Klimadebatt

Klimadebatt => Andre emner enn klima => Topic started by: translator on 18.01.2021, 18:54:14

Title: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 18.01.2021, 18:54:14
I all "støyen" rundt valget og den aktuelle situasjonen bare et par dager før alle forventer at Biden innsettes som president, bringer document.no en sjeldent god analyse av valgfusket og hvordan det sannsynligvis førte til at feil kandidat "vant". Artikkelen er oversatt til norsk (utdrag):

QuoteSom en borger som også er statsviter, har jeg prøvd vise nødvendig aktsomhet i vurderingen av hva som skjedde ved det siste valget. Hvem vant hva, og på hvilket nivå, og hva betyr det? Og hva med anklagene om valgfusk? Folk spør meg stadig hva jeg mener, og jeg besluttet å skrive ned konklusjonene jeg har nådd til dags dato, samt på hvilket grunnlag. Fordi anklager om valgfusk har satt spørsmålstegn ved utfallet av presidentvalget, har jeg viet disse særskilt oppmerksomhet.

(...)

Først og fremst viser historien at en sittende president får flere stemmer enn ved første valg, blir gjenvalgt. President Trump fikk mange flere stemmer, ikke hundretusener flere, men mer enn 10 millioner flere (ikke medreget stemmene hans støttespillere mener han ble frastjålet). Trumps støtte blant latinamerikanere, en gruppe som ofte er blitt beskrevet som fiendtlig innstilt til ham, økte seg til 32 prosent, og enda mer blant latinamerikanske menn. Hans støtte blant svarte økte med 50 prosent.

Et annet viktig faktum: Visse amerikanske stater stemmer nesten alltid på vinneren. Florida og Ohio er øverst på denne listen, dels fordi de gjenspeiler den demografiske sammensetningen i hele USA. Hvis du legger til Iowa, kan du med stor sikkerhet forutsi at den som vinner disse de tre statene, også vil vinne presidentvalget. Trump ikke bare vant disse statene, han vant dem svært komfortabelt – i Ohio og Iowa med rundt åtte prosentpoeng, i Florida med over tre prosentpoeng. I 1960 var ikke utfallet i disse statene det samme som ved hele presidentvalget. Hvilket valg var det? Nixon mot Kennedy, altså valget som nesten helt sikkert ble stjålet for JFK i Illinois (Cook County) og Texas. Det var valget som skapte den anomalien at noen ble president uten å vinne Ohio. Etter 1960 ble det det igjen en regel at presidentvalget bare ikke kunne vinnes uten Ohio. Men i 2020 klarte Biden på en eller annen måte å vinne uten Ohio.

La meg gå litt mer i detalj. Det finnes et annet og enda mer overbevisende mål på hvem som vil vinne et presidentvalg. Denne størrelsen antyder at det var noe veldig rart, sågar uforklarlig, med utfallet av dette presidentvalget i vippestatene. Det finnes en rekke toneangivende fylker over hele USA som nesten alltid stemmer på den som vinner nasjonalt. Noen fylker stemte på vinneren ved hver eneste presidentvalg fra 1980 til 2016. I 2020 var det med få unntak omvendt. De stemte ikke på han som anses å ha vunnet, men på Donald Trump. Nitten fylker er blitt identifisert som spesielt velegnede for å spå utfallet i presidentvalget. De er nesten sikre på å stemme for vinneren. Det blir antatt at hvis en kandidat vinner 15–16 av disse 19 fylkene, vil han også vinne presidentvalget.

Så hvordan gikk valget i disse fylkene i 2020? Trump vant hele 18 av de 19! Det sier desto mer at han også forbedret sitt eget resultat i disse fylkene. Hvis kun ett fylke hadde stemt på vinneren av presidentvalget i veldig lang tid, ville ikke det i seg ha så stor prediktiv kraft, men det er slående når det skjer med flere slike fylker. Valencia County i New Mexico har gjenspeilet utfallet av hvert eneste presidentvalg siden 1952. Der vant Trump med ti prosentpoeng i 2020. Vigo County i Indiana har stemt på alle vinnere av presidentvalget unntatt to siden 1882. I 202 vant Trump dette fylket med femten prosentpoeng. Westmoreland County i Virginia bare to ganger siden 1928 unnlatt å stemme på vinneren av presidentvalget. Trump vant det fylket med seksten prosentpoeng. Dette er bare spesifikke illustrasjoner av en trend i de normalt avgjørende fylkene, som favoriserte Trump omtrent så ettertrykkelig og overveldende som det er mulig.

Gitt Trumps landsomfattende fremgang, er det ikke overraskende at republikanerne, i motsetning til medienes spådommer om «en blå bølge», faktisk fikk 13 mandater i Representantenes hus. Ikke en eneste sittende republikansk representant i Huset mistet plassen sin – ikke én!

(...)

Bidens enorme økonomiske fordel har utvilsomt hjulpet ham, men vi vet nå at han likevel kjempet i oppoverbakke. Han måtte overvinne en Trump-bølge. Det finnes noen viktige og veldig slående indikasjoner på hvordan Biden gjorde det. Et forbløffende eksempel på at han møtte sterk motstand er at han vant færre amerikanske fylker enn noen annen vinner av presidentvalget i moderne tid. Obama vant 873 fylker i 2008. Biden vant knapt 500 i 2020! (Trump vant rundt 2550 fylker.) Er dette rekord for en vinner? Bidens andel av stemmene i hver stat nådde ikke engang opp mot Hillary Clintons. Demokratene er vanligvis avhengige av at den svarte befolkningen stemmer 85–90 prosent i deres favør for å vinne presidentvalget. Biden var ikke spesielt nær den prosentandelen. Han fikk en mye lavere andel svarte stemmer enn Obama, men også en lavere prosent enn Hillary Clinton. Blant svarte menn nådde han ikke 80 prosent, og det er et bekymringsfullt lavt tall for Demokrater. Demokratenes andel av de latinamerikanske stemmene gikk også ned.

Man skulle kanskje tro at Biden måtte ha matchet eller overgått Hillary Clintons stemmeprosenter rundt om i landet for å vinne valget. Men i det store og hele skjedde det motsatte. Han gjorde det dårligere i de store byene, altså de Demokratiske festningene som er avgjørende å vinne presidentvalget og andre valg.

Når man tar alle disse mønstrene i betraktning, er det ett trekk ved presidentvalget som er spesielt bemerkelsesverdig og veldig vanskelig å forklare, og dette skaper alvorlig tvil om Bidens antatte valgseier. Det som reiser urovekkende spørsmål, er de paradoksale unntakene fra Bidens svake resultater nasjonalt. Av en eller annen grunn var det bare i noen få stater at stemmene til Biden gikk mot de nasjonale trendene som er beskrevet her. Og hvor fantes dette helt avvikende mønsteret? Jo, i vippestatene som Trump hadde vunnet i 2016. Det var statene som Biden nå bare måtte vinne for å bli president. I disse statene snudde Biden på en eller annen måte dramatisk den dårlige trenden han hadde i resten av landet! Som nevnt vant Biden bare ett av de 19 vippefylkene rundt omkring i USA, men han vant visstnok alle vippestatene! Hvordan kunne en slik bragd være mulig? Ved å gjøre det veldig mye bedre i de store byene i vippestatene enn i de store byene ellers i landet.

Den gamle, nesten passive kandidaten Biden, som ikke skapte noen synlig folkelig entusiasme – stikk motsatt Trump – fikk på en eller annen måte tallene han trengte i Philadelphia, Detroit, Atlanta, Milwaukee og andre byer i vippestatene, for dermed å «vinne» disse statene, i Georgia med svært liten margin. Valgdeltagelsen i disse demokratiske byene var historisk, og veldig høy sammenlignet med byer utenfor vippestatene. Det er blitt påstått at antallet avgitte stemmer i mange distrikter i tungt demokratiske fylker i Michigan oversteg antallet registrerte velgere. I Pennsylvania hevdes det at minst én lastebil med allerede utfylte stemmesedler skal ha blitt hentet fra New York. I den samme staten ble lover for hvordan man skal stemme og gjennomgå stemmesedlene ganske enkelt satt til side av lokale tjenestemenn. I tidligere år var en betydelig andel av poststemmene blitt kjent ugyldige på grunn av åpenbare feil. I år, da nye og delvis improviserte avstemningsprosedyrer hadde ført til et langt større antall poststemmer, mange av dem deponert i samlekasser, ble nesten ingen av dem ble ugyldiggjort i demokratiske skanser.

I de store statene Florida og Texas, hvor det er mange store byer, ble stemmetellingen fullført på valgkvelden. Det skjedde ikke i byer i vippestatene. Det ble tellingen plutselig stoppet på valgkvelden. Valgobservatører og de fleste andre ble sendt hjem. Videoopptak fanget da opp noe som skjedde i et valglokale ved et konferansesenter i sentrum av Atlanta, Georgia. Noen få valgmedarbeidere ble igjen, trakk ut kofferter med stemmesedler fra under et dekket bord, og matet dem inn i stemmeautomatene tidlig på morgenen uten at de lovpålagte valgobservatørene var tilstede. Et stort antall beedigede erklæringer vitner om at lokale tjenestemenn i byene åpenbart bryter valgloven, og aksepterer tvilsomme stemmer. Det kom også anklager om at stemmesedler ble satt inn i telleapparatene mer enn én gang. Blant de mange eksemplene på «tradisjonell» valgfusk og «uregelmessigheter» i byens politiske maskineri var stemmer fra døde mennesker, folk som ikke bodde på stedet, og folk uten statsborgerskap i USA. Mange stemmer ble avgitt av folket som ikke hadde registrert seg.

Etter at den offisielle stemmetellingen var suspendert, skjedde det endringer i tabellene som har forbløffet statistikere og dataeksperter. Disse ekspertene har ikke klart å forklare dem som noe annet enn et resultat av svindel. Problemet her var elektronisk opphopning av stemmer. Stemmene som ble registrert, viste et ensartet mønster i flere stater, for eksempel ved at de gav en bestemt prosentandel av stemmer til Biden og Trump. Noen summer av elektronisk registrerte stemmer var alle eller nesten alle for Biden.

Det skjedde også forskjellige «feil», forklart som «menneskelige feil», og noen av dem ble «korrigert» elektronisk. Folk som har kunnskaper om valgsvindel i andre land, har pekt på plutselig stans i stemmetellingen og «feil» som karakteristisk for datagenerert svindel. Tellemaskinene som brukes i vippestatene har vist seg å være ganske lette å manipulere, for eksempel ved å sette inn algoritmer for kontinuerlig skifte av stemmer fra en kandidat til en annen. Det er absolutt relevant at de samlede valgdataene i dette valget ble koblet til internett, til og med til servere i utlandet. At det finnes metoder for å manipulere valg gjennom elektronisk avstemming, er velkjent for eksperter, ikke minst på etterretningsfeltet.

Fordi jeg ikke har spesialkunnskap, vil jeg ikke ta stilling til det europeiske og amerikanske eksperter på statistikk og amerikanske valg har hevdet er helt usannsynlige elektroniske stemmemønstre i vippestatene. Det er mange tegn på manipulasjon, og de registrerte anomaliene i stemmene sies å være så skjærende at de er statistisk uforklarlige som noe annet et resultat av svindel. I Pennsylvania ble det rapportert at et stort parti på rundt 550.000 stemmer hadde vært 99,4 prosent for Biden, et tall som er hindises latterlig, selv om man skulle anta at det utelukkende bestod av stemmer fra demokratiske skanser. Det fantes lignende rapporter andre steder, som i Fulton County, Georgia.

Disse oppsiktsvekkende skjeve justeringene av stemmetallene skjedde etter at valgobservatørene hadde gått. Et annet eksempel på statistisk uforklarlige forandringer i tabellene er at en rekke bunker på nøyaktig like mange stemmer gikk til samme kandidat. Selv om Trump gjorde det veldig bra i resten av landet, og gjorde det bedre enn i 2016, var det ingen av disse anomaliene i stemmegivningen som gikk i hans favør. Eksperter som har sammenlignet Dominion-maskinene i vippestatene med maskiner av en annen type i andre stater, har hevdet at Dominion-maskinene i gjennomsnitt rutinemessig flyttet 2–3 prosent av stemmene fra Trump til Biden. Dataforskere og statistikere hevder at Trump-stemmer mange steder bare forsvant, eller bunker ble byttet fra Trump-kolonnen til Biden-kolonnen. I DeKalb County, Georgia, ble en bunke på over 12.000 stemmer byttet over til Biden.

Folk som har teknisk innsikt i disse tingene, har spekulert i at noen av de uregelmessighetene som er lettest å oppdage, skyldes at svindlere er blitt desperate etter å ha merket at enda flere stemte på Trump enn de hadde forventet. For å veie opp for dette, måtte de improvisere. De tok risiko, ble uforsiktige og kunne ikke lett skjule sporene etter det de gjorde.

Bildet som fremtrer, er altså ikke bare av lokale kjeltringer som ignorerer loven og manipulerer stemmesedler på gammelmåten, men av organisert manipulasjon på stor skala. Fenomenet gjør seg gjeldende ved forskjellige sider av avstemningen. En ting var hvordan stemmesystemet ble laget og kunne brukes, en annen hvordan stemmesedlene ble mottatt og talt opp, og atter en annen, sannsynligvis den viktigste, hvordan stemmene ble registrert digitalt. Det var den siste formen for avvik som ble avslørt. I alle deler av hele prosessen virket uregelmessighetene i samme retning: De snudde den nasjonale valgtrenden som favoriserte Trump.

Claes G. Ryn er professor i statsvitenskap og grunnlegger av det nye Center for the Study of Statesmanship ved The Catholic University of America.

https://www.document.no/2021/01/18/hvordan-presidentvalget-i-usa-kan-ha-blitt-stjalet/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 18.01.2021, 20:02:18
Liten grunn til å si "kan ha blitt stjålet", men Document må vel være litt forsiktige.

Hege Lurås har en svært dystopisk  artikkel i dag:

Jeg hadde inntil nylig ikke trodd det skulle gå så langt i vårt kjære Vesten, men nå ruller den proto-fascistiske snøballen fort. Alle som ikke vil være passive tilretteleggere for den utviklingen bør snarest komme seg ned fra gjerdet. Dette handler ikke om å være for eller imot Trump, Parler eller Resett. Dette handler om friheten fra et totalitært tyranni.

https://resett.no/2021/01/17/kan-de-ta-ut-trump-kan-de-ta-ut-alle/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 18.01.2021, 23:54:28
Quote from: ConTrari1 on 18.01.2021, 20:02:18
Liten grunn til å si "kan ha blitt stjålet", men Document må vel være litt forsiktige.

Det er direkte oversatt fra engelsk:

Claes Ryn: How The 2020 Election Could Have Been Stolen

https://morninganswerchicago.com/2021/01/06/claes-ryn-how-the-2020-election-could-have-been-stolen/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 19.01.2021, 09:22:31
Sorry, jeg mente å si at det er all grunn til å tro at valget er stjålet. Skulle ha uhevet "kan, :-)

Monkey Werx har, som mange andre, levd i tvil og usikkerhet i flere uker. Men nå går han ut med klar melding:

For det første avliver han historien om kinesiske tropper (250.000, no less) som skal være deployert langs USAs grenser, og kaller det desinformasjon. Jeg vil si at det er å overdrive, historien er så dum at den knapt nok kan kalles en spøk. Men det er fortsatt noen som henger fast ved den.

Mer relevant er det han skriver om FEMA, mange har undret seg over den store tilstedeværelsen fra dette organet, som om man forventet en naturkatastrofe i DC. Men etaten har altså utvidede fullmakter:

That brings us to FEMA and the Stafford Act. Now it is a bit of a read, but I will tell you that it puts a level of control within FEMA that many people do not know about. It is also important to understand that Trump signed an EO authorizing the Stafford Act and the declaration of a major disaster in March 2020 (very important). That authorization is still active.

In a nutshell, the Act gives FEMA the responsibility for coordinating government-wide efforts. The Federal Response Plan includes contributions from 28 federal agencies and non-governmental organizations. This also gives latitude to the "unity chain of command" spoken of by Pence in his speech to the troops on Jan 16, 2021.


Og som andre har nevnt, er troppene der for å holde noen ute eller for å holde noen inne? Demokratene har nå fratatt soldatene (eller iallfall en del av dem) fra Nasjonalgarden deres ammunisjon, hva er de redd for? En virtuell kule fra et virtuelt gevær som skal ødelegge en virtuell "inauguration"?

Makes sense why Pelosi wants to make the event virtual and why Joe has canceled all of his rehearsals! Clearly, he doesn't want people getting an advanced look at his security detail and I imagine he isn't feeling warm and fuzzy about all of this.

Sterkere kan det vel knapt nok sies:

Folks, what we are about to witness is the greatest military event since D-Day and Normandy Beach in WW2. NOTHING can stop what is coming. No doubt, blood will be shed. Please pray for our President, our Troops, confusion in the camp of the enemy, and for our Brothers and Sisters in Christ.

https://www.monkeywerxus.com/blog/the-sicilian-defense
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 19.01.2021, 11:05:58
Quote from: ConTrari1 on 19.01.2021, 09:22:31
Sorry, jeg mente å si at det er all grunn til å tro at valget er stjålet. Skulle ha uhevet "kan, :-)

DET skjønte jeg  :) og kan legge til for min egen del at jeg skjønte det var valgfusk og begynte å ane konturene av det allerede dagen etter valget da Biden i en smell hadde fått 138 339 stemmer i Michigan uten at Trump hadde fått noen, og det ble forklart med at noen hadde "tastet inn en null for mye".

Men for de her på forumet som har uttrykt skepsis til hvor mye valgfusket har hatt betydning for valget, bør denne artikkelen egentlig fjerne det meste av tvilen. Jeg har ennå til gode å se ett eneste SAKLIG argument imot at valget ble stjålet. Det er bare påstander og avvisninger uten begrunnelser eller begrunnelser som er helt bort i natta (slik som det ovennevnte eksemplet fra Michigan). Men les hele artikkelen slik den står på document.no, jeg tok ikke med det psykologiske aspektet ved at så mange ikke bryr seg om valgfusket fordi de er blitt indoktrinert til å hate Trump og alt (de tror) han står for:

QuoteMange er rett og slett uvillige til å møte og akseptere at den Donald Trump de forakter så sterkt, faktisk hadde klart å få støtte fra det amerikanske folket igjen. Nei, nei, den muligheten kan ikke aksepteres! Påstander om valgfusk må være grunnløse «konspirasjonsteorier».

Jeg la også artikkelen i en egen tråd for å skille den litt ut fra den diskusjonen vi har i den andre tråden om hva som skjer i forbindelse med den planlagte presidentinnsettelsen. Det kan være greit å ha diskusjoner som gjelder gjennomføringen av selve valget her og beskrivelsene fra dag til dag et annet sted.

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 19.01.2021, 12:10:56
Men...de aller fleste innleggene på "Styres det mot en enda større konstitusjonell krise i USA?" handler jo nettopp om valgfusket? Da synes jeg det er mer naturlig å bruke denne tråden til Bidens innsettelse og det som måtte komme ut av det. Vi får da en taåd som følger de helt siste begivenhetene, og kan bruke "Styres det..." som referanse til bakgrunnen for  dagens situasjon.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 19.01.2021, 12:21:14
Sant nok, men det er aller meste vi har tatt opp rundt selve valggjennomføringen er behandlet i Ryns artikkel, og derfor kan det være greit å fortsette den diskusjonen her, slik at vi ikke får diskusjoner knyttet til selve valget og begivenhetene etter valget i samme tråd. Jeg mister iallfall oversikten av det.  :)
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 19.01.2021, 12:36:16
Ja, ok. 270+ innlegg er mye å holde rede på. Her har vi en kommentar som virker å være noe av det mer edruelige jeg har sett på lenge, og som gir en klar og troverdig versjon av hva som skjedde i Italia, fra tidligere CIA Chief of Station Bradley Johnson. Han skyter bl. a. ned den dramatiske historien om raidet i Frankfurt og sier det er bare tøys, det var en inspeksjon av serverne på CIA kontoret der, utført av Justis dep., men ettersom serverne bare ble brukt til å formidle info, er det svært lite spor av aktivitet på dem. Se "speil" videoen, den originale er fjernet:

https://centipedenation.com/transmissions/2020-election-fraud-the-italian-connection-all-roads-lead-to-rome/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 20.01.2021, 18:37:45
Claes G. Ryn intervjuet av Swebbtv!

https://swebbtv.se/videos/watch/a5629808-af9f-4d04-a3d0-bac0d528cba4

(30 min, svensk tale)

Et interessant intervju hvor de også kommer inn på hendelsene i Washington 6. januar og konsekvensene av det.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 22.01.2021, 15:35:24
Klar melding!

https://www.simonparkes.org/post/letter-for-biden
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: Telehiv on 22.01.2021, 15:46:37
Quote from: ConTrari1 on 22.01.2021, 15:35:24
Klar melding!

https://www.simonparkes.org/post/letter-for-biden

Hehe, hadde vært moro om den var sann  8)

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 06.02.2021, 15:29:11
Nå innrømmer også renommerte Time Magazine at USA-valget ble rigget. De kaller det noe annet, nemlig en "forsterkning" (enforcement) av demokratiet, men alle som kjenner historien ser at den bekrefter det vi allerede vet.

Jeg starter med å gjengi hele Time-artikkelen, som jeg klarte å kopiere før den ble blokkert av betalingsmuren hos Time:

QuotePOLITICS 2020 ELECTIONTHE SECRET HISTORY OF THE SHADOW CAMPAIGN THAT SAVED THE 2020 ELECTION
The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election

Illustration by Ryan Olbrysh for TIME
BY MOLLY BALL
FEBRUARY 4, 2021 5:40 AM EST
A weird thing happened right after the Nov. 3 election: nothing.

The nation was braced for chaos. Liberal groups had vowed to take to the streets, planning hundreds of protests across the country. Right-wing militias were girding for battle. In a poll before Election Day, 75% of Americans voiced concern about violence.

Instead, an eerie quiet descended. As President Trump refused to concede, the response was not mass action but crickets. When media organizations called the race for Joe Biden on Nov. 7, jubilation broke out instead, as people thronged cities across the U.S. to celebrate the democratic process that resulted in Trump's ouster.

A second odd thing happened amid Trump's attempts to reverse the result: corporate America turned on him. Hundreds of major business leaders, many of whom had backed Trump's candidacy and supported his policies, called on him to concede. To the President, something felt amiss. "It was all very, very strange," Trump said on Dec. 2. "Within days after the election, we witnessed an orchestrated effort to anoint the winner, even while many key states were still being counted."

In a way, Trump was right.

There was a conspiracy unfolding behind the scenes, one that both curtailed the protests and coordinated the resistance from CEOs. Both surprises were the result of an informal alliance between left-wing activists and business titans. The pact was formalized in a terse, little-noticed joint statement of the U.S. Chamber of Commerce and AFL-CIO published on Election Day. Both sides would come to see it as a sort of implicit bargain–inspired by the summer's massive, sometimes destructive racial-justice protests–in which the forces of labor came together with the forces of capital to keep the peace and oppose Trump's assault on democracy.

The handshake between business and labor was just one component of a vast, cross-partisan campaign to protect the election–an extraordinary shadow effort dedicated not to winning the vote but to ensuring it would be free and fair, credible and uncorrupted. For more than a year, a loosely organized coalition of operatives scrambled to shore up America's institutions as they came under simultaneous attack from a remorseless pandemic and an autocratically inclined President. Though much of this activity took place on the left, it was separate from the Biden campaign and crossed ideological lines, with crucial contributions by nonpartisan and conservative actors. The scenario the shadow campaigners were desperate to stop was not a Trump victory. It was an election so calamitous that no result could be discerned at all, a failure of the central act of democratic self-governance that has been a hallmark of America since its founding.

Their work touched every aspect of the election. They got states to change voting systems and laws and helped secure hundreds of millions in public and private funding. They fended off voter-suppression lawsuits, recruited armies of poll workers and got millions of people to vote by mail for the first time. They successfully pressured social media companies to take a harder line against disinformation and used data-driven strategies to fight viral smears. They executed national public-awareness campaigns that helped Americans understand how the vote count would unfold over days or weeks, preventing Trump's conspiracy theories and false claims of victory from getting more traction. After Election Day, they monitored every pressure point to ensure that Trump could not overturn the result. "The untold story of the election is the thousands of people of both parties who accomplished the triumph of American democracy at its very foundation," says Norm Eisen, a prominent lawyer and former Obama Administration official who recruited Republicans and Democrats to the board of the Voter Protection Program.

For Trump and his allies were running their own campaign to spoil the election. The President spent months insisting that mail ballots were a Democratic plot and the election would be "rigged." His henchmen at the state level sought to block their use, while his lawyers brought dozens of spurious suits to make it more difficult to vote–an intensification of the GOP's legacy of suppressive tactics. Before the election, Trump plotted to block a legitimate vote count. And he spent the months following Nov. 3 trying to steal the election he'd lost–with lawsuits and conspiracy theories, pressure on state and local officials, and finally summoning his army of supporters to the Jan. 6 rally that ended in deadly violence at the Capitol.

The democracy campaigners watched with alarm. "Every week, we felt like we were in a struggle to try to pull off this election without the country going through a real dangerous moment of unraveling," says former GOP Representative Zach Wamp, a Trump supporter who helped coordinate a bipartisan election-protection council. "We can look back and say this thing went pretty well, but it was not at all clear in September and October that that was going to be the case."

This is the inside story of the conspiracy to save the 2020 election, based on access to the group's inner workings, never-before-seen documents and interviews with dozens of those involved from across the political spectrum. It is the story of an unprecedented, creative and determined campaign whose success also reveals how close the nation came to disaster. "Every attempt to interfere with the proper outcome of the election was defeated," says Ian Bassin, co-founder of Protect Democracy, a nonpartisan rule-of-law advocacy group. "But it's massively important for the country to understand that it didn't happen accidentally. The system didn't work magically. Democracy is not self-executing."

That's why the participants want the secret history of the 2020 election told, even though it sounds like a paranoid fever dream–a well-funded cabal of powerful people, ranging across industries and ideologies, working together behind the scenes to influence perceptions, change rules and laws, steer media coverage and control the flow of information. They were not rigging the election; they were fortifying it. And they believe the public needs to understand the system's fragility in order to ensure that democracy in America endures.

THE ARCHITECT
Sometime in the fall of 2019, Mike Podhorzer became convinced the election was headed for disaster–and determined to protect it.

This was not his usual purview. For nearly a quarter-century, Podhorzer, senior adviser to the president of the AFL-CIO, the nation's largest union federation, has marshaled the latest tactics and data to help its favored candidates win elections. Unassuming and professorial, he isn't the sort of hair-gelled "political strategist" who shows up on cable news. Among Democratic insiders, he's known as the wizard behind some of the biggest advances in political technology in recent decades. A group of liberal strategists he brought together in the early 2000s led to the creation of the Analyst Institute, a secretive firm that applies scientific methods to political campaigns. He was also involved in the founding of Catalist, the flagship progressive data company.

The endless chatter in Washington about "political strategy," Podhorzer believes, has little to do with how change really gets made. "My basic take on politics is that it's all pretty obvious if you don't overthink it or swallow the prevailing frameworks whole," he once wrote. "After that, just relentlessly identify your assumptions and challenge them." Podhorzer applies that approach to everything: when he coached his now adult son's Little League team in the D.C. suburbs, he trained the boys not to swing at most pitches–a tactic that infuriated both their and their opponents' parents, but won the team a series of championships.

Trump's election in 2016–credited in part to his unusual strength among the sort of blue collar white voters who once dominated the AFL-CIO–prompted Podhorzer to question his assumptions about voter behavior. He began circulating weekly number-crunching memos to a small circle of allies and hosting strategy sessions in D.C. But when he began to worry about the election itself, he didn't want to seem paranoid. It was only after months of research that he introduced his concerns in his newsletter in October 2019. The usual tools of data, analytics and polling would not be sufficient in a situation where the President himself was trying to disrupt the election, he wrote. "Most of our planning takes us through Election Day," he noted. "But, we are not prepared for the two most likely outcomes"–Trump losing and refusing to concede, and Trump winning the Electoral College (despite losing the popular vote) by corrupting the voting process in key states. "We desperately need to systematically 'red-team' this election so that we can anticipate and plan for the worst we know will be coming our way."

It turned out Podhorzer wasn't the only one thinking in these terms. He began to hear from others eager to join forces. The Fight Back Table, a coalition of "resistance" organizations, had begun scenario-planning around the potential for a contested election, gathering liberal activists at the local and national level into what they called the Democracy Defense Coalition. Voting-rights and civil rights organizations were raising alarms. A group of former elected officials was researching emergency powers they feared Trump might exploit. Protect Democracy was assembling a bipartisan election-crisis task force. "It turned out that once you said it out loud, people agreed," Podhorzer says, "and it started building momentum."

He spent months pondering scenarios and talking to experts. It wasn't hard to find liberals who saw Trump as a dangerous dictator, but Podhorzer was careful to steer clear of hysteria. What he wanted to know was not how American democracy was dying but how it might be kept alive. The chief difference between the U.S. and countries that lost their grip on democracy, he concluded, was that America's decentralized election system couldn't be rigged in one fell swoop. That presented an opportunity to shore it up.

THE ALLIANCE
On March 3, Podhorzer drafted a three-page confidential memo titled "Threats to the 2020 Election." "Trump has made it clear that this will not be a fair election, and that he will reject anything but his own re-election as 'fake' and rigged," he wrote. "On Nov. 3, should the media report otherwise, he will use the right-wing information system to establish his narrative and incite his supporters to protest." The memo laid out four categories of challenges: attacks on voters, attacks on election administration, attacks on Trump's political opponents and "efforts to reverse the results of the election."

Then COVID-19 erupted at the height of the primary-election season. Normal methods of voting were no longer safe for voters or the mostly elderly volunteers who normally staff polling places. But political disagreements, intensified by Trump's crusade against mail voting, prevented some states from making it easier to vote absentee and for jurisdictions to count those votes in a timely manner. Chaos ensued. Ohio shut down in-person voting for its primary, leading to minuscule turnout. A poll-worker shortage in Milwaukee–where Wisconsin's heavily Democratic Black population is concentrated–left just five open polling places, down from 182. In New York, vote counting took more than a month.

