Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - translator

#1
Gledelig å se deg Okular!

#2
Takk Telehiv for at du la ut denne. Jeg har hørt på flere av innleggene og debattene. Mange er meget gode og her er et par jeg har lagt særlig merke til (kan komme flere etter hvert):

1. Margaret Byfield will speak about the Biden administration's "30×30" agenda and its impact on land owners" som ligger på slutten av videoen til "Panel A for Friday" (ca. 8 timer inn i videoen). Dette handler om:

Nå som aktivistene også (feilaktig) har erklært «naturkrise» har politikerne bestemt å tilbakeføre store landområder til naturen, dvs. de vil gjøre det til villmark uten at det får bo mennesker der. I USA kalles denne politikken 30x30 (leses thirty by thirty) som betyr at 30 prosent av landområdene skal omdannes til villmark innen 2030. Det er fullstendig absurd og veldig skremmende. Vi vanlige mennesker skal presses sammen i «ghettoer» på de områdene som blir igjen.

2. Marc Morano will give a presentation titled "The Great Reset: Global Elites and the Permanent Lockdown." Dette innlegget ligger i videoen under "Panel B for Friday" der Morano begynner sin presentasjon etter ca. 41 minutter. Han peker på alle likhetene mellom klima og covid, hvordan man i begge tilfeller bruker skremsler og tvang basert på feilaktige påstander og manipulert "forskning" til å ta fra folk sin frihet. Verdt å få med seg!

#3
Takk Telehiv, både for dette og en rekke andre innlegg.

Ja, det er ingen forskjell på Erna og Jonas når det gjelder strømpriser og en rekke annet forårsaket av "det grønne skiftet". Jeg kan legge til at jeg hørte på radioen i morges at direktøren for Statkraft etter dette resultatet kan tilføre sin allerede mange millioner-lønn en "bonus" på over 800 000 kroner.
#5
Gode journalister i NRK finnes ikke lenger (kanskje med unntak av Fredrik Solvang). Alf R. Jacobsen, som bygget opp Brennpunkt-redaksjonen til NRK allerede på 1980 tallet for å drive GRANSKENDE journalistikk (det gjør de faktisk fortsatt) i statskanalen, er nå pensjonist bosatt i Spania, men jobber også for Document. I intervjuet jeg  linket til over om hvordan Norge hjalp amerikanerne å sprenge Nordlink-kabelen, kommer han også med følgende salve om "Det grønne skiftet" (heng det i ramme på veggen!)

Mye av begrunnelsen for at folk ser ut til å godta den tendensen vi ser mot det totalitære, bygger på "Det grønne skiftet." Dvs. de tror at jorden vil gå under hvis de ikke er med. Noen har altså funnet på den mest fantastiske, den vanskeligste historien å tilbakevise og fått nesten hele verden med på det: Et kappløp for å unngå tilintetgjørelsen i løpet av 7-8 år. Dette har de altså funnet på og konstruert slik at det er så godt som umulig å tilbakevise det. Og med det som argument gjennomfører de nå en revolusjon ovenfra som de sier er i demokratiets navn, men som selvfølgelig ikke er det. Den er altså i det nye teknologiske byråkratiets navn, og den vil ha det samme resultat som totalitære diktaturer har hatt i andre situasjoner, hvor en liten håndfull har kontroll over befolkningen og resten av verden, og det vet vi alltid ender i forferdelse. Velstanden blir borte og friheten du har hatt erstattes med frykt og terror. Det finnes intet  system som er verre enn det totalitære uansett hvilken forkledning det kommer i.

#6
Og på Lørdagsrevyen smilte olje- og energiminister Terje Aasland fra øre til øre etter å ha kommet med dette BRILJANTE forslaget:

QuoteAasland vil tapetsere E18 med vindturbinar
Ei utrekning viser at det er plass til 6000 turbinar mellom Oslo og Kristiansand.

