Klimadebatt

Klimadebatt => Energi og miljø => Emne startet av: Telehiv på 12.06.2017, 14:11:42

Tittel: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Telehiv12.06.2017, 14:11:42
Innen fornybar energi er det særlig solenergi som er i tydelig vekst globalt, men la oss først definere hvilke epler og pærer vi sammenligner med:

Kapasitet versus produksjon
Når man diskuterer ulike energiformer og deres bidrag til samlet energiproduksjon går det fort surr i de relative tallforhold.
I kraftproduksjon er det nemlig viktig å skille et kraftverks installerte kapasitet fra hvor mye det faktisk produseres:
- Kapasitet måles i mega-, giga- eller terawatt, mens produksjon måles i terawattimer strøm.
- For å få produksjonen, tar man kapasiteten på et kraftverk og ganger den med antall timer med full drift per år.

Derfor er det viktig å se på antall driftstimer for å kunne sammenligne ulike typer kraftverk:
- Vannkraftverk og fossile kraftverk leverer som hovedregel svært mange flere driftstimer per år enn solkraft og vindkraft, og langt mer stabilt/forutsigbart.
- Solkraft varierer veldig ut fra de værmessige forhold hvor de er montert. Eksempelvis leverer solkraften i Tyskland rundt 1.000 driftstimer i året, mens man må forvente mange flere timer i Midt-Østen, osv.
- Landbasert vindkraft i Europa ligger gjerne på rundt det dobbelte av solkraft, og noen anlegg i Norge har tidvis levert mye mer. Men altså; temmelig ustabilt og uforutsigbart også her.

Startreferanse: Norsk vannkraftkapasitet:
Norsk installert vannkraftkapasitet er totalt på cirka 0,03 terawatt, og Norge produserte 149 terawattimer strøm i fjor.
Aldri før er det blitt produsert mer strøm i Norge enn i 2016. Foreløpige tall viser at norske kraftverk leverte 148,8 TWh strøm i fjor. Den forrige rekorden, fra 2012, var på 147,7 TWh. Med tilpasninger og iht. kapasitetsformel ser vi at norsk vannkraft likevel kan levere mye mer om man må. I et slikt bilde blir de politisk frampiskede vindkraftprosjektene i Norge energipolitisk meningsløse, ulønnsomme og miljømessig uheldige.

Figur: Utviklingen i norsk vannkraft
(https://www.nve.no/media/5195/utviklring-i-produksjon-og-forbruk-av-kraft.png?anchor=center&mode=crop&quality=90&width=800&format=jpg&slimmage=true&rnd=131280205400000000)

Kommentar til figuren;
2016 ble rekordår for kraftforbruk i Norge. Foreløpige tall viser at vi brukte 132,3 TWh strøm. Den forrige rekorden på 131,2 TWh er fra det kalde året 2010.
- At produksjonen overgikk forbruk betydelig skyldes de nye kablene til utlandet, dvs. at overproduksjonen ble eksportert
- Den nye forbruksrekorden er knyttet til en liten økning i mange sektorer. Økt forbruk i kraftkrevende industri og befolkningsøkning er viktige årsaker til forbruksveksten. I tillegg er nye forbruksgrupper, som elbiler og datasentre, nå med på øke strømforbruket, (kilde: vassdrags- og energidirektør Per Sanderud).
- De historisk store snømengdene vi fikk 2015, førte til rikelig med vann i kraftmagasinene ved inngangen til 2016. I tillegg bidrar utbyggingen av nye vannkraftverk til at den samlede produksjonskapasiteten for fornybar strøm har økt.

Sol og vind i sterk vekst globalt
Med disse tallene fra norsk vannkraft i mente, kan vi se på den relative utvikling i vind- og solkraft globalt.
Både sol og vind er i vekst (dog er sol i ferd med å legge vind stadig lenger bak seg), og la oss derfor ta en liten ekseris i hvordan fornybar energi nå leverer globalt:

Solkraft øker mest av de alternative energikildene, men her står vi likevel overfor et tilsynelatende paradoks:
1) Globale investeringer i fornybar energi som sol og vind falt med 23 prosent i fjor, men det ble på samme tid
2) installert 8 prosent mer kapasitet enn året før (kilde: FNs miljøprogram UNEP i rapporten «More Bang for the Buck»)

Dette skyldes kort og godt billigere solkraft, så pass mye billigere at det har gitt sterk økning i utbyggingen av solanlegg globalt.
Selv eksperter har vært overrasket over hvor rask veksten har vært. Bare i 2016 installerte verden 50 prosent mer solkraft enn året før, hele 76.600 megawatt (kilde: bransjeorganisasjonen SolarPower Europe).

Eller vi kan si det på en annen måte:
- Det ble installert 50 prosent mer solceller i fjor enn året før
- For første gang har den samlede installasjonen av solkraft passert vindkraft.

Likevel, solkraft utgjør fremdeles bare 2 prosent av global kraftproduksjon. La oss uansett tenke oss et annet bilde på mulig utvikling:
- Det er ikke utenkelig at solenergien komme opp i en kapasitet på 1 terawatt i løpet av de neste 5-10 årene.
- Det vil så fall tilsvare ca. tredve ganger effekten i norske vannkraftverk.

(https://i.guim.co.uk/img/media/d3c3fd44f1b5bcb76e39fff647fbb187f282ac8b/0_17_5760_3456/master/5760.jpg?w=620&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=7ddb0e3726fd521c2b78acc1896c84c7)

Et ferskt, anvendt eksempel på kostnadsfall for solkraftprosjekt (Abu Dhabi)
Abu Dhabis kraftmyndighet fikk i fjor et overraskende gunstig tilbud fra kinesiske JinkoSolar Holding og japanske Marubeni Corporation.
De ville bygge ut solcelleanlegget Sweihan for en garantert strømpris på 0,0244 dollar (drøyt 20 øre) per kilowattime. Budet for solkraft i Abu Dhabi er det billigste som hittil er gitt, hvis vi skal tro Bloomberg da de meldte dette. Eksempelet understreker uansett at solceller er blitt ekstremt mye billigere enn de var for bare få år siden, og i noen markeder billigere enn både vindkraft og fossil energi. Vi snakker da selvsagt om produksjon i de mest optimale solenergiområdene, der vi må anta Abu Dhabi er i toppsjiktet. Kostnaden for å installere solcelleanlegg har falt nær 70 prosent på få år. Det gjør da selvsagt også at utbyggerne får stadig mer kapasitet for stadig mindre penger.

Til slutt, noen ord om eksisterende og forventet nivå for global solkraft:
- Det er hittil installert 306,5 gigawatt (306.500 megawatt) solkraft i verden, fra 100 gigawatt i 2012, og solenergien står nå altså for rundt to prosent av verdens strømproduksjon.
- F. eks. SolarPower Europe venter sterk vekst på rundt 100 GW i året fremover:
• 2018: 400 GW
• 2019: 500 GW
• 2020: 600 GW
• 2021: 700 GW

Global leder på sol er Kina, som har 45 prosent av all installert kapasitet på solenergi i verden (ifølge UNEP-rapporten).
Sammenligner man solkraftestimatene med vindkraft, så ser vi at vind taper relativt til sol:
- Den globale vindkraftorganisasjonen GWEC forventer at vindkraften vil vokse med 60 GW i år, og at installasjonene vil fortsette å øke til 75 GW i 2021.

Avslutningsvis er det altså grunn til å tro at sol vil fortsette å utvikles som et funksjonelt alternativ i de områdene i verden der det ligger godt nok til rette solteknisk.
Samtidig ser vi at mye av den kritikk som er reist mot kostnad og miljø-problematikk for vindkraft stadig tydeligere gjenspeiles i markedets preferansebilde.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Ryddegutt12.06.2017, 15:41:26
Vindkraft i Kina er like mislykket som ellers i verden:

Sitat
It Can Power a Small Nation. But This Wind Farm in China Is Mostly Idle.

(...)

