Klimadebatt

Klimadebatt => Viktige klimatema => Emne startet av: Emeritus på 28.03.2017, 21:52:42

Tittel: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus28.03.2017, 21:52:42
Denne debatten (forsvar for olje og kull) startet langt på vei fordi Bebben limte inn denne setningen:

"For countries that are trending away from coal fired baseload plants and towards intermittent energy sources such as wind and solar, there is a corresponding increase in the need for peaking or load following power plants and the use of a grid intertie."

Hva betyr da dette ordet (intermittent):

http://www.dictionary.com/browse/intermittent

adjective
1.
stopping or ceasing for a time; alternately ceasing and beginning again:
an intermittent pain.
2.
alternately functioning and not functioning or alternately functioning properly and improperly.
3.
(of streams, lakes, or springs) recurrent; showing water only part of the time.

GLIMRENDE. Dette er jo en logikk som endog Arnold Juklerød kunne ha tilsluttet seg. Solen og vinden er borte for en stund, mens kull og olje er som den gode venn de er, alltid er til stede.

Er det noen her på forumet som har fått med seg at kull og olje først må hentes opp av noen kolssyke rednekcs eller terroristarabere. Deretter må det fraktes av John Fredriksen eller på kulltog. Så må det lastes om på ulike faciliteter og deretter lagres i nærheten av disse vidunderlige kull og olje/gasskraftverkene dere drømmer om mens dere bedriver selvbesmittelse.

Og dere karakteriserer dette som ikke "intermittent."

Dere blander kort og godt sammen eksisterende kostbar og ineffektiv logistikk, med langt mer elegant og effektiv logistikk, og gir denne 18. hundretalls energiformen stempelet "intermittent," mens fleksibiliteten, skjønnheten og effektiviteten til et integrert anlegg av ulike former for fornybar energi, er uendelig mer elegant og effektiv.

Intermittent, my ass.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT28.03.2017, 22:56:24
Emeritus fantastiske væravhengige energikilder har ført til dette:

Germany’s Energiewende: A Disaster In The Making
Date: 25/01/17
Professor Fritz Vahrenholt
http://www.thegwpf.org/germanys-energiewende-a-disaster-in-the-making/
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus29.03.2017, 00:10:39
Sitat Petter T.

«Emeritus fantastiske væravhengige energikilder har ført til dette.»

Skal jeg begynne dette innlegget med å kalle deg en jævla foreder, eller skal jeg ta en mykere tone? Hva har Vahrenfucks forvirrede tanker å gjøre med Norges fremtidige energipotensial? Du sammenligner en stat med 80 millioner innbyggere mot en stat men fem millioner, og der vi har vannkraftresurser i et par Vestlandsfylker som overstiger hele Tysklands produksjon, og vi er ikke en gang en million mennesker å fordele dette på.

Jeg vil ikke ha mer Vahernhildt eller WUWT snikk snakk nå. Du er siv. Ing. fra NTH og jeg forlanger kvalitet.

1.
Mener du at offshore vindkraft og uregulert vannkraft er mer eller mindre «intermittent» enn kull, olje og gass. Forklar i så fall hvorfor.

2.
NTH, dagens NTNU, antas å ha det mest kompetente vannkraftmiljø i verden. Hva er din oppfatning om Norges potensiale som «Batteri for Europa.» Jeg ber ikke om den subjektive i form av at kull er bedre samme faen. Men nøkternt, saklig og begrunnet.

Jeg har stillet det samme spørsmålet til Amateur 2, men han svarer så sent, kanskje er han på skitur over Grønland, men jeg vil gjerne ha svaret før han ankommer Nnaluuk om et par måneder.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Bebben29.03.2017, 00:17:44
Denne debatten (forsvar for olje og kull) startet langt på vei fordi Bebben limte inn denne setningen:

"For countries that are trending away from coal fired baseload plants and towards intermittent energy sources such as wind and solar, there is a corresponding increase in the need for peaking or load following power plants and the use of a grid intertie."

Hva betyr da dette ordet (intermittent):

[...]

Er det noen her på forumet som har fått med seg at kull og olje først må hentes opp av noen kolssyke rednekcs eller terroristarabere. Deretter må det fraktes av John Fredriksen eller på kulltog. Så må det lastes om på ulike faciliteter og deretter lagres i nærheten av disse vidunderlige kull og olje/gasskraftverkene dere drømmer om mens dere bedriver selvbesmittelse.

[...]
Intermittent, my ass.

Stikkordet er "lagre" [min utheving].

For noen år siden fant forresten noen oppfinnsomme spanjoler løsningen på at solen, selv i Spania, bare skinner om dagen: De koblet kraftige lyskastere på en dieselgenerator og lyste opp solpanelene om natten. Ved hjelp av grønne subsidier lønte det seg! Dessverre var ikke myndighetene enige... tenk hva dette kunne ha gjort for Planeten.

Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus29.03.2017, 00:31:17
Sitat Bebben:

"For noen år siden fant forresten noen oppfinnsomme spanjoler løsningen på at solen, selv i Spania, bare skinner om dagen: De koblet kraftige lyskastere på en dieselgenerator og lyste opp solpanelene om natten. Ved hjelp av grønne subsidier lønte det seg! Dessverre var ikke myndighetene enige... tenk hva dette kunne ha gjort for Planeten."

Og dette vet Bebben er det rene fyllerør. Forklar forskjellen mellom en vindmølle som produsere 3000 timer i året og et uregulert vannkraftverk som produserer 3000 timer i året.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Bebben29.03.2017, 00:52:59
Det er ikke fyllerør, det er forskjellen på subsidiert og usubsidiert strømproduksjon i et bestemt land i en bestemt energipolitisk situasjon! Juksemakerne hadde forstått denne forskjellen og tok en rasjonell økonomisk beslutning, i motsetning til myndighetene!

Forklar forskjellen på regulert og uregulert vind, så nærmer vi oss!

Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus29.03.2017, 01:25:25
Bullshit. En betydelig del av norsk vannkraft er uregulert, jeg har ikke prosenten her og nå, men det er mye og det stiger. Uregulert betyr at det produseres hva elven til enhver tid gir. Her er mange varianter.

Eksempelvis demmet Brattvågerne i 1917 opp Synnalandsvatnet tre meter med ren håndmakt og kunne holde kraftproduksjonen gående i et par uker til i tørre sesonger. Der er mange slike små private reguleringer som fortsatt har karakteristikken "uregulert," men som har en viss reguleringsevne, men dette er småtterier.

Så har vi det som skjedde i vår levetid, stort sett etter 1950, der en ved store naturinngrep bygget magasiner som ved hjelp av tuneller samlet vann fra store områder. Det var da vi bygget omtrent alle de store anleggene som Sira - Kvina, Tafjord og Alta, men dette var gjort før 1990, og på disse 27 årene har det stort sett kun blitt bygget småkraft.

Så hvis ditt spørsmål er om vi kan regulere vinden og samle den i Tafjord for senere bruk, så er det nei. Dette tror jeg er vanskelig. Men hvis ditt argument er at siden vann er vann og vind er vind, og at en ikke kan kombinere lagringsmuligheten for disse to former, på samme måte som en kan kombinere lagringsformene for uregulert vannkraft og regulert vannkraft, så erklærer jeg deg som en jævla idiot.
 
Det eneste argumentet du har er jo Pøh! Man kan jo ikke lagre vindenergi i vannkraftverk, og hvis det er mulig er det i så fall feigt, og da teller jo det ikke.

PS; med dårlig samvittighet for å ha benytte idiotargumentet skal jeg presisere: Hvis det kom en strøm av 20 MW fra et uregulert vannkraftverk på Byrkjelo, eller det kom en strøm av 20 MW fra en vindmølle på Haltenbanken. Hadde Zakariasdammen i Tafjord da spyttet ut det fra Haltenbanken med den begrunnelse at du ikke er vannkraft?

Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Bebben29.03.2017, 01:49:04
Stråmann stråmann bukken min:

Jeg har ikke påstått at vind og vann ikke kan kombineres i noen grad som helst eller ingen steder.

Jeg har bare argumentert for at Norge som Europas grønne batteri er et grønt luftslott.
Problemene med sol og vind som 1) stabile energikilder (intermittente) og 2) lav ERoEI er veldig grunnleggende og jeg har til gode å se at noen har løst dem på nasjonal eller regional basis. Har kullbruken i Tyskland gått ned? Og hvis gass er like intermittent, hvor pokker fant spanjolene den så de kunne levere strøm i januar når vinden sviktet? Kan det ha noe med rørledninger fra Algerie og skipsleveranser fra Russland å gjøre? Og hehe, at LNG-skipene ikke er seilskip og altså ikke "intermittente"?

Erfaringene så langt er at grønn energi i beste fall er sterkt fordyrende: Dette framgår lett av en oversikt over europeiske strømpriser, eller av resultatene fra norske vindparker. I verste fall er det en fiasko, bortsett fra for dem som er posisjonert til å rake til seg subsidiene.

Satsingen på "grønn" energi er meningsløs uten "klimakrisen", som holder den i live med kunstig åndedrett.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus29.03.2017, 02:40:03
Sitat Bebben:

"lav ERoEI er veldig grunnleggende"

Jeg for min del vil hevde at det er bedre å være rik og frisk, enn syk og fattig.

Skulle du ved en tilfeldighet ha noe meningsfylt å bidra med i spørsmålet om energi og den slags, er jeg lutter øre.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det (for samfunnsøkonomien)
Skrevet av: Telehiv29.03.2017, 09:30:51
Før vi blir altfor begeistret for vindmøllesatsing, bør vi kanskje ta en titt på Jon Hustads etterhvert legendariske artikkel i fjor (med hjelp av en rekke faginstanser, noe han bl.a. orienterte om i et TV-program) om den faktiske samfunnsnytten av vindmøllesatsing her til lands der vi allerede svømmer i billig, miljøvennlig vannkraft. Hustad spør innledningsvis:

"Kvifor er vindmøller dårleg samfunnsøkonomi? Av di dei kostar så mykje og gjev så lite"

I artikkelen får vi bl.a. innsyn i hva som er de faktiske kostnadsforholdene rundt vindmøllesatsing, og hvordan det opereres ikke bare med direkte observerbar subsidiering, men også med et helt sett indirekte skatter og avgifter. Vi får også et innblikk i hvordan klimafjottene i Norge (gjennom fellesavtalen fra 2012) gjennom bl.a. altfor sent forståtte avskrivningsregler har betalt store deler av Sveriges vindmøllesatsing, som igjen belatses norske skattebetalere. Snilt overfor storebror i øst, men samfunnsøkonomisk lønnsomt? "Klimaregnskapsverdien" kan heller ikke spores, derimot får vi vite hvordan man aktivt bruker "grønne sertifikater" til å dytte subsidieringen over på brukerne. For å sikre at nettet kan håndtere den intermittente vindmølleproblematikken må det dessuten investeres betydelig i oppgradering av nettet, som brukerne uvitende betaler i form av økt nettleie, osv.

Link: https://nb-no.facebook.com/jon.hustad/posts/10204872816215218

Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Amateur229.03.2017, 09:40:40
Jeg vil ikke ha mer Vahernhildt eller WUWT snikk snakk nå. Du er siv. Ing. fra NTH og jeg forlanger kvalitet.

