Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Sören F

Pages: [1] 2
1
Har hørt at enkelte svenske medier mente det var rasistisk å informere om at de groteske drapene på de to nordiske kvinnene skjedde i Marokko. Sånt måtte holdes hemmelig,
Nu skrev du enkelte, och det kunde dessutom vara precis vad som helst. Det finns det här lite nya i viss "krigföring" att också bara sprida också precis vad som helst.

Var faktiskt just på föreläsning på intelligence-området om Sverige-Norge-Danmark där- där det blivit nämnt; "trekanten" kallades vårt samarbete under kalla kriget.

2
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« on: 31.03.2018, 17:43:10 »
Man kan fastna i ordklyveri. Det som beskrivs är att varje hint om "politisk" gärna översätts till "konspirationstänk" av den som vill försöker dumma ut så gott det går.

Samtidigt avses med "politisk" kanske bara varje avsteg från mest möjlig stringens, av sakkunskapen kallad "truth-tracking" och "veritism"; avstegen beskrivs också som "interests and bias" - så är man fri från ordet politik och kanske också konspirations-struten.

3
Det kunde diskuteras, här, med en svensk, det lilla det är värt, men det blir nog inte av så länge det hanteras så klotset i termer av "dem" og "Sverige" - det är nånting där.

4
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 25.08.2017, 22:11:58 »
Det tycks vara det växande korpus jag efterlyste i slide 11 i denna presentation som jag fick skjuta in på en klimatfilosofikurs i Köpenhamn för två år sen: http://visiblecollege.org/20min.ppt

Med Kenneth Richard och med också Javiers serie postningar på Climate Etc. på sistone har jag inte kunnat ha mycket att tillägga.

5
Sitat Søren F;

"Han är systemvetare och det skulle annars handla om CO2 som kilen där i hans kaosbetraktelse. Och uttrycket "attribution" har han då lyckats förminska till frågan om en väderhändelse kan kopplas till en sådan kil, inte längre en fråga om antropogen eller ej orsak bakom uppvärmning i sekelskala alltså."

Så lenge foredraget til Palmer handler om usikkerheten rundt klimamodellene der disse legger til grunn at CO2 er en kile, var foredraget etter mitt syn glimrende. Det du savner, er et annet foredrag av Palmer om hvorfor CO2 utgjør en slik kile.
Det stämmer för all del, och det jag retar mig mest pÃ¥ är att helheten likafullt fÃ¥r lov att föreställa hela bilden. Folk gÃ¥r därifrÃ¥n i tron att de fÃ¥tt den, frÃ¥n en yppersta auktoritet, ett intryck varken titeln, presentatören eller Palmer själv försöker rätta till. Han sittar djupt i IPCC och i storprogram-resurser fÃ¥r man ocksÃ¥ förstÃ¥. 

Både Kalla och Bjørgen intervjuade nu 5 min. före start nu ser att ha ungefär lika mycket läppsalva på :-]

6
Jag tycker Palmers föredrag - nu tog jag faktiskt en timme och lyssnade till det - där är rätt fantastiskt som exempel på just hur Inte-Glimrande det blir när en sån som han inte med ett ord berör schismen mellan paleo-solsidan och hans egen modelleringssida.

�ndå hålls han då fram som, och tillåts föra sig fram som, Klimatexperten, trots sättet han utan förbehåll kan docera med uttrycket "global change" t ex.

Han är systemvetare och det skulle annars handla om CO2 som kilen där i hans kaosbetraktelse. Och uttrycket "attribution" har han då lyckats förminska till frågan om en väderhändelse kan kopplas till en sådan kil, inte längre en fråga om antropogen eller ej orsak bakom uppvärmning i sekelskala alltså.

Det är så vackert som exempel att man närmast kan dela in två framväxande huvudsidor i hur man ev ser eller inte ser och erkänner detta. Det är därför jag börjat be om hjälp från (också) kunskaps-filosof/historio/sociologien. En verklig ciceron på klimatområdet måste adressera och konfrontera själva det som en rivaliserande huvudsida brottas med.

7
Viktige klimatema / Sv: Climategate II
« on: 09.02.2017, 20:41:40 »
Jag har kastat ut ditt argument till den svenska publiken Okular, för att få in lite mer synpunkter, då det verkar intressant men också tyvärr över min förmåga här och nu:

http://www.klimatupplysningen.se/2017/02/05/data-fifflet-bakom-parisoverenskommelsen-avslojat-av-noaa-forskare/#comment-441664

Var penslas det ut närmare, och hur bör det kort beskrivas? Rätta gärna eller komplettera om du märker att jag pekar fel eller så. Jag kan korrigera vid behov - får se nu vart en (ev) diskussion leder.

8
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 16.01.2017, 20:17:49 »
Tack Telehiv! Jag ska tillägga: kunde skriva också på antingen danska eller engelska. Och ok, jag kanske ger det en egen tråd, eftersom den faktisk har en kunskapssociologisk del utöver bara "det är solen".

9
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 15.01.2017, 11:59:09 »
Soldiskussionen spretar, kanske begripligt; den kan bli lika mångfacetterad som hela klimatvetenskapen och "ha allt".

Notrickszone har fått sig en produktiv sol-paleo-researcher i Kenneth Richard. Det är spännande, men också där blandas tidsskalor på ett sätt som det fältet har lidit under länge. Det förtar ett fokus som förslagsvis kunde läggas, kanske bäst nu, på den längre skalan sekel+, kopplingen sol-klimat där.

