Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - translator

Pages: [1] 2 3 ... 39
1
De fleste av oss kjenner godt til diskusjonen om sensitiviteten til CO2 (og metan), og har sett kurven som viser at en dobling av CO2 i atmosfæren har liten effekt på temperaturen.

Men i denne presentasjonen (etter 14 minutter) viser og forklarer professor William Happer en annen kurve jeg ikke kan huske å ha sett tidligere. Den er verdt hele foredraget alene etter min mening.


https://www.youtube.com/watch?v=j8KxVQFoyT02
Dessverre kan man som europeer ikke komme inn på nettet til The Press of Atlantic City, for da støter man på denne blokkeringen:

*451: Unavailable due to legal reasons
We recognize you are attempting to access this website from a country belonging to the European Economic Area (EEA) including the EU which enforces the General Data Protection Regulation (GDPR) and therefore access cannot be granted at this time. For any issues, contact SubscriberServices@pressofac.com or call 1-877-773-7724.

Tips: Skaff deg en VPN-leser, så unngår du slike blokkeringer. Jeg har denne tilknyttet antivirusprogramvaren på pc-en. Fungerer utmerket så jeg kan se programmer på svt.play osv, og den artikkelen du henviser til  :)
https://www.f-secure.com/no/home/products/freedome

3
Africa: Allegedly warming faster than the global average
Prof Gordon Conway, the outgoing chief scientist at the British government’s Department for International Development, and former head of the philanthropic Rockefeller Foundation, said in a scientific paper that the continent is already warming faster than the global average
 

Jeg vil bare understreke dette poenget, for de som ikke fikk det med seg.

4
Til sammenligning står kull bare for 3 prosent av Frankrikes behov.

Kan legge til at grunnen til at Frankrike bare har 3 prosent kull er fordi de dekker over 70 prosent av sitt energibehov med kjernekraft. Men tyskerne vil verken ha kullkraft eller kjernekraft, og ikke er det særlig muligheter der for vannkraft heller, så da så...

https://snl.no/Kjernekraft_i_Frankrike

5
Borten Moe vs Rotevatn i dagens Dagsnytt 18

https://tv.nrk.no/direkte/nrk1

6
Pass på, folkens! I neste omgang gjør de det samme med oss mennesker!

Her må jeg minne om artikkelen jeg la inn tidligere i dag om at forskere skal undersøke bergensbæsjen for å sjekke hvor mye antibiotikaresistens det er i befolkningen.
Men til forskjell fra den tragikomiske målingen av sauerap så er bæsjestudien faktisk både vettug og rettet mot et konkret problem.Svt-programmet vetenskapens varld (glimrende vitenskapsserie forøvrig!) sendte ifjor et program om dette.
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/patient-dog-efter-bajstransplantation

7
Skråblikk / Re: Hvor er alle skammene blitt av?
« on: 29.06.2020, 17:26:43 »
I fjor på denne tiden var det mye skam ute og gikk blant folk. Vi hadde kjøttskam, flyskam, hytteskam, oljeskam og sikkert mange andre skammer som jeg ikke husker i farten.

I tillegg til alle skammene så ble også mange kommuner plutselig rammet av klimakrise. Den ene kommunen etter den andre ble smittet og innbyggerne måtte lære å takle de nye og vanskelige utfordringene.

Men nå ett år senere, hvordan står det til med skammene og de klimakriserammede kommunene?

Du er ikke den eneste som har tenkt på dette. Fra min lokalavis:

K
Quote
Kanskje satt ikke skamfølelsen så dypt likevel? Og ikke bare flyskammen, men kjøttskammen, plastskammen, bensinskammen og de andre skamfølelsene samvittigheten vår skulle tynges ned med for klima og miljø. Språkrådet kåret «klimabrøl» til fjorårets nyord. Klima og miljøvern vekket et voldsomt engasjement før det igjen dabbet av. Vi kan vel trygt si at skamfølelsen skulle smøres tykt på i fjor.

Fra tid til annen oppstår det slike voldsomme folkelige engasjementer. Godt hjulpet av mediene blir det hausset opp interesse for spesifikke temaer som i noen ukers tid er på alles lepper og i alles tanker.

