Klimadebatt

Klimadebatt => Aktører og hendelser => Topic started by: Emeritus on 06.08.2015, 08:34:30

Title: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.08.2015, 08:34:30
Jeg var i gÃ¥r inne pÃ¥ Klimarealistene og viste at Ã?slid tok feil i omtrent alt hva angÃ¥r faktiske pÃ¥stander om breutvikling bÃ¥de etter 1950 og etter 2010, jeg gjorde dette ved Ã¥ sammenstille data fra NVE mot den enkelte bre, og hva skjer, jo de stryker hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer. Og disse beklager seg over manglende ytringsfrihet. 
Title: Sv: Klimarealisteneâ?? fascisme i praksis
Post by: Emeritus on 08.08.2015, 11:59:24
For første gang i mitt liv har jeg fått en liten følelse av hvordan det er å leve i et totalitært samfunn. Som dere vet har jeg lenge vært kritisk til Aaslid og har gitt uttrykk for dette i KD.com. Etter hvert konkluderte jeg med at det ikke var fair å omtale han indirekte, så jeg konfronterte han direkte på KR.

Den 4. og 5. august hadde Aaslid to innlegg om isbreenes utvikling. Det ene med tittelen �Norges isbreer Stortrives!� den andre med overskriften �Ingen unormal isbrenedsmelting!� Da jeg har litt greie på dette, konstaterte jeg at praktisk talt alt han påstod var direkte i strid med de faktiske forhold.

Jeg sendte et innlegg og pÃ¥pekte at  den forskningsrapport han omtalte, var utarbeidet av professor Nesje, som samme dag hadde blitt intervjuet av VG og der han uttalte ;

Quote
«Med økningen vi nå ser, kan det skje raskere enn våre gamle anslag tilsa, sier breekspert og geologiprofessor Atle Nesje ved Universitetet i Bergen.»
Vi gjør tilsvarende erfaringer på norske breer, sier Atle Nesje.
Han har fulgt flere norske breer tett i flere tiÃ¥r, blant annet Midtdalsbreen â?? som er en del av Hardangerjøkulen og synlig fra Finse stasjon:
â?? Den viser en ganske jevn utvikling helt fram til Ã¥rtusenskiftet. SÃ¥, fra 2001, fÃ¥r kurven en markant knekk, med raskere tilbakegang â?? og dette forsetter, sier Nesje.»


Dette var selvsagt et uheldig sammentreff for Aaslid,  noe han parerte med et personangrep pÃ¥ meg;

Quote
�Avslutningsvis fremfører du enda en løgn, når du skriver at jeg påstår at norske breer ikke minker. Allerede i overskriften fastslår vi at norske isbreer ikke minker unormalt. Bevist i oppslaget ved en brelengdemåling fra NVE som bare de mest kunnskapsløse ikke greier å fatte betydningen av. Det er ikke så greitt **navn strøket, adm anm**, når den vitenskapelige leseforståelsen mangler.�

Dette er bare tøv fra Aaslids side da det ikke finnes noen nasjonal â?normalâ? hva angÃ¥r nedsmelting, hvordan kan en lage en normal pÃ¥ et fenomen som bare mÃ¥les en gang i Ã¥ret pÃ¥ et fÃ¥tall breer som til alt overmÃ¥l er spredd over hele landet i ulike høyder, og der det systematiske arbeidet startet for noen tiÃ¥r siden? 

Personangrepet var for så vidt OK, jeg hadde startet bra selv. Da jeg været fascismen skiftet jeg taktikk; jeg var ytterst høfflig og spurte om han kunne gi meg kilden for følgende påstand som står innlegget �Ingen unormal isnedsmelting;�

Quote
â?Faktum er â?? som vist pÃ¥ figuren â?? at isbreene har vokst i store deler av forrige Ã¥rhundre, og delvis nedsmelting i perioden 1990 til 2010 har for det meste vært mindre, inntil det i det siste har vært ny vekst i isbreene.â?

Dette kunne han ikke, og kom etter hvert med en utflytende henvisning til at det er kaldt i fjellet osv.

Jeg satte meg sÃ¥  ned og  gikk inn i NVEâ??s data og konstaterte følgende;

-   Samtlige av de breer som var omhandlet i den første artikkelen hadde en netto negativ massebalanse etter 2010
-   Samtlige av de breer som NVE mÃ¥ler â?? har hatt en netto negativ massebalanse etter 2010
-   Samtlige av de breer NVE mÃ¥ler brekant pÃ¥ â?? har hatt tilbakegang etter 2010

Videre hentet jeg frem dokumentasjon om at påstanden;

Quote
en ny modellstudie som viser at våre isbreer stort sett har nektet å krympe siden 1950

ikke er korrekt.  Jeg regnet ut tilbaketrekningen fra 1950 til 2014, samtlige breer som var omhandlet i studien hadde gÃ¥tt kraftig tilbake, ogsÃ¥ av de øvrige  breer NVE mÃ¥ler hadde gÃ¥tt kraftig tilbake etter 1950, det kan KDâ??s lesere lett bekrefte ved Ã¥ gÃ¥ inn her;

http://glacier.nve.no/viewer/CI/no/

Jeg laget da et nytt innlegg der jeg fortsatt var så saklig og ydmyk (ikke enkelt), i dette satte jeg opp det tallmateriale som viste at alle breer hadde minket kraftig både etter 2010 og etter 1950.

SÃ¥ skjer det store, Aaslid sletter hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer og begrunner dette med trolling og strÃ¥mannsvirksomhet. Jeg sender et nytt innlegg og argumenter, ny sletting. Han gÃ¥r til og med inn i innlegget og kommenterer de deler av mitt innlegg som er slettet. SÃ¥ topper han det hele med Ã¥ offentliggjøre hva jeg arbeider med og hvilket firma jeg er tilknyttet, og truer med Ã¥ henge meg ut. 

Gentlemen; dette er fascisme i praksis. Jeg har i disse par-tre dagene sett hva som foregår inne på denne bloggen, jeg har fått flere støtteerklæringer, men de slettes systematisk. Der har også vært flere kritiske innlegg til Aaslids redaksjonelle praksis, også disse slettes straks han oppdager de.

Dere er advart;  Klimarealistene er et organ som gir ut klimafakta som redaktøren vet er feil, og endog nekter Ã¥ rette opp feil nÃ¥r han blir gjort oppmerksom pÃ¥ det. NÃ¥ kan jeg endelig benytte utrykket juksifisering og vite at jeg har rett.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 08.08.2015, 13:42:30
Emeritus, du har min støtte. Vel har du gått rimelig tøft ut selv, som du jo innrømmer, men det er min overbevisning at det bør være høyt under taket. Ytringsfriheten er kanskje vår aller viktigste frihet, og den testes best når vi blir konfrontert med ytringer vi er uenige i eller ikke liker. Dessuten har ett av mine egne viktigste "meme" i klimadebatten vært å opponere mot at debatten skulle være "over" allerede før den hadde begynt.

Det er ille at du har fått slettet fremlagte fakta/dokumentasjon. Dette umuliggjør debatt om det aktuelle temaet.

Klimarealistene har forresten Retningslinjer for debatt (http://www.klimarealistene.com/velkommen/retningslinjer-for-debatt/). Der kan man lese at

Quote
4.Påstander som er kontroversielle skal som hovedregel dokumenteres. Vi ønsker en seriøs debatt, så vennligst ikke bruk Wikipedia eller Skeptical Science / John Cook som kilde.


Nå er jeg selv ytterst kritisk både til propagandistene fra SkS og klimaartikler i Wikipedia etter William Connolley &Cos herjinger. Men å nekte folk å vise til dem smaker av sensur. Det er haugevis av "kontroversielle påstander" i klimadebatten, ja er det i det hele tatt noe som ikke er omstridt?

Jeg ser det som viktig å være prinsipiell. �slid framstår som uprofesjonell. På en annen blogg ville du kanskje blitt bedt om å dempe retorikken/tonen, men ikke fått slettet fakta.

Hvis du skulle skrive noen flere innlegg, så pass på å ta kopi, og gjerne en PrtScreen, og post dem her under emnet Sensurerte kommentarer. På SkS har debattanter opplevd at historien er revidert i ettertid. Klimarealistene gjør en generaltabbe hvis de nå vil framstå som en partisanblogg med motsatt fortegn.

Så får vi vel vente og se hvor lenge redaktøren på bloggen deres heter �slid.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 08.08.2015, 19:47:57
Takk for støtten. Hvis �slid blir sittende, så er KR bare å avskrive fullstendig, jeg for min del har gjort for lenge siden og KR skal arbeide lenge og vel for å opparbeide ny tillit. Hvert eneste innlegg er i beste fall tendensiøst og når han gjengir forskningsmateriale er det regulært feil det han skriver.

Nå har han tilsynelatende rotet seg opp i ett nytt hjørne, i dag har han et nytt innlegg om breer, det virker som han har fått en brefetish, der han omtaler en studie fra Himalaya der de hadde funnet litt vekst i en bre, så fortsetter han;

Quote
En rekke andre forskningsrapporter bekrefter også at det store flertallet av isbreer i Himalaya er stabile og at trenden de siste 15 årene er at flere breer avanserer og færre trekker seg tilbake.


En Yngveb stiller han så følgende spørsmål;

Quote
  «En rekke andre forskningsrapporter bekrefter ogsÃ¥(â?¦).» Det er flott at du linker til én studie. Kan du linke eller referere til de andre forskningsrapportene som du omtaler her? 

Vi får se om han svarer eller om Yngveb kort og godt kastes ut.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Objektiv on 08.08.2015, 20:37:10
Min erfaring er at de som har et behov for å beskrive noen som "klimafornekter" har svært lite å tilføre en debatt. De har null interesse for vitenskap, de har null interesse for en reell debatt, men de er VELDIG interessert i å fremme sine synspunkter om personer....

Jeg tror Josik var inne på noe i denne kommentaren til deg da du ankom dette forum, j.fr. dine synspunkter om Aaslid.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 08.08.2015, 22:22:08
Objektiv; etter denne konfrontasjonen med Aaslid, har jeg bestemt meg for å være mindre sarkastisk og spissformulerende i mine innlegg her i KD.com, årsaken skal jeg komme tilbake til. Hva angår min interesse for debatt, så er den absolutt til stede, men jeg ser lite debatt, men mye krangling om tall og rene klimafakta. Jeg har i den siste uken avslørt at Aaslid er en serieløgner, som benytter sin redaktørposisjon til å kneble all opposisjon ved å stryke de innlegg som ikke passer, eller som i mitt tilfelle, la en del av innlegget bestå, for så å sette inn sine egne kommentarer, i de deler av mitt innlegg han har slettet. Jeg har også registrert at Aaslid sletter en masse innlegg som både er saklige og to the point, i forhold til det han skriver. Så visst du synes det er OK å formidle fakta om klima som er positivt feil, og der redaktøren vet at det er feil, så har jeg ikke så mye å bidra med. Og Objektiv, min beskrivelse av Aaslid er et faktum som det er svært vanskelig å bestride, men er du uenig, så vis meg hva som er feil.


Der er mange forhold omkring breutvikling som er relevant for den klimakritiske del av debatten. Ett eksempel; Nigardsbreen vokste ca. 4 km under den lille istid og røsket med seg Nigarden (derav navnet) på sin ferd. Etter den lille istid har Nigardsbreen gått tilbake i underkant av 3 km. Da alle er enig om at AGW ikke var noe stort problem i 1780, ville det naturlige spørsmålet være; fra hvilken normaltilstand flyttet Nigardsbreen seg fire km fremover?

Men slike spørsmål er ikke mulig å diskutere når uvitende folk som Aaslid skal være premissleverandør i debatten. Jeg har på denne siden gjentatte ganger fremhevet at det er data fra førindustriell tid som er interessante. Men i praksis så diskuteres det bare siste års, eller siste måneds temperaturer eller arktisk isutbredelse, og hvis feil tall kommer, er det straks juksifisering.

Så over til begynnelsen og hvorfor jeg skal dempe noen av de mest sarkastiske eskapader. Aaslids behandling av meg på KR, er hinsides enhver form for redaksjonell virksomhet. Når jeg oppdaget at tallmaterialet som jeg hadde benyttet en del tid på å utarbeide, bare var strøket, fikk jeg en Kafkansk følelse av å være rettsløs, jeg setter derfor pris på den støtte jeg har fått fra noen deltagere i KD.com. Vi kan være uenige i sak, men bør kunne være enige om prinsipp.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Pravda on 08.08.2015, 22:40:38
Emeritus har ingenting Ã¥ klage over.  Aaslid gjør en fantastisk god jobb for Klimarealistene.  Emeritus bør heller se pÃ¥ sine egne meningsfeller f.eks. Cicero, som jeg, og vi alle, er med pÃ¥ Ã¥ betale for gjennom skatteseddelen.  De tar ikke inn kommentarer i det hele tatt etter kontroversiell klimapropaganda som f.eks. fornekter temperaturplatÃ¥et som vi nÃ¥ har hatt i ca 20 Ã¥r pÃ¥ tross av at CO2 har økt med 10 % i den tiden. Det er kommunistdiktatur det, som formidlet av kommunistiske Pravda.  Emeritus driver med rent kverulerende klimaalarmisttrolling.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Objektiv on 08.08.2015, 22:48:13
Jeg har følgende anbefaling til deg. Slutt med personkarakteristikker. Slutt med pÃ¥stander som ikke holder mÃ¥l. Hvis du skal kritisere Aaslid og klimarealistene (eller andre) bør du være sÃ¥ konkret, direkte og kortfattet som mulig samtidig som du legger frem aktuell dokumentasjon, f.eks. skjermdumper fra debatten pÃ¥ klimarealistene sine nettsider. Lykke til  :)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 08.08.2015, 22:59:07
Hva er en skjermdump? Helt ærlig, jeg vet ikke hva dette er?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 08.08.2015, 23:07:16
Emeritus,

Quote
Da alle er enig om at AGW ikke var noe stort problem i 1780, ville det naturlige spørsmålet være; fra hvilken normaltilstand flyttet Nigardsbreen seg fire km fremover?

I et langt (geologisk) perspektiv er vi inne i en istid, som begynte for en 2-3 millioner år siden. Siste istid begynte for 110.000 år siden og sluttet for ca. 12.000 år siden. Etter istidens slutt var det ikke breer på det norske fastlandet. De breene vi har i dag er ikke rester fra istiden, men stammer fra slutten av bronsealderen - i klimatologien kjent som holocene optimum - for en 3-4000 år siden. Framveksten som slukte Nigarden skjedde under den såkalte Lille istid, den kaldeste perioden på flere tusen år.

Ut fra dette er det klart at noen "normaltilstand" for isbreene er vanskelig å definere. Det mest "normale" de siste to millioner år, eller i hvert fall de siste 100.000, synes å være at vi "i gjennomsnitt" sitter og diskuterer global oppvarming under 3000 meter med is som dekker hele landet.


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 08.08.2015, 23:09:49
Nettopp, og derfor diskuteres feil data.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 08.08.2015, 23:19:25
Ok jeg forstår, jeg har tatt vare på noe, men dessverre lagret jeg ikke tallmaterialet jeg laget ifb det innlegget der jeg punkt for punkt tilbakeviste Aaslids artikler, jeg kan rekonstruere det, men det kan dere alle ved å gå inn på den NVE's side jeg viste til tidligere. Jeg kan lime inn mitt siste innlegg og Aaslids kommenterer til dette;

Quote

**originalt innhold slettet**

Så Objektiv; er det ok å trekke inn min profesjonelle virksomhet og det firma jeg er partner i, som en del av debatten. Jeg har ikke i noen sammenheng gitt utrykk for å representere andre enn meg selv. Jeg har ingen problemer med at alle bergensere ser hva jeg har skrevet på KR, jeg har gjort dette under fult navn, noe som er et vilkår for å delta i KR. Men i så fall skal alle mine innlegg, og hele innlegget bestå, slik at jeg ikke fremstår som en idiot, etter at Aaslid har vært inne å pyntet på de. Og er det på sin plass at redaktøren - som krever fullt navn - går inn og kartlegger hva debattantene driver med, for så å nekte å slette innleggene - noe jeg har krevet - men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 08.08.2015, 23:32:05
Ok jeg forstår, jeg har tatt vare på noe, men dessverre lagret jeg ikke tallmaterialet jeg laget ifb det innlegget der jeg punkt for punkt tilbakeviste Aaslids artikler, jeg kan rekonstruere det, men det kan dere alle ved å gå inn på den NVE's side jeg viste til tidligere. Jeg kan lime inn mitt siste innlegg og Aaslids kommenterer til dette;

Quote

**originalt innhold slettet**

Så Objektiv; er det ok å trekke inn min profesjonelle virksomhet og det firma jeg er partner i, som en del av debatten. Jeg har ikke i noen sammenheng gitt utrykk for å representere andre enn meg selv. Jeg har ingen problemer med at alle bergensere ser hva jeg har skrevet på KR, jeg har gjort dette under fult navn, noe som er et vilkår for å delta i KR. Men i så fall skal alle mine innlegg, og hele innlegget bestå, slik at jeg ikke fremstår som en idiot, etter at Aaslid har vært inne å pyntet på de. Og er det på sin plass at redaktøren - som krever fullt navn - går inn og kartlegger hva debattantene driver med, for så å nekte å slette innleggene - noe jeg har krevet - men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?

Jeg henstiller Aaslid til å slette kommentarene. Noe annet er fullstendig uakseptabelt. Det er min mening.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 08.08.2015, 23:37:24
Emeritus har ingenting Ã¥ klage over.  Aaslid gjør en fantastisk god jobb for Klimarealistene.  Emeritus bør heller se pÃ¥ sine egne meningsfeller f.eks. Cicero, som jeg, og vi alle, er med pÃ¥ Ã¥ betale for gjennom skatteseddelen.  De tar ikke inn kommentarer i det hele tatt etter kontroversiell klimapropaganda som f.eks. fornekter temperaturplatÃ¥et som vi nÃ¥ har hatt i ca 20 Ã¥r pÃ¥ tross av at CO2 har økt med 10 % i den tiden. Det er kommunistdiktatur det, som formidlet av kommunistiske Pravda.  Emeritus driver med rent kverulerende klimaalarmisttrolling.

Pravda, flere ting.

* Hvordan bloggen til KR modereres, har ikke noen verdens ting med Cicero å gjøre. Cicero kan være rene kjeltringer eller uskyldige engler, ingen av alternativene kan rettferdiggjøre usaklig sletting / redigering av innlegg.

* Emeritus har ikke sagt noe som tyder på at han er "meningsfelle" med Cicero. Men hypotetisk sett, dersom han er det, har han jo like stor rett til å ytre seg som deg og meg.

* Vedrørende "kommunistdiktatur" så er det godt kjent og opplevd i skeptikermiljøer at The Guardian under klimaartiklene sine opptrer på lignende måte som Emeritus nå sier han opplever hos KR, med sletting og utestenging. Og i den norske Adressa er det åpenbart ulovlig å si noe kritisk om de PK grønne.

Men som helten i en gammel amerikansk krigsfilm sa det, da kompisene hans ville henrette en japansk krigsfange: "If we're gonna be just like them, then what are we fighting for?

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 09.08.2015, 01:25:16
Jeg var i går inne på Klimarealistene og viste at �slid tok feil i omtrent alt hva angår faktiske påstander om breutvikling både etter 1950 og etter 2010, jeg gjorde dette ved å sammenstille data fra NVE mot den enkelte bre, og hva skjer, jo de stryker hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer. Og disse beklager seg over manglende ytringsfrihet.

Du skrev også på KR:

Quote
Som vanlig er dine innlegg full av konspirasjonsteorier og faktafeil.

Jeg har ikke lest noe særlig på KR, så jeg vet ikke hva som er "vanlig" der. Faktafeil er nå en ting, men når du går ut med høy sigarforming og kommer med en formodentlig tilsiktet fornærmelse ved å spille konspirasjonsteoretiker-kortet, er det en naturlig reaksjon hos mange å bli provosert. Du gjorde noe lignende her ved å henvende deg til alle medlemmer på dette forumet med "Hei puddinger". Når du starter innlegg med å slenge ut fornærmelser, er det lett å oppfatte deg både som useriøs og at du er ute etter å lage bråk, eller trolle om du vil. Men da kommer jo nettopp dette med fakta i bakgrunnen og blir lett overskygget av følelser og ting som ikke har med saken å gjøre og derfor er "usaklige".

Og vedrørende fakta: �slid har åpenbart - i likhet med mange andre - en mening om at "klimakrisen" blir holdt i gang ved at mange tjener på den og/eller rett og slett lever av den. Dette kan du være uenig i, men det er ingen "konspirasjonsteori". Så langt jeg kan se, har du ikke dekning for å hevde noe slikt.

Jeg er også enig i at det er usaklig av �slid å begynne å blande inn ditt yrke og arbeidssted - det har ingen ting med saken å gjøre så lenge det ikke finnes interessekonflikter. Men du har også selv kommet med temmelig drøye personkarakteristikker, frenetisk forhåndsdømming og nokså barnslige forsøk på latterliggjøring av en viss Willie Soon samt andre personer du åpenbart ikke liker, på dette forumet.

Som sagt, jeg støtter deg i akkurat denne saken, men hvis større saklighet er målet, er det kanskje ikke så dumt å begynne med seg selv.

----------------

Da avventer jeg for min del en eventuell utvikling og leser og skriver heller om noe annet. Med mindre jeg har misforstått noe, har KR et knippe ypperlige medlemmer som Humlum, Solheim, Ellestad m.fl. og en viss Nicolay Stang, som jeg ikke kan huske å ha lest noe annet enn ytterst saklige kommentarer fra. Det er en bra standard.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Objektiv on 09.08.2015, 08:22:30
Så Objektiv; er det ok å trekke inn min profesjonelle virksomhet og det firma jeg er partner i, som en del av debatten. Jeg har ikke i noen sammenheng gitt utrykk for å representere andre enn meg selv. Jeg har ingen problemer med at alle bergensere ser hva jeg har skrevet på KR, jeg har gjort dette under fult navn, noe som er et vilkår for å delta i KR. Men i så fall skal alle mine innlegg, og hele innlegget bestå, slik at jeg ikke fremstår som en idiot, etter at Aaslid har vært inne å pyntet på de. Og er det på sin plass at redaktøren - som krever fullt navn - går inn og kartlegger hva debattantene driver med, for så å nekte å slette innleggene - noe jeg har krevet - men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?
Selvsagt er det ikke ok å trekke inn din profesjonelle virksomhet, men det er heller ikke ok med negative karakteristikker. En beklagelse til Aaslid er på sin plass. Samtidig bør det utføres en mer seriøs moderering av innleggene i debatten på klimarealistenes hjemmeside. Sletting av teksten som omtaler din profesjonelle virksomhet er en selvfølge.

Du skrev "- men la innleggene stå med Aaslids stupide kommentarer og rettelser?" Ser du ikke at ordet "stupide" slår tilbake på deg selv som en boomerang?

Negative karakteristikker kan med fordel utelates i alle debatter.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 09.08.2015, 09:05:32
Jeg opprettholder absolutt alt jeg har uttalt om KR så lenge �slid har vært redaktør. Jeg har lest i KR tidligere, og har ikke uttalt meg om de perioder.

Argumentasjonen fra de som er tilknyttet KR har i lang tid vært basert på;

- at den klimakritiske siden ikke kommer til orde i media, at kritikere utestenges, og at pressen generelt bare hører på alarmistene. Aaslids redaksjonelle virksomhet og forståelse for demokratiske prinsipper - herunder hans praktisering av de presseetisk regler - savner sidestykke i alt jeg har sett av norsk presse. Hadde KR vært et organ noen som helst brydde seg om, og et organ som var eid og ledet av personer som brydde seg det aller minste om disse prinsipper, så hadde Aaslid vært ute for lenge siden.

- et av Aaslids yndlingsuttrykk er "den faktabaserte klimavitenskap," og begge sider av debatten hevder Ã¥ representere den faktabaserte klimavitenskap. Aaslid har en enkel teknikk som enhver som vil sette seg inn i kan avsløre. Han tar en vitenskapelig artikkel som inneholder ett eller annet som kan tolkes i klimakritisk retning. Utgangspunktet i dette tilfellet var en artikkel av Trachsel og Nesje, som ikke gjaldt breenes volumutvikling per se, men hvordan Ã¥tte breer utviklet seg bl.a  i forhold i variasjoner i NOA. I denne artikkelen kunne en se at noen breer i en periode hadde akkumulert positiv massebalasne i enkelte faser av NAO osv. Basert pÃ¥ denne studien, som altsÃ¥ overhodet ikke omhandler den generelle utviklingen i norske breer,  hevder Aaslid at

 
Quote
en ny modellstudie viser at våre isbreer stort sett har nektet å krympe siden 1950

En pÃ¥stand jeg ettertrykkelig har tilbakevist som en ren og utilslørt løgn. Den aktuelle artikkel omhandlet Ã¥tte breer, syv norske og en svensk. Ved Ã¥ gÃ¥ inn pÃ¥ NVEâ??s sider hadde disse breer følgende utvikling hva angÃ¥r brekant etter 1950;

Ã?lfotbreen â?? ikke mÃ¥lt
RembesdalsskÃ¥ka â?? tilbaketrekning 699 meter
Nigardsbreen â?? tilbaketrekning 1546 meter
Storbreen â?? tilbaketrekning 509 meter
Hellstugubreen â?? tilbaketrekning 737 meter
GrÃ¥subreen â?? ikke mÃ¥lt 
Engabreen  - tilbaketrekning 742 meter


Dagen etter følger han opp og kommenterer en artikkel fra Zemp et al., han fremstiller det som om han har lest den, så topper han det hele med;

Quote
som vanlig er man nødt til å lese hele rapporten for å finne ut hva som er utelatt i pressen

så fortsetter han

Quote
Den neste feilen man vanligvis begår er at man bare regner på isbreenes gjøren og laden i korte perioder, hvor man velger seg ut en periode som gir det resultatet man ønsker å selge til bevilgende politikere. Den enkleste måter å finne slike feil er å se hvor ferske de ferskeste dataene er.

Faktum er â?? som vist pÃ¥ figuren â?? at isbreene har vokst i store deler av forrige Ã¥rhundre, og delvis nedsmelting i perioden 1990 til 2010 har for det meste vært mindre, inntil det i det siste har vært ny vekst i isbreene.

Også denne påstanden har jeg tilbakevist som en ren og utilslørt løgn. Jeg tar meg imidlertid ikke tid til å rekonstruere mitt slettede innlegg, men som sagt der var akkumulert negativ massebalanse for samtlige breer som var omfattet av studien i perioden 2010 til og med 2014, og tilsvarende for alle de 16 breer som måles. Videre hadde brekanten for samtlige 16 breer fortsatt å trekke seg tilbake fra 2010 til og med 2014.

Den tredje dagen tar han seg en tur til Himalaya og kommenterer en artikkel av Julie Gardelle, Etienne Berthier og Yves Arnaud, som fant at der var en "slight" masseøkning i breene i Karakoramregionen i Himalaya etter årtusenskiftet. Basert på denne ene rapporten, som altså ikke omhandlet hele Himalaya konkluderer han;

Quote
En rekke andre forskningsrapporter bekrefter ogsÃ¥ at det store flertallet av isbreer i Himalaya er stabile og at trenden de siste 15 Ã¥rene er at flere breer avanserer og færre trekker seg tilbake. 
 

Nå har jeg prøvd å lese meg opp på hva som har skjedd med de øvrige breer i Himalaya etter årtusenskiftet, men skal ikke forsøke meg som vitenskapsformidler, jeg bare avventer Aaslids oppfølgning av YngveB's spørsmål om kildehenvisning til "En rekke andre forskningsrapporter..." så vil tiden vise om Aaslid, for tredje dag på rad, blir tatt in flagranti.

Slik kan en gå inn i artikkel til artikkel i KR og avdekke i beste fall tendensiøs omtale av vitenskapelige arbeider, jeg har tidligere omtalt en artikkel han hadde om "Drepende kritikk mot NOAA," kort sagt, KR er en svært dårlig og upålitelig kilde for den som er opptatt av den faktabaserte klimavitenskap.

- en tredje gjenganger, er Aaslids gjentatte bruk av uttrykket "juksifisering," den som leser Aaslid må få det inntrykk at der rundt i verden sitter tusenvis av forskere og meteorologer og serieproduserer uriktige forskningsartikler og rapporter klimadata mot bedre vitende. Dette er og blir en konspirasjonsteori som selvsagt kan vise seg å være riktig, men også her har vi et ansvar for å velge hva vi ønsker å tro eller ikke.

SÃ¥ vi velger alle vÃ¥re kilder, og jeg har valgt bort KR. Den som fortsatt ønsker Ã¥ bli opplyst av Aaslid, stÃ¥r selvfølgelig helt fritt det. Men kom da aldri med argumentet om at den klimakritiske side blir kneblet, eller at norske journalister bare hører pÃ¥ alarmistene. At KR ikke lenger synes Ã¥ ha noen gjennomslagskraft, er et utslag av kritisk journalistikk. 

Og til Objektivs siste innlegg. Debatter kan føres på mange måter. Jeg har i tidligere innlegg påpekt at den generelle temperaturen i KD.com, synes å være høy, og at lenge før jeg kom inn i forumet så hagler det av karakteristikker mot navngitte personer, så jeg er altså ikke uenig at alle bør kunne dempe seg, noe jeg også har sagt jeg skal gjøre i forhold til forumdeltagerne.

Men når det gjelder Aaslid, har jeg så vidt begynt. Han lar meg nå for tredje dag henge ute til tørk i KR. Han har slettet alle de øvrige kritiske innlegg og støtteerklæringer, jeg fremstår nå som den eneste som er uvitende og mangler "vitenskapelige leseforståelse," altså underforstått, jeg tar feil og han har rett, mens det motsatte åpenbart er riktig. Det eneste korrekte av KR ville være å etterkomme mitt krav om å slette alle mine innlegg, og jeg er da for min del ferdig med KR. Hvorvidt KR lar Aaslid fortsette å feilinformere sine lesere, er at valg som ligger utenfor mitt ansvarsområde.
 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 09.08.2015, 11:59:12
Quote
Og vedrørende fakta: Ã?slid har Ã¥penbart - i likhet med mange andre - en mening om at "klimakrisen" blir holdt i gang ved at mange tjener pÃ¥ den og/eller rett og slett lever av den. Dette kan du være uenig i, men det er ingen "konspirasjonsteori". SÃ¥ langt jeg kan se, har du ikke dekning for Ã¥ hevde noe slikt.   

Bebben, jo når noen påstår at en større gruppe er med i en felles aksjon for å fremstille naturfenomener eller rene fakta, på en bevisst uriktig måte, og dette gjøres for å oppnå noe annet, enn det gruppen tilsynelatende ønsker å oppnå. Så er dette pr. definisjon en konspirasjonsteori. Jeg siterer fra en artikkel jeg fant i forskning.no

Quote
La det ikke være noen tvil: Det finnes konspirasjoner. På utallige tidspunkter i historien har individer eller grupper rottet seg sammen og ført befolkningen bak lyset for egen vinnings skyld.

Watergateskandalen, der president Nixon selv var involvert i forsøk på å avlytte politiske motstandere, er et godt eksempel. Det samme er drapet på Franz Ferdinand, tronarvingen til �sterrike-Ungarns keisertrone, i 1914.

Mordet ble arrangert av et hemmelig forbund av medlemmer fra den Serbiske hæren, som et ledd i en plan om å forene områder med serbisk befolkning. Attentatet ble starten på første verdenskrig.
 

Forskerne og meteorologene vil hevde at de bare gjør jobben sin etter beste evne. Andre hevder at de er en del av en sammensvergelse som bløffer, for Ã¥ oppnÃ¥ noe som ikke er relatert til klimautviklingen, men noe annet.  Poenget mitt er at en konspirasjonsteori gjerne kan være riktig, men den som fremsetter teorien, vil regulært ha bevisbyrden for at den stemmer, all den tid en pÃ¥stÃ¥r at gruppen kollektivt opptrer uredelig. Og her er stikkordet kollektivt, at det avsløres en eller flere juksifiseringer begÃ¥tt av enkeltpersoner, eller en liten gruppe personer, er ikke et bevis for at dette gjelder det store flertall av klimaforskere eller meteorologer, som deltar i forskningen og innsamlingen av klimadata. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 09.08.2015, 12:57:42
Jeg vet ikke om "konspirasjonsteori" har noen egentlig presis definisjon. Jeg oppfatter "konspirasjonsteori" på den måten at det er noe som ikke kan bevises/dokumenteres. Og slikt skal man selvfølgelig ikke fremsette, særlig ikke i forbindelse med navngitte forskere som er plettfrie inntil det motsatte er bevist, som du sier.

Det har vært mange eksempler, f.eks. fra Climategate (en dokumentert konspirasjon), på at det kan reises tvil om klimaforskernes objektivitet som gruppe. Eksemplene omfatter også feilaktig og/eller tendensiøs og/eller spekulativ informasjon formidlet gjennom i Klimapanelenes rapporter, for eksempel om Himalaya, mens vi er inne på breer. Eksemplene på overtramp i forhold til den gullstandard for objektivitet som verden har krav på i klimaspørsmålet, er mange nok til at det ikke er merkelig at mange har mistet tilliten til dem, i hvert fall til de mest høyrøstede. Det er vel ris til egen bak. Klimadebatten fremstår til tider mer som en slags ideologisk slagmark enn en vitenskapelig.

Nå har jeg ikke til hensikt å forsvare �slid eller hans meninger, det får han gjøre selv. Jeg får nøye meg med å si at du ikke hadde trengt å spille konspirasjonsteoretiker-kortet ut i første setning. Det slår jo liksom an den tonen du selv ønsker for debatten.

For øvrig er du jo ikke så verst flink med disse konspirasjonene selv. Hvordan var det nå igjen, med Soon et al i lomma på Big Oil?


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 09.08.2015, 13:57:21
Quote
Nå har jeg ikke til hensikt å forsvare �slid eller hans meninger, det får han gjøre selv. Jeg får nøye meg med å si at du ikke hadde trengt å spille konspirasjonsteoretiker-kortet ut i første setning. Det slår jo liksom an den tonen du selv ønsker for debatten.

For øvrig er du jo ikke sÃ¥ verst flink med disse konspirasjonene selv. Hvordan var det nÃ¥ igjen, med Soon et al i lomma pÃ¥ Big Oil? 

Hva angår Soon så er min eneste saklige kritikk av han, at han ikke oppga de økonomiske kilder til sin forskning, noe som jeg opprettholder er en standard innen forskning, særlig når den er så omstridt som denne. Når det gjelder min dramatikk omkring Soonsaken, så er den en del av den klimakunsten, som ikke er undergitt noen form for sannhetskrav, og det skuffer meg at jeg bare har mottatt to anmeldelser, den ene fra Josik;

Quote
Enda en klin gæærn warmist.

Hadde psykiatrien i Norge fått et løft, ville antakelig klima-/alarmistbevegelsen fått en alvorlig knekk.

Og den andre fra deg;

Quote
Sitat fra: Emeritus på 16.06.2015, 02:51:56

Jeg har skrevet deler av manuset, der har jeg gjort bruk av Charles Bukowskis dialogteknikk.

Det er åpenbart.

- Hikk.   
 

Selv om anmeldelsene var kortfattede, så var de klare, men de ga ikke inspirasjon til å fortsette arbeidet, jeg får se om jeg kan ta det igjen til høsten.

Spøk til side. Jo etter mitt syn er det forsvarlig å benytte utrykket konspiratorisk på mye av det Aaslid bedriver, jeg skal gi ett par eksempel, først et sitat fra denne konkrete saken;

Quote
Den neste feilen man vanligvis begÃ¥r er at man bare regner pÃ¥ isbreenes gjøren og laden i korte perioder, hvor man velger seg ut en periode som gir det resultatet man ønsker Ã¥ selge til bevilgende politikere. 

Når det hevdes at forskerne cherrypicker bestemte perioder, i stedet for å gi det riktige bildet - som Aaslid hevder å besitte - for å selge dette til politikerne, så er dette en beskyldning om uredelighet, for å oppnå noe annet enn å presentere best mulig forskning.

Et annet er denne artikkelen;

http://www.klimarealistene.com/2015/07/25/alt-er-som-normalt-i-klimabransjen/

Der Aaslid selv påberoper seg "konspiranoia" i omtalen av en eller annen forsker, men budskapet er også her at noen bedriver fusk.

eller denne;

http://www.klimarealistene.com/2015/07/16/fremdeles-ikke-spesielt-varmt-i-2014/

der det hevdes;

Quote
Hensikten er selvsagt å formidle det politisk korrekte budskapet om den tiltagende klimakrisen, uansett hva som måtte skje ute i naturen.

Der er mye rart der ute, men jeg lar meg fortsatt ikke overbevise om at det store flertall bedriver en virksomhet, der de mot bedre vitende produserer feil materiale. Like lite som jeg påstår at Ellestad, Stang eller andre tidligere redaktører i KR driver juksifisering, kan en ikke hevde at enkelttilfeller av dårlig, eller regelrett fakescience, skal ramme hele gruppen.

 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 09.08.2015, 14:45:02
OK Emeritus.

Vedrørende Soon kommer vi nok tilbake til det en eller annen gang. Han er jo under granskning, er det ikke så? Da kommer det forhåpentligvis noen kort på bordet. Han er for øvrig sitert av Klimapanelet en rekke ganger, men ifølge Bjørn Samset ved CICERO kan alle hans publiserte artikler avfeies som noe "ræl". Hvis jeg husker, har Samset også insinuert offentlig at medlemmer av Klimarealistene - hans kolleger Humlum et al., er korrupte (i et innlegg i Dagsavisen under tittelen "Seniorsaken"). I likhet med Rasmus Benestad. De har visst sine konspirasjonsteorier disse her og. Når offentlig ansatte klimaforskere opptrer som rene partisaner, for ikke å snakke om deler av aktivistene i klimarørsla, blir det ikke akkurat lettere for amatører å holde den nødvendige objektive distanse til sakene.

Mht �slid har jeg ikke tenkt å fingranske det han har skrevet for å finne ut hvor god dekning du har for dette med konspirasjonsteorier. Kanskje jeg er litt overfølsom for ordet etter å ha fått det slengt etter meg selv en del ganger, grunnløst etter det jeg kan se. Du kan ha en bedre sak for �slid sitt vedkommende.

Forresten, i forhold til din personlige kontrovers med �rslid, ville det ikke nå være naturlig å sende en formell klage til KR? Kontaktopplysninger ligger på nettstedet deres under "Om oss".Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 09.08.2015, 15:07:31
Quote
Forresten, i forhold til din personlige kontrovers med Ã?rslid, ville det ikke nÃ¥ være naturlig Ã¥ sende en formell klage til KR? Kontaktopplysninger ligger pÃ¥ nettstedet deres under "Om oss". 

Det har jeg allerede gjort, men jeg vet ikke om de har mottatt det. Som sagt; det eneste jeg forlanger er at de stryker samtlige og alt fra mine innlegg, ut over det har jeg ikke noe å kreve. Når de med slik letthet stryker andre, så har jeg vansker med å forstå hvorfor jeg skal henge der, for meg fremstår det som ren sjikane.

NÃ¥r det gjelder deler av det norske miljøet, er jeg enig, jeg viser her til bl.a. til det jeg allerede har sagt om utnevningen av Kristin Halvorsen. Det som ikke kommer frem i denne debatten, er at der mange forskere, eksempelvis ved HI, som ikke har noen problemer med AGW - hypotesen og fysikken rundt denne, men som er sterkt kritisk til opphausingen av konsekvensene, og skrÃ¥sikkerheten rundt prognosene, dette er i alt for stor grad en enten eller debatt. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 11.08.2015, 21:11:36
Så ble det dørgende stille gitt. I alle tråder...

Jeg var nettopp inne og konstaterte at ingenting har skjedd hos Klimarealistene, og at kommentaren som det nå er klaget formelt på, fortsatt står der.

FÃ¥r vel vente og se litt til...men hvor lenge?

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 17.08.2015, 09:52:12
http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/08/klimarealistene-sannheten-og-ytringsfriheten
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 17.08.2015, 19:29:13
http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/08/klimarealistene-sannheten-og-ytringsfriheten


La inn dette under mitt alter ego NatureTrick:

Quote
Jeg registrerer at til tross for diverse klager står den aktuelle redigerte kommentaren av 6. august med totalt usaklig forsøk på "outing" av Valaker, hans arbeidssted osv. der fremdeles.

Klimarealistene lager ris til egen bak ved å opptre på samme måte som rene partisanmiljøer som SkS, bare med motsatt fortegn. Resultatet er at de står igjen med tapt troverdighet. Og det er jo synd, med gode folk som Humlum et al med på laget.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 17.08.2015, 20:33:08
Takk Bebben. Til de av forummedlemmene som ikke er orientert: Jeg er oppmerksom pÃ¥ at flere av medlemmene, i vÃ¥rt lille ikke sensurerende forum, ogsÃ¥ har en viss tilknytning til KR. Jeg var derfor i utgangspunktet opptatt av at mine innlegg skulle slettes og at jeg ikke hang ute som en idiot. Jeg tilskrev sÃ¥ styret i KR, pÃ¥ meget formelt vis, samt Humlum, Ellestad og Stordahl. Alt jeg ba om var at de sørget for Ã¥ slette alt, de fikk frist til mandag for en uke siden, jeg opplyste endog at jeg ville gÃ¥ et skritt videre om de ikke fulgte opp. Noe de ikke gjorde. Jeg tok da neste skritt med et innlegg i Forskning.no, dette var i utgangspunktet et sutreinnlegg, som jeg fikk beskjed om Ã¥ korrigere til noe prinsipielt og viktig. Jeg brukte litt tid pÃ¥ det, og fikk et klart øyeblikk her pÃ¥ altanen. Det er ikke Geir Aaslid som er problemet, men hans styre og vitenskapelige rÃ¥d. Selv om Geir Aaslid behandlet meg som en dritt, ser jeg stort pÃ¥ det, det er den redaksjonelle praksisen og den vitenskapelige formidlingsteknikken som er tema, ikke Geir Aaslid som person. Jeg har pÃ¥ KD.com, vært Ã¥pen om min manglende kunnskap om dette temaet, alt jeg forlanger er at det som formidles til meg og den øvrige gemene hop, er noenlunde korrekt, og at jeg ikke, som KR systematisk bedriver, blir feilinformert, noe som er en vesentlig Ã¥rsak til at vi mener sÃ¥ ulike ting om det samme tema. Mitt innlegg handler ikke om breer men hvordan vi skal danne oss en oppfatning av dette spørsmÃ¥let, og hvem som skal finne det ut for oss. Selv om klimavitenskapen er full av kortsiktige alarmister og sjarlataner, er jeg overbevist om at vitenskapen, og kun vitenskapen, kan gi oss svaret. Selv om der er mange konformitetstro aktører i denne bransjen, vil der alltid være en kjerne av selvstendig tenkende og uavhengige typer, som ser en Nobelpris i Ã¥ ta knekken pÃ¥ IPCC.   
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Telehiv on 18.08.2015, 10:58:18
Alt jeg ba om var at de sørget for å slette alt, de fikk frist til mandag for en uke siden, jeg opplyste endog at jeg ville gå et skritt videre om de ikke fulgte opp. Noe de ikke gjorde. Jeg tok da neste skritt med et innlegg i Forskning.no, dette var i utgangspunktet et sutreinnlegg, som jeg fikk beskjed om å korrigere til noe prinsipielt og viktig.

.......Selv om klimavitenskapen er full av kortsiktige alarmister og sjarlataner, er jeg overbevist om at vitenskapen, og kun vitenskapen, kan gi oss svaret. Selv om der er mange konformitetstro aktører i denne bransjen, vil der alltid være en kjerne av selvstendig tenkende og uavhengige typer, som ser en Nobelpris i å ta knekken på IPCC.

Emeritus,
først, etter min forstand ser nå alle dine innlegg hos klimarealistene ut til å være slettet. Uavhengig av om man er enig i dine klimarelaterte synspunkter eller ikke, så var dette det eneste korrekte å gjøre, da der var flere uheldige modifiseringsøvelser foretatt med dine innlegg. Det er aldri bra å gi det notorisk agiterende alarmistkorpset - som mer lødige vitenskapskritikere anser å være hovedrepresentanter for nettopp denne atferdsformen - en lissepasning av denne art. Jeg er samtidig takknemlig for at en rekke debattanter her på forumet gjorde sitt beste for å argumentere mot deg på en saklig måte da du innledningsvis la ut dine motforestillinger til "klimavitenskapen" - såvel som til det du anser som ukritisk/uvitenskapelig skepsis - her, selv om de åpenbart var uenig i sak (og av og til også debattform) på flere områder. Som en av de tre forumstifterne gjør denne romsligheten hos forumets deltakere meg også stolt. Takk til alle dere som gjorde deres beste for å få en god debatt ut av Emeritus' kritiske startpunkt.

Dernest, mht. Emeritus' håp om at det neppe vil gå så mange år før de mest sentrale klimaalarmistiske påstandene er verifiserte/falsifiserte, så kan han godt få rett i det:
Vi kan her f.eks. nevne at professor Hans von Storch (en sentral IPCC-aktør over lang tid)  nylig har kommentert at den sÃ¥kalte "hiatus" (pausen) i 18+ Ã¥r tilsier at "noe (er) fundamentalt feil med klimamodellene". Sjokkerende nok for de mest notoriske alarmistene i IPCC-miljøet, fulgte Storch i denne forbindelse opp med det konkrete utsagn at "dersom pausen (the hiatus) fortsetter pÃ¥ samme mÃ¥te som nÃ¥, mÃ¥ klimamodellene falsifiseres i 2018".

Mens WMO (World Meteorological Organization) sin normal for signifikant klimatrend er 30 Ã¥r (siste fulle 30-Ã¥rs statistikk er 1961â??1990), sÃ¥ hevder altsÃ¥ Storch at 20 Ã¥r er et tilstrekkelig kriterium for en falsifisering. Sikkert mange skeptikere som følger ham der  8) .
Så vi går mot noen spennende (og forhåpentligvis avklarende) år i klimadebatten!

PS: RETTING!
Jeg sjekket dessverre bare overfladisk hos klimarealistene, og ser nå at Valakers innlegg likevel ikke var slettet. Nå bør noen ta til vettet der inne, og sørge for at de blir slettet. Jeg fulgte debatten, og det er et faktum at hans innlegg ble utilbørlig kuttet i, samt at det ble skrevet inn tekst i dem som kan forvirre om hvem som argumenterer for hva. Kort sagt: La alarmistsiden stå for sensuren, stråmennene og tilhørende mindreverdige debattmetoder. Klimarealistene har en altfor viktig sak til å rote seg bort i dette tøvet underveis.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 18.08.2015, 13:17:36
Hei Tele,

Quote
Det er aldri bra å gi det notorisk agiterende alarmistkorpset - som mer lødige vitenskapskritikere anser å være hovedrepresentanter for nettopp denne atferdsformen - en lissepasning av denne art.


Lissepasning er ordet. Jeg lurer på om det i det hele tatt finnes noen hos KR som har den miste peiling på spørsmål som merkevarebygging, media og PR. Neida, vitenskap skal ikke være propaganda, men det er nødvendig å framstå som både nøyaktig (gjengi påstander, forskningsresultater og kritikk korrekt), etterrettelig (ha dekning for sine påstander) og sporty (være villig til å la andre oppfatninger komme til orde) for å stå i mot den massive klimahypen som har grepet store deler av samfunnet i dag.

I mellomtiden får vi kanskje trøste oss med at Rasmus "vi koker jorden" Hanson gjør en god jobb med å skape skeptikere?


 

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 03.11.2015, 23:04:28
Jeg har de siste par dager brukt tid på å forsvare Klimarealistenes rett til ytring. Jeg har ikke vært inne på KR på noen uker, så jeg gikk inn i dag for å sjekke hvilke ytringer jeg faktisk har forsvart skal kunne ytres. Jeg skal ikke si at jeg angrer, men det jeg leser får meg til å tenke i de baner at Benestad kan ha et poeng, når han trekker inn sikkerhetsspørsmål, men da i en helt annen kontekst enn det han mente. Artikkelen har vi her;

http://www.klimarealistene.com/2015/11/02/om-russland-og-klimakrisen/

Dette er noe av det samme vrøvlet Telehiv kom trekkende med for noen dager siden, alle elementene er der, endog Climategate. Det som virkelig gjorde meg kvalm, var dette avsnittet;

Quote
Ytringsfrihet for vitenskapen?

Resultatet er at både media og politikere i Russland er godt informert om hva det er som styrer klimaet. For de som er litt trege og trenger et hint, ta en liten kikk på fotoet. I vesten hvor vitenskapen har dårlige kår, med knebling og annen trakassering av forskere som prøver å formidle sunn vitenskap, så ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til å forske objektivt uten å få tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til å publisere alle forskningsresultater uten hensyn til en påtrengende politisk korrekthet.

Dere som er medlemmer i denne nutklubben, har dere noen som helst forståelse for hva dere holder på med. Dere presterer å fremstille den farligste mann i Europa på 70 år, som en venn av vitenskapen og ytringsfriheten? KR og dets medlemmer, forstår åpenbart ikke noe om Putin, Russland eller dets historie.

Jeg fremla for et par dager siden dokumentasjon om den sÃ¥kalte akademiske friheten i Russland. Jeg hadde tro pÃ¥ Putin for 15 Ã¥r siden, men har ved selvsyn sett hvordan han systematisk har omdannet et spirende demokrati, til et mafiastyrt oligarki, der samtlige demokratiske prinsipper blir svekket og korrumpert Ã¥r for Ã¥r. Russland er en ettpartistat og har vært det i vekslende former i hundrevis av Ã¥r. Opplyste russere jeg kjenner personlig, frykter at den systematiske utryddingen av selvstendig tenkende personer, særlig i 20, 30 og 40 Ã¥rene, har svekket Russlands genpool, og at dette er noe av Ã¥rsaken til at Putin har greid Ã¥ bli diktator tilsynelatende gjennom demokratiske prosesser, noe som for øvrig skjedde i nabolandet mot vest, i den samme periode Stalin herjet pÃ¥ det verste. 

Er der ingen grenser for hvilke personer, kulturer og konspirasjoner der er villige til å alliere dere med? Er dere oppmerksomme på at Putin har begynt å benytte psykiatriske institusjoner som påskudd for å gjemme bort brysomme personer. Er dere kjent med at en kan bli fengslet for hva som helst, hvis noen har bedre "venner" i Putinpyramiden, enn deg. Jeg blir så vidt engasjert fordi jeg har personlig bekjente som nå har sittet i varetekt i over seks måneder, der vedkommende sitter i åtte manns celle uten medisinsk tilsyn, adekvat mat, eller kontakt med sin familie, og alt dette fordi han røk uklar med en guvernør om forhold jeg ikke skal omtale her, men som overhodet ikke kvalifiserer til en slik behandling.

Tror dere at Putins klimastandpunkt er motivert av vitenskap, eller tror dere at han er så på felgen som følge av lav oljepris og strategisk press, og at han bruker dette til rene politiske formål.

Dette minner til forveksling om den ukritiske og nesegruse beundring først NKP, og senere AKP(ml), hadde for Stalin.

Kjør på, så lenge dette er tåpelige innlegg, på en tåpelig og ubetydelig blogg og slik sett er ufarlig. Men hadde dette vært på 40 og 50 tallet, hadde dere hørt merkelige lyder hver gang dere tok en telefon.

Begynn å bruk hodet!

 

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Josik on 03.11.2015, 23:43:03
Jeg har de siste par dager brukt tid på å forsvare Klimarealistenes rett til ytring. Jeg har ikke vært inne på KR på noen uker, så jeg gikk inn i dag for å sjekke hvilke ytringer jeg faktisk har forsvart skal kunne ytres. Jeg skal ikke si at jeg angrer, men det jeg leser får meg til å tenke i de baner at Benestad kan ha et poeng, når han trekker inn sikkerhetsspørsmål, men da i en helt annen kontekst enn det han mente. Artikkelen har vi her;

http://www.klimarealistene.com/2015/11/02/om-russland-og-klimakrisen/

Dette er noe av det samme vrøvlet Telehiv kom trekkende med for noen dager siden, alle elementene er der, endog Climategate. Det som virkelig gjorde meg kvalm, var dette avsnittet;

Quote
Ytringsfrihet for vitenskapen?

Resultatet er at både media og politikere i Russland er godt informert om hva det er som styrer klimaet. For de som er litt trege og trenger et hint, ta en liten kikk på fotoet. I vesten hvor vitenskapen har dårlige kår, med knebling og annen trakassering av forskere som prøver å formidle sunn vitenskap, så ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til å forske objektivt uten å få tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til å publisere alle forskningsresultater uten hensyn til en påtrengende politisk korrekthet.

Dere som er medlemmer i denne nutklubben, har dere noen som helst forståelse for hva dere holder på med. Dere presterer å fremstille den farligste mann i Europa på 70 år, som en venn av vitenskapen og ytringsfriheten? KR og dets medlemmer, forstår åpenbart ikke noe om Putin, Russland eller dets historie.

Jeg fremla for et par dager siden dokumentasjon om den sÃ¥kalte akademiske friheten i Russland. Jeg hadde tro pÃ¥ Putin for 15 Ã¥r siden, men har ved selvsyn sett hvordan han systematisk har omdannet et spirende demokrati, til et mafiastyrt oligarki, der samtlige demokratiske prinsipper blir svekket og korrumpert Ã¥r for Ã¥r. Russland er en ettpartistat og har vært det i vekslende former i hundrevis av Ã¥r. Opplyste russere jeg kjenner personlig, frykter at den systematiske utryddingen av selvstendig tenkende personer, særlig i 20, 30 og 40 Ã¥rene, har svekket Russlands genpool, og at dette er noe av Ã¥rsaken til at Putin har greid Ã¥ bli diktator tilsynelatende gjennom demokratiske prosesser, noe som for øvrig skjedde i nabolandet mot vest, i den samme periode Stalin herjet pÃ¥ det verste. 

Er der ingen grenser for hvilke personer, kulturer og konspirasjoner der er villige til å alliere dere med? Er dere oppmerksomme på at Putin har begynt å benytte psykiatriske institusjoner som påskudd for å gjemme bort brysomme personer. Er dere kjent med at en kan bli fengslet for hva som helst, hvis noen har bedre "venner" i Putinpyramiden, enn deg. Jeg blir så vidt engasjert fordi jeg har personlig bekjente som nå har sittet i varetekt i over seks måneder, der vedkommende sitter i åtte manns celle uten medisinsk tilsyn, adekvat mat, eller kontakt med sin familie, og alt dette fordi han røk uklar med en guvernør om forhold jeg ikke skal omtale her, men som overhodet ikke kvalifiserer til en slik behandling.

Tror dere at Putins klimastandpunkt er motivert av vitenskap, eller tror dere at han er så på felgen som følge av lav oljepris og strategisk press, og at han bruker dette til rene politiske formål.

Dette minner til forveksling om den ukritiske og nesegruse beundring først NKP, og senere AKP(ml), hadde for Stalin.

Kjør på, så lenge dette er tåpelige innlegg, på en tåpelig og ubetydelig blogg og slik sett er ufarlig. Men hadde dette vært på 40 og 50 tallet, hadde dere hørt merkelige lyder hver gang dere tok en telefon.

Begynn å bruk hodet!

Jeg fÃ¥r nesten lyst til Ã¥ melde meg inn i klimarealistene etter Ã¥ ha lest dette innlegget.  ;)

Først og fremst vil jeg takke for dine bidrag for ytringsfriheten. Meget bra skrevet og rett og slett imponerende! Hva jeg finner mindre imponerende, og som jeg gjerne kan ønske meg svar på er hvorfor du fra å være en reflektert skribent rundt ett tema som ytringsfrihet, forvandler deg til det motsatte så fort du kommer inn på temaet "klima".

Er det mangel på kunnskap om den politiske prosessen som ligger bak hele klimahysteriet fra rundt 1971 med Maurice Strong i førersetet?
Er det mangel på kunnskap om hva Climategate-mailene faktisk forteller enhver nysgjerrig leser som gidder å lese dem med egne øyne?
Er det mangel på kunnskap om hva klimaforskningen faktisk IKKE er i stand til å besvare?
Er det mangel på kunnskap om hva FN's klimapanel faktisk sier i sine hovedrapporter?

Når man framstår slik som deg, som mer troende enn paven når det kommer til klimasaken, så stusser jeg mer enn bare litt.

Når det gjelder dine påstander i innlegget over så blir det nesten for dumt til at man i det hele tatt gidder å kommentere det. At russiske forskere har den akademiske friheten som vestlige forskere ikke har når det kommertil klima, og at Putin som politiker benytter Russlands egne forskere for å danne seg et inntrykk av status på området, bør ikke overraske noen. � trekke dette over til at man dermed støtter og "allierer seg med Putin" sin politikk på alle andre felt blir bare for dumt.

Hvorfor kommer du med slikt svada? Du har da vett nok til bedre enn som så? Er det et slags hat som driver deg?

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 04.11.2015, 02:26:07
Quote
  NÃ¥r man framstÃ¥r slik som deg, som mer troende enn paven nÃ¥r det kommer til klimasaken, sÃ¥ stusser jeg mer enn bare litt.

Josik, takk for gode ord om mine innlegg i Nye Meninger. Problemet med ditt sitat er at jeg ikke har noe standpunkt om klima. Ja, jeg mener at CO2 varmer, ja jeg er bekymret for GMSL, men omtrent der stopper det. I den grad jeg har et standpunkt, så er det at dette må vi finne ut av, og for meg haster det ikke. Vi har tid til å tilpasse oss, og siden jeg er teknologioptimist så tror jeg vi fikser det, uansett. En annen konsekvens av dette standpunkt er at jeg ikke tolker klimadata på ukesbasis, men prøver å se det over tiår og i enda lengre perioder. Jeg kan forsikre deg om at dette et svært behagelig standpunkt å ha, jeg har ingen personlig prestisje i å verken vinne eller å tape klimadebatten. Jeg vinner uansett, da det eneste jeg er opptatt av er å finne ut hva som skjer. Og skulle jeg ta feil i CO2 standpunktet, er jeg mann nok til å gratulere den som jævelen som påviser at jeg tok feil.

Quote
  Er det mangel pÃ¥ kunnskap om den politiske prosessen som ligger bak hele klimahysteriet fra rundt 1971 med Maurice Strong i førersetet?
Er det mangel på kunnskap om hva Climategate-mailene faktisk forteller enhver nysgjerrig leser som gidder å lese dem med egne øyne?
Er det mangel på kunnskap om hva klimaforskningen faktisk IKKE er i stand til å besvare?
Er det mangel på kunnskap om hva FN's klimapanel faktisk sier i sine hovedrapporter?

Jeg elsker gode konspirasjonsteorier, faktisk så har det vært mitt yrke i nær 30 år å skille de gode fra de dårlige. Petter T. hadde noen ikke så velvalgte ord om advokater og sannheten, men han har et poeng. Advokater må - som en del av profesjonsansvaret - ofte fremføre historier som vi vet er bare tull, men siden dette er klientens versjon, så har vi ikke noe valg. Min metode for å unngå dette dilemmaet, er at jeg fillerister den uskyldige før vi går i retten, og hvis han fortsatt er uskyldig etter min spesialbehandling, så blir jeg med i retten.

For å belyse temaet dårlig konspirasjonsteori, skal jeg berette om en sak der jeg knapt hadde påbegynt behandlingen før jeg forstod at dette bare var tøv, og jeg ba den "uskyldige" om å ryke å reise. Problemet var han gikk og klagde til dommeren som påla meg å møte, siden det var en bagatellsak tok jeg ikke opp kampen, men bare møtte.

Historien var omtrent som følger: Det hadde vært et fylleslag i Arna over flere dager, der den "uskyldige" hadde kjørt bil i nabolaget med barn omkring og naboene ble dritt lei av fyllekjøringen og bråket, og anmeldte. Politiet kom omtrent rundt kl. 15.00, men den "uskyldiges" bil var borte, den stod parkert 300 meter lenger borte ved jernbanestasjonen i Arna. Den "uskyldige" fikk så spørsmål om det var andre som hadde kjørt bilen, noe han avkreftet, samtidig som han sa at han hadde parkert bilen ved jernbanestasjon kl. 08.00 samme dag. En ganske vanskelig sak siden politiet ikke hadde klare vitner om den konkrete kjøreturen, og der den "uskyldige" påsto at han var heeelt edru kl. 08.00.

I denne saken hadde vi en mer enn normalt begavet politimann. Han tok med seg den "uskyldige" bort til bilen og påviste at det var fukt (vått) under bilen. Men at det var der tørt under de andre bilene ved siden av, og den politijævelen hadde også ringt værvarslingen og eierne av de andre bilene. Det hadde vært et regnskyll rundt 13.00, ellers var det opplett denne dagen. Og eierne av nabobilene hadde parkert kl. 08.00. Alt tydet således på at denne bilen hadde blitt parkert etter kl. 13.00 og hadde blitt parkert av den "uskyldige" som da etter eget utsagn var sørpe full. Og hvordan skal du forklare deg ut av det? Jo, og her kommer den dårlige konspirasjonsteorien; " Nå har de helvetes naboen spylt vann under bilen igjen." Han ble dømt.

Det var en av de dårlige, men jeg har langt flere gode, der jeg ikke en gang vet om det var konspirasjonsteorier, eller om det faktisk forholdt seg slik klienten påstod, noen holdt til frifinnelse, mens andre bare nesten holdt. Og hva er relevansen til dette i klimadebatten. Jo, som jeg har mast om i månedsvis er det aldeles usannsynlig at det foreholder seg slik som svært mange på dette forumet påstår. Der er ikke noe team som justerer den globale temperaturen etter politiske behov, der er ikke påvist en eneste klimamanupilasjon som følge av Climategate. Ingen på dette forumet har vært i stand til å gi meg et eneste bevis som viser at forskningen på generelt grunnlag fusker, eller at de nasjonale eller de internasjonal meteorologiske instituttene systematisk fusker. De som påstår dette fremstår som fyllekjørere fra Arna.

Og når det gjelder mitt syn på dagens artikkel i KR, så er det muligens drevet av hat, men ikke mot dere eller klimasaken, men mot Putin og det han gjør med Russland. Og du er fanatisk naiv hvis du tror russiske forskere, eller noen som helst andre, slipper unna Valdemirs tentakler. Dette vet jeg mer om enn enn sannsynligvis noen andre på dette forumet. Og dagens innlegg i KR er det råtneste og mest foraktelige jeg foreløpig har sett av dette organet, at en norsk "journalist" kan hevde at:

Quote
sÃ¥ ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til Ã¥ forske objektivt uten Ã¥ fÃ¥ tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til Ã¥ publisere alle forskningsresultater uten hensyn til ........ 

Tyder det på at vedkommende har mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner, jeg vet hvordan forskere og andre blir behandlet i Russland, jeg kjenner de, og vet hva de har blitt utsatt for og blir uvel av det jeg leser. Jeg kunne fortelle mye mer i detalj her, men visse hensyn gjør at jeg må holde kjeft, i hvert fall noen måneder til.

Har ikke Klimarealistene bedre nødbøyer Ã¥ klynge seg fast til, sÃ¥ legg ned.   

   

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 04.11.2015, 12:52:53
Emeritus

Fordi om man er medlem av en organisasjon, som f.eks. Klimarealistene (KR) eller et politisk parti, sÃ¥ behøver man ikke være enig i alt.  Man er stort sett enig i formÃ¥let med organisasjonen.
For Klimarealistene kan det finnes her: http://www.klimarealistene.com/om-oss/ (http://www.klimarealistene.com/om-oss/)
«Klimarealistene er en partipolitisk uavhengig organisasjon for oss som mener at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Vi er ikke enig med FNs klimapanel, når de påstår at utslipp av CO2 endrer klimaet dramatisk. Vi støtter vitenskapelig basert folkeopplysning som en viktig del av demokratiet.»

Redaktøren av KR-bloggen har full redaksjonsfrihet, og kan skrive det han vil under eget ansvar.
Det betyr ikke at KR-medlemmene er enig i alt.  Ã?slids knefall for Putin er jeg ikke enig i  :(. 
Like lite som jeg liker at FNs klimasjef Christiana Figueres ønsker seg et totalitært styre som i Kina fremfor demokrati for Ã¥ "redde verden" fra CO2 og klimakatastrofe.  http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-13/top-global-emitter-china-best-on-climate-change-figueres-says (http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-13/top-global-emitter-china-best-on-climate-change-figueres-says)
Nå har også Bill gates uttalt at representativt demokrati er dårlig egnet til å «redde verden» http://wattsupwiththat.com/2015/11/03/bill-gates-climate-rant-representative-democracy-is-a-problem/ (http://wattsupwiththat.com/2015/11/03/bill-gates-climate-rant-representative-democracy-is-a-problem/)
Slikt er forakt for demokrati (best av (de verste) styringssystemer)  >:(
Jeg og andre KR-medlemmer har også internt kritisert sensuren av kommentarene på KR-bloggen.
«Klimanytt» fra KR, derimot, er internt «peer reviewed» av personer som er tilknyttet Vitenskapelig RÃ¥d, og som redaktør i første halvÃ¥r av 2015 mener jeg selvsagt at «Klimanytt» er pÃ¥litelig.  8)

Når det gjelder Climategate så se her:
Klimaspesialist Dr. Tim Ball om gransking av Climategate og andre former for juks:
Climategate & Investigations of IPCC and CRU: Was There a Pattern of Cover Up?
Granskingskommisjonene var ikke nøytrale og lot være å intervjue personer som var skeptiske.
http://wattsupwiththat.com/2015/03/31/climategate-investigations-of-ipcc-and-cru-was-there-a-patterns-of-cover-up/ (http://wattsupwiththat.com/2015/03/31/climategate-investigations-of-ipcc-and-cru-was-there-a-patterns-of-cover-up/)

KR og KR-bloggen har i aller høyeste grad en stor oppgave i Ã¥ presentere stoff som den offentlig finansierte propagandaen om klimaalarmisme ikke publiserer, og i Ã¥ kritisere og avsløre den samme propagandaen fra politisert forskning, klimaekstremister m.m.  :)

NÃ¥r det gjelder min gjengivelse av Nils Arne Eggens karakteristikk av «addvokater»  ::) (det var fordi du trakk "konspirasjonskortet"), sÃ¥ er vel den relativt mild sammenlignet med denne salven  :o:
«Fristende å kalle dem parasitter
En tredje gruppe er forretningsadvokater. Disse tjener fryktelig mye penger på å hjelpe næringslivet til å forholde seg til et komplisert lovverk formulert av forretningsadvokater.» http://www.aftenposten.no/meninger/Det-er-fristende-a-kalle-Norges-nest-rikeste-for-parasitter--Eric-Navdal-8223572.html (http://www.aftenposten.no/meninger/Det-er-fristende-a-kalle-Norges-nest-rikeste-for-parasitter--Eric-Navdal-8223572.html)

Emeritus har innrømmet noen problemer med Ã¥ forstÃ¥ deler av klimavitenskapen (det har jeg ogsÃ¥), men Emeritus betyr svært mye for opplysning og debatt pÃ¥ klimadebatt.com, og takk for forsvar av ytringsfriheten pÃ¥ DNM  :).
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 04.11.2015, 13:36:31
Quote
En tredje gruppe er forretningsadvokater. Disse tjener fryktelig mye penger pÃ¥ Ã¥ hjelpe næringslivet til Ã¥ forholde seg til et komplisert lovverk formulert av forretningsadvokater.»   

At jeg er enig med deg her, skal jeg illustrere ved at jeg hver eneste gang jeg møter en forretningsadvokat fra Oslo så bråker jeg med regningen. Det er min oppfatning - noe jeg har sagt mange ganger i domstolene - at denne kulturen som er i ferd med å bre seg med base i Oslo, for øyeblikket den største faren for norsk rettsikkerhet. Det er ikke først og fremst forretningsadvokatene som er problemet, men de som tror de kan opptre som forretningsadvokater når de representerer vanlige folk. Disse typene tar ikke fem øre for å avkreve en butikkansatt 250.000,- for et par dager i retten, noe det hensyntatt skatt, vil ta den aktuelle klient åtte - ni måneder å tjene inn igjen, og da skal han/hun leve i tillegg. Hvis dette ikke gripes fatt i, betyr det at vanlige folk snart er avskåret fra å benytte domstolene, konsekvensen av dette igjen vil bli av velbemidlede kan true med å benytte rettssystemet for å få gjennom viljen sin, og de ikke fullt så velbemidlede bare gir seg, da de tør ikke ta sjansen på en sak, og dette selv om de har en svært god sak.
Title: Sv: Klimarealistene, lavmål fra Emeritus
Post by: PetterT on 05.12.2015, 10:54:48
Emeritus' lavmÃ¥l.  Den falske, selverklærte skeptiker "Emeritus", aka {Administrator Edit: Respekter folks ønske om anonymitet pÃ¥ dette forumet}, har prestert et nytt lavmÃ¥l etter et mislykket forsøk pÃ¥ Ã¥ stemple oss klimarealister som konspiratoriske, nemlig ved Ã¥ ta i bruk ny-ordet "kullkuk" om personer som mener kullkraftverk er en god mÃ¥te Ã¥ skaffe rimelig energi til verdens befolkning pÃ¥ (om Matt Ridley 2/12-15).  Jeg føler meg ogsÃ¥ truffet fordi jeg tror mer kullkraft kan bli viktig for Ã¥ fÃ¥ verdens befolkning ut av fattigdom.
Med moderne teknologi, som brukes i USA og Tyskland, slipper kullkraftverk ut sÃ¥ godt som bare plantenæringen CO2.  Alle giftige stoffer blir renset bort til et forsvarlig nivÃ¥.  CO2 er like lite giftig som dihydrogenmonoksyd.  Risiko med dihydrogenmonoksyd,som vi vet tar mange menneskeliv hvert Ã¥r, er alment akseptert, sÃ¥ hvorfor ikke CO2?  Kullgruveindustri kan ogsÃ¥ drives rent og med akseptabel risiko, eks. norsk drift pÃ¥ Svalbard.
{Emeritus} har åpenbart samme mening som erkealarmist-aktivist prof. dr. James Hansen, tidligere NASA GISS -leder, som har omtalt kulltransporttog som "death trains" for å sammenligne med Holocaust togtransport, noe som ligger i samme gate som å stemple oss klimarealister som "deniers" (av samme Holocaust). Ettersom {Emeritus} har samme mening som Hansen, kan han umulig være klimaskeptiker i hvertfall.
Med uttrykket "kullkuk" fornærmer {Emeritus} mesteparten av kinesere og indere som ønsker Ã¥ øke utbygging av kullkraft.  Minst halve verden er avhengig av kullkraft.
London ble fri smog pÃ¥ 1950-tallet, delvis ved Ã¥ bygge kullkraftverk utenfor byen, slik at befolkningen fikk elektrisitet i stedet for Ã¥ mÃ¥tte fyre i hver enkelt boenhet med dÃ¥rlig brensel uten rensing.  Det samme kan være løsning for Ã¥ bli kvitt smog i Beijing.
 
