Klimadebatt

Klimadebatt => Aktører og hendelser => Emne startet av: Emeritus på 06.08.2015, 08:34:30

Tittel: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus06.08.2015, 08:34:30
Jeg var i går inne på Klimarealistene og viste at Åslid tok feil i omtrent alt hva angår faktiske påstander om breutvikling både etter 1950 og etter 2010, jeg gjorde dette ved å sammenstille data fra NVE mot den enkelte bre, og hva skjer, jo de stryker hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer. Og disse beklager seg over manglende ytringsfrihet. 
Tittel: Sv: Klimarealistene– fascisme i praksis
Skrevet av: Emeritus08.08.2015, 11:59:24
For første gang i mitt liv har jeg fått en liten følelse av hvordan det er å leve i et totalitært samfunn. Som dere vet har jeg lenge vært kritisk til Aaslid og har gitt uttrykk for dette i KD.com. Etter hvert konkluderte jeg med at det ikke var fair å omtale han indirekte, så jeg konfronterte han direkte på KR.

Den 4. og 5. august hadde Aaslid to innlegg om isbreenes utvikling. Det ene med tittelen ”Norges isbreer Stortrives!” den andre med overskriften ”Ingen unormal isbrenedsmelting!” Da jeg har litt greie på dette, konstaterte jeg at praktisk talt alt han påstod var direkte i strid med de faktiske forhold.

Jeg sendte et innlegg og påpekte at  den forskningsrapport han omtalte, var utarbeidet av professor Nesje, som samme dag hadde blitt intervjuet av VG og der han uttalte ;

Sitat
«Med økningen vi nå ser, kan det skje raskere enn våre gamle anslag tilsa, sier breekspert og geologiprofessor Atle Nesje ved Universitetet i Bergen.»
Vi gjør tilsvarende erfaringer på norske breer, sier Atle Nesje.
Han har fulgt flere norske breer tett i flere tiår, blant annet Midtdalsbreen – som er en del av Hardangerjøkulen og synlig fra Finse stasjon:
– Den viser en ganske jevn utvikling helt fram til årtusenskiftet. Så, fra 2001, får kurven en markant knekk, med raskere tilbakegang – og dette forsetter, sier Nesje.»


Dette var selvsagt et uheldig sammentreff for Aaslid,  noe han parerte med et personangrep på meg;

Sitat
”Avslutningsvis fremfører du enda en løgn, når du skriver at jeg påstår at norske breer ikke minker. Allerede i overskriften fastslår vi at norske isbreer ikke minker unormalt. Bevist i oppslaget ved en brelengdemåling fra NVE som bare de mest kunnskapsløse ikke greier å fatte betydningen av. Det er ikke så greitt Valaker, når den vitenskapelige leseforståelsen mangler.”

Dette er bare tøv fra Aaslids side da det ikke finnes noen nasjonal ”normal” hva angår nedsmelting, hvordan kan en lage en normal på et fenomen som bare måles en gang i året på et fåtall breer som til alt overmål er spredd over hele landet i ulike høyder, og der det systematiske arbeidet startet for noen tiår siden? 

Personangrepet var for så vidt OK, jeg hadde startet bra selv. Da jeg været fascismen skiftet jeg taktikk; jeg var ytterst høfflig og spurte om han kunne gi meg kilden for følgende påstand som står innlegget ”Ingen unormal isnedsmelting;”

Sitat
”Faktum er – som vist på figuren – at isbreene har vokst i store deler av forrige århundre, og delvis nedsmelting i perioden 1990 til 2010 har for det meste vært mindre, inntil det i det siste har vært ny vekst i isbreene.”

Dette kunne han ikke, og kom etter hvert med en utflytende henvisning til at det er kaldt i fjellet osv.

Jeg satte meg så  ned og  gikk inn i NVE’s data og konstaterte følgende;

-   Samtlige av de breer som var omhandlet i den første artikkelen hadde en netto negativ massebalanse etter 2010
-   Samtlige av de breer som NVE måler – har hatt en netto negativ massebalanse etter 2010
-   Samtlige av de breer NVE måler brekant på – har hatt tilbakegang etter 2010

Videre hentet jeg frem dokumentasjon om at påstanden;

Sitat
en ny modellstudie som viser at våre isbreer stort sett har nektet å krympe siden 1950

ikke er korrekt.  Jeg regnet ut tilbaketrekningen fra 1950 til 2014, samtlige breer som var omhandlet i studien hadde gått kraftig tilbake, også av de øvrige  breer NVE måler hadde gått kraftig tilbake etter 1950, det kan KD’s lesere lett bekrefte ved å gå inn her;

http://glacier.nve.no/viewer/CI/no/

Jeg laget da et nytt innlegg der jeg fortsatt var så saklig og ydmyk (ikke enkelt), i dette satte jeg opp det tallmateriale som viste at alle breer hadde minket kraftig både etter 2010 og etter 1950.

Så skjer det store, Aaslid sletter hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer og begrunner dette med trolling og stråmannsvirksomhet. Jeg sender et nytt innlegg og argumenter, ny sletting. Han går til og med inn i innlegget og kommenterer de deler av mitt innlegg som er slettet. Så topper han det hele med å offentliggjøre hva jeg arbeider med og hvilket firma jeg er tilknyttet, og truer med å henge meg ut. 

Gentlemen; dette er fascisme i praksis. Jeg har i disse par-tre dagene sett hva som foregår inne på denne bloggen, jeg har fått flere støtteerklæringer, men de slettes systematisk. Der har også vært flere kritiske innlegg til Aaslids redaksjonelle praksis, også disse slettes straks han oppdager de.

Dere er advart;  Klimarealistene er et organ som gir ut klimafakta som redaktøren vet er feil, og endog nekter å rette opp feil når han blir gjort oppmerksom på det. Nå kan jeg endelig benytte utrykket juksifisering og vite at jeg har rett.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben08.08.2015, 13:42:30
Emeritus, du har min støtte. Vel har du gått rimelig tøft ut selv, som du jo innrømmer, men det er min overbevisning at det bør være høyt under taket. Ytringsfriheten er kanskje vår aller viktigste frihet, og den testes best når vi blir konfrontert med ytringer vi er uenige i eller ikke liker. Dessuten har ett av mine egne viktigste "meme" i klimadebatten vært å opponere mot at debatten skulle være "over" allerede før den hadde begynt.

Det er ille at du har fått slettet fremlagte fakta/dokumentasjon. Dette umuliggjør debatt om det aktuelle temaet.

Klimarealistene har forresten Retningslinjer for debatt (http://www.klimarealistene.com/velkommen/retningslinjer-for-debatt/). Der kan man lese at

Sitat
4.Påstander som er kontroversielle skal som hovedregel dokumenteres. Vi ønsker en seriøs debatt, så vennligst ikke bruk Wikipedia eller Skeptical Science / John Cook som kilde.


Nå er jeg selv ytterst kritisk både til propagandistene fra SkS og klimaartikler i Wikipedia etter William Connolley &Cos herjinger. Men å nekte folk å vise til dem smaker av sensur. Det er haugevis av "kontroversielle påstander" i klimadebatten, ja er det i det hele tatt noe som ikke er omstridt?

Jeg ser det som viktig å være prinsipiell. Åslid framstår som uprofesjonell. På en annen blogg ville du kanskje blitt bedt om å dempe retorikken/tonen, men ikke fått slettet fakta.

Hvis du skulle skrive noen flere innlegg, så pass på å ta kopi, og gjerne en PrtScreen, og post dem her under emnet Sensurerte kommentarer. På SkS har debattanter opplevd at historien er revidert i ettertid. Klimarealistene gjør en generaltabbe hvis de nå vil framstå som en partisanblogg med motsatt fortegn.

Så får vi vel vente og se hvor lenge redaktøren på bloggen deres heter Åslid.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus08.08.2015, 19:47:57
Takk for støtten. Hvis Åslid blir sittende, så er KR bare å avskrive fullstendig, jeg for min del har gjort for lenge siden og KR skal arbeide lenge og vel for å opparbeide ny tillit. Hvert eneste innlegg er i beste fall tendensiøst og når han gjengir forskningsmateriale er det regulært feil det han skriver.

Nå har han tilsynelatende rotet seg opp i ett nytt hjørne, i dag har han et nytt innlegg om breer, det virker som han har fått en brefetish, der han omtaler en studie fra Himalaya der de hadde funnet litt vekst i en bre, så fortsetter han;

Sitat
En rekke andre forskningsrapporter bekrefter også at det store flertallet av isbreer i Himalaya er stabile og at trenden de siste 15 årene er at flere breer avanserer og færre trekker seg tilbake.


En Yngveb stiller han så følgende spørsmål;

Sitat
  «En rekke andre forskningsrapporter bekrefter også(…).» Det er flott at du linker til én studie. Kan du linke eller referere til de andre forskningsrapportene som du omtaler her? 

Vi får se om han svarer eller om Yngveb kort og godt kastes ut.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Objektiv08.08.2015, 20:37:10
Min erfaring er at de som har et behov for å beskrive noen som "klimafornekter" har svært lite å tilføre en debatt. De har null interesse for vitenskap, de har null interesse for en reell debatt, men de er VELDIG interessert i å fremme sine synspunkter om personer....

Jeg tror Josik var inne på noe i denne kommentaren til deg da du ankom dette forum, j.fr. dine synspunkter om Aaslid.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus08.08.2015, 22:22:08
Objektiv; etter denne konfrontasjonen med Aaslid, har jeg bestemt meg for å være mindre sarkastisk og spissformulerende i mine innlegg her i KD.com, årsaken skal jeg komme tilbake til. Hva angår min interesse for debatt, så er den absolutt til stede, men jeg ser lite debatt, men mye krangling om tall og rene klimafakta. Jeg har i den siste uken avslørt at Aaslid er en serieløgner, som benytter sin redaktørposisjon til å kneble all opposisjon ved å stryke de innlegg som ikke passer, eller som i mitt tilfelle, la en del av innlegget bestå, for så å sette inn sine egne kommentarer, i de deler av mitt innlegg han har slettet. Jeg har også registrert at Aaslid sletter en masse innlegg som både er saklige og to the point, i forhold til det han skriver. Så visst du synes det er OK å formidle fakta om klima som er positivt feil, og der redaktøren vet at det er feil, så har jeg ikke så mye å bidra med. Og Objektiv, min beskrivelse av Aaslid er et faktum som det er svært vanskelig å bestride, men er du uenig, så vis meg hva som er feil.


Der er mange forhold omkring breutvikling som er relevant for den klimakritiske del av debatten. Ett eksempel; Nigardsbreen vokste ca. 4 km under den lille istid og røsket med seg Nigarden (derav navnet) på sin ferd. Etter den lille istid har Nigardsbreen gått tilbake i underkant av 3 km. Da alle er enig om at AGW ikke var noe stort problem i 1780, ville det naturlige spørsmålet være; fra hvilken normaltilstand flyttet Nigardsbreen seg fire km fremover?

Men slike spørsmål er ikke mulig å diskutere når uvitende folk som Aaslid skal være premissleverandør i debatten. Jeg har på denne siden gjentatte ganger fremhevet at det er data fra førindustriell tid som er interessante. Men i praksis så diskuteres det bare siste års, eller siste måneds temperaturer eller arktisk isutbredelse, og hvis feil tall kommer, er det straks juksifisering.

Så over til begynnelsen og hvorfor jeg skal dempe noen av de mest sarkastiske eskapader. Aaslids behandling av meg på KR, er hinsides enhver form for redaksjonell virksomhet. Når jeg oppdaget at tallmaterialet som jeg hadde benyttet en del tid på å utarbeide, bare var strøket, fikk jeg en Kafkansk følelse av å være rettsløs, jeg setter derfor pris på den støtte jeg har fått fra noen deltagere i KD.com. Vi kan være uenige i sak, men bør kunne være enige om prinsipp.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Pravda08.08.2015, 22:40:38
Emeritus har ingenting å klage over.  Aaslid gjør en fantastisk god jobb for Klimarealistene.  Emeritus bør heller se på sine egne meningsfeller f.eks. Cicero, som jeg, og vi alle, er med på å betale for gjennom skatteseddelen.  De tar ikke inn kommentarer i det hele tatt etter kontroversiell klimapropaganda som f.eks. fornekter temperaturplatået som vi nå har hatt i ca 20 år på tross av at CO2 har økt med 10 % i den tiden. Det er kommunistdiktatur det, som formidlet av kommunistiske Pravda.  Emeritus driver med rent kverulerende klimaalarmisttrolling.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Objektiv08.08.2015, 22:48:13
Jeg har følgende anbefaling til deg. Slutt med personkarakteristikker. Slutt med påstander som ikke holder mål. Hvis du skal kritisere Aaslid og klimarealistene (eller andre) bør du være så konkret, direkte og kortfattet som mulig samtidig som du legger frem aktuell dokumentasjon, f.eks. skjermdumper fra debatten på klimarealistene sine nettsider. Lykke til  :)
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus08.08.2015, 22:59:07
Hva er en skjermdump? Helt ærlig, jeg vet ikke hva dette er?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben08.08.2015, 23:07:16
Emeritus,

Sitat
Da alle er enig om at AGW ikke var noe stort problem i 1780, ville det naturlige spørsmålet være; fra hvilken normaltilstand flyttet Nigardsbreen seg fire km fremover?

I et langt (geologisk) perspektiv er vi inne i en istid, som begynte for en 2-3 millioner år siden. Siste istid begynte for 110.000 år siden og sluttet for ca. 12.000 år siden. Etter istidens slutt var det ikke breer på det norske fastlandet. De breene vi har i dag er ikke rester fra istiden, men stammer fra slutten av bronsealderen - i klimatologien kjent som holocene optimum - for en 3-4000 år siden. Framveksten som slukte Nigarden skjedde under den såkalte Lille istid, den kaldeste perioden på flere tusen år.

Ut fra dette er det klart at noen "normaltilstand" for isbreene er vanskelig å definere. Det mest "normale" de siste to millioner år, eller i hvert fall de siste 100.000, synes å være at vi "i gjennomsnitt" sitter og diskuterer global oppvarming under 3000 meter med is som dekker hele landet.


Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus08.08.2015, 23:09:49
Nettopp, og derfor diskuteres feil data.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus08.08.2015, 23:19:25
Ok jeg forstår, jeg har tatt vare på noe, men dessverre lagret jeg ikke tallmaterialet jeg laget ifb det innlegget der jeg punkt for punkt tilbakeviste Aaslids artikler, jeg kan rekonstruere det, men det kan dere alle ved å gå inn på den NVE's side jeg viste til tidligere. Jeg kan lime inn mitt siste innlegg og Aaslids kommenterer til dette;

Sitat

   Rune Valaker    
 
 6. august 2015 at 18:53 
 

Jeg finner meg ikke i at moderator klipper og deretter kommenterer i mine innlegg, særlig når det
 fremsettes påstander om meg, som jeg sannsynligvis heller ikke får kommentere. Bare stryk samtlige av mine innlegg, jeg vil ikke bli identifisert med en slik gjeng totalitære typer som endog nekter at rene fakta får komme frem.

(Moderator: En uriktig påstand blir ikke riktigere av å bli gjentatt, denne websiden er for saklig debatt, men ikke åpen for trolling. Et spørsmål til advokat Rune Valaker som er partner i Bergensfirmaet DA i Bergen: Når man opptrer i det offentlig rom med formuleringer som «innlegg full av konspirasjonsteorier» og dermed søker å fremstille et nettsted som konspirasjonsteoretisk, hva skjer da med eget omdømme når påstanden åpenbart er uriktig? Hvordan vil de mange Bergensere som leser denne nettsiden reagere på en såpass spesiell opptreden fra en godt utdannet advokat?)
 

Så Objektiv; er det ok å trekke inn min profesjonelle virksomhet og det firma jeg er partner i, som en del av debatten. Jeg har ikke i noen sammenheng gitt utrykk for å representere andre enn meg selv. Jeg har ingen problemer med at alle bergensere ser hva jeg har skrevet på KR, jeg har gjort dette under fult navn, noe som er et vilkår for å delta i KR. Men i så fall skal alle mine innlegg, og hele innlegget bestå, slik at jeg ikke fremstår som en idiot, etter at Aaslid har vært inne å pyntet på de. Og er det på sin plass at redaktøren - som krever fullt navn - går inn og kartlegger hva debattantene driver med, for så å nekte å slette innleggene - noe jeg har krevet - men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Administrator08.08.2015, 23:32:05
Ok jeg forstår, jeg har tatt vare på noe, men dessverre lagret jeg ikke tallmaterialet jeg laget ifb det innlegget der jeg punkt for punkt tilbakeviste Aaslids artikler, jeg kan rekonstruere det, men det kan dere alle ved å gå inn på den NVE's side jeg viste til tidligere. Jeg kan lime inn mitt siste innlegg og Aaslids kommenterer til dette;

Sitat

   Rune Valaker    
 
 6. august 2015 at 18:53 
 

Jeg finner meg ikke i at moderator klipper og deretter kommenterer i mine innlegg, særlig når det
 fremsettes påstander om meg, som jeg sannsynligvis heller ikke får kommentere. Bare stryk samtlige av mine innlegg, jeg vil ikke bli identifisert med en slik gjeng totalitære typer som endog nekter at rene fakta får komme frem.

(Moderator: En uriktig påstand blir ikke riktigere av å bli gjentatt, denne websiden er for saklig debatt, men ikke åpen for trolling. Et spørsmål til advokat Rune Valaker som er partner i Bergensfirmaet DA i Bergen: Når man opptrer i det offentlig rom med formuleringer som «innlegg full av konspirasjonsteorier» og dermed søker å fremstille et nettsted som konspirasjonsteoretisk, hva skjer da med eget omdømme når påstanden åpenbart er uriktig? Hvordan vil de mange Bergensere som leser denne nettsiden reagere på en såpass spesiell opptreden fra en godt utdannet advokat?)
 

Så Objektiv; er det ok å trekke inn min profesjonelle virksomhet og det firma jeg er partner i, som en del av debatten. Jeg har ikke i noen sammenheng gitt utrykk for å representere andre enn meg selv. Jeg har ingen problemer med at alle bergensere ser hva jeg har skrevet på KR, jeg har gjort dette under fult navn, noe som er et vilkår for å delta i KR. Men i så fall skal alle mine innlegg, og hele innlegget bestå, slik at jeg ikke fremstår som en idiot, etter at Aaslid har vært inne å pyntet på de. Og er det på sin plass at redaktøren - som krever fullt navn - går inn og kartlegger hva debattantene driver med, for så å nekte å slette innleggene - noe jeg har krevet - men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?

Jeg henstiller Aaslid til å slette kommentarene. Noe annet er fullstendig uakseptabelt. Det er min mening.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben08.08.2015, 23:37:24
Emeritus har ingenting å klage over.  Aaslid gjør en fantastisk god jobb for Klimarealistene.  Emeritus bør heller se på sine egne meningsfeller f.eks. Cicero, som jeg, og vi alle, er med på å betale for gjennom skatteseddelen.  De tar ikke inn kommentarer i det hele tatt etter kontroversiell klimapropaganda som f.eks. fornekter temperaturplatået som vi nå har hatt i ca 20 år på tross av at CO2 har økt med 10 % i den tiden. Det er kommunistdiktatur det, som formidlet av kommunistiske Pravda.  Emeritus driver med rent kverulerende klimaalarmisttrolling.

Pravda, flere ting.

* Hvordan bloggen til KR modereres, har ikke noen verdens ting med Cicero å gjøre. Cicero kan være rene kjeltringer eller uskyldige engler, ingen av alternativene kan rettferdiggjøre usaklig sletting / redigering av innlegg.

* Emeritus har ikke sagt noe som tyder på at han er "meningsfelle" med Cicero. Men hypotetisk sett, dersom han er det, har han jo like stor rett til å ytre seg som deg og meg.

* Vedrørende "kommunistdiktatur" så er det godt kjent og opplevd i skeptikermiljøer at The Guardian under klimaartiklene sine opptrer på lignende måte som Emeritus nå sier han opplever hos KR, med sletting og utestenging. Og i den norske Adressa er det åpenbart ulovlig å si noe kritisk om de PK grønne.

Men som helten i en gammel amerikansk krigsfilm sa det, da kompisene hans ville henrette en japansk krigsfange: "If we're gonna be just like them, then what are we fighting for?

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben09.08.2015, 01:25:16
Jeg var i går inne på Klimarealistene og viste at Åslid tok feil i omtrent alt hva angår faktiske påstander om breutvikling både etter 1950 og etter 2010, jeg gjorde dette ved å sammenstille data fra NVE mot den enkelte bre, og hva skjer, jo de stryker hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer. Og disse beklager seg over manglende ytringsfrihet.

Du skrev også på KR:

Sitat
Som vanlig er dine innlegg full av konspirasjonsteorier og faktafeil.

Jeg har ikke lest noe særlig på KR, så jeg vet ikke hva som er "vanlig" der. Faktafeil er nå en ting, men når du går ut med høy sigarforming og kommer med en formodentlig tilsiktet fornærmelse ved å spille konspirasjonsteoretiker-kortet, er det en naturlig reaksjon hos mange å bli provosert. Du gjorde noe lignende her ved å henvende deg til alle medlemmer på dette forumet med "Hei puddinger". Når du starter innlegg med å slenge ut fornærmelser, er det lett å oppfatte deg både som useriøs og at du er ute etter å lage bråk, eller trolle om du vil. Men da kommer jo nettopp dette med fakta i bakgrunnen og blir lett overskygget av følelser og ting som ikke har med saken å gjøre og derfor er "usaklige".

Og vedrørende fakta: Åslid har åpenbart - i likhet med mange andre - en mening om at "klimakrisen" blir holdt i gang ved at mange tjener på den og/eller rett og slett lever av den. Dette kan du være uenig i, men det er ingen "konspirasjonsteori". Så langt jeg kan se, har du ikke dekning for å hevde noe slikt.

Jeg er også enig i at det er usaklig av Åslid å begynne å blande inn ditt yrke og arbeidssted - det har ingen ting med saken å gjøre så lenge det ikke finnes interessekonflikter. Men du har også selv kommet med temmelig drøye personkarakteristikker, frenetisk forhåndsdømming og nokså barnslige forsøk på latterliggjøring av en viss Willie Soon samt andre personer du åpenbart ikke liker, på dette forumet.

Som sagt, jeg støtter deg i akkurat denne saken, men hvis større saklighet er målet, er det kanskje ikke så dumt å begynne med seg selv.

----------------

Da avventer jeg for min del en eventuell utvikling og leser og skriver heller om noe annet. Med mindre jeg har misforstått noe, har KR et knippe ypperlige medlemmer som Humlum, Solheim, Ellestad m.fl. og en viss Nicolay Stang, som jeg ikke kan huske å ha lest noe annet enn ytterst saklige kommentarer fra. Det er en bra standard.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Objektiv09.08.2015, 08:22:30
Så Objektiv; er det ok å trekke inn min profesjonelle virksomhet og det firma jeg er partner i, som en del av debatten. Jeg har ikke i noen sammenheng gitt utrykk for å representere andre enn meg selv. Jeg har ingen problemer med at alle bergensere ser hva jeg har skrevet på KR, jeg har gjort dette under fult navn, noe som er et vilkår for å delta i KR. Men i så fall skal alle mine innlegg, og hele innlegget bestå, slik at jeg ikke fremstår som en idiot, etter at Aaslid har vært inne å pyntet på de. Og er det på sin plass at redaktøren - som krever fullt navn - går inn og kartlegger hva debattantene driver med, for så å nekte å slette innleggene - noe jeg har krevet - men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?
Selvsagt er det ikke ok å trekke inn din profesjonelle virksomhet, men det er heller ikke ok med negative karakteristikker. En beklagelse til Aaslid er på sin plass. Samtidig bør det utføres en mer seriøs moderering av innleggene i debatten på klimarealistenes hjemmeside. Sletting av teksten som omtaler din profesjonelle virksomhet er en selvfølge.

Du skrev "- men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?" Ser du ikke at ordet "stupide" slår tilbake på deg selv som en boomerang?

Negative karakteristikker kan med fordel utelates i alle debatter.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus09.08.2015, 09:05:32
Jeg opprettholder absolutt alt jeg har uttalt om KR så lenge Åslid har vært redaktør. Jeg har lest i KR tidligere, og har ikke uttalt meg om de perioder.

Argumentasjonen fra de som er tilknyttet KR har i lang tid vært basert på;

- at den klimakritiske siden ikke kommer til orde i media, at kritikere utestenges, og at pressen generelt bare hører på alarmistene. Aaslids redaksjonelle virksomhet og forståelse for demokratiske prinsipper - herunder hans praktisering av de presseetisk regler - savner sidestykke i alt jeg har sett av norsk presse. Hadde KR vært et organ noen som helst brydde seg om, og et organ som var eid og ledet av personer som brydde seg det aller minste om disse prinsipper, så hadde Aaslid vært ute for lenge siden.

- et av Aaslids yndlingsuttrykk er "den faktabaserte klimavitenskap," og begge sider av debatten hevder å representere den faktabaserte klimavitenskap. Aaslid har en enkel teknikk som enhver som vil sette seg inn i kan avsløre. Han tar en vitenskapelig artikkel som inneholder ett eller annet som kan tolkes i klimakritisk retning. Utgangspunktet i dette tilfellet var en artikkel av Trachsel og Nesje, som ikke gjaldt breenes volumutvikling per se, men hvordan åtte breer utviklet seg bl.a  i forhold i variasjoner i NOA. I denne artikkelen kunne en se at noen breer i en periode hadde akkumulert positiv massebalasne i enkelte faser av NAO osv. Basert på denne studien, som altså overhodet ikke omhandler den generelle utviklingen i norske breer,  hevder Aaslid at

 
Sitat
en ny modellstudie viser at våre isbreer stort sett har nektet å krympe siden 1950

En påstand jeg ettertrykkelig har tilbakevist som en ren og utilslørt løgn. Den aktuelle artikkel omhandlet åtte breer, syv norske og en svensk. Ved å gå inn på NVE’s sider hadde disse breer følgende utvikling hva angår brekant etter 1950;

Ålfotbreen – ikke målt
Rembesdalsskåka – tilbaketrekning 699 meter
Nigardsbreen – tilbaketrekning 1546 meter
Storbreen – tilbaketrekning 509 meter
Hellstugubreen – tilbaketrekning 737 meter
Gråsubreen – ikke målt 
Engabreen  - tilbaketrekning 742 meter


Dagen etter følger han opp og kommenterer en artikkel fra Zemp et al., han fremstiller det som om han har lest den, så topper han det hele med;

Sitat
som vanlig er man nødt til å lese hele rapporten for å finne ut hva som er utelatt i pressen

så fortsetter han

Sitat
Den neste feilen man vanligvis begår er at man bare regner på isbreenes gjøren og laden i korte perioder, hvor man velger seg ut en periode som gir det resultatet man ønsker å selge til bevilgende politikere. Den enkleste måter å finne slike feil er å se hvor ferske de ferskeste dataene er.

Faktum er – som vist på figuren – at isbreene har vokst i store deler av forrige århundre, og delvis nedsmelting i perioden 1990 til 2010 har for det meste vært mindre, inntil det i det siste har vært ny vekst i isbreene.

Også denne påstanden har jeg tilbakevist som en ren og utilslørt løgn. Jeg tar meg imidlertid ikke tid til å rekonstruere mitt slettede innlegg, men som sagt der var akkumulert negativ massebalanse for samtlige breer som var omfattet av studien i perioden 2010 til og med 2014, og tilsvarende for alle de 16 breer som måles. Videre hadde brekanten for samtlige 16 breer fortsatt å trekke seg tilbake fra 2010 til og med 2014.

Den tredje dagen tar han seg en tur til Himalaya og kommenterer en artikkel av Julie Gardelle, Etienne Berthier og Yves Arnaud, som fant at der var en "slight" masseøkning i breene i Karakoramregionen i Himalaya etter årtusenskiftet. Basert på denne ene rapporten, som altså ikke omhandlet hele Himalaya konkluderer han;

Sitat
En rekke andre forskningsrapporter bekrefter også at det store flertallet av isbreer i Himalaya er stabile og at trenden de siste 15 årene er at flere breer avanserer og færre trekker seg tilbake. 
 

Nå har jeg prøvd å lese meg opp på hva som har skjedd med de øvrige breer i Himalaya etter årtusenskiftet, men skal ikke forsøke meg som vitenskapsformidler, jeg bare avventer Aaslids oppfølgning av YngveB's spørsmål om kildehenvisning til "En rekke andre forskningsrapporter..." så vil tiden vise om Aaslid, for tredje dag på rad, blir tatt in flagranti.

Slik kan en gå inn i artikkel til artikkel i KR og avdekke i beste fall tendensiøs omtale av vitenskapelige arbeider, jeg har tidligere omtalt en artikkel han hadde om "Drepende kritikk mot NOAA," kort sagt, KR er en svært dårlig og upålitelig kilde for den som er opptatt av den faktabaserte klimavitenskap.

- en tredje gjenganger, er Aaslids gjentatte bruk av uttrykket "juksifisering," den som leser Aaslid må få det inntrykk at der rundt i verden sitter tusenvis av forskere og meteorologer og serieproduserer uriktige forskningsartikler og rapporter klimadata mot bedre vitende. Dette er og blir en konspirasjonsteori som selvsagt kan vise seg å være riktig, men også her har vi et ansvar for å velge hva vi ønsker å tro eller ikke.

Så vi velger alle våre kilder, og jeg har valgt bort KR. Den som fortsatt ønsker å bli opplyst av Aaslid, står selvfølgelig helt fritt det. Men kom da aldri med argumentet om at den klimakritiske side blir kneblet, eller at norske journalister bare hører på alarmistene. At KR ikke lenger synes å ha noen gjennomslagskraft, er et utslag av kritisk journalistikk. 

Og til Objektivs siste innlegg. Debatter kan føres på mange måter. Jeg har i tidligere innlegg påpekt at den generelle temperaturen i KD.com, synes å være høy, og at lenge før jeg kom inn i forumet så hagler det av karakteristikker mot navngitte personer, så jeg er altså ikke uenig at alle bør kunne dempe seg, noe jeg også har sagt jeg skal gjøre i forhold til forumdeltagerne.

Men når det gjelder Aaslid, har jeg så vidt begynt. Han lar meg nå for tredje dag henge ute til tørk i KR. Han har slettet alle de øvrige kritiske innlegg og støtteerklæringer, jeg fremstår nå som den eneste som er uvitende og mangler "vitenskapelige leseforståelse," altså underforstått, jeg tar feil og han har rett, mens det motsatte åpenbart er riktig. Det eneste korrekte av KR ville være å etterkomme mitt krav om å slette alle mine innlegg, og jeg er da for min del ferdig med KR. Hvorvidt KR lar Aaslid fortsette å feilinformere sine lesere, er at valg som ligger utenfor mitt ansvarsområde.
 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus09.08.2015, 11:59:12
Sitat
Og vedrørende fakta: Åslid har åpenbart - i likhet med mange andre - en mening om at "klimakrisen" blir holdt i gang ved at mange tjener på den og/eller rett og slett lever av den. Dette kan du være uenig i, men det er ingen "konspirasjonsteori". Så langt jeg kan se, har du ikke dekning for å hevde noe slikt.   

Bebben, jo når noen påstår at en større gruppe er med i en felles aksjon for å fremstille naturfenomener eller rene fakta, på en bevisst uriktig måte, og dette gjøres for å oppnå noe annet, enn det gruppen tilsynelatende ønsker å oppnå. Så er dette pr. definisjon en konspirasjonsteori. Jeg siterer fra en artikkel jeg fant i forskning.no

Sitat
La det ikke være noen tvil: Det finnes konspirasjoner. På utallige tidspunkter i historien har individer eller grupper rottet seg sammen og ført befolkningen bak lyset for egen vinnings skyld.

Watergateskandalen, der president Nixon selv var involvert i forsøk på å avlytte politiske motstandere, er et godt eksempel. Det samme er drapet på Franz Ferdinand, tronarvingen til Østerrike-Ungarns keisertrone, i 1914.

Mordet ble arrangert av et hemmelig forbund av medlemmer fra den Serbiske hæren, som et ledd i en plan om å forene områder med serbisk befolkning. Attentatet ble starten på første verdenskrig.
 

Forskerne og meteorologene vil hevde at de bare gjør jobben sin etter beste evne. Andre hevder at de er en del av en sammensvergelse som bløffer, for å oppnå noe som ikke er relatert til klimautviklingen, men noe annet.  Poenget mitt er at en konspirasjonsteori gjerne kan være riktig, men den som fremsetter teorien, vil regulært ha bevisbyrden for at den stemmer, all den tid en påstår at gruppen kollektivt opptrer uredelig. Og her er stikkordet kollektivt, at det avsløres en eller flere juksifiseringer begått av enkeltpersoner, eller en liten gruppe personer, er ikke et bevis for at dette gjelder det store flertall av klimaforskere eller meteorologer, som deltar i forskningen og innsamlingen av klimadata. 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben09.08.2015, 12:57:42
Jeg vet ikke om "konspirasjonsteori" har noen egentlig presis definisjon. Jeg oppfatter "konspirasjonsteori" på den måten at det er noe som ikke kan bevises/dokumenteres. Og slikt skal man selvfølgelig ikke fremsette, særlig ikke i forbindelse med navngitte forskere som er plettfrie inntil det motsatte er bevist, som du sier.

Det har vært mange eksempler, f.eks. fra Climategate (en dokumentert konspirasjon), på at det kan reises tvil om klimaforskernes objektivitet som gruppe. Eksemplene omfatter også feilaktig og/eller tendensiøs og/eller spekulativ informasjon formidlet gjennom i Klimapanelenes rapporter, for eksempel om Himalaya, mens vi er inne på breer. Eksemplene på overtramp i forhold til den gullstandard for objektivitet som verden har krav på i klimaspørsmålet, er mange nok til at det ikke er merkelig at mange har mistet tilliten til dem, i hvert fall til de mest høyrøstede. Det er vel ris til egen bak. Klimadebatten fremstår til tider mer som en slags ideologisk slagmark enn en vitenskapelig.

Nå har jeg ikke til hensikt å forsvare Åslid eller hans meninger, det får han gjøre selv. Jeg får nøye meg med å si at du ikke hadde trengt å spille konspirasjonsteoretiker-kortet ut i første setning. Det slår jo liksom an den tonen du selv ønsker for debatten.

For øvrig er du jo ikke så verst flink med disse konspirasjonene selv. Hvordan var det nå igjen, med Soon et al i lomma på Big Oil?


Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus09.08.2015, 13:57:21
Sitat
Nå har jeg ikke til hensikt å forsvare Åslid eller hans meninger, det får han gjøre selv. Jeg får nøye meg med å si at du ikke hadde trengt å spille konspirasjonsteoretiker-kortet ut i første setning. Det slår jo liksom an den tonen du selv ønsker for debatten.

For øvrig er du jo ikke så verst flink med disse konspirasjonene selv. Hvordan var det nå igjen, med Soon et al i lomma på Big Oil? 

Hva angår Soon så er min eneste saklige kritikk av han, at han ikke oppga de økonomiske kilder til sin forskning, noe som jeg opprettholder er en standard innen forskning, særlig når den er så omstridt som denne. Når det gjelder min dramatikk omkring Soonsaken, så er den en del av den klimakunsten, som ikke er undergitt noen form for sannhetskrav, og det skuffer meg at jeg bare har mottatt to anmeldelser, den ene fra Josik;

Sitat
Enda en klin gæærn warmist.

Hadde psykiatrien i Norge fått et løft, ville antakelig klima-/alarmistbevegelsen fått en alvorlig knekk.

Og den andre fra deg;

Sitat
Sitat fra: Emeritus på 16.06.2015, 02:51:56

Jeg har skrevet deler av manuset, der har jeg gjort bruk av Charles Bukowskis dialogteknikk.

Det er åpenbart.

- Hikk.   
 

Selv om anmeldelsene var kortfattede, så var de klare, men de ga ikke inspirasjon til å fortsette arbeidet, jeg får se om jeg kan ta det igjen til høsten.

Spøk til side. Jo etter mitt syn er det forsvarlig å benytte utrykket konspiratorisk på mye av det Aaslid bedriver, jeg skal gi ett par eksempel, først et sitat fra denne konkrete saken;

Sitat
Den neste feilen man vanligvis begår er at man bare regner på isbreenes gjøren og laden i korte perioder, hvor man velger seg ut en periode som gir det resultatet man ønsker å selge til bevilgende politikere. 

Når det hevdes at forskerne cherrypicker bestemte perioder, i stedet for å gi det riktige bildet - som Aaslid hevder å besitte - for å selge dette til politikerne, så er dette en beskyldning om uredelighet, for å oppnå noe annet enn å presentere best mulig forskning.

Et annet er denne artikkelen;

http://www.klimarealistene.com/2015/07/25/alt-er-som-normalt-i-klimabransjen/

Der Aaslid selv påberoper seg "konspiranoia" i omtalen av en eller annen forsker, men budskapet er også her at noen bedriver fusk.

eller denne;

http://www.klimarealistene.com/2015/07/16/fremdeles-ikke-spesielt-varmt-i-2014/

der det hevdes;

Sitat
Hensikten er selvsagt å formidle det politisk korrekte budskapet om den tiltagende klimakrisen, uansett hva som måtte skje ute i naturen.

