikkelen kom. Men mye av debatten og statistikkframvisningen etter dette syntes ikke å vise til disse moderate risikofunnene (for vanlig friske folk). Var man redd for at det kunne føre til at folk slappet av og ble mer uforsiktige i omgang med hverandre?

Nå er vi i oktober 2021 og har på dette halvannet året 884 personer som er anført døde av covid i Norge, altså ca. halvparten av antall døde av vanlig influensa i et tilsvarende tidsrom. Og mirakuløst nok er det ikke lett å finne noen som er døde av "vanlig influensa" etter man begynte å føre statistikk for covid. Så enten har influensa forsvunnet som sykdom siste halvannet år (for første gang siden tidenes morgen) eller så har man regnet også influensadøde inn under coviddødsfallene.

Det får være som det vil, vi får bare håpe at det holder seg slik i årene framover også; halvering av antall døde grunnet virusangrep :o

Det enkle faktum er at PCR testen ikke kan skille mellom det man kaller Covid-19 og influensa. Men sykdommen er ikke viktig. Tiltakene og sprøytetvangen er det vi må frykte. Et diktatur som vestlige land aldri har opplevd siden nazistenes dager. Helt uten rasjonell begrunnelse, nå som "vaksinene" viser seg å være nytteløse. Bortsett fra gigantisk profitt til produsentene.

Hva skal vi si om Italia? Hvorfor står det ikke noe hos NRK om et diktatur-regime som overgår Mussolinis? HVER ENESTE arbeidstaker i landet må injiseres, eller miste jobben. Man kan også vise til gjennomgått sykdom i  løpet av de siste seks månedene, eller negativ test, men det er nok bare et tidsspørsmål før disse smutthullene lukkes. Hvordan kan vi stilltiende akseptere at grunnlov og menneskerettigheter ignoreres? For hva? De dør jo ikke som fluer i Italia, de gjorde det ikke da skrekkpropagandaen var på sitt verste heller. Hvem er det som egentlig drar undergangs-garnet rundt det italienske samfunnet? Det er knapt til å tro at landets egne politikere gjør dette mot folket uten å være utsatt for et avsindig press. I dag, 15.oktober 2021, dør friheten i Italia. For godt?

Fra Steigan:

De diktatoriske tiltakene har kommet snikende. #GreenPass ble lansert i sommer til tross for at smittetallene i Italia var lave og vaksinasjonsgraden godt over det europeiske gjennomsnittet. Så begynte restriksjonene å komme, men siden de først gjaldt innendørs i restauranter, i museer og kinoer, og det var midt i ferietida da folk helst var utendørs, ble ikke virkningene så store.

Men så kom de store endringene. 1. september ble det grønne passet obligatorisk også for mellom- og langdistanse offentlig transport, samt for alle skolelærere, ansatte og universitetsstudenter. Og for bare ei uke siden kom beslutningen om å utvide den til alle ansatte i offentlig og privat sektor – et trekk som overrasket nesten alle.


-------------

Begrepet «diskriminering» er ikke en gang dekkende for det vi opplever nå i Italia. Språkbruken til makthaverne er så ekstrem, så ytterliggående at det er vanskelig å ta inn over seg. Representanter for det politiske maktapparatet, helsebyråkratiet og hovedstrømsmediene har åpent anklaget de uvaksinerte for å være «rotter«, «undermennesker» og «kriminelle«, som fortjener å bli «ekskludert fra det offentlige liv» og «fra den nasjonale helsevesenet» og til og med «dø som fluer«. Både statsminister Mario Draghi og presidenten Sergio Mattarella har anklaget de uvaksinerte for å «sette andres liv i fare» (et krav basert på den feilaktige antakelsen om at de vaksinerte ikke er smittsomme).

https://steigan.no/2021/10/vaksinekuppet-i-italia-15-oktober-2021/

3
Atomkraft kommer man ikke utenom. Mange land i EU forlanger nå at atomkraft skal regnes som "bærekraftig" kraft. Jo Nova skriver:

The global energy crisis is squeezing the green religion to its logical endpoint. As long as we pretend “carbon” is pollution, the only way out of the maze for badgered politicians is nuclear power. The renewables industry may have thought that beating us over the head with climate propaganda was going to make renewables dominant and profitable, but it may just push everyone into nukes instead.

