Klimadebatt

Klimadebatt => Ny forskning => Topic started by: Ryddegutt on 07.03.2017, 23:19:59

Title: UAH 6 publisert
Post by: Ryddegutt on 07.03.2017, 23:19:59
Da er UAH v6 publisert. Og det viser seg at både kode og data for UAH v5.6 har vært tilgjengelig i årevis:

Quote
At long last, our Version 6 dataset paper has been published, with the online version available as of today:

UAH Version 6 Global Satellite Temperature Products: Methodology and Results

We have been working with NCEI (old NCDC) to get the dataset and code archived there (contrary to some claims, our Version 5.6 dataset and code have been archived there for years). This takes time as NCEI has procedures, review meetings, etc., before they can host a dataset and code.

http://www.drroyspencer.com/2017/03/uah-version-6-dataset-paper-published-online/
 (http://www.drroyspencer.com/2017/03/uah-version-6-dataset-paper-published-online/)
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 12.03.2017, 13:06:28
Vi har her på nettet i lang tid hatt en diskusjon on hvem som justerer mest - overflateseriene eller satellittene. Her er sammenstilling mellom UAH v5,6 mot v6, sammenstilt med mot Karl & Co justeringen.

http://davidappell.blogspot.no/2015/06/noaas-data-changes-actually-smaller.html

Som det fremgår er de største justeringene til NOAA (etter 1980) i størrelsesorden 0,05 - 0,07C mens UAH justerer ned bortimot 0,2 C, eller tre - fire ganger så mye. Noen bedre?

Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Administrator on 12.03.2017, 13:22:28
Fra april til mai? Wow.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 12.03.2017, 22:54:01
Hva mener du men den kommentaren? Fra april til mai???
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Ryddegutt on 12.03.2017, 22:58:14
Grafen din sier at dette er forandringen fra april 2015 til mai 2015. Hvis du skal sammenligne justeringer med UAH så må du summere opp justeringene fra både GHCN og NOAA.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 12.03.2017, 23:14:40
Og nå forstår jeg enda mindre. De to grafene viser forskjellen mellom de siste og nest side globale seriene til hhv NOAA og UAH. NOAA fra 1880 til litt inn i 2015, og UAH fra 1979 til litt inn i 2015, blogginnlegget jeg linker inn til er publisert i juni 2015 et par måneder etter at UAH v6 kom. Og illustrasjonene viser pluss og minus i siste versjon i forhold til nest siste versjon. Sagt på en annen måte, hadde v5.6 og v6 vært identiske hadde grafen som illustrerer UAH bare vært en rett strek langs nullinjen.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Ryddegutt on 12.03.2017, 23:58:45
Vel, en justering kommer jo på et eller annet tidspunkt så grafen viser denne overgangen. Jeg er ikke sikker på hva Administrator egentlig mente bortsett fra at han henviste til teksen i grafen. Mulig han antyder at slike justeringe skjer hver måned noe som jeg ikke akkurat har sjekket.

Kanskje Administrator kan oppklare dette selv.

Men som jeg skrev så blir de største justeringen gjort i GHCN som også er prosessert av NOAA. Og der NOAA også lager sine egen modeller der GHCN blir fasiten.

Men hvis du leter etter justeringen fra NOAA så hadde det vært interessant om du fant ut om de noen gang har gjort en justering som svekker CAGW støtten, altså at ikke 100% av justeringen er gjort for å tilpasse CAGW. Som jeg har vist tidligere så har UAH publisert alle sine justeringer i en oversiktelig tabell, når de ble gjort, hvorfor de ble gjort og hva utslaget ble. Og som du vet så har UAH hatt justeringen begge veier som vil være det normale i en slik prosess.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 13.03.2017, 00:27:53
Mai og april henspiller pÃ¥ at ny versjon kom i mai, mens den gamle gjaldt til april 2015. Dette er NOAA globalt som bl.a. inneholdt ERSST v4 som ble publisert  i Huang et al (2014), og nÃ¥r det gjelder spørsmÃ¥lene dine er jo disse besvart direkte i grafen, NOAA har justert bÃ¥de opp og ned i ulike perioder. Og hvorfra har du at

"Som jeg har vist tidligere så har UAH publisert alle sine justeringer i en oversiktelig tabell"

Den kom fra Wikipedia, hvis du mener Spencer har publisert noe, så link inn.

