Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Okular

Pages: [1] 2 3 ... 20
1
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 24.05.2020, 17:56:08 »
(...) mitt tips er at dette innlegget  er "awaiting moderation" på grunn av et eller annet uttrykk som programmet har hengt seg opp i. KR har begrensede ressurser, og det tar ofte tid før moderering er oppdatert.

Njei, det tviler jeg på. For du ser som regel din egen post som "avventende moderasjon", noe jeg gjorde ved (forsøksvis) publisering. Nå er den bare forduftet, borte. Den synes med andre ord fysisk fjernet. Men har også opplevd det du sier andre steder, at et innlegg bare forsvinner, og så dukker det på mystisk vis opp igjen senere. Ofte må du da imidlertid påpeke det først.

2
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 24.05.2020, 17:51:58 »
Jeg ser (...) ikke klart hvordan atmosfærens skiftende tilstand per se kan forklare de udiskutabelt sykliske klimafasene (både 500/1000 års syklene, og kortere) jorden har gjennomgått f.eks. siden siste istid.

Nei da, og det er heller ikke det jeg sier. Jeg prøvde bare å forklare grunntilstanden, altså hva atmosfærens blotte tilstedeværelse har og si for planeten jordens overflatetemperatur, ikke endringene i den over forholdsvis korte tidsrom. For at atmosfærens masse i seg selv skal kunne påvirke klimaet direkte i nevneverdig grad, må den endre seg noe voldsomt, noe den kun kan gjøre over flerfoldige millioner år - f.eks. antar man at den kan ha vært vesentlig tyngre i tidligere tider, som i jura-kritt. Konstellasjonen av hav og kontinenter er trolig blant de viktigste kontrollene på jordas klima over lengre tidsrom, for denne vil kunne ha umåtelig innvirkning på trykksystemer, på vinder, på skydekke og vanndampinnhold i troposfæren, rett og slett på den globale sirkulasjonens (tett assosiert med 'vannets kretsløp') styrke og effektivitet.

3
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 24.05.2020, 13:10:14 »
Bare til opplysning, Petter:

Jeg har nå sett at klimarealistene.no har nektet publisering av en kommentar fra meg hos dem på din nylige tråd kalt "Drivhuseffekten varmer ikke havet"; de har i realiteten bare slettet den uten å underrette meg eller å gi noen grunn. Heldigvis fant jeg den igjen på min egen logg:
https://www.klimarealistene.com/2020/05/15/drivhuseffekten-varmer-ikke-havet/?unapproved=20179&moderation-hash=91e8f6e7871c75bfd6c6c533895003bb#comment-20179

Ikke vet jeg hva det var ved den som man fant så støtende. Kanskje du kan fortelle dem at jeg - tross alt - er trygt på 'deres side'. Tror nemlig ikke de rakk å lese kommentaren ordentlig gjennom før de avfeide den på refleks som en støtteerklæring til "drivhuseffekten", noe den jo nettopp ikke er. Jeg syns lite om når 'skeptikere' gjør nøyaktig det de kritiserer varmistene for å gjøre, nemlig å sensurere uttalelser de oppfatter som i strid med egen overbevisning ... Håper du er enig i dette.

Her er den strøkne kommentaren i sin helhet:

* * * * * *
Petter,

Jada, “tilbakestrålings”-forklaringen er selvsagt helt på trynet, og strider mot alle termodynamiske konsepter. Men den er til syvende og sist en opportunistisk og beleilig forenkling (forsimpling?); den er ikke hva selve argumentet faktisk går ut på. Dessverre henger du deg – som altfor mange skeptikere har en lei tendens til å gjøre – opp i denne tullete forklaringen, som bare egentlig bare er ment å fungere som røyklegging, som en distraksjon, og roper “AHA! Dette er feil!”

Dette har, når alt kommer til alt, og når argumentet presiseres i tråd med termodynamiske lover og prinsipper, absolutt ingenting med hvor langt ned i havet ulike former for stråling trenger. Alle er enige om at det er sola som TILFØRER havet varme. Det atmosfæren over gjør er å bremse havets varmeTAP, altså hvor mye av solas tilførte varme som slipper UT igjen over et gitt tidsrom. Kompleksiteten i dette spørsmålet er primært å finne i følgende omstendighet: Mens havets øvre sjikt i praksis tar opp varme kun gjennom ÉN mekanisme – kortbølget elektromagnetisk (EM) stråling inn fra sola – så kvitter det samme sjiktet seg med varme via en rekke ulike mekanismer, av hvilke EM-stråling utgjør kun én. Hovedmekanismen for havenes varmetap er fordampning, som i svært stor grad påvirker – og påvirkes av! – turbulent bevegelse av luftlaget over havoverflaten, altså konveksjon/adveksjon (oppdrift/vind).

Det atmosfæren gjør er å ISOLERE havets overflate – den holder havet effektivt ‘på plass’, ved å tynge ned på det. Den skaper, gjennom sin vekt, et visst lufttrykk ved havets overflate, og dette lufttrykket holder igjen fordampningstakten fra den samme overflaten – lavere trykk, mer effektiv fordampning, høyere trykk, mindre effektiv fordampning. Med lik tilførselstakt av varme fra sola, vil altså en tyngre atmosfære tvinge havoverflaten til å bli varmere ved dynamisk likevekt for at varmeTAPET (gjennom fordampning) skal kunne matche varmeOPPTAKET per tidsenhet.

Videre er atmosfæren i stand til å varmes opp (den består av materie i et visst tetthetsforhold), noe den jo er og blir av havet (og landjorda), gjennom diverse konstante varmeoverføringsmekanismer, og slik danner den effektivt et ‘termisk skjold’ (et isolasjonslag) for havet og landjorda mot verdensrommets bunnløse varmesluk utenfor – verdensrommets vakuum er naturlig nok IKKE i stand til å varmes på samme måte. Jordas hav- og landoverflate vil simpelthen – ad fundamentale termodynamiske prinsipper – ikke kunne kvitte seg med varme like fort (ved lik snittemperatur) til en varm atmosfære som til et verdensrom nær absolutt null. Derfor må overflatens gjennomsnittlige likevektstemperatur – med lik varme-input fra sola – ende opp betydelig høyere med en varm atmosfære på plass enn uten. Det er bare å sammenlikne månen og jorda, så skjønner man at det er jordas atmosfære som utgjør forskjellen.

Det er nettopp HER “drivhusargumentet” kommer inn. Og det er helt korrekt – prinsipielt! Det har bare valgt helt feil virkemekanisme. Atmosfæren kan ikke ‘styre’ overflatens temperatur gjennom sin egen varmestråling …!

Atmosfæren gjør altså DEFINITIVT jordas overflate varmere – MYE varmere – i snitt enn det den ville ha kunne vært uten en atmosfære på plass. Men den gjør det gjennom sin MASSE, ikke gjennom sine strålingsegenskaper. Ideen om den “radiative drivhuseffekten” er selvsagt helt på jordet. “Atmosfæreeffekten” er en ‘MASSIV’ effekt, ikke en radiativ en:
Varmestrålingen man måler og observerer er kun en EFFEKT av atmosfærens temperatur og innhold av gasser, skyer og aerosoler, ingen ÅRSAK til temperatur. Man har med andre ord sett seg blind på sin egen utgangshypotese (om at, jo, varmestråling er (på et vis) en årsak til den temperaturen den er en effekt av (!?)), og snur slik et elementært observert årsak/virkning-forhold fullstendig på hodet – man ser en simpel virkning og tolker den som en årsak. Slike feilslutninger er det for øvrig fryktelig lett å henge seg fast i; dette med årsak/virkning er ikke enkelt, og må ALLTID avklares før man kan gå videre i et vitenskapelig resonnement.
* * * * * *

4
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 23.05.2020, 14:59:05 »
I den andre tråden jeg har kjørt ( http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1544.0 ) om flere solforskeres (e.g. Zharkova, Soon, Scafetta, m.fl.) spådommer om et kommende kaldt Modern Minimum/Eddy Minimum vises det til forskning som:
a) kobler sykliske variasjoner i solintensiteten med sykliske satelittkonstellasjoner og tilhørende gravitasjonspåvirkning på solen, med effekt for
b) solens sykliske jordpåvirkning, og til slutt dermed for 
c) geofysiske prosesser (inkl. hav, vind, skyer - og muligens også vulkanske prosesser?) og dermed
d) jordens klimadynamikk (sykluser)

Altså rett og slett en solteknisk/astrofysisk forklaring på jordens ulike klimasykluser (i opposisjon til drivhus-/CO2-hypotesen)

Hvordan vil du relatere dette til din påstand om at solinnstrålinga er så "ALTFOR stabil"?

