Klimadebatt

Klimadebatt => Viktige klimatema => Topic started by: Geir Aaslid on 05.08.2014, 00:12:05

Title: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Geir Aaslid on 05.08.2014, 00:12:05
Litt vanskelig å si hvor dette hører hjemme, admin får bare flytte det hvis det er ønskelig.

Hvor mange kroner bruker våre klimakåte politikere på uvettige klimatiltak i år? Hva har de brukt tidligere? Jeg er sikker på at det er en del dyktige detektiver her, skal vi lage en konkurranse på hvem som kan avdekke mest misbruk av pengene våre?

Vennligst nummerer sakene etter hvert som vi finner dem, så vi får et system på galskapen.
Merk dere formatet og kom gjerne med innspill til forbedringer. En viss forening kommer til å gjøre seg nytte av det vi samler inn senere, det er null poeng for å gjette hva den foreningen heter.

Største post er klimafondet hvor det skal plasseres 50 Mrd NOK tom 2016, men dette betyr ikke at pengene faktisk blir brukt etter planen. De kan bli omdisponert til nye prosjekter og de kan bli brukt senere enn planlagt. Men alt blir nok borte før eller senere, dessverre.

Totalt har vi på Nr 1-7 kommet til 78,156 Milliarder kroner.

Nr 1 CO2-deponering Sleipner Vest 2,5 Milliarder NOK
A Grunninvestering 100 Mill USD fra 1996
B Driftsutgifter, til Q2 2014 ca 255 Mill USD
Kalkulert: 1 mill ton CO2 pr år a USD 17 mill/ton (total 15 mill ton pr Q2/2014). Summert til i underkant av 2,5 Milliarder NOK. Dollarkurs 7kr er ca 65 øre over nåkurs og tar hensyn til inflasjon siden prosjektstart.
C Kildemateriale:
http://www.statoil.com/en/technologyinnovation/newenergy/co2capturestorage/pages/sleipnervest.aspx
https://sequestration.mit.edu/tools/projects/sleipner.html
D Kommentar:
Kritikk av pengebruken vil garantert bli møtt med molboargumentet at det er enda dyrere å slippe denne plantematen ut i amosfæren, fordi stortinget har avgiftsbelagt CO2 utslipp med 50 USD/tonn
Melkøya har et tilsvarende prosjekt, ikke hatt tid å se på det enda.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Baseballstick on 05.08.2014, 11:35:24
Quote6.7.3 Kostnader ved elektrifisering

I forbindelse med et fellesprosjekt i regi av Oljedirektoratet (OD) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det foretatt en beregning av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å elektrifisere sokkelen (OD og NVE, 2002). Utgangspunktet for analysen er de tre områdene Sørlige Nordsjø, Osebergområdet (inkl. Troll B og C) og Norskehavet.

Brutto akkumulerte utslippsreduksjoner på sokkelen over hele analyseperioden, forutsatt at kraften fra land er uten utslipp, vil være 25 MtCO2. Investeringsbehovet for å oppnå disse besparelsene er i overkant av 10 mrd kr (i 2003-kr., verdien er ikke neddiskontert) (OD og NVE, 2002).

I rapporten «Elkraft fra land til norsk sokkel» (OLF, 2003) er det beskrevet flere mulige prosjekter for elektrifisering, se tabell 6.10. Generelt for disse prosjektene er at tiltakskostnaden er høy.

Kilde: OLF, 2003.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/nou-er/2006/nou-2006-18/7/7/3.html?id=392425

Nr 2 Elektrifisering av sørlige Nordsjø, Oseberg og Norskehavet. Kostnadsberegnet i 2003 til over 10 milliarder NOK.
Med stor sannsynlighet grovt underestimert.
Med stor sannsynlighet ikke innkalkulert nødvendig oppgradering av fordelingskabler i Midt-Norge, siden elektrifiseringen gir regionalt kraftunderskudd og utløser egen pris-sone her.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Geir Aaslid on 05.08.2014, 13:45:19
Nr 3 Månelandingen på Mongstad 10,32 milliarder
A Samlet pengebruk 2005-12 Mongstad og Kårstø (lenke 1,2) 9,6 milliarder
Dette inkluderer forskning på fullskalarensning (lenke 3) 1,2 milliarder, samt CO2-rør på havbunnen (ukjent beløp)
B Drift Teknologisenter Mongstad fom 2012 tom Jun/2014 720 mill
Merk dere hemmelig driftsavtale mellom staten/gassnova og statoil (lenke 3,4)
2012 anslått 150 mill, 2013 370 mill, deretter 400 mill årlig frem tom 2017.

