Klimadebatt

Klimadebatt => Energi og miljø => Topic started by: Telehiv on 17.08.2021, 11:33:51

Title: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 17.08.2021, 11:33:51
Prisen på strøm var i andre kvartal tre ganger høyere enn samme kvartal i 2020. Dyrere fossilt brensel og CO2-utslipp i Europa førte til prisøkning i Norge. Den kraftige prisøkningen forklares med at det har vært økt pris på fossilt brensel og utslipp av CO2 i forbindelse med kraftproduksjonen i Europa. Altså en ren konsekvens av ACER-kablene til Europa, altså det som flere av oss her på forumet har advart om i flere år:

– Siden det europeiske og norske kraftmarkedet er tett knyttet sammen via mellomlandsforbindelser, har strømprisen også økt i Norge i andre kvartal, skriver SSB og viser til kvartalsrapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Gjennomsnittlig total strømpris, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 116,1 øre for en kilowattime. Oppgangen på hele 60 prosent skjedde til tross for at Statnett reduserte nettleien med 24 prosent, som et koronatiltak for å hjelpe strømkunder med vanskelig økonomi.

Lenke: https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/08/17/7720667/stromprisen-har-tredoblet-seg-pa-ett-ar?internal_source=sistenytt

(https://mediearkiv.nho.no/fotoweb/embed/2018/06/f5f63810230345e2933b31dcaf8f508d.jpg?width=955)

Men merk dere dette: Den meningsløse klimaselvskadingen er så vidt i gang. Stay tuned, for bl.a. selvskadings-heiakorpset i NHO har avvist til det siste at ACER vil øke strømprisene i Norge. Se hva de nylig har prestert å skrive:

"Vil strømmen bli dyrere med et nytt energisamarbeid?
Det er fundamentale forhold i kraftmarkedet som avgjør kraftprisen (vanntilsig, vind, utvekslingskapasitet, CO2-pris, kull og gass-priser). Dette endres ikke av norsk tilknytning til ACER, og strømprisene går ikke opp som følge av norsk tilknytning til ACER."


https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/7-ting-du-ma-vite-om-acer/

Frekkere enn flatlusa, sa vi i gamle dager...


Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 15.09.2021, 14:34:42
Sammenbruddene og priseksplosjonene rundt den såkalte "fornybarkraften" (som slett ikke er fornybar men derimot bruker en mengde ikke-gjenvinnbare og sjeldne råvarer, gjerne frambrakt med barnearbeid og slavedrift i u-landene) rammer land etter land som har rotet seg inn i illusjonene om at moderne industrisamfunn kan drives på de foreliggende dysfunksjonelle og ustabile erstatninger for atomkraft og tradisjonell fossilkraft:
- Tyskland kjører nå i gang stadig nye gamle kullkraftverk etter hvert som virkeligheten og kraftnøden trenger inn på dem
- tilsvarende, svenskene leter febrilsk etter alternativer til de sikre energikildene de har stengt ned   
- osv.

(https://www.document.no/wp-content/uploads/2021/09/northsealink-prosjektet-image.jpg)

Britene kan ikke leve på norsk selvskading alene (at Norge i tillegg til gassen selger dem vannkraften vi har bruk for selv), så nå trenger virkeligheten seg på der borte også - og vi blir strømpris-ofre i kjølvannet, slik vi har advart om her på forumet i årevis:

https://www.document.no/2021/09/15/elleville-strompriser-i-england-analytikere-spar-det-samme-i-norge/


Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: stjakobs on 19.09.2021, 11:32:23
Høye gasspriser tvinger Yara til å kutte produksjonen – faller på Oslo Børs

Gassprisen er mer enn femdoblet på ett år. Nå må Yara ty til drastiske midler for begrense kostnadsgaloppen.

Sitat Dagens Næringsliv pr. 17. september 2021:

Quote
Fredag morgen melder Yara at de høye naturgassprisene i Europa tvinger selskapet til å redusere produksjonen av ammoniakk. Fra før holder Yara på med noe vedlikeholdsprosjekter, og inkludert dette, reduseres nå Yaras europeiske ammoniakkproduksjon med 40 prosent.

Ammoniakken er innsatsfaktor i produksjonen av Yaras hovedprodukter: Kunstgjødsel i form av urea- og nitratprodukter.

Aksjen falt umiddelbart fra start da Oslo Børs åpnet fredag, og etter kun ti minutter var fallet på 2,5 prosent. Deretter økte kursfallet og utover formiddagen var fallet på godt over fire prosent.

Med det har 4,3 milliarder kroner blåst bort fra Yaras markedsverdi.

– Yara begrenser nå tapet. Man blør jo penger så lenge man produserer ammoniakk med gass kjøpt i spotmarkedet, slår analytiker Morten Normann i Carnegie fast.

