Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - PetterT

Sider: [1] 2 3 ... 28
1
Why Do I Fail to Believe the Climate Scientists?
Written by John Hunt, MD
https://www.caseyresearch.com/why-do-i-fail-to-believe-the-climate-scientists/

"I learned the scientific method as an academic scientist (medical researcher). Now as a writer, I am an observer. And here is what I discovered by being at the nexus of science and observation:climate science, like many fields, is rife with self-reinforcing layers of bias. My distrust of climate science isn’t because I ignore facts, nor because I disrespect the scientific method, nor because I’m in psychological denial or brainwashed by oil companies. To the contrary, my skepticism arises because I’m aware of the weaknesses of the academic process that creates the climate scientist and the research he produces."

2
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 17.04.2018, 16:21:18 »
Mer diskusjonen om Nikolov & Zellers påvisning av at solinnstråling og atmosfæretrykk bestemmer temperaturen på himmellegemer.

Greenpeace med-stifter (nå klimaskeptisk avhopper) dr. Patrick Moore har hatt en diskusjon om N&Z:

Resolving misconceptions about the Nikolov and Zeller universal theory of climate
https://tallbloke.wordpress.com/2018/04/16/resolving-misconceptions-about-the-nikolov-and-zeller-universal-theory-of-climate/#more-36790

Tallbloke sier det som om Okular skulle ha sagt det:
"look at the data"


3
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 12.04.2018, 20:37:45 »
Har jeg forstått Emeritus riktig, så er jeg faktisk enig med ham, tro det eller ei.
Atmosfæren kan regulere global temperatur noe. Den virker både stabiliserende, varme-utjevnende og isolerende i forhold til månen, som har større temperatursvigninger mellom natt og dag.
Mer av IR-aktive gasser som CO2 og H2O i atmosfæren vil absorbere og reemmitere noe IR-stråling.  Noe av reemitert stråling vil rettes mot den varmere jordoverflaten.  Det vil hindre noe stråling fra overflaten med samme frekvens som den reemmiterte, å stråle ut i rommet. Varmetapet fra jorden vil bli redusert, og jorden kan teoretisk bli noe varmere fordi solen fortsetter sin oppvarming mens avkjølingen av jorden reduseres.  Reemmitert stråling vil virke som isolasjon.

Effekten av H2O er klar. Skyet vær gir mindre døgnvariasjon enn klarvær.
Skyer bidrar også til stabilisering av global temperatur med netto negativ respons på temperaturøking, og omvendt.  Altså ikke en forsterkende effekt på 3 ganger CO2 som IPCC forutsetter for å få høy klimafølsomhet.

Den store uenigheten ligger i hvor stor betydning har 400 ppm CO2 i atmosfæren, 100 ppm mer på de siste vel 100 år, hvorav ca 15 ppm kommer fra fossil energi.
Klimaalarmister tror det vil gi klimaendringer, - endog katastrofale sådanne.
Klimarealister mener CO2 har ubetydelig virkning, noe som heller ikke er blitt observert.  Klimaendringene er naturlige og ikke verre nå enn hva de har vært tidligere.4
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 11.04.2018, 22:04:25 »
Emeritus er helt på viddene.  Jeg har ikke blandet inn "backradiation" og at stråling fra et kaldt objekt kan varme opp noe som er varmere enn det kalde, enda mer.  Det strider mot T2!
Jeg skriver om TSI (top of atmosphere solar irradiation) fra sola, den er glovarm, Emeritus, og den har et stort spenn i frekvens slik at kaldere himmellegemer med deres atmosfære kan varmes opp.
Siden Emeritus ikke har forstått det utgangspunktet så har han ingenting å bidra med i denne debatten.

