Klimadebatt

Klimadebatt => Media og politikk => Topic started by: Ryddegutt on 18.12.2016, 22:43:33

Title: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 18.12.2016, 22:43:33
CO2 hodene har som kjent lite håndfast å komme opp med for å støtte sin galskap. De kan ikke engang fremvise korrelasjon mellom CO2 og temperatur. Den tilfeldige felles stigningen mellom 1970 og 2000 holder ikke når der samtidig er 120 år før og 20 år etter denne perioden uten korrelasjon

Her er en som har en velskreven bloggpost om hvordan CO2-hysteriet kommer til å møte veggen:

Quote
So what can we predict about where the climate scare is going?  Among members of the environmental movement, when their heads stop exploding, there are plenty of predictions that this will be terrible for the United States:  international ostracism, loss (to China!) of "leadership" in international climate matters, and, domestically, endless litigation battles stalling attempts to rescind or roll back regulations.  I see it differently.  I predict a high likelihood of substantial collapse of the global warming movement, both domestically and internationally, over the course of the next couple of years.

http://manhattancontrarian.com/blog/2016/12/13/some-predictions-for-the-future-in-the-climate-game
 (http://manhattancontrarian.com/blog/2016/12/13/some-predictions-for-the-future-in-the-climate-game)

Kilde: Jo Nova
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 19.12.2016, 10:19:36
Vel, CO2 hodene har hatt langt mer håndfast å komme med, enn alternativene de siste årene.

Slik jeg leser utviklingen er der to spor. Det ene er at den langvarige kampen karbonindustrien har ført for å svekke klimavitenskapens innflytelse ved å angripe praktisk talt alt og alle, herunder å karakterisere nøktern mainstream klimavitenskap som alarmisme, etter hvert har båret frukter. Noe som bl.a. vises ved hvem som får posisjoner i Trumps regjering. Det er litt av en bragt når store deler av det rådende parti i USA faktisk fremstår som regulære vitenskapsfornektere. Denne manipuleringen av vitenskapen har endog vært så vellykket at ellers fornuftige folk presterer å hevde at;

"De kan ikke engang fremvise korrelasjon mellom CO2 og temperatur. Den tilfeldige felles stigningen mellom 1970 og 2000 holder ikke når der samtidig er 120 år før og 20 år etter denne perioden uten korrelasjon.."

Mens empirien viser dette;

http://www.climate4you.com/images/AllCompared%20GlobalMonthlyTempSince1958%20AndCO2.gif

Samtidig taper den alternative side i klimadebatten stadig terreng, der er pr. i dag ingen troverdige alternativ til mainstream klimavitenskap. De som har spådd temperaturnedganger, og at det er snakk om naturlige endringer, og har gjort dette i årtier, har lite å vise til hvis en ser på de nakne vitenskapelige fakta.

Dette er to utviklingslinjer som begge har lang reaksjonstid og treghet. En ting er imidlertid sikkert. Politikken har aldri greidd å trumfe vitenskapen, politikken har mange ganger stoppet og forsinket vitenskapen, men det er alltid midlertidig.

Men i et geopolitisk bilde er det bekymringsfylt at Kina, den nasjon som kommer til Ã¥ bli hovedutfordringen for den vestlige sivilisasjon, synes Ã¥ være langt bedre realitetsorientert enn "The Leader of the Free World." 
 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 19.12.2016, 11:03:40
Quote
Emeritus:
langvarige kampen karbonindustrien har ført

Er det de elleville konspirasjonsteoriene fra Mann du tenker på her? Altså at milliarder på milliarder av dollar i hemmelige pengestrømmer fra Statoil & Co som til denne dag er like "skjult" for offentligheten som da Greenpeace og resten av klovene drømte opp dette. Kanskje man bør leie inn noen detektiver som kan ligge i buskene å sjekke hvor ofte Curry og Watt skifter bil eller drar på dyre ferier...

Husk at for Ã¥ komme i nærheten av samme størrelsesordenen i founding som de "rettroende" har sÃ¥ holder det ikke peke pÃ¥ en eller noen titals millioner som f.eks vrøvlet om at Soon er korruptert med en pengesum tilsvarende lønnen til en McDonnalds servitør.  Du mÃ¥ finne titals milliarder.

Ellers har jeg ingen problem med at f.eks Statoil eller Heartland støtter forskning. Det har heller ikke IPCC da de tydeligvis referer til slik forskningene.

https://www.google.no/search?client=opera&q=site:www.ipcc.ch+idso&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl (https://www.google.no/search?client=opera&q=site:www.ipcc.ch+idso&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl)

Forskning på naturlige variasjoner vs tvangstankene om at CO2 styrer temperaturen i universet er vel noe sånt som 1:1000. Tufsen Phil Jones fra "The Hockeyteam" fikk f.eks 130 million kroner kastet etter seg til sin tulleforskning.

Quote
Climategate' professor Phil Jones awarded £13 million in research grants

http://www.telegraph.co.uk/news/earth/copenhagen-climate-change-confe/6735846/Climategate-professor-Phil-Jones-awarded-13-million-in-research-grants.html (http://www.telegraph.co.uk/news/earth/copenhagen-climate-change-confe/6735846/Climategate-professor-Phil-Jones-awarded-13-million-in-research-grants.html)

Phil Jones fra CRU er som kjent neket som for alltid skrev seg inn i vitenskapshistorien da han nektet å vise frem data som han brukte i sin offentlige finansierte forskning og kom med sin herlige uttalelse:

Quote
We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it.

Quote
Emeritus:
Mens empirien viser dette

Nei og atter nei. Man kan ikke bare kutte ut data man ikke liker hvis man skal viser korrelasjon. Det blir "statistikk" på samme amatørnivå som tullinger som Mann driver med. Ta med all data fra 1850 og korrelasjonen din faller sammen som en sekk. I tillegg faller årsak og virkning sammen også. Og på toppen av det hele så klarer man ikke å vise sammenhengen mellom utslipp av CO2 og CO2 konsentrasjonene i atmosfæren.

Quote
Emeritus:
har lite å vise til hvis en ser på de nakne vitenskapelige fakta.

Tja, hvis man filtrerer bort ENSO så viser satellittene (som er kalibrert mot de uavhengige radiosondene) at temperaturøkningene har uteblitt i nesten 20 år. 10 års målinger fra ARGO som kun går ned til 2000m forteller ingenting om hva som foregikk i hele havet fra 1850 og frem til i dag. Og havnivåstigning viser ingen akselerasjon etter 1950. Da sitter CO2-hodene kun igjen med sin temperaturdata der de selv har skapt oppvarmingen (noe som forsåvidt kan kalles "menneskapt oppvarming").

Quote
Emeritus:
synes å være langt bedre realitetsorientert

Javist er Kina bedre realitetsorienter. De ser at Paris-galskapen er en gavepakke til Kina på bekosting av økonomien i Vesten. Hvem hadde vel ikke tatt i mot dette som er servert av idiotpolitikere fra Vesten og i ettertid forsvart gaven med nebb og klør. Trodde du at dette hadde noe med CO2 eller klima å gjøre?
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Okular on 19.12.2016, 12:25:51
"De kan ikke engang fremvise korrelasjon mellom CO2 og temperatur. Den tilfeldige felles stigningen mellom 1970 og 2000 holder ikke når der samtidig er 120 år før og 20 år etter denne perioden uten korrelasjon.."

Mens empirien viser dette;

(http://www.climate4you.com/images/AllCompared%20GlobalMonthlyTempSince1958%20AndCO2.gif)

Det er jo null relevant korrelasjon der, Emeritus. Jeg tror ikke du skjønner hva slags "korrelasjon" som etterspørres. Det at to datasett begge går generelt opp over et visst tidsrom er ikke det samme som at man ergo har etablert "god korrelasjon" og at vi dermed kan se at den ene parameteren forårsaker den andre. For å kunne stadfeste en slik sammenheng er man nødt til å se en tett "lead-lag"-korrelasjon over tid, at den første parameteren (årsaken) konsekvent leder og slik endrer retning først, med den andre like konsekvent diltende etter, altså hver gang også endrer retning, bare litt i etterkant. Slik som her:

(http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0921818112001658-gr2.jpg)

Dette viser de mellomårlige endringene i temperatur med de påfølgende og korresponderende endringene i det atmosfæriske CO2-innholdet. Ingenting ukontroversielt ved dette. En tydelig KAUSAL korrelasjon, om ikke nødvendigvis fullt ut direkte, så i hvert fall indirekte (den kausale sammenhengen her går både på havets opptak og frigivelse av CO2 med endringer i overflatetemperatur, OG på sesongmessige endringer i biologisk aktivitet (opptak kontra frigivelse av CO2)).

"Korrelasjonen" du viser til over er ikke sammenliknbar på noe vis. Man kan fra den grafen verken slå fast at temperaturen driver CO2 over tid ELLER at CO2 driver temperaturen over tid. En slik kausal sammenheng kan rett og slett ikke etableres.

Man kan også se en annen kausal korrelasjon, i iskjernene. Med temperaturen konsekvent ledende og CO2-innholdet følgende. Men her er forsinkelsen på flere hundre år:

(http://www.southwestclimatechange.org/files/cc/figures/icecore_records.jpg)

Hva skjer så når CO2 endelig, i løpet av de siste 100-200 år, frigjør seg fra den slaviske temperaturavhengigheten? CO2-innholdet i atmosfæren skyter i taket ... UTEN at temperaturen følger med.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 19.12.2016, 20:28:57
Sitat Okular;

"Man kan også se en annen kausal korrelasjon, i iskjernene. Med temperaturen konsekvent ledende og CO2-innholdet følgende. Men her er forsinkelsen på flere hundre år:"

Jeg har ikke påstått at kurven jeg linker inn viser kausal korrelasjon, men den viser korrelasjon. Jeg har heller ikke påstått at korrelasjon mellom temperaturer og CO2 konsentrasjon i atmosfæren alene, er et bevis på klimagassteorien. Men det er ett av bevisene som sammen med andre fakta og teorier, kan si noe om hvor sannsynlig klimagassteorien er.

Du har gjentatte ganger her på forumet hevdet at klimagassteorien i beste falle er en antagelse eller et dogme, og at det ikke kan fremlegges et ensete bevis fra den virkelige verden osv. Jeg har svart tilbake og bedt deg sette opp det eksperiment som var egnet til å verifisere teorien slik at du ble tilfredsstilt. Jeg kan ikke huske å ha mottatt noe svar og jeg vet hvorfor, et slikt eksperiment er umulig å sette opp, utover det vi allerede har på gang i den virkelige verden.

Om der er god, middels eller svak korrelasjon mellom de to størrelser er heller ikke i seg selv egnet til å falsifisere eller verifisere klimagassteorien. Vi ser at der er bra korrelasjon i det tidsintervall som er linket inn fra Climate4You, jeg tror ikke Humlum har gjort det bevisst, da hadde han sikkert plukket en mer representativ periode i det ytterst svake arbeidet som ble presentert i Humlum et. al (2012) som nettopp er drøftet på en annen streng. Tidsintervallet bare ble slik siden han tok med starten fra Mauna Loa målingen til siste tilgjengelige temperaturmålinger. En unngikk da deler av den flate utviklingen fra 1940 til slutten på 60 - tallet og den flate utviklingen fra 2000 til 2012, og kurvene hadde på langt nær sett like sexy ut.

http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1940/mean:12/normalise/to:2011/plot/hadcrut4gl/from:1960/trend:12/normalise/to:2012/plot/esrl-co2/from:1960/mean:12/normalise/to:2012

Men den korrelasjon Ryddegutt etterlyser, er et utslag av Klimarealistlogikk*, vi hadde for et par uker siden en drøftelse om når CO2 skulle begynne å slå ut på temperaturene, om mengden var stor nok i 1950, eller om det allerede skjedde før. Jeg har ikke svaret på dette, men Ryddegutt mente i hvert fall at endog IPCC mente at det ikke ville slå in før i midten av det 20. århundre, og da er jo korrelasjonen god.

Et annet element i god eller dÃ¥rlig korrelasjon er jo de naturlige dekadale endringene, selv om det motsatte pÃ¥stÃ¥s, er der ingen uenighet i klimavitenskapen om at slike finnes. Og her pÃ¥ forumet er det særlige disse 30/60 Ã¥rs fasene som har vært populære. Om disse 60/30 teoriene har noe for seg sÃ¥ blir jo korrelasjonen bare enda bedre. En naturlig kjølende fase fra 1945 til 1975 med dÃ¥rlig korrelasjon, en varmende fase fra ca. 1975 til 2000 med god korrelasjon, en kjølende fase fra ca. 2000 der AGW overstyrer den naturlige nedkjølingen og endog opprettholder en svak oppvarming frem til ca. 2012, og en varmende fase fra ca. 2014 til...... og resten av dette eventyret mÃ¥ vil alle vente med Ã¥ høre fortsettelsen av. Men ogsÃ¥ her er der et klart element av Klimarealistlogikk, en kan ikke pÃ¥ den ene side fremheve de naturlige varmende og kjølende perioder, og samtidig hevde at disse forsvinner om AGW kommer i tillegg.   


*Klimarealistlogikk; å inneha flere gjensidig utelukkende standpunkter samtidig, eksempelvis å akseptere klimagassteorien, men samtidig hevde at økningen av CO2 i atmosfæren, er et resultat av temperaturstigningene
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 19.12.2016, 21:18:22
Quote
slå in før i midten av det 20. århundre, og da er jo korrelasjonen god

Virkelig?

(http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/data/current/web_figures/hadcrut4_annual_global.png)

(http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/graphics/cumulative_global_1751_2007.jpg)
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 19.12.2016, 21:45:10
Sitat Ryddegutt;

"Virkelig?"

Jeg tror det er noe som heter curve fitting, selv om jeg ikke har helt klart for meg hva det er. Men jeg vet at man kan få til det utroligste ved å endre på verdiene på x og y aksen i sammenstillingen av to verdier, Petter T har endog lagt frem to kurver med ulike Y verdier og presentert de som en. Du har vist ett eksempel, her er et annet;

http://www.climate4you.com/images/AllCompared%20GlobalMonthlyTempSince1958%20AndCO2.gif

Og siden det ikke er jeg som har laget noen av de, kan jeg i hvert fall ikke beskyldes for uryddig curve fitting.

Personlig har jeg sansen for denne;

http://history.aip.org/climate/images/Marcott.jpg

Og den jeg har moret meg med mest i de siste dagene er denne;

https://i2.wp.com/www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2016/12/Lamb_Tmod.png

kilde;

http://www.klimarealistene.com/2016/12/16/dagsnytt18-samset-med-nye-klimakannestoperier/

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 19.12.2016, 22:30:20
Sitat Ryddegutt;

Er det de elleville konspirasjonsteoriene fra Mann du tenker på her?

Jeg tenkte mer på disse dokumenterte fakta;

http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/climate-deniers/koch-industries/

https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/13/peabody-energy-coal-mining-climate-change-denial-funding

http://www.ucsusa.org/global_warming/solutions/fight-misinformation/exxonmobil-report-smoke.html#.WFhKbYWcHVJ

https://www.nrdc.org/experts/aliya-haq/peabody-coals-unprecedented-support-climate-denial

http://mediamatters.org/blog/2012/11/28/meet-the-climate-denial-machine/191545

Sitat Ryddegutt;

"Husk at for å komme i nærheten av samme størrelsesordenen i founding som de "rettroende" ...."

Denne tøvete ideen - eller la meg kalle det en mental kortslutning - om at "de to sider" i klimadebatten skal fundes like mye, er jo bare tåpelig. Den vitenskapelige basisen for klimaforskningen var allerede lagt for flere tiårsiden, da ble det endog av de forskere som arbeidet med det, ansett som positivt at kloden ble varmere. Vi hadde Reagan i åtte år, så kom BushI, så var det Clinton som ble etterfulgt av BushII. Og først når Obama kom, kom samtidig dette hylet om at forskerne leverte det Obama ville ha.

Var der noe paradigmeskifte i klimaforskningen fra og med 20. januar 2008? Begynte NOAA og NASA/GISS da plutselig å juksifisere temperaturene? Var Reagan og Bushene noe mer vennligstilt overfor tanken om AGW, og at en måtte begrense bruken av olje og kull, enn Trump?

Denne mentale kortslutningen kombineres gjerne med påstanden om at det ikke forskes på naturlige endringer, noe som om mulig er en enda større kortslutning. Hva er det Telehiv har presentert her i dag, hva er Humlum et al. (2011) og (2012) er et hjelpeløstet forsøk på. Hva er alle disse hundrevis av proxystudiene, og hva er de "flere hundre" artikler som linkes inn fra The TwiligthZone? Her på forumet er det jo så lite CO2 forskning som blir omtalt, at enkelte av forumdeltagerne tror at det overhodet ikke finnes. For en tid tilbake var det snakk om noen colaflasker med gass i, og når en las kommentarene kunne en tro at dette var det eneste CO2 hodene kunne legge frem.

Det en egentlig etterlyser er jo forskning som støtter ens eget standpunkt, men når dette ikke finnes i tilstrekkelig grad, begynner en å beklage seg over at det ikke forskes på det.

Sitat Ryddegutt;

"Tja, hvis man filtrerer bort ENSO så viser satellittene (som er kalibrert mot de uavhengige radiosondene) at temperaturøkningene har uteblitt i nesten 20 år. 10 års målinger fra ARGO som kun går ned til 2000m forteller ingenting om hva som foregikk i hele havet fra 1850 og frem til i dag. Og havnivåstigning viser ingen akselerasjon etter 1950. Da sitter CO2-hodene kun igjen med sin temperaturdata der de selv har skapt oppvarmingen (noe som forsåvidt kan kalles "menneskapt oppvarming")."

Vel, her var det mange lyder fra ekkokammeret. Filtrere bort ENSO? Hva med å filtrere bort den sunne fornuft. Tar en 1998 - El Ninoen fra en "skeptiker" tar en samtidig livslykken fra han. Du vil fjerne ENSO nå, mens den alternative side nå i årevis har maset om at det ikke har blitt varmere på x år og y måneder. Hva med å beholde ENSO - episoden fra 1997 til 2002 og fjerne den fra 2015 til 2017, hvis det kan hjelpe på en saligere julehøytid, så er det OK for meg.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Amateur2 on 19.12.2016, 22:33:46

Jeg tror det er noe som heter curve fitting, selv om jeg ikke har helt klart for meg hva det er.


"Curve fitting", Emeritus, det er kort og godt det å tilpasse en kurve, gitt ved en matematisk, gjerne analytisk, funksjon, til observerte data. Her er hva Wikipedia sier i innledningen til artikkelen om Curve Fitting (https://en.wikipedia.org/wiki/Curve_fitting):

Quote
Curve fitting[1][2] is the process of constructing a curve, or mathematical function, that has the best fit to a series of data points,[3] possibly subject to constraints.[4][5] Curve fitting can involve either interpolation,[6][7] where an exact fit to the data is required, or smoothing,[8][9] in which a "smooth" function is constructed that approximately fits the data.

Den lineære trenden man gjerne viser til i mange sammenhenger, er en svært primitiv kurvetilpasning hvor man tilpasser en rett linje, y=ax+b , til observasjonene. Parametrene [a,b] som definerer den rette linjen, bestemmes gjerne ved minste kvadraters metode (lineær regresjon (https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regression) ).
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 20.12.2016, 10:35:01
Emiritus, det eneste du kommer med her god dokumentasjon på at du og multi-milliard konsernet Greenpeace ikke har noe som helst annet en BS å komme med for å understøtte de elleville konspirasjonsteoriene. Filantropi er noe man driver med i mye større grad i USA enn i Norge og har lang tradisjon. Koch-brødrene har altså over tid donert 150 mrd NOK til mange forskjellige formål. Og de har også donert småsummer til f.eks Cato institute som rundt $1 000 000 før 1990 da CO2-hysteriet ennå ikke hadde startet og ned til $250 000 fra og med 1996. Men sluttet med støtten til Cato institute 2011. Er påstanden at Koch-brødrene fører hemmelig krig mot IPCC, men gidder ikke å bruke annet en knapper og glansbilder og glemmer at informasjonen er offentlig?

At nekene i det militante Greenpeace eller et null som Mann forfremmer seg selv til overdommer over hvilke formål som er verdig støtte har overhode ingen relevans. At der finnes naive CO2-hoder som i utgangspunktet tror på hva som helst bare det understøtter dommedag også tror på disse fantasiene er ikke så oppsiktsvekkende.

Quote
What tends to go unmentioned: the owners of Koch Industries, one of the world's biggest conglomerates, have kicked in an estimated $1.5 billion or so to an array of causes and institutions most liberals love: public television, medical research, higher education, environmental stewardship, criminal justice reform and the arts. Stung by a 2010 New Yorker article that framed them as villains, the brothers are assertively putting out the good word about their good works.

http://www.usnews.com/news/the-report/articles/2015/06/26/the-koch-brothers-gifts-to-society (http://www.usnews.com/news/the-report/articles/2015/06/26/the-koch-brothers-gifts-to-society)

Så langt jeg har giddet å sjekke så er alle linkene dine fullstendig uten troverdighet og skrevet av aktivister i klasse med Rasmus Hansson og Benestad som slenger rundt seg med uttrykk som "climate missinformer" og "denier", samt bruker kloakken desmogblog som "kilde". Hva pokker vet disse tullingene om formålet med slike donasjoner. Kan du vise til en eneste falsk forskningsrapport?

De vrøvler i vei om tobakk, Exxonmobile og at Antony Watt fikk noe lommerusk for å holde et foredrag for Heartland og drive med peer-review forskning. Linken man viser når det gjelder Watt er Watts egen blogg der han helt åpen forteller om dette. "hemmlige konspirasjonene" my ass. Disse rottene mener tydeligvis at Heartland og Cato stiller i samme klasse som russisk mafia og nynazister, samt at Watt må jobbe gratis hvis han skal ha troverdighet mens svina i CRU reiser med fly jorden rundt på business class for å spy ut CO2 og delta på tullemøter.

Og hvorfor skulle olje- og kull-selskaper være mot CO2-hysteriet? Tvinges man til å bytter ut billig kull med dyr olje og gass så tjener jo disse selskapene penger som gress.

Jeg foreslår at du heller finner en barnehage i nærheten av deg og henter informasjonen der. Det ville være tusen ganger mer troverdig enn det røret du kommer med her.

Quote
Emeritus:
Denne tøvete ideen - eller la meg kalle det en mental kortslutning - om at "de to sider" i klimadebatten skal fundes like mye, er jo bare tåpelig.

Nei, det er ikke tåpelig. Founding skal styres utfra hvor relevant forskningen man søker støtte til faktisk er og om forskningen har potensiale til å komme med resultater som bryter med ting man allerede tror er tilfelle. I dag tildeles støtten av portvoktere utfra om man tror forskningsresultatet blir "moralsk" eller "umoralsk", samt at forskningen ikke provoserer CO2-ayatollaene.

Hvorfor måtte f.eks Watt hente støtte fra Heartland til sin forskning? Innenfor vitenskap så hadde Watts forskningsbidrag blitt tatt i mot med åpne armer slik at en kunne bekrefte eller avkrefte nøyaktigheten til målestasjonen. Innenfor "klimavitenskap" er "det umoralsk å tvile" for å sitere kjeftesmella som stod på podiet i FN i 2007 og skrek dette.

Quote
Emeritus:
Filtrere bort ENSO

Ja, det er det forskerne selv sier. Derfor regnes pausen som oftest fra år 2000 og ikke 1998. Eller er du like blåst som de tullingene som mener at det er CO2 og ikke El Nino som lager varme år inn i mellom?
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 20.12.2016, 11:06:31
Quote
Emeritus:
Du har vist ett eksempel

På figuren over CO2 fra US Department of Energy står der klart og tydelig med store bokstaver "Cumulative Global fosil-fuel CO2 Emissions". Altså den delen av CO2 som gjør at verden i dag koker og at vi straks kommer til å dø. CO2-hodene påstår jo at CO2 forblir i atmosfæren i tusenvis av år (isotopene viser 5 år) så da er det akkumulert CO2 som gjelder. Mener du at CDIAC driver med "kurvetilpasning"?

Men figurene var gammel og hentet i forbifarten. Her er en mer oppdatert figur fra CDIAC som viser årlig utslipp hvis det er bedre. Men da er det altså integralet (arealet under kurven) som teller, ikke selve kurven. Dvs kurven vil skyte mye brattere til himmels etter 1950:

(http://cdiac.ornl.gov/images/global_fossil_carbon_emissions_google_chart.jpg)

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/glo_2010.html (http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/glo_2010.html)
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: PetterT on 20.12.2016, 13:19:56
Sitat Emeritus #6:
Quote
Jeg tror det er noe som heter curve fitting, selv om jeg ikke har helt klart for meg hva det er. Men jeg vet at man kan få til det utroligste ved å endre på verdiene på x og y aksen i sammenstillingen av to verdier, Petter T har endog lagt frem to kurver med ulike Y verdier og presentert de som en.