Jeg vil si at dette er akkurat hva jeg mener når jeg sier "Så er jeg selvsagt helt enig i ideen om at sola i (kanskje svært) stor grad styrer denne variabiliteten, men INDIREKTE, via helt andre (og fortsatt, tross alt, temmelig uavklarte) mekanismer enn den rene innstrålingen." Her har du dekt noen av disse mulige mekanismene. Jeg har ikke satt meg særlig godt inn i noen av dem, skal jeg innrømme.

Quote
Er sola hovedårsaken til våre klimasykluser også hos deg, men bare med en annen virkningsmåte?

Ja, det vil jeg - som sagt - si. Men årsakssammenhengen er ikke så direkte som gjennom TSI. Det viser jo den globale temperaturforandringen fra 60-70-tallet til i dag kontra endringene i TSI fra syklus til syklus over samme periode. Det er ikke TSI (altså solinnstrålingen) som DIREKTE styrer jordas klima; det er ASR (hovedsaklig styrt av jordas (sky)albedo; jf den øverste figuren i mitt forrige innlegg), altså hvor mye av solinnstrålingen som til enhver tid slipper igjennom og absorberes av jordsystemet. TSI har IKKE økt siden midten av 80-tallet; ASR har, til dels kraftig.

Det er alt jeg sier. Jeg sier IKKE at sola ikke trekker i trådene. Bare at den gjør det ad omveier. Omveier som fortsatt er noe uklare ...

5
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 22.05.2020, 11:22:20 »
Det er sola som styrer havtemperaturen, og havtemperaturen styrer klimaet.

Dette er en kraftig forenkling, og faktisk også temmelig misvisende. For sola i seg selv (altså dens jevne totale innstråling til jorda, TSI) vil ikke målbart kunne endre den globale havtemperaturen i noen retning; til det er solinnstrålinga ALTFOR stabil (det er en grunn til at man kaller den absolutte TSI-verdien (innkommende SW) for "solkonstanten" - den er mer eller mindre konstant, når man sammenlikner den med andre variabler i klimasystemet, slik som jordas globale skyalbedo (reflektert/utgående SW):


(gull: gl ASR (CERES); lyseblå: gl skyfraksjon invertert (MODIS))

Med andre ord, det er skyene og trykksystemene/vindene på jorda som direkte styrer klimaet, altså jordas interne sirkulasjonsvariabilitet over tid.

Så er jeg selvsagt helt enig i ideen om at sola i (kanskje svært) stor grad styrer denne variabiliteten, men INDIREKTE, via helt andre (og fortsatt, tross alt, temmelig uavklarte) mekanismer enn den rene innstrålingen. For å se på TSI alene som liksom "solas innvirkning på jordas klima" er fortsatt et villspor ...

6
'Spot on'-kommentar fra ringrev i britisk presse; Charles Moore i en ytring i 'The Telegraph' nå fredag som var:
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/15/lockdown-showing-us-misery-net-zero-2050-will-demand/
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/05/16/lockdown-is-showing-us-the-misery-that-net-zero-2050-will-demand-charles-moore/

Quote
"... the coming Covid recession is caused 'by a suppression of supply, not by a failure of demand'. In other words, it is not what people wanted. It has been imposed upon them. In a democracy, people rarely vote for what they do not want. After the Covid lockdown, voters will want to get back to work unimpeded and take the full benefits of the collapse of the oil price in falling costs for transport and heating. They will not, you would think, be in the mood to go on paying ever-higher electricity prices for renewables.

(...)

"It is an insoluble problem for green politics that they succeed only among voters who feel guilty for being rich. Greenery depends on the consumerism it hates for its very existence. Most voters will now be angry about getting poorer, not guilty about being rich. [Min utheving.]

"How can green policies survive, then? The clue is in that phrase 'unless government intervenes' [hentet fra en blodfersk rapport, forfattet av famøse britiske klimahysterikere (som f.eks. Lord Stern), om gjenåpningen av samfunnet etter Covid-19-nedstengningen, sett fra et klassisk klimakrisebekjempelsesperspektiv: klimautslippene vil (tragisk nok!) ta seg opp igjen, med mindre myndighetene griper inn]. Only governments can suppress the economic spirits of their people. And the only way they can do so is by exploiting the language of emergency.

"That is why the Covid-19 experience appeals to the Net Zero mind-set. Even before the disease came along, the phrase 'climate emergency' had been deliberately deployed by activists and accepted by MPs. It was invented to persuade government to coerce public opinion. The remedy, you see, is 'led by the science', which is allegedly 'settled'. The message to the people is: lose your rights or lose the planet."

Det er nettopp dette vi ser, som vi må være uhyre vaktsomme overfor framover, som vi må påpeke og (helst) slå ned - vi kan simpelthen ikke tillate disse menneskene å styre den politiske agendaen lenger ...

Og optimisten i meg ser - faktisk - et lite håp i folks post-corona-syn på og -tilnærming til livet og samfunnet, at de vil ha endret seg, om så bare ørlite grann, i en mer fornuftig (les: pragmatisk, kritisk) og følgelig mer normalisert retning; i det minste mot totalt oppkonstruerte (og ideologisk funderte) "kriser" som klimahypen er og har vært.

7
Mer fra Darwall.

Denne gangen om hvordan den ideologisk motiverte 'global oppvarming'-kampanjen har klart å omkalfatre hele verdens tilnærming til konseptet 'vitenskap', hva det egentlig er for noe, hvordan det fungerer og hva dets endelige formål er. Vitenskapen er ikke lenger sett på som en objektiv, teknisk metode for oppnåelse av kunnskap om verden, men snarere som et redskap som fritt kan formes etter - og samtidig brukes som alibi for - samfunnets til enhver tid rådende ideologiske strømninger og mål. "Vitenskap" nå for tida er blitt ensbetydende i folks bevissthet med 'eksperters uttrykte meninger' rundt et gitt tema, især etter at disse meningene gjennom diverse politiske prosesser har kommet sammen i en overordnet - og derpå utad sterkt og høylytt proklamert - enighet; den berømte "konsensus" ...

Grunnlag - vitenskapsteori/den vitenskapelige metode:
Quote
(...) the criterion for assessing the scientific status of a theory should be its capacity to generate predictions that could, in principle, be refuted by empirical evidence, what [Karl] Popper called its 'falsifiability', or 'refutability', or 'testability'. Every 'good' scientific theory is a prohibition. The more a theory forbids, the better it is. Scientists should therefore devise tests designed to yield evidence that the theory prohibits, rather than search for what the theory confirms. If we look for them, Popper argued, it is easy to find confirmations for nearly every theory. "Only a theory which asserts or implies that certain conceivable events will not, in fact, happen is testable," Popper explained in a lecture in 1963. "The test consists in trying to bring about, with all the means we can muster, precisely these events which the theory tells us cannot occur."

Og hvordan står seg 'ideen om en antropogent forsterket drivhuseffekt som årsak til global oppvarming' mot en slik tilnærming, mot en slik metode? Ikke i det hele tatt. Den hopper rett og slett bukk over hele problemstillingen.

