Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PetterT

Pages: [1] 2 3 ... 41
1
Viktige klimatema / Re: CO2 - en klimagass?
« on: 20.02.2020, 21:50:20 »
Enda en som anser CO2 som neglisjerbar når det gjelder global temperatur:

Physics Professor: CO2’s 0.5°C Impact After Rising To 700 ppm Is So Negligible It’s ‘Effectively Unmeasurable’
https://notrickszone.com/2020/02/13/physics-professor-co2s-0-5c-impact-after-rising-to-700-ppm-is-so-negligible-its-effectively-unmeasurable/


Comprehensive Analytical Study of the Greenhouse Effect of the Atmosphere
Peter Stallinga
https://www.scirp.org/pdf/acs_2020011611163731.pdf

Abstract
Climate change is an important societal issue. Large effort in society is spent
on addressing it. For adequate measures, it is important that the phenomenon
of climate change is well understood, especially the effect of adding carbon
dioxide to the atmosphere. In this work, a theoretical fully analytical study is
presented of the so-called greenhouse effect of carbon dioxide. The effect of
this gas in the atmosphere itself was already determined as being of little importance
based on empirical analysis. In the current work, the effect is studied
both phenomenologically and analytically. In a first attempt of energy transfer
by radiation only, it is solved by ideal-gas-law equations and the atmosphere
is divided into an infinite number of layers each absorbing and reemitting
infrared radiation (surpassing the classical Beer-Lambert analysis of
absorption). The result is that the exact structure of the atmosphere is irrelevant
for the analysis; we might as well keep the two-box model for any analytical
approach. However, the results are unsatisfactory in that they cannot
explain the profile of the atmosphere. In a new approach, the atmosphere is
solved by taking both radiative as well as thermodynamic processes into account.
The model fully fits the empirical data and an analytical equation is
given for the atmospheric behavior. Upper limits are found for the greenhouse
effect ranging from zero to a couple of mK per ppm CO2. It is shown
that it cannot explain the observed correlation of carbon dioxide and surface
temperature. This correlation, however, is readily explained by Henry’s Law
(outgassing of oceans), with other phenomena insignificant. Finally, while the
greenhouse effect can thus, in a rudimentary way, explain the behavior of the
atmosphere of Earth, it fails describing other atmospheres such as that of
Mars. Moreover, looking at three cities in Spain, it is found that radiation
balances only cannot explain the temperature of these cities. Finally, three
data sets with different time scales (60 years, 600 thousand years, and 650
million years) show markedly different behavior, something that is inexplicable
in the framework of the greenhouse theory.

2
Husker selv en historie fra førstegangstjenesten.
Det ble sagt om majoren vår at han i hvertfall hadde Aftenposten på skrivebordet, mens obersten ikke engang hadde Aftenposten på skrivebordet.  Ryktet gikk at mange offiserer drev privatfirma i arbeidstiden og solgte utstyr fra sitt firma til militæret.

3
Det er viktig info og synspunkter som kommer fra Emeritus og Telehiv her, og som bør komme ut til et større publikum og politikere.  Her på kd.com når dere bare en håndfull.
Spesielt Emeritus med sin faglige tyngde burde forsøke å publisere i MSM, men der tar de vel ikke inn slikt, så derfor anbefales Resett, Document eller HRS.


5
Viktige klimatema / Re: CO2 - en klimagass?
« on: 12.02.2020, 16:34:34 »
Mer info om at CO2 ikke er unik, men at også N2 og O2 absorberer stråling:

Scientists: Oxygen & Nitrogen ‘Radiatively Important’ Greenhouse Gases With IR Absorption Temps Similar To CO2
https://notrickszone.com/2020/02/10/scientists-oxygen-nitrogen-radiatively-important-greenhouse-gases-with-ir-absorption-temps-similar-to-co2/

6
Ny forskning / Re: Det falske konsensusnarrativet
« on: 10.02.2020, 19:44:39 »
Sitat Emeritus:
Quote
Og Petter T. her skal du få en liten nugget til. Fred Singer er en teoretiker som er plantet trygt i mainstream klimavitenskap, han har ingen problemer med karbonsyklusen, han har ingen problemer med AGW teorien om at mer klimagasser i atmosfæren vil lede til oppvarming. Tvert i mot han har en serie meldinger til en rekke av de "teorier" som florerer her på bloggen.

