Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Okular

Pages: [1] 2 3 ... 18
1
Aktører og hendelser / Re: Klimarealistene
« on: 16.12.2019, 19:56:10 »
Dårlig bevis.

Hehe, det er ikke bare et dårlig bevis. Det er ikke noe bevis i det hele tatt. Man kan vel helst kalle det et "Goddag, mann! Økseskaft."-bevis, idet det overhodet ikke besvarer det som etterspørres, snarere noe helt annet enn, og totalt irrelevant for, saken som diskuteres. Emeritus, som den nikkedukken han er, gjør simpelthen som alle klimasauene nå for tida gjør når de får spørsmål om empirisk evidens for påstanden om at mer CO2 i atmosfæren forårsaker global oppvarming. De linker til en overskrift som forteller dem akkurat det de ønsker å høre, som er skrevet nettopp for dem, for at de skal ha noe å "slå i bordet med". De som har forfattet overskriften har imidlertid gjort det i trygg forvissning om at ingen av de millioner av nyttige idioter der ute - som Emeritus - noen gang kommer til å sjekke hva selve studien bak har av faktiske empiriske funn, og hvilke den mangler ... Enten det, eller de vil ikke skjønne bæret av hva de leser, selv om de skulle slumpe til å gi seg i kast. Dette vet klimaetablissementet, og derfor kan de produsere slike overskrifter på løpende bånd, som papegøyene deres så kan klippe ut og lime inn etter behov, hver gang en fæl, slem KLIMAFORNEKTER (som jeg tydeligvis er) prøver å ymte frampå at alle de ville påstander om klimaet som slenges rundt omkring kanskje på et tidspunkt også burde underbygges med noen reelle data.

Feldman-studien har jeg kommentert til det kjedsommelige, helt siden den kom ut i 2015, men fortsatt er det den (det vil si, de tabloide overskriftene som alltid ledsager den) man tyr til fra varmisthold hver bidige gang man etterspør evidens.

Og hver bidige gang må jeg spørre den sneversynte lille alarmist som benytter seg av den: "Og på nøyaktig hvilken måte, ved hvilke spesifikke data presentert, er det denne studien så VISER at mer CO2 i atmosfæren MÅ gi global oppvarming, åkkesom?"

Det eneste denne studien viser er at CO2-innholdet i lufta rundt oss øker. Den kobler ikke på noe vis denne økningen kausalt til endringer i temperatur. ("Drivhuseffekten" er fundamentalt (definert som) en SNITTEMPERATUR-effekt.) Økningen i CO2 kan ikke i denne studien engang korreleres med endringene i temperatur ved hver enkelt målestasjon. Og nettopp dette er jo det mest avslørende poenget ved hele greia: Ved stasjonen i Alaska ØKTE temperaturen massivt over måleperioden, mens ved stasjonen på slettene i Oklahoma forble den uendret over samme periode; samtidig var CO2-økningen den samme begge steder. Altså, null korrelasjon, og null kausalitet, å finne!

Men ble temperaturdata for de to stasjonene presentert i Feldman-studien? Selvsagt ikke. De må man finne selv, andre steder. Jeg fant de på KNMI Climate Explorer.

Så Feldman et al., 2015:

1) viser strålingsdata over 11 år fra TO enkeltstående stasjoner (altså to PUNKTER) på jordas overflate,

2) viser strålingsdata KUN for forhold UTEN SKYER (såkalt "clear-sky"), og med også den troposfæriske VANNDAMPEN matematisk trukket ut av signalet,

3) viser strålingsdata KUN innenfor et smalt segment av det totale strålingsspekteret - det som vises er IKKE utviklingen i total "tilbakestråling" fra atmosfæren til bakken, og

4) viser IKKE parallelt temperaturdataene for de to målestasjonene i måleperioden.

Man viser altså IKKE utviklingen i atmosfærisk vanninnhold (vanndamp og skyer) over de to stasjonene, noe som sterkt vil påvirke innstrålingsmengden fra sola, OG den totale "tilbakestrålingen" fra atmosfæren til bakken, og heller ikke eventuelle endringer i vindmønstre og turbulens i grenselaget (de 1-3 km av troposfæren som ligger nærmest bakken), som også vil påvirke temperaturutviklingen. Pluss at temperaturutviklingen selv jo ikke loggføres.

Og like fullt konkluderes det bombastisk og skråsikkert med at man liksom har "observert direkte" en forsterkning av "drivhuseffekten".

Det er det rene og skjære sprøyt! Ingenting kunne vært lenger fra sannheten.

Men sånn kan de holde på, og LATE SOM OM de har en sak. Fordi, nok en gang, de vet at ingen av deres fromme tilhengere har til hensikt å gå nærmere etter for å se hva de FAKTISK har, eller til overhodet å prøve å tenke selv for bare et lite sekund. Og de vet at de samme sauemenneskene, som Emeritus her er et glimrende eksempel på, snarere vil agere frådende vaktbikkjer og angripe med nebb og klør enhver kritisk røst som heves mot vrøvlet som presenteres.

Man er aldri det minste kritisk til dogmet selv. Man svelger alt som kommer fra "konsensus" med hud og hår. Helt ukritisk. Sågar forsvarer man det. Desperat. Til siste mann. Enhver taktikk er lov. "Saken" er viktigst, tross alt. Det man er kritisk til, alltid, på refleks og til det ville og balstyrige, er alt som kan så mye som fornemmes å gå dogmet imot. Det er man kritisk til, det. Det er anatema! Helligbrøde!

Det blir tydeligere for hver dag som går hvilken (dommedags)kult dette egentlig er. Folk trenger simpelthen noe å kjempe for. Man har det for godt. Så man må finne seg et problem, et problem som kan oppleves som eksistensielt, og som derfor kan gi dem litt mening i livet ...