Ingen forkjempere av denne ideen har noen gang, i noen offentlig sammenheng, fremført - langt mindre faktisk gjennomført - en slik test, hvor en konkret og entydig prediksjon om noe som ikke skal kunne observeres dersom 'teorien' er korrekt settes på prøve. (Vi vet at en slik test finnes, at den er lett gjennomførbar, og at den er gjennomført - og som følge, på basis av nettopp resultatet av denne testen, vet vi hvorfor de aldri har framført den i noen offentlige fora.) Alt som observeres proklameres simpelthen, og uten unntak, som "consistent with" 'teorien' - og det uansett i hvilken retning observasjonen går. Alt går, alt er innenfor. Sa man på et tidspunkt at noe spesifikt ikke skulle kunne skje, og det like fullt skjer, så finner man rett og slett opp bortforklaringer - det er liksom andre faktorer som er årsaken til feilprediksjonen, andre ting som forvirrer. (Men så lenge alt går riktig vei for 'Den store fortellingen om CO2 og klimaet', da glimrer selvsagt alle slike 'forvirrende' faktorer med sitt fravær.)

Tre temmelig famøse 'post hoc'-bortforklaringer av denne typen, foreslått og fremmet av "Klimapresteskapet", og nå alle mer eller mindre ansett - uten en kritisk tanke, alle spede forsøk på innvendinger snarere slått hardt til bakken - simpelthen som godt etablerte Sannheter hos menigheten, er:
  • T vs. CO2 i utviklingen av istider og mellomistider (jf. iskjerneprøvene fra Antarktis). Den kausale sammenhengen ble bare tatt for gitt, a priori, og prøvene ble tolket som definitivt 'bevis' på CO2 sine temperaturdrivende egenskaper. Idet man etter hvert skjønte at det var T som hele tiden ledet, ikke CO2, måtte man imidlertid finne en vei ut av, og helst rundt, problemet - en parameter som konsekvent henger etter (og speiler) en annen parameters progresjon, kan aldri på samme tid være det som driver den andre parameterens progresjon; en årsak følger aldri en virkning ... Så hva fant man på isteden? Jo, CO2 er kanskje ikke den opprinnelige årsaken bak temperatursvingningene, men den har så visst en forsterkende effekt. Har man noe mer belegg i observasjonene for å hevde en slik status enn for å hevde den opprinnelige driver-statusen? Selvsagt ikke. Men det trenger man jo heller ikke. Den første påstanden var altfor lett å falsifisere; den predikerer nemlig et distinkt forbud, noe som ikke skal kunne observeres. I tråd med Popper, må vite (fysj! fy!). Den andre - den nye - er imidlertid langt vagere, og ergo på det nærmeste håpløs å falsifisere helt og holdent. Argumentet da blir ganske enkelt: "Vi kan ikke forestille oss hvordan temperatursvingningene inn og ut av istider skulle kunne være så store som vi observerer at de har vært bare basert på den opprinnelige driveren bak svingningene (Milankovic-syklene); ergo må det - ifølge oss - finnes en kraftig forsterkningsmekanisme et sted i jordsystemet, og da velger vi oss automatisk CO2, uten at vi på noen måte er i stand til å peke på hvor og hvordan vi ser denne forsterkende effekten i de faktiske dataene. Vi 'vet' jo bare på forhånd (a priori) at CO2 har en oppvarmende effekt ..."
  • Den storskala globale nedkjølingstrenden mellom ~1940 og ~1975, akkurat idet CO2-ansamlingen i atmosfæren begynte å skyte fart for alvor. "Klimagjeng"-forklaringen: Menneskeskapte aerosoler. Rimelig beleilig, ikke sant? Dukket opp på scenen (gjorde seg globalt gjeldende) akkurat på 40-tallet og forsvant like sporløst igjen i 1976-77. Ingenting annet kan ha forårsaket den nedgangen. Vi har full kontroll. Og det til tross for at det ikke foreligger noen studier noe sted til noen tid som på noe som helst vis kan vise at sotpartikler fra vår industrielle virksomhet spesifikt har så mye som en skjelnbar global effekt på klimaet; dette er igjen noe som bare er antatt som en sannhet og følgelig matet inn i klimamodellene, som om det var nettopp det, sannhet.
  • "Pausen" i den globale oppvarmingen mellom 1998-99 (1997?) og 2013-14 (2015?). Hva var (bort)forklaringen? Etter hvert? Vel, denne hadde jo sin egen spesielle historie, i tre trinn: i) først gjorde man sitt beste, i det lengste, for å ignorere hele problematikken, helt inntil det jo ikke gikk lengre; ii) deretter begynte post hoc-bortforklaringene å florere - favorittunnskyldningene var 'lavintensitetsvulkanvirksomhet' på ene siden og 'La Niña/negativ PDO' på den andre, med en mengde mindre plausibelt lydende 'teorier' derimellom; iii) i kulissene, derimot, jobbet man selvfølgelig hele veien iherdig med selve grunnlaget, dataene, og slik fikk vi til syvende og sist servert 'Den endelige løsningen' fra Klimapresteskapet: "Pausen" hadde ikke eksistert i det hele tatt - den var ikke annet enn en statistisk artefakt som kun ignorante "klimafornektere" kunne finne på å henge seg opp i og la seg lure av. Det man gjorde var simpelthen å justere dataene oppover, det vil si, som alltid, ned i starten, opp mot slutten, og voilà! en klar og tydelig stigende trend hvor det før ikke hadde vært noen antydning ... Veldig greit med slike 'rettelser' i grunn (alltid like 'nødvendige', selvfølgelig, selv når de stort sett alltid går i én og samme retning; utrolig åssen man alltid klarer å 'finne' nye 'feil' i dataene akkurat idet det trengs), særlig med tanke på at de som pusher "CO2<->klima"-narrativet på befolkningen jo er nøyaktig de samme folkene som sitter på og forvalter de offisielle dataseriene vi (og media, og politikerne) får presentert. Var det noen som sa 'bukken og havresekken' ...?

Videre, Darwall:
Quote
[Popper]:
Quote
"An open society (that is, a society based on the idea of not merely tolerating dissenting opinions, but respecting them) and a democracy (that is, a form of government devoted to the protection of an open society) cannot flourish if science becomes the exclusive possession of a closed group of specialists."

A further danger with having a closed group is in reinforcing the natural tendency of the human mind to fit facts into preconceived theory. To explain why planets (...) were in positions they shouldn't according to the Ptolemaic system of the Earth being at the centre of the universe, medieval astronomers added geometrically complex and implausible epicycles. Adding 'epicycles' has come to be synonymous with adopting strategems to avoid questioning the basic premise of a scientific proposition. [Jf. eksemplene over.] (...)

[Percy W. Bridgman (am. Nobelpris-vinnende (1946) Harvard-fysiker)]:
Quote
"The physicist has, and the rest of us should have, a temperamental aversion to ad hoc constructions in his theorizing. [For the use of ad hoc argument means there is no second method of arriving at a theory's terminus, and therefore] no method of verifying that the construction corresponds to anything "real"."

Instead of seeking to meet Popper's criterion of falsifiability, the activities of climate scientists conform to an earlier injunction pre-dating the Scientific Revolution: 'Seek, and ye shall find.' Climate scientists have followed this teaching from the Sermon on the Mount in their search for confirmatory evidence of global warming in shrinking ice caps, retreating glaciers and inferring past temperatures from tree rings. [The issue is not the capacity of carbon dioxide to absorb radiation in a test tube, which had first been demonstrated by John Tyndall in 1859, but the effect of increased levels of atmospheric carbon dioxide and other 'greenhouse gases' on the temperature of the atmosphere [og, i forlengelsen av dette, på overflatetemperaturen]. An answer can only be derived from empirical observation.]

The lack of a falsifiability test led scientists and governments into putting their faith in the existence of a 'scientific consensus' as the guide to scientific truth. (...)

(...) consensus-building is at the heart of what the IPCC does. It rests on a highly questionable claim: the subjective opinions of individual scientists can be transmuted into scientific knowledge through the process of being formed into an agreed judgment. (...)

The purpose of consensus is to gain agreement with a view to taking collective action. Here, an altogether larger claim is being made: consensus can transform belief into knowledge. This requires us to accept that there is no fundamental difference between belief and knowledge, so long as there is collective agreement on it by those whose opinions count - the experts who don the mantle of scientific authority. In this way, today's scientists have become modern day alchemists transforming the lead of subjective belief into the gold of objective knowledge.