More than 92,000 wind turbines have been built across the country, capable of generating 145 gigawatts of electricity, nearly double the capacity of wind farms in the United States. One out of every three turbines in the world is now in China, and the government is adding them at a rate of more than one per hour.

https://www.nytimes.com/2017/01/15/world/asia/china-gansu-wind-farm.html (https://www.nytimes.com/2017/01/15/world/asia/china-gansu-wind-farm.html)

Det minner meg om et annet stunt i Kina:

Sitat
16 nye bilder av Kinas spøkelsesbyer

I disse byene er minst 64 millioner leiligheter tomme.

http://e24.no/makro-og-politikk/16-nye-bilder-av-kinas-spoekelsesbyer/20069778 (http://e24.no/makro-og-politikk/16-nye-bilder-av-kinas-spoekelsesbyer/20069778)

Men nå er jo Kina den nye lederen i verden og det landet alle ser opp til etter at Trump begikk sin forbrytelse mot menneskeheten...

Som Telehiv nevner så er det å oppgi "kapasitet" om vindmøller bare tull. En vindmølle produserer i snitt bare noen prosenter av oppgitt effekt i løpet av ett år. Og så må man selvfølgelig sørge for backup med like stor eller større kapasitet som går på tomgang i bakgrunnen.

Det minner om Emeritus som i fyr og flammer tror på Ponzi-schemet med vindmøller til havs som skal produsere strøm som forbrukere på land kun skal betale kr 1 pr kWh for. Man har prøvd dette i årtier uten å lykkes, selv Nederland som har laget vindmøller i 400 år misslykkes her. Men nå plutselig skal man få det til?

Mirakelet er kanskje at man har funnet en gratis måte å frakte denne strømmen til forbrukeren på og man har fått garantier fra Gud om at vinden aldri skal slutte å blåse så man trenger ikke bruke penger på backup. Kanskje Gud skal ta seg av vedlikehold og beskyttelse mot stormer også
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus12.06.2017, 22:19:48
Sitat Ryddegutt;

"Som Telehiv nevner så er det å oppgi "kapasitet" om vindmøller bare tull. En vindmølle produserer i snitt bare noen prosenter av oppgitt effekt i løpet av ett år. Og så må man selvfølgelig sørge for backup med like stor eller større kapasitet som går på tomgang i bakgrunnen."

Min gode venn, du har vært borte fra debatten en stund og vi har hatt et mellomspill omkring det temaet du omtaler.

Året har ca. (gidder ikke å regne ut) 8.700 timer. De beste landbaserte vindturbinene greier 3000 timer, Statoils Hywind - prosjekt som har vært virksomt utenfor Karmøy i 10 år, har år om annet produsert over 4000 timer og Statoil mener det er realistisk å greie opp mot 40% full effekt i løpet av et gjennomsnittsår med havbaserte anlegg.

Jeg foreslår at denne diskusjonen flytter til en annen streng. Jeg vil snakke teknikk, Mw, Gw og Tw og potensielle muligheter for norsk industri og ikke minst hva ca. 2000 km kystlinje kan utrette, ikke klima.

Og Ryddegutt; begynn her, hva er gjennomsnittlig  driftstid for et uregulert vannkraftanlegg (altså ikke magasin.) Du kan velge timer i året eller % av totaltiden.


Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Ryddegutt12.06.2017, 22:50:31
Uregulerte vannkraftverk er en vits. Kraftselskapene hater de, det er kun bøndene som har fått subsidier for å bygge de som liker dette tøvet. Kraftselskapene er tvunget til å sørge for el-linjer slik at de kan ta i mot denne denne av-og-til strømmen.

Det er en grunn til at man begynte å regulere vann og elver for tusenvis av år siden. Uregulerte vannkraftverk er like unyttig som vindkraft.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Bebben12.06.2017, 23:27:20
Vedrørende tall for kapasitet og produksjon, er det også vanskelig å sammenligne disse tallene mellom vind og sol og de andre fordi de ikke nødvendigvis leverer nok strøm når vi trenger den og andre ganger leverer for mye, slik at de må få betalt for å stenge av (England) eller dumpe kraften i nabolandene til lav eller til og med negativ pris (Tyskland).

Så alle watt er ikke like, med andre ord.

Eller skal vi si, alle watt er like, men noen watt er likere enn andre.  :D

Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus13.06.2017, 13:31:45
Sitat Ryddegutt;

"Uregulerte vannkraftverk er en vits. Kraftselskapene hater de,..."

Vel den var hard, så du mener at ca. 30 - 40 Twh (ved totalt 150 TWh pr. år) som ved høyt tilsig kan gå for fullt, mens magasinverkene går på redusert kapasitet, er en vits?

Sitat Bebben;

"Så alle watt er ikke like, med andre ord."

Både ja og nei, kraft fra sol eller vind er like mye verdt som kraft fra uregulerte vannkraftverk som overhodet ikke er "noen vits," det må kombineres med magasinbar kraft. For Norges del er dette imidlertid unødvendig av to grunner. Vi har fortsatt utbyggingsmuligheter for vannkraft tilsvarende flere titalls TWh avhengig av hvor store naturinngrep en skal foreta. For det andre koster vind fortsatt rundt 1 kr/kWt, (sol i Norge vet jeg ikke) mens jeg kjenner til to småkraftverk bygget ut de siste 10 - 15 årene som går break even med en pris på 12 - 15 øre kWt.

Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Ryddegutt13.06.2017, 15:29:17
Sitat
30 - 40 Twh

Her er mine tall:

Sitat
Ved inngangen til 2014 var vannkraftproduksjonen i et normalår i Norge beregnet til 131,4 TWh. Elektrisitetsproduksjonen varierer imidlertid mye fra år til år; I senere tid har vannkraftproduksjonen variert fra 106,1 TWh i 2003 til 142,3 TWh i år 2000

http://lvk.no/LVK/Fagomrader/Vannkraftproduksjon/Nokkeltall---Oversikt-over-konsesjonssystemet-for (http://lvk.no/LVK/Fagomrader/Vannkraftproduksjon/Nokkeltall---Oversikt-over-konsesjonssystemet-for)

Sitat
Slike små kraftverk etableres oftest i mindre bekker og elver med uregulert tilsig (uten reguleringsmagasiner), altså elvekraftverk. Kraftverkenes produksjon vil da variere med det naturlige tilsiget.

Årlig middelproduksjon i hele det norske vannkraftsystemet er 123,4 TWh (2009). Av dette utgjør små kraftverk i overkant av 7 TWh. Ved inngangen til 2010 var det under bygging 1,4 TWh ny vannkraft og det var gitt utbyggingstillatelse for ytterligere 2 TWh.

https://snl.no/småkraftverk (https://snl.no/småkraftverk)

Men jeg kan gå med på at selv uregulerte vannkraftverk gruser vindmøller da uregulerte vannkraftverk koster bare brøkdelen å bygge, drifte og vedlikeholde i forhold til vindmøller og vannkraftverk har i tillegg til minst tre ganger så lang levetid. Samt at et lite eller stort vannkraftverk vil overleve enhver orkan som kan radere ut samtlige vindmøller i en landsdel på få timer. Og ingen fredete fugler eller flaggermus blir drept av disse små vannkraftverkene.

Men jeg holder fast på at de store kraftselskapene hater disse privateide små kraftverkene. De kan til nød godta de hvis de eier de selv og har en viss størrelse.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Ryddegutt13.06.2017, 15:49:07
Sitat
Heldigvis for Norge blir verden avhengig av olje
Verden kommer til å være avhengig av olje og gass i minst 25 år til. Sol og vind er helt ubetydelig.

http://www.nettavisen.no/mener/heldigvis-for-norge-blir-verden-avhengig-av-olje/3423348966.html (http://www.nettavisen.no/mener/heldigvis-for-norge-blir-verden-avhengig-av-olje/3423348966.html)
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus13.06.2017, 16:04:26
Sitat Ryddegutt;

"Men jeg holder fast på at de store kraftselskapene hater disse privateide små kraftverkene."