---------

Public support for nuclear energy rose 17 percentage points in France. “I do not want our country to lose its energy sovereignty under the pretext of an absurd energy transition copied from Germany,” said a conservative French presidential candidate seeking to defeat Macron.

Finland has joined France, Poland, Hungary, the Czech Republic in lobbying the European Union to categorize nuclear power as sustainable.

Yesterday, Japan’s new prime minister, Fumio Kishida, defended his pro-nuclear policies in Parliament. Kishida came to power on a pro-nuclear platform.


https://joannenova.com.au/2021/10/suddenly-nuclear-energy-is-popular/

Noen millioner frosne kropper i EU til vinteren vil nok bidra til å få atomkraften inn i varmen.


4
Kina legger ikke to pinner i kors for å følge Paris-avtalen. Tror ikke de føler det minste press, de har jo FN i lomma når de har klart å bli definert som et u-land i FN-systemet. Men vi kan oppleve varemangel og prisøkning, når kinesiske fabrikker stanser produksjonen både på grunn av energimangel og vinter-OL. Sist de arrangerte OL ble en stor del av industrien stengt ned for å gi bedre luftkvalitet i  byene. Så denne julen er vi kanskje henvist til å lage egne julegaver? Dorull hylser dekorert med bilder av Xiden og Solberg? Som kan gjenbrukes ved påfyll av papir, når det kommer tilbake i butikkhyllene.

Mer om dete hos Document:

https://www.document.no/2021/10/15/transportkonsern-varsler-storre-forsyningsproblemer-framover/

Legg til det enorme etterslepet i internasjonal skipstrafikk, så får vi en førsteklasses innføring i hvor saker og ting produseres i verden og hvor avhengig vi er av det. La oss håpe det inspirerer til mindre underdanighet overfor Kina og mer nasjonal og regional produksjon av varer.

5
OM COVIDISME:

Covidisme er en sykdom som angriper hjernen. Den smitter ved kontakt med regjeringsmedlemmer, helsebyråkrater, leger og sykepleiere, journalister, og verst av alt er kontakt med farmasøytiske firmaer. Smitte kan skje uten fysisk kontakt eller nærhet til spredere, sykdommen overføres primært via syn og hørsel. Det er svært vanskelig å beskytte seg mot smitten, for den finnes i alle audiovisuelle apparater som formidler nyheter. Antibac og maske på pc-skjermen har ingen effekt (der heller).

De vanligste symptomene på denne sykdommen er
-servil konformisme
-aggresjon mot friske personer
-ukritisk aksept av alle påstander fra legemiddelindustrien og dens lakeier -heri opptatt diverse byråkrater, internasjonale organisasjoner og massemedia
-lydig og lojal oppfølging av frivillig borgerplikt-dugnad påbud
-opplevelse av sterk trygghet ved flokkatferd, uansett mål og eventuell mening for denne

Finnes det en kur mot Covidisme? Ja, profylaktisk og tidlig behandling er effektiv og billig, og derfor forbudt. Men det arbeides med en vaksine som er under utprøving, og med svært oppløftende resultater hittil; bare 1 av 10.000 i testgruppen fikk sykdommen, mens hele 2 av 10.000 i placebo-gruppen ble syke. Dette regnes som et gjennombrudd for "Relativisert medisinsk tallbehandling", og man håper metoden kan benyttes på andre fagfelt, som f. eks. klimaforskning, der det visstnok er stor frustrasjon blant modellmakerne, det sies at enkelte i ren desperasjon har gått over til modelljernbane.