Such a claim has profound implications for the nature of science itself. It permits scientists to slip the bounds of what had traditionally been understood as science into pseudo-science, to adopt Popper's term, and into the realm of 'futurology'. (...)

The rigorous methodology developed by Popper and the verification standards required by a physicist such as Bridgman were now replaced. This did not happen because of the emergence of a superior epistemological standard; that is to say from the development of a new and sharper theory of knowledge. The explanation is quite different. Far from becoming obsolete, they had become inconvenient. Dependence on consensus made it all the more important to ensure that the consensus continued to prevail, especially as the future of the planet was at stake. [With global warming, environmentalism had found its killer app. In turn, global warming became embedded in a pre-existing ideology, built on the belief of imminent planetary catastrophe - which many scientists subscribed to - with a UN infrastructure to support it and a cadre of influential political personages to propagate it.]

This provided strong incentives to sustain the consensus and maintain the world's interest; otherwise, the action which the consensus required would not be taken. For exactly the same reasons, those who expressed their doubts represented a threat. Dissenters needed to be crushed and dissent de-legitimized. They were stooges of oil companies and fossil fuel interests, free market ideologues, or climate change deniers. (...)

A precondition for the Scientific Revolution was the freedom to question orthodoxy and the rejection of authoritarianism. Scientists based their claim to progress by pointing to the standards later distilled by Karl Popper. Global warming's inability to meet [eller, snarere, direkte uvilje og motstand mot] the verifiability and falsifiability standards set by the Scientific Revolution constitutes a reversion to pre-modern modes of defining what should be accepted as knowledge based on appeals to authority.

The significance of global warming in the history of science is not that it represented a change of paradigm within a branch of science. It was a change in the paradigm of science itself.

8
Jeg trodde UAH skulle ned nå, men i stedet går den 0,2C opp og er nest varmeste februar bare bak toppen på 2016 Ninoen:

https://www.drroyspencer.com/2020/03/uah-global-temperature-update-for-february-2020-0-76-deg-c/#comments

Og dette er det ingen forklaring på (...)

Selvfølgelig finnes det en forklaring på hva som skjer (og har skjedd i jordsystemet siden ~2014/2015). Økt varmetilførsel, kalles det. "Solovnen" har simpelthen blitt skrudd ett hakk opp:ASR ("Absorbed Solar Radiation") - solas varme til jorda - har gjort et veldig byks opp og har stort sett ligget på skyhøye verdier de siste årene, mye det samme som det som skjedde på 90-tallet. Dette trekker åpenbart energiopplagringen i jordsystemet og temperaturene opp, selv når ikke ENSO synkroniserer (som regel inverst):Gapet mellom varmen INN (fra sola - ASR) og jordas varme UT (OLR) speiler også det som skjedde på 90-tallet:Man er nødt til å se på strålingsfluksdataene for å finne årsakene bak storskala temperaturtendenser i jordsystemet, ikke på temperaturdataene alene - de sier oss null og niks om eventuelle drivere.

Men igjen må det altså påpekes overfor CO2-varmistene:
En observert temperaturøkning sier INGENTING om hva som FORÅRSAKET den samme temperaturøkningen.

Det nytter ikke - som "CO2-gjengen" gjør, helt automatisk - å bare ta for gitt at ens EGEN forklaring står bak, uten engang å ha tatt seg bryet med å se etter om det faktisk er tilfellet. Det er ikke sånn vitenskap funker. Det vil si, EKTE vitenskap funker ikke sånn ...

9
Driver og leser Rupert Darwalls "The Age of Global Warming - A History" for tida. Svært interessant lesning. Det framkommer ganske tydelig gjennom historien hvilken århundregammel arv "Klimakrise"-hysterikerne av i dag bygger sin ideologi og sin agenda på.

Helt siden Thomas Malthus på slutten av 1700-tallet gjorde den ulykksalige (og beviselig feilaktige!) koblingen mellom befolkningsvekst og ressursutarming og slik tegnet det uutslettelige bildet av et forhåndsdømt skjebnefellesskap som for alltid ville ri Menneskeheten og ubønnhørlig drive ethvert samfunn mot stupet og ned i undergangen et sted i (en aldri særlig fjern) framtid, så har den vestlige (opplyste?) delen av verdens store framsynte tenkere alltid, igjen og igjen og igjen, selv etter at alle tidligere dagers dommedagsprediksjoner om framtida har gått fullstendig i dass, og den motsatte utviklingen av den som ble spådd uten unntak har funnet sted, kommet tilbake til, forfektet og propagandert for denne enkle tanken - at vi mennesker (i vår rike, selviske, fråtsende glupskhet) til syvende og sist ødelegger denne verden, våre omgivelser, for våre medskapninger, og oss selv; og at vi derfor rett og slett må tvinges til å stanse vår videre utvikling, snu den rundt og heller finne en helt NY kurs, en "bærekraftig" kurs, mot en samfunnsstruktur vi overhodet ikke kjenner levedyktigheten til (eller konsekvensen av), men som like fullt uvilkårlig forespeiles av 'de opplyste klasser' (teknokratene, de som (som regel på moralsk grunnlag) 'vet bedre') som et veritabelt Utopia, hvor vårt hovedformål simpelthen vil være å leve i 'harmoni' med Moder Jord.

Det slår ikke feil, denne misoppfatningen av hvordan "Moder Jord" og vårt forhold til henne fungerer er så fundamental, så dypt nedfelt i menneskesinnet, at vi ikke klarer å frigjøre oss fra den, selv når historien gjentar og har gjentatt seg i en tilsynelatende evig loop, påfallende (ironisk?) nok med en syklus på bare få år, slik at selv den samme generasjon opplever et vell av tilsvarende feilslåtte forkynnelser om framtida.

Her noen relevante sitater:

Fra Kapittel 2:
Quote
"In debates on the environment and global warming from the late 1960s to our own day, biologists and other natural scientists tend to see economic processes through Malthusian spectacles. Most economists follow Ricardo [se under]. Because the Malthusian narrative is about man's relationship with nature, the voices of natural scientists are generally given more weight in these debates."

David Ricardo var Malthus' samtidige (venn og rival), samfunnsøkonom som ham, men fremmet et radikalt forskjellig syn på samfunnsutviklingen og hva som skulle til for å gagne den. Han mente (og han hadde, har historien jo med all tydelighet vist oss, rett) at en stadig spesialisering av arbeidsstokken, med hva dette ville få for betydning for handel (innad i og mellom stater) og teknologiske nyvinninger, ville lede økonomien (og, i forlengelsen av denne, befolkningens velferd) langs en stadig oppadstigende kurve inn i framtida, uavhengig av befolkningsøkning og ressursbruk - faktisk så han på befolkningsøkning som en rikdom, en ressurs i seg selv.

Quote
"Natural scientists' thinking about economic issues is also conditioned by the first law of thermodynamics. This states that energy cannot be created or destroyed, only transformed. How can mankind's numbers grow and consumption increase, like an economic perpetual motion machine, without incurring some equivalent loss somewhere else? Economic activity must therefore have a limit because it consumes what it depends upon, so the argument goes. This leads scientists and environmentalists (often they're the same people) to worry about resource depletion and the planet's carrying capacity.

The analogy with physics does not hold because the driver pushing outwards the boundary of economic potential is the expansion of human knowledge. In this respect, the market economy has always been the 'knowledge economy' [jf. Ricardos ideer over]."

Her er for øvrig Darwall helt på linje med bl.a. Hans (og Ola) Rosling ("Factfulness", 2018) og Steven Pinker ("Enlightenment Now", 2018).

Hans Rosling (kap.2&3):
Quote
"We are subjected to never-ending cascades of negative news from across the world: wars, famines, natural disasters, political mistakes, corruption, budget cuts, diseases, mass layoffs, acts of terror. Journalists who reported flights that didn't crash or crops that didn't fail would quickly lose their jobs. Stories about gradual improvements rarely make the front page even when they occur on a dramatic scale and impact millions of people.