Jeg tror du mikser småkraft med uregulert. De fleste elvekraftverk er mer eller mindre uregulerte da oppdemmingen er gjort for å etablere fallhøyde, ikke for å magasinere og der magasinkapasiteten er ubetydelig, men der finnes mange store elvekraftverk i verden.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT14.06.2017, 08:43:07
The Global Status of Renewable Energy: Taking Stock
Date: 12/06/17
https://www.thegwpf.com/the-global-status-of-renewable-energy-taking-stock/

Dr John Constable: GWPF Energy Editor
In spite of decades of sustained government support at the global level, wind and solar, the modern renewables on which the future of current climate policy depend, are still only 1% of world Final Energy Consumption.
.....
Electricity from modern renewables accounts for only 1.6% of global Final Energy Consumption. And of that, the super-fashionable areas, the poster children of Mr Zervos’ “global energy transition”, wind and solar,  provide only a fraction, though tact seems to have got the better of candour at this point in the study, since the no further breakdown is provided. However, one can make inferences from the IEA data for Total Primary Energy input, where it appears that wind and solar together account for 0.8% of TPE. That will form a slightly higher fraction of FEC, but not much higher, since modern biomass will account for a substantial part of that 1.6%. It is safe to say that roughly speaking, wind and solar energy are contributing about 1% of Final Energy Consumption at the most.
What is so shocking about this figure is not that simply that it is small. There is no intrinsic shame in diminutive stature; everything has to start somewhere, and great oaks only grow from little acorns. What is so remarkable is the disproportion between this 1% figure and the enormous global effort and cost that has gone into its making. For several decades now, governments all over the world, and nearly all of the richest and most sophisticated, have poured resources into the renewable energy sector, have shielded its investors from risks, have spared renewable generators from their system costs, and have coerced consumers to purchase renewable output at inflated prices. And in spite of all this, renewable energy is still not yet spontaneously attractive. Indeed, it cannot even keep up with the growth in demand for energy. There is no renewables “explosion”. This reaction is as yet still endothermic, and dependent on continued external input. When the subsidies stop, the sector will cool and die. And after years of major costs with only trivial results, the subsidies should stop before further wealth is destroyed.
The chemical analogies were not available to Horace, but he had words for this situation: “Parturient montes, nascetur ridiculus mus”. Roughly translated, When governments play at God they make only rats and mice.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus15.06.2017, 08:02:09
Her er en litt mer optimistisk rapport utarbeidet av BP;

https://www.carbonbrief.org/in-depth-new-bp-data-shows-emissions-flat-2016-record-rise-renewables

Det en bl.a. skal merke seg er at;

"China’s coal use has now fallen for three years running, leaving it down 88Mtoe (4.1%) from a peak in 2013. This peak in Chinese coal use has been the primary driver of declines in global coal use, and also CO2 emissions. It has raised hopes that China can step up its role in tackling climate change, as the US under Donald Trump steps away from the global stage."

Parisavtalen inneholder ingenting spesifikt om kull og "kullproduksjon," og Kina kan i prinsippet - hvis de ønsker - fortsette å øke sine CO2 utslipp i enda 12 år basert på eksempelvis øket bruk av kull. Men mye kan altså tyde på om Kina allerede har nådd peak coal, mens Indias kullforbruk fortsatt er i en stigende kurve. Men også i India skjer det mye særlig knyttet til sol.

Det som virkelig er oppsiktsvekkende opp i dette er at USA som det eneste land i verden har en president som faktisk har argumentert for at kull skal få sin renessanse og har et uttalt mål om å øke utslippene fra kull, og dette selv om markedskreftene i USA virker motsatt der gass, vind og sol er i ferd med å utkonkurrere kull.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Telehiv20.06.2017, 15:36:00
CNN har nå ute en artikkel som er tydelig positiv til solkraft og tilsvarende negativ til kullets framtid i USA, og slik sett representerer den vel demokratenes typiske syn i  energivalgsdebatten, med Trump som et umusikalsk element i det hele.

Link: http://money.cnn.com/2017/06/20/investing/coal-solar-energy-trump/index.html

Kullets skjebne er nok relatert mer til miljø (les: reell forurensing) enn klima; av alle fossile energiformer er nok kullet det som bokstavelig talt har svartest framtid. For både gass og olje er lettere å håndtere innenfor et forurensningsparadigme, og har også en mer "naturlig" plass som drivstoff i de ulike tyngre transportformer lenge ennå (fly, oversjøisk shipping, osv.) inntil verden klarer å komme opp med reelle alternativer. Vi har som kjent ennå ikke sett en skjøteledning etter et fly....

 
 
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus21.06.2017, 22:48:37
Sitat Telehiv;

"Vi har som kjent ennå ikke sett en skjøteledning etter et fly...."

Når alt så lyst og lett ut på femti og seksti tallet, ble det i designet på alle større fly (bl.a C-5 Galaxy og Boeing 747) satt av et eget rom til en atomreaktor som skulle erstatte Jet A-1, som bort i mot er det samme som diesel.

Det ble faktisk forsøkt i en ombygd versjon av verdens styggeste bombefly, Convair B-36

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Convair_B-36_Peacemaker.jpg

Og fikk betegnelsen Convair X - 6;

https://en.wikipedia.org/wiki/Convair_X-6

Jeg så for et par år siden et program på Discovery om dette prosjektet, og alt tyder på at diesel vil være den eneste måte vi kan komme oss til Magaluf på tre og en halv time i overskuelig fremtid.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT31.07.2017, 08:32:16
Væravhengig energi er ikke lønnsomt:

The Catch-22 of Energy Storage
by John Morgan, PhD physical chemistry
https://bravenewclimate.com/2014/08/22/catch-22-of-energy-storage/

I utviklede samfunn bør EROI (Energy Returned on Invested) være > 7 for at energien skal være fordelaktig for samfunnet.
Væravhengig energi blir ikke gunstig for samfunnet hvis man også skal ha buffer mot variasjoner i energitilførselen ved hjelp av batterier eller vannmagasin.

(https://bravenewclimate.files.wordpress.com/2014/08/morganesfig1.jpg)
Energy Returned on Invested (EROI), from Weißbach et al.,1 with and without energy storage (buffering).  CCGT is closed-cycle gas turbine.  PWR is a Pressurized Water (conventional nuclear) Reactor.  Energy sources must exceed the “economic threshold”, of about 7, to yield the surplus energy required to support an OECD level society.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus31.07.2017, 19:26:30
Sitat Petter T;

"Væravhengig energi er ikke lønnsomt:"

For å trekke en slik konklusjon må man være fullstendig hjernevasket av WUWT, Klimarealistene, Tony Heller eller en del andre blogger som styres av folk som har som formål å forlede enkle skjeler til å tro at kull og olje er det eneste saliggjørende. Du kan selvsagt hevde at du har tatt et forbehold;

"Væravhengig energi blir ikke gunstig for samfunnet hvis man også skal ha buffer mot variasjoner i energitilførselen ved hjelp av batterier eller vannmagasin."

Men dette gjelder praktisk talt all form for energi. Det er stort sett bare i Norge vi har så avanserte systemer at alt fremstår som sømløst. I USA og store deler av resten av verden har de peak power anlegg, dette er alt fra utrangerte Boeing 747 motorer som er designet for å gå tre timer i døgnet, til atomkraftanlegg som benytter enorme pumpekraftanlegg for å være leveringsdyktige gjennom døgnet;

https://web.archive.org/web/20120103080341/http://www.dom.com/about/stations/hydro/bath-county-pumped-storage-station.jsp

Men du greier faktisk å si det motsatte, "Væravhengig energi blir ikke gunstig for samfunnet hvis man også skal ha buffer mot variasjoner i energitilførselen ved hjelp av batterier eller vannmagasin."

Så selv om en har buffer i form av batterier eller vannmagasin, så er væravhengig kraft ulønnsomt uansett, har du aldri vært utenfor dørene og sett hvordan norsk energiforsyning virker i praksis?

Du kan begynne lokalt (i Norge,) hva er gjennomsnittlig EBITDA;

https://no.wikipedia.org/wiki/Driftsresultat

for norske småkraftverk som alle er væravhengige siden de ikke har magasin, her er definisjonen på "småkraftverk;"

https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/sma-kraftverk/

Og her er søknadene som p.t. er under behandling;

https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/sma-kraftverk/smakraftpakker/

Tror du at alle disse idiotene søker om å sette i gang noe som er ulønnsomt?