For å finne ut kva potensial som ligg i vindkraft langs motorvegen har Fornybar Noreg gjort ei utrekning på bestilling frå NRK.

Utrekninga tek utgangspunkt i E18 mellom Kristiansand og Oslo, som er eit motorvegstrekk på om lag 300 kilometer.

Fornybar Noreg meiner det er plass til 6000 mindre vindturbinar på strekket viss ein skal montere dei i lyktestolpane.

Basert på vindforhold langs E18 og effekt i turbinane har organisasjonen rekna seg fram til at turbinane kan generere opp til 120 GWh.

Det svarar til forbruket til 7000 norske husstandar kvart år.

– Ein kunne generert den same krafta med seks til åtte moderne vindmøller, seier Flo.

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/terje-aasland-vil-tapetsere-e18-med-vindturbinar-1.16287263

Off topic: Har dere fått med at norske ingeniører har vært med på planleggingen og gjennomføringen av sabotasjene av gassrørledningene fra Russland til Tyskland? Swebb-tv har også tatt tak i saken:

QuoteAvslöjande: Norge och USA sprängde gasledningen - Stig Berglund i Swebbtv Omvärldsanalys 25
https://swebbtv.se/w/kY5tgwv94YsK5QGjf4jv1L

Edit: og nå også: https://www.document.no/2023/02/12/doc-tv-30-000-sa-forste-sending-se-oppfolgeren-2000/
#8
Quote from: stjakobs on 29.01.2023, 12:27:57Tre kvarters intervju med Donna LaFramboise.
"Every time I turn over a rock, I find another scandal"

Takker for denne, jeg også stjakobs. Da jeg la frem budskapet i "Tenåring" (Laframboises bok om IPCC oversatt til norsk av Klimarealistene) på dette forumet for flere år siden, ble all saklig diskusjon druknet i "støyen" fra Emeritus. Det er interessant at også Laframboise har sett sammenhengen mellom klimahysteri og den falske corona-pandemien, og at hun har skrevet en ny bok om Truckerne i Canada hvis fredelige protester ble sablet ned av The Young Global Leader, Klaus Schwabs yndling Justin Trudeau, som hun forteller om på slutten av intervjuet.

"Tenåring" er faktisk ikke å se på på klimarealistenes sider nå, men her fant jeg den:
https://www.nb.no/items/54ec5e93bd70a7aa0b1d7277e8524735?page=0
#9
Quote from: Telehiv on 28.01.2023, 11:32:49Men hjelper det at Lomborg legger fram overveldende fakta? Å neida: Klimaindustriens løpegutter i media og andre aktivistorganisjoner fulgte etter med påstander om "false", "misleading", "unreliable", osv. i tur og orden for å forsvare sine fortsatte og håpløse løgner

Det er liten tvil om at Lomborg har rett, dette er også grundig omtalt i Patrick Moores siste bok der han henviser til Crockfords forskning (som for øvrig ikke fikk fortsette sitt engasjement ved University of Victoria, BC, der hun bl.a. var en svært populær foreleser for studenter) om isbjørnbestanden.

Hvem er så disse "faktasjekkerne" som for lengst burde vært omdøpt til løgnfabrikker? Fellesnevneren heter Bill Gates. Han har eierinteresser i både klimaindustrien og vaksineindustrien. Han er den største jordeieren i Nord-Amerika og han har kontroll over både de store mediene og "faktasjekkerne". Denne artikkelen er allerede halvannet år gammel:

QuoteSom rapportert i del én av denne artikkelserien, kanaliseres mesteparten under det flott klingende navnet GF heading of Gobal Policy and advocacy. BBC er en viktig mottaker av disse midlene. Ikke så merkelig da at deres journalistikk om Covid-19-vaksinering og klimaendringer ikke er utpreget edruelig.

