Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - translator

Pages: [1] 2 3 ... 48
1
Sant nok, men det er aller meste vi har tatt opp rundt selve valggjennomføringen er behandlet i Ryns artikkel, og derfor kan det være greit å fortsette den diskusjonen her, slik at vi ikke får diskusjoner knyttet til selve valget og begivenhetene etter valget i samme tråd. Jeg mister iallfall oversikten av det.  :)

2
Men Greta er på alle NRK-kanalar, akkurat som Einar var det før i tida

...
NRK1
01:35
Greta

logo
...
NRK2
21:55
Greta

https://tvguide.vg.no/?kategori=film

3
Sorry, jeg mente å si at det er all grunn til å tro at valget er stjålet. Skulle ha uhevet "kan, :-)

DET skjønte jeg  :) og kan legge til for min egen del at jeg skjønte det var valgfusk og begynte å ane konturene av det allerede dagen etter valget da Biden i en smell hadde fått 138 339 stemmer i Michigan uten at Trump hadde fått noen, og det ble forklart med at noen hadde "tastet inn en null for mye".

Men for de her på forumet som har uttrykt skepsis til hvor mye valgfusket har hatt betydning for valget, bør denne artikkelen egentlig fjerne det meste av tvilen. Jeg har ennå til gode å se ett eneste SAKLIG argument imot at valget ble stjålet. Det er bare påstander og avvisninger uten begrunnelser eller begrunnelser som er helt bort i natta (slik som det ovennevnte eksemplet fra Michigan). Men les hele artikkelen slik den står på document.no, jeg tok ikke med det psykologiske aspektet ved at så mange ikke bryr seg om valgfusket fordi de er blitt indoktrinert til å hate Trump og alt (de tror) han står for:

Quote
Mange er rett og slett uvillige til å møte og akseptere at den Donald Trump de forakter så sterkt, faktisk hadde klart å få støtte fra det amerikanske folket igjen. Nei, nei, den muligheten kan ikke aksepteres! Påstander om valgfusk må være grunnløse «konspirasjonsteorier».

Jeg la også artikkelen i en egen tråd for å skille den litt ut fra den diskusjonen vi har i den andre tråden om hva som skjer i forbindelse med den planlagte presidentinnsettelsen. Det kan være greit å ha diskusjoner som gjelder gjennomføringen av selve valget her og beskrivelsene fra dag til dag et annet sted.


4
Liten grunn til å si "kan ha blitt stjålet", men Document må vel være litt forsiktige.

Det er direkte oversatt fra engelsk:

Claes Ryn: How The 2020 Election Could Have Been Stolen

https://morninganswerchicago.com/2021/01/06/claes-ryn-how-the-2020-election-could-have-been-stolen/

5
I all "støyen" rundt valget og den aktuelle situasjonen bare et par dager før alle forventer at Biden innsettes som president, bringer document.no en sjeldent god analyse av valgfusket og hvordan det sannsynligvis førte til at feil kandidat "vant". Artikkelen er oversatt til norsk (utdrag):

Quote
Som en borger som også er statsviter, har jeg prøvd vise nødvendig aktsomhet i vurderingen av hva som skjedde ved det siste valget. Hvem vant hva, og på hvilket nivå, og hva betyr det? Og hva med anklagene om valgfusk? Folk spør meg stadig hva jeg mener, og jeg besluttet å skrive ned konklusjonene jeg har nådd til dags dato, samt på hvilket grunnlag. Fordi anklager om valgfusk har satt spørsmålstegn ved utfallet av presidentvalget, har jeg viet disse særskilt oppmerksomhet.

(...)

Først og fremst viser historien at en sittende president får flere stemmer enn ved første valg, blir gjenvalgt. President Trump fikk mange flere stemmer, ikke hundretusener flere, men mer enn 10 millioner flere (ikke medreget stemmene hans støttespillere mener han ble frastjålet). Trumps støtte blant latinamerikanere, en gruppe som ofte er blitt beskrevet som fiendtlig innstilt til ham, økte seg til 32 prosent, og enda mer blant latinamerikanske menn. Hans støtte blant svarte økte med 50 prosent.