Jeg synes at småkraftverk er aldeles nydelige både som investeringsobjekter og bidrag til kraftproduksjonen. Uten alle disse tusenvis (?) av småkraftverkene kunne vi ikke la de store magasinverkene gå mer eller mindre på tomgang når der var masse vann i småkraftverkene, og endog benytte overskuddsenergien fra småkraftverkene om natten, til å fylle opp de store magasinverkene, noe som foreløpig ikke er særlig utbredt i Norge.

Jeg har et forhold til dette. Min oldefar bygget dette;

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Utvik_I_kraftverk.JPG/375px-Utvik_I_kraftverk.JPG

https://no.wikipedia.org/wiki/Utvik_I_kraftverk

Det har dundret og gått siden 1911 sammen med Utvik II og III som kom noe senere;

https://no.wikipedia.org/wiki/Utvik_kraftverk

Dataene i Wikipedia har en del feil, her har vært sammenhengende kraftproduksjon siden 1911, ikke 1913.

Og har det vært god økonomi? Kraftverket er eiet av 111 andelseiere, alle med tilknytning til Utvik, og har i disse 106 årene gitt massive inntekter som har holdt bygda gående og finansierte endog en alternativ skole på 90-tallet når den kommunale ble nedlagt.

Vel, nå er alt rasert, men jeg har allerede avklart at vi er forsikret for ca. 32 mill, og bare vent, det skal nå bygges et nytt verk som i hvert fall firedobler energiproduksjonen i forhold til det våre forfedre bygget for to - tre mannsaldere siden.

Væravhengig energi er ikke lønnsomt, my ass.

 
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Telehiv31.07.2017, 20:44:42
Vel, nå er alt rasert, men jeg har allerede avklart at vi er forsikret for ca. 32 mill, og bare vent, det skal nå bygges et nytt verk som i hvert fall firedobler energiproduksjonen i forhold til det våre forfedre bygget for to - tre mannsaldere siden.

Da kan vi igjen fastslå at alarmistenes skremsler om dyre naturskader (forårsaket av ekstremvær) feiler her også; her har naturen barmhjertig sanert et utslitt kraftverk slik at Utvikingene faktisk nå tvinges til å ta skjeen i en annen hånd og få seg et nytt og enda mer lønnsomt, til og med betydelig forhåndsfinansiert av naturskadefond og forsikringsselskaper (som ellers bare ville delt ut pengene til uproduktive slyer i Oslofjordgryta).

- Let it rain, let it snow
Let 'em warm warm breezes blow....
   
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus31.07.2017, 21:16:01
Med unntak av at Naturskadefondet ikke skal betale noe av dette, har du stort sett rett.

Det vil si, jeg tar det tilbake, jeg tror faktisk at også Naturskadefondet bør inn i bildet her, av rene høflighensyn bør de ikke holdes utenfor. Jeg kan på stående fot ikke si hvorfor siden verket allerede er fullforsikret mot naturskade, men jeg har en kreativt tilnærming til dette. 

Men foreløpig jobbes det med at Vegvesenet må/bør bygge en avlastningsdam lenger opp i vassdraget slik at vannstrømmen blir jevnere. Noe av det jeg har lært de siste dagene, er at vannet i slike vassdrag ofte kommer i pulser med en frekvens på bare noen titalls sekunder, og at det er disse pulsene som innleder de store skadene, og at disse pulsene kan elimineres/reduseres med en avlastningsdam.

Og etter litt inspirasjon fra - ingen nevnt, ingen glemt - er grunneierne i ferd med å ble enige med seg selv om at det eneste stedet Vegvesenet bør/kan bygge en slik dam, er der vi tilfeldigvis vil ha den nye inntaksdammen som ligger knappe 100 høydemeter over dagens magasin.

Og det alene vil nesten doble verkets effekt.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT01.08.2017, 21:22:26
Noldus Emeritus har åpenbart ikke hjernekapasitet til å lese grafen i mitt svar #13.
Jeg skrev:
"Væravhengig energi blir ikke gunstig for samfunnet hvis man også skal ha buffer mot variasjoner i energitilførselen ved hjelp av batterier eller vannmagasin." Slik væravhengig energi er sol og vind i grafen.
Emeritus skrev:
"Men dette gjelder praktisk talt all form for energi."
Hæh?
Figuren viser at CCGT (gass), kull, vannkraft (middels store) og kjernekraft alle er meget lønnsomme med buffer/energilager, men altså ikke væravhengig sol og vind.

I en annen diskusjonstråd ser Emeritus stort på det: "i det store bildet".....
I det store bildet, Emeritus, så spiller små vannkraftverk neglisjerbar rolle for å "redde verden fra AGW", som er motivet for dagens satsing på naturødeleggende og ressurssløsende væravhengig energi som sol og vind.  Oldefaren din er komplett uinteressant "i det store bildet", men Emeritus har en trang til å være navlebeskuende i likhet med Trump.  Vi som er opptatt av å avsløre at AGW er uriktig vitenskap er ikke interessert i hverken oldefaren din eller navlen din, samme hvor mye du forsøker å mobbe oss.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus26.11.2017, 20:59:56
Med all forsiktighet;

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/olje-og-energi/her-er-statoils-gigantplaner/a/24194136/

Litt tørre tall her; å produsere 1 kWh i våre vannkraftverk er langt billigere enn noe annet. Nye elvekraftverk går break even rundt 12 øre kWh. Dette varierer selvsagt fra anlegg til anlegg, men noe i denne størrelsesorden. De anlegg vi bygget på 60 og 70 - tallet, særlig de på sørvestlandet, er for lengst nedbetalt. Det er bygget svært solid og mye av infrastrukturen har i realiteten en levetid på mange hundre år. Her har jeg hørt folk i bransjen hevde at kostprisen ligger på noen få ører kWh. Investeringene er tatt og nedbetalt, en skal drive periodisk vedlikehold, og regnet kommer samme faen, og vannet vil fortsette å renne nedover.

Jeg har sett mange tall på vind, de mest optimistiske ligger på under en krone kWh. Dette er under kjernekraft som bare ser ut til å bli dyrere. Jeg kan ikke tallene på kull og gass - det er sannsynligvis lavere - men da koker det ned til levetiden på disse møllene til Sætre. Vi nordmenn kan jo ett og annet om maritim virksomhet, drift på sjø og korrosjonsbehandling. Er det realistisk at disse møllene kan produsere i 50 år med godt vedlikehold? Der er mange vannkraftturbinanlegg i Norge som for lengst har passert denne alderen og pengene bare fosser inn. 
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT30.11.2017, 11:16:11
Her er en del tall å tygge på:
Comparing Weather Dependent Renewables in Europe: 2016 + USA
https://edmhdotme.wordpress.com/lifetime-costs-for-renewable-energy-in-europe/

og mer her: https://principia-scientific.org/comparison-of-electricity-production-in-six-major-nations/

Analysen viser at væravhengig energi er vannvittig sløseri.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus30.11.2017, 12:10:14
Sitat Petter T;

"Analysen viser at væravhengig energi er vannvittig sløseri."

Med andre ord er utbygging av uregulert elvekraft i Norge "vannvittig sløseri," det er i så fall merkelig at selv relativt nybygde verk går break even med en kraftpris på 12 øre kWh.

https://www.proff.no/selskap/tryggestad-kraft-as/hellesylt/energiforsyning/Z0I41K1S/

https://www.proff.no/selskap/innvik-kraftverk-as/stryn/energiforsyning/IGCEPEA00BD/

https://www.proff.no/selskap/byrkjelo-kraft-as/byrkjelo/energiforsyning/Z0I5C0MP/

https://www.proff.no/selskap/valaker-kraft-as/utvik/energiforsyning/Z0IAV8IE/

I dette bildet må det nevnes at de enkelte kraftverk i enkelte år har et svært godt resultat, dette er engangsaffære i forbindelse med utvekslingen av grønne sertifikater. For øvrig gjenspeiler tallene de årlige reelle inntekter og utgifter.