Det er ikke bare BBC som manipuleres økonomisk av GF. Fra 2016 til 2020 mottok the Financial Times 2,3 millioner dollar fra GF hvori inkludert 1,3 millioner til «global helsebevissthet». The Guardian er en annen Her Gates øser sin generøsitet over. I likhet med BBC har de en egen «global utvikling-side», og begge har støtte fra GF i bunn.  Deres påståtte redaksjonelle uavhengighet motsies av deres uttalte og eneste kampanjeformål: å fokusere spesielt på de åtte målene fra FNs tusenårserklæring vedtatt i 2000. Guardian har gått så til de grader inn for dette at de opererer mest som en ærbødig PR-kanal for både FN og GF.

Samarbeidet med GF for å hjelpe med å henlede verdens oppmerksomhet mot global utvikling går 11 år tilbake. Dette er en sofistikert propagandamanøver for å overbevise opinionen om at Gates' investeringer i en rekke utviklingsprosjekter innenfor vaksine og klimaendringer er av den godartede sorten. Det hjelper til å sikre at alternative vinklinger eller kritikk har liten sjans til å få en plattform i mediene som Gates drysser sine millioner over.

Siden august 2011, har GF gitt the Guardian 12.2 millioner dollar. Det seneste tilskuddet var på nesten 2 millioner sist september. Avisen har ikke bare aktivt fremmet tusenårsmålene, men også avkommet, FNs 2030 agenda for bærekraftig utvikling. Dette er enda et sleipt opplegg for å ta avlatspenger fra vestens skattebetalere og gi dem til verdens despoter og diktatorer. Alt i klimaets navn.

Men som jeg allerede har vært inne på: Veldig lite informasjon er tilgjengelig om hvordan pengene er investert og hvem nyter fordelene av dem. Ingen informasjon er offentliggjort som viser at det har vært kostnadseffektive og gunstige investeringer for økonomien og velferden i de 193 landede som har signert disse avtalene.

Det britiske folk har fått denne propagandaen intravenøst i år etter år gjennom diverse GF-støttede hovedstrømstalerør som BBC. Det er det økonomisk skjøre vesten som betaler for 2030-agendaen og dens klimatiltak, og tappes således for sine ressurser mens autoritære styresett som Kina styrker sine finanser og sin dominans i FN. Alt til få protester fra hovedstrømsmediene.

Det bekymringsverdige er at ikke bare har GF fått kontroll over venstremediene i Storbritannia. De har også skaffet seg innflytelse i det såkalte sentrum og på høyresiden. The Telegraph takket for eksempel ja til 3,4 millioner pund fra GF i november 2017 for å skape oppmerksomhet rundt global helse. The London Evening Standard ble også tildelt penger samme år. De fikk 20.000 pund for å spre GF-propaganda om «den globale helsekrisen».

Hovedstrømsmedienes økende økonomiske avhengighet av en kombinasjon av statlig reklame og GFs generøsitet har allerede satt deres objektivitet i fare. Trusselen forsterkes ytterligere av GFs finansiering av et globalt nettverk av unge «journalister».  Prosjektet med navnet The international Cebtre of Journalists, har mottatt 20,4 millioner dollar for å øke folks bevissthet om global helse. Den USA-baserte organisasjonen lønner aktivister for å promotere «bedre regjeringer» og gjøre «samfunn tryggere og sunnere», blant andre «woke» idealer. Deres årsrapport for 2020 legger forutsigbart nok vekt på å rette søkelys på rasemessig urettferdighet, klimaendringer, samt å motvirke «desinformasjon» om Covid-19.

Som Robert Kennedy Jr. har påpekt: Gates sin pressebestikkelse har gitt resultater. Under pandemien har kjøpte og betalte hjernedøde nyhetsmedier behandlet Bill Gates som en helseekspert på tross av hans manglende medisinske utdanning og manglende erfaring med å regulere helsepolitikk.