Mange innlegg {Admin Edit} her på klimadebatt.com bærer preg av ordkløveri og kverulering, spesielt i debatt med Okular.
Yrkesgruppen som "studdere i sju Ã¥r for Ã¥ lær sæ Ã¥ omgÃ¥ sainnheita" (norsklærer, bedre kjent som fotballtrener Nils Arne Eggens karakteristikk av "addvokata" pÃ¥ NRK TV) er eksperter pÃ¥ Ã¥ kverulere, og Ã¥ vri pÃ¥ alle utsagn i alle mulige retninger.  {Emeritus} ser ut til Ã¥ mestre dette til det ytterste.

{Moderert av Administrator. Her på forumet respekterer vi anonymitet, selv om man opptrer med navn i andre fora}
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.12.2015, 11:38:05
Jeg får vel svare på dette tøvet. Kull er ut, selv kullets hjemland har innsett dette;

http://www.syslagronn.no/2015/11/19/syslagronn/storbritannia-vil-stenge-kullkraftverk_68386/

At kineserne bygger kullkraftverk gjør de av samme grunn som de bygde tusenvis av kullfyrte damplokomotiver frem til langt inn på åttitallet, dette skjedde samtidig som Kina nå er i ferd med å bygge verdens mest avanserte høyhastighetsnett. De benytter gammel teknologi for å holde veksten oppe, samtidig som de utvikler ny, og på sikt langt bedre teknologi for fremtiden, som faser ut den eldre teknologien. Det er altså ikke uten grunn at Kina har et massivt bygge og utviklingsprogram for kjernekraft, samtidig som de fortsetter å bygge de langt rimeligere kullkraftverk, kullkraftverkene skal fases ut slik damplokomotivene i sin tid ble.

Du står fritt til å opprettholde CO2 fetisjismen din, men ikke still spørsmål med mine motiver og påstå at jeg har et annet klimastandpunkt enn det jeg har opprettholdt her på forumet siden jeg kom inn. Dette er som mye annet av det du holder på med, rene Juklerødkonspirasjoner.

Siden denne posten ligger på Klimarealistene, så har jeg ikke vært der på ukesvis, da jeg vanligvis bare blir irritert av det som står der. Til tider fremstår det som økede CO2 utslipp er et gode, disse perverse holdningene er fullt ut legetime, men fortjener samme behandling og hån som andre perversiteter.

Det er praktisk talt ingen oppegående vitenskapsmenn eller kvinner, inklusive de som omtales som skeptikere, som er av den oppfatning at CO2 er uproblematisk, det er utelukkende spørsmål om grader av problemer. At en da ikke skal utvikle bedre teknologier enn det som var på state of the art på 1700 - tallet, er bakstreversk, teknologifiendtlig og økonomisk livsfarlig. Kineserne har innsett dette, Europeerne har innsett dette og hvis ikke den bakstreverske kristenfundamentale høyresiden i amerikansk politikk ikke snart innser det, vil USA bli akterutseilt av Kina lenge før de aner det.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ryddegutt on 05.12.2015, 13:45:13
Nå finnes der fordeler med CO2 også. Her er kapittelet som er utelatt fra IPCC rapportene. (Og ja, dette er en rapport som bygger på arbeidet fra peer-reviewed studier fra velrenommerte forskere):

"Carbon dioxide levels have risen inexorably since the 1700s. Yet despite this, climatesensitive indicators of human and environmental wellbeing that carbon dioxide affects directly, such as crop yields, food production, prevalence of hunger, access to cleaner water and biological productivity, and those that it affects indirectly, such as living standards and life expectancies, have improved virtually everywhere. In most areas they have never been higher, nor do they show any sustained signs of reversing."

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.pdf (http://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.pdf)

Kina, India og andre vil fortsette å bygge kullkraftverk, men vi får håpe at de ser verdien av å inkludere rensing av røyker (partikler, ikke CO2). En av følgene av dette er at man får fastslått klimasensitiviteten for CO2 enten man vil eller ikke. Med en stillere sol og ENSO som snur så ligger alt til rette for en temperaturnedgang de neste 20-40 år. Hvis man (i en utopisk verden) hadde fått redusert CO2 utslippene og denne temperaturnedgangen (som skyldes solen og ENSO) hadde kommet så hadde IPCC selvfølgelig slått seg på brystet og påstått at det var CO2 reduksjonen som var grunnen til klimaforverringen (temperaturnedgang). Denne muligheten får de heldigvis ikke.

Når dette er sagt så er IKKE en temperaturøkning noe bevis på at der er en viktig sammenheng mellom CO2 og temperatur. Mens en temperaturnedgang ER et bevis på at klimasensitiviteten er lav for CO2. Dette følger direkte fra den vitenskaplige metode.

Hvem vet, kanskje man også vil se en nedgang i CO2 konsentrasjonen i atmosfæren også som følge av temperaturnedgangen på tross av økning i utslippene. Da er CAGW industrien virkelig ute å kjøre.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Telehiv on 05.12.2015, 14:12:30
Hvem vet, kanskje man også vil se en nedgang i CO2 konsentrasjonen i atmosfæren også som følge av temperaturnedgangen på tross av økning i utslippene. Da er CAGW industrien virkelig ute å kjøre.

Ja, det er jo velkjent at kaldt hav tar opp mer CO2 fra atmosfæren enn varmt. Derfor er det fullt mulig at vi med en evt. tydelig kaldere periode de neste tiÃ¥rene ogsÃ¥ vil fÃ¥ en naturlig reduksjon i atmosfærens CO2-innhold.   
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 05.12.2015, 17:11:15
Jeg får vel svare på dette tøvet. Kull er ut, selv kullets hjemland har innsett dette;
http://www.syslagronn.no/2015/11/19/syslagronn/storbritannia-vil-stenge-kullkraftverk_68386/
 

Det gjenstÃ¥r Ã¥ se hva britene gjør nÃ¥r de økonomiske realiteter kommer for en dag.  I mellomtiden planlegger resten av verden Ã¥ øke i kullkraft, se
2500 nye kullkraftverk gjør utslippsreduksjoner meningsløse
http://www.klimarealistene.com/2015/12/04/2500-nye-kullkraftverk-gjor-utslippsreduksjoner-meningslose/ (http://www.klimarealistene.com/2015/12/04/2500-nye-kullkraftverk-gjor-utslippsreduksjoner-meningslose/)

Fordeler med CO2 kan du lese om i kap. 16 i  i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» pÃ¥ Dropbox her: 
https://db.tt/3igMUrPa (https://db.tt/3igMUrPa)

Resten av innlegget til Emeritus er bare invektiver i ren kverulantstil, som jeg ikke gidder å kommentere.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.12.2015, 20:09:36
Quote
  Med en stillere sol og ENSO som snur sÃ¥ ligger alt til rette for en temperaturnedgang de neste 20-40 Ã¥r.

og

Quote
  Ja, det er jo velkjent at kaldt hav tar opp mer CO2 fra atmosfæren enn varmt. Derfor er det fullt mulig at vi med en evt. tydelig kaldere periode de neste tiÃ¥rene ogsÃ¥ vil fÃ¥ en naturlig reduksjon i atmosfærens CO2-innhold.     

Hvis dette skjer, og det samtidig ikke forekommer ekstreme naturlige utslag som eksempelvis en supervulkan eller tilsvarende, er AGW hypotesen mer eller mindre toast, i hver fall den del av den som hevder høy klimasensitivitet. Problemet er at de fleste alternative hypoteser nå har snakket om en temperaturnedgang i lang tid. Her på forumet har vi en variant om at vi har 30/60 års sykluser, som skulle snu mot kaldt i 2006.

De enkelte målinger kan diskuteres, om 2014 var varmest, eller like varm som 2010 er i denne sammenheng ikke viktig. At 2015 er klart varmere enn 2014, synes stort sett uomstridt i de fleste vitenskapelige kretser. Og at 2016 blir enda varmere synes bl.a. Spencer m.fl. å antyde. Følger ENSO sitt vanlige mønster blir det kaldere de neste år etter det igjen. Men her er det trendene som forteller hvor vi går, ikke midlertidige utflatinger og store rykk både opp og ned. Og de fremtidige trendene vet dere i likhet med meg ingenting om, dere er sterke i troen, men så lenge vi snakker om tro, kan jeg ikke se noe som helst galt å foreta forberedelser for handling for det tilfelle dere skulle ta fundamentalt feil, noe jeg absolutt vil legge inn i denne vurderingen, siden vitenskapen har en annen oppfatning. I mitt hode er dette forsvarlig risikohåndtering. At en endog er så sterk i troen, at en ikke ser fordelene med en utflating av CO2 innholdet i atmosfæren, må jeg bare ta til etterretning.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.12.2015, 20:39:23
Quote
Det gjenstÃ¥r Ã¥ se hva britene gjør nÃ¥r de økonomiske realiteter kommer for en dag. 

Petter T., du har rett i at politiske løfter på langt nær alltid blir oppfylt når regningen kommer på bordet. Men jeg er langt mer usikker på om tyskerne og svenskene opprettholder sine politiske løfter om å avvikle kjernekraften.

https://snl.no/Kjernekraft_i_Tyskland

https://snl.no/.search?utf8=%E2%9C%93&query=kjernekraft+i+sverige&x=0&y=0

http://nordeniskolen.org/nb/klima-og-natur/energikilder/kjernekraft/kjernekraft-i-norden

Quote
  Blant de nordiske landene fÃ¥r bÃ¥de Finland og Sverige en stor del av elektrisiteten sin fra atomkraftverk. Finland og Sverige har derimot svært ulike syn pÃ¥ hvordan bruken av kjernekraft bør se ut i fremtiden. Sverige har tatt en langsiktig avgjørelse om Ã¥ langsomt fase ut kjernekraft, mens Finland besluttet i 2005 Ã¥ bygge et nytt kjernekraftverk â?? eller rettere sagt en helt ny reaktortype. 
Title: Sv: Klimarealistene og personangrep
Post by: PetterT on 07.02.2016, 20:10:04

Emeritus vil gjerne bli tatt seriøst og har bedt meg ta det han skriver pÃ¥ alvor. 
OK. 
Etter mye gjensidig ufin personkarakteristikk skriver han på denne tråden:
Sv: To nye artikler
« Svar #19 på: 06.02.2016, 21:22:42 »
Quote
Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til.
Skal jeg ta det bokstavelig og på alvor så er jo det en trussel!
Da er vi inne i en ny fase i debatten.
Jeg finner meg ikke i Ã¥ bli truet.  Kommer det flere trusler ser jeg meg nødt til Ã¥ politianmelde.

Bakgrunnen for at jeg har brukt først humoristisk personkarakteristikk hentet fra Nils Arne Eggen, som Emeritus ikke synes var så morsomt, og siden svart på stadig verre angrep på meg fra Emeritus er at det var Emerititus som begynte angrepene på oss klimarealister, noe som han innrømmer her:
Sitat
Sv: Klimarealisteneâ?? fascisme i praksis
« Svar #1 på: 08.08.2015, 11:59:24 »
Emeritus:
Quote
Personangrepet var for så vidt OK, jeg hadde startet bra selv.
 

Det startet med konspirasjonskortet og fortsetter med bl.a. fascisme.

Det er altså Emeritus angrep på oss klimarealister som er bakgrunn og årsak til mine tilsvar.

Jeg har trodd Emeritus tålte å bli svart med samme mynt, men det gjør han altså ikke, og siste utspill er altså en trussel.
Jeg forventer at Emeritus slutter med sine personangrep først, så skal nok alltids jeg greie å holde meg.

Aksepterer Moderator trusler på denne bloggen?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 08.02.2016, 18:45:02
Quote

Sitat

Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til.

Skal jeg ta det bokstavelig og på alvor så er jo det en trussel!
Da er vi inne i en ny fase i debatten.
Jeg finner meg ikke i Ã¥ bli truet.  Kommer det flere trusler ser jeg meg nødt til Ã¥ politianmelde.   

Ja dette synes jeg virkelig du skal politianmelde. Ved å gjøre dette kan vi (du og jeg) med sikkerhet skrive oss inn i klimadebatthistorien, jeg ser for meg en overskrift i WUWT av typen;

"Canibalistic Catastrofic Anthropogenic Global Warmist (CCAGW) threatens to eat climatecontrarian alive."

Når det gjelder en mulig politisak har jeg allerede kontaktet Tor Erling Staff, han mener oppriktig at så alvorlig som klimasituasjonen er i dag, så bør vi faktisk begynne å spise denierne levende, han mener at ut fra en samlet etisk vurdering, er det både forsvarlig og nødvendig og bli kvitt de, og hvis dette kan gjøres på en måte som endog vil minske de samlede utslipp av metangasser, så er det en høymoralsk handling, han mener at jeg har en god sak.

Jeg har også begynt å vurdere tilberedelsesmåten på de ulike deniers. Jeg har benyttet mye tankevirksomhet på Judith Curry, og har, riktignok etter en del tvil, funnet at rent kulinarisk så vi hun passe best på et sushibord, etter at Michael Mann, James Hanssen og jeg er ferdige med sushien, spiser vi selvsagt Judith rå, denne gang med det som måtte være igjen av soyasausen.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Nyotaimori-Body-Sushi-04.jpg/330px-Nyotaimori-Body-Sushi-04.jpg)

NÃ¥r det gjelder Lindzen, Mørner og særlig Fred Singer, sÃ¥ har jeg ikke kommet pÃ¥ noen bedre tilberedingsmÃ¥ter enn den man vanligvis benytter pÃ¥ gamle sauer, lang og skÃ¥nsom varmebehandling, med noen velvalgte aromater til. Rosmarin og Ras el hanout, garanterer ofte suksess. Dette kombinert med godt øl og mye sterk Aqua Vitae, og med en velbalansert purrè av ulike rotgrønnsaker,  kan dette bli en fortreffelig klimafest.
Title: Sv: Klimarealistene og personangrep
Post by: Administrator on 08.02.2016, 19:53:21

Emeritus vil gjerne bli tatt seriøst og har bedt meg ta det han skriver pÃ¥ alvor. 
OK. 
Etter mye gjensidig ufin personkarakteristikk skriver han på denne tråden:
Sv: To nye artikler
« Svar #19 på: 06.02.2016, 21:22:42 »
Quote
Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til.
Skal jeg ta det bokstavelig og på alvor så er jo det en trussel!
Da er vi inne i en ny fase i debatten.
Jeg finner meg ikke i Ã¥ bli truet.  Kommer det flere trusler ser jeg meg nødt til Ã¥ politianmelde.

Bakgrunnen for at jeg har brukt først humoristisk personkarakteristikk hentet fra Nils Arne Eggen, som Emeritus ikke synes var så morsomt, og siden svart på stadig verre angrep på meg fra Emeritus er at det var Emerititus som begynte angrepene på oss klimarealister, noe som han innrømmer her:
Sitat
Sv: Klimarealisteneâ?? fascisme i praksis
« Svar #1 på: 08.08.2015, 11:59:24 »
Emeritus:
Quote
Personangrepet var for så vidt OK, jeg hadde startet bra selv.
 

Det startet med konspirasjonskortet og fortsetter med bl.a. fascisme.

Det er altså Emeritus angrep på oss klimarealister som er bakgrunn og årsak til mine tilsvar.

Jeg har trodd Emeritus tålte å bli svart med samme mynt, men det gjør han altså ikke, og siste utspill er altså en trussel.
Jeg forventer at Emeritus slutter med sine personangrep først, så skal nok alltids jeg greie å holde meg.

Aksepterer Moderator trusler på denne bloggen?

Det "å spise noen til frokost" er et såpass godt innarbeidet uttrykk for å ta innersvingen på noen at jeg ikke greier å se på det som en trussel.

Ellers føler jeg ikke at verken Emeritus eller PetterT bygger seg opp noe voldsomt til ettermæle med angrepsfotballen de nå bedriver. Men det er min personlige mening.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 08.02.2016, 20:08:00
Quote
Ellers føler jeg ikke at verken Emeritus eller PetterT bygger seg opp noe voldsomt til ettermæle med angrepsfotballen de nå bedriver. Men det er min personlige mening.

Og der er jeg enig, vi er nå på et apenivå omkring temaet om "hvem som begynte," jeg tillater meg en hvilken som helst frihet i å kommentere Klimarealistene som organ. Men et forummedlem, enten de identifiserer seg med Klimarealistene, eller andre klimaaktører, og synes mitt innlegg er sjofelt, åpner det ikke for personangrep på den som kritiserer det aktuelle organ/klimaaktør.

Og jeg har ingenting personlig mot PetterT, vi er alle anonyme her, men jeg har gode kilder på at PetterT er en engasjert, ærlig, og omtenksom person som har sine klare oppfatninger, som alle vet jeg er sterkt uenig i. Og det er hele poenget, der er en fin balansegang mellom personlige angrep der en angriper personens yrke eller etniske tilknytning (hvis dette innlegget oppfattes at jeg påberoper meg å være neger, så er det ikke tilfellet,) eller tilsvarende rent usaklige angrep. Dette i motsetning til der en mener logikken i innlegget er på trynet, eller datautvelgelsen i innlegget er på trynet, og derfor hevder at motdebattanten cherrypicker, dette er ikke det samme. Hvor grensen mellom det saklig og usaklig går, finnes der ingen klar fasit, men jeg mener der er noen enkle ytterrammer som vi burde forsøke å holde.
Title: Sv: Klimarealistene og personangrep
Post by: Telehiv on 08.02.2016, 21:30:19

Det "å spise noen til frokost" er et såpass godt innarbeidet uttrykk for å ta innersvingen på noen at jeg ikke greier å se på det som en trussel.

Ellers føler jeg ikke at verken Emeritus eller PetterT bygger seg opp noe voldsomt til ettermæle med angrepsfotballen de nå bedriver. Men det er min personlige mening.

Uten et snev av forutgående samråd med vår godeste administrator, vil jeg bare kommentere at han med dette står for kloke ord i denne saken.
Kjør debatt!

Title: Sv: Klimarealistene og personangrep
Post by: PetterT on 09.02.2016, 07:36:37
Emeritus er god til å mobbe, men tåler ikke at noen tar igjen.
Title: Sv: Klimarealistene og personangrep
Post by: Amateur2 on 09.02.2016, 11:03:43
Et godt råd i slike tilfeller som vi nå er vitne til utspille seg her er:

Den som har vett, får bruke det.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 22.04.2016, 11:03:37
En klimarealist og troverdig (!) emeritus, Dr. Richard Lindzen, setter klimahysteriet på plass:
https://www.facebook.com/prageru/videos/1054440531265469/?pnref=story (https://www.facebook.com/prageru/videos/1054440531265469/?pnref=story)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 22.04.2016, 12:39:25
Petter T., nå blir jeg forvirret, noe som for øvrig var mitt opprinnelige nick på KD.com. Absolutt alt Lindzen sier i dette innlegget relatert til det vitenskapelige er jeg jo enig i, altså der han beskriver uenigheten mellom gruppe I og II, og jeg plaserer meg selv i gruppe II (med det åpenbare unntak at jeg ikke er en "scientist").

Og som Lindzen sier, klimaet vil til slutt fortelle oss sannheten, og du vil ikke finne en eneste alarmistisk spådom fremsatt av meg verken på KD.com eller noen andre steder. Du vil finne bekymring, særlig knyttet til havstigning, men ingen bombastiske utsagn om at dette går til helvete.

Men er DU enig i hva Lindzen sier, bl.a. at mer CO2 vil føre til noe oppvarming. Men samtidig er Lindzen ikke sikker på utfallet han heller, hans hovedbudskap er at vi vet for lite om dette og at vi ikke kan gi sikre prediksjoner om fremtidig klima basert på den ene eller andre utvikling, og at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å reagere med panikk og spre den angst som gruppe III gjør.

Videre sier Lindzen at CO2 har gått opp gradvis fra ca. 1850 - årene, og at det er først det som skjer etter 1960 som kan kobles til et menneskelig bidrag.

Begge disse elementer har du jo nylig benektet her på forumet, senest i dag ved igjen å ha falsifisert AGW/CO2 hypotesen, noe Lindzen åpenbart ikke mener det er grunnlag for, da hans beste guestimat for klimasensitiviteten er 1. Den 23. februar i år hevdet du med støtte i Beck, at CO2 nivået i atmosfæren var like høyt på 1800-tallet og i 1930 - 40 årene, som i dag, altså stikk i strid med hva Lindzen hevder når han viser til en gradvis økning fra 1800 - tallet frem til i dag, der innholdet nå er på rundt 400 ppm.

SÃ¥ dette mÃ¥ du oppklare, en kan ikke bare plukke fra øverste hylle hele tiden og gripe til det argument som passer best for anledningen. Det er i hvert fall ikke min tilnærmingsmÃ¥te, jeg erkjenner min uvitenhet og manglende forstÃ¥else særlig for den nærmere virkemÃ¥te for AGW-mekanismen, men jeg forsøker i det minste Ã¥ være noenlunde konsistent. 

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 22.04.2016, 20:52:03

I notatet "Realistisk om CO2, global temperatur og klima 2016" her:  https://db.tt/2i4Q5JSt (https://db.tt/2i4Q5JSt) har jeg pÃ¥ s. 29 skrevet om virkningen av CO2 som ekstra bidrag til oppvarming av atmosfæren og effekten av "tilbakestrÃ¥ling fra en kald atmosfære mot en varmere jordoverflate":
"Dette kan sammenlignes med isolasjon når varmetap foregår med vanlig (kontakt-) varmeledning, og man har en konstant varmekilde f. eks. inne i et hus. Den ekstra varmen som 100 ppm ekstra CO2 i atmosfæren av totalt 20 000 ppm «klimagasser» (vann innkludert) siden Lille Istid skal kunne gi har vært umulig å måle (Dr. Roy Spencer, forsøk med satellittmålinger), og er fullstendig neglisjerbar. Det kan sammenlignes med å øke isolasjonen i et hus med ca. 0,5 %. Det har ingen målbar virkning."
Altså; teoretisk kan litt CO2 gi litt varmere atmosfære, men 0,01% mer CO2 nå sammenlignet med under Lille Istid er neglisjerbar, bortsett fra at det betyr mye for å gi oss en GR�NNERE jord med mer plantevekst og matproduksjon.
Jeg anser dette som konsistent med både Lindzen og Spencer.

I notatet har jeg samlet ukritisk "kreti og pleti" fra klimaskeptikere, og jeg burde ha redigert bedre og fjernet noe.  PÃ¥ s. 153 har jeg en:

"Personlig oppsummering:
Dette notatet presenterer informasjon fra forskere og andre som er skeptiske til FN IPCC og deres meningsfeller. Det er også uenighet blant skeptikere og klimarealister om hvor mye eller lite noen milliondeler CO2 fra menneskelig aktivitet har påvirket global temperatur og klima, eller om det ikke har vært noen innflytelse overhodet. En ting er sikkert; vitenskapen er IKKE avgjort!
Personlig mener jeg menneskelig aktivitet bare har påvirket lokal temperatur og klima i form av svakt høyere temperatur i byer (UHI urban heat islands) og endringer som følge av landskapsendringer og landbruksvirksomhet. Påvirkningen på global temperatur og klima mener jeg er så forsvinnende liten at det ikke er målbart og kan derfor neglisjeres fullstendig. Naturlig uvær må vi ruste oss bedre mot."
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 22.04.2016, 21:21:23
"Jeg anser dette som konsistent med både Lindzen og Spencer."

Hvordan kan dette være konsistent med Lindzen og Spencer når disse opererer med en klimasensitivitet på henholdsvis 1 og 1,3?

Når det gjelder den prosentvise økningen så er det kjent fra mange livsområder at en liten tilførsel eller økning får langt større konsekvenser enn det den prosentvise økningen alene skulle tilsi. Jeg har ikke greie på dette når det gjelder CO2, men antar at klimaforskningen har regnet på det. At økningen nesten er ingenting, er jo et vanlig benyttet argument. Fred Singer er inne på problemstillingen i denne artikkelen;

http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=3263

Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 22.04.2016, 22:47:09

Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

En slik analogi er ikke holdbar fordi 1) absorbsjonsspekteret til CO2 i stor grad er overlappende med vanndamp, og 2) (den teoretiske) virkningen av CO2 er logaritmisk, slik at hver inkrementvise økning gir stadig mindre effekt.

Som om den tredje eller fjerde flasken med konjakk bare skulle gjøre deg ørlite grann mer brisen, altså.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Telehiv on 22.04.2016, 23:16:47

Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

En slik analogi er ikke holdbar fordi 1) absorbsjonsspekteret til CO2 i stor grad er overlappende med vanndamp, og 2) (den teoretiske) virkningen av CO2 er logaritmisk, slik at hver inkrementvise økning gir stadig mindre effekt.

Som om den tredje eller fjerde flasken med konjakk bare skulle gjøre deg ørlite grann mer brisen, altså.

Jeg driver akkurat og utforsker min private (C)AGW/CO2-hypotese: (Catastrophic) Anthropogenic Gin & Whisky mixed with soda (tysk Potsdamslang: jodelwasser)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 22.04.2016, 23:53:11
Tror jeg holder meg til øl Tele, med 1 del CO2 over overflaten og 50 deler under, i henhold til Henrys lov.

Ifølge klimatologene har jeg ventet et sted mellom 200 og 1000 år på at karbondioksiden skulle bli ferdig oppløst i ølet, men av en eller annen grunn er det ingen som reklamerer med f.eks. "500 years old - IPPC Approved".

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 23.04.2016, 08:02:22
Sitat Bebben;
"En slik analogi er ikke holdbar fordi 1) absorbsjonsspekteret til CO2 i stor grad er overlappende med vanndamp, og 2) (den teoretiske) virkningen av CO2 er logaritmisk, slik at hver inkrementvise økning gir stadig mindre effekt."

CO2 og alkohol var ikke ment som en analogi, men et eksempel på at 1% kan bety så mye i ulike sammenhenger.

Men dette må jo for lengst være både målt og beregnet teoretisk, og dette må kunne gjøres i relativt enkle labeksperimenter der en har ulike oppløsninger av vanndamp, CO2 og andre klimagasser? Jeg nekter å tro at AGW - hypotesen kan avvises på et så enkelt grunnlag, har du noe henvisninger?

Et kjapt søk på nettet gav meg denne;

https://www.newscientist.com/article/dn11652-climate-myths-co2-isnt-the-most-important-greenhouse-gas/


"At some of these overlaps, the atmosphere already absorbs 100% of radiation, meaning that adding more greenhouse gases cannot increase absorption at these specific frequencies. For other frequencies, only a small proportion is currently absorbed, so higher levels of greenhouse gases do make a difference.

This means that when it comes to the greenhouse effect, two plus two does not equal four. If it were possible to leave the clouds but remove all other water vapour from the atmosphere, only about 40% less infrared of all frequencies would be absorbed. Take away the clouds and all other greenhouses gases, however, and the water vapour alone would still absorb about 60% of the infrared now absorbed.

By contrast, if CO2 alone was removed from the atmosphere, only 15% less infrared would be absorbed. If CO2 was the only greenhouse gas, it would absorb 26% of the infrared currently absorbed by the atmosphere."


A simplified summary is that about 50% of the greenhouse effect is due to water vapour, 25% due to clouds, 20% to CO2, with other gases accounting for the remainder."
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 23.04.2016, 21:02:16
Sitat Emeritus i svar 348:
"en kan ikke bare plukke fra øverste hylle "
Jeg lurer pÃ¥ hvilken naturlov eller juridisk lov eller religiøst bud dette stammer fra. 
Se i nÃ¥de til meg som har forbrutt meg mot denne lov/bud.  Jeg har vært en villfarende i Lindzens gruppe 3.
Jeg tilstår til og med at jeg synder ved å være enig med litt fra nesten alle politiske partier, men det partiet jeg er mest enig i havner på øverste hylle, og jeg plukker derfor stemmeseddelen fra nettopp denne øverste hylle.

Om svar #50:
Klimasensitivitet er ikke et absolutt eksakt tall.  Usikkerheten er minst +/- 1 grad C (IPCC 1-5 C) og da er man innenfor hva Dr. Spencer melder:
"BUT...we still can't measure the radiative energy imbalance of the Earth due to increasing CO2...the AIRS measurements suggest the imbalance is increasing, but we really don't know its value."
Det tyder på at klimasensitiviteten er tilnærmet null.

Man kan ikke som Emeritus gjør sammenligne forskjellige vitenskaper fra "klimascientologien" til biologi og medisin med effekten av giften (!) alkohol.
CO2 er ikke mer giftig enn vann og like viktig for alt liv pÃ¥ jorden.  Effekt av alkohol i promille (tusendeler) pÃ¥ menneskekroppen kan ikke sammenlignes med AGW pÃ¥virkning av CO2 i ppm (milliondeler).

Nei, nå gidder jeg ikke svare på tøvet fra Emeritus mer (har mye annet å gjøre enn å bry meg om hva han skriver).
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 23.04.2016, 21:07:15
Emeritus:

Quote
Jeg nekter å tro at AGW - hypotesen kan avvises på et så enkelt grunnlag, har du noe henvisninger?


Det var da heller ikke det som var påstanden min... for det logaritmiske forholdet henvises til Klimapanelet, AR4:

Quote
(2.3.1) The simple formulae for radiative forcing of the LLGHG [long-lived greenhouse gases] quoted in Ramaswamy et al. (2001) [IPCC TAR] are still valid. These formulae are based on global radiative forcing calculations where clouds, stratospheric adjustment and solar absorption are included, and give an RF of +3.7 W m–2 for a doubling in the CO2 mixing ratio. (The formula used for the CO2 RF calculation in this chapter is the IPCC (1990) expression as revised in the TAR. Note that for CO2, radiative forcing increases logarithmically with mixing ratio.)Det er forresten et annet og ikke lite problem med analogien din eksempelet ditt:

Quote
Jeg har tidligere benyttet som eksempel tilføring av alkohol til blodet, og da ikke i prosent, men i promille. Hva skjer om du endrer alkoholkonsentrasjonen fra 0,2 promille til 5 promille, som altså tilsvarer 0,5 %, jo de fleste mennesker vil ikke overleve en slik konsentrasjon.

En økning fra 0,2 til 5 promille er en 25-dobling, slik at en tilsvarende endring i atmosfærisk CO2 vil si 10000 ppmv fra dagens nivå. Hvor mye global oppvarming dette ville gi, vet jeg ikke, men bare tanken på det ville ganske sikkert sette fyr på noen hoder.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 23.04.2016, 21:23:14
OK Bebben, jeg innledet ikke til en tallknuserøvelse, har du prøvd samme analogien med cyanid? Da jeg er i ferd med Ã¥ teste min opprinnelige hypotese sÃ¥ vil jeg avvente videre detaljer til senere, det ryktes for øvrig om at Telehiv skal være kulturell i kveld. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 23.04.2016, 21:37:57
Sitat Petter T.;

"Nei, nå gidder jeg ikke svare på tøvet fra Emeritus mer (har mye annet å gjøre enn å bry meg om hva han skriver)."

Vel Petter T., nå har du svart på et innlegg jeg skrev til Bebben. Så hvis du føler at din dyrbare tid går til spille med å svare på innlegg som ikke er svar på dine innlegg, så ikke ha dårlig samvittighet for det. Jeg håper at klimadebatten går videre selv uten dine svar, underholdningsverdien blir imidlertid betydelig svekket.
Title: Sv: Klimarealistene, Parisavtalen og klimakuklogikk
Post by: Emeritus on 14.11.2016, 19:02:50
Når Parisavtalen ble inngått for ca. ett år siden var det ikke grenser hvordan både en her på forumet og hos KR kunne lese hvor verdiløs og uforpliktende den var.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=352.0

http://www.klimarealistene.com/2016/10/13/parisavtalen-om-klima-hva-kan-vi-forvente/

"Avtalen ble en fiasko
Hvert enkelt land skal følge opp sine mål, men disse er ikke juridisk bindende. Det foreligger derfor ingen sanksjonsmuligheter i avtalen. Det nærmeste man kommer er at det skal være en oppfølging i 2023 og deretter hvert 5 år.
I realiteten tillater UNFCCC en ubegrenset vekst i utslippene. Dette gjelder særlig Kina og India som er klassifisert som utviklingsland i motsetning til vestlige industriland. De sistnevnte har presentert absolutte reduksjonsmål."

Så går det ett år og vi får en ny president, og da er det dette som er omkvedet;

"Paris-avtalen
Alle aktører var på forhånd klar over at forpliktende internasjonale traktater må ratifiseres av USAs folkevalgte. Man trengte et smutthull i påvente av at USA skulle få et samarbeidsvillig flertall i Senatet. Det ble deretter lagt mye arbeid i å fjerne alle formuleringer av forpliktende art fra avtalen, som derfor hverken er forpliktende eller en traktat. Den binder derfor ikke USA, uansett hva President Obama eller klimaindustrien måtte ønske.
I fravær av at avtalen blir akseptert av USAs folkevalgte som en bindende traktat, kan en president «pseudo-akseptere» en ikke-forpliktende avtale ved å utstede en såkalt «Executive Order». Dette binder hverken USA eller på noen måte eller senere presidenter i landet."

Så nå må dere klimakuker snart bestemme dere, hva er riktig? Det som ble sagt i fjor om at avtalen var fullstendig uforpliktende, eller er den så forpliktende at den må innom senatet for ratifikasjon.

Eller bygger dere klimakuker også her på typisk klimakuklogikk? CO2 konsentrasjonen er alt for liten til å ha noen effekt på temperaturene, men at mer CO2 i atmosfæren har en vidunderlig effekt på plantelivet?


 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 14.11.2016, 23:26:45
Det er ingen logisk motsetning mellom de to utsagnene som siteres. De gjenspeiler det politiske spillet rundt avtalen.

USA, visstnok ved Kerry, fikk "shall" endret til "should". Altså fra forpliktende til uforpliktende. Med mindre jeg har gått glipp av noe er det heller ingen sanksjonsmuligheter mot land som ikke følger opp på grunn av manglende vilje eller evne.

At det i praksis ikke var muligheter for å få en forpliktende avtale ratifisert av Senatet, er en viktig del av hvordan avtalen til syvende og sist ble, jamfør fiaskoen med Kyoto-avtalen. Så dette bidro antakelig i stor grad til å bestemme det endelige resultatet i Paris. Men resultatet av dette igjen er at Trump kan erklære den oppsagt og/eller gi blaffen i å forholde seg til den. En typisk politiker ville kanskje si at han forholdt seg til avtalen - mens han gjorde det motsatte. Men Trump er vel ikke så mye politiker, i hvert fall ikke ennå.

Som poengtert av Stephen Mosher, skeptiker, varmist og skeptiker-basher på en gang, brukes uttrykket "ratifisere" i Paris-avtalen, mens betydningen og/eller implikasjonene på amerikansk jord åpenbart ikke er den samme.


Title: Sv: Klimarealistene og klimaschizofreni
Post by: Emeritus on 01.12.2016, 19:25:46
Schizofreni er en alvorlig lidelse, i følge Norsk Helseleksikon er vrangforestillinger, hallusinasjoner, taleforstyrrelser og påfallende atferd, typiske kjennetegn.

I dag har Klimarealistene følgende oppslag;

http://www.klimarealistene.com/2016/11/30/global-temperatur-ned-som-en-stein-i-oktober/

vi kan lese at oktober 2016 har hatt et temperaturfall "ned som en stein," det er ikke gitt noen kilder, men viser en plakat som de sannsynligvis har stjålet på Europris. Så er der selvfølgelig en juksefiseringspåstand, nemlig at "det er godt kjent" at NASA - GISS tilpasser temperaturene etter Obamas ønsker. Hvor stor magesekk har denne �slid, er der ingen ende på hva slags dritt han drar rett ut av ræva.

Nå har de i flere år hardnakket hevdet at det kun er UAH som teller, og presterte i juli 2015 å beskylde VG for grov klimamanipulering når samtlige av de landbaserte måleseriene meldte om den varmeste juli noensinne. Nå som UAH heller ikke hjelper, stjeler de plakater på Europris og mikser sammen noe dritt om land og sjø og fortsetter denne galskapen, hvor er reimsengene når vi virkelig trenger de?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ryddegutt on 01.12.2016, 19:43:18
Tipper det refereres til RSSv3.3 TLT som er diskuteres i kommentarfeltet hos Spencer:

(http://data.remss.com/msu/graphics/TLT/plots/RSS_TS_channel_TLT_Northern%20Mid%20Latitudes_Land_And_Sea_v03_3.short.png)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 01.12.2016, 19:58:34
Ã? ja vel. Jeg kan melde at det i kveld, ca. fem km syd for Vassenden i Jølster, pÃ¥ E39, ble meldt om et dramatisk uventet fall i overflatetemperaturene. En semi fra Nordfjord Kjøtt hadde kjørt utfor veien og 30 tonn frosset juleribbe var spredd over et omrÃ¥de pÃ¥ ca. 230 m2. Den lokale kjentmannen og værprofet, Kjartan Befring, kunne meddele at en slik kulde kunne han ikke huske  Ã¥ ha opplevd i manns minne og at "desse helvetes forskarane berre kan dra te helvete med ditte global oppvarmings tøvet." To naboer, Birgitte Sunde og Merete Oline Helgheim, var skjønt enig om at "ja, han Kjartan ska me no høyre pÃ¥, fø han veit no so mÃ¥ngt."

PS; en kan ikke ha en "diskusjon" om temperaturer nÃ¥r den ene parten skifter til de data som enhver tid viser det en ønsker de skal vise. En mÃ¥ gjerne være konsekvent pÃ¥ en, eksempelvis HadCRU4 som svært mange sverger til, eller endog UAH, men Ã¥ shoppe mellom de ulike, og endog begynne Ã¥ plukke en liten del av kloden, i dette tilfellet 25 - 60 N, for sÃ¥ Ã¥ presentere det som noe annet enn det er, er i min verden bedrageriforsøk, og bør behandles som et bedrageriforsøk, ikke forstÃ¥else.   
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ryddegutt on 01.12.2016, 22:35:10
Eller så er det denne det er snakk om:

(http://notrickszone.com/wp-content/uploads/2016/11/2016-Temp-Decline-Land-RSS-copy.jpg)

http://notrickszone.com/2016/11/17/satellites-show-1-2-c-temperature-drop-since-early-2016-as-scientists-project-low-solar-activity-cooling-in-coming-decades
 (http://notrickszone.com/2016/11/17/satellites-show-1-2-c-temperature-drop-since-early-2016-as-scientists-project-low-solar-activity-cooling-in-coming-decades)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 02.12.2016, 08:59:42
Her er forklaringen;

https://tamino.wordpress.com/2016/11/28/how-stupid-does-david-rose-think-you-are/#more-9013

Funnet i kommentarfeltet på KR, �slid er sikkert ute å kjøper seg en ny kebab, straks han oppdager denne blir den sikkert slettet.
Title: Sv: Klimarealistene erkjenner at det var ca. 0,5C kaldere under MWP
Post by: Emeritus on 21.12.2016, 16:30:56
Klimarealistene hadde for noen dager siden en grusom salve mot Samset, dette i forbindelse med at Hagen hadde påstått at det var 2C varmere i "vikingtiden," som vi forstår mener Hagen MWP.

http://www.klimarealistene.com/2016/12/16/dagsnytt18-samset-med-nye-klimakannestoperier/

Aaslid har følgende forklaring;

Quote
  Mer katolsk enn Paven

For å vise nivået Samset befinner seg på, viser vi hvordan han tar ting rett ut av løse luften. Også FNs klimapanel (IPCC) mener det var varmere i MWP, på side 415 i siste hovedrapport, iht lenken over. I sin 1990-rapport hadde IPCC med en figur fra Hubert Lamb som var Englands ledende klimaforsker i nær en mannsalder. Rød pil er lagt til av oss, for å illustrere hvor Samset og hans allierte vil at vår klimahistoriske bevissthet skal starte. Pussig nok på eller etter det kaldeste punktet i det siste årtusenet.

Men Lamb dokumenterte altsÃ¥ i sin forskning allerede i 1960 at varmeperioden som startet for 1000 Ã¥r siden var  et globalt og langvarig fenomen. Denne forskningen blir hverken glemt eller omstridt ved at noen fjernet illustrasjonen fra senere hovedrapporter (dÃ¥rlige rammevilkÃ¥r for klimaskremmerne hvis slikt ikke blir luket ut) eller grunnet Samsets mer tragikomiske kannestøperieri Dagsnytt18.
   

Virkelig? Vel la vi konstatere at det ikke er noen galt med kompetansen til Lamb, tvert i mot, han er offentlig godkjent av Klimarealistene - her snakker vi om faen til vitenskapsmann. Men hva sier Lamb og denne kurven i IPPC AR1;

https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_chapter_07.pdf

Spørsmålet er omtalt på side 202 under pkt. 7.2 og det er figur 7c, og der den aktuelle grafen forklares slik;

Quote
The dotted line nominally represents conditions near the beginning of the twentieth century


(https://i2.wp.com/www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2016/12/Lamb_Tmod.png)

Og for de av oss som fullførte grunnskolen vet vi at "near the beginning of the twentieth Century" betyr på slutten av 1800 - tallet, skal vi for moro skyld si 1890?

Og da ser vi på grafen at det gikk opp en knapp halv grad rundt 1100, så ned i LIA knappe minus 0,5C så er en tilbake til "the dotted line" der temperaturene allerede på slutten av 1800 tallet har passert denne. Nå viser ikke Lamb grafen temeraturer på y - aksen med tall, men at temperaturendringene samlet mellom MWP og LIA er under 1C, er neppe omtvistet og fremgår av en rekke rekonstruksjoner. Så legger vil til HardCRUT4;


(http://www.climate4you.com/images/HadCRUT3andHadCRUT4%20Global37MonthlyRunningMeanTempSince1850.gif)

Og vips så har temperaturene steget med ca. 0,9 C siden near the beginning of the twentieth Century og det ble plutselig 0,5C varmere i vår tid enn det var i "vikingtiden"


Er det ikke deilig at vi endelig kan bli enig om noe?


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ryddegutt on 21.12.2016, 17:31:21
Du kan ikke bare bytte ut en del av en graf med en annen graf etter Mann-metoden. Hvis du ser på tidsskalaen til Lamb så fortsetter grafen helt frem til rundt 1975, dvs sluttverdien er 0.2°C under temperaturen i dag.

Figuren i IPCC er en håndtegnet skisse. Her er figuren plottet med data fra Lamb:

(https://climateaudit.files.wordpress.com/2008/05/lambh25.gif)

https://climateaudit.org/2008/05/09/where-did-ipcc-1990-figure-7c-come-from-httpwwwclimateauditorgp3072previewtrue (https://climateaudit.org/2008/05/09/where-did-ipcc-1990-figure-7c-come-from-httpwwwclimateauditorgp3072previewtrue)
Title: Sv: Klimarealistene erkjenner fortsatt at vikingtiden var kaldere enn i dag
Post by: Emeritus on 21.12.2016, 19:03:26
Så nå begynner du å revidere hva?

Mitt innlegg er kun et svar på hva som faktisk står i IPCC rapporten og hvordan Klimarealistene tolker det. At denne IPCC kurven kan være midt England temperaturer, og kan være noe annet, eller om det er en håndtegnet skisse, er langt utenfor Aaslids mulige erkjennelsesnivå.

I IPCC TAR representerer den stiplede linjen temperaturene  "near the beginning of the twentieth Century," og da kun du velge fra øverste hylle. Velger du McIntyres ville spekulasjoner der han forsøker Ã¥ tolke hva som stÃ¥r i en hÃ¥ndtegnet skisse, og setter sine tolkninger inn med sort, eller velger du den røde originale IPCC kurven, er temperaturene fortsatt høyere i dag enn i "vikingtiden." Tar du HadCRU4 fra 1975 til i dag, skal du fortsatt 0,6 C opp, ikke 0,2 C som du hevder, eller vil du ekstrapolere Spencer tilbake og hevde at hvis UAH fantes i 1975, sÃ¥ hadde det vist at vi i dag lÃ¥ bare 0,2 over 1975 nivÃ¥.

Jeg har ingen oppfatning av denne kurven annet enn at den neppe er riktig uansett, men leser en hva som faktisk står i IPCC så er den i hvert fall ikke noe å skjule for den som hevder at temperaturene er høyere i dag enn i vikingtiden. Men her har vi altså en ny konspirasjon av typen:

"Denne forskningen blir hverken glemt eller omstridt ved at noen fjernet illustrasjonen fra senere hovedrapporter"

Og da her jeg ikke en gang nevnt den røde pilen som begynner 300 år før noen har nevnt AGW.

Så jeg konstater at du ikke bare er ukritisk til Klimarealistens presentasjon av denne kurven og måten den brukes på, men faktisk forsvarer det.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ryddegutt on 21.12.2016, 19:39:48
Jeg er egentlig ikke så.opptatt av Klimarealistene sier eller gjør. Men IPCC kan ikke forklare selv hvor denne figuren kommer fra. McIntyre har den beste forklaringen så langt og er den med størst troverdighet. Også i forhold til amatørene i CRU/IPCC.
Title: Sv: Klimarealistene - det hjelper ikke å endre overskriften, det var kaldere
Post by: Emeritus on 21.12.2016, 20:03:44
Forsiktig nå. McIntyre har hatt sin misjon som et viktig korrektiv, men ikke opphev han til noe mer enn han er.

Denne IPCC bashingen og lukkemuskelkarakteristikken av de som faktisk kan noe om dette, kan slå jævlig hardt tilbake. Jeg har vært litt ute av klimadebatten noen måneder inntil jeg fikk tilbakefall for noen uker siden (en klar sprekk.) Jeg fikk tilfredsstilt min naturvitenskapelige nyfikenhet på andre og mer praktiske og betydningsfulle måter. Slike pauser er alltid nyttige - det gir perspektiv. I går kveld, mens jeg lette etter denne Vinnikovartikkelen, kom jeg over denne;

http://archives.aaas.org/docs/Projecting_Climate_Effects_Increasing_CO2.pdf

Det er en artikkelsamling organisert av det amerikanske energidepartementet fra 1985 som har som formål å kartlegge effektene av fortsatt bruk av fossile brensler i et klimaperspektiv. Rapporten er på 439 sider, jeg har lest litt av den, og det viser seg altså at konklusjonene er mer eller mindre identisk med hva IPCC konkluderte med mange år senere. Denne rapporten er skrevet midt under Reagan æraen, og slik sett skulle det ikke være grunn til å tro at den hadde noen grønn bias. Men enda verre, flere av forfatterne var ansatt/hadde tilknytning til oljeindustrien. Og her er et intervju med en av de;

https://insideclimatenews.org/news/18092015/exxon-confirmed-global-warming-consensus-in-1982-with-in-house-climate-models

Dette var altså en tid der vitenskap var vitenskap, og der ExxonMobil villa ha de harde fakta - uavhengig av konklusjon.
 

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ryddegutt on 22.12.2016, 16:24:53
Quote
Emeritus:
Forsiktig nå. McIntyre har hatt sin misjon som et viktig korrektiv, men ikke opphev han til noe mer enn han er.

Klimaforskning består av noe sånt som 50 forskjellig fagfelt. De som utroper seg til "verdens fremste klimaforskere" (og innimellom selverklærte nobelprisvinnere) er altså en generalister og ikke spesialister. IPCC TAR og AR4 hadde ingen statistiker med, men lot som de var "verdens fremste eksperter" også på dette feltet. Det var/er de altså ikke i nærheten av å være.

Ingen påstår at McIntyre er ekspert på alle disse 50 fagfeltene, men ingen i IPCC system er i nærheten av kompetansen til McIntyre når det gjelder statistikk og metodikk for å avsløre bløffer der man missbruker "statistikk" til å late som man har bevis.

En generalist skal slite med å komme opp på nivået til en spesialist. Særlig når spesialisten gikk ut som en ener i sitt fag fra sitt kull på universitet og siden har viet et helt yrkesliv på nettopp dette faget. Det er en grunn til at climategate-mailene er fylt opp av hat og frykt for McIntyre.

IPCC-miljøet strøk med glans til eksamen da de:

1: Kjørte frem MBH99 uten å sjekke gyldigheten av dette søppelet i IPPC TAR da de lot være å spørre noen som kunne statistikk

2: Etter at McIntyre hadde matet CRU/IPCC med teskje om hvor blåst MBH99 var så fortsatte de likevel å støtte dette tøvet i IPCC AR4. På dette tidspunktet kunne de heller ikke nekte på at de kjente til at MBH99 var junkscience

3: Lukkemusklene i IPCC tillot bedrageren Mann å skjule både data og metoder.

Altså, pensjonisten McIntyre gjorde den jobben som tusenvis av forskere med uendelig menneskelige og økonomiske resurser ikke klarte eller ville gjøre. McIntyre gjorde jobben uten founding i ryggen. Det eneste bidraget fra CRU/IPCC miljøet var sabotasje og motarbeidelse. Dette gjentok seg også når IPCC senere ble tvunget til å bruke MCIntyre som reviwer, noe som gjorde jobben til McIntyre der umulig.

Dette alene diskvalifiserer de involverte fra CRU/IPCC miljøet til å bli tatt på alvor i noe som helst som har med vitenskap å gjøre og de bør melde seg hos Jon Sudbø til forefallende kontorarbeid.

Og nei, alle de "uavhengige" studiene som støtter MBH99 og som er ramset opp i wikipedia har like liten verdi som MBH99. Så langt som jeg har sjekket baserer de alle seg på bristlecone pines, Polar Urals og Yamal -serien.

Her er en liten oversikt over McIntyres arbeid rundt disse dataene, oppsummert av Andrew Montford:

http://www.bishop-hill.net/blog/2012/5/9/the-yamal-deception.html (http://www.bishop-hill.net/blog/2012/5/9/the-yamal-deception.html)

Denne bloggposten finnes også i kindle-format ($0.99), noe som jeg finner nyttig på toget:

https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?c=cart&i=1095120&cl=194493&ejc=2 (https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?c=cart&i=1095120&cl=194493&ejc=2)

Hvis du først forsvarer MBH99 og dens avleggere så kan det være greit å vite hva kritikken går ut på...
Title: Sv: Klimarealistene - nå rakner det
Post by: Emeritus on 20.01.2017, 10:25:37
Varmerekordene vi har hatt de siste årene synes å gå på helsen løs på både her og der, foreløpige høydepunkter finner vi på Klimarealistene og på WUWT;

http://www.klimarealistene.com/2017/01/20/falsk-klimanyhet-fra-ntb-2016-varmest/

https://wattsupwiththat.com/2017/01/19/2016-global-temperature-the-pause-never-went-away/

https://wattsupwiththat.com/2017/01/19/noaa-data-demonstrates-that-2016-was-not-the-hottest-year-ever-in-the-usa/

NÃ¥ har det jeg har ventet pÃ¥ lenge, endelig materialisert seg. 2015/16 Ninoen teller ikke, den er egentlig falsk, og et fenomen som egentlig ikke er naturlig. Energien kommer ingen steder fra, og er bare skapt som et engangstilfelle ved at den allmektige har grepet inn og gjort underverker dypt under Stillehavets uransakelige overflate. At det samme skulle være tilfellet med 1998 El Ninoen, er det foreløpig fÃ¥ som vil snakke høyt om. Det vil si, endog de mest standhaftige i WUWT's kommentarfelt, begynner nÃ¥ Ã¥ lure. 

 
Title: Sv: Klimarealistene snakker sant uten å mene det
Post by: Emeritus on 04.03.2017, 12:00:27
Stein artikkelen som Petter T. ikke ønsker å si hva den kan benyttes til har nå nådd Klimarealistene;

http://www.klimarealistene.com/2017/03/01/nrk-yr-med-rekordlite-sjois-men-rekordstor-uredelighet/

Og de rapporterer:

(Tillegg 3. mars) For fordypning i temaet arktisk sjøis viser vi til denne ferske rapporten som viser at det i dag er mindre arktisk sjøis enn det var i det meste av de siste 10.000 årene.

The truth at last.

Title: Sv: Klimarealistene - Smørselgeren slår til igjen
Post by: Emeritus on 13.04.2017, 01:34:04
Av alle klimatyper må Ole Henrik Ellestad være den som i klimasammenheng har sin intellektuelle arv nærmest de encellede skapningene. Ethvert innlegg av han kan vanligvis svares med H�, hva har han røykt i dag. Nå har han toppet det enda en gang.

Vi snakker om Klimanytt 194, av Ole Henrik Ellestad. Der den store smørselger forsøker seg som klimavitenskapshistoriker;

http://www.klimarealistene.com/2017/04/10/drivhuseffektens-historikk-co2-har-liten-effekt/

Hele innlegget er aldeles meningsløst og en vanlig graut av alt han ikke har forstått. Til og med hans tilhengere har tilsynelatende fått nok nå. En Theisen skriver;

"Nesten historieløst å ikke nevne Suki Manabe i en slik oppsumering!"

Skal noen ha en kortfattet historie, anbefaler jeg SPENCER R. WEART, han anses som rimelig nøktern, dog advarer jeg mot at han både tror på drivhuseffekten og at en ytterligere økning av CO2 vil lede til oppvarming. Han er altså i motsetning til Ellestad en ALARMIST!!!
 
http://history.aip.org/climate/co2.htm

Vel, når Theisen i sin høflighet omtaler Ellestads manglende viten om Manabe som historieløst, er det jo et understatement, det er mye hos Ellestad som er løst, men hva med å antyde at Smørselgeren sannsynligvis har lagt i et erkjennelsesmessig koma de siste 50 årene?

Vi snakker her om en klimaidiot som fortsatt skriver om den nært forekommende istiden.

Sitat Ellestad:

"The Times og Newsweek hadde forside om dette i midten av 1970-Ã¥rene."

Og da mener han denne;

http://science.time.com/2013/06/06/sorry-a-time-magazine-cover-did-not-predict-a-coming-ice-age/

Hvor mange ganger skal denne bløffen gjentas og de i Klimarealistene som faktisk legger igjen penger på dette organet sitter igjen og sier at Ole Henrik er jo faen til kar, han var jo FORSKNINGSDIREKT�R selv om han lyver hele tiden.

Nei, Ellestad har hatt en karriere i forskningssammenheng på linje Solfrid Rørlien Saue som TV personlighet, forskjellen er at hun hadde anstendighet og selvinnsikt til å innse at det var slutt.

Hvor mange avdelingsdirektører tror dere der er i forskningsrådet;

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal&cid=1175003277667&querystring=avdelingsdirekt%C3%B8r&spell=true&filters=cssitename%2C%21ForskningsradetEngelsk%2C%2Clangcodes%2Cno&isglobalsearch=true&configuration=nfrsearchersppublished

Hvilken drøm, i all fremtid kan disse typene omtale seg som DIREKT�R I FORSKNINGSR�DET eller yndlingsvarianten her på siden;

FORSKNINGSDIREKTÃ?R

og som Smørselgeren uttale seg med den største suffisians om spørsmål de ikke har den fjerneste forståelse av.

Faen for en lettlurt gjeng.

 


 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 17.04.2017, 12:14:53
Sitat Petter T.

"Maken til inkonsekvent hykler skal man lete lenge etter!!"

En av hemmelighetene i klimadebatten er å skille mellom Arnold Juklerød

https://no.wikipedia.org/wiki/Arnold_Jukler%C3%B8d

og Einar Kringlen

https://no.wikipedia.org/wiki/Einar_Kringlen

den ene diagnostiserer, den andre blir diagnostisert.

For de mindre opplyste kan dette være et vanskelig skille. Tilfellet Ellestad burde for de fleste være enkelt. Mannen er en karrieremessig katastrofe som nå i snart 10 år har forsøkt seg på klima på sine gamle dager. Gi meg en piece av Ellestad, og jeg skal radbrekke den på maks et døgn (hvis jeg har tid).

Se på denne:

https://www.youtube.com/watch?v=8ougdzuGWE8

Mannen har en hel rekke fellestrekk med de som står på de ulike messer og selger grønsakskuttere.

"Se her hva IPCC forteller oss, og dette har de gjort i mange år.

Men se her på denne tomaten fru Gamlemshaug, jeg ser på Dem at De er redd for å skjære i disse tomatene, men følg med nå! Din redsel for å servere din mann den deiligste tomatsalat vil være borte som dugg for solen når de har kjøpt min IPCC godkjente grønnsakkutter, eller som mine venner i IPCC kaller den, "Ole Henriks Delight." Og dette fru Gamlemshaug høres kanskje ut som overdrivelse og markedsføring, men etter at De har forsøkt "Ole Henriks Delight," vil De få et nytt liv fylt av friske grønnsaker og en langt bedre benbygning. Jeg kan faktisk dokumentere at min "Ole Henriks Delight" kan redusere risikoen for osteoporose og fibromyalgi også. Jeg vil heller ikke utelukke at De får bedre tak på de mer private deler av livet, dette skjedde faktisk med meg, etter at jeg utviklet "Ole Henriks Delight," føler jeg meg som en potent attenåring hvis De forstår hva jeg mener."


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.04.2017, 20:07:18
Jeg hadde et feilplassert innlegg for et par dager siden her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=841.msg6433#msg6433

Eg er djupt såra og vonbroten for at ikkje ein kjeft har sagt noko om mitt innlegg, eg tykkjer at eg har blitt møtt med tystnad, nett slik som Klimarealistane ikkje kjem til orde i ordskiftet eller berre vært sett heilt bort ifrå som nokre tullingar. Difor denne førespurnad om nokon andre ser noko, eller om det berre er eg som ser noko riv ruskande gale med denne Ellestadkaren;

"Etter Brundtlandrapporten (1987) og etablering av IPCC i 1988 under sterk innflytelse av Margaret Thatcher, ble CO2 satt i «førersetet». Hovedkomiteen hadde i IPCCs 1995-rapport ingen preferanse for CO2-effekten, men Clintonadministrasjonen intervenerte, og sørget for at menneskeskapt pÃ¥virkning â??var betydeligâ?? (KN 83). Det Ã¥pnet for Kyoto-avtalen. De mange alvorlige brudd pÃ¥ vitenskapelige prinsipper som: manglende «hot spot», «Hockeykølla», «Climategate», «Himalayagate», utflating av global middeltemperatur fra 1997 til nÃ¥, manipulasjoner av temperaturer i Antarktis mm pÃ¥virket ikke politikernes aksept av modellene."

Så tilbake til mitt vanlige sidemål. Er det kun jeg som ser noe her? Hva er det Mandolinselgeren forsøker å uttrykke? Jo; Kyoto-avtalen ble inngått til tross for en rekke brudd på vitenskapelige prinsipper som;

-  de manglene hot spot
- "Hockeykølla"
- "Climategate"
- "Himalayagate"
- Utflating av globale temperaturer fra 1997 til nå
- noe om Antarktis

Kyoto-avtalen ble inngÃ¥tt i 1997;  https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol#Ratification_process

- Når the hot spot skal oppstå er under sterk vitenskapelig debatt
- Kølla kan ikke ha oppstått før MBH98 eller MBH99, altså minst to år etter Kyoto
- Climategate oppstod i 2009, minst 12 år etter Kyoto
- Himalayagate oppstod etter at AR4 ble publisert i 2007, eller 10 år etter Kyoto -

  ttps://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol#Ratification_process

- utflatingen som begynte i 1997 og ble avsluttet i 2014 - eæh, gi meg nå tid til å tenke, begynte i 1997 samtidig som Kyoto ble undertegnet og var ikke konstatert før 15 år etter Kyoto

Så Den Store Elletsad kritiserer altså politikerne for å ha inngått Kyotoavtalen fordi de ikke var i stand til å forutse hva som ville skje etter 1997, og der de store hendelser som Ellestad maser om hele tiden skjedde først tiår senere.

Her er i realiteten bare en mulig forståelse av dette. Den Store Ellestad forstår ikke konseptet "tid." Han forstår heller ikke konseptet årsak og virkning, der den forårsakende hendelse nødvendigvis må skje før en ser en virkning, eller står vi foran en ny og banebrytende artikkel i KN206 om at vårt tilvante konsept om tid ikke nødvendigvis gjelder klimaspørsmålet?

Er det merkelig at denne mannen er Dr. I Ikke Noe Som Helst?   

 
Title: Sv: Klimarealistene - Bitch Slap
Post by: Emeritus on 15.05.2017, 16:31:56
Ellestad blir bitch slapped på egen blogg. Det positive er jo at Alf Lackner og Folke Forfang ikke bare blir retusjert bort.

http://www.klimarealistene.com/2017/05/12/ny-klimalov-en-test-pa-politikernes-integritet/
Title: Carbomontanus rir igjen
Post by: Bebben on 15.05.2017, 22:19:16

Fant en annen artig kommentar der: 


Quote
pjottr Tævnes /nicola spang.    
 
 15. mai 2017 at 19:52 
 

Ja, det er vel klart. Denne Ellestad setter seg vel selv atter en gang og enda mer ut på sidelinjen i «leiren» sin på den måten her.

Jeg har forlengst slått ham i sekk med gammal skjermet og værnet venstreside på anstaltnivå i fabrikklivet og i barndomsheimen fagforeningen. Det er de intellektuelle på venstresiden, communist manifesto med o ganske enkelt.

Nazisme var ikke lenger prosederbart da han var barn og sto til konfirmasjon så de hoppet over i og lot seg preaaaaage i den «leiren» der. Men det er Ljenins the 21 conditions som skinner igjennom fra katekismeoppdragelsen.

Og Aaslid må jo behandles rutinemessig som en klassisk nazi DDR- messighet i stilling bak muren ved grenseovergangen. Som vel jo er hva han er vinklet til.

Selv en overflatisk stilistisk og innholdsmessig analyse (i den grad et innhold er å finne) viser at her har vi å gjøre med Carbomontanus med nytt nick! Mens jeg av emeritus er utropt til "klimakuk" med "psykiatriske standpunkter", hva det nå kan være, har Carbomontanus tidligere utropt meg til en "communistisk celle"!

Klimadebatt er gøyal folklore!  ;D


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 15.05.2017, 22:33:02
Og hva antyder Bebben her? At jeg er inne på KR med nytt nick?

Det er i så fall BS, jeg sa allerede i august 2015 at jeg aldri skulle "sette min fot" mer på det forumet, og det har jeg tenkt å holde.

Det aktuelle innlegget har for øvrig nettopp kommet inn og ryker ut straks Aaslid oppdager det, følg med.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Telehiv on 15.05.2017, 22:49:28
Emeritus,
hvis du hadde fulgt klimadebatten for en del år tilbake, ville du skjønt hvem Bebben sikter til med Carbomontanus*. Bebben har overhodet ikke deg i tanker der, og antyder derfor heller ikke at du har dukket opp med nytt nick hos Klimarealistene. Carbomontanus har tydeligvis funnet seg en PC på vaktrommet mens nattevakten er på toalettet, eller noe slikt.

*Carbomontanus, pseudonym for Sverre Kolberg, var i en årrekke en av de mest notoriske og slettede klimakverulanter kongeriket har hatt. I hans mest intense perioder var det ikke en gang mulig å finne ut av hva han kverulerte mot. Men at han var mot noe, og omgitt av idioter på bred front, var det aldri tvil om. .

Her er link som forklarer det meste: http://klimaforskning.com/forum/index.php?topic=1383.55;wap2
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 15.05.2017, 23:13:54
Det var betryggende å høre. Men med min paranoide* grunnholdning, må jo Bebben forstå at å blande meg inn i samme setning, kan utløse de verste misforståelser.

* Paranoid;  Her skal dere fÃ¥ en helt sann historie fra virkeligheten. For 25 Ã¥r siden ble jeg godt og personlig kjent med en kvinnelig psykolog som jobbet mye som sakkyndig i barnesaker, særlig barnefordelingssaker. Som et ledd i spesialiseringen og et doktorgradsarbeid, ville hun gjennomføre en personlighetstest av en rekke dommere og advokater i en by som denne historien ikke taper pÃ¥ ved Ã¥ være utelatt. Hun fikk Justisdepartementets tillatelse og alle de involverte ble lovet total anonymitet. Det ble benyttet en standard amerikansk personlighetstest der en skal svare pÃ¥ flere hundre spørsmÃ¥l/pÃ¥stander med ulik veining etc.

Vel, min venninne gjennomførte testene men døde kort tid senere av kreft, men hun rakk å være litt indiskre før hun vandret over floden, ingen navn ble nevnt, men;

- praktisk talt samtlige skåret høyt på paranoiaskalaen
- et betydelig antall så høyt at de lå utenfor normalområdet
- og et par - tre så høyt, at det i alvorlig grad ville være egnet til å svekke deres vurderingsevne

Vi snakker således om en generell yrkesskade.
Title: Sv: Klimarealistene - Fader, muligens vår
Post by: Emeritus on 16.05.2017, 20:27:45
Sitat Emeritus (er det uhøflig å sitere seg selv?);

"Det aktuelle innlegget har for øvrig nettopp kommet inn og ryker ut straks Aaslid oppdager det, følg med."

http://www.klimarealistene.com/2017/05/12/ny-klimalov-en-test-pa-politikernes-integritet/

Ikke bare har det røket ut, men alle spor er borte. Vanligvis pleier Aaslid å la litt av innlegget stå, stryke det som han ikke liker, gjerne med følgende kommentar;

"snip, vi ønsker en seriøs og saklig debatt her på forumet og personangrep tillater vi ikke."

Dette pleier han ofte å uttrykke i samme åndedrag der han beskylder mainstream klimavitenskap - gjerne ved navngitte personer - for systematisk bedrag, manipulering og alt det der. Men stakkars Carbonmontanus - som jeg først ble kjent med i går - blir altså behandlet som Amadeus, han blir bare kastet i en umerket og ukalket grav.

Og det er litt tragisk fordi det var minst to kommentatorer som umiddelbart gjenkjente Carbonmontanus, og begge uttrykte savn og litt glede over galskapen, men også disse er sporløst forsvunnet.

Og hva har vi fått i stedet? Jo, en "kommentar" av Ellestad der han på et vis forsvarer sitt første innlegg. Og det er nesten like tragisk i sin vitenskapelige hjelpeløshet som Carbonmontanus endelikt i en umerket grav, der Ellestad avslutter med:

"Den som venter på en kald La Niña venter muligens ikke forgjeves."

Jeg liker ikke "muligens" opp i alt dette, ingen trosbekjennelser inneholder ordet "muligens." Som nevnt var jeg i konfirmasjonsselskap i helgen og gikk da selvfølgelig i kirken som en del av Ã¥ følge med i folkloren jeg vokste opp med. 

Hva med;

"Fader, muligens vår?"
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Per on 16.05.2017, 21:08:07
o co2 er kanje litt klisje aktig  nÃ¥r vi er innom det religiøse tenker jeg pÃ¥ begynnelsen i første mosebok om
kunnskapens tre som alle vet førte til utkastelse fra paradiset  Adam trodde nok at han ved hjelp av kunnskap skulle berge seg videre noe jeg savner i filosofien til dagens politikere videre synes det som sannsynlig at adminisrator av forumet
kan være påvirket av egne holdninger. mine inlegg pleier også å forvinne
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 16.05.2017, 21:26:12
Onkel P. Nå har både Telehiv og jeg forsøkt å dechiffrere dine innlegg. Jeg skal ikke utelukke at innleggene inneholder stor klimaforståelse på et språk eller i en uttrykksform vi foreløpig bare ser noen svake konturer av, jeg har faktisk sendt dine innlegg til en bekjent, OnklP;


https://www.youtube.com/watch?v=iHDLnL5EArE


 
Title: Sv: Klimarealistene - nå er det utilslørt
Post by: Emeritus on 17.05.2017, 01:04:12
Siste bombe innen klimaforskning;

http://www.klimarealistene.com/2017/05/16/leting-etter-drivhuseffekten/

"Ifølge termodynamikkens 2. hovedsetning kan varme kun strømme fra et varmere til et kaldere legeme. Oppvarming ved tilbakestråling fra en kaldere atmosfære til en varmere jordoverflate som vist i figur 5 er derfor ikke mulig."

I følge tredje HVUP - direktiv, fastslått med 236 mot 118 stemmer på det fjerde Klimamøte i Las Vegas i det herrens år 234, er det umulig å få en viss type mennesker til å forstå at varme er nettoeffekten av energioverføringen fra ett legeme til et annet, men at varme også stråler ut av et hvert legeme over 0K, men da heter det ikke varme med mindre det treffer noe kaldere, men det heter uansett varmestråling.

Jeg har nå under utarbeidelse en klimaroman der hovedpersonene alle er fotoner, eller kvanter som Max Planck kalte det.

Dette er egentlig "ting" med personlige egenskaper. De har både en far og mor, brødre og søstre, og til og med onkler, tanter og søskenbarn. Noen av disse opptrer uregulert, typisk som i kvantefysikken der fotonene kan sprette i alle retninger, på samme måte som at onkel Per alltid lager skandale med å være for full og forsøker seg på tante Olaug som kommer fra en helt annen del av slekten, og der tante Olaug også tidvis oppfører seg som kvanter gjør, de er totalt uberegnelige.

Vel, jeg har bare kommet til første kapittel. Planen er å inkorporere det store spørsmålet "om noe kaldere til det varmere."

Tanya, et foton fra 245K, har reist i 234.000 år gjennom Universet og ser allerede på lang avstand Oscar fra 255K som bare har reist 124 år, men den som tror at fotoner har alder blir lett lurt i denne historien. Det eneste som i følge en del klimatyper betyr noe er hvem av Tanya og Oscar kommer fra det varmeste stedet.

I vÃ¥r historie møter Tanya den ca 200.000 Ã¥r yngre Oscar midt i løse luften (et sted der ute der det ikke en gang er løs luft)  og siden Tanya kommer fra et kaldere sted enn Oscar, sÃ¥ snur Tanya midt i løse luften og blir med Oscar tilbake der hun kom fra. Ikke bare kommer hun dragende med den 200.000 Ã¥r yngre Oscar, men hun blir gjenforent med mange av sine søsken, tanter og alt det der. Men hun savner sin søster Monica. OgsÃ¥ hun reiste for 234.000 Ã¥r siden og det ryktes at hun var pÃ¥ vei mot et kaldere sted og derfor ikke snur "midt i løse luften" slik Tanya gjorde.

