Klimadebatt

Klimadebatt => Ny forskning => Topic started by: Emeritus on 22.06.2017, 18:34:30

Title: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 22.06.2017, 18:34:30
VG har en informativ artikkel om forskningsresultater begått av hovedsakelig norske miljøer som har vakt litt oppsikt;

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klima/forskerne-har-avsloert-nok-en-flik-av-golfstroemmens-hemmeligheter-og-det-er-ikke-sikkert-du-vil-like-det/a/24070851/

Hele artikkelen gjengis uten pay wall:

http://www.nature.com/articles/ncomms15875

En liten advarsel, bl.a. er Helge Drange medforfatter, men den som har gjort arbeidet synes å være en Marius �rthun som er 36 år og allerede har en del artikler om samme tema.

I følge VG (jeg har ikke lest artikkelen så grundig enda) kan en forutsi mye om været i Norge og lengre nord kun ved å avlese temperaturene ved Grand Banks i USA, det tar ca. syv år før det når Vestlandet og her synes å være en rimelig sterk korrelasjon. Korrelasjonen gjelder også arktisk isutbredelse, dog ikke særlig markant i forhold til den samlede utbredelsen.

Jeg kan ikke se at AGW eller CO2 overhodet er nevnt i artikkelen, den omhandler således kun naturlige klima/værendringer.

Alt skulle således ligge til rette for at denne snart gjengis i The no Fuck Zone som enda en artikkel som knuser AGW hypotesen, samtidig som det fortsatt kan hevdes at klimavitenskapen ikke forsker på naturlige klimavariasjoner.
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Ryddegutt on 23.06.2017, 16:19:55
Selvsagt har NoTricksZone tatt tak i denne studien:

http://notrickszone.com/2017/06/23/arctic-warming-reverse-new-study-says-winter-arctic-sea-ice-to-increase-towards-2020/ (http://notrickszone.com/2017/06/23/arctic-warming-reverse-new-study-says-winter-arctic-sea-ice-to-increase-towards-2020/)

Det man heller må spørre seg er hvorfor de statlig lønnede aktivisthønene i forskning.no ikke vil skrive om denne studien.

Drittavisen Aftenposten har vel uansett ikke mer plass etter at de har brukt spalteplassen på vrøvl om at det kortsiktige været i Arizona plutselig har blitt til klima gjennom 30 år:

https://www.aftenposten.no/verden/Ekstremvar-krever-liv-i-USA-623645b.html (https://www.aftenposten.no/verden/Ekstremvar-krever-liv-i-USA-623645b.html)
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 23.06.2017, 17:47:11
Sitat Ryddegutt;

"Det man heller må spørre seg er hvorfor de statlig lønnede aktivisthønene i forskning.no ikke vil skrive om denne studien."

Faen så uheldige folk her på bloggen er med sine konspiratoriske beskyldninger, snakker vi om en gjeng religiøst forvirrede masochister.

Jeg kan meddele en hemmelighet, dog ikke mer hemmelig at det kan leses på Wahls blogg. Wahl har allerede bebudet at han vi kommentere denne studien i neste blogginnlegg som kommer i løpet av helgen.

Vi har altså en situasjon der VG har kommentert artikkelen ganske fyldig, og der klimabloggeren i Forskning.no har bebudet å ville kommentere artikkelen etter at bloggeren har fått anledning til å studere den.

Likevel sutres det over at naturlig klimavariasjoner ikke er gjenstand for forskning og at MSM bare er opptatt av alarmisme og ignorerer naturlige klimaendringer. Det samme tytet kan en lese hos Klimarealistene og på WUWT, nemlig at det aldri forskes på naturlig klimavariabilitet.

Men hva er sannheten? Er det ikke stort sett sykler på 30/60, 225 og 1000 år som kommenteres. Hvorfor har vi proxystudier flere millioner år tilbake, hvorfor har vi Vostokprøvene, hvorfor får Rudiger Stein titalls millioner for å benytte forskningsfartøyet Polarstern for å samle inn proxyer i Arktis. Og slik kan jeg fortsette. Det denne bloggen og klimadebatten mangler, er faktisk ikke proxystudier og studier om naturlig klimavariabilitet, men studier og forklaringer på hva og hvorfor CO2 og andre klimagasser påvirker eller ikke påvirker temperaturene. Gi meg en link til en eneste studie her på KD.com som forsøker å ta opp denne problemstillingen på en informativ og nyansert måte andre enn disse HVUP showene om noe kaldere til det varmere eller atmosfæretrykk.

Men det var altså ikke det som var hovedpoenget i mine sarkastiske sluttkommentarer i forrige innlegg. Jeg er temmelig sikker på at denne artikkelen snart kommer på listen over artikler som hevder at CO2 ikke spiller noen rolle, følg med i spalten DET ER SOLEN om et halvt års tid. Da vil det komme en link til The no Fuck Zone, der denne artikkelen vil være en av mange i serien;

"150 nye vitenskapelige artikler som debunker AGW hypotesen."

Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Ryddegutt on 23.06.2017, 21:21:43
Er Wahl blitt journalist i forskning.no der aktivistredaktøren styrer hva Wahl skal skrive? Jeg tror du har misset totalt hvorfor Wahl blir respektert og forskning.no blir ledd av...
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 24.06.2017, 00:16:32
Sitat Ryddegutt;

"Er Wahl blitt journalist i forskning.no der aktivistredaktøren styrer hva Wahl skal skrive? Jeg tror du har misset totalt hvorfor Wahl blir respektert og forskning.no blir ledd av..."

For noe patent sprøyt, at Wahl har hatt en klimablogg i Forskning.no i snart 10 år, er selvsagt en redaksjonell beslutning foretatt av Forskning.no. Det er ikke tilfeldig at bloggen ikke heter Geir Aaslids blogg.