Gates finansierer også en hær av uavhengige faktasjekkere, herunder Poynter Institute og Gannett, som bruker sin plattform til å stilne meningsmotstandere og «debunke» anklager mot Gates som falske konspirasjonsteorier og desinformasjon. Blant disse anklagene er at han har kjempet for og investert i tvilsomme ideer som biometriske databrikker, vaksinepass og satellittsystemer.

https://steigan.no/2021/07/bill-gates-sitt-kvelertak-pa-hovedstromsmediene/
#10
Har akkurat sett et innslag på tysk tv: I Østerrike (Kaernten) er det kommet så mye snø at skolene er stengt (det skjer ikke ofte i dette alpeområdet), I Kroatia er det snøkaos helt ned til kysten (Rijeka-regionen) og på den andre siden av Adriaterhavet, ved Rimini i Italia, er landsbyer isolerte og en mann forteller mellom høye brøytekanter at han har måkt snø hele dagen. Til og med på Mallorca har det kommet snø det siste døgnet.

Ingen lenker foreløpig, men kanskje det kommer her: https://www.mdr.de/brisant/index.html
#11
Dette intervjuet sendte jeg i en privat mail for to uker siden. I dag fant jeg ut at hele mailen ble blokkert på grunn av linken:

https://video.icic-net.com/w/anbQMw7WCqKpcVikedsEvM

Min kommentar til intervjuet:
QuoteReiner Fuellmichs intervju med Calin Georgescu, en tidligere FN-direktør fra Romania. Han forteller om råttenskapen i FN og sammenvevingen med World Economic Forum, hvordan de som jobber for «systemet» blir privilegert på alle mulige måter, mens resten av befolkningen skal betale for dem og faktisk skal leve dårlige liv preget av frykt (for klimaendringer, pandemier osv.) fordi den som lever i frykt stiller ikke kritiske spørsmål og er dermed lettere å kontrollere. Dette er et STERKT intervju med en tidligere insider som jeg virkelig anbefaler deg å lytte til!

Da jeg sendte e-posten på nytt i dag uten linken over, gikk den igjennom uten problemer. Det er altså slik at Windows blokkerer private e-poster som inneholder linker de ikke liker!!

Dette fant jeg på en troubleshooting-side:

QuoteIf your mail is being blocked by a mailbox provider:

1. Review your bounce logs.

A policy block bounce contains a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) error code identifying the reason, which can help you determine the cause of the block. The SMTP error code for a block usually contains a 5XX number, and sometimes a 4XX number, and may look like this:
550 SC-003: Mail rejected by Outlook.com for policy reasons. Your IP address appears to be an open proxy or relay. If you are not an email or network administrator, please contact your mailbox provider for help.
AOL 421 DYN: T1 block. This is a temporary block caused by high complaints or low IP reputation.

Policy blocks are almost always related to:
A poor IP or domain sending reputation, which may reflect a high complaint rate, high number of unknown users, sending to spam traps, and low engagement
Access denied (being in the queue too long)
An IP address or domain listed on a blocklist
Spam-like characteristics (search for spam or abuse in your bounce logs)
Too many connections opened to the receiving server and sending too many emails in a short period of time (connection and throughput)
A new IP address or domain
Sending to a suppression list

https://help.returnpath.com/hc/en-us/articles/220567827-Troubleshooting-mail-blocked-by-a-mailbox-provider
#12
The Gateway Pundit skriver nå at Davos-eliten ønsker UVAKSINERTE PILOTER til å fly dem til møtene sine.

A
Quotelan Dana, a former pilot for Jetstar, a Singapore-based airline, went on "Maria Zeee Uncensored" last week and revealed that wealthy businessmen were actively seeking out pilots who had not received the vaccine.

The unvaccinated pilots belong to the U.S. Freedom Flyers, an anti-COVID vaccine mandate group formed after prominent airlines in America mandated the shot.

This is not a surprise to TGP readers.

