Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PetterT

Pages: [1] 2 3 ... 35
1
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 26.03.2019, 23:00:53 »
DATA OG OBSERVASJONER vs MODELLER

Satellite Evidence Affirms Solar Activity Drove ‘A Significant Percentage’ Of Recent Warming
http://notrickszone.com/2019/03/25/satellite-evidence-affirms-solar-activity-drove-a-significant-percentage-of-recent-warming/

In a new paper, two astrophysicists shred the IPCC-preferred and model-based PMOD solar data set and affirm the ACRIM, which is rooted in observation and shows an increase in total solar irradiance (TSI) during the 1980-2000 period. They suggest a “significant percentage” of recent climate change has been solar-driven.

2
Generelt / Brev til statsminister
« on: 14.03.2019, 09:23:08 »
BREV TIL DEN DANSKE STATSMINISTER fra prof. em. Johannes Krüger. Medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd.
MÅ LESES!!!!!!!!!!!!!
Lignende brev vil bli sendt til norske og svenske regjeringer også. Fantastisk god oppsummering.
https://www.dropbox.com/s/yxp521fhxn7294i/Brev%20til%20den%20danske%20statsminister.pdf?dl=0&fbclid=IwAR23Pjnd0xXcHNqTDB4NGfh9SCzn27e6frgwShC07BQCmBkfVj_lV7Yg328

3
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 12.03.2019, 22:29:00 »
Prof. Henrik Svensmark med en grundig rapport om samspillet mellom solaktivitet og kosmisk stråling som drivere av endringer i global temperatur:
FORCE MAJEURE The Sun’s Role in Climate Change
https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/03/SvensmarkSolar2019-1.pdf

4
Her er en mulighet for å diskutere N&Z:

Nikolov & Zeller: Reply to Dr Roy Spencerâ??s blog article.
https://tallbloke.wordpress.com/2019/01/17/nikolov-zeller-reply-to-dr-roy-spencers-blog-article/

5
N&Z er jo selv overrasket over at albedo spiller så liten rolle, og kommer med en forklaring.
Jeg har gått glipp av autoriteter som har kritisert N&Z. Har Okular noen referanser med linker?

6
Hei Okular.
Takk for grundig og utfyllende svar igjen.

Ang Svensmark så skriver han her:
Cosmic rays, clouds and climate
http://orbit.dtu.dk/files/118783529/epn2015462p26.pdf
Conclusion
A surprising consistency exists between variations in cosmic ray flux and variations in climate and is a motivation
for continued research. It is seen on nearly all timescales
ranging from days to millions of years. As for palaeo-biology, remarkable connections to the long-term history
of life and the carbon cycle have shown up unbidden. Biodiversity and bio productivity (d13C) all appear so highly
sensitive to supernova in our Galactic neighborhood that
the biosphere seems to contain a reflection of the sky.

Quote
Jorda stråler i globalt årlig snitt ut ~239-240 W/m^2 i radiativt varmetap til verdensrommet. Hvilken innkommende fluks er det denne utadgående fluksen balanserer? TSI? Eller ASR?

ASR, som er TSI minus albedo (som du viser i siste figur), så TSI er absolutt en forutsetning for global temperatur på objekt med atmosfære.

N&Z diskuterer albedo, og innrømmer at deres overraskende resultat er "unorthodox".
Quote
In
other words, it is the internal energy of the atmosphere maintained by
solar irradiance and air pressure that controls the bulk of the albedo.
An indirect support for this unorthodox conclusion is provided by
the observation that the amounts of absorbed shortwave radiation
determined by albedos show no physically meaningful relationship
with planetary GMATs.
Jeg har ikke mulighet til å vurdere om din eller N&Z's funn er det riktige, men mange kloke hoder har akseptert N&Z så jeg tar den lette utvei og "refers to authority" i stedet for å "tenke sjæl" (har ikke tid og ressurser), inntil noen kommer med lignende dokumentasjon (the science is never settled).7
Okular; takk for super dokumentasjon og forklaring.
Jeg "bøyer meg i hatten" (og tar av meg støvet, for Ã¥ utvide Heide Wengs (?) ordtak litt  ;D ). Jeg er superimponert over hva du finner ut fra CERES etc. med tilhørende kurver.

En dÃ¥re kan spørre mer enn ti vise kan spørre, men jeg spør likevel:  Har du ogsÃ¥ korrelasjon mellon skydekke og kosmisk strÃ¥ling + solaktivitet, sÃ¥ er alt pÃ¥ plass (Svensmarks teori)?