Et annet viktig faktum: Visse amerikanske stater stemmer nesten alltid på vinneren. Florida og Ohio er øverst på denne listen, dels fordi de gjenspeiler den demografiske sammensetningen i hele USA. Hvis du legger til Iowa, kan du med stor sikkerhet forutsi at den som vinner disse de tre statene, også vil vinne presidentvalget. Trump ikke bare vant disse statene, han vant dem svært komfortabelt – i Ohio og Iowa med rundt åtte prosentpoeng, i Florida med over tre prosentpoeng. I 1960 var ikke utfallet i disse statene det samme som ved hele presidentvalget. Hvilket valg var det? Nixon mot Kennedy, altså valget som nesten helt sikkert ble stjålet for JFK i Illinois (Cook County) og Texas. Det var valget som skapte den anomalien at noen ble president uten å vinne Ohio. Etter 1960 ble det det igjen en regel at presidentvalget bare ikke kunne vinnes uten Ohio. Men i 2020 klarte Biden på en eller annen måte å vinne uten Ohio.

La meg gå litt mer i detalj. Det finnes et annet og enda mer overbevisende mål på hvem som vil vinne et presidentvalg. Denne størrelsen antyder at det var noe veldig rart, sågar uforklarlig, med utfallet av dette presidentvalget i vippestatene. Det finnes en rekke toneangivende fylker over hele USA som nesten alltid stemmer på den som vinner nasjonalt. Noen fylker stemte på vinneren ved hver eneste presidentvalg fra 1980 til 2016. I 2020 var det med få unntak omvendt. De stemte ikke på han som anses å ha vunnet, men på Donald Trump. Nitten fylker er blitt identifisert som spesielt velegnede for å spå utfallet i presidentvalget. De er nesten sikre på å stemme for vinneren. Det blir antatt at hvis en kandidat vinner 15–16 av disse 19 fylkene, vil han også vinne presidentvalget.

Så hvordan gikk valget i disse fylkene i 2020? Trump vant hele 18 av de 19! Det sier desto mer at han også forbedret sitt eget resultat i disse fylkene. Hvis kun ett fylke hadde stemt på vinneren av presidentvalget i veldig lang tid, ville ikke det i seg ha så stor prediktiv kraft, men det er slående når det skjer med flere slike fylker. Valencia County i New Mexico har gjenspeilet utfallet av hvert eneste presidentvalg siden 1952. Der vant Trump med ti prosentpoeng i 2020. Vigo County i Indiana har stemt på alle vinnere av presidentvalget unntatt to siden 1882. I 202 vant Trump dette fylket med femten prosentpoeng. Westmoreland County i Virginia bare to ganger siden 1928 unnlatt å stemme på vinneren av presidentvalget. Trump vant det fylket med seksten prosentpoeng. Dette er bare spesifikke illustrasjoner av en trend i de normalt avgjørende fylkene, som favoriserte Trump omtrent så ettertrykkelig og overveldende som det er mulig.

Gitt Trumps landsomfattende fremgang, er det ikke overraskende at republikanerne, i motsetning til medienes spådommer om «en blå bølge», faktisk fikk 13 mandater i Representantenes hus. Ikke en eneste sittende republikansk representant i Huset mistet plassen sin – ikke én!

(...)

Bidens enorme økonomiske fordel har utvilsomt hjulpet ham, men vi vet nå at han likevel kjempet i oppoverbakke. Han måtte overvinne en Trump-bølge. Det finnes noen viktige og veldig slående indikasjoner på hvordan Biden gjorde det. Et forbløffende eksempel på at han møtte sterk motstand er at han vant færre amerikanske fylker enn noen annen vinner av presidentvalget i moderne tid. Obama vant 873 fylker i 2008. Biden vant knapt 500 i 2020! (Trump vant rundt 2550 fylker.) Er dette rekord for en vinner? Bidens andel av stemmene i hver stat nådde ikke engang opp mot Hillary Clintons. Demokratene er vanligvis avhengige av at den svarte befolkningen stemmer 85–90 prosent i deres favør for å vinne presidentvalget. Biden var ikke spesielt nær den prosentandelen. Han fikk en mye lavere andel svarte stemmer enn Obama, men også en lavere prosent enn Hillary Clinton. Blant svarte menn nådde han ikke 80 prosent, og det er et bekymringsfullt lavt tall for Demokrater. Demokratenes andel av de latinamerikanske stemmene gikk også ned.