Suddenly, the potential for a November meltdown was obvious. In his apartment in the D.C. suburbs, Podhorzer began working from his laptop at his kitchen table, holding back-to-back Zoom meetings for hours a day with his network of contacts across the progressive universe: the labor movement; the institutional left, like Planned Parenthood and Greenpeace; resistance groups like Indivisible and MoveOn; progressive data geeks and strategists, representatives of donors and foundations, state-level grassroots organizers, racial-justice activists and others.

In April, Podhorzer began hosting a weekly 2½-hour Zoom. It was structured around a series of rapid-fire five-minute presentations on everything from which ads were working to messaging to legal strategy. The invitation-only gatherings soon attracted hundreds, creating a rare shared base of knowledge for the fractious progressive movement. "At the risk of talking trash about the left, there's not a lot of good information sharing," says Anat Shenker-Osorio, a close Podhorzer friend whose poll-tested messaging guidance shaped the group's approach. "There's a lot of not-invented-here syndrome, where people won't consider a good idea if they didn't come up with it."

The meetings became the galactic center for a constellation of operatives across the left who shared overlapping goals but didn't usually work in concert. The group had no name, no leaders and no hierarchy, but it kept the disparate actors in sync. "Pod played a critical behind-the-scenes role in keeping different pieces of the movement infrastructure in communication and aligned," says Maurice Mitchell, national director of the Working Families Party. "You have the litigation space, the organizing space, the political people just focused on the W, and their strategies aren't always aligned. He allowed this ecosystem to work together."

Protecting the election would require an effort of unprecedented scale. As 2020 progressed, it stretched to Congress, Silicon Valley and the nation's statehouses. It drew energy from the summer's racial-justice protests, many of whose leaders were a key part of the liberal alliance. And eventually it reached across the aisle, into the world of Trump-skeptical Republicans appalled by his attacks on democracy.

SECURING THE VOTE
The first task was overhauling America's balky election infrastructure–in the middle of a pandemic. For the thousands of local, mostly nonpartisan officials who administer elections, the most urgent need was money. They needed protective equipment like masks, gloves and hand sanitizer. They needed to pay for postcards letting people know they could vote absentee–or, in some states, to mail ballots to every voter. They needed additional staff and scanners to process ballots.

In March, activists appealed to Congress to steer COVID relief money to election administration. Led by the Leadership Conference on Civil and Human Rights, more than 150 organizations signed a letter to every member of Congress seeking $2 billion in election funding. It was somewhat successful: the CARES Act, passed later that month, contained $400 million in grants to state election administrators. But the next tranche of relief funding didn't add to that number. It wasn't going to be enough.

Private philanthropy stepped into the breach. An assortment of foundations contributed tens of millions in election-administration funding. The Chan Zuckerberg Initiative chipped in $300 million. "It was a failure at the federal level that 2,500 local election officials were forced to apply for philanthropic grants to fill their needs," says Amber McReynolds, a former Denver election official who heads the nonpartisan National Vote at Home Institute.

McReynolds' two-year-old organization became a clearinghouse for a nation struggling to adapt. The institute gave secretaries of state from both parties technical advice on everything from which vendors to use to how to locate drop boxes. Local officials are the most trusted sources of election information, but few can afford a press secretary, so the institute distributed communications tool kits. In a presentation to Podhorzer's group, McReynolds detailed the importance of absentee ballots for shortening lines at polling places and preventing an election crisis.

The institute's work helped 37 states and D.C. bolster mail voting. But it wouldn't be worth much if people didn't take advantage. Part of the challenge was logistical: each state has different rules for when and how ballots should be requested and returned. The Voter Participation Center, which in a normal year would have deployed canvassers door-to-door to get out the vote, instead conducted focus groups in April and May to find out what would get people to vote by mail. In August and September, it sent ballot applications to 15 million people in key states, 4.6 million of whom returned them. In mailings and digital ads, the group urged people not to wait for Election Day. "All the work we have done for 17 years was built for this moment of bringing democracy to people's doorsteps," says Tom Lopach, the center's CEO.

The effort had to overcome heightened skepticism in some communities. Many Black voters preferred to exercise their franchise in person or didn't trust the mail. National civil rights groups worked with local organizations to get the word out that this was the best way to ensure one's vote was counted. In Philadelphia, for example, advocates distributed "voting safety kits" containing masks, hand sanitizer and informational brochures. "We had to get the message out that this is safe, reliable, and you can trust it," says Hannah Fried of All Voting Is Local.

At the same time, Democratic lawyers battled a historic tide of pre-election litigation. The pandemic intensified the parties' usual tangling in the courts. But the lawyers noticed something else as well. "The litigation brought by the Trump campaign, of a piece with the broader campaign to sow doubt about mail voting, was making novel claims and using theories no court has ever accepted," says Wendy Weiser, a voting-rights expert at the Brennan Center for Justice at NYU. "They read more like lawsuits designed to send a message rather than achieve a legal outcome."

In the end, nearly half the electorate cast ballots by mail in 2020, practically a revolution in how people vote. About a quarter voted early in person. Only a quarter of voters cast their ballots the traditional way: in person on Election Day.

THE DISINFORMATION DEFENSE
Bad actors spreading false information is nothing new. For decades, campaigns have grappled with everything from anonymous calls claiming the election has been rescheduled to fliers spreading nasty smears about candidates' families. But Trump's lies and conspiracy theories, the viral force of social media and the involvement of foreign meddlers made disinformation a broader, deeper threat to the 2020 vote.

Laura Quinn, a veteran progressive operative who co-founded Catalist, began studying this problem a few years ago. She piloted a nameless, secret project, which she has never before publicly discussed, that tracked disinformation online and tried to figure out how to combat it. One component was tracking dangerous lies that might otherwise spread unnoticed. Researchers then provided information to campaigners or the media to track down the sources and expose them.

The most important takeaway from Quinn's research, however, was that engaging with toxic content only made it worse. "When you get attacked, the instinct is to push back, call it out, say, 'This isn't true,'" Quinn says. "But the more engagement something gets, the more the platforms boost it. The algorithm reads that as, 'Oh, this is popular; people want more of it.'"

The solution, she concluded, was to pressure platforms to enforce their rules, both by removing content or accounts that spread disinformation and by more aggressively policing it in the first place. "The platforms have policies against certain types of malign behavior, but they haven't been enforcing them," she says.

Quinn's research gave ammunition to advocates pushing social media platforms to take a harder line. In November 2019, Mark Zuckerberg invited nine civil rights leaders to dinner at his home, where they warned him about the danger of the election-related falsehoods that were already spreading unchecked. "It took pushing, urging, conversations, brainstorming, all of that to get to a place where we ended up with more rigorous rules and enforcement," says Vanita Gupta, president and CEO of the Leadership Conference on Civil and Human Rights, who attended the dinner and also met with Twitter CEO Jack Dorsey and others. (Gupta has been nominated for Associate Attorney General by President Biden.) "It was a struggle, but we got to the point where they understood the problem. Was it enough? Probably not. Was it later than we wanted? Yes. But it was really important, given the level of official disinformation, that they had those rules in place and were tagging things and taking them down."

SPREADING THE WORD
Beyond battling bad information, there was a need to explain a rapidly changing election process. It was crucial for voters to understand that despite what Trump was saying, mail-in votes weren't susceptible to fraud and that it would be normal if some states weren't finished counting votes on election night.

Dick Gephardt, the Democratic former House leader turned high-powered lobbyist, spearheaded one coalition. "We wanted to get a really bipartisan group of former elected officials, Cabinet secretaries, military leaders and so on, aimed mainly at messaging to the public but also speaking to local officials–the secretaries of state, attorneys general, governors who would be in the eye of the storm–to let them know we wanted to help," says Gephardt, who worked his contacts in the private sector to put $20 million behind the effort.

Wamp, the former GOP Congressman, worked through the nonpartisan reform group Issue One to rally Republicans. "We thought we should bring some bipartisan element of unity around what constitutes a free and fair election," Wamp says. The 22 Democrats and 22 Republicans on the National Council on Election Integrity met on Zoom at least once a week. They ran ads in six states, made statements, wrote articles and alerted local officials to potential problems. "We had rabid Trump supporters who agreed to serve on the council based on the idea that this is honest," Wamp says. This is going to be just as important, he told them, to convince the liberals when Trump wins. "Whichever way it cuts, we're going to stick together."

The Voting Rights Lab and IntoAction created state-specific memes and graphics, spread by email, text, Twitter, Facebook, Instagram and TikTok, urging that every vote be counted. Together, they were viewed more than 1 billion times. Protect Democracy's election task force issued reports and held media briefings with high-profile experts across the political spectrum, resulting in widespread coverage of potential election issues and fact-checking of Trump's false claims. The organization's tracking polls found the message was being heard: the percentage of the public that didn't expect to know the winner on election night gradually rose until by late October, it was over 70%. A majority also believed that a prolonged count wasn't a sign of problems. "We knew exactly what Trump was going to do: he was going to try to use the fact that Democrats voted by mail and Republicans voted in person to make it look like he was ahead, claim victory, say the mail-in votes were fraudulent and try to get them thrown out," says Protect Democracy's Bassin. Setting public expectations ahead of time helped undercut those lies.

The alliance took a common set of themes from the research Shenker-Osorio presented at Podhorzer's Zooms. Studies have shown that when people don't think their vote will count or fear casting it will be a hassle, they're far less likely to participate. Throughout election season, members of Podhorzer's group minimized incidents of voter intimidation and tamped down rising liberal hysteria about Trump's expected refusal to concede. They didn't want to amplify false claims by engaging them, or put people off voting by suggesting a rigged game. "When you say, 'These claims of fraud are spurious,' what people hear is 'fraud,'" Shenker-Osorio says. "What we saw in our pre-election research was that anything that reaffirmed Trump's power or cast him as an authoritarian diminished people's desire to vote."

Podhorzer, meanwhile, was warning everyone he knew that polls were underestimating Trump's support. The data he shared with media organizations who would be calling the election was "tremendously useful" to understand what was happening as the votes rolled in, according to a member of a major network's political unit who spoke with Podhorzer before Election Day. Most analysts had recognized there would be a "blue shift" in key battlegrounds– the surge of votes breaking toward Democrats, driven by tallies of mail-in ballots– but they hadn't comprehended how much better Trump was likely to do on Election Day. "Being able to document how big the absentee wave would be and the variance by state was essential," the analyst says.

PEOPLE POWER
The racial-justice uprising sparked by George Floyd's killing in May was not primarily a political movement. The organizers who helped lead it wanted to harness its momentum for the election without allowing it to be co-opted by politicians. Many of those organizers were part of Podhorzer's network, from the activists in battleground states who partnered with the Democracy Defense Coalition to organizations with leading roles in the Movement for Black Lives.

The best way to ensure people's voices were heard, they decided, was to protect their ability to vote. "We started thinking about a program that would complement the traditional election-protection area but also didn't rely on calling the police," says Nelini Stamp, the Working Families Party's national organizing director. They created a force of "election defenders" who, unlike traditional poll watchers, were trained in de-escalation techniques. During early voting and on Election Day, they surrounded lines of voters in urban areas with a "joy to the polls" effort that turned the act of casting a ballot into a street party. Black organizers also recruited thousands of poll workers to ensure polling places would stay open in their communities.

The summer uprising had shown that people power could have a massive impact. Activists began preparing to reprise the demonstrations if Trump tried to steal the election. "Americans plan widespread protests if Trump interferes with election," Reuters reported in October, one of many such stories. More than 150 liberal groups, from the Women's March to the Sierra Club to Color of Change, from Democrats.com to the Democratic Socialists of America, joined the "Protect the Results" coalition. The group's now defunct website had a map listing 400 planned postelection demonstrations, to be activated via text message as soon as Nov. 4. To stop the coup they feared, the left was ready to flood the streets.

STRANGE BEDFELLOWS
About a week before Election Day, Podhorzer received an unexpected message: the U.S. Chamber of Commerce wanted to talk.

The AFL-CIO and the Chamber have a long history of antagonism. Though neither organization is explicitly partisan, the influential business lobby has poured hundreds of millions of dollars into Republican campaigns, just as the nation's unions funnel hundreds of millions to Democrats. On one side is labor, on the other management, locked in an eternal struggle for power and resources.

But behind the scenes, the business community was engaged in its own anxious discussions about how the election and its aftermath might unfold. The summer's racial-justice protests had sent a signal to business owners too: the potential for economy-disrupting civil disorder. "With tensions running high, there was a lot of concern about unrest around the election, or a breakdown in our normal way we handle contentious elections," says Neil Bradley, the Chamber's executive vice president and chief policy officer. These worries had led the Chamber to release a pre-election statement with the Business Roundtable, a Washington-based CEOs' group, as well as associations of manufacturers, wholesalers and retailers, calling for patience and confidence as votes were counted.

But Bradley wanted to send a broader, more bipartisan message. He reached out to Podhorzer, through an intermediary both men declined to name. Agreeing that their unlikely alliance would be powerful, they began to discuss a joint statement pledging their organizations' shared commitment to a fair and peaceful election. They chose their words carefully and scheduled the statement's release for maximum impact. As it was being finalized, Christian leaders signaled their interest in joining, further broadening its reach.

The statement was released on Election Day, under the names of Chamber CEO Thomas Donohue, AFL-CIO president Richard Trumka, and the heads of the National Association of Evangelicals and the National African American Clergy Network. "It is imperative that election officials be given the space and time to count every vote in accordance with applicable laws," it stated. "We call on the media, the candidates and the American people to exercise patience with the process and trust in our system, even if it requires more time than usual." The groups added, "Although we may not always agree on desired outcomes up and down the ballot, we are united in our call for the American democratic process to proceed without violence, intimidation or any other tactic that makes us weaker as a nation."

SHOWING UP, STANDING DOWN
Election night began with many Democrats despairing. Trump was running ahead of pre-election polling, winning Florida, Ohio and Texas easily and keeping Michigan, Wisconsin and Pennsylvania too close to call. But Podhorzer was unperturbed when I spoke to him that night: the returns were exactly in line with his modeling. He had been warning for weeks that Trump voters' turnout was surging. As the numbers dribbled out, he could tell that as long as all the votes were counted, Trump would lose.

The liberal alliance gathered for an 11 p.m. Zoom call. Hundreds joined; many were freaking out. "It was really important for me and the team in that moment to help ground people in what we had already known was true," says Angela Peoples, director for the Democracy Defense Coalition. Podhorzer presented data to show the group that victory was in hand.

While he was talking, Fox News surprised everyone by calling Arizona for Biden. The public-awareness campaign had worked: TV anchors were bending over backward to counsel caution and frame the vote count accurately. The question then became what to do next.

The conversation that followed was a difficult one, led by the activists charged with the protest strategy. "We wanted to be mindful of when was the right time to call for moving masses of people into the street," Peoples says. As much as they were eager to mount a show of strength, mobilizing immediately could backfire and put people at risk. Protests that devolved into violent clashes would give Trump a pretext to send in federal agents or troops as he had over the summer. And rather than elevate Trump's complaints by continuing to fight him, the alliance wanted to send the message that the people had spoken.

So the word went out: stand down. Protect the Results announced that it would "not be activating the entire national mobilization network today, but remains ready to activate if necessary." On Twitter, outraged progressives wondered what was going on. Why wasn't anyone trying to stop Trump's coup? Where were all the protests?

Podhorzer credits the activists for their restraint. "They had spent so much time getting ready to hit the streets on Wednesday. But they did it," he says. "Wednesday through Friday, there was not a single Antifa vs. Proud Boys incident like everyone was expecting. And when that didn't materialize, I don't think the Trump campaign had a backup plan."

Activists reoriented the Protect the Results protests toward a weekend of celebration. "Counter their disinfo with our confidence & get ready to celebrate," read the messaging guidance Shenker-Osorio presented to the liberal alliance on Friday, Nov. 6. "Declare and fortify our win. Vibe: confident, forward-looking, unified–NOT passive, anxious." The voters, not the candidates, would be the protagonists of the story.

The planned day of celebration happened to coincide with the election being called on Nov. 7. Activists dancing in the streets of Philadelphia blasted Beyoncé over an attempted Trump campaign press conference; the Trumpers' next confab was scheduled for Four Seasons Total Landscaping outside the city center, which activists believe was not a coincidence. "The people of Philadelphia owned the streets of Philadelphia," crows the Working Families Party's Mitchell. "We made them look ridiculous by contrasting our joyous celebration of democracy with their clown show."

The votes had been counted. Trump had lost. But the battle wasn't over.

THE FIVE STEPS TO VICTORY
In Podhorzer's presentations, winning the vote was only the first step to winning the election. After that came winning the count, winning the certification, winning the Electoral College and winning the transition–steps that are normally formalities but that he knew Trump would see as opportunities for disruption. Nowhere would that be more evident than in Michigan, where Trump's pressure on local Republicans came perilously close to working–and where liberal and conservative pro-democracy forces joined to counter it.

It was around 10 p.m. on election night in Detroit when a flurry of texts lit up the phone of Art Reyes III. A busload of Republican election observers had arrived at the TCF Center, where votes were being tallied. They were crowding the vote-counting tables, refusing to wear masks, heckling the mostly Black workers. Reyes, a Flint native who leads We the People Michigan, was expecting this. For months, conservative groups had been sowing suspicion about urban vote fraud. "The language was, 'They're going to steal the election; there will be fraud in Detroit,' long before any vote was cast," Reyes says.

He made his way to the arena and sent word to his network. Within 45 minutes, dozens of reinforcements had arrived. As they entered the arena to provide a counterweight to the GOP observers inside, Reyes took down their cell-phone numbers and added them to a massive text chain. Racial-justice activists from Detroit Will Breathe worked alongside suburban women from Fems for Dems and local elected officials. Reyes left at 3 a.m., handing the text chain over to a disability activist.

As they mapped out the steps in the election-certification process, activists settled on a strategy of foregrounding the people's right to decide, demanding their voices be heard and calling attention to the racial implications of disenfranchising Black Detroiters. They flooded the Wayne County canvassing board's Nov. 17 certification meeting with on-message testimony; despite a Trump tweet, the Republican board members certified Detroit's votes.

Election boards were one pressure point; another was GOP-controlled legislatures, who Trump believed could declare the election void and appoint their own electors. And so the President invited the GOP leaders of the Michigan legislature, House Speaker Lee Chatfield and Senate majority leader Mike Shirkey, to Washington on Nov. 20.

It was a perilous moment. If Chatfield and Shirkey agreed to do Trump's bidding, Republicans in other states might be similarly bullied. "I was concerned things were going to get weird," says Jeff Timmer, a former Michigan GOP executive director turned anti-Trump activist. Norm Eisen describes it as "the scariest moment" of the entire election.

The democracy defenders launched a full-court press. Protect Democracy's local contacts researched the lawmakers' personal and political motives. Issue One ran television ads in Lansing. The Chamber's Bradley kept close tabs on the process. Wamp, the former Republican Congressman, called his former colleague Mike Rogers, who wrote an op-ed for the Detroit newspapers urging officials to honor the will of the voters. Three former Michigan governors–Republicans John Engler and Rick Snyder and Democrat Jennifer Granholm–jointly called for Michigan's electoral votes to be cast free of pressure from the White House. Engler, a former head of the Business Roundtable, made phone calls to influential donors and fellow GOP elder statesmen who could press the lawmakers privately.

The pro-democracy forces were up against a Trumpified Michigan GOP controlled by allies of Ronna McDaniel, the Republican National Committee chair, and Betsy DeVos, the former Education Secretary and a member of a billionaire family of GOP donors. On a call with his team on Nov. 18, Bassin vented that his side's pressure was no match for what Trump could offer. "Of course he's going to try to offer them something," Bassin recalls thinking. "Head of the Space Force! Ambassador to wherever! We can't compete with that by offering carrots. We need a stick."

If Trump were to offer something in exchange for a personal favor, that would likely constitute bribery, Bassin reasoned. He phoned Richard Primus, a law professor at the University of Michigan, to see if Primus agreed and would make the argument publicly. Primus said he thought the meeting itself was inappropriate, and got to work on an op-ed for Politico warning that the state attorney general–a Democrat–would have no choice but to investigate. When the piece posted on Nov. 19, the attorney general's communications director tweeted it. Protect Democracy soon got word that the lawmakers planned to bring lawyers to the meeting with Trump the next day.

Reyes' activists scanned flight schedules and flocked to the airports on both ends of Shirkey's journey to D.C., to underscore that the lawmakers were being scrutinized. After the meeting, the pair announced they'd pressed the President to deliver COVID relief for their constituents and informed him they saw no role in the election process. Then they went for a drink at the Trump hotel on Pennsylvania Avenue. A street artist projected their images onto the outside of the building along with the words THE WORLD IS WATCHING.

That left one last step: the state canvassing board, made up of two Democrats and two Republicans. One Republican, a Trumper employed by the DeVos family's political nonprofit, was not expected to vote for certification. The other Republican on the board was a little-known lawyer named Aaron Van Langevelde. He sent no signals about what he planned to do, leaving everyone on edge.

When the meeting began, Reyes's activists flooded the livestream and filled Twitter with their hashtag, #alleyesonmi. A board accustomed to attendance in the single digits suddenly faced an audience of thousands. In hours of testimony, the activists emphasized their message of respecting voters' wishes and affirming democracy rather than scolding the officials. Van Langevelde quickly signaled he would follow precedent. The vote was 3-0 to certify; the other Republican abstained.

After that, the dominoes fell. Pennsylvania, Wisconsin and the rest of the states certified their electors. Republican officials in Arizona and Georgia stood up to Trump's bullying. And the Electoral College voted on schedule on Dec. 14.

HOW CLOSE WE CAME
There was one last milestone on Podhorzer's mind: Jan. 6. On the day Congress would meet to tally the electoral count, Trump summoned his supporters to D.C. for a rally.

Much to their surprise, the thousands who answered his call were met by virtually no counterdemonstrators. To preserve safety and ensure they couldn't be blamed for any mayhem, the activist left was "strenuously discouraging counter activity," Podhorzer texted me the morning of Jan. 6, with a crossed-fingers emoji.

Trump addressed the crowd that afternoon, peddling the lie that lawmakers or Vice President Mike Pence could reject states' electoral votes. He told them to go to the Capitol and "fight like hell." Then he returned to the White House as they sacked the building. As lawmakers fled for their lives and his own supporters were shot and trampled, Trump praised the rioters as "very special."

It was his final attack on democracy, and once again, it failed. By standing down, the democracy campaigners outfoxed their foes. "We won by the skin of our teeth, honestly, and that's an important point for folks to sit with," says the Democracy Defense Coalition's Peoples. "There's an impulse for some to say voters decided and democracy won. But it's a mistake to think that this election cycle was a show of strength for democracy. It shows how vulnerable democracy is."

The members of the alliance to protect the election have gone their separate ways. The Democracy Defense Coalition has been disbanded, though the Fight Back Table lives on. Protect Democracy and the good-government advocates have turned their attention to pressing reforms in Congress. Left-wing activists are pressuring the newly empowered Democrats to remember the voters who put them there, while civil rights groups are on guard against further attacks on voting. Business leaders denounced the Jan. 6 attack, and some say they will no longer donate to lawmakers who refused to certify Biden's victory. Podhorzer and his allies are still holding their Zoom strategy sessions, gauging voters' views and developing new messages. And Trump is in Florida, facing his second impeachment, deprived of the Twitter and Facebook accounts he used to push the nation to its breaking point.

As I was reporting this article in November and December, I heard different claims about who should get the credit for thwarting Trump's plot. Liberals argued the role of bottom-up people power shouldn't be overlooked, particularly the contributions of people of color and local grassroots activists. Others stressed the heroism of GOP officials like Van Langevelde and Georgia secretary of state Brad Raffensperger, who stood up to Trump at considerable cost. The truth is that neither likely could have succeeded without the other. "It's astounding how close we came, how fragile all this really is," says Timmer, the former Michigan GOP executive director. "It's like when Wile E. Coyote runs off the cliff–if you don't look down, you don't fall. Our democracy only survives if we all believe and don't look down."

Democracy won in the end. The will of the people prevailed. But it's crazy, in retrospect, that this is what it took to put on an election in the United States of America.

–With reporting by LESLIE DICKSTEIN, MARIAH ESPADA and SIMMONE SHAH

Correction appended, Feb. 5: The original version of this story misstated the name of Norm Eisen's organization. It is the Voter Protection Program, not the Voter Protection Project. The original version of this story also misstated Jeff Timmer's former position with the Michigan Republican Party. He was the executive director, not the chairman.

This appears in the February 15, 2021 issue of TIME.

https://time.com/5936036/secret-2020-election-campaign/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_term=politics_2020-election&linkId=110721485

 
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 07.02.2021, 21:45:16
Takk for at du legger ut dette, translator. Det som skjer i USA, er et nærmest surrealistisk skuespill. Document har en video av det famøse "angrepet" på Kongressen, som nå blir brukt for alt det ikke er verdt til å slå ned politisk motstand. Man viser hvordan alle de merkelige episodene minner mye om militære og sivile myndigheters dreiebok for katastrofe-øvelser, falskt blod inklusive. Virkelig morsom er snutten med mannen på utsiden som får en solid dose tåregass rett i ansiktet uten å bli blindet eller negativt påvirket.

https://www.document.no/2021/02/07/alt-som-ikke-stemmer-med-capitol-hill-opptoyene-pa-21-minutter/

Filmen går også enda en gang grundig gjennom skytingen av Babbitt. Det er svært uvanlig at politimannen som skjøt henne aldri er blitt navngitt, og at det ikke finnes noe info om hennes obduksjon. Eller begravelse?

Hele situasjonen omkring åstedet minner om dårlig amatørteater.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 08.02.2021, 10:42:09
Quote from: translator on 06.02.2021, 15:29:11
Nå innrømmer også renommerte Time Magazine at USA-valget ble rigget. De kaller det noe annet, nemlig en "forsterkning" (enforcement) av demokratiet, men alle som kjenner historien ser at den bekrefter det vi allerede vet.

Jeg starter med å gjengi hele Time-artikkelen, som jeg klarte å kopiere før den ble blokkert av betalingsmuren hos Time:

QuotePOLITICS 2020 ELECTIONTHE SECRET HISTORY OF THE SHADOW CAMPAIGN THAT SAVED THE 2020 ELECTION
The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election


The nation was braced for chaos. Liberal groups had vowed to take to the streets, planning hundreds of protests across the country. Right-wing militias were girding for battle. In a poll before Election Day, 75% of Americans voiced concern about violence.

Instead, an eerie quiet descended. As President Trump refused to concede, the response was not mass action but crickets. When media organizations called the race for Joe Biden on Nov. 7, jubilation broke out instead, as people thronged cities across the U.S. to celebrate the democratic process that resulted in Trump's ouster.


(Gir opp å rette nå, etter flere forsøk; det som står under, er min kommentar og skulle hatt hvit bakgrunn)

Dette er en bisarr historie. Den gir assosiasjoner til retroaktiv pansring, en forebyggende eksplosjon som reduserer effekten av innkommende beskytning. Venstresiden projiserer påstandene om valgjuks over på Trump-leiren. Har en følelse av at de forsøker å lage en dekkhistorie som de kan falle tilbake på dersom (eller når) valgjukset blir endelig avslørt for offentligheten.

"Pute-mannen" Mike Lindell har laget en 2 timer lang video som går grundig gjennom dokumentasjonen av valgjukset. For de som har tålmodighet er det verdt å få med seg.

https://www.brighteon.com/78931d4e-8d2d-4751-beb6-11bb394dc1f1

Et "pertinent" spørsmål som har dukket opp, er hvorfor Biden ennå ikke har fått besøk av noen statsledere. Det finnes da mange Trump-motstandere blant dem (som Erna Solberg)  som burde stå i kø for å møte sin "frelser".  Men Biden skal visstnok treffe den engelske dronningen senere i år. Vi får se om den reisen blir noe av, eller om Harris må steppe inn.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: Telehiv on 08.02.2021, 15:35:25
Quote from: ConTrari1 on 08.02.2021, 10:42:09
Men Biden skal visstnok treffe den engelske dronningen senere i år. Vi får se om den reisen blir noe av, eller om Harris må steppe inn.

Hvis Bidens senilitet utvikler seg, og dronning Elisabeth heller ikke blir noe yngre, kan jo det bli et haraball av rang, det!
Trump vil jo alltid lure i bakgrunnen, uansett....

(https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/funny-donald-trump-queen-elizabeth-photohop-trumpqueen-35-584a7656c872c__700.jpg)Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 08.02.2021, 16:29:20
Flott bilde :)
MEGA:
"Make the Empire great again!"

Vil vedde mer på dronningens åndsfriskhet enn Bidens.

Nå er det kommet et nytt innspill i riksrett saken som gir et nytt lys over situasjonen. Ikke at jeg tror Trump vil bli "dømt", det er ikke basis i grunnloven for å gå til riksrett sak mot en sivil person, og hele forestillingenn gir mest av alt innrykk av at Demokratene fortsatt er livredde for Trump og vil gjøre alt for å holde ham utenfor alle fremtidige verv, mer enn å straffe ham for det han har gjort tidligere.

Appearing with Maria Bartiromo, former White House Chief of Staff Mark Meadows said former President Trump had offered security assistance multiple times prior to the U.S. Capitol riot January 6th but was turned down.

Meadows told Bartiromo "we also know that in January, but also throughout the summer, that the president was very vocal in making sure that we had plenty of National Guard, plenty of additional support because he supports our rule of law and supports our law enforcement and offered additional help."