Til det siste: jeg vil vel helst si medienes tanker.

https://www.dt.no/meninger/i-fjor-skulle-man-fole-skam-over-a-sette-seg-pa-et-fly-na-er-det-gladnyhet-nar-flyene-kan-fylles-hva-skjer/o/5-57-1413795


8
Rockstrøm og Schnellhuber med flere av de som er nevnt her representerer temmelig ekstreme (og farlige) tanker, som jeg har redegjort for i Rockefeller-tråden.

Christiana Figueres prøvde også å bli FNs generalsekretær, men fikk ikke nok stemmer. Muligens prøver hun igjen.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg12176#msg12176

9
Andre emner enn klima / Re: Krenkisme
« on: 28.06.2020, 14:25:02 »
I en bok jeg har (om Tyskland) står det:

"I passene står det skrevet: "Hvis du mener at alt er bedre i Tyskland, så bli hjemme. Hvis du mener alt er bedre utenfor Tyskland, så ikke kom tilbake."

Det er tydeligvis en stund siden.

En tid med valutarestriksjoner kanskje, for å støtte økonomien? Som da det var lang ventetid på å kjøpe vestlige biler i Norge (til 1960?), mens biler fra østblokken var tilgjengelige, pga. gunstige valutaforhold.

Siden sitatet ble skrevet etter hukommelsen og derfor også tatt ut av sammenheng, har jeg funnet det frem slik det står:

Quote
Vanene forandrer seg så fort at det ikke lenger er rimelig å generalisere over atferdsmønsteret til tyske ferierende. Det har for eksempel dukket opp en ny rase vest-tyske turister ved de fleste europeiske feriesteder: utstudert uorganiserte unge menn og kvinner, så nonsjalante i atferd og klesvei at de gjør til skamme den gamle forestillingen om den tyske turist som et aggressivt og selvhevdende vesen i sin jakt på fornøyelser. Ikke desto mindre er det et faktum at denne gamle forestillingen - eller frykten for denne forestillingen - fremdeles er så sterk at de vest-tyske myndigheter periodevis iverksetter kampanjer der det oppfordres til høflighet og hensynsfullhet fra de millioner som er blitt landets uoffisielle reisende ambassadører. For noen år siden skjedde det i form av en liste med "Gyldne regler", trykt på innsiden av omslaget på vest-tyske pass. Blant reglene var denne oppfordringen: "Ikke benekt det faktum at du er av tysk herkomst, men sørg for at utlendingene blir behagelig overrasket over det." Og de sluttet med følgende formaning: "Er du av den tåpelige oppfatning at alt utenfor Tyskland er verre, så bli hjemme. Mener du at alt utenfor Tyskland er bedre, så ikke kom tilbake."

Fra bokserien "Verdens land og folk", bind "Tyskland", Time Life Books, 1983

10
Andre emner enn klima / Re: Krenkisme
« on: 25.06.2020, 17:05:29 »
I en bok jeg har (om Tyskland) står det:

"I passene står det skrevet: "Hvis du mener at alt er bedre i Tyskland, så bli hjemme. Hvis du mener alt er bedre utenfor Tyskland, så ikke kom tilbake."

Det er tydeligvis en stund siden.

11
Ross McKitric er absolutt verdt å høre på! Her et intervju av relativt nyere dato (november 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=0-l3ZxUvwAs

13
Høres ut som en spøk, men en bonde på Østlandet vil avle frem sauer som slipper ut mindre metan for å redde klimaet. Klin kokos.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202006/DKOV98062420/avspiller

14
Media og politikk / Rockefeller del X
« on: 21.06.2020, 11:55:15 »
Mer om Rockstrøm, Schnellhuber og Agenda 2030

Stockholm Resilience Center
Quote
I mai 2015, som en del i Rockefeller Foundations hundreårsjubileum, opprettes Rockefeller Foundation Fellowship for Social Innovation på Stockholm Resilience Center. Prosjektet var en del av Den store transformasjonen. Stockholm og Sverige spilte, akkurat som tidligere, en meget sentral rolle. (s. 238)

I styret inngikk Johan Rockstrøm mens den blivende svenske utenriksministeren Margot Wallstrøm ble talsperson. Hensikten var å fremme kunnskapen om globale trusler mot menneskeheten og påskynde opprettelsen av et sterkt globalt styre for å håndtere dem.

