Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: [1] 2 3 ... 168
1
Aktører og hendelser / Sv: Emeritus takker for seg
« på: 02.08.2018, 10:42:21 »
OK, bøllene her på forumet som beskylder alt og alle for fjusk og forfalskninger uten snev av begrunnelse, og benytter uttrykk som "svindler" og "bedragere" om internasjonale toppfolk som Trenberth, og dette samtidig som det på dette forumet faktisk enda henvises til Klimarealistene som kilde, skal få ha dette forumet helt for seg selv.

I den grad jeg gidder å debattere klima finnes det langt bedre fora der en slipper å gjenta 700 ganger at MBH99 i store trekk er bekreftet av anslagsvis 35 senere arbeider, eller der en må slite med vrangforestillinger av typen "det har ikke blitt varmere de siste 20 årene."

Jeg skal selvfølgelig ikke ødelegge forumet, og håper at forumet kan videreutvikles slik at de mest sensitive
klimadebattanter også føler at de har en trygg møteplass der ingen protesterer på åpenbare feilslutninger og hårreisende bløffer.

Takk for meg.

2
Media og politikk / Sv: Biskop Samset rir igjen
« på: 01.08.2018, 20:46:37 »
Disse værmeldingene synes rimelig likt fordelt mellom såkalte "alarmister" og "skeptikere."

Vinteren i Norge var ikke spesielt kald, januar et par C over normalen, februar en knapp C under normalen, mars knappe 3C under normalen, april, mai, juni og juli har lagt over normalen, der mai og juli skiller seg ut langt over normalen med så vidt jeg kan se nye landsrekorder for disse to måneder.

https://www.yr.no/sted/Norge/klima.måned07.html

Men de som nå beklager seg over værmeldinger var ikke like spake når vi hadde noen kuldeepisoder i deler av USA tidligere i år. Både Spencer, WUWT og andre blåste dette ut over alle proporsjoner på samme måte som de nå beklager seg over all denne fryktelige alarmismen.

Og jeg er enig i Administrators vurdering av at disse motpolene nærer hverandre, det minner til forveksling om dynamikken mellom den ytterste venstreside og den ytterste høyreside på 70-tallet.

3
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 24.07.2018, 00:16:12 »
Sitat Petter T:

Sitat
  Hockeykølla til Mann er og blir en uriktig fremstilling av temperaturen på nordlige halvkule. Juks og bedrag avslørt av Climategate "Mikes nature trick" og "hide the decline". Kølla avvises av rapporter nevnt her:   

Det tragiske med dere Klimarealister er ikke bare at dere totalt har forlatt vitenskapen, men at det nå innrømmes åpent. Etter alt skriverier som har vært om MBH99 og fig. 7C fra IPCC AR1 skulle en tro at Ellestad har fått med seg litt, men nei, omtrent alt han skriver er feil og misforstått.

Som paleo arbeid er MBH99 i dag uten noen praktisk interesse. Der var åpenbare feil ved den, men allerede etter få år var der en rekke arbeider som støttet hovedkonklusjonene og i dag er der flere titalls. Her en oversikt pr. 2013;

http://environmentalforest.blogspot.com/2013/10/enough-hockey-sticks-for-team.html

Og nå har vi PAGES 2K som den dominerende.

Og dere slår i bordet med TnTZ, et organ jeg gang på gang har påvist ikke skjønner noen som helst av det de lenker inn. Første paper er "Transition from a warm and dry to a cold and wet climate in NE China across the Holocene" av Zheng et al (2018.) Dette er en proxystudie over de siste 13000 år, og ikke de siste 1000 år som er temaet i MBH99. I paperet opplyses en usikkerhet på omtrent 3C. Og for den som kan å lese viser endog den grønne grafen i TnTZ - og fig. 3a i originalartikkelen -  en enorm hockeystick i siste del av de siste 1000 år.

4
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene og hvem bløffer
« på: 21.07.2018, 12:34:20 »
En oppfølger:

Grafen som ble presentert i IPCC AR1 over temperaturutviklingen de siste 1000 år har vært drøftet en rekke steder på nettet. Det er oppsiktsvekkende at KR og dets "vitenskapelige" råd etter 28 år enda ikke er i stand til å gi en nøktern og riktig fremstilling av denne grafen. I stedet klamrer de seg til det vanlige konspirasjonsidiotiet der det hevdes at grafen har blitt fjernet fordi den var et problem for AGW teorien.