Man skulle kanskje tro at Biden måtte ha matchet eller overgått Hillary Clintons stemmeprosenter rundt om i landet for å vinne valget. Men i det store og hele skjedde det motsatte. Han gjorde det dårligere i de store byene, altså de Demokratiske festningene som er avgjørende å vinne presidentvalget og andre valg.

Når man tar alle disse mønstrene i betraktning, er det ett trekk ved presidentvalget som er spesielt bemerkelsesverdig og veldig vanskelig å forklare, og dette skaper alvorlig tvil om Bidens antatte valgseier. Det som reiser urovekkende spørsmål, er de paradoksale unntakene fra Bidens svake resultater nasjonalt. Av en eller annen grunn var det bare i noen få stater at stemmene til Biden gikk mot de nasjonale trendene som er beskrevet her. Og hvor fantes dette helt avvikende mønsteret? Jo, i vippestatene som Trump hadde vunnet i 2016. Det var statene som Biden nå bare måtte vinne for å bli president. I disse statene snudde Biden på en eller annen måte dramatisk den dårlige trenden han hadde i resten av landet! Som nevnt vant Biden bare ett av de 19 vippefylkene rundt omkring i USA, men han vant visstnok alle vippestatene! Hvordan kunne en slik bragd være mulig? Ved å gjøre det veldig mye bedre i de store byene i vippestatene enn i de store byene ellers i landet.

Den gamle, nesten passive kandidaten Biden, som ikke skapte noen synlig folkelig entusiasme – stikk motsatt Trump – fikk på en eller annen måte tallene han trengte i Philadelphia, Detroit, Atlanta, Milwaukee og andre byer i vippestatene, for dermed å «vinne» disse statene, i Georgia med svært liten margin. Valgdeltagelsen i disse demokratiske byene var historisk, og veldig høy sammenlignet med byer utenfor vippestatene. Det er blitt påstått at antallet avgitte stemmer i mange distrikter i tungt demokratiske fylker i Michigan oversteg antallet registrerte velgere. I Pennsylvania hevdes det at minst én lastebil med allerede utfylte stemmesedler skal ha blitt hentet fra New York. I den samme staten ble lover for hvordan man skal stemme og gjennomgå stemmesedlene ganske enkelt satt til side av lokale tjenestemenn. I tidligere år var en betydelig andel av poststemmene blitt kjent ugyldige på grunn av åpenbare feil. I år, da nye og delvis improviserte avstemningsprosedyrer hadde ført til et langt større antall poststemmer, mange av dem deponert i samlekasser, ble nesten ingen av dem ble ugyldiggjort i demokratiske skanser.

I de store statene Florida og Texas, hvor det er mange store byer, ble stemmetellingen fullført på valgkvelden. Det skjedde ikke i byer i vippestatene. Det ble tellingen plutselig stoppet på valgkvelden. Valgobservatører og de fleste andre ble sendt hjem. Videoopptak fanget da opp noe som skjedde i et valglokale ved et konferansesenter i sentrum av Atlanta, Georgia. Noen få valgmedarbeidere ble igjen, trakk ut kofferter med stemmesedler fra under et dekket bord, og matet dem inn i stemmeautomatene tidlig på morgenen uten at de lovpålagte valgobservatørene var tilstede. Et stort antall beedigede erklæringer vitner om at lokale tjenestemenn i byene åpenbart bryter valgloven, og aksepterer tvilsomme stemmer. Det kom også anklager om at stemmesedler ble satt inn i telleapparatene mer enn én gang. Blant de mange eksemplene på «tradisjonell» valgfusk og «uregelmessigheter» i byens politiske maskineri var stemmer fra døde mennesker, folk som ikke bodde på stedet, og folk uten statsborgerskap i USA. Mange stemmer ble avgitt av folket som ikke hadde registrert seg.

Etter at den offisielle stemmetellingen var suspendert, skjedde det endringer i tabellene som har forbløffet statistikere og dataeksperter. Disse ekspertene har ikke klart å forklare dem som noe annet enn et resultat av svindel. Problemet her var elektronisk opphopning av stemmer. Stemmene som ble registrert, viste et ensartet mønster i flere stater, for eksempel ved at de gav en bestemt prosentandel av stemmer til Biden og Trump. Noen summer av elektronisk registrerte stemmer var alle eller nesten alle for Biden.

