Klimadebatt

Klimadebatt => Viktige klimatema => Topic started by: Emeritus on 28.03.2017, 21:52:42

Title: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 28.03.2017, 21:52:42
Denne debatten (forsvar for olje og kull) startet langt på vei fordi Bebben limte inn denne setningen:

"For countries that are trending away from coal fired baseload plants and towards intermittent energy sources such as wind and solar, there is a corresponding increase in the need for peaking or load following power plants and the use of a grid intertie."

Hva betyr da dette ordet (intermittent):

http://www.dictionary.com/browse/intermittent

adjective
1.
stopping or ceasing for a time; alternately ceasing and beginning again:
an intermittent pain.
2.
alternately functioning and not functioning or alternately functioning properly and improperly.
3.
(of streams, lakes, or springs) recurrent; showing water only part of the time.

GLIMRENDE. Dette er jo en logikk som endog Arnold Juklerød kunne ha tilsluttet seg. Solen og vinden er borte for en stund, mens kull og olje er som den gode venn de er, alltid er til stede.

Er det noen her på forumet som har fått med seg at kull og olje først må hentes opp av noen kolssyke rednekcs eller terroristarabere. Deretter må det fraktes av John Fredriksen eller på kulltog. Så må det lastes om på ulike faciliteter og deretter lagres i nærheten av disse vidunderlige kull og olje/gasskraftverkene dere drømmer om mens dere bedriver selvbesmittelse.

Og dere karakteriserer dette som ikke "intermittent."

Dere blander kort og godt sammen eksisterende kostbar og ineffektiv logistikk, med langt mer elegant og effektiv logistikk, og gir denne 18. hundretalls energiformen stempelet "intermittent," mens fleksibiliteten, skjønnheten og effektiviteten til et integrert anlegg av ulike former for fornybar energi, er uendelig mer elegant og effektiv.

Intermittent, my ass.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 28.03.2017, 22:56:24
Emeritus fantastiske væravhengige energikilder har ført til dette:

Germanyâ??s Energiewende: A Disaster In The Making
Date: 25/01/17
Professor Fritz Vahrenholt
http://www.thegwpf.org/germanys-energiewende-a-disaster-in-the-making/
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 29.03.2017, 00:10:39
Sitat Petter T.

«Emeritus fantastiske væravhengige energikilder har ført til dette.»

Skal jeg begynne dette innlegget med å kalle deg en jævla foreder, eller skal jeg ta en mykere tone? Hva har Vahrenfucks forvirrede tanker å gjøre med Norges fremtidige energipotensial? Du sammenligner en stat med 80 millioner innbyggere mot en stat men fem millioner, og der vi har vannkraftresurser i et par Vestlandsfylker som overstiger hele Tysklands produksjon, og vi er ikke en gang en million mennesker å fordele dette på.

Jeg vil ikke ha mer Vahernhildt eller WUWT snikk snakk nå. Du er siv. Ing. fra NTH og jeg forlanger kvalitet.

1.
Mener du at offshore vindkraft og uregulert vannkraft er mer eller mindre «intermittent» enn kull, olje og gass. Forklar i så fall hvorfor.

2.
NTH, dagens NTNU, antas å ha det mest kompetente vannkraftmiljø i verden. Hva er din oppfatning om Norges potensiale som «Batteri for Europa.» Jeg ber ikke om den subjektive i form av at kull er bedre samme faen. Men nøkternt, saklig og begrunnet.

Jeg har stillet det samme spørsmålet til Amateur 2, men han svarer så sent, kanskje er han på skitur over Grønland, men jeg vil gjerne ha svaret før han ankommer Nnaluuk om et par måneder.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Bebben on 29.03.2017, 00:17:44
Denne debatten (forsvar for olje og kull) startet langt på vei fordi Bebben limte inn denne setningen:

"For countries that are trending away from coal fired baseload plants and towards intermittent energy sources such as wind and solar, there is a corresponding increase in the need for peaking or load following power plants and the use of a grid intertie."

Hva betyr da dette ordet (intermittent):

[...]

Er det noen her på forumet som har fått med seg at kull og olje først må hentes opp av noen kolssyke rednekcs eller terroristarabere. Deretter må det fraktes av John Fredriksen eller på kulltog. Så må det lastes om på ulike faciliteter og deretter lagres i nærheten av disse vidunderlige kull og olje/gasskraftverkene dere drømmer om mens dere bedriver selvbesmittelse.

[...]
Intermittent, my ass.

Stikkordet er "lagre" [min utheving].

For noen år siden fant forresten noen oppfinnsomme spanjoler løsningen på at solen, selv i Spania, bare skinner om dagen: De koblet kraftige lyskastere på en dieselgenerator og lyste opp solpanelene om natten. Ved hjelp av grønne subsidier lønte det seg! Dessverre var ikke myndighetene enige... tenk hva dette kunne ha gjort for Planeten.

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 29.03.2017, 00:31:17
Sitat Bebben:

"For noen år siden fant forresten noen oppfinnsomme spanjoler løsningen på at solen, selv i Spania, bare skinner om dagen: De koblet kraftige lyskastere på en dieselgenerator og lyste opp solpanelene om natten. Ved hjelp av grønne subsidier lønte det seg! Dessverre var ikke myndighetene enige... tenk hva dette kunne ha gjort for Planeten."

Og dette vet Bebben er det rene fyllerør. Forklar forskjellen mellom en vindmølle som produsere 3000 timer i året og et uregulert vannkraftverk som produserer 3000 timer i året.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Bebben on 29.03.2017, 00:52:59
Det er ikke fyllerør, det er forskjellen på subsidiert og usubsidiert strømproduksjon i et bestemt land i en bestemt energipolitisk situasjon! Juksemakerne hadde forstått denne forskjellen og tok en rasjonell økonomisk beslutning, i motsetning til myndighetene!

Forklar forskjellen på regulert og uregulert vind, så nærmer vi oss!

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 29.03.2017, 01:25:25
Bullshit. En betydelig del av norsk vannkraft er uregulert, jeg har ikke prosenten her og nå, men det er mye og det stiger. Uregulert betyr at det produseres hva elven til enhver tid gir. Her er mange varianter.

Eksempelvis demmet Brattvågerne i 1917 opp Synnalandsvatnet tre meter med ren håndmakt og kunne holde kraftproduksjonen gående i et par uker til i tørre sesonger. Der er mange slike små private reguleringer som fortsatt har karakteristikken "uregulert," men som har en viss reguleringsevne, men dette er småtterier.

Så har vi det som skjedde i vår levetid, stort sett etter 1950, der en ved store naturinngrep bygget magasiner som ved hjelp av tuneller samlet vann fra store områder. Det var da vi bygget omtrent alle de store anleggene som Sira - Kvina, Tafjord og Alta, men dette var gjort før 1990, og på disse 27 årene har det stort sett kun blitt bygget småkraft.

Så hvis ditt spørsmål er om vi kan regulere vinden og samle den i Tafjord for senere bruk, så er det nei. Dette tror jeg er vanskelig. Men hvis ditt argument er at siden vann er vann og vind er vind, og at en ikke kan kombinere lagringsmuligheten for disse to former, på samme måte som en kan kombinere lagringsformene for uregulert vannkraft og regulert vannkraft, så erklærer jeg deg som en jævla idiot.
 
Det eneste argumentet du har er jo Pøh! Man kan jo ikke lagre vindenergi i vannkraftverk, og hvis det er mulig er det i så fall feigt, og da teller jo det ikke.

PS; med dårlig samvittighet for å ha benytte idiotargumentet skal jeg presisere: Hvis det kom en strøm av 20 MW fra et uregulert vannkraftverk på Byrkjelo, eller det kom en strøm av 20 MW fra en vindmølle på Haltenbanken. Hadde Zakariasdammen i Tafjord da spyttet ut det fra Haltenbanken med den begrunnelse at du ikke er vannkraft?

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Bebben on 29.03.2017, 01:49:04
Stråmann stråmann bukken min:

Jeg har ikke påstått at vind og vann ikke kan kombineres i noen grad som helst eller ingen steder.

Jeg har bare argumentert for at Norge som Europas grønne batteri er et grønt luftslott.
Problemene med sol og vind som 1) stabile energikilder (intermittente) og 2) lav ERoEI er veldig grunnleggende og jeg har til gode å se at noen har løst dem på nasjonal eller regional basis. Har kullbruken i Tyskland gått ned? Og hvis gass er like intermittent, hvor pokker fant spanjolene den så de kunne levere strøm i januar når vinden sviktet? Kan det ha noe med rørledninger fra Algerie og skipsleveranser fra Russland å gjøre? Og hehe, at LNG-skipene ikke er seilskip og altså ikke "intermittente"?

Erfaringene så langt er at grønn energi i beste fall er sterkt fordyrende: Dette framgår lett av en oversikt over europeiske strømpriser, eller av resultatene fra norske vindparker. I verste fall er det en fiasko, bortsett fra for dem som er posisjonert til å rake til seg subsidiene.

Satsingen på "grønn" energi er meningsløs uten "klimakrisen", som holder den i live med kunstig åndedrett.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 29.03.2017, 02:40:03
Sitat Bebben:

"lav ERoEI er veldig grunnleggende"

Jeg for min del vil hevde at det er bedre å være rik og frisk, enn syk og fattig.

Skulle du ved en tilfeldighet ha noe meningsfylt å bidra med i spørsmålet om energi og den slags, er jeg lutter øre.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det (for samfunnsøkonomien)
Post by: Telehiv on 29.03.2017, 09:30:51
Før vi blir altfor begeistret for vindmøllesatsing, bør vi kanskje ta en titt på Jon Hustads etterhvert legendariske artikkel i fjor (med hjelp av en rekke faginstanser, noe han bl.a. orienterte om i et TV-program) om den faktiske samfunnsnytten av vindmøllesatsing her til lands der vi allerede svømmer i billig, miljøvennlig vannkraft. Hustad spør innledningsvis:

"Kvifor er vindmøller dårleg samfunnsøkonomi? Av di dei kostar så mykje og gjev så lite"

I artikkelen får vi bl.a. innsyn i hva som er de faktiske kostnadsforholdene rundt vindmøllesatsing, og hvordan det opereres ikke bare med direkte observerbar subsidiering, men også med et helt sett indirekte skatter og avgifter. Vi får også et innblikk i hvordan klimafjottene i Norge (gjennom fellesavtalen fra 2012) gjennom bl.a. altfor sent forståtte avskrivningsregler har betalt store deler av Sveriges vindmøllesatsing, som igjen belatses norske skattebetalere. Snilt overfor storebror i øst, men samfunnsøkonomisk lønnsomt? "Klimaregnskapsverdien" kan heller ikke spores, derimot får vi vite hvordan man aktivt bruker "grønne sertifikater" til å dytte subsidieringen over på brukerne. For å sikre at nettet kan håndtere den intermittente vindmølleproblematikken må det dessuten investeres betydelig i oppgradering av nettet, som brukerne uvitende betaler i form av økt nettleie, osv.

Link: https://nb-no.facebook.com/jon.hustad/posts/10204872816215218

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Amateur2 on 29.03.2017, 09:40:40
Jeg vil ikke ha mer Vahernhildt eller WUWT snikk snakk nå. Du er siv. Ing. fra NTH og jeg forlanger kvalitet.

1.
Mener du at offshore vindkraft og uregulert vannkraft er mer eller mindre «intermittent» enn kull, olje og gass. Forklar i så fall hvorfor.

2.
NTH, dagens NTNU, antas å ha det mest kompetente vannkraftmiljø i verden. Hva er din oppfatning om Norges potensiale som «Batteri for Europa.» Jeg ber ikke om den subjektive i form av at kull er bedre samme faen. Men nøkternt, saklig og begrunnet.

Jeg har stillet det samme spørsmålet til Amateur 2, men han svarer så sent, kanskje er han på skitur over Grønland, men jeg vil gjerne ha svaret før han ankommer Nnaluuk om et par måneder.

Jeg skulle gjerne vært på skitur over Grønland, men så vel er det ikke.

Mine svar på spørsmålene dine er:

1. Irregulariteten i produksjonskarakteristikk for de kildene du lister kan grovt listes som følger fra mest irregulær til minst irregulær :
Vindkraft - Uregulert vannkraft - kull, olje, gass

Kraftverk basert på kull, olje og gass gir best ytelse når de kan kjøres med konstant produksjon.
Vindkraft er mer irregulær enn uregulert elvekraft, fordi det er oftere og hurtigere skifter i vindfeltene der vindturbinene er installert enn det er i vannføringen i uregulerte vassdrag.

Alle kildene kan selvfølgelig karakteriseres som "intermittent", men det er i forskjellige tidsskalaer. Det er de hurtige, ikke styrbare, variasjonene som skaper størst problemer i et kraftforsyningsnett for industri og husholdninger. Husholdningene vil lage middag på induksjonsovnene sine når de ønsker det, ikke når det blåser der vindmølla står. Det er slike kortsiktige effektbehov vannkraft kan dekke på en helt unik måte, fordi effekten kan gjøres tilgjengelig omtrent umiddelbart i det behovet oppstår.

2. Jeg har i post #27 (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=813.msg6266#msg6266) i tråden Hva er det beste forsvaret for oljeindustrien? (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=813.0) lenket til en rapport �kt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk (http://www.cedren.no/Portals/Cedren/Pdf/TR%20A7126%20%C3%98kt%20balansekraftkapasitet%20i%20norske%20vannkraftverk.pdf?ver=2013-04-26-084155-157), som omhandler nettopp Norges potensiale som "Batteri for Europa".

Rapporten er utarbeidet av SINTEF-CEDREN (kanalen NTNU gjerne benytter for sin oppdragsforskning) og gir anslag på hvilken effekt (MW) som kan hentes ut fra eksisterende norske magasiner ved oppgradering og nyinstallasjon av pumpekraftløsninger for å kunne fungere som effektstabilisator i et europeisk kraftmarked med stort innslag av kraftforskyningskilder med irregulær produksjonskarakteristikk, slik som vind- og solkraft.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 29.03.2017, 15:13:26
Emeritus i svar #2:
Quote
Skal jeg begynne dette innlegget med å kalle deg en jævla foreder, eller skal jeg ta en mykere tone? Hva har Vahrenfucks forvirrede tanker å gjøre med Norges fremtidige energipotensial?

Emeritusseladden opptrer like usympatisk som president Trump, og snur bevisbyrden.  Han vil ha oss andre pÃ¥ forumet til Ã¥ kvantifisere fordeler og ulemper med sitt forslag om Ã¥ kombinere havvindmøller med uregulert vannkraft.  Teoretisk mulig selvfølgelig, men det er enorme energitap, og det blir som Ã¥ rense gasskraft for CO2; 30 % av energien gÃ¥r til rensing.  Det blir dyr energi til slutt, som kan sammenlignes med tysk selvskading etter "energiewende".
Emeritus får selv dokumentere og kvantifisere teknologien sin.
Kanskje han kan fÃ¥ med seg Jens Ulltveit-Moe, hvis Jensemann har noen penger igjen da.  Han har jo tapt enormt pÃ¥ "grønn-skolling-investering".
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Bebben on 29.03.2017, 17:35:31
Sitat Bebben:

"lav ERoEI er veldig grunnleggende"

Jeg for min del vil hevde at det er bedre å være rik og frisk, enn syk og fattig.

Skulle du ved en tilfeldighet ha noe meningsfylt å bidra med i spørsmålet om energi og den slags, er jeg lutter øre.

Oversettelse:

- EROEI??!! Hold grisepraten Deres for Dem selv!

 :P
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 29.03.2017, 22:04:25
Denne rapporten forteller mye;

https://www.carbonbrief.org/analysis-dramatic-shift-uk-government-outlook-gas-clean-energy

Tallene er hentet og samlet fra ulike kilder og organer, mye fra regjeringshold i UK, bl.a. Engelskmennenes svar på Statnet, National Grid.

Fornybar energi er kort og godt i ferd med å utkonkurrere gass. Og det forventes at endog offshore havvind vil være konkurransedyktig med gass innen noen år, og det har engelskmennene mye av.

Jeg møtte han fra Aibel i dag som arbeider med flere vindprosjekter. Aibels jobb er bl.a. å designe og overvåke byggingen av samlestasjonen for et havsbasert vindkraftverk med 900 MW effekt der de største enkeltmøllene har 6,8 MW effekt. Samlestasjonen samler opp all produksjon og transformerer energien slik at den er egnet til å sendes inn på nettet på land.

For å sette dette i perspektiv er 6,8MW effekt nær halvparten av effekten til Innvik Kraftverk som ble bygget for noen år siden til en kostnad på ca. 150 million og startet produksjonen i 2007

https://no.wikipedia.org/wiki/Innvik_kraftverk

De tjente penger de første årene men i de siste årene går det med underskudd på noen hundre tusen i året.

Vindmøllene på havvindprosjektet har en beregnet full tids drift på ca. 40 % av tiden, noe som tilsvarer uregulert vannkraft. Produksjonskostnaden er helt avhengig av anleggets levetid, en annen usikker faktor er de reelle fremtidige vedlikeholdskostnadene, dette er naturligvis anslått og budsjettert, men det er usikkert og kan overraske i begge retninger.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 30.03.2017, 08:58:14
Denne rapporten forteller mye;
https://www.carbonbrief.org/analysis-dramatic-shift-uk-government-outlook-gas-clean-energy
Tallene er hentet og samlet fra ulike kilder og organer, mye fra regjeringshold i UK, bl.a. Engelskmennenes svar på Statnet, National Grid.

Men rapporten forteller ikke det viktigste, nemlig prisen pÃ¥ energien.  Det er viktigst for industri, og ikke minst de fattigste i samfunnet!
Se:
Why Wonâ??t The UK Govâ??t Tell The Costs Of Green Energy?
http://www.thegwpf.com/why-wont-the-uk-govt-tell-the-costs-of-green-energy/
Britainâ??s government seems to have specifically removed quantitative estimates of the costs of wind and solar power from an official report.
The report was  published roughly one year late and has seemingly had most of its cost estimates removed. The few stats that remain are entirely qualitative and do not include numerical approximations, like dollars per megawatt hour, which would normally be considered the principal output of such research.
This means that instead of giving a dollar figure, the report makes statements such as labeling operating expenses on wind and solar power systems â??small relative to the direct costs.â?
â??Given the sensitive nature of the subject, it is entirely reasonable to suspect deliberate suppression of embarrassing estimates,â? Dr. John Constable, the GWPFâ??s energy editor, said in a press statement. â??BEIS should without delay publish the unredacted study so that the interested public can assess the true cost of renewable energy.â?
U.K. residents pay a whopping 54 percent more for electricity than Americans, and energy taxes cost residents roughly $6.6 billion every year. Green energy subsidies in the U.K regularly exceed spending caps, accounting for roughly 7 percent of energy bills, according to a government study.
Subsidies for green energy will make up 25 percent of power bills by 2020, according to a U.K. Parliament committee. The House of Lords committee warned U.K. power prices increased by 58 percent over the past decade, harming industry and costing families.
â??In 2014, 10 percent of the cost of electricity for domestic users was due to climate change policies,â? the committee reported. â??The Governmentâ??s own analysis indicated that this is expected to rise to around a quarter by 2020. This is not transparent however as the cost of the policies is incorporated into electricity bills.â?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 30.03.2017, 11:05:14
Hvis du leser Carbon Brief artikkelen vil du se at der er linker til en masse kostnadsberegninger. � klarlegge kostnaden ved de ulike energiformer er svært komplisert. Bl.a. er det et udiskutabelt økonomisk faktum at hele EU har et felles system for å skattlegge karbonbasert energi og belønne fornybar energi. Dette kan en være politisk enig eller uenig i, men det er likefult en del av de langsiktige rammebetingelse all energiindustri i EU må foreholde seg til.

En har samme problemstilling i USA der Trump tilsynelatende skal slippe alt fritt, dette har imidlertid allerede møtt på problemer.

http://www.politico.com/story/2017/03/pruitt-climate-change-236572

«The endangerment finding declared that greenhouse gas emissions threaten human health and welfare and made EPA legally responsible for regulating carbon dioxide. It later set in motion much of former President Barack Obama's climate agenda. To many conservative skeptics of mainstream climate science, overturning the finding is an essential first step toward successfully undoing Obama administration climate regulations on everything from power plants to vehicles.
But Pruitt, with the backing of several White House aides, argued in closed-door meetings that the legal hurdles to overturning the finding were massive, and the administration would be setting itself up for a lengthy court battle.�

Det faktiske forhold er at samtlige industrialiserte nasjoner legger til grunn at CO2 er en klimagass det er ønskelig Ã¥ redusere utslippene av. Dette er et faktum som enhver økonomisk analyse vil mÃ¥tte hensynta. Og det Trumpadministrasjonen nÃ¥ begynner Ã¥ innse, er at de ikke bare kan rulle tilbake det som de fire - fem siste presidenter i USA i gradvis i større utstrekning har lagt den fremtidige energiutvikling opp etter. Trump vil ikke vare evig, og det er ikke holdbart for en nasjon Ã¥ ha sterkt varierende rammebetingelser for noe sÃ¥ langsiktig som hvordan energiforsyningen  skal utvikles. Store delstater som NY og California har allerede truet med Ã¥ saksøke Trumpadministrasjonen inn i evigheten hvis de nekter disse statene og fortsette med den energipolitikk de har siktet inn mot i Ã¥rtier. Her er det snakk om den relativt folkefattige Midtvesten mot de folkerike kyststatene som har en langt større økonomi enn de stater der kullindustrien er konsentrert.
 