Okular forsøker å bortforklare sitt famøse utsagn om at "Det er kun VARME som kan varme noe opp."
Stråling fra et varmt legeme (solen) er elektromagnetisk stråling (f.eks. i rommet) og har ingen temperatur, men kan varme opp materialer/stoffer som er kaldere, når de treffer.
Jeg nevner ikke mikronivå (enkeltatomer eller enkeltmolekyler) i det hele tatt. Det er det Okular som drar inn i debatten.
Mine kommentarer gjelder materialer/stoffer som fast stoff (overflate), gasser (atmosfære) og væske (hav) som makro-objekter.
ASR (absobed solar radiation) er avhengig av TSI for de forskjellige himmellegemer, og det er vel derfor det stemmer så godt for Nikolov & Zeller. 
Okular skriver:
Sitat
Stråling (TSI) er ikke varme
og det er jo i samsvar med et jeg skriver; " Strålingsenergi som er elektromagnetisk stråling er ikke varm i seg selv, men varmer opp materialer/stoffer når de treffer de, interfererer med de og setter atomer/molekyler i svigninger." (mao absorberes)
Sitat
StrålingsVARME (ASR) er varme.

Nei, den delen av TSI som absorberes (ASR) blir til varme.
Okular kan jo forsøke å bruke ASR i tilsvarende analyse som N&Z, og se om dette stemmer like godt som det N&Z har funnet.

5
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 11.04.2018, 12:42:15 »
Rekonstruksjon av solaktivitet tyder på at Lille Istid var avviket og at Holocene er naturlig varm.

Solar Activity Over Last 9000 Years Sheds New Light On Natural Variability
https://www.thegwpf.com/solar-activity-over-last-9000-years-sheds-new-light-on-climate-variability/

som også stemmer med dette:

Another Bust: PAGES 2k ‘Global’ Reconstruction Fails To Confirm The ‘Hockey Stick’
http://notrickszone.com/2018/03/29/another-bust-pages-2k-global-reconstruction-fails-to-confirm-the-hockey-stick/#sthash.vUU9N5S7.dpbs

6
Viktige klimatema / El Niño–Southern Oscillation (ENSO)
« på: 11.04.2018, 11:47:11 »
Skyldes El Niño–Southern Oscillation (ENSO) geotermiske variasjoner?

Are El Ninos Fueled By Deep-Sea Geological Heat Flow?
https://nextgrandminimum.com/2018/04/10/proof-el-ninos-are-fueled-by-deep-sea-geological-heat-flow/

This paper offers aka similar view:
Eight Charts Which Prove That Chandler's Wobble Causes Earthquakes, Volcanism, El Nino, and Global Warming
http://www.michaelmandeville.com/vortectonics/vortex_correlations2.htm

7
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 11.04.2018, 10:54:44 »
Sitat Okular:
Sitat
Det er kun VARME som kan varme noe opp.

Nei, Strålingsenergi som er elektromagnetisk stråling er ikke varm i seg selv, men varmer opp materialer/stoffer når de treffer de, interfererer med de og setter atomer/molekyler i svigninger.
Strålingsenergi går til varme(energi).
Forskjellige materialer/stoffer varmes opp forskjellig av forskjellige strålingsfrekvenser.
Selv edelgasser varmes opp, se
A Novel Investigation about the Thermal Behaviour of Gases under the
Influence of IR-Radiation: A Further Argument against the Greenhouse Thesis by Thomas Allmendinger*
https://www.omicsonline.org/open-access/a-novel-investigation-about-the-thermal-behaviour-of-gases-under-theinfluence-of-irradiation-a-further-argument-against-the-greenh-2157-7617-1000393.pdf

Dermed er det bevist at TSI varmer opp den atmosfæren den treffer.  TSI trenger så dypt ned som absorbsjon og spredning tillater (sammenlign lys i tåke).
Varmen sprer seg i atmosfæren på forskjellig vis, hovedsaklig konveksjon, og økende trykk øker temperaturen med kinetisk energi.
Det utelukker ikke ASR, der resten av TSI trenger ned til overflaten og bidrar.

Påstand om vrøvl er dermed tilbakevist.

8
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN! enda flere bevis
« på: 09.04.2018, 22:26:17 »
Climate change: It Was The Sun All Along – So Say The Bulgarians
https://wattsupwiththat.com/2018/04/09/climate-change-it-was-the-sun-all-along-so-say-the-bulgarians/

"Even for a very conservative value of climate
sensitivity to TSI variations of 0.5 adopted by IPCC AR4, the estimated TSI increase since the early 18th century (the end of the Maunder minimum), and moreover since the deepest part of the Maunder minimum, demonstrate that TSI increase alone was responsible for ∆T of at least 1.5° and 3.5° K, respectively."