Vel, dette er termodynamikk omtrent pÃ¥ det nivÃ¥ man kan lese ut av "noe kaldere kan ikke varme opp noe varmere" som faktisk er et tema i klimadebatten den dag i dag og som Alf Prøysen sikkert kunne ha gjort noe stort ut av.     
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 17.05.2017, 01:13:14
Kjapt svar, som alltid: Begrepet "varme" kan aldri sidestilles med et foton. Dessuten gjelder termodynamikkens andre lov kun for lukkede/isolerte systemer. SÃ¥ ditt eksempel kan ikke sammenlignes med dette.

For å drodle litt rundt hva oss klima***(?)er syns om dette: se for deg et lite hjul og et stort hjul som spinner. Det lille spinner saktere enn det store. Hvordan kan du få det lille til å påvirke det store til å gå fortere, og kan denne økede energien gjenbrukes til å få det lille til å spinne litt fortere igjen etterpå?

Dette er heller ikke sammenlignbart, og er ment som tankespinn (heh) for å prøve å pense tankene inn på en annen anvendelse av den Andre Lov.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 17.05.2017, 01:58:01
Og jeg sammenstiller ikke varme med et foton. Hele denne "ikke noe kaldere kan ikke varme opp noe varmere" debatten er en stor logisk brist. Alle er enige om at alt over 0K sender ut varme(stråling) som også alle er enige om er energi. Skal dette kun ha termisk effekt hvis det treffer noe varmere, har en tryllet bort energi, med mindre en lager en konstruksjon om at kun hvis varmestrålingen er på vei mot noe kaldere vil det ha termisk effekt, men hvis varmestrålingen er på vei mot noe varmere så forsvinner det, eller at fotonene snur i løse luften og går en annen vei og ikke treffer det varmere (enn der den kom fra.)

Og ytterligere et tankeeksperiment; det som gjør at vi ser er akkurat de samme bølgene som i følge denne teorien ikke skulle ha noe påvirkning hvis de kom fra et kaldere sted. Kaldere enn hva, retina som holder omtrent kroppstemperatur. Hvorfor kan vi se gjenstander som åpenbart er kaldere enn retina? Er ikke disse bølgene energi men likevel registreres de som synsinntrykk?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 17.05.2017, 08:44:43
Varme, som begrep brukt i termodynamikkens 2. lov, omhandler netto energifluks. Altså, to legemer i et lukket/isolert system kan gjerne utveksle fotoner, men varmen vil alltid avta i det varme legemet og øke i det kalde. Det er heller aldri slik at det ene legemet kan slutte å avgi energi til et annet legeme med lavere temperatur.

Som du ser av definisjonen på Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Varme):
Quote
Varme (med standardsymbol Q) er, etter en streng definisjon, termisk energi overført fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur.

"Varme" som fysikkbegrep er altså en beskrivelse av energioverføring, ikke energi direkte.

Jeg kan forstå at begrepet er vanskelig å ta inn over seg hvis man ikke har studert fysikk. Jeg har bare 3FY fra videregående, og det tok mye tid før jeg tok det inn over meg. Dagligdags fungerer det ikke med samme betegnelser.

Når jeg legger hånden inntil en bit isopor kjenner jeg varmen strømme fra isoporbiten til meg. Mens det i realiteten er det omvendte som skjer.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 17.05.2017, 09:06:10
Sitat Administrator:

".....se for deg et lite hjul og et stort hjul som spinner. Det lille spinner saktere enn det store. Hvordan kan du få det lille til å påvirke det store til å gå fortere, og kan denne økede energien gjenbrukes til å få det lille til å spinne litt fortere igjen etterpå?"

For å følge opp eksempelet ditt så ser jeg ikke helt for meg hvordan de to hjulene påvirker hverandre, altså den rent fysiske mekanismen. Men jeg kan forsøke å følge opp.

To gummihjul som roterer fritt fem cm fra hverandre, ett med diameter 50 cm og ett med diameter 100 cm. 50 cm roterer med 100 o/min, 100 cm roterer med 200 o/min, begge hjul har stor masse, la vi si hhv 1000 kg og 2000 kg. Når disse hjul føres sammen vil friksjonen (tenk deg landingshjulet på et fly når det treffer rullebanen) lede til at 50 cm vil øke sin rotasjonshastighet og 100 cm vil redusere sin rotasjonshastighet, det vil oppstå en balanse.

Så går vi et hakk videre, 50 cm roterer med 150 o/min, 100 cm fortsatt med 200 o/min og rotasjonshastigheten på begge hjul vil øke i forhold til det første eksempelet.

Det er ingen som påstår at den kaldere atmosfæren varmer opp den varmere overflaten, overflaten får sin energi fra solen og skal kjøles mot en varmere atmosfære og vil derfor avkjøles senere, det tar lengre tid å bli kvitt energien, den blir således varmere. En kan gjerne benytte det ikke fysiske begrepet isolasjon, mer CO2 isolerer bedre enn mindre CO2 siden CO2 i motsetning til O og N absorberer og emitterer og en del av denne går ned mot overflaten.

Det er omtrent like enkelt og logisk som at en person som er nedkjølt av redningsmannskapene blir iført en varmefolie

http://www.noraid.no/products/noraid-redningsfolie-160x210cm

ca. 15 % av varmetapet skyldes stråling fra kroppen, og en del av denne blir stoppet og sendt tilbake til kroppen på grunn av foliens reflekterende egenskaper. Den viktigste isolerende effekten er imidlertid at folien også fungerer som en dampsperre. Og ingen hevder at folien varmer kroppen.

PS og edit; "Og ingen hevder at folien varmer kroppen." Jo, i dagligtale vil sikkert mange hevde at varmefolien varmer kroppen, men rent fysisk vil ikke den kaldere varmefolien i seg selv overføre energi til kroppen.


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 17.05.2017, 09:12:53
Sitat Administrator;

""Varme" som fysikkbegrep er altså en beskrivelse av energioverføring, ikke energi direkte."

Ja, dette varmebegrepet rotes det mye med noe jeg også gjorde innledningsvis i debatten. Jeg vet at dette er den fysiske definisjonen. Men varme eller heat benyttes også i praksis "feil." Okular hevder eksempelvis at OHC - Ocean Heat Content - er feil siden "heat" er det du beskriver.

Det heter varmestråling eller en heat flux eller thermal flux

https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_flux

og det helt uavhengig av om fluxen kommer fra noe kaldere og treffer noe varmere.

PS; Og folien heter varmefolie, selv om den åpenbart ikke i seg selv overfører noe energi til kroppen.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 18.05.2017, 10:51:10
Du skriver riktig, og det er jo dette som er hele poenget. Rent fysisk forekommer det på ingen måte en energioverføring fra varmeteppe til kropp.

Diverse uttalelser/skisser fra IPCC og andre hevder nokså hardnakket at atmosfæren varmes opp av bakken, og at atmosfæren deretter varmer opp bakken mer. "Mer til overs". Mye av opprøret rundt dette går på det at det er særdeles uvitenskapelig å omtale det som skjer på en såpass "ufysisk" måte. Noen utsagn er, i tillegg til å være uvitenskapelige, direkte feil.

Det virker også som om ufysiske/ufyselige utsagn er selve fundamentet i noen deler av IPCCs arbeid, og at de som forsker på det tar det for god fisk.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 18.05.2017, 22:39:16
Sitat Administrator;

"Diverse uttalelser/skisser fra IPCC og andre hevder nokså hardnakket at atmosfæren varmes opp av bakken, og at atmosfæren deretter varmer opp bakken mer."

Etter ca. to aktive år som klimadebattant har det gradvis gått opp for meg at spørsmålet er langt mer komplisert enn disse enkle skissene fra IPCC og andre organer. Disse er laget for policy makers og er ikke vitenskapelige fremstillinger, men det tolkes slik på bloggene.

Jeg så en gang et foredrag (på nettet som jeg ikke finner igjen) av en norsk klimaforsker i sekstiårene. Han var ytterst motvillig jaget ut for å forklare dette. Han var åpenbart oppgitt, han var en elendig pedagog og det eneste han greidde å få ut av seg på ulike spørsmål var at dette er komplisert, men jeg tror på det han sier.

Han sa bl.a. at den langbølgede strålingen fra overflaten blir absorbert og emittert allerede noe få meter over bakkenivå. Men så blir den på ny absorbert og emittert i lag på lag oppover i atmosfæren. Energitransporten skifter karakter avhengig av den lokale atmosfæres oppbygning, hvor vi er på planeten og at de beste klimamodellene har i dag har rundt 28 lag der det enkelte lag har ulike verdier for stråling, konveksjon og kondensasjon og der disse verdier endog varierer mellom hav og land, breddegrad, årstid, osv.

Slik drivhuseffekten forklares rundt omkring virker det som om der er et tak av CO2 på en eller annen høyde som sender en pil med "varme" tilbake til overflaten. Men det er åpenbart ikke slik det virker, og det påstår heller ikke klimavitenskapen. Men de som hevder å kunne imøtegå denne vitenskapen kommer bare trekkende med disse pilene med x w/m2 og synes totalt uvitende om kompleksiteten bak en klimamodell.

"Klimamodell" er sannsynligvis det mest utskjelte begrep innen klima"skeptisismen," men hvis alternativet er å lese en angivelig professor Solheim fra Universitetet i Tromsø fortelle meg at noe kaldere ikke kan varme opp noe varmere, så setter jeg en femmer på klimamodellene.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 19.05.2017, 09:21:46
Vel, jeg synes det er et ganske grovt overtramp. Det hadde ikke kostet en kalori å si "begrenser varmetapet" i stedet for "bakken varmer opp atmosfæren, som igjen varmer opp bakken". Samt bruke skisser med nettofluks i stedet for disse fiktive energistrømmene.

Ekstremt feil blir det når den famøse energibudsjett-skissen viser at energien som kommer fra atmosfæren (324 W/m2) er MYE større enn det som kommer fra sola (168 W/m2). Hvis vi går tilbake til hjul-eksempelet, vil altså det lille hjulet presse på med energi over til det store hjulet, og det store presser tilbake.

Jeg har vært i diskusjon med Bjørn Samset om dette på Twitter, og han forsvarer skissen og oppvarmingsbegrepet hardnakket.

Om vi blir enige om skissen er "riktig" eller ikke i lekmannsterminologi, må du jo være enig i at det hadde vært jævlig mye enklere å unngå kritikk om man var pittelitt flinkere med ordbruken?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 19.05.2017, 09:49:34
� forklare drivhuseffekten i legmannstermer tror jeg er ekstremt vanskelig. En kan si at mer CO2 i atmosfæren vil virke som et litt tykkere ullteppe som gjør at en blir litt varmere enn med et tynnere ullteppe. Men å begynne med tilbakestråling og alt det der skaper raskt bare kaos. Du og jeg har vært i denne debatten et par år (du sikkert lenger) og en skal faktisk jobbe med dette en del og i tillegg ha litt grunnleggende fysikkunnskaper (som jeg knapt har) for å forstå selv det mest elementære.

PS: Her fikk jeg en link på Forskning.no som sier noe om hvor mye av strålingen som går direkte fra overflaten og ut i rommet.

http://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JAS-D-11-0248.1
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Okular on 20.05.2017, 13:30:37
Det heter varmestråling eller en heat flux eller thermal flux

"VARMEstråling" ('thermal radiation') er noe helt annet enn "strålingsVARME" ('radiant heat'), Emeritus.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Okular on 20.05.2017, 13:52:23
Ã? forklare drivhuseffekten i legmannstermer tror jeg er ekstremt vanskelig.

Nei, det er nettopp det det IKKE er. Her forklarer Raymond T. Pierrehumbert grunnideen temmelig lettforståelig, vil jeg mene:
https://geosci.uchicago.edu/~rtp1/papers/PhysTodayRT2011.pdf
Quote
An atmospheric greenhouse gas enables a planet to radiate at a temperature lower than the ground's, if there is cold air aloft. It therefore causes the surface temperature in balance with a given amount of absorbed solar radiation to be higher than would be the case if the atmosphere were transparent to IR. Adding more greenhouse gas to the atmosphere makes higher, more tenuous, formerly transparent portions of the atmosphere opaque to IR and thus increases the difference between the ground temperature and the radiating temperature. The result, once the system comes into equilibrium, is surface warming.

Jamfør det Pierrehumbert sier over med denne skjematiske framstillingen av den samme mekanismen (fra Held & Soden, 2000):

(http://www.climatetheory.net/wp-content/uploads/2012/05/greenhouse-effect-held-soden-2000.png)

Pierrehumbert forklarer effekten også på litt mer generelt grunnlag, slik (fra samme artikkel):
Quote
The planetary warming resulting from the greenhouse effect is consistent with the second law of thermodynamics because a planet is not a closed system. It exchanges heat with a high-temperature bath by absorbing radiation from the photosphere of its star and with a cold bath by emitting IR into the essentially zero-temperature reservoir of space. It therefore reaches equilibrium at a temperature intermediate between the two. The greenhouse effect shifts the planet's surface temperature toward the photospheric temperature by reducing the rate at which the planet loses energy at a given surface temperature. The way that works is really no different from the way adding fiberglass insulation or low-emissivity windows to your home increases its temperature without requiring more energy input from the furnace. The temperature of your house is intermediate between the temperature of the flame in your furnace and the temperature of the outdoors, and adding insulation shifts it toward the former by reducing the rate at which the house loses energy to the outdoors. As Fourier already understood, when it comes to relating temperature to the principles of energy balance, it matters little whether the heat-loss mechanism is purely radiative, as in the case of a planet, or a mix of radiation and turbulent convection, as in the case of a house - or a greenhouse. Carbon dioxide is just planetary insulation.

Her har du dessuten en variant av Pierrehumberts første beskrivelse (figuren han bruker skulle være lettgjenkjennelig), fra Chris Colose:
https://chriscolose.wordpress.com/2010/02/18/greenhouse-effect-revisited/ (https://chriscolose.wordpress.com/2010/02/18/greenhouse-effect-revisited/)
Quote
It is really important (in fact, essential) to understand that the greenhouse effect requires colder air aloft to work with, as you essentially replace strong surface radiation with weaker emission from higher layers. This is why adding CO2 creates an energy imbalance at the top-of-atmosphere. In an isothermal atmosphere, you could not get a greenhouse effect.

(https://chriscolose.files.wordpress.com/2010/02/gt5.jpg)

The effective height "H" above is obviously dependent on wavelength, and moves higher as the opacity [is] increased in that region.

So...review: Because of energy balance, the planet must get rid [of] to space as much energy as it receives from the sun. Averaged over the Earth, taking into account the albedo and geometry, this is about 240 W/m2. In the absence of an atmosphere, this flux of radiation is lost by the surface by "σ Ts4". With an atmosphere, this flux of radiation is allowed to emanate from upper, colder layers of the atmosphere, say on average at some altitude H. Increasing greenhouse gases increases the altitude of H, a height in the atmosphere which depends on wavelength, and characterizes a level of mean emission to space. Because the atmosphere is now emitting from colder levels of the atmosphere, the OLR has decreased, and the result is that the planet must warm to re-establish radiative equilibrium.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Telehiv on 20.05.2017, 15:37:18
Flott hvis dere klarer å holde en like konstruktiv og utredende profil videre på dette!
For det er lenge siden vi har hatt et skikkelig forsøk på å drøfte dette på en nøytral søkende måte.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 20.05.2017, 17:44:34
Sitat Okular;

Sitat Emeritus:

"Ã? forklare drivhuseffekten i legmannstermer tror jeg er ekstremt vanskelig."


"Nei, det er nettopp det det IKKE er. Her forklarer Raymond T. Pierrehumbert grunnideen temmelig lettforståelig..."

Og hvor mange prosent av befolkningen ville forstå denne artikkelen? 5%, i beste fall 8%?

Sitat Okular;

"VARMEstråling" ('thermal radiation') er noe helt annet enn "strålingsVARME" ('radiant heat'), Emeritus."

Men er thermal radiation og radiant heat ulike fysiske fenomener. Thermal radiation er den fysiske betegnelsen på varmestråling og dette uavhengig av om strålene kommer fra noe kaldere og treffer noe varmere, mens strålingsvarme er en metode for å varme opp ett eller annet, eksempelvis en person på en altan og for at den skal varmes må det tilføres netto energi, kilden for strålingen må gi fra seg mer strålingsenergi enn den som mottar den.

Men er det ulike fysiske fenomener?

PS; innlegget er flyttet hit;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=324.msg6562;topicseen#msg6562Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Okular on 21.05.2017, 10:19:23
"Nei, det er nettopp det det IKKE er. Her forklarer Raymond T. Pierrehumbert grunnideen temmelig lettforståelig..."

Og hvor mange prosent av befolkningen ville forstå denne artikkelen? 5%, i beste fall 8%?

Vel, det er uansett vanskelig å forklare det stort enklere enn det Pierrehumbert gjør. Du fikk med deg isolasjonsanalogien hans også, eller? Isolasjon er vel noe de fleste folk som har vært igjennom folkeskolen skjønner sånn noenlunde, tror du ikke? Man har vel i hvert fall en idé om hva en vegg eller en jakke gjør for noe ...

Quote
"VARMEstråling" ('thermal radiation') er noe helt annet enn "strålingsVARME" ('radiant heat'), Emeritus."

Men er thermal radiation og radiant heat ulike fysiske fenomener.

Jepp.

Quote
Thermal radiation er den fysiske betegnelsen på varmestråling og dette uavhengig av om strålene kommer fra noe kaldere og treffer noe varmere, mens strålingsvarme er en metode for å varme opp ett eller annet, eksempelvis en person på en altan og for at den skal varmes må det tilføres netto energi, kilden for strålingen må gi fra seg mer strålingsenergi enn den som mottar den.

Ja, du har mer eller mindre skjønt det, Emeritus. Hvis du imidlertid skal si "strålene kommer fra noe kaldere og treffer noe varmere", er du nødt til å være klar på at du med "stråler" egentlig mener "fotoner" og ikke "strålingsfluks". Det er to fundamentalt forskjellige fysiske fenomener.

Quote
Men er det ulike fysiske fenomener?

Som sagt (også av deg): Ja.

Edit:
Flyttet til http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=324.msg6564;topicseen#msg6564 (http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=324.msg6564;topicseen#msg6564)
Title: Sv: Klimarealistene og The Bizaro world
Post by: Emeritus on 11.10.2017, 18:42:45
Klimarealistene - som fortsatt benekter, denier, blånekter og for øvrig utviser en rekke andre trekk som er nærmere patologien enn klimatologien* - har en fantastisk artikkel her;

http://www.klimarealistene.com/2017/10/07/100-ar-med-manipulert-global-temperatur/

Klimarealistene er bl.a. kjent for å sutre over manglende klimaytringsfrihet. Jeg har tidligere linket inn artikler der de klimamongoloide Ellestad og Stordahl sutrer over manglende tilgang for sine tåpelige innlegg i norske medier. "Sensur," "ensretting" og "MSM" gjentas uten at de egentlig synes å vite hva de mener.

Det som først og fremst er oppsiktsvekkende med denne klanen er at de selv begår de samme synder de beskylder "den annen side" for å begå. Geir Palin Aaslid må jo være redaktøren fra helvete. Les kommentarene, les hva Sarah sletter, les begrunnelsen, eller les det første innlegget som står i skrivende stund og får stå, Sarah er sannsynligvis ute for å kjøpe enda en kebab;

"Geir Aaslid. Hvorfor slettet du mitt innlegg der jeg diskuterer Staffan Mörners analyse? Innlegget mitt gikk direkte pÃ¥ sak. Kan jeg fÃ¥ vite hvorfor det ikke kan fÃ¥ stÃ¥? Kan du ikke prøve imøtegÃ¥ innholdet i stedet for bare Ã¥ slette det dersom det er noe du ikke liker? Er det noe jeg skriver som Klimarealistene ikke mÃ¥ fÃ¥ lese? Mitt innlegg under din blogg om UAHs septembertemperatur fikk samme skjebne â?? sletting uten begrunnelse.

Er klimarealistene rett og slett redd for saklig kritikk?"


*Klimarealistene er bl.a. det eneste klimaorganet i verden som fortsatt mener at UAH ikke viser noen signifikant oppvarming de siste 18 år.
Title: Sv: Klimarealistenes fascistoide redaktørvirksomhet
Post by: Emeritus on 12.10.2017, 08:50:11
Og da har Palin Aaslid returnert fra kebabsjappen og det innlegget jeg har referert ovenfor er strøket.

NÃ¥ er det en A M Raaen som den 12. oktober 2017 at 07:52 har dette innlegget;

"â?? Si meg hvem du sen­surer, og jeg skal si deg hvem du er!
Den 5. juli ga Erik Lindeberg et verdifullt innspill til disse sidene: Han pÃ¥pekte at satellittmÃ¥lt temperatur skjer ved mikrøbølger i omrÃ¥det 50â??60 GHz, ikke ved infrarødt. Det førte til at KR, som i mange mÃ¥neder hadde fortalt oss om temperaturmÃ¥ling basert pÃ¥ infrarød strÃ¥ling fra oksygen endret dette til mikrobølgestrÃ¥ling.
Likevel ser vi at Lindeberg får sine innlegg slettet. Man skulle jo tro at en mann med Lindebergs solide faglige bakgrunn var svært velkommen i ethvert kommentarfelt om klima, men slik er det visst ikke.
Til gjengjeld får Lars Olav Andersen operere fritt med sine mange misforståelser og stråmenn. Han gjentar og gjentar, på tross av anerkjent fysikk, at gassmolekyler ikke sender ut stråling. Han hevder at klimamodellene ikke tar hensyn til konveksjon. Osv., osv."

SÃ¥ fÃ¥r vi se hvor lenge dette fÃ¥r stÃ¥. Og Lars Olav Andersen synes virkelig Ã¥ komme til sin rett pÃ¥ KR. Jeg antar det er den samme Andersen som herjet pÃ¥ Wahls blogg en periode og var der den eneste som ble moderert, ikke pÃ¥ grunn av klimastandpunkt, men pÃ¥ grunn av en serie fylleinnlegg der han bl.a. pÃ¥stod at hans debattmotstandere foretrakk smÃ¥jenter fra Thailand. 

En ting er at Aaslid driver med åpenbart usaklig sensur, men i motsetning til all annen moderasjon jeg har sett i norsk presse der det i det minste et spor av moderasjon ved at moderator kommenterer at det er slettet og hvorfor, bare stryker KR hele innlegget som om det aldri er skrevet.

Dette organet fortjener ikke Fritt Ords økonomiske støtte, Aaslids redaktørvirksomhet har klare fascistoide trekk.
Title: Sv: Klimarealistene og kebabfrekvensen
Post by: Emeritus on 12.10.2017, 18:38:52
Basert på Aaslids sensurvirksomhet har jeg etter grundige og samvittighetsfylte studier beregnet at han i snitt kjøper en kebab hver femte time, oftere mellom kl. 15.00 og 23.30, og ofte en lang pause fra ca. 23.30 til 11.00 neste dag.

Raaens innlegg fikk stå frem til kebababstinensen tok overhånd og ble slettet - eller moderert som Kebabsarah utrykker det;

http://www.klimarealistene.com/2017/10/07/100-ar-med-manipulert-global-temperatur/

Og årsaken til sensur? Jo denne;

"Og vi kan greie oss uten personkarakteristikker anvendt på øvrige debattanter"

Og dette samtidig som han lar Lars Olav Andersen - en mann med en hjerne mindre enn en kløvd druestein - får herje fritt med sine idiotiske "Den andre termodynamiske hovedsetning" forståelse.

Innlegget som kommenteres er begÃ¥tt av aromaterapeuten Steffan Mörner som en bloc karakteriserer NASA/GISS, BEST, UEA, NOAA og resten av verdens klimaforskere som serieforbrytere og svindlere. Jeg vedder fem kroner pÃ¥ at denne  Mörners vrangforestillinger er et resultat av en barndom preget av en annen splitter pine gal "klimatolog" som sitter i Klimarealistenes rÃ¥d bestÃ¥ende av forskere med mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner.

Men "personkarakteristikker" av typen;

"Til gjengjeld får Lars Olav Andersen operere fritt med sine mange misforståelser og stråmenn. Han gjentar og gjentar, på tross av anerkjent fysikk, at gassmolekyler ikke sender ut stråling. Han hevder at klimamodellene ikke tar hensyn til konveksjon."

skal vi ikke ha noe av på Klimarealistene.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 13.10.2017, 10:38:04
� avstå fra personkarakteristikker er en verdsatt egenskap i norsk rettsvesen.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 13.10.2017, 11:47:00
Som vanlig greier du å sause dette til med BS. For øvrig er personkaraterestikker et mye benyttet virkemiddel i norsk rettsvesen, særlig i dommer. En kan eksempelvis i en forvaringssak ikke vurdere en persons farepotensiale uten å begi seg inn på personkarakteristikker. Ei heller kan en begrunne en dom mot en uskikket forelder uten å si noe om denne personens ansvarsløshet og asosiale trekk.

Men nå er det ikke dette det dreier seg om, se om du kan kommentere saken for en gangs skyld.

Hva synes du om sensurpolitikken til Klimarealistene, et organ som til stadighet beklager seg over MSM og manglende ytringsfrihet i klimadebatten?

Er det uproblematisk at de bare sletter - gang på gang - saklige innlegg som imøtegår og tilbakeviser hovedartikkelens innhold?
Title: Sv: Klimarealistene og deres sammfunnskadelige virksomhet
Post by: Emeritus on 13.10.2017, 16:46:16
"A M Raaen 13. oktober 2017 at 15:17

Denne artikkelen utløser mange faglige spørsmål.

Her er 3 av dem:

Figur 2 fra 1995 viser bl.a. et plott av satellittmålt temperatur (MSU). Det gjøres et poeng av at denne kurven har blitt brattere i ettertid. Er forfatteren totalt ukjent med den viktige artikkelen av Wentz og Schabel fra 1998 som påpekte at endringer i satellittenes bane nødvendiggjorde betydelige korreksjoner, og at også UAH implementerte disse raskt. Altså at MSU dataene fra 1995 ganske enkelt er feil!
I figur 5 vises et stort dropp i antall målestasjoner rundt 1990. Hvorfor ser man ikke det samme i NOAAs oversikt over antall GHCN stasjoner?

I figur 5 vises en kraftig temperaturøkning rundt 1990. Hvorfor ser man ikke den når man sjekker de mest brukte datasettene.?"

Så får vi se i hvilken kebabpause dette innlegget blir strøket. Og som vanlig opptrer Geir Aaslid dels som kommentator og moderator, med bl.a. denne svisken;

"Det var ganske opplagt allerede før vi hadde publisert denne saken, at dette ville være «gefundenes fressen» for de ulike artene av troll som ferdes i kommentarfeltet."

Jeg har selv blitt utsatt for denne fjotten ved at jeg en gang kommenterte en artikkel som var totalt misforstått og peis full av feil, og svaret; jo, jeg trollet og ble derfor strøket, og det samtidig som det ble fremsatt utilslørte trusler mot min person.

Jeg tror jeg skal skrive et lite brev til Fritt Ord. Denne gjengen har et forhold til ytringsfrihet som Goebbels hadde blitt imponert over, og når dette kobles sammen med en klimakunnskap som ligger på et nivå der endog hundene stiller seg undrende, er dette ikke folkeopplysning og viktige stemmer i klimadebatten, men ren samfunnsskadelig virksomhet.

Klimarealistene bidrar til at de tåpeligste, mest ulærde og udannede stemmer i klimadebatten faktisk tror at de betyr noe, og det er jo en hensynsløs handling mot de aller svakeste og hjelpeløse i samfunnet.
Title: Sv: Klimarealistene og surrealismen
Post by: Emeritus on 14.10.2017, 12:01:00
Dette blir bare bedre og bedre, en KR-tilhenger skriver;

"Det triste er imidlertid at ingen av disse faste manipulasjons-benekterne her på tråden har gjort det ringeste forsøk på å trekke fram datakilder som motbeviser artikkelens påstander."

Til dette svarer;
Sitat;

"Folke Forfang 14. oktober 2017 at 11:20

Sunde skriv: «Nå omtrent 100 kommentarer: Denne tråden skapte jammen debatt!»

Ja, sjølskrytt er velskrytt heiter det. Men sjølskryt kjem ofte ikkje av stor sjølinnsikt.

Nå er det registrert 104 innlegg. Av disse er 11 sletta utan spor. Altså over 10 % er sletta utan spor!

Av dei 93 andre innlegga er 70 knytta til Lars Olav Andersen, som i liten grad har relevans til startartikkelen.

Totalt finn eg 17 artiklar som går på sak om startartikkelen, derav to der moderator har fjerna alt innhold.
Fem personer har svart på sak utan å støtte startartikkelen, med i alt 12 innlegg, derav fire som ikkje er besvart.

Når ein ser på relevans til startartikkelen, så er det jammen ikkje store krav ein stiller når ein konkluderer med «Denne tråden skapte jammen debatt!»

Mi oppsummering er heller: Denne tråden viser at klimarealistene ikkje ønsker nokon sakleg og reell debatt om årsakene til at klimadata må justeres. Det var også slik eg oppfatta startartikkelen, og derfor fann han heilt uinteressant." Sitat slutt.

Ã?rsaken til at  "disse faste manipulasjons-benekterne her pÃ¥ trÃ¥den (ikke) har gjort det ringeste forsøk pÃ¥ Ã¥ trekke fram datakilder som motbeviser artikkelens pÃ¥stander..." er altsÃ¥ at disse innleggende systematisk er slettet, og dette i mange tilfeller uten spor.

Man erklærer altså seier ved å slette en rekke høykompetente innlegg som alle (av de fem - seks jeg har lest) var saklige og to the point, mens det som ikke slettes, er 70 innlegg fra den sertifiserte idioten Lars Olav Andersen, han får herje fritt med både personkarakteristikker og mongofysikk.

Fritt ord my ass.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 14.10.2017, 17:06:54
Er det uproblematisk at de bare sletter - gang på gang - saklige innlegg som imøtegår og tilbakeviser hovedartikkelens innhold?

Vel, å slette innlegg fra sutrete masekopper (som selvfølgelig er helt perfekte i avsenderens egne øyne) på en blogg kan til nød tilgis. � slette eller ignorere innlegg fra forskere som kritiserer eller stiller kritiske spørsmål for deretter å ta den samme forskerens navn og tittel til inntekt for sitt eget syn i publiserte rapporter, er noe helt annet. Det er slik IPCC holder på.
Title: Sv: Klimarsurrealistene
Post by: Emeritus on 14.10.2017, 18:08:11
� ufarliggjøre, eller å unnskylde ved hjelp av en annen umoralsk handling, er et kjent knep i et ethvert forsvar. Siden Per slo, kan også jeg slå.

La nÃ¥ dine IPPC forestillinger ligge. NÃ¥ er temaet enkelt, lett synlig og etterprøvbart. Og mens vi er der, hvordan kan du Translator hevde at det som er slettet fra Klimarealistene er i kategorien; 

"å slette innlegg fra sutrete masekopper (som selvfølgelig er helt perfekte i avsenderens egne øyne) på en blogg til nød kan tilgis"

Når du ikke får anledning til å lese disse innleggene, og ikke har den fjerneste idè om at dette er skrevet av "sutrete masekopper?" Snakker vi igjen med en logisk kapasitet på Aaslid nivå; jeg vet ikke hva som er sagt, jeg vet ikke hva som er skrevet, men de er helt sikkert "sutrete masekopper," for det føler jeg?

Jeg har lest en fem - seks av disse innleggene. For meg fremstod det som høykompetente og saklige innlegg. For alle som frekventerer Aaslids redaktørvirksomhet vet at terskelen for sletting er ekstremt lav, så de tar hensyn til det. Bare les de innleggene som nå er slettet ovenfor i denne strengen, mener du at denne kommentaren er "sutrete;"

"Geir Aaslid. Hvorfor slettet du mitt innlegg der jeg diskuterer Staffan Mörners analyse? Innlegget mitt gikk direkte pÃ¥ sak. Kan jeg fÃ¥ vite hvorfor det ikke kan fÃ¥ stÃ¥? Kan du ikke prøve imøtegÃ¥ innholdet i stedet for bare Ã¥ slette det dersom det er noe du ikke liker? Er det noe jeg skriver som Klimarealistene ikke mÃ¥ fÃ¥ lese? Mitt innlegg under din blogg om UAHs septembertemperatur fikk samme skjebne â?? sletting uten begrunnelse.

Er klimarealistene rett og slett redd for saklig kritikk?"

Han forbyr negative personkarakteristikker overfor sine egne, men tillater selv - og dette i rollen som redaktør - å karakterisere sine meningsmotstandere slik;

"Det var ganske opplagt allerede før vi hadde publisert denne saken, at dette ville være «gefundenes fressen» for de ulike artene av troll som ferdes i kommentarfeltet."

Han omtaler således sine kritikere som "ulike arter av troll som ferdes i kommentarfeltet," og dette samtidig som han skal ha seg frabedt personkarakteristikker, for da blir det slettet.

Er dette en redaktørs invitt til en åpen debatt?

Det mest fantastiske med dere klimasurrealister er at dere begår langt verre synder enn det dere påstår at "den andre side" begår. Her har vi et ypperlig eksempel på sensur av verste slag, nemlig der redaktøren gang på gang blir tatt med buksene nede, og bare sletter de innlegg som dokumenterer at hans inkompetanse og logiske kapasitet er på nivå med en husflue, men det "kan til nød tilgis."

En større samling prinsippløse knehøner finnes vel knapt i moderne historie, og de holdningene dette representerer ville jo være drømmemateriale for enhver SS - Obersturmführer.Title: Sv: Klimarsurrealistene
Post by: translator on 15.10.2017, 15:36:05
� ufarliggjøre, eller å unnskylde ved hjelp av en annen umoralsk handling, er et kjent knep i et ethvert forsvar. Siden Per slo, kan også jeg slå.

La nå dine IPPC forestillinger ligge. Nå er temaet enkelt, lett synlig og etterprøvbart.

Jeg skal la mine IPCC "forestillinger" ligge når du tar tak i dem, Emeritus. Jeg har ikke tid til å drive gravearbeid på heltid. Hver gang jeg nevner IPCC skvetter du unna som vann på gåsa, og jeg lurer på hvorfor du er så redd for dem.

Du har ingen unnskyldning, for IPCCs "metode" er beskrevet av mange og er lett å etterprøve. Første gang jeg hørte om det var da den norske geologen Tom Segalstad deltok i TV2-programmet "Holmgang" i en klimadebatt for ca ti år siden. Jeg har programmet på tape, og så på det igjen nylig. Segalstad forteller i programmet at han var så uenig i det som sto i klimarapporten at han ikke ville ha sitt navn på trykk hvis de ikke tok hensyn til kommentarene han hadde. Det var først etter en lang prosess han fikk navnet sitt fjernet fra rapporten. Det samme har senere blitt fortalt av andre forskere (som riktignok ikke lyktes med å få navnene sine fjernet) og Donna Laframboise har beskrevet IPCC som en kjempegris med sminke, der sminken representerer det vitenskapelige grunnlaget i klimarapportene. Lett synlig, men i realiteten helt uten betydning for hva som faktisk står i rapportene.
Title: Sv: Klimasurrealistene
Post by: Emeritus on 15.10.2017, 17:28:19
Jeg vet ikke helt hva det betyr å skvette unna som vann på gåsa, men det kan kanskje være illustrerende for hva du snakker om til hvem.

Jeg har aldri påtatt med å forsvare IPCC, jeg har lest lite i IPCC's rapporter, jeg gjør det stort sett når jeg skal finne ut om vitenskapelige påstander som fremsettes om IPCC faktisk er riktige. Så for min del er det dryppende likegyldig hva Tom Segelstad har blitt utsatt for, jeg har ikke satt meg inn i den saken og kommer heller ikke til å gjøre det, "saken" er for øvrig fra AR3 og altså 16 år gammel. Jeg håper at museumsbestyrer Segelstad, som aldri har gitt ut en vitenskapelig artikkel om karbonsyklusen, har kommet seg etter 16 år.

Dere liker Ã¥ snakke om Climategate og IPCC AR3 - begge historier som nÃ¥ er gamle og foregikk langt utenfor Norge, mens utilslørte klimabedragerier og en fascistoid praktisering av ytringsfriheten rett foran øynene pÃ¥ dere, "til nød kan tilgis."   

 
Title: Sv: Klimarealistene og IPCC
Post by: PetterT on 16.10.2017, 22:08:19
Når det gjelder IPCC så burde man lese bloggen til den UNDERS�KENDE journalisten Donna Laframboise som virkelig har avslørt falskheten innen IPCC, i motsetning til andre klimajournalister i bl. a. Aftenposten som er IPCC-papegøyer:
https://nofrakkingconsensus.com/

Klimarealistene har gitt ut en oversettelse av hennes bok 
"The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the Worldâ??s Top Climate Expert" is an IPCC exposé.
Se her:
Den oppblåste tenåring som ble tatt for å være verdens topp klimaekspert
http://klimarealistene.com/klimabutikken.html
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 16.10.2017, 22:44:00
Ikke for å kverulere, men fra tid til annen kan det kanskje være sunt å minne om at "global temperatur" ikke er noe som kan gjenfinnes i den virkelige verden.

I beste fall er det et resultat av en statistisk modell... med andre ord er den manipulert allerede i utgangspunktet, per definisjon.

Med det skal jeg ikke påstå at tallet er uten verdi, men betydningen av det synes overdrevet, ikke minst med tanke på de temperaturvariasjonene vi alle utsettes for til daglig.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 16.10.2017, 23:27:28
Bebben, for det første. Du var en av de få som var klarttenkende og prinsipiell sist Klimarealistene var tema med hensyn til sensur og viste grunnleggende forståelse for hva ytringsfrihet er, det har ingenting å gjøre med hvorvidt en er enig eller ikke med siste taler, og takk for det.

Når det gjelder global temperatur er det i prinsippet en konstruksjon på samme måte som kroppstemperatur og romtemperatur er en konstruksjon. Blodet i nesen kan være 5C, beina kan være 18C og indre organer kan være 37,2C. I ett og samme rom kan det også være store forskjeller, men begge verdier har stor informasjonsverdi.

Global gjennomsnittstemperatur er prinsipielt ikke vanskeligere å måle enn gjennomsnittstemperaturen på Vestlandet eller for den del i Bergen. Metodene for dette er utviklet av meteorologene for lenge siden. Klasseforstanderen min på gymnaset som vi bl.a. hadde i matematikk, var utdannet meteorolog og likte å snakke om dette når han kjedet seg, herunder noe om metodikken, som jeg i dag husker nada av.

Så vidt jeg vet er det en dansk statistisk modell som ble utviklet på førtitallet som er i bruk i Norden, dette har meteorologene arbeidet med i over 150 år, og jeg ser ingen grunn til å tvile på at de vet hva de holder på med.

Men viktigere; hittil har klimadebatten i stor utstrekning dreid deg om temperatur ved overflaten eller i LT. Mye tyder pÃ¥ at i neste IPCC rapport blir hele biosfærens energimasse og endringene like viktig. Det er enighet bÃ¥de blant skeptikere, bl.a. Roger Pielke sr., og mainstream, at Ã¥ bygge klimadebatten pÃ¥ den varierende energimengde i 3 - 4 % av klimasystemet pÃ¥ langt nær er tilfredsstillende. Og bl.a. ARGO systemet gir nÃ¥ gode muligheter for Ã¥ utvide det empiriske grunnlaget.   
Title: Sv: Klimasurrealistene
Post by: translator on 20.10.2017, 00:24:04
Jeg har aldri påtatt med å forsvare IPCC, jeg har lest lite i IPCC's rapporter, jeg gjør det stort sett når jeg skal finne ut om vitenskapelige påstander som fremsettes om IPCC faktisk er riktige.

Du behøver ikke lese rapportene, bare sjekke kildehenvisningene, dvs. om de er fagfellevurderte. Det skal de nemlig være ifølge IPCC selv, men Laframboise' undersøkelse viser at kun ca. 2/3 av dem er det. De øvrige tekstene er hentet fra organisasjoner som Greenpeace og Rasmus Hanssons WWF. Hva sier du, skal vi sjekke et kapittel hver og se hva vi kommer frem til?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 20.10.2017, 01:15:28
Fjerde siste gang jeg hørte fra deg hadde du følgende kommentar;

"Poenget, Emeritus, er at hvis du vil skrive et innlegg om Iran eller et annet tema ikke relatert til klima, sÃ¥ skal du bruke evt. starte en ny trÃ¥d under kategorien beregnet for dette..." 

Og deretter denne avslutningen;

"Merkelig at en advokat trenger voksenopplæring om en slik filleting. Dere pleier jo ellers Ã¥ ha orden i sysakene"   

Og noen dager senere forsøker du å dreie Klimarealistenes sensurpolitikk til å dreie seg om IPCC?

Har noen vært mer off topic enn dine krampaktige forsøk på å snakke deg bort fra et problem du er for feig til å ta stilling til?

Det er du som trenger voksenopplæring. Du, i likhet med de øvrige knehønene her på forumet prøver nå å snakke dere bort med IPCC snikk, snakk.

Temaet er knebling og ytringsfrihet. Da bør du adressere den problemstillingen, er det greit eller ikke greit at en person som tar KR alvorlig og bruker tid på å svare på disse innleggene bare blir strøket endog uten det er spor av at hans innlegg har stått der? Og er dette greit, særlig i lys av at nettopp Klimarealistene gjentatte ganger - etter mitt syn med rette - har beklaget seg av manglende fri debatt i klimasaken?

Du har allerede svart;

"det kan til nød tilgis"

Og der har du avslørt deg selv som prinsippløs, så lenge det ikke rammer meg er det OK.

Fritt Ord, my ass.

   
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 20.10.2017, 07:47:41
Og der spora det sannelig av igjen.

Hvorfor blir det slik hele tida?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 20.10.2017, 08:42:04
Sitat BBS;

"Og der spora det sannelig av igjen.

Hvorfor blir det slik hele tida?"

Enda en feiging som ikke uttaler seg om saken, men vil ha det til at det å snakke om IPCC er on topic når temaet er Klimarealistene. Og dette endog av en som fant det så "slitsomt" at jeg omtalte Iran avtalen i Paristrengen;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=882.msg7313#msg7313

Her er allerede en passende streng for temaet IPCC;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=748.0

 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 20.10.2017, 12:56:21
Pleide å komme inn her for relevant info om klimasaken, men nå for tida er det jo bare personlige vendettaer og butthurts for at noen har sagt noe som kunne misforstås eller krenket noen som er over gjennomsnittlig lettkrenka.

Enda bra vi har Klimarealistene, der fjernes tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 20.10.2017, 15:37:45
Pleide å komme inn her for relevant info om klimasaken, men nå for tida er det jo bare personlige vendettaer og butthurts for at noen har sagt noe som kunne misforstås eller krenket noen som er over gjennomsnittlig lettkrenka.

Enda bra vi har Klimarealistene, der fjernes tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta.
Det har da vitterligen kommet fram tydelige eksempler på at legitime og faglige innlegg har blitt fjernet fra Klimarealistene. Emeritus fikk også fjernet DELER av sitt innlegg, for deretter å be om at hele ble slettet, uten gehør. Forsvarer du dette?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 20.10.2017, 18:48:58
BBS, jeg tror du trenger litt bakgrunnsinformasjon her. Ett av motivene bak å starte KD.com var en reaksjon på den sensur klimaskeptikere ble utsatt for. Klimarealistene har i årevis hevdet at de blir kneblet og ikke får den spalteplass de fortjener.

I 2015 leste en svært god og nær bekjent av meg en artikkel hos Klimarealistene om norske breers utvikling, en artikkel "han" fant fullstendig feil, og det på ren empiri. "Han" var ingen fagmann, men har vært godt kjent dette landskapet i femti år, dette i tillegg til at "han" også kjente en nå pensjonert siv.ing. som arbeidet i Samkjøringen, og i tillegg var brefører - altså en fagmann som likte å dele av sine erfaringer, eller empiri som det også heter.

Innlegget finner du her;

http://www.klimarealistene.com/2015/08/02/norges-isbreer-stortrives/

her er tilsynelatende 8 - åtte- kommentarer, det riktige tallet er nærmere 70. Hvorav minst seks - syv kom fra min venn som systematisk og med henvisning til en kilde Geir Aaslid åpenbart ikke kjente til, nemlig NVE's årlige bremålinger, påviste at hele artikkelen var vrøvl fra ende til annen.

De rene fakta ble slettet dels ved å påberope seg "stråmanns"argumentet eller at innlegget var "trolling." Det ble imidlertid stående tilbake bruddstykker av innleggene, og i disse bruddstykkene var det innflettet kommentarer fra Aaslid av direkte truende karakter.

Vel, min venn ble så forbannet at han utga en kronikk på Forskning.no som beskrev denne erfaringen, og i følge min venn var opplevelsen av Klimarealistenes sensurpolitikk sannsynligvis en forsmak på hvordan folk i totalitære samfunn opplever det når de blir gjort totalt maktesløse og ubetydelige. Og hvis du tviler på dette så har du kronikken her;

https://forskning.no/meninger/kronikk/2015/08/klimarealistene-sannheten-og-ytringsfriheten

Min venn har siden aldri kommentert noe på Klimarealistene, det tok min venn tre uker og trusler om søksmål via advokat for å få slettet hans radbrukne og ugjenkjennelige innlegg, først da forsvant de.

Innlegget "100 år med manipulert global temperatur" som kom for noen dager siden, var om mulig verre i forhold til allment og akseptert empiri. Det er skrevet av filosofilærer (ja du leste riktig) Steffen Mörner som har rasket sammen de verste konspirasjoner fra de mørkeste sider klimadebatten kan frembringe, bl.a. er Tony Heller tungt representert.

Jeg fulgte med og tenkte at nå må jo i hvert fall noen av Klimarealistene gripe inn og markere en nedre grense, men hva skjer, tvert i mot sitter de å ser på at innlegg etter innlegg som kun inneholder saklig og poengtert kritikk blir slettet, så greier de endog å erklære seier ved å påstå at ingen har kommet med innvendinger som svekket innlegget, dette vel vitende om at det verdifulle stort sett er slettet. Det er her en av de mer oppegående spør;

"Geir Aaslid. Hvorfor slettet du mitt innlegg der jeg diskuterer Staffan Mörners analyse? Innlegget mitt gikk direkte pÃ¥ sak. Kan jeg fÃ¥ vite hvorfor det ikke kan fÃ¥ stÃ¥? Kan du ikke prøve imøtegÃ¥ innholdet i stedet for bare Ã¥ slette det dersom det er noe du ikke liker? Er det noe jeg skriver som Klimarealistene ikke mÃ¥ fÃ¥ lese? Mitt innlegg under din blogg om UAHs septembertemperatur fikk samme skjebne â?? sletting uten begrunnelse.

Er klimarealistene rett og slett redd for saklig kritikk?"

Et innlegg som umiddelbart ble slettet.

Så Translator, BBS og andre som leser dette; er det denne formen for ytringsfrihet som er idèealet, ser dere ikke at dette representerer en form for sensur og knebling som Aftenposten, VG og andre MSM hadde blitt dømt til helvete av i PFU?

Ser dere ikke at denne form for forståelse av ytringsfrihet tilhører de totalitære regimer der statens forlengede arm, redaktøren, enerådig bestemmer hva som er riktige eller uriktige meninger. Klimarealistene har endog dratt det lenger, de skal også bestemme hva som er riktig empiri, og den empiri de ikke liker slettes uten spor.

Og hvordan kan du, BBS, konkludere med følgende når du etter hvert M� vite det motsatte;

"Enda bra vi har Klimarealistene, der fjernes tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta."

Så BBS, nå vil jeg ikke ha flere to linjers innlegg der du beskylder meg for å være off topic under vignetten "Klimarealistene" mens du synes å mene at vignetten burde hete "IPCC." Jeg vil også gjerne høre hva du mener om at klimarealistene fjerner tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta, mens det stikk motsatte faktiske står igjen, og dette av typen;

"Jeg har ut fra de innlegg som ikke er sensurerte problemer med å se at kritikken mot Mørner angår den egentlige saken; om de nevnte institutter har rene hender. Jeg vokter ikke disse sidene hele tiden, så det er selvsagt mulig at det kan ha kommet slike innsigelser mot Mørners fremstilling som nå er fjernet og som jeg ikke har sett. Det er i så fall en uheldig sensurering av synspunkter, slik at det blir liggende igjen en usikkerhet om det er levert synspunkter som kan ha hatt elementer av reell kritikk. Hvor sannsynlig dette er vet jeg ikke, den gjenværende kritikken synes imidlertid neppe å ha en kvalitet som tilsier dette."

SÃ¥ den gjenværende kritikken synes altsÃ¥ ikke Ã¥ ha en kvalitet som svekker Mörners crackpotinnlegg, men hva med den ikke gjenværende kritikken, den som har blitt serieslettet, hvor blir det av interessen for det som Aaslid har slettet, hvorfor ikke be om at de innleggene blir tatt frem igjen slik at alle pÃ¥ fritt grunnlag kan bedømme dette pÃ¥ egen hÃ¥nd? 

Can't You handle the truth?

https://www.youtube.com/watch?v=9FnO3igOkOk

Er dere mus eller menn?*

* en lett omskrivning av Steinbecks Of Mice and Men

 


 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 21.10.2017, 21:11:12
Mye kan tyde på at feigingene i Klimarealistene begynner å få kalde føtter, det har nå kommet til tre nye innlegg som jeg for det record limer inn, der er fortsatt risiko for at de forsvinner - uten spor;

Raaen påviser sletting;

"A M Raaen 20. oktober 2017 at 10:53
Jeg stilte 13/10 15:17 tre presise spørsmål, som står ubesvart.
Det bekymrer deg altså ikke, Sunde, at det konspireres rundt endringen i satelitt-temperaturene siden 1995 (selv om årsaken er godt forstått og akseptert av alle leverandørene), eller at det vises kurver for global temperatur som avviker fra de offisielle dataseriene?
Bekymrer det deg heller ikke at mye av innholdet er hentet fra en blogg (Tony Heller), til tross for at debattreglene utrykkelig fastslår at blogger (med eksempel Skeptical Science) og endog Wikipedia ikke holder mål?
Det hører forøvrig til historien at mitt innlegg 13/10 er andre versjon â?? første versjon hadde 3 linker til støtte. Det førte til at innlegget gikk til «moderasjon» og forsvant før det ble synlig."

Aaslid svarer:

Geir Aaslid 20. oktober 2017 at 11:06
Jeg minner om at dine «tre konsise» konspirasjonsteorier ikke er velkommen på denne nettsiden.
Først til dine to første avsnitt, professor Ole Humlum har som en av mange, dokumentert administrativ global oppvarming på offisielle måledata fra NASA-Giss her, slik at det foreligger vitenskapelig analyse til dekning av oppslagets innhold, noe Raaen underslår til tross for at han utmerket godt er klar over dette forholdet. Faktum er altså at de «offisielle dataseriene» ikke er av akseptabel vitenskapelig kvalitet. http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring.
Alle kommentarer som inneholder uakseptable ord eller lenkespam går automatisk til moderasjon, og dette er noe du selv vet utmerket godt etter å ha holdt på her såpass lenge.

Raaen igjen;

"A M Raaen 21. oktober 2017 at 15:18
Jeg kan bekrefte at jeg er «utmerket godt» klar over Humlums blogg-innlegg.
Jeg kan gjerne dele hvorfor jeg er lite imponert over det.
Humlum sier: «Det er meg bekjent ingen god dokumentasjon for årsaken til og detaljene i disse stadige justeringene av den globale bakketemperaturen.«.
Den umiddelbare tanken er jo at det er veldig bekymringsfullt at en erfaren professor ikke klarer Ã¥ finne ut av dette â?? hva har NASA Ã¥ skjule??
Desto større blir overraskelsen når man etter noen sekunder på google finner denne siden med logg av endringene.
For eksempel: Det store spranget tidlig i 2013 skyldes at NASA skiftet kilde for sjøoverflatetemperatur 16. januar. Spranget sent i 2009 kan skyldes at NASA skiftet versjon av USHCN datasettet.
Man finner også link til kildekoden for programmene NASA bruker for analysen.
Hadde Humlum tatt endringsloggen som utgangspunkt, og gått detaljert inn i programmene og det underliggende datagrunnlaget kunne det vært interessant. Når man vet at den finnes, blir utsagn av typen «Det er klart at databaser som ustanselig endrer på fortidens temperatur ikke kan være korrekte» for banale."

Foreløpig siste:

Geir Aaslid 21. oktober 2017 at 15:29
Det er velkjent at man til stadighet fikler på rådataene, og det er enda mer velkjent at spesielt havtemperatur har vært fiklet mye med. her ser man hvordan fiklingen skaper en varmende trend som ikke finnes i rådataene.
Her er et eksempel å triksing med havtempreratur (ERSST)
https://www.thegwpf.com/why-karl-et-al-2015-doesnt-eliminate-the-hiatus/
Din kritikk av Humlums metodikk må derfor avvises som ren trolling. Du har ikke pekt på noe som helst som gir en troverdig forklaring på juksteringene til NASA-Giss. Du har bare pekt på kildematerialet uten å ha vist til hva uavhengige anlytikere mener om saken, og det er ikke nok.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 23.10.2017, 18:25:18
Du, i likhet med de øvrige knehønene her på forumet prøver nå å snakke dere bort med IPCC snikk, snakk.

Temaet er knebling og ytringsfrihet. Da bør du adressere den problemstillingen, er det greit eller ikke greit at en person som tar KR alvorlig og bruker tid på å svare på disse innleggene bare blir strøket endog uten det er spor av at hans innlegg har stått der? Og er dette greit, særlig i lys av at nettopp Klimarealistene gjentatte ganger - etter mitt syn med rette - har beklaget seg av manglende fri debatt i klimasaken?

I motsetning til deg så klarer jeg både å motstå fristelsen til namecalling og fatte meg i korthet med innlegg som av enkelte kan oppfattes som off topic. Din personlige vendetta mot Klimarealistene på dette forumet (som kan sammenlignes med å skrive gjentatte leserbrev i Jarlsberg Avis om at du ikke liker den redaksjonelle behandlingen i Budstikka) blir en vel snever debatt for de fleste her, men hvis temaet er mer generelt om knebling og ytringsfrihet i klimadebatten, så tror jeg dette er noe de fleste deltagerne her på forumet både har erfart og kan bidra med innlegg om. Det er jo nettopp derfor noen av oss har opprettet debattforum av den typen du nå befinner deg på.

Eksempelvis forumdeltager Amatør1 (ikke så aktiv nå) opprettet en egen blogg om den tvilsomme redaksjonelle slettingen som foregikk på Aftenpostens debattsentral før forumet ble stengt etter 22. juli 2011. Som du ser er både ConTrari og jeg blant dem som fikk innleggene slettet på dette nettstedet.
http://debattsentralen.blogspot.se/2010/12/sensurert-debatt-aftenposten-point-i.html
http://www.jostemikk.com/nr-troll-skal-temmes-gr-det-forferdelig-galt/

Selv om dette forumet ikke er aktuelt lenger, så er det et langt drøyere skritt av en riksavis av Aftenpostens format å drive hva mange vil kalle sensur på denne måten. Etter 22. juli gjorde de fleste norske aviser om sin policy i nettdebatten på to avgjørende måter: 1. man må skrive under med fullt navn, og 2. det er kun mulig å skrive innlegg som kommentarer til dagsaktuelle artikler eller meningsytringer som redaksjonen kan stenge eller fjerne fra nettsidenes forsider når som helst. Dermed er det ikke mulig å drive noen konstruktiv debatt i disse mediene lenger. Eneste unntaket er vel Dagsavisens Nye Meninger hvor det fortsatt er mulig å starte egne innlegg om hva man selv vil.

Men om Aftenposten og Dagsavisen er store medier i Norge, så kan man velge å ignorere dem iallfall til en viss grad (et nettsted som Klimarealistene blir en pygme' i sammenligning). Derimot er det ingen aktør i klimadebatten som kan velge å ignorere det som kommer fra en så stor og mektig organisasjon som IPCC. Derfor er det svært viktig at det de presenterer i sine rapporter er basert på hva man forventer det skal være, nemlig fagfellevurderte vitenskapelige rapporter. Når dette viser seg ikke å være tilfelle, og det brede publikum ikke får vite om det, så er dette også en form for sensur eller knebling om man vil. Og den er langt alvorligere og viktigere enn det som eventuelt foregår av uregelmessigheter på det bittelille og ubetydelige fillestedet KD.com.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 24.10.2017, 08:10:32
Her er vel neppe ikke så mye å være uenig om. I likhet med meg aksepterer du ikke usaklig og tilfeldig sletting. Jeg har aldri vært inne på Aftenposten i klimasammenheng og greier heller ikke å lese av linkene hva som er strøket og hvorfor.

En sak til slutt; og dette er verken name calling eller noe annet, jeg ville ha holdt meg borte fra sidene til denne Jostemikk. Jeg skal vedde en flaske vin på at all trafikk her blir nøye passet på.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 24.10.2017, 10:45:39
Pleide å komme inn her for relevant info om klimasaken, men nå for tida er det jo bare personlige vendettaer og butthurts for at noen har sagt noe som kunne misforstås eller krenket noen som er over gjennomsnittlig lettkrenka.

Enda bra vi har Klimarealistene, der fjernes tåredryppende såpeoperaer til fordel for fakta.
Det har da vitterligen kommet fram tydelige eksempler på at legitime og faglige innlegg har blitt fjernet fra Klimarealistene. Emeritus fikk også fjernet DELER av sitt innlegg, for deretter å be om at hele ble slettet, uten gehør. Forsvarer du dette?

Det er en forskjell på å forstå noe, og å forsvare det. La meg illustrere med en sammenligning.

Jeg forstår at Lars Gule er for indoktrinert til å gjøre annet enn å forsvare sitt innarbeidede standpunkt i innvandringsdebatten. Og jeg forsvarer hans bruk av ytringsfriheten til å publisere sine oppfatninger, men jeg forsvarer ikke hans selvmotsigende argumentasjonsrekke. Og noen ganger, ikke så sjelden heller, skulle jeg ønske at omverden ble spart for Gules dramaqueen-fremføringer, bruk av kallenavn, vridning fra sak til person og ravende gale personkarakteristikker når noen tar ham på sak, hvilket skjer stadig oftere. Gules oppførsel er ikke konstruktiv, den innbyr ikke til debatt og den forhindrer folkeopplysning siden både Gule, og alle som gidder å debattere med Gule, oppfattes som såpass sære at de frastøter seg normale folk.

Minner mye om det vi ser her.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 24.10.2017, 16:58:26
Og hva er poenget med å sammenligne mine innlegg med Lars Gules innlegg? � invitere til en konstruktiv debatt?

Enda et forsøk på å avlede oppmerksomheten til noe så enkelt som usaklig sletting av innlegg, der innlegget påviser punkt for punkt at det Klimarealistene hevder er feil?

Her er en del typer i klimadebatten som bare går rundt og finner på ting, som ikke gidder å sette seg inn i noe som helst, men bare følger strømmen av klima"skeptikere" og er enig med siste taler ved å komme med en liten smart ass kommentar. Vi hadde et glimrende eksempel her;

Sitat BBS 05.10.2017, 09:20:16 »

"Men det ender vel som det gjorde med Samset. I 2015 var Samset helt enig med Giæver om at jordas temperatur ikke har økt på 18 år, og dette ble sendt på riksdekkende fjernsyn. Beklageligvis har Samset glemt dette i ettertid, og ingen av journalistene i MSM klarer å konfrontere ham med hukommelsestapet."

En påstand jeg to ganger har bedt BBS dokumentere, siden jeg har en mistanke om at dette bare en et nytt påfunn dratt ut av det blå.

Er det noe som skurrer her?

Det hevdes at Samset har glemt det han sa i 2015 og at MSM ikke har baller til å konfrontere han med dette hukommelsestapet. Hvordan kan MSM konfrontere Samset med noe han angivelig har benektet og som det ikke er spor av på nettet at han har benektet? Skal MSM bedrive tankelesning?

Eller har Samset muligens benektet dette overfor BBS ved såkalt personlig meddelelse og som kun BBS har hørt, og så har BBS deretter rapportert dette til MSM som så ikke konfronterer Samset med hans benektelse?

Eller er der andre muligheter som ikke umiddelbart kollapser på ren logikk?

Ja, denne ytringsfriheten er virkelig a pain in the ass for folk som går rundt å finner på ting.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 24.10.2017, 23:45:09
1. Her er vel neppe ikke så mye å være uenig om. I likhet med meg aksepterer du ikke usaklig og tilfeldig sletting. Jeg har aldri vært inne på Aftenposten i klimasammenheng og greier heller ikke å lese av linkene hva som er strøket og hvorfor.

2. En sak til slutt; og dette er verken name calling eller noe annet, jeg ville ha holdt meg borte fra sidene til denne Jostemikk. Jeg skal vedde en flaske vin på at all trafikk her blir nøye passet på.

1. Fint at vi er enige. Men da ser du vel også at dette felttoget ditt mot Klimarealistene er som storm i et vannglass å regne sammenlignet med andre former for "sensur" på nettet og i mediene generelt? Dessverre (for deg) utøves den stort sett av aktører som representerer den siden av debatten som du ikke ønsker å argumentere mot.

2. Dette er jo forhistorien til klimadebatt.com. Kort fortalt: Etter at Aftenpostens debattsentral (AD) ble stengt i 2011 så mange av deltakerne som debatterte klima behovet for et nytt og friere medium og opprettet forumet http://klimaforskning.com/ . Jeg var ikke blant dem, men ble invitert med inn i det nye forumet etter å ha skrevet kanskje et par tusen innlegg på AD. Blant initiativtakerne var Jostemikk, som etterhvert dro forumet i en retning bort fra klimaforskning og klimadebatt og mot andre ting som er typisk for de temaene du finner på Jostemikk.com. Etter at Jostemikk som administrator stengte klimaforskning.com, ble så klimadebatt.com opprettet.

Siden klimaforskning.com var lenge et godt forum for de som er interessert i saklig og god informasjon relatert til klima. Den er altsÃ¥ fortsatt tilgjengelig, men det er ikke mulig Ã¥ skrive nye innlegg. 

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 25.10.2017, 10:18:24
Sitat Translator;

"Men da ser du vel også at dette felttoget ditt mot Klimarealistene er som storm i et vannglass å regne sammenlignet med andre former for "sensur" på nettet og i mediene generelt? Dessverre (for deg) utøves den stort sett av aktører som representerer den siden av debatten som du ikke ønsker å argumentere mot."

For det første reagerer jeg på usaklig sensur i alle sammenhenger der jeg vet noe om sensuren. På de blogger og fora jeg frekventerer i klimadebatten, står fortsatt KR i en negativ særstilling. Andre blogger som er ment for legmenn slik som eksempelvis Climate etc. og Roy Spencer, fører en forbilledlig praksis. Andre blogger slik som SoD og ASIF, har en annen politikk som er opplyst på bloggen. Dette er blogger som vil ha en faglig debatt på et relativt høyt nivå og der også fagfolk deltar. Her slettes eksempelvis innlegg som opererer med "ukjent fysikk," SoD har følgende kriterier;

"Basic Science is Accepted â?? This blog accepts the standard field of physics as proven. Arguments which depend on overturning standard physics, e.g. disproving quantum mechanics, are not interesting until such time as a significant part of the physics world has accepted that there is some merit to them.

The moderator reserves the right to just capriciously delete comments which use as their premise that standard textbook physics is plain wrong.This is aimed to reduce the continual stream of unscientific rubbish that gets placed here as comments."

Når det gjelder IPCC kan jeg vanskelig se at dette har mye med ytringsfrihet å gjøre, i vitenskapelig publikasjon har ytringsfrihet liten eller ingen relevans, peer review avgjør om noe skal publiseres og ingen har noen forventninger om å få publisert vitenskapelige artikler basert på prinsippet om ytringsfrihet.

At KR er et lite og ubetydelig organ i en større sammenheng er jo greit. Når det er sagt, er der vel neppe et større kraftsentrum og kilde til vanvittige klimastandpunkter i Norge enn nettopp KR. Her praktiseres jo det stikk motsatte av det som gjøres i SoD, til fjernere fysikken er fra lærebøkene, dess bedre. Bare nyt Lars Olav Andersens forståelse av den andre termodynamiske lov som fikk dominere ca. 70% av spalteplassen i det innlegget jeg har henvist til. I KR er eksempelvis "klimasensitivitet" nærmest et fy ord, for denne finnes jo knapt. Og de pusher jo fortsatt påstanden om at CO2 nivået var høyere på 1920 tallet enn i dag, men synes samtidig ikke å protestere på at når Keeling målingene kom på begynnelsen av femtitallet, viser de en sakte oppgang av CO2 nivået frem til i dag. Av dette må jo en bare slutte at før vi fikk systematiske målinger så hoppet CO2 nivået opp og ned med flere hundre ppm som en jo-jo, men når CO2 visste at det ble målt, så sluttet CO2 med dette tullet, noen bedre?

NÃ¥r det gjelder den tilsvarende Klimatupplysningen;

http://www.klimatupplysningen.se/

holder den et helt annet nivÃ¥, jeg har av og til lest pÃ¥ denne siden og den sensurpraksis en ser hos KR har jeg ikke sett der. Jeg tror dette kort og godt koker ned til kvaliteten pÃ¥ redaksjonen, vi har her en smÃ¥lig type som forstÃ¥r svært lite av bÃ¥de fysikk og annet, og som benytter sensurredskapet for Ã¥ dekke over egen inkompetanse nÃ¥r han gang pÃ¥ gang blir tatt med buksene nede. Lars Olav Andersen fÃ¥r herje pÃ¥ hemningsløst, kommer det noen som kan noe og er uenig med Aaslid strykes de, vanskeligere er det ikke. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 25.10.2017, 18:58:20
Når det gjelder IPCC kan jeg vanskelig se at dette har mye med ytringsfrihet å gjøre, i vitenskapelig publikasjon har ytringsfrihet liten eller ingen relevans, peer review avgjør om noe skal publiseres og ingen har noen forventninger om å få publisert vitenskapelige artikler basert på prinsippet om ytringsfrihet.

Du brukte også ordet knebling, og det er et høyst relevant ord når vi snakker om forskere som engasjeres til å vurdere arbeider for IPCC, som reagerer når de oppdager at det de presenteres for VITENSKAPELIG SETT ikke holder vann for deretter å oppdage at de like fullt blir presentert som støttespillere til disse arbeidene. Prosessene i IPCC er jo så uvitenskapelige som det kan få blitt: rapportene (hvor bare 2/3 er fagfellevurderte) settes sammen til en rapport som presenteres ved en internasjonal konferanse der representanter fra diverse land sitter og vurderer SETNING FOR SETNING det de POLITISK kan stå inne for inntil de har fått laget det såkalte Summary for Policymakers. Dette blir så publisert som den nye rapporten fra IPCC med full dekning i mediene og siden blir den fullstendige rapporten skrevet om slik at den passer til Summary for Policymakers.

En viktig endring ved den siste IPCC-rapporten, nemlig at panelet endret formulering fra "likely" til "very likely" om at den globale oppvarmingen de siste 50 årene skyldes menneskelige utslipp av CO2, skal (etter hva vitner til prosessen har beskrevet) være fordi Saudi-Arabia denne gangen gikk med på "very likely"-formuleringen i motsetning til sist. Dette har jo ingenting med vitenskap å gjøre. Det må da selv du kunne innrømme.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 25.10.2017, 20:21:01
Translator, for noen dager siden var det ikke grenser for beklagelser og sutring over at jeg la inn et innlegg om Iran avtalen i Paris - strengen.

På strengen Klimarealistene har du og BBS hardnakket hevdet at dette egentlig burde handle om IPCC, noe dere for så vidt har vært konsekvente på, og endog hevdet at når jeg kommenterer Klimarealistene på strengen "Klimarealistene" så har jeg;

"...... spora (det sannelig) av igjen.

Hvorfor blir det slik hele tida?!"

Jeg vet ikke hvilket rasjonelt, logisk og systematisk verdensbilde dere lever i, jeg for min del lever i den normale og anerkjente del som de fleste vil kjenne seg igjen i, typisk der et tema knyttet til Klimarealistene behandles på strengen "Klimarealistene," og der spørsmål knyttet til IPCC, behandles på en av de mange IPCC strenger som finnes her på forumet. Jeg har derfor svart deg på en av disse, en som du selv har startet, og som synes egnet for de tema du vil drøfte.

Jeg håper at dette innlegget ikke sårer noen, at jeg blir beskyldt for "name calling" eller annen upassende adferd.

Se heller pÃ¥ dette innlegget som en vennlig veiledning i livets mange labyrinter, systematikken i dette er i praksis ikke vanskeligere enn at hvis du er trengt, sÃ¥ gÃ¥r en ikke inn den døren der det er et lite skilt som avbilder en kvinne. Vel og merke hvis en en er mann, det siste burde egentlig ikke være behov for Ã¥ understreke, men med dette publikum tror jeg det er nødvendig for Ã¥ gjøre poenget helt klart.   

Og hvis dere mot formodning skulle ha noe å si om Klimarealistene, så vet dere hvor strengen er.

 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 26.10.2017, 14:33:17
Det hevdes at Samset har glemt det han sa i 2015 og at MSM ikke har baller til å konfrontere han med dette hukommelsestapet. Hvordan kan MSM konfrontere Samset med noe han angivelig har benektet og som det ikke er spor av på nettet at han har benektet?

Quote
- Temperaturøkningen vil ingen ende ta. Det er forventet at temperaturen vil fortsette å stige i åra som kommer, sier Bjørn Samset, klimaforsker i Cicero, til Dagbladet.

https://www.dagbladet.no/nyheter/aldri-vaert-sa-varmt-pa-jorda-som-na---det-tar-ingen-ende/60331562

Registrerer at Emeritus ikke har fått med seg at Samset har endret sin innstilling fra å anerkjenne vedvarende manglende oppvarming til å predikere at verden kontinuerlig har blitt varmere. Men jeg er ærlig talt ikke særlig overrasket over at Emeritus ikke en gang har fått med seg såpass enkle og lettfattelige faktum.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 26.10.2017, 19:15:39
Sorry BBS, du har bare igjen vist at du er en bløffmaker og ikke er i stand til å dokumentere at Samset senere har benektet det han uttalte i 2015 programmet sammen med Giæver, nemlig at det har vært en pause i overflatemålt temperatur. Dette uttalte han, jeg har sett det selv, men jeg har aldri sett, hørt eller hørt rykter om at han senere har benektet denne uttalelsen, dog med unntak av ditt udokumenterte kjerringsladder her på KD.com.