CA/McIntyre hadde et eget innlegg om grafen her;

https://climateaudit.org/2008/05/09/where-did-ipcc-1990-figure-7c-come-from-httpwwwclimateauditorgp3072previewtrue/

McIntyre tar feil i sine innledende konklusjoner, noe han informerer om lengre ned i kommentarfeltet:

Sitat
  I’ve suggested that the graphic came from Lamb but

http://www.gcrio.org/CONSEQUENCES/winter96/geoclimate.html a 1996 article by Crowley, an authority in the field, uses

a similar graphic, attributed to Eddy and Bradley, that is said to be based on a variety of proxy information (though perhaps this belief is incorrect.) It’s interesting to see this particular version in use as late as 1996 by one of the leading specialists….

Grafen i IPCC AR1 kommer fra et arbeid av  R. S. Bradley and J. A. Eddy based on J. T. Houghton et al., og originalen ser slik ut;Base line (den stiplede linjen) er 1900, og de totale temperaturfluktuasjonene de siste 1000 år frem til begynnelsen av det 20. århundre er ca. 0,7C.

Jones et al(2009) omtaler på side 34 den samme kurven og utviklingen etter 1900 der de har lagt inn midt England temperaturene frem til og med 2007:

http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/jonesetal2009.pdf

Og som det fremkommer er fig. 7C i AR1 ikke noe problem for de som hevder at de siste 50 år har vært den varmeste periode de siste 12 - 1400 år, tvert i mot så bekrefter kurven den påstanden, noe McIntyre synes å være enig i;

Sitat
….so it’s perhaps not unfair to say that this represented a view up to the Hockey Stick.   
 

5
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene og hvem bløffer?
« på: 17.07.2018, 15:23:02 »
Sitat Petter T;

Sitat
Klimahysterikere overser all juks hos aktivistforskere.   

Og det matches av en artikkel av Sjefsjukseren Ellestad, la vi se hva han har jukset frem denne gang.

Sitat Ellestad;


Sitat
Utgangspunktet var at menneskeskapte utslipp av CO2 først begynte å stige markant etter 1950. De observerte, tydelige klimaendringene før den tid var derfor naturlige variasjoner.

Feil, og dette etter hvert svært utslitte denierargument er det vel bare KR og de mest tungnemme klimatåper som fortsatt benytter. Utsagnet fra Ellestad er ment å gjengi hva mainstream klimavitenskap mener om spørsmålet, og i følge siste IPCC rapport fantes allerede ca. 25% av den menneskeskapte AGW forcing i 1950.

Sitat Ellestad;
 
Sitat
    Hubert Lamb, hadde i 1965 påpekt den markante varmeperioden i middelalderen såvel som den kalde lille istid. Kurven var så anerkjent at den ble inkludert i FNs klimapanel (IPCC)s første 1990-rapport (Se figur, nederste delkurve). Den ble senere et alvorlig hinder for aksept for IPCCs hypotese om menneskeskapt oppvarming fra økt CO2.
 

Feil, Lambs kurve har aldri ment å gjengi global temperatur, men viktigere, kurven er ledsaget av følgende tekst i AR1;.

Sitat
  Schematic diagrams of global temperature variations since the Pleistocene on three time scales (a) the last million years (b) the last ten thousand years and (c) the last thousand years The dotted line nominally represents conditions near the beginning of the twentieth century   

Her er kurven:Og siden den "dotted line" representerer temperaturen på begynnelsen av 1900 tallet (the beginning of the Twentieth century) og temperaturene siden den gang har økt med ca. 1C, bekrefter Lambs kurve at temperaturene i dag er langt over MWP. Altså enda en Ellestad bløff.

Sitat Ellestad;

Sitat
Den anerkjente middelaldervarmeperioden (950–1220) og den kalde lille istid (1550–1850) var dermed borte.

En ny Ellestad bløff, både på MBH99 og senere rekonstruksjoner er både MWP og LIA klart vist:Figuren ovenfor viser et knippe rekonstruksjoner, kilde her;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1000_Year_Temperature_Comparison.png

MBH99 i blått her;Den røde linjen er HadCRUT4 fra 1850, de grønne plottene er 30 års snitt PAGES 2K rekonstruksjoner, PAGES 2K er de rekonstruksjoner som i dag har høyest anseelse. Det er et internasjonalt samarbeid som samler en rekke proxyer og er gjort 20 år etter MBH99.

http://pastglobalchanges.org/ini/wg/2k-network/sci-data-2k-17

Sitat Ellestad;
Sitat

Men resultatene ble betvilt i fagmiljøer. Et arbeide fra 2003 av de to kanadiere McIntyre og McKitrick som også benyttet trering-kronologier (3) bekreftet hovedtrekkene i Lambs kurve. Krav til Mann om å få utlevert data førte ikke frem, men mye av grunnlaget ble funnet via ulike kilder slik at hovedtrekkene i arbeidet kunne rekonstrueres. Mann har fremdeles ikke utlevert sine data, heller ikke knyttet til en rettssak han anla, og hans søksmål ble derfor avvist (2018).
 