And thanks to increasing press freedom and improving technology, we hear more, about more disasters, than ever before. When Europeans slaughtered indigenous peoples across America a few centuries ago, it didn't make the news back in the old world. When central planning resulted in mass famine in rural China, millions starved to death while the youngsters in Europe waving communist red flags knew nothing about it. When in the past whole species or ecosystems were destroyed, no one realized or even cared. Alongside all the other improvements, our surveillance of suffering has improved tremendously. This improved reporting is itself a sign of human progress, but it creates the impression of the exact opposite.

At the same time, activists and lobbyists skilfully manage to make every dip in a trend appear to be the end of the world, even if the general trend is clearly improving, scaring us with alarmist exaggerations and prophecies."


[og]

"As a possibilist, I see all this progress, and it fills me with conviction and hope that further progress is possible. This is not optimistic. It is having a clear and reasonable idea about how things are. It is having a worldview that is constructive and useful.

When people wrongly believe that nothing is improving, they may conclude that nothing we have tried so far is working and lose confidence in measures that actually work. I meet many such people, who tell me they have lost all hope for humanity. Or, they may become radicals, supporting drastic measures that are counter-productive when, in fact, the methods we are already using to improve our world are working just fine."


[og (kap.3)]

"Have you heard people say that humans used to live in balance with nature?

Well, yes, there was a balance. But lets avoid the rose-tinted glasses. Until 1800, women gave birth to six children on average. So the population should have increased with each generation. Instead, it stayed more or less stable. Remember the child skeletons in the graveyards of the past? On average four out of six children died before becoming parents themselves, leaving just two surviving children to parent the next generation. There was a balance. It wasn't because humans lived in balance with nature. Humans died in balance with nature. It was utterly brutal and tragic.

Today, humanity is once again reaching a balance. The number of parents is no longer increasing. But this balance is dramatically different from the old balance. The new balance is nice: the typical parents have two children, and neither of them dies. For the first time in human history, we live in balance."

Steven Pinker (kap.10):
Quote
"Starting in the 1970s, the mainstream environmental movement latched onto a quasi-religious ideology, greenism, which can be found in the manifestoes of activists as diverse as Al Gore, the Unabomber, and Pope Francis. Green ideology begins with an image of the Earth as a pristine ingénue which has been defiled by human rapacity. [...] Unless we repent our sins by degrowth, deindustrialization, and a rejection of the false gods of science, technology, and progress, humanity will face a ghastly reckoning in an environmental Judgment Day."

[og]

"[...] the tradeoff that pits human well-being against environmental damage can be renegotiated by technology. How to enjoy more calories, lumens, BTUs, bits, and miles with less pollution and land is itself a technological problem, and one that the world is increasingly solving. [...] As countries first develop, they prioritize growth over environmental purity. But as they get richer, their thoughts turn to the environment. If people can afford electricity only at the cost of some smog, they'll live with the smog, but when they can afford both electricity and clear air, they'll spring for the clean air." [...]

"Ecopessimists commonly dismiss this entire way of thinking as the "faith that technology will save us." In fact it is a skepticism that the status quo will doom us - that knowledge will be frozen in its current state and people will robotically persist in their current behavior regardless of circumstances. Indeed, a naïve faith in stasis has repeatedly led to prophecies of environmental doomsdays that never happened." [...]

"Not only have the disasters prophesied by 1970s greenism failed to take place, but improvements that it deemed impossible have taken place. As the world has gotten richer and crested the environmental curve, nature has begun to rebound."

Videre fra Darwall, Kapittel 9:
Quote
"Had [Jimmy] Carter been re-elected in 1980, might it have brought forward the age of global warming to the beginning of the 1980s? More likely, it would have meant a much more problematic launch than the one global warming was to have in 1988, when the stars were in perfect alignment. Environmentalism needs prosperity to thrive. Poor economic performance during the second half of the 1970s, especially in Britain and the US, meant that the economy came first.

Global warming also needs a benign global order. As 'Global 2000' [en amerikansk (Carter-bestilt) miljørapport fra slutten av 70-tallet] recognized: 'An era of unprecedented global cooperation and commitment is essential.' On Christmas Eve 1979, the Soviet Union invaded Afghanistan. In response, Carter stopped further grain exports to the Soviet Union and banned the US from competing in the Moscow Olympics. The Cold War needed to be won first.

There was another factor. The planet wasn't warming, or at least not many people thought it was. The opposite seemed to be happening. According to James Rodger Fleming, one of the leading historians of the science of global warming,

Quote
(...) by the mid 1970s global cooling was an observable trend. The US National Science Board pointed out that during the last twenty to thirty years, world temperatures had fallen, 'irregularly at first but more sharply over the last decade'.
Global warming needed a warming world - economically, geostrategically and climatically. The world was not ready."

Allerede på 70-tallet (Stockholm-konferansen, Brandt-kommisjonen, Nord/Sør-konferansen) ble agendaen om omfordeling av velstand i verden (gjennom bistandsmidler samt overstatlige skatte- og avgiftssystemer på varer og råstoffer, transport og energi) som underliggende for hele det globale ("grønne") prosjektet definert, mye takket være arbeidet til en viss fru Barbara Ward. På dette baserte bl.a. Brundtland-kommisjonen og dennes tunge fokus på "bærekraftig utvikling" seg i 1987.

Fra Kapittel 10, om det nye motekonseptet "bærekraft", som oppstod på 70-tallet, modnet under første halvdel av 80-tallet, før det til sist ble popularisert gjennom Brundtland-kommisjonen i 1987:
Quote
"Political success required sustainable development to have something it lacked. The Brundtland Report and its antecedents made big claims about adverse trends harming the poor and the planet, which some day, would end in catastrophe, in some form. Yet these assertions were remarkably free of hard data. While sustainable development implied limits, it couldn't say where they were or what exactly would happen if those thresholds were crossed. It was a doctrine in search of scientific authentification. As a political ideology, Marxism always claimed to be derived from scientific analysis. By contrast, sustainable development was an ideology, developed from a political formula, in search of science." [...]

"Without global warming, sustainable development would not have shifted the world's political axis. With global warming, environmentalism had found its killer app. In turn, global warming became embedded in a pre-existing ideology, built on the belief of imminent planetary catastrophe - which many scientists subscribed to - with a UN infrastructure to support it and a cadre of influential political personages to propagate it.

A butterfly was ready to spread its wings."

Puppestadiet var overstått. Og med det entret vi året 1988, 'global oppvarming'-prosjektets Annus Mirabilis!

10
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 23.02.2020, 18:55:01 »
Haha, det er altså så morsomt å følge Emeritus'en vår, på hans evige, opphetede jakt etter sin egen hale. Hvordan han i sine evinnelige og febrilske forsøk på å avlede oppmerksomheten vekk fra hva saken man til enhver tid diskuterer egentlig dreier seg om (det vil si, så lenge denne saken – som her – er av naturvitenskapelig art, så vet han at han ikke vil kunne gripe den an, rett på, ansikt til ansikt; da vet han at argumentet er tapt med en gang, for alt han har er 'snakkepunkter' og 'studier' og 'eksperter sier'), hvordan han isteden roter seg inn i et stadig tettere villnis av meningsløsheter, irrelevanser, misrepresentasjoner, stråmenn, røde sild og skittkastingsøvelser. (Han MÅ jo ha siste ordet, så han kan trekke seg tilbake inn i sin lille boble i selverklært triumf, må vite.)

Utenfra framstår han imidlertid bare mer og mer som typeeksemplet på en "man with a conviction", han som Dr. Leon Festinger snakket om. Han følger faktisk skjemaet så tett at det nesten blir parodisk:

Om kognitiv dissonans og dissonans-reduksjonsmetoder hos følgere av en kult (et dogme):
http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=000k4R
Quote
"When Prophecy Fails" focuses on the failure of prophecies to come true, termed disconfirmation [et enkelt og greit eksempel på en slik ga jeg jo her; men det finnes selvsagt en drøss flere man kan gjøre når man først befinner seg i "klimakult-land"] by Festinger, and the accompanied renewal of energy and faith in their source of divine guidance. His theory presupposes the cult having certain identifying features, such as: (a) belief held with deep conviction along with respective actions taken, (b) the belief or prediction must be specific enough to be disconfirmed (i.e., it didn't happen), (c) the believer is a member of a group of like-minded believers who support one another and even proselytize.