– Derfor kommer det heller ikke som en bombe at Yara gjør dette. Ettersom Yara kan importere og kjøpe ammoniakk fra tredjeparter, kan selskapet opprettholde både urea- og nitratproduksjonen, legger Normann til.

Seks fabrikker påvirkes
Ammoniakk er den viktigste byggeklossen i produksjon av kunstgjødsel, og Yara reduserer nå ammoniakkproduksjonen på følgende fabrikker:

 • Brunsbüttel i Tyskland

  Herøya i Porsgrunn

  Sluiskil i Nederland

  Ferrara i Italia

  Hull i England

  Le Havre i Frankrike

Yara kopierer nå den amerikanske kunstgjødselprodusenten CF Industries, som onsdag meldte at begge dets britiske fabrikker stenges helt ned.


Lenke: https://www.dn.no/industri/yara/svein-tore-holsether/hoye-gasspriser-tvinger-yara-til-a-kutte-produksjonen-faller-pa-oslo-bors/2-1-1069139 (https://www.dn.no/industri/yara/svein-tore-holsether/hoye-gasspriser-tvinger-yara-til-a-kutte-produksjonen-faller-pa-oslo-bors/2-1-1069139)


Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: ConTrari1 on 19.09.2021, 22:35:34
Høye gasspriser tvinger Yara til å kutte produksjonen – faller på Oslo Børs

Gassprisen er mer enn femdoblet på ett år. Nå må Yara ty til drastiske midler for begrense kostnadsgaloppen.

Sitat Dagens Næringsliv pr. 17. september 2021:

Quote
Fredag morgen melder Yara at de høye naturgassprisene i Europa tvinger selskapet til å redusere produksjonen av ammoniakk. Fra før holder Yara på med noe vedlikeholdsprosjekter, og inkludert dette, reduseres nå Yaras europeiske ammoniakkproduksjon med 40 prosent.

Ammoniakken er innsatsfaktor i produksjonen av Yaras hovedprodukter: Kunstgjødsel i form av urea- og nitratprodukter.

Aksjen falt umiddelbart fra start da Oslo Børs åpnet fredag, og etter kun ti minutter var fallet på 2,5 prosent. Deretter økte kursfallet og utover formiddagen var fallet på godt over fire prosent.

Med det har 4,3 milliarder kroner blåst bort fra Yaras markedsverdi.

– Yara begrenser nå tapet. Man blør jo penger så lenge man produserer ammoniakk med gass kjøpt i spotmarkedet, slår analytiker Morten Normann i Carnegie fast.

– Derfor kommer det heller ikke som en bombe at Yara gjør dette. Ettersom Yara kan importere og kjøpe ammoniakk fra tredjeparter, kan selskapet opprettholde både urea- og nitratproduksjonen, legger Normann til.

Seks fabrikker påvirkes
Ammoniakk er den viktigste byggeklossen i produksjon av kunstgjødsel, og Yara reduserer nå ammoniakkproduksjonen på følgende fabrikker:

 • Brunsbüttel i Tyskland

  Herøya i Porsgrunn

  Sluiskil i Nederland

  Ferrara i Italia

  Hull i England

  Le Havre i Frankrike

Yara kopierer nå den amerikanske kunstgjødselprodusenten CF Industries, som onsdag meldte at begge dets britiske fabrikker stenges helt ned.


Lenke: https://www.dn.no/industri/yara/svein-tore-holsether/hoye-gasspriser-tvinger-yara-til-a-kutte-produksjonen-faller-pa-oslo-bors/2-1-1069139 (https://www.dn.no/industri/yara/svein-tore-holsether/hoye-gasspriser-tvinger-yara-til-a-kutte-produksjonen-faller-pa-oslo-bors/2-1-1069139)


Mat, det er noe som lages i butikker. Mat har ikke noe å gjøre med skumle saker som ammonium eller naturgass eller diesel. Mat kommer ferdig-grønt inn i hyllene. Men hvorfor er da hyllene tomme?

Det varsles om akutt nasjonal krise for matproduksjon og leveranser i Storbritannia etter at gjødselgiganten Yara reduserer produksjonen av ammonium i Europa på grunn av høye naturgasspriser. Samtidig melder den amerikanske gruppen CF Industries at de har stanset produksjonen av ammonium ved to anlegg i Nord-England som leverer omtrent 40 prosent av Storbritannias behov for gjødsel.

CF Industries produserer ammoniumnitrat, et produkt som er meget eksplosivt og derfor vanskelig å importere på grunn av transport.