Rockstrøm steg raskt i gradene som en viktig klimaguru og mediaprofil, sammen med sin samarbeidspartner Hans Joachim Schnellhuber (som senere skulle ta over som sjef for Potsdamsinstituttet, PIK). (s. 240)

Schnellhuber var, akkurat som Rockstrøm, en talsperson for globale overstatlige løsninger. I februar 2013 beskrev han sin visjon i en artikkel utgitt av Center for Humans and Nature:

"La meg avslutte dette bidrag med en dagdrøm om de nøkkelinstitusjoner som skulle føre til en sofistikert - og derfor bedre - versjon av den konvensjonelle forestillingen om en 'verdensregjering'. Global demokrati kan organiseres omkring tre kjernevirksomheter, nemlig (i) en verdenskonstitusjon, (ii) et globalt råd og (iii) en planetær domstol."

Ideene hans bygde på en futuristisk-teknokratisk idearv. Schnellhuber skrev 1998 en artikkel der talte for et fremtidig geocybernetisk kontrollsystem for å håndtere både natur og mennesker. (s. 241)

High-Level Political Forum (HLPF) 2013
Quote
Ban Ki Moon hadde under Riomøtet i 2012 opprettet en rådgivergruppe kalt High Level Panel on Eminent Persons on the Post-2105 Development Agenda. Viktige synspunkter ble hentet fra Leadership Counciil of the Sustainable Development Solutions Network der Johan Rockstrøm inngikk. Han satte blant annet "de planetære grensene" inn i de tolv panelene.

En første rapport skulle presenteres for FNs generalforsamling og HLPF 2014. Forumet fungerte som en vokter av bærekraftig utvikling. Under arbeidet med målene for "Global Governance" foreslo man også at forbindelsene mellom G20 og FN skulle forsterkes. Det var viktig å skape en effektiv mekanisme for implementering som kunne ta kollektivt lederskap. 2015 skulle bli et meget viktig år med både befestning av de nye bærekraftsmålene samt det avgjørende toppmøtet i Paris. (s. 243)

Klimamarsjer og Naomi Klein
Quote
Den 21. september 2014, før FNs forberedende klimamøte i New York to dager senere, foregikk masseaksjonen People's Climate March, som ble organisert av 350.org og ble finansiert av bl.a. RBF og RFF. 300 000 mennesker fylte New Yorks gater. Blant deltagerne var FNs generalsekretær Ban Ki Moon, Al Gore, primatologen Jane Goodall, forfatteren Naomi Klein og skuespilleren Leonardo di Caprio. (s. 245)

Samme uke som de store klimamarsjene kom Naomi Kleins bok This Changes Everything - Capitalism vs. the Climate. Boken var en del av prosjektet "The Message", som også inkluderte en film med samme navn, produsert av Susan Rockefellers selskap Louverture Filmes. Filmen tok ett år å lage og kom i 2015. Budskapet i boken og filmen var klimatrusselen utgjør en sjanse til å bygge en bedre verden. (s. 246).

The Road to Paris
Quote
2015 markerte et nytt jubileumsår for familien. RBF feiret 75-årsjubileum, David Rockefeller fylte 100 år, samtidig som familiens hjertebarn, De Forente Nasjoner, ble 70. Den klimatrusselen som tiår hadde vært en prioritet for familien og FN sto sentralt i feiringen. (s. 247)
Klimasaken blir religiøs
Quote
Den 17. juni 2015, fem dager etter David Rockefellers 100-årsdag, ble Hans Joachim Schnellhuber, innvalgt som vitenskapelig rådgiver til pave Frans, sammen med Veerabhadran Ramantathan (Scripps Institution of Oceanography) og Paul Crutzen (nederlandsk ingeniør, meteorolog og kjemiker som populariserte begrepet "antropocen").

Allerede året før hadde Schnellhuber deltatt i en workshop i Vatikanet der han diskuterte sin paradegren "tipping points" i klimasystemet (som han utviklet med David Wasdell, med rådgivning fra James Lovelock). Paven, som skulle være Guds stedsfortreder på jorden, hentet nå råd fra en betydelig mer jordisk kilde.