Og merk; dette er relativt nybygde verk (ingen over ti år,) etter hvert som strømprisene vil følge konsumprisindeksene og markedssvingningene blir avskrivningene en relativt lavere post på driftsutgiftene. Videre har disse anleggene en typisk nedskrivningstid på 25 år, mens den reelle levetiden er langt lengre, minst 50 - 60 år. Og etter at investeringskostnadene er nedbetalt snakker vi ikke om vanvittig sløseri, men det rene vanvidd ikke å utbygge disse verkene. De er kort og godt nærmest evigvarende pengemaskiner. 

Vind kan komme i en tilsvarende situasjon under noen forutsetninger;

1. I områder som allerede har høye kraftpriser slik som England og Tyskland
2. At levetiden på anleggene er vesentlig lengre enn nedskrivningsperiodene. Dette vet vi litt om, det første anlegget som er revet, et sjøbunnsbasert dansk anlegg, produserte fortsatt strøm men teknologien var så gammel at det ikke lenger var noe poeng å fortsette å vedlikeholde og drifte de.

En kan si mye om Statoil, men jeg tror faktisk ikke at de er idioter alle mann, og at de faktisk har et visst grunnlag for sin entusiasme.

Når det gjelder ulike analyser mht nye energiformer er dine kilder ikke på noen som helst måte noe godt grunnlag, hvorfor heller ikke gå der pengene er, og der de faktisk er ansvarlig i dollar for sine fremtidsanalyser.

https://about.bnef.com/
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT01.12.2017, 08:58:51
For å gjenta meg selv om småbekker på Vestlandet:
Sitat
I en annen diskusjonstråd ser Emeritus stort på det: "i det store bildet".....
I det store bildet, Emeritus, så spiller små vannkraftverk neglisjerbar rolle for å "redde verden fra AGW", som er motivet for dagens satsing på naturødeleggende og ressurssløsende væravhengig energi som sol og vind.

Emeritus skriver:
Sitat
Vind kan komme i en tilsvarende situasjon under noen forutsetninger;

1. I områder som allerede har høye kraftpriser slik som England og Tyskland
2. At levetiden på anleggene er vesentlig lengre enn nedskrivningsperiodene. Dette vet vi litt om, det første anlegget som er revet, et sjøbunnsbasert dansk anlegg, produserte fortsatt strøm men teknologien var så gammel at det ikke lenger var noe poeng å fortsette å vedlikeholde og drifte de.

"Energiwende" er jo nettopp årsaken til dyr energi i Tyskland, England, m. fl.  Mer av det samme vil ikke redusere totalkostnadene, subsidiering inkludert.

Statoil er bare ute etter å utnytte subsidier.  Faller subsidiene bort så er ikke vindkraftutbygging lønnsomt for Statoil.  Statoil er også politisk påvirket av klimahysteriske politikere og NGO press(terror)-organisasjoner (meningsterror).
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus01.12.2017, 10:28:56
Når det gjelder småkraftverk har de et potensiale i Norge på 15 - 20 TWh, det doble av det som kreves for å elektrifisere hele personbilparken i Norge.

http://lvk.no/LVK/Fagomrader/Smakraft1/Hva-er-smakraft

https://www.nve.no/Media/4117/nve-notat-om-transport-og-kraftsystemet.pdf

En kan med denne økede kapasiteten sannsynligvis få med seg både lastebiler, busser og en del ferger også.

Når det gjelder vind og sol, er sol i deler av verden allerede i ferd med å bli den billigste kraftform av de alle;

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/for-cheapest-power-on-earth-look-skyward-as-coal-falls-to-solar

Lagringsproblematikken rund vind og sol arbeides det intenst med. Og eksempelvis store vindparker langt til havs langs hele norskekysten kan benytte vannkraftanleggene som batteri. Den første batteripakken er for øvrig nå installert;

https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/11/28/16709036/elon-musk-biggest-battery-100-days

Og denne rekorden vil stå frem til januar 2018, da et nytt og større japansk prosjekt står ferdig.

Jeg er helt rolig på dette, kull burde forbys og bli erstattet med gass. Dette i kombinasjon med massiv forskning på kjærnektraft, lagringsmetoder for sol og vind og andre nye energiformer vil løse denne saken. Vi er midt en revolusjon og der er masse gode arbeidsplasser og økonomiske muligheter for de som ser det og kjenner sin besøkelsestid. Trumps primitive rop på mer urenset kull vill sannsynligvis gå inn i verdenshistorien som noe av det tåpeligste en amerikansk president har gjort, og det skal faktisk ganske mye til for å komme på den listen. 
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT01.12.2017, 16:28:20
Jeg har ingen sans for Trump som person, som jeg synes opptrer like usympatisk som Emeritus i nettdebatter, men jeg er enig i en del av hans meninger og handlinger om den islamske fare og klimahysteriet.
Så: hvor har Trump uttrykt seg positivt om URENSET kullenergi?  Han går inn for "clean coal" som dette:
https://realclimatescience.com/2015/12/clean-coal/

Fra klimahysteriske og Trump-fiendlige Bloomberg:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-02/trump-may-have-found-paths-to-save-coal-and-hobble-clean-energy

Risikoen til kullgruvearbeidere må forbedres globalt etter norsk og US standard, men det må også risikoen til arbeidere som jobber i gruver for mineraler og metaller som er nødvendige for væravhengig energi (f.eks. Li og Co), som også utvinnes i land med manglende HMS.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus01.12.2017, 17:38:42
Sitat Petter T.

"Risikoen til kullgruvearbeidere må forbedres globalt etter norsk og US standard, men det må også risikoen til arbeidere som jobber i gruver for mineraler og metaller som er nødvendige for væravhengig energi (f.eks. Li og Co), som også utvinnes i land med manglende HMS."

Du mener like sikkert som på Svalbard der dødeligheten pr. utvunnet eneregienhet sannsynligvis er 100 ganger høyere enn på norsk sokkel;

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_gruveulykker_p%C3%A5_Svalbard

Eller hva med amerikansk standard som du synes å omfavne;

https://arlweb.msha.gov/stats/centurystats/coalstats.asp

Så det er OK med flere titalls dødsfall pr. år i en bransje som for noen år siden sysselsatte rundt 100.000? Det er vel derfor Trump administrasjonen nå vil svekke HMS arbeidet i kullindustrien;

https://www.triplepundit.com/2017/11/triple-whammy-last-remaining-coal-miners-usa/

Hittil i år er der i amerikanske kullgruver 16 dødsfall og dette med en arbeidsstokk på under 30.000.

På norsk sokkel har det fra 2010 til og med i dag vært 1 - en - dødsulykke hvis en ser bort fra de 13 som omkom i helikopterulykken i fjor. I andre sammenhenger regner en ikke med dødsulykker under transport til og fra arbeid.

Og "clean coal" hva faen er det?

http://thehill.com/policy/energy-environment/339925-clean-coal-plant-will-not-use-coal-operators-announce

Jo en våt drøm på den splitter pine gale Tony Hellers blogg.


Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT01.12.2017, 20:54:01
Alt man gjør er farlig.  Det er ikke sikkert å legge seg i senga å trekke dyna over hodet heller.  Det er den sikre død.
Her er de farligste yrkene i USA:
https://www.injurylawcolorado.com/legal-library/most-dangerous-professions.html
Ser ikke kullgruvearbeidere på listen.
I Norge er det sjøfolk og fiskere som har høyest dødelighet.
https://www.aftenposten.no/norge/i/EwpgP/Her-er-det-farligst-a-jobbe
Li og Co utvinning er helt sikkert ikke ufarlig.
Og en ting er sikkert: 
Flere dør av mangel på oppvarming i sine hjem pga kostbar "grønn" energi enn global oppvarming på tiendels grader, og dette skyldes grønnskollingenes politikk (energiwende mm).  Grønnskollinger er som vannmeloner: Grønne utenpå og røde inni.
Hvorfor bosetter mange pensjonister seg i varmere strøk?
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus01.12.2017, 21:52:34
Der er mange lister og oversikter, kullgruvearbeidere ligger på 5. plass på noen, på 7. plass på andre. Historisk har det imidlertid vært langt verre og du ser hvordan det går med Store Norske som sannsynligvis driver etter en høy HMS standard, de har tapt NOK 1,5 milliarder de siste årene subsidiert av den norske stat, og dere beklager dere over subsidier til vind?

