Klimadebatt

Klimadebatt => Ny forskning => Topic started by: Ryddegutt on 30.06.2017, 14:03:18

Title: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 30.06.2017, 14:03:18
Mears har fått publisert RSS v4 og jeg har lest kjapt gjennom den. Jeg er selvfølgelig ikke kvalifisert til å ettergå detaljene, men det som slår meg er hvordan Mears ordlegger seg:


Quote
The new dataset shows more warming than most similar datasets constructed from satellites or radiosonde data. However, comparisons with total column water vapor over the oceans suggest that the new dataset may not show enough warming in the tropics

(...)

The fact that all three methods cause an increase global scale trends  increases our confidence in the DIUR_OPT results.

Mears bruker en hel side på å skvette på radiosonder siden de ikke viser nok oppvarming og konkluderer med:

Quote
The resulting dataset shows more warming than the previous version of the dataset, particularly after 1998, and more warming than similar datasets developed by UAH, more warming than homogenized radiosonde datasets, but less warming than would be expected from satellite estimates of water vapor trend.

Så spørs det om det er slik en vitenskapsmann som genuint er ute etter å finne ut hva som foregår i atmosfæren vil ordlegge seg eller om det er slik en aktivist som står opp hver dag med det altoverskyggende målet om å kjøle ned fortiden og å varme nåtiden vil ordlegge seg.

En kan jo tenke seg reaksjonene hvis Spencer eller Christy argumenterte med at en justering som gir lavere historisk trend i UAH gir tillit fordi den nettopp medfører lavere trend. Men for CO2 hodene så er er altså tilsvarende nonsens helt greit hvis det gir økt trend...

RSS v4 er publisert bak betalingsmur her:

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-16-0768.1 (http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-16-0768.1)

og kan lastes ned gratis her:

http://sci-hub.io (http://sci-hub.io)

Roy Spencer, en av pionerene som fant opp denne satellitt teknikken, har forøvrig kommentert RSS v4 for over ett år siden. Spencer er ikke imponert, Mears vet ikke engang hvilke satellitt som er defekt:

Quote
The evidence suggests that the new RSS v4 MT dataset has spurious warming due to a lack of correction for calibration drift in the NOAA-14 MSU instrument. Somewhat smaller increases in their warming trend are due to their use of a climate model for diurnal drift adjustment, compared to our use of an empirical approach that relies upon observed diurnal drift from the satellite data themselves. While the difference in diurnal drift correction methodolgy is a more legitimate point of contention, in the final analysis independent validation with radiosonde data and most reanalysis datasets suggest better agreement with the UAH product than the RSS product.

http://www.drroyspencer.com/2016/03/comments-on-new-rss-v4-pause-busting-global-temperature-dataset/
Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 01.07.2017, 09:14:04
Her er en artikkel som i mer legmannsformer forklarer den nye RSS TLT V4.

https://www.carbonbrief.org/major-correction-to-satellite-data-shows-140-faster-warming-since-1998

Det har lenge vært kjent at RSS og UAH "leser" to - tre sensorer som ikke er i overensstemmelse med hverandre ulikt. Spencer leser kun en og utelater den andre med den begrunnelse at den han leser skal være av "Cadillac kvalitet," RSS leser begge og rapporterer snittet av de. Men dette er bare en del av forskjellen, disse driftjusteringene synes å bety mer.

Det blir etter mitt syn meningsløst som legmann Ã¥ mene noe om hvem som er riktig og hvem som er gal. Det vil lett lede til bruk av proxyer av typen at Spencer er religiøst forvirret og at Mears er en pot røykende hippie. 

Men som legmann kan en i hvert fall trygt hevde at de som hevder at satellittmålingene representerer det beste vi har av temperaturmålinger prater tøv. Der har nå vært en rekke justeringer og de to tolkningene har vel aldri vært lengre fra hverandre enn nå. Og i motsetning til overflatemålingene, som dels benytter ulike data og metoder, benytter RSS og UAH de nøyaktig samme data, men åpenbart ulike metoder.

Ser en på overflateseriene er disse i overensstemmelse med hverandre innenfor ca. 0,01C;

https://bobtisdale.files.wordpress.com/2017/01/06-comparison-1979-start.png

Her ligger alle innenfor en trend 0,17 C plus/minus 0,007 C pr. tiår.

Mens TLT målingene gir en trend for UAH på 0,11C og for RSS på 0,174 C pr. tiår.

Jeg har sagt det før, og gjentar det igjen; vi står overfor en skikkelig take down av enten RSS eller UAH, eller muligens begge.
Title: Sv: RSS v4
Post by: Okular on 01.07.2017, 13:03:28
Jeg tror dere skal ta og faktisk kikke på dataene før dere feller dom over noe som helst her. Det er en del merkverdigheter ved det nye RSSv4 TLT-datasettet, men det er primært på det regionale plan. F.eks. er stigningsraten i tropene påfallende lav (noe jo også Mears påpeker), mens den i Arktis er blitt så høy med denne versjonen at man lurer på om det har skjedd en feil (jf. med deres TTT- og TMTv4-produkter, som viser noe helt annet). Kommenterer Mears dette i artikkelen?