I den grafen Emeritus viser til sÃ¥ er verdiene de samme: x-akse: Ã¥rstall, y-akse: areal, hvor den eldste delen av kurven er absolutt areal, mens den nyere er anomali.  Det er fult mulig Ã¥ kombinere dette sÃ¥ fremt man finner felles utgangspunkt hvor nullpunktet for anomalien mÃ¥ stemme med absoluttverdien anomalien bestemmes ut ifra.
BÃ¥de Al Gore og M. Mann spleiset kurver.  Det er ikke noe galt i det.  Det som er galt er Ã¥ utelate informasjon som Al Gore gjorde for Vostok-kurvene over temperatur og CO2 ved Ã¥ IKKE opplyse om at først endrer temperaturen seg og DERETTER CO2.  M. Mann utelot "inconvenient" treringdata fra nyere tid.  Emeritus utelater det viktigste i sine egne sitater for Ã¥ vri pÃ¥ betydningen.
Alt dette er uredelig, og sier mye om AGW-hysterikerne.

Når det gjelder "curve fitting" håper jeg Emaritus tar til seg lærdom fra Amateur2
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 20.12.2016, 14:07:34
Korte kommentarer til Ryddegutt;

1. PÃ¥virkning av opinionen

Det er tillatt å påvirke opinionen og ditt svar hadde vært langt mer elegant om du erkjenner det åpenbare, og at det er dokumentert fra bl.a. konkursdokumentene til Peabody, og erkjent fra en rekke ulike kilder, endog av de som har gitt og mottatt pengene, at dette har foregått. Når du nekter på dette og forsvarer det med "drittkilder" og "konspirasjonsteoriene til Mann," fremstår du nettopp som en representant for de nyttige idioter disse pengene skal påvirke. Din rolle er dermed redusert til canonfodder, i stedet for en kritisk samfunnsdebattant.

2. Hvordan forskningen skal finansieres og hvem som skal beslutte hva, er et stort og komplisert spørsmål og krever et nyansenivå jeg ikke en gang vil forsøke meg på i denne strengen. Men å hevde at det er alarmistene som har satt i gang politiseringen av dette, er det ikke grunnlag for. Men et par linjer kan trekkes;

- der er en gruppering, kall det gjerne alarmister og "skeptikere" som består av ulike velledige organisasjoner som Greenpeace og tilhørende politiske partier, jeg har ikke grunnlag for å hevde at disse ikke mener hva de sier, på samme måte jeg ikke har grunnlag for å hevde at Klimarealistene faktisk ikke tror hva de sier. Begge grupperinger er for lengst fortapt for den sunne fornuft, og er mer eller mindre ute av stand til å se skogen for bare trær, jeg er redd for at du tilhører den siste gruppe.

- så har vi grupper som har direkte økonomiske interesser av klimaspørsmålet, også her på begge sider bl.a. representert ved fornybarindustrien i USA og andre land, og den som ikke ser at karbonindustrien systematisk har sådd tvil om klimaforskningen er kort og godt tapt bak en vogn, å argumentere for det åpenbare er fånyttes

Fremgangsmåten er en kald og nøktern analyse av typen follow the Money, ingen selskaper kaster ut millioner formålsløst, begrepet There ain't no such thing as a free lunch gjelder her som ellers

3. CO2 atomets levetid i atmosfæren og diverse kurver

Jeg forstår ikke en gang hva du vil frem til med disse tallene og kurvene med ulike "strekking" og "sammenpressing" av x og y aksen, karbonsyklusen er rimelig bra forstått og jeg har ikke mer å melde

Kort til Petter T; selv om Mann og Gore har fusket er dette ingen unnskyldning for deg å fuske. Det er ikke noe grunnlag for å lappe sammen to kurver og presentere det som en, uten i det minste og gi en grundig forklaring på hvorfor det er gjort og hvordan. For øvrig setter jeg stor pris for din omtanke for mitt behov for lærdom, det er ytterst gjensidig, det er ikke uten grunn at Rasmus Hansen nevnte deg spesielt.


Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 20.12.2016, 15:08:10
Konspirasjonen til Mann og andre lukkemuskler går ut på at Koch-brødrene, Watt og Curry selv egentlig tror på at verden kommer til å gå under pga CO2, men fordi man er så glad i penger og driter i sine barn og alle andre så setter man i gang med kampanjer der man "finner på løgner" for så tvil. Men til forskjell fra kloakken Desmogblog, som er en blogg dedikert til å diskreditere vitenskapsmenn og kvinner personlig, så gjør holocaust-fornekterne dette ved å publisere "falske" vitenskaplige resultater for å "forvirre". Det er alltid dårlig moral det er snakk om nå det gjelder de vantro.

Hvis du mener at en organisasjon som Cato Institute blir korruptert og lar eg kjøpe av $250 000 i Ã¥ret sÃ¥ er du helt pÃ¥ bærtur og du har ikke annet enn konspirasjonstøvet til Mann Ã¥ vise til.  Kom med eksakte kilder og ikke en haug med dritt der man selv mÃ¥ grave.  Og nei, jeg gidder ikke Ã¥ bruke tid pÃ¥ møkk fra Greenpeace eller dustete og luftige spekulasjoner fra andre aktivister.

Quote
Jeg forstår ikke en gang hva du vil frem til med disse tallene og kurvene med ulike "strekking" og "sammenpressing" av x og y aksen, karbonsyklusen er rimelig bra forstått og jeg har ikke mer å melde

CO2-hypotesen går ut på at det samlede CO2-utslippet fra fossile kilder styrer temperaturen. Men hvis det naturlige nivået fikk være i fred så hadde den globale temperaturen fortsatt videre som på det flate skaftet til tullekurven i MBH99. Mauna Loa viser den totale konsentrasjonen av CO2 der menneskelig utslipp utgjør et musepiss.

Iflg IPCC så er slingringsmonnet i beregning av størrelsen i den naturlige CO2-fluxen mye større enn de menneskelige utslippene. Men man antar at økningen målt på Mauna Loa er den integrerte av utslippene (oppmagasinerte CO2) fra fossilt brensel fordi man forutsetter at levetiden for CO2 i atmosfæren er på flere tusen år. Jeg har nå vist deg flere kurver over beregninger for globale utslipp fra fossilt brensel laget av US Guvernement. Altså eksakt de tallene for CO2 som de mener styrer temperaturen og som er de samme tallene man tror man skal begrense gjennom Paris-galskapen. Hvor vanskelig kan det være...

Siden du ikke tror på meg og heller ikke gidder å lese deg opp foreslår jeg at du tar med deg den siste kurven jeg referte til og legger inn et spørsmål til Terje Wahl. Spør om arealet under denne kurven viser det som de mener skal være den antropogene delen av CO2 som styrer temperaturen og om Wahl selv tror at det er mulig å skille ut et antropogent temperatursignal fra støy før 1950.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 20.12.2016, 15:39:37
Jeg svarer kun på CO2. Det er mye forvirring og påstander rundt CO2 nivå før og nå. En har bl.a. Beck målingen fra 1800 tallet som viser like mye som nå og der de samme målingen går opp og ned som en jo - jo, disse målingen er bl.a. promotert av Klimarealistene.

Så har vi vitenskapen som har som grunnleggende tese at der er årsak og sammenheng mellom det som skjer i naturen. Og hvis CO2 øker fra 270 ppm til 400 ppm, så må det ha en forklaring, gjerne kalt en årsak. Så vet vi at CO2 molekylet ikke bare forsvinner, det går enten opp i atmosfæren eller blir tatt opp i biosfæren, herunder i havene. Dette er mulig å beregne, og en skal være Ole Humlum for å hevde at CO2 nivået i havene ikke er målt i hele vannsøylen, særlig når landets nest største universitet har et av de eldste og mest kompetente miljøer på havkjemi. Så har vi noe som heter Vostokprøvene og senere kjerneprøver, de viser et rimelig konstant nivå på CO2 nivået i mellomistidene på 260 - 300 ppm, og så vidt jeg husker kan dette konstateres 600.000 år tilbake i tid.


Så denne gangen har jeg ikke behov for å ringe en venn, Wahl er grei å ha, men når jeg kan støtte meg på en enda større autoritet og som i hvert fall ikke kan mistenkes for å være alarmist, holder det lenge for meg.


Quote
Then there is another group of deniers who accept the existence of the greenhouse effect but argue about the cause and effect of the observed increase of atmospheric carbon dioxide.  One subgroup holds that CO2 levels were much higher in the 19th century, so there really hasn't been a long-term increase from human activities.  They even believe in a conspiracy to suppress these facts.  Another subgroup accepts that CO2 levels are increasing in the 20th century but claims that the source is release of dissolved CO2 from the warming ocean.  In other words, they argue that oceans warm first, which then causes the CO2 increase.  In fact, such a phenomenon is observed in the ice-core record, where sudden temperature increases precede increases in CO2.  While this fact is a good argument against the story put forth by Al Gore, it does not apply to the 20th century: isotopic and other evidence destroys their case.

Another subgroup simply says that the concentration of atmospheric CO2 is so small that they can't see how it could possibly change global temperature.  But laboratory data show that CO2 absorbs IR radiation very strongly.  Another subgroup says that natural annual additions to atmospheric CO2 are many times greater than any human source; they ignore the natural sinks that have kept CO2 reasonably constant before humans started burning fossil fuels.  Finally, there are the claims that major volcanic eruptions produce the equivalent of many years of human emission from fossil-fuel burning.  To which I reply: OK, but show me a step increase in measured atmospheric CO2 related to a volcanic eruption.

http://www.americanthinker.com/articles/2012/02/climate_deniers_are_giving_us_skeptics_a_bad_name.html#ixzz1nn0SciyO
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 20.12.2016, 15:48:05
Ok, levetiden for CO2 i atosfæren er egentlig irrelevant hvis påstanden er at det er den antropogene delen av CO2 som styrer temperaturen. Men da må du jo for pokker se på den antropogene delen av CO2 da!

At jeg var så kortenkt at jeg prøvde å forklare sammenheng mellom levetid og arealet under kurven for jeg ta på min kappe. Det ble tydeligvis for mye informasjon.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: PetterT on 20.12.2016, 16:12:28
Sitat Emeritus #12:
Quote
Kort til Petter T; selv om Mann og Gore har fusket er dette ingen unnskyldning for deg å fuske. Det er ikke noe grunnlag for å lappe sammen to kurver og presentere det som en, uten i det minste og gi en grundig forklaring på hvorfor det er gjort og hvordan. For øvrig setter jeg stor pris for din omtanke for mitt behov for lærdom, det er ytterst gjensidig, det er ikke uten grunn at Rasmus Hansen nevnte deg spesielt.


Gjentar sitat: "uten i det minste og gi en grundig forklaring på hvorfor det er gjort og hvordan"
Beklager, trodde det ikke var nødvendig å informere med "teskje".
Ryddegutt gir for mye info, jeg for lite.  Det er ikke lett Ã¥ legge seg pÃ¥ et nivÃ¥ emeritussen forstÃ¥r.
Hils Rasmus Hansen og si han kan ta direkte kontakt via mailsystemet her på Klimadebatt.

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 20.12.2016, 16:35:25
"At jeg var så kortenkt at jeg prøvde å forklare sammenheng mellom levetid og arealet under kurven for jeg ta på min kappe. Det ble tydeligvis for mye informasjon."

Jeg skal ikke utelukke at det er jeg som er korttenkt, men jeg har aldri påstått eller hørt at CO2 molekylene (med unntak av noen isotoper) har merkelapper og opptrer annerledes om de kommer fra forbrenning av olje eller stammer fra de naturlige prosesser som skjer/skjedde både før og etter vi begynte å brenne fossile brensler. Jeg har heller ikke noe problem med å forstå at utslippene etter 1950 ikke har steget lineært. Det er det akkumulerte tillegget som gjør at det nå viser 400ppm mot ca. 270 ppm i førindustriell tid, og som i følge teorien gjør at vi får en forsterket drivhuseffekt. Hvis jeg har misforstått teorien, så har jeg ikke noe problem med å bli forklart det.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Telehiv on 20.12.2016, 16:46:12
Her er en interessant debattartikkel i forskning.no i 2008 av Tom Segalstad (bl.a. tidligere â??expert reviewerâ? for IPCC), som omhandler mye av det dere diskuterer:

http://forskning.no/meninger/kronikk/2008/07/ikke-alt-er-menneskeskapt
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 20.12.2016, 20:48:29
Sitat Petter T;

"Gjentar sitat: "uten i det minste og gi en grundig forklaring på hvorfor det er gjort og hvordan"
Beklager, trodde det ikke var nødvendig å informere med "teskje"."

Jeg vet hvor den høyre kurven kommer fra og hva den illustrerer, men jeg kan ikke huske at du ar forklart - verken med teskje eller noe annet - hvor den venstre del av kurven kom fra. Du har faktisk holdt ganske tett om dette til tross for at jeg har bedt om det et par ganger. Men kanskje jeg har løst det.

http://notrickszone.com/2016/11/28/there-has-been-no-significant-net-change-in-arctic-sea-ice-extent-in-the-last-80-years/#sthash.3QTKWS0P.dpbs

det synes som om venstre del av grafen kommer fra en artikkel av to herrer ved navn Hoffert and Flannery og disse synes igjen å være et fast innslag i ExonMobils vitenskapelige team;

http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/energy-and-environment/climate_peer_reviewed_publications_1980s_forward.pdf

Kunne du være sÃ¥ vennlig Ã¥ fremlegge den aktuelle artikkel, jeg har søkt men finner den ikke. Som du vet er jeg særlig opptatt av arktisk sjøis, sÃ¥ all informasjon om isforholdene særlig fra ca. 1924 til 1940, da det utvilsomt var en varmeperiode i Arktis, er av interesse. Og her ser jeg (pÃ¥ kurven) pÃ¥stander jeg aldri har sett før i vitenskapelige artikler. 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: PetterT on 21.12.2016, 08:47:37
Til Emeritus.
Beklager, men jeg har ikke mer info enn du selv har funnet ut i innlegget over.
Beklagelse nr. 2 er at jeg tidligere ga feil link til notrickszone artikkel.  Noen ganger (muligens for ofte) gÃ¥r det litt fort for seg pÃ¥ slike debattsider.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 21.12.2016, 08:58:22
Takk for svar, jeg har sett mer på det i ettertid og har funnet selve artikkelen av Hoffert and Flannery, men denne kommenterer ikke grafen. Selve grafen kommer fra en artikkel av Vinnikov, og denne har jeg ikke funnet enda.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 21.12.2016, 10:06:19
Studien heter:

Vinnikov et al 1980 Contemporary variations of the northern hemisphere climate

og er sannsynligvis på russisk. Se referansene her (siste side):

http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0493(1982)110%3C0059:VISATP%3E2.0.CO%3B2 (http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0493(1982)110%3C0059:VISATP%3E2.0.CO%3B2)

Studien ser ikke ut til å være så lett tilgjengelig. Her er et verktøy som kanskje kan være til hjelp:

http://sci-hub.io/ (http://sci-hub.io/)

Ellers kan det være interessant å se på figure 2 og figure 4 i studien som er linket til på AMS siden over.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 21.12.2016, 10:20:47
Jeg er ikke verre på det enn at jeg har sendt en e-post til Vinnikov, så får vi se om han svarer. Han var en av en av tre hovedforfattere i "Observed Climate Variations and Change" i AR1, han gav ut sine første arbeider tidlig på 60-tallet, så han må være nærmere 80 nå.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Okular on 21.12.2016, 12:57:23
Jeg har ikke påstått at kurven jeg linker inn viser kausal korrelasjon, men den viser korrelasjon.

Ja vel? Hva slags korrelasjon? Det finnes jo ingen samvarians her. Du vet at to rette linjer vil ha en korrelasjonskoeffisient på 1 (eller -1) uavhengig av innbyrdes helningsvinkel. Det er ikke TRENDEN vi korrelerer, Emeritus. Det er DATAENE. Graden av samvarians.

Quote
Jeg har heller ikke påstått at korrelasjon mellom temperaturer og CO2 konsentrasjon i atmosfæren alene, er et bevis på klimagassteorien. Men det er ett av bevisene som sammen med andre fakta og teorier, kan si noe om hvor sannsynlig klimagassteorien er.

Eh, nei.

Quote
Du har gjentatte ganger her på forumet hevdet at klimagassteorien i beste falle er en antagelse eller et dogme, og at det ikke kan fremlegges et ensete bevis fra den virkelige verden osv. Jeg har svart tilbake og bedt deg sette opp det eksperiment som var egnet til å verifisere teorien slik at du ble tilfredsstilt. Jeg kan ikke huske å ha mottatt noe svar og jeg vet hvorfor, et slikt eksperiment er umulig å sette opp, utover det vi allerede har på gang i den virkelige verden.

For det første, man setter ikke opp et vitenskapelig "eksperiment" for å VERIFISERE en påstand/hypotese. Man setter det opp for å om mulig FALSIFISERE den.

Hvordan setter man så opp et slikt "eksperiment" for det du litt pussig kaller "klimagassteorien" i det virkelige jordsystemet?

Vel, for å kunne gjøre dette må man først vite litt om hva denne "hypotesen" faktisk hevder. Den hevder at ved å øke CO2-innholdet i atmosfæren så "forsterker vi drivhuseffekten". Hvordan? Ved å gjøre luftsøylen mer opak (ugjennomskinnelig) for utgående IR fra overflaten og lave luftlag, noe som tvinger jordas såkalte "effektive utstrålingshøyde" til verdensrommet høyere opp i luftsøylen. Denne postulerte "drivhusmekanismen" for oppvarming gir distinkt IKKE en strålingsubalanse ved ToA. Balansen mellom innkommende (fra sola) og utgående (fra jorda) ved toppen av atmosfæren forblir i likevekt, med for en pris: oppvarming av alle høydespesifikke lag fra tropopausen og ned til overflaten. Overflaten og troposfæren må rett og slett varmes opp for at jorda skal kunne gi fra seg like mye strålingsvarme til verdensrommet som før MED en høyereliggende "effektiv utstrålingshøyde" (fordi troposfæren jo blir kaldere jo høyere opp man kommer), nettopp for å holde strålingsbalansen ved ToA:

(http://www.climatetheory.net/wp-content/uploads/2012/05/greenhouse-effect-held-soden-2000.png)

Så hva er det vi må se på for å se om denne mekanismen FAKTISK er i operasjon? Vi må se på strålingsfluksdataene ved ToA.

Og hva viser disse, Emeritus?

Det er INGEN (!!!) "forsterket drivhuseffekt" å spore. Nettoakkumulasjonen av energi i jordsystemet (>oppvarming) skyldes nettopp IKKE en tilbakeholding av varme fra jorda ved en gitt T, "bedre isolasjon", men en økning av varme-input'en fra sola.

Strålingsfluksdataene ved ToA er klokkeklare på akkurat dette.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 21.12.2016, 13:21:54
Quote
"For det første, man setter ikke opp et vitenskapelig "eksperiment" for å VERIFISERE en påstand/hypotese. Man setter det opp for å om mulig FALSIFISERE den"

Der er jeg enig, men verifikasjon er også et vitenskapsteoretisk begrep, men passer ikke i denne sammenheng.

Og klimagassteorien er teori selv om du ikke mener det. Jeg så du forsøkte å få Judith Curry til å bli enig med deg, but Hank Williams hasn't answered yet.

Quote
Ja vel? Hva slags korrelasjon? Det finnes jo ingen samvarians her. Du vet at to rette linjer vil ha en korrelasjonskoeffisient på 1 (eller -1) uavhengig av innbyrdes helningsvinkel. Det er ikke TRENDEN vi korrelerer, Emeritus. Det er DATAENE. Graden av samvarians.

Ta dette videre til Nick Stokes, han er langt mer kompetent på disse spørsmålene enn meg;

https://moyhu.blogspot.no/2016/11/update-check-on-hansens-1988-projections.html

I følge Stokes så er riktig trykknapp GISS Ts (Met stations)

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Okular on 22.12.2016, 12:01:50
Og klimagassteorien er teori selv om du ikke mener det.

Men da må jeg jo spørre deg: Hva mener du egentlig med "klimagassteorien"? Mener du ideen om en radiativ "drivhuseffekt"? Eller mener du ideen om at vi med våre utslipp av CO2 i atmosfæren på et vis forsterker denne hypotetiserte radiative "drivhuseffekten" og slik gjør jorda varmere? Eller tenker du simpelthen på det observerte faktum at CO2 og visse andre gasser absorberer (og emitterer) IR i visse deler av EM-spekteret under normale temperaturer og normalt trykk?

Ingen av disse proposisjonene kan anses som vitenskapelige "teorier". Den siste er et empirisk "faktum". De to første er rene spekulasjoner - teoretiske/hypotetiske ideer.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 22.12.2016, 13:07:31
Jeg tar en Curry, du vet hva jeg mener og jeg er ikke interessert i en runde med frem og tilbake der du skal påvise hva du finner galt med teorien osv.

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Okular on 22.12.2016, 16:49:31
*Sukk*

Emeritus, jeg spør deg bare et enkelt spørsmål. Tror du jeg er interessert i noen nye 'runder' med deg!?

Kan du ikke bare svare? Hva helt spesifikt sikter du til når du sier "Klimagassteorien"?

Det er alt jeg ber om.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Water on 22.12.2016, 17:21:17
Jeg tar en Curry, du vet hva jeg mener og jeg er ikke interessert i en runde med frem og tilbake der du skal påvise hva du finner galt med teorien osv.
Du minner meg om Wahl og Co på bloggen hans når du skygger unna diskusjonen om CO2 og global oppvarming. Okular har gjort det meget enkelt for deg å svare, så hvorfor ikke svare?
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 22.12.2016, 18:27:26
"Kan du ikke bare svare? Hva helt spesifikt sikter du til når du sier "Klimagassteorien"?"

Hvis du ikke er interessert i noen nye runder med meg, hvorfor spør du?

Du er ikke i posisjon til å opptre som skulemeister.

"Du minner meg om Wahl og Co på bloggen hans når du skygger unna diskusjonen om CO2 og global oppvarming. Okular har gjort det meget enkelt for deg å svare, så hvorfor ikke svare?"

Fordi jeg ikke gidder å kaste bort mer tid på slayerfysikk.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Water on 22.12.2016, 18:35:53
Fordi jeg ikke gidder å kaste bort mer tid på slayerfysikk.
For oss uinnvidde, hva går denne "slayerfysikken" ut på?
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 22.12.2016, 18:55:21
http://www.drroyspencer.com/2013/05/time-for-the-slayers-to-put-up-or-shut-up/

http://joannenova.com.au/2012/10/a-discussion-of-the-slaying-the-sky-dragon-science-is-the-greenhouse-effect-a-sky-dragon-myth/

http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=3263

Pluss ulike andre kombinasjoner som alle har til felles at det ikke er CO2 og andre klimagasser som forårsaker temperaturøkningene, den andre termodynamiske lov er ofte involvert.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Okular on 22.12.2016, 19:10:31
"Kan du ikke bare svare? Hva helt spesifikt sikter du til når du sier "Klimagassteorien"?"

Hvis du ikke er interessert i noen nye runder med meg, hvorfor spør du?

Fordi du bruker et begrep som såvidt meg bekjent ikke brukes i vitenskapen. Med andre ord, det synes å være din egen oppfinnelse.

SÃ¥ forteller du meg freidig: "Og klimagassteorien er teori selv om du ikke mener det." Jeg mener jo ingenting om "klimagassteorien", fordi jeg vet ikke hva du mener med den termen.

Og så skisser jeg opp tre forslag for deg. Er det "drivhuseffekten" du snakker om? Eller AGW? Eller det at noen gasser absorberer og emitterer IR innenfor enkelte segmenter av EM-spekteret ved normale temperaturer og trykk?

Eller mener du noe helt annet?

Hvorfor vil du ikke svare?
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Water on 22.12.2016, 22:58:14
http://www.drroyspencer.com/2013/05/time-for-the-slayers-to-put-up-or-shut-up/

http://joannenova.com.au/2012/10/a-discussion-of-the-slaying-the-sky-dragon-science-is-the-greenhouse-effect-a-sky-dragon-myth/

http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=3263

Pluss ulike andre kombinasjoner som alle har til felles at det ikke er CO2 og andre klimagasser som forårsaker temperaturøkningene, den andre termodynamiske lov er ofte involvert.
Så du forkaster "slayerfysikken" (innholdet i denne boka https://www.amazon.com/Slaying-Sky-Dragon-Greenhouse-Theory-ebook/dp/B004DNWJN6 (https://www.amazon.com/Slaying-Sky-Dragon-Greenhouse-Theory-ebook/dp/B004DNWJN6)?) og støtter deg på klimamodellene når du tror begrensning av våre utslipp av CO2 vil kjøle ned jordkloden?
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 22.12.2016, 23:42:59
Sitat Water, eller det er vel et spørsmål;

"SÃ¥ du forkaster "slayerfysikken""

Ja.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 22.12.2016, 23:56:29
Sitat Okular;

"Hvorfor vil du ikke svare?"