2
Aktører og hendelser / Re: Klimarealistene
« on: 15.12.2019, 12:37:59 »
Absolutt alt du skriver om CO2 etc. er bare tøv. Du finner ikke en eneste atmosfærefysiker av noe som helst kaliber som støtter dette vaset, og da kan du ta med de kjente contrarians som Lindzen, Curry, Singer, Pielke, sr. og jr., Spencer osv. De stiller seg alle bak den generelle forståelsen av karbonsyklusen, CO2 sin varmende effekt etc. Lindzen karakteriserer faktisk din oppfatning som "nutty."

Quote
"Dr. Lindzen accepts the elementary tenets of climate science. He agrees that carbon dioxide is a greenhouse gas, calling people who dispute that point "nutty." He agrees that the level of it is rising because of human activity and that this should warm the climate."

Slutt nå med dette evinnelige autoritetsappell-vrøvlet ditt. Uansett hva noen SIER og PÅSTÅR og MENER, så er det i seg selv av null betydning for sannheten rundt et tema ('Nullius in verba'). Det eneste som betyr noe i de harde vitenskapene (altså innenfor naturvitenskapen) er observasjonell evidens. Man er simpelthen nødt til å ha, ved hvert enkelt ledd i et resonnement, konsekvente og robuste observasjoner fra den virkelige verden til å støtte sine påstander om den samme verden . Dette forstår rett og slett ikke folk som ikke har sin utdannelse innenfor naturvitenskapen (eller i ingeniørfagene). Dette ser vi på daglig basis. Og nettopp derfor er det så forstemmende å få disse latterlige myke 'argumentene' slengt i trynet hver bidige gang man ber om slik observasjonell evidens.

Emeritus,

DET FINNES IKKE ETT ENESTE STYKKE OBSERVASJONELL EVIDENS FRA DET VIRKELIGE JORDSYSTEMET, NOE STED TIL NOEN TID, SOM VISER AT MER CO2 I ATMOSFÆREN PÅ NOE SOM HELST VIS FORÅRSAKER GLOBAL OPPVARMING.

Og hvis du/dere mener at, jo, slik evidens finnes faktisk, vel så legg det fram (!), snarere enn konstant å avsløre den fullstendig blottlagte posisjonen deres gjennom alle disse stakkarslige forsøkene på å sno dere unna hele bevisbyrden, av typen "Her har du 4.490.000 treff på at CO2 is warming the climate, du kan begynne akkurat hvor du vil (...)". For dette er nøyaktig som PetterT påpeker: "(...) som å be noen finne bevis for at Gud eksisterer i Bibelen (eller allah i koranen)." Ja, "(...) spør du menigheten om at Gud/AGW eksisterer, så får du bekreftende svar."

De observasjonelle data fra det virkelige jordsystemet holder i massevis. Vi trenger ikke spaltemeter på spaltemeter med synsing og postuleringer basert på forutinntatte konklusjoner fra selverklærte "eksperter". Det er totalt uinteressant hvem som syns jeg eller noen annen er en "nutcase". BELEGG uttalelsene deres med faktisk, reell OBSERVASJONELL EVIDENS ...! Det er alt vi ber om.

Så hvor er den? Den ekstraordinære, bunnsolide evidensen som konsekvent og systematisk støtter opp om det grunnleggende premisset som hele 'klimahysteriet' vi opplever nå fundamentalt bygger på, og som MÅ stemme, alltid og i alle tilfeller, for at hysteriet i det hele tatt skal kunne ha et bein å stå på, en rot i den faktiske virkeligheten, ikke bare i den modellerte, nemlig at mer CO2 i atmosfæren automatisk MÅ føre til global oppvarming, åkkesom ...!?

Hvor er den å finne!? For hvorfor vises den aldri fram? Hvorfor utbasuneres fra hustakene bare på refleks og på evig repeat mantraet om de uhorvelige mengder ugjendrivelige og utvetydige beviser for at vi mennesker står bak 'klimaendringene', uten at ett eneste av dem noen gang faktisk legges fram for allmenn beskuelse? Hvorfor dette hemmelighetskremmeriet? Når man samtidig forventer av hele jordas befolkning at man skal følge dem med full og blind lojalitet inn i 'Den nye grønne verdensordningen'?

Finner du ikke denne dikotomien bare litt besynderlig, Emeritus? Litt påfallende? Litt avslørende? Vekker den ikke bare litt skepsis? Gjør den det ikke verdt å rynke bare litt på nesa og møte med et bare litt kritisk blikk alt det oppgulpet man blir servert, i eninga, som hevdes som 'selvsagte sannheter', som 'vitenskapelige fakta', om saken?

Hvilke 'vitenskapelige fakta' ...!? Det hjelper ikke bare å kalle det ved navn - fakta. Igjen og igjen og igjen. Da er det propaganda. Forsøk på hjernevask. Ikke vitenskap. Vitenskapen BELEGGER sine påstander, Emeritus. Dogma, politikk og religion gjør det IKKE.

Men klimagalskapen er ikke vitenskap. Det har aldri dreid som om ekte vitenskap. "Vitenskapen" man snakker om (les "eksperters" uttalelser, den konstant uttalte "konsensusen") er bare et skalkeskjul, en unnskyldning, et skjold å gjemme seg bak. Det hele er og har vært en rent politisk-ideologisk kampanje fra første stund. En brekkstang. Husk, alle var jo 100% enige og sikre allerede på 80-tallet, når ideen først oppstod. Selv på 80-tallet og på tidlig 90-tall hadde vi tross alt bare 10-12 år på oss, før skadene var ugjenkallelige uopprettelige. Allerede da var 'vitenskapen' opp og avgjort, allerede da var 'debatten over'. Hvilken debatt? Det var jo aldri noen debatt. Vi har aldri hatt noen debatt om utgangspunktet. Nei, konklusjonen kom først. Prefabrikert. "Vitenskapen" kom og ble til i etterkant. Utelukkende for å bekrefte og bygge opp under den på forhånd vedtatte konklusjonen.