CO2 har null nix nada betydning!

9
Ovenstående var et ynkelig og latterlig forsøk fra Emeritus på å "ta igjen" for mitt siste innlegg. Patetisk og helt uten substans.

10
Samset brukes av NRK fordi han er politisk korrekt til å uttale seg om alt mulig fysisk, selv om han ikke har greie på det. Jeg overhørte at han sa at alle metaller (!) blir sprø ved lav temperatur. Det er feil. F.eks. så blir ikke aluminium eller austenittiske rustfrie stål sprø. Jeg sendte korrigering til NRK, men fikk selvfølgelig ikke svar.

Når det gjelder Emeritus trakassering, sitat
"Er det bare jeg som ser at Petter T og resten av gjengen i klimarealistene nå har kommet ned på en flat jord nivå? Og det er ikke en gang en spissformulering."
så må jeg minne om at det er klimahysterikerne som Emeritus etc. som synes det er OK å modellere jorden som flat og solen som kald i den en-dimensjonale energibudsjett-modellen til IPCC, Trenberth m.fl. Det er ikke engang et energibudsjett, men et strålingsregnskap. Jeg arresterte Samset på dette etter et klimaalarmist-foredrag han holdt for Tekna på Oslo Katedralskole, og han ble svar skyldig.  Etter det tillot ikke Tekna flere spørsmål fra salen. Man vil ikke ha debatt om klimareligionen.

En kuriositet når det gjelder IPCC sin «flat-jord-kald-sol-modell» er at lederen for The Flat Earth Society i USA, Daniel Shenton, er enig med IPCC både når det gjelder menneskeskapt global oppvarming og at jorden er flat! (ref. wattsupwiththat.com). http://wattsupwiththat.com/2013/06/26/proud-moment-for-warmists-president-of-real-flat-earth-society-believes-in-the-global-warming-hoax/

Emeritus Montanus' logikk er at hvis du er enig med en person i noe, så må du være enig med vedkommende i alt, - en form for logikk Emeritus Montanus brukte mot meg fordi jeg var enig med dr. Roy Spencer i at CO2 har ingen målbar effekt på hverken global temperatur eller klima. Emeritus Montanus må derfor være i den villfarelse at jorden er flat og at klimaendringene er menneskeskapte.
Selv NASA GISS' Kevin Smith vil ikke forsvare "energibudsjettet" (fra siste boken til Marc Morano: PIG to climate change).

11
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 06.04.2018, 12:17:03 »
Venus har en atmosfære som er nesten ugjennomtrengelig for solstråling:
"The high mass of Venus's atmosphere makes it very opaque across all wavelengths, making it the primary reason for the planet's high surface temperature."
https://www.lpl.arizona.edu/~griffith/PTYS517/venus.pdf
Da kan vel ikke ASR ha noen mening.
TSI treffer atmosfæren og varmer opp den.  Alle gasser har en varmekapasitet og varmes opp av stråling.  Trykkgradienten forsterker temperaturen ned til overflaten ved hjelp av konveksjon og veksling mellom potensiell og kinetisk energi.

12
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 05.04.2018, 21:20:06 »
Astrofysiker prof. em. Jan-erik solheim har akseptert N&Z:

Atmosfæren gjør steinplaneter varmere
http://www.klimarealistene.com/2018/04/04/atmosfaeren-gjor-steinplaneter-varmere/
....
"Derimot vil ekstra innstråling fra Sola bli forsterket ved ATE-faktoren og gi ekstra kinetisk energi i den lavere atmosfæren. Vår atmosfære virker derfor ikke som et teppe som stopper stråling fra bakken, slik som i drivhushypotesen, men atmosfæren forsterker varmeeffekten av solinnstrålingen ved trykkpåvirkning. Hvor mye stråling Jorda mottar er bestemt ved Jordas albedo. Variasjoner i albedo på grunn av skyer, snø- og isdekke fører til temperaturvariasjoner."

Det er tross alt TSI, - ikke ASR, som N&Z har funnet passer inn i relasjonen til Ts.