"Even in January, that was a given, as many as 10,000 National Guard troops were told to be on the ready by the Secretary of Defense" Meadows added "That was a direct order from President Trump and yet here is what we see, all kinds of blame going around but yet not a whole lot of accountability."

https://populist.press/watch-meadows-drops-bomb-on-impeachment-changes-everything-if-true/

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 08.02.2021, 19:26:05
Ja, av alle de utallige artiklene om USAs valgjuks og forholdet mellom landets eliter, Trump og Kina, så er dette den beste:

What he called "The Swamp" appeared at first just to be a random assortment of industries, institutions, and personalities that seemed to have nothing in common, outside of the fact they were excoriated by the newly elected president. But Trump's incessant attacks on that elite gave them collective self-awareness as well as a powerful motive for solidarity. Together, they saw that they represented a nexus of public and private sector interests that shared not only the same prejudices and hatreds, cultural tastes and consumer habits but also the same center of gravity—the U.S.-China relationship. And so, the China Class was born.

https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/the-thirty-tyrants
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 12.02.2021, 12:34:57
Quote from: ConTrari1 on 08.02.2021, 10:42:09

Dette er en bisarr historie. Den gir assosiasjoner til retroaktiv pansring, en forebyggende eksplosjon som reduserer effekten av innkommende beskytning. Venstresiden projiserer påstandene om valgjuks over på Trump-leiren. Har en følelse av at de forsøker å lage en dekkhistorie som de kan falle tilbake på dersom (eller når) valgjukset blir endelig avslørt for offentligheten.


Hehe, nå har visst Delingpole rappet ideen min :-)

Molly Ball's "Secret History of the Shadow Campaign that Saved the 2020 Election" has left many readers scratching their heads as to why a Trump opponent would reveal so much about the unsavory alliances that colluded against his re-election.  Like Breitbart's James Delingpole, I am inclined to believe that it is a damage-limiting exercise to pre-empt compelling evidence of voter fraud that could might turn up in the next few days.

I'm reminded here of an old article from the Times (of London), which described the process whereby political projects are advanced by stealth.

It is at first denied that any radical new plan exists; it is then conceded that it exists but ministers swear blind that it is not even on the political agenda; it is then noted that it might well be on the agenda but is not a serious proposition; it is later conceded that it is a serious proposition but that it will never be implemented; after that it is acknowledge that it will be implemented but in such a diluted form that it will make no difference to the lives of ordinary people; at some point it is finally recognised that it has made such a difference, but it was always known that it would and voters were told so from the outset.

This is where we are headed now with the"'stolen" election. Columnists who blithely assured us that the election was above board may now begin to finesse their position.

"OK, so maybe it was rigged," they will start to concede. 'But isn't that always the case with elections? And anyway it's a done deal now."

https://www.americanthinker.com/blog/2021/02/to_the_left_counting_delays_equal_election_integrity.html

https://www.breitbart.com/politics/2021/02/05/delingpole-presidential-election-wasnt-rigged-it-was-fortified-says-time-magazine/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 25.02.2021, 20:05:00
Quote from: ConTrari1 on 08.02.2021, 16:29:20
Flott bilde :)
MEGA:
"Make the Empire great again!"

Vil vedde mer på dronningens åndsfriskhet enn Bidens.


Herlig innslag igjen fra Alan Jones i Australia, etter at han gikk åpent ut og påsto Biden er dement, er det kommet flere sprekker i demens-demningen. Hvor er det blitt av State Of The Union talen, spør man? Er det ikke tid for den nå? Blir det for mye for Biden? At Harris snakker med utenlandske statsledere er underlig, men dersom hun må ta over talen til folket også, kan ikke forfallet skjules mer.

https://populist.press/biden-destroyed-by-reporter-over-dream-honeymoon/

Til alt overmål har 36 av Demokratenes medlemmer i the House uttalt at Biden ikke skal ha lov til å ha kommandoen over USAs atomvåpen mer. Den funksjonen skal visstnok overtas av en komite!

https://www.document.no/2021/02/25/presidenten-kontrollerer-et-formidabelt-vapenarsenal/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 26.02.2021, 13:46:23
Å ja, NÅ forstår vi hvorfor Biden ikke kan holde tale!

JUST IN — Acting U.S. Capitol Police Chief Pittman says "militia groups want to blow up the Capitol and kill as many members as possible," when Biden delivers his State of the Union address in Congress.

https://populist.press/us-capitol-police-chief-issues-warning-about-bidens-sotu/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 26.02.2021, 16:25:00
Mye kan være kryssklippet og redigert for å få Biden til å fremstå mer sløv enn han virkelig er, men dette er ikke tillitvekkende. Synes synd på hans teleprompter-operatør.

https://twitter.com/jason_meister/status/1364024001736155144

https://populist.press/secret-service-agents-leak-just-how-bad-bidens-condition-is/

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 10.03.2021, 21:01:38
Quote from: ConTrari1 on 26.02.2021, 16:25:00
Mye kan være kryssklippet og redigert for å få Biden til å fremstå mer sløv enn han virkelig er, men dette er ikke tillitvekkende. Synes synd på hans teleprompter-operatør.

https://twitter.com/jason_meister/status/1364024001736155144

https://populist.press/secret-service-agents-leak-just-how-bad-bidens-condition-is/

Nå er det enda en statsleder som IKKE har snakket med Biden, men med Harris; Erna Solberg. Media gir oss intetsigende fraser om samarbeid og enighet. Men jeg lurer på om Erna spurte om hvordan det står til med Joe? Eller kanskje hun anså det som lite taktisk når det gjelder å innynde seg hos globalistene.

Biden er i raskt forfall, og det ser ut til at USA nå skal forberedes til å  motta sin nye president, "HeelsUpHarris" som hun kalles, en politiker som var absolutt uakseptabel for Demokratenes velgere i primærvalget, blir nå smuglet inn i ly av Bidens babling.


It looks like the Phase 1 of the Biden-Harris totalitarian regime is quickly coming to an end.

Even with the assistance from the fake news media, Joe's handlers are having a very difficult time hiding the president's dementia.
It's not a secret.


Biden's bumbling and fumbling has forced Democrats to roll out stage 2 of the regime earlier than expected.

His time is coming to an end. He served the elites well.

Now it's Kamala's turn.


Her er det også en herlig tirade fra Australias Alan Jones :-)

https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/bidens-handlers-announce-hastily-planned-road-show-prop-kamala-harris-joes-dementia-becomes-impossible-conceal/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 10.03.2021, 23:56:55
Claes G. Ryn, og hans analyse av presidentvalget, som denne tråden startet med, har gitt et nytt intervju til en svensk alternativmediakanal, Exact 24, som fortsatt er tilgjengelig på youtube:

QuoteVad hände egentligen under och efter den amerikanska presidentvalrörelsen 2020, vem är den nyvalde presidenten Joe Biden, och vad händer med den avgångne presidenten Donald Trump nu?

Claes G. Ryn är professor i statsvetenskap vid Catholic University of America i Washington D.C. och författare till ett flertal böcker.

Som svenskamerikan sedan många år tillbaka och en känd kritiker av den globalistiska neokonservatismen ger han här i ett längre samtal med Exakt24:s PG en unik inblick i den amerikanska politiken.https://www.youtube.com/watch?v=TcY-QQ0U1_k&ab_channel=Exakt24

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 11.03.2021, 09:46:18
Ryn er interessant, men virker forbausende dårlig orientert om enkelte forhold, f. eks. når han ikke kjenner til om Fox News har omtalt Hunter Biden skandalen. Det var jo Tucker Carlson som  hadde det timelange intervjuet med Tony Bobulinski. Han var forutseende og hadde ordnet med privat beskyttelse for familien og sa at han regnet med å oppholde deg i utlandet de neste fire årene.

Denne illustrasjonen har vel mange sett før, men er likevel verdt å gjenta; oversikt over stemmer, fylker vunnet, "bjellesau" fylker og delstater vunnet, samt flere eller færre innvalgte i Repr. Hus for henholdsvis Obama, Trump og Biden.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/media-might-want-forget-happened-2020-havent-president-trump-shares-not-forgetting-2020-election-fraud/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 18.03.2021, 10:04:25
USA i dag er et makabert skuespill. Det ble sagt at Biden skulle ha nettmøte med Irlands statsminister, men det måtte Harris ta seg av. Det sies at presidenten*s demens blir stadig verre, han har begitt seg ut på en ukelang "Corona hjelpe og støtte" tur landet rundt, men klarer bare en liten "forestilling" hver dag, nå forleden i en småby en halvtimes kjøretur fra hjemmet sitt, en seanse som varte tre minutter og der den ynkelig lille flokken av tilskuere ble holdt svært langt unna den som spilte rollen som president. For det spekuleres mer og mer i at Biden ikke er med, hverken fysisk eller mentalt, og at en stand-in er den publikum ser.

Natural News har en artikkel med bilder og video der det påstås at Biden er copy-pasted inn på en White House bakgrunn, se og vurder selv.

Since January 20th, we've known the Biden "presidency" has been completely faked, but we haven't had smoking gun proof of the fakery... until now.

A video, posted by Bloomberg's Quicktake video channel and covered by InfoWars, appears to show Joe Biden walking toward a group of reporters and telling them he has no plans to visit the border.

But the video reveals an obvious video layer compositing error when the hands of the virtual Joe Biden appear in front of microphones which are supposed to be in the foreground of the frame. In video editing, this is a newbie compositing error that results when the video editing person fails to mask out the microphones in the foreground, causing the fake Joe Biden (who is supposed to be several feet away) to seemingly magically have hands that "phase" over the microphones.


https://www.naturalnews.com/2021-03-17-absolute-proof-the-biden-presidency-is-faked-video-green-screen.html

Edit: NN har en oppfølger nå, samme bilder men mer utdypende tekst. Denne video-flausen er blitt spredd verden rundt på sosiale media, og når man ser Bidens hånd bevege seg foran og over en mikrofon som skal være langt unna ham, virker det helt  groteskt. Man hevder også at en "green sceen" refleks gir det hvite håret hans et grønnskjær.

After watching the footage several times, this writer believes that the Biden image, and not the microphone, was digitally spliced into the footage.

At first glance, it seemed as though the mics were superimposed, but if you look more closely you will see that the mics, the background, and really everything else in the frame has the same grain level, while Biden appears to be clearer and sharper than everything else, suggesting that his image was superimposed.


"[T]he microphones at 0:09 and 0.10 are obvious greenscreen but if you look his feet are cut out the whole time too (because they couldn't get the shadows right)," speculated one Twitter user.


Aha! Ingen skygge, kanskje det vi ser er en vampyr!

Hvis dette er sant, virker det svært amatøraktig at Bidens mektige dukkemestere kan begå en så elementær feil. Men hvis man skal spekulere litt vilt; kan det være snakk om en bevisst "glipp" fra produsenten, som gir verden et skjult tegn om at dette er fake? Den som overlever Corona-tiltakene får se.

https://www.naturalnews.com/2021-03-18-cgi-biden-hand-microphone-reporter-image-glitch.html

Edit igjen: kan ikke motstå denne kommentaren fra AngryDinosaur:

We are now officially a banana republic. What sucks is that we are a banana republic that has to import bananas. We need a new flag that is befitting what we are being subjected to. Like an American flag, where the stars are replaced with bananas, and Biden's face is in the center of the flag.

Et slikt flagg burde sende alle landets fiender på vill flukt!
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: Telehiv on 18.03.2021, 10:53:22
Jeg vil tro det er litt tidlig å dra Bidens endelige demensdiagnose fullt ut ennå.
Men i utgangspunktet er det selvsagt tøvete av demokratene å kjøre fram en hensovnet 78-åring til president, og forteller mer om et gammelmannsvelde enn dynamisk lederskap - hvor i alle dager er visjonene for fremtidens USA?

Men i det større bildet: Jeg er mer betenkt over det samlede og generelle nivået på lederskapet i verdens ledende atomstormakt.
Og det verste: Det lar seg ikke skjule - elendigheten utspilles for åpne scener og skjermer hele veien.
Den sektoren som trolig vil ha best utnytte av dette i årene framover er standup-komikerne og stuntpoetene.

Selvsagt vil det gå galt med den vestlige verden slik man steller seg nå: Som kjent er det som vil overleve en tredje verdenskrig kun kakerlakkene - og Keith Richards.

(https://static.dw.com/image/17304681_303.jpg)


 
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 18.03.2021, 11:16:02
"You know why cigarettes have white filters in America and yellow filters in Europe?"
"No?"
"So that Keith Richards can know which continent he is in."

At Biden-Xiden er mentalt fortapt kan ikke skjules. Hvorfor i all verden står visepresidenten bak ham som en dødens engel ved hver bidige opptreden? Legg merke til hvordan hun ofte går rett i hælene på ham, i tilfelle han skulle ta feil vei. En president* som ikke husker navnet på sin nettopp utnevnte forsvarsminister eller det militære hovedkvarteret Pentagon.

Ny måling: 50 prosent mener at Biden er mentalt og fysisk uskikket til jobben.
Målingen ble foretatt av anerkjente Rasmussen Reports i perioden 4.–7. mars. Den ble altså avsluttet dagen før president Joe Bidens siste opptreden, da han ikke kunne huske navnet på forsvarsministeren eller Pentagon.


https://www.document.no/2021/03/10/ny-maling-50-prosent-mener-at-biden-er-mentalt-og-fysisk-uskikket-til-jobben/

Video her:
https://www.document.no/2021/03/09/sjokkerende-ny-video-biden-husket-verken-navn-eller-stillingstittel-pa-sin-egen-forsvarsminister/

"my...my...the guy that runs that outfit over there."

Ingen pressekonferanse, ingen State of the Union tale, ingen møter med statsledere. Selv innsnevra politikere som Erna Solberg & co må begynne å lure på hva slags skygge-regime de støtter.

Når det passer dem, kjører Demokratene 25th Amendment mot Biden og han er borte. Ikke uten grunn at han også kalles "President Resident"; sykehjem-beboer.

Edit; Og for å svinge innom klima igjen; Bidens klima-tsar Kerry flyr mellom DC og Boston (hva sier St. Greta til det?? Og de byene er faktisk forbundet med USAs eneste høyhastighet bane), og er observert på første klasse UTEN MUNNBIND! Vanlige dødelige kastes av flyet for en slik synd, et flyselskap i USA kastet ut en liten gutt som hadde legeerklæring på at han ikke kunne bruke maske pga. autisme, men det hjalp ikke. En co2-spyende klimaredder, derimot...

https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/spotted-liberal-hypocrite-biden-climate-envoy-john-kerry-flouts-federal-mask-mandate-american-airlines-flight/
Title: "Take a knee, Biden! And one more! And one more!"
Post by: ConTrari1 on 19.03.2021, 18:34:33
Biden er på vei ned, når han forsøker å være på vei opp til flyet sitt. Ikke en, men tre ganger faller han i trappen. En sprellemann med løs snor. Så da er han nok for veik i knærne til å holde pressekonferanse neste uke. Eller er det da han annonserer sin avgang? Det er ynkelig å se videoen av en slik dement, svakbeint nikkedukke bli misbrukt av dukkemestrene. Men Obama flirer nok godt.

Hvis dette hadde vært Trump, ville han:

-blitt stilt for riksrett for ubalansert oppførsel og forakt for offentlig eiendom.
-blitt saksøkt av flytrapp-produsenten for ondsinnet skadeverk mot deres produkt.
-blitt hetset for utidig bruk av tyngdekraften.
-blitt anklaget for rasisme når han bevisst håner BLM ved gjentatte mislykkede knefall.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/breaking-joe-biden-falls-several-times-boarding-air-force-one-video/

Document skrev 10. mars:

Ny måling: 50 prosent mener at Biden er mentalt og fysisk uskikket til jobben.
Målingen ble foretatt av anerkjente Rasmussen Reports i perioden 4.–7. mars. Den ble altså avsluttet dagen før president Joe Bidens siste opptreden, da han ikke kunne huske navnet på forsvarsministeren eller Pentagon.


Hva sier amerikanerne om sin presumptive-dent nå?
Title: Re: "Take a knee, Biden! And one more! And one more!"
Post by: translator on 19.03.2021, 20:23:37
Quote from: ConTrari1 on 19.03.2021, 18:34:33
Biden er på vei ned, når han forsøker å være på vei opp til flyet sitt. Ikke en, men tre ganger faller han i trappen. En sprellemann med løs snor.

Denne scenen ble faktisk vist på Dagsrevyen også, med et lurt smil av programleder Atle Bjurstrøm.
Title: Re: "Take a knee, Biden! And one more! And one more!"
Post by: ConTrari1 on 20.03.2021, 09:28:53
Quote from: translator on 19.03.2021, 20:23:37
Quote from: ConTrari1 on 19.03.2021, 18:34:33
Biden er på vei ned, når han forsøker å være på vei opp til flyet sitt. Ikke en, men tre ganger faller han i trappen. En sprellemann med løs snor.

Denne scenen ble faktisk vist på Dagsrevyen også, med et lurt smil av programleder Atle Bjurstrøm.

Det er nok mange som smiler lurt, de venter på vaktskiftet. Biden var nyttig for å selges inn som den fornuftige, rolige typen man kunne stole på. De som trodde på det, når han til og med presterer å si at han ikke vil si noen mening om SCOTUS skal utvides med flere medlemmer eller ikke før etter valget, er ufattelig naive.

Litt kikking på video gir også inntrykk av at han ikke snublet, men at det var bena som sviktet. Iallfall annen og tredje gang.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 07.04.2021, 00:03:51
Ny artikkel på document.no, i forbindelse med et nytt intervju med Sidney Powell:

QuoteDominion hadde lagt inn algoritmer valgmaskinene i seks vippestater. De veide automatisk Biden-stemmer høyere enn 1 og Trumps stemmer lavere enn en. Folk med matematisk kunnskap så at stemmene var basert på en matematisk formel og de begynte å kontakte Powell under opptellingen for å fortelle hva som foregikk.

https://www.document.no/2021/04/06/sidney-powell-har-ikke-gitt-opp/

I kommentarfeltet er det flere som refererer til https://michaeljlindell.com/ og der er det virkelig mye å følge med på.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 08.04.2021, 00:17:36
"USA er blitt en politistat"

Dette skriver Hans Rustad etter å ha sett hvordan Tucker på Fox News dokumenterer hvordan myndighetene bevisst går etter folk som befant seg i Washington DC 6. januar. De mister jobben, eller verre, de blir satt til å råtne i fengsel uten lov og dom, mens kriminelle og bråkmakere på venstresiden (BLM og Antifa) kan herje så mye de vil uten konsekvenser.

https://www.document.no/2021/04/07/doc-tv-usa-i-ukjent-terreng/

Se videoen på siden.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 15.04.2021, 00:19:51
QuoteCNNs tekniske direktør Charlie Chester innrømmer fremfor skjult kamera at den store amerikanske nyhetskanalen hadde som fokus å få fjernet Trump som USAs president, avslører Project Veritas.

Hvis det ikke hadde vært for CNN, vet jeg ikke om Trump ville ha tapt valget, sier Chester, som legger til at han kom til CNN fordi han ønsket å ta del i dette.

James O'Keefes gruppe av undercover-journalister har tidligere avslørt politisk aktivisme hos store sosiale medier som Facebook og Twitter, og har nå påvist lignende skjevheter hos et av de store tradisjonelle mediene.

Uten å vite at det er en gravende journalist han snakker med, forklarer Chester hvordan CNN spant negative historier om Trump:

"[Trump's] hand was shaking or whatever, I think. We brought in so many medical people to tell a story that was all speculation — that he was neurologically damaged, and he was losing it. He's unfit to — you know, whatever. We were creating a story there that we didn't know anything about. That's what — I think that's propaganda."

Mens Biden fikk stikk motsatt behandling:

"We would always show shots of him [Biden] jogging and that [he's] healthy, you know, and him in aviator shades. Like you paint him as a young geriatric."

CNN-direktøren varsler også at temaet for den neste store propagandakampanjen vil bli klimaendringer, så snart koronabølgen er over:

"It's going to be our [CNN's] focus. Like our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So, our next thing is going to be for climate change awareness."

Den nederste av de to videoene viser hvordan Chester reagerer når han oppdager at han er avslørt og at han har snakket med en journalist. Han er ikke like snakkesalig, for å si det forsiktig.

https://www.document.no/2021/04/14/cnn-topp-fremfor-skjult-kamera-vart-mal-var-a-fa-bort-trump/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 18.04.2021, 11:29:38
Så er jeg blitt "moderert" i Drammens Tidende igjen, da jeg svarte på denne meldingen:

QuoteTrump var til skade for USA. Og når vi har USA som vår garantist for demokratiet, kunne vi jo ikke ha en president som ikke var demokratisk. Han er forretningsmann og ikke politiker, så godt at han ble jagd. Ut over det så stoler jeg på de demokratiske verdiene i verden.

Hvorpå jeg svarte:

QuoteDu er blitt fullstendig rundlurt av propagandaen mot Trump (nå har til og med Biden begynt å tenke at den grensemuren mot Mexico kanskje ikke er en så dårlig ide https://idag.no/sa-bygges-trumps-mur-likevel-av-biden-i-nod/19.35893 ). Det vi ser i USA nå er ikke demokrati. Trump fikk flere stemmer i valget enn noen amerikansk president har fått tidligere (og flere stemmer fra svarte og latinamerikanske velgere enn noen annen republikansk kandidat nettopp pga. muren!) at korrupte demokrater i seks delstater (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia og Nevada) stoppet tellingen, kastet ut de republikanske observatørene (ved å skylde på corona) for deretter å dumpe hundretusenvis av Biden-stemmer fra New York for å "ta igjen" Trumps formidable ledelse. Ta Pennsylvania: Trump ledet med 13 prosentpoeng før "poststemmene" ble talt opp: Her fikk Trump ca. 3000 mot Bidens 578 000. Det betyr at Biden fikk over 99 prosent av disse stemmene. Selv Stalin ville vært fornøyd med slike tall. Det er han som skal ha sagt at det er greit å ha kontroll over dem som avgir stemmene, men å ha kontroll over dem som teller dem er mye viktigere!

Før jeg var ferdig med å redigere meldingen, fikk jeg beskjed fra moderator om at den er fjernet. Og det midt på dagen på en søndag!

edit: interessant svar tilbake fra min motdebattant her:

QuoteEn av de tingene jeg støttet Trump i ,var nettopp den grensemuren, og også grensemur mot Europa. Bare naive politikere har problemer med å forstå dette !! Men i miljø-spørsmål, står jeg på Bidens side, 100 %
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 19.04.2021, 23:47:54
Nå innrømmer også NRK at politimannen som "døde under stormingen av Kongressen" faktisk døde av slag og ikke hadde noe med det som skjedde i Kongressen å gjøre. Den satt langt inne.


Quote23:25 Politimann døde av slag Politimannen Brian Sicknick ble ikke påført dødelige skader under stormingen av kongressbygningen 6. januar. Medisinske eksperter har konkludert at politimannen døde som følge av slag og døde av naturlige årsaker, melder AP.

https://www.nrk.no/nyheter/storming-av-kongressen-1.15316109

PS. Er jeg den eneste som holder liv i denne tråden?

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: Telehiv on 20.04.2021, 10:01:26
Quote from: translator on 19.04.2021, 23:47:54
PS. Er jeg den eneste som holder liv i denne tråden?

Valgjukset er nok dessverre ikke noe tema man kan gjøre noe med lenger. Hadde dette vært første gang ville folkedypet blitt langt mer sjokkert. Men de fleste noenlunde oppegående i USA vet jo hvordan disse valgene har blitt kjørt i generasjoner, og glemmer også dette siste ganske fort.

Om Trump skal skape noe ny hurlumhei og engasjere større folkemengder videre, blir nok det om han kommer tilbake med eget mediehus/TV-kanal, som han har snakket om en god stund.
Utover det er han nok nå politisk død som person og no-platformed overalt.
Det gjenværende av "Make America Great Again"-kampanjen er de gruppene som fremdeles mener de representerer hans syn, uten at disse har noen felles plattform å bygge videre på.

Frykten for at disse skulle bli en maktfaktor i gatene er også stadig mer redusert: Trump var for mye solospiller til å etablere sitt politiske budskap (i den grad det var konsistent nok) i en større organisatorisk sammenheng, og dermed vil det også forvitre ut i mindre og mer eller mindre desintegrerte grupper.

Som sagt, først den dagen han knaller til med nytt mediehus/TV-stasjon og Fox News, CNN & de kjører kanonene på øverste dekk kan det bli snakk om at Trump kan returnere til den offentlige debatt. For da åpner han egne fora av den type han nå er utestengt fra. Nå er han så marginalisert av MSMs no-platforming at han vil svinne mer og mer bort i reelle politiske sammenhenger.
Hans beste mulighet til å få nye medieoppslag i dagens situasjon er evt. hvis MSM kan hekte noe nytt negativt på ham, f.eks. skattesaker, osv.

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 20.04.2021, 12:23:38
Quote from: translator on 18.04.2021, 11:29:38
Så er jeg blitt "moderert" i Drammens Tidende igjen, da jeg svarte på denne meldingen:

QuoteTrump var til skade for USA. Og når vi har USA som vår garantist for demokratiet, kunne vi jo ikke ha en president som ikke var demokratisk. Han er forretningsmann og ikke politiker, så godt at han ble jagd. Ut over det så stoler jeg på de demokratiske verdiene i verden.

Hvorpå jeg svarte:

QuoteDu er blitt fullstendig rundlurt av propagandaen mot Trump (nå har til og med Biden begynt å tenke at den grensemuren mot Mexico kanskje ikke er en så dårlig ide https://idag.no/sa-bygges-trumps-mur-likevel-av-biden-i-nod/19.35893 ). Det vi ser i USA nå er ikke demokrati. Trump fikk flere stemmer i valget enn noen amerikansk president har fått tidligere (og flere stemmer fra svarte og latinamerikanske velgere enn noen annen republikansk kandidat nettopp pga. muren!) at korrupte demokrater i seks delstater (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia og Nevada) stoppet tellingen, kastet ut de republikanske observatørene (ved å skylde på corona) for deretter å dumpe hundretusenvis av Biden-stemmer fra New York for å "ta igjen" Trumps formidable ledelse. Ta Pennsylvania: Trump ledet med 13 prosentpoeng før "poststemmene" ble talt opp: Her fikk Trump ca. 3000 mot Bidens 578 000. Det betyr at Biden fikk over 99 prosent av disse stemmene. Selv Stalin ville vært fornøyd med slike tall. Det er han som skal ha sagt at det er greit å ha kontroll over dem som avgir stemmene, men å ha kontroll over dem som teller dem er mye viktigere!

Før jeg var ferdig med å redigere meldingen, fikk jeg beskjed fra moderator om at den er fjernet. Og det midt på dagen på en søndag!

edit: interessant svar tilbake fra min motdebattant her:

QuoteEn av de tingene jeg støttet Trump i ,var nettopp den grensemuren, og også grensemur mot Europa. Bare naive politikere har problemer med å forstå dette !! Men i miljø-spørsmål, står jeg på Bidens side, 100 %

Quote from: translator on 18.04.2021, 11:29:38
Så er jeg blitt "moderert" i Drammens Tidende igjen, da jeg svarte på denne meldingen:

QuoteTrump var til skade for USA. Og når vi har USA som vår garantist for demokratiet, kunne vi jo ikke ha en president som ikke var demokratisk. Han er forretningsmann og ikke politiker, så godt at han ble jagd. Ut over det så stoler jeg på de demokratiske verdiene i verden.

Hvorpå jeg svarte:

QuoteDu er blitt fullstendig rundlurt av propagandaen mot Trump (nå har til og med Biden begynt å tenke at den grensemuren mot Mexico kanskje ikke er en så dårlig ide https://idag.no/sa-bygges-trumps-mur-likevel-av-biden-i-nod/19.35893 ). Det vi ser i USA nå er ikke demokrati. Trump fikk flere stemmer i valget enn noen amerikansk president har fått tidligere (og flere stemmer fra svarte og latinamerikanske velgere enn noen annen republikansk kandidat nettopp pga. muren!) at korrupte demokrater i seks delstater (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia og Nevada) stoppet tellingen, kastet ut de republikanske observatørene (ved å skylde på corona) for deretter å dumpe hundretusenvis av Biden-stemmer fra New York for å "ta igjen" Trumps formidable ledelse. Ta Pennsylvania: Trump ledet med 13 prosentpoeng før "poststemmene" ble talt opp: Her fikk Trump ca. 3000 mot Bidens 578 000. Det betyr at Biden fikk over 99 prosent av disse stemmene. Selv Stalin ville vært fornøyd med slike tall. Det er han som skal ha sagt at det er greit å ha kontroll over dem som avgir stemmene, men å ha kontroll over dem som teller dem er mye viktigere!

Før jeg var ferdig med å redigere meldingen, fikk jeg beskjed fra moderator om at den er fjernet. Og det midt på dagen på en søndag!

edit: interessant svar tilbake fra min motdebattant her:

QuoteEn av de tingene jeg støttet Trump i ,var nettopp den grensemuren, og også grensemur mot Europa. Bare naive politikere har problemer med å forstå dette !! Men i miljø-spørsmål, står jeg på Bidens side, 100 %

Som med klimasaken, stapper MSM fingeren i hullet i demningen og håper det beste. De kommer til å få en meget lang nese. USA er nå på full fart mot stupet.

Alle Demokratenes våte drømmer skal vedtas i full fart. Ubegrenset ulovlig innvandring, der mange migranter ikke testes overhodet før de får penger og flybillett til sin foretrukne by, og der kartellene totalt kontrollerer området ved grensen og tar betalt for hver sjel som slipper inn. Hvem betaler? Det ser ut til at amerikanske myndigheter sponser disse menneskesmuglerne. Hensikten er en storstilt utskifting av befolkningen i  USA, men flere millioner nye velgere som lojalt vil støtte Demokratene, er de på god vei til sitt mål om en ett-parti stat. Det kan bli to millioner bare i år.

Så skal det opprettes nye delstater der Demokratene har et trygt flertall, i DC og Puerto Rico. Og de ønsker å fjerne valgmannskollegiet, slik at delstatenes makt blir svekket, og gå over til simpelt flertall i føderale valg.

Og hvorfor skal de politiske partiene få lov til å foreslå president-kandidater? Mye bedre at Kongressen tar den jobben, så lenge den er dominert av Demokratene. Ja, det er også et forslag. En kandidat fra D. og en som er D-vennlig fra R. (Såkalt RINO = republican in name only),så er man sikret.

Men de har hastverk. Det er mye uro innad i partiet, og migrantkrisen som ingen rører (Harris fikk jobben, men hun vil ikke dra dit) åpner mange amerikaneres øyne for den unike endringen av samfunnet er som er underveis. Kongressvalget neste år kan velte mye av planen om å gjøre USA til en ekte korporativ stat.