Vanskelig å se at RSS-teamet skal kunne leve med en slik voldsom regional diskrepans mellom egne parallelle dataprodukter ...

Regionale data (og de globale) for de ulike produktene kan man finne her:
http://images.remss.com/msu/msu_time_series.html (http://images.remss.com/msu/msu_time_series.html)

Uansett, hvis man sammenlikner den GLOBALE serien (RSSv4 TLT gl) med UAH sine tilsvarende v6 TLT- og TMT-serier, så trer et interessant bilde fram. Først med UAHv6 TLT gl:

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/06/rssv4-tlt-gl-vs-uahv6-tlt-gl-2.png)

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/06/rssv4-tlt-gl-vs-uahv6-tlt-gl.png)

RSSv4 skyves opp med ganske nøyaktig 0,15 grader relativt til UAHv6 innenfor perioden 'primo -99' â?? 'primo -03'. Før og etter denne perioden er imidlertid de to seriene fortsatt bemerkelsesverdig like, som RSSv3.3 og UAHv6 var det ...

SÃ¥ med UAHv6 TMT gl:

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/06/rssv4-tlt-gl-vs-uahv6-tmt-gl.png)

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/06/rssv4-tlt-gl-vs-uahv6-tmt-gl-2.png)

Helt på slutten av 1992 synker UAH-kurven markant inn relativt til RSS-kurven, slik at den på slutten av 1999 ligger ganske nøyaktig 0,26 grader under den. Fra 1979 til ut 1992, og fra slutten av 1999 og til i dag, derimot, følger de to seriene hverandre i det store og det hele påfallende tett, uten noen permanente/systematiske avvik av noe slag.

Her er for øvrig nye RSSv4 TLT gl satt opp mot CERES EBAF Ed4, OLR v/gl ToA:

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/06/rssv4-tlt-vs-ceres-ebaf-ed4-toa-olr.png)

Veldig god match, i hvert fall fra 2003 og framover ...
Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 01.07.2017, 13:50:39
Quote
Og i motsetning til overflatemålingene, som dels benytter ulike data og metoder, benytter RSS og UAH de nøyaktig samme data, men åpenbart ulike metoder.

Nei, de bruker alle de justerte GHCN dataene som de justerer videre på. Og dette er direkte temperaturmålinger, ikke frekvensparameter. Hvis du vil se på store justeringer så kan du jo sammenligne 1945 -1980 slik de var fremestilt for 30 år siden med i dag. Termometere er en 300 år gammel teknologi som var godt kjent på 80-tallet og ingen har reist tilbake i tid for å gjøre nye målinger.

Quote
Jeg har sagt det før, og gjentar det igjen; vi står overfor en skikkelig take down av enten RSS eller UAH, eller muligens begge.

For Mears er det en vinn-vinn uansett. Han har viet hele sin karrier på å fortelle hvor dårlig jobb han gjør og at ingen må stole på satellitten. Her er jo nok en vellykket skvetting på satellitt-seriene. Mon tro hva Nasa synes om å ha en femtekolonnist i sin næringskjede når de skal forsvare alle milliardene de har brukt og ønsker å bruke fremover på satellitter.

Inntil Mears kan validere mot radiosonder så er produktet hans verdiløst...
Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 01.07.2017, 15:35:33
Okular, har du sett på radiosondemålingene på regionalt nivå? Radiosondene er ikke egentlig globale, men UAH og Nasa bruker de til å validere resultatet fra satellittene i visse geografisk områder.
Title: Sv: RSS v4
Post by: Okular on 01.07.2017, 16:28:46
Hva med tropene?

Her er nye RSSv4 TLT versus CERES EBAF Ed4, OLR ved ToA (2000-2017):

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/07/rssv4-tlt-vs-ceres-ebaf-ed4-toa-olr-tropics.png)

Og versus ERBS Ed3_Rev1, OLR ved ToA (1985-1999):

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/07/rssv4-tlt-vs-erbs-ed3_rev1-olr-ved-toa-trop.png)

Veldig god match i begge tilfeller. Men det er i skjøten (i overgangen 1999-2000) det skjer ...
Title: Sv: RSS v4
Post by: Okular on 01.07.2017, 16:31:39
Okular, har du sett på radiosondemålingene på regionalt nivå? Radiosondene er ikke egentlig globale, men UAH og Nasa bruker de til å validere resultatet fra satellittene i visse geografisk områder.

Nei, bryr meg fint lite om radiosondeseriene. Jeg omtaler dem bl.a. her:
https://okulaer.wordpress.com/2016/02/21/taminos-radiosonde-problem-part-1/ (https://okulaer.wordpress.com/2016/02/21/taminos-radiosonde-problem-part-1/)

Helt meningsløse som globale serier for klimastudier (altså for langtidstrender).
Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 01.07.2017, 16:46:35
Quote
Helt meningsløse som globale serier for klimastudier (altså for langtidstrender).

