Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - translator

Sider: [1] 2 3 ... 23
1
Takk Telehiv. Jeg har nå endret overskriften på denne tråden til ikke kun å handle om Christy, for i min lille runde hvor jeg ser på hva aktører jeg har hatt sansen for tidligere er turen nå kommet til Richard Muller. Selv om Muller og Christy er uenige om hovedspørsmålet, så er det påfallende hvor likt de tenker og argumenterer. Noen eksempler:

Sitat
1. NUMBERS:

Christy: All science is numbers.

Muller: If you don't understand the numbers, you don't understand the science.

2. SUSTAINABILITY:

Christy: If it is not economically sustainable, it is not sustainable.

Muller: If it is not profitable, it is not sustainable.

3. EXTREME WEATHER:

Christy: The extreme weather events we care about are not increasing in frequency or intensity.

Muller: There is no evidence for increased variability in temperature, droughts, storms, floods, more hurricanes or more tornados.

4. RENEWABLE ENERGY:

Christy: The CO2 emissions in Germany and Japan rose because they had to have back up for wind and solar all the time.

Muller: Don't let the false advertising about renewables fool you. Their capacity refers to the peak power, when the sun is highest on clear days, or when the wind is blowing at its strongest.

Listen kunne sikkert blitt gjort lengre. Det er mye Christy ikke nevner i sine foredrag, men som kommer som en logisk konsekvens av at de begge har en grunnleggende respekt for vitenskapen og også evner å ha begge bena godt plantet på jorden (punkt 1 og 2).

Dette gjelder ikke minst synet på sjarlataner og juksemakere i klimadebatten, type Al Gore og Michael Mann. Richard Muller hadde tatt inn over seg skeptikernes kritikk da han laget sin egen undersøkelse, Berkeley Earth. Han samlet inn data fra flere målestasjoner, over et lengre tidsrom, og kom til konklusjonen at det kun er økningen i CO2 som passer med temperaturmålingene, og at vi derfor har et problem med global oppvarming. Hans løsning er imidlertid langt fra det politisk korrekte. Han sier:

Sitat
If you are not discussing China, you are not discussing solutions to global warming.

China's social harmony demands economic growth and pollution reduction.

Det er altså (nesten) helt uten virkning hva resten av verden gjør så lenge Kina fortsetter med kullkraft, som ikke bare fører til global oppvarming, ifølge Muller, men også luftforurensning som er et stort problem i kinesiske byer. Muller mener at vi må ta tak i luftforurensningen. Hvordan? Det er mye man kan gjøre feil, sier han. F.eks. å selge Tesla til Kina vil gjøre vondt verre, for bilene vil måtte gå på elektrisitet fra kullkraft som skaper mer forurensning enn fra olje. Som løsning nevner han tre ting:

Sitat
Energy conservation and effieciency
Shale gas
Nuclear

og begrunner det med en faktor han kaller Particulates (PM) eller svevestøv på norsk. Svevestøvet ved å brenne naturgass er nemlig 400 ganger mindre enn når man forbrenner kull. Når det gjelder kjernekraft hevder han at problemet med lagring av det radioaktive avfallet kan løses ved å grave det ned i hull 2 km under bakken, og han har utviklet et konsept for dette også.

TRUMP BEDRE ENN OBAMA
Under spørsmålsrunden på et foredrag i India spør en kvinne om hva den enkelte kan gjøre for å forhindre global oppvarming. Muller svarer:

Sitat
What we can do is very challenging, and I am not enthusiastic about convincing our political leaders that they should do something. And I don't just mean Donald Trump. However, on global warming, he doesn't believe it's real, and yet, he will do more to stop global warming than president Obama did. How does that make sense? Because he is pro nuclear power and he is pro natural gas, and Obama oppose both of those. So sometimes you can help a problem even if you don't believe in it. The fact is, I am more optimistic about global warming because the person I didn't vote for became president. (...) So I care less about what Donald Trump believes than what he does. I am optimistic.