Storbritannia har allerede en god stund fått merke at landet mangler britiske trailersjåfører etter at tusenvis av innvandrersjåfører reiste hjem til sine respektive land under koronakrisen. Det er ofte mangel på matvarer som står på handlelisten
.


https://www.document.no/2021/09/18/hoye-gasspriser-kan-fore-til-akutt-matmangel-i-storbritannia/
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 20.09.2021, 08:45:41
Hvis SP klarer å holde SV utenfor regjering er det kanskje håp om at man kan reversere den ekstremt selvskadende strømpolitikken, jfr. idiotiet rundt elektrifisering av sokkelen som alene ødelegger hele logistikkjøringen for norske strømforbrukere og vil bidra til å kjøre elprisene ytterligere til himmels. I stedet for å tilby rimelig strøm for å holde landindustrien konkurransedyktig.

Men om Sp klarer/våger å forlange SV utenfor regjering er kanskje for mye å håpe på.
Så det er bare å lete fram stillongsen allerede.
 
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 20.09.2021, 08:59:16
Litt sent å begynne å ynke seg nå?
Hvorfor i huleste finnes det ett eneste menneske i fagbevegelsen som har stilt seg positivt til ACER?!
Vi får håpe de har lært nå?

https://e24.no/olje-og-energi/i/y48y7g/elkem-slaar-alarm-om-dyr-stroem-ber-politikerne-begrense-krafteksporten

Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: ConTrari1 on 20.09.2021, 12:04:28
Litt sent å begynne å ynke seg nå?
Hvorfor i huleste finnes det ett eneste menneske i fagbevegelsen som har stilt seg positivt til ACER?!
Vi får håpe de har lært nå?

https://e24.no/olje-og-energi/i/y48y7g/elkem-slaar-alarm-om-dyr-stroem-ber-politikerne-begrense-krafteksporten

Beste som kan skje i klimasaken er at nordmenn får smake på effekten av "grønt skifte" og gjøre opprør mot ekstreme strømpriser. Da mister styresmaktene politisk kapital over en sak som bare kan forsvares ut fra "redd klimaet"-propaganda.

Så derfor: JA til dritdyr strøm!
Title: Strømprisen tredoblet siden i fjor, Britene fyrer opp gasskraftverka sine :-)
Post by: frankolsen on 23.09.2021, 22:59:00
Britene har også fyrt opp igjen sine gamle kullkraftverk:
https://www.framtidinord.no/ntb/utenriks/2021/09/23/Britene-tyr-til-kullkraft-24624296.ece
"Det Grønne Skiftet" går altså fortsatt så det griner  ;D
Title: Re: Strømprisen tredoblet siden i fjor, Britene fyrer opp gasskraftverka sine :-)
Post by: translator on 24.09.2021, 00:19:51
Britene har også fyrt opp igjen sine gamle kullkraftverk:
https://www.framtidinord.no/ntb/utenriks/2021/09/23/Britene-tyr-til-kullkraft-24624296.ece
"Det Grønne Skiftet" går altså fortsatt så det griner  ;D

Mener du det GRÅ skiftet?  ;)

https://steigan.no/2020/11/det-gra-skiftet-pa-haramsoya/
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 27.09.2021, 08:45:12
Her er en interessant artikkel om grønn-floppen og energikrisen særlig i UK, samt opplysende informasjon om hvordan norske strømleverandører vil prioritere UK nå pga. de avsindige prisene de får der nå.
 
Lenke: https://www.thenationalnews.com/business/energy/2021/09/24/europes-energy-crisis-a-switch-back-to-coal-is-on-the-cards/?mc_cid=7eefa2d10a&mc_eid=2206e9995b 

Som Olav Johan Botnen, senior analytiker hos Volue Insight, sier i denne artikkelen:

“Almost all of that export will go to the UK this winter, as we expect prices there to be higher than in the rest of Europe”

Det overordnede spørsmålet er selvsagt når de vestlige industrilandene vil trappe ned sin katastrofale selvskading med feilsatsingen på det de tror er "grønn" energi - som ikke bare er håpløst dysfunksjonell, ineffektiv og dyr, men også er mer miljøødeleggende enn tradisjonell fossil kraft oppå alt - og prøve å få verden i gang igjen før Kina kjøper opp hele det vestlige konkursboet.
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor - UK setter inn hæren
Post by: Telehiv on 27.09.2021, 09:15:15
I UK snakker vi ikke om tredobling av strømprisen, i forrige uke ble det meldt om opp til 47 kr pr. kilowattime (!!).
En regnekyndig person fant ut at strømprisen nå gjorde at han heller kunne kaste t-skjortene han tenkte å vaske og heller kjøpe nye i stedet for samme kostnad.

Ærverdige The Times - som synes å begynne å angre på at også de har lallet med klimaindustriens samfunnsrasering - melder nå at man vil sette inn soldater for å få energikrisen under kontroll.

https://www.thetimes.co.uk/article/army-will-be-sent-in-to-tackle-fuel-crisis-q96jdwth2
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: ConTrari1 on 27.09.2021, 10:27:50
Her er en interessant artikkel om grønn-floppen og energikrisen særlig i UK, samt opplysende informasjon om hvordan norske strømleverandører vil prioritere UK nå pga. de avsindige prisene de får der nå.
 