Når ble Manns søksmål avvist og hvilket søksmål? Mann er involvert i flere, og ingen av de er avvist. Og M&M's paper som betyr noe i denne sammenheng er fra 2005, ikke 2003 som Ellestad skriver. Og M&M's artikkel fra 2005 er for lengst radbrukket, bl.a. her;

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.168.2093&rep=rep1&type=pdf

og her:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-006-9105-7

Og en av påstandene til Ellestad er denne:

Sitat
   Tar man rød støy data og setter inn i Manns program (algoritme) får man vanligvis en hockeykurve. 

En påstand som er gjengitt her på KD en rekke ganger, sannheten er at av 10000 modellkjøringer, viste 100 kjøringer, eller en promille, en hockeystick kurve. Dette sammen med en rekke andre feil gjør M&M's angrep på MBH99 til et patetisk og uredelig slafsearbeid, ikke ulikt McKitricks hjelpeløse forsøk på å debunke Hansens 30 år gamle paper som jeg omtalte for noen dager siden.

Sitat Ellestad;

Sitat
Dette medførte at den amerikanske kongressen nedsatte en komite ledet av den ledende professor innen beregningsorientert statistikk, Edward Wegman***.   


Nei, det gjorde den amerikanske kongressen slett ikke. Vitenskapskommiteen i den amerikanske kongressen gav NAS (The National Academy of Sciences) i oppdrag å sette ned et utvalg for å vurdere spørsmålet. Dette ble senere North-rapporten som var utarbeidet av en rekke vitenskapsmenn der det var lagt vekt på å finne folk fra ulike leirer i klimaspørsmålet, bl.a. deltok John Christy.  North rapporten konkluderte med at MBH99 hadde metodefeil som neppe hadde særlig stor betydning for resultatet, og at konklusjonen i MBH99 var "plausibel."

Så engasjerte den oljefinansierte representanten Joe Barton statisikeren Wegeman for å skrive en motrapport. Ved siden av Wegemann deltok to andre, og ingen av de tre var utpekt av noe nøytralt organ slik som North - rapporten. Også Wegemann konkluderte med metodefeil men ikke kvantiteten, og som også hadde noe viss - vass av Ellestad type om at noen hadde snakket sammen, noe viss - vass som var kokt sammen av en student der mye var hentet fra Wikipedia. Videre synes de å bygge mye på M&M 2006, bl.a. påstanden om red noise, noe en rekke personer har påvist ikke er tilfellet. 

Begge rapporter var enige om at MBH99 inneholdt metodefeil, NAS rapporten mente den ikke var vesentlig for resultatet, Wegeman kvantifiserte den ikke. NAS mente også at grunnlaget for konklusjonen var bygget på for lite data, men at den opprinnelige konklusjon i MBH99 fikk støtte fra en rekke senere arbeider som var gjort etter MBH99 og før NAS rapporten. Det som også alltid utelates i "skeptiker"kretser når de omtaler MBH99 er hva den faktisk konkluderer med. For det første omtaler en aldri det enorme usikkerhetsspenn både rapporten og grafen inneholder (se ovenfor i det lyseblå feltet,) og at den overhode ikke konkluderer sikkert. Så alle klimastuter som bare har lest Ellestad, WUWT og Tony Heller; her er originalen, begynn med konklusjonen og oppdag at dere har blitt lurt i snart 20 år.

http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/MBH1999.pdf

6
Aktører og hendelser / Sv: Komiske ALIas Emeritus
« på: 10.07.2018, 20:48:54 »
Da har jeg bare ett spørsmål.

Hva er det har Theresa May og Angela Merkel, begge trygt lokalisert i den konservative leir, sammen med stort sett resten av verdens oppegående politikere ikke forstått, som Klimarealistene har forstått.

Det er det store spørsmålet dere aldri greier å svare på.

