Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Water

Sider: [1] 2 3
1
Linken er til en betalingsartikkel, kan du sitere eller sette inn et "bilde" av artikkelen?

2
Sitat Water:

"Jeg er "som vanlig" interessert i kilder når bastante og generelle påstander fremsettes. De som i første omgang ikke har noe annet å vise til enn at noe er alminnelig kjent har som regel ikke kunnskap om det det gjelder.

Forøvrig er det ikke noe spesielt med denne flommen, bare den samme historien om mennesker som bygger på elvebredden og før eller siden blir våte på bena ;-)"

Sitat Petter T;

"Emeritus kilde er vel propagandaslagordet "varmere, våtere, villere", men SREX rapporten til IPCC slår beina under ekstremværspådommene."

Og dere får fortsatt ingen kilde eller noen henvisning, tvert i mot, forbered dere selv på en mental og intellektuell utskjelling, problemet er vel mer at dere ikke en gang forstår at det skjer og hvorfor.

For det første, jeg har ikke påstått at det er noe spesielt med denne flommen. Den er av omtrent samme karakter som møtte Odda og Flåm for noen år siden. Ekstremvær kombinert med menneskeskapte hindringer for at vannet kan utfolde seg naturlig. Så jeg gjentar; jeg har ikke påstått at denne flommen var et resultat av AGW, tvert i mot, i mitt innlegg hevder jeg at slike påstander er "vrøvl."

Dernest, og nå kommer vi til et tema der folk med hjerne på størrelse med en kløvet druestein neppe forstår;

Klimaendringer er noe vi har hatt og noe vi fortsetter å komme til å ha. Og klimaendringer får konsekvenser, hvis det blir kaldere blir det litt mer is og snø, hvis det blir varmere skjer det andre ting.

Dere to mentale pygmèene tror at hvis en ser ordet "KLIMAENDRING" så er der bare ett mulig svar; nekt, nekt og atter fornekt. Dere er så mentalt fucked up at selv om det stod at en eller annen klimaendring var fullstendig naturlig og denne ville føre til ditt eller datt, er der bare en ryggmargsrefleksjon på denne halve druesteinen som fungerer; nekt, nekt og atter fornekt. For hvis dere skulle akseptere at klimaendringer har noen som helst konsekvens, positive eller negative, vil det til slutt lede til at dere blir homo og begynner å ta lavendelbad sammen med Torbjørn Jagland og Trine Schei Grande.

Så Petter T; du som er en slik klimaguru; vil en økning i gjennomsnittstemperaturen i Norge ikke ha noe som helst å si for nedbørsmengden og nedbørsmønsteret? Og prøv nå å tenk deg at denne klimaendringen er naturlig, for de finnes de også. Ingen konsekvenser av noe slag?

Det eneste hintet dere får av meg er at det er best å være Shiamuslim om vinteren og Sunnimuslim om sommeren.

Resten får dere finne ut av selv.   

Har du hørt om "bjelken"? ;-)

3
Sitat Water;

"Sitat fra: Emeritus på I dag kl. 09:33:21
En generell økning i temperatur vil føre til mer nedbør og øke risikoen for ekstremnedbør

Hvor har du det fra?"

Dette er så alminnelig kjent at jeg anser det unødvendig med kilder, søk selv og du vil få mye å plukke av.
Jeg er "som vanlig" interessert i kilder når bastante og generelle påstander fremsettes. De som i første omgang ikke har noe annet å vise til enn at noe er alminnelig kjent har som regel ikke kunnskap om det det gjelder.

Forøvrig er det ikke noe spesielt med denne flommen, bare den samme historien om mennesker som bygger på elvebredden og før eller siden blir våte på bena ;-)

4
En generell økning i temperatur vil føre til mer nedbør og øke risikoen for ekstremnedbør

Hvor har du det fra?

5
Media og politikk / Sv: NRK's klimakompass
« på: 25.07.2017, 08:38:09 »
NRK er på ville veier på andre områder enn klima:
https://www.dagogtid.no/vi-som-vil-ha-eit-truverdig-nrk/

6
Media og politikk / Sv: NRK's klimakompass
« på: 22.07.2017, 08:45:00 »
Uttalelsen er som nevnt ubekreftet og mangler dessuten tidspunkt. Jeg leser NRK's nettsider daglig og har ikke på år og dag sett at det er referert til "en forskningsrapport som sår tvil om menneskeskapte klimaendringer." Det er mao mulig at redaksjonssjefen er korrekt sitert.

Det du skriver gir ikke mening.

7
Media og politikk / NRK's klimakompass
« på: 21.07.2017, 15:14:08 »
Ubekreftet:
Og så NRK's redaksjonssjef som sa. Vi mener vi er nøytrale, men følger samtidig et kompass. Vi ville f.eks aldri omtale en forskningsrapport som sår tvil om menneskeskapte klimaendringer.

8
Mattilsynet vil slakte:
Sitat
– Det finnes ingen ferdig plan for hvordan dette skal gjøres, men vi prøver etter fattig evne å ta et ansvar i denne vanskelige saken, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.
https://www.nrk.no/buskerud/vil-ha-rask-nedslakting-av-rein-1.13482830

Det skal bli interessant å se hva de "etter fattig evne" faktisk gjør i denne saken.