Fordi du vet utmerket godt hva jeg mener, du kan velge mellom klimagassteorien, som neppe er min oppfinnelse, og i så fall kan jeg leve med det siden den er like forklarende som følgende termer; The Carbon Dioxide Greenhouse Effect, drivhusteorien, Human caused global warming, The Carbon Dioxide Theory of Climatic Change og sikkert noen til.

http://www.klimarealistene.com/2015/01/08/drivhushypotesen-kan-vanskelig-avkreftes-men-brukes-til-alt-mulig-ellers/

http://forskning.no/blogg/terje-wahls-blogg/i-reanalysens-tidsalder

https://no.wikipedia.org/wiki/Klimagass

https://judithcurry.com/2016/12/03/truthiness-and-factiness-in-politicized-scientific-debates/

https://no.wikipedia.org/wiki/Klimagass

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2153-3490.1956.tb01206.x/pdf

Men hovedbudskapet er følgende: Jeg velger selv om jeg vil slippe inn en dørselger, og nå setter du foten i døren, så piss off!
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Okular on 23.12.2016, 09:37:10
"Hvorfor vil du ikke svare?"

Fordi du vet utmerket godt hva jeg mener (...)

Nei, jeg vet ikke "utmerket godt" hva du mener, Emeritus. Det er derfor jeg spør. Selv om DU vet utmerket godt hva du mener, kan du ikke gå ut ifra at andre skjønner det samme. Jeg kan ikke lese tankene dine.

Du oppfører deg som en trassig drittunge nå, du vet det?

Quote
(...) den er like forklarende som følgende termer; The Carbon Dioxide Greenhouse Effect, drivhusteorien, Human caused global warming, The Carbon Dioxide Theory of Climatic Change og sikkert noen til.

Ingen av de termene du her serverer (hvor har du dem fra?) er betegnelser på noen kjent "vitenskapelig teori", Emeritus. Dessuten synes du her å rote sammen (noen overrasket?) ideen om "drivhuseffekten" og ideen om "den forsterkede drivhuseffekten" (AGW).

Men like fullt, jeg må da ut fra dette merkelige surret anta at du med "klimagassteorien" på et vis sikter til "AGW-hypotesen", ideen om "den forsterkede drivhuseffekten".

Den er overhodet ingen vitenskapelig "teori", Emeritus. Punktum.

Quote
Men hovedbudskapet er følgende: Jeg velger selv om jeg vil slippe inn en dørselger, og nå setter du foten i døren, så piss off!

;D :o Komisk ironisk at en slik hissig kommentar skulle komme fra forumets desiderte "dørselger", kjent for nettopp å sette foten i alles døråpninger. Får meg til å tenke på Seinfeld-episoden hvor han svarer en telefonselger:

TEL: Hi, would you be interested in switching over to TMI long distance service.

JERRY: Oh, gee, I can't talk right now. Why don't you give me your home number and I'll call you later.

TEL: Uh, I'm sorry we're not allowed to do that.

JERRY: Oh, I guess you don't want people calling you at home.

TEL: No.

JERRY: Well now you know how I feel. [Hangs up]


Moral: DU skal altså fritt få lov til å selge pisset ditt, men ANDRE skal ikke få lov til å sette spørsmålstegn ved det ...? For da setter de foten i døra di.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Water on 23.12.2016, 09:51:14
Sitat Water, eller det er vel et spørsmål;

"SÃ¥ du forkaster "slayerfysikken""

Ja.
Ok, hva med resten av spørsmålene?

"slayerfysikken" = innholdet i denne boka https://www.amazon.com/Slaying-Sky-Dragon-Greenhouse-Theory-ebook/dp/B004DNWJN6 ?

Du støtter deg på klimamodellene når du tror begrensning av våre utslipp av CO2 vil kjøle ned jordkloden?

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 23.12.2016, 10:43:15
Sitat Okular;

"Ingen av de termene du her serverer (hvor har du dem fra?) er betegnelser på noen kjent "vitenskapelig teori","

Det er da merkelig siden du ikke synes å noen problemer med å forstå hva Curry mente når hun sa følgende;

Sitat Curry;
"Human caused global warming is a theory. The assertion that human caused global warming is dangerous is an hypothesis."

Sitat okulaer | December 4, 2016 at 6:44 am | Reply

"You also say:
Human caused global warming is a theory.
Really!?
I would say itâ??s a conjecture, a speculation, an idea. At best."

https://judithcurry.com/2016/12/03/truthiness-and-factiness-in-politicized-scientific-debates/

Og denne;

"Den er overhodet ingen vitenskapelig "teori", Emeritus. Punktum."

Det står du helt fritt til å mene, på lik linje som du står fritt til å mene at jorden er flat, problemet er at du er uten definisjonsmakt i denne sammenheng, dette i motsetning til eksempelvis Curry og titusenvis av andre (les vitenskapsmenn og kvinner) som har ment dette i årtier.

Hva angår dørsalg så er der en vesensforskjell på deg og meg. Jeg har ingen egne teorier eller hypoteser når det gjelder klimaspørsmålet, mens du teppebomber nettet med ulike hjemmesnekrede ideer, og når du møter noen som har greie på det ender det ofte med uttalelser av typen;

"Chu En Ginsberg says:
December 2, 2016 at 6:21 PM
XXXXXXX, you have just posted a load of drivel.
Go back to school and learn something about mathematics, statistics and science."

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 23.12.2016, 11:00:30
Sitat Water;

"Du støtter deg på klimamodellene når du tror begrensning av våre utslipp av CO2 vil kjøle ned jordkloden?"

"Klimamodellene" sier vel ikke noe entydig, hvor mange klimamodeller som finnes har jeg for øvrig ingen kunnskap om, annet enn at de ulike modeller neppe sier det samme.

Igjen; jeg har ikke noen personlig forståelse av klimaspørsmålet, jeg forsøker etter beste evne å finne ut hva vitenskapen har funnet ut. Dette essayet;

http://history.aip.org/climate/co2.htm

finner jeg både informativt og velskrevet, det har i tillegg lenker til en del sentrale vitenskapelige artikler. Og har du eller Okkular ytterlige spørsmål, er det å bedre å lese dette essayet enn å spørre meg. Jeg er fagmann, men ikke på klima, men har sett mer enn nok amatører som har forsøkt seg på det felt jeg kan noe om, og ser klare paralleller til de klovnefaktene en ser i klimadebatten.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Okular on 23.12.2016, 18:04:48
Sitat Okular;

"Ingen av de termene du her serverer (hvor har du dem fra?) er betegnelser på noen kjent "vitenskapelig teori","

Det er da merkelig siden du ikke synes å noen problemer med å forstå hva Curry mente når hun sa følgende;

Sitat Curry;
"Human caused global warming is a theory. The assertion that human caused global warming is dangerous is an hypothesis."

Sitat okulaer | December 4, 2016 at 6:44 am | Reply

"You also say:
Human caused global warming is a theory.
Really!?
I would say itâ??s a conjecture, a speculation, an idea. At best."

https://judithcurry.com/2016/12/03/truthiness-and-factiness-in-politicized-scientific-debates/

Og denne;

"Den er overhodet ingen vitenskapelig "teori", Emeritus. Punktum."

Eh, ja. Hva er problemet? Leser du selv hva du siterer? Jeg SKJ�NNER jo hva hun mener. Jeg SKJ�NNER jo også hva du sier. Men jeg P�PEKER at det hun omtaler som "teori" nettopp IKKE er en (vitenskapelig) teori. Akkurat som jeg påpeker det overfor deg, Emeritus. Spiller du dum?

Quote
Det står du helt fritt til å mene, på lik linje som du står fritt til å mene at jorden er flat, problemet er at du er uten definisjonsmakt i denne sammenheng, dette i motsetning til eksempelvis Curry og titusenvis av andre (les vitenskapsmenn og kvinner) som har ment dette i årtier.

Nei, Emeritus. Hvorvidt en gitt forklaring på et fysisk fenomen kan betegnes som "vitenskapelig teori" eller ikke har overhodet ingenting med hva mennesker sier, mener eller synes. Du er åpenbart ingen naturviter, for dette er noe av det mest elementære innen vitenskapsteori. At Curry (eller hvem som helst annen) får seg til å P�ST� at "human-caused global warming" er en "teori" i vitenskapelig forstand, betyr ikke at en slik påstand ER en "vitenskapelig teori". En slik definisjon er nødt til å oppfylle visse minstekrav. Og denne "teorien" oppfyller ingen av dem. F.eks. må det jo på ett eller annet vis være etablert empirisk at den gitte forklaringens grunnleggende virkemekanisme faktisk er operativ, altså at den gjør det den er påstått å gjøre ... ute i det virkelige jordsystemet. Dette er ikke engang antydningsvis etablert noe sted til noen tid.

Det er derfor jeg skriver som jeg skriver til Curry. Og hun har, som du påpeker, ikke svart. Du får tolke årsaken til akkurat det på den måten du selv ønsker. Jeg tolker stillheten på min måte. Det er ikke første gang jeg har diskutert disse ting med såkalte "eksperter" i faget, Emeritus. Det blir alltid stille ganske fort. Vet du når det skjer? Når jeg bringer DATAENE på bane. Curry har, som alle de andre, ingenting å komme med. Jeg har data, observasjonelle strålingsfluksdata, som viser at jeg har rett. Hun har ikke. Og hun vet det godt.

Ser du? Nå er vi på vei inn i en ny "runde" allikevel. Og hvem sin feil er det? Det er din. Hadde du bare svart på spørsmålet mitt første gang jeg stilte det, uten alt pjattete rundtomsnakk, så hadde jeg simpelthen sagt "Takk" og trukket meg stille ut.

Quote
Hva angår dørsalg så er der en vesensforskjell på deg og meg. Jeg har ingen egne teorier eller hypoteser når det gjelder klimaspørsmålet, mens du teppebomber nettet med ulike hjemmesnekrede ideer (...)

Nope. Det er der du tar feil. Jeg følger DATAENE, Emeritus. Sikkert vanskelig for deg å ta et slikt hårreisende konsept innover deg. Det er DATAENE selv - strålingsfluksdataene - som forteller oss hva som står bak den globale oppvarmingen over de siste tiårene. Ingen "hjemmesnekret idé". Og det er IKKE en "forsterket drivhuseffekt", for å si det sånn. Det er sola og havet.

Quote
(...) og når du møter noen som har greie på det ender det ofte med uttalelser av typen;

"Chu En Ginsberg says:
December 2, 2016 at 6:21 PM
XXXXXXX, you have just posted a load of drivel.
Go back to school and learn something about mathematics, statistics and science."

Haha, leste du i det hele tatt ordskiftet hos Roy Spencer hvor denne kommentaren falt (som du omhyggelig IKKE linket til)? Chu En Ginsberg er jo en fjott som stort sett kommer med sånne innholdsløse bidrag som her og linker til Skeptical Science i hytt og vær. Hvis du legger merke til så er det "barry" jeg diskuterer med, ikke han knøsen der. Og så vil du også kanskje se at JEG konsekvent linker til og omtaler observasjonelle DATA fra det virkelige jordsystemet, mens mine meningsmotstandere ikke kommer med stort annet enn påstander og beleilige "misforståelser" av hva jeg prøver å fortelle dem; litt som med deg her på forumet:
http://www.drroyspencer.com/2016/12/uah-global-temperature-update-for-november-2016-0-45-deg-c/#comment-230643 (http://www.drroyspencer.com/2016/12/uah-global-temperature-update-for-november-2016-0-45-deg-c/#comment-230643)

God jul til alle sammen :D
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Water on 23.12.2016, 18:06:26
Igjen; jeg har ikke noen personlig forståelse av klimaspørsmålet, jeg forsøker etter beste evne å finne ut hva vitenskapen har funnet ut.
Ingen formening om virkningen av våre CO2-utslipp på temperaturen? Du er åpen for at den kan være alt fra neglisjerbar til dominerende?
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 24.12.2016, 00:37:05
Sitat Walter;

"Ingen formening om virkningen av våre CO2-utslipp på temperaturen? Du er åpen for at den kan være alt fra neglisjerbar til dominerende?"

Siden du er relativt ny på forumet og ikke har lest hva jeg har skrevet tidligere, kan jeg kort gjenta mitt omtrentlige standpunkt, et standpunkt som for øvrig varierer, jeg forsøker å være påvirkbar.

-jeg finner det overveiende sannsynlig at klimagassteorien har noen for seg, og hva jeg mener med klimagassteorien skulle vel være klart særlig etter den siste linken jeg gav deg, jeg ser ingen andre alternative forklaringer. Basert pÃ¥ paleodata mÃ¥ der være et tillegg til "naturlig" og der finnes pr. dags dato bare ett forslag, med det mulige forbehold at Svendsmark fortsatt kan forklare deler. Men jeg er heller ikke fjern for tanken for at her er noe naturlig vi ikke vet hva er. Sannheten er at vi vet langt mindre enn vi gÃ¥r rundt og tror, dette synes Ã¥ være et generelt grunnleggende menneskelig trekk.   

- dominerende eller neglisjerbar er ikke et mål på noe som helst, hvis en klimasensitivitet på 3 ikke medfører nevneverdige konsekvenser, mens en klimasensitivitet på 1,5 medfører store konsekvenser, hva er da dominerende og hva er neglisjerbart? Og da har jeg ikke en gang definert "nevneverdig" eller "store."

- men at fortsatte uhemmede utslipp av klimagasser får konsekvenser og at disse kan bli alvorlige, er jeg helt åpen for, vi har ikke fasiten. Og med "alvorlige" mener jeg eksempelvis kamp om vannressurser, dyrkbart land osv. Menneskeheten har gått gjennom store klimaendringer før, men får vi en ny istid i Scandinavia, kan vi ikke bar flytte til Congo, der bor folk i Congo, men det hadde for øvrig vært et jævlig spennende sosiologisk eksperiment

- jeg har ingen personlige oppfatninger om klimasensitiviteten, jeg vet nok om dette spørsmålet til å si at dette skal jeg ikke en gang forsøke å mene noe om, på samme måte som en god advokat vil si nei til å ta en komplisert skattesak, fordi han vet nok om skatterett til å innse at klienten er bedre tjent med en annen advokat. Så svaret mitt er kort og godt at dette svaret venter jeg på i trygg forvisning om at vitenskapen vil komme nærmere og nærmere et svar. Skal du ha et tall, så har jeg samlet noe her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=259.0

dette har jeg ikke sett på siden juni 2015, så ting kan ha endret seg

- til slutt; jeg er teknologioptimist og tror at dette er løsbart hvis det skulle vise seg at det haster, jeg er generelt interessert i teknologi, se hva som skjedde fra 1940 til 1965 -  en periode pÃ¥ 25 Ã¥r-  hva angÃ¥r atomteknologi, romteknologi, flyteknologi etc. - og du forstÃ¥r hva jeg mener.

God Jul!
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 24.12.2016, 00:44:07
God jul, Emeritus  ;)
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 24.12.2016, 00:58:37
God jul til deg Ryddegutt!
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 24.12.2016, 01:27:32
Sitat Okular;

"Nei, Emeritus. Hvorvidt en gitt forklaring på et fysisk fenomen kan betegnes som "vitenskapelig teori" eller ikke har overhodet ingenting med hva mennesker sier, mener eller synes. Du er åpenbart ingen naturviter, for dette er noe av det mest elementære innen vitenskapsteori."

Vel, jeg er tilstrekkelig naturviter til å ha registrert at disse spørsmålene, om en vitenskapelig tese får teoristatus eller forblir en hypotese, er en beskjeftigelse utelukkende menneskene bedriver. Og at dette er det mest elementære innen vitenskapsteori, ja det er vel nærmest et aksiom. Jeg vil faktisk trekke det lenger. Vitenskapsteori er først og fremst en lære som har til hensikt å eliminere den menneskelige faktor, teorien har som grunnsetning at mennesket er full av ulike bias, og forsøker å etablere metoder for av filtrere disse ut. Og dette nettopp fordi det ikke forefinnes noe alternativ til mennesket som kan si noe om disse spørsmålene.

Men nå har du faen meg greid å lage din egen vitenskapsteori som utelukker menneskelig deltagelse, her er paradigmeskifte et alt for svakt uttrykk. Endog Aristoteles kunne ikke ha funnet på dette. Så med mindre du vil involvere hundene og apene ser jeg bare ett alternativ. Det vil i løpet av dagen - og dagen er ikke tilfeldig valgt - åpenbare seg et "vesen" som setter skapet på plass, og som driter i hva Curry og resten av vitenskapen sier.

Kan du tipse meg om hvor og når dette vesenet vil dukke opp, jeg vil gjerne være til stede og stille først i køen. Min erfaring med religion er at det meste er gjenstand for forhandlinger, og jeg har et par byttehandler å tilby, som får "vesenet," til å snu seg til en av assistentene å si; "Følg med her Peter, se på denne fjotten, han gav meg relativitetsteorien og den andre termodynamiske lov, og det i bytte mot denne meningsløse klimagassteorien, dette blir lettere enn vi har trodd!"

God jul til deg ogsÃ¥ Okular! 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Water on 27.12.2016, 16:04:32
Ingen formening om virkningen av våre CO2-utslipp på temperaturen? Du er åpen for at den kan være alt fra neglisjerbar til dominerende?

- dominerende eller neglisjerbar er ikke et mål på noe som helst, hvis en klimasensitivitet på 3 ikke medfører nevneverdige konsekvenser, mens en klimasensitivitet på 1,5 medfører store konsekvenser, hva er da dominerende og hva er neglisjerbart? Og da har jeg ikke en gang definert "nevneverdig" eller "store."

I mitt spørsmål til deg peker "den" tilbake på "virkningen av våre CO2-utslipp på temperaturen". D.v.s. at jeg ikke spør om konsekvenser av en eventuell temperaturøkning, jeg spør om graden av "virkningen av våre CO2-utslipp på temperaturen".


- jeg har ingen personlige oppfatninger om klimasensitiviteten, jeg vet nok om dette spørsmålet til å si at dette skal jeg ikke en gang forsøke å mene noe om ...

Det står i kontrast til din logring i "CO2-varmistisk" retning (Wahl & CO) og spark i "skeptisk retning" (klimarealistene, Hagen, Okular m.fl.).

Det jeg fortsatt leter etter er dokumentasjon som viser at det er reelt at våre CO2-utslipp påvirker klodens temperatur vesentlig.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 27.12.2016, 16:58:01
Sitat Water;

"Det står i kontrast til din logring i "CO2-varmistisk" retning (Wahl & CO) og spark i "skeptisk retning" (klimarealistene, Hagen, Okular m.fl.)."

Okular aksepterer ikke drivhuseffekten slik dette forstås i mainstream atmosfærefysikk. Det samme gjelder Klimarealistene når de er i fri dressur. Hagen vet ikke hva han mener annet enn at han tror han har funnet seg en ny innvandringssak. Ingen av de er således skeptikere.

Hvis du mener at å basere sitt klimasyn på gjeldende vitenskapelig forståelse er "logring," så har jeg ikke noe problem med det. Jeg ville heller ha benyttet uttrykk som "opplyst" eller "godt orientert." Du skal også merke deg at dette er et syn en kan ha, uten å samtidig måtte ignorere åpenbare fakta og hengi seg til patologiske konspirasjonsteorier.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Okular on 27.12.2016, 18:20:17
Sitat Okular;

"Nei, Emeritus. Hvorvidt en gitt forklaring på et fysisk fenomen kan betegnes som "vitenskapelig teori" eller ikke har overhodet ingenting med hva mennesker sier, mener eller synes. Du er åpenbart ingen naturviter, for dette er noe av det mest elementære innen vitenskapsteori."

Vel, jeg er tilstrekkelig naturviter til å ha registrert at disse spørsmålene, om en vitenskapelig tese får teoristatus eller forblir en hypotese, er en beskjeftigelse utelukkende menneskene bedriver. Og at dette er det mest elementære innen vitenskapsteori, ja det er vel nærmest et aksiom. Jeg vil faktisk trekke det lenger. Vitenskapsteori er først og fremst en lære som har til hensikt å eliminere den menneskelige faktor, teorien har som grunnsetning at mennesket er full av ulike bias, og forsøker å etablere metoder for av filtrere disse ut. Og dette nettopp fordi det ikke forefinnes noe alternativ til mennesket som kan si noe om disse spørsmålene.

Ja. Og fortsatt "tror" du Curry når hun sier at ideen om AGW, at vi "forsterker drivhuseffekten" når vi slipper ut CO2 i atmosfæren, som så forårsaker 'global oppvarming', er etablert som "vitenskapelig teori" ...?

Quote
Men nå har du faen meg greid å lage din egen vitenskapsteori som utelukker menneskelig deltagelse, her er paradigmeskifte et alt for svakt uttrykk.

Ehm, nei, Emeritus. Det er så enkelt som så: EMPIRI vs. TEORI. Dersom man framsetter en påstand som en ikke kan framvise empirisk belegg for, så har man ikke noe med å kalle denne påstanden for en "vitenskapelig teori", selv om man aldri så mye føler og opplever at så veldig mange er enig med en i påstanden man framsetter. Ekte vitenskap funker ikke sånn. Postmoderne (pseudo)vitenskap gjør det ...

Relativitetsteorien har empirisk belegg, Emeritus. Evolusjonsteorien har empirisk belegg. Platetektonikkteorien har empirisk belegg. AGW-ideen har NULL empirisk belegg fra det virkelige jordsystemet. Det er forskjellen. SÃ¥ enkelt.

Quote
Kan du tipse meg om hvor og når dette vesenet vil dukke opp, jeg vil gjerne være til stede og stille først i køen. Min erfaring med religion er at det meste er gjenstand for forhandlinger, og jeg har et par byttehandler å tilby, som får "vesenet," til å snu seg til en av assistentene å si; "Følg med her Peter, se på denne fjotten, han gav meg relativitetsteorien og den andre termodynamiske lov, og det i bytte mot denne meningsløse klimagassteorien, dette blir lettere enn vi har trodd!"

Dette partiet er det nok kun du som skjønner noe av, Emeritus.

Quote
Du [Water] skal også merke deg at dette er et syn en kan ha, uten å samtidig måtte ignorere åpenbare fakta og hengi seg til patologiske konspirasjonsteorier.

Men DU ignorerer jo nettopp åpenbare fakta, Emeritus, i din AGW-logring. Du ignorerer strålingsfluksdataene fra toppen av atmosfæren (ToA), de som tross alt avgjør hele spørsmålet: Er vi mennesker i stand til å skape oppvarming i jordsystemet gjennom en "forsterkning av drivhuseffekten" ved å injisere ekstra CO2 i atmosfæren? Har AGW-ideen faktisk noe for seg? Svaret som disse strålingsfluksdataene fra ToA gir oss er et rungende ... NEI! Oppvarmingen vi har sett KAN IKKE skyldes en "forsterket drivhuseffekt". Den skyldes snarere økt input av solvarme til jordsystemet. Dette står skrevet i dataene, Emeritus. Det er ikke noe jeg finner på.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 27.12.2016, 19:19:34
Okular, du fremstår til stadighet som spesialist på de ulike emner du omtaler.

Vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie og vitenskapsteori er nære slektninger som jeg for min del ikke kan mer om, enn den allmenndannelse en embetseksamen fra midten av åttitallet gir.

Men du har bl.a. påstått at Einsteins arbeider ikke var fagfellevurderte;

"Overhodet (!) ingen sammenlikning for øvrig, Emeritus, kun prinsipielt, men ville du ha møtt Einsteins relativitetsartikler fra begynnelsen av forrige århundre med: "Kan du vise meg til tidligere fagfellevurderte artikler som sier noenlunde det samme eller som bygger opp om det du sier? For jeg har ikke sett lyset." Einsteins egne artikler var jo ikke engang fagfellevurderte. Det han viste verden var like fullt fysisk gyldig i seg selv."

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=313.msg2102#msg2102

Og jeg vet ikke hvor ektefølt den overhode ikke sammenligningen var, i andre innlegg har du hevdet at ingen forstår verken den første eller andre termodynamiske lov, og jeg kan ikke nå erindre om dette gjaldt Einstein eller Planck, eller begge. Men siden vi først er inne på det, det var bl.a. Planck som fagfellevurderte Einstein så vet du i hvert fall det.