Der er mye rart der ute, men jeg lar meg fortsatt ikke overbevise om at det store flertall bedriver en virksomhet, der de mot bedre vitende produserer feil materiale. Like lite som jeg påstår at Ellestad, Stang eller andre tidligere redaktører i KR driver juksifisering, kan en ikke hevde at enkelttilfeller av dårlig, eller regelrett fakescience, skal ramme hele gruppen.

 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben09.08.2015, 14:45:02
OK Emeritus.

Vedrørende Soon kommer vi nok tilbake til det en eller annen gang. Han er jo under granskning, er det ikke så? Da kommer det forhåpentligvis noen kort på bordet. Han er for øvrig sitert av Klimapanelet en rekke ganger, men ifølge Bjørn Samset ved CICERO kan alle hans publiserte artikler avfeies som noe "ræl". Hvis jeg husker, har Samset også insinuert offentlig at medlemmer av Klimarealistene - hans kolleger Humlum et al., er korrupte (i et innlegg i Dagsavisen under tittelen "Seniorsaken"). I likhet med Rasmus Benestad. De har visst sine konspirasjonsteorier disse her og. Når offentlig ansatte klimaforskere opptrer som rene partisaner, for ikke å snakke om deler av aktivistene i klimarørsla, blir det ikke akkurat lettere for amatører å holde den nødvendige objektive distanse til sakene.

Mht Åslid har jeg ikke tenkt å fingranske det han har skrevet for å finne ut hvor god dekning du har for dette med konspirasjonsteorier. Kanskje jeg er litt overfølsom for ordet etter å ha fått det slengt etter meg selv en del ganger, grunnløst etter det jeg kan se. Du kan ha en bedre sak for Åslid sitt vedkommende.

Forresten, i forhold til din personlige kontrovers med Årslid, ville det ikke nå være naturlig å sende en formell klage til KR? Kontaktopplysninger ligger på nettstedet deres under "Om oss".Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus09.08.2015, 15:07:31
Sitat
Forresten, i forhold til din personlige kontrovers med Årslid, ville det ikke nå være naturlig å sende en formell klage til KR? Kontaktopplysninger ligger på nettstedet deres under "Om oss". 

Det har jeg allerede gjort, men jeg vet ikke om de har mottatt det. Som sagt; det eneste jeg forlanger er at de stryker samtlige og alt fra mine innlegg, ut over det har jeg ikke noe å kreve. Når de med slik letthet stryker andre, så har jeg vansker med å forstå hvorfor jeg skal henge der, for meg fremstår det som ren sjikane.

Når det gjelder deler av det norske miljøet, er jeg enig, jeg viser her til bl.a. til det jeg allerede har sagt om utnevningen av Kristin Halvorsen. Det som ikke kommer frem i denne debatten, er at der mange forskere, eksempelvis ved HI, som ikke har noen problemer med AGW - hypotesen og fysikken rundt denne, men som er sterkt kritisk til opphausingen av konsekvensene, og skråsikkerheten rundt prognosene, dette er i alt for stor grad en enten eller debatt. 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben11.08.2015, 21:11:36
Så ble det dørgende stille gitt. I alle tråder...

Jeg var nettopp inne og konstaterte at ingenting har skjedd hos Klimarealistene, og at kommentaren som det nå er klaget formelt på, fortsatt står der.

Får vel vente og se litt til...men hvor lenge?

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus17.08.2015, 09:52:12
http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/08/klimarealistene-sannheten-og-ytringsfriheten
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben17.08.2015, 19:29:13
http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/08/klimarealistene-sannheten-og-ytringsfriheten


La inn dette under mitt alter ego NatureTrick:

Sitat
Jeg registrerer at til tross for diverse klager står den aktuelle redigerte kommentaren av 6. august med totalt usaklig forsøk på "outing" av Valaker, hans arbeidssted osv. der fremdeles.

Klimarealistene lager ris til egen bak ved å opptre på samme måte som rene partisanmiljøer som SkS, bare med motsatt fortegn. Resultatet er at de står igjen med tapt troverdighet. Og det er jo synd, med gode folk som Humlum et al med på laget.

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus17.08.2015, 20:33:08
Takk Bebben. Til de av forummedlemmene som ikke er orientert: Jeg er oppmerksom på at flere av medlemmene, i vårt lille ikke sensurerende forum, også har en viss tilknytning til KR. Jeg var derfor i utgangspunktet opptatt av at mine innlegg skulle slettes og at jeg ikke hang ute som en idiot. Jeg tilskrev så styret i KR, på meget formelt vis, samt Humlum, Ellestad og Stordahl. Alt jeg ba om var at de sørget for å slette alt, de fikk frist til mandag for en uke siden, jeg opplyste endog at jeg ville gå et skritt videre om de ikke fulgte opp. Noe de ikke gjorde. Jeg tok da neste skritt med et innlegg i Forskning.no, dette var i utgangspunktet et sutreinnlegg, som jeg fikk beskjed om å korrigere til noe prinsipielt og viktig. Jeg brukte litt tid på det, og fikk et klart øyeblikk her på altanen. Det er ikke Geir Aaslid som er problemet, men hans styre og vitenskapelige råd. Selv om Geir Aaslid behandlet meg som en dritt, ser jeg stort på det, det er den redaksjonelle praksisen og den vitenskapelige formidlingsteknikken som er tema, ikke Geir Aaslid som person. Jeg har på KD.com, vært åpen om min manglende kunnskap om dette temaet, alt jeg forlanger er at det som formidles til meg og den øvrige gemene hop, er noenlunde korrekt, og at jeg ikke, som KR systematisk bedriver, blir feilinformert, noe som er en vesentlig årsak til at vi mener så ulike ting om det samme tema. Mitt innlegg handler ikke om breer men hvordan vi skal danne oss en oppfatning av dette spørsmålet, og hvem som skal finne det ut for oss. Selv om klimavitenskapen er full av kortsiktige alarmister og sjarlataner, er jeg overbevist om at vitenskapen, og kun vitenskapen, kan gi oss svaret. Selv om der er mange konformitetstro aktører i denne bransjen, vil der alltid være en kjerne av selvstendig tenkende og uavhengige typer, som ser en Nobelpris i å ta knekken på IPCC.   
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Telehiv18.08.2015, 10:58:18
Alt jeg ba om var at de sørget for å slette alt, de fikk frist til mandag for en uke siden, jeg opplyste endog at jeg ville gå et skritt videre om de ikke fulgte opp. Noe de ikke gjorde. Jeg tok da neste skritt med et innlegg i Forskning.no, dette var i utgangspunktet et sutreinnlegg, som jeg fikk beskjed om å korrigere til noe prinsipielt og viktig.

.......Selv om klimavitenskapen er full av kortsiktige alarmister og sjarlataner, er jeg overbevist om at vitenskapen, og kun vitenskapen, kan gi oss svaret. Selv om der er mange konformitetstro aktører i denne bransjen, vil der alltid være en kjerne av selvstendig tenkende og uavhengige typer, som ser en Nobelpris i å ta knekken på IPCC.

Emeritus,
først, etter min forstand ser nå alle dine innlegg hos klimarealistene ut til å være slettet. Uavhengig av om man er enig i dine klimarelaterte synspunkter eller ikke, så var dette det eneste korrekte å gjøre, da der var flere uheldige modifiseringsøvelser foretatt med dine innlegg. Det er aldri bra å gi det notorisk agiterende alarmistkorpset - som mer lødige vitenskapskritikere anser å være hovedrepresentanter for nettopp denne atferdsformen - en lissepasning av denne art. Jeg er samtidig takknemlig for at en rekke debattanter her på forumet gjorde sitt beste for å argumentere mot deg på en saklig måte da du innledningsvis la ut dine motforestillinger til "klimavitenskapen" - såvel som til det du anser som ukritisk/uvitenskapelig skepsis - her, selv om de åpenbart var uenig i sak (og av og til også debattform) på flere områder. Som en av de tre forumstifterne gjør denne romsligheten hos forumets deltakere meg også stolt. Takk til alle dere som gjorde deres beste for å få en god debatt ut av Emeritus' kritiske startpunkt.

Dernest, mht. Emeritus' håp om at det neppe vil gå så mange år før de mest sentrale klimaalarmistiske påstandene er verifiserte/falsifiserte, så kan han godt få rett i det:
Vi kan her f.eks. nevne at professor Hans von Storch (en sentral IPCC-aktør over lang tid)  nylig har kommentert at den såkalte "hiatus" (pausen) i 18+ år tilsier at "noe (er) fundamentalt feil med klimamodellene". Sjokkerende nok for de mest notoriske alarmistene i IPCC-miljøet, fulgte Storch i denne forbindelse opp med det konkrete utsagn at "dersom pausen (the hiatus) fortsetter på samme måte som nå, må klimamodellene falsifiseres i 2018".

Mens WMO (World Meteorological Organization) sin normal for signifikant klimatrend er 30 år (siste fulle 30-års statistikk er 1961–1990), så hevder altså Storch at 20 år er et tilstrekkelig kriterium for en falsifisering. Sikkert mange skeptikere som følger ham der  8) .
Så vi går mot noen spennende (og forhåpentligvis avklarende) år i klimadebatten!

PS: RETTING!
Jeg sjekket dessverre bare overfladisk hos klimarealistene, og ser nå at Valakers innlegg likevel ikke var slettet. Nå bør noen ta til vettet der inne, og sørge for at de blir slettet. Jeg fulgte debatten, og det er et faktum at hans innlegg ble utilbørlig kuttet i, samt at det ble skrevet inn tekst i dem som kan forvirre om hvem som argumenterer for hva. Kort sagt: La alarmistsiden stå for sensuren, stråmennene og tilhørende mindreverdige debattmetoder. Klimarealistene har en altfor viktig sak til å rote seg bort i dette tøvet underveis.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben18.08.2015, 13:17:36
Hei Tele,

Sitat
Det er aldri bra å gi det notorisk agiterende alarmistkorpset - som mer lødige vitenskapskritikere anser å være hovedrepresentanter for nettopp denne atferdsformen - en lissepasning av denne art.


Lissepasning er ordet. Jeg lurer på om det i det hele tatt finnes noen hos KR som har den miste peiling på spørsmål som merkevarebygging, media og PR. Neida, vitenskap skal ikke være propaganda, men det er nødvendig å framstå som både nøyaktig (gjengi påstander, forskningsresultater og kritikk korrekt), etterrettelig (ha dekning for sine påstander) og sporty (være villig til å la andre oppfatninger komme til orde) for å stå i mot den massive klimahypen som har grepet store deler av samfunnet i dag.

I mellomtiden får vi kanskje trøste oss med at Rasmus "vi koker jorden" Hanson gjør en god jobb med å skape skeptikere?


 

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus03.11.2015, 23:04:28
Jeg har de siste par dager brukt tid på å forsvare Klimarealistenes rett til ytring. Jeg har ikke vært inne på KR på noen uker, så jeg gikk inn i dag for å sjekke hvilke ytringer jeg faktisk har forsvart skal kunne ytres. Jeg skal ikke si at jeg angrer, men det jeg leser får meg til å tenke i de baner at Benestad kan ha et poeng, når han trekker inn sikkerhetsspørsmål, men da i en helt annen kontekst enn det han mente. Artikkelen har vi her;

http://www.klimarealistene.com/2015/11/02/om-russland-og-klimakrisen/

Dette er noe av det samme vrøvlet Telehiv kom trekkende med for noen dager siden, alle elementene er der, endog Climategate. Det som virkelig gjorde meg kvalm, var dette avsnittet;

Sitat
Ytringsfrihet for vitenskapen?

Resultatet er at både media og politikere i Russland er godt informert om hva det er som styrer klimaet. For de som er litt trege og trenger et hint, ta en liten kikk på fotoet. I vesten hvor vitenskapen har dårlige kår, med knebling og annen trakassering av forskere som prøver å formidle sunn vitenskap, så ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til å forske objektivt uten å få tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til å publisere alle forskningsresultater uten hensyn til en påtrengende politisk korrekthet.

Dere som er medlemmer i denne nutklubben, har dere noen som helst forståelse for hva dere holder på med. Dere presterer å fremstille den farligste mann i Europa på 70 år, som en venn av vitenskapen og ytringsfriheten? KR og dets medlemmer, forstår åpenbart ikke noe om Putin, Russland eller dets historie.

Jeg fremla for et par dager siden dokumentasjon om den såkalte akademiske friheten i Russland. Jeg hadde tro på Putin for 15 år siden, men har ved selvsyn sett hvordan han systematisk har omdannet et spirende demokrati, til et mafiastyrt oligarki, der samtlige demokratiske prinsipper blir svekket og korrumpert år for år. Russland er en ettpartistat og har vært det i vekslende former i hundrevis av år. Opplyste russere jeg kjenner personlig, frykter at den systematiske utryddingen av selvstendig tenkende personer, særlig i 20, 30 og 40 årene, har svekket Russlands genpool, og at dette er noe av årsaken til at Putin har greid å bli diktator tilsynelatende gjennom demokratiske prosesser, noe som for øvrig skjedde i nabolandet mot vest, i den samme periode Stalin herjet på det verste. 

Er der ingen grenser for hvilke personer, kulturer og konspirasjoner der er villige til å alliere dere med? Er dere oppmerksomme på at Putin har begynt å benytte psykiatriske institusjoner som påskudd for å gjemme bort brysomme personer. Er dere kjent med at en kan bli fengslet for hva som helst, hvis noen har bedre "venner" i Putinpyramiden, enn deg. Jeg blir så vidt engasjert fordi jeg har personlig bekjente som nå har sittet i varetekt i over seks måneder, der vedkommende sitter i åtte manns celle uten medisinsk tilsyn, adekvat mat, eller kontakt med sin familie, og alt dette fordi han røk uklar med en guvernør om forhold jeg ikke skal omtale her, men som overhodet ikke kvalifiserer til en slik behandling.

Tror dere at Putins klimastandpunkt er motivert av vitenskap, eller tror dere at han er så på felgen som følge av lav oljepris og strategisk press, og at han bruker dette til rene politiske formål.

Dette minner til forveksling om den ukritiske og nesegruse beundring først NKP, og senere AKP(ml), hadde for Stalin.

Kjør på, så lenge dette er tåpelige innlegg, på en tåpelig og ubetydelig blogg og slik sett er ufarlig. Men hadde dette vært på 40 og 50 tallet, hadde dere hørt merkelige lyder hver gang dere tok en telefon.

Begynn å bruk hodet!

 

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Josik03.11.2015, 23:43:03
Jeg har de siste par dager brukt tid på å forsvare Klimarealistenes rett til ytring. Jeg har ikke vært inne på KR på noen uker, så jeg gikk inn i dag for å sjekke hvilke ytringer jeg faktisk har forsvart skal kunne ytres. Jeg skal ikke si at jeg angrer, men det jeg leser får meg til å tenke i de baner at Benestad kan ha et poeng, når han trekker inn sikkerhetsspørsmål, men da i en helt annen kontekst enn det han mente. Artikkelen har vi her;

http://www.klimarealistene.com/2015/11/02/om-russland-og-klimakrisen/

Dette er noe av det samme vrøvlet Telehiv kom trekkende med for noen dager siden, alle elementene er der, endog Climategate. Det som virkelig gjorde meg kvalm, var dette avsnittet;

Sitat
Ytringsfrihet for vitenskapen?

Resultatet er at både media og politikere i Russland er godt informert om hva det er som styrer klimaet. For de som er litt trege og trenger et hint, ta en liten kikk på fotoet. I vesten hvor vitenskapen har dårlige kår, med knebling og annen trakassering av forskere som prøver å formidle sunn vitenskap, så ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til å forske objektivt uten å få tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til å publisere alle forskningsresultater uten hensyn til en påtrengende politisk korrekthet.

Dere som er medlemmer i denne nutklubben, har dere noen som helst forståelse for hva dere holder på med. Dere presterer å fremstille den farligste mann i Europa på 70 år, som en venn av vitenskapen og ytringsfriheten? KR og dets medlemmer, forstår åpenbart ikke noe om Putin, Russland eller dets historie.

Jeg fremla for et par dager siden dokumentasjon om den såkalte akademiske friheten i Russland. Jeg hadde tro på Putin for 15 år siden, men har ved selvsyn sett hvordan han systematisk har omdannet et spirende demokrati, til et mafiastyrt oligarki, der samtlige demokratiske prinsipper blir svekket og korrumpert år for år. Russland er en ettpartistat og har vært det i vekslende former i hundrevis av år. Opplyste russere jeg kjenner personlig, frykter at den systematiske utryddingen av selvstendig tenkende personer, særlig i 20, 30 og 40 årene, har svekket Russlands genpool, og at dette er noe av årsaken til at Putin har greid å bli diktator tilsynelatende gjennom demokratiske prosesser, noe som for øvrig skjedde i nabolandet mot vest, i den samme periode Stalin herjet på det verste. 

Er der ingen grenser for hvilke personer, kulturer og konspirasjoner der er villige til å alliere dere med? Er dere oppmerksomme på at Putin har begynt å benytte psykiatriske institusjoner som påskudd for å gjemme bort brysomme personer. Er dere kjent med at en kan bli fengslet for hva som helst, hvis noen har bedre "venner" i Putinpyramiden, enn deg. Jeg blir så vidt engasjert fordi jeg har personlig bekjente som nå har sittet i varetekt i over seks måneder, der vedkommende sitter i åtte manns celle uten medisinsk tilsyn, adekvat mat, eller kontakt med sin familie, og alt dette fordi han røk uklar med en guvernør om forhold jeg ikke skal omtale her, men som overhodet ikke kvalifiserer til en slik behandling.

Tror dere at Putins klimastandpunkt er motivert av vitenskap, eller tror dere at han er så på felgen som følge av lav oljepris og strategisk press, og at han bruker dette til rene politiske formål.

Dette minner til forveksling om den ukritiske og nesegruse beundring først NKP, og senere AKP(ml), hadde for Stalin.

Kjør på, så lenge dette er tåpelige innlegg, på en tåpelig og ubetydelig blogg og slik sett er ufarlig. Men hadde dette vært på 40 og 50 tallet, hadde dere hørt merkelige lyder hver gang dere tok en telefon.

Begynn å bruk hodet!

Jeg får nesten lyst til å melde meg inn i klimarealistene etter å ha lest dette innlegget.  ;)

Først og fremst vil jeg takke for dine bidrag for ytringsfriheten. Meget bra skrevet og rett og slett imponerende! Hva jeg finner mindre imponerende, og som jeg gjerne kan ønske meg svar på er hvorfor du fra å være en reflektert skribent rundt ett tema som ytringsfrihet, forvandler deg til det motsatte så fort du kommer inn på temaet "klima".

Er det mangel på kunnskap om den politiske prosessen som ligger bak hele klimahysteriet fra rundt 1971 med Maurice Strong i førersetet?
Er det mangel på kunnskap om hva Climategate-mailene faktisk forteller enhver nysgjerrig leser som gidder å lese dem med egne øyne?
Er det mangel på kunnskap om hva klimaforskningen faktisk IKKE er i stand til å besvare?
Er det mangel på kunnskap om hva FN's klimapanel faktisk sier i sine hovedrapporter?

Når man framstår slik som deg, som mer troende enn paven når det kommer til klimasaken, så stusser jeg mer enn bare litt.

Når det gjelder dine påstander i innlegget over så blir det nesten for dumt til at man i det hele tatt gidder å kommentere det. At russiske forskere har den akademiske friheten som vestlige forskere ikke har når det kommertil klima, og at Putin som politiker benytter Russlands egne forskere for å danne seg et inntrykk av status på området, bør ikke overraske noen. Å trekke dette over til at man dermed støtter og "allierer seg med Putin" sin politikk på alle andre felt blir bare for dumt.

Hvorfor kommer du med slikt svada? Du har da vett nok til bedre enn som så? Er det et slags hat som driver deg?

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus04.11.2015, 02:26:07
Sitat
  Når man framstår slik som deg, som mer troende enn paven når det kommer til klimasaken, så stusser jeg mer enn bare litt.

Josik, takk for gode ord om mine innlegg i Nye Meninger. Problemet med ditt sitat er at jeg ikke har noe standpunkt om klima. Ja, jeg mener at CO2 varmer, ja jeg er bekymret for GMSL, men omtrent der stopper det. I den grad jeg har et standpunkt, så er det at dette må vi finne ut av, og for meg haster det ikke. Vi har tid til å tilpasse oss, og siden jeg er teknologioptimist så tror jeg vi fikser det, uansett. En annen konsekvens av dette standpunkt er at jeg ikke tolker klimadata på ukesbasis, men prøver å se det over tiår og i enda lengre perioder. Jeg kan forsikre deg om at dette et svært behagelig standpunkt å ha, jeg har ingen personlig prestisje i å verken vinne eller å tape klimadebatten. Jeg vinner uansett, da det eneste jeg er opptatt av er å finne ut hva som skjer. Og skulle jeg ta feil i CO2 standpunktet, er jeg mann nok til å gratulere den som jævelen som påviser at jeg tok feil.

Sitat
  Er det mangel på kunnskap om den politiske prosessen som ligger bak hele klimahysteriet fra rundt 1971 med Maurice Strong i førersetet?
Er det mangel på kunnskap om hva Climategate-mailene faktisk forteller enhver nysgjerrig leser som gidder å lese dem med egne øyne?
Er det mangel på kunnskap om hva klimaforskningen faktisk IKKE er i stand til å besvare?
Er det mangel på kunnskap om hva FN's klimapanel faktisk sier i sine hovedrapporter?

Jeg elsker gode konspirasjonsteorier, faktisk så har det vært mitt yrke i nær 30 år å skille de gode fra de dårlige. Petter T. hadde noen ikke så velvalgte ord om advokater og sannheten, men han har et poeng. Advokater må - som en del av profesjonsansvaret - ofte fremføre historier som vi vet er bare tull, men siden dette er klientens versjon, så har vi ikke noe valg. Min metode for å unngå dette dilemmaet, er at jeg fillerister den uskyldige før vi går i retten, og hvis han fortsatt er uskyldig etter min spesialbehandling, så blir jeg med i retten.

For å belyse temaet dårlig konspirasjonsteori, skal jeg berette om en sak der jeg knapt hadde påbegynt behandlingen før jeg forstod at dette bare var tøv, og jeg ba den "uskyldige" om å ryke å reise. Problemet var han gikk og klagde til dommeren som påla meg å møte, siden det var en bagatellsak tok jeg ikke opp kampen, men bare møtte.

Historien var omtrent som følger: Det hadde vært et fylleslag i Arna over flere dager, der den "uskyldige" hadde kjørt bil i nabolaget med barn omkring og naboene ble dritt lei av fyllekjøringen og bråket, og anmeldte. Politiet kom omtrent rundt kl. 15.00, men den "uskyldiges" bil var borte, den stod parkert 300 meter lenger borte ved jernbanestasjonen i Arna. Den "uskyldige" fikk så spørsmål om det var andre som hadde kjørt bilen, noe han avkreftet, samtidig som han sa at han hadde parkert bilen ved jernbanestasjon kl. 08.00 samme dag. En ganske vanskelig sak siden politiet ikke hadde klare vitner om den konkrete kjøreturen, og der den "uskyldige" påsto at han var heeelt edru kl. 08.00.

I denne saken hadde vi en mer enn normalt begavet politimann. Han tok med seg den "uskyldige" bort til bilen og påviste at det var fukt (vått) under bilen. Men at det var der tørt under de andre bilene ved siden av, og den politijævelen hadde også ringt værvarslingen og eierne av de andre bilene. Det hadde vært et regnskyll rundt 13.00, ellers var det opplett denne dagen. Og eierne av nabobilene hadde parkert kl. 08.00. Alt tydet således på at denne bilen hadde blitt parkert etter kl. 13.00 og hadde blitt parkert av den "uskyldige" som da etter eget utsagn var sørpe full. Og hvordan skal du forklare deg ut av det? Jo, og her kommer den dårlige konspirasjonsteorien; " Nå har de helvetes naboen spylt vann under bilen igjen." Han ble dømt.

Det var en av de dårlige, men jeg har langt flere gode, der jeg ikke en gang vet om det var konspirasjonsteorier, eller om det faktisk forholdt seg slik klienten påstod, noen holdt til frifinnelse, mens andre bare nesten holdt. Og hva er relevansen til dette i klimadebatten. Jo, som jeg har mast om i månedsvis er det aldeles usannsynlig at det foreholder seg slik som svært mange på dette forumet påstår. Der er ikke noe team som justerer den globale temperaturen etter politiske behov, der er ikke påvist en eneste klimamanupilasjon som følge av Climategate. Ingen på dette forumet har vært i stand til å gi meg et eneste bevis som viser at forskningen på generelt grunnlag fusker, eller at de nasjonale eller de internasjonal meteorologiske instituttene systematisk fusker. De som påstår dette fremstår som fyllekjørere fra Arna.

Og når det gjelder mitt syn på dagens artikkel i KR, så er det muligens drevet av hat, men ikke mot dere eller klimasaken, men mot Putin og det han gjør med Russland. Og du er fanatisk naiv hvis du tror russiske forskere, eller noen som helst andre, slipper unna Valdemirs tentakler. Dette vet jeg mer om enn enn sannsynligvis noen andre på dette forumet. Og dagens innlegg i KR er det råtneste og mest foraktelige jeg foreløpig har sett av dette organet, at en norsk "journalist" kan hevde at:

Sitat
så ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til å forske objektivt uten å få tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til å publisere alle forskningsresultater uten hensyn til ........ 

Tyder det på at vedkommende har mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner, jeg vet hvordan forskere og andre blir behandlet i Russland, jeg kjenner de, og vet hva de har blitt utsatt for og blir uvel av det jeg leser. Jeg kunne fortelle mye mer i detalj her, men visse hensyn gjør at jeg må holde kjeft, i hvert fall noen måneder til.

Har ikke Klimarealistene bedre nødbøyer å klynge seg fast til, så legg ned.   

   

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT04.11.2015, 12:52:53
Emeritus

Fordi om man er medlem av en organisasjon, som f.eks. Klimarealistene (KR) eller et politisk parti, så behøver man ikke være enig i alt.  Man er stort sett enig i formålet med organisasjonen.
For Klimarealistene kan det finnes her: http://www.klimarealistene.com/om-oss/ (http://www.klimarealistene.com/om-oss/)
«Klimarealistene er en partipolitisk uavhengig organisasjon for oss som mener at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Vi er ikke enig med FNs klimapanel, når de påstår at utslipp av CO2 endrer klimaet dramatisk. Vi støtter vitenskapelig basert folkeopplysning som en viktig del av demokratiet.»

Redaktøren av KR-bloggen har full redaksjonsfrihet, og kan skrive det han vil under eget ansvar.
Det betyr ikke at KR-medlemmene er enig i alt.  Åslids knefall for Putin er jeg ikke enig i  :(. 
Like lite som jeg liker at FNs klimasjef Christiana Figueres ønsker seg et totalitært styre som i Kina fremfor demokrati for å "redde verden" fra CO2 og klimakatastrofe.  http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-13/top-global-emitter-china-best-on-climate-change-figueres-says (http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-13/top-global-emitter-china-best-on-climate-change-figueres-says)
Nå har også Bill gates uttalt at representativt demokrati er dårlig egnet til å «redde verden» http://wattsupwiththat.com/2015/11/03/bill-gates-climate-rant-representative-democracy-is-a-problem/ (http://wattsupwiththat.com/2015/11/03/bill-gates-climate-rant-representative-democracy-is-a-problem/)
Slikt er forakt for demokrati (best av (de verste) styringssystemer)  >:(
Jeg og andre KR-medlemmer har også internt kritisert sensuren av kommentarene på KR-bloggen.
«Klimanytt» fra KR, derimot, er internt «peer reviewed» av personer som er tilknyttet Vitenskapelig Råd, og som redaktør i første halvår av 2015 mener jeg selvsagt at «Klimanytt» er pålitelig.  8)

Når det gjelder Climategate så se her:
Klimaspesialist Dr. Tim Ball om gransking av Climategate og andre former for juks:
Climategate & Investigations of IPCC and CRU: Was There a Pattern of Cover Up?
Granskingskommisjonene var ikke nøytrale og lot være å intervjue personer som var skeptiske.
http://wattsupwiththat.com/2015/03/31/climategate-investigations-of-ipcc-and-cru-was-there-a-patterns-of-cover-up/ (http://wattsupwiththat.com/2015/03/31/climategate-investigations-of-ipcc-and-cru-was-there-a-patterns-of-cover-up/)

KR og KR-bloggen har i aller høyeste grad en stor oppgave i å presentere stoff som den offentlig finansierte propagandaen om klimaalarmisme ikke publiserer, og i å kritisere og avsløre den samme propagandaen fra politisert forskning, klimaekstremister m.m.  :)

Når det gjelder min gjengivelse av Nils Arne Eggens karakteristikk av «addvokater»  ::) (det var fordi du trakk "konspirasjonskortet"), så er vel den relativt mild sammenlignet med denne salven  :o:
«Fristende å kalle dem parasitter
En tredje gruppe er forretningsadvokater. Disse tjener fryktelig mye penger på å hjelpe næringslivet til å forholde seg til et komplisert lovverk formulert av forretningsadvokater.» http://www.aftenposten.no/meninger/Det-er-fristende-a-kalle-Norges-nest-rikeste-for-parasitter--Eric-Navdal-8223572.html (http://www.aftenposten.no/meninger/Det-er-fristende-a-kalle-Norges-nest-rikeste-for-parasitter--Eric-Navdal-8223572.html)

Emeritus har innrømmet noen problemer med å forstå deler av klimavitenskapen (det har jeg også), men Emeritus betyr svært mye for opplysning og debatt på klimadebatt.com, og takk for forsvar av ytringsfriheten på DNM  :).
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus04.11.2015, 13:36:31
Sitat
En tredje gruppe er forretningsadvokater. Disse tjener fryktelig mye penger på å hjelpe næringslivet til å forholde seg til et komplisert lovverk formulert av forretningsadvokater.»   

At jeg er enig med deg her, skal jeg illustrere ved at jeg hver eneste gang jeg møter en forretningsadvokat fra Oslo så bråker jeg med regningen. Det er min oppfatning - noe jeg har sagt mange ganger i domstolene - at denne kulturen som er i ferd med å bre seg med base i Oslo, for øyeblikket den største faren for norsk rettsikkerhet. Det er ikke først og fremst forretningsadvokatene som er problemet, men de som tror de kan opptre som forretningsadvokater når de representerer vanlige folk. Disse typene tar ikke fem øre for å avkreve en butikkansatt 250.000,- for et par dager i retten, noe det hensyntatt skatt, vil ta den aktuelle klient åtte - ni måneder å tjene inn igjen, og da skal han/hun leve i tillegg. Hvis dette ikke gripes fatt i, betyr det at vanlige folk snart er avskåret fra å benytte domstolene, konsekvensen av dette igjen vil bli av velbemidlede kan true med å benytte rettssystemet for å få gjennom viljen sin, og de ikke fullt så velbemidlede bare gir seg, da de tør ikke ta sjansen på en sak, og dette selv om de har en svært god sak.
Tittel: Sv: Klimarealistene, lavmål fra Emeritus
Skrevet av: PetterT05.12.2015, 10:54:48
Emeritus' lavmål.  Den falske, selverklærte skeptiker "Emeritus", aka {Administrator Edit: Respekter folks ønske om anonymitet på dette forumet}, har prestert et nytt lavmål etter et mislykket forsøk på å stemple oss klimarealister som konspiratoriske, nemlig ved å ta i bruk ny-ordet "kullkuk" om personer som mener kullkraftverk er en god måte å skaffe rimelig energi til verdens befolkning på (om Matt Ridley 2/12-15).  Jeg føler meg også truffet fordi jeg tror mer kullkraft kan bli viktig for å få verdens befolkning ut av fattigdom.
Med moderne teknologi, som brukes i USA og Tyskland, slipper kullkraftverk ut så godt som bare plantenæringen CO2.  Alle giftige stoffer blir renset bort til et forsvarlig nivå.  CO2 er like lite giftig som dihydrogenmonoksyd.  Risiko med dihydrogenmonoksyd,som vi vet tar mange menneskeliv hvert år, er alment akseptert, så hvorfor ikke CO2?  Kullgruveindustri kan også drives rent og med akseptabel risiko, eks. norsk drift på Svalbard.
{Emeritus} har åpenbart samme mening som erkealarmist-aktivist prof. dr. James Hansen, tidligere NASA GISS -leder, som har omtalt kulltransporttog som "death trains" for å sammenligne med Holocaust togtransport, noe som ligger i samme gate som å stemple oss klimarealister som "deniers" (av samme Holocaust). Ettersom {Emeritus} har samme mening som Hansen, kan han umulig være klimaskeptiker i hvertfall.
Med uttrykket "kullkuk" fornærmer {Emeritus} mesteparten av kinesere og indere som ønsker å øke utbygging av kullkraft.  Minst halve verden er avhengig av kullkraft.
London ble fri smog på 1950-tallet, delvis ved å bygge kullkraftverk utenfor byen, slik at befolkningen fikk elektrisitet i stedet for å måtte fyre i hver enkelt boenhet med dårlig brensel uten rensing.  Det samme kan være løsning for å bli kvitt smog i Beijing.
 
Mange innlegg {Admin Edit} her på klimadebatt.com bærer preg av ordkløveri og kverulering, spesielt i debatt med Okular.
Yrkesgruppen som "studdere i sju år for å lær sæ å omgå sainnheita" (norsklærer, bedre kjent som fotballtrener Nils Arne Eggens karakteristikk av "addvokata" på NRK TV) er eksperter på å kverulere, og å vri på alle utsagn i alle mulige retninger.  {Emeritus} ser ut til å mestre dette til det ytterste.

{Moderert av Administrator. Her på forumet respekterer vi anonymitet, selv om man opptrer med navn i andre fora}
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus05.12.2015, 11:38:05
Jeg får vel svare på dette tøvet. Kull er ut, selv kullets hjemland har innsett dette;

http://www.syslagronn.no/2015/11/19/syslagronn/storbritannia-vil-stenge-kullkraftverk_68386/

At kineserne bygger kullkraftverk gjør de av samme grunn som de bygde tusenvis av kullfyrte damplokomotiver frem til langt inn på åttitallet, dette skjedde samtidig som Kina nå er i ferd med å bygge verdens mest avanserte høyhastighetsnett. De benytter gammel teknologi for å holde veksten oppe, samtidig som de utvikler ny, og på sikt langt bedre teknologi for fremtiden, som faser ut den eldre teknologien. Det er altså ikke uten grunn at Kina har et massivt bygge og utviklingsprogram for kjernekraft, samtidig som de fortsetter å bygge de langt rimeligere kullkraftverk, kullkraftverkene skal fases ut slik damplokomotivene i sin tid ble.

Du står fritt til å opprettholde CO2 fetisjismen din, men ikke still spørsmål med mine motiver og påstå at jeg har et annet klimastandpunkt enn det jeg har opprettholdt her på forumet siden jeg kom inn. Dette er som mye annet av det du holder på med, rene Juklerødkonspirasjoner.

Siden denne posten ligger på Klimarealistene, så har jeg ikke vært der på ukesvis, da jeg vanligvis bare blir irritert av det som står der. Til tider fremstår det som økede CO2 utslipp er et gode, disse perverse holdningene er fullt ut legetime, men fortjener samme behandling og hån som andre perversiteter.

Det er praktisk talt ingen oppegående vitenskapsmenn eller kvinner, inklusive de som omtales som skeptikere, som er av den oppfatning at CO2 er uproblematisk, det er utelukkende spørsmål om grader av problemer. At en da ikke skal utvikle bedre teknologier enn det som var på state of the art på 1700 - tallet, er bakstreversk, teknologifiendtlig og økonomisk livsfarlig. Kineserne har innsett dette, Europeerne har innsett dette og hvis ikke den bakstreverske kristenfundamentale høyresiden i amerikansk politikk ikke snart innser det, vil USA bli akterutseilt av Kina lenge før de aner det.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Ryddegutt05.12.2015, 13:45:13
Nå finnes der fordeler med CO2 også. Her er kapittelet som er utelatt fra IPCC rapportene. (Og ja, dette er en rapport som bygger på arbeidet fra peer-reviewed studier fra velrenommerte forskere):

"Carbon dioxide levels have risen inexorably since the 1700s. Yet despite this, climatesensitive indicators of human and environmental wellbeing that carbon dioxide affects directly, such as crop yields, food production, prevalence of hunger, access to cleaner water and biological productivity, and those that it affects indirectly, such as living standards and life expectancies, have improved virtually everywhere. In most areas they have never been higher, nor do they show any sustained signs of reversing."

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.pdf (http://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.pdf)

Kina, India og andre vil fortsette å bygge kullkraftverk, men vi får håpe at de ser verdien av å inkludere rensing av røyker (partikler, ikke CO2). En av følgene av dette er at man får fastslått klimasensitiviteten for CO2 enten man vil eller ikke. Med en stillere sol og ENSO som snur så ligger alt til rette for en temperaturnedgang de neste 20-40 år. Hvis man (i en utopisk verden) hadde fått redusert CO2 utslippene og denne temperaturnedgangen (som skyldes solen og ENSO) hadde kommet så hadde IPCC selvfølgelig slått seg på brystet og påstått at det var CO2 reduksjonen som var grunnen til klimaforverringen (temperaturnedgang). Denne muligheten får de heldigvis ikke.