Du har overbevisende dokumentasjon og forklaringer på din blog, men jeg tror den er for "spesielt interesserte" og muligens har få lesere (?). Har du vurdert publikasjon for et større publikum med en artikkel i media med større publikum? (eks. WUWT, klimarealistene, Resett el. lign.). Det hadde vært bra for alle oss klimaskeptikere/realister om du fikk til det.

Ang. vår disputt om N&Z og om det er TSI+atmosfæretrykk eller ASR som bestemmer global temperatur, så mener jeg at det er begge.
N&Z viser at deres funn (TSI+atm.trykk) stemmer for alle objekt med atmosfære, med en viss usikkerhet. Altså ca global temperatur på ca 14-15 C på jorden, sammenlignet med et objekt uten atmosfære.
ASR gir temperaturvariasjoner utover denne globale temperatur.
De andre objektene (untatt jorden) kjenner man vel ikke ASR for, og Venus har vel så tett ugjennomtrengelig atmosfære at ASR er nær null. Derfor gir TSI et godt resultat, mens ASR i tillegg gir variasjonene. Kommentarer?

8
Okuar: Takk for grundig og overbevisende dokumentasjon på at det er solen med ASR variasjon som skaper temperatur-avvik, ikke CO2.

I din post
THE DATA: Sun â?? not Man â?? is what caused, and causes, â??global warmingâ??
https://okulaer.wordpress.com/2018/03/24/the-data-sun-not-man-is-what-caused-and-causes-global-warming/
konkluderer du med:

WHAT WE SEE, WHAT THE OBSERVATIONAL DATA UNEQUIVOCALLY TELLS US, IS THE FOLLOWING:
â?? The ASR (the solar heat input) increases significantly (starting in 1988-89).
â?? Temperatures (troposphere, surface, ocean) start rising as a response.
â?? The OLR (Earthâ??s heat loss to space) increases as a direct radiative effect of (mainly) â?? the (tropospheric) temperature rise.
In short: +ASR → +T → +OLR;
â?¦â?¦â?¦â?¦.. root cause → primary effect → secondary effect / negative feedback.

Har du noen forklaring på hvorfor ASR har økt fra 1988?
Kan det skyldes endring i globalt skydekke?
International Satellite Cloud Climatology Program (ISCCP) har vist avtagende skydekke etter 1988 da det var positivt avvik til negativt avvik fra 1994 og fram til i hvertfall 2010.
Er det noe korrelasjon mellom skydekke og ASR?

9
Generelt / Vitenskapens sørgelige utvikling
« on: 08.01.2019, 22:21:24 »
Aliens Cause Global Warming

Micheal Crichton describes the fundamental political problem of climate change: it is a religion promoted by nutcases who dismiss facts, logic, and science that contradicts their environmental belief. I have taken the liberty to bold some of his sentences to make his message more clear. â?? Ed

by Michael Crichton
Caltech Michelin Lecture January 17, 2003

My topic today sounds
humorous but unfortunately, I am serious.
I am going to argue that extraterrestrials lie behind global
warming. Or to speak
more precisely, I will argue that a belief in extraterrestrials has paved the way, in a progression of steps, to a belief
in global warming.

En skikkelig avsløring av "fake science"
Se mer her:
https://edberry.com/blog/climate-authors/michael-crichton/aliens-cause-global-warming/?fbclid=IwAR2WhrdEoPBJ101sNwDi1nXPT6LC09lh9CND9htfmemsaIIyH7elRrIz4w4

10
I all ubeskjedenhet så skrev jeg for mange år siden i notatet "Realistisk om CO2, global temperatur og klima" (link til dropbox virker ikke lenger):

Temperaturen på jorden
kan dermed forklares med følgende viktige faktorer:
1)   Solen: Virkelig innstrÃ¥ling og oppvarming fra en varm sol ved toppen av atmosfæren pÃ¥ ca. 1360 W/m2 (ikke 340 W/m2 som IPPC bruker i sin modell) og gir en basis-oppvarming av jord og atmosfære ettersom bÃ¥de jorden og atmosfæren har en viss varmekapasitet (ogsÃ¥ N2, O2 etc.). Denne basis-oppvarmingen er tilpasset varierende atmosfære- og kosmiske forhold over milliarder av Ã¥r for jorden som for alle planetene.  Midlere strÃ¥ling fra jord og planeter kan mÃ¥les og regnes om til dominerende strÃ¥lingstemperatur i atmosfæren pÃ¥ de himmellegemer som har atmosfære.  For jorden er utgÃ¥ende strÃ¥ling ca. 340 W/m2 => 255 oK = -18 oC i midlere atmosfære.  Pluss en mulig effekt av «induksjonsoppvarming» pga solens elektromagnetiske strÃ¥ling.
2)   Atmosfæren: Gravitasjon og atmosfærens varmekapasitet, â?? g/Cp (avtagende opp til 5-10 K/km), dvs. høyere lufttrykk ved bakken gir høyere temperatur enn i øvre luftlag og gir temperatur-fordelingen i nedre del av atmosfæren (troposfæren) ned til jordoverflaten basert pÃ¥ loven for ideelle gasser (pV=nrT).
3)   Jordvarmen: Svak varme fra jordens indre hvor temperaturen er 5430 °C pÃ¥virker dyphavene og muligens El Nino/ENSO. Se: Geothermal impacts on climate: http://geothermal-global-warming.myfreesites.net/ > on geothermal forcing
4)   Konveksjon, luftstrømmer, latent varme, vind og vær som respons pÃ¥ oppvarming og temperaturforskjeller.  Konveksjon dominerer i Troposfæren.  Konveksjon er 8X sterkere enn strÃ¥ling i nedre Troposfære.  http://hockeyschtick.blogspot.com/2015/08/why-greenhouse-gases-accelerate.html
Ikke noe av dette tilsier nødvendigheten av en «drivhuseffekt» pÃ¥ + 33 C som følge av «tilbakestrÃ¥ling» fra atmosfæren. 