Og hva er det som gjør denne artikkelen så oppsiktsvekkende at redaksjonen i Forskning.no skulle kaste alt de har i hendene og omtale denne artikkelen? Marius et al. mener å ha funnet en ny naturlig oscillasjon, for det store spørsmålet - AGW eller CAWG - spiller den knapt noen som helst rolle. Og det som interesserer meg er bl.a. to spørsmål, hva forårsaker denne oscillasjonen og hvordan samspiller den med AMO, eller er denne artikkelen en begynnelse på å avlive AMO som selvstendig fenomen, på samme måte som PDO og IPO av noen forskere ikke anses som ett fenomen, men en kombinasjon av en rekke mer regionale fenomener.
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Ryddegutt on 24.06.2017, 00:55:03
Quote from: Emeritus
Og hva er det som gjør denne artikkelen så oppsiktsvekkende at redaksjonen i Forskning.no skulle kaste alt de har i hendene og omtale denne artikkelen?

Tja, redaksjonen i forskning.no kaste glatt alt de har i hendene og lager førstesideoppslag om dette sprøytet:

Quote
– Dette er en myte. Klimaendringene vil øke farene der vi bor og lever, sier Hayhoe.

РKlimaendringene p̴virker folk som er fattige og sultne, og de skaper ulikhet og vold.

http://forskning.no/klima-marinbiologi/2017/06/det-kan-bli-mye-dommedag

Og så kan man spørre seg om dette passer best på hjemmesiden hos Miljøterroristene De Galne eller hos angivelige seriøse forskningsformidlere?

Metrologisk institutt ( mulig det er først og fremst Bermestad som tvinger dette gjennom ) har blåst i tåkeluren i mange år om hvor forferdelig vi allerede har fått det i Norge pga CO2. Og så viser det seg at Metrologisk institutter blir tatt med buksene nede med ekte data:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=744.msg5481#msg5481http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=744.msg5481#msg5481 (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=744.msg5481#msg5481http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=744.msg5481#msg5481)

Nå viser det seg altså at den lille forandringen vi har hatt i klima i Norge ikke har noe som helst med CO2 å gjøre.

Wahl nyter respekt fra begge leirer, ikke fornærm Wahl ved å assosierer han med dritten fra aktivisthønene i forskning.no!
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 24.06.2017, 02:01:45
Sitat Ryddegutt;

"Nå viser det seg altså at den lille forandringen vi har hatt i klima i Norge ikke har noe som helst med CO2 å gjøre."

Og hvem har fastslått at "det viser seg?"

Det er ytterst krevende å dokumentere at en værendring, som endog kan karakteriseres som en klimaendring hvis den er har vart lenge nok, skyldes en enkelt årsak, enten det er CO2, solen, en tilfeldig kombinasjon av havstrømmer eller noe annet. Derfor kan det vanskelig verken fastslås eller avvises.

Der er imidlertid to fenomener jeg for min del vil hevde at CO2 har et bidrag, og merk "bidrag" - og ikke den eneste Ã¥rsak -  og det gjelder arktisk is og havstigning.

Jeg verken kan eller vil utelukke at der andre ukjente faktorer som misoppfattes å spille en rolle som vi tolker som en AGW effekt, men ingen har vært i stand til å fortelle meg hva dette er.

Når det gjelder arktisk havis - både volum og utbredelse - og GMSL, har vi mer enn nok proxyer til å hevde at det som har skjedd de siste hundre år må være forårsaket av noe annet en bare naturlige variasjoner - med mindre det snart kommer inn en helt ny forklaringsmodell annet enn dette gørret med at DET ER SOLEN og alt det der.

Eller sagt pÃ¥ en annen mÃ¥te, teorien om at "det er alt annet enn CO2 som styrer klimaet" har ikke en gang støtte hos energiminister Scott Pruitt og hans klan, nÃ¥ er diskusjonstemaet om AGW har en hovedrolle eller en birolle. 
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Ryddegutt on 24.06.2017, 21:17:50
Quote from: Emeritus
Der er imidlertid to fenomener jeg for min del vil hevde at CO2 har et bidrag, og merk "bidrag" - og ikke den eneste Ã¥rsak -  og det gjelder arktisk is og havstigning.

Du har vist litt tungt for det. Havstigning har ikke forandret seg etter 1950, altså er data fra havstigning et bevis MOT at CO2 påvirker klima, IKKE et bevis FOR at CO2 påvirker klima.

Siden du ikke tror på denne påstanden fra oss så kan du jo ta det opp med en vår tids største illusjonist, Den Store Bermestad. Han og andre CO2 hoder ordlegger seg gjerne med følgende setning. "Temperaturen har steget med 0.8 grader siden førindustriell tid". Dette er jo en genial setning da den har følgende egenskaper:

A: Man har en assosiasjon til styggedommen "Industri"

B: Man gir et inntrykk av at temperaturen har steget i 150 år som følge av industrien

C: Man gir et inntrykk av at all temperaturstigning i 150 år skyldes industrien

Siden verden er full av naive nek så tar de med seg hjem følgende budskap. "Hele temperaturstigningen siden 1850 skyldes industri/CO2 og hadde vi ikke begynt med den onde industrien så hadde vi behold det behagelige klimaet vi hadde under LIA med ekstremvær, kriger, sult og gjennomsnittlig leveralder på 40 år der hele 1 av 3 barn overlevde barndommen (disse tallene har jeg ikke sjekket).