Når dette er sagt så er IKKE en temperaturøkning noe bevis på at der er en viktig sammenheng mellom CO2 og temperatur. Mens en temperaturnedgang ER et bevis på at klimasensitiviteten er lav for CO2. Dette følger direkte fra den vitenskaplige metode.

Hvem vet, kanskje man også vil se en nedgang i CO2 konsentrasjonen i atmosfæren også som følge av temperaturnedgangen på tross av økning i utslippene. Da er CAGW industrien virkelig ute å kjøre.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Telehiv05.12.2015, 14:12:30
Hvem vet, kanskje man også vil se en nedgang i CO2 konsentrasjonen i atmosfæren også som følge av temperaturnedgangen på tross av økning i utslippene. Da er CAGW industrien virkelig ute å kjøre.

Ja, det er jo velkjent at kaldt hav tar opp mer CO2 fra atmosfæren enn varmt. Derfor er det fullt mulig at vi med en evt. tydelig kaldere periode de neste tiårene også vil få en naturlig reduksjon i atmosfærens CO2-innhold.   
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT05.12.2015, 17:11:15
Jeg får vel svare på dette tøvet. Kull er ut, selv kullets hjemland har innsett dette;
http://www.syslagronn.no/2015/11/19/syslagronn/storbritannia-vil-stenge-kullkraftverk_68386/
 

Det gjenstår å se hva britene gjør når de økonomiske realiteter kommer for en dag.  I mellomtiden planlegger resten av verden å øke i kullkraft, se
2500 nye kullkraftverk gjør utslippsreduksjoner meningsløse
http://www.klimarealistene.com/2015/12/04/2500-nye-kullkraftverk-gjor-utslippsreduksjoner-meningslose/ (http://www.klimarealistene.com/2015/12/04/2500-nye-kullkraftverk-gjor-utslippsreduksjoner-meningslose/)

Fordeler med CO2 kan du lese om i kap. 16 i  i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» på Dropbox her: 
https://db.tt/3igMUrPa (https://db.tt/3igMUrPa)

Resten av innlegget til Emeritus er bare invektiver i ren kverulantstil, som jeg ikke gidder å kommentere.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus05.12.2015, 20:09:36
Sitat
  Med en stillere sol og ENSO som snur så ligger alt til rette for en temperaturnedgang de neste 20-40 år.

og

Sitat
  Ja, det er jo velkjent at kaldt hav tar opp mer CO2 fra atmosfæren enn varmt. Derfor er det fullt mulig at vi med en evt. tydelig kaldere periode de neste tiårene også vil få en naturlig reduksjon i atmosfærens CO2-innhold.     

Hvis dette skjer, og det samtidig ikke forekommer ekstreme naturlige utslag som eksempelvis en supervulkan eller tilsvarende, er AGW hypotesen mer eller mindre toast, i hver fall den del av den som hevder høy klimasensitivitet. Problemet er at de fleste alternative hypoteser nå har snakket om en temperaturnedgang i lang tid. Her på forumet har vi en variant om at vi har 30/60 års sykluser, som skulle snu mot kaldt i 2006.

De enkelte målinger kan diskuteres, om 2014 var varmest, eller like varm som 2010 er i denne sammenheng ikke viktig. At 2015 er klart varmere enn 2014, synes stort sett uomstridt i de fleste vitenskapelige kretser. Og at 2016 blir enda varmere synes bl.a. Spencer m.fl. å antyde. Følger ENSO sitt vanlige mønster blir det kaldere de neste år etter det igjen. Men her er det trendene som forteller hvor vi går, ikke midlertidige utflatinger og store rykk både opp og ned. Og de fremtidige trendene vet dere i likhet med meg ingenting om, dere er sterke i troen, men så lenge vi snakker om tro, kan jeg ikke se noe som helst galt å foreta forberedelser for handling for det tilfelle dere skulle ta fundamentalt feil, noe jeg absolutt vil legge inn i denne vurderingen, siden vitenskapen har en annen oppfatning. I mitt hode er dette forsvarlig risikohåndtering. At en endog er så sterk i troen, at en ikke ser fordelene med en utflating av CO2 innholdet i atmosfæren, må jeg bare ta til etterretning.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus05.12.2015, 20:39:23
Sitat
Det gjenstår å se hva britene gjør når de økonomiske realiteter kommer for en dag. 

Petter T., du har rett i at politiske løfter på langt nær alltid blir oppfylt når regningen kommer på bordet. Men jeg er langt mer usikker på om tyskerne og svenskene opprettholder sine politiske løfter om å avvikle kjernekraften.

https://snl.no/Kjernekraft_i_Tyskland

https://snl.no/.search?utf8=%E2%9C%93&query=kjernekraft+i+sverige&x=0&y=0

http://nordeniskolen.org/nb/klima-og-natur/energikilder/kjernekraft/kjernekraft-i-norden

Sitat
  Blant de nordiske landene får både Finland og Sverige en stor del av elektrisiteten sin fra atomkraftverk. Finland og Sverige har derimot svært ulike syn på hvordan bruken av kjernekraft bør se ut i fremtiden. Sverige har tatt en langsiktig avgjørelse om å langsomt fase ut kjernekraft, mens Finland besluttet i 2005 å bygge et nytt kjernekraftverk – eller rettere sagt en helt ny reaktortype. 
Tittel: Sv: Klimarealistene og personangrep
Skrevet av: PetterT07.02.2016, 20:10:04

Emeritus vil gjerne bli tatt seriøst og har bedt meg ta det han skriver på alvor. 
OK. 
Etter mye gjensidig ufin personkarakteristikk skriver han på denne tråden:
Sv: To nye artikler
« Svar #19 på: 06.02.2016, 21:22:42 »
Sitat
Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til.
Skal jeg ta det bokstavelig og på alvor så er jo det en trussel!
Da er vi inne i en ny fase i debatten.
Jeg finner meg ikke i å bli truet.  Kommer det flere trusler ser jeg meg nødt til å politianmelde.

Bakgrunnen for at jeg har brukt først humoristisk personkarakteristikk hentet fra Nils Arne Eggen, som Emeritus ikke synes var så morsomt, og siden svart på stadig verre angrep på meg fra Emeritus er at det var Emerititus som begynte angrepene på oss klimarealister, noe som han innrømmer her:
Sitat
Sv: Klimarealistene– fascisme i praksis
« Svar #1 på: 08.08.2015, 11:59:24 »
Emeritus:
Sitat
Personangrepet var for så vidt OK, jeg hadde startet bra selv.
 

Det startet med konspirasjonskortet og fortsetter med bl.a. fascisme.

Det er altså Emeritus angrep på oss klimarealister som er bakgrunn og årsak til mine tilsvar.

Jeg har trodd Emeritus tålte å bli svart med samme mynt, men det gjør han altså ikke, og siste utspill er altså en trussel.
Jeg forventer at Emeritus slutter med sine personangrep først, så skal nok alltids jeg greie å holde meg.

Aksepterer Moderator trusler på denne bloggen?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus08.02.2016, 18:45:02
Sitat

Sitat

Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til.

Skal jeg ta det bokstavelig og på alvor så er jo det en trussel!
Da er vi inne i en ny fase i debatten.
Jeg finner meg ikke i å bli truet.  Kommer det flere trusler ser jeg meg nødt til å politianmelde.   

Ja dette synes jeg virkelig du skal politianmelde. Ved å gjøre dette kan vi (du og jeg) med sikkerhet skrive oss inn i klimadebatthistorien, jeg ser for meg en overskrift i WUWT av typen;

"Canibalistic Catastrofic Anthropogenic Global Warmist (CCAGW) threatens to eat climatecontrarian alive."

Når det gjelder en mulig politisak har jeg allerede kontaktet Tor Erling Staff, han mener oppriktig at så alvorlig som klimasituasjonen er i dag, så bør vi faktisk begynne å spise denierne levende, han mener at ut fra en samlet etisk vurdering, er det både forsvarlig og nødvendig og bli kvitt de, og hvis dette kan gjøres på en måte som endog vil minske de samlede utslipp av metangasser, så er det en høymoralsk handling, han mener at jeg har en god sak.

Jeg har også begynt å vurdere tilberedelsesmåten på de ulike deniers. Jeg har benyttet mye tankevirksomhet på Judith Curry, og har, riktignok etter en del tvil, funnet at rent kulinarisk så vi hun passe best på et sushibord, etter at Michael Mann, James Hanssen og jeg er ferdige med sushien, spiser vi selvsagt Judith rå, denne gang med det som måtte være igjen av soyasausen.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Nyotaimori-Body-Sushi-04.jpg/330px-Nyotaimori-Body-Sushi-04.jpg)

Når det gjelder Lindzen, Mørner og særlig Fred Singer, så har jeg ikke kommet på noen bedre tilberedingsmåter enn den man vanligvis benytter på gamle sauer, lang og skånsom varmebehandling, med noen velvalgte aromater til. Rosmarin og Ras el hanout, garanterer ofte suksess. Dette kombinert med godt øl og mye sterk Aqua Vitae, og med en velbalansert purrè av ulike rotgrønnsaker,  kan dette bli en fortreffelig klimafest.
Tittel: Sv: Klimarealistene og personangrep
Skrevet av: Administrator08.02.2016, 19:53:21

Emeritus vil gjerne bli tatt seriøst og har bedt meg ta det han skriver på alvor. 
OK. 
Etter mye gjensidig ufin personkarakteristikk skriver han på denne tråden:
Sv: To nye artikler
« Svar #19 på: 06.02.2016, 21:22:42 »
Sitat
Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til.
Skal jeg ta det bokstavelig og på alvor så er jo det en trussel!
Da er vi inne i en ny fase i debatten.
Jeg finner meg ikke i å bli truet.  Kommer det flere trusler ser jeg meg nødt til å politianmelde.

Bakgrunnen for at jeg har brukt først humoristisk personkarakteristikk hentet fra Nils Arne Eggen, som Emeritus ikke synes var så morsomt, og siden svart på stadig verre angrep på meg fra Emeritus er at det var Emerititus som begynte angrepene på oss klimarealister, noe som han innrømmer her:
Sitat
Sv: Klimarealistene– fascisme i praksis
« Svar #1 på: 08.08.2015, 11:59:24 »
Emeritus:
Sitat
Personangrepet var for så vidt OK, jeg hadde startet bra selv.
 

Det startet med konspirasjonskortet og fortsetter med bl.a. fascisme.

Det er altså Emeritus angrep på oss klimarealister som er bakgrunn og årsak til mine tilsvar.

Jeg har trodd Emeritus tålte å bli svart med samme mynt, men det gjør han altså ikke, og siste utspill er altså en trussel.
Jeg forventer at Emeritus slutter med sine personangrep først, så skal nok alltids jeg greie å holde meg.

Aksepterer Moderator trusler på denne bloggen?

Det "å spise noen til frokost" er et såpass godt innarbeidet uttrykk for å ta innersvingen på noen at jeg ikke greier å se på det som en trussel.

Ellers føler jeg ikke at verken Emeritus eller PetterT bygger seg opp noe voldsomt til ettermæle med angrepsfotballen de nå bedriver. Men det er min personlige mening.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus08.02.2016, 20:08:00
Sitat
Ellers føler jeg ikke at verken Emeritus eller PetterT bygger seg opp noe voldsomt til ettermæle med angrepsfotballen de nå bedriver. Men det er min personlige mening.

Og der er jeg enig, vi er nå på et apenivå omkring temaet om "hvem som begynte," jeg tillater meg en hvilken som helst frihet i å kommentere Klimarealistene som organ. Men et forummedlem, enten de identifiserer seg med Klimarealistene, eller andre klimaaktører, og synes mitt innlegg er sjofelt, åpner det ikke for personangrep på den som kritiserer det aktuelle organ/klimaaktør.

Og jeg har ingenting personlig mot PetterT, vi er alle anonyme her, men jeg har gode kilder på at PetterT er en engasjert, ærlig, og omtenksom person som har sine klare oppfatninger, som alle vet jeg er sterkt uenig i. Og det er hele poenget, der er en fin balansegang mellom personlige angrep der en angriper personens yrke eller etniske tilknytning (hvis dette innlegget oppfattes at jeg påberoper meg å være neger, så er det ikke tilfellet,) eller tilsvarende rent usaklige angrep. Dette i motsetning til der en mener logikken i innlegget er på trynet, eller datautvelgelsen i innlegget er på trynet, og derfor hevder at motdebattanten cherrypicker, dette er ikke det samme. Hvor grensen mellom det saklig og usaklig går, finnes der ingen klar fasit, men jeg mener der er noen enkle ytterrammer som vi burde forsøke å holde.
Tittel: Sv: Klimarealistene og personangrep
Skrevet av: Telehiv08.02.2016, 21:30:19

Det "å spise noen til frokost" er et såpass godt innarbeidet uttrykk for å ta innersvingen på noen at jeg ikke greier å se på det som en trussel.

Ellers føler jeg ikke at verken Emeritus eller PetterT bygger seg opp noe voldsomt til ettermæle med angrepsfotballen de nå bedriver. Men det er min personlige mening.

Uten et snev av forutgående samråd med vår godeste administrator, vil jeg bare kommentere at han med dette står for kloke ord i denne saken.
Kjør debatt!

Tittel: Sv: Klimarealistene og personangrep
Skrevet av: PetterT09.02.2016, 07:36:37
Emeritus er god til å mobbe, men tåler ikke at noen tar igjen.
Tittel: Sv: Klimarealistene og personangrep
Skrevet av: Amateur209.02.2016, 11:03:43
Et godt råd i slike tilfeller som vi nå er vitne til utspille seg her er:

Den som har vett, får bruke det.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT22.04.2016, 11:03:37
En klimarealist og troverdig (!) emeritus, Dr. Richard Lindzen, setter klimahysteriet på plass:
https://www.facebook.com/prageru/videos/1054440531265469/?pnref=story (https://www.facebook.com/prageru/videos/1054440531265469/?pnref=story)
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus22.04.2016, 12:39:25
Petter T., nå blir jeg forvirret, noe som for øvrig var mitt opprinnelige nick på KD.com. Absolutt alt Lindzen sier i dette innlegget relatert til det vitenskapelige er jeg jo enig i, altså der han beskriver uenigheten mellom gruppe I og II, og jeg plaserer meg selv i gruppe II (med det åpenbare unntak at jeg ikke er en "scientist").

Og som Lindzen sier, klimaet vil til slutt fortelle oss sannheten, og du vil ikke finne en eneste alarmistisk spådom fremsatt av meg verken på KD.com eller noen andre steder. Du vil finne bekymring, særlig knyttet til havstigning, men ingen bombastiske utsagn om at dette går til helvete.

Men er DU enig i hva Lindzen sier, bl.a. at mer CO2 vil føre til noe oppvarming. Men samtidig er Lindzen ikke sikker på utfallet han heller, hans hovedbudskap er at vi vet for lite om dette og at vi ikke kan gi sikre prediksjoner om fremtidig klima basert på den ene eller andre utvikling, og at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å reagere med panikk og spre den angst som gruppe III gjør.

Videre sier Lindzen at CO2 har gått opp gradvis fra ca. 1850 - årene, og at det er først det som skjer etter 1960 som kan kobles til et menneskelig bidrag.

Begge disse elementer har du jo nylig benektet her på forumet, senest i dag ved igjen å ha falsifisert AGW/CO2 hypotesen, noe Lindzen åpenbart ikke mener det er grunnlag for, da hans beste guestimat for klimasensitiviteten er 1. Den 23. februar i år hevdet du med støtte i Beck, at CO2 nivået i atmosfæren var like høyt på 1800-tallet og i 1930 - 40 årene, som i dag, altså stikk i strid med hva Lindzen hevder når han viser til en gradvis økning fra 1800 - tallet frem til i dag, der innholdet nå er på rundt 400 ppm.

Så dette må du oppklare, en kan ikke bare plukke fra øverste hylle hele tiden og gripe til det argument som passer best for anledningen. Det er i hvert fall ikke min tilnærmingsmåte, jeg erkjenner min uvitenhet og manglende forståelse særlig for den nærmere virkemåte for AGW-mekanismen, men jeg forsøker i det minste å være noenlunde konsistent. 

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT22.04.2016, 20:52:03

I notatet "Realistisk om CO2, global temperatur og klima 2016" her:  https://db.tt/2i4Q5JSt (https://db.tt/2i4Q5JSt) har jeg på s. 29 skrevet om virkningen av CO2 som ekstra bidrag til oppvarming av atmosfæren og effekten av "tilbakestråling fra en kald atmosfære mot en varmere jordoverflate":
"Dette kan sammenlignes med isolasjon når varmetap foregår med vanlig (kontakt-) varmeledning, og man har en konstant varmekilde f. eks. inne i et hus. Den ekstra varmen som 100 ppm ekstra CO2 i atmosfæren av totalt 20 000 ppm «klimagasser» (vann innkludert) siden Lille Istid skal kunne gi har vært umulig å måle (Dr. Roy Spencer, forsøk med satellittmålinger), og er fullstendig neglisjerbar. Det kan sammenlignes med å øke isolasjonen i et hus med ca. 0,5 %. Det har ingen målbar virkning."
Altså; teoretisk kan litt CO2 gi litt varmere atmosfære, men 0,01% mer CO2 nå sammenlignet med under Lille Istid er neglisjerbar, bortsett fra at det betyr mye for å gi oss en GRØNNERE jord med mer plantevekst og matproduksjon.
Jeg anser dette som konsistent med både Lindzen og Spencer.

I notatet har jeg samlet ukritisk "kreti og pleti" fra klimaskeptikere, og jeg burde ha redigert bedre og fjernet noe.  På s. 153 har jeg en:

"Personlig oppsummering:
Dette notatet presenterer informasjon fra forskere og andre som er skeptiske til FN IPCC og deres meningsfeller. Det er også uenighet blant skeptikere og klimarealister om hvor mye eller lite noen milliondeler CO2 fra menneskelig aktivitet har påvirket global temperatur og klima, eller om det ikke har vært noen innflytelse overhodet. En ting er sikkert; vitenskapen er IKKE avgjort!
Personlig mener jeg menneskelig aktivitet bare har påvirket lokal temperatur og klima i form av svakt høyere temperatur i byer (UHI urban heat islands) og endringer som følge av landskapsendringer og landbruksvirksomhet. Påvirkningen på global temperatur og klima mener jeg er så forsvinnende liten at det ikke er målbart og kan derfor neglisjeres fullstendig. Naturlig uvær må vi ruste oss bedre mot."
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus22.04.2016, 21:21:23
"Jeg anser dette som konsistent med både Lindzen og Spencer."

Hvordan kan dette være konsistent med Lindzen og Spencer når disse opererer med en klimasensitivitet på henholdsvis 1 og 1,3?

Når det gjelder den prosentvise økningen så er det kjent fra mange livsområder at en liten tilførsel eller økning får langt større konsekvenser enn det den prosentvise økningen alene skulle tilsi. Jeg har ikke greie på dette når det gjelder CO2, men antar at klimaforskningen har regnet på det. At økningen nesten er ingenting, er jo et vanlig benyttet argument. Fred Singer er inne på problemstillingen i denne artikkelen;

http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=3263

Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben22.04.2016, 22:47:09

Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

En slik analogi er ikke holdbar fordi 1) absorbsjonsspekteret til CO2 i stor grad er overlappende med vanndamp, og 2) (den teoretiske) virkningen av CO2 er logaritmisk, slik at hver inkrementvise økning gir stadig mindre effekt.

Som om den tredje eller fjerde flasken med konjakk bare skulle gjøre deg ørlite grann mer brisen, altså.

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Telehiv22.04.2016, 23:16:47

Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

En slik analogi er ikke holdbar fordi 1) absorbsjonsspekteret til CO2 i stor grad er overlappende med vanndamp, og 2) (den teoretiske) virkningen av CO2 er logaritmisk, slik at hver inkrementvise økning gir stadig mindre effekt.

Som om den tredje eller fjerde flasken med konjakk bare skulle gjøre deg ørlite grann mer brisen, altså.

Jeg driver akkurat og utforsker min private (C)AGW/CO2-hypotese: (Catastrophic) Anthropogenic Gin & Whisky mixed with soda (tysk Potsdamslang: jodelwasser)
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben22.04.2016, 23:53:11
Tror jeg holder meg til øl Tele, med 1 del CO2 over overflaten og 50 deler under, i henhold til Henrys lov.

Ifølge klimatologene har jeg ventet et sted mellom 200 og 1000 år på at karbondioksiden skulle bli ferdig oppløst i ølet, men av en eller annen grunn er det ingen som reklamerer med f.eks. "500 years old - IPPC Approved".

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus23.04.2016, 08:02:22
Sitat Bebben;
"En slik analogi er ikke holdbar fordi 1) absorbsjonsspekteret til CO2 i stor grad er overlappende med vanndamp, og 2) (den teoretiske) virkningen av CO2 er logaritmisk, slik at hver inkrementvise økning gir stadig mindre effekt."

CO2 og alkohol var ikke ment som en analogi, men et eksempel på at 1% kan bety så mye i ulike sammenhenger.

Men dette må jo for lengst være både målt og beregnet teoretisk, og dette må kunne gjøres i relativt enkle labeksperimenter der en har ulike oppløsninger av vanndamp, CO2 og andre klimagasser? Jeg nekter å tro at AGW - hypotesen kan avvises på et så enkelt grunnlag, har du noe henvisninger?

Et kjapt søk på nettet gav meg denne;

https://www.newscientist.com/article/dn11652-climate-myths-co2-isnt-the-most-important-greenhouse-gas/


"At some of these overlaps, the atmosphere already absorbs 100% of radiation, meaning that adding more greenhouse gases cannot increase absorption at these specific frequencies. For other frequencies, only a small proportion is currently absorbed, so higher levels of greenhouse gases do make a difference.

This means that when it comes to the greenhouse effect, two plus two does not equal four. If it were possible to leave the clouds but remove all other water vapour from the atmosphere, only about 40% less infrared of all frequencies would be absorbed. Take away the clouds and all other greenhouses gases, however, and the water vapour alone would still absorb about 60% of the infrared now absorbed.

By contrast, if CO2 alone was removed from the atmosphere, only 15% less infrared would be absorbed. If CO2 was the only greenhouse gas, it would absorb 26% of the infrared currently absorbed by the atmosphere."


A simplified summary is that about 50% of the greenhouse effect is due to water vapour, 25% due to clouds, 20% to CO2, with other gases accounting for the remainder."
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT23.04.2016, 21:02:16
Sitat Emeritus i svar 348:
"en kan ikke bare plukke fra øverste hylle "
Jeg lurer på hvilken naturlov eller juridisk lov eller religiøst bud dette stammer fra. 
Se i nåde til meg som har forbrutt meg mot denne lov/bud.  Jeg har vært en villfarende i Lindzens gruppe 3.
Jeg tilstår til og med at jeg synder ved å være enig med litt fra nesten alle politiske partier, men det partiet jeg er mest enig i havner på øverste hylle, og jeg plukker derfor stemmeseddelen fra nettopp denne øverste hylle.

Om svar #50:
Klimasensitivitet er ikke et absolutt eksakt tall.  Usikkerheten er minst +/- 1 grad C (IPCC 1-5 C) og da er man innenfor hva Dr. Spencer melder:
"BUT...we still can't measure the radiative energy imbalance of the Earth due to increasing CO2...the AIRS measurements suggest the imbalance is increasing, but we really don't know its value."
Det tyder på at klimasensitiviteten er tilnærmet null.

Man kan ikke som Emeritus gjør sammenligne forskjellige vitenskaper fra "klimascientologien" til biologi og medisin med effekten av giften (!) alkohol.
CO2 er ikke mer giftig enn vann og like viktig for alt liv på jorden.  Effekt av alkohol i promille (tusendeler) på menneskekroppen kan ikke sammenlignes med AGW påvirkning av CO2 i ppm (milliondeler).

Nei, nå gidder jeg ikke svare på tøvet fra Emeritus mer (har mye annet å gjøre enn å bry meg om hva han skriver).
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben23.04.2016, 21:07:15
Emeritus:

Sitat
Jeg nekter å tro at AGW - hypotesen kan avvises på et så enkelt grunnlag, har du noe henvisninger?


Det var da heller ikke det som var påstanden min... for det logaritmiske forholdet henvises til Klimapanelet, AR4:

Sitat
(2.3.1) The simple formulae for radiative forcing of the LLGHG [long-lived greenhouse gases] quoted in Ramaswamy et al. (2001) [IPCC TAR] are still valid. These formulae are based on global radiative forcing calculations where clouds, stratospheric adjustment and solar absorption are included, and give an RF of +3.7 W m–2 for a doubling in the CO2 mixing ratio. (The formula used for the CO2 RF calculation in this chapter is the IPCC (1990) expression as revised in the TAR. Note that for CO2, radiative forcing increases logarithmically with mixing ratio.)Det er forresten et annet og ikke lite problem med analogien din eksempelet ditt:

Sitat
Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

En økning fra 0,2 til 5 promille er en 25-dobling, slik at en tilsvarende endring i atmosfærisk CO2 vil si 10000 ppmv fra dagens nivå. Hvor mye global oppvarming dette ville gi, vet jeg ikke, men bare tanken på det ville ganske sikkert sette fyr på noen hoder.

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus23.04.2016, 21:23:14
OK Bebben, jeg innledet ikke til en tallknuserøvelse, har du prøvd samme analogien med cyanid? Da jeg er i ferd med å teste min opprinnelige hypotese så vil jeg avvente videre detaljer til senere, det ryktes for øvrig om at Telehiv skal være kulturell i kveld. 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus23.04.2016, 21:37:57
Sitat Petter T.;

"Nei, nå gidder jeg ikke svare på tøvet fra Emeritus mer (har mye annet å gjøre enn å bry meg om hva han skriver)."

Vel Petter T., nå har du svart på et innlegg jeg skrev til Bebben. Så hvis du føler at din dyrbare tid går til spille med å svare på innlegg som ikke er svar på dine innlegg, så ikke ha dårlig samvittighet for det. Jeg håper at klimadebatten går videre selv uten dine svar, underholdningsverdien blir imidlertid betydelig svekket.
Tittel: Sv: Klimarealistene, Parisavtalen og klimakuklogikk
Skrevet av: Emeritus14.11.2016, 19:02:50
Når Parisavtalen ble inngått for ca. ett år siden var det ikke grenser hvordan både en her på forumet og hos KR kunne lese hvor verdiløs og uforpliktende den var.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=352.0

http://www.klimarealistene.com/2016/10/13/parisavtalen-om-klima-hva-kan-vi-forvente/

"Avtalen ble en fiasko
Hvert enkelt land skal følge opp sine mål, men disse er ikke juridisk bindende. Det foreligger derfor ingen sanksjonsmuligheter i avtalen. Det nærmeste man kommer er at det skal være en oppfølging i 2023 og deretter hvert 5 år.
I realiteten tillater UNFCCC en ubegrenset vekst i utslippene. Dette gjelder særlig Kina og India som er klassifisert som utviklingsland i motsetning til vestlige industriland. De sistnevnte har presentert absolutte reduksjonsmål."

Så går det ett år og vi får en ny president, og da er det dette som er omkvedet;

"Paris-avtalen
Alle aktører var på forhånd klar over at forpliktende internasjonale traktater må ratifiseres av USAs folkevalgte. Man trengte et smutthull i påvente av at USA skulle få et samarbeidsvillig flertall i Senatet. Det ble deretter lagt mye arbeid i å fjerne alle formuleringer av forpliktende art fra avtalen, som derfor hverken er forpliktende eller en traktat. Den binder derfor ikke USA, uansett hva President Obama eller klimaindustrien måtte ønske.
I fravær av at avtalen blir akseptert av USAs folkevalgte som en bindende traktat, kan en president «pseudo-akseptere» en ikke-forpliktende avtale ved å utstede en såkalt «Executive Order». Dette binder hverken USA eller på noen måte eller senere presidenter i landet."

Så nå må dere klimakuker snart bestemme dere, hva er riktig? Det som ble sagt i fjor om at avtalen var fullstendig uforpliktende, eller er den så forpliktende at den må innom senatet for ratifikasjon.

Eller bygger dere klimakuker også her på typisk klimakuklogikk? CO2 konsentrasjonen er alt for liten til å ha noen effekt på temperaturene, men at mer CO2 i atmosfæren har en vidunderlig effekt på plantelivet?


 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben14.11.2016, 23:26:45
Det er ingen logisk motsetning mellom de to utsagnene som siteres. De gjenspeiler det politiske spillet rundt avtalen.

USA, visstnok ved Kerry, fikk "shall" endret til "should". Altså fra forpliktende til uforpliktende. Med mindre jeg har gått glipp av noe er det heller ingen sanksjonsmuligheter mot land som ikke følger opp på grunn av manglende vilje eller evne.

At det i praksis ikke var muligheter for å få en forpliktende avtale ratifisert av Senatet, er en viktig del av hvordan avtalen til syvende og sist ble, jamfør fiaskoen med Kyoto-avtalen. Så dette bidro antakelig i stor grad til å bestemme det endelige resultatet i Paris. Men resultatet av dette igjen er at Trump kan erklære den oppsagt og/eller gi blaffen i å forholde seg til den. En typisk politiker ville kanskje si at han forholdt seg til avtalen - mens han gjorde det motsatte. Men Trump er vel ikke så mye politiker, i hvert fall ikke ennå.

Som poengtert av Stephen Mosher, skeptiker, varmist og skeptiker-basher på en gang, brukes uttrykket "ratifisere" i Paris-avtalen, mens betydningen og/eller implikasjonene på amerikansk jord åpenbart ikke er den samme.


Tittel: Sv: Klimarealistene og klimaschizofreni
Skrevet av: Emeritus01.12.2016, 19:25:46
Schizofreni er en alvorlig lidelse, i følge Norsk Helseleksikon er vrangforestillinger, hallusinasjoner, taleforstyrrelser og påfallende atferd, typiske kjennetegn.

I dag har Klimarealistene følgende oppslag;

http://www.klimarealistene.com/2016/11/30/global-temperatur-ned-som-en-stein-i-oktober/

vi kan lese at oktober 2016 har hatt et temperaturfall "ned som en stein," det er ikke gitt noen kilder, men viser en plakat som de sannsynligvis har stjålet på Europris. Så er der selvfølgelig en juksefiseringspåstand, nemlig at "det er godt kjent" at NASA - GISS tilpasser temperaturene etter Obamas ønsker. Hvor stor magesekk har denne Åslid, er der ingen ende på hva slags dritt han drar rett ut av ræva.

Nå har de i flere år hardnakket hevdet at det kun er UAH som teller, og presterte i juli 2015 å beskylde VG for grov klimamanipulering når samtlige av de landbaserte måleseriene meldte om den varmeste juli noensinne. Nå som UAH heller ikke hjelper, stjeler de plakater på Europris og mikser sammen noe dritt om land og sjø og fortsetter denne galskapen, hvor er reimsengene når vi virkelig trenger de?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Ryddegutt01.12.2016, 19:43:18
Tipper det refereres til RSSv3.3 TLT som er diskuteres i kommentarfeltet hos Spencer:

(http://data.remss.com/msu/graphics/TLT/plots/RSS_TS_channel_TLT_Northern%20Mid%20Latitudes_Land_And_Sea_v03_3.short.png)
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus01.12.2016, 19:58:34
Å ja vel. Jeg kan melde at det i kveld, ca. fem km syd for Vassenden i Jølster, på E39, ble meldt om et dramatisk uventet fall i overflatetemperaturene. En semi fra Nordfjord Kjøtt hadde kjørt utfor veien og 30 tonn frosset juleribbe var spredd over et område på ca. 230 m2. Den lokale kjentmannen og værprofet, Kjartan Befring, kunne meddele at en slik kulde kunne han ikke huske  å ha opplevd i manns minne og at "desse helvetes forskarane berre kan dra te helvete med ditte global oppvarmings tøvet." To naboer, Birgitte Sunde og Merete Oline Helgheim, var skjønt enig om at "ja, han Kjartan ska me no høyre på, fø han veit no so mångt."

PS; en kan ikke ha en "diskusjon" om temperaturer når den ene parten skifter til de data som enhver tid viser det en ønsker de skal vise. En må gjerne være konsekvent på en, eksempelvis HadCRU4 som svært mange sverger til, eller endog UAH, men å shoppe mellom de ulike, og endog begynne å plukke en liten del av kloden, i dette tilfellet 25 - 60 N, for så å presentere det som noe annet enn det er, er i min verden bedrageriforsøk, og bør behandles som et bedrageriforsøk, ikke forståelse.   
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Ryddegutt01.12.2016, 22:35:10
Eller så er det denne det er snakk om:

(http://notrickszone.com/wp-content/uploads/2016/11/2016-Temp-Decline-Land-RSS-copy.jpg)

http://notrickszone.com/2016/11/17/satellites-show-1-2-c-temperature-drop-since-early-2016-as-scientists-project-low-solar-activity-cooling-in-coming-decades
 (http://notrickszone.com/2016/11/17/satellites-show-1-2-c-temperature-drop-since-early-2016-as-scientists-project-low-solar-activity-cooling-in-coming-decades)
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus02.12.2016, 08:59:42
Her er forklaringen;

https://tamino.wordpress.com/2016/11/28/how-stupid-does-david-rose-think-you-are/#more-9013

Funnet i kommentarfeltet på KR, Åslid er sikkert ute å kjøper seg en ny kebab, straks han oppdager denne blir den sikkert slettet.
Tittel: Sv: Klimarealistene erkjenner at det var ca. 0,5C kaldere under MWP
Skrevet av: Emeritus21.12.2016, 16:30:56
Klimarealistene hadde for noen dager siden en grusom salve mot Samset, dette i forbindelse med at Hagen hadde påstått at det var 2C varmere i "vikingtiden," som vi forstår mener Hagen MWP.

http://www.klimarealistene.com/2016/12/16/dagsnytt18-samset-med-nye-klimakannestoperier/

Aaslid har følgende forklaring;

Sitat
  Mer katolsk enn Paven

For å vise nivået Samset befinner seg på, viser vi hvordan han tar ting rett ut av løse luften. Også FNs klimapanel (IPCC) mener det var varmere i MWP, på side 415 i siste hovedrapport, iht lenken over. I sin 1990-rapport hadde IPCC med en figur fra Hubert Lamb som var Englands ledende klimaforsker i nær en mannsalder. Rød pil er lagt til av oss, for å illustrere hvor Samset og hans allierte vil at vår klimahistoriske bevissthet skal starte. Pussig nok på eller etter det kaldeste punktet i det siste årtusenet.

Men Lamb dokumenterte altså i sin forskning allerede i 1960 at varmeperioden som startet for 1000 år siden var  et globalt og langvarig fenomen. Denne forskningen blir hverken glemt eller omstridt ved at noen fjernet illustrasjonen fra senere hovedrapporter (dårlige rammevilkår for klimaskremmerne hvis slikt ikke blir luket ut) eller grunnet Samsets mer tragikomiske kannestøperieri Dagsnytt18.
   

Virkelig? Vel la vi konstatere at det ikke er noen galt med kompetansen til Lamb, tvert i mot, han er offentlig godkjent av Klimarealistene - her snakker vi om faen til vitenskapsmann. Men hva sier Lamb og denne kurven i IPPC AR1;

https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_chapter_07.pdf

Spørsmålet er omtalt på side 202 under pkt. 7.2 og det er figur 7c, og der den aktuelle grafen forklares slik;

Sitat
The dotted line nominally represents conditions near the beginning of the twentieth century


(https://i2.wp.com/www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2016/12/Lamb_Tmod.png)

Og for de av oss som fullførte grunnskolen vet vi at "near the beginning of the twentieth Century" betyr på slutten av 1800 - tallet, skal vi for moro skyld si 1890?

Og da ser vi på grafen at det gikk opp en knapp halv grad rundt 1100, så ned i LIA knappe minus 0,5C så er en tilbake til "the dotted line" der temperaturene allerede på slutten av 1800 tallet har passert denne. Nå viser ikke Lamb grafen temeraturer på y - aksen med tall, men at temperaturendringene samlet mellom MWP og LIA er under 1C, er neppe omtvistet og fremgår av en rekke rekonstruksjoner. Så legger vil til HardCRUT4;


(http://www.climate4you.com/images/HadCRUT3andHadCRUT4%20Global37MonthlyRunningMeanTempSince1850.gif)

Og vips så har temperaturene steget med ca. 0,9 C siden near the beginning of the twentieth Century og det ble plutselig 0,5C varmere i vår tid enn det var i "vikingtiden"


Er det ikke deilig at vi endelig kan bli enig om noe?


Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Ryddegutt21.12.2016, 17:31:21
Du kan ikke bare bytte ut en del av en graf med en annen graf etter Mann-metoden. Hvis du ser på tidsskalaen til Lamb så fortsetter grafen helt frem til rundt 1975, dvs sluttverdien er 0.2°C under temperaturen i dag.