9
Fra gårsdagens papirutgave av Aftenposten

10
Er det bare meg som stusser på man vil slakte masse villrein for å unngå skrantesjuke?

Sitat
Råda frå fagmiljøa er brutale og eintydige: Skal vi klare å unngå fleire tilfelle av den dødelege dyresjukdomen skrantesjuke, så må ein heil villreinstamme utryddast.
Kilde: https://www.nrk.no/sognogfjordane/ber-styresmakter-og-jegerar-forebu-seg-pa-masseslakt-1.13451889


Er det virkelig så enkelt?

Sitat
Smitteoverføringen ved CWD kan skje gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (beite, infiserte kadaver). Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr. Prionene er svært resistente mot fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlig i flere år.

Sitat
Tiden fra et dyr blir smittet til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden) er lang, trolig rundt to år, og sykdommen opptrer oftest hos 3-5 år gamle dyr.

Sitat
Forekomsten og betydningen av denne sykdommen i norske hjorteviltpopulasjoner er så langt ukjent.

Sitat
Prevalensen (antall smittede dyr i populasjonen) av CWD i Nord-Amerika er vist å variere sterkt fra område til område, fra ca 0,5-5 % til ca 30% i noen hjorteviltbestander.
Kilde:http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Min magefølelse sier at det allerede er for sent å gjøre noe og at man helt unødvendig ødelegger verdifullt genmateriale. Hvorfor ikke la naturen gå sin gang?

11
Reelle miljøutfordringer – reelle tiltak / Tap av biotoper
« på: 27.03.2017, 22:51:40 »
Utfylling av Brekstadfjæra til næringsareal gjør meg trist.
Sitat
Regjeringen godtar at Brekstadfjæra fylles ut:

- En tragedie for fuglelivet er et faktum
- I mange år har vi jobbet for å redde Brekstadfjæra, et av de viktigste fugleområdene i landet. Men nå har fuglelivet tapt.

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2017/03/27/En-tragedie-for-fuglelivet-er-et-faktum-14507458.ece

12
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 07.03.2017, 17:15:31 »
Jeg er ikke overrasket. Temaet har forøvrig vært diskutert her før.
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=249.0

13
I kjølvannet av Hagens utspill i Aftenposten sensureres klimarealistene i debatten ifølge siste innlegg på deres hjemmeside.

Følgende utdrag fra deres innlegg er helt essensielt:
Sitat
IPCCs påstander om 1,5-4,5 °C, hviler på antakelsen om at en liten økning i temperatur som følge av litt mer CO2, fører til en mye større økning av temperaturen som følge av ekstra vanndamp i atmosfæren. De baserer seg på at vanndamp er den mest effektive drivhusgassen i atmosfæren og at ekstra vanndamp ikke lager skyer, som da i tilfelle vil dempe drivhuseffekten ved at mer solenergi blir reflektert tilbake til verdensrommet.

Det er tre meget alvorlige mangler ved denne forståelsen av atmosfæren – som for øvrig er innbakt i alle de 114 klimamodellene som IPCC benytter.

For det første viser ikke målinger i atmosfæren noen økning i vanndamp. For det andre viser mer enn 28 millioner værballongmålinger, ingen oppvarming i troposfæren, der den ekstra vanndampen skulle gjort seg gjeldende. For det tredje sier IPCC selv at den store ukjente faktoren i klimamodellene er graden av skydannelse på jorda. Dette har store konsekvenser for den andelen av solenergi som faktisk når ned til jordoverflaten/havet. I følge IPCCs egne tall er usikkerheten i strålingsbudsjettet som følge av manglende kontroll med skyene, mer enn hundre ganger større enn det pådraget som ekstra CO2 evt. gir. Modellene gir altså et anslag for framtidig gjennomsnittstemperatur på Jorda, med et absurd usikkerhetsområde rundt anslaget. Men, denne usikkerheten sies det ingen ting om.

Tatt på kornet og meget lettfattelig formulert.

14
Heller ikke du er noen posisjon til å sitte som en gammel tante å si "show me the data," eller beskrive noe som helst med "egne ord." Oklulars forståelse av betydningen av ToA tror jeg han har fått brynet seg på andre steder, der finnes folk som er langt mer kompetent enn meg til å håndtere dette en meg. Og om Oklular har et poeng, er jeg overbevist om at en eller annen griper fatt i dette, og IPCC er nedlagt i løpet av noen år.
Da runder jeg av med å konstatere at dokumentasjonen som viser at det er reelt at våre CO2-utslipp påvirker klodens temperatur vesentlig forsatt glimrer med sitt fravær, og din egenkarakteristikk som "opplyst" eller "godt orientert" fremstår som tomt skryt ;-)

15
Hvis du mener at å basere sitt klimasyn på gjeldende vitenskapelig forståelse er "logring," så har jeg ikke noe problem med det. Jeg ville heller ha benyttet uttrykk som "opplyst" eller "godt orientert." Du skal også merke deg at dette er et syn en kan ha, uten å samtidig måtte ignorere åpenbare fakta og hengi seg til patologiske konspirasjonsteorier.
Med "logring" mener jeg å ha en positiv holdning til noen og å holde seg inne med dem.

Hvis du er "opplyst" eller "godt orientert" bør du jo med egne ord kunne beskrive det empiriske grunnlaget som bekrefter antropogent CO2's virkning på temperaturen, og dessuten kunne forklare hvorfor Okular tar feil når han skriver:
Svaret som disse strålingsfluksdataene fra ToA gir oss er et rungende ... NEI! Oppvarmingen vi har sett KAN IKKE skyldes en "forsterket drivhuseffekt". Den skyldes snarere økt input av solvarme til jordsystemet. Dette står skrevet i dataene, Emeritus. Det er ikke noe jeg finner på.

Sider: [1] 2 3