Det skjedde også forskjellige «feil», forklart som «menneskelige feil», og noen av dem ble «korrigert» elektronisk. Folk som har kunnskaper om valgsvindel i andre land, har pekt på plutselig stans i stemmetellingen og «feil» som karakteristisk for datagenerert svindel. Tellemaskinene som brukes i vippestatene har vist seg å være ganske lette å manipulere, for eksempel ved å sette inn algoritmer for kontinuerlig skifte av stemmer fra en kandidat til en annen. Det er absolutt relevant at de samlede valgdataene i dette valget ble koblet til internett, til og med til servere i utlandet. At det finnes metoder for å manipulere valg gjennom elektronisk avstemming, er velkjent for eksperter, ikke minst på etterretningsfeltet.

Fordi jeg ikke har spesialkunnskap, vil jeg ikke ta stilling til det europeiske og amerikanske eksperter på statistikk og amerikanske valg har hevdet er helt usannsynlige elektroniske stemmemønstre i vippestatene. Det er mange tegn på manipulasjon, og de registrerte anomaliene i stemmene sies å være så skjærende at de er statistisk uforklarlige som noe annet et resultat av svindel. I Pennsylvania ble det rapportert at et stort parti på rundt 550.000 stemmer hadde vært 99,4 prosent for Biden, et tall som er hindises latterlig, selv om man skulle anta at det utelukkende bestod av stemmer fra demokratiske skanser. Det fantes lignende rapporter andre steder, som i Fulton County, Georgia.

Disse oppsiktsvekkende skjeve justeringene av stemmetallene skjedde etter at valgobservatørene hadde gått. Et annet eksempel på statistisk uforklarlige forandringer i tabellene er at en rekke bunker på nøyaktig like mange stemmer gikk til samme kandidat. Selv om Trump gjorde det veldig bra i resten av landet, og gjorde det bedre enn i 2016, var det ingen av disse anomaliene i stemmegivningen som gikk i hans favør. Eksperter som har sammenlignet Dominion-maskinene i vippestatene med maskiner av en annen type i andre stater, har hevdet at Dominion-maskinene i gjennomsnitt rutinemessig flyttet 2–3 prosent av stemmene fra Trump til Biden. Dataforskere og statistikere hevder at Trump-stemmer mange steder bare forsvant, eller bunker ble byttet fra Trump-kolonnen til Biden-kolonnen. I DeKalb County, Georgia, ble en bunke på over 12.000 stemmer byttet over til Biden.

Folk som har teknisk innsikt i disse tingene, har spekulert i at noen av de uregelmessighetene som er lettest å oppdage, skyldes at svindlere er blitt desperate etter å ha merket at enda flere stemte på Trump enn de hadde forventet. For å veie opp for dette, måtte de improvisere. De tok risiko, ble uforsiktige og kunne ikke lett skjule sporene etter det de gjorde.

Bildet som fremtrer, er altså ikke bare av lokale kjeltringer som ignorerer loven og manipulerer stemmesedler på gammelmåten, men av organisert manipulasjon på stor skala. Fenomenet gjør seg gjeldende ved forskjellige sider av avstemningen. En ting var hvordan stemmesystemet ble laget og kunne brukes, en annen hvordan stemmesedlene ble mottatt og talt opp, og atter en annen, sannsynligvis den viktigste, hvordan stemmene ble registrert digitalt. Det var den siste formen for avvik som ble avslørt. I alle deler av hele prosessen virket uregelmessighetene i samme retning: De snudde den nasjonale valgtrenden som favoriserte Trump.

Claes G. Ryn er professor i statsvitenskap og grunnlegger av det nye Center for the Study of Statesmanship ved The Catholic University of America.

https://www.document.no/2021/01/18/hvordan-presidentvalget-i-usa-kan-ha-blitt-stjalet/

6
Denne har ligget på pc-en min noen dager (uten at jeg hadde hørt den), og det er mulig jeg lastet den opp fra denne tråden, men det er uansett verdt å gjøre det en gang til slik situasjonen utvikler seg:

Situation Update, Jan 14th, 2021 - The FEMA + Military coup to SAVE America, not destroy it

https://www.brighteon.com/7255f5d8-eea8-4067-8c8c-5cdb3b942d03

Quote
Federal Emergency Management Agency (FEMA) er et byrå innen det amerikanske sikkerhetsdepartementet som har som ansvar å koordinere responsen på katastrofer, både naturlige og menneskeskapte.