Figuren i IPCC er en håndtegnet skisse. Her er figuren plottet med data fra Lamb:

(https://climateaudit.files.wordpress.com/2008/05/lambh25.gif)

https://climateaudit.org/2008/05/09/where-did-ipcc-1990-figure-7c-come-from-httpwwwclimateauditorgp3072previewtrue (https://climateaudit.org/2008/05/09/where-did-ipcc-1990-figure-7c-come-from-httpwwwclimateauditorgp3072previewtrue)
Tittel: Sv: Klimarealistene erkjenner fortsatt at vikingtiden var kaldere enn i dag
Skrevet av: Emeritus21.12.2016, 19:03:26
Så nå begynner du å revidere hva?

Mitt innlegg er kun et svar på hva som faktisk står i IPCC rapporten og hvordan Klimarealistene tolker det. At denne IPCC kurven kan være midt England temperaturer, og kan være noe annet, eller om det er en håndtegnet skisse, er langt utenfor Aaslids mulige erkjennelsesnivå.

I IPCC TAR representerer den stiplede linjen temperaturene  "near the beginning of the twentieth Century," og da kun du velge fra øverste hylle. Velger du McIntyres ville spekulasjoner der han forsøker å tolke hva som står i en håndtegnet skisse, og setter sine tolkninger inn med sort, eller velger du den røde originale IPCC kurven, er temperaturene fortsatt høyere i dag enn i "vikingtiden." Tar du HadCRU4 fra 1975 til i dag, skal du fortsatt 0,6 C opp, ikke 0,2 C som du hevder, eller vil du ekstrapolere Spencer tilbake og hevde at hvis UAH fantes i 1975, så hadde det vist at vi i dag lå bare 0,2 over 1975 nivå.

Jeg har ingen oppfatning av denne kurven annet enn at den neppe er riktig uansett, men leser en hva som faktisk står i IPCC så er den i hvert fall ikke noe å skjule for den som hevder at temperaturene er høyere i dag enn i vikingtiden. Men her har vi altså en ny konspirasjon av typen:

"Denne forskningen blir hverken glemt eller omstridt ved at noen fjernet illustrasjonen fra senere hovedrapporter"

Og da her jeg ikke en gang nevnt den røde pilen som begynner 300 år før noen har nevnt AGW.

Så jeg konstater at du ikke bare er ukritisk til Klimarealistens presentasjon av denne kurven og måten den brukes på, men faktisk forsvarer det.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Ryddegutt21.12.2016, 19:39:48
Jeg er egentlig ikke så.opptatt av Klimarealistene sier eller gjør. Men IPCC kan ikke forklare selv hvor denne figuren kommer fra. McIntyre har den beste forklaringen så langt og er den med størst troverdighet. Også i forhold til amatørene i CRU/IPCC.
Tittel: Sv: Klimarealistene - det hjelper ikke å endre overskriften, det var kaldere
Skrevet av: Emeritus21.12.2016, 20:03:44
Forsiktig nå. McIntyre har hatt sin misjon som et viktig korrektiv, men ikke opphev han til noe mer enn han er.

Denne IPCC bashingen og lukkemuskelkarakteristikken av de som faktisk kan noe om dette, kan slå jævlig hardt tilbake. Jeg har vært litt ute av klimadebatten noen måneder inntil jeg fikk tilbakefall for noen uker siden (en klar sprekk.) Jeg fikk tilfredsstilt min naturvitenskapelige nyfikenhet på andre og mer praktiske og betydningsfulle måter. Slike pauser er alltid nyttige - det gir perspektiv. I går kveld, mens jeg lette etter denne Vinnikovartikkelen, kom jeg over denne;

http://archives.aaas.org/docs/Projecting_Climate_Effects_Increasing_CO2.pdf

Det er en artikkelsamling organisert av det amerikanske energidepartementet fra 1985 som har som formål å kartlegge effektene av fortsatt bruk av fossile brensler i et klimaperspektiv. Rapporten er på 439 sider, jeg har lest litt av den, og det viser seg altså at konklusjonene er mer eller mindre identisk med hva IPCC konkluderte med mange år senere. Denne rapporten er skrevet midt under Reagan æraen, og slik sett skulle det ikke være grunn til å tro at den hadde noen grønn bias. Men enda verre, flere av forfatterne var ansatt/hadde tilknytning til oljeindustrien. Og her er et intervju med en av de;

https://insideclimatenews.org/news/18092015/exxon-confirmed-global-warming-consensus-in-1982-with-in-house-climate-models

Dette var altså en tid der vitenskap var vitenskap, og der ExxonMobil villa ha de harde fakta - uavhengig av konklusjon.
 

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Ryddegutt22.12.2016, 16:24:53
Sitat
Emeritus:
Forsiktig nå. McIntyre har hatt sin misjon som et viktig korrektiv, men ikke opphev han til noe mer enn han er.

Klimaforskning består av noe sånt som 50 forskjellig fagfelt. De som utroper seg til "verdens fremste klimaforskere" (og innimellom selverklærte nobelprisvinnere) er altså en generalister og ikke spesialister. IPCC TAR og AR4 hadde ingen statistiker med, men lot som de var "verdens fremste eksperter" også på dette feltet. Det var/er de altså ikke i nærheten av å være.

Ingen påstår at McIntyre er ekspert på alle disse 50 fagfeltene, men ingen i IPCC system er i nærheten av kompetansen til McIntyre når det gjelder statistikk og metodikk for å avsløre bløffer der man missbruker "statistikk" til å late som man har bevis.

En generalist skal slite med å komme opp på nivået til en spesialist. Særlig når spesialisten gikk ut som en ener i sitt fag fra sitt kull på universitet og siden har viet et helt yrkesliv på nettopp dette faget. Det er en grunn til at climategate-mailene er fylt opp av hat og frykt for McIntyre.

IPCC-miljøet strøk med glans til eksamen da de:

1: Kjørte frem MBH99 uten å sjekke gyldigheten av dette søppelet i IPPC TAR da de lot være å spørre noen som kunne statistikk

2: Etter at McIntyre hadde matet CRU/IPCC med teskje om hvor blåst MBH99 var så fortsatte de likevel å støtte dette tøvet i IPCC AR4. På dette tidspunktet kunne de heller ikke nekte på at de kjente til at MBH99 var junkscience

3: Lukkemusklene i IPCC tillot bedrageren Mann å skjule både data og metoder.

Altså, pensjonisten McIntyre gjorde den jobben som tusenvis av forskere med uendelig menneskelige og økonomiske resurser ikke klarte eller ville gjøre. McIntyre gjorde jobben uten founding i ryggen. Det eneste bidraget fra CRU/IPCC miljøet var sabotasje og motarbeidelse. Dette gjentok seg også når IPCC senere ble tvunget til å bruke MCIntyre som reviwer, noe som gjorde jobben til McIntyre der umulig.

Dette alene diskvalifiserer de involverte fra CRU/IPCC miljøet til å bli tatt på alvor i noe som helst som har med vitenskap å gjøre og de bør melde seg hos Jon Sudbø til forefallende kontorarbeid.

Og nei, alle de "uavhengige" studiene som støtter MBH99 og som er ramset opp i wikipedia har like liten verdi som MBH99. Så langt som jeg har sjekket baserer de alle seg på bristlecone pines, Polar Urals og Yamal -serien.

Her er en liten oversikt over McIntyres arbeid rundt disse dataene, oppsummert av Andrew Montford:

http://www.bishop-hill.net/blog/2012/5/9/the-yamal-deception.html (http://www.bishop-hill.net/blog/2012/5/9/the-yamal-deception.html)

Denne bloggposten finnes også i kindle-format ($0.99), noe som jeg finner nyttig på toget:

https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?c=cart&i=1095120&cl=194493&ejc=2 (https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?c=cart&i=1095120&cl=194493&ejc=2)

Hvis du først forsvarer MBH99 og dens avleggere så kan det være greit å vite hva kritikken går ut på...
Tittel: Sv: Klimarealistene - nå rakner det
Skrevet av: Emeritus20.01.2017, 10:25:37
Varmerekordene vi har hatt de siste årene synes å gå på helsen løs på både her og der, foreløpige høydepunkter finner vi på Klimarealistene og på WUWT;

http://www.klimarealistene.com/2017/01/20/falsk-klimanyhet-fra-ntb-2016-varmest/

https://wattsupwiththat.com/2017/01/19/2016-global-temperature-the-pause-never-went-away/

https://wattsupwiththat.com/2017/01/19/noaa-data-demonstrates-that-2016-was-not-the-hottest-year-ever-in-the-usa/

Nå har det jeg har ventet på lenge, endelig materialisert seg. 2015/16 Ninoen teller ikke, den er egentlig falsk, og et fenomen som egentlig ikke er naturlig. Energien kommer ingen steder fra, og er bare skapt som et engangstilfelle ved at den allmektige har grepet inn og gjort underverker dypt under Stillehavets uransakelige overflate. At det samme skulle være tilfellet med 1998 El Ninoen, er det foreløpig få som vil snakke høyt om. Det vil si, endog de mest standhaftige i WUWT's kommentarfelt, begynner nå å lure. 

 
Tittel: Sv: Klimarealistene snakker sant uten å mene det
Skrevet av: Emeritus04.03.2017, 12:00:27
Stein artikkelen som Petter T. ikke ønsker å si hva den kan benyttes til har nå nådd Klimarealistene;

http://www.klimarealistene.com/2017/03/01/nrk-yr-med-rekordlite-sjois-men-rekordstor-uredelighet/

Og de rapporterer:

(Tillegg 3. mars) For fordypning i temaet arktisk sjøis viser vi til denne ferske rapporten som viser at det i dag er mindre arktisk sjøis enn det var i det meste av de siste 10.000 årene.

The truth at last.

Tittel: Sv: Klimarealistene - Smørselgeren slår til igjen
Skrevet av: Emeritus13.04.2017, 01:34:04
Av alle klimatyper må Ole Henrik Ellestad være den som i klimasammenheng har sin intellektuelle arv nærmest de encellede skapningene. Ethvert innlegg av han kan vanligvis svares med HÆ, hva har han røykt i dag. Nå har han toppet det enda en gang.

Vi snakker om Klimanytt 194, av Ole Henrik Ellestad. Der den store smørselger forsøker seg som klimavitenskapshistoriker;

http://www.klimarealistene.com/2017/04/10/drivhuseffektens-historikk-co2-har-liten-effekt/

Hele innlegget er aldeles meningsløst og en vanlig graut av alt han ikke har forstått. Til og med hans tilhengere har tilsynelatende fått nok nå. En Theisen skriver;

"Nesten historieløst å ikke nevne Suki Manabe i en slik oppsumering!"

Skal noen ha en kortfattet historie, anbefaler jeg SPENCER R. WEART, han anses som rimelig nøktern, dog advarer jeg mot at han både tror på drivhuseffekten og at en ytterligere økning av CO2 vil lede til oppvarming. Han er altså i motsetning til Ellestad en ALARMIST!!!
 
http://history.aip.org/climate/co2.htm

Vel, når Theisen i sin høflighet omtaler Ellestads manglende viten om Manabe som historieløst, er det jo et understatement, det er mye hos Ellestad som er løst, men hva med å antyde at Smørselgeren sannsynligvis har lagt i et erkjennelsesmessig koma de siste 50 årene?

Vi snakker her om en klimaidiot som fortsatt skriver om den nært forekommende istiden.

Sitat Ellestad:

"The Times og Newsweek hadde forside om dette i midten av 1970-årene."

Og da mener han denne;

http://science.time.com/2013/06/06/sorry-a-time-magazine-cover-did-not-predict-a-coming-ice-age/

Hvor mange ganger skal denne bløffen gjentas og de i Klimarealistene som faktisk legger igjen penger på dette organet sitter igjen og sier at Ole Henrik er jo faen til kar, han var jo FORSKNINGSDIREKTØR selv om han lyver hele tiden.

Nei, Ellestad har hatt en karriere i forskningssammenheng på linje Solfrid Rørlien Saue som TV personlighet, forskjellen er at hun hadde anstendighet og selvinnsikt til å innse at det var slutt.

Hvor mange avdelingsdirektører tror dere der er i forskningsrådet;

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal&cid=1175003277667&querystring=avdelingsdirekt%C3%B8r&spell=true&filters=cssitename%2C%21ForskningsradetEngelsk%2C%2Clangcodes%2Cno&isglobalsearch=true&configuration=nfrsearchersppublished

Hvilken drøm, i all fremtid kan disse typene omtale seg som DIREKTØR I FORSKNINGSRÅDET eller yndlingsvarianten her på siden;

FORSKNINGSDIREKTØR

og som Smørselgeren uttale seg med den største suffisians om spørsmål de ikke har den fjerneste forståelse av.

Faen for en lettlurt gjeng.

 


 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus17.04.2017, 12:14:53
Sitat Petter T.

"Maken til inkonsekvent hykler skal man lete lenge etter!!"

En av hemmelighetene i klimadebatten er å skille mellom Arnold Juklerød

https://no.wikipedia.org/wiki/Arnold_Jukler%C3%B8d

og Einar Kringlen

https://no.wikipedia.org/wiki/Einar_Kringlen

den ene diagnostiserer, den andre blir diagnostisert.

For de mindre opplyste kan dette være et vanskelig skille. Tilfellet Ellestad burde for de fleste være enkelt. Mannen er en karrieremessig katastrofe som nå i snart 10 år har forsøkt seg på klima på sine gamle dager. Gi meg en piece av Ellestad, og jeg skal radbrekke den på maks et døgn (hvis jeg har tid).

Se på denne:

https://www.youtube.com/watch?v=8ougdzuGWE8

Mannen har en hel rekke fellestrekk med de som står på de ulike messer og selger grønsakskuttere.

"Se her hva IPCC forteller oss, og dette har de gjort i mange år.

Men se her på denne tomaten fru Gamlemshaug, jeg ser på Dem at De er redd for å skjære i disse tomatene, men følg med nå! Din redsel for å servere din mann den deiligste tomatsalat vil være borte som dugg for solen når de har kjøpt min IPCC godkjente grønnsakkutter, eller som mine venner i IPCC kaller den, "Ole Henriks Delight." Og dette fru Gamlemshaug høres kanskje ut som overdrivelse og markedsføring, men etter at De har forsøkt "Ole Henriks Delight," vil De få et nytt liv fylt av friske grønnsaker og en langt bedre benbygning. Jeg kan faktisk dokumentere at min "Ole Henriks Delight" kan redusere risikoen for osteoporose og fibromyalgi også. Jeg vil heller ikke utelukke at De får bedre tak på de mer private deler av livet, dette skjedde faktisk med meg, etter at jeg utviklet "Ole Henriks Delight," føler jeg meg som en potent attenåring hvis De forstår hva jeg mener."


Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus27.04.2017, 20:07:18
Jeg hadde et feilplassert innlegg for et par dager siden her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=841.msg6433#msg6433

Eg er djupt såra og vonbroten for at ikkje ein kjeft har sagt noko om mitt innlegg, eg tykkjer at eg har blitt møtt med tystnad, nett slik som Klimarealistane ikkje kjem til orde i ordskiftet eller berre vært sett heilt bort ifrå som nokre tullingar. Difor denne førespurnad om nokon andre ser noko, eller om det berre er eg som ser noko riv ruskande gale med denne Ellestadkaren;

"Etter Brundtlandrapporten (1987) og etablering av IPCC i 1988 under sterk innflytelse av Margaret Thatcher, ble CO2 satt i «førersetet». Hovedkomiteen hadde i IPCCs 1995-rapport ingen preferanse for CO2-effekten, men Clintonadministrasjonen intervenerte, og sørget for at menneskeskapt påvirkning ‘var betydelig’ (KN 83). Det åpnet for Kyoto-avtalen. De mange alvorlige brudd på vitenskapelige prinsipper som: manglende «hot spot», «Hockeykølla», «Climategate», «Himalayagate», utflating av global middeltemperatur fra 1997 til nå, manipulasjoner av temperaturer i Antarktis mm påvirket ikke politikernes aksept av modellene."

Så tilbake til mitt vanlige sidemål. Er det kun jeg som ser noe her? Hva er det Mandolinselgeren forsøker å uttrykke? Jo; Kyoto-avtalen ble inngått til tross for en rekke brudd på vitenskapelige prinsipper som;

-  de manglene hot spot
- "Hockeykølla"
- "Climategate"
- "Himalayagate"
- Utflating av globale temperaturer fra 1997 til nå
- noe om Antarktis

Kyoto-avtalen ble inngått i 1997;  https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol#Ratification_process

- Når the hot spot skal oppstå er under sterk vitenskapelig debatt
- Kølla kan ikke ha oppstått før MBH98 eller MBH99, altså minst to år etter Kyoto
- Climategate oppstod i 2009, minst 12 år etter Kyoto
- Himalayagate oppstod etter at AR4 ble publisert i 2007, eller 10 år etter Kyoto -

  ttps://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol#Ratification_process

- utflatingen som begynte i 1997 og ble avsluttet i 2014 - eæh, gi meg nå tid til å tenke, begynte i 1997 samtidig som Kyoto ble undertegnet og var ikke konstatert før 15 år etter Kyoto

Så Den Store Elletsad kritiserer altså politikerne for å ha inngått Kyotoavtalen fordi de ikke var i stand til å forutse hva som ville skje etter 1997, og der de store hendelser som Ellestad maser om hele tiden skjedde først tiår senere.

Her er i realiteten bare en mulig forståelse av dette. Den Store Ellestad forstår ikke konseptet "tid." Han forstår heller ikke konseptet årsak og virkning, der den forårsakende hendelse nødvendigvis må skje før en ser en virkning, eller står vi foran en ny og banebrytende artikkel i KN206 om at vårt tilvante konsept om tid ikke nødvendigvis gjelder klimaspørsmålet?

Er det merkelig at denne mannen er Dr. I Ikke Noe Som Helst?   

 
Tittel: Sv: Klimarealistene - Bitch Slap
Skrevet av: Emeritus15.05.2017, 16:31:56
Ellestad blir bitch slapped på egen blogg. Det positive er jo at Alf Lackner og Folke Forfang ikke bare blir retusjert bort.

http://www.klimarealistene.com/2017/05/12/ny-klimalov-en-test-pa-politikernes-integritet/
Tittel: Carbomontanus rir igjen
Skrevet av: Bebben15.05.2017, 22:19:16

Fant en annen artig kommentar der: 


Sitat
pjottr Tævnes /nicola spang.    
 
 15. mai 2017 at 19:52 
 

Ja, det er vel klart. Denne Ellestad setter seg vel selv atter en gang og enda mer ut på sidelinjen i «leiren» sin på den måten her.

Jeg har forlengst slått ham i sekk med gammal skjermet og værnet venstreside på anstaltnivå i fabrikklivet og i barndomsheimen fagforeningen. Det er de intellektuelle på venstresiden, communist manifesto med o ganske enkelt.

Nazisme var ikke lenger prosederbart da han var barn og sto til konfirmasjon så de hoppet over i og lot seg preaaaaage i den «leiren» der. Men det er Ljenins the 21 conditions som skinner igjennom fra katekismeoppdragelsen.

Og Aaslid må jo behandles rutinemessig som en klassisk nazi DDR- messighet i stilling bak muren ved grenseovergangen. Som vel jo er hva han er vinklet til.

Selv en overflatisk stilistisk og innholdsmessig analyse (i den grad et innhold er å finne) viser at her har vi å gjøre med Carbomontanus med nytt nick! Mens jeg av emeritus er utropt til "klimakuk" med "psykiatriske standpunkter", hva det nå kan være, har Carbomontanus tidligere utropt meg til en "communistisk celle"!

Klimadebatt er gøyal folklore!  ;D


Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus15.05.2017, 22:33:02
Og hva antyder Bebben her? At jeg er inne på KR med nytt nick?

Det er i så fall BS, jeg sa allerede i august 2015 at jeg aldri skulle "sette min fot" mer på det forumet, og det har jeg tenkt å holde.

Det aktuelle innlegget har for øvrig nettopp kommet inn og ryker ut straks Aaslid oppdager det, følg med.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Telehiv15.05.2017, 22:49:28
Emeritus,
hvis du hadde fulgt klimadebatten for en del år tilbake, ville du skjønt hvem Bebben sikter til med Carbomontanus*. Bebben har overhodet ikke deg i tanker der, og antyder derfor heller ikke at du har dukket opp med nytt nick hos Klimarealistene. Carbomontanus har tydeligvis funnet seg en PC på vaktrommet mens nattevakten er på toalettet, eller noe slikt.

*Carbomontanus, pseudonym for Sverre Kolberg, var i en årrekke en av de mest notoriske og slettede klimakverulanter kongeriket har hatt. I hans mest intense perioder var det ikke en gang mulig å finne ut av hva han kverulerte mot. Men at han var mot noe, og omgitt av idioter på bred front, var det aldri tvil om. .

Her er link som forklarer det meste: http://klimaforskning.com/forum/index.php?topic=1383.55;wap2
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus15.05.2017, 23:13:54
Det var betryggende å høre. Men med min paranoide* grunnholdning, må jo Bebben forstå at å blande meg inn i samme setning, kan utløse de verste misforståelser.

* Paranoid;  Her skal dere få en helt sann historie fra virkeligheten. For 25 år siden ble jeg godt og personlig kjent med en kvinnelig psykolog som jobbet mye som sakkyndig i barnesaker, særlig barnefordelingssaker. Som et ledd i spesialiseringen og et doktorgradsarbeid, ville hun gjennomføre en personlighetstest av en rekke dommere og advokater i en by som denne historien ikke taper på ved å være utelatt. Hun fikk Justisdepartementets tillatelse og alle de involverte ble lovet total anonymitet. Det ble benyttet en standard amerikansk personlighetstest der en skal svare på flere hundre spørsmål/påstander med ulik veining etc.

Vel, min venninne gjennomførte testene men døde kort tid senere av kreft, men hun rakk å være litt indiskre før hun vandret over floden, ingen navn ble nevnt, men;

- praktisk talt samtlige skåret høyt på paranoiaskalaen
- et betydelig antall så høyt at de lå utenfor normalområdet
- og et par - tre så høyt, at det i alvorlig grad ville være egnet til å svekke deres vurderingsevne

Vi snakker således om en generell yrkesskade.
Tittel: Sv: Klimarealistene - Fader, muligens vår
Skrevet av: Emeritus16.05.2017, 20:27:45
Sitat Emeritus (er det uhøflig å sitere seg selv?);

"Det aktuelle innlegget har for øvrig nettopp kommet inn og ryker ut straks Aaslid oppdager det, følg med."

http://www.klimarealistene.com/2017/05/12/ny-klimalov-en-test-pa-politikernes-integritet/

Ikke bare har det røket ut, men alle spor er borte. Vanligvis pleier Aaslid å la litt av innlegget stå, stryke det som han ikke liker, gjerne med følgende kommentar;

"snip, vi ønsker en seriøs og saklig debatt her på forumet og personangrep tillater vi ikke."

Dette pleier han ofte å uttrykke i samme åndedrag der han beskylder mainstream klimavitenskap - gjerne ved navngitte personer - for systematisk bedrag, manipulering og alt det der. Men stakkars Carbonmontanus - som jeg først ble kjent med i går - blir altså behandlet som Amadeus, han blir bare kastet i en umerket og ukalket grav.

Og det er litt tragisk fordi det var minst to kommentatorer som umiddelbart gjenkjente Carbonmontanus, og begge uttrykte savn og litt glede over galskapen, men også disse er sporløst forsvunnet.

Og hva har vi fått i stedet? Jo, en "kommentar" av Ellestad der han på et vis forsvarer sitt første innlegg. Og det er nesten like tragisk i sin vitenskapelige hjelpeløshet som Carbonmontanus endelikt i en umerket grav, der Ellestad avslutter med:

"Den som venter på en kald La Niña venter muligens ikke forgjeves."

Jeg liker ikke "muligens" opp i alt dette, ingen trosbekjennelser inneholder ordet "muligens." Som nevnt var jeg i konfirmasjonsselskap i helgen og gikk da selvfølgelig i kirken som en del av å følge med i folkloren jeg vokste opp med. 

Hva med;

"Fader, muligens vår?"
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Per16.05.2017, 21:08:07
o co2 er kanje litt klisje aktig  når vi er innom det religiøse tenker jeg på begynnelsen i første mosebok om
kunnskapens tre som alle vet førte til utkastelse fra paradiset  Adam trodde nok at han ved hjelp av kunnskap skulle berge seg videre noe jeg savner i filosofien til dagens politikere videre synes det som sannsynlig at adminisrator av forumet
kan være påvirket av egne holdninger. mine inlegg pleier også å forvinne
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus16.05.2017, 21:26:12
Onkel P. Nå har både Telehiv og jeg forsøkt å dechiffrere dine innlegg. Jeg skal ikke utelukke at innleggene inneholder stor klimaforståelse på et språk eller i en uttrykksform vi foreløpig bare ser noen svake konturer av, jeg har faktisk sendt dine innlegg til en bekjent, OnklP;


https://www.youtube.com/watch?v=iHDLnL5EArE


 
Tittel: Sv: Klimarealistene - nå er det utilslørt
Skrevet av: Emeritus17.05.2017, 01:04:12
Siste bombe innen klimaforskning;

http://www.klimarealistene.com/2017/05/16/leting-etter-drivhuseffekten/

"Ifølge termodynamikkens 2. hovedsetning kan varme kun strømme fra et varmere til et kaldere legeme. Oppvarming ved tilbakestråling fra en kaldere atmosfære til en varmere jordoverflate som vist i figur 5 er derfor ikke mulig."

I følge tredje HVUP - direktiv, fastslått med 236 mot 118 stemmer på det fjerde Klimamøte i Las Vegas i det herrens år 234, er det umulig å få en viss type mennesker til å forstå at varme er nettoeffekten av energioverføringen fra ett legeme til et annet, men at varme også stråler ut av et hvert legeme over 0K, men da heter det ikke varme med mindre det treffer noe kaldere, men det heter uansett varmestråling.

Jeg har nå under utarbeidelse en klimaroman der hovedpersonene alle er fotoner, eller kvanter som Max Planck kalte det.

Dette er egentlig "ting" med personlige egenskaper. De har både en far og mor, brødre og søstre, og til og med onkler, tanter og søskenbarn. Noen av disse opptrer uregulert, typisk som i kvantefysikken der fotonene kan sprette i alle retninger, på samme måte som at onkel Per alltid lager skandale med å være for full og forsøker seg på tante Olaug som kommer fra en helt annen del av slekten, og der tante Olaug også tidvis oppfører seg som kvanter gjør, de er totalt uberegnelige.

Vel, jeg har bare kommet til første kapittel. Planen er å inkorporere det store spørsmålet "om noe kaldere til det varmere."

Tanya, et foton fra 245K, har reist i 234.000 år gjennom Universet og ser allerede på lang avstand Oscar fra 255K som bare har reist 124 år, men den som tror at fotoner har alder blir lett lurt i denne historien. Det eneste som i følge en del klimatyper betyr noe er hvem av Tanya og Oscar kommer fra det varmeste stedet.

I vår historie møter Tanya den ca 200.000 år yngre Oscar midt i løse luften (et sted der ute der det ikke en gang er løs luft)  og siden Tanya kommer fra et kaldere sted enn Oscar, så snur Tanya midt i løse luften og blir med Oscar tilbake der hun kom fra. Ikke bare kommer hun dragende med den 200.000 år yngre Oscar, men hun blir gjenforent med mange av sine søsken, tanter og alt det der. Men hun savner sin søster Monica. Også hun reiste for 234.000 år siden og det ryktes at hun var på vei mot et kaldere sted og derfor ikke snur "midt i løse luften" slik Tanya gjorde.

Vel, dette er termodynamikk omtrent på det nivå man kan lese ut av "noe kaldere kan ikke varme opp noe varmere" som faktisk er et tema i klimadebatten den dag i dag og som Alf Prøysen sikkert kunne ha gjort noe stort ut av.     
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Administrator17.05.2017, 01:13:14
Kjapt svar, som alltid: Begrepet "varme" kan aldri sidestilles med et foton. Dessuten gjelder termodynamikkens andre lov kun for lukkede/isolerte systemer. Så ditt eksempel kan ikke sammenlignes med dette.

For å drodle litt rundt hva oss klima***(?)er syns om dette: se for deg et lite hjul og et stort hjul som spinner. Det lille spinner saktere enn det store. Hvordan kan du få det lille til å påvirke det store til å gå fortere, og kan denne økede energien gjenbrukes til å få det lille til å spinne litt fortere igjen etterpå?

Dette er heller ikke sammenlignbart, og er ment som tankespinn (heh) for å prøve å pense tankene inn på en annen anvendelse av den Andre Lov.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus17.05.2017, 01:58:01
Og jeg sammenstiller ikke varme med et foton. Hele denne "ikke noe kaldere kan ikke varme opp noe varmere" debatten er en stor logisk brist. Alle er enige om at alt over 0K sender ut varme(stråling) som også alle er enige om er energi. Skal dette kun ha termisk effekt hvis det treffer noe varmere, har en tryllet bort energi, med mindre en lager en konstruksjon om at kun hvis varmestrålingen er på vei mot noe kaldere vil det ha termisk effekt, men hvis varmestrålingen er på vei mot noe varmere så forsvinner det, eller at fotonene snur i løse luften og går en annen vei og ikke treffer det varmere (enn der den kom fra.)

Og ytterligere et tankeeksperiment; det som gjør at vi ser er akkurat de samme bølgene som i følge denne teorien ikke skulle ha noe påvirkning hvis de kom fra et kaldere sted. Kaldere enn hva, retina som holder omtrent kroppstemperatur. Hvorfor kan vi se gjenstander som åpenbart er kaldere enn retina? Er ikke disse bølgene energi men likevel registreres de som synsinntrykk?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Administrator17.05.2017, 08:44:43
Varme, som begrep brukt i termodynamikkens 2. lov, omhandler netto energifluks. Altså, to legemer i et lukket/isolert system kan gjerne utveksle fotoner, men varmen vil alltid avta i det varme legemet og øke i det kalde. Det er heller aldri slik at det ene legemet kan slutte å avgi energi til et annet legeme med lavere temperatur.

Som du ser av definisjonen på Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Varme):
Sitat
Varme (med standardsymbol Q) er, etter en streng definisjon, termisk energi overført fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur.

"Varme" som fysikkbegrep er altså en beskrivelse av energioverføring, ikke energi direkte.

Jeg kan forstå at begrepet er vanskelig å ta inn over seg hvis man ikke har studert fysikk. Jeg har bare 3FY fra videregående, og det tok mye tid før jeg tok det inn over meg. Dagligdags fungerer det ikke med samme betegnelser.

Når jeg legger hånden inntil en bit isopor kjenner jeg varmen strømme fra isoporbiten til meg. Mens det i realiteten er det omvendte som skjer.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus17.05.2017, 09:06:10
Sitat Administrator:

".....se for deg et lite hjul og et stort hjul som spinner. Det lille spinner saktere enn det store. Hvordan kan du få det lille til å påvirke det store til å gå fortere, og kan denne økede energien gjenbrukes til å få det lille til å spinne litt fortere igjen etterpå?"

For å følge opp eksempelet ditt så ser jeg ikke helt for meg hvordan de to hjulene påvirker hverandre, altså den rent fysiske mekanismen. Men jeg kan forsøke å følge opp.

To gummihjul som roterer fritt fem cm fra hverandre, ett med diameter 50 cm og ett med diameter 100 cm. 50 cm roterer med 100 o/min, 100 cm roterer med 200 o/min, begge hjul har stor masse, la vi si hhv 1000 kg og 2000 kg. Når disse hjul føres sammen vil friksjonen (tenk deg landingshjulet på et fly når det treffer rullebanen) lede til at 50 cm vil øke sin rotasjonshastighet og 100 cm vil redusere sin rotasjonshastighet, det vil oppstå en balanse.

Så går vi et hakk videre, 50 cm roterer med 150 o/min, 100 cm fortsatt med 200 o/min og rotasjonshastigheten på begge hjul vil øke i forhold til det første eksempelet.

Det er ingen som påstår at den kaldere atmosfæren varmer opp den varmere overflaten, overflaten får sin energi fra solen og skal kjøles mot en varmere atmosfære og vil derfor avkjøles senere, det tar lengre tid å bli kvitt energien, den blir således varmere. En kan gjerne benytte det ikke fysiske begrepet isolasjon, mer CO2 isolerer bedre enn mindre CO2 siden CO2 i motsetning til O og N absorberer og emitterer og en del av denne går ned mot overflaten.

Det er omtrent like enkelt og logisk som at en person som er nedkjølt av redningsmannskapene blir iført en varmefolie

http://www.noraid.no/products/noraid-redningsfolie-160x210cm

ca. 15 % av varmetapet skyldes stråling fra kroppen, og en del av denne blir stoppet og sendt tilbake til kroppen på grunn av foliens reflekterende egenskaper. Den viktigste isolerende effekten er imidlertid at folien også fungerer som en dampsperre. Og ingen hevder at folien varmer kroppen.

PS og edit; "Og ingen hevder at folien varmer kroppen." Jo, i dagligtale vil sikkert mange hevde at varmefolien varmer kroppen, men rent fysisk vil ikke den kaldere varmefolien i seg selv overføre energi til kroppen.


Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus17.05.2017, 09:12:53
Sitat Administrator;

""Varme" som fysikkbegrep er altså en beskrivelse av energioverføring, ikke energi direkte."

Ja, dette varmebegrepet rotes det mye med noe jeg også gjorde innledningsvis i debatten. Jeg vet at dette er den fysiske definisjonen. Men varme eller heat benyttes også i praksis "feil." Okular hevder eksempelvis at OHC - Ocean Heat Content - er feil siden "heat" er det du beskriver.

Det heter varmestråling eller en heat flux eller thermal flux

https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_flux

og det helt uavhengig av om fluxen kommer fra noe kaldere og treffer noe varmere.

PS; Og folien heter varmefolie, selv om den åpenbart ikke i seg selv overfører noe energi til kroppen.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Administrator18.05.2017, 10:51:10
Du skriver riktig, og det er jo dette som er hele poenget. Rent fysisk forekommer det på ingen måte en energioverføring fra varmeteppe til kropp.

Diverse uttalelser/skisser fra IPCC og andre hevder nokså hardnakket at atmosfæren varmes opp av bakken, og at atmosfæren deretter varmer opp bakken mer. "Mer til overs". Mye av opprøret rundt dette går på det at det er særdeles uvitenskapelig å omtale det som skjer på en såpass "ufysisk" måte. Noen utsagn er, i tillegg til å være uvitenskapelige, direkte feil.

Det virker også som om ufysiske/ufyselige utsagn er selve fundamentet i noen deler av IPCCs arbeid, og at de som forsker på det tar det for god fisk.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus18.05.2017, 22:39:16
Sitat Administrator;

"Diverse uttalelser/skisser fra IPCC og andre hevder nokså hardnakket at atmosfæren varmes opp av bakken, og at atmosfæren deretter varmer opp bakken mer."

Etter ca. to aktive år som klimadebattant har det gradvis gått opp for meg at spørsmålet er langt mer komplisert enn disse enkle skissene fra IPCC og andre organer. Disse er laget for policy makers og er ikke vitenskapelige fremstillinger, men det tolkes slik på bloggene.

Jeg så en gang et foredrag (på nettet som jeg ikke finner igjen) av en norsk klimaforsker i sekstiårene. Han var ytterst motvillig jaget ut for å forklare dette. Han var åpenbart oppgitt, han var en elendig pedagog og det eneste han greidde å få ut av seg på ulike spørsmål var at dette er komplisert, men jeg tror på det han sier.

Han sa bl.a. at den langbølgede strålingen fra overflaten blir absorbert og emittert allerede noe få meter over bakkenivå. Men så blir den på ny absorbert og emittert i lag på lag oppover i atmosfæren. Energitransporten skifter karakter avhengig av den lokale atmosfæres oppbygning, hvor vi er på planeten og at de beste klimamodellene har i dag har rundt 28 lag der det enkelte lag har ulike verdier for stråling, konveksjon og kondensasjon og der disse verdier endog varierer mellom hav og land, breddegrad, årstid, osv.

Slik drivhuseffekten forklares rundt omkring virker det som om der er et tak av CO2 på en eller annen høyde som sender en pil med "varme" tilbake til overflaten. Men det er åpenbart ikke slik det virker, og det påstår heller ikke klimavitenskapen. Men de som hevder å kunne imøtegå denne vitenskapen kommer bare trekkende med disse pilene med x w/m2 og synes totalt uvitende om kompleksiteten bak en klimamodell.

"Klimamodell" er sannsynligvis det mest utskjelte begrep innen klima"skeptisismen," men hvis alternativet er å lese en angivelig professor Solheim fra Universitetet i Tromsø fortelle meg at noe kaldere ikke kan varme opp noe varmere, så setter jeg en femmer på klimamodellene.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Administrator19.05.2017, 09:21:46
Vel, jeg synes det er et ganske grovt overtramp. Det hadde ikke kostet en kalori å si "begrenser varmetapet" i stedet for "bakken varmer opp atmosfæren, som igjen varmer opp bakken". Samt bruke skisser med nettofluks i stedet for disse fiktive energistrømmene.