Men hovedpoenget er at justeringene til UAH Ã¥penbart er større enn hos NOAA. NOAA har store justeringer før 1960, der den  største er pÃ¥ ca. 0,15 C i enkeltmÃ¥neder. Etter 1980 er de største justeringer rundt 0,07C og det gjelder fire enkeltmÃ¥neder, mens resten ligger pÃ¥ eller under 0,05C.

UAH har derimot perioder de justerer opp 0,3C (1985.)Fra 1994 og noen år fremover ligger de i mange perioder på pluss 0,1C, bl.a. i 1998. Etter 2000 går det ned, særlig de siste årene der de i flere perioder ligger bortimot 0,2C under V5.6. Så for å matche spørsmålet ditt. Ser du at Spencer har lykkes med å få 1998 0,1C (toppen) varmere og 2016* 0,2C kaldere, samlet 0,3 C. For å få tilsvarende utslag hos NOAA må en tilbake til 1930 - 40 årene.

http://www.woodfortrees.org/plot/uah5/trend/plot/uah6/trend/plot/uah5/mean:12/plot/uah6/mean:12

*Dette viser ikke på grafen i innlegget over da den slutter i 2015. Men hele 2016 var 0,17C varmere med v5,6 enn med v6.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Administrator on 13.03.2017, 12:27:15
Emeritus, du viser til en sammenligning mellom UAHs justeringer fra 5.6 til 6.0 (som jo har tatt noen år) og NOAA fra april til mai 2015. Dette synes jeg er uinteressant. Hvorfor er forskjellen mellom april og mai 2015 det naturlige sammenligningsgrunnlaget? Du skriver at det er "siden 1980", men det er altså mellom 2 versjoner back to back. Derav mitt "wow".

Hva med å se på totale justeringer? Vi kan jo starte med en graf jeg har vist før, som viser forskjellen mellom avleste temperaturer og rapporterte temperaturer i tidsrommet 1900-1999:
(http://www.ncdc.noaa.gov/img/climate/research/ushcn/ts.ushcn_anom25_diffs_urb-raw_pg.gif)
(bildeadresse: http://www.ncdc.noaa.gov/img/climate/research/ushcn/ts.ushcn_anom25_diffs_urb-raw_pg.gif)

For det første er dette interessant med tanke på hvordan forskjellen øker på med årene. På det meste avviker rapportert temperatur fra avlest temperatur med over 0,5°F, altså rundt 0,3°C. For det andre er en mengde av disse målerne påvirket av UHI-effekten, som har økt betydelig i løpet av 1900-1999. Derfor må vi nesten gå ut fra at en økende UHI-korrigering er lagt inn, uten at det ser ut til å dempe avstandsøkningen mellom avlest og rapportert. Det er altså andre faktorer som er lagt til grunn som både usynliggjør UHI-korrigeringer OG gir en differanse på 0,3 C. "Hm, jammen rart at justeringene er så konsekvente", noen som tenker slike tanker?

Dette var altså i 1999. Senere har det kommet en lang rekke med justeringer, som jeg bl.a. har skrevet om her (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=162.msg822#msg822).

Siden enkelte er allergisk mot Goddard selv i de sakene der han utelukkende bruker offentlige kilder, er kanskje Knutas grafer å foretrekke. Hans webside er dessverre ikke lenger oppe, men jeg har forespurt de viktigste grafene som lå der.

Fra klimaforskning.com er det også mye data som er gravd fram, f.eks.: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,994.0.html (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,994.0.html)

Jeg mener det er ingen tvil om følgende:
- Offentlige, rapporterte temperaturer viser en sterkere temperaturøkning de siste 100 år enn avleste temperaturer
- De rapporterte temperaturene justeres kontinuerlig, og justeringene har en forbausende hang til å forsterke oppvarmingstrenden ved hver justering.

Når det gjelder UAH, så kjenner jeg dessverre ikke til hvordan dette har blitt justert fra versjon til versjon eller totale justeringer. Det jeg vet, er at man ved satellittmålinger ikke har en "avlest" temperatur på samme måten som i et temometer, siden satellittene hele tiden varierer i bane, fart, høyde osv.