13
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN! (og ikke CO2)
« på: 05.04.2018, 15:30:11 »
Solar Magnetic Field, Cosmic Rays/Clouds → Climate
CO2 Has A ‘Zero Net Effect’
Dr. Rex J. Fleming, a former  NOAA climate scientist who earned both his Master’s and Ph.D in meteorology, has published a new paper in the Environmental Earth Sciences journal that details the lack of an identifiable causal relationship between CO2 concentration changes and Earth’s temperature changes.  He suggests “there is no propensity for CO2 to store heat in a systematic way over time to produce a climate change effect”.
http://notrickszone.com/2018/04/05/ex-noaa-climate-scientist-no-role-of-co2-in-any-significant-change-of-the-earths-climate/#sthash.k8aHYhTo.jv1Jghu9.dpbs

An Updated Review About Carbon
Dioxide and Climate Change
Fleming, 2018
Summary
“The results of this review point to the extreme value of  CO2 to all life forms, but no role of  CO2 in any significant change of the Earth’s climate. … There is no correlation of CO2 with temperature in any historical data set that was reviewed. The climate-change cooling over the 1940–1975 time period of the Modern Warming period was shown to be influenced by a combination of solar factors. The cause of the Medieval Warm Period and the Little Ice Age climate changes was the solar magnetic field and cosmic ray connection.  When the solar magnetic field is strong, it acts as a barrier to cosmic rays entering the Earth’s atmosphere, clouds decrease and the Earth warms. Conversely when the solar magnetic field is weak, there is no barrier to cosmic rays—they greatly increase large areas of low-level clouds, increasing the Earth’s albedo and the planet cools. The factors that affect these climate changes were reviewed in “Solar magnetic field/cosmic ray factors affecting climate change” section. The calculations of “H2O and CO2 in the radiation package” section revealed that there is no net impact of CO2 on the net heating of the atmosphere. The received heat is simply redistributed within the atmospheric column. This result is consistent and explains the lack of CO2 correlations with observations in the past. The current Modern Warming will continue until the solar magnetic field decreases in strength. If one adds the 350-year cycle from the McCracken result to the center of the Maunder Minimum which was centered in 1680, one would have a Grand Minimum centered in the year 2030.”

14
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 21.03.2018, 21:28:39 »
Prof. Ellestad avslører Ciceros feilinformasjon og kunnskapsløshet:

Cicero med feilinformasjon om drivhuseffekten
Klimanytt 219, forfattet av Ole Henrik Ellestad
Cicero omtaler drivhuseffekten for nybegynnere og viderekomne. Begge artikler inneholder en serie av feilinformasjon, unnlatelser om essensielle faglige forhold og tendensiøse omtaler. Alt med en overdreven vekt på CO2 mens det er vanndamp og skyer som dominerer.
http://www.klimarealistene.com/2018/03/21/cicero-med-feilinformasjon-om-drivhuseffekten/

15
Generelt / Sv: Rettssak mot oljeselskap
« på: 21.03.2018, 15:18:44 »
Happer, Koonin & Lindzen har sendt retten en utredning om hva "saken" dreier seg om; om oljeselskap er ansvarlige for global oppvarming:

ADMINISTRATIVE MOTION OF WILLIAM HAPPER, STEVEN E. KOONIN, AND RICHARD S. LINDZEN FOR LEAVE TO SUBMIT PRESENTATION IN RESPONSE TO THE COURT’S TUTORIAL QUESTIONS
http://1ggye33lc4653z56mp34pl6t.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/03/Tutorial-Professor-Presentation.pdf

Section I: Climate science overview
 
Our overview of climate science is framed through four statements:
1. The climate is always changing; changes like those of the past half-century are common in the geologic record, driven by powerful natural phenomena 
2. Human influences on the climate are a small (1%) perturbation to natural energy flows
3. It is not possible to tell how much of the modest recent warming can be ascribed to human influences 
4. There have been no detrimental changes observed in the most salient climate variables and today’s projections of future changes are highly uncertain

Ingen grunn til å dømme oljeselskapene!

Sider: [1] 2 3 ... 28