To måneder fulgte den muslimske verden etter. Islamske representanter og religiøse ledere meddelte at det var en religiøs plikt for verdens 1,6 milliarder muslimer å bekjempe den globale oppvarmingen. (s. 249)

Oljeselskapene blir med
Quote
I juni 2015 sendte ledende olje- og gasselskaper som BG Group, BP, Eni, Royal Dutch Shell, Statoil og Total et brev til Frankrikes utenriksminster Laurent Fabius og Christiana Figueres (UNFCCC). De bekreftet at klimaendringene var en "alvorlig utfordring for verden", og ba regjeringenes representanter ved kommende klimamøtet i Paris om å:
- innføre system for CO2-prissetting der de ennå ikke finnes på nasjonalt eller regionalt nivå
- skape et internasjonalt rammeverk som etter hvert skal kunne knyttes til nasjonale systemer. (s. 249)

Agenda 2030
Quote
Den 25. september 2015 samlet 150 verdensledere seg i New York under FNs toppmøte om bærekraftig utvikling. Åpningstalere var Ban Ki Moon og pave Frans. Her vedtok man rammeverket Agenda 2030 og dokumentet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Devolopment, med 17 bærekraftsmål med hensikt å omforme verden.

Målene var storslagne og utopiske og utlovet blant annet utrydding av fattigdom og sult. Verden skulle bygges opp fra grunnen og gjøres rettferdig, inkluderende og sunn for både mennesker og natur. Koblingene til Earth Charters "budord" var tydelige. (s. 251)

FN-beslutningen Agenda 2030 ble vedtatt uten noen større oppmerksomhet, tross at rammeverket omfatter stort sett alle aspekter ved menneskelig aktivitet. Uten at befolkningen får stemme vedtok man et rammeverk som alle land, kommuner og individer skal følge:

"Agenda 2030 er ikke noe man kan velge å si ja eller nei til - den er obligatorisk, den er nøkkelen til menneskehetens og planetens fremtid" (David Nabarro, FNs Agenda 2030 koordinator)

I media ble det knapt nevnt. Alt fokus var på Parismøtet. (s. 252)

15
Takk for utfyllende informasjon ContTrari!

Statuen av Churchill står trygt hos meg ;) om denne historien er sann eller ikke. Men jeg har også friskt i minnet en historie nylig sendt på NRK om at britiske (og franske) soldater ble sendt til Lillehammer-området for å stanse den tyske fremrykningen nordover i Gudbrandsdalen i april 1940. Kampene var en fullstendig fiasko, totalt nederlag med store tap og ble derfor hemmeligholdt og siden glemt. Det ble det de soldatene som var med på det også.

Jeg vet ikke om du så (hele) intervjuet med Jüri Lina. Dette er en beretning av en mann som er vokst opp i Sovjetunionen (Estland), og som vet hva ufrihet og tilbakeholding av informasjon betyr. Han sier at nyheten om den såkalte Stalin Churchill-pakten skal ha vært hemmeligholdt til 2018, da den ble frigitt, men ingen MSN-journalister våger ta tak i saken fordi det er en "for ubehagelig sannhet".

Dette er for øvrig ikke første gangen Swebbtv og andre svenske "alternative medier" har intervjuet mennesker fra det kommunistiske Øst-Europa som har fått en rolle i det svenske samfunnet, for deretter å "miste" den igjen fordi de gradvis har oppdaget de samme manipulerende trekkene hos myndighetene som de flyktet fra i sine hjemland, og sagt fra om det! Det kanskje beste eksemplet er Katerina Janouch, født i Praha av tsjekkiske dissidenter, som har blitt en meget tydelig stemme i den svenske samfunnsdebatten. Før kunne hun f.eks. snakke om sex (hun er også sexterapeut) i frokostsendingen til TV4, nå er hun frosset ut av det gode selskap og må nøye seg med å skrive bøker, holde foredrag og stille opp til intervjuer, som f.eks. disse:
https://www.youtube.com/results?search_query=katerina+janouch

Pages: [1] 2 3 ... 39