Vaksinen vil være påbudt frivillig for aldersgrupper fra to år før fødsel til tre år etter bortgang. De få som reiser kritiske røster mot vaksinen avfeies som konspirrevipper og antivaxx-xxere.

Man forventer en svært god effekt av vaksinen, fra 250% til 0,5% beskyttelse i løpet av tre uker. Dette medfører behov for hyppig "påfyll" og man utvikler nå en implantert automatisk vaksinebeholder som vil motta instrukser fra de til en hver tid største bidragsyterne til WHOs budsjett. På denne måten er man garantert at oppdaterte medisinske og politiske nyvinninger konstant tilflyter brukerne.

Bedre å holde seg frisk, sier du? Du kan ikke. Covidisme er overalt, og å hevde at man er frisk er tegn på langt fremskredet sykdom. Sykdom er sunnhet. Helse er en illusjon. Disse sannhetene stammer fra tverrvendt sammensuriert forskning som er hemmeligstemplet i 9700 år.

Følg med, mutanter kommer!

6
Høyesterett gir medhold til reineierne i Fosen.
Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.
https://e24.no/naeringsliv/i/9Kov1w/reineiere-paa-fosen-vant-over-vindkraftutbyggerne-i-hoeyesterett

Nå blir det spennende å se om dritten virkelig blir revet eller om Staten på ett eller annet vis klarer å sno seg ut av det  :D

De snor seg nok ut. Samene kan kompenseres, er ikke Joika-kaker rasistisk? Fjern rasismen og møllene står.

Men saken må svi noe aller h...., dette er Høyesterett, ENSTEMMIG, ikke en genserkledd demonstrant med lav Løkka-faktor. Å rive 150 enorme konstruksjoner vil koste flesk, er vel mer sannsynlig at mølle-selskapet slår seg konkurs enn å ta en slik kostnad, dersom de blir pålagt å fjerne fugleklaskerne. Og da er det Staten som sitter med svarteper, det vil si deg og meg, nå igjen.

Gjenbruk? Fjerne propellene og ha 150 stk verdens flotteste fuglekikkertårn? Med garantert innsyn til andre kikkere? 10 meter høye lysende skilt på toppen av tårnene med "Nei til vindkraft!"?

Enkleste er å få Riksantikvaren på banen og erklære hele anlegget bevaringsverdig.

7
Ville være herlig rettferdig ironi dersom tusener av COP 26-delgater forblir strandet i hjemlandene, på grunn av pilotmangel som skyldes krav om mRNA-injisering. Det skjer i stor skala i USA, der Southwest har skyldt på "dårlig vær" for å forklare at 2000 avganger ble kansellert. Sannheten er at piloter sykmelder seg i protest mot påbudet. Andre selskaper flyr...

Dersom flyselskaper i andre deler av verden blir pålagt "vaksine"krav, må de heroiske klimaredderne ty til Greta-metoden fra land utenfor Europa.

Kina lider nå under kullmangel, særlig på grunn av sterk nedbør som har midlertidig  stengt mange kullgruver.


Torrential rains in one of China’s northern provinces have forced coal mines to shut down, worsening the communist nation’s energy crisis and leading to a spike in coal futures.

Shanxi, around 300 miles to the southwest of Beijing, has experienced record-breaking rainfall over the weekend. This has led to over 120,000 people being evacuated from flooded areas and more than 469,500 acres of crops being damaged.