Ekstremt feil blir det når den famøse energibudsjett-skissen viser at energien som kommer fra atmosfæren (324 W/m2) er MYE større enn det som kommer fra sola (168 W/m2). Hvis vi går tilbake til hjul-eksempelet, vil altså det lille hjulet presse på med energi over til det store hjulet, og det store presser tilbake.

Jeg har vært i diskusjon med Bjørn Samset om dette på Twitter, og han forsvarer skissen og oppvarmingsbegrepet hardnakket.

Om vi blir enige om skissen er "riktig" eller ikke i lekmannsterminologi, må du jo være enig i at det hadde vært jævlig mye enklere å unngå kritikk om man var pittelitt flinkere med ordbruken?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus19.05.2017, 09:49:34
Å forklare drivhuseffekten i legmannstermer tror jeg er ekstremt vanskelig. En kan si at mer CO2 i atmosfæren vil virke som et litt tykkere ullteppe som gjør at en blir litt varmere enn med et tynnere ullteppe. Men å begynne med tilbakestråling og alt det der skaper raskt bare kaos. Du og jeg har vært i denne debatten et par år (du sikkert lenger) og en skal faktisk jobbe med dette en del og i tillegg ha litt grunnleggende fysikkunnskaper (som jeg knapt har) for å forstå selv det mest elementære.

PS: Her fikk jeg en link på Forskning.no som sier noe om hvor mye av strålingen som går direkte fra overflaten og ut i rommet.

http://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JAS-D-11-0248.1
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Okular20.05.2017, 13:30:37
Det heter varmestråling eller en heat flux eller thermal flux

"VARMEstråling" ('thermal radiation') er noe helt annet enn "strålingsVARME" ('radiant heat'), Emeritus.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Okular20.05.2017, 13:52:23
Å forklare drivhuseffekten i legmannstermer tror jeg er ekstremt vanskelig.

Nei, det er nettopp det det IKKE er. Her forklarer Raymond T. Pierrehumbert grunnideen temmelig lettforståelig, vil jeg mene:
https://geosci.uchicago.edu/~rtp1/papers/PhysTodayRT2011.pdf
Sitat
An atmospheric greenhouse gas enables a planet to radiate at a temperature lower than the ground's, if there is cold air aloft. It therefore causes the surface temperature in balance with a given amount of absorbed solar radiation to be higher than would be the case if the atmosphere were transparent to IR. Adding more greenhouse gas to the atmosphere makes higher, more tenuous, formerly transparent portions of the atmosphere opaque to IR and thus increases the difference between the ground temperature and the radiating temperature. The result, once the system comes into equilibrium, is surface warming.

Jamfør det Pierrehumbert sier over med denne skjematiske framstillingen av den samme mekanismen (fra Held & Soden, 2000):

(http://www.climatetheory.net/wp-content/uploads/2012/05/greenhouse-effect-held-soden-2000.png)

Pierrehumbert forklarer effekten også på litt mer generelt grunnlag, slik (fra samme artikkel):
Sitat
The planetary warming resulting from the greenhouse effect is consistent with the second law of thermodynamics because a planet is not a closed system. It exchanges heat with a high-temperature bath by absorbing radiation from the photosphere of its star and with a cold bath by emitting IR into the essentially zero-temperature reservoir of space. It therefore reaches equilibrium at a temperature intermediate between the two. The greenhouse effect shifts the planet's surface temperature toward the photospheric temperature by reducing the rate at which the planet loses energy at a given surface temperature. The way that works is really no different from the way adding fiberglass insulation or low-emissivity windows to your home increases its temperature without requiring more energy input from the furnace. The temperature of your house is intermediate between the temperature of the flame in your furnace and the temperature of the outdoors, and adding insulation shifts it toward the former by reducing the rate at which the house loses energy to the outdoors. As Fourier already understood, when it comes to relating temperature to the principles of energy balance, it matters little whether the heat-loss mechanism is purely radiative, as in the case of a planet, or a mix of radiation and turbulent convection, as in the case of a house - or a greenhouse. Carbon dioxide is just planetary insulation.

Her har du dessuten en variant av Pierrehumberts første beskrivelse (figuren han bruker skulle være lettgjenkjennelig), fra Chris Colose:
https://chriscolose.wordpress.com/2010/02/18/greenhouse-effect-revisited/ (https://chriscolose.wordpress.com/2010/02/18/greenhouse-effect-revisited/)
Sitat
It is really important (in fact, essential) to understand that the greenhouse effect requires colder air aloft to work with, as you essentially replace strong surface radiation with weaker emission from higher layers. This is why adding CO2 creates an energy imbalance at the top-of-atmosphere. In an isothermal atmosphere, you could not get a greenhouse effect.

(https://chriscolose.files.wordpress.com/2010/02/gt5.jpg)

The effective height "H" above is obviously dependent on wavelength, and moves higher as the opacity [is] increased in that region.

So...review: Because of energy balance, the planet must get rid [of] to space as much energy as it receives from the sun. Averaged over the Earth, taking into account the albedo and geometry, this is about 240 W/m2. In the absence of an atmosphere, this flux of radiation is lost by the surface by "σ Ts4". With an atmosphere, this flux of radiation is allowed to emanate from upper, colder layers of the atmosphere, say on average at some altitude H. Increasing greenhouse gases increases the altitude of H, a height in the atmosphere which depends on wavelength, and characterizes a level of mean emission to space. Because the atmosphere is now emitting from colder levels of the atmosphere, the OLR has decreased, and the result is that the planet must warm to re-establish radiative equilibrium.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Telehiv20.05.2017, 15:37:18
Flott hvis dere klarer å holde en like konstruktiv og utredende profil videre på dette!
For det er lenge siden vi har hatt et skikkelig forsøk på å drøfte dette på en nøytral søkende måte.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus20.05.2017, 17:44:34
Sitat Okular;

Sitat Emeritus:

"Å forklare drivhuseffekten i legmannstermer tror jeg er ekstremt vanskelig."


"Nei, det er nettopp det det IKKE er. Her forklarer Raymond T. Pierrehumbert grunnideen temmelig lettforståelig..."

Og hvor mange prosent av befolkningen ville forstå denne artikkelen? 5%, i beste fall 8%?

Sitat Okular;

"VARMEstråling" ('thermal radiation') er noe helt annet enn "strålingsVARME" ('radiant heat'), Emeritus."

Men er thermal radiation og radiant heat ulike fysiske fenomener. Thermal radiation er den fysiske betegnelsen på varmestråling og dette uavhengig av om strålene kommer fra noe kaldere og treffer noe varmere, mens strålingsvarme er en metode for å varme opp ett eller annet, eksempelvis en person på en altan og for at den skal varmes må det tilføres netto energi, kilden for strålingen må gi fra seg mer strålingsenergi enn den som mottar den.

Men er det ulike fysiske fenomener?

PS; innlegget er flyttet hit;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=324.msg6562;topicseen#msg6562Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Okular21.05.2017, 10:19:23
"Nei, det er nettopp det det IKKE er. Her forklarer Raymond T. Pierrehumbert grunnideen temmelig lettforståelig..."

Og hvor mange prosent av befolkningen ville forstå denne artikkelen? 5%, i beste fall 8%?

Vel, det er uansett vanskelig å forklare det stort enklere enn det Pierrehumbert gjør. Du fikk med deg isolasjonsanalogien hans også, eller? Isolasjon er vel noe de fleste folk som har vært igjennom folkeskolen skjønner sånn noenlunde, tror du ikke? Man har vel i hvert fall en idé om hva en vegg eller en jakke gjør for noe ...

Sitat
"VARMEstråling" ('thermal radiation') er noe helt annet enn "strålingsVARME" ('radiant heat'), Emeritus."

Men er thermal radiation og radiant heat ulike fysiske fenomener.

Jepp.

Sitat
Thermal radiation er den fysiske betegnelsen på varmestråling og dette uavhengig av om strålene kommer fra noe kaldere og treffer noe varmere, mens strålingsvarme er en metode for å varme opp ett eller annet, eksempelvis en person på en altan og for at den skal varmes må det tilføres netto energi, kilden for strålingen må gi fra seg mer strålingsenergi enn den som mottar den.

Ja, du har mer eller mindre skjønt det, Emeritus. Hvis du imidlertid skal si "strålene kommer fra noe kaldere og treffer noe varmere", er du nødt til å være klar på at du med "stråler" egentlig mener "fotoner" og ikke "strålingsfluks". Det er to fundamentalt forskjellige fysiske fenomener.

Sitat
Men er det ulike fysiske fenomener?

Som sagt (også av deg): Ja.

Edit:
Flyttet til http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=324.msg6564;topicseen#msg6564 (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=324.msg6564;topicseen#msg6564)
Tittel: Sv: Klimarealistene og The Bizaro world
Skrevet av: Emeritus11.10.2017, 18:42:45
Klimarealistene - som fortsatt benekter, denier, blånekter og for øvrig utviser en rekke andre trekk som er nærmere patologien enn klimatologien* - har en fantastisk artikkel her;

http://www.klimarealistene.com/2017/10/07/100-ar-med-manipulert-global-temperatur/

Klimarealistene er bl.a. kjent for å sutre over manglende klimaytringsfrihet. Jeg har tidligere linket inn artikler der de klimamongoloide Ellestad og Stordahl sutrer over manglende tilgang for sine tåpelige innlegg i norske medier. "Sensur," "ensretting" og "MSM" gjentas uten at de egentlig synes å vite hva de mener.

Det som først og fremst er oppsiktsvekkende med denne klanen er at de selv begår de samme synder de beskylder "den annen side" for å begå. Geir Palin Aaslid må jo være redaktøren fra helvete. Les kommentarene, les hva Sarah sletter, les begrunnelsen, eller les det første innlegget som står i skrivende stund og får stå, Sarah er sannsynligvis ute for å kjøpe enda en kebab;

"Geir Aaslid. Hvorfor slettet du mitt innlegg der jeg diskuterer Staffan Mörners analyse? Innlegget mitt gikk direkte på sak. Kan jeg få vite hvorfor det ikke kan få stå? Kan du ikke prøve imøtegå innholdet i stedet for bare å slette det dersom det er noe du ikke liker? Er det noe jeg skriver som Klimarealistene ikke må få lese? Mitt innlegg under din blogg om UAHs septembertemperatur fikk samme skjebne – sletting uten begrunnelse.

Er klimarealistene rett og slett redd for saklig kritikk?"


*Klimarealistene er bl.a. det eneste klimaorganet i verden som fortsatt mener at UAH ikke viser noen signifikant oppvarming de siste 18 år.
Tittel: Sv: Klimarealistenes fascistoide redaktørvirksomhet
Skrevet av: Emeritus12.10.2017, 08:50:11
Og da har Palin Aaslid returnert fra kebabsjappen og det innlegget jeg har referert ovenfor er strøket.

Nå er det en A M Raaen som den 12. oktober 2017 at 07:52 har dette innlegget;

"— Si meg hvem du sen­surer, og jeg skal si deg hvem du er!
Den 5. juli ga Erik Lindeberg et verdifullt innspill til disse sidene: Han påpekte at satellittmålt temperatur skjer ved mikrøbølger i området 50–60 GHz, ikke ved infrarødt. Det førte til at KR, som i mange måneder hadde fortalt oss om temperaturmåling basert på infrarød stråling fra oksygen endret dette til mikrobølgestråling.
Likevel ser vi at Lindeberg får sine innlegg slettet. Man skulle jo tro at en mann med Lindebergs solide faglige bakgrunn var svært velkommen i ethvert kommentarfelt om klima, men slik er det visst ikke.
Til gjengjeld får Lars Olav Andersen operere fritt med sine mange misforståelser og stråmenn. Han gjentar og gjentar, på tross av anerkjent fysikk, at gassmolekyler ikke sender ut stråling. Han hevder at klimamodellene ikke tar hensyn til konveksjon. Osv., osv."

Så får vi se hvor lenge dette får stå. Og Lars Olav Andersen synes virkelig å komme til sin rett på KR. Jeg antar det er den samme Andersen som herjet på Wahls blogg en periode og var der den eneste som ble moderert, ikke på grunn av klimastandpunkt, men på grunn av en serie fylleinnlegg der han bl.a. påstod at hans debattmotstandere foretrakk småjenter fra Thailand. 

En ting er at Aaslid driver med åpenbart usaklig sensur, men i motsetning til all annen moderasjon jeg har sett i norsk presse der det i det minste et spor av moderasjon ved at moderator kommenterer at det er slettet og hvorfor, bare stryker KR hele innlegget som om det aldri er skrevet.

Dette organet fortjener ikke Fritt Ords økonomiske støtte, Aaslids redaktørvirksomhet har klare fascistoide trekk.
Tittel: Sv: Klimarealistene og kebabfrekvensen
Skrevet av: Emeritus12.10.2017, 18:38:52
Basert på Aaslids sensurvirksomhet har jeg etter grundige og samvittighetsfylte studier beregnet at han i snitt kjøper en kebab hver femte time, oftere mellom kl. 15.00 og 23.30, og ofte en lang pause fra ca. 23.30 til 11.00 neste dag.

Raaens innlegg fikk stå frem til kebababstinensen tok overhånd og ble slettet - eller moderert som Kebabsarah utrykker det;

http://www.klimarealistene.com/2017/10/07/100-ar-med-manipulert-global-temperatur/

Og årsaken til sensur? Jo denne;

"Og vi kan greie oss uten personkarakteristikker anvendt på øvrige debattanter"

Og dette samtidig som han lar Lars Olav Andersen - en mann med en hjerne mindre enn en kløvd druestein - får herje fritt med sine idiotiske "Den andre termodynamiske hovedsetning" forståelse.

Innlegget som kommenteres er begått av aromaterapeuten Steffan Mörner som en bloc karakteriserer NASA/GISS, BEST, UEA, NOAA og resten av verdens klimaforskere som serieforbrytere og svindlere. Jeg vedder fem kroner på at denne  Mörners vrangforestillinger er et resultat av en barndom preget av en annen splitter pine gal "klimatolog" som sitter i Klimarealistenes råd bestående av forskere med mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner.

Men "personkarakteristikker" av typen;

"Til gjengjeld får Lars Olav Andersen operere fritt med sine mange misforståelser og stråmenn. Han gjentar og gjentar, på tross av anerkjent fysikk, at gassmolekyler ikke sender ut stråling. Han hevder at klimamodellene ikke tar hensyn til konveksjon."

skal vi ikke ha noe av på Klimarealistene.

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick13.10.2017, 10:38:04
Å avstå fra personkarakteristikker er en verdsatt egenskap i norsk rettsvesen.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus13.10.2017, 11:47:00
Som vanlig greier du å sause dette til med BS. For øvrig er personkaraterestikker et mye benyttet virkemiddel i norsk rettsvesen, særlig i dommer. En kan eksempelvis i en forvaringssak ikke vurdere en persons farepotensiale uten å begi seg inn på personkarakteristikker. Ei heller kan en begrunne en dom mot en uskikket forelder uten å si noe om denne personens ansvarsløshet og asosiale trekk.

Men nå er det ikke dette det dreier seg om, se om du kan kommentere saken for en gangs skyld.

Hva synes du om sensurpolitikken til Klimarealistene, et organ som til stadighet beklager seg over MSM og manglende ytringsfrihet i klimadebatten?

Er det uproblematisk at de bare sletter - gang på gang - saklige innlegg som imøtegår og tilbakeviser hovedartikkelens innhold?
Tittel: Sv: Klimarealistene og deres sammfunnskadelige virksomhet
Skrevet av: Emeritus13.10.2017, 16:46:16
"A M Raaen 13. oktober 2017 at 15:17

Denne artikkelen utløser mange faglige spørsmål.

Her er 3 av dem:

Figur 2 fra 1995 viser bl.a. et plott av satellittmålt temperatur (MSU). Det gjøres et poeng av at denne kurven har blitt brattere i ettertid. Er forfatteren totalt ukjent med den viktige artikkelen av Wentz og Schabel fra 1998 som påpekte at endringer i satellittenes bane nødvendiggjorde betydelige korreksjoner, og at også UAH implementerte disse raskt. Altså at MSU dataene fra 1995 ganske enkelt er feil!
I figur 5 vises et stort dropp i antall målestasjoner rundt 1990. Hvorfor ser man ikke det samme i NOAAs oversikt over antall GHCN stasjoner?

I figur 5 vises en kraftig temperaturøkning rundt 1990. Hvorfor ser man ikke den når man sjekker de mest brukte datasettene.?"

Så får vi se i hvilken kebabpause dette innlegget blir strøket. Og som vanlig opptrer Geir Aaslid dels som kommentator og moderator, med bl.a. denne svisken;

"Det var ganske opplagt allerede før vi hadde publisert denne saken, at dette ville være «gefundenes fressen» for de ulike artene av troll som ferdes i kommentarfeltet."

Jeg har selv blitt utsatt for denne fjotten ved at jeg en gang kommenterte en artikkel som var totalt misforstått og peis full av feil, og svaret; jo, jeg trollet og ble derfor strøket, og det samtidig som det ble fremsatt utilslørte trusler mot min person.

Jeg tror jeg skal skrive et lite brev til Fritt Ord. Denne gjengen har et forhold til ytringsfrihet som Goebbels hadde blitt imponert over, og når dette kobles sammen med en klimakunnskap som ligger på et nivå der endog hundene stiller seg undrende, er dette ikke folkeopplysning og viktige stemmer i klimadebatten, men ren samfunnsskadelig virksomhet.

Klimarealistene bidrar til at de tåpeligste, mest ulærde og udannede stemmer i klimadebatten faktisk tror at de betyr noe, og det er jo en hensynsløs handling mot de aller svakeste og hjelpeløse i samfunnet.
Tittel: Sv: Klimarealistene og surrealismen
Skrevet av: Emeritus14.10.2017, 12:01:00
Dette blir bare bedre og bedre, en KR-tilhenger skriver;

"Det triste er imidlertid at ingen av disse faste manipulasjons-benekterne her på tråden har gjort det ringeste forsøk på å trekke fram datakilder som motbeviser artikkelens påstander."

Til dette svarer;
Sitat;

"Folke Forfang 14. oktober 2017 at 11:20

Sunde skriv: «Nå omtrent 100 kommentarer: Denne tråden skapte jammen debatt!»

Ja, sjølskrytt er velskrytt heiter det. Men sjølskryt kjem ofte ikkje av stor sjølinnsikt.

Nå er det registrert 104 innlegg. Av disse er 11 sletta utan spor. Altså over 10 % er sletta utan spor!

Av dei 93 andre innlegga er 70 knytta til Lars Olav Andersen, som i liten grad har relevans til startartikkelen.

Totalt finn eg 17 artiklar som går på sak om startartikkelen, derav to der moderator har fjerna alt innhold.
Fem personer har svart på sak utan å støtte startartikkelen, med i alt 12 innlegg, derav fire som ikkje er besvart.

Når ein ser på relevans til startartikkelen, så er det jammen ikkje store krav ein stiller når ein konkluderer med «Denne tråden skapte jammen debatt!»

Mi oppsummering er heller: Denne tråden viser at klimarealistene ikkje ønsker nokon sakleg og reell debatt om årsakene til at klimadata må justeres. Det var også slik eg oppfatta startartikkelen, og derfor fann han heilt uinteressant." Sitat slutt.

Årsaken til at  "disse faste manipulasjons-benekterne her på tråden (ikke) har gjort det ringeste forsøk på å trekke fram datakilder som motbeviser artikkelens påstander..." er altså at disse innleggende systematisk er slettet, og dette i mange tilfeller uten spor.

Man erklærer altså seier ved å slette en rekke høykompetente innlegg som alle (av de fem - seks jeg har lest) var saklige og to the point, mens det som ikke slettes, er 70 innlegg fra den sertifiserte idioten Lars Olav Andersen, han får herje fritt med både personkarakteristikker og mongofysikk.

Fritt ord my ass.

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator14.10.2017, 17:06:54
Er det uproblematisk at de bare sletter - gang på gang - saklige innlegg som imøtegår og tilbakeviser hovedartikkelens innhold?

Vel, å slette innlegg fra sutrete masekopper (som selvfølgelig er helt perfekte i avsenderens egne øyne) på en blogg kan til nød tilgis. Å slette eller ignorere innlegg fra forskere som kritiserer eller stiller kritiske spørsmål for deretter å ta den samme forskerens navn og tittel til inntekt for sitt eget syn i publiserte rapporter, er noe helt annet. Det er slik IPCC holder på.
Tittel: Sv: Klimarsurrealistene
Skrevet av: Emeritus14.10.2017, 18:08:11
Å ufarliggjøre, eller å unnskylde ved hjelp av en annen umoralsk handling, er et kjent knep i et ethvert forsvar. Siden Per slo, kan også jeg slå.

La nå dine IPPC forestillinger ligge. Nå er temaet enkelt, lett synlig og etterprøvbart. Og mens vi er der, hvordan kan du Translator hevde at det som er slettet fra Klimarealistene er i kategorien; 

"å slette innlegg fra sutrete masekopper (som selvfølgelig er helt perfekte i avsenderens egne øyne) på en blogg til nød kan tilgis"

Når du ikke får anledning til å lese disse innleggene, og ikke har den fjerneste idè om at dette er skrevet av "sutrete masekopper?" Snakker vi igjen med en logisk kapasitet på Aaslid nivå; jeg vet ikke hva som er sagt, jeg vet ikke hva som er skrevet, men de er helt sikkert "sutrete masekopper," for det føler jeg?

Jeg har lest en fem - seks av disse innleggene. For meg fremstod det som høykompetente og saklige innlegg. For alle som frekventerer Aaslids redaktørvirksomhet vet at terskelen for sletting er ekstremt lav, så de tar hensyn til det. Bare les de innleggene som nå er slettet ovenfor i denne strengen, mener du at denne kommentaren er "sutrete;"

"Geir Aaslid. Hvorfor slettet du mitt innlegg der jeg diskuterer Staffan Mörners analyse? Innlegget mitt gikk direkte på sak. Kan jeg få vite hvorfor det ikke kan få stå? Kan du ikke prøve imøtegå innholdet i stedet for bare å slette det dersom det er noe du ikke liker? Er det noe jeg skriver som Klimarealistene ikke må få lese? Mitt innlegg under din blogg om UAHs septembertemperatur fikk samme skjebne – sletting uten begrunnelse.

Er klimarealistene rett og slett redd for saklig kritikk?"

Han forbyr negative personkarakteristikker overfor sine egne, men tillater selv - og dette i rollen som redaktør - å karakterisere sine meningsmotstandere slik;

"Det var ganske opplagt allerede før vi hadde publisert denne saken, at dette ville være «gefundenes fressen» for de ulike artene av troll som ferdes i kommentarfeltet."

Han omtaler således sine kritikere som "ulike arter av troll som ferdes i kommentarfeltet," og dette samtidig som han skal ha seg frabedt personkarakteristikker, for da blir det slettet.

Er dette en redaktørs invitt til en åpen debatt?

Det mest fantastiske med dere klimasurrealister er at dere begår langt verre synder enn det dere påstår at "den andre side" begår. Her har vi et ypperlig eksempel på sensur av verste slag, nemlig der redaktøren gang på gang blir tatt med buksene nede, og bare sletter de innlegg som dokumenterer at hans inkompetanse og logiske kapasitet er på nivå med en husflue, men det "kan til nød tilgis."

En større samling prinsippløse knehøner finnes vel knapt i moderne historie, og de holdningene dette representerer ville jo være drømmemateriale for enhver SS - Obersturmführer.Tittel: Sv: Klimarsurrealistene
Skrevet av: translator15.10.2017, 15:36:05
Å ufarliggjøre, eller å unnskylde ved hjelp av en annen umoralsk handling, er et kjent knep i et ethvert forsvar. Siden Per slo, kan også jeg slå.

La nå dine IPPC forestillinger ligge. Nå er temaet enkelt, lett synlig og etterprøvbart.

Jeg skal la mine IPCC "forestillinger" ligge når du tar tak i dem, Emeritus. Jeg har ikke tid til å drive gravearbeid på heltid. Hver gang jeg nevner IPCC skvetter du unna som vann på gåsa, og jeg lurer på hvorfor du er så redd for dem.

Du har ingen unnskyldning, for IPCCs "metode" er beskrevet av mange og er lett å etterprøve. Første gang jeg hørte om det var da den norske geologen Tom Segalstad deltok i TV2-programmet "Holmgang" i en klimadebatt for ca ti år siden. Jeg har programmet på tape, og så på det igjen nylig. Segalstad forteller i programmet at han var så uenig i det som sto i klimarapporten at han ikke ville ha sitt navn på trykk hvis de ikke tok hensyn til kommentarene han hadde. Det var først etter en lang prosess han fikk navnet sitt fjernet fra rapporten. Det samme har senere blitt fortalt av andre forskere (som riktignok ikke lyktes med å få navnene sine fjernet) og Donna Laframboise har beskrevet IPCC som en kjempegris med sminke, der sminken representerer det vitenskapelige grunnlaget i klimarapportene. Lett synlig, men i realiteten helt uten betydning for hva som faktisk står i rapportene.
Tittel: Sv: Klimasurrealistene
Skrevet av: Emeritus15.10.2017, 17:28:19
Jeg vet ikke helt hva det betyr å skvette unna som vann på gåsa, men det kan kanskje være illustrerende for hva du snakker om til hvem.

Jeg har aldri påtatt med å forsvare IPCC, jeg har lest lite i IPCC's rapporter, jeg gjør det stort sett når jeg skal finne ut om vitenskapelige påstander som fremsettes om IPCC faktisk er riktige. Så for min del er det dryppende likegyldig hva Tom Segelstad har blitt utsatt for, jeg har ikke satt meg inn i den saken og kommer heller ikke til å gjøre det, "saken" er for øvrig fra AR3 og altså 16 år gammel. Jeg håper at museumsbestyrer Segelstad, som aldri har gitt ut en vitenskapelig artikkel om karbonsyklusen, har kommet seg etter 16 år.

Dere liker å snakke om Climategate og IPCC AR3 - begge historier som nå er gamle og foregikk langt utenfor Norge, mens utilslørte klimabedragerier og en fascistoid praktisering av ytringsfriheten rett foran øynene på dere, "til nød kan tilgis."   

 
Tittel: Sv: Klimarealistene og IPCC
Skrevet av: PetterT16.10.2017, 22:08:19
Når det gjelder IPCC så burde man lese bloggen til den UNDERSØKENDE journalisten Donna Laframboise som virkelig har avslørt falskheten innen IPCC, i motsetning til andre klimajournalister i bl. a. Aftenposten som er IPCC-papegøyer:
https://nofrakkingconsensus.com/

Klimarealistene har gitt ut en oversettelse av hennes bok 
"The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert" is an IPCC exposé.
Se her:
Den oppblåste tenåring som ble tatt for å være verdens topp klimaekspert
http://klimarealistene.com/klimabutikken.html
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben16.10.2017, 22:44:00
Ikke for å kverulere, men fra tid til annen kan det kanskje være sunt å minne om at "global temperatur" ikke er noe som kan gjenfinnes i den virkelige verden.

I beste fall er det et resultat av en statistisk modell... med andre ord er den manipulert allerede i utgangspunktet, per definisjon.

Med det skal jeg ikke påstå at tallet er uten verdi, men betydningen av det synes overdrevet, ikke minst med tanke på de temperaturvariasjonene vi alle utsettes for til daglig.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus16.10.2017, 23:27:28
Bebben, for det første. Du var en av de få som var klarttenkende og prinsipiell sist Klimarealistene var tema med hensyn til sensur og viste grunnleggende forståelse for hva ytringsfrihet er, det har ingenting å gjøre med hvorvidt en er enig eller ikke med siste taler, og takk for det.

Når det gjelder global temperatur er det i prinsippet en konstruksjon på samme måte som kroppstemperatur og romtemperatur er en konstruksjon. Blodet i nesen kan være 5C, beina kan være 18C og indre organer kan være 37,2C. I ett og samme rom kan det også være store forskjeller, men begge verdier har stor informasjonsverdi.

Global gjennomsnittstemperatur er prinsipielt ikke vanskeligere å måle enn gjennomsnittstemperaturen på Vestlandet eller for den del i Bergen. Metodene for dette er utviklet av meteorologene for lenge siden. Klasseforstanderen min på gymnaset som vi bl.a. hadde i matematikk, var utdannet meteorolog og likte å snakke om dette når han kjedet seg, herunder noe om metodikken, som jeg i dag husker nada av.

Så vidt jeg vet er det en dansk statistisk modell som ble utviklet på førtitallet som er i bruk i Norden, dette har meteorologene arbeidet med i over 150 år, og jeg ser ingen grunn til å tvile på at de vet hva de holder på med.

Men viktigere; hittil har klimadebatten i stor utstrekning dreid deg om temperatur ved overflaten eller i LT. Mye tyder på at i neste IPCC rapport blir hele biosfærens energimasse og endringene like viktig. Det er enighet både blant skeptikere, bl.a. Roger Pielke sr., og mainstream, at å bygge klimadebatten på den varierende energimengde i 3 - 4 % av klimasystemet på langt nær er tilfredsstillende. Og bl.a. ARGO systemet gir nå gode muligheter for å utvide det empiriske grunnlaget.   
Tittel: Sv: Klimasurrealistene
Skrevet av: translator20.10.2017, 00:24:04
Jeg har aldri påtatt med å forsvare IPCC, jeg har lest lite i IPCC's rapporter, jeg gjør det stort sett når jeg skal finne ut om vitenskapelige påstander som fremsettes om IPCC faktisk er riktige.

Du behøver ikke lese rapportene, bare sjekke kildehenvisningene, dvs. om de er fagfellevurderte. Det skal de nemlig være ifølge IPCC selv, men Laframboise' undersøkelse viser at kun ca. 2/3 av dem er det. De øvrige tekstene er hentet fra organisasjoner som Greenpeace og Rasmus Hanssons WWF. Hva sier du, skal vi sjekke et kapittel hver og se hva vi kommer frem til?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus20.10.2017, 01:15:28
Fjerde siste gang jeg hørte fra deg hadde du følgende kommentar;

"Poenget, Emeritus, er at hvis du vil skrive et innlegg om Iran eller et annet tema ikke relatert til klima, så skal du bruke evt. starte en ny tråd under kategorien beregnet for dette..." 

Og deretter denne avslutningen;

"Merkelig at en advokat trenger voksenopplæring om en slik filleting. Dere pleier jo ellers å ha orden i sysakene"   

Og noen dager senere forsøker du å dreie Klimarealistenes sensurpolitikk til å dreie seg om IPCC?

Har noen vært mer off topic enn dine krampaktige forsøk på å snakke deg bort fra et problem du er for feig til å ta stilling til?

Det er du som trenger voksenopplæring. Du, i likhet med de øvrige knehønene her på forumet prøver nå å snakke dere bort med IPCC snikk, snakk.

Temaet er knebling og ytringsfrihet. Da bør du adressere den problemstillingen, er det greit eller ikke greit at en person som tar KR alvorlig og bruker tid på å svare på disse innleggene bare blir strøket endog uten det er spor av at hans innlegg har stått der? Og er dette greit, særlig i lys av at nettopp Klimarealistene gjentatte ganger - etter mitt syn med rette - har beklaget seg av manglende fri debatt i klimasaken?

Du har allerede svart;

"det kan til nød tilgis"

Og der har du avslørt deg selv som prinsippløs, så lenge det ikke rammer meg er det OK.

Fritt Ord, my ass.

   
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick20.10.2017, 07:47:41
Og der spora det sannelig av igjen.

Hvorfor blir det slik hele tida?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus20.10.2017, 08:42:04
Sitat BBS;

"Og der spora det sannelig av igjen.

Hvorfor blir det slik hele tida?"

Enda en feiging som ikke uttaler seg om saken, men vil ha det til at det å snakke om IPCC er on topic når temaet er Klimarealistene. Og dette endog av en som fant det så "slitsomt" at jeg omtalte Iran avtalen i Paristrengen;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=882.msg7313#msg7313

Her er allerede en passende streng for temaet IPCC;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=748.0

 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick20.10.2017, 12:56:21
Pleide å komme inn her for relevant info om klimasaken, men nå for tida er det jo bare personlige vendettaer og butthurts for at noen har sagt noe som kunne misforstås eller krenket noen som er over gjennomsnittlig lettkrenka.

Enda bra vi har Klimarealistene, der fjernes tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Administrator20.10.2017, 15:37:45
Pleide å komme inn her for relevant info om klimasaken, men nå for tida er det jo bare personlige vendettaer og butthurts for at noen har sagt noe som kunne misforstås eller krenket noen som er over gjennomsnittlig lettkrenka.

Enda bra vi har Klimarealistene, der fjernes tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta.
Det har da vitterligen kommet fram tydelige eksempler på at legitime og faglige innlegg har blitt fjernet fra Klimarealistene. Emeritus fikk også fjernet DELER av sitt innlegg, for deretter å be om at hele ble slettet, uten gehør. Forsvarer du dette?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus20.10.2017, 18:48:58
BBS, jeg tror du trenger litt bakgrunnsinformasjon her. Ett av motivene bak å starte KD.com var en reaksjon på den sensur klimaskeptikere ble utsatt for. Klimarealistene har i årevis hevdet at de blir kneblet og ikke får den spalteplass de fortjener.

I 2015 leste en svært god og nær bekjent av meg en artikkel hos Klimarealistene om norske breers utvikling, en artikkel "han" fant fullstendig feil, og det på ren empiri. "Han" var ingen fagmann, men har vært godt kjent dette landskapet i femti år, dette i tillegg til at "han" også kjente en nå pensjonert siv.ing. som arbeidet i Samkjøringen, og i tillegg var brefører - altså en fagmann som likte å dele av sine erfaringer, eller empiri som det også heter.

Innlegget finner du her;

http://www.klimarealistene.com/2015/08/02/norges-isbreer-stortrives/

her er tilsynelatende 8 - åtte- kommentarer, det riktige tallet er nærmere 70. Hvorav minst seks - syv kom fra min venn som systematisk og med henvisning til en kilde Geir Aaslid åpenbart ikke kjente til, nemlig NVE's årlige bremålinger, påviste at hele artikkelen var vrøvl fra ende til annen.

De rene fakta ble slettet dels ved å påberope seg "stråmanns"argumentet eller at innlegget var "trolling." Det ble imidlertid stående tilbake bruddstykker av innleggene, og i disse bruddstykkene var det innflettet kommentarer fra Aaslid av direkte truende karakter.

Vel, min venn ble så forbannet at han utga en kronikk på Forskning.no som beskrev denne erfaringen, og i følge min venn var opplevelsen av Klimarealistenes sensurpolitikk sannsynligvis en forsmak på hvordan folk i totalitære samfunn opplever det når de blir gjort totalt maktesløse og ubetydelige. Og hvis du tviler på dette så har du kronikken her;

https://forskning.no/meninger/kronikk/2015/08/klimarealistene-sannheten-og-ytringsfriheten

Min venn har siden aldri kommentert noe på Klimarealistene, det tok min venn tre uker og trusler om søksmål via advokat for å få slettet hans radbrukne og ugjenkjennelige innlegg, først da forsvant de.

Innlegget "100 år med manipulert global temperatur" som kom for noen dager siden, var om mulig verre i forhold til allment og akseptert empiri. Det er skrevet av filosofilærer (ja du leste riktig) Steffen Mörner som har rasket sammen de verste konspirasjoner fra de mørkeste sider klimadebatten kan frembringe, bl.a. er Tony Heller tungt representert.

Jeg fulgte med og tenkte at nå må jo i hvert fall noen av Klimarealistene gripe inn og markere en nedre grense, men hva skjer, tvert i mot sitter de å ser på at innlegg etter innlegg som kun inneholder saklig og poengtert kritikk blir slettet, så greier de endog å erklære seier ved å påstå at ingen har kommet med innvendinger som svekket innlegget, dette vel vitende om at det verdifulle stort sett er slettet. Det er her en av de mer oppegående spør;

"Geir Aaslid. Hvorfor slettet du mitt innlegg der jeg diskuterer Staffan Mörners analyse? Innlegget mitt gikk direkte på sak. Kan jeg få vite hvorfor det ikke kan få stå? Kan du ikke prøve imøtegå innholdet i stedet for bare å slette det dersom det er noe du ikke liker? Er det noe jeg skriver som Klimarealistene ikke må få lese? Mitt innlegg under din blogg om UAHs septembertemperatur fikk samme skjebne – sletting uten begrunnelse.

Er klimarealistene rett og slett redd for saklig kritikk?"

Et innlegg som umiddelbart ble slettet.

Så Translator, BBS og andre som leser dette; er det denne formen for ytringsfrihet som er idèealet, ser dere ikke at dette representerer en form for sensur og knebling som Aftenposten, VG og andre MSM hadde blitt dømt til helvete av i PFU?

Ser dere ikke at denne form for forståelse av ytringsfrihet tilhører de totalitære regimer der statens forlengede arm, redaktøren, enerådig bestemmer hva som er riktige eller uriktige meninger. Klimarealistene har endog dratt det lenger, de skal også bestemme hva som er riktig empiri, og den empiri de ikke liker slettes uten spor.

Og hvordan kan du, BBS, konkludere med følgende når du etter hvert MÅ vite det motsatte;

"Enda bra vi har Klimarealistene, der fjernes tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta."