Før Bermestad ble illusjonist så var han dum nok til å fortelle de egentlige fakta (som forøvrig ikke motsier det de sier senere om temperaturstigningen siden førindustriell tid, men som gjør at nekene da får med seg et helt annet budskap hjem):

Quote
En vesentlig del av oppvarmingen i den siste halvdelen av 1900-tallet kan forklares som et resultat av menneskeskapte utslipp av drivhusgasser (IPCC, 2001). Men det er lite sannsynlig at oppvarmingen før 1940 hovedsakelig var forårsaket av økte konsentrasjoner av drivhusgassene, siden økningen var relativt svak på den tiden.

http://regclim.met.no/cicerone_artikler/cic03-02-Benestad.pdf (http://regclim.met.no/cicerone_artikler/cic03-02-Benestad.pdf)

Hvis isen i Arktis er så spesielt i dag, hvordan kunne de da seile gjennom Nordvestpassasjen rundt 1940 - 1942 uten isbryter? Kan forklaringen være at satelittobservasjonene begynte akkurat når isutbredelsen var på topp etter å ha bygget seg opp siden 1945...

Quote
Between 1940 and 1942 St. Roch navigated the Northwest Passage, arriving in Halifax harbor on October 11, 1942. St. Roch was the second ship to make the passage, and the first to travel the passage from west to east.

https://archive.hnsa.org/ships/stroch.htm (https://archive.hnsa.org/ships/stroch.htm)

Roy Spencer har forresten publisert en studie som forklarer med utregninger hvordan PDO, sammen med skydannelse, forklarer hele temperaturutviklingen siden 1900. Altså inkludert oppvarmingen fra 1910 til 1945 som IPCC ikke har snøring på. Samt at han gjør det uten å drive med kurvetilpasning vha av magiske aerosoler etter "tenk på et tall" metoden slik som IPCC foretrekker.

Potential Biases in Feedback Diagnosis from Observational Data: A Simple Model Demonstration

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2008JCLI2253.1 (http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2008JCLI2253.1)


Og han har skrevet en god bok om dette som jeg nå holder på å lese:

https://www.amazon.com/Great-Global-Warming-Blunder-Scientists/dp/1594036020 (https://www.amazon.com/Great-Global-Warming-Blunder-Scientists/dp/1594036020)

Jeg skal kommer med et eget innlegg om denne boken når jeg er ferdig med å lese den. Spencer har faktisk en referanse til religion i boken, eller skal vi heller si "religion":

Quote
The idea that nature was in a delicate balance before mankind came along is religious, not scientific. Given the necessity of carbon dioxide for life on Earth, we need to consider the possibility that more CO2 in the atmosphere will be better for life on Earth, not worse.

Viste du forresten at CAGW hypotesen slett ikke baserer seg på oppvarming fra CO2, kun oppvarming fra H2O som følge av påstått positiv feedback, for å "bevise" at oppvarmingen etter 1950 skyldes mennesker? Så da gjenstår det å bevise at fuktinnholdet i atmosfæren globalt begynte å øke etter 1950. Dette har man behendig nok selvsagt ikke noe bevis for, kun "modeller"...


(http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/102468/26385057/1436639189657/Hottest_Day_scr.jpg)
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Telehiv on 25.06.2017, 01:10:45
Ã?rthuns artikkel fremsetter en forsinkelsesobservasjon som slett ikke er ny, dette er forhold som har vært diskutert i observasjonsbasert forskning i Ã¥rtier, men som siste tiÃ¥ret har havnet en del i bakgrunnen i takt med en del av IPCC-miljøets vedvarende modellerte nedtoning av naturlige sykluser. Vi hadde for eksempel en omfattende diskusjon rundt samme syklus her for flere Ã¥r siden og pÃ¥ klimaforskning.com før det, der jeg bl.a. viste til flere studier om de samme forsinkelsesmønstre fra USAs østkyst til golfstrømmen passerer Norge, men som Ã?rthun nÃ¥ lanserer som "ny innsikt". Det mÃ¥ i sÃ¥ fall være i hans fagmiljø med Drange et co, der man for eksempel ennÃ¥ ikke har ervervet seg grunnleggende innsikt i gravitasjonslovene. For dette med 7-10 Ã¥rs forsinkelse fra østkysten til Norge skrev jeg spesifikt om bl.a. pÃ¥ AD og i Dagsavisen for mange Ã¥r siden, til aggressive protester fra det miljøet der (og Benestad pÃ¥ MI selvsagt, som til slutt lyktes med Ã¥ kreve flere hevet ut fra disse nettstedene etter at disse hadde avdekket hans dumheter pÃ¥ det morsomste) der de hevdet at det tvert imot var snakk om "nye og menneskeskapte mønstre". NÃ¥ dukker de pinadø opp med en junior og lanserer dette som "ny innsikt om naturlige sykluser" (uten Ã¥ nevne at de selv fordømte dette som uvitenskapelig klimafornektervrøvl for bare fÃ¥ Ã¥r siden) og at dette trolig vil gi mange kalde Ã¥r i nordomrÃ¥dene framover. Nød lærer som kjent naken forsker Ã¥ spinne nytt vev Ã¥ dekke over det gamle med. 

Her er også en tråd fra et drøyt år siden der vi dro inn en del materiale rundt sykluser som er litt morsomt å se igjen nå:
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=480.0   

PS: Ovennevnte tråd viste figurer for AMO-indeksen, her er en oversikt for PDO-indeksen som forelå på samme tid:

(https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2013/10/pdo-index-since-1900.jpg)

Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 25.06.2017, 07:03:55
Sitat Ryddegutt;

"Du har vist litt tungt for det. Havstigning har ikke forandret seg etter 1950, altså er data fra havstigning et bevis MOT at CO2 påvirker klima, IKKE et bevis FOR at CO2 påvirker klima."

Jeg tar lett på dette vel vitende om at lukkemusklene i NASA neppe har greie på det;

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

Fra 1870 til 2000 steg det samlet ca. 200 mm, det skulle gi ca. 1,5 mm/Ã¥r. Fra 1993 til mars 2017 oppgis direkte, det er 3,4 mm/Ã¥r.

Men jeg antar at du og resten av skeptikerbevegelen har deres egne målinger og at det fortsatt hevdes at GMSL naturlig skal fortsette å stige etter siste istid og at dette er helt naturlig.

