Klimadebatt

Klimadebatt => Ny forskning => Topic started by: Telehiv on 10.06.2020, 09:59:56

Title: NASA: "The next solar cycle will be the weakest of the last 200 years"
Post by: Telehiv on 10.06.2020, 09:59:56
Jeg har i flere tidligere innlegg om solens betydning for jordens klima nevnt at også NASA anser at verden stevner mot den laveste solaktiviteten de siste 200 år, jfr. denne grafen:

(https://i1.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2019/06/Solar-Cycle-25-NASA-full.png?w=829&ssl=1)

NASA er imidlertid tilbakeholdne med å snakke om at den ventede lave solaktiviteten kan medføre en kaldere periode i retning den lille istid særlig på 1600-1700-tallet. Istedet er NASA opptatt av at dette kan gjøre det lettere for en del av romforskningen deres; dvs. "favorable for exploration" (se link til NASA om dette nedenfor).

Trolig ville det ført til betydelig intern gnisning om NASAs solforskerne ikke bare:
a) publiserer en graf (som de faktisk har gjort) som tilsvarer det som er kommet fra "CO2-fornektere" som Zharkova, Scafetta, Soon, osv. - men også
b) sier seg enig i at dette vil medføre en betydelig nedkjøling av kloden.

Det ville neppe vært forskningspolitisk mulig for NASAs solforskere på dette stadium.
Men de sier i alle fall dette, så langt:

"The Sun's activity rises and falls in an 11-year cycle. The forecast for the next solar cycle says it will be the weakest of the last 200 years. The maximum of this next cycle – measured in terms of sunspot number, a standard measure of solar activity level – could be 30 to 50% lower than the most recent one. The results show that the next cycle will start in 2020 and reach its maximum in 2025."

Link: https://www.nasa.gov/feature/ames/solar-activity-forecast-for-next-decade-favorable-for-exploration


Link mellom denne solforskningen og Svensmarks "cosmic rays"?
Nye ballongmålinger foretatt i januar 2020 (forrige i 2017) av Earth to Sky Calculus i samarbeid med spaceweather.com i Abisko (Sverige) viser en økning på +12% på 3 år og synes dermed å bekrefte Svensmarks tidligere forskning (bl.a. her: https://www.nature.com/articles/s41467-017-02082-2 ) om at økning i kosmisk stråling har sammenheng med redusert solaktivitet; at man er på vei mot et nytt Solar Minimum.

Dr. Phillips i forskergruppen bak ballongprøvene sier i denne forbindelse at:
"We've been launching radiation sensors almost weekly for 5 years–mainly from California, the "home base" of spaceweather.com. Cosmic rays in the stratosphere have been increasing the entire time, a sign of deepening Solar Minimum.
The new data from Abisko, Sweden show the increase is not limited to the stratosphere — it is also happening at aviation altitudes with a 3-year increase of ~12% even below 40,000 ft.
The Earth to Sky Calculus and spaceweather.com team are planning another ballooning trip to Sweden in August 2020 to confirm these results — stay tuned for updates."


(https://i2.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2020/03/Arctic-Radiation-e1584267034907.png?w=648&ssl=1)

Link: https://spaceweatherarchive.com/2020/03/14/cosmic-rays-are-increasing-at-aviation-altitudes/


Title: Re: NASA: "The next solar cycle will be the weakest of the last 200 years"
Post by: Sabben on 28.03.2021, 12:59:06
Nå etter drøye 1 år og 4 måneder inn i solsyklus 25 kan man forsiktig konkludere med at de diverse spådommer rundt en svakere sol faktisk har vært realistiske. Solsyklus 25 har blitt spådd til å bli den svakeste på 200år og her er dens utvikling så langt, langt svakere enn syklus 24 så langt som var den svakeste siste 100år.

(https://www.iup.uni-bremen.de/gome/solar/mgii_composite_2.png)

Som Zharkova har uttalt i en pressemelding at vi fra 2020 til 2053 vil se en sol med et svært redusert magnetfelt og som et resultat, en global nedkjøling.
Title: Re: NASA: "The next solar cycle will be the weakest of the last 200 years"
Post by: Telehiv on 10.04.2021, 10:14:27
I trådstarten spørres om en mulig link mellom sykliske solfaser og Svensmarks "cosmic rays" (at økning i kosmisk stråling har sammenheng med redusert solaktivitet; dvs. som indikasjon på at man er på vei mot et nytt Solar Minimum).