Og ditt siste innlegg om hva menneskene mener er bare håpløst. Der er ingen andre enn menneskene som beskjeftiger seg med vitenskap, derfor betyr det noe hva menneskene som bedriver vitenskapen mener om dette eller hint, det tas faktisk daglige avgjørelser nettopp basert på hva disse menneskene mener.

"Vitenskap" i din verden er en ikke eksiterende idyll der noe absolutt objektivt råder, og der den ekte vitenskap påfallende ofte synes å være hva som til enhver tid befinner seg i ditt hode. Dette er narsissisme, ikke vitenskapsteori.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Telehiv on 27.12.2016, 20:54:45
Jeg tror det er lett å overdrive omfang og betydning av fagfellevurdering i internasjonale tidsskrift før 1950-60-tallet, jfr. både Burnham, Kronick, og Spier om dette. Og ikke minst: Michael Nielsen, som har skrevet mye interessant om forskningsprosessene, formidlingsmåter, og kvalitetsproblematikk.
Det har for eksempel vært allment anerkjent at av Einsteins rundt 300 publiserte artikler i perioden 1901-1955, så var det trolig bare ett av disse arbeidene som gjennomgikk det vi i dag forstår med formell fagfellevurdering (arbeidet om gravitasjonsbølger som han skrev sammen med Nathan Rosen, og utga i Physical Review i 1936).
Et tidsskrift som Nature tok for eksempel ikke i bruk et formelt "peer review system" før i 1967.

Det som foregikk før dette var typisk ulike typer uformelle og private utvekslinger mellom enkeltpersoner, institutter og til slutt publisistredaksjoner. Dvs. at arbeidene var vanligvis "fagpolitisk" behandlet/"velsignet" før de kom til publisisten, som i stor grad sÃ¥ rettet seg etter makten i fagmiljøene. Likevel, noen publiseringer kunne nok sies Ã¥ ha en viss likhet med moderne "fagfellevurdering", mens andre mer var rene rene fagkrangler og eksklusjonsprosesser der professorer ofte hadde "fagpolitisk" makt til Ã¥ bestemme om nye arbeider skulle aksepteres, dvs. fÃ¥ lov Ã¥ utfordre deres eget syn. Vi kjenner jo en masse tilfeller der institutthøvdingen ikke tillot konkurrerende teorier Ã¥ slippe fram, og en rekke eksempler pÃ¥ at det gikk prestisje i hvem som hadde rett mellom universiteter og "skoler", slik at man ofte mÃ¥tte vente til noen døde før man fikk publisert sine innsigelser.   
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Water on 27.12.2016, 21:35:08
Hvis du mener at å basere sitt klimasyn på gjeldende vitenskapelig forståelse er "logring," så har jeg ikke noe problem med det. Jeg ville heller ha benyttet uttrykk som "opplyst" eller "godt orientert." Du skal også merke deg at dette er et syn en kan ha, uten å samtidig måtte ignorere åpenbare fakta og hengi seg til patologiske konspirasjonsteorier.
Med "logring" mener jeg å ha en positiv holdning til noen og å holde seg inne med dem.

Hvis du er "opplyst" eller "godt orientert" bør du jo med egne ord kunne beskrive det empiriske grunnlaget som bekrefter antropogent CO2's virkning på temperaturen, og dessuten kunne forklare hvorfor Okular tar feil når han skriver:
Svaret som disse strålingsfluksdataene fra ToA gir oss er et rungende ... NEI! Oppvarmingen vi har sett KAN IKKE skyldes en "forsterket drivhuseffekt". Den skyldes snarere økt input av solvarme til jordsystemet. Dette står skrevet i dataene, Emeritus. Det er ikke noe jeg finner på.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 27.12.2016, 21:53:00
Sitat Water;

"Hvis du er "opplyst" eller "godt orientert" bør du jo med egne ord kunne beskrive det empiriske grunnlaget som bekrefter antropogent CO2's virkning på temperaturen, og dessuten kunne forklare hvorfor Okular tar feil når han skriver........"

Heller ikke du er noen posisjon til å sitte som en gammel tante å si "show me the data," eller beskrive noe som helst med "egne ord." Oklulars forståelse av betydningen av ToA tror jeg han har fått brynet seg på andre steder, der finnes folk som er langt mer kompetent enn meg til å håndtere dette en meg. Og om Oklular har et poeng, er jeg overbevist om at en eller annen griper fatt i dette, og IPCC er nedlagt i løpet av noen år.
 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Water on 27.12.2016, 22:07:24
Heller ikke du er noen posisjon til å sitte som en gammel tante å si "show me the data," eller beskrive noe som helst med "egne ord." Oklulars forståelse av betydningen av ToA tror jeg han har fått brynet seg på andre steder, der finnes folk som er langt mer kompetent enn meg til å håndtere dette en meg. Og om Oklular har et poeng, er jeg overbevist om at en eller annen griper fatt i dette, og IPCC er nedlagt i løpet av noen år.
Da runder jeg av med å konstatere at dokumentasjonen som viser at det er reelt at våre CO2-utslipp påvirker klodens temperatur vesentlig forsatt glimrer med sitt fravær, og din egenkarakteristikk som "opplyst" eller "godt orientert" fremstår som tomt skryt ;-)
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 27.12.2016, 22:29:54
Ikke er jeg tanten din, og ikke underviser jeg i hvit frakk. Les deg opp selv, jeg gidder ikke mer slayerfysikk.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 27.12.2016, 22:36:49
Sitat Telehiv;

"Jeg tror det er lett å overdrive omfang og betydning av fagfellevurdering i internasjonale tidsskrift før 1950-60-tallet, jfr. både Burnham, Kronick, og Spier om dette."

Peer review prosessen begynte en gang for flere hundre år siden i ulike former og med ulike prosesser. Jeg hadde for noen år siden en sak som gjaldt ulike forhold knyttet til et stort tysk vitenskapelig forlag, og påstått "fusk" i denne prosessen. Jeg måtte i den forbindelse sette meg inn i mye omkring peer review, da uetisk virksomhet var ett av de springende punkt i saken. En av påstandene var at den ansvarlige redaktøren de facto ikke en gang så på de artikler som ble godkjent for publisering.

Forlaget er kjent i klimadebatten og det viste seg at den aktuelle journal* hadde 10 ulike editors, men ingen de facto editor in chief, slik at de som sendte inn papers til vurdering, sendte de til den en av de 10 redaktørene de antok ville være vennlig innstilt. Og den vennlig innstilte redaktøren sendte de så til de vennligsinnede reviewerne i sin stab, og det hele ble "godkjent" av en editor in chief som ikke en gang vurderte artikkelen. Saken er kjent som The Soon and Baliunas controversy. Det endte med at mesteparten av den redaksjonelle staben sluttet, og at nordmannen Nils Stenseth overtok som redaktør. Dette skjedde for ca. 10 år siden.

Når Einstein publiserte gjorde han det i den tids mest anerkjente journal, Annalen der Physik. I den tiden var det i utgangspunktet et redaktøransvar alene hva som skulle publiseres. Han kunne sende det til review hos andre. Men husk at om en artikkel blir godkjent eller ikke, er redaktørens ansvar, så øvrige peers er i prinsippet bare redaktørens støttespillere. Og da var redaktør Paul Karl Ludwig Drude så heldig at han hadde Max Planck som assisterende redaktør. Jeg har lest at ingen av de skjønte en dritt av hva Einstein holdt på med, men Max Planck forstod at Einstein var "inne på noe," og ville ha det ut til et større publikum slik at hypotesene kunne brynes i miljøet.

Om alt var så mye bedre før, eller omvendt, skal jeg ikke mene så mye om. Der er i hvert fall alt for mange journaler og alt for mange artikler som gis ut nå. Der blir flere og flere som vil gi ut noe, der blir flere og flere læresteder som finner det nødvendig å betale for alt mulig som kommer ut og vitenskapelig publisering har i dag blitt en pengemaskin som aktivt arbeider for denne utviklingen. For hundre år siden var dette en bigeskjeft uten annet formål enn å spre ideer og tanker for videre utvikling.

At der er interne maktkamper og andre hanekamper i og mellom de ulike miljøene, trenger du ikke Ã¥ overbevise meg om. Jeg har innsikt i et par slike miljøer, og hadde en privat bedrift vært drevet etter samme prinsipper, snakker vi om skifteretten etter to mÃ¥neder. For noen Ã¥r siden var det ved det juridiske fakultet i Oslo snakk om at en professor mÃ¥tte flytte kontor, det ble i den forbindelse utarbeidet flere hundre sider med innstillinger og uttalelser, dette i tillegg til 42 møter i ulike organer. 

* min sak gjaldt ikke noen konkret journal, men hele forlagets praksis
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Bebben on 28.12.2016, 10:59:56

Ze peerreviewedlichurchur:

How to Publish a Scientific Comment in 123 Easy Steps! (https://www.scribd.com/document/18773744/How-to-Publish-a-Scientific-Comment-in-1-2-3-Easy-Steps)

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Telehiv on 28.12.2016, 12:41:59

Ze peerreviewedlichurchur:

How to Publish a Scientific Comment in 123 Easy Steps! (https://www.scribd.com/document/18773744/How-to-Publish-a-Scientific-Comment-in-1-2-3-Easy-Steps)

Ellevilt. Og tankevekkende. Helt på grensen til det bekymringsverdige.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Bebben on 28.12.2016, 15:10:22
emeritus skriver (mine uthevinger):

Quote
Peer review prosessen begynte en gang for flere hundre år siden i ulike former og med ulike prosesser. Jeg hadde for noen år siden en sak som gjaldt ulike forhold knyttet til et stort tysk vitenskapelig forlag, og påstått "fusk" i denne prosessen. Jeg måtte i den forbindelse sette meg inn i mye omkring peer review, da uetisk virksomhet var ett av de springende punkt i saken. En av påstandene var at den ansvarlige redaktøren de facto ikke en gang så på de artikler som ble godkjent for publisering.

Forlaget er kjent i klimadebatten og det viste seg at den aktuelle journal* hadde 10 ulike editors, men ingen de facto editor in chief, slik at de som sendte inn papers til vurdering, sendte de til den en av de 10 redaktørene de antok ville være vennlig innstilt. Og den vennlig innstilte redaktøren sendte de så til de vennligsinnede reviewerne i sin stab, og det hele ble "godkjent" av en editor in chief som ikke en gang vurderte artikkelen. Saken er kjent som The Soon and Baliunas controversy. Det endte med at mesteparten av den redaksjonelle staben sluttet, og at nordmannen Nils Stenseth overtok som redaktør. Dette skjedde for ca. 10 år siden.

Insinuasjonens kunst! Når ble det "uetisk" å anta at en redaktør er "vennlig innstilt"? Sender alle verdens forskere bare inn sine artikler til redaktører de antar er "fiendtlig innstilt"?!?

Chris de Freitas var forresten den redaktøren som godkjente artikkelen (hvorfor "godkjent" i anførselstegn? Den ble godkjent og publisert!) Ifølge direktøren Otto Kinne  (https://wattsupwiththat.com/2011/11/28/a-response-from-chris-de-freitas/)hadde han gjort en god jobb med vurderingen av den.

Artikkelen i seg selv var ellers ikke noe spesielt Ã¥ brÃ¥ke om. Den er ikke bemerkelsesverdig i det hele tatt. Den eneste rasjonelle forklaringen pÃ¥ all balubaen er at klimajihadistene oppfattet den som et "angrep" pÃ¥ dem og deres "sak", som frontet av Klimapanelet og deres hjelpeløse hockeykøller! 


Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 28.12.2016, 20:37:45
"Chris de Freitas var forresten den redaktøren som godkjente artikkelen (hvorfor "godkjent" i anførselstegn?"

Fordi den som alltid godkjenner artikler er sjefsredaktøren per se, ikke en av ti hjelperedaktører som Freitas var. Men i dette forlaget skjedde dette uten noen form for de facto godkjenning, og dette var et gjennomgående problem i alle forlagets seks journaler.

"Ifølge direktøren Otto Kinne hadde han gjort en god jobb med vurderingen av den."

Otto Kinne sa så mangt i denne saken, men han endte opp med å si at artikkelen var mangelfull og ikke burde ha blitt publisert i den form den ble. Altså; den burde ikke ha blitt publisert.

"Artikkelen i seg selv var ellers ikke noe spesielt å bråke om. Den er ikke bemerkelsesverdig i det hele tatt. Den eneste rasjonelle forklaringen på all balubaen er at klimajihadistene oppfattet den som et "angrep" på dem og deres "sak", som frontet av Klimapanelet og deres hjelpeløse hockeykøller!"

Artikkelen viste at den aktuelle journal ikke hadde noen som helst redaksjonell linje. Der var ti ulike redaktører, der Freitas var en av ti, og der et stort antall av de øvrige redaktører trakk seg da de ikke ville være seg bekjent den vitenskapelige standarden Freitas representerte, og som ble utgitt i en journal der de var oppført som redaktører. Det har ingenting med  klimajihadistenes oppfatning eller meninger Ã¥ gjøre, det var utelukkende et spørsmÃ¥l om vitenskapelig standard, og brÃ¥ket begynte lenge før noen utenforstÃ¥ende engasjerte seg.

Dette vet jeg, og du kan være uenig. Jeg har førstehåndskjennskap til dette, du har det fra WUWT eller noe i den retning.

"som frontet av Klimapanelet og deres hjelpeløse hockeykøller"

OK, Mr. show me the data, gi meg noen vitenskapelige artikler som ikke viser køllefasong, jeg behøver vel ikke å presisere spørsmålet, men for å være sikker så du ikke bare sklir unna; send meg en link til et par proxystudier som ikke viser at den oppvarming vi har hatt de siste hundre år, er den raskeste, eller om du vil, bratteste, på 1500 år.
 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Bebben on 28.12.2016, 22:06:07
Quote
Fordi den som alltid godkjenner artikler er sjefsredaktøren per se, ikke en av ti hjelperedaktører som Freitas var. Men i dette forlaget skjedde dette uten noen form for de facto godkjenning, og dette var et gjennomgående problem i alle forlagets seks journaler.


"En av påstandene" er altså nå blitt til fakta! Men skal Soon & Baliunas idiotforklares fordi en gjeng med akademiske surrehuer må ha advokathjelp for å holde styr på sin egen journal!?

Quote
Otto Kinne sa så mangt i denne saken, men han endte opp med å si at artikkelen var mangelfull og ikke burde ha blitt publisert i den form den ble. Altså; den burde ikke ha blitt publisert.

Kinne sa i den refererte e-posten at den var fagfellevurdert og godkjent av de Freitas, altså en de facto godkjenning i tråd med den praksisen du selv oppgir. Alt det formelle i orden! Godkjente virkelig Kinne alle artiklene for alle de 10 redaktørene? Var alle de 10 egentlig overflødige? Og er Kinne en guru-guru, eller en Klima-Snøhvit som går langt utenpå de Freitas og de andre 10 dverger?

Quote
Artikkelen viste at den aktuelle journal ikke hadde noen som helst redaksjonell linje.


Tenke seg til, ei blekke ved navn Climate Research utgav en artikkel som handlet om klima!! Eller, den etterlyste "redaksjonelle linjen" skulle vel ikke tilfeldigvis være å bare publisere det som var i tråd med Budskapet?!?

Quote
Der var ti ulike redaktører, der Freitas var en av ti, og der et stort antall av de øvrige redaktører trakk seg da de ikke ville være seg bekjent den vitenskapelige standarden Freitas representerte, og som ble utgitt i en journal der de var oppført som redaktører. Det har ingenting med  klimajihadistenes oppfatning eller meninger Ã¥ gjøre, det var utelukkende et spørsmÃ¥l om vitenskapelig standard, og brÃ¥ket begynte lenge før noen utenforstÃ¥ende engasjerte seg.

Indisiene tilsier med sannsynlighetsovervekt at mange av de 10 dvergene trakk seg som følge av en kampanje fra klimajihadistene i The Team! Den vitenskapelige standarden på deres egne arbeider viste seg å være langt dårligere - hockeykøllene stod i stram giv akt for Mann og The Cause! Og bråket begynte med det samme utenforstående - Mann/Jones-banden, fikk nyss om den!

Quote
Dette vet jeg, og du kan være uenig. Jeg har førstehåndskjennskap til dette, du har det fra WUWT eller noe i den retning.

Jeg "vet" også"! Jeg har førstehånds- og innsideinformasjon! Jeg har sett e-postene mellom dem du kaller utenforstående! Dette er kilder som kan gjemmes under kappen av en advokat, men ikke for en historiker, og ikke for folket!

Quote
OK, Mr. show me the data, gi meg noen vitenskapelige artikler som ikke viser køllefasong, jeg behøver vel ikke å presisere spørsmålet, men for å være sikker så du ikke bare sklir unna; send meg en link til et par proxystudier som ikke viser at den oppvarming vi har hatt de siste hundre år, er den raskeste, eller om du vil, bratteste, på 1500 år.


Ikke er jeg tanten din, og ikke underviser jeg i hvit frakk! Du prøver å gjemme erten under fingerbølet! Saken gjelder den angivelig dårlige kvaliteten på artikkelen - som likevel ikke er trukket! Jeg anfører at bråket følgelig skyldtes at S&B ikke var i tråd med Linja, som vedtatt med 97 prosent flertall i Klimapolitbyrået!

Men du kan jo se Soon & Baliunas (2003):

Quote
Across the world, many records reveal that the 20th century is probably not the
warmest nor a uniquely extreme climatic period of the last millennium.

Og disse "many records" var ikke S&Bs egne proxystudier! Sånt blir det fort bråk av, på typisk klimavitenskapisk!

 
------------------
PS: Min overdrevne bruk av utropstegn skyldes godt humør! Jeg er lattermild!  :D

PPS:
Quote
du har det fra WUWT eller noe i den retning
- Må jeg få lov til å tilføye at dersom Minister X sender en e-post som gjengis i sin helhet på NRK, skal jeg da sitere NRK eller Minister X? Min link til WUWT innebar at jeg siterte Kinne som gjengitt på WUWT. Kinne har ikke protestert etter det jeg vet! Og min personlige oppfatning av cowboy-fysikken på WUWT medfører ikke automatisk at jeg får en sur geip om kjeften bare navnet nevnes!


Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Bebben on 28.12.2016, 22:47:54
Hehe, nÃ¥r vi snakker om det fæle WUWT  (https://wattsupwiththat.com/2016/12/28/an-example-of-squeaky-clean-climate-science/)og EPSIMN (E-Poster Som Ikke MÃ¥ Nevnes), heller ikke Geophysical Research Letters (GRL) har peiling pÃ¥ redaktører eller reviewers!

Men IKKE SI DET TIL TIM OG KEITH!!!! Hviske tiske hviske tiske!

Det er peerreviewedlichurchur!! Gullstandard for verdens beslutningstakere!  ???Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 28.12.2016, 22:55:16
Jeg skal svare på dine to siste innlegg i morgen på en saklig måte. Men jeg minner deg om at jeg for en tid tilbake sendte deg en fortrolig e-post om denne saken, og den var ment fortrolig.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 29.12.2016, 12:45:59
Sitat Bebben:

"Kinne sa i den refererte e-posten at den var fagfellevurdert og godkjent av de Freitas, altså en de facto godkjenning i tråd med den praksisen du selv oppgir. Alt det formelle i orden! Godkjente virkelig Kinne alle artiklene for alle de 10 redaktørene? Var alle de 10 egentlig overflødige? Og er Kinne en guru-guru, eller en Klima-Snøhvit som går langt utenpå de Freitas og de andre 10 dverger?"

Svarene dine i går var gejennomgående usaklige. Jeg har aldri påstått at jeg var med på å organisere noe som helst. Jeg hadde en sak mot dette forlaget. Saken varte i flere år og gikk opp og ned i rettsystemet der bl.a. ett prosessuelt spørsmål havnet i Høyesterett før saken ble forlikt etter fire dager i tingretten. Poenget mitt var at jeg kjenner saken og forlaget, og denne Freitas historien var begynnelsen på en total omorganisering av hvordan forlaget gjennomførte peer review prosessen.

Og svaret på spørsmålet ditt er ja. Forlaget hadde hovedsaklig to journaler av betydning, begge innen marinbiologi som var Kinnes felt. Men Kinne var også en mann med betydelig sans for forretninger, så han staret denne klimajournalen da han innså at dette hadde blitt hot, og utnevnte seg selv til sjefsredaktør nettopp for å utnytte det sterke navn han hadde innnen vitenskaplig publikasjon. Tidligere ble journalene langt sterkere identifisert med redaktøren, det er han som går god for hva som blir utgitt og er ansvrlig hvis dårlige arbeider ble godkjent. Så Kinnes ulike uttalelser i saken er altså et forsvar mot hans egen utilstrekkelighet, og må leses for det det er, og han endte altså opp med å måtte innrømme at paperet ikke skulle ha vært gitt ut. Faktum er at den da 80 år gamle Kinne fullstendig hadde mistet grepet. Et annet svar enn "ja" på det spørsmålet du stiller, ville i så fall innebære at denne journalen egentlig var ti journaler med ti ulike redaktører. En sjefsredaktørs oppgave er å ta i mot papers, vurdere vilken redaktør som skal organisere og stå for den detaljerte fagfellevurderingen og han sender det til de mest kompetene reviewerne på det område artikkelen omhandler. Så sendes det tilbake samme veien der sjefsredaktøren setter sitt endelige godkjenningsstempel på prosessen og artikkelen. Dette skjedde ikke, og de ulike papers ble sendt direkte til en av de ti redaktørene som tok hele denne prosessen uavhengig av journalens ledelse og derfor var der ingen sammenhengende viteenskapelig linje, noe som det ble bråk av, og du kan tro hva du vil, men det bråket startet lenge før Soon paperet. Men det var Soon paperet som utløste en total omorganisering av forlagets praksis.

Så til kølleformen. Du har stjelt mitt svar til Water, og det er greit. Men det var et svar på at Water skal ha meg til å starte en ny generell AGW debatt med Okular, noe jeg selv er i posisjon til å bestemme om jeg vil eller ikke.

Min forespørsel til deg, gjelder en pÃ¥stand du har fremmet i en diskusjon med meg. Du stÃ¥r selvsagt fritt til Ã¥ svare. Men jeg svarte deg forrige gang du sa show me the data og brukte faktisk litt tid pÃ¥ det. Ã? vise til det nÃ¥ 13 Ã¥r gamle Soon paperet er vel ikke helt relevant, det har skjedd en del siden den gang. 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Okular on 30.12.2016, 16:08:34
Okular, du fremstår til stadighet som spesialist på de ulike emner du omtaler.

Gjør jeg det? Hvis du mener å lese inn i det jeg skriver og hvordan jeg ordlegger meg at jeg anser meg selv som 'spesialist' i de ulike emner jeg omtaler, så kan jeg vel bare si: DITTO, Mr. Skråsikker.

Quote
Vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie og vitenskapsteori er nære slektninger som jeg for min del ikke kan mer om, enn den allmenndannelse en embetseksamen fra midten av åttitallet gir.

Du trenger ikke å være 'spesialist' eller professor i et naturvitenskapelig fag ved universitetet for å 'kunne' den vitenskapelige metode, Emeritus. Den vitenskapelige metode er simpelthen en type tilnærmelse til verden omkring en som skiller seg fra vanlige menneskelige, "trosbaserte" tilnærmelser.

Tro, mening og utestede antakelser har rett og slett ingen plass i den vitenskapelige metode for tilegnelse av kunnskap om verden. Ikke-naturvitere har som regel SV�RT vanskelig for å begripe hva dette faktisk innebærer. Og det forekommer meg - ut fra måten du relativt konsekvent argumenterer på - at du overhodet ikke er noen naturviter, men en naturvitenskapelig dilettant.

Quote
Men siden vi først er inne på det, det var bl.a. Planck som fagfellevurderte Einstein så vet du i hvert fall det.

Vel, det er en sannhet med rimelig sterke modifikasjoner. Ingen har sagt eller antydet at ingen engang leste igjennom Einsteins artikler før de ble publisert. "Annalen der Physik" hadde selvsagt en redaktør som satt med ansvaret for å velge ut hva som skulle figurere i tidsskriftet deres og hva ikke; noe annet hadde jo vært mer enn pussig. Men det betyr IKKE at de dermed lot det som kom inn gjennomgå en formell fagfellevurderingsprosess av den typen som du og jeg tenker på. 'Utsilingsprosessen' vi snakker om her er fundamentalt sett av et helt annet slag enn den CO2-entusiaster av i dag snakker så varmt om.