11
ALLE gasser absorberer og emitterer IR stråling

Claim: Real-World Spectral Measurements Show The â??Greenhouse Theory Is Wrongâ?? â?? ALL Gases Are GHGs
http://notrickszone.com/2018/11/12/real-world-spectral-measurements-show-the-greenhouse-theory-is-wrong-all-gases-are-ghgs/

Enda en spiker i klimakista:

Macdonald, 2018
Quantum Mechanics and Raman Spectroscopy Refute Greenhouse Theory

Abstract: 
â??Greenhouse theoryâ??s premise, nitrogen and oxygen are not greenhouse gases as they do not emit and absorb infrared radiation, presents a paradox; it contradicts both quantum mechanics and thermodynamics â?? where all matter above absolute 0° Kelvin radiates IR photons.  It was hypothesized these gases do radiate at quantum mechanics predicted spectra, and these spectra are observed by IR spectroscopyâ??s complement instrument, Raman spectroscopy; and N2 spectra can be demonstrated to absorb IR radiation by experiment, and application o the N2-CO2 laser.  It was found the gases do possess quantum predicted emission spectra at 2338 cm−¹ and 1156 cm−¹ respectively, both well within the IR range of the EMS, and are only observed â?? and their temperatures accurately measured â?? by Raman spectrometers.  Raman spectrometers measure, more accurately, the Keeling curve, and have application with meteorological Lidars and planetary atmospheric analysis.  The N2-CO2 Laser showed â?? contrary to current greenhouse theory â?? N2 absorbs electrons or (IR) photons at its â?? metastable â??long-lastingâ?? â?? spectra mode.  It was argued atmospheric CO2, as a law, is heated by the same mechanism as the N2-CO2 laser: nitrogen (first) and the entire atmosphere absorbs IR radiation directly from the Sun, just as it heats water on the ocean surface.  With these findings, greenhouse theory is wrong â?? all gases are GHGs [greenhouse gases] â?? and needs review.â?

12
Viktige klimatema / Sv: DET ER definitivt SOLEN!
« on: 05.11.2018, 09:32:02 »
The Millennial Turning Point â?? Solar Activity and the Coming Cooling
by Dr. Norman Page
https://wattsupwiththat.com/2018/11/02/the-millennial-turning-point-solar-activity-and-the-coming-cooling/

IPCC mener variasjon i sol-"konstanten" total sol-innstrÃ¥ling TSI pÃ¥ 0,1 W/m2. MÃ¥linger viser 10 - 20 ganger mer, og stemmer med naturlig global oppvarming og variasjon i skydekke.  Alt dette ignoreres av politiske IPCC hvor politisk utnevnte representanter overstyrer tekstene til forskerne (som heller ikke er objektive).

The coming cooling: Usefully accurate climate forecasting for policy makers
Norman J Page,
First Published February 10, 2017 Research Article
https://doi.org/10.1177/0958305X16686488

Abstract
This paper argues that the methods used by the establishment climate science community are not fit for purpose and that a new forecasting paradigm should be adopted. Earthâ??s climate is the result of resonances and beats between various quasi-cyclic processes of varying wavelengths. It is not possible to forecast the future, unless we have a good understanding of where the earth is in time in relation to the current phases of those different interacting natural quasi periodicities. Evidence is presented specifying the timing and amplitude of the natural 60 ± year and, more importantly, 1000 year periodicities (observed emergent behaviors) that are so obvious in the temperature record. Data related to the solar climate driver are discussed and the solar cycle 22 low in the neutron count (high solar activity) in 1991 is identified as a solar activity millennial peak and correlated with the millennial peak â?? inversion point â?? in the RSS temperature trend in about 2004. The cyclic trends are projected forward and predict a probable general temperature decline in the coming decades and centuries. Estimates of the timing and amplitude of the coming cooling are made. If the real climate outcomes follow a trend which approaches the near term forecasts of this working hypothesis, the divergence between the IPCC forecasts and those projected by this paper will be so large by 2021 as to make the current, supposedly actionable, level of confidence in the IPCC forecasts untenable.