Festinger relates:
Quote
"But whatever explanation is made it is still by itself not sufficient. The dissonance is too important and though they may try to hide it, even from themselves, the believers still know that the prediction was false and all their preparations were in vain. The dissonance cannot be eliminated completely by denying or rationalizing the disconfirmation. But there is a way in which the remaining dissonance can be reduced. If more and more people can be persuaded that the system of belief is correct, then clearly it must, after all, be correct. Consider the extreme case: if everyone in the whole world believed something there would be no question at all as to the validity of this belief. It is for this reason that we observe the increase in proselytizing following disconfirmation. If the proselytizing proves successful, then by gathering more adherents and effectively surrounding himself with supporters, the believer reduces dissonance to the point where he can live with it."

Klimakulten i et nøtteskall. Og Emeritus, han befinner seg midt inne i det samme ;)

God kveld!

11
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 22.02.2020, 15:00:39 »
Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.

Dette er en hypotese Emeritus. På hvilken måte viser Feldmans studie at det er empirisk støtte for denne hypotesen?

Det fundamentale problemet her, Amateur2, er at Emeritus ikke engang forstår HVORFOR jeg stiller det spørsmålet jeg stiller. Han ser simpelthen ikke problemet med å observere økt spesifikk "tilbakestråling" i CO2-båndet i 'clear-sky' og ut fra dette alene trekke en vidtrekkende konklusjon om "forsterket drivhuseffekt". Mest sannsynlig fordi han ikke skjønner (og/eller ikke VIL skjønne) at man aldri vil kunne oppnå en "forsterket drivhuseffekt" (som teoretisk definert) KUN gjennom å øke "tilbakestrålingen" i CO2-båndet i 'clear-sky'. Han tror tydeligvis at dette er nok, fordi ... "teori" og "eksperter" sier det.

Han (som alle andre CO2-varmister, tilsynelatende inkludert Feldman) har sett seg så blind på det helt nødvendige "All Else Being Equal"-premisset at han tror det er selve Virkeligheten. På samme måte som man later til å tro at modelldata er "virkelige" data, sidestilt med (eller helst overlegne) empiriske data fra det virkelige jordsystemet ...

Ja, ISOLERT sett, hvis ingenting annet noen gang hadde rørt det minste på seg i jordsystemet, så ville en økning av atmosfærens CO2-konsentrasjon POTENSIELT kunne gi en oppvarming av den globale overflaten. Proposisjonen i seg selv er ikke uhørt, den strider ikke mot noen fysiske lover (nei, heller ikke de termodynamiske); faktisk er den helt plausibel, rent TEORETISK. Vi snakker kun en form for "fortettet isolasjon".

Poenget er at det er flere typer fysikk enn den strengt radiative i operasjon i jordsystemet. Så teorien om den potensielle, isolerte effekten av ÉN endring i ÉN fysisk parameter kan ikke tas til inntekt for en absolutt netto effekt på systemet som helhet ... FØR MAN FAKTISK HAR GÅTT UT I VERDEN OG OBSERVERT HELHETEN, altså jordsystemet som helhet.

Og helheten ser vi og kan vurdere KUN i ett gitt sett av fysiske parametere. Det finnes kun ett sett med relevante observasjonelle data fra det virkelige jordsystemet som kan avgjøre spørsmålet om hvorvidt vi har sett en "forsterket drivhuseffekt" som årsak bak 'global oppvarming' over de siste tiårene eller ikke. Og det er IKKE de dataene Feldman har sett på, for å si det sånn ...

For å skjønne hvilket sett med data dette er, må man forstå hva ideen om "Den forsterkede drivhuseffekten" faktisk sier, og følgelig hva den helt spesifikt predikerer at vi skal kunne observere i jordsystemet dersom den faktisk fungerer slik den hevder å fungere, via den helt konkrete virkemekanismen den postulerer. Vi må se til varmestrålingsfluksene ved toppen av atmosfæren (ToA). Og sammenlikne disse med troposfæretemperaturen (Ttropo) (for i hvert fall 85% av jordas endelige utstråling til verdensrommet (all-sky OLR v/ToA) har sin opprinnelse i troposfæren).

Jeg skriver utførlig om dette på bloggen min, dog på engelsk. Men jeg kan linke til noen relevante poster:

"THE DATA: Sun – not Man – is what caused, and causes, 'global warming'"

"Verifying my near-global 1985-2017 OLR record"

"How the CERES EBAF Ed4 data disconfirms "AGW" in 3 different ways ..."

Men det det hele, når alt kommer til alt, koker ned til er følgende:

Dersom det over de siste tiårene, i og med våre stadig økende industrielle CO2-utslipp, virkelig har foregått en "drivhuseffekt-forsterkning" som i sin tur har drevet global snittemperatur opp, så skulle vi klart og tydelig ha kunnet observere en gradvis og systematisk (konsekvent) divergens mellom anomaliene i troposfæretemperaturen (f.eks. TLT =>Ttropo) og i jordas korresponderende effektive utstrålingstemperatur til verdensrommet ('all-sky' OLR v/ToA omregnet via S-B-likningen til temperatur =>Te), over alle kortvarige ENSO- og vulkan-utslag underveis:Merk figurteksten.

Er dette så noe vi har kunnet observere? Har vi sikkert kunne slå fast at en slik divergens - hvor Ttropo =>TLT gradvis og systematisk tenderer oppover relativt til Te =>OLR - har funnet sted over de siste tiårene?

Nullhypotesen til en slik prediksjon ville si "Nei".

Her er de beste dataene vi har pr i dag:Merk tidsintervallet grafen spenner over: ~33 år.

For å tydeliggjøre det ærlig talt imponerende tette sammenfallet over tid mellom disse to kurvene, som jo i utgangspunktet representerer to vidt forskjelligartede (dog, tross alt, relaterte) fysiske parametere, så har jeg her fjernet de tydeligste ENSO- og vulkan-påvirkede segmentene underveis:Som en kan skjønne ut fra en sammenlikning mellom denne modifiserte figuren og den fullstendige figuren over, så ser en hvilke tydelige utslag store ENSO- og vulkan-episoder kan avstedkomme, men disse avvikene mellom de to kurvene er alltid relativt kortvarige, og de finner alltid tilbake sammen igjen i etterkant. Dette tyder på en rimelig ufravikelig fysisk forbindelse mellom de to parameterne, som mer CO2 (og H2O) i atmosfæren åpenbart ikke har noen mulighet til å gjøre noe med, i hvert fall ikke over perioder på tiår og derutover.

Nullhypotesen står foreløpig fjellstøtt.

12
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 22.02.2020, 13:50:59 »
Det er helt ufattelig hvor lite du greier å si med så mange ord. Stort sett gjentagelser, ha, ha og nedsnakking.

Du leser tydeligvis uansett ikke hva jeg skriver, så da vil det jo naturlig nok framstå som 'lite sagt'. Særlig for en som ikke forstår seg på enkle naturvitenskapelige prinsipper, som deg, Emeritus.

Hvordan forholder du deg f.eks. til min kommentar om Feldman og studien hans?
Quote
Han [Feldman] innrømmer det jo først selv: "our study was focused on the effect from CO2 alone". Jepp, og nettopp derfor har ikke Feldman NOE SOM HELST BELEGG for å si noe om systemet SOM HELHET. Han vet like lite nå som før han gjorde sine innskrenkede observasjoner hva dataene hans har å si for 'global oppvarming', eller for totaliteten av overflatens globale varmeutveksling med atmosfæren. Likevel presterer han å si, allerede i neste leddsetning: "which we found pushes the system towards a warmer state, by radiative forcing". Nei. Dette var nemlig IKKE noe de "fant". Det går ikke på noe som helst vis å lese en slik konklusjon ut fra de faktiske observasjonene de har gjort at det de faktisk HAR observert "skyver systemet mot en varmere tilstand, gjennom strålingspådriv". Dette er simpelthen deres UTGANGSHYPOTESE som så også ender opp med å bli deres KONKLUSJON. Ren sirkulær argumentasjon. De tar bare for gitt at dersom de ser økt "tilbakestråling" i CO2 sitt IR-område, så MÅ dette automatisk bety at de har sett en "forsterket drivhuseffekt" og at denne i sin tur er hva som forårsaker 'global oppvarming'. For det er alt som trengs, ikke sant? (...) Eh, nei. Det er ikke alt som trengs ...