Og valget går ikke vekk heller. Etter uendelig mye motstand og uthaling går det mot en profesjonell kontroll av stemmer i Maricopa County i Arizona (inkl. Phoenix). Der kan mye juks avsløres.

Nettstedet StopWorldControl er engasjert i kampen mot globalismen (de har noen drøye konspi-videoer :-)), og mye bra stoff om Corona også. Her en video som oppsummerer bra det italienske aspektet ved presidentvalget, som vi husker fra bl. a. intervju med Maria Zack i fjor.

www.stopworldcontrol.com

Hun er fortsatt aktiv, for eksempel på Doug Billings program.

https://dougbillings.us/video/full-maria-zack-interview-best-of-the-right-side-with-doug-billings/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 20.04.2021, 12:30:46
Quote from: Telehiv on 20.04.2021, 10:01:26
Quote from: translator on 19.04.2021, 23:47:54
PS. Er jeg den eneste som holder liv i denne tråden?

Valgjukset er nok dessverre ikke noe tema man kan gjøre noe med lenger. Hadde dette vært første gang ville folkedypet blitt langt mer sjokkert. Men de fleste noenlunde oppegående i USA vet jo hvordan disse valgene har blitt kjørt i generasjoner, og glemmer også dette siste ganske fort.

Om Trump skal skape noe ny hurlumhei og engasjere større folkemengder videre, blir nok det om han kommer tilbake med eget mediehus/TV-kanal, som han har snakket om en god stund.
Utover det er han nok nå politisk død som person og no-platformed overalt.
Det gjenværende av "Make America Great Again"-kampanjen er de gruppene som fremdeles mener de representerer hans syn, uten at disse har noen felles plattform å bygge videre på.

Frykten for at disse skulle bli en maktfaktor i gatene er også stadig mer redusert: Trump var for mye solospiller til å etablere sitt politiske budskap (i den grad det var konsistent nok) i en større organisatorisk sammenheng, og dermed vil det også forvitre ut i mindre og mer eller mindre desintegrerte grupper.

Som sagt, først den dagen han knaller til med nytt mediehus/TV-stasjon og Fox News, CNN & de kjører kanonene på øverste dekk kan det bli snakk om at Trump kan returnere til den offentlige debatt. For da åpner han egne fora av den type han nå er utestengt fra. Nå er han så marginalisert av MSMs no-platforming at han vil svinne mer og mer bort i reelle politiske sammenhenger.
Hans beste mulighet til å få nye medieoppslag i dagens situasjon er evt. hvis MSM kan hekte noe nytt negativt på ham, f.eks. skattesaker, osv.

Her er jeg sikker på at du tar fullstendig feil. Trump kommer tilbake, hans mediaplattform skal snart slippes, og MAGA er definitivt oppegående. Trump er meget aktiv i partiet, de kandidatene kan støtter foran Kongressvalget neste år har langt større sjanse for å bli valgt enn de som er hans motstandere. Det skjer nå et omfattende grasrot-opprør hos republikanerne, der RINO-folket blir skivset ut på lokalt plan.

Donald Trump told Fox News host Sean Hannity Monday evening that he is very seriously considering a 2024 presidential bid.

"Are you running again in 2024? Hannity asked Trump during an exclusive, sit-down interview.

"I am looking at it very seriously, beyond seriously," Trump said as he bashed Joe Biden and the Democrat party.


https://www.thegatewaypundit.com/2021/04/just-trump-tells-hannity-beyond-seriously-considering-2024-presidential-run-video/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 20.04.2021, 12:37:30
Quote from: translator on 19.04.2021, 23:47:54
Nå innrømmer også NRK at politimannen som "døde under stormingen av Kongressen" faktisk døde av slag og ikke hadde noe med det som skjedde i Kongressen å gjøre. Den satt langt inne.


Quote23:25 Politimann døde av slag Politimannen Brian Sicknick ble ikke påført dødelige skader under stormingen av kongressbygningen 6. januar. Medisinske eksperter har konkludert at politimannen døde som følge av slag og døde av naturlige årsaker, melder AP.

https://www.nrk.no/nyheter/storming-av-kongressen-1.15316109

PS. Er jeg den eneste som holder liv i denne tråden?

Legg merke til at MSM fortsatt jukser grovt, de skriver "døde under opptøyene", mens faktum er at han døde en eller to dager etterpå, og at obduksjonen ikke kunne påvise sammenheng med noen skade fra demonstrasjonen mht. dødsårsak.

Og så har vi hele mysteriet omkring Ashli Babbit. Jeg tror ikke et sekund at hun er død, men dekkhistorien spinnes videre:

https://www.thegatewaypundit.com/2021/04/ashli-babbitts-legal-team-releases-statement-doj-abruptly-closes-investigation-murder-inside-us-capitol/

GT skriver:
Capitol Police officer Brian Sicknick suffered two strokes and died of natural causes, the District Chief medical examiner ruled.

The autopsy found no evidence of external or internal injuries and Sicknick did not have an allergic reaction to any chemical irritants.

The mainstream media, with The New York Times leading the charge, lied about Sicknick's death and falsely claimed he died from injuries suffered after being hit in the head with a fire extinguisher during the Capitol riot on January 6.


https://www.thegatewaypundit.com/2021/04/just-capitol-police-officer-brian-sicknick-suffered-two-strokes-died-natural-causes-medical-examiner-rules/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 13.05.2021, 11:07:49
Endelig en god nyhet fra USA: Liz Cheney (Dick-ens lojale datter) har mistet posisjonen sin i det republikanske partiet. Både document og NRK skriver om det, med litt ulike vinklinger for å si det mildt

https://www.nrk.no/urix/liz-cheney-sparket-fra-toppverv-i-det-republikanske-partiet-1.15494500

Denne kommentaren på document har jeg sansen for:

Quote
Liz Cheyney, er et klassisk eksempel på den mentale, paradoksale sykdommen TDS, Trump Derangement Syndrome.

Hun er besatt av et følesesmessig uforståelig, glødende hat, til et menneske, Donald Trump, som gjorde det mesterstykket, å bli president i USA, uten å noengang å ha deltatt i politikk.
Og som president, gjorde en positiv innsats for sitt land og folk, som meget få presidenter har klart å gjøre.

Enn videre vant han valget, som president for ytterligere 4 år, med et overveldende valgskred.
Trump vant valget i 2497 counties, det er over --5-- ganger mer enn valgsvindleren Joe Biden (477 counties)
Han vant dessuten --18 av de 19-- counties som med størst sikkerhet, gjennom mange valg, stemmer på valgvinneren.

Sett i forhold til dette, er Biden en hjelpeløs --dverg-- som i et
--normalt-- avviklet valg, hadde vært helt uten betydning.

https://www.document.no/2021/05/12/liz-cheney-fjernet-fra-sin-lederstilling-for-republikanerne/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 16.06.2021, 15:39:00
Dette innlegget handler om hendelsene på Capitol 6. januar i år. Først om at Putin avkler vestlige mediers løgner om hendelsen, her i et nylig intervju med amerikanske NBC:

QuoteKEIR SIMMONS, NBC:  Did you order Alexei Navalny's assassination?

PUTIN: Of course not. We don't have this kind of habit of assassinating anyone. That's number one. Number two, I want to ask you: Did you order the assassination of the woman who walked into the Congress and who was shot and killed by a policeman? Do you know that 450 individuals were arrested after entering the Congress? And they didn't go there to steal a laptop. They came with political demands.

https://www.document.no/2021/06/16/biden-moter-putin-pa-hans-hjemmebane-autoritaeres/

Og fra en annen document-artikkel:

QuoteEktefellen kjenner fortsatt ikke identiteten til politimannen som skjøt og drepte Ashli Babbit i Capitol 6. januar. Dette til tross for at episoden ble filmet av flere overvåkningskameraer.

"Somebody up in D.C. knows, I think a lot of people know, but nobody is telling us. And the silence is deafening," Aaron Babbitt said on Fox News's "Tucker Carlson Tonight" on Monday.

"I never expected to lose my wife to political violence," he added.

https://www.document.no/2021/06/16/ashli-babbitt-ble-skutt-og-drept-av-politiet-ektemannen-vet-fortsatt-ikke-hvem-som-skjot/

Og enda en document-artikkel: Hva gjorde FBI 6. januar?

QuoteFor første gang hevdes det nå at FBI-agenter deltok i opptøyene i Kongressen 6. januar. Hvis dette stemmer vil det være en skandale som kan fjerne den siste rest av tillit til FBI og justisdepartementet.

Det var revolvernews.com som tirsdag hadde gravd frem at det var stor forskjell på hvordan domstolene behandlet de identifiserte deltakerne i innmarsjen i Kongressen, av Demokratene og liberale medier kalt «væpnet oppstand».

Tucker Carlson tok opp saken i nattens sending. Ifølge Tucker er det en merkelig forskjellsbehandling av de pågrepne: Noen sitter fortsatt i isolat for en lov som forbyr inntrenging på annen manns eiendom. Men andre blir ikke anklaget for noe som helst, da må de nemlig identifiseres for domstolen. Og hva kan være grunnen? De er politi. Tucker sier rettspapirene viser at de er politi og deltok i opptøyene.

Men det stopper ikke der:

QuoteTar politiagentenes selv initiativ til å planlegge forbrytelser? I tilfellet kidnappingen av Gretchen Whitmer, i Michigan, gjorde de det. Saken fikk stor oppmerksomhet også i norske medier.

Wait a second – there's a huge difference between using an informant to find out what a group you find threatening might do, and paying people to organize a violent action, which is what happened, apparently according to government documents, on January 6.

That's a line, and the FBI has crossed it. And that's not the first time. They crossed that line in Michigan. Remember that plot to kidnap Governor Gretchen Whitmer? And Whitmer is able to cover some of her own incompetence, although not all, by pointing to the fact that she's not a victim. In the FBI's telling, a whole team of insurrectionists was going to drive a van up to Gretchen Whitmer's vacation house and throw her in the back and drive away.

The mastermind, the bureau said, was a man called Adam Fox. Who was Adam Fox? He turned out to be a homeless guy who was living in the basement of a vacuum repair shop.

The whole story was a farce. Insulting really. But if you read the government's charging documents carefully, and you should, you'll see that it gets even more ridiculous. It turns out that one of the five people in the planned «Gretchen Whitmer kidnap van» was an FBI agent. In the van. Another was an FBI informant. The feds admit that an informant or undercover agent was «usually present» in the group's meetings. In other words, nearly half the gang of kidnappers were working for the FBI. Remember the guy who suggested using a bomb to blow up a bridge as part of the plot? That got a lot of coverage. That guy was an undercover FBI agent.

FBI begynte denne praksisen overfor voldelige islamister.

Blant annet angrepet i Garland, Texas, i 2015, var instigerte av FBI.

https://www.document.no/2021/06/16/var-fbi-med-i-opptoyene-pa-capitol-hill-6-januar/

For ordens skyld: jeg har sett filmklippene som artiklene refererer til. Det gjør enda større inntrykk.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 02.07.2021, 19:00:36
Quote from: translator on 16.06.2021, 15:39:00
Og enda en document-artikkel: Hva gjorde FBI 6. januar?

QuoteFor første gang hevdes det nå at FBI-agenter deltok i opptøyene i Kongressen 6. januar. Hvis dette stemmer vil det være en skandale som kan fjerne den siste rest av tillit til FBI og justisdepartementet.

Det var revolvernews.com som tirsdag hadde gravd frem at det var stor forskjell på hvordan domstolene behandlet de identifiserte deltakerne i innmarsjen i Kongressen, av Demokratene og liberale medier kalt «væpnet oppstand».

Tucker Carlson tok opp saken i nattens sending. Ifølge Tucker er det en merkelig forskjellsbehandling av de pågrepne: Noen sitter fortsatt i isolat for en lov som forbyr inntrenging på annen manns eiendom. Men andre blir ikke anklaget for noe som helst, da må de nemlig identifiseres for domstolen. Og hva kan være grunnen? De er politi. Tucker sier rettspapirene viser at de er politi og deltok i opptøyene.

Og i dagens document-artikkel kommer det frem hvor sentral FBI var i hendelsene 6. januar.

QuoteRevolver.news har avdekket at det var rundt 20 aktivister i gruppen Oath Keepers, som fikk skylden for stormingen av Kongressen 6. januar, som ikke er blitt tiltalt og ikke identifisert, til tross for at de var blant de mest aggressive. Nå er det ting som tyder på at leder for gruppen, Stuart Rhodes, kom fra sikkerhetstjenestene.

Mens alle rundt Rhodes er blitt arrestert, har ikke han, til tross for at han gikk inn for et opprør til støtte for Trump. Rhodes laget den koblingen mellom MAGA-bevegelsen og storming av Kongressen som Demokratene påsto hadde skjedd i ettertid.

Enda mer påfallende er det at folk som videreformidlet Rhodes meldinger på sosiale medier er blitt tiltalt og risikerer fengsel, mens opphavsmannen går fri.

https://www.document.no/2021/07/02/var-leder-av-oath-keepers-leder-for-kongress-stormingen-en-fbi-agent/

Hva har skjedd med disse menneskene? Mange av dem sitter fortsatt i fengsel uten lov og dom, andre har mistet jobben og hele sitt sosiale nettverk etter "forbrytelsen" å være til stede i Washington DC 6. januar i år. Tucker Carlsson hadde nylig et intervju med to av dem på Fox News. Video her:

https://www.document.no/2021/06/29/doc-tv-vestlandet-er-verdt-en-salme/

Apropos Tucker Carlsson:

QuoteUSAs viktigste etterretningstjeneste, Det nasjonale sikkerhetsbyrået (NSA, National Security Agency), anklages for å spionere på den kjente Fox News-profilen Tucker Carlson. –Planen er å lekke informasjon i et forsøk på å få showet tatt av luften, hevder Carlson i mandagens episode av Tucker Carlson Tonight. NSA nekter.

https://www.document.no/2021/06/30/tucker-carlson-biden-administrasjonen-spionerer-pa-oss/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 06.07.2021, 10:33:32
Quote from: translator on 02.07.2021, 19:00:36
Quote from: translator on 16.06.2021, 15:39:00
Og enda en document-artikkel: Hva gjorde FBI 6. januar?

QuoteFor første gang hevdes det nå at FBI-agenter deltok i opptøyene i Kongressen 6. januar. Hvis dette stemmer vil det være en skandale som kan fjerne den siste rest av tillit til FBI og justisdepartementet.

Det var revolvernews.com som tirsdag hadde gravd frem at det var stor forskjell på hvordan domstolene behandlet de identifiserte deltakerne i innmarsjen i Kongressen, av Demokratene og liberale medier kalt «væpnet oppstand».

Tucker Carlson tok opp saken i nattens sending. Ifølge Tucker er det en merkelig forskjellsbehandling av de pågrepne: Noen sitter fortsatt i isolat for en lov som forbyr inntrenging på annen manns eiendom. Men andre blir ikke anklaget for noe som helst, da må de nemlig identifiseres for domstolen. Og hva kan være grunnen? De er politi. Tucker sier rettspapirene viser at de er politi og deltok i opptøyene.

Og i dagens document-artikkel kommer det frem hvor sentral FBI var i hendelsene 6. januar.

QuoteRevolver.news har avdekket at det var rundt 20 aktivister i gruppen Oath Keepers, som fikk skylden for stormingen av Kongressen 6. januar, som ikke er blitt tiltalt og ikke identifisert, til tross for at de var blant de mest aggressive. Nå er det ting som tyder på at leder for gruppen, Stuart Rhodes, kom fra sikkerhetstjenestene.

Mens alle rundt Rhodes er blitt arrestert, har ikke han, til tross for at han gikk inn for et opprør til støtte for Trump. Rhodes laget den koblingen mellom MAGA-bevegelsen og storming av Kongressen som Demokratene påsto hadde skjedd i ettertid.

Enda mer påfallende er det at folk som videreformidlet Rhodes meldinger på sosiale medier er blitt tiltalt og risikerer fengsel, mens opphavsmannen går fri.

https://www.document.no/2021/07/02/var-leder-av-oath-keepers-leder-for-kongress-stormingen-en-fbi-agent/

Hva har skjedd med disse menneskene? Mange av dem sitter fortsatt i fengsel uten lov og dom, andre har mistet jobben og hele sitt sosiale nettverk etter "forbrytelsen" å være til stede i Washington DC 6. januar i år. Tucker Carlsson hadde nylig et intervju med to av dem på Fox News. Video her:

https://www.document.no/2021/06/29/doc-tv-vestlandet-er-verdt-en-salme/

Apropos Tucker Carlsson:

QuoteUSAs viktigste etterretningstjeneste, Det nasjonale sikkerhetsbyrået (NSA, National Security Agency), anklages for å spionere på den kjente Fox News-profilen Tucker Carlson. –Planen er å lekke informasjon i et forsøk på å få showet tatt av luften, hevder Carlson i mandagens episode av Tucker Carlson Tonight. NSA nekter.

https://www.document.no/2021/06/30/tucker-carlson-biden-administrasjonen-spionerer-pa-oss/

Det er nå offentliggjort videoer som viser at Kongress-politiet skjøt sjokk-granater og gummikuler mot demonstrantene som sto utenfor sperringene. Dette var opplagt en bevisst provokasjon, for ingen av sikkerhetsstyrkene var i noen fare. Som tidligere nevnt, så var dørene til Kongressen stengt med magnet-låser, som bare kan åpnes innenfra. Noen som fortsatt tror at demonstrantene brøt seg inn?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/revealed-images-police-officer-firing-flash-bombs-peaceful-trump-supporters-including-seniors-women-children-jan-6-video/

Og ellers i USA har man i Chicago feiret nasjonaldagen med -enda en- voldsorgie.

92 people were shot, 16 fatally in a bloody 4th of July weekend in Chicago.
6 children were among the injured in Chicago's deadliest and most violent weekend of 2021.


https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/chicagos-bloody-4th-july-weekend-92-shot-16-fatally-6-children-among-injured/

Mens innbyggerne i den gamle hippie-metropolen San Francisco flykter:

The survey  also found more than 40% of residents saying that they plan to move out of the city in the next few years, according to the the San Francisco unit of CBS.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/poll-40-san-francisco-residents-planning-leave-deteriorating-city/

Bildet er det samme for mange av de store Demokrat-styrte byene; New York, San Francisco, Los Angeles, Detroit. Mistanken sprer seg om at dette er en bevisst og villet utvikling for å svekke samfunnet som forberedelse til en autoritær makt-overtakelse.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 06.07.2021, 10:57:00
Jo Nova skriver også om dette. Noe mange kanskje ikke er helt klar over, er at på denne dagen kunne Kongressen ha gått inn for å revurdere valget i flere viktige delstater:

And if the FBI knew this event was going to happen, on "the most important day ever in Congress", why didn't they stop it and let Congress debate the question of whether the election was stolen? Seven US states had sent in dual electors, effectively choosing both Biden and Trump, and a growing number of Senators in five of those states had upped the ante by calling for an official decertification. All that Donald Trump, Rudy Guiliani and 88 State Senators were asking for, was a ten day delay so those key states could consider the new evidence and vote again and choose one set of electors.

Så hvem tjente på denne "armed insurrection"? Biden og hans regime, en amerikansk Riksdagsbrann er et godt bilde på hva som skjedde 6. januar. Hele 7 delstater hadde sendt dobbelt sett med delegater til valgmannsforsamlingen, i praksis hadde de valgt både Trump og Biden. Hele valgjukset -eller la oss kalle det statskuppet- sto i fare for å rakne.

https://joannenova.com.au/2021/06/what-really-happened-on-capitol-hill-on-jan-6/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 06.07.2021, 11:12:07
Og forresten...den falne kjempen Natural Geographic har sin egen vri på 4th July:

National Geographic Says 4th of July Fireworks Are Racist Because Smoke Disproportionately Affects Black People

This is what can be described as "scientism" and NOT "science."
There is absolutely no proof to support this theory.

In fact, in cities like St. Louis and New York City, minorities shoot off guns on New Year's Eve and the 4th of July. This is much more dangerous than sniffing fireworks smoke for a night.


https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/national-geographic-says-4th-july-fireworks-racist-smoke-disproportionately-affects-black-people/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 14.07.2021, 10:04:13
Oppdatert og åpenhjertig intervju med Sidney Powell:

QuoteA personal hero of mine, Sidney Powell, joins The Professor's Record. We discuss how she became involved in the 2020 election lawsuits, the 24 hour grind to meet election law deadlines, her representation of General Michael Flynn, and her hope for our great country.

https://rumble.com/vjozlv-sidney-powell-pursuing-justice.-no-matter-the-cost..html
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 15.07.2021, 14:00:02
QuoteAndrej Illarionov var rådgiver for Putin. Men han orket ikke korrupsjonen og emigrerte til USA der han fikk stilling på Cato-instituttet. Nå er han tvunget vekk fordi han ikke klarer å delta i hyllingen av Biden og et valg han sier ikke gikk riktig for seg.

https://www.document.no/2021/07/15/russland-er-kommet-til-usa-ukorrupt-russer-matte-slutte-pa-cato-instituttet/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 15.07.2021, 23:40:03
Fra Gateway Pundit; video 10 min. med Tucker Carlson som gir en hardtslående oppsummering av valgjukset i Georgia. Gateway har en syrlig kommentar om at alt dette har de omtalt allerede, men det er kanskje forståelig at Fox er noe mer tilbakeholdne. Uansett holder ikke Tucker noe igjen her, det er juks, juks, juks! Mest sannsynlig betyr det at Fox nå regner med at forbrytelsene er så grundig dokumentert at de ikke risikerer noe ved å komme med sterke påstander. Noe Demokratene bør merke seg.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/fantastic-tucker-carlson-covers-election-fraud-fulton-county-georgia-8-months-election-background-reports-video/

Det helt store elementet ved valgjukset vil være om man kan dokumentere godt nok overfor domstoler at det har vært utenlandsk innblanding i 20220-valget. Skjer det, da snakker man om en krigshandling, og de i USA som måtte være medskyldige kan anklages for landsforræderi og få dødsstraff (selv om den ikke nødvendigvis blir eksekvert). Et dokumentert eksternt angrep vil være vanskelig
også for demokratene å ignorere uten å gå under i et folkelig raseri.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 16.07.2021, 00:36:47
Det som også er et viktig poeng er at når Biden reiser rundt og holder taler om at "valget var det mest rettferdige som noen ganger er utført osv." og sammenligner 6. januar med American Civil War (og alle papegøyene i amerikanske medier gjentar det samme nærmest ordrett!), så innrømmer han (indirekte) at han ikke er den legitime presidenten. Noe egentlig alle amerikanere (iallfall de folkevalgte) vet innerst inne.

Imens får amerikanske militære rollen som transportører av ulovlige immigranter til byer i delstater over hele USA (i hemmelighet så klart), slik at demokratene skal ha nok stemmekveg til aldri å tape et valg igjen. Dette er i praksis en befolkningsutskiftning, ikke ulik den som pågår i Europa.

https://www.document.no/2021/07/15/doc-tv-med-tucker-pa-en-reise/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 21.07.2021, 16:47:13
Slik ser verden ut for de som bare forholder seg til NRK, TV2 og VG:

"Trump jukset seg til seier ved å inngå avtale med Putin. Da han tapte andre periode, og ikke fikk medhør for sine udokumenterte påstander om valgjuks, beordret han sine tilhengere til å forsøke seg på et statskupp ved å storme kongressbygningen. Da dette mislyktes gjorde Biden sitt beste for å ordne opp i kaoset Trump etterlot seg, og bidro til at samfunnet normaliserte og stabiliserte seg igjen. Samtidig sørget Demokratene for at alle innbyggeres stemmerett ble ivaretatt, og stod imot Republikanernes forsøk på å frata minoriteters muligheter til å stemme."

Fra kommentarfeltet på document
https://www.document.no/2021/07/20/taliban-har-kommet-til-amerika/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 21.07.2021, 17:20:48
Quote from: translator on 21.07.2021, 16:47:13
Slik ser verden ut for de som bare forholder seg til NRK, TV2 og VG:

"Trump jukset seg til seier ved å inngå avtale med Putin. Da han tapte andre periode, og ikke fikk medhør for sine udokumenterte påstander om valgjuks, beordret han sine tilhengere til å forsøke seg på et statskupp ved å storme kongressbygningen. Da dette mislyktes gjorde Biden sitt beste for å ordne opp i kaoset Trump etterlot seg, og bidro til at samfunnet normaliserte og stabiliserte seg igjen. Samtidig sørget Demokratene for at alle innbyggeres stemmerett ble ivaretatt, og stod imot Republikanernes forsøk på å frata minoriteters muligheter til å stemme."

Fra kommentarfeltet på document
https://www.document.no/2021/07/20/taliban-har-kommet-til-amerika/

Ok, det var en parodi, en tenk tekst fra fremtidens historiebøker:

Maxwell • for 19 timer siden
Det ble spådd at Trump ville bli en katastrofe som president. Det skjedde selvsagt ikke. Og det ble advart mot at Biden som president ville vært voldsomt destruktivt for Amerika, og advarslene gikk i oppfyllelse.

Dagens makthavere har et selektivt syn på historien. Skulle de slippe unna med sine komplotter vil fremtidens historiebøker fortelle følgende:

"Trump jukset seg til seier ved å inngå avtale med Putin. Da han tapte andre periode, og ikke fikk medhør for sine udokumenterte påstander om valgjuks, beordret han sine tilhengere til å forsøke seg på et statskupp ved å storme kongressbygningen. Da dette mislyktes gjorde Biden sitt beste for å ordne opp i kaoset Trump etterlot seg, og bidro til at samfunnet normaliserte og stabiliserte seg igjen. Samtidig sørget Demokratene for at alle innbyggeres stemmerett ble ivaretatt, og stod imot Republikanernes forsøk på å frata minoriteters muligheter til å stemme."
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 21.07.2021, 19:47:33
Parodi? Njaa... jeg synes det er en temmelig presis beskrivelse av hvordan MSM fremstiller begivenhetene:
Russiagate, Impeachment 1, Insurrection, Impeachment 2, End of story or perhaps NOT?
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 22.07.2021, 13:33:42
Quote from: translator on 16.06.2021, 15:39:00
Hva gjorde FBI 6. januar?

QuoteFor første gang hevdes det nå at FBI-agenter deltok i opptøyene i Kongressen 6. januar. Hvis dette stemmer vil det være en skandale som kan fjerne den siste rest av tillit til FBI og justisdepartementet.


Men det stopper ikke der:

QuoteTar politiagentenes selv initiativ til å planlegge forbrytelser? I tilfellet kidnappingen av Gretchen Whitmer, i Michigan, gjorde de det. Saken fikk stor oppmerksomhet også i norske medier.

Nå kommer mer informasjon om hva som skjedde ved disse to hendelsene. Først 6. januar:

QuoteLeder for politiet som beskytter Capitol Hill, USCP, Steven Sund fikk meldinger om at det kunne ventes store demonstrasjoner når Kongressen skulle møtes 6. januar for å godkjenne valgmenn. Han ba følgelig sin overordnede Nancy Pelosi om forsterkninger. Fem ganger spurte han og alle ganger fikk han avslag. Selv da folk trengte seg inn eller ble sluppet inn, avslo Pelosi.

Den 7. januar sparket Pelosi ham og sa han hadde sviktet henne.

Demokratene har nedsatt en kommisjon som skal se på hendelsene 6. januar. De sa de ville ha en tverrpolitisk kommisjon, men tirsdag kastet Pelosi ut to Republikanere som hadde meldt seg: Jim Jordan og Andy Banks. Pelosi krever den rette innstilling og det mangler disse to. Den eneste Republikaner hun vil hva med er Liz Cheney og hun har lagt seg ut med minoritetsleder Kevin McCarthy og Mitch McConnell.

Jordan og Banks ville stilt ubehagelige spørsmål: Hvorfor avslo Pelosi anmodningen om støtte? Alle visste at Trump ikke godtok resultatet og hadde tillyst rally. Sunn fornuft tilsa forsterkninger.

FBIs rolle var også viktig, og det var ikke første gangen:

QuoteStabsjef for forsvarsminister Christopher Miller, Kash Patel, har fortalt at det var intens møtevirksomhet på nett i forkant av 6. januar. Kun en person var ikke å få tak i: FBI-sjef Christopher Wray.

Wray har opplyst at FBI infiltrer grupper på høyresiden som Proud Boys og OathKeepers. Men spørsmålet er om agentene har vært initiativtakere til ulovligheter og at Capitol Hill-stormingen var ledd i en større plan.

I oktober 2020 meldte mediene at det var avslørt en plan om å kidnappe  Michigan-guvernør Gretchen Whitmer fra hennes feriested. Mediene gjorde et stort nummer av at dette var høyreekstrem milits knyttet til Donald Trump, slik de hadde fremstilt protester mot nedlukkingen som ekstremister.

Nå viser det seg at nesten halvparten av deltakerne – 11 av 25 – var FBI-informanter eller agenter, og at disse var ledende: De trente mennene i kampsport, de leide biler og var i det hele tatt drivere.

Se også videoen på siden der Tucker Carlsson blant annet intervjuer Jim Jordan, en av de to republikanerne som ble sparket fra 6. januar-komiteen fordi de kunne stille ubehagelige spørsmål.

https://www.document.no/2021/07/22/nancy-pelosi-avslo-a-tilkalle-forsterkninger-bade-for-og-under-uroen-6-januar/

Dansk TV sendte nylig dokumentaren "FBI bag facaden". I omtalen til programmet står det:

QuoteAmerikansk dokumentar fra 2015. Den 63-årige Saeed Torres har en fortid i Black Panther og en dom for røveri bag sig, men arbejder nu som FBI-informant eller rettere agent provocateur i FBI's terrorbekæmpelsesprogram. Siden 11. september er antallet af informanter vokset fra 1.500 under Edgar Hoover, til 6.000 under krigen mod narko og til nu svimlende 15.000
https://www.dr.dk/drtv/program/fbi-bag-facaden_262228

Dette programmet dokumenterer hvordan FBI tar inn halvkriminelle og bruker dem til å infiltrere inn i og provosere frem handlinger i miljøer man har satt som mål å bekjempe. Den gang handlet det om muslimske fanatikere og potensielle terrorister, men i dag bruker FBI de samme metodene mot "domestic enemies", det kan være Trump-tilhengere, folk som tilfeldigvis befant seg i DC 6. januar eller "vaksinemotstandere", slik NRK skrev om i går:

QuoteEn ny rapport fra Center for Countering Digital Hate (CCDH) utpeker 12 personer, «the disinformation dozen», som de mener er de farligste vaksinemotstanderne i USA.

https://www.nrk.no/urix/robert-f.-kennedy-jr.-er-blant-de-storste-vaksinemotstanderne-i-usa-1.15583148

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 22.07.2021, 15:51:47
Quote from: translator on 22.07.2021, 13:33:42
Quote from: translator on 16.06.2021, 15:39:00
Hva gjorde FBI 6. januar?