Når det gjelder Arktisk sjøis er jeg i akkurat samme modus. Enhver står fritt til å hevde at Arktisk sjøis bare er inne i en av sine mange naturlige svingninger og at der var like lite is på 30 - 40 tallet som nå. Temaet er grundig dekket på andre linker her på bloggen og mønsteret gjentar seg, jeg dokumenterer og du fortsetter å føle.

Forsøk å skill mellom følelsesliv og fakta, mens jeg har lagt frem forskningsresultater i søkk og kav som viser at "skeptikernes" følerier ikke bare mangler enhver form for dokumentasjon, men i tillegg avslører at "skeptikere" er komplett historieløse idioter på omtrent samme kunnskapsnivå som denne kvitungen ved navn Christy fra Huntsville Alabama. Han også føler at det var like lite is på 30 - 40 tallet som nå.

Føl i vei.

Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 25.06.2017, 08:42:05
Sitat Telehiv;

"Nå dukker de pinadø opp med en junior og lanserer dette som "ny innsikt om naturlige sykluser" (uten å nevne at de selv fordømte dette som uvitenskapelig klimafornektervrøvl for bare få år siden) og at dette trolig vil gi mange kalde år i nordområdene framover. Nød lærer som kjent naken forsker å spinne nytt vev å dekke over det gamle med."

Hvis dette er gammel kunnskap mÃ¥ jo det være en bagatell Ã¥ linke inn til en artikkel som viser at dette er gammel kunnskap.  Du har linket inn til et innlegg her pÃ¥ KD.com fra i fjor, det omtalte imidlertid 30/60 Ã¥rs syklusene.

PS; Nå har Wahl kommentert artikkelen der han redegjør for hva som er nytt og hva som var kjent fra før.

Ingen bestrider verken AMO eller IPO og det er ikke skeptikere som har avslørt disse fenomenene. Tvert i mot skeptikere som Humlum og Solheim - også benevnt "cyklister" - har jo vist en oppsiktsvekkende evne til å ta feil.

Det skulle bli kaldt fra 2006 da vi skulle inn i en ny nedkjølingssyklus, og denne er ikke en gang forklart med noe som helst annet at "slik er det." AMO gikk fra kald til varm fase rundt 1995 og har da fortsatt noen år igjen før den bikker mot kaldt, vel og merke hvis det er noen realitet i disse 30/60 syklusene knyttet til AMO, for min del tror jeg at AMO er langt mer ustabil, vi snakker mer om noe mellom 50 til 75 år for en hel syklus, dette er det også proxyer på, bl.a. Knudsen et al (2011)

Og AMO er fortsatt i en varm fase;

http://www.climate4you.com/images/AMO%20DetrendedGlobalAnnualIndexSince1856%20With11yearRunningAverage.gif

PDO/IPO gikk mot kald fase etter 1998 Ninoen og holdt seg stort sett der frem til rundt 2014;

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/PDO.svg/1000px-PDO.svg.png

"The 2014 flip from the cool PDO phase to the warm phase, which vaguely resembles a long and drawn out El Niño event, contributed to record-breaking surface temperatures across the planet in 2014"

Sitatet er hentet fra Wikipedia, men jeg kan også vise til Trenberth og Meehl - verdens kanskje ledende spesialister på fenomenet:

http://www.nature.com/articles/ncomms11718

http://www.climatecentral.org/news/earth-experiences-global-warming-spurt-19877

Så ja, vi har store naturlige variasjoner som forsterker og svekker den bakenforliggende stigende trenden. Men disse 30/60 syklusene som skal viske ut AGW og gjøre det kaldere på globalt nivå fremstår mer og mer som rene følerier. Først hadde vi denne;

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417

Som konkluderer;

"Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.9 °C in the Northern Hemisphere during solar cycle 24. For the measuring stations south of 75N, the temperature decline is of the order 1.0â??1.8 °C and may already have already started. For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 for the yearly average temperature. An even higher temperature drop is forecasted in the winter months (Solheim et al., 2011)."


Etter at det nÃ¥ pÃ¥ det nærmeste mÃ¥ kunne fastslÃ¥s at dette var en total skivebom, har en av sjefscyklistene - Solheim -  nÃ¥ utsatt nedkjølingen enda noen tiÃ¥r:

http://blog.yndestad.priv.no/#post1 
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Ryddegutt on 25.06.2017, 10:53:32
Quote
Quote
Fra 1870 til 2000 steg det samlet ca. 200 mm, det skulle gi ca. 1,5 mm/Ã¥r. Fra 1993 til mars 2017 oppgis direkte, det er 3,4 mm/Ã¥r.

Og da konkluderer du med at havstigningen i 1993 økte over natten fra 1.5 til 3.4mm/år?

Din egen link viser at havstigningen er lik før og etter 1950:

(https://climate.nasa.gov/system/charts/12_15_seaLevel_left.gif)

Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 25.06.2017, 12:37:39

Sitat Ryddegutt;

"Og da konkluderer du med at havstigningen i 1993 økte over natten fra 1.5 til 3.4mm/år?
Din egen link viser at havstigningen er lik før og etter 1950:"

Nei, der er åpenbart to feil av to mulige i dine kommentarer, for det første har jeg ikke konkludert med noe som helst i den retning du antyder. For det andre er det vesensforskjell på utviklingen før og etter 1950.