7
Aktører og hendelser / Sv: Komiske ALIas Emeritus
« på: 09.07.2018, 19:39:54 »
Sitat
  Er det noen som fra første stund siden inntreden i klimadebatten har forsøkt å ta mannen (klimarealister) i stedet for ballen så er det Emeritus. 

Hvorfor i all verden skulle Emeritus opprette en tråd om meg her på "Aktører og hendelser" om ikke det var for å "ta" meg?
Jeg bare svarer med samme mynt.   

Jeg tar Klimarealister generelt fordi KR er det forum i Norge som sprer mest feilinformasjon og som konsekvent bryter de regler de selv stiller opp for andre. Dette gjelder alt fra å bløffe åpenlyst til å kreve ytringsfrihet alle andre steder enn det de praktiserer på sitt eget organ.

Dette er gjennomgående en saklig og korrekt kritikk. Du kan være uenig i "riktigheten" men ikke i sakligheten. Jeg tar ikke Klimarealister for noe annet enn det det uttrykker om ulike spørsmål av klimatologisk, politisk eller annen karakter. I tillegg påpeker jeg åpenbare fakta som at Ellestad er inkompetent, noe jeg begrunner, at Aaslid er gjennomgående uredelig, noe jeg også dokumenterer, og at Humlum et al. står bak den største bommen "evah!" hva angår å spå om fremtidig temperaturutvikling.

Og at Klimarealistene er konspirasjonsteoretikere er overhodet ikke noe å diskutere. Det er aldeles åpenbart for de som (1) vet hva en konspirasjonsteori er, og (2) kan å lese. Dere har bl.a. en generell oppfatning av at omtrent all klimavitenskap og alle klimadata fra NOAA, GISS/NASA, CRU osv. er manipulert med vitende og vilje i den hensikt å skape en alternativ verdensregjering eller hva i helvete dere ellers tror. Dette er ikke bare en KONSPIRASJONSTEORI, men en konspirasjonsteori grensende langt inn mot det patologiske. Og dette er påstander som jeg begrunner, dokumenterer og dekker med holdbare argumenterer som du aldri er i stand å svare på, annet med løsrevne personangrep.

Og du svarer overhodet ikke med samme mynt. Jeg har en rekke ganger forsøkt å få deg til å droppe disse ensidige personangrepene som utelukkende er personangrep revet løs fra den aktuelle diskusjon og som til alt overmål direkte angriper mitt yrke og virke. Ett av disse forsøk har jeg nettop gjengitt og lyder slik;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=400.15

Sitat
  PetterT, jeg har gjort gjentatte forsøk på å bli venn med deg. Jeg har i mange tilfeller unnlatt å kommentere ditt stadige tyt om at jeg er advokat og derfor pr. definisjon omgår "sannheita," som jo i alle sammenhenger er et temmelig stygt personangrep, og det blir ikke bedre om du bruker det latinske "ad hominem."

At du ikke kan kommentere noe som helst av mine klimainnlegg, uten å kombinere dette med de rene personangrep, eller stille spørsmål med mine motiver, gir jeg av og til blaffen i, men blir i andre sammenhenger irritert over. Derfor tillater jeg meg hvilken som helst fornærmelse mot deg personlig så lenge du holder på med dette, jeg har gjentatte ganger sluttet med angrep på deg, men du fortsetter. Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til. Og jeg har så vidt påbegynt på mitt repertoar av ad hominem varianter av deg, hvis det er den gaten du vil inn i.

Så slutt med dette, at jeg omtaler seriesjaraltanen Tony Heller i negative ordelag, har ingenting med din person å gjøre, like lite som du omtaler Mann som kliamfjott, eller fraudster, eller "The Criminals in NASA," som er ett av Tony Hellers yndlingsuttrykk. Hvis du ønsker å omtale Heller i positive vendinger er det din rett, at jeg omtaler han som en tulling, er min rett. Men du er ikke i posisjon til å bli personlig fornærmet fordi jeg benytter samme negative betegnelser på de ulike klimaaktører som deg.   

Og dette skjedde kort tid etter at Geir Aaslid og du avslørte min identitet bl.a. her på forumet, noe som ble slått ned på av administrator for tre år siden, og der du nettopp er tatt med buksene nede for et nytt forsøk på det samme.

Samme innlegg illustrerer for øvrig det kognitive nivå du befinner deg på;

Sitat
  Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til. Og jeg har så vidt påbegynt på mitt repertoar av ad hominem varianter av deg, hvis det er den gaten du vil inn i.   