1.
Mener du at offshore vindkraft og uregulert vannkraft er mer eller mindre «intermittent» enn kull, olje og gass. Forklar i så fall hvorfor.

2.
NTH, dagens NTNU, antas å ha det mest kompetente vannkraftmiljø i verden. Hva er din oppfatning om Norges potensiale som «Batteri for Europa.» Jeg ber ikke om den subjektive i form av at kull er bedre samme faen. Men nøkternt, saklig og begrunnet.

Jeg har stillet det samme spørsmålet til Amateur 2, men han svarer så sent, kanskje er han på skitur over Grønland, men jeg vil gjerne ha svaret før han ankommer Nnaluuk om et par måneder.

Jeg skulle gjerne vært på skitur over Grønland, men så vel er det ikke.

Mine svar på spørsmålene dine er:

1. Irregulariteten i produksjonskarakteristikk for de kildene du lister kan grovt listes som følger fra mest irregulær til minst irregulær :
Vindkraft - Uregulert vannkraft - kull, olje, gass

Kraftverk basert på kull, olje og gass gir best ytelse når de kan kjøres med konstant produksjon.
Vindkraft er mer irregulær enn uregulert elvekraft, fordi det er oftere og hurtigere skifter i vindfeltene der vindturbinene er installert enn det er i vannføringen i uregulerte vassdrag.

Alle kildene kan selvfølgelig karakteriseres som "intermittent", men det er i forskjellige tidsskalaer. Det er de hurtige, ikke styrbare, variasjonene som skaper størst problemer i et kraftforsyningsnett for industri og husholdninger. Husholdningene vil lage middag på induksjonsovnene sine når de ønsker det, ikke når det blåser der vindmølla står. Det er slike kortsiktige effektbehov vannkraft kan dekke på en helt unik måte, fordi effekten kan gjøres tilgjengelig omtrent umiddelbart i det behovet oppstår.

2. Jeg har i post #27 (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=813.msg6266#msg6266) i tråden Hva er det beste forsvaret for oljeindustrien? (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=813.0) lenket til en rapport Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk (http://www.cedren.no/Portals/Cedren/Pdf/TR%20A7126%20%C3%98kt%20balansekraftkapasitet%20i%20norske%20vannkraftverk.pdf?ver=2013-04-26-084155-157), som omhandler nettopp Norges potensiale som "Batteri for Europa".

Rapporten er utarbeidet av SINTEF-CEDREN (kanalen NTNU gjerne benytter for sin oppdragsforskning) og gir anslag på hvilken effekt (MW) som kan hentes ut fra eksisterende norske magasiner ved oppgradering og nyinstallasjon av pumpekraftløsninger for å kunne fungere som effektstabilisator i et europeisk kraftmarked med stort innslag av kraftforskyningskilder med irregulær produksjonskarakteristikk, slik som vind- og solkraft.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT29.03.2017, 15:13:26
Emeritus i svar #2:
Sitat
Skal jeg begynne dette innlegget med å kalle deg en jævla foreder, eller skal jeg ta en mykere tone? Hva har Vahrenfucks forvirrede tanker å gjøre med Norges fremtidige energipotensial?

Emeritusseladden opptrer like usympatisk som president Trump, og snur bevisbyrden.  Han vil ha oss andre på forumet til å kvantifisere fordeler og ulemper med sitt forslag om å kombinere havvindmøller med uregulert vannkraft.  Teoretisk mulig selvfølgelig, men det er enorme energitap, og det blir som å rense gasskraft for CO2; 30 % av energien går til rensing.  Det blir dyr energi til slutt, som kan sammenlignes med tysk selvskading etter "energiewende".
Emeritus får selv dokumentere og kvantifisere teknologien sin.
Kanskje han kan få med seg Jens Ulltveit-Moe, hvis Jensemann har noen penger igjen da.  Han har jo tapt enormt på "grønn-skolling-investering".
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Bebben29.03.2017, 17:35:31
Sitat Bebben:

"lav ERoEI er veldig grunnleggende"

Jeg for min del vil hevde at det er bedre å være rik og frisk, enn syk og fattig.

Skulle du ved en tilfeldighet ha noe meningsfylt å bidra med i spørsmålet om energi og den slags, er jeg lutter øre.

Oversettelse:

- EROEI??!! Hold grisepraten Deres for Dem selv!

 :P
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus29.03.2017, 22:04:25
Denne rapporten forteller mye;

https://www.carbonbrief.org/analysis-dramatic-shift-uk-government-outlook-gas-clean-energy

Tallene er hentet og samlet fra ulike kilder og organer, mye fra regjeringshold i UK, bl.a. Engelskmennenes svar på Statnet, National Grid.

Fornybar energi er kort og godt i ferd med å utkonkurrere gass. Og det forventes at endog offshore havvind vil være konkurransedyktig med gass innen noen år, og det har engelskmennene mye av.

Jeg møtte han fra Aibel i dag som arbeider med flere vindprosjekter. Aibels jobb er bl.a. å designe og overvåke byggingen av samlestasjonen for et havsbasert vindkraftverk med 900 MW effekt der de største enkeltmøllene har 6,8 MW effekt. Samlestasjonen samler opp all produksjon og transformerer energien slik at den er egnet til å sendes inn på nettet på land.

For å sette dette i perspektiv er 6,8MW effekt nær halvparten av effekten til Innvik Kraftverk som ble bygget for noen år siden til en kostnad på ca. 150 million og startet produksjonen i 2007

https://no.wikipedia.org/wiki/Innvik_kraftverk

De tjente penger de første årene men i de siste årene går det med underskudd på noen hundre tusen i året.

Vindmøllene på havvindprosjektet har en beregnet full tids drift på ca. 40 % av tiden, noe som tilsvarer uregulert vannkraft. Produksjonskostnaden er helt avhengig av anleggets levetid, en annen usikker faktor er de reelle fremtidige vedlikeholdskostnadene, dette er naturligvis anslått og budsjettert, men det er usikkert og kan overraske i begge retninger.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT30.03.2017, 08:58:14
Denne rapporten forteller mye;
https://www.carbonbrief.org/analysis-dramatic-shift-uk-government-outlook-gas-clean-energy
Tallene er hentet og samlet fra ulike kilder og organer, mye fra regjeringshold i UK, bl.a. Engelskmennenes svar på Statnet, National Grid.

Men rapporten forteller ikke det viktigste, nemlig prisen på energien.  Det er viktigst for industri, og ikke minst de fattigste i samfunnet!
Se:
Why Won’t The UK Gov’t Tell The Costs Of Green Energy?
http://www.thegwpf.com/why-wont-the-uk-govt-tell-the-costs-of-green-energy/
Britain’s government seems to have specifically removed quantitative estimates of the costs of wind and solar power from an official report.
The report was  published roughly one year late and has seemingly had most of its cost estimates removed. The few stats that remain are entirely qualitative and do not include numerical approximations, like dollars per megawatt hour, which would normally be considered the principal output of such research.
This means that instead of giving a dollar figure, the report makes statements such as labeling operating expenses on wind and solar power systems “small relative to the direct costs.”
“Given the sensitive nature of the subject, it is entirely reasonable to suspect deliberate suppression of embarrassing estimates,” Dr. John Constable, the GWPF’s energy editor, said in a press statement. “BEIS should without delay publish the unredacted study so that the interested public can assess the true cost of renewable energy.”
U.K. residents pay a whopping 54 percent more for electricity than Americans, and energy taxes cost residents roughly $6.6 billion every year. Green energy subsidies in the U.K regularly exceed spending caps, accounting for roughly 7 percent of energy bills, according to a government study.
Subsidies for green energy will make up 25 percent of power bills by 2020, according to a U.K. Parliament committee. The House of Lords committee warned U.K. power prices increased by 58 percent over the past decade, harming industry and costing families.
“In 2014, 10 percent of the cost of electricity for domestic users was due to climate change policies,” the committee reported. “The Government’s own analysis indicated that this is expected to rise to around a quarter by 2020. This is not transparent however as the cost of the policies is incorporated into electricity bills.”
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus30.03.2017, 11:05:14
Hvis du leser Carbon Brief artikkelen vil du se at der er linker til en masse kostnadsberegninger. Å klarlegge kostnaden ved de ulike energiformer er svært komplisert. Bl.a. er det et udiskutabelt økonomisk faktum at hele EU har et felles system for å skattlegge karbonbasert energi og belønne fornybar energi. Dette kan en være politisk enig eller uenig i, men det er likefult en del av de langsiktige rammebetingelse all energiindustri i EU må foreholde seg til.

En har samme problemstilling i USA der Trump tilsynelatende skal slippe alt fritt, dette har imidlertid allerede møtt på problemer.

http://www.politico.com/story/2017/03/pruitt-climate-change-236572

«The endangerment finding declared that greenhouse gas emissions threaten human health and welfare and made EPA legally responsible for regulating carbon dioxide. It later set in motion much of former President Barack Obama's climate agenda. To many conservative skeptics of mainstream climate science, overturning the finding is an essential first step toward successfully undoing Obama administration climate regulations on everything from power plants to vehicles.
But Pruitt, with the backing of several White House aides, argued in closed-door meetings that the legal hurdles to overturning the finding were massive, and the administration would be setting itself up for a lengthy court battle.”

Det faktiske forhold er at samtlige industrialiserte nasjoner legger til grunn at CO2 er en klimagass det er ønskelig å redusere utslippene av. Dette er et faktum som enhver økonomisk analyse vil måtte hensynta. Og det Trumpadministrasjonen nå begynner å innse, er at de ikke bare kan rulle tilbake det som de fire - fem siste presidenter i USA i gradvis i større utstrekning har lagt den fremtidige energiutvikling opp etter. Trump vil ikke vare evig, og det er ikke holdbart for en nasjon å ha sterkt varierende rammebetingelser for noe så langsiktig som hvordan energiforsyningen  skal utvikles. Store delstater som NY og California har allerede truet med å saksøke Trumpadministrasjonen inn i evigheten hvis de nekter disse statene og fortsette med den energipolitikk de har siktet inn mot i årtier. Her er det snakk om den relativt folkefattige Midtvesten mot de folkerike kyststatene som har en langt større økonomi enn de stater der kullindustrien er konsentrert.
 
For å vende tilbake til økonomien, her har du en sammenstilling over energiprisene i Europa både til privat forbruk og til industrien, prisene er €/kWh og jeg antar at dette er priser levert i veggen, altså inkludert nettleie, og som forventet kommer Norge godt ut;

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Electricity_and_gas_prices,_second_half_of_year,_2013%E2%80%9315_(EUR_per_kWh)_YB16.png
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det (for samfunnsøkonomien)
Skrevet av: Telehiv30.03.2017, 11:44:35
og som forventet kommer Norge godt ut;

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Electricity_and_gas_prices,_second_half_of_year,_2013%E2%80%9315_(EUR_per_kWh)_YB16.png

Jeg vil anta at Norge kommer godt ut så lenge vi bruker våre vannkraftressurser som opprinnelig tenkt, og ikke roter oss mer inn i europeiske prisnivåer gjennom ikke-realitetsutredede kabeleksesser til utlandet.