The situation in Shanxi has also complicated matters severely for the province’s mining industry, which supplies up to 30 percent of all coal used domestically. According to the latest reports, 60 of the 682 coal mines in Shanxi have shut down due to rain and flooding.


https://www.naturalnews.com/2021-10-12-coal-futures-china-mines-close-energy-crisis.html

Beijing gjør alt de kan for å øke produksjonen:
https://www.document.no/2021/10/12/kina-oker-kullproduksjonen-prioriterer-okonomiske-hensyn/

Mens man i India har klart å styre unna krisen (ikke klimakrisen for den kommer jo uansett), og regner med å ha normale kullreserver i løpet av en måned:

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/86978815.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

8
Men han Ludvig rister dystert på hodet, for det blåser co2-initiert nordavind fra alle kanter. Og da blir det fryktelig varmt. Besøkte Aukrust-museet i dag, og der har de fordundre meg besudlet hans minne med å lage en Flåklypa film som handler om at det ikke er snø i Østerdalen mer. Det var ikke en gang noen morsomme poenger, bare platt vulgær-propaganda. Tvi vøre!

Sånt må renses ut med god vin, for å sitere en annen Aukrust-figur:
"No må du halde op med å drykkje bror min, for no vert du så utydeleg!"

NRK har observert været i detalj i alle norske kommuner, ogå Alvdal:

Velkommen til Alvdal i år 2100!
Du har nå forflyttet deg 80 år frem i tid! Vi befinner oss i en tenkt fremtid mot slutten av vårt århundre, hvor verden har greid å gjennomføre middels gode klimakutt.

Det vi skal fortelle deg her, er basert på tusenvis av opplysninger fra norske og internasjonale klimaforskere. Trenger du skiene dine lenger? Står kjelleren under vann? La oss se.

I dag har Alvdal kalde vintre og kjølige somre i forhold til resten av landet.

Men i fremtiden har det blitt varmere.


2,7 grader varmere!

De arme alvdøler må lide under å ha fått samme klima som Sandnes har i dag, og alle vet jo at det er forferdelig.

Merkelig nok står det ikke noe eksplisitt om snø.

https://www.nrk.no/klima/kommune/3428

9
Våre co2 utslipp skaper nå rekord-kulde.

Gjennomsnittstemperaturen på Amundsen-Scott basen på Sydpolen mellom april og september, som er vinteren der nede, var på minus 61 C i 2021. Det er den laveste temperaturen siden målingene begynte i 1957, skriver Washington Post.

Temperaturen var 2,5 C under gjennomsnittet de siste 30 årene.


https://resett.no/2021/10/11/antarktis-den-kaldeste-vinteren-siden-malingene-begynte/

Den nye istiden kan være rett rundt hjørnet. Da må alle innbyggere i Norge mobiliseres, utstyres med hver sin hårføner og sendes til ISFRONTEN. Aller siste skanse vil være CICERO på Blindern. Ryker det, så er det slutt.

Men historien har lært oss at når istidene rammer, kan den slå til brått, med veldig lite advarsler.

For 12 800 år siden frøs verden brått. Temperaturene falt tilbake til istidsforhold, og holdt seg lave i over 1000 år.


I 2009 hevdet en gruppe forskere som undersøkte høyoppløselige sedimentprøver fra Lough Monreach, en gammel innsjø i Irland, at tilbakevending til istiden kunne ha skjedd i løpet av en periode på mindre enn et år. Med seniorforskerens egne ord, “Det ville være som å ta Irland i dag og flytte det opp til Svalbard, og skape isforhold på svært kort tid”.

https://derimot.no/problemet-er-ikke-global-oppvarming-problemet-er-det-motsatte-norge-vil-bli-dekket-av-en-iskappe-om-ikke-lenge/

10
Rettsaken i Alberta, Canada, har vært omtalt her tidligere, der en Corona-synder ble frikjent fra å betale bot etter at han stevnet den øverste helsebyråkraten i delstaten som vitne og forlangte at hun skulle bevise at Sars-Covisd-2 viruset var isolert etter vanlig vitenskapelig metode. Det kunne hun ikke, og myndighetene tapte saken.