Sitat Petter T:

"Grønnskollinger er som vannmeloner: Grønne utenpå og røde inni."

Det er sjelden en ser slike voksne, innsiktsfulle og drepende kommentarer nå til dags.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT02.12.2017, 09:09:03
Ha, ha, ha.  Emeritus er nesten morsommere enn Nils Arne Eggens utsagn om addvokata,
Sitat Emeritus:
Sitat
Det er sjelden en ser slike voksne, innsiktsfulle og drepende kommentarer nå til dags.

Vi som er blitt utsatt for Emeritus trakassering (klimadebatt.no's "metoo" parallell) om at vi er kullkuker og konspirasjonsfanatikere mm har ofte sett "slike voksne, innsiktsfulle og drepende kommentarer" fra Emeritus.

Konsekvensen av Energiwende:
Germany’s National Power Grid Mess…Country Seeing Whopping 172,000 Power Outages Annually!
http://notrickszone.com/2017/12/01/germanys-national-power-grid-mess-country-seeing-whopping-172000-power-outages-annually/#sthash.eR0rvb3a.dpbs

Litt om kull:
International Energy Agency (IEA) beretter om «kullboom» i Sørøst-Asia med installering av over 95 GW kullbasert kapasitet innen 2040 – en fordobling. Samlet for kull, gass og olje (nedgang) er omtrent det dobbelte av planlagt økning for fornybar energi der vannkraft er klart størst. Globalt planlegges kullfyrte kraftverk å vokse med 50 % i forhold til i dag. For andre energiformer angis: gass 90 GW, vannkraft 45 GW, sol 20 GW og vind 10 GW. Kina reduserer i antall anlegg, men hadde igjen største utslipp i 2017. Kina planlegger å bistå andre nasjoner med 700 kullkraftanlegg globalt.
http://www.klimarealistene.com/2017/11/30/klima-samling-i-bann-av-samfunnsutfordringene/
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus03.12.2017, 08:19:44
Petter T; ta en titt på den lenken vi er på nå og se hvem som sprer dritten hele tiden, og synes komplett ute av stand til å delta i en saklig debatt.

Og eksempelvis karakterisere Angela Merkel og resten av den vestlige verdens ledere som "Grønnskollinger?" Virkelig?

Så skal jeg ta dine påstander punkt for punkt:

Pkt. 1 - Tyskland skal som følge av Energiewende ha et så ustabilt nett, og kilden, jo den notorisk upålitelige The No Trick Zone. Hva er det han linker inn, jo denne;

http://www.hessenschau.de/panorama/erneut-stromausfall-in-wiesbaden,stromausfall-wiesbaden-112.html

Som beretter om et lokalt strømbrudd forårsaket av; "Die Ursache war ein Kurzschluss in einem Umspannwerk in der Mainzer Straße."

Så du og denne Trick typen synes å mene at Tyskland har et så upålitelig nett, sett deg inn i fakta og slutt å spre dritt;

https://theecoreport.com/germany-broke-the-12-minute-per-year-barrier/

Artikkelen er fra 2015 men det kan neppe ha endret seg så my på to år.

Tyskland har altså det mest pålitelige strømnett blant de store nasjonene og knuser samtlige med et snitt pr. forbruker på under 12 min. utkobling pr. år, mens USA fremstår som et u-land med et snitt på 244 minutt pr. år.

(https://theecoreport.com/wp-content/uploads/2015/10/Screenshot-2014-08-07-15.47.48.png)Og årsaken til dette har neppe så mye med energiform å gjøre, men det stikk motsatte av hva denne No Trick idioten synes å mene, nemlig at Tyskland - likhet med Norge - har statlig styring på dette. Dette i motsetning til u-landet USA.

Så påstanden din om at Tyskland har så mange utkoblinger er 100% feil, Tyskland har ett av de sikreste strømforsyningssystemet i verden. Det er i det hele påfallende hvor vanvittig feil dere tar, det forsøkes etablert en slags krise på grunn av all den nye fornybare energien som dukker opp, mens det hele kort og godt er et spørsmål om et avansert i - lands nett, kontra et primitivt u - lands nett, slik som USA med sin ekstreme og ikke fungerende markedsliberalisme har;


https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-countries-with-the-most-wind-and-solar-have-far-fewer-outages#gs.ieNn2qY

Pkt. 2; Så var det såpeselgerens utlegninger

Med basis i dette dokumentet;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0315&from=EN

mener Såpeselgeren og FullofTrick idioten å mene noe om AGW osv. Nei dette er først og fremst et forsvarspolitisk dokument, at AGW kommer langt ned på listen etter krig, innvandring, terror etc. bør ikke forundre noen, og hva så?

Pkt. 3; 400 papers og alle disse papers som skal vise noe. The No Fuck Zone har gjort det til sitt spesiale å plukke frem proxy studier om solen, AMO etc. å deretter hevde at dette er AGW skeptiske artikler. Jeg har minst to ganger her på forumet dokumentert at denne Trick typen ikke forstår vitenskapelige artikler og at hvis der ikke står "CO2," "AGW" eller "Global warming" i abstraktet, så er det automatisk en AGW skeptisk artikkel. At heller ikke såpeselgeren har kommet lenger forundrer meg ikke, han greidde jo ikke å få doktorgraden heller.

Hadde det snart vært en tanke at både du og såpeselgeren sluttet å skrive innlegg i klimadebatten. Feilprosenten i det dere skriver er så høy, at om dere likevel skulle ha rett av og til, må det skyldes rene arbeidsuhell. 

Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT03.12.2017, 16:37:36
Emeritus har langt fra påvist noen feil i mitt innlegg over.
Tyskere selv er misfornøyd med alle strømbrudd og at de har Europas nest høyeste energipriser etter vindmøllelandet Danmark.
Raske bortfall og øking i ustabil sol- og vind-energi kan lett føre til svikt i transformatorer.  Bortfall kan godt være kortvarige, før back-up kull/gass/diesel-energi kobles inn, men er like irriterende og potensielt skadelig for det.
Det er realiteten notrickszone formidler.

Kull er slett ikke ut, selv i Tyskland:
https://www.thegwpf.com/first-poland-then-germany-now-spain-europe-rejects-coal-phase-out/
https://www.thegwpf.com/green-no-more-german-court-ancient-forest-can-be-cleared-for-coal-mine/

Når det gjelder publiserte artikler som omhandler naturlige årsaker til global temperatur og/eller klimaendringer så må det taes til inntekt for oss klimarealister ettersom klimahysterikere/IPCC kun mener at solen TSI er eneste naturlige klimaparameter og som varierer med 0,1 W/m2 siden lille istid, mens målinger/proxy data viser 3 W/m2, altså en faktor på 30.  Vi klimarealister tar selvfølgelig naturlige endringer til inntekt for vårt syn fordi "naturen styrer klima" som er klimarealistenes slagord.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus03.12.2017, 21:28:13
Sitat Petter T;

"Emeritus har langt fra påvist noen feil i mitt innlegg over.
Tyskere selv er misfornøyd med alle strømbrudd og at de har Europas nest høyeste energipriser etter vindmøllelandet Danmark.
Raske bortfall og øking i ustabil sol- og vind-energi kan lett føre til svikt i transformatorer.  Bortfall kan godt være kortvarige, før back-up kull/gass/diesel-energi kobles inn, men er like irriterende og potensielt skadelig for det.
Det er realiteten notrickszone formidler."

The full of TrixZone formidler ikke noe annet enn et lokalt strømbrudd og har ikke peiling på hva de snakker om. Dataene mine kan du ikke bestride, de viser at Tyskland har det mest pålitelige nettet i verden og dette samtidig som de har en høy andel fornybar. I land med en energimiks bestående av mange ulike kilder gjennom døgnet og året vil der alltid være en masse omstillinger og omkoblinger, disse blir ikke mer kompliserte fordi de kommer fra en energiform Ellestad, TheNoFuckZone og du ikke kan fordra.