Kilder:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/gasskraftverk/riksrevisjonen-mongstad-prosjektet-ble-undervurdert/a/10135114/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stoltenberg-regjeringen/maanelandingen-har-kostet-9-6-milliarder-kroner/a/10048244/
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Kaster-bort-millioner-pa-konsulenter-og-damp-7236720.html#.U-C8Pfl_v4s
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/oed/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2012/teknologisenter-mongstad-apnet.html?id=681058

Det fins garantert flere indirekte månelandingskostnader, disse kan redigeres inn senere eller de kan få et eget nummer.

Månelandingen slaktes forøvrig her av professor Per Aagaard ved institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Den usynlige elefanten i oppslaget er: hvorfor skal vi lagre denne plantematen CO2 overhodet?
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/08/11/stoltenbergs-manelanding-er-en-bommert
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Baseballstick on 05.08.2014, 14:26:38
QuoteDette betyr blant annet at det vedtatte klimafondet på 50 milliarder kroner skal oppnå nettopp denne summen i 2016-statsbudsjettet.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Erna-bruker-milliarder-pa-klima-3415090.html#.U-DL2bkcTRY

Nr 4 Norges Klimafond 50 milliarder

Det gjenstår kun knappe 5 milliarder i år og det samme neste år før Norge i 2016 har 50 milliarder plassert i et klimafond.
Disse pengene kunne vært brukt på reelle samfunnsutfordringer i stedet, i stedet for å bli bundet opp mot ikke-dokumenterte utfordringer.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Baseballstick on 05.08.2014, 14:31:54
QuoteDet betyr at Norges forskningsråd til sammen vil disponere 400 millioner kroner til klimarelatert forskning i 2013.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Milliondryss-over-klimaforskere-2773531.html#.U-DN-7kcTRY

Nr 5 Klimarelatert forskning hos Norges Forskningsråd, 400 millioner i 2013

Selvforklarende.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Affen on 06.08.2014, 00:58:20

     Nr6  Norge kjøper klimakvoter for ti ganger markedspris for Ã¥ redde kvotesystemet fra kollaps.

     Norge kjøper klimakvoter i FN- systemet for 306 millioner kroner i Ã¥r, og har totalt kjøpt slike kvoter
     for over 1,5 milliarder kroner.

     http://multimedia.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/05/26/Klima/betaler-tidobbel-pris
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Geir Aaslid on 06.08.2014, 02:55:43
Det er mulige disse kvotekjøpene som er en del av klimaforliket allerede er regnet med i Norges Klimafond

Nr 4 Det grønne klimafondet ligger under finansdepartementet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/barekraftig_utvikling/det-gronne-klimafondet.html?id=651506

Det er i seg selv betryggende, da planøkonomene i Finansdept. har et ansvarlig forhold til penger.
Merk at også høstens skogsbevaringsavtaler med Peru og Liberia på opptil 2,8 mrd inngår i dette fondet. Ordet opptil betyr at man må finne gode prosjekter hvor risikoen for korrupsjon er minimal, så det er ikke gitt at disse beløpene faktisk blir brukt på dette.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Baseballstick on 06.08.2014, 09:43:31
Jeg har prøvd å finne ut hvor mye Norge bidrar med årlig til IPCC, men dette er godt gjemt.

Norge er syvende største bidragsyter til FN. Om vi endrer til bidrag pr innbygger vil jeg tro vi er størst.
Hvor mye av dette som går til IPCC, tror jeg ikke ligger på internett...
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Geir Aaslid on 07.08.2014, 01:58:30
Vi får henvende oss til finans og spørre om planøkonomene deres har en oversikt, eller om de kan si noe om hvilke departementer som bruker penger på klima. Offentlighetsloven kan sikkert være til hjelp her, men jeg tipper det har vært litt journalistisk graving i dette. Får se hva vi finner i løpet av noen dager..
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Amatør1 on 07.08.2014, 16:26:27
Dette er en meget god og konstruktiv tråd!