Nå skriver jeg nettopp at det var på regionalt, ikke globalt, nivå jeg tenkte på. Spencer og Christy spesifiserer også dette når de skriver om validering.
Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 01.07.2017, 17:14:20
Sitat Ryddegutt;

"Sitat
Og i motsetning til overflatemålingene, som dels benytter ulike data og metoder, benytter RSS og UAH de nøyaktig samme data, men åpenbart ulike metoder.


Nei, de bruker alle de justerte GHCN dataene som de justerer videre på. Og dette er direkte temperaturmålinger, ikke frekvensparameter. Hvis du vil se på store justeringer så kan du jo sammenligne 1945 -1980 slik de var fremestilt for 30 år siden med i dag. Termometere er en 300 år gammel teknologi som var godt kjent på 80-tallet og ingen har reist tilbake i tid for å gjøre nye målinger."

Nå har du falt tilbake til den vanlige blånektingen der du blander inn førti tallet og det som skjedde før det.

Satellittene kom i 1979, altså de vi snakker om her, og ikke i 1920. � måle temperaturer på overflaten er en gammel og velprøvd teknikk. På gymnaset hadde jeg en klasseforstander som egentlig var metteorlog og som benyttet deler av matematikktimene der han benyttet temperaturmålinger over et stort område som illustrasjon for hvordan en gjennomsnittstemperatur i Norge kan konstateres. Det samme holder Viktor Venema og Nick Stokes på med på sine respektive hjemmesider. Dette har meteorologene arbeidet med i mer enn hundre år.

Og fasiten er at "alle" har kommet til omtrent samme resultat. Ved siden av de tre jeg linket inn til ovenfor, GISS, HardCRUT og NCEI, så har du japaneserne, BEST og sikkert et par til som kommer til omtrent samme resultat.

SÃ¥ Ryddegutt, du mÃ¥ snart presentere et alternativ. Det er kort og godt ikke holdbart Ã¥ hevde at overflatetemperaturene er systematisk manipulert uten Ã¥ føre bevis for dette. Det blir bare skrik og skrÃ¥l.     
Title: Sv: RSS v4
Post by: Okular on 01.07.2017, 17:16:11
Nå skriver jeg nettopp at det var på regionalt, ikke globalt, nivå jeg tenkte på. Spencer og Christy spesifiserer også dette når de skriver om validering.

Ja. Nei, har ikke sett på det. Har du? Har du noen sammenlikningsplott?

Her er jo nemlig Arktis ved produktene TLT, TTT og TMT, alle versjon 4:

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/07/arktis-rssv4-a.png)

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/07/arktis-rssv4-b.png)

TTT og TMT ser ut til å stemme svært godt overens med hverandre. De korrelerer dessuten begge godt med både UAHv6 TLT- og CERES OLR-dataene for samme region, samt med 'gammelversjonen' TLT v3.3. Jeg skjønner helt ærlig ikke hva Mears og gjengen har bedrevet her med sitt nye TLT-produkt. Et markant og brått opprykk i 1993, tilsynelatende ett også i 2005. Virker som om det eneste målet har vært å nærme seg (nå enighet med) overflateseriene, ikke med hva andre satellittdata viser for regionen ...
Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 01.07.2017, 18:09:24
Sitat Okular;

"Jeg tror dere skal ta og faktisk kikke på dataene før dere feller dom over noe som helst her. Det er en del merkverdigheter ved det nye RSSv4 TLT-datasettet, men det er primært på det regionale plan."

Vel, i motsetning av hva du tror, så er jeg ikke så vanskelig å be. I de områder vi bor - 60N til 82,5N - som spenner seg fra et område litt syd for Bergen (ca. 20 km) til litt nord for Svalbard, har vi en trend på ca. 0,5 C pr. tiår.

http://images.remss.com/msu/msu_time_series.html

(linken virker ikke, dere må trykke på Region og "North Polar 60,82,5")

Sagt på en annen måte, det blir 5 C varmere i Bergen om 100 år.
Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 01.07.2017, 18:32:18
Quote
Og fasiten er at "alle" har kommet til omtrent samme resultat. Ved siden av de tre jeg linket inn til ovenfor, GISS, HardCRUT og NCEI, så har du japaneserne, BEST og sikkert et par til som kommer til omtrent samme resultat.

Hvem av de er det som IKKE bruker det felles datasetter fra GHCN?
Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 01.07.2017, 20:28:39
Sitat Ryddegutt;

"Hvem av de er det som IKKE bruker det felles datasetter fra GHCN?"

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Historical_Climatology_Network

Jeg antar at alle i mer eller mindre grad benytter dette nettverket, hva er det du etterlyser;

GDHCN?

Skal verdens nasjoner etablere et eget nettverk for "skeptikere" som skal innrapportere til "The Global Denier Historical Climatology Network," så skal vi vente i 60 år før vi kan si noe som helst om temperaturutviklingen de siste 60 år?