For merk: Som bl.a. Hustads redegjørelse viser ovenfor, er det ikke noe land som har pålagt seg mer selvskadende fornybar-kostnader enn Norge. Fornybar-satsing som for Norges del bare er symbolpolitikk og ikke strukturelt nødvendig (Norge er 111% selvforsynt med hydroelektrisk kraft), og derfor meget dyr symbolpolitikk for norske forbrukere, med det ene formål å gi elendige norske politikere internasjonale klimatopp-stillinger etter utført skadegjerning i Norge. Vi har allerede lyktes med å eksportere flere av dem på denne basis.
 
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus30.03.2017, 13:29:46
Når det gjelder Hustad så er jo han både poengtert, vanligvis velinformert og morsom. Dette med grønne sertifikater vet jeg lite om. Men jeg kan litt om avskrivningsregler og et par andre ting. Argumentet mot å bygge vindmøller fordi vi må kjøpe  metaller fra Kina er eksempelvis ikke særlig treffende. Så vidt meg bekjent er en avhengig av generatoren enten en benytter vind, kjerne, gass, kull eller vann til å drive den rundt. Når det gjelder avskrivningsreglene kan mye tyde på at Hustad ikke vet hva han snakker om. Om avskrivningstiden er fem år eller ti år er et likviditetsmessig og regnskapsmessig spørsmål. Ved fem års nedskrivning vil kraftselskapene få en større utgift de første fem årene, men denne forsvinner totalt de neste fem årene og øker overskuddet tilsvarende.

Så til kraftprisene. Jeg har for en knapp uke siden foretatt et valg mellom å legge inn ny 500 kW effekt kontra gass. Anleggskostnadene på 500kW er ca. kr. 160.000, Hadde vi valgt gass ville leverandøren ta hele kostnaden med gassinstallasjonen mot en fem års avtale. Jeg valgte elektrisk etter å ha undersøkt hos et par kraftmeglere. Den generelle oppfatningen synes å være at elektrisk i mange år enda - i Norge - vil ligge lavt. Elprisen er for øvrig ikke hovedproblemet, nettleien overstiger denne i de fleste tilfeller og dette er i realiteten monopolbedrifter som tjener penger som noen griser uten konkurranse. Tar du Nordvest Nett AS som eksempel - det selskapet jeg nettopp har inngått avtale med - hadde de i perioden 2005 til og med 2015 en samlet omsetning på 694'' (694.000.000) og et resultat før skatt på 157''. Dette er et resultat på 22% av omsetningen. Dette er tall endog Gjermund Cappelen har problemer med å matche.

http://www.proff.no/regnskap/nordvest-nett-as/%C3%B8rskog/energiforsyning/Z0I41BIP/

Tilsvarende tall for Statnet er 56,7 milliarder i inntekter og 10,8 milliarder før skatt, eller 19% av omsetningen.

Hvis en vil gjøre noe med strømprisene her til lands så kan en begynne her.

Det er også en myte at om vi skulle opprette nye utenlandskabler så vil det rasere kraftprisene i Norge. Når vi nå får all denne vinden på toppen, og alle disse småkraftanleggene fases inn, er her så mye elektrisk kraft her i landet at det snart må gis bort.

Fakta om utenlandskablene har du her, dette var for øvrig tema i Stortingets spørretime for noen uker siden:

http://e24.no/energi/nederland/statnett-tall-saa-mye-tjener-vi-paa-kraftkablene/23961797

http://e24.no/energi/fornybar-energi/soeviknes-avviser-dyr-kabelstroem/23914430

 
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Telehiv30.03.2017, 15:42:48
Når det gjelder Hustad så er jo han både poengtert, vanligvis velinformert og morsom.

Nå fins det mange studier og rapporter og organer som påberoper seg å forvalte "fakta" om fornybar energi generelt og her vindkraft spesielt. Felles for alle er at resultatet avhenger av politisk ståsted. Et sentralt poeng med å vise til Hustad her, var å peke på et helt konkret forhold som åpenbart ikke ønskes gjennomlyst i det offentlige av vindkraftproponentene: Hvor mye kostnader ved vindkraft som diskret skyfles over på forbrukerne gjennom konkrete underliggende fiskalgrep som ikke tydelig framgår av kost/nytte regnskapene.

Intet av Hustads kostnadsargumentasjon ble imøtegått av de relevante myndighetsorganene da dette var oppe til debatt i media, og man måtte innrømme at sluttlønnsomhetsbildet for vindkraft måtte framstilles bedre/på en annen måte hvis det skulle gi regnskapsmessig mening utover summarisk dekning over offentlige budsjetter.
I den forbindelse fikk Hustad bred støtte fra en rekke organer som tok fram regnestaven på nytt.
Hvis du mener du kan vise fram regne- og framstillingsfeil her vil det være nyttig.

Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus30.03.2017, 18:16:06
Sitat Telehiv;

"Nå fins det mange studier og rapporter og organer som påberoper seg å forvalte "fakta" om fornybar energi generelt og her vindkraft spesielt."

Der kan vi være enig. Jeg hadde min vindkraftkunnskap i all hovedsak fra det jeg har lest på KD.com og noen andre steder, herunder WUWT. Og min foreløpige og ikke helt entusiastiske konklusjon er i hvert fall at det jeg leser på KD.com om priser på NOK 4/kWh og at vind er så ustabilt at det er ubrukbart, skyldes den samme feilen som jeg har gjort før, gå heller til kildene og få frem de reelle fakta i stedet for å lese det noen andre har lest og som den tredje har hørt på butikken.

Min foreløpige konklusjon om vind er;

- for Norges energibehov er vind aldeles tåpelig, vi kan uten store problemer dra flere titalls TWh mer ut av vannkraft uten store naturinngrep ved bedre overføringssystemer, mer småkraft som benytter magasinkapasiteten til de store anleggene osv.

- i forhold til begrepet denne strengen handler om; " intermittent or not, that's the question," så er vind på linje med uregulert vannkraft. Og jeg vil påstå langt bedre enn en del alternativer da logistikken dreier seg om èn transportform, nemlig elektrisk overføring, som går i ledninger uten å involvere alt det surret som kreves for å flytte på de andre energiformene. Det som kommer nærmest er vel gassrørledninger rett fra feltene i Nordsjøen til forbrukerne på land.

- som alternativ til kull, gass og olje er det to forhold som spiller inn. Prisen på den ene eller andre formen. Jeg har «jobbet» litt med vind og erklærer meg uvitende. Det beste tallet jeg har funnet er fra Danmark der det snakkes om € 0,06, ca. 54 øre kWh levert til fordelingsnettet. Her har jeg ingen andre kilder enn min mann fra Aibel som jeg snakket med i går. Målprisen for de nye offshoreinstallasjonene de konkurrerer om nå, er på ca. 1 kr kWh (dette uten subsidier o.l.) noe de mener er realistisk. Det er da tale om 25 års levetid og der vedlikehold etc. er lagt inn.

Det andre forholdet som vil spille inn er kort og godt alternativet, i praksis kull og gass, tungolje/diesel er det lite igjen av i elektrisk produksjon og erstattes med gass. Og her kommer rammebetingelsene inn, og hvordan verden i fremtiden vil oppføre seg mot CO2. Men jeg har foreløpig ikke greid å trenge gjennom labyrinten av karbonavgifter og subsidier til å si at kull koster x, gass koster y og vind koster z. Så hvis noen har dette så spytt ut. Men ikke noe fra WUWT. Jeg har lest så mye om dette nå at jeg bl.a. har registret at både KPMG, PwC, Moody’s og en rekke andre mer nøkterne organer regner på dette, og disse er direkte ansvarlig for de regnestykkene de setter opp og at de rådene de gir er riktige.

Når det gjelder Hustad så har jeg jo allerede påpekt et par av de elementer han trekker inn og at disse er feil. Som jeg skriver i forrige innlegg har jeg liten innsikt i grønne sertifikater og alt det der, og skal på ingen måte utelukke at Hustad har rett. Men send meg de andre kommentarene som støtter Hustad, det er alltid opplysende å få det fra flere hold.

Og PS mens jeg husker det;

Å elektrifisere hele den norske personbilparken vil kreve ca 7 - 8 TWh ytterligere kapasitet, omtrent det samme som vi år om annet eksporterer og som vi kan bygge opp på et blunk ved behov. Her blir sannsynligvis fordelingen et større problem. Jeg bor i et borettslag midt i Bergen der vi har 86 parkeringsplasser i kjelleren og foreløpig seks ladepunkter men stadige spørsmål om flere og der vi allerede nærmer oss en grense, dette bl.a. fordi all varme på bygget er fjernvarme slik at vi har begrenset kapasitet i utgangspunktet. Vi har nå engasjert et firma for å planlegge en gradvis økning av dette og hvordan det skal legges opp, herunder hvor mye mer effekt vi må legge inn for å få dette til.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det - Statoils halsløse vindsløsing
Skrevet av: Telehiv01.04.2017, 13:36:57
Statoil måtte låne for å betale utbytte, men storkar-satser våre skattepenger på ulønnsom vindkraft¨
 
I stedet for å ta seg av sine felt på norsk sokkel på er seriøs måte overfor sine leverandører, fortsetter Statoil å satse på unkontrollerbare tapsprosjekter i utlandet som opp gjennom årene har kostet norske skattebetalere flere hundre milliarder kroner i tapte statsinntekter.
Den nye avsporingen fra sunn forretningsdrift er Statoils symbolpolitikk rundt vindmølleparker, med bruk av penger som kunne avverget at verdensledende norsk oljeserviceindustri gradvis raseres på maktbaserte fantekontrakter. Av en eller annen underlig grunn tar Statoil denne helgen over operatørskapet på havvindparken Sheringham Shoal fra Statkraft, noen har visst snakket sammen i Oslofjordbotnen:

(http://www.offshorewind.biz/wp-content/uploads/2013/06/UK-Ofgem-Awards-Sheringham-Shoal-Offshore-Transmission-Licence.jpg)

Storbritannia: http://e24.no/energi/statoil/milliardprosjekter-i-koe-statoil-satser-paa-britisk-havvind-eventyr/23964717
Tyskland: http://e24.no/naeringsliv/statoil/skal-bygge-tysk-vindpark-til-11-milliarder-kroner/23667542

Og som det heter: "There's nothing like spending somebody else's money":
http://e24.no/boers-og-finans/statoil/statoil-om-havvind-kan-bruke-12-mrd-per-aar/23918045

Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus01.04.2017, 14:25:03
Det som fra mitt perspektiv er det store spørsmålet, er om dette er penger sølt bort, eller om det er riktig det som står linkene du limer inn, at dette vil gi en lavere avkastning enn olje, men likevel 10 – 12% årlig på investert kapital. Det fremgår også av linkene at Statoil kan/skal benytte 12 milliarder i året på dette. I forhold til hva Statoil har rotet bort ellers er jo dette beskjedent;

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/teknologiogvitenskap/%C2%ABstatoil-har-behov-for-en-kritisk-gjennomgang-av-sin-internasjonale-virksomhet%C2%BB/ar-BByCnRx?li=AA4WWU&ocid=spartandhp

Av de 1 058 978 milliarder Statoil har investert i utvinning etter 2001, er 483 227 milliarder brukt i utlandet, og her har de allerede tatt store tap, foreløpig er 140 milliarder allerede avskrevet som tap i Amerika, tilsvarende 11 - 12 års satsing på vind. De øvrige utenlandsinvesteringer har heller ikke vært vellykket da bare 1% av selskapets driftsresultat i samme periode kommer fra utlandet.

