Klimadebatt

Klimadebatt => Andre emner enn klima => Topic started by: Telehiv on 10.02.2021, 10:32:52

Title: Sverige sliter på område etter område
Post by: Telehiv on 10.02.2021, 10:32:52
I "gamle" dager var det et munnhell at Norge pleide å dilte etter det vellykkede Sverige i sosiale fremskritt, dog 10 år etter.
La oss håpe det ikke vil gjelde nå:
- svenskene har for lengst overgått alle de andre nordiske landene i å ta inn et høyt antall MENA-klientell (Midt-Østen og Nord-Afrika)
- samtidig nekter landet å innrømme eller prøve å justere de samfunnsproblemene dette har medført (arbeidsledighet, gettoisering/no-go soner, vold, et uendelig antall bombesprengninger i gatene, osv.)
- landets arrogante og "selvkonstruerte" holdning til corona-pandemien - der fagetatene har fått styre uten politisk overstyring som i de andre nordiske landene - har medført en ukontrollert spredning, ikke minst blant det høye antallet innvandrere som har langt høyere smittenivå enn andre grupper. Men som man fremdeles ikke skal snakke om i korrekte kretser i Sverige.   
- i tillegg har landet brukt mye energi på å annamme de mest aparte nye identitetsrøyrslene, som bidrar til å ytterligere handlingslamme løsninger på mer presserende behov. En hvit middelaldrende mann - om aldri så seriøs og faglig tung - som krever at noen tar tak i de nevnte problemer blir raskt klubbet ned som fascist og rasist, o.l.
- Sverige har ingen oljeindustri de kan ødelegge slik som de kaklende klasser ønsker i Norge, men de er likevel langt framme på klimaselvskading ved å legge ned tradisjonelle kraftkilder inkl. atomkraften, og akkurat nå har den kalde vindstille vinteren og knelende vindmøller ført til at de har startet opp store oljefyrte nødanlegg (sic).
- osv.

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNk8gxZjdxHGHY9Gt_XGrFz0mXirmDBR1qkg&usqp=CAU)

Det store spørsmålet: Når vil vi se de første tegnene til et økonomisk sammenbrudd?
Dette er dessverre allerede i gang, la oss se på noen sentrale økonomiske indikatorer:

Sverige varsler nå nullrente til 2024
Riksbanken holder renten på null prosent og utelukker ikke ytterligere rentekutt, i tråd med økonomenes forventninger.
- Riksbanken anslår at renten vil holdes på dette nivået ut prognoseperioden, som strekker seg til første kvartal 2024.
«Det er også fullt mulig å senke styringsrenten, særlig hvis tilliten til inflasjonsmålet skulle trues», skriver sentralbanken.
Det gjøres heller ingen endringer i støttekjøpsprogrammet på 700 milliarder svenske kroner.

- Sentralbanken venter nå et fall i økonomien (BNP) på 2,8 prosent i 2020, oppjustert fra et fall på 4,0 prosent i november-rapporten.
- For 2021 lyder prognosen på 3,0 prosent vekst. Det gjenstår å se, landet synes å ligge etter dette målet allerede, jfr. her også at (den offisielle) arbeidsledigheten anslås til 8,3 prosent i 2020 og økende til 8,5 prosent i 2021.

Alle vet at de svenske arbeidsledighetstallene er grovt feilaktige: Som i Norge skjuler den svenske regjeringen mye arbeidsledighet, særlig for innvandringsgruppene, ved å innføre nye og tilpassede "målegrep" for arbeidsledighet. Flere kritiske svenske økonomer har uttalt at dette er en boble som før eller senere vil briste, og at det svenske samfunnet skulle ha begynt å ta tak i dette problemet for mange år siden.
I stedet har deres NAV-variant tillatt at store innvandringsgrupper har kunnet leve parallelle liv, med offentlig betalt arbeidsløyse kombinert med oppbygging av en økende svart økonomi i stadig større lukkede miljøer. Les: En stadig større del av samlet økonomi unndras beskatning. 

Vi har dessverre sentrale partier og miljøer som prøver å kjøre Norge i samme retning.
Spørsmålet er om høstens valg kan løse noe av dette når alle (med et lite unntak for SP) synes å henge seg på samme sikre vei til undergang - i hellig overbevisning om sin høye verdensfrelsermoral.

Jeg frykter at de kommende suksessbedrifter både i Sverige og Norge blir selskap som starter masseproduksjon av klimanøytrale og biobaserte kollektbøsser.
Title: Re: Sverige sliter på område etter område
Post by: Telehiv on 10.02.2021, 10:43:01
Det rapporteres imidlertid om gryende motstand mot de beskrevne forhold, dog i lite omfang foreløpig (fotografert rett før korrektiv-politiet tok dem inn):

(https://premium.vgc.no/v2/images/d10da81b-232f-4a1a-9147-d4ff77e46dfd?fit=crop&h=1365&w=2048&s=8daf5469e41fa22cf0928c7e4a92003365153218)

Title: Re: Sverige sliter på område etter område
Post by: Telehiv on 10.02.2021, 16:01:49
Norge dilter etter Sverige, som nevnt, også i innvandrerproblematikken rundt coronasmitte.
Nå får vi håpe at den nye kommisjonen som skal se på det norske problemet hjelper å få dette mer fram i lyset enn hittil:

https://resett.no/2021/02/10/smitten-blant-innvandrere-er-stadig-altfor-hoy-hva-er-det-som-svikter/