Men gi meg gjerne totale justeringer for UAH om det er noen som har det.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 13.03.2017, 14:10:26
Sitat Administrator:

"Hvorfor er forskjellen mellom april og mai 2015 det naturlige sammenligningsgrunnlaget? Du skriver at det er "siden 1980", men det er altså mellom 2 versjoner back to back. Derav mitt "wow"."

Jeg tror du misforstår her. Dette gjelder ikke justeringene fra april til mai 2015, men de to dataseriene som offisielt ble rapportert og som skiftet da, både hos UAH og NOAA, UAH fra v5.6 til v6, og NOAA fra ERSST v3 til v4, se bl.a. overskriften

"Comparing NOAA's Data Changes to UAH's Recent Data Changes"

Og hele artikkelen er en illustrasjon på det motsatte av det som hevdes, nemlig de "ihjeljusterte bakkeseriene" kontra de angivelig riktige satellittseriene. Mens realiteten viser det stikk motsatte. Etter 1980 er justeringene i bakkeseriene små, mens de stadig skifter i satellitteriene og da med større endringer mellom hver justering i forhold til bakkeseriene. Og et annet element i dette er; når bakkeseriene justeres skjer dette dels pga nye data eller nye homogeniseringsmetoder. Det siste kan en være enig eller uenig i. Men det er bare å lese seg opp på de enkelte homogeniseringer og gjøre seg opp sin egen mening å påvise punkt for punkt hva som er feil. Når det gjelder ERSSTv4 er dette tilgjengelig her:

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-14-00006.1

Men ingen har kunnet "ta" dette paperet, det er endog bekreftet av andre artikler, Hausfather et al (2017)

Når det gjelder satellittene så har de benytte de samme data siden 1979 og er oftere justert enn overflate og til dels med større verdier. Forskjellen mellom RSS og UAH er nå en trend på henholdsvis 0,18C/decade mot 0,11C/decade, og dette med samme data! Mens overflateseriene ligger på omtrent den samme trend og har gjort dette en årrekke. Så hva er da logikken og rasjonale med å hevde at satellitt er bedre enn overflate?

NÃ¥r det gjelder forskjellen fra rÃ¥data til rapporterte data er dette en annen diskusjon. Der er mange gode grunner til Ã¥ homogenisere rÃ¥data. OgsÃ¥ her vil jeg hevde at der mÃ¥ være kompetente folk som kan gÃ¥ inn Ã¥ pÃ¥vise hva som er feil og hvorfor. Bl.a. har bÃ¥de BEST og Curry vurdert om UHI har hatt noen betydning i det store bildet  - og dette i form av vitenskapelige artikler - og har konkludert negativt.

Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Administrator on 13.03.2017, 14:21:15
Legger inn et deilig bilde fra Knuta som har overlevd fra Klimaforskning, justeringer mellom NOAA desember 2012 og mai 2006:
(http://klimaforskning.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=437.0;attach=2742;image)
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Administrator on 13.03.2017, 14:27:11
Når det gjelder forskjellen fra rådata til rapporterte data er dette en annen diskusjon. Der er mange gode grunner til å homogenisere rådata. Også her vil jeg hevde at der må være kompetente folk som kan gå inn å påvise hva som er feil og hvorfor.
Selvfølgelig skal man homogenisere. Og det BLIR justert for UHI. Derfor er den økende forskjellen mellom avlest og rapportert enda mer grumsete.

Men hvis man homogeniserer igjen og igjen og igjen, og HVER gang må oppjustere nåtiden og/eller nedjustere fortiden, da står man utrolig lagelig til for hogg.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Administrator on 13.03.2017, 14:51:48
Og her er en litt nyere sammenligning, fra mai 2015 og fram til nå:
(http://bildr.no/image/bzVvWDE1.jpeg)

1979 og framover er hevet, 1997-1999 uendret (da var det jo så varmt lell), 2010-2015 kraftig hevet.