QuoteFor første gang hevdes det nå at FBI-agenter deltok i opptøyene i Kongressen 6. januar. Hvis dette stemmer vil det være en skandale som kan fjerne den siste rest av tillit til FBI og justisdepartementet.


Men det stopper ikke der:

QuoteTar politiagentenes selv initiativ til å planlegge forbrytelser? I tilfellet kidnappingen av Gretchen Whitmer, i Michigan, gjorde de det. Saken fikk stor oppmerksomhet også i norske medier.

Nå kommer mer informasjon om hva som skjedde ved disse to hendelsene. Først 6. januar:

QuoteLeder for politiet som beskytter Capitol Hill, USCP, Steven Sund fikk meldinger om at det kunne ventes store demonstrasjoner når Kongressen skulle møtes 6. januar for å godkjenne valgmenn. Han ba følgelig sin overordnede Nancy Pelosi om forsterkninger. Fem ganger spurte han og alle ganger fikk han avslag. Selv da folk trengte seg inn eller ble sluppet inn, avslo Pelosi.

Den 7. januar sparket Pelosi ham og sa han hadde sviktet henne.

Demokratene har nedsatt en kommisjon som skal se på hendelsene 6. januar. De sa de ville ha en tverrpolitisk kommisjon, men tirsdag kastet Pelosi ut to Republikanere som hadde meldt seg: Jim Jordan og Andy Banks. Pelosi krever den rette innstilling og det mangler disse to. Den eneste Republikaner hun vil hva med er Liz Cheney og hun har lagt seg ut med minoritetsleder Kevin McCarthy og Mitch McConnell.

Jordan og Banks ville stilt ubehagelige spørsmål: Hvorfor avslo Pelosi anmodningen om støtte? Alle visste at Trump ikke godtok resultatet og hadde tillyst rally. Sunn fornuft tilsa forsterkninger.

FBIs rolle var også viktig, og det var ikke første gangen:

QuoteStabsjef for forsvarsminister Christopher Miller, Kash Patel, har fortalt at det var intens møtevirksomhet på nett i forkant av 6. januar. Kun en person var ikke å få tak i: FBI-sjef Christopher Wray.

Wray har opplyst at FBI infiltrer grupper på høyresiden som Proud Boys og OathKeepers. Men spørsmålet er om agentene har vært initiativtakere til ulovligheter og at Capitol Hill-stormingen var ledd i en større plan.

I oktober 2020 meldte mediene at det var avslørt en plan om å kidnappe  Michigan-guvernør Gretchen Whitmer fra hennes feriested. Mediene gjorde et stort nummer av at dette var høyreekstrem milits knyttet til Donald Trump, slik de hadde fremstilt protester mot nedlukkingen som ekstremister.

Nå viser det seg at nesten halvparten av deltakerne – 11 av 25 – var FBI-informanter eller agenter, og at disse var ledende: De trente mennene i kampsport, de leide biler og var i det hele tatt drivere.

Se også videoen på siden der Tucker Carlsson blant annet intervjuer Jim Jordan, en av de to republikanerne som ble sparket fra 6. januar-komiteen fordi de kunne stille ubehagelige spørsmål.

https://www.document.no/2021/07/22/nancy-pelosi-avslo-a-tilkalle-forsterkninger-bade-for-og-under-uroen-6-januar/

Dansk TV sendte nylig dokumentaren "FBI bag facaden". I omtalen til programmet står det:

QuoteAmerikansk dokumentar fra 2015. Den 63-årige Saeed Torres har en fortid i Black Panther og en dom for røveri bag sig, men arbejder nu som FBI-informant eller rettere agent provocateur i FBI's terrorbekæmpelsesprogram. Siden 11. september er antallet af informanter vokset fra 1.500 under Edgar Hoover, til 6.000 under krigen mod narko og til nu svimlende 15.000
https://www.dr.dk/drtv/program/fbi-bag-facaden_262228

Dette programmet dokumenterer hvordan FBI tar inn halvkriminelle og bruker dem til å infiltrere inn i og provosere frem handlinger i miljøer man har satt som mål å bekjempe. Den gang handlet det om muslimske fanatikere og potensielle terrorister, men i dag bruker FBI de samme metodene mot "domestic enemies", det kan være Trump-tilhengere, folk som tilfeldigvis befant seg i DC 6. januar eller "vaksinemotstandere", slik NRK skrev om i går:

QuoteEn ny rapport fra Center for Countering Digital Hate (CCDH) utpeker 12 personer, «the disinformation dozen», som de mener er de farligste vaksinemotstanderne i USA.

https://www.nrk.no/urix/robert-f.-kennedy-jr.-er-blant-de-storste-vaksinemotstanderne-i-usa-1.15583148

"Opprøret" 6. januar er å betrakte som Demokratenes Riksdagsbrann, men i mangel av diktatorisk makt -enn så lenge- flopper det når rettssakene nå går sin gang.

Det er ikke måte på hvor mye denne svært så fredelige aksjonen er blitt hypet ned, og omtalt bl.a. som det verste angrep på  USA siden Pearl Harbour  men jussen er nådeløs. Den første dommen nå gitt, det ble 8 mnd. fengsel, hvorav mye vel er sonet allerede. I sterk kontrast til Biden-regimets hysteriske reaksjon:

(sitat Biden)
The assault on free and fair elections is just such a threat, literally.  I've said it before: We're are facing the most significant test of our democracy since the Civil War.  That's not hyperbole.  Since the Civil War.  The Confederates back then never breached the Capitol as insurrectionists did on January the 6th.

Andrea Widburg:
So what happened to Paul Allard Hodgkins, 38, the first of the many that the FBI have hunted down with the vengeful fury of Inspector Javert hunting Jean Valjean?  The government did charge him with a felony, which is more serious than trespassing.  Hodgkins was sentenced to eight months in jail (which is eight more than he should have gotten under the standards set by the government's treatment of violent Antifa and BLM looters and rioters).

In other words, having weaponized January 6, the Democrats were able to fire only a squib.  People will notice.  The Democrats lied...again.https://www.americanthinker.com/blog/2021/07/as_they_start_sentencing_january_6_detainees_the_democrats_have_a_problem.html

Og en annen kommentator forklarer hvorfor Demokratene nå feiler på løpende bånd; de har ikke guts, ikke den hensynsløse holdningen som ekte samfunnsomveltere må ha for å gjennomføre en revolusjon:


I admit I was worried last January. It really seemed as if the Left had taken it all and that nothing stood between them and their goals. The Supreme Court, Electoral College, HR-1, criminalization of firearms, rollback of immigration reforms, and all that just to start.

I wasn't alone in this. Submissions here at AT relentlessly beat the doom and damnation drum: it was all over. The Terror was about to begin. Prepare for the American Gulag.

But all the time, something kept telling me: they're leftists -- they will screw it up.


---

They truly do want a revolution, their "fundamental transformation" of the country and our way of life. But revolutions demand a particular type of personality – intelligent, heartless, ruthless, and decisive. The Lenins and the Stalins, the Castros and the Pol Pots. Amid Obama with his month-long vacations, Bernie with his artfully disarrayed hair, Hillary with her bottle, and Biden with his maimed brain, no such figure is visible among the Democrats.

Tapere, rett og slett. Og en storm blåser opp...

https://www.americanthinker.com/articles/2021/07/leftwing_losers.html
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 22.07.2021, 16:48:10
På denne dag passer det også å nevne at 6. januar begynner å minne om hvordan man her i Norge bruker 22. juli politisk for å kneble sine motstandere. Til nå har det vært nærmest forbudt å komme med slike antydninger i offentligheten (vi husker Per Sandberg prøvde på det for noen år siden, og ble sablet ned!). Men i går kom kritikken fra uventet hold: broren til en av de mer prominente AUF-erne som ble drept på Utøya sa at "Ap har brukt 22. juli politisk og et nytt oppgjør nå passer seg ikke."

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202107/NNFA56072121/avspiller (etter 23 minutter)

Ellers er det jo "halleluja-stemning" i avisene, helt uten motforestillinger. Her er ett eksempel:

QuoteDet ansvaret – å ta et oppgjør med hatet, konspirasjonsteoriene og høyreekstremismen – hvilte på oss alle. På mediene, politikere – både på venstre- og høyresiden, skolesystemet, de som skal forebygge og på alle som deltar i den offentlige debatten. Men når vi ser hvordan enkelte kommentarfelt flommer over av hat og hets, kan vi ikke si at vi har lyktes. Mye blir dessverre stående uimotsagt, noe som i sin tur bidrar til at andre skygger banen. Ytringsrommet snevres inn.

Derfor har Drammens Tidende sammen med andre aviser i Amedia laget en kampanje i forbindelse med tiårsmarkeringen av 22. juli, der du som leser får muligheten til å vise at du står opp mot hatprat ved å støtte og dele budskapet. Det vil aldri være nok, men det kan forhåpentligvis vise og skape en bevissthet om at det store flertallet tar sterk avstand fra hatprat og ekstreme holdninger. I bunn og grunn vil det være en videreføring av samholdet Stoltenberg manet til den gangen.

https://www.dt.no/vi-skulle-stoppe-hat-med-kjarlighet-sa-vi-slik-gikk-det-ikke/o/5-57-1705897 (bak betalingsmur)

Men "hatprat og ekstreme holdninger", det er blant annet å være kritisk til "coronavaksine" (iallfall hvis vi bruker "definisjonen" til Center for Countering Digital Hate). Heldigvis er det flere som reagerer, tre eksempler fra kommentarfeltet til samme artikkel (og dette er folk som skriver under med fullt navn):

Quote1. Jeg ser ingen grunn til å markere denne dagen. Det er å strø salt i sår, og udødeliggjøre en gal manns hat. Forbigå denne dagen i stillhet, grav ned tanken om raseforskjeller og se fremover mot et samfunn hvor alle har en likeverdig plass.
Særlig i et valgår, ser jeg det usmakelig at noen slår politisk mynt på en nasjonal tragedie. Mange i dette landet burde skamme seg, i begge fløyer av det politiske spekter. Forsåvidt også i midten. Ingen har rett til å ta andres liv, annet enn i nødverge. En omhyggelig planlagt nedskyting av politisk yngel, og en bombe i hjertet av landet, er ikke nødverge. MEN: ingen har rett til å bruke tragedien i egen interesse. Ingen!

2. Redaktøren sier at ytringsrommet innskrenkes, men ikke av hvem.
Jeg vil påstå at ingen samfunnstopp  i dag tør å mene noe som er politisk ukorrekt .
Du kan gjøre det men du risikerer jobb, karriere eller konkurs.
"venstresiden" som idag er establishment bruker alle metoder for å nekte ytringer de ikke liker , annonseboikott , innkjøpsboikott  ( gjerne med offentlige midler) non plattforming , oppsigelser eller ingen karriere.
Til slutt klistrer de deg til ABB .
Det er ytringsrommet i 2021

3. Med den politiske slagsiden DT igjen her viser, så bekrefter Hege Bakken at faget journalistikk nå preges av "venstrehåndsarbeid". Ensidig og magert i innhold, men ikke overraskende.
Det har ettertrykkelig blitt tilbakevist at "høyresiden" er innblandet i vrangforestillingingene til Behring Breivik:  https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2021/issue-3/berntzen-and-ravndal.pdf
Breivik var en "loner" og et psykriatisk tilfelle, så slutt å spre ditt eget hat på bakgrunn av en gal manns terrorhandlinger.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 25.07.2021, 11:24:47
Kryss i taket, MSM skriver om Bidens demens. Nettavisen er først ute, kanskje våger NRK seg til en liten notis når Harris har overtatt roret?

– Noe er alvorlig galt med ham – og det blir bare verre!

Ronny Jackson har tjenestegjort som presidentens lege, både under Barack Obama og Donald Trump. I 2019 var han også forgjengeren til Anthony Fauci, som president Trumps nærmeste medisinske rådgiver.

Nå slår Jackson alarm om president Bidens helsetilstand.

– Noe er alvorlig galt med Biden - og det blir bare VERRE! Det er forbi punktet hvor det er flaut. Han er fortapt. Han er forvirret. Han kan knapt sette sammen en sammenhengende setning. Han MÅ ta en kognitiv test og publisere resultatene! forlanger Jackson.


https://www.nettavisen.no/nyheter/slar-alarm-om-biden-etter-dette-tv-intervjuet/s/12-95-3424159425

Det er nok litt tidlig i forhold til Demokratenes tidsplan. Harris vil ikke bli god reklame for dem, hun har ikke en gang det fernisset av sjarm som Biden fortsatt kan mobilisere av og til. Hun gir også inntrykk av å være livredd for oppgaven som venter. Som kjent falt hun ut av primærvalget meget tidlig, ingen støttet henne. Hen er VP i hovedsak fordi hun er farget, -men ikke av afrikansk opphav- og kvinne. Ellers er hun mest kjent som "Heels up Harris".

Nå viser en meningsmåling at Trump er mer populær enn Biden, det er vel svært sjelden at en avgått president oppnår større popularitet enn den sittende. Og Trump fortsetter med sine folkemøter, med titusener av tilskuere, mens Bidens folk måtte klumpe sammen noen få hundre personer i de forreste seteradene under hans seneste "Town Hall".

Husk Fred Heggen fra april i fjor:

Uansett hvem man ønsker seg som neste president i USA, bør de fleste enes om at vedkommende må være mentalt fungerende. Nå stiller fagfolk spørsmål ved Joe Bidens tilstand. Kan en dement person bli sittende med atomknappen? Hører Biden mer hjemme på sykehjem enn i Det Hvite Hus?

Det er den erfarne overlege i psykiatri, Fred Heggen, som i Nettavisen  uttrykker dyp bekymring for den mannen som etter alt å dømme blir Demokratenes presidentkandidat til høsten.

Ifølge Fred Heggen viser Joe Biden umiskjennelige tegn på demens i rask utvikling. Heggen mener å ha ha sett forverring i løpet av relativt kort tid. Med tanke på at Joe Biden eventuelt velges for en periode på fire år, er det ikke spesielt lystelige perspektiver.


https://www.document.no/2020/04/21/norsk-overlege-i-psykiatri-ingen-tvil-om-at-joe-biden-er-dement/

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 31.07.2021, 15:15:15
Quote from: translator on 16.06.2021, 15:39:00
Dette innlegget handler om hendelsene på Capitol 6. januar i år. Først om at Putin avkler vestlige mediers løgner om hendelsen, her i et nylig intervju med amerikanske NBC:

QuoteKEIR SIMMONS, NBC:  Did you order Alexei Navalny's assassination?

PUTIN: Of course not. We don't have this kind of habit of assassinating anyone. That's number one. Number two, I want to ask you: Did you order the assassination of the woman who walked into the Congress and who was shot and killed by a policeman? Do you know that 450 individuals were arrested after entering the Congress? And they didn't go there to steal a laptop. They came with political demands.

https://www.document.no/2021/06/16/biden-moter-putin-pa-hans-hjemmebane-autoritaeres/

Amerikanere som bare følger med på de venstrevridde amerikanske mediene (CNN, NBC osv.) hadde kanskje aldri hørt om at landet deres har minst 450 politiske fanger, før Putin fortalte dem det i beste sendetid.

Dette er fangene fra 6. januar, de som ble arrestert etter at de av en eller annen grunn befant seg i DC den dagen, kan knyttes til MAGA-bevegelsen eller er Trump-supportere. Nå viser det seg at de får dårligere behandling enn Guatanamo-fangene på Cuba, for ikke å snakke om BLM-aktivister som slipper unna med de mest uhyrlige forbrytelser. Det er ingen likhet for loven, og "straffen" du får avhenger av hvilken partibok du har. En delegasjon republikanske kongressrepresentanter oppsøkte tirsdag Justisdepartementet i Washington for å få svar på noen grunnleggende spørsmål om hvordan fangene har det. De slapp ikke en gang inn. De dro deretter til fengslet hvor fangene sitter og ba om å få snakke med ledelsen. Der fikk de beskjed om at de ikke hadde noe der å gjøre. "Trespassing" var ordet.

https://www.document.no/2021/07/31/biden-total-arroganse-gop-representanter-slipper-ikke-inn-i-fengsel-for-6-januar-fanger/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 31.07.2021, 22:50:05
Quote from: translator on 31.07.2021, 15:15:15

Amerikanere som bare følger med på de venstrevridde amerikanske mediene (CNN, NBC osv.) hadde kanskje aldri hørt om at landet deres har minst 450 politiske fanger, før Putin fortalte dem det i beste sendetid.

Dette er fangene fra 6. januar, de som ble arrestert etter at de av en eller annen grunn befant seg i DC den dagen, kan knyttes til MAGA-bevegelsen eller er Trump-supportere. Nå viser det seg at de får dårligere behandling enn Guatanamo-fangene på Cuba, for ikke å snakke om BLM-aktivister som slipper unna med de mest uhyrlige forbrytelser. Det er ingen likhet for loven, og "straffen" du får avhenger av hvilken partibok du har. En delegasjon republikanske kongressrepresentanter oppsøkte tirsdag Justisdepartementet i Washington for å få svar på noen grunnleggende spørsmål om hvordan fangene har det. De slapp ikke en gang inn. De dro deretter til fengslet hvor fangene sitter og ba om å få snakke med ledelsen. Der fikk de beskjed om at de ikke hadde noe der å gjøre. "Trespassing" var ordet.

https://www.document.no/2021/07/31/biden-total-arroganse-gop-representanter-slipper-ikke-inn-i-fengsel-for-6-januar-fanger/

Det Demokratene har startet her, er i ferd med å bli et "run away train". Støtten for denne "Moskva-prosessen" faller jevnt og trutt, men de er fanget i sitt eget narrativ, og må bare kjøre løpet ut. Bare vent til fangene slipper ut fra de korte fengselsstraffene sine, og mater media med skrekkfortellinger.

Among voters of all parties, 53 percent supported the investigation, down from 66 percent in the survey in June and 58 percent just a week ago. Four out of five Democrats were in favor, while only a quarter of Republicans were, along with half of independents.

Only 49 percent of those polled said they had watched all or even part of the committee hearing that dominated the news cycle on Tuesday.

What's more, decreasing numbers of the public now believe that President Trump is responsible for the Capitol riot, which is kind of the entire point of the commission.


https://www.americanthinker.com/blog/2021/07/bawling_cops_not_going_over_well_with_public_poll_shows_drop_in_support_for_jan_6_commission.html
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 05.08.2021, 01:14:34
eh72 har en treffende kommentar:

QuoteAlt som skrives her om hva som skjer i USA er fullstendig ukjent for folk flest. Ingen har den videste aning om hva som skjer i USA eller i verden. Folk klikker på VG og NRK og er fornøyd med dette. Denne galskapen vi ser, er ikke eksisterende hos vanlige folk. Folk tror Biden er en rolig og sindig president som rydder opp etter gale Trump. MSM har fortalt verden i 5 år at Trump er gal og nazist. Nå rydder rolige Biden opp etter uføret. Alt som er negativt i USA er Trump sin skyld. Ut fra dette perspektivet, er det ingen som ser noe galskap eller sinnsykt.. Kritisk blikk på corona og vaksine narrative eksisterer heller ikke blant vanlige folk.. Folk flest mener at det burde være vaskinetvang for at folk skal få livet tilbake. Myndigheter sier bare mange nok blir vaksinert, vil man få livet tilbake. Så vanlige folk som ser NRK og leser VG, synes det er greit at man kan fengsle folk som går i demonstrasjonstog mot lockdowns. Folk mener at munnbind må alle bruke, og er for at man kan kjøre lockdown langt inn i evigheten. Samfunnet består av veldig mange folk i offentlige jobber med sikker inntekt. Disse ser gjerne at samfunnet kan stenges ned igjen uten å blunke. Folk går rundt og tror at Delta mutanten kan drepe dem. De tror på alt MSM og Nakstad sier. Når jeg sier at Delta mutanten er langt mindre dødelig, skjønner de ingenting. Så viser jeg grafer fra f.eks UK, som viser at smitten gikk i taket i sommer, mens dødstallene er flate. I UK så er angivelig Delta mest utbrett.

Den verden Document presenterer eksisterer ikke hos vanlige folk. Selv ble jeg kjent med Document da Trump kom på banen. Jeg har tipset folk om Document. Ingen har hørt om det.

Folket vil ikke våkne før det er for sent.

https://www.document.no/2021/08/04/doc-tv-hva-gjorde-usas-elite-sinnssyk/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 05.08.2021, 11:03:43
Fritt frem ved grensene og bandittregimet til Biden slipper bandittene løs, ikke fordi det er vår, men for å skape kaos

QuoteTucker Carlson intervjuer en avhopper fra migrasjonspolitiet ICE, Thomas Feeley. Han har hoppet av etter 25 år. Han hadde ikke samvittighet til å fortsette. Feeley forteller at så snart Biden-administrasjonen tiltrådte, fylte de opp stillingene med folk fra NGO-er. Vi som har fulgt BLM og Antifa gjennom 2020, vet at NGO-er i dag kan romme ekstreme elementer. Hva slags folk var det Biden tok inn?

skriver Hans Rustad https://www.document.no/2021/08/04/biden-administrasjonen-er-et-gangsterregime/

Feeley forteller videre at de fikk ordre om å løslate kriminelle. Regelen var at hvis de ikke hadde vært arrestert de 10 siste årene, skulle de slippe ut. Han satt med en fyr som hadde sittet inne 12 år for mordbrann. Slik beskriver han det:

- Dan, han har jo sittet i fengsel de siste 12 årene, derfor har han ikke blitt arrestert, naturlig nok.
- Det bryr vi oss egentlig ikke noe om. Løslat ham.

https://video.foxnews.com/v/6266447171001#sp=show-clips

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 08.08.2021, 19:03:24
Corona-galskapen brukes som brekkstang til å innføre et diktatorisk regime i USA. CDC (tilsv. FHI) har bestemt (uten noe mandat i grunnloven) at leietakere ikke lenger kan kastes ut hvis de ikke betaler dor seg. Det har vært en midlertidig stans i retten til utkastelse på grunn av Corona, for å gi hardt pressede familier et økonomisk pusterom, men nå ser det ut til at CDC ønsker å gjøre dette til en permanent ordning.

Det betyr katastrofe for svært mange huseiere, for de får ikke anledning til å vente med betaling av sine egne banklån, for ikke å si sletting av gjeld. Dette er en brutal og klassisk metode for å skade middelklassen i USA. Så hva har helsemyndigheter med å blande seg bort i boligmarkedet? Kan man skade Republikanske velgere og skape uro i landet, er alt tillatt.

Høyesterett har gitt en klar uttalelse om at dette er ulovlig. Biden-regimet bryr seg nøkken, og Pelosi har hindret en avstemming i Kongressen om saken. RINOpublikanerne later som ingenting. Fortsatt noen villfarne sjeler som tror det finnes demokrati  i USA?

Tucker Carlson forklarer fra Ungarn:

https://www.youtube.com/watch?v=u9alsxM8SOMTitle: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 10.08.2021, 21:30:14
Metoo ruler fortsatt, noen tusen unødvendige dødsfall blant eldre i New York er småtteri i forhold.

New York Governor Andrew Cuomo resigned in disgrace on Tuesday.

Cuomo killed thousands of elderly New Yorkers with his order to send Covid-infected people back into nursing homes – but he was ultimately forced out over sexual harassment allegations.


https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/lt-governor-kathy-hochul-become-new-yorks-first-female-governor-cuomos-humiliating-resignation/

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 11.08.2021, 16:42:57
Den kommunistiske ordføreren i Chicago, Lori Lightfoot, og hennes lakeier, provoserer  politiet i byen til tålegrensen og over. Ved minnestunden til en myrdet 29 år gammel kvinnelig politioffiser, som reddet et såret spedbarn i en skyteepisode der hun selv døde, en offiser som selv var nybakt mor, ble offentlig hånet under minneseremonien. Den tradisjonelle og sterkt følelsespregete sekkepipemusikken ble nekte henne av en byråkrat som ikke hadde tid til slik "s*it";

First Deputy Police Supt. Eric Carter infuriated officers gathered Saturday night at the Cook County medical examiner's office to give their slain colleague, Ella French, a final send-off.

Ignoring a sacred ritual, Carter impatiently declared: "We don't have 20 minutes for this s---." He demanded the Chicago Fire Department ambulance bearing French's body be taken directly into the medical examiner's office, skipping the Emerald Society's traditional playing of bagpipes.

"We're not waiting on the bagpipes. Go ahead and get the vehicle inside," Carter is heard saying on a recording.

"Take it all the way inside. Do not stop."


Flere titalls politioffiserer vendte også ordføreren ryggen da hun besøkte sykehuset der en av deres kolleger er innlagt. Politiet blir skjelt ut, mister ressurser og må likevel risikere livet for et regime som forakter dem. Mens eliten blant Demokratene bruker opptil flere millioner i året på privat sikkerhetstjeneste. Chicago er blitt en skrekkens by under Demokratenes ledelse, med rekordmange drap og skytinger. Det går mot et samfunn i oppløsning, og mistanken vokser om at det er nettopp hva Demokratene ønsker seg, med økonomien på  felgen, uhemmet gjeldsøkning og totalt frislipp av illegale innvandrere. Det virker som om den harde kjernen bevisst provoserer frem en uholdbar situasjon som kan koke over og gi dem et påskudd til autokratisk styre. De er ikke de første som har brukt den taktikken.

https://www.americanthinker.com/blog/2021/08/chicago_official_on_bagpipe_mourning_ritual_for_slain_officer_we_dont_have_time_for_this_s.html
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 13.08.2021, 19:18:46
Tilbake til selve valg(juks)et:

Tenk deg at du slår en 20-sidet terning 83 ganger.
Deretter slår du terningen på nytt 83 ganger og får akkurat den samme sekvensen.
Hvor sannsynlig er det?
Du fortsetter å slå terningen 83 ganger runde etter runde, og for hver runde får du den samme sekvensen.

Dette er selvsagt ikke tilfeldig, det er tydelig at det finnes en matematisk algoritme som styrer "terningkastene".
Du skjønner at hvis du finner algoritmen, kan du forutsi valgresultatet i en hel delstat.

Det var dette Dr. Douglas D. Frank gjorde; ved å finne algoritmen for Hamilton County (tilsvarer storbyen Cincinnati) i delstaten Ohio kunne han forutsi det offisielle valgresultatet for alle counties i hele Ohio (dette var en delstat Trump offisielt vant).

https://www.youtube.com/watch?v=v6dOwEMLQ2w&ab_channel=FoxNews&t=2h7m20s (se ca. 3 minutter fra der klippet starter)

Dr. Frank gikk videre. Han undersøkte counties i andre delstater, og fant at hver delstat har sin egen "nøkkel". Slik kunne han beregne seg frem til de offisielle valgresultatene i delstat etter delstat.

Det viste seg at i alle counties i alle delstater i hele USA er valgresultatet blitt rigget etter en matematisk algoritme. Ved å ta vekk juksestemmene, som er relativt enkelt matematisk når man kjenner algoritmen og nøkkelen for hver delstat, er det mulig å beregne det virkelige valgresultatet. Det viser et valgskred til Trump over hele landet, og at han fikk flest stemmer i langt flere delstater enn de avgjørende vippestatene.

Mike Lindell krever en audit av valgresultatene i alle delstater, inkludert de Trump offisielt vant.

Se hele foredraget til Dr. Frank på Mike Lindell's Cyber Symposium her:

https://www.youtube.com/watch?v=v6dOwEMLQ2w&ab_channel=FoxNews&t=1h34m16s

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 15.08.2021, 17:22:17
Også verdt å få med seg fra Mike Lindell's Cyber Symposium (day 3):

I dette foredraget fortelles om to former for trafficking: drug trafficking og vote trafficking,

https://www.youtube.com/watch?v=SzeYNVDOU8I&t=37039s&ab_channel=StrainTV&t=6h29m2s

(tidsangivelsen ser ikke ut til å virke, men det skal være 6 timer og 29 minutter inn i videoen)
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 18.08.2021, 12:16:16
Så fikk Biden sin "Saigon-stund", noen få dager etter at han blånektet for at det kunne skje. Og, som man sier, nå er begge presidentene borte, både i Afghanistan og USA. Kollapsen i Afghanistan er et tegn på regimets egen undergang. Det er absolutt og totalt uhørt at i en slik katastrofe, så er landets leder på "ferie" og AWOL i flere dager. Biden er ikke bare MIA, "missing in action", han er MIIA; "missing in inaction".

Like ille er det at visepresidenten heller ikke gjorde jobben, men etter sigende blankt nektet å uttale seg; "don't pin that sh*t on me!" skal hun ha skreket. Hun er jo farget og kvinne, så hva mer kan man forlange av Harris? Og henvendelser til presidentens pressetalsperson ble besvart med "jeg er på ferie en uke, tilbake 22. august." Mens Pelosi -som er nr. 3 i "arvefølgen"- på et nettmøte spurte om Afghanistans president var ute av landet, noe som hadde vært allment kjent en god stund allerede, og var ellers mest opptatt av sikkerheten til personellet hos NGO'er fra Nord-California. I en krise er man seg selv og sine egne nærmest, må vite.

Det kan vel aldri ha hendt før i nasjonens historie at lederskapet regelrett flykter fra katastrofen de selv skapte. Slikt setter en skikkelig støkk i alle amerikanere uansett politisk standpunkt, og selv MSM retter nå kritiske spørsmål til regimet, som sliter med å gi vettuge svar. De er vant med å bli strøket etter hårene av alle journalister som slipper til.