The Gateway Pundit has reported extensively on the increasing number of incidents involving pilots either dying suddenly or fainting while flying. While no one has conclusively proven whether the COVID vaccine is responsible, ignoring these occurrences is simply imprudent.

https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/freedom-flyers-organization-wealthy-businessman-have-reached-out-and-want-unvaccinated-pilots-to-fly-their-jets-video/
#14
De fleste leserne av dette forum har forstått (om ikke akseptert) nå at den såkalte corona-pandemien var en falsk pandemi med den primære hensikt å påføre befolkningen en eksperimentell og uprøvd (og antagelig også farlig) "vaksine" basert på mRNA-teknologi (en slags GMO-behandling av mennesker, se https://no.wikipedia.org/wiki/Genetisk_modifisert_organisme).

Men hva var hensikten med dette, og hva vil de gjøre videre? Swebb-tv har gransket World Economic Forum (WEF) hvis leder og grunnlegger Klaus Schwab skriver i sin bok "Covid 19 - the Great Reset' (utgitt juni 2020, bare måneder etter nedstengningene av våre samfunn) følgende:

QuoteI korthet så behøver vi the Great Reset. Visse ledere og beslutningstakere som allerede hadde en ledende rolle i kampen mot klimaendringer, bør kanskje utnytte sjokket som pandemien fører med seg for å implementere langsiktige og brede miljøendringer. De kommer på den måten til å ta godt vare på pandemien ved å la krisen ikke gå til spille.

Filmen om WEF er 25 minutter lang: https://swebbtv.se/w/eCPKrkTn592pm9SjmZYhz7

QuoteDetta avsnitt av Swebbtv Granskar bjuder på en översikt över World Economi Forum och dess historia och verksamhet.

Vad har många av västvärldens ledare, kungligheter och kändisar gemensamt?
Var hittar vi Greta?
Vilka ligger bakom idéerna om The Great Reset, Agenda 2030, Build Back Better?
Vilket syfte fanns det med pandemin och vaccinerna?

Swebbtvs Petra Agapi har tittat närmare på Klaus Schwabs skötebarn med alla sina prominenta medlemmar och lärjungar.

Men Swebb-tv stopper ikke her. Michael Wilgert brakte denne helgen et intervju med Hans Erixon. Budskapet er: Glem The Great Reset, nå er det THE GREAT TRANSITION som gjelder! Og hva innebærer det:

Quoteet system för energi, klimat, natur, ekonomi, arbete, vård, handel och infrastruktur i en multipolär värld
Globala vaccinpass
Enhetlig digital valuta (kopplad till CO2-förbrukning)
Villkorad tillgång till internet
Hur vår personliga integritet påverkas
Frånvaron av ifrågasättande debatter i media
Kopplingen till Romfördraget, Agenda 2030, FN m.fl.
Varför Sverige alltid ska vara först på bollen
Maktpyramidens de facto-styrning
De ingående medlemsföretagen; Vanguard, Blackrock, State Street och övriga potentater
Svenska intressen och personer om är inblandade

https://swebbtv.se/w/kp4jLTSGCt5G2qzGLzT9vp

Legg merke til figuren som vises 47 minutter inn i intervjuet (og på side 14 i PDF-presentasjonen). Temaet er DIGITAL IDENTITET og han beskriver det han kaller den digitale lommeboken. Her ser vi til venstre en oversikt som viser hvordan alle institusjoner er integrert i dette systemet: helsestatus, finanser, mat og bærekraft, reise og mobilitet, sosiale plattformer osv.. Til høyre er noe som kan se ut som menyen på din egen mobiltelefon:

PERSONLIG ID - PROFIL
BANK ID - VIPS
REISER - PASS - VISA
FØRERKORT
HELSE - VAKSINERING
SOSIAL KREDITT - CO2
SERTFIKAT - LISENSER
FORSIKRING
INTERNETT-TILLATELSE

Det siste ordet er oversatt fra svensk 'behörighet', som betyr myndighet eller tillatelse

Her er Hans Erixons presentasjon i PDF-format: https://nyheter.swebbtv.se/wp-content/uploads/2023/01/20230112-Swebbtv-The-Great-Transition.pdf