For å vende tilbake til økonomien, her har du en sammenstilling over energiprisene i Europa både til privat forbruk og til industrien, prisene er �/kWh og jeg antar at dette er priser levert i veggen, altså inkludert nettleie, og som forventet kommer Norge godt ut;

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Electricity_and_gas_prices,_second_half_of_year,_2013%E2%80%9315_(EUR_per_kWh)_YB16.png
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det (for samfunnsøkonomien)
Post by: Telehiv on 30.03.2017, 11:44:35
og som forventet kommer Norge godt ut;

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Electricity_and_gas_prices,_second_half_of_year,_2013%E2%80%9315_(EUR_per_kWh)_YB16.png

Jeg vil anta at Norge kommer godt ut så lenge vi bruker våre vannkraftressurser som opprinnelig tenkt, og ikke roter oss mer inn i europeiske prisnivåer gjennom ikke-realitetsutredede kabeleksesser til utlandet.

For merk: Som bl.a. Hustads redegjørelse viser ovenfor, er det ikke noe land som har pålagt seg mer selvskadende fornybar-kostnader enn Norge. Fornybar-satsing som for Norges del bare er symbolpolitikk og ikke strukturelt nødvendig (Norge er 111% selvforsynt med hydroelektrisk kraft), og derfor meget dyr symbolpolitikk for norske forbrukere, med det ene formål å gi elendige norske politikere internasjonale klimatopp-stillinger etter utført skadegjerning i Norge. Vi har allerede lyktes med å eksportere flere av dem på denne basis.
 
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 30.03.2017, 13:29:46
NÃ¥r det gjelder Hustad sÃ¥ er jo han bÃ¥de poengtert, vanligvis velinformert og morsom. Dette med grønne sertifikater vet jeg lite om. Men jeg kan litt om avskrivningsregler og et par andre ting. Argumentet mot Ã¥ bygge vindmøller fordi vi mÃ¥ kjøpe  metaller fra Kina er eksempelvis ikke særlig treffende. SÃ¥ vidt meg bekjent er en avhengig av generatoren enten en benytter vind, kjerne, gass, kull eller vann til Ã¥ drive den rundt. NÃ¥r det gjelder avskrivningsreglene kan mye tyde pÃ¥ at Hustad ikke vet hva han snakker om. Om avskrivningstiden er fem Ã¥r eller ti Ã¥r er et likviditetsmessig og regnskapsmessig spørsmÃ¥l. Ved fem Ã¥rs nedskrivning vil kraftselskapene fÃ¥ en større utgift de første fem Ã¥rene, men denne forsvinner totalt de neste fem Ã¥rene og øker overskuddet tilsvarende.

Så til kraftprisene. Jeg har for en knapp uke siden foretatt et valg mellom å legge inn ny 500 kW effekt kontra gass. Anleggskostnadene på 500kW er ca. kr. 160.000, Hadde vi valgt gass ville leverandøren ta hele kostnaden med gassinstallasjonen mot en fem års avtale. Jeg valgte elektrisk etter å ha undersøkt hos et par kraftmeglere. Den generelle oppfatningen synes å være at elektrisk i mange år enda - i Norge - vil ligge lavt. Elprisen er for øvrig ikke hovedproblemet, nettleien overstiger denne i de fleste tilfeller og dette er i realiteten monopolbedrifter som tjener penger som noen griser uten konkurranse. Tar du Nordvest Nett AS som eksempel - det selskapet jeg nettopp har inngått avtale med - hadde de i perioden 2005 til og med 2015 en samlet omsetning på 694'' (694.000.000) og et resultat før skatt på 157''. Dette er et resultat på 22% av omsetningen. Dette er tall endog Gjermund Cappelen har problemer med å matche.

http://www.proff.no/regnskap/nordvest-nett-as/%C3%B8rskog/energiforsyning/Z0I41BIP/

Tilsvarende tall for Statnet er 56,7 milliarder i inntekter og 10,8 milliarder før skatt, eller 19% av omsetningen.

Hvis en vil gjøre noe med strømprisene her til lands så kan en begynne her.

Det er også en myte at om vi skulle opprette nye utenlandskabler så vil det rasere kraftprisene i Norge. Når vi nå får all denne vinden på toppen, og alle disse småkraftanleggene fases inn, er her så mye elektrisk kraft her i landet at det snart må gis bort.

Fakta om utenlandskablene har du her, dette var for øvrig tema i Stortingets spørretime for noen uker siden:

http://e24.no/energi/nederland/statnett-tall-saa-mye-tjener-vi-paa-kraftkablene/23961797

http://e24.no/energi/fornybar-energi/soeviknes-avviser-dyr-kabelstroem/23914430

 
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Telehiv on 30.03.2017, 15:42:48
Når det gjelder Hustad så er jo han både poengtert, vanligvis velinformert og morsom.

Nå fins det mange studier og rapporter og organer som påberoper seg å forvalte "fakta" om fornybar energi generelt og her vindkraft spesielt. Felles for alle er at resultatet avhenger av politisk ståsted. Et sentralt poeng med å vise til Hustad her, var å peke på et helt konkret forhold som åpenbart ikke ønskes gjennomlyst i det offentlige av vindkraftproponentene: Hvor mye kostnader ved vindkraft som diskret skyfles over på forbrukerne gjennom konkrete underliggende fiskalgrep som ikke tydelig framgår av kost/nytte regnskapene.

Intet av Hustads kostnadsargumentasjon ble imøtegått av de relevante myndighetsorganene da dette var oppe til debatt i media, og man måtte innrømme at sluttlønnsomhetsbildet for vindkraft måtte framstilles bedre/på en annen måte hvis det skulle gi regnskapsmessig mening utover summarisk dekning over offentlige budsjetter.
I den forbindelse fikk Hustad bred støtte fra en rekke organer som tok fram regnestaven på nytt.
Hvis du mener du kan vise fram regne- og framstillingsfeil her vil det være nyttig.

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 30.03.2017, 18:16:06
Sitat Telehiv;

"Nå fins det mange studier og rapporter og organer som påberoper seg å forvalte "fakta" om fornybar energi generelt og her vindkraft spesielt."

Der kan vi være enig. Jeg hadde min vindkraftkunnskap i all hovedsak fra det jeg har lest på KD.com og noen andre steder, herunder WUWT. Og min foreløpige og ikke helt entusiastiske konklusjon er i hvert fall at det jeg leser på KD.com om priser på NOK 4/kWh og at vind er så ustabilt at det er ubrukbart, skyldes den samme feilen som jeg har gjort før, gå heller til kildene og få frem de reelle fakta i stedet for å lese det noen andre har lest og som den tredje har hørt på butikken.

Min foreløpige konklusjon om vind er;

- for Norges energibehov er vind aldeles tåpelig, vi kan uten store problemer dra flere titalls TWh mer ut av vannkraft uten store naturinngrep ved bedre overføringssystemer, mer småkraft som benytter magasinkapasiteten til de store anleggene osv.

- i forhold til begrepet denne strengen handler om; " intermittent or not, that's the question," så er vind på linje med uregulert vannkraft. Og jeg vil påstå langt bedre enn en del alternativer da logistikken dreier seg om èn transportform, nemlig elektrisk overføring, som går i ledninger uten å involvere alt det surret som kreves for å flytte på de andre energiformene. Det som kommer nærmest er vel gassrørledninger rett fra feltene i Nordsjøen til forbrukerne på land.

- som alternativ til kull, gass og olje er det to forhold som spiller inn. Prisen på den ene eller andre formen. Jeg har «jobbet» litt med vind og erklærer meg uvitende. Det beste tallet jeg har funnet er fra Danmark der det snakkes om � 0,06, ca. 54 øre kWh levert til fordelingsnettet. Her har jeg ingen andre kilder enn min mann fra Aibel som jeg snakket med i går. Målprisen for de nye offshoreinstallasjonene de konkurrerer om nå, er på ca. 1 kr kWh (dette uten subsidier o.l.) noe de mener er realistisk. Det er da tale om 25 års levetid og der vedlikehold etc. er lagt inn.

Det andre forholdet som vil spille inn er kort og godt alternativet, i praksis kull og gass, tungolje/diesel er det lite igjen av i elektrisk produksjon og erstattes med gass. Og her kommer rammebetingelsene inn, og hvordan verden i fremtiden vil oppføre seg mot CO2. Men jeg har foreløpig ikke greid Ã¥ trenge gjennom labyrinten av karbonavgifter og subsidier til Ã¥ si at kull koster x, gass koster y og vind koster z. SÃ¥ hvis noen har dette sÃ¥ spytt ut. Men ikke noe fra WUWT. Jeg har lest sÃ¥ mye om dette nÃ¥ at jeg bl.a. har registret at bÃ¥de KPMG, PwC, Moodyâ??s og en rekke andre mer nøkterne organer regner pÃ¥ dette, og disse er direkte ansvarlig for de regnestykkene de setter opp og at de rÃ¥dene de gir er riktige.

Når det gjelder Hustad så har jeg jo allerede påpekt et par av de elementer han trekker inn og at disse er feil. Som jeg skriver i forrige innlegg har jeg liten innsikt i grønne sertifikater og alt det der, og skal på ingen måte utelukke at Hustad har rett. Men send meg de andre kommentarene som støtter Hustad, det er alltid opplysende å få det fra flere hold.

Og PS mens jeg husker det;

� elektrifisere hele den norske personbilparken vil kreve ca 7 - 8 TWh ytterligere kapasitet, omtrent det samme som vi år om annet eksporterer og som vi kan bygge opp på et blunk ved behov. Her blir sannsynligvis fordelingen et større problem. Jeg bor i et borettslag midt i Bergen der vi har 86 parkeringsplasser i kjelleren og foreløpig seks ladepunkter men stadige spørsmål om flere og der vi allerede nærmer oss en grense, dette bl.a. fordi all varme på bygget er fjernvarme slik at vi har begrenset kapasitet i utgangspunktet. Vi har nå engasjert et firma for å planlegge en gradvis økning av dette og hvordan det skal legges opp, herunder hvor mye mer effekt vi må legge inn for å få dette til.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det - Statoils halsløse vindsløsing
Post by: Telehiv on 01.04.2017, 13:36:57
Statoil måtte låne for å betale utbytte, men storkar-satser våre skattepenger på ulønnsom vindkraft¨
 
I stedet for å ta seg av sine felt på norsk sokkel på er seriøs måte overfor sine leverandører, fortsetter Statoil å satse på unkontrollerbare tapsprosjekter i utlandet som opp gjennom årene har kostet norske skattebetalere flere hundre milliarder kroner i tapte statsinntekter.
Den nye avsporingen fra sunn forretningsdrift er Statoils symbolpolitikk rundt vindmølleparker, med bruk av penger som kunne avverget at verdensledende norsk oljeserviceindustri gradvis raseres på maktbaserte fantekontrakter. Av en eller annen underlig grunn tar Statoil denne helgen over operatørskapet på havvindparken Sheringham Shoal fra Statkraft, noen har visst snakket sammen i Oslofjordbotnen:

(http://www.offshorewind.biz/wp-content/uploads/2013/06/UK-Ofgem-Awards-Sheringham-Shoal-Offshore-Transmission-Licence.jpg)

Storbritannia: http://e24.no/energi/statoil/milliardprosjekter-i-koe-statoil-satser-paa-britisk-havvind-eventyr/23964717
Tyskland: http://e24.no/naeringsliv/statoil/skal-bygge-tysk-vindpark-til-11-milliarder-kroner/23667542

Og som det heter: "There's nothing like spending somebody else's money":
http://e24.no/boers-og-finans/statoil/statoil-om-havvind-kan-bruke-12-mrd-per-aar/23918045

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 01.04.2017, 14:25:03
Det som fra mitt perspektiv er det store spørsmÃ¥let, er om dette er penger sølt bort, eller om det er riktig det som stÃ¥r linkene du limer inn, at dette vil gi en lavere avkastning enn olje, men likevel 10 â?? 12% Ã¥rlig pÃ¥ investert kapital. Det fremgÃ¥r ogsÃ¥ av linkene at Statoil kan/skal benytte 12 milliarder i Ã¥ret pÃ¥ dette. I forhold til hva Statoil har rotet bort ellers er jo dette beskjedent;

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/teknologiogvitenskap/%C2%ABstatoil-har-behov-for-en-kritisk-gjennomgang-av-sin-internasjonale-virksomhet%C2%BB/ar-BByCnRx?li=AA4WWU&ocid=spartandhp

Av de 1 058 978 milliarder Statoil har investert i utvinning etter 2001, er 483 227 milliarder brukt i utlandet, og her har de allerede tatt store tap, foreløpig er 140 milliarder allerede avskrevet som tap i Amerika, tilsvarende 11 - 12 års satsing på vind. De øvrige utenlandsinvesteringer har heller ikke vært vellykket da bare 1% av selskapets driftsresultat i samme periode kommer fra utlandet.

At vind er tåpelig i Norge er ikke det samme som at vind er tåpelig i UK, Tyskland og Nederland. Og selv om det foreløpig ikke har dryppet mye på norsk leverandørindustri, skulle vi ha alle forutsetninger for å kunne delta. Vi er vel fortsatt blant de verdensledende på å håndtere store og kompliserte operasjoner til sjøs.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 04.04.2017, 19:11:16
Litt off topic, men ikke helt borte heller. I mine omfattende studier om energi (siden forståelsen av humor på denne siden av og til synes å ikke være helt pari burde jeg ha skrevet "sarc" bak) har jeg funnet denne siden. Jeg går ikke god for verken kvalitet eller etterrettelighet, den sier kanskje mer om hva som er mulig å sende ut av sanntidsinformasjon;

https://www.electricitymap.org/

ikke helt ulikt denne siden;

https://www.flightradar24.com/60.43,8.25/5

På kontoret har vi en virkelig fly aficionado. Han snakker om fly hele tiden og særlig Airbus 380, men han hadde aldri sett en 380. En dag det var klarvær og jeg visste at det var en 380 på vei fra Dubai til NY som skulle passere Bergen, gikk jeg inn på kontoret hans å ba han se ut av vinduet om ca. fire minutter så fikk han se en 380. Etter åtte minutter (han fulgte 380'en helt til horisonten) kom han hylende inn på kontoret og lurte på hvordan jeg visste dette; DET VAR JO EN 380 FOR I HELVETE, JEG S� DET P� MOTORENE OG VINGEFORMEN, ER DU SYNSK ELLER!

Vel, smÃ¥ trick i hverdagen. Skal noe sjekke en dame fra MDG kan en jo bare ha denne grønn energisaken klar pÃ¥ smartphonen og stadig sjekke den, og uttrykke bekymring og begeistring etter hvert som tallene endrer seg. NÃ¥ vil mange her pÃ¥ forumet hevde at de aldri vil prøve seg pÃ¥ en dame fra MDG, vel hyklere og pene damer finnes jo overalt, nÃ¥r det gjelder klimaspørsmÃ¥let er en pragmatisk innstilling klart Ã¥ foretrekke. 
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 27.11.2017, 18:09:20
Her på bloggen er det påpekt at vind og sol er flott det, men det er jo intermittent. Noe kull og olje vist nok ikke er, det er jo bare å sprenge det ut i gruven eller hva de nå gjør (noen tusen døde gruvearbeidere pr. år er jo bare en del av prisen), fylle alt kullet på en jernbane, overføre det fra jernbane til skip, gå gjennom Panamakanalen og deretter legge til kai for så å overføre det på ny til jernbane før det endelig kan brennes i et kullkraftverk for å lage strøm, dette i tillegg til et par kriger samt å påføre et par million mennesker uhelbredelige lungeskader på veien, vel kull og olje har jo slik sett blitt fremstilt som det motsatte av intermittent.

Her er et alternativ;

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/teknologiogvitenskap/n%C3%A5-kommer-hydrogentogene-p%C3%A5-skinnene-i-tyskland-norge-vil-vente-for-%C3%A5-unng%C3%A5-barnesykdommer/ar-BBFOpOv?li=AA4WWU&ocid=spartandhp


Mens alle disse solcellepanelene og vindmøllene kan lage strøm som ingen til tider vil ha, kan de jo lage hydrogen i brennbar form. Er hydrogen mindre intermittent enn kull? Er det vanskeligere å frakte. Er der noen arabere som alltid skal ha et ord med i laget når hydrogen er tema? Er det mange som dauer av hydrogen?

Intermittent i energi og klimasammenheng må jo være nyordet over de alle.

PS; jeg har endelig funnet svaret på strengens spørsmål;

https://en.wiktionary.org/wiki/intermittent

Det er noe som av og til er der, men andre tider ikke. Altså som ett lass med kull som av og til kommer og av og til ikke kommer, og kommer kun fordi en har enorme støttesystemer som fyller opp lageret slik at der alltid er nok til at en kan ta fra lageret. Selvsagt med hjelp av et omfattende transportsystem og et par mariner som sørger for at skipsleiene er åpne osv.

Og vips, sÃ¥ fikk den mest stedbundne energiformer av de alle - kullet som ligger fast i fjellet -  den latterlige betegnelsen nonintermittent.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 03.01.2018, 08:25:55
Her er svar på spørsmålet:
How often have you heard that Wind power is intermittent, but has anyone ever explained that to you, or shown just how it actually is intermittent, and what it means.

Why Wind Power Is Not Equal To Coal Fired Power
by Antony Lang
https://papundits.wordpress.com/2017/04/01/why-wind-power-is-not-equal-to-coal-fired-power/

So, if you need a dedicated amount of power ALL the time, I have shown here that it cannot be achieved with wind power. It is intermittent at best, and it will always require backup.
Coal fired power, as vilified as it has become, does just that. It generates its full power all the time, and does not require any backup.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 03.01.2018, 18:13:30
For det første, jeg har i mange innlegg hevdet at vind og sol alene neppe kan erstatte dagens elektrisitetsforsyning i de industrialiserte nasjoner. Men uttrykket "intermittent" synes å ha blitt et kamprop for de som er like konservative og gjengrodde som en middels SV'er, og ikke er i stand til å innse at vi er midt inne i en energirevolusjon der de med nese for forretninger må passe sin besøkelsestid.

Kullet har blitt "nonintermittent" fordi det gjennom et par hundre år er utviklet logistikksystemer for at det kan bli det. Ingenting er vel mer intermittent enn kull der det ligger nedgravd i åser og fjell og krever et enormt logistikksystem som koster penger hele tiden.

Det noen her på forumet synes totalt blind for er at 150 års utvikling har gjort kullet "nonintermittent," og at ca. 30 års utvikling av vind og sol foreløpig ikke har kommet dit. Det er teoretisk sett mulig å komme dit, men vil ikke være praktisk og økonomisk hensiktsmessig. Derfor må en - i hvert fall i overskuelig fremtid - ha noe mer enn vind og sol. Det kan være gass, det kan være atomkraft osv.

Men ikke ta det fra meg. Jeg har allerede limt inn linker på linker som viser at de som sitter på pengene har skjønt dette for lenge siden og at utviklingen går så hurtig at IEA er tatt på sengen gang på gang.

https://www.greentechmedia.com/articles/read/iea-report-renewables-third-global-generation#gs.DN14zew
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 03.01.2018, 21:48:22
...og her er enda mer intermittent:
Dark Days For German Solar Power, Country Saw Only 10 Hours Of Sun In All Of December!
http://notrickszone.com/2018/01/03/dark-days-for-german-solar-power-country-saw-only-10-hours-of-sun-in-all-of-december/#sthash.N3PBjPAm.dpbs
"The operators of photovoltaic systems have not seen any real output at all. Imagine if the coal power plants had operated only 10 hours for the whole month of December, and only a bit over the daytime. Theyâ??d be mothballed immediately because of lack of economy.â?
 ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 03.01.2018, 23:17:51
Alle forstår at det i desember ikke blir produsert så mye solenergi i Tyskland, men overskriften hevder altså;

"Dark Days For German Solar Power, Country Saw Only 10 Hours Of Sun In All Of December!"

Det hevdes altså at Tyskland i desember 2017 samlet hadde 10 soltimer, eller i snitt 0,3 timer pr. dag eller 18 minutter i snitt pr. dag i hele Tyskland.

Står du inne for denne påstanden?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 04.01.2018, 13:12:34

(http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2017/12/Sonnenstunden-Hannover-Dez2017.jpg)

Quote
Weathergirl Claudia Kleinert of NDR television above showed on â??Hallo Niedersachsenâ?? [Hello Lower Saxony] the number of sunshine hours in December 2017. Hanover reached a whole 10 hours for December. The average value for December in Hanover is 39 hours, thus this past December reached only a quarter of the sunâ??s usual output.

Vi lesedyktige klarte å finne dette på linken. Men alle individer er ikke like, så det blir feil å stille samme forventninger til alle. Vi ser jo uthalingstaktikken med benektelse gjennom å overse selvfølgeligheter gang på gang på dette forumet, uten at noen reagerer. I Trøndelag har vi imidlertid et ordtak om sånne folk.

Quote
Vi får hold med'n te doktoren kjæm...
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 04.01.2018, 18:28:42
Hør her Mr. Kondensatorbank. Jeg har ikke stilt deg et eneste spørsmål, men du stikker jo trynet frem over alt med disse smartass kommentarene dine som for øvrig er fri for klimatisk, faktisk eller annet relevant innhold. Og bare så et er nevnt, uttrykket;

"Vi får hold med'n te doktoren kjæm..".

Er helt ukjent i min oppvekst og erfaringsbakgrunn, men du har min fulle sympati for hva du har gjennomgått i årenes løp.

Spørsmålet til Petter T var;

Står du inne for denne påstanden (og da knyttet til overskriften?)

At Mr. Kondensatorbank har forstått at dette dreide seg om Hanover og stolt kan erklære;

"Vi lesedyktige klarte å finne dette på linken. Men alle individer er ikke like, så det blir feil å stille samme forventninger til alle."

Peker på noe helt sentralt. Siden jeg stilte spørsmålet så åpenbart provokatorisk så har jeg selvsagt sett det, men hvorfor driver dere hele tiden å limer inn linker der dere må forstå at dette er feilinformasjon? Og ikke bare feilinformasjon, men bevisst feilinformasjon?