At vind er tåpelig i Norge er ikke det samme som at vind er tåpelig i UK, Tyskland og Nederland. Og selv om det foreløpig ikke har dryppet mye på norsk leverandørindustri, skulle vi ha alle forutsetninger for å kunne delta. Vi er vel fortsatt blant de verdensledende på å håndtere store og kompliserte operasjoner til sjøs.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus04.04.2017, 19:11:16
Litt off topic, men ikke helt borte heller. I mine omfattende studier om energi (siden forståelsen av humor på denne siden av og til synes å ikke være helt pari burde jeg ha skrevet "sarc" bak) har jeg funnet denne siden. Jeg går ikke god for verken kvalitet eller etterrettelighet, den sier kanskje mer om hva som er mulig å sende ut av sanntidsinformasjon;

https://www.electricitymap.org/

ikke helt ulikt denne siden;

https://www.flightradar24.com/60.43,8.25/5

På kontoret har vi en virkelig fly aficionado. Han snakker om fly hele tiden og særlig Airbus 380, men han hadde aldri sett en 380. En dag det var klarvær og jeg visste at det var en 380 på vei fra Dubai til NY som skulle passere Bergen, gikk jeg inn på kontoret hans å ba han se ut av vinduet om ca. fire minutter så fikk han se en 380. Etter åtte minutter (han fulgte 380'en helt til horisonten) kom han hylende inn på kontoret og lurte på hvordan jeg visste dette; DET VAR JO EN 380 FOR I HELVETE, JEG SÅ DET PÅ MOTORENE OG VINGEFORMEN, ER DU SYNSK ELLER!

Vel, små trick i hverdagen. Skal noe sjekke en dame fra MDG kan en jo bare ha denne grønn energisaken klar på smartphonen og stadig sjekke den, og uttrykke bekymring og begeistring etter hvert som tallene endrer seg. Nå vil mange her på forumet hevde at de aldri vil prøve seg på en dame fra MDG, vel hyklere og pene damer finnes jo overalt, når det gjelder klimaspørsmålet er en pragmatisk innstilling klart å foretrekke. 
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus27.11.2017, 18:09:20
Her på bloggen er det påpekt at vind og sol er flott det, men det er jo intermittent. Noe kull og olje vist nok ikke er, det er jo bare å sprenge det ut i gruven eller hva de nå gjør (noen tusen døde gruvearbeidere pr. år er jo bare en del av prisen), fylle alt kullet på en jernbane, overføre det fra jernbane til skip, gå gjennom Panamakanalen og deretter legge til kai for så å overføre det på ny til jernbane før det endelig kan brennes i et kullkraftverk for å lage strøm, dette i tillegg til et par kriger samt å påføre et par million mennesker uhelbredelige lungeskader på veien, vel kull og olje har jo slik sett blitt fremstilt som det motsatte av intermittent.

Her er et alternativ;

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/teknologiogvitenskap/n%C3%A5-kommer-hydrogentogene-p%C3%A5-skinnene-i-tyskland-norge-vil-vente-for-%C3%A5-unng%C3%A5-barnesykdommer/ar-BBFOpOv?li=AA4WWU&ocid=spartandhp


Mens alle disse solcellepanelene og vindmøllene kan lage strøm som ingen til tider vil ha, kan de jo lage hydrogen i brennbar form. Er hydrogen mindre intermittent enn kull? Er det vanskeligere å frakte. Er der noen arabere som alltid skal ha et ord med i laget når hydrogen er tema? Er det mange som dauer av hydrogen?

Intermittent i energi og klimasammenheng må jo være nyordet over de alle.

PS; jeg har endelig funnet svaret på strengens spørsmål;

https://en.wiktionary.org/wiki/intermittent

Det er noe som av og til er der, men andre tider ikke. Altså som ett lass med kull som av og til kommer og av og til ikke kommer, og kommer kun fordi en har enorme støttesystemer som fyller opp lageret slik at der alltid er nok til at en kan ta fra lageret. Selvsagt med hjelp av et omfattende transportsystem og et par mariner som sørger for at skipsleiene er åpne osv.

Og vips, så fikk den mest stedbundne energiformer av de alle - kullet som ligger fast i fjellet -  den latterlige betegnelsen nonintermittent.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT03.01.2018, 08:25:55
Her er svar på spørsmålet:
How often have you heard that Wind power is intermittent, but has anyone ever explained that to you, or shown just how it actually is intermittent, and what it means.

Why Wind Power Is Not Equal To Coal Fired Power
by Antony Lang
https://papundits.wordpress.com/2017/04/01/why-wind-power-is-not-equal-to-coal-fired-power/

So, if you need a dedicated amount of power ALL the time, I have shown here that it cannot be achieved with wind power. It is intermittent at best, and it will always require backup.
Coal fired power, as vilified as it has become, does just that. It generates its full power all the time, and does not require any backup.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus03.01.2018, 18:13:30
For det første, jeg har i mange innlegg hevdet at vind og sol alene neppe kan erstatte dagens elektrisitetsforsyning i de industrialiserte nasjoner. Men uttrykket "intermittent" synes å ha blitt et kamprop for de som er like konservative og gjengrodde som en middels SV'er, og ikke er i stand til å innse at vi er midt inne i en energirevolusjon der de med nese for forretninger må passe sin besøkelsestid.

Kullet har blitt "nonintermittent" fordi det gjennom et par hundre år er utviklet logistikksystemer for at det kan bli det. Ingenting er vel mer intermittent enn kull der det ligger nedgravd i åser og fjell og krever et enormt logistikksystem som koster penger hele tiden.

Det noen her på forumet synes totalt blind for er at 150 års utvikling har gjort kullet "nonintermittent," og at ca. 30 års utvikling av vind og sol foreløpig ikke har kommet dit. Det er teoretisk sett mulig å komme dit, men vil ikke være praktisk og økonomisk hensiktsmessig. Derfor må en - i hvert fall i overskuelig fremtid - ha noe mer enn vind og sol. Det kan være gass, det kan være atomkraft osv.

Men ikke ta det fra meg. Jeg har allerede limt inn linker på linker som viser at de som sitter på pengene har skjønt dette for lenge siden og at utviklingen går så hurtig at IEA er tatt på sengen gang på gang.

https://www.greentechmedia.com/articles/read/iea-report-renewables-third-global-generation#gs.DN14zew
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT03.01.2018, 21:48:22
...og her er enda mer intermittent:
Dark Days For German Solar Power, Country Saw Only 10 Hours Of Sun In All Of December!
http://notrickszone.com/2018/01/03/dark-days-for-german-solar-power-country-saw-only-10-hours-of-sun-in-all-of-december/#sthash.N3PBjPAm.dpbs
"The operators of photovoltaic systems have not seen any real output at all. Imagine if the coal power plants had operated only 10 hours for the whole month of December, and only a bit over the daytime. They’d be mothballed immediately because of lack of economy.”
 ;D
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus03.01.2018, 23:17:51
Alle forstår at det i desember ikke blir produsert så mye solenergi i Tyskland, men overskriften hevder altså;

"Dark Days For German Solar Power, Country Saw Only 10 Hours Of Sun In All Of December!"

Det hevdes altså at Tyskland i desember 2017 samlet hadde 10 soltimer, eller i snitt 0,3 timer pr. dag eller 18 minutter i snitt pr. dag i hele Tyskland.

Står du inne for denne påstanden?
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Baseballstick04.01.2018, 13:12:34

(http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2017/12/Sonnenstunden-Hannover-Dez2017.jpg)

Sitat
Weathergirl Claudia Kleinert of NDR television above showed on ‘Hallo Niedersachsen’ [Hello Lower Saxony] the number of sunshine hours in December 2017. Hanover reached a whole 10 hours for December. The average value for December in Hanover is 39 hours, thus this past December reached only a quarter of the sun’s usual output.

Vi lesedyktige klarte å finne dette på linken. Men alle individer er ikke like, så det blir feil å stille samme forventninger til alle. Vi ser jo uthalingstaktikken med benektelse gjennom å overse selvfølgeligheter gang på gang på dette forumet, uten at noen reagerer. I Trøndelag har vi imidlertid et ordtak om sånne folk.

Sitat
Vi får hold med'n te doktoren kjæm...
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus04.01.2018, 18:28:42
Hør her Mr. Kondensatorbank. Jeg har ikke stilt deg et eneste spørsmål, men du stikker jo trynet frem over alt med disse smartass kommentarene dine som for øvrig er fri for klimatisk, faktisk eller annet relevant innhold. Og bare så et er nevnt, uttrykket;

"Vi får hold med'n te doktoren kjæm..".

Er helt ukjent i min oppvekst og erfaringsbakgrunn, men du har min fulle sympati for hva du har gjennomgått i årenes løp.

Spørsmålet til Petter T var;

Står du inne for denne påstanden (og da knyttet til overskriften?)

At Mr. Kondensatorbank har forstått at dette dreide seg om Hanover og stolt kan erklære;

"Vi lesedyktige klarte å finne dette på linken. Men alle individer er ikke like, så det blir feil å stille samme forventninger til alle."

Peker på noe helt sentralt. Siden jeg stilte spørsmålet så åpenbart provokatorisk så har jeg selvsagt sett det, men hvorfor driver dere hele tiden å limer inn linker der dere må forstå at dette er feilinformasjon? Og ikke bare feilinformasjon, men bevisst feilinformasjon?

Begynner det snart å gå opp for noen og enhver på dette forumet at årsaken til at så mange innehar et så FUBAR klimastandpunkt er at dere i årevis har blitt matet med dette vrøvlet, og synes fullstendig ute av stand til å forstå at denne kumulative feilinformasjonen har satt dere i en posisjon der dere har negativ kunnskap? Negativ i den forstand at den som leser Klimarealistene, Tony Heller, The No Fuck Zone eller rævhølet CO2isLife ville være langt bedre tjent med å lese Hardyguttene som klimafaglig kilde? Der står det så vidt jeg husker minimalt om klima.

Og Mr. Kondesnatorbank: Når du oppdager at det som limes inn åpenbart er feil, hvorfor retter du da kritikken mot meg og ikke mot den som formidler denne feilinformasjonen? Hva sier denne artikkelen om solenergi i Tyskland av korrekt og informativ art?

Jeg har i klimadebatten til stadighet sett uttrykket "ryggklapper," det er et uttrykk som benyttes mot klima"skeptikere" som aldri kritiserer annet enn i en retning. Selv om disse "skeptikerne" ser feilinformasjon som er så åpenbar at kun personer med varig nedsatte og mangelfullt utviklede skjelsevner IKKE ser det, holder de kjeft med den motivasjon at han er en av oss, og brødrer i ånden skal ikke røres.*

Og det verste av alt er jo at dette forumet til dels er besatt med akademikere, hvor har det blitt av evnen til kildekritikk som var noe av pensum i hvert fall der jeg fikk min utdannelse?