Andre Spicer [Professor of Organisational Behaviour, Cass Business School, City, University of London] og Thomas Roulet [Novak Druce Research Fellow, University of Oxford] skrev i juni 2014 en artikkel i "The Conversation" om akkurat dette kalt "Hate the peer-review process? Einstein did too" (http://theconversation.com/hate-the-peer-review-process-einstein-did-too-27405). Jeg vil anbefale deg å lese hele, men jeg vil sitere et parti fra den som poengterer nettopp hva jeg sikter til:

Quote
Academic review process was different in Einsteinâ??s time. In his brilliant career, the only time his work was subjected to blind peer review â?? the authors donâ??t know the reviewers and vice versa â?? he showed contempt for what is now the gold standard of science. (...)

The first part of Einsteinâ??s career was in the German-speaking world. The German physics journals, in which Einstein published his breakthrough work, didnâ??t have the same peer-review system we use today.

For instance, the Annalen der Physik, in which Einstein published his four famous papers in 1905, did not subject those papers to the same review process. The journal had a remarkably high acceptance rate (of about 90-95%). The identifiable editors were making the final decisions about what to publish. It is the storied editor Max Planck who described his editorial philosophy as:

To shun much more the reproach of having suppressed strange opinions than that of having been too gentle in evaluating them.

Many of the core scientific discoveries were not peer reviewed to modern standards. For example, the publication of the foundational paper describing the double helical structure of DNA by James Watson and Francis Crick in 1953 would have been jeopardised in the context of the classic review system as we know it, because of its speculative nature.

At the prestigious journal Nature, the peer-review system was only formally introduced in 1967. More recently, the discovery of distortion in gravitational waves by a telescope at Harvard â?? which has crucial consequences for our understanding of the formation of the universe â?? was presented as preliminary and treated with extreme caution and even sometimes with denigration, because it had not been peer-reviewed.

(...) double-blind peer review is only a relatively recent invention. For most of history of science, scientific advances were judged in a much more open and public fashion.

Du og hele den moderne "klimavitenskapen" bør legge dere på hjertet hva Max Planck skriver over her: "To shun much more the reproach of having suppressed strange opinions than that of having been too gentle in evaluating them."

Det primære poenget i min kommentar som du siterte er for øvrig dette: "(...) ville du ha møtt Einsteins relativitetsartikler fra begynnelsen av forrige århundre med: "Kan du vise meg til tidligere fagfellevurderte artikler som sier noenlunde det samme eller som bygger opp om det du sier? For jeg har ikke sett lyset."

DET er jo det avgjørende spørsmålet her, ikke i hvilken grad Einstein selv var fagfellevurdert eller ikke. Einstein kom jo med noe helt nytt. Det var ingen "fagfellevurderte artikler som [sa] noenlunde det samme eller som [bygde] opp om det [han sa]". Betyr det at man skal avfeie det han kommer med? Hvordan skal verden gå framover da? Hvis alt må ha blitt beskrevet og bekreftet tidligere ...!?

Og dette tror jeg du skjønner. Du bare ville (og vil fortsatt) ikke forholde deg til det, så du avledet (og avleder fortsatt) fra det og retter heller fokuset inn mot det sekundære poenget om hvorvidt Einstein ble fagfellevurdert eller ikke.

Quote
Og ditt siste innlegg om hva menneskene mener er bare håpløst. Der er ingen andre enn menneskene som beskjeftiger seg med vitenskap, derfor betyr det noe hva menneskene som bedriver vitenskapen mener om dette eller hint, det tas faktisk daglige avgjørelser nettopp basert på hva disse menneskene mener.

Og med dette viser du nettopp at du ikke skjønner hva jeg snakker om, Emeritus.

DEN VITENSKAPELIGE METODE tillegger ikke de forutinntatte MENINGENE til de menneskene som skal følge den noe tyngde, kun hva de faktisk FINNER UT (gjennom empiri, observasjon). Det er her (post)moderne "klimavitenskap" driter så voldsomt på draget. Folks (svært forutinntatte) MENINGER er hva som tillegges tyngde. Hvorfor tror du det er et slikt fordømt fokus på dette meningsløse 97% "konsensus"-tullet i "klimavitenskapen" i dag, Emeritus? Hvorfor konsentrerer man seg overhodet ikke om å faktisk vise verden hvilke "overveldende bevisrekker" man har for at våre CO2-utslipp faktisk er hva som har gjort jorda varmere ...!?

Fordi disse "bevisene" IKKE FINNES, Emeritus. Det finnes INGEN (som i NULL!) empiriske observasjoner fra det virkelige jordsystemet som viser at våre CO2-utslipp har "forsterket drivhuseffekten" og slik har forårsaket at verden har blitt varmere. Dette må du bare begynne å ta til deg. Legg merke til det, hvordan man snakker og snakker og snakker om denne ugjendrivelige haugen med "beviser" på AGW som liksom skal finnes, der ute et sted. Men hva er det som faktisk framlegges av denne uhorvelige mengden med "beviser" (i betydningen 'evidens')? Hva er det man får servert?

Det er slik propaganda fungerer: Man finner simpelthen bare et høyt nok podium å rope fra, og så gjentar og gjentar og gjentar og gjentar man budskapet sitt. Til slutt tar folk det for gitt at budskapet er sant. Uten at man noen gang har måttet vise at man har noe som helst belegg for det ...

"Klimavitenskapen" i et nøtteskall.

Folk bare MENER og TROR og ANTAR og HEVDER at AGW er virkelighet. Uten fnugg av empirisk evidens. Fra det virkelige jordsystemet. Det er storstilt gruppetenkning i praksis. Alle og enhver 'glemmer' å etterspørre det empiriske grunnlaget. For det er jo så opplagt, så opplest og vedtatt som Sannhet. I så lang tid. Av så mange. Ingen husker hvem som først sa det. Og ingen husker (eller vet) hvorfor denne (eller disse) personene opprinnelig sa det. Eller hvilke "beviser" den/de i sin tid la fram ...

Et prakteksempel på en løs påstand, opprinnelig tatt fullstendig ut av løse lufta, som får stå og gro fast, helt uten kritiske røster, som en etablert Sannhet i de etterfølgende tiår, som er så hellig blitt at dersom man i dag så mye som våger å sette spørsmålstegn ved grunnlaget for den, så blir man på det nærmeste idiotforklart, med henvisning til en 97% "konsensus", er jo den berømmelige "klimasensitiviteten" til CO2 i atmosfæren.

Her fra Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity#Consensus_estimates):
Quote
A committee on anthropogenic global warming convened in 1979 by the National Academy of Sciences and chaired by Jule Charney estimated climate sensitivity to be 3°C, plus or minus 1.5°C. Only two sets of models were available; one, due to Syukuro Manabe, exhibited a climate sensitivity of 2°C, the other, due to James E. Hansen, exhibited a climate sensitivity of 4°C. "According to Manabe, Charney chose 0.5°C as a not-unreasonable margin of error, subtracted it from Manabeâ??s number, and added it to Hansenâ??s. Thus was born the 1.5°C to 4.5°C range of likely climate sensitivity that has appeared in every greenhouse assessment since ...""

Hva slags observasjonelt grunnlag hadde man for å si NOE om dette i 1979, tror du? Hvilken empiri lå til grunn for det? Etter 35-40 år med generelt fallende globale temperaturer og like fullt et parallelt stigende atmosfærisk CO2-innhold.

Men har vi kommet noe lenger med dette anslaget siden da? Nope. Bare at nå er vi så "mye sikrere" på at nøyaktig det samme intervallet faktisk er Sant, at Charney i 1979, med sin våte finger i været, tilfeldigvis traff Spot On! Og har vi forsket på GRUNNLAGET for hele ideen om en "klimasensitivitet" til CO2 i atmosfæren i utgangspunktet? Finnes faktisk en slik størrelse? En slik sammenheng: +CO2 -> +T, i jordsystemet? Kan den observeres noe sted? Og er det blitt gjort? Stadfestet, siden 1979? Overhodet ikke. Ikke engang antydningsvis. Man tar bare for gitt at Charney, Manabe og Hansen visste hva de snakket om. At de delte en slags magisk-esoterisk innsikt i hvordan verden fungerer. Det FINNES en "klimasensitivitet" til CO2 i atmosfæren. Fordi "teorien" sier at det burde det gjøre. Og det holder. Visstnok. Tydeligvis ...

Dette er ikke vitenskap, Emeritus. Det er PSEUDO-vitenskap. Herfra til banken.

Quote
"Vitenskap" i din verden er en ikke eksiterende idyll der noe absolutt objektivt råder (...)

Dette er ikke vitenskap i "min" verden. Det er slik vitenskap er MENT å fungere. Naturvitenskap. Ikke i synsevitenskapene, men i NATURvitenskapen. "Klimavitenskapen" av i dag er i realiteten blitt en "synsevitenskap", fordi den overhodet ikke følger naturvitenskapelige prinsipper for tilegnelse og etablering av kunnskap om verden. Den gir et skinn av å gjøre det, men gjør det egentlig ikke.

Det ER noe absolutt objektivt som råder i naturen, Emeritus. Og det er DENNE absolutte objektive realiteten vi mennesker gjennom vår (natur)vitenskapelige virksomhet og streben er ment å søke å finne fram til. Vi kan ikke synse og mene oss fram til den. Hva vi mener betyr til syvende og sist ingen verdens ting for sannheten, det absolutte objektive i naturen. Vi kan kun observere oss fram til den. Slik er naturvitenskapen, Emeritus. Lik det eller ikke ...

Igjen, det er veldig tydelig at du ikke er naturviter. Verken av hjerte eller sinn. For da hadde du forstått dette helt intuitivt.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Bebben on 30.12.2016, 18:52:13
Sitat Bebben:

"Kinne sa i den refererte e-posten at den var fagfellevurdert og godkjent av de Freitas, altså en de facto godkjenning i tråd med den praksisen du selv oppgir. Alt det formelle i orden! Godkjente virkelig Kinne alle artiklene for alle de 10 redaktørene? Var alle de 10 egentlig overflødige? Og er Kinne en guru-guru, eller en Klima-Snøhvit som går langt utenpå de Freitas og de andre 10 dverger?"

Svarene dine i går var gejennomgående usaklige. Jeg har aldri påstått at jeg var med på å organisere noe som helst. Jeg hadde en sak mot dette forlaget. Saken varte i flere år og gikk opp og ned i rettsystemet der bl.a. ett prosessuelt spørsmål havnet i Høyesterett før saken ble forlikt etter fire dager i tingretten. Poenget mitt var at jeg kjenner saken og forlaget, og denne Freitas historien var begynnelsen på en total omorganisering av hvordan forlaget gjennomførte peer review prosessen.

Og svaret på spørsmålet ditt er ja. Forlaget hadde hovedsaklig to journaler av betydning, begge innen marinbiologi som var Kinnes felt. Men Kinne var også en mann med betydelig sans for forretninger, så han staret denne klimajournalen da han innså at dette hadde blitt hot, og utnevnte seg selv til sjefsredaktør nettopp for å utnytte det sterke navn han hadde innnen vitenskaplig publikasjon. Tidligere ble journalene langt sterkere identifisert med redaktøren, det er han som går god for hva som blir utgitt og er ansvrlig hvis dårlige arbeider ble godkjent. Så Kinnes ulike uttalelser i saken er altså et forsvar mot hans egen utilstrekkelighet, og må leses for det det er, og han endte altså opp med å måtte innrømme at paperet ikke skulle ha vært gitt ut. Faktum er at den da 80 år gamle Kinne fullstendig hadde mistet grepet. Et annet svar enn "ja" på det spørsmålet du stiller, ville i så fall innebære at denne journalen egentlig var ti journaler med ti ulike redaktører. En sjefsredaktørs oppgave er å ta i mot papers, vurdere vilken redaktør som skal organisere og stå for den detaljerte fagfellevurderingen og han sender det til de mest kompetene reviewerne på det område artikkelen omhandler. Så sendes det tilbake samme veien der sjefsredaktøren setter sitt endelige godkjenningsstempel på prosessen og artikkelen. Dette skjedde ikke, og de ulike papers ble sendt direkte til en av de ti redaktørene som tok hele denne prosessen uavhengig av journalens ledelse og derfor var der ingen sammenhengende viteenskapelig linje, noe som det ble bråk av, og du kan tro hva du vil, men det bråket startet lenge før Soon paperet. Men det var Soon paperet som utløste en total omorganisering av forlagets praksis.

Så til kølleformen. Du har stjelt mitt svar til Water, og det er greit. Men det var et svar på at Water skal ha meg til å starte en ny generell AGW debatt med Okular, noe jeg selv er i posisjon til å bestemme om jeg vil eller ikke.

Min forespørsel til deg, gjelder en påstand du har fremmet i en diskusjon med meg. Du står selvsagt fritt til å svare. Men jeg svarte deg forrige gang du sa show me the data og brukte faktisk litt tid på det. � vise til det nå 13 år gamle Soon paperet er vel ikke helt relevant, det har skjedd en del siden den gang.

Takk for utførlig svar. Jeg konstaterer at du ikke har klart å begrunne at Soon & Baliunas 2003 ikke burde ha vært publisert, eller at det var noe kokkelimonke ved selve publiseringen. S&B kan ikke lastes for at journalen/forlaget var dårlig organisert.

At det var sterke meninger om dette er jo velkjent, det var jo det oppstyret dreide seg om. Med tanke på det som skjedde etter at dette ble publisert, altså McKitrick & McIntyre, Wegman og NAS, har paperet stått seg atskillig bedre enn Mann-køllene! Og artikkelens relevans må jo i denne forbindelse ses i forhold nettopp til MBH-artiklene, som er enda et hakk eldre.

For rekonstruksjoner generelt foreslår jeg en egen tråd, hvis det er av interesse. Blir over nyttår for min del. Det som gjorde at jeg svarte på dette, var det jeg oppfattet som halvkvedede viser om SB2003.

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 30.12.2016, 19:16:45
Sitat Okular;

"Vel, det er en sannhet med rimelig sterke modifikasjoner."

Nei det er overhodet ingen sannhet med modifikasjoner. Du bare forsøker å tilsløre at du ikke hadde peiling på hva du snakket om da du uttalte;

"Einsteins egne artikler var jo ikke engang fagfellevurderte."

Og det i kjent stil. Aldri innrøm en feil, bare lat som om leseren ikke forstår din storhet og som ikke forstod hva du sa, det fremstår nærmest som du var til stede og hørte hva Planck tenkte da han leste gjennom manuskriptet.

Originale ideer, selv om de er helt nye, gjennomgår uansett en eller annen form for fagfellevurdering da trente vitenskapsmenn er i stand til å se om dette er ideer som kommer fra en skrulling eller en vitenskapsmann. Du kan selv søke på Wikipedia der finner pdf av Einsteins arbeider fra 1905, når de ble sendt inn og når de ble godtatt for publikasjon, eksempelvis slik;

"Einstein, Albert (1905b) [Completed 30 April and submitted 20 July 1905]."

Med andre ord tok peer review prosessen knappe tre måneder. Og at denne prosessen var en annen i 1905 enn i dag, er ikke det samme som at den ikke var gjenstand for fagfellevurdering, tvert i mot, Einstein publiserte i den tids mest prestisjefylte journal, men den tids mest anerkjente vitenskapsmenn i redaksjonen.

Når det gjelder resten av innlegget ditt så er det dels et stråmannsangrep og dels en bekreftelse på at du ikke vet hva vitenskapsteori er.

Jeg har mer enn en gang her på forumet fremhevet at peer review ikke er perfekt. Der er tusenvis eksempler på at papers som har gått gjennom, ikke burde ha vært publisert og at prosessen har mange feilkilder og fallgruver, men samtidig er det det er det beste vi har.

Vitenskap er en virksomhet den skrøpelige, forutinntatte og religiøst forvirrede menneskehjernen bedriver. Vi er riktignok ikke kjent med et bedre alternativ, men å snakke om objektivitet og se hva naturen forteller og tro at dette kan skje på en "objektiv" måte er like tåpelig som at rettskildelæren frem til ca. 1900 trodde at retten kunne "finnes" bare en lette lenge og grundig nok. Det subjektive element er ikke så stort i naturvitenskapene som i jussen, men å late som at et menneske er i stand til oppfatte naturen på en "objektiv" måte, er grunnleggende uvitenskapelig.

Og et godt eksempelet på at mennesket ikke er objektivt innstilt er deg og meg og resten av forumdeltagerne, det er åpenbart at vi tolker empirien ulikt. Jeg har aldri hevdet at klimagassteorien er sikker, eller at der ikke er andre alternativer. Jeg sier at klimagassteorien er den beste forklaring vi har, inntil det kommer en bedre.

Du på den annen side er så bestemt på at denne teorien er feil, at du som en annen ayatolla angriper vitenskapens generelle forståelse av den andre termodynamisk lov, jeg vet ikke hva du for tiden mener om karbonsyklusen, men jeg ser at du også mener alt kan forklares med "sol og hav," og der du til dels også har laget din egen empiri da du mener at ulike datasett er feil, men at du er i posisjon til å korrigere de. Og jeg vil ikke se bort fra at du mener at jeg ser på empirien på en feil måte fordi jeg er opphengt i klimagassdogmet, og at du har rett for du ser det det sanne store bildet. Jeg er overbevist om at du tror det er slik, jeg påstår altså ikke at du ser noe annet enn du utrykker, men et av dine standardsvar er dette; "dette er feil x, og det vet du."

Jeg anser "sol og hav" alene som usannsynlig, og ikke fordi jeg har noen egen vitenskap å vise til, men fordi de som har arbeidet med dette i årtier og har vitenskapelige meritter å vise til i massevis, mener det. Det er det som er vitenskap, en kan ikke bli spesialist på termodynamikk, OHC, hvordan temperaturer måles og homogeniseres, osv, osv, på egen hånd. En må bygge på det tusenvis av vitenskapsmenn og kvinner har kommet frem til tidligere, en middels vitenskapsmann kan håpe på å få til noen justeringer og endringer i forhold tidligere teser og teorier. En kan selvsagt stille spørsmål og mene at dette og hint er feil, men å en bulk å avvise det som ikke passer til eget dogme, og herunder lage sin egen empiri, er ikke vitenskap.

Men merk deg en ting; jeg pÃ¥stÃ¥r ikke at du ser empirien feil, jeg konstaterer at vi ser den ulikt, hvem som har rett kan verken du eller jeg avgjøre, og før du forstÃ¥r det, er du ikke i nærheten av Ã¥ forstÃ¥ vitenskapsteori. Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 31.12.2016, 12:05:37

Jeg anser "sol og hav" alene som usannsynlig, og ikke fordi jeg har noen egen vitenskap å vise til, men fordi de som har arbeidet med dette i årtier og har vitenskapelige meritter å vise til i massevis, mener det. Det er det som er vitenskap

Makan til nonsens! Jeg tror ikke du skal prøve Ã¥ belære oss i hva vitenskap er nÃ¥r du ikke forstÃ¥r det selv. Vitenskapelige meritter har ingentng - nichts  - niente - Ã¥ si nÃ¥r et vitenskapelig eksperiment skal etterprøves. Det er kun observasjonene, tallene og andre fakta rundt eksperimentet som betyr noe.

Quote
Scientists (and other people) test hypotheses by conducting experiments. The purpose of an experiment is to determine whether observations of the real world agree with or conflict with the predictions derived from a hypothesis. If they agree, confidence in the hypothesis increases; otherwise, it decreases. Agreement does not assure that the hypothesis is true; future experiments may reveal problems. Karl Popper advised scientists to try to falsify hypotheses, i.e., to search for and test those experiments that seem most doubtful.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

Sitatet er hentet fra Wikipedia, men kunne vært fra en hvilken som helst lærebok i vitenskapelig meode.

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 31.12.2016, 12:46:24
Sitat Translator;

"Det er kun observasjonene, tallene og andre fakta rundt eksperimentet som betyr noe."

Opps, det hadde jeg ikke tenkt på, mener du virkelig at empiri har noe å bety i naturvitenskapene?

Du må være litt av en rakettkirurg som har forstått dette.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 31.12.2016, 17:06:12
Sitat Translator;

"Det er kun observasjonene, tallene og andre fakta rundt eksperimentet som betyr noe."

Og med en setningen avslører du at du ikke har peiling på hva naturvitenskap er.

For det første må du legge merke til at den alternative side av klimadebatten opererer i en fakta fri verden, alle fakta som ikke passer kan kort og godt avskrives som juksifiseringer, og dette uten andre bevis enn at det påstås. Så i den grad du tilhører den alternative side, legger du ikke en gang tallene og observasjonene til grunn, en bare lager egne tall og observasjoner, som vanligvis dras rett ut av ræva.

Vitenskap er først og fremst en kognitiv prosess, enhver halvape kan lese av et termometer, og "tallene" er kun vitenskapens råmateriale. Når disse foreligger, begynner vitenskapen. Dog med den presisering at det å innhente "tallene" i mange tilfeller også er vitenskap, siden det kreves vitenskapelig kompetanse for å innhente de.

Men "vitenskap" er altså den kognitive virksomhet som utføres av vitenskapsmenn og kvinner der empirien skal settes i system og der en skal forklare hva som skjer og hvorfor, en slik kompetanse utvikler seg eksempelvis slik:

- en avlegger et hovedfag (i dag heter det vel master) med en god laud, gjerne i 25 års alderen
- en får tilbud om eller søker på å gå videre, eksempelvis med et doktorgradsstipend
- en oppholder seg på en forskningsinstitusjon eller tilsvarende sammen med andre vitenskapsmenn og kvinner i alle kategorier der en ARBEIDER som forsker og dokumenterer dette ved å gi ut vitenskapelige artikler
- hvoretter man i en alder rundt 30 disputerer med en doktorgrad
- deretter kan en fortsette i ulike stillinger, forske videre, utgi arbeider, undervise, delta i vitenskapelige konferanser, knytte internasjonale kontakter osv
- i en alder av kanskje 40 blir en tildelt et professorat og en fortsetter å bygge nettverk og i en alder av 50 kan en vise til 40 - 50 vitenskapelige artikler hvorav mange er utarbeidet sammen med andre vitenskapsmenn og kvinner som er spesialisert på andre fagområder, og slik kan en gi ut vitenskapelige artikler som omfatter komplekse problemstillinger som en person ikke er i stand til å utarbeide alene, dette samtidig som den enkelte deltager får et bredere og mer nyansert syn på komplekset

Skal en eksempelvis si noe fornuftig om OHC og det som skjer i Stillehavet, vil jeg tro det er gunstig å ha med seg et par atmosfærefysikere, en statistiker, et par som har jobbet med PDO og ENSO, en mann på veskedynamikk osv.

Så det dere tilbyr som alternativ til vitenskapen kan illustreres på følgende måte:

Du blir diagnostisert med en alvorlig somatisk lidelse. Du kan velge Professor og overlege Gregorius Gåsemyr ved Haukeland Universitetssykehus, han er 59 år og har gjennom 35 år spesialisert seg på denne lidelsen og har bl.a. flere studieopphold på ledende amerikanske universitetssykehus bak seg. Eller du kan velge shamanen Katonga Gabonga fra �vre Volta, også han 59 år, med omfattende jungelpraksis og er lokalt kjent for å kunne gjøre underverker med en hanefot og en avkuttet hånd fra en albino.

En ting er at dere konsekvent synes Ã¥ velge Katonga Gabonga, men dere er faen meg Katonga Gabonga.   
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 01.01.2017, 18:39:27
Noch einmal: Det hjelper ikke at du heter Albert Einstein og har n antall doktorgrader hvis jeg kan vise til eksperimenter eller observasjoner som viser at din hypotese ikke er riktig.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 01.01.2017, 19:06:37
Sitat Translator;
"Det hjelper ikke at du heter Albert Einstein og har n antall doktorgrader hvis jeg kan vise til eksperimenter eller observasjoner som viser at din hypotese ikke er riktig."

Nok en meningsløs selvfølgelighet, og har ingen relevans for det åpenbare faktum at vitenskap er et fag der noen her på forumet i fullt alvor tror de kan bli overlegne spesialister på, og herunder overprøve og direkte latterliggjøre en hel vitenskapelig gren, i en håndvending.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 01.01.2017, 23:01:01
"Selvfølgeligheter" som du ennå ikke har forstått tydeligvis, det viser du med det du skriver. Jeg vet ikke helt hva som var utgangspunktet for diskusjonen av vitenskapsfilosofi i denne tråden, men her er et par konkrete eksempler på hvordan vitenskap IKKE skal foregå (derfor kalles det pseudovitenskap (sd)).