Begynner det snart å gå opp for noen og enhver på dette forumet at årsaken til at så mange innehar et så FUBAR klimastandpunkt er at dere i årevis har blitt matet med dette vrøvlet, og synes fullstendig ute av stand til å forstå at denne kumulative feilinformasjonen har satt dere i en posisjon der dere har negativ kunnskap? Negativ i den forstand at den som leser Klimarealistene, Tony Heller, The No Fuck Zone eller rævhølet CO2isLife ville være langt bedre tjent med å lese Hardyguttene som klimafaglig kilde? Der står det så vidt jeg husker minimalt om klima.

Og Mr. Kondesnatorbank: Når du oppdager at det som limes inn åpenbart er feil, hvorfor retter du da kritikken mot meg og ikke mot den som formidler denne feilinformasjonen? Hva sier denne artikkelen om solenergi i Tyskland av korrekt og informativ art?

Jeg har i klimadebatten til stadighet sett uttrykket "ryggklapper," det er et uttrykk som benyttes mot klima"skeptikere" som aldri kritiserer annet enn i en retning. Selv om disse "skeptikerne" ser feilinformasjon som er så åpenbar at kun personer med varig nedsatte og mangelfullt utviklede skjelsevner IKKE ser det, holder de kjeft med den motivasjon at han er en av oss, og brødrer i ånden skal ikke røres.*

Og det verste av alt er jo at dette forumet til dels er besatt med akademikere, hvor har det blitt av evnen til kildekritikk som var noe av pensum i hvert fall der jeg fikk min utdannelse?

* la det være klart, jeg skjærer ikke alle over en kam, her finnes hederlige unntak.

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Telehiv on 04.01.2018, 20:10:56
Peker på noe helt sentralt. Siden jeg stilte spørsmålet så åpenbart provokatorisk så har jeg selvsagt sett det, men hvorfor driver dere hele tiden å limer inn linker der dere må forstå at dette er feilinformasjon? Og ikke bare feilinformasjon, men bevisst feilinformasjon?

Jeg har ikke satt meg inn i saken, men hvis dette med 10 soltimer i desember er feil, hva er i så fall det rette tallet?
Det må da finnes gyldige kilder som kan avkrefte/bekrefte dette tallet?

PS: Jeg kan trolig svare selv:
De 10 soltimene gjaldt Hanover (altså lokale data).
For Tyskland under ett snakker vi om 30 soltimer i desember 2017. Mangeårig middel for desember er 38. Des 2017 var altså noe under snittet.
 
Her er full statistikk: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5578/umfrage/durchschnittliche-monatliche-sonnenscheindauer-in-deutschland/

En måned har ca. 720 timer. Som man ser av dekningsgraden i denne statistikken er det derfor få døgntimer man klarer å dra solenergi, selv midt på sommeren (da man når max. 1/3 av døgnets timer i juni/midtsommers, fallende til 5-10% av døgnet om vinteren). Begrepet "intermittent" synes å la seg forsvare.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 04.01.2018, 23:54:06
Dette innlegget har jeg ikke sett før nå (torsdag 23:55) jeg svarer ikke i kveld, men konstaterer at soltimene i Tyskland i desember har blitt tre ganger høyere bare på grunn av et lite blogginnlegg.

Er du tilfreds med presisjonsnivået på denne bloggen, og kan du regne ut hvor mange � denne økningen utgjør?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 05.01.2018, 08:41:10
Sitat Telehiv;

"For Tyskland under ett snakker vi om 30 soltimer i desember 2017. Mangeårig middel for desember er 38. Des 2017 var altså noe under snittet."

Kan det tenkes at tyskerne har litt mer avanserte hjerner enn denne NoFuckZone typen? Er det eksempelvis mulig at tyskerne før det setter opp disse panelene vurderer hvor det gjøres, og endog med basis i historiske tall for været. Kan det tenkes at der er færre solcellepaneler i Saksen, Tysklands nordvestlige delstat - der for øvrig Hannover ligger - enn i Bayern, Tysklands sydøstligste delstat?

Som absolutt nybegynner på temaet solenergi i Tyskland fant jeg det helt naturlig å stille slike spørsmål og deretter var jeg så avansert at jeg gikk inn på Wikipedia der jeg leser at det er installert 8-10 ganger så mye effekt i Bayern som i Saksen. Til min store overraskelse har jeg også funnet ut at der er flere soltimer i Syd Tyskland, enn i Nord Tyskland - jeg føler meg som et geni!!!

Skal en bli riktig avansert kan en gå inn på Agora;

https://www.agora-energiewende.de/de/themen/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/
 
Der kan en gå tilbake og vil da finne ut at hver en eneste dag i desember 2017 (jeg har ikke sjekket alle dager men nok til å konkludere) ble det produsert solenergi i Tyskland fra ca. kl. 0900 til ca. 15.00.

Og merk; temaet mitt nå er ikke solenergi i Tyskland, da leser jeg ikke Petter T.'s innlegg, da kan jeg med en høy grad av sikkerhet regne med å bli feilinformert.

Temaet mitt er hvorfor nesten bare jeg reagerer på disse seriebløffene som alle med en IQ over 75 bør kunne avsløre umiddelbart?

Men jeg kan jo være litt informativ også;

https://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/466/Die+Energiewende+im+Stromsektor%3A+Stand+der+Dinge+2017/

"Fornybar energi var på rekordnivå i 2017: 36,1 prosent av elektrisiteten ble levert av vind, biomasse, solenergi og vannkraftverk. Dette er 3,8 prosentpoeng mer enn i 2016 - det har aldri vært sterkere vekst. Dette skyldes hovedsakelig vindkraft: både på grunn av ytterligere ekspansjon og som følge av gode vindforhold i 2017. For første gang ble mer elektrisitet produsert fra vind enn fra stenkull og atomkraft. Disse har falt til sitt laveste nivå siden 1990. Dette fremgår av studien "Energiovergangen i elektrisitetssektoren: situasjon 2017", som Agora Energiewende nå har sendt inn."
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det for Sveits
Post by: PetterT on 06.01.2018, 23:11:32
Idoit-energiewende i energi-Dødsland påvirker også Sveits:
Basler Zeitung:
Kosten für Energiewende explodieren
Unzuverlässige Solar- und Windkraft sorgen in Deutschland für immer mehr Noteingriffe ins Stromnetz.
https://bazonline.ch/ausland/europa/Kosten-fuer-Energiewende-explodieren/story/13230493
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 06.01.2018, 23:22:12
Spiegel Online:
Energiepolitik
Deutschland gibt Strom ans Ausland ab - und zahlt dabei drauf
Unerwünschte Nebenwirkung der Energiepolitik: Deutschland verkauft Strom an Nachbarländer - und zahlt bei dem Geschäft zusätzlich Geld. Die Politik ist beunruhigt.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/energiewende-deutschland-gibt-strom-ans-ausland-ab-und-zahlt-auch-noch-drauf-a-1186004.html
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 07.01.2018, 10:19:42
Og PetterT er fortsatt tilfreds med presisjonsnivået i TheNoTrickZone?

Det du limer inn fra Tyskland og Sveits forteller meg ikke noe annet enn at Tyskerne har problemer med for mye elektrisk energi i perioder og at nettselskapene må gripe inn for å regulere produksjonen for å unngå blackouts og at dette også gjelder Sveits siden nabolandenes produksjon av vind og sol øker.

Jeg kan ikke lese noe om alle disse black outene du og TheNoTrickZone driver å markedsfører. Det jeg leser er at andelen tysk elforsyning fra fornybare kilder i fjor var på rekordhøye 33% og at denne enorme omleggingen som har pågått i mindre 10 år påfører nettet en del problemer.

I motsetning til deg og TheNoTrickZone påberoper jeg meg ingen særlig kunnskap om dette, ut over at jeg kjenner litt til det tyske samfunnet og hvordan det er organisert. Og i motsetning til deg og TheNoTrickZone som synes å dyrke det amerikanske totalt fritt marked systemet der staten skal ha en fraværende rolle, har jeg langt større tillit til hvordan Tyskland og europeiske land ellers organiserer dette. At staten skal ha en sentral rolle i noe så viktig som et lands energiforsyning finner jeg åpenbart riktig og jeg anser meg overhodet ikke i posisjon til å overprøve de vurderinger tyskerne gjør.

Jeg avslutter med å tilbakevise de bløffene TheNoTrickZone og du til stadighet sprer om dette, det tyske nettet er fortsatt bland de beste i verden;

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-electricity-grid-stable-amid-energy-transition

Sist dette var tema rapporterte jeg fra 2013, tallene fra 2014, 2015 og 2016 er et gjennomsnittelig strømbrudd pr. abonnement på hennholdsvis 12,28 minutt, 12,7 minutt og 12,8 minutt PR. �R!!!- himmelhøyt bedre enn det amerikanerne greier.

https://calhounpowerline.files.wordpress.com/2013/01/reliability-comparison-table.jpg

Så i stedet for å lytte til serieløgnere som TheNoTrickZone og andre løpegutter for kullkukene sprer, gå til kilden, det tyske Bundesnetzagentur;

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html

 
Title: Energialarmismen
Post by: Emeritus on 07.01.2018, 20:37:50
Her på forumet har vi så vidt meg bekjent ingen klimaalarmister - det måtte i så fall bli meg - men vi har en og annen energialarmist som serieproduserer innlegg der det kan fremstå som at det tyske energisystemet er i ferd med å kollapse, og at tyskerne stort sett sitter med stearinlys og ikke lenger produserer noe i mangel på strøm.

En artikkel i Resett føyer seg inn i denne tradisjonen; 

https://resett.no/2018/01/07/klimatiltaksflyktninger/

I følge forfatteren er næringslivet i Sør Australia i ferd med å kollapse og;

"BÃ¥de bil- og gjenvinnings-industri har mÃ¥ttet legge ned. Det lønner seg ikke lenger. En mengde arbeidsplasser har forsvunnet â?? blant de fÃ¥ som lønner seg fortsatt, er de som selger bensin- og diesel-generatorer til næringsliv og privatpersoner."

PÃ¥standen er som vanlig ikke kildebelagt.

For øvrig presenteres en graf som viser ekstreme energipriser i SA, men la vi ta en titt på realitetene.

Energiprisene i hele Australia har øket og hvorfor;

https://newmatilda.com/2016/09/29/power-games-the-real-reason-south-australia-lost-electricity-supply/

"The main driver of those high distribution and retail costs has been privatisation. Being a natural monopoly, the privatised and corporatised distributors are regulated, but the regulating authorities â?? The Australian Energy Regulator and its earlier state counterparts â?? have allowed the distributors a very high return on capital (thatâ??s why privatisation of the NSW grid was so attractive to Chinese investors). And as for the comparatively unregulated â??retailersâ?, they behave like any other financial intermediary, taking a cut of the funds passing through their hands and adding very little value along the way."

Det er altså disse fantastiske markedskreftene som har virket igjen. De samme krefter som i sin tid gjorde at Enron kunne drive helvete med hele den vestlige del av USA, og manipulerte kraftprisene med enorme gevinster til seg selv.

Men det er utvilsomt riktig at SA også har hatt reelle problemer ved en svært rask overgang til fornybart uten tilfredsstillende back up, men back upen var der, kraftselskapene var bare motvillig til å benytte den, og er det noen som har noen gode forslag til hvorfor de ikke ville benytte den?

Etter at noen grep inn (selvsagt disse plagsomme byrÃ¥kratene igjen) har det hele snudd seg; 

https://www.theguardian.com/australia-news/2017/nov/08/south-australia-experiences-dramatic-fall-in-energy-costs-after-gas-deal

https://www.sbs.com.au/news/sa-should-expect-cheapest-power-prices

"South Australiaâ??s renewables-heavy electricity market has been turned upside down, moving from importing power to exporting it, and from having some the most expensive wholesale prices in the country to having some of the cheapest.
And all that appears to be a result of one gas deal secured by a generator that was blamed by many as a major cause of a blackout in South Australia in February.
Dylan McConnell, an energy expert from the University of Melbourne who produced the analysis, says the switch is a result of the closure of the huge Hazelwood coal power station in Victoria. But the delay between its closure in March and the extra generation in South Australia coming on in July shows the need for a more orderly transition from fossil fuels, with more notice of closure required."

Når det gjelder prisene i SA i dag er de blant de laveste i landet og dette antas å fortsette;

"But since July South Australiaâ??s fate has changed. Prices in the state have been dropping, first dipping below coal-rich Victoriaâ??s prices, and then becoming the second cheapest on the mainland (after Western Australia) for the past two months."

og

"South Australians will have the cheapest power prices in the country in as little as six months, energy experts say. The state already has some of the lowest wholesale power prices as a result of increased gas generation. But those cheaper prices are not yet being reflected in household bills where rates are set periodically.

Solar Council chief executive John Grimes says if bills don't drop then consumers have a right to demand answers from suppliers. "If it's not (cheaper) then the question is, why are the big power companies gouging the people," he told reporters in Adelaide on Thursday. He said about 4500 jobs would be created from the more than $8 billion being invested in the renewable energy sector, which was leading SA away from the dark days of power blackouts to become a net exporter of electricity.

The former chief executive for the Clean Energy Finance Corporation Oliver Yates said increased investment in renewables would also cut household energy costs.
Increased supply naturally drives down price, he said.

"Every new facility that's being built now in South Australia, and they will all be renewable facilities, is going to produce power at a price lower than what is currently being offered," Mr Yates said."
Title: Sv: Energialarmismen
Post by: stjakobs on 07.01.2018, 21:35:35
"The main driver of those high distribution and retail costs has been privatisation. Being a natural monopoly, the privatised and corporatised distributors are regulated, but the regulating authorities â?? The Australian Energy Regulator and its earlier state counterparts â?? have allowed the distributors a very high return on capital (thatâ??s why privatisation of the NSW grid was so attractive to Chinese investors). And as for the comparatively unregulated â??retailersâ?, they behave like any other financial intermediary, taking a cut of the funds passing through their hands and adding very little value along the way."

Dette er tullprat, intet mindre.

Professor Ian Plimer bor i South Australia og kjenner problemene på kroppen. Han forklarer galskapen her (du kan begynne 15 minutt og 15 sekund ut i intervjuet):

https://podtail.com/podcast/delingpole-with-james-delingpole/professor-ian-plimer/ (https://podtail.com/podcast/delingpole-with-james-delingpole/professor-ian-plimer/)
Title: Sv: Energialarismen
Post by: Emeritus on 07.01.2018, 22:04:15
Hvorvidt innlegget på Resett er tullprat, eller om det som står The Guardian og i uttalelsen fra Oliver Yates er tullprat, vil det finnes en fasit for. Og den heter fremtiden, men du kunne i det minste påpeke hva som var tullprat i mitt innlegg.

Hittil konstaterer jeg at omtrent alt som skrives om nye energiformer og ny teknologi her på KD.com, på Klimarealistene og TheNoFuckZone er høyst upålitelig og stort sett tullprat. Dere er naive og ubetalte løpegutter for kullindustrien som driver en systematisk og godt finansiert desinformasjonskampanje, noe en gjennomgang av dokumentene fra de konkursrammede Peabody avslørte.

Når jeg første gang skrev noe som helst om alternative energikilder her på forumet - for ca. to år siden - uttalte jeg noe i retning av at vind og sol aldri kunne erstatte de tradisjonelle kildene. Og de tradisjonelle kildene i vesten består i stor grad kull, kjerne og gass. Og i den sammenheng argumenterte jeg for langt mer forskning på kjerneenergi. Og det mener jeg fortsatt, men i mindre grad enn jeg mente for et par år siden.

"Dere" fremstår som en kopi av de to gamle gubbene som i 1921* satt på en benk i Utvik og forbante seg over at folk nå var blitt så "utskjemde" at de bare kunne skru på en bryter så ble det lys. "Det neste dissa helsikes kjærringane ve ha, e' vel at dei skal ha straum te å koke middag og, og de ska faen ikkje forundra meg at der kjem ein eller anna Bergensar med eit apparat som skal vaske klede og."

Vel stjakops, du må følge med, du er i ferd med å bli håpløst akterutseilt.


*Utvik hadde kraftverk allerede i 1914 som produserte akkurat nok til at alle kunne lese om kvelden uten stearinlys;

 https://no.wikipedia.org/wiki/Utvik_I_kraftverk 
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 09.01.2018, 08:16:19
Tysklands energiewahnsinn begynner å bli tullete, noe som godt oppsummeres i denne artikkelen.
Tyskerne selv begynner Ã¥ tvile pÃ¥ energipolitikken sin. (Hvorfor hører de ikke pÃ¥ Emeritus?)  ::)

Tyskland gir opp klimamålene for 2020
http://www.klimarealistene.com/2018/01/09/tyskland-gir-opp-klimamalene-for-2020/
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 09.01.2018, 09:02:45
Det har lenge vært åpenbart at Tyskland ikke ville nå 2020 målet. Men der ingen endring i det langsiktige målet og jeg venter bare på at de skal endre eller droppe målet om å avvikle kjernekraften, de har selv bebudet en gradvis overgang fra lignitt til gass.

Det du synes å fremstille som en seier er en helt naturlig justering av et ekstremt ambisiøst mål. At politikk justeres etter hvert som en vinner erfaring, kan fremstå som overraskende for en Klimarealist, som så mye annet de fleste andre finner helt naturlig og fornuftig.
Title: Sv: Energialarmismen
Post by: Baseballstick on 09.01.2018, 13:01:44

Dette er tullprat, intet mindre.

Som så mye annet fra den kanten.
Finnes det en ignoreringsfunksjon på dette forumet, så man slipper å kaste bort tid på stråmannmedskylappargumentering?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Administrator on 09.01.2018, 14:21:40
Jeg ser det fins muligheter for Ã¥ installere en funksjon som gjør at hver enkelt bruker kan ha en blokkeringsliste, men tror det blir rotet diskusjoner av det  ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 09.01.2018, 18:21:07
Sitat stjakobs via BBS;

Quote
Dette er tullprat, intet mindre.   

Jeg merker meg at BBS ønsker å benytte stjakobs velbegrunnede kommentar til energialarmisten og fake News artisten Steinar Jakobsen som for noen dager siden hadde et innlegg på Resett;

https://resett.no/2018/01/07/klimatiltaksflyktninger/

Et innlegg som ble kommentert av en Rune Valaker, der Valaker dokumenterte at det fake news artisten rapporterte var feil. Det ble bl.a. ikke lagt ned noen bilfabrikk i delstaten South Australia som følge av energiforsyningen, noe Steinar Jakobsen på et vis måtte innrømme;

Sitat Steinar Jakobsen på Resett;

Quote

Det er ikke fake news, og den linkede artikkelen viser heller ikke det! Selvsagt er det mange sammensatte faktorer med i bildet, men den grønne fanatismen blant politikerne kombinert med CO2-avgifter har hatt så stor innvirkning på konsumprisindeksen i Australia at bilsalget avtok katastrofalt. Strømprisøkningen var en sterkt medvirkende årsak.

Du lever fortsatt i en alternativ verden, Valaker.
 

Vel, så det var litt mer sammensatt, det var bl.a. et fall i bilsalget som gjorde at Holden måtte legges ned.

Dette er fake News som Valaker også dokumenterer på Resett. Den australske bilprodusenten Holden - et datterselskap av General Motors - har i mange år vært avhengig av driftstilskudd fra den australske regjering i mange hundre millioners klassen - og da $ - og

Quote
Following an unsuccessful attempt to secure the extra funding required from the new Liberal/National coalition government, on 10 December 2013,[149] General Motors announced that Holden would cease engine and vehicle manufacturing operations in Australia by the end of 2017.[150] As a result, 2,900 jobs would be lost over four years.[151] Beyond 2017 Holden's Australian presence will consist of: a national sales company, a parts distribution centre and a global design studio.[149]   

Opplysningen er hentet fra Wikipedia, men her er avisoppslaget fra 12. desember 2013.

http://www.news.com.au/holden-to-cease-making-cars-in-australia-in-2017-while-toyota-considers-if-it-can-go-it-alone/news-story/88728e3591c96d0a66d6bf49ba0a1025

Beslutningen ble altså tatt fire år før, og har overhodet ingenting med energiprisene i SA å gjøre.

Så Klimarealisten Steinar Jakobsen begår enda en gang en av de vanligste feilene hos KR, han forstår ikke konseptet tid og rom, og påstår at begrunnelsen for en beslutning som ble tatt i 2013 skyldes årsaker som inntraff fire år senere og som var totalt ukjent i 2013.

Jeg antar at BBS - med hans sans for bløff og logikk - synes dette er helt uproblematisk.

Så hevdes det også av denne fake News artisten at;

Quote
  med CO2-avgifter har hatt sÃ¥ stor innvirkning pÃ¥ konsumprisindeksen i Australia at bilsalget avtok katastrofalt.   

Har Australia CO2 avgifter? Ja, de hadde det, men

Quote
On 17 July 2014, the Abbott Government passed repeal legislation through the Senate to abolish the carbon pricing scheme.[40] In its place the government set up the Emission Reduction Fund,[41] paid by taxpayers from consolidated revenue, which according to RepuTex, a markets consultancy, estimated the governmentâ??s main climate policy may only meet a third of the emissions reduction challenge if Australia is to cut 2000 levels by 5% by 2020.[42] 

Igjen en tid og rom fuck up av en Klimarealist, CO2 avgiften som ble avviklet i 2014 forårsaket et "katastrofalt" fall i bilsalget i 2017.

SÃ¥ var det bilsalget i 2017 som hadde hatt et katastrofalt fall;

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/9314.0

http://www.caradvice.com.au/598308/october-2017-vfacts-new-vehicle-sales/

Quote
  New vehicle sales grew 2.6 per cent in October compared to the same month last year, keeping the market narrowly on track for an all-time annual record in 2017. VFACTS figures provided by industry lobby group, the Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI), recorded an all-time-high 95,763 sales last monthly, taking the yearly figure to 984,931 units with two months left to run â?? up 0.5 per cent over last yearâ??s cumulative tally.