Lenke: https://www.thenationalnews.com/business/energy/2021/09/24/europes-energy-crisis-a-switch-back-to-coal-is-on-the-cards/?mc_cid=7eefa2d10a&mc_eid=2206e9995b 

Som Olav Johan Botnen, senior analytiker hos Volue Insight, sier i denne artikkelen:

“Almost all of that export will go to the UK this winter, as we expect prices there to be higher than in the rest of Europe”

Det overordnede spørsmålet er selvsagt når de vestlige industrilandene vil trappe ned sin katastrofale selvskading med feilsatsingen på det de tror er "grønn" energi - som ikke bare er håpløst dysfunksjonell, ineffektiv og dyr, men også er mer miljøødeleggende enn tradisjonell fossil kraft oppå alt - og prøve å få verden i gang igjen før Kina kjøper opp hele det vestlige konkursboet.

Ikke snakk for høyt om energipriser og krise i UK, da kan vi tape masse penger! Faktum er at britene kan løse sine sorger meget enkelt, som Delingpole skriver:

But there was, he added cheerily, a perfect solution right on Britain’s doorstep. Or, underneath it, rather…

And then in the region of Blackpool – as if by a miracle – we may have found the solution. The extraction of shale gas by hydraulic fracture, or fracking, seems an answer to the nation’s prayers. There is loads of the stuff, apparently – about 1.3 trillion barrels; and if we could get it out we could power our toasters and dishwashers for the foreseeable future. By offering the hope of cheap electricity, fracking would make Britain once again competitive in sectors of industry – bauxite smelting springs to mind – where we have lost hope.

The extraction process alone would generate tens of thousands of jobs in parts of the country that desperately need them. And above all, the burning of gas to generate electricity is much, much cleaner – and produces less CO2 – than burning coal. What, as they say, is not to like?

What indeed, Boris Johnson. What indeed!?


Du vil vel ikke skade Norges økonomi, Telehiv?

https://www.breitbart.com/europe/2021/09/25/fracking-could-have-saved-britain-as-bojo-well-knew/
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: ConTrari1 on 27.09.2021, 10:49:18
Her er en interessant artikkel om grønn-floppen og energikrisen særlig i UK, samt opplysende informasjon om hvordan norske strømleverandører vil prioritere UK nå pga. de avsindige prisene de får der nå.
 
Lenke: https://www.thenationalnews.com/business/energy/2021/09/24/europes-energy-crisis-a-switch-back-to-coal-is-on-the-cards/?mc_cid=7eefa2d10a&mc_eid=2206e9995b 

Som Olav Johan Botnen, senior analytiker hos Volue Insight, sier i denne artikkelen:

“Almost all of that export will go to the UK this winter, as we expect prices there to be higher than in the rest of Europe”

Det overordnede spørsmålet er selvsagt når de vestlige industrilandene vil trappe ned sin katastrofale selvskading med feilsatsingen på det de tror er "grønn" energi - som ikke bare er håpløst dysfunksjonell, ineffektiv og dyr, men også er mer miljøødeleggende enn tradisjonell fossil kraft oppå alt - og prøve å få verden i gang igjen før Kina kjøper opp hele det vestlige konkursboet.

Første skritt ut av "grønndrømmen" blir vel å ta atomkraft inn i varmen (sic) igjen, selv MDG går inn for det:

MDGs landsmøte har vedtatt at partiet skal støtte moderne kjernekraft.

https://resett.no/2021/03/26/mdg-sier-ja-til-atomkraft/

Frankrike har jo ikke annet valg enn å støtte kjernekraft, med ca. 70% av el-produksjonen fra atomkraftverk:

Europa vil ikke klare å nå målet om CO2-nøytralitet innen 2050 uten kjernekraft, sier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

Frankrike og seks østeuropeiske EU-land forlanger at unionen anser kjernekraft som bærekraftig. Le Maire er på det rene med at noe slikt krever politisk kamp, og det pågår for tiden harde diskusjoner om saken i unionen.


Man må vel regne med at land som Polen og Tsjekkia vil kjempe hardt også for kullkraft. Det blir svært hult når tyskerne fyrer opp brunkull i panikk men forlanger at andre skul klare seg uten.

https://www.document.no/2021/04/27/frankrikes-finansminister-co2-noytralitet-er-umulig-uten-kjernekraft/

Og i Sverige:

Støtten til kjernekraft er rekordhøy i Sverige, og stadig færre er imot, viser en ny meningsmåling.

Svenskenes støtte til atomkraft har i mange år vært økende. Men i år har den for alvor tatt av, viser en årlig meningsmåling gjort av Novus som stiller det samme spørsmålet til drøyt 1.000 personer.