Hva med statlige og private bidrag til CICERO, Bjerknessenteret mm. ?
Direkte "klimabidrag" av ymse slag til EU?
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Ex-administrator on 07.08.2014, 21:50:25
Da har jeg festet/prioritert denne tråden. Håper den kan leve lenge som en dokumentasjon over alle pengene som har blitt kastet inn i klimakonglomeratet.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Geir Aaslid on 08.08.2014, 03:24:43
Ad Bjerknessenteret og Cicero

Her fins det årsrapporter som ligger på nettet. Der har vi tall nok. Hvis ingen andre laster ned og bruker kalkulatoren, så tar jeg det etter Arendalsuka.

Men dette er altså forskning og ikke uvettige klimatiltak. Riktignok en noe spesiell forsking, siden klimaforskning ikke anerkjenner Popperiansk vitenskapsfilosofi. Det er modeller, all the way down. Men almenheten og våre politikere anser dette for å være seriøs vitenskap, så da er det vanskelig å klassifisere dette som uvettige klimatiltak.

Foreslå derfor tilleggskategorien "Penger brukt på politisert klimaforskning".
Denne Lysenkoismen er selvsagt noe helt annet enn den forskningssatsningen på naturlige klimavariasjoner som er foreslått i seriøse kretser.

Nå ha flere hevdet at det er en kvalitetsforskjell på Bjerknessenteret og Cicero
Førstnevnte hevder at de langt på vei har blitt markedsledende på klimamodeller som inntil videre har et litt bedre rykte enn kjønnsforskningen som UiO er stolte over at de er verdensledende på. Det er et uomtvistelig faktum at de på Bjerknes bygger på solide vitenskapstradisjoner grunnlagt av Wilhelm Bjerknes. At salige WB har snurret i graven i fortvilelse over hva som er gjort i hans navn ved noen anledninger er en annen sak som vi kan gjemme til en annen tråd.
Sistnevnte institusjon som opprinnelig het Institutt for Klimapolitikk er ikke veldig aktive i markedet for klimamodeller, men klimapropaganda er de ganske dyktige på.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Geir Aaslid on 23.08.2014, 14:34:32
Spetalen har tallfestet hva som er brukt i et foredrag i våres, 100 Milliarder er nevnt. Det omfatter:

Det gjelder CO2-rensing på Mongstad, elbilene som har fylt opp kollektivfeltene, og det gjelder monstermastene i Hardanger som skal forsyne plattformene i Nordsjøen med elektrisitet.
http://www.dagbladet.no/a/32300222/
http://www.side3.no/3676095.html

Av disse har vi i vår opplisting ikke regnet med:
Nr 6A Elbiltiltakene (tap grunnet fritak på mva og lavere årsavgift, tap på investeringer i Think)
En Tesla S subsidieres med 760.000 pr bil, ikke inkl gratis strøm og gratis parkering. (Hva med fritak for bompenger?) Pr 1/7 2014 solgt 5100 i Norge, det blir 3.876 Mrd
Så er de alle de andre elbilene, det går med litt der også, det får jeg regne på en annen dag.

Nr 6B Monstermastene i Hardanger
Iht til den useriøse kilden Wikipedia er prislappen 1 Mrd, ikke inkl evt kostnadsoverskridelser.

Da blir status at vi legger til 4.876 Mrd på totalsummen for klimaavlat til nå.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Bebben on 23.08.2014, 22:24:12
Finansavisen skriver at i henhold til "Klimakur"-rapporten vil det koste 460 milliarder 2014-kroner  (http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/artikkel511631.ece)Ã¥ gjøre Norge "klimanøytralt" innen Ã¥r 2030. Eller 90.000 kroner per snute. Men jeg tviler. Dyrere energi vil gjøre alt dyrere, og vil kunne virke hemmende pÃ¥ næringsvirksomhet, utvikling og konkurranseevne. Fra utlandet vet vi at "grønne jobber" er en illusjon. Ringvirkningene av tiltakene kan fÃ¥ uante konsekvenser.

Et kostnadsregnskap må forresten inneholde hva de har tenkt å gjøre med olje- og gassindustrien i landet, som de grønne for lengst har begynt et ideologisk angrep på. Da begynner vi å snakke om virkelig store penger.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Geir Aaslid on 07.09.2014, 22:27:39
UD bruker også penger på klimaet vårt, utrolig nok.

Her er oppslag i pressen i USA som viser hvordan man kjøper seg innflytelse or Norge. På 4 år er det brukt 24 mill USD på bl.a Arktis, NATO og klimadommedag. Her kan amerikanerne trøste seg med at de må bestikkes for å tro på CAGW, her i Norge er det religion hele veien ned. http://nyti.ms/1pECqlv

Det meste av dette er brukt under forrige regjering. Fordelingen er litt ullen, men ved å ta en titt på hva Støre har sagt om havnivå på NRK kan vi trygt anta at minst halvdelen av dette beløpet på ca 120 mill NOK må ha gått til klimabestikkelser.