Hentet fra http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_January_2017.pdf (http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_January_2017.pdf), der vi også kan se økningen i forskjell mellom 1910 og 2000, sett i GISS fra og med mai 2008 og fram til siste versjon i februar 2017. På disse 9 årene har de økt forskjellen fra 0,45 til 0,7 grader:
(http://bildr.no/image/b3RuYlNX.jpeg)
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 13.03.2017, 20:23:35
Og her har du Karl & Co;

http://science.sciencemag.org/content/348/6242/1469.full

Som reduserte den samlede oppvarmingen fra førindustriell tid til i dag.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Administrator on 13.03.2017, 21:44:08
Fortelle meg gjerne hva dette har med det vi har diskutert å gjøre.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 13.03.2017, 22:16:12
Første svar/spørsmål på det er jo å finne ut hva vi diskuterer. Mitt opprinnelige innlegg - som du svarte på - gjaldt justeringene etter 1979 da satellittene kom, og om disse var større eller mindre enn overflateseriene. Eller rettere sagt, hvem av de er mest pålitelige. Deretter introduserer du justeringer generelt og hevder at det som oftest justeres for å støtte AGW - hypotesen. Du har muligens rett i at resultatet av justeringene får den konsekvensen, men at motivet er for å støtte den ene eller annen utvikling er en helt annet spørsmål. I den forbindelse limte jeg inn Karl & Co som har justert i stikk motsatt retning av det du hevder, altså viser mindre effekt av AGW enn den versjon som gjaldt før.

Min vurdering er at temperaturutviklingen er underrapportert på den nordlige halvkule, det har varmet mer enn det som meldes av den enkle grunn at overflateseriene inneholder lite fra det som skjer i Arktis. Og at det er faen så varmt i Arktis for tiden er det liten tvil om. Men HadCRUT4 har dårlig dekning nord for 75 - 80N. Dette kan muligens kompenseres med det som skjer i Antarktis, men dette vet jeg lite om.

Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Administrator on 14.03.2017, 11:50:30
Mitt bilde av debatten da jeg kom inn var at du sammenlignet ett "hakk" i UAH med et annet "hakk" i NOAA, og at dette skulle bevise at UAH justerer mye mer enn NOAA. Dette er "hovedpoenget" ifølge deg.

Quote from: Emeritus
Men hovedpoenget er at justeringene til UAH Ã¥penbart er større enn hos NOAA. NOAA har store justeringer før 1960, der den  største er pÃ¥ ca. 0,15 C i enkeltmÃ¥neder. Etter 1980 er de største justeringer rundt 0,07C og det gjelder fire enkeltmÃ¥neder, mens resten ligger pÃ¥ eller under 0,05C.

Man må derfor ta utgangspunkt i at debatten handler om hvem som justerer mest av NOAA og UAH for temperaturer ~1980-2016.

Jeg har blandet inn begrepene GISS og NCDC her. NCDC og NOAA er det samme, mens GISS baserer seg på NOAA, ERSST (temperaturer over hav) og SCAR (Antarktis). Mye av dette henger sammen, men la oss ta tak i NOAA og UAH fra og med nå.

La oss se på forskjellen mellom UAH 5.6 og 6.0 igjen, med litt kontekst:
(http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/V6-vs-v5.6-LT-1979-Mar2015.gif)
(kilde: http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/V6-vs-v5.6-LT-1979-Mar2015.gif)

Justeringene fra 5.6 til 6.0 utgjør altså en trendforskjell på -0,026°C per tiår. Men hvor ille er dette sammenlignet med tidligere justeringer?

Tidligere har UAH-justeringene utgjort følgende trendforskjeller (fra Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/UAH_satellite_temperature_dataset#Corrections_made)):
(http://bildr.no/image/TTliWDVU.jpeg)

I hele UAHs historie, har trenden altså blitt justert 0,03+0,1+0,008+0,035 OPP, til sammen 0,173. Den har til sammen blitt justert NED -0,03-0,07-0,004-0,026=0,13. Wikipedia-artikkelen gir også en del bakgrunn for endringene. Temperaturtrenden fra UAH har altså økt siden første versjon i 1992.

Jeg har lett litt etter tilsvarende data for NOAA, men har ikke funnet noe på den korte tiden jeg har tilgjengelig. Men jeg gjentar min sterke skepsis til homogeniseringen som blir foretatt før eventuelle justeringer, der vi ser endringer på opp til 0,3°C over lange perioder!
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Ryddegutt on 14.03.2017, 11:53:43
Quote from: Emeritus
Den kom fra Wikipedia, hvis du mener Spencer har publisert noe, så link inn.