Det australske statistiske byrået og Australias svar på Norsk Bilbransjeforbund rapporterer om rekordsalg i 2017.

Og hva har dere stupide fjottene tenkt å svare på disse serieløgnene som dere bare synes å oppfordre til og aldri tar avstand fra. Jeg har et forslag;

Sitat BBS;

Quote
Alle vet jo at det australske statistiske byrået og FCAI er med på klimabløffen, disse tallene er selvsagt bare tullprat, intet mindre, og er kun satt opp for at Steinar Jakobsen, Norway, kan bli tatt in flagranti.

SÃ¥ BBS, hvis innleggene mine plager deg, bare la vær Ã¥ les det, det vil sannsynligvis best være forenelig med ditt ønske om Ã¥ være en totalt feilinformert noksagt. Slutt i hvert fall med disse fjollete smart ass kommentarene dine som aldri har annet innhold enn feilplasserte sleivpark til meg. 
 


Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Telehiv on 09.01.2018, 18:35:53
Det australske statistiske byrået og Australias svar på Norsk Bilbransjeforbund rapporterer om rekordsalg i 2017.

Alle disse bilene ble vel ikke laget av Holden-fabrikken?
Hvor mange av disse bilene var produsert av Holden?
Hva var salgsutviklingen spesifikt mht Holden?
Er det ikke innenlandske Holdens markedssvikt som har gjort at fabrikken legges ned?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 09.01.2018, 18:44:39
Sitat Telehiv;

Quote
   Alle disse bilene ble vel ikke laget av Holden-fabrikken?
Hvor mange av disse bilene var produsert av Holden?
Hva var salgsutviklingen spesifikt mht Holden?
Er det ikke innenlandske Holdens markedssvikt som har gjort at fabrikken legges ned?

Hva er det du roter med? Steinar Jakobsen hevdet at Holden ble lagt ned på grunn av;

Quote
Det er ikke fake news, og den linkede artikkelen viser heller ikke det! Selvsagt er det mange sammensatte faktorer med i bildet, men den grønne fanatismen blant politikerne kombinert med CO2-avgifter har hatt sÃ¥ stor innvirkning pÃ¥ konsumprisindeksen i Australia at bilsalget avtok katastrofalt. Strømprisøkningen var en sterkt medvirkende Ã¥rsak. 

Jeg dokumenterer punkt for punkt er dette er utilslørte og skamløse bløffer, og ikke har noe med energipriser å gjøre.

Holden mistet stadige markedsandeler fordi (stort sett) asiatiske kjøretøyer er billigere og bedre.

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 09.01.2018, 19:47:51
Jeg ser det fins muligheter for Ã¥ installere en funksjon som gjør at hver enkelt bruker kan ha en blokkeringsliste, men tror det blir rotet diskusjoner av det  ;D

Jeg synes det er mer rotete slik det er nå. Folk går lei av å diskutere tredjegradslikninger med sånne som ikke kan å dele.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 09.01.2018, 21:10:58
Sitat BBS;

Quote
Jeg synes det er mer rotete slik det er nå. Folk går lei av å diskutere tredjegradslikninger med sånne som ikke kan å dele

BBS, FUCK OFF. Jeg har aldri hatt noen "diskusjon" med deg. Du har selvsagt ingen kommentarer til min gjennomgang av Fake News Artistens innlegg, som ville være naturlig gitt de faktiske opplysningene jeg har fremlagt.

Jeg hadde et ærlig forsøk knyttet til batterifergene da du fremstilte deg selv som en som ;

Quote
Jeg har jo bare konstruert deler av nødløsningen som reduserte antall driftsstanser, sÃ¥ min kompetanse pÃ¥ dette er nok ubetydelig sammenlignet med den opphøyde maskinisten som egentlig ikke trengs.   


Noe jeg innledningsvis faktisk trodde på, for så å måtte konstatere at dette fremstod som høyst tvilsomt siden du rent faktuelt var på bærtur.

Så igjen; jeg skal ikke kommentere dine innlegg med mindre jeg finner faktafeil av en slik karakter at jeg mener dette må påpekes. Men risikoen for det er jo ikke særlig høy, her er et lite knippe av dine faktafrie noksagt bidrag her på forumet, de fleste rettet mot meg;

Quote
 
Sitat fra: Administrator på I dag kl. 14:21:40

Jeg ser det fins muligheter for Ã¥ installere en funksjon som gjør at hver enkelt bruker kan ha en blokkeringsliste, men tror det blir rotet diskusjoner av det  ;D

Jeg synes det er mer rotete slik det er nÃ¥. Folk gÃ¥r lei av Ã¥ diskutere tredjegradslikninger med sÃ¥nne som ikke kan Ã¥ dele. 

Quote
 
Sitat fra: stjakobs på 07.01.2018, 21:35:35
Dette er tullprat, intet mindre.
Som så mye annet fra den kanten.
Finnes det en ignoreringsfunksjon pÃ¥ dette forumet, sÃ¥ man slipper Ã¥ kaste bort tid pÃ¥ strÃ¥mannmedskylappargumentering?   


Quote
Mye desperasjon og krampaktighet her i julen.  ;D     


Quote
Artig at Samset har oppdaget solen som temperaturdriver, og at han noe motvillig ikke avviser den påviste sammenhengen.

Men han legger ikke skjul pÃ¥ at hans personlige favorittklimafaktor er noe som fortsatt ikke er pÃ¥vist i like stor grad, og det sier det meste om Samsets stÃ¥sted i debatten.   Quote
Enda mere usammenhengende ravende babbel.

Jeg har betvilt Dunning-Kruger effekten, men ikke nÃ¥ lenger.     

Så igjen, FUCK OFF, har du noe interessant å formidle så vil jeg jo sette pris på det, men for all del, du kan bare fortsette med disse meningsløse noksagt innlegge dine også, for meg er det ingen belastning med mindre dine mangelfullt utviklede skjelsevner blir benyttet til å irritere meg.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 09.01.2018, 22:32:27
Noe jeg innledningsvis faktisk trodde på, for så å måtte konstatere at dette fremstod som høyst tvilsomt siden du rent faktuelt var på bærtur.

Takk for personkarakteristikken. For en gangs skyld skal jeg svare på samme måte.

Først kan vi oppsummere det eneste forsøket jeg har gjort på å diskutere med deg her, som bekreftet det alle har sett:
Du brukte flere dager på å benekte at det fantes noe som het kondensatorbank.
Også fant du ut at det var sannelig noe som hette kondensatorbank likevel.
Men uansett var du ikke i stand til å sette ord på forskjellen i energilagringskarakteristikk og energiutladningskarakteristikk mellom batteribank og kondensatorbank.
Til tross for denne åpenlyse mangelen på innsikt i det vi egentlig diskuterte, la du ned stor energi på å prate om andre ting, og hva "mekanikeren om bord" hadde fortalt om virkningsmåte og virkningsgrad for det elektriske anlegget, ladestyringen, kapasiteten og svakhetene.
Hvilket bekrefter at du faktisk ikke vet forskjell på elektriker og mekaniker.

Jeg har såpass stor tiltro til de fleste her på forumet at de er fullt ut i stand til å avgjøre hvem av oss som er på bærtur både her og der.
Din måte å diskutere på i dette forumet består kun av utmatting, fornektelse og avsporing, og det gidder jeg ikke bruke tid på.
Jeg er her for å lese artiklene det linkes og meningene om disse av de andre, faktabaserte og kompetente forumbrukerne.
Du er kort fortalt ikke blant dem.

Din tilstedeværelse her på forumet kan for enkelthets skyld sammenlignes med Torbjørn Jaglands tilstedeværelse på planeten Jorden.
En ustoppelig tro på egen innsikt, egen uovertruffenhet og egne ferdigheter kombinert med en blåøyd naivitet, og en så flau og åpenbar mangel på basiskunnskap og folkeskikk at det kan sammenlignes med såkalt pute-TV kombinert med en manglende selvinnsikt som fremkaller tidvis stor underholdning og et forsiktig, medfølende smil. Men som i lengden bare blir slitsomt og fordummende, samtidig som totalpakken demper konstruktiv bruk av forumet.

Og det skulle vel ikke forundre meg om det er nettopp det som egentlig er agendaen.Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 09.01.2018, 23:50:49
Quote
Du har gitt meg en utfordring, og denne skal jeg svare nøkternt og mest mulig presis på. Den siste del av ditt innlegg er ikke noe å diskutere, det er vurderinger om min agenda og noe om Torbjørn Jagland, det eneste jeg kan bestride, eventuelt bekrefte er dette avsnittet;

Quote
  Først kan vi oppsummere det eneste forsøket jeg har gjort pÃ¥ Ã¥ diskutere med deg her, som bekreftet det alle har sett:
Du brukte flere dager på å benekte at det fantes noe som het kondensatorbank.
Også fant du ut at det var sannelig noe som hette kondensatorbank likevel.
Men uansett var du ikke i stand til å sette ord på forskjellen i energilagringskarakteristikk og energiutladningskarakteristikk mellom batteribank og kondensatorbank.
Til tross for denne åpenlyse mangelen på innsikt i det vi egentlig diskuterte, la du ned stor energi på å prate om andre ting, og hva "mekanikeren om bord" hadde fortalt om virkningsmåte og virkningsgrad for det elektriske anlegget, ladestyringen, kapasiteten og svakhetene.
Hvilket bekrefter at du faktisk ikke vet forskjell pÃ¥ elektriker og mekaniker.   

"Diskusjonen" begynte her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=939.msg7571#msg7571

Og jeg ber deg om å foreholde deg til det som faktisk er skrevet og uttalt, og for ordens skyld, jeg har ikke endret på noen av disse innlegg, utover de endringer som ble gjort kort tid - minutter - etter at de var skrevet.

Din første påstand er;

Quote
  Du brukte flere dager pÃ¥ Ã¥ benekte at det fantes noe som het kondensatorbank.   

Kan du vennligst illustrere dette med sitater fra det jeg har skrevet. Jeg stilte først et spørsmål om hva du mente med kondensatorbank den 09.12.2017, 18:35:51. Mitt neste innlegg 09.12.2017, 21:41:26 der jeg ikke bestrider at det er noe som heter kondensatorbank - og hvis du mener noe annet - vis med sitat hvordan jeg har gjort det.

I mitt innlegg  10.12.2017, 00:07:26 skriver jeg;

Quote
   Hvilke fremmedord er det jeg ikke har kontroll over? "Kondensatorbank?" Forsøk Ã¥ google "kondensatorbank" og hva finner du? Først en tysk Youtube video og deretter en omtale av en Hi-Fi forsterker med en "...mye større kondensatorbank, og dermed langt bedre dynamikk og kontroll."   

Så fra det tidspunkt "kondensatorbank" ble nevnt første gang av meg, til jeg linket inn til noe som omhandlet kondensatorbanker gikk det (fra 09.12.2017, 18:35:51 til 10.12.2017, 00:07:26) eller ca. 12 timer, der jeg ikke på noe tidspunkt har bestridt at det er noe som heter kondensatorbank - og hvis jeg tar feil så hvis hvor jeg har bestridt det.

Og mens du prøver å finne en forklaring på det, hvordan kan 12 timer bli til flere dager?

Din neste påstand er;

Quote
  Men uansett var du ikke i stand til Ã¥ sette ord pÃ¥ forskjellen i energilagringskarakteristikk og energiutladningskarakteristikk mellom batteribank og kondensatorbank. 

For det første ba du om;

Quote
Men mens du er i gang, hva er forskjellen pÃ¥ batteri og kondensator? Ikke nødvendigvis den fysiske oppbyggingen, jeg tenker mer egenskaper knyttet til lagring av energi og utlading av energi? Dette har jeg alltid lurt pÃ¥, og nÃ¥ som jeg har en fagmann i diskusjon øyner jeg en mulighet for Ã¥ lære noe nytt.   

Altså ikke den fysiske oppbygningen, men egenskaper knyttet til lagring av energi og utladning av energi. Til dette svarte jeg;

Quote
  Men svaret er; kondensatorer kan mellomlagre Ã¥ styre elektrisitet i korte tidsintervaller (sekunder), et batteri er bygget for Ã¥ lagre elektrisk kraft i lange tidsintervaller (dager og uker).   

Du kan gjerne være misfornøyd med dette svaret, men jeg har absolutt svart på spørsmålet om hva som er "forskjellen i energilagringskarakteristikk og energiutladningskarakteristikk mellom batteribank og kondensatorbank"

Men sÃ¥ til det viktige. Du hevder eller syns Ã¥ hevde at  en "kondensatorbank" kan gjøre den samme jobben som batteriene - det er visst noe litiumgreier - kan gjøre pÃ¥ disse to fergeleiene. Kan du nÃ¥ endelig lime inn er datablad fra en eller annen leverandør som tilbyr kondensatorbanker som kan lagre elektrisk energi i timevis og fungere pÃ¥ samme mÃ¥te som de batteriene som er levert av dette selskapet;

http://corvusenergy.com/

Og det er så vidt jeg har forstått ikke kondensatorbanker, men en eller annen litiumvariant av det "alle" benevner batterier. Og denne oppfordringen har du fått tidligere, jeg kan lime inn mange datablad for kondensatorbanker, men ingen som kan gjøre den jobben batteriene fra Corvus gjør på Oppedal og Lavik - og det var det som var tema.

Se om du kan svare på disse spørsmålene med samme presisjon og uten utenomsnakk som de er stillet.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 10.01.2018, 00:01:03
Og denne oppfordringen har du fått tidligere, jeg kan lime inn mange datablad for kondensatorbanker, men ingen som kan gjøre den jobben batteriene fra Corvus gjør på Oppedal og Lavik - og det var det som var tema.

Det har ikke slått deg at det var derfor det var behov for ekspertise som kunne utvikle noe spesielt? Noe det ikke finnes datablad på? Noen som bygger "noe" på spesialbestilling, konstruert med et spesielt formål for øyet?

Nok en gang:

Trenering, avsporing, fornektelse og fordumming.

 ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 10.01.2018, 00:39:11
Nå må det faen meg være nok.

Svar på de spørsmål og utfordringer du har fått. Du stillet premissene, jeg fulgte opp, ord for ord, setning for setning. Og alt du stiller opp med er et tåpelig smilefjes.

Og hør her Fjottulf, hvis du har utviklet dette;

"Det har ikke slått deg at det var derfor det var behov for ekspertise som kunne utvikle noe spesielt? Noe det ikke finnes datablad på? Noen som bygger "noe" på spesialbestilling, konstruert med et spesielt formål for øyet?"

SÃ¥ vet jeg nok om kvalitetssikring og krav til dokumentasjon at det uansett skal leveres datablad, vedlikeholdsmanualer og annen dokumentasjon;

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-04-1450#KAPITTEL_1

"Før anlegg tas i bruk og etter hver endring, skal reder sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens sikkerhetskrav.
Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring til reder om samsvar med sikkerhetskravene i denne forskrift.
Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

Dokumentasjonen skal utformes i henhold til gjeldende IEC-normer, eller norske normer.
Det må foreligge en oversikt over anvendte normer, eventuelt en detaljert beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når normer ikke er anvendt.

Dersom det er nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene. Slik instruksjon skal være lett tilgjengelig om bord."

I ditt siste innlegg har du faen meg tatt æren for at det er du - en bløffmaker fra Trøndelag - som har utviklet systemene på Oppedal og Lavik, og du benytter uttrykkene trenering, avsporing, fornektelse og fordumming for å dempe denne vanvittige påstanden. Eier du ikke skam, eller er du varig skadet siden det var du som lå underst i kålåkeren på Leinstranda?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 10.01.2018, 01:05:57
Kan du vise meg vedlikeholdsmanualen for laderen til telefonen din?

 :D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 10.01.2018, 01:21:10
Sitat han som muligens lå nederst på Leinstrand;

"Kan du vise meg vedlikeholdsmanualen for laderen til telefonen din?"

Ja det kan jeg, du kan lese det her;

https://www.nokia.com/en_int/phones/sites/default/files/user-guides/Nokia_DT-14_UG_en.pdf

Kan du så lime inn dokumentasjonen for det system som skal sikre en forsvarlig sjøfarts personell og godstransport mellom Oppedal og Lavik?

Fjott!
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 10.01.2018, 01:38:51
Snodig, det står ingenting om bruk, oppbygning, driftspenning, ladetid, forventet mekanisk levetid, komponentliste, montasjeanvisning eller en "detaljert beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når normer ikke er anvendt".

Jeg tror ikke laderen din er lovlig Ã¥ bruke i Norge, Emerutiss.  :o

La meg opplyse deg om følgende, siden det er klinkende klart at du ikke forstår dette:

Spesialprodukter leveres helt eller delvis med serviceavtale. Reder, reders ansatte, reders interne vedlikeholdsstab, svelestekere eller idiotiske passasjerer som tror de har teknisk doktorgrad basert på youtube har absolutt ingenting å bestille bak de lukkede dører.

Om optikken på en rakett fra Kongsberg Defence & Aerospace streiker i felt, så er det ikke bare å sette deltidsansatt byssegutt og maskinassistent på tilfeldig nærliggende fartøy til å feilsøke dette. Om nanokomposittmaterialene på en F35 trengs utskiftet, foreligger det ingen krav om at du skal få banket nye paneler på nærmeste slåmaskinverksted.

Du ser ikke ut til å ha forstått at dette er et teknologidrivende prosjekt. Sa ikke maskinisten noe om det?

Det er fortsatt forskjell på googleyoutubehelter som deg, og fagfolk som meg. Og takk og lov for det.

 ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 10.01.2018, 01:51:02
Og du er fortsatt en bløffmaker og fjott, hadde du kunnet levere noe som helst, hadde det kommet for lenge siden, du er ettertrykkelig avslørt.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 10.01.2018, 01:55:43
Og du er fortsatt en bløffmaker og fjott, hadde du kunnet levere noe som helst, hadde det kommet for lenge siden, du er ettertrykkelig avslørt.

Og sånn ser "trøstesegselv-mentalitet" ut i praksis.

Jeg syns faktisk det minner om Jagland.

 ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 10.01.2018, 01:58:58
Hold kjeft eller levèr.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 10.01.2018, 01:59:45
Jeg har levert. Det er bare du som ikke er kompetent nok til å forstå det.

Men resten ser det, da.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 10.01.2018, 02:04:16
Hold kjeft eller levèr.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 10.01.2018, 02:17:31
Ikke bare Jagland, men også en økende mengde Stutum.

 ;)
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 12.01.2018, 10:54:16
Mer om at "grønnskolle"-energi gir ustabil energiforsyning:
More renewables mean less stable grids, researchers find
http://www.powerengineeringint.com/articles/2018/01/more-renewables-mean-less-stable-grids-researchers-find.html
01/11/2018 By Tildy Bayar, Features Editor
Grid stability is likely to be increasingly challenged as power distribution moves from a centralized to a more decentralized model, new research has found.
According to a paper published this week in the journal Nature Energy by researchers from Germanyâ??s Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization and the UKâ??s Queen Mary University of London, integrating growing numbers of renewable power installations and microgrids onto the grid can result in larger-than-expected fluctuations in grid frequency. 
...â??first surprise was that energy trading had a significant impact on the grids studiedâ? after Germanyâ??s grid and others displayed particularly large fluctuations every 15 minutes, corresponding to spot market trading.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 12.01.2018, 18:47:46
Sitat Petter T;

"Mer om at "grønnskolle"-energi gir ustabil energiforsyning:"

Og det du ikke forstår, er at du limer inn avansert og høyrelevant forskning knyttet til at energiforsyningen i den avanserte del av verden, en verdensdel som er i ferd med å gjennomgå et paradigmeskifte i måte å tenke energiforsyning på. Studien har en del funn og anbefalinger for hvordan dette skal håndteres. Til og med jeg forstår at hvis energiforsyningen skal skifte kilder fra relativt få, store og konsentrerte kilder som store kullkraftverk etc., til tusenvis av vindmøller og andre lokale kilder, så får det konsekvenser for hvordan nettet skal styres og overvåkes, og hvordan kraften mest effektivt skal distribueres.

I min verden heter dette utvikling, ny teknologi og forretningsmuligheter. I 1939 hadde vi i Norge et velutbygget system for distribusjon av kull til NSB's lokomotiver og de fartøy som fortsatt ble fyrt med kull. Det er borte, savner du det?

I 2018 har vi i Norge et godt utbygd nett av bensinstasjoner, der folk kan få kjøpt bensin, diesel og ikke minst pølser.

Hvor har det blitt av bensinstasjonene i 2032 - om 14 år? Tør du å tippe? Nå har vi på mitt kontor fire av 14 med elbil. Jeg er personlig et fossilfossil som fortsatt må innom bensinstasjoner for å komme meg frem. Men alt tyder på at bensinsatsjonene går en hard fremtid i møte. Skal vi begynne å subsidere bensinstasjonene, eller skal vi begynne på neste oppgave, å sørge for at der er nok effekt på rett plass til rett tid?

Petter T, du sitter fortsatt på en benk i Utvik i 1932 og sutrer over at "Disse utskjemte gutjævlane i dag førstend faen ikkje kor månge talglys eg måtte støype kvar ein einaste haust, nå kan dei berre slå på ein brytar så kjem lyset, og no høyrer eg at hotellet har kjøpt seg elektrisk komfyr òg, kor i helvete skal dette ende, bohff!!"
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 13.01.2018, 17:35:30
Se så langt "paradigmeskiftet" til Emeritus har kommet:
Green Energy Revolution A Flop: Fossil Fuelsâ?? Share Of Total Energy Use Unchanged in 40 Years!
http://notrickszone.com/#sthash.4du9V6WX.aXDMNWZd.dpbs
 ::)

Emeritusseladden kritiserer meg i noen innlegg for Ã¥ holde for mye pÃ¥ det gamle, og i noen andre innlegg for Ã¥ komme med nyoppdagede mÃ¥ter naturen styrer global temperatur og klima pÃ¥.  Fullstendig inkonsekvent.
For klimareligiøse er det jo bare CO2 som er den store satan, og å tvile på det er det samme som å være vantro.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 13.01.2018, 20:16:27
Petter, hele innlegget ditt er totalt meningsløst.