3
Aktører og hendelser / Re: 10 år siden Climategate
« on: 19.11.2019, 10:57:07 »
God artikkel oppe hos Roy Spencer nå. Den henviser dessuten til Delingpoles vel så poengterte kommentar hos Breitbart: "Climategate 10 Years On – The Bastards Have Got Away With It!"

Grunnproblemet er rett og slett å finne i hvordan utdanningssystemet (i hele den vestlige verden, ser det ut til) har spilt fallitt over de siste tiårene. Det bedriver nå systematisert indoktrinering og slik tilvirkning av "rett-tenkende borgere" snarere enn frittenkende ('1984' anyone?) ...:
Quote
Students are increasingly taught what to think, rather than how to think.

Hele ideen om en vitenskap som trekker sine (tydeligvis) uimotsigelige/urokkelige konklusjoner på basis av ren håndsopprekning (alt snakket om den famøse "konsensus" – "97% er enige om dette, så ...") og "ekspert"-synsing, hvor virkelighetens observasjonelle data justeres for å tilpasses konsensus-konklusjonens modellerte Sannhet heller enn, den mer klassisk vitenskapelige framgangsmåten, motsatt, vitner om i hvilken grad dette dreier seg om (og alltid har dreid seg om) en politisk/ideologisk kampanje og ikke vitenskap overhodet:
Quote
Also to blame is the (probably unavoidable) funding of science by government, which President Eisenhower warned would cause science to become corrupted by a handful of powerful elites who did not have the advancement of scientific knowledge as the central goal. When politicians have control over the purse strings, is it any wonder that politicians would preferentially fund the science which benefits certain policy outcomes, usually involving more government control over the lives of citizens? There have been innumerable funding programs to explore the human influence on climate (spoiler alert: every change we see is human-caused), yet almost no money goes to understanding natural sources of climate change.

Men vanlige folk ser ikke noe problem med dette i det hele tatt. Som det jo heter seg: Verden vil bedras. De ser 'Den Noble Saken', ikke det totale fraværet av solid vitenskap bak kampanjen. (Nå er jo folk flest også (natur)vitenskapelige analfabeter, så det er vel ikke stort annet å forvente.) Delingpole:
Quote
Climategate was the event when, just for a moment, it seemed we’d got the climate scamsters bang to rights, that the world’s biggest scientific (and economic) con trick had been exposed and that the Climate Industrial Complex would be dismantled before it could do any more damage to our freedom and our prosperity. But the truth, it would seem, is no match for big money, dirty politics and madness-of-crowds groupthink.

Og Spencers utdypende merknad:
Quote
You see, it does not really matter whether a few bad actors (even if they are leaders of the climate movement) conspired to hide data and methods, and strong-arm scientific journal editors into not publishing papers that might stand in the way of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mission to pin climate change on humans, inflate its seriousness, and lay the groundwork for worldwide governmental efforts to reduce humanity’s access to affordable energy.

The folks were simply trying to Save the Earth™, and we all know that the ends justifies the means, right? So what if they cheated? Boys will be boys, you know. The science is sound, and besides, 97% of all scientists agree that… something.

4
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 17.11.2019, 18:46:21 »
Okular fikk seg åpenbart en god latter av ufrivilleg komiske ALIas Emeritus påstand om at ” DET ER IKKE SOLEN OG DET HAR ALDRI VÆRT SOLEN!!!! ” (som underforstått styrer klima). Emeritus hittil dummeste påstand, og det sier ikke så lite.

Emeritus lever i en dogmetåke, derfor framstår ofte det han skriver så absurd latterlig. Han klarer selvsagt ikke å se humoren i det selv, nettopp fordi han allerede har slukt CO2-oppvarmingsdogmets læresetninger med søkke og snøre, og er derfor ikke i stand til å se saken fra noe annet perspektiv enn sitt eget. Som det er med alle CO2-varmister. Han er nøyaktig lik alle de andre sauene/papegøyene. Han vil åpenbart bedras, som verden for øvrig.

At det i det hele tatt går an å forestille seg at det ikke er sola som til syvende og sist styrer klimaet på jorda er rett og slett et tegn på hvor langt inn i den ideologiske tåkeheimen disse menneskene befinner seg (les: hvor langt fra virkeligheten og vitenskapen de har fjernet seg), og hvilken vanvittig hybris de, på menneskeartens vegne, går rundt og bærer på. Slik hybris kan ha sitt opphav kun i en fundamental (og følgelig bunnløs) uvitenhet om hvordan den fysiske verden faktisk fungerer; nært beslektet med de "god-of-the-gaps"-feilslutninger religiøse mennesker har det med å trekke i sin streben mot å forklare det de ikke forstår.

Quote
Okular har kritisert Nikolov & Zeller som mener det er TSI (total top-of atmosphere solar irradiation) sammen med atmosfæretrykket (adiabatisk temperaturendring) som bestemmer global temperatur på alle himmelegemer med atmosfære (+ 90 K på jorden i forhold til månen). Okular mener man må ta hensyn til albedo og at det er ASR i stedet for TSI som gir solpåvirkningen.