Hva med et eget :

IATAFPAF som alternativ til IATA - The International Air Transport Association For People Afraid of Flying

IMOPL - som alternativ til IMO -  The International Maritime Organization for People on Land

NAFS - Norsk Automobilforbund for Syklister

NAFA - Norsk Arbeidsgiverforbund for Ansatte

Er det flere alternative nasjonale eller internasjonale organisasjoner vi bør etablere for å være sikker på at alle enkeltindivider føler seg ivaretatt som fullverdige samfunnsborgere?

Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 02.07.2017, 11:23:02
Quote
Skal verdens nasjoner etablere et eget nettverk for "skeptikere" som skal innrapportere til "The Global Denier Historical Climatology Network," så skal vi vente i 60 år før vi kan si noe som helst om temperaturutviklingen de siste 60 år?

Hvor har jeg forlangt det? Du misser totalt poenget som er at de "uavhengige" temperaturseriene slett ikke er uavhengig, de bygger alle på de samme justerte felles dataene. Og så skal det være et slags " bevis" at siden alle kommer ut med det samme resultatet så må de være korrekt?

Men det som kunne vært en ide er at de forskjellig temperaturserien bygger på felles rådata der alle stasjoner er med slik at de som lager temperaturseriene både står for utvelgelse og nødvendig justering. Altså slik mange tror det fungerer i dag.
Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 02.07.2017, 11:37:42

Quote from: Okular
Ja. Nei, har ikke sett på det. Har du? Har du noen sammenlikningsplott?

Nei, jeg har ikke det. Det var derfor jeg av ren nysgjerrighet spurte deg. Vi får vente å se om noen gjør en slik validering.
Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 02.07.2017, 12:10:05
Sitat Ryddegutt;

"Hvor har jeg forlangt det? Du misser totalt poenget som er at de "uavhengige" temperaturseriene slett ikke er uavhengig, de bygger alle på de samme justerte felles dataene. Og så skal det være et slags " bevis" at siden alle kommer ut med det samme resultatet så må de være korrekt?"

Jeg finner hele denne diskusjonen uinteressant og et blindspor i klimadebatten. Og hva betyr "uavhengig" i denne sammenheng, målingene skal ikke være gjort av en fagmann som jobber i klimaindustrien fordi de fusker? Hva med å innføre "uavhengige" målere på strømmåleren eller bensinpumpene?

Hele denne ideen om uavhengige data bygger på en slags aktor/dommer konstellasjon, siden det er de meteorologiske instituttene som rapporterer, og siden meteorologene hevder det har blitt varmere, så må vi ha en ny og uavhengig instans som dobbeltsjekker at der termometeret viser 14,3 C, så viser det faktisk 14,3C.

For det første må det holde med ett organ som samler inn, lagrer og organiserer temperaturseriene;

https://www.ncdc.noaa.gov/ghcnm/v3.php

Hva skal vi med flere offisielle? Jeg har aldri gjort det selv, men slik jeg forstår det er dette åpent for alle og enhver kan kontrollere om de temperatuter som rapporteres er riktige. For det andre har bl.a. NASA GISS en åpen portal som er tilgjengelig, jeg antar at det samme gjelder HardCRUT og de andre globale seriene.

Så har vi de mer private initiativene som BEST og eksempelvis Viktor Venema som nå er i ferd med å samle inn en rekke nasjonale historiske oversikter og skal lage sin temperaturserie basert på de.

Er det i det hele tatt noe å tvile på at denne utviklingen stort sett er riktig;

http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/03/land-and-ocean-summary-large-1024x788.png

Var det ikke Anthony Watts som erklærte at han ville respektere funnene til BEST for så å snu på flisa når de kom. Har den samme Watts snart fått gitt ut det paperet han har bebudet siden 2012?

https://wattsupwiththat.com/2015/12/17/press-release-agu15-the-quality-of-temperature-station-siting-matters-for-temperature-trends/

https://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/post/more-evidence-attention-grabbing-climate-studies-prematurely-rushed-and-potentially-flawed/2012/07/31/gJQAYJkCNX_blog.html?utm_term=.47ed35ceb5da

Vi snakker her om "den ledende" skeptiker som gir ut et paper og oppgir Steve McIntyre som medforfatter, for så å oppleve at medforfatteren tar avstand fra det samme arbeidet.
Og hva med dette organet som i 2015 slo på storromma, og virkelig skulle sette skapet på plass;

https://www.tempdatareview.org/

og hva har skjedd på to år? Absolutt NADA;

https://moyhu.blogspot.no/2017/04/gwpf-international-temperature-data.html

Om det var 0,1 C varmere eller kaldere for 50 år siden er meg knekkende likegyldig. Vi har nå et uttall av kilder fra skipsmålinger, bøyemålinger, ballonger, satellitter, ARGO og dette i tillegg til at all verdens nasjoner har et eller annet meteorologisk institutt som måler på daglig basis.

Hva skal vi med mer? Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 02.07.2017, 12:32:44
Quote
Hva med å innføre "uavhengige" målere på strømmåleren eller bensinpumpene?