* la det være klart, jeg skjærer ikke alle over en kam, her finnes hederlige unntak.

Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Telehiv04.01.2018, 20:10:56
Peker på noe helt sentralt. Siden jeg stilte spørsmålet så åpenbart provokatorisk så har jeg selvsagt sett det, men hvorfor driver dere hele tiden å limer inn linker der dere må forstå at dette er feilinformasjon? Og ikke bare feilinformasjon, men bevisst feilinformasjon?

Jeg har ikke satt meg inn i saken, men hvis dette med 10 soltimer i desember er feil, hva er i så fall det rette tallet?
Det må da finnes gyldige kilder som kan avkrefte/bekrefte dette tallet?

PS: Jeg kan trolig svare selv:
De 10 soltimene gjaldt Hanover (altså lokale data).
For Tyskland under ett snakker vi om 30 soltimer i desember 2017. Mangeårig middel for desember er 38. Des 2017 var altså noe under snittet.
 
Her er full statistikk: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5578/umfrage/durchschnittliche-monatliche-sonnenscheindauer-in-deutschland/

En måned har ca. 720 timer. Som man ser av dekningsgraden i denne statistikken er det derfor få døgntimer man klarer å dra solenergi, selv midt på sommeren (da man når max. 1/3 av døgnets timer i juni/midtsommers, fallende til 5-10% av døgnet om vinteren). Begrepet "intermittent" synes å la seg forsvare.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus04.01.2018, 23:54:06
Dette innlegget har jeg ikke sett før nå (torsdag 23:55) jeg svarer ikke i kveld, men konstaterer at soltimene i Tyskland i desember har blitt tre ganger høyere bare på grunn av et lite blogginnlegg.

Er du tilfreds med presisjonsnivået på denne bloggen, og kan du regne ut hvor mange € denne økningen utgjør?
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus05.01.2018, 08:41:10
Sitat Telehiv;

"For Tyskland under ett snakker vi om 30 soltimer i desember 2017. Mangeårig middel for desember er 38. Des 2017 var altså noe under snittet."

Kan det tenkes at tyskerne har litt mer avanserte hjerner enn denne NoFuckZone typen? Er det eksempelvis mulig at tyskerne før det setter opp disse panelene vurderer hvor det gjøres, og endog med basis i historiske tall for været. Kan det tenkes at der er færre solcellepaneler i Saksen, Tysklands nordvestlige delstat - der for øvrig Hannover ligger - enn i Bayern, Tysklands sydøstligste delstat?

Som absolutt nybegynner på temaet solenergi i Tyskland fant jeg det helt naturlig å stille slike spørsmål og deretter var jeg så avansert at jeg gikk inn på Wikipedia der jeg leser at det er installert 8-10 ganger så mye effekt i Bayern som i Saksen. Til min store overraskelse har jeg også funnet ut at der er flere soltimer i Syd Tyskland, enn i Nord Tyskland - jeg føler meg som et geni!!!

Skal en bli riktig avansert kan en gå inn på Agora;

https://www.agora-energiewende.de/de/themen/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/
 
Der kan en gå tilbake og vil da finne ut at hver en eneste dag i desember 2017 (jeg har ikke sjekket alle dager men nok til å konkludere) ble det produsert solenergi i Tyskland fra ca. kl. 0900 til ca. 15.00.

Og merk; temaet mitt nå er ikke solenergi i Tyskland, da leser jeg ikke Petter T.'s innlegg, da kan jeg med en høy grad av sikkerhet regne med å bli feilinformert.

Temaet mitt er hvorfor nesten bare jeg reagerer på disse seriebløffene som alle med en IQ over 75 bør kunne avsløre umiddelbart?

Men jeg kan jo være litt informativ også;

https://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/466/Die+Energiewende+im+Stromsektor%3A+Stand+der+Dinge+2017/

"Fornybar energi var på rekordnivå i 2017: 36,1 prosent av elektrisiteten ble levert av vind, biomasse, solenergi og vannkraftverk. Dette er 3,8 prosentpoeng mer enn i 2016 - det har aldri vært sterkere vekst. Dette skyldes hovedsakelig vindkraft: både på grunn av ytterligere ekspansjon og som følge av gode vindforhold i 2017. For første gang ble mer elektrisitet produsert fra vind enn fra stenkull og atomkraft. Disse har falt til sitt laveste nivå siden 1990. Dette fremgår av studien "Energiovergangen i elektrisitetssektoren: situasjon 2017", som Agora Energiewende nå har sendt inn."
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det for Sveits
Skrevet av: PetterT06.01.2018, 23:11:32
Idoit-energiewende i energi-Dødsland påvirker også Sveits:
Basler Zeitung:
Kosten für Energiewende explodieren
Unzuverlässige Solar- und Windkraft sorgen in Deutschland für immer mehr Noteingriffe ins Stromnetz.
https://bazonline.ch/ausland/europa/Kosten-fuer-Energiewende-explodieren/story/13230493
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT06.01.2018, 23:22:12
Spiegel Online:
Energiepolitik
Deutschland gibt Strom ans Ausland ab - und zahlt dabei drauf
Unerwünschte Nebenwirkung der Energiepolitik: Deutschland verkauft Strom an Nachbarländer - und zahlt bei dem Geschäft zusätzlich Geld. Die Politik ist beunruhigt.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/energiewende-deutschland-gibt-strom-ans-ausland-ab-und-zahlt-auch-noch-drauf-a-1186004.html
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus07.01.2018, 10:19:42
Og PetterT er fortsatt tilfreds med presisjonsnivået i TheNoTrickZone?

Det du limer inn fra Tyskland og Sveits forteller meg ikke noe annet enn at Tyskerne har problemer med for mye elektrisk energi i perioder og at nettselskapene må gripe inn for å regulere produksjonen for å unngå blackouts og at dette også gjelder Sveits siden nabolandenes produksjon av vind og sol øker.

Jeg kan ikke lese noe om alle disse black outene du og TheNoTrickZone driver å markedsfører. Det jeg leser er at andelen tysk elforsyning fra fornybare kilder i fjor var på rekordhøye 33% og at denne enorme omleggingen som har pågått i mindre 10 år påfører nettet en del problemer.

I motsetning til deg og TheNoTrickZone påberoper jeg meg ingen særlig kunnskap om dette, ut over at jeg kjenner litt til det tyske samfunnet og hvordan det er organisert. Og i motsetning til deg og TheNoTrickZone som synes å dyrke det amerikanske totalt fritt marked systemet der staten skal ha en fraværende rolle, har jeg langt større tillit til hvordan Tyskland og europeiske land ellers organiserer dette. At staten skal ha en sentral rolle i noe så viktig som et lands energiforsyning finner jeg åpenbart riktig og jeg anser meg overhodet ikke i posisjon til å overprøve de vurderinger tyskerne gjør.

Jeg avslutter med å tilbakevise de bløffene TheNoTrickZone og du til stadighet sprer om dette, det tyske nettet er fortsatt bland de beste i verden;

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-electricity-grid-stable-amid-energy-transition

Sist dette var tema rapporterte jeg fra 2013, tallene fra 2014, 2015 og 2016 er et gjennomsnittelig strømbrudd pr. abonnement på hennholdsvis 12,28 minutt, 12,7 minutt og 12,8 minutt PR. ÅR!!!- himmelhøyt bedre enn det amerikanerne greier.

https://calhounpowerline.files.wordpress.com/2013/01/reliability-comparison-table.jpg

Så i stedet for å lytte til serieløgnere som TheNoTrickZone og andre løpegutter for kullkukene sprer, gå til kilden, det tyske Bundesnetzagentur;

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html

 
Tittel: Energialarmismen
Skrevet av: Emeritus07.01.2018, 20:37:50
Her på forumet har vi så vidt meg bekjent ingen klimaalarmister - det måtte i så fall bli meg - men vi har en og annen energialarmist som serieproduserer innlegg der det kan fremstå som at det tyske energisystemet er i ferd med å kollapse, og at tyskerne stort sett sitter med stearinlys og ikke lenger produserer noe i mangel på strøm.

En artikkel i Resett føyer seg inn i denne tradisjonen; 

https://resett.no/2018/01/07/klimatiltaksflyktninger/

I følge forfatteren er næringslivet i Sør Australia i ferd med å kollapse og;

"Både bil- og gjenvinnings-industri har måttet legge ned. Det lønner seg ikke lenger. En mengde arbeidsplasser har forsvunnet – blant de få som lønner seg fortsatt, er de som selger bensin- og diesel-generatorer til næringsliv og privatpersoner."

Påstanden er som vanlig ikke kildebelagt.

For øvrig presenteres en graf som viser ekstreme energipriser i SA, men la vi ta en titt på realitetene.

Energiprisene i hele Australia har øket og hvorfor;

https://newmatilda.com/2016/09/29/power-games-the-real-reason-south-australia-lost-electricity-supply/

"The main driver of those high distribution and retail costs has been privatisation. Being a natural monopoly, the privatised and corporatised distributors are regulated, but the regulating authorities – The Australian Energy Regulator and its earlier state counterparts – have allowed the distributors a very high return on capital (that’s why privatisation of the NSW grid was so attractive to Chinese investors). And as for the comparatively unregulated “retailers”, they behave like any other financial intermediary, taking a cut of the funds passing through their hands and adding very little value along the way."

Det er altså disse fantastiske markedskreftene som har virket igjen. De samme krefter som i sin tid gjorde at Enron kunne drive helvete med hele den vestlige del av USA, og manipulerte kraftprisene med enorme gevinster til seg selv.

Men det er utvilsomt riktig at SA også har hatt reelle problemer ved en svært rask overgang til fornybart uten tilfredsstillende back up, men back upen var der, kraftselskapene var bare motvillig til å benytte den, og er det noen som har noen gode forslag til hvorfor de ikke ville benytte den?

Etter at noen grep inn (selvsagt disse plagsomme byråkratene igjen) har det hele snudd seg; 

https://www.theguardian.com/australia-news/2017/nov/08/south-australia-experiences-dramatic-fall-in-energy-costs-after-gas-deal

https://www.sbs.com.au/news/sa-should-expect-cheapest-power-prices

"South Australia’s renewables-heavy electricity market has been turned upside down, moving from importing power to exporting it, and from having some the most expensive wholesale prices in the country to having some of the cheapest.
And all that appears to be a result of one gas deal secured by a generator that was blamed by many as a major cause of a blackout in South Australia in February.
Dylan McConnell, an energy expert from the University of Melbourne who produced the analysis, says the switch is a result of the closure of the huge Hazelwood coal power station in Victoria. But the delay between its closure in March and the extra generation in South Australia coming on in July shows the need for a more orderly transition from fossil fuels, with more notice of closure required."

Når det gjelder prisene i SA i dag er de blant de laveste i landet og dette antas å fortsette;

"But since July South Australia’s fate has changed. Prices in the state have been dropping, first dipping below coal-rich Victoria’s prices, and then becoming the second cheapest on the mainland (after Western Australia) for the past two months."

og

"South Australians will have the cheapest power prices in the country in as little as six months, energy experts say. The state already has some of the lowest wholesale power prices as a result of increased gas generation. But those cheaper prices are not yet being reflected in household bills where rates are set periodically.