Så BBS, nå vil jeg ikke ha flere to linjers innlegg der du beskylder meg for å være off topic under vignetten "Klimarealistene" mens du synes å mene at vignetten burde hete "IPCC." Jeg vil også gjerne høre hva du mener om at klimarealistene fjerner tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta, mens det stikk motsatte faktiske står igjen, og dette av typen;

"Jeg har ut fra de innlegg som ikke er sensurerte problemer med å se at kritikken mot Mørner angår den egentlige saken; om de nevnte institutter har rene hender. Jeg vokter ikke disse sidene hele tiden, så det er selvsagt mulig at det kan ha kommet slike innsigelser mot Mørners fremstilling som nå er fjernet og som jeg ikke har sett. Det er i så fall en uheldig sensurering av synspunkter, slik at det blir liggende igjen en usikkerhet om det er levert synspunkter som kan ha hatt elementer av reell kritikk. Hvor sannsynlig dette er vet jeg ikke, den gjenværende kritikken synes imidlertid neppe å ha en kvalitet som tilsier dette."

Så den gjenværende kritikken synes altså ikke å ha en kvalitet som svekker Mörners crackpotinnlegg, men hva med den ikke gjenværende kritikken, den som har blitt serieslettet, hvor blir det av interessen for det som Aaslid har slettet, hvorfor ikke be om at de innleggene blir tatt frem igjen slik at alle på fritt grunnlag kan bedømme dette på egen hånd? 

Can't You handle the truth?

https://www.youtube.com/watch?v=9FnO3igOkOk

Er dere mus eller menn?*

* en lett omskrivning av Steinbecks Of Mice and Men

 


 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus21.10.2017, 21:11:12
Mye kan tyde på at feigingene i Klimarealistene begynner å få kalde føtter, det har nå kommet til tre nye innlegg som jeg for det record limer inn, der er fortsatt risiko for at de forsvinner - uten spor;

Raaen påviser sletting;

"A M Raaen 20. oktober 2017 at 10:53
Jeg stilte 13/10 15:17 tre presise spørsmål, som står ubesvart.
Det bekymrer deg altså ikke, Sunde, at det konspireres rundt endringen i satelitt-temperaturene siden 1995 (selv om årsaken er godt forstått og akseptert av alle leverandørene), eller at det vises kurver for global temperatur som avviker fra de offisielle dataseriene?
Bekymrer det deg heller ikke at mye av innholdet er hentet fra en blogg (Tony Heller), til tross for at debattreglene utrykkelig fastslår at blogger (med eksempel Skeptical Science) og endog Wikipedia ikke holder mål?
Det hører forøvrig til historien at mitt innlegg 13/10 er andre versjon – første versjon hadde 3 linker til støtte. Det førte til at innlegget gikk til «moderasjon» og forsvant før det ble synlig."

Aaslid svarer:

Geir Aaslid 20. oktober 2017 at 11:06
Jeg minner om at dine «tre konsise» konspirasjonsteorier ikke er velkommen på denne nettsiden.
Først til dine to første avsnitt, professor Ole Humlum har som en av mange, dokumentert administrativ global oppvarming på offisielle måledata fra NASA-Giss her, slik at det foreligger vitenskapelig analyse til dekning av oppslagets innhold, noe Raaen underslår til tross for at han utmerket godt er klar over dette forholdet. Faktum er altså at de «offisielle dataseriene» ikke er av akseptabel vitenskapelig kvalitet. http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring.
Alle kommentarer som inneholder uakseptable ord eller lenkespam går automatisk til moderasjon, og dette er noe du selv vet utmerket godt etter å ha holdt på her såpass lenge.

Raaen igjen;

"A M Raaen 21. oktober 2017 at 15:18
Jeg kan bekrefte at jeg er «utmerket godt» klar over Humlums blogg-innlegg.
Jeg kan gjerne dele hvorfor jeg er lite imponert over det.
Humlum sier: «Det er meg bekjent ingen god dokumentasjon for årsaken til og detaljene i disse stadige justeringene av den globale bakketemperaturen.«.
Den umiddelbare tanken er jo at det er veldig bekymringsfullt at en erfaren professor ikke klarer å finne ut av dette – hva har NASA å skjule??
Desto større blir overraskelsen når man etter noen sekunder på google finner denne siden med logg av endringene.
For eksempel: Det store spranget tidlig i 2013 skyldes at NASA skiftet kilde for sjøoverflatetemperatur 16. januar. Spranget sent i 2009 kan skyldes at NASA skiftet versjon av USHCN datasettet.
Man finner også link til kildekoden for programmene NASA bruker for analysen.
Hadde Humlum tatt endringsloggen som utgangspunkt, og gått detaljert inn i programmene og det underliggende datagrunnlaget kunne det vært interessant. Når man vet at den finnes, blir utsagn av typen «Det er klart at databaser som ustanselig endrer på fortidens temperatur ikke kan være korrekte» for banale."

Foreløpig siste:

Geir Aaslid 21. oktober 2017 at 15:29
Det er velkjent at man til stadighet fikler på rådataene, og det er enda mer velkjent at spesielt havtemperatur har vært fiklet mye med. her ser man hvordan fiklingen skaper en varmende trend som ikke finnes i rådataene.
Her er et eksempel å triksing med havtempreratur (ERSST)
https://www.thegwpf.com/why-karl-et-al-2015-doesnt-eliminate-the-hiatus/
Din kritikk av Humlums metodikk må derfor avvises som ren trolling. Du har ikke pekt på noe som helst som gir en troverdig forklaring på juksteringene til NASA-Giss. Du har bare pekt på kildematerialet uten å ha vist til hva uavhengige anlytikere mener om saken, og det er ikke nok.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator23.10.2017, 18:25:18
Du, i likhet med de øvrige knehønene her på forumet prøver nå å snakke dere bort med IPCC snikk, snakk.

Temaet er knebling og ytringsfrihet. Da bør du adressere den problemstillingen, er det greit eller ikke greit at en person som tar KR alvorlig og bruker tid på å svare på disse innleggene bare blir strøket endog uten det er spor av at hans innlegg har stått der? Og er dette greit, særlig i lys av at nettopp Klimarealistene gjentatte ganger - etter mitt syn med rette - har beklaget seg av manglende fri debatt i klimasaken?

I motsetning til deg så klarer jeg både å motstå fristelsen til namecalling og fatte meg i korthet med innlegg som av enkelte kan oppfattes som off topic. Din personlige vendetta mot Klimarealistene på dette forumet (som kan sammenlignes med å skrive gjentatte leserbrev i Jarlsberg Avis om at du ikke liker den redaksjonelle behandlingen i Budstikka) blir en vel snever debatt for de fleste her, men hvis temaet er mer generelt om knebling og ytringsfrihet i klimadebatten, så tror jeg dette er noe de fleste deltagerne her på forumet både har erfart og kan bidra med innlegg om. Det er jo nettopp derfor noen av oss har opprettet debattforum av den typen du nå befinner deg på.

Eksempelvis forumdeltager Amatør1 (ikke så aktiv nå) opprettet en egen blogg om den tvilsomme redaksjonelle slettingen som foregikk på Aftenpostens debattsentral før forumet ble stengt etter 22. juli 2011. Som du ser er både ConTrari og jeg blant dem som fikk innleggene slettet på dette nettstedet.
http://debattsentralen.blogspot.se/2010/12/sensurert-debatt-aftenposten-point-i.html
http://www.jostemikk.com/nr-troll-skal-temmes-gr-det-forferdelig-galt/

Selv om dette forumet ikke er aktuelt lenger, så er det et langt drøyere skritt av en riksavis av Aftenpostens format å drive hva mange vil kalle sensur på denne måten. Etter 22. juli gjorde de fleste norske aviser om sin policy i nettdebatten på to avgjørende måter: 1. man må skrive under med fullt navn, og 2. det er kun mulig å skrive innlegg som kommentarer til dagsaktuelle artikler eller meningsytringer som redaksjonen kan stenge eller fjerne fra nettsidenes forsider når som helst. Dermed er det ikke mulig å drive noen konstruktiv debatt i disse mediene lenger. Eneste unntaket er vel Dagsavisens Nye Meninger hvor det fortsatt er mulig å starte egne innlegg om hva man selv vil.

Men om Aftenposten og Dagsavisen er store medier i Norge, så kan man velge å ignorere dem iallfall til en viss grad (et nettsted som Klimarealistene blir en pygme' i sammenligning). Derimot er det ingen aktør i klimadebatten som kan velge å ignorere det som kommer fra en så stor og mektig organisasjon som IPCC. Derfor er det svært viktig at det de presenterer i sine rapporter er basert på hva man forventer det skal være, nemlig fagfellevurderte vitenskapelige rapporter. Når dette viser seg ikke å være tilfelle, og det brede publikum ikke får vite om det, så er dette også en form for sensur eller knebling om man vil. Og den er langt alvorligere og viktigere enn det som eventuelt foregår av uregelmessigheter på det bittelille og ubetydelige fillestedet KD.com.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus24.10.2017, 08:10:32
Her er vel neppe ikke så mye å være uenig om. I likhet med meg aksepterer du ikke usaklig og tilfeldig sletting. Jeg har aldri vært inne på Aftenposten i klimasammenheng og greier heller ikke å lese av linkene hva som er strøket og hvorfor.

En sak til slutt; og dette er verken name calling eller noe annet, jeg ville ha holdt meg borte fra sidene til denne Jostemikk. Jeg skal vedde en flaske vin på at all trafikk her blir nøye passet på.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick24.10.2017, 10:45:39
Pleide å komme inn her for relevant info om klimasaken, men nå for tida er det jo bare personlige vendettaer og butthurts for at noen har sagt noe som kunne misforstås eller krenket noen som er over gjennomsnittlig lettkrenka.

Enda bra vi har Klimarealistene, der fjernes tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta.
Det har da vitterligen kommet fram tydelige eksempler på at legitime og faglige innlegg har blitt fjernet fra Klimarealistene. Emeritus fikk også fjernet DELER av sitt innlegg, for deretter å be om at hele ble slettet, uten gehør. Forsvarer du dette?

Det er en forskjell på å forstå noe, og å forsvare det. La meg illustrere med en sammenligning.

Jeg forstår at Lars Gule er for indoktrinert til å gjøre annet enn å forsvare sitt innarbeidede standpunkt i innvandringsdebatten. Og jeg forsvarer hans bruk av ytringsfriheten til å publisere sine oppfatninger, men jeg forsvarer ikke hans selvmotsigende argumentasjonsrekke. Og noen ganger, ikke så sjelden heller, skulle jeg ønske at omverden ble spart for Gules dramaqueen-fremføringer, bruk av kallenavn, vridning fra sak til person og ravende gale personkarakteristikker når noen tar ham på sak, hvilket skjer stadig oftere. Gules oppførsel er ikke konstruktiv, den innbyr ikke til debatt og den forhindrer folkeopplysning siden både Gule, og alle som gidder å debattere med Gule, oppfattes som såpass sære at de frastøter seg normale folk.

Minner mye om det vi ser her.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus24.10.2017, 16:58:26
Og hva er poenget med å sammenligne mine innlegg med Lars Gules innlegg? Å invitere til en konstruktiv debatt?

Enda et forsøk på å avlede oppmerksomheten til noe så enkelt som usaklig sletting av innlegg, der innlegget påviser punkt for punkt at det Klimarealistene hevder er feil?

Her er en del typer i klimadebatten som bare går rundt og finner på ting, som ikke gidder å sette seg inn i noe som helst, men bare følger strømmen av klima"skeptikere" og er enig med siste taler ved å komme med en liten smart ass kommentar. Vi hadde et glimrende eksempel her;

Sitat BBS 05.10.2017, 09:20:16 »

"Men det ender vel som det gjorde med Samset. I 2015 var Samset helt enig med Giæver om at jordas temperatur ikke har økt på 18 år, og dette ble sendt på riksdekkende fjernsyn. Beklageligvis har Samset glemt dette i ettertid, og ingen av journalistene i MSM klarer å konfrontere ham med hukommelsestapet."

En påstand jeg to ganger har bedt BBS dokumentere, siden jeg har en mistanke om at dette bare en et nytt påfunn dratt ut av det blå.

Er det noe som skurrer her?

Det hevdes at Samset har glemt det han sa i 2015 og at MSM ikke har baller til å konfrontere han med dette hukommelsestapet. Hvordan kan MSM konfrontere Samset med noe han angivelig har benektet og som det ikke er spor av på nettet at han har benektet? Skal MSM bedrive tankelesning?

Eller har Samset muligens benektet dette overfor BBS ved såkalt personlig meddelelse og som kun BBS har hørt, og så har BBS deretter rapportert dette til MSM som så ikke konfronterer Samset med hans benektelse?

Eller er der andre muligheter som ikke umiddelbart kollapser på ren logikk?

Ja, denne ytringsfriheten er virkelig a pain in the ass for folk som går rundt å finner på ting.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator24.10.2017, 23:45:09
1. Her er vel neppe ikke så mye å være uenig om. I likhet med meg aksepterer du ikke usaklig og tilfeldig sletting. Jeg har aldri vært inne på Aftenposten i klimasammenheng og greier heller ikke å lese av linkene hva som er strøket og hvorfor.

2. En sak til slutt; og dette er verken name calling eller noe annet, jeg ville ha holdt meg borte fra sidene til denne Jostemikk. Jeg skal vedde en flaske vin på at all trafikk her blir nøye passet på.

1. Fint at vi er enige. Men da ser du vel også at dette felttoget ditt mot Klimarealistene er som storm i et vannglass å regne sammenlignet med andre former for "sensur" på nettet og i mediene generelt? Dessverre (for deg) utøves den stort sett av aktører som representerer den siden av debatten som du ikke ønsker å argumentere mot.

2. Dette er jo forhistorien til klimadebatt.com. Kort fortalt: Etter at Aftenpostens debattsentral (AD) ble stengt i 2011 så mange av deltakerne som debatterte klima behovet for et nytt og friere medium og opprettet forumet http://klimaforskning.com/ . Jeg var ikke blant dem, men ble invitert med inn i det nye forumet etter å ha skrevet kanskje et par tusen innlegg på AD. Blant initiativtakerne var Jostemikk, som etterhvert dro forumet i en retning bort fra klimaforskning og klimadebatt og mot andre ting som er typisk for de temaene du finner på Jostemikk.com. Etter at Jostemikk som administrator stengte klimaforskning.com, ble så klimadebatt.com opprettet.

Siden klimaforskning.com var lenge et godt forum for de som er interessert i saklig og god informasjon relatert til klima. Den er altså fortsatt tilgjengelig, men det er ikke mulig å skrive nye innlegg. 

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus25.10.2017, 10:18:24
Sitat Translator;

"Men da ser du vel også at dette felttoget ditt mot Klimarealistene er som storm i et vannglass å regne sammenlignet med andre former for "sensur" på nettet og i mediene generelt? Dessverre (for deg) utøves den stort sett av aktører som representerer den siden av debatten som du ikke ønsker å argumentere mot."

For det første reagerer jeg på usaklig sensur i alle sammenhenger der jeg vet noe om sensuren. På de blogger og fora jeg frekventerer i klimadebatten, står fortsatt KR i en negativ særstilling. Andre blogger som er ment for legmenn slik som eksempelvis Climate etc. og Roy Spencer, fører en forbilledlig praksis. Andre blogger slik som SoD og ASIF, har en annen politikk som er opplyst på bloggen. Dette er blogger som vil ha en faglig debatt på et relativt høyt nivå og der også fagfolk deltar. Her slettes eksempelvis innlegg som opererer med "ukjent fysikk," SoD har følgende kriterier;

"Basic Science is Accepted – This blog accepts the standard field of physics as proven. Arguments which depend on overturning standard physics, e.g. disproving quantum mechanics, are not interesting until such time as a significant part of the physics world has accepted that there is some merit to them.

The moderator reserves the right to just capriciously delete comments which use as their premise that standard textbook physics is plain wrong.This is aimed to reduce the continual stream of unscientific rubbish that gets placed here as comments."

Når det gjelder IPCC kan jeg vanskelig se at dette har mye med ytringsfrihet å gjøre, i vitenskapelig publikasjon har ytringsfrihet liten eller ingen relevans, peer review avgjør om noe skal publiseres og ingen har noen forventninger om å få publisert vitenskapelige artikler basert på prinsippet om ytringsfrihet.

At KR er et lite og ubetydelig organ i en større sammenheng er jo greit. Når det er sagt, er der vel neppe et større kraftsentrum og kilde til vanvittige klimastandpunkter i Norge enn nettopp KR. Her praktiseres jo det stikk motsatte av det som gjøres i SoD, til fjernere fysikken er fra lærebøkene, dess bedre. Bare nyt Lars Olav Andersens forståelse av den andre termodynamiske lov som fikk dominere ca. 70% av spalteplassen i det innlegget jeg har henvist til. I KR er eksempelvis "klimasensitivitet" nærmest et fy ord, for denne finnes jo knapt. Og de pusher jo fortsatt påstanden om at CO2 nivået var høyere på 1920 tallet enn i dag, men synes samtidig ikke å protestere på at når Keeling målingene kom på begynnelsen av femtitallet, viser de en sakte oppgang av CO2 nivået frem til i dag. Av dette må jo en bare slutte at før vi fikk systematiske målinger så hoppet CO2 nivået opp og ned med flere hundre ppm som en jo-jo, men når CO2 visste at det ble målt, så sluttet CO2 med dette tullet, noen bedre?

Når det gjelder den tilsvarende Klimatupplysningen;

http://www.klimatupplysningen.se/

holder den et helt annet nivå, jeg har av og til lest på denne siden og den sensurpraksis en ser hos KR har jeg ikke sett der. Jeg tror dette kort og godt koker ned til kvaliteten på redaksjonen, vi har her en smålig type som forstår svært lite av både fysikk og annet, og som benytter sensurredskapet for å dekke over egen inkompetanse når han gang på gang blir tatt med buksene nede. Lars Olav Andersen får herje på hemningsløst, kommer det noen som kan noe og er uenig med Aaslid strykes de, vanskeligere er det ikke. 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator25.10.2017, 18:58:20
Når det gjelder IPCC kan jeg vanskelig se at dette har mye med ytringsfrihet å gjøre, i vitenskapelig publikasjon har ytringsfrihet liten eller ingen relevans, peer review avgjør om noe skal publiseres og ingen har noen forventninger om å få publisert vitenskapelige artikler basert på prinsippet om ytringsfrihet.

Du brukte også ordet knebling, og det er et høyst relevant ord når vi snakker om forskere som engasjeres til å vurdere arbeider for IPCC, som reagerer når de oppdager at det de presenteres for VITENSKAPELIG SETT ikke holder vann for deretter å oppdage at de like fullt blir presentert som støttespillere til disse arbeidene. Prosessene i IPCC er jo så uvitenskapelige som det kan få blitt: rapportene (hvor bare 2/3 er fagfellevurderte) settes sammen til en rapport som presenteres ved en internasjonal konferanse der representanter fra diverse land sitter og vurderer SETNING FOR SETNING det de POLITISK kan stå inne for inntil de har fått laget det såkalte Summary for Policymakers. Dette blir så publisert som den nye rapporten fra IPCC med full dekning i mediene og siden blir den fullstendige rapporten skrevet om slik at den passer til Summary for Policymakers.

En viktig endring ved den siste IPCC-rapporten, nemlig at panelet endret formulering fra "likely" til "very likely" om at den globale oppvarmingen de siste 50 årene skyldes menneskelige utslipp av CO2, skal (etter hva vitner til prosessen har beskrevet) være fordi Saudi-Arabia denne gangen gikk med på "very likely"-formuleringen i motsetning til sist. Dette har jo ingenting med vitenskap å gjøre. Det må da selv du kunne innrømme.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus25.10.2017, 20:21:01
Translator, for noen dager siden var det ikke grenser for beklagelser og sutring over at jeg la inn et innlegg om Iran avtalen i Paris - strengen.

På strengen Klimarealistene har du og BBS hardnakket hevdet at dette egentlig burde handle om IPCC, noe dere for så vidt har vært konsekvente på, og endog hevdet at når jeg kommenterer Klimarealistene på strengen "Klimarealistene" så har jeg;

"...... spora (det sannelig) av igjen.

Hvorfor blir det slik hele tida?!"

Jeg vet ikke hvilket rasjonelt, logisk og systematisk verdensbilde dere lever i, jeg for min del lever i den normale og anerkjente del som de fleste vil kjenne seg igjen i, typisk der et tema knyttet til Klimarealistene behandles på strengen "Klimarealistene," og der spørsmål knyttet til IPCC, behandles på en av de mange IPCC strenger som finnes her på forumet. Jeg har derfor svart deg på en av disse, en som du selv har startet, og som synes egnet for de tema du vil drøfte.

Jeg håper at dette innlegget ikke sårer noen, at jeg blir beskyldt for "name calling" eller annen upassende adferd.

Se heller på dette innlegget som en vennlig veiledning i livets mange labyrinter, systematikken i dette er i praksis ikke vanskeligere enn at hvis du er trengt, så går en ikke inn den døren der det er et lite skilt som avbilder en kvinne. Vel og merke hvis en en er mann, det siste burde egentlig ikke være behov for å understreke, men med dette publikum tror jeg det er nødvendig for å gjøre poenget helt klart.   

Og hvis dere mot formodning skulle ha noe å si om Klimarealistene, så vet dere hvor strengen er.

 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick26.10.2017, 14:33:17
Det hevdes at Samset har glemt det han sa i 2015 og at MSM ikke har baller til å konfrontere han med dette hukommelsestapet. Hvordan kan MSM konfrontere Samset med noe han angivelig har benektet og som det ikke er spor av på nettet at han har benektet?

Sitat
- Temperaturøkningen vil ingen ende ta. Det er forventet at temperaturen vil fortsette å stige i åra som kommer, sier Bjørn Samset, klimaforsker i Cicero, til Dagbladet.

https://www.dagbladet.no/nyheter/aldri-vaert-sa-varmt-pa-jorda-som-na---det-tar-ingen-ende/60331562

Registrerer at Emeritus ikke har fått med seg at Samset har endret sin innstilling fra å anerkjenne vedvarende manglende oppvarming til å predikere at verden kontinuerlig har blitt varmere. Men jeg er ærlig talt ikke særlig overrasket over at Emeritus ikke en gang har fått med seg såpass enkle og lettfattelige faktum.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus26.10.2017, 19:15:39
Sorry BBS, du har bare igjen vist at du er en bløffmaker og ikke er i stand til å dokumentere at Samset senere har benektet det han uttalte i 2015 programmet sammen med Giæver, nemlig at det har vært en pause i overflatemålt temperatur. Dette uttalte han, jeg har sett det selv, men jeg har aldri sett, hørt eller hørt rykter om at han senere har benektet denne uttalelsen, dog med unntak av ditt udokumenterte kjerringsladder her på KD.com.

Det du viser til er uttalt av Samset ett år senere, da temperaturene i 2016 åpenbart hadde blitt høyere, noe ingen -  med unntak av Klimarealistene - stiller spørsmål ved.

Du har jo selv fremstilt deg som en som har;

"jobbet en mannsalder med teknisk design, produktutvikling, prosjektadministrasjon og teknologiutvikling innen varierte typer mekanikk, mekatronikk og elektronikk.."

Det kan jeg neppe skryte av, men jeg har på mitt enkle nivå forstått begrepet tid og rom. Og noe av hemmeligheten med tid og rom, er at 2015 av de fleste mennesker oppleves å ha skjedd før 2016.

I går fant jeg det nødvendig å forklare deg og en annen formumdeltager det vanskelige valget mellom dame og herredass, og at de erfaringene dette kan gi, også kan overføres på andre livsområder.

Trenger du virkelig i tillegg detaljerte instruksjoner med hensyn til hva som skal skje i riktig rekkefølge på disse stedene?

For når du benytter Samsets uttalelser om 2016 temperaturene som bevis på hva han sa om 1998 - 2014 temperaturene, har jo du avslørt at du ikke forstår konseptene "tid" og "rekkefølge."

Så husk: først ta ned buksen, sett deg ned, gjør det du må, og deretter tørk. Ikke gjør dette i den omvendte rekkefølgen slik du forklarer Samsetbløffen din.
 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick26.10.2017, 21:44:25
Hvor mye varmere ble det på det ene året, sa du?

Man skal røyke mye for å bli såpass høy på seg selv.

Men det blir god underholdning, så bare fortsett.

 ;D
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator27.10.2017, 00:07:38
Translator, for noen dager siden var det ikke grenser for beklagelser og sutring over at jeg la inn et innlegg om Iran avtalen i Paris - strengen.

Du skrev jo selv at denne tråden handler om ytringsfrihet og KNEBLING, og ikke var begrenset til din klagesang mot Klimarealistene. Sorry at andre som skriver innlegg her ikke er et ekko av deg selv. Nå har du jo gjort det tydelig (i den respektive tråden) at du synes det IPCC driver med er helt ok. Vel, da får du fortsette klagesangen alene, Emeritus.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus27.10.2017, 00:57:41
Jeg svarer dere begge i ett svar.

Først BBS, påstanden din var;

"Men det ender vel som det gjorde med Samset. I 2015 var Samset helt enig med Giæver om at jordas temperatur ikke har økt på 18 år, og dette ble sendt på riksdekkende fjernsyn. Beklageligvis har Samset glemt dette i ettertid, og ingen av journalistene i MSM klarer å konfrontere ham med hukommelsestapet."

En påstand du nå tre ganger har blitt bedt om å dokumentere. Den eneste du har vist er at du er en sladrekjerring med en logisk kompetanse som en husflue, og der du begynner med en bløff, og der bløffen i neste setning motsier seg selv.  Og hva svarer du til dette;

"Hvor mye varmere ble det på det ene året, sa du?"

Jeg kan ikke huske at dette har vært noe sentralt tema i denne debatten, det sentrale er at du er en sladretaske uten logisk og faktuell dekning for dine påstander.

Så var det Translator som gang på gang avdekker sine manglende leseferdigheter uten en gang å forstå det selv. Om IPCC skriver jeg;

"Men som sagt tidligere; for det første er jeg ikke noen IPCC kjenner, for det andre er IPCC et politisk organ som skal forsøke å finne et minste felles multiplum og der en for syns skyld må ha med forskere fra hele verden der kvaliteten ikke alltid er på høyde. Og når en skal forsøke å oppnå enighet med folk som synes de har vært veldig liberale som har planer om at kvinnene skal få kjøre bil (Saudi Arabia,) må det nødvendigvis bli grisete, har det noen sinne vært tvil om at det som skjer i FN sannsynligvis er verre enn det Otto von Bismarck beskrev om pølser og lover?"

Og dette greier Translator å utlegge slik;

"Nå har du jo gjort det tydelig (i den respektive tråden) at du synes det IPCC driver med er helt ok. Vel, da får du fortsette klagesangen alene, Emeritus."

OK, Translator, i hvilken butikk eller nettside er du til salgs på? Jeg kunne godt tenke meg et par slike som deg som kunne rydde i huset, vaske bilen og gjøre annet forefallende arbeid som ikke krever leseferdigheter.
 

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick27.10.2017, 06:33:16
Noterer meg at Emeritus ikke er i stand til å svare på hvor mye varmere verden ble, til tross for at økningen er "noe ingen stiller spørsmålstegn ved". Emeritus har dermed avslørt seg som innehaver av en rimelig unik debattstil, jeg kommer faktisk bare på en annen som driver på sånn.

Sitat
Og noen ganger, ikke så sjelden heller, skulle jeg ønske at omverden ble spart for Gules dramaqueen-fremføringer, bruk av kallenavn, vridning fra sak til person og ravende gale personkarakteristikker når noen tar ham på sak, hvilket skjer stadig oftere. Gules oppførsel er ikke konstruktiv, den innbyr ikke til debatt og den forhindrer folkeopplysning siden både Gule, og alle som gidder å debattere med Gule, oppfattes som såpass sære at de frastøter seg normale folk.

Selvforherligende lystløgnere med forvridde virkelighetsoppfatninger, begge to.

Et kjennetegn på ufrivillig morsomme folk er at de ikke innser selv hvor morsomme de faktisk er. Torbjørn Jagland for eksempel, han trodde jo at folk lo av vitsene når han dro en spøk på engelsk.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus27.10.2017, 07:18:28
Sitat BBS;

"Noterer meg at Emeritus ikke er i stand til å svare på hvor mye varmere verden ble fra  ble, til tross for at økningen er "noe ingen stiller spørsmålstegn ved". Emeritus har dermed avslørt seg som innehaver av en rimelig unik debattstil, jeg kommer faktisk bare på en annen som driver på sånn."

BBS har nå blitt så frådende irrasjonell etter å ha blitt tatt in flagranti med Samset bløffen sin, at han skjeller meg ut for ikke å kunne svare på hvor mye varmere verden ble fra  ble, er det noen på forumet som kan gi en hjelpende hånd?


Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick27.10.2017, 09:45:03
er det noen på forumet som kan gi en hjelpende hånd?

Hermed dokumentert at det kastes ut påstander man ikke kan dokumentere.

Helt som forventet, og like underholdende som alltid.  ;D
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus27.10.2017, 10:18:47
Og det neste blir vel at du benekter at der opprinnelig stod ".......verden ble fra ble."
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick27.10.2017, 12:21:23
Det neste trekket som ligner på Gule, er at fokus flyttes kontinuerlig. Hele oppførselen er like retningsbestemt som en hare på flukt, hvilket egentlig er et dekkende bilde.  :)
Tittel: Sv: Klimarealistene og Rellez og Volokin
Skrevet av: Emeritus28.10.2017, 10:22:26
Nå pusher Aaslid Carl Zeller og Ned Nikolov som den endelige og ultimate sannhet;

http://www.klimarealistene.com/2017/10/26/ipcc-leiren-pa-galt-villspor/

denne hypotesen har allerede vært omtalt her på forumet og har ikke fått noen særlig blid behandling av de som har uttalt seg.

Det positive er imidlertid at en rekke faste lesere er kritiske og kaller det et "makkverk" og at disse innleggene faktisk får stå!

Her ser dere motstandere av ytringsfrihet hvordan dette virker i praksis, her er det en reell mulighet for at de absolutt mest evneveike på KR ikke lar seg overbevise av Sarah, når de også ser at andre faste lesere slakter  Rellez og Volokin. Det er også effektivt at det linkes til Spencer og til WUWT, som begge har slaktet denne teorien. Dette er for øvrig den samme teorien som Dough Cotton markedsfører, og der Spencer stengte kommentarfeltet i flere måneder på grunn av terroren fra Cotton.
Tittel: Sv: Klimarealistene og Rellez&Volokin
Skrevet av: Amateur228.10.2017, 13:19:21
Hans Jelbring er atskillig nærmere en god forklaring på drivhuseffekten enn det både Nikolov&Zeller og Roy Spencer er:

Jelbring H, ‘The Greenhouse Effect as a function of atmospheric Mass’, Energy & Environment,• Vol. 14, Nos. 2 & 3, (2003) (http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/FunctionOfMass.pdf)
Tittel: Sv: Klimarealistene og Karl et Co.
Skrevet av: Emeritus14.11.2017, 18:34:56
Hvem blant Klimarealistene har skrevet denne artikkelen?

http://www.klimarealistene.com/2017/02/19/noaa-skandalen-vokser/

Jeg har ikke sette den tidligere, men fant den tilfeldig i jakt på et annet innlegg.

Hvor ble det av?

"Klimarealistene vil som en av få medieaktører i Norge fortsette å informere om utviklingen i denne skandalen uten å villede leserne."

Vel jeg har ikke sett noe av dette med unntak av et innlegg fra såpeselgeren der han enda en gang illustrerte at vitenskap ikke var hans misjon i livet.

Er det noen her på forumet som ønsker å drøfte Karl & Co, så står jeg til disposisjon.Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator14.11.2017, 19:58:47
Tror du er mer inne på Klimarealistene enn noen av oss andre, Emeritus. Et elsk og hat forhold tydeligvis...
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus14.11.2017, 22:14:08
Sitat Translator;

"Tror du er mer inne på Klimarealistene enn noen av oss andre, Emeritus. Et elsk og hat forhold tydeligvis..."

Ja, du sikkert litt rett, men jeg skriver ikke noe på Klimarealistene.

Jeg verken hater eller elsker Klimarealistene, jeg benytter dette organet som et verktøy for å forstå hvorfor virkelighetsbildet i klimadebatten er så fragmentert og utilnærmelig der noen i fullt alvor hevder å representere den egentlige og ekte vitenskap.

For et par dager siden ga jeg en liste over de som i dag anses som fremragende klimaforskere. Slike lister er ikke min favoritt, de er av typen 97% - saken til Benestad og Cook. Å påberope flertall, at veldig mange mener noe annet, eller at du er helt alene om dette standpunktet, er grunnleggende uvitenskapelig. Argumentene, empirien og logikken lever sitt eget liv og driter i hva folk flest eller flertallet mener.

MEN; når vi tross alt beveger oss i en vitenskapelig debatt og fremhever de vitenskapsmenn og kvinner som har preget denne debatten i vår tid, men der det er totalt tomrom mellom 1930 og 2017, og der mange tror at vi gikk rett fra Guy Stewart Callendar og Svante Arrhenius til "svindleren" Michael Mann, blir jeg bare øvegøven*.

Jeg påberoper meg således ikke flertallsstandpunkter og at "du tar feil," jeg påviser at denne debatten er fullstendig frikoblet fra klimavitenskapen der de som betyr noe i denne sammenhengen er mer eller mindre uomtalt og ikke referert i denne debatten.

Jeg har til og med sett innlegg her på bloggen der folk i fullt alvor tror at eksperimenter med to colaflasker og en høyfjellssol gjennomført i Ryfylke i fjor, kunne falsifisere drivhusteorien. Ikke alle kjøpte dette umiddelbart, de mer skeptiske mente at det uansett var riktig å stille spørsmål ved de vedtatte sannhetene, dette uttalte de i en pause mens de kranglet om hvorvidt den andre termodynamiske lov kunne utelukke AGW.

Vi beveger oss i en "klimavitenskapelig debatt" der  Manabe & Wetherald ( 1967) er fullstendig ukjent. Der I.M. Held & B.J. Soden, (2006,) i beste fall oppfattes å ha noe med sodomi å gjøre. Og der "folk flest" i fullt alvor tror at Judith Curry, Michael Mann, Roy Spencer og Ester Pirelli Benestad representerer den ytterste spisskompetanse på hver sine sider av "debatten."

Hele denne greien er så amatørmessig og hjelpeløs at jeg  begynner å føle dyp skam. Folk flest - som jeg absolutt er en del av i klimadebatten - må gjerne delta. Men en vitenskapelig debatt for folk flest bør jo ikke ha som formål å senke nivået og den generelle forståelsen for klima og naturvitenskapen, noe 100% av innleggende til Klimarealistene gjør, og noe veldig mange av innleggene her på bloggen gjør.   

*for internasjonale lesere av mine innlegg; "øvegøven;" stavangersk for flabbergasted.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator15.11.2017, 00:26:11
Det er lett å kaste ut en liste over folk andre ikke har hørt om (det kunne jeg også gjort), men hvor mange tror du kaller sg klimaforskere fordi det er der de kan tjene penger på forskningen sin? Å være forsker på heltid er knallhardt, og hovedproblemet er at man får altfor lite penger til å forske, det skjer som regel ved tilfeldigheter. F.eks. en arkeolog lever på gamle meritter før det plutselig kommer penger til institusjonen fordi kanskje noen skal bygge en ny vei. Slik er det i mange fag og stillinger. Unntaket er hvis man forsker på noe som kan knyttes til klima, da strømmer pengene til. Og folk omskolerer seg fra reveforsker eller partikkelfysiker til å bli klimaforsker, slik som denne Bjørn Samset. Det er ikke til å undres over at de gjør det.

Apropos flabbergasted, dette var det uttrykket Richard Muller brukte om sin egen reaksjon da han så McKittric/McIntyres kritikk av Michael Manns hockeykølle, og det var (som du sikkert forstår) ikke særlig flatterende med hensyn til Mr Mann.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus15.11.2017, 01:05:39
Sitat Translator;

"Det er lett å kaste ut en liste over folk andre ikke har hørt om (det kunne jeg også gjort),"

Denne listen er ikke tilfeldig - les linkene -  og du er ikke, jeg er det i hvert fall ikke, i stand til å sette opp en liste over fremragende vitenskapsmenn og kvinner på et felt vi har minimal kunnskap om. Så at verken du eller andre her på forumet har hørt disse navnene, bare bekrefter påstanden min.

Sitat Translator;

"Å være forsker på heltid er knallhardt, og hovedproblemet er at man får altfor lite penger til å forske, det skjer som regel ved tilfeldigheter."

Den setningen er både rett og gal. I begynnelsen må man jobbe for å skaffe midler, da bruker en forsker veldig mye tid på søknader for å skaffe penger.