Bidens fysiske fravær er kjernepunktet. Å ikke umiddelbart komme seg til det hvite hus kan bare bety at han ikke var i stand til det, mentalt og / eller fysisk. Det er et gigantisk prestisjetap for en president å ikke være til stede når det gjelder som mest. Trump forlanger hans avgang, og flere republikanske representanter vil ta i bruk 25th Amendment som gjør det mulig å fjerne en president som ikke er i stand til å skikke sitt embete. Dette er nytt, kritikken har haglet, men selv ikke Trump har direkte krevd at Biden trekker seg.

Det mye gjengitte bildet av ham i Camp David, ensom og vagt stirrende på en storskjerm i et tomt møterom er en god illustrasjon på et menneske i forfall. Bortsett fra at det neppe kan være tatt nå, for klokkene som viser tiden i forskjellige land stemmer ikke. Det er for stor tidsforskjell mellom London og Moskva, og den eneste fornuftige forklaringen må være at bildet ble tatt på et tidspunkt da ett av landene hadde sommertid og det andre ennå ikke. Klokkene i Camp David blir ikke stilt manuelt, så bildet er sannsynligvis fra mars måned. Var Biden i for dårlig form til å avbildes?

Han ble tydeligvis presset til å holde sin tale i Washington -det sies at kona Jill ville han skulle bli i Camp David- men 18 minutter uten å besvare et eneste spørsmål i etterkant, var bare enda et tegn på hans ynkelige mangel på lederskap. Særlig når talen besto i å legge skylden på alle andre. Og så bar det rett tilbake til camp'en og fru Jill. Det var nok det tidsvinduet som Bidens medisinering kunne makte å holde ham oppegående.

USAs militære styrker gjenspeiler hele nasjonen, og minoritetene er sterkt representert. Dette er Demokratenes kjernevelgere, og de mange tusen veteraner er ikke fornøyd med det som nå utspiller seg. Å risikere liv og helse er en del av jobben, men å se sin egen hær flykte hals over hode etter 20 års innsats, er ydmykende for yrkessoldater.

Opptil 10.000 amerikanske borgere kan være strandet i i Kabul, og Biden-regimet ser ikke ut til å garantere deres sikkerhet, selv om flere tusen spesialtropper nå settes inn. Hvordan skal man få tak i alle? Hvem våger å ikke utlevere amerikanere i dekning hvis Taliban truer med streng straff for å holde dem skjult? Dette kan utarte til tidenes verste gissel-mareritt for USA, kanskje også henrettelser i stor skala. Dette er verre enn Pearl Harbor, dette er selvpåført nederlag. Og verden ser på i sjokk og skrekk.

Document melder også at Taliban har kontroll over "den biometriske databanken som amerikanerne brukte for å bekjempe terror. Nå kan Taliban bruke dataene til å identifisere afghanere som har vært USAs samarbeidspartnere". Nakkeskudd neste.

Trump inngikk en avtale om å trekke USA ut som ville gi en kontrollert og etappevis evakuering, med klare betingelser som måtte oppfylles fra afghanernes side for å gjennomføres. Biden brøt ensidig avtalen og gjorde ikke noe som helst for å sikre at man trakk seg trygt ut, selv om både forsvar og etteretning advarte om farene ved den passive holdningen som vi nå ser resultatet av. Dette er kriminell ansvarsfraskrivelse, og det er vanskelig å se hvordan Biden-regimet skal komme seg gjennom dette. Biden har forrådt både USA og Afghanistan. Det er godt gjort. Hvis vi nå attpå til får et politisk kaos i Washington, så er selve verdensfreden truet.

Får Kina noen gang en bedre anledning til å invadere Taiwan? Situasjonen er et klassisk eksempel på at svakhet skaper fare for krig, og i Taiwan kan den bli ekstremt brutal. Landets microchip fabrikker er ledende i verden, og amerikansk industri har i stor grad gjort seg avhengig av disse produktene. Vil Biden-regimet risikere alvorlige økonomiske problemer hjemme hvis Taiwan faller, eller arbeider de aktivt for nettopp dette, som grunnlag for et permanent venstreradikalt maktskifte? Vil de stå ved sine gjentatte utsagn om å forsvare Taiwan?

Et amerikansk militærvesen som er opptatt av kritisk raseteori og hvit suprematisme fremstår ikke som avskrekkende for en motstander. Kanskje alle USAs soldater burde påføres kamuflasje maling all over, så har man oppnådd "likefarging", selv om "det er utenpå".

Finnes det nok popcorn i verden til å bivåne et USA i krig med presidenten borte fra roret? Han er visstnok fortsatt i Camp David. Det er sikkert mye god iskrem der.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 18.08.2021, 23:46:33
Quote from: translator on 13.08.2021, 19:18:46
Dr. Frank gikk videre. Han undersøkte counties i andre delstater, og fant at hver delstat har sin egen "nøkkel". Slik kunne han beregne seg frem til de offisielle valgresultatene i delstat etter delstat.

Det viste seg at i alle counties i alle delstater i hele USA er valgresultatet blitt rigget etter en matematisk algoritme. Ved å ta vekk juksestemmene, som er relativt enkelt matematisk når man kjenner algoritmen og nøkkelen for hver delstat, er det mulig å beregne det virkelige valgresultatet. Det viser et valgskred til Trump over hele landet, og at han fikk flest stemmer i langt flere delstater enn de avgjørende vippestatene.

Mike Lindell krever en audit av valgresultatene i alle delstater, inkludert de Trump offisielt vant.

De reelle resultatene ble presentert på dag 2, og viser at det er blitt jukset med millioner av stemmer. I alle de 50 delstatene ble Trump fratatt stemmer, mens Biden fikk flere. I mindre delstater noen titalls tusen, i de større delstatene noen hundretalls tusen og i de aller største, som Texas, opptil en million stemmer. Her er resultatene for hele landet:

THE TRUTH: Trump: 80 744 263              Biden: 74 740 444

THE BIG LIE: Trump: 74 216 154             Biden: 81 268 924

De utlagte videoene fra arrangementet er nå (ikke overraskende) slettet fra youtube, men gjennomgangen kan ses på Rumble (ca. 2 timer inn i dette opptaket)

https://rumble.com/vl0pki-mike-lindells-cyber-symposium-day-2-live-continued.html
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 19.08.2021, 09:56:31
Quote from: translator on 18.08.2021, 23:46:33

De reelle resultatene ble presentert på dag 2, og viser at det er blitt jukset med millioner av stemmer. I alle de 50 delstatene ble Trump fratatt stemmer, mens Biden fikk flere. I mindre delstater noen titalls tusen, i de større delstatene noen hundretalls tusen og i de aller største, som Texas, opptil en million stemmer. Her er resultatene for hele landet:

THE TRUTH: Trump: 80 744 263              Biden: 74 740 444

THE BIG LIE: Trump: 74 216 154             Biden: 81 268 924

De utlagte videoene fra arrangementet er nå (ikke overraskende) slettet fra youtube, men gjennomgangen kan ses på Rumble (ca. 2 timer inn i dette opptaket)

https://rumble.com/vl0pki-mike-lindells-cyber-symposium-day-2-live-continued.html

Takk for god info og link, translator!

Biden fikk nok 81 millioner stemmer, det var bare ikke 81 millioner velgere som stemte på ham :-)

Men nå er hans popularitet i fritt fall, selv før Afghanistan. Inflasjonen herjer like ille som på 1970-tallet, og ingen "hjelpepakker" er til noen nytte når pengeverdien forringes raskt. USA ser ut til å være på vei inn i den verste av alle økonomiske verdener; stagflasjon, altså liten eller ingen vekst og sterk inflasjon.

Under Trump opplevde amerikanerne reell lønnsvekst med svært lav inflasjon. Dette er som alltid mest viktig for middelklassen og de som lever marginalt, nå blir de skivset av et regime som det er vanskelig å tro arbeider for deres beste. Middelklassen er alltid hovedfienden når et autoritært regime ønsker å kuppe statsmakten, det er disse som har mest å miste og holder samfunnet sammen. De rike kan dra hvor de vil med seg og sine midler, de fattige er låst fast i  nød uansett. Knus middelklassen, gjør flest mulig avhengig av statlig hjelp, og kommunistene kan overta.

Slik var det i USSR og i Maos Kina, og slik ønsker Demokrat-ekstremistene at USA skal bli. Derfor er det til deres fordel å slippe inn så mange illegale som mulig, når de etter planen får stemmerett håper man på et permanent flertall for Demokratene. At det er flust med kriminelle og Corona-smittede blant dem spiller ingen rolle.

Når bensinprisen stiger dramatisk på få måneder, så er det ikke noe problem for en advokat i New York. Men for en enslig mor i Midtvesten, som trenger å kjøre langt til jobben som servitør, er det alvorlig.

Biden nekter nå alt ansvar for Kabul-strofen og sier det ikke var annet å gjøre. Han har ikke en gang vært i kontakt med andre statsledere (når fortalte NRK oss det?), og det er eksepsjonelt i en krise der tusener av andre vestlige statsborgere er stengt inne. Det i seg selv viser at hans mentale kapasitet er så redusert at han ikke kan "slippes løs" på verden. Harris derimot, gjør seg klar til å besøke -av alle steder!- Vietnam. Kanskje hun ønsker å se åstedet for originalversjonen av dagens drama, Saigon-75 versjon 2?
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 19.08.2021, 12:33:02
Det amerikanske utenriksdepartementet sier rett ut at de ikke kan garantere trygg evakuering av sine statsborgere. Det meldes om sterk konflikt mellom britiske spesialstyrker, som henter ut britiske og andre personer i Kabul by, og amerikanske  fallskjermtropper som må holde seg innenfor lufthavnen.

The US Embassy in Afghanistan under the direction of Joe Biden on Wednesday sent out a second security alert to stranded Americans in Kabul:
"THE UNITED STATES GOVERNMENT CANNOT ENSURE SAFE PASSAGE TO THE HAMID KARZAI INTERNATIONAL AIRPORT."

You are on your own.

Joe Biden and Lloyd Austin have abandoned over 10,000 Americans trapped inside Kabul who are not able to leave their homes.

But not the UK.
The British Government is sending Para Troops in vehicles through the center of Kabul to rescue their citizens.


The UK sent paratroopers to Kabul to help rescue the 4,000 stranded Brits and Afghans in the city.  They were told to "prepare for face-to-face combat."

Britene har så langt ikke møtt motstand, og amerikanske tropper skal være svært frustrert overfor sine offiserer for at de ikke får lov til å hjelpe.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/breaking-british-para-troops-running-vehicle-patrols-center-kabul-extract-trapped-uk-citizens-biden-abandons-trapped-americans/

Alex Tiffin på Twitter:

Friction at airport between US & UK forces Commanders.
US forces won't leave airport due to Taliban deal.
2 Para (UK) still running patrols into Kabul to collect people from safe houses.
US unhappy with Paras saying it puts their deal at risk.

US Rank & File Soldiers at Kabul Airport, #Afghanistan are incandescent at the position taken by US Central Command regarding evacuations.

They are extremely frustrated they can't join 2 Para & the small army of military contractors they've assembled to rescue people in Kabul.


Priti Patel (UK utenriksminister) may only want 5000 Afghans this year, but UK Troops on the ground have orders to:
"Ignore numbers and get as many people out as possible."
They've been told by diplomats that the Home Office can sort out paperwork later.


https://twitter.com/RespectIsVital/status/1427973132044972034?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1428147803407192072%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thegatewaypundit.com%2F2021%2F08%2Fbreaking-british-para-troops-running-vehicle-patrols-center-kabul-extract-trapped-uk-citizens-biden-abandons-trapped-americans%2F

Store transportfly fra Tyskland og Australia tar av med bare et fåtall personer om bord, de får ikke tak i egne borgere. Hvordan kan USAs nærmeste allierte stole på dem etter dette? Absolutt alt går nå i Kinas favør.

Meanwhile, back on the farm: Reklameplakater i Wilmington viser nå dette bildet:

https://www.instagram.com/p/CSsufeWjSRP/?utm_source=ig_embed

Biden som spiser iskrem med helikopter-evakuering av Kabul-ambassaden i bekgrunnen. Hva slags is liker du best, Mr. President?
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 19.08.2021, 23:37:50
Quote from: translator on 13.08.2021, 19:18:46
Mike Lindell krever en audit av valgresultatene i alle delstater, inkludert de Trump offisielt vant.

Se hele foredraget til Dr. Frank på Mike Lindell's Cyber Symposium her:

youtube-klippet er slettet, men Hans Rustad har skrevet en artikkel med link til det på rumble. Og "Gulosten" skriver i kommentarfeltet:

QuoteNår en fysiker som Dr. Douglas Frank klarer ved hjelp av et excel-ark og dens 6. grads polygonfunksjon å regne seg ut med valgdeltagelse korrelert med 1 så vet man at valget 3. november 2020 var rigget.
Det er ikke mulig å regne seg frem til menneskelig adferd med korrelasjon over 0,67, det forekommer ikke.

Det blir spennende når Arizonas Senat kommer med rapporten fra Maricopa County og den audit som de har gjort der.

Jeg tror det vil være et endelig bevis på massivt juks.

Det så også må til en at ivrige sjeler går canvas som er husbank hvor man finner ut hvor mange ghost-voters som har "mottatt" ballots. Her er det oppkonstruerte velgere som står registrert på en parkeringsplass, tomme tomter, lagerbygg, postboks, m.m.

Det vi være det endelige beviset for massivt juks.

Det er utført canvas av Lizz Harris m.fl. men Senatet må formelt gjøre det også og da vet man hvilke adresser man skal gå til hvor det er garantert at det ikke finnes fysiske personer.

https://www.document.no/2021/08/19/hvordan-gikk-det-med-mike-lindells-symposium/

Jeg vil oppfordre alle på forumet til å se foredraget til Dr. Frank. Det er høyst vitenskapelig, og det han viser synes jeg minner mer og mer om noe vi kjenner godt til her på forumet: hvordan kan vi få fikset de resultatene vi ønsker på en så finurlig måte at jukset ikke så lett kan avsløres? Dette er grovt misbruk av vitenskap, uansett om det gjelder temperaturjuksteringer, simulering av en falsk coronapandemi eller valgjuks.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 20.08.2021, 10:24:27
Hvis noen fortsatt tviler på at Biden er en marionett, se skjermbildet av hans Teleprompter fra talen på søndag (10 min. og gikk uten å svare på spørsmål); nederste bilde i artikkelen, etter teksten står det: Leave now.

Dette regimet tror jeg har fått banehogg. Men hvem overtar? Hvem fra Demokratene ønsker å gå fra asken til ilden ved å avløse Biden-Harris hvis mange tusen amerikanere -anslagene varierer fra ca. 10.000 til ca. 40.000- er overlatt til Talibans unåde? Britiske spesialstyrker kjører rundt i Kabul og plukker opp utlendinger, både briter og andre, mens amerikansk UD sier de ikke kan gjøre noe for alle som ikke kommer seg til flyplassen. Dette vil bli en verkebyll som kan vare i årevis. En amerikansk president som overlater mange tusen landsmenn til sin skjebne og fraskriver seg alt ansvar, er en vandrende katastrofe, i den grad han fortsatt klarer å holde seg på bena. Hva skjer på 20-års dagen for 11/9 2001?

En kommentar som treffer spikeren på hodet:
"This entire 'presidency' is like being tied to a chair and watching a toddler play with a loaded pistol."

https://www.americanthinker.com/blog/2021/08/joe_biden_is_imploding_before_our_eyes.html
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 20.08.2021, 22:13:21
Double whammy! Biden er nede for telling, og den tekniske undesøkelsen av stemmesedler i Maricopa County, Arizona har båret frukt. Gled dere til å se hvordan NRK vil svette blod for å "redde" oss fra fakta. Jovan Pulitzer kan meget ble bli regnet som en amerikansk helt på linje med Lincoln i fremtiden.

Jovan Pulitzer surprised us all once again and likely scared the hell out of any election fraudsters in the process.  In a video he released Wednesday on Twitter, Jovan explained that identifying markings are in fact on the ballots and are exactly what they were looking for during the audit!  He explained it wasn't bamboo paper as audit detractors claimed, and it wasn't secret "watermarks" either.

It was, however, a secret printer identifying protocol established years ago by the Secret Service to help catch counterfeiters.


Se for all del video i lenken.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/jovan-pulitzer-uncovers-not-watermarks-ballots-better-video/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 05.09.2021, 20:29:33
Militæret går woke-amok i USA. En trestjerner general klarer ikke lenger å se forskjell på amerikanske og britiske uniformer og våpen. Hun sendte en tweet med gratulasjoner til landets helter med bilde av UK soldater.

Hun er heller ikke i stand til å skrive korrekt engelsk. Å stave ordet helter, "heroes" slik; "hero's", er bare pinlig. Men hun er vel mest opptatt av å finne ut hvor mange kjønn det er i US Army.

Og til tross for alt fokus på critical race theory har det gått henne hus forbi at praktisk talt alle soldatene er hvite -mens det er et stor innslag av minoriteter i US Army. I dagens USA bør vel en slik politisk ukorrekt glipp medføre tap av en stjerne eller to? 

U.S. Army Lieutenant General Maria Gervais, who heads up the Army's Training and Doctrine Command posted a photo Saturday of what she thought were U.S. troops leaving Afghanistan, but it turns out they were British troops later IDed as being with the 16th Air Assault Brigade. Getting that third star apparently doesn't take much in today's woke military.

Not noticing the British uniforms and weaponry (SA80s), Gervais tweeted Saturday morning, "This picture is worth 1000 words—thanks to these American hero's. #Grateful"

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/incompetent-woke-military-three-star-general-posts-photo-thinks-u-s-troops-leaving-afghanistan-turns-british/

Det virkelig tragiske i Afghanistan får du nok ikke høre fra NRK, denne gangen heller. Det kan være flere tusen "etterlate" barn, en tilsynelatende bevisst handling av Bien-regimet. Dette ser ut til å være barn fra afghanske familier som er bosatt i USA, særlig California, neppe unger som er høyt verdsatt av Taliban (de har nettopp henrettet en kjent  folkemusikksanger, for musikk på offentlig sted er forbudt) , bortsett fra som utpressingsmiddel når de blir vist på skjermen verden rundt, gråtende og desperate. Saddam Husseins berømte  klapping av engelsk gutt kommer til å bli rene julenissen i forhold. Og dette kan pågå i månedr og år.

There are still dozens of California children trapped in Afghanistan after Joe Biden's hasty exit from the country.

David Miyashiro, the superintendent of Cajon Valley Union School District in San Diego County, says the actual number may be in the thousands. And "it will start to unfold" in the coming days and weeks.

This is a catastrophe created entirely by Joe Biden and his woke generals.
To top it off, Biden armed the Taliban terrorists with nearly $85 billion in arms before leaving the country.


https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/california-school-official-says-thousands-students-children-trapped-afghanistan-stories-will-start-unfold-coming-days/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 05.09.2021, 23:40:19
Og nå brukes Taiwan som pressmiddel, skriver Patrick Moore på sin twitter-konto:

QuoteTalk about a hollow threat! China is threatening to end cooperation on climate change policy unless US backs off on Taiwan independence,  Xinjiang, and South China Sea. Truth is, China is doing zero on CO2 emissions and the US is killing its own economy.

https://twitter.com/EcoSenseNow

Det henvises til denne artikkelen:

QuoteChina's newly minted ambassador to the United States arrived only in July, but the honeymoon is already over. Qin Gang on Tuesday reinforced his reputation as a sharp-edged avatar of Chinese diplomacy with a speech that excoriated U.S. "wrong beliefs" and cautioned against violating Beijing's "red line" of core interests in areas including the South China Sea, Taiwan and Xinjiang.

https://www.politico.com/news/2021/09/01/china-new-ambassador-speech-508465?mc_cid=1b895c5378&mc_eid=2c28606ca0
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 13.09.2021, 12:03:54
Her går det unna! Biden pålegger alle statsansatte -og de som er innleid av staten pluss alle bedrifter med 100 eller flere ansatte- å bli inokulert, ren diktatorisk tvang. Underlig nok er postansatte unntatt fra påbudet, pluss -wait for it:

Alle medlemmer av og ansatte ved Kongressen!
Stikk den (ikke i armen da)!

Klarere kan det ikke sies at styresmaktene ikke tror på / er bekymret for effekten av "vaksinene". Man skulle jo tro Kongressen ville vært først i køen (selv om mange sikkert er blitt bestukket på eget initiativ). Men nei, de skal nyte frivillighetens privilegium, som blir nektet andre borgere.

Men dette blir trolig aldri satt ut i livet, man snakker allerede om millioner av rettssaker, for her angripes selve retten til å bestemme over egen kropp (merkelig nok hører man ikke noe fra #metoo-folket om saken). Man skulle tro det var i Kina -og ordren til Biden-operatørene kan meget vel ha kommet derfra. Gjennomført eller ei, slikt diktatur øker splittelsen i USA, og det er til Kinas fordel.

Men andre mørke skyer samler seg over USA. Finansminister Yellen sier at dersom ikke gjeldstaket økes, vil USA være konkurs i løpet av oktober.

In a letter to Congress last week, Yellen warned that if the debt ceiling isn't raised and soon, the United States will run out of money and will not be able to meet its financial obligations for the first time in history.

And all under Joe Biden.

"Once all available measures and cash on hand are fully exhausted, the United States of America would be unable to meet its obligations for the first time in our history," Yellen wrote.

"Based on our best and most recent information, the most likely outcome is that cash and extraordinary measures will be exhausted during the month of October," Yellen continued.Da blir det gravøl på Børsen! For republikanerne er helt imot, de mener at "infrastruktur"-pakken med sine gigant-beløp som må lånes er helt uansvarlig og vil i seg selv gjøre stor skade på økonomien, så å tillate mer gjeld for at denne pakken skal kunne vedtas, er ikke aktelt. Og da:

Here's the problem if the U.S. defaults: Global markets will crash, the global economy will crash, and suddenly, all of the fiat dollars floating around in bank accounts and in economies around the world will become worthless. And we'll see a global collapse the likes of which has never happened and which will make the Great Depression in the 1930s look tame by comparison.

Ikke mulig i et sivilisert og ansvarlig land? Men USA er ikke det lenger. USAs fiender vil svært gjerne se en slik situasjon, intet passer bedre i deres kram. Inntil USA tar et endelig oppgjør med alle sine svikere innen både Republikanerne og Demokratene, innen sitt utdanningssystem, og innen sin presse, og innen sin dypt korrupte sentrale administrasjon, og fremfor alt med det nåværende regimets rolle som lydrike under Kina, så er vår egen vestlige sivilisasjon en saga bott. Men kanskje det må til. Vi har levd i en boble av fred og velstand siden 1945, vi kjenner ikke til noe annet. Man kan ikke forvente at frihet er et konstant tilgjengelig gode, friheten må vinnes og forsvares konstant, for den har mange og sterke fiender, ikke minst i vår egen regjering.

Men sannelig skal Støre & Co få huske seg dersom dollaren ryker, og hva da med Oljefondet?

https://www.naturalnews.com/2021-09-12-treasury-secretary-yellen-warns-country-financially-insolvent-by-october.html
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 13.09.2021, 12:26:39
Quote from: translator on 05.09.2021, 23:40:19
Og nå brukes Taiwan som pressmiddel, skriver Patrick Moore på sin twitter-konto:

QuoteTalk about a hollow threat! China is threatening to end cooperation on climate change policy unless US backs off on Taiwan independence,  Xinjiang, and South China Sea. Truth is, China is doing zero on CO2 emissions and the US is killing its own economy.

https://twitter.com/EcoSenseNow

Det henvises til denne artikkelen:

QuoteChina's newly minted ambassador to the United States arrived only in July, but the honeymoon is already over. Qin Gang on Tuesday reinforced his reputation as a sharp-edged avatar of Chinese diplomacy with a speech that excoriated U.S. "wrong beliefs" and cautioned against violating Beijing's "red line" of core interests in areas including the South China Sea, Taiwan and Xinjiang.

https://www.politico.com/news/2021/09/01/china-new-ambassador-speech-508465?mc_cid=1b895c5378&mc_eid=2c28606ca0

Taiwan er jo den store lakmus-testen på USA som alliert og militær stormakt. Gitt kollapsen -enda mer moralsk enn militær- i Afghanistan, kan vel ingen ha særlig tillitt til USAs løfter om støtte lenger, og Taiwan er i første frontlinje. Det kan bli sauve qui peut raskere enn svint, og regionen forbereder seg på dette. Både Japan og Sør-Korea kan forholdsvis raskt utvikle egne atomvåpen, deres mariner er svært imponerende, og de fleste fartøyene er splitter nye. India går samme veien, bygger egne hangarskip, og de er jo allerede i en latent krig med Kina.

Hva som vil skje dersom Taiwan invaderes, er vondt å tenke på. Det er vel stor sjanse for at folket kjemper til siste slutt, og hvem kunne kritisere dem for det? Men uten hjelp fra USA, er amerikanerne ute av bildet i Asia i lang tid, uansett hvem som styrer landet.

Taiwan har ett viktig strategisk element som kan være tungen på vektskålen for et nølende amerikansk regime; deres microchip fabrikker som både USA og mange andre land har gjort seg avhengige av. Overtar Kina disse, eller de eventuelt blir sprengt i luften, kommer det meget store problemer for industrien. Dette og mye annet taler vel for at den globale arbeidsfordelingen er et sjansespill som vi ikke kan risikere lenger.

Situasjonen minner en del om Hitler på  1930-tallet; "Jeg har ingen flere territorielle krav." Men Tyskland hadde da en ikke-angrepsavtale med USSR, og vestmaktene var svært nølende og ettergivende. Det er definitivt ikke Japan, Sør-Korea, Filippinene, India, Australia og andre land som kan komme i konflikt med Kina.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 15.09.2021, 10:45:05
Hvem styrer USA? Det skjer dramatiske endringer, og i høyt tempo. Alle handlinger bidrar til å svekke nasjonen. Det virker mer og mer som hensikten er å bryte ned supermakten både internt og eksternt.

Nytt ord om tilstanden: Bidenflasjon.

Vareprisene raser i været, livet blir langt dyrere for vanlige folk. Biden-regimet  ønsker å "stimulere til fant" ved å pøse ut ufattelige mengder nye penger som driver inflasjonen og renten, slik at folk blir sittende låst i gjeldsfella. Dette er ikke drevet av rasjonelle eksterne årsaker, dette er villet og bevisst. Folk skal moses, de skal injiseres med makt og tvang, de utsettes for ren hån fra makthaverne som ikke engang gidder å skjule sine misgjerninger. Dr. Fauci -kanskje i fremtiden sett på som vår tids Dr. Mengele eller verre- lyver skamløst i Kongresshøring.

Afghanistan-kollapsen var for total til å være resultat av bare inkompetanse. Så håpløst udugelige er ikke selv de mest woke politikerne og generalene. Å overlate moderne militært utstyr til en verdi av over 80 milliarder dollar uten å gjøre det minste forsøk på å ødelegge det, kan bare skyldes direkte ordre. Fra Biden -og hvem styrer ham? Obama-Beijing er det mest nærliggende svaret. Hvor mye Kina bestemmer direkte er umulig å si, men innflytelsen er klar når alt som skjer i USA går i deres favør.

Men ikke ett ord om dette i norsk MSM.

Nå er en ny bombe sluppet, fra ingen ringere enn den gamle Watergate-journalisten Bob Woodward, som har utgitt en bok i beste anti-Trump stil, der det omtales handlinger av forsvarssjef Milley som etter alt å dømme er landsforræderi. Hvis det er korrekt.

Joint Chiefs Chairman Army Gen. Mark Milley single-handedly took top-secret action to preempt then-President Donald Trump from ordering a military strike or launching nuclear weapons, according to a new book.

Det var i de siste dagene av Trumps regjeringstid at noen spant en vill historie om at Trump var blitt helt gal og at det var fare for at han skulle starte atomkrig mot Kina på egen hånd. Milley kontaktet da sin kinesiske motpart og forsikret ham om at Milley hadde kontroll og at det ikke var noen fare. Han informerte selvsagt ikke Trump om dette. Forræderi, eller lojalt arbeid for nasjonens fred og sikkerhet?

Milley kontaktet kineserne to ganger, først 20. oktober 2020, altså FØR presidentvalget, og igjen 8. januar i år, det er først og fremst denne samtalen som etter mitt syn kvalifiserer som forræderi.

The book also revealed that Milley had two back-channel phone calls with China's top general to reassure him that the U.S. would not attack, even promising to give him a heads up if it did.

According to a write-up by the Washington Post, Milley — four days before the 2020 presidential election — assured his Chinese counterpart, Gen. Li Zuocheng of the People's Liberation Army, that the U.S. would not strike.


The book said Milley's first call was prompted by intelligence that suggested the Chinese believed the U.S. was preparing to attack.

"General Li, I want to assure you that the American government is stable and everything is going to be okay," Milley allegedly said. "We are not going to attack or conduct any kinetic operations against you."

Men når Milley lover å advare Kina på  forhånd (i samtalen 8. januar), i tilfelle det likevel skulle bli aktuelt med et angrep, så er det vanskelig å bruke noe annet ord enn landsforræderi. Det ville da være en situasjon der USA på legalt vis har bestemt seg for å gå til krig, og der landets øverste militære leder lover å advare fienden på forhånd. Det er litt av et røre når de fanatiske Demokratene tydeligvis ser på slik oppførsel som patriotisk. Milley kan meget vel risikere dødsstraff under et annet regime i USA dersom denne historien holder vann.

Milley even pledged to alert Li in the event of a U.S. attack.

"General Li, you and I have known each other for now five years. If we're going to attack, I'm going to call you ahead of time. It's not going to be a surprise," he said, according to the book.

In his second call on January 8, 2021, Milley promised Li, "We are 100 percent steady. Everything's fine. But democracy can be sloppy sometimes." Milley did not tell Trump about the call, according to the book.

Also according to the book, Milley told House Speaker Nancy Pelosi "I agree with you on everything," after the speaker called him and pressed him to secure the country's nuclear weapons and called Trump "crazy."