46 prosent av de spurte sier i år at de støtter fortsatt bruk av kjernekraft og bygging av nye atomkraftverk om det blir behov for det, mens 31 prosent er for kjernekraft, men ikke nye anlegg.

Bare 14 prosent er nå for å avvikle kjernekraften, mens 10 prosent sier de ikke har tatt stilling.


https://www.document.no/2021/06/27/okende-stotte-til-kjernekraft-i-sverige/

Man bør riktignok ikke se bort fra at den historien kan bli like langdryg som Draumkvedet, om enn ikke med samme litterære kvalitet.

En pådriver kan være den forestående økonomiske krisen i Europa. EU er bankerott, mye på grunn av gigantiske Corona-låneopptak. Det kan tenkes at om kort tid blir spørsmålet, redde klimaet eller ha mat på bordet? Det er lenge blitt hevdet av folk som Reiner Füllmich at bl. a. tyske pensjonsfond er tomme, og at Corona-tiltak må ses i lys av behovet for å temme og disiplinere folket i forkant av et enormt raseri når de oppdager at pengene deres er borte.

Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 05.11.2021, 15:36:08
Her er en ny analyse fra Thema (signert av partner og analytiker Marius Holm Rennesund) som viser at utenlandskablene er sentrale kostnadsdrivere for strømprisen her til lands:

....3200 kroner per familie
Så beveger Thema seg inn på det som er sprengstoff i en betent norsk debatt, nemlig hvor mye nye utenlandskabler øker prisene.
– Å knytte Norge tettere til Tyskland og Storbritannia har påvirket kraftprisene i Norden. Vi anslår at effekten på nordisk systempris for 2021 har vært en økning på 5,9 euro/MWh, skriver Thema.

Men dette tallet gjelder hele det nordiske markedet, og Thema kommer med en viktig presisering:
– Effekten på prisene i Sør-Norge (NO2), der disse forbindelsene kommer i land, kan bli så høy som 13 euro/MWh i år, heter det i analysen.

13 euro/MWh, da snakker man om en stor effekt. Med dagens eurokurs betyr det 12,8 øre/kWh. For en husstand i Sør-Norge med et årlig forbruk på 20.000 kWh betyr det en økt kostand på rundt 3200 kroner inkludert moms.

13 euro i prisøkning er mye mer enn tidligere anslag fra NVE som er i størrelsesorden 1-3 øre/kWt.


Resten kan dere lese her:
https://www.europower-energi.no/kraftmarked/de-nye-kablene-oker-stromprisen-mer-enn-lite-vann-i-magasinene/2-1-1094638

Hvem tror man kan drifte dette enorme energimarkedet på luft og solcellekjærlighet?!
(https://images-global.nhst.tech/image/Nm1FRHhueW0xQ0w2cTV4am1lN0lhYTRub2hxN0VydUhQMGlvWnZUN21uYz0=/nhst/binary/cec5f7d9fc035e5991c128b8a5cda34e?image_version=800)

Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 15.11.2021, 19:35:07
Ja, nå kan vi alle glede oss, for nå skriver e24 stolt at man trapper opp kapasiteten på Englandskabelen:

"Snart blir det mulig å sende enda mer strøm til Storbritannia"

Men hva får vi igjen for det, vi som en gang hadde rimelig vannkraft til alle her på berget?
Vi bør vel i alle fall få gratis billetter til Man Uniteds hjemmekamper, der Ole Gunnar nå kan vandre rundt i flomlys fra norsk vannkraft.

Verdens lengste sjøkabel med stort energitap underveis
Arbeidsplattformen ble bygget på stedet for å legge strømkabelen i Suldalsvatnet - du betaler!

(https://www.statnett.no/globalassets/her-er-vare-prosjekter/mellomlandsforbindelser/north-sea-link/dji_0141.jpg?width=1062&mode=Max&scale=Both)

Lenke: https://e24.no/olje-og-energi/i/dnG2VA/trapper-opp-kapasiteten-paa-englandskabelen


Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 30.11.2021, 22:57:05
Overskriften om "tredobling av strømprisen siden i fjor" er nå helt utdatert:
Strømprisen sender nå helt vanlige folk på fattigkassa, og Fredrik'en benyttet anledningen til et avslørende Debatten rundt temaet, der vi atter fikk demonstrert at politikerne ikke kommer til å gjøre annet enn å prate seg bort fra den klimaposørskapte energikrisen de selv har skapt - både de som i 8 år under Erna dro oss inn i den ødeleggende frimarkedsbaserte prisgaloppen på strøm, og de som nå sitter og ikke tør å reversere galskapen. 