FEMA koordinerer føderale, delstatlige og lokale enheter arbeid i respons til oversvømmelser, orkaner, jordskjelv og andre naturkatastrofer. Byrået deler også ut midler til personer og myndigheter for å gjenoppbygge hjem, forretninger og offentlige instanser, de trener brannmenn og ambulansemannskaper og de finansierer katastrofeplanleggingen rundt i USA.

FEMA ble stiftet ved presidentordre 12148 av president Jimmy Carter i 1979.

https://no.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency

7
Sett denne?

Quote
Putegründer besøkte Trump med notater om «militær unntakstilstand»

På vei inn i Det hvite hus, fanget en fotograf budskapet på papirene forretningsmannen Mike Lindell bar med seg. Der stod det blant annet «militær unntakstilstand».

https://www.nrk.no/urix/putegrunder-besokte-trump-med-notater-om-_militaer-unntakstilstand_-1.15330795

Jeg kan se navnet til Sidney Powell på dokumentet som er delvis avbildet.

8
Her er intervju med Dennis Prager på American Thought Leaders.

"This Is the Reichstag Fire, Relived" 'We're Living in a Gigantic Lie'-Dennis Prager Talks


https://youtu.be/hVVvF3FuHgI

9
Men i Texas har de begynt å arrestere folk - for valgfusk

Quote
Etterforskningen pågår, ifølge statsadvokatens kontor. Paxton sier han har solide bevis:

“Many continue to claim that there’s no such thing as election fraud. We’ve always known that such a claim is false and misleading, and today we have additional hard evidence. This is a victory for election integrity and a strong signal that anyone who attempts to defraud the people of Texas, deprive them of their vote, or undermine the integrity of elections will be brought to justice,” said Attorney General Paxton.

Valgfusket som Rodriguez risikerer tiltale for, har foregått i et avgrenset område, det som amerikanerne kaller county. Hun sier i videoen at hun har samlet inn 3500 stemmer for Biden, mot betaling. Større beløp nevnes, hun har fått tusenvis av dollar i honorar for sine tjenester.

Dette betyr selvsagt ikke at lignende valgfusk har pågatt i alle counties. Men Rodriguez innrømmer altså valgfusk og korrupsjon på video, og er nå arrestert og risikerer straff.

https://www.document.no/2021/01/14/texas-kvinne-arrestert-for-valgfusk/

 

10
Aktører og hendelser / Re: Lille Greta fyller 18!
« on: 13.01.2021, 19:59:01 »
Den dagen St. Greta fylte 18 ble det sendt et halvannen times portrettprogram om henne på svensk tv. I dag sendes det på NRK1 i beste sendetid. Og for et par dager siden ble det vist på dansk tv, mens det ble vist på tysk tv allerede før jul. Det viser for øvrig at Greta er en meget umoden ungdom som plutselig kan nekte å spise eller blir grinete fordi hun henger seg opp i uvesentlig grammatikk i en tale hun skal holde. Hele tiden mens hun pushes fremover av sin far.

11
Ifølge Swebbtv-nyheter har skuespillere blitt betalt for å kle seg ut som Trump-tilhengere og demonstrere ved Capitol. En av dem har til og med innrømmet det på film (innslag etter 5 min 30 s)

https://swebbtv.se/videos/watch/f5412637-ee87-428b-8764-6dc4e80274b8

Reportasjen viser også hvordan politiet åpner portene og slipper inn de som står utenfor, mens en aktivist (ANTIFA?) står bak politiet og vinker folk fremover.

I dag skriver Hans Rustad:

Quote
Dermed begynner Representantenes hus onsdag morgen debatten om ny riksrett mot Trump.

I resolusjonen heter det at Trump oppildet til opprør – inciting an insurrection. Hva var det Trump sa på folkemøtet, som hadde mottoet «Save America»:

«We’re going to walk down to the Capitol and we’re going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we’re probably not going to be cheering so much for some of them,» Trump told the crowd.

«Because you’ll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated,» he continued. «I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard.»

Det mest oppflammende Trump sier, er at folk skal la sin stemme bli hørt på en patriotisk og fredelig måte.