Quote
Kan man stole på Klimapanelets rapporter? For rapportene er høyst profesjonelle og er i en helt
egen divisjon når det gjelder budskapsformidling. De er sanksjonert av statsledere og
høyprofilerte aktivister. Men et meget overraskende og øyeåpnende faktum er at forfatterne er
valgt ikke bare på bakgrunn av sin kompetanse. For i et internasjonalt panel må man også ta
hensyn til nasjonalitet, etnisitet osv. Det er eksempler på at studenter uten mastergrad, forskere
uten PhD og et antall aktivister, med klar politisk agenda som ikke er vitenskapelig fundert, har
deltatt som forfattere. I en rapport brukte man stoff fra avisartikler og 30 % av de vitenskapelige
artiklene var ikke fagfellevurdert, noe som Klimapanelet sier er en forutsetning for at de skal
brukes som grunnlag.

http://www.enerwe.no/app/uploads/sites/3/Stein-Bergsmark-Klimarapport-versjon-G31.pdf (side 8.)

Quote
Selv blant forskerne er det i dag mange som ikke vet at togradersmålet ikke er vitenskapelig
fundert. Hans Joachim Schellnhuber, direktøren for The Potsdam Institute for Climate Impact
Research, forteller i et intervju i Der Spiegel hvordan togradersmålet oppsto i «German Advisory
Council on Global Change». Schellnhuber er en ivrig talsmann for Klimapanelets buskap, derfor
er hans uttalelse spesielt interessant. Noen politikere etterspurte enkle retningslinjer for
klimatiltak, og under Schellnhubers ledelse kom forskerne med en meget enkel ide:

"We looked at the history of the climate since the rise of homo sapiens," forteller Schnellnhuber.
"This showed us that average global temperatures in the last 130,000 years were no more than
two degrees higher than before the beginning of the industrial revolution. To be on the safe side,
we came up with a rule of thumb stating that it would be better not to depart from this field of
experience in human evolution.� Han fortsatte: "Two degrees is not a magical limit -- it's clearly
a political goal, the world will not come to an end right away in the event of stronger warming,
nor are we definitely saved if warming is not as significant. The reality, of course, is much more
complicated."
http://www.enerwe.no/app/uploads/sites/3/Stein-Bergsmark-Klimarapport-versjon-G31.pdf (side 9.)
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 02.01.2017, 01:33:42
""Selvfølgeligheter" som du ennå ikke har forstått tydeligvis, det viser du med det du skriver."

Vet du hva du siterer og hva det betyr? Hva er det jeg ikke har forstått av den naturvitenskapelige metode som du har forstått. Har jeg noen gang vært motstander mot en kritisk tilnærming til noe som helst? Vær konkret, ikke bare fremsett påstander om hva jeg "tydeligvis ikke har forstått." Så lenge du synes å mene at vitenskap er å innhente "tallene," så har du i hvert fall du et stykke igjen.

Jeg påstår for øvrig ikke at jeg er noen som helst spesialist på vitenskapsteori eller vitenskapsfilosofi. Jeg tror som generell regel at fagfolk er å foretrekke fremfor åpenbare amatører, men det synes å være vanskelig å få gjennomslag for dette her på forumet, hvorfor? Kan det ha en sammenheng med at den alternative side ikke en gang vil snakke om "tallene," men bare om politikk.

Når det gjelder Berksmark, har jeg sett videoen, han har ingenting å bidra med, kun en ny Katonga Gabonga. En sammenraskning av gammelt piss der han også fikk frem at han ikke kunne uttale seg før han ble pensjonist. Underforstått; en fysikklærer fra det såkalte "Universitetet i Agder," kunne komme med så drepende angrep på mainstream klimavitenskap at han ikke kunne uttale seg før han ble pensjonist. Narsissistene synes å stå i kø.

   
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 02.01.2017, 16:07:15
Siden du har sett Bergsmark (jeg vil faktisk enda mer anbefale å lese), så vet du jo hva han har sagt, blant annet om hvordan klimapanelets rapporter blir til:

Quote
I Summary for Policymakers konsentreres ca 7000 sider til en rapport på 20-30 sider. Forfatterne danner arbeidsgrupper som tar hver del av sammendraget. Hver arbeidsgruppe produserer et utkast som går til et stort fellesmøte der det er diplomater, politikere, tjenestemenn, byråkrater og en del forskere. Hvert enkelt avsnitt i utkastene vises på storskjerm. Delegatene fra diverse land går gjennom setning for setning med diverse tilføyelser og endringer til alle er enige om avsnittet. Så kommer et nytt avsnitt opp og slik fortsetter det. Til slutt foreligger rapporten som et politisk fremforhandlet dokument. Men prosessen er ikke ferdig. Nå endres den originale rapporten slik at den stemmer med sammendraget!

Hva tenker du så om dette (tre svaralternativer)?

a) Det er løgn. Beskrivelsen til Bergsmark er feil.

b) Det er sant, men har ingenting å si for klimapanelets vitenskapelige etterrettelighet.

c) Det er sant og det viser at klimapanelets rapporter har lite med vitenskap å gjøre.
Title: Sv: En kritikk av Katonga Gabonga fra "Universitetet i Agder"
Post by: Emeritus on 02.01.2017, 16:21:03
http://www.enerwe.no/app/uploads/sites/3/Stein-Bergsmark-Klimarapport-versjon-G31.pdf

Translator har gitt oss Bergsmark, la vi se litt på hans punkter;

Quote
1 Vi er nå inne i en såkalt varmepause (hiatus)

Nå kom Bergsmark ut rett før 2015/16 El Ninoen, så en kan si at han var litt uheldig. Men der var ingen pause fra 1998 til 2014 med mindre en cherrypicker start og stoppunkter og kun henter data fra den kilde som passer best, der var en utflating, ikke noe mer;

http://static.berkeleyearth.org/memos/examining-the-pause.pdf

Quote
1a: Karl m. fl. 2015, men den er allerede tilbakevist.

Ja vel og av hvem? Bob Hope og Sarah Palin?

Quote
2. �ret 2014 var ikke det varmeste året globalt

Vel, akkurat det driter jeg i, 2014, 2005, 1998 eller 2010 er kun en kuklengdemÃ¥lingskonkurranse,  2015 og 2016 er uansett varmere og 8 av 10 varmeste Ã¥rene siden mÃ¥lingene har startet, har blitt mÃ¥lt de siste 10 Ã¥rene.

Quote
3 Har varmen gått i dyphavet? Dette er usikkert

Nei dette er ikke usikkert ut over den generelle usikkerheten en har, skal en legge til grunn det sannsynlige og ikke satse på det usannsynlige - som er den riktige tilnærming - har det gått i havet, til og med UAH viser dette;

(http://www.climate4you.com/images/MSU%20UAH%20SST%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage%20WithARGO.gif)

Quote
4 Klimapanelet innrømmer feil og har gjort det lenge

De er med andre ord ekte vitenskapsmenn som innser at de har begått feil og må revurdere sine konklusjoner, kan en be om mer?

Quote
5 Klimapanelet utgir ikke kvalitetssikrede prognoser, bare scenarier

Og hva mener han med det? Alle er enige om at det er vanskelig å spå om fremtiden. Noen synes å være bedre enn andre, og ingen slår Klimarealistene Humlum, Solheim og Stordahl i total skivebom, ref. Humlum et al. (2012)

Quote
6 Det er hittil ikke påvist noen erfaringsbasert fysisk sammenheng mellom økning av CO2-konsentrasjon i atmosfæren og de observerte klimaendringene

Det kan han mene, men kom i så fall opp med en annen forklaring. "Naturlig" er ingen forklaring. Temperaturene de siste to tusen år frem til ca. 1950, har lagt 0,5 pluss minus rundt en tenkt anomali med MWP på ca. pluss 0,5 og det laveste under LIA på minus 0,5. Hva er årsaken til at vi i de siste 250 år har hatt en økning på ca. 1,5 C?

http://berkeleyearth.org/summary-of-findings/

OK, en god del naturlig som følge av sol etc., men forklar resten. Jeg har et godt alternativ som har vitenskapelig dekning i 160 års systematisk forskning, Katonga Gabonga fra "Universitet i Agder" har ingen. Og hvor blir det av de dekadale nedgangene i global temperatur.

Og denne;

Quote
Et tredje slående faktum er at fra 1950 til i dag har de menneskeskapte utslipp økt med mer enn 500 % mens CO2-innholdet i atmosfæren bare har økt med 30 %!

Er mannen idiot? 500% fra hva, og hva er sammenhengen her? Dette er jo et spørsmål om hvor mye en skal fylle opp for å ha noen virkning overhodet, jeg for min del finner det oppsiktsvekkende at han ikke forstår at når menneskene har øket verdien fra 270 ppm til 400 ppm, så kan dette ha en fysisk virkning, det er jo dette som er kjernen i fysikken og annen vitenskap - hva sier emperien og hva sier de fysiske lovene.

Og denne;

Quote
Og fra studier av proxydata (indirekte data, f eks fra iskjerner) hundre tusener av år tilbake ser vi at temperaturen
stiger først og at CO2-konsentrasjonen følger etter.

Javisst gjør de det, de samme proxydata viser også at CO2 konsentrasjonene i mellomistidene ligger på rundt 270 ppm og at på vei mot en ny istid lagger CO2 etter temperatur, men hva hadde de vist om vi plutselig i forrige mellomistid fikk en økning fra 270 ppm til 400 ppm på en periode på 150 år?

Quote
7 Det såkalte togradersmålet er ganske enkelt en pragmatisk politisk konstruksjon

Ja vel, politikk driter jeg i, jeg vil ha "tallene" og konklusjonene (altså de vitenskapelige)

Quote
8.  Det eksisterer ingen alminnelig vitenskapelig konsensus om at CO2 er den vesentligste driveren til de klimaendringene som er observert

Der er bortimot total vitenskapelig konsensus om den forsterkede drivhuseffekt, der er ikke konsensus om størrelsen på den, og konsekvensene. Men også her er det en bred enighet om at det er gunstig på kort eller litt lengre sikt å forsøke å begrense CO2 utslippene, da vi ikke har oversikt over konsekvensene.

Quote
9 Havstigningen øker ikke mer enn tidligere â?? og den kan faktisk flate ut

Feil, den lå på i snitt ca. 1,7 mm/år hvis en tar hele perioden fra ca. 1850 til 1990, men med store dekadale variasjoner med bl.a. en kraftig vekst før 1940 som neppe har mye med AGW å gjøre. Etter ca. 1990 er trenden ca. 3 mm/år. Men Berksmark adresserer ikke problemet. Hvorfor har vi i de siste 150 år fått en havstigning vi ikke har sett på flere tusen år - hva er den vitenskapelige forklaringen på det?

(http://climate.nasa.gov/system/charts/12_15_seaLevel_left.gif)

(http://www.pik-potsdam.de/sealevel/material/kemp_sealevel_2011_300.png)

Quote
10 Global snømengde og sjøis er innenfor normalen de senere tiår

Og denne;

Quote
I en årrekke har isen smeltet i Arktis, men den har nå begynt å legge på seg igjen, mens isen i Antarktis har økt de siste 20 årene.

OK, bitch, show me the data

og denne;

Quote
Vi finner i dag pilspisser, sko og andre objekter der isen trekker seg tilbake, det viser at det tidligere bodde folk der isen smelter.

Ja, folk som levde for tusener av år siden, som eksempelvis �tzi som levde under temperaturoptimum under Holocene for 5000 år siden. Kan rakettkirurgen fra "Universitetet i Agder" forklare hvorfor han skulle dukke opp mens vi er i en kjølende fase av mellomistidene.

Quote
11 Historien viser at klimaet endrer seg uten pÃ¥virkning av menneskeskapt CO2 

Standardfrase utviklet av The Haertland Institute som gjentas i det uendelige på amerikansk TV. Vi vet om istidene og hva som forårsaker de (tror vi i hvert fall,) det ingen alternative typer greier å forklare, er at naturen de siste 150 år synes å ha snudd etter å ha vært sakte på vei inn i en ny istid, det er det som krever en forklaring, ikke at vi har istider og mellomistider.
 
Title: Sv: En kritikk av Katonga Gabonga fra "Universitetet i Agder"
Post by: Administrator on 02.01.2017, 16:33:33
Vel, akkurat det driter jeg i, 2014, 2005, 1998 eller 2010 er kun en kuklengdemÃ¥lingskonkurranse,  2015 og 2016 er uansett varmere og 8 av 10 varmeste Ã¥rene siden mÃ¥lingene har startet, har blitt mÃ¥lt de siste 10 Ã¥rene.

Skråblikk på.
Artig. En lengdemålingskonkurranse, ikke en lengdekonkurranse. Det er jo det inntrykket mange av oss har av rørsla - Det er bare å måle og måle og til slutt finner du det du trenger. Som hun sa, hun som tok kvinner i forsvar da en mann beskyldte kvinner for å bulke bilen oftere enn menn ved lukeparkering, "Vi er så usikre på hva 20 cm egentlig er".
Skråblikk av.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 02.01.2017, 16:42:01
Siden du har sett Bergsmark (jeg vil faktisk enda mer anbefale å lese), så vet du jo hva han har sagt, blant annet om hvordan klimapanelets rapporter blir til:

Quote
I Summary for Policymakers konsentreres ca 7000 sider til en rapport på 20-30 sider. Forfatterne danner arbeidsgrupper som tar hver del av sammendraget. Hver arbeidsgruppe produserer et utkast som går til et stort fellesmøte der det er diplomater, politikere, tjenestemenn, byråkrater og en del forskere. Hvert enkelt avsnitt i utkastene vises på storskjerm. Delegatene fra diverse land går gjennom setning for setning med diverse tilføyelser og endringer til alle er enige om avsnittet. Så kommer et nytt avsnitt opp og slik fortsetter det. Til slutt foreligger rapporten som et politisk fremforhandlet dokument. Men prosessen er ikke ferdig. Nå endres den originale rapporten slik at den stemmer med sammendraget!

Hva tenker du så om dette (tre svaralternativer)?

a) Det er løgn. Beskrivelsen til Bergsmark er feil.

b) Det er sant, men har ingenting å si for klimapanelets vitenskapelige etterrettelighet.

c) Det er sant og det viser at klimapanelets rapporter har lite med vitenskap å gjøre.

Ble oppgaven for ubehagelig, Emeritus, var det derfor du ble så tale... unnskyld - skrivetrengt? Det her over minner mest om http://runeberg.org/folkeven/094.html . Jeg venter fortsatt på din mening om dette konkrete sitatet.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 02.01.2017, 16:53:18
Sitat Administrator;

"Vi er så usikre på hva 20 cm egentlig er".

Jeg er pÃ¥ et kontor med i alt 14, hvorav fem kvinner. Minst en gang i Ã¥ret drar jeg pÃ¥standen om at kvinner i alminnelighet har svak 3D sans og mangler øyemÃ¥l, til stor protest. Inntil jeg forklarer hvorfor, og deretter innrømmer at det er egentlig vÃ¥r feil, siden vi har fortalt de at dette (viser ca. 7 cm med hendene)  er 20 cm.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 02.01.2017, 17:00:17
Sitat Transator;

"Jeg venter fortsatt på din mening om dette konkrete sitatet."

Jeg har ingen mening eller oppfatning om dette sitatet, og hvis jeg skulle ha det, sÃ¥ ville jeg i sÃ¥ fall satt meg inn i det før jeg svarte, noe du forventer jeg skal gjøre fra kl. 16.07 til kl. 16.33, samtidig som jeg ferdigstiller en kritikk av Bergsmarks punkter, ser du selv noen logisk brist her siden du spør om oppgaven ble for ubehagelig.  Men pÃ¥standen er at den tekniske del (den vitenskapelige del) blir endret etter at politikerne har kokt frem en konsensus. Men du synes altsÃ¥ fortsatt mer opptatt enn politikk enn av "tallene."
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 02.01.2017, 17:50:16
a, b eller c holder som svar. Trenger De betenkningstid? Ok, ett minutt fra nå.

http://4.bp.blogspot.com/-y6KEENEW5yw/Vh1y_yNSC3I/AAAAAAAACpw/_aNTcyfQzqo/s1600/kvitt-eller-dobbelt.jpeg
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 02.01.2017, 18:07:10
Siden der ikke var noe smilefjes eller lignende skal du få et foreløpig svar.

Bare fjotter svarer på spørsmål de ikke vet noe om, og til og med dette må du forklares.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 02.01.2017, 18:20:30
Berksmark hevder;

"I Summary for Policymakers konsentreres ca 7000 sider til en rapport på 20-30 sider. Forfatterne danner arbeidsgrupper som tar hver del av sammendraget. Hver arbeidsgruppe produserer et utkast som går til et stort fellesmøte der det er diplomater, politikere, tjenestemenn, byråkrater og en del forskere. Hvert enkelt avsnitt i utkastene vises på storskjerm. Delegatene fra diverse land går gjennom setning for setning med diverse tilføyelser og endringer til alle er enige om avsnittet. Så kommer et nytt avsnitt opp og slik fortsetter det. Til slutt foreligger rapporten som et politisk fremforhandlet dokument. Men prosessen er ikke ferdig. Nå endres den originale rapporten slik at den stemmer med sammendraget!"

Hvor er dette belagt med dokumentasjon, spørsmålet synes omtalt på side 57, men uten kildehenvisning eller annen dokumentasjon.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 02.01.2017, 18:46:50
Nå har jeg søkt litt med ulike søkeord som "IPCC method criticism" og lignende og finner noe;

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/09/130926-ipcc-report-relevance-2013-climate-deadline/

https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/may/15/ipcc-un-climate-reports-diluted-protect-fossil-fuel-interests

Men ikke om at det vitenskapelige grunnlaget endres, så vidt jeg forstår er det SFP som blir forsøkt påvirket.

Her er for øvrig prosedyrebeskrivelsen;

https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles.pdf
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Telehiv on 02.01.2017, 20:13:08
De mest oppøste - og minst informerte - klimaaktivistene kan tidvis finne på å hevde at det knapt finnes seriøse vitenskapsfolk som tar avstand fra IPCCs vitenskapelige praksis. Vel, denne Senatsrapporten inneholder et bredt spekter av ca. 1000 forskeres innsigelser mot IPCCs teorier, datahåndtering, metoder og øvrig gjøren og laden: http://cfact.org/pdf/2010_Senate_Minority_Report.pdf

Anbefaler at de som vil diskreditere denne rapporten i alle fall først tar arbeidet med å lese den. Jeg leste i sin tid hele den første rapporten med ca 700 forskeres signatur, og merket meg også hele settet av nye innsigelser da den kom i denne utvidede form med ca. 1000 forskere i 2010 (321 s.), og syns det var mye deprimerende å få innsyn i. Bl.a. finner vi her en rekke tidligere IPCC-bidragsytere som ikke lenger ville akseptere ufaglige politikeres og aktivisters overkjøring av fagfolkene gang på gang*. Særlig f.o.m. 1995, da den mest sentrale vitenskapelige konklusjonen (om at man på dette tidspunkt ikke hadde vitenskapelig grunnlag for AGW/CO2-hypotesen) som kjent ble snudd på hodet i policy-dokumentet og prosessen med å etterredigere det vitenskapelige innholdet tok fart for alvor, slik bl.a. Bergsmarks artikkel samt noen innlegg foran her trekker fram.

*Av tidligere IPCC-bidragsytere som har trukket seg fra videre arbeid i IPCC og reservert seg mot å få sine data misbrukt av IPCC, er tidligere "expert reviewer" Tom Segalstad. Her forteller han bl.a. om hvordan IPCC-redaksjonen kuttet ut 3 av 4 norske temperaturmåleserier som skulle brukes i "TAR global temperatures", men som viste synkende temperatur i perioden. Uten å angi noen faglige grunner som sådan for denne utelatelsen. Man beholdt bare Utsira som viste stigende. Men alle Segalstads innsigelser ble oversett og ikke tatt inn i rapporteringen:
https://chipstero7.blogspot.no/2016/05/expert-ipcc-reviewer-tom-segalstad.html#!/2016/05/expert-ipcc-reviewer-tom-segalstad.html

Dette som bare ett av flere hundre eksempler på forskeroverkjørsler som finnes på nettet. Eller enda enklere: Les ovennevnte senatsrapport med basis i 1000 forskeres protester, så får man et bra bilde bare der.

NB: Evt. kritikk mot senatsrapporten må rettes mot de konkrete utsagnene til forskerne som gjengis, og ikke mot dem som har tilrettelagt/redigert rapporten. Slik vi typisk ser i den mest vulgære desmog-klikken. For merk: Ingen av forskerne i senatsrapporten har påstått at de er blitt feilsitert i rapporten, selv med den belastning det har medført. Derimot har de stått på at deres mest prekære ærend er at IPCC har hatt uryddig omgang med deres faglige synspunkter og arbeider.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 02.01.2017, 21:05:08
Sitat Telehiv;

"De mest oppøste - og minst informerte - klimaaktivistene kan tidvis finne på å hevde at det knapt finnes seriøse vitenskapsfolk som tar avstand fra IPCCs vitenskapelige praksis."

Som jeg har sagt tidligere her på forumet har jeg knapt lest noen av IPCC's rapporter. Jeg var innom AR1 for en uke eller to siden og viste at slik Kliamrealistene brukte det som stod der om temperaturutviklingen de siste 1000 år, ikke stod i noen motsetningsforhold til det som står i senere rapporter.

Og linken din er ikke til noen senatsrapport, men til Climate Depot som inneholder en mindretallsrapport, og jeg har noen tanker om hvem som sitter der. Men dette er materiale som nå er snart 10 år gammelt, og mye av det synes å springe ut av Climategate. Jeg har lest Selected Highlights of the Updated 2010 som begynner på side tre, vel her er en masse påstander om fraud etc. og dette er altså fra 2010.

Siste IPCC rapport er fra 2013/2014, har de ikke tatt hensyn til noe av den kritikken som er fremsatt opp gjennom årene?

For øvrig er dette argumentasjon rundt det samme tema jeg blir kritisert for, nemlig flertallstankegang om vitenskapelige spørsmål, det er altså OK for den alternative side og påberope seg tusenvis av forskere.

Jeg omtaler "tallene," som jeg for et par timer siden gjorde i forbindelse med denne Bergsmarkrapporten. Men ikke så mange her på forumet vil snakke om "tallene," uten at der er en juksifiseringspåstand involvert.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Telehiv on 02.01.2017, 21:37:01
Og linken din er ikke til noen senatsrapport, men til Climate Depot som inneholder en mindretallsrapport, og jeg har noen tanker om hvem som sitter der.

Dette er nettopp en senatsrapport, levert av Climate Depot til US Senate, en utvidelse av senatsrapporten fra 2007, som 400 forskere stod bak. I den versjonen jeg la ut er den oppdatert til over 1000 underskrivende forskere totalt. Fremleggelsen i Cancun var ikke hovedformålet med rapporten, der ble det ifm. oppdatert versjon vist til at dette var hva US Senate allerede hadde fått forevist.
Sitat:

"This new 2010 321-page Climate Depot Special Report â?? updated from the 2007 groundbreaking U.S. Senate Report of over 400 scientists who voiced skepticism about the so-called global warming â??consensusâ? â?? features the skeptical voices of over 1,000 international scientists, including many current and former UN IPCC scientists, who have now turned against the UN IPCC. This updated 2010 report includes a dramatic increase of over 300 additional (and growing) scientists and climate researchers since the last update in March 2009. This reportâ??s release coincides with the 2010 UN global warming summit in being held in Cancun".


 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 02.01.2017, 21:57:55
Snakker vi forbi hverandre, det står jo svart på hvit Senate Minority Report i linken?

PS; her er den offisielle;

http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/83947f5d-d84a-4a84-ad5d-6e2d71db52d9/senateminorityreport2.pdf

Og dette var i de dager Marc Morano satt i staben til senator Jim Inhofe, du vet han som kaster snøballer i det amerikanske senatet, det står endog Minority Staff Report (Inhofe,) som kan indikere at mindretallet består av en mann, Inhofe, som dokumenterbart har mottatt USD 2 mill fra gass and oil opp gjennom årene, stakkaren kan jo ikke mene noe annet.

https://www.opensecrets.org/politicians/summary.php?cid=N00005582
http://dirtyenergymoney.com/view.php?searchvalue=inhofe&com=&can=&zip=&search=1&type=search#view=connections
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Telehiv on 02.01.2017, 23:08:18
Snakker vi forbi hverandre, det står jo svart på hvit Senate Minority Report i linken?

PS; her er den offisielle;

http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/83947f5d-d84a-4a84-ad5d-6e2d71db52d9/senateminorityreport2.pdf

Og dette var i de dager Marc Morano satt i staben til senator Jim Inhofe, du vet han som kaster snøballer i det amerikanske senatet, det står endog Minority Staff Report (Inhofe,) som kan indikere at mindretallet består av en mann, Inhofe, som dokumenterbart har mottatt USD 2 mill fra gass and oil opp gjennom årene, stakkaren kan jo ikke mene noe annet.

https://www.opensecrets.org/politicians/summary.php?cid=N00005582
http://dirtyenergymoney.com/view.php?searchvalue=inhofe&com=&can=&zip=&search=1&type=search#view=connections

Rapporten er den samme som Senatet ba om og fikk i 2007 etter at en rekke forskere hadde bedt om å få komme til høring i senatet om dette.
2010-versjonen er i prinsippet bare utvidet med flere underskrivende forskere. For meg var det et poeng at tallet forskere som støttet denne rapporten økte fra 400 i 2007, til 700, sÃ¥ til over 1000 i 2010. 