Nå opplyser Charlie Ward i samtale med Simon Parkes at på mandag ble en ny dom avsagt om det samme temaet i Spania, viruset kan ikke påvises å være isolert, dvs. det finnes ikke i den form vi er blitt fortalt. NOE finnes selvsagt, folk blir syke og dør, men når vanlig influensa samtidig med Corona-plandemien forsvinner nesten helt fra kloden, blir det opplagt å se at dette er et sammensurium av Erna-merke. Kall det gjerne Covidfluensa. Er kunnskap om dette noe av grunnen til at Erna & co ville ha 100 års hemmelighold om sentrale opplysninger som førte til ny-diktaturet?

Ward sier også at dette er den niende rettssaken som omhandler dette temaet (Alberta var den første), og at hver sak har endt på samme måten; viruset kan ikke bevises å være isolert. Det er nytt for meg, og det viser hvor effektiv sensuren fortsatt er.

Dessverre peker flaksetuten stadig mer i retning av at vaksineringen var hensikten bak hele hysteriet, og at de mest dystopiske varslene om planlagt massedød ikke kan avfeies helt.

https://www.bitchute.com/video/BR5TGsvQmvf3/

11
Media og politikk / Re: Doconomy -din vei til karbonfrihet
« on: 10.10.2021, 19:14:06 »
Dei opererer jo berre med gjennomsnittlege karbonavtrykk, noko som ikkje stimulerer til lågutsleppsløysingar innan kvar bransje. No er det ikkje slik at eg er så oppteken av å få ned CO2-utsleppa, men gitt at det er det som er målet burde det jo vera økonomiske insentiv som premierte vare- og tenesteleverandørar med låge utslepp.

Hei, og velkommen Ingvar! Det er et godt poeng du tar opp her, dette er et "verdinøytralt" system som ikke skiller mellom å kjøpe "riktige " eller "gale" varer, f. eks. burde Greta Thunberg straffes på co2-puingen for å spise importerte bananer i stedet for kortreiste gulrøtter.

"– a free and easy-to-use mobile banking service that lets users track, understand and reduce their CO2 footprints through carbon offsetting."

Og hva består "offsetting" i? Co2 kvoter?


12
Island stanser all bruk av Moderna ("Morderna"?) -"vaksinen", ikke bare for yngre personer, for alle. Også Island da, som er så fullvaksinert som det omtrent er mulig å bli? Nå er det fullt kjør med knockdown-lockdown igjen. Stikkene var fånyttes, kjære islendere. TGP gir hele menyen:

Social gathering is limited to 10 people.

Religious services may admit up to 30 people.

Swimming pools and gyms are closed, as well as contact sports, theatres, pubs, video slots parlours and cinemas.

Restaurants may only admit up to 20 people, and must close at 22:00.

Shops may admit up to 50 people, with fewer allowed in smaller shops.

Hair and beauty salons may continue to operate.

In addition, to this, it was announced that AstraZeneca vaccines will also be resumed. There will be enough supply to cover those over the age of 70 and health care workers.


For antall "tilfeller" stiger her også, er det til"fellig" eller er det slik at det som skulle beskytte gjør det motsatte?

Lykke til med AZ, sammen med injeksjonsskadene kan det bli harde tider på Sagaøya.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/can-trust-moderna-vaccine-iceland-joins-sweden-denmark-says-no/

13
Ivermectin redder liv -nå også i Indonesia, som opplevde en voldsom økning i Corona-tilfeller i sommer. Som en del av nødpakken av medisiner som alle kan fritt benytte (de som har alvorlige symptomer bes oppsøke lege først) er selvsagt Ivermectin. Som i India deles det ut pakker med forskjellige behandlingsmedikamenter. Merkelig nok valgte de ikke å "vente på vaksinen".


The Indonesian government on Thursday (July 15) began distributing free medicine and vitamins to self-isolating Covid-19 patients in high-risk areas as the highly transmissible Delta variant of the coronavirus continued to rip through the country, emptying pharmacy shelves.