Jeg mener det ikke, Petter. Jeg påpeker det. Som alle kritikere av N&Z gjør. Dette er ikke engang en diskusjon. N&Z tar simpelthen feil. De prøver å motsette seg ett av de mest elementære av termodynamikkens prinsipper: Du kan ikke påvirke temperaturen av et makroskopisk system med en energistrøm som ikke er enten ARBEID (W) eller VARME (Q). For jorda er ikke TSI noen av delene. ASR, derimot, er VARMEN fra sola til jorda (Qsw, netto kortbølgestråling). TSI blir ikke absorbert i sin helhet av jordsystemet, Petter. Noe blir reflektert direkte tilbake. Den reflekterte andelen regnes med, for den reduserer mengden energi (U) jordsystemet tar opp per tidsenhet fra sola, og ergo hvor mye totaltemperaturen (T) kan påvirkes fra tidsenhet til tidsenhet.

Uansett hva N&Z mener de har funnet (og de har ikke funnet den sammenhengen de påstår, det har mange både påpekt og påvist) - de har tilpasset seg dit. Og så bare konkludert på altfor tynt grunnlag. De gjør med andre ord nøyaktig som CO2-varmistene gjør med sine modeller kontra observasjoner. Bedrøvelig lett å gjennomskue.

Det er med ASR man finner den konsekvente sammenhengen.

5
(...) selv om solen er praktisk talt den eneste energikilde som varmer opp jorden har den faktisk liten betydning for jordens klima.

Hahahahahahahaha!!!

Quote
Jeg er lei for å måtte melde dette, men det er faktisk sant (...)

Nei, det er det ikke, Emeritus. Noe så latterlig blir ikke sant bare fordi du sier det.

Du skjønner det, sola påvirker jordas klimasystem på andre måter enn ved ren innstråling. Ja, endringene i TSI over tiår og århundrer er i seg selv rimelig ubetydelige, men det er ikke ensbetydende med at sola ikke styrer planeten jordas klima med jernhånd. Den gjør det imidlertid indirekte via jordas egen interne sirkulasjon (hav-troposfære), som påvirkes kontinuerlig av helt andre solpåvirkninger enn den rene innstrålingen (TSI). Særlig er det trykkgradienter og jetstrømmer/skydekke som påvirkes, og som så i sin tur kontrollerer klimautviklingen. Dette vet solforskerne godt, mens klimahysterikerne selvsagt ikke vil se det. Derfor fokuserer de 100% på TSI, for det er den solparameteren som er enklest å avfeie. Men TSI er ikke solas VARME til jordsystemet, det er det ASR ("absorbed solar radiation") som er. ASR er TSI minus jordas albedo. Og ASR har økt markant siden 80-tallet (så langt tilbake vi har gode data på denne parameteren), og gjør det fremdeles den dag i dag.

Sola + jordas interne sirkulasjon er så visst (!!) årsaken bak den generelle globale oppvarmingen vi har sett siden 60-70-tallet.

Quote
Hvordan vil Klimarealistene forklare at solen nå er på sitt svakeste på mange tiår, OHC stiger, SAT stiger, TLT stiger, mer og mer is smelter, kort og godt hele biosfæren akkumulerer energi - hvorfor?.

*Sukk* Nok en gang dette varmist-oppgulpet. Energiinnholdet i jordsystemet stiger fordi varmen INN fra sola har økt mye mer enn varmen UT fra jorda har gjort, Emeritus. Begge har økt, sistnevnte i takt med troposfæretemperaturen (som ventet UTEN en "forsterket drivhuseffekt"), men førstnevnte har økt mer. Ergo har vi en positiv ubalanse, og differansen lagres opp særlig i havet. Ubalansen skyldes ikke mindre varme UT (som fra en "forsterket drivhuseffekt"), den skyldes mer varme INN (som fra en "redusert albedo", i sin tur forårsaket av regimeendringer i jordas interne sirkulasjon). Dette kom fram allerede tidlig på 2000-tallet, men IPCC forsøkte allerede da å tåke til denne kunnskapen så godt de kunne, før de senere rett og slett bestemte seg for å sope den helt og holdent under teppet, og ikke nevne den noe mer - disse fæle, fæle FORNEKTERNE kunne jo komme til å få skyts mot Den Noble Saken, må vite ...!

6
Endelig noe jeg kan diskutere med Okular uten å må si så mye om den fysiske klimavitenskap.

Hva får deg til å tro at jeg kommer til å diskutere noe som helst med deg, Emeritus? Du skulle jo - etter eget bombastisk valg og utsagn for en tid tilbake - ikke engang lenger kommentere her på forumet, husker du? Så hva gjør du egentlig her?

7
Og hvor kommer denne umiskjennelige følelsen av at "alle" rundt deg, alle i hele Norge, alle i hele verden, er så skjønt enige om at 1) det er en "klimakrise", 2) at vi er skyld i den, og 3) at det er et akutt behov for politisk/økonomisk omveltning for å "løse" den? Jo, den kommer fra sauementalitetens og gruppedynamikkens vidunderlige verden. Gruppetenkning. Gruppepress. Behovet for tilhørighet, for å kjempe "den gode sak", sammen med andre likesinnede. Man trenger ingen teori om en "verdensomspennende konspirasjon" for å forklare den. Den faller seg helt naturlig. En liten, drevet, målrettet og høyrøstet, minoritet klarer fint å holde den litt mer likeglade majoriteten i sin store Saks grep, og få den til å tro at det de sier er Sannheten. Propaganda er verktøyet, og media er instrumentet:

"The Spiral of Silence - How media bias aids the Left's totalitarian climate-change crusade"