De jeg snakker om - altså de på listen - er overhodet ikke i den kategorien. Jeg kjenner personlig en forsker på dette nivået (ikke klima.) Ikke bare får han aksept for bortimot alle prosjekter han søker på. Han blir tilbudt prosjekter fra bedrifter som betaler av egen lomme. Han blir også nedrent av andre forskere fra hele verden som vil ha han med på prosjekter, dels fordi han er kjent for sine meritter, dels fordi at hans navn blant forfatterne sikrer aksept i de mest anerkjente journalene og dels fordi de andre vil lære.

Kevin Trenberth er nå i sitt fireogsyttiende år, han kunne ha gått av med pensjon for mange år siden, men har hittil i 2017 gitt ut mer klimavitenskap enn Bob Carter gjorde i hele sin karriere. Han gav ut ni papers i 2016 og hittil i år fire, og da er listen min kun oppdatert til mai 2017.
Tittel: Sv: Klimarealistene og klimaformidling
Skrevet av: Emeritus26.12.2017, 16:06:58
Klimarealistene har en aldeles fantastisk julehilsen;

http://www.klimarealistene.com/2017/12/23/vi-onsker-vare-lesere-en-god-jul/

Sarah kan fortelle oss at MetOffice neste år spår temperaturer på nivå de vi hadde i førindustriell tid;

Sitat Sarah;

"Som man ser fra lenken forbereder britene seg på en global temperatur i 2018 på linje med temperaturene fra 1850-1900 dersom man skal feste tillit til meteorologene i UK Met Office."

Og det det linkes til er dette;

https://www.thegwpf.com/met-office-predicts-drop-in-global-temperatures-for-2018/

Som uttaler;

"The Met Office forecast that the global average temperature for 2018 would be between 0.88°C and 1.12°C – with a central estimate of 1°C.
This is compared to temperatures before 1850-1900 – the industrial revolution.
2016 – the hottest year on record was 1.14°C warmer than pre-industrial levels. 2015, the second hottest year, was 1.08°C warmer, while 2017 was third hottest at 1.05°C warmer than pre-industrial levels.
Professor Adam Scaife, head of long-range prediction at the Met Office, said: “2018 will be very warm globally but is unlikely to exceed the recent record, set in 2016 – but could be cooled further from volcanic eruptions.”

Så for lesere av KD.com som allerede ikke har bestilt flere hl med koks (så vidt jeg husker bestilte vi koks i hl på sekstitallet) må bare ta det med ro, det skal ikke bli 1,14C kaldere i 2018 enn i 2017, men kanskje en tiendedel eller to C kaldere.

Nå i disse tider preget av medmennskelighet og omtanke; er det noen som kan hjelpe stakkars Sarah?


Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator27.12.2017, 00:28:02
En skulle nesten tro du fikk penger under bordet av Klimarealistene, slik du holder på å reklamere for dem  ;)

Men du skrev noe i innlegget over der igjen, hadde nesten glemt at vi hadde den diskusjonen

Sitat Translator;

"Å være forsker på heltid er knallhardt, og hovedproblemet er at man får altfor lite penger til å forske, det skjer som regel ved tilfeldigheter."

Den setningen er både rett og gal. I begynnelsen må man jobbe for å skaffe midler, da bruker en forsker veldig mye tid på søknader for å skaffe penger.

De jeg snakker om - altså de på listen - er overhodet ikke i den kategorien. Jeg kjenner personlig en forsker på dette nivået (ikke klima.) Ikke bare får han aksept for bortimot alle prosjekter han søker på. Han blir tilbudt prosjekter fra bedrifter som betaler av egen lomme. Han blir også nedrent av andre forskere fra hele verden som vil ha han med på prosjekter, dels fordi han er kjent for sine meritter, dels fordi at hans navn blant forfatterne sikrer aksept i de mest anerkjente journalene og dels fordi de andre vil lære.

Jeg vil si du er ganske heldig som kjenner en slik forsker (altså utenfor klima) Han må vel være forskningens svar på Ronaldo eller Messi som har klart å nå en slik posisjon (fotballen har nok et enda trangere nåløye, men antagelig ikke mindre enn at sammenligningen er relevant). Jeg kjenner til flere i den første kategorien, som altså sliter med å få fast stilling ved et universitet etter mange års engasjement og for lengst fullført doktorgrad, eller arkeologen som sitter og venter på at det skal bygges en vei et sted slik at det skal komme (statlige) penger til arkeologiske undersøkelser. For disse "middelmådige" forskerne, eller de som har valgt et forskningsfelt det ikke er særlig interesse for, er det jo fantastisk fristende å hoppe over på klima i en eller annen form. For partikkelfysiker Bjørn Samset var jo dette spranget særdeles vellykket; han har jo tatt over astronom Knut Jørgen Røed Ødegårds rolle som "superkjendisforsker" i mediene. Og hvem hadde vel hørt om reveforsker Pål Prestrud før han ble direktør i Cicero?   
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus27.12.2017, 21:31:34
Han jeg omtaler er ikke klimaforsker, men har gjennom sin redaktørstilling i ICES tatt et lite oppgjør med klimaforskningen;

https://academic.oup.com/icesjms/article/73/3/529/2459146

et initiativ han fikk tyn for i bl.a. SS, der han ble omtalt som en "oilman."

For øvrig kjenner jeg godt flere yngre forskere som jeg også samarbeider med (jeg er ikke så mye advokat som folk her på forumet tror,) og du har rett, uten at jeg har tall på det vil jeg tro at tre av fire prosjektsøknader ender med ingenting. Men kanskje dette bidrar til å skille klinten fra hveten? Generelt mener jeg der er for mange forskere, og at der er alt for mange i alderen 45 pluss i faste stillinger som nesten ikke produserer noe som helst av verdi, og sperrer for de yngre og fremadstormende.
Tittel: Sv: Klimarealistene informerer
Skrevet av: PetterT23.01.2018, 23:21:42
Klimaåret 2017 – dårlig for IPCC-leiren
http://www.klimarealistene.com/2018/01/23/klimaaret-2017-darlig-for-ipcc-leiren/
Klimanytt 215, forfattet av Ole Henrik Ellestad
Nedturen fortsetter for IPCC-leiren i 2017. President Trump trakk USA fra Parisavtalen, reduserte forskningsbudsjettene og fjernet Obamas offentlige klimaprofilering. Kullproduksjonen økte i Kina og i flere land etter en utflating siste 2-3 år. Tysklands største produsent av solcellepaneler SolarWorld ble insolvent, og i UK falt investeringer i grønn energi med 50%. IPCC møtet i Bonn var heller ingen suksess. Solaktiviteten er og forventes å være som under den kalde Napoleonstiden. Over 900 vitenskapelige publikasjoner som støtter betydningen av naturlige variasjoner ble publisert siste to år, og teorien om kosmisk stråling og skydannelse er styrket. En gallupundersøkelse i Norge viste at 53% av befolkningen hadde liten tillit til forskning innen miljø og klima.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus24.01.2018, 11:28:11
Og du glemte det viktigste;

"Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell og et kaldere hav viser nå at en La Niña er i utvikling med en forventet tydelig nedkjøling i 1.kvartal 2018." 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT29.01.2018, 20:37:45
En retorikkens Trump-klone, advokat Rune Valaker, driter seg ut med sine trakasserende innlegg om oss klimarealister på Terje Wahls blog på forskning.no. 
https://forskning.no/blogg/terje-wahls-blogg/bedre-enn-fryktet
Selv er jeg utestengt fra å kommentere der i typisk venstrevridd klimahysterisk oppfattelse av "ytringsfriheten", men jeg fikk lyst til å dele driten her (jeg har nok stilt for vanskelige spørsmål til Terje Wahl).
Terje Wahl uttrykte forøvrig oppgitthet over Valakers dritt-slenging.
-------------------------------
Valaker:
Jeg vet ikke om det blir bedre eller verre enn fryktet, men jeg er rimelig rolig i forhold til at dette lar seg løse. Jeg følger av og til med på det mest patologiske klimanettsted vi har i Norge, sannsynligvis et av de verste i verden;
http://www.klimarealistene....
De feirer tilbakeslag knyttet til fornybar energi, de synes det er storveies hvis kullforbruket går opp. De hevder fortsatt at;
"Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell"
Disse folkene er så forstyrrede at flere står oppført på en liste som av WUWT "contains the names of around 300 eminent scientists and other qualified individuals" som skulle få Trump til å trekke seg ut av Paris avtalen.
På denne listen av eminente personer står blant andre;
https://www.desmogblog.com/...
Tim Ball
Stein Bergsmark
Joe Bastardi
Carl I. Hagen
Martin Hovland
Ole Humlum
Ole Henrik Ellestad
Jan Solheim
Petter Tuvnes
For å nevne noen. Er det snart på tide å ta av silkehanskene, og begynne å behandle patologi som det det faktisk er, noe som bør behandles og ikke jattes med?
-----------------------------------------------
Hvorfor/hvordan jeg har havnet i det gode selskapet er jeg ikke helt klar over, men muligens fordi jeg redigerte Klimanytt i et halvt år.
Mitt svar til tullingen Valaker (som altså ikke kom inn) var noenlunde slik:
Advokat Valaker forsøker seg som psykolog.  Til det er å si at den mest u-eksakte "vitenskapen" som finnes er psykologi, tett fulgt av jus.  Det er symptomatisk for både psykologer og advokater at de er uenige i hverandres diagnoser/lovfortolkninger.  Psykologer på faglig basis, advokater avhengig av hvem som betaler.  Diaretikeren (en som tenker og snakker løsskit med rævva) Valaker har forlengst mistet injurierende kraft med sitt Carbomontanus/anus/Trump-nivå.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT29.01.2018, 22:11:29
Kommentaren jeg egentlig hadde tenkt å legge inn på bloggen til Wahl,
https://forskning.no/blogg/terje-wahls-blogg/bedre-enn-fryktet
men som altså ble sensurert, var følgende:

Matematikeren Wahl ved Norsk Romsenter (!) kritiserer faglig svake innlegg som er kritiske til dogmet om menneskeskapt (!) global oppvarming (AGW) og klimaendring.  Selv har han vist tillit til det uvirkelge "flat-jord-kald-sol" "energibudsjettet" til IPCC, Wild, Kiehl & Trenberth m. fl. som liksom skal forklare at drivhuseffekten er på 33 grader Kelvin. Dette uvirkelige bokholderiet er slaktet av matematikkprofessor emeritus Claes Johnson, KTH, (medlem av Klimarealistenes Råd) her: Unphysical Basis of CO2 Alarmism = Hoax
http://claesjohnson.blogspot.no/2017/02/unphysical-basis-of-co2-alarmism.html
Matematikeren Wahl kunne jo forsøke å bryne seg på argumentene til prof. Johnson i hans e-bok Mathematical Physics of Blackbody Radiation linket til i samme artikkel.  Enten har Johnson rett, Wahl, eller så får du påpeke hva som er feil. 
For en leder ved Norsk Romsenter bør det være av interesse at temperaturen på himmellegemer med atmosfære kan bestemmes analytisk ved å bruke naturlovene om konstant energi (termodynamikkens 1. lov) og den ideelle gassloven. Det har man benyttet i forbindelse med utregninger av US standard atmosphere og international standard atmosphere (ISA https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere). Det har vært en forutsetning for romfarten å kjenne til dette.
Forskerne Nikolov og Zeller (N&Z) har benyttet en empirisk fremgangsmåte, dvs det har tatt utgangspunkt i målinger (observasjoner) for deretter å forsøke å finne en modell for temperatur for forskjellige himmellegemer (https://www.omicsonline.org/open-access/New-Insights-on-the-Physical-Nature-of-the-Atmospheric-Greenhouse-Effect-Deduced-from-an-Empirical-Planetary-Temperature-Model.pdf).
Både analytisk og empirisk fremgangsmåte har kommet frem til forbløffende like resultater som stemmer for alle studerte himmellegemer på tross av at de har svært forskjellig atmosfære (sammensetning og trykk), vist av N&Z.
Temperaturen er avhengig av solinnstråling ved himmellegemets avstand fra solen (selvfølgelig) og atmosfæretrykket, likt en adiabatisk prosess. Ingen andre fenomener har noen vesentlig inflytelse. “Tilbakestrålingseffekten” fra “drivhusgasser”, som liksom skal være dobbelt så sterk som solinnstrålingen til jordoverflaten, er mao ikke avgjørende for global temperatur, slik FNs klimapanel IPCC og deres meningsfeller tror og driver propaganda for. IPCC fremgangsmåte stemmer heller ikke for andre planeter med “drivhusgass” som f.eks. Venus og Mars.
Forskjellen mellom analytisk og empirisk fremgangsmåte er i følge N&Z at empirisk metode inkluderer alle de andre naturlige effektene som gir relativt små endringer i temperatur omkring den grunnleggende temperatur som kan beregnes analytisk, fordi empirisk fremgangsmåte er basert på observasjoner.
Trykkeffekten kan forklares ved å sammenligne med adiabatiske prosesser (https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_process). I atmosfæren foregår uendelig mange adiabatiske prosesser samtidig, hovedsaklig som konveksjon, men den delen av atmosfæren som til enhver tid er ved overflaten vil ha et høyere trykk, høyere kinetisk energi og dermed også høyere temperatur, slik både ISA og N&Z beskriver.
Alle prosesser som foregår i atmosfæren, spesielt skydekkevariasjon, ser ut til å ha en netto selvregulerende effekt, ref. e.g. prof. em. Richard Lindzen, MIT og dr. Roy W. Spencer, UAH. Mao ingen grunn til klimapanikk.
Støtte for beskrivelse av denne atmosfæreeffekten finnes i mange publikasjoner, bøker (“the Slayers”) og artikler, bl.a. “Naturen styrer klimaet” som kan kjøpes på www.klimarealistene.com .
En meget god og velskrevet artikkel som forklarer hva som skjer med IR-stråling og, strålingsaktive gasser (H2O, CO2), samt betydningen av adiabatisk effekt,finnes her:
https://principia-scientific.org/top-u-s-scientist-calls-greenhouse-gas-theory-a-fallacy/
Top U.S. Scientist Calls Greenhouse Gas Theory a ‘Fallacy’
av Dr. Frank Schnell.
Glem O2-kilden og plantenæringen CO2.  Bruk heller ressurser på bedre infrastruktur mot naturlige (!) klimaendringer og reell giftig forurensning og forsøpling.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus30.01.2018, 02:01:01
Sitat Petter T;

"Selv er jeg utestengt fra å kommentere der i typisk venstrevridd klimahysterisk oppfattelse av "ytringsfriheten", men jeg fikk lyst til å dele driten her (jeg har nok stilt for vanskelige spørsmål til Terje Wahl)."

Først; jeg merker meg at du driver å selvidentifiserer deg som Petter Tuvnes, det er ditt valg, men minner om at min identitet her på forumet ikke skal røpes, det er mitt valg.

Vel her var det mye å gripe fatt i.

For det første er du ikke sensurert, innlegget ditt står å lese på Wahls blogg og han og flere andre har allerede kommentert det. Å karakterisere Wahls blogg som "venstrevridd" og som å ha en spesiell oppfatning av ytringsfriheten, er det rene tøv. Wahls blogg er utvilsomt den mest åpne og etter mitt skjønn den beste klimablogg i Norge, alle synspunkter slipper til. At ditt innlegg ikke har kommet inn før lenge etter du sendte det, skyldes sannsynligvis størrelsen på innlegget. Dette har jeg sett skje tidligere uten at jeg vet hva som er årsaken. Skal du lete etter spesielle oppfatninger av ytringsfriheten, skal du ikke gå langt, redaktøren heter Geir Aaslid og til og med han slipper til på Wahls blogg. Sist med et innlegg der han sutret over at OHC ikke ble uttrykt i C men i J, da J så langt mer skremmende ut enn C. Snakk om glansidiot, en redaktør på en angivelig vitenskapelig blogg - Klimarealistene - sutrer over at mengde tilført energi uttrykkes med den vitenskapelige enheten for energi. Jeg antar at Aaslid har en eller annen økonomisk kompensasjon for å være redaktør, uttrykkes det i NOK (norske kroner) eller i antall kebaber?

Så var det denne; "(jeg har nok stilt for vanskelige spørsmål til Terje Wahl)."

Nervene mine, dine N&Z innlegg slaktes overalt, de slaktes her på bloggen, de slaktes av Thiesen på Klimarealistene, de slaktes av Spencer og de slaktes av Lindzen. Og jeg antar at de også slaktes av både Solheim, Humlum og Ellestad - om de hadde uttalt seg. Og jeg kan forsikre deg med 97% sikkerhet; det er ingen fagfolk som ligger nattevåkne i angst for vanskelige spørsmål fra deg.


Personlig har jeg vært tilbakeholden med å kommentere N&Z, men jeg prøver meg. Det er alminnelig antatt at overflatetemperaturen for noen millioner år siden var langt høyere enn i dag, det snakkes om opp mot 8 C høyere for ca. 50 millioner år siden. En økning som hevdes å være forårsaket av massive utslipp av drivhusgasser;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4948332/

Hvis N&Z er forklaringen på overflatetemperatur, hvor mye høyere var atmosfæretrykket i denne perioden, og hvor har det senere blitt av denne atmosfæren?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Baseballstick30.01.2018, 08:34:23
Du kan nok slappe helt av, PetterT.
Det ser ut som Valaker til stadighet uttaler seg om ting han ikke kan, og er vant til å ta feil.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT30.01.2018, 11:52:30
Emeritus; jeg har ikke røpet noens ID denne gang.
I dag ble jeg også slettet hos Wahl.  Jeg forsøker på forskjellig vis å få vite hvorfor.
Hvorfor ikke drittslengingen til Valaker er slettet, som Wahl er oppgitt over, viser hvilken preferanse sensuren har (venstrevridd klimahysterisk tolkning av "ytringsfrihet").
I heftet "Naturen styrer klima" (kan kjøpes på www.klimarealistene.com), så vil du se at N&Z er akseptert hos Klimarealistene.
Emeritus "cherry-picker" 50 mill år siden, men 250 mill år siden var antagelig temp like høy og CO2 lav, eller forøvrig ved jordens tilblivelse for 4,6 mrd år siden da atmosfæren var dominert av CO2. Svak sol for 4,6 mrd år siden er heller ingen holdbar forklaring.  Jeg mener N&Z har noe om det, men utsetter å finne det frem.
Se: www.biocab.org/climate_geologic_timescale.html
Det er ingen CO2-styrer-temp-relasjon i geologisk tidsperspektiv, og heller ikke nå for tiden. Det er omvendt.
Klimascientologien har snudd klimavitenskapen på hodet med sitt flat-jord-kald-sol utgangspunkt
for å forklare "drivhuseffekten".
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus30.01.2018, 20:22:18
Du er ikke slettet, se selv. Til og med dine egne kommentarer står der.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT30.01.2018, 22:13:38
Ja, endelig er det blitt stående, men det står også
"Petter Tuvnes • for en dag siden
Kommentaren venter på godkjenning av forskning.no."
Big Brother må ha tatt pause
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus31.01.2018, 00:25:57
Petter T; vær vennlig å kutt dette pisset om at du blir sensurert fordi du har meninger som er så farlig for AGW hypen at Forskning.no sitter og skjelver.

Jeg har sett dette skje mange ganger før, det skjer ett eller annet når innleggene blir svært lange. Og Wahl selv har kommentert det.......... vel det skar seg, nå er Wahls kommentar borte, men din står på toppen. Men Wahl kommenterte i går kveld noe i retning av "et innlegg fra Petter Tuvnes som forsvinner hele tiden" deretter kommenterte han innlegget ditt. Dette er teknisk og har ingenting med Nina Christiansens usynlige hånd å gjøre.

Sensur på Forskning.no forekommer. Lars Olav Andersen var aktiv på Forskning.no for ca. inntil ett år siden. Jeg tror ikke han er kastet ut, men jeg har ikke sett noe til han på lenge. En ting er at han konsekvent omtalte Harald Liebich som Liebitch - noe som fikk stå til tross for protester fra den fornærmede. Men da han begynte å påstå at navngitte forumdeltagere foretrakk  småjenter i Thailand ble han strøket, eller om du vil, sensurert. Men da står det i klartekst noe i retning av at dette innlegget er strøket, mens navn m.m. på forfatteren står.

Jeg finner det høyst urimelig at du fremsetter denne påstanden, bl.a. så har de kompetente skeptikerne Kristian Lindem og Leif Liland ingen vansker med å få sine synspunkter frem. 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus31.01.2018, 10:24:05
Nå (onsdag kl. 10) er Petter Tuvnes innlegg borte igjen, men til gjengjeld er Wahls kommentar tilbake;"Dette er et svar til et innlegg fra Petter Tuvnes, et innlegg som har forsvunnet flere ganger her i kommentarfeltet)
Det var et langt innlegg, men jeg får svare ganske kort nå sent på kveden.

Først, det kan ikke være spydig på en forskningsblogg å påpeke at energi måles i Joule (ikke i grader Celsius), og at man ikke kan bruke 3,5 solsyklus til å teste en hypotese som man har brukt de samme 3,5 solsyklusene for å formulere. Så da skjønner du litt av hva jeg har å stri med her.

Sist jeg diskuterte N&Z her, så var vel konklusjonen at N&Z har funnet en sammenheng som kan være et nyttig første tips for å gjette temperaturen på exoplaneter, før man går mer i detalj når det gjelder atmosfærekjemien. N&Z er ubrukelig til å vurdere konsekvensene av en CO2-dobling her på Jorda, hvor "djevelen ligger i detaljene". Se for øvrig kommentarene fra LeifLiland og hans link til Roy Spencer lenger ned her.
Når det gjelder det siste avsnittet ditt ...

"Glem O2-kilden og plantenæringen CO2. Bruk heller ressurser på bedre infrastruktur mot naturlige (!) klimaendringer og reell giftig forurensning og forsøpling."
... så er vel det primært et miljøpolitisk standpunkt, ikke et utsagn om forskning. Jeg har i hvert fall vondt for å tro at du ikke ønsker forskning på det gigantiske eksperimentet vi utfører ved dobling av CO2-innholdet i atmosfæren vår."
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus02.02.2018, 19:18:52
Mye kan tyde på at Wahls blogg midlertidig er ute av drift. Wahl skrev i går at han ikke kom til å skrive flere kommentarer og at vi møtes til et nytt innlegg til helgen - kanskje. I skrivende stund er også det innlegget borte og Petter T's fire dager innlegg står nå fortsatt øverst på bloggen, en må riktignok trykke på "vis innlegg."

Og hvorfor skriver jeg dette? Jo for å understreke og forsvare at Wahls blogg er den beste klimablogg i Norge der jeg har til gode å se meningssensur, noe en opplever i rikt mon hos KR og hos WUWT. Til og med Climate Audit har nå blitt beskyldt for denne usunne praksisen der tricket er at kritiske innlegg står så lenge under moderasjon at når de endelig vises, så er debatten ferdig.

Der er noe sterkt foruroligende med den ekstreme klimaskepsis som bl.a. utfolder seg på WUWT, KR og nå Resett. Bekymringen knytter seg ikke til de klimatiske standpunkter, for de lar seg stort sett feie til side som helt alminnelige vrangforestillinger. Problemet er knyttet til kombinasjonen nyfascisme, og ekstrem fremmedfrykt kombinert med klare rasistiske undertoner. Dette mikset sammen med en aksept for at det er helt OK å sensurere, så lenge sensuren ikke rammer meg selv.

Denne aksepten for sensur har vi en rekke ganger sett her på KD.com. Administrator og Bebben er noen av de få som har sett poenget og har reagert på det, mens andre dels stilltiende og dels helt åpent har forsvart denne sensuren.

Det er ingen motsetning å være sosialdemokrat - den mest vellykkede samfunnsorganisering verden foreløpig har sett - og å være klimaskeptiker eller klimabekymret. Det er enda mer på sin plass å være konservativ og være klimabekymret. De her på forumet som skriker om sosialisme og setter denne i bås med klimabekymring er ikke konservative i det hele tatt. De tilhører den radikale høyreekstreme del av verden der Breibart, Tony Heller og andre fake news artister råder.

Å være konservativ betyr - strengt forenklet - at samfunnsendringer bør skje i et tempo som drar med seg den store del av aktørene - borgerne. Konservatisme i klimasammenheng er en erkjennelse av at det ikke er naturlig at temperaturen endrer seg med en C på hundre år.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT02.02.2018, 20:28:09
Det er vel ingen "vitenskap"som er blitt politisk misbrukt i den grad som klimasaken, og spesielt av de som ønsker totalitære samfunnsystem:
Omfordele verdens resurser:
(CNSNews.com) – The United Nations' top climate change official says the U.N.'s goal is to “intentionally transform the economic development model” in place “since the Industrial Revolution.”
“This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model, for the first time in human history,” Christiana Figueres, executive secretary of the U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) said February 3rd during a press conference in Brussels.
“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution.
“This will not happen overnight and it will not happen at a single conference on climate change…It is a process, because of the depth of the transformation,” said Figueres, who said last year that Communist China, the world’s top emitter of greenhouse gas, is “doing it right” regarding climate change while calling the U.S. Congress “very detrimental” in the fight against global warming.
Samme krefter har uttrykt misnøye med demokrati og ytringsfrihet, og heller ønsket seg diktatur for å påtvinge folk sine klimaløsninger.

Når det gjelder 0,8 C endring i temperatur på de siste 150 år så har det vært adskillig mer dramatiske temperaturendringer tidligere, også av naturlige årsaker. Se f.eks.
http://joannenova.com.au/2010/02/the-big-picture-65-million-years-of-temperature-swings/
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus02.02.2018, 21:53:47
Hele denne historien om at The AGW Scare er motivert av at vi skal omfordele verdiene fra den rike verden til den fattige er bare håpløs. Den er politisk, historisk, sosiologisk, faktisk og logisk aldeles håpløs. Finn på noe bedre!!!

Dette IPCC klimafondet har USA under Obama tildelt 2 milliarder USD. Ikke 100 milliarder USD Trump til tider hevder. Sverige er den enkeltstående største bidragsyter i forhold til folketall, Norge kommer et sted ned på listen. Men hva med logikken bak dette? Har vi ikke i 50 - 60 år forsøkt å hjelpe Zimbawe, Nigeria, Uganda osv. uten å ha klima som unnskyldning? Tror dere i fuckings alvor at Tatcher, Merkel, Macron og en rekke andre ledere finner omveier via klima for å radbrekke sine egne økonomier? Hvor blir det av den sunne og opplyste analysen, hvilke interesser skulle samtlige av verdens nasjoner ha av å skrive under Paris avtalen hvis der ikke en gang var et snev av realitet bak det denne avtalen er et begynnende og uforpliktende program for å realisere?

ER DET NOEN HER PÅ FORUMET SOM I FULLT ALVOR MENER AT PARIS BARE ER EN UNNSKYLDNING FOR EN MER RADIKAL U - HJELP?

Så var det neste tema. Jada det har vært mye varmere før. Jeg kan endog snu dette fullstendig på hodet. Ser en bort fra de kalde perioder under istidene som antas å ha vært gjennomsnittlig 2 - 4 C kaldere enn Late Holocene, har vi i den antropogene tidsalder ikke hatt noen periode som ble 1C varmere på ca. 100 år.

Og det er her konservatismen kommer inn. For 50 millioner år siden var det minst 6C varmere, for 24.000 år siden var det minst 2C kaldere.

Spørsmålet er ikke om det har vært mye varmere eller kaldere tidligere, men hvilke konsekvenser dramatiske endringer på kort tid får. Slapp helt av , menneskeheten vil overleve, stort sett de fleste dyrearter vil overleve, men den som ikke ser at et stabilt klima er en resurs på lik linje med et stabilt og forutsigbart politisk system - kort sagt stabile og forutsigbare rammebetingelser - har ikke forstått temaet i denne debatten.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT03.02.2018, 10:42:26
Det essensielle temaet i denne debatten er hvorvidt man kan bruke menneskeskapte utslipp av CO2, som utgjør ca. 15 ppm av atmosfæren, som kontrollknott for global temperatur og implisitt klima (som er påvirket av over 100 andre faktorer). 
Selv prof. Lindzen, som mener det er en viss "drivhuseffekt" (og jeg er slett ikke enig i alt fra Lindzen),mener det er som å tro på spøkelser, julenissen, værgudene eller alt mulig annet av overtro.
Tiltak mot CO2-utslipp kan muligens redusere CO2 med noen få ppm.
Naturlige klimaendringer kan vi ikke unngå.  Da er det bedre og mer kostnadseffektivt å forsøke å begrense konsekvensene ved å investere i bedre infrastruktur, bygninger og rimelig energi, som vil bare koste brøkdeler av forsøkene på å redusere CO2.  Dette er analysert av Bjørn Lomborg med flere.  Det er det beste "føre var" tiltak enten temperaturen vil gå opp eller ned.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus03.02.2018, 11:51:53
I motsetning til de fleste her på forumet anser jeg meg ikke kompetent til for egen maskin til å konkludere om vi står overfor hovedsakelig menneskeskapte eller hovedsakelig naturlige klimaendringer de siste 100 år.

Som kjent er her to leirer, en bestående av en svært høy andel av verdens atmosfærefysikere og andre fagfolk som har faglig bakgrunn for å si noe om dette. Og en annen "leir" som ikke gir noe alternativ, dette er en usammenhengende samling med en rekke ulike ideer og forslag, der alternativene endrer seg fra år til år. Ett år er det G&T, neste gang er det N&Z, så er det Svensmark, så er det temp foran CO2, så er det 15 ppm CO2 contra forskjellen mellom 280ppm og 400 ppm - for å ta noen.

Min enkle tilnærming er å se på fasiten, hvem av disse alternativene har prediktiv verdi. På den ene side har vil klimavitenskapen som i 30 - 40 år har hevdet at øket CO2 i atmosfæren vil gi en viss temperaturøkning. Hansens prediksjoner fra 1988 er jo rimelig kjent, og her er fasiten etter 30 år;

https://moyhu.blogspot.no/2015/10/hansens-1988-predictions-revisited.html

Så har vi andre, dels eldre og dels mer sammensatte slik som IPCC's modeller, fasiten har vi her;

https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming

Så ser jeg på alternativene, og da vil jo det være naturlig å se hvilke prediktive evner Humlum, Stordahl og Solheim har gitt denne trådens tittel;

https://www.hindawi.com/journals/amete/2011/175296/

"Our forecast suggests future MAAT in Svalbard to decline until around 2015–2017, to be followed by a new warming period, peaking around 2026. Following this future temperature peak MAAT again is forecasted to decline."

I denne artikkelen gir de seg endog en syv års falsifikasjonsperiode, en periode som nå er utgått;
 
"........we suggest a falsification time scale of about 7 years."

En annen test ligger i artikkelen;

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417

"Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.9 °C in the Northern Hemisphere during solar cycle 24. For the measuring stations south of 75N, the temperature decline is of the order 1.0–1.8 °C and may already have already started. For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 for the yearly average temperature. An even higher temperature drop is forecasted in the winter months (Solheim et al., 2011)."

Og fasiten kommer her;

https://www.met.no/vaer-og-klima/maanedens-vaer-vs-klima   (trykk på pdf)

"Arktis – januar 2018
Jan Mayen var den mildeste stasjonen med en middeltemperatur på -1,8 °C (3,9 °C overnormalen). Svalbard lufthavn hadde en middeltemperatur på -5,5 °C (9,8 °C over normalen).

Svalbard lufthavn har ikke hatt en eneste månedstemperatur under normalen etter november2010, dvs 86 måneder på rad. Kvitøya var kaldest med -9,3 °C i gjennomsnitt (ingen normal
ennå).

Ny-Ålesund hadde en middeltemperatur på -4,9 °C (9,0 °C over normalen). På Hopenvar månedstemperaturen -3,9 °C, noe som er 10,3 °C over det normale. Bjørnøya hadde en middeltemperatur på -2,0 °C, som er 6,1 °C over normalen."

Den alternative side spår en dramatisk temperaturnedgang fra ca. 2010 til 2018, og at dette særlig skal skje om vinteren, mens fasiten viser den STIKK MOTSATTE utvikling, og dette endog innenfor den falsifikasjonsperiode de selv har gitt seg.

Som legmann har jeg jo knapt noe valg, på den ene side har vi en rimelig samlet klimavitenskap som etter mitt syn har vist svært gode predaktive evner, langt bedre enn en skulle tro gitt kompleksiteten i systemet, jeg mistenker de endog for ha hatt litt flaks. Så har vi alternativet som har bommet så fatalt som det vel er mulig å bomme, der det skulle bli steinkaldt har det blitt opp mot 10C varmere, og det har nå vært situasjonen på Svalbard i 86 konsekutive måneder.

Den eneste mulige menneskelige fremgangsmåte for å kunne feste sin lit til Klimarealistene er å drite i empiri.


 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT04.02.2018, 13:54:16
Klimamodellene bommer fortsatt, se:

95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong  ;D
http://www.drroyspencer.com/2014/02/95-of-climate-models-agree-the-observations-must-be-wrong/
Med siste oppdatering fra UAH for jan-19 som viser 0,26 C over referansetemperature så er 100 % av modellene feil.

Se også:
Global warming may be occurring more slowly than previously thought, study suggests
Previous climate models may have been 'on the hot side'
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-global-warming-paris-climate-agreement-nature-geoscience-myles-allen-michael-grubb-a7954496.html
"Myles Allen, professor of geosystem science at the University of Oxford and one of the study’s authors told The Times: “We haven’t seen that rapid acceleration in warming after 2000 that we see in the models. We haven’t seen that in the observations.”
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus04.02.2018, 18:12:16
Den første grafen du legger frem er fire år gammel og bygger på UAH, klimamodellene skal måles mot overflatetemperaturer.

At klimamodellene har vist for mye varming fremgår også av den artikkelen jeg har limt inn. Men de samme modellene har også vist for lite varming. Selv om vi har AGW har vi også de samme oscillasjoner vi har hatt i tusenvis av år. En kan ta hvilken som helst av de langsiktige temperaturseriene, eksempelvis BEST som her;

http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/03/land-and-ocean-sea-ice-comparison-large.png

så vil en se store dekadale variasjoner i størrelsesorden noen tideler. Dette er vulkaner, det er IPO/PDO, AMO osv. Disse forsvinner ikke på grunn av AGW, det legger så på toppen, og de reduserer eller eliminerer den nedgangen vi ellers skulle ha hatt. Det er rimelig å tro at pausen eller den flatere oppvarmingen fra ca. 2000 til 2014, nettopp var en slik periode da temperaturene skulle ned, men som ble overdøvet av AGW. På alle disse grafene ser en store fluktasjoner før ca. 1920, deretter en kraftig oppvarming frem til 1940, deretter en utflating/nedgang frem mot ca. 1975 og deretter en sammenhengende oppvarming til dags dato, en periode på 43 år. Hvor har det blitt av 60/30 syklusene?

Nå har for øvrig MetOff stukket halsen frem igjen;

https://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2018/decadal-forecast-2018

I følge MetOff skal vi nå de neste fem årene ha en ny kraftig stigning med en 10% mulighet for at ett av årene frem mot 2022 vil bikke 1,5C over førindustriell tid. Noe tilsvarende har Gerald Meehl og Kevin Trenberth uttalt. Jeg vet ikke om de har tippet noen konkret temperatur, men de sa lenge før 2015/16 Ninoen at den neste store Ninoen vil snu PDO og igjen føre til en kraftigere oppvarmingstrend enn perioden 2000 - 2014. Og de har hatt rett.

Alle serier med unntak av UAH ligger nå på en dekadal trend på rundt 0,175C, utliggeren UAH ligger på 0,13C. Og selv januar verdien på UAH ligger på 0,26 som ligger omtrent på trendlinjen. Det forteller meg at den skal ytterligere noe ned siden vi har Ninatilstander.

At modellene ikke treffer finner jeg helt naturlig, det ville være oppsiktsvekkende om klimaet lot seg forutsi med modeller med en nøyaktighet som også skulle få med seg dekadale naturlige variasjoner, dette er umulig all den tid verken PDO eller AMO pr. i dag er predikerbare. Men det sentrale er at klimavitenskapen og modellene har rett i hovedtrekkene - det blir stadig varmere - og at alternativet, de som har spådd kaldere fra først 2006, så 2010 og nå...? Har tatt konsekvent feil, og veldig feil.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator05.02.2018, 00:08:53
Sitat
At modellene ikke treffer finner jeg helt naturlig,

Det du ikke nevner er at modellene konsekvent bommer i samme retning. Det er ingen av dem som underestimerer den faktisk målte temperaturen, slik man skulle forvente hvis det var en randomisert mengde data og ikke fiksede dataprogrammer det var snakk om.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus05.02.2018, 08:55:51
Sitat Translator;

"Det du ikke nevner er at modellene konsekvent bommer i samme retning."

I følge Hausfathers artikkel som jeg har limt inn et par innlegg ovenfor er det ikke riktig, noen viser for mye oppvarming, andre for lite.

Et annet element er at de ulike globale overflateteseriene viser litt forskjellige verdier da de har ulike dekningsområder. Det er bl.a. kjent at HadCRUT mangler dekning i nord, mens det er enighet om at det er nettopp i nordområdene som har sett den sterkeste oppvarmingen. Øvrige serier som GISS og BEST har dekning i nord, der metodene er omstridt, og de viser høyere temperaturøkning og vil således være bedre i overensstemmelse med noen av modellene.