Du kan heller ikke bestride at gridoperatørene i USA ikke ser alle disse problemene fornybar angivelig skaper. Dette er ren propaganda uten dekning i realitetene. Der er selvsagt utfordringer knyttet til dette, men ikke større enn at et alminnelig utviklet industrisamfunn løser de. I stedet for å finne på fakta i kjent Klimarealiststil, les hva jeg linker inn. Dette er det fagfolk og ikke aromaterapeuter som uttaler;

https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-countries-with-the-most-wind-and-solar-have-far-fewer-outages#gs.9avliAc

Og hvem har påstått at kull er ut i Tyskland, er du ny her? 
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT03.12.2017, 22:47:54
Emeritus' sitat:
Sitat
The full of TrixZone formidler ikke noe annet enn et lokalt strømbrudd og har ikke peiling på hva de snakker om.

Det var ett -1- eksempel fra tysk media.  Du kan ikke forvente at alle de 172 000 tilfeller pr. år skal omtales i detalj.  Det er åpenbart at tyskerne er misfornøyd med antall utfall, selv om de er kortvarige, og antallet har sammenheng med kostbare, væravhengige, skjemmende, enerverende infralydstøyende og fugledrepende energikilder. Kostnadene fører til at flere fattige ikke har råd til å varme opp boligen sin.  Det er ikke noe "fremskritt" å være stolt av.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi og å kjenne sin besøkelsestid
Skrevet av: Emeritus05.12.2017, 08:10:52
Min fasinasjon for elektrisk fremdrift er ikke miljøbetinget, men motivert av at teknologien er uendelig mer elegant. Europa er på etterskudd, og hadde Trump og Pruitt fått bestemt alene, hadde de sikkert lagt på en ekstra avgift på batteriproduksjon, samtidig som de subsidierer kull. Men der går vel en grense der også, slik at Teslas Giga factory som nå begynner å komme i drift, får utvikle seg.

https://www.msn.com/nb-no/motor/nyheter/vw-sjef-roper-varsku-europa-taper-batterikampen-mot-kina/ar-BBGdjQP?li=AA8jPC&ocid=spartandhp

Problemet med tysk produksjon er høye kraftpriser og det faktum at ca 40% av Tysklands energimiks fortsatt kommer fra kull. I store deler av Norge er der kraftoverskudd, og dette er stort sett gamle anlegg som er nedbetalt og leverer kraft til en faktisk kostpris på noen ører kWh. Bl.a. ble aluminiumproduksjonen i Årdal redusert for noen år siden. I tillegg til en reduksjon av produksjonen sørget en mer krafteffektiv produksjonsprosess for at der var en masse kraftoverskudd. Og hva gjorde våre politikere, jo de startet en dørfabrikk i Årdal som hadde den fantastiske virkning at to andre dørfabrikanter, som var drevet etter vanlige ikke subsidierte metoder, ble avviklet. Så gikk fabrikken i Årdal også konkurs. Det endte med at alt produksjonsutstyr ble kjøpt billig og alt forsvant til utlandet.

https://www.nrk.no/norge/--ap-kjopte-seg-stemmer-1.7714990

https://www.nrk.no/sognogfjordane/--feil-a-etablere-dooria-i-ardal-1.7697091

Statlig (eller skal vi si Arbeiderpartiisk) styring av industri i Norge er i beste fall en blandet erfaring. Men hva med å tilby strøm til 5 øre kWt garantert i 30 år til den batteriprodusent som vil etablere seg i Årdal?
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT05.12.2017, 21:24:39
Sitat Emeritus:
Sitat
Statlig (eller skal vi si Arbeiderpartiisk) styring av industri i Norge er i beste fall en blandet erfaring. Men hva med å tilby strøm til 5 øre kWt garantert i 30 år til den batteriprodusent som vil etablere seg i Årdal?


Selektiv subsidiering som Emeritus foreslår er i prinsippet lik Arbeiderpartiisk styring, og likt den konkurransevridende fordel dørfabrikken i Årdal fikk. Dårlig forslag.
Subsidiering og særbehandling fører til stagnasjon i næringslivet.  Dårlige bedrifter blir holdt kunstig i live.
All industri må behandles likt.  Da vil de innovative og kreative selskapene vinne i lengden med positivt bidrag til samfunnet.
 
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Baseballstick05.12.2017, 22:49:40

Subsidiering og særbehandling fører til stagnasjon i næringslivet.  Dårlige bedrifter blir holdt kunstig i live.
All industri må behandles likt.  Da vil de innovative og kreative selskapene vinne i lengden med positivt bidrag til samfunnet.

Helt korrekt.

Vi har allerede verdens mest subsidierte landbruk. Hvor mange flere offentlige ansatte har vi egentlig råd til?
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus05.12.2017, 23:39:24
Svar til Petter T og BSS i ett.

Mine innlegg kan ikke oppfattes som noen omfavnelse av AP's industripolitikk de siste 40 - 50 år. Tvert i mot, den gikk alt for langt.

Dere/du skriver;

"Subsidiering og særbehandling fører til stagnasjon i næringslivet.  Dårlige bedrifter blir holdt kunstig i live.
All industri må behandles likt.  Da vil de innovative og kreative selskapene vinne i lengden med positivt bidrag til samfunnet."

Og BSS;

"Helt korrekt.

Vi har allerede verdens mest subsidierte landbruk. Hvor mange flere offentlige ansatte har vi egentlig råd til?"

Begge disse uttalelser er utpregede ekstreme høyre standpunkter som ikke vil lede til noe bedre samfunn.

La vi ta landbruket først. Jeg er dønn enig, bøndene har i de siste 30 - 40 årene hatt det for lett. De er kapitalister når de skal selge en hyttetomt på snaufjellet for to - tre  mill., men oppfører seg som sosialklienter i det daglige. Når det er sagt har jeg ingen problemer med å betale min del av skatten for at vi skal ha et levende landbruk og bygdeliv i Norge. Vi snakker om 30 - 40''', av et statsbudsjett på 140 - 150'''. Kunne vi i tillegg få de til å utnytte potensialet i norsk landbruk - som er enormt - i stedet for å produsere Norvegia - eller sammenpresset melk som Telehiv uttrykker det -  kan bøndene nå langt.

Så var det dette med regulering ellers. La meg påpeke et par enkle og uomstridt fakta. Norden - og det innbefatter Finland og Island - har det uomtvistelig mest vellykkede samfunn i verden. Og da snakker jeg om folk og system. Jeg har selv påpekt at AP's industripolitikk stort sett har vært en fiasko, men minner om at det var Jan P. Syse som etablerte ilmenittsmelteverk i Tyssedal. Og det er vel fortsatt en suksess. Det kan ha vært tilfeldig. Vi har Hydro, vi har Telenor, vi har Statoil vi har DnB og vi har en del ellers.

Jeg er pragmatiker, jeg er i hvert fall ikke i tvil om at det amerikanske systemet er en total fiasko, noe som allerede nå viser seg med en smertefull og grusom tyngde.

Og Vi Som Elsket Amerika.*

*
https://bokelskere.no/bok/vi-som-elsket-amerika/3373/
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus06.12.2017, 00:24:43
Sitat Petter T.

"Det var ett -1- eksempel fra tysk media.  Du kan ikke forvente at alle de 172 000 tilfeller pr. år skal omtales i detalj."

Vel, nå var dette enkelte eksempelet omtalt i detalj. Jeg har lest det - i detalj - og finner ingenting om at Der Energiewende har noe som helst med innlegget å gjøre. Tvert i mot, jeg har lest det igjen og for å sitere detaljene kan jeg gi deg denne;

"Einen Zusammenhang zwischen den zwei Stromausfällen innerhalb weniger Tage gebe es nicht, sagte der Sprecher des Stromversorger ESWE, weil zwei verschieden Umspannwerke von den Kurzschlüssen betroffen waren. Es handele sich vielmehr um einen "bedauerlichen Zufall" für den sich das Unternehmen entschuldige."