Solar Council chief executive John Grimes says if bills don't drop then consumers have a right to demand answers from suppliers. "If it's not (cheaper) then the question is, why are the big power companies gouging the people," he told reporters in Adelaide on Thursday. He said about 4500 jobs would be created from the more than $8 billion being invested in the renewable energy sector, which was leading SA away from the dark days of power blackouts to become a net exporter of electricity.

The former chief executive for the Clean Energy Finance Corporation Oliver Yates said increased investment in renewables would also cut household energy costs.
Increased supply naturally drives down price, he said.

"Every new facility that's being built now in South Australia, and they will all be renewable facilities, is going to produce power at a price lower than what is currently being offered," Mr Yates said."
Tittel: Sv: Energialarmismen
Skrevet av: stjakobs07.01.2018, 21:35:35
"The main driver of those high distribution and retail costs has been privatisation. Being a natural monopoly, the privatised and corporatised distributors are regulated, but the regulating authorities – The Australian Energy Regulator and its earlier state counterparts – have allowed the distributors a very high return on capital (that’s why privatisation of the NSW grid was so attractive to Chinese investors). And as for the comparatively unregulated “retailers”, they behave like any other financial intermediary, taking a cut of the funds passing through their hands and adding very little value along the way."

Dette er tullprat, intet mindre.

Professor Ian Plimer bor i South Australia og kjenner problemene på kroppen. Han forklarer galskapen her (du kan begynne 15 minutt og 15 sekund ut i intervjuet):

https://podtail.com/podcast/delingpole-with-james-delingpole/professor-ian-plimer/ (https://podtail.com/podcast/delingpole-with-james-delingpole/professor-ian-plimer/)
Tittel: Sv: Energialarismen
Skrevet av: Emeritus07.01.2018, 22:04:15
Hvorvidt innlegget på Resett er tullprat, eller om det som står The Guardian og i uttalelsen fra Oliver Yates er tullprat, vil det finnes en fasit for. Og den heter fremtiden, men du kunne i det minste påpeke hva som var tullprat i mitt innlegg.

Hittil konstaterer jeg at omtrent alt som skrives om nye energiformer og ny teknologi her på KD.com, på Klimarealistene og TheNoFuckZone er høyst upålitelig og stort sett tullprat. Dere er naive og ubetalte løpegutter for kullindustrien som driver en systematisk og godt finansiert desinformasjonskampanje, noe en gjennomgang av dokumentene fra de konkursrammede Peabody avslørte.

Når jeg første gang skrev noe som helst om alternative energikilder her på forumet - for ca. to år siden - uttalte jeg noe i retning av at vind og sol aldri kunne erstatte de tradisjonelle kildene. Og de tradisjonelle kildene i vesten består i stor grad kull, kjerne og gass. Og i den sammenheng argumenterte jeg for langt mer forskning på kjerneenergi. Og det mener jeg fortsatt, men i mindre grad enn jeg mente for et par år siden.

"Dere" fremstår som en kopi av de to gamle gubbene som i 1921* satt på en benk i Utvik og forbante seg over at folk nå var blitt så "utskjemde" at de bare kunne skru på en bryter så ble det lys. "Det neste dissa helsikes kjærringane ve ha, e' vel at dei skal ha straum te å koke middag og, og de ska faen ikkje forundra meg at der kjem ein eller anna Bergensar med eit apparat som skal vaske klede og."

Vel stjakops, du må følge med, du er i ferd med å bli håpløst akterutseilt.


*Utvik hadde kraftverk allerede i 1914 som produserte akkurat nok til at alle kunne lese om kvelden uten stearinlys;

 https://no.wikipedia.org/wiki/Utvik_I_kraftverk 
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT09.01.2018, 08:16:19
Tysklands energiewahnsinn begynner å bli tullete, noe som godt oppsummeres i denne artikkelen.
Tyskerne selv begynner å tvile på energipolitikken sin. (Hvorfor hører de ikke på Emeritus?)  ::)

Tyskland gir opp klimamålene for 2020
http://www.klimarealistene.com/2018/01/09/tyskland-gir-opp-klimamalene-for-2020/
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus09.01.2018, 09:02:45
Det har lenge vært åpenbart at Tyskland ikke ville nå 2020 målet. Men der ingen endring i det langsiktige målet og jeg venter bare på at de skal endre eller droppe målet om å avvikle kjernekraften, de har selv bebudet en gradvis overgang fra lignitt til gass.

Det du synes å fremstille som en seier er en helt naturlig justering av et ekstremt ambisiøst mål. At politikk justeres etter hvert som en vinner erfaring, kan fremstå som overraskende for en Klimarealist, som så mye annet de fleste andre finner helt naturlig og fornuftig.
Tittel: Sv: Energialarmismen
Skrevet av: Baseballstick09.01.2018, 13:01:44

Dette er tullprat, intet mindre.

Som så mye annet fra den kanten.
Finnes det en ignoreringsfunksjon på dette forumet, så man slipper å kaste bort tid på stråmannmedskylappargumentering?
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Administrator09.01.2018, 14:21:40
Jeg ser det fins muligheter for å installere en funksjon som gjør at hver enkelt bruker kan ha en blokkeringsliste, men tror det blir rotet diskusjoner av det  ;D
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus09.01.2018, 18:21:07
Sitat stjakobs via BBS;

Sitat
Dette er tullprat, intet mindre.   

Jeg merker meg at BBS ønsker å benytte stjakobs velbegrunnede kommentar til energialarmisten og fake News artisten Steinar Jakobsen som for noen dager siden hadde et innlegg på Resett;

https://resett.no/2018/01/07/klimatiltaksflyktninger/

Et innlegg som ble kommentert av en Rune Valaker, der Valaker dokumenterte at det fake news artisten rapporterte var feil. Det ble bl.a. ikke lagt ned noen bilfabrikk i delstaten South Australia som følge av energiforsyningen, noe Steinar Jakobsen på et vis måtte innrømme;

Sitat Steinar Jakobsen på Resett;

Sitat

Det er ikke fake news, og den linkede artikkelen viser heller ikke det! Selvsagt er det mange sammensatte faktorer med i bildet, men den grønne fanatismen blant politikerne kombinert med CO2-avgifter har hatt så stor innvirkning på konsumprisindeksen i Australia at bilsalget avtok katastrofalt. Strømprisøkningen var en sterkt medvirkende årsak.

Du lever fortsatt i en alternativ verden, Valaker.
 

Vel, så det var litt mer sammensatt, det var bl.a. et fall i bilsalget som gjorde at Holden måtte legges ned.

Dette er fake News som Valaker også dokumenterer på Resett. Den australske bilprodusenten Holden - et datterselskap av General Motors - har i mange år vært avhengig av driftstilskudd fra den australske regjering i mange hundre millioners klassen - og da $ - og

Sitat
Following an unsuccessful attempt to secure the extra funding required from the new Liberal/National coalition government, on 10 December 2013,[149] General Motors announced that Holden would cease engine and vehicle manufacturing operations in Australia by the end of 2017.[150] As a result, 2,900 jobs would be lost over four years.[151] Beyond 2017 Holden's Australian presence will consist of: a national sales company, a parts distribution centre and a global design studio.[149]   

Opplysningen er hentet fra Wikipedia, men her er avisoppslaget fra 12. desember 2013.

http://www.news.com.au/holden-to-cease-making-cars-in-australia-in-2017-while-toyota-considers-if-it-can-go-it-alone/news-story/88728e3591c96d0a66d6bf49ba0a1025

Beslutningen ble altså tatt fire år før, og har overhodet ingenting med energiprisene i SA å gjøre.

Så Klimarealisten Steinar Jakobsen begår enda en gang en av de vanligste feilene hos KR, han forstår ikke konseptet tid og rom, og påstår at begrunnelsen for en beslutning som ble tatt i 2013 skyldes årsaker som inntraff fire år senere og som var totalt ukjent i 2013.

Jeg antar at BBS - med hans sans for bløff og logikk - synes dette er helt uproblematisk.

Så hevdes det også av denne fake News artisten at;

Sitat
  med CO2-avgifter har hatt så stor innvirkning på konsumprisindeksen i Australia at bilsalget avtok katastrofalt.   

Har Australia CO2 avgifter? Ja, de hadde det, men

Sitat
On 17 July 2014, the Abbott Government passed repeal legislation through the Senate to abolish the carbon pricing scheme.[40] In its place the government set up the Emission Reduction Fund,[41] paid by taxpayers from consolidated revenue, which according to RepuTex, a markets consultancy, estimated the government’s main climate policy may only meet a third of the emissions reduction challenge if Australia is to cut 2000 levels by 5% by 2020.[42] 

Igjen en tid og rom fuck up av en Klimarealist, CO2 avgiften som ble avviklet i 2014 forårsaket et "katastrofalt" fall i bilsalget i 2017.

Så var det bilsalget i 2017 som hadde hatt et katastrofalt fall;

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/9314.0

http://www.caradvice.com.au/598308/october-2017-vfacts-new-vehicle-sales/

Sitat
  New vehicle sales grew 2.6 per cent in October compared to the same month last year, keeping the market narrowly on track for an all-time annual record in 2017. VFACTS figures provided by industry lobby group, the Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI), recorded an all-time-high 95,763 sales last monthly, taking the yearly figure to 984,931 units with two months left to run — up 0.5 per cent over last year’s cumulative tally.

Det australske statistiske byrået og Australias svar på Norsk Bilbransjeforbund rapporterer om rekordsalg i 2017.

Og hva har dere stupide fjottene tenkt å svare på disse serieløgnene som dere bare synes å oppfordre til og aldri tar avstand fra. Jeg har et forslag;

Sitat BBS;

Sitat
Alle vet jo at det australske statistiske byrået og FCAI er med på klimabløffen, disse tallene er selvsagt bare tullprat, intet mindre, og er kun satt opp for at Steinar Jakobsen, Norway, kan bli tatt in flagranti.

Så BBS, hvis innleggene mine plager deg, bare la vær å les det, det vil sannsynligvis best være forenelig med ditt ønske om å være en totalt feilinformert noksagt. Slutt i hvert fall med disse fjollete smart ass kommentarene dine som aldri har annet innhold enn feilplasserte sleivpark til meg. 
 


Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Telehiv09.01.2018, 18:35:53
Det australske statistiske byrået og Australias svar på Norsk Bilbransjeforbund rapporterer om rekordsalg i 2017.

Alle disse bilene ble vel ikke laget av Holden-fabrikken?
Hvor mange av disse bilene var produsert av Holden?
Hva var salgsutviklingen spesifikt mht Holden?
Er det ikke innenlandske Holdens markedssvikt som har gjort at fabrikken legges ned?
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus09.01.2018, 18:44:39
Sitat Telehiv;

Sitat
   Alle disse bilene ble vel ikke laget av Holden-fabrikken?
Hvor mange av disse bilene var produsert av Holden?
Hva var salgsutviklingen spesifikt mht Holden?
Er det ikke innenlandske Holdens markedssvikt som har gjort at fabrikken legges ned?