Denne informasjonen har jeg hentet fra to foredrag. Det første, fra 2016, er virkelig en klasseforelesning. Muller forteller om høydepunkter fra hele sin akademiske karriere: Big Bang, utryddelsen av dinosaurene, istidene og til slutt global oppvarming, som han begynner på etter ca. 42 minutter.
https://www.youtube.com/watch?v=oS171npQeTM

Det andre foredraget, fra mars i år, er altså fra India og det er svært mange folk til stede (derfor delvis dårlig lyd). Innholdet om global oppvarming er stort sett det samme som i den forrige presentasjonen med den forskjellen at Muller presenterer hele konseptet sitt for lagring av atomavfall (fra ca 31-40 min).
https://www.youtube.com/watch?v=MzIWqpoFq4U

2
For de som liker John Christy kommer her et nytt bidrag. Dette foredraget er fra mars i år. Basert på egen forskning og undersøkelser oppsummerer han det siste årets utviklingstrekk, vitenskapelig og politisk.

Et par høydepunkt:

17:00 Samtlige klimamodeller bommer kraftig på den faktisk målte temperaturen unntatt en som treffer midt i (gjett fra hvilket land den kom). Alle de øvrige 101 (amerikanske) modellene overdriver temperaturen.  "Their ability to remain as a scientist depends on them being alarmed", sier han.

40:00 Etter at Japan og Tyskland la om energiproduksjonen fra fossil/atomkraft til vind/solkraft, har strømprisen gått opp i begge landene. Det har også CO2-utslippene, som han forklarer med at vind/solkraft er så upålitelig at man må ha backup hele tiden.

https://www.youtube.com/watch?v=KC0elWnSi8M


3
Aktører og hendelser / Sv: Komiske ALIas Emeritus
« på: 01.08.2018, 23:04:49 »
Seriøse bidragsytere, som jeg har lært mye av, ser ut til å ha trukket seg vekk etter Emeritus bøllete inntreden. 

Godt poeng!

4
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 18:27:12 »
Jeg forbinder Beck mest med en knallgod svensk kriminalserie  ;) men her synes jeg du er ute og argumenterer mot stråmannen igjen. Hvorfor skulle iskjerneprøvene være feil? Har jeg påstått det? Vi snakker om tolkningen av dem og ikke minst hvordan det skal forstås når det gjelder de siste årene. Det er alltid grunn til å være skeptisk når grafer plutselig får et helt annet mønster fra en kilde til en annen (jf. Manns hemmeligholdte overgang fra proxydata til temperaturdata), i dette tilfellet CO2-kurven i grafen du viser til. Jeg skjønner egentlig ikke hva du prøver å si. Er Beck bra eller dårlig, slik du ser det?


5
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 09:58:25 »
Jeg forsøker bare å rydde litt opp i stråmannsargumentene dine. Hvis du leser andres innlegg enn dine egne litt nøyere, så vil du se at du argumenterer mot en rekke påstander som ingen av oss har hevdet, men la oss ta det i tur og orden.

Sitat Translator;

1. "Vostok-grafen ble lagt frem av alarmistene.."

Javel, fortell oss hva du vet om Vostokgrafene som vi ikke har hørt tidligere. Jeg - i min uendelige uvitenhet - har oppfattet at Vostok prøvene og konklusjonene som ble trukket av disse, er et av de mest sentrale klimavitenskapelige gjennombrudd noensinne. Men siden du, Petter T og TnTZ mener at de er lagt frem av "alarmister" er de vel ugyldige da?

2. Et lyspunkt!!! Du er enig med meg om at økningen i CO2 i det vesentlige skyldes menneskelige utslipp, noe Petter T ikke mener. Og det er faktisk det som er temaet i denne begrensde del av denne strengen.

3. Feil, klmamodellene til "alarmistene" bommer ikke grovt i det hele tatt. Jeg har nettopp påvist at Hansens prediksjoner fra 1988 traff rimelig bra og at de her på forumet som benekter det - eller denier det - som vanlig må finne opp sin egen emperi. Han traff bra på senario B med hensyn til samlede utslipp av klimagasser og han traff bra på temperatur.