Dvs, finns den kopplingen och har den varit i spel här under den moderna uppvärmningen? Det räcker som två korta bra frågor.

Så kunde t ex kolcykel och strålningsfysik vänta just här, inte för att det behöver vara irrelevant iofs. Likaså om för/nackdelar med klimatförändring nu och historiskt, och, om dyningar från Soon och hockeyklubba/MWP-klimatkrigsämnen, krig som just holocen paleo-fältet hållt sig utanför huvudsakligen.

Det jag hellre lurar på är om det finns en växande korpus, efter den tiden, senaste decenniet, enligt vilken sol-klimatkopplingen i sekel+skala finns, är i spel, och dessutom åtminstone halvt är rentav okontroversiell inom holocen paleo; mycket tyder på det. Jag har på sistone försökt börja sortera i detta, och om intresse finns kunde jag göra det här, eller i en annan tråd om det är bättre.

Jag är i alla fall glad att svenskan accepteras som språk också här. Man kan inspireras där av historikerforumet skalman.nu där danska och norska florerar mitt i den huvudsakliga svenskan så att man till sist slutar tänka på det. Jag bor i Danmark men kommer från Sverige, Uppsala, följer också klimadebat.dk och klimatupplysningen.se - men tycker klimadebatt.com verkar lyckas bäst i debattklimatväg - och är forskarutbildad som naturgeograf, och inte anonym: S Floderus.

10
Ok Emeritus, det kan tas i t ex SOLEN-tråden :)

11
Med all respekt för Emeritus efterlysning av många artiklar, i denna tråd och andra, tycker jag en tråd kunde ägnas till att belysa just det, var de faktiskt tycks finnas.

Jag tror att där lurar en basal fråga om vilket det fält är som efterlyses, det mer utåtriktade atmo/hydrosfär- eller det ganska inåtvända holocen paleo-fältet - och lutar åt att det är det senare (och att det då handlar om mer än mest MWP). Vilka huvudlinjerna är och hur landskapet ligger där är inte särskilt känt.

12
Aktører og hendelser / Sv: Curry om vitenskapelig metode
« on: 05.12.2016, 22:34:08 »
Ok till detta och/men att djävulen också/alltså lurar i detaljerna, så som t ex här dessa div postulerade risker och procentsatser.

På det området tillkommer inom klimat bl a detta krux: att forskarsamhället atmo/hydrosfär (kort numera kallade: Modeling) helt enkelt inte riktigt vare sig känner eller räknar in forskarsamhället Holocene Paleo (kort: Paleo), inkl dess stoff och pensum s a s - i synnerhet gör inte dess "hangarounds" MSM och Policy det.

Vidare finns den illusionen, kanske rentav gynnad av själva de två theory-brukens samexistens, alt. banal deception, som tycks få ena lägret att vilja sidoställa basal strålningsfysik, tyndall-effekten säg, med t ex CAGW (som Curry framställer det). Detta, vad som föresvävar illusionister, vet jag iofs mindre om. Där lurar också vikten av att förvirra begreppen kring AGW: något A eller dominerande A.

13
Aktører og hendelser / Sv: Curry om vitenskapelig metode
« on: 05.12.2016, 21:30:06 »
Jag tror vi har de två olika bruken av ordet teori här, där Curry representerar det ena och Emeritus det andra. Curry skiljer ju på facts - hennes tre exempel - och theory, dit hon räknar Human caused global warming.

Currys (och mitt) bruk är också fullt gångbart. Det är det bruk enligt vilket teori kontrasteras mot observation.

Både teori och observation är alltid närvarande bakom byggande av kunskap/facts, oundvikliga, men motstående, ändå knappast helt väsensskilda; teori är alltid lite observations- och observation alltid lite teori-beroende/smittade, till synes cirkelslutskapande. Därför eftersträvas oberoende ansatser, koherens i teori och empiri i observation (detta enligt t ex populär-kunskapsteoretikern Kosso).

Jag tror det är Currys bruk, och det möjliggör att beskriva Human-caused global warming som något mindre än ett faktum, något ringare, "bara" teori.

14
Aktører og hendelser / Sv: Curry om vitenskapelig metode
« on: 04.12.2016, 12:42:57 »
Jag tror då att med det bruket av ordet "teori" (som anses ok) får det ca samma status som ordet "faktum", till skillnad från hypoteser säg.

Därmed skulle frågan om Jim D:s andra påstående vara öppen här: är det ett faktum/teori (Jim D och Du) eller en hypotes (Judith och jag)?

Och Judith och jag (m fl) behöver inte vara dragon-slayers pga detta.

15
Aktører og hendelser / Sv: Curry om vitenskapelig metode
« on: 04.12.2016, 11:27:29 »
Currys tråd blev intressant från det hon listade vad som kan sägas vara (och därmed mer indirekt vad som inte kan sägas vara) fakta i saken:

"
- Average global surface temperatures have overall increased for the past 100+ years
- Carbon dioxide has an infrared emission spectra
- Humans have been adding carbon dioxide to the atmosphere."

Till dessa ville sen Jim D addera:

"Further facts.
â?? the imbalance is positive
â?? the total forcing change in the last century or two is dominated by anthropogenic forcing"

Men se det går inte lika säkert alls. Däri har vi istället det mesta av frågan, t ex att the imbalance egentligen inte är uppmätt precist nog och att också forcing change är alltför osäker i ljuset av paleos koppling sol-klimat i sekel+skala.

Pages: [1] 2