Du limer inn noe fra TNTZ om noe bla bla om en kabel på et offshore vindanlegg i Tyskland der dere synes å finne trøst, ja endog glede, i en bagatellmessig teknisk svikt som en eller annen finner en løsning på. Og til orientering; det er ikke nødvendig å holde meg oppdatert på denne saken, like lite som jeg ikke har behov for informasjon neste gang du må skifte oljefilter på bilen din.

SÃ¥ var det denne;

"Emeritusseladden kritiserer meg i noen innlegg for Ã¥ holde for mye pÃ¥ det gamle, og i noen andre innlegg for Ã¥ komme med nyoppdagede mÃ¥ter naturen styrer global temperatur og klima pÃ¥.  Fullstendig inkonsekvent."

Når har du kommet med noe som helst nytt? Jeg skal innrømme at det er vanskeilg å følge med, men sist mener jeg det var atmosfæretrykk som var det saliggjørende, Nedkof og Zeller eller noe slikt.

For det første var det ikke noe nytt, men det værste av alt; har du fallt av lasset nå? Det er Svensmark som er det salggjørende i menigheten din for øyeblikket. Så nå må du umiddelbart lese deg opp, ellers risikerer du å bli skyvet ut i det ytterste mørket som en frafallen pinsevenn.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 14.01.2018, 23:45:18
Vår lokale Trump-klone, Emeritussen, kommer bare med oppgulp som passer best i hans eget shit hole, og ikke verdt å bry seg med.

Her er imidlertid mer om hva intermittent betyr for Europa, avslørt av vind-industriens egen organisasjon:
Wind Europe is an organisation set up to blow the trumpet for wind power. Their website has quite a lot of useful data. Unfortunately, some of it rather undermines their case!

European Wind Power Data
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2018/01/13/european-wind-power-data/#more-31735

Konklusjon:
The idea that wind power can ever be a significant part of Europeâ??s energy mix is a dangerous delusion.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 15.01.2018, 09:05:30
Mer kostbar intermittent energi medfører visst også at mer kull må utvinnes:

Entire German village demolished to make way for coal mining
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5262641/German-cathedral-torn-make-way-coal-mining.html?ito=social-twitter_mailonline

Laschet, the governor of North Rhine-Westphalia state - a region known for lignite mining - stressed that Germany wants to comply with the 2020 targets set under the international Paris climate agreement.
But he argued it can't do so by 'suddenly saying we are getting out of an energy source, lignite, without knowing what consequences that has for jobs, but also for energy prices.'
Akkurat ja
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 24.01.2018, 07:58:10
Intermittent og hva faen betyr det?
Oi, - det betyr visst dyrere energi.
Hvem skulle trodd det?

Who would have thought? Nations with more renewables have more expensive electricity
http://joannenova.com.au/2018/01/who-would-have-thought-nations-with-more-renewables-have-more-expensive-electricity/

Say it again: there is no country on Earth with lots of solar and wind power and cheap electricity.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 24.01.2018, 10:47:54
Ja det betyr dyrere energi i en overgangsfase fordi det må gjøres en rekke investeringer og omstillinger. Deretter vil det koke ned til nedskrivningstiden (levetiden) på kildene. Verdens første havbaserte vindpark i Danmark ble i fjor demontert etter 25 års drift, ikke først og fremst fordi den var utslitt, men fordi teknologien var utdatert og ineffektiv. Greier dagens nye vindmøller 30 år, 40 år? På et eller annet tidspunkt når investeringene er nedbetalt er det kun vedlikehold igjen, enerfgikilden er gratis, og som du kan lese over alt på nettet, hold deg unna Jo Nova og TNTZ, men les de kilder som kan noe om dette og som de som fatter investeringsbeslutninger leser, så er vind og sol mange steder allerede nå konkurransedyktig med tradisjonelle kilder. Og dette er i begynnelsen av en energirevolusjon der vi de neste tiår vil få en enorm teknologiutvikling.

Og når jeg først har deg her, hvorfor limer du inn bilder av gamle kirker og landsbyer som må rives for å kunne ta ut mer lignitt? Er ikke de negative konsekvensene ved lignitt allerede store nok om du ikke må ta med enda flere skadevirkninger, jeg ser ikke poenget, eller liker du ødeleggelser forårsaket av en primitiv energiform. I så fall kan jeg gi deg enda et kick;

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/18/oil-from-sunken-iranian-tanker-spreads-over-100-sq-km-of-east-china-sea
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 24.01.2018, 13:37:46
I Norge er vi velsignet med fjell og nedbør. Dette gir oss ferskvann som renner nedover, og som kan utnyttes ved at vannstrømmen samles i turbiner og genererer strøm.

Alle som har lært fysikkens første læresetning på barneskolen forstår at dette er en mye mer stabil energikilde som også er mye enklere å utnytte enn bølgekraft, solkraft og vindkraft her i Norge.
 
Fallende vann har mye større bevegelsesenergi enn bølgende vann.
Fallende vann har et stabilt gjennomsnittlig nivå på energitilgang, justert for årstid.
Fallende vann er ferskvann, og trenger derfor mindre eksotiske materialvalg enn bølgende saltvann.
Fallende vann er enkelt å lagre i et reservoar som kan brukes etter behov, samtidig som generatoren kan opereres med jevnt turtall hele døgnet hele året. Man kan derimot ikke samle opp solenergi, bølgeenergi eller vindenergi (unntatt i tarmene) for senere bruk. Der må man utvinne energien mens den avgis, under betingelsene den avgis på.
Fallende vann utnyttes i turbiner med ekstremt høy virkningsgrad, lave krav til vedlikehold, og lang forventet mekanisk levetid.
Fallende vann er derfor den mest kostnadseffektive strømprodusenten vi kan ha.
Fallende vann er også den mest miljøvennlige strømprodusenten vi kan ha.

Solenergi i Norge er dyrt og dårlig. Vi har for få soltimer, og for lav innstrålingsvinkel. Solpanelene snør ned eller rimes ned eller dugges ned store deler av året. Landet vårt har rett og slett for store temperaturvariasjoner og for mange fjell til å tulle med solenergi. "Men bare vent til strømprisen firedobler seg, da blir det lønnsomt!" sier alle som er partipolitisk aktive på venstresiden og allerede har installert solcelleanlegg. De vet nok noe vi andre ikke har hørt ennå...

Vindenergi i Norge er også dyrt og dårlig. Klimatullingene har vanligvis teoretikerjobber, og dertil hørende særdeles dårlig utviklet praktisk sans. De har derfor ingen aning over hvor mye vedlikehold propellnav, girboks og generator krever, og hvor kort forventet mekanisk levetid disse komponentene faktisk har sammenlignet med de vanligste turbintypene som benyttes for å generere kraft fra fallende ferskvann.
Effekttapet fra vinden treffer propellblad til bevegelsesenergien er omsatt gjennom nav og girboks innpå generator er betydelig større, typisk åtte ganger større enn på vanlig Pelton-turbin for vannkraft. Og dette er når vindmølla har optimal vind.
Vindmøller har svært sjelden optimal vind. Som oftest har de for lite vind, og produserer mye mindre strøm enn de er beregnet til. En sjelden gang innimellom har de for mye vind, og da produserer de... Ingenting! Av sikkerhetshensyn må propellblad vinkles vekk fra vinden når det virkelig blåser.
Og vindmøllekomponenter er store! Veiene som må lages inn gjennom den norske fjellheimen for å drifte disse industriarbeidsplassene (for det er det de er...) har større krav til bredde og akseltrykk enn en gjennomsnittlig norsk riksvei. Supert for friluftsfolk som plutselig får motorvei-tilgang til det som før var utilgjengelige fiskevann langt innpå fjellet, nå kan man plutselig kjøre bil helt frem. Og det er jo miljøvennlig?
Havmølleparker er bedre for fjellheimen. Men da må plutselig Norsok-overflatebehandling til, sammen med offeranoder og nye levetidsberegninger. Enten blir mølla mye dyrere, eller den må kalkuleres med en tredel av den allerede lave forventede levetiden.
Også koster det ENDA mere penger å utføre vindmølle-service fra båter. Vindmøller installeres nemlig med krav til maksimal nede-tid, enten det er på land eller til vanns. Derfor stopper man ikke mølla for å overhale generatoren på stedet. Neida, man stopper mølla og bytter generator, girboks eller nav. Eller alle på en gang, avhengig av slitasjegrad, driftsvarighet og vindbelastning siden siste overhaling. Deretter tas den slitte generatoren med til verkstedet for å overhales. Samme med girboksen og navet, som sagt.
Og det holder ikke med skjærgårdsjeep og 9.9-hesters påhenger når man skal hente komponenter på titalls tonn. Bare utslippene fra båtene som driver service på havmølleparker er mer enn man sparer ved å prøve ideene, men dette er det ingen som prater om. Enten fordi de ikke forstår det, eller fordi de ikke vet det. Det er jo ikke sikkert at de som lever av offentlige tilskudd for å utvikle vindenergi i Norge har tatt med serviceutslipp i tallene som presenteres for politikerne?
I tillegg er man avhengig av været for å få utført service...
Korrigert for usikker energitilgang som hentes gjennom anlegg med idiotisk lav virkningsgrad sier det seg selv at dette er dyrt. Og da har vi ikke engang nevnt fugledød.

Også har vi bølgekraft, da. Bare energitapet som går med på å omsette en linær-reverserende bevegelse med varierende slaglengde og hastighet til elektrisk energi er enda tolv ganger høyere enn på vindmølla. I tillegg til at det står i saltvann, med alle kostnader dette medfører.
Virkningsgraden blir rett og slett dårligere enn det meste annet, og kombinert med driftskostnadene blir dette faktisk dyrere enn vindkraft pr netto kWh levert på landjorda.

Absolutt alle som har fullført ungdomsskolen burde derfor se at det er mange ganger mere kostbart pr leveringsklar kWh å drive med grønn energi. Likevel er det et økende antall tullinger som ikke evner å forstå verken tall eller logikk. Hvordan kan dette ha seg?

De aller, aller fleste synes at strømprisen allerede har gått opp nok de siste årene. Disse miljøproduktene som går på strøm og erstatter produkter som ikke går på strøm, har økt nasjonens behov for strøm. Ingen kan nekte for det. Og da går selvsagt prisen på strøm opp. Prisen er et resultat av tilbud og etterspørsel. Energi (drivstoff og strøm) er det eneste som selv tilhengere av planøkonomi mener skal omsettes uten prisregulering. Og det er jeg helt enig i, om vi bare hadde reell prisutvikling. I Norge har vi ikke det.

Politikerne driver strømprisen opp ved å kreve innfasing av dyrere strøm. (Og automatisk strømavlesning, og kabler for salg av strøm til utlandet etc.) Og den største selvmotsigelsen er at de påstår at de gjør dette av hensyn til miljøet, mens alternativene de krever innført er jo faktisk MINDRE miljøvennlige enn vannkraft.Om Norge har underskudd på strøm, bør dette kompenseres ved å bygge ut den mest miljøvennlige og kostnadseffektive strømmen vi har. Ikke idiotsatsinger på de konsekvent dyreste og mest ustabile alternativene. Det er ikke til det beste for Norges innbyggere, rett og slett.

Norsk vannkraft ble bygget både på dugnad og med skattebetalernes penger. Men noen fant ut at det gikk å få bedre betalt for strømmen i utlandet, så da selger vi stadig mere strøm ut samtidig som vi forplikter oss til å kjøpe dyr og skitten strøm tilbake, i tillegg til at vi har forpliktet oss til å drive med dyrere og mindre stabile energikilder enn den reneste og mest kostnadseffektive energiformen verden har sett så langt. Alt i miljøets navn. Og ingen reagerer.

Jeg tror det må settes inn tiltak i skolen. Vi ser at skolegangen ikke fungerer på de mest elementære nivå av logikk og tallforståelse, og det er det viktigste ungene skal lære på skolen.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 24.01.2018, 14:53:38
Quote
Planen var opprinnelig å kjøpe tre helelektriske lastebiler, godkjent og støttet av Enova. Men de to neste blir ikke kjøpt. Det har vært for mange tekniske utfordringer, og da Teknisk Ukeblad skulle fotografere bilen, sto den parkert på grunn av en feil i ladesystemet. Leverandøren hadde to ukers leveringstid på nytt kretskort.

https://www.tu.no/artikler/norges-forste-el-lastebil-har-sa-mange-tekniske-utfordringer-at-asko-ikke-vil-ha-flere/426669

Jippi, flere kunder.  ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 24.01.2018, 17:52:23
Sitat BBS;

"De har derfor ingen aning over hvor mye vedlikehold propellnav, girboks og generator krever, og hvor kort forventet mekanisk levetid disse komponentene faktisk har sammenlignet med de vanligste turbintypene som benyttes for å generere kraft fra fallende ferskvann."

Og det har du heller ingen aning om.

Til om med på 60-tallet når jeg var liten, var gearboksne på biler en stadig grunn til bekymring. Vi hadde en lokal drosjesjåfør som mente seg kompetent på området, og han kunne ramse opp de ti verste og de ti beste. Og det er nå mer enn femti år siden, og vi har fortsatt gearboks på alle fosildrevne biler, og vi har fortsatt problemer med de. Men du er inne på noe, på eldre design var gearboksene et problem på vindturbinene.

Men i den vidunderlige verden der elektresitet råder er gearboksen overflødig, det er derfor diesellokomotivene er elektriske lokomotiver med en dieselgenerator på ryggen, men uten gearboks og clutch. Og til og med vindmøllene har kvittet seg med gearbosken. Det du omtaler er teknologi som er noen år gamle. Siemens introduserte direktedrevne vindturbiner for flere år siden og det er fem slike, hver med en effekt på 6 MW og med direkte drift, som er installert i Statoils Hywnd anlegg utenfor for Peterhead.

https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/energy-and-efficiency/sustainable-power-generation-hywind.html

https://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/power-generation/renewables/wind-power/6_MW_Brochure_Jan.2012.pdf

 


Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 24.01.2018, 18:04:28
Sitat BBS;

"Jippi, flere kunder." 

Hvorfor denne gleden hver gang en alternativ og ny driftsform mislykkes. Vi har nå hatt Tesla, Nissan og et par til i tre - fire år og denne teknologien fremstår som rimelig stabil og driftssikker. De bilene du omtaler og som ASKO har forsøkt er åpenbart en fiasko, men utelukker det det åpenbare. Nemlig at distribusjonsbiler ment for bykjøring og daglige strekninger på 15 - 20 mil åpenbart bør være elektriske? Hvorfor skal Oslo, Bergen og Trondheim belastes med flere hundre Mercedes Atego, Ford Transitt, Mercedes Sprinter og hva de nå heter, som daglig går 15 - 20 mil i de mest tettbygde strøk av landet, hvis dette kan erstattes med elektriske biler som endog kan lades mens de losser og laster? Gi nå faen i CO2, men du kunne kanskje skjenke en tanke til de ca. 3 - 5% av befolkningen som har direkte helseplager av disse utslippene.

Er det så vanskelig å se det aldeles åpenbare?

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 24.01.2018, 18:15:22
Det du omtaler er teknologi som er noen år gamle.

Feil igjen, jeg forholder meg til ting jeg selv har erfart og som fortsatt installeres i Norge.

Jeg hadde kanskje håpet på en kommentar om denne voldsomt lønnsomme grønne energien du kommenterte lengre opp i tråden som er noe av det morsomste jeg har lest på lange tider, men som vanlig hadde du ikke noe å tilføye på sånt du dummer deg ut på. Fortielsestaktikken minner mye om Skei Grande.

 ;D ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 24.01.2018, 18:45:05
Sitat BBS;

"Feil igjen, jeg forholder meg til ting jeg selv har erfart og som fortsatt installeres i Norge."

Jeg har ikke kunnskap om hva som i dag installeres i Norge, og hvilke vindkraftprosjekter du omtaler. Kan du gi en link til nye vindkraftprosjekter i Norge som fortsatt benytter gearbokser. Og ikke ta dette ille opp, jeg stiller spørsmålet utelukkende for å holde meg orientert.
 Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 24.01.2018, 20:06:33
Ikke ro deg bort igjen.

Jeg har bedt deg kommentere eller vise beregninge på hvor lønnsom sol-, vind- og bølgeenergi er i forhold til vannkraft slik du påsto lenger oppe her.

Det eneste du oppnår nå er å dokumentere agendaen din om avsporing, trenering og fordumming.

 :)

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 24.01.2018, 20:20:42
Sitat BBS;

"Ikke ro deg bort igjen.

Jeg har bedt deg kommentere eller vise beregninge på hvor lønnsom sol-, vind- og bølgeenergi er i forhold til vannkraft slik du påsto lenger oppe her.

Det eneste du oppnår nå er å dokumentere agendaen din om avsporing, trenering og fordumming."

Jeg antar du mener dette innlegget;


"Ja det betyr dyrere energi i en overgangsfase fordi det må gjøres en rekke investeringer og omstillinger. Deretter vil det koke ned til nedskrivningstiden (levetiden) på kildene. Verdens første havbaserte vindpark i Danmark ble i fjor demontert etter 25 års drift, ikke først og fremst fordi den var utslitt, men fordi teknologien var utdatert og ineffektiv. Greier dagens nye vindmøller 30 år, 40 år? På et eller annet tidspunkt når investeringene er nedbetalt er det kun vedlikehold igjen, enerfgikilden er gratis, og som du kan lese over alt på nettet, hold deg unna Jo Nova og TNTZ, men les de kilder som kan noe om dette og som de som fatter investeringsbeslutninger leser, så er vind og sol mange steder allerede nå konkurransedyktig med tradisjonelle kilder. Og dette er i begynnelsen av en energirevolusjon der vi de neste tiår vil få en enorm teknologiutvikling."

Jeg har ikke gjort noen beregninger i dette innlegget, det er synspunkter basert bl.a. på en rekke andre innlegg og linker som er presentert tidligere på denne strengen/bloggen. Tvert i mot er innlegget fult av spørsmål, jeg sier bl.a. at

"Greier dagens nye vindmøller 30 år, 40 år? På et eller annet tidspunkt når investeringene er nedbetalt......" noe som er helt avgjørende for lønnsomheten.

Og hvor har jeg påstått at sol-, vind- og bølgeenergi er (billigere) i "forhold til vannkraft slik du påsto lenger oppe her."

Og vær nå konkret og ikke besvar egen "avsporing, trenering og fordumming" med påstand om at den andre bedriver "avsporing, trenering og fordumming."

Gjør det enkelt - hvis hvor jeg har påstått dette om vannkraft.

Så var det dette ned gear eller ikke gear. Det var du som svarte på mitt innlegg om gear som du nekter å følge opp, og jeg gidder ikke en ny kondensatorbank debatt.

SÃ¥ bare hold denne kunnskapen for deg selv.   
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 24.01.2018, 21:31:01
Så flott at du er enig i at vind-, sol- og bølgeenergi blir dyrere enn vannkraft. Dette blir jo noe annet enn mye annet tullprat du har prediket her på forumet tidligere.

Quote
Når det gjelder vind og sol, er sol i deler av verden allerede i ferd med å bli den billigste kraftform av de alle

Quote
lagringsmetoder for sol og vind og andre nye energiformer vil løse denne saken

Quote
Væravhengig energi er ikke lønnsomt, my ass.

Det føles fint Ã¥ øse av sin visdom til de mindre begunstigede.  ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 24.01.2018, 22:57:38
Sitat BBS;

"Så flott at du er enig i at vind-, sol- og bølgeenergi blir dyrere enn vannkraft. Dette blir jo noe annet enn mye annet tullprat du har prediket her på forumet tidligere."

Du mer enn antyder at jeg tidligere på dette forumet har argumentert for at vind og sol er bedre og billigere enn vannkraft. Kan du nå være litt konkret. Jeg kan vise til en rekke innlegg der jeg har snakket frem vannkraft og underbygget at dette er den ultimate energiform. Og i motsetning til deg har jeg endog - riktignok amatørmessig - grovt anslått kostnaden pr. kWt for vannkraft produsert i Norge. Og hvis du bestrider dette setter jeg en kasse Marquis de Caceres

https://www.vinmonopolet.no/vmpSite/Land/Spania/Marqués-de-Cáceres-Crianza-2014/p/137201

inn for å vise at jeg er en mann, og ikke en sleivkjeftet trønder. Det hele kan administreres av Administrator som også dømmer, og den som taper kan av praktiske hensyn overføre 12x NOK 129,90 til drift av KD.com.

ER DU MANN ELLER MUS?

Så skal jeg svare på dine øvrige sitater. Først dette;

"Væravhengig energi er ikke lønnsomt, my ass."

Norsk vannkraft har en virkningsgrad på mellom 3000 og 5000 timer pr. år. Mange elvekraftverk virker i den nedre del i dette spekteret, de produserer som faen i korte perioder - de er væravhengige - men tjener penger siden magasinverkene da kan redusere sin produksjon.