8
Anbefaler i denne forbindelse alle å sjekke ut disse to videoene, den første med Rupert Darwall, forfatter bl.a. av boka "The Age of Global Warming - A History" (2013), hvor han beskriver den politiske basisen og historikken bak klima-skremselskampanjen vi ikke bare opplever, men formelig oversvømmes av i dag, den andre med youtube-kommentator Daisy Cousens, som også (lik Larsen over og Darwall her) på briljant vis "nailer" den åpenbare ideologisk drevne agendaen bak klimahysteriet:

"Environmental Scares: Yesterday and Today"

"The Truth Behind Climate Change Activism"


- - -
Mark Twain om "menneskeheten", ført i pennen for ~115 år siden (fra "The Mysterious Stranger"), men en evig sannhet funker til alle tider:

Quote
"I know your race. It is made up of sheep. It is governed by minorities, seldom or never by majorities. It suppresses its feelings and its beliefs and follows the handful that makes the most noise. Sometimes the noisy handful is right, sometimes wrong; but no matter, the crowd follows it. The vast majority of the race, whether savage or civilized, are secretly kind-hearted and shrink from inflicting pain, but in the presence of the aggressive and pitiless minority they don't dare to assert themselves. Think of it! One kind-hearted creature spies upon another, and sees to it that he loyally helps in iniquities which revolt both of them. Speaking as an expert, I know that ninety-nine out of a hundred of your race were strongly against the killing of witches when that foolishness was first agitated by a handful of pious lunatics in the long ago. And I know that even today, after ages of transmitted prejudice and silly teaching, only one person in twenty puts any real heart into the harrying of a witch. And yet apparently everybody hates witches and wants them killed."

og, mer konsist (fra "What Is Man? and Other Philosophical Writings"):

Quote
"We are discreet sheep; we wait to see how the drove is going, and then go with the drove. We have two opinions: one private, which we are afraid to express; and another one - the one we use - which we force ourselves to wear to please Mrs. Grundy, until habit makes us comfortable in it, and the custom of defending it presently makes us love it, adore it, and forget how pitifully we came by it. Look at it in politics."

9
Publisert på nrk.no for en drøy time sida er denne artikkelen, skrevet av lokalpolitiker (Rælingen KrF) Simon Friis Larsen. Han treffer virkelig spikeren på hodet her. Forfriskende å se at det er noen i hvert fall som tør å ta skrittet ut av den tette saueflokken og si det som man ser det.

10
Naturgass avgir 57 gram CO2/MJ og er i særklasse det mest miljøvennlige brenselet man kan bruke.

Sidestiller du her faktisk lavere utslipp av CO2 med å være 'miljøvennlig', Frank? Eller mente du 'miljøvennlig' på andre vis ...?

11
Aktører og hendelser / Spencer om klimahysteriet
« on: 27.08.2019, 11:46:40 »
UAHs Dr. Roy Spencer sin seneste bloggpost er god lesning, og summerer på beundringsverdig vis opp galskapen og den sveiseblinde skjevheten i medias rapportering om denne "klimakrisa" vi jo etter sigende befinner oss midt oppi. Her er så mange glimrende og sylskarpt poengterte betraktninger at jeg strengt tatt kunne ha sitert hele teksten i ett, men jeg har like fullt falt ned på uthevelsen av et (dog omfattende) utvalg av høydepunkter:

Det er outrerte skrekkhistorier om Dommedag (!) som selger, ikke om at alt i grunn er ved det gamle:
Quote
"An old mantra of the news business is, "if it bleeds, it leads". If someone was murdered, it is news. That virtually no one gets murdered is not news. That, by itself, should tell you that the mainstream media cannot be relied upon as an unbiased source of climate change information.

There are lots of self-proclaimed climate experts now. They don't need a degree in physics or atmospheric science. For credentials, they only need to care and tell others they care. They believe the Earth is being murdered by humans and want the media to spread the word."

Hellig kampsak, forkynnelse og moralsk selvrettferdighet:
Quote
"What gets reported by the media about global warming (aka climate change, the climate crisis, and now the climate emergency) is usually greatly exaggerated, half-truths, or just plain nonsense. Just like the economy and economists, it is not difficult to find an expert willing to provide a prediction of gloom and doom. That makes interesting news. But it distorts the public perception of the dangers of climate change. And because it is reported as "science", it is equated with truth.

In the case of climate change news, the predicted effects are almost universally biased toward Armageddon-like outcomes. Severe weather events that have always occurred (tornadoes, hurricanes, floods, droughts) are now reported with at least some blame placed on your SUV.

The major media outlets have so convinced themselves of the justness, righteousness, and truthfulness of their cause that they have banded together to make sure the climate emergency is not ignored. As reported by The Guardian, "More than 60 news outlets worldwide have signed on to Covering Climate Now, a project to improve coverage of the emergency"."

Den fossile energiens helt fundamentale rolle i byggingen av blomstrende, velfungerende moderne samfunn, hvor effektiv matproduksjon, infrastruktur, utdannelse, fattigdoms- og sykdomsbekjempelse står sentralt, ignoreres fullstendig til fordel for vestlig skam, avsky og selvpisking:
Quote
"Why does it matter? Who cares if the science (or engineering or economics) is exaggerated, if the result is that we stop polluting?

Besides the fact that there is no such thing as a non-polluting energy source, it matters because humanity depends upon abundant, affordable energy to prosper. Just Google life expectancy and per capita energy use. Prosperous societies are healthier and enjoy longer lives. Expensive sources of energy forced upon the masses by governmental fiat kill poor people simply because expensive energy exacerbates poverty, and poverty leads to premature death. As philosopher Alex Epstein writes in his book, 'The Moral Case for Fossil Fuels', if you believe humans have a right to thrive, then you should be supportive of fossil fuels.