Punkt 7 UD's pengebruk på klima 60 mill Nok

Børge Brende later til å være minst like klimakåt som forrige hersker i UD, men vi får observere hva mannen faktisk gjør og ikke hva han sier. Det er litt pussig å ha Frp i regjering, hvor de passer på at Høyre ikke bruker for mye penger på tall. Vi ble jo fortalt i valgkampen at det var omvendt.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Bebben on 15.09.2014, 21:22:36
Mange kraftselskap har tapt store penger pÃ¥ vindkraft. Sist ute er Vestavind kraft, som ifølge  NRK Sogn og Fjordane har tapt en kvart milliard (http://www.nrk.no/sognogfjordane/244-millionar-forsvann-med-vinden-1.11932746):

QuoteSpådomane om ei lysande framtid for vindkrafta har førebels ikkje slått til. Ei oppstilling av sju selskap sine avskrivingar i Vestavind Kraft og Vestavind Offshore, viser derimot solide tap. Pengar som elles kunne gått som utbytte til kommunar og fylkeskommunar.

og

QuoteKraftgiganten på Vestlandet, BKK, har gitt opp vindkrafta for å spisse satsinga på vasskraft.

Det mumles om "rammevilkår"... men kanskje det begynner å gå opp for noen at vindkraft ikke er fullt så genialt som de grønnes hype om "fornybar" og "gratis" energi har forespeilet oss.

Når de skriver at dette er "Pengar som elles kunne gått som utbytte til kommunar og fylkeskommunar" forteller det jo også noe om hvor regningen havner, til syvende og sist, enten den nå må betales i form av økte skatter eller dårligere velferd for kommunenes innbyggere.

Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Bebben on 16.09.2014, 22:18:12
La inn følgende innlegg under artikkelen i Dagbladet, som jeg klok av skade kopierer inn her.  (For ordens skyld, Dagbladet har vært OK, "klok av skade" viser til diverse andre aviser, kanskje særlig Adressa.)

QuoteEnda et ufordøyd "klimatelegram" fra NTB. Hvor er det blitt av den selvstendig tenkende, kritiske pressen?

For "grønn" økonomisk vekst, vennligst se på foregangslandet Spania, som har satset tungt på "klimavennlig" energi de siste årene.

For hver ny "grønn" jobb, gikk 2 vanlige jobber tapt. Av 10 nye grønne jobber er bare 1 permanent. De arbeidsledige, dvs. hver fjerde arbeidstaker eller så, sliter med strømregningen, den er skyhøy i forhold til inntekten.

Her hjemme har allerede kraftselskaper i Trøndelag tapt bortimot en milliard på satsing på upålitelige fuglekverner, og så sent som i dag leste jeg på NRK Sogn og Fjordane at kraftselskaper på Vestlandet har tapt en kvart milliard. Det er "Pengar som elles kunne gått som utbytte til kommunar og fylkeskommunar". For små kommuner er ikke dette småpenger. Hvem får svi?

På tide med litt mer sunn skepsis, ikke minst i pressen, mot denne ideologisk begrunnede hypen. Spanjolene har allerede vist oss noe av innholdet i ordet "bærekraftig".
Og alt sammen til ære for et spøkelse kalt "global oppvarming" som i likhet med andre spøkelser glimrer med sitt fravær.

Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Affen on 16.09.2014, 23:07:10
Fra Dagsrevyen NRK i dag:

Regjeringen med pengepakke til klimasaken

Statsminister Erna Solberg sier at hun har et personlig ansvar i klimasaken. Derfor gir regjeringen 200 millioner til Det grønne klimafondet neste år.


http://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-200-mill.-til-klima-1.11935888

Skremselsrapporten som det refereres  til her, skal ogsÃ¥ diskuteres i Debatten pÃ¥ NRK1 torsdag den 18. kl 21.30.
Antar det blir "samme gamle leksa", men kan bli interessant å se likevel.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Boris den nye on 18.09.2014, 07:23:29
En forsker med navn Dokken kom med et vannvittig alarmistisk innslag på TV2 i dag tidlig. Grønlandsisen smeltet visstnok i et forferdelig tempo.
Med en innstendig stemme og dyster mine smørte han virkelig på da han la ut om alt dette forferdelige som nå skjer med Grønlandsisen.