Den neste;

"lagringsmetoder for sol og vind og andre nye energiformer vil løse denne saken"

Jeg vet ikke hvilken sak du har limt inn til her, men du vil finne mange innlegg fra meg der jeg hevder at vind og sol kan gjøre mye og at lagringsmetoder som i dag er kjent, og noen ukjente, vil øke disse kilders effektivitet og praktiske betydning. Men hvis du med dette mener at jeg hevder at vind og sol kan erstatte alle andre kilder er det enda en stråmann. Jeg vet hva jeg har skrevet et på denne bloggen, jeg vet hva jeg mener og har mer enn en gang sagt at den industrialiserte del av verden uansett må ha en base bestående av enten kjerne, gass eller kull. Det som er spennende - og det er det tyskerne holder på med nå - er hvor mye en kan dra ut av vind og sol. Tyskerne vet forbannet godt at de til slutt må ha noe væruavhengig for å dekke opp når været svikter. De leter etter grensen og kjører lignitt som bare faen. Spørsmålet er om de finner et alternativ til lignitt og når, de er uansett klar for norsk gass og russisk gass i mange tiår for gradvis å fase ut lignitt. Men i denne fasen - og det mindre enn ti år etter at Energiewende ble vedtatt - pusher de grensen for vind og sol og oppnådde i 2017 over 30% av det samlede elektrisitetsbehov.

SÃ¥ var det denne;

"Når det gjelder vind og sol, er sol i deler av verden allerede i ferd med å bli den billigste kraftform av de alle"

Og det opprettholder jeg som påstand, her må du se uttrykket "deler av verden" og "av alle" i sammenheng.

Her må du lese deg opp. Dette er ikke mine betraktninger. Jeg har ingen egen regnesentral som foretar disse beregningene. Jeg bare forsøker å sette meg inn i dette på den måten jeg ellers gjør, jeg går til de pålitelige kildene og ikke til de kildene som sitter og onnanerer til You Tube videoer av vindmøller som kollapser. KPMG, WpC og tre - fire andre internasjonale revisjonsfirma har nå, eller er i ferd med, å utvikle en modell (tenk på det som en klimamodell) der økonomien knyttet til denne energirevolusjonen vurderes. Det er utsnitt av dette jeg har lest, det er deler av dette det blir tatt beslutninger etter. Ikke av meg, men av de som av en eller annen grunn har funnet det smart å legge inn penger i dette. Dine betraktninger som sikkert er ekte ment slik;

"Fallende vann har mye større bevegelsesenergi enn bølgende vann.
Fallende vann har et stabilt gjennomsnittlig nivå på energitilgang, justert for årstid.
Fallende vann er ferskvann, og trenger derfor mindre eksotiske materialvalg enn bølgende saltvann.
Fallende vann er enkelt å lagre i et reservoar som kan brukes etter behov, samtidig som generatoren kan opereres med jevnt turtall hele døgnet hele året. Man kan derimot ikke samle opp solenergi, bølgeenergi eller vindenergi (unntatt i tarmene) for senere bruk. Der må man utvinne energien mens den avgis, under betingelsene den avgis på.
Fallende vann utnyttes i turbiner med ekstremt høy virkningsgrad, lave krav til vedlikehold, og lang forventet mekanisk levetid.
Fallende vann er derfor den mest kostnadseffektive strømprodusenten vi kan ha.
Fallende vann er også den mest miljøvennlige strømprodusenten vi kan ha."

Er gammelt nytt for meg. Og jeg skal gi deg et ytterst konkret eksempel, dette kraftverket;

https://no.wikipedia.org/wiki/Utvik_I_kraftverk

ble bygget av min Oldefar. Rundt 1932 skiftet de ut deler slik at det ble vekselstrøm (opprinnelig var det likestrøm) og dette anlegget stÃ¥r den dag i dag. Det har gÃ¥tt pÃ¥ omtrent samme infrastruktur i over hundre Ã¥r, litt vedlikehold og kjærlighet i ny og ne, og det gÃ¥r. (tillegg kl. 23.10- det er et levende museum, turbinhjulet og generatoen stÃ¥r ikke pÃ¥ samme aksling, men der er en bommulsreim ca. Ã¥tte cm bred som av og til mÃ¥ ha litt harpiks for ikke Ã¥ slure, og dette har gÃ¥tt siden ca. 1932) 

Det er nå slått ut og midlertidig koblet ut som følge av flommen i Utvik sommern 2017, men vi jobber med saken og kommer sterkere tilbake. Vi må først få på plass Utvik II som ble totalt rassert. Utvik II har du her;

https://no.wikipedia.org/wiki/Utvik_kraftverk

Utvik II ble bygget på slutten av 30-tallet og utvidet på 70-tallet. Det ble totalt knust i fjor sommer og blir nå sannsynligvis revet og bygget opp igjen tretti meter mot øst på den andre siden av elven. Og da skal det gå i hundre år minst, samtidig som Utvik I feirer 218 års jubeleum og fortsatt produserer strøm. Og du antyder at jeg ikke forstår vannkraft med turbiner med ekstremt høy virkningsgrad, lave krav til vedlikehold, og lang forventet mekanisk levetid?

Slapp helt av, din poengterte og nærmest poetiske hyldest av vannkraft faller i den beste jord.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 25.01.2018, 00:18:00
Ro, ro til fiskeskjær.  ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 25.01.2018, 00:31:58
BBS, kan du snart svare med noe annet enn;

"Ro, ro til fiskeskjær."

"avsporing, trenering og fordumming."

"Fortielsestaktikken minner mye om Skei Grande."

Eller er du bare en klimafjott, som ikke en gang tar veddemålet om å sørge for at KD.com har anstendig finansiering. Dette gjentas;

"Du mer enn antyder at jeg tidligere på dette forumet har argumentert for at vind og sol er bedre og billigere enn vannkraft. Kan du nå være litt konkret. Jeg kan vise til en rekke innlegg der jeg har snakket frem vannkraft og underbygget at dette er den ultimate energiform. Og i motsetning til deg har jeg endog - riktignok amatørmessig - grovt anslått kostnaden pr. kWt for vannkraft produsert i Norge. Og hvis du bestrider dette setter jeg en kasse Marquis de Caceres

https://www.vinmonopolet.no/vmpSite/Land/Spania/Marqués-de-Cáceres-Crianza-2014/p/137201

inn for å vise at jeg er en mann, og ikke en sleivkjeftet trønder. Det hele kan administreres av Administrator som også dømmer, og den som taper kan av praktiske hensyn overføre 12x NOK 129,90 til drift av KD.com."

Nå kan du fortsette å ro, eller vise deg som en mann.
 

 


Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 25.01.2018, 09:45:44
http://joannenova.com.au/2018/01/south-australia-blows-up-cheap-electricity-jobs-in-ideological-anti-coal-quest/

Det koster å ikke tenke.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 25.01.2018, 10:15:44
Energisituasjonen i delstaten South Australia har nylig vært tema her på bloggen, denne delstaten har kjørt et hardt fornybarprosjekt der kull skal fases ut og erstattes med sol, vind og gass. Her er det bare en fasit, og den ligger i fremtiden. Det er hovedsakelig to spørsmål som må følges.

- hvordan energiprisene utvikler seg i SA i forhold til de øvrige delstater i Australia
- om energiforsyningen er stabil

Så får vi se om disse katastrofescenariene slår til.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 25.01.2018, 11:30:57
Nei, vi ser fasiten allerede for hvor kostbar sol-, vind- og bølgekraft er. Den er mange ganger dyrere. Faktisk så dyr at industrien legges ned og folk flytter.

Også den grønne industrien legges ned. Er det noe både klimafanatikere og klimarealister er enige om, så er det at plast bør gjenvinnes. Men de høye kraftprisene som forårsakes av grønn energi gjør som tidligere påpekt at også plastgjenvinning legges ned.

De små, grønne menn er imidlertid fortsatt hellig overbevist om at dette er veien å gå. Skal man redde verden, så skal man redde verden. Uansett om det går til skogen.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Telehiv on 25.01.2018, 13:41:34
Lan Marie skal forby bensin- og dieselbiler innenfor ringvei3 i oslofjordbotnengryta innen 2024. Utlagt: Fotballaget fra Stryn som kommer for Ã¥ delta i Ekebergcup mÃ¥ sette fra seg bussen ute i gokk og haike resten - hvis elbilister gidder Ã¥ ta pÃ¥ noen da? Og den dieseldrevne syketransporten fra Hallingdal som skulle levere gamle Marte pÃ¥ Rikshospitalet fÃ¥r bare droppe henne i et busstopp i trygg avstand fra Lan Maries trafikkpoliti og bøteboka/subsidiær fengselsstraff og hÃ¥pe pÃ¥ det beste. Framskrittet mÃ¥ fÃ¥ rÃ¥de i fred over kaffelattene. Jeg vil ogsÃ¥ ha fossilfrie sentrum, men jeg ville første kommet opp med en nasjonal konsekvensutredning  før jeg laget total skandale for alle dem som
a) ikke lever på oljeoverføringer og kaffelatte innenfor Ringvei 3, og som
b) til og med mÃ¥ kjøre bil lange avstander for Ã¥ fø pÃ¥ klimapakket.   

(https://e24-3.vgc.no/drfront/images/2018/01/25/c=325,120,539,205;w=390;h=148;90696.jpg)

Det positive ved Lan Maries selvskading denne gangen er imidlertid at hun ved et uhell skiftet ut ordet klima med miljø. Man kan slik nesten misforstå henne til at luftmiljøet i Oslo er viktigere enn klodens klima. Gud forby.

Link: https://e24.no/makro-og-politikk/miljoepartiet-de-groenne/bensin-og-dieselbiler-kan-bli-forbudt-i-oslo/24242015
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 25.01.2018, 13:45:04
Jeg har mine tvil rundt hvorvidt Lan og Raymond får fortsette etter neste valg.

Selv karrierenav'erne på Grunerløkka begynner å få nok.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Telehiv on 25.01.2018, 15:27:35
Nå har Raymond måttet rykke ut og dementere - snakker ikke disse Lan-løkhodene med andre og mer kompetente denne gangen heller før de rykker ut med drømmeriene sine? Hvor lenge skal denne gjengen dumme ut vår stakkars hovedstad før noen tar affære?

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/raymond-johansen-skyter-ned-forbud-mot-bensin--og-dieselbiler-i-oslo/3423409622.html

 
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 25.01.2018, 16:09:18
Jeg er enig i hovedpoenget, men påpeker samtidig at jeg ville vært forsiktig med å klassifisere Raymond som mere kompetent enn noe som helst.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 25.01.2018, 16:38:10
Sitat BBS;

"Nei, vi ser fasiten allerede for hvor kostbar sol-, vind- og bølgekraft er. Den er mange ganger dyrere. Faktisk så dyr at industrien legges ned og folk flytter."

Kan du komme med noen facts, noe statistikk eller annet. Denne bloggen er full av energialarmister som driver systematisk feilinformasjon om fornybar energi, er det ingen som kan vise til pålitelige kilder.

Det er da faen så merkelig at investorer legger igjen milliarder på milliarder i dette, så sitter det en gjeng med Klimarealistene som ideologisk fyrtårn og sprer om seg med påstander som at sol og vind aldri kan spille noen rolle i elektrisitetsforsyningen, og dette samtidig som to av verdens mest avanserte samfunn, Tyskland og Danmark, får dekket vesentlige deler av sitt elektrisitetsbehov fra disse kildene.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Telehiv on 25.01.2018, 17:45:49
Jeg har et viktig innspill om kostnadseffektivitet ifm. samfunnsrelatert selvskading:
Det må komme et absolutt forbud mot å kjøre flere kaffelatte-maskiner inn i Oslo sentrum.
Distriktene har ikke råd til det.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: stjakobs on 25.01.2018, 20:49:33
Energisituasjonen i delstaten South Australia har nylig vært tema her på bloggen, denne delstaten har kjørt et hardt fornybarprosjekt der kull skal fases ut og erstattes med sol, vind og gass. Her er det bare en fasit, og den ligger i fremtiden. Det er hovedsakelig to spørsmål som må følges.

- hvordan energiprisene utvikler seg i SA i forhold til de øvrige delstater i Australia
- om energiforsyningen er stabil

Så får vi se om disse katastrofescenariene slår til.

Alle som kan litt om elektronikk skjønner at slik grønn vindenergi ikke kan være stabil. Det dreier seg ikke bare om når vinden blåser, men like mye om hvor sterkt den blåser og hvor raskt den varierer i styrke. Det største problemet er å levere strømmen - som er vekselstrøm - i fase, med rett spenning og uten for mange raske spenningsvariasjoner (spikes) i nettet. Dette går simpelthen ikke, om du ikke først likeretter strømmen for så å gjøre den om igjen til vekselstrøm. Dette vil gi store tap, noe som gjør det hele ulønnsomt i forhold til all annen strømgenerering man kan tenke seg.

SÃ¥ lenge subsidiene er der vil nok utbyggerne flokke seg om denne pengesekken, men de vil neppe ha ansvaret for driften.

Jeg tror egentlig at det holder med å lese noen av de lokale avisene for å få en følelse av hvilken vei det bærer med næringslivet i Australia.

ABC News om nedleggelsen av gjenvinningsqanlegget Plastics Granulating Services (PGS):

http://www.abc.net.au/news/2017-06-27/sa-recycling-business-power-bills-rise-causing-closure/8654638 (http://www.abc.net.au/news/2017-06-27/sa-recycling-business-power-bills-rise-causing-closure/8654638)


Financial Review om utsiktene for den kraftkrevende industrien i Australia (bak betalingsmur):

http://www.afr.com/business/manufacturing/manufacturers-warn-of-more-glencore-type-decisions-20170530-gwge5i (http://www.afr.com/business/manufacturing/manufacturers-warn-of-more-glencore-type-decisions-20170530-gwge5i)

Gjengitt her:

Quote

Financial Review â?? 30. mai, 2017

Australia is unlikely to win manufacturing capital investment in the future because of high energy costs, some business leaders have warned. Andrey Rudakov
by Peter Ker  Mark Ludlow


Australia will be denied new investment and will watch more of its refineries and smelters close unless the price and security of energy can be resolved, business leaders warn.
Speaking after Glencore warned it may shut its Mt Isa copper smelter and its Townsville copper refinery within a year, big manufacturers like BASF and the Tomago aluminium smelter respectively warned there was limited chance of new investment in Australia and that further job cuts were likely.
Tomago chief executive Matt Howell, who runs Australia's largest aluminium smelter, said the company was considering cutting production due to "ridiculously high" wholesale electricity prices which would result in job losses.
"It is under active consideration," Mr Howell told The Australian Financial Review. "We've been quite clear with the government that if the wholesale prices do not come down we will have to reduce our load, exactly the same as [Rio Tinto's] Boyne smelter in Gladstone had to reduce load which means shedding jobs and contractors which we don't want to do."

Mr Howell, who has previously described the National Electricity Market as "dysfunctional", said the company was rolling all of its power needs to a fixed term contract next year to try and deal with the escalating electricity prices.
"The prices are still way too high. They should be coming down by half or more than that," he said. "We should be an energy super power with the cheapest and most reliable electricity in the world. We're not seeing that now."
The Tomago smelter near Newcastle - which is a joint venture between Rio Tinto, CSR, Alcan Australia and Hydro Aluminium - was at the centre of the NSW power scare earlier this year when AGL Energy asked it to cut its production to avoid blackouts during a east coast heatwave in February.

Alumina chairman John Pizzey said company boards across the nation were now making decisions based on energy security.
"The cost of energy is becoming an investment decision criteria, more and more people will be making Glencore-type decisions," he said.
"You will see it first in no reinvestment, you won't keep your plants modernised, and subtly in the background there will be people making decisions that they won't invest here at all, in other words they won't make new investments."
It comes as Queensland Treasurer Curtis Pitt held a lengthy meeting with Glencore executives in Brisbane late on Tuesday to convince the company not to move its copper operations out of the state.

Mr Pizzey said Australia's traditional abundance of cheap energy helped to create high wages, but the nation was now facing high wages and high energy prices.
"The low energy costs weren't all going out of the country as huge profits, it actually allowed you to pay wages in smelters and other places that were high by world standards and there is a direct connection," he said.
"When you take away the advantage of energy, then what is your other strategic advantage? If you are not careful you have to say our strategic advantage has to be cheap labor, now I don't want to go there and we would be crazy to go down the low priced labor model to compensate for high energy, that is the worst of both worlds."
BASF's Australian and New Zealand chairman David Hawkins said Glencore's suggestion that Australia's investment climate had "materially changed" rang true in terms of energy prices.
"Without any energy security of supply any chance of getting significant investment to do anything other than what we are doing is very limited," he said.
"When I talk to some politicians I hear that Australia being a great place to live should be a driver for capital investment and it simply isn't, capital is inherently mobile and we are looking for the best return commensurate with risk that we can get across the globe."

It comes as Indian energy company Adani said it had reached a royalties agreement with the Queensland government over its $16.5 billion Carmichael mine. Adani said its parent company would consider the final investment decision at the next board meeting.

When asked whether Australian smelters and refineries were endangered species, Australian Aluminium Council boss Miles Prosser said "we hope that is not the case".
Mr Howell said he still believed there was a future for smelters and refineries despite the high power prices which was affecting their international competitiveness.
"I think there is sufficient appetite to ensure Australia is a nation that makes things and not dependant on wholesale imports. There is absolutely no reason with all of the materials that we need for aluminium smeltering in Australia and we can't do it profitably," he said.

Energy industry expert Paul McArdle, who is the chief executive of energy software company Global-Roam, said the Palaszczuk government's policy of merging state-owned electricity companies, the power demands of the $80 billion liquified natural gas industry and a shortfall in gas had contributed to a spike in electricity prices in Queensland.
The state-owned generation companies, CS Energy and Stanwell Corporation, have about two-thirds of market share in Queensland, a point which has troubled Australian Competition and Consumer Commission boss Rod Sims.
"The effect of the three-into-two merger of government-owned generation prior to the summer of 2012-13 has lead to market power issues at times of tight supply/demand balance since that time," Mr McArdle said.
"This has been exacerbated by two effects of the LNG industry - a significant increase in base load energy consumption in the state [20 per cent of prior overnight minimums] and the removal of large volumes of competitively price gas-fired generation burning 'ramp gas' prior to the LNG."
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 25.01.2018, 22:52:36
Sitat Stjakobs;

"Alle som kan litt om elektronikk skjønner at slik grønn vindenergi ikke kan være stabil."

Det denne debatten mangler, er forstÃ¥else av begrepet teknologiutvikling. Jeg liker Ã¥ benytte eksempelet hvordan fly og romfartsteknologi utviklet seg fra 1940 til 1965, en periode pÃ¥ 25 Ã¥r. I 1940 var raketter noen raringer holdt pÃ¥ med i bakgÃ¥rden og kunne nÃ¥ et par tusen meter opp i luften. De største flyene var noen merkelige flybÃ¥ter som kunne nÃ¥ India etter 10 mellomlandinger. 25 Ã¥r senere var Boeing 747 tegnet og klar til produksjon og Pan Am bestilte Ã¥ret etter de første 25 flyene. Apolloprogrammet var langt pÃ¥ vei designet og klar til den store finale fire Ã¥r senere. 

Personlig kan jeg ikke mye om elektronikk. Men jeg vet at to av verdens mest avanserte nasjoner, Tyskland og Danmark, har en fornybarandel på henholdsvis ca. 30 og 40%, hvorav det meste kommer fra vind. Jeg vet også at disse nasjonene har noen av de mest pålitelige strømforsyninger i verden;

https://energytransition.org/2015/10/german-power-outage-only-once-every-four-years/

Og dette stikk i strid med hva eksempelvis energialarmistblekka TNTZ hevder;

http://notrickszone.com/2017/12/01/germanys-national-power-grid-mess-country-seeing-whopping-172000-power-outages-annually/#sthash.ef8im3nN.dpbs

Forsyningssikkerheten i disse to landene, som også er ledende på fornybar, slår eksempelvis USA ned i støvlene.

Så av en eller annen grunn synes elektronene å drite i at strømmen kommer fra vindmøller. Særlig Danmark har etter sigende kommet langt i å håndtere den teknologiutfordring vindkraft gir.

https://www.iea.org/newsroom/news/2017/november/denmark-is-moving-convincingly-on-decarbonisation----.html

Så denne påstanden som til stadighet spres her på forumet, om at vind skaper så mange black outs og instabilitet er med andre ord tilbakevist på den mest nådeløse måte som tenkes kan, nemlig hard empiri.

Så var det SA. Nå har dette kokt ned til et plastgjennvinningsforetak med 36 ansatte. Da kan jeg nok om bedriftsøkonomi til å påstå at strømprisene neppe kan ha vært dette foretakets største problem, en legger ikke ned på grunn av noen måneders høye energikostnader. Og problemene i SA i 2017 skyldes bl.a. manipulering av kraftselskapene der SA kynisk ble utnytet av kullobyen i Australia;

https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/11/queenslands-electricity-price-spikes-far-worse-than-south-australia-analysis-shows

Problemene var større i andre delstater som fyres hovedsaklig av kull, men dette ble ignorert, årsaken skyldes de samme krefter som drev helvete med California for noen år siden og fikk navnet Enronskandalen;

"The attempt to blame renewables for South Australiaâ??s price volatility was quickly refuted by analysis showing the price spikes were caused by gas generators in the state that had extreme market power, and were able to game the system, gathering a $30.3m windfall as a result."

Men nå har klimaalarmistene spådd elendighet og krise for SA, så får vi følge med hvordan det går med delstaten som pr. i dag forsynes med i overkant av 40% fornybar.

https://www.theguardian.com/australia-news/2017/nov/08/south-australia-experiences-dramatic-fall-in-energy-costs-after-gas-deal
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 25.01.2018, 23:58:40
Personlig kan jeg ikke mye om elektronikk.

Nææh, no shit Sherlock?  ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 26.01.2018, 00:01:26
to av verdens mest avanserte nasjoner, Tyskland og Danmark, har en fornybarandel på henholdsvis ca. 30 og 40%, hvorav det meste kommer fra vind.