I Midt-Østen trekker USA nå ut sine luftforsvar-missiler fra Saudi-Arabia, og blottlegger dermed landet for angrep fra Iran -eller skal vi heller kalle landet "Uran" i lys av deres innbitte arbeid med å utvikle atomvåpen, noe Biden-regimet lukker øyne og ører for? USAs gamle deal med saudierne er jo at de sørger for at olje handles i US dollars, og dermed spikrer dollar som verdensvalutaen og gir USA stor makt og frihet til bl. a. gigantiske låneopptak som ellers kunne vært vanskelig å gjennomføre. Ryker dollar som reserve valuta er også mye av USAs makt tapt. Nå frykter saudierne at USA svikter dem som de sviktet i Afghanistan og har innledet militært samarbeid med Russland. Det finnes ingen rasjonell grunn for slik selvskading fra USAs side, annet enn enda et ledd i arbeidet for å velte landets makt og innflytelse.   

https://www.breitbart.com/politics/2021/09/14/report-mark-milley-told-military-officials-not-to-take-orders-after-capitol-riot/

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 19.09.2021, 23:03:34
Hvor lenge vil Biden være "Presidement" i USA? Svar: Så lenge hans føringsoffiserer klarer å holde ham på beina og hindre de helt groteske verbale utskeielser. Det holder hardt, for han er omtrent hver helg på "rehab" hjemme i Delaware, og det er ikke fordi han mangler oppgaver i det hvite hus å ta seg av. Man kan regne med at han blir pumpet full av medikamenter for å komme seg gjennom noen korte seanser. Så er det "battery low", og "back to the farm". Meget talende er videoen fra en av hans taler der telepromteren er med i bildet, etter den siste setningen står det med store røde bokstaver:

"LEAVE NOW",

og det gjør han, skyfler seg lydig fra podiet uten å svare på noen spørsmål. For det kan bli pinlig. Nylig var det en i salen som sa "can I ask you a question?" og Obiden svarte "Yes, sure." Da kuttet de sendingen og viste en tekst ;"Thank you for watching!"
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 20.09.2021, 00:02:16
Vel, vel. En gammel historie dukker opp igjen, spesialetterforsker Jon Durham, noen som husker ham? Hans oppdrag var vel ventet å forsvinne i et mørke like dypt som Bidens mentale tilstand. Men den gang ei.

Indictment Shows that John Durham Is Going After More People than Michael Sussmann
By Larry Johnson


Let me start by acknowledging the legitimate skepticism of many Gateway Pundit commentators that any justice will come out of John Durham's work. You have been promised the moon in the past and instead received a flaming bag of dog poop.

But let's accept the fact that yesterday's news that DNC lawyer Michael Sussmann was going to be indicted turned out to be true. Charlie Brown got to kick the football this time.


Dette gjelder den skandaløse påstanden fra Demokratene med Hillary Clinton i spissen om at Trump hadde suspekte kontakter og avtaler med russerne; "Russia Collusion". Det ble til slutt heller en "collision" for Demokratene, for etter flere års innsats måtte spesialetterforsker Mueller innrømme at det ikke fantes noe grunnlag  for dette. Sentralt i saken var jo den totalt oppdiktede Steele-rapporten, fra en tidligere MI6 medarbeider som må ha skadet "the special relationship" grundig, iallfall i Trumps tid. En av de som foret FBI med informasjon, var Michael Sussman som nå er anklaget av Durham for å ha løyet til FBI. Hans opplysninger kom nemlig ikke fra en uhildet kilde slik han hevdet, men fra Clinton-kampanjen. Denne saken kan implisere flere andre, og langt opp i Clinton-systemet.

Durham's indictment of Sussmann lays out the foundation of a conspiracy. Michael Sussman was indicted for lying to the FBI about the source of information he gave the Bureau. He claimed he got it independently. He did not. It was bought and paid for by Hillary Clinton and her campaign. The indictment essentially charges Sussmann with sending the FBI on a wild goose chase:...

Advokatfirmaet Perkins Coie har vært og er en viktig støttespiller for Demokratene, nå nylig gjorde de sitt verste for å hindre kontrollen av valget i Arizona. Marc Elias var en sentral person i dette, men for en måned siden sluttet han og startet eget firma. Hvorfor?

For now, based on this indictment, I expect we will see indictments of the Tech Executive, Fusion GPS's Glenn Simpson, former Perkins Coie partner Marc Elias and at least two people from the Clinton Campaign. At this point, Durham is making that case that those people were responsible for "misleading" the FBI. But it begs the question, is the FBI really so stupid and gullible that they would blindly accept bullshit without checking it out first?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/indictment-shows-john-durham-going-people-michael-sussmann/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 27.09.2021, 16:03:12
Det skjelver i Vestens grunnvoller når selveste The Times i London slipper til en kommentator som rett ut hevder at valget i USA var rigget. Det ser ut til å gå opp for flere enn de fortapte "deplorables" at USA er på full fart mot stupet, og at de destruktive kreftene kan true andre lands styresett på samme måte.

I en kommentar i den meget solide avisen The Times skriver Rod Liddle at valget i USA uten tvil var rigget, og frykter at det samme vil skje med britenes egne valg i fremtiden.

Snart vil amerikanerne også innse at det siste valget var ren svindel, rigget av big business, fagforeninger og særlig media og Big Tech.

If that election had taken place in any other country, it would have been called "unfree". And, as more and more evidence emerges, it terrifies me that the same thing could happen here.

Liddle lar Facebook og Twitter gjennomgå. Særlig at de nektet Trump en plattform, men også at de underslo skandalene rundt Hunter Biden. Uten de sosiale medienes skjeve fremstilling hadde Donald Trump vunnet valget.

Liddle bekymrer seg over at liberale kommentatorer virker ute av stand til å forstå hvor alvorlig dette er. Man kan like eller mislike Trump, men man kan ikke av den grunn hive ut demokratiske grunnprinsipper med badevannet.


https://www.document.no/2021/09/27/kommentator-i-storbritannias-mest-anerkjente-avis-trump-hadde-rett-valget-var-rigget/

Hva nå, VG? Hva nå, NRK? Like bombesikre på at "Bad Man Orange" er en vederstyggelighet og at Biden er...men Biden holder vi kjeft om, ikke sant?
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet" QAnon?????
Post by: PetterT on 30.09.2021, 22:40:54
Noen som har sett på NRK 2 program med tittel QAnon.  Switchet så vidt innom og fort vekk igjen.  Hva er det for noe hatsk møl?
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet" QAnon?????
Post by: translator on 30.09.2021, 23:30:34
Quote from: PetterT on 30.09.2021, 22:40:54
Noen som har sett på NRK 2 program med tittel QAnon.  Switchet så vidt innom og fort vekk igjen.  Hva er det for noe hatsk møl?

Søppel. Akkurat som denne som jeg viste til i går.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1512.msg15007#msg15007
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 14.10.2021, 19:59:17
Document viderebringer et timelangt intervju Tucker Carlson har gjort med Michael Flynn:

Da han gikk av som president, advarte Dwight Eisenhower mot det militær-industrielle kompleks. Siden den gang har sikkerhetsapparatet vokst til et monster. Det er ikke de folkevalgte som bestemmer. Det er byråkratene, som ingen har valgt. Derfor ble Michael Flynn en trussel da han ble utnevnt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Flynn var en trestjerners general. Han visste hvordan systemet fungerte og hvor hundene lå begravet. Han måtte fjernes.

Tucker Carlsons intervju med Flynn er noe alle interesserte absolutt må få med seg. Flynn fremstår som en balansert, reflektert person med full oversikt og god hukommelse.


https://www.document.no/2021/10/12/det-finnes-en-annen-stat-bak-fasaden/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 24.10.2021, 14:51:00
Dinesh d'Souza er en av de få journalistene/forfatterne med et kjent navn som uten å nøle har dekket behandlingen av 6. januar-fangene. I natt brukte han hele sin videopodcast på å intervjue Julie Kelly fra amgreatness.com. Kelly er den journalisten som har dekket 6. januar mest grundig – både selve hendelsen og behandlingen av fangene. Hun overværer alle rettsmøter, snakker med pårørende og advokatene. Hun kan historien bedre enn myndighetene og selvfølgelig bedre enn journalistene, som ikke arbeider for å belyse, men er blitt soldater i regimets tjeneste.

(...)

Det norske folk føler nok en viss ubestemmelig uro, men de flest er uvitende om at grunnlaget for våre samfunn demonteres i rasende fart av vår viktigste allierte. Den uvitenheten skyldes mediene, som fungerer som en vaktstyrke og en propaganda-arm for Biden-regimet.

Det har ikke gått opp for folk at 6. januar var kulminasjonen på mange kupp for å styrte Trump. Det første var Spygate eller Russiagate – forsøket på å klistre Trump til Putin ved hjelp av manipulasjon, overvåking og falske bevis. De to neste var riksrettssakene, og det fjerde forsøket var 6. januar.

Nå er også 6. januar i ferd med å bli avslørt. Vi kan slå fast med sikkerhet at FBI var på innsiden av gruppene som skulle til Washington den dagen. Det har New York Times opplyst. Trumps administrasjon ville ha 10.000 fra nasjonalgarden til forsterkninger, men fikk avslag fra Nancy Pelosi. Det var mindre sikkerhet enn normalt på en historisk dag da Kongressen skulle godkjenne valgmennene fra hver delstat og det samtidig var ventet en million mennesker til Washington.

Det var mye kommunikasjon mellom ulike etater før 6. januar, men én person var fraværende fra alle samtaler: FBI-sjef Christopher Wray.


https://www.document.no/2021/10/23/biden-regimet-er-villig-til-a-la-usa-bli-en-politistat-for-a-knuse-maga-bevegelsen/

Jeg har hørt intervjuet med Julie Kelly, og det er verdt å få med seg.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 03.11.2021, 19:56:25
Det har ikke vært mange gode nyheter fra USA den siste tiden, men i dag kom det endelig en. Det har vært guvernørvalg i delstaten Virginia som Biden vant offisielt med 10 prosent i presidentvalget, men nå vant den republikanske kandidaten Youngkin over den demokratiske McAuliffe. Dette forteller også NRK; men det de ikke forteller er at det trolig var valgjuks også i dette valget fordi opptellingen av stemmene stanset på 95 prosent og deretter gikk stemmetallet litt ned igjen! Det var slike ting vi så i presidentvalget også, over hele USA. Slikt skal ikke skje i et rettferdig og demokratisk valg. McAuliffe hadde gjort seg mektig upopulær i valgkampen etter at han hadde uttalt at foreldre ikke har noe med hva barna deres lærer på skolen. Slikt finner ikke folk seg i, og da hjalp det ikke engang med systematisk valgjuks.
https://www.documSent.no/2021/11/03/glenn-youngkin-vinner-guvernorvalget-i-virginia/ (se også kommentarfeltet)
https://www.nrk.no/urix/overraskende-republikansk-valgsuksess-i-usa-1.15715065

Merker meg at den 45 minutter lange Dagsrevyen ikke engang nevnte guvernørvalget. Gjetter på at tonen hadde vært annerledes hvis det var demokratenes kandidat som ble valgt.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: stjakobs on 03.11.2021, 20:53:06
Willis Eschenbach la denne ut på Facebook
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: PetterT on 11.11.2021, 16:35:37
Tidenes drittpakke fra Clinton-leiren blir nå avkledd
på Resett:
https://resett.no/2021/11/11/tidenes-drittpakke-fra-clinton-leiren-blir-na-avkledd/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 12.11.2021, 00:53:37
Quote from: PetterT on 11.11.2021, 16:35:37
Tidenes drittpakke fra Clinton-leiren blir nå avkledd
på Resett:
https://resett.no/2021/11/11/tidenes-drittpakke-fra-clinton-leiren-blir-na-avkledd/

God artikkel, men det er en grov bom her:

"anklagene saboterte hans presidentskap, vanskeliggjorde forholdet til Russland og bidro sammen med de to illegitime «impeachement»-rettssakene og en rekke annet dritt fra Det demokratiske partiets «Dirty Tricks Department», åpenbart til at Trump ikke ble gjenvalgt som president."

Det gjorde muligens at han mistet noen stemmer, men grunnen til at han ikke ble gjenvalgt, om man kan bruke et slikt uttrykk, var det åpenbare og voldsomme valgjukset som lot seg gjennomføre med en (falsk) coronapandemi, Big Tech og korrupte medier på laget. Dette er imidlertid forbudt informasjon å fortelle til det norske folk, til og med i resett.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 12.11.2021, 09:42:39
Quote from: translator on 12.11.2021, 00:53:37
Quote from: PetterT on 11.11.2021, 16:35:37
Tidenes drittpakke fra Clinton-leiren blir nå avkledd
på Resett:
https://resett.no/2021/11/11/tidenes-drittpakke-fra-clinton-leiren-blir-na-avkledd/

God artikkel, men det er en grov bom her:

"anklagene saboterte hans presidentskap, vanskeliggjorde forholdet til Russland og bidro sammen med de to illegitime «impeachement»-rettssakene og en rekke annet dritt fra Det demokratiske partiets «Dirty Tricks Department», åpenbart til at Trump ikke ble gjenvalgt som president."

Det gjorde muligens at han mistet noen stemmer, men grunnen til at han ikke ble gjenvalgt, om man kan bruke et slikt uttrykk, var det åpenbare og voldsomme valgjukset som lot seg gjennomføre med en (falsk) coronapandemi, Big Tech og korrupte medier på laget. Dette er imidlertid forbudt informasjon å fortelle til det norske folk, til og med i resett.

Russia Collusion seiler nå opp igjen som en stor skandale i USA, denne gang med de riktige skurkene i søkelyset, og det er Hillary Clinton og hennes valg-kampanje. Spesialetterforsker John Durham har jobbet i et par år med saken nå, og mange har avskrevet ham som en del av Deep State, og ment at ikke noe ville komme ut av granskningen. Men slike saker tar gjerne flere år. Etter at Igor Danchenko nå er tiltalt for å ha løyet til FBI, blir Steele dossieret enda mer avkledt som rent oppspinn. Man regner med at Durham begynner med de små fiskene, det er en vanlig taktikk i tilsvarende saker. Disse personene vil noen ganger gi opplysninger om andre skyldige for å kjøpe seg mildere straff. Hvor langt saken kommer vet ingen, men det gjettes på at tidligere leder i FBI er i søkelyset, og også sentrale personer i Clintons valgkampanje. I så fall er Clinton også skadet gods, men hennes karriere som topp-politiker er nok uansett over.

USA er et bisart syn for tiden. Biden-regimet jobber på spreng for å skade landet mest mulig, og planen virker å være at et samfunn i oppløsning vil være modent for en autokratisk venstrevridd maktovertakelse, der Demokratene har bukten og begge endene på ubestemt tid.

Det mange spør seg om, er hvorfor ser vi ikke alvorlig motstand mot denne ødeleggelsen? En mulig forklaring er at Demokratene ødelegger seg selv på den måten, resultatene fra de siste valgene tyder på at de er svært upopulære, og Republikanerne ser ut til å være favoritter til en overlegen seier i Kongress-valget neste år, DERSOM det kan avvikles på en noenlunde ærlig måte.

"La dem løpe linen ut", er det holdningen? Det jeg ikke forstår, er at Biden-regimet -som for øvrig er i sterk indre strid- kjører så voldsomt på med svært radikale tiltak, som er nødt til vende mange velgere mot dem. De har full kontroll med Kongressen og Det Hvite Hus, hvorfor sånt hastverk? Aner de en stor, svart skygge bak seg?

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 14.11.2021, 11:50:52
I kveld kl. 21.50 sender NRK1 dokumentaren Kongressen under angrep som handler om hendelsene i Washington 6. januar i år.
https://tv.nrk.no/program/KOID28004321/kongressen-under-angrep

For et par uker siden så jeg denne dokumentaren på dansk tv. Dette er ikke overraskende en dokumentar som legger all skylden på Trumps tilhengere, men den er godt laget og for den som ikke har annen informasjon enn den vi får i propagandakanalene er det lite som gir grunn til å stille spørsmål ved om dette er hele sannheten. Også noen av Trumps tilhengere blir intervjuet, så på den måten ser den ut til å gi et balansert inntrykk.

Det den imidlertid ikke viser eller berører er:

1. Scenene der Trump-tilhengere rev ned Antifa-aktivister (folk ropte "No Antifa!") fra vinduene på kongressbygningen da de forsøkte å knuse dem eller der politiet åpner sperringene og en svartkledd mann (Antifa?) bak politiet vinker folk inn mot kongressbygningen.
2. Hvorfor det var så svært få politifolk til stede på Capitol (den peker på det som et problem, men ikke hvorfor, jf. at Nancy Pelosi skal ha nektet fem ganger å styrke vaktholdet)
3. Hva skulle være motivet med å stoppe avstemningen i Kongressen på denne måten? De republikanske representantene og senatorene hadde allerede avbrutt den da avstemningen kom til Arizona, og det ble fremført svært gode innlegg i de to kamrene da "stormingen" skjedde, med gode muligheter for å avvise valgresultatet (bare demokratene og RINOs hadde interesse av å avbryte en slik prosess)
4. Den sier lite eller ingenting om alle de som er blitt arrestert uten lov og dom i etterkant fordi de tilfeldigvis befant seg i Washington den aktuelle dagen eller har uttrykt seg kritisk til valgresultatet/Biden.
5 Og selvfølgelig, den stiller ikke ett eneste kritisk spørsmål ved selve valgresultat som var grunnlaget for det hele. Det er kun Trump-tilhengere og noen av de republikanske politikerne som er intervjuet som tar det opp i klippede bisetninger.

Jeg kunne sikkert lagt til flere punkter, men dette er de jeg kommer på nå. Se gjerne dokumentaren, men se den med et kritisk blikk for det er lett å la seg rive med slik som dette er fremstilt.

Min teori er at 6. januar var en planlagt felle av demokratene, med hjelp fra FBI og Antifa, hvor man oppnådde hovedsakelig to ting:

1. Stanse innvendingene mot avstemningen i Kongressen og få godkjent det offisielle (og falske) valgresultatet under dekke av at Trump-tilhengere hadde angrepet kongressbygningen.
2. Stemple Trumps tilhengere som antidemokratiske og voldelige mennesker, for deretter å kunne behandle dem som lovløse personer.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 19.11.2021, 06:46:32
Hva i alle dager er dette? Flere ganger i det siste, nå senest ved signeringen av infrastrukturpakke-loven, er presidentsymbolet (på talerstolen, på skrivebordet) manipulert slik at det vises helt uskarpt på skjermen. Det gir jo grunnlag for mange slags spekulasjoner. 

The Democrats are doing something when President Joe Biden speaks that has many people questioning the reason.

In recent videos they have blurred the presidential seal when he has given speeches and when he signed the infrastructure package into law.


Maybe it was just a glitch.

If so, it wasn't the first. The seal was also blurred last week in an official video of Biden's happy-face comments on "infrastructure week."


Det er vel lite sannsynlig at en optisk feil treffer nøyaktig same sted flere ganger på rad.

Hva sier NRK? Kanskje noe sånt som; "Det var litt støv på linsen, akkurat der."?

https://conservativebrief.com/blurred-54809/?utm_source=CB&utm_medium=PP
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 19.11.2021, 19:46:48
Kyle Rittenhouse-saken i US hadde alle kjennetegn på et justismord. BLM samlet seg i gatene for å tvinge frem en fellende dom, 500 soldater fra Nasjonalgarden var utkalt for å stagge opptøyer. Nå er Rittenhouse frikjent av juryen på alle punkter.

Kyle Rittenhouse, 17-åringen som skjøt og drepte to av vandalene i Kenosha i august i fjor, er frikjent på alle punkt. Det betyr at juryen har kjøpt argumentene om at Rittenhouse skjøt i selvforsvar.

Det er frihetens vinder som blåser i USA nå.

https://www.document.no/2021/11/19/kyle-rittenhouse-frikjent-pa-alle-punkter/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 19.11.2021, 22:04:54
Yippi ai aie! Biden er i toppform!

Joe Biden on Friday was asked about the state of his health after his colonoscopy.

Biden temporarily transferred power to Kamala Harris for the brief period of time when he is under anesthesia while getting a colonoscopy on Friday.

Biden said he's looking forward to his 58th birthday.


He's turning 79 on Saturday.


Jau jau, det er som den gamle herren uttrykte det: "Jeg kan huske at vi løp efter pigerne i min ungdom...ja vi gjorde det. Men, men...jeg kan ikke huske hvorfor?"

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/biden-asked-state-health-good-feel-great-looking-forward-celebrating-58th-birthday-video/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: stjakobs on 20.11.2021, 18:48:11
Babylon Bee: Prosecutors Find Mail-In Jury Votes At 3AM, Rittenhouse Now Guilty

Lenke: https://twitter.com/TheBabylonBee/status/1462043057742917632 (https://twitter.com/TheBabylonBee/status/1462043057742917632)
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 20.11.2021, 19:42:34
Quote from: stjakobs on 20.11.2021, 18:48:11
Babylon Bee: Prosecutors Find Mail-In Jury Votes At 3AM, Rittenhouse Now Guilty

Lenke: https://twitter.com/TheBabylonBee/status/1462043057742917632 (https://twitter.com/TheBabylonBee/status/1462043057742917632)

:-)

In a stunning reversal, Kyle Rittenhouse awoke this morning to discover that he had been found guilty after all.

Prosecutors explained that during the night, they had found dozens of mail-in jury votes declaring the defendant guilty on all counts. Apparently, boxes of these mail-in votes arrived in a truck at the courthouse around 3:00 am.

Attorneys for Mr. Rittenhouse were dumbfounded as to how such a thing could have happened, raising questions as to the validity of mail-in jury voting. They stated: "We've never heard of this. This isn't part of the legal system. Where did these votes even come from?"

"How DARE you question the sanctity of our criminal justice system!" cried the prosecuting attorneys. "There is no justice until EVERY vote is counted!"

Prosecutors then explained that it was a new COVID measure they had just instituted. "But given how well it's worked out," they said, "we're planning on making it permanent."


Og denne:
As the Rittenhouse trial drew to a close, Antifa rioters were preparing their violent destruction of the city. But their plans were quickly foiled as Rittenhouse emerged from the courthouse a free man, AR-15 in hand.

"The jig is up! Scatter!" cried the terrified commie waifs as they skittered toward shadowy alleyways like cockroaches. "The Rittenhouse has returned! Judgment is upon us! RUN FOR YOUR LIVES!"

Rittenhouse then appeared to descend the courthouse steps in slow motion, surrounded by a flock of doves and a heavenly golden light. At the terrifying sight, hundreds of Antifa fairies and murderous pedophiles shrieked in terror like a den of goblins, crawling into various holes and cracks in the earth.


https://babylonbee.com/news/communist-rioters-scream-and-run-away-in-terror-as-rittenhouse-emerges-from-courthouse
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: PetterT on 21.11.2021, 09:27:54
Kan det tenkes at aktoratet anker Rittenhouse-saken?
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 21.11.2021, 10:56:29
Quote from: PetterT on 21.11.2021, 09:27:54
Kan det tenkes at aktoratet anker Rittenhouse-saken?

Det kan tenkes, men jeg tror de vil tenke seg grundig om før de går til et slikt skritt. Frifinnelsen var total, til tross for trusler om opprør og lynsje-stemning i Kenosha blant lokale og tilreisende BLM og Antifa folk. Det ser ikke ut til at det er særlig mye av løse tråder som ikke er nøstet opp allerede. Aktoratet måtte også frafalle et par tiltalepunkter. Dersom de var fast bestemt på å anke, hadde de nok gjort det på stedet, det ville skapt en sterkere effekt enn å vente. Og ankesaken kommer neppe opp i gjerningsbyen, så den lokale "koloritten" følger ikke med på lasset.

Og det ville være et alvorlig tap for aktoratet å tape på nytt, så mye politikk som det er gått i saken. Det blir interessant å se om Rittenhouse nå saksøker Biden for injurier. USAs president er immun mot slike trusler, men Biden kom med svært nedsettende og dømmende utsagn mot Rittenhouse før han tiltrådte. Tipper det er en del Republikaner som gjerne spytter inn litt grunker for å svekke Biden, om han da kan svekkes mer.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 21.11.2021, 12:18:32
Quote from: ConTrari1 on 21.11.2021, 10:56:29
[Det blir interessant å se om Rittenhouse nå saksøker Biden for injurier. USAs president er immun mot slike trusler, men Biden kom med svært nedsettende og dømmende utsagn mot Rittenhouse før han tiltrådte. Tipper det er en del Republikaner som gjerne spytter inn litt grunker for å svekke Biden, om han da kan svekkes mer.

Gateway Pundit har en oversikt over personer og institusjoner som kan bli saksøkt av Rittenhouse. En demonstrant (MAGA supporter) som for en stund siden ble hengt ut i media som rasist og høyre-ekstrem (selv om han ikke sa et kløyva ord i en konfrontasjon med en kjent venstre-radikal aksjonist), tok saken til retten og vant og fikk erstatning fra flere mediaselskap, beløpet er fortrolig, men man antar det er flere millioner dollar. Så det nytter.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/short-list-individuals-entities-kyle-rittenhouse-may-consider-suing/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 23.11.2021, 16:47:01
Barry Shaw i American Thinker har noen spennende refleksjoner over "arvefølgen" i det Hvite Hus. Harris er håpløs; hun må bort, ikke minst fordi "Dr. Jill Biden avskyr henne. Så man må finne en ny VP som kan være spiselig for dukkemesterne i Demokratene. Hovedsaken er at Harris må bort, før Biden vandrer inn i skuggeheimen for godt, slik at Kamala ikke har noen mulighet for å bli president. Buttigieg er nevnt, men han regnes som en lettvekter. Hillary "The Hildebeast" Clinton, hun kan nok gjøre jobben som VP, men man regner ikke med at Biden kan stille i 2024, og Hillary har tapt for Trump før, hvis han dukker opp igjen.

Derimot er Michelle Obama spiselig for de fleste, og dersom man anser det nåværende regimet for å være Obamas å tredje periode, kan man altså få en fjerde også.

The reason she could not be persuaded to run for President in 2020 was that she was afraid of being defeated. That problem is solved if she is eased into power in stages. First, she will be called upon to fill the vice-presidential vacancy a departing Kamala Harris would leave. And then, probably before the 2022 mid-term elections, Biden will be asked to step down gracefully by those pulling the strings, and by Jill Biden as well, to allow Michelle Obama to become the caretaker president leading up to 2024.

This will, they hope, swing the polling in their favor for the Primaries.


Dynastiet 2.0, det blir kortere kommandolinjer for Barack med Michelle i det ovale rom.


https://www.americanthinker.com/articles/2021/11/the_disturbing_and_shocking_plan_to_replace_kamala_harris.html
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 24.11.2021, 23:35:31
Nancy Pelosi har kjøpt hus, ikke i sin hjemstat California, som er grundig f***ed på grunn av Demokratenes politikk, nei i rødeste Florida, en kåk til 25 mill dollar og...rett ved sjøen. Kanskje hun tror hun har evner som Moses og kan stagge det  oversvømmende havet?

Is Nancy Pelosi tired of California and its high cost of living? Is Nancy happier being in a state run by Republican Ron DeSantis than her home state of California run by Democrat Gavin Newsom?

Was Nancy thrown out of California? Maybe Nancy likes the beautiful beaches in Florida? Or our lack of a state income tax? Or our Governor DeSantis and his pro-family, pro-business and pro-growth policies?

Is Nancy planning on retiring from Congress soon and then moving to Florida permanently?


Bare ett eneste nytt kullkraftverk mer, så har hun delfin i stua.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/global-warming-nancy-pelosi-purchases-25-million-mansion-florida/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 25.11.2021, 19:47:51
Donald Trump har laget (bilde)bok om sitt presidentskap. I dette åpenhjertige intervjuet med Mark Levin gir han sine analyser av Bidens totalt feilslåtte politikk. Noe helt annet enn det "oppgulpet" NRKs URIX viste i går, selv om også de måtte innrømme at det ikke går så bra med deres store helt Biden for tiden...

https://www.document.no/2021/11/23/mark-levin-intervjuer-trump/

https://tv.nrk.no/serie/urix
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 26.11.2021, 00:08:35
(https://uploads.disquscdn.com/images/3b77491130eb6833455b40165fac48ef3031942b9d0826fcd89d8d1d040278c1.jpg)
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 02.12.2021, 21:05:33
Det er ikke noe nytt at Biden er mentalt svekket, men i en ny bok kommer det opplysninger om at det var kjent lenge før valget:

Hunter Biden's therapist and confidant, Dr. Keith Ablow, repeatedly made allusions to Joe Biden having struggled with dementia, according to materials on Hunter's laptop reported in The Laptop From Hell, a new book by New York Post columnist Miranda Devine.

In January 2019, Ablow offered to provide a tongue-in-cheek endorsement for a Joe Biden presidential campaign: "'Any man who can triumph over dementia is a giant. Think what he could do for our nation's needed recovery.' Dr Keith Ablow."

"Perhaps he can help us remember all we intended to be as a people since he can now remember his address," the mock endorsement continued.

Ablow was close to Hunter and also served as his onetime landlord, the book says. In February 2019, Ablow and Hunter discussed hosting a podcast together, with Hunter texting: "Dad is our first guest."

Ablow responded: "Does he recall details tho, with the dementia and all."

Hunter retorted: "Not much these days but since it's all fake news anyway I don't see the problem."