Og svartmalingen må ha lønt seg, for hans forskningsinstitusjon (husker ikke navnet og har aldri hørt om den før) sammen med 2 andre danske forskningsinstitusjoner har fått 100 millioner kroner av EU for å forske på dette.

Pengene sitter løst når det snakkes om klima og katastrofer.
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: Affen on 24.09.2014, 10:33:05
VG i dag:     Norge gir 2,8 milliarder i nye klimaavtaler

Erna Solberg: "Effekten av klimaforandringene merkes på alle kontinenter. Uforminskede klimaforandringer utgjør en stor risiko for helse, matsikkerhet og økonomisk utvikling. Vi har ikke annet valg enn å handle nå."

"Norge vil fortsette å bidra med rundt 500 millioner dollar (cirka 3,1 milliarder) årlig frem til 2020."

Ca. 3,1 mrd. i 5 Ã¥r, blir omtrent 15,5 milliarder  --  og her hjemme stÃ¥r oppgavene i kø, uten at vi har midler til Ã¥ fÃ¥ gjort noe.
En kan bli matt av mindre enn dette.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/norge-gir-2-8-milliarder-i-nye-klimaavtaler/a/23302034/
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: PetterT on 27.06.2018, 22:07:17
MÃ¥nelandingen prislapp 9 - 10 mrd NOK? eller mer?
http://pluss.vg.no/2012/11/27/1037/o2VzWx

MÃ¥nelandingen analysert her:
http://www.klimarealistene.com/2018/06/25/manelandingen/

Statoil prislapp 25 mrd NOK

og Erna vil fortsette galskapen og bruke 20 mrd NOK pr. år til ingen, null, nix, nada nytte, mens helsevesen og politi skriker etter ressurser fordi den beRIKende invasjonen av folk fra dysfunksjonelle stater, som ønsker å snylte på vårt velferdssystem, medfører økte kostnader.

Hva burde bekymre oss mest: klimaendringer eller islam?
https://resett.no/2017/09/25/hva-burde-bekymre-oss-mest-klimaendringer-eller-islam/
Title: Sv: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene.
Post by: PetterT on 28.06.2018, 22:56:24
Rapporten som forsvant (i likhet med mye annen info som IPCC ignorerer, samt Emeritus identitet (uten sammenligning forøvrig)).

Ever wonder where the 275 billion taxpayers money went that got poured down the EU carbon trading system hole?
https://tallbloke.wordpress.com/2018/06/28/ever-wonder-where-the-275-billion-taxpayers-money-went-that-got-poured-down-the-eu-carbon-trading-system-hole/
Title: Re: Hva koster galskapen? Om økonomien i klimatiltakene - 5 års re-visitt
Post by: Telehiv on 21.02.2019, 10:33:43
Denne tråden ble startet i 2014 (!) av Geir Aaslid, og ble fulgt opp av flere vettuge klimadebattanter. Lest over 9000 ganmger!
Det er for øvrig påfallende hvor rett vi fikk den gangen i våre dystre spådommer om klima-selvskadingen! Som vanlig: Skeptikerne har fått rett også her - alarmistene står med buksa rundt anklene som vanlig

NB: Dessverre har også denne tråden fått bokstavtrøbbelet vi ble utsatt for nylig, som gjør det litt irriterende å lese trådens tidligere innlegg. Dette vil imidlertid ikke skje med nye innlegg.

Men hadde det vært et poeng å bokstavelig talt ta opp denne tråden igjen, 5 år etter?
Og se hva som har skjedd av vettløs klimapengebruk og villfaren forskning siden?
Noen som vil dra noen linjer her?

I disse 5 årene har vi jo sett en nyfabrikert løgn om at Norge (egentlig 110% dekket av ren vannkraft) må ha
a) flere utenlandskabler og mange flere vindmøller, altså en unødvendig ødeleggelse av vakkert norsk landskap i kombinasjon med
b) ødeleggelse av norsk strømpris;
c) enda mer norske skattepenger kastet rundt i verden på meningsløs klimaposering,
d) enda flere ærlige forskere dyttet ut i det akademiske mørke for å ha prøvd å søke sannheten om klimaforholdene,
e) klimaskatter og -avgifter har eksplodert mer enn noen kunne forestille seg, osv.

Eller for å sitere en gammel kjenning: Hvor får jeg kjøpt meg en gul vest?