Intervju med professor Fred Singer, 2011

The Father of Global Warming Skepticism: An Interview with S Fred Singer
https://www.nas.org/blogs/article/the_father_of_global_warming_skepticism_an_interview_with_s_fred_singer

Utdrag:

NAS:  Do you dispute the claims that increases of CO2 in Earth’s atmosphere are raising global temperatures? Do you dispute the idea that emissions of CO2 from human activities are a significant cause of global warming?

Singer: The basic answer to both questions is yes. It is based on the evidence that the observations do not show the characteristic “fingerprints” that one would expect from a global warming produced by greenhouse gases. This conclusion derives directly from IPCC data. We have published it in 2004 and in 2007 in peer-reviewed journals; it forms the centerpiece of the 2008 NIPCC summary report (published by the Heartland Institute).

NAS:  If global warming is occurring, is it bad for life on Earth?

Singer: My reading of the work of leading economists is that a modest warming would increase GNP and raise the standard of living of much of the world’s population. Conversely, expending huge sums to “combat climate change” would slow economic growth, diminish standards of living, and increase poverty—in addition to being completely ineffective and wasting resources.

I rest my case  8)

7
Ny forskning / Re: Det falske konsensusnarrativet
« on: 09.02.2020, 11:57:19 »
Komisk at alias Emeritus bruker prof. Fred Singer som sannhetsvitne for AGW basert på en artikkel fra 1968.
Singer er nå en av klimarealistenes sterkeste kort, se bio her: https://www.heartland.org/about-us/who-we-are/s-fred-singer
Det er tydelig at Singer har gransket AGW-dogmet til IPCC grundig og kommet til at det ikke er noen fare for klimakrise.
Det samme kom tidl. statsminister i UK, Margareth Thatcher, til etter først å ha trodd på AGW, men siden tatt avstand fra det i sin siste bok.   

8
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 06.02.2020, 19:27:56 »
Til info så er visstnok Ned Nikolov i ferd med å skrive en artikkel om at det er skyene som bestemmer variasjon i global temperatur utover det han og Zeller mener er TSI og trykkbestemt "baseline" temperatur.
Den artikkelen blir sikkert avvist av portvokterne av AGW i det hysterikerne mener er "seiøse" tidsskrifter.
https://principia-scientific.org/robust-evidence-clouds-control-earths-climate/ 

9
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 06.02.2020, 13:43:02 »
REKKEFØLGEN er avgjørende når det gjelder korrelasjon/sammenheng mellom ÅRSAK og VIRKNING!!!!!!!!!!!!!!!

Emeritus viser til Feldman et al. https://www.nature.com/articles/nature14240
Den artikkelen har jeg skrevet litt om her i forbindelse med at faktisk.no mener de målinger som er beskrevet der er del av "beviset" for menneskeskapt global oppvarming (AGW) med tilhørende klimaendringer.
https://www.klimarealistene.com/2020/01/24/ingen-bevis-for-malbare-co2-bidrag/

CO2 har økt, med årlige svigninger, hovedsaklig av naturlige årsaker.  Med følsomme nok instrumenter har man klart å måle den "tilbakestråling" av stråling som CO2 først absorberer av stråling fra varm jordoverflate og som deretter reemmiteres i alle retninger av CO2 med en karakteristisk bølgelengde.  "Tilbakestråling" fra en kald atmosfære mot noe som er varmere kan teoretisk redusere avkjølingshastigheten fra jorden og således bidra til global oppvarming, men det er ikke målt noen temperaturendring som kan korrelere med dette fordi temperaturendringene skjer FØRST som vist av Humlum et al., og som jeg henviser til i min artikkel.  Økt CO2 har derfor gitt for svak "forcing" til at det er noe å bry seg med.
Konklusjon:  Feldman et al. er ikke noe "bevis" på AGW. 

Temperaturendringene stemmer bedre med endring i skydekket som jeg skrev om tidligere, og som Okular dokumenterer så glimrende over.

10
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 06.02.2020, 08:21:12 »
Sitat Water:
Quote
Variasjon i skydekke er helt essensielt og overraskende lite diskutert. Kan du legge frem data som viser utviklingen i globalt skydekke siden 80-tallet?


Korrelasjon mellom skydekke og global temperatur kan du se i fig. 9 her:
https://www.klimarealistene.com/2019/04/05/apent-brev-til-statsminister-erna-solberg/

11
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 05.02.2020, 14:43:36 »
Sitat Emeritus:
Quote
Petter T forstår drivhusteorien, men siden han ikke liker den, har han varierende andre hypoteser der Zellov, flat jord og andre stikkord kunne bringes inn, hypoteser som Okular nærmest latterliggjør.