Det du viser til er uttalt av Samset ett Ã¥r senere, da temperaturene i 2016 Ã¥penbart hadde blitt høyere, noe ingen -  med unntak av Klimarealistene - stiller spørsmÃ¥l ved.

Du har jo selv fremstilt deg som en som har;

"jobbet en mannsalder med teknisk design, produktutvikling, prosjektadministrasjon og teknologiutvikling innen varierte typer mekanikk, mekatronikk og elektronikk.."

Det kan jeg neppe skryte av, men jeg har på mitt enkle nivå forstått begrepet tid og rom. Og noe av hemmeligheten med tid og rom, er at 2015 av de fleste mennesker oppleves å ha skjedd før 2016.

I går fant jeg det nødvendig å forklare deg og en annen formumdeltager det vanskelige valget mellom dame og herredass, og at de erfaringene dette kan gi, også kan overføres på andre livsområder.

Trenger du virkelig i tillegg detaljerte instruksjoner med hensyn til hva som skal skje i riktig rekkefølge på disse stedene?

For når du benytter Samsets uttalelser om 2016 temperaturene som bevis på hva han sa om 1998 - 2014 temperaturene, har jo du avslørt at du ikke forstår konseptene "tid" og "rekkefølge."

Så husk: først ta ned buksen, sett deg ned, gjør det du må, og deretter tørk. Ikke gjør dette i den omvendte rekkefølgen slik du forklarer Samsetbløffen din.
 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 26.10.2017, 21:44:25
Hvor mye varmere ble det på det ene året, sa du?

Man skal røyke mye for å bli såpass høy på seg selv.

Men det blir god underholdning, så bare fortsett.

 ;D
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 27.10.2017, 00:07:38
Translator, for noen dager siden var det ikke grenser for beklagelser og sutring over at jeg la inn et innlegg om Iran avtalen i Paris - strengen.

Du skrev jo selv at denne tråden handler om ytringsfrihet og KNEBLING, og ikke var begrenset til din klagesang mot Klimarealistene. Sorry at andre som skriver innlegg her ikke er et ekko av deg selv. Nå har du jo gjort det tydelig (i den respektive tråden) at du synes det IPCC driver med er helt ok. Vel, da får du fortsette klagesangen alene, Emeritus.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.10.2017, 00:57:41
Jeg svarer dere begge i ett svar.

Først BBS, påstanden din var;

"Men det ender vel som det gjorde med Samset. I 2015 var Samset helt enig med Giæver om at jordas temperatur ikke har økt på 18 år, og dette ble sendt på riksdekkende fjernsyn. Beklageligvis har Samset glemt dette i ettertid, og ingen av journalistene i MSM klarer å konfrontere ham med hukommelsestapet."

En pÃ¥stand du nÃ¥ tre ganger har blitt bedt om Ã¥ dokumentere. Den eneste du har vist er at du er en sladrekjerring med en logisk kompetanse som en husflue, og der du begynner med en bløff, og der bløffen i neste setning motsier seg selv.  Og hva svarer du til dette;

"Hvor mye varmere ble det på det ene året, sa du?"

Jeg kan ikke huske at dette har vært noe sentralt tema i denne debatten, det sentrale er at du er en sladretaske uten logisk og faktuell dekning for dine påstander.

Så var det Translator som gang på gang avdekker sine manglende leseferdigheter uten en gang å forstå det selv. Om IPCC skriver jeg;

"Men som sagt tidligere; for det første er jeg ikke noen IPCC kjenner, for det andre er IPCC et politisk organ som skal forsøke å finne et minste felles multiplum og der en for syns skyld må ha med forskere fra hele verden der kvaliteten ikke alltid er på høyde. Og når en skal forsøke å oppnå enighet med folk som synes de har vært veldig liberale som har planer om at kvinnene skal få kjøre bil (Saudi Arabia,) må det nødvendigvis bli grisete, har det noen sinne vært tvil om at det som skjer i FN sannsynligvis er verre enn det Otto von Bismarck beskrev om pølser og lover?"

Og dette greier Translator å utlegge slik;

"Nå har du jo gjort det tydelig (i den respektive tråden) at du synes det IPCC driver med er helt ok. Vel, da får du fortsette klagesangen alene, Emeritus."

OK, Translator, i hvilken butikk eller nettside er du til salgs på? Jeg kunne godt tenke meg et par slike som deg som kunne rydde i huset, vaske bilen og gjøre annet forefallende arbeid som ikke krever leseferdigheter.
 

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 27.10.2017, 06:33:16
Noterer meg at Emeritus ikke er i stand til å svare på hvor mye varmere verden ble, til tross for at økningen er "noe ingen stiller spørsmålstegn ved". Emeritus har dermed avslørt seg som innehaver av en rimelig unik debattstil, jeg kommer faktisk bare på en annen som driver på sånn.

Quote
Og noen ganger, ikke så sjelden heller, skulle jeg ønske at omverden ble spart for Gules dramaqueen-fremføringer, bruk av kallenavn, vridning fra sak til person og ravende gale personkarakteristikker når noen tar ham på sak, hvilket skjer stadig oftere. Gules oppførsel er ikke konstruktiv, den innbyr ikke til debatt og den forhindrer folkeopplysning siden både Gule, og alle som gidder å debattere med Gule, oppfattes som såpass sære at de frastøter seg normale folk.

Selvforherligende lystløgnere med forvridde virkelighetsoppfatninger, begge to.

Et kjennetegn på ufrivillig morsomme folk er at de ikke innser selv hvor morsomme de faktisk er. Torbjørn Jagland for eksempel, han trodde jo at folk lo av vitsene når han dro en spøk på engelsk.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.10.2017, 07:18:28
Sitat BBS;

"Noterer meg at Emeritus ikke er i stand til Ã¥ svare pÃ¥ hvor mye varmere verden ble fra  ble, til tross for at økningen er "noe ingen stiller spørsmÃ¥lstegn ved". Emeritus har dermed avslørt seg som innehaver av en rimelig unik debattstil, jeg kommer faktisk bare pÃ¥ en annen som driver pÃ¥ sÃ¥nn."

BBS har nÃ¥ blitt sÃ¥ frÃ¥dende irrasjonell etter Ã¥ ha blitt tatt in flagranti med Samset bløffen sin, at han skjeller meg ut for ikke Ã¥ kunne svare pÃ¥ hvor mye varmere verden ble fra  ble, er det noen pÃ¥ forumet som kan gi en hjelpende hÃ¥nd?


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 27.10.2017, 09:45:03
er det noen på forumet som kan gi en hjelpende hånd?

Hermed dokumentert at det kastes ut påstander man ikke kan dokumentere.

Helt som forventet, og like underholdende som alltid.  ;D
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.10.2017, 10:18:47
Og det neste blir vel at du benekter at der opprinnelig stod ".......verden ble fra ble."
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 27.10.2017, 12:21:23
Det neste trekket som ligner pÃ¥ Gule, er at fokus flyttes kontinuerlig. Hele oppførselen er like retningsbestemt som en hare pÃ¥ flukt, hvilket egentlig er et dekkende bilde.  :)
Title: Sv: Klimarealistene og Rellez og Volokin
Post by: Emeritus on 28.10.2017, 10:22:26
NÃ¥ pusher Aaslid Carl Zeller og Ned Nikolov som den endelige og ultimate sannhet;

http://www.klimarealistene.com/2017/10/26/ipcc-leiren-pa-galt-villspor/

denne hypotesen har allerede vært omtalt her på forumet og har ikke fått noen særlig blid behandling av de som har uttalt seg.

Det positive er imidlertid at en rekke faste lesere er kritiske og kaller det et "makkverk" og at disse innleggene faktisk får stå!

Her ser dere motstandere av ytringsfrihet hvordan dette virker i praksis, her er det en reell mulighet for at de absolutt mest evneveike pÃ¥ KR ikke lar seg overbevise av Sarah, nÃ¥r de ogsÃ¥ ser at andre faste lesere slakter  Rellez og Volokin. Det er ogsÃ¥ effektivt at det linkes til Spencer og til WUWT, som begge har slaktet denne teorien. Dette er for øvrig den samme teorien som Dough Cotton markedsfører, og der Spencer stengte kommentarfeltet i flere mÃ¥neder pÃ¥ grunn av terroren fra Cotton.
Title: Sv: Klimarealistene og Rellez&Volokin
Post by: Amateur2 on 28.10.2017, 13:19:21
Hans Jelbring er atskillig nærmere en god forklaring på drivhuseffekten enn det både Nikolov&Zeller og Roy Spencer er:

Jelbring H, â??The Greenhouse Effect as a function of atmospheric Massâ??, Energy & Environment,â?¢ Vol. 14, Nos. 2 & 3, (2003) (http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/FunctionOfMass.pdf)
Title: Sv: Klimarealistene og Karl et Co.
Post by: Emeritus on 14.11.2017, 18:34:56
Hvem blant Klimarealistene har skrevet denne artikkelen?

http://www.klimarealistene.com/2017/02/19/noaa-skandalen-vokser/

Jeg har ikke sette den tidligere, men fant den tilfeldig i jakt på et annet innlegg.

Hvor ble det av?

"Klimarealistene vil som en av få medieaktører i Norge fortsette å informere om utviklingen i denne skandalen uten å villede leserne."

Vel jeg har ikke sett noe av dette med unntak av et innlegg fra såpeselgeren der han enda en gang illustrerte at vitenskap ikke var hans misjon i livet.

Er det noen her på forumet som ønsker å drøfte Karl & Co, så står jeg til disposisjon.Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 14.11.2017, 19:58:47
Tror du er mer inne på Klimarealistene enn noen av oss andre, Emeritus. Et elsk og hat forhold tydeligvis...
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 14.11.2017, 22:14:08
Sitat Translator;

"Tror du er mer inne på Klimarealistene enn noen av oss andre, Emeritus. Et elsk og hat forhold tydeligvis..."

Ja, du sikkert litt rett, men jeg skriver ikke noe på Klimarealistene.

Jeg verken hater eller elsker Klimarealistene, jeg benytter dette organet som et verktøy for å forstå hvorfor virkelighetsbildet i klimadebatten er så fragmentert og utilnærmelig der noen i fullt alvor hevder å representere den egentlige og ekte vitenskap.

For et par dager siden ga jeg en liste over de som i dag anses som fremragende klimaforskere. Slike lister er ikke min favoritt, de er av typen 97% - saken til Benestad og Cook. � påberope flertall, at veldig mange mener noe annet, eller at du er helt alene om dette standpunktet, er grunnleggende uvitenskapelig. Argumentene, empirien og logikken lever sitt eget liv og driter i hva folk flest eller flertallet mener.

MEN; når vi tross alt beveger oss i en vitenskapelig debatt og fremhever de vitenskapsmenn og kvinner som har preget denne debatten i vår tid, men der det er totalt tomrom mellom 1930 og 2017, og der mange tror at vi gikk rett fra Guy Stewart Callendar og Svante Arrhenius til "svindleren" Michael Mann, blir jeg bare øvegøven*.

Jeg påberoper meg således ikke flertallsstandpunkter og at "du tar feil," jeg påviser at denne debatten er fullstendig frikoblet fra klimavitenskapen der de som betyr noe i denne sammenhengen er mer eller mindre uomtalt og ikke referert i denne debatten.

Jeg har til og med sett innlegg her på bloggen der folk i fullt alvor tror at eksperimenter med to colaflasker og en høyfjellssol gjennomført i Ryfylke i fjor, kunne falsifisere drivhusteorien. Ikke alle kjøpte dette umiddelbart, de mer skeptiske mente at det uansett var riktig å stille spørsmål ved de vedtatte sannhetene, dette uttalte de i en pause mens de kranglet om hvorvidt den andre termodynamiske lov kunne utelukke AGW.

Vi beveger oss i en "klimavitenskapelig debatt" der  Manabe & Wetherald ( 1967) er fullstendig ukjent. Der I.M. Held & B.J. Soden, (2006,) i beste fall oppfattes Ã¥ ha noe med sodomi Ã¥ gjøre. Og der "folk flest" i fullt alvor tror at Judith Curry, Michael Mann, Roy Spencer og Ester Pirelli Benestad representerer den ytterste spisskompetanse pÃ¥ hver sine sider av "debatten."

Hele denne greien er sÃ¥ amatørmessig og hjelpeløs at jeg  begynner Ã¥ føle dyp skam. Folk flest - som jeg absolutt er en del av i klimadebatten - mÃ¥ gjerne delta. Men en vitenskapelig debatt for folk flest bør jo ikke ha som formÃ¥l Ã¥ senke nivÃ¥et og den generelle forstÃ¥elsen for klima og naturvitenskapen, noe 100% av innleggende til Klimarealistene gjør, og noe veldig mange av innleggene her pÃ¥ bloggen gjør.   

*for internasjonale lesere av mine innlegg; "øvegøven;" stavangersk for flabbergasted.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 15.11.2017, 00:26:11
Det er lett å kaste ut en liste over folk andre ikke har hørt om (det kunne jeg også gjort), men hvor mange tror du kaller sg klimaforskere fordi det er der de kan tjene penger på forskningen sin? � være forsker på heltid er knallhardt, og hovedproblemet er at man får altfor lite penger til å forske, det skjer som regel ved tilfeldigheter. F.eks. en arkeolog lever på gamle meritter før det plutselig kommer penger til institusjonen fordi kanskje noen skal bygge en ny vei. Slik er det i mange fag og stillinger. Unntaket er hvis man forsker på noe som kan knyttes til klima, da strømmer pengene til. Og folk omskolerer seg fra reveforsker eller partikkelfysiker til å bli klimaforsker, slik som denne Bjørn Samset. Det er ikke til å undres over at de gjør det.

Apropos flabbergasted, dette var det uttrykket Richard Muller brukte om sin egen reaksjon da han så McKittric/McIntyres kritikk av Michael Manns hockeykølle, og det var (som du sikkert forstår) ikke særlig flatterende med hensyn til Mr Mann.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 15.11.2017, 01:05:39
Sitat Translator;

"Det er lett å kaste ut en liste over folk andre ikke har hørt om (det kunne jeg også gjort),"

Denne listen er ikke tilfeldig - les linkene -  og du er ikke, jeg er det i hvert fall ikke, i stand til Ã¥ sette opp en liste over fremragende vitenskapsmenn og kvinner pÃ¥ et felt vi har minimal kunnskap om. SÃ¥ at verken du eller andre her pÃ¥ forumet har hørt disse navnene, bare bekrefter pÃ¥standen min.

Sitat Translator;

"� være forsker på heltid er knallhardt, og hovedproblemet er at man får altfor lite penger til å forske, det skjer som regel ved tilfeldigheter."

Den setningen er både rett og gal. I begynnelsen må man jobbe for å skaffe midler, da bruker en forsker veldig mye tid på søknader for å skaffe penger.

De jeg snakker om - altså de på listen - er overhodet ikke i den kategorien. Jeg kjenner personlig en forsker på dette nivået (ikke klima.) Ikke bare får han aksept for bortimot alle prosjekter han søker på. Han blir tilbudt prosjekter fra bedrifter som betaler av egen lomme. Han blir også nedrent av andre forskere fra hele verden som vil ha han med på prosjekter, dels fordi han er kjent for sine meritter, dels fordi at hans navn blant forfatterne sikrer aksept i de mest anerkjente journalene og dels fordi de andre vil lære.

Kevin Trenberth er nå i sitt fireogsyttiende år, han kunne ha gått av med pensjon for mange år siden, men har hittil i 2017 gitt ut mer klimavitenskap enn Bob Carter gjorde i hele sin karriere. Han gav ut ni papers i 2016 og hittil i år fire, og da er listen min kun oppdatert til mai 2017.
Title: Sv: Klimarealistene og klimaformidling
Post by: Emeritus on 26.12.2017, 16:06:58
Klimarealistene har en aldeles fantastisk julehilsen;

http://www.klimarealistene.com/2017/12/23/vi-onsker-vare-lesere-en-god-jul/

Sarah kan fortelle oss at MetOffice neste år spår temperaturer på nivå de vi hadde i førindustriell tid;

Sitat Sarah;

"Som man ser fra lenken forbereder britene seg på en global temperatur i 2018 på linje med temperaturene fra 1850-1900 dersom man skal feste tillit til meteorologene i UK Met Office."

Og det det linkes til er dette;

https://www.thegwpf.com/met-office-predicts-drop-in-global-temperatures-for-2018/

Som uttaler;

"The Met Office forecast that the global average temperature for 2018 would be between 0.88°C and 1.12°C â?? with a central estimate of 1°C.
This is compared to temperatures before 1850-1900 â?? the industrial revolution.
2016 â?? the hottest year on record was 1.14°C warmer than pre-industrial levels. 2015, the second hottest year, was 1.08°C warmer, while 2017 was third hottest at 1.05°C warmer than pre-industrial levels.
Professor Adam Scaife, head of long-range prediction at the Met Office, said: â??2018 will be very warm globally but is unlikely to exceed the recent record, set in 2016 â?? but could be cooled further from volcanic eruptions.â?

Så for lesere av KD.com som allerede ikke har bestilt flere hl med koks (så vidt jeg husker bestilte vi koks i hl på sekstitallet) må bare ta det med ro, det skal ikke bli 1,14C kaldere i 2018 enn i 2017, men kanskje en tiendedel eller to C kaldere.

NÃ¥ i disse tider preget av medmennskelighet og omtanke; er det noen som kan hjelpe stakkars Sarah?


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 27.12.2017, 00:28:02
En skulle nesten tro du fikk penger under bordet av Klimarealistene, slik du holder pÃ¥ Ã¥ reklamere for dem  ;)

Men du skrev noe i innlegget over der igjen, hadde nesten glemt at vi hadde den diskusjonen

Sitat Translator;

"� være forsker på heltid er knallhardt, og hovedproblemet er at man får altfor lite penger til å forske, det skjer som regel ved tilfeldigheter."

Den setningen er både rett og gal. I begynnelsen må man jobbe for å skaffe midler, da bruker en forsker veldig mye tid på søknader for å skaffe penger.

De jeg snakker om - altså de på listen - er overhodet ikke i den kategorien. Jeg kjenner personlig en forsker på dette nivået (ikke klima.) Ikke bare får han aksept for bortimot alle prosjekter han søker på. Han blir tilbudt prosjekter fra bedrifter som betaler av egen lomme. Han blir også nedrent av andre forskere fra hele verden som vil ha han med på prosjekter, dels fordi han er kjent for sine meritter, dels fordi at hans navn blant forfatterne sikrer aksept i de mest anerkjente journalene og dels fordi de andre vil lære.

Jeg vil si du er ganske heldig som kjenner en slik forsker (altsÃ¥ utenfor klima) Han mÃ¥ vel være forskningens svar pÃ¥ Ronaldo eller Messi som har klart Ã¥ nÃ¥ en slik posisjon (fotballen har nok et enda trangere nÃ¥løye, men antagelig ikke mindre enn at sammenligningen er relevant). Jeg kjenner til flere i den første kategorien, som altsÃ¥ sliter med Ã¥ fÃ¥ fast stilling ved et universitet etter mange Ã¥rs engasjement og for lengst fullført doktorgrad, eller arkeologen som sitter og venter pÃ¥ at det skal bygges en vei et sted slik at det skal komme (statlige) penger til arkeologiske undersøkelser. For disse "middelmÃ¥dige" forskerne, eller de som har valgt et forskningsfelt det ikke er særlig interesse for, er det jo fantastisk fristende Ã¥ hoppe over pÃ¥ klima i en eller annen form. For partikkelfysiker Bjørn Samset var jo dette spranget særdeles vellykket; han har jo tatt over astronom Knut Jørgen Røed Ã?degÃ¥rds rolle som "superkjendisforsker" i mediene. Og hvem hadde vel hørt om reveforsker PÃ¥l Prestrud før han ble direktør i Cicero?   
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.12.2017, 21:31:34
Han jeg omtaler er ikke klimaforsker, men har gjennom sin redaktørstilling i ICES tatt et lite oppgjør med klimaforskningen;

https://academic.oup.com/icesjms/article/73/3/529/2459146

et initiativ han fikk tyn for i bl.a. SS, der han ble omtalt som en "oilman."

For øvrig kjenner jeg godt flere yngre forskere som jeg også samarbeider med (jeg er ikke så mye advokat som folk her på forumet tror,) og du har rett, uten at jeg har tall på det vil jeg tro at tre av fire prosjektsøknader ender med ingenting. Men kanskje dette bidrar til å skille klinten fra hveten? Generelt mener jeg der er for mange forskere, og at der er alt for mange i alderen 45 pluss i faste stillinger som nesten ikke produserer noe som helst av verdi, og sperrer for de yngre og fremadstormende.
Title: Sv: Klimarealistene informerer
Post by: PetterT on 23.01.2018, 23:21:42
KlimaÃ¥ret 2017 â?? dÃ¥rlig for IPCC-leiren
http://www.klimarealistene.com/2018/01/23/klimaaret-2017-darlig-for-ipcc-leiren/
Klimanytt 215, forfattet av Ole Henrik Ellestad
Nedturen fortsetter for IPCC-leiren i 2017. President Trump trakk USA fra Parisavtalen, reduserte forskningsbudsjettene og fjernet Obamas offentlige klimaprofilering. Kullproduksjonen økte i Kina og i flere land etter en utflating siste 2-3 år. Tysklands største produsent av solcellepaneler SolarWorld ble insolvent, og i UK falt investeringer i grønn energi med 50%. IPCC møtet i Bonn var heller ingen suksess. Solaktiviteten er og forventes å være som under den kalde Napoleonstiden. Over 900 vitenskapelige publikasjoner som støtter betydningen av naturlige variasjoner ble publisert siste to år, og teorien om kosmisk stråling og skydannelse er styrket. En gallupundersøkelse i Norge viste at 53% av befolkningen hadde liten tillit til forskning innen miljø og klima.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 24.01.2018, 11:28:11
Og du glemte det viktigste;

"Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell og et kaldere hav viser nÃ¥ at en La Niña er i utvikling med en forventet tydelig nedkjøling i 1.kvartal 2018." 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 29.01.2018, 20:37:45
En retorikkens Trump-klone, advokat Rune Valaker, driter seg ut med sine trakasserende innlegg om oss klimarealister pÃ¥ Terje Wahls blog pÃ¥ forskning.no. 
https://forskning.no/blogg/terje-wahls-blogg/bedre-enn-fryktet
Selv er jeg utestengt fra å kommentere der i typisk venstrevridd klimahysterisk oppfattelse av "ytringsfriheten", men jeg fikk lyst til å dele driten her (jeg har nok stilt for vanskelige spørsmål til Terje Wahl).
Terje Wahl uttrykte forøvrig oppgitthet over Valakers dritt-slenging.
-------------------------------
Valaker:
Jeg vet ikke om det blir bedre eller verre enn fryktet, men jeg er rimelig rolig i forhold til at dette lar seg løse. Jeg følger av og til med på det mest patologiske klimanettsted vi har i Norge, sannsynligvis et av de verste i verden;
http://www.klimarealistene....
De feirer tilbakeslag knyttet til fornybar energi, de synes det er storveies hvis kullforbruket går opp. De hevder fortsatt at;
"Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell"
Disse folkene er så forstyrrede at flere står oppført på en liste som av WUWT "contains the names of around 300 eminent scientists and other qualified individuals" som skulle få Trump til å trekke seg ut av Paris avtalen.
På denne listen av eminente personer står blant andre;
https://www.desmogblog.com/...
Tim Ball
Stein Bergsmark
Joe Bastardi
Carl I. Hagen
Martin Hovland
Ole Humlum
Ole Henrik Ellestad
Jan Solheim
Petter Tuvnes
For å nevne noen. Er det snart på tide å ta av silkehanskene, og begynne å behandle patologi som det det faktisk er, noe som bør behandles og ikke jattes med?
-----------------------------------------------
Hvorfor/hvordan jeg har havnet i det gode selskapet er jeg ikke helt klar over, men muligens fordi jeg redigerte Klimanytt i et halvt år.
Mitt svar til tullingen Valaker (som altså ikke kom inn) var noenlunde slik:
Advokat Valaker forsøker seg som psykolog.  Til det er Ã¥ si at den mest u-eksakte "vitenskapen" som finnes er psykologi, tett fulgt av jus.  Det er symptomatisk for bÃ¥de psykologer og advokater at de er uenige i hverandres diagnoser/lovfortolkninger.  Psykologer pÃ¥ faglig basis, advokater avhengig av hvem som betaler.  Diaretikeren (en som tenker og snakker løsskit med rævva) Valaker har forlengst mistet injurierende kraft med sitt Carbomontanus/anus/Trump-nivÃ¥.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 29.01.2018, 22:11:29
Kommentaren jeg egentlig hadde tenkt å legge inn på bloggen til Wahl,
https://forskning.no/blogg/terje-wahls-blogg/bedre-enn-fryktet
men som altså ble sensurert, var følgende:

Matematikeren Wahl ved Norsk Romsenter (!) kritiserer faglig svake innlegg som er kritiske til dogmet om menneskeskapt (!) global oppvarming (AGW) og klimaendring.  Selv har han vist tillit til det uvirkelge "flat-jord-kald-sol" "energibudsjettet" til IPCC, Wild, Kiehl & Trenberth m. fl. som liksom skal forklare at drivhuseffekten er pÃ¥ 33 grader Kelvin. Dette uvirkelige bokholderiet er slaktet av matematikkprofessor emeritus Claes Johnson, KTH, (medlem av Klimarealistenes RÃ¥d) her: Unphysical Basis of CO2 Alarmism = Hoax
http://claesjohnson.blogspot.no/2017/02/unphysical-basis-of-co2-alarmism.html
Matematikeren Wahl kunne jo forsøke Ã¥ bryne seg pÃ¥ argumentene til prof. Johnson i hans e-bok Mathematical Physics of Blackbody Radiation linket til i samme artikkel.  Enten har Johnson rett, Wahl, eller sÃ¥ fÃ¥r du pÃ¥peke hva som er feil. 
For en leder ved Norsk Romsenter bør det være av interesse at temperaturen på himmellegemer med atmosfære kan bestemmes analytisk ved å bruke naturlovene om konstant energi (termodynamikkens 1. lov) og den ideelle gassloven. Det har man benyttet i forbindelse med utregninger av US standard atmosphere og international standard atmosphere (ISA https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere). Det har vært en forutsetning for romfarten å kjenne til dette.
Forskerne Nikolov og Zeller (N&Z) har benyttet en empirisk fremgangsmåte, dvs det har tatt utgangspunkt i målinger (observasjoner) for deretter å forsøke å finne en modell for temperatur for forskjellige himmellegemer (https://www.omicsonline.org/open-access/New-Insights-on-the-Physical-Nature-of-the-Atmospheric-Greenhouse-Effect-Deduced-from-an-Empirical-Planetary-Temperature-Model.pdf).
Både analytisk og empirisk fremgangsmåte har kommet frem til forbløffende like resultater som stemmer for alle studerte himmellegemer på tross av at de har svært forskjellig atmosfære (sammensetning og trykk), vist av N&Z.
Temperaturen er avhengig av solinnstrÃ¥ling ved himmellegemets avstand fra solen (selvfølgelig) og atmosfæretrykket, likt en adiabatisk prosess. Ingen andre fenomener har noen vesentlig inflytelse. â??TilbakestrÃ¥lingseffektenâ? fra â??drivhusgasserâ?, som liksom skal være dobbelt sÃ¥ sterk som solinnstrÃ¥lingen til jordoverflaten, er mao ikke avgjørende for global temperatur, slik FNs klimapanel IPCC og deres meningsfeller tror og driver propaganda for. IPCC fremgangsmÃ¥te stemmer heller ikke for andre planeter med â??drivhusgassâ? som f.eks. Venus og Mars.
Forskjellen mellom analytisk og empirisk fremgangsmåte er i følge N&Z at empirisk metode inkluderer alle de andre naturlige effektene som gir relativt små endringer i temperatur omkring den grunnleggende temperatur som kan beregnes analytisk, fordi empirisk fremgangsmåte er basert på observasjoner.
Trykkeffekten kan forklares ved å sammenligne med adiabatiske prosesser (https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_process). I atmosfæren foregår uendelig mange adiabatiske prosesser samtidig, hovedsaklig som konveksjon, men den delen av atmosfæren som til enhver tid er ved overflaten vil ha et høyere trykk, høyere kinetisk energi og dermed også høyere temperatur, slik både ISA og N&Z beskriver.
Alle prosesser som foregår i atmosfæren, spesielt skydekkevariasjon, ser ut til å ha en netto selvregulerende effekt, ref. e.g. prof. em. Richard Lindzen, MIT og dr. Roy W. Spencer, UAH. Mao ingen grunn til klimapanikk.
Støtte for beskrivelse av denne atmosfæreeffekten finnes i mange publikasjoner, bøker (â??the Slayersâ?) og artikler, bl.a. â??Naturen styrer klimaetâ? som kan kjøpes pÃ¥ www.klimarealistene.com .
En meget god og velskrevet artikkel som forklarer hva som skjer med IR-stråling og, strålingsaktive gasser (H2O, CO2), samt betydningen av adiabatisk effekt,finnes her:
https://principia-scientific.org/top-u-s-scientist-calls-greenhouse-gas-theory-a-fallacy/
Top U.S. Scientist Calls Greenhouse Gas Theory a â??Fallacyâ??
av Dr. Frank Schnell.
Glem O2-kilden og plantenæringen CO2.  Bruk heller ressurser pÃ¥ bedre infrastruktur mot naturlige (!) klimaendringer og reell giftig forurensning og forsøpling.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 30.01.2018, 02:01:01
Sitat Petter T;

"Selv er jeg utestengt fra å kommentere der i typisk venstrevridd klimahysterisk oppfattelse av "ytringsfriheten", men jeg fikk lyst til å dele driten her (jeg har nok stilt for vanskelige spørsmål til Terje Wahl)."

Først; jeg merker meg at du driver å selvidentifiserer deg som Petter Tuvnes, det er ditt valg, men minner om at min identitet her på forumet ikke skal røpes, det er mitt valg.

Vel her var det mye å gripe fatt i.

For det første er du ikke sensurert, innlegget ditt står å lese på Wahls blogg og han og flere andre har allerede kommentert det. � karakterisere Wahls blogg som "venstrevridd" og som å ha en spesiell oppfatning av ytringsfriheten, er det rene tøv. Wahls blogg er utvilsomt den mest åpne og etter mitt skjønn den beste klimablogg i Norge, alle synspunkter slipper til. At ditt innlegg ikke har kommet inn før lenge etter du sendte det, skyldes sannsynligvis størrelsen på innlegget. Dette har jeg sett skje tidligere uten at jeg vet hva som er årsaken. Skal du lete etter spesielle oppfatninger av ytringsfriheten, skal du ikke gå langt, redaktøren heter Geir Aaslid og til og med han slipper til på Wahls blogg. Sist med et innlegg der han sutret over at OHC ikke ble uttrykt i C men i J, da J så langt mer skremmende ut enn C. Snakk om glansidiot, en redaktør på en angivelig vitenskapelig blogg - Klimarealistene - sutrer over at mengde tilført energi uttrykkes med den vitenskapelige enheten for energi. Jeg antar at Aaslid har en eller annen økonomisk kompensasjon for å være redaktør, uttrykkes det i NOK (norske kroner) eller i antall kebaber?

Så var det denne; "(jeg har nok stilt for vanskelige spørsmål til Terje Wahl)."

Nervene mine, dine N&Z innlegg slaktes overalt, de slaktes her på bloggen, de slaktes av Thiesen på Klimarealistene, de slaktes av Spencer og de slaktes av Lindzen. Og jeg antar at de også slaktes av både Solheim, Humlum og Ellestad - om de hadde uttalt seg. Og jeg kan forsikre deg med 97% sikkerhet; det er ingen fagfolk som ligger nattevåkne i angst for vanskelige spørsmål fra deg.


Personlig har jeg vært tilbakeholden med å kommentere N&Z, men jeg prøver meg. Det er alminnelig antatt at overflatetemperaturen for noen millioner år siden var langt høyere enn i dag, det snakkes om opp mot 8 C høyere for ca. 50 millioner år siden. En økning som hevdes å være forårsaket av massive utslipp av drivhusgasser;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4948332/

Hvis N&Z er forklaringen på overflatetemperatur, hvor mye høyere var atmosfæretrykket i denne perioden, og hvor har det senere blitt av denne atmosfæren?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Baseballstick on 30.01.2018, 08:34:23
Du kan nok slappe helt av, PetterT.
Det ser ut som Valaker til stadighet uttaler seg om ting han ikke kan, og er vant til å ta feil.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 30.01.2018, 11:52:30
Emeritus; jeg har ikke røpet noens ID denne gang.
I dag ble jeg ogsÃ¥ slettet hos Wahl.  Jeg forsøker pÃ¥ forskjellig vis Ã¥ fÃ¥ vite hvorfor.
Hvorfor ikke drittslengingen til Valaker er slettet, som Wahl er oppgitt over, viser hvilken preferanse sensuren har (venstrevridd klimahysterisk tolkning av "ytringsfrihet").
I heftet "Naturen styrer klima" (kan kjøpes på www.klimarealistene.com), så vil du se at N&Z er akseptert hos Klimarealistene.
Emeritus "cherry-picker" 50 mill Ã¥r siden, men 250 mill Ã¥r siden var antagelig temp like høy og CO2 lav, eller forøvrig ved jordens tilblivelse for 4,6 mrd Ã¥r siden da atmosfæren var dominert av CO2. Svak sol for 4,6 mrd Ã¥r siden er heller ingen holdbar forklaring.  Jeg mener N&Z har noe om det, men utsetter Ã¥ finne det frem.
Se: www.biocab.org/climate_geologic_timescale.html
Det er ingen CO2-styrer-temp-relasjon i geologisk tidsperspektiv, og heller ikke nå for tiden. Det er omvendt.
Klimascientologien har snudd klimavitenskapen på hodet med sitt flat-jord-kald-sol utgangspunkt
for å forklare "drivhuseffekten".
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 30.01.2018, 20:22:18
Du er ikke slettet, se selv. Til og med dine egne kommentarer står der.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 30.01.2018, 22:13:38
Ja, endelig er det blitt stående, men det står også
"Petter Tuvnes â?¢ for en dag siden
Kommentaren venter på godkjenning av forskning.no."
Big Brother må ha tatt pause
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 31.01.2018, 00:25:57
Petter T; vær vennlig å kutt dette pisset om at du blir sensurert fordi du har meninger som er så farlig for AGW hypen at Forskning.no sitter og skjelver.

Jeg har sett dette skje mange ganger før, det skjer ett eller annet når innleggene blir svært lange. Og Wahl selv har kommentert det.......... vel det skar seg, nå er Wahls kommentar borte, men din står på toppen. Men Wahl kommenterte i går kveld noe i retning av "et innlegg fra Petter Tuvnes som forsvinner hele tiden" deretter kommenterte han innlegget ditt. Dette er teknisk og har ingenting med Nina Christiansens usynlige hånd å gjøre.

Sensur pÃ¥ Forskning.no forekommer. Lars Olav Andersen var aktiv pÃ¥ Forskning.no for ca. inntil ett Ã¥r siden. Jeg tror ikke han er kastet ut, men jeg har ikke sett noe til han pÃ¥ lenge. En ting er at han konsekvent omtalte Harald Liebich som Liebitch - noe som fikk stÃ¥ til tross for protester fra den fornærmede. Men da han begynte Ã¥ pÃ¥stÃ¥ at navngitte forumdeltagere foretrakk  smÃ¥jenter i Thailand ble han strøket, eller om du vil, sensurert. Men da stÃ¥r det i klartekst noe i retning av at dette innlegget er strøket, mens navn m.m. pÃ¥ forfatteren stÃ¥r.

Jeg finner det høyst urimelig at du fremsetter denne pÃ¥standen, bl.a. sÃ¥ har de kompetente skeptikerne Kristian Lindem og Leif Liland ingen vansker med Ã¥ fÃ¥ sine synspunkter frem. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 31.01.2018, 10:24:05
NÃ¥ (onsdag kl. 10) er Petter Tuvnes innlegg borte igjen, men til gjengjeld er Wahls kommentar tilbake;"Dette er et svar til et innlegg fra Petter Tuvnes, et innlegg som har forsvunnet flere ganger her i kommentarfeltet)
Det var et langt innlegg, men jeg får svare ganske kort nå sent på kveden.

Først, det kan ikke være spydig på en forskningsblogg å påpeke at energi måles i Joule (ikke i grader Celsius), og at man ikke kan bruke 3,5 solsyklus til å teste en hypotese som man har brukt de samme 3,5 solsyklusene for å formulere. Så da skjønner du litt av hva jeg har å stri med her.

Sist jeg diskuterte N&Z her, så var vel konklusjonen at N&Z har funnet en sammenheng som kan være et nyttig første tips for å gjette temperaturen på exoplaneter, før man går mer i detalj når det gjelder atmosfærekjemien. N&Z er ubrukelig til å vurdere konsekvensene av en CO2-dobling her på Jorda, hvor "djevelen ligger i detaljene". Se for øvrig kommentarene fra LeifLiland og hans link til Roy Spencer lenger ned her.
NÃ¥r det gjelder det siste avsnittet ditt ...

"Glem O2-kilden og plantenæringen CO2. Bruk heller ressurser på bedre infrastruktur mot naturlige (!) klimaendringer og reell giftig forurensning og forsøpling."
... så er vel det primært et miljøpolitisk standpunkt, ikke et utsagn om forskning. Jeg har i hvert fall vondt for å tro at du ikke ønsker forskning på det gigantiske eksperimentet vi utfører ved dobling av CO2-innholdet i atmosfæren vår."
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 02.02.2018, 19:18:52
Mye kan tyde på at Wahls blogg midlertidig er ute av drift. Wahl skrev i går at han ikke kom til å skrive flere kommentarer og at vi møtes til et nytt innlegg til helgen - kanskje. I skrivende stund er også det innlegget borte og Petter T's fire dager innlegg står nå fortsatt øverst på bloggen, en må riktignok trykke på "vis innlegg."

Og hvorfor skriver jeg dette? Jo for å understreke og forsvare at Wahls blogg er den beste klimablogg i Norge der jeg har til gode å se meningssensur, noe en opplever i rikt mon hos KR og hos WUWT. Til og med Climate Audit har nå blitt beskyldt for denne usunne praksisen der tricket er at kritiske innlegg står så lenge under moderasjon at når de endelig vises, så er debatten ferdig.

Der er noe sterkt foruroligende med den ekstreme klimaskepsis som bl.a. utfolder seg på WUWT, KR og nå Resett. Bekymringen knytter seg ikke til de klimatiske standpunkter, for de lar seg stort sett feie til side som helt alminnelige vrangforestillinger. Problemet er knyttet til kombinasjonen nyfascisme, og ekstrem fremmedfrykt kombinert med klare rasistiske undertoner. Dette mikset sammen med en aksept for at det er helt OK å sensurere, så lenge sensuren ikke rammer meg selv.

Denne aksepten for sensur har vi en rekke ganger sett her på KD.com. Administrator og Bebben er noen av de få som har sett poenget og har reagert på det, mens andre dels stilltiende og dels helt åpent har forsvart denne sensuren.

Det er ingen motsetning å være sosialdemokrat - den mest vellykkede samfunnsorganisering verden foreløpig har sett - og å være klimaskeptiker eller klimabekymret. Det er enda mer på sin plass å være konservativ og være klimabekymret. De her på forumet som skriker om sosialisme og setter denne i bås med klimabekymring er ikke konservative i det hele tatt. De tilhører den radikale høyreekstreme del av verden der Breibart, Tony Heller og andre fake news artister råder.

� være konservativ betyr - strengt forenklet - at samfunnsendringer bør skje i et tempo som drar med seg den store del av aktørene - borgerne. Konservatisme i klimasammenheng er en erkjennelse av at det ikke er naturlig at temperaturen endrer seg med en C på hundre år.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 02.02.2018, 20:28:09
Det er vel ingen "vitenskap"som er blitt politisk misbrukt i den grad som klimasaken, og spesielt av de som ønsker totalitære samfunnsystem:
Omfordele verdens resurser:
(CNSNews.com) â?? The United Nations' top climate change official says the U.N.'s goal is to â??intentionally transform the economic development modelâ? in place â??since the Industrial Revolution.â?
â??This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model, for the first time in human history,â? Christiana Figueres, executive secretary of the U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) said February 3rd during a press conference in Brussels.
â??This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution.
â??This will not happen overnight and it will not happen at a single conference on climate changeâ?¦It is a process, because of the depth of the transformation,â? said Figueres, who said last year that Communist China, the worldâ??s top emitter of greenhouse gas, is â??doing it rightâ? regarding climate change while calling the U.S. Congress â??very detrimentalâ? in the fight against global warming.
Samme krefter har uttrykt misnøye med demokrati og ytringsfrihet, og heller ønsket seg diktatur for å påtvinge folk sine klimaløsninger.

Når det gjelder 0,8 C endring i temperatur på de siste 150 år så har det vært adskillig mer dramatiske temperaturendringer tidligere, også av naturlige årsaker. Se f.eks.
http://joannenova.com.au/2010/02/the-big-picture-65-million-years-of-temperature-swings/
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 02.02.2018, 21:53:47
Hele denne historien om at The AGW Scare er motivert av at vi skal omfordele verdiene fra den rike verden til den fattige er bare håpløs. Den er politisk, historisk, sosiologisk, faktisk og logisk aldeles håpløs. Finn på noe bedre!!!

Dette IPCC klimafondet har USA under Obama tildelt 2 milliarder USD. Ikke 100 milliarder USD Trump til tider hevder. Sverige er den enkeltstående største bidragsyter i forhold til folketall, Norge kommer et sted ned på listen. Men hva med logikken bak dette? Har vi ikke i 50 - 60 år forsøkt å hjelpe Zimbawe, Nigeria, Uganda osv. uten å ha klima som unnskyldning? Tror dere i fuckings alvor at Tatcher, Merkel, Macron og en rekke andre ledere finner omveier via klima for å radbrekke sine egne økonomier? Hvor blir det av den sunne og opplyste analysen, hvilke interesser skulle samtlige av verdens nasjoner ha av å skrive under Paris avtalen hvis der ikke en gang var et snev av realitet bak det denne avtalen er et begynnende og uforpliktende program for å realisere?

ER DET NOEN HER PÃ? FORUMET SOM I FULLT ALVOR MENER AT PARIS BARE ER EN UNNSKYLDNING FOR EN MER RADIKAL U - HJELP?

Så var det neste tema. Jada det har vært mye varmere før. Jeg kan endog snu dette fullstendig på hodet. Ser en bort fra de kalde perioder under istidene som antas å ha vært gjennomsnittlig 2 - 4 C kaldere enn Late Holocene, har vi i den antropogene tidsalder ikke hatt noen periode som ble 1C varmere på ca. 100 år.

Og det er her konservatismen kommer inn. For 50 millioner år siden var det minst 6C varmere, for 24.000 år siden var det minst 2C kaldere.

Spørsmålet er ikke om det har vært mye varmere eller kaldere tidligere, men hvilke konsekvenser dramatiske endringer på kort tid får. Slapp helt av , menneskeheten vil overleve, stort sett de fleste dyrearter vil overleve, men den som ikke ser at et stabilt klima er en resurs på lik linje med et stabilt og forutsigbart politisk system - kort sagt stabile og forutsigbare rammebetingelser - har ikke forstått temaet i denne debatten.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 03.02.2018, 10:42:26
Det essensielle temaet i denne debatten er hvorvidt man kan bruke menneskeskapte utslipp av CO2, som utgjør ca. 15 ppm av atmosfæren, som kontrollknott for global temperatur og implisitt klima (som er pÃ¥virket av over 100 andre faktorer). 
Selv prof. Lindzen, som mener det er en viss "drivhuseffekt" (og jeg er slett ikke enig i alt fra Lindzen),mener det er som å tro på spøkelser, julenissen, værgudene eller alt mulig annet av overtro.
Tiltak mot CO2-utslipp kan muligens redusere CO2 med noen få ppm.
Naturlige klimaendringer kan vi ikke unngÃ¥.  Da er det bedre og mer kostnadseffektivt Ã¥ forsøke Ã¥ begrense konsekvensene ved Ã¥ investere i bedre infrastruktur, bygninger og rimelig energi, som vil bare koste brøkdeler av forsøkene pÃ¥ Ã¥ redusere CO2.  Dette er analysert av Bjørn Lomborg med flere.  Det er det beste "føre var" tiltak enten temperaturen vil gÃ¥ opp eller ned.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 03.02.2018, 11:51:53
I motsetning til de fleste her på forumet anser jeg meg ikke kompetent til for egen maskin til å konkludere om vi står overfor hovedsakelig menneskeskapte eller hovedsakelig naturlige klimaendringer de siste 100 år.

Som kjent er her to leirer, en bestående av en svært høy andel av verdens atmosfærefysikere og andre fagfolk som har faglig bakgrunn for å si noe om dette. Og en annen "leir" som ikke gir noe alternativ, dette er en usammenhengende samling med en rekke ulike ideer og forslag, der alternativene endrer seg fra år til år. Ett år er det G&T, neste gang er det N&Z, så er det Svensmark, så er det temp foran CO2, så er det 15 ppm CO2 contra forskjellen mellom 280ppm og 400 ppm - for å ta noen.

Min enkle tilnærming er å se på fasiten, hvem av disse alternativene har prediktiv verdi. På den ene side har vil klimavitenskapen som i 30 - 40 år har hevdet at øket CO2 i atmosfæren vil gi en viss temperaturøkning. Hansens prediksjoner fra 1988 er jo rimelig kjent, og her er fasiten etter 30 år;

https://moyhu.blogspot.no/2015/10/hansens-1988-predictions-revisited.html

SÃ¥ har vi andre, dels eldre og dels mer sammensatte slik som IPCC's modeller, fasiten har vi her;

https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming

Så ser jeg på alternativene, og da vil jo det være naturlig å se hvilke prediktive evner Humlum, Stordahl og Solheim har gitt denne trådens tittel;

https://www.hindawi.com/journals/amete/2011/175296/

"Our forecast suggests future MAAT in Svalbard to decline until around 2015â??2017, to be followed by a new warming period, peaking around 2026. Following this future temperature peak MAAT again is forecasted to decline."

I denne artikkelen gir de seg endog en syv års falsifikasjonsperiode, en periode som nå er utgått;
 
"........we suggest a falsification time scale of about 7 years."

En annen test ligger i artikkelen;

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417

"Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.9 °C in the Northern Hemisphere during solar cycle 24. For the measuring stations south of 75N, the temperature decline is of the order 1.0â??1.8 °C and may already have already started. For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 for the yearly average temperature. An even higher temperature drop is forecasted in the winter months (Solheim et al., 2011)."

Og fasiten kommer her;

https://www.met.no/vaer-og-klima/maanedens-vaer-vs-klima   (trykk pÃ¥ pdf)

"Arktis â?? januar 2018
Jan Mayen var den mildeste stasjonen med en middeltemperatur på -1,8 °C (3,9 °C overnormalen). Svalbard lufthavn hadde en middeltemperatur på -5,5 °C (9,8 °C over normalen).

Svalbard lufthavn har ikke hatt en eneste månedstemperatur under normalen etter november2010, dvs 86 måneder på rad. Kvitøya var kaldest med -9,3 °C i gjennomsnitt (ingen normal
ennå).

Ny-�lesund hadde en middeltemperatur på -4,9 °C (9,0 °C over normalen). På Hopenvar månedstemperaturen -3,9 °C, noe som er 10,3 °C over det normale. Bjørnøya hadde en middeltemperatur på -2,0 °C, som er 6,1 °C over normalen."

Den alternative side spår en dramatisk temperaturnedgang fra ca. 2010 til 2018, og at dette særlig skal skje om vinteren, mens fasiten viser den STIKK MOTSATTE utvikling, og dette endog innenfor den falsifikasjonsperiode de selv har gitt seg.

Som legmann har jeg jo knapt noe valg, på den ene side har vi en rimelig samlet klimavitenskap som etter mitt syn har vist svært gode predaktive evner, langt bedre enn en skulle tro gitt kompleksiteten i systemet, jeg mistenker de endog for ha hatt litt flaks. Så har vi alternativet som har bommet så fatalt som det vel er mulig å bomme, der det skulle bli steinkaldt har det blitt opp mot 10C varmere, og det har nå vært situasjonen på Svalbard i 86 konsekutive måneder.

Den eneste mulige menneskelige fremgangsmåte for å kunne feste sin lit til Klimarealistene er å drite i empiri.


 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 04.02.2018, 13:54:16
Klimamodellene bommer fortsatt, se:

95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong  ;D
http://www.drroyspencer.com/2014/02/95-of-climate-models-agree-the-observations-must-be-wrong/
Med siste oppdatering fra UAH for jan-19 som viser 0,26 C over referansetemperature så er 100 % av modellene feil.

Se også:
Global warming may be occurring more slowly than previously thought, study suggests
Previous climate models may have been 'on the hot side'
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-global-warming-paris-climate-agreement-nature-geoscience-myles-allen-michael-grubb-a7954496.html
"Myles Allen, professor of geosystem science at the University of Oxford and one of the studyâ??s authors told The Times: â??We havenâ??t seen that rapid acceleration in warming after 2000 that we see in the models. We havenâ??t seen that in the observations.â?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 04.02.2018, 18:12:16
Den første grafen du legger frem er fire år gammel og bygger på UAH, klimamodellene skal måles mot overflatetemperaturer.

At klimamodellene har vist for mye varming fremgår også av den artikkelen jeg har limt inn. Men de samme modellene har også vist for lite varming. Selv om vi har AGW har vi også de samme oscillasjoner vi har hatt i tusenvis av år. En kan ta hvilken som helst av de langsiktige temperaturseriene, eksempelvis BEST som her;

http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/03/land-and-ocean-sea-ice-comparison-large.png

så vil en se store dekadale variasjoner i størrelsesorden noen tideler. Dette er vulkaner, det er IPO/PDO, AMO osv. Disse forsvinner ikke på grunn av AGW, det legger så på toppen, og de reduserer eller eliminerer den nedgangen vi ellers skulle ha hatt. Det er rimelig å tro at pausen eller den flatere oppvarmingen fra ca. 2000 til 2014, nettopp var en slik periode da temperaturene skulle ned, men som ble overdøvet av AGW. På alle disse grafene ser en store fluktasjoner før ca. 1920, deretter en kraftig oppvarming frem til 1940, deretter en utflating/nedgang frem mot ca. 1975 og deretter en sammenhengende oppvarming til dags dato, en periode på 43 år. Hvor har det blitt av 60/30 syklusene?

Nå har for øvrig MetOff stukket halsen frem igjen;

https://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2018/decadal-forecast-2018

I følge MetOff skal vi nå de neste fem årene ha en ny kraftig stigning med en 10% mulighet for at ett av årene frem mot 2022 vil bikke 1,5C over førindustriell tid. Noe tilsvarende har Gerald Meehl og Kevin Trenberth uttalt. Jeg vet ikke om de har tippet noen konkret temperatur, men de sa lenge før 2015/16 Ninoen at den neste store Ninoen vil snu PDO og igjen føre til en kraftigere oppvarmingstrend enn perioden 2000 - 2014. Og de har hatt rett.

Alle serier med unntak av UAH ligger nå på en dekadal trend på rundt 0,175C, utliggeren UAH ligger på 0,13C. Og selv januar verdien på UAH ligger på 0,26 som ligger omtrent på trendlinjen. Det forteller meg at den skal ytterligere noe ned siden vi har Ninatilstander.

At modellene ikke treffer finner jeg helt naturlig, det ville være oppsiktsvekkende om klimaet lot seg forutsi med modeller med en nøyaktighet som også skulle få med seg dekadale naturlige variasjoner, dette er umulig all den tid verken PDO eller AMO pr. i dag er predikerbare. Men det sentrale er at klimavitenskapen og modellene har rett i hovedtrekkene - det blir stadig varmere - og at alternativet, de som har spådd kaldere fra først 2006, så 2010 og nå...? Har tatt konsekvent feil, og veldig feil.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 05.02.2018, 00:08:53
Quote
At modellene ikke treffer finner jeg helt naturlig,

Det du ikke nevner er at modellene konsekvent bommer i samme retning. Det er ingen av dem som underestimerer den faktisk målte temperaturen, slik man skulle forvente hvis det var en randomisert mengde data og ikke fiksede dataprogrammer det var snakk om.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.02.2018, 08:55:51
Sitat Translator;

"Det du ikke nevner er at modellene konsekvent bommer i samme retning."

I følge Hausfathers artikkel som jeg har limt inn et par innlegg ovenfor er det ikke riktig, noen viser for mye oppvarming, andre for lite.

Et annet element er at de ulike globale overflateteseriene viser litt forskjellige verdier da de har ulike dekningsområder. Det er bl.a. kjent at HadCRUT mangler dekning i nord, mens det er enighet om at det er nettopp i nordområdene som har sett den sterkeste oppvarmingen. �vrige serier som GISS og BEST har dekning i nord, der metodene er omstridt, og de viser høyere temperaturøkning og vil således være bedre i overensstemmelse med noen av modellene.

Der er tilsammen 18 forskningssenter i verden som kjører disse modellene, syv av de i Europa, og en i Norge. Computeren står og jobber noen hundre meter fra her jeg skriver.* Og blant de modellene som yter best av samtlige er i følge Wahl den norske NorECM1 modellen, og når en ser på forfatterlisten i de ulike IPCC rapporter, synes det klart at lille Norge har et svært kompetent miljø på området. Men dette er folk en aldri hører noe om og synes helt fraværende fra den offentlige debatten. NorECM1 opererer med en ECS i det lavere sjiktet.


*For ordens skyld; det gjør meg ikke mer kompetent på området.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: stjakobs on 05.02.2018, 10:02:17
Det merkelige med temperaturstigningen i Nord er at du ikke finner den om du leser av de ujusterte temperaturmålingene. Det må en homogenisering til for å finne en slik temperaturoppgang.

En annen ting er at det mangler målestasjoner helt i nord. De fleste rurale stasjoner i det største landområdet i nord, Russland, ble tatt ut av drift ved sammenbruddet av Sovjetunionen. Da nøyde man seg stort sett med stasjoner som var berørt av urban påvirkning. Så har man benyttet disse urbant påvirkede stasjonene til å interpolere for å "finne" temperaturene lengre nord. Dikt og fanteri, kalles det.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 05.02.2018, 10:59:48
Translator #168:
Quote
Det du ikke nevner er at modellene konsekvent bommer i samme retning. Det er ingen av dem som underestimerer den faktisk målte temperaturen, slik man skulle forvente hvis det var en randomisert mengde data og ikke fiksede dataprogrammer det var snakk om.

...og det er jo ikke sÃ¥ rart siden de er programmert til Ã¥ vise at økt CO2 skal gi økt temp.  Men, sammenhengen er jo motsatt i følge naturlover.
Ikke nok med det, men historiske temperaturer blir hovedsakelig ensidig justert nedover og nyere oppover for Ã¥ forsøke Ã¥ fÃ¥ temperaturkurvene til Ã¥ ligne pÃ¥ CO2-øking.  Igjen, hvis nødvendige justeringer skulle vært tilfeldige feilregistreringer, sÃ¥ burde man forvente omtrent lik fordeling uten noen trend i justeringene, men som Tony Heller har pÃ¥vist sÃ¥ følger justeringene øking i CO2 utslipp nesten perfekt.  Ikke troverdig i det hele tatt.
Fra stjakobs:
Quote
Dikt og fanteri, kalles det.
Tiltredes!
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.02.2018, 11:41:16
Sitat Stjakobs;

Quote
Det merkelige med temperaturstigningen i Nord er at du ikke finner den om du leser av de ujusterte temperaturmålingene. Det må en homogenisering til for å finne en slik temperaturoppgang.

Jeg vet ikke hvordan de måler i polare strøk, jeg antar det er en sammensetning av faste stasjoner og satellitt, DMI har i hvert fall en mye benyttet kilde her;

(http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/meanTarchive/meanT_2017.png)

At det har blitt varmere i Nord Norge og på Svalbard og langt varmere enn ellers på kloden er heller ikke tvilsomt;

(https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar/regionale-kurver/nord-norge-siden-1900/_/image/4b590912-b62d-4257-b4ee-726edb4fc74f:e8f46062436c0dff37c1adb71a14949c4dfac503/full/Temperaturavvik-nordnorge-aar.jpg)

Her temperaturene kontra normalen på Svalbard de siste 118 år:

(https://www.yr.no/sted/Norge/Svalbard/Svalbard_lufthavn_målestasjon/klima.måned01.png)

Som vi ser var der en periode fra ca. 1930 til 1940 med høye temperaturer, men den kan på langt nær matche det vedvarende endrede klima en har sett de siste tiår.

Sitta Petter T:


Quote
  ...og det er jo ikke sÃ¥ rart siden de er programmert til Ã¥ vise at økt CO2 skal gi økt temp.  Men, sammenhengen er jo motsatt i følge naturlover.   

Vel, det spørs hvilke naturlover en benytter. Hvis en benytter de som atmosfærefysikere benytter skal CO2 ha en effekt.

Jeg antar at alle vitenskapsmenn benytter naturlovene når de lager modeller, herunder Humlum, Solheim og Stordahl. Det som er brennsikkert, er at empirien viser at Humlum, Stordahl og Solheims modeller - og dermed de naturlover de benytter - ikke fungerer.

Når det gjelder temperaturer og alle denne trixingen har jeg gang på gang påvist at dette bare er støy og sprøyt. Denne del av debatten er totalt uten interesse, vi har et rimelig klart bilde av temperaturutviklingen de siste 150 år. Jeg ser på alle disse påstandene om at endog NMI driver å manipulerer med temperaturene som et utslag av at en kort og godt ikke evner å ta i mot empirien. En har investert så mye prestisje i "alt annet enn CO2" hypotesen, at en har mistet evnen til å se det åpenbare.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 05.02.2018, 11:57:54
Klimarealist og en av "the Slayers of the sky dragoon", prof. Tim Ball har en fantastisk god oppsummering av hva hele debatten går ut på her:
The Extent of Global Warming Deception and the Damage is Not Hyperbole
https://wattsupwiththat.com/2018/02/04/the-extent-of-global-warming-deception-and-the-damage-is-not-hyperbole/

Ball påpeker den enorme forskjellen i ressurser som aktivistforskere og andre klimahysterikere har sammenlignet med oss Klimarealister, som gjør alt på frivillig basis og uten betaling fordi vi ønsker å få fakta frem.

Noen uttdrag:
Consider the words of the late Professor Hal Lewis, Emeritus Professor of physics, when he discovered that the executive of the American Physical Society (APS) had given their support, without consultation with the membership, to the AGW story. He resigned in a very public protest. As he wrote in his October 2010 resignation letter,
â??the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has corrupted so many scientists, and has carried APS before it like a rogue wave. It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life as a physicist.â?
Challenges to official climate science of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) began small and gradually grew. It was pushed harder than normal for a few reasons;
The people selected to participate in the IPCC were picked and controlled by the UN World Meteorological Organization (WMO).
Because of protests, a charade of external examiners was created. It was a charade because none of the early submissions were included.
Several prominent people, like Richard Lindzen and Chris Landsea, resigned from the IPCC in protest about the practices and procedures.
By 1995, the first major scandal involving Benjamin Santer and unauthorized alterations to Chapter 8 were exposed.
After the forecast failures of the 1990 Report, the IPCC created a range of projections to improve chances of being correct.
The IPCC did not follow scientific method because they set out to â??proveâ?? the hypothesis rather than disprove it.
The attacks on scientists who dared to practice proper science by challenging the hypothesis drew concern and attention.
Growing awareness of the disparity between the Science Report and the Summary for Policymakers.
Many knew that Al Goreâ??s claim that the science was settled is wrong.
Important early skeptical web sites, like John Dalyâ??s Still Waiting for Greenhouse, Anthony Wattâ??s Watts Up With That?, Steve McIntyreâ??s Climate Audit, and Sherwood Idsoâ??s CO2 Science, provided forums for the skeptical view suppressed by those trying to prove the AGW hypothesis.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.02.2018, 13:12:37
Sitat Tim Ball:

Quote
The global warming debate has divided into promoters of the claims of anthropogenic global warming (AGW) and the skeptics.   

Jeg antar at "promoters of the claims of anthropogenic global warming" inkluderer alle som bygger sitt klimasyn på drivhuseffekten og den forsterkede drivhuseffekt som følge av antropogene bidrag, f.eks. Richard Lindzen og Roy Spencer.

I så fall er Tim Balls beskrivelse av "the devide" feil, de som ikke bygger på drivhusteorien er ikke under noen omstendigheter "skeptics," og er i vitenskapelig sammenheng en gruppe som blir totalt ignorert. Denne gruppes arena er ikke den naturvitenskapelige metode med forskning og artikkelskriving etc, men steder som CO2 is life, KR, Tony Heller og TNTZ.
 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: stjakobs on 05.02.2018, 13:33:16

Jeg vet ikke hvordan de måler i polare strøk, jeg antar det er en sammensetning av faste stasjoner og satellitt, DMI har i hvert fall en mye benyttet kilde her;


Satellitt-dekningen ved polene er ganske tynn. Dette gjenspeiler seg i at grafene basert på GISS-data får et sirkulært område både i nord og sør med ensfarget område på kartet. Man dikter rett og slett opp (det kalles kriging - https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging (https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging)) en lik temperatur over et stort område i nord og sør.
 
Når man så sjekker nordlige stasjoner som har vært i drift lenge, finner man ingen truende temperaturstigning. Eksempelvis Vardø, som har vært i drift lenge, når man benytter DNMI-data. Man må faktisk til homogeniseringsfolka i GISS for å finne oppvarming i Vardø.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.02.2018, 14:35:20
Mener du at GISS dataene er feil? For meg ser de helt normale ut, varmt for 70 - 80 Ã¥r siden og enda varmere de siste Ã¥rene. Du skriver ingen "truende" temperaturstigning. Det er normativt, og for min del kunne der ha vært minst 10 C varmere, jeg bodde i Vadsø under en rettsak i tre mÃ¥neder pÃ¥ 90 - tallet, nÃ¥r vi reiste i slutten av juni var gresset fortsatt grÃ¥tt. Og Vadsø er enda kaldere. Norges eneste by med arktisk klima hvis en aksepterer definisjonen "ingen mÃ¥ned med gjennomsnittstemperatur over 10C" 

Jeg er ute etter om det har vært en temperaturstigning.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 05.02.2018, 16:19:50
Noen har Ã¥penbart tungt for det. 
Lindzen har uttalt at å tro på at menneskeskapt CO2 kan styre global temperatur er som å tro på spøkelser, og Spencer har skrevet at det ikke er noen målbar effekt av CO2 utslipp på global temperatur både i sin bok og privat mail til meg.
Da å ikke regne disse som skeptikere/realister i forhold til AGW er fri fantasi, for å si det mildt.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.02.2018, 19:08:57
Nå må du slutte å klistre deg til Spencer og Lindzen som om dere skulle ha samme standpunkt.

Tim Ball er Slayer og mener i likhet med deg at CO2 ikke spiller noen rolle for temp, hvis jeg har fått med meg den siste utvikling mener du nå at atmosfæretrykk og himmellegemets avstand til sola er det saliggjørende.

Både Spencer og Lindzen har en oppfatning om klimasensitivet, her er endog en egen streng på forumet om dette. Du og Tim Ball mener at klimasesitivitet er et meningsløst uttrykk da klima er helt uavhengig av CO2 nivået i atmosfæren.

Og hva mener Lindzen om folk som deg og Ball?

http://www.nytimes.com/2012/05/01/science/earth/clouds-effect-on-climate-change-is-last-bastion-for-dissenters.html

"Dr. Lindzen accepts the elementary tenets of climate science. He agrees that carbon dioxide is a greenhouse gas, calling people who dispute that point â??nutty.â? He agrees that the level of it is rising because of human activity and that this should warm the climate."

Merriam - Websters definisjon av "nutty": silly; also : mentally unbalanced

Det er av sine egne en skal ha det.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 05.02.2018, 19:55:16
Du har en merkelig måte å argumentere på, Emeritus. Straks noen som er uenig med deg (det er jo de fleste på dette forumet) henviser til en aktør (f.eks. Lindzen), så har du funnet et sitat som ikke passer (dvs. DU mener det ikke passer) med hva personen står for (igjen, sett med dine øyne). Men er det slik at hvis du henviser til en person, så må du være enig med denne personen i ett og alt? Det virker jo slik, når man leser det du skriver. Men du selv kan henvise f.eks. til Muller (eller Berkeley Earth) det ene øyeblikket for å så være uenig med ham i det neste. Her møter du jo deg selv i døra så glasshuset skingrer, for å si det slik.

For øvrig synes jeg ditt svar til meg noen innlegg over, der jeg påpekte at alle klimamodellene overestimerer de faktiske temperaturmålingene, er noe ordentlig hvissvass. Det er kjekt å ha en "husfar" å vise til, men han er ikke noe annet enn et innlegg i debatten, og han har vel mest til hensikt å forvirre og tåkelegge, tenker jeg.

Da jeg tok kurs i regresjonsanalyse for noen år siden, lærte vi at datamengder som har en systematisk feil i en eller annen retning ikke er til å stole på. Det kan være en systemfeil med målingene eller noen kan ha fusket med dataene. Vel verdt å tenke på.
https://no.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A6r_regresjon
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 05.02.2018, 20:02:18
Emeritus; takk for oversettelsen av nutty.  Jeg har alltid trodd at det betydde Ã¥ ha store baller (nuts), og har tatt det som et kompliment.

Her er noen nyere sitater av Lindzen:
2015:
Dr Richard Lindzen told a Massachusetts-based radio station that people who believe in global warming are becoming more hysterical in their arguments.
'As with any cult, once the mythology of the cult begins falling apart, instead of saying, oh, we were wrong, they get more and more fanatical,' he said.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2922553/Global-warming-believers-like-hysterical-cult-MIT-scientist-compares-climate-alarmists-religious-fanatics.html#ixzz56GFO0gwX
Hmmm; minner mye om en viss Emeritus det her.
2017:
MIT Climate Scientist Dr. Richard Lindzen: Believing CO2 controls the climate â??is pretty close to believing in magicâ??
Lindzen: "Doubling CO2 involves a 2% perturbation to this budget. So do minor changes in clouds and other features, and such changes are common. In this complex multifactor system, what is the likelihood of the climate (which, itself, consists in many variables and not just globally averaged temperature anomaly) is controlled by this 2% perturbation in a single variable? Believing this is pretty close to believing in magic. Instead, you are told that it is believing in â??science.â?? Such a claim should be a tip-off that something is amiss. After all, science is a mode of inquiry rather than a belief structure."
"The accumulation of false and/or misleading claims is often referred to as the â??overwhelming evidenceâ?? for forthcoming catastrophe. Without these claims, one might legitimately ask whether there is any evidence at all."
http://www.climatedepot.com/2017/05/01/mit-climate-scientist-dr-richard-lindzen-believing-co2-controls-the-climate-is-pretty-close-to-believing-in-magic/

Ser vi en utvikling i Lindzens syn her?

... og jeg klistrer meg ikke til Lindzen og Spencer i ett og alt, men er enig i noe og sterkt uenig i at IPCCs energibalanse for sol - atmosfære - jord representerer noen form for fysisk riktig beskrivelse av systemet med sin flat-jord-kald-sol-modell, se forøvrig tråden om adiabatisk temperaturendring.

Emeritus, som er enig med Trine Skei Grande i klimasak, vil vel heller ikke klistres til henne i en kornåker.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.02.2018, 23:57:40
Sitat Petter T;

"Ser vi en utvikling i Lindzens syn her?"

Mot en selverklært nut?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.02.2018, 00:10:15
Sitat Translator;

"For øvrig synes jeg ditt svar til meg noen innlegg over, der jeg påpekte at alle klimamodellene overestimerer de faktiske temperaturmålingene, er noe ordentlig hvissvass. Det er kjekt å ha en "husfar" å vise til, men han er ikke noe annet enn et innlegg i debatten, og han har vel mest til hensikt å forvirre og tåkelegge, tenker jeg."

Siden jeg ikke har foretatt noen beregninger av klimamodellenes ytelse i forhold til den empiriske utvikling for egen maskin, må jeg nødvendigvis støtte med på en "husfar" eller to.

Jeg har i denne forbindelse limt inn en sammenstilling av Hansens prediksjoner fra 1988, denne er gjort av Nick Stokes. Så har jeg limt inn en mer generell av Zeke Hausfather. Begge har vært tilgjengelige på nettet i flere måneder, Stokes i over ett år og har endog vært omtalt i WUWT.

Jeg har foreløpig ikke sett noen mer innsiktsfulle kommentarer annet enn av typen;

"........annet enn et innlegg i debatten, og han har vel mest til hensikt å forvirre og tåkelegge, tenker jeg."

Så kanksje du enten kan lette tåken for egen maskin, eller linke til noen som har imøtegått dette på en annen og mer vitenskapelig måte enn å beskylde forfatterne for tåkelegging.

Det kreves faen ikke mye for å være klimaskeptiker.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 06.02.2018, 00:32:30
emeritus,

Quote
Det kreves faen ikke mye for å være klimaskeptiker.

Selvfølgelig ikke. Men skepsis mot dommedagsprofetier har vist seg rasjonelt hittil.

For å være det motsatte kreves det selvfølgelig mindre enn "ikke mye", jf. Al Gore eller Tine Sundtoft, eller aktivister som skulket naturfagtimene i 12 år.

Klimadebatten kunne ha vært lagt død for mange år siden, ved hjelp av "evidence", som Lindzen påpeker. For allerede mange år siden sa ettbarnspolitisk talsmann for endetidspartiet Jørgen Randers til Bergens Tidende at det var "tusenvis av beviser" på global oppvarming. Og vi arme lesere tørstet og tagg og ba om i det minste få se ett (1). Men nei. Hva skyldes denne arrogansen? Og hvorfor bringes stadig vekk tobakksindustrien, Trump, medisin (røyking og kreft), gravitasjonsteorien osv. inn i klimadebatten, som om det hadde noen relevans i det hele tatt, når det eneste - ja det eneste - som behøves for å legge debatten stein død og ballen utenfor stadion, kan oppsummeres i ett eneste ord:

Data.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.02.2018, 00:39:12
Sitat Translator;

"Du har en merkelig måte å argumentere på, Emeritus. Straks noen som er uenig med deg (det er jo de fleste på dette forumet) henviser til en aktør (f.eks. Lindzen), så har du funnet et sitat som ikke passer (dvs. DU mener det ikke passer) med hva personen står for (igjen, sett med dine øyne). Men er det slik at hvis du henviser til en person, så må du være enig med denne personen i ett og alt? Det virker jo slik, når man leser det du skriver. Men du selv kan henvise f.eks. til Muller (eller Berkeley Earth) det ene øyeblikket for å så være uenig med ham i det neste. Her møter du jo deg selv i døra så glasshuset skingrer, for å si det slik."