Før 1950 var der en svak stigning i Ã¥rene fra 1870 til ca. 1905, samlet ca. 50 mm eller ca. 1,4 mm pr. Ã¥r. Deretter var det en flat utvikling frem til 1930, en periode pÃ¥ ca. 25 Ã¥r. Deretter en kraftig økning fra 1930 til ca. 1950, 50 mm pÃ¥ 20 Ã¥r som gir ca. 2,5 mm pr. Ã¥r. Fra 1950 til ca. 1990 stiger det ca. 70 mm, det skulle gi 1,75 pr. Ã¥r, og etter 1993 til d.d., en periode pÃ¥ ca. 25 Ã¥r, ca. 3,4 mm pr. Ã¥r. Der har med andre ord etter 1950 -  en periode pÃ¥ 67 Ã¥r - vært en kontinuerlig stigning som synes Ã¥ ha øket di siste tiÃ¥r. Før 1950 var der perioder med stagnasjon og samlet fra 1870 til 1930 steg det bare 50 mm, eller 0,8 mm pr. Ã¥r.

Her er en studie som nærmere beskriver utviklingen de siste 120 - 30 år.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10712-011-9119-1

Men det viktigste av alt; hvorfor begynner havet å stige samtidig som vi begynner å brenne karbon, og det etter at havnivået har vært rimelig stabilt i hvert fall et par tre - tusen år. Og nå må du ikke dra stråmannen om at jeg hevder at all stigning skyldes karbonbrenning, der har alltid vært variasjoner som følge av naturlige svingninger, men ikke mer eller mindre sammenhengende økning på 25 - 30 cm på 150 år, den er ny i et tidsperspektiv på noen tusen år.
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Ryddegutt on 25.06.2017, 12:58:33
Quote
Men det viktigste av alt; hvorfor begynner havet å stige samtidig som vi begynner å brenne karbon, og det etter at havnivået har vært rimelig stabilt i hvert fall et par tre - tusen år.

Så selv om de mest fanatiske CO2 hodene vedgår at du ikke kan finne et CO2 signal før 1950 så fortsetter du å holde fast på at der er en sammenheng mellom CO2 og havstigning før 1950?

Hverken jeg eller noen andre har noe klart svar på hvorfor havstigningen begynte etter LIA, men havstigningen begynte altså før CO2 spilte noen rolle så det utelukker en årsak-virkning sammenheng. Og når der i tillegg ikke er noen akselrasjon etter 1950 så er det bevis nr 2 på at der ikke er noen årsak-virkning sammenheng.

Og havstigningen er også en klar proxy på at OHC-økning idag ikke er forskjellig fra slik det var uten CO2.
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 25.06.2017, 21:33:11
Sitat Ryddegutt;

"Så selv om de mest fanatiske CO2 hodene vedgår at du ikke kan finne et CO2 signal før 1950 så fortsetter du å holde fast på at der er en sammenheng mellom CO2 og havstigning før 1950?"

Virkelig? Hva sier IPCC? Jeg antar at de regnes blant de "fanatiske CO2 hodene."

Selv om du er uenig i hva CO2 hodene mener, kan det være hensiktsmessig å vite litt om hva mainstream klimaforskning mener om dette og hint. Det blir litt trasig når du hele tiden tar feil om relativt velkjente spørsmål, se litt på fig. 8.18 i AR5, i følge denne var det betydelige antropogene bidrag før 1950.

Sitat Ryddegutt;

"Og når der i tillegg ikke er noen akselrasjon etter 1950 så er det bevis nr 2 på at der ikke er noen årsak-virkning sammenheng."

Og hva er poenget med å diskutere når du bare fornekter åpenbart lett tilgjengelige tall. Her har jeg delt opp periodene, deretter har jeg vedlagt en forskningsartikkel som beskriver det samme, og du konkluderer med det stikk motsatte av hva tallene viser.

Detter er omtrent som om du ber om et eple og får et eple, men nekter å ta i mot det fordi du mener det er en appelsin.

Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Ryddegutt on 27.06.2017, 10:53:41
Svar på dette innlegget over fra Emeritus finnes i denne tråden:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=876.msg6790#msg6790 (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=876.msg6790#msg6790)

Quote from: Emeritus
Når det gjelder Arktisk sjøis er jeg i akkurat samme modus. Enhver står fritt til å hevde at Arktisk sjøis bare er inne i en av sine mange naturlige svingninger og at der var like lite is på 30 - 40 tallet som nå. Temaet er grundig dekket på andre linker her på bloggen og mønsteret gjentar seg, jeg dokumenterer og du fortsetter å føle.

Historiske kilder en viktig rolle når man mangler målinger, men her er flere tidligere innlegg som refererer til dokumentasjon om sjøis:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=441.msg5974#msg5974

NoTricksZone har en fersk post om dette fra i går:

Quote
Arctic: 12 Years Of Sea Ice And Temperature Stability

http://notrickszone.com/2017/06/26/since-2005-arctic-sea-ice-has-pivoted-to-a-slightly-increasing-trend-with-no-detectable-arctic-warming/ (http://notrickszone.com/2017/06/26/since-2005-arctic-sea-ice-has-pivoted-to-a-slightly-increasing-trend-with-no-detectable-arctic-warming/)
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: stjakobs on 27.06.2017, 12:42:37
Havnivåstigningen målt ved geologisk stabile fastmålepunkter ligger omkring 1,5 til 1,6 mm/år.

Etter at CO2-alarmismen har festet seg, har man satellittmålinger som er kalibrert etter klimamodellene. Disse "målingene" gir høyere tall, som f.eks. mer enn 3 mm/år.
Men det man måler i fjæra har vært uforandret i hundrevis av år:http://1.bp.blogspot.com/-sahzY0VveNE/VElj5xU-3MI/AAAAAAAAELA/lJU1T0POf4E/s1600/recent_sea_level_rise.png (http://1.bp.blogspot.com/-sahzY0VveNE/VElj5xU-3MI/AAAAAAAAELA/lJU1T0POf4E/s1600/recent_sea_level_rise.png)