Jeg kan garantere at det kjapt hadde blitt innført en uavhengig kontroll hvis bensinpumpen måler at du har fylt 60 liter på tanken og dette tallet så hadde blitt justert til 70 liter når du skal betale.

Quote
...dobbeltsjekker at der termometeret viser 14,3 C, så viser det faktisk 14,3C.

Og det er hele poenget, GHCN rapporter slett ikke at termometeret viser 14,3 C når det faktisk viser 14,3 C.
Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 02.07.2017, 13:21:23
Sitat Ryddegutt;

"Og det er hele poenget, GHCN rapporter slett ikke at termometeret viser 14,3 C når det faktisk viser 14,3 C."

Nå har jeg deltatt i denne debatten i overkant av to år, jeg har ikke tall på hvor mange ganger det har blitt satt frem fuskepåstander av aromaterapeuter fra Sør - Afrika og tilsvarende, som så umiddelbart blir debunket.

Jeg har gang på gang etterlyst klare tilfeller av bevisst manipulering, ikke ett eneste tilfelle har blitt forevist. Ikke en gang under Climategate ble det påvist tilfeller av temperaturmanipulering. Likeledes falt Currygate død til jorden, Bates trakk tilbake påstandene og Hausfather viste med andre kilder at Karl & Co var riktig. Likefult går det tre - fire uker, så kommer dette vrøvlet om at Karl & Co var et falskneri som kom rett før Parismøtet i den hensikt å påvirke Parismøtet, mens det vitenskapelige grunnlaget for Karl & Co var sendt til peer review to år før Parismøtet begynte.

Og slik kommer det til å fortsette.

Jeg kommer i farten på ett tilfelle der noen påviste en feil hos NASA GISS som umiddelbart ble rettet opp. Og at det gjøres feil både av NOAA, HaadCRUT og alle andre, vi enige om. � 100% gardere seg mot feil er ikke mulig, men der er kort og godt ingen empirisk dekning for å hevde at temperaturutviklingen de siste 150 år et resultat av manipulering.

Det eneste fellestrekk jeg ser, er at de organer og instanser som fremsetter disse pÃ¥standene, og nÃ¥ referer jeg ikke til enkeltpersoner her pÃ¥ forumet, men typer som Anthony Watts, GWFP og Klimarealistene, er noen totalt upÃ¥litelige narrefisser.   
Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 02.07.2017, 13:55:45
Som sagt, hvis termometeret viser 14,3 C så blir det ikke nødvendigvs brukt 14,3 C i temperaturseriene:

Quote
The first plot is for the land surface temperature from climate stations. The data is from the Global Historical Climate Dataset (GHCNv3) of NOAA (USA). Their method to remove non-climatic effects (homogenization) is well validated and recommended by the homogenization community.

They adjust the trend upwards. In the raw data the trend is 0.6°C per century since 1880 while after removal of non-climatic effects it becomes 0.8°C per century.


http://variable-variability.blogspot.in/2015/02/homogenization-adjustments-reduce-global-warming.html?m=1

Mulig det er korrekt å gjøre dette og det er mulig de ikke er korrekt, men de forskjellige dataseriene er ikke bygd direkte på temperaturalesninger fra termometere og de er slett ikke selvstendige og frikoblet fra hverandre.


Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 02.07.2017, 14:40:55
NÃ¥ snakker du metode og hva som er best praksis. Det som er Ã¥penbart er at data mÃ¥ homogeniseres for Ã¥ kunne sammenligne epler mot epler. SÃ¥ lenge dette gjørs Ã¥pent, og det samtidig foregÃ¥r en faglig debatt som du refererer til, er dette helt uproblematisk. Først hvis metodene utilgjengelige og det hele skjer i skjul vil du ha et poeng. 

Og konklusjonen til Viktor Venema sier vel det meste;

"But while it is a pure coincidence and while other datasets may show somewhat different numbers (the BEST adjustments are smaller), the downward adjustment does clearly show that climatologists do not have an agenda to exaggerate global warming. That would still be true if the adjustments had happened to go upward."

Og dette spørsmålet blir også mindre og mindre viktig. Det er rikelig med noen få tusen målepunkter på kloden, ja jeg mener å ha lest at Nick Stokes hevder at 300 velplasserte målepunkter vil fortelle omtrent samme historien. I dag er disse stasjonene automatiske og jeg har sett demonstrert hvordan alle og enhver kan gå inn å hente data i sann tid fra hele verden, og da kan jo alle og enhver lage sin egen graf.

http://www.bom.gov.au/climate/data/

Jeg har for øvrig enda ikke fått svar fra HI når deres arbeid kommer ut. Som jeg har nevnt før, finnes det en rekke målestasjoner som måler sjøtemperaturen fra overflaten og ned til 300 meter;

http://www.imr.no/forskning/forskningsdata/stasjoner/

Dette er høykvalitetsmålinger som begynte for 80 år siden og bare har hatt få avbrudd, bl.a. under krigen for noen stasjoners vedkommende. Sognesjøen viser eksempelvis ca. 1C stigning i hele vannsøylen i dag i forhold til normalen som her er definert fra 1935 til 1993.