Feil, les hva jeg skriver. Lindzen og Spencer er trukket frem fordi Petter T. med henvisning til Tim Ball forsøker å rote til skillet mellom den anerkjente del av klimavitenskapen som de to herrer tilhører, og den bizarre del som Tim Ball tilhører.

Det er ikke tale om Ã¥ være enig i ett og alt, men Ã¥ være uenig pÃ¥ det helt sentrale, nemlig helt grunnleggende atmosfærefysikk, og det er som atmosfærefysiker Lindzden er kjent, ikke som Connoisseur av Napoleonskaker. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.02.2018, 00:49:15
Sitat Bebben;

"Data."

Og hvem faen legger frem data her, er ikke Hausfathers artikkel om ytelsene til klimamodellene data? Er ikke beretningen om den totale skivebom de alternative herrene Humlum, Stordahl og Solheim til stadighet presterer, data?

Problemet er at dere ikke vil ha "data," straks dere ser "data," kommer det bare en strøm om "alarmisme," tåkelegging," "manipulering," "Climategate," "Donna Summer,""juksifisering," eller den som er i vinden nå; "det er veldig kaldt i USA for tiden."
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 06.02.2018, 01:16:33
Faen hælvete han gamleerik tute emeritus, og tiss og bæsj og snørr for godt mål. For ikke å glemme Trump og Listhaug og �slid.

Din argumentasjon er tidvis rørende, men jeg spør altså om data som viser at CO2 styrer klodens angivelige klima, hva det nå er, eller i det minste dens temperaturer - så langt tyder tilgjengelige data på det motsatte. Med andre ord er den beste måten å senke atmosfærens CO2-innhold å redusere temperaturen.

Simuleringer er ikke verdt mer enn antakelsene som er innebygd i dem. Og siden du nevner ClimateGate, minner jeg om det åpenbart ærlige utsagnet "The truth is we know fuck-all", som i det minste burde tilfredsstille deg rent stilistisk .
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.02.2018, 11:41:49
Sitat Bebben;

Quote
"Din argumentasjon er tidvis rørende, men jeg spør altså om data som viser at CO2 styrer klodens angivelige klima, hva det nå er, eller i det minste dens temperaturer - så langt tyder tilgjengelige data på det motsatte. Med andre ord er den beste måten å senke atmosfærens CO2-innhold å redusere temperaturen."

Så du er tilbake til CO2 etter temperatur og etterlyser data? Har vi ikke vært her før en gang?

 http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=700.msg5068#msg5068

Du får data i massevis men ignorerer de og bare gjentar det samme enkle; "ingen fra IPCC har kommet og gitt meg data med teskje, for øvrig vil jeg foretrekke at det hele ble lest inn på lydbok så skal jeg vurdere om jeg gidder å høre etter."

Ja, det er enkelt å være klimaskeptiker, en kan bare la være å sette seg inn i ting og hevde at der ikke finnes "data.".
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: stjakobs on 06.02.2018, 12:34:44
Mener du at GISS dataene er feil? For meg ser de helt normale ut, varmt for 70 - 80 Ã¥r siden og enda varmere de siste Ã¥rene. Du skriver ingen "truende" temperaturstigning. Det er normativt, og for min del kunne der ha vært minst 10 C varmere, jeg bodde i Vadsø under en rettsak i tre mÃ¥neder pÃ¥ 90 - tallet, nÃ¥r vi reiste i slutten av juni var gresset fortsatt grÃ¥tt. Og Vadsø er enda kaldere. Norges eneste by med arktisk klima hvis en aksepterer definisjonen "ingen mÃ¥ned med gjennomsnittstemperatur over 10C" 

Jeg er ute etter om det har vært en temperaturstigning.

Ett av datasettene mÃ¥ Ã¥penbart være feil, siden DNMI-dataene ikke viser samme oppvarming som GISS-dataene. Jeg finner det svært rimelig Ã¥ tro  at de norske dataene er mindre torturert enn de amerikanske.

Her er et annet - russisk - datasett fra nord som er unntatt urban oppvarming:


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.02.2018, 13:12:15
stjakobs; jeg knyttet dette konkret mot Vadsø siden du har limt inn GISS som viser årlig middeltemperatur, så har du limt inn månedsverdier fra DMI, kan du sende meg linken til DMI? Eller vet du om tilsvarende link på NMI, jeg har forsøkt men finner det ikke. La vi gå grundig til verks, er der noen forskjell på NMI data - det er NMI som måler dette - og GISS data.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Amateur2 on 06.02.2018, 15:21:13
stjakobs; jeg knyttet dette konkret mot Vadsø siden du har limt inn GISS som viser årlig middeltemperatur, så har du limt inn månedsverdier fra DMI, kan du sende meg linken til DMI? Eller vet du om tilsvarende link på NMI, jeg har forsøkt men finner det ikke. La vi gå grundig til verks, er der noen forskjell på NMI data - det er NMI som måler dette - og GISS data.

Emeritus, stjakobs har limt inn data for Vardø fra DNMI - Det Norske Meteorologiske Institutt.
Det bør være den beste offisielle kilden for temperaturdata fra Vadsæ. Det er vel de dataene du etterspør når du ber om data fra NMI ?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.02.2018, 15:36:09
Jeg ser at det jeg har oppfattet som DMI er NMI. Men det er uansett ikke samme data. Stjakobs har limt inn homogeniserte månedsverdier, mens det vises til GISS årsgjennomsnitt. Og hvis en ser på denne figuren fra NMI;

(https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar/regionale-kurver/nord-norge-siden-1900/_/image/4b590912-b62d-4257-b4ee-726edb4fc74f:e8f46062436c0dff37c1adb71a14949c4dfac503/full/Temperaturavvik-nordnorge-aar.jpg)

Så er den temmelig lik GISS figuren, dog med andre verdier på aksene;

(http://klimadebatt.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=284.0;attach=278;image)

Men den ene gjelder hele Nord - Norge, mens den andre kun gjelder Vadsø, så det jeg er på jakt etter er en tilsvarende NMI graf for Vadsø, noe jeg altså ikke finner.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 06.02.2018, 16:55:30
Emeritus;  IPCC tør ikke si at det er bevist at CO2 er Ã¥rsak til AGW, men at det er 95 % sannsynlig som en flertallsbeslutning (meningsmÃ¥ling i menigheten).  Dersom IPCC hadde hatt et BEVIS, sÃ¥ kan du være sikker pÃ¥ at de hadde publisert det for lenge siden.
Vi Klimarealister er 100 % sikre pÃ¥ at det er solen som er Ã¥rsaken til de levelige forhold pÃ¥ jorden  8)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.02.2018, 17:17:36
Petter T,

Quote
   IPCC tør ikke si at det er bevist at CO2 er Ã¥rsak til AGW,   

For noe tull, jeg har sett det. Jeg så det på Restaurant Four Seasons i New York, de lå i en koffert som var festet med kjetting til armen til både Kevin Trenberth og James Hansen, hhv deres venstre og høyre arm. Vi satt på det runde bordet bak det midterste treet, James og Kevin kunne kun spise suppe siden en av hendene deres var låst fast i kofferten.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Four_Seasons_Restaurant-_The_Brilliant_Pool_Room.JPG/1920px-Four_Seasons_Restaurant-_The_Brilliant_Pool_Room.JPG)
Title: Sv: Klimarealistene og Vadsø
Post by: Emeritus on 06.02.2018, 17:26:53
Da har jeg slått opp på GISS hjemmeside og funnet databladet for Vadsø her;

https://data.giss.nasa.gov/tmp/gistemp/STATIONS/tmp_634010980000_14_0/station.txt

Deretter har jeg gått inn på NMI her;

https://www.yr.no/sted/Norge/Finnmark/Vard%C3%B8/Vard%C3%B8/klima.html  (trykk pÃ¥ vis tabell)

Så har jeg sjekket litt. Jeg valgte januar og tok først de ti siste årene, deretter noen år på femti tallet og til slutt noen år på trettitallet. Til sammen sjekket jeg en 20 - 30 enkeltmåneder.

Jeg finner nøyaktige de samme tall hos GISS som hos NMI.

Stjakobs; Hva mener du GISS har gjort med tallene.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 06.02.2018, 20:55:36
Fra Emeritus:
Quote
Petter T,

Sitat
   IPCC tør ikke si at det er bevist at CO2 er Ã¥rsak til AGW,   

For noe tull, jeg har sett det. Jeg så det på Restaurant Four Seasons i New York, de lå i en koffert som var festet med kjetting til armen til både Kevin Trenberth og James Hansen, hhv deres venstre og høyre arm. Vi satt på det runde bordet bak det midterste treet, James og Kevin kunne kun spise suppe siden en av hendene deres var låst fast i kofferten.


Javel ja.  Det mÃ¥ ha vært før Trenberth kastet beviset i dyphavet det da, hvor beviset ble borte for godt:
An apparent hiatus in global warming?
4. Conclusions
The picture emerging is one where the positive phase of the PDO from 1976 to 1998 enhanced the surface warming somewhat by reducing the amount of heat sequestered by the deep ocean, while the negative phase of the PDO is one where more heat gets deposited at greater depths, contributing to the overall warming of the oceans but cooling the surface somewhat.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013EF000165/full
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.02.2018, 22:32:51
Jeg setter stor pris på at du har begynt å lese vitenskap i stedet for TNTZ, selv om jeg mistenker deg for å mene noe helt annet enn å vise at Trenberth hadde rett. Meehl og Trenberth er kanskje de to som kan mest om dette:


http://www.cgd.ucar.edu/staff/trenbert/trenberth.papers/Yan_et_al-2016-Earth's_Future.pdf

https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-12-00548.1

https://www.carbonbrief.org/new-study-pacific-ocean-holds-the-key-to-surface-warming-hiatus

Quote
  According to the new paper, the link with natural variability suggests the slower surface warming weâ??re seeing is temporary and â??global warming will return when the tropical Pacific swings back to a warm state.â?

Though similar â??hiatusâ? events may occur in the future, temperatures will only be affected in the short term, the paper adds. As the Met Office said in another   special report last month:
   

Og dette sa de i 2013. Den samme Meehl predikerte - før det kunne måles - at antarktsis sjøis ville begynne en nedadgående trend når IPO/PDO snudde, noe som skjedde rundt 2014/2015, og i de to siste år har antarktisk sjøis utbredelse vært på det laveste på flere tiår.

At pausen er slutt med 2014, 2015, 2016 og 2017 som de varmeste årene "evahh" (2014 tied med 2010,) er nå uomstridt, at pausen er over er for øvrig uomstridt over alt, med unntak av hos Klimarealistene som fortsatt hevder at;

Quote
  Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell og den pÃ¥gÃ¥ende

Men det er fascinerende å se ekte vitenskapsmenn i arbeid, folk som faktisk har prediktive evner, og tar rett gang på gang.

Savner ikke du også slike vitenskapsmenn av og til? Det må jo være deprimerende å ha Humlum, Solheim og Stordahl som vitenskapelige rettledere. Jeg har hørt at noen har smurt leppestift på grisen og benevnt de "The three wise Norwegians," hva med "The allways fucking wrong Norwegians."
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 06.02.2018, 23:20:28
He, he
Så synd da at "travesty" Trenberth motsier seg selv etterpå og ble gjort til latter:
Trenberth debunks himself: The oceans didn't eat the global warming 'missing heat'
http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/01/trenberth-debunks-himself-oceans-didnt.html
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 07.02.2018, 00:54:45
Det er synd at tilbakefallet kom så hurtig. Hvorfor ikke bare lese artikkelen og konkludere selv, hvorfor må alt dere Klimarealister lenker inn, alltid først drøvtygges av en eller annen inkompetent blogger?

Du har nå limt inn denne;

http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/website-archive/trenberth.papers-moved/Energy_Imbalance_OHC_v6_ss.pdf

For noen timer siden limte du inn denne;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013EF000165/full

Den første artikkelen er utgitt 6 Januar 2014 og mottatt for publikasjon(received) 21. mai 2013. Den andre ble utgitt den 5. desember 2013 og mottatt for publikasjon (received) 23. august 2013.

Du og klimageniet i The Hockeystick mener altså at Trenberth motsier seg selv profelaktisk, han motsier seg selv med noe han skrev i mai 2013, med noe han skulle skrive i august 2013 - eller for å være helt sikker på at du forstår poenget; imbalance artikkelen var skrevet før apparent hiatus artikkelen, og ikke omvendt som du tror.

Denne type logikk er jo gangbar mynt hos Kliamarealistene, og du følger jo opp i sikker stil nÃ¥r du hevder at Trenberth ikke har uttalt at varmen ble lagret i havet. Hva med Ã¥ lese abstractet i artikkelen "Earthâ??s Energy Imbalance" der du og klimafjotten i The Hockeystick mener Trenberth har motsagt seg selv;

Quote
An Inventory of energy Storage changes shows that over 90% of the imbalance is manifested as a rise in Ocean heat content(OHC).
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 07.02.2018, 15:52:31
Klimarealist-stalker Emeritus gikk rett i fella.
I innlegg #195 viste jeg til Trenberth artikkel publisert 5. December 2013
I innlegg #197 viste jeg til Trenberth artikkel publisert 6. January 2014
Om â?travestyâ? Trenberth første utkast til artiklene kom i motsatt rekkefølge spiller ingen rolle, fordi leserne fÃ¥r dem i publisert rekkefølge.  Hva slags redigeringer og omskrivinger Trenberth har foretatt fra 1. utkast til siste vet vi ingenting om.
Hovedsaken er at siste artikkel viser avtagende trend i varmeopptak i havet siden 2001 (fig. 5).
Helt fundamentalt galt blir det nÃ¥r energitilførsel til havet skal være forÃ¥rsaket av drivhusgasser, fordi langbølget strÃ¥ling fra atmosfæren kan ikke trenge ned i havet.  Det kan bare kortbølget strÃ¥ling fra solen.
De 90 % av ubalanse kan derfor ikke skyldes AGW, men solen.
Det er ikke rart at �travesty� Trenberth blir gjort til latter, når selv
RealClimate admits doubling CO2 could only heat the oceans 0.002ºC at most
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 07.02.2018, 23:26:15
Og hvilken felle gikk jeg i, jeg ser bare selvutlagte snubletråder?

Sitat Petter T;

"Om �travesty� Trenberth første utkast til artiklene kom i motsatt rekkefølge spiller ingen rolle, fordi leserne får dem i publisert rekkefølge."

Hva som spiller en rolle er at verken du eller The Hockeystick har lest noen av artiklene, dere bare plaprer videre på noe der her lest på andre blogger. At du skal ha lest en artikkel av Trenberth fremstår som mindre sannsynlig enn at syndefloden slik den er beskrevet i Bibelen virkelig fant sted. Må jeg virkelig minne deg om at din interesse først og fremst er klimaporno slik som N&Z?

SÃ¥ var det denne;

"Helt fundamentalt galt blir det nÃ¥r energitilførsel til havet skal være forÃ¥rsaket av drivhusgasser, fordi langbølget strÃ¥ling fra atmosfæren kan ikke trenge ned i havet.  Det kan bare kortbølget strÃ¥ling fra solen. De 90 % av ubalanse kan derfor ikke skyldes AGW, men solen."

Denne godbiten lar jeg stå til skrekk og advarsel, svar kommer, jeg er bare usikker på hvor grundig jeg skal gjøre det. I mellomtiden kan du tenke på hvordan havet varmes og kjøles under N&Z hypotesen din. Tror du eksempelvis at N&Z hypotsene gir samme resultat på en planet som betår av 99% hav, kontra en med 1% hav.
Title: Sv: Klimarealistene og Vardø
Post by: Emeritus on 09.02.2018, 00:09:31
Hvor blir det av Stjakobs? En rimelig opplysende og avklarende debatt begynte her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg8013#msg8013

Stjakobs la frem en graf fra NMI som tilsynelatende viste en flat temperaturutvikling for Vadsø de siste hundre år og vel så det. Så limte han inn en graf fra GISS som viste en betydelig økning av temperaturene i Vadsø, han hadde endog noen synspunkter om "torturerte" data og at en måtte til "homogeniseringsfolka i GISS for å finne oppvarming i Vardø."

Så setter jeg meg ned i min hjelpeløshet og finner data fra NMI og limer de til og med inn, tilsvarende henter jeg originaldataene GISS har benyttet for å lage denne grafen, og for meg fremstår dette som de nøyaktig samme data. Det har altså vært en betydelig oppvarming i Vadsø de siste hundre år, med rått øyemål i overkant av 3C, og dette tilsynelatende i følge både GISS og NMI.

Så hvem manipulerer hvem? Blir vi alle manipulert av GISS, men ikke av NMI? Blir vi manipulert av både GISS og NMI, eller blir vi forsøkt manipulert av Stjakobs?

Jeg tror Stjakobs er GISS, NMI og KD.com et svar skyldig.
Title: Sv: Klimarealistene og nå er det utilslørt
Post by: Emeritus on 20.02.2018, 21:23:23
Godt tilbake fra et lengre psykosomatisk opphold ser jeg at både Petter T og Stjakobs fortsatt er taus.

Stjakobs er fortsatt skyldig noen en unnskyldning, enten GISS eller NMI eller KD's lesere - han kan velge selv.

Når det gjelder Petter T's forståelse av havet og N&Z så ser jeg at han har blitt inspirert av Såpeselgeren som har en aldeles fantastisk artikkel her;

http://www.klimarealistene.com/2018/02/02/solen-varmer-opp-havet-ikke-okt-co2/

HAN HAR OPPDAGET AT DET ER SOLEN SOM VARMER OPP HAVET

"Det er ingen erkjennelse i IPCC-leiren av at det er solen som varmer opp havet."

Og nei vel, hva er det da som varmer opp havet, hodet til Ellestad?

Smak på denne;

"IPCC-leiren hevder feilaktig at økt CO2 varmer opp havet. Men den beskjedne estimerte energi på 2 W/m2 fra infrarød stråling går bare 0,1 mm ned i havet."

Skal vi forstå dette slik at IR stråling har helt andre egenskaper hvis de kommer ned mot havet enn opp fra havet. Hveder Ellestad at det kommer IR - stråler fra havet dypere enn det tynne toppsjiktet, mens de samme stråler ikke når lenger ned, alstå en slags fysisk enveiskjøring tilpasset hans klimasyn?

Mengler denne halvapen forståelse for at Stillehavets 26C garders overflate sender en varmefluks mot verdensrommet som balanseres mot en varmefluks fra atmosfæren, og at hvis den siste øker blir nettotapet mindre?

Nervene mine!
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 20.02.2018, 23:45:34
Forrige gang jeg leste ordet halvape brukt som skjellsord var i Donad Duck (og det begynner å bli noen år siden).

Når skal denne debattanten forstå at hvis andre skal gidde å ta ham seriøst så får han legge om ordbruken.

https://no.wikipedia.org/wiki/Halvaper
Title: Sv: Klimarealistene og nå er det utilslørt
Post by: PetterT on 21.02.2018, 11:24:02
Det sies at det ikke finnes dumme spørsmål, men disse er unntakene som bekrefter regelen:

Skal vi forstå dette slik at IR stråling har helt andre egenskaper hvis de kommer ned mot havet enn opp fra havet. Hveder Ellestad at det kommer IR - stråler fra havet dypere enn det tynne toppsjiktet, mens de samme stråler ikke når lenger ned, alstå en slags fysisk enveiskjøring tilpasset hans klimasyn?

Mengler denne halvapen forståelse for at Stillehavets 26C garders overflate sender en varmefluks mot verdensrommet som balanseres mot en varmefluks fra atmosfæren, og at hvis den siste øker blir nettotapet mindre?

Nervene mine!


Prof. Ellestad, som Emeritus refererer til, er spesialist på infrarød stråling, mens Emeritus tilhører yrkesgruppen som i følge filolog Nils Arne Eggen "studdere i sju år for å lær sæ å ommgå sainnheita" ("addvokata" for uinnvidde), noe Emeritus viser til fulle her med sin stråmannsteknikk og trolling.
Title: Sv: Klimarealistene og sannheten kommer gradvis frem
Post by: Emeritus on 21.02.2018, 23:32:04
Sitat Translator;


"Når skal denne debattanten forstå at hvis andre skal gidde å ta ham seriøst så får han legge om ordbruken."

Sitat Petter T (for 24. gang)

"Prof. Ellestad, som Emeritus refererer til, er spesialist på infrarød stråling, mens Emeritus tilhører yrkesgruppen som i følge filolog Nils Arne Eggen "studdere i sju år for å lær sæ å ommgå sainnheita" ("addvokata" for uinnvidde), noe Emeritus viser til fulle her med sin stråmannsteknikk og trolling."

Pkt. 0 (null) Translator, er Petter T's svar til meg i tråd med din standard, eller er du bare en som aksepterer ukvemsord og karakteristikker så lenge du kan identifisere deg med den som sender de ut - har du noen prinsipper å slå i bordet med?

Pkt 1; Kan Petter T. belegge at Ellestad er spesialist på infrarød stråling? Så vidt jeg vet er Ellestad kjemiker, en kjemiker som mislykkes med å ta doktorgrad og der hans svært begrensede vitenskapelige meritter kan leses her;

https://scholar.google.no/scholar?hl=no&as_sdt=0%2C5&q=ole+henrik+ellestad&oq=Ellestad

Pkt. 2; Til Petter T, du hevder at jeg benytter stråmannsargumentasjon og at jeg endog troller, vær konkret, hvilken stråmann er det jeg har dratt opp av hatten, og hva mener du med trolling? Hos ditt Alma Mater - Klimarealistene - er jo "trolling" synonymt med å ha et annet syn enn HVPU reformens svar på Joseph Goebbels - din nære åndsfrende Geir Aaslid.

Pkt. 3: For å forstå stråling kreves et minimum av logisk kapasitet, noe som generelt er fraværende hos Petter T, Ellestad og jeg kunne ha nevnt Aaslid også, men "logikk" og "Aaslid" i samme setning blir for mye for meg. Men faktum er at dere ikke forstår noe så enkelt at hvis dere en dag det er 25C ute, og du har kledd deg for 9C og du svetter som faen, så hevder dere i fullt alvor at det ikke hjelper å ta av seg litt klær fordi kroppen uansett er varmere enn 25C, og noe kaldere kan da for i helvete ikke varme opp noe varmere. Forstår ikke Ellestad og resten av Klimarealistene at Stillehavet ved ekvator ligger på rundt 25C hele året og at hvis der er flere varmefangende gasser i atmosfæren - bl.a. H2O og CO2 - så vil havoverflaten kjøles senere, man oppmagansierer energi fordi kjølingen går senere enn tidligere? Eller påstås det at havoverflaten ikke sender en varmefluks mot atmosfæren, og at hva denne fluksen skal gjennom før varmen endelig når verdensrommet, faktisk spiller en betydelig rolle?

Pkt. 4; Både til Translator og Petter T, svar på de vitenskapelige tema jeg reiser. Dere kan gjerne kritisere meg for bruk av karateristikker og ukvemsord, men ikke benytt min ordbruk som unnskylding for å være stum på det denne debatten dreier seg om. Faktum er at jeg alt i alt er overbærende med min bruk av karakteristikker. Når Ellestad hevder at det er solen som varmer opp havet, og da implisitt antyder at klimavitenskapen hevder at det er CO2 som varmer opp havet, og samtidig ikke forstår hvorfor havet for milliarder av år siden ikke bare har fordampet, men på en eller annen måte også har avkjølt seg i denne perioden, er uttrykket "halvape" svært så generøst.


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 22.02.2018, 09:11:06
Prof. Ellestads forskning inkluderer infrarød strÃ¥ling som mÃ¥lemetode.  Da mÃ¥ man ha spesiell god kompetanse pÃ¥ det.
For øvrig har jeg ikke tenkt Ã¥ bruke tid pÃ¥ Ã¥ skrive lange innlegg som grunnopplæring av Emeritus innen elektromagnetisk strÃ¥ling pÃ¥ universitetsnivÃ¥. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 22.02.2018, 11:17:36
Du kan ta det helt rolig, jeg har aldri bedt deg om å lære meg noe som helst. Alt dette rotet du og Ellestad holder på med har overhodet ingenting med termodynamikk, IR-stråling eller fysikk å gjøre. Det er logisk kapasitet det skorter på.

Det er jo åpenbart at når en støtter seg på N&Z som i fullt alvor mener at en planets komposisjon - mye/lite hav, sand/stein og atmosfærens sammensetning (mye eller lite varmefangende gasser) osv. - er uten betydning for en planets overflatetemperatur så er en aldeles på bærtur.

Det holder lenge med syv års folkeskole og alminnelig gode åndsevner for å forstå at dette er det patente tøv.

Det som imidlertid etter hvert fremstår som mer og mer uredelig er Klimarealistenes dobbelkommunikasjon, i det ene øyeblikk støtter de seg tilsynelatende på mainstream klimavitenskap;

https://ektenyheter.no/index.php/2017/04/intervju-med-professor-ole-henrik-ellestad-om-klimarealisme/

men i fri dressur viser deg seg at en bare smører leppestift på grisen for å få mediaomtale.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Telehiv on 22.02.2018, 12:57:02
smører leppestift på grisen.

"Leppestift pÃ¥ grisen", du. Nesten lyrikk, i alle fall en sviske. "Sviske" ja, i kombo med duften av svinekjøtt kjenner jeg at tennene løper i vann over minnene om en perfekt porchetta. Det hadde vært noe til kvelden. 
Title: Sv: Klimarealistene og sannheten kommer gradvis frem
Post by: translator on 22.02.2018, 23:51:56
Sitat Translator;


"Når skal denne debattanten forstå at hvis andre skal gidde å ta ham seriøst så får han legge om ordbruken."

Sitat Petter T (for 24. gang)

"Prof. Ellestad, som Emeritus refererer til, er spesialist på infrarød stråling, mens Emeritus tilhører yrkesgruppen som i følge filolog Nils Arne Eggen "studdere i sju år for å lær sæ å ommgå sainnheita" ("addvokata" for uinnvidde), noe Emeritus viser til fulle her med sin stråmannsteknikk og trolling."

Pkt. 0 (null) Translator, er Petter T's svar til meg i tråd med din standard, eller er du bare en som aksepterer ukvemsord og karakteristikker så lenge du kan identifisere deg med den som sender de ut - har du noen prinsipper å slå i bordet med?- Hvorfor slo du Per, Ola?
- Fordi han slo meg etterpå!

Denne barnevitsens mangel pÃ¥ logikk viser ogsÃ¥ du, Emeritus, da du kritiserer meg for Ã¥ ikke kommentere et innlegg som kom ETTER at jeg hadde skrevet mitt innlegg (og som jeg følgelig ikke hadde lest)  8). Men siden du spør, sÃ¥ synes jeg henvisningen til Nils Arne Eggens karakteristikk av advokater, den yrkesgruppe du tilfeldigvis tilhører, var bÃ¥de treffende og litt vittig. Treffende fordi ogsÃ¥ mitt inntrykk av advokater er at de ikke nødvendigvis er sÃ¥ opptatt av hva som er sannheten, men hva som tjener best advokatens klient, med andre ord Ã¥ vinne saken, ikke sant? Og definitivt mer vittig enn din animalske karakteristikk av en enkeltperson, som kun fremstÃ¥r som fantasiløs og barnslig. Klarer du ikke Ã¥ se forskjell?

Og hvis det irriterer at jeg minner deg om at du kommer mye lenger med de fleste her ved Ã¥ opptre mer høvelig, sÃ¥ er det veldig enkelt for deg Ã¥ gjøre noe med det.  :)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 23.02.2018, 00:05:57
smører leppestift på grisen.

"Leppestift på grisen", du. Nesten lyrikk, i alle fall en sviske. "Sviske" ja, i kombo med duften av svinekjøtt kjenner jeg at tennene løper i vann over minnene om en perfekt porchetta. Det hadde vært noe til kvelden.

Pussig at denne kommer fra Emeritus. Skulle nesten tro han har (snik)lest Donna Laframboises bok om IPCC. Dette er nemlig den metaforen hun bruker om klimarapportene: forskerne assosiert med dem er bare "sminke" for å gi "grisen" et vitenskapelig alibi, men deres mulighet til å påvirke innholdet er lik null. Men slikt interesser ikke Emeritus, så klart.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 23.02.2018, 09:40:15
Sitat Translator;

"- Hvorfor slo du Per, Ola?
- Fordi han slo meg etterpå!"

Nei tvert i mot, fordi du reagerer kun når en meningsmotstander gir negative karakteristikker og ikke når det samme skjer på "din side" av debatten. For øvrig kunne du jo også skjenke selve saken en tanke.

Hva synes du om en klimateori - eller skal vi si atmosfæreteori - som bygger på at en planets overflatetemperatur kun bestemmes av planetens avstand til solen og dens atmosfæretrykk. I følge denne teorien vil det ikke spille noen rolle om den består av hav med havets enorme evne til å magasinere varme, eller av hva atmosfæren består av, mye eller lite H2O, Metan etc?

Jeg ser at de som bygger på den tradisjonelle drivhusteorien og som har vært gjeldende vitenskap i 150 år her på forumet går under "CO2 hoder" og en del andre karakteristikker, men hvilke karakteristikker mener du N&Z fortjener?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 23.02.2018, 10:05:40
Sitat Translator;
(Om Donna)
"Men slikt interesser ikke Emeritus, så klart."

Helt korrekt. Jeg er ikke veldig interessert i en nå åtte år gammel bok som hovedsakelig omhandler politikk og kritikk av IPCC prosessene fra AR4. AR6 er på vei, og den interesserer meg langt mer.

PS; "å smøre leppestift på grisen" og lignende varianter er ikke noe Donna har funnet på, tar jeg ikke helt feil så er dette et gammelt russisk uttrykk som etter hvert har nådd global utbredelse.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 24.02.2018, 14:44:46
Sitat Translator;

"- Hvorfor slo du Per, Ola?
- Fordi han slo meg etterpå!"

Nei tvert i mot, fordi du reagerer kun når en meningsmotstander gir negative karakteristikker og ikke når det samme skjer på "din side" av debatten. For øvrig kunne du jo også skjenke selve saken en tanke.

Her taler du mot bedre vitende. Jeg har f.eks. kritiserte ryddegutten her på forumet når jeg synes han har gått vel langt i sine karakteristikker av andre, men jeg antar du har øynene mest åpne for den kritikk som rammer deg selv, så du har vel ikke fått det med deg. Også er det jo urimelig, selv av deg Emeritus, å forvente at jeg skal kommentere et innlegg jeg ikke har sett. Jeg måtte jo vært synsk hvis jeg skulle klare noe slikt. :o

Når det gjelder "saken" i denne tråden, så interesserer den ikke meg noe særlig. Du fører ditt korstog mot Klimarealistene videre og det ligner mer på personforfølgelse enn saklig kritikk, spør du meg. Og når du ikke klarer å krydre språket med mer spennende anekdoter enn dem du finner i "skjellsordsordboka", så blir det hele temmelig kjedelig og platt.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 24.02.2018, 17:22:24
Vi får være enig om å være uenig.

For øvrig er det vanskelig å drive personforfølgning av en hel klimapolitisk retning, altså Klimarealistene. Hvis du synes jeg er usaklig, har du tatt en titt på Aaslids mange innlegg? Hva med å stemple en hel generasjon forskere og en fem - seks organisasjoner som bedriver innhenting av klimadata som juksifiserere eller manipulatorer? Hvilke virkemidler mener du det er forsvarlig å ta i bruk mot en "Forskningsdirektør" som tilsynelatende ikke forstår at hvis han synes det er varmt en sommerdag, så er det hensiktsmessig å ta av seg litt klær? Og denne typen fremstår til alt overmål utad i det offentlige og forkynner at dette crack pot standpunktet bør alle ha?

Virkemidlene må tilpasses hva en skal svare på, jeg har ingen problemer med å vise respekt for annerledes tenkende dog med noen unntak, det perverse, det outrerte, det absurde, det åpanbart virkelighetsfjerne og det åpenbart uredelige krever ingen respekt - da benytter en de virkemimidler ytringsfriheten gir.

Så kan du spørre; ja og hvem bedømmer hva som er hva? Og da svarer jeg; det er opp til den enkelte etter å ha lest eller satt seg inn i hva som er tema.

Og da har jeg fortsatt et par uplukkede høner med Stjakobs og Petter T:

Stjakobs hevder at der ikke har vært noen temperaturøkning i Vardø og har lagt frem en graf for dette, samtidig hevder han at en må til manipulatoren GISS for å finne noe slikt - altså en påstand om fjusk. Hvorfor svarer han ikke på de utfordringer han får?

Petter T har introdusert en klimateori som hevder at om overflaten består av vann eller stein, og atmosfæren av N eller H2O, så spiller det ingen rolle for en planets overflatetemperatur. Bør en slik teori behandles med større vitenskapelig respekt enn teorien om at kuren for HIV, er å voldta en ni år gammel jomfru?

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 25.02.2018, 11:07:35
Emeritus spør:
Quote
Hva med å stemple en hel generasjon forskere og en fem - seks organisasjoner som bedriver innhenting av klimadata som juksifiserere eller manipulatorer?


Her er motspørsmålet om klimahysteriet:
Quote
Hvordan kommer ellers intelligente mennesker til å tro på slikt villfarent nonsens, til tross for indre motsetninger, motstridende data, tydelig korrupsjon og latterlige politiske konsekvenser
Professor Richard Lindzen

http://www.klimarealistene.com/2018/02/21/en-kasusstudie-av-global-oppvarming/
Svaret ligger i gruppetenking og gruppepress, elementær gruppepsykologi.
Det bringer meg tilbake til Emeritus
Quote
Godt tilbake fra et lengre psykosomatisk opphold + Nervene mine!

God bedring.

Emeritus har tidligere gitt meg fjerndiagnose.  Var det tourettes jeg skulle ha? Da fÃ¥r jeg vel gjenta meg selv:

NÃ¥r det gjelder min informasjon her pÃ¥ klimadebatt.com om betydningen av solen+atmosfæretrykket som grunnlag for en relativt stabil basistemperatur pÃ¥ alle himmellegemer med atmosfære sÃ¥ stemmer det med bÃ¥de analytisk beregning i US standard atmosphere og Internat. Stand. Atmos., sÃ¥vel som empirisk analyse av data gjort av Nikolov&Zeller.  Overlagret denne basistemperatur kommer alle andre fenomener som fÃ¥r global temperatur til Ã¥ variere noe +/- 10 grader C (?) gjennom jordens 4,5 milliarder Ã¥rs historie.  Ã? avvise slik naturlig Ã¥rsak til siste tids klimaendringer bringer oss til Lindzens spørsmÃ¥l.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 25.02.2018, 12:29:27
Vi får være enig om å være uenig.

For øvrig er det vanskelig å drive personforfølgning av en hel klimapolitisk retning, altså Klimarealistene. Hvis du synes jeg er usaklig, har du tatt en titt på Aaslids mange innlegg?


Du driver personforfølgelse av de fleste som du er uenig med. Akkurat for tiden er det Ellestad som er mest "i vinden" etter det jeg registrerer, og her er tydeligvis ingen argumenter for dÃ¥rlige, f.eks. at du trekker hans utdannelse i tvil. Hvis f.eks. jeg skulle holdt pÃ¥ slik sÃ¥ kunne vi hatt en lang diskusjon om hvorfor Michael Mann fikk være lead author i IPCC pÃ¥ sitt eget arbeid som han utarbeidet bare to Ã¥r etter at han tok sin doktorgrad. Men det er uansett ikke nødvendig, fordi nevnte Mann har gÃ¥tt sÃ¥ til de grader av seg skoene pÃ¥ det faglige. 

Hva med å stemple en hel generasjon forskere og en fem - seks organisasjoner som bedriver innhenting av klimadata som juksifiserere eller manipulatorer?

Hva jeg synes om det? Tuller du? Det er jo nettopp dette de er tatt for med buksene nede. Og få har sagt det tydeligere enn din meningsfelle Richard Muller:

Quote
And what is the result in my mind? I frankly as a scientist, I now have a list of people who's papers I won't read anymore. You are not allowed to do this in science, it is not up to our standards. I get infuriated with colleages of mine who say it's a human field. People make mistakes. Then I show them this. They say ... no, that's not acceptable.

https://www.youtube.com/watch?v=BuqjX4UeBYs
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Telehiv on 25.02.2018, 13:04:18
Vi får være enig om å være uenig.

For øvrig er det vanskelig å drive personforfølgning av en hel klimapolitisk retning, altså Klimarealistene. Hvis du synes jeg er usaklig, har du tatt en titt på Aaslids mange innlegg?


Du driver personforfølgelse av de fleste som du er uenig med. Akkurat for tiden er det Ellestad som er mest "i vinden" etter det jeg registrerer, og her er tydeligvis ingen argumenter for dÃ¥rlige, f.eks. at du trekker hans utdannelse i tvil. Hvis f.eks. jeg skulle holdt pÃ¥ slik sÃ¥ kunne vi hatt en lang diskusjon om hvorfor Michael Mann fikk være lead author i IPCC pÃ¥ sitt eget arbeid som han utarbeidet bare to Ã¥r etter at han tok sin doktorgrad. Men det er uansett ikke nødvendig, fordi nevnte Mann har gÃ¥tt sÃ¥ til de grader av seg skoene pÃ¥ det faglige. 

Hva med å stemple en hel generasjon forskere og en fem - seks organisasjoner som bedriver innhenting av klimadata som juksifiserere eller manipulatorer?

Hva jeg synes om det? Tuller du? Det er jo nettopp dette de er tatt for med buksene nede. Og få har sagt det tydeligere enn din meningsfelle Richard Muller:

Quote
And what is the result in my mind? I frankly as I scientist, I now have a list of people who's papers I won't read anymore. You are not allowed to do this in science, it is not up to our standards. I get infuriated with colleages of mine who say it's a human field. People make mistakes. Then I show them this. They say ... no, that's not acceptable.

https://www.youtube.com/watch?v=BuqjX4UeBYs

Til dem som fremdeles tviler på at klimaalarmistene som ble avslørt i Climategate-sakene har bedrevet grov forskningssvindel:
I linken ovenfor ser vi Prof. Richard Muller (til overmål selv en del av de AGW-troende, men som fant at en plass må grensen gå) sin velkjente avdekking av "Mike's trick" og jukserne rundt ham, fordi han rett og slett var intelligent nok til å forstå at man her - uansett antall hvitvaskingskomiteer - ikke kunne snakke seg bort fra "hide the decline"-jukset.
Læringen for uavhengige forskere? I essens dette: SÃ¥ lenge disse folka fremdeles sitter sentralt bak spakene pÃ¥ de homogeniserte, smoothede og etterredigerte globale temperaturoversiktene er det ingen grunn til Ã¥ ha tillit til noe som helst. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 25.02.2018, 20:48:34
Om Ellestad; Jeg har aldri trukket hans utdannelse i tvil, jeg vet hvilken utdannelse han har og hvilke vitenskapelige artikler han har utgitt, jeg har nettopp gitt en link til de. Hva angår Ellestad så er det han som har valgt å være aktiv i denne debatten og herunder seriemessig fremsette udokumenterte juksifiseringspåstander og vannsinnige klimapåstander, bl.a. at CO2 nivået i atmosfæren de siste par hundre år har sving opp og ned med flere hundre ppm og det endog over kort tid (Beck målingene.) Dernest har jeg påpekt:
- Ellestad ikke har lykkes å ta doktorgrad og at de fleste med innsikt i akademia og hvordan slike grader oppnås ser det på hans publikasjonshistorie
- Ellestad har aldri vært "forskningsdirektør" altså øverste leder i Forskningsrådet, han var en av mange avdelingsdirektører
- Ellestad er umerittert hva angÃ¥r klima 

� påpeke og argumentere mot dette er ikke personforfølgelse, med mindre en da mener at å påpeke dette, og argumentere mot alt tøvet han fremsetter er noe kritikkverdig som burde ha vært forbudt. En tolkning det er god dekning for når en ser sensurpolitikken på KR som flere her på forumet synes å finne akseptabel.

Om ulike organisasjoner som innhenter klimadata. Jeg ser dere kommer trekkende med Müller som sannhetsvitne, jeg kan vel da legge til grunn at dere stoler på BEST sine data, i så fall er det aldeles uforståelig hvorfor NOAA, GISS/NASA, HadGRUT etc. sine data ikke kan stoles på. Der er jo bare bagatellmessige forskjeller på alle disse seriene, eller er Müller bare troverdig i en retning, men ikke i den retning hans arbeid faktisk dreier seg om?

Om forskere; dere slår inn åpne dører hvis dere tror at jeg legger til grunn at alle forskere er edle og ufeilbarlige. Men i motsetning til de fleste her på bloggen har jeg et nyansert forhold til dette, et tema jeg har skrevet om mange ganger. Men jeg ser ikke noe alternativ til den naturvitenskapelige metode, mens andre foretrekker Tony Heller, TNTZ og andre sjarlataner, dette er helt valgfritt.

Til Petter T. og temaet en planets komposisjon og dens betydning for overflatetemperatur. Jeg konstaterer at du ignorerer problemstillingen, noe jeg ser på som et lyspunkt, du ser selvsagt hvor håpløst standpunktet til N&Z er, men på den annen side er det ikke særlig vitenskapelig å ignorere emperi.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 26.02.2018, 00:56:35
1. Om ulike organisasjoner som innhenter klimadata. Jeg ser dere kommer trekkende med Müller som sannhetsvitne, jeg kan vel da legge til grunn at dere stoler på BEST sine data, i så fall er det aldeles uforståelig hvorfor NOAA, GISS/NASA, HadGRUT etc. sine data ikke kan stoles på. Der er jo bare bagatellmessige forskjeller på alle disse seriene, eller er Müller bare troverdig i en retning, men ikke i den retning hans arbeid faktisk dreier seg om?

2. Om forskere; dere slår inn åpne dører hvis dere tror at jeg legger til grunn at alle forskere er edle og ufeilbarlige.

Muller er interessant av flere grunner. For det første er han en dyktig pedagog som fÃ¥r frem poengene i saker uten Ã¥ pakke dem inn i en masse intetsigende ord eller termer (vitenskapens svar pÃ¥ Listhaug om du vil  :) ) Jeg har ikke sett noen forklare "hide the decline"-problemet tydeligere og enklere enn Muller gjør i den videoen. For det andre er det selvsagt interessant at Muller hele tiden har hatt sine bein solid plantet i CO2-leiren. Det gjør at han vanskelig kan mistenkes for Ã¥ bevisst ville svekke CO2-saken ved Ã¥ overdrive kritikken av Mann. Muller pÃ¥ sin side beskylder jo nettopp Mann og de som støtter ham for Ã¥ svekke "saken" fordi de med jukset sitt gir (de ekte) CO2-skeptikerne sÃ¥ gode og lettvinte argumenter.

For det tredje har Muller vært så sentral i prosessene rundt Mann at han ikke kan kalles en vanlig publikumer som ser det meste eller alt fra utsiden. Han var den første som så McIntyre/McKittrics kritikk av Mann og gjorde den kjent for et større publikum. Og han var med i NAS-komiteen som tok endelig stilling til kritikken av Mann. Hvis det noen gang skulle bli arrangert en rettssak mot Mann angående hockeykølla, så kunne Muller vært hovedvitne!

Det er ingen problemer med BEST-dataene og de andre temperaturseriene, og det er heller ikke de vi diskuterer. Berkeley Earth-prosjektet var noe Muller satte i gang etter avsløringene i Climategate (han annonserer jo det selv på slutten av videoen) fordi han ikke lenger stolte på andre klimaforskere. Men situasjonen har endret seg. I 2007 var det rimelig godt samsvar mellom temperaturmålingene og klimamodellene, slik er det ikke i dag. Derfor er konklusjonen til Muller underlig, og den skiller seg vesentlig fra Judith Curry sin, som etter hva jeg forstår hadde et samarbeid med Muller i forbindelse med Berkeley Earth. Trenden i 2012, da dette ble skrevet, er enda tydeligere i dag.

Quote
University of Georgia climatologist Judith Curry, who was a co-author on the prior studies but declined to sign her name to the latest, offered a lengthy criticism on her blog (which also features an independent analysis of the BEST paper). Although the temperature record itself is useful, she asks this question: If determining attribution is as simple as comparing a couple of curves, why is everybody else wasting their time with sophisticated modelling and analyses?

http://blogs.nature.com/news/2012/07/amid-criticism-berkeley-earth-extends-record-upholds-findings.html

2. Stråmannsargumentasjon. Dessuten er det uinteressant hva du tenker og tror, Emeritus.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 26.02.2018, 10:14:19
Sitat Translator;

"Det er ingen problemer med BEST-dataene og de andre temperaturseriene, og det er heller ikke de vi diskuterer."

Det spørs hvem "vi" er, forstÃ¥r jeg deg rett deler du i sÃ¥ fall mitt stÃ¥sted, vi har rimelig sikre data vel 100 Ã¥r bak i tid og at de ulike seriene da viser (stort sett) den riktige temperaturutviklingen med de forskjeller ulike metoder og dekningsomrÃ¥der gir. Dette er i sÃ¥ fall et radikalt annet standpunkt enn det Klimarealistene - som er strengens tema - har. At dataene er manipulert er jo en bærebjelke i KR's argumentasjon. Der hevdes jo fortsatt at det var like lite sjøis i arktisk pÃ¥ 20 - 30 tallet som i dag og at vi ikke har hatt noen signifikant temperaturøkning de siste 20 Ã¥r selv om en bygger pÃ¥ UAH. Og det er nettopp her KR skiller seg ut. Det er umulig Ã¥ ha noen fornuftig klimadebatt uten et noenlunde omforent faktum/empiri. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 26.02.2018, 10:43:48
Sitat Translator;

"Det er ingen problemer med BEST-dataene og de andre temperaturseriene, og det er heller ikke de vi diskuterer."

Det spørs hvem "vi" er, forstår jeg deg rett deler du i så fall mitt ståsted, vi har rimelig sikre data vel 100 år bak i tid og at de ulike seriene da viser (stort sett) den riktige temperaturutviklingen med de forskjeller ulike metoder og dekningsområder gir. Dette er i så fall et radikalt annet standpunkt enn det Klimarealistene - som er strengens tema - har. At dataene er manipulert er jo en bærebjelke i KR's argumentasjon. Der hevdes jo fortsatt at det var like lite sjøis i arktisk på 20 - 30 tallet som i dag og at vi ikke har hatt noen signifikant temperaturøkning de siste 20 år selv om en bygger på UAH. Og det er nettopp her KR skiller seg ut. Det er umulig å ha noen fornuftig klimadebatt uten et noenlunde omforent faktum/empiri.

Fant du et lite halmstrå for å vise at du har rett, mens du overså hele poenget? Det kan godt hende det er svakheter i BEST og de andre temperaturseriene. Jeg tror ikke Muller bevisst har jukset med dem (jeg sier tror, for dette har jeg ikke undersøkt), slik som Mann gjorde med sine, men det er KONKLUSJONEN til Muller som gjør at jeg ikke følger ham på dette punktet. Hvordan kan vi ha en global oppvarming fra CO2 når avviket mellom observerte temperaturer og CO2-modellene blir større og større? Er det så enkelt at man bare kan sammenligne kurvedata, slik Curry påpeker.

Du spurte hvorfor jeg bruker Muller som "sannhetsvitne" når det gjelder kritikken av Mann, men det betyr ikke at jeg følger Muller i ett og alt. Hvilket jeg nå har begrunnet. Kan vi legge den stråmannen til side nå?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 26.02.2018, 14:20:04
Vi snakker åpenbart om ulike spørsmål. Jeg ser ikke helt fra hvor Mann kom inn i dette, det eneste jeg har lest av Mann er MBH99, og den artikkelen er så gjennomdebattert her på forumet at det holder for min del.

Og hvilket behov har jeg for et halmstrå? Og hvilket poeng har jeg oversett? Strengt tatt ser jeg ikke noen samlede poenger eller tema i denne strengen, du beskyldte med for å drive personforfølgelse av Ellestad, så disker du opp men Mann og Müller. Mann er ca. en av ti tusen personer som driver med innhenting og bearbeiding av klimadata, eller som på ulike felt driver forskning på klima. Alt dere greier å diske opp med er den nå snart 10 år gamle Climagate som ble undersøkt, ettersøkt, radbrukket og snudd ut inn av seks syv forskjellige granskninger og undersøkelser, og det eneste som ble påvist var brudd på den engelske offentlighetsloven. MBH99 er i dag totalt uten vitenskapelig interesse, studien er 19 år gammel og der er et uttall nyere rekonstruksjoner både på lokalt, regionalt og globalt nivå.Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 26.02.2018, 21:40:09
Emeritus om prof. Michael Mann:
Quote
MBH99 er i dag totalt uten vitenskapelig interesse, studien er 19 år gammel og der er et uttall nyere rekonstruksjoner både på lokalt, regionalt og globalt nivå.

Ja, og her er 350 av dem:
Non-Global Warming: 350 Graphs
http://notrickszone.com/global-warming-disputed-300-graphs/#sthash.QEHZ0HE9.dpbs
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 26.02.2018, 23:48:54
Vi snakker åpenbart om ulike spørsmål. Jeg ser ikke helt fra hvor Mann kom inn i dette, det eneste jeg har lest av Mann er MBH99, og den artikkelen er så gjennomdebattert her på forumet at det holder for min del.

Og hvilket behov har jeg for et halmstrå? Og hvilket poeng har jeg oversett? Strengt tatt ser jeg ikke noen samlede poenger eller tema i denne strengen, du beskyldte med for å drive personforfølgelse av Ellestad, så disker du opp men Mann og Müller. Mann er ca. en av ti tusen personer som driver med innhenting og bearbeiding av klimadata, eller som på ulike felt driver forskning på klima. Alt dere greier å diske opp med er den nå snart 10 år gamle Climagate som ble undersøkt, ettersøkt, radbrukket og snudd ut inn av seks syv forskjellige granskninger og undersøkelser, og det eneste som ble påvist var brudd på den engelske offentlighetsloven. MBH99 er i dag totalt uten vitenskapelig interesse, studien er 19 år gammel og der er et uttall nyere rekonstruksjoner både på lokalt, regionalt og globalt nivå.

Var det ikke du som skrev om Ellestad:
"Hva med å stemple en hel generasjon forskere og en fem - seks organisasjoner som bedriver innhenting av klimadata som juksifiserere eller manipulatorer?"

Og jeg sier at Ellestad har helt rett i det, og jeg har vist deg Manns hockeykølle som eksempel. Det foregÃ¥r sikkert mye annet ogsÃ¥. At du mener Mann-saken er gammelt nytt og ingenting Ã¥ bry seg om er forsÃ¥vidt helt i trÃ¥d med dine interesser, men Muller, som du er enig med om CO2-spørsmÃ¥let og som du trekker frem nÃ¥r det passer deg, mener saken er alvorlig. Muller vil ikke lese noe av det Mann har publisert og han har advart sine studenter mot Ã¥ gjøre det samme eller ha noe som helst med Mann Ã¥ gjøre. Men det bare trekker du pÃ¥ skuldrene av. SÃ¥ lenge Mann fortsatt sitter pÃ¥ den mektige stillingen sin pÃ¥ Penn State University, mens mange mener han heller burde vært pÃ¥ State Penn Prison, er denne saken fortsatt aktuell. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.02.2018, 09:08:37
Sitat Translator:

Quote
  Det foregÃ¥r sikkert mye annet ogsÃ¥.

I klimakritiske kretser også benevnt ugjendrivelige bevis.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.02.2018, 10:51:32
Sitat Petter T;

Quote
    «Ja, og her er 350 av dem:

Non-Global Warming: 350 Graphs

http://notrickszone.com/global-warming-disputed-300-graphs/#sthash.QEHZ0HE9.dpbs»
 

Jeg vil sterkt anbefale bÃ¥de Petter T. og denne TNTZ typen Ã¥ slutte Ã¥ bry dere med vitenskapelige artikler. Det ville være langt mer effektivt om dere to møttes og bare skjøt hverandre i foten, enn at en gang pÃ¥ gang skal drite seg ut ved Ã¥ avsløre at du ikke har peiling pÃ¥ hva de driver pÃ¥ med. Første artikkel som er limt inn er  Rosenthal et al., 2017.

Som alle ser står det verken AGW, Global Warming eller CO2 i abstraktet, og da er Petter T og TNTZ veldig fornøyd med seg selv, de har funnet enda en artikkel som knuser AGW myten. Men hvis de faktisk hadde lest hva de har limt inn kan jeg by på følgende smakebiter;

Først starter de med å plassere seg i det generelle terrenget;

Quote
  Superimposed on the Holocene trends is significant multicentennial
variability expressed both at the surface and intermediate
depths. Northern hemisphere surface temperature reconstructions
for the Common Era show 0.8 ± 0.3 _C cooling from
the Medieval Climate Anomaly (MCA, between 950 and 1250 CE) to
the LIA (between 1550 and 1850 CE) (Mann et al., 2008). In the past
150 years, the NH surface temperature returned to the MCA levels
and is likely as warm or warmer than any other time during the last
1300 years (Mann et al., 2008; Moberg et al., 2005).
   

Oops! Deretter går de til tema, OHC og temperaturutviklingen under Holocene der de om utviklingen etter 1950 kan opplyse;

Quote
  Levitus et al. (2012) report a mean ocean warming of the
0e700 m ocean layer of 0.18 _C between 1955 and 2010, corresponding
to þ0.033 _C per decade.
   

Så kommenterer de utviklingen fra 10000 til 2000 BP og får en dekadal trend på 0,002 som samlet gav en nedgang på ca. 1,5C. Deretter fra MWP til LIA og konkluderer med en nedadgående trend på 0,013C/dekade som gav ca. 0,5C.

Quote
  To obtain a first ordercomparison, we assume that our records represent the World
Ocean and thus are comparable in volume with the current estimates
(Levitus et al., 2012). Assuming the intermediate depth ocean
(0e700 m) cooled between 10 and 2 Ka by ~1.5 _C we calculate a
cooling rate _0.002 _C per decade. Similarly, considering the intermediate
depth ocean (0e700m) cooled by ~0.5 _C between 1200
and 1600 CE we calculate a temperature change of _0.013 _C per
decade. In both cases these rates are smaller than the modern rates
even when applying the observed IWT changes to the whole ocean
(as opposed to just the Pacific as was done in Rosenthal et al. (2013).
   

SÃ¥ konkluderer de;

Quote
  Orbitally-driven changes in insolation were minimal during the
last millennium and cannot explain the changes in the Common
Era. Instead, the MCA to LIA cooling is attributed to the effects of
volcanic eruptions and variations in total incoming insolation (TSI)
causing a negative radiative forcing on the order of _0.2 ± 0.1 W/
m2. It is generally assumed that the effects of direct forcing through
the last millennium were relatively uniform in both hemispheres,
much like the effects of the recent increase in GHG though with
substantially smaller impact compared with the estimated total
anthropogenic radiative forcing of þ1.6 ± 0.8 W/m2 (Forster and
Ramaswamy, 2007).
 

Er det noen som må ha det med teskje?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 27.02.2018, 12:46:25
Emeritus kommer ikke unna det faktum at grafene er "non-hockeystick graphs", og det var det som var poenget sammenlignet med Mann.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 27.02.2018, 14:07:46
Sitat Translator:

Quote
  Det foregÃ¥r sikkert mye annet ogsÃ¥.

I klimakritiske kretser også benevnt ugjendrivelige bevis.

Sludder. Hvor vil du jeg skal begynne? Siden denne tråden heter Klimarealistene, så skriver de (og resett) om den australske professoren Peter Ridd som har fått munnkurv av sitt eget universitet etter at han uttalte følgende:

Quote
â?? Det grunnleggende problemet er at vi ikke lenger kan stole pÃ¥ de vitenskapelige organisasjonene som for eksempel «The Australian institute of Marine Science», eller «ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies». Mye av det som kommer ut, vitenskapen som kommer ut, er ikke skikkelig sjekket, testet eller replikert og dette er en stor skam, for vi trenger virkelig Ã¥ kunne stole pÃ¥ vÃ¥re vitenskapelige institusjoner, og det er et faktum at jeg ikke lenger tror at vi kan det.

â?? Jeg tror at de fleste av forskerne som sender ut denne type forskningsmateriale virkelig tror at det er problemer med korallrevene, men jeg tror ikke at de er tilstrekkelig objektive i forhold til forskningen de bedriver. Jeg tror at de er følelsesmessig bundet til subjektene, og det er ikke rart, revene er virkelig vakre.

Som følge av denne uttalelsen ble jeg anklaget for å ikke fremstå på en kollegial måte, sier Peter Ridd.

â?? Jeg er geofysiker og har gjennomført omfattende og til tider kontroversiell forskning om kyst-oseanografi og korallrevets helse. Jeg har funnet ut at korallvekst som tilsynelatende har bremset dramatisk siden 1990, har økt, at den ikke er halvert siden 60-tallet, og at sediment- og næringsforurensningen er ubetydelig.
(...)
Professor Ridd sier at hans arbeidsgiver, universitetet James Cook, har gitt ham en endelig advarsel og instruks om å ikke uttale seg på den måten han gjorde på Sky News, noe Ridd finner totalt uakseptabelt.

http://www.klimarealistene.com/2018/02/08/klar-tale-fra-peter-ridd/
https://resett.no/2018/02/04/hold-munn-eller-mist-jobben/

Debatten om koralløyer som angivelig står i fare for å oversvømmes eller dø ut er noe vi kjenner godt fra tidligere. Mest kjent er antagelig den svenske havforskeren professor Nils-Axel Mörner som talte Klimapanelet midt imot basert på sine egne undersøkelser på Maldivene. Klimapanelet tror i hovedsak på satellittene, Mörner på tidevannsmålinger og feltobservasjoner. Se f.eks.
https://www.dropbox.com/s/lpk3kfno6lcdf2i/Aftenbladet%20KLIMADEBATTEN.pdf?dl=0

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.02.2018, 21:23:06
Sitat Petter T;

Quote
   Emeritus kommer ikke unna det faktum at grafene er "non-hockeystick graphs", og det var det som var poenget sammenlignet med Mann.

Feil, for det første må du lære deg at Hockeystickformen gjelder de siste tusen år, ikke hele Holocene. For det andre viser to av tre temperaturgrafer (røde grafer) i artikkelen en Hockeystikform etter år 1000, TNTZ har selvsagt utelatt den ene. Men viktigst; Petter T. må lære seg hva "BP" betyr, det betyr ikke British Petrolium men Before Present, altså før 1950. Rosenthal er en proxystudie av hele holocene og etter 1950 kan du legge på disse temperaturene 0,6C og du får faen til hockeystick. Dere gjør med andre ord nøyaktig samme feil som med Rudiger Stein artikkelen.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 27.02.2018, 21:52:55
Emeritus vil gjenta Manns "nature trick" som var å legge termometermålte temperaturer til proxies.
Spleising av grafer har Emeritus kritisert Heller for tidligere, men det gikk pÃ¥ Ã¥ spleise absolutt og relativ skala, noe som er fullt mulig.  Ã? spleise temperaturdata som er fremkommet pÃ¥ forskjellig vis, som Mann gjorde, er sterkt kritisert.
Emeritus møter seg selv i døren.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.02.2018, 22:32:32
For noe pølsevev. Heller spleiser grafer med ulik y akse, det heter bedrageri. � koble sammen proxy data med instrumentelle data er ikke uproblematisk, men hvordan skal en ellers kunne si noe om dagens temperaturer mot tidligere? Men du forstår tilsynelatende ikke hovedpoenget. I likhet med Stein artikkelen er Rosenthal en grovkornet proxystudie som spenner over 10.000 år frem mot P(resent), altså frem til de siste 60 års oppvarming begynte. Dette forstår ikke du og TNTZ, like lite som dere forstår at den aktuelle artikkel ligger midt i mainstream klimaforskning, vent til AR6 kommer så vil du forstå hva jeg mener. Og da minner jeg om at om dere hadde lest artikkelen, så er Manns hockeystick fra 2008 gjengitt i selve artikkelen. Så det er ikke mye non stick trøst å få her. Hvorfor tror du TNTZ har utelatt Mann grafen i gjengivelsen av artikelen?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 27.02.2018, 22:49:15
Sitat Translator;

Quote
  Siden denne trÃ¥den heter Klimarealistene, sÃ¥ skriver de (og resett) om den australske professoren Peter Ridd som har fÃ¥tt munnkurv av sitt eget universitet etter at han uttalte følgende:
   

Jeg tror du skal slå litt kaldt vann over hodet. Hittil har vi hørt en side av denne saken. Ridd skal vist nok saksøke universitetet, eller har muligens gjort det, universitet har meg bekjent ikke kommentert saken offentlig mens de fleste blånekterorgan har slått den stort opp og endog etablert et slags prosessfond for Ridd og uten videre legger til grunn at han er helten.

Vi får vente på dommen, jeg skal respektere den dersom utfallet blir at Ridd har blitt utsatt for usaklig knebling. Om Ridd taper, garanterer jeg at blånekterne vil hevde at nå er domstolene også med på klimakonspirasjonen. På akkurat samme måte NAS rapporten og de øvrig seks - syv granskninger etter Climategate m.m. ikke fant stort annet enn brudd på den engelske offentlighetsloven, mens det likefult i blånekterkretser for lengst er etablert en alternativ virkelighet.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 28.02.2018, 08:10:05
Kunnskapsløst fra Emeritus. Heller la en graf med relativ isutbredelse (anomali), altsÃ¥ svigninger/variasjoner, over en graf med absolutt isubredelse som ogsÃ¥ viste variasjoner.  Det er helt greit nÃ¥r intervallene er like pÃ¥ bÃ¥de X og Y akse.
Derimot Ã¥ spleise grafer hvor det er brukt forskjellige mÃ¥lemetoder blir tvilsomt, og det er en av feilene Mann gjorde, og er blitt sterkt kritisert for.  Det blir som Ã¥ spleise agurker og bananer og sÃ¥ fÃ¥ en hockeykølle.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 28.02.2018, 13:01:07
Sitat Translator;

Quote
  Siden denne trÃ¥den heter Klimarealistene, sÃ¥ skriver de (og resett) om den australske professoren Peter Ridd som har fÃ¥tt munnkurv av sitt eget universitet etter at han uttalte følgende:
   

Jeg tror du skal slå litt kaldt vann over hodet. Hittil har vi hørt en side av denne saken. Ridd skal vist nok saksøke universitetet, eller har muligens gjort det, universitet har meg bekjent ikke kommentert saken offentlig mens de fleste blånekterorgan har slått den stort opp og endog etablert et slags prosessfond for Ridd og uten videre legger til grunn at han er helten.

Vi får vente på dommen, jeg skal respektere den dersom utfallet blir at Ridd har blitt utsatt for usaklig knebling. Om Ridd taper, garanterer jeg at blånekterne vil hevde at nå er domstolene også med på klimakonspirasjonen. På akkurat samme måte NAS rapporten og de øvrig seks - syv granskninger etter Climategate m.m. ikke fant stort annet enn brudd på den engelske offentlighetsloven, mens det likefult i blånekterkretser for lengst er etablert en alternativ virkelighet.

Nå er Peter Ridd bare ett navn på en lang liste over forskere som har fått problemer med sin arbeidsgiver etter at de har kommet med uttalelser som kan oppfattes å være i strid med den gjeldende klimadoktrine. Professor Murry Salby ble avskjediget fra Maquiary University (også i Australia) etter at han presenterte i forelesninger og intervjuer forskning som tilsier at det er temperaturen som bestemmer tilsiget av CO2 i atmosfæren og ikke omvendt. Her i Norge fikk professor Hans Borge ikke fortsette i sin stilling som leder av Institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger etter at han stilte opp på NRKs Debatten og andre medier for å tale klimaeliten midt imot. Dette tålte de ikke, og kom med til dels hatske utfall mot Borge:

Quote
Svarene på klimaskepsisen består stort sett av personangrep og bålbygging. Først ut er Aftenbladet, som på lederplass lurer på om hverken Borgen eller UiS tror på forskning. Gunnar Kvåle mener Borge må miste jobben . Kvåle og Haugan følger opp med å karakterisere Borge som lovbryter , det er visstnok universitetsloven han ikke følger. I tillegg har Borge misforstått grunnleggende vitenskaplige prinsipp.

Sintest av dem alle er Siri Kalvig. Også ifølge henne forakter Borge vitenskaplige prinsipp , ikke har han satt seg inn i helt grunnleggende forskningsregler, ikke referer han andres arbeid, han har publisert for lite, han forstyrrer og forsinker. I det hele er Borge en mann uten ære. �reløse menn trenger man ikke å nedlate seg til å diskutere med.

https://www.aftenbladet.no/meninger/i/wK6jG/Brenningen-av-Hans-Borge
http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/KN27-Professor-Murry-Salby-er-avskjediget.pdf

Og om man ikke mister jobben, sÃ¥ er det heller ikke noe særlig Ã¥ bli utstøtt av sine kolleger. Inntil for ca. ti Ã¥r siden var solforskeren PÃ¥l Brekke en av de mest aktive i den norske klimadebatten. Hvorfor deltar han ikke nÃ¥? Vi har ogsÃ¥ eksempler pÃ¥ forskere som har blitt satt akademisk pÃ¥ sidelinjen etter at de uforvarende har trÃ¥kket noen pÃ¥ (klima)tærne (dvs. uten Ã¥ være klar over at den rapporten de ønsker Ã¥ publisere kan bli oppfattet som klimaskeptisk!) OgsÃ¥ er det alle de som har fÃ¥tt i rÃ¥d Ã¥ vente med Ã¥ gÃ¥ ut med det de mener til de har nÃ¥dd pensjonsalder. Osv. osv.   

   
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 28.02.2018, 14:49:19
Ã? koble sammen proxy data med instrumentelle data er ikke uproblematisk, men hvordan skal en ellers kunne si noe om dagens temperaturer mot tidligere?

Ikke uproblematisk. Aha. Hvis det ikke er uproblematisk og man da også unnlater å fortelle at temperaturdataene kommer fra to helt ulike kilder, og for at ingen skal se forskjell har man i tillegg forsøkt å glatte kurvene. Hvor ikke uproblematisk er det?

Dette minnet meg (fra første gang jeg hørte om dette) om en skoleelev som på en matteprøve eller eksamen ikke klarer å få utregningene til å stemme med grafen han skal tegne. Han vet hvordan grafen skal gå, men punktene han finner passer ikke inn med teorien. Det han selvsagt burde ha gjort var å opplyse om at han forsto at punktene hans ikke var riktige, men isteden velger han å fikse på tallene slik at han får grafen til å bli det han ønsker.

Det Mann burde gjort var å presentere de to grafene hver for seg og så argumentert for hvorfor de eventuelt kan slås sammen. Men Mann gjorde som skoleeleven, han ville ikke ha noen diskusjon om resultatene sine og håpet at ingen utenforstående skulle oppdage det (og dermed svakhetene i proxydataene). Så kom Climategate.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 28.02.2018, 21:21:37
Sitat Petter T;

"Kunnskapsløst fra Emeritus. Heller la en graf med relativ isutbredelse (anomali), altsÃ¥ svigninger/variasjoner, over en graf med absolutt isubredelse som ogsÃ¥ viste variasjoner.  Det er helt greit nÃ¥r intervallene er like pÃ¥ bÃ¥de X og Y akse.
Derimot Ã¥ spleise grafer hvor det er brukt forskjellige mÃ¥lemetoder blir tvilsomt, og det er en av feilene Mann gjorde, og er blitt sterkt kritisert for.  Det blir som Ã¥ spleise agurker og bananer og sÃ¥ fÃ¥ en hockeykølle."

Før vi fortsetter ber jeg deg legge frem denne grafen, vi har diskutert dette før og den er bl.a. tatt inn i ditt ca, 100 sider lange notat om klima (som jeg ikke finner igjen)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 28.02.2018, 21:40:21
Sitat Translator;

"Her i Norge fikk professor Hans Borge ikke fortsette i sin stilling som leder av Institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger etter at han stilte opp på NRKs Debatten og andre medier for å tale klimaeliten midt imot. Dette tålte de ikke, og kom med til dels hatske utfall mot Borge:"

Også dette har vi diskutert her på forumet tidligere, i motsetning til deg er jeg prinsipiell. Nå tar jeg det litt på husken men faktum er at Borge ikke hadde gitt ut et fnugg av klimafaglig stoff og på spørsmål om hvilken klimaforskning som ble bedrevet på hans institutt og hvor mye som var publisert presterte han å svare noe i retning av at professor IIxx (husker ikke navnet, han som startet Geoforskning.no) utgav klimarelevante artikler i diverse religiøse tidsskrifter. Faktum er/var at Borge er totalt umerittert på klima og da skal han ikke benytte sin akademiske tittel og status som instituttleder på et institutt som ikke driver med klima for å dumme ut det universitet han er tilknyttet. Stavanger Universitet har mer enn nok og slite med om de ikke skal bli foreholdt at deres vitenskapelige publikasjon skjer i religiøse tidsskrifter.

Hadde jeg vært styremedlem hadde jeg sparket han lenge før, ikke fordi han var klimakritisk, men fordi han uttalte seg som en tosk.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 28.02.2018, 21:53:09
Sitat Translator:

"Ikke uproblematisk. Aha. Hvis det ikke er uproblematisk og man da også unnlater å fortelle at temperaturdataene kommer fra to helt ulike kilder, og for at ingen skal se forskjell har man i tillegg forsøkt å glatte kurvene. Hvor ikke uproblematisk er det?"

Prøver du å vri det over på Mann igjen nå? Kan du forsøke å utvide repertoaret?

Jeg påpeker igjen at det er det rene pølsevev å hevde at man ikke kan sette sammen temperaturproxier med instrumentelle målinger og deretter lage en sammenhengende temperaturkurve over mange hundre eller tusen år, jeg hevder at dette sikkert byr på en del utfordringer, men dette gjøres jo hele tiden og er jo for i helvete en del av poenget med proxystudier. Hva er det du sliter med?


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 28.02.2018, 23:08:05
Jeg påpeker igjen at det er det rene pølsevev å hevde at man ikke kan sette sammen temperaturproxier med instrumentelle målinger og deretter lage en sammenhengende temperaturkurve over mange hundre eller tusen år, jeg hevder at dette sikkert byr på en del utfordringer, men dette gjøres jo hele tiden og er jo for i helvete en del av poenget med proxystudier. Hva er det du sliter med?