Det har ingenting med å like eller ikke.  I 2007 trodde jeg på IPCC og Al Gore, men prof. Humlum viste i et foredrag senere at det var så mye som ikke stemte med drivhusteorien, bl.a. hockeystick-grafen, at jeg begynte å interessere meg mer, og så kom Climategate mm, så etter hvert er jeg blitt skeptiker og klimarealist.

Klima er kaotisk og ikke-lineært, og her er noe som kompliserer ytterligere:

Virial-teorien går viral om planeters temperaturprofil. Enda et bevis på at bare idioter påstår at vitenskapen er avgjort.

Computation of Planetary Atmospheres with Action Mechanics Using Temperature Gradients Consistent with the Virial Theorem
Ivan R Kennedy, University of Sidney
https://www.researchgate.net/publication/281525629_Computation_of_Planetary_Atmospheres_with_Action_Mechanics_Using_Temperature_Gradients_Consistent_with_the_Virial_Theorem

Abstract— Computations of atmospheric profiles based on action mechanics – coupled with a novel version of the virial theorem – question the current paradigm proposing a common mechanism of surface warming for all greenhouse gases. A development of the virial theorem suggests a new basis for establishing temperature gradients from equilibrium between molecular mechanics and gravity, modified by work-heat transfers resulting from convection or changes in molecular phase such as condensation or evaporation. The virial-action model suggests that recent global surface warming could have been caused by increased water vapor in the atmosphere affecting its morphology or variations in local frictional coefficients of the Earth’s urban and rural landscapes with compressive heating, rather than changes in greenhouse gas content alone. The virial-action hypothesis is logically tested in a computer model using data from Earth and other planets developing a novel algorithm for calculating atmospheric profiles recalling Lagrange’s calculus of variations and least action. All planets with an atmosphere are shown to exhibit surface warming compared to their black body temperatures, irrespective of greenhouse gas contents. 

IV. CONCLUSION
The advantages of virial-action vis-a-vis the adiabatic model normally employed have been illustrated in numerous ways in this paper. Virial action is given a basic role in determining atmospheric morphology, with adiabatic processes and phase changes providing supplementary effects. It is anticipated that this combination of causes will provide better options for accurate descriptions of meteorological processes.   ...........................
......
Virial action passer bedre for gass-planeter, og er komplementær til adiabatisk oppvarming for fast stoff planeter med atmosfære.
..........
Albedo har også betydning:
There would be a strong tendency for equality of gravitational pressure and thermodynamic pressure to be maintained at all altitudes and latitudes, providing stationary solutions for action allowing heat to be absorbed or released as required. The fact this equality is never quite achieved because of varying solar insolation and varying albedo explains weather. .
....................
Meteorologists are encouraged to incorporate the physical principles shown here into climate models.

Ser du Benestad på Met. Inst.????

12
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 04.02.2020, 23:09:22 »
Alle (med en IQ over 75) vet at det hovedsakelig er kortbølget stråling fra solen som varmer overflaten. Hvis atmosfæren i tillegg også skulle varme overflaten hvordan i helvete ville de gå?

Hvis du ikke har mer å by på ber jeg deg i folkeopplysnings navn om å klappe igjen.


Flat-jord-kald-sol "energibudsjettet" til IPCC AR5 WG1 p. 181 fig. 2.11 har jo en tilbakestråling fra atmosfæren som er dobbelt så stor som solen ((henholdsvis 342 og 161 W/m^2), altså IPCC og meningsfeller mener nettopp det at "atmosfæren i tillegg også skulle varme opp overflaten".
Men, varmespredning kan ikke reverseres. Den må være irreversibel for å være konsistent med termodynamikkens 2. lov.

Flat-jord-kald-sol-hypotesen har jeg skrevet om her (gidder ikke skrive det om igjen). 
Skinner solen på hele eller halve jorden?
https://www.klimarealistene.com/2019/07/27/skinner-solen-pa-hele-eller-halve-jorden/
Flere og flere har skjønt at i øyeblikket (ila 1 sek.) kan man ikke spre solinnstråling over hele jorden for å få en gjennomsnittsverdi som man skal estimere global temperatur fra.

Se også linken til Nikolov & Zeller som forklarer adiabatisk oppvarming i atmosfæren (men der forstår jeg ikke hvorfor ikke albedo har innflytelse).
Jeg er i prinsippet enig med Okular om at det er ASR som er viktigst, ikke TSI.
Luft stiger, trykket og temperatur avtar.  Luften som må ned komprimeres og varmes opp (føhnvindeffekt).  Elementær gasslov.