Hva er det du roter med? Steinar Jakobsen hevdet at Holden ble lagt ned på grunn av;

Sitat
Det er ikke fake news, og den linkede artikkelen viser heller ikke det! Selvsagt er det mange sammensatte faktorer med i bildet, men den grønne fanatismen blant politikerne kombinert med CO2-avgifter har hatt så stor innvirkning på konsumprisindeksen i Australia at bilsalget avtok katastrofalt. Strømprisøkningen var en sterkt medvirkende årsak. 

Jeg dokumenterer punkt for punkt er dette er utilslørte og skamløse bløffer, og ikke har noe med energipriser å gjøre.

Holden mistet stadige markedsandeler fordi (stort sett) asiatiske kjøretøyer er billigere og bedre.

Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Baseballstick09.01.2018, 19:47:51
Jeg ser det fins muligheter for å installere en funksjon som gjør at hver enkelt bruker kan ha en blokkeringsliste, men tror det blir rotet diskusjoner av det  ;D

Jeg synes det er mer rotete slik det er nå. Folk går lei av å diskutere tredjegradslikninger med sånne som ikke kan å dele.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus09.01.2018, 21:10:58
Sitat BBS;

Sitat
Jeg synes det er mer rotete slik det er nå. Folk går lei av å diskutere tredjegradslikninger med sånne som ikke kan å dele

BBS, FUCK OFF. Jeg har aldri hatt noen "diskusjon" med deg. Du har selvsagt ingen kommentarer til min gjennomgang av Fake News Artistens innlegg, som ville være naturlig gitt de faktiske opplysningene jeg har fremlagt.

Jeg hadde et ærlig forsøk knyttet til batterifergene da du fremstilte deg selv som en som ;

Sitat
Jeg har jo bare konstruert deler av nødløsningen som reduserte antall driftsstanser, så min kompetanse på dette er nok ubetydelig sammenlignet med den opphøyde maskinisten som egentlig ikke trengs.   


Noe jeg innledningsvis faktisk trodde på, for så å måtte konstatere at dette fremstod som høyst tvilsomt siden du rent faktuelt var på bærtur.

Så igjen; jeg skal ikke kommentere dine innlegg med mindre jeg finner faktafeil av en slik karakter at jeg mener dette må påpekes. Men risikoen for det er jo ikke særlig høy, her er et lite knippe av dine faktafrie noksagt bidrag her på forumet, de fleste rettet mot meg;

Sitat
 
Sitat fra: Administrator på I dag kl. 14:21:40

Jeg ser det fins muligheter for å installere en funksjon som gjør at hver enkelt bruker kan ha en blokkeringsliste, men tror det blir rotet diskusjoner av det  ;D

Jeg synes det er mer rotete slik det er nå. Folk går lei av å diskutere tredjegradslikninger med sånne som ikke kan å dele. 

Sitat
 
Sitat fra: stjakobs på 07.01.2018, 21:35:35
Dette er tullprat, intet mindre.
Som så mye annet fra den kanten.
Finnes det en ignoreringsfunksjon på dette forumet, så man slipper å kaste bort tid på stråmannmedskylappargumentering?   


Sitat
Mye desperasjon og krampaktighet her i julen.  ;D     


Sitat
Artig at Samset har oppdaget solen som temperaturdriver, og at han noe motvillig ikke avviser den påviste sammenhengen.

Men han legger ikke skjul på at hans personlige favorittklimafaktor er noe som fortsatt ikke er påvist i like stor grad, og det sier det meste om Samsets ståsted i debatten.   Sitat
Enda mere usammenhengende ravende babbel.

Jeg har betvilt Dunning-Kruger effekten, men ikke nå lenger.     

Så igjen, FUCK OFF, har du noe interessant å formidle så vil jeg jo sette pris på det, men for all del, du kan bare fortsette med disse meningsløse noksagt innlegge dine også, for meg er det ingen belastning med mindre dine mangelfullt utviklede skjelsevner blir benyttet til å irritere meg.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Baseballstick09.01.2018, 22:32:27
Noe jeg innledningsvis faktisk trodde på, for så å måtte konstatere at dette fremstod som høyst tvilsomt siden du rent faktuelt var på bærtur.

Takk for personkarakteristikken. For en gangs skyld skal jeg svare på samme måte.

Først kan vi oppsummere det eneste forsøket jeg har gjort på å diskutere med deg her, som bekreftet det alle har sett:
Du brukte flere dager på å benekte at det fantes noe som het kondensatorbank.
Også fant du ut at det var sannelig noe som hette kondensatorbank likevel.
Men uansett var du ikke i stand til å sette ord på forskjellen i energilagringskarakteristikk og energiutladningskarakteristikk mellom batteribank og kondensatorbank.
Til tross for denne åpenlyse mangelen på innsikt i det vi egentlig diskuterte, la du ned stor energi på å prate om andre ting, og hva "mekanikeren om bord" hadde fortalt om virkningsmåte og virkningsgrad for det elektriske anlegget, ladestyringen, kapasiteten og svakhetene.
Hvilket bekrefter at du faktisk ikke vet forskjell på elektriker og mekaniker.

Jeg har såpass stor tiltro til de fleste her på forumet at de er fullt ut i stand til å avgjøre hvem av oss som er på bærtur både her og der.
Din måte å diskutere på i dette forumet består kun av utmatting, fornektelse og avsporing, og det gidder jeg ikke bruke tid på.
Jeg er her for å lese artiklene det linkes og meningene om disse av de andre, faktabaserte og kompetente forumbrukerne.
Du er kort fortalt ikke blant dem.

Din tilstedeværelse her på forumet kan for enkelthets skyld sammenlignes med Torbjørn Jaglands tilstedeværelse på planeten Jorden.
En ustoppelig tro på egen innsikt, egen uovertruffenhet og egne ferdigheter kombinert med en blåøyd naivitet, og en så flau og åpenbar mangel på basiskunnskap og folkeskikk at det kan sammenlignes med såkalt pute-TV kombinert med en manglende selvinnsikt som fremkaller tidvis stor underholdning og et forsiktig, medfølende smil. Men som i lengden bare blir slitsomt og fordummende, samtidig som totalpakken demper konstruktiv bruk av forumet.

Og det skulle vel ikke forundre meg om det er nettopp det som egentlig er agendaen.Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus09.01.2018, 23:50:49
Sitat
Du har gitt meg en utfordring, og denne skal jeg svare nøkternt og mest mulig presis på. Den siste del av ditt innlegg er ikke noe å diskutere, det er vurderinger om min agenda og noe om Torbjørn Jagland, det eneste jeg kan bestride, eventuelt bekrefte er dette avsnittet;

Sitat
  Først kan vi oppsummere det eneste forsøket jeg har gjort på å diskutere med deg her, som bekreftet det alle har sett:
Du brukte flere dager på å benekte at det fantes noe som het kondensatorbank.
Også fant du ut at det var sannelig noe som hette kondensatorbank likevel.
Men uansett var du ikke i stand til å sette ord på forskjellen i energilagringskarakteristikk og energiutladningskarakteristikk mellom batteribank og kondensatorbank.
Til tross for denne åpenlyse mangelen på innsikt i det vi egentlig diskuterte, la du ned stor energi på å prate om andre ting, og hva "mekanikeren om bord" hadde fortalt om virkningsmåte og virkningsgrad for det elektriske anlegget, ladestyringen, kapasiteten og svakhetene.
Hvilket bekrefter at du faktisk ikke vet forskjell på elektriker og mekaniker.   

"Diskusjonen" begynte her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=939.msg7571#msg7571

Og jeg ber deg om å foreholde deg til det som faktisk er skrevet og uttalt, og for ordens skyld, jeg har ikke endret på noen av disse innlegg, utover de endringer som ble gjort kort tid - minutter - etter at de var skrevet.

Din første påstand er;

Sitat
  Du brukte flere dager på å benekte at det fantes noe som het kondensatorbank.   

Kan du vennligst illustrere dette med sitater fra det jeg har skrevet. Jeg stilte først et spørsmål om hva du mente med kondensatorbank den 09.12.2017, 18:35:51. Mitt neste innlegg 09.12.2017, 21:41:26 der jeg ikke bestrider at det er noe som heter kondensatorbank - og hvis du mener noe annet - vis med sitat hvordan jeg har gjort det.

I mitt innlegg  10.12.2017, 00:07:26 skriver jeg;

Sitat
   Hvilke fremmedord er det jeg ikke har kontroll over? "Kondensatorbank?" Forsøk å google "kondensatorbank" og hva finner du? Først en tysk Youtube video og deretter en omtale av en Hi-Fi forsterker med en "...mye større kondensatorbank, og dermed langt bedre dynamikk og kontroll."   

Så fra det tidspunkt "kondensatorbank" ble nevnt første gang av meg, til jeg linket inn til noe som omhandlet kondensatorbanker gikk det (fra 09.12.2017, 18:35:51 til 10.12.2017, 00:07:26) eller ca. 12 timer, der jeg ikke på noe tidspunkt har bestridt at det er noe som heter kondensatorbank - og hvis jeg tar feil så hvis hvor jeg har bestridt det.

Og mens du prøver å finne en forklaring på det, hvordan kan 12 timer bli til flere dager?

Din neste påstand er;

Sitat
  Men uansett var du ikke i stand til å sette ord på forskjellen i energilagringskarakteristikk og energiutladningskarakteristikk mellom batteribank og kondensatorbank. 

For det første ba du om;

Sitat
Men mens du er i gang, hva er forskjellen på batteri og kondensator? Ikke nødvendigvis den fysiske oppbyggingen, jeg tenker mer egenskaper knyttet til lagring av energi og utlading av energi? Dette har jeg alltid lurt på, og nå som jeg har en fagmann i diskusjon øyner jeg en mulighet for å lære noe nytt.   

Altså ikke den fysiske oppbygningen, men egenskaper knyttet til lagring av energi og utladning av energi. Til dette svarte jeg;

Sitat
  Men svaret er; kondensatorer kan mellomlagre å styre elektrisitet i korte tidsintervaller (sekunder), et batteri er bygget for å lagre elektrisk kraft i lange tidsintervaller (dager og uker).   

Du kan gjerne være misfornøyd med dette svaret, men jeg har absolutt svart på spørsmålet om hva som er "forskjellen i energilagringskarakteristikk og energiutladningskarakteristikk mellom batteribank og kondensatorbank"

Men så til det viktige. Du hevder eller syns å hevde at  en "kondensatorbank" kan gjøre den samme jobben som batteriene - det er visst noe litiumgreier - kan gjøre på disse to fergeleiene. Kan du nå endelig lime inn er datablad fra en eller annen leverandør som tilbyr kondensatorbanker som kan lagre elektrisk energi i timevis og fungere på samme måte som de batteriene som er levert av dette selskapet;

http://corvusenergy.com/

Og det er så vidt jeg har forstått ikke kondensatorbanker, men en eller annen litiumvariant av det "alle" benevner batterier. Og denne oppfordringen har du fått tidligere, jeg kan lime inn mange datablad for kondensatorbanker, men ingen som kan gjøre den jobben batteriene fra Corvus gjør på Oppedal og Lavik - og det var det som var tema.

Se om du kan svare på disse spørsmålene med samme presisjon og uten utenomsnakk som de er stillet.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Baseballstick10.01.2018, 00:01:03
Og denne oppfordringen har du fått tidligere, jeg kan lime inn mange datablad for kondensatorbanker, men ingen som kan gjøre den jobben batteriene fra Corvus gjør på Oppedal og Lavik - og det var det som var tema.