Hvordan i helvete kan jeg så vidt ha begynt på  "mitt repertoar av ad hominem varianter av deg," hvis jeg bokstavelig talt skulle spise deg til frokost neste morgen?

Be my guest.   

   

8
Aktører og hendelser / Sv: Komiske ALIas Emeritus
« på: 09.07.2018, 12:43:22 »
Prøv for en gang skyld å argumenter om det som er tema. At du tok "å spise til frokost" så bokstavelig at du truet med politianmeldelse står for seg selv. Og det er altså ingen trussel hvis et normalt oppegående menneske forstår at utsagnet ikke er alvorlig ment, og ikke ta dette fra meg, les Høyesterettsdommer Matningsdals kommentar i Gyldendal rettsdata;

Sitat

Ved Magnus Matningsdal. Noten er sist hovedrevidert 01.01.2018.

Hvorvidt trusselen objektivt sett er «egnet til å fremkalle alvorlig frykt», avgjøres ikke bare på grunnlag av trusselens innhold, «men i stor grad også på sammenhengen trusselen er fremsatt i», jf. Rt. 2008 s. 1350 avsnitt 12. Dette understrekes også i Rt. 2002 s. 1207. Om betydningen av dette for bevisførselen i tilfeller hvor trusselen gjelder tredjemann, vises det til Rt. 2008 s. 1350 avsnitt 13.

Fremsettes trusselen mot en tredjemann under behandling hos en psykiater eller psykolog, vil den bare unntaksvis være av en slik art at gjerningsbeskrivelsen i § 263 er oppfylt, jf. Rt. 2008 s. 1491 avsnitt 24.

Det kreves ikke at fornærmede faktisk har følt seg truet, jf. bl.a. Rt. 1981 s. 970. Avgjørende er om trusselen objektivt sett er egnet til å ha en slik virkning. Det er derfor heller ikke avgjørende om en modigere person ikke hadde blitt skremt, jf. Innst. O. VI (1889) s. 23.

Om vilkåret «alvorlig frykt» kan det vises til Rt. 1974 s. 205, Rt. 1989 s. 53, Rt. 1991 s. 919, Rt. 1992 s. 1122 og Rt. 1994 s. 1604.
     


Og hvis du "følte alvorlig frykt" etter mitt utsagn er det i så fall noe du må ta på egen kappe, verken jeg eller andre her på forumet kan ta hensyn til at en eller annen forumdeltager ikke forstår vanlig brukte norske uttrykk. Og til din orientering og veiledning; utrykket "å spise til frokost" er som Administrator allerede har påpekt så vanlig å benytte at ingen oppfatter dette uttrykket i bokstavelig forstand.

Dine siste innlegg er uten unntak et direkte angrep mot min person og yrkesutøvelse som jeg overhodet ikke har tenkt å kommentere - det er vel det du forsøker å få til - det har ingenting med debatten her på forumet å gjøre.

Og som jeg allerede har opplyst, jeg ble identifisert her på forumet mot min vilje, det var ingen andre enn din medløper Geir Aaslid som gjorde, men det er nå snart tre år siden og etter den tid har jeg vært anonym.

Og selv om du ikke er anonym her på forumet, har jeg ikke tenkt å verken google dine meritter som profesjonell yrkesutøver, eller begynne å kommentere de. Dette er åpenbart i strid med forumreglene, du får forsøke å ta ballen, ikke mannen. Og hvis du mener jeg skriver noe idiotisk om klima eller andre tema som blir drøftet på forumet, så kall meg idiot eller hva som helst annet knyttet til det temaet - der har du fritt spillerom for min del.

9
Aktører og hendelser / Sv: Å bli spist til frokost
« på: 07.07.2018, 10:18:53 »
Petter B; jada her er bra takhøyde, men ikke alle setter pris på den hvis de rammer dem selv, her er et av de mest hysteriske eksempler;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg2920#msg2920

Jeg ble beskyldt for å ha "truet" Petter T. når jeg benyttet uttrykket "å spise til frokost." Ja, jeg skulle endog politianmeldes.