http://www.imr.no/forskning/forskningsdata/stasjoner/view?station=Sognesjoen

Her kan alle gå inn å finne ulike årstall, og mine høyst uvitenskapelige og temmelig tilfeldige søk viser en varm periode på 30 og 40 - tallet, men ikke så varm som nå, og en kald periode på 50, 60 og 70 tallet. Der er store årlige variasjoner, men jeg synes at jeg ser igjen det samme hovedmønster som på de globale temperaturseriene.
Title: Sv: RSS v4
Post by: Administrator on 02.07.2017, 15:34:22
Jennifer Marohasy m.fl. har lagt ned et solid arbeid i avdekking av juks med temperaturserier i Australia.

Her er en oppsummering:
http://jennifermarohasy.com/temperatures/

Jeg mener at saken om Rutherglen er spesielt ille:
http://jennifermarohasy.com/temperatures/rutherglen/

Den har vært nevnt her på forumet tidligere også. Man har bl.a. antatt flytting av stasjon (som ikke er dokumentert), samt homogenisert i en retning som ikke på noen måte stemmer med nærliggende stasjoner.
Title: Sv: RSS v4 - Marohasygate
Post by: Emeritus on 02.07.2017, 17:11:44
Så kan vi se hva hun sier selv om denne saken på sin egen hjemmeside;

"In fact, under Prime Minister Tony Abbott, a panel of eminent statisticians was formed to investigate these claims detailed in The Australian newspaper in August and September 2014. The panel did acknowledge in its first report that the Bureau homogenized the temperature data: that it adjusted figures. The same report also concluded that it was unclear whether these adjustments resulted in an overall increase or decrease in the warming trend. No conclusions could be drawn because the panel did not work through a single example of homogenization, not even for Rutherglen. Rutherglen is of course in north eastern Victoria, an agricultural research station with a continuous minimum temperature record unaffected by equipment changes or documented site-moves, but where the Bureau nevertheless adjusted the temperatures. This had the effect of turning a temperature time series without a statistically significant trend, into global warming of almost 2 degrees per Century."

http://jennifermarohasy.com/2015/09/you-dont-know-the-half-of-it-temperature-adjustments-and-the-australian-bureau-of-meteorology/

Regjeringen satte ned et "panel of eminent statisticians" som konstaterte at der var foretatt homogeniseringer men at;

"The same report also concluded that it was unclear whether these adjustments resulted in an overall increase or decrease in the warming trend."

Hun linker ikke inn selve granskningsrapporten, men fortsetter å kritisere granskerne som ikke fant noe, og topper det hele med antyde at granskningen ble hemmet eller forstyrret av miljøministeren.

Lenger nede i samme artikkel drar hun inn denne;

"For example, there is an email thread in which Phil Jones (University of East Anglia) and Tom Wigley (University of Adelaide) discuss the need to get rid of a blip in global temperatures around 1940-1944. Specifically Wigley suggested they reduce ocean temperatures by an arbitrary 0.15 degree Celsius. These are exactly the types of arbitrary adjustments made throughout the historical temperature record for Australia: adjustments made independently of any of the purported acceptable reasons for making adjustments, including site moves, and equipment changes."

Til tross for X granskninger, der det eneste kritikkverdige som ble knyttet til Phil Jones var brudd på offentlighetsloven, fortsetter hun å opprettholde for lengst debunkede påstander om scientific misconduct og triksing med data.

Hun er således misfornøyd med at verken de australske* granskerne fant noe, eller at de engelske granskerne fant noe, men opprettholder påstandene som den narrefissen hun er.

*da jeg er ukjent med saken, begrenser jeg meg til Marohasys egen beskrivelse av utfallet fra granskningen i Australia. Sagt på en annen måte, hadde de funnet noe regner jeg med at hun ikke bare hadde rapportert det, men i tillegg blåst det ut av alle proporsjoner.

PS kl. 18.00:

Her er granskningsrapporten;

http://www.bom.gov.au/climate/change/acorn-sat/documents/2015_TAF_report.pdf

Her er hennes versjon av hva rapporten sier om homogenisering;

"The panel did acknowledge in its first report that the Bureau homogenized the temperature data: that it adjusted figures."

Det fremstilles nærmest som en sier for henne at granskningsrapporten "erkjenner" at det foregår homogenisering, mens realiteten er at rapporten på side 16 omtaler hvorfor det gjøres og at det har blitt gjort, hvem i klimadebatten vet ikke at dette skjer over alt og er helt nødvendig?

Det neste hun refererer er dette;

"The same report also concluded that it was unclear whether these adjustments resulted in an overall increase or decrease in the warming trend."