We don't use wind and solar energy because it is economically competitive. We use it because governments have decided to force taxpayers to pay the extra costs involved and allowed utilities to pass on the higher costs to consumers. Wind and solar use continue to grow, but global energy demand grows even faster. Barring some new energy technology (or a renewed embrace of nuclear power), wind and solar are unlikely to supply more than 10% of global energy demand in the coming decades. And as some European countries have learned, mandated use of solar and wind comes at a high cost to society."

Utdanningssystemet er overhodet ikke noe bedre; de er så absolutt med på propaganda-kampanjen:
Quote
"Not only the media, but the public education system is complicit in this era of sloppy science reporting. I suppose most teachers and journalists believe what they are teaching and reporting on. But they still bear some responsibility for making sure what they report is relatively unbiased and factual.

I would much rather have teachers spending more time teaching students how to think and less time teaching them what to think."
(Min utheving.)


Også "klimaekspertenes" grønne aktivist-agenda skinner igjennom så altfor tydelig:
Quote
"Climate scientists are not without blame. They, like everyone else, are biased. Virtually all Earth scientists I know view the Earth as "fragile". Their biases affect their analysis of uncertain data that can be interpreted in multiple ways. Most are relatively clueless about engineering and economics. I've had discussions with climate scientists who tell me, "Well, we need to get away from fossil fuels, anyway".

Det er ikke sannhetsgehalten som er det viktige. Det er BUDSKAPET. Historien. Narrativet:
Quote
"[...] to claim that large and damaging changes have already occurred due to increasing CO2 in the atmosphere is shoddy journalism. Some reporters get around the problem by saying that the latest hurricane might not be blamed on global warming directly, but it represents what we can expect more of in a warming world. Except that, even the UN IPCC is equivocal on the subject."

Selve grunnproblemet:
Quote
"There are no human fingerprints of global warming. None. Climate change is simply assumed to be mostly human-caused [...], while our knowledge of natural climate change is almost non-existent.

Computerized climate models are programmed based upon the assumption of human causation. The models produce human-caused climate change because they are forced to produce no warming (be in a state of 'energy balance') unless CO2 is added to them.

As far as we know, no one has ever been killed by human-caused climate change. Weather-related deaths have fallen dramatically - by over 90% - in the last 100 years.

Whose child has been taught that in school? What journalist has been brave enough to report that good news?"

CO2 "forurensning"? Vet folk i det hele tatt hva CO2 i atmosfæren gjør for noe ...? Blir de fortalt ...? Indoktrineringen av våre unge:
Quote
"In recent years I've had more and more people tell me that their children, grandchildren, or young acquaintances are now thoroughly convinced we are destroying the planet with our carbon dioxide emissions from burning of fossil fuels. They've had this message drilled into their brains through news reporting, movies, their teachers and professors, their favorite celebrities, and a handful of outspoken scientists and politicians whose knowledge of the subject is a mile wide but only inches deep.

In contrast, few people are aware of the science papers showing satellite observations that reveal a global greening phenomenon is occurring as a result of more atmospheric CO2.

Again I ask, whose child has been taught this in school? What journalist dares to report any positive benefits of CO2, without which life on Earth would not exist?

No, if it's climate news, it's all bad news, all the time."

Rene modell-spådommer framstilt som Virkeligheten, som "data":
Quote
"BAIT AND SWITCH: MODELS REPLACING OBSERVATIONS

There is an increasing trend toward passing off climate model projections as actual observations in news reports. This came up just a few days ago when I was alerted to a news story that claimed Tuscaloosa, Alabama, is experiencing twice as many 100+ deg. F days as it used to. To his credit, the reporter corrected the story when it was pointed out to him that no such thing has happened, and it was a climate model projection that (erroneously) made such a "prediction".

Another example happened last year with a news report that the 100th Meridian climate boundary in the U.S. was moving east, with gradual drying starting to invade the U.S. Midwest agricultural belt. But, once again, the truth is that no such thing has happened. It was a climate model projection, being passed off as reality."

Og så, sist, men ikke minst, om Greta og seilbåtferden hennes ...:
Quote
"GRETA THUNBERG'S SAILBOAT TRIP

The new spokesperson for the world's youth regarding concerns over global warming is 16-year-old Swede Greta Thunberg. Greta is travelling across the Atlantic on what CNN describes as a "zero-emissions yacht" to attend the UN Climate Action Summit on September 23 in New York City.

To begin with, there is no such thing as a zero-emissions yacht. A huge amount of energy was required to manufacture the yacht, and it transports so few people so few miles over its lifetime the yacht is a wonderful example of the energy waste typical of the lifestyles of the wealthy elite. Four (!) people will need to fly from Europe to the U.S. to support the return of the yacht to Europe after Greta is delivered there.

The trip is nothing more than a publicity stunt, and it leads to further disinformation regarding global energy use. In fact, it works much better as satire. Imagine if everyone who traveled across the ocean used yachts rather than jet airplanes. More energy would be required, not less, due to the manufacture of tens of thousands of extra yachts which inefficiently carry few passengers on relatively few, very slow trips."

12
Modeller eller observasjoner / Re: Mot kaldere tider?
« on: 01.06.2019, 17:32:18 »
Ser - oppsiktsvekkende nok! - ut som om forskere ved UiB nå er enige i akkurat dette, at vi går mot kaldere tider ...:

Quote
Iskanten vokser
Det vil likevel fortsatt være år der isen plutselig vokser seg til igjen. Denne vinteren skjedde akkurat det. Iskanten i Barentshavet var tilbake til normalen.

Studien viser at det er stor sannsynlighet for at det vil skje i fremtiden også.
– De siste 10-15 årene har de naturlige variasjonene ledet til eksepsjonelt stor oppvarming i Barentshavet. Det er i ferd med å snu, sier Lars H. Smedsrud.