1. Med "lagt frem" så sikter jeg ikke til forskningsrapportene og annet som kun leses av fagfolk og spesielt interesserte. Jeg  mener det som legges frem med brask og bram for vanlige folk, og ikke minst skoleungdom, som del av deres undervisning. Her har jo Al Gores film flittig vært brukt (i Norge sågar ukritisk) og Manns hockeykøllegraf har vært trykket i lærebøker i naturfag uten noen som helst form for motforestillinger. Dette er indoktrinering av beste merke, og dessuten vranglære fordi den sistnevnte er et falsum (regelrett juks) og den førstnevnte er i beste fall en feiltolkning av hva kurvene egentlig viser. Så klimavitenskapelig gjennombrudd - eller klimapolitisk sammenbrudd - og for hvem?

2. Du behøver ikke sette kryss i taket. Dette har det vel ikke vært så mye strid om, bortsett fra om målingene på Hawaii kan ha blitt påvirket av vulkaner (jf. Segalstad). Poenget er hvorvidt og i hvor stor grad denne stigningen påvirker den globale temperaturen. Det er et helt annet spørsmål.

3. Jeg visste ikke at Hansen laget klimamodeller. Jeg sikter til de 40 eller så klimamodellene som alle har estimert en for høy temperatur sammenlignet med målt temperatur i perioden 2007-2018.

6
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 00:09:27 »
Hvordan forklarer du 125 ppm økning over 150 år, når slike variasjoner i historisk sammenheng har tatt tusenvis av år? Eller rettere, den graf du limer inn viser jo maksimalt en endring på 80 ppm over en periode på 50.000 år.

Du og Klimarealistene hevder at vi ikke har hatt noen temperaturoppgang på over 20 år, ja noen hos dere hevder endog at vi ikke har hatt noen oppgang siden 30 - tallet. Hvorfor fortsetter CO2 nivået å øke i takt med det vi brenner av fossilt drivstoff, når dere samtidig hevder at temperaturene står stille, mens dere på den annen side hevder at CO2 øker på grunn av høyere temperatur?

Vostok-grafen ble lagt frem av alarmistene (første gang jeg så den var vel i Al Gores The Inconvenient Truth fra 2007) som det endelige "beviset" for at global oppvarming skyldes økning i CO2. Og det er jo besnærende siden de to kurvene matcher hverandre så bra gjennom hundretusenvis av år og endog stammer fra samme kilde. Men dessverre for Al Gore "beviser" grafen det motsatte av hva han ønsket vise, siden CO2 følger temperaturen og ikke omvendt. Dette passer også bra sammen med teorien om at en generell økning av havtemperaturen også fører til utgassing av CO2 fra havet, med en forsinkelse på ca 800 år. Denne og lignende iskjerneprøver er de eneste kildene vi har som viser en signifikant sammenheng mellom temperatur og CO2.

Å blande denne kurven sammen med dagens situasjon må vel være en misforståelse. Vi har hatt en stigning i CO2 fra 280 ppm til ca. 400 ppm de siste 150 årene, og den skyldes nok vesentlig menneskelige utslipp av CO2. Men så til poenget: det er ingen signifikant sammenheng mellom denne målte økningen i CO2 og målt økning i global temperatur. Det er riktig at begge kurvene stiger målt over hele perioden, men kurvene følger hverandre ikke på samme måte som Vostok-grafen. Skulle de gjort det, så ville temperaturen ha steget mye mer enn det som er målt (det er derfor klimamodellene bommer så grovt) og den ville gått jevnt oppover og ikke stått stille eller til og med gått ned når CO2-nivået går opp. Derfor er det rimelig å anta at temperatursvingningene i hovedsak skyldes helt andre ting enn CO2, slik Petter sier.  :)

7
Norske politikere og andre øvrighetspersoner står nå i kø for å kritisere amerikanske myndigheter for å skille ulovlige innvandrere fra sine barn.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/06/19/195407986/sv-og-venstre-krever-norsk-reaksjon-mot-trump


Dette blir hyklersk når man sammenligner med hva norske myndigheter gjør. Her har vi nemlig en statlig institusjon som etter eget forgodtbefinnende skiller uskyldige foreldre fra uskyldige barn. Ofte er tilfellene så grove at det er uflaks at man havner i barnevernets søkelys:
https://www.tv2.no/a/9876922


8
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« på: 21.05.2018, 13:53:50 »
Og det spiller heller ingen praktisk rolle, både en hypotese og en teori kan falsifiseres. Det koker i praksis ned til hva som har nådd slik vitenskapelig traction at vitenskapen anser det som en teori, hva som anses tilstrekkelig bevist til at det er en teori.