Uansett hva man gjør så skal en forsker gjøre rede for ALLE målinger, også bakgrunnsdata, som ligger til grunn for resultatet, slik at det kan etterprøves av andre forskere. Det har Mann så definitivt ikke gjort. Og det kaller du pølsevev. Kjære deg, Emeritus.

Og igjen, for at du ikke skal misforstÃ¥: Det er IKKE det at Mann har satt sammen temperaturseriene som er problemet (det tilhører en vitenskapelig diskusjon, og du selv kalte den ikke uproblematisk). Det som vi alle reagerer pÃ¥, eller sliter med, for Ã¥ bruke ditt uttrykk, er at han forsøkte Ã¥ SKJULE hva han gjorde. Hemmelighold hører nemlig ikke til noe sted i vitenskapen. 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 01.03.2018, 00:25:36
Sitat Translator;

"Uansett hva man gjør så skal en forsker gjøre rede for ALLE målinger, også bakgrunnsdata, som ligger til grunn for resultatet, slik at det kan etterprøves av andre forskere. Det har Mann så definitivt ikke gjort. Og det kaller du pølsevev. Kjære deg, Emeritus.

Og igjen, for at du ikke skal misforstå: Det er IKKE det at Mann har satt sammen temperaturseriene som er problemet (det tilhører en vitenskapelig diskusjon, og du selv kalte den ikke uproblematisk). Det som vi alle reagerer på, eller sliter med, for å bruke ditt uttrykk, er at han forsøkte å SKJULE hva han gjorde. Hemmelighold hører nemlig ikke til noe sted i vitenskapen."

Kan du snart få inn i skallen din at jeg ikke snakker om hva Mann har gjort og ikke gjort. Jeg er ferdig med Mann og hvis du vil snakke mer om Mann, finn deg noen andre å snakk med Mann om.

Temaet som du forsøker Ã¥ kuppe med mer Mann tyt, var overgang fra proxyer til instrumentmÃ¥lt temperatur, det erkjenner jeg er vanskelig men likefult nødvendig og gjøres hele tiden, hvordan i helvete kan da alle dere "skeptikere" ellers hevde at "det var mye varmere i vikingtiden enn i nÃ¥" hvis en ikke sammenstiller proxyer med instrumentmÃ¥linger, eller er det bare hvis det var varmere under vikingtiden en kan fremsette slike pÃ¥stander.   
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 01.03.2018, 00:47:32
Sitat Petter T;

"Kunnskapsløst fra Emeritus. Heller la en graf med relativ isutbredelse (anomali), altsÃ¥ svigninger/variasjoner, over en graf med absolutt isubredelse som ogsÃ¥ viste variasjoner.  Det er helt greit nÃ¥r intervallene er like pÃ¥ bÃ¥de X og Y akse.
Derimot Ã¥ spleise grafer hvor det er brukt forskjellige mÃ¥lemetoder blir tvilsomt, og det er en av feilene Mann gjorde, og er blitt sterkt kritisert for.  Det blir som Ã¥ spleise agurker og bananer og sÃ¥ fÃ¥ en hockeykølle."

Og her fant jeg grafen;

(https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2016/11/Screen-1Shot-2016-11-30-at-2.38.03-AM-down.gif)

Og nå ser jeg virkelig frem til å se Petter T forklare at denne grafen som består av to grafer fra to ulike publikasjoner har brukt samme målemetoder, altså bananer mot bananer. Den til venstre er fra ca. 1920 til 1975, den til høyre er fra IPCC AR1 s. 224 og er målt med denne metoden;

"Especially importantly, satellite observations have been used to map sea-ice extent routinely since the early 1970s. The American Navy Joint Ice Center has produced weekly charts which have been digitised by NOAA. These data are summarized in Figure 7.20 which is based on analyses carried out on a 1° latitude x 2.5° longitude grid."

SÃ¥ Petter T, siden du fremhever den eksemplariske Tony Heller som bare mÃ¥ler bananer mot bananer, altsÃ¥ samme metode, fra hvor har Tony Heller satellittmÃ¥linger i perioden 1925 til 1975. Hva er det du egentlig benytter bananer til? 

 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Amateur2 on 01.03.2018, 08:25:20
Nå tar jeg det litt på husken men faktum er at Borge ikke hadde gitt ut et fnugg av klimafaglig stoff ....

Strippet ned til kjernen så bygger du argumentasjonen din i mange sammenhenger rundt at man skal ha publisert såkalt "klimafaglig stoff".
Kan du vennligst definere hva du egentlig mener med dette?

Mener du på ramme alvor at hvis man ikke har publisert i relativt snevre "klimafaglige" vitenskapelige tidsskrifter, så er man ikke meningsberettiget til å kritisere det som er publisert i "klimafaglige" tidsskrifter?

Meg bekjent så benytter "klimavitenskapen" seg i stor utstrekning av statistiske metoder for analyse av observasjoner og matematiske simuleringer basert på både partielle og ordinære differensialligninger i sine globale sirkulasjonsmodeller. Det er ikke klimavitenskapen som ligger i forskningsfronten på denne typen metoder. Mener du at når det så dukker opp publikasjoner i "klimatidsskriftene" der man bygger sine analyser og konklusjoner på feilbruk/misbruk/misforståelser av metoder der man selv besitter kunnskap i fremste forskningsfront, så skal man ikke kunne ta til motmæle fordi man ikke har publisert såkalt "klimafaglig stoff"?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 01.03.2018, 09:47:15
Sitat A2;

"Mener du på ramme alvor at hvis man ikke har publisert i relativt snevre "klimafaglige" vitenskapelige tidsskrifter, så er man ikke meningsberettiget til å kritisere det som er publisert i "klimafaglige" tidsskrifter?"

Alle og enhver kan benytte ytringsfriheten og kritisere hva som helst. Men mange har en begrenset ytringsfrihet i forhold til sin posisjon og stilling.

En politimester bør ikke argumentere for at fartsgrensene bare er noe tull og at folk gjerne kan kjøre bÃ¥de 20 og 30 km/t fortere enn de gjør. En Helsedirektør bør ikke argumentere for at røyking er ufarlig. En instituttleder pÃ¥ juridisk fakultet bør ikke ha veldig sterke meninger om hvordan universitetssykehuset prioriterer forskningen. Vel, i det siste eksempelet er det kanskje sÃ¥ Ã¥penbart at han uttaler seg som privatperson at det ikke spiller noen rolle. Og her er vi ved kjernen av problematikken rundt Borge, han var instituttleder ved geofag, et institutt som Ã¥penbart ligger innenfor det fagfelt som normalt kan drive med klimaforskning og da uttaler han seg som fagmann pÃ¥ vegne av instituttet, ikke som privatperson. NÃ¥r det sÃ¥ avdekkes at instituttet ikke kan vise til en eneste klimafaglig artikkel utgitt i den vitenskapelige litteraturen, men mÃ¥ vise til artikler utgitt i religiøse tidsskrifter, da har han dritt pÃ¥ draget, han fremstÃ¥r som den rene amatør og svekker universitetets anseelse.     
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 01.03.2018, 12:00:01
Det er forskjell på å måle arealer direkte etter tidens beste metode, og først å måle proxier (indirekte målinger med nødvendig kalibrering), enten det er treringer, stomata, radioaktivitet eller sedimenter eller hva som helst, og så gjøre det om til temperatur.
Dessuten:
Emeritus påstand:
Quote
Heller spleiser grafer med ulik y akse, det heter bedrageri.

Det er en uriktig pÃ¥stand.  Begge grafer viser millioner kvadratkilometer (10^6 km^2).
(Et forsøk på å "ommgå sainnheita"?)
Det eneste Heller har gjort er å tilpasse anomali Y-akse til totalt areal (ingen omgjøring av indirekte data til grafen).Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Amateur2 on 01.03.2018, 13:39:21
NÃ¥r det sÃ¥ avdekkes at instituttet ikke kan vise til en eneste klimafaglig artikkel utgitt i den vitenskapelige litteraturen, .... 

Jeg stilte deg tre spørsmål som i denne konteksten henger sammen. Du unngår behendig å svare på de to andre spørsmålet, uvisst av hvilken grunn.

Derfor gjentar jeg de to andre spørsmålene.

Strippet ned til kjernen så bygger du argumentasjonen din i mange sammenhenger rundt at man skal ha publisert såkalt "klimafaglig stoff".
Kan du vennligst definere hva du egentlig mener med dette?

For å tydeliggjøre: Hva er "klimafaglig stoff" relatert til saken med Borge?

Det siste spørsmålet var:

Meg bekjent så benytter "klimavitenskapen" seg i stor utstrekning av statistiske metoder for analyse av observasjoner og matematiske simuleringer basert på både partielle og ordinære differensialligninger i sine globale sirkulasjonsmodeller. Det er ikke klimavitenskapen som ligger i forskningsfronten på denne typen metoder.
Mener du at når det så dukker opp publikasjoner i "klimatidsskriftene" der man bygger sine analyser og konklusjoner på feilbruk/misbruk/misforståelser av metoder der man selv besitter kunnskap i fremste forskningsfront, så skal man ikke kunne ta til motmæle fordi man ikke har publisert såkalt "klimafaglig stoff"?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 01.03.2018, 20:03:18
Sitat A2;

"For å tydeliggjøre: Hva er "klimafaglig stoff" relatert til saken med Borge?"

Dette kan jeg ikke svare på ut over det jeg har lest i den offentlige debatten omkring dette spørsmålet. Jeg er enig med deg i at "klimafag" er et svært vidt begrep. Men som et minimum må en instituttleder ha noen merits å vise til før han på bredt og generelt grunnlag angriper en hel vitenskapsgren.

Og for å tydeliggjøre; hvilke merits kan Borge vise til?

Sitat A2;

"Meg bekjent så benytter "klimavitenskapen" seg i stor utstrekning av statistiske metoder for analyse av observasjoner og matematiske simuleringer basert på både partielle og ordinære differensialligninger i sine globale sirkulasjonsmodeller. Det er ikke klimavitenskapen som ligger i forskningsfronten på denne typen metoder.
Mener du at når det så dukker opp publikasjoner i "klimatidsskriftene" der man bygger sine analyser og konklusjoner på feilbruk/misbruk/misforståelser av metoder der man selv besitter kunnskap i fremste forskningsfront, så skal man ikke kunne ta til motmæle fordi man ikke har publisert såkalt "klimafaglig stoff"?"

Igjen stiller du et vanskelig spørsmål som jeg neppe kan svare fornuftig på uten et betydelig arbeid. For øvrig stiller du knapt et spørsmål, du fremsetter en rekke påstander om at Borge skal ha eksepsjonelle kunnskaper på et felt klimavitenskapen bygger på, nemlig modeller, i så fall har jeg et glimrende råd til Borge; publiser dette eller hold kjeft. Vitenskapsmenn og instituttledere formidler seg ved den eneste metode vitenskapen anerkjenner, ikke gjennom artikler i religiøse tidsskrifter.

Jeg stiller heller følgende motspørsmål; hvis Borge har slike eksepsjonelle kunnskaper om modellbruk som kan føres direkte over til alle feilene klimaforskningen begår, hvorfor kan han ikke gi ut noe om dette? Vi trenger ikke flere salongkritiske slappfisker som påberoper seg titler som instituttleder eller hva det nå er, vi har jo allerede Ellestad.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 01.03.2018, 20:54:42
Sitat Petter T,

Quote
  Det er forskjell pÃ¥ Ã¥ mÃ¥le arealer direkte etter tidens beste metode, og først Ã¥ mÃ¥le proxier (indirekte mÃ¥linger med nødvendig kalibrering), enten det er treringer, stomata, radioaktivitet eller sedimenter eller hva som helst, og sÃ¥ gjøre det om til temperatur.
Dessuten:
Emeritus påstand:

Sitat

Heller spleiser grafer med ulik y akse, det heter bedrageri.

Det er en uriktig pÃ¥stand.  Begge grafer viser millioner kvadratkilometer (10^6 km^2).
(Et forsøk på å "ommgå sainnheita"?)
Det eneste Heller har gjort er Ã¥ tilpasse anomali Y-akse til totalt areal (ingen omgjøring av indirekte data til grafen). 

Dine innlegg fremstår som mer forvirrede enn tre blinde lesber ombord på en reketråler.

Først var påstanden, sitat Petter T:

Quote
  Derimot Ã¥ spleise grafer hvor det er brukt forskjellige mÃ¥lemetoder blir tvilsomt, og det er en av feilene Mann gjorde, og er blitt sterkt kritisert for.  Det blir som Ã¥ spleise agurker og bananer og sÃ¥ fÃ¥ en hockeykølle."


Men nå er det OK å spleise grafer med forskjellige målemetoder siden det er Tony Heller som gjør det.

Så var det dette med samme verdier på x og y aksen, der jeg endog blir beskyldt for løgn siden begge grafer viser millioner km2.

Vel Petter sÃ¥ var det dette med tall og desimaler. Jeg forsøker ikke Ã¥  "ommgÃ¥ sainnheita," jeg bare forsøker Ã¥ forklare deg at pÃ¥ grafen til venstre sÃ¥ er verdiene oppgitt i hele og halve millioner km2, eller 10 i sjette km. Mens i grafen til høyre er y aksen mye trangere. I den venstre grafen varierer utbredelsen med ca. 1 mill km2. I den høyre med ca. 0,4 mill. km2.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 01.03.2018, 21:59:51
Emeritus kunne like gjerne tatt vitsen: "Korreksjon: Ny feil kommer", fordi Emeritus villeder.
I totalgrafen ved 6 mill km2 viser anomaligrafen ca - 0,7 mill km2.
I totalgrafen ved 7 mill km2 viser anomaligrafen ca + 0,3 mill km2
Det gir samme intervall på 1 mill km2
Heller har strekt y-aksen og komprimert x-aksen på anomaligrafen for å tilpasse totalgrafen, men det har ingenting å si for dataene.
Grafer blir ofte skalert for Ã¥ vise dramatiske endringer, ikke minst temperaturgrafer.  I et diagram fra 0 til 300 Kelvin ville global temperatur se ut som temmelig konstant og udramatisk, hvilket den ogsÃ¥ er i historisk perspektiv.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 02.03.2018, 00:48:00
Sitat Translator;

"Uansett hva man gjør så skal en forsker gjøre rede for ALLE målinger, også bakgrunnsdata, som ligger til grunn for resultatet, slik at det kan etterprøves av andre forskere. Det har Mann så definitivt ikke gjort. Og det kaller du pølsevev. Kjære deg, Emeritus.

Og igjen, for at du ikke skal misforstå: Det er IKKE det at Mann har satt sammen temperaturseriene som er problemet (det tilhører en vitenskapelig diskusjon, og du selv kalte den ikke uproblematisk). Det som vi alle reagerer på, eller sliter med, for å bruke ditt uttrykk, er at han forsøkte å SKJULE hva han gjorde. Hemmelighold hører nemlig ikke til noe sted i vitenskapen."

Kan du snart få inn i skallen din at jeg ikke snakker om hva Mann har gjort og ikke gjort. Jeg er ferdig med Mann og hvis du vil snakke mer om Mann, finn deg noen andre å snakk med Mann om.

Temaet som du forsøker å kuppe med mer Mann tyt, var overgang fra proxyer til instrumentmålt temperatur, det erkjenner jeg er vanskelig men likefult nødvendig og gjøres hele tiden, hvordan i helvete kan da alle dere "skeptikere" ellers hevde at "det var mye varmere i vikingtiden enn i nå" hvis en ikke sammenstiller proxyer med instrumentmålinger, eller er det bare hvis det var varmere under vikingtiden en kan fremsette slike påstander.

Ellestad er en halvape og Borge er en tosk. Disse og andre utdelinger av skjellsord er stort sett det du har bidratt med i denne tråden. Da du var ny på dette forumet skrøt du av at du skulle gi oss motstand, men se hva som skjer når du får motstand selv. For denne diskusjonen vinner du ikke, og det har du tydeligvis innsett siden du er så defensiv. Det ville stått deg mer til ære å innrømme at det Mann har gjort her ikke er greit. De som leser grafen og rapporten til Mann vil jo få den forståelsen at alle temperaturdataene, også de nyeste, er basert på proxydata, og det er jo rett og slett ikke sant!

Jeg lurer på hvordan du hadde reagert hvis du oppdaget at en advokatkollega i en sak du er involvert i hadde funnet på å forfalske et vitneutsagn ved f.eks. å lime inn utdrag av utsagn fra et annet vitne, og deretter presentere det som ett vitneutsagn. Jeg tipper du først hadde blitt forbannet, og deretter hadde du grillet den advokatkollegaen så hardt at han ikke hadde satt sine bein i en rettssal på lang, lang tid.

Det står i din fulle rett å ikke debattere videre om Mann, men regn med at du vil bli konfrontert med denne saken igjen neste gang du beskylder noen som antagelig står mye lenger unna makteliten enn Michael Mann.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 02.03.2018, 06:55:32
Til Petter T;

Så da er det greit å koble sammen en serie med skipsobservasjoner mot en med satellittobservasjoner og deretter "strekke" og "komprimere" en graf som omhandler anomalier opp mot og annen graf som omhandler faktisk årlig gjennomsnittsutbredelse uten å vite hvilke anomalier den første (IPCC AR1 s. 224) benytter, og dette uten å vite om det er tale om 10% isdekke eller 25% isdekke, eller om grafene opererer med 10 års gjennomsnitt eller fem års gjennomsnitt.

Sitat Translator;

Quote
  Det stÃ¥r i din fulle rett Ã¥ ikke debattere videre om Mann, men regn med at du vil bli konfrontert med denne saken igjen neste gang du beskylder noen som antagelig stÃ¥r mye lenger unna makteliten enn Michael Mann.
 

Translator fremstår som en "one trick dog" som skal blande Mann inn i alt. Grunnen til at jeg ikke ønsker å diskutere dette hide the decline - eller hva det nå er - skyldes ikke helt gode erfaringer med Translators presisjon hva angår Mann. For en tid tilbake snakket vi om Soon saken, også da ville Translator heller snakke om Mann;

 
Quote
   Konklusjonen ble at Mann IKKE hadde grunnlag for Ã¥ hevde at temperaturen aldri hadde vært sÃ¥ høy de siste tusen Ã¥rene, og følgelig at Soon/Belunias hadde rett i sin innledende kritikk av Mann.
   

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=257.msg6974#msg6974

Deretter tok det x - antall innlegg med bl.a. dette sitatet fra rapporten;

Quote
"The basic conclusion of Mann et al. (1998, 1999) was that the late 20th century warmth in the Northern Hemisphere was unprecedented during at least the last 1,000 years. This conclusion has subsequently been supported by an array of evidence that includes the additional large-scale surface temperature reconstructions and documentation of the spatial coherence of recent warming described above (Cook et al. 2004, Moberg et al. 2005b, Rutherford et al. 2005, Dâ??Arrigo et al. 2006, Osborn and Briffa 2006, Wahl and Ammann in press) and also the pronounced changes in a variety of local proxy indicators described in previous chapters (e.g., Thompson et al. in press)." 

Som sammendras slik;

Quote
  "Based on the analyses presented in the original papers by Mann et al. and this newer supporting evidence, the committee finds it plausible that the Northern Hemisphere was warmer during the last few decades of the 20th century than during any comparable period over the preceding millennium." 

Der det ender opp med at Translator skal redefinere "plausible" til å bety "tåkelegge."

Jeg gidder kort og godt ingen ny runde bare for sannsynligvis å avdekke at Translators oppfatning er like feilaktig som sist. En begynner med en påstand om at North rapporten IKKE gav dekning for Mann's påstand, mens North utvalget bestående av bl.a. John Christy fant påstanden plausibel.Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 02.03.2018, 08:19:30
Er det mulig å være så inn i hampen teit som Emeritus?
For å sammenligne så må man jo ha samme målestokk, dvs tilpasse anomaligrafen til totalgrafen!
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 02.03.2018, 10:33:04
Sitat Petter T;

Quote
  Er det mulig Ã¥ være sÃ¥ inn i hampen teit som Emeritus?
For å sammenligne så må man jo ha samme målestokk, dvs tilpasse anomaligrafen til totalgrafen!

Dette er ikke et spørsmål om å være teit men å være redelig. Du startet ballet med påstanden om;

Quote
  Kunnskapsløst fra Emeritus. Heller la en graf med relativ isutbredelse (anomali), altsÃ¥ svigninger/variasjoner, over en graf med absolutt isubredelse som ogsÃ¥ viste variasjoner.  Det er helt greit nÃ¥r intervallene er like pÃ¥ bÃ¥de X og Y akse.
Derimot Ã¥ spleise grafer hvor det er brukt forskjellige mÃ¥lemetoder blir tvilsomt, og det er en av feilene Mann gjorde, og er blitt sterkt kritisert for.  Det blir som Ã¥ spleise agurker og bananer og sÃ¥ fÃ¥ en hockeykølle.   

SÃ¥ mÃ¥ du bite i deg at Tony Heller har spleiset agurker og bananer og dette uten Ã¥ vite hvor store disse agurkene og bananene er, det er ikke snakk om Ã¥ sette sammen grafer der 5C mÃ¥lt med termometer og settes sammen med proxyen for 5C, men noe du eller Tony Heller ikke har peiling pÃ¥. Dere vet ikke om det er 10% isdekke som IPCC rapporten omhandler, og viktigst; dere vet ikke hvilket omrÃ¥de Vinnikovgrafen mÃ¥ler. Det stÃ¥r "Artic Ocean" pÃ¥ Figur 5.3 i  DOE rapporten, men Arktisk sjøisutbredelse som IPCC rapporten omhandler har da aldri lagt pÃ¥ et Ã¥rsgjennomsnitt pÃ¥ mellom 6 og 7 mill. km2. I dag er maksimumsutbredelsen rundt 13-14 mill. km2 og gjennomsnittlig minimumsutbredelse i perioden 1981 - 2000 lÃ¥ pÃ¥ i overkant av ca. 7 mill km2. 

(http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/icecover/osisaf_nh_iceextent_daily_5years_en.png)

Du og Tony Heller hevder altså at årsgjennomsnittsutbredelsen i perioden 1925 til 1975 lå lavere enn minimumsutbredelsen i perioden 1981 - 2000. Da er det ikke et spørsmål om å være teit, men å være splitter pine gal.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 02.03.2018, 10:39:58
Er det mulig?
Du kan ikke klandre Heller for å bruke offisielle data!
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 02.03.2018, 16:26:51
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=257.msg6974#msg6974

Jeg gidder kort og godt ingen ny runde bare for sannsynligvis å avdekke at Translators oppfatning er like feilaktig som sist. En begynner med en påstand om at North rapporten IKKE gav dekning for Mann's påstand, mens North utvalget bestående av bl.a. John Christy fant påstanden plausibel.

Hvor vil du med dette? Enhver som leser den tråden med åpent sinn ser jo hvor det ender. Du innrømmer det jo selv når du skriver

Jeg lar kvekkeuttalelsene og en del andre spark ligge, jeg skal heller ikke si noe om Soon og alt det der, men jeg vil avslutte med et lite poeng.

North - studiene hadde et svært bredt mandat (se apendix 1,) det var ingen review av MBH99 per se, men en generell gjennomgang av hva vi vet i dag (altså i 2006,) hvilke data vi har, hvilke metoder som kan benyttes og hvordan denne del av klimavitenskapen kan styrkes og forbedres.

Slik jeg leser North - rapporten, så sier de at MBH(99) i beste fall hadde et svakt grunnlag for sine konklusjoner, at statistikken var mangelfull, var - slik jeg leser det - bare en biting. Mangelen på dekkende kvalitetsproxyer var viktigere.

Dernest, konklusjonene i North - rapporten er sprikende - eller om en vil schizofren - da denne passasjen;

"Even less confidence can be placed in the original conclusions by Mann et al. (1999) that â??the 1990s are likely the warmest decade, and 1998 the warmest year, in at least a millenniumâ? because the uncertainties inherent in temperature reconstructions for individual years and decades are larger than those for longer time periods and because not all of the available proxies record temperature information on such short timescales."

Dette forstår jeg slik at MBH(99) hadde syltynn empiri å bygge på, men fra 1999 til 2006 går det noen år med en rekke nye studier som styrker MBH(99)'s konklusjoner.

Slik sett kan det hevdes at MBH(99)'s konklusjoner var riktige, men dette var like mye et utslag av flaks, som av god vitenskap.
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=257.msg6999#msg6999

'Plausible' kan "oversettes" med "we don't know if it is true or not". En temmelig svak statement i vitenskapelig sammenheng for å si det forsiktig.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 02.03.2018, 19:26:08
Sitat Translator;

Quote
'Plausible' kan "oversettes" med "we don't know if it is true or not". En temmelig svak statement i vitenskapelig sammenheng for Ã¥ si det forsiktig.   

Du får ingen omkamp, folk som gidder å lese dette får danne sin egen oppfatning.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 02.03.2018, 19:58:25
Sitat Petter T;

Quote
Du kan ikke klandre Heller for Ã¥ bruke offisielle data! 

Bullshit. Det er fortsatt et spørsmål om redelighet og viljen til å forsøke å finne ut hva arktisk isutbredelse faktisk var i perioden 1925 til 1975, contra det å finne en graf som både du og Tony Heller positivt må vite er feil. Det er akkurat like uredelig som denne Rosenthal artikkelen jeg nylig kommenterte, en artikkel som legges inn i TNTZ som en seier for klimaskeptisismen, mens den som leser den vil raskt se at den er alarmistisk som bare faen for å bruke din standard. Du springer rundt som en jentunge og limer inn grafer fra her og der og erklærer seier når du kan legge frem en graf fra de ti tusen siste år som ikke viser en Hockeystick, mens studiens formål aldri var å vise de siste hundre år, men de siste ti tusen år. Akkurat det samme vrøvlet som Stein artikkelen som også ble utlagt som en seier for "it's all but CO2" bevegelsen.

Så siden du mener at Heller benytter "offisielle data" ber jeg deg redegjøre for disse data som du til stadighet limer inn mot bedre vitende;

- fra hvor kommer de?
- hvilket havområde dekker de?
- hvilke måleparameter benytter de, 10% isdekke eller 20% isdekke, eller noe annet?
- hva har kilden - Vinnikov - ellers publisert om arktisk sjøisutbredelse og er dette i samsvar med den aktuelle graf?

Problemet ditt Petter T. er at du for lengst har forlatt søken etter sannheten, eller sannheitta som du også benevner det, men er på en evig og formålsløs jakt etter tegn i tiden eller åpenbaringer som kan gi deg trøst og håp om at "it's all but CO2." Siste innlegg i denne serien har vi her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=705.msg8180#msg8180

En påstand om at;
Quote
Another New Paper Shows Arctic Sea Ice Has Been INCREASING Overall Since The 1930s

En påstand som enhver oppegående klimainteressert ser som et symptom på "denial," den psykologiske betegnelsen på en irrasjonell fornektelse av virkeligheten, typisk de første uttrykk i en sorgreaksjon der en nekter å akseptere dødsbudskapet.

Denne TNTZ skal nå begynne å fortelle oss at arktisk sjøis var større på trettitallet enn i dag, og dette til en forsamling der sikkert noen og enhver har familiemedlemmer med polar erfaring. Hadde jeg hatt denne typen i nærheten skulle jeg tatt han med en hakapikk. Og dette vrøvlet formidles samtidig som den eldste sammenhengende koherente måleserien, NSIDC, i siste månedsrapport kunne formidle;

Quote
  January of 2018 began and ended with satellite-era record lows in Arctic sea ice extent, resulting in a new record low for the month. Combined with low ice extent in the Antarctic, global sea ice extent is also at a record low. 


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 03.03.2018, 09:26:54
Emeritus kan finne kildene til Hellers grafer her:
https://realclimatescience.com/government-arctic-sea-ice-fraud/
US DoE grafen viser klar øking av is i Arktis siden 1930-tallet.

Sitatet i Emeritus innlegg
Quote
January of 2018 began and ended with satellite-era record lows in Arctic sea ice extent, resulting in a new record low for the month.

baserer seg på satelittdata fra 1979, og sier ingenting om 1930-årene.
Dessuten viser Hellers post at man har utelatt satelittdata fra 1973.
Et avslørende eksempel på "cherry picking" for å fremme klimaalarmismen.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 03.03.2018, 15:43:09
Sitat Petter T;

Quote
  baserer seg pÃ¥ satelittdata fra 1979, og sier ingenting om 1930-Ã¥rene.
Dessuten viser Hellers post at man har utelatt satelittdata fra 1973.
Et avslørende eksempel pÃ¥ "cherry picking" for Ã¥ fremme klimaalarmismen.   

Jeg ville ha roet retorikken, la vi nå se hvem som cherrypicker, eller mer presist, la vi se hvem som gjennomfører beviste bedragerier.

Den såkalte Vinnikovgrafen var tatt inn i en av artiklene til DOE rapporten av 1985, nærmest en forløper til AR1. I selve artikkelen er grafen ikke kommentert, det er bare kort henvist til data fra Vinnikov et al. (1980). Og den viser en variasjon i perioden fra 1920 årene frem til slutten av 70 årene på ca. en halv million km2 rundt en middel på ca. 6,5 mill km2
.

(https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2017/02/Screen-Shot-2017-02-14-at-6.12.59-AM-down-904x1024.gif)

I 1975 lå den omtrent på 6,5 mill km2, og falt året etter med ca. 0,4 mill km2.

Dette er et mysterium siden "alle" vet at arktisk sjøis i moderne tid aldri har lagt på et årlig gjennomsnitt på 6,5 mill km2. Derfor har jeg mange ganger forsøkt å få fatt i originalkliden, men har fått opplyst at dette var et russisk paper. Men jeg har endelig funnet en oversettelse

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00850R000300030024-9.pdf

Og hvor fant jeg denne linken til CIA's bibliotek, jo i kommentarfeltet til Tony Heller

https://realclimatescience.com/2017/10/1954-arctic-ice-thinning-and-receding/

Når en går inn i Vinnikov et al. (1980) på side 14 finner en samme grafen med forklaringen;

Quote
Fig. 3. Change in area of ice cover in Artic Ocean in the second half of august.

Så av dette kan vi slutte at Tony Heller bevist har fremstilt arktisk isutbredelse feilaktig i hvert fall siden oktober 2017 når han ble klar over hva grafen viste. Grafen har aldri vist årlig snitt, men arealet i siste halvdel av august, altså ca. 14 dager før arealet når minimum.

Samtidig kan vi fastslå at der har vært en klar nedgang i arktisk isareal fra perioden 1925 til 1975 til etter årtusenskiftet, mens arealet i perioden 1920 til slutten av 70-tallet i siste halvdel av august lå rundt 6,5 mill km2, har den det siste tiåret lagt et par millioner km2 lavere


(http://greatwhitecon.info/wp-content/uploads/2014/04/CT-Min15-Max16.png)

(https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/_/rsrc/1517001429916/longterm/2017_Cycle_Arctic.png?height=290&width=400)

Hvem er det som cherrypicker?Title: Sv: Klimarealistene og halvapen Tony Heller
Post by: Emeritus on 03.03.2018, 17:37:10
Sitat Petter T;

Quote
   Emeritus kunne like gjerne tatt vitsen: "Korreksjon: Ny feil kommer", fordi Emeritus villeder.
I totalgrafen ved 6 mill km2 viser anomaligrafen ca - 0,7 mill km2.
I totalgrafen ved 7 mill km2 viser anomaligrafen ca + 0,3 mill km2
Det gir samme intervall på 1 mill km2
Heller har strekt y-aksen og komprimert x-aksen på anomaligrafen for å tilpasse totalgrafen, men det har ingenting å si for dataene.
Grafer blir ofte skalert for Ã¥ vise dramatiske endringer, ikke minst temperaturgrafer.  I et diagram fra 0 til 300 Kelvin ville global temperatur se ut som temmelig konstant og udramatisk, hvilket den ogsÃ¥ er i historisk perspektiv.     

og

Quote
  Er det mulig Ã¥ være sÃ¥ inn i hampen teit som Emeritus?
For å sammenligne så må man jo ha samme målestokk, dvs tilpasse anomaligrafen til totalgrafen!

Da skal jeg foreta en oppsummering av Mr.Teits misforståelser omkring Tony Hellers "tilpassninger."


For det første har Tony Heller koblet en graf av Vinnikov som viser areal sammen med fig. 7.20 i AR1 (side 224) som viser sea ice extent anomalies. Hvis en går inn på denne siden og forstørrer grafen "Artic Sea Ice Extent & Area by month Jan 1979 to Dec 2017"

https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/longterm

Vil en forstÃ¥ at area og extent er to vidt forskjellige mÃ¥l. Det er  altsÃ¥ ikke bare to forskjellige mÃ¥lemetoder, men to forskjellige verdier som mÃ¥les. Sea Ice extent ligger rundt et par millioner km2 høyere enn Sea Ice Area.

Så Heller skulle altså ha limt inn Vinnikov grafen langt utenfor bildet og langt over IPCC grafen, hvis dette skulle være en forsøk på bananer mot bananer. Dette i tillegg til at IPCC grafen viser årlige anomalier, mens Vinnikov viser areal i siste halvdel av august, Vinnikov grafen hadde da kommet utenfor toppmargen på papiret.

Og disse halvapene snakker om cherrypicking og Arctic Sea Ice Fraud!
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 05.03.2018, 12:19:37
Før satellittenes tid hadde man ikke mulighet til Ã¥ skille mellom area og extent.  Man registrerte ytterkanter som nÃ¥ blir kalt extent.  NÃ¥ kan man med bildeanalyse registrere Ã¥pne omrÃ¥der i isen, og trekke fra dette til et faktisk isareal.

NÃ¥r det gjelder satellittmÃ¥linger sÃ¥ kommer man ikke bort fra det faktum at mÃ¥linger gjort i perioden 1973 - 1979 stadig blir underslÃ¥tt bare for Ã¥ gjøre isreduksjon mer dramatisk, og det er "cherry picking" og uredelig. 

Her er et nytt eksempel på klimaalarmisters "cherry picking" ved å utelate info om at Arktis sannsynligvis var isfritt for 6000 år siden.
https://realclimatescience.com/2018/03/understanding-climate-math-2/
Med støtte av denne studien:
Large variations in Arctic sea ice: Polar ice much less stable than previously thought, study finds
Date: August 4, 2011, Source: University of Copenhagen
Summary:
For the last 10,000 years, summer sea ice in the Arctic Ocean has been far from constant. For several thousand years, there was much less sea ice in The Arctic Ocean -- probably less than half of current amounts, according to a new study.
https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110804141706.htm
og her: http://notrickszone.com/2018/03/01/another-new-paper-shows-arctic-sea-ice-has-been-increasing-overall-since-the-1930s/#sthash.lXBHzAKc.49sIvVBj.dpbs

Vinnikovgrafen viser ca 6 mill km2 flere ganger i perioden 1935-1960. Ca. det samme som Arctic Sea Ice Extent minimum nÃ¥.  Ingen grunn til panikk. 

Arktisk is har endret seg opp og ned i tusener av Ã¥r samtidig som CO2 har vært relativt konstant i følge klimaalarmistene.  Det er ingen historisk sammenheng mellom is i Arktis og CO2, OG DET ER DET VIKTIGSTE!
Det er spikeren i kisten for Arktis som utstillingsvindu for klimahysteriet, dvs at man kan SE global oppvarming og klimaendringene med tilhørende ikke-eksisterende katastrofe for isbjørnene som er flere og fetere (Svalbard) enn tidligere.

SÃ¥ til invektivene til Emeritus:
Emeritus har jo vært så elskverdig å gi meg fjerndiagnose, så jeg vil gi en analyse tilbake.
Dette er mitt inntrykk etter å ha fulgt både Heller og Emeritus på blogger:

Hvis Tony Heller er en halvape, så er Emeritus bare en dott i sammenligning, - en av de som er fanget i gruppetenking og tror på magi, i følge prof. Lindzen.
Emeritus minner om Trump med sitt ego og bøllete opptreden.

Miljøforkjemperen (!) Heller har avslørt juks fra klimaalarmisters side, f.eks. her:
https://realclimatescience.com/biggest-fraud-in-science-history/

Hellers avsløringer og informasjon er blitt brukt i offentlige høringer i USA og i Marc Moranos nye bok (The Politically Incorrect Guide to Climate Change) som er blitt en bestselger innen miljølitteratur (leser nÃ¥ Kindle-utgaven).  Hva kan Emeritus vise til?
Heller er modig som har flagget sin klimarealisme, og mistet oppdrag som IT-spesialist pga det.  Det koster Ã¥ gÃ¥ mot konsensus.  Tviler pÃ¥ at konsensusfølgeren Emeritus kan vise tilsvarende mot.  Konsensus"vitenskapen" er er korrupt i følge prof. Lindzen.

Emeritus kritiserte at Heller hadde sammenstilt grafer, men nÃ¥ virker det som om det er greit med den innvending at grafene skulle vært forskjøvet.  Prinsippet godtar i hvertfall Emeritus nÃ¥.  Det er jo en halv seier for Heller, bare det.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 05.03.2018, 12:48:32
Vinnikovgrafen viser ca 6 mill km2 flere ganger i perioden 1935-1960. Ca. det samme som Arctic Sea Ice Extent minimum nÃ¥.  Ingen grunn til panikk.
Grafen fra Vinnikov utelater Hudson Bay og Beringhavet, om ikke mer. I tillegg er det jo rein svindel å sammenligne et årsgjennomsnitt med august. Når du videreformidler sånt tøv er det veldig vanskelig å ta deg på alvor.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.03.2018, 20:36:00
Sitat Petter T;

Quote
   
Hvis Tony Heller er en halvape, sÃ¥ er Emeritus bare en dott i sammenligning, - en av de som er fanget i gruppetenking og tror pÃ¥ magi, i følge prof. Lindzen. Emeritus minner om Trump med sitt ego og bøllete opptreden. 

Kan du vennligst foreholde deg til realitetene i mine to innlegg. At der har vært store variasjoner i arktisk sjøisutbredelse under Holocene er ikke noe nytt. Det var jeg som forklarte deg innholdet i Stein artikkelen vi hadde for en tid tilbake. Og fyll gjerne ditt svar med ukvemsord (det du så søtt benevner invektiver,) men svar på det åpenbare?

Hvorfor har du og Tony Heller i mange år markedsført en graf som viser areal i siste del av august, som en graf av årsgjennomsnittet?

Hvis dette ikke er bevisst og tilsiktet klimabedrageri, hva skal ellers til for å tilfredsstille dine konspirasjonsteorier?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.03.2018, 21:13:15
Sitat Petter T;

Quote
  Hellers avsløringer og informasjon er blitt brukt i offentlige høringer i USA og i Marc Moranos nye bok (The Politically Incorrect Guide to Climate Change) som er blitt en bestselger innen miljølitteratur (leser nÃ¥ Kindle-utgaven).  Hva kan Emeritus vise til?
Heller er modig som har flagget sin klimarealisme, og mistet oppdrag som IT-spesialist pga det.  Det koster Ã¥ gÃ¥ mot konsensus.  Tviler pÃ¥ at konsensusfølgeren Emeritus kan vise tilsvarende mot.  Konsensus"vitenskapen" er er korrupt i følge prof. Lindzen.

Quote
Emeritus kritiserte at Heller hadde sammenstilt grafer, men nÃ¥ virker det som om det er greit med den innvending at grafene skulle vært forskjøvet.  Prinsippet godtar i hvertfall Emeritus nÃ¥.  Det er jo en halv seier for Heller, bare det.
 

For noe patent vrøvl. La vi begynne med det siste først. Har jeg noensinne hevdet at det er feil å koble sammen grafer med ulik målemetode?

Det er jo for i helvete Petter T. og Translator som hevder at dette er feil, og det bare et par innlegg ovenfor, Petter T her;

Quote

Derimot Ã¥ spleise grafer hvor det er brukt forskjellige mÃ¥lemetoder blir tvilsomt, og det er en av feilene Mann gjorde, og er blitt sterkt kritisert for.  Det blir som Ã¥ spleise agurker og bananer og sÃ¥ fÃ¥ en hockeykølle.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg8164#msg8164

Så påviser jeg at Heller har koblet sammen skipsobservasjoner med satellittdata og da blir Hellers metode OK, her;

Quote
   Det er forskjell pÃ¥ Ã¥ mÃ¥le arealer direkte etter tidens beste metode, og først Ã¥ mÃ¥le proxier (indirekte mÃ¥linger med nødvendig kalibrering), enten det er treringer, stomata, radioaktivitet eller sedimenter eller hva som helst, og sÃ¥ gjøre det om til temperatur.   

Bla , bla, bla, så når den beste metode (etter tiden) er treringer så er det feil, mens når den beste metode er skipsmålinger er det riktig? Fordi kosegutt Tony gjorde det, eller fordi Petter T. er en prinsippløs klimatulling?

Og den beste av de alle;

Quote
Emeritus kritiserte at Heller hadde sammenstilt grafer, men nÃ¥ virker det som om det er greit med den innvending at grafene skulle vært forskjøvet.  Prinsippet godtar i hvertfall Emeritus nÃ¥.  Det er jo en halv seier for Heller, bare det. 

Jeg har aldri kritisert sammenstilling av proxyer mot temperaturdata, eller skipsmålinger mot satellittdata, du fremmer en stråmann som alle og enhver kan avsløre ved å gå et par innlegg opp.

Jeg hevder at dette er problematisk og må gjøres på en riktig måte. Typisk ikke å sammenstille areal mot utbredelse, eller å sammenstille årsgjennomsnitt med verdiene i slutten av august. Jeg har endog en veldig klar uttalelse om dette;

Quote
Temaet som du forsøker Ã¥ kuppe med mer Mann tyt, var overgang fra proxyer til instrumentmÃ¥lt temperatur, det erkjenner jeg er vanskelig men likefult nødvendig og gjøres hele tiden, hvordan i helvete kan da alle dere "skeptikere" ellers hevde at "det var mye varmere i vikingtiden enn i nÃ¥" hvis en ikke sammenstiller proxyer med instrumentmÃ¥linger, eller er det bare hvis det var varmere under vikingtiden en kan fremsette slike pÃ¥stander. 

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg8171#msg8171

Dine innlegg stinker av uredelighet, stråmannsvirksomhet og den totale flukt fra virkeligheten.
Title: Sv: Klimarealistene og velommen Ahab
Post by: Emeritus on 05.03.2018, 21:40:07
Til nybegynner Ahab; Velkommen skal du være. Jeg antar du har lest deg litt opp før du stakk frem nakken. Dette forumet har et par fordeler og et par ulemper.

Hvis du har et noenlunde nøkternt forhold til klima, slik som at CO2 er en klimagass som kan føre til en eller annen form for oppvarming av overflaten. Eller hvis du har et rasjonelt forhold til fakta - altså empiri, eller hvis du ikke tror at Maggie Tatcher og Ronald Reagan fant på klimahysteriet for å ta knekken på kineserne 30 - år senere, har du funnet det perfekte forum der dine "vrangforestillinger" blir med møtt med irrasjonell og inkoherent motstand.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 05.03.2018, 23:59:42
Har jeg noensinne hevdet at det er feil å koble sammen grafer med ulik målemetode?

Det er jo for i helvete Petter T. og Translator som hevder at dette er feil, og det bare et par innlegg ovenfor, Petter T her;

Det er ikke nødvendigvis feil å gjøre det, men det å forsøke å skjule hva man har gjort blir veldig feil i enhver vitenskapelig sammenheng. Antagelig greit for en kokk, men som forsker står det til strykkarakter. Når skal du få inn i skallen din at dette er det mest alvorlige når vi diskuterer Mann? (jeg blir visst litt påvirket av Emeritus-retorikk)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.03.2018, 08:36:06
Sitat Translator;

 
Quote
Når skal du få inn i skallen din at dette er det mest alvorlige når vi diskuterer Mann?

Vi diskuterer ikke Mann. Vi diskuterer det faktum at Klimarealistene i flere år har benyttet en graf de i det minste måtte vite var feil som begrunnelse for at "det var like lite is på 30-tallet som i dag." Denne vansinnige påstanden er nylig gjentatt her;

http://www.klimarealistene.com/2018/02/24/mer-klimapropaganda-fra-nrk/

Først benytter de Humlums manipulerte graf der han har tatt en studie av Gillet et al. 2008 og satt i sin egen tolkning der det ser ut som at det ikke har vært noen temperaturstigning i nordområdene;

(https://i1.wp.com/www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2018/02/Humlum_Arktisk-temperatur.jpg)

Dette er en ren forfalskning i forhold til de resultater Gillet et al(2008) kom frem til;

(http://media.springernature.com/m685/nature-assets/ngeo/journal/v1/n11/images/ngeo338-f1.jpg)

Deretter fortsetter de bløffen med at NASA later som de ikke har satelittdata fra før 1979, mens disse data er brukt og blir brukt og er tilgjengelige i bl.a. NSIDC sine historiske arkiv.

Så fortsetter de å hevde at Stein et al (2017) kan si noe om utviklingen de siste hundrer av år, dette til tross for at jeg her på KD.com har vist det motsatte og dette med direkte uttalelser fra forfatteren selv.

SÃ¥ Translator; hvorfor tier du stille mens du ser bedrageriene florere hos Klimarealistene

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 06.03.2018, 11:31:43
Ahab har en uheldig start pÃ¥ forumet.  PÃ¥ sensommeren i slutten av august, som Vinnikov-grafen visstnok skal vise i følge Emeritus, er det stort sett null, nix, nada is i Hudson Bay og Bering Sea, og sikkert en del andre steder ogsÃ¥.
Ahabs tøvete bidrag til dette forum er hittil av samme verdi; null, nix, nada.  For Ã¥ bli tatt seriøst sÃ¥ mÃ¥ Ahab komme opp med noe bedre.
Som selvstudium anbefaler jeg dette for Ahab: https://debatt1.no/bakgrunn-for-klimagass-skremselspastanden/

For øvrig så var det ikke Tony Heller som satte merkelappen "Annual Mean" på Vinnikov-grafen, men US DOE, som i så fall har villedet.
Ang.  Emeritus kritikk av Humlum som har gjengitt HadCRUT.  Humlum forklarer:
Quote
Note to the three Arctic temperature diagrams above: As the HadCRUT4 data series has improved high latitude data coverage (compared to the HadCRUT3 series) the individual 5ox5o grid cells has been weighted according to their surface area. This is in contrast to Gillet et al. 2008 which calculated a simple average, with no consideration to the surface area represented by the individual 5ox5o grid cells.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.03.2018, 12:24:03
Sitat Petter T;

Quote
For øvrig sÃ¥ var det ikke Tony Heller som satte merkelappen "Annual Mean" pÃ¥ Vinnikov-grafen, men US DOE, som i sÃ¥ fall har villedet.   

Det er åpenbart for alle som kan litt om arktisk sjøis at Vinnikov grafen slik denne er presentert har en eller annen alvorlig feil. Det er å ukritisk utnytte denne feilen, som er det kritikkverdig. Når en i tillegg fortsetter å bruke denne feilaktige grafen etter at en har blit gjort kjent med feilen blir det svindel. Jeg regner med at Petter T nå retter dette opp i sitt 100 siders notat og gir beskjed til Aaslid, Ellestad og resten at den er feil.

Sitat Petter T;

Quote
  PÃ¥ sensommeren i slutten av august, som Vinnikov-grafen visstnok skal vise i følge Emeritus, er det stort sett null, nix, nada is i Hudson Bay og Bering Sea, og sikkert en del andre steder ogsÃ¥. 

Og hva har det med saken å gjøre? Er der mer eller mindre is in The Arctic Ocean i siste del av august, eller i året som gjennomsnitt?

Og Ahab; hold deg langt unna alt som er skrevet av Klimarealister, dette er klimadebattens svar på HVPU formen, til og med de mest konspiratoriske, de med svake åndsevner og de som bløffer hele tiden uten skam, skal jo også ha en plass i samfunnsdebatten.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 06.03.2018, 12:47:47
Ahab har en uheldig start pÃ¥ forumet.  PÃ¥ sensommeren i slutten av august, som Vinnikov-grafen visstnok skal vise i følge Emeritus, er det stort sett null, nix, nada is i Hudson Bay og Bering Sea, og sikkert en del andre steder ogsÃ¥.
Du ser altså ingen problemer med å sammenligne august-areal med gjennomsnittlig årlig utbredelse? Det faller deg ikke inn at det nettopp er det at det ikke er is i de områdene i august som er poenget her?

Det er bare å si takk. Jeg har ikke ledd så godt på lenge :)
Title: Sv: Klimarealistene og velommen Ahab
Post by: Ahab on 06.03.2018, 12:49:16
Til nybegynner Ahab; Velkommen skal du være. Jeg antar du har lest deg litt opp før du stakk frem nakken.
Takk, og joda. Jeg har en viss oversikt :)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 06.03.2018, 12:56:05
Ahabs tøvete bidrag til dette forum er hittil av samme verdi; null, nix, nada.  For Ã¥ bli tatt seriøst sÃ¥ mÃ¥ Ahab komme opp med noe bedre.
Som selvstudium anbefaler jeg dette for Ahab: https://debatt1.no/bakgrunn-for-klimagass-skremselspastanden/

For øvrig så var det ikke Tony Heller som satte merkelappen "Annual Mean" på Vinnikov-grafen, men US DOE, som i så fall har villedet.
Takk. Fra deg er dette rene komplimenter :)

En trykkfeil hos DOE  hjelper da ikke deg en tøddel. Det fins en rekke andre kilder til historisk isutbredelse. Du har neppe sjekka noen av dem, siden de ikke stemmer med dine surrealistiske forutinntatte holdninger om klimaet.

Du og Heller mangler fullstendig oversikt over fagfeltet dere kritiserer. Da kommer sånne totale mageplask som du presterer har ikke som noen overraskelse.

Men det er fint at du innrømmer at grafen Heller viste til gir et feil bilde av isutbredelsen før satelittæraen.

Når det gjelder blogginnlegget du viser til har jeg et spørsmål: er det representativt for de faglige kildene du benytter?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.03.2018, 19:46:28
Sitat Petter T;

Quote
  Ang.  Emeritus kritikk av Humlum som har gjengitt HadCRUT.  Humlum forklarer:

Sitat

Note to the three Arctic temperature diagrams above: As the HadCRUT4 data series has improved high latitude data coverage (compared to the HadCRUT3 series) the individual 5ox5o grid cells has been weighted according to their surface area. This is in contrast to Gillet et al. 2008 which calculated a simple average, with no consideration to the surface area represented by the individual 5ox5o grid cells. 

Jada, det står med liten skrift under grafen at Humlum har manipulert med data og metoder utført av Gillet et al. (2008), tunge folk som kan dette, har jobbet med dette og vet hva de holder på med. Men hvilken faglig rett har Humlum til å overprøve fagfolk? Humlum er jo en total amatør på temperaturhomogenisering og hvordan en skal tolke og forstå slike data, dette avslører han jo for hele verden her;

http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

I kommentarfeltet blir Humlum bitchslapped av bl.a. Christoffer Bugge Harder. Hvilken kompetanse og innsikt har for eksempel Humlum når han setter "Quality class 1" på noen serier og andre "klasser" på andre? Jeg ser ingen metode hos Humlum, han gir "Quality class 1" status til den serie som til enhver tid viser lavest temperaturøkning.

Og hvor har Humlum hatt hodet begravet når han i fullt alvor mener at temperaturene i området 70 - 90 N ser slik ut;

 (http://www.climate4you.com/images/70-90N%20MonthlyAnomaly%20Since1920.gif)

Og dette skjer samtidig som anomaliene nord for 70 grader nord er i ferd med å gå bananas, hva med denne;

 (http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/meanTarchive/meanT_2018.png)

Som resten av verden bygger på, der temperaturene i arktisk i vinterhalvåret ligger 5 - 10C over anomaliene og har gjort det i flere år. Mens dette er umulig å lese ut av Humlums graf, og hvorfor? Jo fordi her benytter Humlum HardCRUT som alle vet har svak og mangelfull dekning i Arktis, men han er jo både koherent og konsekvent, han velger alltid den laveste serien, dette i tillegg til at han tar seg enorme "tilpassningsmessige" friheter.

Det må være litt av en skjebne å sette seg i en situasjon der en bevisst og med fullt overlegg velger å holde seg feilinformert.
 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 07.03.2018, 11:38:32
Klimahysterikerne Emeritus og nÃ¥ Ahab tar budbringerne i stedet for de offisielle kildene, eller sagt pÃ¥ en annen mÃ¥te; de tar mannen i stedet for ballen.  PÃ¥ en fotballbane ville det blitt utvisning!

HadCRUT grafen som Humlum gjengir er justert etter virkelig areal, og det er oppgitt.  Det mÃ¥ en som "ommgÃ¥r sainnheita" til for Ã¥ kritisere det.  Grafen viser ogsÃ¥ at det ikke er unormalt med avvikende høye temperaturer i Arktis over korte tidsrom, se 1930 - 1940-tallet.  Ofte skyldes det tilfeldige varme vinder fra sydlige strøk.  Akkurat som Sibirkulden som rammer oss nÃ¥.

Noen har åpenbart tungt for det (Ahab):
Vinnikov grafen viser i følge Emeritus is i Arktis i ultimo august for Ã¥rene den dekker.  Da mÃ¥ sammenligning med nyere mÃ¥linger bli med samme mÃ¥ned.  Da ser vi at det var like lite is 1935 - 1960 som nÃ¥ om sommeren pÃ¥ tross av at CO2 er mye høyere nÃ¥.
Dessuten har forskning konkludert med
Quote
Less Ice In Arctic Ocean 6000-7000 Years Ago
Date: October 20, 2008
Source: Geological Survey of Norway
Summary:
Recent mapping of a number of raised beach ridges on the north coast of Greenland suggests that the ice cover in the Arctic Ocean was greatly reduced some 6000-7000 years ago. The Arctic Ocean may have been periodically ice free.
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081020095850.htm


DET VIKTIGE HER ER:
Arktisk is har endret seg opp og ned i tusener av Ã¥r samtidig som CO2 har vært relativt konstant i følge klimaalarmistene. 
Det er ingen historisk sammenheng mellom is i Arktis og CO2!
0,0015 % CO2 i luften fra fossil energi har null, nix, nada betydning.

Det er spikeren i kisten for Arktis som utstillingsvindu for klimahysteriet, dvs at man kan SE global oppvarming og klimaendringene med tilhørende ikke-eksisterende katastrofe for isbjørnene, som er flere og fetere (Svalbard) enn tidligere.
 
Ingen kverulerende innlegg fra klimahysterikere kan endre  pÃ¥ det (tror ikke jeg gidder Ã¥ kommentere dette mer, men regner med at den langt fra feilfrie kverulantus Emeritus skal ha siste innlegg uansett).


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 07.03.2018, 12:37:52
Noen har åpenbart tungt for det (Ahab):
Vinnikov grafen viser i følge Emeritus is i Arktis i ultimo august for Ã¥rene den dekker.  Da mÃ¥ sammenligning med nyere mÃ¥linger bli med samme mÃ¥ned.  Da ser vi at det var like lite is 1935 - 1960 som nÃ¥ om sommeren pÃ¥ tross av at CO2 er mye høyere nÃ¥.

Det er helt tydelig at du har tungt for det, Tuvnes. Du klarer ikke en gang å komme opp med en kilde til at det var like lite is fra 1935-1960 som det er i dag.

Se Kinnard et. al 2011, Reconstructed changes in Arctic sea ice over the past 1,450 years: https://www.nature.com/articles/nature10581

Polyak et al 2010, History of sea ice in the Arctic: http://research.bpcrc.osu.edu/geo/publications/polyak_etal_seaice_QSR_10.pdf

Quote
Dessuten har forskning konkludert med
Quote
Less Ice In Arctic Ocean 6000-7000 Years Ago
Date: October 20, 2008
Source: Geological Survey of Norway
Summary:
Recent mapping of a number of raised beach ridges on the north coast of Greenland suggests that the ice cover in the Arctic Ocean was greatly reduced some 6000-7000 years ago. The Arctic Ocean may have been periodically ice free.
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081020095850.htm
Selvfølgelig var det mindre is under varmeperioden i Holocene (HTM). Det vet vel alle som er det minste interessert i paleoklimatologi. Vi vet at det var betraktelig varmere på den nordlige halvkule, og vi vet at dette var forårsaket av jordbanen. Vi vet også at det samme pådrivet har blitt svekket grunnet Milankovitsj-syklusene. Du sparker altså inn åpne dører og framstår som fullstendig ignorant i forhold til temaet.


Quote
DET VIKTIGE HER ER:
Arktisk is har endret seg opp og ned i tusener av Ã¥r samtidig som CO2 har vært relativt konstant i følge klimaalarmistene. 
Det er ingen historisk sammenheng mellom is i Arktis og CO2!
Du ba meg om å lese meg opp på temaet. Så viste du til en latterlig blogg. Du bør ta ditt eget råd om å lese deg opp. Start med Milankovitsj-sykluser og orbital forcing. Fortsett med Polyak.

Det er forstemmende om du trekker fram HTM i forbindelse med den moderne reduksjonen i Arktisk sjøis. Det er faktisk et gedigent selvmål. Vi vet nemlig at det pådrivet som forårsaket de lave mengdene sjøis under HTM har blitt svekket gradvis helt siden den perioden.

Altså må det være en annen forklaring (eller mer sannsynlig, en rekke delforklaringer - men ingen av dem er økt orbital forcing!)

Quote
0,0015 % CO2 i luften fra fossil energi har null, nix, nada betydning.
Det må du gjerne mene, men jeg kan komme på en rekke skeptiske forskere som mener det du hevder er sprøyt. Vi nevner bl.a. Curry, Spencer, Christie, Lindzen. Lista er lengre.

Quote
Det er spikeren i kisten for Arktis som utstillingsvindu for klimahysteriet, dvs at man kan SE global oppvarming og klimaendringene med tilhørende ikke-eksisterende katastrofe for isbjørnene, som er flere og fetere (Svalbard) enn tidligere.
Siden vi nå har sett at premissene dine er ugyldige, faller konklusjonen din sammen som en våt skurefille.
 
Quote
tror ikke jeg gidder å kommentere dette mer
Ble det for vanskelig med faglig motstand til sprøytet ditt?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 07.03.2018, 12:48:44
Klimahysterikerne Emeritus og nÃ¥ Ahab tar budbringerne i stedet for de offisielle kildene, eller sagt pÃ¥ en annen mÃ¥te; de tar mannen i stedet for ballen.  PÃ¥ en fotballbane ville det blitt utvisning!
Kaller du alle som dokumenterer at du har gjengitt feilinformasjon for hysterikere? Det framstår som noe krakilsk, spør du meg.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 07.03.2018, 16:55:55
Bare ett eksempel på at Ahab er på feil jord(e):

MIT Climate Scientist Dr. Richard Lindzen:
Believing CO2 controls the climate â??is pretty close to believing in magicâ??

Lindzen: "Doubling CO2 involves a 2% perturbation to this budget. So do minor changes in clouds and other features, and such changes are common. In this complex multifactor system, what is the likelihood of the climate (which, itself, consists in many variables and not just globally averaged temperature anomaly) is controlled by this 2% perturbation in a single variable? Believing this is pretty close to believing in magic. Instead, you are told that it is believing in â??science.â?? Such a claim should be a tip-off that something is amiss. After all, science is a mode of inquiry rather than a belief structure."

"The accumulation of false and/or misleading claims is often referred to as the â??overwhelming evidenceâ?? for forthcoming catastrophe. Without these claims, one might legitimately ask whether there is any evidence at all."
http://www.climatedepot.com/2017/05/01/mit-climate-scientist-dr-richard-lindzen-believing-co2-controls-the-climate-is-pretty-close-to-believing-in-magic/

om gruppetenkning som forklaring på klimahysteriet:
"Hvordan kommer ellers intelligente mennesker til å tro på slikt villfarent nonsens, til tross for indre motsetninger, motstridende data, tydelig korrupsjon og latterlige politiske konsekvenser"
Professor Richard Lindzen
http://www.klimarealistene.com/2018/02/21/en-kasusstudie-av-global-oppvarming/
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 07.03.2018, 20:43:41
Sitat Petter T;

Quote
  Klimahysterikerne Emeritus og nÃ¥ Ahab tar budbringerne i stedet for de offisielle kildene, eller sagt pÃ¥ en annen mÃ¥te; de tar mannen i stedet for ballen.  PÃ¥ en fotballbane ville det blitt utvisning!   

Siden du truer med å nekte å svare på innleggene mine (jeg mister sannsynligvis nattesøvnen) skal jeg svare på en måte der dine kommentarer er unødvendige. Særlig blir jeg rørt av at jeg sammen med Ahab tar budbringeren i stedet for de offisielle kildene. Er du sikker på at vi ikke bare er kjøpt og egentlig er rørleggere som har gått på kurs for å forvirre deg? Og at CIA har endret oversettelsen i Vinnikov artikkelen slik at jeg kunne ta deg? Jeg ville ikke ha følt meg trygg her, der er langt ondere krefter i klimaspørsmålet enn både du, Ellestad og Aaslid kan ha konspirert til sammen, dere har tross alt feilutviklet fantasi og svake kognitive evner, tre dverger kan aldri bli til en kjempe.

Så lenge jeg har lest dine innlegg, har de stort sett ett budskap. Du ikke bare betviler (denier) men hevder endog at klimaforskere stort sett bløffer, lyger, spiller med falske kort og hva du nå enn mener. Og nå påberoper du deg offisielle kilder?

Dernest har du sammen med de øvrige Klimarealister erklært GISS/NASA, BEST, HadCRUT, JMO, NOAA og resten av gjengen som bedragere, manipulatorer og bløffmakere. Og du fortsetter å forsvare offisielle kilder når du har bruk for de?

Og dette skjer samtidig som jeg nå i snart tre år har bedt om dokumentasjon - ett eneste eksempel - på at disse organisasjonen på et overordnet nivå driver med denne virksomheten. Og resultatet av disse provokasjonene er null, NADA, nothing annet enn at diskusjonene ender med en påstand om at jeg er klimahysteriker og "debattanten" tørker ut av debatten.

Og du sutrer over ad hominem? En person som bygger hele sitt klimastandpunkt på ad hominem sutrer av å bli utsatt for det samme?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 08.03.2018, 10:44:19
Bare ett eksempel på at Ahab er på feil jord(e):

MIT Climate Scientist Dr. Richard Lindzen:
Believing CO2 controls the climate â??is pretty close to believing in magicâ??

Lindzen: "Doubling CO2 involves a 2% perturbation to this budget. [snip]
PetterT, du ser ikke ut til å forstå hva du leser, og heller ikke hva du selv skriver.

1. Du påsto at CO2 har null, niks, nada betydning for temperaturen.
2. I ditt sitat fra Lindzen viser han til en endring på 2% for en dobling av aCO2 (av 200 watt/m2. Jeg har sjekket originalkilden for sitatet).
3. Lindzens endring på 2% av 200 watt tilsvarer 4 watt. Han har altså rundet av opp (og det er helt greit i den konteksten) fra de 3,7W/m2 som er effekten av en dobling av aCO2.
4. Lindzen er altså helt enig i den grunnleggende effekten fra CO2, men uenig i effekten (og kanskje fortegnet) fra tilbakekoblinger.

Du har altså med ditt sitat bekreftet at Lindzen mener en dobling av aCO2, før tilbakekoblinger, virker akkurat slik strålingsfysikken tilsier. Nevnte jeg selvmål?

Det er vel ikke nødvendig å minne deg på at 0 != 4w/m2?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 08.03.2018, 10:57:06
tre dverger kan aldri bli til en kjempe.
Standing on the shoulders of midgets.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 08.03.2018, 11:36:40
Konklusjonen til Lindzen er klar: Ingen signifikant betydning av menneskeskapt CO2 mht katastrofal global oppvarming og klima.
Spencer uttrykker det samme.
Mer CO2, slik det var på jorden i andre fruktbare tider, vil være gunstig for mat- og planteproduksjon.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 08.03.2018, 14:18:07
Konklusjonen til Lindzen er klar: Ingen signifikant betydning av menneskeskapt CO2 mht katastrofal global oppvarming og klima.
Spencer uttrykker det samme.
Mer CO2, slik det var på jorden i andre fruktbare tider, vil være gunstig for mat- og planteproduksjon.
Du tør rett og slett ikke kvantifisere effekter. Da blir det mye håndveiving..

Konklusjonen til Lindzen er nemlig krystallklar: en dobling av aCO2 gir et økt pådriv på ca 4W/m2. Noe helt annet enn din originale påstand som var null og niks effekt. Jeg registrer dog at du har flyttet målstengene til noe annet, som du heller ikke vil kvantifisere: "Ingen signifikant betydning ... "

Quote
Spencer uttrykker det samme.
Mer CO2, slik det var på jorden i andre fruktbare tider, vil være gunstig for mat- og planteproduksjon.
�h, nei. Det er ikke det samme som å hevde at Co2 har null effekt på temperaturen. Det er fullstendig irrelevant for diskusjonen.

Spencer har for øvrig en rekke innlegg hvor han forsøker å forklare diverse surrealister at drivhuseffekten er reell, at mer CO2 gir oppvarming, osv. han advarer også, i likhet med Lindzen, om at skeptikere bør være forsiktige mtp hvilke deler av AGW-teorien de er kritiske til.

Spencer skriver: "The latest NASA AIRS instrument has actually measured the decrease in IR energy from the Earth as CO2 in the atmosphere has increased. This is observational evidence that an increased greenhouse effect reduces the rate of loss of IR energy to outer space, which should lead to some warming."

Da er det usedvanlig lite troverdig når du forsøker å ta Spencer til inntekt for din påstand om at CO2 har null effekt på temperaturen.

Hva kommer det av at du er så uredelig i din debattform, PetterT? Kan det være at du ikke har gode, faktabasert og vitenskapelige argumenter?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 08.03.2018, 19:40:53
Klimaskeptikere elsker å innføre "gates." Vi har så langt jeg vet bare en anerkjent Climategate, den fra 2009 som riktignok avslørte en del grisete virksomhet, men der det ikke ble påvist noe bevisst fusk i form av forsettlige manipulasjoner der en utgav data mot bedre vitende. I fjor på disse tider hadde vi et forsøk på Climategate II, der den tidligere NOAA ansatte Bates ble lurt av Curry til å fronte en historie om at Karl hadde sine "thumbs on the scale" i forbindelse med Karl et al (2015) som falt mange tungt for brystet. Den raknet ved første hinder, jeg tillot meg etter å ha satt meg inn i saken og benevne hele historien Currygate.

SÃ¥ har vi andre, kilder Klimarealistene foretrekker slik som The No Trick Zone, denne helten over alle helter (muligens etter Tony Heller) har ikke mindre enn 145 Climategates;

http://notrickszone.com/climate-scandals/#sthash.Vb1rw6rH.dpbs

Noen bedre?

Jeg har også lyst til å lage meg en liste over slike gates. Siden jeg er fagmann på Klimarealistene falt valget enkelt. For å komme på denne listen kreves det litt, men jeg stiller langt strengere krav enn TNTZ. Generelt kreves det i det minste et snev av uredelighet, gjerne i kombinasjon av å fortelle bare halve sannheten selv om en vet mer enn det en forteller. De åpenbare og utilslørte bløffer får lett plass. Og her er det mye å ta av.

Jeg kan i dag introdusere en helt ny.

Jeg har allerede ovenfor påvist hvordan Humlum benytter en manipulert versjon av HadCRUT til å fortelle verden at det i Arktis var like varmt på 30-tallet som i dag.

Humlum mener seg også i posisjon til å gi de ulike tempereturseriene karakterer, generelt vil de laveste seriene alltid bli bedømt høyest (Quality class 1,) og særlig blir den laveste av de lave komme på topp.

PÃ¥ Climate4You kan en finne denne pussigheten;

(http://www.climate4you.com/images/MSU%20UAH%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage%20With201505Reference.gif)

Dette er UAH V6 som Spencer begynte Ã¥ rapportere allerede i 2015, men der artikkelen som godkjente metoden ikke kom før i 2017. Og dette kommenterer Humlum slik; 

Rød versjon publisert i 2015, blå versjon; den sist publiserte versjon. Og da vil jo alle som følger litt med stille seg følgende spørsmål; Har Spencer publisert en ny versjon av UAH etter 2015? Hva er det vi har gått glipp av, har jeg sovet i timen? Og til alt overmål, denne Spencer må jo være faen til kar som utgir nye versjoner praktisk talt uten endringer. Snakk om samvittighetsfullt og grundig arbeid. Denne mannen må vi jo bare stole fullt og fast på.

Mens RSS derimot;

(http://www.climate4you.com/images/MSU%20RSS%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage%20With201505Reference.gif)

Snakk om Sjarlatan, endringer på flere tideler og det bare på noen år. Også her gjengis versjonene, nest siste fra RSS er fra 2015, og den siste er ikke tidsangitt i det hele, verken i grafen eller i teksten.

La vi se litt på fakta her.

RSS V3.3 TLT ble utgitt i januar 2011, RSS V4 TLT ble utgitt i 2017, der ingen store revisjoner i mai 2015.

UAH TLT V6 ble utgitt i 2015, før det hadde V5,6 rådet, og V6 viste en betydelig kjøling i forhold til V5,6

(http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/V6-vs-v5.6-LT-1979-Mar2015.gif)

Som det fremgår er grafene hentet fra Spencer egen side.

Og da blir spørsmålet. Hvorfor er Humlum så slaskete med detaljene, eller skal vi heller si; hvorfor villeder Humlum leserne med røde og blå nesten umerkelige forskjeller og kaller dette ulike versjoner, mens den eneste forskjellen på Humlums graf er at Spencer la til en europeisk satellitt som endret bitte litt på dataene, men det var overhodet ikke snakk om noen ny versjon? Spencers endring fra V5,6 til V6 gjorde Nina toppen i 1998 nesten 0,1 grad varmere og dataene fra toppen i 2016 0,18 kaldere, altså samlet nesten 0,3C.

Hvorfor forsøker Humlum å tildekke dette, samtidig som han fremstiller RSS sine justeringer som uendelig mye større enn Spencers?Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 08.03.2018, 20:17:54
Sitat Petter T;
Quote
Konklusjonen til Lindzen er klar: Ingen signifikant betydning av menneskeskapt CO2 mht katastrofal global oppvarming og klima.
Spencer uttrykker det samme.   