13
Andre emner enn klima / Lysets hastighet
« on: 23.10.2018, 10:18:44 »
Lysets hastighet, c, på 300 000 km/s er antatt å være høyeste oppnåelige hastighet, - inntil nå.
Mer energirik elektromagnetisk stråling enn synlig lys (UV, X-rays etc.) har vist seg å ha vesentlig høyere hastighet.
Det kan forklare hvorfor Lucky Luke kan trekke raskere enn skyggen sin og treffe den med f.eks. gamma strÃ¥ler  ;D

Se:
Revolutionary breakthrough in modern physics
https://principia-scientific.org/revolutionary-breakthrough-in-modern-physics/

Summary
Albert Einsteinâ??s equation E = mc2 in his Special Theory of Relativity, 1905 is of no avail in determining velocity of any elementary particle or radiation. Moreover, Einsteinâ??s assertion that nothing goes faster than light, which did not allow scientists to accept superluminal velocities as real for over a century, proved wrong in his article. Purely due to Einsteinâ??s assertion, neutrinos going faster than light from OPERA experiment was not accepted as a discovery by luminaries, despite no substantial evidence for the denial. Immediately in 2011, the author commented in the journal Nature saying neutrinos go faster than light by virtue of high energies and explained by a newly proposed equation E = V2. In this article, it is termed Padmanabha Raoâ??s equation. Based on this equation, the current article provides four definite evidences unfolding that the velocity of an elementary particle such as an electron having mass, a neutrino with negligibly small mass or of an electromagnetic radiation with zero mass depends upon its energy or wavelength. In brief, each wavelength or energy has a specific velocity. What I claim is true, much of the modern physics is to be reviewed.

Conclusion
The author reports a revolutionary breakthrough is modern physics, as the velocity of an E.M. radiation or an elementary particle such as electron or neutrino depends upon its energy, according to the Padmanabha Raoâ??s equation E = V2. As per the new definition, any particle or radiation with the energy or wavelength exceeding that of the violet light go at superluminal velocities. Therefore, electrons that cause Cherenkov light also go at superluminal velocities. In 2013, this equation played the key role in my discovery of X-rays and Bharat Radiation (12.87 to 31 nm) going at superluminal velocities based on the measurements of solar spectra made by Woods et al. Conclusively, UV, EUV, beta particles, gamma rays, X-rays, and neutrinos all go at superluminal velocities.14
Viktige klimatema / Sv: Global tempereatur
« on: 08.10.2018, 22:10:30 »
Bakke/sjø-målte globale temperaturer er fullstendig upålitelige:

#DataGate! First ever audit of global temperature data finds freezing tropical islands, boiling towns, boats on land
http://joannenova.com.au/2018/10/first-audit-of-global-temperature-data-finds-freezing-tropical-islands-boiling-towns-boats-on-land/

Reliable? CRU, NASA, BEST, NOAA Land Temp Data Conflict By Up To 90% (0.8°C), Spawning â??Large Uncertaintyâ??
http://notrickszone.com/2018/10/08/reliable-cru-nasa-best-noaa-land-temp-data-conflict-by-up-to-90-0-8c-spawning-large-uncertainty/

Global temperatur er påvirket av naturlige og muligens svakt av menneskeskapte mekanismer.
Når global temperatur er upålitelig og man ikke kjenner alle naturlige påvirkningsmekanismer, da kan man heller ikke si noe om hvor mye den menneskeskapte påvirkning er.
Klima er ogsÃ¥ pÃ¥virket av den upÃ¥litelige parameteren global temperatur pluss over 100 andre naturlige mekanismer (prof. Stott, UK). 
Da blir hele konseptet om menneskeskapte klimaendringer meget usikkert.


15
Media og politikk / Sv: Folkeopplysningen om klima
« on: 08.10.2018, 21:54:27 »
Det mest skammelige med propaganda-programmet til Wahl var misbruken av hjernevaskede barn som "sannhetsvitner" i et program som liksom skulle være saklig.
Bruk av psykologen Lewandowsky er også lavmål. Psykologi er desidert verdens minst eksakte "vitenskap".

Pages: [1] 2 3 ... 35