Hovedproblemet er selvsagt at ingen i verken forrige eller nåværende regjering tør å røre en tomme av ACER og tilhørende EU-underdanighet. Dermed vil denne galskapen fortsette til det blir så ille at ikke-parlamentariske krefter (trolig med hjelp av deler av fagbevegelsen) tar grep selv og parkerer de selvskadende EU-dilterne på gangen mens de rydder opp.

PS: Hvor lenge kan tidenes mest ukvalifiserte olje og energistatsråd (Marte Mjøs Persen) overleve som barnelespende ignorant? Det var jo fysisk vondt å høre denne feilplasserte stakkarens tomprat også i kveld: Hun skulle "se på saken" var det eneste vi registrerte i den tilbakevendende barnelespestotringen. Mens hele folket skriker på handling...

(https://images03.dn.no/aptoma/users/drf-dn/images/56085065.jpg?t%5Bstrip%5D=true&t%5Bcrop%5D%5Bx%5D=0&t%5Bcrop%5D%5By%5D=180&t%5Bcrop%5D%5Bwidth%5D=1600&t%5Bcrop%5D%5Bheight%5D=767&t%5Bresize%5D%5Bwidth%5D=632&t%5Bresize%5D%5Bheight%5D=302&accessToken=02e0fa6afd64da3d2d5d95df117973eec6c705fe3bfac4dd51cefbd6e75376cf)

Støre må ha hatt et grenseløst behov for å putte inn et faglig nek (riktignok fra rett region iht regjeringskabal-stolleken, men Bergen har jo ikke en eneste kompetent politiker lenger) som gissel for å unngå Barth Eide i den stolen. Det må jo snart bli et folkekrav å slippe å høre Persen snakke barnespråk som "fåsjæmpel" (i.e. "for eksempel") i TV-ruta. Dette var ei tullhøne som løp rundt i Bergens gater med en illrød hanekam og AKP-slagord før hun oppdaget at lykken lå i å liste seg opp den bergenske AP-stigen som reformert besteborger. En stige som dessverre var så kort og tom for seriøse kandidater at hun oppdaget til sin sanseløse glede at hun var havnet på øverste trinn før hun fikk lespet kake. Deretter har hun vært sentral i å ødelegge byens trivsel sammen med de førerkortløse i SV og MDG. Og stolt av det, sies det.

 
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Affen on 01.12.2021, 13:59:08
Med det såkalte "Grønne skifte" kommer man til å ta drepen på det norske samfunnet.
Med stadig synkende temperatur og følgelig større kraftbehov for boliger, kjører man på med elektrifisering
av biler, båter, fly, anleggsmaskiner etc..  Ja kort sagt alt som drives av en forbrenningsmotor skal over til elektrisk drift.
På toppen kommer også galskapen med elektrifisering av sokkelen og CO2-fangst og lagring.

Det skulle være interessant å få et intervju med denne karen i dag, Søviknes og høre hva han nu sier om strøm-prisen.

https://www.youtube.com/watch?v=yDhrIvMKalw&t=136s

Den som lever får se, heter det.
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 01.12.2021, 16:45:12
Godt å høre fra deg igjen, Affen!
Du har alltid noe godt i påsan!

Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Affen on 01.12.2021, 18:55:49
Takk for det, Telehiv.  En får prøve å henge med i svingene så godt en kan, vet du   :)
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 02.12.2021, 10:33:05
Mens jeg går her og aner fred og ingen fare i deilige Snyden siden jeg har stengt ned det meste av elforbruk og akter å fortsette slik, detter det inn en melding fra netteier BKK om prinsippene for nettleie: "Kunder som bruker veldig lite strøm får også en økning. Årsaken er at den faste delen av nettleien øker".

Logikken er jo fullstendig pervers, utlagt i forståelige ord: Prøver du å spare strøm, straffer vi deg på nettleien. Du skal blø uansett.

De eier rett og slett ikke skam. Og myndighetene lar dem ture fram. Utleie av gule vester kan bli big business til slutt?

Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 02.12.2021, 22:04:17
PS: Hvor lenge kan tidenes mest ukvalifiserte olje og energistatsråd (Marte Mjøs Persen) overleve som barnelespende ignorant? Det var jo fysisk vondt å høre denne feilplasserte stakkarens tomprat også i kveld: Hun skulle "se på saken" var det eneste vi registrerte i den tilbakevendende barnelespestotringen. Mens hele folket skriker på handling...

Som jeg tok opp foran, hvor lenge kan en så komplett inkompetent statsråd kunne sitte i denne jobben?
Norge har verdens mest avanserte olje- og energitekniske infrastruktur og forvaltningsregime, mens Persen har et par grunnfag i litteratur og "kultur" e.l.....
Hennes stab vil selvsagt, så lenge det går, måtte trå til og hjelpe henne å unngå alle offentlige situasjoner, herunder redegjørelser i stortinget, som kan avsløre at hun ikke aner hvor hun har havnet, og hva som kreves av reell innsikt i en slik jobb.
Nå skygger hun allerede banen i stortinget:

Lenke: https://resett.no/2021/12/02/rodt-ville-ha-redegjorelse-fra-olje-og-energiministeren-fikk-avslag/

Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: ConTrari1 on 02.12.2021, 22:22:19
Herregud mann, gi henne tid til å google "olje".