Men her ble det, som fryktet, altså viktigst å gyve løs på den som redigerte rapporten som Senatet ba om i stedet for å forholde deg til rapportens innhold.

Betyr det at du mener at fordi bl.a. Marc Morano var sentral i redaksjonen, så finnes ikke disse 1000 forskerne; evt. at de må være undermåls alle sammen; evt. at rapportredaksjonen lyver om deres protester og det som IPCC anklages for; og herunder at Segalstad lyver om fjerningen av de 3 "kalde" måleseriene, osv.?

Det er aldri god debattskikk å prøve å desavuere over 1000 modige forskere ved å rette et avsporende skinnangrep på pianisten.
Og jeg antar også uten å ha lest rapporten en gang, jfr. at det tar litt tid å lese 321 sider, med alle dens kryssreferanser i tillegg.
Jeg brukte i alle fall flere dager på å fullt ut forstå hva rapporten beskriver.

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 03.01.2017, 00:11:33
Her er min oppfatning og kilde til disse ulike dokumentene:

denne som du linken inn til først;

http://cfact.org/pdf/2010_Senate_Minority_Report.pdf

har ikke noe med US Senate å gjøre utover at rapporten fra 2009 er inkorporert inn, så har Marc Marono i 2010 tilføyet nye opplysninger som kommer i tillegg til 2009 rapporten. 2010 rapporten er utarbeidet av Climate Depot og presentert på to FN - møter, henholdsvis i Poznan og i Cancun.

Denne fremlagt av meg;

http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/83947f5d-d84a-4a84-ad5d-6e2d71db52d9/senateminorityreport2.pdf

er en rapport som er utarbeidet av Marc Mareno i 2008 mens han var ansatt i staben til Inhofe, han sluttet i 2009 og etablerte da Climate Depot.

Der finnes enda en fra 2009 - altså en Senate Minority Report - men den finner jeg ikke på nettet.

Dette er ikke en rapport Senatet "har bedt om," men er en produksjon av Inhofes stab på en tid der Inhofe var i mindretall i senatskomiteen, derav navnet Minorety Rapport.

De ulike rapporter er kontroversielle;

http://www.huffingtonpost.com/a-siegel/scientific-inquiry-conclu_b_245050.html

Dette organet;

http://www.centerforinquiry.net/about

har undersøkt Inhofes ulike rapporter og konklusjonen synes å være;

http://www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/credibility__brochure.pdf

kortversjonen:

- 80 % av de opplistede har ikke noe klimavitenskapelig å vise til
- 22 % var "meteorologists" altså slike med store pupper og lår som leser opp værmeldingene
- 14 % hadde gitt ut klimarelevant forskning
- av disse 14 % var knappe 4 % hovedsakelig enig med IPCC

Så til betydningen av dette. Jeg har lest litt av rapporten, den er skrevet av Marc Marono på oppdrag av Jim Inhofe. Begge har i minst 10 - 15 år drevet en aktiv kampanje på vegne av de som betaler de for å slå tvil om vitenskapen knyttet til klimaforskningen. Når jeg da allerede i innledningen leser "fraud" og "hoax" i omtrent annenhver setning, tilsier min sans for kildekritikk at ytterligere lesing er bortkastet tid.

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Telehiv on 03.01.2017, 01:03:48
Nå må ikke dette gli ut til at selv senatshøringene avskaffes også?
Uansett så forstår vi at det er bare ulærde/idioter som er representert i rapporten.
Som du trygt fastslår uten å ha lest rapporten, men med støtte i nøytrale/sikre kilder på nett. Tror faktisk ikke Benestad heller likte denne rapporten.

Men i stedet for å lese rapporten - som jeg innledningsvis anbefalte alle evt. kritikere å gjøre, ser jeg at du dessverre heller velger å prematurt
a) angripe helt andre personer enn de forskerne som formulerer kritikken (et prinsipp man enkelt kunne ha respektert uten å lese rapporten)
b) ikke berører de kritiserte forhold med et eneste ord (ikke så underlig siden du ikke har lest rapporten)
b) helt overser alvoret i kritikken som framføres (ikke så underlig siden du ikke har lest rapporten)
c) men bygger heller din generelle fordømmelse på desmog-blogger på nettet (ikke så underlig siden du ikke har lest rapporten)

Her er et par eksempler på uvitende tullinger:

â??I am ashamed of what climate science has become today.â? The science â??community is
relying on an inadequate model to blame CO2 and innocent citizens for global
warming in order to generate funding and to gain attention. If this is what â??scienceâ??
has become today, I, as a scientist, am ashamed.�

-- Research Chemist William C. Gilbert published a study in August 2010 in the journal Energy & Environment titled
â??The thermodynamic relationship between surface temperature and water vapor
concentration in the troposphere� and he published a paper in August 2009 titled
â??Atmospheric Temperature Distribution in a Gravitational Field.â?

-------------
Her er kanskje en av de du nevner i pupper- og lår kategorien:

Environmental Scientist Professor Delgado Domingos of Portugal, the founder and
director of the Numerical Weather Forecast group, has more than 150 published
articles in the research fields of Thermodynamics, Numerical Methods in Fluid
Mechanics and Energy Transfer, Energy System Analysis, Energy and Environment
Policy, and Meteorological Forecast. Domingos, an honorary member of the editorial
boards of several international scientific journals, recently called CO2 related climate
fears â??dangerous nonsense.â? â??There are measurable climate changes but there is also an
enormous manipulation in reducing everything to CO2 and equivalents. The main gas
producing the green house effect is water vapor. The present alarm on climate change is an
instrument of social control, a pretext for major businesses and political battle. It became
an ideology, which is concerning,�
Domingos said in an interview in Sabado
Noticias [Saturday News] magazine on January 26, 2008. â??There are three realities: one
scientific â?? that shows the observed data â?? another of virtual reality â?? based on computer
models â?? and another public. Between the three there are big contradictions,â? Domingos
explained. â??Everything made to reduce carbon dioxide emissions is positive, because it
implies a reduction in energy consumption. But creating an ideology pegged to carbon
dioxide is a dangerous nonsense
,� Domingos added.

Her er enda en tulling vi kan le av;

Professor Dr. Don Aitkin of the University of Canberra is a former foundation
Chairman of the Australian Research Council, a member of the Australian Science
and Technology Council, and founder and past chairman of the Australian
Mathematics Trust. Aitkin expressed his skepticism of a man-made climate crisis in an
April 2008 speech. â??Is the warming unprecedented? Probably not. There is abundant
historical and proxy evidence for both hotter and cooler periods in human history. Is it our
fault? Again, maybe. The correlation of increasing warmth with increasing carbon dioxide
concentrations is particularly weak; that with solar energy and with ocean movements is
much stronger
.â? Aitkin said. â??Are we likely to see rising sea-levels? Not in our lifetimes or
those of our grandchildren. It is not even clear that sea-levels have risen at all. As so often
in this domain, there is conflicting evidence. The melting of polar or sea ice has no direct
effect. How reliable are the computer models on which possible future climates are based?
Not very. All will agree that the task of modeling climate is vast, because of the estimates
that have to be made and the rubbery quality of much of the data
,� Aitkin explained.
â??Why is there such insistence that AGW has occurred and needs drastic solutions? This is a
puzzle, but my short answer is that the IPCC has been built on the AGW proposition and of
course keeps plugging it, whatever the data say. The IPCC has considerable clout. Most
people shy off inspecting the evidence because it looks like science and must therefore be
hard. The media have been captured by AGW (it makes for great stories), the
environmental movement and the Greens love it, and business is reluctant to get involved
,�
Aitkin added.

Rapporten som ble fremlagt for Senatet sier altså at det bare i den prosessen ble 1000 slike siterte tullinger til slutt.
Slik blir debatten rundt dette på en måte selvsluttet.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Bebben on 03.01.2017, 01:06:12
før jeg har lest igjennom de siste innleggene ser jeg at emeritus skriver:

Quote
"Naturlig" er ingen forklaring

Men det er det jo, i denne sammenhengen. Dette fordi klimaforskere har argumentert med at modellene deres ikke kan forklare temperaturstigningen siden for eksempel 1970-årene uten å legge et menneskelig "pådriv" inn i modellene. Med andre ord er "naturlig" en forklaring på, eller begrunnelse for, det mennskeskapte! Så hvis ikke "naturlig" er en forklaring, er ikke "menneskeskapt" det heller!

Eller omvendt om du vil - et klart tegn på at slutninger på basis av ikke-validerte modeller er sirkulære.
 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 03.01.2017, 01:29:23
Sitat Telehiv;

"Nå må ikke dette gli ut til at selv senatshøringene avskaffes også?"

Jeg bedriver undersøkelse av kilden og oppfatter at du ikke vet hva du har lest.

- Hvor fremgår det at dette er noe "senatet har bedt om," er dette noe annet enn et partsinnlegg fra Inhofe/Marano?

Du skriver;

"Dette er nettopp en senatsrapport, levert av Climate Depot til US Senate, en utvidelse av senatsrapporten fra 2007, som 400 forskere stod bak."

Mener du at disse 400 forskerne har akseptert innholdet i dette, hvordan kommer det frem, du uttaler deg som om dette er noe disse 400 har arbeidet med og står bak, jeg finner ikke snev av kilder på dette.

Videre skriver du;

"I den versjonen jeg la ut er den oppdatert til over 1000 underskrivende forskere totalt."

Har disse 1000 forskerne undertegnet noe som helst, eller er dette en liste utarbeidet av Marono og de øvrige av Inhofes stab uten at de aktuelle vitenskapsmenn og kvinner er forespurt?

Vis således hvordan dette har skjedd, det virker jo helt utrolig gitt det som fremkommer andre steder der en betydelig antall ikke synes å være uenige med IPCC. Jeg sjekket også de to første på denne listen, den ene er Gievær som vi vet ikke kan en dritt om klima. Den andre, Dr. Simpson, er høyaktuell og der Marono sitterer litt av det hun har skrevet, jeg har funnet resten;

https://pielkeclimatesci.wordpress.com/2008/02/27/trmm-tropical-rainfall-measuring-mission-data-set-potential-in-climate-controversy-by-joanne-simpson-private-citizen/

Og dette er jo en mainstream klimaforsker som bygger på drivhusgassteorien og hele greia, og der Marano grovt cherrypicker.

Hva er det Dr. Simpson - som døde 4. mars 2010 - har undertegnet i Maranos rapport som er datert 8. desember 2010.

Som sagt, før jeg leser noe, vil jeg vite hva jeg leser.
Title: Sv: Tullinger å le av
Post by: Emeritus on 03.01.2017, 02:13:05
Sitat Telehiv;

"Her er et par eksempler på uvitende tullinger:"

Så la vi se hva du byr på;

Research Chemist William C. Gilbert

https://bbickmore.wordpress.com/2010/12/13/another-red-herring-survey/

dette er bloggen til den republikanske professor Barry Bickmore, gutten din er nr. 8 på listen.

SÃ¥ var det nestemann;

Professor Don Aitkin;

http://donaitkin.com/my-perspective-on-climate-change/
https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Aitkin

en samfunnsviter født i 1937 som begynte å lese om klima for ti år siden og har lyst å spre litt eder å galle på gamle dager.

SE! Han kan spille Hammondorgel også:
http://donaitkin.com/wp-content/uploads/2012/06/don.jpg

Sitat Telehiv;

"Her er enda en tulling vi kan le av"

Ja, du kan jaggu få sagt det.

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 03.01.2017, 16:12:54
Berksmark hevder;

"I Summary for Policymakers konsentreres ca 7000 sider til en rapport på 20-30 sider. Forfatterne danner arbeidsgrupper som tar hver del av sammendraget. Hver arbeidsgruppe produserer et utkast som går til et stort fellesmøte der det er diplomater, politikere, tjenestemenn, byråkrater og en del forskere. Hvert enkelt avsnitt i utkastene vises på storskjerm. Delegatene fra diverse land går gjennom setning for setning med diverse tilføyelser og endringer til alle er enige om avsnittet. Så kommer et nytt avsnitt opp og slik fortsetter det. Til slutt foreligger rapporten som et politisk fremforhandlet dokument. Men prosessen er ikke ferdig. Nå endres den originale rapporten slik at den stemmer med sammendraget!"

Hvor er dette belagt med dokumentasjon, spørsmålet synes omtalt på side 57, men uten kildehenvisning eller annen dokumentasjon.

Han heter Bergsmark.

Jeg gjorde det enkelt for deg å sjekke, derfor oppga jeg Bergsmark som kilde. Den egentlige kilden er Donna Laframboise som i sin bok "Den oppblåste tenåring som ble tatt for å være verdens topp klimaekspert" har avdekket det Bergsmark sier om IPCC. Jeg kan ikke gi deg boka, men det er rikelig med detaljer i dette intervjuet.
https://www.youtube.com/watch?v=pruTqY_JLcg
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 03.01.2017, 17:26:12
Sitat Translator

"Jeg gjorde det enkelt for deg å sjekke, derfor oppga jeg Bergsmark som kilde."

Og du mener at Bergsmark er en kilde? Og nå at Donna Laframboise en kilde?

Vel, i ytterste konsekvens er alt en kilde. Jeg hørte på butikken for fem minutter siden, at alt var OK i IPCC, hun var ca. 1,65 høy, ca. 35 år, lett lubben og snakket Nordhordalandsdialekt.

Jeg brukte i går en del tid på en annen kilde, en såkalt senatsrapport som skulle ha vært utarbeidet etter ønske fra senatet og til og med signert av hundrevis av vitenskapsfolk, men som viste seg å være en liste med 1000 navn, utarbeidet av The Hustler himself, og som blant annet siterte Hammondorgelspillende pensjonerte statsvitere som IPCC knusere.

Jeg har på dette forumet knapt sitert IPCC, jeg har knapt lest IPCC. De på forumet som er så opptatt av IPCC, må for i helvete greie bedre enn dette - dere fremstår som aldeles hjelpeløse, og nå skal jeg bruke en time på You Tube? Kilde, my ass.

 

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Bebben on 03.01.2017, 18:19:22
For IPCC prosessen der byråkrater godkjenner SPM linje for linje, se

http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/factsheets/FS_review_process.pdf

googlet på et par sek.

For redigering av hovedrapporten for å sikre "consistency" med SPM, se for eksempel (for AR5)

https://wattsupwiththat.com/2013/10/12/tail-wagging-the-dog-ipcc-to-rework-ar5-to-be-consistent-with-the-spm/

Link til WUWT, men kilden er også her IPCC.

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 03.01.2017, 19:05:13
Og her er det formelle dokumentet som jeg allerede har fremlagt som beskriver denne prosessen, se pkt. 10 - 17:

https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles.pdf

Og hva er galt med denne fremgangsmåten når det er vedtektsbestemt at det skal så vidt mulig oppnås konsensus, dette er et FN organ?

"In taking decisions, and approving, adopting and accepting reports, the Panel, its Working Groups and any Task Forces shall use all best endeavours to reach consensus. If consensus is judged by the relevant body not possible: (a) for decisions on procedural issues, these shall be decided according to the General Regulations of the WMO; (b) for approval, adoption and acceptance of reports, differing views shall be explained and, upon request, recorded. Differing views on matters of a scientific, technical or socio-economic nature shall, as appropriate in the context, be represented in the scientific, technical or socio-economic document concerned. Differences of views on matters of policy or procedure shall, as appropriate in the context, be recorded in the Report of the Session."

Og hva skal jeg med Bergsmark og Donna Summer for å late som om de vet noe hemmelig som de kan fortelle i all fortrolighet, mens det hele står i offisielt tilgjengelige dokumenter som det tar folk noen sekunder å finne, og som jeg allerede har fremlagt?

Og Translator, når det gjelder disse a, b og c svarene du skal ha, svar på de selv etter at du har plukket ut ett enkelt tema eller seksjon i en rapport, der du ser på originalutkastet, alle innspill fra ulike personer og organer, forfatternes kommentarer og den endelige teksten. At det er full åpenhet om dette, står det ikke et ord om hos Berksmark, så heller ikke her vet han hva han snakker om.

Så kan en stille spørsmålet, hadde rapportene vært mer eller mindre alarmisiske hvis kun vitenskapsmennene og kvinnene fikk bestemme, jeg tror ikke Bergsfjott forstår hva han antyder.

https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/may/15/ipcc-un-climate-reports-diluted-protect-fossil-fuel-interests 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Bebben on 03.01.2017, 19:29:55

- Donna Summer? Gi deg da, spiritus!  8)

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: ToKri on 03.01.2017, 23:09:15
Har for sÃ¥ vidt ikke noe Ã¥ tilføre denne trÃ¥den av vitenskapelig verdi.  Liker Ã¥ følge med i disputtene som foregÃ¥r pÃ¥ dette nettstedet, og det tror jeg det er mange som gjør. Noe som irriterer meg grenseløst er den respektløse tonen og omtale av forskere og meddebattanter som spesielt skribenten Emeritus fremviser. Fullstendig uakseptabelt. Tror du har tjent pÃ¥ Ã¥ vise litt mer ydmykhet overfor andre mennesker uten den ovenfra og nedoverholdningen du viser. Men noe sier meg at jeg taler for døve ører.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 03.01.2017, 23:22:03
Sitat ToKri:

"Noe som irriterer meg grenseløst er den respektløse tonen og omtale av forskere og meddebattanter som spesielt skribenten Emeritus fremviser. Fullstendig uakseptabelt. Tror du har tjent på å vise litt mer ydmykhet overfor andre mennesker uten den ovenfra og nedoverholdningen du viser. Men noe sier meg at jeg taler for døve ører."

Velkommen til forumet, velkomsthilsen din tyder på at har tenkt å ta en positiv, vennlig og imøtekommende tone!
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 03.01.2017, 23:31:35
Jeg slutter meg til Emeritus her.

Velkommen skal du være, ToKri!
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 03.01.2017, 23:54:14
Sitat Translator

"Jeg gjorde det enkelt for deg å sjekke, derfor oppga jeg Bergsmark som kilde."

Og du mener at Bergsmark er en kilde? Og nå at Donna Laframboise en kilde?

Vel, i ytterste konsekvens er alt en kilde. Jeg hørte på butikken for fem minutter siden, at alt var OK i IPCC, hun var ca. 1,65 høy, ca. 35 år, lett lubben og snakket Nordhordalandsdialekt.

Jeg brukte i går en del tid på en annen kilde, en såkalt senatsrapport som skulle ha vært utarbeidet etter ønske fra senatet og til og med signert av hundrevis av vitenskapsfolk, men som viste seg å være en liste med 1000 navn, utarbeidet av The Hustler himself, og som blant annet siterte Hammondorgelspillende pensjonerte statsvitere som IPCC knusere.

Jeg har på dette forumet knapt sitert IPCC, jeg har knapt lest IPCC. De på forumet som er så opptatt av IPCC, må for i helvete greie bedre enn dette - dere fremstår som aldeles hjelpeløse, og nå skal jeg bruke en time på You Tube? Kilde, my ass.

Du må gjerne kritisere hva Laframboise har gjort eller sagt, men ikke uten å verken ha lest eller hørt noe på henne. Den blir for drøy, selv for deg Emeritus. Lamfraboise er verken forsker eller politiker, hun er journalist. Hun har gjennomgått alle rapportene som refereres til i IPCC-rapportene og sjekket hvor vitenskapelige de er, kapittel for kapittel. Dette har hun selvsagt ikke gjort alene, men med gode hjelpere på bloggen sin. Det foregikk slik at tre hjelpere dekket de samme tekstene slik at alt materialet ble sjekket tre ganger av ulike personer uten at de visste om hverandre. Dersom det var uoverensstemmelser ble det resultatet som var gunstigst for IPCC (dvs. flest fagfellevurderte rapporter) tellende i undersøkelsen.
https://www.youtube.com/watch?v=pruTqY_JLcg

Og når ble forresten IPCC irrelevant? Det spiller ingen rolle om du knapt har lest dem, det er de som legger føringene for omtrent alt som skjer av politikk her i verden. De utgir seg for å representere 97 prosent av vitenskapen. Hadde du glemt det?
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Bebben on 04.01.2017, 00:19:28
Har for sÃ¥ vidt ikke noe Ã¥ tilføre denne trÃ¥den av vitenskapelig verdi.  Liker Ã¥ følge med i disputtene som foregÃ¥r pÃ¥ dette nettstedet, og det tror jeg det er mange som gjør. Noe som irriterer meg grenseløst er den respektløse tonen og omtale av forskere og meddebattanter som spesielt skribenten Emeritus fremviser. Fullstendig uakseptabelt. Tror du har tjent pÃ¥ Ã¥ vise litt mer ydmykhet overfor andre mennesker uten den ovenfra og nedoverholdningen du viser. Men noe sier meg at jeg taler for døve ører.

Hei ToKri og velkommen! Håper å se flere innlegg fra deg, og merk at dette er et forum for meninger skrevet av lekfolk, slik at svært lite her har noen vitenskapelig verdi, det blir nok mer til at folk viser til hva de mener har en slik verdi. Eller tolkninger. Men det er jo ikke dermed sagt at vi ikke kan lære noe av å delta.

Mht tonen i debatten forstÃ¥r jeg hva du mener. Men det gjelder Ã¥ utvikle teflon og ikke la seg drible: Hold øynene pÃ¥ ballen, og ikke pÃ¥ mannen som sparker i alle retninger!  :D

Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 04.01.2017, 00:21:00
"Du må gjerne kritisere hva Laframboise har gjort eller sagt, men ikke uten å verken ha lest eller hørt noe på henne. Den blir for drøy, selv for deg Emeritus.

Og når ble forresten IPCC irrelevant? Det spiller ingen rolle om du knapt har lest dem, det er de som legger føringene for omtrent alt som skjer av politikk her i verden. De utgir seg for å representere 97 prosent av vitenskapen. Hadde du glemt det?"
 

Stråmenn i kø.

Jeg har ikke sagt et ondt ord om Laframboise, og ikke har jeg lest boken eller sett på noe annet. Jeg ble derimot overrasket over at det var den offisielle IPCC prosedyren du eller Bargsmark omtaler, og at han skulle være kilden for noe skjult og suspekt.

Når har jeg påstått at IPCC er relevant? Og nei, IPCC legger overhodet ikke føringer for nærmest all politikk her i verden, det er det helt andre som gjør.

IPCC er ikke ett organ med ett synspunkt. Over 10.000 mennesker har vært involvert i dette, deriblant Lindzen, Spencer, Chirsty m.fl. Der er store interne uenigheter, det er derfor klimasensitiviteten gis et spenn på flere grader C.

97% tallet kommer ikke fra IPCC, men er kokt sammen av Cook et al., og er ikke noe jeg har pÃ¥beropt meg annet enn i sarkastisk sammenheng. Hadde du lest mine innlegg her pÃ¥ forumet hadde du sett at jeg tar sterk avstand fra Ã¥ nærmest lage et register over ulike forskeres meninger og standpunkter for pÃ¥ den mÃ¥ten Ã¥ sette de i et utenforlys. For erfarne og selvstendige forskere er dette ikke noe stort problem, men for yngre og usikre forskere pÃ¥ vei oppover i systemet, er dette livsfarlig og sterkt uvitenskapelig. Dette har jeg uttalt rett i trynet pÃ¥ Benestad offentlig, da han tilhører dette miljøet (altsÃ¥ blant Cook et al.) 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 04.01.2017, 00:23:18
Sitat Bebben;

"på mannen som sparker i alle retninger"

Dette er det største komplement jeg har fått på dette forumet, det hadde vært en betydelige forbedring om flere begynte å sparke i bare en retning.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: ToKri on 04.01.2017, 10:57:11
Kommentar til Emeritus: Det kan bli mange selvmål fra spillere som sparker i alle retninger.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 04.01.2017, 11:10:56
Sitat ToKri

"Kommentar til Emeritus: Det kan bli mange selvmål fra spillere som sparker i alle retninger."