Ingen slastifikant* betydning? Du har tidligere tatt deg enorme friheter med angivelig støtte av Spencer, det er ikke mer enn et par uker siden Spencer plasserte seg selv i midt i tradisjonell atmosfærefysikk;

http://www.drroyspencer.com/2018/02/warming-to-2100-a-lukewarmer-scenario/

* slastifikant= når en Klimarealist skal leke statistiker, da kan alle data benektes ved å hevde at de ikke er signifikant. Typisk; vi har ikke hatt noen signifikant oppvarming de siste 20 år.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 09.03.2018, 11:28:15
Siden Lindzen og Spencer var trukket frem sÃ¥ gjenga jeg deres mening om hvor stor betydning menneskeskapt CO2 har pÃ¥ global temperatur:  Ikke mÃ¥lbart i følge Spencer.
Jeg er ikke enig i alt de har skrevet og sagt, bl.a. det en-dimensjonale "kald-sol-flat-jord energibusjettet".  Jeg mener ekstra CO2 i atmosfæren har neglisjerbar betydning nÃ¥r det gjelder global temperatur og klima; i praksis null, nix, nada, og her er en forklaring:
https://principia-scientific.org/co2-absorption-spectrum-the-bogus-greenhouse-gas-effect/
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 09.03.2018, 12:21:16
Siden Lindzen og Spencer var trukket frem sÃ¥ gjenga jeg deres mening om hvor stor betydning menneskeskapt CO2 har pÃ¥ global temperatur:  Ikke mÃ¥lbart i følge Spencer.
Jeg er ikke enig i alt de har skrevet og sagt, bl.a. det en-dimensjonale "kald-sol-flat-jord energibusjettet".  Jeg mener ekstra CO2 i atmosfæren har neglisjerbar betydning nÃ¥r det gjelder global temperatur og klima; i praksis null, nix, nada, og her er en forklaring:
https://principia-scientific.org/co2-absorption-spectrum-the-bogus-greenhouse-gas-effect/
Nok engang forvrenger du hva Spencer mener. Spencer mener faktisk klimafølsomheten er på 1,54C, basert på en 1d modell han har skrudd sammen. Må jeg minne deg om art det er innenfor IPCCs estimat på 1,5-4,5C?

I tillegg har du forsøkt det samme med Lindzen. Oppmerksomme lesere har heller ikke glemt hvor ekstremt lemfeldig omgang du har med isdata. Det står ikke til troende i det hele tatt.

Og nå avslutter du med å vise til bloggen Principia Scientific som av både Lindzen, Curry og Spencer er ansett som et reir av antivitenskapelige koko-nisser (se gjerne Currys kritikk av deres tidligere dragedreper-eskapader).

Si meg, tror du dette er overbevisende?

PS: Flat jord, kald sol påstanden din kommer i beste fall av at du ikke vet hvordan en GCM virker. Det vil ikke forundre meg at du også på dette området ikke har grunnleggende kunnskap om det du kritiserer.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 09.03.2018, 12:28:40
Klimarealistene har et innlegg hvor de beskylder NTB for å feilinformere.

Så viser de til temperatur 80-90N i 1976, sammenlignet med 2018. Og forsøker å overbevise de lettlurte om de er swamenlignbare, på tross av at en blind høne kan se at minimumstemperaturene er langt høyere nå, og at temperaturtoppen på våren 1976 kommer en drøy måned seinere. Denne Aaslid er enten stokk dum, eller antar at alle som leser er idioter. Det er ikke noe galt med skepsis, men denne fordummingen, og anti-faglige surrealistiske tilnærmingen er vanskelig å forstå bakgrunnen for hos en organisasjon som kaller seg noe med -realister.

DMI 80-90N 1976:
(http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/meanTarchive/meanT_1976.png)

DMI 80-90N 2017:
(http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/meanTarchive/meanT_2017.png)

DMI 80-90N 2018:
(http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/meanTarchive/meanT_2018.png)

Det skal en helt spesiell form for kognitiv dissonans til for ikke å se de åpenbare forskjellene på 1976, 2017 og 2018.

Som man ser er minimumstemperaturene langt over nivået på 70-tallet. Det påpekes gjerne at så lenge det er minusgrader smelter ikke isen. Det er forsåvidt riktig, men færre minusgrader gir mindre isvekst. Da er det mindre is å smelte når smeltesesongen starter. Derfor er minimumstemperaturene i Arktis viktige for ismengder, selv om det ikke foregår smelting.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 09.03.2018, 18:36:32
Ahab kom meg i forkjøpet med å kommentere denne;

http://www.klimarealistene.com/2018/03/07/ntb-manipulerer-igjen-om-arktis/

Dette innlegget er sannsynligvis en all time high i unøyaktigheter, regulære bløffer og psykotiske vrangforestillinger.

Faktisk sett er NTB artikkelen empirisk sett 100% korrekt, så kan en diskutere den redaksjonelle fremstillingen og om dette er sensasjonsmakeri. La vi heller se hva Aaslid hevder;

Sitat Sarah*:

Quote
De sentrale pÃ¥standene er at det i vintermÃ¥nedene desember, januar og februar har vært temperaturer i Arktis som ligger 4,9 grader over det som har vært vanlig tidligere. Dette skal være «helt vilt» ifølge klimaforsker Mark Serreze ved NSIDC som hevder Ã¥ ha erfaring tilbake til 1982. Andre sterke pÃ¥stander er at det «aldri før vært sÃ¥ lite is og sÃ¥ mye Ã¥pent vann.»   

Og hva er galt med den påstanden? Stemmer den ikke med Humlums graf?

Sitat Sarah;

Quote
  Vi vet fra før at man i det klimaindustrielle komplekset har betydelig ekspertise nÃ¥r det gjelder Ã¥ plukke dager eller mÃ¥neder hvor det er en smule varmere, vÃ¥tere eller villere, for sÃ¥ Ã¥ hausse dette opp som klimaendringer som selvfølgelig er vÃ¥r skyld. 

Og hvem er det som både på KR og andre steder hyler opp når de har litt kulde på østkysten av USA, eller det snør i Sahara?

Sitat Sarah;

Quote
Professor Ole Humlum som lenge har undervist ved UNIS på Svalbard, skriver om mildværet på Facebook, oversatt til norsk:
«Det er ikke uvanlig. Ifølge offisielle daglige værdata (siden 1975) ved Svalbard Lufthavn er slike midtvinters (november-mars) mildvær noe som typisk skjer 2-8 ganger hver vinter. �rlig antall varierer fra 0 til 14. Rekorden er fra vinteren 2005-06 med 14 tilfeller av kortvarig mildvær. Til nå har vinteren 2017-18 hatt 6 slike.

Og når begynte KR og Humlum å bry seg om "offisielle" værdata?

Quote
Isminimum i Arktis var i 2007 og 2012 (Ã¥rsak uvanlig storm), og siden da har havisen i Arktis lagt pÃ¥ seg, bÃ¥de i tykkelse og volum. Klimarealistene hadde en analyse av havisen i februar som kan leses her. Figurene du finner der viser hvordan isen har blitt tykkere, det er spesielt godt synlig hvis man studerer det grønne feltet I figuren.   

Ja, en må nok inn i crackpot organet Klimarealistene får å finne dekning i en slik påstand, en påstand de nå ikke har en eneste kilde å vise til, med mindre Ellestad er en kilde, som uten et snev av dokumentasjon, kunnskap om temaet eller forståelse for temaet hevder at "arktisk sjøis var lite liten på trettitallet."

Her er dokumentasjon;

Volum

http://psc.apl.washington.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/

(http://psc.apl.uw.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png)

Isutbredelse

(https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/_/rsrc/1517001324258/longterm/2017_Arctic_NSIDC.png?height=290&width=400)

Historisk utbredelse

(https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/_/rsrc/1452976336289/longterm/Obs%20vs%20models%20September%20SIE%202015.jpg?height=281&width=400)

Sitat Sarah;

Quote
Med mindre det er plussgrader smelter som kjent ikke is, og pÃ¥pekningen fra NSIDC-forskeren om at vintertemperaturen har vært 4,9 grader over normalen er fullstendig irrelevant siden det uansett er minusgrader i 99,98 % av vinterhalvÃ¥ret i Arktis. 

Dette poenget har Ahab allerede tatt, men det må bare gjentas at gaptrasten Aaslid ikke forstår at hvor kaldt det er om vinteren, har avgjørende betydning for hvor mye is som skapes og hvor mye smeltesesongen skal ta seg av.

Sitat Sarah;

Quote
NÃ¥r NTB systematisk unnlater Ã¥ formidle synet til den naturvitenskapelige hovedretningen innen klimavitenskapen, sÃ¥ føres politikere, embetsverk og næringsliv bak lyset og vi har ensretting av media. Forhold tilsvarende det vi bare finner i land Norge vanligvis ikke sammenligner seg med.     

Skal vi oppfatte det slik at Klimarealistene representerer den "naturvitenskapelige hovedretningen innen klimavitenskapen?"

Det eneste mulige bidrag Klimarealistene kan gi vitenskapen må komme via psykiatrien.


*Sarah; for nye lesere er dette mitt psevdonym for Geir Aaslid. Når Sarah Palin skulle bli visepresident i USA kom The Today Show og alle andre satireprogrammer til kort, tekstforfatterne greidde ikke å finne på noe enda tåpeligere enn det Sarah Palin allerede hadde sagt i intervjuer, så de bare siterte henne ordrett når de skulle lage satirer om henne. Og slik er det også med Aaslid, selv den beste tekstforfatter er ikke i stand til å finne på noe mer tåpelig enn det Aaslid selv påstår i sine innlegg.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 10.03.2018, 16:11:01
"Flat-jord-kald-sol energibudsjettet" (som egentlig er et ett-sekunds strålingsregnskap) gitt i IPCC-rapportene brukes ikke i GCM, nei, og grunnen er at det er feil og ubrukelig.
GCM bruker IPCC/Myhre-formelen og programmerer GCM slik at det blir automatisk høyere temperatur nÃ¥r CO2 øker.  Det er det denne artikkelen slakter:
https://principia-scientific.org/co2-absorption-spectrum-the-bogus-greenhouse-gas-effect/
Ahab bare avviser informasjonen på usaklig grunnlag.

Igjen viser Emeritus kurver hvor startpunktet er "cherry-picked".  Observasjoner starter i 1950/1979, enda det er dokumentert tidligere i denne diskusjonen at observasjoner pÃ¥ 1930-40-tallet viste like lite is som nÃ¥.
Disse grafene viser udramatisk endring i Arktisks sjøis.

(https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2018/03/ArcticIceThickness-03082008-2018.gif)


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 10.03.2018, 22:49:07
Petter T;

Quote
  Igjen viser Emeritus kurver hvor startpunktet er "cherry-picked".  Observasjoner starter i 1950/1979, enda det er dokumentert tidligere i denne diskusjonen at observasjoner pÃ¥ 1930-40-tallet viste like lite is som nÃ¥. Disse grafene viser udramatisk endring i Arktisks sjøis. 

At du gidder. � diskutere Arktis sjøis med en Klimarealist er som å stå i Bergen på 17. mai å beskue alle flaggene som er røde, hvite og blå, så kommer det en fyr å hevder at de er blå og gul.

Dere har intet vitenskapelig belegg for å hevde at det har vært så lite sjøis som det har vært de siste tiårene på flere hundre år. I mangel av vitenskapelig bevis taler dere også direkte mot den sunne fornuft.

Det som er vist, ved siden av den nå debunkede Vinnikovgrafen, er enkelte avisutklipp og andre anekdotiske beretninger. Mens der finnes drøssevis av vitenskapelige artikler helt tilbake til det 19. århundre. Eksempelvis denne med henvisninger langt tilbake i tid;

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/112851/fh_1979_02%284%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

I denne nå 40 år gamle artikkelen gis det på side 32 en oppsummering av datamaterialet. Det vises til opptegnelser helt fra 1500 tallet og at dette ble oppsummert av Chavanne allerede i 1875. Det vises til vitenskapelige arbeider av Nansen og en rekke andre. På den 7. Internasjonale geografikongress i Berlin i 1898 vedtok man å begynne en systematisk registrering og den koordinerende oppgaven ble lagt til DMI som gav ut årlige kart fra 1900 til 1956, avbrutt av krigsårene 1940 - 45.

I de siste tiår er det gitt ut en rekke artikler som har analysert dette enorme materialet, en grei oversikt ligger her;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013RG000431/full

Dere har kort og godt ingen sak. Men det verste er den totale logiske kollaps denne påstanden innebærer.

Fra tidlig i det 20. århundre var der en hard kamp om å nå Nordpolen. Amundsen var over med luftskipet Norge sammen med Nobile på 20-tallet, men de første som var på isen på polpunktet var sannsynligvis et russisk team etter 2. verdenskrig som ikke selv var klar over at de var de første. Det er blant polarspesialsiter antatt at de som hevder at de hadde vært der før krigen har bløffet.

Så mitt drepende spørsmål er; hvorfor leide Amundsen eller alle de andre som prøvde å nå polen på 20 - 30 tallet ikke bare en isbryter å blåste opp på en uke, slik det nå rutinemessig i vår tid kan gjøres i juli, august og september? Isbrytere fantes i hopetall allerede fra tidlig i det 20. århundre.

Svaret er åpenbart, polen kan i dag nås med isforsterkede cruiseskip og det franske cruiserederiet Ponant bygger nå en slik ved Vard Søviknes.

(https://img.gfx.no/2223/2223807/VARD%206%2017%20-%20Ponant%20icebreaker%20-%20Picture%20Stirling%20Design%20International.1000x516.jpg)

Quote
Skipet fÃ¥r isbryteregenskaper med Polarklasse 2 og skal kunne ta med passasjerer til det geografiske Nordpolpunktet samt Antarktis. Polarskipet bygges med Bureau Veritas-klasse etter PC2 polarkode. 

Men det er ikke nødvendig med Polarklasse II for å nå polpunktet på sommertid i dag, MS Stavenes som i 1904 var bygget for å håndtere is i indre del av Sognefjorden hadde uten problemer greidd det;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/DS_Stavenes_%28200703%29.jpg)


SÃ¥ hvorfor var det første overflateskipet pÃ¥ polpunktet først i 1977, og dette var atomisbryteren Arktika pÃ¥ 23.000 tonn som kunne hÃ¥ndtere is pÃ¥ fire - fem meter? 


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/RIAN_archive_186141_Nuclear_icebreaker_Arktika_%28cropped%29.jpg/800px-RIAN_archive_186141_Nuclear_icebreaker_Arktika_%28cropped%29.jpg)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 11.03.2018, 15:10:47
Emeritus:
Quote
Så mitt drepende spørsmål er; hvorfor leide Amundsen eller alle de andre som prøvde å nå polen på 20 - 30 tallet ikke bare en isbryter å blåste opp på en uke, slik det nå rutinemessig i vår tid kan gjøres i juli, august og september? Isbrytere fantes i hopetall allerede fra tidlig i det 20. århundre.
Ha, ha, ha,  ;D  ;D  ;D Jeg døøøør av latter.
En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
Kanskje Amundsen var klokere enn disse folka:
(https://weatheraction.files.wordpress.com/2017/06/warm_expedition.jpg)
Delingpole: Ship of Fools IV: Another Green Arctic Expedition Scuppered by Ice
http://www.breitbart.com/big-government/2017/09/01/delingpole-ship-of-fools-iv-another-green-arctic-expedition-scuppered-by-ice/
Vinnikov-grafen er slett ikke "debunked", se tidligere innlegg. Tvert i mot så tyder også historiske beretninger og temperaturmålinger at det var varme tilstander i tiårene omkring 1930-40:
â??Itâ??s Crazyâ? Says Mark Serreze
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2018/03/10/its-crazy-says-mark-serreze/
The Changing Arcticâ??Nov 1922
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2018/03/10/the-changing-arctic-nov-1922/
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 11.03.2018, 17:13:40
Sitat Petter T;

"En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare."

La det innledningsvis være klart at i dette selskapet er det du som er dåren, du kan ikke svare på helt enkle spørsmål annet enn med hysteriske latterutbrudd og tåpelige linker.

Pkt. 1; den båtturen du omtaler gjaldt en liten seilbåt;

(https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2017/08/image_thumb168.png?w=973&h=841)

At noen i det hele mente å kunne nå polpunktet med denne viser hvor ille dette er. Det jeg spør om er hvorfor Amundsen eller hvem som helst ikke hyrte inn denne;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Yermak_icebreaker.jpg/1024px-Yermak_icebreaker.jpg)

Bygget i 1899.

Eller denne:

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Finnish_icebreaker_Murtaja.jpg/300px-Finnish_icebreaker_Murtaja.jpg)

Bygget i 1890.

Eller denne;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/A_Sibirykov.jpg)

Bygget av finnene på 30 - tallet

Eller denne;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Brise-glace_Ernest_Lapointe_01.jpg/800px-Brise-glace_Ernest_Lapointe_01.jpg)

Bygget av Canada.

Eller for ikke å nevne denne;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Dampfeisbrecher_Stettin_HRO_1.jpg/800px-Dampfeisbrecher_Stettin_HRO_1.jpg)

Bygget av nazi Tyskland på trettitallet.

Du må bla opp en artikkel fra Breibart om noen guttunger som tror de kan nå polpunktet med en 45 fots seilbåt, jeg slår i bordet med en serie til dels tunge isbrytere som var disponible i den aktuelle periode, og jeg kan slå i bordet med minst ti til.

Så denne ships of fool historien din må du bare trykke opp et visst sted. At overflateskip nå når polpunktet helt regelmessig er du åpenbart uvitende om, eller sannsynligvis vitende om, men må med din uredelige debattstil avlede med denne seilbåten.

Så spørsmålet består; hvorfor var det ingen på 20 og 30- tallet som hyrte inn en isbryter for å nå polpunktet, og dette i en periode med enorm konkurranse etter å bli den første.

Du svarer med noe så tåpelig at "Amundsen kanskje var klokere enn disse folka." Du kan åpenbart ikke din polarhistorie. Amundsen var så opptatt av å nå polpunktet at han la ut på den udiskutabelt hasardiøse ferden med luftskipet Norge. Og før det prøvde han seg med sjøfly;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Roald_Amundsen_and_N-25_near_the_North_Pole.jpeg)


Quote
   I 1925 gjorde Amundsen et forsøk pÃ¥ Ã¥ nÃ¥ Nordpolen med de to flybÃ¥tene «Nâ??24» og «Nâ??25». Den 21. mai 1925 startet de to flybÃ¥tene fra Ny-Ã?lesund pÃ¥ Svalbard. PÃ¥ «Nâ??25» var Hjalmar Riiser-Larsen pilot, Roald Amundsen navigatør og Karl Feucht mekaniker. PÃ¥ «Nâ??24» satt Leif Ragnar Dietrichson ved spakene, Lincoln Ellsworth navigatør og Oskar Omdal mekaniker. De landet pÃ¥ 87°44' nord, men hadde store vanskeligheter med Ã¥ komme i lufta igjen. «Nâ??24» var skadet og mÃ¥tte etterlates. Da besetningen fra N-24 skulle ta seg rundt ei rÃ¥k og over til N-25, gikk Omdal og  Dietrichson gjennom isen og holdt pÃ¥ Ã¥ drukne. Takket være at de hadde pÃ¥ seg Tethys, at de hadde blÃ¥st redningsvestene delvis opp og, at Ellsworth ikke havnet i vannet, klarte Omdahl og Dietrichson Ã¥ komme seg opp pÃ¥ isen igjen. Amundsen selv sier i sin bok at, om Omdahl og Dietrichson ikke hadde overlevde, hadde de ikke klart Ã¥ rydde lang nok startbane, og hele ekspedisjonen ville ha omkommet i isen.   

Og hvis du kan litt polarhistorie vil du vite at Amundsen forsvant sporløst om bord sjøflyet Latham et par år senere, denne gang for å finne Nobile.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Latham_47_Roald_Amundsen_1928.jpg)

Og du mener at Amundsen valgte luftskip og skjøre sjøfly til fordel for en solid isbryter som en bare kunne fryse inn med og overvintre i både ett og to år og da med minimal risiko i forhold til de hasardiøse sjøflyene.

Amundsen valgte ikke isbryter fordi han kunne nok om polar is til å forstå at det var umulig å nå polpunktet med overflateskip på 30 og 40 tallet.

"Amundsen var klokere," nei Petter T er uvitende, dette i tillegg til å resonere irrasjonelt.

Så var det det andre vrøvlet du limer inn, har du for øvrig kun crack pot kilder å vise til, Breibart, Delingpole og TNTZ?.

Du har limt inn en artikkel av havforskeren Kenneth Drinwater som beretter at det var varmt i Arktis på 30 og 40 tallet, prøver du å slå inn åpne dører? Alle vet at det både var varmere og at isen trakk seg tilbake, men denne artikkelen sier jo ingenting om den gang contra nå. Det er ikke en gang en artikkel om is, men om fisk.

Er dette alt du har? Ja, ved siden av den sedvanlige avisartikkelen?

 
Title: Sv: Klimarealistene vs klimascientologer
Post by: PetterT on 12.03.2018, 12:31:13
Snakker om ordkløveri og kverulering fra Emeritus:
"Og du mener....."
Emeritus har ikke noe med å tillegge meg meninger jeg ikke har ytret!

Eksemplet "ships of fools" var nr IV (4) av idioter i arktiske strøk basert pÃ¥ at de trodde det var lite is nÃ¥ for tiden. Noen prøvde vist Ã¥ ro ogsÃ¥.  Igjen sÃ¥ kritiseres kilden (Breitbart) og ikke innholdet. Usaklig.

Arktisk havis nÃ¥ kan ikke brukes som "bevis" eller utstillingsvindu for menneskeskapt global oppvarming (AGW) ettersom det er indikasjoner/observasjoner pÃ¥ at det har vært like lite is tidligere.  Alle AGW "fingerprints" har vist seg Ã¥ enten ikke eksistere (hot spot) eller ha naturlige forklaringer.

Uansett hva som skjer i naturen sÃ¥ bruker klimascientologer dette som "bevis" pÃ¥ (AGW).  Her er en link med link videre til alle pÃ¥standene:
https://www.corbettreport.com/climate-change-is-unfaslifiable-woo-woo-pseudoscience/

Climate Change is Unfalsifiable Woo-Woo Pseudoscience
Karl Popper famously said, â??A theory that explains everything explains nothing.â?
So what do you make of the theory that catastrophic manmade CO2-driven â??climate changeâ? can account for harsher winters and lighter winters, more snow and less snow, droughts and floods, more hurricanes and less hurricanes, more rain and less rain, more malaria and less malaria, saltier seas and less salty seas, Antarctica ice melting and Antarctic ice gaining and dozens of other contradictions?
Popper gave a name to â??theoriesâ? like this: pseudoscience.
SHOW NOTES
Climate change makes for shorter winters
Climate change makes for harsher winters
Climate change means less snow
Climate change means more snow
Climate change causes droughts in California
Climate change causes floods in Texas and Oklahoma
Climate change makes wet places wetter and dry places drierâ?¦
â?¦except when it makes wet places dryerâ?¦
â?¦and dry places wetter
Climate change causes more hurricanes
Climate change causes less hurricanes
Climate change causes more rain (but less water)
Climate change causes less rain
Climate change decreases the spread of malaria
Climate change increases the spread of malaria
Climate change makes San Francisco foggier
Climate change makes San Francisco less foggy
Climate change causes duller autumn leaves
Climate changes causes more colourful autumn leaves
Climate change makes for less salty seas
Climate change makes for saltier seas
Climate change causes Antarctica to lose land ice
Climate change causes Antarctica to gain land ice
Climate change makes the earth hotterâ?¦
â?¦unless the earth isnâ??t getting hotterâ?¦
â?¦in which case climate change can explain that, too.
Science as Falsification http://www.stephenjaygould.org/ctrl/popper_falsification.html

Hvis klimahysteriet ikke kan defineres som science, da mÃ¥ det være pseudoscience eller en avart av scientologi.  Det er jo Pachauris "religion and dahrma".
 
Virker som om unge klimascientologer har lært seg å leve etter Bjørneboe's "Ti bud til en ung mann som vil opp og frem i verden"
Det første bud er ganske lett: De som er flest har alltid rett! osv

Her er det en klimascientolog som fullstendig faller igjennom i debatt med dr. Willie Soon:
http://notrickszone.com/2018/03/08/in-a-rare-public-debate-dr-willie-soon-uses-real-science-to-take-on-the-climate-apocalypse/#sthash.WrCMNoMG.dpbs
Title: Sv: Klimarealistene og klare symptomer på hysteri
Post by: Emeritus on 12.03.2018, 18:37:15
Sitat Petter T;

Quote
Snakker om ordkløveri og kverulering fra Emeritus:
"Og du mener....."
Emeritus har ikke noe med å tillegge meg meninger jeg ikke har ytret!

Kan du forsøke å holde deg til saken? Jeg har helt av meg selv funnet en proxy for hvorfor havisen rundt polpunktet umulig kunne ha vært på samme nivå på 20 og 30-tallet som i dag. Jeg har kombinert vår rike polarhistorie med faktisk kunnskap om når det var mulig å nå polpunktet med overflatefartøy. Og ditt svar har jeg ikke en gang lest halvparten av. Jeg kjenner jo etter hvert teknikken, snakk om noe helt annet. I dette tilfellet et hysterisk innlegg om alt du mener er galt med, ja nettopp klimahysteriet.

Den dagen prisen for klimahysterikere skal deles ut, garanterer jeg deg en fremtredende plass. Jeg minner om at en typisk hysterisk reaksjon er;

Quote
Ved hysteriske personlighetsforstyrrelser var personens atferd preget av en dramatisk, oppmerksomhetssøkende og ofte teatralsk væremåte med tendens til å oppfatte omgivelser og sanseinntrykk sterkt følelsesmessig farget.

Jeg har bedt om en logisk betont, historisk relevant og saklig debatt om hvorfor Norge, Sverige, USA, Tyskland, Danmark, USSR, England og Frankrike ikke fant den åpenbart enkleste løsningen for å nå polpunktet - nemlig gjennom overflateskip - hvis dette var mulig på 20 og 30-tallet.

Du har svart med et hysterisk innlegg fritt for fakta og rasjonell tankevirksomhet preget av en teatralsk væremåte med tendens til å oppfatte omgivelser og sanseinntrykk sterkt følelsesmessig farget.

Mener for øvrig du og Breibart at når Nansen lot seg fryse inn med Fram i 1893, og drev viljeløst over Polhavet i tre år også det var en ekspedisjon av "Ship of fools?."

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Fram_March_1894.jpg)

Kom for i helvete til saken og mann deg opp, i stedet for å gi hysteriske svar.

Hvorfor var det ingen som tenkte på å føre et overflateskip til polpunktet i en tid (20 - 30- tallet) som har samme isforhold som i dag, mens dette i dag skjer rutinemessig hvert eneste år og det av lette isbrytere? Hvorfor tok Amundsen enorme risiki med lite utviklede flybåter og luftskip hvis han kunne nå samme målet med ett av de mange tilgjengelige isfartøyer som lå uten oppdrag i juli, august og september på hele 20 og 30-tallet?

Kan jeg snart få et svar som ikke er preget av hysteri?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 12.03.2018, 23:42:18
Trodde et øyeblikk jeg leste om Mann nå. Nei, det var visst ikke han denne gangen...

https://www.dt.no/nyheter/buskerud/hogskolen-i-sorost-norge/forsker-mistet-jobben-ved-hogskole-etter-forskningsjuks/s/5-57-852153
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 13.03.2018, 02:03:33
Sitat Translator;

Quote
  Trodde et øyeblikk jeg leste om Mann nÃ¥.

Kan du være så vennlig å stikke av fra denne tråden. Vi snakker om noe helt annet enn ditt "one trick horse" tyt om Mann. Start din egen tråd og se hvor mange som gidder å følge opp.


Kort sagt, fuck off og ikke forurens alle mulige debatter med det eneste tema du tror du kan noe om. 
Title: Sv: Klimarealistene vs klimascientologer
Post by: Ahab on 13.03.2018, 12:21:57
ettersom det er indikasjoner/observasjoner på at det har vært like lite is tidligere.
Viser du igjen til den forfalskningen du lånte av Heller? den hvor han sammenligner august-areal med årlig utbredelse?
 
Jeg har nemlig vist til to hyppig siterte studier (Kinnard og Polyak) som kommer til helt andre konklusjoner enn ditt åpenbare forsøk på å presentere et falsum som sannhet.

Se Kinnard et. al 2011, Reconstructed changes in Arctic sea ice over the past 1,450 years: https://www.nature.com/articles/nature10581

Polyak et al 2010, History of sea ice in the Arctic: http://research.bpcrc.osu.edu/geo/publications/polyak_etal_seaice_QSR_10.pdf
Se gjerne figur 2. hos Polyak, som er hentet fra Kinnard 2008. Kinnard 2011 går lenger tilbake i tid, og er også noe du burde sjekka før du fortsatte med å spre usannheter. I hvert fall hvis du ønsker å framstå som en ekte skeptiker.

Hvorfor tør du ikke forholde deg til forskning, PetterT? PÃ¥ et eller annet plan tror jeg du skjønner at du stÃ¥r fullstendig ribbet for  troverdighet nÃ¥r du foretrekker forfalskninger framfor forskning. Men jeg kan jo ikke være helt sikker. Det kan hende du ikke ser dette selv.

I så fall har du min sympati.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 13.03.2018, 20:02:22
Kinnard og Polyak og en rekke andre studier og artikler er presentert her på bloggen tidligere.

For Klimarealister har forskning og åpenbare fakta ingen relevans. Derimot er avisartikler som beretter hva en konsul i Bergen har hørt av rykter og "rapporter" høyverdig vitenskap.

Ar det var minst like lite sjøis på 20 og 30 tallet som i dag, er hos Klimarealistene klimadogmatikk. Det er sannsynligvis lettere å få utstedt et papalt decret som kullkaster Marias ubesmittede unnfangelse, enn å få en Klimarealist til å erkjenne det åpenbare.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 14.03.2018, 11:31:18
Amundsens begrunnelser for beslutninger blir spekulasjon, og det overlater jeg til Emeritus.
Spekulasjon/spådommer/"projections" er jo klimaalarmisters varemerke.
 
Sammenligner vi Vinnikov og erkjenner at data er fra ultimo august, sÃ¥ mÃ¥ vi ogsÃ¥ sammenligne med dagens sjøis i ultimo august, se de 2 grafene nedenfor.  da ser vi at det sannsynligvis var like lite is omkring 1930 +/- 10 Ã¥r som nÃ¥, ca 5-6 mill km2 i ultimo august.

Polyak fig. 12 viser maximum isutbredelse, men det er jo minimum vi skal sammenligne.  Samme figur viser en dropp i is i nordiske farvann ca 1920, noe som forsterker indikasjoner pÃ¥ at det var lite is pÃ¥ den tiden.


(https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2017/02/Screen-Shot-2017-02-14-at-6.12.59-AM-down.gif)

(https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2017/05/Image448_shadow.png)

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 14.03.2018, 12:42:57
Om hysteri.
Emeritus var så elskverdig å vise til typisk adferd på hysterisk persjon, og jeg kjenner meg ikke igjen, men problemet med slike påstander som det ikke finnes bevis for er at de også er vanskelige å tilbakevise, sammenlign klimahysteriet som er "non-falsifiable" i tidligere innlegg.

Klimahysterikere har her en anmodning om å roe seg ned litt:
Fra Scientific American:
Should We Chill Out about Global Warming?
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/should-we-chill-out-about-global-warming/
Two â??ecomodernistsâ? argue that continued progress in science and other realms will help us overcome environmental problems

Jeg har altid hevdet at uansett årsak til klimaendringer så er det mer optimalt å tilpasse seg enn å motarbeide naturen.


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 14.03.2018, 14:15:20
Sammenligner vi Vinnikov og erkjenner at data er fra ultimo august, sÃ¥ mÃ¥ vi ogsÃ¥ sammenligne med dagens sjøis i ultimo august, se de 2 grafene nedenfor.  da ser vi at det sannsynligvis var like lite is omkring 1930 +/- 10 Ã¥r som nÃ¥, ca 5-6 mill km2 i ultimo august.

Polyak fig. 12 viser maximum isutbredelse, men det er jo minimum vi skal sammenligne.  Samme figur viser en dropp i is i nordiske farvann ca 1920, noe som forsterker indikasjoner pÃ¥ at det var lite is pÃ¥ den tiden.
Fig 2 hos Polyak viser både max og min utbredelse. Figuren som er hentet fra Kinnard 2008 bekreftes av Kinnard 2011, og en rekke andre studier om arktisk isutbredelse i forrige århundre.

Du viser overraskende(?) nok fortsatt til Vinnikov som viser AREAL, altså ikke det samme som UTBREDELSE.

Prøv igjen.

Mitt tips er at du forsøker å bruke andre kilder enn Heller (og Hellers beskrivelser av Vinnikov), selv om de ikke nødvendigvis forteller deg det du vil høre. Det er det som er skepsis, ikke det sprøytet du kommer med nå.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: translator on 14.03.2018, 23:58:40
Kort sagt, fuck off og ikke forurens alle mulige debatter med det eneste tema du tror du kan noe om.

Tror jeg mÃ¥ spille drittsekk mye mer enn dette for Ã¥ nÃ¥ opp til deg, Emeritus  :P
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 15.03.2018, 01:15:32
Translator; jeg beklager ordbruken, men ikke innholdet.

I stedet for at du bare dukker opp med noen irrelevante kommentarer i ny og ne. Kan du flagge en oppfatning? Hvorfor tror du at Amundsen og alle de andre som desperat forsøkte å nå polpunktet ikke benyttet en av alle de isbrytere som fantes på 30 - 40 tallet for å nå polpunktet? Har du noen mening om dette eller bare dukker du opp helt tilfeldig med en kommentar av typen;

Quote
  Trodde et øyeblikk jeg leste om Mann nÃ¥. Nei, det var visst ikke han denne gangen...
Quote

Mann igjen? Tror du virkelig at du kan gå gjennom verden og rope MANN og da er alle intellektuelle, faktiske og vitenskapelige utfordringer løst?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 15.03.2018, 22:40:37
Polyak et al. er tydelig forutinntatt når de skal presentere "History of the sea ice in Arctic" og utelater å drøfte Vinnikov.
Vinnikovs graf har nok et stort usikkerhets intervall, så stor sannsynlighet for at det var like lite is rundt 1930-40 som nå.
Heller ikke isfri periode for 6000 år siden kommer frem hos Polyak.
Selektivt og ikke troverdig.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 15.03.2018, 22:58:33
Her har du artikkelen;

http://neven1.typepad.com/files/2010-polyak-et-al---history-of-sea-ice-in-the-arctic.pdf

Før du babler i vei, hva med for en gangs skyld å lese en artikkel før du har oppfatninger om den.

Sitat Petter T;

Quote
  Vinnikovs graf har nok et stort usikkerhets intervall, sÃ¥ stor sannsynlighet for at det var like lite is rundt 1930-40 som nÃ¥.
Heller ikke isfri periode for 6000 Ã¥r siden kommer frem hos Polyak.   

Siden noe er usikkert har det helt sikkert vært mindre is på 20 - 30 enn i dag, dette er jo Ellestad logikk.

Og Petter T; det var ikke noe isfritt Arktis for 6000 år siden;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jqs.2929/abstract

Quote
  Dear Emeritus (jeg har skiftet ut mitt navn her),

thanks for your email and making me aware about this online news citing our study not in a correct way. The author has even changed one of our main figures by adding â??20th Centuryâ?? and â??Little Ice Age (LIA)â??. In our paper we say no word about the most recent past as our age model is not good enough to identify specific warm or cold periods (e.g., the Medieval Warm Period and theLIA) are the 20th Century. Looking at the original figure in our paper (see attachment) we clearly indicate that out last exact age fix point is about 3500 years BP and that above itâ??s simply inter-(extra-)polation. The last couple of hundred of years might even be missing in our record!! In other words, our paper is dealing with the long-term Holocene cooling and increase of sea ice observed in many circum-Arctic sediment cores, a change that coincided with the decrease in solar insolation. In addition, the inflow of Pacific Water is important for the local/regional sea-ice formation in the Chukchi Sea. Main focus of our study was to get more insight into the processes influencing the natural variability of past sea ice changes. This knowledge of natural climate variability is certainly important for distinguishing between natural and anthropogenic processes controlling the most recent climate change. In my understanding, the recent extreme increase in man-driven CO2 is certainly a main factor controlling the recent global warming.

Looking again at this news article that does not cite our work correctly, I have to say that I should have mention in the introduction of our last article more clearly the influence of CO2 on climate change as we have done in several other articles of our work. In one of our most recent work dealing with past Arctic sea ice in the Miocene, for example, we have shown that ice-free summers were only possible under quite high CO2 concentrations of about 450 ppm (a value that we may reach in the near future). This article I have also attached to my email.

Best regards,
Ruediger Stein
   

 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 16.03.2018, 21:57:01
Einstein sa noe om at det er tilstrekkelig at bare en finner feil med en teori, så er teorien tilbakevist.
Galilei var den ene som motbeviste konsensus om solen, jorden og planetene på sin tid.

Klimaalarmistpåstandene om at det aldri har vært så lite is i Arktis som nå (unprecedented) i tider med < 300 ppm CO2 i luften kan trekkes i tvil av følgende årsaker:
Indikasjoner på lite is før den ikke-eksisterende AGW skal ha begynt etter 1950:
Vinnikov: Area~extent ultimo august 1935 -1960 ca. 6 mill km2 som nå (før satellitter kunne man ikke skjelne mellom "area" og "extent" som nå)
Polyak fig. 12
Fisher et al.: Lite is i Arktis for ca 10000 år siden http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006EO280001/epdf
Polyakov et al.: Fig. 2. Nesten like lite is som nå ca 1940. https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/1520-0442%282003%29016%3C2078%3ALIVIAM%3E2.0.CO%3B2
Frauenfeld et al: Kraftig issmelting på Grønland omkring 1940, som nå. https://www.heartland.org/_template-assets/documents/publications/10-17-2013_ccr-ii_entire_book.pdf
Astri Lyså: Mindre is for 6000 år siden enn nå. https://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081020095850.htm

Arktisk havis nå kan ikke brukes som "bevis" eller utstillingsvindu for menneskeskapt global oppvarming (AGW) ettersom det er indikasjoner/observasjoner på at det har vært like lite is tidligere.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 17.03.2018, 12:04:41
Sitat Petter T:

Quote
  KlimaalarmistpÃ¥standene om at det aldri har vært sÃ¥ lite is i Arktis som nÃ¥ (unprecedented) i tider med < 300 ppm CO2 i luften kan trekkes i tvil av følgende Ã¥rsaker 

Hva klimaalarmistene mener vet jeg ikke, men jeg antar du med klimaalarmister mener klimavitenskapen og da er påstanden din som vanlig FEIL. Du har selv limt inn Stein et al.(2017) som viser store variasjoner gjennom Holocene, herunder at det har vært mindre is. Det samme gjelder ismengden på Grønland og på den nordlige halvkule, bl.a. var de norske fastlandsbreer utsmeltet tidlig i Holocene.

Sitat Petter T;

Quote
  KlimaalarmistpÃ¥standene om at det aldri har vært sÃ¥ lite is i Arktis som nÃ¥ (unprecedented) i tider med < 300 ppm CO2 i luften kan trekkes i tvil av følgende Ã¥rsaker:
Indikasjoner på lite is før den ikke-eksisterende AGW skal ha begynt etter 1950

FEIL igjen. Siden du ikke aksepterer AGW så antar jeg fortsatt at du forveksler klimaalarmistene med klimavitenskapen, og klimavitenskapen hevder at ca. 25% av det antropogene pådrivet allerede hadde oppstått rundt 1950.

Sitat Petter T;
Quote
Vinnikov: Area~extent ultimo august 1935 -1960 ca. 6 mill km2 som nÃ¥ (før satellitter kunne man ikke skjelne mellom "area" og "extent" som nÃ¥)   

FEIL, og du burde ha gangsyn til ikke lenger påberope deg Vinnikov et al.(1980) Skal du først påberope deg Vinnikov så slutt i det minste å gjengi han feil, her er hva Vinnikov mener om arktisk isutbredelse i det 20. århundre (side 125);

https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/pdf/TAR-02.PDF

eller her;

http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/VinnikovScience.pdf

Sitat Petter T:

Quote
  Fisher et al.: Lite is i Arktis for ca 10000 Ã¥r siden   

Og hva så, gammelt nytt, se ovenfor. Det samme gjelder Lyså. Polyakov omhandler bare en liten del av det samlede Arktis og at det var varmt på Grønland for 70 - 80 år siden er også gammelt nytt.

Teknikken din er enkel, du setter opp en stråmann om at det aldri har vært så lite sjøis tidligere. Deretter cherrypicker du litt data fra Grønland og litt fra noen "marginal seas," en artikkel som i dag 15 år gammel. Dere er kort og godt uten dokumentasjon, det er vel derfor Humlum har sluttet å rapportere historiske data knyttet til Arktisk sjøis etter 2003:

(http://www.climate4you.com/images/SeaIceInFourArcticSeas%20Polyakov2003.jpg)

Og siden vi snakker om Klimarealistene, hvor blir det av 30/60 års syklusene?

(http://www.climate4you.com/images/NSIDC%20NHandSHandTOTALiceExtension12monthRunningAverage.gif)

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 18.03.2018, 22:13:42
Emeritus får bare kverulere og raljere videre med sine skylapper.
Det er ikke vanskelig Ã¥ finne kilder som ikke har observert naturlige klimaendringer.  IPCC sol forcing er jo bare pÃ¥ (uriktige) <0,1 W/m2. Klima"scientologien" er jo korrupt, noe mange realistiske klimavitenskapsfolk har pÃ¥pekt.  Ikke bare prof. Lindzen.

Saken er at Arktis med isbjørnene og "hot spot" skulle være utstillingsvindu og fingeravtrykk for AGW.
"Hot spot" i Troposfæren over tropiske strøk leter man fortsatt etter.
Isbjørnene har økt i antall fra et nivå på 5000 før jakt ble sterkt innskrenket, til ca 30000 nå.
Temperatur og is i Arktis har variert opp og ned før AGW, svært sannsynlig like mye som etter 1950.  De sparsomme dataene pÃ¥ temperatur og is tyder pÃ¥ det.  Det mÃ¥ ha vært "tipping point" høy temperatur i Arktis i den tiden det bodde folk som drev landbruk og korndyrking Ã¥ Grønland.

Konklusjon:
AGWs utstillingsvinduer er knust, samme hva Emeritus kommer med av korrupt skylapp-vitenskap.
Naturen styrer klimaet.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Ahab on 19.03.2018, 12:11:24
Temperatur og is i Arktis har variert opp og ned før AGW, svært sannsynlig like mye som etter 1950.
Den eneste perioden hvor du har klart å sannsynliggjøre at det var like lite eler mindre inn enn nå er under HTM.

Og det er ALLE enige i. Vi vet også hvorfor. Mer solinnstråling på den nordlige halvkule, som en følge av Milankovitsj-syklusene.

Ellers har du sammenlignet august-utbredelse i deler av polhavet med helårsutbredelse i hele polhavet, lest fig 2. i Polyak helt feil, og tydd til generell håndveiving, feil gjengivelse av Lindzen og kommet med endeløse mengder tom retorikk i innlegg etter innlegg.

Jeg stiller spørsmålet igjen; hvem tror du at du overbeviser med så mye nonsens?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 19.03.2018, 17:47:25
Her er kjernen i Petter T. sitt siste innlegg:

Quote
Emeritus fÃ¥r bare kverulere og raljere videre med sine skylapper. 

Mine innlegg har vært fulgt av dokumentasjon og påvisning av uforklarlige omstendigheter om jeg skulle ta feil, hvorfor kan ingen Klimarealist forklare hvorfor ingen forsøkte å nå polpunktet før 1940 med overflatefartøy, mens dette skjer rutinemessig i vår tid.

Quote
Klima"scientologien" er jo korrupt, noe mange realistiske klimavitenskapsfolk har påpekt. AGWs utstillingsvinduer er knust, samme hva Emeritus kommer med av korrupt skylapp-vitenskap.

Jeg har bedt om fakta knyttet til arktisk isutbredelse, ikke formålsparagrafen til Klimarealistene, den kan jo leses på deres hjemmeside.Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 19.03.2018, 21:06:55
Enda et utstillingsvindu for AGW knust.

Maldivene drukner, - ikke i sjøvann, men i investeringspenger.

If Climate Change is Really a Threat, Why Would China, Saudi Arabia, UAE and Abu Dhabi Invest Billions in the Maldives?
https://co2islife.wordpress.com/2018/03/04/if-climate-change-is-really-a-threat-why-would-china-saudi-arabia-uae-and-abu-dhabi-invest-billions-in-the-maldives/

The Maldives has always been the poster child for Climate Alarmists. They have claimed that rising sea levels would wipe this island nation from the map. The problem is, the Maldives arenâ??t sinking, sea level isnâ??t rising in the Maldives. So right off the bat, something has a very bad odor. Now we find that China, a huge beneficiary of the UNâ??s Clean Development Mechanism funding, and Abu Dhabi, funder of the anti-fracking movie â??Promised Land,â? have invested fortunes in the Maldives. Does that make any sense? Two countries that are heavily invested in promoting the AGW Climate Change myth would invest in islands that are scheduled to sink into the oceans due to man-made CO2? This you must remember is the conclusion of a â??settled scienceâ? backed by a consensus of infallible experts.

Cimate Desperation In The Maldives
Climate experts say the 1,196 Maldives islands will be drowned no later than this year.
https://realclimatescience.com/2018/03/cimate-desperation-in-the-maldives/

Hvor inn i hampen dumme er klimahysterikerne.  Klima"scientologien" er korrupt.  Follow the money.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 19.03.2018, 22:14:37
Sitat Petter T,

Quote
Hvor inn i hampen dumme er klimahysterikerne.  Klima"scientologien" er korrupt.  Follow the money. 

Vel, jeg har ingen andre råd enn at dette får du ta opp med gode venner. Hvis du ikke oppnår noen trøst der, kan du kanskje snakke med noen profesjonelle rådgivere. Uansett har du jo fastlegen som har vid og generell henvisningsmyndighet.

Med fare for at jeg markedsfører mine personlige økonomiske interesser uten full åpenhet, føler jeg det på sin plass å opplyse om at jeg er direktør for den multinasjonale stiftelsen HCDBL, H(elp) a C(limate) D(enier) to a B(etter) L(ife).

Vi avholder en rekke kurs. Vi har egne kurs om ENSO, og vi har kurs om AMO og PDO. Vi har også kurs av mer politisk karakter, typisk hvordan en kan benekte åpenbare fakta ved å introdusere en konspirasjonsteori.

Så har vi forsterkede kurs, bl.a. om Arktisk sjøis. Forsterkningen på disse kursene er ikke av klimafaglig karakter, men der menn over 185 cm og 108 kg, for anledningen er leiet inn fra Post 2S (der "S" står for sterkavdelingen og "2" betyr 2. sortering) fra Sandviken Sykehus.

Her deles det ut gele og vaniljekrem i ulike farger. Den som svarer rett får lov til å spise en skje gele med vaniljekrem, den som svarer "AMO" hvis "ENSO" er riktig svar, blir fratatt skjeen.

Men de som roper;   

Quote
IPCC solar forcing

eller
Quote
  Naturen styrer klimaet

Får verken vaniljekrem eller gele, dette kurset har vist seg svært effektivt, og vi får en hel IPCC delegasjon å besøk i overmorgen.

Og hvis noen Klimarealister eller "skeptikere" skulle mene at mitt innlegg er "out of touch," vanvittig eller sykt. Er det fortsatt langt friskere enn den teorien som har stor oppslutning her på forumet, nemlig at der er et "Team" som reiser rundt i verden og forteller NOAA, NOOA/GISS, HadCRUT, JMO og BEST hva termometeret egentlig viser. Da snakker vi om virkelig "sykt."


 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 21.03.2018, 21:28:39
Prof. Ellestad avslører Ciceros feilinformasjon og kunnskapsløshet:

Cicero med feilinformasjon om drivhuseffekten
Klimanytt 219, forfattet av Ole Henrik Ellestad
Cicero omtaler drivhuseffekten for nybegynnere og viderekomne. Begge artikler inneholder en serie av feilinformasjon, unnlatelser om essensielle faglige forhold og tendensiøse omtaler. Alt med en overdreven vekt på CO2 mens det er vanndamp og skyer som dominerer.
http://www.klimarealistene.com/2018/03/21/cicero-med-feilinformasjon-om-drivhuseffekten/
Title: Sv: Klimarealistene og tilgivelsen
Post by: Emeritus on 31.03.2018, 00:23:34
I sammenheng med en annen debatt her på forumet knyttet til begreper "konspirasjonsteorier," kan det være på sin plass å opplyse om at Klimarealistene - så vidt meg bekjent - er den eneste frivillige forening/organisasjon som har en konspirasjonsteori innbakt i sine vedtekter;

Quote
Klimavitenskapen er entydig

 Vi arbeider for Ã¥ presentere vitenskapelige fakta som forteller en annen historie enn det politisk vedtatte budskapet som bare har støtte i villedende klimamodeller. Klimavitenskapen er og har hele tiden vært entydig: Ingen studier har hittil positivt tilskrevet hele eller deler av observerte klimaendringer til menneskeskapte Ã¥rsaker. Det ensidige og massive budskapet om en menneskeskapt klimatrussel som presenteres i aviser, radio og fjernsyn er et resultat av mangelfulle, konstruerte modeller som ikke er testet og ikke bevist gyldigheten av. 

Siden det er langfredag får vi tro at Jesus hang på korset for Klimarealistene også.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Bebben on 31.03.2018, 01:43:09
... og som han har demonstrert i andre tråder, definerer emeritus konspirasjonsteorier slik det passer ham selv til enhver tid.

Et kjapt skifte til Listhaug-tråden vil enkelt avsløre hvordan emeritus der endret sin egen (og Wikipedias) definisjon (eller definisjoner, for stadig nye definisjoner synes å poppe opp i hvert innlegg) av konspirasjonsteorier, åpenbart for å få det til å passe med hans siste innlegg på denne tråden!

emeritus bør erkjenne at "konspirasjonsteorier" nå er tømt for innhold og redusert til et tomt skjellsord av dem det er så mange av i dagens samfunnsdebatt, slik som "rasist", "fascist", osv. De er tomme for innhold ikke fordi folk er for dumme til å forstå hva de betyr, men fordi de ikke bryr seg, og i stedet prioriterer "poenger" fra Billigkroken på Ikea eller lokketilbud på Rema.

Med en slik tilnærming vil de fleste debatter ende i drittslenging, eller polarisering som de møblerte kaller det, men i tillegg i intellektuell fattigdom. Man skal være forsiktig med hva man ønsker seg, sier de engelskspråklige.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 31.03.2018, 09:27:51
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=990.msg8371;topicseen#msg8371
Title: Sv: Klimarealistene og den ultimate komikk
Post by: Emeritus on 14.04.2018, 17:21:05
Klimarealistene er som kjent opptatt av at MSM sensurerer og nekter de gode krefter i klimadebatten plass. For et par dager siden hadde KR dette innlegget;

http://www.klimarealistene.com/2018/04/10/svd-censurerar-kunskap-varfor/

Som alle kan se, er de store klimaskjelene Mørner og Crackpot Johnson avbildet, og det koker ned til at SV'eren Jenny Stiernstedt (jeg sier SV'er vitende om at svenskene ikke har SV) i Svenska Dagbladet har nektet å ta inn en kommentar etter at hun i brede ordelag hadde karakterisert en eller annen alternativ klimakonferanse slik;

Quote
«klimatförnekare av manligt kön», «i samhällets utkant», «personer med auktoritära attityder, lÃ¥g empati och hög dominans», «inte längre i yrkesaktiv Ã¥lder», kopplade till «fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism», som «gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd», och «byggt hela sina liv pÃ¥ att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid».   


Vel, jeg må si at denne Jenny skulle jeg virkelig likt å ha møtt, hun kunne muligens ha videreutviklet mitt repertoar av ukvemsord knyttet til den mest stupide del av klimadebatten. Men hensikten med mitt innlegg er ikke å antyde den muligheten, men å belyse det faktum at Kim Ill Sung Aaslid, klimadebattens evig lysende sol og representanten for den udiskutable sannhet, faktisk greier å sensurere bort alle innlegg som er kritiske til hans innlegg. Jeg har fulgt med, men dette står fortsatt;

Quote

Erik Pedersen    
11. april 2018 at 15:38 
 â??The science is settledâ? mÃ¥ viteâ?¦ De vantro mÃ¥ utryddesâ?¦

(svar)

Harald Olavsen    
11. april 2018 at 16:30 
Det lyder kjent. Det sto noe liknende her i morges, men det er borte nå
   

De øvrige er kort og godt slettet og det totalt uten spor. Jeg har for øvrig merket meg at meningsundertrykkeren Aaslid som fører en redaksjonell linje på nivå med;

Quote
......andre regimer og andre tider man helst ikke ønsker å sammenligne med?
(for å sitere en av de ukritiske som har fått stå)

Har lært seg å endre antall innlegg med det som faktisk står igjen, i dag kan vi lese;

Quote
5 thoughts on â??SvD Censurerar Kunskap: Varför?â? 

Og det stemmer jo, der er 5 - fem - tanker eller innlegg som står igjen. Mens for noen måneder siden kunne det stå 34 "thoughts" om ett eller annet tema, mens der bare var 22 innlegg som viste på KR's hjemmeside og der resten var slettet, Kim Ill Sung Aaslid lærer, men han lærer usedvanlig sent.
Title: Sv: Klima-alarmist-forskernes tilblivelse
Post by: PetterT on 17.04.2018, 22:15:53
Why Do I Fail to Believe the Climate Scientists?
Written by John Hunt, MD
https://www.caseyresearch.com/why-do-i-fail-to-believe-the-climate-scientists/

"I learned the scientific method as an academic scientist (medical researcher). Now as a writer, I am an observer. And here is what I discovered by being at the nexus of science and observation:climate science, like many fields, is rife with self-reinforcing layers of bias. My distrust of climate science isnâ??t because I ignore facts, nor because I disrespect the scientific method, nor because Iâ??m in psychological denial or brainwashed by oil companies. To the contrary, my skepticism arises because Iâ??m aware of the weaknesses of the academic process that creates the climate scientist and the research he produces."
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 17.04.2018, 23:21:46
Hold kjeft med dette klimatytet og prøv heller Ã¥ finn meningen med  livet;

https://www.youtube.com/watch?v=_hkngjEgHgk
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Telehiv on 18.04.2018, 08:42:34
Hold kjeft med dette klimatytet og prøv heller Ã¥ finn meningen med  livet;

https://www.youtube.com/watch?v=_hkngjEgHgk

Dette forumet er faktisk opprettet for å diskutere rundt "klimatytet". Det som preger hele klimadebatten er at der er ingen fasit på en rekke områder - ikke engang for de tyngste på feltet, og det råder følgelig stor usikkerhet rundt en rekke estimater og hypoteser. Et sprik på for eksempel 5 grader C for klimasensitivitet (som er kritisk faktor i klimamodellenes output) tilsier at de som tar opp ulike tema for å stille spørsmål rundt alle disse usikre forholdene, bør derfor omgås med et minstemål av respekt og dannelse.

PS: Vedlagte video gjør opp for det meste  8)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 18.04.2018, 19:21:39
Sitat Telehiv;

Quote
....tilsier at de som tar opp ulike tema for Ã¥ stille spørsmÃ¥l rundt alle disse usikre forholdene, bør derfor omgÃ¥s med et minstemÃ¥l av respekt og dannelse.   

Akkurat til den kommentar jeg gav - der jeg ba Petter T holde kjeft -  er ikke pÃ¥ sin plass. For her fremmer jo Petter T foren gang skyld usikkerhet, noe som er sjelden vare fra den kanten. Det er jo ikke mer enn et par dager siden han hadde denne;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg8433#msg8433

Jeg ser nå en viss antydning til å akseptere at klimasensitivitet ikke lenger er et ord på linje med pedofili. Du fortsetter å påpeke at spranget i IPCC anslagene er store, dette samtidig som du beskylder klimavitenskapen for å være sentralstyrt og at IPCC et al. hevder at The Science is Settled."

Vi er nå på tråden Klimarealistene som sannsynligvis er det verste klimafornekterorganet i verden - ja, intet mindre. Jeg har hørt ordtaket at "klima kommer i veien for ekte naturvern," men det er ikke mange dagene siden Aaslid hevdet dette;


Quote


Geir Aaslid 8. april 2018 at 15:59 
 
Jeg gjør oppmerksom på at også internasjonal forskning påviser at det ikke eksisterer noe problem med forsuring av havene.
https://drive.google.com/file/d/19gypF8mvzSz0zlvzSWx05YBpPuGLnrLS/view

Man ser enkelt at dette med havforsuring bare er propaganda i media, og pseudovitenskap innen bestillingsforskningen når man vet at regnvannet holder en pH på 5,5. Fraværet av ethvert klimatiltak rettet mot regnvann (lovforbud???) som da må være en alvorlig forurensning, viser klart at heller ingen i IPCC-leiren tar havforsuringen seriøst.

Havforsuring er bare noe man skremmer den uopplyste befolkningen med, på samme vis som smågutter gjemmer seg i klesskapet for å skremme foreldrene.
 

Og dette et par uker etter at jeg så et glimrende program i NRK om gjenoppretting av lakseelvene på Sørlandet og deler av Telemark. Disse distriktene hadde glimrende lakseelver for 80 - 90 år siden, men hvem har hørt om en sørlandsk lakseelv de siste 50 årene? Har de ikke elver på Sørlandet?

NRK programmet handlet om at etter 20 - 30 års kunstig kalking i en rekke vassdrag begynte en nå å se fruktene, der var antydning til tilbakekomst av den smolt - og da som laks - de satte ut to - tre år før, optimismen var stor og dette takket være 30 - 40 års miljøtiltak som har kostet enorme summer.

Mener du i fullt fuckings alvor at jeg skal behandle Geir Aaslid med "et minstemål av respekt og dannelse?"
 
Title: Sv: Klimarealistene - fortsatt ingen slastifikant oppvarming
Post by: Emeritus on 03.05.2018, 11:28:29
Idoiten* Aaslid fortsetter å hevde at UAH;

Quote
Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell.   

http://www.klimarealistene.com/2018/05/01/global-temperatur-april-2018/

For det første står det ikke noe slikt i IPPC, men viktigere; dette er nå mange år siden og det har skjedd en del siden den gang. UAH for april 2018 viser 0,21C, trendlinjen fra 1978 viser en dekadal økning på 0,13C/tiår og den linjen ligger pr. april 2018 på 0,33C, eller 0,12C over april som er i slutten av en moderat Nina.

(http://www.woodfortrees.org/graph/uah6/from:1978/to:2019/plot/uah6/from:1978/to:2019/trend)

Og for å ta kronidioten alvorlig, utviklingen i UAH etter 2012 er nærmest ekstrem etter KR standard, det er tale om en dekadal økning på rundt 0,4C. Men det er jo bare Klimarealistene som legger vekt på så korte perioder.


(http://www.woodfortrees.org/graph/uah6/from:2012/to:2019/plot/uah6/from:2012/to:2019/trend)

Er det ingen som kommenterer der inne som kan gi en anbefaling om ny fastlege for Aaslid.

* å benevne Aaslid "idiot" er langt mer saklig og vitenskapelig korrekt enn hans egen karakteristikk av klimaforskere generelt som manipulatorer og juksemakere. De påstandene bevises aldri, mitt innlegg ovenfor beviser rent vitenskapelig at han er en talentløs tulling som ikke forstår et snev av begrepene "statistikk," "statistisk signifikans" og enda mindre "analyse." Det kan naturligvis innvendes at "idiot" i dag bare er et uspesifisert skjellsord eller nedsettende karakteristikk som har fjernet seg fra den opprinnelige klassisk greske betydningen om en som ikke forstår seg på politikk. I så fall har vi de mer korrekte termene "imbesil," "evneveik," eller "mentalt tilbakestående."

Uansett oppstår spørsmålet; er det samfunnsmessig forsvarlig å la en slik person være redaktør for et organ som omhandler vitenskapelige spørsmål? Hadde dette vært et tema for en liten kronikk i Forskning.no?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 03.05.2018, 20:23:37
Dersom man skal vise om en trend er statistisk signifikant eller ikke med en viss konfidens må man vise hvilken spredning man må forholde seg til, slik det er gjort her:
No Statistically Significant Satellite Warming For 23 Years (Now Includes February Data)
https://wattsupwiththat.com/2016/04/07/no-statistically-significant-satellite-warming-for-23-years-now-includes-february-data/
Spredningen her viser en viss liten sannsynlighet for at trenden kan være negativ fra mai 1993 til feb 2016.
Nå som temperaturen har falt ned på 1988-nivå igjen så er det enda større sannsynlighet for at man har en pause i økingen i global temperatur.

Dersom Emeritus skal være troverdig og motbevise �slids påstand så må han legge til den mulige spredningen (øvre og nedre trendlinje) som målingene kan resultere i.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 03.05.2018, 21:45:41
Hvis noen vil fortsette å hevde at UAH og samtlige andre serier ikke viser en statistisk signifikant stigning siden 1979 - og i høyeste grad fortsetter - da gidder jeg ikke å cherrypicke 1998 som startdato og hva som ellers gjøres, diskusjonen blir totalt meningsløs.

Statistikk er en del av matematikken, jeg var rimelig god i matematikk pÃ¥ gymnaset, men innrømmer at min statistiske kompetanse ikke er særlig høy. Men jeg vet dette; hvis man vant 200.000,- i tipping i 1998 og i 1998 hadde en lønn pÃ¥ 300.000,-, og deretter har hatt en Ã¥rlig lønnsvekst pÃ¥ x % slik at man i 2017 hadde en lønn pÃ¥ 499.000,-, vil en klimarealist hevde; Jeg har ikke hatt lønnsøkning pÃ¥ 20 Ã¥r!  Og til og med forvente Ã¥ bli tatt alvorlig.

Vi snakker her om denialisme* av verste slag. Du skriver at temperaturene nå har falt ned på 1988 nivå, vel en skal være litt av en denialist for å hevde det (jeg antar du nå snakker om UAH)

(http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_April_2018_v6-550x317.jpg)

Faen for et rot. KR er det eneste klimaorgan i hele verden som hevder dette.  En skulle tro en snakket med smÃ¥ barn som har spist barnetimeposen pÃ¥ fredag og pÃ¥stÃ¥r at det er hunden. Og mens jeg har deg her, nÃ¥ har denne setningen stÃ¥tt pÃ¥ KR i minst to Ã¥r;

Quote
Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell.   

Ta ansvar og vis hvor i IPCC dette står. Du og andre her på forumet kan ikke fritas for at dere på daglig basis ser at åpenbar feilinformasjon flommer ut av dette organet uten å korrigere det.


*denialisme; en patologisk bortforklaring av virkeligheten
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 05.05.2018, 07:28:23
Igjen vrir Emeritus på andres utsagn på uriktig måte (stråmannstaktikk).
Jeg skrev "temperaturen", i entall, ikke flertall.
Figuren Emeritus viser, viser jo at UAH temperatur-anomalien for april 2018 er lik en måling i 1988.
Det har vært en økende trend, ja, men det er for tiden ikke en entydig statistisk signifikant øking med 95 % konfidensintervall (+/- 2 x standardavvik), slik som vist i min referanse.
Referansen er ogsÃ¥ et eksempel pÃ¥ at ogsÃ¥ andre enn Klimarealistene pÃ¥peker dette.  AltsÃ¥ igjen en uriktig pÃ¥stand fra Emeritus.
For øvrig er lønnseksemplet ditt helt irrelevant og bare egnet til å tåkelegge.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.05.2018, 10:00:20
For det første ignorer du påstanden om at;

Quote
Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell.     

Du synes å akseptere det som uproblematisk at en uriktig påstand om hva IPCC har uttalt - og der IPCC faktisk blir referert til som en autoritet - lar stå i årevis og forleder KR's lesere. Dette, sammen med en rekke andre eksempler forklarer hvorfor klimadebatten er så skyttergravspreget. KR er i Norge den klart viktigste kilde til feilaktig klimainformasjon og det er et problem, selv om problemet blir mindre og mindre siden få lenger tar KR alvorlig.

Når det gjelder påstanden din om;


Quote
   Det har vært en økende trend, ja, men det er for tiden ikke en entydig statistisk signifikant øking med 95 % konfidensintervall (+/- 2 x standardavvik), slik som vist i min referanse.


Så spør jeg; I forhold til hva?

I eksempelet du benytter fra WUWT, benytter forfatterne Nick Stokes datakilder, og blir ettertrykkelig satt på plass i kommentarfeltet av den samme Nick Stokes, i motsetning til forfatterne kan han ett og annet om statistikk.

Poenget er at alle kan "finne på noe" ved å plukke "rett" start og sluttidspunkt i en lang serie. Jeg er opptatt av å holde meg best mulig informert og da benytter jeg hele serien, og da hadde vi som kjent en periode fra slutten av nittitallet til ca. 2014 med en flat utvikling. Det var ingen nedgang eller tegn til trendskifte, til det var perioden for kort.

Når det gjelder din sammenligning med 1988 og 2018 så er jo den helt meningsløs. Temperaturene kan i løpet av et par år variere med syv åtte tideler og at du finner en litt topp i 1988 som matcher en lav periode i 2018 bare viser enda klarere hvor desperat man har blitt for å bestride det åpenbare. Spørsmålet jeg stiller meg er; vil UAH noen sinne igjen komme under null uten hjelp av et større vulkanutbrudd?

UAH har ikke vært under null siden 2012, det er seks år. Vi er nå i slutten av en Nina, og UAH vil ligge lavt en måned eller to til (lavt for 2018, men høyt for 1988) men ligger fortsatt bare 0,12C under trendlinjen.

Den nedgangen som cyklistene i KR nå har spådd siden 2006 glimrer med sitt fravær, "dere" er 12 år på overtid, solen er svakere enn på 50 år, hva er det dere klamrer dere til?

Og dette har skjedd siden 2006 (for de som liker cherrypickede grafer;)

(http://www.woodfortrees.org/graph/uah6/from:2006/to:2019/plot/uah6/from:2006/to:2019/trend)


Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 05.05.2018, 19:59:45
Her innrømmer IPCC motvillig, og med en masse bortforklaringer, at det har vært en pause:
Box TS.3 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_TS_FINAL.pdf
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Telehiv on 05.05.2018, 20:39:09
Petter T,
jeg antar du sikter til denne delen av Technical Summary, som begynner slik på side 60 om den 15-årige "hiatus" (pausen) fra 1998, der de også drøfter hvorfor 111 av 114 modeller har feilet ved å predikere høyere temperaturer enn faktiske observasjoner etterpå har vist:

Box TS.3 |  Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years
The observed GMST has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past 30 to 60 years (Box TS.3, Figure 1a, c). Depending on the observational data set, the GMST trend over 1998â??2012 is estimated to be around one third to one half of the trend over 1951â??2012. For example, in HadCRUT4 the trend is 0.04°C per decade over 1998â??2012, compared to 0.11°C per decade over 1951â??2012. The reduction in observed GMST trend is most marked in NH winter. Even with this â??hiatusâ?? in GMST trend, the decade of the 2000s has been the warmest in the instrumental record of GMST. Nevertheless, the occurrence of the hiatus in GMST trend during the past 15 years raises the two related questions of what has caused it and whether climate models are able to reproduce it. {2.4.3, 9.4.1; Box 9.2; Table 2.7}
Fifteen-year-long hiatus periods are common in both the observed and CMIP5 historical GMST time series. However, an analysis of the full suite of CMIP5 historical simulations (augmented for the period 2006â??2012 by RCP4.5 simulations) reveals that 111 out of 114 realizations show a GMST trend over 1998â??2012 that is higher than the entire HadCRUT4 trend ensemble (Box TS.3, Figure 1a; CMIP5 ensemble mean trend is 0.21°C per decade). This difference between simulated and observed trends could be caused by some combination of (a) internal climate variability, (b) missing or incorrect RF, and (c) model response error. These potential sources of the difference, which are not mutually exclusive, are assessed below, as is the cause of the observed GMST trend hiatus. {2.4.3, 9.3.2, 9.4.1; Box 9.2}

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.05.2018, 22:07:34
Jeg ville tro at dere gikk inn i AR5/WG1 og ikke i TS. Spørsmålet er omhandlet på side 192 flg. i AR5/WG1, jeg siterer;

Quote
   Much interest has focussed on the period since 1998 and an observed reduction in warming trend, most marked in NH winter (Cohen et al., 2012). Various investigators have pointed out the limitations of such short-term trend analysis in the presence of auto-correlated series variability and that several other similar length phases of no warming exist in all the observational records and in climate model simulations three decades has been warmer than all the previous decades in the instrumental record, and the decade of the 2000s has been the warmest. The globally averaged combined land and ocean surface temperature data as calculated by a linear trend, show a warming of 0.85 [0.65 to 1.06] °C, over the period 1880â??2012, when multiple independently produced datasets exist, about 0.89°C [0.69 to 1.08] °C over the period 1901â??2012, and about 0.72 [0.49° to 0.89] °C over the period 1951â??2012. The total increase between the average of the 1850â??1900 period and the 2003â??2012 period is 0.78 [0.72 to 0.85] °C and the total increase between the average of the 1850â??1900 period and the reference period for projections 1986−2005 is 0.61 [0.55 to 0.67] °C, based on the single longest dataset available. For the longest period when calculation of regional trends is sufficiently Complete (1901â??2012), almost the entire globe has experienced surface warming.

In addition to robust multi-decadal warming, global mean surface temperature exhibits substantial decadal and interannual variability. Owing to natural variability, trends based on short records are very sensitive to the beginning and end dates and do not in general reflect long-term climate trends. As one example, the rate of warming over the past 15 years (1998â??2012; 0.05 [â??0.05 to +0.15] °C per decade), which begins with a strong El Niño, is smaller than the rate calculated since 1951 (1951â??2012; 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade)Trends for 15-year periods starting in 1995, 1996, and 1997 are 0.13 [0.02 to 0.24], 0.14 [0.03 to 0.24] and 0.07 [â??0.02 to 0.18], respectively.