Each package will have seven days worth of therapeutic Covid-19 drugs and vitamins, and will be given to asymptomatic patients as well as those with mild to moderate symptoms including fever and dry cough. The medication for the latter group will require consultation with a doctor and a prescription.


----------------

Indonesia’s food and drug agency has authorised ivermectin for emergency use against Covid-19, Reuters reported, although the World Health Organisation, as well as European and the US regulators did not recommend its use for Covid-19 patients.

After the government authorized the use of Ivermectin for COVID-19 patients, the number of cases significantly plummeted since July.


The data below proves that Ivermectin played a major role on the steep decline of COVID-19 cases despite having a low vaccination rate.

Men, Guldvog? Er ikke Ivermectin en hestekur, da?
Jo visst er det så, en hestekur mot uanstendig stor profitt for Big Pharma.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/amazing-covid-19-cases-indonesia-plunge-government-authorizes-ivermectin-treatment/

14
Odd Handegård med god oppsummering av utviklingen i norsk energipolitikk fra 1990-talllet :

Den galskapen som har utviklet seg i den norske energibransjen, startet på begynnelsen av 90-tallet med liberaliseringen av kraftsektoren: Kraftbedriftene fikk i prinsippet lov til å selge strømmen hvor de ville, ikke nødvendigvis bare lokalt i bestemte områder av Norge. Kraftnæringen ble deretter gradvis omorganisert: Den sentrale bransjeorganisasjonen ble delt. Statkraft og Statnett ble opprettet. De største kraftlagene ble aksjeselskaper. Vi fikk det nordiske kraftmarkedet Nord Pool (som etter hvert er integrert i EU).

Vi fikk en rekke nye kraftkabler med en kapasitet som kan eksportere vesentlig mer enn vårt kraftoverskudd (mer enn halvparten av vår vannkraft). Vår vannkraft er omdefinert fra å være et nødvendig og rimelig velferdsgode for folk flest, til å bli butikk, med kolossale strømpriser til alle. – Var dette en planlagt utvikling, eller var det uforutsette konsekvenser av energitiltak uten klare mål?


https://steigan.no/2021/10/konspirasjonsteori-eller-planlagt-energipolitisk-utvikling/

15
Fredrik Heffermehl er ikke nådig og uttaler til Steigan:

Også årets fredspris ignorerer komiteen Nobels visjon om å fri verdens land fra våpen, krigere og krig.
Den i særklasse groveste og farligste trussel mot pressefriheten i dag er USAs massive forfølgelse av Julian Assange, som hevn for at han for 12 år siden foret verdenspressen med dokumentasjon om  USAs krigsforbrytelser i Irak. Helt i tråd med sin årelange lojalitet mot USA og NATO snarere enn Nobel, velger Nobelkomiteen igjen å rette skytset mot Russland.


Så kan man være enig eller uenig i om dette er primært et spark mot russerne (Putin har gratulert vinneren), men det er altså flere store elefanter i rommet som Nobel-gjengen behendig omgår og unngår. Assange. Snowden. Manning.

Steigan gjør et dypdykk i Ressa / Rappler:

Rappler ble grunnlagt av overklassen på Filippinene

Rapplers egen artikkel om hvordan de ble startet viser at det er så langt fra et uavhengig grasrotprosjekt som man kommer. Grunnleggerne har utdanning fra Harvard, Yale, Princeton og London School of Economics. De er folk med ledererfaring fra de største filippinske mediene, og fra internasjonale mediekonsern som Disney, Warnerbros og Universal. De er mediamoguler, bankmenn og internettentreprenører.


Det behøver ikke i seg selv å være negativt, men inntrykket som skapes er vel at de  er David mot Goliat på Filippinene?


https://steigan.no/2021/10/sa-overraskende-cia-finansiert-journalist-og-russisk-regimekritiker-fikk-nobels-fredspris/


Pages: [1] 2 3 ... 126