Slik går det når man sauser sammen vitenskap og politikk, og dette var ikke den definisjonen du lærte på folkeskolen, Emeritus. En teori kan ikke falsifiseres. En hypotese kan falsifiseres, men hvis ingen lykkes med å falsifisere den, blir den (del av) en teori. Dette er vitenskapsfilosofi.

http://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/h/hypotese-og-teori.html

9
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 09.04.2018, 23:56:33 »
Emeritus, jeg ser du har tatt oppfordringen min og startet en ny tråd.  :) Det skal jeg komme tilbake til (når jeg har bedre tid). Nå i kveld har jeg sett dobbelt Brennpunkt-dokumentaren om Palmedrapet som ble oppsummert med følgende:

Sitat
Vi vet ikke om Christer Petterson myrdet Olof Palme. Våre undersøkelser viser at etterforskningen ble manipulert og at politimenn i Sveriges viktigste etterforskning gikk over grensen for å få fram bevis som ikke fantes.

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt

Hvis jeg skulle forsøkt meg på en like konsis oppsummering av hvor flertallet av oss på forumet vurderer klimadebatten per i dag, ville jeg sagt det slik:

Sitat
Vi vet ikke om AGW er et problem. Våre undersøkelser viser at klimaforskningen ble manipulert og at mennesker som regnes blant verdens mest prominente klimaforskere gikk over grensen for å få fram bevis som ikke fantes.

10
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 08.04.2018, 15:37:21 »
Så vis deg nå som en mann, kutt ut dette "jeg representerer de fleste her på forumet" og derfor føler jeg meg trygg blant flokken og da kan jeg ta meg ut på Emeritus som det utskuddet han er. Personlig driter jeg i hva andre mener med mindre de kommer med gode argumenter som er egnet til å få meg til å skifte mening. Rævdiltere er verden full av.

Så til det sentrale, hva er det vi kan vite og ikke vite om vitenskapen bak klimaforskning etc. For det første er det ingen her på forumet som har linket inn til og kommentert ulike problemstillinger knyttet til vitenskap generelt og klimaforskning spesielt, enn meg. Og da snakker jeg ikke om disse vanlige ulvehylene om at alle forskere er noen knehøner som gjør det de får beskjed om, men om systematiske arbeider som er gjort nettopp for å avdekke bias og andre feilkilder knyttet til forskning. Du er jo en one trick horse som kan alt om Michael Mann, men problemene rundt forskning, fagfellevurderingsprosessen og ikke minst publiseringsindustriens nakkegrep, er av langt større og prinsipiell interesse. Jeg har forsøkt å ta det opp

Jeg har vært stille i denne tråden en stund for å motbevise din påstand. Jeg regner med at hvis noen andre på forumet er uenig i det jeg skriver, så vil de gi lyd fra seg. Til det siste du skriver her, så vil jeg gjerne høre hvilke tanker du har om "publiseringsindustriens nakkegrep" og hva du egentlig mener med det? Gjerne i en annen tråd.

Jeg ser ikke på deg som noe "utskudd", men det er et faktum at du skremmer deltakere bort fra forumet. Det er et problem.