Altså for snart 3 år siden. Spørsmålet nå er ikke om, men når og hvordan man skal kvitte seg med Xiden. Ser ut til at Demokratene må sparke Harris først, for de kan ikke sjansen på henne som president. Hun har en approval rate på 28%, unikt lavt, selv Biden er på 36. Så hun må ut, og erstattes av en mer spiselig person, som Hillary Clinton eller Nancy Pelosi som VP. Deretter er det lett å fjerne Biden av opplagte årsaker, og den nye VP blir president kandidat i 2024. Men ingen av de to damene ser ut til å være særlig populære i USA, og Clinton har jo et taper-rykte å drasse på.

https://republicbrief.com/joe-biden-confirmed-as-suffering-from-dementia/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 09.01.2022, 14:48:09
Det er blitt stille her og i covid-tråden etter at vår kjære Administrator sørget for å skremme ConTrari1 bort fra forumet. Men verden står ikke stille, og både covid og begivenhetene i USA går videre:

Det er tre store løgner som henger sammen og som alle springer ut av kretsen rundt WEF (World Economic Forum): klimaløgnen, som vi alle er enige om er løgn mer eller mindre, så har vi løgnen om covid og vaksinene (selv om ikke alle her er enige om det, eller har tvilen begynt å melde seg?), også har vi løgnen om det som skjedde under presidentvalget og 6. januar i fjor. Og det er dette jeg skriver om i denne tråden:

Den enkleste løgnen å avsløre er uten tvil selve presidentvalget. Her trenger man ikke drive særlig etterforskning eller ha fagspesifikke og relevante kunnskaper om klima eller medisin (eller ha tilgang til noen som har det) for å henge med. President Trump fikk ifølge de offisielle tallene ca. 10 millioner flere stemmer i 2020 enn da han vant i 2016, ingen sittende president har tidligere tapt et valg etter å ha fått flere stemmer. Valgopptellingen ble stanset eller kraftig forsinket i en rekke viktige vippestater på grunn av mer eller mindre gode påskudd (blant annet en vannlekkasje i Georgia som aldri fant sted). I 2016 var Hillary Clinton blitt lovet seieren i valget, og da denne «garantien» ikke viste seg å veie opp for alle stemmene Trump fikk, ble man enda mer bestemt på at de skulle ikke tape valget enda en gang i 2020. Her kom den falske covid-19-pandemien til nytte (og den skulle vise seg å være helt nødvendig for ellers hadde dette valget ført til en brakseier for Trump!) slik at man kunne kaste ut de republikanske observatørene fra valglokalene med påskudd om smittefare, for deretter å dumpe hundretusenvis av falske Biden-stemmer (eller stemmer importert fra den befolkningsrike nabostaten som allerede var vunnet for Biden, nemlig New York). Det er ingen annen logisk forklaring på at Biden plutselig fikk 138 339 stemmer i Detroit, Michigan, klokken fire på valgnatten, mens Trump og de andre kandidatene fikk ingen. Tilsvarende skjedde i Milwaukee, Wisconsin, mens i storbyene Pittsburgh og Philadelphia i Pennsylvania hadde man sikret seg muligheten til å telle opp såkalte poststemmer inntil tre dager etter valget. Blant disse stemmene som langsomt ble talt opp, fikk Trump 3000 mot Bidens 578 000, etter at Trump hadde ledet med over 500 000 dagen før.

Og så til hendelsene 6. januar i fjor som i norske medier blir fremstilt som «Trump og Trump-tilhengernes angrep på demokratiet», som sammenlignes med 11. september og Pearl Harbor, til og med den amerikanske borgerkrigen og Holocaust er blitt nevnt i amerikanske medier. Det finnes ingen grenser for hva de kan få seg til å si, og visst var disse hendelsene alvorlige. Det er bare det at hele den fremstillingen vi får formidlet i norske hovedstrømsmedier er nøye regissert og den er falsk.

Trump hadde ingen interesse av å avbryte en demokratisk avstemning i Kongressen som så ut til å vippe hans vei! Demokratene hadde derimot alt å tape, derfor hadde de interesse av å stanse den midlertidig, for deretter å legge skylden for "avbrytelsen" på Trump og hans tilhengere. Det var to fluer i en smekk: Man fikk skremt mange republikanerne i Kongressen fra å stemme mot å godkjenne valgresultatet for Biden, og man kunne bruke hendelsen som et påskudd for å angripe Trump-tilhengere. Litt på samme måte som 22. juli her i landet har blitt brukt av den politiske venstresiden som et instrument for å «kneble» de som kritiserer deres politikk fra høyresiden, bare enda råere. I dag har USA over 500 politiske fanger som sitter innesperret på ubestemt tid, uten lov og dom, under svært kummerlige forhold også etter amerikansk standard, med påskudd i hendelsene 6. januar. Hadde det ikke vært for Fox News-ankerne Tucker Carlsson og Laura Ingraham samt oppmerksomhet fra noen få republikanske senatorer, hadde vi antagelig ikke hørt noe om dem i det hele tatt.

Av det vi vet i dag var 6. januar en mer eller mindre planlagt felle mot Trump og hans tilhengere. Trump ante at noe slikt kunne skje og tilbød majoritetsleder i Representanthuset Nancy Pelosi (som hadde det øverste ansvaret for sikkerheten på Capitol) 10 000 mann fra nasjonalgarden. Pelosi takket nei (etter det jeg har hørt fem ganger!) og derfor var det altfor få politifolk til stede da mobben kom. Den besto av såkalte FBI-informanter som hadde infiltrert og førte an i ymse grupper som er blitt knyttet til Trump (Qanon, Proud Boys osv.) og personer fra den venstreorienterte aktivistgruppen Antifa. De samlet seg før Trump var ferdig å tale, og da det var ankommet mange nok ekte Trump-tilhengere, gikk dørene til Kongressen plutselig opp og en svartkledd person (Antifa?) som sto innenfor politisperringene vinket folkemassen mot seg. Da åpnet politifolkene sperringene og lot folk gå inn i kongressbygningen, helt fredelig. Jeg har sett levende bilder som viser dette, men de blir jo aldri vist på NRK.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 10.01.2022, 10:09:27
Kjære translator! Jeg er nok ikke "skremt bort" av vår vyrde Admin :-) Men prioriterer nå å skrive andre steder. Her blir det litt for mye "perler for svin", ikke at jeg et øyeblikk anser noen som helst her -uansett meninger- for å være svinske, men det er ikke mange som leser dette nettstedet. Så man må prioritere.

God USA-kommentar!
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 04.02.2022, 17:48:06
Quote from: translator on 19.01.2021, 11:05:58
jeg skjønte det var valgfusk og begynte å ane konturene av det allerede dagen etter valget da Biden i en smell hadde fått 138 339 stemmer i Michigan uten at Trump hadde fått noen, og det ble forklart med at noen hadde "tastet inn en null for mye".

Her skal jeg komme med en innrømmelse. Ja, det var denne saken som fikk meg til å tenke valgfusk allerede dagen etter valget. Når det kommer en ulogisk "forklaring" på noe som påpekes og stilles spørsmål ved, er det all grunn til være skeptisk.
https://www.faktisk.no/artikler/z2rrd/biden-fikk-ikke-138-399-magiske-stemmer-i-michigan (her det tallfeil i overskriften!)

Men i dag oppdaget jeg at det ER en logisk sammenheng, men den ser du ikke på faktisk.no. Det er absolutt ikke noen null i 138 339 stemmer, men det var ikke der "nullen" kom. I Shiawassee County i Michigan hadde en funksjonær tastet inn 153 710 stemmer til Biden, men det skulle bare vært 15 371, altså en null for mye.
https://kallkritikbyran.se/anklagelser-om-valfusk-efter-siffermiss-i-michigan/

Men stemmer det? 153 710 er jo et enda større tall enn 138 339. I artikkelen til den svenske faktasjekkeren finner vi heller ikke svaret, så jeg måtte lete enda mer. Da fant jeg frem til denne:

QuoteAs some Twitter users pointed out, this means that the side-by-side screenshots of the Decision Desk HQ data used to suggest that Biden had rocketed up while other candidates stayed in place are actually reversed. In the first screenshot Biden has 1,992,356 votes and in the second screenshot he has 2,130,695 votes, making it seem like there was a quick jump of 138,339 ballots in Biden's favor. In reality, once Decision Desk HQ updated the Shiawassee County number, Biden's numbers decreased 138,339 votes: 2,130,695 down to 1,992,356.
https://factcheck.thedispatch.com/p/did-michigan-magically-find-138339

Altså, hvis man bytter om rekkefølgen på de to screenshotene, viser de at Biden ble fratatt 138 339 stemmer fordi han fikk for mange stemmer overført fra Shiawassee. Dette blir et enkelt regnestykke:

Stemmer til Biden: 153 710 (som altså er en null for mye)
minus 138 339 (stemmene Biden ble fratatt)
er lik 15 371 (det korrekte antall stemmer)

Så dette viser at "en null for mye" kunne føre til denne typen feil og at feilen ble korrigert! Så her tok jeg feil, rett skal være rett. Men hvorfor skrev ikke faktisk.no dette i sin egen artikkel? Da hadde det jo ikke vært noen grunn til å stille spørsmål. Jeg tror det er fordi faktisk.no ikke har giddet å sette seg inn i forklaringen da de skrev sin artikkel, de var kun opptatt av å latterliggjøre de som stilte spørsmålstegn ved det amerikanske presidentvalget. Noe det er all grunn til å gjøre!

Dette betyr altså ikke at jeg har endret mening om at presidentvalget var rigget og ble stjålet. En ensom svale gjør som kjent ingen sommer, men i akkurat dette tilfellet hadde faktasjekkerne rett.
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 04.03.2022, 00:17:35
NTB og NRK fornekter seg ikke. I dag presenterte de denne overskriften:

QuoteTrump var del av «kriminell konspirasjon»
Tidligere president Donald Trump var del av en kriminell konspirasjon som forsøkte å gjøre om på presidentvalget i 2020, mener 6. januar- komiteen.
Komiteen i Representantenes hus undersøker stormingen av Kongressen 6. januar i 2020

I en rettssak onsdag sa de at de har bevis på at Trump og hans medarbeidere var innblandet i en konspirasjon for å hindre Kongressen i å godkjenne resultatene av det siste amerikanske presidentvalget.

De sa også at Trump var med på å spre falsk informasjon om valget og at han presset statlige tjenestemenn til å endre valgresultatene.
https://www.nrk.no/nyheter/kongresskomite_-trump-var-del-av-_kriminell-konspirasjon_-1.15876858

Dette er basert på et sjofelt spill der en gjeng demokrater og to utvalgte republikanere, Liz Cheney og Adam Kinzinger, prøver å skyve ansvaret for et valg de selv har manipulert og en "storming" de selv har regissert over på sine politiske motstandere, dvs. Trump og den delen av det republikanske partiet som støtter ham.

QuoteNTB har laget en sak. NRK kjørte den på topp i morgensendingen. Andre amerikanske, som Fox, gjør ikke det. Hvorfor ikke? Dette er en sak som har trukket ut, og det var ingen endelig rapport. Det var ett slag i en stor krig. Innholdet er ventet og som vanlig tendensiøst. Det tas ikke alvorlig at 39 prosent av amerikanerne mener at valget i 2020 ikke var rettferdig.

Men NTB overgår New York Times i å gjengi innholdet. New York Times sier «kan ha» – might –, fordi komiteen bruker de ordene. Den vet ikke sikkert, men der slår NTB kategorisk fast:

Tidligere president Donald Trump var del av en kriminell konspirasjon som forsøkte å gjøre om på presidentvalget i 2020, mener 6. januar-komiteen.

Komiteen i Representantenes hus undersøker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

Onsdag sa de at de har bevis på at Trump og hans medarbeidere var innblandet i en konspirasjon for å hindre Kongressen i å godkjenne resultatene av det amerikanske presidentvalget i november 2020.

Slik lyder originalen:

The House committee investigating the Jan. 6 attack on the Capitol said on Wednesday that there was enough evidence to conclude that former President Donald J. Trump and some of his allies might have conspired to commit fraud and obstruction by misleading Americans about the outcome of the 2020 election and attempting to overturn the result.

Kan ha. Det er ikke til å misforstå. Men hvis man er så ivrig etter å henge ut Trump – og NRK grep begjærlig meldingen –, spiller ikke semantiske forskjeller så stor rolle. Er det så farlig? Det vedrører jo Trump. Da gjelder en annen standard.
https://www.document.no/2022/03/03/ntb-forer-krig-mot-trump-med-alle-midler-ogsa-logn/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 20.03.2022, 23:47:10
Enda en påstått konspirasjonsteori står for fall. Nå bekrefter New York Times at Hunter Bidens laptop er ekte:

QuoteI oktober 2020, tre uker før valget, offentliggjorde New York Post en serie artikler om Hunter Biden og hans laptop. De viste at Hunter hadde brukt sin posisjon som sønn av visepresidenten til å berike både seg og faren. Mye handlet om Ukraina, som var Bidens ansvar. Hunter fikk 80.000 dollar i måneden for å sitte i styret for gasselskapet Burisma, eid av en oligark.

Biden sr. skrøt for åpen scene av hvordan han fikk Ukrainas riksadvokat sparket da denne ville granske Burisma.

Dette var eksplosive opplysninger som kunne senket Bidens kandidatur.

Normalt vil en slik sak eksplodere i nyhetsbildet. Men ikke denne gang.

Twitter viste sin makt og suspenderte New York Posts konto. Lenkene til artikkelen ble lagt døde på alle sosiale medier. Big Tech trådte for første gang inn på scenen og blandet seg åpenlyst i et amerikansk valg.

Republikanerne fant seg i det. De er i lomma på Big Tech de aller fleste.

Tucker Carlson fikk tak i Biden-familiens forretningspartner, Tony Bobulinski, som sto frem og fortalte hvordan han møtte Biden-familien. Først gradvis gikk det opp for ham at de solgte seg til kineserne.

Tucker er USAs mest populære tv-vert, men han når ikke hele USA. Det skulle de andre mediene ha gjort. Men de deltok i båndleggingen av saken. Bobulinski holdt en egen pressekonferanse forut for den andre presidentdebatten. Mediene kom, men refererte den ikke.

Åpenlys sensur var innført forut for et valg.

https://www.document.no/2022/03/18/new-york-times-bekrefter-indirekte-at-hunters-laptop-er-ekte/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 30.03.2022, 23:53:49
Jeg legger denne inn her:

QuoteDet kriminelle Biden regimet som ranet til seg makten, satte igang en forfølgelse av vanlige mennesker uten sidestykke i USAs historie. Fengsling uten grunn, og ødelagte liv resten av tilværelsen. FBI med bevæpnede SWAT Team kommer og arresterer vanlige folk og ødelegger livene deres for alltid. Det begynner å bli mange dissidenter i det tidligere frihetselskende landet USA som ikke er det lenger. Se historien til Brandon Straka, som var en liberaler og tidligere hatet konservative og Trump. Han fikk en oppvåkning og startet bevegelsen "WalkAway", en reise bort fra Demokratene i USA. Det var ikke lenger tradisjonelle liberale Demokrater, men de var blitt ekstreme etter Trump entret arenaen. Han var i DC 6 januar, og alt han gjorde var å være der en stund og filmet på utsiden. For de minuttene han var der, er livet snudd på hodet for alltid. Han er kommet på listen over innlands terrorister og etter han kom ut av fengsel, er livet ødelagt. Hele hans virksomhet er lagt i ruiner. Bare det å reise med fly er et helvete. De bruker 1 time hver gang han skal fly, der han blir sjekket for alt helt inn til kroppen. Betalingstjenester som Pay Pal og andre har bannlyst ham og han kan ikke bruke dem. Anbefaler alle å sette seg ned og høre historien hans. Den er rystende og viser hvilke krefter som styrer det korrupte og kriminelle Biden regimet. USA er i ferd med å bli ødelagt innenifra.

https://rumble.com/vv0mtj-brandon-straka-founder-of-the-walkaway-campaign-on-the-events-of-16.html

Fra https://www.document.no/2022/03/29/pa-tide-med-regimeendring-i-washington/ (kommentarfeltet)

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 02.04.2022, 14:05:07
Quote from: translator on 20.03.2022, 23:47:10
Enda en påstått konspirasjonsteori står for fall. Nå bekrefter New York Times at Hunter Bidens laptop er ekte:

Og historien fortsetter:

QuoteRepresentanten Matt Gaetz har gitt en kopi av Hunter Bidens laptop til justiskomiteen i Representantenes hus, der den vil bli omfattet av Freedom of Information Act. Washington Post og New York Times har nylig gått god for at laptopen er ekte.

Dermed er laptopen legitimt bevis og oppmerksomheten er allerede på alle pengene Hunter mottok fra Kina. Millioner av dollar.

Liberale media lykkes å holde laptopen utenfor valgkampen i 2020, men nå virker det som tiden er kommet for å underkaste den full granskning. Det kan bli en stor belastning på Biden-familien frem til valget i november.

https://www.document.no/2022/03/31/matt-gaetz-overforer-hunters-laptop-til-kongressen/
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: ConTrari1 on 14.05.2022, 10:44:48
Nå sier Psaki farvel, kanskje passende at det skjer på fredag 13. Hennes "største" øyeblikk:

https://www.breitbart.com/the-media/2022/05/13/jen-psaki-says-goodbye-17-highlights-or-lowlights/

Mens Biden nok en gang insiterer på at Harris er presidenten i USA:
""That's why I asked President Harris to travel to the region last August..."

https://www.thegatewaypundit.com/2022/05/joe-biden-refers-kamala-president-harris-meeting-southeast-asian-leaders-video/

Biden er ofte hinsides selv sin telepromter, og hvis Putin har Altzheimer som mange hevder, er det duket for mye "moro".
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: Affen on 22.05.2022, 13:46:34
Dinesh D'Souza's film   2000Mules beskriver hvordan man under valget helt systematisk reiste rundt og puttet stemmesedler i "drop-boksene" som sto utplassert.

"2000 Mules documents research from True the Vote, a conservative election intelligence organization that has compiled evidence of organized ballot trafficking in at least 6 states: Georgia, Arizona, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, and Texas. In Georgia for example, True the Vote alleges there were 242 traffickers who made 5,662 trips to ballot drop boxes between the early morning hours of 12AM and 5AM, potentially unloading hundreds of thousands of illegally harvested ballots over the course of several weeks.

Gathering both geo-tracking (cell phone) data and video surveillance, True the Vote captured ballot trafficking activity by 2,000 "mules" in 6 states. These paid vote couriers visited drop boxes late at night, used gloves to conceal their fingerprints, took photos to secure payment, and made multiple trips to multiple drop boxes over multiple weeks. D'Souza points out that the traffickers began wearing gloves just days after a ballot harvesting case in Arizona secured indictments based on fingerprint evidence."

Filmen i full lengde ser du her:

https://ugetube.com/watch/2000-mules-documentary_uZJ1QvadglKozs8.html?fbclid=IwAR2GYXiJZYddQUfxntqTzd5KPYVPo_t8q0qQKXybE0BoBG8hjHBD29h8WLI
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 23.05.2022, 18:18:25
Quote from: Affen on 22.05.2022, 13:46:34Dinesh D'Souza's film  2000Mules beskriver hvordan man under valget helt systematisk reiste rundt og puttet stemmesedler i "drop-boksene" som sto utplassert.

Takk Affen. Jeg har også sett filmen, og det er utvilsomt en viktig film. D'Souza har en egen youtube-kanal der han svarer på kritikk av filmen. Et av spørsmålene han fikk var hvorfor det bare er opptak fra en av drop-boksene for samme mule. Hvordan vet vi da at han eller hun har besøkt andre drop-bokser? D'Souza svarer at dette er fordi det bare er noen få drop-bokser hvor det finnes overvåkingskameraer. Derfor blir dette på samme måte som hvis en tyv hadde gjort innbrudd i fem boliger, men ble bare filmet i en av dem (der det var overvåkingskamera), og han dukker opp der til eksakt den tiden som geotrackingen viser. De andre boligene har ikke overvåkingskamera, men vi vet at han har vært også der basert på geotracking av telefonen hans.

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 17.07.2022, 12:26:59
(https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F893f9b60-550d-4b0a-a1f4-36356351b9f2_648x602.png)
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 20.10.2022, 00:11:59
(https://uploads.disquscdn.com/images/b124f45d0cd311045926892791e4e2a5af19e3575d7aaafbe6f7bd66661fec95.jpg)
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: Telehiv on 20.10.2022, 12:49:10
Jeg har aldri engasjert meg så veldig i hvor stor grad siste presidentvalg var korrumpert, siden alle amerikanske valg er mer eller mindre korrumperte. Spørsmålet er når dette er på et nivå som bidrar til å snu hovedresultatet. Og det er ikke lett å avklare fra gang til gang, siden en god del stater avvikler valg på et tredje verdens nivå man må ha bodd i USA for å skjønne:
- i en rekke counties har de ikke engang etablert ID-sjekk
- basale kontrollfunksjoner for stemmehåndtering (manuelt som elektronisk) som man tar for en selvfølge i f.eks. Europa er komplett fraværende i en rekke stater og counties
- osv.
Så hvem som skriker høyest om å bli snytt ved valg har jeg ikke tenkt å spekulere så mye i, siden man ikke kan stole på noe av det man blir fortalt fra noen side.

Mellomvalget den 8. november blir trolig et nytt haraball
8. november er det tid for såkalt mellomvalg i USA:
- Hele Representantenes hus og en tredel av Senatet skal velges.
- En rekke andre posisjoner står også på valg, deriblant guvernørjobben i 36 av USAs 50 stater.

Trump? Selv om han ikke selv står på valg ved dette mellomvalget og heller ikke har uttalt seg formelt om han stiller til nytt presidentvalg i 2024 er det masse oppmerksomhet rundt ham nå likevel:
- han har gitt sin støtte til en rekke kandidater i ulike valg, og han har skaffet millioner av dollar som skal brukes på TV-reklamer for noen av Trumps utvalgte kandidater i tida fram mot 8. november.
- Trumps nyopprettede politiske handlingskomité MAGA Inc. skal framover stå bak reklamer i delstatene Nevada, Georgia og Arizona.
- Denne handlingskomiteen (Super Pac) kjører allerede reklamer i Pennsylvania og Ohio – to delstater der kampen om en senatsplass er jevn.
Demokratene er selvsagt inne på samme reklamemarkedet, både i aviser og TV.

Det store spørsmålet: Hvem vinner Kongressen?
Demokratene har i dag et lite flertall i Representantenes hus, mens det i Senatet er 50–50. Dvs. at visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme gir demokratene et overtall om den brukes..

New York Times skriver at kampen om Kongressen lenge har sett ut til å gå i Republikanernes favør. Det ville ikke vært uvanlig til mellomvalg å være; partiet til den sittende presidenten har ofte tapt terreng. Det fikk blant andre George W. Bush erfare i 2006 og Barack Obama i 2010. I 2018 gikk det ut over Trump, da demokratene sikret kontroll over Huset.

I år kommer ny opptegning av valgkretser på toppen, det samme gjør nye og strengere lokale valglover innført av republikanske folkevalgte i flere delstater.

Men det er lang ifra sikkert hvilken vei det til slutt går:
- RealClearPolitics' valgkart gir i skrivende stund Republikanerne et lite overtak i Senatet – med 52 plasser mot Demokratenes 48.
- Nettsida FiveThirtyEights modell peker mot at det er størst sannsynlighet for at Republikanerne vinner Representantenes hus, samtidig som flere meningsmålinger går i Demokratenes favør når velgere blir spurt om hvilket parti de støtter.

Uansett er dette maktspillet så oppflerret av de senere års raseribilde i en stadig mer utpint og fragmentert befolkning - og så sentralt for USAs videre parlamentariske forvaltning - at det kommer til å bli en kakafoni av dramatiske politiske kommentarer i ukene fram til valget om at (uansett hvilken side som vinner) "USA styrer mot undergangen"; "det amerikanske demokratiet står for fall"; osv.

Problemet for folk flest er imidlertid at uansett hvem de stemmer på så er det ikke deres interesser som står først i køen hos politikerne. Omtrent den følelsen norske velgere har når Barth Eide dukker opp i Dagsrevyen og stolt forkynner at nå skal milliardene hagle over regnskogen i Brasil igjen? Vel, egentlig over de korrupte styresmaktene i Brasil, da.

Godt valg, USA!
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 23.10.2022, 14:11:48
QuotePresident Donald Trump: Do you have a drug problem in China?
President Xi Jiping: No no no. (why does he ask such a stupid question??) We have Quick trial!
Trump: What is that?
Xi: When we catch a drug dealer, we give them a trial quickly. And if they are guilty, they get excecuted. And we send the bullit to the family to get the family to pay for the bullit.


Halvannen time inn i talen begynner folk å synge nasjonalsangen helt spontant. Trump stopper å tale.

Talen forsvinner nok snart fra youtube, så best å sikre seg:
https://rumble.com/v1pbqf4-full-speech-president-donald-j.-trumps-speech-save-america-rally-in-robstow.html
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: Telehiv on 23.10.2022, 18:09:31
Hehe, skal vi unne oss litt svart humor på denne tråden mens vi venter på neste valg, er det alltid moro å minnes NRKs versjon av "Skrik" da Trump vant i Florida:

(https://resett.no/wp-content/uploads/2022/10/steiro.jpg)

Man vel ikke se bort bort fra at vi får flere "Skrik" 8. november også?
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 30.10.2022, 15:50:30
Selv om det har vært stille i denne tråden lenge, så betyr det ikke at det ikke har skjedd noe. Nå som det bare er en uke igjen til mellomvalget, har Document en artikkel (som egentlig handler om Aftenposten og norske mediers stempling av republikanske politikere som "valgfornektere"):

QuoteDet var så mye som ikke stemte at selv en betydelig andel Demokrater mente det var noe som ikke stemte. Skulle en mann som nesten ikke drev valgkamp, få flere stemmer enn noen annen i amerikansk historie? Flere enn Obama? Trump fikk ni millioner flere stemmer enn i 2016, og likevel tapte han? Opptellingen ble stanset i flere timer valgnatten, og da den ble gjenopptatt, hadde resultatene svingt dramatisk. Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor.

https://www.document.no/2022/10/29/aftenposten-stiller-opp-for-biden-regimet/

Jeg gjorde egne undersøkelser etter valget, og da fant jeg at Trump fikk 10,3 millioner flere stemmer i 2020 sammenlignet med 2016, og det er altså de offisielle tallene som ikke tar tak i alle stemmene som systematisk ble stålet av dataalgoritmer. Disse to historiene tror jeg ikke er så kjent i Norge:

1. Douglas Frank (Dr. Frank) har gjort beregninger på amerikanske valg i en årrekke samme med elevene sine. Han har kommet frem til algoritmer som beregner valgresultater og etter valget i 2020 ba en venn i Pennsylvania ham om å se på det fylket (county) som hun hadde ansvaret for. Hun var nemlig tvilende til resultatet og ville at Dr. Frank skulle se over beregningene gjort av en annen valganalytiker. Dr. Frank svarte at han kunne analysere resultatet, men han ville ikke vite noe om hva analytikeren hadde kommet frem til. Det var greit, så Dr. Frank gjorde sin analyse og fant at blant over 500 000 avgitte stemmer var det 118 000 som ikke kunne gjøre redes for. Da Dr. Frank fortalte dette, forventet han å høre at dette kunne umulig stemme. Men isteden fikk han høre at den andre analytikeren hadde funnet ca. 120 000 uavklarte stemmer, så det betydde at analysen hans stemte, mente hun.

Så hvor kommer disse uavklarte stemmene, falske stemmene, eller «fantomstemmene» fra? For å finne ut dette begynte Dr. Frank med canvassing, som betyr å banke på dører og stille spørsmål. Det kunne skje på denne måten:
-Hvor mange er det på denne adressen? Fire personer.
-Hvor mange har stemt i dette valget? De samme fire personene.
-Men på denne adressen er det registrert 7 personer som har stemt i valget, så hvem er de tre øvrige personene? -Nei, de er helt ukjente for oss!

Slik, forteller Dr. Frank, går det opp for folk at det er begått grovt valgfusk på deres egen adresse! Og dette er det maskinene som gjør. De beregner hvor mange navn på døde personer, folk som har flyttet til en annen delstat, folk på gamlehjem som ikke er i stand til å stemme osv., som de kan putte inn i listene for å få opp stemmetallet. I Pennsylvania var det helt ekstremt. Etter valgdagen trengte Biden over 500 000 forhåndsstemmer (poststemmer) for å ta igjen Trump! Det fikk han, over 99 prosent av poststemmene i Pennsylvania gikk til Biden.

Det finnes et «kort» intervju med Dr. Frank her: https://rumble.com/v1hc6vf-2020-election-fraud-a-blessing-in-disguise-says-dr.-frank.html ellers har jeg sett på ham i lange show hvor han opptrer sammen med mange andre aktører, som her (denne videoen er 10 timer lang, men jeg hører ikke på alt 😊)
https://rumble.com/v1gxp11-full-event-the-moment-of-truth-summit-by-mike-lindell-in-springfield-mo-8-2.html

2. Clint Curtis er programmerer. Han fikk i år 2000 i oppdrag å skrive et program som kunne flippe (snu) valgresultater slik at den ene kandidaten alltid ville vinne med 51 prosent mot 49 prosent av stemmene. 8 timer inn i denne videoen viser han programkoden han brukte (bare 200 linjer) og demonstrerer hvordan det bare er å trykke på en knapp for snu om på stemmene slik at «riktig» kandidat vinner 51-49.. Curtis forteller at han laget programmet fordi han trodde oppdragsgiveren ville bruke det til å forhindre valgfusk, men det viste seg at de faktisk hadde tenkt å bruke det til å jukse! I 2004, forteller han, var alle resultatene i Florida 51-49, og han fortalte hva han mente var grunnen til det. Det ble ikke tatt hensyn til, og han forteller at han som whistleblower ikke lenger kunne jobbe som programmerer i USA. I dag er han advokat. Han forteller også at de klarte å stoppe bruk av valgmaskiner i Tyskland, Italia og Nederland. Curtis er for øvrig registrert demokrat og har stilt som kandidat selv. Han sier han er tilhenger av Biden, men også av rettferdige valg!

Valgkontrollør: What can you do to protect us from the machines?
Curtis: You can throw them in the Ocean!

https://rumble.com/v1gxp11-full-event-the-moment-of-truth-summit-by-mike-lindell-in-springfield-mo-8-2.html?mref=6zof&mrefc=2 (etter 8 timer!)

Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 13.11.2022, 23:42:54
(https://preview.redd.it/38a3fq1dkhy51.jpg?auto=webp&s=1f02564418187e36f0adfb2ac88779fb28a9a952)
Title: Re: "Hvordan presidentvalget i USA kan ha blitt stjålet"
Post by: translator on 16.11.2022, 00:00:08
(https://uploads.disquscdn.com/images/be6aef373411af2f9d81d6240e64653e4d1a51e33b8d3e98bfd0ad448fc89777.jpg)

https://www.document.no/2022/11/15/konkursen-til-ftx-forer-til-spekulasjoner-om-tilknytningen-til-ukraina-og-demokratene/