Det har ikke slått deg at det var derfor det var behov for ekspertise som kunne utvikle noe spesielt? Noe det ikke finnes datablad på? Noen som bygger "noe" på spesialbestilling, konstruert med et spesielt formål for øyet?

Nok en gang:

Trenering, avsporing, fornektelse og fordumming.

 ;D
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus10.01.2018, 00:39:11
Nå må det faen meg være nok.

Svar på de spørsmål og utfordringer du har fått. Du stillet premissene, jeg fulgte opp, ord for ord, setning for setning. Og alt du stiller opp med er et tåpelig smilefjes.

Og hør her Fjottulf, hvis du har utviklet dette;

"Det har ikke slått deg at det var derfor det var behov for ekspertise som kunne utvikle noe spesielt? Noe det ikke finnes datablad på? Noen som bygger "noe" på spesialbestilling, konstruert med et spesielt formål for øyet?"

Så vet jeg nok om kvalitetssikring og krav til dokumentasjon at det uansett skal leveres datablad, vedlikeholdsmanualer og annen dokumentasjon;

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-04-1450#KAPITTEL_1

"Før anlegg tas i bruk og etter hver endring, skal reder sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens sikkerhetskrav.
Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring til reder om samsvar med sikkerhetskravene i denne forskrift.
Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

Dokumentasjonen skal utformes i henhold til gjeldende IEC-normer, eller norske normer.
Det må foreligge en oversikt over anvendte normer, eventuelt en detaljert beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når normer ikke er anvendt.

Dersom det er nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene. Slik instruksjon skal være lett tilgjengelig om bord."

I ditt siste innlegg har du faen meg tatt æren for at det er du - en bløffmaker fra Trøndelag - som har utviklet systemene på Oppedal og Lavik, og du benytter uttrykkene trenering, avsporing, fornektelse og fordumming for å dempe denne vanvittige påstanden. Eier du ikke skam, eller er du varig skadet siden det var du som lå underst i kålåkeren på Leinstranda?
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Baseballstick10.01.2018, 01:05:57
Kan du vise meg vedlikeholdsmanualen for laderen til telefonen din?

 :D
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus10.01.2018, 01:21:10
Sitat han som muligens lå nederst på Leinstrand;

"Kan du vise meg vedlikeholdsmanualen for laderen til telefonen din?"

Ja det kan jeg, du kan lese det her;

https://www.nokia.com/en_int/phones/sites/default/files/user-guides/Nokia_DT-14_UG_en.pdf

Kan du så lime inn dokumentasjonen for det system som skal sikre en forsvarlig sjøfarts personell og godstransport mellom Oppedal og Lavik?

Fjott!
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Baseballstick10.01.2018, 01:38:51
Snodig, det står ingenting om bruk, oppbygning, driftspenning, ladetid, forventet mekanisk levetid, komponentliste, montasjeanvisning eller en "detaljert beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når normer ikke er anvendt".

Jeg tror ikke laderen din er lovlig å bruke i Norge, Emerutiss.  :o

La meg opplyse deg om følgende, siden det er klinkende klart at du ikke forstår dette:

Spesialprodukter leveres helt eller delvis med serviceavtale. Reder, reders ansatte, reders interne vedlikeholdsstab, svelestekere eller idiotiske passasjerer som tror de har teknisk doktorgrad basert på youtube har absolutt ingenting å bestille bak de lukkede dører.

Om optikken på en rakett fra Kongsberg Defence & Aerospace streiker i felt, så er det ikke bare å sette deltidsansatt byssegutt og maskinassistent på tilfeldig nærliggende fartøy til å feilsøke dette. Om nanokomposittmaterialene på en F35 trengs utskiftet, foreligger det ingen krav om at du skal få banket nye paneler på nærmeste slåmaskinverksted.

Du ser ikke ut til å ha forstått at dette er et teknologidrivende prosjekt. Sa ikke maskinisten noe om det?

Det er fortsatt forskjell på googleyoutubehelter som deg, og fagfolk som meg. Og takk og lov for det.

 ;D
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus10.01.2018, 01:51:02
Og du er fortsatt en bløffmaker og fjott, hadde du kunnet levere noe som helst, hadde det kommet for lenge siden, du er ettertrykkelig avslørt.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Baseballstick10.01.2018, 01:55:43
Og du er fortsatt en bløffmaker og fjott, hadde du kunnet levere noe som helst, hadde det kommet for lenge siden, du er ettertrykkelig avslørt.

Og sånn ser "trøstesegselv-mentalitet" ut i praksis.

Jeg syns faktisk det minner om Jagland.

 ;D
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus10.01.2018, 01:58:58
Hold kjeft eller levèr.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Baseballstick10.01.2018, 01:59:45
Jeg har levert. Det er bare du som ikke er kompetent nok til å forstå det.

Men resten ser det, da.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus10.01.2018, 02:04:16
Hold kjeft eller levèr.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Baseballstick10.01.2018, 02:17:31
Ikke bare Jagland, men også en økende mengde Stutum.

 ;)
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT12.01.2018, 10:54:16
Mer om at "grønnskolle"-energi gir ustabil energiforsyning:
More renewables mean less stable grids, researchers find
http://www.powerengineeringint.com/articles/2018/01/more-renewables-mean-less-stable-grids-researchers-find.html
01/11/2018 By Tildy Bayar, Features Editor
Grid stability is likely to be increasingly challenged as power distribution moves from a centralized to a more decentralized model, new research has found.
According to a paper published this week in the journal Nature Energy by researchers from Germany’s Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization and the UK’s Queen Mary University of London, integrating growing numbers of renewable power installations and microgrids onto the grid can result in larger-than-expected fluctuations in grid frequency. 
...“first surprise was that energy trading had a significant impact on the grids studied” after Germany’s grid and others displayed particularly large fluctuations every 15 minutes, corresponding to spot market trading.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus12.01.2018, 18:47:46
Sitat Petter T;

"Mer om at "grønnskolle"-energi gir ustabil energiforsyning:"

Og det du ikke forstår, er at du limer inn avansert og høyrelevant forskning knyttet til at energiforsyningen i den avanserte del av verden, en verdensdel som er i ferd med å gjennomgå et paradigmeskifte i måte å tenke energiforsyning på. Studien har en del funn og anbefalinger for hvordan dette skal håndteres. Til og med jeg forstår at hvis energiforsyningen skal skifte kilder fra relativt få, store og konsentrerte kilder som store kullkraftverk etc., til tusenvis av vindmøller og andre lokale kilder, så får det konsekvenser for hvordan nettet skal styres og overvåkes, og hvordan kraften mest effektivt skal distribueres.

I min verden heter dette utvikling, ny teknologi og forretningsmuligheter. I 1939 hadde vi i Norge et velutbygget system for distribusjon av kull til NSB's lokomotiver og de fartøy som fortsatt ble fyrt med kull. Det er borte, savner du det?

I 2018 har vi i Norge et godt utbygd nett av bensinstasjoner, der folk kan få kjøpt bensin, diesel og ikke minst pølser.

Hvor har det blitt av bensinstasjonene i 2032 - om 14 år? Tør du å tippe? Nå har vi på mitt kontor fire av 14 med elbil. Jeg er personlig et fossilfossil som fortsatt må innom bensinstasjoner for å komme meg frem. Men alt tyder på at bensinsatsjonene går en hard fremtid i møte. Skal vi begynne å subsidere bensinstasjonene, eller skal vi begynne på neste oppgave, å sørge for at der er nok effekt på rett plass til rett tid?

Petter T, du sitter fortsatt på en benk i Utvik i 1932 og sutrer over at "Disse utskjemte gutjævlane i dag førstend faen ikkje kor månge talglys eg måtte støype kvar ein einaste haust, nå kan dei berre slå på ein brytar så kjem lyset, og no høyrer eg at hotellet har kjøpt seg elektrisk komfyr òg, kor i helvete skal dette ende, bohff!!"
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT13.01.2018, 17:35:30
Se så langt "paradigmeskiftet" til Emeritus har kommet:
Green Energy Revolution A Flop: Fossil Fuels’ Share Of Total Energy Use Unchanged in 40 Years!
http://notrickszone.com/#sthash.4du9V6WX.aXDMNWZd.dpbs
 ::)

Emeritusseladden kritiserer meg i noen innlegg for å holde for mye på det gamle, og i noen andre innlegg for å komme med nyoppdagede måter naturen styrer global temperatur og klima på.  Fullstendig inkonsekvent.
For klimareligiøse er det jo bare CO2 som er den store satan, og å tvile på det er det samme som å være vantro.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: Emeritus13.01.2018, 20:16:27
Petter, hele innlegget ditt er totalt meningsløst.

Du limer inn noe fra TNTZ om noe bla bla om en kabel på et offshore vindanlegg i Tyskland der dere synes å finne trøst, ja endog glede, i en bagatellmessig teknisk svikt som en eller annen finner en løsning på. Og til orientering; det er ikke nødvendig å holde meg oppdatert på denne saken, like lite som jeg ikke har behov for informasjon neste gang du må skifte oljefilter på bilen din.

Så var det denne;

"Emeritusseladden kritiserer meg i noen innlegg for å holde for mye på det gamle, og i noen andre innlegg for å komme med nyoppdagede måter naturen styrer global temperatur og klima på.  Fullstendig inkonsekvent."

Når har du kommet med noe som helst nytt? Jeg skal innrømme at det er vanskeilg å følge med, men sist mener jeg det var atmosfæretrykk som var det saliggjørende, Nedkof og Zeller eller noe slikt.

For det første var det ikke noe nytt, men det værste av alt; har du fallt av lasset nå? Det er Svensmark som er det salggjørende i menigheten din for øyeblikket. Så nå må du umiddelbart lese deg opp, ellers risikerer du å bli skyvet ut i det ytterste mørket som en frafallen pinsevenn.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT14.01.2018, 23:45:18
Vår lokale Trump-klone, Emeritussen, kommer bare med oppgulp som passer best i hans eget shit hole, og ikke verdt å bry seg med.

Her er imidlertid mer om hva intermittent betyr for Europa, avslørt av vind-industriens egen organisasjon:
Wind Europe is an organisation set up to blow the trumpet for wind power. Their website has quite a lot of useful data. Unfortunately, some of it rather undermines their case!

European Wind Power Data
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2018/01/13/european-wind-power-data/#more-31735

Konklusjon:
The idea that wind power can ever be a significant part of Europe’s energy mix is a dangerous delusion.
Tittel: Sv: Intermittent og hva faen betyr det
Skrevet av: PetterT15.01.2018, 09:05:30
Mer kostbar intermittent energi medfører visst også at mer kull må utvinnes:

Entire German village demolished to make way for coal mining
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5262641/German-cathedral-torn-make-way-coal-mining.html?ito=social-twitter_mailonline

Laschet, the governor of North Rhine-Westphalia state - a region known for lignite mining - stressed that Germany wants to comply with the 2020 targets set under the international Paris climate agreement.
But he argued it can't do so by 'suddenly saying we are getting out of an energy source, lignite, without knowing what consequences that has for jobs, but also for energy prices.'
Akkurat ja