Mens rapporten sier dette;

"The Forum considers that its own recommendations will deliver improvements to the management and communication of the ACORN-SAT dataset. There is a clear trend increase in both the raw and homogenised temperature data, and the temperature patterns exhibited in a variety of other datasets have a similar character. It is not currently possible to determine whether these improvements will be reflected in an increased or decreased warming trend that has been broadly observed across a range of different datasets."

Anbefalingen fra forumet har ingenting med narrefissas virksomhet å og "these adjustments" har ingenting med påstandene hun fremsetter å gjøre. Det er selvsagt en grunn til at der ikke er en link til rapporten i hennes innlegg, folk kunne joe selv lese hva som stod der.

Dette kvinnfolket hadde jeg vært ytterst forsiktig med å bli med hjem.
 


 

 

 
Title: Sv: RSS v4
Post by: Okular on 03.07.2017, 09:04:21
(https://s19.postimg.org/jjlu4ftdf/RSS_V4.0_-_V3.3.png)
Title: Sv: RSS v4
Post by: Administrator on 03.07.2017, 10:42:24
Emeritus, hvis jeg var uklar om hva som er kjernen i det jeg la ut, så er det at Marohasy legger fram ganske solide bevis på at temperaturserien på Rutherglen ble justert uten noe som helst grunn. I etterspillet var det den ene meteorologen etter den andre som forsvarte justeringene med nebb og klør.

Hva det har å si for totalen er revnende likegyldig. Jeg mener at dette er et glimrende eksempel på det jeg mener er det største problemet i klimaforskningen:
Gradvis, over lang tid, justeres det mot det alle "vet" er "rett". Som regel av velmenende forskere, som i vurderinger for å velge mellom A og B alltid velger det alternativet som forsterker sannheten om at vi koker kloden. "Noe annet vil jo være uredelig", tenker de. De verste er også ute etter den kjente "verre enn tidligere antatt"-tittelen som er en garanti for mediaoppmerksomhet og nye forskningsmidler.

Hvis eksempelet fra Rutherglen ikke har noe å si for totalen, hvorfor kunne de ikke da sagt rimelig kjapt: "Her har noen tydeligvis gjort en feil. Vi skal etterforske dette, finne feilen og rette den."

Med et lite hakk mer ydmykhet hadde det vært mye enklere å ha tillit til temperaturseriene.
Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 03.07.2017, 17:58:00
Sitat Administrator;

"Emeritus, hvis jeg var uklar om hva som er kjernen i det jeg la ut, så er det at Marohasy legger fram ganske solide bevis på at temperaturserien på Rutherglen ble justert uten noe som helst grunn. I etterspillet var det den ene meteorologen etter den andre som forsvarte justeringene med nebb og klør."

Nå benyttet jeg litt tid på denne saken, på samme måte som jeg har benyttet temmelig mange timer tidligere på andre fuskepåstander.

Jeg innrømmer at jeg ikke benyttet tid på den ene stasjonen du nevner, "Rutherglen," jeg kan således verken være enig eller uenig i at den var feil. I den grad jeg skulle gå inn å vurdere den konkret, ville spørsmålet mitt bli; har noen her gjort et bevisst valg for å blåse opp temperaturstigningen de siste 100 år?

Som jeg har sagt uendelig mange ganger, feil gjøres hele tiden, men er der en bakenforliggende global eller regional "bevegelse"
som systematisk forsøker å få det til å se verre ut, enn det det egentlig er?

Jeg har lest litt om hva Marohasy sier generelt om bl.a. granskningsresultatene, og hva hun mener om andre spørsmål. Tar jeg ikke feil, mener hun generelt at temperaturene ikke har steget de siste 20 år, og at Phil Jones er en temperaturmanipulator og at det er noe alle vet.

Når jeg i tillegg mener at hun forsøker å skrive seg inn som en viktig brikke i denne granskningsrapporten, men der jeg ikke ser mye spor av henne i selve rapporten, blir jeg ytterligere mistenksom. Og jeg blir ekstremt mistenksomt når hun antyder at grunnen til at granskningsrapporten ikke fant noe galt, skyldes at miljøministeren hadde blandet seg inn og styrt hva en syv - åtte rimelig tunge Australske utvalgsmedlemmer skulle mene, da blir spørsmålet mitt;

Hva med bevisene for dette fru Marohasy? For i min verden er det ikke  et "bevis" for at De, fru Marohasy, belegger dette med pÃ¥stander om at ;

"According to media reports last week, a thorough investigation of the Bureauâ??s methodology was prevented because of intervention by Environment Minister Greg Hunt. He apparently argued in Cabinet that the credibility of the institution was paramount."

Jeg har ikke sjekket, men antar at de  "media reports last week" hun referer til kommer fra de samme media - i praksis Murdoch pressen - der hun skrev sine opprinnelige innlegg der hun fremmet disse fuskepÃ¥standene. Granskingsutvalget tilbakeviste med andre ord hva de aktuelle "media" hadde pÃ¥stÃ¥tt, og hva svarer en da med? Jo at det var foul play av granskerne og myndighetene og at det som stod i avisen likevel var sant, men vi kan ikke bevise det.