Tabellen på Wikipedia er laget av Spencer og Christy i 2006. Du finner den på side 57 her:

(http://klimadebatt.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=799.0;attach=214)

https://www.climatecommunication.org/wp-content/uploads/2011/08/temptrends.pdf (https://www.climatecommunication.org/wp-content/uploads/2011/08/temptrends.pdf)

Jeg har linket inn denne tabellen tidligere fra Wikipedia da det var litt enklere enn å hente den fra det originale pdf-documentet slik som jeg har gjort ovenfor.

Forfatterne på wikipedia later som de har drevet gravjournalistikk og satt sammen tabellen selv uten å oppgi at tabellen kommer direkte fra Spencer og Christy. Men når jeg nå gikk inn å så på "Revision history" for denne siden på Wikipedia så fikk jeg hakeslipp.


https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=UAH_satellite_temperature_dataset&action=history (https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=UAH_satellite_temperature_dataset&action=history)


Lystløgner William M. Connolley er tilbake pÃ¥ Wikipedia som forfatter.  Connolley er kompisen til Mann og Benestad og var med Ã¥ starte realclimate.org sammen med disse klovnene. Connolley er den enkeltpersonen som har gjort mest hæreverk og skade pÃ¥ Wikipedia gjennom tidene og en viktig grunn til at ingen tar Wikipedia seriøst nÃ¥r det gjelder klimarelatert stoff. Men nÃ¥ har altsÃ¥ denne dusten fÃ¥tt tilgang til Ã¥ ødelegge mer.

Quote
All told, Connolley created or rewrote 5,428 unique Wikipedia articles. His control over Wikipedia was greater still, however, through the role he obtained at Wikipedia as a website administrator, which allowed him to act with virtual impunity. When Connolley didn’t like the subject of a certain article, he removed it — more than 500 articles of various descriptions disappeared at his hand.

https://wattsupwiththat.com/2009/12/19/wikibullies-at-work-the-national-post-exposes-broad-trust-issues-over-wikipedia-climate-information/ (https://wattsupwiththat.com/2009/12/19/wikibullies-at-work-the-national-post-exposes-broad-trust-issues-over-wikipedia-climate-information/)

Her er en liten notis om Connolley:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=381.msg2780#msg2780 (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=381.msg2780#msg2780)

(http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/102468/26114588/1428312081940/Real_Crop_scr.jpg)
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 14.03.2017, 12:33:50
Sitat Administrator:

"Mitt bilde av debatten da jeg kom inn var at du sammenlignet ett "hakk" i UAH med et annet "hakk" i NOAA, og at dette skulle bevise at UAH justerer mye mer enn NOAA. Dette er "hovedpoenget" ifølge deg."

Hovedpoenget er at jeg har etterlyst en samlet oppstilling over justeringer i de ulike serier da det uten videre (også av Spencer) hevdes at de landbaserte er mer justert enn satellitt og at satellitt derfor er mer pålitelig. Så hevdes det motsatte av bl.a. Mears og en rekke andre. For å løse dette må en:

- ha en oversikt over justeringer for begge satellittserier, jeg tør minne om at RSS og UAH benyttes om en annen, mens disse to nå har svært forskjellige trender, viste RSS lavest trend for noen år siden og ble stadig påberopt som den riktige. Nå er det UAH som er helten. Og at Spencer skal være riktigst fordi han er skeptiker og Mears være uriktig fordi han er "warmist" er altså ikke noe argument. Skal disse være "riktigst" så må de i hvert fall vise det samme da ikke begge kan være riktige. Når det gjelder siste justering fra Spencer medførte den altså at forskjellen mellom - 98 og -17 ble redusert fra statistisk signifikant til insignifikant, v5.6 viste 0.17 C høyere enn v6. Er det noe her på forumet kjent md at bakkeseriene har blitt endret så mye på 18 år?