Rødfargen er selvsagt min for å understreke det sentrale, å begynne på toppen av en sterk El Ninjo er meningsløst med mindre en skal finne trøst for at ens teorier har sviktet. Men viktigere; sitatet fra IPCC peker på noe helt sentralt som burde være av særlig stor interesse for klimarealistene siden de bekjenner seg til klimacyklismen,* en teori om at ulike dekadale og lengre naturlige variasjoner alene kan forklare klimaendringene. På alle serier, også de lengste, ser vi klare dekadale variasjoner, noen år/tiår klart opp, noen år/tiår klart ned, her BEST;

(http://www.woodfortrees.org/graph/best/from:1800/to:2019/mean:120)

Det de siste 40 -50 år mangler, er en tur ned. Og det mer enn indikerer at perioden 1998 - 2014 var en naturlig tur ned, som ble kompensert av noe annet. Så tilbake til denne påstanden;

Quote
  Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. 

Må jeg virkelig argumentere for at denne påstanden faktisk og logisk sett er det rene sprøyt? Det burde jo ikke være nødvendig å si det. Men IPCC stopper i 2012 og IPCC kan ikke tas til inntekt for noe opphør i signifikant oppvarming, tvert i mot, de sier det stikk motsatte for den som kan lese.

Og til det rent logiske; hvordan kan Aaslid påberope seg IPCC data som stanser ved 2012, for å beskrive tilstanden seks år senere? I vanlige forsamlinger hadde det ikke vært nødvendig å påpeke dette, men her snakker vi om redaktøren i et organ der jeg faktisk tviler på om redaktøren selv forstår hva han skriver.

*klimacyklismen; nytt ord/uttrykk definert over
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 06.05.2018, 17:06:17
IPCC selv (!) tar utgangspunkt i 1998 (!) og innrømmer motvillig i sin rapport AR5 fra 2013 at det har vært en pause i global oppvarming på 15 år.
Basert pÃ¥ UAH temp, sÃ¥ har Ã?slid sine ord i behold. 
Det har ikke vært noen statistisk signifikant øking i global temperatur siden IPCC  innrømmet at en pause startet i 1998.
Emeritus er til syvende og sist den idioten som blir sittende med svarteper.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.05.2018, 17:52:25
Du kan åpenbart ikke lese en engelsk tekst og jeg gidder ikke å oversette noe til deg, du får bare fortsette å leve i din selvvalgte deniertilstand som en av de mest klin kokkos klimadebattanter i Norge som ikke en gang greier å finne riktig IPCC sitat.

Der er ingen "motvillighet" i IPCC's sitat, det er noe du har funnet pÃ¥, og det pÃ¥ linje med resten av det du lirer ut av deg om klima. IPCC pÃ¥peker bare det selvsagte, begynner en pÃ¥ en ekstrem topp vil det alltid gi misvisende utslag. Du greier endog Ã¥ bekrefte at du ikke forstÃ¥r begrepet tid nÃ¥r du tar noe IPCC uttalte om temperaturene frem til 2012 og tydeligvis mener at  disse uttalelsene ogsÃ¥ skal gjelde perioden 2013 - 2018.

Har du sertifikat? Og er det i så fall er det forsvarlig? Også i trafikken er en grunnleggende forståelse for tid og rom avgjørende for forståelsen av trafikkbildet, og hverken du eller Aaslid forstår tidsbegrepet.

Selv basert på Aaslids egen idiotdefinsjon har det vært en "signifikant" økning siden 1998. Både du og han tror at det bare er å finne noen varmere måneder for 20 år siden i forhold til den temperaturene vi har akkurat i dag, så kan dere stå der som noen fjåper å rope,

Quote
Hva var det jeg sa! Det var mye kaldere for 20 år siden enn i dag, og da kan det ikke ha blitt varmere.

Det var akkurat samme idiotmetode du benyttet om 1988 i forhold til 2018 ovenfor. Dere er ikke en gang idioter, men fremstår som noen obsternasige drittunger.

Selv om en begynner på toppen av 98 El Ninoen og slutter på bunnen av 2018 La Ninaen, tar Aaslid feil. Det er helt ufattelig hva du ikke har fått med deg av kunnskap og forståelse gitt all den tiden du har benyttet på dette.


(http://www.woodfortrees.org/graph/uah6/from:1998/to:2019/plot/uah6/from:1998/to:2019/trend)
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 06.05.2018, 20:44:20
..... og hvor har du konfidensintervallene for den svake stigningen siden 1998?
Det er det det dreier seg om når Aaslid bruker begrepet statistisk signifikant.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 06.05.2018, 22:57:56
Når du og Aaslid snakker om "konfidensintervaler," "statistisk analyse" og "statistisk signifikans" er det like meningsfylt som når en imbesil forsøker seg på relativitetsteorien.

Dere får bare fortsette å drite dere ut, til tross for at jeg plukket et ekstremt toppunkt og sluttet på en av de laveste verdiene på mange år, er du dum eller frekk nok til å stille spørsmål om konfidensintervall.

Det er ingen uenighet om at vi hadde em slow down, hiatus eller hva det nå blir benevnt fra ca. 1998 til 2014, men den hesten er død, så ikke bær mer havre til den.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 07.05.2018, 09:21:44
Emeritus skriver:
"Når du og Aaslid snakker om "konfidensintervaler," "statistisk analyse" og "statistisk signifikans" er det like meningsfylt som når en imbesil forsøker seg på relativitetsteorien."
Det er altså et utsagn fra tosken som innrømmer at:
"min statistiske kompetanse ikke er særlig høy."
(spesielt var lønnseksemplet ditt patetisk og dumt. Du burde ha brukt en selvstendig næringsdrivende med variabel og usikker inntekt i stedet.).

Her har du en statistisk analyse:
UNCERTAINTY IN THE GLOBAL AVERAGE SURFACE AIR TEMPERATURE INDEX: A REPRESENTATIVE LOWER LIMIT
by Patric Franck
https://www.eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2016/12/Frank_Uncertainties_Temperature.pdf
som konkluderer:
The rate and magnitude of 20th century warming are thus unknowable, and suggestions of an unprecedented trend in 20th century global air temperature are unsustainable.
.... og det bare med minste usikkerhet på +/- ett standardavvik
Trenden etter 1998 er ikke mindre usikker.

Bløffmakeren Emeritus bør holde seg til jussen, det minst eksakte fagområde etter psykologi (som Emeritussen også forsøker seg på stadig vekk).
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 07.05.2018, 20:31:12
Abstraktet i den artikkelen du har limt inn slutter slik;

Quote
  This ±0.46 C reveals that the global surface air temperature anomaly trend
from 1880 through 2000 is statistically indistinguishable from 0 C, and represents a
lower limit of calibration uncertainty for climate models and for any prospective
physically justifiable proxy reconstruction of paleo-temperature. The rate and
magnitude of 20th century warming are thus unknowable, and suggestions of an
unprecedented trend in 20th century global air temperature are unsustainable.     

Det stilles med andre ord spørsmål om vi hadde en signifikant - statistisk, psykologisk eller patologisk - oppvarming fra 1900 til 2000. Jeg tror jeg melder meg ut av debatten og overlater den til "the twilightzone of the climate debate" der du er en sentral aktør.

Når det gjelder min erkjennelse av at "min statistiske kompetanse ikke er særlig høy," så er det et uttrykk for selvinnsikt.

Når det gjelder din erkjennelse og statistiske forståelse kan jeg sitere dette fra et par innlegg ovenfor;

Quote
.......viser jo at UAH temperatur-anomalien for april 2018 er lik en måling i 1988.

Når det gjelder Aaslid tillater jeg meg å by på denne;

Quote
  â??Ã?ret 2016 var (statistisk insignifikant) 0.02 o C varmere enn 1998 med sin +0.48 o C. Estimatet viser at 2016 mÃ¥tte vært 0.10 o C varmere enn 1998 for Ã¥ være signifikant forskjellig med et 95% konfidensintervall.â?   

Som er hans forklaring på at det ikke har blitt slastifisistisk varmere de siste 20 år.

I det praktiske liv er det viktig å skille mellom sunn selvinnsikt og mangelfullt utviklede og varig svekkede skjelsevner.

 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 07.05.2018, 22:34:01
Matematikk er den mest eksakte vitenskap vi har (med jus og psykologi som minst eksakte fagområder)
Statistikk-matematikk behandler sannsynligheter og usikkerhet.
Bruker man statistikk-regler på global temperatur så viser det seg at de siste 200 års temperaturendringer ikke kan skille seg fra naturlig utvikling.
Emeritusseladdens helt, klimafanatikeren prof. dr. Michael Mann, brukte statistikk-metoder på uriktig vis. Han brukte en metode som gir en hockeystick nesten uavhengig av datamaterialet, og ble avslørt av statistikk-ekspertene McIntyre and McKitrick.

Emeritus gjør nok klokt i å:
Quote
Jeg tror jeg melder meg ut av debatten
Title: Sv: De lettlurte Klimarealistene
Post by: Emeritus on 13.05.2018, 17:00:00
KR har i dag et oppslag om Miljøminister Scott Pruitts tilsynelatende bekymring for vitenskapen;

http://www.klimarealistene.com/2018/05/13/mot-darligere-tider-for-bestillingsforskningen/

�penhet om kilder, data og kode har i de siste årene, bl.a. som følge av Climategate, blitt vanligere og vanligere og er nå et standardkrav i de viktige journalene.

EPA fatter bl.a. beslutninger om utslippskrav og hvordan ulike typer utslipp og andre miljøgifter påvirker befolkningen. Slike studier pågår over år og omfatter store befolkningsgrupper og forutsetter innsyn i medisinske journaler og dermed informasjon som er unntatt offentlighet, og som forskerne må utarbeide taushetserklæringer for å kunne benytte.

Det er denne type forskning den nye standarden er ment å ramme og det betyr at ethvert forskningsresultat som baserer seg på helseopplysninger om tusenvis av mennesker innsamlet over flere år ikke lenger kan benyttes fordi det ikke er transparent. Det er like håpløst som om at norske helsemyndigheter ikke lenger kan benytte kreftregisteret som grunnlag for å fatte beslutninger om hvilke tester og strategier en skal benytte for å vurdere kreftrisikoen hos ulike befolkningsgrupper.

Scott Pruitt er et svin av verste slag og vil forhåpentligvis ryke ut da han for tiden er under etterforskning for en rekke etikkbrudd, men det hjelper neppe, det har vist seg at de som erstatter de Trump seriemessig skifter ut vanligvis bare er verre enn forgjengeren.

KR hevder at en er for reelt miljøvern, men er i mot alt dette CO2 tullet. Men jeg begynner Ã¥ lure pÃ¥ om hele gjengen er en samling uvitende miljøsvin, det er ikke mer en noen uker sidden ypperstepresten selv hevdet at sur nedbør ikke har vært noe problem. Og nÃ¥r de biter pÃ¥ at Scott Pruitt plutselig har blitt sÃ¥ opptatt av vitenskapelig integritet, mÃ¥ de jo være politisk naive grensende mot det hjernedøde. 

Det Scott Pruitt nå angriper er kort og godt gamle reguleringer knyttet til ren luft å puste i, grønnsaker uten rester av skadelige sprøytemidler og andre ønsker industrien i USA måtte ha. Så lenge en ikke kan benytte hemmelige helsedata har en ikke grunnlag for å konkludere at noe som helst er helseskadelig.

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2018/04/24/pruitt-to-unveil-controversial-transparency-rule-limiting-what-research-epa-can-use/?noredirect=on&utm_term=.9e3a6d8fce67
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 15.05.2018, 11:31:44
Emeritus tar som vanlig mannen i stedet for ballen.

Det Pruitt ønsker å innføre er den vitenskapelige metode som går ut på:
Den vitenskapelige metode
1) gjøre en observasjon (evt eksperiment),
2) utføre forskningen,
3) danne en hypotese,
4) teste hypotesen,
5) arkivere data og metoder,
6) trekke en konklusjon
7) gjenta prosessen.

Emeritus, sammen med bl.a. aktivistforskerne M. Mann i rettsaken mot Tim Ball og Phil Jones i climategate-mails, gÃ¥r altsÃ¥ i mot slik Ã¥penhet.  Da blir det lett Ã¥ "ommgÃ¥ sainnheita".
Da kan en korrupt aktivistforsker hevde:
"Mine resultater, som er hemmelige, viser at utslipp av CO2 vil føre til verdens undergang" og "the oceans will boil".  Det siste hevdet klimaaktivist og tidligere NASA GISS sjef professor dr. James Hansen.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 15.05.2018, 18:24:13
Er det overhodet ikke mulig for deg å skrive et eneste innlegg der du bare kobler deg bort fra virkeligheten og lager din egen historie.

For det første har du ikke en fjerneste idè om hva Scott Pruitt vil med dette forslaget. Et annet kullsvin - Lamar Smith - forsøkte å få samme prinsipper nedfelt som lov men ble nedstemt. Pruitt og hans meningsfeller har argumentert langs de samme baner tidligere, men har blitt enstemmig dømt nord og ned og det av dommere som var utnevnt av Reagan.

Det denne debatten dreier seg om er om en kan benytte store databaser basert på anonymiserte helsedata for å trekke konklusjoner om grenser for konsentrasjoner av tilsetningsstoffer i mat, hva som er helseskadelig luftforurensing og ikke, hvor "rent" drikkevannet skal være etc. Det har praktisk talt ikke noe som helst med klima å gjøre.

Og bare så det er nevnt, etter Climategate er det nå standard praksis at alle underliggende data, prosedyrer, coder etc. i en vitenskapelig artikkel skal være tilgjengelig sammen med artikkelen, om det er der ingen uenighet og det er heller ingen klimaforskere som protesterer mot denne praksisen, dog med et par unntak. Spencer har enda ikke frigjort de data/metoder/coder han benytter på UAH v6, han sier han skal gjøre det men har nå rapportert UAH v6 i over to år uten at andre kan gå inn å sjekke hva han gjør. (jeg ar et forbehold her, det er mulig hanhar frigjort det nå, men det var ikke tilfellet i februar i år) Et annet eksempel er Anthony Watts som nå i tre år har forsøkt å få ut noe om UHI og som han markedsfører kontinuerlig, men der han nekter å frigi dataene.

Allerede i KR artikkelen fremkommer det bl.a. at Gavin Smhidt stiller seg bak kravet om åpenhet. Det samme har redaktørene for de viktige journalene gjort;

https://www.nytimes.com/2018/03/26/opinion/pruitt-attack-science-epa.html

http://time.com/5220315/scott-pruitt-epa-transparency/

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/04/24/epa-chief-scott-pruitt-delete-decades-of-science-in-the-name-of-transparency/#4acba54c7afa

Dog med ett klart og viktig unntak, hvis en i forskning ikke kan benytte anonymiserte helseopplysninger, men der alle kan stikke nesen ned i hver enkelt persons høyst personlige legejournal for å sikre "transparency," er det i praksis slutten på forskning knyttet til den generelle folkehelsen.

Les dette;

Quote
  Ever wonder if that GMO vegetable in the grocery store is safe to eat, whether your city's water contains poisonous lead like in Flint, Michigan, or if that nearby nuclear power plant is safe to live by? All of these health risks are regulated by the EPA, much of which relies on underlying studies containing personal information. After throwing out any science that contains personal information, what is left to keep Scott Pruitt from allowing industries to deregulate their commitment to operate under safe practices? I'll let Mr. Pruitt sum it up in his own words:

â??
Science should not be something thatâ??s just thrown about to try and dictate policy in Washington DC.
   

Du burde skamme deg.Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 15.05.2018, 23:41:50
Emeritus; helten din prof. dr. Michael Mann vil ikke oppgi sine data i rettsaken mot dr. Tim Ball, så samme hvor mye du skjeller ut andre med aggressive personangrep så kan du ikke komme bort fra at det er klimaalarmister som har motarbeidet åpenhet.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 17.05.2018, 09:34:26
Sitat Petter T:

Quote
Emeritus; helten din prof. dr. Michael Mann vil ikke oppgi sine data i rettsaken mot dr. Tim Ball, så samme hvor mye du skjeller ut andre med aggressive personangrep så kan du ikke komme bort fra at det er klimaalarmister som har motarbeidet åpenhet.

Jeg kan ikke se hva Michael Mann og Tim Ball roter med i en rettsak har å gjøre med åpenhet rundt klimaforskning å gjøre. Mann vs Ball gjelder MBH 98/99 - altså 20 år gammelt materiale.

Temaet er den standard som rÃ¥der nÃ¥, der Climategate var en øyeÃ¥pner og som bidro til den standard som nÃ¥ hersker i alle de viktige journalene. 

Det jeg forsøker å få frem, og som Klimarealistene ikke greier å få inn i hodet sitt eller å formidle til sine lesere er følgende:

- Scott Pruitts nye krav om tilgang på data, kode og metode er overhodet ikke relevant for klimaforskningen, med mindre artiklene skulle bygge på informasjon fra databaser der en kan hente ut systematiserte og anonymiserte helsedata slik som eksempelvis Folkehelseinstituttet eller Kreftregisteret forvalter i Norge.

- alle de store og viktige journalene har i mange Ã¥r hatt krav om slik tilgang, underlagsmaterialet ligger i egne filer eller linker i online utgavene til artiklene. Noe de eksempelvis gjorde i Karl et al(2015), men der det ble forsøkt dannet et bilde av at dataene hadde forsvunnet, noe som er det rene sprøyt, men der en del "skeptikere" slukte dette sprøytet rÃ¥tt, og fortsetter Ã¥ spre dette sprøytet, bl.a. her pÃ¥ forumet 

- av omstridte klimaartikler/datasett de siste år, er jeg bare kjent med to tilfeller der slike underlagsdata ikke har blitt frigitt samtidig som vedkommende forfatter begynner å rapportere funnene, det var Spencer knyttet til UAHv6 og Anthony Watts knyttet til denne UHI studien sin

- hvis noen Klimarealist har opplysninger om flere tilfeller (de siste fem årene) der klimaalarmister eller for den del andre klimaforskere har utgitt journalartikler der underlagsdataene ikke har blitt gjort tilgjengelig vil jeg sette pris på å bli informert om det

Michael Mann er grei å klamre seg til når en er tom for argumenter, men se om du for en gangs skyld kan være relevant.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 18.05.2018, 22:01:28
Om Ã¥ holde tilbake data.  Historiens verste eksempel:
Leder for CRU (Climate Research Unit) i UK prof. dr. Phil Jones:
"We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it."
https://climateaudit.org/2005/10/15/we-have-25-years-invested-in-this-work/

DE SOM SKAL SKAMME SEG ER DE SOM GJÃ?R FATTIGE MENNESKER ENDA FATTIGERE, OG DET ER DEN ARROGANTE OG IGNORANTE ELITEN SOM EMERITUFSEN ER EN DEL AV:

New Report: Green Policies Threaten Poor Nations
Date: 04/05/18

Global Warming Policy Foundation
Efforts to decarbonise will kill millions in poor countries.
 
London 4 May 2018. A new report from the Global Warming Policy Foundation finds that climate and green energy policies promoted by development organisations will cause millions of preventable deaths in the developing world.
 
The report, by eminent epidemiologist Mikko Paunio, says that international bodies and NGOs are trying to prevent poor countries from expanding their use of conventional fuels, have abandoned the so-called â??energy ladderâ?  â?? the gradual shift to cleaner types of fuel that underpinned the clean up of air quality in industrialised nations.
As Dr Paunio explains, this will have devastating consequences:
â??Indoor air pollution from domestic fires kills millions every year. But instead of helping poor people to climb the energy ladder and clean the air in their communities, the poorest people are being given gimmicks like cookstoves, which make little difference to air quality, and solar panels, which are little more than a joke.â?
Les mer her:
https://www.thegwpf.com/new-report-green-policies-threaten-poor-nations/
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 19.05.2018, 01:31:07
Hold deg til temaet som er;

Quote
- hvis noen Klimarealist har opplysninger om flere tilfeller (de siste fem årene) der klimaalarmister eller for den del andre klimaforskere har utgitt journalartikler der underlagsdataene ikke har blitt gjort tilgjengelig vil jeg sette pris på å bli informert om det

SÃ¥ var det denne da;

Quote
    Om Ã¥ holde tilbake data.  Historiens verste eksempel:
Leder for CRU (Climate Research Unit) i UK prof. dr. Phil Jones:
"We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it."   

Hei Fjottulf som bare kan svare med "Climategate"; hvilke data ble ikke tilgjengelige eller forsvant i
Quote
    Historiens verste eksempel

Dere klamrer dere til Climategate på samme måte som Hitler klamret seg til Der Angriff Steiners;

https://www.youtube.com/watch?v=pz5AkS0sibM

Siste tog ut av Berlin er i ferd med å gå, og du er ikke en gang på perrongen.Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 19.05.2018, 23:01:56
Emeritufsen har ingenting med å definere hva jeg vil skrive om.
Gidder ikke bruke mye tid på å besvare hans uforskammetheter.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 21.05.2018, 08:00:13
Dine svar på denne strengen er en serie uforskammetheter og usaklig rot.

Du tillegger endog advokaten Scott Pruitt - som har benyttet mesteparten av sin karriere på å saksøke EPA - så edle motiver, at han først og fremst er opptatt av vitenskapelig integritet. Realiteten er at han er en løpegutt for griseriindustrien i USA slik at de slipper å foreholde seg til The Clean Air Act som ble innført av republikaneren Nixon og som har sørget for at folk i USA har en noenlunde ren luft å puste i, det har ingenting med CO2 å gjøre da den gassen som kjent ikke utgjør noe helseproblem. Og dette vil han gjøre ved å innføre en helt ny vitenskapelig standard, nemlig at forskning som bygger på store databaser med anonymiserte folkehelseopplysninger ikke kan benyttes som grunnlag for å innføre utslippsstandarder;

https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act

� omfavne dette som et vitenskapelig fremskritt er det komplette idioti, og som Klimarealist burde du takke meg for at noen oppklarte det tøvet som blir fremført på Klimarealistene.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 21.05.2018, 16:28:30
Hvor dypt er det mulig å synke for klimahysterikere som Emeritus?
Ikke bare kritiserer Emeritufsen at USAâ??s EPA nÃ¥ gjeninnfører at den vitenskapelig metode skal legges til grunn for forskning som miljøpolitikken skal bygges pÃ¥, ved Ã¥ nekte sine ansatte Ã¥ bruke «hemmelig vitenskap», men han drar seg selv videre ned i bunnløs dritt hvorfra han bedriver drittkasting ved Ã¥ mistenkeliggjøre klima-realister/skeptikere ikke bare som (holocoust) fornektere, men trekker inn sammenligning med Hitler.
Emeritosken skriver:
Quote
Dere klamrer dere til Climategate på samme måte som Hitler klamret seg til Der Angriff Steiners;

Intelligente mennesker gjennomskuer slik mislykket hersketeknikk.

Det Emeritussen misliker er altså denne kunngjøring fra US EPA:
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-administrator-pruitt-proposes-rule-strengthen-science-used-epa-regulations
WASHINGTON (April 24, 2018) â?? Today, U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Administrator Scott Pruitt signed a proposed rule to strengthen the science used in regulations issued by EPA. The rule will ensure that the regulatory science underlying Agency actions is fully transparent, and that underlying scientific information is publicly available in a manner sufficient for independent validation.
â??The era of secret science at EPA is coming to an end,â? said EPA Administrator Scott Pruitt. â??The ability to test, authenticate, and reproduce scientific findings is vital for the integrity of rulemaking process. Americans deserve to assess the legitimacy of the science underpinning EPA decisions that may impact their lives.â?

Emeritus er altså motstander av åpenhet.

Det skal bli morsomt å se hvor mye lavere Emeritusseladden kan synke i sin egen mainnskit.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 21.05.2018, 17:37:31
Sitat Petter T:

Quote
  Hvor dypt er det mulig Ã¥ synke for klimahysterikere som Emeritus?
Ikke bare kritiserer Emeritufsen at USAâ??s EPA nÃ¥ gjeninnfører at den vitenskapelig metode skal legges til grunn for forskning som miljøpolitikken skal bygges pÃ¥, ved Ã¥ nekte sine ansatte Ã¥ bruke «hemmelig vitenskap», men han drar seg selv videre ned i bunnløs dritt hvorfra han bedriver drittkasting ved Ã¥ mistenkeliggjøre klima-realister/skeptikere ikke bare som (holocoust) fornektere, men trekker inn sammenligning med Hitler.     

Jeg opererer tydeligvis blant de mest lettkrenkede og følsomme mennesker verden noen sinne har sett. Jeg benytter endog hersketeknikker. Er du oppmerksom pÃ¥ at begrepet "hersketeknikk" er forbeholdt de deler av menneskeheten som har mÃ¥nedlige sykluser og der syklusene ofte kommer i ulage rundt 50 Ã¥rs alderen? Har du vurdert Ã¥ sende inn et Metoo# varsel ogsÃ¥? 

Først skal dere climatedeniers ha dere frabedt å bli kalt "deniers" fordi samme begrep benyttes om de som benekter jødeutryddelsen under 2. verdenskrig. "To be in denial" er en alminnelig psykologisk term for å befinne seg på feil side av virkeligheten;

Quote
  Denial, in ordinary English usage, is asserting that a statement or allegation is not true.[1] The same word, and also abnegation (German: Verneinung), is used for a psychological defense mechanism postulated by psychoanalyst Sigmund Freud, in which a person is faced with a fact that is too uncomfortable to accept and rejects it instead, insisting that it is not true despite what may be overwhelming evidence.[1][2][3]   

Og ble introdusert av jøden Sigmund Freud før Holocaust.

Så var det "Der Angriff Steiners." Jeg har ikke hevdet at du er nazist, det jeg påstår er at du beveger deg på feil side av virkeligheten og der er scenen i Der Untergang der Hitler tror at "Der Angriff Steiners" skal snu krigslykken er det ultimate populærkulturelle uttrykk for noen som har mistet virkelighetssansen. Der finnes minst 10 klimavarianter av Bruno Granz raseriutbrudd, her er en;

https://www.youtube.com/watch?v=w-PI2vCA9ck

Så til det temaet du enda ikke har forstått eller vil forstå. Mener du i fullt alvor at norsk og amerikansk medisinsk forskning på de store folkesykdommene som hjerte og karlidelser, luftveisplager som lungekreft, astma og kols, ulike komplikasjoner før og etter fødsel for mor og barn, risikofaktorer og behandlingsmetoder for ulike kreftformer - for å nevne noen - heretter skal avvikles fordi en må kreve full transparens slik at alle og enhver kan gå inne i hvert enkelt pasients journal og herunder ha fullt innsyn i alle disse titusenvis av personers medisinske historie? Og dette i en situasjon der bl.a. Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret i flere tiår har samlet denne informasjonen på en måte som gjør at dataene er av enorm vitenskapelig verdi, uten at høyst personlige opplysninger blir tilgjengelige for alle?

Kan du nå snart svare på dette spørsmålet i stedet for å beskylde meg for å være motstander av åpenhet.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 21.05.2018, 21:58:49
US EPA har Ã¥penbart opplevd at manglende Ã¥penhet i forskning er et problem.  Bakgrunn finner Emeritus her:
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-04-30/pdf/2018-09078.pdf
så kan jo Emeritus lese og kanskje bli klok, skjønt jeg har mine tvil.

Og angående ordet "hersketeknikk", så hvor er det vedtatt at det bare kan brukes av kvinner?
Godhetstyranner som tror de kan "redde verden" bruker ofte hersketeknikk overfor oss klimarealister, og nå har Emeritus nådd foreløbig lavmål ved å trekke inn sammenligninger med Hitler

hersketeknikk
Store norske leksikon Samfunn Samfunnsfag Sosiologi Sosiologisk teori
En hersketeknikk er en teknikk som blir brukt for å herske over enkeltpersoner eller grupper.

Psykolog Ingjald Nissen utarbeidet «de fem hersketeknikkene»: usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse uansett hva du gjør og påføring av skyld og skam. Disse ble systematisert, videreutviklet, popularisert og gjort kjent av Berit �s.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 22.05.2018, 09:42:43
Sitat Petter T;

Quote
   US EPA har Ã¥penbart opplevd at manglende Ã¥penhet i forskning er et problem.  Bakgrunn finner Emeritus her:
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-04-30/pdf/2018-09078.pdf
sÃ¥ kan jo Emeritus lese og kanskje bli klok, skjønt jeg har mine tvil. 

For noe rot. Jeg er allerede blitt klokere av å lese amerikansk presse, noe jeg allerede har limt inn, i tillegg kan jeg by på:

https://www.scientificamerican.com/article/scientists-favor-transparency-but-say-epa-plan-will-limit-it/

https://www.popsci.com/epa-transparency-public-health-data

https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/03/how-to-gut-the-epa-in-the-name-of-honesty/519462/

https://www.scienceaf.com/nearly-every-major-scientific-organization-opposed-epa-restriction-science

https://www.theverge.com/2018/5/1/17304298/epa-science-transparency-rule-scott-pruitt-data-sharing

Det er nærmest unison enighet i amerikanske vitenskapelige kretser at denne endringen ikke har noen annen hensikt enn å gjøre det vanskeligere å regulere miljøskadelige utslipp, tilsetningsstoffer i mat, mengden anbefalt plantevernmidler etc. Og dette skjer i en tid der det stilles store spørsmålstegn ved om en har medisinsk kontroll med de tusenvis av kjemikalier som allerede benyttes.

Oppslaget i KR har ikke fÃ¥tt med seg dette og tror det dreier seg om klimaforskning, noe det ikke gjør. Og du fortsetter med goddagmannøkseskaft  svada.

Jeg får bare konstatere at du ikke evner å sette deg inn i saken. Eller du gir faen i folks helse for du kan da ikke kritisere Scott Pruitt siden han er "klimaskeptiker."
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 22.05.2018, 11:13:47
Om å gi "faen i folks helse":

REPORT: RADICAL ENVIRONMENTALISM COULD KILL MILLIONS OF PEOPLE IN POOR COUNTRIES
https://www.thegwpf.com/report-radical-environmentalism-could-kill-millions-of-people-in-poor-countries/

INTERNATIONAL STUDY REVEALS COLD WEATHER KILLS 20 TIMES MORE PEOPLE THAN HOT WEATHER
https://www.thegwpf.com/international-study-reveals-cold-weather-kills-20-times-more-people-than-hot-weather/

I rest my case
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 22.05.2018, 19:31:11
Sitat Petter T;

Quote
I rest my case 


Jeg foreslår heller at du hviler hodet ditt da det fremstår som totalt forvirret og ute av stand til å se hva som står på spill.

Der er krig i verden, der er sult og mye annen elendighet.

Det er ikke noe argument for å vrake viktige reguleringer - hovedsakelig utviklet i Nord Amerika og Europa - for å motvirke helseskadelig luftforurensning og farlige tilsetningsstoffer i mat. Scott Pruitt vil kort og godt gi industrien fritt spillerom på bekostning av forbrukerne og folk flest.

Det jeg i hvert fall kan lese av det du skriver og det som ikke opplyses på KR, er at tesen "vi er for ekte miljøvern men mot unødvendige og bortkastede tiltak mot CO2" er det rene sprøyt. Dere fremstår som miljøsvin alle områder. Vi har nå to eksempler på kort tid. Først var det Aaslid som mente at sur nedbør ikke var noe problem og aldri har vært det. Og nå det siste, der dere omfavner avviklingen av en 40 - 50 år gammel praksis der myndighetene aktivt arbeider for å forbedre folkehelsen og matsikkerheten.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 24.05.2018, 14:34:15
Biolog Morten Jødal, nÃ¥ leder for Klimarealistene, skriver i sin bok "Miljømytene" at langtransportert sur nedbør pÃ¥ Sørlandet var et problem.  For skog i Tyskland og Norge skriver han at det ikke har vært et beviselig problem, men en kampsak som ble hausset opp av miljøhysterikere.  Det er vel det Aaslid har gjentatt.
� påstå at mer åpenhet i forskning skal føre til hemming av helse- og miljø-fagfeltet er oppdiktet fantasi og spekulasjon.

Emeritufsen sprer feilinformasjon og stråmannspåstander.

Emeritufsen burde holde seg til sineinteresse for kjønnsorganer og heller bli mer aktiv pÃ¥ bloggen "Mannegruppen Ottar" slik at vi blir spart for utsagn som "kullkuk" og "fitte for alle" her pÃ¥ klimadebatt.com.  Det hjertet er fullt av, renner munnen/skrivefingrene over av.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 24.05.2018, 18:07:03
Sitat Petter T;

Quote
Ã? pÃ¥stÃ¥ at mer Ã¥penhet i forskning skal føre til hemming av helse- og miljø-fagfeltet er oppdiktet fantasi og spekulasjon. 

Og hva er det du vet, når samtlige av de amerikanske institusjonene som vet noe om dette, sier det stikk motsatte? Jeg antar at du drar juksifiseringskoret igjen. Du har hittil i denne debatten holdt absolutt kjeft om det som er tema og som jeg har adressert gang på gang, og alt du svarer med er at det jeg hevder er oppdiktet fantasi og spekulasjon. Er dette "debatt?" Eller bare det samme de sier i barnehagen "fordi vel, det er slik det er og det vet alle."

 Og sur nedbør? NÃ¥ har endog det organ som er Klimarealistenes forbilde - WUWT - blitt spesialister pÃ¥ sur nedbør;

https://wattsupwiththat.com/2018/05/23/the-myth-of-dangerous-acid-rain/

En eller annen fjott ved navn Steve Goreham har utnevnt seg selv til sur nedbør ekspert og presterer å hevde dette;


Quote
Possibly the greatest evidence against harmful effects of acid rain is the fact that acidic lakes have not â??recoveredâ? after most sulfur and nitrogen pollution was removed from the atmosphere. The 2011 NAPAP report to Congress stated that SO2 and NO2 emissions were down, that airborne concentrations were down, and that acid deposition from rainfall was down, but could not report that lake acidity was significantly reduced. The report states, â??Scientists have observed delays in ecosystem recovery in the eastern United States despite decreases in emissions and deposition over the last 30 years.â? In other words, the pollution was mostly eliminated, but the lakes are still acidic.

Unfortunately, both the news media and many colleges continue to proclaim the myth that acid rain is a dangerous problem. In any case, if you do come in contact with either lemon juice or acid rain, be sure to wash it off as soon as possible.     

Idioten forstår ikke at sur nedbør vil ligge i landskapet i årtier og at vassdrag blir forsynt med vann fra store nedslagsfelt der forurensningen ligger i jordsmonnet og vil ligge i mange tiår etter at den sure nedbøren er redusert. Kun i jordsmonn/landskap med kalkkilder kan naturene ta seg opp på noen år/tiår, men slike forhold er sparsomt fordelt i Norge.

Du nevnte Sørlandet. På Sørlandet har graden av sur nedbør blitt redusert i årtier. Likevel må de kalke en rekke vassdrag, og da vassdraget, ikke det omkringliggende landskapet. Likevel har de så vidt begynt å få liv i fisken som tidligere var en stor resurs, og dette med massive frivillige bidrag fra ulike elvelag.

Nå bare venter jeg på en kopi av denne idiotartikkelen i KR.

Mye tyder på at Trumps inntreden har sluppet alle de miljøidiotene som tidligere kunne hevde at "vi er for ekte miljøvern, men mot denne meningsløse CO2 greiene" ut av skapet. Det er ikke mer enn noen dager siden WUWT hadde et innlegg der de ville avvikle "The Clean Air Act."

https://wattsupwiththat.com/2018/05/17/putting-the-clean-air-act-on-ice/

Det fine med dere Klimarealister og andre "skeptikere" er at dere stort sett har et tidsperspektiv på noen uker eller måneder, som en sosialklient som har vunnet 10.000 på et skrapelodd. Typisk at et fall i arktisk sjøisutbredelse på noen uker eller måneder er en ny trend og nå skal vi syklistene endelig få rett etter å ha bommet på det som er mulig å bomme på i 12 år (det skulle bli kaldere fra 2006.)

Og nÃ¥ tolker dere Donald Trump og Scott Pruitt som den endelige seier, mens omtrent alt av det som presenteres av vitenskapelige data igjen og igjen bare bekrefter at dere er en gjeng crackpots uten et snev av naturforstÃ¥else. 


Title: Sv: Klimarealistene - det er håp i de lavt hengende klimasvisker
Post by: Emeritus on 27.05.2018, 18:46:37
Geir Aaslid har et nytt innlegg på KR;

http://www.klimarealistene.com/2018/05/25/hva-om-det-ikke-er-sant/

Innlegget er i serien "MSM sprer falske klimamyter" der han bl.a. angriper Samset for å ha videreformidlet et statement fra NOAA om

"400 måneder på rad med temperaturer over gjennomsnittet"

https://www.tv2.no/nyheter/9865348/

Sant eller usant? Jeg antar at eneste måten KR kan angripe den påstanden på er den vanlige, bestrid fakta, påstå at det hele er manipulert - og som alltid - uten et snev av bevis eller dekning for juksifiseringspåstandene. Det er bare er slik, og den som hevder noe annet blir umiddelbart slettet uten spor.

Aaslid er ogsÃ¥ innom statistikkens svar pÃ¥ Houdini -  Kjell Stordahl - som alltid kan fortelle oss ting vi aldri har hørt før. Det var samme sÃ¥pekokeren som mente at denne grafen ikke viste noe slasifisistisk økning i nedbør i Norge;

(https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar/_/image/dd2453ff-d909-4197-8b70-ca3028863314:4a551d8a9a5198737b840074587b13eb1b6652ae/full/Nedb%C3%B8ravvik-Norge-aar.jpg)


Men så var det sviskene;

- at endringer i skydekket alene kan forklare svingninger i temperatur siste århundre? Så skyene bare begynner å endre seg helt av seg selv? Har KR vurdert om Mikael Mann ikke begynte å manipulere skyene allerede før han var født?

- at en del astronomiske forhold også spiller en vesentlig rolle, og at det dermed ikke er igjen noen målbar rolle for CO2 som klimadriver. Ja vel, hvilke astronomiske hendelser? Han mener vel helst astrologiske hendelser siden CO2 i følge Klimarealistene uansett ikke har hatt noen målbare effekt (ref. bl.a Petter T.) Da blir det jo meningsløst å hevde at astronomiske forhold endog spiller en "vesentlig" rolle og endog en større større enn CO2? Skal dette forstås slik at CO2 likevel spiller en rolle, men mindre enn de astronomiske/astrologiske? Og hvilket rævhøl har Aaslid dratt denne kunnskapen om årsaksfordeling ut av? Ellestads? Humlums eller sitt eget?

- at de deterministiske klimamodeller som han og kollegene forholder seg til ikke kan erstatte observasjoner i naturen - DETERMINISTISK? Hva med klimamodellene Humlum et al benyttet når det skulle bli drittkalt på Svalbard i inneværende solsyklus - de metafysiske klimamodellene?


 -at FNs klimapanel i siste hovedrapport bekrefter opphøret («hiatus») i global oppvarming i de siste ca. 20 Ã¥rene.- SÃ¥ var det dette med tid og rom igjen som endog Petter T sliter med. IPCC kan Ã¥penbart ikke ha bekreftet hva som de facto skjedde i 2018 i en uttalelse fra 2013. Bare Klimarealister fortsetter Ã¥ hevde dette. Det er like fornuftsstridig som Ã¥ tørke seg i ræva før en har gjort sitt fornødne, men de fortsetter med det tilsynelatende uten at noen gir beskjed om at det er verken er logisk konsistent eller er innenfor den almene aksepterte fornuft Ã¥ gi uttalelser fra 2013 som var ment Ã¥ gjelde fra 1998 til 2012, gyldighet fem Ã¥r frem i tid.

- at det de siste to årene (fra feb/mars 2016) har vært en nedkjøling på minst 0,5 grader i alle datasett for global temperatur. � ja vel, vi blir fortalt at det har vært et temperaturnedgang siden El Nino toppen i 2016, hvilken sensasjon! Men jeg er redd for at dette føyer seg inn i et mønster. Klimarealistene har nå siden 2006 hevdet at det skal bli kaldere - dere vet solen og alt det der - men har nå i 12 år konsekvent tatt feil og begynner nå å feste lit til enkeltmåneder - som Solheim gjorde i oktober 2017 - og for øvrig må ty til perioder på ett år eller to, der en begynner på toppen av en Nino og slutter på bunnen av en Nina for å finne håp.

Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 28.05.2018, 11:23:05
En dåre/kverulant kan spørre mer enn ti vise kan svare!
Emeritus vil nå ha meg til å svare på spørsmål om fremtidig utfall av mer åpenhet i forskningen.
Det er vanskelig å spå, især om fremtiden, sa en klok danske, så det skal jeg ikke innlate meg på.
Merker meg at Emeritus lister opp institusjoner som er mot mer Ã¥penhet, og som tror pÃ¥ scientologien om at CO2 skal føre til klimakatastrofe.  Disse instansene liker ikke Pruitt og klimarealister/skeptikere, og da vil de automatisk gÃ¥ i skyttergravene.

FremtidsspÃ¥dom er en risikosport som klimahysterikerne driver med (dr. James Hansen: "The oceans will boil". Al Gore: 7 m havstigning.  Datamaskinmodeller som ikke stemmer med virkeligheten (ref. dr. Christy og dr. Spencer) Med utallige flere).

Prof. i atmosfærefysikk dr. Lindzen, MIT: � tro at CO2 er en kontrollknapp for klima er som å tro på magi.

Emeritus forsøker å kritisere spesialist i statistikk, dr. Stordahl, men Emeritus har selv innrømmet at han ikke forstår seg på statistikk, så da er kritikken hans bare å ignorere.

Emeritus forsøker seg også på stråmannsteknikk igjen med spørsmået:
"Så skyene bare begynner å endre seg helt av seg selv?"
Det er det vel ingen som har hevdet.  Skyenes innvirkning pÃ¥ global temperatur og klima er kompleks.  Skyer pÃ¥virkes bl.a. av sol og kosmisk strÃ¥ling (prof. Svensmarks pÃ¥visning).  Den mer aktive sol som vi har hatt de hundrede Ã¥r (økt TSI i forhold til pÃ¥ 1800-tallet) har ført til oppvarming av havet og mer vann i atmosfæren, som ogsÃ¥ har ført til mer skyer.  Det er en selvregulerende effekt.  Mer vann i atmosfæren har ikke ført til noen forsterket øking av global temperatur i takt med økt CO2, slik IPCC har spÃ¥dd.  Tvert imot; selv IPCC har innrømmet en viss "hiatus" (mindre global oppvarming).

Emeritus' oppgulp og skittkasting er det bare å ignorere.

Hvem er så denne Emeritus?

*** Strøket av administrator ***

Ingen grunn til å ta Emeritus seriøst ettersom han ikke behersker sin egen profesjon engang, men skal absolutt blande seg inn i saker han ikke forstår seg på (eks. statistikk).
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 28.05.2018, 12:16:10
Jeg har strøket en del av PetterT sitt innlegg, da det identifiserer et forummedlem.

Ingen på forumet skal identifiseres uten etter eget ønske, selv om det noen ganger går klart fram hvem vedkommende er ut fra sammenheng mellom linker, det man skriver osv.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 28.05.2018, 18:01:43
Emeritus avslørte selv hvem han er i emnet �slid, her på forumet.
Jeg har bare vist til det.
Nå ser jeg Administrator har slettet �slid-temaet også, som Emeritus selv startet.
DET ER UREDELIG FRA ADMINISTRATORS SIDE.
Men da må Administrator gå grundigere til verks, fordi Emeritus har identifisert seg selv med sitt virkelige navn på andre steder i forumet også.

HVORFOR VIL ADMINISTRATOR BESKYTTE EN PERSON SOM FRA FÃ?RSTE STUND BARE HAR DREVET MED PERSONFORFÃ?LGELSE OG SKITTKASTING?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 28.05.2018, 18:08:29
Jeg har ikke slettet noe annet enn teksten i ditt innlegg.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 28.05.2018, 18:09:51
Jeg søkte opp det temaet du mener er slettet, det ligger her fortsatt.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 28.05.2018, 20:27:54
OK, nÃ¥ fant jeg temaet Ã?slid igjen. Beklager pÃ¥standen, men hvorfor du sletter link til noe emeritus selv har lagt inn forstÃ¥r jeg ikke.  Han identifiserer seg selv.  Det mÃ¥ han da kunne stÃ¥ for, eller er han bare en ynkelig feiging?
Googler man hans meritter så dukker det opp svært lite flatterende informasjon.
Hvorfor skal ikke dette få komme ut når Emeritus er den verste til å rakke ned på andre?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 30.05.2018, 20:11:48
Jeg har ikke vært inne på KD på noen dager og ser at Petter T nå for andre gang forsøker å identifisere meg, første gang har vi her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg2574#msg2574

Og dette til tross for at administrator også forrige gang påpekte dette. og opplyste at ønske om anonymitet skulle respekteres;

Quote
   Den falske, selverklærte skeptiker "Emeritus", aka {Administrator Edit: Respekter folks ønske om anonymitet pÃ¥ dette forumet},    

Forumreglene har følgende bestemmelser;

Quote
I dette forumet velger du selv om du vil opptre med ditt fulle navn eller under alias.

Selv om forumet har stor takhøyde, oppfordres det til god debattskikk. Stikkord her er: Godt språk, gode kildehenvisninger, respekt for motdebattanter, ingen personangrep.

Det er trÃ¥dstarter som definerer formÃ¥let med en trÃ¥d. Gjentatte innlegg som framstÃ¥r som avsporing av en trÃ¥d, kan bli oppfattet som manglende respekt for motdebattanter og vil kunne føre til suspensjon.   

Mitt innlegg begynte med de problemer de nye reglene om angivelig åpenhet i forskningen vil skape, regler som samtlige vitenskapelige institusjoner i USA hevder ikke er foreslått for å fremme åpenhet, men for å umuliggjøre bruk av store anonymiserte databaser om folkehelsen som grunnlag for regulering av utslipp fra industrien, øvre grenser for tilsetningsstoffer i mat og bruk av sprøytemidler i landbruket, for å nevne noe. Og kanskje viktigst av alt, det vil ikke ha noen praktisk betydning for den tradisjonelle klimaforskningen som ytterst sjelden benytter disse databasene. Og dette har jeg belagt med å vise til en rekke artikler og andre kilder fra den pågående diskusjonen i USA.

Petter T. har ikke i et eneste innlegg svart på, eller diskutert dette temaet, det nærmeste en kan kalle en diskusjon er en ren og ubegrunnet/udokumentert påstand;

Quote
  Ã? pÃ¥stÃ¥ at mer Ã¥penhet i forskning skal føre til hemming av helse- og miljø-fagfeltet er oppdiktet fantasi og spekulasjon. 

For øvrig er det bare rør der han veksler mellom "Emurittosken" og "Emerittufsen" samt andre kompenserende tiltak for å tildekke at han ikke har den fjerneste tanke eller idè om hva saken dreier seg om.

Og denne personen - som til stadighet sutrer over personangrep - går altså til det ekstreme skritt å forsøke å identifisere meg, og dette for andre gang til tross for advarsler fra Administrator. Personlig kjenner jeg identiteten til flere personer her på forumet, jeg har vært i harde, til dels personfokuserte diskusjoner med de fleste. Men ett sted går grensen, og det har aldri falt meg inn å bryte dette minstemål for tillit og anstendighet.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 30.05.2018, 22:20:25
Du Emeritus identifiserte deg selv **strøket av administrator pga. regelbrudd** , som jeg ikke fÃ¥r lov til Ã¥ linke til av Administrator.  :o
Interesserte lesere kan bare sjekke selv.
Ikke skyld på andre!
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 30.05.2018, 23:46:15
Du forstår åpenbart ikke hva dette dreier seg om.

Ved Ã¥ lese ulike innlegg og koble annen informasjon - og hvis en i tillegg vil bruke tid pÃ¥ dette - er det enkelt Ã¥ identifisere KD.com's deltagere. Du har kjent min identitet i snart tre Ã¥r, du forsøkte jo Ã¥ "avsløre" den allerede i desember 2015 men ble da forklart av Administrator at de som velger anonymitet skal respekteres. 

At du mener å ha identifisert meg gir deg således i følge forumreglene ingen rett til å opplyse hvem jeg er eller ikke er.

Det er med andre ord ikke et spørsmål om å skryte på seg å være en stor detektiv, men å respektere forumreglene. I den grad du skulle være i tvil om det, ble du av Administrator matet med teskje den 5. desember 2015, en avgjørelse du har respektert i over to år og fem måneder, men som du tydelig ikke har forstått eller vil respektere den 28. mai 2018.

Du har valgt å opptre med full identitet, det er ditt valg. Jeg har valgt å være anonym slik at de som tilfeldigvis slår opp på KD.com ikke skal kunne identifisere meg, og det er mitt valg.

Hvis du ikke respekterer det valget har du brutt ett av de viktigste forumreglene og bør slutte å skrive her.

Hvis du er i tvil eller har innvendinger mot de regler vi alle operer under, vil jeg foreslå at du tar det opp med Administrator eller Telehiv slik at reglene kan endres, i så fall vil jeg ha beskjed.

Jeg vil ikke under noen omstendigheter akseptere at du opererer her på forumet etter de regler du til en hver tid finner hensiktsmessige eller som passer dine ad hoc formål.

Var dette klart?
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 03.06.2018, 17:28:56
Det som er klinkende klart er at du avslørte deg selv i innlegget:
**strøket av administrator pga. regelbrudd**
med den foraktelige åpningen:
"Hei puddinger."
Hvor du slo an din nedlatende debattone.
Ikke klag på andre.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 04.06.2018, 18:07:51
Du forstår eller nekter å forstå essensen i dette, jeg har derfor bedt Administrator om en klargjøring av regelverket ved at jeg har rapportert ditt siste innlegg slik at han kan fastslå hva som er god tone på forumet.

Som nevnt, det er i mange tilfeller enkelt å "avsløre" en identitet, spørsmålet er om det er god tone å gjøre dette når den aktuelle debattant klart gir uttrykk for et ønske om anonymitet.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 05.06.2018, 08:48:29
Atferdsregler for forumet:
Det er dessverre blitt registrert til dels alvorlige sanksjoner mot klimaforskere og -debattanter for øvrig når de har angrepet mainstream klimaforskning under fullt navn, alt fra offentlige utstøtings- og gapestokkprosesser til karriere- og publiseringsproblemer. Mange klimaaktører har derfor måttet kreve anonymitet i media for ikke å bli offer for dette. At kravet til anonymitet da respekteres av alle parter er en selvfølge. Klimadebatt.com vil samtidig insistere på at den samme sikkerhet for anonymitet skal gjelde også for dem som forsvarer mainstream klimaforskning på våre sider. Bevisste brudd på retten til anonymitet er et udiskutabelt eksklusjonsgrunnlag fra forumet. Administrasjonen gir nærmere vurdering for form og varighet i hvert enkelt tilfelle, bl.a. avhengig av intensjonsgrad.

Klimadebatt.com har som grunnleggende prinsipp å være ytterst varsom med å blokkere synspunkter redaksjonen "ikke liker" (slik man altfor ofte har sett i MSM), så lenge disse er framført på seriøst vis. For å tilby en god og meningsfull debattarena for flest mulig henstilles derfor om at det debatteres med den nødvendige takt og tone overfor meningsmotstandere. Det har vært en del episoder med unødvendig grov ordbruk som vi helst ikke vil se for mye av i fortsettelsen, og som kan ha bidratt til å redusere antall brukere av forumet. Gjentatt unødvendig grov ordbruk vil derfor også kunne bli gjenstand for eksklusjon av nærmere bestemt varighet.

I denne tråden er det nå snakk om indirekte identifisering. Altså av typen "Se følgende link så vil du se hvem det er". PetterT fremhever at Emeritus selv har identifisert seg. Ja, det er lov å identifisere seg selv. Men da kan man alltid slette innlegget i etterkant. At det blir laget "bruksanvisninger" på hvordan man skal finne en identitet er det ingen tvil om at det er brudd på reglene, og dette har PetterT fått beskjed om tidligere.

Jeg kommer ikke til å utestenge denne gangen, men henstiller til å fortsette debatten etter reglene, og vil også samtidig komme med et ønske om at språkbruken i debatten tones ned. Tidligere har jeg vel bare slettet ett eneste innlegg som jeg kommer på, og utestengelse har kun vært brukt på rene spam-kontoer. Dette fordi en utestengelse/sletting gjerne hever konfliktnivået. Men samtidig er bruken av forumet på veg ned, kanskje fordi debattformen er som den er?

For å si det på fotballspråket sitter de gule og røde kortene langt inne, for å tillate spillet til å utfolde seg. Men fra og med i dag strammes skruen litt.

Jeg minner også om at reglene sier at man skal holde seg til trådstarters tema.

Jeg har moderert de innleggene fra PetterT som bryter reglene, og håper dette blir siste gang.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.06.2018, 09:21:43
Takk for svar.

Jeg "selvidentifiserte" meg selv etter at et annet (ikke aktivt) forummedlem - Geir Aaslid - først hadde gjort det i Klimarealistene der han skrev noe i retning av at xxxx xxxxxxx skriver under psevdonymet "Emeritus" i debattforumet Klimadebatt.com, dette skjedde for snart tre år siden.

Jeg forsøkte i går å slette dette innlegget, men det var kopiert inn i neste innlegg slik at det ikke ville ha noen effekt.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 05.06.2018, 09:27:38
Ok, hvis du ønsker det slettet, kan jeg slette sitatene også.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 05.06.2018, 09:37:20
OK, da gjør jeg det, takk.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 05.06.2018, 11:03:04
Snakker om å skyte seg selv i foten Emeritus og Administrator

Den som har MAKTEN omskriver historien!
I likhet med "addvokata som studdere i sju år for å omgå sainnheita"

Sammenlign sletting av uønskede personer på bilder fra Det �verste Sovjet opp gjennom historien på 1900-tallet.

eller denne fra klimafusker prof. dr. Phil Jones, HadCRU,  avslørt i Climategate:
"Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewiseâ?¦ Can you also email Gene and get him to do the same? I donâ??t have his new email address. We will be getting Caspar to do likewise."

eller denne
UK Met Office â??losesâ? 300 year database, uses noise to generate *hottest ever* spam headline
http://joannenova.com.au/2018/06/uk-met-office-loses-300-year-database-uses-noise-to-generate-hottest-ever-spam-headline/
og
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2018/06/02/warmest-may-evah-no-that-was-in-1833/
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Administrator on 05.06.2018, 14:08:25
Du er i det minste ikke utestengt tross gjentatte brudd på reglementet. Nå får vi flytte fokus over på klima.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Petter B on 15.07.2018, 07:40:49
Jeg har lyst å ta opp tråden igjen om hvordan Klimarealistene (Geir Aaslid) opererer.
Inntil for et par-tre uker siden gikk det an å poste sine meninger på bloggen deres. Når mam kom med sanne opplysninger som Aaslid ikke forsto eller han forsto at han ble satt fast i en diskusjon så slettet han innlegget eller endret på det. Henvisninger til at kildene hans viste stikk motsatt av hva han konkluderte med fikk av en eller annen grunn stort sett stå.
NÃ¥ har han begynt Ã¥ forhÃ¥ndssensurere innlegg (!) Kritiske innlegg slipper knapt igjennom.  De som slipper gjennom er innlegg han tydeligvis ikke forstÃ¥r er kritikk eller et innlegg han kan skrive et svar pÃ¥ kjapt. De fÃ¥ svarene han kommer opp med er helt pÃ¥ viddene. Om det kommer inn fÃ¥ kritiske innlegg (det vet jo bare Aaslid) er det kanskje fordi Aaslid kveler det som kan kaller debatt og ingen gidder Ã¥ poste noe kritisk.
PS! Jødal stiller i samme kategori angående kildetolking. Se innlegget hans om utdødde arter og titt på kildene han henviser til...
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 15.07.2018, 20:44:29
Klimahysterikere overser all juks hos aktivistforskere.

Klimarealistene tar nå for seg selve hovedsymbolet på uredelighet, nemlig hockeykøllegrafen til den selvutnevnte "Nobelprisvinner" professor (!) dr. Michael Mann:
IPCCs hockeykølle â?? en skam for vitenskapen
http://www.klimarealistene.com/2018/07/14/ipccs-hockeykolle-en-skam-for-vitenskapen/
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Petter B on 16.07.2018, 08:24:11
Om det var et tilsvar til hva jeg skrev om Klimarealistene viser det klart mangelen på evnen til å forstå hva som står skrevet.
Om ikke så er det vel feil tråd å ta opp denne hockey-kølla i.
Title: Sv: Klimarealistene og hvem bløffer?
Post by: Emeritus on 17.07.2018, 15:23:02
Sitat Petter T;

Quote
Klimahysterikere overser all juks hos aktivistforskere.   

Og det matches av en artikkel av Sjefsjukseren Ellestad, la vi se hva han har jukset frem denne gang.

Sitat Ellestad;


Quote
Utgangspunktet var at menneskeskapte utslipp av CO2 først begynte å stige markant etter 1950. De observerte, tydelige klimaendringene før den tid var derfor naturlige variasjoner.

Feil, og dette etter hvert svært utslitte denierargument er det vel bare KR og de mest tungnemme klimatåper som fortsatt benytter. Utsagnet fra Ellestad er ment å gjengi hva mainstream klimavitenskap mener om spørsmålet, og i følge siste IPCC rapport fantes allerede ca. 25% av den menneskeskapte AGW forcing i 1950.

Sitat Ellestad;
 
Quote
    Hubert Lamb, hadde i 1965 pÃ¥pekt den markante varmeperioden i middelalderen sÃ¥vel som den kalde lille istid. Kurven var sÃ¥ anerkjent at den ble inkludert i FNs klimapanel (IPCC)s første 1990-rapport (Se figur, nederste delkurve). Den ble senere et alvorlig hinder for aksept for IPCCs hypotese om menneskeskapt oppvarming fra økt CO2.
 

Feil, Lambs kurve har aldri ment å gjengi global temperatur, men viktigere, kurven er ledsaget av følgende tekst i AR1;.

Quote
  Schematic diagrams of global temperature variations since the Pleistocene on three time scales (a) the last million years (b) the last ten thousand years and (c) the last thousand years The dotted line nominally represents conditions near the beginning of the twentieth century   

Her er kurven:

(https://climateaudit.files.wordpress.com/2008/05/lambh23.jpg)

Og siden den "dotted line" representerer temperaturen på begynnelsen av 1900 tallet (the beginning of the Twentieth century) og temperaturene siden den gang har økt med ca. 1C, bekrefter Lambs kurve at temperaturene i dag er langt over MWP. Altså enda en Ellestad bløff.

Sitat Ellestad;

Quote
Den anerkjente middelaldervarmeperioden (950â??1220) og den kalde lille istid (1550â??1850) var dermed borte.

En ny Ellestad bløff, både på MBH99 og senere rekonstruksjoner er både MWP og LIA klart vist:

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/1000_Year_Temperature_Comparison.png)

Figuren ovenfor viser et knippe rekonstruksjoner, kilde her;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1000_Year_Temperature_Comparison.png

MBH99 i blått her;

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/T_comp_61-90.pdf/page1-795px-T_comp_61-90.pdf.jpg)

Den røde linjen er HadCRUT4 fra 1850, de grønne plottene er 30 års snitt PAGES 2K rekonstruksjoner, PAGES 2K er de rekonstruksjoner som i dag har høyest anseelse. Det er et internasjonalt samarbeid som samler en rekke proxyer og er gjort 20 år etter MBH99.

http://pastglobalchanges.org/ini/wg/2k-network/sci-data-2k-17

Sitat Ellestad;
Quote

Men resultatene ble betvilt i fagmiljøer. Et arbeide fra 2003 av de to kanadiere McIntyre og McKitrick som også benyttet trering-kronologier (3) bekreftet hovedtrekkene i Lambs kurve. Krav til Mann om å få utlevert data førte ikke frem, men mye av grunnlaget ble funnet via ulike kilder slik at hovedtrekkene i arbeidet kunne rekonstrueres. Mann har fremdeles ikke utlevert sine data, heller ikke knyttet til en rettssak han anla, og hans søksmål ble derfor avvist (2018).
 

Når ble Manns søksmål avvist og hvilket søksmål? Mann er involvert i flere, og ingen av de er avvist. Og M&M's paper som betyr noe i denne sammenheng er fra 2005, ikke 2003 som Ellestad skriver. Og M&M's artikkel fra 2005 er for lengst radbrukket, bl.a. her;

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.168.2093&rep=rep1&type=pdf

og her:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-006-9105-7

Og en av påstandene til Ellestad er denne:

Quote
   Tar man rød støy data og setter inn i Manns program (algoritme) fÃ¥r man vanligvis en hockeykurve. 

En påstand som er gjengitt her på KD en rekke ganger, sannheten er at av 10000 modellkjøringer, viste 100 kjøringer, eller en promille, en hockeystick kurve. Dette sammen med en rekke andre feil gjør M&M's angrep på MBH99 til et patetisk og uredelig slafsearbeid, ikke ulikt McKitricks hjelpeløse forsøk på å debunke Hansens 30 år gamle paper som jeg omtalte for noen dager siden.

Sitat Ellestad;

Quote
Dette medførte at den amerikanske kongressen nedsatte en komite ledet av den ledende professor innen beregningsorientert statistikk, Edward Wegman***.   


Nei, det gjorde den amerikanske kongressen slett ikke. Vitenskapskommiteen i den amerikanske kongressen gav NAS (The National Academy of Sciences) i oppdrag Ã¥ sette ned et utvalg for Ã¥ vurdere spørsmÃ¥let. Dette ble senere North-rapporten som var utarbeidet av en rekke vitenskapsmenn der det var lagt vekt pÃ¥ Ã¥ finne folk fra ulike leirer i klimaspørsmÃ¥let, bl.a. deltok John Christy.  North rapporten konkluderte med at MBH99 hadde metodefeil som neppe hadde særlig stor betydning for resultatet, og at konklusjonen i MBH99 var "plausibel."

SÃ¥ engasjerte den oljefinansierte representanten Joe Barton statisikeren Wegeman for Ã¥ skrive en motrapport. Ved siden av Wegemann deltok to andre, og ingen av de tre var utpekt av noe nøytralt organ slik som North - rapporten. OgsÃ¥ Wegemann konkluderte med metodefeil men ikke kvantiteten, og som ogsÃ¥ hadde noe viss - vass av Ellestad type om at noen hadde snakket sammen, noe viss - vass som var kokt sammen av en student der mye var hentet fra Wikipedia. Videre synes de Ã¥ bygge mye pÃ¥ M&M 2006, bl.a. pÃ¥standen om red noise, noe en rekke personer har pÃ¥vist ikke er tilfellet. 

Begge rapporter var enige om at MBH99 inneholdt metodefeil, NAS rapporten mente den ikke var vesentlig for resultatet, Wegeman kvantifiserte den ikke. NAS mente også at grunnlaget for konklusjonen var bygget på for lite data, men at den opprinnelige konklusjon i MBH99 fikk støtte fra en rekke senere arbeider som var gjort etter MBH99 og før NAS rapporten. Det som også alltid utelates i "skeptiker"kretser når de omtaler MBH99 er hva den faktisk konkluderer med. For det første omtaler en aldri det enorme usikkerhetsspenn både rapporten og grafen inneholder (se ovenfor i det lyseblå feltet,) og at den overhode ikke konkluderer sikkert. Så alle klimastuter som bare har lest Ellestad, WUWT og Tony Heller; her er originalen, begynn med konklusjonen og oppdag at dere har blitt lurt i snart 20 år.

http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/MBH1999.pdf
Title: Sv: Klimarealistene og hvem bløffer
Post by: Emeritus on 21.07.2018, 12:34:20
En oppfølger:

Grafen som ble presentert i IPCC AR1 over temperaturutviklingen de siste 1000 år har vært drøftet en rekke steder på nettet. Det er oppsiktsvekkende at KR og dets "vitenskapelige" råd etter 28 år enda ikke er i stand til å gi en nøktern og riktig fremstilling av denne grafen. I stedet klamrer de seg til det vanlige konspirasjonsidiotiet der det hevdes at grafen har blitt fjernet fordi den var et problem for AGW teorien.

CA/McIntyre hadde et eget innlegg om grafen her;

https://climateaudit.org/2008/05/09/where-did-ipcc-1990-figure-7c-come-from-httpwwwclimateauditorgp3072previewtrue/

McIntyre tar feil i sine innledende konklusjoner, noe han informerer om lengre ned i kommentarfeltet:

Quote
  Iâ??ve suggested that the graphic came from Lamb but

http://www.gcrio.org/CONSEQUENCES/winter96/geoclimate.html a 1996 article by Crowley, an authority in the field, uses

a similar graphic, attributed to Eddy and Bradley, that is said to be based on a variety of proxy information (though perhaps this belief is incorrect.) Itâ??s interesting to see this particular version in use as late as 1996 by one of the leading specialistsâ?¦.

Grafen i IPCC AR1 kommer fra et arbeid av  R. S. Bradley and J. A. Eddy based on J. T. Houghton et al., og originalen ser slik ut;

(http://www.gcrio.org/CONSEQUENCES/winter96/gifs/article1-fig1.gif)

Base line (den stiplede linjen) er 1900, og de totale temperaturfluktuasjonene de siste 1000 år frem til begynnelsen av det 20. århundre er ca. 0,7C.

Jones et al(2009) omtaler på side 34 den samme kurven og utviklingen etter 1900 der de har lagt inn midt England temperaturene frem til og med 2007:

http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/jonesetal2009.pdf

Og som det fremkommer er fig. 7C i AR1 ikke noe problem for de som hevder at de siste 50 år har vært den varmeste periode de siste 12 - 1400 år, tvert i mot så bekrefter kurven den påstanden, noe McIntyre synes å være enig i;

Quote
â?¦.so itâ??s perhaps not unfair to say that this represented a view up to the Hockey Stick.   
 
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 23.07.2018, 21:05:27
Hockeykølla til Mann er og blir en uriktig fremstilling av temperaturen på nordlige halvkule.
Juks og bedrag avslørt av Climategate "Mikes nature trick" og "hide the decline".
Kølla avvises av rapporter nevnt her:

81 Graphs From 62 New (2018) Papers Invalidate Claims Of Unprecedented Global-Scale Modern Warming
By Kenneth Richard on 10. May 2018
During 2017, there were 150 graphs from 122 scientific papers published in peer-reviewed journals indicating modern temperatures are not unprecedented, unusual, or hockey-stick-shaped â?? nor do they fall outside the range of natural variability.  We are a little over 4 months into the new publication year and already 81 graphs from 62 scientific papers undermine claims that modern era warming is climatically unusual.
http://notrickszone.com/2018/05/10/81-graphs-from-62-new-2018-papers-invalidate-claims-of-unprecedented-global-scale-modern-warming/
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: Emeritus on 24.07.2018, 00:16:12
Sitat Petter T:

Quote
  Hockeykølla til Mann er og blir en uriktig fremstilling av temperaturen pÃ¥ nordlige halvkule. Juks og bedrag avslørt av Climategate "Mikes nature trick" og "hide the decline". Kølla avvises av rapporter nevnt her:   

Det tragiske med dere Klimarealister er ikke bare at dere totalt har forlatt vitenskapen, men at det nå innrømmes åpent. Etter alt skriverier som har vært om MBH99 og fig. 7C fra IPCC AR1 skulle en tro at Ellestad har fått med seg litt, men nei, omtrent alt han skriver er feil og misforstått.

Som paleo arbeid er MBH99 i dag uten noen praktisk interesse. Der var åpenbare feil ved den, men allerede etter få år var der en rekke arbeider som støttet hovedkonklusjonene og i dag er der flere titalls. Her en oversikt pr. 2013;

http://environmentalforest.blogspot.com/2013/10/enough-hockey-sticks-for-team.html

Og nå har vi PAGES 2K som den dominerende.

Og dere slÃ¥r i bordet med TnTZ, et organ jeg gang pÃ¥ gang har pÃ¥vist ikke skjønner noen som helst av det de lenker inn. Første paper er "Transition from a warm and dry to a cold and wet climate in NE China across the Holocene" av Zheng et al (2018.) Dette er en proxystudie over de siste 13000 Ã¥r, og ikke de siste 1000 Ã¥r som er temaet i MBH99. I paperet opplyses en usikkerhet pÃ¥ omtrent 3C. Og for den som kan Ã¥ lese viser endog den grønne grafen i TnTZ - og fig. 3a i originalartikkelen -  en enorm hockeystick i siste del av de siste 1000 Ã¥r.
Title: Sv: Klimarealistene
Post by: PetterT on 29.07.2018, 22:06:01
Klimahysterikerne ser ikke skogen for bare trær nÃ¥r de forsøker Ã¥ kritisere klimarealister.  De henger seg opp i uvesentlige detaljer som dilletanter, og gÃ¥r glipp av det vesentlige:  Er det ca. 30 % øking i CO2 i atmosfæren som har forÃ¥rsaket ca. 1 grad C øking i global temperatur siden Lille Istid?
Med så stor relativ øking i CO2 som liksom skal ha ført til en relativt liten øking i temperatur, så må klimasensitiviteten til CO2 være lav.
NÃ¥r vi ogsÃ¥ vet at først begynte temperaturen Ã¥ øke etter Lille Istid av naturlige Ã¥rsaker, og sÃ¥ begynte ogsÃ¥ CO2 Ã¥ øke i samsvar med Henrys Lov og økt biologisk aktivitet.  Det betyr at klimasensitiviteten mÃ¥ være svært lav fordi bare en brøkdel av temperaturøkingen kan tilskrives klimadogmet, og den brøken rapporteres Ã¥ bli mindre og mindre.
Klimaendringer dreier seg om tydelige endringer i vær over store omrÃ¥der over lang tid forÃ¥rsaket av markant endring av global (!) temperatur.  Ikke om nye temperaturrekorder pÃ¥ bare brøkdels grader C et tilfeldig Ã¥r pÃ¥ et lite sted.

En avslørende figur som viser at temperatur nå ikke er unormal, og at CO2 umulig kan styre temperaturen er vist av professor Ole Humlum i fig. 3 her
http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm

Allerede fra begynnelsen av klimahysteriet var "cherry-picking" og "omgåelse av sainnheita" en del av strategien for å skremme folk, media og politikere
https://wattsupwiththat.com/2018/07/28/the-heartbeat-of-the-deep-state-climate-corruption-and-lack-of-accountability/

Skremmende spådommer, som har vist seg å ikke stemme
http://notrickszone.com/2018/07/21/charlatans-of-the-arctic-laughing-stock-ice-free-arctic-predictions-fake-science-at-its-best/

Uten klimarealister ville ikke sannheten kommet for en dag.
Title: Sv: Klimarealistene. Aaslid slakter Høyre
Post by: PetterT on 05.08.2018, 20:28:41
Høyres useriøse klimapolitikk
av Geir Aaslid
https://resett.no/2018/08/04/hoyres-useriose-klimapolitikk/

... og det står ikke noe bedre til i de andre partiene på tinget, dessverre.