Nå er jeg i den heldige stilling at jeg ikke har valgt lag i klimaspørsmålet, så hvilket lag som vinner, har ingen betydning for meg.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 04.01.2017, 11:38:01
Emeritus:
Quote
Nå er jeg i den heldige stilling at jeg ikke har valgt lag i klimaspørsmålet, så hvilket lag som vinner, har ingen betydning for meg


Tja, sÃ¥ langt har vel forsvaret kun gÃ¥tt en vei og kritikken kun gÃ¥tt den andre veien bÃ¥de her pÃ¥ kd og hos Wahl. Utfra det jeg har registrert sÃ¥ har det bare skjedd en gang at du var kritisk til nonsensus-gjengen. Det var da du mente man ikke burde bruke penger og tid pÃ¥ en enkelt forskningsrapport som var pro CAGW. Du mener jo at selv bedrageren og sjarlataner Mann er en bedre forskere en enhver forsker i den skeptiske leiren samme hvor debunket Mann er. Selv mange i pro-CAGW gjengen ser at Mann er en inkompetent  fjott og har sagt dette offentlig.

Så dette med å påberope seg nøytralitet blir litt som at Miljøterroristene De Galne påberoper seg å være blokkuavhengige, men stemmer bortimot 100% likt med sosialistene eller enda lenger til venstre.

Emeritus:
Quote
Hadde du lest mine innlegg her på forumet hadde du sett at jeg tar sterk avstand fra å nærmest lage et register over ulike forskeres meninger og standpunkter for på den måten å sette de i et utenforlys.

Den var litt morsom nÃ¥r du samtidig leser og referer til kloakken Desmogblog som har grener inn i  Suzuki Foundation...
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 04.01.2017, 13:21:26
Sitat Ryddegutt:

Quote
"Tja, sÃ¥ langt har vel forsvaret kun gÃ¥tt en vei og kritikken kun gÃ¥tt den andre veie bÃ¥de her pÃ¥ kd og hos Wahl. Utfra det jeg har registrert sÃ¥ har det bare skjedd en gang at du var kritisk til nonsensus-gjengen. Det var da du mente man ikke burde bruke penger og tid pÃ¥ en enkelt forskningsrapport som var pro CAGW. Du mener jo at selv bedrageren og sjarlataner Mann er en bedre forskere en enhver forsker i den skeptiske leiren samme hvor debunket Mann er. Selv mange i pro-CAGW gjengen ser at Mann er en inkompetent  fjott og har sagt dette offentlig."

Alt er relativt. Det er korrekt at jeg bygger mitt klimasyn på det som anses å være "vitenskapelig konsensus." Men for å "måle" dette er ikke KD.com noen relevant målestokk. Her synes å være et betydelig antall som har et klimasyn som ligger utenfor det som er vitenskapelig debattert. Jeg er åpen for alternativ til AGW, men for at dette skal vekke min interesse, må det også ha vekket vitenskapelig interesse, slik som eksempelvis hypotesene til Svendsmark eller Scafetta. Men T2 eller at påstanden om at økningen i CO2 innholdet i atmosfæren ikke er menneskeskapt. ligger utenfor dette. I det hele har jeg liten tro på at andre enn trente vitenskapsmenn som befinner seg i vitenskapelig miljøer og arbeider med dette, kan komme opp med alternativ. Einsteins og Newtons tid er for lengst forbi.

Og for å gjøre det klart; "vitenskapelig konsensus" omfatter også Spencer, Curry, Lindzen etc., Klimarealistene og Tony Heller gjør det ikke, heller ikke GT og Claes Johnsson.

Mann; du gir en feil beskrivelse av hvordan jeg har omtalt Mann. Jeg umaker meg ikke med å finne innleggene, men jeg har bl.a. kalt han en Erik Solheim type som går rundt å synes synd på de som mener noe annet enn han. Jeg mener også at han tilhører Cook - klanen som bidrar til ensretting og manglende vitenskapelig pluralisme. Det jeg har gjort, er å gang på gang å påpeke at Mann ikke visket ut MWP og LIA som til stadighet hevdes, og at kølla hans har de samme formen som de x antall senere proxystudiene har vist. Du må skille mellom å protestere mot den fakta frie debatten som til tider hersker, og å forsvare Mann.

Det samme gjelder for øvrig når jeg påpeker all bløffingen m.m. som skjer på den alternative side. � insistere på at fakta skal gjengis riktig og fullstendig, kan ikke kritiseres som å gå en bestemt vei. Men det er altså et faktum at bløffingen ikke synes å være likefordelt, jeg har enda ikke fått et dokumentert eksempel på at GISS/NASA, Best, NOAA eller HadCrut er tatt med buksene nede for fusk, men det påstås likefult praktisk talt daglig.

Og din beskrivelse av hva jeg har kritisert er heller på langt nær fullstendig. Hvem var det som introduserte Browmann - paperet som påviste alt tøvet i OA - forskningen? Hvem var det som fremla en stor gjennomgang av all vitenskapelig fusk som var avslørt, og som viste at dette er et økende problem og avdekker hvor skjør fagfellevurderingen egentlig er? Du finner det alt hvis du vil sette av tid til å lete.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 04.01.2017, 15:53:58
Hehe, ja mange pÃ¥beroper seg Ã¥ stÃ¥ nøytralt i midten fordi de har vurdert alle tenkelige "bevis".  Du mener jo til og med at forskning.no er balansert og nøytralt. Jeg kan nok være enig i at man pÃ¥ kd finner en overvekt av de som støtter mindretallet blandt forskerne.

Men ditt problem er at du fortsetter i samme duren hos Wahl og der er det desidert flertall fra nonsensus-gjengen. Jeg har aldri lest at du drar Harald Liebich i ørene nÃ¥r han kommer med sin n'te svadastudie om et eller annet værvarsel som skal "bevise" CAGW  eller støtter OleKlemsdal nÃ¥r han stÃ¥r i en shitstorm og f.eks forsvare Curry.

Emeritus:
Quote
Det jeg har gjort, er å gang på gang å påpeke at Mann ikke visket ut MWP og LIA som til stadighet hevdes, og at kølla hans har de samme formen som de x antall senere proxystudiene har vist

Du får skrive til Mann og fortelle han at han ikke leser sin egen kurve korrekt:

Quote
Thus, current evidence does not support the notion of a Medieval Climatic Optimum as an interval of hemispheric or global warmth comparable to the latter 20th century.

http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/medclimopt.pdf (http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/medclimopt.pdf)

Emeritus:
Quote
Og for å gjøre det klart; "vitenskapelig konsensus" omfatter også Spencer, Curry, Lindzen etc.

Selvfølgelig. Men naturligvis bortsett fra de gangene de stiller spørsmÃ¥lstegn med hvor mye man kan stole pÃ¥ bakkemÃ¥lingene, hvor stor klimafølsomheten er,  om dagens oppvarming er unik, om AGW er et problem og om man i det hele tatt kan gjøre noe med det, om IPCC representerer det reelle synet hos vitenskapen, +++

Emeritus:
Quote
Hvem var det som fremla en stor gjennomgang av all vitenskapelig fusk som var avslørt, og som viste at dette er et økende problem og avdekker hvor skjør fagfellevurderingen egentlig er?

Eksakt hvor har du påpekt at klimaforskning er berørt av dette? Mulig du har kommet med noen salver mot Soon eller andre korrupterte vantro. Utover det er jo all forskning som støtter CAGW helt "ren". Men slik blir det vel når man henter sin "informasjon" fra Desmogblog.

Det ikke noe problem at man støtter CAGW, Emeritus. Men hvorfor ikke komme ut av skapet å bare si det rett ut?
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 04.01.2017, 18:31:04

1. Jeg har ikke sagt et ondt ord om Laframboise, og ikke har jeg lest boken eller sett på noe annet. Jeg ble derimot overrasket over at det var den offisielle IPCC prosedyren du eller Bargsmark omtaler, og at han skulle være kilden for noe skjult og suspekt.

2. IPCC er ikke ett organ med ett synspunkt. Over 10.000 mennesker har vært involvert i dette, deriblant Lindzen, Spencer, Chirsty m.fl. Der er store interne uenigheter, det er derfor klimasensitiviteten gis et spenn på flere grader C.

1. � tro at du kjenner IPCC fordi du har lest de offisielle vedtektene er omtrent like naivt som å kjøpe bruktbil uten å ha sett eller prøvd bilen. Det er derfor du plumper slik uti når du kommer til neste punkt.

2. Det er nettopp det IPCC vil at du skal tro! Og formelt sett har du rett fordi NAVNENE DERES ST�R DER. Men svært mange står der mot sin vilje, og flere av dem har først etter lang kamp lykkes med å få navnet sitt strøket (vi husker bl.a. Segalstad). Hvorfor? Fordi de kun er listefyll som gir IPCC et vitenskapelig alibi. Dersom noen av disse forskerne skulle ha innvendinger mot innholdet i IPCC-rapportene så blir dette ikke tatt til følge. Innholdet er nemlig bestemt på forhånd, faktisk kan de ikke endre på et ord engang dersom det går imot "helheten" i rapporten. At IPCC-rapportene er vitenskapelige dokumenter understrekes gang på gang i teksten, men i praksis har de vitenskapelige ekspertene ingenting de skal ha sagt, ifølge Laframboise.

https://www.youtube.com/watch?v=4gxCGU1hHSU
(dette foredraget er bare 15 minutter, det har du vel tid til? Dessverre skjemmes lyden litt av tygge- og grafselyder).
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 04.01.2017, 20:52:57
 Sitat Ryddegutt;

"Det ikke noe problem at man støtter CAGW, Emeritus. Men hvorfor ikke bare si det rett ut?"

Ditt svar er gjennomgående uredelig.

For det første, du får ingen ny Mann debatt nå. Det jeg snakket om var MBH99, den kurven er limt inn så mange ganger, at nå må det faen meg være nok. Men den viser altså en varm periode rundt 1100 og en kald periode som varte frem til rundt 1850, jeg har endog håndmatet dette forumet med teksten fra MBH99 som omhandler MWP.

Sitat Ryddegutt;

"Selvfølgelig. Men naturligvis bortsett fra de gangene de stiller spørsmÃ¥lstegn med hvor mye man kan stole pÃ¥ bakkemÃ¥lingene, hvor stor klimafølsomheten er,  om dagens oppvarming er unik, om AGW er et problem og om man i det hele tatt kan gjøre noe med det, om IPCC representerer det reelle synet hos vitenskapen, +++"

Bakkemålingene først. Still spørsmål så mye du vil, men presenter bevis før dette kastes i bosset som "fraud," "juksifiseringer," og hva de nå karakteriseres som. Så lenge jeg har deltatt i denne debatten har den alternative side uten nærmere spørsmål forkastet disse, men aldri med noe annet enn idiotargumenter og dårlige gjengivelser av stammehylene fra WUWT. Show me the data, or shut up.

Og mens vi er inne på det. Jeg tror Spencer i løpet av noen år må spise i seg V6.0. Dere beklager dere over justeringene på bakkeseriene, men har Spencer ved v6.0 prestert å justere forskjellen fra 1998 til 2016 fra 0,2C til 0,02C? Jeg påstår ikke dette, men jobber med saken.

Klimafølsomheten; hvorfor skal jeg mene noe om denne? Har jeg grunnlag for med noen som helst grad med sannsynlighet å si 0,5, 1, 1,5 eller 4. Jeg ser at mange her på forumet mener å kunne fastslå denne med ulike grader av sikkerhet, vanligvis med brennsikkerhet, og den er nesten alltid så lav at den er ubetydelig.

Når ble det kritikkverdig å si at dette kan jeg ikke nok om, til å uttale meg om. Eller er KD.com en HVPU- arena der alle skal mene noe om de ikke har de minste forutsetninger å mene noe om, ellers er en feig og unnvikende?

Om dagens oppvarming er unik: Og da snakker vi i et to - tre årtusen perspektiv. Ja, det ser slik ut fra det jeg har blitt presentert og lest. Jeg har mange ganger forsøkt å få i gang en reell debatt om dette, men dere stikker av som rotter fra et synkende skip. Jeg hadde en runde med deg for noen måneder siden, og av alle ca. 20 pluss tilgjengelige papers som var til disposisjon fikk du på forhånd luke ut alle de som var skrevet av folk som kunne tenkes å ha noe med M. Mann å gjøre, eller teoretisk kunne tenkes å ha vært på Heathrow på samme dag som Phil Jones, og endog da fant jeg noen som viste unik oppvarming.

Igjen; show me the data or shut up. Og for Guds skyld, ikke kom trekkende med at feil gjort i MBH99, har kronologisk fremovervirkende kraft som falsifiserer alt som er gjort etter MBH99. Og for Gud skyld II, ikke rop McIntyre eller Climategate, uten at det er konkret og påviselig sammenheng med den aktuelle studie.

Om AGW er et problem: Denne kan jeg ta samtidig som jeg svarer på hvorfor jeg ikke bare kan innrømmer at jeg "støtter CAGW." Akkurat her blir jeg litt engasjert. Vis meg et eneste innlegg her på forumet, der jeg har meldt om, eller hevdet at det ene eller andre vil få katastrofale følger.

Her snakker vi igjen om shut up, or put up. Men jeg mener noe om dette. Raske klimaendringer som er unaturlige i forhold til det tempoet naturen har endret seg på tidligere, gir en risiko for uønskede konsekvenser. Og denne risikoen er større gitt det forhold at vi nå er 7.000.000.000 mennesker på jorden, i forhold til 700.000 som det var sist. Er dette rop om CAGW, eller er det forsvarlig risikomanagement? Eller har du svaret? Kan du garantere at uansett så går det bra? Men jeg mener også at vi har en enorm evne til rask omstilling og evne til å løse problemer på kort tid. Jeg har ofte benyttet det som skjedde mellom 1940 og 1970 hva angår fly og romteknologi, som eksempel. For å si det slik, du vil ikke finne en eneste indikasjon på at jeg sover dårlig om natten verken på grunn av AGW eller CAGW.

Sitat Ryddegutt;

"Eksakt hvor har du påpekt at klimaforskning er berørt av dette?"

I kommunikasjonen mellom deg og meg er det et betydelig problem at du bare uttaler deg basert på hva du tror, ikke hva jeg har linket inn til, eller har sagt. Vi har to nylige eksempler. Du gadd ikke å lese rettsdokumentene knyttet til Tim Ball og konkluderte konsekvent feil, nettopp fordi du ikke hadde giddet å lese rettsdokumentene, men svarte instinktivt at Ball var en edel klimatolog, mens han bare er en hjelpeløs geograf med en løs kjeft. Det samme gjaldt paperet knyttet til Trenberth og Karl. Du påstod i det uendelige at Trenberth var uenig med Karl, mens jeg endte opp med å måtte håndmate deg med sitater fra Trenberth der han bygget sin egen artikkel bl.a. på resultatene fra Karl et al. (2015)

Så til saken; hva har jeg påpekt av klimavitenskapelig kritikk ut over Soon?

OA, eller, Ocean Acidification, har blitt betegnet som "The Evil Twin of AGW." Her på forumet er denne del av debatten stort sett begrenset til rakettkirurguttalelser som at " He, he, havet er basisk og kan aldri bli surt, og de idiotene som snakker om forsuring vet ikke hva de snakker om."

Les mitt forrige innlegg en gang til - hintet ligger der - og vurder igjen om din uttalelse er riktig. Jeg brukte litt tid pÃ¥ det opprinnelige innlegget om OA som jeg skrev for noen mÃ¥neder siden. Dette er ogsÃ¥ et tema jeg har litt mer greie pÃ¥ enn folk flest, derfor engasjementet. Og konklusjonen min er at dette problemet er oppdrevet utenfor rimelighetens grenser i klimaforskningen. Men jeg gidder ikke Ã¥ hÃ¥ndmate deg enda en gang, nÃ¥ fÃ¥r du jobbe litt.   

Til slutt. Hva er vi uenige om? Jeg har mange ganger her på forumet forkynt hvor uendelige uvitende og svake vi mennesker er. Vi er bygget fulle av religiøse bias. Tro det eller ei, først i de siste 100 år - og knapt nok det - begynte vitenskapsmenn å si høyt at de var ateister. Darwin, Descartes, Kant og Newton beholdt mer eller mindre sin barnetro til de bikket. Einstein var agnostiker, blant de første var Bertrand Russell som skapte furore ved å antyde at religion ikke nødvendigvis har noe for seg.

Jeg meldte meg ut av statskirken som 15 åring, riktignok delvis som et resultat av dårlig uttelling i form av konfirmasjonsgaver. Men først og fremst som et resultat av at vi på gymnaset hadde en kombinert geologilærer og kristendomslærer, som benyttet tiden i religionstimene på å bortforklare det han hadde lært oss i geologitimene. Og der er vi, hjelpeløse og uvitende. Det siste jeg vil begi meg inn på er å tro på det ene eller andre. En dag er jeg CAGW fanatiker, neste dag tar jeg det helt rolig. Og dette har jeg tenkt å fortsette med. Du vil aldri lykkes med å sette meg i noen bås. Jeg forsøker etter beste evne å ta til meg informasjon vel vitende om at vi er dårlig utrustet til dette, og enda dårligere utrustet til å bedømme denne nøytralt, men jeg prøver.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 04.01.2017, 21:46:05
Sitat Translator;

"� tro at du kjenner IPCC fordi du har lest de offisielle vedtektene er omtrent like naivt som å kjøpe bruktbil uten å ha sett eller prøvd bilen. Det er derfor du plumper slik uti når du kommer til neste punkt."

Dette er en klimablogg der flere og flere vil snakke om politikk og ikke klima. Jeg har ikke behov for verken dine eller Bjergsfjotts geopolitiske betraktninger, særlig når du er i stand til å uttrykke dette om IPCC;

"Det spiller ingen rolle om du knapt har lest dem, det er de som legger føringene for omtrent alt som skjer av politikk her i verden."

Jeg får bedre og mer innsiktsfull geopolitisk rådgivning hver gang jeg tar Taxi.

Så det jeg vil ha et svar på nå, er om Bjergfjotts artikkel om AGW - som du har limt inn - er verdt papiret den er skrevet på? I så fall ta punkt for punkt, og argumenter med kildehenvisninger.

Og når det gjelder Donna, er det uaktuelt å se noen video. Jeg vil ha dette presentert på papir eller på nett. Skal du ha meg til å se Donna på video, må du legge henne inn på juicymilfs.com*

* jeg håper at dette nettstedet ikke finnes

 
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: translator on 04.01.2017, 22:26:21
Og når det gjelder Donna, er det uaktuelt å se noen video. Jeg vil ha dette presentert på papir eller på nett.

http://www.noconsensus.org/
https://judithcurry.com/2011/10/19/laframboise-on-the-ipcc/
http://www.spectator.co.uk/2016/10/how-many-scientific-papers-just-arent-true/
https://nofrakkingconsensus.files.wordpress.com/2011/10/delinquentteenager_sample.pdf
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 05.01.2017, 00:56:05
Slutt å snakk deg bort. Jeg er ikke på dette forumet for å snakke politikk.

Svar på min tidligere utfordring knyttet til Bergsfjott - hva har han å bidra med i klimadebatten, svar konkret med kildehenvisning.

Hvis du tror det er bare å linke i vei og herunder begynne med;

http://www.spectator.co.uk/2016/10/how-many-scientific-papers-just-arent-true/

Og dette uten å komme med noe selv, har du møtt feil mann. Nå forlanger jeg noe, en hver fjott kan sende en masse linker og tro at det er et debattinnlegg.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Ryddegutt on 05.01.2017, 11:31:26
Ok, Emeritus. Du har en sunn skepsis til sirkuset rundt havnøytralisering (det er ikke havforsuring det er snakk om). Jeg innrømmer at jeg glemte den delen.

Quote
varm periode rundt 1100

Nå det gjelder MBH99 så er du den eneste i verden som ser at der er en MWP. Til og med Mann skriver konkret at der ikke er en MWP som vist i linken over. Men her kommer vi oss neppe videre, det blir deg mot Mann og resten av verden.

Quote
Show me the data, or shut up

Enig, kom med rådataene for bakkemålingen og hvordan de er justert eller hold kjeft. Man snakker ikke her om teknisk justering for å få matematikken til å gå opp. Man snakker om en overordnet justering utfra synsing. Det blir som NASA skulle legge inn en kunstig trend i rådataene fra satellitten før Spencer fikk de, eller at ARGO skulle legge inne kunstig trend før dataene ble publisert. Du stoler altså 100% på bakkemålingene. Spencer, Curry, Lindzen ++ er ikke så overbevist og de er opptatt av satellittmålingen siden det er i atmosfæren og ikke 2m over bakken AGW skal oppstå.

Quote
Om dagens oppvarming er unik: Og da snakker vi i et to - tre årtusen perspektiv. Ja, det ser slik ut fra det jeg har blitt presentert og lest. Jeg har mange ganger forsøkt å få i gang en reell debatt om dette, men dere stikker av som rotter fra et synkende skip.

Jeg jobber litt på si med denne saken og er enda ikke ferdig. Generelt så kan man si at treringseriene som er brukt har sine store svakheter og ser ut til å være ganske håndplukket. IPCC selv har snudd totalt fra Manns vrøvl om MWP i IPCC TAR (Mann var som kjent hovedforfatter hos IPCC og brukte stort sett sitt eget søppel som referanse) til IPCC AR5 der de motvillig innrømmer at MWP var et globalt fenomen og kanskje på høyde med dagens temperaturer. Og så har vi de hundrevis på hundrevis av studiene som sier at MWP var på høyde eller varmere enn i dag.

Quote
Og denne risikoen er større gitt det forhold at vi nå er 7.000.000.000 mennesker på jorden, i forhold til 700.000 som det var sist.

Denne var litt uklar, mener du at problemet er CAGW eller 7 mrd mennesker. Jeg mener selv at det mest skremmende er befolkningseksplosjonen der den eneste løsningen er at økonomien i de fattige landene kommer på et slikt nivå at de produserer et mindre fødselsoverskudd. Den viktigste veien dit er at de fattig landene får tilgang på billig energi. Når det gjelder de muslimske landene så er det litt mer uklart om de noensinne kommer ut av sin 1400 års gamle primitive hengemyr.

Når det gjelder Tim Ball og hans motsøksmål så endte vi opp med å studere brune klumper som flyter forbi i kloakken fra DeSmogBlog. Tim Ball kom altså med et motsøksmål og hvorfor kommer man med et motsøksmål? Jeg har nå lagt ut et svar men gidder ikke å forfølge denne saken videre. Jeg finner DeSmogBlog og dets like temmelig motbydelig.

Quote
Trenberth var uenig med Karl

Her kom vi oss heller ikke videre. Men jeg holder fast pÃ¥ at Karl et al sier at at der ikke eksistere en pause eller slow-down og at Trenberth etterpÃ¥ lager en studie som skal forklare den ikke-eksisterenede pausen eller slow-down'en.  At Trenberthav av diplomatiske hensyn tar med noen referanser til Karl et al forandre ikke pÃ¥ dette faktumet. Selv Wahl støtter at der var en pause. Her kommer vi oss heller ikke videre.
Title: Sv: The Impending Collapse Of The Global Warming Scare
Post by: Emeritus on 05.01.2017, 13:26:05
Jeg kommentere bare to spørsmål i vår ellers ørkesløse krangling.

Du kan kalle det havnøytralisering så mye det vil, men det benevnes OA i den vitenskapelige litteraturen. Vi vet begge at det ikke er Tor og Lyn som løper over himmelen når det glimter etterfulgt av et brak. Vi vet at drivhuseffekten ikke er en drivhuseffekt osv. Men begrepet er innarbeidet. Havnøytralisering er for øvrig et dårlig alternativ, hvilket uttrykk skal en da benytte der pH'en er 6,9 og det blir surere?

Men så til noe viktigere, 7.000.000.000 mot 700.000. Jeg vet ikke hvor mange mennesker der var på jorden for 10.000 år siden. Men jeg vet at der var tilstrekkelig med plass på de amerikanske kontinenter til at asiatene kunne gå på tørt land (eller på isen?) mellom Eurasia og Alaska for 20.000 år siden og deretter befolke de amerikanske kontinenter.

På 1800 - tallet ble store deler av Europa overbefolket i forhold til den tids økonomi og millioner emigrerte til ja du vet hvor. Poenget er at noen steder er mindre egnet til bosetting enn andre og verden er allerede full, dette i motsetning til for 10.000 år siden. I deltaet i Bangladesh bor der allerede en 50 - 60 mill som aldri skulle ha bodd der da dette er et området som ikke er egnet for bosetting. Jeg anser dette som den største risiko ved en mulig alvorlig oppvarming. Norge og Europa greier sikkert å tilpasse seg, men jeg vil ikke ha det fullt av gulfarabere og Bangladeshere i tillegg.

Jeg fikk for øvrig en glimrende politisk ide - presenter det alternativet for Carl I. Hagen og Tybring Gjedde; så dere vil ha Norge fylt opp med gulfarabere og Bangladeshere bare for å spare 30 øre literen på bensin, jeg skal umiddelbart ringe Trine.