Eller denne:
Quote
Det er jo Feldman som ikke forstår hva JEG peker på i min bloggpost, ikke jeg som ikke har forstått hans data. Jeg snakker ikke om feedbacks, det er det kun Feldman som gjør.

Feldmans studie er det null problem å forstå. Studien i seg selv er helt grei, den. Det er Feldmans (og medias) TOLKNING av resultatene som går laaaaaangt utover det man tross alt har belegg for å si gjennom de observasjonene som er gjort.

Studien har ikke gjort noe annet enn å vise, via en litt annen metode enn Mauna Loa-målingene, at, ja, CO2-innholdet i atmosfæren har jammen gått opp, det.

Noe vi jo allerede visste fra før ...!

Du har overhodet ikke forstått hva min fundamentale innvending mot Feldman går ut på, Emeritus. Og det har åpenbart (ut fra det han jo skriver) ikke Feldman selv heller.

Jeg protesterer ikke mot de funnene Feldman faktisk har gjort. Ikke mot dataene hans eller hans framstilling av dem. Det ENESTE jeg påpeker at de ikke er nok til å trekke noen videre konklusjoner om endringer i systemet som helhet. Og like fullt så er det NETTOPP det Feldman (og du) gjør. Dere later til å tro at de helt konkrete observasjonene som er gjort og presentert i Feldman et al. sin artikkel på ett eller annet merkelig vis forteller oss mye mer enn det de faktisk viser, nemlig at CO2-innholdet i atmosfæren har steget.

Men for å kunne si og mene noe sånt, så er man simpelthen nødt til å ekstrapolere videre fra de observasjonene som foreligger ut ifra egen overbevisning alene, det man allerede går rundt og tror om verden og hvordan den fungerer - man konkluderer bredt på sårt manglende empirisk grunnlag basert kun på sin egen utgangshypotese om verden og hvordan den fungerer, nemlig at mer "tilbakestråling" fra CO2-båndet MÅ og VIL forårsake 'global oppvarming'.

Men det er jo HELE stridsspørsmålet!

Spørsmålet er IKKE hvorvidt mer CO2 i lufta vil kunne la seg detektere gjennom en observasjon av mer spesifikk "tilbakestråling" i CO2-båndet eller ikke. Spørsmålet er KUN hvorvidt dette i seg selv automatisk vil måtte forårsake en POSITIV NETTO endring i det TOTALE varmeutvekslingsbudsjettet mellom den globale overflaten og den globale atmosfæren, og følgelig også i det endelige varmeutvekslingsbudsjettet ved den globale toppen av atmosfæren, som et entydig fysisk tegn på "en forsterket drivhuseffekt", som i sin tur automatisk vil måtte forårsake netto 'global oppvarming', eller ikke.

Og dette spørsmålet gir jo ikke Feldmans observasjoner oss noe svar på i det hele tatt. Som han selv innrømmer: "our study was focused on the effect from CO2 alone". Og det er jo overhodet ikke nok. Ikke når man trekker konklusjoner som går langt utover CO2-båndets enveis 'clear-sky'-stråling. ("Drivhuseffekten" må inkorporere mye, mye mer enn som så for å 'gå opp' og slik ende opp med den hevdede totaleffekten, som jo til syvende og sist er en snittemperatureffekt.) Det er kun Feldman i sin ufeilbarlige visdom som PÅSTÅR at dette naturlig nok MÅ følge av hans data. Men det vet jo han like lite som alle andre. FØR MAN FAKTISK GÅR UT OG OBSERVERER DE RELEVANTE PARAMETERE!

Du skriver, Emeritus:
Quote
Feldman viser empirisk at tilbakestrålingen fra CO2 øker når det blir mer CO2 i atmosfæren.

Jepp. Og det er også alt han VISER. Resten KONKLUDERES det bare med. Uten støtte i videre observasjoner. Man trenger flere observasjoner, Emeritus, for å kunne konkludere som han gjør; langt flere observasjoner, av en mengde andre parametere enn de han har sett på. Er dette virkelig så vanskelig å begripe!?

Quote
Denne økte tilbakestrålingen er mer energi og lede til en oppvarming av overflaten i forhold til tilstanden før den økte tilbakestrålingen.

Men kjære Emeritus. Det vet du jo ikke før du har målt 1) endringene i den TOTALE mengden energi fra den GLOBALE atmosfæren til den globale overflaten over samme tidsrom, og ikke minst 2) de samtidige endringene i den totale mengden energi (radiativ OG ikke-radiativ) som går UT fra den globale overflaten til den globale atmosfæren over samme tidsrom.

Ja, hvis du på et vis kunne VITE at all denne andre energiutvekslingen av en eller annen mystisk grunn forble fullstendig uforandret over de 11 årene observasjonene ble gjort, ja DA hadde vi kunnet snakke.

Men hvor er disse andre dataene? Hvor viser Feldman disse?

Og en annen ting, legger Feldman fram data som viser hvordan lufttemperaturen og overflatetemperaturen ved de to målestasjonene har utviklet seg over det gjeldende tidsrom? Legger han fram og diskuterer eventuelle endringer i humiditet (altså vanndampinnhold i luftsøyla) og skyinnhold over de to stasjonene over det gjeldende tidsrom? Endringer i vind eller turbulens? Solinnstråling?

Bygger han påstanden sin om "første empiriske bevis på forsterket drivhuseffekt bak global oppvarming" på NOEN andre empiriske data enn CO2-tilbakestrålingsobservasjonene i 'clear-sky'?

Det er altså her mitt evinnelige spørsmål til deg (som du ENNÅ ikke engang har FORSØKT å svare på) kommer inn. For hvis du mener at han gjør det, så henvis til disse dataene, beskriv dem og forklar hvordan og hvorfor de viser det du (og Feldman selv) hevder de viser ...!

Igjen: Vær så god. Vis og forklar.

13
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 21.02.2020, 18:14:55 »
I motsetning til deg har jeg selvinnsikt. Det kommer bl.a. til uttrykk ved at når jeg skal ha en spesialistuttalelse på ett eller annet felt så henvender jeg meg til en spesialist, jeg googler ikke opp problemet og tror at jeg er spesialist etter en halvtime, noe som er gjennomsnittstiden du benytter på å bli spesialist på hva som helst.

Og rundt og rundt går dansen. Emeritus, det ENESTE du skal gjøre er å svare på spørsmålet mitt. Ingenting annet. Jeg driter i hva du syns og tenker og mener om alt mulig annet enn det som angår det sentrale poenget i saken vi diskuterer:

PÅ HVILKEN MÅTE VISER FELDMAN-STUDIEN AT EN "FORSTERKET DRIVHUSEFFEKT" FORÅRSAKER 'GLOBAL OPPVARMING'?

Det er alt du skal svare på. Ingenting annet. Slutt å unnvik! DU har bevisbyrden, fordi det er DU som framlegger studien som liksom et bevis.

Men kan du ikke redegjøre for hvordan den studien du henviser til FAKTISK viser det du hevder den viser, så har du ingenting. Da har du kun en tom påstand. Et ubrukelig, poengløst argument uten belegg.

Så igjen, Emeritus: Vær så god.

Quote
1. Jeg har lest artikkelen og forstått den så langt mine tekniske begrensninger tillater meg.

Ja vel, så forklar oss da, for svarte, hvordan den viser det du hevder den viser! Hvilke observasjoner helt spesifikt. Beskriv og forklar!

Hva venter du på? Du trenger jo bare å smelle smash'en inn, så har du vunnet.

Quote
2. Du har muligens lest den, men ikke forstått den.