Oversatt:

"Det er ingen sammenheng mellom de to blackouts i løpet av noen få dager, sa talsmannen for elleverandøren ESWE, fordi to forskjellige stasjoner var påvirket av kortslutningen. Det er snarere et "beklagelig tilfeldighet" som selskapet unnskylder."

Tyskland har fortsatt det mest pålitelige nett i verden. Men at Der Energiewende påfører nettet store utfordringer er vi ikke uenige om. Problemet er ikke utkoblinger og svikt, men at vind og sol til tider produserer alt for mye og at da får ikke kull, gass og kjernekraft betalt for sine tjenester, noe som igjen får uante konsekvenser.

Det The No Trick Zone og amerikanerne ikke forstår, er at det tyskerne nå sliter med og vinner erfaringer med, skal resten av verden betale for i form av tysk kompetanse og erfaring. Og de kommer til å ta seg godt betalt. Du vet tyskerne, det holder alltid med på noe rare og merkelige greier, bare sjekk historiebøkene.

Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Baseballstick06.12.2017, 07:42:32
Begge disse uttalelser er utpregede ekstreme høyre standpunkter som ikke vil lede til noe bedre samfunn.

Og her bekrefter du at du ikke har skjønt noe som helst, enda en gang.

Det mest fundamentale i samtlige teorier om samfunnsøkonomi, er bærekraftighet. Dog med forbehold om Karl Marx, han er den eneste som ikke er så veldig opptatt av dette. Og dermed har vi vel identifisert emerutissens hovedkilde for inspirasjon.

De aller, aller fleste skjønner at det blir feil, eller rett og slett ikke bærekraftig, at Norge betaler sine offentlig ansatte bønder så mye for maten at det lønner seg å dra til utlandet for å kjøpe den. De aller, aller fleste skjønner også at hovedårsaken til at det har blitt sånn, er venstresidens ensidige fokus på høyere lønn hvert eneste år, som har gjort Norge til verdens dyreste produksjonsland. Om venstresiden hadde vært intelligente nok til å kreve økt kjøpekraft, ville Norge fortsatt hatt et konkurransedyktig industrimiljø og et landbruk med mindre grad av subsidiering samt færre offentlig ansatte bønder.

Og vi ville hatt et samfunn som reagerte når pressen holder fiasko på Mongstad, kostnader ved innvandring og manglende global oppvarming skjult for leserne. I stedet har vi et samfunn der staten kan gjøre helt som den vil, uten at det får konsekvenser.

Helt som drømmescenariet fra Marx, mannen som ble født fattig men forsørget av velstående venner som arvet rikdommen etter sine gründerforeldre. Marx, som aldri hadde en jobb, aldri hadde et styreverv, aldri gjorde noe som helst annet enn å på mange måter bli verdens første NAV-er. Litt av et forbilde, men prinsipptrekkene er ikke til å ta feil av.
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus06.12.2017, 11:00:36
Sitat BBS;

"Det mest fundamentale i samtlige teorier om samfunnsøkonomi, er bærekraftighet. Dog med forbehold om Karl Marx, han er den eneste som ikke er så veldig opptatt av dette. Og dermed har vi vel identifisert emerutissens hovedkilde for inspirasjon."

Det du har lest av Karl Marx får plass på baksiden av et frimerke. Karl Marx oppfattes av de ukyndige som "oppfinneren" av kommunismen og de grusomheter denne ismen står bak. Karl Marx var en viktig økonomisk teoretiker og deler av hans arbeider er fortsatt pensum i enhver sosialøkonomisk utdannelse. Og når du omtaler Marx som den første NAV-er, bare bekrefter du igjen at du er totalt kunnskapsløs. Marx var dr. Philos med en betydelig vitenskapelig produksjon bak seg.

Snakk om NAV-er.

Når det gjelder bøndene, er de samlede overføringer til landbruket i størrelsesorden 15''' eller vel en prosent av statens samlede utgifter over statsbudsjettet. Det er helt unødvendig og gjøre dette til et rødt/blått spørsmål. Det er tverrpolitisk enighet om at denne støtten er nødvendig, uenigheten går på innretningen og her er jeg enig med Dale og Listhaug og hvordan kommuniststaten Sveits gjør det. Verdien av et levende kulturlandskap og at vi har bosetning over hele landet kan ikke undervurderes. Men for all del. Det er OK å være uenig, men kutt ut dette pisset om at enten er jeg enig med deg, eller så er jeg rød.

Og for å avslutte med en observasjon. Når du skriver;

"De aller, aller fleste skjønner at det blir feil, eller rett og slett ikke bærekraftig, at Norge betaler sine offentlig ansatte bønder...."

Så er disse "aller, aller fleste" noe som kun foregår inne i ditt hode, der er ikke noe parti i Norge som vil fjerne landbrukssubsidiene.

 
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT06.12.2017, 23:17:18
Energiewende “Fundamentally A Disaster” …Germany To Miss CO2 Reduction Targets By A Mile
http://notrickszone.com/2017/12/06/energiewende-fundamentally-a-disaster-germany-to-miss-co2-reduction-targets-by-a-mile/#sthash.FAR9pdh9.dpbs
Overskriften sier det meste.

Denne unge studenten har skjønt det meste, men synes likevel å være negativ til plantenæringen CO2:
In Praise of GOP Tax Reform: Phasing Out Energy Subsidies
https://beinglibertarian.com/praise-gop-tax-reform-phasing-energy-subsidies/
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: Emeritus07.12.2017, 20:53:03
Nå har jeg forsøkt å lese meg opp på dette. De eneste som melder om at det tyske nettet kollapser hele tiden er The Daily Caller, Breibart og lignede, og det ofte med henvisning til The Full of Trick Zone.

Dagens tyske og europeiske nett er naturligvis bygget for den energitilførsel vi tradisjonelt har hatt. Energiewende ble vedtatt i 2010 og det er da åpenbart at nettet ikke er optimalisert for en så brå endring, men at dette går ut over selve forsyningssikkerheten finner jeg ingenting om. Det går ut over prisene og særlig fordi det er lovbestemt at hvis der er grønn energi tilgjengelig, så skal den prioriteres på bekostning av kull og atomkraft. At Energiewende er full av problemer eller heller ikke omtvistet eller merkelig, særlig når de samtidig skal droppe atomkraft.

Det jeg finner av grid problemer er relatert til for mye grønn energi som sprenger kapasiteten på nettet slik at dette må sendes på rundtur og tvinger samkjøringene til å gripe inn for å regulere det, men ikke at nettet kollapser slik at det blir black outs.

https://www.technologyreview.com/s/601514/germany-runs-up-against-the-limits-of-renewables/
Tittel: Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
Skrevet av: PetterT20.12.2017, 10:26:23
Ledende miljø-talsmann kritiserer Energiwende:

German Energy Policy Gone Lost: “Energiewende Has Failed,” Writes Leading Environmentalist
By P Gosselin on 19. December 2017
http://notrickszone.com/2017/12/19/german-energy-policy-gone-lost-energiewende-has-failed-writes-leading-environmentalist/#sthash.0z2Sj7MA.dpbs
In an opinion piece at the Mittel Bayerische daily, Harry Neumann, National Chairman of the environmental group Naturschutzinitiative e.V. declares Germany’s Energiewende (transition to renewable energies) a failure and writes: “The wind power industry and nature protection cannot be reconciled.”
Moreover Germany’s EEG green energy feed-in act is doing more harm than good, writes Neumann: “The EEG is impeding the research of environmentally compatible technologies.”
Neumann also notes that despite having installed close to 30,000 wind turbines, Germany’s “CO2 emissions are not dropping, but rather are rising again.” He adds:
During the expansion of renewable energies, they failed from the start to set impact limits too protect nature, species, forests and landscapes.”
He also blasted what he calls the “political-industrial complex“, which he says has nothing to do with nature and climate protection, “but rather with the full exploitation of billions in subsidies“.
In Neumann’s view, the wind industry and nature protection “cannot be reconciled” and thus calls for the immediate repeal of the EEG feed-in act.

Mye av dette har jeg og andre klimarealister også hevdet (+naturvernforbundet?)