Der er tilsammen 18 forskningssenter i verden som kjører disse modellene, syv av de i Europa, og en i Norge. Computeren står og jobber noen hundre meter fra her jeg skriver.* Og blant de modellene som yter best av samtlige er i følge Wahl den norske NorECM1 modellen, og når en ser på forfatterlisten i de ulike IPCC rapporter, synes det klart at lille Norge har et svært kompetent miljø på området. Men dette er folk en aldri hører noe om og synes helt fraværende fra den offentlige debatten. NorECM1 opererer med en ECS i det lavere sjiktet.


*For ordens skyld; det gjør meg ikke mer kompetent på området.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: stjakobs05.02.2018, 10:02:17
Det merkelige med temperaturstigningen i Nord er at du ikke finner den om du leser av de ujusterte temperaturmålingene. Det må en homogenisering til for å finne en slik temperaturoppgang.

En annen ting er at det mangler målestasjoner helt i nord. De fleste rurale stasjoner i det største landområdet i nord, Russland, ble tatt ut av drift ved sammenbruddet av Sovjetunionen. Da nøyde man seg stort sett med stasjoner som var berørt av urban påvirkning. Så har man benyttet disse urbant påvirkede stasjonene til å interpolere for å "finne" temperaturene lengre nord. Dikt og fanteri, kalles det.

Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT05.02.2018, 10:59:48
Translator #168:
Sitat
Det du ikke nevner er at modellene konsekvent bommer i samme retning. Det er ingen av dem som underestimerer den faktisk målte temperaturen, slik man skulle forvente hvis det var en randomisert mengde data og ikke fiksede dataprogrammer det var snakk om.

...og det er jo ikke så rart siden de er programmert til å vise at økt CO2 skal gi økt temp.  Men, sammenhengen er jo motsatt i følge naturlover.
Ikke nok med det, men historiske temperaturer blir hovedsakelig ensidig justert nedover og nyere oppover for å forsøke å få temperaturkurvene til å ligne på CO2-øking.  Igjen, hvis nødvendige justeringer skulle vært tilfeldige feilregistreringer, så burde man forvente omtrent lik fordeling uten noen trend i justeringene, men som Tony Heller har påvist så følger justeringene øking i CO2 utslipp nesten perfekt.  Ikke troverdig i det hele tatt.
Fra stjakobs:
Sitat
Dikt og fanteri, kalles det.
Tiltredes!
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus05.02.2018, 11:41:16
Sitat Stjakobs;

Sitat
Det merkelige med temperaturstigningen i Nord er at du ikke finner den om du leser av de ujusterte temperaturmålingene. Det må en homogenisering til for å finne en slik temperaturoppgang.

Jeg vet ikke hvordan de måler i polare strøk, jeg antar det er en sammensetning av faste stasjoner og satellitt, DMI har i hvert fall en mye benyttet kilde her;

(http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/meanTarchive/meanT_2017.png)

At det har blitt varmere i Nord Norge og på Svalbard og langt varmere enn ellers på kloden er heller ikke tvilsomt;

(https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar/regionale-kurver/nord-norge-siden-1900/_/image/4b590912-b62d-4257-b4ee-726edb4fc74f:e8f46062436c0dff37c1adb71a14949c4dfac503/full/Temperaturavvik-nordnorge-aar.jpg)

Her temperaturene kontra normalen på Svalbard de siste 118 år:

(https://www.yr.no/sted/Norge/Svalbard/Svalbard_lufthavn_målestasjon/klima.måned01.png)

Som vi ser var der en periode fra ca. 1930 til 1940 med høye temperaturer, men den kan på langt nær matche det vedvarende endrede klima en har sett de siste tiår.

Sitta Petter T:


Sitat
  ...og det er jo ikke så rart siden de er programmert til å vise at økt CO2 skal gi økt temp.  Men, sammenhengen er jo motsatt i følge naturlover.   

Vel, det spørs hvilke naturlover en benytter. Hvis en benytter de som atmosfærefysikere benytter skal CO2 ha en effekt.

Jeg antar at alle vitenskapsmenn benytter naturlovene når de lager modeller, herunder Humlum, Solheim og Stordahl. Det som er brennsikkert, er at empirien viser at Humlum, Stordahl og Solheims modeller - og dermed de naturlover de benytter - ikke fungerer.

Når det gjelder temperaturer og alle denne trixingen har jeg gang på gang påvist at dette bare er støy og sprøyt. Denne del av debatten er totalt uten interesse, vi har et rimelig klart bilde av temperaturutviklingen de siste 150 år. Jeg ser på alle disse påstandene om at endog NMI driver å manipulerer med temperaturene som et utslag av at en kort og godt ikke evner å ta i mot empirien. En har investert så mye prestisje i "alt annet enn CO2" hypotesen, at en har mistet evnen til å se det åpenbare.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT05.02.2018, 11:57:54
Klimarealist og en av "the Slayers of the sky dragoon", prof. Tim Ball har en fantastisk god oppsummering av hva hele debatten går ut på her:
The Extent of Global Warming Deception and the Damage is Not Hyperbole
https://wattsupwiththat.com/2018/02/04/the-extent-of-global-warming-deception-and-the-damage-is-not-hyperbole/

Ball påpeker den enorme forskjellen i ressurser som aktivistforskere og andre klimahysterikere har sammenlignet med oss Klimarealister, som gjør alt på frivillig basis og uten betaling fordi vi ønsker å få fakta frem.

Noen uttdrag:
Consider the words of the late Professor Hal Lewis, Emeritus Professor of physics, when he discovered that the executive of the American Physical Society (APS) had given their support, without consultation with the membership, to the AGW story. He resigned in a very public protest. As he wrote in his October 2010 resignation letter,
“the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has corrupted so many scientists, and has carried APS before it like a rogue wave. It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life as a physicist.”
Challenges to official climate science of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) began small and gradually grew. It was pushed harder than normal for a few reasons;
The people selected to participate in the IPCC were picked and controlled by the UN World Meteorological Organization (WMO).
Because of protests, a charade of external examiners was created. It was a charade because none of the early submissions were included.
Several prominent people, like Richard Lindzen and Chris Landsea, resigned from the IPCC in protest about the practices and procedures.
By 1995, the first major scandal involving Benjamin Santer and unauthorized alterations to Chapter 8 were exposed.
After the forecast failures of the 1990 Report, the IPCC created a range of projections to improve chances of being correct.
The IPCC did not follow scientific method because they set out to ‘prove’ the hypothesis rather than disprove it.
The attacks on scientists who dared to practice proper science by challenging the hypothesis drew concern and attention.
Growing awareness of the disparity between the Science Report and the Summary for Policymakers.
Many knew that Al Gore’s claim that the science was settled is wrong.
Important early skeptical web sites, like John Daly’s Still Waiting for Greenhouse, Anthony Watt’s Watts Up With That?, Steve McIntyre’s Climate Audit, and Sherwood Idso’s CO2 Science, provided forums for the skeptical view suppressed by those trying to prove the AGW hypothesis.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus05.02.2018, 13:12:37
Sitat Tim Ball:

Sitat
The global warming debate has divided into promoters of the claims of anthropogenic global warming (AGW) and the skeptics.   

Jeg antar at "promoters of the claims of anthropogenic global warming" inkluderer alle som bygger sitt klimasyn på drivhuseffekten og den forsterkede drivhuseffekt som følge av antropogene bidrag, f.eks. Richard Lindzen og Roy Spencer.

I så fall er Tim Balls beskrivelse av "the devide" feil, de som ikke bygger på drivhusteorien er ikke under noen omstendigheter "skeptics," og er i vitenskapelig sammenheng en gruppe som blir totalt ignorert. Denne gruppes arena er ikke den naturvitenskapelige metode med forskning og artikkelskriving etc, men steder som CO2 is life, KR, Tony Heller og TNTZ.
 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: stjakobs05.02.2018, 13:33:16

Jeg vet ikke hvordan de måler i polare strøk, jeg antar det er en sammensetning av faste stasjoner og satellitt, DMI har i hvert fall en mye benyttet kilde her;


Satellitt-dekningen ved polene er ganske tynn. Dette gjenspeiler seg i at grafene basert på GISS-data får et sirkulært område både i nord og sør med ensfarget område på kartet. Man dikter rett og slett opp (det kalles kriging - https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging (https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging)) en lik temperatur over et stort område i nord og sør.
 
Når man så sjekker nordlige stasjoner som har vært i drift lenge, finner man ingen truende temperaturstigning. Eksempelvis Vardø, som har vært i drift lenge, når man benytter DNMI-data. Man må faktisk til homogeniseringsfolka i GISS for å finne oppvarming i Vardø.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus05.02.2018, 14:35:20
Mener du at GISS dataene er feil? For meg ser de helt normale ut, varmt for 70 - 80 år siden og enda varmere de siste årene. Du skriver ingen "truende" temperaturstigning. Det er normativt, og for min del kunne der ha vært minst 10 C varmere, jeg bodde i Vadsø under en rettsak i tre måneder på 90 - tallet, når vi reiste i slutten av juni var gresset fortsatt grått. Og Vadsø er enda kaldere. Norges eneste by med arktisk klima hvis en aksepterer definisjonen "ingen måned med gjennomsnittstemperatur over 10C" 

Jeg er ute etter om det har vært en temperaturstigning.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT05.02.2018, 16:19:50
Noen har åpenbart tungt for det. 
Lindzen har uttalt at å tro på at menneskeskapt CO2 kan styre global temperatur er som å tro på spøkelser, og Spencer har skrevet at det ikke er noen målbar effekt av CO2 utslipp på global temperatur både i sin bok og privat mail til meg.
Da å ikke regne disse som skeptikere/realister i forhold til AGW er fri fantasi, for å si det mildt.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus05.02.2018, 19:08:57
Nå må du slutte å klistre deg til Spencer og Lindzen som om dere skulle ha samme standpunkt.

Tim Ball er Slayer og mener i likhet med deg at CO2 ikke spiller noen rolle for temp, hvis jeg har fått med meg den siste utvikling mener du nå at atmosfæretrykk og himmellegemets avstand til sola er det saliggjørende.

Både Spencer og Lindzen har en oppfatning om klimasensitivet, her er endog en egen streng på forumet om dette. Du og Tim Ball mener at klimasesitivitet er et meningsløst uttrykk da klima er helt uavhengig av CO2 nivået i atmosfæren.

Og hva mener Lindzen om folk som deg og Ball?

http://www.nytimes.com/2012/05/01/science/earth/clouds-effect-on-climate-change-is-last-bastion-for-dissenters.html

"Dr. Lindzen accepts the elementary tenets of climate science. He agrees that carbon dioxide is a greenhouse gas, calling people who dispute that point “nutty.” He agrees that the level of it is rising because of human activity and that this should warm the climate."

Merriam - Websters definisjon av "nutty": silly; also : mentally unbalanced

Det er av sine egne en skal ha det.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator05.02.2018, 19:55:16
Du har en merkelig måte å argumentere på, Emeritus. Straks noen som er uenig med deg (det er jo de fleste på dette forumet) henviser til en aktør (f.eks. Lindzen), så har du funnet et sitat som ikke passer (dvs. DU mener det ikke passer) med hva personen står for (igjen, sett med dine øyne). Men er det slik at hvis du henviser til en person, så må du være enig med denne personen i ett og alt? Det virker jo slik, når man leser det du skriver. Men du selv kan henvise f.eks. til Muller (eller Berkeley Earth) det ene øyeblikket for å så være uenig med ham i det neste. Her møter du jo deg selv i døra så glasshuset skingrer, for å si det slik.

For øvrig synes jeg ditt svar til meg noen innlegg over, der jeg påpekte at alle klimamodellene overestimerer de faktiske temperaturmålingene, er noe ordentlig hvissvass. Det er kjekt å ha en "husfar" å vise til, men han er ikke noe annet enn et innlegg i debatten, og han har vel mest til hensikt å forvirre og tåkelegge, tenker jeg.

Da jeg tok kurs i regresjonsanalyse for noen år siden, lærte vi at datamengder som har en systematisk feil i en eller annen retning ikke er til å stole på. Det kan være en systemfeil med målingene eller noen kan ha fusket med dataene. Vel verdt å tenke på.
https://no.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A6r_regresjon
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT05.02.2018, 20:02:18
Emeritus; takk for oversettelsen av nutty.  Jeg har alltid trodd at det betydde å ha store baller (nuts), og har tatt det som et kompliment.

Her er noen nyere sitater av Lindzen:
2015:
Dr Richard Lindzen told a Massachusetts-based radio station that people who believe in global warming are becoming more hysterical in their arguments.
'As with any cult, once the mythology of the cult begins falling apart, instead of saying, oh, we were wrong, they get more and more fanatical,' he said.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2922553/Global-warming-believers-like-hysterical-cult-MIT-scientist-compares-climate-alarmists-religious-fanatics.html#ixzz56GFO0gwX
Hmmm; minner mye om en viss Emeritus det her.
2017:
MIT Climate Scientist Dr. Richard Lindzen: Believing CO2 controls the climate ‘is pretty close to believing in magic’
Lindzen: "Doubling CO2 involves a 2% perturbation to this budget. So do minor changes in clouds and other features, and such changes are common. In this complex multifactor system, what is the likelihood of the climate (which, itself, consists in many variables and not just globally averaged temperature anomaly) is controlled by this 2% perturbation in a single variable? Believing this is pretty close to believing in magic. Instead, you are told that it is believing in ‘science.’ Such a claim should be a tip-off that something is amiss. After all, science is a mode of inquiry rather than a belief structure."
"The accumulation of false and/or misleading claims is often referred to as the ‘overwhelming evidence’ for forthcoming catastrophe. Without these claims, one might legitimately ask whether there is any evidence at all."
http://www.climatedepot.com/2017/05/01/mit-climate-scientist-dr-richard-lindzen-believing-co2-controls-the-climate-is-pretty-close-to-believing-in-magic/

Ser vi en utvikling i Lindzens syn her?

... og jeg klistrer meg ikke til Lindzen og Spencer i ett og alt, men er enig i noe og sterkt uenig i at IPCCs energibalanse for sol - atmosfære - jord representerer noen form for fysisk riktig beskrivelse av systemet med sin flat-jord-kald-sol-modell, se forøvrig tråden om adiabatisk temperaturendring.

Emeritus, som er enig med Trine Skei Grande i klimasak, vil vel heller ikke klistres til henne i en kornåker.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus05.02.2018, 23:57:40
Sitat Petter T;

"Ser vi en utvikling i Lindzens syn her?"

Mot en selverklært nut?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus06.02.2018, 00:10:15
Sitat Translator;

"For øvrig synes jeg ditt svar til meg noen innlegg over, der jeg påpekte at alle klimamodellene overestimerer de faktiske temperaturmålingene, er noe ordentlig hvissvass. Det er kjekt å ha en "husfar" å vise til, men han er ikke noe annet enn et innlegg i debatten, og han har vel mest til hensikt å forvirre og tåkelegge, tenker jeg."

Siden jeg ikke har foretatt noen beregninger av klimamodellenes ytelse i forhold til den empiriske utvikling for egen maskin, må jeg nødvendigvis støtte med på en "husfar" eller to.

Jeg har i denne forbindelse limt inn en sammenstilling av Hansens prediksjoner fra 1988, denne er gjort av Nick Stokes. Så har jeg limt inn en mer generell av Zeke Hausfather. Begge har vært tilgjengelige på nettet i flere måneder, Stokes i over ett år og har endog vært omtalt i WUWT.

Jeg har foreløpig ikke sett noen mer innsiktsfulle kommentarer annet enn av typen;

"........annet enn et innlegg i debatten, og han har vel mest til hensikt å forvirre og tåkelegge, tenker jeg."

Så kanksje du enten kan lette tåken for egen maskin, eller linke til noen som har imøtegått dette på en annen og mer vitenskapelig måte enn å beskylde forfatterne for tåkelegging.

Det kreves faen ikke mye for å være klimaskeptiker.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben06.02.2018, 00:32:30
emeritus,

Sitat
Det kreves faen ikke mye for å være klimaskeptiker.

Selvfølgelig ikke. Men skepsis mot dommedagsprofetier har vist seg rasjonelt hittil.

For å være det motsatte kreves det selvfølgelig mindre enn "ikke mye", jf. Al Gore eller Tine Sundtoft, eller aktivister som skulket naturfagtimene i 12 år.

Klimadebatten kunne ha vært lagt død for mange år siden, ved hjelp av "evidence", som Lindzen påpeker. For allerede mange år siden sa ettbarnspolitisk talsmann for endetidspartiet Jørgen Randers til Bergens Tidende at det var "tusenvis av beviser" på global oppvarming. Og vi arme lesere tørstet og tagg og ba om i det minste få se ett (1). Men nei. Hva skyldes denne arrogansen? Og hvorfor bringes stadig vekk tobakksindustrien, Trump, medisin (røyking og kreft), gravitasjonsteorien osv. inn i klimadebatten, som om det hadde noen relevans i det hele tatt, når det eneste - ja det eneste - som behøves for å legge debatten stein død og ballen utenfor stadion, kan oppsummeres i ett eneste ord:

Data.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus06.02.2018, 00:39:12
Sitat Translator;

"Du har en merkelig måte å argumentere på, Emeritus. Straks noen som er uenig med deg (det er jo de fleste på dette forumet) henviser til en aktør (f.eks. Lindzen), så har du funnet et sitat som ikke passer (dvs. DU mener det ikke passer) med hva personen står for (igjen, sett med dine øyne). Men er det slik at hvis du henviser til en person, så må du være enig med denne personen i ett og alt? Det virker jo slik, når man leser det du skriver. Men du selv kan henvise f.eks. til Muller (eller Berkeley Earth) det ene øyeblikket for å så være uenig med ham i det neste. Her møter du jo deg selv i døra så glasshuset skingrer, for å si det slik."

Feil, les hva jeg skriver. Lindzen og Spencer er trukket frem fordi Petter T. med henvisning til Tim Ball forsøker å rote til skillet mellom den anerkjente del av klimavitenskapen som de to herrer tilhører, og den bizarre del som Tim Ball tilhører.

Det er ikke tale om å være enig i ett og alt, men å være uenig på det helt sentrale, nemlig helt grunnleggende atmosfærefysikk, og det er som atmosfærefysiker Lindzden er kjent, ikke som Connoisseur av Napoleonskaker. 
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus06.02.2018, 00:49:15
Sitat Bebben;

"Data."

Og hvem faen legger frem data her, er ikke Hausfathers artikkel om ytelsene til klimamodellene data? Er ikke beretningen om den totale skivebom de alternative herrene Humlum, Stordahl og Solheim til stadighet presterer, data?

Problemet er at dere ikke vil ha "data," straks dere ser "data," kommer det bare en strøm om "alarmisme," tåkelegging," "manipulering," "Climategate," "Donna Summer,""juksifisering," eller den som er i vinden nå; "det er veldig kaldt i USA for tiden."
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Bebben06.02.2018, 01:16:33
Faen hælvete han gamleerik tute emeritus, og tiss og bæsj og snørr for godt mål. For ikke å glemme Trump og Listhaug og Åslid.

Din argumentasjon er tidvis rørende, men jeg spør altså om data som viser at CO2 styrer klodens angivelige klima, hva det nå er, eller i det minste dens temperaturer - så langt tyder tilgjengelige data på det motsatte. Med andre ord er den beste måten å senke atmosfærens CO2-innhold å redusere temperaturen.

Simuleringer er ikke verdt mer enn antakelsene som er innebygd i dem. Og siden du nevner ClimateGate, minner jeg om det åpenbart ærlige utsagnet "The truth is we know fuck-all", som i det minste burde tilfredsstille deg rent stilistisk .
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus06.02.2018, 11:41:49
Sitat Bebben;

Sitat
"Din argumentasjon er tidvis rørende, men jeg spør altså om data som viser at CO2 styrer klodens angivelige klima, hva det nå er, eller i det minste dens temperaturer - så langt tyder tilgjengelige data på det motsatte. Med andre ord er den beste måten å senke atmosfærens CO2-innhold å redusere temperaturen."

Så du er tilbake til CO2 etter temperatur og etterlyser data? Har vi ikke vært her før en gang?

 http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=700.msg5068#msg5068

Du får data i massevis men ignorerer de og bare gjentar det samme enkle; "ingen fra IPCC har kommet og gitt meg data med teskje, for øvrig vil jeg foretrekke at det hele ble lest inn på lydbok så skal jeg vurdere om jeg gidder å høre etter."

Ja, det er enkelt å være klimaskeptiker, en kan bare la være å sette seg inn i ting og hevde at der ikke finnes "data.".
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: stjakobs06.02.2018, 12:34:44
Mener du at GISS dataene er feil? For meg ser de helt normale ut, varmt for 70 - 80 år siden og enda varmere de siste årene. Du skriver ingen "truende" temperaturstigning. Det er normativt, og for min del kunne der ha vært minst 10 C varmere, jeg bodde i Vadsø under en rettsak i tre måneder på 90 - tallet, når vi reiste i slutten av juni var gresset fortsatt grått. Og Vadsø er enda kaldere. Norges eneste by med arktisk klima hvis en aksepterer definisjonen "ingen måned med gjennomsnittstemperatur over 10C" 

Jeg er ute etter om det har vært en temperaturstigning.

Ett av datasettene må åpenbart være feil, siden DNMI-dataene ikke viser samme oppvarming som GISS-dataene. Jeg finner det svært rimelig å tro  at de norske dataene er mindre torturert enn de amerikanske.

Her er et annet - russisk - datasett fra nord som er unntatt urban oppvarming:


Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus06.02.2018, 13:12:15
stjakobs; jeg knyttet dette konkret mot Vadsø siden du har limt inn GISS som viser årlig middeltemperatur, så har du limt inn månedsverdier fra DMI, kan du sende meg linken til DMI? Eller vet du om tilsvarende link på NMI, jeg har forsøkt men finner det ikke. La vi gå grundig til verks, er der noen forskjell på NMI data - det er NMI som måler dette - og GISS data.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Amateur206.02.2018, 15:21:13
stjakobs; jeg knyttet dette konkret mot Vadsø siden du har limt inn GISS som viser årlig middeltemperatur, så har du limt inn månedsverdier fra DMI, kan du sende meg linken til DMI? Eller vet du om tilsvarende link på NMI, jeg har forsøkt men finner det ikke. La vi gå grundig til verks, er der noen forskjell på NMI data - det er NMI som måler dette - og GISS data.

Emeritus, stjakobs har limt inn data for Vardø fra DNMI - Det Norske Meteorologiske Institutt.
Det bør være den beste offisielle kilden for temperaturdata fra Vadsæ. Det er vel de dataene du etterspør når du ber om data fra NMI ?
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus06.02.2018, 15:36:09
Jeg ser at det jeg har oppfattet som DMI er NMI. Men det er uansett ikke samme data. Stjakobs har limt inn homogeniserte månedsverdier, mens det vises til GISS årsgjennomsnitt. Og hvis en ser på denne figuren fra NMI;

(https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar/regionale-kurver/nord-norge-siden-1900/_/image/4b590912-b62d-4257-b4ee-726edb4fc74f:e8f46062436c0dff37c1adb71a14949c4dfac503/full/Temperaturavvik-nordnorge-aar.jpg)

Så er den temmelig lik GISS figuren, dog med andre verdier på aksene;

(http://klimadebatt.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=284.0;attach=278;image)

Men den ene gjelder hele Nord - Norge, mens den andre kun gjelder Vadsø, så det jeg er på jakt etter er en tilsvarende NMI graf for Vadsø, noe jeg altså ikke finner.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT06.02.2018, 16:55:30
Emeritus;  IPCC tør ikke si at det er bevist at CO2 er årsak til AGW, men at det er 95 % sannsynlig som en flertallsbeslutning (meningsmåling i menigheten).  Dersom IPCC hadde hatt et BEVIS, så kan du være sikker på at de hadde publisert det for lenge siden.
Vi Klimarealister er 100 % sikre på at det er solen som er årsaken til de levelige forhold på jorden  8)
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus06.02.2018, 17:17:36
Petter T,

Sitat
   IPCC tør ikke si at det er bevist at CO2 er årsak til AGW,   

For noe tull, jeg har sett det. Jeg så det på Restaurant Four Seasons i New York, de lå i en koffert som var festet med kjetting til armen til både Kevin Trenberth og James Hansen, hhv deres venstre og høyre arm. Vi satt på det runde bordet bak det midterste treet, James og Kevin kunne kun spise suppe siden en av hendene deres var låst fast i kofferten.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Four_Seasons_Restaurant-_The_Brilliant_Pool_Room.JPG/1920px-Four_Seasons_Restaurant-_The_Brilliant_Pool_Room.JPG)
Tittel: Sv: Klimarealistene og Vadsø
Skrevet av: Emeritus06.02.2018, 17:26:53
Da har jeg slått opp på GISS hjemmeside og funnet databladet for Vadsø her;

https://data.giss.nasa.gov/tmp/gistemp/STATIONS/tmp_634010980000_14_0/station.txt

Deretter har jeg gått inn på NMI her;

https://www.yr.no/sted/Norge/Finnmark/Vard%C3%B8/Vard%C3%B8/klima.html  (trykk på vis tabell)

Så har jeg sjekket litt. Jeg valgte januar og tok først de ti siste årene, deretter noen år på femti tallet og til slutt noen år på trettitallet. Til sammen sjekket jeg en 20 - 30 enkeltmåneder.

Jeg finner nøyaktige de samme tall hos GISS som hos NMI.

Stjakobs; Hva mener du GISS har gjort med tallene.
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT06.02.2018, 20:55:36
Fra Emeritus:
Sitat
Petter T,

Sitat
   IPCC tør ikke si at det er bevist at CO2 er årsak til AGW,   

For noe tull, jeg har sett det. Jeg så det på Restaurant Four Seasons i New York, de lå i en koffert som var festet med kjetting til armen til både Kevin Trenberth og James Hansen, hhv deres venstre og høyre arm. Vi satt på det runde bordet bak det midterste treet, James og Kevin kunne kun spise suppe siden en av hendene deres var låst fast i kofferten.


Javel ja.  Det må ha vært før Trenberth kastet beviset i dyphavet det da, hvor beviset ble borte for godt:
An apparent hiatus in global warming?
4. Conclusions
The picture emerging is one where the positive phase of the PDO from 1976 to 1998 enhanced the surface warming somewhat by reducing the amount of heat sequestered by the deep ocean, while the negative phase of the PDO is one where more heat gets deposited at greater depths, contributing to the overall warming of the oceans but cooling the surface somewhat.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013EF000165/full
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus06.02.2018, 22:32:51
Jeg setter stor pris på at du har begynt å lese vitenskap i stedet for TNTZ, selv om jeg mistenker deg for å mene noe helt annet enn å vise at Trenberth hadde rett. Meehl og Trenberth er kanskje de to som kan mest om dette:


http://www.cgd.ucar.edu/staff/trenbert/trenberth.papers/Yan_et_al-2016-Earth's_Future.pdf

https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-12-00548.1

https://www.carbonbrief.org/new-study-pacific-ocean-holds-the-key-to-surface-warming-hiatus

Sitat
  According to the new paper, the link with natural variability suggests the slower surface warming we’re seeing is temporary and “global warming will return when the tropical Pacific swings back to a warm state.”

Though similar “hiatus” events may occur in the future, temperatures will only be affected in the short term, the paper adds. As the Met Office said in another   special report last month:
   

Og dette sa de i 2013. Den samme Meehl predikerte - før det kunne måles - at antarktsis sjøis ville begynne en nedadgående trend når IPO/PDO snudde, noe som skjedde rundt 2014/2015, og i de to siste år har antarktisk sjøis utbredelse vært på det laveste på flere tiår.

At pausen er slutt med 2014, 2015, 2016 og 2017 som de varmeste årene "evahh" (2014 tied med 2010,) er nå uomstridt, at pausen er over er for øvrig uomstridt over alt, med unntak av hos Klimarealistene som fortsatt hevder at;

Sitat
  Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell og den pågående

Men det er fascinerende å se ekte vitenskapsmenn i arbeid, folk som faktisk har prediktive evner, og tar rett gang på gang.

Savner ikke du også slike vitenskapsmenn av og til? Det må jo være deprimerende å ha Humlum, Solheim og Stordahl som vitenskapelige rettledere. Jeg har hørt at noen har smurt leppestift på grisen og benevnt de "The three wise Norwegians," hva med "The allways fucking wrong Norwegians."
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT06.02.2018, 23:20:28
He, he
Så synd da at "travesty" Trenberth motsier seg selv etterpå og ble gjort til latter:
Trenberth debunks himself: The oceans didn't eat the global warming 'missing heat'
http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/01/trenberth-debunks-himself-oceans-didnt.html
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus07.02.2018, 00:54:45
Det er synd at tilbakefallet kom så hurtig. Hvorfor ikke bare lese artikkelen og konkludere selv, hvorfor må alt dere Klimarealister lenker inn, alltid først drøvtygges av en eller annen inkompetent blogger?

Du har nå limt inn denne;

http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/website-archive/trenberth.papers-moved/Energy_Imbalance_OHC_v6_ss.pdf

For noen timer siden limte du inn denne;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013EF000165/full

Den første artikkelen er utgitt 6 Januar 2014 og mottatt for publikasjon(received) 21. mai 2013. Den andre ble utgitt den 5. desember 2013 og mottatt for publikasjon (received) 23. august 2013.

Du og klimageniet i The Hockeystick mener altså at Trenberth motsier seg selv profelaktisk, han motsier seg selv med noe han skrev i mai 2013, med noe han skulle skrive i august 2013 - eller for å være helt sikker på at du forstår poenget; imbalance artikkelen var skrevet før apparent hiatus artikkelen, og ikke omvendt som du tror.

Denne type logikk er jo gangbar mynt hos Kliamarealistene, og du følger jo opp i sikker stil når du hevder at Trenberth ikke har uttalt at varmen ble lagret i havet. Hva med å lese abstractet i artikkelen "Earth’s Energy Imbalance" der du og klimafjotten i The Hockeystick mener Trenberth har motsagt seg selv;

Sitat
An Inventory of energy Storage changes shows that over 90% of the imbalance is manifested as a rise in Ocean heat content(OHC).
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: PetterT07.02.2018, 15:52:31
Klimarealist-stalker Emeritus gikk rett i fella.
I innlegg #195 viste jeg til Trenberth artikkel publisert 5. December 2013
I innlegg #197 viste jeg til Trenberth artikkel publisert 6. January 2014
Om ”travesty” Trenberth første utkast til artiklene kom i motsatt rekkefølge spiller ingen rolle, fordi leserne får dem i publisert rekkefølge.  Hva slags redigeringer og omskrivinger Trenberth har foretatt fra 1. utkast til siste vet vi ingenting om.
Hovedsaken er at siste artikkel viser avtagende trend i varmeopptak i havet siden 2001 (fig. 5).
Helt fundamentalt galt blir det når energitilførsel til havet skal være forårsaket av drivhusgasser, fordi langbølget stråling fra atmosfæren kan ikke trenge ned i havet.  Det kan bare kortbølget stråling fra solen.
De 90 % av ubalanse kan derfor ikke skyldes AGW, men solen.
Det er ikke rart at ”travesty” Trenberth blir gjort til latter, når selv
RealClimate admits doubling CO2 could only heat the oceans 0.002ºC at most
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: Emeritus07.02.2018, 23:26:15
Og hvilken felle gikk jeg i, jeg ser bare selvutlagte snubletråder?

Sitat Petter T;

"Om ”travesty” Trenberth første utkast til artiklene kom i motsatt rekkefølge spiller ingen rolle, fordi leserne får dem i publisert rekkefølge."

Hva som spiller en rolle er at verken du eller The Hockeystick har lest noen av artiklene, dere bare plaprer videre på noe der her lest på andre blogger. At du skal ha lest en artikkel av Trenberth fremstår som mindre sannsynlig enn at syndefloden slik den er beskrevet i Bibelen virkelig fant sted. Må jeg virkelig minne deg om at din interesse først og fremst er klimaporno slik som N&Z?

Så var det denne;

"Helt fundamentalt galt blir det når energitilførsel til havet skal være forårsaket av drivhusgasser, fordi langbølget stråling fra atmosfæren kan ikke trenge ned i havet.  Det kan bare kortbølget stråling fra solen. De 90 % av ubalanse kan derfor ikke skyldes AGW, men solen."

Denne godbiten lar jeg stå til skrekk og advarsel, svar kommer, jeg er bare usikker på hvor grundig jeg skal gjøre det. I mellomtiden kan du tenke på hvordan havet varmes og kjøles under N&Z hypotesen din. Tror du eksempelvis at N&Z hypotsene gir samme resultat på en planet som betår av 99% hav, kontra en med 1% hav.
Tittel: Sv: Klimarealistene og Vardø
Skrevet av: Emeritus09.02.2018, 00:09:31
Hvor blir det av Stjakobs? En rimelig opplysende og avklarende debatt begynte her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg8013#msg8013

Stjakobs la frem en graf fra NMI som tilsynelatende viste en flat temperaturutvikling for Vadsø de siste hundre år og vel så det. Så limte han inn en graf fra GISS som viste en betydelig økning av temperaturene i Vadsø, han hadde endog noen synspunkter om "torturerte" data og at en måtte til "homogeniseringsfolka i GISS for å finne oppvarming i Vardø."

Så setter jeg meg ned i min hjelpeløshet og finner data fra NMI og limer de til og med inn, tilsvarende henter jeg originaldataene GISS har benyttet for å lage denne grafen, og for meg fremstår dette som de nøyaktig samme data. Det har altså vært en betydelig oppvarming i Vadsø de siste hundre år, med rått øyemål i overkant av 3C, og dette tilsynelatende i følge både GISS og NMI.

Så hvem manipulerer hvem? Blir vi alle manipulert av GISS, men ikke av NMI? Blir vi manipulert av både GISS og NMI, eller blir vi forsøkt manipulert av Stjakobs?

Jeg tror Stjakobs er GISS, NMI og KD.com et svar skyldig.
Tittel: Sv: Klimarealistene og nå er det utilslørt
Skrevet av: Emeritus20.02.2018, 21:23:23
Godt tilbake fra et lengre psykosomatisk opphold ser jeg at både Petter T og Stjakobs fortsatt er taus.

Stjakobs er fortsatt skyldig noen en unnskyldning, enten GISS eller NMI eller KD's lesere - han kan velge selv.

Når det gjelder Petter T's forståelse av havet og N&Z så ser jeg at han har blitt inspirert av Såpeselgeren som har en aldeles fantastisk artikkel her;

http://www.klimarealistene.com/2018/02/02/solen-varmer-opp-havet-ikke-okt-co2/

HAN HAR OPPDAGET AT DET ER SOLEN SOM VARMER OPP HAVET

"Det er ingen erkjennelse i IPCC-leiren av at det er solen som varmer opp havet."

Og nei vel, hva er det da som varmer opp havet, hodet til Ellestad?

Smak på denne;

"IPCC-leiren hevder feilaktig at økt CO2 varmer opp havet. Men den beskjedne estimerte energi på 2 W/m2 fra infrarød stråling går bare 0,1 mm ned i havet."

Skal vi forstå dette slik at IR stråling har helt andre egenskaper hvis de kommer ned mot havet enn opp fra havet. Hveder Ellestad at det kommer IR - stråler fra havet dypere enn det tynne toppsjiktet, mens de samme stråler ikke når lenger ned, alstå en slags fysisk enveiskjøring tilpasset hans klimasyn?

Mengler denne halvapen forståelse for at Stillehavets 26C garders overflate sender en varmefluks mot verdensrommet som balanseres mot en varmefluks fra atmosfæren, og at hvis den siste øker blir nettotapet mindre?

Nervene mine!
Tittel: Sv: Klimarealistene
Skrevet av: translator20.02.2018, 23:45:34
Forrige gang jeg leste ordet halvape brukt som skjellsord var i Donad Duck (og det begynner å bli noen år siden).

Når skal denne debattanten forstå at hvis andre skal gidde å ta ham seriøst så får han legge om ordbruken.

https://no.wikipedia.org/wiki/Halvaper
Tittel: Sv: Klimarealistene og nå er det utilslørt
Skrevet av: PetterT21.02.2018, 11:24:02
Det sies at det ikke finnes dumme spørsmål, men disse er unntakene som bekrefter regelen:

Skal vi forstå dette slik at IR stråling har helt andre egenskaper hvis de kommer ned mot havet enn opp fra havet. Hveder Ellestad at det kommer IR - stråler fra havet dypere enn det tynne toppsjiktet, mens de samme stråler ikke når lenger ned, alstå en slags fysisk enveiskjøring tilpasset hans klimasyn?

Mengler denne halvapen forståelse for at Stillehavets 26C garders overflate sender en varmefluks mot verdensrommet som balanseres mot en varmefluks fra atmosfæren, og at hvis den siste øker blir nettotapet mindre?

Nervene mine!


Prof. Ellestad, som Emeritus refererer til, er spesialist på infrarød stråling, mens Emeritus tilhører yrkesgruppen som i følge filolog Nils Arne Eggen "studdere i sju år for å lær sæ å ommgå sainnheita" ("addvokata" for uinnvidde), noe Emeritus viser til fulle her med sin stråmannsteknikk og trolling.