Quote
Danmark topper prislisten med en pris som er litt over dobbelt så høy som den norske strømprisen. De etterfølges av Tyskland som nesten har dobbel pris, og så faller det litt til de neste landene på listen.

https://enerwe.no/kraft/hva-koster-strommen-i-resten-av-europa/

La meg se, kan det være en sammenheng et sted? Hva kan den røde tråden være? Noen forslag?

 ;D ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 26.01.2018, 08:00:06
Når el blir dyrere pga intermittent el-kilder og man vil (tvinges til å) kjøre el-bil, da blir el-bil kjøring dyrere enn petro-bil:

EVs Hopelessly Uncompetitive In Australia Too
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/
"Electric car drivers pay about $5000 to $10,000 more each year in all-up costs than drivers of equivalent petrol or diesel cars, ­according to the federal governmentâ??s advisory firm on vehicle emissions. "

Denne grønne galskapen mÃ¥ stoppes.  Alt hysteriet skyldes frykten for den livsviktige plantenæringen CO2, som ikke har noen mÃ¥lbar effekt pÃ¥ hverken global temperatur eller klima.

MDG ønsker forbud mot petro-biler i indre Oslo. Aps Raymond Johansen stoppet umiddelbart dette utspillet.  Begynner Raymond Ã¥ angre pÃ¥ at han mÃ¥ ha disse grønnskollingene i styre og stell av Oslo?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 26.01.2018, 08:19:08
Sitat BBS;

"La meg se, kan det være en sammenheng et sted? Hva kan den røde tråden være? Noen forslag?"

Så da skifter vi tema, la vi i hvert fall først parkere myten om at det tyske og danske nettet er så ustabilt, så skal vi ta kostnadene i neste omgang.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 26.01.2018, 08:36:21
Sitat Patter T;

"Denne grønne galskapen mÃ¥ stoppes.  Alt hysteriet skyldes frykten for den livsviktige plantenæringen CO2, som ikke har noen mÃ¥lbar effekt pÃ¥ hverken global temperatur eller klima."

Det er langt mer galskap i påstanden om at CO2 ikke har noen målbar effekt på klima. Den har mindre dekning blant verdens atmosfærefysikere, enn påstanden om at Tellus er flat har blant verdens geologer.

Når det gjelder el-biler så må du lese kilden din;

"The firm said it would take up to a decade for smaller electric ­vehicles to reach price parity with equivalent petrol or diesel cars, and about eight years to reach parity with comparable medium-sized cars and small SUVs. However, EVs are already close to parity at the luxury end of the market, and are expected to reach parity in the large SUV category within five years."

Australia har åpenbart ikke bilavgifter og el-biler er - som vi alle vet - mye dyrere enn bensin og dieselbiler. Det tar ti år før en liten el-bil alt i alt blir billigere å holde enn tilsvarende bensin eller diesel bil, men relativt billigere dess høyere i kvalitetskategori en kommer.

Men så var det dette med teknologiutvikling igjen, el-bil som et praktisk alternativ er i realiteten et fenomen som dukket opp for et par - tre år siden. Hva vil en el-bil koste om ti år? Tror du at samtlige bilfabrikker benytter enorme resurser på dette fordi de er tatt av den grønne galskapen, eller tror du at der er folk i styret og administrasjonen i disse selskapene som ser hvor det bærer hen?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 26.01.2018, 08:44:58
Sitat BBS;

"Personlig kan jeg ikke mye om elektronikk."

Nææh, no shit Sherlock?"

Det er helt korrekt, jeg har aldri verken her pÃ¥ forumet, eller i noen annen sammenheng, hevdet Ã¥ kunne mye om elektronikk. Det faktum utelukker imidlertid ikke at der er andre som kan enda mindre. 
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 26.01.2018, 09:19:27
Norsk vannkraft har en virkningsgrad på mellom 3000 og 5000 timer pr. år.

Nok et bra eksempel på at det er vanskelig å diskutere tredjegradsligninger med førsteklassinger.

Virkningsgrad er per definisjon forholdet mellom tilført effekt og avgitt effekt.
Virkningsgrad er et enhetsløst tall med en verdi mellom 0 og 1.
Virkningsgraden kan også oppgis i prosent, der en virkningsgrad på 0,9 tilsvarer 90 %.
Termodynamikkens 2. lov forbyr virkningsgrader lik eller over 1.

Når man anslår virkningsgrad som driftstimer, kaster man bare bort andres tid samtidig som man ikke innser hvor ufrivillig morsom man er.
Men det er morsomt da. Det kan ingen nekte på.

 ;D ;D

Om man ser bort fra virkningsgrad, ser man også bort fra effekttapet gjennom batterilagring av effekt. Og da er jo "batterilagret energi på land for hurtiglading av ferjebatterier" plutselig miljømessig forsvarlig.

Om man ser bort fra virkningsgrad, er man rett og slett unnskyldt for veldig mye god underholdning på dette forumet. Men det må likevel være lov å le, for man skal ha veldig liten selvinnsikt for å ha så god tro om seg selv når bristene blir så åpenbare.

Jeg har tidligere nevnt Dunning-Kruger-effekten. Det er på sin plass å repetere.

Quote
Desto mindre vi kan, jo høyere roper vi - og jo mindre kompetente vi er til å utføre en oppgave, desto mindre er sjansene for at vi oppdager at vi er udugelige til å utføre nettopp den oppgaven.

http://jonniklas.blogg.no/1432804148_jo_mindre_vi_kan_jo_h.html

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 26.01.2018, 09:43:16
Sitat BBS;

"Når man anslår virkningsgrad som driftstimer, kaster man bare bort andres tid samtidig som man ikke innser hvor ufrivillig morsom man er."

Du har rett, jeg har blandet sammen "virkningsgrad" med "kapasitetsfaktor" eller "brukstiden," noe enhver velvillig leser bør forstå, jeg har omtalt spørsmålet flere ganger tidligere her på bloggen.

Og BBS; merk at jeg innrømmer en feil, erkjenner den og retter det opp, har du selv vært inne på tanken?

Så neste gang du begår noen av din utallige feil som stort sett ikke er skrivefeil, men feil på grunn av manglende innsikt og regulær bløffing, skal jeg ikke benytte 11 -12 linjer med brækende selvtilfreds babbel for å påpeke det.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 26.01.2018, 10:40:25
Men så var det dette med teknologiutvikling igjen, el-bil som et praktisk alternativ er i realiteten et fenomen som dukket opp for et par - tre år siden.

Quote
Batteriet blir funnet opp allerede på slutten av 1700-tallet. Gjennom de neste hundre årene blir det videreutviklet og sammen med oppfinnelsen av den elektriske motoren, legger det grunnlaget for å utkonkurrere hest og kjerre.

På midten av 1800-tallet er både batteriet og den elektriske motoren utviklet så mye at oppfinnere i Nederland, Ungarn og USA starter å bygge «elbiler». Men det er ikke før på slutten av 1800-tallet at det tar helt av.

http://www.autoretur.no/elbil-historie-2/

Nok en gang svikter det i realkunnskapene her.  ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 26.01.2018, 11:31:29
Til om med på 60-tallet når jeg var liten, var gearboksne på biler en stadig grunn til bekymring. Vi hadde en lokal drosjesjåfør som mente seg kompetent på området, og han kunne ramse opp de ti verste og de ti beste. Og det er nå mer enn femti år siden, og vi har fortsatt gearboks på alle fosildrevne biler, og vi har fortsatt problemer med de. Men du er inne på noe, på eldre design var gearboksene et problem på vindturbinene.

Men i den vidunderlige verden der elektresitet råder er gearboksen overflødig, det er derfor diesellokomotivene er elektriske lokomotiver med en dieselgenerator på ryggen, men uten gearboks og clutch. Og til og med vindmøllene har kvittet seg med gearbosken. Det du omtaler er teknologi som er noen år gamle. Siemens introduserte direktedrevne vindturbiner for flere år siden og det er fem slike, hver med en effekt på 6 MW og med direkte drift, som er installert i Statoils Hywnd anlegg utenfor for Peterhead.

https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/energy-and-efficiency/sustainable-power-generation-hywind.html

https://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/power-generation/renewables/wind-power/6_MW_Brochure_Jan.2012.pdf

La meg si noe om dette. Jeg hadde egentlig tenkt å la det være, siden mangelen på innsikt, kunnskap og kompetanse er på så lavt nivå at konstruktiv diskusjon med 100% sikkerhet uteblir. Men jeg skal legge meg på samme nivå som om jeg skulle forklare virkemåten til min mor, også får vi se hvor det går.

En forbrenningsmotor har et turtall der den avgir mest effekt ift tilført energimengde. En generator har også et turtall der den avgir mest effekt ift tilført energi mengde. (Virkningsgrad...)

Om forbrenningsmotoren belastes tungt på feil turtall, vil den enten kveles og stoppe (for lavt turtall) eller gå varm og skjære seg (for høyt turtall). Om en generator kjøres på feil turtall, vil den avgi for lite (sykkeldynamo, svakt lys) eller for mye effekt (sykkeldynamo, sprenger lyspæra).

For å konstruere en generator (eller forbrenningsmotor) med best mulig virkningsgrad, må man bestemme tilførselsparametre og ønsket effektleveranse basert på disse.
Forbrenningsmotoren kan ha variasjoner på boring x slaglengde, antall sylindre, sylinderkonfigurasjon, antall ventiler pr sylinder, ulike tilførselstyper av drivstoff og luft, ulike kompresjonsnivåer, ulike tenningstidspunkter osv for å oppnå best mulig virkningsgrad ift tilført energi. Generatoren kan konstrueres for generering av likestrøm eller vekselstrøm, samt ulike nivåer av spenning og effekt tilpasset bruksområde.

Men både forbrenningsmotoren og generatoren vil ha ulik virkningsgrad med varierende turtall. Er dette forståelig så langt? (Min mor nikker.)

NÃ¥r forbrenningsmotoren er klar, kan den brukes til fremdrift eller andre typer energiforflytning fra drivstoff til bevegelsesenergi.
Om motoren settes i en bil, må det brukes girboks. Girboks har ulike prinsipper for kraftoverføring.
Vi har manuelle girbokser der man overfører kraft via ulike tannhjulskonfigurasjoner. (Som en tråsykkel, der man kan velge lite tannhjul på krank og stort tannhjul på bakhjul for høyt moment i motbakker, eller stort tannhjul på krank og lite tannhjul på bakhjul for høy fart i unnabakker.)
Det finnes automatiske girbokser der kraftoverføring skjer via en converter i form av to turbinhjul i et oljebad. (Lavere virkningsgrad, høyere effekttap.)
Også har vi trinnløse variatorsystemer, der man ikke bruker tannhjul. Kort fortalt en kilerem som roterer mellom to akslinger med flyttbare slireremshjul, sånn at reima starter med stor diameter på en aksel og liten diameter på den andre, og når systemet øker i turtall vil rotasjonskreftene flytte vekter i remhjulene som endrer utvekslingsforholdet ved at reimas anleggsdiameter endres fra større til mindre på en aksel og motsatt på den andre akselen. Før i verden var dette mest brukt på scootermopeder og snøscootere, så kom den nederlandske bilprodusenten DAF med dette i bil, Volvo kjøpte patentet og brukte det i sin 343 (populært kalt "Sliromatic", og nå brukes dette av mange produsenter. Audi og Subaru har lyktes veldig bra med dette systemet.
Fordelen med dette systemet er at motoren ved behov kan gå på helt jevnt turtall der den yter best, også regulerer girboksen kjøretøyets hastighet trinnløst.
(Om dette var en ren leksjon om virkningsgrad ville jeg tatt med effekttap i ulike typer tannhjulsoverføring, som sammen med redusert produksjonskostnad er hovedårsak til at dagens bilpark med få unntak bruker forhjulstrekk. Jeg kunne også nevnt noe om de tre hovedtypene for motorinstallasjon i båter, der det pussig nok er varianten med lavest virkningsgrad som brukes på de raskeste båtene, men jeg skal la dette ligge av hensyn til min mor.)

Tilbake til generatoren.
Denne er MINST like avhengig av jevnt turtall som forbrenningsmotoren for å yte optimalt. Vi kan nok en gang hente et eksempel fra kjøretøy, siden det er dagligdags og kanskje mest forståelig. Jeg har nevnt sykkeldynamo. I lav fart lader den dårlig. I middels fart lader den passe. I høy fart sprenges pæra. Dynamoen på en bilmotor fungerer etter samme prinsipp. Når du starter motoren og slår på varmeseter, varmetråder, ekstralys og stort stereoanlegg med en gang, så klarer ikke dynamoen å lade batteriet på tomgang. Du må øke turtallet over 1400rpm grovt anslått før du putter A inn på batteriet i stedet for å tappe ned til tross for at motoren går. Og om du legger deg i andre gir på motorveien nært maks turtall for å lade batteriet raskt, så fungerer ikke dette heller. Da slår spenningsregulatoren inn for å beskytte batteriet, og en såkalt "shunt" i motorrommet avgir overskuddsenergien som varme. (Liten metallsak med kjøleribber, vanligvis plassert for seg selv langs panserkant eller på torpedovegg.) Turtallsområdet der generatoren lader akkurat passe, er faktisk veldig innsnevret.

Alle henger med så langt? (Min mor har sovnet, dette ble for omstendelig. Hun er moden for større utfordringer.)

Om vi så skal overføre all denne nye kunnskapen til vindenergi, hva har vi lært?

Jo, det finnes folk som tror at det finnes generatorer som ikke er turtallavhengige. Altså at generatorene lader optimalt på alle turtall. (Min mor har forstått at dette ikke er mulig.) Heldigvis er det ikke mange, men de finnes altså.

De fleste andre forstår at når Siemens sier at de har redusert antall deler i vindmøllene sine, så har de byttet fra convertergirboks til variatorgirboks. Da reduserer man antall bevegelige deler. Men man må ha en variabel utveksling der, om man skal få utnyttet vinden best mulig. Så enkelt er det.

I motsatt fall ville man ha så lav virkningsgrad at vindmøller er bortkastet.

Legg for øvrig merke til at variatorløsninger har lavere virkningsgrad enn mekanisk direktedrift. Siemens har altså valgt å markedsføre en løsning med lavere virkningsgrad enn andre produsenter.

Sånn, jeg håper dette var til nytte for flere enn min mor. Skjønt, jeg tviler.

 ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 26.01.2018, 12:01:30
Din interesse for Hywind bringer tilbake gamle minner. Se skjermdump av preliminær installasjonsprosjektering, gjennomført av meg.

Om du ønsker nærbilder av noe, er det bare å si fra innenfor konfidensialitetsavtalens rammer.

 :)
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 26.01.2018, 16:49:55
Sitat BBS om el - bil teknologi og at batterier ble oppfunnet på 1700 tallet;

"Nok en gang svikter det i realkunnskapene her."

Tror du virkelig at jeg og resten av forumdeltagerne ikke vet at batterier var oppfunnet lenge før Tesla S?

Lille venn, du må lære deg å lese, påstanden min er at

 "...el-bil som et praktisk alternativ er i realiteten et fenomen som dukket opp for et par - tre Ã¥r siden."

Og hvis du er uenig i det, sÃ¥ vil jeg gjerne vite hvilken modell jeg har gÃ¥tt glipp av. 
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 26.01.2018, 17:04:49
Sitat BBS;

"La meg si noe om dette. Jeg hadde egentlig tenkt å la det være, siden mangelen på innsikt, kunnskap og kompetanse er på så lavt nivå at konstruktiv diskusjon med 100% sikkerhet uteblir. Men jeg skal legge meg på samme nivå som om jeg skulle forklare virkemåten til min mor, også får vi se hvor det går."

Til KD.com's øvrige lesere: her forsøker BBS å bortforklare at han ikke er oppmerksom på at en stadig større andel av vindmølleprodusentene går over til direkte drift og dropper gearboksen. Så fortsetter BBS;

"De fleste andre forstår at når Siemens sier at de har redusert antall deler i vindmøllene sine, så har de byttet fra convertergirboks til variatorgirboks. Da reduserer man antall bevegelige deler. Men man må ha en variabel utveksling der, om man skal få utnyttet vinden best mulig. Så enkelt er det."

Det er mulig BBS har rett, forøvrig var resten av innlegget gammelt nytt, jeg kjenner prinsippet bak DAF eller variatorremmen, den benyttes i mange sammenhenger. Jeg vet stort sett forskjellen på en tradisjonell gearkasse og en automatkasse - alstå intet nytt her.

Men det nye er at BBS hevder at det jeg benevner direkte drift på vindmøller, bare er en annen type gearkasse, eller som BBS hevder; "de har byttet fra converteringsgearboks til variatorgearboks."

Gi meg litt tid så skal jeg forsøke å finne ut av dette. Om du har rett skal jeg takke for informasjonen, om du tar feil skal jeg høffelig påpeke dette, og jeg kan forsikre deg om at jeg i ingen av tilfellene kommer til å involvere din mor. Jeg skal også - etter beste evne - forsøke å unngå brautende og selvsikre seiersutbrudd om jeg har rett, målet må jo være å øke den samlede forståelse blant KD's lesere og da blir alle disse cockie innleggene bare en distraksjon.
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 26.01.2018, 18:27:33
BBS; Her kommer et nytt innlegg i serien gearboks or not. Din tilnærming synes å være at Siemens bare har skiftet fra en tradisjonell gearboks med tannhjul som øker rotasjonshastigheten på generatoren i forhold til akslingen selve bladene er festet til, til en annen type gearboks som benytter variatorsystemet som opprinnelig benyttet gummireimer (variatorreimer) men som i dag bl.a. benyttes i Audi og da med svært komplekse metallkjeder.

https://no.wikipedia.org/wiki/Multitronic

Jeg kan i denne forbindelse opplyse om at praktisk talt samtlige profesjonelle storkjøkkenmaskiner i dag benytter dette systemet. Det ble første gang tatt i bruk av den danske produsenten Strømmen rundt 1962, og er i dag nærmest enerådende under ulike kopier av Varimixer.

Men spørsmålet er og blir; benytter direct drive vindmøller denne teknoligien? Er der mellom akslingen på møllen der bladene er festet og akslingen generatoren dreier omkring, et gear, enten du kaller dette en converteringsgearboks eller en variatorgearboks?

Eller er det slik jeg påstår at generatoren går på den samme akslingen og på samme turtall (omdreiningshastighet) som "propellen."?

That's the Quistion som jeg gir deg en ytterligere mulighet til å svare på, før jeg svarer.

Som den hensynsfulle og meddelsomme person jeg er, kan jeg gi deg et par linker. Jeg innrømmer åpent og ærlig at jeg ikke forstår alt jeg leser her, men jeg tror jeg forstår det sentrale;

http://www.power-eng.com/articles/print/volume-115/issue-3/features/direct-drive-vs-gearbox-progress-on-both-fronts.html

"In traditional gearbox-operated wind turbines, the blades spin a shaft that is connected through a gearbox to the generator. The gearbox converts the turning speed of the bladesâ??15 to 20 rotations per minute for a 1 MW turbineâ??into about 1,800 rotations per minute that the generator needs to generate electricity.
The multiple wheels and bearings in a gearbox suffer tremendous stress because of wind turbulence and any defect in a single component can bring the turbine to a halt. This makes the gearbox the highest-maintenance part of a turbine. Gearboxes in offshore turbines, which face faster wind speeds, are even more vulnerable than those in onshore turbines.

Removing the gearbox from the wind turbine eliminates the technically most complicated part of the machine, therefore improving reliability. But the downside to using direct drive instead of a gearbox system has been twofold: cost and weight.

Until recently, a wind turbine system that incorporated a gearbox was less expensive than a wind turbine that did not because of the cost savings that came from having a higher-speed generator, Felker said.

However, over the last two years, direct-drive machines have been demonstrated to not necessarily be heavier or more expensive than geared systems, said Siemensâ?? Stiesdal. This fluctuation has been caused by two technological advancements: the cost of the permanent magnets used in direct drives has declined significantly and the arrangement of the generator has become more streamlined.

The conversion of direct drive from coil-driven to permanent magnet systems has been paramount in driving down costs. Not only are the magnetic systems lighter, but they also require less copper, which has experienced a cost increase since early 2010. The reduction of weight seen by direct-drive machines is actually leading to a decrease in costs, especially in terms of manufacturing costs, said Parthiv Amin, president of the community wind business at Northern Power Systems."

Eller denne:

http://www.windsystemsmag.com/article/detail/73/a-direct-driveto-sustainable-wind-energy

"Electrical Approach

Luckily there is another more sophisticated approach to the problem of slow spinning blades and high-speed generators, and that is to take an electrical engineering approach to the problem as opposed to the mechanical engineersâ?? dependence on clunky, unreliable gearboxes. The outcome here is the use of multi-pole â??directâ? drive generators. Put simply, these generators are able to produce electricity while spinning at the same low speed of the wind turbine blades. And this is achieved by adding into the generator more electrical â??poles,â? or copper coils. These extra poles enable the machine to generate torque at low speeds and efficiently convert the slow movement of the turbine blades into useable electricity. This eliminates the need for a gearbox and ultimately creates a far simpler (in mechanical terms) design with far fewer parts moving at far slower speeds."

Som jeg allerede har innrømmet har jeg ikke særlig greie på elektronikk og alt det der. Men kan du nå forklare på en måte som selv din mor kan forstå hva direct drive wind turbine er for noe?

Eller utrykt på en annen måte; er der noe variomtic DAF gear mellom akslingen på bladene og generatoren i "direct drive" teknologien som du så heftig påstår?

And for the record; Være vennlig å utelat følgende svaralternativer;

1. Folk går lei av å diskutere tredjegradslikninger med sånne som ikke kan å dele.

2.  Jeg har tidligere nevnt Dunning-Kruger-effekten. Det er pÃ¥ sin plass Ã¥ repetere.

3. "Trenering, avsporing, fornektelse og fordumming."