Mulholland & Wilde er det også link til som baserer seg på det samme, og som forklarer de meteorologiske viktigste luftstrømmene med stigende og synkende luft (Hadley cell mm)

Avkjølende varmestråling fra jorden skal teoretisk bli hindret av substanser som kommer i mellom jorden og det frie kalde verdensrommet.  Slik kan atmosfæren med CO2 være dempende på avkjølingshastigheten av jorden, og bidra til en varmere jord, men med så lite CO2 i luften som bare 0,04 % så har CO2 ingen målbar virkning sammenlignet med alle andre prosesser som påvirker klima (mer enn 100 prosesser i følge prof. Stott, UK). Skyer har meget stor innflytelse.  Lite skyer, som er observert i de siste ti-årene har ført til oppvarming, men skyer har også dempende virkning på utstråling. 
Mer enn 100 prosesser medfører at klimaet er et kaotisk ikke-lineært system som er umulig å forutsi/modellere på lang sikt i følge IPCC.

13
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 28.01.2020, 19:47:13 »
Usikker på om det er informert om denne her tidligere.

Oscillations of the baseline of solar magnetic field and solar irradiance on a millennial timescale
V. V. Zharkova , S. J. Shepherd, S. I. Zharkov & E. Popova 
https://www.nature.com/articles/s41598-019-45584-3

Abstract
Recently discovered long-term oscillations of the solar background magnetic field associated with double dynamo waves generated in inner and outer layers of the Sun indicate that the solar activity is heading in the next three decades (2019–2055) to a Modern grand minimum similar to Maunder one. On the other hand, a reconstruction of solar total irradiance suggests that since the Maunder minimum there is an increase in the cycle-averaged total solar irradiance (TSI) by a value of about 1–1.5 Wm−2 closely correlated with an increase of the baseline (average) terrestrial temperature. In order to understand these two opposite trends, we calculated the double dynamo summary curve of magnetic field variations backward one hundred thousand years allowing us to confirm strong oscillations of solar activity in regular (11 year) and recently reported grand (350–400 year) solar cycles caused by actions of the double solar dynamo. In addition, oscillations of the baseline (zero-line) of magnetic field with a period of 1950 ± 95 years (a super-grand cycle) are discovered by applying a running averaging filter to suppress large-scale oscillations of 11 year cycles. Latest minimum of the baseline oscillations is found to coincide with the grand solar minimum (the Maunder minimum) occurred before the current super-grand cycle start. Since then the baseline magnitude became slowly increasing towards its maximum at 2600 to be followed by its decrease and minimum at ~3700. These oscillations of the baseline solar magnetic field are found associated with a long-term solar inertial motion about the barycenter of the solar system and closely linked to an increase of solar irradiance and terrestrial temperature in the past two centuries. This trend is anticipated to continue in the next six centuries that can lead to a further natural increase of the terrestrial temperature by more than 2.5 °C by 2600.

Altså TSI øking på 1 - 1,5 W/m2 siden Maunder minimum (Lille Istid), mens IPCC oppgir 0,1 W/m2.  Taler for seg selv.

14
Viktige klimatema / Re: CO2 - en klimagass? Nei
« on: 28.01.2020, 15:25:53 »
NTB
Jo, det finnes vitenskapelig belegg for at menneskeskapte klimautslipp kan bidra til global oppvarming
https://resett.no/2020/01/14/jo-det-finnes-vitenskapelig-belegg-for-at-menneskeskapte-klimautslipp-kan-bidra-til-global-oppvarming/
faktisk.no har funnet bevis!
Kommer tilbake med gjennomgang av "bevisene" etter hvert.
Inviterer til kommentarer  8)


Nei, faktisk.no har bare gjentatt info som allerede har vært tilbakevist av Klimarealistene, se:
Ingen bevis for målbare CO2-bidrag
https://www.klimarealistene.com/2020/01/24/ingen-bevis-for-malbare-co2-bidrag/

faktisk.no har ikke førsøkt å innhente infor fra skeptikere/realister engang, noe som viser at de er aktivister og ikke nøytrale faktasjekkere, i likhet med Andreas Wahl i Folkeopplysningen i NRK.

15
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« on: 21.01.2020, 20:49:21 »
Innlegget ovenfor fra Emeritus fortjener et større og mer innflytelsesrikt publikum.

Pages: [1] 2 3 ... 41