Tidslinjen har også noe å si: Trump sluttet talen kl. 13.11. De første bråkmakerne sto på trappene til Kongressen kl. 12.00. Det tok tre kvarter å gå fra folkemøtet til Capitol Hill. Bråkmakerne hadde ikke hørt hva Trump sa. Dette er helt vesentlig hvis man virkelig mener at talen utløste noe som helst.

https://www.document.no/2021/01/13/gop-vil-stille-representantene-fritt-i-riksrettssaken/

Også har vi denne utestengingen og nedstengingen av personer og selskaper, ikke bare Trump, men av folk som har vært assosiert med ham, også senatorer som tok opp valgfusket i kongressen (se Tucker). Bare det å ha vært til stede ved talen hans (der var kanskje 2 millioner mennesker) i Washington D.C. kan være nok. Det skal ha skjedd med artisten Pink, som bare hadde gått hjem til hotellet etterpå. Han mistet kontrakten med plateselskapet sitt (se Tucker nedenfor).

For en uke siden hadde jeg ikke hørt om Parler, men etter at Trump og andre har blitt utestengt fra Twitter, dukket de opp som et alternativ. Inntil i går, da ble Parler stengt ute fra serveren som drives av Amazon, og de har overtalt/tvunget andre selskaper til ikke å ha noe med Parler å gjøre.

Folk som kan assosieres med Trump skal ikke ha en jobb lenger, de skal ikke kunne fly osv. Trump selv kalte dette en heksejakt, men jeg vil faktisk bruke sterkere ord. Det minner om Berlin 1933 da nazistenene satte fyr på Riksdagen for deretter å legge skylden på sine motstandere, noe som ga påskuddet for utrenskningsprosessene som fulgte.

Her er Tucker-programmet. Jeg finner det ikke på youtube:

https://www.document.no/wp-content/uploads/2021/01/tucker-carlson-tonight-1-11-21-full-show-january-11-2021480p.mp4

12
Tidlig i pandemien husker jeg det ble diskutert om blodtype kan ha noe å si for hvor syk man blir av covid. Her (bak betalingsmur) er en artikkel som berører temaet:

Quote
Overlegen om korona: – Et spennende spor

Om du smittes av korona, kan blodtypen avgjøre hvor alvorlig forløpet blir. Pandemien har fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men nå vet forskerne stadig mer om hvorfor noen blir sykere enn andre.

(...)

 Immunapparatet vårt består av mange delelementer, men fordi vi arvemessig er forskjellige er det slik at noen reagerer ulikt på å bli eksponert for mikrober. Dette kan være utvelgelsesmekanismer som er gunstig for befolkningen sett under ett.

I 1349 herjet svartedauden, og i moderne tid har man avdekket at noen immunreaksjoner er mer gunstige enn andre.

– Ulike pestepidemier som svartedauden har fremprovosert utvelgelse av visse genetiske egenskaper som er gunstige å ha. Et annet eksempel er den genetisk medfødte tilstanden sigdcelleanemi som er vanlig i visse deler av Afrika og som beskytter mot malaria. Det er en egenskap som er selektert fram i områder med malaria. Vi mennesker er hele tiden i et løpende samspill med de mikrober vi omgås.

Når vi spør overlegen om det rett og slett er snakk om darwinisme, svarer han ja.

– Ja, du kan si det er darwinisme i den forstand at det er en fordel at vi er ulikt sammensatt genetisk. Konsekvensene ville vært annerledes hvis vi alle var genetisk helt like, og reagerte på samme måte ved alvorlige infeksjoner. Et annet eksempel er hiv. For at HIV-viruset skal koble seg inn i kroppen, og koble seg på molekyler i de hvite blodcellene, må det komme seg gjennom et nøkkelhull. Men noen har en annen vri på dette nøkkelhullet slik at viruset ikke kommer inn. De har en mutasjon i arvestoffet nøkkelhullet, og hvis man har arvet denne varianten fra begge foreldre, kan man rett og slett ikke få hiv.

Noen er altså medfødt beskyttet, og denne variantlåsen som beskytter mot hiv er høyest forekommende i Nord-Europa.

(...)

Og det kan være at flere mennesker går ute i samfunnet med en variantlås (legene kaller det reseptor) koronaviruset binder seg til og derved er man beskyttet mot et alvorlig forløp.