10
Det er nå et par uker siden jeg første gang kommenterte dette temaet. WUWT har nå hatt minst fire oppslag der de på ulike måter har forsøkt å latterliggjøre Hansen et al's oppsiktsvekkende paper fra 1988. Metodene har stort sett vært ulike stikk rundt følgende variasjoner;

- Hansen bommet fordi han sa at temperaturene skulle utvikle seg slik som scenaria A - åpenbart feil
- Man benytter UAH som sammenligningsgrunnlag, det var overflate ikke NT Hansen et al. snakket om
- Man begynner å tyte om ENSO og hevder hvis man tar bort ENSO så har Hansen bommet, ja under forutsetning av at en beholder alle El Nino og stryker alle La Nina er det rett, på en 30 års periode vil Nino og Nina nulles ut
- Man har kun snakket om en forcing - CO2 - og utelater verdien av de andre klimagassene som har hatt en annen utvikling
- Man har benyttet andre overflatetemperaturer enn de Hansen baserte sitt paper på

Dette var de saklige, de fleste kommentarene er på KR nivå der Hansen skurkeforklares og der vedkommende ikke har lest noe som helst om temaet.

Sist ut er McKitrick og Christy i Climate etc;

https://judithcurry.com/2018/07/03/the-hansen-forecasts-30-years-later/

De er siviliserte i språket, men greier ikke å gi mye anerkjennelse og vil helst snakke om andre ting. En skulle tro at disse var på et litt høyere nivå enn David Middelmådig i WUWT, men de forsøker seg faktisk på samme tricket som et utall andre, men på den annen side så innrømmer de det:

Ross McKitrick | July 3, 2018 at 5:42 pm | Reply


Sitat
Nick- you are correct that B includes CFCs and methane, but not the other non-CO2 GHG’s. I missed that detail. I have revised the text above accordingly.

Nick Stokes | July 3, 2018 at 7:54 pm |

Sitat
Ross, B and C also have N2O. The point is that it is these gases that make the difference. CO2 was scarcely different in forecast in A and B, and the reality followed. What brought the forcing down was the unexpected pause in methane, and the reduction in CFCs that followed Montreal, which A and B were sceptical about (Montreal was 1989) but C allowed for.

Jeg begynner å forstå hvorfor James Hansen er et slikt hatobjekt blant "skeptikere."

11
Aktører og hendelser / Petter T. - The Platinium Member
« på: 02.07.2018, 22:49:05 »
For knappe tre år siden kunne en lese her på forumet om en ny kilde til klimavitenskap. Hans navn var David Evans, han hadde visst veldig mange eksamener eller "grades," og var å ferd med å innføre et paradigmeskifte i klimasaken, ja faktisk i hele naturvitenskapen:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=314.0

Han var/er gift med Jo Nova, en australsk klimaslufse som senest i dag ble omtalt her på forumet;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg8666#msg8666

De to har en ting til felles. De har aldri gitt ut noe klimavitenskapelig, de er uhyre enkle å avsløre, og er gjennomgående uredelige. Men viktigst av alt, de lever faktisk av å nære den mest stupide og lettlurte del av klimaaktivistene, og da snakker jeg om denieraktivstene. Jo Nova er skamløs nok til stadig å be om pengebidrag for det vrøvlet hun sender ut, og hun spiller på de mest enkle og selvavslørende metoder, de metoder bare hard core deniers ikke er i stand til å forstå. Eksempelvis denne;Her får Petter T., Geir Aaslid og Ellestad drivstoff til sine totalt crackpot tanker om hvordan verden virker. Vi står overfor en verdensomspennende aksjon der alle fra General Electric via Deutche Bank til alle FN organ og all verdens regjeringer har rottet seg sammen for å føre en liten klikk deniers bak lyset. Vi snakker her om personer totalt uten selvinnsikt som tror alle verdens finansinstitusjoner, industrivirksomheter og internasjonale organisasjoner er rigget for å lure de ca. 754 crackpot deniers som finnes i verden.

Og hvem står bak og nærer dette tøvet? Jo, bl.a. her og fru Evans, de store idealister som sannsynligvis er totalt dysfunksjonelle i enhver annen arbeidssammenheng. Ikke bare lever de av dette, i 2015 lovet Evans 20 fagfelle vurderte artikler som skulle snu klimavitenskapen på hodet, men som selvfølgelig alle glimrer med sitt fravær. De har faktisk tatt dette helt ut;

http://www.coolfuturesfundsmanagement.com/

Et fond etablert på Cayman Islands der "deltagerne" er rettsløse, (ja, jeg har lest vilkårene.) Her kan all verdens idioter velge mellom fem former for medlemskap, bronse, sølv, gull, platina og diamant;

https://www.gofundme.com/t72gmpng

alt varierende fra en kostnad på USD 25 til 10.000.