Ser du frem til karantene-tiden?
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 07.12.2021, 17:33:14
I dag får vi ytterligere bekreftet at denne stakkarslige energistatsråden vil oppføre seg som verst fryktet.
Document (dessverre bak betalingsmur) har i dag denne ingressen:

Regjeringen setter hensynet til EU høyere enn til egne borgere
Av: Christian Skaug   7. desember 2021, 14:09

Energiministeren vil ikke redusere krafteksporten for å senke strømprisen. Det betyr at Norges regjering nå er et administrativt organ for EU som ikke arbeider for Norges befolkning, men for unionen. Da Norge var i union med Sverige, motarbeidet ikke regjeringen i Stockholm norske interesser aktivt slikt regjeringen i Oslo gjør i dag.

Lenke: https://www.document.no/2021/12/07/regjeringen-setter-hensynet-til-eu-hoyere-enn-til-egne-borgere/

Det store hjertesukket:
Hvor lenge skal Norge finne seg i at hele politikerkobbelet når de prøves, uten et eneste partiunntak, danser selvskadende og landssvikende for EU i alle henseende, der energiidiotiet tar kaka fullstendig?

Det er jo ingen hjelp i å skifte regjering, alle løsninger ender jo uansett med et knippe unasjonale globalister som sikler etter fete EU- og FN-bein hele gjengen. Det norske folk betaler gildet mens denne gjengen driver privat matauk og plyndrer statskassa for pendlerpenger m.m.

Stakkars enker og faderløse som skal vasse i imaginær snø til arbeid til vinteren (de kan jo ikke ta bilen, det er ikke praktisk eller økonomisk mulig lenger).
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: stjakobs on 07.12.2021, 22:28:21
Pensjonist Harald Mellerud, som i sin tid var leder for Salten Kraftsamband, har skrevet denne artikkelen. Dette er en kopi fra Avisa Nordland den 7.12.2021:

Quote
Jeg er en eldre mann nå, men eldre mennesker kan fortsatt ha noe å bidra med blant alle de yngre som i dag i stor grad dominerer debatter og har posisjoner i samfunnsmaskineriet.

Jeg var i mitt yrkesaktive liv leder for et av Norges største kraftselskaper, Salten Kraftsamband AS på Fauske. Sammen med nær 200 medarbeidere hadde vi kompetanse og økonomiske ressurser som ga oss posisjoner innenfor all energiforvaltning og tilknyttede aktiviteter.

Dette var også grunnen til at jeg personlig hadde sentrale verv i styrer og komiteer innenfor Samkjøringen av kraftverkene i Norge, Vassdragsregulantenes forening, Eurokraft Norge AS, Norsk Energiverk Forsikring AS, Nordenfjelske Energi AS for å nevne noe.

Jeg må få nevne at jeg var en av motstanderne til den liberalisering av kraftforsyningen som politikerne på Stortinget gjennomførte i 1991.

Finn Lied, Arbeiderpartiet’s dyktige og meget kunnskapsrike talsmann innenfor energiforvaltning, uttalte om den nye liberale energiloven : «Feil lov i feil land til feil tid».

Men politikerne valgte ikke å lytte til ham i sin liberaliseringshunger.

I dagens debatt om strømpriser og forvaltning av våre vannkraftressurser framkommer det til stadighet mange feilaktige påstander som jeg tillater meg å bemerke og korrigere:

Definisjon av forsyningssikkerhet i Norge innenfor et tidsrom 1. januar til 31. desember år om annet gir et feilaktig bilde av forholdene. Forsyningssikkerheten i vårt vannkraftbaserte system er alltid å ha tilstrekkelige tilgang på strøm til å dekke alt innenlands forbruk i det minst vannrike år av 20,- såkalt bestemmende år.
Det å trekke inn utenlandskabler og Putin’s prisfastsettelse av gass er i denne ammenheng villedende. I beste fall mangel på systemforståelse.
Vi kan utmerket godt i vår vannkraftforvaltning utveksle kraft med utlandet.

Og det skal vi også gjøre.

Men vi må gjenopprette et Samkjøringen som hele tiden kontrollerer og vurderer forsyningssikkerhet der tilgang på rimelig kraft til industri og bosetting i Norge har et politisk bestemt fundament. I klartekst innebærer dette at vannkraftprodusentene må pålegges et styringsverktøy for sin produksjon som sikrer kraftbalanse med rimelige kraftpriser. Det kan ikke lenger være slik at kraftselskapenes produksjon kun er styrt av selskapenes føringer for optimal inntjening av vår felles eiendom vannkraften. Vår vannkraft bør ikke være en handelsvare med utlandet uten overordnet hensyntagen til industri og bosetting innenlands.