– Det vet vi ikke nok om hva gjelder covid-19, men er et spennende spor. Det illustrerer at vi er ulike når det kommer til beskyttelse mot visse infeksjoner.

– Hva er de størst risikofaktorene for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte?

– Alder. Ved økende alder begynner immunapparatet å skrante og responsen derfra kan bli dårligere. Hos noen covid-19-pasienter kan det utvikles voldsomme betennelser, og der kan immunapparatet være feilregulert.

Det er altså farligere å være over 80 år enn å være en 40-åring med underliggende sykdom. Men hva så med de unge som ikke tilhører en risikogruppe? Her kan virusmengden man får i seg ved smittetidspunktet være avgjørende for hvor syk man blir.

– Men hvorfor er det slik at noen får veldig milde forløp, mens andre blir slått ut?

Det er fra to ulike studier holdepunkter for at de med blodgruppe 0 er underrepresentert ved covid-19. Men det er klart at det er mye man ennå ikke vet om årsakene til at noen blir sykere enn andre.

https://www.dt.no/overlegen-om-korona-et-spennende-spor/s/5-57-1590660
13
Ifølge dt.no vil tredeobling av CO2-avgiften føre til at bensin vil koste nesten 20 kr literen:

Quote
I forrige uke kom regjeringens flunkende nye klimaplan. Mye av planen består av å tredoble CO₂-avgiften. Noe som vil gjøre det langt dyrere å kjøre bensin- og dieselbil.

Allerede er bensin- og diesel avgiftsbelagt tungt. Med en bensinpris på 16 kroner vil omtrent 60 prosent av prisen gå til staten i ulike avgifter. For en dieselpris på 15 kroner, vil omtrent 54 prosent havne i statskassen.

Men nå vil regjeringen øke avgiftene kraftig.

Med en tredobling av CO₂-avgiften vil prisen på en liter bensin øke med 3,27 kroner per liter. For diesel vil det øke med 3,64 kroner literen.

Prisen for en liter diesel er i skrivende stund på 14,81 kroner, noe som betyr at regjeringens nye dieselpris vil være 18,45 kroner. For bensin går det fra 16,01 kroner til 19,28 kroner.

https://www.dt.no/nytt-tiltak-gjor-at-n-liter-bensin-vil-koste-opp-mot-20-kroner/s/5-57-1591078

14
Ifølge Swebbtv-nyheter har skuespillere blitt betalt for å kle seg ut som Trump-tilhengere og demonstrere ved Capitol. En av dem har til og med innrømmet det på film (innslag etter 5 min 30 s)

https://swebbtv.se/videos/watch/f5412637-ee87-428b-8764-6dc4e80274b8

Reportasjen viser også hvordan politiet åpner portene og slipper inn de som står utenfor, mens en aktivist (ANTIFA?) står bak politiet og vinker folk fremover.

Litt senere i sendingen (8 min 58 s) meldes det også at en italiensk IT-ingeniør i Pescara har vitnet under ed på at han har vært delaktig i å påvirke det amerikanske valget ved å flytte Trump-stemmer til Biden-stemmer i avgjørende delstater. Dette gjorde han etter instruksjoner fra den amerikanske ambassaden i Roma.

15


Edit; en kommentar i NaturalNews skriver:
It seems that this guy is named Jake Angeli

https://www.naturalnews.com/2021-01-06-staged-viking-who-stormed-capitol-building-blm.html

Nå er det tilsynelatende rolig, politiet har kontroll over området, og har satt opp sperringer et godt stykke utenfor Kongressen, og portforbudet fra 1800 er trådt i kraft, men det ser ut til at mange fortsatt er i området. Hva som skjer i natt kan man bare gjette på, men ut fra live video fra stedet virker det ikke som noen opprørstemning blant Trump-tilhengerne. Og det eneste som forekom av vold var altså den fatale skytingen av en ubevæpnet kvinne.

"Vikingen" var ikke fra Antifa, men de som knuste ruter på Capitol var det. Trump-supportere prøvde å hindre dem.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/01/video-trump-supporters-stop-antifa-breaking-windows-capitol/?utm_source=Twitter&utm_medium=PostTopSharingButtons&utm_campaign=websitesharingbuttons

Pages: [1] 2 3 ... 48