Nå har Dr. Roger Higgs akkurat levert en ny studie som argumenterer nettopp for dette, og som ikke levner CO2-hypotesen mye ære:

"Global warming and cooling for last 2,000 years mimic Sun's magnetic activity, not CO2"

Abstractet sier at i de siste 2000 år som er undersøkte i denne studien, så matcher jordens gjennomsnittstemperatur (gjennom proksier og termometermålinger etter 1750) svært godt solens SMO (solar-magnetic output) demonstrert gjennom iskjerne-proksier, solflekkaktivitet, nøytron detektorer og magnetometre, inkludert et ~100-års temperatur etterslep.
Higgs' observasjon er at:

- Both fell for 1,000 years from ~400AD into the Little Ice Age (LIA; ~1400-1900).
- Then SMO surged from ~1700AD (Maunder Minimum), the largest rise in 9,000 (sic) years, growing 130% in the 20th Century alone, reaching the strongest solar 'grand maximum' (1937-2004; peak 1991). (Contrast <0.5% parallel increase in total solar irradiance [TSI].)
- Temperature surged too, from the final LIA nadir ~1830 (Berkeley-HadCRUT data) to 2016, the largest warming (~1.3C) and highest peak in 2,000 years.

The temperature and SMO graphs share two further characteristics, besides overall 'hockey-stick' shape:
- (A) multi-decadal up-down 'sawteeth', with superimposed 3-to-20-year sawteeth (longer than ENSO); and
- (B) surge amplitude about twice the 1,000-year decline.

Three simple cross-matches confirm the ~100-year lag:
- (1) LIA's three coldest peaks (~1470, 1610, 1830) mimic three SMO extreme minima (~1330, 1450, 1700);
- (2) the Sun's 310AD peak (second-highest) aligns with a prominent ~450AD warm peak (with abundant geological-archaeological evidence for a ~3-metre sea-level rise in <100 years);
- (3) successive HadCRUT sawteeth cusps at 1910, 1945 and 1975 correspond to 1810, 1840 and 1890 (sunspot 30-year-smoothed chart).


Dette er observasjoner som dermed gir 6 "mismatches" mot CO2 i den undersøkte 2000 års profilen
In contrast, CO2 has six mismatches with the 2,000-year temperature profile:
- (1) CO2 was trendless before its modern rise from ~1850 by industrial emissions;
- (2) warming began (~1830, above) before CO2's rise;
- (3) CO2's rise was continuous (except seasonal sawteeth [Keeling Curve] and slight decline 1940-44), unlike very punctuated warming (supra-annual sawteeth, above; 30-year coolings 1880-1910, 1945-75; pause 1998-2013);
- (4) CO2 has steadily accelerated from 1944, but warming has not (after its 1975 resumption);
- (5) the 1975-2016 warming episode had the same gradient as the previous one (1910-45), while the CO2 gradient increased fourfold;
- (6) the Berkeley-HadCRUT dataset includes solar frequencies, unlike CO2.


Higgs konkluserer derfor: "Evidently, CO2 and temperature are uncorrelated".

Samsvar med Svensmarks forskning
Higgs om linken til Svensmarks SMO-cosmic ray-cloudiness theory:
"The foregoing evidence collectively indicates that the Sun governs global temperature, consistent with Svensmark's SMO-cosmic ray-cloudiness theory. Volcanic mega-eruptions, commonest during exceptional SMO minima, augment solar-driven cooling (LIA "volcanic-solar downturns").

Etterslep i temperaturendringer pga. termal treghet i havene
Higgs sier her at:
The ~100-year temperature lag is attributable to oceanic thermal inertia (high heat capacity, slow mixing). This 'ocean-lag', variably estimated by previous authors as 10-100 years, explains why warming persists today, despite solar weakening since 1991.

Konklusjon: Negativ feedback nuller ut CO2-relatert drivhuseffekt
Higgs:
The logical conclusion is that negative feedbacks cancel CO2's greenhouse effect.
- A "potentially very important" but poorly constrained natural feedback acknowledged by IPCC but omitted in their climate models is rising 'BVOC' aerosol emissions from forests growing faster by enhanced photosynthesis ('CO2 fertilization').


Andre feil i IPCC-modellene
Higgs:
Other IPCC climate-model errors include:
- assuming negligible solar influence because TSI changes are trivial (ignores SMO); and disregarding ocean lag.
- Further Sun-driven warming is predictable, ending ~100 years (lag) after the 1991 solar peak.


Reviewers for studien har vært Dr. Gary Couples og Dr. Tom Moslow.

Link til abstract:
https://www.researchgate.net/publication/350726458_Global_warming_and_cooling_for_last_2000_years_mimic_Sun's_magnetic_activity_not_CO2_scientific_literature_synthesis

NB: Her kan dere også laste ned pdf-filen for hele paperet.

PS: Studien kom for få dager siden, men de som gidder å sjekke nettstedene til the usual suspects vil allerede nå finne at alle kanoner er dratt fram og påstandene er at dette er "fornektelse", "incorrect", osv. Og like selvsagt uten faglige begrunnelser.
Det er derfor å håpe at dette etter hvert gis en bedre debatt i mer seriøse fora, der man finner folk som faktisk sjekker den brede litteraturlisten som følger studien før man roper "korsfest, korsfest".