4.  Alle svar som inneholder "Trine Skei Grande"

Gjør det enkelt; deler generatoren og bladene på vindmøllen i direct drive teknologien samme aksling, eller er der et gear i mellom?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 27.01.2018, 07:55:40
Nå innrømmer selv offisielle institusjoner at "intermittent" energi i Tyskland er et problem (bare ikke Emeritus):

Unstable Green Power Grids: German ARD Television Tells Citizens To Start Getting Used To Blackouts!
http://notrickszone.com/2018/01/26/unstable-green-power-grids-german-ard-television-tells-citizens-to-start-getting-used-to-blackouts/#sthash.kueGHt9B.dpbs

By P Gosselin on 26. January 2018
Flagship ARD public television here broadcast a report on the state of the German power grid, which until about some 15 years ago was by far among the worldâ??s most stable. But those days are now gone, thanks to volatile green energies.
The ARD report basically tells German citizens and industry that they need to prepare quickly for blackouts because the countryâ??s power grid is as unstable as never before.
Just last week the power went out due to a winter North Sea storm which swept across a large part of Germany: 300,000 people lost power.
Outages leading to millions in losses.
......
Officials: learn to live with it!
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 27.01.2018, 09:49:51
Kan du snart komme med noe data og fakta?

Du kjører som vanlig en stråmann når du hevder at jeg ikke forstår at en omlegging fra store og få kraftverk, til mange mindre væravhengige kilder skaper utfordringer, men dette er tyskerne fullstendig klar over og har for lengst tatt konsekvensen av;

https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/GridExpansion/Electricity/ElectricityGridExpansion-node.html

Spørsmålet er fortsatt, har Energiewende ledet til flere utkoblinger for de tyske sluttbrukerne. Og for dette finnes det data og tall;

https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-countries-with-the-most-wind-and-solar-have-far-fewer-outages#gs.V4IqIao

Her limer jeg inn den årlige rapporten fra det statlige Bundesnetzagentur;

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/EN/Areas/ElectricityGas/CollectionCompanySpecificData/Monitoring/KernaussagenEng_MB2017.pdf?__blob=publicationFile&v=2

PÃ¥ side 2 kan du lese;

"Electricity supply interruptions In 2016, the average interruption in supply per connected final consumer was 12.80 minutes and thus below the ten-year average from 2006 to 2015 of 15.87 minutes. The quality of supply thus remained at a consistently high level in 2016."

Jeg forstår ikke hvorfor Pierre Gosslin er så bekymret for det tyske nettet hele tiden, hva om han tok en titt på det amerikanske nettet der sluttbrukerne i gjennomsnitt er utsatt for 10 ganger så lange utkoblinger pr. år.

Her er en annen rapport du kan lese;

https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/downloads/publikationen/CountryProfiles/Agora_CP_Germany_web.pdf

PÃ¥ side 35 finner du en graf som viser at

(1) De beste nettene mÃ¥lt etter færrest antall minutt utkoblinger pr. Ã¥r har Danmark  og Tyskland, og Danmark med sin ca. 45% vindandel av totalproduksjonen, den høyeste i verden, har ogsÃ¥ færrest antall minutt utkoblinger pr. Ã¥r.

(2) Begge land har en gradvis forbedret ytelse de siste 10 år

En typisk Klimarealist argumentasjon ville sikkert være å hevde at disse toppytelsene skyldes overgangen fra kull til vind, noe jeg selvsagt ikke påstår, men at dette er velorganiserte samfunn som er klar over hvilke problemer overgangen fører med seg knyttet til forsyningssikkerhet og arbeider kontinuerlig med det.

Title: Sv: Intermittent og direct drive teknologi
Post by: Emeritus on 27.01.2018, 14:42:15
BBS har vist ikke lyst til å utdype at direct drive vindturbiner likevel har girkasse, ikke av tannhjul, men av Variomatic typen der to drivhjul med en reim imellom, skifter diameter og på den måten endrer utvekslingsforholdet mellom motoren og det den skal drive. Dette ble benyttet på DAF personbiler og er nå vanlig på snøskutere og en rekke bilmodeller, der det til dels benyttes reimer av stål i stedet for den opprinnelige gummireimen.

At Variomatic i det hele tatt kan benyttes på vindmøller med en effekt på 6 eller 8 MW, effekter på opp mot 10 - 11.000 hestekrefter fremstår for øvrig som mildest talt lite trolig, systemet er designet og testet på applikasjoner med brøkdelen av disse kreftene i sving.

En direct drive vindmølle minner mekanisk om hvordan framhjulsmekanikken på en bakhjulsdrevet bil er konstruert. En akselpinne som omsluttes av lagerhuset som bremseskiven og selve hjulet er festet til, det hele er lagret opp med et indre og ytre hjullager.

Bremseskiven er i dette bildet diskrotoren - den bevegelige del av generatoren - og hjulet er "propellen" på vindmøllen. Rundt bremseskiven (diskrotoren) ligger der er der en stator, den stillestående del i en generator.

Generatoren har således samme omdreiningshastighet som "propellen," typisk 15 - 20 omdreininger pr. min. Men produserer likevel strøm takket være den elektriske konstruksjonen der jeg forstår at faste magneter rundt statoren spiller en sentral rolle.

Her er en instruktiv video, se særlig fra rundt 1.50, der er selve konstruksjonen beskrevet, senere (7 - 8 minutter) ser en også dimensjonene, diskrotoren og statoren har en diameter på flere meter.

https://www.youtube.com/watch?v=MgGk2WvK80M

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: stjakobs on 27.01.2018, 18:21:46
Nå driver ARD og forbereder folk på stadig mere problemer på strømnettet. Dette er alvor.

http://www.ardmediathek.de/tv/Plusminus/Licht-aus-Wenn-in-Deutschland-der-Stro/Das-Erste/Video?bcastId=432744&documentId=49447554 (http://www.ardmediathek.de/tv/Plusminus/Licht-aus-Wenn-in-Deutschland-der-Stro/Das-Erste/Video?bcastId=432744&documentId=49447554)
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 27.01.2018, 20:49:41
Sitat Stjakobs:

"Nå driver ARD og forbereder folk på stadig mere problemer på strømnettet. Dette er alvor."

Kan du utdype dette?

La meg først få opplyse om at jeg verken er noen talsmann for IPCC eller noen sterk tilhenger av Energiewende. Personlig synes jeg det er feil av tyskerne å legge ned kjerne i 2022, og tror endog at denne beslutningen blir reversert.

Men "alvorlig" er jo et relativt begrep. Jeg har nylig dokumentert - igjen - at Tyskland og Danmark begge har svært stabile nett, langt bedre enn Norge. Noen jeg antar skyldes vår spredte bosetning og at nettselskapene ikke benytter pengene på å sikre nettet, men tar heller ut utbytte.

At Energiewende skulle få konsekvenser er ingen nyhet, og tyskerne har forberedt seg på dette. Et av tiltakene var å etablere flere høyspentlinjer fra det vindrike nord mot syd. Noe som har stoppet opp som følge av folkelige protester og byråkrati, og de må nå vist legges i bakken i stedet. Men jeg finner ikke noen fakta, statistikker eller noen annen form for empiri som forteller at dette pr. i dag har svekket tysk næringsliv eller dagligliv. At TnTZ til stadighet fremstiller den tyske energiforsyningen som en katastrofe er beviselig bare tull. At tyskerne selv er bekymret når de er vant til et nett som aldri svikter er noe helt annet. Men det er i denne konteksten "alvorlig" må leses. Hvordan vil du da beskrive det amerikanske nettet? Et nett med uendelig mye dårligere forsyningssikkerhet enn det danske og tyske?

SÃ¥ til dette temaets kjerne Intermittent og hva faen betyr det.

Det hevdes til stadighet her på forumet at intermittente kilder som sol og vind aldri kan bety noe i elektrisitetsforsyningen, og dette hevdes til tross for at Danmark har 40% av sitt forbruk fra vind og 44 % av den totale produksjonen fra vind og det mest stabile nett i verden(OK da riktignok bak Luxenburg)

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-electricity-grid-stable-amid-energy-transition

Dette er gamle tall, men her de siste data fra CEER;

https://www.nve.no/Media/4862/1-c16-eqs-72-03_ceer-6thbr_intro-ch1-2-2.pdf


Så hva med Norge? 25% av vår vannkraftproduksjon kommer fra ikke magasinerte verk, og mange av de som regnes som magasinverk har bare magasin for noen dager, er ca. 35 TWh noe en ikke kan regne med i Norges el forsyning?

Vi har en samlet instalert effekt på ca. 31500 MW, ved 100% kapasitetsfaktor skulle dette gi oss ca. 276 TWh, mens vi har under det halve, ca. 48%, betyr dette at resten er bortkastet?

Jeg har også regnet litt på disse møllene til Statoil som hver har en effekt på 6 MW, men Siemens og andre tilbyr nå møller av samme design på 8 MW. Hvor mange slike møller må settes opp langs norskekysten - og dette utenfor synsfeltet til folk - for å matche 135 TWh som vi får ut av vannkraften. Her må jeg nok ta et forbehold om at jeg har rotet med nullene, men en slik mølle med 40% kapasitetsfaktor - og det greidde den lang mer primitive testmøllen som stod utenfor Karmøy fra 2009 - så blir det 40% av 8MW x 24 x 365 som blir 28032 MWh eller 0,028 TWh, med andre ord vil knappe 5000 slike møller tilsvare den samlede norske energiproduksjonen fra vannkraft? Og dette kan vi kombinere med enorme muligheter for pumpekraftverk der magasinene allerede er bygget og ligger ned langs kysten.

PS; jeg har regnet litt over igjen. En mølle har 8 MW effekt, 5000 møller vil da ha 40.000 MW installert effekt, mens vannkraft har 31500 MW, men med en kapasitetsfaktor på 48%, mot møllenes 40% - så det ser riktig ut.

Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: PetterT on 28.01.2018, 12:57:26
Idiotien i europeisk og spesielt tysk energipolitikk er godt beskrevet her ("worse than stupid"):
Europeâ??s Energy Crack-Up
http://www.nationalreview.com/article/455628/europe-bogus-clean-energy-schemes-european-union-coal
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 28.01.2018, 23:08:09
Man skal jaggu ha personlighetsforstyrrelser når man prøver å tillegge folk svarfrist og møteplikt på et nettforum. Også i ei finværshelg med godt skiføre, da.

Det kan jo være greit å minne om at noen av oss har et liv utenom også.

 ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 30.01.2018, 12:59:12
Denne studien er fra 2012, og basert på totalt utdatert lektyre. Men den ble kjørt i parallell med for lengst oppstartet utviklingsprosjekt, og gjennomgått i god tid før installasjonen av Hywind.

Jeg er helt sikker på at det går an å lære noe av dette. Både om turbiner, girbokser, og ikke minst om skråsikkerhet vedrørende ting man ikke har peiling på. Og også litt om stand-up.

https://pdfs.semanticscholar.org/d9ac/2a77c0111a52b14cffc756e8913034b7285c.pdf

 ;D ;D
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 30.01.2018, 20:27:28
Sitat BBS;

"Jeg er helt sikker på at det går an å lære noe av dette. Både om turbiner, girbokser, og ikke minst om skråsikkerhet vedrørende ting man ikke har peiling på. Og også litt om stand-up."

BBS, gjør dette enkelt, har Hywind turbinene som nylig er montert utenfor Scotland og levert av Siemens Variomatic teknologi i stedet for tradisjonell gearboks, eller er det direkte drevet på den måte jeg beskrev i innlegget « på: 27.01.2018, 14:42:15 »

Det kan da faen ikke være så vanskelig å svare på det, er det komplett umulig for deg å håntere noe som helst på en straight måte?
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 31.01.2018, 18:06:12
Det er rett og slett skremmende.

https://stopthesethings.com/2018/01/31/wind-powered-south-australia-pays-14000-per-mwh-for-power-that-coal-fired-plants-can-deliver-for-50/
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 01.02.2018, 02:09:15
Betyr ditt siste innlegg at jeg kan se meg ferdig med vår uenighet knyttet til direktedrift kontra Variomatic eller CVT drift , knyttet til Siemens sine 6 MW møller utenfor Peterhead?

Jeg synes dette bør avklares da vi begge bør være enige om at kunnskap om energikilder og hvordan de virker ikke kan skade, og at KR's lesere bør være mest mulig riktig informert. Jeg skal derfor avslutte denne debatten med noen ytterligere opplysninger som jeg har plukket med meg, og jeg GJENTAR, jeg har aldri påberopt meg spesialiststatus i dette spørsmålet, kall meg en interessert beobachter.

1.

Ditt utgangspunkt var en tradisjonell generator, typisk det som settes på dieselgeneratorer og lignende, og som yter best på 1500 - 2000 o/min. Og da forstår de fleste at vindmøller som typisk går med 15 - 20 o/min må ha et gear for å overføre denne kraften til utnyttbar energi.

2.

Du har også rett i at disse gearboksene har vært et vedvarende problem for vindmølleindustrien, vi snakker om mekansike enheter med svært høye turtall der aksekreftene stadig endrer innslagsvinkel, dette i motsetning til en dieselgenerator som har en stabil aksel fra motoren til generatoren. Dette har ført til en rekke gearbokscrash og vindmølleprodusenter som fortsatt benytter tradisjonell overføring - fra 15 - 20 o/min gjennom to eller tre trinns gearkasser til 1500 - 1800 o/min, lover i beste fall en gearboks med levetid på 8 - 10 år.

3.

Dette veedvarende problemet er møtt hovedsaklig gjennom to tilnærmingsmåter, den ene velger jeg å kalle hybridvarianten i mangel på noe beder, den andre kaller jeg direkte drift eller "direct drive" på engelsk. Men begge systemer benytter det samme tricket, men dog på ulike måter.

4.

Og hva er tricket? Jo en generator kan typisk ha en rotor med diameter på 50 cm og vil med 1500 omdreininger bevege seg (0,25 x 2 x 3,1415 x 1500)
2356 meter pr. minutt over statoren. Men hva hvis en øker rotorens diameter fra 0,5 meter til 6 meter, da vil den samme rotoren bevege seg (3 x 2 x 3,1425 x 18*) 339 meter pr. minutt, og dette selv med lave 18 o/min på møllen.

5.

339 meter pr. minutt over statoren er fortsatt ikke tilstrekkelig med tradisjonell teknologi, og det er her metodene skiller seg. Vestas - verdens største produsent av møller - benytter fortsatt gear, men de kombinerer dette med en stor rotor og et gear med langt mindre utveksling. I stedet for å geare opp fra 18 o/min til 1500 o/min, gearer fra 18 til (339/2356x1500) 216 o/min - en langt lavere uteveklsinggrad med tilsvarende mindre mekanisk slitasje. Denne teknologien kalles dels hybrid og dels lavturtalls teknologi. Men de benytter en stor rotor i kombinsasjon med et gear som ikke utveksler til 1500 o/min, men til 216 o/min og oppnår samme hastighet mellom rotor og stator.

6.

En annen variant, benevnt direct drive eller direktedrift (*2) gjør i tillegg endringer på statoren, her snakkes det om flere poler og faste magneter som dels er både kostbare og tunge (jeg erkjenner at jeg ikke forstår detaljene.) Men ved denne teknologien er gearboksen totalt fraværende, en benytter rotorer typisk på 6 meter diameter i tillegg til en stator som er forsterket med faste magneter med svært høy virkningsgrad og rotoren og statoren beveger seg om hverandre i nøykatig samme turtall som selve møllebladene. Mekanisk sett en langt enklere løsning, men både økonomisk og vektmessig en tyngre løsning. Og det er dette som er valgt på Hywind. Og en liten detalj; på disse møllene er endog rotoren plasert i en ring på utsiden av statoren, men alt dreier rundt samme aksel som "propellen," derfor er det anslått langt lengre levetid.

* - 18 er omdreiningshastigheten pr. min.

*2 - CVT eller Variomatic drift av vindmøller er i beste fall en drøm, du har limt inn dette;

https://pdfs.semanticscholar.org/d9ac/2a77c0111a52b14cffc756e8913034b7285c.pdf

En Master oppgave fra 2012 der Materen selv i kap. 2.3.1. redegjør for ulike teknologier og beskriver "dierct drive" slik;

"In Direct drive systems, the gear ratio is equal to one, which means the rotor of the wind turbine is directly coupled with the generator. The main advantage of these systems is that they eliminate the need of a gearbox, and consequently decrease the operation and maintenance cost. Moreover, these systems are more reliable and operate for a relatively longer time with fewer problems due to the reduced complexity. On the other hand, because of the absence of the gearbox, the rotational speed of the generator input shaft is equal to the rotor speed. In order to produce electricity at the desired frequency in low rotational speeds; the pole number of the generators in direct drive systems is high. Hence, the generators used in these systems are bigger, heavier and more expensive."

Av og til kan det lønne seg å lese hva man limer inn, her bekreftes at "direct drive" teknologien er uten gearboks slik jeg har hevdet hele tiden, mens du fortsatt synes å mene at "direct drive" bare er en annen terminologi for Variomatic eller CVT.

Jeg gir deg et nytt tilbud siden du synes ute av stand til å diskutere eller foreholde deg til fakta;

Hvis du kan påvise en mølle med effekt på 6 MW eller større (tilsvarende Statoils Hywinds prosjekt uetnfor Scotland) som drives med en gearkasse med CVT eller Variomtatic teknologi, vinner KD.com sitt driftsfond verdien av 12 flasker;

https://www.vinmonopolet.no/vmpSite/Land/Spania/Marqués-de-Cáceres-Crianza-2014/p/137201

Til en samlet verdi av kr. 1558,80.

Administrator avgjør som vanlig veddemålet med bindende virkning.Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Baseballstick on 01.02.2018, 07:28:35
Spillegale alkoholikere er ikke det jeg foretrekker Ã¥ bruke tid pÃ¥.  :o
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Post by: Emeritus on 01.02.2018, 10:20:05
OK, du feiger som vanlig ut.

Men kan du - av rene undervisningshensyn - forklare de psykologiske prosesser som foregår når du sitter for deg selv og finner opp helt ny og banebrytende teknologi?

Og med å "finne opp" mener jeg ikke som oppfinner i vanlig forstand, men at du gang på gang lager rene fantasiprodukter som kondensatorbanken på Lavik og Oppedal, og nå vindmøller med CVT teknologi?

Sitter du og forestiller deg at det kommer store internasjonal delegasjoner til Lavik for å se på fantasiproduktene dine, hvoretter de utbryter;

Hvilket geni fant opp dette, sÃ¥ enkelt, sÃ¥ selvsagt og likefult sÃ¥ genialt - denne mannen MÃ? vi bare fÃ¥ møte !!! 

Du ma åpenbart ha vært svært overbevist om at disse produktene faktisk finnes, ellers hadde du vel neppe avsluttet med;

"De fleste andre forstår at når Siemens sier at de har redusert antall deler i vindmøllene sine, så har de byttet fra convertergirboks til variatorgirboks. Da reduserer man antall bevegelige deler. Men man må ha en variabel utveksling der, om man skal få utnyttet vinden best mulig. Så enkelt er det.

I motsatt fall ville man ha så lav virkningsgrad at vindmøller er bortkastet.

Legg for øvrig merke til at variatorløsninger har lavere virkningsgrad enn mekanisk direktedrift. Siemens har altså valgt å markedsføre en løsning med lavere virkningsgrad enn andre produsenter.

Sånn, jeg håper dette var til nytte for flere enn min mor. Skjønt, jeg tviler."

Vi har jo snakket mye om lithium her på bloggen, og lithium har langt flere bruksområder enn batteriteknologi, så jeg foreslår at du holder deg til lithium, kondensatoirbanken kan neppe gjøre samme jobben i denne sammenheng;

https://www.felleskatalogen.no/medisin/lithionit-biophausia-561032
Title: Sv: Intermittent og hva faen betyr - det vinden selges til utlandet
Post by: Emeritus on 11.03.2018, 10:25:38
Jeg kjøpte BT i går. Hovedoppslaget var;

SLIK SELGER NORGE UT VINDEN

Det var en lengre informativ artikkel som tok utgangspunkt i en pensjonert oljegeolog fra Bremanger som hadde kjempet mot at det skulle bygges en stor vindpark på Steinsfjellet på Bremangerlandet (rett syd for Stadt.)

Faginstansene hadde sagt nei, men Søviknes tilsidesatte NVE's vedtak og åpnet for utbyggingen. Grunneierne av dette landbruksøkonomisk sett totalt ulønnsomme området er vinnerne. De sitter igjen med 2.25 mill i engangskompensasjon og deretter 2% av brutto kraftinntekter, I BT står det i fem år, men her tviler jeg på at BT artikkelen er nøyaktig.

Hovedpoenget i artikkelen er imidertid at samtlige vindprosjketer i følge NVE sjefen nå finansieres av utenlansk kapital. Der vi for vannkraft har en nasjonal konsensus om at dette tilhører det norske folk, er vi ikke i nærheten av å forstå at denne resurssen kan være like verdifull som vannkraften. Dette fordi norsk vindkraft langt på vei er "nonintermittent." Med vår enorme magasinkapasitet på vannkraft og en innstallert effekt på flere hundre MW, kan vannkraftverkene stoppes mens vindkraftverkene går og vice versa. � samkjøre disse to kraftformene i stor skala har danskene allerede vist er fullt mulig.

I løpet av 2020 vil det i følge NVE sjefen bli produsert 10 TWh, eller ca. 7 - 8% av vannkraftproduksjonen. I følge den samme NVE sjefen regner han med at vidnkraft i Norge vil være lønnsom i løpet av tidlig på 2020 tallet og dette uten subsidier;

https://e24.no/energi/vindkraft/tror-paa-vindkraft-uten-subsidier/23921804