På sekstitallet på Sunnmøre hadde en tilsvarende påstand blitt utlagt slik;

"Ej veit no ikkje ej, men ej høyre dei sei at han Gress Knut like mannfølk bedre enn kvinnfølk."

Sorry, men gjengivelsen av Phil Jones' forbrytelser, og det flere år etter at granskningene av Phil Jones var ferdig, dette kombinert med at hun forsøker å skrive seg inn i en historie hun overhode ikke hører hjemme i, sier meg at denne Marohasy er en totalt upålitelig narrefisse som jeg ikke bruker mer tid på.

Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 03.07.2017, 18:23:45
Administrator, for å dels dempe og for dels å nyansere mitt siste innlegg, så glemte jeg hovedpoenget.

Hva temperaturene reelt viste i 1910, 1940 og 1960 driter jeg på et vis i. Men jeg er veldig opptatt av hva de viste i 1123, 523, 100 år F.kr., og for 3000 år siden og 6000 år siden osv.

Disse fuskepåstandene som i stor utstrekning referere seg til perioden før 1970, der vi alle er enige om at det var mye rart, er en distraksjon fra klimadebatten. Etter 1970 - og det er nå 47 år - har vi aldri hatt mere data fra ulike kilder og vi kan med en ekstrem grad av nøyaktighet fastslå hvordan det utvikler seg.

Og det eneste som da burde være av interesse er hvordan en kan sammenligne dagens temperaturer med 1123, 523 osv videre med dagens. Vi vet med rimelig grad av sikkerhet at det var betydelige varmere under holocene optimum, vi vet at kloden er i en naturlig kjølende fase, det vi diskuterer er hvorfor denne utviklingen har snudd der vi nå i over hundre år (stort sett) har sett en reversering av den kjølende tendens vi har hatt i de siste tusener av år.

Og bare så det er nevnt, det er ikke sikkert at det var så dumt med litt ekstra påfyll av CO2 i atmosfæren for et par hundre år siden, vil vi ha en utvikling der Nigardsbreen sammen med de andre brearmene vokser seg ned til fjordene og gjør disse områdene ubeboelige?

Det lille jeg har lært om istidene er at mellomistidene ble stadig kortere og istidene stadig lengre. Var vi pÃ¥ full fart vei inn i en ny istid som har blitt utsatt? Hva om skeptikerne (og nÃ¥ skrev jeg ikke "skeptikerne") sÃ¥ litt pÃ¥ den muligheten?   
Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 03.07.2017, 19:00:45
Quote
Det lille jeg har lært om istidene er at mellomistidene ble stadig kortere og istidene stadig lengre. Var vi pÃ¥ full fart vei inn i en ny istid som har blitt utsatt? Hva om skeptikerne (og nÃ¥ skrev jeg ikke "skeptikerne") sÃ¥ litt pÃ¥ den muligheten?   

Der finnes studier for alle muligheter:

Ny studie: Mennesker har utsatt neste istid med 50.000 år

https://www.nrk.no/viten/ny-studie_-mennesker-har-utsatt-neste-istid-med-50.000-ar-1.12749852
 (https://www.nrk.no/viten/ny-studie_-mennesker-har-utsatt-neste-istid-med-50.000-ar-1.12749852)
Title: Sv: RSS v4
Post by: Emeritus on 03.07.2017, 19:25:45
Sitat Ryddegutt;

"Der finnes studier for alle muligheter:"

Mitt siste innlegg var i fullt alvor.

1. Alle antar det, men M-teorien er en teori full av usikkerhet og uavklarte detaljspørsmål.

2. Istidene har blitt oftere og kaldere - vi har ikke hatt istider alltid, "dagens" type begynte for et par millioner år siden

3. Om neste istid skal komme om 200 år eller 50.000 år er like uberegnelig som Petter T.' klimastandpunkt til enhver tid*

4. Av og til mÃ¥ ogsÃ¥ jeg ha anledning til Ã¥ fremsette vanvittige klimaspekulasjoner her pÃ¥ forumet.   

*Unnskyld Petter T. Jeg må få sitere en Trondhjemmer som er mer kjent enn Eggen, ingen ringere enn Arve Tellefsen. Han var på Historisk Museum i Bergen og hadde i all hemmelighet tvunget på seg konsertantrekket til Ole Bull som var en del av utstillingen, Ole Bull varen mann av lite fysisk format og Tellefsen så ut som meg, om jeg hadde forsøkt å tvinge meg inn i en Levi Straus 502 med 32'' livmål. Konservatorene begynte straks å kjefte på han, og beskyldte han for å ødelegge kulturarven, og hva svarte han;

"Ã? kunn itj dy mæ."   
Title: Sv: RSS v4
Post by: Ryddegutt on 03.07.2017, 20:38:32
Det var ikke sarkasme fra min side, Emeritus. Jeg husket oppslaget om den studien i forbifarten så jeg linket den kjapt inn. Men jeg må innrømme at jeg ikke har lest den.