Selvfølgelig har jeg forstått den. Det krever ikke stort. Det er ikke særlig komplisert vitenskap, det her, Emeritus. Og du så vel som meg kan se med egne øyne hvilke data som presenteres. De står jo der på sidene. Det er ikke et fremmed språk som står der. Ingenting er kryptifisert.

Quote
3. I så fall hadde du forstått at tesen hos Feldman er at de hevder å ha isolert tilbakestrålingen fra CO2 og har målt den over en periode på ca. 10 år på to ulike lokaliteter og har registrert en øket tilbakestråling av langbølget stråling i tråd med at CO2 nivået har øket.

Hvordan har du klart å få det for deg at jeg ikke har forstått at dette er tesen til Feldman et al.? Det har jeg da selv forklart i den bloggposten du linket til over. Har du ikke lest det jeg skriver der, kanskje?

Det er jo nettopp det, det du refererer er alt Feldman et al. har sett på og funnet. Og da blir mitt spørsmål til deg, for ørtende gang nå:

PÅ HVILKEN MÅTE VISER DISSE DATAENE AT VI HAR EN "FORSTERKET DRIVHUSEFFEKT" OG AT DENNE FORÅRSAKER 'GLOBAL OPPVARMING'?

Jeg skjønner at du ikke har bakgrunn i naturvitenskaplig tenkning og derfor trolig ikke engang forstår hva jeg spør om, men du har sannelig ikke noe problem allikevel med å forfekte et gitt 'naturvitenskapelig' syn som den fulle og hele Sannhet, og å gjøre det med bombast (at jeg ikke har skjønt noenting, og at Feldman-studien uansett viser det du hevder den viser - KUN på grunnlag av Feldmans egne utsagn).

Hadde du skjønt bare LITE GRANN, Emeritus, av hva man faktisk er nødt til å se etter og kontrollere for, hvilke fysiske størrelser, prosesser og mekanismer, for å kunne skjelne ut en netto "forsterkning" av en (teoretisk definert) "drivhuseffekt", og ikke minst en direkte kausal sammenheng mellom en slik og en observert 'global oppvarming', så hadde du også SELV forstått at Feldman-studien ikke engang er i nærheten av å vise det DU og Feldman selv ser ut til å mene den viser ...

Dette er helt elementære saker, og du kan bare vri og sno deg som en orm alt du vil, spy all den edder og galle du har inne, du kommer liksom ingen vei. Du har ingenting, Emeritus. Den studien du refererer til viser ikke det du hevder den viser.

Og hvis du mener den likevel gjør nettopp det, JA SÅ VIS OG FORKLAR! Ikke bare fortsett å rable i vei om hvor dustete og kunnskapsløs jeg er, og hvor smart og fantastisk Feldman er. Ingen bryr seg om det. Det er MANNEN. Du skal ta BALLEN, Emeritus. Dette er vitenskap. Det er ballen som gjelder, ikke mannen.

Quote
(...) Feldman svarer:

Quote
That being said, our study was focused on the effect from CO2 alone, which we found pushes the system towards a warmer state, by radiative forcing (...)

Det er her man ser hva for slags pseudovitenskap disse selverklærte "Klimaekspertene" bedriver. Ren og skjær bekreftelsesskjevhet. Han innrømmer det jo først selv: "our study was focused on the effect from CO2 alone". Jepp, og nettopp derfor har ikke Feldman NOE SOM HELST BELEGG for å si noe om systemet SOM HELHET. Han vet like lite nå som før han gjorde sine innskrenkede observasjoner hva dataene hans har å si for 'global oppvarming', eller for totaliteten av overflatens globale varmeutveksling med atmosfæren. Likevel presterer han å si, allerede i neste leddsetning: "which we found pushes the system towards a warmer state, by radiative forcing". Nei. Dette var nemlig IKKE noe de "fant". Det går ikke på noe som helst vis å lese en slik konklusjon ut fra de faktiske observasjonene de har gjort at det de faktisk HAR observert "skyver systemet mot en varmere tilstand, gjennom strålingspådriv". Dette er simpelthen deres UTGANGSHYPOTESE som så også ender opp med å bli deres KONKLUSJON. Ren sirkulær argumentasjon. De tar bare for gitt at dersom de ser økt "tilbakestråling" i CO2 sitt IR-område, så MÅ dette automatisk bety at de har sett en "forsterket drivhuseffekt" og at denne i sin tur er hva som forårsaker 'global oppvarming'. For det er alt som trengs, ikke sant?*

Og DETTE er så den konklusjon de melder inn til media. Som selvsagt svelger det med søkke og snøre.

*Eh, nei. Det er ikke alt som trengs ... Og det vet Feldman godt. For SÅ dum er han ikke.

Quote
[Feldman videre:]
Quote
(...) and that blog post appears to conflate what we found with a large number of other effects. It is important to note that while there are certainly other feedbacks in the climate system, the forcing from CO2 is largely independent and separable from these. The feedbacks on CO2 forcing tend to enhance the effect of rising CO2, as cited in the paper, so I think Kristian has a sign issue there.

Hahaha! Det er jo Feldman som ikke forstår hva JEG peker på i min bloggpost, ikke jeg som ikke har forstått hans data. Jeg snakker ikke om feedbacks, det er det kun Feldman som gjør.

Feldmans studie er det null problem å forstå. Studien i seg selv er helt grei, den. Det er Feldmans (og medias) TOLKNING av resultatene som går laaaaaangt utover det man tross alt har belegg for å si gjennom de observasjonene som er gjort.

Studien har ikke gjort noe annet enn å vise, via en litt annen metode enn Mauna Loa-målingene, at, ja, CO2-innholdet i atmosfæren har jammen gått opp, det.

Noe vi jo allerede visste fra før ...!

All (100% av) hypen (i varmist-kretser) rundt denne studien skriver seg med andre ord fra hovedforfatterens UTTALELSER OM DEN alene, og de overskrifter som derigjennom havnet i media, ingenting annet. Det er ALDRI noen som refererer til hva selve studien FAKTISK sier og viser.

Og dette inkluderer så klart også deg, Emeritus. Du er bare en nyttig idiot, en nikkedukke, en papegøye, en sau. Og det ser vi alle her på forumet.

14
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 20.02.2020, 21:40:59 »
Nå har du snart hatt fem år på deg.

Nei. Det er DU som gang på gang name-dropper denne studien som liksom 'bevis' på noe. Ikke jeg. Det er da DIN byrde å vise HVORDAN den beviser det du hevder den beviser. DU, Emeritus, har hatt ørten muligheter her på bloggen til å vise at du i det hele tatt forstår studien og hva den faktisk kan fortelle oss gjennom sine observasjoner. Men fortsatt her nekter du å presentere din beskrivelse av hvordan studien VISER (gjennom konkrete empiriske observasjoner) at 1) vi har en "forsterket drivhuseffekt", og 2) at denne forårsaker 'global oppvarming'. Isteden forsøker du nok en gang å vri deg unna ved å snu bevisbyrden.

For n'te gang: Vær så god!

Skjønner du virkelig ikke, Emeritus, at alt du gjør er å framstå som en hodeløs, autoritetstro nikkedukke hver gang du påstår at en gitt studie viser at du har rett, men ALDRI er i stand til å forklare HVORDAN den gjør det?! Har du virkelig så minimalt med selvinnsikt?

15
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 19.02.2020, 13:07:03 »
Enda et kraftfullt, faktabasert og opplysende innlegg fra Amateur2.

Litt sånn som deg, Emeritus, når du slenger Feldman et al., 2015-studien i bordet som om det var nok belegg i seg selv for et "forsterket drivhuseffekt bak global oppvarming"-argument. Til opplysning, du har fortsatt ikke svart på hvordan denne studien faktisk viser det du (og Feldman selv) hevder den gjør. Hvilke observasjoner er det den kan skilte med som viser at mer CO2 i atmosfæren gir en "forsterket drivhuseffekt" som i sin tur forårsaker "global oppvarming"? Pussig hvordan du unndrar deg denne enkle oppfordringen hver gang, for så isteden å bare skifte tråd eller tema og så skrike og skråle videre om hvor idiotiske og moralsk forkvaklede oss "klimafornektere" er ...

Pages: [1] 2 3 ... 20