I årene fremover vil sannsynligvis naturlige variasjoner veie opp for noe av den menneskeskapte global oppvarmingen:
– Isdekket vil øke.Illustrasjonen ser kanskje litt komplisert ut. Men jo mørkere farge, jo større er sjansen for positiv trend for sjøisen i Arktis.
FOTO: FIGUR FRA STUDIEN / MARIUS ÅRTHUN, TOR ELDEVIK, LARS H. SMEDSRUD


Studien: The Role of Atlantic Heat Transport in Future Arctic Winter Sea Ice Loss.

13
Media og politikk / Re: Dagens klimalink
« on: 19.05.2019, 12:06:06 »
Ja, så den. Ikke akkurat noe nytt eller noe overraskende at det er sånn de holder på. Men likeså forstemmende for det. Vi ser og hører det jo hver eneste dag, i rikt monn også fra hjemlige media. ALT skal ad underfundig forvridde baner kobles til "farlige klimaendringer" (naturligvis forårsaket av vår onde, onde bilkjøring og våre onde, onde flyreiser til sørligere (varmere) strøk - skamme oss burde vi! (og det gjør tydeligvis også en vesentlig del av saueflok... ehem, jeg mener befolkningen)).

Vil også gjerne lenke til denne kommentaren (av Per Arne Bjørkum på forskerforum.no) som sammenfatter godt hva som er problemet med "Klimavitenskapen" (som jo strengt tatt bare er "vitenskap" i navnet, og i virkeligheten heller framstår mer og mer som en rent "ideologisk-politisk kampanje"):

https://www.forskerforum.no/klima-nar-forskerne-er-opptatt-av-alt-som-kan-ga-galt/

Et velegnet utdrag til illustrasjon, hvor Bjørkum på treffende vis trekker linjer direkte tilbake til Immanuel Kant og hvordan han allerede på 1700-tallet beskrev fornuftens metafysiske stadier, fra det 'dogmatiske' (rasjonalismen - man kan tenke, spekulere og teoretisere seg fram til all kunnskap om verden), via det 'skeptiske' (empirismen - den eneste måten å tilegne seg kunnskap om verden på er gjennom sansene våre), til det endelige, det 'kritiske', hvor de to foregående stadiene kommer sammen i en høyere enhet - man har innsett at man trenger både empiri og teori for å forstå verden rundt seg: den vitenskapelige metode!

Bjørkum skriver:
Quote
Tankeeksperimenter
Forskere flest er bevisste på – og som regel åpne om – at det er mye de fremdeles ikke vet. Da Albert Einstein (1879–1955) en gang ble spurt om han forstod hva han holdt på med, svarte han at «Nei, da hadde det ikke vært forskning». Han var forsker – ikke ekspert. Det er mulig å forstå hvorfor noen forskere har en intellektuell forkjærlighet for fremtiden. Man trenger nemlig ikke kunne så mye for å uttale seg om hva som kan skje om 10–100 år. Og man slipper – enn så lenge – også å bli konfrontert med erfaringen.

Denne typen forskning minner mye om det naturfilosofene bedrev i middelalderen. Det var før den eksperimentelle metoden var oppfunnet, det vil si før den erfaringsbaserte vitenskapen så dagens lys på 1600-tallet. De utførte det vi omtaler som tankeeksperimenter – eller «eksperimenter uten observasjoner» om man vil. For de som levde i middelalderen, var tankeeksperimentene sett på som virkelige observasjoner – det var alt de hadde.

Forenklede modeller
Nå har vi fått datamaskiner, og de har åpnet opp for en helt ny type «eksperimenter uten observasjoner» – og som klimaforskerne benytter seg av. De lager forenklede modeller av deler av naturen og lar datamaskinene «regne» ut, og visualisere, hva som kan skje med klimaet – det er alt de har. Det er i prinsippet et uendelig antall framtidsscenarioer/bilder. Hver enkelt av dem er nokså presise på hva som vil skje, men vi vet ikke hvilke av dem, om noen, som er troverdige. Derav omtrentligheten. Og deri ligger likheten med astrologi.

14
Hørte det samme. Er vel sjelden jeg har himlet like mye med øynene over en såpass kort periode som jeg gjorde den siste timen.

Leste for et par dager siden, og veldig i denne forbindelse, den her (via Tallbloke's Talkshop), hvor Brendan O'Neill tar hele klimahysteriet (med Greta Thunberg skjøvet fram i spissen) ganske så på kornet:
https://www.spiked-online.com/2019/04/22/the-cult-of-greta-thunberg/

Anbefalt lesning!

Bare overskriften er treffende:
"The cult of Greta Thunberg" - This young woman sounds increasingly like a millenarian weirdo.

Faktisk tror jeg at jeg skal ta meg den frihet å sitere hele artikkelen, den er såpass verdt å få med seg:

* * *

Anyone who doubts that the green movement is morphing into a millenarian cult should take a close look at Greta Thunberg. This poor young woman increasingly looks and sounds like a cult member. The monotone voice. The look of apocalyptic dread in her eyes. The explicit talk of the coming great ‘fire’ that will punish us for our eco-sins. There is something chilling and positively pre-modern about Ms Thunberg. One can imagine her in a sparse wooden church in the Plymouth Colony in the 1600s warning parishioners of the hellfire that will rain upon them if they fail to give up their witches.

It actually makes sense that Ms Thunberg – a wildly celebrated 16-year-old Swede who founded the climate-strike movement for schoolkids – should sound cultish. Because climate-change alarmism is becoming ever stranger, borderline religious, obsessed with doomsday prophecies. Consider Extinction Rebellion, the latest manifestation of the upper-middle classes’ contempt for industrialisation and progress. It is at times indistinguishable from old fundamentalist movements that warned mankind of the coming End of Days. I followed Extinction Rebellion from Parliament Square to Marble Arch yesterday and what I witnessed was a public display of millenarian fear and bourgeois depression. People did dances of death and waved placards warning of the heat-death of the planet. It felt deeply unnerving.