- en må finne årsakene til at bakkeseriene er justert. Noen fremstiller det som rene tilfeldigheter at det blir justert og at dette skjer uten noen form for ekstern kontroll osv. og at dette er bare noen finner på. Det som er klart er at der er fortsatt mange dataserier som ikke er tatt inn i de ulike globale oversiktene. Det mangler eksempelvis mye helt nord og sør, og satellittene dekker så vidt jeg vet bare opp/ned mot 85 grader. Er justeringen begrunnet i at nya data kommer til, er dette en helt annen justering en de som Mears og Spencer bedriver, der de med det samme råmaterialet stadig kommer med nye versjoner. Dette har de nå holdt på med i 38 år og siste revisjon kan som sagt umulig være rett, men hvem som er rett eller rettest må vi bare spekulere i. Denne type usikkerhet har vi ikke i de landbaserte som bygger på flere hundre år gammel teknologi og metoder som var utviklet lenge før klima var noe tema.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Administrator on 14.03.2017, 13:04:24
Det er et stykke fra "hovedpoenget er AT det justeres mer på UAH" ("åpenbart", til og med) til "hovedpoenget er å finne det ut", men OK.

De som har jobbet med UAH har vært åpne og redelige, respondert på kritikk og har et produkt jeg alltid har gått god for, og totalt sett har de gjort justeringer som har ført til en økning i trenden.

Samtidig er det på det rene at NOAA også har justert sitt produkt, men jeg sliter med å finne rådata og historiske versjonsdata.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Administrator on 14.03.2017, 13:07:48
PÃ¥ NOAAs egen FTP er det kun "operational" som ligger ute: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaaglobaltemp/ (http://ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/noaaglobaltemp/)
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 14.03.2017, 15:40:15
Sitat Administrator;

"Det er et stykke fra "hovedpoenget er AT det justeres mer på UAH" ("åpenbart", til og med) til "hovedpoenget er å finne det ut", men OK."

Ja, det er jo ganske åpenbart for de to justeringene vi har omtalt foreløpig, men jeg spør jo også om det er andre som har annen info om tidligere endringer i satellitteraen.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 14.03.2017, 18:00:16
Her er en sammenstilling mellom HadCRUT 3 og 4, som også sammenstiller mot NASA og NOAA;

http://www.metoffice.gov.uk/research/monitoring/climate/surface-temperature

Siden forklarer også forskjellen mellom de tre seriene;

"What do other groups do differently?
The graphic showing global average temperature anomalies from the HadCRUT4, NASA GISS and NOAA NCDC datasets reveals that there are some differences between them. One of the main reasons for this is in how each group treats the gaps in the data.
For HadCRUT4 only grid squares where observations were made in a month are used to calculate global average temperature.
NASA GISS assumes that temperature anomalies remain coherent out to distances of 1200km from a station. In this way they can estimate temperatures through much of the Arctic and Antarctic using only a small number of well separated stations. Because the Arctic has warmed faster than the rest of the planet, the NASA GISS analysis runs a little warmer than HadCRUT4 in recent years.
The analysis produced by the NOAA NCDC makes a more conservative assumption and fills fewer of the gaps."
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 18.03.2017, 22:32:55
Her er en annen link til samme problemstilling;

https://moyhu.blogspot.no/2015/12/big-uah-adjustments.html

Flere av deltagerne her synes å være fagfolk.
Title: Sv: UAH 6 publisert og noe som ikke stemmer?
Post by: Emeritus on 03.11.2017, 07:48:25
UAH for oktober kom i går og Spencer lurer selv på hva som skjer;

http://www.drroyspencer.com/2017/11/uah-global-temperature-update-for-october-2017-0-63-deg-c/#comments

September 17 var den varmeste september i UAH's serie og de fleste antok at det var en freak måned der det bl.a. ble spekulert i om de mange ekstremværhendelsene en hadde hatt (orkanene) spilte en rolle, en spekulasjon Spencer selv ikke trodde mye på. Så kom oktober som rykket opp til hele 0,63, ikke bare er det den desidert varmeste oktober noensinne, men en av de seks syv varmeste månedene som bare slås av toppmånedene i 98 og 17 Ninoene. Oktober 17 ligger bare vel 0,1 bak den varmeste måneden i 98 Ninoen, og vel 0,2 under den varmeste måneden i fjorårets Nino.

UAH har nå blitt så varm at Watts har begynt å se til HadCRUT;

https://wattsupwiththat.com/2017/11/01/global-temperature-continues-to-cool/

Overskriften "Global temperature continues to cool" var kanskje ikke så velvalgt siden Watts i likhet med Aaslid anser UAH som den eneste saliggjørende, og dette samtidig som vi har to månedsrekorder på rad. Det hører også med til historien at det ikke er HadCRUT Watts omtaler, men en "triangulated" versjon av serien som ikke fagmannen Clive Best har utarbeidet.