Når troen på AGW-påvirkningen ligger inne, dikter man opp scenarier, slik: http://2.bp.blogspot.com/-uudyxvyRrUs/VEoEiLHAK7I/AAAAAAAAELQ/S9Mob1Ldy8A/s1600/SL4_zps22bee1aa.png (http://2.bp.blogspot.com/-uudyxvyRrUs/VEoEiLHAK7I/AAAAAAAAELQ/S9Mob1Ldy8A/s1600/SL4_zps22bee1aa.png)

Eller, enda verre, det norske Kartverket, som har vært kjemisk renset for alarmisme i mange år, er nå pålagt (sikkert fra toppen av hierarkiet) å dikte inn spådommer i visning av havnivåmålingene sine. Dette kan man se her i eksemplet fra Bergen, hvor havnivået ikke stiger i det hele tatt. Velg flippen "Future Sea Level":

http://www.kartverket.no/en/sehavniva/Lokasjonsside/?cityid=9000002&city=Bergen (http://www.kartverket.no/en/sehavniva/Lokasjonsside/?cityid=9000002&city=Bergen)
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 27.06.2017, 17:54:01
Stjakobs; Så vidt jeg erindrer var ditt første svar til meg her på bloggen noe i retning av "hvor mange ganger skal vi forklare dette?"

1. At havnivået i Bergen ikke stiger er en bekreftelse på at havet stiger, landet i Bergen stiger omtrent med samme hastighet som havet, og har gjort det stort sett i hele den periode vi har hatt flo og fjære målinger i Bergen. Problemet i Bergen er faktisk at landet synker - og nå snakker jeg ikke generelt - men det mest kjente deler av Bergen slik som Tyskebryggen som er dårlig fundamentert og synker relativt til fast fjell som stiger ca. 2,4 mm pr. år.

2. Dine konspirasjoner om satellitt osv må du gjerne beholde. Min yndlingskonspirasjonsteori er jo at UAH er den eneste av temperaturseriene som er pålitelige, mens satellittmålingene av havnivå er helt upålitelige etc. Vel, det faktiske forhold er at satellittmålingene om havnivå faktisk kalibreres mot tidegauge målingene, mens satellittmålingene til Spencer (UAH) og Mears (RSS) ikke kalibreres mot noe som helst annet enn andre satellitter. Riktignok hevder Christy at UAH stemmer med radiosondene, men det er etterfølgende samlede betraktninger uten at en måler med to målemetoder samtidig i Vadsø, men det er mulig å gjøre med havnivåsatellittene.

Sitat Ryddegutt:

http://notrickszone.com/2017/06/26/since-2005-arctic-sea-ice-has-pivoted-to-a-slightly-increasing-trend-with-no-detectable-arctic-warming/


Takk som byr, men nei takk. Min nasjonale (og til dels lokale) stolthet nekter å være med på dette vrøvlet. Det er ikke mer enn to måneder siden jeg var i konfirmasjonsselskap med ikke mindre enn tre mann, yngste mann var 68 år, som kan noe om dette og bygger på minst 150 års erfaring samlet av flere tusen mann. Hadde Tony Heller, eller denne The No Fuck Zone karakteren stilt opp og hevdet at der var like lite havis tidligere de siste 150 år, hadde de blitt tatt med utenfor og de hadde blitt avløst fra sine mentale dysfunksjoner på en meget human måte.

https://no.wikipedia.org/wiki/Hakapik#/media/File:No-nb_bldsa_3a019.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Hakapik.jpg/250px-Hakapik.jpg

Og til både Ryddegutt og Stjakobs;

� bestride dette - at havis og GMSL - ikke minker/stiger er jo aldeles meningsløst all den tid vi nå er i en periode med mer enn 40 års temperaturstigninger. Velg fra øverste hylle, Spencer opererer med (fra 1979) ca. 0,5C, HadCRUT4 med ca. 0,7C og da SKAL både havnivå og Arktisk havis henholdsvis øke og minke. Det er ingen vei utenom, dere bare ødelegger egen argumentasjon ved å hevde at det som åpnabart i henhold til fysikken skal skje, ikke skjer.
 
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Ryddegutt on 27.06.2017, 18:15:10
Quote
Det er ikke mer enn to måneder siden jeg var i konfirmasjonsselskap med ikke mindre enn tre mann, yngste mann var 68 år, som kan noe om dette og bygger på minst 150 års erfaring samlet av flere tusen mann.

Så tre pensjonerte selfangere med 7-års folkeskole hver og som neppe fikk dra på fangst under krigen da det var som varmest og som sannsynligvis ikke har vært på fangst på mange år, trumfer altså publiserte studier og temperaturserier? La meg gjette, de hadde sin storhetstid som selfanger når det var på det kaldeste gjennom 60- og 70-tallet og sammelingner dagens situasjon med det slik som man gjør med satellittmålingen. Hvem var det som snakket om føleri...

Jeg bestrider ikke at at havis og GMSL minker og stiger. Men jeg og mange andre ser at det har skjedd tidligere så det er slett ikke noe nytt.
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 27.06.2017, 20:14:33
Sitat Ryddegutt;

"Så tre pensjonerte selfangere med 7-års folkeskole hver og som neppe fikk dra på fangst under krigen da det var som varmest og som sannsynligvis ikke har vært på fangst på mange år, trumfer altså publiserte studier og temperaturserier? La meg gjette, de hadde sin storhetstid som selfanger når det var på det kaldeste gjennom 60- og 70-tallet og sammelingner dagens situasjon med det slik som man gjør med satellittmålingen. Hvem var det som snakket om føleri..."

Nei, det er ikke slik det fungerer. Du er totalt historieløs på dette feltet. Der er fangstdagbøker tilbake til 1860 - tallet med gjengivelse av geografisk punkt, isforhold, hvor langt selkalvingen har kommet, når de bør komme tilbake osv. Denne kunnskapen har gått gjennom generasjoner og har ingenting med føleri å gjøre, men er en enormt viktig empirisk komponent i polar historie. Fangstdagbøkene er samlet inn, originalene ligger på Ishavsmuseet Aarvak

http://www.ishavsmuseet.no/

De er kopiert og er sendt Polarinstituttet, du aner ikke hva du har i vente, det var like lite is på 30-tallet, my ass.
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: stjakobs on 28.06.2017, 21:22:40
Det var lite is i tidligere tider. Hva angår dette kan du sjekke denne rapporten fra 1922, sendt fra USAs konsul i Bergen til State Department, Washington:

https://docs.lib.noaa.gov/rescue/mwr/050/mwr-050-11-0589a.pdf (https://docs.lib.noaa.gov/rescue/mwr/050/mwr-050-11-0589a.pdf)

Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 29.06.2017, 00:00:22
Sitat Stjakobs;

"Hva angår dette kan du sjekke denne rapporten fra 1922, sendt fra USAs konsul i Bergen til State Department, Washington:"

Dette er gammelt nytt, det er ingen uenighet om at isen minket kraftig i årene fra rundt ca. 1920 til 1940. Det florerer en rekke enkeltstående avisoppslag og andre anekdotiske beretninger om dette. Men i stedet for å vise til noen linjer fra en konsul i Bergen, prøv heller å dokumenter dette vitenskapelig. Jeg har gjort det så mange ganger at jeg ikke gjentar meg selv. Og dette kommer i tillegg til 150 års erfaring fra økonomisk virksomhet i disse områder der kunnskap om isen, dens bevegelser, mengde osv. var av livsviktig betydning.

Hevder du i fullt alvor at det var mulig Ã¥ manøvrere en helt alminnelig bilferge til Nordpolen i august/september 1935? Det var nemlig uproblematisk i august i fjor. Dere skeptikere tilbyr jo bare abstrakte, høytflyvende og teoretiske eksempler og innsikt. En skulle jo faen meg tro at dere ikke har vært ute pÃ¥ trappa de siste 50 Ã¥r.   
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: stjakobs on 30.06.2017, 00:03:16
Sitat Stjakobs;

"Hva angår dette kan du sjekke denne rapporten fra 1922, sendt fra USAs konsul i Bergen til State Department, Washington:"

Dette er gammelt nytt, det er ingen uenighet om at isen minket kraftig i årene fra rundt ca. 1920 til 1940. Det florerer en rekke enkeltstående avisoppslag og andre anekdotiske beretninger om dette. Men i stedet for å vise til noen linjer fra en konsul i Bergen, prøv heller å dokumenter dette vitenskapelig. Jeg har gjort det så mange ganger at jeg ikke gjentar meg selv. Og dette kommer i tillegg til 150 års erfaring fra økonomisk virksomhet i disse områder der kunnskap om isen, dens bevegelser, mengde osv. var av livsviktig betydning.

Hevder du i fullt alvor at det var mulig Ã¥ manøvrere en helt alminnelig bilferge til Nordpolen i august/september 1935? Det var nemlig uproblematisk i august i fjor. Dere skeptikere tilbyr jo bare abstrakte, høytflyvende og teoretiske eksempler og innsikt. En skulle jo faen meg tro at dere ikke har vært ute pÃ¥ trappa de siste 50 Ã¥r.   

Siden rapporten til Washington baserer seg på observasjoner, er det du lirer av deg bare tullprat.

Det har gått og går stadig ferger til Nord-Polen, f. eksempel fra Sverige. Ferger til Nordpolen har du diktet opp.
Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 30.06.2017, 01:15:25
Sitat Stjakobs:

"Siden rapporten til Washington baserer seg på observasjoner, er det du lirer av deg bare tullprat.
Det har gått og går stadig ferger til Nord-Polen, f. eksempel fra Sverige. Ferger til Nordpolen har du diktet opp."

Det er mulig jeg lirer av meg tullprat, men jeg er en av de få her på forumet som presentert vitenskapelige data som sier noe som helst om tilstanden i Arktis. Jeg gidder ikke å gjenta det i dette innlegget siden det sannsynligvis er fånyttes mot en forumdeltager som i fullt alvor mener at en rapport på noen linjer fra en amerikansk konsul i Bergen kan si noe fornuftig om isforholdene i dag i forhold til for 80 år siden.

Sagt på en annen måte Stjakobs, hva mener du å lese ut av disse linjene fra konsulen i Bergen som kan imøtegå min påstand, og ikke bare min, men samtlige som kan litt om Arktisk havis, Mener du at uttalelsen her;

https://docs.lib.noaa.gov/rescue/mwr/050/mwr-050-11-0589a.pdf

sier noe som helst av målbar vitenskapelig betydning? I så fall øs av din og den Amerikanske konsulen i Bergen sun kunnskap, var det 2 millioner km2 mer eller mindre is når dette ble skrevet?

Og ferge eksempelet mitt er ikke tilfeldig eller en spøk. Det var fullt mulig for en alminnelig norsk bilferge å nå Nordpolen i september i fjor. Den som hadde forsøkt noe slikt i 1934 hadde blitt tvangsinnlagt.

Nå må dere Tony Heller disiplene her på forumet snart forstå at vi er en stolt polarnasjon med historisk innsikt og forståelse for Arktis.

Slutt å post innlegg som avslører dere som de rene Polarfjotter.

Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: stjakobs on 30.06.2017, 21:59:57

Og ferge eksempelet mitt er ikke tilfeldig eller en spøk. Det var fullt mulig for en alminnelig norsk bilferge å nå Nordpolen i september i fjor. Den som hadde forsøkt noe slikt i 1934 hadde blitt tvangsinnlagt.

Nå må dere Tony Heller disiplene her på forumet snart forstå at vi er en stolt polarnasjon med historisk innsikt og forståelse for Arktis.

Slutt å post innlegg som avslører dere som de rene Polarfjotter.

Jeg kan ikke se du har dokumentert dette med ferge til Nordpolen. Her kommer du bare med udokumenterte, tomme påstander samtidig som du underbygger dem med drittkasting.

I 2013 måtte russerne evakuere basen ved Nordplen grunnet en sprekkdannelse. Nå er de tilbake:

http://siberiantimes.com/science/casestudy/news/n0215-new-north-pole-expeditions-to-be-funded-by-russian-government/ (http://siberiantimes.com/science/casestudy/news/n0215-new-north-pole-expeditions-to-be-funded-by-russian-government/)

http://siberiantimes.com/other/others/features/hot-spot-in-cold-spot-paratroopers-link-to-the-internet-from-drifting-ice-floe-near-north-pole/ (http://siberiantimes.com/other/others/features/hot-spot-in-cold-spot-paratroopers-link-to-the-internet-from-drifting-ice-floe-near-north-pole/)

Isutbredelsen i Nord er for øyeblikket på linje med 2010. Intet tyder på noen snarlig forsvinning av sommerisen (egentlig septemberisen). I etterkant av din påståtte bilferjemulighet måtte russiske isbrytere gi opp å ferdes gjennom Nordøstpassasjen:

http://siberiantimes.com/other/others/news/n0847-icebreakers-make-historic-arctic-voyage-then-get-stuck-in-frozen-sea-on-return-journey/ (http://siberiantimes.com/other/others/news/n0847-icebreakers-make-historic-arctic-voyage-then-get-stuck-in-frozen-sea-on-return-journey/)

I nordvest har det vært ektraordinært tykk is - delvis på grunn av en fremtredende østlig vindretning.

----------------------------------------------------

Det er helt klart at man på 1920- til 1940-tallet hadde en
nedsmelting av polisen i nord som er helt sammenlignbar med dagens. Selv Australia hadde avisartikler om dette:

http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/123793215/13117656 (http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/123793215/13117656)

http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/40934044/1995145 (http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/40934044/1995145)


Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 30.06.2017, 23:09:36
Sitat Stjakobs;

"Jeg kan ikke se du har dokumentert dette med ferge til Nordpolen. Her kommer du bare med udokumenterte, tomme påstander samtidig som du underbygger dem med drittkasting."

Drittkasting er en velutviklet virkohet her på KD.com, at jeg er en mer ondskapsfull drittkaster enn gjennomsnittet, burde nøkternt sett bare øke min anseelse på forumet.

Men her skal du få fergen;

Første bilde;

USCGC Healy and RV Polarstern at the North Pole, 7 Sept. 2015.

http://www.polartrec.com/files/members/305/40891/images/06_l1080400.jpeg

Andre bilde;

Now half a minute south of the NP where there was recent open water.

http://icefloe.net/Aloftcon_Photos/albums/2015/20150903-1301.jpeg

Den lette isbryteren Healy som gjorde dette toktet i 2015 brukte flere uker kortere tid på toktet enn planlagt, de ankom Nordpolen på et blunk, og de isforholdene de møtte er ikke stort mer enn det en ferge fra Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane år om annet må håndtere i indre del av Sognefjorden.

https://www.csmonitor.com/Environment/2015/0909/Ice-breaker-US-Coast-Guard-sends-first-solo-ship-to-North-Pole-videoTitle: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: stjakobs on 01.07.2017, 17:08:06


Den lette isbryteren Healy som gjorde dette toktet i 2015 brukte flere uker kortere tid på toktet enn planlagt, de ankom Nordpolen på et blunk, og de isforholdene de møtte er ikke stort mer enn det en ferge fra Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane år om annet må håndtere i indre del av Sognefjorden.


Du viste til 2 isbrytere, ikke noen bilferge!    That's my point!


Title: Sv: AMO eller 14 års sykler
Post by: Emeritus on 01.07.2017, 17:53:41
Sitat Stjakobs;

"Du viste til 2 isbrytere, ikke noen bilferge!    That's my point!"

Vel, nå har ingen vært gal nok til å forsøke å nå Nordpolen med en bilferge. Men er det noe i mine linker som tilsier at dette ikke ville være mulig?

Healy hadde planlagt turen 10 dager lengre enn det tok fordi der ikke var noe is å slite med. Dette er fartøyer som er bygget for å håndtere is på fire- fem fots tykkelse, altså en lett eller middels isbryter, men de møtte ikke mer enn 10 tommer eller 25 cm, og dette er det som skjer i Sognefjorden år om annet som endog DS Stavenes kunne håndtere for 80 år siden;

http://bergen-sporveis-historie.origo.no/-/image/show/2330830_dampskipet-stavenes?ref=checkpoint

Første overflatefartøy på polpunktet var Arktika;

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/RIAN_archive_186141_Nuclear_icebreaker_Arktika.jpg/300px-RIAN_archive_186141_Nuclear_icebreaker_Arktika.jpg

En atomdrevet djevel på 150 meter og 25.000 tonn deplasement og som greier is på tre - fire meter, og dette skjedde i 1975.

Og Healys tokt skjedde  i 2015. PÃ¥ Forskning.no linket jeg i 2016 inn satellittbilder av polpunktet der det var flere kilometer store isfrie rÃ¥ker, og i min vanlige spissformulerende form hevdet jeg da at en kunne nÃ¥ polpunktet med en 15 fots Askeladden med en 9,9 HK pÃ¥hengsmotor.

Denne blånektingen av utviklingen av arktisk sjøis er ren selvskading. Vi har en betydelig polar historie og den som ikke greier å ta inn over seg at det som nå skjer i arktisk ikke bare er en fortsettelse av naturlige variasjoner basert på 30/60 års sykluser eller at det samme skjedde på 30 - tallet, vil stå igjen som en Polarfjott.

Har du en god forklaring på hvorfor Nansen eller Amundsen ikke bare fyrte opp Fram og benyttet motorkraft frem til Nordpolen? Var de bare litt uheldige i forhold til de naturlige variasjonene?