It struck me that this was a march against people. Most radical protest and direct action is aimed at officialdom or government or people with power. This macabre schlep through London was aimed squarely at ordinary people. Banners and placards made no disguise of the marchers’ contempt for how the masses live. We were told that ‘Meat = heat’ (that is, if you carry on eating meat, you fat bastards, the planet will get even hotter) and that driving and flying are destroying Mother Earth. Of course, it’s okay for them to fly – Emma Thompson jetted first-class from LA to London to lecture us plebs about all our eco-destructive holidaymaking. It’s only a problem when we do it; it’s only bad when we take advantage of the miracle of mass food production and the expansion of flight to make our lives fuller and more pleasurable. They detest that. They detest mass society and its inhabitants: the masses.

In keeping with all millenarian movements, the extinction-obsessed green cult reserves its priestly fury for ordinary people. Even when it is putting pressure on the government, it is really asking it to punish us. It wants tighter controls on car-driving, restrictions on flying, green taxes on meat. That these things would severely hit the pockets of ordinary people – but not the deep pockets of Emma Thompson and the double-barrelled eco-snobs who run Extinction Rebellion – is immaterial to the angry bourgeoisie. So convinced are they of their own goodness, and of our wickedness, that they think it is utterly acceptable for officialdom to make our lives harder in order to strongarm us into being more ‘green’. People complaining about Extinction Rebellion disrupting people’s lives in London over the past few days are missing the point – the entire point of the green movement is to disrupt ordinary people’s lives, and even to immiserate them. All in the jumped-up name of ‘saving the planet’.

And now the green cult has pushed Ms Thunberg into the position of its global leader, its child-like saviour, the messiah of their miserabilist political creed. What they have done to Ms Thunberg is unforgivable. They have pumped her – and millions of other children – with the politics of fear. They have convinced the next generation that the planet is on the cusp of doom. They have injected dread into the youth. ‘I want you to panic’, said Ms Thunberg at Davos, and the billionaires and celebs and marauding NGOs that were in attendance all lapped it up. Because adult society loves nothing more than having its own fear and confusions obediently parroted back to it by teenagers. They celebrate Thunberg because she tells them how horrible they are: it is an entirely S&M relationship, speaking to the deep self-loathing of the 21st-century elites.

Young people, Ms Thunberg isn’t your leader. She’s a patsy for scared and elitist adults. Don’t do as she says. Instead, refuse to panic, mock the blather about hellfire, and appreciate that mankind’s transformation of the planet has been a glorious thing that has expanded life expectancy, allowed billions to live in cities, and made it possible for even the less well-off to travel the globe. Sin against St Greta.

15
Fy faen, for en gjeng med feiginger.

Der var du igjen, ja. Synes så tydelig du sa du var ferdig med dette forumet. Men her er du igjen med vrøvlet ditt. Kunne bare ikke holde deg unna  ::) ;D

Vel, skal vi prøve igjen ...?

Quote
Så dukker Okular opp i samme slengen, han har nå forlatt termodynamikken og fysikken, og har begynt på grunnfag i sammenlignende politikk og et mulig samtidig grunnfag i persepsjon (en del av psykologien) der han skal forklare oss alle andre at det vi ser, hører og leser, ikke er slik vi oppfatter det, men slik han oppfatter det. Hans politiske betraktninger er omtrent like umodne og hjelpeløse som hans fysiske og psykologiske betraktninger.

Hehe. Politikk!? Her er hva jeg skrev:

"Klassisk CO2-varmist-logikk:

På den ene siden har vi de faktiske observasjonelle DATAENE innhentet fra det virkelige jordsystemet som helt entydig viser én spesifikk utvikling i en gitt parameter over en viss periode, og på den andre har vi "eksperters" MENINGER om den samme utviklingen. Når disse to sidene så strider direkte mot hverandre, hvilken setter vi vår lit til og hvilken forkaster vi uten å blunke ...?

Verden vil bedras!"


På hvilken måte bærer dette preg av at jeg har "begynt på grunnfag i sammenlignende politikk" ...? Hva har denne kommentaren med "politiske betraktninger" å gjøre?

Jeg beskriver simpelthen nøyaktig det Petter B driver på med i sine innlegg over mitt, og som alle CO2-varmister - ja, inkludert deg - driver med relativt konsekvent på alle fora som på noe vis omhandler klima. "Eksperters" meninger om dette og hint (det berømte "konsensus") høyaktes som den Ekte Vitenskap, den Endelige Sannhet, mens faktiske analyser av observasjonelle data avskrives som mindreverdige øvelser for 'småfolk' uten nevneverdig innflytelse på vår samlede forståelse av verden. Det er hva "ekspertene" tenker og mener og synser som avgjør hva vi "vet". TEORI framfor EMPIRI hele veien.

Jeg beskriver simpelthen hva dere GJØR, Emeritus. Hvordan dere opererer.

Quote
Uten tilsyn er dere en fare for den alminnelige folkeopplysningen (...)

Snu det rundt 180 grader ved å se deg selv i et speil og du har så rett, så rett. Dere har allerede for lenge siden ødelagt (og fortsetter å undergrave) ethvert grunnlag for en nøktern, objektiv folkeopplysning på dette feltet ...

- - -
Men nå må du skynde deg tilbake til Wahl sin blogg, Emeritus. Der har du langt flere likesinnede fjompenisser du kan boltre deg med.

Pages: [1] 2 3 ... 18