Det er ingen som kan forklare dette, RSS er enda ikke kommet, men også den var høy i september. Så det eneste spenningsmomentet som gjenstår nå, er om Geir Aaslid skal ha sin vanlige presentasjon av UAH der det ikke har vært noen "signifikant" oppvarming de siste 20 år.

https://okulaer.files.wordpress.com/2017/07/uahv6-gl-tlt-07-2017.png

Grafen er utarbeidet av Okular, siste data er juli 2017, trenden har en kommafeil, den er 0,127C/decade.


Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Telehiv on 03.11.2017, 12:33:55
For ordens skyld: Vi er vel alle enige om at det er snakk om to ulike måleobjekter her?
- HadCRUT4 er målinger av temperatur på bakken
- UAH er satelittmålinger av nedre troposfære, dvs. på ca. 4-5000 m høyde (eller ca. 14.000 fot som amerikanerne sier)

Ut fra standard atmosfærisk teori om konveksjon, konduksjon, osv. skal ikke disse svært ulike trykk- og temperaturregimene ha like temperaturmønstre, og historiske data gir jo en rekke eksempler på motfaser i de ulike atmosfæriske strata.
Når HadCRUT4 akkurat nå viser en viss kjøling, og UAH det motsatte, så er det derfor ikke noe spesielt ved det. Litt fram i tid, og som vi har sett før, kan vi få data som peker på det motsatte. I tillegg kommer usikkerheten rundt målingene, som er større enn den relative endring for begge serier.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 03.11.2017, 13:16:32
Jeg er helt sikker på at du vet at jeg vet at UAH ikke måler overflate men LT, derfor er det så uendelig komisk at denne serien - som sammen med RSS er den desidert mest justerte serien av de alle - er den eneste som aksepteres av Watts og Klimarealistene som ujuksifisert. Og det gjelder som nevnt bare UAH, RSS falt i unåde når siste versjon kom, da hadde Mears i følge Aaslid gitt etter for presset.

Og Hadcrut4 viser ingen kjøling med mindre trender nå skal bedømmes på halvårsbasis;

(http://www.climate4you.com/images/HadCRUT4%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage%20With201505reference.gif)

Siden 2000 har denne serien øket med ca. 0,3C helt i overensstemmelse med trenden på ca. 0,165C/decade.

Komikken er at Watts ikke bare hopper fra UAH til HadCRUT4, men endog finner en høyst uoffisiell og ikke peer reviewed variant utarbeidet av Clive Best der han har benyttet en helt annen metode, nemlig triangulering, som så presenteres med overskriften;

"Global temperature continues to cool"


Og dette dagen før den ellers foretrukne UAH melder om rekordvarme. Og for the record, det er ikke jeg, men Watts og Aaslid som nå i årevis har spådd kulde eller at vi skal tilbake til "pausen." Jeg foreholder meg til alle serier, alle har sine svakheter og styrker og måler til dels ulike områder både vertikalt og horisontalt, og jeg har ikke grunnlag for å hevde at noen er justert på uredelige måter, og alle serier vil ved årets slutt sannsynligvis plassere 2017 blant eller svært nær de fire varmeste år sammen med 2014, 2015 og 2016.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Okular on 04.11.2017, 15:37:42
UAHv6 gl TLT mot "Real HadCRUt", fra januar 1997 til september 2017 (oktoberverdien for UAH er altså ikke tatt med, fordi den ennå ikke er publisert i H4):

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/10/real-hadcrut-vs-uahv6.png)
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Okular on 04.11.2017, 15:55:31
Noen interessante elementer:

(https://okulaer.files.wordpress.com/2017/11/real-hadcrut-vs-uahv6.png)

Merk de to røde elipsene ~ året før de store El Niño'ene (97/98 og 15/16), og deretter de to gule i tida etter de samme. Overflateanomalien ligger i begge tilfeller godt over troposfæreanomalien i året ledende opp til niño'en, for så falle tilbake i etterkant, slik at overflate og troposfære igjen ligger helt på (overordnet) nivå med hverandre.

Alt synes å være akkurat som det skal. Til og med "The Blob"-effekten på overflate- kontra troposfæreanomaliene, primært framtrendende i perioden 2013-2014 (lysegrønn ellipse), men tydeligvis virksom helt til over toppen av 15/16-niño'en, synes nå å være en saga blott ...
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 04.11.2017, 17:12:16
Hva er real HadCRUT?