De har pr. dags dato - etter snart tre års bedragerier - fått inn USD 129.633 som jeg banner på de har brukt opp etter hvert som pengene har kommet inn. Det siste bidraget er fra en Dave Vought som har donert $ 75 for en måned siden, og han hadde valget mellom et par nye sko eller å bruke sine siste grunker på Jo Nova og David Evans ondsinnede faenskap. Og hva får en tilbake for disse investeringene, jo:

Sitat
Ordinary citizens of the world are normally excluded by the politically correct nanny state from observing or participating in the world of high finance, as this remains the exclusive domain of wealthy 'sophisticated' investors. Cool Futures Funds Management also offers you the opportunity of 'participating' by having a window seat - next to the pilot of the Cool Futures Hedge Fund, as we execute our Plan.   

Så her kan enhver klimaidiot som ellers føler seg som en taper, for den nette sum av $25 få et vindussete, rett ved siden av Jo Nova og David Evans, og selv bli en sofistikert klimainvestor med en lysende fremtid.

Og denne klimaslufsa lager plakater der hun beskylder resten av verden for å ha økonomiske motiver i klimasaken.

Hvor lettlurt og hjernedød er det mulig å bli, før det blir et samfunnsansvar å tilkalle myndighetene?

12
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 02.07.2018, 18:32:05 »
Sitat Petter T;

Sitat
Komiske ALIas Emeritus blir bare mer og mer latterlig.  Fyren må jo være både blind og døv.   

Jeg synes at dette er et saklig og informativt svar på de spørsmål jeg tok opp mitt forrige innlegg.

Og ellers har du det bra?

13
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 01.07.2018, 10:44:20 »
Sitat Petter T;

Sitat
  Advokaten Emeritus prøver å forklare hva vitenskap er.  Det er ikke annet enn et hvilket som helst annet partsinnlegg i en rettssal.
Jus er den minst eksakte "vitenskap" etter psykologi.   

Med din bakgrunn fra NTNU burde denne diskusjonen være unødvendig. Rettsvitenskapen er ansett som en vitenskap i den forstand at den juridiske metode og læren om hvordan retten blir til, inneholder elementer fra filosofi, sosiologi, historie, sosialantroplogi, statsvitenskap og sosialøkonomi. Ja, det faktiske forhold er at disse fag i mange tilfeller har sprunget ut av rettsvitenskapen. Sosialøkonomi var frem til krigen underlagt det juridiske fakultet. Max Weber - som alle oppfatter som sosiolog - var opprinnelig professor i rettsvitenskap. Skillet mellom humaniora, samfunnsvitenskapene, rettsvitenskap og teologi er i dag bare teoretiske og uten praktisk betydning. Men de har alle klare pseudovitenskapelige trekk ved at tesene ofte ikke kan falsifiseres. Dette i motsetning til naturvitenskapene der falsifiserbarhet er et vilkår for å kunne karakterisere virksomheten som "vitenskapelig."

Så jeg forstår ikke hva du sliter med. At en person er jurist av utdannelse utelukker på ingen måte at han også kan ha interesse for naturvitenskapelige spørsmål. Og påstanden din om at:

Sitat
Emeritus bør i stedet se på motiv.  Klimaalarmistenes motiv er mer penger, likt korrupsjon.  Klimarealisters motiv er sannhet, og sannhetssøkende blir gjerne trakassert av de til enhver herskende elite. 

Fremstår jo som en uttalelse først og fremst av sosiologisk og psykologisk karakter, ispedd klare religiøse overtoner.

Tesen om at Klimarealistene først og fremst er opptatt av sannhet og sannhetssøken, har jeg jo ved hjelp av den vitenskapelige metode falsifisert et utall ganger her på forumet. Senest et par innlegg ovenfor, der jeg ved ren fornuft viser at Beck sin CO2 kurve nødvendigvis må være det rene sludder, flere gigatonn CO2 forsvinner ikke bare av seg selv over natten.

Basert på klimarealistenes sensurpolitikk er påstanden din om denne forenings sannhetssøken likeså falsifisert. Hvis Klimarealistenes medlemmer var opptatt av sannhet, hadde de sørget for en redaksjonell linje der innlegg i KR som faktisk inneholder sannhet, ikke bare seriemessig blir strøket. Denne praksisen har jeg og andre påvist utallige ganger, mens dere altså sutrer over ikke å komme til i MSM, fører dere selv en sensurpolitikk som er horribel. Forsøk å påvis, og herunder dokumenter, at noe Geir Aaslid har skrevet er feil, og vips, innlegget blir sporløst borte. 

Er dette sannhetssøken?

Og når det gjelder trakassering er det jo ingen som matcher Klimarealistene og dets forbilde WUWT i slik virksomhet. Bl.a. du, Geir Aaslid og O.H. Ellestad beskylder jo en hel vitenskapsgren for kun å være opptatt av penger, og i den forbindelse drive med systematiske forfalskninger, tildekninger og bedragerier i omtrent alt de foretar seg, i tillegg er de korrupte.

Og mens vi snakker om penger, hvor mye mottar Ole Humlum i honorar for å være medlem i GWPF's akademiske råd?

https://www.thegwpf.org/professor-ole-humlum-joins-gwpfs-academic-advisory-council/

Som kjent har GWPF tilgang på betydelige økonomiske resurser, men de har en uttalt policy om at dette skal være unntatt enhver form offentlighet eller innsyn, altså stikk i strid med hva GWPF krever av alle andre.

Snakk om å kaste stein i glasshus.

 

14
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 20:33:01 »
Sitat Translator;

Sitat
Jeg forbinder Beck mest med en knallgod svensk kriminalserie  ;) men her synes jeg du er ute og argumenterer mot stråmannen igjen. Hvorfor skulle iskjerneprøvene være feil? Har jeg påstått det? Vi snakker om tolkningen av dem og ikke minst hvordan det skal forstås når det gjelder de siste årene. Det er alltid grunn til å være skeptisk når grafer plutselig får et helt annet mønster fra en kilde til en annen (jf. Manns hemmeligholdte overgang fra proxydata til temperaturdata), i dette tilfellet CO2-kurven i grafen du viser til. Jeg skjønner egentlig ikke hva du prøver å si. Er Beck bra eller dårlig, slik du ser det?   

Beck var omtalt fordi Petter T. nettopp har argumentert med hans teser, og at det er nær sammenheng mellom den totale ufornuft å legge til grunn Beck dataene, som å stille i tvil Vostokprøvene. Mann har så vidt jeg vet ikke noen historie med iskjerner og Vostok å gjøre, her er det først og fremst franskmennene og russerne som har utmerket seg.

Når du på den ene side synes å mene at iskjerneprøvene ikke er feil, mens du på den annen side hevder at de tolkes feil, hva mener du med det?

Den har jeg aldri hørt før, den vanlige kritikken er at selve proxien er ubrukbar, det er derfor jeg sammenstiller iskjerneproxiene med andre uavhengige proxier og påpeker det bort i mot umulige i at iskjerneproxiene skal vise samme utvikling som de andre, det kan med andre ord ikke være tilfeldige data som oppnås, med mindre hele greia er fake fra ende til annen.

CO2 målingene viser en variasjon fra ca. 200ppm under istidene til opp mot 300 ppm under mellomistidene, eller omtrent det samme vi hadde før den industrielle revolusjon. Jeg har ikke en gang lest at de benytter iskjerner til å fastslå CO2 nivået i nyere tid, selv om jeg ikke skal utelukke at de har gjort det. Men de grafer jeg har sett, viser i hvert fall ingen hockey stick, og jeg mener også å ha lest at oppløsningen i tid ikke er nøyaktigere enn 1000 år, noe som utelukker at de kan si noe fornuftig om The Common Era, men det er heller ikke nødvendig, disse er først og fremst viktige i et ti og hundretusenårsperspektiv.

15
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 20:06:56 »
Sitat Petter T:

Sitat
Med det mener vel Emeritus at det bare er IPCC-leiren som opptrer "vitenskapelig". Merk at Emeritus bruker hermetegn, noe som betyr at uttrykket ikke må oppfattes bokstavelig.
 

IPCC driver knapt noen form for vitenskapelig virksomhet, de bygger på den til enhver tid foreliggende vitenskap. Og må jeg definere hva vitenskap er?

Bl.a. mesteparten av de artiklene du har limt inn her;

http://notrickszone.com/2018/06/28/what-scientific-consensus-254-new-2018-papers-support-a-skeptical-position-on-climate-alarmism/

er "vitenskap." Nå har jeg ikke sjekket mer enn noen få, men de synes alle å være ordinære vitenskapelige artikler der abstraktet ikke inneholder "CO2," og da tror Kenneth Richards at de er skrevet av "skeptikere." Det som imidlertid ikke er vitenskap er innlegget til Zbigniew Jaworowski du limte inn ovenfor.

Sider: [1] 2 3 ... 168