11


Typiske eksempler:
- Christa Clapp (International Relations and International Economics)
- Jørgen Wettestad (cand. Polit., Political Science and Government)
- Elin Lerum Boasson (førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning)


Elin_Lerum_Boasson har også vært leder av Natur og Ungdom. Jeg husker henne som "stemmen fra Bergen".

https://no.wikipedia.org/wiki/Elin_Lerum_Boasson

https://www.aftenposten.no/norge/i/1Mpgl/Ingen-snill-pike_-akkurat

12
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 31.03.2018, 17:10:22 »
Når Klimarealistene hevder at klimaforskningen og resultatene av denne er politisk vedtatt er jo dette åpenbart en del av den store sammensvergelsen der det er politikerne som gir direktiver til klimaforskerne

Dette er noe verken du eller vi andre kan vite, Emeritus, men det vi VET er at blant de mest prominente såkalte klimaforskere finnes mennesker som har gjort ting som gjør at vi har null tillit til dem, og derfor kan ikke det scenariet du beskriver her utelukkes. Til dette med juks innenfor forskningen har jo du inntatt et standpunkt mer katolsk enn paven (les mer trofast mot menigheten enn f.eks. Richard Muller) og det gjør at enhver diskusjon med deg vil stoppe på at dette vil du ikke diskutere, dette interesserer deg ikke osv. Derfor er egentlig enhver videre diskusjon med deg bortkastet tid, noe jeg tror de aller fleste her på forumet har innsett nå.

13
Andre emner enn klima / Sv: Listhaugs begrensning
« på: 30.03.2018, 17:04:02 »
For meg blir dette bare kverulering. Mer enn en gang har du fått meg til å tenke på han her.


14
Andre emner enn klima / Det er flere som får gjennomgå
« på: 29.03.2018, 00:52:45 »
Sitat
Hadia Tajik og hersketeknikk som konspirasjonsteori

Stortingets tillit til regjeringen er redusert til et spørsmål om ordbruk, retorikk og ren og skjær hersketeknikk.

Under Arendalsuken ifjor sommer hadde Holocaustsenteret et eget møte ombord på museums- og veteranskipet D/S Hestmanden om konspirasjonsteorier. Der ble det fremført fra panelet at en kjent hersketeknikk er å stemple noe som ikke er en konspirasjonsteori, som nettopp konspirasjonsteori. Akkurat; dette er Hadia Tajiks hersketeknikk.

Stortingsrepresentant Tajik presiserte hva hun mente var en konspirasjonsteori, nemlig Listhaugs påstand om at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet. Hva er det som er konspirasjonsteori i dette?

https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/hadia-tajik-og-hersketeknikk-som-konspirasjonsteori/3423430972.html

Jeg husker også statsministerens velplasserte ord til debatten i Stortinget: "Det er mange som bør gå gjennom sine innlegg på nytt og se om det ikke var flere som burde tenkt igjennom sin retorikk rundt disse sakene."
https://www.youtube.com/watch?v=ozAfzjxMP8c
 

15
Andre emner enn klima / Støres begrensning del II
« på: 27.03.2018, 18:05:22 »
Sitat
Slik koblet de Listhaugs innlegg til 22. juli

Det tok en hel arbeidsdag før noen skulle finne på å koble Listhaugs utspill til Utøya-filmen. Og det begynte i Arbeiderpartiets PR-avdeling.

I et intervju med  Dagens Næringsliv i begynnelsen av desember 2017, rett før Giske-skandalen sprakk i samme avis, luftet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre tanker om at partiet hans hadde snakket for lite om 22. juli og at de burde ta et større oppgjør med Frp's rolle i det.

Noen måneder senere krever Støre en unnskyldning fra Sylvi Listhaug for å ha spredt retorikk som han og andre i Arbeiderpartiet mener minner om retorikken til Anders Behring Breivik, i kjølvannet av at Listhaugs nå berømte Facebook-utspill ble koblet til Utøya-filmen og 22. juli.

Hvordan endte man opp med å anklage Sylvi Listhaug for å såre de overlevende etter 22. juli basert på et usaklig Facebook-innlegg om et lovforslag om å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere?

Mediene har gitt inntrykk av at det var de overlevende selv som gjorde denne koblingen umiddelbart etter Listhaugs innlegg.

En gjennomgang av offentlige utsagn i sosiale medier 8. og 9. mars kompliserer den forklaringen.

https://www.nettavisen.no/meninger/georgegooding/slik-koblet-de-listhaugs-innlegg-til-22-juli/3423426600.html

Sider: [1] 2 3 ... 23