Siden Arbeiderpartiet har en sterk posisjon i LO bør de lytte til noen av nestorene der som jeg erfarer har forstått problemene i dagens regime.

På svært kort sikt må nå de mest vanskeligstilte få hjelp med sine strømregninger. Men det er ingen mening i å fortsette med å bruke kontantoverføringer som løsning på mislykket liberaliseringspolitikk.

Systemet innen forvaltningen av våre vannkraftressurser må snarest endres.
Lenke til artikkelen i online-utgaven av Avisa Nordland:
https://www.an.no/vannkraften-i-var-energiforvaltning/o/5-4-1518335 (https://www.an.no/vannkraften-i-var-energiforvaltning/o/5-4-1518335)


Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 07.12.2021, 23:29:06
Pensjonist Harald Mellerud, som i sin tid var leder for Salten Kraftsamband, har skrevet denne artikkelen. Dette er en kopi fra Avisa Nordland den 7.12.2021:

Steinar, takk for at du la ut denne viktige artikkelen.
Befriende å se at det ennå lever igjen noen voksne, ansvarlige energiforvaltere, selv om Mellerud er pensjonert nå. Melleruds klare tale om hva man engang visste var energiforvaltning til landets beste viser så altfor tydelig hva slags søppelpolitikere som råder nå.
Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet siden i fjor
Post by: Telehiv on 15.12.2021, 22:53:51
Grådigheten og knefallet for EU gir stadig grimmere uttrykk for vår tapte kontroll med strømeksporten:

Strømkrisen: Nå eksporterer vi 17 ganger så mye som vi importerer

Til tross for at det er historisk lite vann i magasinene, går krafteksporten i rekordtempo.
Vannstanden i magasinene fortsetter å synke, ifølge nye tall fra NVE.
– Fremdeles nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av uke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 62,2 prosent, opplyser NVE i en melding.
– Gjennom uken gikk magasinfyllingen ned med 3,3 prosentpoeng, påpeker NVE.

Den normale fyllingsgraden de siste 20 årene er 75,8 prosent på samme tidspunkt.
Det er imidlertid enda mer anstrengt i problemområdene i Sør-Norge. I sørvest er fyllingsgraden bare 55,3 prosent.

Ifølge Statnett var nær 94 prosent av all strøm som ble sendt i Norges utenlandskabler, strøm som gikk ut av Norge. Netto eksport fra Norge var 711 GWh, 711.221.800 kWh, i forrige uke. Det var 65 prosent mer enn uken før, skriver Nettavisen.

Dette er nok strøm til å holde en million panelovner på 1000 watt gående døgnet rundt i over åtte år. Vi eksporterer nå altså 17 ganger mer strøm enn vi importerer.

Samtidig skal Statnett snart doble kapasiteten på den nye kraftkabelen til Storbritannia, som i likhet med Tyskland og Danmark har ekstremt høye strømpriser for tiden.


Lenke: https://resett.no/2021/12/15/stromkrisen-na-eksporterer-vi-17-ganger-mer-enn-vi-importerer/

Title: Re: ACER og CO2-avgift: Strømprisen tredoblet (nå: tidoblet) siden i fjor
Post by: Telehiv on 21.12.2021, 11:31:21
Nå er vi altså allerede der vi her på forumet advarte om for flere år siden: ACER-avtalen ville sende norske strømpriser ut av kontroll. ACER-agitatorenes benektelser begynner nå å nærme seg kriminell villedning av offentligheten.

Når vi samtidig har visst at EUs tragiske forsøk på å overbevise hverandre om at vind og sol kan erstatte fossil energi og atomkraft ville slå dundrende feil, så var det klart allerede for flere år siden at norske strømkunder gikk mot en sikker ruin.

Spørsmålet er om vi noen gang klarer å stille noen av grønntullingene og EU-kåtingene ansvarlige for denne miseren.
Og ikke minst: Om våre egne politikere - når de nå kanskje begynner å skjønne hva de har rotet oss inn i - klarer å trekke oss såpass ut av denne galskapen igjen at vi kan hente tilbake noe av av vannkraften vi har betalt for med våre skattepenger i over hundre år, og som nå selges over våre hoder til EU.

Her et lite eksempel på det offentlige og mediemessige tullpratet og ansvarsfraskyvelsene som kraftbransjen får lov å fortsette med, når vi med vettet i behold har sett dette komme i mange år:
Lenke: https://e24.no/olje-og-energi/i/pW4Kbw/kraftbransjen-reagerer-paa-hoeye-priser-dette-lover-ikke-bra