Og med fare for å fremstå som en idiot, hva mener du med at "Alt synes å være akkurat som det skal."

Hvis du skal forklare sammenhengen mellom overflate og LT så tas det i mot med takk, men slik jeg leser både Spencer og Christy forstår de ikke helt hva som skjer.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Okular on 04.11.2017, 17:23:29
Hva er real HadCRUT?

Forklart her:
https://okulaer.wordpress.com/2017/01/22/4241/ (https://okulaer.wordpress.com/2017/01/22/4241/)

Quote
Og med fare for å fremstå som en idiot, hva mener du med at "Alt synes å være akkurat som det skal."

At alt synes å være akkurat som det skal. Intet mer, intet mindre. Overflate og troposfære er tilsynelatende tilbake i synk.

Quote
Hvis du skal forklare sammenhengen mellom overflate og LT så tas det i mot med takk, men slik jeg leser både Spencer og Christy forstår de ikke helt hva som skjer.

Spencer sammenlikner med HadCRUt4. Det går ikke. Da misforstår man sammenhengen, fordi man tror rent spuriøse (metodologiske) forskjeller på et vis gjenspeiler naturlige årsaker bak divergensen.
Title: Sv: UAH 6 publisert
Post by: Emeritus on 02.01.2018, 20:46:22
UAH for desember, og dermed hele 2017 er inne;

http://www.drroyspencer.com/2018/01/uah-global-temperature-update-for-december-2017-0-41-deg-c/#comments

Både september og oktober var rekordhøye, vi hadde et ganske klart fall i november, men likevel var november den nest varmeste november siden UAH-serien startet i 1979. Jeg trodde det skulle fortstte ned siden november fortsatt er en god del over trendlinjen. Men desember gikk opp fra 0,36 i november til 0,41 i desember.

�ret under ett havnet på 3. plass, sitat Spencer;
 
Quote
2017 ended up being the 3rd warmest year in the satellite record for the globally-averaged lower troposphere, at +0.38 deg. C above the 1981-2010 average, behind 1st place 2016 with +0.51 deg. C, and 2nd place 1998 at +0.48 deg. C.


Dette resultatet har overrasket mange. Wahl tippet en 6 - 7. plass, Spencer selv tippet en årsanomali på 0,2 mens den ble på 0,38. Og hvis jeg nå hadde vært en kilmakuk kunne jeg ha brutt ut;

OG DETTE I ET LA NINA Ã?R!!!!

Men siden jeg er nøktern og intellektuell redelig konstaterer jeg at 2017 formelt hadde en full flegde La Nina i følge NOAA's definisjon, men ikke i følge BoM's, og at vi gikk inn i 2018 med La Nina "conditions." Igjen et utsalg av at klima ikke er digitalt og at det ville være uredelig å karakterisere 2017 som et La Nina år, nesten like uredelig som alle "skeptikere" som fortsatt snakker om at vi fortsatt "egentlig" er i ettervirkningene av den "enorme" 16/17 El Ninoen, som for øvrig var en fjert i en høststorm i forhold til 1997/98 El Ninoen.


Hvis der skulle være noen Klimarealister der ute som leser dette så uttalte Wahl for lenge siden noe i retning av "og det spørs om UAH noen gang igjen vil komme under null."

Og hvis dere fortsatt mener at vi ikke har noen statistisk signifikant oppvarming siden 1996 så kast ett blikk på grafen;

(http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_December_2017_v6-550x317.jpg)

Den som vil ha en enda større versjon kan klikke her;

http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_December_2017_v6.jpg

Er det noen Klimarealister som ser noe mønster her. Og dette spørsmålet stiller jeg helt åpent og i full erkjennelse av at jeg ikke har statistiske kunnskaper større enn en middels bussjåfør. Er det eksempelvis statistiflustiks sagnikifuck at vi ikke har hatt en enste måned etter sommeren 2012 under null, mens under null var hovedregelen før 1998?

For øvrig minner jeg om;

Norges Blindeforbund
E-post: info@blindeforbundet.no
Besøksadresse: Sporveisgata 10
Telefon: 23 21 50 00
Post: Boks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo